Tiskové prohlášení marockého hnutí Council of Ex-Muslims of Morocco

Autor | 24.06. 2014
Council of Ex-Muslims of Morocco

Council of Ex-Muslims of Morocco

V Evropě dnes existuje řada organizací, založených a tvořených ex-muslimy, většinou pak ex-muslimy arabského etnika. Mezi nejvýznamnější, nejpočetnější a také nejznámnější z nich patří britská organizace Council of Ex-Muslims of Britan (CEMB), jejíž mluvčími jsou Íránka Maryam Namazie a Súdánka Nahla Mahmoud, francouzské sdružení Conseil des Ex Musulmans de France (CEMF), založené Waleedem Al-Husseinim, či nejstarší, německé sdružení Zentralrat der Ex-Muslime. O existenci těchto sdružení, tedy sdružení Arabů, Peršanů či Afričanů kritizujících islám často podobným stylem, za který jsou čeští kritikové islámu označováni jako „islamofobové“ a „xenofobové“, většinou čeští kritici kritiků islámu nemají absolutně žádné tušení a ponětí. Dnešní prostor bych však chtěl věnovat jinému sdružení ex-muslimů, které si zasluhuje respekt vůbec největší. Bylo totiž založeno nikoliv v Evropě, ale přímo v muslimském státu. Council of Ex-Muslims of Morocco (CEMM) je marockým ex-muslimským hnutím, které založil Imad Iddine Habib, člověk, kterého už nějaký ten čas znám skrze Facebook a také člověk, který se před necelými dvěma roky musel skrývat, jelikož mu v Maroku za jeho kritiku islámu hrozilo vězení. Nakonec jej zachránila mezinárodní petice britských ex-muslimů, kterou, mimo jiné, podepsaly i osobnosti typu Richarda Dawkinse či Lawrence M. Krausse. Poté, co mohl v Maroku opět začít žít „normální život“, však Habib nelenil, a založil, navzdory všemu co do té doby zažil, právě CEMM. Musím říct, že ke všem těmto arabským, perským a africkým ex-muslimům, kteří se po svém odpadnutí stali sekularisty a humanisty, chovám opravdu hluboký respekt. Ten nejhlubší však chovám právě k marockým ex-muslimům, žijících přímo v Maroku. CEMM je vůbec první ex-muslimskou organizací na světě, která vznikla na území islámského státu. Jeho členové a členky v Maroku skutečně žijí a navíc nemlčí a snaží se vyvíjet nějakou činnost. V rámci tohoto článku přináším přeložené aktuální tiskové prohlášení CEMM, jež se týká situace v Maroku v kontextu blížícího se Ramadánu.

Účastníci tiskové konference z řad (převážně) CEMM.

Účastníci tiskové konference z řad (převážně) CEMM.

Tiskovou zprávu CEMM, která byla součástí tiskové konference konané včera, zde otiskuji v plném znění:

Článek 222 marockého trestního zákoníku stanovuje, že „osoba, o které je obecně známo, že je muslimem, porušující pravidla půstu na veřejných místech během měsíce Ramadánu, bez toho, aniž by pro takové porušování měla zdůvodnění akceptované islámem [jako např. cestování či nemoc], bude potrestána odnětím svobody ve vězení na jeden až šest měsíců, stejně jako pokutou“.

Nemuslimské menšiny v Maroku – jako například Židé či cizinci – jsou vyňaty ze zákazu jíst na veřejných místech během Ramadánu. Avšak aplikace tohoto zákona na „osoby obecně známé jako muslimy“ zakazuje každému, koho stát považuje za muslima, právo na to prohlásit sám sebe za ne-muslima, či samotným muslimům právo na to svobodně si zvolit, že půst nebudou dodržovat.

My, mladí sekulární Maročané, proto nyní, když se blíží začátek letošního Ramadánu, vyzýváme opětovně marocké autority k tomu, aby neprodleně zrušily článek 222 marockého trestního zákoníku. Jedná se o zřejmý útok na svobodu svědomí, která zahrnuje právo každého změnit své náboženské názory dle svého vlastního uvážení, a to kdykoliv. Daný článek je také v rozporu se skutečným právním státem, jelikož slovní spojení „osoba, o které je obecně známo, že je muslimem“, je nejasné a nechává tak soudcům otevřené dveře pro široké možnosti výkladu, což je neakceptovatelné. Tím spíše, že v rámci některých výkladů je možné člověku uložit dlouhý trest odnětí svobody.

Usilujeme o svobodu svědomí, jež je neoddělitelná od každého demokratického státu založeného na respektu ke svobodným rozhodnutím svých občanů.

Jsme Maročané všech náboženských názorů (včetně praktikujících muslimů), spojeni k hájení individuálních svobod. Za tímto účelem se bude konat tisková konference a to v pondělí 23. června 2014 v 11 hodin dopoledne v prostorách AMDH (Marocká asociace pro lidská práva), na adrese Avenue Hassan II, 6 Rue Aguensous ve městě Rabat.

Tisková konference bude otevřena i pro veřejnost.

Na fotce hovořící Imad Iddine Habib.

Na fotce hovořící Imad Iddine Habib.

Pro přesnost přikládám ještě oficiální anglickou verzi tiskového prohlášení:

The Article 222 of the Moroccan Penal Code states that: “a person commonly known to be Muslim who violates the fast in a public place during Ramadan, without having one of the justifications allowed by Islam [such as traveling or sickness], shall be punished by one to six months in prison,” as well as a fine.

Non-Muslim minorities in Morocco – such as Jews and foreigners – are exempted from the prohibition of eating in public during Ramadan. However, its application to people „commonly known to be Muslim“ denies anyone the state considers as a Muslim, the right to come out either as a non-Muslim, or as a Muslim who simply choose not to fast.

As the month of Ramadan begins, we young secular Moroccans, call the Moroccan authorities, once again, to immediately repeal Article 222 of the Penal Code. This is clearly an attack on freedom of conscience, which includes the right of everyone to change their religious views, according to their choice, and at any time. It is also incompatible with a true rule of law, since „commonly known to be Muslim“ is unclear as a notion that leaves the door wide open to judicial discretion of judges which is unacceptable. This creates an a fortiori, allowing for the imposition of a heavy prison sentence.

We stand for freedom of conscience, inseparable from any democratic state based on respect for the choices of its citizens.

We are Moroccans of all religious views (including practicing Muslims), united to defend individual liberties. To this end, a press conference will be held Monday, June 23, 2014 at 11 am in the premises of the AMDH (Moroccan Association for Human Rights) at Avenue Hassan II, 6 Rue Aguensous in Rabat.

The press conference is open to public.

8 thoughts on “Tiskové prohlášení marockého hnutí Council of Ex-Muslims of Morocco

 1. Antitheista

  A pak se bude pan protestant ptát, jestli je sekularismus důležitý. Bez sekularismu není skutečná liberální demokracie, byť sám sekularismus nestačí (může existovat i sekulární diktatura). Ale bez sekularismu těžko bude existovat liberální stát.

 2. Foxy

  Nebudou to mít lehké. Je vysoce pravděpodobné, že se najde samozvaný obhájce víry s ostře nabroušeným vraždidlem, který nad odpadlíky vykoná pomstu.

  Jak snadné je proti tomu být zde, v našich zemích a v naší době, odpadlíkem od víry křesťanské či jakékoliv jiné. Totéž platí pro konversi od jedné víry k jiné.
  Je to něco, co je třeba střežit a hájit – tu samozřejmost, nazývanou sekulární stát.
  Protože co máme, nevíme, až když to ztratíme.

 3. Martin Konvička

  „O existenci těchto sdružení, tedy sdružení Arabů, Peršanů či Afričanů kritizujících islám často podobným stylem, za který jsou čeští kritikové islámu označováni jako „islamofobové“ a „xenofobové“, většinou čeští kritici kritiků islámu nemají absolutně žádné tušení a ponětí.“

  No já Ti nevím, autore – na IvČRN „popularizujeme“ různá exmuslimská hnutí – a jednotlivce – skoro denně, ostatně celá kritika islámu by bez exmuslimů byla o ničem, protože především od nich víme, že žitý islám je skutečně tak hnusný, jak se zvnějšku jeví.

  Ale to je jediná výtka jinak skvělému článku.

 4. Honza Werner Post author

  Martine, blbě sis to přečetl. Nepíšu, že o nich nemají ponětí čeští kritici islámu, ale čeští kritici kritiků islámu 🙂

 5. slámoklátič

  reakce „Jak snadné je proti tomu být zde, v našich zemích a v naší době, odpadlíkem od víry křesťanské či jakékoliv jiné“

  Haha abych se Vám vysmál. Zkuste si odpadnout v západní Evropě od islámu – snadné to není. A u nás v ČR? Lidí se bojí i podepsat petici nebo vůbec o islámu mluvit, že mají strach…. Takže omyl – už to není ani v EU a ani v ČR snadné.

 6. Pingback: Saúdská Arábie bude vyhošťovat cizince, kteří projeví neúctu k Ramadánu | Ateisté ČR

 7. Pingback: Kritik islámu byl v Mauritánii odsouzen k trestu smrti. Umírnění muslimové rozsudek oslavují v ulicích | Ateisté ČR

 8. Pingback: Imad Iddine Habib: Ateistické komunity v islámském světě trpí, přiznání se k ateismu je společenskou sebevraždou | Ateisté ČR

Komentáře nejsou povoleny.