Muslimové v Praze si stěžují, že se policie při zásahu nepřezula

Autor | 28.04. 2014

1520776_683624105029629_6088536980031839700_n

V pátek a sobotu prováděli policisté poměrně rozsáhlou akci v prostorách muslimských organizací sdružených pod hlavičkou Ústředí muslimských obcí (UMO). Je to zastřešující organizace českých muslimů a státem oficiálně registrované náboženská společnost. Domovní prohlídky potom probíhaly i na jiných místech Prahy. UMO je organizace, která v Praze provozuje soud šaríja, do Prahy zve antisemitské kazatele a její předseda Alrawi káže muslimům, aby bili své děti, pokud se odmítnou modlit a vychovávali je v nenávisti k nevíře. Důvodem k zásahu bylo vydání a distribuce knihy obsahující rasismus, antisemitismus, xenofobii a násilí proti takzvaným méněcenným rasám. Obviněn byl jeden 55-ti letý muž a s několika z nich bylo zahájeno řízení o vyhoštění z ČR. Věk obviněného muže souhlasí s věkem místopředsedy UMO, Vladimírem Sáňkou.

Proti zásahu se ohradili jak sami muslimové, tak jejich další sympatizanti. Česká televize uvedla: „Razie začala před začátkem páteční modlitby, na kterou se v centru sešla asi stovka lidí. Někteří návštěvníci modlitebny si na zásah policie stěžovali. Nechovala se prý podle řádu modlitebny a na místo vtrhla i v botech. Páteční modlitba má navíc pro muslimy zvláštní význam.“

Šádí Shanaáh, kandidát Strany zelených do Evropského parlamentu a spoluzakladatel projektu propagující islám v českých školách, k zásahu uvedl: „Domnívám se, že zásah maskovaných policistů v plné modlitebně za účelem zadržení jednoho nebo několika jednotlivců je naprosto neadekvátní. Představme si, že by policie zasahovala v kostele v neděli ráno uprostřed mše za účelem zadržení několika jednotlivců, které může zatknout kdykoli jindy.“ 

Sekulární pohled na akci na stížnosti kritiků

V sekulární a demokratické společnosti by žádná skupina obyvatel neměla mít zvláštní práva jen na základě své víry, přesvědčení nebo ideologie. Na rozdíl od islámských apologetů si dovedu bez problémů představit zásah policie při nedělní mši, pokud by policie měla informaci, že je tam páchán trestný čin nebo se tam nachází osoba, kterou chtějí předvést. Modlitba nebo jiný náboženský rituál nemůže být omluvou nebo ochranou před postupem policie a stejně tak policie by měla k modlícímu se člověku přistupovat naprosto stejně, jako ke člověku, který jí, sedí, zpívá, plave, čte nebo jen tak postává.

To, jaký náboženský význam přisuzuje ten který člověk tomu kterému rituálu by z hlediska státní správy mělo být naprosto irelevantní. Státní orgány by takovému konání neměly klást žádné speciální překážky, ale také by na ně neměly brát žádné zvláštní ohledy. Z tohoto úhlu pohledu bylo naprosto v pořádku, že policie zasáhla na místě a v čase, kde předpokládala přítomnost podezřelého člověka nebo lidí. Stížnosti, že se zásahová jednotka nevyzula a nerespektovala řád modlitebny, svědčí buď o velké aroganci toho muslima, jeho odtržení od reality nebo o obojím dohromady.

Další námitky proti zásahu

Někteří komentátoři proti zásahu vyjádřili ale i další námitky. Považují zásah speciálních policejních jednotek na několika místech, jen kvůli vydání jedné knihy a předvedení jediného veřejně činného člověka, za nepřiměřený. Námitka proti počtu policistů je podle mého názoru nesprávná. Policie zasahovala v místě shromáždění desítek osob. Situace se mohla a nemusela vyvinout třeba i k násilí nebo k ničení důkazů. Přítomnost mnoha policistů v takovém případě prostě dává smysl a zajistila, že nedošlo k žádnému násilí nebo jiným škodám. K přiměřenosti zásahu je také třeba podotknout, že podle policie je podezřelý obviněn z trestného činu, se sazbou až deset let vězení. Tedy žádný lehký přestupek.

Další námitky mohou směřovat proti trestnosti verbálních trestných činů jako takových. I podle mě zcela je legitimní názor, že člověk by neměl být obviněn za jakýkoliv slovní nebo písemný projev. Debata o tomto přesahuje možnosti tohoto článku a sám si myslím, že by u nás v tomto směru měla panovat větší svoboda. Je třeba ale podotknout, že policie, zastupitelství a soudy se řídí platnými zákony a mají povinnost konat v jejich rámci. Tato stížnost tedy nemůže směřovat přímo na policii, ale spíše k zákonodárcům a poslancům. Také je nutné připomenout, že muslimové a ti samí lidé, kterým dnes připadá zásah policie nepřiměřený, jsou většinou horlivými zastánci zpřísňování a dalšího omezování svobody slova. Za všechny citujme samotného místopředsedu UMO, Sáňku. V rozhovoru pro Český rozhlas Vladimír Sáňka řekl, že „Oba tyhle případy (tj. film Nevinnost muslimů a spisovatel Salmaj Rushdi) se dostávají za hranici svobody slova, tady na Západě je svoboda slova téměř něco svatého a nikdo ji nesmí porušit, ale neplatí to ani tady. Vždyť máme zákony, které mohou trestat hanobení rasy, národa a další jiné věci. Svoboda slova proto nemůže být bez hranic a tady ta hranice byla překročena a měl by existovat elementární respekt k přesvědčení druhých.

Pro stížnosti lidí, kteří sami horují pro přísnější přístup a pro omezení svobody slova, prostě nemám pochopení. Stěžují si na něco, co sami prosazují pro ostatní. Považuji je za pokrytce.

Poslední a možná i nejoprávněnější námitkou proti zásahu policie, je zasazení tohoto zásahu do kontextu dnešní české společnosti. Policie dnes běžně vazebně stíhá lidi pohybující se na pravé části politického spektra jen za to, že něco řekli, nebo se zúčastnili nějaké akce. V minulosti policie a soudní systém zcela zničili podnikání lidí, kteří vydali Mein Kampf, aniž by tito ještě byli v té době odsouzeni. Policejní komando minulý rok vtrhlo do bytu vedoucí sekretariátu premiéra republiky. Ať už si o paní Nagyové myslíme cokoliv, je velmi nepravděpodobné, že by se před policií skrývala, nebo by kladla ozbrojený či jiný fyzický odpor při zatýkaní. Díky tomuto policejnímu zásahu potom padla vláda České republiky a byly vyhlášeny předčasné volby po několik měsících parlamentní krize. Časově poslední, ale neméně významný byl potom masivní zásah policejních zásahových jednotek, proti growshopům, prodejcům prodávajícím vybavení na pěstování rostlin, často konopí. Na desítkách míst došlo ke zničení živnosti drobných podnikatelů, kteří jevili ochotu s policií spolupracovat a legálně tu podnikali často více než deset let.

V tomto kontextu sice můžeme mít proti tomu, jak se policie v ČR chová námitky, ale na druhou stranu musíme konstatovat, že jde o běžný postup, který nijak nevybočuje z toho, co je tu běžně k vidění. Obvinění z nějakého speciálního postupu policie vůči muslimům jsou v tomto světle nepodložená. To co jsme viděli je prostě běžný způsob provádění policejních zásahů proti těm, kdo prodávají hnojiva, kdo kšeftují s funkcemi v politice nebo těm, kteří vydávají pochybné knihy.

Pokud se muslimové a konkrétně lidé spojení s UMO chtějí příště podobným zkušenostem vyhnout, měli by se připojit k našemu úsilí o větší svobodu slova i ve věcech, které se týkají náboženství. Meč v podobě zákonů proti kritice náboženství a propagaci široce definované nenávisti má totiž dvě ostří a může tnout na obě strany. Nakonec je možné, že po této zkušenosti se tímto směrem vydají ti muslimové, kteří nemají rádi dvojí metr.

Jak již jsem uvedl v prvním odstavci, UMO – Ústředí muslimských obcí, je skutečně organizace, která se v šedé zóně kázání a propagace náboženské nenávisti pohybuje dlouhodobě. Jak její předseda Alrawi, tak teď možná i její místopředseda Sáňka, v tomto směru vzbuzují mnoho kontroverzí. Bez ohledu na otázky a názory uvedené v tomto článku si nemyslím, že tato extremistická organizace by měla mít státem garantované nějaké speciální nadstandardní možnosti v oblasti působení ve školách, věznicích nebo v armádě. Na internetu se objevila smysluplná iniciativa, která žádá, aby UMO nebyla letos umožněna registrace druhého stupně, která by jim přístup k našim dětem a vězňům garantovala. Pokud s tímto souhlasíte podepište prosím tuto petici.

41 thoughts on “Muslimové v Praze si stěžují, že se policie při zásahu nepřezula

 1. Kojot

  Postup policie v civilizované společnosti má být přiměřený. Tento postup přiměřený nebyl. Tento postup by nebyl přiměřený ani během křesťanské bohoslužby. A nejde vůbec o náboženství, ale o mezilidskou slušnost. Zkazit den stovce lidí, část z nich tahat po výsleších, protože u sebe právě nemají pas, a to všechno s tím výsledkem, že je jedna osoba stíhána na svobodě kvůli nějaké knížce? Ne, to neberu. Je to trapné, skandální, nedůstojné civilizovaného člověka a navíc to ale vůbec nepřispívá k mírnění radikalismu. Sekularista by měl tyto aspekty chápat.

 2. Slávek Post author

  Přiměřený čemu? Zasahoval tam speciální tým, vše proběhlo bezpečně a nedošlo ke škodám na majetku ani životech. To je vždy priorita. Měli tam dostatek lidí, aby zvládli i případné nečekané situace. Například ozbrojený odpor atd. IMHO pochopitelné.

  Ti lidé tam potom byli do druhého dne, kdy zajišťovali důkazy, další čtyři lidé budou vyhoštěni.

  Jako za mě celkem OK. Pokud chceme větší svobodu slova, je třeba se obracet na politiky, ne policii. Dnes za takový těžký zločin hrozí Sáňkovi až deset let. Sám ale požaduje ještě přísnější přístup, stejně jako většina muslimů.

  Úkolem policie není nějaký mírnění radikalismu, ale vyšetřovat trestné činy. Ale i tak si myslím, že takový zásah a včasné vyhoštění ilegálů dokáže v boji proti radikalizmu zázraky.

 3. Slávek Post author

  Jinak můj osobní názor je, že ta kniha by měla být normálně povolená a vybrané pasáže čteny třeba i na školách v rámci kurzů z muslimove.cz

 4. Kojot

  Prostě mohli klidně počkat před mešitou, v níž by případně měli nějaké lidi v civilu, to mi nikdo nevymluví.

 5. Slávek

  A proč by měli čekat před mešitou, když pachatel a důkazy byly uvnitř? To, že ti to asi nikdo nevymluví je zřejmé. Tvé argumenty jsou založeny na emocích, ne faktech.

 6. protestant

  Politolog a soudní znalec v oblasti extremismu Zdeněk Zbořil považuje za necitlivé, že policie podnikla akci v pátek, který je v muslimském světě dnem modliteb. „Týden má sedm dní, takže bylo šest dní na to, podniknout takovou akci a nerušit sváteční den.“

 7. protestant

  K zásahu se vyjádřil i Šádí Shanaáh, kandidát Strany zelených do Evropského parlamentu. Ten míní, že zásah maskovaných policistů v plné modlitebně za účelem zadržení jednoho nebo několika jednotlivců byl naprosto neadekvátní. „Představme si, že by policie zasahovala v kostele v neděli ráno uprostřed mše za účelem zadržení několika jednotlivců, které může zatknout kdykoli jindy,“ tvrdí.

  Tahle, podle něj hollywoodská akce, totiž pouze traumatizovala několik desítek přítomných nevinných lidí, včetně dětí. „Radost může mít jedině Okamura a strůjci jeho xenofobní a antimuslimské kampaně,“ uvádí Šádí Shanaáh.

 8. Je symptomatické, že se uctívačů pedofila zastávají zrovna komunisti.

 9. Slávek Post author

  Šádího jsem citoval. Dětem s rodičiu bylo policií hned na začátku akce řečeno, že mohou mešitu opustit.

  Buchertův komentář je velmi zajímavý. Názorně ilustruje hlavně neznalost problematiky. Ti islámští fundamentalisté jsou v ČR organizováni právě pod hlavičkou UMO, v jejíchž prostorách byl zásah veden.

  Argument, že podobná literatura je u nás vydávána roky a teprve teď policie zasahuje neobstojí. To je jako říci, že nějaký gang organiyuje už roky krádeže, takže je špatně, že proti němu zasáhneme právě dnes.

  Pátek považuji naopak za velmi vhodný den k takto plánovanému zásahu. Je pravděpodobné, že podezřelý bude tam, kde byl, budou tam i případní svědci a spolupachatelé. Všichni vyzutí a válející se na kobercích. Místa zásahu byla předpokládám zvolena kvůli zajištění důkazů.

  Předpokládám, že aláhovi žádná škoda nevznikla, když neobdržel pravidelný přísun ponížených modliteb. Pkud ano, může podat žádost o náhradu škody přímo na policii. 🙂

 10. Antitheista

  Jak řiká slávek, police ČR a ČR je stát sekulární, takže když chce zasáhnout, tak to udělá bůh nebůh, a na modlitbě jich bylo víc pospolu, proto to udělali tam. Je to také snadnější když se modlí než když už u sebe mohou mít zbraně a vycházejí ven. Já řikám, že se nic nestalo a že ta kniha by měla být soudem povolena, ne její propagace či myšlenek v ní, ale prostě její vydání a klidně i uložení na net. To je něco jiného než propagace daných myšlenek, uveřejnění dané knihy. To je prostě rozdíl

  Knihovna, která má Marxův Manifest taky nepropaguje komunismus, pokud tam tedy nemaj rozvěšené rudé vlaječky a na zdi masového vraha Lenina a tak 😀

 11. Antitheista

  Já: to ne, on chce být kojot jen za každou cenu zajímavý a jít PROTIPROUDU 🙂

  Je to takový ten marxistický pseudointelektuál co tvrdí, že myšlenka byla dobrá, jen praxe selhala. Já zase tvrdím, že většina marxových myšlenek byly iluze a neměly dost logicky vystavěné jádro. Čili museli selhat i následníci

  Je pravda, že dnešní anti-zápaďáci a „protiimperialistická“ fronta sdružuje všechny od fašounů přes komunisty a islamisty, hlavně nemít rád Ameriku a liberalismus, pak je vše v pohodě – všichni jsou vítáni 😀

 12. DarthZira

  Slávek – ano, je vcelku logické, že při modlitbě bude člověk daleko „bezbrannější“ než třeba u sebe doma, na ulici nebo ve svém autě (které může i použít jako zbraň) a také lze předpokládat, že při modlitbě bude podezřelý případný zásah policie očekávat nejspíš ze všeho nejméně, takže z mého úhlu pohledu v tomto případě policie konala nejlépe a nejrozumněji, jak jen mohla – využila momentu překvapení a zatkla podezřelého v okamžiku a v situaci, kdy to nejméně očekával, a tedy se asi nejméně bránil.
  Z tohoto úhlu pohledu si myslím, že zatýkání při bohoslužbách není úplně špatné řešení. Ateisty a agnostiky podezřelé ze spáchání zločinů bych zase radila zatýkat třeba na plovárně, ideálně pak (navštěvují-li ji) rovnou na nudistické pláži – člověk pouze v plavkách nebo úplně bez šatů je daleko méně agresivní ani nejeví přílišné tendence utíkat 🙂
  A že tím byl části muslimů „zkažen den“? No, svým způsobem dobře jim tak, když mají za své hlavní představené fanatické zrůdy jako Alrawi a Sáňka – kdyby měli za hlavní vedoucí ústředí muslimských obcí někoho podobně rozumného, jako je ten v jistém článku zmíněný imán z Kosova, který ostře vystupuje proti islamistům a odsuzuje náboženskou netoleranci a násilí, nejspíš by jim v botách po mešitě zásahové jednotky nedusaly 😉 Třeba pokud se jim to stane víckrát, začnou čeští muslimové přemýšlet o tom, jestli by si do svého čela neměli postavit raději někoho relativně normálního.

  Jinak osobně si myslím, že sepsání a šíření jakékoli knihy (byť by obsahovala ty největší lži, nejstupidnější hlouposti a obhajovala ty nejzločinější činy) by nemělo být trestné. Stejně tak by nemělo být trestné, pokud někdo na na netu píše nebo na veřejnosti říká cokoli. Samotné názory, myšlenky a slova, byť by byly sebehloupější, sebelživější a sebehnusnější, by trestány být neměly, pouze činy. Tady bych ovšem zas byla pro to, aby pokud je o někom známo či se při soudním řízení zjistí, že určité odporné, hloupé, lživé a jinak „vadné“ názory zastává a propaguje (nebo v minulosti zastával a propagoval) a tento člověk spáchá násilný trestný čin proti jinému člověku, tak aby mu zastávání a propagování zrůdných názorů bylo přičteno jako výrazná přitěžující okolnost. Prostě něco podobného jako když spáchá trestný čin pod vlivem alkoholu nebo drogy. Ony totiž hloupé fanatické názory vlastně jsou drogou sui generis.

 13. Antitheista

  Ale třeba poštvávání a pomluva, nabádání k pogromům, to může být i příprava genocidy a fáze přípravy by mohla být trestná. Ono od myšlenek k činům to není zas tak daleko – jenže pak už je pozdě, když se něco stane.

  Ostatně pomluva či šíření poplašné zprávy je trestné. Měl by to posuzovat soud případ od případu. Spíš bych za to dával pokuty, stát málo vybere na daních, tak ať extrémisti (vyznavači apriorní netolerance) dřou na náš stát a pěkně solej ! Nebudou mít čas na hlouposti

 14. Slávek Post author

  Tu knihu jsem přečetl. Je to neuvěřitelná hovadina, ale nedovedu si představit, jak na to policie chce napasovat rasismus, antisemitismus, xenofobii a násilí proti takzvaným méněcenným rasám.

  http://sharia4czechia.wordpress.com/2014/04/25/kniha-zaklady-teuhidu-bilal-philips/

  No uvidíme, co se z toho nakonec vyklube. My v podstatě nevíme, na základě čeho policie konala a jaké byli její cíle. K takové akci musela mít povolení soudu a celé to dozoroval státní zástupce. Nemyslím, že by tu akci udělali zcela bez rozmyslu.

  Nakonec už ti 4 vyhoštění lidé jsou poměrně závažný výsledek.

 15. DarthZira

  Antitheista – souhlas, asi je potřeba velmi přesně rozlišovat, kdy někdo jenom plácá hovadiny a kdy už pomlouvá nebo přímo k něčemu hnusnému nabádá či něco hnusného schvaluje. A ty pokuty jako hlavní trest (pokud se dotyčný „kecálek“ nedopustí násilí či k němu velmi explicitně nevybízí) taky beru. Kdyby takoví dementi solili jako mourovatí, třeba by je ty ptákoviny přešly.
  Ovšem pak by museli pokuty (a nejen Bludné balvany) občas dostávat i Hájkové, Semínové, Jochové atd.

 16. protestant

  Slávek (28.04. 2014 | 11:13) napsal:
  Tu knihu jsem přečetl. Je to neuvěřitelná hovadina, ale nedovedu si představit, jak na to policie chce napasovat rasismus, antisemitismus, xenofobii a násilí proti takzvaným méněcenným rasám.

  http://sharia4czechia.wordpress.com/2014/04/25/kniha-zaklady-teuhidu-bilal-philips/

  No uvidíme, co se z toho nakonec vyklube. My v podstatě nevíme, na základě čeho policie konala a jaké byli její cíle. K takové akci musela mít povolení soudu a celé to dozoroval státní zástupce. Nemyslím, že by tu akci udělali zcela bez rozmyslu.

  Nakonec už ti 4 vyhoštění lidé jsou poměrně závažný výsledek.

  protestant:
  Já to vidím trochu jinak. Všichni ostatní, kromě těch vyhoštěných byli buzerováni naprosto zbytečně a bezdůvodně.

 17. Foxy

  protestant:
  Já to vidím trochu jinak. Všichni ostatní, kromě těch vyhoštěných byli buzerováni naprosto zbytečně a bezdůvodně.

  Já byl taky naprosto zbytečně a bezdůvodně buzerován. Byl jsem zastaven lidmi co vypadali jako policajti, lustrovali mi doklady od auta, koukali jak dlouho mi ještě platí technická a jestli mám platné doktorské ujištění, že i jako dědek stále ještě smím usednout za volant. Dokonce jsem se musel snížit k tomu, abych dýchal do lihotesteru. A pak že prej můžu ject dál a k tomu ještě šťastnou cestu mi popřáli.
  Takže se cejtim osobnostně flustrován a vůbec a pudu protestantovat proti státnímu théroru a policajtskýmu buzerantování!
  Ať žije levoruce!
  Tak!!!

 18. Slávek Post author

  Ještě pár poznámek k tomu, že zasahovalo tolik lidí a speciální jednotky.

  1) když PČR vyhodnotí zásah jako rizikový, jsou vyslány speciální jednotky – podobně jako na zápasech v kopané 2) přesně ze zmíněného důvodu, policie sice mluví o tom, že šla po jednom podezřelém, ale vzhledem ke koncentraci cizinců i zkušenostem ze zahraničí je při téhle koncentraci větší šance zadržet i lidi, kteří třeba spáchali jinou trestnou činnost nebo nemají povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu, apod. 3) K těm co neměli doklady – k tomu jenom to, že pokud legitimaci nebude mít kdokoliv u sebe, tak na stanici může také skončit, to je prostě zákon

 19. A.S. Pergill

  Asi by chtělo explicitně uvést, že tak kniha je prostě zhuštěný výcuc z Koránu a islámské tradice, kterými se muslimové řídí např. při zavádění pseudopráva „šaríja“. V Koránu a hadithech je to samé, akorát „naředěnější“ a zmateněji podané. Islám jako takový je prostě zločinná ideologie, naprosto nekompatibilní s evropskou civilizací.
  Jedinou rozumnou věcí v této souvislosti je, udělat to celoevropsky tak, jak to udělali Španělé po skončení reconquisty: Dát jim vhodnou lhůtu na vyřízení osobních záležitostí, rozprodej nemovitostí atd. a odchod ze země (tehdy to byl, tuším, rok).

  K tomu Slávkovu postřehu, že je to zmatený blábol: Zcela jistě ano, jako cokoli, co je derivováno od islámu. Nicméně bych to nepodceňoval. Mohli bychom udělat stějnou chybu jako Židé, kteří se také domnívali, že „takovým zmateným hovadinám, co píše pan Hitler v Mein Kampfu přece nemohou Němci, národ tak vzdělaný a s takovou kulturní tradicí, uvěřit“ – A stalo se, jak nás historie poučila. A tady vlastně ta zmatenina padá na půdu předpřipravenou a v principu ještě mnohem defektnější, než byli ti Němci ve druhé polovině 20. a na začátku 30. let.

 20. A.S. Pergill

  Souhlasím také s tím, že hranice verbálního trestného činu by měla ležet tam, kde začíná konkrétní příprava a „ideologické zdůvodňování“ jinak trestných činů. Jenže když se vrátíme k tomu Koránu, tak ten přesně takové návody obsahuje. Některé jeho pasáže jsou v podstatě „příručka pro zločince“, byť jsou promíchány bláboly ryze náboženskými. Korán je v tomto ohledu daleko explicitnější než ten výše zmiňovaný Mein Kampf, takže bychom k němu a jeho šiřitelům měli přistupovat minimálně obdobným způsobem.

 21. =8)-DX

  >>Jedinou rozumnou věcí v této souvislosti je, udělat to celoevropsky tak, jak to udělali Španělé po skončení reconquisty: Dát jim vhodnou lhůtu na vyřízení osobních záležitostí, rozprodej nemovitostí atd. a odchod ze země (tehdy to byl, tuším, rok).

  Ano, protože nábožensky cílená násilná deportace je „naprosto kompatibilní s evropskou civilizací“, pokrytče.
  Jasně, pokud je tu někdo nelegálně nebo se účastní protiprávní činnosti, ať je postižen. „Jsem muslim“ ale samo o sobě protiprávní není a je dobře pokud v ČR mohou žít lidé všech kultur, etnik a náboženství.

 22. Antitheista

  A.S. Pergill:

  „Jenže když se vrátíme k tomu Koránu, tak ten přesně takové návody obsahuje. Některé jeho pasáže jsou v podstatě „příručka pro zločince“, byť jsou promíchány bláboly ryze náboženskými. Korán je v tomto ohledu daleko explicitnější než ten výše zmiňovaný Mein Kampf“

  Ale co Bible? Vždyť je to to samé, hlavně SZ

 23. A.S. Pergill

  to Antitheista: SZ je židovská kniha a křesťané zákazy a příkazy v ní často (či spíš většinou) nedodržují. Nicméně uvedené pasáže SZ jsou zdrojem obav ze Židů a, konec konců, i proslulé „Protokoly Siónských mudrců“ jsou výcucem z nich, asi stejně jako kniha, kolem které je současný povyk, je výcucem z Koránu a podobných zdrojů.

  to =8)-DX: Cílená deportace muslimů je deportací těch, kteří nesouhlasí s existencí nábožensky a kulturně tolerantního evropského civilizačního prostředí a chtějí ho nahradit civilizačně a nábožensky absolutně netolerantní monokulturou, a konají v tom smyslu četné politické, legální i ilegální, kroky.
  Muslim nemůže nebýt islamistou (a tudíž nemůže konat jinak než bojovat za likvidaci evropské tolerantní kultury), protože islám bez příslušného politického rozměru zcela ztrácí smysl. Prostě islám je něco gruntovně odlišného od křesťanství, kde podobné oddělení víry a politiky možné je.

 24. Antitheista

  No potom bychom tedy měli k židům přistupovat jako k muslimům …

  A nezapomínejme, že Ježíš nepřinesl mír, ale meč 🙁 – takže křesťané také nic moc

 25. =8)-DX

  >>“Muslim nemůže nebýt islamistou “

  Blbost. Celá řada muslimů žijících v ČR nejsou. Znám rodinu s muslimským otcem, který sice sám praktikuje, ale svoji víru nikomu necpe, určitě ne politicky, včetně svých českých dětí a manželky. Chceš deportovat jenom jeho, nebo celou rodinu? Jeho dospělé děti, kteří jsou nominálně muslimští (kulturně, původem) ale ve skutečnost ateisté. Kolik generací tu musí muslim žít abys ho deportoval? To máme nutit muslimy se zříkat svojí víry aby tady mohli žít či se stát občany?

  Opakuji – tento přístup je zcela nekompatibilní s evropskou civilizací. Islám je něco odlišného od křesťanství, ale masové deportace jsou na hranici genocidního chování a takové věci vykřikovat je hrubě pokrytecké pokud chceš hájit evropské hodnoty.

  Křesťan bude chtít žít v převážně křesťanské hodnoty přijímající společnosti, to samé muslim, to samé ateista nebo člověk s jiným životonázorem či politikou. Právo nesouhlasit s aktuální politickou a kulturní situací je právem všech lidí v této zemi a deportovat člověka, u kterého nebylo jasně prokázáno nezákonné chování je plivnutí na základní lidská práva a na evropský sekularismus.

 26. A.S. Pergill

  to antitheista: U Židů existuje poměrně početná skupina světských Židů a ještě početnější skupina míšenců, která brzdí ortodoxy, protože „odpadlý Žid nebo míšenec jsou větší skvrnou na tváři Hospodinově než gój“.
  Pokud se týká křesťanství, tak to do značné míry zesvětštělo a nadpoloviční většina křesťanů by přijala nějakou „ortodoxizaci“ křesťanství negativně. Navíc je zde i možnost přechodu mezi jednotlivými konfesemi (např. řada ženatých ŘK kněží přechází k církvím, které nemají celibát).

 27. Antitheista

  Já psal o židech s malým ž – čili jsem světské vynechal 😀

  Všichni Arabové také nejsou muslimové

  U muslimů se také hodně lidí neřídí tím negaitivním z Koránu, proč? Protože pokrytectví, stejně jako u křesťanů či židů

 28. DarthZira

  V zásadě souhlas s DX – je hloupost nahlížet na islám jako na nějaký monolit, i v islámu existují různé směry a větve, z nichž některé jsou fanatické hodně, jiné méně a některé minimálně. Průšvih ale je, že v současné době se nám do Evropy jako „muslimští misionáři“ cpou v podstatě výhradně ti nejkonzervativnější wahábbisti a salafisti, kteří taky ovládají většinu mešit, zatímco umírnění imánové jsou zde v menšině. Průser tudíž je, že normální slušný nijak fundamentalistický, leč věřící muslim, který chce jít v pátek na svou pravidelnou týdenní bohoslužbu, v podstatě nemá na výběr a musí jít do mešity, kde káže nějaké to wahábbistické poblblo, sponozorované saudskoarabskými petrodolary. Určitě jsou mezi muslimy takoví, kteří když si jednou dvakrát vyposlechnou kázání nějakého takového fanatika, tak buď do mešity přestanou chodit nebo se tam přijdou pomodlit, ale jeho stupidní kecy budou pouštět jedním uchem tam a druhým ven. Ostatně mezi katolíky jsou taky takoví, kteří jsou v podobné situaci, protože v pro ně nejbližším kostele káže nějaký fanatický farář (zpravidla z Polska „importovaný“ pitomec) věci, ze kterých je jim na zvracení. Ti naši katolíci ovšem mají šanci sednout do auta a dojet do nejbližšího krajského města, kde už kostel s rozumných farářem najdou. Zato ti muslimové by za nějakým vcelku rozumným imánem (řekněme nějakou muslimskou obdobou Halíka) museli cestovat nejspíš dost daleko do zahraničí.
  Proto by mělo být věcí státu kontrolovat, jaké názory se v mešitách hlásají, každého, kdo káže věci s naší civilizací neslučitelné, na základě příslušných zákonů potrestat (úplně by stačila vysoká pokuta a zákaz činnosti), cizím státním příslušníkům, o kterých je známo, že již někde v zahraničí v tomto směru problémy se zákonem měli, vůbec nedovolit vstup do země (podobně jako se to dělá u obecně „profláklých“ fotbalových výtržníků) a když už chce mít česká televize nějaké náboženské vysílání, tak proč by v době pátečních modliteb nemohli pro muslimy vysílat promluvy nějakých liberálních muslimských duchovních a učenců – nevěřím tomu, že by se v celé Evropě aspoň pár takových nenašlo.
  Prostě dokud zde věřící budou (a zatím to nevypadá, že by v nejbližší době žádní věřící nebyli), tak je lépe všemi prostředky podporovat ty nejumírněnější proudy v každé víře či církvi, aby taky většina věřících byli spíš umírnění, ideálně pak liberální a se sekularismem sympatizující lidé.
  Faktem je, že naprostá většina i umírněnějších směrů islámu je podobně konzervativní jako katolíci nebo pravoslavní, v muslimském světě prozatím ještě neproběhla obdoba evropské reformace, byť z některých současných islámských právních škol by jistá obdoba našich protestantských církví snadno vzniknout mohla – a to, že jsou dneska v mnohém ohledu dost konzervativní, zas až tak nevadí, vždyť ono husitství, lutheránství nebo kalvinismus ve svých počátcích taky nijak liberální nebyly, mnohdy spíš naopak. Ovšem právě na tom „nastartování islámské reformace“ by se vyspělý svět mohl a měl podílet. Za prvé mi přijde, že je to v našem vlastním zájmu, a za druhé bráno tak nějak obecně morálně nebo co do „historické spravedlnosti“ by to svým způsobem byla jistá splátka za to, že v nějakém 12.-13. století to zase byli arabští učenci, kteří tak nějak pomáhali započít evropskou renesanci, ze které jak reformace tak i pozdější osvícenectví samozřejmě značně čerpaly.

 29. A.S. Pergill

  to =8)-DX Nezlobte se, počínáte si naprosto stejně, jako ruští poslanci v Dumě za dob tzv. prozatímní vlády, kteří odmítali energická opatření vůči bolševikům s odůvodněním, že jsou antidemokratická. Lenin jim říkal „užiteční idioti“ (viz Stát a revoluce) a naprostá většina z nich skončila po VŘSR buď v gulagu nebo exilu, kde dál mohla rozvíjet své fantasmagorie o „ideální demokracii“.

  Pokud nezabráníme islamizaci Evropy, třeba i dočasnými formálně nedemokratickými postupy a opatřeními, tak se řítíme do daleko většího průšvihu, než byla okupace Evropy Hitlerem. V tomto nebezpečí reálně jsme a musíme volit adekvátní prostředky. Konec konců i demokratické státy mají mechanismy pro případ protistátního puče nebo napadení vnějším nepřítelem, kam patří i tak nedemokratické věci jako je třeba stanné právo, věznění bez předchozího soudu nebo zabavování věcí nutných pro obranu státu.

  A pokud se týká těch vašich „hodných“ muslimů: Muslim bude plédovat pro demokracii:
  1. Když bude přesvědčen, že to není proti islámu, protože ho nezná (týká se desítek procent islámské populace). Problém je, že naprostou většinu těchto lidí radikální kazatel „postaví do latě“ hrozbou plameny pekelnými a pošle je na džihád, třeba i na sebevražedný atentát.
  2. Když bude vědomě a rozmyslně lhát, protože muslim má povinnost nevěřícím o islámu lhát tak, aby se nevzpěčovali přijetí isámu. Existuje i fatwa, která explicitně uvádí, že pokud se o islám zajímá alkoholik a ptá se muslima na zákaz konzumace alkoholu pro muslimy, tak mu má agitující tento zákaz výslovně popřít a teprve až dotyčný odříká šahádu (a stane se tedy nevratně muslimem), tak mu má prozradit „sladké tajemství“, že alkohol islám striktně zakazuje.
  3. Pak jsou skutečně nějaké osoby s islámským backgroundem, které ale na islám nevěří (a tudíž i na to peklo, kterým jim přijde hrozit nějaký kazatel), které nebezpečné nejsou.
  Ovšem odlišit tu kategorii 3 od předchozích dvou nelze (leda snad individuální výslech na drogách a detektoru lži, ale ani pak by se za výsledek nedala dát ruka do ohně). Navíc je těchto lidí jednak málo, jednak je poměrně častý jev, že se jejich potomci islamisticky radikalizují (je to masový jev v Německu, ve Francii, Velké Británii a dalších státech s početnějšími islámskými komunitami). V uvedených zemích v neanonymních průzkumechm v desítkách procent (někde je to i přes polovinu) muslimů (tedy suma skupin 1 – 3 + těch, kteří otevřeně hlásají nenávist k demokracii) podporuje islámské teroristy a zpravidla přes devadesát procent z nich podporuje cíle, za které teroristé bojují, ale ne aktuálně používané metody. Proto se domnívám, že ta skupina 3 má nepatrnou četnost výskytu a zanedbatelný vliv.

 30. DarthZira

  Pergille, proti radikálům samozřejmě radikálně zasáhnout, o tom žádná, ať kdokoli blábolí cokoli do nedemokratičnosti.
  Ovšem když podstatná část, ne-li většina obyčejných muslimů vlastně ani pořádně neví, o čem ten islám je a jak je slučitelný či neslučitelný s euroamerickým pojetím demokracie a lidských práv (mimochodem sami islámští duchovní a učenci v tom nemají jasno, jejich názory na tuto věc jsou podobně rozdílné jako názory křesťanů na antikoncepci, rozvody nebo homosexualitu), tak by asi bylo vhodné a rozumné, aby jim místo těch radikálních fanatiků, hrozících peklem, v mešitách v Evropě kázali raději ti umírnění.
  V Evropě ve středověku taky většina křesťanů věřila tomu, že je správné čarodějnice, heretiky nebo třeba cizoložníky či židy popravovat, protože to pravidelně slyšeli z kazatelen, zatímco dnes podobným věcem věří jen pár šílenců a samotná hlava katolické církve je ostře proti těmto názorům.
  Tedy budou-li imánové svým ovečkám tlouct do hlavy, že je dobrý džihád mečem a likvidace naší „bezbožné“ civilizace, ovečky tomu samozřejmě uvěří, ovšem budou-li v mešitách po celé Evropě naopak imánové od rána do noci kázat o tom, že násilí je v rozporu s islámem a Mohammed sám ho zakazoval (i takové verše se v Koránu dají najít, když jeden hledá), že evropská kultura je dobrá, protože přímo vychází z toho, co už jejich dávní muslimští předkové vedeni božím vnuknutím jako správné rozpoznali, a že jedině v demokracii se může dobrý zbožný muslim (a tedy i islám jako takový) po všech stránkách dobře rozvíjet, tak ovečky uvěří zase tomuto výkladu.

 31. A.S. Pergill

  to DarthZira:
  1. Nefetišujte si, prosím, reformaci. Jednalo se o drsný boj, který vylidnil Evropu na něco mezi 1/2 a 1/3 výchozího počtu obyvatel. A navíc byly některé reformační proudy ještě radikálnější a nesnášenlivější než katolíci
  2. Řada oněch islámských učenců presentuje zcela odlišné názory vůči „nevěřícím psům“ a jejich sdělovacím prostředkům a jiné vůči věřícím. Asi jako případ té fatwy o alkoholikovi.
  3. V Koránu sice existují verše o náboženské toleranci, ale pocházejí jen z prvního mekkánského období, kdy celý islám tvořil Mohamed, jeho rodina a jeho služebnictvo. Všechny byly „anulovány“ verši pozdějšími, z medínského a druhého mekkánského období (kdy už byl Mohamed v čele expandujícího ministátu). Dále jsou některé verše presentovány vytržené z kontextu, to je případ i onoho známého a často agitačně zneužívaného verše „v islámu nebudiž žádné donucení“.
  Na obojí je dobré české akademické vydání Koránu, které řadí súry nikoli tradičně, ale chronologicky a má k textu docela kvalitní komentář, nepoznamenaný soudobými kontraverzemi kolem islámu (první vydání bylo někdy v 70. letech).
  4. Sami odpadlíci od islámu (a kdo by tomu měl rozumět líp?) uvádějí, že nemá cenu se pokoušet o nějaký „humanizovaný a civilizovaný“ islám, který je technicky nemožný, ale raději muslimy převést na jiné náboženství nebo ateismus.

 32. protestant

  Prohlášení synodní rady ČCE k policejnímu zásahu v muslimských modlitebnách
  Od nepaměti v evropském a blízkovýchodním prostoru platilo, že chrám, modlitebna či kostel a universitní území, byly místem azylu. Tam okovaná bota neměla vstoupit. Intimita chrámu, kostela či modlitebny, i toho, co se tam odehrávalo, nemělo být porušeno vetřelci, kteří měli při vstupu jiné záměry, než se ztišit před Bohem. Do kostelů a chrámu se také uchylovali poražení, pronásledovaní, ohrožení. Hledali zde azyl, pomoc, milosrdenství. To, že byl narušen tento prostor a toto nepsané právo v pátek 25. dubna v muslimských modlitebnách v Praze českou policií, není dobré znamení pro věřící spoluobčany ani demokratickou společnost. Víme přece, že v mnohých zemích našeho neklidného světa, např. v zemích komunistických a muslimských, jsou pronásledováni křesťané, mnohdy i vražděni přímo v kostelích jako nepřátelé společnosti i boha. V naší zemi toto právo v minulosti porušili jen nacisté a pak komunistická policie. Proto v nás zásah Policie ČR v muslimských modlitebnách vyvolává silné pochyby, zda policie jednala odpovědně a po právu. Vypovídá to také o necitlivém přístupu, nebo dokonce neomalenosti a špatné teoretické připravenosti příslušníků policie. Policisté měli jednat mimo bohoslužebné prostory. Prosíme vedení policie o nápravu v této věci a omluvu účastníkům muslimských modliteb.

  Na druhé straně víme a jsme o tom přesvědčeni, že náboženské obřady a náboženské prostory nemají a nesmí být využívány jako zástěrka ke zlé činnosti, například k šíření rasistických, protižidovských a nesnášenlivých materiálů či ideologie, nebo dokonce navádění k nenávisti, která tak snadno přeroste v násilný čin. V takovém případě, při zásahu státní moci, nemají aktéři zmíněného jednání nárok ani právo odvolávat se na náboženské svobody v demokratickém státě.
  http://www.e-cirkev.cz/clanek/4152-Prohlaseni-synodni-rady-CCE-k-policejnimu-zasahu-v-muslimskych-modlitebnach/index.htm

 33. protestant

  A.S. Pergill (30.04. 2014 | 12:33) napsal:
  to DarthZira:
  1. Nefetišujte si, prosím, reformaci. Jednalo se o drsný boj, který vylidnil Evropu na něco mezi 1/2 a 1/3 výchozího počtu obyvatel.

  protestant:
  Třicetiletá válka nebyla náboženská. Byl to boj o území a vliv, ne o Boha….

 34. A.S. Pergill

  To Protestant:
  1. Nešlo jen o třicetiletou válku, nicméně ani u ní se nedá odlišit „ryze světská“ a „ryze náboženská“ motivace obou stran. Protě byl tam mix světských a náboženských motivů. Nicméně čištění dobytého území od jinověrců se dělo čistě podle náboženského klíče (viz např. Habsburkové u nás).
  2. Dopis synodní rady IMHO jasně ukazuje, že křesťané jsou trojským koněm islamizace.

 35. A.S. Pergill

  To protestant: Koho vláda toho náboženství: A podle toho se „čistilo“ obyvatelstvo.

 36. DarthZira

  Protestante, rapidní růst počtu počtu potomků u přistěhovalců pouze muslimského vyznání (mezi imigranty, kteří jsou vyznání hiduistického, buddhistického, židovského ba dokonce i křesťanského k tomu nedochází) plus k tomu konverze ze strany rodilých Čechů, to opravdu, ale ani trochu, není islamizace. A xenofobní spolky jako Sharia4Czech jsou asi humanitární organizace, ne? 🙂

 37. protestant

  „Policejní prezident mě dnes seznámil s komplexní prověrkou zásahu, který se jeví v souladu s českým právem. Jedná se však o živou kauzu, z níž nechci ani nemohu mít podrobné informace,“ řekl ministr Chovanec k závěrům policie.
  Doplnil, že chápe rozhořčení dosud poklidné muslimské komunity v České republice. I proto detektivům do budoucna doporučil, aby lépe zvažovali důsledky svých kroků. „Požádal jsem zástupce policie, BIS a UZSI, aby v budoucnu při případných zásazích tohoto typu společně zohledňovali i ostatní aspekty a rizika, které podobné zásahy mohou vyvolat,“ řekl ministr vnitra.
  „Byl bych velmi rád, abychom do budoucna nedělali například stejným způsobem propagaci té knize tak, jak jsme ji udělali, protože od té doby raketově vzrostl zájem o tuto knihu,“ doplnil pro Českou televizi Chovanec.
  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/policejni-zasah-uooz-v-mesitach-dnk-/krimi.aspx?c=A140509_175806_krimi_hro#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zpravodaj&utm_content=main

 38. Janiga Alojz

  9. 7. 2014
  Otevřený dopis ministrovi vnitra České republiky p. Milanu Chovancovi.

  Ministerstvo vnitra ČR
  Kancelář Ministra vnitra
  Nad Štolou 3
  170 00 Praha 7

  Pane ministře.
  Dne 5. 5. 2014, jsem odeslal na e-mail adresu Ministerstva vnitra České republiky (MV-ČR) elektronické podání-stížnost, na protiprávní jednání příslušníků Policie ČR, ke kterému došlo dne 4. 5. 2014, v Praze na Malé straně, poblíž sídla Poslanecké sněmovny ČR, po ukončení mého „Individuálního, tichého, veřejného protestu – hladovky“, v Praze na Hradčanském náměstí, před Pražským hradem. Tímto svým „veřejným protestem“ jsem mimo jiné upozorňoval, na šikanování, porušování Lidských práv a další dlouhodobá závažná pochybení v tzv. Domově pro seniory v Heřmanově Městci, jehož Zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy (MHMP)“.
  Svými „protestními transparenty, jsem tehdy upozorňoval taky, na Hrubé porušování Lidských práv v ČR“.
  Ve své „stížnosti“, jsem uváděl i „případ agresívního jednání, nebezpečného vyhrožování a zastrašování“ vůči mé osobě, ze dne 27. 3. 2014, v Praze na Václavském náměstí, kam jsem se přesunul i se svými protestními transparenty poté, co jsem strávil několik hodin „v tichém protestu“ před hlavní budovou MHMP na Mariánském (Mafiánském) náměstí a na Staroměstském náměstí.
  „Sebevědomé a drzé chování agresora“, který mně 27. 3. 2014 „zastrašoval a vyhrožoval“, jakož i další „skutečnosti naznačovali, že se jedná o příslušníka Policie, nebo Městské policie“.
  Toho dne, 27. 3. 2014, jsem „veřejně protestoval ze stejných důvodů“, jako 5. 5. 2014.

  Dopisem, ze dne 14. 5. 2014, mi bylo „Kanceláři ministra vnitra“ oznámeno, že „moje elektronická stížnost byla postoupená řediteli Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy, jemuž vyřízení stížnosti přísluší“.
  E-mailem ze dne 21. 5. 2014, jsem byl Krajským ředitelstvím Policie hl. města Prahy-Odborem vnitřní kontroly, vyzván k „doplnění a potvrzení podání“.
  Svoji původní „elektronickou“stížnost, jsem měl mimo jiné doplnit „uznávaným elektronickým podpisem“, nebo ji podat ústně, případně písemně do 27. 5 2014.
  Tuto stížnost, ve které jsem mimo jiné uvedl, že „chci být informován o průběhu a výsledku šetření“, jsem dne 23. 5. 2014 poslal písemně-doporučeně, Krajskému ředitelství Policie v Praze (KRPA), na příslušnou adresu.
  Protože jsem do 1. 7. 2014, neobdržel na svoji písemnou stížnost od Krajského ředitelství Policie Praha vůbec žádnou odpověď, poslal jsem na e-mail adresu KRPA „elektronický“ dotaz: „Proč nejsem informován o průběhu a případném výsledku šetření mé stížnosti, tak jak jsem to uvedl ve svém podání“?
  Dne 2. 7. 2014, jsem dostal od KRPA e-mail – sdělení, že „dne 1. 7. 2014, mi bylo zasláno vyrozumění o vyřízení stížnosti, na adresu mého trvalého bydliště v Heřmanově Městci“.
  V tomto „vyrozumění“, které podepsal ředitel KRPA plk. Mgr. Bc. Luděk Procházka, se mimo jiné uvádí: „Na základě prověření kamerového systému bylo zjištěno, že Vámi popisované jednání příslušníků PČR nebylo zaznamenáno. Jednání příslušníka dne 4. 5. 2014 u poslanecké sněmovny nebylo zaznamenáno z důvodu absence kamerových zařízení využívaných zdejším krajským ředitelstvím policie. Záznam z kamerového systému k jednání údajného příslušníka PČR 27. 3. 2014 nemohl být zajištěn, neboť předmětné záznamy se uchovávají pouze po dobu jednoho měsíce. Vzhledem k tomu, že dne 4. 5. 2014 měly být Vaše osobní údaje prověřovány v informačních systémech, byl vznesen dotaz na příslušné pracoviště Policejního prezídia ČR k zjištění totožnosti příslušníků, kteří prováděli daný úkon. Sdělením Policejního prezídia bylo konstatování, že kontrola Vašich údajů nebyla prováděná žádným příslušníkem Policie ČR zdejšího krajského ředitelství.
  Na základě uvedených skutečností byla část Vašeho podání směřující na jednání a chování policisty v civilním oděvu dne 4. 5. 2014 postoupena policejnímu prezidentovi Policejního prezídia k přijetí dalších opatření. K jednání údajného příslušníka Policie ČR ze dne 27. 3. 2014 v prostoru Václavského náměstí v Praze vám sděluji, že Vaše tvrzení nelze žádným objektivním způsobem prokázat. Na základě Vámi popisovaného stavu nelze usuzovat, že původcem takového jednání byl příslušník Policie ČR. Vzhledem k neprůkaznosti tvrzení byla Vaše stížnost vyhodnocena jako nedůvodná“.

  Tolik „výsledek šetření KRPA, ve věci mé stížnosti“.

  A teď moje „vyhodnocení postupu a výsledku šetření mé stížnosti, ze strany Policie“.
  Pokud jde o „agresívní chování, pravděpodobného policejního špicla a provokatéra“ ze dne 27. 3. 2014 na Václavském náměstí, je možné připustit „tvrzení“ KRPA, že toto „jednání nelze prokázat z důvodu omezené doby uchovávání záznamů z kamerových systémů“. KRPA nejdřív „připouští, že 4. 5. 2014 v prostoru u Poslanecké sněmovny k nějakému jednání příslušníka Policie došlo, následně to však kvůli údajné absenci kamerového systému popírá a moji stížnost vyhodnocuje jako nedůvodnou“.
  „Evidenční čísla“ uniformovaných Policajtů (jestli nějaké vůbec měli), kteří mně „kontrolovali“ u Poslanecké sněmovny, jsem si nevšiml, protože jsem celou dobu myslel hlavně na to, aby mi neujel vlak do Pardubic.
  „Nevěřím však tvrzení KRPA, o absenci kamerových systémů v prostoru kolem Poslanecké sněmovny ČR“. Tento prostor je doslova „prošpikován policejními kamerami, které jsou pečlivě udržovány v provozu“. Stejně „pečlivě jsou pod dohledem policejních kamer, cesty a chodníky vedoucí od Poslanecké sněmovny, Valdštejnská ulice kolem budovy Senátu až ke stanici Metra-Malostranská, kde mají své sídlo některé zahraniční Ambasády a kudy mně policejní hlídka „doprovázela“.
  Jsem přesvědčen o tom, že kdyby se tato „pro mě velmi nepříjemná událost“ odehrála na kterémkoliv jiném místě v Praze, tak by byla „absence kamerového systému, zrovna v tom místě kde by se podobná „provokace, šikana a omezování osobní svobody ze strany Policie“ odehrála.
  Dne 4. 5. 2014 byla neděle, v ulicích Malé Strany bylo hodně lidí, takže si museli určitě všimnout „invalidu na invalidním vozíku, kterého odpoledne kolem 16.30 hod., doprovází dva uniformovaní Policajti a pak jej v parčíku stanice Metra-Malostranská hlídají, aby jim neutekl“. Podobnou „absurdní podívanou“, mohli lidé zatím shlédnout pouze ve filmu „Dobrý voják Švejk“, natočeného podle románu Jaroslava Haška.
  „Od té chvíle, co jsem byl u Poslanecké sněmovny obtěžován a zastrašován policejním špiclem v civilu, který na mně přivolal uniformovanou policejní hlídku, až po dobu, kdy mně u stanice Metra-Malostranská tato policejní hlídka dovolila odejít, jsem byl kromě jiného bezdůvodně omezován ve svobodě pohybu“. Policejní hlídka i „policejní špicl v civilu“ tvrdili, že „je to kvůli tomu, aby mohla být ověřená moje totožnost“.
  KRPA zase „tvrdí“, že „podle zjištění na příslušném policejním pracovišti, uvedeného dne žádný příslušník Policie ČR moji totožnost neověřoval“.
  „Nejpravděpodobnější vysvětlení těchto tvrzení ze strany Policie“ je však podle mně to, že „lžou všichni, kteří se na této šikaně a zastrašování vůči mojí osobě podíleli a hlavním důvodem této šikany bylo, abych přestal se svými opakovanými veřejnými protesty proti Arogantnímu, Mafiánskému jednání MHMP vůči mé osobě, v souvislosti s mou kritikou Poměrů v tzv. Domově pro seniory v Heřmanově Městci“.
  Jednoho z „uniformovaných“ policajtů, kteří po mně dne 4. 5. 2014, v parčíku u Poslanecké sněmovny„na pokyn policejního špicla – provokatéra v civilu“, požadovali průkaz totožnosti, jsem před dvěma dny „náhodou“ viděl na Internetu, kde jsem si prohlížel některé pořady České televize. Byl to pořad „Reportéři ČT“, z pondělí 23. 6. 2014 a reportáž se jmenovala „S lidmi pro lidi“. Byl to začátek reportáže (1 minuta a 10 vteřin), kdy v záběru na vchod do Poslanecké sněmovny stojí p. Trepera, o jehož problémech tato reportáž hovoří. Vedle něj stojí dva uniformovaní Policajti, kteří jej „legitimují“. Policajt (ten aktivnější, hubenější než jeho kolega, s tmavějšími vlasy a s bradkou a knírkem), který po panu Treperovi požadoval doklady totožnosti a který se ke konci tohoto záběru dívá do televizní kamery, je jeden ze dvou Policajtů, kteří mně kontrolovali u Poslanecké sněmovny. Doufám, že tentokrát opět nevznikne „absence kamerových záběrů“ a reportáž zůstane na Internetu v té podobě, jakou jsem ji viděl já. Jedná se s největší pravděpodobnosti, o příslušníka policejního „Útvaru pro ochranu ústavních činitelů“. Je otázkou „jestli může tento příslušník kontrolovat bezdůvodně, každého kdo projde kolem prostoru, který hlídá“?
  Poznal bych i „policejní špicly – provokatéry“, ze dne 27. 3. 2014 a 4. 5. 2014, kteří mně „svým agresívním chováním obtěžovali, omezovali a zastrašovali“.

  Tato má „individuální tichá a klidná protestní akce“, o které se ve své stížnosti zmiňuji, byla mnou „předem ohlášená“ Živnostenskému odboru MHMP přesto, že to nebylo potřeba ohlásit.
  Byla ohlášená jako „Veřejná individuální protestní hladovka, kterou chci upozornit nejen na Hrubé porušování Lidských práv, na kterém se podílí MHMP, ale i na Hrubé porušování Lidských práv a Bezpráví, které panuje v ČR za posledních dvacet let. Hladovku jsem zahájil 1. 5. 2014, před sídlem MHMP na Mariánském (Mafiánském) náměstí. Pokračoval jsem na Staroměstském náměstí, v sobotu a neděli jsem byl na Hradčanském náměstí před Pražským Hradem, kde jsem chtěl následující dny v Hladovce pokračovat co nejdéle, kolik mi to můj zdravotní stav dovolí.
  Hladovku jsem se rozhodl 5. 5. 2014 „předčasně ukončit kvůli náhlým, vážným zdravotním problémům“ (potíže se srdcem, jak se později prokázalo). Na tyto mé „náhle srdeční potíže“, mělo kromě jiného velký vliv i „svévolné a protiprávní jednání Policie“, dne 4. 5. 2014, u Poslanecké sněmovny.
  „Policie“, jako „represívní složka a nástroj k potlačování občanské nespokojenosti, sloužila vždy v první řadě Vládnoucímu Režimu, ať byl ten režim jakkoliv nedemokratický, zločinecký a zkorumpovaný“. A je úplně jedno, jak se tato „represívní složka“ ve své době jmenovala. Jsou tady „příklady z nedávné doby“, jako např: „Gestapo“, později to bylo „SNB“ nebo „STB“.
  Policie ČR v tom není žádnou výjimkou. Měl jsem možnost mimo jiné „na vlastní oči“ se přesvědčit o „bezohledném a bezuzdném řadění Policie“ vůči některým protestujícím, při „občanských veřejných demonstracích, proti zkorumpovaným a neschopným politikům, kteří se v ČR po roce 1989 střídají u moci“.
  Nápis „Pomáhat a chránit“, který má Policie ČR na svých služebních autech, se „vztahuje“ zřejmě jenom na“podezřele zbohatlé zločince všeho druhu, kteří jsou nějakým způsobem propojeni s politikou v ČR“.
  Protože „rozhodně nejsem spokojen nejen s výsledkem šetření KRPA ohledně mé stížnosti, budou mé individuální protestní akce pokračovat, tentokrát i před sídlem Ministerstva vnitra v Praze“. „Z toho důvodu a určitě i kvůli tomuto Otevřenému dopisu, očekávám ze strany Policie vůči mně, jenom to nejhorší“. Vzhledem k mému těžkému tělesnému postižení a nedávnému náhlému, vážnému zhoršení mého zdravotního stavu, to Policii ČR se mnou moc práce nedá“.

  Obsah tohoto „Otevřeného dopisu ministru vnitra ČR“ p. Milanu Chovancovi, může kdokoli a jakýmkoli způsobem šířit dál, přeposílat a zveřejnit jej.

  Alojz Janiga
  Masarykovo náměstí 37
  538 O3 Heřmanův Městec

  Na vědomí: Policejní prezidium ČR, Prezident ČR, Úřad vlády ČR, Poslanecká sněmovna ČR, Senát ČR, Sdělovací prostředky, Veřejnost.

  Více na /aginaj.sweb.cz/ nebo /rozhodny.blogspot.com/

 39. Antitheista

  Alojz Janiga:

  a co jako ? co to plácáš semhle ? 🙁

Komentáře nejsou povoleny.