Poslanec Igor Jakubčík spáchal ideozločin

Autor | 25.06. 2014

Dne 20. června 2014 vzbudil jistý rozruch v poslanecké sněmovně České republiky poslanec ČSSD Igor Jakubčík, když prohlásil, že katolická církev byla spojencem nacistického Německa.

Tato podivná mše se konala v době války v Teplicích. Na obrázku vzadu není Ježíš ani panenka Márie, ale Adolf Hitler.

Tato podivná mše se konala v době války v Teplicích. Na obrázku vzadu není Ježíš ani panenka Márie, ale Adolf Hitler.

Následoval projev hodný lidoopů, a možná ani těch ne, když věřící poslanci převážně z KDU-ČSL a TOP09 začali nespokojeně mlátit do lavic. Za nedlouho se k jeho výroku vyjádřil snad úplně každý správný věřící poslanec a také kardinál Duka, premiér Sobotka a oceněný páter Halík.

Všichni se shodli na tom, že katolická církev je vzor ctnosti, byla za 2. světové války pronásledována a zářně bojovala s nacismem.Všichni požadovali omluvu a dočkali se jí. Poslanec Jakubčík nakonec úslužně naklusal na kobereček do pořadu ČT a omluvil se.
O tom, že římskokatolická církev s nacismem cosi měla, však svědčí jak stovky fotografií hajlujících kněží a nacistů hajlujících kněžím, tak historické zápisy ze Španělska, Německa, Jugoslávie, Slovenska i zemí Jižní Ameriky.

Zájemci si mohou také dohledat dokument o krysích stezkách, kterými byli nacističtí zločinci na konci války odváděni přes skrýše v katolických klášterech a Vatikán mimo dosah evropské justice, stejně jako to že ve své nové vlasti byli bohatě zásobeni nakradeným židovským zlatem které jim Vatikán pomohl převézt za pomoci iberských diktátorů.

Dobrá, ale znamená to, že bylo prostě pár kolaborantů na nejvyšších místech, ale že Vatikán, natož celá ŘKC nekolaborovala?

Něco si vyjasněme. V době o které mluvíme, měl už Vatikán status státu. měli bychom jej tedy jako stát brát. Pro posouzení státu je vždy důležité: jaký postoj zaujímají jeho nejvyšší představitelé a jak se chová v mezinárodní politice (koho podporuje a koho ne).
Z dnešního pohledu jsou jistě ustašovci váleční zločinci, jenže kde je zlato, které nakradli?
Pokud by u vás doma někdo našel zlato ze série brutálních loupeží, pravděpodobně by vás právem považoval soud za pachatele. Takže kde to zlato je? Je stále ve Vatikánské bance?

Katolická církev možná opravdu německým nacistům příliš nedůvěřovala, ale přesto s nacistickým Německem uzavřela smlouvu, která umožnila vzestup Hitlerovi, pobírala peníze z německých farností na svou činnost a její kněží z kazatelen oznamovali vůdcovy narozeniny.

Kdybyste to nevěděli, tak i když spolupachateli vůbec nedůvěřujete, ale spolupracujete s ním a o zisk se rozdělíte, jste stále spolupachatelé. Dokonce, i kdyby se vás třeba později pokusil váš komplic zabít, tak to vaši vinu nezmenšuje. Vatikán je proto vinen jako stát.

Ano Pius XII. měl podíl na sepsání „S palčivou starostí“ ale také to byl on, kdo s von Papenem podepsal Říšský konkordát, musel vědět o tom, co se děje v Jugoslávii, na Slovensku a ve Španělsku. Papež Pius XII. jako nejvyšší představitel tehdejší církve je vinen.

Dobrá, ale pojem církev má ještě trochu jiný výklad, než ten, že jde o státní zřízení. Je to „společenstvo věřících“. Právě jako takovéto „společenstvo“ ŘKC naprosto zklamala, protože naprostá většina těch, kteří se přidávali na stranu nacistů byli její věřící. Byli to oni, kdo nakonec vynesli do čela Hitlera.

Proto, pokud jde o katolickou církev, je jednoznačně vinna na všech úrovních a v každé rovině výkladu.

Naopak nepočetní byli ti z kléru, kteří se proti nacistické diktatuře postavili a co horšího, šli do toho boje na vlastní pěst, protože církev žádný organizovaný odpor proti nastupující moci nevedla.

Je to tedy přesně obráceně, než tvrdí například Halík nebo Duka. Jednotlivci se postavili moci, ale mašinérie církve je bez mrknutí oka obětovala.

Igor Jakubčík prostě nedopatřením řekl pravdu, byl vypískán, vybušen, dehonestován, donucen k omluvě. Zbývá jen jedno, aby začal tomu co říká Duka s Halíkem opravdu věřit. Ach naši poslové z ministerstva Pravdy a Lásky, jen oni přece znají skutečnou podstatu dějin, skutečnou a navždy neměnnou Pravdu, která ač je stále jiná zůstává vždy táž. Nevěřit jí, to by bylo něco horšího než vražda, byl by to ideozločin! Bože chraň!

34 thoughts on “Poslanec Igor Jakubčík spáchal ideozločin

 1. Čestmír Berka

  http://www2.holocaust.cz/cz/resources/ros_chodes/1998/10/vatikan

  … odkazuje přitom na německy psanou encykliku Pia XI. S palčivou starostí. Tato encyklika byla zveřejněna 14.3.1937, pět dní před encyklikou Divini Redemptoris. V té papež ostře napadl zhoubnost a zvrácenost komunismu: jeho nenávistná teoretická východiska, lživost, násilnou povahu, zločiny a ukrutnosti v konkrétních zemích. V encyklice S palčivou starostí naproti tomu nenajdeme ani samo slovo nacismus. Jde totiž o dokument zabývající se výhradně postavením katolické církve v Německu. Vyjadřuje zklamání nad porušováním konkordátu ze strany Německa, kritizuje omezování vlivu církve a ideologizaci veřejného i soukromého života na její úkor. V patrně nejvyhrocenějších formulacích několikastránkového textu pak poukazuje na převracení božího řádu těmi, kdo činí společenské hodnoty života nejvyšší normou, a děkuje těm, kdo hájí boží práva proti novopohanství. Bylo toto jednoznačným vystoupením proti nacismu, srovnáme-li dikci dokumentu s papežovým adresným vystoupením proti komunismu v Divini Redemptoris? Není bez zajímavosti, že Pius XI. chtěl později skutečně přímo odsoudit nacismus, ale když roku 1939 zemřel, jeho nástupce Pius XII. již téměř hotový dokument odložil ad acta. Sám se pak po celou 2. světovou válku k nacismu a jeho obludným zločinům nevyslovil. ….

  Aktivní v tomto počínání byl například Alois Hudal, rektor semináře pro německé kněze v Římě, Pontificio Santa Maria dell’ Anima, který pro útěky nacistů zorganizoval pašeráckou síť. Jeho sympatie k nim byly pochopitelné. V dubnu 1933 veřejně prohlásil, že všichni němečtí katolíci v zahraničí vítají novou německou říši, jejíž filozofie je v souladu s křesťanskými i národními hodnotami. V roce 1936 pak dokonce vydal knihu Základy nacionálního socialismu. Podobně jako Hudal vystupoval i kněz Krunoslav Draganović, šéf balkánské sekce vatikánského státního sekretariátu a hlava Institutu San Girolamo v Římě, který z něj učinil skutečné ústředí pro pašování zločinců, především ustašovských. Podle britských zpravodajských důstojníků přitom Pius XII. o Draganovićově činnosti věděl.

  http://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/57151/rozhovor-s-papezem-frantiskem-revoluce-znamena-jit-ke-korenum.html

  …Jedním z vašich plánů je otevřít vatikánské archivy o holokaustu.

  Vnesou hodně světla.

  Máte strach z toho, co by mohlo vyjít najevo?

  V tomto ohledu mám spíše strach o Pia XII., papeže, který církev vedl za druhé světové války. Na ubohého Pia XII. se už naházelo tolik špíny. Je nutné připomenout, že zprvu se na něj pohlíželo jako na velkého zastánce židů. Mnoho jich ukryl v klášterech Říma i jiných italských měst a ve své letní rezidenci v Castel Gandolfo. Tam se v papežově ložnici narodilo 42 dětí, potomků židů a dalších uprchlíků, kteří se tam ukryli. Tím nechci říci, že se Pius XII. nedopustil chyb – také já dělám mnoho chyb – ale jeho úloze musíme rozumět v dobovém kontextu. Bylo například lepší, aby vůbec nemluvil a tím zabránil dalšímu zabíjení židů, nebo aby promluvil? Také bych chtěl říci, že mi občas naskakuje existenciální kopřivka, když vidím, jak všichni viní církev a Pia XII. a přitom zapomínají na velké mocnosti. Víte, že tyto mocnosti dokonale znaly nacistickou železniční síť, po které se vozili židé do koncentračních táborů? Měly její fotografie. Nikdy však ony koleje nebombardovaly. Proč asi? Bylo by lepší, kdyby se mluvilo tak trochu o všem.

 2. Antitheista

  Dobrý článek, ještě bych dodal, že církvi nikdy nevadil klerofašismus, naopak vždy po celý moderní věk až do 60.let 20.st (ale občas to dělá dodnes) odsuzovala hlavně liberalismus.

  Také jí vadil komunismus, spíš kvůli ateismu/materialismu než kvůli krutosti, klerofašisté byli též krutí a nevadili

  A nacismus? Asi jim pak vadilo, že je tam dost neopohanství a že si ubírá stát moc nad výchovou a bere jí postupně církvi, což se neslučovalo s konkordátem. Takže krutost by taky nevadila, spíš to neopohanství některých složek jako SS …

 3. protestant

  Vzpomeňte si proboha na dobu před rokem 1989. 90 procent obyvatel navštěvovalo první máje a podobné akce z obav o budoucnost, ne z komunistického přesvědčení. Komunistickou kandidátku tehdy vhazovalo do volební urny přes 99 procent našil spoluobčanů.
  Vy z vás, co jste tu dobu na vlastní kůži nezažili to asi už nikdy nepochopíte.
  Přijměte prostě fakt, že tehdy nebyla demokracie, ve které se můžete svobodně rozhodnout jak jednat, na čí stranu se postavit. Stejné to bylo v době nacismu.

 4. Antitheista

  Něco jiného ale je, když měl Hitler ještě ve 30.letech (i předtím) podporu mnoha katolíků. V referendu (svobodném) v Sársku roku 1935, které bylo pod Francií a SN, tak se přes 90% lidí přihlásilo k Třetí říši, hlavně katolíků 🙁

  A pak ta podpora klerofašistických režimů a encykliky proti kulturnímu a politickému liberalismu po celé 19. století i ve 20.st, to také muselo být ? 😀

 5. protestant

  Otázka, zda katolická církev kolaborovala s nacistickým režimem či mu odporovala, nemá odpověď a vlastně ani nemá smysl. Instituce nejsou statečné ani zbabělé, instituce prostě jenom jsou. Stateční nebo zbabělí, jasnozřiví nebo zaslepení, jsou lidé.
  Selhala spousta lidí, selhali mnozí němečtí křesťané, včetně vysoce postavených církevních představitelů. Někteří naopak obstáli. Paušálním pranýřováním církve nespravedlivě připisujeme selhání i těm, kdo neselhali, a paušální obhajobou církve si nespravedlivě přivlastňujeme zásluhy, které nejsou naše.

  http://christnet.cz/clanky/5310/cirkev_a_naciste.url

 6. Antitheista

  Instituce nesou též vinu, jinak by se po válce nerušily jednotky SS, strana NSDAP či dnes Dělnická strana – i v nich mohli být dobří lidé (pár dobrých lidí), ale většina byla zlá a celá instituce byla zvrácená, včetně její ideologie, navíc do katolické církve i SS vstupovali lidé dobrovolně, již s určitými ideami.

  Takže katolická církev i SS nesou odpovědnost jako instituce i jejich nejvyšší představitelé. A pár dobrých lidí to nezachrání, jako to nezachránilo ani SS či NSDAP … 🙁 🙁 🙁

 7. protestant

  V Norimberku na lavici obžalovaných neseděly instituce, ale lidé….

 8. Antitheista

  Ale instituce byly zrušeny – a člověk není jen osoba, ale též funkce – povolání, člověk může být zároveň fyzická i právnická osoba…

 9. Antitheista

  Samozřejmě, některé instituce se nemohou zrušit, jen změnit, ale některé se mohou zrušit úplně či radikálně proměnit…

  Stát totiž potřebujeme, tak ho nerušíme, ale měníme systém. SRN není Třetí říše. SS ale k životu nepotřebujeme, tak je zrušíme – stejně tak se po válce měly zakázat církve. Když škodí jako celek – liberální demokracii, tak co ? A těch pár hodných už nevytrhne, jako pár “hodných” nevytrhlo a nezachránilo ani NSDAP 😀

 10. Antitheista

  Člověk není funkce, to jsem taky nenapsal 😀 – napsal jsem, a kdyby si měl dobře vyvinuté logické myšlení (což věřící v boha nemývají v dobrém stavu), tak to pochopíš – že člověk je i funkce – i funkce

  Čili ne že člověk je funkce, ale i funkce, člověk je (mimo jiné) i jeho povolání 😀 – třeba můžeš být Antitheista + Lékař 😀 v jedné osobě 😀

  člověk může být fyzická i právnická osoba v jedné a SS či NSDAP byly zakázány v Norimberku 😀

 11. protestant

  člověk nikdy není právnická osoba…

 12. Antitheista

  člověk může být i právnická osoba, třeba podnikatel či živnostník 😀

  “Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba”

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikatel

  Nic to neměnní na tom, že SS a NSDAP byly zakázány a církve by měly být též … 😀

 13. protestant

  Právnická osoba nemůže zemřít, nemůže se narodit, nemůže se oženit ani zplodit děti. Nemůže se rozčílit, ani smát. Není to člověk.

 14. Antitheista

  Opět to samé co s funkcí – člověk není funkce, ale je i funkce. Jsi třeba lékař + pan XY. Lékař sám o sobě je povolání, které tě přežije, přesto si též i lékař, po nějaký čas (od postgraduálu do smrti např.)

  Takže člověk může být i právnická osoba (mimo jiné…)

  Ale to nic nemění na tom, že instituce též mohou být zakázány, protože jsou ideologicky škodlivé, takže přitahují extrémisty. Proto se zakázaly SS a proto měla být zakázána i katolická církev, jako fašistická organizace 🙁 🙁 🙁 (a pár výjimek jen potvrzuje pravidlo) 🙁

 15. petr

  antitheista: Pokud si ten Váš odkaz přečtete ještě jednou a použijete (jste-li toho schopen) základy logického myšlení (jehož deficit přisuzujete jiným), pak zjistíte, že ten odkaz obsahuje správnou informaci, a totiž že právnická a i fyzická osoba mohou být podnikatelé. Rozhodně z něho nevyčtete nesmysl, že by fyzická osoba mohla být zároveň osobou právnickou.

 16. protestant

  Ano. Instituce mohou být zakázány. Na rozdíl od člověka. Ten zakázán být nemůže 🙂
  Ideologicky škodlivý je právě ateismus, protože největší tyranie 20. století byly bez-božné (ateistické).. a vytvořily gulagy a koncentrační tábory.

 17. Medea

  Ja som to vedela, že aj najväčšie tyranie 20. storočia mali nejakú dobrú vlastnosť 😀

 18. Medea

  Inak aj Adolf Hitler bol vegetarián a miloval zvieratá.

 19. protestant

  Jinak dotaz k obrázku v článku. Podle čeho kdo poznal že jde o mši?

 20. protestant

  Medea (30.06. 2014 | 19:54) napsal:
  Inak aj Adolf Hitler bol vegetarián a miloval zvieratá.

  protestant:
  Že by lidé nebyli zvířata?

 21. Antitheista

  Podnikatel je člověk a může být PO i FO – čili logika je na mé straně – člověk může být i OSVČ – což je něco jako PO …

  Můžete mít firmu s názvem vašeho příjmení, třeba Josef XX (a syn 🙂 ) – takže jste jediný zástupce vaší firmy a zároveň FO

  Jste lékař a zároveň pan XY, přesto jste i lékař. To byla má logika, že také instituce nesou odpovědnost …

  Ano, člověk také není zakazován, ale instituce jako SS či katolická církev může – jejich ideologická příbuznost a zrůdnost je jasná – klerofašismus jako nacismus. Ustašovci dělali to samé co nacisté a byli to věřící křesťané, nacisté u sebe měli “Gott mit uns” a Hitler věřil na prozřetelnost – čili žádný ateista, i před 20.st se křesťané pobíjeli a vraždili ve jménu Krista, nu, jiný výklad Bible – buk jako habr 😀 …

 22. petr

  A co třeba OPBH, to člověk být nemůže ?

 23. Antitheista

  PO může být člověk – podnikatel může být PO i FO. Opět co jsem napsal výše + odkaz…

  Hlavně firmu/instituci stejně ovládá určitá sorta lidí, která za ní nese odpovědnost, takže “stát jsem já” platí u institucí, o tom nepochybuji.

  Ale válečný tribunál v Norimberku věděl, proč ruší SS a NSDAP, protože tyto instituce jsou extrémistické, stejně jako katolická církev – to je TO PODSTATNÉ V NAŠÍ DEBATĚ (a na rozdíl od státu tyto instituce společnost nepotřebuje k přežití)

 24. petr

  Máte v tom antitenisto tak trochu hokej. Jako ve všem 😉

 25. Antitheista

  To není argument, zpochybni něco konkrétního, třeba zákaz SS, a pak diskutuj 😀 😀

  zatím a hezký večer 😀

 26. DarthZira

  Protestante, mýlíš se – přečti si něco o Norimberském procesu a zjistíš, že oficiálně obžalovány byly i organizace (NSDAP, SA, SS, Gestapo, ale třeba i Vrchní velitelství branné moci nebo Říšská vláda) a tyto organizace měly dokonce i své obhájce.
  A podle mnoha trestních zákoníků současnosti lze z některých činů (zejména majetkové povahy jako podvody, krácení daní apod.) obžalovat i právnické osoby – firmy.
  Takže tvrzení, že vinni mohou být pouze lidé, nikoli instituce a organizace, rozhodně neobstojí.

 27. protestant

  Je možné jakoukoliv instituci obvinit? Poslat ji za mříže?

 28. DarthZira

  Obvinit jakoukoli instituci samozřejmě lze – jak už jsem uvedla, umožňoval to např. už Statut Norimberského tribunálu a umožňuje to i mnoho současných trestních zákoníků, zvláště pak evropských zemí.
  Jaký trest takové organizaci či instituci uložit je věc jiná, někdy může být trestem pouze finanční postih (pokuta, zabavení majetku), jindy právě zrušení a další zákaz činnosti takové organizace a někdy rozhodnutí soudu o tom, že se nějaká instituce chovala protiprávně, automaticky znamená, že už není nutné dokazovat protiprávnost jednání všech členů jejího nejvyššího vedení, jelikož o zločinech této instituce věděli nebo přinejmenším vědět měli a mohli a svým jednáním (či naopak nečinností) k jejich páchání napomáhali.

 29. protestant

  To je ovšem trest udělená členům instituce, ne samotné instituci. Tu nepotrestáš ani zabavením majetku, ani zrušením či ukončením. Tím instituci nepotrestáš. Té je to fuk.

 30. DarthZira

  Protestante, každá instituce je složená z lidí, je dílem lidí a většinou je jejím účelem sloužit zájmům určité skupiny lidí, o tom se tu snad nikdo nepře.
  Právníci ovšem – dle mého správně – usoudili, že za určitých okolností se příslušníci hierarchie různých organizací a jiných právnických osob (zvláště pak ti vrcholní) nechovají jako všichni jiní (“normální” 😀 ) lidé, resp. že někdy jejich chování nelze oddělit od oné instituce a její mašinérie, jindy dokonce se tito lidé chovají ve prospěch této organizace, ačkoli je toto chování třeba i v příkrém rozporu s jejich osobními zájmy, takže za jistých okolností pak prostě lze tvrdit, že určitá právnická osoba má nějaké zájmy nebo se nějakým způsobem chová, za což pak taky může být samozřejmě činěna trestně odpovědnou.
  Koho potrestá nejvíce zákaz nebo zrušení určité instituce nebo organizace, to je otázkou, ovšem pokud jde o ten majetek, tak Tvé vývody jsou ve finále poněkud… vulgárně marxistické. Nebo snad hlavním účelem existence majetku akciové společnosti vlastnící dejme tomu továrnu na výrobu parfémů, je to, aby členové jejího představenstva a dozorčí rady si kupovali luxusní osobní auta? Nebo je snad hlavním účelem majetku nějaké nadace to, aby členové jejího managementu měli statisícové měsíční příjmy? To asi ne – teda aspoň doufám 🙂

 31. Antitheista

  Instituci můžeš potrestat tím, že ji zrušíš – a lidi zatkneš. SS byly zrušeny a jejich vrchní představitelé zatčeni. To samé se mělo stát s další válečnou a klerofašistickou organizací – s katolickou církví 😀 😀

Komentáře nejsou povoleny.