Analýza postavení ateismu v ČR: stabilně rostoucí síla

Autor | 07.11. 2013

‎Z perspektivy ateistů, kteří se věnují konfrontaci a dialogu s náboženstvím se to tak nemusí jevit, ale ateismus v ČR je velmi pevně ukotven a stabilně roste (zdroj 1, zdroj 2, zdroj 3). Alternativním výkladem dat může být nereálné náboženské vzepětí po listopadu 89, po němž se situace vrací k normálu. Většina českých ateistů a ateistek není ve svém životě s náboženstvím téměř konfrontována a necítí  potřebu se vůči němu aktivně vymezovat. Tradiční oblasti, ve kterých je stále náboženství relativně životaschopné, jako jsou přechodové rituály ( svatby, pohřby, narození) a spiritualita, jsou dnes lidmi vesměs řešeny, bez potřeby kontaktovat náboženské instituce a organizace.

Podařilo se mi identifikovat jen tři náboženské proudy, které dnes mají ‎dostatečnou dynamiku a mezinárodní zázemí a které by tedy mohli postupně tento žádoucí stav a trend zvrátit.

První hrozbou je katolická církev. Ve‎ světě je sice spíše v defenzivě, ale u nás se jí podařil široký průnik do státních a veřejných institucí a systémů. Církevní restituce jsou jedním z vrcholů tohoto trendu. Tento stav je naštěstí poměrně křehký, kdy hlavě chybí solidní opora v široké základně. Římskokatolická církev je dnes u nás jednou z nejméně důvěryhodných a nejvíce opovrhovaných institucí vůbec. Katolíci si to podvědomě připouštějí a výsledkem jsou až hysterické a přepjaté reakce zvířete zahnaného do kouta. Nebezpečí by hrozilo pouze tehdy, pokud by se nám během několika let nepodařilo vybudovat institucionální ateistický vliv, který by situaci stabilizoval. Budování formálních struktur i neformálních kontaktů ve státní správě a médiích by z tohoto hlediska mělo být naší jednoznačnou prioritou.

Druhým stejně zajímavým trendem je islamizace.‎ Islám je dnes poměrně přitažlivým náboženstvím s dynamickou mezinárodní scénou. Technicky je pravým opakem katolicismu, kdy horizontální organizace ummase slabou institucionální ukotveností vytváří tlak zespoda. Dosahuje toho poměrně sofistikovaným a osvědčeným procesem vyvolávání strachu, demonstracemi síly a ochočováním elit přitažlivou nabídkou moci. Islamizace dnes už bude přicházet hlavně ze směru Evropské unie tlakem na imigraci a prosazováním multikulturní ideologie. V obraně před islamizací nám pomůže institucionální vliv, omezení imigrace hlavně z islámských zemí, osvětlení islámu jako směšné ideologie a dlouhodobý rozvoj a podpora České, s islámem nekompatibilní, kultury. Důležité je získat čas pečlivým monitorováním situace a efektivními watchdog zásahy, dokud se hlavní nápor islámské expanze nepřežene.‎

S odstupem poslední je vzrůstající dynamika evangelikálních a fundamentalistických křesťanských spolků‎. Jejich členská základna není příliš velká, ale věřící jsou velmi motivovaní, viditelní a slyšitelní. Jejich nevýhodou jsou slabší mezinárodní vazby než u katolíků a islámské ummy a zároveň poměrně slabá a roztříštěná struktura. Řešením situace je pečlivý monitoring a cílené zásahy v nejzávažnějších případech.

Ostatní náboženské směry a organizace jsou buď nevýznamné a nebo nemají dostatečnou dynamiku, aby představovaly vážnější ohrožení pro status quo. Mnoho z nich má potom velmi podobné zájmy jako my a možná představují spíše potenciální spojence v boji za sekulární a svobodnou společnost, která je naším politickým cílem.

59 thoughts on “Analýza postavení ateismu v ČR: stabilně rostoucí síla

 1. josef

  No, doplnil bych, že řada těch malých církví evangelikálního typu sem byla importována z USA, některé zanikly, ale jiné existují a ty mezinárodní vazby jsou tam stálé a velice silné. Stačí monitorovat, kolik amerických kolegů, nejčastěji pastorů, ve svých řadách čas od času hostí. Tady ale nebezpečí nevidím, protože cíl je tu ve většině případů jednoznačný – skrze ovce vytáhnout prachy a převést je na účty amerických zakladatelů.Takové kontakty jsou ovšem běžné i např. u baptistů, adventistů či jehovistů aj.

  K nebezpečí šíření římské – ta právě v přítomné době u nás neustále vyvíjí a rozvíjí způsoby, jak pronikat do veřejnosti a zvyšovat svůj vliv – před pár dny Duka avizoval plánovaný sofistikovaný atak do školství včetně učňovských škol. Toto úsilí se bude zvyšovat právě díky penězům, která nám římská ukradla. Tzn. tady jde o reálnou hrozbu a reálné snahy.
  Osobně mne uklidňuje pouze ta skutečnost, že bezmála celá společnost je na církve nasraná a na její snahy alergická. Ale nastoupí-li uplácení prostého lidu (levné cestovky, kultura zdarma atd.), i ta alergie ustoupí.

 2. protestant

  Za sekulární společnost není potřeba bojovat. Ta zde je. V celé Evropě. Už dávno.

 3. Slávek Post author

  josefe souhlas! katolickou církev považuji kvůli vývoji v ČR za největší hrozbu. Islám potom představuje největší hrozbu kvůli vývoji v zahraničí.

  Snad jsou ty priority v tomto článečku identifikovány jasně …

 4. Slávek Post author

  Ano protestante, je tu. Píši v článku něco jiného? Nikde ale není napsáno, že tu musí být věčně. Analýza ukazuje směry, ze kterých může být ohrožována.

 5. Arkande

  …omezení imigrace hlavně z islámských zemí

  Dokud bude fungovat EU, tak je to jen zbožné přání. Muselo by dojít buď k rozpadu Unie, což by sučasně znamenalo nástup nacionalismu (to je defacto fašismus-kteý, jak víme, silně podporuje „jedno“ náboženství) a nebo k celkové změně Unijní politiky (odvrácení se od lidských práv atd.).

  Obě varianty jsou velmi nebezpečné. Přeci jen jsme v Evropě nezažili válku od roku 1993. Což je pro Evropu takový malý zázrak.

  Mimochodem, církev vždy obchází pravidla. Nesmí-li vlastnit nemocnice, začne vlastnit hospice a založí školy pro zdravotnický personál, aby skrze něj pronikla do nemocnic. Klasická praxe.

  Jak jsme na tom vůbec s emancipací ateismu? Případně se zrušením zákona o urážce náboženství?

 6. Slávek Post author

  Arkande souhlas. Za současného stavu je pro nás unie největším zdrojem islamizace. Ať už imigrací z původních islámských zemí, nebo exportem přímo z původních unijních zemí. Západooevropské země se poměrně rychle stávají baštou radikálního islámu. Nakonec i islámskou komisi pro rodinu tu pomáhá zakládat známý britský kazatel a antisemita.

  Jediný způsob jak tomu zabránit, je vystoupit z EU, což má zase další nemalá rizika, jak sám píšeš.

  Pravidla obchází každej, kdo se s nimi neztotožňuje. To není jen církev. O těch zákonech nic nevím.

 7. josef

  Sám za sebe mám skutečně obavy z římské církve.
  Její aktivity současné a skrze ústa pana Duky plánované považuji za pokus nahradit ideologii, jíž jsme se dlouhých desetiletích totality konečně zbavili, ideologií jinou, ve svých propagandistických schopnostech díky historické zkušenosti daleko sofistikovanější, daleko totalitnější a pro svobodu člověka mnohem nebezpečnější.
  Z „říše islámské“ se obávám spíše nebezpečí terorismu, ale nikoliv toho hlubokého pronikání do společnosti, její přeměny, rekatolizace.

 8. Petr Tomek

  Arkande (07.11. 2013 | 13:47) napsal: Upravit

  …omezení imigrace hlavně z islámských zemí

  Dokud bude fungovat EU, tak je to jen zbožné přání. Muselo by dojít buď k rozpadu Unie

  Petr Tomek: Myslím spíš že by to mohlo fungovat, pokud začne fungovat EU a bude přistěhovalce lustrovat kvůli jejich extremistickým aktivitám.
  S přistěhovalci, kteří nejsou extremisté až úplně takový problém nemám. To nejvážnější jsou imámové.

 9. Slávek Post author

  Petře, na to je IMHO už pozdě. Dnes už EU fanatiky vyváží. V tom obchoďáku v Africe byli normální evropští kluci a holky. V Sýrii zabíjejí křesťani evropští muslimští fanatici, které verbují i tady u nás: jsou jich tisíce. Ti nejnebezpečnější imámové a jejich ovečky mají normální Evropské občanství, často i nepřistěhovalecké předky, žádní arabové nebo pákistánci …

  Josefe, jsem dalek toho římany podceňovat, ale obávám se, že trochu podceňuješ islám. Islám je ve své brutalitě a přímosti také poměrně sofistikovaný a ví jak využít slabých míst v nadřazené kultuře, aby ji potom stáhl do islámského pekla a tmářství.

  Každopádně je asi nesmysl hádat se o to, co je horší. To nebezpečí představují oba proudy.

 10. Petr Tomek

  Slávku ten proces sjednocování světa míří k celosvětové správě a je to normální. Rozpad EU by neřešil nic, jen bychom ztratili čas a výhody proti ostatním uniím, které takhle vznikají. Navíc by rozdrobené státy byly vůči islámu ještě zranitelnější. Jediný způsob jak proti tomu bojovat je získat politický vliv v evropských orgánech.

 11. Slávek Post author

  Petře, to je možné. To neumím posoudit a ani nevím, jak něco takového dělat.

 12. Slávek Post author

  Jinak samozřejmě nutnost mezinárodní spolupráce vnímám. Jsme členy AAI, která získala konzultační statu u OSN (http://www.atheistalliance.org/news-a-articles/aai-media-releases/672-aai-receives-un-special-consultative-status), usilujeme o členství v IHEU, komunikujeme s přátelskými organizacemi v Polsku a na Slovensku. Plánujeme navázat kontakt s Demencí v Belgii…

  Ta analýza se na věc dívá z pohledu ČR. V úvahách jsem se snažil držet jednotnou perspektivu a tedy fakt, že tlak na prosazení islámu bude ze strany členských zemí sílit je podle mě nepopiratelný fakt.

  Jak se s něčím takovým nejlépe poprat, to už je otázka taktické debaty a ty odpovědi se podle mě budou dost lišit.

 13. josef

  Jasně Slávku, to nebylo myšleno jako kontroverze. Z mé strany jde jen o vyádření osobních pocitů. 🙂

 14. Arkande

  Petře obávám se, že sílící protievropské tendence si nebudou dělat starosti s tím aby EU fungovala. Budou ji sabotovat dokud se sama nerozpadne (Viz poslední doporučení EU o spotřebě vody v toaletních mísách)

  Ta světovláda je snad ještě horší scénář než rozpad unie. Ale nechme to, než se nám z toho vyloupne diskuze o konspiračních teoriích, Iluminátech, Majesticu 12 a NWO.

 15. Arkande

  Slávku, prověřování fundamentální minulosti by nikdy nefungovalo.

  1. By EU nikdo neřekl kdo je či není umírněný.
  2. Musela by vzniknout zcela nová tajná služba která by prověřovala minulost přistěhovalců (To by bylo těžce neefektivní)

  Arabové mají nějaké slovo (fakt si nevzpomenu) pro božího bojovníka který se smí chovat jako umírěný či zcela bezbožný člověk (může pít alkohol, jíst vepřové, být promiskuitní, zavrhovat Boha atd.). Takže bychom si stejně moc nepomohli.

 16. Borius

  Arkande:
  Arabové mají nějaké slovo (fakt si nevzpomenu) pro božího bojovníka který se smí chovat jako umírěný či zcela bezbožný člověk (může pít alkohol, jíst vepřové, být promiskuitní, zavrhovat Boha atd.).

  Borius:
  Arabové možná jo, ale muslimové nejspíš ne. Někoho, kdo nevyznává islám, lze těžko označit za muslima. Je alogické, aby nějaký ne-muslim byl muslim. 😉

 17. Colombo

  Borius: neshledávám tvůj příspěvek logický.
  1. Je-li šíření víry nejvyšším posláním
  1a) a tedy oběti v tomto smyslu položené jsou nejcenější

  důsledek 1.: Pak přetvařování a nechování se jako muslium je položená oběť pro posvátný úkol, šíření islámu.

  důsledek 1.a): Takoví lidé nejen, že budou muslimové… Budou velmi vážení a dáváni za příklad.

  2. Podstatná většina arabů jsou muslimové a pokud vím, Korán je napsaný araby a arabsky (jasně, vím že to znamená asi tolik, co „slovansky“, na druhou stranu právě korán arabštinu tímto dost spojuje). A tedy muslimové mají slovo pro výše popsaný případ.

 18. Borius

  Colombo:
  Máš jistě pravdu, že drtivá většina Arabů jsou muslimové. Ovšem pokud nějaký Arab bez skurpulí holduje vepřovému, pije bez uzardění alkohol, nezajímá ho Korán, Boha vůbec pro život nepotřebuje, pak bych spíš předpokládal, že to nejspíš žádný ultra-muslim nebude. Anebo přinejmenším opravdu hodně liberální a volnomyšlenkářský muslim. (V arabském či muslimském světě žijí i ateisté.) I tací Arabové jsou. Někteří chtějí vypadnout, dostat se pryč z vlivu „svého“ náboženství a žít svobodný život, ať už ateistický či liberálně muslimský.

  Připadá mi to poněkud paranoidní, připomíná mi to „soudruhy“, kteří v každém „zápaďákovi“ viděli především nastrčeného agenta imperialismu. Je to jako když do muslimského světa přijede evropský turista a místní muslimští ultras v něm vidí „nebezpečného“ křesťana, přestože je ateistou a chová se jako ateista.

 19. Colombo

  Borius: Mám pocit, že si původní text vůbec nepochopil.

  Arkande:
  Arabové mají nějaké slovo (fakt si nevzpomenu) pro božího bojovníka který se smí chovat jako umírěný či zcela bezbožný člověk (může pít alkohol, jíst vepřové, být promiskuitní, zavrhovat Boha atd.).

  Rád bych zvýraznil Boží bojovník a smí chovat

  Pak viz koment o šíření víry. Nejedná se tedy o hypotetického člověka, kterého by nezajímal korán, nepotřeboval boha atp., ale o člověka, který v zájmu infiltrace nepřátelské společnosti se musí maskovat nebo „pošpinit“.

  Tohle je naprosto typické chování. Policajti můžou zastřelit, soudci můžou brát svobodu atp., ačkoliv je omezování osobní svobody a násilné činy v rozporu s idéaly a zákonem států.
  Tak samo špióni můžou dělat všelicos, cokoliv co jim umožní uspět v souboji proti nepřátelskému režimu. Atp. Není to žádné vidění špeha všude, ale je to naprosto logické rozvázání rukou a poskytnutí možností v zájmu vítězství pro činnosti, které jsou v běžné té dané společnosti zakázané.

 20. Kojot

  Pokud jde o římskokatolickou církev, je třeba ujasnit dvě hrozby:
  1) Hrozba rekatolizace českého obyvatelstva – z důvodů, které sám uvádíš, je minimální.
  2) Hrozba v souvislosti s vlivem na mocenskou a ekonomickou sféru – té je třeba věnovat prvořadou pozornost, ta skutečně reálná je.

  Pokud jde o islám:
  1) Hrozba islamizace českého obyvatelstva – ještě mizivější než v případě rekatolizace a to ani v případě pokračující imigrace.
  2) Hrozba spojená s aktivitami radikálů – je záhodno ji monitorovat, ale nepatříme k zemím, které jsou v tomto směru primárními terči. Osobně z toho velké obavy nemám.

  Pokud jde o evangelikály:
  1) Hrozba masivní konverze k těmto formám křesťanství – mizivá. Češi navíc většinou nesnášejí jejich způsob provádění evangelizace. Není nám to blízké. Nenechme se zmást aktivitou těchto lidí na internetových fórech, jsou to pořád ti samí 😉
  2) Hrozba vlivu na mocenskou nebo ekonomickou sféru – zanedbatelná z důvodů, které uvádíš.
  3) (nezmíněno!) Hrozba terorismu (např. atentáty na lékaře provádějící interrupce) – velmi malá. Fanatici tohoto druhu potřebují pocit opory v části společnosti. Pokud by tady k něčemu takovému došlo, byl by to izolovaný incident.

  Ani u jednoho z těchto fenoménů neexistují ve společnosti takové podmínky, které by zvýšily jejich atraktivnost, a neočekávám, že se v tomto směru něco změní. Osobně bych se z uvedeného soustředil na ekonomický a politický vliv ŘKC, pak možná občasné sledování islámského radikalismu (ale to beztak zvládne BiSka líp). Na evangelikály bych se vykašlal úplně – vždy budou mít konstantní zlomek procenta zapálených stoupenců, ale nejsou hrozba.

  Osobně vidím, jak jsem už psal (https://www.osacr.cz/2013/04/24/marxisticka_kritika_nabozenstvi) problém spíše s gulášem iracionálních (po)věr všeho druhu, všeobecném nedostatku kritického myšlení (a neochotě k němu) a v apatii pokud jde o politiku.

 21. Slávek

  Kojote souhlas s ŘKC. Uvádím ji na prvním místě a ty tvé důvody beru. Možná jsem to o restitucich nenapsal jasne.

  Islam: nesouhlas

  Evangelikalove: souhlas, ale mistne mohou dělat neplechu.

 22. Colombo

  problém spíše s gulášem iracionálních (po)věr všeho druhu, všeobecném nedostatku kritického myšlení (a neochotě k němu) a v apatii pokud jde o politiku.

  Obávám se, že takové už je naše vnitřní naprogramování a pokud by se to změnilo, byla by otázka, jestli taková společnost bude stále lidská a nebude se jednat o nový živočišný druh:/ (tedy co se týče neiracionality a neochoty ke kritickému myšlení)

 23. Slávek

  Colombo souhlas. Racionální myšlení je vzacna květinka a takovou vždy bude, pokud budou lidi lidmi.

  Každý z nás většinu času přemýšlí iracionalne, heuristicky.

 24. slovak

  Veľkou hrozbou pre racionalitu a kritické myslenie je to, čo sa stalo na Slovensku – prienik náboženstiev (hlavne RKC) do škôl, polície, armády, väzníc,médií, financií cez vatikánsku zmluvu. Všetkými možnými prostriedkami, českí priatelia, tomu zabráňte aspoň u vás.
  V tomto smere je potrebné mať inštitucionálne zastrešenie ateistickou organizáciou s kvalifikovaným, všeobecne uznávaným lídrom. U nás táto snaha bola a trvá, no s minimálnym úspechom. Väčšina obyvateľov si neuvedomuje o akú hrozbu sa jedná. Skôr obyčajnému občanovi vyhovujú ilúzie ponúkané cirkvami a náboženstvami.

 25. protestant

  slovak (08.11. 2013 | 11:18) napsal:
  V tomto smere je potrebné mať inštitucionálne zastrešenie ateistickou organizáciou s kvalifikovaným, všeobecne uznávaným lídrom.

  protestant:
  ČR jako sekulární stát

  čl. 2 odst. 1 LZPS: Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.
  = tím jsou vyjádřeny hodnoty státu demokratického sekulárního státu a státu neideologického
  žádná ideologie ve státě nemůže být výlučná a stát se s ní nesmí svazovat, ale musí respektovat ideologickou pluralitu, nesmí se vázat ani na náboženské vyznání, ani na ateismus, a to i když je značná část obyvatelstva ateistická nebo mezi věřícími určitá církev převažuje
  stát musí tuto ideologickou a náboženskou neutralitu na svém území zabezpečit
  je nepřípustné, aby orgány státu spojovaly své úkony s úkony náboženskými nebo protináboženskými nebo aby veřejnoprávní sdělovací prostředky preferovaly určitou ideologii nebo náboženské vyznání nebo aby stát závazně určoval, jak mají být interpretovány jeho dějiny a zasahoval tak ideologicky do svobody vědeckého bádání – vybočení zákonem 181/2007 Sb., kterým se zřizuje Ústav pro studium totalitních režimů – hodnotí některé úseky dějin – pod dohledem Senátu a Rady – toto nemá ústavní zakotvení

 26. Arkande

  Jééé to je hezké, škoda, že tam o ateismu nic není 🙂

  Čl.2
  (1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.
  (2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.
  (3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

 27. Colombo

  Arkande: Proč díky?

  Slávek: Otázka je, jestli je to nutně špatně, nebo je to špatně jen za určitých okolností. Osobně se přikláním k tomu druhému.

 28. Arkande

  Colombo: Že jsi odpověděl Boriusovi.

  Přišlo mi zdvořilé ti za to poděkovat 🙂

 29. slovak

  Článok 1 Ústavy SR: Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani na náboženstvo.
  Prax na Slovensku ale reálne hovorí, že nie je to tak, ani s náboženstvom, ani s právom.
  Badať tu silný prienik do štátneho aparátu zo strany RKC a mafiánskych gangov.

 30. slavek

  Colombo: Otázka je, jestli je to nutně špatně, nebo je to špatně jen za určitých okolností. Osobně se přikláním k tomu druhému.

  Slávek: já to na té škále dobré/špatné vůbec nehodnotím. To je jako se ptát, jestli je dobré nebo špatné, že lev žere jiný zvířata. Prostě to tak je. Je to zajímavé.

  Ty to ale asi mlčky vztahuješ k určitým cílům, ke kterým to myšlení může sloužit a tam už můžeme hodnotit, jak je to efektivní (dobré/špatné).

 31. slovak

  Veď je to neodôvoditeľné uprednostňovanie nárokov.

 32. Kojot

  Ohledně toho racionálního kritického myšlení – měl jsem na mysli míru, je jasné, že to našemu druhu není vlastní, ale myslím, že mohou existovat společnosti, které kritické myšlení v lidech podporují a samozřejmě i společnosti, které činí pravý opak. Tedy že je možné míru kritického myšlení v populaci ovlivnit (oběma směry).

 33. Petr Tomek

  @Kojot: Kritické myšlení je v podstatě dovednost, asi jako gramotnost. To znamená že se dá cvičit a zlepšovat. Písmo nebo práci na počítači taky nemáme vrozené.

 34. Kojot

  Petře, ano, přesně tak to myslím. Jen je otázka, jaké procento lidí je schopno se této dovednosti naučit. V každém případě ji lze společensky podporovat nebo naopak potlačovat podobně jako třeba gramotnost.

 35. Colombo

  Slávek:
  Jsou dobrá rozhodnutí vedoucí k správným závěrům.
  Jsou dobrá rozhodnutí vedoucí k špatným závěrům. (například není dostatek informací a tak i přes kvalitní zvážení všech možností nakonec dojde k rozhodnutí, které se posléze ukáže jako špatné)
  Jsou špatná rozhodnutí vedoucí k dobrým závěrům (nelogická atp.) a nakonec
  jsou špatná rozhodnutí vedoucí k špatným závěrům.

  Chceme-li odbourat špatná rozhodnutí, která jsou dělána právě nelogicky, neracionálně, npř. emotivně; je otázka, jestli nevylijeme s vaničkou i dítě. Emoce mají imho velkou informativní hodnotu a nerad bych je všechny zahazoval. Přeci jen operují veskrze racionálně, ovšem na úplně jiné úrovni a tak ona inforamce uložená v nich může být přínosná, byť třeba nerozluštitelná.

  Je pak otázka, nakolik zahrnutí informace z emocí je racionální věc, že…
  a co se týče dobré špatné, řekněme podle nějakého morálního kodexu, který může být třeba relativní…

 36. Colombo

  Kojot (08.11. 2013 | 15:01) napsal:
  Petře, ano, přesně tak to myslím. Jen je otázka, jaké procento lidí je schopno se této dovednosti naučit. V každém případě ji lze společensky podporovat nebo naopak potlačovat podobně jako třeba gramotnost.

  No nevím. Výzkumy, které testovaly míru logických klamů, osobních biasů atp. neukázaly průkazný rozdíl mezi jednotlivými populačními vzorky a to ani u vědecké obce, která by měla být proti tomuto trénovaná.

 37. Archimedes

  Colombo (08.11. 2013 | 18:21)

  Kvalitní trénik v racionálním myšlení je hlavně užitečný k tomu, aby se člověk naučil alespoň zpětně rozpoznat, že ke klamu došlo, ať už u sebe (těžké) nebo u jiných (jednodušší) a hlavně aby získal vůbec představu o tom, že se může takového klamu dopustit a tedy byl vůbec ochotný připustit, že se mohl dát nevědomě zmást, což je podmínka nutná k nápravě.

 38. Hosamen

  Několikrát jsem se setkal s pověrou, co údajně musí a nesmí dělat.
  Tady je příklad katolíka:
  @pepan.z Také je ještě potřeba rozlišovat ateisty a „ateisty“
  Přišel jsem také do styku s individuy, která tvrdě popírala existenci čehokoliv více než je pouhá bezduchá hmota. Mělo o tom individividum i nějakou tu veřejnou přednášku. Když jsem nadhodil že pomocí některých praktik, například meditačních lze přimět takzavné „duchovní“ bytosti k viditelnému projevu, individum obrátilo a začlo varovat, že takové praktiky mohou být nebezpečné, že nevím, co taková vyvolaná bytost může spáchat.

  Takže rozhodně není ateista jako „ateista“.
  Jak říkal bývalý kolega, „Lidé jsou různé“
  ***
  Jeden dotaz: Který ateista si bude lámat hlavu s bytostí vzniklé při meditaci?

 39. Machi

  No nevím. Výzkumy, které testovaly míru logických klamů, osobních biasů atp. neukázaly průkazný rozdíl mezi jednotlivými populačními vzorky a to ani u vědecké obce, která by měla být proti tomuto trénovaná.

  Vědecká obec je trénovaná v oblasti logických klamů a biasů?
  Samozřejmě, že vědci jsou trénováni v tom, aby správně vyhodnotili naměřená data a sepsali článek, ale nějaký předmět a výuka, která by zcelila znalosti o logických klamech a biasech, v univerzitní výuce zpravidla není. Takže vědci sice mohou vědět jak zpracovávat data, ale nějaké vyšší porozumění toho, proč to tak vlastně dělají, mít nemusí. Já (ač vysokoškolák) jsem se o biasech dozvěděl z internetu, ve škole nikdy. Zajímalo by mě jak je to na jiných školách, ale pochybuji, že by taková výuka byla všeobecně rozšířená.

 40. Colombo

  Machi: Tak moje vzdělání je přímo určeno na zpracovávání dat, tedy my se ve škole osobním biasům (našim i jiným) věnovali. I nejrůznějším chybám v databázích, jako když u novorozeňat místo do kolonky „cm“ napíše doktor 3000 (g) a do kolonky „porodní váha“ 40 (cm),

  Taky nejrůznější možné ovlivnění dat, co všechno si můžu dovolit odstranit jako nesmysly a které odlehlé hodnoty jsou naopak informativní. A kdy data nečistím, ale prokládám je už nějakým funkčním filtrem, který mi ovlivňuje důsledek. Dvojitě slepé studie taky. No a nakonec já osobně sem se počas studia alspoň lehce věnoval bayesiánské pravděpodobnosti a tam priory (primer, prior, prion, čert aby se v tom pak vyznal) už nutně jsou postavené na tvém osobním názoru a ergo je nutné si spoustu věcí uvědomovat.

 41. Colombo

  Další věci jako je design modelů, přeučení respektive overfitting parametrů modelu atp.

 42. Machi

  Colombo:

  Tak evidentně takové věci studuje aspoň někdo. 🙂
  Jinak je možné vysvětlení, že prostě v práci vědci uvažují jinak než v osobním životě.
  Jak jednou prohlásil Victor Stenger o věřících vědcích – „je u vchodu do kostela nějaké místo, kde odkládají mozek?“. 🙂

 43. Sam

  Nemyslím si, že by docházelo v ČR k nějakému nárůstu ateismu. Lidi chtějí něčemu věřit. Ale v ČR věří spíš různým kartářkám, věstcům, homeopatii a podobným kravinám. Češi mají odpor k jakýmkoliv organizovaným církvím, ale dost z nich jsou tzv. „něcisté“, kteří věří, že nad námi něco je… Náboženství je opium lidstva a lidi ho chtějí.

 44. Sam

  >>>Jak jednou prohlásil Victor Stenger o věřících vědcích – „je u vchodu do kostela nějaké místo, kde odkládají mozek?“.<<<
  Tohleto je poměrně známý fenomén, kdy dost chytří lidé jsou schopni věřit divným věcem a nedělá jim to žádný problém. Znám ty lidi. Mají v hlavě něco, co jsem pracovně nazval přepínač režimů:

  1) Normální stav, logické myšlení v chodu

  2) Nábožné chování, logické myšlení dočasně vypnuté, v provozu je magické myšlení.

  Je to docela fascinující. Ale jinak asi běžné.

 45. Kojot

  Colombo, můžu poprosit o bližší specifikaci těch průzkumů (odkazy atd.). Díky.

 46. Colombo

  Sam: Dokonce se i spekuluje o tom, že právě inteligentnější lidé se dokáží lépe oblbnout.

  Tuším že to bylo v Červené královně? Inteligence jako schopnost udržet si přehled o sociálním postavení a náležitě ho využít, a to oblbnutím ostatních. Nejefektivnější způsob, jak oblbnout ostatní, je oblbnout sebe…

 47. Colombo

  Kojot: hmm, četl sem to v papírovém science nebo nature a ačkoliv je moje google-fu obvykle silné, nedaří se mi to dohledat (protože krom toho, co sem napsal, si nic jiného o té studii už nepamatuju, sem rád, že alspoň něco:/)

  Takže to ber že jen prázdně mlátím pantem.

 48. Kojot

  Také jsem googlil a možná je to studie, o níž je referováno zde:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_thinking#Research_in_efficiency_of_critical_thinking_instruction
  Je to jen krátké shrnutí, ale z toho, co je napsáno, soudím, že výsledkem je, že vzdělaní lidé v běžných situacích kritické myšlení nepoužívají více než nevzdělaní. Nicméně v tom vidím trochu rozdíl: Vzdělaný člověk samozřejmé podléhá nejrůznějším klamům, ale v případě, že se přiměje více přemýšlet (nebo jej přiměje něco jiného), tedy pokud se z běžné rutiny vymaní, může kritické myšlení použít. Nemám na to žádný výzkum, ale osobní zkušenost u sebe i u druhých ano.
  No, ono jde také o to, že kdyby míra schopnosti kriticky myslet byla vrozená a neovlivnitelná, k čemu by pak byly weby jako je třeba tento, není-liž pravda? 😉
  Takže co je vlastně zapotřebí? Aby rostl počet lidí, kteří si kritické myšlení osvojí, a aby byli schopni přepnout se v patřičných situacích do pomalého racionálního režimu…

 49. Arkande

  Hosamene, je to sice mimo mísu, ale problém je v psychologii. Jednoduše se sám můžeš skrze meditaci nechat natolik zblbnout, že si vyvoláním oné bytosti přivodíš schizofrenii. Zvláště když s tebou tato bytost mluví nebo ti dokonce radí. Takže pokud mohu, pak bych chtěl vychválit onoho ateistu, který byl natolik solidní, že oslabil svou pozici, aby tě varoval před ohrožením tvého zdraví.

 50. Hosamen

  Arkande (12.11. 2013 | 13:26)
  Jenomže já se ptám přesně na opačnou věc, jak může věřící vědět, že existují ateisté, kteří brání věřícím v meditaci, protože mohou vyvolat nehmotné tělo?

 51. Pavel Sycha

  ‚S odstupem poslední je vzrůstající dynamika evangelikálních a fundamentalistických křesťanských spolků‎. Jejich členská základna není příliš velká, ale věřící jsou velmi motivovaní, viditelní a slyšitelní. Jejich nevýhodou jsou slabší mezinárodní vazby než u katolíků a islámské ummy a zároveň poměrně slabá a roztříštěná struktura. Řešením situace je pečlivý monitoring a cílené zásahy v nejzávažnějších případech.‘

  Co si mám představit pod slovy ‚ řešení‘ a souslovími ‚ cílené zásahy‘ či ‚ závažný případ’ z poslední věty?

 52. mulit

  Islamizace dnes už bude přicházet hlavně ze směru Evropské unie tlakem na imigraci a prosazováním multikulturní ideologie. V obraně před islamizací nám pomůže institucionální vliv, omezení imigrace hlavně z islámských zemí, osvětlení islámu jako směšné ideologie a dlouhodobý rozvoj a podpora České, s islámem nekompatibilní, kultury. Důležité je získat čas pečlivým monitorováním situace a efektivními watchdog zásahy, dokud se hlavní nápor islámské expanze nepřežene.‎
  Autor Slávek Černý | 07.11. 2013

  Autor byl prorokem

 53. Hraničář

  Něco o „převlékání kabátů“ v bratrské(?) zemi:

  ve své přihlášce do komunistické strany v roce 1984 tento tehdy ještě kandidát členství uvedl: „S náboženskou otázkou jsem vypořádán a zastávám přísně ateistické stanovisko“.
  „Přísný ateista“ má ale k církvi docela pozitivní vztah, jelikož si uvědomuje výraznou religiozitu slovenské populace a dominantní postavení katolické církve, zejména v některých regionech, které byly kdysi baštami volební podpory Hlinkovy slovenské lidové strany, později Mečiarova Hnutí za demokratické Slovensko, aby posléze převzaly vzorce voličského chování a přetavily jej do podpory Ficova projektu vzniklého se silnou podnikatelskou podporou na přelomu milénia.
  http://www.christnet.eu/clanky/6077/katolicismus_a_politika_na_slovensku_troji_krizova_zastaveni.url

  Jakmile politik uvidí, že „spojení trůnu a oltáře“ bude (pro něj) výhodné, hned jsou všechny zásady pryč!

Komentáře nejsou povoleny.