Svatý Jan Pavel II. byl svatořečen jako nový patron těch, co odkládají problémy, dokud nezemřou

Autor | 28.04. 2014

Chtěl jsem o tom napsat dlouhý podrobný článek. Potom jsem si ale řekl, že bychom se neměli zabývat každou kravinou.
Áåñåäà ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòèíà ñ Ïàïîé Ðèìñêèì Èîàííîì Ïàâëîì Ï

Autor: Slávek Černý

S několika přáteli se zajímáme o ateismus a jeho postavení ve společnosti.

19 thoughts on “Svatý Jan Pavel II. byl svatořečen jako nový patron těch, co odkládají problémy, dokud nezemřou

 1. Rudyamon

  Geniální článek, krátký a výstižný ;-). Je fakt, co se ke svatořečení dá napsat víc? Jaký smysl se má vyjadřovat k nesmyslu?

 2. Machi

  Myslím, že svatořečení obou papežů je dobrá věc. Lidé aspoň vidí, že být svatý/á nemá nic společného s nadpřirozenem, ale je to jen posmrtný titul.

 3. Machi

  No právě! Ale co okolo Jana Pavla II bylo nadpřirozeného?
  Já myslím, že tím akorát dali ateistům do ruky další protiargument. 🙂

 4. Sam

  Protestanté nemají svaté vůbec, pokud je mi známo.

 5. =8)-DX

  Jsem byl na něm jako malej, když byl v ČR. Ani jako katolík mi nepřišel svatej – ale jako jedinej z celý řady měl dobrý srdce.

  Jinak to jeho Evangelium Vitae mu byl čert dlužen, větší snůška nesmyslů o lidském životě a sexualitě neexistuje. To jediné mu neprominu, to se mě dotklo osobně.

  Nicméně to dává smysl že ho svatořečili – on přece zrychlil celý proces a odstranil nutnost ďáblova advokátu. Jestli může být svatá i Matka Tereza, tak proč ne Jan Pavel II?

 6. Antitheista

  Protestanti nemaj svatý?

  Tak to myslim, že po tom, co tady předvádí protestant je brzo začnou mít 😀 …

 7. =8)-DX

  Resp. možná ještě horší encyklika byla Humanae Vitae, od Pavla VI – kterou JPII obhajoval. Tfuj.

 8. DarthZira

  Souhlas, DX, tato encyklika je pěkný hnus. Jan Pavel II. má možná nějaké zásluhy na pádu „komunistických“ režimů ve východní Evropě (ovšem tady má ze všeho největší zásluhy asi Gorbačov, takže pokud by se prohlašovalo za svaté kvůli demontáži totalitních režimů, tak by ho museli taky svatořečit 🙂 ) a nesporné zásluhy na tom, že katolická církev nastoupila jistý kurs směrem k náboženské toleranci jak v rámci křesťanství, tak i k jiným vírám (z čehož se katoličtí „ultras“ můžou pos**t – viz třeba Semínovy bláboly), ovšem jeho názory na sexualitu byly zcela nesmyslné, naprosto hloupé a možná by se co do důsledků (např. v Africe) mohly označit až za zločinné – byť uznávám, že Jan Pavel II. zcela jistě nechtěl zločiny páchat ani k nim nabádat, ale svou zabedněností to stejně (byť nechtě) činil 🙁

 9. petr

  DZ: Vy máte proti sebekázni a zdrženlivosti něco osobního ? 🙂

 10. DarthZira

  Zdrženlivost a sebekázeň je proti přirozenosti většiny lidí. Ti lidé, kteří od přírody nemají příliš silnou sexuální touhu nebo jsou dokonce asexuálové, s tím samozřejmě problém nemají, ale všichni po této stránce byť jenom průměrní už dost ano, natož pak ti nadprůměrní. A odsuzovat někoho za to, že mu byla přírodou (nebo teda podle vás Bohem) dána do vínku poněkud větší smyslnost a silná sexuální touha, je podobně nesmyslné jako kdybyste chtěl někoho odsuzovat za to, že má vynikající hudební sluch, malířské nadání nebo nadprůměrné IQ. Mám kamaráda, který strávil nějaký čas v buddhistickém klášteře, kde žil v celibátu, ovšem zjistil, že to není život pro něj, že prostě jeho přirozenosti podobný životní styl neodpovídá, takže klášter opustil a dnes úplně normálně žije se ženou, resp. za tu dobu, co klášter opustil, už těch partnerek měl několik – to se totiž stává, že se občas člověk při výběru splete nebo že člověk, který se mu jevil nějak (nebo se dokonce záměrně přetvařoval, že je takový či onaký), je ve skutečnosti úplně jiný, má takové povahové vlastnosti a názory, že s ním prostě žít nemůže, ježto jsou vzájemně povahově nekompatibilní. A možná byste se divil, ale jsou lidé, kteří kvůli tomu, aby získali někoho, do koho se „zbláznili“, dokážou předstírat ledacos třeba i několik let. Ten můj kamarád se s buddhisty (včetně buddhistických mnichů) ovšem stýká dodnes a oni nikdy s tím jeho odchodem neměli sebemenší problém, protože uznávají, že každý člověk je od přírody jiný a co vyhovuje jednomu, nemusí vůbec vyhovovat druhému, a rozhodně proto není dobré jeden způsob života nutit jako „ten jediný správný“ všem. Což je ale přesně to, co encyklika Humanae Vitae dělá – a priori předpokládá, že každý člověk je takový, že sex skutečně potřebuje tak maximálně dvakrát do roka, ovšem takovýchto lidí je v populaci opravdu naprostá menšina, možná je jich ještě míň než homosexuálů 😉 A nutit člověka se silnější sexuální touhou, aby ji celý život potlačoval, je podobně „rozumné“ jako nutit nadaného hudebníka, aby se celý život vyhýbal hraní na hudební nástroje, zakazovat geniálnímu matematikovi, aby počítal, nebo třeba jako brát talentovanému malíři z ruky tužky a štětce a nutit ho, aby místo malování radši kácel stromy v lese. V lepším případě to ten člověk stejně nedokáže dodržet a k tomu, k čemu ho táhne jeho vrozená přirozenost, se vrátí – a v horším případě bude tak leda celý život nešťastný.

 11. petr

  DZ:

  Takže když budu mít třeba nadměrný apetit spojený s pomalým metabolismem, tak se mám držet své vámi definované přirozenosti a udělat ze sebe hroudu sádla ? Neměl bych naopak ty vášně, které mne nejvíc zotročují, nejvíce ovládat ?

 12. DarthZira

  No, každý by měl dělat to, čím za prvé (což je úplně nejdůležitější) neškodí druhým a za druhé tím, zejména na zdraví, neškodí sám sobě.
  K tomu uvedenému příkladu s nadměrným apetitem:
  1. Ne každý nadaný nadměrným apetitem má pomalý metabolismus, spíš je daleko častější situace, že nadměrným apetitem jsou nadaní právě lidé s extrémně rychlým metabolismem, sama několik takových osobně znám (kdybych já snědla půlku z toho, co oni potřebují k tomu, aby neměli pocit hladu, tak bych za měsíc neprošla dveřmi, navíc bych ani nebyla schopná podobná kvanta na posezení spořádat). Takovýto člověk pak samozřejmě může bez obav „žrát jako kyselina“, aniž by se to na jeho zdraví negativně podepsalo.
  2. I člověk s pomalejším metabolismem může jíst značná kvanta jídla, pokud má k příjmu potravy taky náležitý energetický výdej. Takže je-li někdo nadán nadměrnou chutí k jídlu a nechce být tlustý (a tedy i nemocný), měl by si buď vybrat nějaké hodně fyzicky náročné povolání (třeba horníka nebo dřevorubce) a nebo se aspoň věnovat pravidelně nějakému energeticky hodně náročnému sportu.
  3. Další možností pro ty, kteří „trpí“ značnou chutí k jídlu, ale na manuální práci ani na extrémně fyzicky náročné sporty nemají chuť či jen tělesnou stavbu (třeba taková malá subtilní dívka asi není ideální kandidátka na hornici 😀 ), je jíst sice značná kvanta, ale velmi pečlivě si vybírat čeho. Například středomořská nebo indočínská kuchyně je dosti nízkokalorická a z veganských jídel se vůbec přibírá zcela minimálně – mám pár známých veganů a ačkoli se někdy divím, kolik toho dokážou „zládovat“ (opět, já bych to ani nezvládla), tak jsou dosti štíhlí, někteří mi dokonce přijdou až neesteticky „vychrtlí“, i když jedí hodně a sportu moc nedají.
  Takže suma sumárum má-li někdo „od přírody“ nadměrný apetit a k tomu normální nebo dokonce pomalejší metabolismus, tak buď musí celý život tvrdě fyzicky pracovat nebo aspoň se intenzivně věnovat nějakém hodně náročnému sportu, a nebo může jíst sice značná kvanta jídla, ovšem těmito jídly rozhodně nesmí být samá pečená kolena se zelím a svíčková se šesti 🙂
  Stručně řečeno – své přirozenosti může holdovat dle libosti, jenom si musí vybrat správný způsob JAK to bude činit 😉
  A úplně stejné je to s tím sexem – omezovat kvantitu není nikterak třeba, stačí pouze hledat způsoby, které neohrožují na zdraví. Např. taková onanie člověka nijak na zdraví neohrožuje a nákaza pohlavními nemocemi při ní rozhodně nehrozí 😉 To stejné petting (nevím o případu, že by se někdo při pettingu nakazil pohlavní chorobou 😀 ), dokonce i orální sex je v tomto směru poměrně bezpečný (třeba lesbiček je mezi nakaženými HIV zcela zanedbatelné procento, přičemž i tak naprostá většina z nich k nákaze přišla úplně jinak než stykem s nakaženou partnerkou). Rozhodně taky nijak zdraví nepoškodí, pokud stálí partneři používají účinnou antikoncepci nebo se dokonce jeden z nich (či oba) nechají sterilizovat, aby se (v souladu se svou přirozeností) mohli sexuálním hrátkám oddávat jak často jim libo, třeba i několikrát každý den. A našly by se samozřejmě i další způsoby a možnosti, jak bez obav holdovat svému „nadměrnému“ pohlavnímu pudu, aniž by jeden ohrožoval na zdraví jak sebe tak jiné – třeba pokud velmi náruživý muž žije ve stabilním partnerském svazku s více ženami (pohlavně chladnějšími než on) nebo samozřejmě taky obrácený případ, tedy že hodně náruživá dáma má zas svůj stabilní „mužský harém“ složený z několika po stránce sexuální náruživosti průměrných nebo dokonce podprůměrných mužů 🙂

 13. petr

  DZ: Tak to je z mého pohledu pěkný případ drbání se pravou rukou za levým uchem. Klasická zdrženlivost mi přijde elegantnější, přímočařejší, mnohem jednodušší a … klasičtější 🙂

  Nakonec drželi se jí i velké postavy antické filosofie. Když Sokratovi odpůrci Sokrata nařkli, že je má oči prostopášníka, odvětil, „jsem prostopášník, ale snažím se ovládat“. O složité kombinaci indočínské a středomořské kuchyně nemluvil a zuřivé vyplenění ledničky v kombinaci s neméně zuřivým následným sprintováním okolo dvorku také nedoporučoval 🙂

 14. DarthZira

  V čem je prosím pěkně zdrženlivost „elegantnější, přímočařejší, mnohem jednodušší“????
  To může říct vážně jenom někdo, kdo má opravdovou potřebu sexu tak jednou za rok 😀
  Kdybyste měl vrozenou potřebu jíst kvanta jídla, tak byste taky byl stokrát radši veganem nebo intenzivně sportoval, než abyste celý život trpěl pocitem hladu.
  A pokud jde o toho zmíněného Sokrata, tak za prvé ten jeho výrok vůbec nemusel být autentický, ale nějaký jeho žák si to mohl vymyslet, za druhé i kdyby to řekl, tak mohl být klidně pouze jedním z jeho sofismat, kterým se snažil zmást své odpůrce, od kterých mu hrozila smrt – mně kdyby hrozila poprava, asi taky budu kecat ledacos, o čem si myslím, že mi pomůže, a za třetí podle toho, jak je svými žáky a současníky popisován, rozhodně nebyl nijak štíhlý, takže se zrovna v tom jídle asi moc nemírnil. Možná kdyby se místo přecpávání radši pořádně věnoval sexování, nebyl by tlustý 🙂

  Mimochodem, když už jsem tak u toho jídla a tlouštíků, panu kardinálu Dukovi by kombinace thajské a středomořské kuchyně spojená s pravidelným běháním kolem arcibiskupského paláce taky udělala náramně dobře 😉
  Vůbec je nesmírně zajímavé, že obezitě (ačkoli je dosti evidentní, že velmi často je přímým plodem hříchů lenosti a obžerství) se nikdo v žádných encyklikách ani pastýřských listech nevěnuje, ačkoli by to bylo asi velmi žádoucí – nezdá se mi, že by mezi katolíky bylo méně obézních než mezi protestanty, ateisty, agnostiky, pohany nebo třeba buddhisty.
  Možná místo nabádání k sebeovládání a zdrženlivost v oblasti sexu by měla církev katolická spíš urychleně začít nabádat k ovládání se a zdrženlivosti pokud jde o jídlo a k tomu ještě i k intenzivnímu přemáhání hříchu lenosti sportem – na nemoci způsobené obezitou či v přímé souvislosti s ní (např. mnoho typů rakovin, kardiovaskulární choroby atd.) totiž každoročně (zejména pak ve vyspělých zemích) zemře neporovnatelně (o několik řádů) více lidí než na nemoci pohlavní 😉

  A pořád jste mi sebeméně nevysvětlil, v čem je tedy onanie, petting, orální sex nebo účinná antikoncepce či sterilizace zdravotně škodlivá pro ty, kdo ji provozují, případně pro jejich okolí.
  Což je asi to jediné, co by mělo nějakou relevanci – kdyby tyto praktiky prokazatelně škodily zdraví nebo nějakým způsobem poškozovaly druhé lidi.

 15. DarthZira

  Petře, nechápu, jakou to s tím má souvislost, ale budiž.

  Jinak o té sexuální zdrženlivost taky katolická církev nemluvila vždycky, přinejmenším nijak extra veřejně. Jinak by Její katolické veličenstvo královna Isabela Kastilská nemohla svým dvorním dámám doporučovat, že dobrá katolička by „to“ neměla dělat častěji než 5x denně 😉
  V této souvislosti mě napadá, co asi tak za „argument“ při tom soukromém rozhovoru na královnu Isabelu vytáhl Kryštof Kolumbus 😀

 16. Sam

  http://www.kebrle.cz/katdocs/EvangeliumVitae.htm
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  Z morálního hlediska je tedy nepřípustné, aby se pro regulaci porodnosti doporučovaly nebo nařizovaly takové metody, jako je antikoncepce (!!!!), sterilizace a potrat.

  Jsou tu zajisté jiné způsoby vhodné pro řešení demografické otázky: státy a různé mezinárodní instituce mají hledět především na to, aby se vytvářely sociální, ekonomické, zdravotní a kulturní podmínky, které by umožňovaly manželům rozhodovat se pro početí dítěte v plné svobodě a se skutečnou zodpovědností.
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  Jsou to takové, řekl bych, knížecí rady.

Komentáře nejsou povoleny.