Andělé, démoni, exorcisté a katolická církev

Autor | 05.05. 2014

Pro zasvěcenější není žádným tajemstvím, že muslimové věří v naprosto reálnou existenci džinů – duchů stvořených z plamene bez kouře. Tento fakt je příkladem kodifikované pověry, která nám připadá neuvěřitelná.

Poněkud nám při tom uniká fakt, že i jiná náboženství uznávají existenci podobných bytostí, které jsou součástí jejich věrouky a už vůbec si zpravidla nespojujeme něco takového s rostoucím počtem římskokatolických vymítačů ďábla kteří se sdružují v Mezinárodní asociaci exorcistů založené hlavním vatikánským exorcistou  Gabriele Amorthem roku 1993 k posílení vlivu a prestiže tohoto řemesla.

Ano, katolická víra má také svou nauku o andělích a ďáblech a její výklad je naprosto jasný: Jsou to nehmotné bytosti.

andele1

Tato ukázka pochází z knihy Katechismus katolického náboženství vydané roku 1955 (tedy v době budování socialismu) Českou katolickou charitou. Katechismus je tím, co je pro katolíka závazné. Opakuji, u nás v roce 1955 znamenalo být katolíkem samozřejmě také věřit v existenci andělů a to nejen těch dobrých, ale i těch padlých.

andele-2

Můžeme se tedy smát tomu, když muslimský doktorand označuje za pachatele kontaminace laboratorních vzorků zlého ducha, ale od našich křesťanských spoluobčanů bychom se v podstatě mohli dočkat podobné argumentace.

Vzhledem ke stále ještě poměrně slušnému stupni místní vzdělanosti představitelé katolické církve u nás pro jistotu o dobrých a zlých duších příliš jasně nemluví. Neměli bychom ale zapomínat, že katolický výklad je stále v základech stejně starověký, jaký byl v době Ježíše.

Tím se dostávám k dalšímu problematickému bodu, proč katolíci v podstatě musí věřit na anděly, zlé duchy a vymítání démonů – v Evangeliích je totiž jasně popsáno že s nimi Ježíš komunikoval a vlastně nejen on.

Anděl se zjevil Marii, aby jí zvěstoval narození Ježíše a při modlitbě v Getsemanské zahradě mu dodává sílu (Lukáš 22:43). A samozřejmě je také Ježíš exorcistou:

Marek5:2 až 13

 Jakmile Ježíš vystoupil ze člunu, přiběhl k němu nějaký člověk. Byl to muž posedlý démony, který žil ve starých hrobech vytesaných do skály a měl takovou sílu, že když ho spoutali okovy na nohou a řetězy na rukou, pouta vždycky rozlámal a řetězy roztrhal. Nenašel se nikdo tak silný, aby ho mohl zkrotit. Ve dne i v noci se skrýval v hrobech a toulal se po okolních pahorcích, skučel a tloukl se kamením. Když teď uviděl Ježíše, přiběhl a vrhl se před ním na zem. Ve chvíli, kdy Ježíš mocně vyzýval démona, aby posedlého muže opustil, začal onen ubožák křičet: „Co si mne všímáš, Ježíši, Synu Boha nejvyššího? Zapřísahám tě při Bohu, nech mne na pokoji!“ „Jak se jmenuješ?“ zeptal se Ježíš. „Zástup, protože je nás v tomto těle mnoho,“ zněla odpověď. A potom démoni žadonili, aby je neposílal nikam daleko. Na stráni nad pobřežím se právě páslo stádo vepřů. „Pošli nás do těch prasat,“ volali démoni.Ježíš svolil a nečistí duchové vjeli do zvířat. Vzápětí se to velké, asi dvoutisícové stádo splašilo a hnalo se po stráni dolů k jezeru, vběhlo do vody a utopilo se.

Nevěřit na dobré a zlé duchy tedy znamená nevěřit na jeden z Ježíšových zázraků a na to co dělal a o čem byl přesvědčen. Proto i současný Katechismus uvádí:

Existnce duchových, netělesných bytostí, které Písmo svaté obvykle nazývá anděly, je pravda víry. Svědectví Písma je tak jasné, jako jednomyslnost tradice.

Pokud o sobě tedy někdo dnes upřímně prohlašuje, že je katolík, znamená to, že také závazně věří v existenci andělů a padlých andělů včetně Satana i v účinnost vymítání. Otázka zní: Jak se s něčím takovým srovnává například Jiří Grygar, Petr Nečas nebo Marek Benda? Měli bychom lidi, kteří v něco takového opravdu věří chápat jako vhodné pro politické funkce nebo odborné autority a pokud ano, tak v čem? (Kde jejich kompetence končí?) Je samozřejmě možné, a já v to doufám, že mají vlastní výklad víry, který anděly a démony opomíjí.

Narůstající počet exorcistů ukazuje, že víra v duchy v ŘKC ve většině světa ale ani u nás vůbec není chápána symbolicky. Římskokatolická církev je v oboru duchaření jedním z největších šiřitelů pověr na Zemi.

Kardinál Vlk o Satanovi:

Dr. Jaroslav Brož exorcista, biblista a proděkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Exorcista na TV Noe:

Exorcista Vojtěch Kodet na Bigy Brno 2007 káže o tom, jak se vymítá z člověka techno!

Bizarní a barvité vymítání v podání bratra Hermese z Kolumbie.

35 thoughts on “Andělé, démoni, exorcisté a katolická církev

 1. David Antoš

  Jestli jsou nehmotní, tak jsou to fotony, ne? A pak koncept andělů do reality uvedli bratři Lumierové, zhruba od 30. let 20. století se to pak umí i se zvukem.

 2. Jan Fleiszner

  Většina lidí, kteří věří na pohádkové bytosti (v dospělosti) se léčí, nebo by se léčit měla. Vyjímkou jsou věřící lidé. Proč?

 3. A.S. Pergill

  Ta nehmotnost andělů se promítla i do známého scholastického sporu o to, kolik andělů se vejde na špičku jehly. Pochopitelně nešlo o konkrétní číslo, ale o to, zda je to nějaké konkrétní číslo, nebo nekonečno. Ta špička jehly byla vybrána coby reprezentace hmotného bodu.
  Jinými slovy, zastánci směru, tvrdícího, že na špičku jehly se jich vejde nějaký konkrétní počet, vycházeli z toho, že se anděl promítá do našeho světa větším objemem než ideálním hmotným bodem.

 4. DarthZira

  David Antoš – fotony jsou zároveň i částice, takže nemohou být nehmotné.
  Ale představa, že všichni andělé, démoni, džinové, bůžkové a jiné potvory mohou do našeho světa vstupovat jenom prostřednictvím filmu, je vcelku půvabná a zábavná. Kde ovšem byli před vynálezem kinematografu? Resp. jak o nich někdo mohl něco vědět ještě před vynálezem kinematografu? Že by přece jenom Bůh (či bohové) byli pouze inteligentní mimozemšťané, kteří holt pár našim primitivním prapředkům promítli nějakou mimozemskou verzi Star Wars, Star Treku, Pána prstenů nebo Barbara Conana, a ti z toho byli tak paf, že o tom pak sepsali „svaté knihy“? Byla by docela sranda, kdyby jednou přiletěli mimozemšťané a sdělili nám, že jsme tisíce let věřili jenom v pokroucenou verzi nějakých jejich scifáren a fantazáren 😀

 5. Foxy

  David Antoš – fotony nejsou nehmotné. Tedy; mají nulovou klidovou hmotnost a musí proto za trest frčet světem právě rychlostí mezní, neboli rychlostí světla. Ale ohnout kometární ocas či roztočit lopatkové kolečko v evakuované trubici, to teda umí – narozdíl od duchů, andělů a podobných breberek.

  Dart Zira – Kde ovšem byli (andělé, démoni, džinové, bůžkové a jiné potvory) před vynálezem kinematografu? No, vystupovali přece ve stínovém divadle! 😀 😀 😀
  A navíc; zavedení digitální televize bylo specielně pro duchy skutečně tragickou pohromou.

 6. Felix

  Nazdar, bývalý český exorcista Vojtěch Kodet měl v roce 2007 přednášku na Biskupském gymnáziu v Brně. http://www.youtube.com/watch?v=dJPaokmBYQI
  Předtím tam byl pochopitelně i Pavel Havlát (viz jedno video ve vašem článku), ale bohužel se tehdy nepodařilo zajistit zvukový záznam.
  Různé přednášky těchto dvou knězů o vymýtání ďábla se dají najít na http://www.youtube.com
  Tohle je křesťanství. Bohužel, někteří kněží se k tomu nestaví čelem a budou dost zatloukat.

 7. Felix

  Aby bylo jasno, tak to byla víceméně povinná přednáška pro studenty během vyučování. Nejednalo se o mimoškolní akci v sobotu odpoledne, to v žádném případě ne. http://www.youtube.com/watch?v=dJPaokmBYQI
  Na přednášce bylo přítomno vedení školy, takže se pravděpodobně jednalo o jejich stanoviska. Těžko by si do školy pozvali třeba nějakého levicového aktivistu, nebo podobně názorově nekompatibilního myslitele.

 8. Foxy

  Petr Tomek: „Římskokatolická církev je v oboru duchaření jedním z největších šiřitelů pověr na Zemi…. Jak se s něčím takovým srovnává například Jiří Grygar, Petr Nečas nebo Marek Benda?“
  Souhlas na 100%. Nečase i Bendu mám na háku, ale Grygarův názor by mne skutečně zajímal. Zda by vůbec takto přímo položenou otázku zvednul.

 9. DarthZira

  Foxy, já zrovna s tímto odstavcem nesouhlasím na 100%, protože Marek Benda je imho naprostý pablb, jehož názory jsou mi ukradené o půlnoci a za žádnou autoritu (natož pak intelektuální) bych ho nepovažovala ani ve snu, Nečas svou aférkou s polovzdělanou prostitutkou taky jasně ukázal, že toho intelektu vážně moc nepobral, ale názory na Petrem Tomkem výše popsané duchaření ze strany takového Grygara, Hořejšího nebo třeba i Halíka by mě opravdu velmi zajímaly.

 10. protestant

  Také věřím v reálnou existenci Ginu – http://cs.wikipedia.org/wiki/Gin
  I v anděle věřím – je to prostě posel….
  A exorcismus, tedy vyhánění zlého, by se občas hodil, když se dívám na zasedání sněmovny…

 11. Sam

  Foxy: ——————–Grygarův názor by mne skutečně zajímal. Zda by vůbec takto přímo položenou otázku zvednul.——————–
  Víte, Jiří Grygar je sice katolík, ale mluví jako křesťan bez přívlastku… Pokud vím, tak se vůbec nebo zcela minimálně vyjadřuje k tématům jako:
  –souvislost křesťanství a morálky, antikoncepce…
  –co pro něho znamená modlitba
  –existence mnoha různých náboženství na zemi
  –jaký význam má pro něho katolická církev
  –význam papeže
  –názor na celibát
  Zdá se mi, že Bůh je pro něho stvořitelem světa a tvůrce fyzikálních zákonů, které člověk pomalu objevuje. Pan Grygar bez okolků přizná, že náboženské záležitosti jsou vědecky nedokazatelné, také Bibli nepovažuje za učebnici přírodopisu.
  Nuže tady najdeme jeho starší články: http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Jiri-Grygar-veda-a-vira.html Články mohou být staré deset i více let. (Pokračování příště.)

 12. Sam

  Zabývá se otázkou vědy a víry, jako kdyby víra byla jenom jedna – ta jeho. Ale to nevadí. Tady je rozhovor z roku 2003. http://www.vira.cz/Texty/Online-Rozhovory/Ptejte-se-Jiriho-Grygara.html
  Dám tady pár otázek a odpovědí.
  ———————————————————————
  Metoděj Novák
  Vážený pane doktore, jak si tak pročítám Vaše odpovědi, napadá mne také jedna – i když ne přímo z Vašeho oboru. Ale domnívám se, že každý vědec by měl být i takovým „renesančním člověkem“… Co si myslíte o vzkříšení těla?Vzkříšení duše pro mne není problém, ale co již použité molekuly (resp. atomy) jinými těly v minulosti, které mám já v tuto chvíli ve svém těle a po mé „recyklaci“ je možná bude mít někdo jiný v budoucnu ? Je vzkříšení těla jen obrazné? Díky za pěknou akci a přeji pěkné odpoledne !
  Dr. Jiří Grygar:
  To nevim a podle meho soudu to neni prilis dulezite, protoze v kazdem pripade vzkriseni lidi obrazne receno nastane az po konci sveta, coz prelozeno do dnesni reci znamena, ze soucasne i pripadne budouci objevene prirodni zakony uz nebudou platit. (Odpovězeno: 3.11.2003 v 16:38)
  ——————————————————————————-
  Zdeněk Winkler
  Pane doktore, vztah vědy a víry vidím takto: 1. Oblasti vědy a víry si nemohou konkurovat, tedy ani by si neměly odporovat. 2. Víra je dar, osobní vztah. 3. Věda může některé lidi přivést až do bodu, kdy jsou schopni přijat dar víry. To ale nefunguje u každého (viz statistika věřících a nevěřících vědců 1:1). 4. Věda nemůže Boha ani potvrdit, ani vyvrátit. 5. Věda však může podstatně ovlivnit (upřesnit, rozšířit) představy věřícího člověka nejen o světě, ale i o Bohu. 6. Bod 3. a 5. bývá podceňován. Souhlasíte, nebo máte ještě další nápad?
  Dr. Jiří Grygar:
  Diky za velmi trefne teze, s nimiz naprosto souhlasim. Vyjadril jste to presne a strucne a tak nemam, co bych k tomu dodal. (Odpovězeno: 3.11.2003 v 16:26)
  ———————————————————————————
  Dobrý den. Chci se zeptat, zda podíl věřících vědců je v Evropě a ve světě podobný celkovým poměrům věřících a nevěřících.
  Dr. Jiří Grygar:
  Nevim, zda byla v tomto smeru publikovana nejaka nova statistika. Letmo si vzpominam, ze v anglosaskych zemich byl porovnan vysledek takoveho pruzkumu na pocatku XX. a XXI. stol. a pokud vim, tak ten pomer se za tu dobu nezmenil. Je to ponekud zavisle na discipline, tj. relativne nejvice vericich vedcu je mezi matematiky a fyziky a nejmene mezi biology. (Samova poznámka: Zajímavé, ne??) Nepamatuji si vsak, zda je ten rozdil statisticky vyznamny. (Odpovězeno: 3.11.2003 v 15:30)
  ——————————————————————————–
  A KONEČNĚ TAKÉ:
  ———————————————————————————
  Ivo Potůček
  Pane doktore, zajímá mne vztah mezi vývojem společnosti (potažmo i vědy) a církví (zvl. katolickou). Např. různé „posedlosti“, což dnes kvalifikujeme jako duševní nemoci, byly prohlášeny ve středověku za „ďábelské znaky“ a byly důvodem k upálení. Jak vidíte jako vědec čl. 1673 Katechismu o exorcismu. Z toho by vyplývalo, že pod vedením svých „duchovních pastýřů“ se mohu dopustit něčeho, co moji budoucí potomci budou označovat za nelidský čin.
  Dr. Jiří Grygar:
  Na tuto otazku nejsem schopen kvalifikovane odpovedet. To by chtelo odbornika na exorcismus. (Odpovězeno: 3.11.2003 v 15:46)
  ———————————————————————-
  (Pokračování příště.)

 13. Sam

  Petr Tomek: ————————————————————
  Opakuji, u nás v roce 1955 znamenalo být katolíkem samozřejmě také věřit v existenci andělů a to nejen těch dobrých, ale i těch padlých.
  —————————————————————————
  Zabývat se katechismem z roku 1955 není nic špatnýho, ale přece jenom to byla doba před Druhým vatikánským koncilem. Doporučuji spíše nahlédnout do současného katechismu, jak jste již trochu učinil. http://www.katechismus.cz Zkuste tam zadat různá klíčová slova jako „satan“, „sex“, „antikoncepce“ a další, která vás napadnou. Tohle je současné křesťanství.
  Tady máme ten paragraf 1673: http://www.katechismus.cz/paragraf.php?sel_paragraf=1673&x=25&y=10
  Cituji:
  ——————————————————————————
  Když církev veřejně a s autoritou prosí ve jménu Ježíše Krista, aby byla některá osoba nebo předmět chráněna proti vlivu zlého ducha a vymaněna z jeho poroby, mluví se o exorcismu. Ježíš jej prováděl (Mk 1,25-26); od něho také církev má moc a úkol vymítat zlé duchy. Jednoduchý exorcismus se provádí během slavení křtu. Slavný exorcismus, nazývaný „velký exorcismus“, může provádět jen kněz s dovolením biskupa. Je třeba při tom postupovat prozíravě a přesně dodržovat stanovené předpisy církve. Exorcismus je zaměřen na vymítání zlých duchů nebo vymanění z ďábelského vlivu, a to skrze duchovní pravomoc, kterou Ježíš svěřil své církvi. Velmi odlišný je případ nemocí, především psychických, jejichž léčení náleží do oblasti lékařské vědy. Dříve než se přikročí k exorcismu, je tedy důležité se přesvědčit, zda se jedná o přítomnost zlého ducha nebo jen o nemoc.
  ———————————————————————————
  Tohle je současné (katolické) křesťanství. Někoho to může překvapit.

 14. Sam

  Na závěr bych tu dal link na moje dva skromné články. http://cirgym.wordpress.com/2014/03/08/nova-katolicka-literatura/
  http://cirgym.wordpress.com/2014/03/08/katolicky-dabel/
  Nicméně zdá se mi, že objevujeme objevené. Strašení satanem a peklem je dlouhodobě osvědčený (nejen?) katolický prostředek.
  Je sranda, že někteří kněží třeba na církevním gymnáziu se při dotazech na tohle téma budou různě vykrucovat a zatloukat. Už jsou asi takoví. Zvláště když každý ateista je pro ně jenom další potenciální člen církve, kterého by neradi ztratili. Ale už ho ztratili a můžou si za to sami. 🙂

 15. Medea

  Anjeli nemajú objem, nemajú priestorové časti. Ich priestorové umiestnenie treba chápať inak, ako umiestnenie telies. Pod umiestnením anjela myslí Tomáš Akvinský silové pôsobenie alebo zameranosť anjela na nejaké miesto:

  Těleso totiž jest na místě tím, že je přiloženo na místo podle styku rozměrové ličnosti. Ta v andělích sice není ale jest v nich síla ličnosti. Když se tudíž jakkoli přiloží andělská síla na nějaké místo, říká se, že anděl jest na tělesném místě. A podle toho je patrné, že není třeba říci, že anděl se přiměřuje tělu nebo že má polohu v souvislu. To se totiž hodí umístěnému tělesu, jakožto ličnému ličností rozměrovou.Podobně také proto není třeba, aby byl sevřen místem. Neboť netělesná podstata, svou silou se dotýkajíc tělesné věci, svírá ji, ale není od ní svírána: duše totiž jest v těle jakožto svírající, ale ne jako sevřená. A podobně se říká, že anděl jest na tělesném místě, ne jako sevřené, nýbrž jako nějakým způsobem svírající.
  (Tomáš Akvinský: STh. I q. 52 a. 1 co.)

  Musí se říci, že dva andělé nejsou zároveň na témž místě. A důvodem toho jest, že jest nemožné, aby jedna a táž věc měla bezprostředně dvě celkové příčiny. A to je patrné ve všech rodech příčin; neboť jest jeden nejbližší tvar jedné věci a jedno nejbližší pohybující, ač může býti více pohybujících vzdálených. – A nelze naléhati, že mnozí táhnou loď, protože žádný z nich není dokonalým pohybujícím, ježto síla jednotlivého jest nedostatečná k pohybování, ale všichni zároveň jsou místo jednoho pohybujícího, pokud všech jich síly se sloučí na vykonání jednoho pohybu. – Proto, ježto se praví, že anděl jest na místě skrze to, že jeho síla se bezprostředně stýká s místem na způsob dokonale svírajícího, jak bylo řečeno, nemůže býti než jeden anděl na jednom místě.
  (Tomáš Akvinský: STh. I q. 52 a. 3 co.)

 16. Sam

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Akvinsk%C3%BD
  Tomáš Akvinský, to je ten pán, který zemřel roku 1274. Tehdy ještě nebyl vynalezen mikroskop ani dalekohled. Ten člověk mohl být klidně velice chytrý a vzdělaný, ale o světě nevěděl skoro nic. Nevěděl o původu nemocí, netušil, že existují buňky, bakterie, atomy, molekuly, spermie, vajíčka.
  Dnes bych ho proto nebral moc vážně. On vůbec neměl správné informace, ze kterých by mohl vycházet. Proto v jeho obrazu světa mohli existovat andělé, apod.

 17. JakubM

  Nejslabší částí díla Tomáše je v podstatě přírodní filosofie. Do té ovšem andělé nepatří.

 18. Petr Tomek Post author

  Katechismus z roku 1955 uvádím proto, že byl vydán na našem území v době socialismu, tedy v dobách, kdy mělo být náboženství všemožně potlačováno. Pokud jde o to, že tehdy komunisté označovali náboženství za tmářství, tak se vůbec nedivím, označoval bych je tak také. Na druhou stranu ale asi zase tak moc v jeho existenci nebránili, když vycházely takové příručky.
  Ve spojitosti s anděly a ďábly je zajímavé, že středověk v podstatě nepopisuje sluchové halucinace typické pro psychózy. Přitom nějací psychotici jistě existovat museli. Jediné vysvětlení je právě pevná víra v existenci duchů, andělů a démonů.

 19. A.S. Pergill

  K těm fotonům:
  Souček v knize „jak se světlo naučilo kreslit“ zmiňuje japonská zrcadla, do nichž byl jemně vytepánvybroušen) obraz démona. V tom místě zrcadlo neodráželo, ale světlo spíš rozptylovalo a výsledkem vrženého „prasátka“ byl proto tmavý démon obklopený světelnou aurou.
  Je to technika, která byla teoreticky dostupná od starověku, kdy uměli vybrousit z kovu zrcadla. Takže by to nemuseli být mimozemšťané, ale „jen“ obecně neznámá a ke kněžské propagandě zneužívaná technologie. Údajně taková zrcadla existují i v našich muzejních sbírkách, jen se o nich běžně neví.

 20. Sam

  Petr Tomek: —————————————–Katechismus z roku 1955 uvádím proto, že byl vydán na našem území v době socialismu, tedy v dobách, kdy mělo být náboženství všemožně potlačováno.—————————————————–
  Asi komunisti věděli, že když si běžný ateista přečte katechismus, tak se utvrdí v tom, že křesťanství je velice divná a nedůvěryhodná ideologie. Aspoň u mě to tak fungovalo.

  ————————————————————————-
  Na druhou stranu ale asi zase tak moc v jeho existenci nebránili, když vycházely takové příručky.
  ———————————————————————–
  Je dost těžký plošně a naráz zakázat křesťanství, když máte mezi dělníky a rolníky většinu pokřtěných lidí. Proto se komunisti zmohli jenom na házení klacků pod nohy katolické církvi. http://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev_v_komunistick%C3%A9m_%C4%8Ceskoslovensku
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Sdru%C5%BEen%C3%AD_katolick%C3%BDch_duchovn%C3%ADch_Pacem_in_terris

 21. Jaroslav Štejfa

  Bylo by možná dobré se nad těmito problémy zamyslet z pohledu naznačeného S. Harrisem (Moral Landscape):
  Existuje mnoho způsobů, jak založit lidské myšlení na mnoha nevědomých okolnostech. Burton například uvádí, že lidské myšlení o mnoha morálních problémech – od globálního oteplování po trest smrti – bývá ovlivněno tolerancí jednotlivce k riziku. Při hodnocení problému globálního oteplování je třeba zvážit riziko tání polárních ledovců; při posuzování etiky trestu smrti, musí být zváženo riziko usmrcení nevinných lidí. Nicméně, lidé se výrazně liší v posuzování rizika, a tyto rozdíly tolerance se zdají být řízeny různými geny – včetně genu pro D4 dopaminového receptoru a proteinu stathmin (který je především vyjádřený v amygdale a ovlivňuje bázlivost či statečnost). V předpokladu, že není žádný optimální stupeň přijmutí či odmítnutí rizika, Burton dochází k závěru, že nemůžeme nikdy skutečně zdůvodnit naše odpovědi na takové etické otázky. „Rozum“ bude prostě název našeho neúplného vědomí (a geneticky vymezených) předsudků. Ale je to opravdu tak, že každý stupeň tolerance k rizikům bude sloužit našim účelům stejně dobře v naší snaze vybudovat globální civilizaci? Má Burton skutečně v úmyslu naznačovat, že neexistuje žádný základ pro rozlišování zdravého od nezdravého – nebo dokonce sebevražedného – postoje k riziku?
  Jak to vypadá, v náboženské víře mohou geny dopaminového receptoru hrát podobnou roli. Lidé, kteří zdědili nejaktivnější formu receptoru D4 jsou pravděpodobně náchylnější věřit v zázraky a být skeptičtí k vědě; nejméně aktivní formy D4 pak korelují s „racionálním materialismem“. Pokud je skeptikům podán lék L – dopa, který zvyšuje úroveň dopaminu, vykazují zvýšenou tendenci přijímat mystické vysvětlení románových dějů. Skutečnost, že náboženská víra je jako kulturní jev univerzální a zřejmě svázaná s genomem, vedlo vědce jako je Burton k závěru, že neexistuje prostě žádný způsob jak se zbavit myšlení založeného na náboženské víře.

 22. Foxy

  Krásné…
  K tomu dopaminu a jeho receptorům:
  Pozoruhodné zde je i to, jak některé věci dokáží předvídat spisovatelé scifi:
  From THE FOUNTAINS OF PARADISE by Arthur C. Clarke:
  „It is indeed one of the ironies of fate that research into the so-called consciousness-expanding drugs proved that they did exactly the opposite, by leading to the detection of the naturally occurring „apothetic“ chemicals in the brain. The discovery that the most devout adherent of any faith could be converted to any other by a judicious dose of 2-4-7 ortho-para-theosamine was, perhaps, the most devastating blow ever received by religion.“

 23. mimka

  Kľudne sa príďte pozrieť na Slovensku, ako to tu s vymietačmi diabla v praxi funguje. Som v poslednej dobe neskutočne šokovaná, čoho sú tu inteligentní ľudia v roku 2014 veriť. Keby to nemám vo vlastnom okolí, tak tomu neverím. Tu sa nejaká ženská (neviem, kto jej dal tú moc) pomodlí napr. nad detskou kreslenou knižkou Macko Puuh a prehlási, že toto je pre deti nebezpečné. Takže rodičia vyhodia z domu všetko, kde je vyobrazený Macko Puuh. Vysvetlenie pre deti: Macko má na chrbte kapsičku so zipsíkom a tam je schovaný čert!!! To isté platí pre Mišku Minnie napr. A to nehovorím o Hello Kitty, o tej si vymysleli story úplne famöznu, to sa dočítate kdekoľvek na internete. Títo kresťanskí veriaci už dokonca prestali kupovať výrobky z Avonu a Oriflemu, pretože aj za tým sa skrýva Satan (niekto to povedal a oni tomu hromadne veria). Takže sa obávam, že na Slovensku sa vďaka akémusi samozvanému exorcizmu vytvorila jedna celkom dobre fungujúca sekta, ktorá manipuluje svojimi naivne veriacimi ovečkami. Kde sa vytratila povodná myšlienka kresťanstva v tomto netuším… Oni to ešte stále robia v mene Boha… Som z tohto stavu na Slovensku šokovaná a znechutená….

 24. Sam

  Hele, vím o tom, lidi jsou úplně blbí a věří různým kravinám, ani to nemusí být křesťané. V časopisu Vlasta jsou furt horoskopy a na rádiu Impuls a Frekvence 1 často dávají různé reklamy na kartářky.
  „Je vám partner nevěrný? Hodíte se k sobě? Zeptejte se kartářky!“

 25. Pingback: Příčinou neobyčejné "aktivity démonů" jsou sami exorcisté | Ateisté ČR

 26. Pingback: Posedlá televize | Ateisté ČR

 27. Pingback: Energetická hustota démona | Ateisté ČR

 28. Pingback: 15 důvodů proč není dobré být křesťanem | Ateisté ČR

 29. Pingback: Exorcismus - vymítání ďábla - Pseudo.cz

 30. Pingback: Katolická církev - Pseudo.cz

Komentáře nejsou povoleny.