#HitlerWasRight #HitlerDidNothingWrong #IfHitlerWasAlive

Autor | 17.07. 2014
Adolf Hitler a pes.

Adolf Hitler a pes.

Víte, co mají společného tři v titulku zmíněné twitterové hashtagy? Poslední dny to byly či stále jsou tzv. trending topics, tedy „žhavá témata“ a hojně užíváné hashtagy na twitteru. Ačkoliv si o tomto hyenismu můžeme myslet cokoliv, není to zdaleka, ale opravdu vůbec zdaleka poprvé, co muslimové vzývají postavu Adolfa Hitlera. Děje se tak, mimo jiné, zcela pravidelně vždy, když jsme svědky momentální eskalace nekonečného israelsko-palestinského konfliktu. V tomto krátkém textu bych se však chtěl zaměřit pouze na jeden z těchto hashtagů, totiž na #IfHitlerWasAlive. Tento hashtag totiž ve středu patřil právě mezi ony trending topics v Pákistánu a ano, má to poměrně značnou vypovídací hodnotu o obyvatelích této země.

 

 

 

 

 

Pro ilustraci jistě stačí.

Nicméně, nerad bych se tu dopustil nějakého chybného zobecnění. I když ve značné menšině, samozřejmě se našli i muslimové, kteří toto většinové chování svých soukmenovců na sociálních sítích odsuzovali. Uveďme si tedy také pár příkladů. fb_hitler1   fb_hitler2

 

 

Pojďme se ale nyní podívat na zmíněný hashtag #IfHitlerWasAlive, který trendoval v Pákistánu a především na to, proč to má jistou vypovídací hodnotu o této zemi. Když jsem nedávno psal článek o Raifu Badawim, kde jsem učinil jisté zobecnění na základě komentářů pod článkem na webu Arab News, bylo mi takové zobecňování vytýkáno s tím, že to je to stejné, jako jít na Novinky a na základě komentářů zdejších „diskutérů“ něco soudit o Češích. Tuto argumentaci sice odmítám (viz diskuse u článku o Badawim), nicméně případ twitterového hashtagu #IfHitlerWasAlive a jeho trendování v Pákistánu je něčím úplně jiným. V čem je celá tato záležitost odlišná a proč má značnou vypovídací hodnotu dobře vysvětlil pákistánsko-kanadský novinář Ali A. Rizvi:

Pákistán je druhou největší muslimskou zemí na světě. Pokud nějaký hashtag trenduje v této zemi, znamená to, že se jedná o zachycení pohledu významného počtu relativně vzdělaných, anglicky mluvících a materiálně zajištěných lidí s přístupem k internetu, tedy o zachycení pohledu privilegované podskupiny obyvatelstva z oněch 45 % obyvatel Pákistánu, jež jsou gramotní. To jsou ti Vaši „umírnění“.

rizvi

 

 

 

 

 

 

rizvi1

 

55 thoughts on “#HitlerWasRight #HitlerDidNothingWrong #IfHitlerWasAlive

 1. Martin Konvička

  No, znáš to, „nemůžešsouditjinoukulturu…atd.“

 2. Medea

  Ale tie dve slečinky sa mi nezdajú príliš zahalené a vlastne všetci na tých fotkách na mňa pôsobia tak moderne európsky 🙂

 3. Giordana

  Ano, vypadají moderně a evropsky. Jenže z moderní Evropy si vybrali jenom toho Hitlera. #JsiToCoUctivas 🙂

 4. deluck

  začínají mi chybět články proti křesťanství, a ještě více proti judaismu. že by nějaký „iluminát“ koupil doménu osacr.cz a učinil z ní další nástroj celé té hloupé informační války? to by mě opravdu mrzelo….

 5. A.S.Pergill

  Hitler je nejpřekládanějším (v některých případech jediným překládaným) evropským autorem v islámských zemích. Statistiky jsou prostě neúprosné.

  Jinak když provedeme dostatečnou míru zobecnění („rasu“ a náboženství převedeme na obecnější pojem „etnicita“), pak se rozdíly mezi islámem a nacismem zcela setřou:

  1. Obě ideologie definují své nosiče jako nadřízené všem ostatním („herrenfolk“, „pravověrní“)

  2. Obě ideologie dělí ostatní etnika do tří skupin:
  a- schopná předělání na privilegované nosiče (germanizace, konverze k islámu)
  b- určená ke zotročení
  c- určená k fyzické likvidaci

  Z tohoto pohledu je kult Hitlera v islámských zemích zcela pochopitelný.

  Jinak se zapomíná ještě na jednu věc: Mohamed se svého času uřekl, a dá se to najít v Koránu, že Židy za to, že ho odmítli coby svého dalšího proroka, Alláh proklel a oni nebudou nikdy mít vlastní stát. Izrael svou existencí tudíž kompromituje samotného Mohameda, Korán a tudíž i základ samého islámu. Kompromitoval by ho i tehdy, když by byl v Antarktidě nebo třeba na severním pobřeží Grónska (akorát by se dala jeho existence před řadovými muslimy snadněji utajit). Konflikt Židů a palestinských Arabů v Palestině je tudíž až druhotný; muslimové by Izrael atakovali i tehdy, pokud by se tento konflikt podařilo k oboustranné spokojenosti vyřešit.

 6. TvojOponent

  Zaujímavá téma. Ale pán bloger mohol lepšie načrieť do dejín a najmä do cieľov vtedajšej mimoriadne pokrokovej ideológie národného socializmu (mimochodom obrodenie homosexuálov v západnom svete má tie isté znaky šovinizmu – odmysliac spoločný jazyk – ako bolo nácionálne hnutie 19.storočia. Takže dnes môžeme hovoriť opäť o nacionálnom socializme prízvukujúc práve hnutie homosexuálov za svoje nadpráva. To ale nateraz v tejto téme riešiť nechcem.).
  Zaiste viete, že sekulárne ciele Adolfa Hitlera sledovali zničenie židovstva ako genetického etnika, teda socialisti nesledovali konverziu židov na kresťanov, ale ich evolučné vyhubenie…a súčasne Hitler plánoval rovnako naložiť aj s kresťanmi.
  A.Hitler, ktorého tu prítomní diskutujúci považujú za ukážkového kresťana, vyriekol mnoho protikresťanských myšlienok, napríklad o konečnom riešení kresťanskej otázky napísal:

  Keď skončím zo židmi, na rad príde kresťanstvo, lebo to pochádza zo židovstva.
  Najhoršou rakovinou sú farári oboch vierovyznaní! Svoju odpoveď im nemôžem dať ihneď, ale všetko je zaznamenané v mojom veľkom notese. Príde deň, kedy sa s nimi zúčtujem krátkym procesom. (Vlčí brloh, 8.2.1942)

  Pre prítomných liberálnych fundamentalistov môžem doporučiť zagúglenie nadpisu: „Trinásťbodový projekt Warthelandskej župy“.

  Vráťme sa však k téme.
  Adolf Hitler nebol nepriateľsky naladený k moslimom. Ich mentalita mu vyhovovala rovnako, ako vyhovuje ateistom, predovšetkým tým s označením sekulárni humanisti, ktorí sa dlhodobo podliezajú islamu a vidia v ňom nástroj na zničenie svojho úhlavného ideologického nepriateľa – Cirkvi.
  Napr. E.Chmelár, pre TA3: Považujem za hanebné, že na Slovensku ako v jednine krajine v EU ešte nestojá mešity.
  Oľga Pietruchová, líderka sekulárnych humanistov na SK ospravedlňuje diskrimináciu žien (!) v moslimských krajinách zdôrazňovaním ich kultúrnej odlišnosti a tradíciami a dodáva, že zákaz burky je výrazom islamofobie. Môžme si ďalej pripomenúť zákazy krížov na školách a presadzovanie modlitební pre moslimov na tých istých školách tými istými liberálmi…

  Opäť teda k Hitlerovi. Adolf Hitler plánoval vytvoriť z moslimov mnohomilionovú armádu na konečné presadenie jeho formy socializmu na celom svete. Adolf Hitler a Mohamed totiž svoju psychopatiu zakrývali spôsobom paralyzujúcim tradičné skeptické myslenie (vrátane skeptického myslenia moslimov, kresťanov, inobvercov), podsúvali neomylnosť svojich myšlienok a pôsobili dojmom neomylnosti. Neodškriepiteľne mali charizmu a celkom určite nikto (´väčšina) o správnosti ich názorov nepochyboval a ani nechcel pochybovať.
  Dnes pri pretláčaní už deformovaného liberalizmu a homosexualizmu sa deje to ISTÉ!! Ľudia, opäť lúza a masy, odmietajú čo i len pripustiť, že liberalizmus a nacizmus sú ako bratranci. To moje pripomínanie podobností sekulárneho humanizmu a nacizmu totiž nie je pokus o stigmatizovanie nevercov, ale nástojením na odtrhnutí sa od lúzy a podrobeniu dnes moderných a ľúbivých socialistickcých ideológiii kritike. Lebo dôsledky budú katastrofálne.

  Tu nájdete podobnosť vyjadrení Hitlera a Koránu. A neostýchajte sa v nich nahradiť kľúčové slová tými svojimi „posvätnými“, liberálnymi.
  http://blogeurabia.parlamentnilisty.cz/Blog/EsmeraldaZlopocasna/Print/96-heil-hitler-heil-mohamed.aspx

  Každé slovo, ktoré vyjde z Hitlerových úst je lož. Keď povie mier, myslí vojnu, a keď bohorúhavo používa meno Najvyššieho, myslí na silu zla, padlého anjela, Satana (1942)

  Každé slovo, ktoré víde z úst presvedčeného liberála, je lož. Keď liberál povie mier, skutkom bude vojna, keď si podlieza kresťanom, koná proti nim. Keď hovorí o slobode jednotlivca, v skutočnosti presadzuje zničenie jeho práva na výhradu svedomia.

  Moslimovia už dávno predali svoju dušu Mohamedovi a vložili do neho svoju slepú túžbu po spasení a vstupe do raja tak isto, ako to urobili Nemci s Hitlerom.

  „Kapitáni života štátov bez Boha a bez duchovných hodnôt šíria cez masmédiá slobodu bez hraníc pod heslom bezhraničného liberalizmu, v ktorom je všetko dovolené. Všetko v mene takzvanej slobody. Ľudia obrátili na ruby všetkých sedem hlavných hriechov a vyhlásili ich za cnosti. Pýchu nazvali zdravým sebavedomím, lakomstvo zákonom ekonomiky, smilstvo nazvali zdravým biologickým inštinktom a takmer jedinou radosťou zo života, nestriedmosť nazvali vyššou životnou úrovňou, surovú závisť a nenávisť nazvali bojom o spravodlivosť a politickú slobodu, hnev nazvali rozhorčením nad názormi druhých, lenivosť nazvali filozofickým postojom. Takto kapitáni štátov bez Boha paralyzovali ľudí a národy. A zmocňujú sa ľudí i sveta.“

  Jeho Eminencia kardinál Ján Chryzostom Korec

 7. TvojOponent

  deluck

  začínají mi chybět články proti křesťanství, a ještě více proti judaismu.

  Na OSACR nenájdeš články pranierujúce Židov. Ono sa tu prítomní liberáli totiž chcú sem tam pozriež do júeséj a neradi by nosili na chrbte nálepku antisemita.
  Tak pre židovské texty radšej budú kopať do kresťanov a obviňovať ich z podnecovania ku genocíde, budú sa dožadovať zákazu krstu, no obriezku prehliadnu. Bude im vadiť 5 detí v kresťanskej rodine, no 12 v ultraortodoxnej židovskej prehliadnu. Komu slúžia českí ateisti?
  Českí ateisti sú v závese sekhumanistického rýchlika do budúcnosti. Zachytili sa o jeho posledný nárazník ako prázdna pixla od piva a tak zľahka rachotia na podvaloch. Kopírujú smer jeho trasy od Niktonevieodkiaľ do stanice Niktonetušíkam

 8. deluck

  to je ale vážně dost smutné. buďto všem stejným metrem, nebo to tu raději zavřít….uvědomte si prosím, že imperialistické ambice „vyvoleného“ židovského národa se postupem času nikterak neobrousily, spíše naopak…..problém není Izrael vs. Palestina, problém zní „Náboženství je zhouba lidstva“!!!

 9. deluck

  a je smutné že lidé na osacr nedokážou vidět mocenský podtext celé této otázky a vezou se na vlně laciného antiislamismu – čímž nechci říct, že kdyby se poblíž mého domova měla stavět mešita, že tam jako první nenaběhnu se spoustou vepřových zbytečků – a laciné narážky na mé pravděpodobné škrcení, řezání a čtvrcení islámskou komunitou si prosím nechte od cesty – se stejnou radostí bych ale rabínovi pochcal jarmulku v synagoze.

 10. TvojOponent

  deluck…ak je náboženstvo skazou ľudstva, ateizmus by mal byť opakom, teda záchranou. No ale štatistiky hovoria čosi iné a dokonca aj iný mienkotvorný sekulárny humanista, pán Eduard Chmelár,priznáva mimoriadne krvavé dôsledky doby Osvietenstva.
  Zločinnosť ateizmu a kresťanstva porovnateľná – ateistické ideológie sú až 100 krát zločinnejšie ako kresťanstvo.
  Tam, kde kresťan zabil 1 človeka, ateista ich zabil 100.

  Život bez Boha vedie len k nešťastiu s smrti. Pápež František

 11. toli

  @tvojoponent
  Mohl by jsi vysvětlit v čem spočívají nadpráva homosexuálů nad hetero majoritou ? Já to spíše vnímám jako zrovnoprávnění s hetero majoritou.
  Ohrožení tradiční rodiny vidím spíše v nastavení ekonomických zákonů,opravdu se nikdo nerozvádí proto že má za sousedy homosexuály :-).To je jen církevní šovinistická propaganda.

  @medea
  Ale tie dve slečinky sa mi nezdajú príliš zahalené a vlastne všetci na tých fotkách na mňa pôsobia tak moderne európsky …
  Najdi si článek na novinkách-pakistánští a afgánští obchodníci si pochvalují zákazníky z řad talibánců-nesmlouvají o ceně a kupují především západní (tedy drahé) zboží,převážně prádlo,parfémy a šampóny proti lupům.
  Barbarská (islámská ) civilizace pouze využívá výdobytky svého nepřítele,euroamerické civilizace (mobilní telefony,automobily,satelity,tv,jednoduše vše co vzniklo ze vzdělání západních vědců)

 12. TvojOponent

  toli
  Nadpráva homosexuálov – zagúglite si toslovné spojenie a pridajte TvojOponent. Bude to prvý odkaz. Ide o politicko-nekorektný portál a linky naň tu neprechádzajú.

  Ohrozenie rodiny prináša aj táto do spoločnosti násilne pretláčaná relativizácia hodnôt. Predstavte si, že máte dieťa a budete ho vychovávať, aby nekradlo. Pretože kradnúť sa nemá, vedia to aj ateisti, aspoň tu na SK s tým ateisti nemajú problém.
  Teraz príde do školy a vidí, že učitelia berú úplatky, riaditeľ zneužíva školské fondy, politici klamú, prijímajú sa zákony umožňujúce vybraným skupinám beztrestne rabovať a kradnúť. Povedzte mi, aký účinok bude mať Vaša výchova?
  Aký účinok má výchova k zodpovednému sexu a pestovanie cností ako slušnosť, tolerancia, vernosť, česť, oddanosť…ak na každom kroku počujete, zašukaj si kdekoľvek, s kýmkoľvek a kedykoľvek? Nemajú to byť v prvom rade predstavitelia štátu, a mienkotvorné osoby, ktoré majú ísť príkladom morálky?
  Iste, môžete argumentovať, že rozvod vec vyrieši…lenže dieťa zraňuje najviac práve ten rozvod a strata citového zázemia a morálneho príkladu. A tak sa nečudujte, že detský psychológovia bijú na poplach a dávajú do priamej súvislosti rozvraty v rodinách a hyperaktivitou detí, neschopnosťou sa sústrediť na učivo a stratu zmyslu života.
  Počet obetí strelných útokov v USA za jeden rok prevyšuje počet obetí terorizmu na celom svete za rovnaké obdobie. To je dôsledok realtivizácie hodnôt, ktoré liberalizmus prináša.
  Homosexualita je zaiste prirodzene sa vyskytujúci jav, rovnako ako ovčie kiahne. No nikto nebude trvdiť, že ovčie kiahne je životná alternatíva. O homosexualite sa to však nepravdivo tvrdí.

 13. Azel

  TvojOpnonet, ty si zase zaslepeny krestan. Je dobre upozornit aj na ine veci, ktore sa mozno v clanku nespominaju, ale ty zase prilis slepo obhajujes len svoju vieru, akoby bola dokonala (cim sa nelisis od moslimov, ale ti to robia menej vtieravym a agresivnym sposobom (mozno preto sa im viac dari obracat ludi na svoju vieru))

  Ateisti vyhubili 100 krat viac ludi? Nebud smiesny. Veriaci krestania vyvrazdili 150 mil. Indianov, lebo boli presvedceni, ze maju ako biela rasa prednost, resp. ze maju viac prav ako tzv. pohania. To je ukazka tolerancie, ze? Rovnako ako to, co tu pises o moslimoch, zidoch a neviemkom. Kazdy si zasluzi rovnake prava.

 14. TvojOponent

  azel

  Veriaci krestania vyvrazdili 150 mil. Indianov,

  toľko ich ani nežilo v tých časoch… Nuž ale ak chrípka je podľa Teba kresťan, nedbám. Choď sa zase hrať na pieskovisko, choď 🙂

 15. Honza Werner Post author

  TvojOponent: Nebudu tu máchat nějakými čísly, ale to chceš doopravdy popírat fakt, že křesťané při kolonizaci hromadně vyvražďovali indiány? A stačí si vzít třeba konkrétně pouze osídlování oblasti dnešních USA.

 16. TvojOponent

  Nepopieram, že sem tam nejakému Indiánovi nejaký ten vlások skryvili.Napríklad veľký kresťan Charles Darwin priamo využíval vojenské základne, z ktorých sa viedla vyhladzovacia vojna proti indiánom. Kedy exkomunikujete Darwina? 🙂

 17. Michalka

  Myslím, že mladý pan Werner by se nad sebou měl zamyslet…..
  …. vůbec neví o čem mluví. 😀

 18. TvojOponent

  Werner… Tému indiánov som spracoval, aspoň v základných rysoch, nech sa páči zagúgliť si môj nick TvojOponent a indiáni.

 19. Medea

  “Jenže z moderní Evropy si vybrali jenom toho Hitlera.”

  Možno si tie slečny vybrali aj One Direction 😉

 20. DarthZira

  Mám pocit, že především „díky“ Oponentovi, ale i některým dalším se tato debata dá shrnout citací klasiky „vy nás ale zásobujete, pane Karfík“.
  Víc k tomu není co dodat – o něčem diskutovat se tu bude moct leda tehdy, až to tady přestane připomínat kliniku docenta Chocholouška.

 21. TvojOponent

  Ďakujem za poklonu darti. Ja si rád s Vami pokecám aj u docenta Chocholúška 😀 Ak ma za Vami pustia.

 22. ANTI-muslim person

  No, Hitler by v první řadě vyhladil muslimskou verbež, než by si léčil ego na židech, ale když oni v té době v Evropě vůbec nebyli XD Nevím co se tam s.rou teď, nerespektují NAŠI EVROPSKOU KULTURU, tak ať táhnou do svých zemí, bez pardónu.

 23. Foxy

  Honza Werner (17.07. 2014 | 18:48) napsal k Oponentovu příspěvku.:
  „Tohle je prostě demagogie. Než něco uznat, tak to budeš zlehčovat….“

  Tohle je jeden z důvodů, proč Oponenta ignoruji a diskusi s ním jsem přerušil. On v diskusi nejen že používá demagogii, ale neštítí se ani i zlovolných lží.

  DarthZira (17.07. 2014 | 19:48) napsala:
  „Mám pocit, že především „díky“ Oponentovi, ale i některým dalším se tato debata dá shrnout citací klasiky…“

  Oponent je docela zajímavý studijní materiál. Je až neuvěřitelné, jak hluboko může člověk ve své zadubené umanutosti klesnout.

  – – –

  Fenomen Hitler je docela užitečný indikátor. Velmi snadno vyprovokuje vyhřeznutí toho, co si lidi v skrytu duše doopravdy myslí.
  Ad: „Pákistán je druhou největší muslimskou zemí na světě. Pokud nějaký hashtag trenduje v této zemi, znamená to, že se jedná o zachycení pohledu významného počtu relativně vzdělaných, anglicky mluvících a materiálně zajištěných lidí s přístupem k internetu, tedy o zachycení pohledu privilegované podskupiny obyvatelstva z oněch 45 % obyvatel Pákistánu, jež jsou gramotní.“
  Ano. Druhou stranou ovšem ne to, jaké mají Pakistánci skutečné historické vědomosti o tom, kdo vlastně byl onen „genius průměrnosti“ (jak jej nazval Dušan Hamšík) a co všechno bylo pod jeho vůdcovstvím napácháno.
  Strašné přitom je, s jakou lehkostí vykonávali vzdělaní, slušní a spořádaní lidé obyčejnou, rutinní práci, svůj malý příspěvek na společném díle s úřednicky fádním názvem „konečné řešení židovské otázky“.
  Bez jejich malého, zdánlivě bezvýznamného příspěvku by však celé to hladce běžící průmyslové vraždění bylo nemyslitelné.
  Obávám se, že jen velmi málo i nadprůměrně historicky vzdělaných Pakistánců by dokázalo tyto skutečnosti pojmout a vcítit se do atmosféry Třetí Říše.
  Hitler Pakistán neokupoval, a Pakistánci tak mají to štěstí, že jim chybí historická zkušenost s tím, co taková nacistická okupace obnáší.
  V tom také bude, domnívám se, vězet jeden z důvodů oné adorace Hitlera a jeho názorů.

 24. TvojOponent

  No, Tretia ríša mala rôznych spojencov. Napr. aj rímsko-katolíckych

  To nepopieram. Nacizmmus bol modernou pokrokovou ideológiou prinášajúcou trendy v životnom štýle. Mnohým sa inšpiroval v USA, napr. eugenickým programom – ten si vyžiadal v USA až 60 000 obetí A dnešní stúpenci eugeniky prichádzajú s právom zabíjať už narodené deti – vraj novorodenec nie je človek a jeho zabitie je iba potratom po narodení.
  Ešte ste stále liberálka? 🙂

  Ustašovci? Poznám…ale bolo to trošku inak https://sites.google.com/site/tvojoponent/cirkev-a-dejiny/kategoria-dejin/cirkev-a-vojna-v-zoznamoch-clankov/cirkev-a-vojna/koncentracny-tabor-jasenovac-a-ustasovci

 25. Antitheista

  Oponente, Hitler byl katolík a pak něcista, věřil na boha, neměl rád homosexuály jako je nemáš rád ty a tvoji katolíci, rasismus a vyvolený národ nepochází od Darwina, ale min. se o něm psalo již v Bibli a ta byla v katolickém Rakousku v době Hitlerova mládí hodně rozšířena, jako katolický antisemitismus…

  Takže i když pak neměl rád křesťanství, tak ho ti tvoji katolící i protestanté ve své „svobodné vůli“ podporovali, inu – Gott mit uns 🙂

  S Hitlerem spolupracovali křesťanští fašisté a diktátoři a vrazi jako Franco – ultrakatolík, katolický kněz Hlinka a Tiso, Pavelič a ustašovci – katolíci, Salazar – katolík atd atd…

  žádné sekulární humanisty tam nevidím, sociální demokraté ve všech těchto státech seděli v lágrech a komunisté/ateisté jak by smet 🙂

 26. Antitheista

  Mimochodem, Hitler víc než křesťanství nenáviděl liberalismus a materialismus…

 27. Foxy

  Anti, umanutou myšlenkou HH (Hitler=Humanista) žádným racionálním způsobem neotřeseš, to už je snad u jistých lidí přímo hardwarové zadrátování.
  Stejné je to s nepopiratelnými zločiny, spáchanými ve jménu křesťanství. Tady se uplatní selektivní hluchoslepota: nevidět, neslyšet a všechno přebít záplavou falacií.
  Je to zajímavý jev na pozorování, kam až lze touto cestou dospět. Ale nic veselého to není.

 28. Antitheista

  Jak psala Darth Zira, trochu mě tyhle diskuze s trolly vysávají, je to stále dokola, člověk jim něco dokáže, ale oni si dál jedou tu svojí. A protože jsou to fanatici a blázni a je to celý jejich život, který se kolem toho točí, tak všechnu energii věnují trollingu, ale můj život se netočí jen kolem toho a energie nemám nazbyt. Tím že se tady vysiluji pak nedávám energii jinam. Je mi to líto, jsou tu zajímaví diskutují – jen z řady ateistů bohužel, byť jsou tu i asi ateisté jako Pergill, který je šílený jako jakýkoliv jiný fanatický věřící. Ale ze strany věřících tu opravdu, jak psala Zira, není jediný slušný a věcný diskutující. Jen trollové. Nevim, jak často se tomu budu chtít věnovat dál, je to vyčerpávající.

  Nejhorší na tom je,že je to nejspíš cílem těhle věřících maniaků, aby lidé s nimi neztráceli čas, pak ovládanou diskuze pod články i celý net a když s nimi nikdo nebude bojovat, tak nezávislý člověk co si to budee číst může nabýt dojmu, že mají pravdu (= mají poslední slovo), což není pravda, jen prostě hodně ateistů nemá sílu a čas s nimi věčně diskutovat v tom, v čem jsme je již dávno porazili. Ale většina lidí bude mít dojem, že poslední slovo = pravda. Bohužel. Proto je potřeba s nimi diskutovat, ale já už tuto práci odvedl víc než dost, je potřeba, aby po mě nastoupili také mladší ateisté 🙂

  Nemůžu odpovídat na každé vytáčky Oponenta a dalších, když nežiju jenom tím, narozdíl od něj. Ale štve mě, že budoucí či současný nezávislý pozorovatel si pak bude myslet, že jsem neuměl odpovědět, když mě ve skutečnosti jen došla energie neustále vyvracet již stokrát vyvrácené…

  Nu, není to žádná legrace 🙂

 29. Medial

  @Anthitheista: Debaty s indoktrinovanymi lidmi jsou frustrujici a nekonstruktivni v ramci jakehokoliv fora. Muj nazor je, ze tito lide ziji ve vlastnim svete a nema smysl s nimi ve vsi vaznosti neco resit, zvlast ne v takovychto debatach. Snad jen opravdu jako rozptyleni z dlouhe chvile.

 30. protestant

  Ano. Opravdu takový pocit z debaty s většinou zdejších ateistů mám…..

 31. Foxy

  protestant (18.07. 2014 | 11:29) napsal:

  „Ano. Opravdu takový pocit z debaty s většinou zdejších ateistů mám…..“

  Jsem rád, Protestante, že spolu s většinou zdejších atheistů takový pocit z debaty máš i ty…
  Hezký den!

 32. DarthZira

  Zloděj křičí „chyťte zloděje“, neboli Protestant, který s oblibou všemožně trolí, používá přímo k dokonalosti „vypilované“ logické klamy, diskusní „uhýbání za roh“ a nikdy zásadně nikdy, ale opravdu nikdy, přímo nereaguje na to, na co se ho někdo zeptá, ale vždy vytrhne z kontextu jednu nepodstatnou blbinu a o ní pak rozjede off-topix debatu, je vážně ten pravý, který se má co pohoršovat nad tím, jak se s někým nedá diskutovat.

 33. DarthZira

  Někdy si říkám, jestli věřící nemají nějaké své specializované kursy, kde se podrobně učí, jak v debatách co nejvíce trolit, uhýbat za roh, vytrhávat věci z kontextu a používat všmožných herynků a argumentů typu „žádný pravý…“

 34. petr

  darth zira: hele a já byl teda ten pravý a skutečný ateista, nebo jen nevzdělaný a o nic se nezajímající apateista ? Jak vy to máte s tím pravým Skotem ? 🙂

 35. A.S.Pergill

  To Antitheista: Stačí používat věcné argumenty, podložené něčím, co snese kritiku. Jenže právě toho vesměs nejste schopen, a pak vnímáte oponenty coby „trolly“.

  O kousek výš v téhle diskusi jsem podal výklad, proč je nutné na určité míře zobecnění považovat nacismus a islám za prakticky totožné. Jste schopen to podloženě vyvrátit, nebo zase budete jen mumlat nesmysly o „trollech“?

 36. protestant

  On existuje z principu nějaký ateistický topic? Podle mne ne. Vždyť ateismus je pouze negace teismu.

 37. Antitheista

  Já jsem ti vyvrátil, že nemůže existovat limonádový výklad islámu, může – stačí se podívat do článku „Proč vrcholní představitelé římskokatolické církve podlézají islámu?“

  Stejně tak jsem ti vyvrátil to s Německem a Židy + liberální demokracie X demokracie…

  Naopak tvoje teze se blíží nacismu – stejně jako extrémní islám

  Teď zase děláš, že si to nečetl…

  tak znovu:

  „„1. Ani ten Hitler se neodvážil vyrukovat veřejně s plánem „konečného řešení“. “

  1)To já neřeším, ale Němci ho podporovali už v době, kdy věděli, že norimberské zákony udělají z Židů lidi druhé kategorie … a to Němci věděli, o těch zákonech se psalo …

  2) Spartakovci nikde neměli žádnou moc, jen v Bavorsku na chvíli… a byli tam i nežidé, komunisty v roce 1932 volila po nacistech snad nejvíc lidí, 20-30 % Němců – rozhodně to nebyli jen Židé, ti tví komunisté 😀

  3) limonádový výklad islámu je možný, existuje v Tunisku, existuje v demokratických státech, Židé se to také museli naučit byť jejich „Bible“ je příšernější než Korán, křesťané to samé

  4) Ne, muslimové nebudou moci zrušit demokracii, když tu bude liberální demokracie, nikoliv pouhá demokracie. Jinak se tu ujmou moci náckové jako ty a to je pro mě stejné jako islámský stát…“

 38. Antitheista

  Protestante, ty víš, že já na tebe reagoval poctivě vždy.

  Naopak ty ses vyhýbal mým otázkám, že se mnou nemluvíš a pak si odpovídal najednou jen na ty, co se ti hodily – ale na mých 10 otázek si stále nedal odpovědi. ZA NĚKOLIK MĚSÍCŮ SI NEDOKÁZAL ODPOVĚDĚT BYŤ NA JEDINÝ BOD!

  Takže jestli chceš něco změnit, tak hezky dej pod sebe 10 bodů a v pár větách, aby se na to dalo reagovat, na každý bod odpověz. může to být začátek pěkného vztahu ateista-věřící 😀

  „1) Protestant pořád neodpověděl, která verze výkladu bible – čili která verze křesťanství či judaismu je ta správná (z těch tisíců a tisíců, často protikladných verzí) a jak se to dá ověřit – podle jaké metody se určí správný výklad? Verze pravoslavných? Protestantů? Katolíků? Liberálnějších či konzervativnějších? Matky Terezy nebo Pinochetova verze je ta pravá? A pokud žádná verze není pravá, k čemu to celé učení? A pokud mají pravdu jen všechny verze dohromady, tak jak se spojí takový Kalvín (zakladatel “protestantské etiky” – čili upalování, s našim Chelčickým v otázce upalování a podobně? A pokud se někdo z nich v něčem mýlí, jak to víš a jak se to dá ověřit?

  2) A taky nám neřekl, jak se spojuje s bohem, resp. to nevysvětlil dost jasně, jako s Michalem v Bille nebo jak? Jak ti dává vědět, že tvá verze je správná ? (spíš tvé verze, jak píše Foxy, které vytahuješ podle potřeby)

  3) Také nám neřekl, když je tedy bůh „to velké tajemství“ a my neznáme jeho vlastnosti, proč by to nemohlo být špagetové monstrum, resp. proč by měl být člověk zrovna křesťan a to zrovna protestantský a to zrovna jeho typu ? Jsi něcista a bůh je velké tajemství nebo si křesťan a protestant a znáš některé boží vlastnosti?

  “protestant: Tedy tak jak jsem napsal fanatici.

  Ti se ale dostávají do rozporu s příkazem NEZABIJEŠ a s tím, co Bůh řekl Abrahamovi v příběhu s Izákem”

  4) Ale ale, takže zde máme pevný výklad Bible? Ten jediný správný? Ale Kalvín měl svůj a ty si řekl, že buk jako habr – který je lepší? Jak který pohled ne? Vždyť bůh sám radí vyvraždit Amáleky, jak víš, který výklad je správný, jak si to můžeš takhle uzurpovat, Kalvín tedy neměl pravdu, když si to vyložil tak, že upaloval lidi? Navíc Nezabiješ, jak už zde Medea naťukla, neznamenalo to co ty říkáš (nebereš vůbec v úvahu kontext a překlad, ach ach ), ale znamená to tohle: “V Desateru je použito sloveso odvozené od racach – „vraždit“. Racach má význam zabít nebo zavraždit osobního nepřítele. Není výrazem pro zabití ve válce, zabití při popravě provinilce odsouzeného k trestu smrti podle zákona či zabití z boží strany. Ve starověku byla tato usmrcení legitimní a nebyla, ani pro Izraelce, v rozporu s tímto přikázáním.
  (Jiří Häuszler: Desatero v kontextu hebrejské bible.) ” – ALE CO, PROSTĚ JINÝ VÝKLAD NO

  5) PŘEKLAD – Inu, i ty vycházíš z toho, co se píše v Bibli v našem jazyce. Základní zvrácená linie knihy je stejná v originále i v překladech. Jednotlivosti se mohou lišit, ale ekumenické překlady beroucí důraz na původní smysl a význam termínů, nejsou o nic příjemnější a Bible je stále stejný hnůj (na knihu inspirovanou NADČASOVÝM BOHEM – ). Co když tedy Ježíšova slova jsou také špatně přeložena a “miluj bližního” znamená “ošukej koho potkáš” ? Když se mýlíš v “Nezabiješ”, jak ti mam věřit u “miluj bližního”? Co kontext a významy? Co výklady? Proč je tvůj výklad lepší než Kalvínův?

  6) Kontext, NADČASOVÝ BŮH inspiruje podle kontextu doby? Takže mohl v době Hitlera inspirovat Hitlera? Byla jiná doba tehdy, doba vzedmutí národů, prostě kontext… Já myslel, že spisovatelé Bible byli vedeni duchem svatým a necucali si z prstu prostě “dobový kontext” – I Buddha dávno před “kontextem” hlásal lásku, zatímco v poušti se rabíni pořád ještě bodali mečema a Ježíšek v nedohlednu

  7) Co říkáš na Halíkova slova o duši Jiřinky Švorcové, bude navěky trčet za pultem (za trest) ? Prý se po smrti hned setkala s bohem a už je jí vše jasné. Ale přece duše Jiřinky Švorcové teď není, co konec věků a poslední soud a oslavená těla? Já tomu nerozumím?

  8) Takže víra nerozhoduje, když Kalvín věřil na ježíška a nechal upalovat lidi, to jeho víra nerozhoduje a není křesťan, ale když matka Tereza někomu utírá zadky, tam tam najednou její víra rozhoduje ? Ale třeba je to jen jiný výklad Bible Je buk lepší než habr?

  9) Bible jako zrcadlo projekcí? Takže zlí si z ní vezmou ještě větší zlo, které v ní uvidí a vezmou si za záminku, dobří uvidí dobro, ale už jsou dobří, takže jí nepotřebují a neutrální se unudí k smrti – super “poučný” příběh

  10) Napsal jsi, že nevadí, když kněz pravoslavné církve lže, protože Ježíš k sobě povolává hříšníky. Vražda je také hřích, nevadí tedy vraždění – Ježíš si nás k sobě povolá… Je tedy dobré lhát a vraždit a smilnit, Abrahám a Mojžíš to také dělali, také David a Šalamoun,… ?? Je to tedy dobré lhát a smilnit a vraždit, Ježíš nás povolá, on raději hříšníky než spravedlivé“

  Zatím a hezký víkend všem, hlavně ateistům (mimo Pergilla) 😀

 39. protestant

  Antitheista (18.07. 2014 | 12:27) napsal:
  Protestante, ty víš, že já na tebe reagoval poctivě vždy.

  Naopak ty ses vyhýbal mým otázkám, že se mnou nemluvíš a pak si odpovídal najednou jen na ty, co se ti hodily – ale na mých 10 otázek si stále nedal odpovědi. ZA NĚKOLIK MĚSÍCŮ SI NEDOKÁZAL ODPOVĚDĚT BYŤ NA JEDINÝ BOD!

  protestant:

  Příklad toho poctivého reagování:

  antitheista says:
  March 25, 2014 at 3:21 pm
  ……….Tak si to po sobě alespoň přečti ty blbečku 😀 – Michal se tě ptal, jak tě oslovuje, jestli přes internet, tys mu napsal, že to jde i bez toho, třeba jako v Bille … to byla tvoje odpověď na Michala ty debile :D….
  http://www.i-ateismus.cz/2013/01/o-svobodne-vuli/comment-page-144/#comment-94846

 40. Antitheista

  Před tímhle vším si mě nazval primitivem – a to opakovaně a několikrát, když budeš mít chuť, najdi si to, já si tvoje věci neukládám…

  Ale i kdyby, pak si na mě stejně začal zase reagovat, ale na moje otázky přitom ne (proč asi? )…

  Tak to smažme a pojeďme dál, nastav druhou tvář, protestante a odpověz. Díky a hezký víkend 😀

 41. DarthZira

  Petře, ono existuje strašně moc druhů ateismu, což je vcelku logické, protože v zásadě ateismus je v podstatě jenom to, že člověk nevěří v existenci boha, buď jakéhokoli boha/bohů a nebo pouze v toho židovsko-křesťansko-muslimského s velkým B. Není to tedy o tom, že věří v to, že b/Bůh neexistuje.
  Svým způsobem je ateismus opravdu něco na způsob toho, proč někdo nečte sci-fi nebo nejí rajskou omáčku.

  Může být ateistou proto, že je z rodiny, kde se v žádného boha nevěřilo ani se o víře nijak (dobře ani špatně) nemluvilo, kde to prostě nebylo téma – stejně tak určitě existují rodiny, kde v knihovně není jediná sci-fi knížka nebo kde se nevaří rajská omáčka (protože ji maminka vařit neumí nebo protože mamince nebo tatínkovi rajská nechutná). Takový člověk potom zcela automaticky kopíruje chování svých rodičů a v podstatě ani nevidí důvod, proč by měl vůbec zkoušet, jestli by ho třeba náhodou sci-fi nebavila nebo mu rajská omáčka nechutnala.
  Můžou být ovšem rodiny, kde je dítě od malička vychovávané k tomu, že (když zůstaneme u mého příkladu se sci-fi a rajskou, ovšem daly by se uvádět příklady jakékoli jiné) sci-fi čtou jenom nějací blázni, „divní lidi“ a vůbec pochybné existence, od kterých je lépe se držet dál, a nebo že rajská je hnusné jídlo. Takový člověk samozřejmě nejspíš ani nezačne uvažovat o tom, že by sci-fi nebo rajské mohl přijít na chuť, natož pak že by to chtěl zkoušet – snad leda v případě, že se šíleně zamiluje do milovníka sci-fi/rajské, začne svůj postoj přehodnocovat a můžou se mu stát dvě věci: buď tomu přijde na chuť a strašně se diví, jak si mohl myslet, že je to něco nudného, odporného, nepříjemného nebo divného, nebo naopak se utvrdí v tom, že jeho rodiče měli pravdu a rajská je fakt nedobrá nebo ta sci-fi vážně divná literatura, která ho vůbec nebaví (nebo tedy ještě to může být jako třetí varianta tak, že pokud je zamilovaný, tak sám sobě namlouvá, jak se mu to líbí nebo jak mu to chutná, ale když ho zamilovanost přejde, dospěje k názoru, že je to stejně nuda nebo hnus).
  Pak může někdo pocházet z rodiny, kde byl k rajské nebo sci-fi v podstatě mírně pozitivní vztah, případně z rodiny, kde byl vychováván ve smyslu tom, že není lepší literatury než sci-fi nebo není lepšího jídla než rajská. I člověk z takovéto rodiny ale může v průběhu života zjistit, že mu prostě rajská jako jídlo nechutná (a čím víc mu ho bude rodina vnucovat, tím k ní bude mít větší odpor) nebo že sci-fi ho jako literatura nijak neoslovuje a nebaví ho (a zase, čím víc mu budou rodiče vnucovat, jak je skvělá, tím víc se mu bude hnusit).

  Takže stejné je to s tím ateismem – někdo je prostě ateista tak nějak „od narození“ kvůli výchově, jaké se mu dostalo, vůbec nijak to neřeší, vlastně ani nemá sebemenší důvod na téma ateismu a víry přemýšlet, klást si otázky typu jestli bůh může existovat, jaký vlastně ten bůh (pokud je) může být, jestli víra má nebo nemá nějaká pozitiva atd. Dokonce pokud je takový ateista z rodiny, která nebyla vůči víře vysloveně nepřátelsky zaměřená (jako že takových lidí je opravdu velmi málo, i za toho nejtužšího komunismu takových rodin bylo dosti málo, protože i mnozí „kovaní soudruzi“, zvláště na Moravě, sami chodili do kostela nebo se doma modlili), tak je mu zpravidla úplně jedno, jestli většina ostatních lidí jsou věřící nebo ne, jestli si malé děti mohou svobodně svou víru/nevíru vybrat a asi i kdyby byla zavedena povinnost být věřící a chodit do kostela, tak by mu to bylo vcelku jedno, bral by to za podobnou buzeraci, jako „dobrovolně povinné“ schůze a prvomájové průvody za minulého režimu, tedy štvalo by ho, že každou neděli místo aby se válel v posteli, sekal zahradu nebo dělal něco jiného musí jít do kostela, ale jinak by mu to bylo víceméně fuk, v tom kostele by stejně pospával nebo si třeba něco četl pod lavicí, jako to dělali lidi na schůzích.

  Prostě pokud je někdo ateista bez toho, že by o tom nějak přemýšlel a nebo dokonce se musel k ateismu jako myšlenkovému směru dopracovat, tak za prvé u takového člověka jeho ateismus nelze považovat za nějakou zásluhu, za něco, za co by si zasloužil obdiv, a za druhé takovýto ateista většinou nebývá příliš angažovaný, netrápí ho vůbec, zda je společnost sekulární či nikoli apod. – ono když někdo něco dostane jako samozřejmost „úplně zadarmo“, tak si toho často příliš neváží. Podle mého to stejné je věřící, který je věřícím proto, že je z věřící rodiny – takoví prostě bez jakékoli invence a kolikrát i bez toho, že by o tom vůbec uvažovali, pouze převzali názory, žebříčky hodnot a životní styl svých rodičů, což z mého úhlu pohledu taky není nic, co by zasloužilo velkou úctu a obdiv.
  Takže ano, i apateista je či může být ateista, ale není to rozhodně ateista, který má sám v sobě nějak jasno v tom, proč vlastně v toho boha nevěří. Takovému pokud by někdo položil otázku „proč vlastně nevěříš v boha“, tak pokud by na ni měl odpovědět opravdu poctivě, musel by říct něco jako „ani sám nevím“.

  Jenže na těchto stránkách je ateista charakterizovaný v podstatě jako člověk, který je ateistou proto, že je přesvědčený o tom, že neexistují žádné důkazy pro existenci jakéhokoli boha/bohů, což tedy implikuje, že o této věci musel aspoň trochu přemýšlet.

  Navíc jde taky o to, že věřící velmi často jako argument užívají právě tvrzení, že lidé jsou ateisté proto, že o bohu a víře nic nevědí, což rozhodně není pravda. Většina angažovaných ateistů toho o bohu, víře a všech možných náboženstvích (nikoli jenom katolickém nebo dokonce obecně křesťanském) ví zpravidla mnohem více než řadový věřící (zejména ten, který o víře nijak nepřemýšlel, ale převzal ji od svých rodičů). Existuje poměrně dost ateistů, kteří se o různé víry během svého života zajímali, ba dokonce i takových, kteří studovali teologii – aby potom zjistili, že prostě nejsou schopni v žádného boha věřit, případně že nedokážou věřit nejen v boha, ale ani v jakékoli nadpřirozeno. Tito lidé jsou zpravidla velmi angažovaní, protože pro svůj ateismus mají vážný důvod a velmi je trápí představa, že by jim právo nevěřit, případně mít na nevíře založený svůj životní styl, chtěl někdo násilím brát.

  A v případě, Vás, petře s malým p, Vaše prohlášení „já jsem taky býval ateista“ může být ať nevědomý nebo záměrný diskusní faul. Pokud jste býval ateista ve smyslu tom, že jste se narodil v nevěřící rodině, kde se o víře nijak nemluvilo a nic jste o ní nevěděl, tak jste tím pádem nemohl vědět nic ani o vědomém ateismu a těžko tím pádem můžete pochopit lidi, kteří s k ateistickému pohledu na život museli dopracovat vlastním intelektuálním úsilím.
  O to jde, říct jenom „já vím, jací jste, protože já jsem taky kdysi v boha nevěřil“ je nesmysl, je to to stejné, jako kdybyste všem nefilatelistům řekl „já vím, jací jste a proč známky nesbíráte, protože já jsem je kdysi taky nesbíral“.

 42. A.S.Pergill

  To Antitheista:

  ad 1: Němci překousli Norimberské zákony, nicméně vybití Židů by, alespoň podle mínění samých nacistů, nepřekousli. Nacistická věrchuška si v tomto ohledu nebyla jistá ani členy NSDAP. Mimochodem, jedním z důvodů toho překousnutí mohl být i fakt všeobecné znalosti Bible, z níž jsou SZ s relativně malými úpravami vykradeny (coby zákony o postavení neŽidů v židovském státě, a lze to tam najít). Tohle mohla být i motivace ve smyslu: „děláme s nimi jen to, co dělali jejich předkové jiným“. Ono to je dost přitažlivé – bezprostředně po osvobození na konci WW2 byli Němci v řadě zemí, včetně u nás, převedeni na židovské příděly (= jaké měli ti Židé, co ještě nebyli v lágrech, před tím osvobozením).

  ad 2: Nebyla jen Bavorská republika rad. Byly i alsaská a porýnská, které byly u německých vlastenců v nenávisti proto, že pomáhaly ze svého území vyhánět německá vojska a předávaly moc Francouzům („židovská dýka v německých zádech“, to charakterizoval Hitler a mohl se spolehnout, že mu Němci dají za pravdu, protože to tak sami chápali). V Berlíně byl vyhlášen „svobodný socialistický stát“ (Liebknecht a spol.) a komunisticko – socialistické rebelie byly na řadě dalších míst Německa. Paradoxně pomohly ke zorganizování Freikorpsu, který rebelie pomáhal potlačovat, protože německá armády byla jednak v rozkladu, jednak měla svázané ruce v souvislosti s příměřím a následným mírem (a část Freikorpsu se potom přetavila v ozbrojené složky NSDAP, především SA). A všude, kde se komunisté dostali k moci (a řada z nich byli Židé), tam se vraždilo, od místních politiků (např. vybíjení „buržoasních“ samospráv v dobytých vesnicích a městech, vybíjení osob obviněných ze šmeliny – což někdy byla pravda, jindy ne, atd.) až po armádní důstojníky, politiky vrcholných německých orgánů (pokud měli smůlu a padli komunistům do rukou). A pochopitelně také rozkrádalo („zabavovalo“ a „znárodňovalo“). A kde se komunisté a socialisté zmocnili vězení, tam propouštěli všechny zločince, včetně těžkých kriminálníků (vzpomeňte, kolik nevole vyvolala „klausova amnestie“). Komunisty to zprofanovalo natolik, že poslední svobodné volby vyhrála NSDAP, nikoli KSN.

  ad 3: „Limonádový islám“ existoval i v Turecku a Bosně a Hercegovině. A obě tyto země byly dávány za příklad toho, že islám může být relativně civilizovaný. Problém je, že stačilo málo a dnes je v B+H tuhý wahábhistický režim (včetně násilné obřízky dospělých žen, např.) a v Turecku to jednoznačně směřuje také tam. „Limonádový“ byl i islám v Iránu za Pahlavího a dnes je tam jeden z nejtužších islámistických režimů. Relativně civilizované poměry byly i v Pákistánu za vlády Britů.
  Tím jen naznačuji, že „limonádový islám“ je dočasná záležitost, kdy buď není možné hned nastolit autentický islám, nebo je režim pod takovým tlakem civilizovaných zemí, že to nejde (a ten tlak může být i zoprostředkován armádou nebo diktátorem).

  ad 4: Pokud muslimové zvítězí, ať ústavní nebo neústavní cestou, tak zlikvidují demokracii. Přesně tak, jak to v řadě zemí udělali, případně jak to udělali nacisté či komunisté potom, co se někde dostali k moci. Vaši představu, že „liberální demokracii zrušit nemohou“ je asi na úrovni představ demokratických politiků v Rusku v době Prozatímní vlády, kdy totéž tvrdili o bolševicích. A těm stačilo na rozehnání parlamentu pár hodin.

 43. DarthZira

  Pergille, ale ty diktatury (včetně vojenských), které jsou opozicí islámským fundamentalistům, vytvářejí taky muslimové. Nebo snad egyptská armáda jsou křesťani, židé, buddhisté nebo ateisté? Ne, jsou to muslimové, ale muslimové, kterým se prostě zatraceně zajídají nápady Muslimského bratrstva (které je ještě proti jiným fundamentalistům docela „měkké“).
  A ti ateisté a sekularisté z arabských, případně i jiných islámských zemí jsou vosk? Naopak, jsou to lidé, kteří často vyrostli v ortodoxně muslimských rodinách (viz ten jeden případ, kdy má tatínka echt kovaného muslima), a přesto se z toho fanatismu dokázali vymanit a dokonce pro své názory riskují život.
  A pokud jde o Írán, tak tam je situace velmi podobná jako u nás za minulého režimu – ti lidi prostě kdysi udělali z nevědomosti tu chybu, že podpořili revoluci, kterou začal Chujjemný, protože si ty výsledky představovali poněkud jinak (něco podobného jako u nás lidi, co v roce 1946 volili komunisty), a pak už s tím najednou nešlo nic dělat (to je taková obecná vlastnost totalitních režimů, že se lidí zeptají na názor – pokud vůbec – tak maximálně jednou a pak už jim do toho ti lidi nesmí kecat). Dneska hlavně ve větších městech má obyvatelstvo Íránu toho režimu plné zuby, taky se lze dočíst, jak se snaží zatraceně lavírovat a dělat věci, které nebudou brány jako vyloženě protirežimní, ale k ortodoxnímu islámu to má asi stejně daleko jako měly máničky k propagovaným hodnotám správného budovatele komunismu (viz například zvláště v Teheránu velmi oblíbené oslavy rozvodů s černými dorty a svíčkami apod.), ale nějak výrazně přímo proti režimu si skoro nikdo nedovolí vystoupit, stejně jako si to u nás skoro nikdo nedovolil na přelomu 50. a 60. let nebo za normalizace. Ale pokud by ten režim z jakéhokoli důvodu padl, tak dám krk, jako že mám jen jeden, že bude v Íránu přes noc ještě víc antiislamistů než je u nás antikomunistů (klasika – když už to nic nestojí, proč nedělat hrdinu).
  Navíc třeba v Tunisku i po revoluci, kdy svrhli diktátora, tam na nějaké experimentování s fundamentalismem nejsou lidi vůbec zvědaví.
  A v Turecku je naopak otázka, jak dlouho to ještě budou střední vrstvy ve městech a hlavně armáda Erdoganovi trpět – je dost možné, že pokud by to „přeťápl“, tak to tam dopadne jako v Egyptě, moci se prostě chopí vojáci a s islamisty zatočí.
  Fakt ten islámský svět není tak černobílý, jak se nám tu snažíš prezentovat.
  On ve většině muslimských států je to spíš konflikt liberálnějších měst a konzervativního venkova – to i v té Bosně. Že tam někde na venkově může k barbarským šílenostem typu obřízka může docházet je věc jedna, ale předloni jsem byla na Euroconu v Zagrebu, kde byla spousta scifistů právě z Bosny a Hercegoviny, vedoucí jejich delegace a zároveň šéfkou jejich fandomu je holka, což mi teda na islámské fundamentalisty vážně nesedí. Ano, jistě, většina těch scifistů byla ze Sarajeva, pár z dalších větších měst, zatímco z nějaké bosenské „zlámané lhoty“ asi nikdo, ale o tom to je – velká města prostě fundamentalistická nejsou, ostatně jeden z neliberálnějších islámských imánů, co jen v Evropě existují, je právě z Bosny, byl tady svého času i odkaz na článek o něm.
  Mimochodem, nejužší spolupráce je mezi bosenským a srbským fandomem, ti na Euroconu často hlasují po dohodě stejně jako my se Slováky, což je tedy opravdu velmi islámsky fundamentalistické 😉

 44. A.S.Pergill

  To DarthZira:

  1. Ty armády jsou antifundamentalistické ze dvou důvodů:
  a- potřebují přístup k západním technologiím a je jim jasné, že coby fundamentalisté by při jejich získávání měli obtížnější pozici
  b- tím, že ovládají technologie jsou v podstatě kacíři proti fundamentalisticky pojatému islámu, takže v případě vítězství fundamentalistů by se právě proti nim a jejich rodinám obrátila značná část represí

  2. V Turecku má Erdogan moc pevně v rukou, asi jako Hitler po nástupu na místo kancléře. Opoziční generalita byla zlikvidována. To vše pod taktovkou multikulturalistů z EU.

  3. Je mi velice líto. Pokud považujete za ideál jakýsi „umírněný islámský režim“, kdy je možné např. „oslavit“ rozvod pálením černých svíček a pojídáním černého dortu, tak to tedy sorry. Pro mě je ideálem sekulární demokratický stát, a tudíž je pro mě jakákoli nadvláda muslimů a v jakékoli podobě naprosto nepřijatelná. Nehodlám se dostat do podobné situace, jako ti revolucionáři, co podpořili Chomejního a pak se divili. Raději podpořím ty síly, které muslimy z Evropy vyženou pod hrozbou fyzické likvidace (pokud nepůjde zařídit jejich civilizovaný odsun na způsob odsunu sudetských Němců).

 45. TvojOponent

  Hitler bol vegetarián!
  Vegetariáni: V žiadnom prípade nebol vegetarián.
  Vegetariáni, kamenujte ma. 😉

 46. DarthZira

  Oponente – nebyl vegetarián, jedl ryby.

  To dodávám jen tak pro pořádek, jelikož jsem sama ortodoxní masožravec a tvrdím, že bez dostatečného přísunu živočišných bílkovin mozek dobře nefunguje a ani zbytek těla se nevyvíjí jak má.

 47. A.S.Pergill

  To Darth Zira: Některé druhy vegetarianismu konzumaci ryb připouštějí. Některé dokonce v omezeném množství i drůbež. Problém spočívá v tom, že tento pojem není zcela jasně definován a navíc je v různých jazycích chápán různě (v kontextu US angličtiny je „vegetarian“ kdokoli, kdo jakýmkoli způsobem omezuje konzumaci masa). Čili z tohoto pohledu Hitler vegetarián byl.

 48. DarthZira

  Pergille, Amíci jsou prostě divní. Považovat za „vegetariánství“ omezené jezení masa, to může jen debil. Navíc tady jsme v Evropě a tak za vegetariána považujeme (imho správně, na rozdíl od těch amerických polovzdělanců) pouze člověka, který nejí vůbec žádné maso. Takže z pohledu vzdělaného člověka, který není primitivní americký vidlák, Hitler prostě vegetarián nebyl, tečka.
  Stejně tak nebyl abstinent – pil občas pivo nebo bílé víno. A byl to teda pěkný barbar, sypal si do vína cukr! FUJ!!! 🙁 Prostě ten člověk nebyl normální, to je jasné.
  Ale je úplně jedno, jestli jedl maso nebo nejedl, pil alkohol nebo nepil a kouřil nebo nekouřil (jo, jedině ten nekuřák byl teda ortodoxní), resp. jde o to, že kvůli tomu, že Hitler nejedl červené maso nebo nepil kořalky to ještě neznamená, že každý, kdo nepije kořalku a nejí červené maso, je špatný jenom kvůli tomu, že to samé dělal Hitler. Ostatně, taky si pravidelně čistil zuby – takže by si je asi Oponent měl nechat zkazit 😀

 49. DarthZira

  Pergille, Amíci jsou prostě fakt divní. Považovat za „vegetariánství“ omezené jezení masa, to může jen debil. Navíc tady jsme v Evropě a tak za vegetariána považujeme (imho správně, na rozdíl od těch amerických polovzdělanců) pouze člověka, který nejí vůbec žádné maso. Takže z pohledu vzdělaného člověka, který není primitivní americký vidlák, Hitler prostě vegetarián nebyl, tečka.
  Stejně tak nebyl abstinent – pil občas pivo nebo bílé víno. A byl to teda pěkný barbar, sypal si do vína cukr! FUJ!!! 🙁 Prostě ten člověk nebyl normální, to je jasné.
  Ale je úplně jedno jestli jedl maso nebo nejedl, pil alkohol nebo nepil a kouřil nebo nekouřil (jo, jedině ten nekuřák byl teda ortodoxní), resp. jde o to, že kvůli tomu, že Hitler nejedl červené maso nebo nepil kořalky to ještě neznamená, že každý, kdo nepije kořalku a nejí červené maso, je špatný jenom kvůli tomu, že to samé dělal Hitler. Ostatně, taky si pravidelně čistil zuby – takže by si je asi Oponent měl nechat zkazit 😀

 50. A.S.Pergill

  To Darth Zira:
  Není to tak jednoduché:
  1. Existují vegani, kteří nejedí žádné potraviny živočišného původu
  2. Existují směry, kde je to veganství díle ještě „posíleno“ (např. pouze to, co se dá jíst syrové, to, co roste v oblasti, kde dotyčný žije, makrobiotika zase tenduje k požívání pouze obilí a najde se toho víc.)
  3. Existují lakto-ovo vegetariáni (= rostlinnou stravu doplňují vejci a mléčnými výrobky)
  4. Dále méně striktní směry, kam by se dal zařadit i ten Hitler. Do okruhu „méně striktního vegetarianismu“ se dají řadit i postní jídla definovaná křesťanským rituálem (i štědrovečerní kapr).
  5. Potom „všežravci“
  Oficiální terminologie neexistuje, jednotlivé výživářské školy se vzájemně neuznávají, Společnost pro výživu v této věci (ale i jiných) zaujímá pozici mrtvého brouka.
  Další věcí jsou překlady (protože v angloamerické literatuře ten pojem má prostě širší výklad). Nehledě k tomu, že ne vše překládají odborníci.
  Zmatek do toho vnáší i např. skupina kolem Červených, kteří se označují za vegetariány, ale v reálu jsou vegani.

Komentáře nejsou povoleny.