Privilegia věřících: Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

Autor | 29.09. 2014

 

Autor: David R. Tribble / Wikimedia Commons

Autor: David R. Tribble / Wikimedia Commons

V preambuli Ústavy České republiky se jako občané zavazujeme „budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku  v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů.“ V duchu naší ústavy jsme se rozhodli postupně mapovat a upozorňovat na případy, kdy je přímo v našich  zákonech tato rovnoprávnost pošlapána. Rozhodli jsme se mapovat zákony, kde jsou lidem na základě jejich víry nebo náboženského přesvědčení přiznávána privilegia, někdy drobná, někdy větší, která lidí nevěřících nebo věřích neorganizovaně, dělají neplnoprávné občany druhé kategorie.

Chcete-li uspořádat sbírku, je třeba splnit mnoho přesně definovaných a poměrně složitých podmínek. Sbírku například musíte přesně definovaným způsobem ohlásit na krajský úřad a pokud chcete výtěžek sbírky použít v zahraničí budete potřebovat povolení od Ministerstva zahraničí. V ohlášení podrobně popíšete jak a kde budete peníze vybírat, jaké listiny použijete, jak budete otvírat pokladničky apod. Sbírku nakonec velmi pečlivě evidujete a vyúčtujete. Vyúčtování potom předkládáte krajskému úřadu ke kontrole.

Nic z toho ale neplatí, pokud jste státem registrovaná církev nebo náboženská společnost. Potom totiž platí, že:

Za sbírku se nepovažuje … shromažďování finančních prostředků církvemi a náboženskými společnostmi, registrovanými podle zvláštního právního předpisu, k církevním a náboženským účelům, pokud se koná v kostelech, modlitebnách a jiných místech určených k provádění náboženských úkonů, bohoslužeb a obřadů.

§ 2 Zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

42 thoughts on “Privilegia věřících: Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

 1. Co_jste_opomenuli

  Proč je citovaná pouze polovina paragrafu 2 příslušného zákona?
  Proč má zpráva vzbuzovat dojem, že vynětí z povinností svázaných s organizací shromažďovaní peněz má církev privilegia, když je to LEŽ?

 2. Slávek Černý Post author

  Citována je ta část paragrafu, která se týká církví a náboženských společností. Pokud bychom třeba jako ateisté pořádali sbírku pro veřejnost na nějaké naší akci, muslei bychom splnit všechna ta kritéria. Náboženské společnosti ne.

  Mně to tedy přijde jako privilegium.

 3. protestant

  Je to samozřejmě nesmysl. Byli jsem před třemi týdny na týden na kolech. Sebrali jsme dohromady peníze a zaplatili dohromady za ubytování. Přestože většina z nás byli ateisté s touto sbírkou jsme neměli žádný problém a nikde nic nehlásili.
  Podobně jsme udělali sbírku v práci na dárek jednomu z nás k narozeninám. Zase jsem nic nikam nehlásili a to přesto že většina jsou ateisté.

  Tedy shrnu. Ateisté si mohou dělat sbírku úplně stejně jako věřící. Nic jim v tom nebrání.

 4. A.S.Pergill

  Už v roce 2001 jsem do Neviditelného Psa napsal článek „Budeme nuceni založit ateistickou církev?“. Není bohužel dostupný (jen jen některé weby, které odkazují na obsah NP z té doby), nicméně princip je jasný: Pokud by byla založena ateistická církev, do jisté míry by se to mohlo využít k blokování a omezování diskriminace ateistů. Včetně toho, že za některé blekoty soudruhů kněží by bylo možno žádat satisfakci coby za „rouhání“. Prostě obrátit tyto prasácké zákony proti církvím a věřícím.

 5. Co_jste_opomenuli

  Může mi autor vysvětlit jaký rozdíl je v registraci církevní a náboženské společnosti dle zákona č. 308/19991 Sb
  Vs registraci hnutí či občanského hnutí dle zákonu č. 83/1990 Sb ?

  Vůbec nechápu co chtěl autor článkem říct.

  Jestli to, že ve vybírání v kostele by mohl někdo vidět konflikt se zákonem o veřejných sbírkách a proto bylo toto ošetřeno legislativní úpravou, stejně jako sbírky v jiných spolcích, společnostech … Atp?

  Tento článek nemá žádnou informační hodnotu. Maximálně dezinformační, neb staví na roveň zcela nesoumřitelné věci, a ty souměřitelné opomíjí…

 6. Slávek Černý Post author

  @protestant Kromě zákonů a možnosti obdržet pokutu až 500.000 Kč. Jinak souhlasím, není sebemenší důvod v tomto zákoně věnovat církvím speciální odsaveček. V lepším případě je zcela zbytečný (podle tebe), v horším je škodlivý.(podle mě).

  Jakmile jej vypustíme, bude zcela jasno.

 7. Slávek Černý Post author

  Co_jste_opomenuli > Ten rozdíl je veliký. Když odhlédnu od toho, že zákon č.83/1990 sb. již dávno neplatí, tak na náboženskou společnost a zapsaný spolek jsou kladena jiná kritéria ajsou vyžadovány jiné parametry. Jednou z podmínek založení náboženské společnisti je to, že může být založena jen za účelem vyznávání náboženské víry. Touto podmínkou jsou všechna práva a privilegia přiznaná v zákonech takovéto formě organizace upřena lidem bez náboženské víry.

  Sbírky ve spolcích mohou bez ohlášení proběhnout jen mezi členy. Nemůžete třeba vybírat od návštěvníků. Praktický příklad: do kostela dáte kasičku s nápisem „přispějte na renovaci kostela“ …. dle zákona vše OK. Stejnopu kasičku umístíte na hrad, o který se stará spolek milovníků historie. Tam je ale taková sbírka bez řádného ohlášení nezákonná. Jde o správní delikt za který hrozí až půlmilionová pokuta.

 8. protestant

  Myslím Slávku že zákon pouze ukazuje, že sbírka v kostele je stejnou soukromou sbírkou jako například sbírka mezi kamarády, či v rodině. Aby právě někoho nenapadlo ji považovat za sbírku veřejnou.

 9. protestant

  A na co poukazuješ Slávku? Na to, že lidi bez náboženské víry nemohou zakládat společenství za účelem vyznávání náboženské víry? Tohle ti fakt vadí? 🙂

 10. Co_jste_opomenuli

  Jestli zákon neplatí, pak nerozumím že je uvedený ve zdroji na který se odkazuje článek. Stránky jsou údajně aktuální k 1.8.2013, poku mezitím proběhla nějaká legislativní úprava, je možné že právní rámec je jiný. Každopádně nějaký bude.

  Jestliže je to úprava která právně vymezuje cokoliv co se týká církví, je přirozené, že tato práva budou přiznána právě lidem věřícím. Znamená to, že pakliže mají legislativou zakotvena jakákoliv práva či vyjímky důchodci, budete to brát jako diskriminaci všech ostatních? Pořád nerozumím co řešíte…
  Parkovací místa pouze pro invalidy je taky diskriminace zdravých lidí?

  A co se týká srovnání hrad vs kostel. Kolikrát se neúspěšně pokoušel spolek přátel hradů zažádat o vyjímku? Kolik členů takový spolek má? Nepřijde autoru přirozené, že zájmy větší skupiny jsou z hlediska legislativního ukotvení lépe ošetřeny?

  Je potřeba za podbnými asymetriemi hledat ‚ pošlapání rovnoprávnosti‘ či mluvit o ‚ občanech druhé kategorie‘ a ‚ privilegiích‘ ?

  Co je cílem takových článků?

 11. Slávek Černý Post author

  @protestant „A na co poukazuješ Slávku? Na to, že lidi bez náboženské víry nemohou zakládat společenství za účelem vyznávání náboženské víry? Tohle ti fakt vadí? :-)“

  Poukazuji na to, že lidé, kteří si založí společnost za účelem vyznávání víry mají mnohá zákonná privilegia vůči těm, kteří takovou víru nemají. A ano, to mi vadí. Dokonce mi ústava dává povinnost se za takovou rovnoprávnost zasazovat.

  „Myslím Slávku že zákon pouze ukazuje, že sbírka v kostele je stejnou soukromou sbírkou jako například sbírka mezi kamarády, či v rodině. Aby právě někoho nenapadlo ji považovat za sbírku veřejnou.“

  Sbírka v kostele není soukromou sbírkou ani podle zákona. Je to nakonec nesmysl. Kostely jsou často veřejně přístupné a hojně navštěvované památky. Sbírka v nich pořádaná je proto stejně veřejná, jako ta sbírka na hradě, v prostorách sdružení nebo během divadelního představení ochotnického divadla.

 12. Slávek Černý Post author

  Co_jste_opomenuli

  „Jestli zákon neplatí, pak nerozumím že je uvedený ve zdroji na který se odkazuje článek. Stránky jsou údajně aktuální k 1.8.2013, poku mezitím proběhla nějaká legislativní úprava, je možné že právní rámec je jiný. Každopádně nějaký bude. “

  Ano, proběhla legislativní úprava – Nový občanský zákoník.

  „Znamená to, že pakliže mají legislativou zakotvena jakákoliv práva či vyjímky důchodci, budete to brát jako diskriminaci všech ostatních? Pořád nerozumím co řešíte… Parkovací místa pouze pro invalidy je taky diskriminace zdravých lidí?“

  Falešná analogie. Staroba a invalidita je jiný druh postižení než víra v Boha. Zatímco důchodcem nebo invalidou se můžete stát bez ohledu na své přesvědčení, tak v případě nevíry v boha jste zákonem znevýhodněn právě a jen na základě svého vnitřního přesvědčení.

  „A co se týká srovnání hrad vs kostel. Kolikrát se neúspěšně pokoušel spolek přátel hradů zažádat o vyjímku?“
  – netuším, proč bychom měli takové lidi žádat o výjimku ze zákona. Nehledě k tomu, že dávat výjimku ze zákona není v tomto případě nikdo zmocněn. Nežijeme v absolutistické monarchii, kde stojí panovník nad zákony pro prostý lid.

  „Kolik členů takový spolek má? Nepřijde autoru přirozené, že zájmy větší skupiny jsou z hlediska legislativního ukotvení lépe ošetřeny? “

  V České republice existuje více jak 90 tis občanských sdružení a spolků. Řekl bych, že to je už slušný počet na to, abz taková skupina nebyla diskriminována vůči svým věřícícm protějškům.

 13. protestant

  Kostel je náš soukromý majetek stejně jako byt je můj soukromý majetek.

 14. Slávek

  Může být, nemusí byt. O soukromem majetku se nikde nehovoří. Otázkou je, jestli jde o prostor přístupný veřejnosti. Soukromym majetkem může být i hrad nebo divadlo.

 15. Co_jste_opomenuli

  Ano, nový občanský zákoník. Takźe až ke konkrétním změnám vyjde metodika, uvidí se jak bude ošetřovat různá občanská sdružení atp.

  Ad Falešná analogie – staroba je postižení ? Víra v Boha je postižení? Nechám bez komentáře… Rozporovat hlouposti je pod mou úroveň, pevně věřím že taky nějakou máte.

  Ad zbytek který označujete za falešné dilema – vnitřní přesvědčení si člověk nevolí. Pokid ano, není to vnitřní přesvědčení, ale póza. No a je vcelku normální, že pro některé skupiny obyvatel potažmo organizace které je zastřešují vznikají spec. Legislativní úpravy. Není to žádné privilegování specificky církve.

  Ještě jednou – je to legislativní úprava pro zákonem definovaný typ organizací. Má neohrabaný obrýlený intelktuál protestovat proti dotacím na sport s tím, že ho jako nemotoru nechtějí vzít do žádného klubu a on s tím nic neudělá? Není diskriminován?

  Ad hrad vs kostel – protože tvorba legislativy je živý proces? Protože z vyjimky zakotvené do leg. Rámce jednou může být úprava zákona? Tvorba zákonů má svá pravidla i v demokracii, netřeba absolutistických panovníkǔ…

  Ať v ČR existuje kolik spolků chce, až se nechají zastupovat jako celek, jistě budou mít při tvorbě legislativy nezanedbatelný hlas.

 16. Sam

  Ty kasičky v kostelech mi ani nevadí. Někdo tam hodí minci a bude mít z toho dobrej pocit. Nu což.

 17. Rudyho bichle

  @Co_jste_opomenuli: „Víra v Boha je postižení? Nechám bez komentáře… Rozporovat hlouposti je pod mou úroveň, pevně věřím že taky nějakou máte…“

  No, myslím, že víra v boha (jaksi nevidím důvod psát ho s velkým počáteční písmenem…) JE svým způsobem postižení. Ono pokud někdo věří v nějakého boha, zoubkovou vílu, nebo třeba Supermana, to samozřejmě postižení není (já koneckonců věřím, že holka, o které se mi v noci zdálo, je skutečná a že se jí to líbilo stejně jako mě…), pokud ale někdo začne o této své vymyšlené skutečnosti přesvědčovat zcela vážně jiné lidi a na základě vymyšleného jednání a skutků této postavy začne požadovat na svém okolí úctu k této smyšlené postavě, začne se vážně zamýšlet „životem a dílem“ této postavy a v extrémním případě pak na její obranu sáhne po zbrani, tak TO už postižením skutečně je. Navíc je toto postižení už stovky let záměrně rozvíjeno na dalších a dalších generacích malých nevinných dětí, které mohli žít svobodné a plnohodnotné životy, nezatížené pověrami a báchorkami. Já bych osobně než výraz postižení v tomto smyslu použil slovo epidemie. Taky teda říkám, že rozporovat hlouposti je pod mou úroveň, pevně však věřím, že kdo zcela vážně považuje víru v boha za něco krásného a úctyhodného, ten asi moc velkou úroveň nemá…“

  Článku jinak tleskám, vůbec nevidím důvod proč by v zákonech moderního státu mělo vůbec být uvedeno a řešeno náboženství. Ať si každý věří čemu chce, ale proč by kvůli tomu měl mít nějaké výhody, které jiným lidem na základě jejich nevíry nepatří?

 18. A.S.Pergill

  @Co_jste_opomenuli: Budiž řečeno na tvrdo, ano, víra v Boha svědčí o určitém mentálním, morálním nebo sociálním defektu postiženého.

  @protestant: Formuloval bych to trochu jinak: Vadí mi, že k dosažení určitých privilegií je třeba předstírat víru v jakousi nadpřirozenou bytost.

 19. protestant

  Pořád ale nikdo neuvedl KTERÝCH privilegií….. 🙂

 20. protestant

  Slávek
  30.09. 2014
  Může být, nemusí byt. O soukromem majetku se nikde nehovoří. Otázkou je, jestli jde o prostor přístupný veřejnosti. Soukromym majetkem může být i hrad nebo divadlo.

  protestant:
  I na veřejně přístupném prostoru mohu dělat soukromou sbírku bez toho abych to někam hlásil – například v restauraci mohu sbírat peníze na útratu od osazenstva celého stolu. A nebude rozdíl, zda u toho stolu sedí věřící či ateisté…. 🙂

 21. Co_jste_opomenuli

  @A.S.Pergil: čím je tento Váš názor odpodstatněn?
  @R.B. Promiňte, ale trpíte klasickým bludem o podstatě víry…
  Hezký den.

 22. Rudyho bichle

  @Co_jste_opomenuli:
  „Promiňte, ale trpíte klasickým bludem o podstatě víry… Hezký den.“

  Použití slova blud v této souvislosti mi přijde hodně úsměvné. Z historie různých církví a sekt spjatých s Biblí víme, že každý z těchto, řekněme myšlenkových směrů, označoval ty další za bludy. Takže je jen příznačné, že i směr, který VŠECHNY náboženské směry označuje za bludy, je sám označen za blud. A tak si na této krásné Zemi naprosto beze stopy jakéhokoli boha žijeme v bludech prakticky všichni… 😉

 23. Ondra Scheinost

  Slávku, klobouk dolů. Ačkoliv je naprosto a od začátku jasné, v čem tkví ta protiústavnost, někteří lidé to vidět nechtějí. Schválně říkám nechtějí, protože říci, že to nějak nevidí (nebo – po klausovsku – „neumí vidět“), museli bychom říct, že jsou méně inteligentní; má devítiletá dcera to chápe. A Tebe obdivuju, jakou máš trpělivost; klobouk dolů. A díky, jsem pyšný (ano, pyšný, tedy další zářez do knihy hříchů :o), že jsem ateista.

 24. Rudyho bichle

  @Ondra Scheinost:

  Opravdu hezky napsáno. Taky jsem patřičně hrdý (ač naši věřící přátelé budou zas brblat, jak si tady hňahňáme v tom patrně největším hříchu, jaký je schopna pojmout jejich mysl), že nejsem součástí stáda oveček, kterému bylo zapovězeno používat mozek (vždyť boha přece nelze poznat rozumem – jak inspirující myšlenka… ) a že jsem nebyl osudem odsouzen vydávat mytologii za skutečnost a účastnit se tak duševního masakru civilizace… 😉

 25. protestant

  ….Za sbírku se nepovažuje

  a) shromažďování finančních prostředků, které konají politické strany
  nebo politická hnutí, spolky, společnosti, svazy, hnutí, jakož i
  odborové organizace, registrované podle zvláštních právních
  předpisů,^1) mezi svými členy za účelem dosažení prostředků k plnění
  svých úkolů,

  b) shromažďování finančních prostředků církvemi a náboženskými
  společnostmi, registrovanými podle zvláštního právního předpisu,^2) k
  církevním a náboženským účelům, pokud se koná v kostelech, modlitebnách
  a jiných místech určených k provádění náboženských úkonů, bohoslužeb a
  obřadů…

  Kde je ta diskriminace????????

 26. Co_jste_opomenuli

  Napíšu už jen tolik, že kdyby kdokoliv ze strany kritizovaných věřících napsal tak nekorektní čĺanek, kde si musí čtenář cele znění paragrafu vyhledat, snesla by se na něj kritika jako hejno špačků na hrozny.

  Co vy svou pokřivenou optikou vidíte jako nespravedlnost a privilegia vidím já jako naprosto přirozené zjednodušení procesů pro ‚ velkého zákazníka‘ žadatele o sbírku. Proces který je naprosto přirozený v jakékoliv sféře.

  Ovšem paranoia – viz nejnovější článek Petra Tomka hned vedle – pokud množina vysvětlení obsahuje prvek s nálepkou ‚ špatné světlo na víru‘ pak to prohlásíme za pravdu.

  Jak … Dětinské….

 27. DarthZira

  Je opravdu neuvěřitelné, že věřící nevidí diskriminaci tam, kde je do očí bijící.

  Je přesně v tom, co tady z příslušného zákona ocitoval protestant, tedy že všechna jiná sdružení (spolky, hnutí, politické strany, odborové organizace atd. atd.) mimo církví sbírku, která není považována za veřejnou sbírku dle zákona (a tedy se na ni nevztahují všechna ta Slávkem výše popsaná dosti přísná pravidla), mohou provozovat pouze mezi svými členy, zatímco církve nikoli.
  Každý, kdo přijde do příslušného kostela, modlitebny, synangogy, mešity či jiného objektu, určeného k provozování náboženských obřadů, může (chce-li) něco přispět do kasičky (je-li v tomto objektu umístěná), aniž by kdokoli zkoumal, zda je či není členem příslušné církve či náboženské společnosti (ono by se to tedy zkoumalo dost špatně, to je fakt).
  Tedy jinými slovy církve na rozdíl od všech ostatních mohou, aniž by to bylo přísně sledovanou veřejnou sbírkou, vybírat peníze nejen od svých jednoznačně prokazatelných členů, ale i od všech svých (asi se to tak dá nazvat) příznivců – kdo nesnáší tu kterou konkrétní církev, asi nejde do jejího kostela, a pokud tam i náhodou z nějakého důvodu (třeba prohlédnout si kulturní památku) jde, tak pokud tuto církev opravdu nemá rád, těžko do té kasičky něco hodí.
  Všichni ostatní pokud chtějí vybírat peníze nejen od členů, ale i od svých příznivců, musejí uspořádat onu veřejnou sbírku svázanou přísnými pravidly – a v tom je právě ta diskriminace.

  Nebo nám snad chcete někdo navykládat, že do kostelů chodí jenom věřící a dokonce jenom příslušníci zrovna té konkrétní církve, které kostel patří? To je přece nesmysl, do kostelů chodí turisté z celého světa, kteří vůbec nemusejí být ani křesťané, ale třeba buddhisté nebo pohané nebo co já vím kdo, a mohou tam něco do té kasičky hodit prostě jenom proto, že se jim ta památka líbí a tak chtějí přispět na její opravdu nebo údržbu (velmi často je už dneska na kasičkách napsáno, že peníze jsou určené na to nebo ono, nejen česky, ale i anglicky, případně v dalších světových jazycích). Stejně tak chodí do kostelů ateisté – já sama jsem s přítelem o poslední Noci kostelů byla v kostele husitském, pravoslavném a ve třech katolických, ve všech kostelech jsme do kasičky něco hodili, protože nám to prostě připadalo jako slušnost a navíc víme, jak málo stát přispívá na opravy kulturních památek, ovšem ani jeden z nás není příslušníkem ani jedné z těch církví, jejíž svatostánky jsme navštívili, resp. ani jeden z nás není členem vůbec žádné církve.

  Já osobně nemám vůbec nic proti tomu, aby církve takto mohly v kostelích vybírat. Tedy jinými slovy opravdu tady neusiluji o to, abychom iniciovali nějakou změnu zákona, která by to církvím zakázala. Jenom bych chtěla, aby za úplně stejných podmínek jako církve mohly podobným způsobem od svých příznivců vybírat peníze i jiné organizace, aniž by kvůli tomu musely pořádat nějakou veřejnou sbírku dle zákona.
  Tedy pokud nějaký spolek historických nadšenců vlastní nebo má pronajatý hrad či tvrz, pokud nějaký spolek divadelních nadšenců vlastní či má pronajaté divadlo, pokud nějaký sportovní klub má ve vlastnictví nebo v pronájmu stadión atd., tak aby i v tomto objektu mohla být někde u vchodu či kdekoli jinde kasička na dobrovolné příspěvky, aniž by to bylo považováno za veřejnou sbírku dle zákona.
  Prostě aby když už zákon tak nějak „automaticky předpokládá“, že do kostela zpravidla chodí a do kasiček přispívají ti, kteří jsou většími či menšími „fanoušky“ té které církve (a proto je podle zákonodárce logické toto nepovažovat za veřejnou sbírku), tak aby úplně stejně předpokládal, že do jiných objektů budou chodit a do kasiček tam dobrovolně přispívat zase větší či menší fanoušci něčeho jiného, tedy např. na hradech fanoušci historie, v divadlech fanoušci divadla, v knihovnách fanoušci literatury, na stadiónech fanoušci sportu (nebo dokonce určitého konkrétního klubu) a na sci-fi a fantasy srazech tím pádem fanoušci sci-fi a fantasy.
  Můžete mi, věřící, laskavě vysvětlit, co je na tomto požadavku nepochopitelného nebo dokonce špatného?

 28. DarthZira

  Co_jste_opomenuli – když už se tu tak chcete šermovat čísly, kdy kde a koho je víc, tak na fotbalové nebo hokejové zápasy přijdou kolikrát tisíce, i desetitisíce lidí, což je počet, kterému mohou konkurovat tak možná všechny kostely dohromady v příslušném městě o Půlnoční.
  Na různá šermířská vystoupení nebo divadelní představení taky chodí stovky lidí, což do málokterého kostela tolik lidí přijde i o velkém svátku. A pokud jde od cony (srazy fanoušků sci-fi, fantasy a žánrů přilehlých, např. komixu nebo japonské mangy a anime), za malý con je považováno, pokud je účast mezi kolem 300 lidí (což je jinak „kostel našlapaný až pod střechu“, do menších kostelů by se takové množství lidí snad ani nevešlo), za středně velký od 500 do 1000 lidí (to bývá tak možná ve Svatém Vítu na Vánoce, ale nejsem si tím úplně jistá) a hodně velké cony už počítají účast na tisíce, např. Festival fantazie každoročně přes 3000 návštěvníků a bratislavské Comics Salón či Anime Show mají zatím rekord kolem deseti tisíc návštěvníků za necelé tři dny. A to nemluvím o některých akcích v zahraničí, kolik lidí mohlo být třeba na Star Wars Celebration v Londýně 2007 jsem se ani nepokoušela odhadovat, bylo by to jako odhadovat počty návštěvníků na Matějské pouti 😉

 29. protestant

  Nejen že k nám nechodí turisté (kostel je otevřen jen v neděli od 10 do 11 hod) ale ani od nich žádné peníze do sbírky nepřijímáme.

 30. DarthZira

  Protestante, opravdu se u vás nikdy, ani během vašich obřadů či před nimi nebo po nich nikdy nevybírají peníze?
  Tak to jste tedy opravdu velká výjimka.
  A pokud aspoň občas nějaké peníze vybíráte, tak jak si můžete být jistí, že přispívají jenom členové vaší církve? To jako ty lidi u vchodu kádrujete? Pokud by k vám přišel na mši (či jak tomu přesně říkáte) někdo cizí – vyhodili byste ho?
  A pokud ne, tak jak si můžete být jistí, že je členem zrovna vaší církve a že tam nepřišel jenom ze zvědavosti? Nebo kvůli tomu, že je kamarád nebo příbuzný nějakého vašeho člena.
  Nebo od takovéhoto „cizího“ člověka byste prostě peněžní příspěvek nevzali ani ho o něj nikdy nežádali?

  Ale to je jedno, příklad vašeho konkrétního kostela není vůbec směrodatný, protože katolíci, pravoslavní i mnohé protestantské církve mají většinu kostelů veřejně přístupných, možná i ve vaší církvi jsou (třeba v jiných městech) kostely, do kterých může chodit veřejnost. Když ty kostely nejsou veřejně přístupné celý den, tak aspoň v určité dny a hodiny, takže do nich chodí či mohou chodit i turisté, přičemž tam mají většinou u vchodu nebo na jiném místě kasičku s nápisy jako „na opravdu kostela“, „příspěvek na údržbu kostela“, „na rekonstrukci varhan“, „na obnovu oltáře“ atd.
  Na čemž imho není vůbec nic špatného.

  Já proti kasičkám v kostelích opravdu vůbec nic nemám.
  Jenom chci, aby stejné kasičky mohly být i na jiných místech – třeba na hradech, v divadlech, knihovnách, muzejích, na stadiónech, na conech… Můžeš mi vysvětlit, co Ti na tomto požadavku vadí?

 31. protestant

  Ale my žádnou kasičku nemáme… 🙂

 32. DarthZira

  Sakra, Protestante, jsi vážně Tatar, který neumí česky, nebo nerozumíš psanému textu?

  Vy kasičku nemáte, dobře. Jste výjimka.
  Ale jiní mají. Katolíci snad ve všech kostelích a pravoslavní či husiti a další protestantské církve nejspíš mají kasičky v kostelích velmi často taky (ty nemám tak dobře zmapované, odhaduji jen z toho, co jsem zatím kde viděla a zažila).

  Takže znovu – můžeš nám zde KONEČNĚ napsat svůj jasný názor na to, zda si myslíš, že se spíš mají všem ostatním taky kasičky v kostelích, coby výjimka z jinak povinného ohlašování a dalších byrokratických cirkusů (viz Slávkův článek) zatrhnout a nebo se mají povolit i jiným než církevním spolkům v jiných než kostelních objektech?

 33. DarthZira

  A vůbec stejně jsi neodpověděl na to, jestli opravdu vůbec, ale vůbec nikdy během bohoslužby (či jak těm vašim náboženským obřadům přesně říkáte) nebo těsně před ní či po ní žádné peníze nevybíráte.

  A jestli pokud občas vybíráte, tak zda nějak kádrujete přispěvatele, zda jsou nebo nejsou členy vaší církve.

 34. protestant

  Samozřejmě že vybíráme. Na provoz. Od členů. Tedy stejně jako v jiných necírkevních organizacích.
  Peníze od nečlenů jsou považovány za dar stejně jako dar jiným organizacím.

 35. protestant

  A ohledně kasiček. Nesouhlasím s takovým řešením ani na hradě, ani v kostele. Pokud chce někdo něco darovat ať to udělá v souladu se zákony o darech. Potom to bude pro obdarovanou organizaci jasný příjem. A vše bude průzračně jasné.

 36. DarthZira

  No skvělé, takže vlastně chceš, aby ta výjimka, kterou zatím v zákoně kasičky v kostelech mají, byla zrušena. Teda doufám, že Tě chápu správně.

  A pokud jde o to druhé, tak si to fakt nějak neumím představit. Možná je to tím, že jsem v životě navštěvovala především katolické mše, byla jsem i na pár pravoslavných, anglikánských a husitských, a většinou to bylo tak, že během mše, těsně před ní nebo po ní někdo obíhal kostel s nějakou nádobou, do které (kdo chtěl) něco hodil. Za těchto okolností je opravdu absolutně vyloučeno zjišťovat, kdo je a kdo není členem církve, která tu mši pořádá či jí ten kostel patří. Proto mě vážně zajímá, jak to máte technicky řešené vy, abyste si byli jistí, že vám náhodou nepřispěje někdo, kdo vaším členem není.

  A hlavně se tu fakt nesnaž tvářit, že nevíš, jak je to třeba u těch katolíků, to snad ví úplně každý 😉 Řekla bych, že ten článek míří hlavně na ně, ale asi nejen.
  A že zrovna Tvoje církev tuto výjimku ze zákona vůbec nevyužívá je sice hezké, ale jde o to, že by mohla, protože jí to zákon umožňuje. V tom je ta diskriminace, že vám to zákon umožňuje jenom proto, že jste církev, zatímco např. Spolku přátel díla J. R. R. Tolkiena ne.

 37. protestant

  Pořád nevidím rozdíl mezi:

  ….Za sbírku se nepovažuje

  a) shromažďování finančních prostředků,……… mezi svými členy za účelem dosažení prostředků k plnění
  svých úkolů,

  b) shromažďování finančních prostředků církvemi a náboženskými
  společnostmi ….. v kostelech, modlitebnách
  a jiných místech určených k provádění náboženských úkonů, bohoslužeb a
  obřadů…

 38. DarthZira

  Protože do míst ad b) mohou přijít i nečlenové církve, pouzí její sympatizanti nebo kolikrát ani to ne, ale pouzí náhodní návštěvníci, turisté, kamarádi nebo příbuzní některého z členů atd.

 39. DarthZira

  Zatímco necírkevní spolky tuto možnost prostě nemají, nemohou na ten hrad či někam jinam umístit kasičku, do které jim může kdokoli, kdo tam přijde, hodit jaký obnos ho zrovna napadne, aniž by to museli předem vyhlašovat jako veřejnou sbírku.

  Je to už, do pr*** jasné???

 40. protestant

  Samozřejmě že mají.

  Nedávno skauti pořádali skautský den i s obědem a vybírali za jeden oběd 50 Kč. Vzali i ode mne, přesto, že nejsem skaut. Oběd jsem měl.

 41. Foxy

  Protestant: „Nedávno skauti pořádali skautský den i s obědem a vybírali za jeden oběd 50 Kč. Vzali i ode mne, přesto, že nejsem skaut. Oběd jsem měl.“
  .
  Tak to je nespravedlnost!
  Tuhle jsem coby neznaboh do kasičky na opravu jedné šumavské kapličky hodil dvoueurovku a žádný oběd jsem nedostal!
  Jsi si fakt jist, že u těch skautů se jednalo o (veřejnou) SBÍRKU?

 42. DarthZira

  A hlavně jde o to, že to, co popisuje Protestant, je typická situace „není žalobce, není soudce“, ale kdyby ty skauty někdo udal, tak by mohli mít problémy, ostatně úplně stejné jako kdyby bez předchozího ohlášení a všech těch dalších Slávkem v článku podrobně popsaných opičáren nějací ochotníci u vchodu do pronajatého sálu umístili kasičku na dobrovolné příspěvky nebo toto učinili pořadatelé nějakého conu. Prostě jo, dokud o tom úřady neví, protože jim to nikdo nepráskl, je to v pohodě, ale kdyby jim to někdo naprášil a na úřadě zrovna seděl meggablb, tak by byl schopný těm skautíkům nebo ochotníkům nebo komukoli jinému napařit pěkně mastnou pokutu.

Komentáře nejsou povoleny.