Dialog s monsignorem Halíkem

Autor | 13.05. 2014

Hned na začátek se otevřeně přiznám, že mě minirozhovor s Tomášem Halíkem trochu naštval. Halík se zde, kromě jiného, poměrně nevybíravě vyjadřuje o novém ateismu a ateistech. Sice se běžně považuji spíše za ateistu, který nijak nový není a časem navíc i trochu stárne, ale i tak považuji některé jeho představitele za inspirující osobnosti.

12-tyden-halik

Hned poté jsem si ale uvědomil, že jako nový starý ateista se o náboženství často vyjadřuji s nemenší brizancí. Chápu tedy, že se Tomáš Halík chtě nechtě musel přizpůsobit stylu, který preferujeme: jasné formulace, břitký humor a nevybíravé invektivy. Určitě je to zábavnější než suchopárná a zašmodrchaná intelektuálština mnohých evropských teologů. Z tohoto úhlu pohledu mi potom Halíkův článek připadá jako dobrý začátek v budoucnu možná plodného dialogu. Myslím, že bychom tedy měli zvednout hozenou rukavici a podívat se Halíkovým tvrzením podrobněji na zoubek s otevřeností a touhou po poznání novým ateistům vlastní.

Halík: Když rabín Sachs se Dawkinse ptal, zda četl alespoň jednu odbornou teologickou knihu o výkladu biblických textů, ten zůstal hledět s otevřenými ústy. Patrně neví, že od nejstarších rabínských komentářů přes starověké křesťanské teology po moderní teology se rozlišuje několik druhů interpretace posvátných textů (a několikerý smysl textu) a že více než století biblická teologie stojí na hermeneutice, tj. interpretaci textů v kontextu doby vzniku a literárního druhu.

Toto tvrzení již skvěle komentoval David Černý na svém blogu kontrafikce: „Pravda je ale úplně jiná. Dawkins nezůstal hledět s otevřenými ústy (přesvědčte se sami), docela jednoduše a promptně odpověděl, že je mu jasné, že výklady Bible budou tyto krutosti odmítat, nicméně jeho zajímá podoba Boha, jaká se vynořuje z četby Starého zákona. A není to nic hezkého.“

Další tázajícím se redaktorem nadhozená otázka vtipně konstatuje, že Dawkins vyvrací tezi boha, v kterého věří jiní lidé než Halík a nevyvrací hypotézu Halíkovu. Halík potom křesťany, kteří věří v něco jiného než on označí za fundamentalisty a sám vysloví tuto myšlenku:

Halík: Nevěřím v Boha jakožto „nadpřirozenou bytost“ za kulisami přírody a dějin, nýbrž věřím křesťansky v trojjediného Boha. V Boha, který je nevýslovnou hlubinnou dimenzí skutečnosti a pramenem bytí (kterého Ježíš nazývá metaforicky „otec“). V Boha, jehož sebepředstavujícím Slovem je lidství Ježíše z Nazaretu („Syna“). V Boha, který „je nám bližší než naše vlastní srdce“, je „já našeho já“ (Ducha).

Věřím v jednotu a vzájemnou komplementaritu těchto tří náboženských zkušeností: s Bohem, který je radikálním tajemstvím, „zcela jiným“, v Boha, který vstupuje do lidských dějin skrze Ježíšův příběh a Boha, který překračuje všechny hranice a „vane, kam sám chce“.

Původně mé nově ateistické já začalo již při druhé větě do mozku místo čteného textu posílat „bla bla bla bla …blabla bla“, ale naštěstí se v diskuzi objevil Marek Picha, který mně Halíkova slova přeložil do lidštiny, do jazyka kterému rozumím: „Bůh pro mě není děda na obláčku. Má zkušenost s Bohem je trojí – zaprvé, jakožto s původcem světa (tj. s jeho „otcem“), o kterém lze vědět málo či nic a který nemá či alespoň nemusí mít žádné z vlastností stvořeného světa („jiný“, „tajemství“) – zadruhé, s externalizovaným a do světa zasahujícím Bohem skrze učení Ježíše a jiných („syn“) – zatřetí, s internalizovaným, osobním Bohem, který ví všechno o všem a zejména o mně („duch“). Tedy že celkem efektně využívá Trojici k odlišení tří různých verzí zkušeností, podpor a důvodů: obecné vysvětlení světa, svědectví a historické události, osobní zkušenost a emoce.“

Když se nad tím zamyslím, tak s takovým Bohem v podstatě nemám žádný problém ani já, kovaný ateista. Možná je toto nakonec důvod, proč ani Dawkins či jiní noví ateisté s podobně podaným Bohem nepolemizují. Je to Bůh deisticko panteistický, Bůh mnoha špičkových vědců a intelektuálů. Jako hypotéza je ale takový Bůh dokonale zbytečný. Dnes již máme fyzikální modely, které konzistentně vysvětlují vznik vesmíru bez potřeby prvotního hybatele. Chápe-li dále Halík jako projevy Boha učení mimořádně nadaných lidí, které ho osobně oslovuje, nu potom proč ne. Nakonec sám píše, že takovým projevem nemusel být jen Ježíš, ale i jiné osobnosti. Co takhle Einstein? Newton? Feynman? Epikuros? Sokrates? No a osobní zkušenosti nebo emoce máme káždý ty svoje. Každý si tak podle Halíka pěstujeme svého osobního boha, kterého jen nemáme potřebu bohem nazývat.

Halík je ale katolický kněz. Možná by bylo méně matoucí, kdyby se Halík zároveň neprezentoval jako uctívač boha, který lidem přesně nadiktoval, jak mají provozovat koitus a způsob jak každou neděli dopoledne zahřívat dřevěné lavice ve vyhrazené budově. Pojídání těla takového boha, nebo magická místa, kde takový bůh uzdravuje lidi už asi vynechám. No ale budiž, to je věc mezi Halíkem a Katolickou církví a co nám ateistům je nakonec do toho, že? Hlavně, že jsme si to vyjasnili.

Halík: „Nový ateismus“ je přesnou kopií náboženského fundamentalismu – jejich primitivismus a arogance spočívají v nároku na vlastnictví konečné pravdy, přitom jejich pojetí pravdy a skutečnosti je ploché a povrchní. Ke komunikaci mezi jednotlivými způsoby vidění světa může pomoci filozofická hermeneutika, umění překladu.

Věda a vědecký názor je přesným opakem fundamentalismu. Každý vědec ví, že jeho hypotéza může být kdykoliv nahrazena jinou, lepší. Stalo se to i těm nejlepším a nejrevolučnějším hypotézám, jakými byli Newtonova fyzika nebo Darwinova evoluční teorie. Tady je možná Halík nepřesně informován, protože v tomto směru neznám pokornější lidi, než jsou vědci. Většina vědců je již za svého života svědky toho, jak jsou jejich nejlepší objevy a vědecké výsledky zavrhovány, měněny a doplňovány k nepoznání. Ve vědě neexistuje konečná a jediná pravda. Možná se Halík cítí být dotčen tím, že stejně jako jsou vědci zvyklí nemilosrdně trhat a cupovat staré hypotézy, tak podobně někteří z nich trhají a cupují myšlenku Boha. To ale není znak arogance, ale maximální pokory.

K té plochosti a povrchnosti. Myslím, že toto může snad říci jen člověk, kterému schopnosti či vzdělání nedovolí ocenit hloubku a krásu vědeckých teorií. Krásu skutečného poznávání zákonitostí světa v kontrastu s tím zdánlivým poznáním náboženským. Jestli je potom znakem plochosti a povrchnosti vyjadřování snaha o jeho pochopitelnost a srozumitelnost, potom se za nové ateisty přiznávám: vinen.

Halík: Jak upozornil sociolog poznání Nikolas Luhmann, teologie, vycházející z mystické zkušenosti, má dnes určitou výhodu proti klasické přírodovědě, protože už dávno dokáže zacházet s paradoxy, s možností různé interpretace téhož jevu – věda se to v posledních desetiletích teprve učí a ideologové scientismu jako Dawkins a jeho druhové to patrně vůbec nejsou ochotni a schopni pochopit.

Věda tuto schopnost má hluboko v žilách a moderní věda by se bez ní vůbec neobešla. Vždyť třeba teoretičtí fyzikové vlastně již desítky let pracují na nových a lepších modelech či interpretacích známých faktů, které by umožnily navrhnout a hlavně ověřit výsledky nových experimentů nebo pozorování na samé hranici fyzických schopností lidstva. Nakonec i nejznámější Dawkinsův přínos vědě spočíval na změně perspektivy a ne na nějakém novém, epochálním objevu. Dawkins se podíval na evoluci z pohledu jedince, jak bylo do té doby převážně zvykem, ale pohledem genu. tato perspektiva potom umožnila efektivněji pochopit, jak celý proces evoluce probíhá. Tady si možná profesor Halík staví dalšího slaměného panáka, aby jej mohl s grácií jezuity zapálit na hranici.

Hnutí „nového ateismu“ se podle mého názoru stalo obskurní sektou, kopírující to, proti čemu povstali, americký evangelikální fundamentalismus. Jeho misionáři typu Dawkinse a Krausse připomínají americké teleevanglisty – domnívám se, že oba typy myšlení v evropské kultuře působí poněkud trapně. Dnes jsou v anglosaském světě velmi slyšitelní, ale myslím, že jejich budoucnost je pevně svázaná s budoucností náboženského fundamentalismu, který je ovšem v časech krizí vždy znovu oživován.

Nesmyslnost přirovnání nových ateistů k sektě je snad zřejmá. Nemáme pevnou strukturu, nemáme jednotnou ideologii ani náboženského vůdce. Netvoříme pevné, před vnější společností uzavřené, společenství lidí oddaných jednomu vůdci či myšlence. Spíše naopak. Jsme lidé otevření kritické diskusi apelující na používání zdravého rozumu a individuálního myšlení. To se nakonec ukazuje i na tom, že v čele našeho hnutí nestojí na emoce apelující blábolilové, ale jedni z nejznámějších a nejuznávanějších vědců a intelektuálů současnosti, kteří si často získali ostruhy a proslulost jinak, než svým ateismem. Povrchní podoba s teleevangelisty a náboženskými fundamentalisty je možná potom jen v tom, že tyto špičky jsou mediálně úspěšné a vystupují před vyprodanými arénami. Jinak ale nemůže být větší rozdíl mezi nábožensky excitovaným projevem evangelikálního křesťana a dvouhodinovou debatou dvou distingovaných postarších vědců sedících u stolu plného knih, mluvících o vědě, životě a vůbec. Sledováním něčeho takového se možná dostanete do intelektuálního nebe, ale rozhodne budete na míle vzdáleni čemukoliv, co by připomínalo sektu. Posuďte nakonec sami, při sledování vystoupení Richarda Dawkinse a Lawrence Krausse.

Halík tady ale správně čte, že aktivní ateismus je reakcí na náboženství. Pokud identifikuje jako nepřítele náboženský fundamentalismus, potom jsme možná v tomto boji pod stejným praporem, jen každý útočíme z trochu jiné strany. Snad nebude tento rozhovor posledním, kde se Halík bude věnovat ateistům takovým, jací skutečně jsou a ne takovým, jaké by je chtěl mít. Možná se v tom procesu mohou obě strany mnohému naučit podobně, jako jsem se dnes něčemu naučil já, když mně někdo dal ochutnat vlastní medicínu.

Autor: Slávek Černý

S několika přáteli se zajímáme o ateismus a jeho postavení ve společnosti.

57 thoughts on “Dialog s monsignorem Halíkem

 1. Machi

  Možná bych ještě přidal na ukázku tuhle debatu mezi Dawkinsem a Neilem deGrasse Tysonem.
  http://www.youtube.com/watch?v=mGBm5Ywjd5o

  Jinak u Halíka je čím dal více patrné, že dokázal mnoha lidem vnutit představu, že oplývá vlastnostmi, které ve skutečnosti zřejmě nemá, ale dovede je umně předstírat (čestnost, noblesa apod.).
  Jediné o čem nepochybuji, je jeho vysoká inteligence.

 2. Antitheista

  Čim je člověk chytřejší, tim chytřejší sebelži a iluze potřebuje na sebe ušít, aby jim uvěřil. Nebo je může taky díky chytrosti rozbít (částečně), ale to chce cvik – chytrost totiž není to samé co logické a kritické myšlení a práce se statistikou. To je dril. Ale chytrost je k pochopení potřeba taky, ale nestačí to. Chce to dril a někoho, kdo vám to vysvětlí. Prostě jako nás věda může upozornit na „iluzi optimismu“ a tak částečně korigovat některé naše kroky (třeba na burze), tak se může člověk pomocí logického myšlení a chytrosti zbavit hodně iluzí, nebo může bez dostatečné znalosti logiky chytrost využít na ještě větší prohloubení sebeklamu

 3. Medea

  “Z tohoto úhlu pohledu mi potom Halíkův článek připadá jako dobrý začátek, v budoucnu možná plodného dialogu.”

  Neverím, že Halíkovi ide o nejaký dialóg. Podľa mňa je pán Halík predovšetkým dobrý herec, šikovný obchodník s “tachyonizovanou vodou” 🙂 A jeho knihy sú skôr nejaký typ něcisticko-kresťanoidno-postmodernistickej literatúry, než seriózna teológia 🙂

 4. Medea

  Inak písaním “duchovnej” literatúry môže človek nadobudnúť celkom slušný majetok 🙂 Napr. pán Deepak Chopra by o tom mohol povedať svoje 🙂

 5. Antitheista

  Ale Deepak Chopra není žádnej šarlatán, já jsem jednou přišel o nohu při dopravní nehodě a po jeho zásahu mně narostla nová! 🙂

 6. Jiří

  Halík: Nevěřím v Boha jakožto „nadpřirozenou bytost“ za kulisami přírody a dějin, nýbrž věřím křesťansky v trojjediného Boha. V Boha, který je nevýslovnou hlubinnou dimenzí skutečnosti a pramenem bytí (kterého Ježíš nazývá metaforicky „otec“). V Boha, jehož sebepředstavujícím Slovem je lidství Ježíše z Nazaretu („Syna“). V Boha, který „je nám bližší než naše vlastní srdce“, je „já našeho já“ (Ducha). Věřím v jednotu a vzájemnou komplementaritu těchto tří náboženských zkušeností: s Bohem, který je radikálním tajemstvím, „zcela jiným“, v Boha, který vstupuje do lidských dějin skrze Ježíšův příběh a Boha, který překračuje všechny hranice a „vane, kam sám chce“.

  S takovým pojetím boha nemám problém ani já ateista. Jenže od katolického kněze Halíka je to samozřejmě jen marketingová strategie k získání veřejnosti na svoji stranu. Credo – vyznání víry, odříkávané knězem a věřícími při každé mši, je mnohem konkrétnější:
  „Věřím v jednoho Boha,
  Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
  všeho viditelného i neviditelného.
  Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista,
  jednorozeného Syna Božího,
  který se zrodil z Otce přede všemi věky.
  Bůh z Boha, Světlo ze Světla, Pravý Bůh z Pravého Boha,
  zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem,
  skrze něhož všechno je stvořeno.
  On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil s nebe.
  Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem.
  Byl za nás ukřižován, za dnů Pontia Piláta,
  byl umučen a pohřben
  a třetího dne vstal z mrtvých podle Písma,
  vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.
  A znovu přijde, ve slávě,
  soudit živé i mrtvé
  a jeho království bude bez konce.
  Věřím v Ducha svatého, Pána a Dárce života,
  který z Otce i Syna vychází.
  S Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován
  a mluvil ústy proroků.
  Věřím v jednu svatou, všeobecnou (katolickou), apoštolskou Církev.
  Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.
  Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.“
  Takže ono je to toho mnohem víc, čemu katolický kněz a každý věřící musí věřit – v boha stvořitele, v neposkvrněné početí, v Ježíšovo božství a jeho zmrtvýchvstání, v poslední soud, v nebe a tím i v peklo, ve svatou církev, ve vzkříšení mrtvých a v život budoucího věku… O tom všem však Halík z pochopitelných důvodů raději nepíše.

 7. Antitheista

  Já mam teda problém i s Halíkovým pojetím boha, jak např. ví, že je trojjediný? Atd…

  A že neví, ale věří? No a na základě čeho? Jaká je jeho zkušenost s „otcem“, kterého téměř či vůbec nezná? A jak může zobecňovat svou zkušenost takévhoto rázu na boha vůbec? Atd… Atd…

  Zase jsou to taková nijaká slovíčka a nakonec je naše společnost moc odloučená od boha a musíme se vrátit ke kořenům a bla bla bla
  a na Švorcovou čeká bubák, aby její duši postrašil – to najednou ví, alespoň to tak píše, takže tajemno najednou není?

 8. Slávek Post author

  S Halíkovým pojetím Boha nemám problém, protože tak jak to interpretoval Marek Picha o žádného Boha nejde. Jde o tři zdroje životní zkušenosti. Ale jak jsem napsal. Třeba to chápu blbě. Kdyby Halík nějakou větu vypustil nebo přidal, tak je to pr mě pořád to stejný „bla bla bla“

 9. protestant

  Ty jsi schopen říci kdy jde a kdy nejde o Boha? Páni, ty máš ale znalosti….

 10. Foxy

  protestant (14.05. 2014 | 12:02) napsal:
  „Ty jsi schopen říci kdy jde a kdy nejde o Boha? Páni, ty máš ale znalosti…“
  Nevidím v tom problém, znalostí specielních netřeba. Vyjdu li z neexistence boha, nadpřirozena atd, je spekulece, zda a kdy jde či nejde o existenci boha pouhým kratochvilným hraním si se slovy
  (Abych předešel očekávanému standardnímu podvržení herynka, tak konstatuji to, že mezi tvrzeními „bůh existuje“ a „bůh je“ rozdíl nevidím a vidět odmítám.)

 11. protestant

  Foxy (14.05. 2014 | 12:41) napsal:
  Vyjdu li z neexistence boha, nadpřirozena atd….

  protestant:
  Co těmi slovy bůh a nadpřirozeno máš na mysli? Co to podle tebe neexistuje?

 12. Antitheista

  Spíš neexistují věci, které by porušovali přírodní zákony (chození po vodě, rozestoupení moře, zrození z panny) než že tyto věci existují – pravděpodobnost.

  To samé bůh a červená karkulka 🙂

 13. Hosamen

  Byl jsem označen za ateistického fanatika. Proč se to stalo poprvé? V podstatě jsem řekl, že ateismus nemůže být fanatický, protože každý ateista má pro svou nevíru jiný základ, ateisté nemají svou organizaci kde by museli být členy, která by určovala, jaké ideologii věřit, nemají tedy možnost tuto ideologii prosazovat.
  Ateista může být členem organizace prosazující ideologii, jestli je někdo fanatický fašista nebo komunista, není ateismus příčina. Pokud se ateistům připisuje antiteismus, může to být pravda a nemusí.
  ***
  Dnes bych to řekl asi jinak ale základ je stejný. V době kdy bylo 100 % věřících v Německu a SSSR, ale existovaly komunistické strany, byli všichni komunisté věřící, totéž platí pro členy NSDAP v Německu.

  V současné době svůj ateismus vysvětluji jinak, věřím všemu, co už je prokazatelné, protože jsem narazil na věřící, kteří mi tvrdí, vše co existuje a nemohu prokázat z čeho, muselo být stvořeno. Tedy pokud tvrdím, že existují atomy a nemohu je prokázat, musel je někdo stvořit nebo tomu jen věřím.
  Halíkovi bych řekl jedno, věřím v prokazatelné, na Bibli je prokazatelný obsah, zajímá mne tedy obsah a následky toho obsahu v historii, nezajímají mne cizí výklady. Pokud se týká ateistů, ať posuzuje jen, co zná.

 14. Medial

  Zcela souhlasim s Pergillem. Produktivni cinosti ze stranu ateistu je osveta ruznym zpusobem kombinujici otazky kritickeho mysleni, vedy a humanismu. Dialog s vericimi o vire a Bohu ovsem nabyva rysu dialogu s mentalne postizenymi (nejblizsim pripodobnenim je zrejme dialog se schizofreniky) a jedinou relevantni ambici takoveho dialogu by snad mohlo byt studium jejich kognitivnich defektu, ne uz tak cokoliv vecne konstruktivniho. Kognitivne naruseni verici tvrdi, ze Buh existuje (at uz jako vice mene zhmotnena nestvura tradicnejsiho pojeti nebo imaginarni, retoricky blud Halikuv) zatimco ateiste jsou presvedceni, ze tomu tak neni. Spor o existenci/neexistenci Boha musi byt zakonite primarni linii navrzeneho dialogu, pricemz presvedceni o existenci/neexistenci Boha je a zaroven zakladnim definicnim pilirem kazdeho z taboru. Toto je kontradikce, ktera prostor pro konstruktivni dialog zcela uzavira.

  Nejcastejsim vysledkem jakehokoliv dialogu s vericimi jsou pak spory o tom, jak je vlastne presne Buh definovan. Zcela prirozenym vedlejsim priznakem takoveho dialogu je napriklad i prohlaseni Papeze, ze i ateistum je otevrene nebe a podobne trapnosti symbolicky odhalujici, jak moc je vlastne tento dialog nemozny. Zkousel uz napriklad nekdo analyzovat k cemu vedly vsechny ty roky rozhovory s mistnim vericim Protestantem, abychom neopomijeli zkusenosti z domaci pudy? Ja jsem to neanalyzoval, ale tusim.

  Takze urazejme, zesmesnujme a provadejme osvetu, to vse ma nejaky vyznam, dialog ovsem ne.

 15. protestant

  Medial evidentně trpí mesiášským komplexem….

 16. Lemmy

  Medial:

  Zcela prirozenym vedlejsim priznakem takoveho dialogu je napriklad i prohlaseni Papeze, ze i ateistum je otevrene nebe a podobne trapnosti symbolicky odhalujici, jak moc je vlastne tento dialog nemozny.

  Nielen ateistom, ale už aj mimozemšťanom.

  „Ak by k nám napríklad zajtra zavítala expedícia z Marsu a mimozemšťania by za nami prišli s tým, že chcú byť pokrstení, čo by sa stalo?“ povedal pápež.

  František by vraj nikoho, kto sa chce dať pokrstiť, neodmietol. Dokonca ani vtedy, ak by to bol mimozemšťan.

  Atlas.sk a Vatican Radio

 17. Antitheista

  Tvůj Ježíš tim trpěl evidentně taky, protestante 🙂

 18. Antitheista

  NO když už do nebe berou ateisty, proč ne nevěřící ufony?

 19. Foxy

  „Papež František by vraj nikoho, kto sa chce dať pokrstiť, neodmietol. Dokonca ani vtedy, ak by to bol mimozemšťan… “
  Nějak se mi přitom vybavuje kniha. Anatol France, Ostrov tučňáků…

 20. petr

  Problém je mediale, že abyste mohl někoho urážet a zesměšňovat, musíte na to mít. A na to vy mediale nemáte, Vy pouze tvoříte součást zdejšího komického panoptika deprivantů. Tak se radši nepouštějte do větších akcí, abyste pak nefňukal 😉

 21. TvojOponent

  Tu narážate opäť na jeden zo základných filozofických problémov: čo je to človek?
  Je OSACR združením zvierat alebo ľudí? A to podstatné – prečo?
  Sú ateisti zvieratá? Odpoveď na túto otázku má dva uhly: buď na ňu budete nahliadať ako kresťan (veriaci), alebo ako ateista. Kresťan dokáže filozoficky obhájiť pozíciu človeka a oddeliť ju od zvieraťa. Ale z pohľadu ateista je človek len zviera.

  Pokračujme ešte chvíľku v tejto sci-fi úvahe.
  Ak utrpíte úraz a prišijú vašu hlavu na telo nejakého zvieraťa, budete človek alebo zviera? Ak telo zvieraťa, ktoré sa bude pýšiť vašou hlavou, bude hmotnostne 100 krát hmotnejšie ako hlava, budete zviera alebo človek s ľudskými právami?
  Ateista nemá nástroje, ako oddeliť človeka od zvieraťa.
  Tieto filozofické nástroje majú veriaci. V našom kultúrnom priestore kresťania.

  Z pohľadu kresťana je na piedestále nad zvieratami aj zviera a ľudskou hlavou, pokiaľ dokáže racionálne myslieť a premýšľať o bohu. Ak sa teda vo Vesmíre vyskytne nejaká forma života schopná premýšľania o bohu, niet dôvod takú formu života povýšiť nad zvieratá.

  Čo urobia ale ateisti? Nedávne udalosti nám dávajú odpoveď. Ideológia založená na „zdravom“ rozume – nacizmus – doviedol miliony tých menejpriebojnejších do plynových komôr a pár desaťročí predtým tí istí nositelia zdravého rozumu pohŕdajúc životom černochov ako iba hovoriacich opíc urobili z nich bytosti nehodné ľudskej dôstojnosti a miliony z nich zotročili na plantážach Ameriky.
  Akí osud by postihol mimozemšťanov, ak by sa ocitli v ateistickej spoločnosti? Záleží od ich silového potenciálu. Ak by boli slabší a menej priebojnejší, boli by zotročení, daní do rezervácií alebo skonzumovaní. Pretože nie sú chránení Deklaráciou ľudských práv! Zabíjanie mimozemšťanov nezakazuje žiadny sekulárny zákon.
  Pápež urobil pre možnú budúcnosť závažné vyhlásenie. Pokiaľ mimozemšťania sú, a majú schopnosť uvedomiť si existenciu boha, potom sa na nich vzťahuje biblická spravodlivosť určená len pre človeka.

  Pokiaľ kdesi vo Vesmíre bude objavený život, no ten nebude schopný uvažovať o bohu, bude to stvoriteľské dielo na úrovni zvierat.

  Zopakujem teda otázku: Milí ateisti, ste zvieratá alebo ľudia? A prečo? Lebo mám hlad 🙂

 22. Antitheista

  Haf Haf Haf, my ateisté jsme zvířata, haf haf

 23. Zdeňka

  Oponente,musím přiznat, že máte dar řeči a to až, až. Připomněl jste mi Halíka,ten také to své nic řekne mnoha slovy. Je to ale vzdělaný pán, který o sobě moc dobře ví,že je chytrý a snzi se tu svou mazanost dávat také hodně najevo. Tím je horší jeho demagogie. Váš blábol mi moc chytrý nepřipadá. Co myslíte Vy,jste tak vzdělaný jako Halík? Jste také takový narcis? Je tady vůbec moc řečí o ničem. Jsem ateistka od maličká i když jsem to slovo neznala jako dítě. Nevěřím že existuje nějaký bůh nebo Bůh,to je fuk. Žijte a nechte žít,mě je úplně jedno čemu věříte,každý si může vymyslet cokoli a k tom.u se upnout

 24. Jardaqt

  protestant (14.05. 2014 | 14:44) napsal:
  Medial evidentně trpí mesiášským komplexem….

  Antitheista (14.05. 2014 | 14:50) napsal:
  Tvůj Ježíš tim trpěl evidentně taky, protestante 🙂

  A nyní trocha postmodernismu:
  Z pohledu Antitheistova trpěl Ježíš mesiášským komplexem, z pohledu Protestantova trpěl komplexním mesiášstvím. Lze dosáhnout alespoň náznaku nějakého kompromisu?

 25. F1k

  Dobrý článek. Mimochodem, děkuji za odkazy na diskuze, tyhle jsem ještě neviděl.

 26. Antitheista

  Z hlediska postmoderny lze dosáhnout kompromisu takřka vždycky, z hlediska logického myšlení to jde ale těžko 🙂

 27. starwood

  Myslím, že dialog mezi věřícím a „ateistou“ založený na přesvědčování jednoho druhým, že právě ta jeho strana má pravdu k ničemu nepovede.

 28. benzin

  Ale papež by klidně křest odmítl. Duše není dána inteligenci, ale tím, že ji bůh dal a to jen a výhradně lidem. Křest mimozemšťana, byť násobně chytřejšího než je člověk, by se rovnal křtu jakéhokoli zvířete, třeba psa.

 29. Antitheista

  „Myslím, že dialog mezi věřícím a „ateistou“ založený na přesvědčování jednoho druhým, že právě ta jeho strana má pravdu k ničemu nepovede“

  A o čem jinym se maj přesvědčovat, že nemají pravdu? Jejich názory se vylučují v základní otázce – existenc boha 🙂

 30. dorota

  „Je to Bůh deisticko panteistický, Bůh mnoha špičkových vědců a intelektuálů. Jako hypotéza je ale takový Bůh dokonale zbytečný. Dnes již máme fyzikální modely, které konzistentně vysvětlují vznik vesmíru bez potřeby prvotního hybatele.“

  Tvrdit v této době, že máme fyzikální modely, které „konzistentně vysvětlují vznik vesmíru bez potřeby prvního hybatele“ je asi totéž, jako tvrdit na počátku 20. století, že je třeba zrušit patentový úřad, protože „vše, co mohlo být vynalezeno, už bylo vynalezeno“ (Charles Duell, ředitel amerického patentového úřadu).

  Tyto fyzikální modely otázku existence Boha neřeší, pouze posouvají. Případně posouvají naše nezralé a naivní představy Boha. Možná až k buddhistickému pojetí neosobní „prázdnoty“ či přiléhavěji potenciality, nebo k eckhartovskému „Bůh je Nic a chceš-li se k němu přiblížit, musíš se stát také ničím…“. Přeloženo do lidštiny, nevíme, co Bůh je či není. A těžko můžeme vědecky dokázat či vyvrátit něco, co nevíme.

  Ti špičkoví vědci a intelektuálové především kladou otázku, odkud se tyto fyzikální zákony a modely vysvětlující vznik vesmíru bez původce, vlastně vzaly.

 31. Slávek Post author

  dorota: „Tyto fyzikální modely otázku existence Boha neřeší, pouze posouvají. Případně posouvají naše nezralé a naivní představy Boha. Možná až k buddhistickému pojetí neosobní „prázdnoty“ či přiléhavěji potenciality, nebo k eckhartovskému „Bůh je Nic a chceš-li se k němu přiblížit, musíš se stát také ničím…“

  „Ti špičkoví vědci a intelektuálové především kladou otázku, odkud se tyto fyzikální zákony a modely vysvětlující vznik vesmíru bez původce, vlastně vzaly.“

  A tak ne. Dnešní kosmologové si sice takové otázky kladou, ale zároveň si na ně odpovídají.

 32. okno

  Halík ve svém třetím citátu myslí, že na jedné straně jsou „tvrdohlaví“ náboženští fundamentalisté, kteří si v rozporu s jakoukoli vědeckou teorií dál stojí za svým. Jsou tady však také „noví ateisté“, kteří v rozporu s jakýmkoli náboženským výkladem stále stojí za svými teoriemi.
  Žádná z vědeckých teorií o vzniku světa není dokázaná, mějte to na pamětí!
  To, že svět byl stvořen Bohem není dokázano, mějte to na pamětí!
  Ani jedna strana nemá v tuto chvíli pravdu, vědecké teorie jsou jen teorie, kreacionismus nemá žádný hmatatelný důkaz. To chce Halík říct. Dokud nevíme, kdo má pravdu a do jaké míry, musíme „překládat“ a mluvit mezi sebou, my „zastánci teorií“ a my „fundamentalisté“.
  Škoda, že jste to nepochopil předtím, než jste napsal svůj článek…

 33. Colombo

  okno: Jestli dáváš vědecké teorie na stejnou úroveň, jako něčí pohádku o mystickém stvořiteli a tvrdíš, že protože nic není dokázané, tak spolu musí vést dialog, tak si stejný blbec, jako halík.

 34. protestant

  POkud dáváš vědecké teorie nad vše ostatní, pak jsi blbec jako colombo…. 🙂

 35. Colombo

  Teď si se sám píchl do oka. Já svým postem netvrdil, že dávám vědecké teorie nad vše ostatní. To je tvoje formulace.

 36. petr

  Colombo: Dávat věděcké teorie na roveň jak říkáte „pohádce o mystickém stvořiteli“ je samozřejmě pochybné. Je třeba mít na paměti, že zatímco zkušenost z minulosti nás učí, že stávající vědecké teorie jsou s největší pravděpodobností zcela mylné (stejně jako ty předchozí), jakákoliv pohádka může být i z ryze agnostického hlediska klidně pravdivá 🙂

 37. Colombo

  petr: Kus pravdy máš, ale stejně tvůj post označím jako totální blbost.

  Protože: Ačkoliv přiznáváš, že na ničem nezaložená pohádka o mystickém stvořiteli může být pravdivá, stejnou možnost pravdivosti upíráš i oněm vědeckým teoriím.

  Tedy, ačkoliv to co říkáš je pravda, formuluješ to takovým způsobem, že vyvolává dojem, jako by měly pohádky o mystickém stvořiteli nějakou vyšší míru pravdivosti.

  Ve skutečnosti je to postavené takto:

  Pravděpodobnost, že budou pravdivé:
  téměř nula — věci nezaložené na skutečnosti
  malá pravděpodobnost — věci, které se běžně dějí, ale nyní omezené na konkrétní události/okolnosti
  střední pravděpodobnost — věci, které se běžně dějí v běžných okolnostech
  velká pravděpodobnost — věci notně podložené důkazy
  téměř jisté — věci mnohokrát ověřené.

  Faktem je, že mnoho současných vědeckých teorií jsou téměř jistě pravdivé, ovšem ne s obecnou platností pro všechny okolnosti. Což je úplně něco jiného, než naznačuješ.

 38. Sam

  Tomáš Halík je osoba lehce tajemná. Nechci ho soudit, ale zdá se, že za socialismu se mu nějak blbě nevedlo. V kriminálu fakt nebyl. Ani v kotelně či v dělnické profesi nepracoval. Viz jeho oficiální životopis. http://halik.cz/cs/o-halikovi/zivotopis/dlouhy-zivotopis/
  —————————————-
  Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

  Narozen 1. 6. 1948 v Praze, syn editora spisu bří Čapků PhDr. Miroslava Halika. V letech 1966-71 vystudoval sociologii a filosofii na FF UK (žák prof. Patočky), titul PhDr. získal 1972; na podzim 1968 absolvoval trimestr sociologie a filozofie náboženství na University of Wales v Bangoru ve Velké Britanii. V roce 1984 atestoval z klinické psychologie. Teologii studoval tajně v Praze (žák J. Zvěřiny).
  V letech 1972-1989 pracoval v různých civilních povoláních (podnikový sociolog Chemoprojektu Praha 1972-75, psycholog na katedře psychologie práce na Institutu ministerstva průmyslu 1975-84, psychoterapeut alkoholiků a narkomanů na Protialkoholní klinice FN UK 1984-1990). Zabýval se jako jeden z prvních sociálněpsychologickým výcvikem, výcvikem senzitivy a sociální komunikace v řízení a vedení lidí; přednášel též na Institutu pro další vzděláváni lékařů a farmaceutů lékařům a studentům lékařství o komunikaci lékaře s pacientem a filozofických, etických a psychologických aspektech medicíny a psychoterapie a publikoval odborné články k těmto tématům. —————————-
  No jako zdá se, že skoro furt pracoval na docela dobrých pozicích. Trochu s tím kontrastuje další text.
  ————————————
  Kolem Pražského jara 1968 byl činný v opozičním studentském hnuti jako člen Akademické rady studentů Filosofické fakulty UK a účastnil se ekumenických aktivit křesťanů (patřil k zakládajícím členům Ekumenického hnuti inteligence a studentů a Díla koncilové obnovy, zakázaných po srpnu 1968). Po politických čistkách počátkem sedmdesátých let mu nebylo komunistickým režimem dovoleno působit na vysokých školách a cestovat na Západ, byl evidován a vyšetřován jako osoba nepřátelská režimu. Není a nikdy nebyl členem žádné politické strany. 21. října 1978 byl tajně vysvěcen v Erfurtu (NDR) tamním biskupem Aufderbeckem na katolického kněze. Do roku 1989 působil v ilegálních strukturách katolické církve, v 80. letech patřil k nejbližším spolupracovníkům kardinála Tomáška, byl iniciátorem ekumenického pastoračního projektu Desetiletí duchovní obnovy národa. Aktivně působil v bytových seminářích, zejména u Radima Palouše a Ivana a Václava Havla, byl členem pražské skupiny filozofů “Akademie”; publikoval v samizdatu a podílel se na vydávání ilegálních filozofických a teologických knih a časopisů. —————————————

 39. Sam

  Dukův životopis dává o dost větší smysl. https://cs.wikipedia.org/wiki/Dominik_Duka
  —————————–
  Nejprve působil v pohraničních farnostech pražské arcidiecéze (Chlum sv. Maří nad Ohří, Jáchymov, Nové Mitrovice. Roku 1975 mu byl odňat státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti. V této době se také stal novicmistrem řádu dominikánů a pracoval spolu s Metodějem Habáněm na možnostech formace členů řádu, později se stal magistrem kleriků a vikářem provinciála. Tato činnost skončila jeho odsouzením roku 1981 a pobytem ve vězení Plzeň-Bory (ve stejné době tam byl vězněn mj. i Václav Havel). Po propuštění až do roku 1989 pracoval ve Škodě Plzeň jako rýsovač.
  ————————————————-
  Dukovi bych fakt věřil, že byl trochu disident a antikomunista.

 40. Sam

  https://www.youtube.com/watch?v=M_otofJsD1U
  Tomáš Halík hrál malou roli ve filmu Katapult (1983). Mám takový dojem, že disidenti filmové role většinou nedostávali. Havla, Jirouse, Duku ani Miroslava Vlka ve filmu asi nenajdeme.
  Inu, život Halíka je plný tajemství. Uznávám ho jako spisovatele a řečníka. Knih napsal dost a prodávají se.

 41. Pozorovatelnik

  Halíka křesťané stejně neuznávají a berou ho jako synkretistu. Horší jsou biblifunďáci. Ti dělají pravé peklo.

 42. Bílá velryba

  Pro mě je Halík taky náboženský fundamentalista, byť ne kreacionistického mladozemního ražení. Stačil mi jeho neliberální postoj ke kondomům, k sňatkům LGBT a k Charlie Hebdo a náboženské satiře nebo třeba jeho primitivní dehonestace ateistů a jeho ideologický boj proti sekularismu…

 43. Foxy

  Velerybo nebarevná, nerozlišuji pouze černou a bílou.
  Mnohem radši Halíka či Váchu než Hájka, Kábrta, Semína…..
  Fundamentalistický boj nebývá úspěšný.
  Znáš zásady jiu-jitsu?

 44. Bílá velryba

  Jasně, já rozlišuju, já taky radši Husáka než Hitlera, ale jsou to oba svině…

  Nedokážu spočítat o kolik mam radši Husáka než Hitlera, jestli 100X nebo 50X nebo tak, ale pořád je mam za svině a vím proč, protože vím co dělali a řikali. To samé Halík.

  Ten argument s černobílou je straně trapný, to jen tak pro upozornění, lepší je 50odstínů šedi. Halík je prostě moc tmavě šedivej na můj sekulární a liberální vkus, byť znám tmavší.

  Já sem proti tomu, Halík není sekulární. Třeba německý prezident Gauck je snad bývalý protestantský pastor, ale vypadá sekulárně. To Halík prostě není, to vím z jeho knih a projevů

 45. Bílá velryba

  Zatím, jdu čumět na hokej. Včera řikali, že Rusové nechali vysvětit kabinu a team a stadion od pravoslavný církve, no moc jim to nepomohlo! I Putin brečel. A já se smál! Ahoj 🙂

 46. Miloš Brecher

  Starozákonní texty oslavují brutální násilí páchané židy na nežidovském civilním obyvatelstvu se stejnou brutalitou s jakou zacházeli nacisté s židy za druhé světové války. Takovou literaturu je potřeba z morálních principů odsoudit a ne psát teologické spisy které se snaží ospravedlnit neospravedlnitelné. Halíkovi vadí satirický humor Charlie Hebdo, ale zabíjení midjánských dětí židy mu nevadí. Je to společensky úspěšný pokrytec. Tuto teologickou celebritu vytvořily média a novináři, kteří s každým prdem spěchají za Halíkem jaký má na to monsignor názor. Pokud jako civilizace odmítáme zabíjení židovských dětí nacisty, měli bychom židovské výboje v Kanaanu spojené se zabíjením nežidovských dětí odmítnout ze stejných principů. Když toto odmítneme, potom padnou modly judaismu křesťanství i islámu – ani jedna z těchto rádobymorálních ideologií totiž nedokáže zaujmout správný postoj k velkému zločinu – vraždě dítěte.

 47. toli

  Když toto odmítneme, potom padnou modly judaismu křesťanství i islámu – ani jedna z těchto rádobymorálních ideologií totiž nedokáže zaujmout správný postoj k velkému zločinu – vraždě dítěte.

  Idioti ti budou oponovat že přeci církev je proti potratům i kdyby se měl narodit kripl.A že hřích zabití je hříchem jednotlivce nikoliv celé církve,protože církev je VŽDY svatá….Před týdnem mi můj známý kněz poslal video s propagačními žvásty jako že Hitler byl ateista a že lidský život pod vládou liberální demokracie nemá žádnou hodnotu (potraty,euthanasie).Celkem lehce jsem mu dokázal že Hitler byl věřící neboť ateista se nebude odvolávat na Prozřetelnost a Boží vnuknutí tak jako to dělal Hitler,dále pak ten nezpochybnitelný nápis „Gott mit uns“ na jejich opascích,a lidský život neměl žádnou hodnotu ani když vládla církev,viz svatá inkvizice.Jirásek těch 300 let vlády církve označil jako dobu temna. Kněz odmítl se mnou pokračovat v „diskuzi“,kterou sám vyvolal 🙂

Komentáře nejsou povoleny.