Svrhněme tu modlu!

Autor | 03.09. 2014

Před několika lety jsem varoval před nárůstem politických ambicí ze strany náboženství a šel jsem tehdy tak daleko, že jsem jako jednu z možností uvažoval i o vzniku teokracie. Přátelé to tehdy přijali s úsměvem.

Neuměli si představit, že by se evropské myšlení změnilo natolik, aby bylo možné v Evropě uskutečnit něco jako chalífát nebo křesťanskou náboženskou diktaturu.  Dnes bych mohl svou „konspirační teorii“ klidně znovu parafrázovat. Evropské myšlení, přinejmenším v úrovni vysoké politiky se totiž mění způsobem, který se mi vůbec nelíbí.

Jistě jste si všimli, kolikrát jsou poslední dobou skloňována lidská práva. Jenže ve skutečnosti jde vždy vlastně jen o  svobodu vyznání. Neslyšel jsem, že by někdo stejně obhajoval svobodu projevu, právo na život, právo na zachování lidské důstojnosti, právo být chráněn před neoprávněným zasahováním do soukromí, nedotknutelnost obydlí nebo petiční právo. Vždycky to bylo pouze právo na svobodu vyznání. I to je ale vykládáno dosti prapodivně.

Neexistuje žádné přijatelné zdůvodnění, proč by některé vyznání mělo být respektováno více než jiné, ani proč by mělo být náboženství vyvyšováno nad jakýkoli jiný světoázor a to dokonce i v případě, že jde o prokazatelnou recesi, jako v případě pastafariánů. Snaha našich státních úředníků posuzovat oprávněnost či neoprávněnost vyznání a podle toho připouštět či nepřipouštět nošení čepic, turbanů, šátků hadrů či cedníků na pasových fotografiích je od základu v rozporu s lidskými právy už tím, že bezdůvodně omezuje svobodu konkrétní skupiny lidí.

Jenže naše zákony jdou vlastně ještě dále, protože jednoznačně vyjmenovávají náboženství v řadě důvodů, kdy je možné udělat výjimku z některých obecně platných pravidel. Nicméně ani tak nezachází stále ještě tak daleko, jako některé jiné evropské státy, které se náboženství snaží vycházet vstříc zákony o rouhání, omezováním školních jídelníčků, vyřazováním prasátek (pro muslimy nečistých) z dětských stavebnic nebo pokutováním žen v plavkách na pláži za pohoršení, které působí očumujícím ale pečlivě zahaleným muslimům a muslimkám.

Podobně zdůvodněn je však i Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, který nastavil církvím (zvláště jedné) neuvěřitelně výhodně restituční podmínky ve srovnání s jinými organizacemi a profesními skupinami. Členům zájmových a mládežnických organizací, ale i například zemědělcům a běžným restituentům musejí znít hodně trpce slova, kterými je zákon 428 uváděn:

Parlament pamětliv trpkých zkušeností z dob, kdy lidská práva a základní svobody byly na území dnešní České republiky potlačovány, odhodlán střežit a rozvíjet zděděné kulturní a duchovní bohatství, veden snahou zmírnit následky některých majetkových a jiných křivd, které byly spáchány komunistickým režimem v období let 1948 až 1989, vypořádat majetkové vztahy mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi jako předpoklad plné náboženské svobody a umožnit tak obnovením majetkové základny církví a náboženských společností svobodné a nezávislé postavení církví a náboženských společností, jejichž existenci a působení pokládá za nezbytný prvek demokratické společnosti, se usnesl na tomto zákoně České republiky:…

Co se to stalo? Koncept lidských práv vychází z toho, že jednotlivá práva nejsou nějakým způsobem hierarchizována a že není proto možné na základě jednoho práva upírat člověku některé jiné. Vznikající hierarchie hodnot však staví vyznání nad lidská práva.  Pod označením „svobody vyznání“ žádná svoboda vyznání není i proto, že se tato svoboda zjevně vůbec nevztahuje na lidi bez vyznání, přestože tento případ naše sbírka zákonů jednoznačně zmiňuje.

Listina základních práv a svobod, Hlava druhá: Lidská práva a základní svobody, Oddíl první: Základní lidská práva a svobody Článek 15. odstavec 1.: Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.

Je to něco úplně jiného. Na nejvyšším stupni hodnot jak křesťanství tak islámu stojí víra v boha. Ta je dnes také upřednostňována před jakýmikoli právy včetně práva na život, práva nebýt mučen a vystavován ponižování, jak ukazují případy týrání žen a hromadných znásilnění, za které byli pachatelé odsouzeni nepřiměřeně mírně právě z toho důvodu, že šlo o věřící muslimy. Další se po mnoho let dovolávali práva, potom co byli oni sami nebo jejich děti zneužiti katolickými kněžími či muslimskými přistěhovalci. Ani lidé v televizi se už neptají na svobodu vyznání v islámských zemích s tím, že by vzpomínali ateisty (kteří jsou tam legálně pronásledováni a vražděni) ale že se ptají, zda je v islámské zemi možné vybudovat kostel.

Jak daleko je opravdu dnešní evropská společnost od chalífátu? Velmi daleko, nicméně  první kroky už tímto směrem udělala, protože změnila svůj žebříček hodnot.

S tragickou ironií  byla lidská práva pošlapána s pravidelnými odkazy na lidská práva. Jistě není smyslem ateistického hnutí brát lidem jakoukoli svobodu i kdyby to měla být svoboda věřit v boha, ale pokud chceme opravdu chránit naši civilizaci, měli bychom se zasadit o to aby bylo náboženství vyhnáno z politiky. Máme právo to udělat jak politickými, tak i dalšími prostředky, pokud nám bude politické řešení znemožněno:

Hlava druhá: Lidská práva a základní svobody, Oddíl druhý: Politická práva, Článek 23.:
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Ano v tuhle chvíli ještě předbíhám, ale tu modlu, která stojí nad vším bychom strhnout měli. Čím dříve tím lépe.

14 thoughts on “Svrhněme tu modlu!

 1. TvojOponent

  No tam, kde sa môžu stavať kostoly, sa ateisti nemusia báť o svoj život pretol že sú ateisti. Ale tam,kde sa kostoly búrajú, tam sa ateisti nezasadzujú za právo kresťanov vyznávať a praktizovať svoju vieru.
  Netuším, o akej to modlepíše autor a vyzýva na jej zhodenie.

 2. Jardaqt

  Tam, kde je kostel upřednostněn před jiným barákem, a to pouze z toho důvodu, že se jedná o kostel, lze možná uvažovati i o protestním bourání kostelů.
  To je ad absurdum dovedená úvaha o tom, že kterýkoli ze ctěných křesťanů může být křesťanem kdekoli a kdykoli, např. ve sklepě pod prodejnou krmiva pro kočky. Článek je o něčem jiném. O tom, proč by měla společnost svůj život přizpůsobovat věřícím. Proč ne třeba akvabelám, které ve vodě vypadají o poznání lépe, nežli parta Baptistů, nebo Svědků Jehovových, během jejich magických rituálů.

 3. TvojOponent

  Protestné búranie kostolov? Napr.kde?

 4. toli

  Protestné búranie kostolov? Napr.kde

  Např v regionu islámu,představte si že tam si dovolí ničit i obří starověké sochy Budhy (Afganistán).A co jsem si všiml tak v SK padajú kostoly sami,vieru zlé znamenie,Boha ste vy kresťani rozhnevali 🙂

 5. Antitheista

  Kam až zajdeme v ústupování od principů liberální demokracie a sekulárního humanismu, které jsou základem dnešní civilizace, ať si ty křesťanští blázínci tvrdí co chtějí?

  Kam až můžeme ustoupit, abychom ještě stále zachovali princip liberálně-sekulární demokracie, která je dnes západní lidskou hodnotou č. 1 ? A to jí máme teprve chvíli, resp. jsme se k ní blížili celé věky. A máme se díky ní jako cíli i jako cestě k ní -nejlépe v historii po stránce svobody i blahobytu …

  A to jsme podle mě ještě málo sekulární, ještě máme kus cesty, přesto už jsme ale už tak daleko, že to přináší veliké výhody snad všem lidem, kteří to však často nechápou 🙁

  Ustupování postmoderním pseudoprávům na úkor skutečně důležitých lidských práv vzhledem ke svobodě a blahobytu – se nevyplatí

 6. TvojOponent

  Toli… Jarda píše o stavaní kotolov v rozpore so všeobecným záujmom kounity obývajúcej daný priestor. Chcem teda taký príklad. Kde bol postavený kostol namiesto školy napriek tomu, že si to obyvatelia štvrte nepriali. mám na mysli verejné pozemky.

 7. TvojOponent

  To opakovanie liberálno – sekulárnych … mi dráždi uši ako kedysi tézy o komunisticko – socialistických demoratických…
  Ten liberalizmus sa stáva totalitnou ideológiou. Nie nadarmo sa hovorí, že liberalizmus je opium morálne skazených. Neustále otravovanie. Akokeby ateisti nevedeli, že štát sa nemá viazať na žiadnu ideológiu, ani na ideológiu liberalizmu a sekulraizmu

 8. Antitheista

  Liberalismus je ta nejlepší totalitní ideologie ze všech ostatních totalitních ideologií včetně křesťanství, je totiž nejméně násilná a nejvíc svobodomyslná, víc svobodomyslná než anarchie, ta totiž svobodu ničí 🙁

  Liberalismus je totalita omezené plurality, ale pořád plurality. Tedy plurality, která ovšem neničí samu pluralitu, což anarchie či systém, který toleruje všechny názory – i ty „protisystémové“, dělá v důsledku. Absolutní pluralita totiž zabíjí pluralitu samu …

 9. Antitheista

  Ještě malá “legrace” na závěr:

  „Založme Organizaci spojených náboženství, navrhl papeži Šimon Peres“

  http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/346828-zalozme-organizaci-spojenych-nabozenstvi-navrhl-papezi-simon-peres.html

  A je to tady, hlavní je lidem vnutit boha, to ostatní (který a jaký) až potom 🙂

  To bude silný lobbismus 😀 jen aby nebyl proti-sekulární 🙁

  Ono když se sdruží ateisté, nevyvolává to ve mně ty obavy o sekulární charakter státu, u spojených náboženství to ve mně obavy o sekulární stát vyvolává …

  Hezký den všem

 10. toli

  Stát má poskytnout maximálně možný prostor ke svobodě občanů,pokud jejich svoboda nebude ohrožovat samou existenci státu,tedy příslušníků národa či etnika obyvající nějaký prostor.
  Být svobodný by mělo znamenat být zodpovědný,má svoboda končí tam kde začíná svoboda druhého člověka.Liberalismus znamená svobodomyslnost.A s ohledem na neprůkaznost boží existence je liberální sekulárně demokratické zřízení to nejlepší co člověk za svou existenci vymyslel.Akceptovat a podrobit se církevnímu učení by znamenalo postupný návrat k feudalismu, idylku feudalismu vidíte v současnosti v prostoru islámu.Pochopitelně to není vzorový evropský feudalismus.Feudalismus v současnosti může být komplementární s jakoukoliv jinou totalitou.Kdybych byl Saud tak mi moje vláda bude platit zdravotnictví a na oplátku silně omezí mojí svobodu,prostě ze mě udělá loajálního živočicha.Myslím že po tomhle nikdo duševně zdravý netouží….

 11. Jardaqt

  Ne, nemluvil jsem ani o bourání kostelů v cizině, ani o stavbě nových. Pouze jsem se pokusil upozornit Oponenta na logickou chybu v příspěvku, který pod článek umístil.

 12. TvojOponent

  Antiteista… naozaj vám niekto vnucuje boha? A ktorého? Myšlienka organizácie spojených náboženstiev by bola priestorom na medzináboženský dialóg a jej autorita by umožňovala zaujať jednotný názor na zneužívanie náboženskej viery na politické ciele, napr. terorizmus.
  Terorizmus je predsa politickou zbraňou a zneužíva čokoľvek, čo sa mu javí ako účelové. Náboženstvo, ale aj ateizmus. Je fajn, že špičky sveta sa zaoberajú nad elimináciou zneužitia náboženstva a je hanebnosťou, že túto tému ateisti celého sveta prehliadajú. Hoci ateizmus má na svedomí oceán krvi.

 13. A.S.Pergill

  To TvojOponent Ještě před sto lety nám zde byla násilnými prostředky vnucována římskokatolická víra se svým krajně pochybným a nepravděpodobným bohem (přičemž toto vnucování v podstatě plynule navazovalo na procesy, zahájené někdy v 7. století našeho letopočtu – na našem území, v jiných částech Evropy to začalo dříve).
  Takže pokud někde v rámci posledních sto let dostali křesťané přes zobáky, tak to byl výsledek více než tisíciletého koledování si o to.

 14. JakubM

  Že by se začalo schylovat k diskuzi, v níž se vycizeluje význam pojmu „nucení“? Takové bych se velmi rád zúčastnil.

Komentáře nejsou povoleny.