Privilegia věřících: Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání

Autor | 03.10. 2014

id-adhaPo úvodním dílu, kdy jsme upozornili na zvýhodnění náboženských společností při provozování finančních sbírek, pokračujeme obzvláště smutnou záležitostí. Jatka nemusí při zabíjení zvířat dodržovat zákon proti jejich týrání, pokud se odvolají na náboženské důvody.

§5 odst. 3 říká: Porážení jatečných zvířat vykrvením může být prováděno pouze po jejich omráčení zaručujícím ztrátu citlivosti a vnímání po celou dobu vykrvování. Jatečné zpracování zvířete před jeho vykrvením je zakázáno.

Náboženské společnosti ale mohou požádat Ministerstvo zemědělství o výjimku z tohoto ustanovení.

§5 odst.5 stanovuje výjimku: Výjimky z ustanovení odstavce 3 může povolit Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) pro potřeby církví a náboženských společností, jejichž předpisy stanoví jiný způsob porážky zvířat. Církev nebo náboženská společnost může takovou porážku zvířat provádět jen podle veterinárních podmínek stanovených krajskou veterinární správou pro jednotlivé zařízení. Porážku musí provádět osoba odborně způsobilá, která je povinna dbát o minimální utrpení poráženého zvířete.

V roce 2012 Ministerstvo zemědělství dále zjednodušilo žádost o takovou zákonnou výjimku tím, že vytvořilo jednoduchý formulář, na kterém mohou náboženské společnosti o výjimku požádat. V praxi tak činí jen dvě náboženské obce v České republice. Několik desítek výjimek na halal porážku pro řezníky a jatka má uděleno Ústředí muslimských obcí a v menší míře výjimky dostává na košer porážku i Federace židovských obcí. Připravený formulář ministerstva ani s jinými způsoby porážek zvířat, kdy nejsou dodržována ustanovení o jejich ochraně, ani nepočítá.

Výjimka je udělena na základě žádosti náboženské společnosti. Tím, že o výjimku nežádají jatka nebo řezník, ale přímo náboženská společnost, stává se tak tento zákon dalším ze způsobů, jakým si náboženské společnosti mohou vylepšovat rozpočet. Již tradičně si totiž nechávají za tyto výjimky od zpracovatelů masa platit provizi.

Zákon není v praxi muslimy dodržován

Existují silné indicie, že ani zákon takto necitlivý k utrpení zvířat a tak benevolentní vůči náboženským společnostem není v praxi dodržován. Během muslimských svátků dochází velmi pravděpodobně k nezákonným hromadným porážkám zvířat halal způsobem muslimy, kteří nemají s porážkou zvířat žádné zkušenosti. Utrpení zvířat je tak větší, než se může dle zákona jevit. Například dnes 3.10.2014 slaví muslimové Íd al-Adhá, svátek oběti.

Stránky e-islam.cz v instrukcích k svátku oběti uvádějí:

2.       Na modlitbu ve Svátek oběti by člověk měl odcházet nalačno (u Svátku přerušení půstu je tomu přesně opačně) a to z toho důvodu, aby po návratu domů, až porazí obětinu, z ní sám také pojedl. Burejda رضي الله عنه uvádí: „Posel Boží صلى الله عيله و سلم nikdy v den přerušení půstu (tj. ‚ídu l-fitr) neopustil dům, aniž by něco nesnědl a v den Svátku oběti nejedl, dokud se ze sváteční modlitby nevrátil.“ Ad-Dárimí doplňuje: „A pojedl něco ze své obětiny.

Na stránkách Šaría pro česko je aktuálně umístěn tento inzerát:
oběti

Mezinárodní situace z pohledu náboženského týrání zvířat

Ani mezinárodní situiace není příliš veselá. Většina států, které mají vyspělé zákony proti týrání zvířat, tyto zákonné náboženské výjimky nějakou formou povoluje. Mezi světlé výjimky, kde jsou halal a košer porážky zakázány, patří Holandsko, před dvěma lety se přidalo Polsko a nově jsou zakázány i v Dánsku. Opačnou cestou se vydala Litva, která v reakci na ruské potravinové embargo náboženské výjimky povolilo, jako prostředek, který bz měl pomoci domácímu průmyslu na zpracování masa.

36 thoughts on “Privilegia věřících: Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání

 1. A.S.Pergill

  Pokud někdo považuje nebo dokonce prohlašuje podřezání za plného vědomí za „humánní“, doporučuji necenzurovaná (pro „violence“) videa z podřezávání novinářů a humanitárních pracovníků členy „islámského státu“ a dalšími zločinci islámského typu.

 2. protestant

  To je podobný faul jako odsuzovat Němce podle toho co činili nacisté.

 3. Abdullah

  V článku si pletete jateční porážku a domácí porážku. Je rozdíl mezi jatky a tím, že někdo doma (pro svou osobní potřebu) podřízne slepici, králíka, ovci nebo kozu….

 4. Antitheista

  Jací nacisté zase ?

  Zde se jedná o nerovnoprávnost, proč já jako ateista se nesmim vyřádit na zvířeti a muslim ano? A pokud to není hezké, tak proč to nezakázat oběma skupinám, resp. všem ?

 5. Rudyho bichle

  Aby se zas blbě neozval protestant… 😉
  Tady se řeší brutální zabíjení zvířat na základě nějakého stupidního a nenormálně primitivního náboženského zvyku a on vyrukuje s nacisty. To je fakt k popukání… 😉
  Nicméně není se co divit, jakonáhle začněte věřícímu vysvětlovat, jak je náboženství ve své podstatě hloupé a nic nepřinášející, a navíc kruté, zaručeně vytáhne dvě věci – desatero (to aby poukázal na naprostou mravnost, jaké lze dosáhnout) a pak nacisty, případně i komunisty (to aby poukázal na to, jak všechno dopadne bez víry).
  Takže protestante, teď mluvíme o zvířátkách, které tvoji muslimští bratři zabíjejí mimořádně brutálním způsobem a ještě mají na to výjimku ze zákona.
  Je to správné?

 6. protestant

  Jak článek ukazuje zabíjení se děje v souladu s českým právním řádem a cituji:
  „může být prováděno pouze po jejich omráčení zaručujícím ztrátu citlivosti a vnímání po celou dobu vykrvování“

  Nauč se číst.

 7. Antitheista

  Tak já ti taky dám něco na umrtvení, až tě nechám vykrvácet…

  Žrát se musí, maso je taky zatím ve velké míře nenahraditelné, ale rozhodně se musí zvířata zabít rychle a bezbolestně, neumim si představit super bezbolestný vykrvácení, rozhodně ne bez stresu,…

  Je to zcela zbytečné jen kvůli nějakejm šílencům co věří na pouštní rabíny či nebeské panny. Jinak si můžu zabíjet krávu (předtím jí dám neurol samozřejmě, aby z toho neměla depky) tím, že jí budu přejíždět autem sem a tam dokud nezhebne – protože se mi chce, nebo proto, že mi to nařídilo špagetové monstrum, nebo proto, že je to náboženská tradice mého kanibalského kmene…

  Samozřejmě že bůh o to asi hodně stojí, když sám vytvořil evoluci, kde hlavní je požírat se mezi sebou, že… (jako by nemohl vytvořit lepší cestu k životu a inteligenci, to i ta biblická doslovná je lepší)

  Takže umírněné blázny (umírnění věřící, co neškodí lidským právům a liberální demokracii) jsem ochoten tolerovat (nikoliv tedy mít je rád), budu je sice parodovat, satirovat, ale budu je snášet, ale nebezpečné blázny co porušují lidská práva a zákony liberálního světa (a tam patří též ochrana zvířat a zákaz jejich mučení pro jakékoliv účely vyjma kritických v případě nutného vývoje léku, byť i tam jsou zabity co nejrychleji a jde o racionální metodu vývoje léku, co zachrání miliony životů, nejen o iracionální nesmysl nařízený nějakym pouštnim rabínem či oživlou mumií) – tolerovat nehodlám, protože tolerance a liberální demokracie nemůže tolerovat netoleranci a diktaturu, to by zhynula.

  Samo, že ti co vraždí ženy v islámském státu se tak jen nazývají, on bin Ladin byl ateista. A Kalvín taky, jen se věřícími přeci nazývali, ale co Ježíš? Nebyl také ateista, co se nějak jen nazýval? 🙁 Vždyť výklady Bible a Koránu jsou různé, vždyť stamiliony protestantů jsou možná ateisté co si myslí, že věří, protože pravdu mají ultrakatolíci, nebo naopak? Kdo to rozhodne? Který výklad je lepší? Ultrakatolíka a vraha Pinocheta či náboženského šílence Ladina nebo výklad Matky Terezy? Který výklad a podle jaké metody je lepší? Buk jako habr 🙁 …

  Hezký víkend 😀

 8. Co_jste_opomenuli

  Mohu-li se zapojit… Chápu to dobře, že podmínky halal porážek kontroluje krajská veterinární správa?

  Pokud jsou u nás dvě pracoviště, co tak popsat realitu, jak je to ve skutečnosti, aby se zde nenafukovala virtuální bublina. Co jsem četl, tak dle měření hladiny stresového hormonu je pro zvířata největší utrpení čekání na smrt v uličce na klasických jatkách.

  Proto… Pokud nad vším drží ruku veterinární správa, nemám nejmenších důvodů se domnívat, že realita klasických jatek je příznivější než realita halal jatek…

 9. Co_jste_opomenuli

  Můj omyl, pracovišť je víc. Nic to ale na principu nemění. Aniž by byla realita nastíněna, nafoukne se bublina o trpících zvířatech…

 10. A.S.Pergill

  Obecně k té halal / košer porážce: Pokud zvíře umírá ve stresu a bolestech, tak se vylijí do krve hormony, které způsobí, že je ve svalstvu přeměněna všechna dostupná glukóza nejprve na vodu a oxid uhličitý (přičemž se spotřebuje veškerý kyslík, navázaný např. do myoglobinu) a následně na kyselinu mléčnou (cestou anaerobní glykolýzy, té glukózy je tom za normálních okolností stechiometricky podstatně víc než kyslíku). Tím dojde jednak k anaerobióze svalstva (blokuje se tím činnost většiny bakterií, které se dostanou na maso při nepříliš hygienickém zpracovávání) a okyselení masa, které spolu s mléčnanovým iontem jednak řadu bakterií blokuje, jednak, když už dojde k nějakému průšvihu, tak v mase přerostou s větší pravděpodobností bakterie mléčného kvašení (jsou ve střevě a dostanou se do svalstva krví během agónie zvířete), jejichž produkty nejsou pro člověka vesměs jedovaté (proto můžeme jíst třeba čajovky nebo uherák, což je vlastně zkysané syrové maso).
  Čili mělo to jakési opodstatnění u pouštních primitivů, protože jim to o něco prodloužilo údržnost masa. Dneska, když máme ledničky, je to naprosto zbytečné. Dodržování takové tradice v podstatě jen demonstruje nemožnost věřících korigovat víru rozumem.

 11. Co_jste_opomenuli

  Ano, otázka smysluplnosti dodržování tohoto způsobu porážky je věc k diskuzi. Domnívám se, že důvody halal/košer pominuly. To ovšem není téma tohoto článku – i když autor naprosto nesmyslně sklouznul k řešení otázky jestli je či není dodržováno muslimy dodržování zákona. To pak můžeme sklouznout k tomu, jestli je či není dodržován zákon na vesnických zabíjačkách – ovšem to je jaksi uplně jiná pohádka než rovnost před zákonem….

 12. NEC

  Uvědomte si jednu věc Eid Al-Adhá znamená, že se RITUÁLNĚ budou podřezávat STOVKY milionů zvířat na celém světě a to rozhodně nebudou dělat školení řezníci, bude to týrání zvířat, bude to pomalé, naprosto zbytečné a budou u toho pronášeny modlitby – tak aby dříve nezemřelo ještě před koncem té modlitby…

 13. Co_jste_opomenuli

  Řeší se zde zákony?

 14. Slávek

  Každopádně, vzhledem k tomu, že tu diskuzi zde pořád směřujete k tématu, o kterém článek není, tak se k tomu vyjádřím, ale diskutovat se mi o tom nechce. Objevilo se tu mnoho desinformací, které bych rád uvedl na pravou míru.

  Průmyslový chov zvířat se mi nelíbí, nelíbí se mi že u toho zvířata trpí a nelíbí se mi že je zabíjíme a chováme často za hrozných podmínek. Stejně tak se mi nelíbí jakékoliv jiné trápení zvířat a nelíbí se mi ani porušování zákona. Proto jsem vegetarián.

  Proto se mi ale líbí, že máme něco jako zákon na ochranu zvířat proti týrání, kde jsou ty věci omezeny v rámci nějakých ekonomických možností a reálných názorů většiny lidí. Je to nic moc, mohlo by to být lepší, ale je to alespoň něco. A navíc trend je takový, že to směřuje ke zlepšování podmínek pro ta zvířata.

  A ano, zákony se častěji nebo méně často porušují. Ale dodržování je kontrolováno a porušení, pokud se objeví, je trestáno.

  A proto se mi nelíbí, že se tu šíří něco, co jde proti tomuto zákonu (výjimka), zvyšuje to utrpení zvířat ještě víc a navíc se tak děje z naprosto iracionálních důvodů.

  K faktické straně věci. U halal a košer technicky dojde k tomu, že jsou přeříznuty všechny měkké tkáně až k páteři bez omráčení, za plného vědomí zvířete. Technicky je ten řez nesmyslně hluboký a bolestivý. Dochází k tomu, že zvíře se začne dusit vlastní krví. Zvíře navíc hned neomdlí (to je nakonec i jeden z cílů tohoto druhu porážky), protože proříznuté arterie carotidae se stáhnou a jejich roli přejímá druhý set jdoucí kolem páteře, která jako jediná není poškozena. Tlak krve v mozku tedy tak ochotně neklesá. Čím větší zvíře, tím delší dobu zůstává při vědomí. Kráva (nebo tele, to je zvláště odporné) potom běžně zůstává při vědomí desítky vteřin, někdy až 2 minuty. Každý asi známe videa, kdy zvíře s téměř uřízlou hlavou běhá po halal jatkách.

  Navíc často dochází k tomu, že to zvíře předem sváží nebo za plného vědomí pověsí za nohy nebo ve speciálním boxu otočí o 180 stupňů, aby jej mohli lépe podříznout. To je další stres pro to zvíře a něco, co naše zákony z dobrých důvodů zakazují. Celé mi to tedy přijde mimořádně odporné a k tomu zvířeti maximálně bezohledné.

  K tomu, jak lidé doma zabíjejí zvířata. I při domácí porážce je nutné, aby zvíře bylo nejdříve omráčeno. Teprve potom je možné jej vykrvit. Je pravděpodobné, že se to většinou u malých zvířat moc nedodržuje. Ale i tak je ta tradiční porážka v domácích podmínkách většinou šetrnější než halal. Slepici je hlava useknuta sekerou – okamžitá ztráta vědomí. Králíkovi je sražen vaz úderem ruky. Praseti jsou tradičně propíchnuty kartoidy. Tím se nestáhnou, krev proudí ven a zvíře ztrácí vědomí, aniž by mělo velké bolestivé zranění, aniž by se dusilo nebo mu hlava držela jen na páteři. Nechci to nijak obhajovat, ale halal či košer jsou krutější (srovnej useknutí hlavy slepici vs. přeříznutí měkkých tkání například). Každopádně ti lidé, pokud to dělají tradičním způsobem, porušují zákon. Já o ničem takovém nevím, proto se k tomu ani nemůžu vyjadřovat. Už dlouho jsem u ničeho takového nebyl a nevím, jaké platili zákony před deseti a více lety, kdy jsem u toho byl.

  K legální stránce věci. I u domácích porážek u chovatele je nutné zvíře nejdříve omráčit. To stejné se týká například kaprů na vánoce. Není to asi ideální, ne ve všech případech se to povede, ale zákon to nařizuje, aby zmírnil utrpení těch zvířat. Tento zákon platí pro všechny, jak pro muslimy, tak pro ateisty. Jak pro muslimskou babičku, tak pro českou.

  K halal/košer. Zákon stanovuje výjimku, kdy konkrétní jatka mohou na výjimku udělenou ministerstvem za rok porazit konkrétní množství zvířat halal/košer způsobem. Porážení jakýchkoliv zvířat halal/košer způsobem v domácích podmínkách není možné. Hlavním důvodem je, že halal/košer porážka prostě nesplňuje zákonné normy – zvíře není omráčeno, je vykrvováno za plného vědomí a obzvláště krutým způsobem.

  Pokud tedy někdo veřejně inzeruje jehňátka pro muslimy k domácí porážce halal způsobem, jsou to velmi silné indicie k tomu, že bude porušován zákon.

  No, je to dlouhý, je tam hodně informací, tak doufám že ti lidé, kteří tu mají trochu soucit a srdce, tak ti pochopí. Těm ostatním to asi stejně nevysvětlím.

 15. Co_jste_opomenuli

  Pořád se motá dohromady porušování zákonů a existence zákonů jako takových. Myslím, že autor by si měl vybrat o čem článek je. Jsou to dvě zcela nezávislé diskuze s naprosto odlišným kontextem…

  Praxe, při které se porušuje zákon, je o porušení zákona. V zákoně se píše, že podmínky porážky jsou pod kontrolou veterinární správy. Jak lze řešit podmínky halal/košer porážek z hlediska zákona (ne jeho překročení), pokud zde není jakákoliv zmínka o tom jak vlastní podmínky v praxi veterinární správa upravuje? Jak má vypadat debata o něčem co článek vlastně vůbec nepopisuje? Toť jest situace velmi zmatená. Autor promine.

 16. protestant

  Pořád ale není pravda co tvdí tvůj článek Slávku:
  1. že takové zabíjení zvířat porušuje zákon
  2. .že zvířata trpí

  …Porážení jatečných zvířat vykrvením může být prováděno pouze po jejich omráčení zaručujícím ztrátu citlivosti a vnímání po celou dobu vykrvování. ….

 17. A.S.Pergill

  Vzhledem k rozšíření teaserů a podobných pomůcek se dá očekávat jejich použití i při domácích zabijačkách. Jateční prase prostě neudržíte neomráčené tak, aby se mu dala bezpečně pustit krev.

 18. Antitheista

  Máme zákon o ochraně zvířat, vykrvácení zaživa je mučení…

  Výjimka se dává jen židům a muslimům, zatím.

  Proč to samé nemůže udělat ateista ? 🙁

  Nebo proč to nezakázat všem?

  Řikám protestante, já ti dám taky neurol, až tě podříznu, co ty na to? Uvidíme, jak to bude citlivý – z této absurdní věty poznáš, že je to nesmysl, „citlivé“ vykrvácení zaživa je nesmysl…

 19. Co_jste_opomenuli

  @Aspergill: Už zase rezignace na korektnost? Až relativně donedávna se KAŽDÁ venkovská zabíjačka přesně takto odehrávala. A světe div se, šlo to.

  Nešlo by konečně opustit přání a psát korektně?

 20. Antitheista

  Naštěstí se doba mění k lepšímu, dříve šlo například v pohodě zmlátit svoje dítě jak psa, dneska už moc ne…

 21. Machi

  Protestante v článku je jasná citace, že z náboženských důvodů je možný jiný způsob porážky než
  porážení jatečných zvířat vykrvením může být prováděno pouze po jejich omráčení zaručujícím ztrátu citlivosti a vnímání po celou dobu vykrvování. Jatečné zpracování zvířete před jeho vykrvením je zakázáno.
  Než začneš někoho kritizovat ať si přečte článek, bylo by dobré, aby sis ho raději přečetl sám.

  Pergille, prase se na domácí zabijačce bouchne bouchačkou nebo dříve palicí (to už se snad ale nepoužívá, doufám). Bouchačka pracuje na principu dříku, který praseti (téměř) prorazí lebku v oblasti dutiny lebeční.
  Prase se tak omráčí a potom se teprve odkrvuje. Stále je to ovšem docela nepříjemné, protože prase kope a to tak silně, že si i poláme nohy (pokud kopne do překážky) nebo je poláme někomu kdo se připlete kam nemá. Přesto všechno (bouchačka + proříznutí krční tepny) může velké prase umírat i patnáct minut.
  A to už nemluvím o tom, že někteří řezníci ani neví, kde mají některá zvířata mozek a než se do něj trefí, udělají zvířeti z hlavy pěkný cedník (za plného vědomí zvířete).

 22. protestant

  Já poukazuje na jediné. Tvrzení, že takové zabíjení je protizákonné je lež. Naše zákony na takové zabíjení pamatují.

  „Církev nebo náboženská společnost může takovou porážku zvířat provádět jen podle veterinárních podmínek stanovených krajskou veterinární správou pro jednotlivé zařízení“

  a tyto veterinární podmínky nemohou být v rozporu s

  „Porážení jatečných zvířat vykrvením může být prováděno pouze po jejich omráčení zaručujícím ztrátu citlivosti a vnímání po celou dobu vykrvování. Jatečné zpracování zvířete před jeho vykrvením je zakázáno.“

 23. A.S.Pergill

  @Machi Pokud by nějaký řezník nevěděl, kde má prase mozek, tak by neměl projít přes příslušný učební obor. Navíc hlavu posléze porcuje, z čehož se dozví, kde (ve vztahu k povrchovým strukturám) ten mozek je. Pokud dostane prase ránu do mozkovny, byť i mimo mozek, tak rázová vlna s tím mozkem zacvičí na delší bezvědomí.

  @Co_jste_opomenuli Kdyby tomu tak bylo, tak by Židé mohli jíst maso z každé vesnické zabijačky. A oni i v minulosti jedli maso jen z košer jatek.

  @protestant Faktem je, že košer – halal porážka se děje. Minimálně se vámi citovaný zákon dá zřejmě vyložit tak, že krajské veterinární správy mají možnost připustit vykrvení i bez uvedení do bezvědomí na vybraných jatkách v okruhu své působnsti.

 24. protestant

  @ Pergill

  Podle mne právě takto zákon vyložit nelze.

 25. Machi

  Já poukazuje na jediné. Tvrzení, že takové zabíjení je protizákonné je lež. Naše zákony na takové zabíjení pamatují.

  Gratuluji, právě si vypíchl pointu článku. V zaslepené touze přít se s článkem za každou cenu si mu dal za pravdu! 🙂
  Ano, je to dle zákona, ale jen proto, že církve mají privilegované postavení a mají výjimky.

  a tyto veterinární podmínky nemohou být v rozporu s

  „Porážení jatečných zvířat vykrvením může být prováděno pouze po jejich omráčení zaručujícím ztrátu citlivosti a vnímání po celou dobu vykrvování. Jatečné zpracování zvířete před jeho vykrvením je zakázáno.“

  Ne, právě že z náboženských důvodů mohou být v rozporu, od toho je ta výjimka z odstavce 3. Snad nemusím vysvětlovat co znamená v češtině slovo „výjimka“.

  Pergill:
  Pokud by nějaký řezník nevěděl, kde má prase mozek, tak by neměl projít přes příslušný učební obor.
  Řezník nezabíjí jen prasata. Těch větších zvířat, které se u nás zabíjí sice není mnoho a řezník by měl u každého vědět, kam má mířit, ale praxe je často jiná (bohužel píšu z vlastní zkušenosti).

 26. protestant

  Jenže ten článek měl původní titulek i obsah o nezákonnosti tohoto počínání…. 🙂

 27. A.S.Pergill

  @protestant Jestliže má nějaká skupina výjimku z dodržování obecně platných zákonů, tak skutečně může být vnímána zbytkem společnosti jako „legální zločinci“.

  @Machi To by tedy musel být totální blb, protože těch jatečních zvířat zase tolik nemáme a navíc se ne všechny omračují jateční pistolí. Spíš bych si typoval na „premedikaci“ před úkonem.

 28. TvojOponent

  Takže ak moji ateistickí príbuzní podrežú hus k hodom bez umrtvenia a bez celkovej anestézie, dopúšťajú sa trestného činu? 😉
  Dnes som chytil do mechanického šlopca myš. Precvaklo ju to kdesi pri panve. Ej, ale vyvaľovala tie svoje myšacie očiská…. Bolo tiež protizákonné? 🙂

 29. Co_jste_opomenuli

  Aspergil: to je zase ovšem útok na logiku. A protože narozdíl od někteŕch studentů humanitních oborů nemám důvod se domnívat, že Vy trpíte celkovou neschopností přemýšlet…

  PS: představte si, že vodu ze studánky kousek v lese piju a nikdy jsem z ní neměl průjem. Myslíte si, že když nemá atest od hygieniků, že je možné, že by někdo mohl tu vodu nepít protože jí nedůvěřuje?

 30. Slávek

  Článek mel původní titulek takový jaký je teď. Veterinární správa nemůže sama halal/koser povolit , jatka nebo řezník musí mít ministerskou výjimku o kterou zada náboženská společnost.

  Potom to není protizakonne. Protizakonne to je, když to halali provádějí sami doma, jak naznačuje inzerát uvedený v článku.

 31. A.S.Pergill

  @Co_jste_opomenuli Můžete upřesnit, k čemu konkrétně se vztahuje ten „útok na logiku“?

  Pokud se týká studánky (nebo jiného vodního zdroje): Žádný atest vám stoprocentně nezaručí, že je ta voda právě teď pitná (leda byste ucucával z toho, co zbylo po jejím rozboru). Je jasné, že studánka se znečistí snadněji než voda ve vodovodních trubkách, ale stoprocentně vyloučené není ani to. Takže si dovedu představit, že někdo bude mít nedůvěru i ke studánce, z níž místní běžně pijí, a která je v pravidelných intervalech (většinou to bývá jednou za měsíc) vyšetřována. Zejména, pokud bude mít s podobnými zdroji negativní zkušenosti, nebo bude mít nějaké problémy s imunitou.

 32. Co_jste_opomenuli

  @Slávek:

  I když budou mít jatka vyjímku ministerstva, je v rukou veteriny, jak vymezí podmínky.

  Znovu se tedy ptám – jak znějí podmínky veterinární správy, kterými reguluje realitu halal/košer jatek?

  Máte nějaký příklad?

  Protože pokud ne, o čem chcete debatovat. O tom, že lidé překračují zákon? To ale není vina zákona… A dozor veteriny je součástí toho zákona.

  Pořád to na mě působí jako – dělejme že se bavíme o zákonu, a nakydejme u toho hnůj, v tomto případě, na židy/muslimy.

 33. Co_jste_opomenuli

  @ASpergill:

  To opravdu musím vysvětlovat?

  Dobře…

  Asp: ‚ Jateční prase prostě neudržíme tak, aby se mu dala bezpečně pustit krev‘

  Já: ‚ relativně donedávna to byla realita na venkovských zabíjačkách‘

  Asp:‘ to by židi…‘

  To je naprosto falešná implikace, neboli útok na logiku.

  Že ze studánky nechci pít neznamená že voda v ní není pitná. Stejně jako to, že Židé berou maso z košer cert. Jatek nic nevypovídá o tom jak se zabíjelo běžně na vesnici…

  Shodneme se na tom?

 34. A.S.Pergill

  @Co_jste_opomenuli Omráčení prasete (nebo jiného většího savce) před samotným zapíchnutím se dělo odedávna. Už proto, že se s takovým zvířetem lépe manipulovalo.

 35. Co_jste_opomenuli

  Aspergil:

  Ano, jistě se o to řezníci často pokoušeli. Někteří. Já na ty zabijačky chodil a proto si dovoluji tvrdit že tvrzení o tom, že jateční prase neudržíme je omyl. Dělalo se to tak běžně a to i bez rány pantokem mezi oči. Co řezník to metoda. Na vesnici odkud pocházím až do té doby než přišel řezník se ‚ střílkou‘ zcela běžně bez omráčení.

 36. Pingback: Přijímejme rodiny s dětmi z blízkých kultur | BezPolitickeKorektnosti.cz

Komentáře nejsou povoleny.