Ateisté a unitáři – svatební symbióza

Autor | 17.09. 2013

Došel jsem k zajímavému poznatku, o který bych se rád podělil. Jde konkrétně o to, že ateisté poslední dobou rádi uzavírají svatby prostřednictvím unitářských duchovních.

Náboženská obec českých unitářů není zrovna nějak početná, ba na mnoha místech už vypadá spíše jako klub pamětníků, scházejících se při tradiční kávě a sušence, přesto dostává poslední dobou zvláštní roli ve společnosti, ne nepodobnou té, kterou mívala za první republiky.

Na jednu stranu to vlastně není překvapivé – naše moderní společnost opravdu nevytváří dostatečně efektní přechodové rituály a mnohé jiné náboženské spolky mají takové podmínky pro provedení svatebního obřadu, že je nejen pro ateistu a i pro mnohého panteistického volnomyšlenkáře velmi těžké, ne li nemožné na ně přistoupit.

Čeští unitáři jsou naproti tomu tou nejvíce oddogmatizovanou a zároveň nejvíce psychologizovanou skupinou, kterou asi můžeme mezi náboženstvími najít. Jejich vyznání jim proto nebrání dělat svatby na místě, které si svatebčané pro obřad vyberou, oddávat homosexuální páry nebo dokonce ateisty.

"Jasně že jsme slyšeli o boháči, velbloudu a uchu jehly. Ale slyšel vy jste o unitářské jehle?"*

Svým výkladem Boha se přibližují Xenofanově pantheismu – není ani tak důležité se k němu modlit (vlastně je to zbytečné), jako snažit se jej pochopit. Tím jsou třecí plochy mezi unitáři a ateisty velmi ohlazené, takže nezadávají důvod k nějakému opravdu vážnému konfliktu v této oblasti. Bůh v unitářských představách nic nenařizuje, netrvá na nekonečném uctívání, neslibuje posmrtné nebe a peklo. Proto když uvidíte klečet v kostele unitáře, znamená to, že se mu rozvázala tkanička.

Unitářská představa Soudného dne*

Bohužel (zde je tento povzdech správně) i někteří unitáři mají vnitřní konflikt s Novými Ateisty, zvláště s Richardem Dawkinsem a jejich společnost se také rozhodla přijmout jidášský peníz v kauze církevních defraudací, který dělá asi 35 milionů (nejmenší z úplatků), což ale i tak zrovna nepozvedlo její morální kredit.

Přiznávám, že mě vlastně právě u této náboženské skupiny mrzí tento prohřešek nejvíce, protože jsem ji vždycky považoval za extrémně zajímavý prvorepublikový experiment Norberta Fabiána Čapka a zároveň za jistou alternativu právě pro vykonávání podobných obřadů jako jsou svatby (a také  trochu za něco jako historickou i rodinnou památku – moje babička byla unitářka).

Ostatně české duchovnosti podle mě odpovídala panteistická a v podstatě až agnostická duchovnost unitariánství vždy lépe, než těžkopádné obřady protěžované katolické církve. Jen jí asi v posledních desetiletích chyběly tak velké osobnosti jako vzpomínaný N. F. Čapek.

 

*Vtipy v tomto příspěvku pocházejí ze stránek Unitarie

Historické unitářské publikace

23 thoughts on “Ateisté a unitáři – svatební symbióza

 1. xorron

  Církev jako jiné, pouze bez starého haraburdí trojice, božství JK apod., jen teismus. Plná hubá duchovna a s ručičkou nataženou stejně jako jiní náboženští šejdíři – plaťte na nás vy všichni ostatní.

 2. protestant

  Unitářství není prvorepublikový experiment. Je to velmi starý proud v křesťanství.

 3. protestant

  to xorron:
  Zatím jste na církve nezaplatili ani korunu. Naopak církve dodnes dotují stát.

 4. Antitheista

  Co protestante? 😮

  A kdo platí ty budižničemi? Kdo jim posílá platy ? Bůh ? 😀

 5. protestant

  Platy jsou z výnosů státem zabaveného majetku.

 6. Antitheista

  Stát si vzal zpět to, co už bylo jeho i za Josefa II.

 7. protestant

  Evidentně nebylo. Jinak by nemohl vzniknout zákon o restituci a ústavní soud by jej nemohl schválit.

 8. Antitheista

  No evidentně soud řekl, že nerozhoduje o povaze českých dějin, ale o tom, jestli ten zákon je právoplatný. A zákony si většina v parlamentu může prosadit takové, jaké chce (nebo téměř jaké chce)

 9. Petr TomekPetr Tomek Post author

  protestant: Unitářství není prvorepublikový experiment. Je to velmi starý proud v křesťanství.

  Petr Tomek: Ano, to ano, ale české unitářství má poměrně samostatnou historii. V podstatě začalo vznikat paralelně a pak se teprve identifikovalo (díky TGM) jako unitářství.

 10. Petr TomekPetr Tomek Post author

  Jinak jste pánové tak off-topic, že mám chuť vás přesunout. Unitáři neměli žádný majetek v řádu milionů, z něhož by měli být placeni, takže jiný důvod než úplatek od ŘKC nepřipadá (žel) v úvahu. Tím to končí, nic víc nikde nenajdete a mě to mrzí, v tom také nic víc nehledejte.

 11. protestant

  To není úplatek, ale částečná splátka velmi starého dluhu už z dob rekatolizace.

 12. Petr TomekPetr Tomek Post author

  protestant: To není úplatek, ale částečná splátka velmi starého dluhu už z dob rekatolizace.

  Petr Tomek: Pak by měli i ostatním vrátit to co jim vzali ne? Jsem po otci z rodu, který patřil za feudálních dob přímo faře, takže kdy budou ty splátky?

 13. protestant

  A co vám vzali?
  Nám (protestantům) mnoho kostelů.

 14. josef

  Docela mne na těchto stránkách těší, Petře Tomku, tento vstřícný pohled na unitáře, mezi nimiž mám přátele.
  Tato organizace od počátku fungovala a stále funguje jako útočiště pro jedince nespokojené s církvemi a jejich bludy, pro ty všelijaké okultní a podobně obskurní minipartičky, které komunisté po válce i později zakázali, ale i pro ty, kteří prostě přemýšlejí o filosofických otázkách a nemusí být zrovna věřící (v cokoli).
  Proto tam vždy panovalo a mnohde stále panuje ovzduší mimořádné tolerance, jaké bychom se i mnozí my, nevěřící, mohli učit.
  Osobně mi víra kohokoliv nevadí, pokud neobtěžuje jiné nebo na nich neparazituje, což je jistě případ státem dotovaných a obdarovávaných církví, ale v případě unitářů tohle nikdy neplatilo, sic byli trnem v oku jak státu, tak církvím, vůči nimž tvořili opozici.

 15. protestant

  Zatím stát parazituje na církvích. Ale snad se to brzo spraví.

 16. DarthZira

  Stovky a tisíce let církve parazitovaly na státu, přesněji řečeno na lidské společnosti.
  Navíc ani za Rakouska-Uherska nebyly církve (a hlavně církev katolická, o kterou tu jde především) absolutním vlastníkem v právním slova smyslu – byly sice zapsané v pozemkových knihách, ale směly majetek pouze bezplatně používat, přivlastňovat si výnosy z něj, ale bez souhlasu státu jej nesměly prodat. Pokud by restituční zákon byl konstruovaný tak, že by církve dostaly majetek, ale směly by ho pouze používat pro své účely a používat výnosy z něj, ale pokud by ho chtěly prodat, tak by jej jako první musely nabídnout státu nebo obci a to nikoli za tržní, ale za nějakou regulovanou cenu, tak bych s restitucemi až tak velký problém neměla. A taky jde o to, že oproti jiným restituentům byly církve výrazně zvýhodněny – např. majetek družstev, akciovek nebo jiných společností se nerestituoval vůbec, naše rodina měla velké podíly třeba v různých zemědělských a vinařských podnicích i v bankách a pojišťovnách a nedostali jsme nic. To prostě nebylo fér – buď se mělo vracet všem nebo nikomu. Navíc ten zákon měl být konstruovaný tak, že by církve musely předložit jasné doklady, že to či ono jim skutečně k 25. 2. 1948 patřilo – a pokud by doklad nebyl, tak holt smůla, spousta drobných restituentů dopadla úplně stejně.

 17. josef

  “stát parazituje na církvích.”
  je typické prázdné heslo demagogů, kteří nemají v ruce jediný argument. Pravý opak je samozřejmě pravdou a byl od počátku vzniku této zhoubné instituce zvané církev.
  Neexistuje jediný relevantní důvod, proč by měl stát živit tyto organizace, jejichž jediným cílem je získávat moc nad lidmi a jejich majetkem prostřednictvím lží.

 18. protestant

  Není to pravda. V článku je uvedeno:”jejich společnost se také rozhodla přijmout jidášský peníz v kauze církevních defraudací, který dělá asi 35 milionů (nejmenší z úplatků), což ale i tak zrovna nepozvedlo její morální kredit.” a tedy moje reakce byla na tento článek.

  Ale pokud byl můj příspěvek oft topic, pak jím jsou i ty předchozí. Je zvláštní, že pouze můj byl přemístěn. Patrně se zde měří různými metry.
  🙁

 19. josef

  Proč by mělo křesťanovi vadit, že se měří různými metry?
  Není to přímo božské?

 20. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @Protestante! Většina příspěvků v tomhle vlákně jsou reakce na tvoje výkřiky o katolických “vraceních” majetku. Ten článek je ale o něčem jiném – není o katolících. Je tam pouze poznámka o tom, že unitáři přijali peníze o které ale připraveni nebyli, což jejich morální kredit snižuje.
  Psal jsem už jednou, že je to tvoje kolovrátkové téma úplně mimo, ale ty tuhle diskusi vysloveně spamuješ.

 21. Vodník Česílko

  Je zajímavé, že ze všech křesťanských organizací v ČR vyrovnání odmítla pouze fundamentalistická Bratrská jednota baptistů, která je z myšlenkového hlediska ateistům mnohem vzdálenější než unitáři.

 22. PePetr

  Často je možné číst reakce proti restitucím, občas se objeví názor církví, ale ptal se kdy kdo těch, koho se restituce týkají zprostředkovaně, tzn. že o majetky prakticky nepřišli, ale mají na restituce nárok, jak to vlastně vnímají? Je snadné vyslovit názor o někom, a je to ještě snadnější, když se ho na jeho vlastní názor nezeptám. V tomto článku se poukazuje na snížení kredibility unitářů z toho důvodu, že participují na restitucích. Ale kdo zná jejich názor a důvody? Proč se jich autor třeba nezeptal?

Komentáře nejsou povoleny.