Ježíš – muž s nejpodivnějším pohlavím aneb Záhada Svaté Předkožky

Autor | 22.11. 2013

Ježíš byl bezesporu velký muž, ať již z hlediska křesťanů, nebo prostě dějepisců, málokdo ale ví že byl také mužem mnoha mužství, nebo že měl alespoň nejpodivnější typ pohlaví, jaké si vůbec kdo dokáže či nedokáže představit.

Co vlastně skrývá pod tou rouškou?

Jako Žid, protože Ježíš Židem bezesporu byl (pokud byl), byl samozřejmě také v dětství obřezán. Jenže tím začíná záhada, jejíž rozluštění je dodnes zakázáno.

V minulosti se totiž vyskytovalo několik Ježíšových předkožek (až kolem dvaceti) na různých místech a někdy i zároveň a podle některých tvrzení jsou dvě jeho předkožky stále uchovávány jako relikvie a jedna je viditelná s pomocí menšího hvězdářského dalekohledu na noční obloze.

Jak je to tedy s těmi předkožkami? Nejslavnější Ježíšova předkožkou byla ta, kterou údajně daroval Karlu Velikému anděl, když se prý modlil u Božího hrobu. Mnohem pravděpodobnější ale je, že jí dostal jako dar od císařovny Ireny. Po korunovaci ji Karel Veliký z vděčnosti daroval papeži Lvovi III.

Později byla tato předkožka ukradena a ještě později se objevuje v italské Calcatě, kde se opět stala předmětem uctívání. To vedlo k jistému konfliktu, protože také klášter v Charroux byl známý tím, že měl v držení jednou pravou Ježíšovu předkožku.

Další ze slavných Ježíšových předkožek se nacházela v Antverpách, kam ji přivezl Balduin I. Jeruzalémský z Palestiny někdy kolem roku 1100.

V 15 století vzniklo dokonce v Antverpách jakési “bratrstvo Ježíšovy předkožky” nazvané “van der Heiliger Besnidenissen ons liefs Heeren Jhesu Cristi v onser liever Vrouwen Kercke t” Antwerpen “.

Inu podobně jako v případě třísek ze Svatého Kříže, kterých je po celém světě tolik a z tolika různých dřev, že by Ježíš musel být ukřižován na voru, je i předkožek prostě nějak příliš. Je možné že kus látky na obrazech ukřižování skrývá světu pohlavní orgán, s jakým zatím neměla věda žádnou zkušenost?

Měl snad Ježíš na jediném penisu několik předkožek (vzhledem asi jako cibule), dorůstala mu předkožka pravidelně, nebo snad byl multipohlavní? Navíc sám Ježíš zacházel se svým pohlavím dost divně. Například sv. Kateřině Sienské navlékl na prst svou předkožku jako snubní prsten. Jeho pohlaví bylo tedy nejen zázračné, ale i multiufunkční!

Svatá Kateřina Sienská přijímá od Ježíše jeho předkožku jako svatební prsten.

Korunu všemu nasadil v 17. století  teolog Leo Allatius, který ve svém spisku De Praeputio Domini Jesu Christi Nostri Diatriba (“Diskuse o předkožce našeho Pána Ježíše Krista”) zcela vážně tvrdil, že pravá Ježíšova předkožka vstoupila spolu s ním na nebesa a nyní je vidět jako Saturnův prstenec.

Leo Allatius - řecký učenec který domněle "odhalil tajemství" Ježíšovy předkožky

Vzhledem k tomu, že viditelné Saturnovy prstence mají poloměr sto čtyřiceti tisíc kilometrů, pasoval tím Ježíše na muže s největším pohlavím ve sluneční soustavě a pravděpodobně i v celém vesmíru.

Katolickou církev samozřejmě posměšky na adresu Ježíšova pohlaví už v 19 století začaly poněkud otravovat. Vyřešila to tedy s grácií a citem, které jsou jí vlastní. V roce 1900 vyhlásila, že kdokoli, kdo něco řekne nebo napíše o  Ježíšově předkožce, bude exkomunikován.

54 thoughts on “Ježíš – muž s nejpodivnějším pohlavím aneb Záhada Svaté Předkožky

 1. S.V.H.

  Tak u tohoto článku jsem se opravdu pobavil. 🙂 O spoustě detailů (snubní prsten, Saturnovy prstence atd.) jsem neměl ani tušení. Jak bych také mohl, když je trest za šíření informací o této problematice tak přísný. 😉

 2. DarthZira

  No a vzhledem k tomu, že Saturnovy prstence jsou z různých kusů kosmického “smetí” od železa a vzácné kovy až po kusy zmrzlého metanu, tak tedy je tedy velmi zajímavý i samotný materiál, že kterého byla Ježíšova předkožka, potažmo celé jeho pohlaví 🙂
  Možná by to pak vysvětlovalo, proč byl – dle učení církve – celý život panic. Těžko s podobným údem najít partnerku 😀

 3. Foxy

  Předkožečný Saturnův prstenec je fakt představa z šíleného tripu, vůbec jsem o téhle teorii neměl ani tucha. Ten Leo Allatius musel mít fakt dobrý matroš.

  Koneckanců, vždyť je to stejně fuk. Všechny ty posvátné předkožky budou stejně pravé, jako Turínské plátno.
  Nakonec celá ta obsese všemožnými ostatky je poněkud morbidně úchylná.

  Ono celé to ukřižování vzbuzuje pochybnosti. Teda alespoň u mne.
  Zvláštní je už jen to tradiční zobrazení ukřižovaného, onen relaxující atlet, zdobící všechna možná i nemožná místa.

  Vražda (poprava) ukřižováním byla římskou záležitostí. Vzhledem k známé absenci útlocitu Římanů v těchto věcech byl v reálu zcela jistě ukřižován nahatý.
  Jeho (zřejmě kanonická) zobrazení tomu ale odporují. Ten hadr kolem pasu ukřižovaného má něco skrývat? Možná je kolem toho doplněna nějaká vysvětlující legenda, neznám ji.

  Dlaně má ukřižovaný probity hřeby. Nesmysl. Tah za ruce ukřižovaného roste s tangentem úhlu vzepjetí. U většiny zobrazení by se jednalo o sílu v násobcích váhy těla, která by dlaně zaručeně roztrhla.

  Samy hřeby jsou dalším nepravděpodobným atributem oné popravy. V době římské nebylo vysokých pecí, oceláren a podobných výdobytků současna. Železo bylo velmi vzácný, strategický materiál a pochybuji, že by se s ním plýtvalo na jakousi banální popravu kdesi v zastrčené provincii.

  Pro popravu ukřižováním nějaké přibíjení vůbec není třeba. Docela stačí vražděného ke kříži v příslušné posici přivázat, a počkat, až únava nohou a gravitace své dílo dokoná.
  Běžně se dýchání sestává ze třech složek; abdominálního, prováděného bránicí a svaly břišními; kostálního, kdy se nádech provádí zvětšováním rozestupu žeber při jejich zvedání; a klavikulárního, kdy nádech je důsledkem zvedání ramenního pletence a klíčních kostí.
  Při hrudním, kostálním dýchání je ve vzpřímené posici hruď při nádechu zvedána proti odporu gravitace a naopak výdech je její tíhou podporován. Tento typ dýchání je nejnamáhavější a energeticky nejnáročnější, a proto se v celém rozsahu uplatňuje hlavně jako součást plného atletického dýchání.
  Ovšem už samo rozpažení způsobí rozšíření hrudníku (viz stará technika umělého dýchání) a to je při zavěšení za rozpažené ruce vlivem plného napětí svalstva uchyceného na hrudník extrémní. Výsledkem je plný nádech.
  Nyní je ale výdech zprostředkující svalstvo vystaveno velké a naprosto nezvyklé námaze. Nejen, že teď musí působit proti tíži těla; navíc musí působit i proti síle ostatních, za normální situace kooperujících velkých svalů. Tento odpor je paradoxně tím větší, čím jsou tyto svaly pevnější a vypracovanější.

  Za normální situace je, specielně u mužů, podstatná část dýchání uskutečněna bránicí a svaly břišními. V situaci, kdy tělo na kříži už jen bezmocně visí, se ale stává břišní dýchání neúčinné, a i ostatní pomocné dýchací pohyby tato posice prakticky vyřadí. Tah rozepjatých paží zcela vyřadí i dýchání klavikulární. Výsledným rovnovážným stavem je teď plný nádech. Výdech musí být prováděn silou, a veškerá námaha výdechu se navíc soustředí do malé, beznadějně přetížené skupině interkostálních dýchacích svalů, navíc zatěžované mrtvým tahem podélných svalů břišních. Je jen otázka nedlouhého času, kdy tyto dýchací svaly zkolabují, a pak nastane rychlý konec. Jaký? Zřejmě úplně jiný, než se obecně o konci na kříži soudí.

  Poté, co únava nohou přestane tělo podepírat, celá váha těla dolehne na ruce. Postupná únava interkostálních svalů omezí výdech a v těle začne vzrůstat hladina kysličníku uhličitého (pardon, dnes oxidu, ale kysličník se mi líbí víc). Nastane to, čemu se říká hyperkapnie a respirační acidosa. Nastane rychlý start neuroprotektivních mechanismů, které mají ochránit neurony před poškozením excitotoxicitou (nadměrné uvolnění neurotransmiteru glutamátu) a blokáda MDMA receptoru (fencyklidinové-PCP vazebné místo). Výsledkem je regulérní psychedelický trip, známý jako prožitek blízké smrti.
  Takže klasika:
  1. přepólování pocitů (záplava bolesti se mění v záplavu rozkoše)
  2. stupňující se pocity vnitřního klidu a spokojenosti
  3. pocit oddělení mysli (duše) od těla
  4. průlet exponenciálně se zužujícím prostorem
  5. vnořování se do zářivého světla (“vstoupení do světla”)
  6. setkání s “bohem” či podobný transcendentální prožitek.

  To celé ukončí celková křeč interkostálních svalů výdech zprostředkujících, zástava dechu a smrt.
  Terminálního psychedelického prožitku a smrti se ukřižovaný dobere zhruba za 20-40 minut od té doby, co je tělu odebrána podpora nohou (únava či zlámání nohou katy).

  Od chvíle, kdy tah rukou rozepne hrudník, je krajně obtížné pronášet jakékoliv projevy. Je li kdo takhle důkladně zavěšen na kříži, nemůže řvát, protože to prostě nejde. Dýchat se dá jen kouskem dolní části hrudníku a tak pro nějaké zařvání není dost vzduchu. Není možno ani pronést nějakou řeč, nanejvýš snad vyrazit pár špatně artikulovaných slov, každé zaplacené trsem šílené bolesti.
  Takže představa toho, že ukřižovaný konverzuje se svými druhy v neštěstí, se mi jeví krajně pochybná.

  Tělo regulérně ukřižovaného má charakteristický obrys dolního okraje hrudníku. Žilní kresba paží se mění v prázdná koryta.
  Pro většinu krucifixů, co jen jich je na zemi rozeseto, je ale charakteristické, že modelem pro ně byl pohodlně ležící chlap.

  PS
  Popravu (jakoukoliv) považuji za vraždu. Proto ta záměna pojmů v textu.

 4. DarthZira

  Foxy – kdesi v nějaké knize pojednávající o starém Římě jsem četla, že při křižování se vždycky vázalo a pokud byly náhodou někomu ještě ruce a nohy probity hřeby, tak to bylo vlastně určité “zmírnění” způsobu popravy, aby to měl odsouzený co nejrychleji za sebou (něco jako když podplacený kat upalovaného kacíře či čarodějnici při vázání ke kůlu uškrtil nebo odsouzenci uvázal pod krk pytlík se střelným prachem). Takže jestli byly Ježíšovi (pokud teda existoval) opravdu ruce a nohy probity hřeby, tak to vlastně bylo ze strany těch Římanů jisté milosrdenství – a pak je i vcelku logické, že mu nemuseli lámat ruce a nohy jako těm druhým dvěma, ježto byl mrtvý poměrně rychle.
  Pokud nevěříme v zázraky, tak přežít by za této situace mohl leda nějaký jogín, co dokáže tak dokonale ovládat svoje dýchání, srdeční tep a další tělesné pochody, že se svému okolí (zejména pak nějakým obyčejným žoldákům) jeví jako mrtvola. To se stát mohlo – ovšem pak se nekonalo žádné zmrtvýchvstání, jelikož Ježíš vůbec neumřel, a kam po svém opětovném probrání se k plnému vědomí zmizel, to těžko říct. Možná už měl Palestiny a Židů i Římanů plný zuby, což se mu ani nedivím :-), takže by pak mohli mít pravdu v jakémsi tom buddhistickém klášteře kdesi v Indii, kde tvrdí, že tam Ježíš v pohodě dožil, umřel skoro ve sto letech a mají ho tam pochovaného.
  To vše samozřejmě za předpokladu, že jako historická osobnost Ježíš existoval a ta legenda nevznikla podobně jako báje o Robinu Hoodovi nebo králi Artušovi, kdyby byly do jedné pověsti spatlány asi tři nebo čtyři reálně existující osoby, ovšem každá trochu jiná a žijící v jiné době. I náš Nepomucký je podle všeho kompilát dvou reálně existujících lidí.

  Btw – no, ten, co vymýšlel ty věci s předkožkou jako snubním prstenem, měl taky docela kvalitní materiál, ačkoli samozřejmě na ty Saturnovy prstence to nemá. V tom středověku a raném novověku museli mít vážně modely, o jakejch si dneska můžeme jenom nechat zdát 😀

 5. Jardaqt

  Pro DarthZira:
  … přežít by za této situace mohl leda nějaký jogín, co dokáže tak dokonale ovládat svoje dýchání, srdeční tep a další tělesné pochody, že se svému okolí (zejména pak nějakým obyčejným žoldákům) jeví jako mrtvola. To se stát mohlo…
  Jenže jogín, který tak dokonale ovládá své životní funkce, je postavou stejně tak reálnou, jako pilot koberce.

 6. Colombo

  No, s předkožkou se to má tak, že jsou v ní obsažené značně množivé buňky. Předkožky se sbírají (podobně jako pupečníková krev), množí a tato kůže se prý používá k transplantacím. Mimo to je to zdroj růstových faktorů, které se (podle anglické wikipedie) používá i ke kosmetickým účelům.

  Takže více předkožek, nebo třeba prstenec saturnu, mohly být rané formy klonování. Když už mohl Ježíš měnit vodu ve víno, množit ryby a chleba, uzdravovat slepé, tak extrémně množivá předkožka nemohla být problém, ne?

 7. Foxy

  Ziro, která titulem Darth slyneš, nedomnívám se, že by Ježíš mohl přežít své ukřižování. Na to byli římští vojáci příliš dobří profesionálové a smrt na následky ukřižování příliš spolehlivá.
  Jestli Ježíše ukřižovali, zemřel s pravděpodobností blížící se jistotě.
  Po “zmrtvýchvstání” ho údajně vidělo jen pár skalních příznivců a obecně se nijak výrazně neprojevoval, takže zde je spíš přání otcem myšlenky a fabulace její matkou, prostě legenda. Osud člověka, který byl legendě předobrazem, je zcela marginální. Asi by se po případném zmrtvýchvstání velice divil, co se na Zemi v jeho jméně dělo a děje.

  Existence Ježíšovy předkožky ovšem dává jinou, zcela netušenou možnost; dala by se nasekvenovat božská DNA!
  Třeba, až schopnosti vědy ještě pokročí, dal by se Ježíš naklonovat. Pokud by náhradní matkou byla panna a při manipulaci by jí personál příliš nepokecal, mohlo by dojít k novému, tentokrát prokazatelnému neposkvrněnému početí!

  Hezkou dobrou noc!

 8. Foxy

  Zdravím!
  To je tak, když si člověk po sobě pořádně nepřečte, co napsal. Třeba o “MDMA” receptoru. (MDMA=extáze, populární “taneční droga”.)
  Ve skutečnosti jde o NMDA (N-methyl-D-aspartátový) receptor.
  Prožitek blízkosti smrti (Near to Death Experience = NDE) je komplex zcela mimořádných a slovy jen obtížně popsatelných, subjektivně reálných prožitků, vznikajících v kritických situacích, obvykle v souvislosti s přímým ohrožením života. Tento prožitek může být navozen právě blokádou NMDA receptorů, tedy receptorů pro neurotransmiter glutamát. Ona totiž glutamátová hyperexcitace působí neurotoxicky.
  To, co spouští NDE (hypoxie, hyperkapnie atd.), totiž spouští zároveň i nadměrnou produkci glutamátu a jeho záplava rychle ničí neurony jak praskající přefouklé míče. (Proto jsou nervové buňky tak citlivé na nedostatek kyslíku.)
  To co, spouští produkci glutamátu, je ale zároveň spouštěčem rychlé tvorby neuroprotektivních látek (endopsychosinů), které vazbou na NMDA receptory (specielně na PCP/fencyklidinový port) a blokováním otevřeného iontového kanálu mají chránit neurony před bezprostředním poškozením, zároveň však jsou zodpovědné za onen vrcholný, veškeré fantasie překonávající prožitek NDE.
  Vlastně to znamená, že ve svém subjektivním světě, kde objektivní čas ztrácí jakýkoliv význam, se umírající Ježíš setkal s tím, ve kterého tak věřil – a protože se ztrátou vědomí mizí i vědomí této ztráty, pak z jeho subjektivního hlediska toto přibližování se nemělo konce, dalo by se říci, že ve své umírající mysli dosáhl života věčného.
  To jsou holt ty paradoxy života.
  Hezký víkend!

 9. DarthZira

  Foxy, tak z tohoto hlediska je pak asi dobré věřit v nějakou formu posmrtného nebo věčného života, protože pak bude mít člověk docela příjemné umírání a subjektivně vlastně žít věčně bude. By mě z tohoto hlediska zajímalo, co asi tak při NDE bude halucinovat nějaký ortodoxní skeptik a racionalista, který v nějaké stěhování duší, převtělování, astrální světy apod. nehodlá věřit ani náhodou.

 10. Foxy

  Ziro, to je, obávám se, na dlouhé a nejednoduché povídání, spíš tedy na samostatný článek.
  Ale věz, že i pro toho, co v sobě nemá potřebu víry v ochranné božstvo, je terminální prožitek dotekem slovy nepopsatelné nirvany. (Není vůbec divu, že na tyto prožitky může vzniknout i těžká a nebezpečná závislost.)
  NDE a OBE je formativní prožitek nejtěžšího kalibru a je mi zcela pochopitelné, že pro ty, kteří se z oné neskutečné krajiny za hranou vědomí vrátili, mohl založit pevnou víru v nadpřirozeno, boha, astrál… Dissociační prožitek OBE pak může být pro toho, kdo jej přežil, subjektivním důkazem pro existenci na tělesné schránce nezávislé duše.
  Jenomže to je již zcela mimo rámec diskutovaného článku – a mohu za to já; tím, že jsem se nechal svést tím úchvatným Sorokinovým obrazem Ukřižování v jeho úvodu.

  Leč předmětem článku je Jeho Předkožka – a to je pak skutečně škoda, že toto tajemství je systematicky zakrýváno ahistorickou rouškou kolem Jeho beder. Protože pak by se možná jasně ukázalo, že všechny tyto suspektní relikvie jsou zcela falešné.

  – – –
  PS
  Na vysvětlenou bych chtěl jen dodat, že s NDE i OBE mám hlubokou osobní zkušenost, takže netáram jen tak z luftu…

 11. DarthZira

  Foxy, nechtěl bys o OBE a NDE napsat článek?

 12. Slávek

  Ty jo Foxy, na článek by se facto stačilo jen trochu učesat tvé komentáře…

  Mimochodem Petře, famózní návštěvnost a lajkovost. Super!

 13. Foxy

  Lidi, fajn, zkusím to, jakmile chytnu aspoň trochu klidnější službu a bude čas na nerušené klapání do klávesnice. Využil bych k zaslání zdejší kontaktní mail (Slávek/admin), jestli je to tak správně.
  Hezký příjemný den!

 14. Slávek ČernýSlávek

  Foxy: info@osacr.cz

  Jinak prostě vezmi své komentáře, trochu to učesej, dej tam nadpis a máš to. Moc dlouhý články stejně lidi nedočtou.

 15. Tvoj Oponent

  Chcem sa spýtať tu prítomných súdruhov ateistov… Ako mohol JK navliecť prekožku Kataríne Sienskej na prst ako snúbny prsteň,keď Katka žila v 14.storočí?

  Fox…myslím si, že dobrý “matroš” kupuje aj Tomek.

  Za života Lea Allatiusa nebola známa podstata prstencov Saturna. V každom prípade mohol byť súdruh Tomek korektný a napísať aj podrobnosti.
  Alebo je povrchnosť argumentačným štýlom ateistických militantov?
  Nebolo by to po prvý krát a ani nič prekvapivé.

 16. DarthZira

  Ako mohol JK navliecť prekožku Kataríne Sienskej na prst ako snúbny prsteň,keď Katka žila v 14.storočí?

  Čo ja viem? Keď je Ježíš večne živý a Bph k tomu, čo by také čosi nemohol urobiť? No prečo a ako, to by mali v prvom radu vyvetliť autori legendy o sv. Katke Sienskej 😉

 17. DarthZira

  Za života Lea Allatiusa nebola známa podstata prstencov Saturna.

  No že to neni kus kože, to vedeli dobre aj v starom Grécku, tak to mohli vedet aj v Allatiusovej dobe.

 18. Petr TomekPetr Tomek Post author

  Jako odpověď by mělo stačit, že je to doba, kdy lidé opravdu věřili v existenci sv. Kryštofa. Konec konců, dnes také máme kreacionisty a lidi odvozující své chováni od přání imaginárních bytostí.

 19. Tvoj Oponent

  No že to neni kus kože, to vedeli dobre aj v starom Grécku, tak to mohli vedet aj v Allatiusovej dobe.

  V starom Grécku mali vedomosť o prstencoch Saturna? Poprosím o dôkaz. Alebo odkaz. Môžu byť aj ateistické stránky…nech za zasmejeme. Mimochodom aký typ jadrovej elektrárne sa najčastejšie staval v antike? 😀

 20. Tvoj Oponent

  …gmaglnáíích bytostí…

  To je aký živočíšny druh?

 21. Petr TomekPetr Tomek Post author

  Tvoj Oponent: …gmaglnáíích bytostí…

  To je aký živočíšny druh?

  Petr Tomek: Ano, od včerejška, patří mezi ně například všichni bohové. Podstata tohoto slova je stejně nevysvětlitelná jako podstata boží. Je dokonce stejně nepolapitelná (protože jsem to už opravil).

 22. Petr TomekPetr Tomek Post author

  Jsem naprosto nadšen reakcí věřících, kteří opět nezklamali, když se kopie tohoto článku objevila na Grano Salis. Já ho tam tedy nedal, zase takový provokatér nejsem, ale i tak z nich prostě nemůžu:
  http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2468998

  Oni opravdu mají smysl pro humor asi jako mohamedáni 😀

  Vy jste jen sluha Satana, neboť věnujete maximum času a energie, jak byste Krista poplival a ještě drze se přetvařujete, že máte Ducha Svatého. Jste ožralý nebo berete drogy? Jste zdravotně nezpůsobilý nebo Satanův sluha. Pokud jsem řekl něco nesprávně, dokaž. Opakovaně a neustále se prezentuje jako hlupák. Bleju na současnou hlubokou pokleslostí několika Satanských tupců.

 23. dogbert

  Darth Zira: “No že to neni kus kože, to vedeli dobre aj v starom Grécku, tak to mohli vedet aj v Allatiusovej dobe.”

  To si neodpustím, on měl někdo ve starém Řecku dalekohled?

 24. dogbert

  Jinak, nahatí Ježíškové mají v ikonografii předkožku jednu, tak mu asi musela dorůstat.

  Každopádně s jedním pindíkem na tom byl líp, než sv. Vojtěch, od kterého se zachovaly tři hlavy, nebo Kara Mustafa paša, po kterém zbyly hlavy dvě, a obě pravé.

 25. DarthZira

  Dogbert – jestli měli v antice dalekohled těžko soudit, netvrdím, že měli, netvrdím, že mít nemohli, protože některé starověké civilizace uměly brousit kameny na dost solidní úrovni, od čehož k možnosti vybrousit z něčeho průsvitného (třeba z křišťálu) čočky je už jenom krůček a když jsou jednou na světě čočky, tak se dá i experimentovat s jejich různým sestavováním . Zatím se v archeologických nálezech žádný dalekohled teda nenašel, ale stejně tak se nenašel ani žádný primitivní kompas, ačkoli určité zprávy mluví o tom, že něco takového třeba Féničané asi měli – prý na jejich lodích měli “zázračnou” sošku bohyně Astarté, která vztyčenou rukou ukazovala pořád jedním směrem.
  A stejně tak některé zprávy ze starověku mluví o tom, že kolem planety Saturn cosi je. Jestli na to někdo koukal dalekohledem nebo tehdy měli lidi daleko lepší oči než my, dnes těžko říct.
  V každém případě pokud někdo ve starověku měl nějakou povědomost o existenci čehosi kolem Saturna, tak zcela jistě předpokládal, že to “cosi” je ze stejného materiálu jako samotný Saturn, případně další nebeská tělesa.
  A byť měli tehdy lidé vcelku bujnou fantazii a hvězdy i planety si představovali z ledačeho, z kusů lidské kůže teda ne 😀

 26. DarthZira

  Btw – sv. Vojtěch má tři hlavy? Já myslela, že se to stalo jenom sv. Janu Křtiteli. Jinak teda ale spousta svatých byli nejspíš docela mutanti, podle různých těch “zaručeně pravých” svatých ostatků se podobali mnohorukým indickým božstvům, případně stonožkám, pavoukům nebo hmyzu, kolik měli končetin.
  Ještě zábavnější jsou však jejich tělní tekutiny – pravda, jedná se většinou o “krev” příslušného mučedníka, ale na několika místech údajně mají i “zaručeně pravé” mateřské mléko panny Marie. Škoda, že církev nikdy nedovolí, aby se tyto věci mohly vědecky prozkoumat, docela by mě zajímalo, co tyto tekutiny ve skutečnosti jsou.
  Na ty kosti církev dnes už vědce občas pustí – a výsledky jsou taky docela veselé. Např. naše “ostatky sv. Václava” patří podle všeho muži sice z rodu Přemyslovců, který žil někdy v 10. století, jenže v době smrti mu bylo zhruba padesát, což teda Václav moc být nemohl, tomu podle všeho bylo v okamžiku zavraždění něco kolem třiceti. Nejpravděpodobnější teorie zní, že by to mohly být kosti jeho bráchy Boleslava – což by teda byla fakt dobrá sranda, že po staletí zbožní křesťané vlastně uctívají ostatky Václavova vraha 🙂

 27. DarthZira

  Petr Tomek – Ty o sobě fakt někde tvrdíš, že máš Ducha Svatého???
  Jestli jo, můžeš nám říct kde? A mohl bys nám ho někdy příležitostně ukázat? 😉

 28. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @Zira: Jestli měli v antice dalekohled těžko soudit, netvrdím, že měli, netvrdím, že mít nemohli, protože některé starověké civilizace uměly brousit kameny na dost solidní úrovni, od čehož k možnosti vybrousit z něčeho průsvitného (třeba z křišťálu) čočky je už jenom krůček a když jsou jednou na světě čočky, tak se dá i experimentovat s jejich různým sestavováním .

  Petr Tomek: Tohle už je trochu “krypto” ale možné by to bylo. Různé křišťálové čočky byly známy už asi v 5. století př. n. l.. Je známo, že se za doby Říma také zhotovovaly z berylu – od toho brejle.
  http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineral/beryl.html

  Opravdu existuje teorie, že už staří Řekové znali cosi jako dalekohled ale…
  http://www.astronomytrek.com/ancient-telescopes-and-lenses/

 29. Petr TomekPetr Tomek Post author

  DarthZira: Ty o sobě fakt někde tvrdíš, že máš Ducha Svatého???
  Jestli jo, můžeš nám říct kde? A mohl bys nám ho někdy příležitostně ukázat? 😉

  Petr Tomek: To víš že jo! Chovám ho doma ve skleničce od vokurek. Heč!
  Ne fakt jsem to tam nedával já 🙂

 30. DarthZira

  Petr – že by práce přítele Protestanta? 🙂

 31. Petr TomekPetr Tomek Post author

  Tohle je tedy magie non plus ultra (z diskuse o ostatních na Grano Salis) :

  poutnick v Pondělí, 25. listopad:
  Obávám se že kdyby král Karel IV. nesbíral ostatky tak už bychom tady dávno nebyli. Možná bychom pod troskami věží leželi sami. Místa kde jsou uloženy chrání i ty které někde leží zapomenuté a bez úcty.

 32. dogbert

  DZ: Byl by zdroj na to povědomí, že kolem Saturnu cosi je?

 33. dogbert

  Co se týče sv. Václava, tak s tím přišel Vlček, a vyvracel mu to Třeštík. Oba dva pánové jsou typičtí tím, že přísná vědecká metoda je pro ně důležitější než realita. Jiný antropolog to komentoval, že když nebudeme chtít 100% přesný výsledek, ale uvědomíme si, že jde o určitou pravděpodobnost, tak jeho stáří v jejím rámci přesně sedne.

  Vojtěch má tři hlavy, jednu v Hnězdně, jednu v Cáchách, a jednu v Praze. Ta v Cáchách bude asi záměna jména, v Praze pravá (byla naražena na kůl) a v Hnězdně padělek (upravili ji pilníkem, jakokdyby ji narazili na kůl)

 34. DarthZira

  Dogbert – no, já toho v životě přečetla už tolik, že nemám šanci si všechny autory a názvy pamatovat ani náhodou. Kdybych na to někde narazila, dám vědět. Ale podstatné podle mého je především to, že ani ti staří Řekové, kteří možná neměli dalekohled, si o složení planet nemysleli ani z poloviny takového hovadiny, jako křesťanští teologové o mnoho století později. Možná ten Allatius jel prozkoumat Ježíšovu předkožku do toho holandského kláštera a asi se už tehdy v Holandsku zahulilo a vidělo se 😀

  A jinak bych fakt kakalíkům docela přála, kdyby se pokorně klaněli nikoli lebce sv. Václava, ale jeho vraha. By to bylo takové… zábavné 🙂 A možná taky typicky české 😉

 35. Colombo

  Tak, proti Boleslavovi, zakladateli české státnosti, snad nikdo nemůže říct ani popel, ni?

 36. DarthZira

  Jo jo, Bolek byl sympaťák, stejně jako Zmikund 😉

 37. Foxy

  Ad Darth Zira: “Možná ten Allatius jel prozkoumat Ježíšovu předkožku do toho holandského kláštera a asi se už tehdy v Holandsku zahulilo a vidělo se :-D”
  Tvá myšlenka vůbec není tak zcestná, jak by se povrchnímu nahlížiteli mohlo jevit. Ona mámivá vůně kadidla taky dokáže hodně.

  Kadidlo má psychotropní účinky
  (www.legalizace.cz/)
  Pro všechny odpůrce látek měnících vědomí mám velmi špatnou zprávu. Nejnovější výzkumy ukázaly, že kadidlo (pryslyřice stromu kadidelníku – boswellia sacra) je PSYCHOTROPNÍ podobně jako konopí (hašiš). Takže celé desítky generací křesťanů se při mších vlastně systematicky zhulovaly…

  Raphael Mechoulam, jeden z autorů studie (objevitel THC a cannabinoidních receptorů) poukazuje na to, že i přes celou řadu indicií obsažených ve starověkých textech, nikdo nezkoumal, jestli látky obsažené v kadidle jsou psychotropní. Jeho tým objevil, že tak tomu opravdu je a že aktivní látky v kadidelníkové pryskyřici při testováních na laboratorních myších snižují úzkost a působí anti-depresivně. (Váží se na stejné místo CB2 receptoru jako anandamid či THC, mají proto obdobné účinky. Účinek boswellie je významně potencován, pakliže je do směsi v kadidelnici přidána myrha, tedy sušená míza stromu Commiphora myrrha. Pověst, že právě kadidlo a myrha měly být darem malému Ježíšovi, pak dostává nový, netušený rozměr)

  “Je zřejmé, že většina dnešních věřících se domnívá, že pálení kadidla má pouze symbolický význam,” říká Raphael Mechoulam.

  Informace o výzkumu Hebrejské university (Jerusalem), na němž se podílí i profesor Lumír Hanuš, objevitel anandamidu, ekvivalentu THC vyráběného lidským organismem:
  http://www.fasebj.org/Press_Room/07_101865_Press_Release.shtml

  Co tedy takhle křesťanům rovnou zakázat ty jejich feťácké obřady, abychom všichni byli tak dokonale čistí, jak po tom někteří vlastenečtí bojovníci za ten pravý ordnung touží?

 38. DarthZira

  Foxy – tohle by bylo na další článek!
  Mohl bys to vzít tak nějak obecně, že totiž požívání látek měnících vědomí bylo součástí náboženských obřadů vždy a ve všech kulturách, přičemž židovství a křesťanství nebyly žádné výjimky – navíc on i ten alkohol (víno) je látkou vědomí měnící. A četla jsem kdesi i nějaké pojednání na téma, že kdo ví, co třeba Řekové do toho vína všechno dávali, že už v té době byly na východě účinky opia a možná i konopí dost známé a přesto se v Řecku tyto látky nerozšířily – což by napovídalo teorii, že měli něco mnohem lepšího 🙂
  A když k tomu vezmeme, že se v některých egyptských mumiích objevily stopy nikotinu a kokainu (jedna z těch mumií byla údajně nějaká velekněžka a Féničani fakt měli ty lodě dost kvalitní na to, aby do té Ameriky doplout mohly, takže pro úzkou sortu velekněží a možná nějakých echt “vyvolených” šlechticů a boháčů se klidně v Egyptě mohly i ten tabák a koka pěstovat), tak ten starověk byl daleko zajímavější, než děcka učí v dějepise 😉
  A hlavně je v této souvislosti velmi vtipné, když hlavně katolíci tak děsně vyskakují třeba proti trávě.

 39. Colombo

  Zira: Prosím ne, žádný tabák a konopí v Egyptě nebylo.

  Ale v mesoamerice si prý u lidských obětí dávali houbičky. To musely být halušky!

 40. DarthZira

  Colombo – konopí tam klidně bejt mohlo, jelikož s Indií se docela čile obchodovalo. A ten tabák a koka jsou sporné, někteří archeologové kategoricky trvají na tom, že ty stopy v mumiích objevili, jiní jim to odmítají a zásadně popírají. Ale Féničani měli fakt dost dobré lodě na to, aby to do Ameriky zvládli – že dokázali obeplout Afriku dávno před Magellanem (radši ho píšu tím polatinštěným pravopisem, jelikož neznám klávesové zkratky na špeci symboly jako přehlásky, portugalské ň apod.) je už dneska všeobecně uznávaný fakt, většina seriózních historiků soudí, že mohli klidně doplout i do jižní Indie, na Srí Lanku nebo do Indonésie, a ono obeplout Afriku a pak překonat Indický oceán je výkon zhruba srovnatelný s překonáním Atlantiku. Navíc poprvé to mohlo být o tom, že je k jihoamerickému pobřeží zahnala nějaká bouře právě při tom obeplouvání Afriky a, ježto to byli kšeftsmani par excellence, tak když zjistili, že na tomto náhodně objeveném území se dají sehnat taky zajímavé věcičky, které by se daly slušně zpeněžit, tak tam pak možná pár odvážných posádek občas zajelo. Já bych ty lidi ve starověku nepodceňovala – proti tomu, co měl za kocábky Kolumbus, byly fénické lodě nevídaný luxus o několik tříd výše.
  Ale ať už v Egyptě hulili jenom opium a hašiš nebo k tomu hulili, případně žvýkali, i tabák a koku, tak to mohlo bejt docela zajímavé a zábavné.
  Houbičky v mesoamerice fajné, ale taky nebyly jediné na světě – takoví sibiřští šamani je rovněž měli v oblibě a vzhledem k tomu, co roste v našich lesích, tak kdo ví, co všechno do sebe nacpala Libuše, než měla vidiny o městě velikém, jehož sláva se bude hvězd dotýkat 🙂 Keltové si s těmi různými bylinkami taky docela “rozuměli” (že má halucinogenní účinky jmelí se ví – a jelikož to byla jejich nejposvátnější bylina… 😉 ) a nemyslím si, že naši slovanští předkové by v tomto byli nějak pozadu – navíc se s těmi Kelty smísili (ještě v 8. století jsou na Valašsku doložená oppida), takže se od nich mohli ledacos zajímavého naučit.
  Prostě při náboženských obřadech se od pravěku drogovalo až to dunělo – což by potom vysvětlovalo, proč tomu tak dlouho ti lidi věřili, prostě si halucinogeny navodili různé ty OBE, NDE a podobné zážitky, které byly “jako živé”. A když k tomu přičteme, že na spoustě těch halucinogenů při pravidelném užívání vzniká psychická a často i silná fyzická závislost, tak je to už úplně jasné – i kdyby v bohy (duchy, předky, totemová zvířata nebo co to) někdo věřit přestal, kvůli závislosti na ty obřady stejně chodit musel 😉

 41. Colombo

  Jo, sry, měl sem na mysli koku ne konopí.

  Jasně, někam můžeš doplavati i s rákosovým člunem. Ale doplavat někam a vrátit se. Nehledě na to, že fénické lodě byly určeny na plavbu při pobřeží. Ve známých vodách. Ty plavby kolem afriky by ji taky netrvaly tak krátce.

 42. Colombo

  proti tomu, co měl za kocábky Kolumbus, byly fénické lodě nevídaný luxus o několik tříd výše.

  Tak to prr, tady si zase moc glorifikuješ féničany. Loďe byla jedna z mála věcí, s kterou evropané drtivě válcovali všechny ostatní civilizace.

 43. DarthZira

  Se mýlíš, Evropa co do lodí ostatní civilizace válcovala až tak od 16.-17. století, před tím to byla docela bída. Si někdy přečti něco o velké čínské flotile ve 14. století, na ně jsme tehdy v Evropě neměli ani náhodou. A ty fénické lodě, ba dokonce i římské triéry, byly podstatně větší, rychlejší a kvalitnější než cokoli, co Evropa do vynálezu galeon a fregat měla.

  Ale ať už Egypťani hulili hašiš nebo tabák nebo opium, něco psychotropního určitě měli – to je podstatné. A zásadní je ta má teze o tom, že za vznikem i dlouhodobým udržením se všech náboženství byla vlastně narkomanie.

 44. Colombo

  Ne, Ziro, ty si o tom něco přečti. Velká čínská flotila je částečně mýtus. Takové velké lodě bez kýlu by byly na otevřeném moři naprosto roztřískány při první větší vlně. Římské a fénické lodě byly v prvé řadě určené na klidné přímořské oblasti a spoléhaly se téměř výhradně na práci vesel, nikoliv na pohyb pomocí větru. Co se jejich schopnosti křižování se týče, byla směšná. Byla-li vůbec nějaká (proto se musely spoléhat na práci rukou)

  http://www.d20.cz/clanky/kultura/4895.html

 45. Pingback: Ježíš – muž s nejpodivnějším pohlavím aneb Záhada Svaté Předkožky | Beastcourt News

 46. protestant

  DarthZira (26.11. 2013 | 16:11) napsal:
  Petr – že by práce přítele Protestanta? 🙂

  protestant:
  O čem je řeč?

 47. DarthZira

  Protestant – o tom, že někdo tento Petrův článek hodil na granosalis a katolíci s protestanty si tam kvůli němu dávali docela kvalitně do rypáku, přičemž některé ty komenty fakt stály za to.

 48. DarthZira

  Colombo, nemíním se dál hádat, protože by to bylo nekonečné – úplně stejně se totiž přou profesionální historici a archeologové, jestli Féničani nebo Číňani v Americe byli nebo nebyli a pokud tam byli, tak jestli jednom že je tam jednou dvakrát nějakou loď náhodně zahnala nějaká bouře a nebo jestli mohla byť třeba jen nějakou dobu (třeba pár desítek let) existovat úzká skupinka lidí, kteří tam byli víckrát, záměrně a obchodně.
  Navíc je to pro podstatu věci úplně jedno, jestli se staří Egypťané, Féničané nebo třeba Číňané sjížděli psychotropními látkami pouze z domácích zdrojů nebo i “z dovozu” – a z jak vzdáleného dovozu. Podstatné je, že něčím se při náboženských obřadech sjížděli ve všech civilizacích.
  Takže teorie o náboženství jako organizované drogové závislosti má podle mého něco do sebe.

 49. protestant

  DarthZira (28.11. 2013 | 12:34) napsal:
  Protestant – o tom, že někdo tento Petrův článek hodil na granosalis a katolíci s protestanty si tam kvůli němu dávali docela kvalitně do rypáku, přičemž některé ty komenty fakt stály za to.

  protestant:
  Aha. Tak na granosalis jsem nikdy žádný článek nedával. Ani ty stránky nesleduji.

 50. Petr TomekPetr Tomek Post author

  Colombo: Ne, Ziro, ty si o tom něco přečti. Velká čínská flotila je částečně mýtus…

  Petr Tomek: Ten článek je odborností vhodný tak maximálně pro hráče. Vikingové uměli plout na zadoboční vítr díky tyči, kterou vzpírali proti boku lodi, takže jejich čtvercová plachta fungovala v podstatě trochu jako spinakr. Římané používali latinské plachty přejaté od Liburnů a od 2. st. n. l. také spritové plachty, které zvládají i křižování. Lodě se čtvercovými plachtami dokázaly plout i na boční vítr, jednak proto, že byly vybavené většinou také stěžni s latinskými nebo gaffovými plachtami a jednak proto, že se čtvercové plachty dají částečně tvarovat napínáním líků. Na předoboční vítr pravda nefungují, ale plachty používané džunkami jsou vlastně asijskou obdobou lugových plachet (nevím proč je na české wikipedii přejmenovávají na lugrové), takže zvládají i část předobočních úhlů. Kromě toho mají džunky jinou konstrukci, která je výrazně pevnější než tehdejší evropské lodě.

 51. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @Colombo: Jinak do Ameriky se dá z Číny doplout poměrně dobře po severní karavelové cestě. Část z ní pluly i námořní kanoe a umiaky, takže není důvod, proč by to nevydržela džunka.

 52. Pingback: Morálny relativizmus | Dusan Doliak

Komentáře nejsou povoleny.