Stát v ČR financuje náboženskou indoktrinaci dětí

Autor | 25.11. 2013

Kdyby bylo náboženství pravdivé, potom by jeho vyznavači nezkoušeli nutit své děti do umělé konformity; místo toho by spíše trvali na jejich vytrvalé cestě k pravdě, bez ohledu na umělé předsudky nebo praktické následky.

~ H.P.Lovecraft

Katolické školství

zdroj: Česká televize

Náboženští a církevní představitelé často vysvětlují a zdůrazňují, jak důležitá je náboženská výchova k tomu, aby dítě v dospělosti věřilo v toho správného boha správným způsobem. Nejrozšířenější náboženství v Evropě a na světě, křesťanství a islám, jsou označována jako misijní náboženství. Hlavním účelem jejich institucí je podporovat víru věřících a zároveň tu správnou víru šířit mezi těmi, kteří ji postrádají. Proto je důležité se pečlivě podívat na to, jak u nás církevní školství funguje, jaké má důsledky a jaké sleduje cíle. Otázka je o to naléhavější, že zejména katolická církev nyní dostane majetek a finance přesahující jmění i těch největších českých miliardářů a k tomu samozřejmě získá odpovídající vliv. Církevní restituce se navíc nijak nedotkonou povinnosti státu stále ve stejné míře církevní školy financovat!

Dalším důležitým momentem náboženského vzdělávání bude chvíle, kdy stejná práva, jaká má u nás hlavně Katolická církev budou požadovat i islámské náboženské společnosti. V budoucnu není nijak vyloučené, že se v blízké základní škole budou studenti účastnit 5 pravidelných modliteb a ve třídách budou děvčata sedět vzadu v pro ně vyhrazeném prostoru. A jiná škola bude příliš daleko, abyste tam mohli dítě vozit.

V oblasti školství mají totiž náboženské instituce destruktivní zákonné výjimky. Státem financované školy založené náboženskou společností mají možnost zařadit náboženství jako povinný předmět a zhusta toho využívají.

Vzdělávací obor Římskokatolické náboženství je povinnou součástí školních vzdělávacích programů církevních základních škol a odpovídajících ročníků víceletých středních škol zřizovaných institucemi římskokatolické církve. Pojetí a obsah vzdělávacího oboru (očekávané výstupy a učivo) formulovalo Arcibiskupství pražské.

Stránky české biskupské konference

V odpovědi na kritiku státem financované výuky náboženství ve školách zaznívají v zásadě tyto námitky. První z nich je, že lidé mají možnost volby náboženskou školu nenavštěvovat. To by byla legitimní připomínka, kdyby náboženské školy v systému nenahrazovali školy státní a neztěžovali tak volbu ostatním rodičům. Ti potom musí posílat své dítě do školy vzdálenější nebo dokonce v případě škol speciálních žádnou takovou alternativní volbu nemají. Druhou námitku, že v náboženských školách vlastně není náboženství nijak povinné, vyvrací sama Biskupská konference na svých stránkách. Lži představitelů katolických škol jsou v ale tomto ohledu mediálně účinné.

 „Na naší škole je náboženství povinným předmětem, ale v tom jsme mezi církevními školami spíše výjimkou. Daleko běžnější je nabídka mezi výukou náboženství a jeho ekvivalentem v podobě etické výchovy, nebo něčeho podobného“, vysvětluje mi jedna z vyučujících při mši. Další odlišností je nabídka bohoslužeb, uzpůsobených pro děti. „Dnešní bohoslužba ke konci roku za účasti pana kardinála je trochu povinnější, samozřejmě si ale neděláme čárky, kdo přišel a kdo ne“, odmítá kantorka úvahy, že by děti někdo násilím nutil k chození do kostela 

vyučující na Základní škole sv. Voršily

Jako jediné mají náboženské společnosti také zákonem dané právo šířit svoji ideologii pomocí veřejnoprávních sdělovacích prostředků. Setkáváme se v nich potom s takovými podivnostmi, jako je třeba “katolický večerníček.” Nebo pravidelné a nijak kriticky nekorigované promluvy šéfa Katolické církve v Českém rozhlase. Zatímco politici musí obhajovat své vize a myšlenky proti politickým oponentům a před redaktory, představitel organizace, která prosazuje největší majetkový přesun v polistopadové historii našeho státu jsou vysílány jako nezávislé glosy.

Přítomnost církve v oblasti školství se projevuje zvláštním způsobem katolickou školou. Ta si jistě neméně než jiné školy ukládá kulturní cíle i lidskou výchovu mládeže. Jejím vlastním úkolem však je vytvářet prostředí školního společenství oživené evangelijním duchem svobody a lásky a pomáhat mladým lidem, aby rozvíjeli vlastní osobnost a zároveň rostli jako noví lidé, kterými se stali po křtu. A konečně zaměřuje všechno lidské vzdělání k poselství spásy tak, aby poznání, které žáci postupně získávají o světě, o životě a o člověku, bylo osvíceno vírou.

Deklarace o křesťanské výchově, Gravissimum educationis
~ Druhý vatikánský koncil

Katolická církev, ale i ostatní organizace věřících zdůrazňují důležitost výchovy dětí k víře. Pro náboženské organizace je tento faktor naprosto zásadní. Většina věřících na světě získala svoji víru v dětství od svých rodičů a prostřednictvím náboženské výchovy. Naprostá většina věřících vyznává potom stejné náboženství, jako jejich rodiče. Představa, že je tento řetěz nějakým způsobem přetržen, oprávněně děsí většinu náboženských představitelů těch největších náboženských kultů. Ti totiž mají pochopitelně i nejvíce co ztratit.

Církev jako taková se v České republice zaměřuje na tři základní sektory činnosti. V prvé řadě se jedná o duchovní činnost, která je symbolizovaná především kostely, výtvarným uměním, architekturou a hudbou. Druhou oblast naší činnosti představuje otázka vzdělání a výchovy, takže v rámci římskokatolické církve provozujeme kolem stovky církevních škol, internátů a dalších výchovných institucí. Třetím oborem je tzv. diakonie, neboli katolická charita…

Kardinál Dominik Duka

Ta někdy až patologická snaha ovlivnit děti, tedy lidské bytosti, které jsou obzvláště sugestibilní a ovlivnitelné autoritou, je zároveň známkou slabosti. Je zcela jisté, že kdyby se dítě s nějakou náboženskou vírou neseznámilo, tak k té konkrétní víře nikdy nedospěje vlastní úvahou. Bez předávání konkrétních memů by křesťanství nebo islám přestaly existovat. Žádný z národů nepřišel sám od sebe na to, že Ježíš Kristus je spasitel nebo že Alláh je Bůh a Mohamed je jeho prorok. Na něco takového nepřijde sám od sebe nikdo a “tu jedinou pravou víru” už nedokáže obnovit ani samotný všemohoucí Bůh. Náboženská proliferace je na jednu stranu nejsilnější stránkou úspěšných náboženských hnutí, ale je také zároveň jejich nejbolestivější slabinou. V situaci, kdy je praktikována skutečně nestranná a nábožensky neutrální sekulární výchova, stává se z náboženství marginální součást našich životů.

Nikdy se nestalo, že by konkrétní bůh oslovil člověka, který nezná náboženství  toho specifického boha. Na světě není jediný křesťan, který by se o křesťanství nedozvěděl od lidí ani jediný muslim, který by se s islámem neseznámil veskrze lidskými prostředky. Věřící to samozřejmě v hloubi duše moc dobře vědí a jejich extrémní snaha svoji víru šířit je zároveň usvědčuje z hluboké nevíry v jejich vlastního Boha, jeho schopnosti a jeho samotnou existenci. Vědí, že jejich Bůh není objektivní realitou, na kterou by bylo možné přijít pozorováním a úvahami o světě kolem nás, ale je to pouhý lidský výmysl.

239 thoughts on “Stát v ČR financuje náboženskou indoktrinaci dětí

 1. simgiran

  Osobně považuji církevní školy za velmi problematické a radši bych je neviděl. Není asi reálné, že bychom se jich v dohledné době zbavili. Je však naprosto nepřijatelné, aby školy pobírající příspěvky z veřejných peněz měly povinnou náboženskou výuku. Podle mě výuka náboženství (na rozdíl výuky o náboženstvích) do škol vůbec nepatří. Nepovinná výuka náboženství je lepší než povinná, ale stále to nezamezuje podpoře její výuky z veřejných peněz. Rozhodně by neměly být mzdy učitelů za čas strávený výukou náboženství neměly být hrazeny z veřejný peněz. Ovšem dovedu si představit maskování takových nákladů. Dále je tu třeba výhoda školních prostorů k zajištění náboženské výuky – striktně vzato by měly církve platit za jejich poskytnutí (v praxi problematické). A určitě by se našly další věci.

 2. Slávek ČernýSlávek Post author

  simgiran: naprostý souhlas. Je-li škola financována z veřejných peněz, je povinná výuka náboženství naprosto nepřijatelná. Ve veřejných školách by se náboženství mělo vyučovat (jestli vůbec) pouze nad rámec běžného rozvrhu.

 3. protestant

  Myslím, že je to jinak. Každý žák má právo na příspěvek státu na vzdělávání, protože rodiče toho žáka platí daně. Tedy i rodiče žáka navštěvujícího církevní školy platí daně a jejich daně jdou přes státní rozpočet do školství.

 4. Slávek ČernýSlávek Post author

  Protestante souhlasím. V čem vidíš rozpor se článkem?

 5. Borius

  Vzdělaný člověk by měl mít nějaké ponětí o náboženství. Pro Evropana to znamená především seznámení s křesťanstvím, (řeckým, keltským, slovanským, germánským) pohanstvím, ale i s mimoevropskými náboženskými systémy – judaismem, islámem, animismem, buddhismem, taoismem, hinduismem, egyptskou a sumerskou mytologií atd. Ostatně těmto otázkám se nelze zcela vyhnout ani při výuce dějepisu či zeměpisu. Proto pro nějaké alespoň základní vzdělání v oblasti náboženství rozhodně jsem.
  Ale odsud-podsud. Rozhodně bych nechtěl, aby mým dětem byla vnucována jakákoli náboženská výchova či ideologie. 🙂

 6. protestant

  Slávek (25.11. 2013 | 16:33) napsal:
  Protestante souhlasím. V čem vidíš rozpor se článkem?

  protestant:
  To není reakce na článek ale na slova “Je však naprosto nepřijatelné, aby školy pobírající příspěvky z veřejných peněz měly povinnou náboženskou výuku”.
  To veřejné peníze totiž negenerují pouze ateisté.

 7. Slávek ČernýSlávek Post author

  Boriusi pozor: neplést vzdělání a informace O náboženství s předmětem “náboženství” a výukou náboženství.

  Tam je asi podobný rozdíl jako mezi religionistikou a teologií.

  Článek je jednoznačně o tom druhém a stejně tak chápou “výuku náboženství věřící.” Stačí se podívat na katolické osnovy pro výuku náboženství pro 1.-9. třídu: http://katechet.cirkev.cz/res/data/075/008324.pdf

  “Osnovy vycházejí z pojetí náboženské výchovy, které podle
  požadavků a principů současné náboženské pedagogiky rozvíjí
  témata tak, aby víra byla důsledně propojena s každodenní zkušeností
  dětí a respektovala dispozice, jaké děti mají.
  Témata v nich nejsou členěna podle jednotlivých teologických
  disciplín, tzv. monotematicky, ale podle běhu času
  v liturgickém roce, a jsou uspořádána jako spirála prohlubující
  důležité a neustále se opakující okamžiky dějin spásy připomínané
  v rámci liturgického roku.”

 8. Slávek ČernýSlávek Post author

  Protestante souhlasím, veřejné peníze generují lidé různých přesvědčení a náboženství. Proto by neměli být používány k propagaci a šíření jednoho konkrétního náboženství, víry nebo ideologie vč. ateismu.

 9. Observant

  Katolické školy zaznamenávají notorický převis poptávky. Zdaleka nemohou z kapacitních důvodů přijmout všechny žáky a studenty, kteří se hlásí. A je pozoruhodné, že téměř polovina dětí je z ateistických nebo nepraktikujících rodin. Pro zodpovědného rodiče logicky představují kvalitnější vzdělání pro jejich děti a v neposlední řadě též výchovu, kterou laická státní škola nabídnout prostě nemůže. Že je náboženství povinné je přece na církevní škole samozřejmé.

 10. Slávek ČernýSlávek Post author

  Observant: máš nějaký důvěryhodný zdroj k tomu “notorickému převisu poptávky na katolických školách” a o tom, kolik se na ty školy hlásí ateistů?

 11. Vlastenec

  Na nějakou křesťanskou školu jsem nechodil.Tak nemůžu posoudit ale co jiného má pro náš národ budoucnost než naše děti??? Já si osobně přeji aby mé děti se modlili každý den,aby se neučili o Dárwinovi.Každý rodič by měl právo své děti vychovávat po svém,jak říkal Petr Hájek.Mělo by se to ujasnit.Když většina dětí na běžné škole odmítá výuku náboženství tak proč by nějaké katolické dítě nemělo mít právo odmítnout nepravdivou teorii že pocházíme z opice či sexuální výchovu??? Svoboda by tu měla být pro všechny.Padni komu padni.

  Mmnoho věcí je složitých.Také mi vadí že je v Církvi moc humanismu a tolernace fuj.Také mi vadí pravdoláskaři a podobná verbež.Vím že slušný ateista může být lepší než křesťan humanista o tom žádná.Ale přesto v církevní školy věřím.Jako velké plus je že i Ladislav Bátora byl řiditelem církevního gymnázia.

 12. DarthZira

  Navíc mi fakt přijde divné, když ateistické rodině nevadí, aby jejich děti chodily na povinné náboženství. A dvojnásob divné by mi přišlo, kdyby ateistické nebo aspoň sice věřící, ale liberální, rodině nevadilo, když jejich dětem budou nuceny morální normy katolické církve – zejména pak v oblasti sexuality. Opravdu přijde ateistickým a vůbec jakkoli liberálním rodičům v pořádku, aby jejich děti byly učeny, kterak je masturbace fujky fuj, antikoncepce šíleně hříšná a škodlivá, homosexualita nepřijatelná, předmanželský sex nedovolený… to těm lidem vážně nevadí, že z jejich dětí se “díky” podobné výchově taky mohou stát ve věci sexuality a partnerských vztahů naprostí neurotici?

 13. DarthZira

  Slávku, neměl by sem být náckům vstup zakázán?

 14. Vlastenec

  No uznávám že někreté bigotní věci většina nás normálních katolíků nebere až tak vážně.I když dle oběktivních výzkumů ty manželství krásně fungují.Když to někdo má tak čistý že je panic až do svadby.No to záleží na každým.Také to že homosexualita není přirozená tak by měli vědět i ateisté.Je dobře že homosexualitu odmítá jak většina katolíků tak i ateistů.To je také věc na které se s váma bezvěrcema zchodnu.

 15. xorron

  Já myslím, zbytečné obavy. Mládež na pobožnůstkářství vesměs kašle, rodiče jakysmet. Církve jsou jim více pro smích. Těch pár zabedněnců nic moc nenadělá. A navíc příklad ze života: jedna přítelkyně, samoživitelka, dala dítko do církevní školky v dobré víře, jak budou jeptišky hodné. Byla chudá, nic jim moc neplatila, takže naopak dítko platilo za špatné, bylo peskováno, označováno za nejhorší ze všech, až se to té ženušce v hlavě rozleželo a dítko dala do státní instituce. Od té doby církevní školy nesnáší. Dítko prospívalo nadále výborně.

 16. DarthZira

  Ty zkušenosti studenta církevního gymnázia jsou báječný!!! Všem doporučuji k přečtení!

 17. DarthZira

  Homosexualita je stejně “divná” nebo “nepřirozená” jako levorukost. Můj partner je levák – a vadí to někomu? Mně teda ne a jeho zaměstnavatelům taky ne – proč taky, když má výrazně nadprůměrné IQ, mluví třemi cizími jazyky a studoval v zahraničí? A já jsem přecvičený levák – kvůli čemuž jsem manuálně značně nešikovná. Kdybych žila ve společnosti, kde by levorukost byla považovaná za zcela normální alternativu pravorukosti a tedy by na mě od malička nebyl činěn žádný ani nepřímý “tlak”, abych brala věci do pravé ruky místo do levé, třeba bych dnes byla schopná si šroubovákem nevypíchnout oko 😀
  Na straně druhé mě ta nešikovnost v životě až tak zásadně neomezuje.

 18. Vlastenec

  DathiZira: Levorukost se s homosexualitou nedá srovnat,protože homosexualita vrozená není.To ti potvrdí každý odborník.Je dobře když nacionalisté jdou proti homosexuálnímu pochodu že mnoho z nich k tomuto názoru vede i křesťanství.Hlavně na Slovensku nebo v Polsku tomu tak je.Díky Bohu za to.

  Jsem překvapen že jsi přiznlala nejaký svůj nedostatek a slabost.No upřímnost cením.Nikdo není dokonalý.Já třeba mnoho věcí taky neumim,rovnici bych nespočítal i kdyby mě mučili Ale mám mnohem víc peněz než kamarád Mrg a kamarádka,bc:))) No když jsi nešikovná atd budeš inteligentní.My katolíci říkáme Kde Pán Bůh ubere jinde přidá.Tak je mi jasný že nebudeš používat ty idiotské pseudoslova jako jsou.Xenofobie,homofobie,islamofobie a podobný věci co liberálové vymýšlí.Také je mi jasné že za svůj názor nebudu označen za extremistu nebo nácka. Vím že se nic z toho nestane,stejně tak že nesmažou můj komentář.Jen se ujišťuji preventivn v tom jestli jsi inteligentní nebo jestli papouškuješ ty humanistické nesmysly od sociálních inženýrů.

 19. toli

  Chodím jsem už nějakou dobu a ti co mne znají vědí že jsem psycholog a bývalý praktikující katolík.Minulý školní rok moje kmotřenka (12 let) projevila zájem chodit na náboženství ve zdejší státní základce.Zastávám zásadu že každý člověk má právo si najít svou cestu sám.Proto jí bylo umožněno chodit na náboženství.Háček je v tom že má kritické myšlení a neuznává pseudoautority.Rázem byla ve třídě ta nejhorší,protože pokládala správné otázky a bourala ty jejich teologické nesmysly.Znechuceně to dotáhla kvůli vysvědčení do června a o náboženství už nechce ani slyšet.Lituje času který tomu věnovala.Říkám jí že v dospělosti to ocení jako zkušenost k nezaplacení.Kdo nechce být nemocný musí se setkat s nákazou aby si vytvořil protilátky…..

 20. DarthZira

  Toli – přečti si ten odkaz o zkušenostech studenta církevního gymnázia, to je přesně o tom, jak se potýkat s onou nákazou, o které mluvíš 😉
  A dítě (spíš tedy dospívající člověk) ve věku kolem těch 12 let už je schopné kritického myšlení, navíc v té době začíná puberta, vyznačující se jistou apriorní nedůvěrou k autoritám, takže v té době se setkat s výukou náboženství není tak nebezpečné, naopak to může být něco jako “očkování”, kritický rozum zareaguje vytvořením protilátek. Ale u dítěte předškolního nebo mladšího školního věku je to velmi nebezpečné, to totiž ještě je ve věku, kdy dospělým důvěřuje a vůči autoritám se nebouří.

  Btw – já měla mámu katoličku, tátu ateistu (jako vědec byl samozřejmě zastánce evoluce a tak), sice se brali v kostele, ale děti pokřtít nedali, tvrdili, že si každý musí najít svou cestu sám a že není fér dítěti něco vnucovat. Babička byla hustika, druhá babička taky katolička (ale odmítala, aby měla církev majetky a vůbec jednání katolické církve jak v minulosti tak v současnosti dost odsuzovala), jedna teta věřila archeoastronautickým teoriím (jako že je potomek mimozemšťanů), druhá byla ateistka a třetí jehovistka (ale Vánoce, Velikonoce, Silvestra nebo i všechny svátky a narozeniny s námi normálně slavila, asi to až tak moc nežrala) a já svého času s vírou tak trochu koketovala, ovšem to bylo asi hlavně kvůli tomu, že jsem byla děsně zamilovaná do jednoho katolíka – ačkoli on byl docela netypický, zajímal se o buddhismus, astrologii, vykládání karet a tak. A doporučil mi tehdy knížku, kterou osobně považuji za dost dobrou a vhodnou k přečtení i pro ateisty – Hovory s Bohem.

 21. DarthZira

  Slávku, sorry za off topic, ale já fakt nechci, aby si někdo myslel, že s Vlastencem souhlasím, a myslím, že i další ateisté by se měli jednoznačně vyjádřit k tomu, co si myslí o případné “nepřirozenosti” a “škodlivosti” homosexuality.

  Imho je úplně jedno, jestli je homosexualita vlastnost ryze vrozená nebo částečně i získaná, resp. příroda není černobílá, takže 100% homosexuálové i 100% heterosexuálové prakticky neexistují, někdo je prostě 60 na 40 hetero, jiný je 70 na 30 homo a někdo může být homo nebo hetero třeba 90 na 10 nebo dokonce 95 na 5. V tolerantní společnosti ti, co jsou z těch cca pouze 55-60% jedno či druhé, to mají v životě daleko jednodušší – pokud se zklamou ve vztahu s jedním pohlavím, mohou to zkusit i s druhým, taky v pubertě mohou vesele sexuálně experimentovat s osobami opačného i stejného pohlaví, což o homo experimentů prakticky vylučuje riziko nechtěného těhotenství a v případě, že jde o dvě holky, podobné hrátky taky velmi výrazně (řádově o stovky procent) snižují riziko nákazy pohlavní nemocí (jestli jsou pohlavní nemoci trestem božím, tak bůh podle všeho miluje ze všech lidí nejvíc lesby 😀 ). Když to tak vezmu kolem a kolem, vlastně svým kamarádkám, které jsou více či méně lesbi nebo bi, můžu jenom tiše závidět – já když se s jedním chlapem rozejdu nebo mě naštve, tak si musím hledat chlapa jiného (pokud teda nechci na sex rezignovat 🙂 ) zatímco bisexuálka si může klidně najít i holku, prostě jak to napsal Woody Allen “bisexualita znamená dvojnásobnou pravděpodobnost, že člověk v sobotu večer nezůstane sám” 🙂 🙂
  Ale já mám zas proti lesbi a bi holkám tu výhodu, že si s kamarády gayi báječně popovídám o chlapech 😉 – to jim se zase stát nemůže, takže holt všechno má svá pro a proti 🙂

 22. simgiran

  @Vlastenec: Chtěl bych vidět všechny ty odborníky. Maximálně většina řekne, že původ homosexuality není spolehlivě objasněný, ale že jsou určité hypotézy s určitými důkazy pro/proti, troufám si říct, že někteří budou i tvrdit, že homosexualita vrozená je. Ten zbytek, co jsi psal, je vlastně “poisoning the well”. Nehodlám do podobně vedené diskuse zabíhat.

  Zareaguji ale na tvrzení, že rodiče mají právo vychovávat děti. Ano, mají, ale ne neomezené. Rodiče nemají mít právo “vychovávat dítě tím, že mu budou ubližovat, rodiče nemají mít právo odepírat dítěti vzdělání atd. Děti nemají být majetkem rodičů, jsou to lidské bytosti a jako takové mají právo na ochranu základních lidských práv, třeba i proti vlastním rodičům. Myslím si, že je dobré, aby dítě mělo určité základní vzdělání, do kterého jednoznačně mají patřit i informace o lidském těle a jeho funkcí, což zahrnuje i funkce sexuální. Dítě má právo dozvědět se o významných věděckých poznatcích, které jsou zprostředkovatelné formou přístupnou jejich věku. Tedy i třeba základním myšlenkám evoluční teorie. Zeptám se – máme nechat děti rozhodnout, jestli se učit lineární rovnice, jestli se učit základy mechaniky apod.? Ovšem ony to většinou ani nebývají děti, ale rodiče, kteří nechtějí, aby se jejich děti učily o určitých specifických tématech. Jenže i kdyby se stavěli na hlavu, tak zákony mechaniky platit budou a děti by se o nich měli něco dozvědět. Proč by tomu mělo být jiné u jiných ověřených vědeckých teorií? Naproti tomu náboženské světonázory nejsou vědecky ověřené teorie a různých náboženství je ve světě hodně. Proto by se nemělo učit jedno konkrétní náboženství jako fakt.

 23. Slávek

  Darth Ziro, nemyslím že by si kdokoliv mohl myslet, že s tím katolíkem nějak souhlasíme. V podstatě je to zrcadlový obraz našich postojů.

  Vlastenče, on někdo bude bránit tvým dětem aby se modlil třeba 10x denně?
  Ale asi bys také nebyl rád, kdyby tvé děti ve škole systematicky vychovávali třeba k budhismu. Proto je dobre se dohodnout, že škola neslouží k ideologické a náboženské výchově, ale ke vzdělávání.

 24. DarthZira

  Simgiran – obávám se, že kdyby měly samotné děti rozhodovat, jestli se něco budou nebo nebudou učit, tak by se nejraději neučily vůbec nic a jenom lítaly někde po venku nebo hrály počítačové hry. Kdybychom vzdělávání nechali na rozhodnutí samotných dětí, asi by valná většina lidí byla zcela negramotná.

  A jinak mě vážně baví jedna věc – kreacionisté mladé Země si absolutně neuvědomují, že by svým dětem kromě přírodopisu a biologie museli zakázat i fyziku a chemii. Relativistická fyzika a kvantová mechanika ve vesmíru starém pouhých 6000 (nebo možná 10000) let nemůžou fungovat ani omylem, ba ani existovat v něm nemohou, jenže jestli je relativistická fyzika a kvantová mechanika mylná, tak by vůbec nemohla fungovat veškerá současná technika GPS počínaje přes počítače a mobily a jadernými reaktory konče, stejně tak by nemohla fungovat veškerá organická i anorganická chemie. Jenže ono to všechno jak na potvoru funguje – kde asi udělali soudruzi z Občanského institutu chybu?
  A jinak já bych byla pro to, aby se na školách jako “alternativní vědecké teorie” vyučovaly taky glaciální kosmologie, teorie dutosvěta a archeoastronautika 😀 Když už blázinec, tak ať to stojí za to! 🙂

 25. Vlastenec

  Vážení nečekal jsem že bude na těchto stránkách někdo se mnou suohlasit:) Rytíř se bije i v bitvě prohraný.
  Pane Slávku ano škola by měla sloužit ke vzdělání a ne k ideologickým nalejvárnám.Bohužel školy ideologické jsou a bohužel i mnozí vyučující věřící jsou pravdoláskaři.Právě že se učí jako za komunismu ideologie.Občanská společnost ,lidská práva,multikulturní společnost a podobné exkrementy které jak v mém domě tak České Republice nemají co dělat!!! Podobný názor má i Petr Hájek.

  Dále aby dítě zejména předškolního věku se vyvijelo zdravě tak u rodičů musí vědět pravá ruka co dělá levá.Nemyslíte že by mělo dítě zmatek kdyby mu ve škole říkali že jsme z opice a doma něco úplně jiného?Co pak jsem úplný idiot abych věřil v Dárowinou teorii nebo dokonce v to že naše planeta je jen hříčkou přírody? Vy nevěřící přece nemůžete být tak hloupý aby jste to opravdu brali vážně.Mělo by se to ujasnit jak to je.Malé dítě opravdu může mít zmatek.Má věřit rodičům nebo škole? Mělo by se to ujasnit jednou pro vždy. Také nestyděli by jste se kdyby jste opravdu svým dětem nedali naději že je posmrtný život? Nikomu bych nepřál žít tak v příšerné a hnusné nejistotě.Když člověk nevěří tak se okrádá o o spásu a radost ze života.Bůh dal člověku svobodnou vůli.Neměli by jste svým děltem dát šanci se svobodně rozhodnout? Zda chtějí milovat Církev a Boha nebo ne?Je mi líto všech co nemají naději,co si myslí že jsme jen tělo.
  Když už paní DhartZira vypráví svůj příběh tak ho řeknu taky.Jsem sice z katolické rodiny ale vlažný.K těm názorům jsem se dobral zdravým rozumem a racionálním uvažováním.Jistě že mám hodně přátel atheistů ale aspoň uznávajících křesťanské věci např proti homosexualitě,proti levici,pro pevný řád a nacionalismus. Nacionalista nevěřící co má mnoho společného s vámi na těchto stránkách je mi milejší než křesťan liberál co je pro buzeranty nebo legalizaci potratů teřba Putna. Hodně věcí je složitých.Náš bývalý prezident Václav Klaus katolík neni ani náhodou a také pro naší zem udělal víc dobrého než třeba Tomáš Halík co katolickou církev diskredituje.Ježíš co tu je tak říká víra bez skutků je mrtvá.

  Vážení ať každý dělá to co ve svém pravém srdci považuje za správné.Já to třeba dělám.Už vzhledem k historii Katolické Církve co vždycky pomáhala českému národu to stojí za procítění a zamyšlení.Když už nemáte úctu ke Stvořiteli a Spasiteli ani Duchu Svatému tak mějte úctu aspoň ke krásné historii církve.Dala nám opravdu hodně uctíval bych jí i kdyby Bůh nebyl jako že je.Opravdu zkuste aspoň jako lidé nechat chvilku na sebe působit můj komentář.

 26. Petr TomekPetr Tomek

  Vlastenec: I když dle oběktivních výzkumů ty manželství krásně fungují.Když to někdo má tak čistý že je panic až do svadby.

  Petr Tomek: Dle objěktivních možná, ale dle objektivních výzkumů mají věřící sice trvalejší ale zato nešťastnější manželství.

  Vlastenec: Také to že homosexualita není přirozená tak by měli vědět i ateisté.Je dobře že homosexualitu odmítá jak většina katolíků tak i ateistů.To je také věc na které se s váma bezvěrcema zchodnu.

  Petr Tomek: Ač jsem asi klasický heterosexuál, tak s tebou Vlastenče “nechodnu” tedy neshodnu. Pohybuji se občas mezi scifaři a mezi umělci, kde je tato orientace řekl bych tak 50%. Co se týká vědeckých výzkumů, tak je celkem jasné, že homosexualita, stejně jako jiné neškodné sexuální odlišnosti, prostě JE vrozená. Dá se to i celkem dobře zkoumat a naopak asi si nedokážu představit, že by mě někdo chtěl přeučovat na homosexuála.

  I kdyby to ale bylo možné, neviděl bych v naučené homosexualitě nic až tak zlého, snad kromě přenosu nemocí, ale ty spadají spíše na vrub nezodpovědné promiskuity než homosexuality samotné. V případě ženské homosexuality nejde o větší riziko než při vzájemném líbání a u mužů …na záleží na tom jak…

  Navíc výzkumy ukazují větší rozšíření pohlavních nemocí hlavně v zemích s vysokou religiozitou, zatímco počet homosexuálů nehraje významnější roli.

  Jinak biologické rozdíly jsou i měřitelné:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Biology_and_sexual_orientation

  Kulturně byly stejnopohlavní styky tolerované, nebo snad i propagované v mnoha starověkých společnostech, nejen v té známé řecké. Nejde tedy ani moc o výjimku, tou je spíše současný stav.

 27. Petr TomekPetr Tomek

  Vlastenec: Co pak jsem úplný idiot abych věřil v Dárowinou teorii nebo dokonce v to že naše planeta je jen hříčkou přírody? Vy nevěřící přece nemůžete být tak hloupý aby jste to opravdu brali vážně.

  Petr Tomek: No vlastně myslím, že opravdu nejsi idiot. Idiocie je totiž vrozená, dopracovat se k takovéhle omezenosti a přitom umět alespoň psát, to chce větší než malou dávku náboženského šílenství. Mohu se zeptat, kterou knihu o evoluci jsi četl, nebo co vlastně víš o vzniku planet? Máš nějaký přehled alespoň v základní kosmologii?

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Idiot

 28. Petr TomekPetr Tomek

  Vlastenec: Už vzhledem k historii Katolické Církve co vždycky pomáhala českému národu …

  Petr Tomek: Tohle už je větší než malé množství náboženské demagogie. ŘKC se dvakrát pokusila na Češích spáchat genocidu a její působení v dějinách Evropy za poslední století je strašné. Doporučuji doplnit vzdělání.

 29. DarthZira

  Petře, Vlastenec je nejspíš nádherná ukázka toho, jak dopadne dítě rodičů, kteří sami dle své libovůle rozhodují o tom, co ze školního vzdělání je pro pro jejich potomka dobré a co nikoli. Vlastencovi rodiče zřejmě usoudili, že mimo přírodních věd je pro jejich synka zcela zbytečným balastem i řádná znalost českého pravopisu. Je to vážně velmi smutné, když člověk, který nejspíš opravdu upřímně miluje český národ, neovládá jazyk svého milovaného národa 🙁

 30. Vlastenec

  Petr Tomek:
  Hmm Petře Tomku víc jste rozebral můj komentář ale domíval jsem se že se budeme bavit slušně.Říkal jsem přece že si vážím mnoha atheistů…
  K tomu manželství tak říkám že nejsem až tak úplný fanatik že to neberu až tak bigotně. Zato Bohem určená rodina.Žena ,muž a děti by se udržet měla a ten názor bych měl i kdybych katolíkem vůbec nebyl.Znám rodinu mnohem zapálenějšch katolíků než jsem já a krásně jim to funguje.Moje rodina také funguje.Homosexualita vrozená být nemůže, když se jí tolik lidí už odnaučilo,někteří snadno. No pokud se pohybujete mezi umělci.Pseudommělci hádám nějaký plebs jako pražská kavárna tak se vašemu postoji nedivím.Tyhle lidi národu a ničemu nic dobrého nepřinesli a nepřinesou.Kdyť to jsou humanisté!!!!! Humanismus stejně jako liberalismus v České Republice nemá co dělat!!!! Lidi tipu Jiřího x Doležala nebo Davida Černého.Tuhle nechutnou úchylku už s váma nehodlám rozebírat.
  Už mám po krk těch co tvrdí že mi katolíci jsme omezení.Já také dokážu být kritický vůči vlastní církvi.Vadí mi naní že je tam víc liberalismu a že ustupuje od dogmat.Také mi vadí že se omluvila za nekteré křížové výpravy to se omlouvat neměla.To je to hlavní co mi vadí.Věřím že kdyby byla Církev víc zásadová a víc přísnější v zásadních věcech ,tak by byla pro vás zatím atheisty přijatelnější. Já se s váma bavim vážně a jako rovný s rovným.Myslel jsem že se nevysmíváte oponentům.Já se také nezačnu smt čloěvku s kterým v něčem třeba mírně nesouhlasím.

  Pane Tomku nenaštval jste mě že máte na některé věci než já o kapku jinný názor ale naštval jste mě tím že po tom co jsem ukázal na krásnou opravdu příjemnou historii církve tak že jste mi chtěl vyvrátit i to.Historii nemůže popřít ani nevěřící.To že jsme postavili Hostýn,Svatý Kopeček,Svatou Horu.To že všichni čeští králové kromě Jiřího z Poděbrad byly katolíci to že jezuité pomohli tuhle zem vyčistit od bludařů popřít nemůžete. LIDI ZKUSTE JÍT SDRÍČKEM A ROZUMEM A ZJISTÍTE CO JE VÁM OPRAVDU PŘÍJEMNÝ.Já mám děti a mám je právo vychovávat po svém a vy také máte právo vychovávat své děti po svém.Když se budeme tolerovat a mít úctu ke svým názorům a každý se starat o své tak bude přece všechno v pořádku.

 31. Vlastenec

  DhartZita: Uznávám že tam mám hrubky.No mám málo času jo pokusím se s tím něco udělat:) Říkal jsem přece že jsem z vlažné katolické rodiny.Každou neděli také nejsem v kostele…..Jde o to že jsem se k těm názorům dopracoval sám rozumným uvažováním.Myslel jsem že aspoň dar ducha svatého zdravý rozum uznáváte.Samozdřejmě že jsem z evoluce a takových věcí psal písamky.Dokonce za jedna i dvě ale pan učitel toleroval to když jsem do závorky napsal že tomu nevěřím že věřím v bibli.
  Vůbec nikdo mě nepřemlouval, nehrotil a neobracel mě se strážnou věží.Kdyby na mě byl vyvinut nějaký manipulativní nátlak o kterém mluvíte tak možná že bych byl členem vašeho združení ateistů.Ostatně je zajímavé že ty nejzapálenější katolíci nevychovalavli zapálený katolíci.Jsou to děti atheistů nebo papírových věřících co si našli svojí životní a duchovní cestu.
  Už jsem také otcem a své děti chci vychovávat svobodně.Zajímalo by mě zda máte vůbec nějakou toleranci k tomu když se někdo sám svobodně rozhodne se pokřtít nebo jde dělat mnicha nebo kněze.Jak je to u vás s tou svobodou a tolerancí? To že kněz umí latinsky a má vysokou školu vám bere argument o omezenosti nebo že je to jen pomocná berlička pro hlupáky.Ať každý zkusí co mu vyhovuje.

 32. Petr TomekPetr Tomek

  Vlastenče douč se “krásnou historii” své církve:
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_republika_%281939%E2%80%931945%29
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentra%C4%8Dn%C3%AD_t%C3%A1bor_Jasenovac
  http://enzmannovaarcha.blogspot.cz/2012/08/duka-naciste.html
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ratlines_%28World_War_II%29
  http://jirisoler.tripod.com/vatikan.html
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Albigensk%C3%A1_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_v%C3%BDprava
  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_authors_and_works_on_the_Index_Librorum_Prohibitorum

  Kdybych se (ve své době, tedy do roku 1966)dostal se svou knihou na ten poslední zmiňovaný index, bylo by mi to větší ctí, než se stokrát podívat na Svatý kopeček.

 33. DarthZira

  Vlastenče, znám spoustu chlapů, kteří když na to jdou SRDÍČKEM, tak je jim strašně PŘÍJEMNÝ se dívat na dvě lesbičky. Co s nima? Upálit?

  Jinak jo, jezuiti se významně zasloužili o českou kulturu, jsem četla takovou půvabnou sci-fi povídku, která byla celá jen o tom, jak se dva jezuiti (ten jeden byl Koniáš a druhý nějaký jeho kolegy z řádu) bavili, že je to opravdu hrůza, že Češi čtou jenom samé bláboly a škváry, které ještě navíc jsou z literárního hlediska více než mizerné, a co s tím jako mají dělat. Tak v průběhu toho svého rozhovoru vymysleli, že začnou pálit české knihy, aby spálili všechen ten brak, co momentálně lidi čtou, a jelikož jediné literárně kvalitní věci jsou Bible kralická a Husovy a Komenského spisy, tak budou předstírat, že po těch jdou úplně nejvíc, takže je lidi budou mít za nějaké děsně “zakázané ovoce” a tak je budou co nejpečlivěji schovávat, aby je nikdo nenašel, a potají číst, případně i nějak rozmnožovat, čímž se docílí toho, že během pár let lidi přestanou číst škváry, resp. i vlastnit, když jim je všechny poberou a spálí, a jenom ta opravdu kvalitní literatura v národě zůstane 🙂
  Jo, takovéhle věci se vymejšlejí v těch “ďábelských” pražských kavárnách :-), do kterých chodil třeba i Čapek (který jen tak mimochodem byl taky humanista a věřil v lidská práva – stejně jako Masaryk, který teda pravda chození do kaváren moc nedal, ale byl to už starý pán a za mlada na to zas neměl většinou dost peněz). Ačkoli teda většina sci-fi a fantasy spisovatelů a spisovatelek, co znám, chodí spíš do pražských hospod 😉

 34. Petr TomekPetr Tomek

  Vlastenec: …to že jezuité pomohli tuhle zem vyčistit od bludařů popřít nemůžete…

  Petr Tomek: To ani nechci. Pro takové jezuity bych totiž nebyl ani člověk, tak proč bych je měl chtít chápat?

  Jinak jsem liberál (klasický ne Klausovský), jsem hédonista, což je slovo, které sice znáš, ale nechápeš co znamená,(asi jako nechápeš evoluci) uznávám humanismus jako princip nutný pro fungování lidské společnosti a hrdě se hlásím k odkazu osvícenství.

 35. DarthZira

  Jinak když se někdo DOSPĚLOSTI, tedy jako zcela svéprávná bytost dobrovolně rozhodne se nechat pokřtít nebo dělat kněze, mnicha nebo jeptišku, tak proti tomu tady nikdo z nás opravdu vůbec nic nemá. Každého svobodná volba, když se někdo rozhodne být buddhistou, tak je to taky jeho věc a nám je to zcela volný. Jde nám pouze o to, aby nikdo nenutil dětem víru (jakoukoli – křesťanskou nebo třeba pohanskou) od mala. Aby děti od mala věděly, že nějaká náboženství existují, že tady v Evropě nejvíc nábožných lidí jsou křesťané a z nich většina katolíci, ale že jsou i jiné křesťanské církve, že před křesťanstvím naši předkové (slovanští, germánští i keltští) věřili v jiné bohy a bohyně (a stejně tak třeba staří Řekové, Římané, Egypťané, Babylóňané, Peršané, Indové a další) a že dodnes po světě existují i jiná náboženství – a aby děti měly nějakou obecnou povědomost o tom, čím se tato jednotlivá náboženství a církve mezi sebou liší, co každé z nich hlásá a tak podobně.
  Mimochodem – dosti často se taky stává, že zuřiví (někdy až nesnesitelně fanatičtí) ateisté (kolikrát takového druhu, že bych s nimi nechtěla mít nic společného, jak zavile nenávidí cokoli sebeméně “zavánějící” bohem nebo jakýmkoli nadpřirozenem) vyrostou právě z dětí, které vyrůstaly v silně věřící rodině, kde jim byla víra od malička násilím nucená. Takže, milý Vlastenče, dost možná, že svou výchovou nevědomky přispíváš k tomu, aby Tvé děti jednou křesťanství a katolickou církev z duše nenáviděly. No ale to je v zásadě Tvá věc a naše zbytečná starost 😉

 36. protestant

  DarthZira (26.11. 2013 | 15:33) napsal:
  Jde nám pouze o to, aby nikdo nenutil dětem víru (jakoukoli – křesťanskou nebo třeba pohanskou) od mala.

  protestant:
  Jsem pro nevnucovat dětem ani matematiku, fyziku, češtinu, angličtinu, biologii a další. Ať se v dospělosti samy rozhodnou, zda se chtějí naučit počítat, či mluvit česky či anglicky. Pokud budou mít v dospělosti zájem o biologii či fyziku ať ji začnou studovat. Ale v dětství bych těmito věcmi děti neindoktrinoval.

 37. Foxy

  Ad: “Historii nemůže popřít ani nevěřící”. (vlastenec)
  Ano.
  Do této historie patří i vraždění “heretiků”, náboženské války, inkvisice, Kladivo na čarodějnice, hořící hranice…
  Na poučení historií by se skutečně zapomínat nemělo.

  Ad: “Humanismus stejně jako liberalismus v České Republice nemá co dělat!!!!”
  Jasné vyjádření, které mluví za vše.
  Jsem rád, že lidé tvého ražení nemají moc prosadit své názory ráznou silou.
  A doufám, že ani v budoucnu tuto moc nezískají.

 38. DarthZira

  A jéje, Protestant nedokáže rozlišit mezi vědomostmi (fakty) a vnucováním ideologií.

  Psala jsem jasně, že by se děti měly naučit že náboženství existovala a existují, jaká kdy kde existovala, jaké stále existují, a co tato náboženství učí – prostě úplně stejně, jako se děti učí, kde jsou jaké řeky nebo hory, kde žijí velbloudi a kde lední medvědi atd. prostě pouhá fakta – a názor na tato fakta ať si utvoří samy.

  Ale proč mě vlastně podobný postoj překvapuje u člověka, pro kterého je hlásání (dle něj) mylného názoru stejným zločinem jako vražda?

 39. protestant

  DarthZira (26.11. 2013 | 16:19) napsal:
  Ale proč mě vlastně podobný postoj překvapuje u člověka, pro kterého je hlásání (dle něj) mylného názoru stejným zločinem jako vražda?

  protestant:
  Lžeš DarthZiro. Já přece psal, že pro tehdejší lidi byl člověk ohrožující jejich spásu HORŠÍ než ten co ohrožuje jejich život. Tedy ne STEJNÝ.

 40. Vlastenec

  Vážení diskutéři.
  Komentáře přibývají a nevím zda je důležité reagovat na každou poznámku.
  Nejzajímavější mi příjde komentář DathrZary Jistě že by se děti měli učit všechno co na světě je. O Egyptu o našich pohanských předcích.Staré pověsti české a tak dále.Jen by se mnohé vědecké věci jako jsou od Darwina neměli vyučovat jako pravda.Dobře mohl by být kompromis jako na některých místech v USA kde se dává biblickému výkladu a vědě stejný význam.Ať si vyberou děti sami.
  Nechci aby se vrátila doba komunismu, kdy učitelky strhávali křížky dětem z krku. No k té výchově Jistě že přirozeně děti hledají jiné vzory než jsou rodiče.Jsou i zapálení rodiče prarodiče i děti katolíci.Ono je to relativní.Mnoho dětí jsem měl na starost(nebudu říkat kde vim proč) a situace je u každého jiná.No budu se snažit aby ke katolicismu dospěli děti sami.Vím jak to funguje.
  Jako se mnohý děti křesťanů postavili svým rodičům satanismem ,atheismem nebo čímkoliv tak se mnohý děti postavili vírou třeba i fanatickou svým přízemním atheistickým rodičům.V tohmle ne třeba se více pitvat.

  Pane Tomku Zajímalo by mě jak vám konkrétně naše církev ublížila že na ní pořád bezdůvodně útočíte? Já jsem hrdý na to že se katoliční poslanci za první republiky postavili Masarykovi a dalším(i když pokorně uznávám že TGM měl zásadní roli ve vzniku našeho státu) Humanismus je výtvor svobodných zednářů,ty cítil jsem že jste liberál ale nejde mi do hlavy proč se za to nestydíte když osvícenství udělalo všude na světě tolik škody.Už před tou hnusnou francouzkou revolucí.
  Nevím proč se zbytečně plivne na Josefa Tisa a Andreje Hlinku nebo Franceska Franca.Jsem také kritický vůči svým bratrům co nemají rádi tyhle za plať Pán Bůh katolické osobnosti.Důležité je se dívat do předu.Co má budoucnost.Hrdost na tyhle katolíky je zde na místě a věřte že i v církvi samotné se vedou tvrdé boje o jejich obhajobu.Tady nejde jen o víru ale o morálku a slušnost.Tyhle věci do 21 století a české společnosti prostě patří.
  Kdo se postaví zhoubnému liberalismu a humanismu neomarxismu než my katolíci?,?? Ve srovnání s kreaturami co věří v tyhle hodnoty vám přece my katolíci až tak nevadíme.
  Dobře vy nás nemáte rádi ale jak se chceme ubránit po tom společnému nepříteli?NEBUĎME LHOSTEJNÍ ČEŠI. Nemám rád to ani ryba ani rak.Důležité jsou jasné a rozhodné postoje. Česká společnost potřebuje změnu.Navíc opravdu nechápu jak někdo může žít s pocitem že není království nebeské? Vy ateisité musíte hodně trpět když nevěříte ani sobě že se dostanete do nebe. U pohanů to chápu myslí že budou spasení jinak i když se mýlí ale, ten atheismus opravdu v něm nevidím žádnou štastnou naději po tomto životě.Pomodlím se za vás protože tohle má smysl.
  Pane Tomku třeba kdyby jsme se viděli osobně tak bychom si k sobě našli cestu.Třeba by jste dokázal v přátelském duchu porozumět tomu co říkám.

 41. Vlastenec

  Dnes mě omluvte.Jdu na konzert vážné hudby. Kultura vám stejně asi nic moc neříká..

 42. Petr TomekPetr Tomek

  Vlastenče já přece dobře vím co říkáš a vypadá to jako něco hodně zlého. Copak si opravdu myslíš, že ti ti špatní řeknou “My jsme ti zlí!”? Fakt si myslíš, že se tu bavíš s komunisty? Myslíš že největší mozky naši civilizace byli ateisty z ignorance nebo pomstychtivosti? Znáš jediný zločin, kterého by se ŘKC nedopustila? Zkus myslet!

 43. medial

  Vlastenec:
  Vas komentar zpusobil, ze se valim smichy. Budu vas muset cist casteji 😀
  Jste opravdu dobry clovek pane a nepochybne si to o sobe i myslite 🙂

 44. medial

  Vlastenec:
  Jsem naivni. mej jsem za to, ze sve komentare myslite vazne, ale kdyz jsem si ted precetl uplne vsechny, je mi jasne, ze jde o ironii. No, to mi trochu pokazilo me predchozi veseli…. 🙂

 45. DarthZira

  Vlastenče, vzhledem k tomu, že je mezi námi několik spisovatelů, tak nám zcela jistě kultura nic neříká, to je takové logické 😀

  Piště dál, skvěle bavíte, lepší jak Silvestr s Felixem Holzmanem.

  Dokážete pochopit, že někdo o nebe vůbec nestojí? Já třeba nevím, co bych tam dělala 😉

 46. DarthZira

  Lžeš DarthZiro. Já přece psal, že pro tehdejší lidi byl člověk ohrožující jejich spásu HORŠÍ než ten co ohrožuje jejich život. Tedy ne STEJNÝ.

  Protestante, máš to marný, jako komik Vlastenci nesaháš ani po paty. Závidíš, co? 🙂 🙂

 47. DarthZira

  Ovšem “iluminátoři” rulezzz – na to nemá snad ani Vlastenec 😀

 48. Petr TomekPetr Tomek

  Popravdě furt doufám, že si Vlastenec jen délá srandu, ale po zkušenostech s věřícími je to naděje dost chabá.

 49. Colombo

  Vlastenec je vymyšlený. Dyť to ani není možný.

 50. Slávek

  Vlastenec je zcela reálný člověk. Podle mě je dobré zkoumat jeho způsob myšlení. Bude jich a jemu podobných více.

  Je to taková varianta fašisty ala pan Malý a vychází z vnímání světa v okruhu akce Dost a pana Hájka s jeho protiproudem.

  Zajímavý svět.

 51. toli

  No vlastenec je asi další komik z granosalis.Vím že sem lezou stejně jako my občas nakukujeme k nim,já jim tam občas něco mrsknu a pak se bavím těmi ujetými komentáři jak z těch článků šílejí 🙂

 52. DarthZira

  Není to tak dávno, co jsem Hájka a spol silně zatoužila mít doma, aby mi vysvětlili, jak je to s tou Darwinovou teorií – já jsem toho “živého boha nad sebou” vážně nikdy neviděla, ale chlupy, co ucpávají odtok od vany, mi svou reálností dost lezou na nervy, takže bych fakt od nich potřebovala nějakou duchovní útěchu v tom smyslu, že když nepocházíme z opice, tak se mi ty chlupy asi jenom zdají, je to nějaké “mámení pekelné” a žádný odtok ve skutečnosti čistit nemusím 🙂

 53. Vlastenec

  TO SNAD NE. Já myslel že se zde bavíme vážně. Já křesťan nezesměšňuji vás tak laskavě nezesměšňujte mě! Opravu nechápu co je vťipnémo na mých názorech. Snažim se být férový spravedlivý.Padni komu padni.Víte kolikrát jsem se do krve pohádal se svými bratry křesťany???

  Pane Slávku nerozumím co je na tom nepřijatelného účastnit se akcí D.O.S.T.cz? K Petru Hájkovi a jeho vebu Protiproud.cz tak sám řekl že jeho knihu Smrt v sametu chvlálilo i mnoho ateistů.Navíc mám pro vás informaci že v pro Klausovské akci D.O.S.T.cz je mnoho lidí co si říkají také ateisté.Takvže filozoficky řečeno jsou s Petrem Hájkem i vaši lidi.Když bychom to vzali do detajlu.Jinak děkuji že jste to označil za zajímavý svět.

  ZATÍM NIKDO NEODOPVĚDĚL NA TO JAKOU NADĚJI OČEKÁVÁTE PO SVÉ SMRTI? TO JSTE SEBEVRAZI ŽE NEVĚŘÍTE ŽE BY NIC NEBYLO???OPRAVDU JE MI VÁS LÍTO. JAK MŮŽETE S TÍMHLE ŽÍT????

  Když už jste tak chytrý,tak zcela jistě víte že Velikonoce a Vánoce i sváky jsou s vírou neodmyslitelně spojené.Pokud tyto věci slavíte tak si jen hrajete na nás křesťany.No co čekat od lidí co neznají svůj historický původ ani nevíte že existoval nějaký Ciril a Metoděj. Kdyby jste byli vzdělaný tak by jste měli špetku úcty k tomu všemu.Jaké by byly podle vás dějiny kdyby tu vládl ateismus? Na hrobech by nebyly kříže.Chrám sva Víta by neexistoval no to už je hluboká filozofie.

  Jistě že si uvědomuji vývoj i negativní věci,jako bylo husitství a tak co víru zdiskreditovalo ,jistě že vím proč se u nás tak nevěří jako v Polsku ale vemte si že se pořád dějí věci například.Stejně staří dělníci vzdělaný ve stejným oboru se potkají a jeden je ateista a druhý katolík? Začne ateista tím pohrdat? No musí se domluvit na šichtě.
  To samé se může stát že dva přibližně stejně staří profesoři oba dva třeba Phdr a jeden je katolík a druhý ateista.Kdo bude mít víc tolerance? Budou kamarádi ? nebo se rozbijí držky? O tědlech věcech přemýšlím a někteří z vás taky. Jinak pane Tomku ano myslím si že jste ve větší míře komunisti máte pravdu.

 54. Slávek

  Vlastenče, nic i nepřijatelnosti DOSTu jsem nepsal.

  A ano, pro neomarxisty jsem nácek, pro neofašisty komouš. To jsem už pochopil.

  Ke tvé otázce: po smrti neočekávám nic. Budu mrtvej, stejně jako ty. Přijde mi to normální a přirozený.

 55. Colombo

  Když už jste tak chytrý,tak zcela jistě víte že Velikonoce a Vánoce i sváky jsou s vírou neodmyslitelně spojené

  Jo, aha, Ježíš se narodil na stromě jako ryba a když vstal z mrtvých tak v podobě zajíčka co kladl vajíčka. Teď je mi to jasné.
  (neironicky: původ vánoc i velikonoc je mnohem starší, než křesťanství; je docela dost možné, že křesťanství napasovalo svoje svátky do tradičních původních oslav nového roku a slunovratu)

 56. DarthZira

  Místo Vánoc slavím mnohem radši Zimní Slunovrat, místo Velikonoc Jarní rovnodennost a k tomu ještě taky slavím Letní Slunovrat, Podzimní rovnodennost, Imbolg, Beltine, Lughanasad a Samhaine. Mám právo tyto svátky slavit?
  Pak ještě slavím svoje narozeniny a svůj svátek, narozeniny a svátky jak mého přítele tak i dalších mých blízkých, a výročí našeho seznámení. Na nedostatek oslav si tedy rozhodně nestěžuji – a to ještě moji křesťanští příbuzní chtějí, abych s nimi slavila i ty Vánoce a Velikonoce, a já se nimi jako tolerantní člověk hádat nemíním, další oslavy navíc už mě přece nezabijí 🙂

  A jinak Vlastenče, na hrubý pytel bývá hrubá záplata – není zrovna košer, aby člověk, který pořádně neumí psát ani svým mateřským jazykem, obvinil několik spisovatelů a vědců z toho, že jsou lidé, kterým “kultura nic moc asi neříká” a že nejspíš ani nevědí, co je to vážná hudba.

  A ať už mi konečně někdo vysvětlí, proč musím vytahovat ty chlupy z odtoku, když teda nepocházíme z opice. Když vidím obrazy Ježíše Krista, tak na nich má sice vždycky dlouhé vlasy (tedy žádnou pleš), ale zato nikdy nemá chlupatý hrudník. Tak proč teda těmito kosmetickými a estetickými vadami trpí tolik mužů bílé rasy? To nás Bůh neuměl udělat pořádně? A proč plešatých a chlupatých černochů a asiatů je tak strašně málo? Že by je měl Bůh radši než bílé, když jejich valnou většinu udělal vzhledově podobnější svému synovi?

 57. Colombo

  Hájek je vůl. (jestli je to ten, co dělal poradce či co Havlovi). Ten nemá o evoluci ani ždibet znalostí, jakákoliv jeho kritika evoluce je tak na úrovni kritiky jaderného štěpení od příslušníka izolovaného amazonského kmene.

 58. Colombo

  Jistě že si uvědomuji vývoj i negativní věci,jako bylo husitství a tak co víru zdiskreditovalo ,jistě že vím proč se u nás tak nevěří jako v Polsku

  Husitství je veskrze pozitivní věc. Bylo postaveno na rovnosti, snažilo se reformovat církev (aby byla blíž původním ideálům), pomohla s rozšířením palných a pěších zbraních a tím značila konec středověku a rytířství. Svým “lid do zbrani” byla na tom podobně jako VFR, což značilo vznik národnostních států, což v době husitů bylo něco unikátního a taky pomohla rozvinout taktiku. V podstatě se jednalo o předchůdce reformace (tedy mnohem větší volnosti v myšlení).

  Právě kvůli chování Říma a nedodržení slibů (a vyhlášení křížových výprav) se důvěra církve u nás snížila a je to jeden z důvodů, proč nejsme žádný věrný katolický nárůdek, jako polsko, ale poměrně vyspělý stát.

  To, proč nejsme tak “vyspělí” a “učesaní” jako Rakousko je prosté.
  Nepodali jsme si ruku s Hitlerem.
  Tedy mnichov (jedna křivda) zákaz obrany vlastního státu (druhá křivda), prodání sovětskému svazu (třetí křivda), 68 (čtvrtá křivda). Páteř nám svět drtil poměrně dost.

 59. Colombo

  Slávek: Jasně, psal jsem Klause. Nevím, jak se z toho stal Havel.

 60. DarthZira

  Jinak Cyril se správně česky píše s ypsilonem.
  Kdyby nebylo u nás křesťanství, tak by asi bylo nějaké jiné náboženství – a místo chrámu sv. Víta by se nad Prahou nejspíš tyčil nějaký jiný chrám. V Athénách mají dodnes nad městem trosky chrámu zasvěceného bohyni Athéně, v Efesu měli chrám zasvěcený v Artemidě, v Babylóně Mardukovi, v pohanském Římě Jupiterovi (jeho trosky taky existují dodnes), v tibetském hlavním městě Lhase mají chrám zasvěcený jejich ochránkyni bohyni Lhamo, v Japonsku mají chrámy zasvěcené bohyni Amaterasu nebo Buddhovi, v Indii mají chrámy na počest Brahmy, Višnua, Šivy, Kršny, Ganéši či co já vím koho ještě, Vikingové měli chrámy zasvěcené Thorovi a Ódinovi…. no a tak by holt místo chrámu svatého Víta byl součástí komplexu Pražského hradu asi nějaký chrám zasvěcený třeba Perunovi nebo Velesovi. Vadilo by to někomu? Mně teda ne. Zašla bych se tam podívat se stejným zájmem jako bych si dnes ráda zašla do Víta – kdyby za to teda nechtěli to nekřesťanský vstupný 🙁

 61. Colombo

  Na hrobech by nebyly kříže.Chrám sva Víta by neexistoval no to už je hluboká filozofie.

  Žádná “hluboka filozofie” to není. Na hrobech by nebyl tak možné Kristus na kříži.Kříže by klidně mohly být (starý symbol), nebo nějaká z jeho variací. Případně jiné symboly pro život. Triskalion, svastika (jo, svastika je setsakra rozšířený symbol značící koloběh života), různé symboly značící slunce atp.

 62. Jakub

  Ten web http://www.cirgym.wbs.cz/ mi přijde dost pošahaný sám o sobě. Jak si čtu texty toho člověka, mám pocit, že by se projevoval pošahaně i kdyby nebyl dotčen církevním školstvím.

  Církevní školy jsou mi nějak tak lhostejné, svoje děti bych na ně nedal, ale nějak tak respektuji svobodu každého nechat vzdělávat děti podle své představy. Když je legitimní možnost domácího vzdělávání, je stejně tak legitimní svěřit děti nějaké instituci. Otázka financování by byla na komplexnější změnu systému.

  V čím se musí kritici existence těchto škol vypořádat je jejich relativní kvalita v českých poměrech. Minimálně v případě církevních gymnázií. Nejde jen o státní maturity http://www.lidovky.cz/nenapadny-vitez-statnich-maturit-cirkevni-skoly-fbt-/zpravy-domov.aspx?c=A110625_145323_ln_domov_bet , ale obecně o dobré výsledky při přijímání na VŠ a uplatnění tam. Nemám teď po ruce konkrétní data, ale zájem o přijetí na tyto školy opravdu výrazně převyšuje počet přijatých, což bych kromě zájmu věřících rodičů opravdu připisoval tamní nadprůměrné kvalitě vzdělávání, která možná nesouvisí se schopnostmi církevních zřizovatelů, ale svědčí o totálním úpadku veřejného školství v naší zemi.

 63. Slávek

  S kvalitou nevím, fakt bych k tomu potřeboval lepší data. Zatím mi to přijde jako propaganda.

 64. Petr TomekPetr Tomek

  @Jakub: To s tou kvalitou je otázka. Docela rád bych viděl nezávislý průzkum. Vím, že se to říká, ale nevěřím na to, že se děti na CŠ naučí používat logiku, ani nevěřím na to, že jim opravdu vysvětlí biologii (tam ovlivnění jistě je). Jinak evidentně nejlepší jsou některá víceletá sekulární gymnázia. Ten článek obsahuje “klam hazardního hráče” – neexistuje přímá spojitost mezi tím, zda je gymnázium církevní či nikoli, neexistuje dokonce ani spojitost mezi víceletými gymnázii obecně. Každá škola může dopadnout dobře, ale nemusí, podobně jako při házení korunou nesnižuje ani nezvyšuje předchozí hod pravděpodobnost určitého výsledku při dalším hodu. Vždycky jde o unikátní tým pedagogů. Nelze říci: “Dáme dítě na církevní/sekulární školu, protože jsou v průměru lepší.”
  Korelace je v druhu školy (víceletá gymnázia) ale ne mezi školami obecně.

 65. toli

  No vzhledem k tomu že na církevních školách je vyučování spousty věcí tabu a tudíž chybí dovzdělanost studentů v oblasti např.historie,filosofie.atd pro další studium na státní VŠ si také myslím že se jedná o propagandu…….

 66. slavek

  Podle mě tam hraje roli víc faktorů. Budu – li chtít vybudovat metropolitní výběrové gymnázium, kam budu přijímat hlavně talentované žáky a vezmu řekněme každého 5, je zřejmé, že mé výsledky u maturit budou lepší než výsledky okresního gymnázia, které plní zcela jinou úlohu. Nemohu ale říci, že to jedno gymnázium je obecně kvalitnější.

  To nevylučuje informaci, že 1 nebo 2 církevní gymnázia jsou skutečně kvalitní školy. Stejně tak ale může existovat dalších 5 , které budou zcela nahovno.

  A to tu vůbec nezaznělo, jak jsou na tom školy základní.

  Celkově mě to v tuto chvíli přijde jako církevní propaganda, která nemá žádnou oporu v datech a realitě.

  Pokud někdo chce něco takového tvrdit, budu rád, pokud mi ukáže nějaké informace, které jej k takovému tvrzení vedly.

 67. DarthZira

  Právě, pokud jde o gymnázia, tak tam mi to církevní školství až tak nevadí – protože opravdu děcko ve věku kolem těch 12 let už (pokud nemá hlavičku vymytou náboženskou propagandou z domu) tím zas až tolik ovlivněno být nemůže. Navíc studovat na gymnáziu není žádné základní lidské právo – naopak si myslím, že intelektuálně průměrné nebo dokonce lehce podprůměrné děti tam nemají co dělat, ty by se měly radši vyučit nějakému řemeslu, protože sehnat dneska dobrého truhláře, pokrývače, obkladače, natěrače, instalatéra, tesaře… je skoro nemožné a těch pár, co jsou, vydělávají podstatně víc než nějaká kancelářská krysa, co jenom něco klepe do počítače nebo přenáší papíry zleva doprava.

  A pokud jde o základní školství, tam bych církevní školy povolila pouze v případě, že je v místě dostatek sekulárních škol, kam rodiče mohou dát děti – prostě ve větších městech pokud je k základní škole na každém rohu na výběr ještě pár církevních, tak v zásadě nic proti, protože tam budou dávat děcka v podstatě jen ortodoxně věřící, kteří stejně náboženskou propagandou dětem pletou hlavy od miminek, ale jde o to, aby děti a z nevěřících nebo velmi vlažně nábožensky založených rodin nebyly nuceny dávat děcka na církevní školu jenom proto, že v okolí žádná jiná není, takže třeba někde na vesnici bych církevní školu povolila jenom pokud by tam kromě ní byla i normální základka.
  Co se domácího vzdělávání týče, tak to bych taky povolovala jen ve velmi výjimečných případech, zejména tehdy, když se jedná o dítě nějakým způsobem hendikepované (přičemž hendikepem svého druhu může být i mimořádná inteligence) a rodiče holt bydlí někde, kde to mají daleko do nejbližší školy specializující se na výuku takto “nestandardních” dětí. Ale rozhodně bych to nedovolovala jenom tak “z rozmaru”, přesněji řečeno jenom proto, že jsou rodiče členy nějaké sekty či podobní cvoci (nějací militantní makrobiotici, vegani, konspirátoři věřící v iluminátská spiknutí ovládající celý svět apod.) a odmítají děcko pustit mezi normální lidi aby se náhodou – ó hrůzo! – nenakazilo normálním myšlením. Prostě fakt děti různých těch Parsifalů Immanuelů a jim podobných bych třeba i násilím nahnala do normální školy, protože tak je ještě nějaká šance, že z nich úplní blázni nevyrostou.
  Mimochodem pokud bychom zásadně omezili domácí vzdělávání, zbavíme se tak velmi elegantně i požadavků muslimů, kteří netouží po ničem více než po tom, aby svoje dcery mohli nechávat ve stavu nevzdělanosti, negramotnosti a vůbec všeobecné blbosti.
  Jo a povinná školní docházka by podle mého měla být do 17 nebo i 18 let, prostě každý by byl povinen se aspoň něčím vyučit (pro idioty s IQ 60 a míň samozřejmě výjimky, ale ty jsou už i teď), čímž by se zase dalo o něco účinněji bránit tomu, aby jisté menšiny nutily dcery do svateb a rození dětí před 18 rokem věku.
  Financování školství je samozřejmě další problém.

 68. slavek

  Řekl bych, že v době puberty, je dítě velmi ovlivnitelné. Neděje se tak ale ani oficiální výchovou, jako společností jeho vrstevníků. Je-li člověk vržen mezi pánbíčkáře a obklopen náboženstvím, je to poměrně silný atak na jeho osobnost.

 69. Jirka

  Problém vidím v tom, že indoktrinace náboženstvím a různými pseudovědami hrozí i ve státních školách. Řada ředitelů ZŠ i SŠ si zve všelijaké církevní a jiné šarlatány na “přednášky” a studenti, kteří nejsou nikým vedeni ke kritickému myšlení, nemají možnost rozpoznat bláboly od reálných informací.

 70. slavek

  Jirko, ano. Být obezřetný je a bude potřeba na všech frontách. To ale nic nemění na tom, že existují základní systematické problémy.

  Jsem nepřítelem silné regulace.

 71. Jirka

  Silná regulace zavání totalitou, o tom žádná. Ale nějaká pravidla by měla platit a jejich dodržování by mělo být vymahatelné. Škola má v první řadě vzdělávat, tj. poučit studenty o vědecky ověřitelných faktech. Pokud student poptává neověřitelné subjektivní dojmy, může si zajít po vyučování do kostela.

  To systémové selhání vidím v tom, jak je školní látka vykládána. Místo logiky, dokazování a experimentů jsou studentům předkládány informace jako dogmata k uvěření a namemorování. To se pak ale nesmíme divit, že student nedokáže rozlišit mezi dogmatem školským a dogmatem náboženským.

 72. slavek

  Jirko souhlasím,

  také bych raději viděl, kdyby se vyučovalo méně věcí, ale zato rozumějším způsobem.

 73. Kojot

  1. Technická poznámka: Petr Kellner je a patrně i zůstane bohatší než česká ŘKC, ostatní miliardáři ovšem ne.
  2. malá poznámka k tomu závěru: Ano, člověk nemůže sám od sebe dospět k nějaké konkrétní věrouce, ale lidé z rozdílných kulturních okruhů mohou mít velmi podobné či zcela shodné náboženské zkušenosti k nimž se dopracovali sami.

 74. simgiran

  Ty experimenty a důkazy skutečně na školách hodně chybí. Přitom minimálně některé by se udělat daly. Slyšel jsem třeba, jak jeden středoškolský učitel fyziky popisoval, jakým způsobem učí. V podstatě dělá zároveň experimenty a výklad, takže co vykládá, zároveň studenti vidí prakticky. Když se počítají příklady, tak si spočítaný výsledek hned ověří měřením. Třeba na ZŠ mi přišlo, že se hrozně moc času strávilo čtením a opisováním věcí z tabule. V matematice důkazy? To prakticky neexistovalo. Přitom by se našlo dost tvrzení, kde je důkaz dostatečně jednoduchý. U těch trochu delších by učitelé měli nabízet, že zájemcům řeknou, kde mohou důkaz najít (problém asi bude, že ho kolikrát sami neznají). Vezměme takovou Pythagorovu větu. U té existuje názorný geometrický důkaz. Ukázal mi ho někdo na ZŠ? Neukázal. Přitom jak dlouho by trvalo nakreslit na tabuli https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pythagorean_proof.svg ?

 75. Vlastenec

  Vážení diskutéři

  Jako minule přibyla zde řada komentářů.Jsem rád že moje názory vzbudily ohlas.Kdybych byl oním provokatérem či komikem tak bych místo práce sem psal již od rána….

  No pitvat se v kulturně historických tématech asi nemá smysl s někým kdo opravdu vážně věří to to že jsme z opice.S někým kdo opravdu myslí že naší zem nikdo nestvořil opravdu nemá cenu se s někým tak zaslepeným bavit.Přesto díky své toleranci to udělám.K jistému dotazu ohledně ochlupení i toho že zvířata mají stejně jako lidé bílé ,červené krvinky a krevní destičky tak vysvětlení je jednoduché. Vemte si umělce.Autor obrazů či soch nebo hudebních žánrů má své díla vesměs podobné.Jako kuchař jídla.Tak je logické že Hospodin velký stvořitel to udělal podobně…
  K tomu že bohužel bílý evropané a američané mají hodně vad zato větší věk a zdravotnickou péči,tak si za to můžem civilizací….

  K panu Slávkovi.No to že nedůvěřujete mě tak beru ale divím se že nevěříte ani sobě ani trošku,když si myslíte že se do toho nebe nedostanete.To že Nebe ,peklo a očistec opravdu existují je jasné ,ale nevidět to a chtít aby po smrti nás vzala voda vzduch a byl jen rozfoukaný popel je ne jen hloupé přímo idiotské ale i sebedestruktivní a masochistické. Opakuji otázku. JAK PRO BOHA ŽIVÉHO MŮŽETE ŽÍT S POCITEM ZATRACENÍ S POCITEM ŽE NEBUDE NIC. Co by mělo smysl vživotě kdyby nebyla spása? Kdyby Ježíš Kristus nevstal z mrtvých a neseděl by po pravici Boha Otce? Kdo by nás chránil kdyby každý neměl Anděla Strážného???
  Vy se vyhýbáte těmto základním otázkám.Dobře kdyby tomu tak bylo tak bych stejně jezdil na dovolené a stejně jedl v lepších restauracích jako teď ale neměl bych smysl života.VY NEVĚŘÍTE V POSMRTNÝ ŽIVOT ANI PRO SVÉ DĚTI NEBO VNOUČATA????POKUD ANO TAK JSTE NEJVĚTŠÍ UBOŽÁCI U MĚ.

  DathiZara Jste zajímavý člověk.Čekal jsem že někdo začne mluvit pozitivně o pohanství.Ono to tak bývá že když ateistovi v diskuzi s věřícím dojdou argumenty tak se chytá kde čeho.Budhismu,pohanství a prostě všeho čím by se církvi a Bohu vyhnul.Proč se zde nemluví o křesťanech co mají několik vysokých škol??? Proč se ateisté zašťiťují vědou a intelektulaismem který jim na soudě Božím nebude nic platný.Učí se Dárwinova teorie ale neučí se že Charles Darwin byl křesťanem a učinil pokání a vzdal se svých bludů.Není v pořádku že se někteří učiteé ve školách chovají jako kdyby Bůh nebyl.
  Ono je složité se v diskuzi k něčemu dobrat.I když jsem někdy si dával pozor na pravopis nebo jsem nastudoval téma kterému oponent rozumí tak to vy výsledku bylo stejně k ničemu.
  Když by se zde oběvil křesťan co by měl vysokou školu,nějaký papír z biologie a evoluce a začal by vám říkat stejné názory jako já tak by jste ho také považovali za blbce??? Katolík Ladislav Bátora má čtyry vysoké školy a Karel Zschwarzenberg jen nedostudoval lesnictví.Nemá žádnou vysokou školu a jak je možné že on byl označován za Inteligenta a Bátora za extremistu???
  Ve výsledku pravopis i historické znalosti nehrají velkou roli.Kdo chce Boha příjmou a věřit tak ho příjme a kdo ne tak to nepříjme.Víte kolik já znám ateitů co zkrachovali? Víte kolik je intelektuálů co někde žvejkaj chleba a hledaj drobný na poslední pivko? O proti mnohým vzdělancům se cítím mnohem šťastnější.Když jsem na jednoho ateistu vysokoškoláka opravdu do očí zařval Humanismus v Čechách nemá co dělat tak se málem posral.Kničemu bu byla dobrá angličtina a x titulů na vytření víte čeho…

 76. Colombo

  Vlastenec: spousta silných tvrzení, ale žádný důkaz těchto tvrzení. Mám to chápat tak, že tvoje slovo mám brát za pravdu a tisíce znalostí, vědomostí a důkazů mám považovat za lež?

  Mimochodem, kdyby si byl opravdu tak chytrý, jak nám tu vykládáš, tak by tě určitě napadlo, že vysoká škola nic neznamená, když ten, kdo ji má, nedokáže to, co říká, podpořit důkazy, ne jen papírem ze školy.

 77. Vlastenec

  Colombo: Samozdřejmě že nezpochybňuji nějaké archeologické důkazy ani to že existovali dinosauři teorie Bůh si hrál.Když ho přestali bavit tak to celé přebudoval a stvořil něco ušlechtilejšího nás.
  Nezpochybňuji vědecké výzkumy.Třeba že někdo dokáže rozpitvat a latinsky pojmenovat broučka,květinu,horninu a tak dále. Rozhodně netvrdím že všichni co hledají nové léky nebo zabývají se čímkoliv jsou patlálisti.Ano díky vědě se lze léčit rakovina a tak dále. Napsal jsem jen že mi vadí že vědecké výzkumy či důkazy třeba z chemie fyziky a doplň si tam co chceš ateisté považují za hlavní pilíř existence.Že prý křesťanská víra brání těmto poznatkům.Nebrání.Katolická církev nebrání vynálezcům ani nikomu kdo chce svobodně zkoumat a hledat.
  I ten nejfanatičtější křesťan dokáže věřit a rozumět nějakým vědeckým poznatkům úplně stejně jako ateista.Stejně tak něco vynalést a oběvit.
  Narážel jsem na to z toho důvodu že si tak zvaní ateisté vědecké poznatky a inteligenci či rozum přivlastńují jako kdyby vědecké poznatky i intelektualismus nebo třeba racionální svobodné uvažování byli výplodem ateismu.Ateismus s těmito věcmi nemusí mít nic společného.Ateismus ve skutečnosti nemá na čem stavět.

 78. Vlastenec

  Jo a ještě preventivně.Možná že někdo začne blábolit o tmářství,době údajného temna nebo vytahovat upáleného Galiea Galileo řekl že je země kulatá.Jistě jako v naší církvi bylo mnoho přehmatů a věcí špatných.Jako všude jinde.U idiálnů,muslimů i ve staré Číně by se zcela jistě našlo mučení a popravování za názor či nějakou pravdu,úplně stejně jako v církvi.
  Tím bych mohl kontrovat ateistickou říší SSSR.Největší a nejslavnějsí Ateista Josef Stalin.Kromě Sovětského Svazu neznám žádnou ateistickou říši. No máte aspoň něco.Aspoň jeden vzor ke kterému zcela jistě vzhlížíte.Kromě modelu SSSR a vašeho vzoru Stalina nemáte vůbec nic opravdu nic ateistického.

 79. dogbert

  Vlastenče,
  jen malá poznámka. Bátorové se už distancovali od českého národa, který nepochopil velikost jejich dějinné úlohy. Myslím, že teď jsou Maďaři, či co… Takže teď jsou extrémisti i z hlediska české nacionální scény.

 80. Vlastenec

  Četl jsem jejch poslední vyjádření o kterém pravděpodobně mluvíte.Ladislava i jeho syna Alexandra.Byl to nešťastný výkřik to tmy.
  Učinili tak z určitého zoufalství.Ladislav Bátora co už má důchodový věk pro český národ udělal mnoho.Byl vyštván z církevního gymnázia (nešlo o víru)Byla mu znemožněná funkce soudce po tom co odsoudil cikána co raboval po povodních.

  Nakonec ten mediální lynč takzvaná bátoriáda byla poslední kapka.Zůčastnil jsem se demonstrace na podporu Ladislava Bátory.
  To distancování bylo řečeno ironicky aby se český národ zamyslel.
  Petr Hájek to dobře popisuje když mluví o mediálních popravách….

  Ten tlak těch lidskoprávních,liberálů zelených a podobného xindlu byl na Bátoru tak silný že to nakonec vyventiloval takto. Doporučuji článek od Adama Bartoše.Bátora největší disident havlovy éry.
  Třeba se národ opravdu jednou zamyslí.Nemluví se o tom že vyhrožovali smrtí jeho vnučce a že dostal v obálce kulku.Po něm nastoupí jiní.
  Třeba se po něm budou jmenovat ulice.Kdo ví.

 81. Colombo

  Vlastenec: Jakmile odmítáš evoluci, jakmile si dosazuješ jako nějakého hybatele svého boha, tak zpochybňuješ vědecké výzkumy (a to i tu trošku, kterou jsem zrobil já:P) a ukazuješ, že minimálně ty jim nerozumíš.

 82. Slávek

  Vlastenče, proč bych si měl myslet, že něco jako nebe existuje. Důvod? Nějaký důkaz?

  A pokud bych přece jen připustil takovou existenci proč bych se měl domnívat že tam já nebo snad mé děti skončíme? Nakonec i v Bibli se píše něco o široké a úzké cestě.

  Sám jste se přiznal, že katolík jste nedůsledny a nehorlivý. To se skutečně až tak těšíte do toho svého věčného utrpení, které na vás s velkou pravděpodobností čeká? Vivat la posmrtný zivot.

  A proč žít, pokud se nestaly ty Vaše náboženský pohádky? Pro všechno ostatní. Pro lidi, které mám rád, pro svoji vlast, pro své rodiče. Vždyť tento život je jediné co mám. Nic víc. Věřte mi, že to je kurevsky silná motivace k lásce a zodpovědnosti.

  Protože se ani nenaděju a ta vlnka se rozbije o břeh, odlesk slunce zmizí a oceán života to ani nezaznamena.

 83. DarthZira

  Fajn, takže kvůli tomu, že pocházím z opice, nemůžu psát knihy a nemůžu rozumět vážné hudbě, a můj přítel (který taky pochází z opice) nemůže umět hrát na housle a taky mít rád koncerty vážné hudby a oba dva nemůžeme rozumět malířství a filmům a nemůžeme mít rádi šansony Edith Piaf. Zajímavá idea 😀
  Stejně jako je zajímavá idea, že muži bílé rasy jsou hnusně plešatí a chlupatí proto, že máme vyšší civilizaci než Japonci.
  A všemocného Boha si teda nepředstavuju jako neumětela z venkovské putyky, který všechna jídla uklohní úplně stejná a ještě ke všemu stejně mizerná – takže mu ty blafy Pohlreich po právu hodí na hlavu. Ale jestli je tedy Bůh jenom trapný matlák, který se při tvorbě živých tvorů nezmůže na nic jiného než na blafy k nejídlu (např. takový karpální tunel, to je věc, nebo rekurentní laryngiální nerv u žirafy, ještě lepší, fakt upřímná gratulace, no a něco tak zbastleného jako lidské oko aby jeden pohledal), tak k čemu v takového boha věřit? V takového krále mizerných kuchařů? V Pata a Mata na desátou? To fakt radši Azatoth, Krom nebo Lims Kragma.
  Btw – kdyby vesmír existoval méně než 10 miliard let, milý Vlastenče, tak bys neměl ani na čem psát ty své příspěvky sem, protože by nefungoval jeden jediný procesor.A navíc by taky nefungoval jediný jaderný reaktor, takže bys doma svítil tak leda svíčkou 😉

 84. DarthZira

  A pohanství nebo buddhismus jsou mi v podstatě ukradené o půlnoci, jenom jsem svým příspěvkem chtěla říct, že kdyby nebylo křesťanství, bylo by tu jiné náboženství. Což by mi bylo úplně fuk – jeden nesmysl nebo jiný, velký rozdíl v tom není. Většina lidí jsou totiž slaboši, potřebují v něco věřit a neumějí svému životu dát smysl sami, chtějí, aby to někdo udělal za ně. Proto ani ten Sovětský svaz za Stalina nebyl úplně ateistický, ale lidi věřili – místo v boha ve Stalina a místo v posmrtné nebe v ráj na zemi pro své děti a vnuky.
  Slunovraty, rovnodennosti, Imbolg, Beltine, Lughanasad a Samhain pro mě nejsou žádné náboženské svátky, ale koloběh přírody, a navíc u mě to funguje tak, že tyto dny jsou všechny spojené s důležitými změnami v mém životě – a jestli za tím byly pouhé náhody nebo něco vyššího je mi taky vcelku putna. Vzpomínám prostě na to, co mi tato data přinesla, a to oslavuji.

 85. S.V.H.

  Po přečtení Vlastencových příspěvků si stále nejsem jist, jestli to není parodie (již zmíněný Poeův zákon):
  Spousta demonstrativních hrubek a neznalostí (Darwin se vzdal svého bludu, historie církve, profesor může mít dokonce i „Phdr“ (není-li tedy míněn „středoškolský profesor“), upálení Galilea), snaha o prvoplánové urážky (nemůžete být tak hloupí, abyste brali vážně ET, kultura vám nic neříká, nevíte, že existoval „Ciril“ a Metoděj, za vzor máte Stalina), odvolávání se na výhradně mediálně známé klauny (Hájek, Bátora), odmítání humanismu, tolerance, lidských práv, chlubení se tím, že někoho vylekal, když mu zařval do obličeje, nebo „divení se“ triviálním záležitostem – jak můžete slavit Vánoce (každý průměrný křesťan si je snad vědom toho, že stejně jako je nyní přebírán a modifikován do sekulární společnosti, byl tento původně pohanský svátek převzat a modifikován křesťany), jak můžete věřit, že jsme z opice apod.

  K tomu „zoufalství“ ohledně neexistence posmrtného života mě vždy napadne můj oblíbený citát z eseje Bertranda Russella „V co věřím“:
  Věřím, že až zemru, zetlím a že nic z mého já nebude dále žít. Nejsem mlád a miluji život. Opovrhoval bych však sám sebou, kdybych se měl chvět strachy při pomyšlení na zánik. Štěstí není o nic méně pravým štěstím proto, že musí jednou skončit, právě tak jako myšlení a láska neztrácejí svou cenu, nejsou-li věčné. Mnohý člověk si vedl hrdě na popravišti; táž hrdost by nás měla naučit upřímně se zamýšlet nad postavením člověka ve světě. I když nás, tak dlouho zvyklé na útulné teplo komůrky tradičních zlidšťujících mýtů, napoprvé snad v otevřených oknech vědy zamrazí, přinese svěží vzduch nakonec sílu a našim zrakům se odhalí osobitá skvělost nezměrných prostorů.

 86. Petr TomekPetr Tomek

  Jirka:
  Silná regulace zavání totalitou, o tom žádná.

  Petr Tomek: On jakýkoli silný vliv má tendenci k totalitě. Silný finanční vliv, silný vliv v médiích, silný politický vliv. Regulace docházející až k absurditám je jen projev. Jenže převaha náboženských (křesťanských) názorů v médiích je v principu také cenzura, protože nahrazují ty ostatní.

 87. Petr TomekPetr Tomek

  @Vlastnenec: Vy katolíci a křesťani vůbec jste nějací divní! Co by mělo smysl v životě kdyby nebylo druhého příchodu Johna Fruma? Kdyby se John Frum nevrátil a nepřivezl posvátné kargo? Kdo by nás chránil kdyby každý neměl zastání u posvátných poslů v letadlech s kargem?
  Vy se vyhýbáte těmto základním otázkám.Dobře kdyby tomu tak bylo tak bych stejně jezdil na dovolené a stejně jedl v lepších restauracích jako teď ale neměl bych víru v kargo.VY NEVĚŘÍTE V JOHNA FRUMA ANI PRO SVÉ DĚTI NEBO VNOUČATA????POKUD ANO TAK JSTE NEJVĚTŠÍ UBOŽÁCI U MĚ.

 88. Petr TomekPetr Tomek

  Vlastenec: O proti mnohým vzdělancům se cítím mnohem šťastnější.Když jsem na jednoho ateistu vysokoškoláka opravdu do očí zařval Humanismus v Čechách nemá co dělat tak se málem posral.Kničemu bu byla dobrá angličtina a x titulů na vytření víte čeho…

  Petr Tomek: Myslím, že vím čeho je to důkaz, že Vlastenec nemá v civilizované společnosti co dělat. Je to blbec, který argumentuje silou. Co s tím klerofašounem?

 89. Jirka

  Ještě k neschopné a nevzdělané existenci, která si sama opovážlivě říká “Vlastenec”.
  Jak si človíčku dovolujete oponovat liberalismu? Jak si dovolujete oponovat svobodě a demokracii? Na těchto ideálech byla založena naše vlast! Součástí našeho ústavního práva je listina základních práv a svobod, kde jsou liberální ideály jasně a nezvratně zakotveny. Kdybyste byl opravdu vlastenec, tak byste tuto skutečnost znal a ctil.
  Pokud se vám to nelíbí, tak táhněte někam, kde vám to vyhovuje líp. Tato zem si nezaslouží, aby někdo jako vy poplivával její základní principy. A vy si nezasloužíte život v zemi, pro jejíž svobodu prolévali ve dvou světových válkách krev moji ATEISTIČTÍ předkové.

  (Ostatním se omlouvám za OT ale fašistické svině mě vždycky vytáčely. Nejen s ohledem na mou rodinnou historii.)

 90. Slávek

  Naše vlast je založena na humanismu a toleranci.

  Vlastenec je spíše než vlastenec fašistický maďar.

 91. protestant

  Jirka (28.11. 2013 | 10:18) napsal:
  A vy si nezasloužíte život v zemi, pro jejíž svobodu prolévali ve dvou světových válkách krev moji ATEISTIČTÍ předkové.

  protestant:
  Kolik PROMILE vašich předků byli ateisté?

 92. Jirka

  Protestant: Z těch, kteří se nějak zasloužili o tuto zemi – ať už na poli války, vědy, nebo kultury – to bylo nějakých 1000 promile.

 93. DarthZira

  Protestante, jestli jste nikdy neslyšel třeba o Volné myšlence, tak máte mezery ve vzdělání, které byste si měl doplnit. Ono holt v Bibli není všechno, fakt 😉
  Vůbec tak není vyloučeno, že někdo může pocházet z rodiny, ve které už i jeho předkové za Rakouska-Uherska byli ateisté.
  A za československý stát těžko mohl bojovat a umírat někdo, kdo se narodil dřív než v nějakém roce 1840 (spíš teda 1850 a později).

 94. Jirka

  Protestant: “Aha. Takže všichni vaši předci až ke kromaňoncům byli ateisté? Páni. Jak jste to zjistil.”

  Jirka: :-DDD Vy jste ale veselá kopa! Tak to si můžeme položit ještě zajímavější otázku. Kolik promile mých (či Vašich) předků byli křesťané? Počítalo by se to asi dost špatně, ale když si vezmeme že z nějakých řekněme 125 000 let historie našeho druhu (konzervativně vzato) je tu křesťanství nějakých slabých 2000 let, z toho v naší zemi nějakých 1100 let, tak to nebude mnoho. Pokud ovšem jakožto biolog počítám za své předky všechny generace organismů za poslední 4 miliardy let, tak to bude ještě míň.

 95. DarthZira

  A jinak pokud jde o nesmrtelnost, tak ta do určité míry možná je. Nikoli jako absolutní “život věčný” do skonání vesmíru (což má trvat ještě nějakých mnoho desítek miliard let, pokud platí teorie o tepelné smrti vesmíru, tak možná zcela pustý, mrtvý, chladný a stále se rozpínající vesmír bude existovat stovky, tisíce nebo desetitisíce miliard let), ale jako určitá strašně dlouhá dlouhověkost.
  Jeden druh “nesmrtelnosti” je možný už teď – a to v podobě nezapomenutelnosti. Takto nesmrtelný je třeba Platón nebo Shakespeare, Feidiás, Da Vinci, Mozart, taky James Watt nebo naši Mendel, Diviš, Křižík či Heyrovský, momentálně se to týká i lidí jako Einstein, Fermi, Bohr, Hawking… ale třeba taky Gagarin, Glen nebo Armstrong. Samozřejmě jsou tímto způsobem nesmrtelní i Julius Caesar, Napoleon nebo třeba Karel IV., pochopitelně i Hus, Luther nebo Kalvín – a samozřejmě spousta dalších, prostě více či méně nesmrtelným může být každý umělec, vědec, vynálezce, průkopník, filosof nebo státník. Je tedy samozřejmě otázkou, jestli třeba ten Einstein, Gagarin nebo třeba Masaryk to s nesmrtelností “dotáhnou” tak daleko jako Periklés nebo Platón, tedy že budou nezapomenutelní pro lidstvo i za pět set, tisíc, dva tisíce, dva a půl tisíce let. Myslím, že zatím není znám nikdo, kdo by byl ve všeobecném povědomí a paměti velkého množství lidí déle než 3000 let – ačkoli je tedy možné, že v Indii nebo v Číně desítky nebo i stovky miliónů lidí znají nějaké umělce, filosofy nebo politiky, kteří se narodili před čtyřmi nebo pěti tisíci let, ale v evropské civilizaci je zatím maximem něco přes ty dva tisíce let. Samozřejmě nikdo neví, jak to s evropskou civilizací a vůbec s lidstvem jako celkem bude za sto let, natož pak za tisíc, takže si fakt neodvažuji odhadovat, jestli jak Platón tak Einstein budou nesmrtelní i za tisíc let. Možná ano, možná ne.
  Btw – je blbé, že nesmrtelnost tohoto druhu se týká i všelijakých psychopatů a echt sviní, obávám se, že takový Hitler nebo Stalin mají velkou šanci stát se podobně nesmrtelnými jako Hérostratos. A občas se někdo stane nesmrtelným i bez toho, že by se o to nějak zasloužil svými vlastními činy (ať už prospěšnými a pozitivními nebo zločiny), klasickým případem je Pilát. Jestli skutečně žil Ježíš není úplně jasné, ale díky legendě o Ježíšovi se stal nesmrtelným jeden vcelku ničím nezajímavý a jinak bezvýznamný prokurátor Judey z doby kolem roku 30. n. l.

  A druhý způsob nesmrtelnosti je zatím jenom v teoretických úvahách, ale jednou třeba možný bude. Spočíval by ve “zdigitalizování” lidské osobnosti a jejím následném přenesení z fyzického těla kamkoli jinam – do počítače, robota, řídící jednotky kosmické lodi či co já vím kam ještě. Moci třeba tisíce let zkoumat vesmír nebo se dokonce vypravit do nějakých paralelních dimenzí by mohla být docela zábava.

 96. protestant

  to Jirka:

  Abychom to nezamluvili – kolik tedy promile z vašich předků byli ti ateisté? 🙂

 97. Jirka

  Protestant: “Abychom to nezamluvili – kolik tedy promile z vašich předků byli ti ateisté?”

  Jirka: Jak to mám vědět?
  Vzhledem k tomu, co jsem napsal výše, je relevantní pouze fakt, že z těch, kteří se nějak zasloužili o tuto zemi – míněno samostatné československo nebo česká republika – ať už na poli války, vědy, nebo kultury – to byli všichni ateisté.

 98. Jirka

  Protestant: A abychom to, jak říkáte, nezamluvili, reagoval jsem zamítavě na “Vlastence” a jeho neúctu jednak k liberálně demokratickým zásadám, na kterých stojí naše vlast, jednak na neúctu k ateismu. To vše (mimo jiné) s ohledem na své předky ateisty, kteří naši vlast v její liberální demokratické podobě pomáhali tvořit.
  S ohledem na to vidím jako irelevantní dotazovat se, kolik promile mých předků od současnosti po kromaňonce byli ateisté.

 99. protestant

  Nezlobte se, ale lidi jako “Vlastenec” ignoruji. Tedy jeho příspěvky nečtu.

 100. Jirka

  Protestant: Souhlasím, nečíst takové lidi je nejlepší. Ale když už sem vlezou tak prostě nevydržím na ně nereagovat.

 101. Petr TomekPetr Tomek

  @Zira: Vidíš Volná myšlenka by bylo také dobré téma pro příští Atheocon.

 102. Observant

  Ad Jirka: Mnno, ateistů mezi budovateli tohoto problematického státu bylo dost, zdaleka ne však všichni. Ani tatíček Masarýček se sklonem k unitarismu, pravoslavný dr. Kramář ateisté nebyli. O ostatních, často zednářích, se to také nedá říci, uznávají Velkého architekta. Ostatně soudím, že ateistický skanzen v Čechách má povážlivé trhliny, slábne. Místo víry v Boha se věří všemu. Jak jinak si vysvětlit po roce 89 úspěch všelijakých protestantských sekt, čarodějnic, novopohanů, šarlatánů, východních kultů a dokonce islámu? Tam kde je duchovní vakuum, brzy se zaplní tím, co si nikdo nepřeje.

 103. Colombo

  Observant: mícháš páté přes deváté.
  1. Místo víry v Boha se věří všemu.
  To lidi věřili vždycky. Od pradávna lidé po celém světě věří pověrám. A to ať už vyznávají jakékoliv náboženství, nebo nevyznávají žádné.
  2. Jak jinak si vysvětlit po roce 89 úspěch všelijakých protestantských sekt, čarodějnic, novopohanů, šarlatánů, východních kultů a dokonce islámu?

  Jak jinak? No, co třeba začít s tím, že tu byly dycky, jenom si o nich nevěděl? Pokud si vzpomeneš, tak už od dob husitů se české země vyznačovaly značnou nedůvěrou ke všemu co přišlo z Říma a byly ve značné oblibě hromady nejrůznějších mini církví. To, že se na to všechno v době pobělohorské nebo za komunismu nalepila jedna nálepka (která to měla snad unifikovat), nebo se o něčem nemluvilo, nic neznamená.

  “čarodějnice”, jak křesťané rádi označují babky kořenářky, tu byly vždycky, novopohanství je pevně spojeno s větší vzdělaností, rozvoji archeologie, stejně tak i vznikem národních států (lidi měli zájem o svou historii a dozvědět se, kdo vlastně jsou, jakmile monopol církve na historii skončil, protože velká míra poznatků učinila církevní dogma jako neudržitelná, bylo možné se dozvědět pravdu) a v neposlední řadě hnutí new age jako nová vlna “návratu k přírodě”, která s v lidské historii znovu a znovu vynořuje.

  Taky bych byl opatrný s hodnocením konkrétních osob jako křesťany/ateisty. To, že byl někdo pokřtěný vůbec nic neznamená. Leda by si dotáhl konkrétní citát, kde se daná osoba ke své víře přímo hlásí nebo dostatečný důkaz o jejich církevních činech.

  Abych nebyl neférový, rád bych taky požádal Jirku, aby ty ateisty taky vyjmenoval (konkretizoval a dodal důkaz). O liberalismus se snad hádat nemusíme.

 104. Colombo

  No, abych to doplnil. Ateisté: Zakladatelé Českého státu, by byl fajn článek.

 105. Jirka

  Observant: “Tam kde je duchovní vakuum, brzy se zaplní tím, co si nikdo nepřeje.”

  Takže lidé vyznávají něco, co si ve skutečnosti nepřejí vyznávat?

 106. Jirka

  Colombo: “Abych nebyl neférový, rád bych taky požádal Jirku, aby ty ateisty taky vyjmenoval.”

  Ti ateisté, které jsem otloukal o hlavu “Vlastenci” a kteří bojovali za svobodu naší země, jsou členové mé rodiny. Nemyslím, že je znáte. Proč si tedy přejete vědět jejich jména?
  Já rozhodně netvrdím, že všichni, kdo se nějak podíleli na vzniku ČSR nebo byli za války v odboji, byli ateisté. Pouze zdůvodňuji svůj postoj ke svobodnému a demokratickému státu mj. na základě rodinné historie.

  (Ale pokud opravdu chcete nějaké historické odkazy, přečtěte si např. od Karla Richtera knížku Výsadek S-1)

 107. Observant

  Ad Colombo. Tak to je úsměvné, novopohanství “je spojeno s větší vzdělaností.” Takže uctívači studánek, lárů a penátů, případně Peruna jsou vzdělanci. 🙂 Pokud jde o konkrétní citáty, dohledejte si. Ani jeden z obou mnou zmiňovaných mi nestojí za to, abych se jím zaobíral na úkor svého času. Jeden citát Vám však věnuji, je od Masaryka “Ježíš, ne Caesar” a Kramář navrhoval konverzi Čechů k pravoslaví a ruského Romanovce na český trům.

 108. Colombo

  Jirka: Takže nechceš napsat článek?:(

 109. Colombo

  Observant: Tak to je úsměvné, novopohanství „je spojeno s větší vzdělaností.“ Takže uctívači studánek, lárů a penátů, případně Peruna jsou vzdělanci.

  Nenapsal sem, že uctívači studánek, lárů a penátů, případně Peruna, jsou o něco větší vzdělanci než uctívači křížů, knihy pastevců nebo rituální kanibalisté. Psal sem, že co se týče znalosti historie, došlo k vyšší vzdělanosti, oproti momentu, kdy byl povolen pouze značně křesťansky deformovaný výklad dost dobře neznámé historie.

 110. Vlastenec

  Vážení a milí diskutéři

  Děkuji za vskutku vřelé komentáře ironicky řečeno.Vím že jsem vás trošku odbýval ale napravím to.Teď se budu s láskou a vírou věnovat každému z vás.

  Protestant: Jsem rád že tu jsi i když bratře v Kristu předpokládám že pravděpodobně s mnohými věcmi co zde píšu nesouhlasíš.

  Slávek: Je fajn že máte v sobě aspoň trošku vlastenectví.Pro vlast rodinu atd.To cením.No k tomu rýpnutí do tématu nebe nebo peklo po smrti.Tak Víra bez skutků je mrtvá.Každý církvi a Bohu pomáhá jinak.Třeba mnozí co jsou v kostele třeba třikrát deně a modlí se celý den tak asi nepůjdou bojovat za víru na ateistické stránky…. Já věřím že v nebi skončím.Už díky tomu že se účastním nacionálních pochodů,už tím že dokážu poplivat myšlenky humanusmu,liberalismu a tak dáte.S tímhle se cítím hodně morálně vysoko a věř tomu že bych to dělal i kdybych křesťanem vůbec nebyl.Katolická víra má své myslitele,vojáky,mučedníky,či prosté služebníky. To že jsem v kostele jednou do měsíce,vykoupím tím že obracím lidi i třeba tím že píši zde na tyhle stránky.Protože tím že vidím hodně reakcí,znamená to že se vaše mozkové závity alespoň hýbají když začnu mluvit.Také tím že vedu k víře své děti.Je mi jasné že když mluvíte o toleranci tak že tolerujete to že tyhle názory říkám mým malým dětem a dětem co mi občas někdo svěří.To je mi jasné když je naše zem založená na toleranci tak ,tolerujete to že jsem svého tříletého syna vzal na pochod kde byly lidé z hooligens a DSSS a svoují dvouletou dceru. Za vaší toleranci a pochopení vám děkuji.
  V bibli je kdo věří nebude souzen a kdo nevěří tím už je odsouzen.Jinak k poznámce fašistický maďar tak je mi ctí že jste tím asi myslel že jsem jedním z Bátorů co mají kapku mad´arské krve.Musím vás zklamat.Jejich slávy jsem ještě nedosáhl.Asi dvakrát jsem si s Bátorou podal ruku .Vykáme si to je všechno.

  DathZara: No mrzí mě že k Bohu máte vztah takový jaký máte.Na mojje vysvětlení že Bůh stvořil člověka jako umělec své dílo,tak vás hned napadl mizerný kuchař.Přitom já měl na mysli toho Mikelanžela nebo jak se píše:) či Rembranta.
  Dále protiřečíte si.První píšete že se vám líbí pohanské svátky a když to pojmenuji pravým jménem tak sama přiznáte že vás nějací slovanští či modní keltští bozi nezajímají.Není to opravdu jej o tom použít všechno co se hodí do krámu proti Církvi a křesťanství??? Také pitvání se v historii a filozofii vesmír a tak.Všechno zamlouváte úplně jinam od Boha pryč.To ateisté občas dělají zavedou řeč jinam,nejlépe do něčeho čemu rozumí. Uvažoval jsem že tady budu z knihy opisovat vývoj člověk moudrý,člověk moudrý moudrý, nějací kromaňovci a tak dále.Opravdu k čemu by to bylo kdybych dokázal že něco vím,? Něco můžu oprášit ze školy když tomu stejně nevěřím. Mě by opravdu zajímalo když by sem přišel někdo kdo má vysokou školu z biologie(já mám jen střední s maturitou) a byl by zaměstnán jako vědec.Začal by vám vykládat o Adamu a Evě a žebra úplně vážně.Tak by jste ho začali považovat také za nějakého blbce?
  Vy se chováte jako kdyby neexistoavli inteligentní křesťané ve všech společenských kastách a oborech.Stalo se mi že jsem se hádal o jiném tématu také s přesilou a věděl jsem toho víc než oni.Přestali odepisovat.Málokdo uzná že se mýlí.Když by někdo přečetl desetitisíce knih a měl titulů před jménem a za jménem hodně A PŘESTO BY ŘÍKAL STEJNÉ NÁZORY JAKO MÁM JÁ JAK BY JSTE SE K NĚMU CHOVALI?Ptám se teoreticky.
  Ze své zkušenosti z diskuzí a emocí v nich opravdu zjišťuji že je jedno jestli mám dobrý pravopis nebo zda vím že Jan Hus zahynul v kostnici šestého července nebo ne. Tím částečně odpovídám i panu Tomkovi a S.H.V.
  K veleváženému panu Jirovi.Jirko já jsem čistokrevný Čech.Je jasný že nejsi debil abys začal něco blábolit o směsce,mýchání či stěhování národů….Do slušné společnosti patřím ani ty ani nikdo jiný mi nemá právo sebrat občanství.Můžete maximálně marně hledat kde porušuji nějaký. zákon.Budete se muset smířit s tím že já žiji a budu dále ve veřejném prostoru v České Republice. Dále pro další co si myslí že tu nemám být.Kdo z vás mě dokáže vyhodit z vernisáže nebo konzertů kam chodím??? Či na nějakou přednášku.Kdo z vás dokáže znevěrohodnit fakt že chodim na poivo s BC,Mgr,Ph Dr a tak dále a mám podnik a peněz mnohem víc než nějaký brmmm brm kikirikí BC,Mgr kikirií,Dis imbecil,Judr blb prof a tak dále. Říkám to pro to že znám celou řadu intoušů co neudrží nervy na uzdě,odcházejí nebo se snižují k vulgarismu.Budu dál se s intelektálama bavit mnoho z nich neumí argumentovat a skoro nic.
  Také Pane Tomku a Jirko a další.Do slušné společnosti patřím a chodím.V saku by jste mě ani nepoznali.Nechcete mi náhodou sebrat právo šéfovat lidem? nebo odebrat děti či vystěhovat na Sibiř? Proč si neuvědomíte že JÁ stejně jako VY máme na vlas stejná práva volební,psát články nebo jít učit do mateřské školky.Když bych chtěl jít dělat družináře nebo vést skauty.Kolik úcty a demokracie by jste projevili tomu abych na to demokraticky právo měl???????Jirko liberalismu může oponovat konzervativismus.I Václav Klaus je konzeravivec.

  Na závěr k životu po smrti.Víra a naděje jsou krásné věci.Křesťané jsou na tom mnohem lépe než ateisté třeba že jsou v kontaktu s andělem strážným.Také i ateista když je v úzkých řekne Pane Bože pomoz.Jakmile se uzdraví nebo je z průseru venku tak na Boha zapemene a nebo dokonce řekne že Bůh není.Divili by jste se kolik ateistů a komunistů Boha volá na smrtelném lůžku.Třeba Gustav Husák se asi dva dny před smrtí smířil s Bohem a zavolal k sobě kněze a chtěl pomazání a odpuštění.No nechci říkat nic silného ale vy ateisté přivoláváte holokaust.Víte co bylo za 2 světový války.Někomu z vás je 20 někomu 50 někomu 70 někomu 30.Máte děti někteří.A myslíte že jednoho dne zahynete.Tisíce a možná statisíce let věčného života budou v nebi nebo v pekle něco v očistci.Jako by jste mysleli že tu budetete ještě těch pár let a pak že by to dopadlo jako z židama za 2 sv války.To říkám hlavně Panu Tomkovi co se pořád pokouší stejně jako DathZira zesměšnit a znevěrohodnit to co říkám.Vy si opravdu přejete aby vy vaše děti příbuzný a vůbec všichni z rodiny a přátel skončili a nečekalo by je po smrti nic??,?Opravdu by váš osud nepřipomínal holokaust??? VY SI OPRAVDU PŘEJET ABY PO SMRTI NIC NEBYLO?

 111. Jirka

  Colombo: Raději ne. Ono taky není moc rozumné nechat svůj profil zde na diskusi identifikovat se svou reálnou osobou. Přecijen pracuji v kruzích, kam se na vysoké posty v hojné míře natlačili věřící. Takže by mi nemuselo svědčit, kdyby se rozneslo, že jsem ateista. (To dávám ke zvážení i ostatním ateistům zde.) Po nedobrých zkušenostech, kdy jsem se ještě na fakultě zastal jistých lidí proti vedení školy, raději vyjadřuji své pravé názory anonymně. Je to třeba zbabělost, ale buřiči často psali pod pseudonymy.

 112. Vlastenec

  Jirko takvže se přetvařuješ.No jak jsi naznačil v jakých kruzích pracuješ tak je možné že se známe osobně.Ty o mě možná nevíš ale já o tobě asi vím.Člověk se dá poznat podle gramatiky a způsobu vyjadřování i když je anonym. Už se těším jak si zase budeme podávat ruce.Možná se mýlím.

 113. Petr TomekPetr Tomek

  Observant: Ostatně soudím, že ateistický skanzen v Čechách má povážlivé trhliny, slábne. Místo víry v Boha se věří všemu. Jak jinak si vysvětlit po roce 89 úspěch všelijakých protestantských sekt, čarodějnic, novopohanů, šarlatánů, východních kultů a dokonce islámu? Tam kde je duchovní vakuum, brzy se zaplní tím, co si nikdo nepřeje.

  Petr Tomek: Statistiky naopak ukazují že slábne katolicismus, potažmo křesťanství. Teorie o neměnném objemu víry je pitomost, už jsem si z toho několikrát dělal legraci. Jde o typický příklad výroku, který je automaticky chápán jako pravdivý i když k tomu není důvod. Pověrčivost(víra) se dá omezovat vzděláním i životním postojem. Samozřejmě pokud člověk jen přestane věřit na jedno strašidlo, nedělá ho to odolnějším proti víře ve strašidlo jiné. Na to je potřeba se víc snažit. Duchovní vakuum (pokud tím rozumíme jakýsi hlad po osobnostních kvalitách, poznání a vztahu ke světu) se dá vyplnit také filosofií, na níž náboženství v současnosti celkem vydatně parazituje. Mimochodem, tuhle funkci plní náboženství naprosto nedostatečně.

 114. Petr TomekPetr Tomek

  @Vlastenec: Nepřipadáš si jako zbabělec, když si potřebuješ namlouvat že existují posmrtné paláce a život důležitější než ten tady. Vždyť nemůžeš vědět ani o špetku víc o ničem mimo nás, než kterýkoli ateista tady! O co jsou ty poslední soudy, věčné životy a kralující Kristus menší pohádka než třeba maškaráda s Ježíškem nebo s Mikulášem? Že tomu věříš? A co má být, na Ježíška nosícího dárky jsi asi také věřil a nechtěl vědět, že není.

  Mimochodem ani ti nestálo za to si prověřit ty odkazy, co jsem ti posílal. Předpokládám, že chceš dělat, že neexistují.

 115. Vlastenec

  Pane Tomku proč něco vyplňovat nejakou filozofií.Místo kde je pro evropského člověka pravá křesťanská víra? Zlevní se chleba filozofováním u piva zda bylo dřív vejce nebo slepice? Blábolů má každý tisíce ale skutky žádné.

  K Jirkovi jé to je hezký.Když už někde mají mnozí problémy s tím že jsou věřící,tak je fajn že se někdo bojí přiznat že je ateista.No v Čechách není nějaká otevřená válka mezi ateisty a křesťany.Je to jen takové pošrťichování.No vhodný je výrok co se škádlívá to se rádo mívá.

 116. Petr TomekPetr Tomek

  Vlastenec: K veleváženému panu Jirovi.Jirko já jsem čistokrevný Čech.Je jasný že nejsi debil abys začal něco blábolit o směsce,mýchání či stěhování národů….Do slušné společnosti patřím ani ty ani nikdo jiný mi nemá právo sebrat občanství.Můžete maximálně marně hledat kde porušuji nějaký. zákon.Budete se muset smířit s tím že já žiji a budu dále ve veřejném prostoru v České Republice.

  Petr Tomek: Ne do slušné společnosti už tímto projevem nepatříš a je úplně jedno jaké nosíš “kvádro”. Tobě občanství nikdo nebere, ale s tvými názory je naprosto správné hluboce nesouhlasit. Jsi žoldák středověké pověry a přesto budu bránit tvé právo říkat to co říkáš až do chvíle, kdy se rozhodneš tyhle řeči uskutečnit.

  Můj názor na češtví je naprosto odlišný od tvého a to je můj rod v téhle zemi možná déle než Přemyslovci. Kdyby byli Češi to co tu jako Čechy prezentuješ, štítil bych se jich.

  http://enzmannovaarcha.blogspot.cz/2013/10/cesti-nacionaliste-zabijeji-cestvi.html

 117. Vlastenec

  Peře Tomku.Můj čas je příliš vzácný na to abych četl nějaké bláboly co máte na tom vašem vebu.Proč se nějak nezačínám hrabat v nějakých odborných knihách jsem vysvětlil v tom velkém komentáři jestli jste ho četl.Jaký by byl výsledek kdybych studoval ty tvoje odkazy a porovnával je s odkazy co psali katolíci a začal se nějak hrabat v knihovně ,posuzovat nějaká data třeba o Ustašovcích nebo něco podobného.Změnilo by to tvůj názor? Posunulo by se to tady někam kdybych třeba vypotil někde nějaký fakt obhajující církev???

  Život po smrti nebe je samozdřejmě důležitější.Když necháš vstoupit do svého srdce živého Boha vše se ti rozumem vyjeví.Kdyby to byla maškaráda tak myslíš že by měli smysl nějaké křížové výpravy??? Myslíš že by mělo smysl stavět ohromné kostely a kláštery? Jaký by to mělo smysl kdyby Bůh nebyl? Co pak to všechno byly dementi? Já jsem šťastný za historii církve a do očí bych ti to řekl úplně klidně.Každý ať dělá to co přináší jeho životu smysl.Já to dělám proto bojuji za to aby proběhli církevní restituce! Říká se že každý nosí v sobě odpovědi na své otázky.RADÍM TI PROCIŤ TO SRDCEM A ZKUS SE ZAMYSLET JÁ TO DĚLÁM,PROTO K TOMU VEDU TAKHLE SVÉ DĚTI A DĚTI MĚ SVĚŘENÉ.Je důležité veřejně říct že tohle sem patří.Že tohle patří do slušné společnosti.Tohle je prostě přijatelné.Petře Tomku jak to máš s tou tolerancí vůči lidem jako jsem já????? Zajímá mě ta svoboda a ty práva pro všechny.Opravdu uvažuju že příjdu na to setkání na pozvánce a tam si o tom promluvíme z očí do očí.To samé že plivu po humanizmu ti klidně půjdu říkat do očí.Klidně do tvýho bytu.Jestli mě pozveš na náštěvu.

 118. Jirka

  Vlastenec: “Už se těším jak si zase budeme podávat ruce.Možná se mýlím.”

  Mýlíte se dozajista. V oboru, kde se pohybuji, mají lidé určitou kulturu vystupování. Pochopitelně na sebe neřvou po hospodách. Nechlubí se horentními přijmy ani návštěvami koncertů, jakoby to bylo něco nevídaného. A samozřejmě nemají snahu dehonestovat vzdělání a tituly.
  Z toho důvodu usuzuji, že se osobně neznáme.

 119. Colombo

  Jirka: nemyslel sem přímo vašich příbuzných, ale o těch ateistických stavebních kamenech České Republiky by to bylo zajímavé.

 120. S.V.H.

  Vlastenec (28.11. 2013 | 15:55) napsal:
  … Vy si opravdu přejete aby vy vaše děti příbuzný a vůbec všichni z rodiny a přátel skončili a nečekalo by je po smrti nic??,?Opravdu by váš osud nepřipomínal holokaust??? VY SI OPRAVDU PŘEJET ABY PO SMRTI NIC NEBYLO?

  S.V.H.:
  Tohle je pro Vás asi docela důležité, tak to zkusím ještě jednou. Plyne mi z toho, že si myslíte, že stačí něčemu uvěřit a stane se to skutečností. Pokud chci posmrtný život, stačí v něj uvěřit a je to.
  Proč to ale takhle komplikovat? Stačí přece uvěřit, že nezemřu a je to! Chcete zemřít? Pokud ne, tak přece stačí věřit, že nezemřete. Chcete, aby Vaše děti zemřely? Určitě ne – stačí tedy věřit, že nezemřou, a od mala jim to vtloukat do hlaviček, aby tomu také uvěřily. Jak prosté!

 121. Colombo

  btw. Jirko, psal ste, že jste biolog. Jaký, smím-li se zeptat?

 122. S.V.H.

  Vlastenec (28.11. 2013 | 16:54) napsal:
  … Myslíš že by mělo smysl stavět ohromné kostely a kláštery? Jaký by to mělo smysl kdyby Bůh nebyl? Co pak to všechno byly dementi? …

  S.V.H.:
  A jaký smysl mělo stavět pyramidy?

 123. Jirka

  Colombo: Biolog amatérský. To bych měl asi dodávat automaticky. Vystudoval jsem profesi, která se sice bez znalosti biologie neobejde, ale biologie jako taková (především zoologie) je pouze můj koníček (a téměř dvacet let vytrvalého samostudia). Každopádně uznávám, že pokud jsem se někde označil jako biolog, tak to bylo poněkud nekorektní vůči například vám, profesionálovi.

  Pokud jde o ten článek, asi by bylo zajímavé formulovat něco na způsob “sekulární a liberální ideály a znovuzrození demokracie v novověku”. Dali by se tam zahrnout ateisté a antiklerikálové, působící jako otcové zakladatelé USA, dále Velká francouzská revoluce (která na ten vznik USA přímo navazuje), revoluční rok 1848, …., a zakončit to třeba těmi nově vzniklými státy po první světové válce. Ale ujmout by se toho mohl někdo v historii sběhlejší. Sám bych si netroufal.

 124. Colombo

  Jirka: Mohu vás ujistit, že pokud se 20 let (byť amatérsky) věnujete zoologii, tak máte mnohem větší nárok se zvát biologem, než já:)

 125. Vlastenec

  S.V.H To že přirozeně všichni musíme opustit tělesnou zchránku je jasné.Bůh to tak dobře zařídil.Rození a umírání je přirozený koloběh života.Proč bych dětem všěpoval že tomu tak není.Bavil jsem se o duši nikoliv o tělu.Také nezmiňujete duše uvízlé mezi světem pozemským a světem tam nahoře.Třeba mnohá zjevení.Mému dědovi je přez 80 let a mluví o Bohu a království nebeském úplně realně.Říkal že už za mlada se pral ve škole s komunisty a ateisty.Říkal že spousta rodičů i učitelů protestovalo když po roce 1918 se odstraňovali kříže ze škol.To ještě nebyl na světě ale říkal že jeho a v podstatě mý předci dokázali vyexpedovat ateismus a humanistické myšlenky ze škol za Rakouska.Jsem hrdý na to že mám předky co šli proti ideám TGM a Edvarda Beneše a co hrdě bránili Katolickou Církev.Ta hrdost tu je na místě i v roce 2013.Díky Bohu za to že i mé děti budou pokračovat.

  Vy ateisté mi příjdete podobný přísnějším i volnějším vegetariánům.
  Vegetarián nesmí vepřové,hovězí ani kuřecí některý dokonce ani ryby.Vegan nemůže ani vajíčka ani mléko do toho třeba abstinent a nekuřák ,čka.
  Stejně tak si omezujete jídelníček duše jako vegani.Nevěřit v Boha,Marii,anděli,démony.Dokonce ani to že máme nějakou duši.Nevěřit v různé jiné duchovní bytosti možná ani v mimozemské civilizace.Ani permoníky ani skřítky.Není to život jako mají hluchoněmý nebo slepci???
  Jistě skeptický a kritický duch na škodu není.Já také třeba nevěřím v to že se planeta země otepluje nebo že tu bude liberální demokracie na věčné časy jako SSSR.
  Ještě ke kreatuře jménem Petr Tomek. Web Eenzmanovaarcha je pdo mojí úroveň abych ho vůbec otvíral natož reagoval na ty škváry.Každopádně už myšlenka že nacionalisté co křičí Češi Čechům se nechtějí s nikým domluvit je nesmyslná.My spolupracujeme s Poláky ,Němci i nacionalisty z Ruska.Do Ruska jsme my čeští nacionalisté poslali pochvalný dopis že se ztotožňujem s tím že Pussy Riot jsou odsouzení.Té spolupráce s nacionalisty jiných národů je mnoho.Třeba generace identity ale divím se že jste proti nim když mezi nacionalisty je vás ateistů také pořehnaně.

 126. S.V.H.

  Vlastenec (28.11. 2013 | 18:20) napsal:
  S.V.H To že přirozeně všichni musíme opustit tělesnou zchránku je jasné.Bůh to tak dobře zařídil.Rození a umírání je přirozený koloběh života.Proč bych dětem všěpoval že tomu tak není. …

  S.V.H. (původní text Vlastence včetně chyb, mírně upravený):
  … Vy si opravdu přejete aby vy vaše děti příbuzný a vůbec všichni z rodiny a přátel zemřeli??,?Opravdu by váš osud nepřipomínal holokaust??? VY SI OPRAVDU PŘEJET ABY JE ČEKALA SMRT?

 127. Vlastenec

  S.H.V To vás tak fascinuji že kopírujete mé texty?
  Zřejmě jste tyto vytrhlé z kontextu věci chtěl dát do světla že to nemá žádnou logiku. Ovšem píšu o tělesné zchránce nikoliv o nesmrtelné duši.
  Rozhodně nechci nikomu odpírat veselí,alkohol či horu masa na stole v tomto současném životě.Křesťané o nic nepříjdou.(To říkám preventivně kdyby chtěl někdo oponovat asketismem.) Každopádně je lepší život v naději že na spásu v novém nákoně.Že budou věrní Kristu spaseni než život v beznaději že když nás zabije rakovina,autonehoda či co že bude konec.CHA CHA CHÁ.Opravdu konec podle vás? Je mi vás líto.

 128. Vlastenec

  To veselí .alkohol a všechny ty radosti i zábavy tak jsem myslel v tom smyslu že my věřící si současný život v tomto smyslu užíváme a ještě víc než mnozí z vás.

 129. DarthZira

  Já mám zájem pouze o ten typ nesmrtelnosti, o kterém jsem psala. Na nějaké nebe z vysoka kašlu, neboť bych se v něm unudila k smrti. Takové nebe by bylo horší než peklo – a mít to na věčnost? Děkuji, již jsem zvracela.
  A ani svým případným dětem, vnukům ani jiným příbuzným podobnou hrůzu fakt nepřeji.

  V Asii (Indii, Číně, Japonsku, Thajsku, Kambodži, Laosu atd.) stojí obrovské chrámy a kláštery zasvěcené Buddhovi nebo někomu jinému (Amaterasu, Lhamo, Višnuovi, Kálí…), přičemž ovšem podle vás křesťanů tito bozi neexistují a nikdy neexistovali. Taky Egypťané, Sumerové, Chetité, Féničané, Babylóňané, Peršané, Řekové, Římané i Majové, Aztékové, Olmékové, Mochicové nebo Inkové stavěli také obrovské chrámy, obelisky, pyramidy a podobné stavby k poctě bohů, kteří podle vás nejsou a nikdy nebyli – přičemž mnohé ty chrámy a další stavby byly/jsou tak obrovské, že by se do nich i ten největší křesťanský kostel vešel několikrát. Byli všichni tito lidé (a že jich byly stovky miliónů) obyčejní blázni? Pokud ne, tak proč to teda dělali? Asi proto, že věřili, že ti bohové a bohyně jsou skuteční a praví – ovšem podle vás se mýlili. Jak si tedy můžete být tak jistý, že se taky nemýlíte? To, že stovky a tisíce lidí staví nějakou stavbu, není důkazem, že ta bytost, k jejíž poctě se ta stavba buduje, je skutečná.

  Jinak Bůh je u mě mizerný kuchař a žádný malíř, ale amatérský patlal, protože člověka (jakož i jiné tvory) zbastlil fakt mizerně. Kdyby Vlastenec a jemu podobní něco věděli o tom rekurentním laryngyálním nervu, slepé skvrně nebo karpálním tunelu, tak mi museli dát za pravdu, že to je vážně mizerně odvedená práce, která by se měla reklamovat. A já osobně – jestli náhodou nějaký bůh je a já se s ním po smrti potkám – ho hodlám speciálně seřvat za ty chlupaté hrudníky a pleše u evropských mužů, protože mezi podobnými opicemi si hledat partnera, který nevypadá jako ohyzdná opice, je fakt dost problém, tak možná jeden z deseti je koukatelný. A vůbec, copak bůh je plešatý chlupatý pupkáč? Když teda prý stvořil člověka k obrazu svému – tak to teda radši se s tím bohem potkat ani nikdy nechci, jelikož musí vypadat fakt hnusně, že by se ho jeden lekl.
  Btw – zato takový Dawkins je dost fešák, a to i v tom věku, který teď má. A třeba Sagan byl za mlada vůbec frajer, toho bych fakt mohla. K zahození nebyl ani Einstein (jo, věřil v nějakého Velkého konstruktéra nebo tak něco, ale víře v posmrtný život se posmíval a označoval ji za zbabělost, stejně jako se smál představě, že morálka je od boha, který po nás chce, abychom se nějak chovali, podobné představy mu přišly jako kolosální pitomost), ale ten už je mrtvý. Škoda 🙁
  Čím to je, že vysoce inteligentní lidi jsou často i velmi pohlední? Zato hlupáci jsou ohyzdní – a když si (jako většina příznivců DSSS) ještě oholí lebku, tak to už je vůbec hnus, ani kolo bych si o takového neopřela.

  A jinak člověk, který měří užitečnost čehokoli podle toho, jestli kvůli tomu bude levnější pivo nebo chleba, fakt není pro mě partner k rozhovoru.
  Shakespearovy verše nebo Rembrandtovy obrazy to pivo taky nezlevní, nezlevní ho dokonce ani ta vážná hudba, ba dokonce ani víra v Ježíše nedokázala zlevnit pivo o jediný halíř.
  A tak se radši budu bavit s těmi, kteří se místo o cenu piva zajímají raději o kvantovou mechaniku nebo teorii strun, s těmi aspoň ta debata bude zajímavá, protože se od nich něco dozvím.

 130. DarthZira

  Protestant – pochybuji o tom, že před rokem 1918 tu existoval nějaký stát založený na ideálech liberalismu s humanismu, a před nějakým rokem 1850 tu nejspíš nebyla ani představa podobného státu, takže těžko za něj někdo mohl bojovat a umírat.

 131. DarthZira

  Colombo – jo, tak biologové a zoologové jsou taky zajímaví partneři k rozhovoru.
  A taky spisovatelé a jiní umělci – lidi s bohatou fantazií jsou vážně fajn, dokážou si představit úplně cokoli, klidně i permoníky, jezinky, lochnesku nebo Cthulhu, akorát (na rozdíl od hlupáků) své fantazijní představy nesměšují s realitou. Můžu vesele teoretizovat o existenci mimozemšťanů z paralelních vesmírů včetně toho, jak přesně vypadají, ale dokud nějakého nepotkám, nemíním v jejich existenci věřit. Ale to Vlastenec a jemu podobní nikdy nepochopí – ti mají za prvé fantazii dosti mizernou, takže si umějí představit jenom to, o čem jim do podrobna řekl někdo jiný, a za druhé neumějí rozlišit představy od reality. Ale možná jsou tak šťastnější – a budiž jim to přáno 🙂 Dokud nechtějí své pochybné názory realizovat, tak mi vůbec nijak nevadí.
  Btw – moc bych se nasmála, kdyby z toho Vlastencova čtyřletého synka vyrostl gay umělec a z jeho dvouleté dcerky lesbická punkerka 😉

 132. Vlastenec

  DathZira: Nevím proč se pořád rouháte ačkoliv máte inteligentní postřehy mluvíš v posměšném duchu.Jakobychom se nebavili jako rovný s rovným. Ptal jsem se hlavně tebe několikrát na otázku.Když by se zde na diskuzi nebo někde živě osobně oběvil člověk co má několik vysokých škol a přečetl by mnoho knih,měl věk i praxi v nějakém pro vás vznešeném oboru a ŘÍKAL BY STEJNÉ NÁZORY JAKO JÁ TAK JAK BY JSTE SE K NĚMU CHOVALI?
  K těm hrudníkům.Mé manželce se můj chlupatý hrudník opravdu líbí.
  K urážení Boha a jeho výtvorů.Když v Boha nevěříte a věříte v přírodu tak pro nedadáváte přírodě? Jistě že se najdou lidi třeba z nějakého časopisu co se ti DathZiro líbí ale proč to nepřipíšeš Bohu? Proč všechny nedostatky a nemoce házíš na Boha? Říkala jsi že ctíš přírodu že třeba Samhajn ,beltajn a tak dále jdou s přírodou.Takvže ošklivé lidi,vozíčkáře a všeljak vadné a plešaté stvořil Bůh a ty největší mozky a modelky,mis.Nějaké chlapi co se ti lídí stvořila příroda?

  Když se do něčeho zamotáš a já se tě na to pak zeptám tak jdeš od tématu.Pokud věříš v evoluci a v přírodu tak jasně napiš že příroda je tan patlal a mizerný kuchař.
  Možná se opakuji ale ty děláš všechno pro to abychom my křesťané byli označní jako ty hloupý nebo špatní.Já jsem hrdý na to že křesťanství se rozšířilo všude,že naši předchůdci třea v době kolonialismu rozeseli evangelium po celém světě.Na to jsem hrdý.
  V bilbi je že když Ježíš zemřel sestoupil do podsvětí a tam měl kázání a mnozí šli s ním do nebe.Ve starém zákoně platilo Oko za oko a zub za zub.Před těma dvěma tisícema let Bůh změnil smlouvu a přinesl učení o milosrdenství a odpouštění,abychom se k sobě chovali slušně a neměli potřebu páchat zločiny.Z historie víme že se nám to povedlo a hrdost na Církev v dějinách a křesťanství obecně na místě je.V duchovnu je vždycky nějaké tajemství a ony znínění astékové,egypťané nikdo neví co s nima bylo po smrti.Nikdo nepoachybuje o existenci chrámů v Tibetu ,Indii Mezopotámii.
  Měla by sis uvědomit že my co chceme církevní restituce a chceme náboženství na školách přece nejsme tvoji nepříátelé!Tak se ke mě jako nepříteli nechovej.Vím že diskuze má smysl.Já měl jako dítě hodně problémů třeba na táboře že jsem křesťan.Bojoval jsem statečně.Někdo se vysmíval,někdo se se mnou kamarádil,někdo věřil taky ale když si vzpomenu na chvíle kdy jsme byl proti přesile,přišel jsem o to i to tak cítím že bych to udělal znova.Kdybych vrátil čas tak bych možná ještě horlivěji hájil Církev a Křesťanství.Pochopte to logicky.Když mělo něco smysl tenkrát tak to má logicky smysl i dnes.Už skončila doba komunismu kdy víra byla považovaná za něco podřadného.
  DathZiro zeptal bych se tě slušně.Za tu dobu co se bavíme co jsi řekla dobrého o nás křesťanech nebo Bohu a Církvi? Uznej aspoň to že jsme dokázali rozmetat ty zasraný husity kolikrát.Jsem hrdý na tolik věcí z minulosti a kdo má srdce a zná minimum historie tak by mě měl pochopit.Jde mi o to bavit se na úrovni.V nějakém vzájemném respektu bez urážek.Minimálně bychom se k sobě měli chovat slušně.

 133. Colombo

  ŘÍKAL BY STEJNÉ NÁZORY JAKO JÁ TAK JAK BY JSTE SE K NĚMU CHOVALI?

  To už jsme ti sad říkali? Stejně pohrdavě jako k tobě. Protože nejde o to, kdo co říká, ale pouze o argumenty. Je zajímavé, že typicky věřící, mají s tímto problém.

 134. Vlastenec

  Colombo: No cením upřímnost za upřímnost.Takvže by křesťan mohl mít titulů mnoho,vypočítat z hlavy složité příklady a u vás prostě nemá šanci.I kdyby se oběvila mezi vědci zvěst že se oběvili důkazy o noemově arše nebo Adamovi a Evě tak předpokládám že by jste se na ty výzkumy ani nepodívali.
  Proto jsem rezignoval na hrubky pravopis a nějaká pátrání.V podstatě je všechno jedno kdybych mezi vás přišel v monterkách nebo saku,oholený neb neoholený.Stejný výsledek by byl kdybych já nebo někdo mě podobný týden před tím se hodiny bifloval nějaké věci kterým věříte a nebo kdyby neznal nic tak nepříjde vám omezené to brát.Nevěříš v evoluci? Jsi křesťan tak jsi automaticky odepsaný.Tady jde asi o nějakou vaší poruchu v mozku.Mám asi třetinu přátel ateistů rozhodně se mnou nepohradjí ani mojí vírou.No jsou to asi jinný ateisti.Každopádně váš pohled na život je krajně netolerantní a sektářský.Kdo má jiný názor než my = Blbec.Jste jako jehovisté.

 135. Colombo

  Vlastenec: zase špatně. Máši-li silné tvrzení, musíš mít i dostatečně silné důkazy. Nejde o to, v co já věřím, v co nevěřím, ale nakolik to, co tvrdíš je podpořené jak argumenty, tak důkazy. Pak nejde o to, kdo to říká, jestli člověk v montérkách nebo v obleku. Pak nejde o to, jak to říká, jestli uhlazeným jazykem, nebo u toho kurvuje. Jde o to, co říká.

  Kdyby za tebou někdo přišel a řekl, že neuznává gravitaci, co by si mu řekl?

 136. Vlastenec

  Colombo: Co se týče vědy a víry tak kro křesťanskou víru není důležité zda jsou důkazy že existuje Yeity nebo zda tu kdy přistály mimozemšťané.Dokonce ani rozbory vodíku a uhlíku ti pro vztahy a běžný život asi nebudou důležité.No kdyby ve vědě byla prostě bomba.Nějaké důkazy nahrávající křesťanství.Něco mediálně dost pro církev dobrého.Ty oběvitelé by nemuseli být ani věřící tak co by se změnilo?
  Nechal by ses tím pokřtít nebo dojmout??? No ačkoliv bible má odpověď na všechny otázky jako Církev tak o tom to není. Jistě že kdo zemře už to nevykecá co je po tom a na nějaké tunely nebo obrazy Ježíše těch co byli v klinické smrti se také nelze spolehnout.
  Ta víra je něco jako šestý smysl to co přízemní ateista a metarialista nemůže pochopit.Když v tom není srdce a upřímnost tak ti můžou být stohy knih o teologii,teosofii a všem k ničemu. Vím že se opakuji.No připmělo mi to jedenu příhodu.S jedním mým známým jsem se opil a bavili jsme se o víře.Ten člověk nezná vědu ani historii to je jedno má jen učńák. Řekl mi důležitou větu.I kdybys mluvil všemi jazyky německy francouzky,i kdyby jsi předkládal historické,vědecké či jakékoliv argumenty.PROSTĚ ŘÍKAL COKOLIV.Tak v Boha neuvěřim protože církev nenávidim,Naučili mě to rodiče.
  Nevím možná jsem najivní že místo abych se věnoval dětem nebo něco dělal na baráku sem píšu.Možná že vám něco připomene ona má příhoda co se stala o v létě.Zajímavé že existují případy že se i takhle zatvrzelí obrátili.Zkuste aspoň zapřemýšlet o té historce co se mě stala.

 137. Colombo

  Takže, abych si to shrnul. Na začátku si řekl, že pro tvou víru nejsou důkazy důležité. Pak si zopakoval, že i kdyby se nějaké důkazy objevily, že bych je stejně nepřijal, čímž si prakticky promítl svoje přesvědčení a svůj způsob myšlení do mě (čímž si nejen vytvořil slaměného panáka, ale ukázal, že něco, co i neustále opakuju, nedokážeš pochopit a že máš problémy s jiným typem myšlení, než s tím svým).

 138. DarthZira

  Vlastenec – Ty to pořád tvrdíš, že nejsme z opice, ale že nás stvořil nějakej pánbíček osobně. Já naopak kategoricky tvrdím, že jsme vznikli postupnou evolucí a do té postupné evoluce pak velmi dobře zapadají i ty chlupaté hrudníky, pleše a další estetické vady. A nejde jenom o estetiku, některé ty vady dělají fakt i vážné zdravotní problémy – až Tě chytí “myšoida”, velmi rychle pochopíš, co je to karpální tunel a jak nám coby lidem ne, že je na nic, ale je pro nás přímo škodlivý, takže žádný bůh, který by to s námi myslel dobře, by nám nic takového nemohl udělat (a jestli budeš tak moc jako doteď surfovat po netu, velmi rychle Tě ta nemoc potká – ne, že bych Ti to přála, ale je zde vážné riziko, teda hlavně jestli neumíš ovládat myš stejně dobře levou jako pravou rukou). Přírodní výběr prostě tak funguje, že tvoří z toho, co má zrovna po ruce, a výsledek tím pádem není ani náhodou ideál, ale jen cosi zpatlaného jak se dá, něco jako když Pat a Mat dělají poličku 😀 Takže ano, souhlasím, příroda je mizerný kuchař a matlák.
  Ovšem já se na přírodu nijak nezlobím, že nás mizerně zbastlila, ona to prostě jinak neumí, protože nemá žádnou vůli a žádné vědomí – a ti chlupatí plešatí chlapi jsou pro mě jasným důkazem, že jsme vznikli evolucí z opic a nikoli že by nás udělal nějaký bůh k obrazu svému. Pokud by nás totiž udělal k obrazu svému, tak není jediný důvod, proč bychom neměli být všichni stejně dokonale krásní jako Ježíš nebo Maria (teda jestli vypadali tak, jak jsou malovaní na obrazech 😉 ).
  Btw – pokud se Tvé ženě líbí chlupaté hrudníky, tak máš vlastně doma neandrtálku 🙂 (to není žádná sprostá nadávka, ale konstatování faktu, lidé, kteří preferují své protějšky chlupaté, mají v sobě nejspíš vyšší podíl neandrtálských genů než ti, kterým se líbí “holátka” – a vzhledem k tomu, že neandrtálci měli větší obsah mozkovny než kromaňonci, neznamená vůbec to, že musejí být jejich potomci méně inteligentní, to rozhodně ne, ačkoli o velikosti mozku to taky není, např. již zmíněný Einstein měl co do velikosti mozek spíše podprůměrný).

  Jinak tedy opravdu upřímně vítám ten pokrok, že uznáváš, že třeba ti Egypťané nebo Aztékové mohou mít posmrtný život v souladu se svou vírou. Takže nech nás ateisty, abychom to po smrti taky měli tak, jak se nám to líbí, a nekecej nám do toho. A co za víru si zvolí naše děti, vnoučata nebo tetičky a strýčkové, je zas jejich problém, ne náš. Já do toho, v co kdo míní věřit, nehodlám nikomu kecat, tak bych ráda, kdyby do toho nikdo nekecal ani mně. Děkuji za pochopení.

  Proč bych říkala něco dobrého o Bohu a církvi? Když v Boha nevěřím, považuji ho za něco úplně vymyšleného, takže co o něčem vymyšleném mám jako psát dobrého? Píšeš Ty snad něco dobrého o vodnících, elfech nebo obyvatelích planety kroužící kolem Aldebaranu? A církev je pro mě pouze organizace sdružující ty, co věří v tuto vymyšlenou bytost, takže zas nevím, co o podobném spolku mám psát pozitivního? Kolik jsi Ty toho napsal pozitivního třeba o fanoušcích Star Treku?
  Až začneš psát nadšené ódy na rytíře Jedi nebo na yaoi-girls, tak já třeba napíšu něco hezkého o katolické církvi, svatých a andělích.
  A s tím husitstvím by to bylo na velmi dlouhou debatu – nebylo tak pozitivní, jak někteří tvrdí, ale ani to nebylo žádné zlo z pekel.
  Pokud je někdo inteligentní a vzdělaný, je mi úplně jedno, jestli je ateista, agnostik, katolík, protestant, pravoslavný, žid, buddhista, pohan, satanista nebo třeba kněz woodoo. Ovšem inteligentní a vzdělaný člověk nevykládá hlouposti, kterými jenom dokazuje, že o té věci nic neví. Ovšem Ty mi tak trochu připomínáš člověka, který chce vyvracet Schrödingerovy rovnice, ale neumí pořádně ani malou násobilku a o integrálech a derivacích snad ještě neslyšel.

 139. Vlastenec

  Colombo:A přijal bys ty důkazy? Vědecké poznatky se pořád mění neco jako paragrafy.No otázku zda kdyby se oběvilo hodně důkazů co by nahrávali bibli a církvi tak nechal by ses pokřtít a byl jsi dojatej???Tu otázku jsem dal ironicky a ty s jí použil proti mě.Tak na ní můžeš odpovědět.I když je předpokládám jak na to odpovíš…….Oba víme že věda nic posvátného ani důležitého není tak pro to mi to příjde nepodstatné.

  DathZira:Jsem příjemě překvapen že jsi jakš takš pochopila můj komentář.S tím že nás zmatlala ta příroda a né Bůh podle tebe.Já rozumím tomu že rouhání nebo nějaké posměšné věci o víře co zde píšeš ne jen ty, jsou jen jakousi obranou nás věřící někam zahnat.Když jsi nemocná no vy ateisté nevěříte v uzdravujícího Ježíše co léčí všechny nemoce.I když to že jsem relativně zdráv a také mi není víc let tak podle tebe bych tomu vděčil přírodě a podle mě Ježíši.No nevím kdyby jsme se viděli osobně zda bychom se sobě líbili.
  I když jako chlap mě překvapuje že se ti nelíbí chlupatá hruď u mužů.Většina holek co jsem měl tak jí úplně zbožňovali:) I když moc chlupatý také nejsem.K těm neandrtálcům tak před časem jsem viděl dokument kde říkali že nemáme ani jedno procento neandrtálské krve.(I z těchto zkušeností třeba že se každým druhým archeologickým oběvem přepisují učebnice tak nemám důvod věřit v Darwinovu teorii) Takvže ateisté nejsou o nic moudřejší a inteligentnější než věřící křesťané.Co to je mít za boha měnící se tabulky??? Dobře zaútočili jste na mojí víru.Uznávám že jsem si začal třeba s keci že máte vzor Stalina a tak dále. Prostě jde o to že vy nevítě o nic víc než my.Jen věříte.My věříme vznešenému Bohu,logickému příběhu a Milujícímu Ježíši a všepřítomnému duchu svatému a vy měnícím se za zaprášeným tabulkám.Kterým ostatně řada křesťanů věří taky.
  I kdyby opravdu po smrti nic nebylo a Bůh nás stvořil jako hodinový strojek nebo by se odehrála ona bájná a neprvaděpodobná evoluce s třeskem tak stejně mám pocit že by katolíci žijeme a žili jsme hodnotnější a zajímavější životy než vy.Tak to cítím upřímě,v tom nehledej žádné ideologie prostě to tak cítím. Co je ateismus? Slepá víra.Colombo mluví jako kdyby opravdu nebyla jiná možnost než třesk a že jsme z opice.Co to je víra.Co jiného by to bylo?.
  Zajímavé mi přišlo co jsi říkala s těma babičkama.Jedna jehovistka další husitka a třetí katolička. No je zláštní že si se dala na něco tak přízemního jako je ateismus. K tvému poslednímu odstavci.Možná to zní jako provokace ale já intelektualismus natož rovnice nepotřebuji. Vadím mi umělý kult vzdělání.Kdy ženy místo aby rodili děti a vařili tak studují.Mnoho mladých chytráků dělá podřadnou práci. To křesťanství a třeba i akce D.O.S.T.cz je mi příjemné na všechny pády.Protože se křesťané staví proti gender,liberalismu,úchylce homosexualitě .No prostě mi to sedí na všechny pády. K tomu vzdělání znám staré pany s titulama kterým je přez třicet,živí je rodiče a neporodili žádné dítě.Když to vidíš tak se zamyslíš.
  Dobře mnoho lidí vystuduje a opravdu má 50 tisíc čistého ale kolik z nich jen zvedá telefony nebo meje nádobí….Já měl štěstí nebudu říkat jaké.No možná jdu od tématu.Každopádně proti gender a těm nepřirozeným věcem bych se postavil i kdybych byl ateista jak poleno. Přeji ti vše dobré a pomodlím se za tebe.Protože modlidby se s vící není žádná fantazie nebo blouznění.
  Když je kdokoli v ouzských nebo něco potřebuje tak nevolá tabulky,evoluce,vesmíre při nějaké emoci i ateista řekne Pane Bože ,Ježíši,Ježiš marja a tak dále.Vy věříte jen pár sekund minut v ouzkých a pak na Hospodina hned zapomenete.

 140. Colombo

  A přijal bys ty důkazy? Vědecké poznatky se pořád mění neco jako paragrafy.
  Vědecké poznatky se nemění jako paragrafy. Vědecké poznání se uceluje a doplňuje. Málokdy “mění”.
  No otázku zda kdyby se oběvilo hodně důkazů co by nahrávali bibli a církvi tak nechal by ses pokřtít a byl jsi dojatej???
  Proč ne? Nevím, jestli by mě to “dojalo”. Ale nevěřím tomu. Už z hlediska toho, že znám víc jak jedno náboženství, které si je stejně jisto svou pravdivostí.
  Tu otázku jsem dal ironicky a ty s jí použil proti mě.

  Sem prostě borec.

  Tak na ní můžeš odpovědět.I když je předpokládám jak na to odpovíš…….Oba víme že věda nic posvátného ani důležitého není tak pro to mi to příjde nepodstatné.
  Věda skutečně nic posvátného není. A to, že ti přijde nepodstatná a nedůležitá je důvod k tomu, aby si přestal psát na vědecky zkonstruovaný počítač, přestal využívat plody vědy v každodenním životě a žil, já nevím, třeba jako poustevník v nějaké jeskyni. S tím, že kdyby tě sebral kašel nebo chřipka, tak by si se ji nesnažil léčit, ale protože by to byl ďábel, který tě posedl, tak pořádně vymítat.

 141. Colombo

  .Colombo mluví jako kdyby opravdu nebyla jiná možnost než třesk a že jsme z opice

  Colombo totiž dělá něco, co se jmenuje fylogenetické stromy. Tak s tím má trochu zkušenosti a nějaký ten vhled.

 142. Lenny Cowler

  Věřících ubývá a lidé pomalu o tento druh lidové tradice (nic jiného to není) ztrácejí zájem. Vše by mělo být formou kroužků a zájmové činnosti. Stejně jako se platí jiné kroužky,jako je keramika,angličtina atd. Kdo má zájem at si to zaplatí a nechá se ve svém volném čase oblbovat.

 143. Jakub

  DarthZira: Pokud církve získají peníze z restitucí, nejen množství, ale i kvalita těch církevních škol půjde ještě nahoru, protože si zkrátka budou moci dovolit kvalitní učitele, budovy, pomůcky a organizovat různé akce okolo.

  Zajímavý článek na toto téma je zde: http://a2larm.cz/2013/11/cirkevni-restituce-a-posledni-pomazani-statu/ Ano, je psán z pozice krajní levičačky, které nejspíš vadí hlavně to, že církve budou možná indoktrinovat lidi něčím trochu jiným než je indoktrinuje dnešní konglomerát vládami dotovaných multikulturních, feministických, homosexualistických a jiných neomarxistických nevládek, ale v zásadě má pravdu v tom, že rodiče budou při umísťování dětí na školy hledět i nabízenou kvalitu výše uvedených věcí.

 144. protestant

  DarthZira (28.11. 2013 | 18:59) napsal:
  Protestant – pochybuji o tom, že před rokem 1918 tu existoval nějaký stát založený na ideálech liberalismu s humanismu, a před nějakým rokem 1850 tu nejspíš nebyla ani představa podobného státu, takže těžko za něj někdo mohl bojovat a umírat.

  protestant:
  Já nepochybuji, že před rokem 1918 existovaly státy založené více na liberalismu a humanismu než mezi roky 1938 a 1989.

 145. protestant

  ….Religionisté a sociologové pozorují v posledních letech i zcela nový trend: věřících přibývá ve městech a mezi vzdělanější částí populace, naopak venkovské kostely, v nichž víra “kvetla” v minulých staletích, se vylidňují…..
  http://www.tabletmedia.cz/en/narod-ktery-neztratil-boha/

 146. S.V.H.

  Vlastenec (28.11. 2013 | 18:48) napsal:
  S.H.V To vás tak fascinuji že kopírujete mé texty?
  Zřejmě jste tyto vytrhlé z kontextu věci chtěl dát do světla že to nemá žádnou logiku. Ovšem píšu o tělesné zchránce nikoliv o nesmrtelné duši.
  Rozhodně nechci nikomu odpírat veselí,alkohol či horu masa na stole v tomto současném životě.Křesťané o nic nepříjdou.(To říkám preventivně kdyby chtěl někdo oponovat asketismem.) Každopádně je lepší život v naději že na spásu v novém nákoně.Že budou věrní Kristu spaseni než život v beznaději že když nás zabije rakovina,autonehoda či co že bude konec.CHA CHA CHÁ.Opravdu konec podle vás? Je mi vás líto.

  S.V.H.:
  Tak já to zkusím ještě jednou. Opakovaně se zde divíte tomu, že nevěříme v posmrtný život. Argumentujete stylem „to si přejete, aby po smrti nebylo nic?“. Logiku tohoto argumentu jsem se pokusil parafrázovat výrokem „to si přejete, abyste zemřel?“.
  Většině lidí zde diskutujících nestačí k uvěření něčemu pouze ta skutečnost, že by se jim líbilo, kdyby to “něco” byla pravda. K uvěření čemukoliv potřebujeme aspoň nějaké důkazy či argumenty. To souvisí i se slaměným panákem, kterého si zde vytváříte. Colombo už to psal několikrát – stačí předložit nějaké hodnověrné důkazy o existenci nějakého boha nebo posmrtného života a asi nikdo z nás nebude mít problém tomu uvěřit. To jen Vy demonstrujete, že Vás důkazy a argumenty nezajímají, že jednoduše věříte tomu, co si přejete, aby byla pravda. Většina ateistů či agnostiků není ateisty či agnostiky proto, že by to chtěli, ale proto, že jim zatím nikdo nepředložil nějaký přesvědčivý důkaz pro jiný postoj.

 147. Petr TomekPetr Tomek

  @protestant: Nic ve zlém, ale Nešpor na tohle zrovna není expert, brát od něj posudky na tohle téma je to jako chtít po inženýrovi ekonomie navrhnout visutý most. Je v tom vlastně ještě mnohem menší odborník, než většina z nás tady.

 148. Petr TomekPetr Tomek

  @protestant: Musím uznat, že v tobě po dlouhé době nevidím jen trolla, ty odkazy jsou rozhodně zajímavé, i když asi jinak, než si myslíš.

 149. protestant

  Petr Tomek (29.11. 2013 | 10:54) napsal:
  @protestant: Nic ve zlém, ale Nešpor na tohle zrovna není expert, brát od něj posudky na tohle téma je to jako chtít po inženýrovi ekonomie navrhnout visutý most. Je v tom vlastně ještě mnohem menší odborník, než většina z nás tady.

  protestant:
  ???? Nešpor se zabývá sociologií náboženství. Nevím jaká větší odbornost v tomto tématu existuje.

  Vzdělání a akademická kvalifikace
  2009: habilitace, FHS UK – kulturní a sociální antropologie, habilitační práce “Ne/náboženské naděje intelektuálů”
  2006: PhDr., FF UK – české dějiny
  2005: PhD., FF UK – české dějiny, disertace “Pietas bohemica transformata. Proměny české lidové zbožnosti a jejích zdrojů v 18. a 19. století”
  2002: Mgr., FF UK – religionistika, DP “Náboženské prvky v české folkové hudbě 60. – 80. let”
  2001: Mgr., FHS UK – obecná antropologie, DP “Deset kapitol o východočeském tolerančním sektářství”
  1998: Bc., IZV UK – BSH, BP “Poznámy o genezi východočeského tolerančního sektářství”

 150. protestant

  Nešpor –

  Pedagogická činnost
  Přednášky z náboženských dějin křesťanské a islámské oblasti (okrajově i z obecných dějin náboženství), ze sociologie náboženství, ze sociální antropologie a příbuzných disciplín.
  Prolegomena ke studiu historie (HS, kolektiv vyučujících, 6 hodin za semestr, P) (ZS)
  Soustředění k úvodu studia historie – kombinovaná forma (HS, kolektiv vyučujících, 4 hodiny za semestr, P) (ZS)
  Česká protireformace I., II. (ZS, LS, 2, 2)
  Islám I., II.(ZS, LS, 2, 2)
  Moderní islám (ZS 2)
  Historická antropologie náboženství (se zaměřením Evropa/Asie) I., II. (ZS, LS, 2, 2)
  Česká a evropská religiozita 19. a 20. století I., II. (ZS, LS, 2, 2)
  Sociologie náboženství I., II. (ZS, LS, 2, 2)
  Kapitoly z dějin české sociologie (LS 2)
  Cvičení ke skeletovému překladu (HS, konzultace, C)
  Diplomový seminář (HS, 2, 2, S) (ZS,LS)

 151. Colombo

  Hlavně v tom odkazovaném článku dost kecá kraviny.

 152. protestant

  Zdeněk R. Nešpor
  FHS UK a SOÚ AV ČR Praha
  zdenek.nespor@soc.cas.cz
  Zdeněk R. Nešpor je historik a sociolog náboženství, věnuje se i dalším tématům z historie, sociologie a sociální antropologie. Působí jako vědecký pracovník Sociologického ústavu AV ČR a docent Fakulty humanitních studií UK. Je autorem více než stovky odborných studií vydaných v České republice i v zahraničí, přispěl mj. do Příručky náboženských a církevních dějin českých zemí a Čechů ve 20. století (München 2009). Vydal přes deset knih, v poslední době například Sociologie náboženství (Praha 2007; s Dušanem Lužným), Ne/náboženské naděje intelektuálů (Praha 2008) a Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a českého Slezska (Praha 2009).
  http://lidemesta.cz/index.php?id=29&autor=51

 153. slavek

  Heh, k té religiozitě. Vždy mě fascinuje, jak ti církevní tlampači ala Halík dokáží obkecávat ta čísla. Většinou tam pletou několik rovin relativních/absolutních měřítek + subjektivních a objektivních hodnocení. Vezměme Eurobarometr.

  Relativní srovnání

  – s jinými evropskými státy – jsme skutečně jednou z nejateističtějších zemí v Evropě. Přesvědčených ateistů je zde 30%. To je spolu s Francií (33) zdaleka nejvíc v celé Evropě. Ostatní většinou daleko za námi. Lidí hlásících se k víře v boha 19%: spolu se Švédskem a Estonskem (23,16) zdaleka nejméně v celé Evropě. Součet lidí věřících v “nějakou sílu” + věřících 69%. Po Francii (53) nejméně v celé Evropě. Zároveň Nešpor tvrdí, že jsou tu v porovnání s Evropou jen velmi málo rozšířeny další náboženství, jako jsou například ta Asijská.

  – srovnání s minulostí – všechny průzkumy ukazují, že tu náboženská pověrčivost a víra poměrně strmě padá. V mnoha průzkumech jsme i v tomto trendu rekordmani. Katolická církev asi ví, proč přestala měřit návštěvnost v kostelech poté, co poslední měření utajila. Zárove+n nestoupá pověrčivost.

  Absolutní srovnání

  Zase Eurobarometr :Přesvědčených ateistů je tu více než věřících o cca 60 procent. Asi nejzajímavější je tu ta skupina 50 procent věřících v “něco.” Tam by byl skutečně zajímavý nějaký detailnější průzkum toho fenoménu, v co ti lidé vlastně věří. Jestli tam převažují nějaké trendy k “pseudovědeckému pohledu,” kdy ti lidé věří třeba v astrologii, výklad karet, ilumináty nebo zlý mimozemšťany, nebo tam převládá taková spíš “pseudonáboženský přístup”, kdy ti lidé věří v “něco jako bůh” nějaká vyšší síla, život po životě apod. Nebo jestli je to klasická gaussova křivka.

  Každopádně kdokoliv cokoliv o tom fenoménu (který není až tak neobvyklý v Evropském kontextu) říká, většinou si to tahá z paty. Věřící v těch lidech chtějí vidět “skorověřící” a ateisté “skoroateisty.”

  Já se přikláním k tomu, že to tam bude podobně jako mezi ateisty a věřícícími určitá šedá zóna, kde se ti lidé skutečně skoro hlásí k jednomu z těchto “extrémů”, ale ve skutečnosti ten podstatný zbytek, kolem 30-40 procent tvoří svébytný fenomén, na který si žádný z táborů nemůže dělat nárok.

  Takto jsem se třeba bavil se svojí babičkou. Ona není věřící, ale ani ateistka. Věří, že dědeček, co zemřel je “tam někde nahoře” a že s ní komunikuje večer podle nějakého klepání, které si spolu domluvili. Jestli jsem to správně pochopil, tak to je takový určitý jádrový kult předků, přítomných ve většině původních kultur, který ale vznikl zcela přirozeně, jako touha po člověku, se kterým strávila většinu svého života.

  Zcela jistě vím, že má stejně daleko k ateistům, nebo k věřícím. Ani jedním se být necítí a do kostela by ji museli tahat žebřiňákem.

  Druhá babička říká knězi, který chodí k nim do domova “panáček” a je strašně ráda, že si ji vyslechne. Nemyslím, že jí ale jakýmkoliv způsobem záleží na tom, co si myslí ten kněz, nebo čemu věří, ani k němu nechová nějaký zvláštní respekt. Do kostela nechodí, nikdy nechodila a chodit nechce. Řekl bych, že apateistka, až ateistka.

 154. DarthZira

  Protestant:
  Já nepochybuji, že před rokem 1918 existovaly státy založené více na liberalismu a humanismu než mezi roky 1938 a 1989.

  Takové státní útvary byly na našem území??? A kde, prosím pěkně?

  Navíc jsem psala o sekulárním humanismu – na kterém Československá republika byla v roce 1918 postavena.

  Můžeme se tady dohadovat, jestli bylo Rakousko-Uhersko za “starýho Procházky” demokratičtější než “druhá republika” po Mnichovu nebo ČSSR za Husáka, asi se shodneme v tom, že lepší než Protektorát a doba mezi lety 1948 a 1956 bylo to Rakousko-Uhersko zcela určitě, ale to ještě není žádným důkazem pro tvrzení, že Rakousko-Uhersko bylo nějaký demokratický stát respektující lidská práva – a sekulární samozřejmě ani omylem.

  Ano liberální a sekulárně humanistické státy zde byly i před rokem 1918 – třeba USA (ačkoli i tam lze mít jisté výhrady, třeba to, že otroctví tam bylo zrušeno až v roce 1865, zatímco v Anglii nebo Francii na konci 18. století, taky za McCarthyho šílenství měly USA k demokratickému sekulárně humanistickému státu zatraceně daleko a prostě od samotného vzniku USA se tam vždycky čas od času vyskytnou prezidenti, pár z nich i ve 20. a 21. století, ze kterých by Washingtonovi, Jeffersonovi, Franklinovi a dalším zakladatelům tohoto státu bylo dost na zvracení – asi jako Masarykovi z Gottwalda nebo Tondy Zápotondy), pak za vcelku liberální a sekulárně humanistickou lze považovat třeba Francii v letech 1790-1793, za tzv. “Druhé republiky” a v podstatě tahem (s výjimkou let okupace většiny a hnusného vichystického režimu v tom zbytku) od vzniku tzv. “Třetí republiky” (taky s jistými výhradami – např. volební právo pro ženy až od roku 1945), jakš tak také za obou Napoleonů (jak I., tak jeho synovce Ludvíka, který vstoupil do dějin jako Napoleon III.) i za “občanského krále” Ludvíka Filipa Orleánského, dejme tomu vcelku liberální a demokratická byla i Británie někdy od půlky 19. století (ačkoli Francie od toho roku 1830 podle mého podstatně víc) a nepochybně byly už dávno před rokem 1918 dosti demokratické, liberální a v podstatě i dosti sekulárně humanistické např. skandinávské státy, země Beneluxu nebo (tak napůl nezávislé) Kanada, Austrálie a Nový Zéland. Možná i Rusko za Kerenského vlády bylo státem, který chtěl být demokratický, liberální a humanistický, jenže zůstalo jen u toho chtění, než to stihli zrealizovat, přišla “Velká říjnová”.
  Oproti poměrům ve zbytku světa byly samozřejmě nesmírně demokratické starověké Athény i některá další řecká města (jak v samotném Řecku, tak i v Malé Asii nebo na Sicílii), stejně jako města fénická nebo Římská republika (no, proti tomu, co bylo jinde, byla i doba císařství v Římě vcelku oukej). Ale to se pořád bavíme o zemích zatraceně daleko od území českého státu.
  Byla tu totiž řeč o tom, kdo asi tak mohl bojovat a umírat za demokratický, liberální a sekulárně humanistický český stát.

 155. protestant

  slavek (29.11. 2013 | 12:10) napsal:
  Takto jsem se třeba bavil se svojí babičkou. Ona není věřící, ale ani ateistka. Věří, že dědeček, co zemřel je „tam někde nahoře“ a že s ní komunikuje večer podle nějakého klepání, které si spolu domluvili.

  protestant:
  Pokud tomuhle říkáš že není věřící, pak se samozřejmě nemůžeme domluvit 🙂

 156. protestant

  tak ještě jednou:

  mezinárodní sociologický průzkum ISSP, uskutečněný právě na toto téma v asi třech desítkách zemí a zveřejněný v roce 2008.
  ……Plných 83 % procent Čechů dnes věří v nějaký druhů nadpřirozena….
  🙂

 157. protestant

  DarthZira (29.11. 2013 | 12:21) napsal:
  Navíc jsem psala o sekulárním humanismu – na kterém Československá republika byla v roce 1918 postavena.

  protestant: A kdo tu republiku na ten sekulární humanismus postavil? Evangelík Masaryk, který prohlásil: “Ježíš a ne Caesar” ?

 158. Petr TomekPetr Tomek

  @protestant: Ano, ale Nešpor je v první řadě člověk zevnitř církve. Když píše, že počet nevěřících klesá, dostává se tím zároveň do rozporu se statistikou, protože v devadesátých letech se poměr úplných ateistů u nás pohyboval kolem 20% zatímco teď je přes 30%. Počet nevěřících tedy rozhodně neklesá a to u nás ani celosvětově. Naopak v současnosti jsou ateisté (pokud bychom je chápali jako skupinu) nejrychleji rostoucí “konfesí” (schválně uvádím v uvozovkách). Pokud by existoval nějaký statistický pokles, musel by být způsoben spíše chybou ve sčítání výsledků. Jenže pokud vím, tak není. Poslední sčítání ukázalo 34% lidí bez vyznání. Pokud bychom stejným dílem rozdělili i zbývajících 42% lidí, kteří kolonku nevyplnili, dostali bychom se asi na 50% populace.

 159. Colombo

  Protestant: Kontroval bych jiným citátem:

  “Problém s citáty na internetu je, že je velice těžké ověřit jejich pravost”
  Abraham Lincoln

 160. protestant

  Závěr
  V tomto článku jsme se pokusili stručně představit základní
  charakteristiky české náboženské scény. Naším cílem bylo
  ukázat, že tradiční pohled na českou společnost jako vysoce
  sekularizovanou je založen pouze na selektivních měřítkách
  religiozity. Výzkumy náboženského chování i obsahů víry totiž
  ukazují, že Češi sice projevují poměrně malý zájem o orga-
  nizované církevní náboženství v rámci tradičních církví, to
  z nich však nečiní sekulární jedince. Nemůžeme totiž igno-
  rovat skutečnost, že sice klesá počet členů tradičních církví,
  roste však členství v menších církvích, zvláště evangelikálního
  a charismatického typu. Některé z nich tak své počty během
  deseti let mezi Sčítáním lidu v roce 1991 a 2001 až ztrojnáso-
  bily. Důležitější – přinejmenším z početního hlediska – však
  je, že značná část české dospělé populace věří v účinky magie.
  Jak jsme ukázali na datech z ISSP 2008, nejedná se o okra-
  jovou záležitost, ale to, že věštci mohou předvídat budouc-
  nost, amulety občas přinášejí štěstí a léčitelé mají schopnost
  uzdravovat, připouštěla polovina dospělých Čechů. Srovnání
  s dalšími výzkumy religiozity přitom ukazují, že se nejedná
  o ojedinělé zjištění, ale že víra v magii je v české společností
  vysoká stabilně.
  http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c3/a4010/f11/Hamplov%C3%A1,%20Dana.%20%C4%8Cesk%C3%A1%20religiozita%20%E2%80%93%20c%C3%ADrkevn%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADslu%C5%A1nost%20a%20v%C3%ADra%20ve%20sv%C4%9Btle%20S%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD%20lidu%20a%20dat%20ISSP%202008.pdf

 161. protestant

  to Tomek.

  Pleteš hrušky s jablky – tedy opravuji, lidi bez vyznání s ateisty… 🙂

 162. Colombo

  Češi sice projevují poměrně malý zájem o orga-
  nizované církevní náboženství v rámci tradičních církví, to
  z nich však nečiní sekulární jedince.

  Dovolil bych si tvrdit, že malý zájem o organizované náboženství znamená sekularizaci. Co to neznamená, je ateismus.

 163. slavek

  Protestant: “Jak jsme ukázali na datech z ISSP 2008, nejedná se o okra-
  jovou záležitost, ale to, že věštci mohou předvídat budouc-
  nost, amulety občas přinášejí štěstí a léčitelé mají schopnost
  uzdravovat, připouštěla polovina dospělých Čechů.”

  vs.

  “mezinárodní sociologický průzkum ISSP, uskutečněný právě na toto téma v asi třech desítkách zemí a zveřejněný v roce 2008.
  ……Plných 83 % procent Čechů dnes věří v nějaký druhů nadpřirozena….”

  Slávek: Tak jak????

 164. Colombo

  protestant: toto je klasický případ argumentum ad ignorantiam

 165. protestant

  to Slávek:
  Doufám, že nepovažuješ za věřící v nadpřirozeno pouze ty co věří léčitelům, amuletům apod….

 166. protestant

  Colombo (29.11. 2013 | 13:22) napsal:
  protestant: toto je klasický případ argumentum ad ignorantiam

  protestant:
  Nevím co máš na mysli. Já sem žádné argumenty nepsal. Pouze odkazy na sociologické studie.

 167. Petr TomekPetr Tomek

  @protestant: Lidé bez vyznání jsou ateisté. Vzhledem k tomu, že tam byla i kolonka pro věřící bez příslušnosti k církvi nepřipadá ani v úvahu záměna.

 168. DarthZira

  Vlastenec – Ty prostě nechceš nebo nedokážeš pochopit, že my NEVĚŘÍME. Už to tady bylo vysvětlováno snad stokrát – u ateistů to není tak, že bychom věřili v to, že Bůh neexistuje. Nás prostě pouze zatím nikdo nepřesvědčil, že existuje. That’s all.
  A pro evoluci nebo moderní fyzikální teorie svědčí nejen nějaké archeologické a podobné hmotné nálezy, ale pouhý fakt, že nám fungují mobily, jaderné reaktory i počítačové procesory, stejně jako očkovací látky, antibiotika, transplantace orgánů nebo magnetické rezonance. Takže sama skutečnost, že teď můžeš sedět u počítače a psát na něm své příspěvky sem, je důkazem toho, že Země nebyla stvořena před nějakými 6 nebo 10 tisíci lety. Kdyby totiž byla, tak jsi dost možná už v dětství umřel na nějaký záškrt, tetanus, zápal plic, černý kašel nebo mor, a i pokud bys náhodou přežil, tak svítit by sis mohl tak možná leda loučí a psát husím brkem na pergamen, protože veškerá moderní technika by v takovém vesmíru prostě nemohla fungovat. Takže buď rád, že vesmír existuje miliardy let a že jsi se vyvinul evolucí z nižších organismů, protože jinak bychom si spolu nepokecali 😉
  Nevím, jak jiní zde přítomní ateisté, ale já osobně na otázky typu, zda nějaký bůh (či třeba nějaká “vyšší moc”, “vyšší síla”, “vyšší inteligence” nebo něco podobného) existuje, odpovídám docela prostě “nevím”. S ničím takovým jsem se osobně nesetkala, nikdo mi o ničem takovém nepředložil žádný věrohodný důkaz, takže o existenci žádného boha ani bohů přesvědčená být prostě nemůžu. Jestli mi někdo takový důkaz dá, tak to pak bude jiná. Ale zatím je pro mě víra v boha (jakéhokoli) či cokoli mu podobného (duchy, anděly, démony) nebo v posmrtný život pouhé zbožné přání. Dokážu pochopit, že mnoha lidem se podobná představa líbí nebo že dokonce jim v životě nějak pomáhá či ji přímo potřebují – a v zásadě proti tomu nic nemám. Beru to jako že někoho uklidňuje třeba kouření nebo sklenička vína po večeři, jinému se dobře relaxuje u hudby, další pro to, aby dokázal snášet životní stresy, potřebuje třeba chodit pravidelně hrát tenis nebo sbírat známky či si ze sirek stavět v láhvi model plachetnice… Když ho to baví, tak proč proti tomu něco mít?
  Já ovšem víru v boha ani v posmrtný život ani k ničemu nepotřebuji, relaxuji jiným způsobem. Můj život má prostě ten mysl, jaký mu sama dám – a nepotřebuji nějakou autoritu nad sebou, která by to rozhodovala za mě. A pokud opravdu po smrti nic není, tak je mi líto, milý Vlastenče, ale jak já, tak plno dalších zde přítomných lidí, máme na určitou tu nesmrtelnost (tedy na to, že přežijeme po své smrti desítky možná i stovky let v paměti lidí) daleko větší šanci než Ty. Právě proto, že vzděláním a vědou neopovrhujeme. Takže plno z nás je autory nebo spoluautory nějaké publikace vědecké nebo populárně vědecké (ta druhá teda dává na tu nesmrtelnost i větší šanci, protože se dostane mezi větší množství lidí 😉 ), třeba Petr Tomek už napsal dvě knihy o kosmonautice, které se poměrně dost prodávají a jsou opravdu hodně zajímavé (doporučuji přečíst, není to nic o víře či nevíře v boha, ale o dobývání vesmíru) případně někteří jiní (jako třeba já) jsme zase autory beletrie. Tudíž tak nějak nepotřebujeme věřit v to, že nám někdo nad námi “daruje” život po smrti, ale snažíme si jej zajistit vlastními silami, schopnostmi, talentem a umem.
  Navíc taková otázka: prospěla Marie Curie lidstvu víc svými objevy (pozn. “objev” se správně česky píše takto, což bys jako český vlastenec měl vědět, vůbec mě překvapuje, že když tak miluješ český národ, nejsi schopný nebo ochotný se správně naučit spisovný český jazyk, navíc to Tě měli naučit už na základní škole a mělo by to pro Tebe být úplně přirozené a automatické, nad správným pravopisem by člověk neměl vůbec přemýšlet, ale měl by ho “mít v krvi” – podle mého pokud tomu tak není, je to pohrdání odkazem našich předků) a nebo by byla taková Marie Curie lidstvu prospěšnější, kdyby místo bádání stála u plotny, prala špinavé ponožky a rodila jedno děcko za druhým? Podle mého nadprůměrně talentovaní lidé by měli v prvé řadě rozvíjet svůj talent, to je jejich smysl života – a to bez ohledu na to, jestli jsou ženy nebo muži. Žena s IQ 130, 140 nebo i víc je daleko užitečnější jako fyzička, matematička, bioložka, lékařka nebo třeba historička, psycholožka či spisovatelka, než jako matka dětí. Pokud k té své vědě nebo umění, ve kterých je dobrá, zvládne ještě i mít rodinu, tak je to fajn, ale je to jen takový “bonus navíc”, ona prostě už lidstvu prospívá bez debaty svým mimořádným talentem. A to stejné muž – kdyby Albert Einstein neměl ani jedno jediné dítě, tak prostě jenom tím, co objevil, udělal pro lidstvo dost. To samé Stephen Hawking, který je sice v podstatě naprostý mrzák, ale přesto je mnohem užitečnější než stovky a tisíce mladých a zcela zdravých pitomců.
  Na straně druhé je samozřejmě spousta průměrných nebo dokonce podprůměrných, kteří vystudují nějakou školu a myslí si kvůli tomu o sobě, kdovíco nejsou – ovšem takoví jsou odsouzeníhodní nebo možná spíš politováníhodní zase bez ohledu na to, jestli jsou to holky nebo kluci. On třicetiletý nebo dokonce čtyřicetiletý panic-věčný student žijící v “mamahotelu”, je taky dosti tristní záležitost, resp. je to úplně stejně divný a svému okolí nepříliš užitečný tvor jako ta bezdětná stará panna (ačkoli teda mezi námi, já neznám žádné holky kolem třicítky, které by byly opravdu panny .-D ) kterou živí rodiče. Ovšem za prvé já uznávám právo každého žít jak se mu zlíbí a zachce – pokud někoho podobný zbytečný a nikomu neužitečný život uspokojuje, tak je to jeho věc, po které mi vlastně nic, a za druhé ne každý bezdětný člověk je zároveň neužitečný – to bys totiž popíral i svou vlastní katolickou víru, protože by podle Tebe přece museli být tím pádem “neužitečnými parazity” i kněží, mniši a jeptišky. Takže pokud se někdo (z jakéhokoli důvodu) rozhodně nemít děti (nebo je mít nemůže) a snaží se dělat něco užitečného (a je úplně jedno, jestli to něco je pečení rohlíků, péče o postižené, konstruování jaderných reaktorů nebo transplantování srdce), tak je to člověk, který si zaslouží úctu a vážnost. Naopak někdo, kdo sice děti má, ale týrá je nebo je nechá růst jako dříví v lese, je pro společnost daleko větším parazitem než ten bezdětný, který je živen svými rodiči a nic užitečného nedělá – takový totiž je parazit pouze sám, ale u toho prvního jmenovaného nejspíš neužitečnými parazity, které jednou budeme muset živit my všichni, budou i ty děti.
  Takže je blbost rozlišovat, jestli je někdo muž nebo žena, jestli je černý nebo bílý a jestli se v Čechách narodil nebo sem přišel – kdo je slušný člověk, který se snaží dělat něco užitečného pro druhé, ten je úctyhodný, kdo sice nic užitečného nedělá, ale ani nikomu neškodí (a pokud jsou jeho rodiče tak hloupí, že ho živí i ve čtyřiceti místo aby ho vykopli z baráku, aby se musel postarat sám o sebe, tak jejich problém a nevidím důvod, proč bych to za ně měla řešit já nebo někdo jiný), ten je mi ukradený o půlnoci, a kdo druhým škodí, ten je samozřejmě špatný – pokud škodí tak moc, že jeho skutky jsou v rozporu s trestním zákonem, tak pochopitelně patří do vězení, a pokud svými skutky zákon neporušuje, tak si před ním tak akorát odplivnu, ale víc ho taky řešit nemusím, pokud teda něčím neškodí přímo konkrétně mně nebo mým blízkým.
  Jinak nevím, jak by tomu s mou nevírou v cokoli vyššího nade mnou bylo, kdybych se dostala do nějakého hodně velkého průšvihu, do přímého ohrožení života nebo tak něco. Myslím, že v takový moment bych asi byla ochotná volat na pomoc všechny božstva, o kterých jsem kdy jen slyšela (jelikož opravdu netuším, které z nich by mohlo být to pravé a jestli vůbec nějaké “skutečné” nebo “pravé” božstvo existuje), a pokud bych se z toho průšvihu dostala, tak bych zas nevěděla, kterému z nich za pomoc vlastně “poděkovat”. Ovšem vím dobře, že by mi to možná bylo i tak na nic, protože třeba v koncentrácích byly určitě milióny lidí, kteří prosili toho svého boha (nejčastěji křesťanského nebo židovského), aby je z toho pekla zachránil, a stejně jim to bylo houby platný. Ale možná to bylo tím, že prosili špatného boha, že místo aby volali Hospodina, Jahveho nebo Ježíše (případně pannu Marie nebo třeba svatého Václava či jiného svého patrona) měli prosit o záchranu třeba Ódina, Peruna, Dia, Matku Gaiu, Astartu, Lhamo, Amaterasu, Quetzalcoatla nebo Velkého Manitoua. Takže pokud bych byla v nějakém děsivém nebezpečí a průšvihu, ze kterého bych se prostě vlastními silami nebyla schopná dostat (jako třeba v tom koncentráku nebo třeba unesená nějakým šíleným magorem jako ty chuděry v Anglii), tak bych asi vzývala úplně cokoli a kohokoli, aby mě to odtam dostalo, ovšem to vzývání, prošení a přemlouvání (ba i podplácení – asi bych byla ochotná těm božstvům slibovat všechny možné dary a oběti) nějakých sil nade mnou by bylo nejspíš především proto, abych se z toho nezbláznila, abych měla pocit, že pro svou záchranu aspoň něco aktivně dělám.
  A takové to občasné uřeknutí jako “bohudík” nebo “ježíšmarjá” ze strany ateistů není žádná víra v boha ani jeho vzývání, ale pouhá slovní vata, něco jako když puberťáci dnes říkají “hustý”, “kůl”, nebo “megaúžasný” a v 70. a 80. letech zas někteří málem za každým druhým třetím slovem říkali “vole”.
  A jestli se za mě nebo za kohokoli jiného z nás chceš modlit, tak Tvá věc. Není mi to ani příjemné ani nepříjemné, ale v podstatě lhostejné a nijak mi to nevadí. Pokud Tě to bude nějakým způsobem bavit nebo uspokojovat, tak jsem ta poslední, kdo by Ti to zakazoval, chtěl Ti v tom bránit nebo Tě za to odsuzoval.
  Žít a nechat žít – pokud Ty mi nebudeš bránit ve psaní, nemíním já Tobě bránit v modlení.

  P.S. – pokud jde o ty chlupy, tak vzhledem k tomu, že všechny vědecké důkazy, se kterými jsem se zatím setkala, nasvědčují pravdivosti evoluce, tak to prostě beru tak, že příliš chlupatí muži (a samozřejmě i ženy) jsou vlastně evolučně nižší tvorové, protože ve vyspělé civilizaci, kdy žijeme ve vytápěných domech a nosíme oblečení, jsou už chlupy jako ochrana před zimou naprosto zbytečné, ba co víc jsou z hlediska hygienického spíše věcí negativní a při případné kolonizaci vesmíru a žití na orbitálních stanicích nebo v habitatech na jiných planetách by byly přímo na obtíž, tak prostě je vhodné je nemít – a komu není od přírody dáno, aby byl holý, ten by tuto svou vadu měl nějak “překonávat” aspoň prostředky umělými, které k dispozici jsou (úplně stejně jako ten, kterému příroda nedala dostatečně dobrý zrak, musí nosit brýle 😉 ). Ženy, kterým se zarostlí “tarzani” líbí, jsou holt asi méně racionální a logické než já, o životě na jiných planetách nebo na oběžné dráze kolem Země nejspíš nesní a tak dovolují, aby se u nich projevovaly pudy jejich dávných předkyň někdy z doby ledové, kdy muž chlupatý prostě dával větší záruku, že v tomto nevlídném klimatu přežije dostatečně dlouho na to, aby se o ni a její potomky postaral, případně že jeho potomci budou taky vůči tomu chladu odolnější a tak přežijí lépe a déle, čímž se její geny více rozšíří. To je zas ta “zatracená” evoluce 🙂

  No nic, v této debatě asi už vše už bylo řečeno, takže se loučím a jdu dělat něco užitečnějšího a jestli budu mít čas, podívám se tady radši už na jiné články a debaty pod nimi. Třeba to, co napsal Foxy, se zdá být velmi zajímavé.

 169. DarthZira

  Protestant – no a co, že byl Masaryk evangelík? Slyšela jsem teda, že byl hlavně svobodný zednář a unitář, ale to je vcelku detail. Ale ať byli Masaryk, Beneš, Rašín, Kramář nebo Štefánik cokoli, i kdyby byli muslimové nebo buddhisti, tak to vůbec nic nemění na tom, že tu určitě byla spousta dalších, kteří pro vznik státu pracovali a v legiích za republiku bojovali nebo pak třeba pro ni pracovali a umírali v odboji za druhé světové či se snažili režim změnit k lepšímu po roce 1948 doma v disentu nebo v emigraci, a byli to ateisti nebo agnostici – Volná myšlenka byla už koncem 19. století poměrně dost silná. A pokud Jirka (doufám, že jsem jméno nespletla) tvrdí, že jeho předkové, kteří za republiku bojovali a umírali, byli ateisté, tak asi ví, o čem mluví. Prostě je z ateistické rodiny – je tak těžké to pochopit??? A proč chceš popírat, že někdo může pocházet z ateistické rodiny? A že jeho předkové-ateisté pro tento sekulárně humanistický, liberální a demokratický stát pracovali ze všech svých sil.

 170. slavek

  Protestante, hážeš tu čísly, která nemají valný smysl bez kontextu. Nevím co jimi chceš naznačit, já se pouze ptám na ten kontext a zdroj.

  ISSP není volně dostupný, abych ta čísla z toho vytáhl a i podle toho tvého ISSP roste počet ateistů v ČR nejrychleji ze všech zkoumaných zemí. Trend je jasný a potvrzený z několika nezávislých zdrojů.

  Pověrčivý nebo spoléhající na pomoc léčitelů může být i ateista. To co tu uvádíš prostě nemá žádnou souvislost s vírou/nevírou v bohy a nadpřirozené bytosti, což je škála, kde se můžeme bavit o tom, jestli je nebo není člověk věřící.

  Ty věci jsou prostě mimoběžné. A ne, babička věřící není, protože nevěří v Boha. Sama se řadí do tábora něcistů. Věří že nad námi něco je. Ateistka také není.

 171. Colombo

  Zira: O tom, že by ženské, kterým se líbí chlupatí muži nějak “neracionální” nebo evolučně znevýhodněné (to samé o chlupatosti mužů) se dá značně pochybovat.

 172. DarthZira

  Asi tak, “něcistů” bude nejspíš v populaci úplně nejvíc. U některých “něcistů” je těžké přesně určit, jestli ho považovat za ateistu či nikoli, ačkoli třeba on sám se ateistou cítí být.
  V každém případě ale “něcisté” stejně jako věřící v nějakého (asi nejčastěji křesťanského ) boha, kteří ale odmítají mít něco společného s jakoukoli ofiko církví, budou velkými sekularisty a odmítači toho, aby církve měly ve veřejném prostoru příliš velké slovo. Podobné tendence ke značnému sekularismu a odmítání toho, aby církve byly podporovány státem a měly značný prostor ve veřejnoprávních médiích má i naprostá většina příslušníků komunit a církví vzniklých či vznikajících kolem pohanských nebo východních kultů.
  A i mnozí příslušníci “tradičních” křesťanských církví stejně jako židovských obcí odmítají jakoukoli podporu a propagaci církví (a to dokonce včetně té jejich “vlastní”) ze strany státu a veřejnoprávních subjektů.
  Takže suma sumárum vzato je ten pan Nešpor zcela mimo v tom, že by naše společnost nebyla sekulární – naopak naprostá většina obyvatelstva (bez ohledu na to, jestli jsou ateisté, agnostici, “něcisté”, či věřící jakéhokoli vyznání a náboženství) jsou kategorickými zastánci sekulárního státu. Třeba církevní restituce odmítá kolem tří čtvrtin obyvatel. Jestli tohle není jasný důkaz toho, že naše společnost je jasně sekulární, tak teda už nevím, jaký jiný důkaz by pan Nešpor chtěl. A je to taky jasný důkaz toho, že těch 80 či kolik to procent věřících je tak leda přání otcem myšlenky.

 173. DarthZira

  Colombo – o evoluční znevýhodněnosti jsem nikde nic nepsala, ačkoli když to vezmeme zcela logicky, tak v klimatizovaném kanclu stejně jako v kosmické lodi jsou chlupy lidem úplně na prd a třeba v létě ve velkém městě (kde je díky asfaltu, betonu a výškovým budovám ze skla a oceli za úplně stejného počasí daleko vyšší teplota než někde uprostřed polí a luk) se chlupatý člověk pochopitelně víc potí, a na chlupech se ten pot daleko víc usazuje a při rozkladu pak smrdí, navíc chlupatý člověk ani moc nemůže používat antiperspiranty, což všechno ve finále teda nic moc. Takže v současnosti nejsou chlupy sice zrovna nějakou přímou evoluční nevýhodou, ale výhodou už teda dávno ne.
  A racionální je u mě ten člověk, který příliš nepodléhá atavistickým pudům, ale spoléhá spíš na ty “malé šedé buňky”. Takže mít jako fetiš chlupatost je v dnešní společnosti podobně neracionální a zbytečné jako žárlit – prostě emoce nedůstojné civilizovaných lidí, kteří si nárokují titul sapiens sapiens. Pokud někdo podobné zbytečné a neužitečné emoce má, tak v zásadě nic proti, jeho věc, když mu to tak vyhovuje, kecat mu do toho rozhodně nehodlám, ale já osobně bych s podobným typem radši nic intimního neměla, dopadlo by to nejspíš průšvihem. Pro mě jsou jistým ideálem Romulani 🙂

 174. Vaclav

  … zcela nahodou jsem narazil na tuto stranku a musim podekovat nekterym komentujicim za podnetne postrehy a myslenky, predevsim od DarthZira a autora clanku slavek, ale nesmim zapomenout ani na prispevovatele do diskuse, skryvajicimu se pod loginem Vlastenec, ktery prosvetlil moje patecni pracovni odpoledne a donutil moji branici k vyraznym krecovitym stahum a slzne kanalky k proplachnuti 🙂
  Vrele diky od jednoho zatvrzeleho ateisty “neznaboha” 🙂

 175. dogbert

  Mě tedy vlastenec moc nepobavil, evidentně trpí nějakou formou LMD (pokud to tedy není další Kojotův vtípek), smát se takovému člověku (nebo jeho pravopisu) není ono. Přitom je evidentně inteligentní, snaží se přemýšlet, ale kombinace neschopnosti komunikace a vhledu s malým, či úzce zaměřeným vzděláním u něj vede k absurdnímu vnímání reality. Chlápek by potřeboval spíše odbornou pomoc….

  Ale Darth Zira je vzdělaná a racionální, tak tady mám plné právo se díky jejímu (ne)pochopení evoluce počůrat smíchy 😀

 176. Colombo

  ačkoli když to vezmeme zcela logicky, tak v klimatizovaném kanclu stejně jako v kosmické lodi jsou chlupy lidem úplně na prd

  Ano, na prd. Což značí, že priorita ochlupení by byla buď:
  módní (výkyvy na jednu nebo druhou stranu)
  neutrální (stabilní preference podléhající pouze stochastickým vlivům, tzv. “genetickému driftu”)

  třeba v létě ve velkém městě (kde je díky asfaltu, betonu a výškovým budovám ze skla a oceli za úplně stejného počasí daleko vyšší teplota než někde uprostřed polí a luk) se chlupatý člověk pochopitelně víc potí, a na chlupech se ten pot daleko víc usazuje a při rozkladu pak smrdí, navíc chlupatý člověk ani moc nemůže používat antiperspiranty, což všechno ve finále teda nic moc.
  Opravdu bych se netvrdil tvrdit, že chlupatý člověk (který má na centimetr čtvereční třeba 20 chlupů, kdežto nechlupatý jeden až dva; nevím, nepočítal sem to) se potí nějak “více” a že se na těchto chlupech o tolik více usazuje pot. Taky nechápu, proč nemůže chlupatý člověk používat antiperspiranty. To to mají zakázané nějakým Kjótským protokolem nebo Radou bezpečnosti OSN?

  který příliš nepodléhá atavistickým pudům,

  Počkej, bavíme se tu o ochlupení jako má Yetti? Tedy v podstatě o kožichu? Pak ano. Ale já měl dojem, že se bavíme o běžném lidském ochlupení, ne o zvláštnostech jako je vlkodlačí syndrom:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertrichosis

 177. Foxy

  Věz, Ziro, že ochlupení
  ozdobou jen mužskou není,
  rozhlédni se trochu více,
  co uvidíš? Chlupatice!

  Tohle jsem našel na jedné své disketě (taky se to kdysi používalo)…
  Je to sice silně vzdáleno tématu financování máboženské indoktrinace dětí, ale snad to potěší 🙂
  (A to léto doufejme napřesrok znovu přijde.)
  – – –
  Léto zas donutí tu hezčí část lidstva chodit s oddeklovaným hardwarem, a mé chlípné oko zase s potěšením spočine na oněch božských křivkách nádherných holek..
  A už je to tady.
  Co to vlastně znamená holka? To slovo, kde se vzalo?
  Holka bývalo dívče ještě holé, ještě jí nenarostly chloupky na patřičných místech, ještě nedozrála ženství. To až v dobách “moderních” se podstata toho slova vytratila a holkami jsou dnes zralé ženské, aniž by to někomu přišlo divné.
  Spoustě dávných generací, nezbývalo nic jiného než žít v nejtěsnějším spojení se syrovou a drsnou přírodou. Což nebyla žádná romantika. Chtěly li generace našich předků přežít, čekala je pořádná dřina s nejistým výsledkem, kdy chvilky potěšení byly vzácné a bylo třeba si jich vážit. A neplýtvat silami na jalovosti.
  Vztah chlapa se ženskou nebyl jiný. Nemělo smysl plýtvat silami pro pouhou holku, co ještě nemohla dát potomstvo. Až když byla hotovou ženskou, stálo za to třeba se o ní poprat, teprve pak byla nadějí pro pokračování rodu.
  Ženská byla krásná, když měla vše, co mohlo kvalitní pokračování rodu zajistit. Dobře rostlou postavu – bude jí potřebovat, až bude tvrdě makat v hospodářství. Ony úžasné boky, které chlapa přivádí až k šílenství – to aby mělo kde vyrůstat nové mimino. Nádherná, božská ňadra – optimální prazdroj jeho výživy.
  Ale ještě něco; vůni ženy. Tu, co chlapa staví naroveň zamilovanému motýlu, neodolatelně přitahovanému vůní roztoužené samičky. A chloupky, které svým povrchem ono vyzařování vůně mladé, zdravé a roztoužené ženy umocňují. To, co holka ještě nemá, co však je neoddělitelnou součástí krásy a přitažlivosti ženy.
  Ostatně i chlap vábí podobně; vůní zdatného chlapa, kypícího zdravím a přetékajícího divokými hormony.
  Ale zpátky k ženám. A k jejich chloupkům; neboť ony dávají jasný signál: vem si mne se všemi rozkošemi co jen ti mé mladé zdravé roztoužené tělo může poskytnout. A dej mi vše, co jen tvé vypjaté mužství dokáže.. neboť jsem dokonale připravena k rozmnožování, k tomu hlavnímu, o co v téhle úžasné hře jde.
  Lidi jeden přemýšlivec trefně definoval jalo nepřirozená zvířata. Právě díky tomu si dokázali oddělit ono nepříjemné, pracné a všestranně zatěžující rozmnožování od opojné rozkoše milování. Popravdě řečeno, k tomuto objevu dospěli i jiní živí tvorové. Ale teprve lidé dovedli toto oddělení aktu lásky a rozmnožování k dokonalosti. Teprve lidé dokázali z rozkoše milování vydestilovat kvintesenci síly tvrdé drogy. A začaly tak nové maléry.
  Lidstvo se pohroužilo do všech rozkoší, co jich jen milování přináší. Jenomže vše, co je na milování tak nádherné, mělo původně sloužit co nejlepšímu rozmnožování. Příroda ovšem má své zákonitosti. Takže když už měl člověk po sezóně, když přírodou vyhrazený čas k milování a množení pominul, signály, které začalo jeho tělo dávat, se změnily. Vlasy zešedly, tělo povadlo, i vůně se změnila. Ale komu by se chtělo končit s rozkošemi milování jen pro blbé stáří? Pryč s nevhodnými signály; vlasy se nabarví, ňadra vypne silikon a povadlého visatce pozvedne viagra. Tělo dostane generálku, napumpuje se hormony, vyhaslý apetit povzbudí afrodisiaky a nežádoucí vůně přehluší jinými. Koukej, jak jsem zase najednou mladá a žádoucí, hele, jakej mám zase buchar. Vše co předstírá mladistvost, je vítáno; pryč se vším, co tento obraz boří!
  A co ty nešťastné chloupky? Pryč s nimi! Jednak smrdí potem (protože vůně roztouženého mládí už je pryč), a pak taky přece nejsou estetické!
  Nejsou estetické? Jak zase lidi přišli na tuhle blbost?
  To, že ony chloupky jsou tak důkladně spojené se sexualitou, to je zjevné i otupělým lidem dneška; o to víc tohle spojení vnímali lidé dob dřevních. Nad tím zde netřeba hloubat.
  Je třeba ale odhlédnout jinam.
  Je mnoho tužeb, které cloumají lidstvem.
  Mezi ty nejhlubší patří sex, prachy a moc.
  Jen si všimněme oné touhy po moci! Rozkoši ovládat; rozkoši schopné přebít vše ostatní. Nejmocnějším nástrojem je pak kontrola sexu.
  Je třeba tuto nejniternější potřebu svázat co největším množstvím zákazů, příkazů a tabu. Čím nesmyslnější, tím líp; a k tomu co nejpřísnější a nejkrutější tresty. Tato směs budiž smíchána do mystického guláše a posvěcena nejlépe mocí nějakého božstva. Vše pak lidičkům vštípeno tak, aby samo pomyšlení na cokoli, co snad i jen trochu připomíná radostný sex, vyvolalo pocit viny, hanby a studu.
  Vše s radostným sexem spojené je náhle neslušné, nepřípustné a zavrženíhodné. A pokud je snad někde svoleno projevit se volněji, musí to být pokoutní, odsuzované, skrývané a zapírané, prostě fuj.
  V máločem se všechny ideologie či náboženství, snažící se o vládu nad lidskými dušemi, shodují tak, jako právě zde. Proto nám kde mohou a všemi možnými způsoby vnucují svůj pohled na morálku. Už jsme tím natolik promořeni, že to vlastně ani nevnímáme.
  Proto, je li už milostivě připuštěno zobrazení nahého lidského těla, nikdy nesmí mít ony zrádné chloupky, vyvolávající podvědomě všelijaké neslušné myšlenky.
  Z nádherných ženských jsou jen holky, jejichž krása je spíš abstraktní. Troufne li si někdo tyhle chloupky i jen naznačit, zvedne se vytí mravokárců. A dostane to přívlastek porno.
  Proto je nesmí mít ani filmová hvězda, markýrující (samozřejmě v povolených mezích) na plátně akt milování. Není snad pokrytečtějších strážců puritánsky prudérní mravnosti, než ti, co se motají v americkém filmovém velkobyznisu – i zde jde o peníze a o moc. Sex smí být jen pečlivě váženým kořením, kdepak připustit pro pouhý plebs nějakou nevázanost!
  Stejné je to všude, kde se v přípustných mezích přiděluje nahota.
  Výsledkem je záplava holých asexuálních anorektiček, shlížejících z barevné záplavy časopisů o čemkoli, předstírající vyzývavost k něčemu, čeho samy zhusta už ani schopny nejsou.
  Proto velebím ženské chloupky; ten prostý symbol přirozenosti, atribut smyslné krásy a potěšení krásného divokého milování. Chloupky smáčené vodou po dlouhém plavání i čerstvým potem dlouhého milování; něžné chloupky paží jemných jak mohou mít jen víly; i divoké houští v podpaží svalnaté spolulezkyně, se kterou jsme právě zdolali dlouhý výstup a oslavili jej nespoutaným výbuchem chtíče na vrcholu pokořené hory.
  – – –
  Že si z nějakých blbých chloupků dělám fetiš? Prdlajz!
  To, že je to jen nejpřirozenější atribut ženské krásy, dokládá i častá příhoda, kterou zažil snad každý, kdo se kdy přimotal k porodnictví.
  Zatímco civilizované, ochočené ženské se bez protestů nechají vyholit, protože je to hygienické a o nic nejde, mladé cikánky zuřivě protestují, aby jim byla oholena jejich, jak samy říkají, krása, že se pak nebudou líbit!
  A tak ony často nevzdělané, civilizovanou společností opovrhované cikánečky neomylně vyhmátly to, co nátěr civilizace měl skrýt naší pohodlím degenerované populaci.

 178. medial

  DarthZira:
  “Takže mít jako fetiš chlupatost je v dnešní společnosti podobně neracionální a zbytečné jako žárlit..”

  Medial:
  Ja myslim, ze mit jako fetis chupatost muze byt racionalni, pokud nam uplatneni toho fetise prinese vic uzitku, nez obtizi, ktere jsou s chlupatosti spojene. To ovsem pouze tehdy, kdyz si obet takoveto dispozice uvedomi, ze fetisismus samotny racionalni neni. V tomto ohledu lze situaci srovnat s nabozenskou virou (jenz je zrejme u svych nositelu take evolucne podminena, stejne jako u nekterych lidi fetisismus). Neni nutne se tendencim k iracionalite za kazdou cenu branit, kdyz nam prinaseji prijemne pocity, je ovsem nutne uvedomit si, ze obsah takoveto tendence neni racionalni a byt pripraven i na to, ze v urcitych situacich bude nutne uprednostnit racionalitu pred iracionalitou. Toho bude zrejme pomerne dobre schopen fetisista na chlupy, nabozensky verici clovek ovsem zda se temer nikdy (uz jen tim, ze popisuje objekt svoji iracionalni viry, jako objektivni fakt)

  🙂

 179. DarthZira

  Foxy – stokrát radši budu aseptická přecivilizovaná a superlogická Romulanka než primitivní cikánka. Já si prostě všechno přespříliš pudové a iracionální ošklivím – a už jsem taky v životě přišla na to, že příliš podléhat pudům a emocím vede jenom k průšvihům a problémům. Ať žije šedá kůra! Nelogické a emocionální věci si občas dopřeji, ale všeho s mírou, je to jak s tím alkoholem nebo drogami, nesmí se to přehánět a hlavně je velmi nutné to stále kontrolovat a svou vůlí ovládat, vědět, kdy “mám dost” a raději bych už měla přestat, prostě abych já vládla svým pudům a emocím, nikoli ony mě – je to úplně to samé jako že je sakra rozdíl, jestli se někdo občas dá trochu dobrého vína na chuť a nebo je na alkoholu závislý.

  A jinak jsi teda poněkud mimo s tím, že odstraňování chlupů je primárně věcí nějakého křesťanského či podobného puritánství, spíš je to určitou nezbytností v každé vyspělé civilizaci, kdy ty chlupy jako ochrana už nejsou potřeba, spíše jen překážejí a lepí se na ně pot, který pak zesiluje tělesný pach toho kterého člověka. A to je ten základní problém – kdo jednomu voní, ten jinému smrdí (má to cosi společného s tím, jak jsou k sobě vzájemně ti lidi coby sexuální partneři geneticky kompatibilní), a pokud má spolu vegetovat pohromadě větší množství lidí na relativně malém prostoru (a mnohdy i delší dobu, desítky minut až hodin), k čemuž ve městech dochází poměrně často (tržiště, obchody, restaurace, kanceláře, kina divadla, veřejné dopravní prostředky…), tak aby jim ze sebe nebylo navzájem ustavičně na zvracení, je nutné tu “osobitou vůni” (či pach) každého jednotlivce pokud možno co nejvíce otupit a zneutralizovat, jinak bychom totiž spolu “namačkaní ve velkoměstech” dlouhodobě žít nemohli – a na nějakých orbitálních stanicích nebo pod kupolemi na Měsíci a Marsu už vůbec ne. Proto taky ochlupení jako první začaly odstraňovat především ty národy, které vybudovaly velká města a k tomu ještě žily v teplém klimatu – Sumerové, Egypťané, Babylóňané, Indové, Řekové i Římané. Dělalo se to i v arabské a turecké kultuře, také v Číně, Japonsku a dalších východoasijských zemích, přičemž o spoustě těchto civilizací bych rozhodně neřekla, že by trpěly nějakým extra puritánstvím pokud šlo o sex. Píše se třeba zcela jasně jak v Kámasútře tak v Ovidiovi, že je fujky fuj, aby žena měla v podpaždí chloupky a páchla potem. Nějaké chlupaté nohy a ruce u žen taky ani náhodou – v některých civilizacích se teda podobné věci netolerovaly ani u mužů. U obou pohlaví byly v pořádku vlasy, obočí a řasy (byť třeba v Egyptě se holilo úplně všechno, ale obočí se malovalo a místo vlasů se nosily paruky) a u mužů zpravidla ještě (ne už ve všech kulturách) taky vousy (i ty se ale v Egyptě nosily umělé), chlupatý hrudník a břicho u mužů jak kdy a jak kde, v některých kulturách bylo něco podobného úplně nepřípustné, v jiných to bylo spíš věcí osobního vkusu nebo momentální módy, stejně tak ochlupení pohlaví – někde v lepších vrstvách společensky zcela nepřijatelné, jinde opět věcí osobního vkusu nebo momentální převládající módy.
  Takže naše civilizace se z tohoto “odchlupovacího” trendu nijak extra nevymyká, děláme v podstatě pouze to, co mnozí jiní dělali staletí a tisíciletí před námi. A ten ideál přespříliš štíhlých, někdy až nezdravě hubených, žen taky není žádný euroamerický vynález poslední doby – něco podobného bylo v některých dobách momentální módou třeba v tom již zmíněném Egyptě nebo taky na Krétě. Obávám se teda (protože se tomuto “ideálu” neblížím ani náhodou), že pokud naše civilizace neskončí nějakou katastrofou, tak se tohoto módního trendu štíhlých žen s útlými boky asi už nikdy nezbavíme, protože díky pokroku medicíny už vůbec není nutné, aby žena zvládla přirozený porod – v mnohých zemích zhruba polovina žen rodí císařskými řezy a podle některých odborníků tyto počty budou spíš narůstat než klesat (a to nemluvím vůbec o možnosti, že kromě “dětí ze zkumavky” budou časem třeba i nějaké “umělé dělohy”, kde budou embrya růst). Takže široké boky už taky nejsou žádnou nutností a navíc pokud se budeme opravdu postupně stěhovat do vesmíru, tak na palubách kosmických lodí, v habitatech na oběžných drahách různých planet nebo v umělých prostředích na Měsíci a Marsu, případně ještě někde dál (měsíce Jupitera a Saturnu), kde nebude nikdy místa tolik, aby se s ním mohlo plýtvat, bude štíhlost (jak mužů tak žen) možná dokonce nezbytným základním požadavkem. A pokud bude část lidstva delší dobu, dokonce třeba i po několik generací, žít v nižší gravitaci než je zemská, nebo ne zrovna zanedbatelnou část svého života trávit úplně ve stavu beztíže, tak bude zcela zbytečná i příliš silná kostra, takže pak základní trend nejspíš bude, aby lidé byli spíš subtilní než robustní, tedy široké hrudníky i pánve úplně “vyjdou z módy” – čehož se dost možná začne docilovat i genetickým inženýrstvím. Už teď je izolovaný gen, který je zodpovědný za vznik oněch šťastlivců, kteří můžou “denně sežrat půl prasete a tři řádky brambor k tomu” a přesto jsou pořád štíhlí, někdy dokonce vypadají, jako kdyby právě přijeli z Dachau, a ať dělají co dělají, přibrat nemůžou.
  Komu to bude vadit, ten holt bude muset zůstat na Zemi, odstěhovat se někam na venkov, tam farmařit a sexovat pouze se zemitými selkami nebo těmi cikánkami :-D, protože ženy ve kosmu se mu asi moc líbit nebudou.
  No, ona je to zas každého věc, co má nebo nemá rád, někdo vdolky, jiný holky, hlavní je, aby každý měl možnost pěstovat si své osobní záliby dle libosti.
  Ovšem fakt je, že v dnešní mladé generaci je depilování něčím úplně normálním u obou pohlaví, mnohým to připadá stejně samozřejmé, jako třeba pravidelně si čistit zuby nebo mýt vlasy. Čímž se opět od toho starého Egypta nebo Říma moc nelišíme. Bude zajímavé sledovat, jestli je to jen momentální “módní vlna”, která pomine, a nebo jde spíše o dlouhodobý trend, který zcela nepomine už nikdy – osobně si myslím, že b) je správně. Prostě chlupatost je v současné civilizaci mutace, která není sice přímo škodlivá, ale ani prospěšná, naopak spíš vzhledem ke způsobu našeho života povětšinou otravná (a bude-li se způsob života měnit ještě směrem k tomu osidlování vesmíru, tak bude mutací stále otravnější a tedy vlastně ve finále škodlivou), takže proč se jí vlastně nezbavovat?
  Až se opravdu začneme stěhovat do vesmíru, bude to asi pěkně zrychlená evoluce, málem “v přímém přenosu”. Docela ráda bych se toho dožila, protože to bude nejspíš opravdu dosti zajímavé 😉

 180. DarthZira

  Medial – no, někteří hodně silní fetišisté na cokoli jsou trochu podobní náboženským fanatikům. Pravda, rozdíl je ten, že oni si fetišismem komplikují pouze svůj osobní (nejčastěji sexuální) život, zatímco náboženští fanatici nejen, že si komplikují svůj vlastní život ve všech možných aspektech, ale ještě ho komplikují a otravují i svému okolí, zejména dětem, a mají tendence otravovat ho úplně všem 🙁
  Takže samozřejmě fetišista na chlupy je zcela neškodná bytost, je to asi jako homosexuál nebo fetišista na blond vlasy. Pokud je to muž, který je fetišista na chlupaté ženské, tak prostě toho nesbalím (stejně jako nesbalím někoho, kdo je gay nebo je zatížený na vychrtlé bloncky) a holt se s tím musím smířit, a pokud je takovouto fetišistkou žena, tak je to pro mě naopak úplně ideální situace – nehrozí totiž, že si budeme konkurovat, vlastně bych si měla přát, aby ženských fetišistek na chlupaté mužské bylo co možná nejvíc (stejně jako aby co nejvíc žen byly lesby), abych já pak měla úplně volné pole působnosti 🙂

 181. Colombo

  Prosimtě, Ziro, mícháš páté přes deváté. Mícháš jakousi praktickou výhodnost s módou a podobné věci. Dále si shrnula příklady z jedné oblasti (středomoří) do celé lidské existence… No prostě hrůza.

 182. Medial

  @Zira: Já jsem vlastně bránil lidské iracionální jednání a prožívání za podmínky, že jej jeho aktér jako iracionální chápe a nevykládá jej naopak jako racionální (ať už jde o to zabývat se fetišismem, prožívat zamilovanost nebo řekněme spirituální ohromení). Takový “racionální věřící” (pro nedostatek jiného termínu) je třeba i Slávek, který se rád nechá pohltit atmosférou křesťanské mše, přestože jasně ví, že se v ní popisují iracionální skutečnosti.

  Co je výhodné pro každého z nás je druhá věc. To jsem nicméně až tak nemyslel. Je mi ovšem jasné, že si pro sebe přeješ co nejmenší konkurenci, je to řekl bych zcela pochopitelné 🙂

 183. DarthZira

  Colombo:
  1. Prakticky výhodná je v civilizaci převážně městského (nebo dokonce velkoměstského) typu co nejmenší chlupatost úplně vždy.
  Samozřejmě momentální móda může někdy přikazovat něco, co není až tak praktické, výhodné nebo pohodlné – to je normální, že móda si s praktičností často moc hlavu neláme. Proto někdy byly chlupy na některých místech těla zcela O.K. a jindy (třeba v té samé civilizaci, jen o něco dříve nebo později) už ne, přičemž se to v průběhu staletí změnilo třeba i několikrát tam a zpátky (viz třeba vousy u Římanů).
  2. Ovšem v civilizaci, kde část lidí bude žít většinu života nebo dokonce život celý (ba třeba i po generace) v umělých habitatech na oběžné dráze nebo jinde ve sluneční soustavě na místech, kde by se normálně žít vůbec nedalo (Měsíc, Mars…), případně pod mořskou hladinou – tedy vždy jde o to, že tam budou lidi poměrně dost “nahňahňaní” na relativně malém prostoru – by z mnoha důvodů chlupatost (stejně jako robustní postava) byla spíše kontraproduktivní a nějakou echt nepraktickou módu si v podobných místech z mnoha důvodů nebudou moci dovolit, takže se dá předpokládat, že tyto populace se chlupů nejspíš úplně zbaví – možná i za pomoci genetických manipulací.
  3. Indie, Japonsko nebo Čína je součástí Středomoří? Od kdy, prosím??? 😉
  4. Civilizace, kde naprostá většina lidí žije převážně v menších komunitách na venkově a ještě spíše v chladnějším podnebí, moc depilovat nemusejí, jelikož tam ten specifický tělesný pach každého jednotlivce zas až tolik nevadí – což se týkalo třeba pohanských Germánů, Slovanů a Vikingů a pochopitelně po pádu Říma vlastně Evropy jako celku a (po jejím objevení) také Ameriky, případně bílé populace v Africe, Austrálii a Oceánii, a to až do nějaké té druhé poloviny 19. století – ještě před 2. světovou válkou naprostá většina bělošského obyvatelstva žila na venkově nebo v malých městech (řádově nějakých 20-30 tisíc maximálně).
  5. Nemuseli samozřejmě nijak “divoce depilovat” ani Indiáni, Eskymáci, afričtí a australští nebo polynéští domorodci, protože za prvé spousta z těchto kmenů je od přírody taky spíše “holá” (výrazné tělesné ochlupení je vlastní v podstatě jen bílé rase, zvláště pak tomu severštějšímu typu) a za druhé (s výjimkou některých jihoamerických Indiánů) v těchto kulturách lidé žili v poměrně malých skupinkách, nikoli namačkaní po stovkách a tisících na jednom relativně malém místě (jako dnes žijeme my). Přesto i některé z těchto kultur nepovažovaly chlupy za nic extra žádoucího – např. o severoamerických Indiánech je známo, že si vytrhávali i vousy, pokud jim náhodou nějaké rostly.

  Prostě zkus se smířit s tím, že tělesné ochlupení u lidí je v podstatě zbytečný a otravný rudiment (a na rozdíl od podobně otravných osmiček zubů nebo slepého střeva jsou jím postiženi jenom někteří), kvalitu života sice nijak zásadně nesnižuje, takže není mutací zrovna negativní, ale těžko to považovat za mutaci pozitivní.
  Navíc – proč vlastně má výrazné ochlupení pouze bílá rasa? Podle mého jenom proto, že se jako jediná musela potýkat s dobou ledovou. Kdyby lidem to ochlupení k něčemu jinému a opravdu užitečnému bylo, určitě by u černé a asijské rasy v průběhu evoluce samovolně nezmizelo.
  A stejně si myslím, že v podstatě pouze bílá rasa měla šanci se s těmi neandrtálci aspoň trošku smísit a tedy to může být částečně i dědictví po nich.

 184. DarthZira

  Medial – “racionální věřící” je nádherný terminus technicus 🙂

  Je to možná v podstatě to samé, co já rozumím pojmem “Romulan” – prostě osoba, která někdy sice taky podlehne něčemu iracionálnímu a nesnaží se vše emocionální a iracionální ze svého života kategoricky vymýtit, ale za prvé si uvědomuje, že je to iracionální, a za druhé si vždy dává pozor, aby tomu nepodlehla příliš, aby ji to nezačalo ovládat. Prostě občas si dovolí tu šedou kůru vypnout (ono jako relax je to dobré a možná i občas nutné), ale nikdy ne na dlouho a hlavně se vždycky předem rozhodne, že zrovna teď “dá šedým buňkám dovolenou” a bude si užívat emoce, a taky se rozmyslí, na jak dlouho jim tu dovolenou vlastně dá a za jakých okolností si vůbec může dovolit tento druh relaxace.
  Nechat se pohltit silnými emocionálními zážitky není vůbec špatné, ale člověk musí prostě jak u toho pití vědět, kdy je třeba říct “stop” 😉

 185. Foxy

  Darth Zira: “A stejně si myslím, že v podstatě pouze bílá rasa měla šanci se s těmi neandrtálci aspoň trošku smísit a tedy to může být částečně i dědictví po nich”…
  Tak vidíš – a já jsem jeden z nich 🙂
  To, co je lidstvu třeba je rozmanitost. Jsou tací, co svou niku nalezli v hi-tech městském prostředí a svůj pohled mají upřen do dálav kosmických – a jsou tací, co s potěšením uvítají koupel v ledové vodě a nejlépe se cítí v botách horošlapkách a s batohem na zádech v krajinách podobných té islandské.
  Je to tak správně; ať se stane s naší milou zeměkoulí cokoliv, bude tu aspoň nějaká šance, že lidstvo v té či oné formě přežije.

  Jsem rád, že Tě mé provokativní lehké letní pojednání o holkách a chlupaticích zaujalo. 🙂
  Hezký příjemný večer!

 186. Colombo

  DarthZira:
  1. Pořád mluvíš o nějaké “praktické výhodnosti”, přičemž všechno co si vyjmenovala se můžu dozvědět tak na nejvýš v nějakém kosmetickém salónu, kde ti hned nabídnou depilaci.

  2. Já ti říkám znovu, chlupatost (pokud se nebavíme o vlkodlacích) představuje naprosto nezajímavou položku. Ani v nahňancané populaci nepředstaví žádnou pořádnou nevýhodu.

  3. Indie, to myslíš tu zemi, odkud pochází nejvíce prípadů vlkodlačího syndromu nebo syndromu chlupatých uší? Mimo to, kterou “indii” máš na mysli? Protože to je asi to samé, jako říct “Evropa” a myslet tím od portugalska po rusko.

  Číňani, pokud vím, mají velmi málo přirozeného ochlupení. A pokud jde o Japonce, tam se trend změnil v poslední době (a to velmi výrazně)
  http://www.makemymood.com/wp-content/uploads/2009/10/japan-then-and-now.jpg

  4. A zase jsme u “specifického tělesného pachu”. Jakmile se člověk myje a má čisté obleční, tenhle pseudoargument mizí. Jakmile se nemyješ a máš jen jeden kus hadru do kterého se oblékáš, tak je jedno, jestli si ET nebo Yetti, budeš smrdět.

  5. Populace indiánů prodělala velmi výrazný pokles ješté před tím, než tam evropané stihli přijet a zdokumentovat jejich populaci (to se prakticky stalo v střední americe, nikoliv v severní).

  Prostě se smiř s tím, že tvoje argumenty neplatí a dost možná se snažíš racionalizovat svůj osobní postoj (a nepřipouštíš si, že by to mohla být pouze emotivní pocitová záležitost).

  Uznávám, že když máš ráda med, tak tam ta depilace výrazně pomáhá.

  Ale pořád mám pocit, že je zde vytvořený konflikt mezi:
  ochlupení — špinavý vesničan
  depilovaný — čistotný měšťan

  Přitom by měla být spíše:
  ochlupení — vzhledem k tomu, že je tlak aby se depilovalo, znamená to “nepečuje o sebe”
  depilovaný — pečuje o sebe, je ochoten investovat do sebe čas (aby dodržel společenskou módu yadayada)

 187. protestant

  slavek (29.11. 2013 | 14:30) napsal:
  A ne, babička věřící není, protože nevěří v Boha. Sama se řadí do tábora něcistů. Věří že nad námi něco je. Ateistka také není.

  protestant:

  …věřící není….. věří …. 🙂

 188. dogbert

  Racionalita je nedostižný ideál, systém nástrojů, který dává našemu mozku zpětnou vazbu. Pokud někdo své myšlení považuje za racionální, tak netuší, že ve skutečnosti pouze racionalizuje, a podléhá svým pudům desetkrát tolik.

  Preference holé kůže je pravděpodobně mnohem silnější atavismus, než chlupatost. Asi bude starší než lidé, i u opic mají obnažené části těla jistý erotický význam. U lidí se chlupatost zvyšuje s věkem. Menší porost a neporušená holá kůže bez vrásek a parazitů znamemenal mládí a plnou reprodukční sílu. Selekce genů preferujících holý povrch byla u mužů přirozená, a pravděpodobně asi působili i u žen (bradavky mají taky obě pohlaví). Ovšem s menší silou, mladý, silný koloušek se mohl evolučně vyplatit, ale i zralý, zkušený válečník mohl znamenat reprodukční výhru (což už naopak neplatilo).

  S příchodem civilizace tenhle atavismus mohl hypertrofovat do dnešní podoby, a skrývat se pod údajnou civilizovaností.

 189. DarthZira

  Podívej, Colombo, možná jsou to jen moje pocity, ale prostě za prvé poloopice jsou hodně chlupaté, pravé opice o něco méně, lidoopi mají tu srst už velmi řídkou a někde jim úplně chybí, takže mi přijde vcelku evolučně logické, aby lidé byli nechlupatí. A za druhé jsi mi zatím pořád nevysvětlit, proč podle Tebe teda kromě bělochů u zbytku lidstva to ochlupení skoro vymizelo. Nějaký evoluční důvod to snad musí mít, ne?

  Indií jsem myslela především staroindickou kulturu, ale i tu středověkou moghulskou civilizaci (tu, která právě stvořila Kámasútru), která tam byla před příchodem Angličanů.
  Že tam mají nejvíc vlkodlačího syndromu jsem netušila, to je zajímavé. Vyskytuje se častěji u árijského obyvatelstva nebo spíš u Drávidů, Tamilů apod.?

  No, Číňané a Japonci jsou od přírody málo chlupatí, ale stejně se už ve starověku depilovali a udrželi si to po celou dobu své kultury až dodnes.
  Rozdíl je pouze v těch vousech – dřív byly v Japonsku v módě, dneska už moc nejsou (ale jak vidno, na chlupaté hrudi si Japonci nepotrpěli nikdy). Ale v Evropě v 19. století taky muž od jistého věku bez kníru, licousů, někdy i bradky nebo plnovousu, byl málem společensky znemožněný, zatímco dnes je vousatých mužů velmi málo. Ale to je jak u těch Řeků a Římanů – tam se taky jednou vousy nosily a jindy zase ne.

  Samozřejmě, že mýt se a měnit si oblečení je úplný základ, ale pokud jsou venku čtyřicítky a jsi uvězněný v Práglu, kde kvůli všudypřítomnému betonu, sklu a asfaltu vedro sálá odevšad, tak můžeš během dne vylízt třeba i z té plně klimatizované kanceláře a než dojdeš na oběd a zpátky, jsi kolikrát zpocený jako myš. Natož pak když musíš sednout do tramvaje a odněkud někam kvůli něčemu dojet. A když jdeš domů z práce v tom úplně největším hicu (mezi 17 a 18 hodinou většina končí a zrovna v tu dobu je na ulicích úplně na zdechnutí, snesitelně začíná být až po západu slunce), tak zas to samý, zpotíš se během pár minut – zvláště v narvané tramvaji, kde je kolikrát málem jak v sauně (mnohokrát ofiko naměřeno přes 50°C). A vážně nevím, jak moc lidí s sebou nosí do práce každý den několikero oblečení na převlečení a hlavně kolik procent lidí má čas se několikrát za den sprchovat a převlíkat.
  Pokud máš v podpaždí chlupy, tak je ti antiperspirant dost na nic, protože místo na kůži (kde by měl svou funkci) ulpí na chlupech, kde je vcelku na draka. A pokud má muž na hrudníku to ochlupení opravdu výraznější (ne nějaké tři chlupy dvěma řadama), tak si od nějakého takového, který ho nejdřív měl a pak se začal depilovat, nech popovídat, jaký on sám vnímá rozdíl v tom, jak se v létě potil předtím a jak se potí teď.

  A opravdu pořád nechápu, nač je vůbec to ochlupení lidem dobré, když někteří ho nemají buď vůbec a nebo takové, že to za řeč nestojí. Prostě je to asi nějaká divná mutace, ne sice škodlivá, tedy ne evoluční nevýhoda, ale ani k ničemu užitečná – a pokud časem vymizí ať už samovolně nebo se tomu nějakými manipulacemi s geny pomůže, tak to imho žádná škoda nebude 😀 Je to asi jako kdyby časem z nějakého důvodu úplně vymizely třeba jasně zelené oči a zůstaly jenom modrozelené a šedozelené.
  Možná by někomu mohlo být líto, že jsou lidí méně “pestří”, ale k tomu asi stejně časem dojde, až se začnou více mísit rasy, dost možná za pár století od sebe na první pohled obyvatele Austrálie, Japonska, Jižní Ameriky, Evropy a Afriky rozeznáme stejně málo jako dneska od sebe pouze vizuálně (tedy bez toho, že by promluvil) rozeznáme Holanďana, Francouze, Čecha, Němce a Rusa.

  Takže je to nejspíš o tom, že kdo se depiluje, ten není pohodlný, zatímco kdo se nedepiluje, ten pohodlný je 😉 A holt omlouvat své nectnosti zaklínadlem “přirozenosti” je dost časté, obvyklé – a hlavně děsně staré 🙂

 190. DarthZira

  Btw, Colombo, za ten odkaz moc díky, ti japonští kluci jsou fakt k sežrání 🙂 🙂

 191. dogbert

  Předpokládat že chlupatost je archaický rys je v podstatě jen spekulace (zvlášť, pokud ji budeme vztahovat na neandertálce). V historii lidského rodu se mohla objevovat, a zase mizet, mnohokrát po sobě (aspoň podle Dawkinse).

  Nemusela mít praktický význam (na severu je spíše na obtíž, zpocený člověk snáze prochladne, a nejchlupatější nejsou nordici, ale mediterránci), ale mohlo jít o produkt čistě sexuálního výběru.

  Anebo naopak, je to třeba jen náhoda, která získala svou přitažlivost díky zvyku. Muži jsou chlupatější, a tak si ženy spojili chlupatost – mužnost, podobně jako třeba kančí kly v nose nebo nový Mercedes. Ale ani náhodou tenhle zvyk? nedosahuje stability atavismu nahého těla

 192. Medial

  @DarthZira (29.11. 2013 | 20:58)
  Jo tak této reakci už rozumím lépe, než té předchozí, a navíc s ní naprosto souhlasím 🙂

  Je velmi výhodné rozumět svým vlastním iracionalitám a adekvátně se na jejich efekt připravit. Biasy jsou často pouhým výsledkem působení hormonů. V kontextu finančních trhů (mě vlastním) testosteron defacto způsobuje vznik cenových bublin, zatímco kortizol panické výprodeje a runy na banky, když tyto bubliny prasknou. Máme-li se v budoucnu vyhnout finančním krizím, bude nutné celou finanční architekturu a infrastrukturu přizpůsobit těmto dvou hormonům nebo dát víc příležitostí ženám, které nejsou chlupaté 🙂

 193. DarthZira

  Dogbert – to s tím, že stárnutím ochlupení narůstá, je zajímavé.
  Otázkou je, zdali je ta preference holosti opravdu starší než lidská civilizace.
  Je to něco podobného jako jsem někde četla teorii, proč se velkému procentu mužů líbí blondýnky – prý před vynálezem odbarvování světlé vlasy měly pouze ženy “nabité” estrogenem, protože i u žen přirozeně světlých s věkem (a úbytkem estrogenu) vlasy pokud nešediví, tak tmavnou. Takže zářivě žluté vlasy dávaly muži záruku, že se jedná o opravdu mladý a plodný kousek.
  Ale co je na tom pravdy těžko říct…

 194. DarthZira

  Medial – zajímavá představa, že by se při přijímání na posty burzovních makléřů museli všichni muži svléknout a kdo by byl chlupatý, toho by nepřijali 😀
  Ale ony ty korelace rozhodně nejsou tak jednoduché – je to jako z faktu, že nadbytek testosteronu způsobuje plešatění, zkratkovitě usuzovat, že plešouni jsou v posteli nějací úžasní nadsamci podávající neuvěřitelné výkony. Pokud někdo má geneticky daný sklon k plešatění, tak samozřejmě by mu podávání ženských hormonů to padání vlasů zastavilo, ale to pochopitelně neznamená, že za prvé má toho testosteronu víc než nějaký jiný muž, který v genech k plešatění sklony nemá, a za druhé i pokud toho testosteronu náhodou má nadprůměrně, tak to taky automaticky neznamená, že je v té posteli lepší. Je to jako s mozkem – to, že má někdo mozek abnormálně velký, ba dokonce i abnormálně hodně zvrásněný, ještě vůbec neznamená, že to musí být génius s IQ 160 😉

 195. Medial

  @Zira: Zase tak jednoduché to není, to je jasné. Nutnost chápat vlastní iracionalitu v širším měřítku a přizpůsobovat jí i fungování některých institucí (tedy alespoň těch finančních trhů) ale zůstává. Ne ovšem prostřednictvím selekce makléřů, spíš požadavkem na rozšíření jejich zodpovědnosti. Má-li někdo příležitost prostřednictvím svého optimism biasu katalyzovat tržní deformace, neměl by mít možnost se vypařit s velkými příjmy za situace, kdy se jeho jednání negativně odrazí. Takovéto opatření by toho člověka nepochybně udržovalo v rámci racionálních mezí a jeho potenciální bias chladilo.

  Mám jeden osobní dotaz. Jak jsi na tom Ty osobně s holením?

 196. DarthZira

  Medial – no, vyšší hmotná odpovědnost by byla potřeba nejen u makléřů, to samé u managerů nebo politiků, o tom žádná.

  Pokud jde o osobní dotazy, proč se ptáš? 😉
  Ačkoli fakt je, že jsem už psala něco na téma, jak mě štvou chlupy v odtoku – byť se nejednalo pouze, ba ani především, o chlupy moje 🙂
  Ovšem samozřejmě s chlupatým podpaždím nebo nohama bych mezi lidi nešla. Holit se teda ale naštěstí moc nemusím, neandrtálské geny asi nemám 😀

 197. Colombo

  Podívej, Colombo, možná jsou to jen moje pocity, ale prostě za prvé poloopice jsou hodně chlupaté, pravé opice o něco méně, lidoopi mají tu srst už velmi řídkou a někde jim úplně chybí,
  To je hodně odvážné tvrzení. Kde si ho vzala?

  SA: Humans evolved in Africa, along with a lot of primates that are covered with fur. Why did humans lose most of theirs?

  NS: We don¿t know. There¿s a lot of variation in how much of the body is covered with fur in various primate groups. Some are incredibly hairy, and some have considerably less fur on the face and the chest and so on. Primates tend to rely on facial expressions for social communication, and of course the better you can see the face, perhaps the better that social communication works. That doesn¿t mean you have to get rid of the hair to see the face. That just happens to be what happened in apes. But that could be one of the reasons why we don¿t have hair on our faces.
  http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=what-is-the-difference-be

  takže mi přijde vcelku evolučně logické, aby lidé byli nechlupatí.
  Chybný logický předpoklad. Zároveň postavený na chybných informacích. Nehledě na to, že zaměňuješ pár chlupů, srst a naprostou nechlupatost.

  A za druhé jsi mi zatím pořád nevysvětlit, proč podle Tebe teda kromě bělochů u zbytku lidstva to ochlupení skoro vymizelo. Nějaký evoluční důvod to snad musí mít, ne?”

  A to je právě ten vtip, ne, nemusí. Máš tu evoluční výhody (ty mají větší šanci se fixovat v populaci), evoluční nevýhody (mají menší šanci se fixovat v populaci) a neutrální znaky. Spousta znaků, které dávají nějakou zanedbatelnou výhodu nebo nevýhodu se v podstatě chovají jako neutrální znaky a spousta evolučních nevýhod se často fixuje v malé populaci (díky genetickému driftu).
  Sama si poukazovala na to, že pouze městské obyvatelstvo považuje nechlupatost za nějakou výhodu. Což je z hlediska evoluce naprosto nepodstatná věc.
  Nehledě na to, že naše tělo je z podstatné části pokryto velmi jemnými světlými chloupky, které vyvolávají dojem, že tělo není ochlupené.

  (například na jistých detailních záběrech nahých ženských zadečků na jistých nejmenovaných stránkách to jde velmi pěkně vidět, ehm… ale ne ty naolejované)

  A to, že u bělochů (kavkazšký typ, tam patří i indové a ti jsou taky pěkně chlupatí; depilace mohla u vyšších kast sloužit právě jako jeden ze způsobů …. teď mi to slovo vypadlo…odlišení, tak) by mohla být jen zafixovaná neutrální vlastnost. (pominu, že to, jestli je vlastnost výhodná, nevýhodná nebo neutrální se v průběhu času může dramaticky měnit)

 198. Colombo

  . A vážně nevím, jak moc lidí s sebou nosí do práce každý den několikero oblečení na převlečení a hlavně kolik procent lidí má čas se několikrát za den sprchovat a převlíkat.

  Takže to, že někomu tím potem nasákne oblečení problém nevidíš, ale že i nějaké zanedbatelné procento nasákne do chlupů je podle tebe vrchol nechutnosti a nečistoty?

  Pokud máš v podpaždí chlupy, tak je ti antiperspirant dost na nic, protože místo na kůži (kde by měl svou funkci) ulpí na chlupech, kde je vcelku na draka.

  Já nejsem medvěd nebo pes. Jsem jen člověk. Těch chlupů tam tolik, aby se na kůži nic nedostalo, není. Nehledě na to, že sem nedávno četl, že chlupy na těchto třecích místech můžou mít, zejména když se člověk spotí, dost významnou funkci. Neslepují se ti tyhle třecí plochy a chlupy vytváří mezeru, takže se ti nehodírá holá spocená kůže.

  A opravdu pořád nechápu, nač je vůbec to ochlupení lidem dobré, když někteří ho nemají buď vůbec a nebo takové, že to za řeč nestojí.
  Znovu zopakuji, že ochlupení můze být naprosto k ničemu. I když vlasy jsou důležité.

  ¨Btw, Colombo, za ten odkaz moc díky, ti japonští kluci jsou fakt k sežrání 🙂 🙂
  A kteří? Ne, nechci to vědět. Tenhle způsob proměny chlapů se mi zdá poněkud nevhodý. Zejména v asii, kde například Korejci mají největší spotřebu krémů na obličej a šminek. Nebo v Singapuru atp., kde zas přešití chlapi běžně vyhrávají ženské soutěže krásy.

 199. Colombo

  Pokud jde o osobní dotazy, proč se ptáš?
  A když jsme u těch osobních dotazů, co ten med?:)

 200. Colombo

  Zira: Přece mě něco napadá, ale to je kvůli vyholování dole, případně nahoře a ne kvůli obyčejným chlupům: vši atp. Paraziti, kteří se můžou schovat ve velkém ochlupení. Proto se třeba vyholovalo. Egypťané měli jen paruky (protože jejich “šampóny” byly značně toxické).

  To by mohl být důvod, proč jsme ztratili srst. Ale zase to nic nehovoří o běžném ochlupení.

 201. DarthZira

  C: Takže to, že někomu tím potem nasákne oblečení problém nevidíš, ale že i nějaké zanedbatelné procento nasákne do chlupů je podle tebe vrchol nechutnosti a nečistoty?

  DZ: Zkus si čichnout k něčímu zpocenému chlupatému podpaždí a k jeho propocenému tričku – schválně, z čeho bude ten jeho pach cítit víc?
  Navíc dneska už existují všelijaké antibakterální úpravy látek a kdovícoještě, které téměř úplně zabraňují tomu, aby ta propocená látka byla cítit.

  C: Já nejsem medvěd nebo pes. Jsem jen člověk. Těch chlupů tam tolik, aby se na kůži nic nedostalo, není.

  DZ: No, tak to můžeš sám na sobě vyzkoušet, cvičně se namatli v podpaždí nějakou Rexonou nebo něčím podobným a uvidíš, kde toho většina skončí.

  C: Nehledě na to, že sem nedávno četl, že chlupy na těchto třecích místech můžou mít, zejména když se člověk spotí, dost významnou funkci. Neslepují se ti tyhle třecí plochy a chlupy vytváří mezeru, takže se ti nehodírá holá spocená kůže.

  DZ: S touto logikou by lidé museli mít silně chlupatá stehna na vnitřní straně, aby když se zpotí, tak se jim netřela o sebe holá kůže a nevznikaly odřeniny a opruzeniny.
  Navíc vyholené podpaždí je možné si ošetřovat různými zásypy a parfémovanými pudry, které slepování holé kůže a následnému vzniku opruzenin taky docela účinně brání, vlastně tomu brání i ty antiperspiranty a kuličkové nebo tuhé deodoranty, které vlastně fungují taky jako pudry – a antiperspiranty navíc i zabraňují tomu, aby se vůbec v těchto místech člověk potil 😉

  C: …kde například Korejci mají největší spotřebu krémů na obličej a šminek.

  DZ: No, ono je to dáno tím, že ideálem krásy v Asii, a především v Koreji a Japonsku, je co nejvíc bílá pleť, až nepřirozeně bledá, takže všemožné bělící krémy na sebe dneska matlají jak ženský tak i chlapi. Ale asi se to musí používat celá léta, ay to mělo nějaký efekt, mně kamarád, co byl služebně v Koreji, takový krém dovezl, a ani po měsíci denního používání jsem jako upírka čerstvě vstalá z rakve teda nevypadala.
  Možná to moc nepomáhá ani při dlouhodobém používání, tak proto na sebe matlají ještě i světlé mejkapy.
  Mimochodem – líčili se ve starověku vcelku běžně muži na Krétě i v Egyptě, oči si nějak zvýrazňovali i muži v dalších středomořských civilizacích, a stejně tak se poměrně často pudrovali a líčili i barokní a rokokoví kavalíři, což není až tak dávno – takže vo co go? 🙂

  C: Nebo v Singapuru atp., kde zas přešití chlapi běžně vyhrávají ženské soutěže krásy.

  DZ: No, to není nic nového pod sluncem, nedílnou součástí tradic východoasijských kultur bylo mimo jiné i to, že muži na divadle vystupovali místo žen – a rozdíl prakticky nebyl poznat, někteří z těchto herců byli i milenci (milenkami?) mužů z vyšších vrstev – k bližšímu náhledu do těchto tradic, o kterých u nás v Evropě neslyšíme moc rádi (hlavně donedávna to bylo zatracené tabu) doporučuji třeba filmy “Gohato – tabu samurajů” nebo “Sbohem, má konkubíno”.
  Navíc moderní asijská popkultura je v podstatě androgynní a bisexuální – se podívej na libovolné anime, jak tam ty postavy vypadají, to samé současná asijská mládežnická móda, a radši tu nebudu příliš do podrobna rozpitvávat yaoi…

  C: A když jsme u těch osobních dotazů, co ten med?:)

  Co má být s tím medem? Dát si ho občas samozřejmě dám, někdy i samotný, ale jestli se ptáš na to, jestli mě baví nějaké sexuální hrátky s medem, tak můžu říct, že med k tomuto účelu moc vhodný není – vážně je příliš lepkavý a blbě se i z úplně holé kůže dostává. Taková šlehačka, vaječný koňak, griotka nebo třeba Bailys, to je jiná! 😉

 202. Medial

  DZ: Děkuji za odpověď, nějak si to ale stále nedokážu představit. Pošli prosím své foto na illusiv@seznam.cz (stačí samozřejmě civilní, ale není nutné).

  Proč se ptám? Především abych odlehčil napjatou atmosféru, která v této debatě o chlupech vznikla. Někdy je dobré přijít s novým pohledem na věc a přitom se držet původně nastaveného tématu. Vzniká tak příležitost k novým inspiracím a zvyšuje se potenciál pro další argumentační rozvoj 🙂

 203. DarthZira

  Medial – sorry, nemám žádné své nahé foto a i kdybych měla, tak takové fotky zásadně neznámým lidem neposílám. Jestli mě chceš vidět, tak leda naživo ve čtvrtek na tom srazu v hospodě Na Břežance 😉 Ale tam teda budu oblečená a striptýz rozhodně dělat nemíním 🙂

 204. Sam

  >>>K pochopení katolického pohledu na výchovu dětí doporučuji toto svěží dílko:
  Mravní výchova dítěte v předškolním věku.
  Napsal: Ladislav Simajchl
  http://www.fatym.com/taf/knihy/spolecne.htm#3<<&lt;
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<
  Docela dobrý. Možná se vám bude líbit i podobný text ze starší knihy o výchově dětí. Tahleta kniha byla napsána roku 1941. https://plus.google.com/photos/110832083692682617494/albums/5920889166281388705
  Tahleta kniha prošla katolickou cenzurou, takže se nejedná o dílo nějakého divného, praštěného, či ujetého autora.

 205. Sam

  >>>Ten web http://www.cirgym.wbs.cz/ mi přijde dost pošahaný sám o sobě. Jak si čtu texty toho člověka, mám pocit, že by se projevoval pošahaně i kdyby nebyl dotčen církevním školstvím.<<>>>>>>>>>>>
  Církevní školy jsou mi nějak tak lhostejné, svoje děti bych na ně nedal, ale nějak tak respektuji svobodu každého nechat vzdělávat děti podle své představy.
  <<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>
  V čím se musí kritici existence těchto škol vypořádat je jejich relativní kvalita v českých poměrech. Minimálně v případě církevních gymnázií. Nejde jen o státní maturity http://www.lidovky.cz/nenapadny-vitez-statnich-maturit-cirkevni-skoly-fbt-/zpravy-domov.aspx?c=A110625_145323_ln_domov_bet , ale obecně o dobré výsledky při přijímání na VŠ a uplatnění tam. naší zemi.
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  Ale jo, to se musí nechat. Na svým gymnáziu jsem získal docela slušné vzdělání (ANJ, ZEM, FYZ, MAT…). Snad jen ta sexuální výchova byla nedostatečná.
  Jinak křesťani jsou opravdu docela slušní a spořádaní lidé. Ale věří poměrně kuriózním věcem, které nedávají smysl a v jedné domácnosti s nimi nikdy žít nechci.
  Pokud to není jasné, tak moji rodiče nejsou křesťané a asi nikdy nebudou. Neprovozují žádné náboženské činnosti.

 206. Sam

  ————Ten web http://www.cirgym.wbs.cz/ mi přijde dost pošahaný sám o sobě. Jak si čtu texty toho člověka, mám pocit, že by se projevoval pošahaně i kdyby nebyl dotčen církevním školstvím.——————
  Děkuji za váš názor… Možná jsem opravdu divnej člověk… A to hlavně tím, že dost málo kopíruju různé názory od lidí. Normální člověk by na mém místě asi do značné míry převzal křesťanství od spolužáků, kterými jsem byl obklopen…
  Jenomže ti spolužáci si s sebou nesli jakési dědictví ze socialismu, to jest o své víře mluvili velmi málo. Věděl jsem, že asi chodí do kostela, ale co to pro ně znamená a jaký mají vztah s bohem, nebo tak něco, jsem z úst spolužáků skoro nikdy neslyšel. Tušil jsem, že by asi bylo hezké, kdybych taky začal chodit do kostela, ale čekal jsem, až se dozvím nějaký DŮVOD, ano DŮVOD. A to se nikdy nestalo. Taky jsem už v té době věděl, že na světě existuje velký počet různých náboženství, jejichž stoupenci si navzájem dávají po držce… (Ale jo, znám tzv. Ekumenický dialog, ale to je takový vynález poslední doby. Existuje jenom krátce vzhledem k dějinám církve.)
  ————————————–
  Církevní školy jsou mi nějak tak lhostejné, svoje děti bych na ně nedal, ale nějak tak respektuji svobodu každého nechat vzdělávat děti podle své představy.
  —————————————–
  No dobře, ale ať dává svý děti na církevní gymnázium jenom takový rodič, který se v daném náboženství poměrně dobře vyzná. Jinak bude nemile překvapen.

  ——————————————-
  V čím se musí kritici existence těchto škol vypořádat je jejich relativní kvalita v českých poměrech. Minimálně v případě církevních gymnázií. Nejde jen o státní maturity http://www.lidovky.cz/nenapadny-vitez-statnich-maturit-cirkevni-skoly-fbt-/zpravy-domov.aspx?c=A110625_145323_ln_domov_bet , ale obecně o dobré výsledky při přijímání na VŠ a uplatnění tam. naší zemi.
  ——————————————
  Ale jo, to se musí nechat. Na svým gymnáziu jsem získal docela slušné vzdělání (ANJ, ZEM, FYZ, MAT…). Snad jen ta sexuální výchova byla nedostatečná.
  Jinak křesťani jsou opravdu docela slušní a spořádaní lidé. Ale věří poměrně kuriózním věcem, které nedávají smysl a v jedné domácnosti s nimi nikdy žít nechci.
  Pokud to není jasné, tak moji rodiče nejsou křesťané a asi nikdy nebudou. Neprovozují žádné náboženské činnosti.

 207. Petr TomekPetr Tomek

  Předevšim upozorňuji na to, že kvalita cirkevních gymnazií je iluze, protože parametr “církevní” nevykazuje přímou korelaci s kvalitou vzdělání. Ta interpretace je chybná. Průzkum ve skutečnosti říká, že některá cirkevní gymnázia jsou dobrá.

 208. Sam

  Hele… Oni ti křesťané jsou asi fakt o něco slušnější, než ateisti. Ale už je nechci nikdy moc vidět, pokřtít se asi nikdy nenechám a holku si mezi nimi hledat nebudu.
  Co jsem tak slyšel, tak docela dobré je prý tohleto sekulární gymnázium na ulici Arabské v Praze. Ale blíže ho neznám. http://cs.wikipedia.org/wiki/Gymn%C3%A1zium_Arabsk%C3%A1

 209. Sam

  —————————A pokud jde o základní školství, tam bych církevní školy povolila pouze v případě, že je v místě dostatek sekulárních škol, kam rodiče mohou dát děti – prostě ve větších městech pokud je k základní škole na každém rohu na výběr ještě pár církevních, tak v zásadě nic proti, protože tam budou dávat děcka v podstatě jen ortodoxně věřící, kteří stejně náboženskou propagandou dětem pletou hlavy od miminek, ale jde o to, aby děti a z nevěřících nebo velmi vlažně nábožensky založených rodin nebyly nuceny dávat děcka na církevní školu jenom proto, že v okolí žádná jiná není, takže třeba někde na vesnici bych církevní školu povolila jenom pokud by tam kromě ní byla i normální základka.————————-
  Jo, docela by mě zajímalo, co by se stalo, kdybych se dostal na církevní ZŠ. Nejspíš by došlo k situaci, že by se ve škole říkalo něco jiného, než doma. Asi bych pak pootáčel všecky kříže vzhůru nohama a nechal se vyloučit ze školy. Nebo kdo ví… Jednou mě pro nezájem vyloučili ze sboru lidových tanců a umění, hehehe. Tak jsem to chtěl.

  Chodil jsem na sekulární ZŠ. Matka mi nabídla, jestli tam nechci chodit do náboženství. Ale nedokázala vymyslet žádný důvod. Řekl jsem NE. O křesťantví jsem tehdy nic moc nevěděl, ale každopádně jsem nechtěl zůstávat ve škole ani o chvíli déle. Nestál jsem o žádný další školní předmět.

 210. Sam

  —————————————Navíc studovat na gymnáziu není žádné základní lidské právo – naopak si myslím, že intelektuálně průměrné nebo dokonce lehce podprůměrné děti tam nemají co dělat, ty by se měly radši vyučit nějakému řemeslu, protože sehnat dneska dobrého truhláře, pokrývače, obkladače, natěrače, instalatéra, tesaře… je skoro nemožné a těch pár, co jsou, vydělávají podstatně víc než nějaká kancelářská krysa, co jenom něco klepe do počítače nebo přenáší papíry zleva doprava.—————————————
  Jo, ale na odborném učilišti je bohužel dnes dosti mizerné složení žáků. Samí ožralci, feťáci a kdovíjaká verbež. Dal bych své děti na průmyslovku, nebo na podobnou SŠ.

 211. Sam

  Divný článek z katolického týdeníku… http://i.nahraj.to/f/BOC.JPG
  http://oi57.tinypic.com/ixdny9.jpg
  Takže v katolíci si myslí, že nevěřící dítě z nevěřící rodiny může jít na katolickou základní školu do první třídy… Jak si to asi představují? Jak to asi může dopadnout jinak, než blbě? Jak asi sedmileté děti budou snášet, když se doma bude říkat něco jiného, než ve škole?

 212. Sam

  http://i.nahraj.to/f/BOC.JPG
  Cituji z článku: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  Pokud ale rodiče, kteří sami ve víře vychováni nebyli, chtějí dítěti nabídnout to, co sami nezažili, byla by chyba jim nevyhovět. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  Ach jo, hoši, to je velmi blbý nápad. Inu, katolíci se v ČR chovají jako zoufalý majitel videopůjčovny v roce cca 2008, který vidí, že o jeho VHS kazety už má zájem jenom hrstka důchodců a nové zánazníky už nezíská… Viz také
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Pane-Duko-nectete-Restituce-nepotrebujeme-Vyhnali-jsme-lidi-z-kostelu-kvuli-sexu-rika-verici-psycholog-Klimes-301090

 213. Pingback: 13 nejčtenějších článků o ateismu všech dob | Občanské sdružení ateistů České republiky

 214. Sam

  Ahoj. Možná nosím dříví do lesa. Ale našel jsem “Osnovy k výuce náboženské výchovy
  římskokatolické církve v 1. – 9. ročníku základní školy”. Tak se můžete podívat, co se učí děti na základních školách. http://katechet.cirkev.cz/res/data/075/008324.pdf
  Moje sestra tím prošla, já ne. Nyní se u 22 leté sestry vyskytuje určité blátivé myšlení. Je ochotná věřít různým divným věcem, jako je akupunktura, homeopatie, numerologie… Na druhou stranu z ní nějaká katolička není, do kostela nechodí a na křest se nechystá.
  Nejsem si tedy jistý, jak se na ní výuka náboženství podepsala. Dost možná by měla blátivé myšlení i bez toho.
  Už jsem to asi někde psal. Rodiče jsou nevěřící. Ale o křesťantství mají nějaké encyklopedické znalosti.

 215. Anna Z.

  Sam: ale katolická církev homeopatii, numerologii odsuzuje, takže moc nechápu váš komentář.

 216. Terka

  Dobrý den,
  chápu Vaše rozhořčení, že někdo jiný než vy rozhoduje o výchově Vašich dětí. Ale nemají snad rodiče možnost vybrat si pro svoje dítě kteroukoliv školu? A není to spíš chyba státu, že nedokáže zajistit dostatek kvalitních speciálních škol, a že děti s touto potřebou pak navštěvují církevní školy? Popravdě, stejně by se mohli obrátit křesťanští rodiče na stát, že chtějí mít náboženství jako kroužek ve škole a státní škola ho nezajišťuje.
  A že věřící lidé pocházejí z věřících rodin? Samozřejmě, nepochází snad ateisté z ateistických? Nemáte spíš Vy strach, že Vaše dítě v Boha uvěří? Pokud jste si tak jistý tím, že bůh není, pak buďte v klidu. Rozumný člověk si dokáže dát dohromady fakta a sám se rozhodnout, čemu uvěří.
  Přeji Vám pokoj a dobro.

Komentáře nejsou povoleny.