Karol Hrádela: KDU-ČSL získala faktickou kontrolu nad vydáváním majetku církvím

Autor | 28.12. 2013
církevní restituceProces církevních restitucí v podobě, tak jak byly schváleny předchozí poslaneckou sněmovnou je již v plném proudu. Díky formě, kdy není schválen jen zákon, ale jsou podepsány i smlouvy s některými církvemi, existují jen již velmi omezené možnosti, jak celou věc napravit. Jistou naději snad ještě představovala výhra ČSSD ve volbách, která v předvolební kampani slibovala maximální možnou revizi přijatých zákonů.

To se nyní změnilo ve frašku, kdy je pravděpodobné, že i samotné provádění zákona a vydávání majetku budou mít pod palcem ministři KDU-ČSL. Kozel se stal zahradníkem, tak můžeme očekávat, že společné záhony patřičně vypleje. Karol Hrádela v rozhovoru pro Parlamentní listy mimo jiné shrnuje dlouhodobou úspěšnou snahu lidovců, při prosazení tohoto zákona:

Nebyl to předseda KDU-ČSL Josef Lux, který při projednání zákona prosadil tzv. blokační paragraf na církevní majetek? Bez tohoto paragrafu by se církevní organizace nestaly jedinými organizacemi, kterým se vydává majetek jinak než na základě výčtového zákona. Znáte jiné právnické osoby, kterým se poskytuje finanční náhrada za nevydávaný majetek?

Nebyl to další předseda této strany, Cyril Svoboda, který při schvalování Listiny základních práv a svobod prosadil, že všechny formy vlastnictví jsou si rovnocenné a tím, de facto, odstranil to, co v minulosti platilo staletí, ve smyslu církevního majetku, tj. že církevní majetek jako všeužitečná nadace plní úkoly stanovené státem. Vždyť on obhajoval článek 11, že: „…Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu.“ Princip vázanosti nakládání s církevním majetkem vůlí státu, tj. princip odchylky v obsahu církevního vlastnictví, uznávali církevní představitelé i do roku 1948.

Nebyl to jiný předseda této strany, Jan Kasal, kdo má mimořádné zásluhy o prosazení majetkového vypořádání s církvemi jako bývalý předseda Poslanecké komise pro řešení církevních restitucí?

Nebyl to další předseda Miroslav Kalousek, který jako pozdější výrazný představitel TOP 09, uváděl, že nebude-li majetkové vyrovnání, nebude vláda? Raději neuvažuji o odposleších přehrávaných v kauze Víta Báry v soudní síni a proč všichni poslanci, co odešli z Věcí veřejných, církevní restituce podpořili.

O mistrovské politice Pavla Bělobrádka je zbytečné již hovořit. Jeho úspěch při prosazení ovlivnění vydávání majetků církvím a faktické zabránění možnému odstranění křivd jiným zákonem v době, kdy probíhalo jednání o nové vládě, je hodné obdivu a nepopíratelné.

86 thoughts on “Karol Hrádela: KDU-ČSL získala faktickou kontrolu nad vydáváním majetku církvím

 1. Jaroslav Štejfa

  Církevní restituce je v této republice fenomén, který poměrně plasticky odhaluje postoje k náboženství účastníků veřejného diskursu k tomuto problému. Nechci se zabývat jednotlivými politiky či stranami, domnívám se, že problém se dá označit jako bolavý zub – kdysi bezprostředně po sametové revoluci by církevní restituce stály tento stát relativně nejméně, kaz byl malý. Postupně případ kynul a byl zanedbáván všemi politickými subjekty v míře, kterou si musí odhadnout každý sám. No a po uplynutí mnoha let máme zasaženu celou čelist. Co to znamená:
  1) Cíl křesťanských církví v ČR je především se co nejvíce etablovat v relativně nejsekulárnějším státě střední Evropy. To znamená například u nejsilnějšího hráče (církev římskokatolická) mít silné ekonomické zázemí a oslovovat především děti a mládež.
  2)Stát je sekulární často jen na papíře, sekulární společnost je velmi roztříštěná a z různých příčin neschopná racionální kritiky náboženství. Viz chování presidenta, státních institucí, ČT, Čro atd.
  3) Přes výše uvedené vznikla v republice vyjimečná historická chvíle konsensu státu a 27 církví, kterou buď promarníme nebo využijeme. Osobně se mi zdají, jako ateistovi, podmínky přijatelné. Důkazní břemeno na žadateli o restituci, nepřekročitelné datum, suma finančního vypořádání není nízká ale zaplatil bych, splátkový kalendář na 30 let bez úroků, pouze inflace, lukrativní.
  3)Výše uvedené je však pouze začátek obsahující vyjimečnou možnost se zcela striktně odloučit od jakéhokoliv poručnictví státu vůči církvím. To by měl být rozhodující a dlouhodobý úkol všech vlád sekulárního státu. Z tohoto pohledu se mi jeví většina sporů okolo problémů malicherná, dokonce snaha ČSSD o shovívavost církví jako kontraproduktivní až idiotská (pro někoho užitečně). Nakonec ČSSD jako vládnoucí strana má vše v rukou, může dohlížet na zákonnost všeho dalšího konání jako nikdo jiný (pokud bude chtít).

  Na závěr chci vyjádřit panu JUDr K. Hrádelovi obdiv k ohromné práci v jeho excelentním „Právním rozboru k problematice restitucí církevního majetku“ přes nesouhlas s jeho některými názory na tento problém. Znova říkám – restituujme teď a nebo to bude ještě dražší, nejenom ekonomicky.

 2. Colombo

  Jaroslav Štejfa: problém vidím v tom, že církvím se dá majetek a prachy a…

  k žádné odluce nedojde, jak už jde vidět na ČRo a ČT.

 3. slovak

  Na Slovensku cirkvi majetok dostali a štát platí cirkevnú hierarchiu a ich ďalšie výdavky naďalej.

 4. toli

  Zajímalo by mne jaká je nyní situace v Polsku?Po církevních restitucích v 90 tých letech vypršelo 1.1.2012 moratorium a po tomto datu už neměl stát dávat církvím ani zlotý.To se pochopitelně nelíbilo kněžím,kteří s tím sami tenkrát souhlasili (že přestanou dotace po 15 letech po církevních restitucích) a tak v kostelech začali štvát ovce do demonstrací proti státu.A potom ticho po pěšině,neobjevila se tady žádná zpráva o tom jak to v Polsku dopadlo.Nevíte to někdo? Obávám se že za 17 let budeme ve stejné situaci.Najde se tady síla,která dokáže prosadit 2.bod smlouvy o církevních restitucích.tedy plné finanční oddělení církví od státu ?Ty křesťanské krysy v ornátech už mají prošlapané svoje cestičky na Hrad i do Strakovky……….

 5. Jaroslav Štejfa

  K Colombo, Slovak a Toli: Přesně tak, pánové, to je největší tíha celé záležitosti a ohromný úkol pro nás a naše děti. Jsem rád, že se zřejmě shodujeme. Zastánci sekulárního státu by měli vytvářet organisovaný tlak na vlády a jejich programy právě v tomto smyslu – dosáhnout naprosté odluky církví od státu a tím je zbavit exklusivity i před zákonem. Možná že zde neskončil aktivní projekt „Církevní restituce“, pokud ne, proč ho nevyužít?

 6. toli

  Asi by to chtělo ptát se ,tlačit na zastupitele kdy se uzákoní desátky,tedy církevní daň což má být hlavní zdroj příjmů církví v budoucnosti.Čím dříve tím lépe,nechť si ovce zvykají že si budou platit své velebníčky.Frustruje mě že to co je běžné na západ od našich hranic a co by mělo být základem tady ještě není A druhá věc,díky své práci se pohybuji v církevním prostředí,zdá se že ŘKC (ale možná i jiné církve) mají nějakou tichou,nepsanou exkluzivitu vyjmutí ze zákona o daních,co proteče peněz od věřících směrem k velebníčkovi to je šílené,Nebo v poloprázdném klášteru je ubytována spousta bezdomovců a platí si pronájem cca 2500-4000 měsíčně,z důchodů a soc.dávek.Klášter neprovádí žádné odvody státu.Kdybych si já nasadil domů podnájemníka a stát by z toho nic neměl tak už mám na krku berňák…..

 7. Colombo

  Jaroslav Štejfa:
  1. Nejsou to restituce, ale vyrovnání
  2. Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo zabránit již druhým „církevním restitucím“, co tě vede k domněnce, že se nám podaří zabránit nedokončení odluky?
  3. Církev nejen, že v podstatě vlastní ČRo a ČT, kde má zřízené penězovody (a propagaci), ale na další propagaci dostane další hromadu miliónů, hromadu majetku (který bez zdanění vzápětí prodá, jak se už ostatně děje) a tak si bude moct pojistit vliv dále.

 8. protestant

  ….Církev nejen, že v podstatě vlastní ČRo a ČT, kde má zřízené penězovody..

  protestant:
  Tohle dokaž, nebo odvolej. Něco o těch penězovodech dolož. Pokud nedokážeš, pak jsi lhář.

 9. protestant

  toli (29.12. 2013 | 10:48) napsal:
  A druhá věc,díky své práci se pohybuji v církevním prostředí,zdá se že ŘKC (ale možná i jiné církve) mají nějakou tichou,nepsanou exkluzivitu vyjmutí ze zákona o daních

  protestant:
  Církve nejsou výjimkou:

  …Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu,30b) právnickým osobám, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, 14e) a to se sídlem na území České republiky na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii 15a), na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo které provozují školy a školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat…..

 10. Colombo

  Protestant:
  1. Všichni ČRo a ČT platíme z daní, bez ohledu na to, jestli tuto službu využíváme.
  2. ČRo a ČT jsou poměrně dost pro-křesťanské a v podstatě provádí křesťanskou propagandu

  Tedy, nemusím odvolávat nic, nejsem lhář, dokázáno.

 11. protestant

  Další lež. Ani ČT ani CRo není placena z daní.

 12. toli

  Myslím že optimální by byla petice za zavedení desátku,pokud se nasbírá dostatečné množství podpisů tak se tím parmament ze zákona musí zabývat.Proč nevyužít čas kdy je národ nabroušený proti církvi kvůli restitucím?
  @Jaroslav Štejfa- Nepatřím k těm co by házeli flintu do žita aniž by před tím z ní nevystřelili.Proč nevyužít zákonné prostředky které máme k dispozici ?
  Pokud se podáří závezt desátky tak jsem zvědavý kolik křesťanů tady zbyde ? 🙂

 13. protestant

  Parlament se tím nemusí zabývat. Je to interní církevní záležitost. U nás protestantů se například vybírá salár. A bez parlamentu… 🙂

 14. Jirka

  Mám za to, že obávat se vlivu církve v ČT je zbytečné.
  ČT toho o moc víc než teď dělat nebude. Je to přebujelý byrokratický moloch, který akorát spoustu „projektů“ rozdělá, ale máloco dokončí. Ačkoli je tam spousta křesťanů, tak v celém podniku vládne socialistická pracovní morálka. Navíc každou blbinu, která se má realizovat v Brně, musí schválit Praha, a ta je plně zaměstnaná tím, jak Brnu háže klacky pod nohy. Svých režisérů, scénáristů, trikařů apod. si většinu vyházeli, takže to pro ně musejí dělat externisté a externisté se zdráhají něco pro ČT dělat kvůli jejich mizerné platební morálce.Tož tak.

  A pokud jde o ČRo – on ještě někdo poslouchá rádio?

 15. protestant

  Koncesionářský poplatek není daň. Je to platba za službu.

 16. xorron

  Za službu, o kterou nestojím, nepoužívám ji? Platit musím vždy. Nemáte TV? Máte computer a ten umožní sledovat TV. Plaťte. Máte rádio? Plaťte ČRo, i když tvrdíte, že posloucháte jiné stanice. Název veřejnoprávní je jen zástěrka skutečné, vymáhané daně.

 17. toli

  @protestant
  Živení církevních darmošlapů z daní necírkevníků a ateistů není v žádném případě interní církevní záležitost…..

 18. Jirka

  Protestant: A o ČT toho nevíte o mnoho více jako o rozhlase…

  No nevím co víte o ČT vy, ale já jsem s touto institucí obeznámen poměrně slušně – po té profesionální stránce, kterou popisuji. Vzhledem k tomu, že se v těchto kruzích pohybuji, mám tam řadu kolegů a spolupracovníků, myslím si že mám přehled. A za každým slovem, co jsem tu napsal, si stojím.
  Mimochodem, vy jste zaměstnán v ČT, nebo v ČRo?

 19. toli

  A Charita ČR ve skutečnosti žádnou charitou není.Mentálně postižení ve zdejším denním stacionáři si platí pobyt cca 5-7000 měsíčně,zpoplatněno je i vytření zadku.O vybavení se starají sponzoři. Arcibiskupství slízne jen mediální smetánku za „charitu“.Stejná situace je i v dalších církevních zařízeních.

 20. protestant

  toli (29.12. 2013 | 20:01) napsal:
  A Charita ČR ve skutečnosti žádnou charitou není.Mentálně postižení ve zdejším denním stacionáři si platí pobyt cca 5-7000 měsíčně,zpoplatněno je i vytření zadku.O vybavení se starají sponzoři. Arcibiskupství slízne jen mediální smetánku za „charitu“.Stejná situace je i v dalších církevních zařízeních.

  protestant:
  Ve státních zařízení také neplatí pobyt stát, ale klienti.

 21. protestant

  toli (29.12. 2013 | 19:23) napsal:
  Živení církevních darmošlapů z daní necírkevníků a ateistů není v žádném případě interní církevní záležitost…..

  protestant:
  To se děje či má dít?

 22. toli

  protestant:
  Ve státních zařízení také neplatí pobyt stát, ale klienti.

  T

 23. toli

  protestant:
  Ve státních zařízení také neplatí pobyt stát, ale klienti.

  To máš sice pravdu,ale stát si na charitu nehraje a nikdy si nehrál
  (snad jen u Romů kteří si z množení udělali živnost)
  Kdežto církev si hraje na něco co není a nikdy nebyla..

 24. toli

  protestant:
  To se děje či má dít?

  Ano to se bohužel děje.Kněží/pastoři jsou doposud státní zaměstnanci placení z daní pracujících občanů přitom jejich „práce“ využívá jen cca 12% ovčanů,nechť si tedy platí ovčané své kněze/pastory sami 🙂

 25. protestant

  toli (29.12. 2013 | 21:36) napsal:
  Ano to se bohužel děje.Kněží/pastoři jsou doposud státní zaměstnanci placení z daní pracujících občanů přitom jejich „práce“ využívá jen cca 12% ovčanů,nechť si tedy platí ovčané své kněze/pastory sami 🙂

  protestant:
  Na tuhle hypotezu chlapče rychle zapomeň. Není pravdivá. Stát dává na platy kazatelů pouze část výnosů ze zabavených církevních majetků. Zbytek (asi dvě třetiny) těchto výnosů jsou do státního rozpočtu a tedy i nečlenům církví. Je to tedy opačně – církve dotují stát a nevěřící.
  Dokonce ani po skončení restituce to nebude fifty – fifty, ale těmi kdo na tom celém nakonec vydělá jsou nevěřící…

 26. protestant

  ……Běžný Čech žije v pocitu, že stát se chová k církevníkům štědře, dává miliardové dotace, jim to ale nestačí a chtějí víc a víc. Jenomže, ouha! Skutečnost je přesně opačná. Církve de facto dotují stát prostřednictvím zabaveného majetku. Zločin spáchali kdysi komunisté a status quo vesele udržují polistopadové vlády.

  Nejde přitom o žádné drobáky. Za dobu existence daného stavu se čistý zisk státu odhaduje na 169 miliard ….

  korun.http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/822264?print=1

 27. protestant

  Colombo (29.12. 2013 | 11:35) napsal:
  …..Církev nejen, že v podstatě vlastní ČRo a ČT, kde má zřízené penězovody….

  protestant:
  Tak jak je to s těmi penězovody? Už jsi zjistil, že jsi napsal blbost?

 28. toli

  @protestant
  Idealní je stav který je např. v Německu,Rakousku,Francii,USA,tedy vrátit církvím majetky,vyplatit to co se nasmlouvalo a odstřihnout platy kléru od státního rozpočtu nechť se živí sami.Pokud by to nestačilo,tak tady jsou ovčané kteří velmi rádi vypomůžou svými církevními daněmi,tedy desátky tak jak to platí ve výše zmíněných zemích.
  Odstrašující příklady jsou naopak na Slovensku,Polsku,Maďarsku
  kde si církve prošustrovali vrácený majetek.A peníze (v případě ŘKC) uložili ve vatikánské „bance ducha svatého“.Nyní stojí před státem opět s nataženou dlaní „Státe dej……..“ ač podepsali po majetkovém vyrovnání finanční samostatnost.A právě tomuto je potřeba v ČR zabránit…

 29. protestant

  toli (29.12. 2013 | 22:20) napsal:

  Idealní je stav který je např. v Německu,Rakousku,Francii,USA,tedy vrátit církvím majetky,vyplatit to co se nasmlouvalo a odstřihnout platy kléru od státního rozpočtu nechť se živí sami.

  protestant:
  Souhlas. Odstřihnout stát od výnosů ze zabaveného církevního majetku je ideální stav.

 30. toli

  V civilizovanch zemích pochopitelně církve nerestituovali,nebyl důvod,pouze tam mají církevní daň,kterou si věřící platí sami a tak se nemusí klérus platit ze státního rozpočtu.V civilizováných zemích tento model běží po desetiletí,mají ho zažitý a tak s tím nemají problém.To jen tady a ve východním bloku církve hystericky vřískají pokud se objeví pokus o odbřemenění státu od platů církevní hierarchie. Je jasné a v přírodě pozorovatelné že parazit sám z oběti nesleze,pouze odpadne pokud je už tak přežraný že nemůže sát dál

 31. toli

  protestant:
  Souhlas. Odstřihnout stát od výnosů ze zabaveného církevního majetku je ideální stav

  To se právě děje,restitucemi…..
  Jen se bojím že za 17 let budeš naopak vřískat ať tvého pastora nadále platí stát….

 32. protestant

  toli (29.12. 2013 | 22:32) napsal:
  Je jasné a v přírodě pozorovatelné že parazit sám z oběti nesleze,pouze odpadne pokud je už tak přežraný že nemůže sát dál

  protestant:
  Proto se stát a ateisté snaží církevní restituce zrušit, či alespoň zmenšit… 🙂

 33. toli

  protestant:
  Proto se stát a ateisté snaží církevní restituce zrušit, či alespoň zmenšit

  Spíše bych řekl že se o to snaží lidé ne dobře informovaní anebo lidé mdlého rozumu.Já jsem naopak pro restituce ale po nich už s církvemi nechci mít nic společného.Nechť se parazité živí sami.Mé daně patří zdravotnictví,armádě,policii a školství napřiklad 🙂

 34. protestant

  toli (29.12. 2013 | 22:34) napsal:
  Jen se bojím že za 17 let budeš naopak vřískat ať tvého pastora nadále platí stát….

  protestant:
  To nehrozí toli….. 🙂

 35. protestant

  toli (29.12. 2013 | 22:55) napsal:
  .Nechť se parazité živí sami.

  protestant:
  Máš na mysli ty nečleny církví, kteří těžili z výnosů církevního maetku?

 36. protestant

  toli (29.12. 2013 | 22:55) napsal:
  Mé daně patří zdravotnictví,armádě,policii a školství napřiklad 🙂

  protestant:
  Jak jsem ukázal – z tvých daní nic na církve nejde a nikdy nešlo. 🙂

 37. toli

  protestant
  Máš na mysli ty nečleny církví kteří těžili z církevního majetku ?

  Mluvím o budoucnosti.Před 20 lety mi jedna 90 ti letá babička z ničeho nic řekla ať si dávám pozor na římany (ŘKC) že je to to největší svinstvo co běhá po světě (ona byla tenkrát už bez víry).Muselo uběhnout spoustu času a musel jsem na to přijít sám,že měla pravdu.

  protestant (29.12. 2013 | 22:57) napsal:
  toli (29.12. 2013 | 22:34) napsal:
  Jen se bojím že za 17 let budeš naopak vřískat ať tvého pastora nadále platí stát….

  protestant:
  To nehrozí toli

  Proč to nehrozí ? Jsi už tak starý že nedožiješ ?

 38. Jirka

  A co se týče těch církevních restitucí, tak z těch bych taky neměl strach. Církev majetky poměrně brzo rozprodá za směšně nízké ceny. Už se ví i komu – lobbistům (bývalým agentům stb), kteří pomáhali zákon o restitucích prosadit. Takže ve finále to skončí půlka ve Vatikánu, půlka na soukromých kontech někde v Kanadě a čeští katolíci zase utřou hubu.
  Předpokládám, že za nějakých 20 let budou zase natahovat pazouru, protože budou s financema na dně.

 39. toli

  @Jirka
  A právě tomu je potřeba zabránit,trváním na dodržování smluv které podepsali a církevní daní kterou by měli platit ovčani…

 40. Colombo

  Protestant: to se snažíš neustále opakovat lži s tím, že tomu někdo uvěří?

  A kdy katolíci vrátí ty zabavené majetky pohanům? Kdy vyplatí běloši zisky ze zabavené půdy indiánům? A kdy španělé vynahradí půdu, oběti na životech a zisky z střední a Jižní Ameriky původnímu obyvatelstvu?

  Hudry hudry hudry protestante… člověk by řekl, že jako příslušník masmédií budeš v tom lhaní trochu zběhlý a vono ne. Ono vlastně podle toho i ty vylhané informace v ČT vypadají, když je často sbírají z internetu.

 41. protestant

  to colombo:

  Neodbíhej. Jak je to s těmi penězovody? Už jsi něco zjistil? Už máš nějaká fakta? Nebo to bylo jen takové plácnutí do vody?

  Jinak – když jsme u tom vracení indiánům – ty jsi taky běloch. Můžeš začít…..

  A věnuj se problematice, ne diskutujícím. Pak by to zavánělo argumentem ad hominem…
  Takže k těm penězovodům…. 🙂

 42. protestant

  Colombo (30.12. 2013 | 01:22) napsal:
  Protestant: to se snažíš neustále opakovat lži s tím, že tomu někdo uvěří?

  protestant:
  Co z mnou uvedeného je podle tebe lež. Prosím konkrétně. Ne nějaké mlhavé výkřiky….

 43. Colombo

  Tak scrollni nahoru a podívej se, všechno sem ti to napsal.

 44. protestant

  Nenapsal jsi nic. Ani nějaký důkaz tvé teorie o penězovodech, ani to, že něco z toho co jsem uváděl je lež.
  Tak zpět k těm penězovodům – kde a jak tedy dle tvé teorie tečou ty peníze…. a co konkrétně z toho co jsem napsal byla lež a proč to byla lež…

 45. Jiří

  Jsem pro odluku a protestantovo vysvětlení se mi zdá srozumitelné. Jen bych se chtěl zeptat, proč takhle jednoduše a srozumitelně nebyla informována veřejnost? Veřejnost popudily výroky, že o takových záležitostech nemůže rozhodovat lůza, že restituce vadí jen komunistům atp. Není v tom ještě nějaký skrytý háček? Nebude i po tomto vyrovnání stát dotovat církevní stavby a školství?

 46. Colombo

  Nebude i po tomto vyrovnání stát dotovat církevní stavby a školství?

  Samozřejmě, že bude.

 47. Colombo

  protestant: Tak znovu.
  ČT a ČRo dělají křesťanskou propagandu.
  Financování mají prolobované státem, bez ohledu na to, jestli danou „službu“ využíváš nebo jak kvalitní práci odvádějí (tedy na koncesionářské poplatky nebude mít nárok někdo, kdo by danou službu s danými požadavky odváděl v lepší kvalitě). Tolik k daným penězovodům do křesťanských institucí ČT a ČRo.

 48. protestant

  Jiří (30.12. 2013 | 11:07) napsal:
  Jsem pro odluku a protestantovo vysvětlení se mi zdá srozumitelné. Jen bych se chtěl zeptat, proč takhle jednoduše a srozumitelně nebyla informována veřejnost? Veřejnost popudily výroky, že o takových záležitostech nemůže rozhodovat lůza, že restituce vadí jen komunistům atp. Není v tom ještě nějaký skrytý háček? Nebude i po tomto vyrovnání stát dotovat církevní stavby a školství?

  protestant:
  Ono je to Jiří složité. Chyby se dějí na obou stranách. Co se týče těch dotací nevím. I teď jsme museli na na opravy peníze vybrat mezi sebou a o něco i požádat stát či město, ale jako jakákoliv jiná běžná právnická osoba.
  Na opravu varhan za 500000Kč nám město na naši žádost přispělo 70000 Kč.
  Jinak – památky jsou v ČR magnetem na turisty. Tedy zvyšují příjmy z turistického ruchu. Ne přijmy církvím.

 49. protestant

  Colombo (30.12. 2013 | 11:15) napsal:
  protestant: Tak znovu.
  ČT a ČRo dělají křesťanskou propagandu.
  Financování mají prolobované státem, bez ohledu na to, jestli danou „službu“ využíváš nebo jak kvalitní práci odvádějí (tedy na koncesionářské poplatky nebude mít nárok někdo, kdo by danou službu s danými požadavky odváděl v lepší kvalitě). Tolik k daným penězovodům do křesťanských institucí ČT a ČRo.

  protestant:
  A teď k těm penězovodům mezi církvemi a ČT a Čro prosím…. pořád jsi neuvedl žádná fakta o nějakých penězovodech mezi těmito institucemi…

 50. protestant

  to Jiří:

  Ještě mne napadla jedna poznámka – ptáš se na dotace církevních staveb. Pokud vím, tak většinu těchto staveb označil STÁT za památkové objekty a STÁT požaduje tyto stavby udržovat a opravovat určitými – někdy poměrně drahými – technologiemi. Myslím, že ani v minulosti stát na něco co není státem označenou památkou nic nedal.

 51. Colombo

  A teď k těm penězovodům mezi církvemi a ČT a Čro prosím…. pořád jsi neuvedl žádná fakta o nějakých penězovodech mezi těmito institucemi…

  A proč bych měl uvádět nějaká fakta k něčemu, co sem nikdy netvrdil? Jinak si Protestante v pořádku?

 52. protestant

  Colombo (29.12. 2013 | 11:35) napsal:
  Církev nejen, že v podstatě vlastní ČRo a ČT, kde má zřízené penězovody

  protestant:
  Tedy ptám se znovu – můžeš doložit ,že církev má zřízené penězovody v ČT a ČRo?

 53. toli

  @ jirka
  církevní stavby (chráněné památky) mi nevadí,to klidně podpořím daněmi.Dokonce mi ani nevadí zdejší varhany,na které se už několik let pořádá sbírka.Co mi vadí jsou platy kněží/pastorů placené ze státního rozpočtu a podpora výuky na církevních školách z veřejných peněz.
  A když už jsme u medií,vadí mi jednostranně protěžované křesťanství v ČT a ČRo.
  Jinak u církevních zdravotnických zařízení třeba hospiců jsem pro standardní podporu ze strany státu jako mají obdobná státní zařízení

  BTW-nevím jestli to víte ale další perlička-o hnusném pokrytectví římanů,o nemocné a umírající se starají jeptišky,mniši.Řehole většiny řádů zakazují zmírnit utrpení umírajících jinými než přírodními prostředky.Pokud umírá nějaká babička na rakovinu,tak by si měla vychutnat bolest až do dna,pokud však umírá řeholní sestra či bratr tak najednou není problém zmírnit bolest morfiem………….

 54. toli

  Anebo pokud potřebují volná lůžka,tak vykoupou ležáky a otevřou okna.Není to vražda, „Bůh a jeho moudrost rozhodne kdo přežije nachazení a kdo se naopak vydá na cestu k věčnosti “ 🙂

 55. protestant

  toli (30.12. 2013 | 14:48) napsal:
  BTW-nevím jestli to víte ale další perlička-o hnusném pokrytectví římanů,o nemocné a umírající se starají jeptišky,mniši.Řehole většiny řádů zakazují zmírnit utrpení umírajících jinými než přírodními prostředky.Pokud umírá nějaká babička na rakovinu,tak by si měla vychutnat bolest až do dna,pokud však umírá řeholní sestra či bratr tak najednou není problém zmírnit bolest morfiem………….

  protestant:
  Doložit prosím…

 56. protestant

  toli (30.12. 2013 | 14:48) napsal:
  Jinak u církevních zdravotnických zařízení třeba hospiců jsem pro standardní podporu ze strany státu jako mají obdobná státní zařízení

  protestant:
  A ony mají dnes nestandardní podporu?

 57. protestant

  toli (30.12. 2013 | 14:48) napsal:
  A když už jsme u medií,vadí mi jednostranně protěžované křesťanství v ČT a ČRo.

  protestant: Odpovídající objem vysílání pro jakoukoliv složku společnosti hlídá Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

 58. protestant

  toli (30.12. 2013 | 14:48) napsal:
  Co mi vadí jsou platy kněží/pastorů placené ze státního rozpočtu

  protestant:
  Také by mi to vadilo, kdyby to tak bylo. Ale jak jsme ukázali – není tomu tak. Naopak církve svým majetkem přispívají do státního rozpočtu, takže běžný daňový poplatník na církvích vydělává.

 59. protestant

  toli (30.12. 2013 | 14:48) napsal:
  A když už jsme u medií,vadí mi jednostranně protěžované křesťanství v ČT a ČRo.

  protestant:
  ještě oktázku toli: Na úkor čeho je podle tebe to křesťanství protěžované. Myslíš že počet křesťanských pořadů v programu ČT a ČRo neodpovídá zhruba třetinovému zastoupení křesťanů v ČR?

 60. Colombo

  Také by mi to vadilo, kdyby to tak bylo. Ale jak jsme ukázali – není tomu tak. Naopak církve svým majetkem přispívají do státního rozpočtu, takže běžný daňový poplatník na církvích vydělává.

  Nic si neukázal, nic si nedokázal, pořád jen opakuješ jednu a tu samou mantru, která naopak byla již několikrát vyvrácena.

 61. protestant

  Colombo (30.12. 2013 | 16:00) napsal:
  Také by mi to vadilo, kdyby to tak bylo. Ale jak jsme ukázali – není tomu tak. Naopak církve svým majetkem přispívají do státního rozpočtu, takže běžný daňový poplatník na církvích vydělává.

  Nic si neukázal, nic si nedokázal, pořád jen opakuješ jednu a tu samou mantru, která naopak byla již několikrát vyvrácena.

  protestant:
  Vyvrácena? Kdy, kde a kým? Kdo kdy dokázal, že suma výnosů z majetku zabaveného církvím nepřevýšila částku, kterou stát církvím zaplatil? Pošli nějaký odkaz dokládající, že tomu tak nebylo a dodnes není….

 62. Colombo

  Až ty dokážeš, že suma výnosů ze zabaveného církevního majetku značně převyšuje sumu dotací… z hodnověrného zdroje…

  a až dokážeš, že majetek zabavený církvím se nějak liší od majetku zabavenému jiným subjektům…

  pak uznám, že máš pravdu. Jinak je to pořád jen tvoje hlupá mantra.

 63. protestant

  díky colombo za důkaz neexistence důkazu…. 🙂

 64. protestant

  ..a znovu se ptám kdy, kde a kým byla vyvrácena…

 65. toli

  @protestant
  BTW-nevím jestli to víte ale další perlička-o hnusném pokrytectví římanů,o nemocné a umírající se starají jeptišky,mniši.Řehole většiny řádů zakazují zmírnit utrpení umírajících jinými než přírodními prostředky.Pokud umírá nějaká babička na rakovinu,tak by si měla vychutnat bolest až do dna,pokud však umírá řeholní sestra či bratr tak najednou není problém zmírnit bolest morfiem………….

  protestant:
  Doložit prosím

  Jsi vtipný,to je mám u toho fotit ?Stačí když chodím po pokojích a vidím to.Říkal jsem že jsem psycholog a pohybuji se v církevním prostředí,převážně hospiců a stacionářů pro duševně postižené,dříve kdy jsem se ještě považoval za katolíka jsem učil v kněžských seminářích formou přednášek a kurzů pochopitelně psychologii,jo semináře to je taky dobré exotárium….

 66. toli

  @protestant
  protestant:
  ještě oktázku toli: Na úkor čeho je podle tebe to křesťanství protěžované. Myslíš že počet křesťanských pořadů v programu ČT a ČRo neodpovídá zhruba třetinovému zastoupení křesťanů v ČR?

  Jednoduchá odpověď,máme tady i budhisty např.vysílá snad ČT něco pro ně ?
  Pokud si myslíš že třetina občanů jsou ovčané tak já si mohu myslet že 2/3 občanů jsou ateisté.Vysílá snad pro ně ČT pořady Christophera Hutchinse,R.Dawkinse a dalších ?

 67. protestant

  toli (30.12. 2013 | 18:32) napsal:
  …… tak já si mohu myslet že 2/3 občanů jsou ateisté….

  protestant:
  …myslet si to můžeš,ale k ateismu se přihlásilo ve sčítání jen velmi málo osob…

 68. toli

  @protestant
  Ke křesťanství rovněž-pouhých 12%,tvoje třetina by musela být 33%
  A to je ještě 12% křesťanů tak leda hubou,teda podle matriky.Podle oficiálních údajů ŘKC je pratikujících méně cca 3-5%,protestantské církve v ČR jsou svou velikostí bezvýznamné

 69. protestant

  @ toli

  To je mnohanásobně více než lidí hlásících se k ateismu:

  ….Podle sčítání lidu v roce 2011…….. 0,01 % se výslovně hlásí k ateismu…

 70. toli

  To je tím že většina nezná definici ateismu.
  Podle katolické definice je ateista odpůrce (jejich představy) Boha,tedy každý neovčan je podle kněze ateista 🙂

 71. Václav Kubka

  Tak jsem si po svém ,,VÝKŘIKU“ pročetl ..diskuzi. Řešíte majetky? Děte do prdele!!!!!

 72. toli

  @Václav Kubka
  Buď klidný,podepsal jsem a ještě to rozeslal cca 200 lidem……..

 73. protestant

  toli (30.12. 2013 | 21:31) napsal:
  To je tím že většina nezná definici ateismu.

  protestant:
  Takže ateismus definuje menšina???? 🙂

 74. toli

  @protestant
  Každý si nějak definuje protivníka, nebo jen nějaký jev,buď se mužeš držet doslovného překladu anebo si ho nějak nepatrně upravit,jako třeba ŘKC.Už Goebbels věděl že 1000x opakovaná lež se stává pravdou,asi se inspiroval u matky církve 🙂
  Mimochodem jak si definuješ ateismus ty ?
  Přiznám se že už jsem rezignoval vysvětlovat těm blbcům v hábitech a ornátech potažmo jejich ovcím že ateismus opravdu není druh víry….

 75. Jirka

  protestant:
  Takže ateismus definuje menšina???? 🙂

  Autorem definice ateismu bude pravděpodobně nějaký filosof, nebo filosofové. Určitě ne nějaká skupina lidí, natožpak většina. Člověk může být ateistou a přitom neznat přesnou definici ateismu. Stejně jako můžeš být občan a neznat přesnou definici občanství, jak ji uvádí zákon.

 76. protestant

  @toli:
  Ateismus je pro mne to co jsem opustil. Ale nijak mně nevadí…

 77. xorron

  Protestante, na jakém protestanském majetku stát vydělával? A kolik? Můžeš uvést konkrétně? Asi se stát hojil na Myslibořicích, či jiném, co vám spadlo do klína po odsunutých Němcích. Já myslím, že protestanté by měli vracet státu, co do nich za desetiletí nacpal. Za katolickou církev bojuješ, že vám ze svého bohatého stolu hodila drobky, abyste drželi hubu či jim dělali klaku v jejich svatém boji za majetek. Takže nyní všechny církvičky a sektičky křičí unisono – vratťe nám, už se nemůžeme dočkat! Ha ha. ŘK církev, která po Bílé hoře se napakovala, má nyní nárok na tento posvátný ukradený majeteček. Pláču dojetím.

 78. protestant

  Omyl xorrone. Já kopu za český stát. Chtěl bych, aby můj stát nezadržoval cizí majetek. Pak bych na něj mohl být i hrdý….

 79. Jiří

  V evangeliích se píše, že Ježíš hovořill o království, které není z tohoto světa, římská církev buduje království na tomto světě. Já mám stále spoustu dobrých důvodů zůstat ateistou.

 80. Jirka

  Protestant: Ovšem otázka zůstává. Na jakém protestanském majetku stát vydělával? A kolik? Můžeš uvést konkrétně?

 81. Antiateista

  OSACR je jak vidím přidruženou organizací KSČ(M).

Komentáře nejsou povoleny.