Jednoduché myšlenky

Autor | 13.09. 2013

Obdivuji lidi, kteří dokáží podstatnou myšlenku vyjádřit prostou větou. Vlastně často vůbec nejsou jednoduché, ale jen precizně vyjádřené, jenže pak občas nastává problém s lidmi, kteří je bez určitého kontextu sice nechápu, ale používají. Trochu právě z tohoto důvodu a také trochu proto, abych ukázal, že se nad některými větami prostě máme zamýšlet a nikoli je jen vykřikovat v diskusích.

Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.
Tenhle citát Johna Stuarta Millla byl paradoxně oblíbený u Fabiánské společnosti, hippies i u yuppies a zastánců volného trhu. Proto jsou jeho výklady často protichůdné.  Vychází však z utilitaristického myšlení a proto rozhodně neznamená že „svoboda otroka končí tam, kde začíná svoboda jeho pána“. Říká něco naprosto jiného. Totiž že na svobodu máme všichni stejné právo. V lidské společnosti je spousta přirozené nerovnosti, od mentálních a fyzických dispozic, přes získané možnosti až po nevím co. Svoboda je ale založená na společenské smlouvě.

Pokud ustavujeme nějakou svobodu, například svobodu pohybu, tak musí stejně platit pro všechny, kteří ji takto uznávají. Na svobodě má být tedy omezen jen ten, kdo svým chováním omezuje svobodu ostatních více, než oni omezují jeho svobodu, tedy ten kdo ustavenou svobodu neuznává.(Například otrokář nebo náboženský fundamentalista má být omezen na svobodě, protože ostatním svobodu upírá.)

V našem případě to znamená že věřící mají stejné právo věřit jako ateisté nevěřit a žádná z možností nemá mít před ostatními výhody  – proto jakýkoli názor opírající se o náboženství může a má být vystaven kritice stejně jako jakýkoli jiný (agnostický, ateistický).

Víra by sice neměla člověka znevýhodňovat, ale také by jej neměla zvýhodňovat před zákonem, protože tím získává jedinec více svobody na úkor jiných.

Svoboda vyznání je právem nevěřit.
Lidé nejsou zpravidla stíhání, pronásledováni a vražděni proto, že něčemu věří, ale proto že v určité vyznání nevěří. Svoboda vyznání znamená právo nevěřit jakémukoli světonázoru a nebýt za to trestán či znevýhodňován.

Ateismus není zločin.
Navazuje tematicky na předchozí. V mnoha muslimských zemích, jsou ateisté trestáni (často vězením nebo smrtí) za to že jsou ateisty. Ale i v mnohých křesťanských zemích jsou tradičně znevýhodněni. Kromě náboženské víry neexistuje žádný důvod, proč ateismus trestat.

S trestností ateismu je ale ještě jeden problém, na který by nikdo nikdy neměl zapomínat:

Ano, jsou opravdu všechny!

Víra člověku nedává odpovědi, jen ho naučí přestat klást otázky.
Jde o argument proti „bohu mezer“, tedy té verzi, která za každým neznámem hned vidí Boha. Nenašli jste přechodný článek protože všechno stvořil Bůh. Co bylo před Velkým třeskem? Velký pyrotechnik Bůh připravoval nálože. Nevíme jak vznikl bakteriální bičík? Samozřejmě, protože ho vynalezl a smontoval Bůh! Univerzální odpověď „všechno, čemu nerozumím udělal Bůh“ nikdy odpovědí není, stejně jako univerzální lék ve skutečnosti není žádným lékem.

Myšlenka nezíská na pravdě tím, že získá stoupence.
Každý světonázor má tendenci k šíření, počtem stoupenců ale nelze dokazovat, že je něco správné. I několik milionů lidí může udělat stejnou hloupost (například schvalovat vstup do války). Zastávat správnou věc je výhoda pro toho, kdo ji zastává, ne pro myšlenku samotnou.

Dva tisíce let stará lež zůstává lží.
Obdoba předchozího. Stářím myšlenky nelze dokazovat její pravdivost. Vlastně to bývá spíše naopak – staré myšlenky musejí být podrobovány zkoumání a občas také zamítnuty.

Lidé si jen zřídka (pokud vůbec) vymyslí boha lepšího, než jsou sami. Většina bohů má morálku a vychování rozmazleného děcka.
Velmi trefný citát od Roberta A. Heinleina upozorňuje na základní problém, který měli s bohy volnomyšlenkáři všech kultur – tím že je náboženství konzervativní, mívají bohové mnoho vlastností, které vlastně považujeme za špatné. Typičtí bohové (včetně Jehovy) jsou podle „svatých knih“ násilničtí, hádaví, xenofobní, vzteklí, mstiví, egoističtí, narcističtí, sadističtí, zlomyslní…a našlo by se toho ještě hodně. Zkrátka nejsou vůbec vzorem toho, co si představujeme jako vznešené a dobré.

Naopak za zločiny bývá údajně bohy považováno jednání, které zpravidla nijak zvlášť opovrženíhodné není (například nepřinášení obětí, nošení mužských nebo naopak ženských šatů, jedení ryb bez ploutví či vepřového, nevěření nebo sbírání dřeva v sobotu).

V podstatě se navzájem zabíjíte proto, abyste viděli, kdo má lepšího imaginárního přítele.
Argument proti náboženským válkám od Richarda Jeni.  Je to ale ještě zajímavější. Vzhledem k tomu že se věřící snaží „opírat“ o svou víru v Boha v krizových situacích, stává se Bůh vlastně psychologickou zbraní. O úloze křesťanského boha ve válkách i o použití jiných bohů stejným způsobem se mluví poměrně málo.

Přitom je to jedna z nejvýznamnějších funkcí církví – vyjednat magickou ochranu pro vlastní válečníky a udržovat bojovou připravenost mužstva. I dnes se zbraně světí (včetně bomb) a armády mají své vojenské kaplany.

Když chcete aby dobří lidé páchali zlo, potřebujete náboženství.
Zkrácená verze výroku Stevena Weinberga: „Náboženství je urážkou lidské důstojnosti. Bez něho budou dobří lidé konat dobré a zlí lidé zase zlé. Ale aby dobří lidé páchali zlo – k tomu je třeba náboženství.“

Náboženství je silný motivační mechanismus s potlačenou zpětnou vazbou. Díky tomu je možné přimět lidi, aby dělali věci, které jsou v rozporu s tím jak by jednali sami a schvalovali jednání, které by za jiných okolností pro ně bylo nemyslitelné.

Když porozumíš tomu, proč odmítáš ostatní bohy, pochopíš, proč já odmítám tvého.
Zkrácená verze výroku Stephena F. Robertse: Tvrdím, že jsme oba ateisté. Já jen věřím v méně bohů než ty. Když porozumíš tomu, proč odmítáš ostatní možné bohy, pochopíš, proč já odmítám toho tvého.
Všimli jste si že věřící často velmi dobře argumentují proti jiným náboženstvím, ale vyhýbají se tomu, aby použili stejné argumenty při ověření pravosti své vlastní víry?

Nazývat ateismus náboženstvím je jako nazývat pleš barvou vlasů. Citát Dona Hirschberga ukazuje problém stejného chápání přijetí idey a jejího odmítnutí. Ateisté jsou skupinou, kterou definovali věřící na základě toho že nevěří v jejich boha/bohy. Víra ale potřebuje nějaký základ k němuž se upíná, zatímco nevěřit můžete (musíte) i tvrzení, které jste nikdy neslyšeli. To že nevěřící nemají boha nelze interpretovat jako jednu konkrétní „víru v nevíru“, protože možných tvrzení, jimž lze nevěřit, je nekonečné množství. Kromě víry či nevíry v Boha se ale podle žádných dalších tvrzení takto lidé nerozdělují.

Všichni jsme ateisté ohledně většiny bohů, my jen jdeme o jednoho boha dále.
Jde o zkrácenou verzi citátu z knihy Boží blud Richarda Dawkinse:
„Všichni jsme ateisté ohledně většiny bohů, ve které kdy lidstvo věřilo. Někteří z nás jdou jednoduše o jednoho boha dále.“

Ateismus je původně negativní vymezení vytvářené věřícími určitého náboženství, protože takto označení nevěří právě v jejich boha. Proto byli za ateisty označováni (a za ateismus trestáni) například ve starověkém Římě křesťané.

To, co může být tvrzeno bez důkazů, může být bez nich také odmítnuto. Christopher Hitchens
V podstatě jde o variantu třetího pravidla dialogu: „Tvrzení bez věcných důkazů nevydávej za argument.“ I když se v něm říká tak prostá věc, totiž to že tvrzení nejsou stejně věrohodná, je často nad lidské síly to vysvětlit.

Slabý je vládce, který potřebuje náboženství k obhajobě své vlády. To říkal Mustafa Kemal Atatürk zakladatel moderního sekulárního Turecka. Málokdy nám dochází, jaká to vlastně byla odvaha, vybudovat z Osmanské říše moderní Turecko a přitom se neopírat o náboženství. Vždyť i většina vládců velkých států, svazů a federací opírá svou moc více o náboženství, než o demokracii, a to včetně vládců Ruska a USA.

Všechny děti se rodí jako ateisté, jsou snad kvůli tomu špatné?
Jeden ze zdrojů stresu v křesťanských církvích, je obava o další osud nepokřtěných dětí. Děti se totiž podle křesťanů rodí špatné! Pokud zemřou nepokřtěné, nedostanou se proto podle křesťanů do nebe, jenže na druhou stranu znamená křest přihlášení k vyznání, které v takovém věku dítě nechápe a později se může stát zdrojem nepříjemných komplikací, protože katolické církevní právo nezná pozbytí členství v katolické církvi. Členství v katolické církvi je založené objektivně kanonickoprávní skutečností přijetí křtu a nelze se jej nijak zbavit. Pro katolickou církev zůstáváte katolíky, i když jste byli pokřtěni bez svého vědomí jako nemluvňata. Je snad řešením oděkřtění fénem rozumu? (Pokud ne, tak to alespoň křesťanským hlasatelům dost leží v žaludku.)

O tom jak jsou chápány děti například v muslimských společnostech svědčí současná kauza Hassana Muneeba Alrávího.

Je bůh ochotný zabránit zlému, ale neschopen toho? Pak je bezmocný.
Je schopen, ale neochotný? Pak je zlomyslný.
Je jak schopný, tak ochotný? Pak odkud se bere zlo?
Není schopný ani ochotný? Tak proč ho nazývat bohem.

Toto vlastně říká postava Epikúra v Humeových Dialozích o přirozeném náboženství. Aby byl bůh bohem musí mít tři božské vlastnosti: být vševědoucí, všemohoucí a dobrý. Tyto tři vlastnosti vylučují existenci zla, jenže zlo existuje…

 

35 thoughts on “Jednoduché myšlenky

 1. Sam

  Proč by ne. Buddhismus nemá žádného (osobního) boha, pokud vím.

 2. Antitheista

  Dokonce říkal, že morálka má bejt založená na sekularismu! To byla skoro myšlenka sekulárního humanismu, spíše než čehokoliv náboženského. Náboženství s osobním i neosobním bohem prostě není potřeba…

 3. Martin

  „příbeh buddhizmu“- Donald s. lopez … Budhmizmus má veľa božstiev a démonov ktoré pribral tým že podmaňoval áziu v Indii pribral hinduistických bohov a v tibete demonov z ranného šamanizmu …. nad ktorými je Buddha (ktorý má máť XY vlastností nadčloveka).. bol som aj ja dosť prekvapený keď som to čítal a mám taký pocit že len západný budhizmus je ateistický … opravte ma ak sa mýlim

 4. Slávek

  Podle toho, co Dalajlama říká a píše na stránkách nebo Facebooku, tak je to ateista, který náboženství chápe kulturně.

  On si nevybral, že je Dalajlámou a pro mnoho lidí vystavených genocidě je symbolem Tibetské kultury, ke které náboženství patří. On nemůže „přestat být budhistou“.

 5. Antitheista

  Co všechno udělá s křesťanama blbá nemoc – realita X propaganda:

  “Lidé prchali z měst, modlili se ve víře, že je postihl boží hněv. Tradiční hodnoty byly úplně otřeseny. Lidé loupili a vraždili. Nikdo už nikomu nedůvěřoval. Kněží a notáři odmítali chodit k nemocným. Ti se tak ani nedočkali posledního pomazání. Ve Florencii se podle Boccaciova líčení zvýšil počet zhýralců a prostopášníků: „Někteří hodně pili, užívali si a ukájeli každou choutku.“ A Evropou táhli flagelanti.”

  http://www.novinky.cz/zena/313212-choroba-horsi-nez-smrt.html

 6. protestant

  Slávek (16.09. 2013 | 08:57) napsal:
  Podle toho, co Dalajlama říká a píše na stránkách nebo Facebooku, tak je to ateista, který náboženství chápe kulturně.

  On si nevybral, že je Dalajlámou a pro mnoho lidí vystavených genocidě je symbolem Tibetské kultury, ke které náboženství patří. On nemůže „přestat být budhistou“.

  protestant:
  Buddhismus je ale principiálně ateismus. Na tom není nic překvapivého.

 7. dogbert

  Ten Weinberg mě dost děsí. To už je to klasické myšlení v protikladech, náboženství je zlé, bez náboženství bude dobře. Podobně jako to mají třeba anarchisti (bez boháčů vypukne ráj), nebo fanatičtí libertariání (ráj bude, pokud zrušíme stát). Základním důvodem, proč dobří lidé páchají zlo, je nevědomost nebo omyl. A ten může být i inspirován vědou či ateismem.

 8. Petr Tomek Post author

  dogbert: Ten Weinberg mě dost děsí. To už je to klasické myšlení v protikladech, náboženství je zlé, bez náboženství bude dobře.

  Petr Tomek: Ano, tenhle výklad není zrovna to pravé, ale o tom vlastně ten citát není. Je tam něco jiného, totiž že bez náboženství je těžké přimět dobré lidi aby páchali zlo. Samozřejmě že lidé mohou dělat hodně věcí špatně z různých důvodů, jenže náboženství umožňuje aby dělali i to o čem by jinak už věděli, že je to špatné. (Není od věci se podívat také na odkazy, je to tam více vysvětlené.)

 9. protestant

  Petr Tomek: Ano, tenhle výklad není zrovna to pravé, ale o tom vlastně ten citát není. Je tam něco jiného, totiž že bez náboženství je těžké přimět dobré lidi aby páchali zlo.

  protestant:

  Máš tam Petře logickou chybu. Dobří lidé totiž neexistují… 🙂

 10. Petr Tomek Post author

  protestant: Máš tam Petře logickou chybu. Dobří lidé totiž neexistují… 🙂

  Petr Tomek: A to myslíš v ježíšovském pojetí „Nikdo není dobrý, jenom Bůh“ nebo v obecném pojetí „lidi jsou swině a bez víry by se požrali“?

 11. protestant

  Stačí si sundat růžové brýle….

 12. Antitheista

  To řiká člověk, který věří, že existuje vyšší spravedlnost a že na konci věků se mrtvoly obalí masem a obživnou ? 😀

  Kdo tady má růžové brýle ? 😀

 13. protestant

  to možná věříš ty, že v to věřím… 🙂

 14. Antitheista

  No psal si to tady několikrát, řikal si, že duše nejde do nebe, že člověk pude do nebe či do pekla, kromě „duše“ má člověk už jen tělo ne? 😀 (resp. i duše je tělo 😀 )

  Pan Tomek ti naposledy psal, že má rád „zombie verzi“ křesťanství 😀

  A se mnou si se hádal u článku o „iluzi spravedlivého světa“…

  Na tobě jsou hezky vidět všechny psychologický mechanismy racionalizace a vytěsnění 😀

 15. protestant

  Ale já o peklu ani nebi nepsal…. 🙂

  A o spravedlivém Bohu také ne. Já doufám, že Bůh NENÍ spravedlivý.

  Myslím že tvé příspěvky jsou ukázkové příklady kognitivních biasů.

 16. Antitheista

  Psal jsi o peklu a mnohokrát. Psal jsi, že pro tebe není jen mataforou 😀

  Co se týče spravedlivého a milosrdného boha, tak si o něm psal taky. Jako každý křesťan na něj samozřejmě věříš 😀

 17. protestant

  Peklo – to je pro mne číst tvé příspěvky… 🙂

 18. Antitheista

  Dobrá, zde článek o „vyšší spravedlnosti“ :

  „Antitheista: No ale já uvedl příklady nespravedlností – čili v tomto případě evidentní fakta, vy jste je ale nijak nevyvrátil – co Stalin či Karel Vaš a tisíce a miliony dalších ? – byli snad spravedlivě potrestáni na tomto světě?

  protestant (05.09. 2013 | 12:35) napsal:
  Antitheista (05.09. 2013 | 12:29) napsal:
  No ale já uvedl příklady nespravedlností – čili v tomto případě evidentní fakta, vy jste je ale nijak nevyvrátil – co Stalin či Karel Vaš a tisíce a miliony dalších ? – byli snad spravedlivě potrestáni na tomto světě?

  protestant:
  Svět snad už skončil? Jakto že o tom nevím?

  Antitheista (05.09. 2013 | 13:12) napsal:
  Ale oni už jsou mrtví, tak kde je na tomto světě postihl spravedlivý trest ?

  Petr Tomek (05.09. 2013 | 15:48) napsal:
  On Protestant věří na tresty a odměny po zmrtvýchvstání! Jo, tak to jo! Zombie verzi křesťanství mám rád a je to ta s kostma co se budou obalovat masem nebo nějaká „duchovitější“?

  Antitheista (05.09. 2013 | 16:05) napsal:
  Ono je křesťanství vůbec trochu nekrofilní “

  Pojď tedy v této debatě pokračovat 😀

 19. Antitheista

  To vim, že je to pro tebe peklo, protestante, ona pravda bolí 😀

 20. protestant

  Kde tam píši o spravedlivém Bohu? Nějak to v tom textu nenacházím.. 🙂

 21. protestant

  Antitheista (17.09. 2013 | 11:07) napsal:
  To vim, že je to pro tebe peklo, protestante, ona pravda bolí 😀

  protestant:
  Kdyby jsi psal pravdu, pak bys musel napsat, že jsem o spravedlivém Bohu nepsal. Jenže ty pravdu nepíšeš. Takže tvé příspěvky nejsou pravdivé, ale naopak lživé.

 22. Antitheista

  Psal si o spravedlivém bohu milionkrát, podívej se do diskuzí, kde se hádáme o potopě a původu zla a podobně, všude si se snažil boha omlouvat s tím, že je milosrdný a spravedlivý…

  Mimochodem si napsal, že ještě svět neskončil, tak kdy lidi jako STalin a Karel Vaš ještě dostihne ta spravedlnost a boží mlýny ? 😀

 23. Antitheista

  Tvrdíš, že si pan Tomek vymyslel, že boží mlýny nejsou a že je to jen jeho víra, já ti napsal, že to má podložené životem – viz. Karel Vaš a miliony dalších, ty si s tím nesouhlasil a napsal si, že svět ještě neskončil, ale pro Vaše a Stalina už ano 😀 – kdy je teda postihne ten „spravedlivý trest“ ?? 😀

 24. protestant

  Antitheista (17.09. 2013 | 11:51) napsal:
  Psal si o spravedlivém bohu milionkrát…

  protestant:
  Další lež..

 25. Antitheista

  Tvrdíš, že si pan Tomek vymyslel, že boží mlýny nejsou a že je to jen jeho víra, já ti napsal, že to má podložené životem – viz. Karel Vaš a miliony dalších, ty si s tím nesouhlasil a napsal si, že svět ještě neskončil, ale pro Vaše a Stalina už ano – kdy je teda postihne ten „spravedlivý trest“ ??

 26. protestant

  Můžeš dokázat, že pro Stalina i Vaše svět skončil?
  Zajímala by mne metoda takového důkazu. 🙂

 27. Antitheista

  Kde je teda Vaš a Stalin? 😀 Ukaž mi je 😀 – já ti můžu ukázat jejich popel – už tady nejsou 😀

 28. Antitheista

  Co je člověk jiného než jeho tělo? 😀 A jejich těla jsou už jenom prach (prach jsi a v prach se obrátíš) 😀 – kde teda jsou Stalin a Vaš momentálně, když pro ně svět nezkončil ? 😀

 29. Antitheista

  Protestante, odpovíš ? 😀

  Kde je teda Vaš a Stalin? Ukaž mi je – já ti můžu ukázat jejich popel – už tady nejsou

  Co je člověk jiného než jeho tělo? A jejich těla jsou už jenom prach (prach jsi a v prach se obrátíš) – kde teda jsou Stalin a Vaš momentálně, když pro ně svět nezkončil ?

  😀

 30. protestant

  A důkaz že tohle je konečný stav by byl?

 31. Antitheista

  Ano byl – z člověka jde poznat pouze tělo, nic jiného. A tělo se rozpadá se smrtí 😀 – takže to je evidentní důkaz 😀

  Kde je důkaz, že člověk je něco jiného než tělo ? 😀

 32. protestant

  Tomu říkáš důkaz? Víš vůbec jak takový důkaz má vypadat? Jaké máš vzdělání?

 33. Antitheista

  Jsem spalovač mrtvol…

  Je to důkaz – z každého vidíš jen tělo, jeho pohyby, slyšíš jeho hlas (hlasivky), cítíš jeho pach, cejtíš jeho dotyky… nic jiného tu z člověka neni. Stalin taky podepisoval či nakazoval ústně rozsudky smrti, nepředával je lidem ve snech nebo pomocí telepatie :D. A jeho tělo už tady neni, je z něho prach. To je důkaz, že tu už neni. Kde máš důkaz, že je Stalin někde teď, když člověk Stalin už je jenom prach ? 😀

 34. Antitheista

  Kde máš důkaz, že spravedlnost Vaše a STalina dostihla? Kde jsou ? Ani v Bibli se nepíše nic o duši která hned po smrti bude někde potrestána… tak kde je ta spravedlnost, kde jsou ty boží mlýny ? 😀

Komentáře nejsou povoleny.