Zemřel Victor J. Stenger, jedna z ústředních postav Nového ateismu

Autor | 01.09. 2014

victor_stengerVe středu 27. srpna 2014 zasáhla celý svět smutná zpráva. Ve věku 79 let totiž zemřel částicový fyzik Victor J. Stenger, který kromě Richarda Dawkinse, Sama Harrise, Christophera Hitchense a Daniela Dennetta patřil mezi myšlenkové otce filosoficko-vědeckého proudu Nového ateismu. Po Christopheru Hitchensovi, který v 62 letech po dlouhé nemoci zemřel na konci roku 2011, tak ateistický svět přichází během necelých tří let o další výraznou osobnost. Stenger byl kromě ateismu také představitelem skepticismu a především filosofického naturalismu. Zařazení mezi tvůrce Nového ateismu si vysloužil svou knihou God: The Failed Hypothesis: How Science Shows That God Does Not Exist z roku 2007.

Stenger byl v posledních letech postavou literárně velice činnou. Po God: The Failed Hypothesis vydal knihy Quantum Gods: Creation, Chaos, and the Search for Cosmic Consciousness (2009), The New Atheism: Taking a Stand for Science and Reason (2009),  The Fallacy of Fine-Tuning: Why the Universe is Not Designed for Us (2011),  God and the Folly of Faith: The Incompatibility of Science and Religion (2012), God and the Atom: From Democritus to the Higgs Boson (2013). Právě v těchto dnech, v čase Stengerovi smrti, pak vychází jeho nová publikace s názvem God and the Multiverse: Humanity’s Expanding View of the Cosmos, ve které se zabýval otázkami jako zdali má náš vesmír nějaký počátek, možností existence multiversa (tedy mnohočetných vesmírů) či parametry potřebnými k životu na jiných planetách. Na kompletní seznam knih Victora Stengera se můžete podívat zde na jeho stránkách, včetně detailních informací o každé z nich.

I pokud však Stengerovo rozsáhlé dílo neznáte a ani jste od něj nikdy nečetli žádný článek, velice pravděpodobně přesto znáte jednu z jeho frází, která je již dnes nesmrtelná a na internetu v podobě různých obrázků velice rozšířená: “Science flies you to the moon. Religion flies you into buildings.”

stenger_science_religion

Co se týče Stengera jakožto částicového fyzika, což byla jeho hlavní odbornost, zabýval se především vlastnostmi gluonů, kvarků a neutrin. Stenger byl pionýrem v oblasti výzkumu zaměřeného na neutrinovou astronomii a na výzkum gamma paprsků s velmi vysokou energií. Stenger se také v roli experimentálního fyzika podílel na projektu v japonské neutrinové observatoři Super-Kamiokande. Cílem projektu bylo dokázat, že neutrina jsou hmotná. Vedoucí tohoto výzkumného projektu, Masatoshi Koshiba, nakonec získal za tento projekt v roce 2002 Nobelovu cenu za fyziku.

Stenger také patřil mezi nejvýraznější kritiky kreacionismu, inteligentního designu a antropického principu. Co se týče dalších filosofických názorů, Stenger zastával tezi o tom, že vědomí i svobodná vůle existuje, s tím, že obojí bude časem vysvětleno na čistě vědeckém základě, bez použití nadpřirozených vysvětlení. Stenger také opakovaně kritizoval ty, kteří se snažili využívat nejasností v kvantové mechanice k podpoře paranormálních, mystických a nadpřirozených jevů. Některé ze Stengerových knih a článků se také věnují problematice odhalování soudobé pseudo-vědy.

Podobně jako ostatní Noví ateisté, Stenger se domníval, že pokud existence Boha není vyloženě nemožná, je přinejmenším krajně nepravděpodobná. Zcela jinou otázkou je však existence některých konkrétních Bohů, kteří disponují konkrétními atributy, tedy například Abrahámovský Bůh. Dle Stengera současná věda disponuje dostatečným množstvím empirických poznatků k tomu, aby mohla takřka zcela vyloučit možnost existence židovsko-křesťansko-islámského Boha. Pro rychlé seznámení se se Stengerovým myšlením doporučuji článek, ve kterém vysvětluje jednu z jeho tezí, která s problematikou (ne)existence Boha souvisí: „Neexistence důkazu je důkazem neexistence„.

Neexistencí Abrahámovského Boha se (mimo jiné) Stenger detailně zabývá právě v jeho bestselleru God: The Failed Hypothesis. Stenger v této knize argumentuje pro neexistenci Boha na základě své odbornosti, tedy z pozice vědce, fyzika a astrofyzika. Dle Stengera nejen že vesmír neposkytuje žádný důkaz pro existenci Boha, ale co více, vesmír dokonce vypadá přesně tak, jak by měl teoreticky vypadat, pokud by žádný Bůh neexistoval.

Považuji však za mimořádně důležité zde upozornit na to, že Stenger, podobně jako nikdo, hlásící se k Novému ateismu, nebyl dogmatik. Stenger sám prohlásil (a v God: The Failed Hypothesis se této problematice věnuje taktéž), že bychom neměli být dogmatičtí v otázce neexistence Boha. Zatímco každé náboženství a každý věřící jsou z principu dogmatičtí (dogma o existenci Boha je, přinejmenším v rámci Abrahámovských náboženství, vždy přítomno), my, jakožto Noví ateisté, bychom si měli být vědomi onoho filosoficko-logického pravidla které říká, že neexistenci ničeho nelze dokázat. Stejně jako Dawkins a ostatní známější představitelé Nového ateismu, byl i Stenger fakticky vzato agnostikem, nikoli dogmatikem, a to přesto, že momentální úroveň vědeckého poznání vyznívá „drtivě v neprospěch víry v Boha“, jak sám říkal.  Já osobně, jakožto člověk hlásící se k principům Nového ateismu, s výše uvedeným zcela souhlasím a ztotožňuji se s tím.

Ateistický svět tedy minulý týden opustila jedna z nejho největších intelektuálních elit. Stenger rozhodně nebyl mediálně tak známý, jako zbylá čtveřice Nových ateistů, jeho přínos pro vědu a ideje sekularismu však v žádném případě nebyl menší. V rámci uctění památky tohoto intelektuálního velikána pro Vás momentálně připravuji český překlad jednoho ze Stengerových článků a dále český předklad relativně nedávného rozhovoru s ním.

Články Victora Stengera na Huffington Postu.

Články Victora Stengera na webu The Committee for Skeptical Inquiry.

Závěrem přikládám vybraná videa s Victorem J. Stengerem.

5 thoughts on “Zemřel Victor J. Stenger, jedna z ústředních postav Nového ateismu

 1. Antitheista

  Vidim, že měl asi stejný názory jako já, nevěděl jsem o něm ale vůbec nic. Díky za ty odkazy a za ten článek. Nechápu, jak mi tento vědec mohl uniknout…

 2. Honza Werner Post author

  To mě těší, jsem rád, že se prostřednictvím tohoto článku snad se Stengerem seznámí více lidí, co jej předtím neznali.

 3. Medea

  “my, jakožto Noví ateisté, bychom si měli být vědomi onoho filosoficko-logického pravidla které říká, že neexistenci ničeho nelze dokázat.”

  To nie je logické pravidlo, ale logický nezmysel. Neexistenciu nejakého objektu (v rámci predikátovej logiky 1. rádu) môžeme logicky dokázať napr. tak, že ukážeme logickú nezlučiteľnosť niektorých jeho vlastností. Napr. v rámci PA môžeme takto dokázať neexistenciu najväčšieho prvočísla.

  Teda ľahko môžem logicky/matematicky dokázať, že kocka s jednofarebnými stenami, ktorej povrch má len modrú alebo ružovú farbu, pričom každé dve steny so spoločnou hranou majú rôzne farby, Neexistuje. Alebo ľahko môžem ukázať, že trojhlavý drak, ktorý má vo svojich troch papuliach 302 zubov, ale v žiadnej zo svojich troch papúľ ich nemá viac ako 100, neexistuje 🙂

  Pokiaľ mám logicky bezosporný koncept nejakého Boha/boha, tak jeho existenciu logicky vyvrátiť nemôžem, ale pokiaľ som našla logické rozpory, tak som ho logicky vyvrátila.

 4. Pingback: Bůh neexistuje: Exkluzivní rozhovor s částicovým fyzikem Victorem Stengerem | Ateisté ČR

Komentáře nejsou povoleny.