Radikální ateisté zabili 29 lidí při sebevražedném útoku v Iráku

Autor | 19.08. 2014

radikalni ateisteNalijme si sklenku čistého vína. My ateisté neustále kritizujeme náboženství kvůli jeho násilným projevům, až se pro nás staly teze o násilnosti a nebezpečnosti náboženství jakýmsi dogmatem, jakousi mantrou, kterou neustále dokola zaslepeně opakujeme. Přes tuto zaslepenost nám však uniká možnost vlastní sebereflexe. Neustále útočíme na věřící s tím, aby se vyjádřili tu k této pasáží nějaké svaté knihy, tu k nějakému násilnému činu, ale sami se přitom k něčemu takovému nemáme. A určitě nyní nebudu mluvit jen za sebe, ale za velkou část nedogmaticky smýšlejících ateistů, když řeknu, že již nastal čas na to přestat hrát mrtvého brouka, čas na to vystrčit hlavu z písku a podrobit kritické (sebe)reflexi i soudobý radikální ateismus. Nemůžeme po věřících chtít, aby se zpovídali z činů extremistických náboženských organizací, které navíc náboženství většinou pouze dezinterpretují a zneužívají pro prosazování svých vlastních, s náboženstvím nesouvisejících politických cílů, když zároveň sami ignorujeme existenci a činy desítek militantních teroristických ateistických a agnostických organizací, jež působí po celém světě. Proto tedy říkám: svého ateismu se nevzdávejme, ale podívejme se realitě do očí. Pokud totiž chceme, aby nás věřící brali s našemi stížnostmi na jejich náboženství vážně, již se nadále nemůžeme chovat tak, jak kdyby tyto ateistické teroristické skupiny neexistovaly. Právě naopak. Tváří v tvář realitě bychom měli informovat i o hrůzných činech, kterých se ateisté různě po světě dopouštějí. Jelikož žijeme v post-komunistickém státě, je jasné, že ateismus má i v mainstreamových médiích stále jistou protekci. Proto se z našich médiích sice dočtete o pravděpodobně vyfabulovaných případech sexuálního obtěžování v kostelech, či o činech islamistických teroristických organizací, avšak o násilí a bezpráví, kterého se dopouštějí ateistické militantní skupiny nikoliv. Bude zřejmě trvat ještě roky, než česká média protrhnou informační blokádu a kdy se i z českých médií dozvíme, kde se zase nějaký ateista odpálil „ve jménu principu falzifikace“. Kdo jiný by se tedy měl zhostit role informátora, který bude o činech radikálních ateistů informovat, než právě naše Občanské sdružení ateistů České republiky? V tomto článku se tedy podíváme na zcela aktuální události z Iráku. ISIS jsou sice české noviny plné, avšak o činech Brigády mučedníků Charlese Darwina (Charles Darwin Martyr Brigades – CDMB), která si v poslední době v Iráku připsala několik mimořádně krvavých útoků, se v nich nedočtete. Na činy tohoto radikálního uskupení se  zaměřím v tomto textu.

Zatímco především sever Iráku je v současnosti ochromen postupem Islámského státu (IS), na jihu Iráku mají poněkud jiné problémy. Svou činnost tam totiž v posledních týdnech zesiluje hnutí Brigáda mučedníků Charlese Darwina (dále CDMB), která je nechvale proslulá svou teroristickou činností, kterou páchala v minulých letech především v Kuvajtu, Kataru, Bahrajnu a částečně také v Saúdské Arábii, dokud se v říjnu loňského roku nepodařilo saúdské armádě tamní buňku CDMB zcela eliminovat. V Iráku v minulosti CDMB operovala pouze okrajově, nyní se však toto hnutí rozhodlo využít destabilizace v regionu a svou činnost zde zesílilo. Zatím nejvíce o sobě radikální ateisté hlásící se k odkazu Charlese Darwina dali vědět na konci července, když se zcela nečekaně jeden z příslušníků této brigády odpálil na tržišti v jinak zcela mírumilovném městě Al-Lamkan, jež leží na jihovýchodě Iráku.

Útok na tržišti s ovocem se odehrál 29. července, v ranních hodinách, kdy trh bývá nejvíce zaplněn civilisty. Útok si vyžádala 29 obětí a 50 dalších osob bylo zraněno. CDMB se ještě ten den k incidentu přihlásilo prostřednictvím videa, které nahrálo na youtube. Na videu vystupuje vůdce CDMB, Dr. Richard Harris, a říká, že za útokem stojí dva členové jeho brigády mučedníků. Harris na videu zároveň vyhrožuje dalším násilím, které brigáda plánuje vůči křesťanům, muslimům, židům, buddhistům a sikhům. „Naši vojáci prolili krev věřících,“ říká Harris a pokračuje, „tato nečistá prasata odmítla princip falzifikace stanovený naším duchovním vůdcem, Karlem Popperem, sláva jeho jménu. Proto musejí být zcela vyhlazeni.“

Zajímavé je, že členové CDMB se většinou rekrutují z řad vysokoškolsky vzdělaných osob a vidíme tu tak jistou paralelu mezi ateistickými a islamistickými teroristickými organizacemi. Řada radikálních muslimů, kteří se přidali k nějaké z teroristických organizací, totiž také disponovala vysokoškolským vzděláním. V případe Brigády mučedníků Charlese Darwina šlo vždy především o absolventy oboru fyzika. Hnutí vzniklo počátkem devadesátých let kolem skupinky doktorandů na University of Cambridge v Anglii. Původně radikálně teoretická studentská skupina se poměrně rychle přeměnila v radikálně teroristickou organizaci. Po útoku na barcelonský chrám Sagrada Família v roce 1995 se brigáda poprvé dostala do povědomí veřejnosti.

Následovaly útoky na katedrálu Svatého Štěpána ve Vídni (1998), zmařený pokus o atentát na sjezdu polské katolické strany Liga polských rodin (2002) a ničení vikingských památek v oblasti švédského Trelleborgu (2004). V roce 2005 se pak francouzské tajné službě včas podařilo zneškodnit plánovaný únos letadla francouzských aerolinek, kterým chtěli mučedníci z CDMB naletět do pařížské katedrály Notre Dame. Poté se hnutí přesídlilo na Blízký východ. Zatímco předchozí útoky v Evropě si nevyžádaly žádné lidské životy ale „pouze zranění“, útok na knihovnu v kuvajtské metropoli Kuwait City v roce 2006 si již vyžádal 10 lidských životů. Harris tenkrát ve svém prohlášení útok zdůvodňoval tím, že kuvajtská knihovna měla Nietzscheho Genealogii morálky umístěnou o polici výše, než Popperovu Logiku vědeckého bádání, což CDMB považovalo za hrubě urážející. Vzhledem k tomu, že šéf tamní knihovny Abdul Fahd bin al-Hadi byl milovníkem německého iracionalismu, rozhodl se výhrůžky o přesunutí Poppera o dvě police výše ignorovat. Výsledkem byla krvavá lázeň a 10 zmařených životů. Zřejmě ironií osudu byli oběťmi atentátu výhradně členové kuvajtského pozitivistického kroužku, který se v této knihovně pravidelně scházel. Následovalo krátké intermezzo v letech 2007 – 2008, kdy si hnutí za svůj cíl vybralo katedry genderových studií na vysokých školách v Bahrajnu a Kataru. Důvody pro tyto útoky dodnes nebyly odhaleny, pramenily však pravděpodobně ze sexuální frustrace těchto radikálních ateistů vůči ženám, které mají v Kataru a Bahrajnu mimořádně dobré postavení a de facto můžeme v těchto zemích hovořit o matriarchátu. Poté už následovalo poslední „vývojové“ období CDMB, které je charakterizováno značnou militarizaci celého hnutí. CDMB nejdříve navázala kontakty s jedním z mnoha ateistických hnutí, které se nacházejí na území Saúdské Arábie a poté do této země de facto přesunula svou základnu. Situace se však poměrně brzy vyhrotila, když CDMB začala podnikat útoky na saúdsko-arabské agnostiky a později dokonce i na saúdsko-arabské ateisty. Zatímco důvod útoků na agnostiky byl zřejmý, útoky na ateisty CDMB zdůvodňovala tím, že se ve skutečnosti o žádné ateisty nejedná, jelikož způsob jejich nevíry se neshoduje s principy Nového ateismu. Až do roku 2013 jsme pak byli svědky dlouhé „zákopové války“ mezi jednotkami CDMB a saúdsko-arabskou armádou, která byla do oblasti vyslána králem Abdalláhem bin Abd al-Azízem ve snaze ochránit tamní ateisty a agnostiky před teroristickými akty hnutí CDMB.

Nyní se tedy dostáváme zpátky do přítomnosti, která se vyznačuje především tím, že se po ztrátě pozic v Saúdské Arábii Harris snaží využít situace v Sýrii a na severu Iráku k prosazování svých politických cílů právě na jihu Iráku. Brigáda samozřejmě musí z něčeho „žít“ a proto hodlá využít odbornosti svých členů v oblasti chemie a vybudovat v Iráku výrobnu metamfetaminu a drog, jejichž prodejem hodlají svou činnost „financovat“. Někteří současní bezpečností analytici dokonce vyslovili domněnky, že CDMB může, vzhledem k erudovanosti svých členů, již nyní disponovat chemickými, biologickými či dokonce jadernými zbraněmi.

Co se týče aktuální členské základny, brunejská kontrarozvědka ve své bezpečností analýze za rok 2013 uvádí, že CDMB je momentálně tvořena zhruba 5000 nevěřícími ze západních zemí. Dlouhodobým cílem brigády je stavení ateistického impéria, které se potáhne od Anglie až po Austrálii. Pokud hnutí disponuje či v budoucnosti získá některé ze zbraní hromadného ničení, nelze vyloučit, že se jim jejich cíl začne alespoň částečně dařit naplňovat. Pokud mezinárodní společenství bude i nadále hrozbu ateistického terorismu reprezentovaného CDMB ignorovat, může se stát, že za pár let bude již příliš pozdě na to, tuto hrozbu eliminovat. Irák si navíc jako své nové centrum Brigáda mučedníků Charlese Darwina nevybrala náhodou. Střednědobým cílem je totiž ovládnutí Bagdádu, který byl centrem vědy od 8. do 13. století a CDMB chce tuto tradici obnovit. A to i za cenu mnoha lidských životů. Naturalistické principy jsou totiž pro členy CDMB očividně důležitější a cennější, než je cena lidského života.

Ostatně, závěrečná slova Dr. Harrise z posledního videa na youtube mluví sama za sebe: „Až bude Bagdád v našich rukou, budeme mít dostatek prostředků k tomu, šířit naši Zprávu do celého světa. Ulice Londýna, New Yorku, Sydney, Káhiry i Bombaje budou zaplaveny krví věřících.“

40 thoughts on “Radikální ateisté zabili 29 lidí při sebevražedném útoku v Iráku

 1. Antitheista

  Dobrá satira, dnes jsem se zasmál a proto jsem se rozhodl napsat komentář pod článek, protestant sice přijde s tím, že dodnes existují marxistické ateistické teroristické spolky (ale komunisté nevraždí kvůli ateismu, ale kvůli revoluční neateistické části svého učení – diktatura proletariátu a světová revoluce a třídní boj, to on ovšem nepochopí, všechny tyto věci jako třídní boj by mohl chtít i věřící, není to nutně ateistické učení, ostatně existuje i křesťanský komunismus), ale já se pobavil dobře. Tim nechci říct, že se nemůže stát, že by někdo vraždil ve jménu ateismu, může se to stát a bude to naprostá menšina v historii, ale může. Jen chci říct, že komunisté to dělali z jiných důvodů (byť dočasné byli kněží jejich nepřátelé a konkurence) … toť vše. V porovnání s nábožnými krutostmi je to vyloženě do očí bijící propast mezi ateismus a vírou v boha…

  Přeji hezký den

 2. toli

  Doporučuju přečíst si knihu Skrytá autorita,iracionalita a dav v člověku od Milana Petráka.Jsou tam velmi dobře popsány mechanismy organizovaného náboženství a politiky (je to totéž).Kdyby francouzská revoluce neukončila éru vlády křesťanstva tak bude totéž jako dnešní Islám.Jinou větou-kdyby církvi zůstala dřívější moc tak bude Hospodin stejně agresivní jako Alláh.A potom je tam další zřejmý vztah,čím chudší a primitivnější národ tím více religiozity.Stačí když půjdete v Evropě ze západu na východ………..stoupá chudoba a pobožnost.
  Nedávno vysílala History dokument o vzniku střední třídy v Nizozemí.Vznikla díky cibulkám tulipánů.Za libru cibulek (cca 0,6 kg ) bylo v té době možné koupit si dům i s doživotním služebnictvem.První věc co střední vrstva udělala-začala ignorovat církev 🙂

 3. jd

  Skoda, ze na zaver neni explicitne vyjadrene satiricke zamereni.
  Proc?
  1) nekolik procent lidi neni schopno chapat ironii, napriklad pri Aspergerove syndromu.
  2) existuji lide s IQ mensim nez 120
  Mohlo by se stat, ze to nekdo vezme doslova.

 4. Medial

  Mozna si tento zpusob vyjadrovani se k nejakemu problemu svoje priznivce najde, me osobne to ale prijde neuroticke.

 5. Antiateista

  Werner si hraje na Harrise. Míra trapnosti ale překonána.

 6. Pingback: O Brigádě mučedníků Charlese Darwina | IVČRN.CZ

 7. Medea

  Vtipný článok o „militantnom ateizme“ 😀

 8. Agnostik

  Je otázka, má-li smysl rozlišovat umírněné a fundamentalistické ateisty. Je možné, že samotný ateismus již přestavuje šikmou plochu, po níž se velmi snadno sklouzne k terorismu a násilí.

  Velmi děkuji za tento článek, protože nebezpečí ateismu je v médiích soustaveně bagatelizováno. A média se mu věnují pouze, když není zbytí. Viz případ odhaleného slovenského ateisty.
  http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/slovensky-terorista-mel-vybusniny-chtel-nicit-kostely/r~i:article:658564/

  Je bohužel možné, že v Evropě se vyskytují ještě další ateisté, a proto se brzy dočkáme dalších teroristických útoků.

 9. TvojOponent

  Skutočnosť, že na portále OSACR je cenzúra odkazov na stránky kritizujúce ateizmus, je dôvodom, aby tento portál bol prinajmenšom podozrivý z extrémizmu a netolerancie. To, že ateizmus je až 100 násobne zločinejší ako kresťanstvo, je štatistický fakt.

 10. TvojOponent

  Dajme si špekulatívnu otázku.
  Akú motiváciu má ateista nepridať sa k jednotkám islamskej armády, pokiaľ mu toto členstvo prinesie benefity? Napríklad v podobe podielov na zisku z rabovačiek a krádeží? Ateista sa stane rád členom takejto party. Navyše ak bude ovplyvnený antickou či pohanskou mystikou, pavedou alebo nacionalizmom. Nacionalizmus nemusíme brať iba ako príslušnosť k národu, ale k akejkoľvek skupine, s ktorou sa dokáže zedefinovať, stotožniť.Môže to byť napríklad fanklub spevákov, fotbalových klubov, sexuálnych menšín, názorových prúdov.
  Militantný ateista potrebuje vojnu, boj, súperenie. Už mu nestačí šport na vybitie vrodenej pudovej nenávisti a potreby súperenia. Hľadá skutočné konflikty a zámienky na spor. Napĺňa ho to sebauspokojením a pocitom zmysluplnosti. Pocit zmysluplnosti je rovnako dôležitý ako snaha uspokojiť si primárne potreby. Ľudia bez zmyslu života páchajú samovraždy napriek sociálnym istotám.
  Dobre to vedel aj sekulárny humanista pán Hitler,ktorý ponúkol mládeži rituály krvi v snahe odpútať ich od kresťanstva. Podobné rituály vytvárajú aj sekulárni humanisti.Organizujú protesty proti papierovým strašiakom, snažia sa zasahovať do politiky bez ochoty niesť zodpovednosť.
  Sekulárny humanizmus si vytvoril kostru svojho folklóru. Tvári sa, že stojí na vede, no neprekáža mu, že hoosexualita bola vyradená zo zoznamu chorôb na základe hlasovania prevažne homosexuálov bez vedeckých dôkazov. 😀 V ideológii homosexualizmu aj OSACR vidí nástroj boja proti Cirkvi. Boj proti Cirkvi je zmyslom ateizmu. To, že ateizmus tohoto druhu stojí na rozprávkach, je nepodstatné – pre militantných ateistov. Militantný ateizmus nepotrebuje diskusiu. Potrebuje monológ. Svoj monológ.

 11. toli

  @tvojoponent
  Ateista by asi nemohl v islámské armádě přežít neboť by se velmi rychle prozradil,svým chováním,myšlením.
  Co se týká církve,myslím že do mrtvol by se nemělo kopat,což však neznamená že polozdechlá mršina nemůže ještě z posledních sil kousnout.Jisté je že církví milovaný feudalismus se už nikdy nevrátí,stejně tak je jisté že navždy odešel ten starý tradiční svět kdy jsme se zatajeným dechem jen čekali až nám matka církev prozradí co je černé a co je bílé,co si máme myslet a co si naopak myslet nesmíme.

 12. TvojOponent

  Ateista veľmi dobre prežije v akomkoľvek systéme. Nie jeden rád a za tučnú odmenu slúžil eštébakom, Hitlerovi či Stalinovi. A stalinizmus bol – podľa niektorých tu prítomných „odborníkov“ predsa náboženstvom – kultom osobnosti.
  Má nejaké morálne zábrany ateista nebyť islamistom, kresťanom, nacistom či komunistom? Má ateista morálné zábrany vyplývajúce z ateizmu?
  Ateista je riadený egoizmom. To je jeho pilier morálky. Ateista sa nemusí prezrádzať, že nie je radikálny moslim. Pokiaľ to bude pre neho výhodné.
  Čo myslíte, koľko by bolo v ČR ateistov, keby za svoj ateizmus museli niekomu platiť daň? Tak povedzme 2000 eur v zlate každž rok?

 13. toli

  @tvoj oponent
  Já si myslím že ateista má silné zábrany sloužit ve službách totalitních náboženství.
  Tou zábranou je vlastní svoboda,musel by jí potlačovat a přetvařovat se .
  Já sám se sice hlásím k agnosticismu ale je pro mne nemyslitelné jakýmkoliv způsobem se angažovat v Islámu anebo být katolickým knězem či protestantským pastorem.Vadilo by mi to pokrytectví,že bych musel něco předstírat

 14. hadejkdo

  toli zde nejde o pretvarku a fales, jak soudi ateismus , ale o zivou viru v Jezise, coz je samozrejme nevysvetlitelne, protoze jde o vztah. Vysvetlete mi jak specificky mate rad manzelku nebo nekoho jineho..reknete hodne, ale to nic nespecifikuje..to je vztah
  Pokud ji nemate (viru) , je zcela logicke, ze nemuzete byt knezem ani nicim jinym, souvisejici s virou..:-)

 15. TvojOponent

  toli…pozrite si výpis účtu, pozrite si pár obrázkov zo Sudánu, spomeňte si na heslo Francúzskej revolúcie a znovu sa vráťte na Vaše vyhlásenie o pokrytectve a pretvárke. Aký je to pocit?

 16. toli

  Jde o osobní nastavení,tedy vnitřní nastavení.Mohu mít vztah s Ježíšem a při tom církev a její rozumy nepotřebuji,proč bych měl věřit pravdám jiných lidí když mám své vlastní,které jsou podepřeny mými pocity a svědomím.Jednoduše proč bych neměl já VŠ s analytickým myšlením ignorovat církev a její dogmatické pohádky o tom jak nějaká sedmdesátikilová bába byla bezhříšná a proto nemohla zemřít.Tudíž se i s tělem vznesla rovnou do nebe (dogma nanebevzetí Panny Marie) anebo o tom jak i její matku ……..duch svatý takže i Marie se narodila bez sexuálního spojení.(dogma neposkvrněné početí Panny Marie).Jednoduše ke svému pocitu spokojenosti a občas i štěstí nepotřebuji pohádky,které mi nejsou vlastní.
  BTW četl někdo Origenovi spisy ? Origenes křesťanský mystik a učenec 2.st.V souvislosti s ariánstvím prohlášen církví za kacíře.Ve svých spisech zaznamenává existenci evangelia které říká že Marie otěhotněla s římským vojákem a Josef jí vyhodil…..Dnes je to evangelium dávno ztracené (církev nemohla připustit aby něco takového podkopávajícího její moc existovalo).Zůstalo zachováno pouze v Origenových spisech.Není důležité zda je to či není pravda,pro mne je to jen důkazem že lidé ve všech dobách věřili diferencovaně dle jednotlivců naprosto všemu.A proč bych měl tedy já věřit verzi kterou prezentuje skupina lidí co si říká církev.Obzvláště je-li pro mne tato verze nelogická,nekompatibilní a plná rozporů a necítím -li z ní nic pozitivního ?

 17. hadejkdo

  toli Órigenés byl spíše učenec 3. stol 🙂 a ano později byl souzen, ale spíše v souvislosti „tří kapitol“ což nesouvisí s tím co říkáte 🙂 A vůbec nešlo o Ariánství, když byl souzen, bylo Ariánství již dávno vyřešené (553 na 2. konstantinopol. koncilu), zde šlo o úplně něco jiného a v úplně jiné intenci. Takle jak to ale píšete, tak názorně ukazujete, jak funguje často protikřesťanská demagogie. Ráda bere skutečné fakta z historie, současnosti a interpretuje je způsobem polopravd, někdy až vysloveně lží. Co naplat, je to velice působivé a lidé rádi toto přijímají.

 18. toli

  @hádejkdo
  S tím 3.stoletím bych souhlasil,s Origenem nikoliv.Chyba je naopak u křesťanů,jednou byl Origenes heretik za obhajobu reinkarnace,podruhé za ariánství,a tak dále podle toho jak se to křesťanům hodí.To stejné jako když Darwina pomlouvali (a pomlouvají) že se na smrtelné posteli stal křesťanem……….

 19. hadejkdo

  Toli ale proste origenes nebyl obvinen z arianstvi , tvrdíte ze jo, tak to dokazte

 20. TvojOponent

  toli…ale Darwin bol kresťan. Rovnako ako Hitler. Dokonca študoval anglikánsku teológiu.
  Dnes som sa bavil na Harrisovi. Čítal som jeho prehlásenie na adresu pedofilných kňazov a napísal, že oni neboli ani veriaci.
  Teda Harris priznal farbu -pedofilným kňazom môže byť jedine ateista.

 21. toli

  POchopil jste že vaše otázka je irelevantní ? Já jen ukazoval že lidé věřili a věří naprosto všemu podle toho co je jim blízké.BTW ariánství není mrtvé ŘKC navzdory.Z ariánství (mimo jiné) odvozují svůj původ obce Unitářů (protestantský liberální směr).Jak říkám lidé věří naprosto všemu……..

 22. hadejkdo

  Toli neunikejte před otázkou, ptal jsem se jak dokážete, že O. byl obviněn z arianstvi

 23. protestant

  To. že lidé věří všemu právě demonstrujete vy teď toli.
  Ale není to až tak překvapující.:

  Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli.
  Gilbert Keith Chesterton

 24. JakubM

  „.Ve svých spisech zaznamenává existenci evangelia které říká že Marie otěhotněla s římským vojákem a Josef jí vyhodil“
  Hrozně rád bych viděl nějaký zdroj …

  Protestant: až teď mne napadlo, že ten Chestertonův citát se dá vlastně úspěšně použít na jakoukoliv víru, resp. (kvazi)náboženské přesvědčení, i když je jasné, že on to tak nemyslel

 25. TvojOponent

  Poznám ten výrok v inej podobe:
  Odkedy ľudia prestali veriť v Boha, sú ochotní uveriť kdeakej blbosti. 🙂

 26. Medea

  Jakub, Toli to trochu poplietol. Origenes (185-254) vo svojom apologetickom spise Κατὰ Κέλσου, napísanom okolo roku 248, obraňuje kresťanstvo pred útokmi platónskeho filozofa Celsa. A tento Celsus vo svojom spise Λόγος Ἀληθής (cca 177) tvrdí, že Mária otehotnela so žoldnierom Panterhom – Maria Parthenos = Maria Pantheros 😀

 27. Medea

  Teda Origenes nehovorí o nejakom rúhavom evanjeliu, ale o Celsovom spise a v ňom obsiahnutom tvrdení o Márii a Pantherovi 🙂 Celsov spis sa žiaľ nedochoval (resp. neprežil nástup kresťanstva 🙂 ).

  Origenes: Contra Celsum (EN): http://www.newadvent.org/fathers/0416.htm

 28. Medea

  Tiež vidím, že Toli si zrejme poplietol aj nepoškvrnené počatie (t. j. bez dedičného hriechu) Panny Márie (z jej rodičov), s panenským počatím Ježiša (z P.M. skrze Ducha Svätého) 🙂

 29. A.S.Pergill

  To TvojOponent: Ateista by se stal vojákem islámského státu asi se stejnou pravděpodobností jako třeba příslušníkem jakéhokoli křesťanského vojska, bojujícího za „pravdu boží“. Křesťan by měl situaci zjednodušenou v tom, že islám křesťanství „uznává a toleruje“ a že někteří ideologové prohlašují, že křesťané a muslimové uctívají stejného boha. Judaista by to měl ještě snadnější, protože judaismus je islámu podobný ještě víc (včetně třeba stravovacích příkazů a zákazů, ale i mnoha dalších rysů). V praxi ateisté i daleko méně často konvertují k islámu – jednoduše proto, že pro ně náboženství nepředstavuje žádnou pozitivní hodnotu.

 30. ateista

  Málokdy se zúčastňuji podobných diskusí, protože to bývá mnoho slov o ničem. Diskutujícím věřícím, kteří útočí na ateisty, přestože ateisté jsou ve srovnání s věřícími velmi mírumilovní, položím jednu otázku:

  Jak je to s bohem?

  Jeruzalém, starobylé město, na které si činí nárok křesťané, židé i muslimové. Všichni z téhož důvodu. Je pro ně posvátné, protože si ho spojují se svým náboženstvím.
  V křesťanské části města se v hotelové kapli modlí skupina křesťanských turistů pravidelnou modlitbu předtím, než vyrazí na prohlídku města. Tradičně žádají boha o lásku, milosrdenství a ochranu na jejich cestě městem.
  V židovské části města se v synagoze modlí místní komunita ortodoxních židů svoji pravidelnou modlitbu. I jejich modlitba obsahuje klasické prvky, včetně proseb o lásku, milosrdenství a boží ochranu.
  V muslimské části města se v mešitě modlí sebevražedný atentátník. Prosí boha, aby provázel jeho kroky, aby nebyl odhalen a aby se mu atentát zdařil. Slibuje mu věrnost a vše, co jeho víra v boha předepisuje. Aby byl jeho odvážný čin opravdu dokonalý, prosí: Kdyby se tak podařil také nějaký křesťan…..
  A atentátník je přesvědčen, že slyšel hlas: Neboj se milý synu, dohlédnu na to, abys nebyl odhalen a aby se ti atentát zdařil. Vyslyším tvoji vroucí modlitbu a budu provázet tvoje kroky. I ten křesťan bude.
  O hodinu později, v centru města na rušné ulici, se míjí skupina křesťanských turistů se skupinou studentů židovského gymnázia. Před kavárnami u stolků poklidně posedává početná skupina obchodníků u své každodenní ranní kávy. V tom okamžiku se mezi turisty přimísí sebevražedný atentátník. Odpálí výbušninu, připevněnou na těle. Výsledkem ohlušujícího výbuchu je masakr, kterému padli za oběť všichni křesťanští turisté, celá třída židovského gymnázia a mnoho poklidně odpočívajících obyvatel města.
  A všichni se modlili k témuž bohu………….

 31. Mufi315

  1) Radikální ateismus je logický nesmysl! Ateismus není nic jiného – než absence víry v Boha (bohy). Můžete být radikální fanoušek Baníku Ostrava, ale nemůže být radikální nefanoušek. Stejně jako lze fanaticky sbírat známky, ovšem nelze je fanaticky nesbírat. Pokud se tato skupina zaměřuje pouze na věřící lze mluvit o anti-teismu (popř. anti-křesťanství, anti-islámu apod.). Tudíž se nespíš jedná o nějaké nacionalisty nebo anti-islamisty. Je bezpochyby morálně ospravedlnitelné, bránit aktivně stav naší nevíry (v ČR). Zároveň i šířit osvětu do světa. Ovšem máme tak činit slovem a perem. Agrese a násilí vyvolá pouze opačnou agresi, násilí a touhu po pomstě.
  2) Ateista nemá důvod perzekuovat agnostiky. Rozdíl mezi agnosticismem a ateismem je přirozeně zřejmý, obdobně jako skutečnost, že existuje několik druhů ateismu, resp. příčin pro ateismus (implicitní, explicitní, humanistický). Silně však pochybuji o „faktech“, že někteří (vysokoškolsky vzdělaní) lidé bez náboženského vyznání by se vymezovali (ba dokonce násilně) vůči jiným lidem bez vyznání. Obecně, co já znám ateisty, tak ti bývají jednoznačně tolerantnější než věřící. Právo na víru ostatních lidí obvykle respektují – pokud se samozřejmě nesnaží zasahovat do jejich vlastních práv. Můžu s přesvědčením oponovat, že se jedná pouze o bandu psychopatů. Pozastavuji se i nad skutečností, kolik lidí bez vyznání žije v Saudské Arábii – podle údajů to je 1-2 %, není to tak dlouho, co byl ateismus v Saudské Arábii postaven na roveň terorismu.
  3) Vskutku by mne zajímalo, kde autor našel, že v Kataru nebo Bahrajnu (i přes fakt, že se díky ropě jedná o velmi bohaté a vyspělé státy) ženy mají nějaké nadstandardní společenské postavení. Snad četl nějaký islámký feministický web. Představa matriarchátu je absurdní.
  4) Tento článek je holý nesmysl. Žádná soukromá organizace nevlastní jaderné zbraně. Žádné jaderné zbraně v Iráku nejsou a ani nikdy nebyly, čímž se potvrdila největší americká lež o válce v Iráku. Tento web by ve vlastním zájmu měl zkontrolovat relevanci uvedených údajů, neboť mu hrozí, že bude ztrácet důvěru čtenářů.

 32. Pingback: Výhrůžky vůči Saúdské Arábii nezůstanou bez odezvy, pohrozil jaderný Pákistán, zatímco Írán obvinil Saúdy z šíření islamofobie | Ateisté ČR

 33. Pingback: Ateisty je třeba konfrontovat železnou pěstí, zní z Iráku | Ateisté ČR

Komentáře nejsou povoleny.