Člověk v tísni: Náboženství by mělo disponovat speciálními právy

Autor | 24.07. 2014

clovek v tisni logoRelativně poklidné vody prázdninového internetu se včera, v právě probíhající okurkové sezoně, podařilo rozvířit organizaci Člověk v tísni, a to tématem, které je vším, jen ne okurkovým. Po dnešku lze říct, že Člověk v tísni je organizace, která prosazuje to, aby náboženství disponovalo speciálními právy, výsadami, výhodami a privilegii, která nikomu jinému nejsou dostupná a kterými by mělo disponovat pouze a jen náboženství z toho prostého titulu, že se jedná o náboženství. Úsměvné je, že si Člověk v tísni říká “lidskoprávní organizace”. No, říkat si tak nepochybně může, ale to je tak všechno. Postoj Člověka v tísni je absolutním výsměchech celé lidskoprávní problematice, aneb lidská práva jen pro “vyvolené” a speciální práva, ostatním nedostupná, pro ještě vyvolenější – tedy pro náboženství, které zřejmě svým apriorném elitismem stojí na pomyslném vrcholu “právní pyramidy”. O co v celé “kauze” jde? Člověku v tísni se nelíbí postoj a názory (+ zde) místostarostky Prahy 8, Vladimíry Ludkové, v otázce vybudování či nevybudování speciálního hřbitova pouze pro muslimy na územé této pražské městské části. Jak už to tak ale v mých článcích, věnujících se nějaké aktuální kauze bývá, nebudu se věnovat specificky potenciálnímu hřbitovu na Praze 8, ani názorům paní Ludkové, ale podívám se na problematiku obecněji, a to v souvislosti se skandálním výstupem organizace Člověk v tísni.

Začněme s příspěvkem, který dnes Člověk v tísni zveřejnil na svém Facebooku a který celou vřavu rozpoutal.

“Také nesouhlasíte s populistickým rozdmýcháváním xenofobie kvůli sběru bodů před volbami?”, ptá se Člověk v tísni. A já odpovídám: ano, nesouhlasím, a to nejen před volbami, ale i po volbách, prostě kdykoliv. A to je ostatně i důvod, proč píšu tento článek. Problém speciálního muslimského hřbitova na Praze 8 má dvě roviny. Tou první rovinou je rovina “civilizační”, tedy klasický problém toho, z jakého důvodu akceptujeme rozšiřování islámu, jakési lidskoprávní anti-teze a dogmatického systému, který diktátorsky ovládá všechny prvky života svých poddaných, když například nacismus či fašismus se snažíme potlačovat. Je poněkud absurdní, že organizace, která si říká “lidskoprávní”, tedy Člověk v tísni, brání ideologii, jejímž ideálem je fakticky anihilace západního liberálního pojetí lidských práv. Tento problém ale ponechme stranou a podívejme se na onu druhou rovinu, která je obecnější: proč by mělo existovat něco, jako speciální muslimské hřbitovy? A proč by odmítnutí muslimského hřbitova mělo vzbudit jen o kapičku větší emoce, než odmítnutí hřbitova pro fanoušky seriálu Ordinace v růžové zahradě? Proč by z titulu náboženství měla mít nějaká konkrétní skupina jedno jediné právo nad rámec práv, kterými disponují všichni běžní lidé? Prizmatem náboženství jsou však nevěřící špína, odpad, amorální podlidé, kteří popírají existenci všemohoucího a všemocného Stvořitele a tudíž je zřejmé, že vyvolení věřící přeci “musí” disponovat širším katalogem práv, než my, méněcenná chamraď, nevážící si velikosti a milosrdnosti Boha. Na tuto problematiku se pojďme podívat detailněji.

Hned na úvod chci poznamenat, že se nevyznám v přesných právních náležitostech a zákonech, které s výstabou hřbitovů souvisí a proto se na věc nebudu dívat z hlediska práva. Faktem je to, že muslimové na Praze 8 usilují o vybudování neveřejného hřbitova na půdě, kterou by měli pronajatou. Pro širší kontext si uveďme vyjádření Vladimíra Sáňky z článku na iDNES:

Předseda Muslimské obce Praha Vladimír Sáňka říká, že politička z hlediska lidských práv „přestřelila“. Vysvětluje, že muslimové mají podobně jako Židé svůj způsob pohřbívání a jako registrovaná náboženská společnost mají v Česku právo ke zřízení neveřejného pohřebiště.

Co je zde tedy jádrem argumentace? To, že muslimové, jakožto náboženská skupina, má “svůj způsob pohřbívání”. No, a protože nějaká náboženská skupina má “svůj způsob pohřbívání”, tak je přeci naprostou povinností daný konkrétní způsob pohřbívání respektovat a umožnit, že ano? Já se však ptám: pokud by jakákoliv jiná zájmová, avšak nenáboženská skupina měla “svůj způsob pohřbívání”, bude jí vyhověno, aby měla své soukromé hřbitovy? Představte si, že by chtěli své soukromé hřbitovy zahrádkáři, motorkáři, fanoušci seriálu Ordinace v růžové zahradě, fanoušci kriketu, čtenáři románů Terryho Pratchetta, milovníci pizzy atp., šlo by pokračovat takřka do nekonečna. Zdá se Vám to absurdní? Představte si speciální hřbitovy pro každou z těchto skupin a ještě pro mnoho dalších. Ano, je to absurdní. Tak proč nám, sakra, nepřipadá absurdní i to, že různá náboženství o tyto soukromé hřbitovy usilují? Proč nám vykouzlí úsměv na rtech to, pokud by někdo vznesl návrh na speciální hřbitov pro diváky Ordinace v růžové zahradě, avšak u náboženských záležitostí hned zvážníme a mluvíme o respektu k náboženství, úctě k víře, o nutnosti respektovat specifické náboženské pohřební rituály apod.? Diváci Ordinace v růžové zahradě snad nejsou lidé? Čtenáři románů Terryho Pratcheta snad nejsou lidé? A nebo jsou, ale méněcenní? Tedy ti z nich, kteří zároveň nejsou příslušníci nějakého náboženství, samozřejmě. Zakládá snad hlášení se k nějakému náboženství speciální práva, nutnost respektu, úcty a privilegií, jež ostatním nejsou dostupná? Jsem přesvědčen o tom, že nikoliv.

clovek_v_tisni_7

Sáňka říká, že i Židé (a i příslušníci jiných náboženství) mají své speciální způsoby pohřbívání. Fajn, tak ať je mají. Ale ať tedy mají právo na speciální hřbitovy buď všichni, nebo nikdo. Situace, kdy vybrané skupiny (v tomto případě náboženské) mají právo na něco, na co ostatní právo nemají a ani neexistuje způsob, jak by toto právo získaly, je ukázkovým příkladem diskriminace. Tudíž ano, ani židé, křesťané, hinduisté či animisté by neměli mít právo na to budovat si své soukromé hřbitovy, je-li to nenáboženským skupinám znemožněno, či je-li to pro ně výrazně obtížnější, než pro náboženské obce. K problematice dodám ještě jednu důležitou připomínku: já jakožto libertarián se domnívám, že si každý může dělat co chce, aniž by ho v tom stát nějak reguloval. To znamená, že vlastní-li někdo soukromý pozemek, ať se tam třeba staví na hlavu nebo pořádá své morbidní náboženské ritály – nebude-li tím omezovat ničí práva a bude-li mít tuto možnost každý, zdůrazňuji každý, je mi to fuk. Jak však víme, k minimálnímu státu, kde by něco takového bylo možné, má Česká republika hodně daleko. Proto je nutné pohybovat se ve vodách reality a současna, a tedy apelovat na to, že pouze z titulu příslušenství k nějakému náboženství by nikdo neměl mít speciální právo na zákládání hřbitovů, nemají-li jej ve stejné podobě i nenáboženské organizace.

clovek_v_tisni_2

Jak vidíme z tohoto příspěvku Člověka v tísni, Češství (zahrádkaření, sledování Ordinace v růžové zahradě, četba románů Terryho Pratchetta…) není náboženstvím a proto NEZAKLÁDÁ právo na to zřizovat si vlastní hřbitovy. Z tohoto příspěvku je více než zřejmé, že Člověk v tísni razí tu linii, že jestliže je islám náboženství, má speciální práva. Hřbitovy pro jiné zájmové organizace netřeba, rozhoduje diktátorsky Člověk v tísni. Asi to ví lépe, než všichni ostatní. Jejich výchozí pozicí však je to, že islám, z pozice toho, že se jedná o náboženství, právo na neveřejný soukromý hřbitov prostě má a tečka. Jedná se přeci o náboženství, tak co bychom to byli za primitivy, kdybychom chtěli náboženství upírat nějaké ty výsady a privilegia, že ano?

clovek_v_tisni_5

Na dalším obrázku vidíme potvrzení předcházejícího: žádost o stavbu hřbitova je tak elementární otázkou, tak samozřejmou, že vůbec nemusí být doprovázena žádnou argumentací. Opět se ptám: pokud by chtěli speciální hřbitov vybudovat věřící z církve Létajícího Špagetového Monstra či vyznavači Neviditelného růžového jednorožce, hájil by Člověk v tísni jejich práva stejně? Označil by nesouhlas s vybudováním hřbitova pro vyznavače Neviditelného růžového jednorožce zcela vážně a bez nadsázky za projev xenofobie, nesnášenlivosti a rasismu? Pokud ne, tak je postoj Člověka v tísni zcela nekonzistentní, neudržitelný a tedy bezvýznamný.

Pozastavme se ještě na chvíli u problematiky lidských práv v souvislosti s islámem a islámskými hřbitovy. Je zde na místě se ptát: vědí vůbec dámy a pánové z Člověka v tísni něco o této problematice? Vědí, jaká je role ženy v souvislosti s pohřbíváním a “hřbitovní problematikou“? Pokud ne, uveďme si pár základních faktů. V případě, že zemře muž, koná se víceméně tradiční pohřeb s účastí rodiny, přátel, kolegů atd. Ovšem, nutno dodat, že dotyční musí být mužského pohlaví. Ženy v islámu totiž na hřbitov nesmí. A pokud zemře žena? Žádný okázalý pohřeb. Její nejbližší očistí mrtvolu a poté ji (opět bez účasti dalších žen) v tichosti a skoro “tajně” uloží do hrobu. Thats all.  Ženy by také vůbec neměly navštěvovat hroby svých příbuzných. Jediná výjimka je přiznána ženám, jež jsou už na pokraji smrti, avšak pouze pod podmínkou, že na hřbitově nebudou plakat. A tohle, prosím pěkně, Člověk v tísni obhajuje – tento hnus, tento do nebe volající barbarismus, tento primitivní zvyk, který je plivancem do tváře všem ženám. Vše pod rouškou lidských práv.

Za normálních okolností bych zde svůj článek pomalu ukončil, jelikož vše podstatné již bylo řečeno. To, že se někdo hlásí k islámu či jakémukoliv jinému náboženství nezakládá žádný širší, nadstandardní katalog lidských práv. Avšak vzhledem k řadě dalších výroků Člověka v tísni, kterých se dopustil v diskusi na Facebooku, jsem nucen pokračovat. Co považuji skutečně za kardinální morální zločin je to, pokud někdo diskredituje problematiku tak důležitou, jakou je problematika lidských práv. Organizace typu Člověka v tísni totiž svým vystupováním lidskoprávní problematiku zcela diskreditují. Mohlo by mi to být, z pohledu člověka žijícího v bezpečí České republiky, relativně jedno. Ale není. Vždy, když jsem totiž svědkem destrukce samotného konceptu lidských práv, si vzpomenu na jména jako Imad Iddine Habib, Raif Badawi, Waleed Abu al-Khair, Alexander Aan či Abdul Aziz Mohamed El Baz a spoustu dalších, kteří na to v konečném důsledků doplatí zdaleka nejvíc. Podívejme se nyní na tři další komentáře Člověka v tísni:

clovek_v_tisni_6

1. komentář

clovek_v_tisni_8

2. komentář

clovek_v_tisni_4

3. komentář

Zde se setkáváme s další “klasikou”. Muslimové jsou zde přirováváni k Romům, aneb kritika muslimů je dle Člověka v tísni pravděpodobně rasismem. To, že Romové jsou Romové, tedy etnikum, či snad rasa se specifickou barvou kůže, zatímco muslimové jsou Arabové, Peršané, Afričané, Asiaté, Evropané, Američané, Australané, běloši, černoši, mulati… to Člověku v tísni zřejmě uniká. Upřímně mě fascinuje, jestliže Člověk v tísni a) srovnává kritiku muslimů s šířením nesnášenlivosti vůči nim; b) z pozice bojovníka proti nesnášenlivosti obhajuje ateofobní, xenofobní a imperialistickou ideologii, tedy islám. Jedná se o další pozici, kde si Člověk v tísni prostě a jednoduše musí vybrat a vyložit svoje karty na stůl: pokud kritiku islámu považuje za islamofobii, musí se podobně vymezovat i vůči ostatním s náboženstvím spojeným “fobiím”, tedy např. hindofobii, ateofobii či polyteofobii. Islám je neskrývaně ateofobní a Člověk v tísni tuto nesnášenlivost vůči ateistům a agnostikům otevřeně, zdůrazňuji otevřeně obhajuje a ospravedlňuje, což považuji za naprosto skandální. A ano, to mluvíme o organizaci, která o sobě říká, že bojuje za lidská práva. A tak se ptám: jak je obhajování lidských práv slučitelné s podporou otevřeně ateofobní ideologie? Ideologie, jejíž právně kastuje obyvatelstvo do tří skupin: muslimové v první skupině požívají všech práv, tzv. Lid knihy (křesťané, židé) už jsou na právech omezeni, avšak přesto nějakými disponují, a ve třetí skupině ateisté, agnostici, zoroastrijci, polyteisté a ostatní, kteří již nedisponují de facto žádnými právy. Islám je tedy nejen ateofobní, ale i polyteofobní a přijmeme-li nálepku “islamofobie”, musí nám být umožněno na obdobné případy v obráceném gardu užívat i nálepek jako “ateofobie” či “polyteofobie”. Popravdě si však vůbec nejsem jist, jestli se kdy někdo z Člověka v tísni obtěžoval se nad tímto problémem alespoň trošičku hlouběji zamyslet. Domnívám se, že nikoliv.

Jestliže tedy Člověk v tísni ve svém komentáři píše, že “boj s nenávistí a xenofobií je součástí naší agendy, ať už se týká Romů, muslimů či kohokoliv jiného”, tak lže. Prachsprostě a neskrývaně LŽE. Nikde jsem nikdy neviděl, že by Člověk v tísni vystupoval proti islámské ateofobii. Nikde jsem nikdy neviděl dokonce ani to, že by Člověk v tísni kritizoval alespoň Korán, hadísy, či Muhammada, tedy různé partikulární záležitosti. Nic z toho. A přesto o sobě tato oganizace bude říkat, že boj proti nenávisti a xenofobii je součástí jeji agendy, ať už se týká koholiv jiného, opakuji, ať už se týká kohokoliv jiného.

Velice rád bych Vám zde nahodil screeny s mou konverzací s Člověkem v tísni. Když jsem si nedávno psal například s Janem Cemperem, tak jsem si vše screenoval, jelikož jsem očekával, že Cemper nakonec vše podle smaže. U Člověka v tísni jsem si své komentáře nescreenoval, protože jsem si myslel, že se jedná, když už nic jiného, o natolik solidní organizaci, že nic mazat nebude. Jak jsem se pletl! Odpoledne jsem pod daný příspěvek na Facebooku Člověka v tísni hodil několik svých komentářů, zcela slušně napsaných, přičemž na některé mi v počáteční fázi Človek v tísni dokonce odpověděl. Večer však všechny moje posty smazal a zároveň mě také zabanoval, což znamená, že jeho stránku pouze vidím, avšak nemůžu dávat “lajky” ani psát komentáře. Nebyl jsem zdaleka jediný, komu toto dnes Člověk v tísni udělal. Zarážející je to především v tom kontextu, že celou řadu prvoplánově primitivních komentářů Člověk v tísni ponechal, což dobře glosoval vrchní český “xenofob, nácek a rasista”, Martin Konvička, když napsal, že “to je jasný, potřebujou mít ty exemplární “nácky”, aby proti nim mohli bojovat”.

clovek_v_tisni_1

Toto je jeden z příspěvků Člověka v tísni, na který jsem reagoval a který mě skutečně nadzvedl ze židle. Jedná se totiž o naprosto typické utužování společenských stereotypů a předsudků. Člověk v tísni zde totiž nepřímo automaticky vychází z předpokladu, že “Syřané, Libanonci, Turci a Indonésané” jsou vždy apriorně muslimové. Ano, v islámském právu to tak skutečně je. Avšak samozřejmě absolutně neplatí, že by všichni Syřané, Libanonci, Turci a Indonésané byli muslimové. Mezi těmito a dalšími národnostmi z většinově muslimských států pochopitelně existuje řada ateistů a dokonce, světe div se, řada kritiků islámu. To, že v islámských zemích existují rodilí obyvatelé těchto zemí, kteří islám velice tvrdě kritizují, je další skutečností, kterou se organizace typu Člověka v tísni snaží zamlčovat, ignorovat a jednoduše dělat, že neexistuje. Nehodí se jim totiž do jejich umělého konstruktu, který kritika islámu apriorně vybarvuje jako “evropského bílého heterosexuálního nácka”. Jistě, kritikové islámu z Indonésie, Maroka či Sýrie tento koncept poněkud boří, proto o nich budeme mlčet. Ale jak si z této pozice Člověk v tísni vůbec může dovolit klasifikovat sám sebe jakožto lidskoprávní organizaci? Znovu opakuji, že nikoliv my v České republice, ale právě nemuslimové z muslimských zemí na tuto doktrínu raženou Člověkem v tísni a jemu podobných nejvíce doplácí.

Dále, Člověk v tísni v komentáři z předchozího obrázku ironicky píše, že “migranti k nám přicházejí hlavně proto, aby škodili, kudy chodí, že jo :)”. Člověk v tísni to sice myslí ironicky, avšak je to opět zcela stereotypní ironie, vůči které se musím ohradit. Absolutně není možné paušalizovat, tedy zobecňovat všechny imigranty do jedné škatulky. Já sám se považuji za multikulturalistu, na rozdíl třeba od předního českého muslima, Petra Pelikána. Nemám, na rozdíl od islámu, nic proti projevům jiných kultur. Jakožto liberál a libertarián nejsem obráncem jakési smyšlené “křesťanské západní kulturní tradice”. Na ostatní kultury mám jediný požadavek: aby tolerovaly i kultury jiné a nesnažily se programově o jejich anihiliaci, respektive o snahu prosadit se jako mocenská kultura na jakémkoliv území, což je něco, o co se islám programově snaží již od dob svého vzniku. A teď nemluvím pouze o kultuře “západní” a “islámské”. Islámská kultura totiž respektuje pouze ty odlišné kulturní prvky, které zároveň spadají do množiny islámské kultury. Prvky kultur, které do této množiny nespadají a přesahují ji, islám netoleruje a snaží se, bez nadsázky, nemá cenu přehánět, o jejich totální zničení. A je skutečně úplně jedno, jestli se bavíme o kultuře anglické, české, namibijské, nepálské, kiribatské, uruguayské či portorikánské. Proto, co se problematiky “migrace” týče, zde vřele uvítám jakékoliv imigranty, kteří zde nebudou prosazovat xenofobní islámskou kulturu. Rád zde přivítám všechny politické vězně islámských zemí, kterým islám ničí život. To znamená, že zde skutečně nejde o problém migrace jako takové, avšak Člověk v tísni a jemu podobné organizace se snaží navodit dojem, jako by ten problém byl právě v imigraci obecně. Ano, v České republice existuje spousta primitivních xenofobů, kterým nevadí ani tak muslimové, jako spíš Arabové, nebo černoši, atp. Ty odsuzuji úplně stejně, jako odsuzuji islám. Ani zdaleka tedy není migrant jako migrant. Ti, kteří šíří islám a tedy “islámskou kulturu” však, jak ironicky píše Člověk v tisní, skutečně “škodí, kudy chodí”. Nemůžeme se za to však na ně zlobit. Cílem islámu je ustavení celosvětového kalifátu, kde bude shromážděn veškerý lid pod vládou Alláha. Ti lidé, z pohledu své víry, nedělají nic špatného. To, že my jim to umožňujeme, to, že umožňujeme šíření xenofobní ideologie, jež je netolerantní, kulturně nesnášenlivá, ateofobní a lidská práva pošlapávající, je jen naše věc. Nacismus také odsuzujeme a snažíme se jeho projevy eliminovat. Islám nikoliv. Proč? Protože jde o náboženství, a tedy má kolem sebe jakousi aureolu nedotknutelnosti a nekritizovatelnosti? Tuto argumentaci samozřejmě odmítám, ale to bychom se opět vrátili k tématu první poloviny článku, kde jsem psal o speciálních právech a výsadách náboženství.

Závěrem se podívejme na článek “Muslimové by chtěli pohřbívat? Tak to tedy ne!“, který původně vyšel v tištěné Mladé Frontě a poté i na webu Programu migrace, který funguje pod záštitou Člověka v tísni. V článku se píše například následující:

Paní místostarostka neváhala okamžitě využít příležitosti pronést hlasité NE a poeticky to zdůvodnit pohádkou O Smolíčkovi. Muslimové jsou podle ní stejní jako jezinky v oné pohádce – dovolíte jim strčit do světničky jeden prstíček a najednou je tam máte nastěhované všude a už vás vyhazují z vlastního bydla. Povolit muslimům pohřebiště je podle Ludkové zaručeně první krok k neradostné budoucnosti, ve které bude z Libeňského zámečku mešita (na fotografii u článku umně vyvedená fotokoláž ukazuje zámeček s minarety a nápisem „kebab kuskus“ nad vchodem, co tím chtěl básník říci asi nerozluští ani nejzkušenější sémiotik), v ulicích budou pravděpodobně hořet auta a bílá menšina slušných Čechů se bude bát vycházet na ulici. Bude to prý úplně jako v Marseille, kde do některých čtvrtí se už bojí i policie.

Dovolte mi prosím, abych na tato slova Marie Heřmanové z Programu migrace Člověka v tísni nezareagoval já. Reagovat na tato slova totiž bude v článku již zmíněný Imad Iddine Habib, zakladatel marocké ex-muslimské organizace Council of Ex-Muslims of Morocco:

Je celkem jasné jak muslimové postupují a mění společnost v nemuslimských zemích. Jako třeba na Slovensku nebo v zemích, kde jich je jen málo a kde se nemusí skrývat. Tam chtějí jen postavit několik mešit a nemají žádné vysoce politické požadavky. Potom vidíme, když jejich počty začnou stoupat, mluvím třeba o Švédsku, tak tam staví více a více mešit. Začnou se stávat viditelnějšími s začínají stupňovat své požadavky. Třeba, že chtějí hlasité svolávání k modlitbě a začínají mít politické požadavky. Islámští apologeti a kulturní relativisté začnou tlačit požadavky, jakým je třeba právo se zahalovat nebo zakládat islámské náboženské školy. A potom, jako třeba v Německu, se začne objevovat stále více a více segregovaných oblastí, kde je mnoho muslimů, kde třeba začíná platit právo šaría a normou se stávají jiné zvyky. A když mají své školy, tak tam často šíří homofobní a antievropské učení a sentimenty. A z toho je mi docela špatně. (….) A toto je prostě neuvěřitelně rasistické a neuvěřitelně nesprávné. A já doufám, že všem těm islámským apologetům a kulturním relativistům se dostane kulturně správného zacházení, když k nim někdo přijde a ve jménu svého náboženství je zbije, bude je stigmatizovat a nebo je dokonce zabije. (….) Když tolerujete intoleranci, tak intoleranci vlastně zvete k sobě domů a dostane se vám intolerance v dalších podobách.

Veškerá má slova jsou zbytečná, když v Maroku existují Hrdinové typu Imada (celá Imadova řeč viz zde), kteří mají tu neskutečnou odvahu, i když se sami musí strachovat o svůj život, říkat věci, za které jsou evropští kritici islámu oznáčováni jako “xenofobové, rasisté a islamofobové”. Proto, prosím, vážená paní Marie Heřmanová, vážený Programe migrace a vážený Člověku v tísni, nepouštějte se do debat se mnou. Pusťte se do debat s Imaden Iddinem Habibem a jemu podobným rodilým obyvatelům islámských zemí, kteří na Vaše, zdůrazňuji Vaše chování a jednání doplácí zdaleka nejvíc. Životní útrapy, perzekuce, strach o sebe a o své blízké a vše podobné, co si tito lidé ve svých rodných zemích musí prožívat, máte svým malým dílkem na svědomí i Vy, Vaším přístupem, který vyměňuje skutečný zájem o lidská práva za ubohý populismus a snahu o vlastní zviditelnění. O snahu za vlastní zviditelnění, na úkor lidí typu Imada Habiba a jemu podobných. Doufám, že jste si toho vědomi, a že se Vám spí dobře.

 

clovek_v_tisni_3

 

51 thoughts on “Člověk v tísni: Náboženství by mělo disponovat speciálními právy

 1. Dr.Honka

  Moje náboženství vyžaduje, aby moje mrtvola byla snědena šéfem nějaké lidskoprávní organizace. Vyhoví mi Člověk v tísni?

 2. slovak

  A čo tie cintoríny pre domáce zvieratá? Ľudská hlúposť je nekonečná. Problémy s pochovávaním akýchkoľvek mŕtvol narastajú, teda bolo by žiadúce, aby štáty zásadne definovali zákonom ich spopolňovanie, prípadne pochovávanie na vlastnom pozemku.

 3. Honza

  Člověk v tísni není žádná lidskoprávní organizace, je to normální politické hnutí, které se snaží prosazovat svoji ideologii neomarxismu všemi prostředky.

 4. Elviin

  Je zajímavý, jak je důležitá inkluzivní politika při řešení předsmrtných problémů, ale jakmile člověk umře, okamžitě je třeba respektovat exkluzivní politiky.

 5. Hrdlodus

  Takže předpokládám, že pan Werner brojí proti výsadě, která mají zvířata, když mohou mít vlastní hřbitovy. Protože pokud mají hřbitov zvířata, proč by ho nemohli mít zahrádkáři?
  A když jsou běžné židovské hřbitovy, asi těžko sedá argumentovat proti muslimským hřbitovům. Nebo jiným.

  A samozřejmě tu máme nějaké zákony. Takže pokud něčí náboženství vyžaduje být pozřen šéfem lidskoprávní organizace, ukazuje nedostatek kritického myšlení.

 6. Dušan

  No jo, taky jsem to objevil a snažil se k tomu trošku vyjádřit. Stačilo zmínit Lee Rigbyho, peníze z Kataru do kapsy ČvT a položit pár otázek, nazvat islám totalitárním režimem v roušce náboženství a ejhle, místo věcný diskuse a reakcí na moje podklady mi to smazali a ještě jsem dostal ban.

  Well played.

  Ať se mi nikdo nesnaží teď namluvit, že v ČvT nejsou konexe na islámofily.

 7. lol

  Člověk v Tísní, bratrská organizace skupiny Romea 🙂

 8. A.S.Pergill

  Člověk v tísni je profláklá fašistoidní organizace, která podporuje teroristické a jiné zločinecké organizace a jejich členy. Je docela možné, že ve svých začátcích prováděla i nějakou pozitivní činnost, ale po roce 2000 zcela jednoznačně převažují aktivity škodlivé a nějakých pozitivních se “dopouští” leda omylem.

 9. Dita

  Naprosto souhlasím se vším co autor článku Honza Werner píše, všichni Češi jsou mírumilovní a pouštějí do země kohokoli, proč, ale ti co k nám přijdou nedodržují naše zvyklosti? Proto se není čemu divit, že radikálněji smýšlející Čech se brání a často i nesmyslným a nedůstojným chováním až mnohdy rasistickými činy! Škoda, měli by jsme celému světu s úsměvem ukázat, že pokud k nám někdo přicestoval a chce s námi žít, MUSÍ se přizpůsobit on nám a ne my jemu (a to třeba i co se hřbitova týče)!

  Např.: já přijít do mešity v sukni, tak by mě ukamenovali a přitom u nás do kostela či jiné modlitebny tak můžu a nikdo mě nebičuje, jako ženu by mě nenechali jít ani v kraťasech po ulici, natož v tílku! Když do jejich země pojedu, budu vždy dodržovat jejich zvyky a zásady. Proč oni kamkoli přijdou se chovají nadřazeně a nerespektují zvyky hostitelské země?

  Nechápu jak někdo může kritizovat hřbitov pro zvířata? Jsem ze vsi a ani tam by mi na lidský hřbitov mého mazlíčka, který je mnohdy lepší než drtivá většina lidí, nepohřbili – mám ho poslat do kafilérky? Tak ať tam končí všechny mrtvoly… NE? Rozdělování hřbitovů bylo dříve možná proto, že bylo všude hodně místa, ale dnes snad pokud vznikne NOVÝ hřbitov na veřejném prostranství, tak je městský či obecní = pro všechny lidi. V České Republice nikdo nikomu nezakazuje pohřbívání, jen musejí respektovat místo k tomu určené!! A vtom souhlasím s místostarostkou Prahy 8 Vladimírou Ludkovou, zbudování ŽÁDNÉHO NOVÉHO hřbitova prostě Praha nemá v plánu (ani pro zvířátka), nechápu co je na tom zarážející. Proč je pohřbívání pro přistěhovalce problém? Nechápu! Mě nebude vadit, když bude ležet vedle mě, a pokud jemu to vadí, ať se nechá přepravit do své rodné země na zaslíbený hřbitov – má přeci na výběr – buď respektovat naše zvyky a nebo se vrátit – to přeci není nic špatného, hájit si své české zvyklosti!

  Prosím, ať každý kdo do naší milované země vstoupí se chová s úctou a pokorou a uznáním k našim zvyklostem, a pokud se mu u nás podmínky k životu nelíbí, nebo mu tu něco chybí (např.: mešita), ať prosím odejde zpět do rodné vlasti, nebo ať se přizpůsobí! Proto snad, když se NECHCE přizpůsobit, je hned člověkem v tísni??? Nechápu! Člověkem v tísni by jsme měli být my, když nás „host“ chce donutit k něčemu co sami nechceme…

  Vážím si naší krásné země a národa, a přeji si, aby takováto jakou ji znám (možná i krásnější) zůstala i pro budoucí generace!!! Vážím si také všech lidí, kteří si váží mé vlasti a respektují zvyklosti a řády zde fungující – zažité! Tak prosím, respektujte i vy „hosté“ vše co vám v naší zemi nabízíme, jste tu přeci „na návštěvě“! Kdyby nebylo těch, kteří nerespektují vše co jim Česká republika nabízí (svobodu, život v míru, vzdělání, práci, cestování ….), nebyly by zde žádné „bitky“ (s nepřizpůsobivci, darmožrouty, neplatiči ….) a bylo by tu krásněji a bez tzv. „rasizmu“!

 10. Jana

  …..proč se nenechají pochovat ve své rodné zemi,jako to dělá většina čechů,kteří žili v zahraničí.Prostě umřít jedou domů.

 11. TvojOponent

  Zaujímavé je, že súdruhom s OSACR nevadia požiadavky na zriaďovanie cintorínov pre homosexuálov, aby mohli byť títo medzi svojimi a nemuseli si chodiť uctievať svojich dúhových zosnulých medzi homofóbov.

  OSACR stále viac možno pripodobniť k ateistickým fantazmagóriám o invkizícii alebo rovno ku kotlebovcom. Ide o združenie podnecujúce k nenávisti,preto by malo byť zrušené.

 12. TvojOponent

  Fanúškovia seriálu Nemocnice na okraji mesta môžu mať tiež svoj cintorín. Ak si nájdu pozemok. prečo nie? 🙂

 13. Honza Werner Post author

  TvojOponent: V článku jsem jasně napsal, že toto právo by měl mít buď každý, nebo nikdo.

 14. vidahou

  Honzo z toho co tu píšeš n jednu stranu zní hrozně velkodušně a lidsky, ale to je jenom velmi klamné zdání.

  Tak předně bych chtěl reagovat na tento tvůj článek, jestli dovolíš a posléze bych chtěl reagovat trochu v extenzivním významu.

  Tak k článku. Víš jednu věc je potřeba vytknout ti, ale zaznělo to už v reakcích. Ono srovnávat jakékoli náboženství s hypotetickou teorií o stejné možnosti existence jakéhokoli “jsoucna” nebo “věčného bytí”, jenž si člověk v hlavě utvoří a následně v něj může věřit je pěkná kravina odtržená od jakékoli existující praxe.(co Budhismus a mnohá náboženství-filosofie, jenž možno označit za “ateistická”/zde se promítá zcela něco jiného, co tvé myšlenky boří ,ale tím se nechci zabývat) Stručně řečeno, až bude mít víra v obrovskou špagetu, zeleného taťku šmoulu a neviditelného jednorožce s narůžovělou barvou v trojici asi tak miliardu věřících, pak se o tom spolu můžeme bavit.Do té doby je to jen sice zajímavý myšlenkový konstrukt a dokazuje, že nelze v exaktním smyslu potvrdit monoteismus, ale to je VŠE. Nic víc v tvých myšlenkách obsaženo není. Jo vlastně jedna věc tam obsažena je, nelze ho ani vyvrátit, teda spolu s tím polyteismem. Ani implicitně.
  Pokud jde o ten hřbitov, tento tvůj text je trapný. Nejsem a to zdůrazňuji nejsem žádný příznivec islámu, který sám vnímám jako velmi militantní, netolerantní a zaostalý. Na druhou stranu, nevidím žádný důvod, proč by v našem vyspělém demokratickém systému nemohli mít hřbitov, když na něj mají právo i domácí mazlíčci a již i výše zmínění homosexuálové nebo židé. Moji svobodu to neomezuje a myslím, že ani svobodu nikoho jiného, pokud to bude na řádně koupeném a vlastněném pozemku. A zde se dostáváme k jádru všech tvých myšlenek militantního ateisty, bojujícího proti militantnímu náboženství.

  Pokud dovolíš, i když mimo téma, zmíním tvoji apologetiku proti jinému Honzovi. Zde mu vyčítáš..no nechci opakovat, nezastávám se nikoho, jen chci zkritizovat tvůj text.
  Prizmatem, který používáš je jeho neschopnost dokázat svůj monoteismus. Na tomto základě kritizuješ jeho tvrzení o jediném Bohu, jelikož pak by byla teoreticky reálná možnost existence jakékoli vymyšlené entity.
  Ale ať se tedy snažím sebevíc tvůj text logicky přenést, nedokázal jsi nic víc, než to, že pan C. bude mít velký problém až potká polyteistu ho přesvědčit, že jeho víra není legitimní..Asi tak jako tebe. Ono to je opravdu tak, jak pak bylo psáno v diskusích, že pokud nejsi vůl, tak se neodvážíš tvrdit, že Bůh není. Ono toto tvrzení opravdu nejsi schopen dokázat. Jsi schopen dokázat, že já nedokáži, že Bůh je. Ale tak stejně ty, nedokážeš mě, že Bůh není. Navíc, když už jsme u těch hypotetismů, co když jednou za 723let věda dokáže, že něco je, jelikož bude založena na úplně jiných základech, než vůbec teďkon dokážeme uvažovat, co pak? Stejně jako, si lidé před mnoha lety nemohli představit, jak je země kulatá a že se hýbe, když necítí pohyb. Pohyb by přeci museli svými smysly cítit a necítili, takže se nemůže hýbat, jednoduchá logika ne? 😉

  Takže závěr je ten, že ve svých myšlenkách prezentuješ pouze to, že víra v Boha je neověřitelná, ale tak stejně já tvrdím že je nevyvratitelná. Můžeš mě kritizovat na základě toho, že pokud já věřím A tak to musí explicitně znamenat evidenci věr B protože C. Ale nemusí. Protože A má za sebou miliardu lidí a B je jenom v tvojí hlavě 😉

 15. vidahou

  No po pravdě, pokud diskutuji na téma srovnávání všech (což už samo o sobě s principu nejde) náboženství s vírou ve špagetová monstra, tak asi vůl jsem :-/

 16. Colombo

  Ne, si vůl proto, že si prostě prohlásil, že to porovnávat nende, aniž by si přišel s nějakým argumentem. Krom počtu věřících a délky trvání, to jsou ale hloupé argumenty od pohledu (a mnohokrát vyvracovány)

  Jako jo, mohl by si k tomu přistoupit jako TvůjOponent a opakovat to tak dlouho, dokud to všem nevnutíš jako pravdu, to by Goebels z tebe měl určitě radost, ale takhle to normálně nefunguje. (a proto se to TO zatím nedaří)

 17. Karel

  Nevím zda sám neplýtvám energií když píšu tento komentář, stejně jako vy touto planou diskuzí. navrhují zaměřit pozornost na samotnou podstatu věci a ne na příznaky. Pokuste se o velký nadhled a tzv heliopter view. V zásadě se můžete dívat na tuto a podobné problematiky dívat buď “biologicky” a nebo chcete li “humanisticky”. “Biologicky” to vnímám tak že lidé jsou v podstatě součástí přírody a fungují zde stejná pravidla jako u jiných druhů v přírodě. Jde nám hlavně o přežití druhu a za tím účelem se sdružujeme do tlup a větších celků a hlavní snahou je získávat území a obživu. Některé druhy jsou antagonistické a nejsou schopné koexistovat na jednom území a jiné ano za předpokladu že se existenčně neohrožují. A to je vše, dalo by se pokračovat jak probíhá integrace a vznik nových druhů či kvantitativní převaha a vítězstvá druhu početnějšího. “Sociologicky” jde o to že jsme se uměle nad přírodu povýšili říkáme že jsme v …. lepší hpovoříme o demokracii, liberalním pohledu atd. Dokud budou existovat snahy jedné skupiny převládnout nad druhou, dokoud nebude naprostá většina od dětství vychována v základních principech jakoby se jednalo o jeden druh pak vždy budou existovat rozpory boje snahy jedné skupiny o ovládnutí druhé o získání moci atd. A protože tato různorodost je vlastně principem života tak žádná utopická rovnost a liberální soužití nenastane. Ideálem může být to že na určitém území se lidé dohodnou na základních obecných a jednoduchých principech fungování a budou je dodržovat a je jen otázkou zda se tím územím v budoucnu stane celá země v zálmu přežití celého lidstva, zda něco donutí všechny ty roztříštěné a na své parciální zájmy zaměřené skupiny se spojit.
  Pokud spadnu zpět do reality tak se prostě musíme rozhodnout zda a za jakých podmínek budeme na našem území existovat a co je přijatelné a co nikoli. Zastávám také liberální postoj ať si na svém pozemku činí vlastník co chce pokud tím nehrozí a neomezí ty okolo. Na druhé starně si myslím že platí jednoduchá logika jestliže se svobodně rozhodnu jít do jiné kultury pak musím být připraven ji přijmout a ztotožnit se s ní. Pokud nejsem tak ať tam nelezu. Bohužel máme na svém úzenmí historicky přetrvávající zájmové skupiny, kterým dáváme privilegia, v to,mto duchu se ptám proč mají náboženství a politická uskupení nárok na příspěvky od státu a nemají stejný nárok například nadšení včelaři. Mít včely je vlastně také v obecném zájmu že? Takto demagogicky můžete zdůvodnit cokoli. Je zřejmé, že privilegia pro sebe získávají zájmové skupiny podle toho jak velkou skupinu tvoří a jak silný mají hlas či moc. Takže až bude na našem území tolik včelařů, že budou schopni si vybojovat vlastní privilegia asi je budou mít, nebo jich možná nebude muset být tolik, ale budou muset získat zákonodárnou moc a pak si prostě svá privilegia uzákoní, takhle jsme si to nastavili a takto to zatím funguje do té doby než to nějaká jiná silná či mocenská skupina zase změní. Je to prostě o nastavení obecných pravidel tam zaměřme svou pozornost to je klíčové, jaké principy vyznává celá nebo chcete-li většinová společnost. Podotýkám že rozhodně nejsem pro útlak menšin ani pro rasismus – rozuměj bezhlavý útlak kvůli odlišnosti a jsem proto aby měly svá práva.Jen si uvědomme, že o tom zase rozhodne ve finále buď mocenská nebo většinová skupina.

 18. Karel

  PS z celého mého předchozího komentáře bych asi zdůraznil jako hlavní princip jednoduchou myšlenku, jestliže jdu dobrovolně do jiného kulturního prostředí, musí být připraven se s ním ztotožnit a přijmout jeho pravidla pokud nejsem tak ať tam nelezu!

 19. Foxy

  Karel 27.07. 2014: “Takže až bude na našem území tolik včelařů, že budou schopni si vybojovat vlastní privilegia asi je budou mít, nebo jich možná nebude muset být tolik, ale budou muset získat zákonodárnou moc a pak si prostě svá privilegia uzákoní, takhle jsme si to nastavili a takto to zatím funguje do té doby než to nějaká jiná silná či mocenská skupina zase změní. ”
  .
  Takhle přece funguje myslivecká lobby. Žádné jiné zájmové uskupení si nedokázalo vydupat taková privilegia, jako to dokázali oni.

 20. DarthZira

  Tak by si ještě měli vydupat speciální myslivecký hřbitov, ne? 🙂

 21. DarthZira

  Vidahou, argument počtem je nesmysl. Podle mého (v čemž se prostě shoduju s Honzou Wernerem) by zkrátka mělo být všem měřeno stejným metrem, tedy pokud muslimové budou mít právo vybudovat si svůj vlastní hřbitov, to samé právo na svůj speciální hřbitov by měla mít jakákoli jiná skupina lidí, tedy třeba fanoušci Zeměplochy, Star Wars nebo Star Treku, vyznavači Létajícího špagetového monstra, Neviditelné růžové jednorožky, Jediisté či kdokoli jiný, pokud o to mít takovýto hřbitov projeví zájem.
  Fanoušci jedné knihy (v tomto konkrétním případě se jmenuje Korán) zkrátka nejsou nic víc (ani nic míň) než fanoušci jiné knihy, třeba Nadace, Mága nebo Harryho Pottera.

 22. Foxy

  Mrtví jsou si ve smrti rovni. Hřbitov ano, ale společný pro všechny.
  Howgh.

 23. A.S.Pergill

  Není to jen islámská specialita. Vzpomeňme, jak vyváděli jim blízcí judaisté, když byl v Praze při stavbě nějakého hotelu nalezen hřbitov jejich souvěrců, o němž se do té doby nevědělo. Tahle náboženství prostě nemají v demokratické společnosti co pohledávat a s jejich vyznavači je třeba naložit, jako po válce se sudetskými Němci.

 24. protestant

  Opravdu zde nikdo toho rasistického debila s nickem A.S.Pergill neumlčí?

 25. A.S.Pergill

  Copak, protestante, pro pravdu se zlobíme?

  Islám je vulgarizovaný a internacionalizovaný judaismus, Mohamed dokonce původně stál o to, aby ho Židé přijali jako svého dalšího proroka. Vše doloženo v Mein Kampfu – pardon, Koránu.
  A informace o tom, jak soudruzi vyváděli nad tím pohřebištěm, byly běžně ve sdělovacích prostředcích, i když nepochybuji o snaze co nejvíc cenzurovat příslušné archivy (zejména ty, co jsou dostupné on line). Že se tím presentovali tak, jací doopravdy jsou (tedy, alespoň to tvrdé jádro), to jim prostě nikdo nesmyje. A spoustě lidí tím otevřeli oči. A výroky Josepha Ovadii neblahé paměti si nijak nezadají s výroky “chalífy” Islámského státu. Židé / judaisté si buď udělají sami pořádek ve svých řadách (což považuji za optimální), nebo riskují, že to někdo udělá za ně, a to stylem jako ve Švejkovi: “vinej nevinnej, berte je po řadě” (což rozhodně optimální není, ale je to menší zlo, než kdyby nám ti fanatici z jejich řad měli přerůst přes hlavy.).

  A náboženští fanatici jakéhokoli druhu (tedy nejen judeo-christiano-muslimové) jsou neslučitelní s demokracii (a civilizovanou společností obecně), protože tam se předpokládá, že se budou občané chovat jednak individuálně, jednak na bázi racionality. Stádně řízené a současně na základě iracionální víry jednající tlupy jsou s takovýmto uspořádáním společnosti v nepřekonatelném rozporu. A ta se jim musí bránit, nechce-li zaniknout.

 26. ?

  Chtěl bych se zeptat autora postu na jednu otázku. Dovolil by si protestovat proti tomuto hřbitovu ? http://www.novinky.cz/koktejl/137554-video-v-dansku-otevreli-specialni-hrbitov-pro-homosexualy.html
  Jde o zmíněný hřbitov pro homosexuály, sice ne u nás, ale v jádru jde přeci o stejnou záležitost. Buď všichni anebo níkdo. Takže ať ho mají pedofilové, zoofilové a všechny jiné sexuální minority. Jde přeci o stejnou logiku ne? Chápu, že se nejedná o náboženství, ale o biologickou danost, ale to furt nemění logiku, buď všichni anebo nikdo. 🙂

  Chtěl bych se také zeptat na tomto webu, jak koukají na letošní pochod homosexuálů v Praze (http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/nechutne-pedofilove-se-hlasi-o-sva-prava-pomohou-jim-zeleni/), kde se začaly ozívat pedofilové, hájící svá práva. Jsou to také lidi přeci ne a proč by neměly mít právo milovat našem děti? A proč by ne že? Morálka (ve formě zákona) přeci neexistuje, takže to co tmářství uznává je zbytečné. Věřím, že mi to někdo dokáže chytře vysvětlit. Prosím o odpověď.
  Děkuji.

 27. DarthZira

  1. – Ad hřbitov pro jakoukoli minoritu: já osobně s tím v ryze teoretické rovině nemám žádný problém, resp je mi to vcelku fuk. Kdyby svůj vlastní hřbitov chtěli třeba fanoušci Sparty (protože odmítají po smrti ležet vedle slávistů), tak je to především jejich věc. Záležitost hřbitova má ovšem ještě druhou rovinu, a tou je hygiena. Pokud by se u nás všechna mrtvá těla spalovala, tak by asi nebyl vůbec žádný problém s tím, aby si hřbitov mohl zřídit kdokoli, kdykoli a na jakémkoli pozemku si usmyslí. Prostě by ke zřízení hřbitova stačilo, aby si někdo koupil kus zahrady – a mohl by z ní beze všeho udělat hřbitov. Ovšem pokud se stále ještě (imho silně nehygienicky) zakopávají mrtvoly do země a tam se nechají postupně tlít, tak prostě není možné zřídit si hřbitov kde jen koho napadne. Navíc i s tím hřbitovem, kde by byly jenom urny s popelem nebo dokonce samotný popel, by mohl být problém, resp. by podobný hřbitov nemohl být v rozporu s územním plánem – je-li v dlouhodobém plánu, že přes takový pozemek povede časem třeba silnice, tramvajová trať nebo metro, asi těžko na něm povolit zřízení hřbitova. Stejně tak pokud je co já vím plánováno, že na pozemku v blízkém sousedství bude dejme tomu aquapark, lunapark, velká diskotéka nebo třeba stálý cirkus – protože by asi hodně lidí podobný objekt kousek od hřbitova považovalo za nedostatečně pietní (někteří lidé by mohli mít takový “problém” třeba i s nákupním centrem nebo hudebním klubem). Takže si prostě v případě muslimského hřbitova nejspíš radnice nechce nechat svázat ruce, co by do budoucna na sousedících městských pozemcích mohla nebo nemohla povolit stavět – dovedu si velmi živě představit, co za povyk by asi tak muslimové spustili, pokud by vedle jejich hřbitova někdo chtěl postavit třeba divadlo, natož pak takové kolotoče, koupaliště či dokonce jatka nebo pivovar s hospodou.
  2. Pokud jde o pedofily, tak naše zákony nikomu nezakazují (a ani nemohou zakazovat) milovat kohokoli, tedy i pedofil může zcela legálně milovat dítě – ovšem (aby se nedostal do rozporu se zákonem) jej musí milovat ryze platonicky (ostatně v dosti podobné situaci se ocitne člověk, který se zamiluje do svého zadaného podřízeného). Nevím, jaké požadavky přesně pedofilové mají – pokud je jimi zejména to, aby o nich konečně začala být veřejnost informována bez všech předsudků a mýtů, tak proti tomu nelze vůbec nic namítat. Představa, že pedofil je ten, kdo znásilňuje malé děti, je totiž zcela mylná. Podle všech policejních statistik (a to nejen u nás, ale prakticky všude na světě) se 90-95% sexuálního zneužívání dětí dopouštějí lidé, kteří nejsou co do sexuální orientace vůbec pedofily. Stejně tak muž, který na diskotéce sbalí povolnou slečnu pod 15 let a vyspí se s ní, není žádný pedofil, ale imho především pitomec – když balí “náctky”, měl by si (ve vlastním zájmu, aby se z nevědomosti nedopustil trestného činu) od takové “v rozkroku veselé slečinky” raději vyžádat občanku, než si s ní něco začne. Na straně druhé já osobně bych v takových případech trestně stíhala především rodiče dotyčné slečny pod patnáct – pokud se něčí třinácti nebo čtrnáctileté dítě fláká po nocích a obléká se a chová jako zasloužilá šlápota, asi není s takovouto rodinou všechno v pořádku, prostě nevědět, kde se mi v noci poflakuje dcerka, která ještě ani neukončila základku, opravdu není normální.
  A případné úvahy na téma, zda hranici pro legální sex neposunout na 14, 13 nebo dokonce (jako je tomu třeba na Havaji nebo – pro mnohé možná překvapivě 😉 – ve Vatikánu) na 12 let není žádné “vycházení vstříc pedofilům” (protože prostě z definice pedofila dospívající s viditelně se vyvíjejícími nebo dokonce již jsoucími sekundárními pohlavními znaky nepřitahuje), ale spíš jde o to, že pokud určitá ne zrovna zanedbatelná část dospívajících začíná sexuálně experimentovat dříve než v 15, tak by za to neměli být kriminalizováni, resp. pokud by měli (jako že podle mého měli) být dospívající pod 15 trestně odpovědní, tak by by policie a soudy měly v těchto případech řešit spíš závažné věci jako krádeže, loupeže, vandalismus, šikanu, týrání zvířat nebo dokonce těžká ublížení na zdraví a vraždy, než to, že Pepíček a Andulka se spolu osahávali.
  Ovšem předsudky na téma, že pedofil je osoba neodolatelně puzená ke znásilňování dětí, jsou vážně podobně pitomé, jako kdyby si někdo představoval, že v přítomnosti heterosexuálního muže hrozí všem ženám znásilnění. Člověk, který není ani psychopat ani sociopat ani mentálně retardovaný, dokáže svou sexuální touhu vždy realizovat společensky i právně přijatelným způsobem, tedy heterosexuál nebude znásilňovat ženy, homosexuál muže a pedofil děti. Naopak, pokud si co nejvíc pedofilů bude moci svou odlišnost uvědomit, přiznat a naučit se s ní pracovat (včetně toho, jak své touhy realizovat způsobem, kterým se nedostanou do rozporu se zákonem – a ono to jde, stejně jako lze způsobem jsoucím zcela v souladu se zákony v pohodě realizovat třeba sadismus, exhibicionismus, voajérství nebo fetišisnus), tak zhruba 5-10% dětí bude v mnohem větším bezpečí než dosud. Ovšem co udělat s těmi minimálně 90% případů, kdy sexuálně zneužívají nikoli pedofilové?
  Tady je míček na zcela jiné straně hřiště.

 28. hadejkdo

  DZ : Bavíme se furt o pedofíli? Tedy to, že člověk je hlavně “fascinován” samozřejmě i sexuálně dětmi? A že převážná většina pachatelů zneužití malých dětí (např. 8 let) je tupců, co si spletli malou holku s ženskou? Já se nebavím o tom, že si kluk na nějakém mejdanu splete 14ku s 16kou…
  Dobrá tedy. Předpokládám, že byste neměla problém svoji dcerku, které je zmíněných 9 poslat na Tábor s pedofilním vedoucím? Já osobně bych nespal a můžu říci, že i tohle je doporučení “odborníka”…

 29. DarthZira

  1. Je fajn, že víte, že pedofilie znamená, že dotyčný je sexuálně přitahován dětmi, tedy osobami bez druhotných pohlavních znaků – většina lidí, co se děsí pedofilů, to totiž vůbec neví.
  2. Nemusí jít vůbec o vrstevníka té čtrnáctky, ale klidně taky o chlapa o 10 a více let staršího – ani ten ale není žádný pedofil, ale zcela BĚŽNÝ HETEROSEXUÁL – přitahuje ho totiž osoba s typickými ženskými sekundárními pohlavními znaky (prsa, širší boky atd.). Z tohoto hlediska jak Kulínský tak Opočenský sice porušili zákon, ale nejsou to pedofilové.
  3. Naprostá většina (90-95%) těch, co sexuálně zneužívají děti, nejsou svým zaměřením pedofilové a nezneužívají ty děti ani proto, že by si “spletli” osmiletou holčičku s dospělou ženou, ale dělají tyto hnusné činy jedině proto, že považují dítě za nejsnazší a nejlépe dostupnou oběť. V podstatě je to pro ně asi podobná náhražka, jako když někteří vězni v base znásilňují své spoluvězně – takoví taky nejsou žádní homosexuálové, ale naprostí sobci postrádající empatii, pro takové druhý člověk vlastně nemá hodnotu. On každý, který kohokoli (lhostejno, zda muže, ženu nebo dítě) zneužije, ho vlastně ani nepovažuje za sobě rovnou lidskou bytost, ale za pouhý předmět, za něco jako “gumovou pannu”, kterou prostě “použije”. Podobné jednání se ovšem se zamilováním se do předmětu své touhy tak nějak vylučuje.
  4. Na tábor nebo do Tábora?
  5. Nemám ani devítiletou ani jakoukoli jinou dcerku (také ne žádného synka).
  6. Pochybuji o tom, že v dnešní době nějaký pedofil, který chce pracovat s dětmi, veřejně přizná, že je pedofil, takže těžko zjistit, zda vedoucí, se kterým jakýkoli rodič své děti někam pouští, je nebo není pedofil – lze ovšem předpokládat, že pokud někdo inklinuje k práci s dětmi, je zde jistá zvýšená pravděpodobnost, že by pedofilní sklony mít mohl (nikdo si s dětmi nerozumí lépe než pedofil, jak ukazuje příklad mnoha velkých umělců Adersenem počínaje a Foglarem konče), takže z tohoto hlediska je pro dítě “nebezpečný” vlastně každý vedoucí, jelikož i když to rodič neví, pedofil být může.
  (Starý vtip: Jaký je rozdíl mezi pedagogem a pedofilem? Pedofil má ty děti opravdu rád.)
  7. Bál byste se o svou manželku, pokud by jela vlakem sama v kupé s neznámým mužem? Jestli ne, tak špatně činíte, jelikož pravděpodobnost, že ji tento cizí muž bude sexuálně obtěžovat nebo ji dokonce znásilní, je několikanásobně vyšší, než že pedofilní vedoucí bude sexuálně obtěžovat vaše dítě. Přesto se ženy nebojí jezdit samy vlakem – a např. já osobně vůbec nemám potřebu nějakého speciálního kupéčka “pouze pro ženy” (naopak, pokud si chci ve vlaku pokecat, volím kupé výhradně nebo převážně mužské, ideálně plné trampů, vodáků a podobných existencí, a to včetně fanoušků hokeje a motosportu, se kterými mám velmi dobré zkušenosti).
  To je totiž právě ten předsudek – stejně jako se heterosexuální muž nevyznačuje tím, že se zběsile vrhá na každou ženu, se kterou se ocitne pět minut o samotě, je stejnou pitomostí představovat si pedofila jako někoho, kdo netouží po ničem jiném než zneužívat děti v jeho dosahu. Pedofilové by se měli naučit svou sexuální odchylku za prvé si přiznat (což opravdu není snadné, když nyní panuje předsudek, že pedofil rovná se zločinec), za druhé ji plně pochopit a za třetí se s ní naučit žít tak, aby neporušovali zákony a neubližovali druhým lidem, a to jak dětem tak dospělým. Je to pro ně samozřejmě mnohem obtížnější než pro heterosexuály i homosexuály, ale nemají to zas o tolik obtížnější než třeba sadisté.
  Kdo chce a zároveň ví jak, ten svými sexuálními choutkami, byť by byly sebedivnější, zákony nikdy neporušuje a druhým neubližuje – a kdo neví nebo nechce, ten je schopný velmi ubližovat, i když jsou jeho sexuální touhy ty “nejnormálnější”, jaké si jen lze představit.
  Nikdo není špatný a priori proto, že je svým zaměřením pedofil (homosexuál, asexuál, fetišista, sadista, masochista, exhibicionista…), ale stát se špatným (neboli jednat špatně) může jenom tehdy, pokud se nenaučí své “libůstce” holdovat tak, aby při tom neporušoval práva druhých lidí (a to libovolného věku).

 30. DarthZira

  Tak to možná v tom Vatikánu bylo těch 12 let do roku 1996. Vzhledem k tomu, že ve středověku byla běžná manželství zvláště dívek podstatně mladších než 15 let, tak asi i po dlouhou dobu mohlo být těch 12 let docela dobře v souladu s kanonickým právem – ono i kanonické právo se poměrně reformovalo, zvláště v posledních 50 letech.
  Zajímavé je, že ve frankistickém Španělsku bylo možné manželství uzavírat od 18 let, ale mimomanželský sexuální styk byl trestný až do věku 23 let – proti tomuhle byli naši komunisti ještě vrcholem liberálnosti, když povolili těch 15 let.

 31. Ateista

  To je ale kokotský článek. Žijeme ve svobodné zemi, a pokud si chce někdo pronajmout pozemek a zbudovat si na něm hřbitov, proč bymu v tom státní moc měla bránit? Zkuste chvíli přemýšlet “sekulárně”, tedy zhruba v těch obrysech, že náboženská skupina je skupina jako každá jiná a nemá méně nebo více práv než fanoušci Ordinace v růžové zahradě nebo spolek zahrádkářů – to, že je zrovna náboženská, stát prostě ignoruje.

  Teď si představte, že Fanoušci Ordinace v růžové zahradě si pronajmou kino a udělají si v něm maraton Ordinace, nebo že spolek zahrádkářů si pronajme pozemek a zřídí si na něm zahrádky. Pořád vám to připadá tak divné?

  (Byl bych moc rád, kdyby tuhle hysterickou argumentaci sdružení ateistů ČR neprovozovalo, nezveřejňovalo a nejlépe aby se ateisté nijak neprezentovali jako homogenní skupina s nějakými společnými názory vyvstávajícími z ateismu. Nerad bych se musel za své přesvědčení stydět kvůli tomu, co pod jeho hlavičkou někdo vyblije do světa.)

 32. Colombo

  “ateista”

  To je ale kokotský názor.

  Hele, stačí se alspoň trošičku zamyslet. Hřbitov není nějaký maraton ordinace v růžové zahradě. Nehledě na to, že tady mluvíš o budování, které závisí na územním plánu atp. Stejně tak jako ti může město zakázat si “svobodně postavit” jatka, ačkoliv si tady budeš moci vyřvávat, že ti město nemá do toho co kecat a ty děcka, která mají vedle tvého pozemku hřiště a školku mají prostě smůlu. Co víc, město běžně zakazuje stavbu, která se do profilu okolí nehodí (často si nemůžeš postavit střechu, jakou chceš). Navíc na hřbitovy platí všemožné hygienické předpisy atp. Takže tvůj komentář je skutečně kokotský a vůbec nevystihuje situaci, která nastala.

  Takže bych byl rád, kdyby si své hysterické příspěvky nepsal jako “ateista”. Nerad bych byl, abych se musel stydět za něco, co někdo pod hlavičkou “ateista” vybleje do světa.

 33. kuba

  Colombo ale ten komentář je celkem trefný ..pokud tento článek explicitně vystupuje proti právu mít hřbitov a prezentuje to takto celoplošně, tak implicitně vystupuje i proti židovským hřbitovům, zvířecím , homosexuálním!! Atd.., implicitně je homofobni..

 34. Honza Werner Post author

  kuba: To není pravda. Pokud nějaká skupina má právo na vlastní hřbitov a jiné je to odepřeno, tak je to diskriminace. Takže pokud budou chtít mít ateisté zvláštní hřbitov a bude jim to odepřeno, tak je to zase ateofobní.

 35. kuba

  Ano, tohle pravidlo jsem od Vas už četl. A právě podle tohoto pravidla tvrdím to co tvrdím.
  Pokud mají právo homosexuálové na hřbitov mají mít i jiné orientace nebo např. hřbitov zvlášť pro obou pohlavní jedince?( Nechápete, že implicitně vystupujete i proti jiným hřbitovům než jen islámskými. .?) Nebo se Vaše pravidlo vztahuje jen na náboženství? ( pak ale Vaše pravidlo popírá samo sebe, protože všichni nejsou jen Ti nábožný)

 36. Colombo

  Kuba: Já ten článek vidím takhle:
  Praha zamítla hřbitov na nějakém místě, protože neodpovídal městskému plánu.

  Nějaká ta pražská tentononc si napsala článek na blog.

  Muslimové začali řvát, že je to diskriminace.

  Člověk v tísni začal řvát, že je to diskriminace. A všechny označovat za islamofoby.

  Tenhle článek pak jen defacto rozebírá absurdní argumentaci Člověka v tísni (například “češství není náboženství, proto nemůžou mít vlastní hřbitovy”)

 37. petr

  Velmi bych rozlišoval mezi rovností a nivelizací.

 38. kuba

  Colombo. No ono ani nezávisí tolik na tom, jak to bylo, ale jak to postavil argumentačně autor a následná prezentace. Ta podle mě dost inklinuje k diskriminaci ve snaze vysvětlit, že nejde o diskriminaci. . ( prostě pravidlo “všichni nebo nikdo” mluví za vše)

 39. Honza Werner Post author

  kuba: Ale o tu diskriminaci právě jde. Pokud samotné přihlášení se k náboženství zakládá nová práva, která ostatní nemají, tak je to diskriminační vůči ostatním. Pokud samotný stav “být homosexuálem” zakládá speciální práva, která ostatní nemají, tak je to vůči ostatním diskriminační, atp. V tomto případě Člověk v tísni argumentuje tak, že islám je náboženství, tak si speciální práva a privilegia, ostatním nedostupná, zaslouží, zatímco “něco jiného” náboženství není, tudíž není důvod aby to mělo nějaká práva navíc (třeba ta, kterými disponuje náboženství dle Člověka tísni již ze svého titulu).

 40. petr

  Podle logiky autora článku je diskriminační, že nepobírám starobní důchod, ač jsem statný třicátník 🙂

 41. petr

  Autorův omyl samozřejmě vyplývá z toho, že nerozlišuje mezi rovností jako atributem spravedlnosti na straně jedné a morálkou na straně druhé, (která vždy ve spojení s dalšími hodnotami té dané kultury ve finále stanovuje, co budeme považovat za rovné a co nikoliv). Obojí směšuje, z čehož plyne ta neuvěřitelná popletenost článku (která je u někoho, kdo se označuje za doktoranda politologie, dost smutná).

 42. dogbert

  Myslím, že autorův omyl spočívá někde úplně jinde.

  Tady je úchylné hovado jménem Vladimír Sáňka, islamistický extremista, obhájce terorismu a vražd odpadlíků. Místo toho, aby autor demaskoval o koho jde, začne s ním polemizovat z pozice vlastní, zřejmě nějaké “libertariánské” či “anarchokapitalistické” ideologie (novoateisté paradoxně, nebo spíše zcela logicky, tady stojí na stejné straně barikády, jako fundamentalističtí křesťané).

  Honza Werner a jemu podobní myslitelé (třeba výše “ateista”)), místo toho, aby hájili sekulární principy, tu prostě vedou diskuse o vlastní vizi ideální utopie….

 43. A.S.Pergill

  to dogbert Buď nechápete, nebo nechcete pochopit. Autor prostě říká, že z náboženství by neměla plynout žádná kvalitativně odlišná práva ve srovnání s jinými sociálními skupinami. Čili když někde dostanou přirozeným vývojem nějaké extra právo třeba včelaři nebo čističi senkruven, tak na analogická práva by měli mít nárok i věřící. Nicméně neměli by mít kvalitativně a kvantitativně taková práva, na jaká jiné než náboženské skupiny nedosáhnou.
  S vaším hodnocením Sáňky souhlasím. Dovolím si podotknout, že dotyčný je studovaný geolog a přesto v jedné ze svých knih velebí Mohamedovy názory na horotvorné procesy (něco jako “Alláh házel velké kameny do bláta, ty se zabořily a z toho, co zůstalo trčet nahoru, jsou hory”) jako vědecky vysoce přesné a souhlasící s nejnovějším vědeckým poznáním. Svým způsobem je dotyčný nádhernou ukázkou, jak islám dokáže vymozkovat i vysokoškolsky studovaného člověka.

 44. petr

  ASPergille,

  a) pokud někde mají branou povinnost muži, mají jí mít automaticky i ženy ?

  b) má mít národnostní menšina právo na vyučování ve svém jazyce ?

  Jakým způsobem zakládá podle Vás záporná odpověď na otázku a) a kladná odpověď na otázku b) nerovnost ve smyslu diskriminace ?

 45. Honza Werner Post author

  K náboženství a k víře v Boha se člověk sám dobrovolně přihlásí. Ženou se člověk narodí, stejně jako se člověk narodí jakožto příslušník nějaké národnostní menšiny. Směšujete dvě zcela odlišné a neporovnatelné záležitosti. Vy prostě snad vážně argumentujete pro tu tezi, že přihlášení se k náboženství by mělo zakládat speciální katalog práv. Takže ateista v kšiltovce dostane ve škole poznámku jen proto, že je ateista a tudíž nemá právo kšiltovku nosit, protože se nejedná o náboženský symbol. V tom případě si tento ateista ale může vymyslet náboženství a říkat, že jeho Bůh požaduje, aby jeho vyznavači nosili kšiltovku ve škole. Mělo by mu být vyhověno, jinak si budeme protiřečit. Pokud mu nevyhovíme s odkazem na to, že si dané náboženství vymyslel, tak je to samozřejmě nesmysl, protože nemůžeme nijak ověřit pravost jeho nového náboženství, stejně jako nemůžeme nijak ověřit pravost hinduistických bohů atp.

 46. petr

  Jene, ještě než se pokusím Vám (spíše k večeru) poněkud obsáhleji vysvětlit podstatu Vašeho omylu, rád bych Vás hned poučil o jedné věci, která by Vám jako titulovanému politologovi a odborníkovi přes lidská práva přece jen neměla uniknout.

  V moderní sekularizované společnosti se národnost již nechápe etnicky (tedy tak, že se do nějaké národnosti prostě narodíte a šmitec), ale právo každého jedince si o své národnosti (a příslušnosti k národnosti) svobodně ROZHODNOUT a svobodně si ji ZVOLIT je (stejně jako právo svobodně si zvolit náboženství) považováno za jedno ze základních a nezcizitelných lidských práv.

  Nevím jak na které vysoké škole, ale na školách základních se to v posledních ročnících již vyučuje.

 47. A.S.Pergill

  to petr Pokud je mi známo, tak sice odvody jsou definovány sexisticky, ale pokud stát pískne, tak mohou narukovat i ženy. Nehledě k tomu, že v profesionální armádě jsou zastoupeny dosti významně (on je to pro ně z mnoha hledisek dobrý job).
  Právo na vyučování v jazyce minority je asi limitováno technickými možnostmi (nedovedu si představit organizování výuky v mateřštině pro jednoho příslušníka nějaké exotické jazykové skupiny). Na druhé straně by ale stát neměl aktivně takové výuce bránit, jak se děje třeba v sousedním Německu s lužickosrbskými školami.
  “Svobodná volba národnosti” je prostě pitomost. Je to typická hovadina, jakkými zaneplešují extrémní levičáci institut lidských práv, aby bagatelizovali ta podstatná a celou tuto problematiku diskreditovali. Nebo si myslíte, že když se svobodně rozhodnete být třeba Pygmejem nebo Andamáncem, že se jím i stanete?

 48. beda venerabilis

  zákon č. 256/2001 Sb.
  Zákon o pohřebnictví a …..
  § 3
  Neveřejná pohřebiště
  (1) Účelová zařízení určená výlučně pro uložení lidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků členů řeholních řádů nebo kongregací a prostory zřízené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pro uložení lidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků členů uzavřených, zejména příbuzenských společenství, se považují za neveřejná pohřebiště.
  (2) Za neveřejná pohřebiště se rovněž považují účelová zařízení určená výlučně pro uložení lidských pozůstatků příslušníků registrovaných církví nebo náboženských společností,3) jejichž vnitřní předpisy a obřady neumožňují ukládání lidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků na veřejném pohřebišti. Tuto skutečnost jsou registrované církve a náboženské společnosti před zřízením nového neveřejného pohřebiště povinny prokázat krajskému úřadu, v jehož obvodu hodlají neveřejné pohřebiště zřídit, předložit mu řád neveřejného pohřebiště, upravující zejména způsob pohřbívání, a vyžádat si jeho stanovisko. Stanovisko krajského úřadu je jedním z podkladů pro vydání příslušného územního rozhodnutí.
  (3) Provozování neveřejného pohřebiště nesmí ohrozit veřejné zdraví a podléhá státnímu zdravotnímu dozoru.4) Pro provozování neveřejných pohřebišť platí obdobně § 22 odst. 1 až 5, s výjimkou odstavce 1 písm. c), a § 23 odst. 1 a 2.

Komentáře nejsou povoleny.