Paralelní realita v Poslanecké sněmovně České republiky

Autor | 10.10. 2014

Na počátku října, tedy přesněji 2. 10. letošního roku (2014) se na půdě Poslanecké sněmovny České republiky konala konference EU a křesťanské hodnoty: Je sekularizace hrozbou?, kterou pořádala Evropská akademie pro demokracii ve spolupráci s Wilfried Martens Centre for European Studies pod záštitou místopředsedy PS Jana Bartoška.

Vzhledem k tomu, že o sekularismu měli podle programu řečnit  Tomáš Zdechovský, europoslanec (KDU-ČSL), P. Marek O. Vácha, biolog, etik, katolický kněz (LF UK Praha), Ondřej Benešík, předs. Výboru pro evr. záležitosti PS PČR (KDU-ČSL) Marek Benda, poslanec PS PČR (ODS), Vít Novotný, analytik WMCES, tedy  výhradně katolíci, neuniklo to pozornosti ani několika členů Ateistů ČR – Míry Tichého, Tomáše Hříbka a mě. Toto tedy bude shrnutí mých poznámek a dojmů.

Tříčlenná delegace ateistů ve sněmovně

Naše tříčlenná delegace ateistů ve sněmovně

Přiznávám, že já sám měl s výpravou „na území nepřítele“ trochu problém. V duchu jsem se cvičil v tom, jak bych měl reagovat na některá nesmyslná tvrzení zažitá v důsledku mnohaleté katolické propagandy a při tom zůstat klidný. Všechno bylo ale nakonec úplně jinak.

Hned první příspěvek začal pro mě překvapivě:

Jiří Mihola: Dámy a pánové já jsem tedy dostal tu čest tedy zahájit tady toto setkání, tento seminář nebo konferenci úvodním slovem, tak opravdu jenom krátce bych shrnul pár skutečností na zahájenou a pak …(nesrozumitelné)
Já hned na tu řečnickou otázku, která je v názvu konference položena – Je sekularizace hrozbou? – odpovídám ano, myslím si že je hrozbou a připojuji se také k tomu, co zde zaznělo na úvod, že je také výzvou..

Vyslechli jsme si hodně neuvěřitelných intelektuálních „perel“ jako třeba tvrzení že sekularismus vedl k nacismu, že je potřeba nastolit „přirozený právní řád“ a nakonec vzpomněl Jiří Mihola i varování Jana Pavla II. před ateismem.

Marek Orko Vácha měl projev nabitý jmény a událostmi, jen to všechno vyznívalo dohromady jaksi divně. Svůj projev začal slovy „Pokud mi nebesa dopřejí“ a následně se pokusil na základě záměny reality a mýtu postavit proti sobě Oidipa a Hamleta v domnělém sporu osudovosti a svobodné vůle. Vzápětí přešel k dalšímu iluzornímu sporu podle kterého je křesťanství v opozici proti pověrám a především věštcům. Opět utvrdil přítomné v tom, že katolicismus neměl s nacismem nic společného a zdůraznil, že ateismus je důsledkem lidské pýchy.

Na konci vyprávěl jakousi historku či snad anekdotu o vyvolávání krále démonů, která si mohla být vtipná někdy kolem roku nula a možná měla pro tehdejší lidi pointu. S Váchovým oduševnělým projevem se ale zdálo, že se v ní skrývá jakési hluboké moudro, jež v ní však nebylo.

V projevu Tomáše Zdechovského mě zaujal svou představou toho, že bychom měli islámským zemím konkurovat populační explozí, ale na druhou stranu vnesl na konferenci téma islámu v Evropě. Nicméně jeho představa Evropy je jednoznačně křesťanská včetně toho že Evropské hodnoty považuje za křesťanské, jen se to nesmí říkat, protože křesťané jsou v nemilosti.

Jedno z naprosto základních nepochopení projevil v tom, když vyprávěl , o křivdě způsobené tím, že Sacharovova cena nabyla udělena křesťanům v Iráku. Jistě křesťané v Iráku jsou vražděni a žijí pod neustálým tlakem, ale  Evropská unie přece neuděluje ceny za to, že někdo „vytrval ve víře“!

Mé počáteční rozčilení postupně vystřídal údiv. Mnohé „argumenty“ které zde zaznívaly mi byly nesmírně povědomé, protože jsem je znal od křesťanských internetových trollů. (Například představa, že euthanasie je odstřel nedostatečně ekonomicky výkonných jedinců.)  Dříve jsem je však považoval za něco extrémního a okrajového.

Zdálo se že vůbec nikdo z řečníků vůbec nechápe co je to vlastně sekularismus. Pokud jsem dobře pochopil, většina a možná všichni přítomní kromě naší tříčlenné delegace měla za to, že sekularismus je prostě to, co je bez Boha. Protože je pro ně Bůh dobro, automaticky z toho vyplývá, že sekularizace je zlo. Proto též považují za samozřejmé, že je třeba bojovat proti konceptu lidských práv a celému neblahému dědictví Francouzské revoluce které vedlo ke komunismu.

V tu chvíli už mi docházelo, že je v podstatě zbytečné bojovat proti jednotlivým nesmyslným tezím třeba poukazováním  na to, že se Hitler opíral o naprosto křesťanské Německo a jediný „světonázor“, který se mu tam podařilo důsledně vyhladit byl ateismus, nebo tím, že se nacházíme na půdě poslanecké sněmovny, která je ze zákona sekulární státní institucí a všichni volení politici jsou sekulárními, nikoli náboženskými zástupci svých voličů.

Ta hromada stereotypů a pověr vytvářela kompaktní a v podstatě neprůstřelnou konspirační teorii, před kterou ustupovala historie i výsledky demografických výzkumů a ekonomické zákonitosti.Už mě nepřekvapovala ani obecně sdílená představa, že všichni důchodci zbohatnou, pokud budou mít hodně dětí, což je v přímém rozporu se skutečností, že v oblastech s největší porodností na ženu je nejnižší životní úroveň. Produktivita práce totiž už dávno nezávisí na počtu lidí (protože už děti nezapřaháme do pluhů), ale spotřeba stále ano a kapacita prostředí není nafukovací.

Přesto mě v jednu chvíli opravdu zamrazilo a to když promluvil Marek Benda falešný Judr, otec náhubkového zákona a člen  Ústavněprávního výboru PS. Jeho projev kombinoval prvky fašismu s katolickým extremismem a v podstatě prohlásil, že bude lepší, když ČR ovládne islám, než „pýcha lidského ducha“. V té chvíli jsem se opravdu neudržel a plácl se dlaní do čela (seděli jsme hodně blízko). Byl to asi můj nejvýraznější projev nesouhlasu s řečníky.

Vyjádřil sympatie krajně pravicovým křesťanským konzervativcům, pronesl pár plamenných vět o vraždění nenarozených dětí, které povede k bídě důchodců, trochu mě vyděsil tvrzením, že je špatné dávat starým lidem důchody, protože pak nejsou potřební a nemají důvod zakládat v mládí rodiny, ale asi nejpravdivějším a zároveň nejděsivějším tvrzením, kterému ostatní řečnici mlčky i hlasitěji přikyvovali bylo Bendovo připomenutí toho že se za věc křesťanů (myšleny církevní defraudace) premiér Petr Nečas obětoval. Docházelo mi totiž, že je to pravda. Petr Nečas opravdu obětoval svou politickou funkci, svou politickou stranu a nemalý kus republiky své víře.

Možná vám to bude připadat absurdní, ale vlastně mi teprve v Poslanecké sněmovně České republiky došlo, že už nikdy nemohu vědomě volit poslance- katolíka.  Teprve tady jsem opravdu pochopil, že ony blouznivé výkřiky v internetových diskusích nepocházejí z chorých mozků, ale ze skupinové hlouposti (groupthink) která se usídlila ve středu katolické společnosti. Exoty v této církvi jsou naopak oni normální katolíci, s nimiž si mohu běžně povídat, ale ti nikdy nebudou nominování na poslaneckou funkci.

Konference měla zajímavou dohru v podobě diskuse, kde vystoupila paní, jež prý kudy chodí tudy evangelizuje a evangelizuje i ve vlaku. Napadlo mě, jestli za něco takového nemohou průvodčí onu paní vysadit. Byla poměrně stará a měla by asi problémy s tím zůstat sama na opuštěném nádraží, nicméně nepochybuji, že by to brala jako protivenství, které jí pomůže víra překonat.

Jedním z dalších diskutujících byl pán navrhující dotazníky po vzoru Arabských Emirátů, které nepustí do země člověka, jenž nevyplní kolonku náboženství, nebo do ní napíše „atheism“. Byl by to prý recept, i pro nás, jak udržet doma pořádek.

Na závěr jsme byli pozváni na sklenku vína, jež jsme neodmítli a promluvili si s dvěma věřícími, aniž bychom v nejmenším změnili jejich pohled na svět.

261 thoughts on “Paralelní realita v Poslanecké sněmovně České republiky

 1. Sam

  Ano, sekularizace je hrozbou, ale pro koho? No pro římskokatolickou církev. Kritický úbytek stoupenců v Evropě a zvláště v ČR zažívají katolíci už tak 100 let. http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev_v_Evrop%C4%9B
  Netřeba nazývat ŘKC nějak hanlivě, ale pro mě je to především stát Vatikán s rozsáhlým byrokratickým aparátem. A tenhleten stát má nějaké zájmy. Především chce exportovat svoje zboží, no ne?

 2. Sam

  ——————-Marek Orko Vácha měl projev nabitý jmény a událostmi, jen to všechno vyznívalo dohromady jaksi divně. (…) S Váchovým oduševnělým projevem se ale zdálo, že se v ní skrývá jakési hluboké moudro, jež v ní však nebylo.——————————–
  On už je takovej. Má tento styl projevu. Ale nějak mi to nevadí, furt je to lepší, než nějaké přednášky Vojtěcha Kodeta a Pavla Havláta.
  Mám pro Váchu pochopení. Je to chlapák, který by si chtěl vrznout, ale oficiálně nesmí.
  Tohle už znáte. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Katolicky-knez-biolog-pedagog-a-spisovatel-Zrusme-povinny-celibat-Jsem-jako-mimozemstan-ktery-si-zaplatil-dovolenou-na-Zemi-332146

 3. Viktor

  Založení Ateistické strany a vyhrání voleb je nutnost – jinak nás časem zlikvidujou, jako to dělali již mnohokrát 🙁

 4. Sam

  Eh, to nebude nutné. V ČR si KDU-ČSL nevede nijak dobře. S odřenýma ušima se dostali do poslanecké sněmovny. V ČR je malý počet organizovaných věřících a jejich počet klesá. Hlavně u katolíků.

 5. Rudyho bichle

  Myslím, že to musel pro vás být opravdu „přínosný den“. Dozvěděli jste se přece spoustu poutavých informací o tom, kterým směrem by se rádi vydali následovníci pologramotních pastevců z přelomu letopočtu, pokud jim to nebesa ovšem dovolí… 😉
  Jsem rád, že jste to ve zdraví přestáli a teď, povzneseni na duchu, ukažte směr jak dál – utlučeme je biblemi, nebo je necháme umřít blbé?

  Poznámka pro věřící čtenáře: To poslední byl jen vtip, ne návod na genocidu. Té je plná bible… 😉

 6. Co_jste_opomenuli

  Hm, ač mladého Bendu považuji za blba, z článku jsme se, velmi nepřekvapivě, dozvěděli víc o Petru Tomkovi než o konferenci…

 7. dogbert

  Podobné pocity jako PT mívám já při čtení jeho i Bendových článků 😀

 8. protestant

  Všichni máme za tu, že vidíme věci takové, jaké jsou. že jsme objektivní. Ale
  tak tomu není. Nevidíme svět takový, jaký je ale takový, jaký je podle nás – tako-­
  vý, za jaký ho diky podmíněnosti prostředím považujeme. Když popisujeme, co
  vidíme, ve skutečnosti vykreslujeme sami sebe. charakterizujeme své vnímání,
  svá paradigmata.

  S.Covey – 7 návyků…..

 9. Čestmír Berka, skeptik a materialista

  A jaké plány mají dotyční s buddhisty, adventisty, Svědky Jehovovými, mormony, baptisty, pastafariány…?
  Nějaký seznam povolených vyznání?

 10. Antitheista

  Moje paradigma je, že když si stoupnu před kamion tak mě Ježíš zachrání…

  Mýlíš se, paradigma nezmění ani gravitační zákon, ani zákon o sporu a jiné logické zákony. Pokud bych na tvou „postmodernu“ přistoupil, pak pravdu má ateista i muslim i křesťan dohromady, ale jejich názory jsou často neslučitelné… takže je někde chyba

  Jsou názory více podložené exaktně a logicky a méně, a náboženská víra je pouhá spekulace, víra v kulatou zemi je podložena až téměř k „jistotě“, na 99,9999… % řekněme

  Není víra jako víra 🙂

  A tim pádem má ateismus zatím lepší odůvodnění než všechna náboženství a Marek Benda a jiní jsou fanatici, jeho otec podal ruku vrahovi a klerofašistovi Pinochetovi a ostatní jsou také divní, když si, na rozdíl od ateistů či dokonce i liberálních či liberálnějších křesťanů neuvědomují výdobytek sekulární kultury a státu…

 11. Antitheista

  Je moc krásné, když zatlačíte věřícího do kouta, že se začne chytat postmoderny a jejích „pravd“ o subjektivitě všeho, aby se dotyčný fanatik zbavil vědy a objektivity, ale pak se zase ten samý pánbíčkář, když dojde na Bibli a „pravé“ hodnoty, vrátí k objektivitě a prosazuje svou víru jako „nejpravdivější“ pravdu 🙂 – inu, pro někoho je poznání: „Buk jako habr“ a „páté přes deváté“, ale na ježíška mi nešahejte 🙂

  Přeji krásný zbytek dne

 12. Jaroslav Štejfa

  U tohoto příspěvku není nutné se nějak pozastavovat nad tím, že křesťanští demokraté pořádají podobná setkání a v jakém duchu se nesou. Doporučil bych však upřít pozornost k tomu, že se zmíněné setkání konalo na půdě Poslanecké sněmovny České republiky a pod záštitou místopředsedy PS Jana Bartoška. Protože není snadné si opatřit informace z jakých peněz se takový podnik hradí, nabývám vtíravý pocit, že jako ateista, potažmo sekulární občan se možná podílím na financování i já prostřednictvím státního rozpočtu. To by se mi nelíbilo z mnoha důvodů vůbec. Prosím proto zdejší forum, zda je možno tuto otázku nějak objasnit. Nedá se vyloučit, že moje černé myšlenky jsou neoprávněné, rád bych se orientoval, protože existuje určitě příslušná evidence.
  Jaroslav Štejfa

 13. dogbert

  ad ekumenismus
  Někteří katoličtí konzervativci to mají jednoduše promyšlené. Vše záleží na tradici.

  Takže protestanti jsou OK, pravoslavní a židé taky (židé si ale nesmí moc vyskakovat). Buddhisté a musláči ne, ty v Evropě nejsou doma. Ásatrů ano, ale wiccani ne, protože jim zavání teplouštvím. Ateisti ne, to je revoluční výmysl. A agnosticismus je na ně moc složitý 😀

 14. Jaroslav Štejfa

  Ještě jednou vstoupím do diskuse:
  1) Považuji trochu za nešťastné, že autor článku nenaznačil k čemu ona konference dospěla (nebo zda vydala nějaký výsledek třeba v písemné formě; není to výtka, nebylo to třeba možné)
  2) Zajímavé by bylo: – jestliže dospěla k přesvědčení, že sekularismus je pro náš stát hrozbou, nutně jsou zúčastnění ústavní činitelé v prekérní situaci – nedopouštějí se rozvracení státu(?) – a dále projevují účastníci vůbec určitou ztrátu zdravého rozumu, protože si nejsou vědomi prostého faktu – právě sekularisace jim umožňuje onen ekumenismus a ono „sepětí víry a vědy“ podle M. O. Váchy – v opačném případě by se Evropa nacházela asi v totálním krvavém křížovém tažení proti islámu a křesťanští vědci evolucionisté by neexistovali.
  – jestliže dospěla k přesvědčení, že sekularismus není hrozbou, ale je potřebný, pak projevila zmíněný zdravý rozum, budiž jim za to boží chvála a s konsekvencemi tohoto přesvědčení v jejich víře bych doporučoval jim pomoci.
  – jestliže nedospěla konference k žádnému z výše uvedených závěrů, vzniká otázka v plné síle – kdo to financoval. Jestliže se alespoň trochu podílel stát – považuji to za nezodpovědné nakládání ústavních činitelů se svěřenými prostředky

  Jak se dozvíme jak to bylo?

  Jaroslav Štejfa

 15. Petr Tomek Post author

  Ad Jaroslav Šlejfa: Černé myšlenky jsou oprávněné, hradí se to ze státního.
  Nenašel jsem zatím žádný oficiální výstup, pokud se objeví, doplním. Nicméně podle mě konference ani k ničemu dospět nemohla. Názor že sekularizace je hrozbou byl naprosto dominující. Zdravý rozum se neprojevoval.

 16. Jaroslav Štejfa

  Jen tak ze sportu jsem se Poslanecké sněmovny dotázal na financování této akce. Pokud nějakou odpověď obdržím, vlepím ji sem též.
  Jaroslav Štejfa

 17. petr

  Pokud by se pane Tomku někde v nějaké diskusi začal projevovat zdravý rozum, domnívám se, že Vy jste ten poslední, který by do takové diskuse měl čím přispět.

 18. petr

  Nemyslím pane Štejfa, že je důvod k hysterii. Já například ze svých nemalých daní, které odvádím tomuto státu též nedobrovolně financuji např. různé gender studie, konference a semináře, kde se rozebírají bludy, které se mi též ani trochu nelíbí (to byste se divil, kolik jich je na veřejné rozpočty napojených) a taky nebrečím. Možná na rozdíl od Vás vím, co je to tolerance a jak je potřebná abychom se vzájemně nepovraždili 😉

 19. Petr Tomek Post author

  @petr: Děkuji za váš YntElYgentni názor. Nevím, jestli vám dochází, že ti lidé přijímají zákony. Z jejich hlouposti tedy budete bit stejně jako kdokoli jiný.

 20. kuba

  Pane Tomku já jsem vděčný, že zákony nevydávají lidé jako vy.

 21. Antitheista

  A já jsem zase smutný, že pan Tomek nesedí v parlamentu, chce to tvrdě-sekulární stranu v poslanecké sněmovně, samozřejmě to nemůže být jediný programový bod, ale ten hodně důležitý ano

 22. Jaroslav Štejfa

  K „petrovi“ :
  Pokusím se to upřesnit: Znova říkám, pokud by ona konference skončila nějakým závěrem, můj postoj k ní by se třeba změnil z vyčkávavého a opatrného agnosticismu na rozhodné odsouzení nebo podporu. Kdy by se tak stalo vyplývá dostatečně z mého textu. Jakékoliv jednání o kulturně vytvořených rozdílech mezi muži a ženami (gender studies) by se u mě dočkalo stejného postoje. Pokud by výsledkem bylo zachování postavení ženy v biblickém rozměru (tedy někde na úrovni něco mezi dobytkem a souložnicí), ptal bych se též kdo to platí a je-li to v souladu se zákony této republiky. Pokud by výsledkem bylo něco na téma posílení rovnoprávnosti žen a mužů, tak bych to vítal; atd. Váhám, zda u vás nepociťuji určitou prostoduchou militantnost, možná je to pouze hysterie u mě. Pámbů suď. Jsem rád, že nepláčete.
  Jaroslav Štejfa

 23. DarthZira

  No, Marek Benda a spol. moc dobře věděli, proč podobnou šílenost pořádali na půdě PS, tam jsou jejich zcela zcestné a zrůdné názory trestně nepostižitelné.
  Ovšem je poněkud znepokojující, pokud se mezi našimi zákonodárci nacházejí lidé, pro které je zjevně Listina základních práv a svobod cárem papíru, kterým jsou ochotni si tak leda vytřít zadek 🙁
  A tím pánem s těmi dotazníky, není-li to poslanec, by se už měla zabývat policie ČR.
  Víc k tomu nemám co dodat.

 24. petr

  Petr Tomek:

  1) výborně – něco co se dá při laskavé a vstřícně interpretaci považovat za zárodek humoru, by Vám mohlo (budete-li to hýčkat a pěstovat) odpomoci od toho protivného fundamentalistického fanatismu, který je pro Vás v písemném projevu charakteristický,

  2) pokud na tom chcete krůček po krůčku pracovat, bylo by dobré se podívat na základy tolerance. Tolerance se mj. vyznačuje tím, že lidi, kteří z nějakých důvodů dospějí k závěrům, se kterými se neztotožňujeme a které považujeme za bludné a nepravdivé, neoznačujeme za hlupáky, ani je jako jistá ministerská úřednice s široce rozvětveným názorem na cokoliv nečastujeme v návalu nezvládnutých emocí vulgarismy a neoznačujeme je názvy domácích zvířat. Respektujeme se. Vzájemně se snažíme, moc se nezraňovat. Hlupáky se lidé mohou stát až v okamžiku, kdy začnou své názory např. o ateismu šířit fundamentalistickým a nesnášenlivým způsobem (že třeba i jiní ateisté, kteří si takové stránky přečtou, o nich prohlásí, že je to „elektronický Wolkischer Beobachter“.)

 25. petr

  J. Štejfa: Pokud se Jaroslave shodneme, že fakt, že někdo uspořádá konferenci, jejíž téma se mi nelíbí a dospěje k závěru, který se mi nelíbí tuplem, nemusí znamenat, že dotyčný zneužil veřejné prostředky a svým závěrem se dopustil rozvracení státu (byť si Vy můžete myslet, že závěr o tom, že sekularizace rozbíjí společnost je škodlivý a nepravdivý a já si mohu myslet, že to co hlásají feministky je škodlivé a nepravdivé), mohl by to být základ báječného soužití a korektních sousedských vztahů.

  Nevím co máte na mysli biblickým pojetím vztahu muže a ženy, evidentně ne to, jak tento vztah pojímá křesťanství, neřku-li katolická církev. Ironií, s níž byste se musel totiž vypořádat je fakt, že ten, kdo to z lidí dotáhl podle katolické nauky úplně nejdál byla jistá židovská žena z prostého lidu 🙂

 26. DarthZira

  petře, pokud by někdo v Poslanecké sněmovně uspořádal konferenci na téma, kterak je židovství nebezpečím pro tuto společnost a na této konferenci by padl i názor, že všichni židé (nebo Židé, případně jak židé tak i Židé) by měli být zbaveni občanských práv, byl byste taky tak tolerantní?

 27. A.S.Pergill

  @DarthZira Katolická církev to hlásala prakticky od svých počátků. Faktem ovšem je, že pokud se dal Žid pokřtít, tak bylo vše odpuštěno a splynul s křesťanskou společností, což je třeba dost podstatný rozdíl v porovnání s nacismem. Když jsem se v Týnském chrámu ptal na hrob Šimona Abelese, tak mi bylo místním kustodem (zjevně křesťanem) řečeno: „Zde není pochován žádný Žid. Tím, že se dal pokřtít, se stal zcela normálním křesťanem a je zde pochován jako křesťan.“ (nebo tak nějak podobně; přesně slovo od slova si to nepamatuji, ale tento smysl to mělo).

 28. A.S.Pergill

  @Sam TOPka je b-tým klerikálů (respektive se současnými preferencemi spíš a-tým). Další klerikálové jsou rozlezlí i po dalších stranách, byť je to třeba i v rozporu s jejich oficiálním programem.

 29. A.S.Pergill

  @Antitheista Kdybychom měli v armádě v roce 1948 nějakého Pinocheta, tak jsme nyní žili v jakémsi pokračování První republiky.

 30. Jaroslav Štejfa

  K „petrovi“:
  No obecně máte pravdu. Ovšem speciálně, pokud se jedná o sekulární stát z principu a ústavy, pak je zcela oprávněné, že když tyto nebo jakékoliv jiné principy zmíněného státu porušuje ústavní činitel za právě státní peníze a to na půdě parlamentu, je zcela oprávněné mít podezření z porušení zákona. Abychom si rozuměli: v celém diskursu hledám důkazy pro to, kam se mám přiklonit; potřeboval bych vědět, co tvrdím od začátku – k jakému závěru konference došla a kdo to financoval. Už to říkám potřetí a divím se, že vás to vůbec nezajímá. To je možná důvod proč se neshodneme.
  K biblickému vztahu muže a ženy: tím mám na mysli třeba zacházení s ženami v mnoha biblických příbězích – například ten o Lotovi, když přišli jeho sousedé lynčovat dva anděly a on jim nabídl svou dceru a ženu místo nich (a to byl jediný spravedlivý) – nebo mnoho dalších. Ani slovo jsem neřekl o současném oficiálním postoji katolické církve k ženám. Ale teď to tedy učiním. Pokud katolická církev nevytrhne a nezahodí každý list bible, který je v rozporu s jejím nynějším postojem k ženám, je onen postoj vrchol pokrytectví.
  To asi tak ve zkratce.
  Jaroslav Štejfa

 31. Sam

  Víte co, vy ateisti nevzdělaní? 🙂 Vůbec jste to nepochopili. 🙂 A máte to!!

 32. slovak

  Očakával som info, aké bolo diskusné vystúpenie uvedených troch ateistov. To ste sa nezmohli na žiadnu reakciu? Kto mlčí, ten svedčí.

 33. Sam

  Ve článku bylo: —————-Na závěr jsme byli pozváni na sklenku vína, jež jsme neodmítli a promluvili si s dvěma věřícími, aniž bychom v nejmenším změnili jejich pohled na svět.———–
  Jo, na to bych byl zvědavý.

 34. Antitheista

  Hele, jen proto, že byl Stalin hajzl ještě nebudu volit Hitlera, jen proto, že Husák byl debil, nebudu volit vraha Pinocheta…

  S tou tolerancí je to tak, že mohu být tolerantní jen k tolerantním, jak píše Popper, ale nikoli být tolerantní k netoleranci – k apriorní netoleranci. A zničení sekulárního státu = náboženský stát, náboženské války a sváry = apriorní netolerance. A to já nechci. Chci liberální demokracii a ta předpokládá též sekulární stát, vše v rámci něho ano, vše proti němu NE…

 35. protestant

  Jaroslav Štejfa
  …….K biblickému vztahu muže a ženy: tím mám na mysli třeba zacházení s ženami v mnoha biblických příbězích..

  protestant:
  Máte nějaký důkaz, že se tehdy ateisté chovali k ženám jinak?

 36. Petr Tomek Post author

  Jeden z nich mi například řekl že vidí poprvé v životě živýho ateistu. Já jim nemám za zlý to co jsou (oni mě často ano), ale právě to že opravdu žijí v konspirační teorii a s nejlepšími úmysly při tom přijímají rozhodnutí v téhle realitě.

 37. Foxy

  K biblickému vztahu muže a ženy:
  protestant:
  „Máte nějaký důkaz, že se tehdy ateisté chovali k ženám jinak?“
  Máš, protestante, nějaký důkaz, či aspoň indicii, že tenkrát žil nějaký atheista?

 38. Sam

  ——————Petr Tomek Post author12.10. 2014
  Jeden z nich mi například řekl že vidí poprvé v životě živýho ateistu. ——————–
  A s kým se jako do té doby vídal?? Asi s lidma, kteří se náboženstvím nezabývají vůbec, je jim totálně ukradené a nic moc o něm nevědí… ale štvou je církevní restituce.

 39. Co_jste_opomenuli

  Snaha uplést z hovna ( chtějí zpochybnit sekularizaci, skandál!) bič, jako v případě tohoto článku, je vypovídající…

  Mám pomalu pocit, že zde brzy budou články a stejně tak příspěvky na úrovni mapovańní chemitrails.

  Navrhuji ustanoviti výbor pro přerozdělování státem placených peněz politickým stranám tak, aby z daní pana Tomka a spol nešla ani koruna lidovcům a i tak se strany zavázaly, že peníze z daní členů ateistického spolku nebyly využity na cokoliv kde Bůh hraje jakoukoliv roli. ( opak je totiž velmi znepokojující, koukám)

  V rakousku se kdysi prodávaly adaptery do zásuvek, které údajně uměly odfiltrovat a nepustit do přístrojů energii z Temelína….

  Stejně tak výstup – výstup a akční kroky bývají závěrem jednání poněkud jiného než diskuzního charakteru.

  (Pro příznivce chemitrails, já kecám, výstup to má a je tajný. A akční kroky – no proslýchá se, že do chemitrails se bude přidávat o něco větší podíl svécené vody)

  PS:

  ‚Na konci vyprávěl jakousi historku či snad anekdotu o vyvolávání krále démonů, která si mohla být vtipná někdy kolem roku nula a možná měla pro tehdejší lidi pointu. S Váchovým oduševnělým projevem se ale zdálo, že se v ní skrývá jakési hluboké moudro, jež v ní však nebylo‘

  Mě se líbí ta pokora před vlastní omezeností, která zde z pana Tomka, jako vždy přímo stříká…

 40. hadejkdo

  Pan Tomek je expert na psaní článků. Zvlášť ta jeho snaha ohledně p. Františka byla pozoruhodná a obohacující. Zdejším lidem, kteří tolik dbají na věrohodnost faktů nepřišlo ani trochu divné, že bylo v tom článku mnoho nesrovnalostí a polopravd. Na některé jsem se i zeptal. Bylo odpovězeno… Bohužel jen na to, na co jsem se vůbec neptal..nebo spíš Bohudík..
  Pan Tomek by byl vskutku dobrým politikem asi 🙂

 41. Antitheista

  Když tvrdíte, že pan Tomek upletl z hovna bič, tak řekněte, co je to hovno? Zpochybnění sekularismu a tím i liberální demokracie? To je pro vás „hovno“?

  Kde jsou ty polopravdy? Konkrétně…

  A co se týče chemtrails, je pěkné, když na konspirační teorie upozorňuje člověk, co věří, že nás spasí židovská zombie 😀 😀 😀

 42. A.S.Pergill

  @Antitheista I Churchill se spojil se Stalinem proti Hitlerovi, coby menším zlem.

  Husál byl v podstatě zlatej proti squadře, která zorganizovala únor 1948, i co do počtu mrtvých, i co do počtu „vězňolet“. Prostě v únoru 1948 to chtělo vystřílet Lidové milice, obklíčit staromák a tamní náplň navozit třeba na Strahovský stadion a odtamtud rovnou do dolů.

 43. Foxy

  Aspergil: „Prostě v únoru 1948 to chtělo vystřílet Lidové milice, obklíčit staromák a tamní náplň navozit třeba na Strahovský stadion a odtamtud rovnou do dolů.“

  Jako lucidní sen dobrý. Jenomže ono v té době se jakousi shodou okolností nevyskytlo (a obávám se, že v kontextu doby se ani nemohlo vyskytnout) jakékoliv cosi, co by mohlo ono primitivně jednoduché „vystřílení“ realisovat. Obávám se, že některé věci nezbývá než prožít a vychutnat si je až do dna. Přitom ani to vše nejspíš nestačilo na „historické poučení“.
  .
  Ad: „Kdybychom měli v armádě v roce 1948 nějakého Pinocheta, tak jsme nyní žili v jakémsi pokračování První republiky.“
  Nikoliv. V nejlepším případě bychom žili v pokračování toho, co by byko kombinací „druhé republiky“ a toho, co (hlavně díky E. Benešovi) vybublalo po roce 1945. To vše okořeněné stejně nechutnou diktaturou, jako byla ta komunistická. Obávám se, že sen o té idealisované Prvé republice je v tomto případě skutečně jen mamné snění.

 44. protestant

  Dovedu si představit lidi Idealizující si první republiku. Ty co by si idealizovali to co přišlo po únoru 1948 neznám.

 45. Antitheista

  „Churchill se spojil se Stalinem proti Hitlerovi, coby menším zlem.“

  Spojit se dočasně s menším zlem, byť v případě dua Stalin-Hitler si tím nejsem jistý, kdo byl menší zlo, je dočasně možné, ale neznamená to „podlehnutí“ danému zlu, ale dočasné spojení za určitých podmínek, to není to samé co chtít místo Husáka Pinocheta – čili dočasné spojení s Husákem či Pinochetem proti zlým ufonům z vesmíru ano, ale volbu Pinocheta či Husáka místo liberální demokracie NE, ani Churchill kvůli Stalinovi nezaváděl doma komunismus, nebo snad ano? 😀 …

 46. Antitheista

  Ale co si budeme povídat, Aspergill je stejný fanatik jako ti nejhorší islamisti, jen nemá koule na to vybouchnout v metru, ale do lidí by střílel rád, kdyby měl tu možnost…

  Člověk, který neumí přiznat, že mezi muslimy je rozdíl, jelikož neexistuje jeden islám, ale různé islámy (to samé křesťnaství), že jsou různé výklady Koránu a různé školy, že většina muslimů na Západě nechce terorismus, ani ti mimo Západ. To že jsou na úrovni amerických evangelikáních konzervativních křesťanů je pravda, jejich mainstream je posunutý mezi liberální muslimy a teroristy. Jsou ve většině někde mezi, ale pro terorismus nejsou ve valné většině a liberální jsou možná víc než Aspergill, ten se podobá spíš Al-Kajdě

  Existují různé školy islámu, čili různé výklady Koránu jako u Bible, která je stejně odporná jako Korán a přesto jsou zde výklady slučitelné s lib. demokracií

  A tito umírnění jsou kritizovatelní, ale jsou to naši spojenci proti extrémistům z táborů Krista i táborů Mohameda.

  V Tunisku v TV i po revoluci i před ní vidíte ženy zahalené i nezahalené, toť další rána pro chudáčka Aspergilla 🙁 🙁

  Nemá cenu se bavit s fanatiky

  Hezký den

 47. Foxy

  Protestant: „Dovedu si představit lidi Idealizující si první republiku. Ty co by si idealizovali to co přišlo po únoru 1948 neznám.“
  Divil by ses, ale jsou i takoví. Starokomunisté, co v oněch hrůzyplných letech byli mladí, blbí a nadšení – a narozdíl od jiných časem nezmoudřeli.
  Takže jsou dnes staří, blbí a zakyslí.
  Holt i takový je běh života.

 48. Foxy

  Aspergille, dnešní BListy daly upozornění na zajímací článek:
  .
  Teroristy vyrábějí mafiáni, ne muslimové
  Pozoruhodný rozhovor s Mahim Binebinem, slavným marockým spisovatelem a hostem letošního Pražského festivalu spisovatelů, vyšel ve víkendovém magazínu Hospodářských novin. Nikdo ho tam nečte. Přestože obsahuje moudrost a zkušenosti, o jakých se nám Čechům může jen snít. (JČ)
  – – –
  …Víte, jak dlouho trvá vyrobit teroristu? Když jsem pracoval na tématu, pochopil jsem, že stačí dva roky. Najdete si na tom smetišti jakékoliv dítě, co se tam potuluje a čutá do míče, je hladové, špinavé. Mluvíte s ním, dáte mu chleba, pak čisté oblečení, trochu práce. Získá na sebedůvěře, začnete ho učit koránu.

  Islám je náboženstvím míru a tolerance. Na tom smetišti ale vládne militantní religiózní mafie. Má peníze, zaměřuje se na mladé lidi. Teď je posílá do Sýrie.
  .
  Když jsem dočetl úryvek, povstala jedna žena a řekla: „Vidím to jako vy, i když je to těžké. Všechno oblečení svého syna, který zemřel při výbuchu v restauraci La Casa de Espagna, jsem věnovala bratrovi jeho vraha. My, pozůstalí, jsme založili asociaci, která se snaží lidem ze slumu pomáhat.“ Zůstal jsem na ni zírat. Co dodat. V těch lidech není nenávist. Přejí si, aby se to už neopakovalo…
  http://archiv.ihned.cz/c1-62917440-mahi-binebine-rozhovor
  – – –
  Tož asi tak

 49. protestant

  Také jsem nenapsal, že neexistují. Představit si člověka kterému se líbí, že lidé s jiným názorem byli zavření či v uranových dolech si prostě neumím. To musí být v nitru sadista.

 50. Co_jste_opomenuli

  Antitheista:

  Ne, hovno je ten předpoklad že na debatě je něco skandálního a nepochopitelného. A pod potřebou svůj předpoklad potvrdit vznikají bláboly jako je ( mimo mnoho dalších) i tento článek.

  Sekularismus jistě chápete jako odstřihnutí náboženské moci od vedení státu. Náboženské moci ve formě cirkve, či jiné organizace náboženskou moc představující.

  Vsadím výplatu na to, že sekularismus z titulu konference chápou účastníci/ organizátoři … Jinak. V jádru jde o opuštění hodnot, ignorace těchto hodnot, o očekávání spojená s tím, pokid se tyto hodnoty díky sekularizaci vytrácí.

  Ale taková myšlenka je na místní poměry moc přirozená, tady je potřeba vzbudit dojem, źe se jedná o snahu minimálně skandální, když ne zrovna protistátní.

  Opravdu zde nevidíte ten neskutečný bias se kterým ke všemu přistupujete? Jen proto abyste mohli ‚ pozvednout svá pera a napsat … Takovou hovadinu…

 51. Antitheista

  Na debatě je nepochopitelné, že závěr je protidemokratický a přitom jsou to poslanci …

  naprosto nepřijatelné !

  Opuštění hodnot – jakých? Opuštění hodnot středověku pro liberální a sekulární demokracii? Tak pro toto opuštění hodnot pro svobodnější hodnoty – já hlasuji jako liberál všemi prsty

  Moderní státy jsou stejně založené na sekulárním humanismu jako celá většinová morálka, do křesťanského proti-demokratického středověku se vracet nechci.

  A pokud je daná verze křesťanství slučitelná s liberální demokracií, tak jí nepotřebujeme, máme přece sekulární humanismus, na němž liberální demokracie stojí 🙂 – ale proč ne. Klidně ať si věří na Ježíška, ale ať ctí liberální demokracii a též hodnoty sekularismu

 52. Antitheista

  Teda část společnosti stále tvoří konzervy, ať už křesťanské či u nás i levicové (husákovské), rasisté atd… ale určitý vývoj k humanismu je zde vidět, čili proč se vracet do středověku nebo k nějakému „libovolnému“ výkladu Bible, když humanismus se neopírá o libovolné výklady starověké genocidní knihy ?

 53. DarthZira

  CJO – je opravdu velmi smutné, pokud se najdou zákonodárci, kteří nevědí, co je to vlastně sekularismus a že je zakotvený přímo v naší ústavě.
  Pokud by se konference jmenovala třeba „Je ztráta křesťanských hodnot nebezpečím pro společnost“, tak je to z mého pohledu konference stejně pitomá i zbytečná, jako ta, co proběhla, ale není to přímo konference, která má za cíl popírat samotné základy našeho státu a vyzývat k jejich demontáži. Je to prostě podivná debata pár ještě podivnějších poslanců na asi stejné „úrovni“ jako když tam budou nějací komunističtí poslanci debatovat o tom, že nadnárodní firmy a velké banky jsou nebezpečím pro společnost.

 54. DarthZira

  Foxy – Aspergillův „sen“ se splnil třeba v Řecku nebo ještě před válkou ve Španělsku a Portugalsku. Je asi „věcí vkusu každého soudruha“, jestli by se mu víc líbilo žít v gottwaldovských padesátých letech nebo ve frankistickém Španělsku. Na můj vkus z bláta do louže nebo z deště pod okap.
  Btw – ony ani mccarthyovské USA nebyly zrovna žádná hitparáda a žít bych v nich taky nechtěla.

 55. A.S.Pergill

  @Antitheista
  1. Mj. v důsledku určitého útlumu informování o pravých poměrech v SSSR (jdoucích na vrub tohoto spojenectví) zvítězili v prvních poválečných volbách (zhruba půlily konferenci v Postupimi) labouristé a Velká Británie jako impérium šla do kélu.
  V USA se rozlezli dost drsným způsobem komunističtí agenti a až v 50. letech tam udělal trochu pořádek McCarthy.

  2. Měl jsem na mysli únor 48 (a následná komunistická diktatura) nebo včasné potlačení puče, byť i pinochetovskými metodami. Můžeme zcela jistě hádat, zda by to bylo nebo nebylo horší, faktem je, že jedním z možných vyústění by byla 3. světová válka; ovšem sověti v únoru 1948 ještě neměli atomovou bombu, takže by mohli dopadnout podobně jako Hitler.

  3. Existuje jen jeden islám, protože existuje jen jeden Korán, který není možno nějak vykládat, nebo část ignorovat (jako v případně Bible), ale je nutné ho brát doslova. Existuje také jen jeden prorok, a k němu vzájemně konzistentní kanonizované soubory výroků a životopis (ne jako např. vzájemně nekonzistentn až kontraverzní evangelia) a existuje jedna islámská tradice. Existuje pouze volnost v tom, zda islámské předpisy budou respektovány „naplno“ nebo s určitými úlevami, aby se na to nachytala blbější část nevěřících. Trvalá úleva od stoprocentního islámu ovšem není možná, a jak vypadá stoprocentní islám, o tom je zpravodajství z „islámského státu“ neboli „chalífátu“.

  4. Ještě k tomu „menšímu zlu“: Faktem je, že Výmarská vláda dovedla Německo až do situace, kdy se rozhodovalo nikoli mezi demokracií a totoalitou, ale mezi totalitou od Hitlera a totalitou od Thälmanna. Naštěstí vyhrál ten Hitler. Naštěstí proto, že Thälmann byl Stalinův poskok a proti spojení Německa a Ruska by demokratická Evropa, navíc morálně rozložená příznivci levice, neměla šanci. Stalin by klidně hnal své vojáky přes La Mache třebas i plavat čubičkou. A na druhou stranu by se jich (s využitím nafouklých mrtvol předchůdců) dostalo dost na to, aby tu Anglii dobyli.

  @Foxy Tuhle levicovou žumpu pochopitelně sleduji. Konkrétně celá akce, od níž se to odvíjí, je typický levičácký blábol multikulturního typu. Lidé na téhle akci jsou buď totálně vymatlaní multikulturní propagandou, nebo záměrně lžou v zájmu zničení evropské civilizace islámskými hordami.

  @Co_jste_opomenuli Tihle lidé se snaží vrátit Evropu někam před osvícenství (tohle vcelku jednoznačně prohlásil Marek Benda). Pochopitelně, taková Evropa by nemohla být ani demokratická, ani nábožensky či ideologicky tolerantní (alespoň ne v takovém měřítku, na jaké jsme zvyklí ze současnosti). A naprosto jednoznačně prohlašují, že islámská totalita je pro ně přijatelnější než demokracie a náboženská svoboda (pokud bude i pro sekulárně orientované osoby).

 56. Co_jste_opomenuli

  Darth:

  Mohu podle Vás uspořádat konferenci na téma : ‚ je demokracie hrozbou‘ ?

  Já nepochybuji že zákonodárci dobře vědí co je sekularismus. Napsal jsem to neobratně. Myslel jsem co pro ně znamená ‚ sekularismus‘ v titulu názvu konference…

  @foxy:

  Ač Benda je pro mě nedůvěryhodná osoba, z čeho vyplývá jistota vašich tvrení?

 57. DarthZira

  CJO
  Myslím si, že pokud pořádání konference „Je demokracie hrozbou pro společnost“ na půdě Poslanecké sněmovny není přímé porušení ústavy či zákona, tak je to přinejmenším něco, čemu Židé říkají chucpe, neboli věc, která se ve slušné společnosti zkrátka nedělá.
  To samé platí pro i konferenci „je sekularismus hrozbou“ a platilo by to zcela jistě i pro konference s názvy jako „je soukromé vlastnictví hrozbou“, „je svoboda slova hrozbou“, „je listovní tajemství hrozbou“, „je rovnoprávnost žen hrozbou“ atd.
  Jenom si myslím, že konferenci na téma „Je rovnoprávnost žen hrozbou pro společnost“ nebo „Je svoboda slova hrozbou pro společnost“ by si nedovolil na půdě Poslanecké sněmovny pořádat ani Marek Benda, a už vůbec si nedovedu představit, že by nad nějakou takovou konferencí převzal záštitu místopředseda PS a ještě by na takové konferenci vystupoval s diskusním příspěvkem, kterým by přímo či nepřímo říkal „ano, je hrozbou“.

  Pokud Marek Benda a jemu podobní magoři touží pořádat podobné konference, tak jim v tom rozhodně nemíním bránit, pouze si myslím, že by neměli pořádat konference, jejichž smyslem je popírat ústavní základy této republiky, ausgerechnet na půdě Parlamentu ČR, za peníze daňových poplatníků a nadto ve své pracovní době, tedy v čase, kdy by se místo žvanění o tom, jak je sekularismus nebezpečný, měli zabývat něčím úplně jiným, tedy projednáváním a schvalováním zákonů, případně kontrolou činnosti vlády a jednotlivých ministrů.
  Jestli si chtějí popovídat o sekularismu (soukromém vlastnictví, svobodě slova nebo třeba rovnoprávnosti žen) jako o „strašlivé hrozbě“, ať si k tomuto účelu (za svý) pronajmou nějaký sál nebo si třeba rezervují salónek v nějaké restauraci (to je zpravidla zadarmo), sejdou se tam spolu hezky v sobotu nebo v neděli (klidně až po mši, aby nepřišli o své náboženské „povinnosti“) a můžou si o hrozbě sekularismu (listovního tajemství, soukromého vlastnictví či čehokoli jiného) povídat kolik libo a jak dlouho je to bude bavit (případně jak dlouho ten prostor budou mít pronajatý či jak dlouho je tam hospodský nechá vyžvaňovat po zavíračce).

 58. ateista

  Nikdo z věřících se zatím nepokusil definovat, proč by měl být sekularismus pro společnost nebezpečný, proč vůbec na toto téma byla konference pořádána. Náboženská společnost není zárukou lepší morálky a není zárukou kvalitnější společnosti. Náboženství mění rozumnou, uvažují a za své skutky odpovědnou společnost ve stádo ovcí, které bez odporu následuje šarlatány a mystifikátory. Znovu připomínám, náboženství je založeno na lži a podvodu, je tedy společnost řízená náboženskými fanatiky mravní?
  Neměla by být adekvátně uspořádána konference nebo široká panelová diskuse na téma: Je náboženství pro společnost nebezpečné?
  Já tvrdím, že ano.

 59. DarthZira

  Btw – pokud si někdo určité pojmy definuje nějak jinak, tak tím leda dojde ke „zmatení jazyků“. Jestliže budu říkat „sekularismus“ a budu tím myslet „ztráta tradičních konzervativních křesťanských hodnost“, tak je to asi to stejné, jako kdyby někdo slovem „klokan“ ve skutečnosti myslel „dingo“.
  Jenže podle toho, co je v článku psáno, mnozí účastníci konference sekularismem mysleli sekularismus, tedy se fakticky vůbec netajili tím, že jim jde o likvidaci základů, na nichž stojí naše republika a vůbec celá současná euroamerická civilizace.
  Nemůžu si pomoct, ale Marek Benda není názorově příliš vzdálen od představitelů ISIL – rozdíl je jenom v tom, že zatím nemá tu moc, aby zde mohl zavádět pořádky „podle svého gusta“, ovšem jinak by mu perzekuce a případně později i vyvražďování všech z jeho pohledu nevěřících nebylo vůbec proti srsti.

  Mimochodem, někdy mi přijde, že někteří lidé vysloveně postrádají pud sebezáchovy – jestli si CJO nebo Protestant myslí, že pokud by se opravdu dostali k moci ultrakonzervativní fašistoidní magoři typu Marka Bendy, že by to skončilo „jenom“ perzekucí ateistů, tak jsou skutečně velmi naivní… Kdepak, vážení pánové, hned po nás byste přišli na řadu i vy.

 60. Foxy

  Co_jste_opomenuli @foxy:
  „Ač Benda je pro mě nedůvěryhodná osoba, z čeho vyplývá jistota vašich tvrení?“
  Jsem už starý sklerotik, takže si vůbec nedokáži vzpomenout, kdy a kde jsem se o Bendovi zmiňoval. Dokázal byste mi to připomenout?
  Nicméně s Vaším hodnocením „JUDr“ Marka Bendy plně souhlasím.

 61. Co_jste_opomenuli

  @ darth:

  ‚Myslím si, že pokud pořádání konference „Je demokracie hrozbou pro společnost“ na půdě Poslanecké sněmovny není přímé porušení ústavy či zákona, tak je to přinejmenším něco, čemu Židé říkají chucpe, neboli věc, která se ve slušné společnosti zkrátka nedělá.‘

  Nevím proč. Klidně uspořádám konferenci, jestli je potravinová pomoc do Afriky hrozba a nebudu se za to stydět ani v nejmenším. Je to konference, není to management team co hledá řešení situace…

  ‚… pouze si myslím, že by neměli pořádat konference, jejichž smyslem je popírat ústavní základy této republiky, ausgerechnet na půdě Parlamentu ČR, za peníze daňových poplatníků a nadto …‘

  V čem se vyřčení otázky a hledáním odpovědi popírá ústavní základy? Potažmo, oni to nepořádali….

  A k tomu dalšímu příspěvku. Promiňte, tohle je už z kategorie sci-fi a já asi budu dál hledat člověka co je ateista a nepodléhá vlastním dojmům…

 62. Co_jste_opomenuli

  @Foxy:

  Další omluva, mělo být adresováno Aspergillovi….

 63. Foxy

  To Aspergill:
  Váš výrok „Existuje jen jeden islám, protože existuje jen jeden Korán, který není možno nějak vykládat, nebo část ignorovat (jako v případně Bible), ale je nutné ho brát doslova.“ považuji za nepravdivý.
  Znám osobně rozhodně ne prázdnou množinu moslimů, kteří do Vaší definice v žádném případě nespadají, dokonce by ji zásadně odmítli.
  Je možné, že opáčíte, že to nejsou „true Scotsmen“, je možné, že předestřete teorii o nějaké formě „maskirovky“.
  Na to mohu pouze říci, že mnou zmíněné muslimy znám natolik dobře a důvěrně, že v rozhodování v tom, komu dát v této věci důvěru to rozhodně nebudete Vy.
  Ani nesdílím Vaše černobílé vidění světa, i kdybyste se sebevíce snažil argumentovat, že i černá a bílá jsou taky barvy.
  Ćímž ani v nejmenším nezpochybňuji Vaši erudici v jiných věcech.
  Toť asi tak vše v této záležitosti.

 64. DarthZira

  CJO
  „V čem se vyřčení otázky a hledáním odpovědi popírá ústavní základy?“

  Pokud vyslovím otázku, zda něco, co je nedílnou součástí našeho ústavního a právního pořádku, je nebezpečím pro společnost, tak tím vážně nepopírám základy tohoto ústavního pořádku?
  Asi žijeme každý v jiném vesmíru.

  Nebo jinak – vážně by se vám líbilo, kdyby někdo na půdě Poslanecké sněmovny (nebo třeba Senátu, Úřadu vlády či třeba na Hradě) pořádal konferenci jako „Je rovnoprávné postavení žen nebezpečím pro společnost?“ nebo dokonce „Je rovnoprávné postavení bílých a barevných hrozbou?“ a kdyby nad takovými konferencemi přebírali záštitu nejvyšší ústavní činitelé tohoto státu?

  „Potažmo, oni to nepořádali….“

  Co nepořádali? Nebo kdo nepořádal? Nemůžete tu větu aspoň napsat celou?

  „A k tomu dalšímu příspěvku. Promiňte, tohle je už z kategorie sci-fi a já asi budu dál hledat člověka co je ateista a nepodléhá vlastním dojmům…“

  Tak když někdo veřejně prohlásí (a ne jednou), že by bylo lépe, kdyby zde zavládl islám se svými morálními hodnotami, než aby tu vládl sekularismus, tak považování tohoto člověka za osobu, které není po chuti současné pojetí základních lidských práv a svobod, je podléhání svým vlastním dojmům?
  Vážně zajímavé – posuzovat lidi podle toho, co sami veřejně říkají, je podle vás podléhání ryze subjektivním (a pochopitelně zcela mylným) dojmům.
  Obávám se, že se opravdu nemůžeme domluvit, jelikož vážně každý vnímáme realitu úplně jinak.

 65. Co_jste_opomenuli

  @ darth:

  ‚Pokud vyslovím otázku, zda něco, co je nedílnou součástí našeho ústavního a právního pořádku, je nebezpečím pro společnost, tak tím vážně nepopírám základy tohoto ústavního pořádku?
  Asi žijeme každý v jiném vesmíru.

  Já třeba žiju ve vesmíru kde platí logika. A ta logika mi říká, že jestli si někdo myslí, že současný ústavní pořádek je do té míry dokonalý, že se o něm nesmí pochybovat, pak je buď naivní nebo jeho výhrady nesměřují k principům, ale k tématu.
  Podle ústavy má každý nárok na bezplatnou zdravotní péči, nemýlím li se. Klidně uspořádám konferenci, kde nejenže otázku o hrozbě položím. Dokonce na ni odpovím. Není to jen hrozba, je to přímo absurdita.

  Principy rovnoprávmosti ať si klidně kdokoliv zpochybňuje. Otázka je jak se mu to podaří…

 66. DarthZira

  CJO – logika vám tedy příliš vlastní není, resp. o právní logice nevíte vůbec nic a jinak směšujete různé spolu vůbec nesouvisející věci.
  Sociální práva jsou něco jiného než základní lidská a občanská práva.

  Pokud ale někdo začne tvrdit, že rovnost všech lidí je hrozba pro společnost a nesmysl, tak co potom z naší ústavy, ba vůbec z celého současného civilizovaného pojetí demokracie a lidských práv nakonec zbude?
  Pokud popřete, že lidé se rodí svobodní a navzájem si rovní, tak tím prostě odstraňujete samotné základy.
  Ano, můžeme mít „demokracii“, ve které mají plná lidská a občanská práva jenom někteří (bílí heterosexuální křesťanští muži například), ale já osobně podobnou demokracii za demokracii nepovažuji a hlavně by podobná „demokracie“ byla v rozporu nejen s naší ústavou, ale i se všemi mezinárodními smlouvami o lidských právech, kterými je naše republika vázána.
  Takže popírat rovnost lidí před zákonem je nejen popírání naší ústavy, ale i všech našich dosavadních mezinárodních závazků.

  A takoví, co chtěli demokracii v samotných základech „vylepšovat“ a s tím „vylepšováním“ začali u toho, že část obyvatel základních lidských a občanských práv zbavili, už tu taky byli. V minulém století – jedni se jmenovali nacisté a rovná práva s ostatními podle nich neměli mít „Židé“, druzí se jmenovali komunisté a rovná práva s ostatními podle nich neměli mít „vykořisťovatelé“.
  Nemám vůbec náladu na nějaké třetí, podle kterých rovná práva s ostatními občany nemají mít ateisté.

  Ale prosím, pokud si náckové nebo komunisté nebo náboženští fanatici chtějí pořádat nějaké konference o tom, kterak je celospolečensky nebezpečné, aby židé nebo kapitalisté nebo ateisté měli plná občanská práva, tak jim v tom rozhodně nemíním bránit, pouze mi přijde naprosto nevkusné, aby se podobné konference pořádaly na půdě Parlamentu a přebírali nad nimi záštitu významní ústavní činitelé tohoto státu.

 67. Antitheista

  1) O MC Carthym jsme se vůbec nebavili, jeho metody přes všechno nebyly pinochetovské

  2) pinochetovské metody = např. upalování, ne děkuji… navíc bojovat proti komunistům za fašismuss nechci, bojovat s komunisty/pinochetisty/nacisty za demokracii ano – a klidně i se zbraní v ruce

  3) islámy existují a proto jsou školy, co se mezi sebou i perou, proto umírají při útocích i nevinní muslimové co nechtějí terorismus a neprovozují ho

  4) Já vám zase řikám, že nechci ani Hitlera, ani Stalina…

  Dál se s fanatiky nebudu bavit, čili ani s váma

  Co jste opomenuli: Nejde o jen o tu otázku, ale o její formulaci, o místo kde se to koná + o závěry, ke kterým došli údajně demokratičtí poslanci – ty závěry jsou nedemokratické…

 68. Jaroslav Štejfa

  Omlouvám se, téma je pro mne zajímavé, proto znova vstupuji:
  Nabízím několik myšlenek teologa I. O. Štampacha k problému sekularity společnosti. Můžete k nim mít výhrady, ale rozhodně z nich plyne prospěšnost sekulární společnosti pro náboženství. (Je to část rozsáhlejší úvahy, která je na jeho blogu a navíc je hodna přečtení pro všechny zúčastněné v této diskusi).
  „V demokratické, pluralitní společnosti, ve společnosti, která se emancipovala od náboženského poručníkování, mají náboženství a jejich vyznavači více svobody. Sekulární společnost umožňuje náboženství rozvinout jeho kapacitu pro lidství. Zdá se, že toleranci, otevřenost a ochotu k dialogu sekulární společnost náboženstvím vnutila proti vůli jejich stoupenců. V biblických náboženstvích (i když ne jen v nich) je však směr od předpokládané spirituality k prožívané každodennosti od začátku přítomen. Sekularizovaný judaismus a sekularizované křesťanství nacházejí po tisíciletích zkušenosti samy sebe a poskytují jednotlivci a společnosti službu, kterou lze od nich právem očekávat.“
  (Původně publikováno v časopisu Revue Společnosti křesťanů a Židů, č. 69, r. 2013/5773.)

  Pokud konference opravdu sekularizaci odsoudila jako nebezpečnou, pak vězte, že proti tomu nejsou jenom ateisté.

  Jaroslav Štejfa

 69. Antitheista

  Jaroslav: Souhlas s tím co píše ten teolog až na tu minulost, minulost křesťanství nebyla až tak sekulární, jak si někdo myslí, ale jinak souhlas

 70. A.S.Pergill

  @Antitheista:
  1. McCarthy vyhrál USA celá desetiletí relativní svobody a prosperity (rozložilo je až protiválečné hnutí v době vietnamského konfliktu). GB toto neustála a šla do kopru, kélu či jiné zemědělské plodiny a stala se ze světové velmoci regionální mocností.
  2. Pinochetovské metody jistě nejsou nic moc přitažlivého, ale důležité je, že Chile zůstalo demokratickým (na jihoamerické poměry až nadprůměrně demokratickým) a ekonomicky prosperujícím státem. Kdyby tam zvítězili Allendovi socialisté s Moskvou za zadkem, tak tam byli v … jako třeba v Argentině.
  3. Islám je opravdu jen jeden. I rozdíl mezi sunity a šíity je oproti rozdílům mezi protestanty a katolíky velmi malý (dá se srovnat např. s věroučnými rozpory mezi jednotlivými klášterními řády). Navíc řada „islámů“ existuje jen virtuálně, právě, aby nám agitátoři mohli vytvářet dojem jakési rozmanitosti, ale tvrdé jádro příslušníky těchto směrů (třeba súfisté, pro nás asi nejpřijatelnější, byť po podrobnějším seznámení se s jejich učením i tak za hranicí přijatelnosti) za muslimy nepovažují a třeba v chalífátu je systematicky likvidují.
  4. Lidé jako vy dovedli Evropu na konci 30 let minulého století k tomu, že nic jiného, než volba mezi Hitlerem a Stalinem neexistovalo. Demokracie byla přesně tam, kam ji tito lidé dovedli, v …

  @Foxy Buď vaši známí podporují:
  1. rovnoprávnost muslimů a nemuslimů
  2. rovnoprávnost mužů a žen
  3. právo na libovolnou změnu náboženství, tedy i odchod od islámu
  a pak nejsou muslimové a nemá cenu je vůbec uvádět jako „příklad mírumilovných a tolerantních muslimů“.
  Nebo tyto věci, jakmile dojde na lámání chleba, nepodporují, a pak jsou to naprosto standardní muslimové a maximálně se krotí ve způsobech dosažení uvedeného cíle (a takovéto rozdíly v názorech na taktiku jsou z pohledu ateisty nebo jiného druhu „nevěřícího psa“ naprosto zanedbatelné a irelevantní).

  Ovšem je třeba si ještě ověřit, zda pojmy jako „rovnoprávnost“ nebo „náboženská svoboda“ vůbec chápou stejně jako my, protože islám je má definovány zcela odlišně (např. „náboženskou svobodu“ jako „svobodu vyznávat islám“). Případně uznávají právo na odchod od islámu k jiné víře a současně právo muslimů takového odpadlíka zabít.

 71. Foxy

  Aspergill@Foxy:
  „Buď vaši známí podporují:
  1. rovnoprávnost muslimů a nemuslimů
  2. rovnoprávnost mužů a žen
  3. právo na libovolnou změnu náboženství, tedy i odchod od islámu
  a pak nejsou muslimové a nemá cenu je vůbec uvádět jako „příklad mírumilovných a tolerantních muslimů“…“
  .
  Jasně. Již dlouho vím, že ani s jedním s Vašich bodů by neměli problém (což ostatně dlouhodobě svým konáním, tedy ne pouhými slovy, prokazují).
  Oni se sice ti mí muslimové za muslimy považují, ale podle Vás jimi zřejmě nejsou. Mám ovšem takové tušení, že Váš názor by za rozhodující nebrali.
  Vzhledem k tomu, že ač původem Egypťané, český jazyk ovládají, troufnul bych si říci, na podstatně lepší úrovni než mnozí zdejší přispěvatelé, linknu jim Vaše příspěvky; jednak pro pobavení, ale také jako studijní materiál. Jsem fakt zvědav na jejich reakci 🙂
  .
  PS
  Naposled četl jeden z nich (ten, co teď studuje na Oxfordu) Vaši přednášku „Medicínský pohled na některé stránky čarodějnictví a vampyrismu“, co jste měl na Draconu v roce 1992. Váš text považoval za vynikající. Jsem skutečně zvědav, jak bude hodnotit Vaše názory, které presentujete kupříkladu na zdejším fóru. Uvidím, možná se ozve sám…

 72. Co_jste_opomenuli

  @Darth Zira:

  Źe směšuju dohromady dvě věci nemá s logikou nic společného milá dámo:)

  ‚Pokud ale někdo začne tvrdit, že rovnost všech lidí je hrozba pro společnost a nesmysl, tak co potom z naší ústavy, ba vůbec z celého současného civilizovaného pojetí demokracie a lidských práv nakonec zbude?
  Pokud popřete, že lidé se rodí svobodní a navzájem si rovní, tak tím prostě odstraňujete samotné základy.‘

  Víte v čem je problém? Že:

  1. Pořádáním konference rovnou predikujete její průběh.
  2. Popíráním negativ čehokoliv stavíte náš svět do Orewllovského stínu.

  Asi jsem ve svojí funkci přiliš zvyklý na OBJEKTIVNÍ pohled na věc. Vítám lidi kteří dokáží na danou problematiku vyspecifikovat jak pozitiva tak negativa. A nebojím se ani diskuze, kde se budou probírat čistě negativa smíšených manželství či negativa toho, źe ženy od plotny přešly do laboratoří a za počítače. Netrpím totiž paranoiou, že dělám něco víc než jen to co pojmenovávám. Ale pokud chcete žít v iluzi, že sekularizace nutně přináši jen … Samá pozitiva a sociální jistoty a nesmí to být jinak…

  Svět, kde mi kdokoliv cokoliv zakazuje zpochybňovat je … Absurdní. Za tím si stojím.

 73. Antitheista

  1) o McCarthym jsme se my dva vůbec nebavili, nechápu co mi chceš říct…

  2) Chille za Pinocheta nebyl demokratický stát a komunismus padnul i u nás a Pinocheta jsme nepotřebovali…

  3) islám není jeden, už jen proto, že některé ženy chodí nezahalené a jiné mají šátek a jiné jsou zahalené celé. A to je ROZDÍL a není jediný… čili islámů je více

  4) lidé jako já? Lidi jako ty ty Hitlery volili… a to je horší

  dál se s fanatikem jako ty odmítám bavit

 74. A.S.Pergill

  @Antitheista:
  1. McCarthy dočasně zastavil kumunistický rozklad US společnosti, který byl důsledkem spojení USA se Stalinem. GB nikoho takového neměla a její historické impérium se rozpadlo (v řadě případů ke zjevné škodě osvobozených kolonií).
  2. Od Pinocheta k prvním demokratickým volbám to trvalo 17 let a vyjma první roky tam byl režim volnější než komunistickém Československu. A ty první roky byly +- srovnatelné s léty 1948 – 55 u nás.
  Od února 48 to u nás trvalo 41 let, než se podařilo obnovit demokracii. Dost rozdíl, ne? Navíc Pinochet od samého počátku hlásal, že demokracii obnoví, jakmile to bude možné (tím se lišil třeba od Franca).
  3. Proč je islám opravdu jen jeden, respektive stupně volnosti má daleko užší než křesťanství (a i než judaismus) jsem vám opakovaně vysvětloval. Mimochodem, ani ty ženy bez šátku nebo jenom v šátku nejsou v islámu plnoprávné bytosti.
  Pokud se mrknete na diskusi s Foxym, tak muslim, splňující uvedené tři body, v podstatě není muslim (může se ovšem remuslimovat pod vlivem nějakého radikálního kazatele, zejména pokud to bude spojeno s nátlakem organizovaných fanatiků). Křesťan, který by splňoval uvedené tři body, pořád ještě může být křesťanem (asi by ho vyloučila z řad křesťanství nevíra v oběť Ježíše Krista, v tomto punktu je křesťanství dost jednoznačné a všechny jeho směry konsensuální).
  4. Lidé jako vy, tzv. „užiteční idioti“ (copyright Lenin). Kteří „bojují za demokracii“ až do její naprosté likvidace přívrženci totalitní ideologie, protože ti „přece mají demokratická práva“ hlásat a dělat to, co hlásají a dělají. Leninovi „užiteční idioti“ bojovali za demokratická práva bolševiků, Výmarští „užiteční idioti“ bojovali za „demokratická práva pana Hitlera a jeho strany, kteří, když se jim poskytne pozitivní příklad, se určitě změní“. Užiteční idioti v únoru 1948 se spolehli na to, že komunisté nadcházející volby podle průzkumů prohrají, a tudíž se nezatěžovali nějakými „antidemokratickými“ opatřeními k čelení komunistickému puči. Dnešní „užiteční idioti“ zase bojují za „demokratická práva“ a „proti diskriminaci“ muslimů.

  @Foxy
  Pokud vaši přítelé splňují uvedené tři body, a existuje rozumná záruka, že nepodlehnou, když za nimi přijde nějaký kazatel a bude hrozit pádem do jezer hořící síry (apod.), případně si nenechají takto zradikalizovat potomky, což se mnohdy stalo, tak jsou v podstatě exmuslimové, kteří neprošli comming outem. S takovými, pochopitelně, nevidím důvod mít problémy.
  Případně se jich ještě můžete zeptat, zda byl Mohamed opravdový boží prorok, nebo podvodník.

 75. petr

  Darth Zira: Budete se divit, ale asi bych byl stejně tolerantní. Nebo proč máte pocit, že se např. Vaše pokrokové rady ohledně podmínek rozhřešení zpovědníků nějak liší od útoků proti zvláštnostem a výjimkám židů v prvních letech nacistické vlády nad Německem ? Budete se divit, ale já Vaše ulítlé příspěvky třeba na toto téma proti věřícím (o nesnášenlivosti a fanatismu Wernera, Tomka atd. ani nemluvě) nemám důvod nepovažovat za projevy obdobné fašistickým bojůvkám různých Vandasů apod. proti Romům či Židům.

 76. Co_jste_opomenuli

  @Honza Werner:

  Mladý muži, jakými prostředky?

 77. Antitheista

  1. Já se s vámi o MC Carthym vůbec nepřel a nemluvil jsem o něm, nikoho neupaloval a nestavěl ke zdi jako Pinochet… nechápu, proč ho sem taháte

  2. No a proto, že ho svrhli dříve, mam být pro fašismus? Někde „komunismus“ také trval jen chvíli, přesto nebudu pro komunismus, to že jednu svini někdo svrhnul dřív neznamená, že pro ní budu hlasovat, bojoval bych s oběma stranami kdybych musel… uznávám oprávněnost dočasného spojenectví s menším zlem – když je to nutné a nedá se nic jiného dělat, ale nikdy ne stát se sám tím „menším“ zlem…

  3. Neexistuje jeden islám, když někde muslimové chlastaj a chodí nezahalení (Tunisko) a jinde ne, to samé v jejich TV. To samé na Západě, kde muslimové ve valné většině jsou proti vnucování a terorismu. Podle průzkumů ano…

  4. Lidé jako vy jsou užiteční idioti fašistů, kteří je použijí pro své účely, nebo jste fašista přímo. Já, člověk který je proti Stalinovi i Hitlerovi, budu těžko užitečný idiot, z vašich vyjádření o Putinovi bych řekl, že vy jste užitečný idiot právě jeho… já bráním demokracii proti všem zlům, vy jí chcete zadusit proti zkonstruovanému nepříteli (všichni židé/muslimové/… jsou zlo) …

  Už se s vámi dál nebavím, jste fanatik

 78. Jaroslav Štejfa

  Slíbil jsem zprávu o pátrání po odpovědi na své dvě otázky. Tady je dílčí výsledek:
  1) Financování konference- jak kancelář předsedy PS, tak EAD – obě instituce shodně potvrdily, že setkání bylo plně hrazeno z prostředků EAD. prozatím nemám důvod o pravdivosti pochybovat.
  2) O výsledcích konference se nikdo z nich nezmiňuje ani slovem.
  Prozatím tolik.
  Jaroslav Štejfa

 79. Co_jste_opomenuli

  @ all:

  Já furt nechápu co čekáte coby výsledky či závěr takové konference:

  ‚ konference se nám líbila a těšíme se na další‘?

  Každý snad odjížděl s tím, že si z projevů odnesl svoje poznatky. Znovu opakuju, to nebylo konspirační setkání krizového manahementu pro bezpečnostní vnitrostátní otázky …

 80. Antitheista

  Nečekám anti-demokratické závěry od domnělých demokratů…

  Hezký den

 81. Co_jste_opomenuli

  @antitheista:

  A vy dokážete na základě článku Petra Tomka učinit závěr nad konferencí?

 82. A.S.Pergill

  @Antitheista:
  1. McCarthy byl uveden v souvislosti s tím, že jak USA tak GB se spoluprací se Stalinem coby menším zlem kontaminovaly komunismem. McCarthy USA alespoň částečně dekontaminoval, v GB nikoho takového neměli a dojeli na to.

  2. Pinochet nebyl svržen, ale řízeně odstoupil v rámci procesu převodu státu z dočasné a nezbytně nutné totality na demokracii (v podstatě podobně fungoval v klasické římské republice diktátor, ale jeho fungování bylo pevně časově omezeno).

  3. To je asi stejné, jak se z některých států dělala „výkladní skříň socialismu“, zatímco autentický socialismus můžeme vidět v Severní Koreji (případně byl v Kambodži za Pol-Pota, ale tam to bylo dost říznuto ještě „zelenou“ ideologii. Turistické oblasti a poměry v nich jsou propagandistické blafy, kterými absolutně nemá cenu se zabývat. Autentický islám je „Islámský stát“, případně území ovládaná Talíbanem. Přesně tak by vypadala Evropa, pokud bychom ji dovolili islamizovat.

  4. Ano, všichni, kdo jsou proti islamizaci Evropy jsou:
  A- rasisté
  B- xenofobové
  C- fašisté
  D- antisemité
  E- (račte si doplnit ještě něco dalšího) 🙂

 83. Co_jste_opomenuli

  @ Honza Werner:

  Tak s tím na základě přečteného nesouhlasím. Ale to nevadí…

 84. Antitheista

  co jste opomenuli: Ano, jelikož konference odsoudila sekularismus, odsoudila též liberální demokracii a svobodu – mimo jiné svobodu vyznání, která je na sekularismu založena…

  1. Já vám zase píšu, že i když spolupracujete s menším zlem, neměli by jste se nechat kontaminovat, vy jste napsal, že chcete Pinocheta proti komunistům, já že nechci, že chci demokracii a spolupráci s Pinochetem si dokážu přestavit až když by byla třeba 3. světová a já si nechal pomoci od útočících komunistů pomocí Pinocheta, ale jinak bych ho nechtěl… Spolupracovat kvůli většímu zlu a nechat se inspirovat metodami a stát se Pinochetem je rozdíl… vy jste ho vychvaloval a jeho metody také, už několikrát jste je chtěl použít proti muslimům, já ne… ani bin Ladina nechci upalovat

  2. Pinochet by odstaven, řekněte to nahlas. Neměl sílu vládnout… Husák to samé 🙂 nebo tady snad v roce 1989 tekla krev a lidé po stovkách umírali?

  3. autentický socialismus není, je tolik socialismů, co je socialistů, to samé s islámem – je jich více…

  4. Já jsem také proti islamizaci, přesto rozděluji islám a islám a ten který nevadí lib. dem, mi nevadí…

  už se s odporným fašistou nebudu dále bavit, klíčové je, že je více křesťanství i více islámů a všichni nejsou fanatici, na rozdíl od vás…

  dobrou noc všem ostatním až na pergilla

 85. Co_jste_opomenuli

  @antitheista:

  ‚co jste opomenuli: Ano, jelikož konference odsoudila sekularismus, odsoudila též liberální demokracii a svobodu – mimo jiné svobodu vyznání, která je na sekularismu založena…‘

  Ne, konference sekularismus neodsoudila. Ani nemohla. Jen v něm dle názorů řečníků identifikovala stránky, ze kterých mají řečníci obavu.

  Cokoliv bližšího vyvozovat z tak nehorázně nesmyslně napsaného článku bych se skoro bál.

 86. Antitheista

  Ne, konference sekularismus neodsoudila.

  Konference sekularismus odsoudila – samozřejmě slovně – zatím…

  „Já hned na tu řečnickou otázku, která je v názvu konference položena – Je sekularizace hrozbou? – odpovídám ano…“

 87. Co_jste_opomenuli

  Antitheista:

  Zaprvé. Pokud z odpovědi jednoho člena, děláte závěr jaký děláte, pak je složitá jakákoliv diskuze.

  Zadruhé – pokud na otázku: ‚ je lidská produkce jaderných odpadů hrozbou‘ odpovím ano, co to znamená?

  Že přiznám jisté potenciální nebezpečí a nebo že snad chci jadernou energetiku celou poslat k šípku?

  Promiňte, ale nejen z tohoto článku čpí naprosto patologická pozice ateista=oběť a proto hledejme za vším tu interpretaci že skutečně oběť jsme.

  Tím neříkám, že se zde nenajdou lidé, kteří se tomuto postoji nedokáží vyhnout…

 88. Antitheista

  Ostatní se s ním shodli… takže dělám závěr ze celé konference…

  sekularismus je hrozbou = náboženská svoboda je hrozbou

  svoboda = hrozba?

  Od „demokratických“ poslanců?

  Děláte si legraci nebo vám náboženství zalepilo oči (spíš mozek) už natolik, že to nevidíte?

 89. Co_jste_opomenuli

  @antitheista:

  1. Odpovíte mi na příklad s jadernou energetikou?
  2. ‚=‘ je mocný znak, že?

 90. Antitheista

  Ano pro logicky myslící lidi je = mocný znak…

  Jaderná energetika a sekularismus nejsou paralelní věci, čili to nesedí

  Ale kdyby, tak oni chtějí zakázat jadernou energetiku jako takovou, považují jí za hrozbu – čili převažují negativa. Pokud se vám to zdá u jaderné energetiky možné, tak u sekularismu to tak není, proto ta paralela nesedí

 91. A.S.Pergill

  @Antitheista
  1. „Demokratická“ EU zcela jednoznačně v konfrontaci s rizikem islamizace selhává. Kdyby tomu tak nebylo, nebyla by řada článků na tomto webu a nebyly by potřeba ani celé weby jiné, specializované na tutop problematiku (eurabia, IVCRN, islaminfo, faithfreedom …)
  Tvrdím, že je zapotřebí se spojit třebas i s ďáblem, aby se islamizaci Evropy zabránilo.
  Řada demokratických států (Římem počínaje) to měla vyřešeno převzetím pravomocí diktátorem. Něco podobného měla i První repuiblika, proto mohl Beneš vládnout pomocí dekretů.

  2. Pinochet odešel zcela plánovitě (a nikdy taky netvrdil, že hodlá vládnout „na věčné časy a nikdy jinak“), navíc na základě voleb, které sám vyvolal. Husák odešel proto, že přišel (po nástupu Gorbačova) o ruské bajonety za zadkem a sám (se „starou gardou“) nebyl s to režim udržet. O potlačení lidových protestů násilím (včetně nasazení armády) se vážně uvažovalo (dokonce na Prahu vyjely do přípravných prostorů tanky), tato varianta padla patrně v momentě, kdy pražské Lidové milice začaly zastavovat a vracet domů milicionáře z „nepostižených“ okresů.

  3. Autentický socialismus je socialismus dotažený do důsledků, s likvidací „mateřských znamének“ kapitalismu. Za těchto podmínek (zespolečenštění všech výrobních prostředků a odměna státem podle kvality a kvantity vykonané práce) už moc velký manévrovací prostor není. Problém je, že ani za Husáka, ani za Gottwalda u nás autentický socialismus nebyl: V některých oborech se tolerovali soukromníci (např. umění), existovala zemědělská a jiná družstva (která teoretici socialismu považují za pouhý předstupeň totálního zespolečenštění) atd. A jiné státy na tom byly ještě líp, v NDR i Maďarsku byli daleko více tolerováni živnostníci, byly tam i soukromé lékařské praxe apod. Zato tam nebyli komunisté masovou politickou stranou, jako u nás (což mělo ten důsledek, že tam byl více otevřen kariérní růst i pro nekomunisty).
  Autentický islám je taky jen jeden, je to islám přesně podle šaríje, jaký existuje tč. v „chalifátu“ a na územích ovládaných Talíbanem, hnutím Boko Haram, islamisty na severu Afriky apod. Všechno ostatní jsou „islámy“ nedokonalé (a různě nedokonalé, proto to zdání pestrosti).
  MMCH, vámi velebené Tunisko je policejní stát s mírou omezení občanských a lidských práv srovnatelnou s tím Chile za Pinocheta, proto tam mohou chodit nezahalené ženy a může se tam konzumovat víno. Takové poměry jsou v islámském světě možné jen v totalitách nebo semitotalitách.

  4. Já jsem si vědom toho. že „islám, který nevadí“ se může změnit na „islám, který vadí“ v podstatě ze dne na den (Írán, Turecko, Lybie, Egypt tomu uklouzl jen „o fous“, tč. se bojuje o striktně islámský charakter některých států subsaharské Afriky, o zachování lidských poměrů proti islamistům bojují obyvatelé Středoafrické republiky, drsně se islamizovala Bosna a Hercegovina /vč. nucené obřízky dospělých žen/, relativně liberální (podíl na vládě měli i nemuslimové) Sýrie bojuje o holý život proti „chalifátu“ atd.). Proto raději žádný islám.

 92. Co_jste_opomenuli

  @ antitheista:

  Chcete li přesnější pararelu:

  Existuje strana svobodných občanů. Taky chtějí maximální svobodu, tentokráte na poli ekonomickém. Považujete jejich oponenty za blázny, a případné organizátory debaty na téma : ‚ je svobodný trh hrozbou‘ za živly co chtějí návrat před revoluci?

  Přesně tak totiž reagujete…

  A buďte na logiku opatrný…

 93. Antitheista

  Antitheista
  1. EU možná v něčem selhává, podle mě neselhává, ale vydat se cestou Pinocheta by bylo mnohem horší než občas v něčem selhat

  2. Pinochet odešel proto, že ztrácel moc, předtím se o ní rval natolik, že upaloval lidi, to Husák nedělal. Pinochet věděl, že to neudrží, v některých socialistických státech došlo předání podobným způsobem. U nás to bylo nakonec též nenásilné, také poznali, že to už neudrží…

  3. Jelikož socialismus ne= pouze komunismus, jste úplně mimo. Navíc i tzv. „komunistické režimy“ nebyly stejné. viz. Jugoslávie či my v 68. X SSSR za Stalina

  4. Aspergill který nevadí se také může změnit na Aspergilla, který vadí, to není argument. To se může stát skoro se vším, třeba s pěnezi. Někdo si za ně může objednat vraždu, přesto je nezrušíme. Proto bychom si ty „lepší islámy“, které jste právě uznal 😀 😀 😀 musíme spíš předcházet, než je mít na nepřátele, mít je za spojence (to neznamená nekriticky si před nima sedat na zadek), ale brát je jako spojence v boji s fundamentalismem, jinak kritizovat či zesměšňovat se dají jak fundamentalisté tak umírnění. Umírnění to nakonec uznají po zamyšlení vždy, neumírnění jsou mi u zadku – jiná otázka je, kolik je kterých. Ale to nebylo předmětem naší debaty…

  Já končím, nemá to cenu, byť už jste uznal i ty jiné, lepší islámy 🙂

 94. Antitheista

  Co jste opomenuli:

  Opět jste nedal žádný protiargument, naopak svobodní jsou fanatici, kteří chtějí absolutně volný trh, to není totéž co svoboda, to je anarchie, anarchie není svoboda, anarchokapitalismus v ekonomice není to samé co svoboda či svobodný, čili zákonem regulovaný trh…

  Svoboda si žádá určitou regulaci a zákon, bez něho není…

  vaše analogie je tedy mimo.

  Oni odmítli liberální demokracii, která leží mimo jiné i na sekularismu, omítli svobodu, ne anarchii a ne diktaturu, ale svobodu

 95. Co_jste_opomenuli

  @antitheista:

  SSO=anarchisti na poli trhu?

  Aha.( ne že bych je volil, ale svět tak černobíle nevidím)

  Vidět v něčem hrozbu = odmítnout?


  A vy si vážně myslíte, že s rovnítkem umíte zacházet?:)

  Promiňte, ale pokud odmítáte vše v čem jste schopný identifikovat nějaké nebezpečí, pak nych chtěl vidět váš běžný den:)))

 96. Antitheista

  SSO se odvolávají na anarchokapitalistické myšlenky Misese či Rothbarda, není to černobílé, byť v SSO je více směrů, to máte pravdu. Někteří jsou konzervativně-neoliberální či konzervativně-anarchokapitalističtí

  Ano, vidět ve svobodě/sekularismu hrozbu + říct, že byla chyba jí/ho zavádět – je odmítnutí svobody/sekularismu

 97. Co_jste_opomenuli

  @antitheista:

  ‚Ano, vidět ve svobodě hrozbu + říct, že byla chyba jí zavádět – je odmítnutí‘

  ‚ Pokud jsem dobře pochopil, většina a možná všichni přítomní kromě naší tříčlenné delegace měla za to, že sekularismus je prostě to, co je bez Boha. Protože je pro ně Bůh dobro, automaticky z toho vyplývá, že sekularizace je zlo. Proto též považují za samozřejmé, že je třeba bojovat proti konceptu lidských práv a celému neblahému dědictví Francouzské revoluce které vedlo ke komunismu.‘

  Vy asi vycházíte z toho, že Petr Tomek to pochopil.
  Hm, já vycházím z toho, že tento článek nám o konferenci neřekl prakticky nic, je to slohová práce na téma ‚ moje pocity z výletu do Prahy‘.
  Pokud z článku vycházíte a hledáte v ní reportážní kvality… tak hodně štěstí.

  Jen mě opravdu udivuje, že s takovou neschopností pracovat logicky s fakty a ne účelově spojovat dojmy máte tu odvahu označovat věřící za zaslepené…

 98. Antitheista

  Postupuji jen logicky z toho, co bylo řečeno. Cituji slova poslanců o hrozbě a chybnosti sekularismu…

  Já naopak svobodu víry vidím jako jeden z pilířů svobody vůbec.

  Proto jí nemohu odmítnout kvůli zavedení jedné hlavní náboženské víry …

  Napsal jsem, že vy konkrétně jste už asi hodně zaslepen svým nábožným biasem, že nevidíte ohrožení ze strany těch, kdo chtějí váš bias ustavit jako vládnoucí a ostatní biasy/nábožné víry vytlačit – nakonec se to obrátí proti vám, viz. Bartolomějská noc atd…

  Tím jsem k tomu řekl to poslední, hezký den

 99. Co_jste_opomenuli

  @Antirheista:

  Citace? Kolik je v článku citací? :))

 100. Co_jste_opomenuli

  @antitheista:

  A z čeho usuzujete že jsem zaslepen náboženským biasem?

  To mi hlava nebere…

 101. ateista

  @Co_jste_opomenuli

  Vy každou debatu na kterékoliv téma rozbřednete a odvedete úplně jinam. Měl byste říci: Sekularismus je hrozbou. A proč. Nebo: Sekularismus není hrozbou. A proč.
  Já říkám, že sekularismus hrobbu nepředstavuje a sice proto, že náš stát je sekulární a absence náboženství a církví ve státní správě se neprojevuje negativně, spíše pozitivně. Dovoluje svobodný a neomezený rozvoj všech odvětví společnosti. Naopak církve na základě svého učení a dogmat mají tendenci zasahovat do některých oblastí společenského života.
  My jsme tak tolerantní, že např. v otázce vzniku světa a vesmíru jsme schopni říci: Existuje několik teorií. Sekularisté přijímají teorii, podepřenou současnými poznatky vědců mnoha vědních oborů, která říká, že vesmír a náš svět vznikl dlouhým přirozeným vývojem, trvajícím mnoho miliard let.
  Církve tvrdí, že vesmír a svět včetně člověka stvořil bůh z ničeho, jak je psáno v Bibli s tím, že některé skutečnosti, popsané v Bibli, upravují podle postupujícího vědeckého poznání. Aniž by dokázaly říci, co to je bůh.
  Kreacionisté tvrdí totéž co církve, ovšem striktně trvají na průběhu a časování.
  Atd., atd.
  Z těchto striktních církevních tvrzení pramení snahy o zasahování církví do mnoha oblastí života společnosti, včetně osobních práv člověka.

  V některém vašem příspěvku jste se zmínil o tom, že žijete ve vesmíru, který se řídí logikou. Na náboženství ovšem nic logického není.

 102. A.S.Pergill

  @ Antitheista:
  1. Pokud EU selže v obraně proti islamizaci (a vypadá to, že se ji snaží spíš podpořit), tak jsme v …, horší, než v jaké jsme byli po nacistické okupaci.
  2. Pinochet odstoupil zcela plánovitě. Nevím, co pořád máte s tím upalováním. Upalování zločinců je IMHO jihoamerický folklór (patrně španělské kulturní vlivy), běžně jsou upalováni např. dopadení prznitelé nezletilých nebo kriminální recidivisté. Policie někdy zasáhne, jindy počká s lopatkou a smetáčkem, až to doběhne do konce (občas se to dá vidět na youtube). Pokud k něčemu takovému došlo v Chile, tak bych to opravdu nebral jako Pinochetovu vinu.
  3. Socialismy – sorry, chybí vám zřejmě státnice z marx-leninismu, nebo alespoň VUML.
  4. Možná jedno přirovnání: Vezmu burčák, griotku, režnou, whisky, cider (račte si doplnit dle chuti), pokud to proženu destilační kolonou (destilák v normální palírně nestačí) a následně protáhnu přes síran sodný bezvodý (nebo něco podobného), tak dostanu etanol (coby absolutní alkohol). A je naprosto šumafu, co jsem do toho původně nalil, protože ten etanol bude naprosto stejný.
  Takže podstatou všech těch „pestrých“ islámů je jeden autentický islám, jako je podstatou všech alkoholických nápojů etanol. A problém s těmi islámy je, že je nemusíte (na rozdíl od alkoholických nápojů nebo polotovarů) protahovat nějakou destilační kolonou, ale ony k tomu „absolutnímu islámu“ tendují naprosto spontánně samy (to jsme viděli v souvislosti s „Arabským jarem“ i s nástupem Erdogana v Turecku).
  A možná ještě jedna vzpomínka od maminky a babičky, které zažily okupaci: Byli jsme smíšená čtvrť, postavená za První republiky, domy byly střídavě české i německé, to samé krámy a další služby. Obyvatelé uměli oba jazyky, takže se vzájemně zdravili, Němci odpovídali na české „dobrý den“ německy a naopak, v českých krámech byli Němci schopni se domluvit, co chtějí. Člověk by si řekl „slušní Němci“. Padl 15. březen 1939, Němci přestali ze dne na den rozumět česky, přestali českým sousedům odpovídat na pozdravy, všude se dožadovali zboží a služeb v němčině (atd.) až do dubna 1945, kdy přijely ruské tanky. Obávám se převelice, že něco podobného by se velice rychle stalo i s těmi „slušnými“ muslimy, pokud by se tu dostal islám (jakýkoli) k moci. A podle toho, co prosakuje z českých mešit, patří místní muslimové spíše k těm radikálnějším (i v porovnání s muslimy na západ od našich hranic).
  No, a možná ještě něco k těm Němcům: Vyprávěl mi rodinný známý své peripetie z koncentráku, kam se dostal za jakýsi odboj (spíš na úrovni klukoviny bez praktického významu). Na závěr jsem se ho zeptal, jestli si myslí, že jsou i nějací slušní Němci. I odpověděl: „Ale to víš, že ano. Tímhle směrem“ (ukázal prstem dolů) „asi tak dva metry, je jich spousta“.

 103. Co_jste_opomenuli

  @ateista:

  děkuji za metodický výklad, já vám věřím, že tomu co píšete věříte.

  Ale myslím si o tom svoje, a jakákoliv diskuze s vámi mi nic zatím nepřinesla a ani další přínos neočekávám. Proto píšu po asi desátý, že moje nereakce jsou projevem mého nezájmu.

  Dokážete to akceptovat, nebo se spokojíte s tím, že vaše komunikace směrem ke mě zůstane monologem?

 104. Co_jste_opomenuli

  @ateista:

  Ale protože jsem člověk velkorysý, dám vám odpověď a zkuste být v dalším pokračování konstruktivní. Takže:

  1. Jistě jste si všimnul, že k sekularizaci jako takové jsem se zatím nevyjádřil. Přesto mnozí očividně mají pocit že ano. Co už.
  2. Vyjadřoval jsem se k článku. Protože předmětem článku není ona otázka, ale jakýsi slohový útvar, který, kdyby neměl titul, nazval bych jej ‚ dojmy Petra Tomka z výletu do Prahy‘ – což i autor přiznává:

  ‚Toto tedy bude shrnutí mých poznámek a dojmů‘

  Množství citací je v poměru k množství dojmů limitně se blížící nule. Tudíž i ony proklamované poznámky jsou … Poznámky o dojmech.

  Nicméně, ke svým dojmům autor přistupuje poměrně velkoryse:

  ‚ S Váchovým oduševnělým projevem se ale zdálo, že se v ní skrývá jakési hluboké moudro, jež v ní však nebylo‘

  A tak dále a tak dále.

  Na základě těchto dojmů, sepíše autor slohovou práci.

  Následuje diskuze, ve které se dozvím, že pokud někdo chce diskutovat o možné hrozbě, kterou s sebou nějaký fenomén v jeho očích může přinášet, jedná prakticky protiústavně, nedemokraticky a čert ví jak ještě:)

  Od antitheisty se dozvím, že debata o hrozbě, kde v něčem hrozbu vidím znamená, že mám již řešení a tím řešením je věc odsoudit, patrně odstranit. A od jiných se dozvím, že Benda je vlastně podobný ISIL ( darth)

  To vše pod absolutně subjektivní dojmologií Petra Tomka, kterou jiní diskutující očividně berou jako odrazový můstek k dalším úvahám:)

  Já se k článku vyjádřil jasně
  Svým prvním příspěvkem, vše ostatní jsou už jen reakce nad nepochopitelnými ohlasy ostatních.

  Mimochodem-pokud aspoň trochu trpíte pocitem, že bychom neměli psát žvásty, zvažte příšte prohlášení typu:

  ‚Sekularisté přijímají teorii, podepřenou současnými poznatky vědců mnoha vědních oborů, která říká, že vesmír a náš svět vznikl dlouhým přirozeným vývojem, trvajícím mnoho miliard let.‘

  Na tom se shodneme, ne? Ostatně, dal byste ruku do ohně za to že nejsem sekularista?
  .
  .
  .

 105. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Zřejmě Vám uniklo, co bylo podstatou článku pana Tomka. Jednak to, že se konference konala na půdě Poslanecké sněmovny, a jednak obsah oné konference. A tím obsahem je strašák věřících a to je sekularismus. Pro některé by byl ideální stav v Česku, kdyby všichni obyvatelé byli věřící a byli pod kuratelou římskokatolické církve.
  Takhle jsem příspěvek pana Tomka pochopil já. Ostatní, čeho si všímáte třeba Vy, je nepodstatné.

 106. A.S.Pergill

  @Antitheista:
  1. Ohledně mírumilovnosti a neškodnosti muslimů si dovolím vycházet z průzkumů, podle nichž se kolem 50 procent západoevropských muslimů hlásí k ochotě spolupracovat s islámskými teroristy a kolem 80 procent podporuje jejich cíle (případně se s nimi přímo ztotožňuje) s tím, že v některých případech nesouhlasí s konkrétními způsoby jejich prosazování.
  2. Jsem toho názoru, že byste si perfektně rozuměl s psychiatry a soudci, kteří propustili z blázince pachatelku žďárské vraždy.

 107. Co_jste_opomenuli

  @ateista:

  🙂 to že se děje na půdě PS je naprosto v pohodě. A obsahu se z článku člověk NIC nedozví. Dozví se jen o dojmech autora. Pokud máte pocit že se jedná o totéž, tak já tvrdím že ne, byť by to očividně bylo přání mnohých:)

  Že se pak v komentářích vyskytují nesmysly jako ten váš o sekularistech je už jen takový místní kolorit…

 108. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Tak jsem si opět pozorně pročetl příspěvek pana Tomka. Popisuje vystoupení jednotlivých účastníků, kteří svorně vyjadřují obavu či přímo odpor vůči sekularismu a podporu křesťanství. Diskutující vystoupili opět coby stoupenci a propagátoři náboženství, potažmo křesťanství.
  Takhle příspěvek pana Tomka vyznívá. Vy jste zřejmě četl něco jiného.
  Sekularismus já chápu stejně jako ostatní ateisté, tedy státní správa bez vlivu církví, jinými slovy omezování moci a vlivu církví na dění ve společnosti.

 109. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Dovětek.
  A teď si představte, že by Vám, který věci čtete, chápete a vykládáte jinak, než jsou, byla svěřena významná funkce ve státní správě………

 110. Co_jste_opomenuli

  @ateista:

  🙂 dobře, já vám vaše analýzy nebudu vyvracet, jistě na své dojmy máte právo:)

  Co když vám řeknu že jsem věřící sekularista který s konferencí nemá problém a bere možnost jejiho uspořádání jako projev demokracie? Poradíte si s tím?:)

  A nebo titul ‚ pararelní realita‘ a až téměř konspirační potenciál tématu je zkrátka příliš lákavé?:)

 111. Co_jste_opomenuli

  @ateista:

  Já vím, vy jste totiž expert na texty:)

  Mimochodem, jsem zodpovědný za věci proti kterým je státní správa brnkačka:)

 112. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Jste schopen připustit, že sníh je bílý? Konec.

 113. Co_jste_opomenuli

  @ateista:

  Z fyzikálního hlediska předmět, který sám o sobě není zdrojem světla nemá barvu.Má jen schopnost odrážet světlo v jistém rozmezí. A podle toho se nám jeví barva onoho předmětu. Čili říct o sněhu že je bílý je poněkud odvážné. Posviťte na něj červeným světlem a uvidíte jakou ‚ bude mít barvu‘

  Vidíte. To je rozdíl v pohledu na věc. Vy jste si jistý svým velmi jednoduchým pohledem na věc. Já vám to nevymlouvám.

  Pokud si ovšem jednoduchosti svého pohledu nejste vědomý, a nepřipouštíte, že je jednoduchý a velmi nepřesný, nemějte mi za zlé, že takový pohled je pro mě primitivní…

 114. Jaroslav Štejfa

  Dovoluji si vrátit diskurs trochu na zem.
  „Sekulární stát je stát, který je založen na sekularismu, tedy není vázán na žádnou náboženskou ideologii a současně zaručuje svým občanům svobodu vyznání. V sekulárním státě je (jakákoli) církev od státu odloučena.
  V České republice je sekulární stát určen článkem 2, odst. 1 Listiny základních práv a svobod: Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání. Z opačné strany také čl. 16 odst. 2: Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech.“
  Tolik Wikipedie.
  K tomu dodávám, že zmíněná listina je nedílnou součástí ústavy tohoto státu. Dále, ústavní činitelé jako třeba poslanci při nástupu do funkce slavnostně prohlašují: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“[
  Ateista říká: „Sekularismus já chápu stejně jako ostatní ateisté, tedy státní správa bez vlivu církví, jinými slovy omezování moci a vlivu církví na dění ve společnosti.
  Co_jste_opomenuli říká k ateistovi: . . . Vám, který věci čtete, chápete a vykládáte jinak, než jsou . . .

  Debatující veřejnost si může jistě udělat sama obrázek, kdo věci chápe jak jsou nebo nejsou a komu svěřuje při volbách do rukou moc. Ironické je, že zhruba polovina občanů v této republice vypadá, jako by jí to zřejmě bylo úplně jedno. Druhá ironie spočívá v naprostém bezvědomí katolických horlivců o druhé straně mince. Bez sekularismu by mohla možná nějaká církev (římskokatolická?; islám?) zcela řídit stát, nebo by nějaký stát (komunistický, absolutistický, diktátorský atd.) zcela řídil či likvidoval nevhodnou církev. Prostě, to si musíme zvážit každý z nás, ať katolík či ateista. Každý dle svého rozumu.
  Jaroslav Štejfa

 115. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Jedl jste vtipnou kaši. Celý svět se skládá z lidí jednoduchých a specialistů v různých oborech. Já jsem možná specialista v oboru, ve kterém Vás roznesu na kopytech. Nechvástám se tím. Dívám se na věci očima většiny jednoduchých lidí. A když se mne někdo na něco zeptá, snažím se dát jednoduchou, obecně platnou odpověď, které porozumí a pochopí ji i jednoduchý člověk. To je zásadní rozdíl mezi námi dvěma.
  Když se mne někdo zeptá, co je to bůh, nechám si upřesnit který, neboť je známo několik tisíc bohů. Pokud se dotaz bude týkat boha Hospodina, odpovím, že je to výmysl, neexistující subjekt.
  Když se někdo zeptá Vás, striktně budete hovořit o křesťanském bohu a budete rozvíjet teorie bez konkrétních specifikací, neboť Vaše náboženství tvrdí, že je jeden bůh, je milosrdný, všemohoucí, vševědoucí, všudypřítomný………. žel, neví se, jak vypadá, jak je starý, kde sídlí atd., atd.

 116. Anetalinda

  CJO
  „Z fyzikálního hlediska předmět, který sám o sobě není zdrojem světla nemá barvu.Má jen schopnost odrážet světlo v jistém rozmezí. A podle toho se nám jeví barva onoho předmětu. Čili říct o sněhu že je bílý je poněkud odvážné. Posviťte na něj červeným světlem a uvidíte jakou ‚ bude mít barvu‘“
  Vy jste prostě verbální onanista. Ale díky tomu je co číst:-)

 117. Co_jste_opomenuli

  @ ateista:

  ‚Dívám se na věci očima většiny jednoduchých lidí. A když se mne někdo na něco zeptá, snažím se dát jednoduchou, obecně platnou odpověď, které porozumí a pochopí ji i jednoduchý člověk. To je zásadní rozdíl mezi námi dvěma.‘

  Víte v čem je zásadní rozdíl mezi námi dvěma? Vy se snažíte dávat jednoduché odpovědi i v tématech na která pohlížíte jen a pouze očima jednoduchého člověka, protože v dané oblasti jednoduchým jste. Potíž je, že v daných tématech má jednoduchá odpověď validitu tvrzení o bílém sněhu.

  Já nemám zapotřebí vás o ničem přesvědčovat, ale pokud svůj jednoduchý pohled na věc neustále chcete konfrontovat, pak nemám zájem. Stačí? Nemám. Zájem. Anglicky, morseovkou, hieroglificky… Jak to mám napsat?

  ‚Já jsem možná specialista v oboru, ve kterém Vás roznesu na kopytech. Nechvástám se tím.‘

  To možná jste, problém je, že já se s váma z pozice člověka co vašemu oboru nerozumí nepousťím do debaty ve které budu tupě objajovat své primitivní postřehy bez schopnosti vůbec pochopit nějaký kontext.

  Já si s tezí o sněhu opravdu nezačal…

 118. Co_jste_opomenuli

  @Anetlinda:

  Připadá vám moje odpověď na výzvu:

  ‚Jste schopen připustit, že sníh je bílý? Konec.‘

  Jako nezobsažná verbální onanie?

  Když on ateista žije očividně v ‚ pravdách‘ typu … Sníh je bílý…

  A když mu člověk dá informaci o tom, že se na barvu dá dívat jinak než z DOGMATICKÉHO pohledu( sníh je prostě bílý), jeho reakce je, že jsem jedl vtipnou kaši.

  A tak je to v debatě s ním… Se vším:)

 119. Co_jste_opomenuli

  @Jaroslav Štejfa:

  Hm, promiňte ale vytrhávat věci z kontextu a dávat je do zdánlivé soivislosti je poněkud nekorektní.

  Krom toho, dodržujete dopravní předpisy? A myslíte si že jsou všechny nastaveny ideálně? Můžete zpochybňovat korektnost něčeho a zároveň to dodržovat?

  Já až zde narazím na člověka co není stižen potřebou ohýbat skutečnost podle vladtních dojmů, budu skákat do stropu…

  Zatím jsem zde takovou debatu vedl jen s nickem ‚ neruda‘ …

 120. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Připusťme, že téma boha není jednoduché, že je složité. Zřejmě jste v tomto oboru odborník, specialista. Já specialista nejsem, jen jsem četl Bibli, celkem 5x, slovo od slova, Katechismus, spoustu náboženské literatury, články a statě Halíka, Duky, Vlka, papeže Benedikta XVI., různé weby s náboženskou tématikou včetně Vendee, vedl diskuse s mnoha profesory všech 5 teologických fakult a s mnoha jinými lidmi. Myslím si, že mám dost informací, abych mohl s kýmkoliv diskutovat o náboženství, bohu a víře v boha z pozice ateisty.
  Můžeme tedy vést diskusi i my dva? Jste věcné a seriózní diskuse schopen?

 121. Co_jste_opomenuli

  Ateista:

  Víte, s pozorností s jakou čtete článek na tomto webu a ze závěrů které z nich děláte je mi celkem jedno kolikrát jste četl bibli:)

  Věcně diskutovat?

  Víte, k věcné diskuzi je třeba mít informační zdroje, být schopen jim dopřát interpretovatelnost nezazíženou svým biasem, a s těmito zdroji následně pracovat na základě korektních a logických operací.

  V mých očích dle toho co předvádíte selháváte ve dvou ze tří kategorií. Ale zkuste to. Jak jsem už napsal, jsem velkorysý…

 122. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Spolu s profesorem Matějkou z teologické fakulty UK připravujeme projekt cyklu televizních debat na náboženské téma. Rád Vás uvítám mezi diskutujícími.

 123. Co_jste_opomenuli

  @ateista:

  Jo, zcela se nebráním, jen bych potřeboval znát téma. Některé půtky jsou zcela mimo můj zájem, a jít do debaty která mě nezajímá by bylo pro ostatní účastníky zcela jistě o ničem:)

 124. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  OK, jakmile budeme mít konkrétnější obrysy, vyhledám Vás.

 125. Co_jste_opomenuli

  Ok:)
  Budunse těšit, pakliže projekt shledám zajímavým.

 126. Jaroslav Štejfa

  K „Co_jste_opomenuli:
  Mrzí mne , že máte pocit z mých názorů, ze je vytrhávám z kontextu. Přiznávám, že v nastalé šavlovačce se těžko orientuji co kdo řekl, nebo. co zastává. Vás chápu jako teistu a jsem dalek hodnotit vaše vzdělání či inteligenci. Považuji to nejméně za neslušné a svědčilo by to o nedostatku argumentů z mé strany. Ale k věci:
  Stále se snažím říci, že nevím, zda konference (nebo aspoň relevantní část přednášejících) považuje sekularizaci státu za hrozbu (nevím komu či čemu). Jak plyne z mých předchozích postojů – pokud sekularisace není pro zúčastněné hrozba není o čem diskutovat, jsme jednotni.
  – pokud je sekularizace pro diskutující hrozba, snažím se je upozornit na to, že při jejím odstranění buď může katolická veřejnost ovládnout tento stát (alespoň na chvíli) a může to některým lidem splnit životní sen. Nebo může ovládnout stát jiné náboženství a potom asi katolíci nebudou příliš nadšeni; v případě islámu asi budou bojovat o holý život nebo se víry vzdají. Nebo se státu zmocní režim nedemokratický (komunistický, diktátorský apod.), který se s věřícími vypořádá po svém. Samozřejmě ateisté s různými peripetiemi dopadnou podobně. A tady se upřímně divím, jak může katolická veřejnost seriosně diskutovat o hrozbě sekularizmu. V tom mám také pro ni odsudek.
  To je vše. Pokud to pojímáte jako ohýbání skutečnosti, stačí, když mi to krátce zde sdělíte a slibuji že už ani neceknu. Nebudeme si mít co říci.
  Jaroslav Štejfa

 127. Co_jste_opomenuli

  @Jaroslav Štejfa:

  Pořád se snažím vysvětlit jediné. Pokud něco považuju za hrozbu, znamená to jen to, že jsem si vědom klidně potenciálně fatálních důsledku. Ale neznamená to, že mám řešení, které stav zlepšuje. Čili mohu takovou konferenci uspořádat, mohu se jí účastnit, mohu na ní na sekularizaci názor změnit, nebo taky ne, mohu odejít s pocitem že mi konference nic nepřinesla, ale…

  1. Je to konference, ne sjezd KSČ, kde se formuloval závěr sjezdu a závazek na příští pětiletku, ke které se všichni posléze hlásili.
  2. Uvedu pararelu. I když můj osobní názor je, že energetická náročnost dnešního způsobu života znamená hrozbu, neznamená to nic víc, než že jsem si potenciálních problémů vědom.

  Zde se prezentuje názor, že vidět v něčem hrozbu, znamená něco odsoudit, snažit se svrhnout, a dokonce lidi co nesouhlasí snad popravit.

  Takže, kde vnímám paranoiu, je nasnadě…

 128. Jaroslav Štejfa

  K „o_ jste_opomenuli“:
  Rozumím vám. Nicméně co se týče ústavních činitelů, tak moje já mi říká, že oni nemají právo tyto pochybnosti dát na veřejnost. Jejich povinností je nezpochybňovat principy, které slíbili dodržovat, ať si myslí cokoliv. Jinak se tam neměli cpát. U ostatních účastníků platí podle mne zhruba to, co říkáte, ale znova, trochu mi vadí parlamentní půda (což není akademická) a vadí mi neochota uveřejnit co se tam v podstatě řeklo – jinak si mlčenlivost ze strany EAD neumím vysvětlit. Potom si mohu myslet, že možná odsudek sekularizace byl masivní a na její obranu toho řečeno moc nebylo. Pak by platilo to, co jsem řekl v předchozím, jiné konsekvence nevidím, vám to připadá jako paranoia, mě jako hraní si s ohněm. Vidím v tom paralelu doby roku 1938. Na jedné straně slepota k fašismu, na druhé straně příklon k levičáctví . . . a než se kdo rozkoukal . . .
  Jaroslav Štejfa

 129. protestant

  Anetalinda
  16.10. 2014
  CJO
  „Z fyzikálního hlediska předmět, který sám o sobě není zdrojem světla nemá barvu.Má jen schopnost odrážet světlo v jistém rozmezí. A podle toho se nám jeví barva onoho předmětu. Čili říct o sněhu že je bílý je poněkud odvážné. Posviťte na něj červeným světlem a uvidíte jakou ‚ bude mít barvu‘“
  Vy jste prostě verbální onanista. Ale díky tomu je co číst:-)

  protestant:
  Jenže CJO má pravdu. Nehledě k tmu, že bílá není barva.

 130. Co_jste_opomenuli

  @ Jaroslav Štejfa:

  ‚oni nemají právo tyto pochybnosti dát na veřejnost. Jejich povinností je nezpochybňovat principy, které slíbili dodržovat, ať si myslí cokoliv. Jinak se tam neměli cpát. ‚

  Tomu nerozumím. Jistě by je neměli měnit, tedy, neměli by se pouštět do změn, které nejsou v souladu s jejich programovým prohlášením. Ale vyvolávat diskuze /
  účastnit se jich … na jakákoliv témata v mých očích je dle mého jejich právo.

  ‚a vadí mi neochota uveřejnit co se tam v podstatě řeklo – jinak si mlčenlivost ze strany EAD neumím vysvětlit. ‚

  Znovu říkám, diskuzní platforma ze které nevyplývá nějaká touha přijít ke konsenzu a závěry vnést do života nemusí mít ambice učinit jednoznačný závěr, na kterém se účastníci shodnou a proto nic takového, výstup, co by takovou shodu reprezentoval, neexistuje. Když v rámci zaměstnání podstoupím důležité jednání, sepíše se zápis, který stvrdí obě strany podpisem a ze kterého vyplývají nějaké kroky/závazky. Ale v zaměstnání jsou takové meetingy motivované vůlí či povinností něco řídit, něco měnit, přetavit závěry do reality. Pokud jdu na jakékoliv setkání jen s touhou vytříbit si myšlenky a ty své dát k dispozici, považuju sepsání zápisu, na kterém bychom se shodli za nemožné až
  Nebezpečné. Shodnout se ani není cílem. A jediný výstup, který si dovedu představit, by byl audio/video záznam, pro archivační účely. Ale …. Musel bych k tomu mít důvod…

  Stovnání s rokem 1938…

  … Tohle zkrátka neberu. Myslím si, že se zbraně v kostelích tajně neshromažďují a uchvácení moci politickou silou na základě setkání několika jednotlivců – zkrátka ne.

  Ale díky za diskuzi

 131. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Souhlasil bych s panem Štejfou. Byla to jednostranná konference, v jejímž programu nevystoupil jediný zastánce sekularismu. A skutečnost, že se konference vůbec pořádala svědčí o tom, že pro někoho sekularismus hrozbu představuje. A zapomínáte na to, že zákonodárci mají sílu a moc pomocí protlačených zákonů změnit poměry ve státě, viz nestydatý zákon o obdarování církví, jinak zločineckých organizací.

 132. Co_jste_opomenuli

  @ ateista:

  ‚Byla to jednostranná konference, v jejímž programu nevystoupil jediný zastánce sekularismu.‘

  Ano, to je fakt který nikdo nepopírá.

  ‚A skutečnost, že se konference vůbec pořádala svědčí o tom, že pro někoho sekularismus hrozbu představuje.‘

  Ne, to znamená pouze to, že někdo stál o to, aby názory lidí zazněly na jednom místě.

  ‚A zapomínáte na to, že zákonodárci mají sílu a moc pomocí …‘

  A na to jste zas přišel jak?

 133. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Obtížně se mně vpravuje do způsobu Vašeho myšlení. Zaměříte se na nepodstatné a o tom pak rozbředáváte diskusi. Je nepodstatné, že zaznívají názory, je ale podstatné, názory na co zaznívají, a je jedno, jestli na jednom místě nebo na mnoha místech.
  A tu poslední větu snad ani není nutné komentovat. Vy zřejmě žijete ve světě, ve kterém poslanci nepřijímají zákony, které někdo připraví a které pak určují, co se ve společnosti bude dít. Jste zcela mimo realitu.

 134. Jaroslav Štejfa

  Rád bych si vyjasnil stanoviska s diskutéry:
  K „Co_jste_opomenuli: Rozhodně si nemyslím, že v katolické veřejnosti bují nějaké protistátní spiknutí. Paralelu s r. 1938 jsem předložil v tom smyslu, že velká část tehdy československé veřejnosti se přikláněla k flagrantnímu podcenění situace (krásně to naznačil J. Cimrman ve své hře Posel z Liptákova „. . . ale drahý pane, doly, ty vám nemůže nikdo ukrást, to je taková díra v zemi . . .“) včetně veřejnosti církevní a určití lidé spatřovali spásu v Hitlerovi a Stalinovi. Zrovna dnes jsem si poslechl „moudrá“ slova chvály od pátera Malého na vstřícnost a mírumilovnost islámu na ČR2. Možná vidím trávu růst, ale zamyslete se nad konsekvencemi toho, budu-li se mýlit já nebo vy. Každý si to musí vyhodnotit sám.
  K „ateistovi: Zákon o restituci církevního majetku nepovažuji v žádném případě za „nestydatý zákon o obdarování církví, jinak zločineckých organizací“. Je především strašlivá ostuda tohoto státu, že mu to trvalo dvacet let. Čeští politici vůbec nepochopili jak čas pracoval proti nim a jak tato věc kdykoliv předtím mohla být vypořádána spravedlivěji, snadněji a laciněji. Takže z toho – zaplaťpámbu, že je aspoň tento. Bez něho nemá laická veřejnost ani ateisté možnost prosadit skutečnou (nejen deklarovanou) sekularizaci tohoto státu. A církve by měly chápat právě sekularizaci jako nejpevnější bod své existence v této společnosti.
  Pro tuto chvíli vše.
  Jaroslav Štejfa

 135. ateista

  @Jaroslav Štejfa
  Ve věci zákona o „církevních restitucích“ s Vámi zásadně nesouhlasím. Bylo možno jako předlohu použít francouzský Zákon o separaci církví od státu z roku 1906, podle kterého byly církve z roku na rok odloučeny od státu bez finanční a majetkové náhrady.
  A proč církve označuji jako zločinecké organizce vysvětluje část textu, který jsem zaslal poslancům a soudcům Ústavního soudu:
  Je nezbytné si připomenout, co je římskokatolická církev zač, jaká je to instituce. Bezesporu je to zločinecká organizace, tvořená několika stovkami zločinců v rolích hlasatelů náboženské víry. Tito hlasatelé straší lidi neexistujícím nesmyslem, zvaným bůh, slibují jim, že jim tento nesmysl pomůže a zaručí jim život věčný v království nebeském. Kromě toho za pomoci slibů a vyhrožováním pobytem v očistci a následně nikdy nekončícím utrpení v pekle, ze kterého je ovšem možné se vykoupit penězi a majetkem, po dva tisíce let usiluje o moc a bohatství. Každému totiž může být jedno, jestli někdo věří či nevěří v boha, pokud ovšem nemá zájem o peníze a majetek nevěřícího. Je všeobecně známo, že nevěřící byli na víru obraceni sliby, vyhrůžkami i mečem.
  Stoupenci a členové této zločinecké organizace rádi argumentují tím, že dotyční církvi majetek a peníze odkázali dobrovolně a proto ho v minulosti nabývala legálně. Stejně rádi ale zamlčí, že dotyčným církev dala na výběr, očistec a peklo nebo ráj v nebi. Je nasnadě, co si každý vybere.
  Ještě je nutné připomenout, že bůh je největší podvod na lidstvu v jeho dosavadních dějinách a nabízené služby, jako vykoupení, spása a život věčný jsou nesplnitelné za života i po smrti a každý, kdo tyto služby nabízí je ve smyslu našeho práva podvodník, tedy zločinec.

 136. protestant

  Ve Francii došlo k ukradení a zabavení majetku církví. Nešlo o restituce či odluku.

 137. Čestmír Berka

  Bílá není barva a Clinton s Levinskou neměl sex. A když snoubenec obviní nevěrnou snoubenku, že se vyspala s jeho kamarádem, tak se může hájit, že to, co spolu dělali rozhodně nebyl spánek… a proto si na svatbu ta snoubenka může vzít ty bezbarvé svatební šaty…

 138. Jaroslav Štejfa

  K „ateistovi“:
  Naše postoje se v tomto bodě liší asi značně. Nemám pro to odsudek. Jenom poznamenávám, že je potřeba zde uplatnit politiku možného. Otálením stát to, co byste si představoval, zcela promrhal. Stejně tak ztratil možnost odsoudit striktně komunisty atd. Proto si myslím, že je moudré, přes určité ekonomické i jiné ztráty, vzít, co je možné. Dalším oddalováním či trapným jednáním (viz různé Sobotkovy komise) se stát dostává více a více do submisivního postavení a reálná sekularizace mizí v nedohlednu. To jsou mé důvody odlišného stanoviska. Nakonec jako důchodce na pokraji chudoby odhaduji, že bych byl ochoten na restituce církví věnovat svůj podíl nákladů z důchodu – když by byla reálná záruka, že žádné další náklady církví neponese stát a církvím bude omezen ideologický přístup k mládeži ve všech státních a státem řízených institucí (školy, media atd.)
  Jaroslav Štejfa

 139. ateista

  @protestant
  Krádež majetku, který mimo způsob, který jsem popsal výše, získávala jak? Víte např. jak dopadl Řád temlářských rytířů? Víte, co udělal jeden z papežů v období papežského schizmatu, když přestěhoval své sídlo do Avignonu?
  Zřejmě Vám není známo, co se v Čechách dělo po Bílé hoře.

 140. ateista

  @Jaroslav Štejfa
  Oceňuji Váš realistický pohled na současný stav. Použití zmiňovaného zákona jsme Nečasovi a spol. doporučovali několik let před přijetím zákona. Souhlasím s tím, že všechny vlády promrhaly šanci odloučit církve od státu levněji. Nevím strach z čeho jim svazoval ruce.

 141. protestant

  ateista
  17.10. 2014
  @protestant
  Krádež majetku, který mimo způsob, který jsem popsal výše, získávala jak?

  protestant:
  Od STÁTU tedy od toho, kdo majetek později ukradl, určitě ne.

 142. ateista

  @protestant
  Já mám svoje auto nastříkáno kombinací všech barev a barvu mého auta mám tak také uvedenu v TP. I stěny bytu mám vymalovány stejně. Jinými slovy, jde o pohled a vědomosti, jaké mají všichni lidé – neodborníci.

 143. protestant

  @Jaroslav Štejfa
  O důchod se bát nemusíte. Stát získal výnosy z majetku zabaveného církvím mnohem více než má církvím vrátit. Tedy není potřeba státu pomáhat. On na církevním majetku za skoro 70 let poměrně hodně vydělal.

 144. ateista

  @protestant
  Jenže STÁT (Francie) jsou občané a co bylo „ukradeno“ církevním hodnostářům následně sloužilo milionům občanů. Analogicky, co bylo „ukradeno“ českému státu, tedy nám i Vám, a sloužilo 10 milionům občanů bude sloužit několika stovkám církevních hodnostářů. Laici nejsou součástí ani zaměstnanci církví a je zcela na libovůli církevní vrchnosti, jak se vším naloží (viz postesky farností a reakce vrchnosti, že farnosti jsou samostatné právní subjekty).

 145. protestant

  …..stát jsou občané a církev jsou věřící…..

  Na svoji církev mám mnohem větší vliv než na svůj stát.

 146. Co_jste_opomenuli

  @ ateista

  ‚A zapomínáte na to, že zákonodárci mají sílu a moc pomocí …‘

  A na to jste zas přišel jak?

  Já žiju v jiném vesmíru. Jo, žiju. Nevěští se v něm z křišťálu, kde se ukazuje na co zapomínám a na co nezapomínám…

 147. protestant

  ateista
  Analogicky, co bylo „ukradeno“ českému státu, tedy nám i Vám, a sloužilo 10 milionům občanů bude sloužit několika stovkám církevních hodnostářů.

  protestant:
  Vy se radši k této problematice vůbec nevyjadřujte, protože o ní víte evidentně prd. 🙂

 148. Co_jste_opomenuli

  Čestmír Berka: ano, zjednodušení má smysl. Pokud ovšem zjednodušením neztratíme to podstatné…

 149. ateista

  @protestant
  Stejný závěr může vyslovit kdokoliv z diskutujících. Nikam ovšem nevede, svědčí jen o tom, že diskutujícímu dochází dech. Totéž platí i pro CJO.

 150. Co_jste_opomenuli

  Ateista:
  🙂 vaše závěry mě dokážou pobavit:)

 151. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Každého dokáže pobavit něco jiného. Vyjímám z výzvy, kterou jsem adresoval Tomáši Halíkovi:

  Rozhodl jsem se napsat Vám v souvislosti s tím, co se děje v islámském světě. Před časem jste v Českém rozhlasu prohlásil, že všichni věřící se modlí ke stejnému bohu, jen ho nazývají jiným jménem. Logicky z toho vyplývá, že Vy se modlíte k Alláhovi a islamisté k Hospodinovi. Ponechám stranou, že mne rozesmává představa, že se modlíte k něčemu, co neexistuje. Nerozesmává mne to, co islámští kruťasi provádějí.
  Vraťme se k meritu věci. Žádám Vás, abyste vyzval boha všech věřících, aby zabránil řádění fanatických islamistů z Islámského státu.

  Pobavil Vás tento můj závěr?

 152. Co_jste_opomenuli

  Ateista:

  Jistě. Jak jinak. Ne téma, ale uvažování, které vede k těmto závěrům…

 153. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Dobře, je-li něco zábavného na mém uvažování, dejte k dobru Vaše uvažování. Já jen doplním to svoje. Podle mne jsou dvě možnosti. Buď je jen jeden bůh (jak také tvrdí církevní dogma), potom platí můj závěr. Nebo je více bohů (církevní dogma neplatí), křesťané mají Hospodina, Židé Jahve, islamisté Alláha, hinduisté Krišnu……. a každý se modlí k tomu svému.

 154. Co_jste_opomenuli

  Ateista:
  Víte, mě nebaví se neustále opakovat.

  Několikrát jsem psal, že k jednomu Bohu, jehož existenci předpokládají monoteismy, vede několik cest. Stejně jako několik cest vede na vrchol hory. A každý monoteismus nabízí nějaké své poznání tohoto jednoho Boha.

  Ale uvažování typu … Bůh má lidi rád a dokáže li Halík mluvit s Bohem, ať mu laskavě vzkáže aby zastavil řádění islamistů…. Mě prostě fascinuje….

  Ještě očekávám, že pokud to Bůh nezařídí, bude to fungovat jako důkaz toho že Bůh není:)

 155. hadejkdo

  CJO

  🙂 Jako když ten táta nechce koupit tomu jedenáctiletému kolo a tak musí být zlej a nespravedlivej, protože sousedovic Pepík ho už dávno má 😉

 156. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Určutě se plácáte po rameni, jakou duchaplnou odpověď jste poskytl. Je ubohá a má nulovou vypovídací hodnotu.
  Zpět, o jedné věci vypovídá. Podle Vás by Bible měla začínat slovy: Předpokládáme, že první den bůh stvořil nebe a Zemi.
  Já bych od boha očekával něco jiného. Milosrdný, laskavý, všemohoucí, vševědoucí, všudypřítomný, atd., atd. subjekt by měl existovat kvůli potřebnějším věcem než jen kvůli tomu, aby ho hloupí lidé uctívali a klaněli se mu. Já, coby potenciální konvertita na křesťanskou víru si kladu otázku: Co z toho budu mít, když začnu věřit v boha? Vyvstane mě pouze povinnost klanět se mu a uctívat ho? Proč bych to měl dělat?
  Ve světle skutečnosti, že potřebným nepomáhá a zlé netrestá je jeho potenciální existence ubohá. Nikdo na světě mne nemůže přemluvit k tomu, abych uctíval boha, který nevyslyší úpěnlivé prosby vražděných lidí, lidí, odsouzených k pomalému umírání v písku pouště nebo vlnách oceánů, lidí znásilňovaných a mučených…….
  Nechte si svého boha, já se bez takové zrůdy obejdu.

 157. A.S.Pergill

  @protestant Problém je, že církve požadují (a někdy i dostávají) majetek, o který přišly dávno před komunisty (od Josefa II po prvorepubliční pozemkovou reformu) a někdy je i dostávají. Přičemž neexistuje mechanismus (to je v zákoně specificky ošetřeno) nápravy vydání majetku omylem či „omylem“.
  Druhou věcí je, že prakticky veškerý majetek získaly církve (a především ŘKC) zločinnými aktivitami.
  Prostě je třeba důsledně vychovávat potomky k nenávisti vůči křesťanům jako bezcenným zločincům, které je třeba při nejbližší vhodné příležitosti ze společnosti ostranit.

 158. Co_jste_opomenuli

  @aspergill:

  ‚Prostě je třeba důsledně vychovávat potomky k nenávisti vůči křesťanům jako bezcenným zločincům, které je třeba při nejbližší vhodné příležitosti ze společnosti ostranit.‘

  Dokážete překvapit :))

 159. Foxy

  Aspergill: „…Prostě je třeba důsledně vychovávat potomky k nenávisti vůči křesťanům jako bezcenným zločincům, které je třeba při nejbližší vhodné příležitosti ze společnosti ostranit.“
  .
  Hmmmmm…. to jako mám vychovávat vnoučata k tomu, aby svou milovanou slovenskou babičku, projevující se mimo jiné i hlubokou vírou a pravidelnými návštěvami kostela (a která je tedy dle Vás bezcenným zločincem), při nejbližší vhodné příležitosti odstranila?
  Doporučujete onu babičku umlátit, zardousit či sehnat někde novodobou versi přípravku Zyklon-B?
  .
  Vychovávat k nenávisti…nepřipadá Vám to přeci jen poněkud obludné?

 160. Co_jste_opomenuli

  On se ‚jako hraje na muslima‘ 🙂

 161. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Proč reagujete na A. S. Pergilla a nereagujete na mne?

 162. Co_jste_opomenuli

  @ateista:

  ‚@Co_jste_opomenuli
  Proč reagujete na A. S. Pergilla a nereagujete na mne?‘

  Raději to nechám bez odpovědi:)))

  ‚Určutě se plácáte po rameni, jakou duchaplnou odpověď jste poskytl.‘

  Ne, proč bych to měl dělat?

  ‚Je ubohá a má nulovou vypovídací hodnotu.‘

  Nepřekvapuje mě tento váš závěr:)

  ‚Podle Vás by Bible měla začínat slovy: Předpokládáme, že první den bůh stvořil nebe a Zemi.‘

  Jak jste na to přišel?:) nikdy jsem nepřemýšlel, a ani nemám v úmyslu přemýšlet nad tím, jak (by) měla začínat bible:))) o tom zkuste pokecat s autorem:)

  ‚Já bych od boha očekával něco jiného.‘

  Jo, to je na vás:) myslím si, že Bůh si z vašich ocěkávání žádnou zpětnou vazbu nebere:))

  ‚…subjekt by měl existovat kvůli potřebnějším věcem než jen kvůli tomu, aby ho hloupí lidé uctívali a klaněli se mu.‘

  Však jo:)

  ‚Já, coby potenciální konvertita na křesťanskou víru si kladu otázku: Co z toho budu mít, když začnu věřit v boha?‘

  Vzhledem k tomu, že o poznání Boha jsem vždy mluvil jako o určité metě na cestě za poznáním a moudrostí nych chtěl říct, že je to tak moc hypotetická otázka, že na ni odpovím pouze stručně: život s poznáním Boha:)

  ‚Ve světle skutečnosti, že potřebným nepomáhá a zlé netrestá je jeho potenciální existence ubohá. ‚

  Vy máte nějakou baterku, které vydává světlo skutečnosti? Vy se nezdáte…

  ‚Nikdo na světě mne nemůže přemluvit k tomu, abych uctíval boha, který… ‚

  Proč ny vás někdo přemlouval:) mohou vám pomoct, ale komu není rady, tomu není pomoci:)

  ‚Nechte si svého boha, já se bez takové zrůdy obejdu‘

  Však my se bez vás taky obejdem:)

  Začínám mít pocit, že rozumím archetypu ‚ nevěřící Tomáš :))))))

 163. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Jste v náboženských otázkách opravdu takový debil……………..?
  @Foxy
  A.S.Pergill měl určitě na mysli hlasatele křesťanské víry. Babička je jejich oběť, která ze svých skrovných peněz ještě cpe těm nenažraným darmožroutům a oni se vůbec nestydí……………

 164. Co_jste_opomenuli

  @ateista:

  „@Co_jste_opomenuli
  Jste v náboženských otázkách opravdu takový debil……………..?“

  Máte v rukávě ještě nějaké trumfy z oblasti demonstrace vlastní nemohoucnosti?

  Sem s nimi:)

 165. Sam

  ———————-A.S.Pergill 18.10. 2014 napsal:
  Prostě je třeba důsledně vychovávat potomky k nenávisti vůči křesťanům jako bezcenným zločincům, které je třeba při nejbližší vhodné příležitosti ze společnosti ostranit.————-
  Uhh, to snad až tak né. Katolická veřejnost, to nejsou nějací hajzlové. Vatikán je sice divný byrokratický moloch, ale nemusíme ho rovnou nazývat zločineckou organizací.
  Určitým způsobem dělají různou humanitární činnost, třeba civilizujou černochy v Africe. Mohli by je teda naučit používat kondomy, to je pravda.

 166. hadejkdo

  @ateista:

  „@Co_jste_opomenuli
  Jste v náboženských otázkách opravdu takový debil……………..?“

  Máte v rukávě ještě nějaké trumfy z oblasti demonstrace vlastní nemohoucnosti?

  Sem s nimi:)

  😀

 167. Sam

  Na tomto webu se v novinkách objevil odkaz na zajímavý film. http://www.lidovky.cz/drsny-das-filmfest-ukrizovana-skolacka-a-krvava-lazen-v-horach-pbx-/kultura.aspx?c=A141017_105309_ln_kultura_hep
  http://www.csfd.cz/film/364060-krizova-cesta/
  Nevím, jestli pro nás tento film může být nějak užitečný. Je takový přehnaný. Nejedná se o dokumentární film, ale o fikci. Jak se píše ve článku:
  ————– Záhy zjistíme, že nejde o jen tak ledajaké katolíky: jsou součástí komunity, jež odmítá principy druhého vatikánského koncilu, který podle obecného mínění církev otevřel pokroku – podle těchto „pravověrných“ ovšem zkáze.
  ———————
  Ano, tohleto nejsou běžní katolíci. V ČR jich takových mnoho nepotkáme. Ale najdou se třeba tadyhle: http://crux.lightbb.com/ Osobně znám různý katolíky, ale nikdo nemá problém s druhým vatikánským koncilem.
  Lepší film bude spíš tento známý dokumentární (!) kus: http://www.csfd.cz/film/225445-jesus-camp/

 168. A.S.Pergill

  @Foxy S tou babičkou má pravdu ateista, i když je jasné, že může toto zlo šířit dál, třeba na ta vnoučata.

  @Sam Tohle je do značné míry problematické
  1. Sami křesťané se dopouštějí při svých aktivitách činů, které je nutno chápat jako zločiny i při velmi shovívavém pohledu; např. organizují upalování věřících a představitelů animistických kultů pod záminkou „boje proti čarodějnictví“
  2. Jsou viníky současné populační exploze, která mj. je u kořenů i současné epidemie eboly (ale i řady dalších průšvihů)
  3. Rozvratem tamní kultury razili v řadě zemí cestu islamizaci (tady je zajímavé to, že ačkoli muslimové na území subsaharské Afriky působili jako otrokáři někdy od začátku novověku (mj. i rodina otce současného US presidenta), islám se tam začal šířit až poté, co křesťané rozvrátili původní domorodé kultury.

  Obecně: Prostě kromě lásky k dobru je třeba i nenávist ke zlu, jinak sice máte jakýsi bod, ale nemáte směrovou orientaci (vektor) a ta láska snadno nadělá ještě větší zlo, někdy i mimoděk.

 169. Co_jste_opomenuli

  Tak on se nám aspergil začíná projevovat jako arbitr dobra a zla?

  Šmankote…

 170. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Vaše intoxikace nesmyslem, zvaným bůh, je absolutní. Jímá mne hrůza při pomyšlení, že tohoto stavu by ŘKC chtěla dosáhnout u celé společnosti. Každý normální člověk je schopen pochopit, proč jsou církve zločinecké organizace. Konec.

 171. Co_jste_opomenuli

  @all:

  Může někdo nicku ‚ ateista ‚ vysvětlit, kam se dobrovolně zařazuje větou která začíná : ‚ každý normální člověk…‘ 🙂

  Já bych mohl, ale on má v hlavě ‚ ateista‘ takový zvláštní selektivní filtr:)

 172. kuba

  Že by se , ateista‘ považoval za normálního člověka :’D

 173. Co_jste_opomenuli

  Tak, o tom nepochybuji, aspergill rozmí tomu co je dobro a zlo, ateista rozumí tomumco je normální a nenormální…

  Ale já myslel ten způsob argumentace.

  Jen se bojím, že bych pro některé – včetně ‚ ateisty‘ musel linknout co to je ‚ argumentační klam‘ …

 174. Čestmír Berka

  právě, že monoteismy PŘEDPOKLÁDAJÍ ! Věřící o počtu bohů jen spekulují. Katoličtí ho mají za samce složeného ze tří kvarků…

 175. Foxy

  Věřící o počtu bohů jen spekulují. Katoličtí ho mají za samce složeného ze tří kvarků… a přitom je to fakt náááááááááádherná samice!
  Jak jen jsou ti katolíci blbí! Je to vůbec NORMÁLNÍ?

  Jděte raději ven pouštět draky! Asi poslední baboletní den…

  mějte se tu, a nezkysněte tu!

  VELEČAU!

 176. Sam

  ——————-ateista napsal 19.10. 2014
  Každý normální člověk je schopen pochopit, proč jsou církve zločinecké organizace. Konec.
  ———————————-
  Budu na chvilku optimista. Tajně doufám, že církve nejsou zločineckými organizacemi.
  Ale rozhodně jsou (mj. křesťanské) církve velice nedůvěryhodné. Knězovi nebudu věřit ani nos mezi očima. Tyhlety články jsou velice trefné. Ale už je asi zná každý.
  https://www.osacr.cz/2012/10/17/ateistuv-pruvodce-nabozenstvim-katolicka-cirkev-a-vira/
  http://www.i-ateismus.cz/2013/07/jak-funguje-vira/
  Moje názory vznikly po dlouhodobém setkávání s katolíky a s kněžími hlavně na gymnáziu, což bylo dříve, než tyto weby vznikly. Křesťané a zvláště katolíci nemají skoro žádnou čest nebo zodpovědnost ve věcech víry. Především tedy kněží a učitelé náboženství.

 177. Co_jste_opomenuli

  Ty články jsou velice trefné. Zbývá otázka … Kam se trefily…

 178. Jaroslav Štejfa

  Ačkoliv nerad, přeruším plodnou diskusi (o čem že?) a vrátím se meritu věci: Přes opakované dotazy není EAD schopno, nebo nechce odpovědět na otázku zda je či není sekularizace hrozbou a pro koho. Takže se domnívám – jediný relevantní hlas je zde hlas autora. Potom je skutečně na pováženou jací křesťanští politici vedou tento stát. Převažuje hloupost nebo zlovolnost? Do jaké míry je tato společnost podobným myšlením zasažena? Co lze učinit pro nápravu věcí?
  Jaroslav Štejfa

 179. Sam

  ————————-Co_jste_opomenuli napsal 19.10. 2014
  Ty články jsou velice trefné. Zbývá otázka … Kam se trefily…————————–
  Trefily se do podstaty věci. Jako trefit hřebík na hlavičku.
  Hlavně se mi ty články moc líbí.

 180. Sam

  ————————–Jaroslav Štejfa 19.10. 2014 napsal

  Ačkoliv nerad, přeruším plodnou diskusi (o čem že?) a vrátím se meritu věci: Přes opakované dotazy není EAD schopno, nebo nechce odpovědět na otázku zda je či není sekularizace hrozbou a pro koho. Takže se domnívám – jediný relevantní hlas je zde hlas autora.
  —————————————————-

  Podle mě na té konferenci akorát vystoupili různí lidi a přednesli své proslovy. Konference jako taková možná ani k žádnému závěru nedospěla. To musí potvrdit někdo, kdo tam byl, klidně Petr Tomek.

  —————————Jaroslav Štejfa 19.10. 2014 napsal: Potom je skutečně na pováženou jací křesťanští politici vedou tento stát. Převažuje hloupost nebo zlovolnost? Do jaké míry je tato společnost podobným myšlením zasažena?————————————–
  Toho bych se nebál Koho myslíte těmi křesťanskými politiky?? KDU-ČSL a TOP09? Ti nemají v parlamentu ani v senátu moc početné zastoupení. Většinu tam zabírá ČSSD, ANO, KSČM apod.
  Néé, v ČR podle mě žádná teokracie nebo Vatikánokracie nehrozí. Katolíci akorát ubývají. Nevím, jestli je to dobře, ale ČR nikdy moc religiózní nebude.

 181. Co_jste_opomenuli

  @Sam:

  ‚Podle mě na té konferenci akorát vystoupili různí lidi a přednesli své proslovy. Konference jako taková možná ani k žádnému závěru nedospěla. To musí potvrdit někdo, kdo tam byl, klidně Petr Tomek.‘

  No, člověk to tu tvrdí od začátku, že konference není akční výbor. Jsem rád, že to alespoň někdo začíná brát jako možnou variantu. A ptát se Petra Tomka jak to bylo? …. Hm…. A věřit že dostaneme víc než ‚ dojem‘ …? Hmmmm… Ne.

  @Sam … Ještě jednou…

  ‚Trefily se do podstaty věci. Jako trefit hřebík na hlavičku‘

  No, když myslíte…

 182. Co_jste_opomenuli

  @Jaroslav Štejfa

  ‚…. Co lze učinit pro nápravu věcí?‘

  Zamést před vlastním prahem. V podstatě to stači. A to si neberte osobně, to je rada pro každého…

 183. Sam

  —————Co_jste_opomenuli napsal19.10. 2014

  No, člověk to tu tvrdí od začátku, že konference není akční výbor. Jsem rád, že to alespoň někdo začíná brát jako možnou variantu. ——————————–
  Je zvláštní nápad tuto konferenci pořádat zrovna na půdě poslanecké sněmovny ČR. Kdyby se sešli někde v salesiánském středisku, tak to bude trochu lepší.

  A víte co?? Na ulici jsem dostal různé letáčky od KDU-ČSL. Četl jsem si uvedený program, a zdál se mi takový neutrální. O křesťanství tam nebyla ani zmínka. Takovej program by seděl klidně na SZ, ANO, nebo TOP09.
  V USA má každej politik plnou hubu Boha a víry. V Česku ani né.

 184. Co_jste_opomenuli

  @Sam:

  Tak pokud se podíváte na prezidium EAD, mně to nepřijde jako na hlavu postavené. Když se na to podíváte optikou nezávislého pozorovatele ( ne paranoidního militantního ateisty … A neberte si to osobně prosím), pak na pořádání na půdě PS nevidím problém. Samozřejmě, pokud ho tam budu chtít vidět, …

  Ad program – myslíte si, že na mě byste poznal v debatě o čemkoliv jiném než o tématech zde můj postoj k víře? …

 185. kuba

  ‚A víte co?? Na ulici jsem dostal různé letáčky od KDU-ČSL. Četl jsem si uvedený program, a zdál se mi takový neutrální. O křesťanství tam nebyla ani zmínka. Takovej program by seděl klidně na SZ, ANO, nebo TOP09.
  V USA má každej politik plnou hubu Boha a víry. V Česku ani né.‘

  Sláva, konečně se někdo vrátil na zem 🙂
  Ono mi přišlo z čtení zdejších článku, že nejsme v ČR v 21. století, ale někde ve Španělsku na počátku 16.

 186. ateista

  Znovu kladu otázky: Proč takové konference? Proč bůh? Proč církve?
  Vraťte se o dva tisíce let zpátky. Pokud máme věřit Bibli (o věrohodnosti biblických příběhů lze pochybovat), pak sedřené židovské ženě (pozdější vyumělkované křesťance a panně), která se stará o stáda koz a domácnost, se narodí několik dětí a jedno z nich dostane jméno Ježíš. Je vnímavnější než ostatní a záhy si začne něco uvědomovat. Stane se z něho něco na způsob slovenského Jánošíka. Začne hlásat radostné poselství o novém království nebeském, začne konat zázraky a hlásat víru. Vstaň a choď – víra tvá tě uzdravila. Zkuste v momentě, kdy dostanete infarkt jen věřit a nezavolat záchranku. Další. Kdyby byla tvá víra jako zrnko hořčičné……. Kdyby byla vaše víra jako Himaláje,bez dalšího přičinění se nestane vůbec nic. Židé záhy přišli na to, že Ježíš není nic jiného, než buřič který bourá zaběhnuté pořádky a tak ho oběsili. Cituji Bibli: 39. ……kteréhož zamordovali, pověsivše na dřevě.
  Neboli z židovského buřiče byl po mnoha letech vybudován mýtus křesťanského boha, kterého poskládali z tohoto Žida, smyšleného ducha svatého a smyšleného subjektu s názvem Hospodin. Neboli křesťanský bůh se jmenuje svatá trojice, nebo trojjediný bůh. Proč tedy bůh? Proč ho uctívat? Proč se ho bát? Proč se k němu modlit?
  Předseda lidovců Bělobrádek v ČT prohlásil: Nebojím se ničeho, jen boha. Zamyslete se nad tímto prohlášením. O čem vypovídá?
  A teď se zamyslete nad tím, v čem je smysl existence církví a proč se církve bojí sekularismu. Ponechme stranou krvavou historii křesťanství. Proč? Proč ? Proč? se musí ptát každý člověk, jehož rozum nebyl zatemněn jedem zvaným bůh. Ateismus se snaží odpovědět. Proto mají hlasatelé náboženské víry z ateismu strach. Jak prosté.

 187. Co_jste_opomenuli

  @ateista:

  ‚Znovu kladu otázky: Proč takové konference? ‚

  Protože o tom chtěl někdo debatovat.
  .
  .
  .

  ‚Vraťte se o dva tisíce let zpátky. Pokud máme věřit Bibli (o věrohodnosti biblických příběhů lze pochybovat), pak sedřené židovské ženě (pozdější vyumělkované křesťance a panně), která se stará o stáda koz a domácnost, se narodí několik dětí a jedno z nich dostane jméno Ježíš. Je vnímavnější než ostatní a záhy si začne něco uvědomovat. Stane se z něho něco na způsob slovenského Jánošíka. Začne hlásat radostné poselství o novém království nebeském, začne konat zázraky a hlásat víru. Vstaň a choď – víra tvá tě uzdravila. Zkuste v momentě, kdy dostanete infarkt jen věřit a nezavolat záchranku.‘

  Vy jste asi fanoušek představení ‚ Hřmění‘ od divadla Sklep, že jo:)) ale … Oni to kluci tak nemysleli, ona to byla satira určena pro pobavení. Nebo nás chcete taky zajména bavit?;)

  ‚ Další. Kdyby byla tvá víra jako zrnko hořčičné……. Kdyby byla vaše víra jako Himaláje,bez dalšího přičinění se nestane vůbec nic.‘

  A napadlo Vás aspoň jednou v životě jestli se ta víra nepromítá, ba dokonce, že je tak nějak její míra příno určena tím jaký člověk žije život? Že vy si tak nějak myslíte, že například ‚ upřímná lítost‘ je vyjádřena tím, že člověk nahlas rěkne ‚ upřímně lituji‘ ?:)

  .
  .
  ‚…Cituji Bibli: 39. ……kteréhož zamordovali, pověsivše na dřevě.
  Neboli z židovského buřiče byl po mnoha letech vybudován mýtus křesťanského boha, kterého poskládali z tohoto Žida, smyšleného ducha svatého a smyšleného subjektu s názvem Hospodin.‘

  Jak Vy to vlastně s tou Biblí máte. Jednou se na ni odkazujete a podruhé o její věrohodbosti pochybujete. Nepřijde vám to poněkud hloupé?

  .
  .

  ‚Předseda lidovců Bělobrádek v ČT prohlásil: Nebojím se ničeho, jen boha. Zamyslete se nad tímto prohlášením. O čem vypovídá?‘

  Vypovídat to může o spoustě věcí, ale já vsadilm boty, že váš jednoduchý a naprosto neuvěřitelně primitivní závěr je, že Bělobrádek jedná ve strachu. A současně vsadím svou výplatu na to, že váš závěr je uplně mimo mísu:)

  K tomu zbytku bych řekl jen tolik:

  Netrapte se zde neustálou snahou získat podporu svých plytkých myšlenkových pochodů. Pravdě se tím nepřiblížíte… Minimálně dokud tu pravdu budete chtít mít:)

 188. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Já se na Bibli neodvolávám, jen občas cituji nebo uvádím, jaké texty jste prohlásili za zákon křesťanů. My, všichni občané ČR jsme za zákon přijali Trestní zákoník, vy, křesťané, jste za zákon přijali Bibli, z jejíchž stran prýští potoky krve, hlásá všechny možné trestné činy a navíc ji sepsal nějaký primitiv. Fascinující je na tom to, že o Bibli Katolická dogmatická ústava (latinsky Dei Verbum) z 18. listopadu 1965 říká:

  1. Autorem Bible je bůh
  2. Všechny části Bible jsou svaté
  3. Všechny části Bible byly sepsány pod vlivem ducha svatého
  4. Vše, co inspirovaní autoři Bible vypovídají, platí za psané duchem svatým
  5. Vše, co se praví v Bibli, je jisté, pravdivé, a neomylné

  To znamená, že já jen poukazuji na to, v jakých rozporech se motáte, co hlásáte a co jste povinni tvrdit, pokud se nechcete zpronevěřit své víře. Zejména poslední bod je úžasný. Takže já vás docela chápu. Vy prostě nemáte jinou možnost. Vy nemůžete a nesmíte ve věcech náboženských používat svůj rozum.

 189. Co_jste_opomenuli

  @ateista:

  ‚ My, všichni občané ČR jsme za zákon přijali Trestní zákoník, vy, křesťané, jste za zákon přijali Bibli, ‚

  Ne to si pletete. Já jako občan této republiky se zodpovídám právu české republiky. Pokud si budete hrát s pojmy věřící a křesťan asi jako s hodinkama či holinkama, pak bude složité se bavit:)

  Nicméně, pokud chcete tvrdit, že křesťané a zároveň občané této republiky nepodléhají právnímu sYstému čr( ať už je jakýkoliv) tak to asi nebude pravda:)

  ‚To znamená, že já jen poukazuji na to, v jakých rozporech se motáte, co hlásáte a co jste povinni tvrdit, pokud se nechcete zpronevěřit své víře. ‚

  Ne, vy jen poukazujete, že Bibli chápete tak nějak po svém a nedáte pokoj dokud křesťané nebudou chápat Bibli stejně jako vy. Co už…

  Jinak…Já svůj rozum používám dnes a denně, živí mě to:)

  PS: jste se svými dogmaty dotěrnější než svědci Jehovovy:) všiml jste si, že mi svůj ( pro mě, promiňte, jednoduchý) pohled na věc neustále nutíte? Že neustále píšete svoje ‚pravdy ‚ a pokud s váma nesouhlasím, neustále se k tomu vracíte? Že nemám potřebu vás o ničem přesvědčovat? Že vás ve vašich závěrech klidně nechám, a vy si dokonce řeknete o to že mám reagovat? Hlavně ty závěry příspěvků, ty jsou obzvláště libové…

  PPS: o čem je pohádka o Smolíčkovi, jak byste mi odpověděl?:)

 190. Co_jste_opomenuli

  Ateista:

  To mně jste jako anonym poměrně ukradený:) ale jak Bůh řídí vaše kroky, s tím já nic nenadělám:)

  Vy máte k víře přístup asi jako nadšenec do elektroniky co jde s kladivem na mobil, s tím, že se jde podívat jak to uvnitř funguje. A nenechá si vymluvit, zeptá li se ostatních, že na otázku ‚co si s tím kladivem počít, aby mobilu porozuměl‘ … Se mu dostane v lepším případě odpovědi… Ať jde raději zatloukat hřebíky….

 191. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  ale jak Bůh řídí vaše kroky, s tím já nic nenadělám:)

  Hezky. Ten, jehož existenci předpokládají monoteismy?

  Několikrát jsem psal, že k jednomu Bohu, jehož existenci předpokládají monoteismy, vede několik cest. – Vaše vyjádření.

  Takže předpokládaný bůh řídí moje kroky. Aspoň jedno konkrétní Vaše vyjádření. Lepšíte se………

  P.S.
  Jmenuji se Vaněk a jsem předseda občanského sdružení Humanističtí ateisté o. s.

 192. Co_jste_opomenuli

  @ ateista:

  ‚ Ten, jehož existenci předpokládají monoteismy?‘

  Nemohu mluvit za všechny monoteismy:) ale v principu … Ano. Pokud do toho nezahrnete lháře, co proklamují víru ve špagetové monstrum a ostatní jim podobné. Pokud čtete co píšu i jiným, považuji velkou část těch jež se považují za věřící v Boha za lidi jež uvěřili kazatelům, nikoliv v Boha.

  Takže … Vždy je to jen o tom, kde končí poznání a začínají přání a představy.

  Konkrétních vyjádření napíšu klidně kilometry. Stačí mít chuť k odpovědím přistupovat z pozice toho kdo může nepochopit:)

  Těší mě pane Vaňku:)

 193. Sam

  —————————–ateista 20.10. 2014

  @Co_jste_opomenuli
  Já se na Bibli neodvolávám, jen občas cituji nebo uvádím, jaké texty jste prohlásili za zákon křesťanů. My, všichni občané ČR jsme za zákon přijali Trestní zákoník, vy, křesťané, jste za zákon přijali Bibli, z jejíchž stran prýští potoky krve, hlásá všechny možné trestné činy a navíc ji sepsal nějaký primitiv. Fascinující je na tom to, že o Bibli Katolická dogmatická ústava (latinsky Dei Verbum) z 18. listopadu 1965 říká:

  1. Autorem Bible je bůh
  2. Všechny části Bible jsou svaté
  3. Všechny části Bible byly sepsány pod vlivem ducha svatého
  4. Vše, co inspirovaní autoři Bible vypovídají, platí za psané duchem svatým
  5. Vše, co se praví v Bibli, je jisté, pravdivé, a neomylné

  To znamená, že já jen poukazuji na to, v jakých rozporech se motáte, co hlásáte a co jste povinni tvrdit, pokud se nechcete zpronevěřit své víře. Zejména poslední bod je úžasný. Takže já vás docela chápu. Vy prostě nemáte jinou možnost. Vy nemůžete a nesmíte ve věcech náboženských používat svůj rozum.
  ——————————————
  Není to tak zlý, jak si myslíte, kolego. Většina katolíků v ČR zná Bibli celkem málo. Katolická dogmatická ústava bude pro katolíky neznámej pojem. Katolická veřejnost podle mě moc nezná oficiální stanoviska ŘKC, nebo je aspoň nebere moc vážně.
  Ve Vatikánu se vyrábí plno různých prohlášení a encyklik, ale skoro nikoho nezajímají.

 194. Sam

  ————————-ateista napsal 20.10. 2014
  Cituji Bibli: 39. ……kteréhož zamordovali, pověsivše na dřevě.
  ———————————-
  Tak proč ne, ale raději dávejte přesný odkaz. Aspoň citovat Bibli mě na gymplu naučili. Bible Kralická, Skutky 10,39: „A my jsme svědkové všeho toho, což jest činil v krajině Judské a v Jeruzalémě. Kteréhožto zamordovali jsou, pověsivše na dřevě.“
  Viz třeba zde: https://www.evangnet.cz/bible?b=sk10
  Jinak ŘKC má v ČR ten hroznej problém s masivním úbytkem členů, který trvá už tak 100 let. Tak se nedivte, že to furt řeší na různých konferencích, setkáních animátorů a já nevím kde.

 195. Co_jste_opomenuli

  Úbytek členů je potřeba a je přirozený…

 196. Čestmír Berka

  Sam: „Ve Vatikánu se vyrábí plno různých prohlášení a encyklik, ale skoro nikoho nezajímají.“
  Anketa na radiovaticana.cz

  Četl (a) jste již apoštolskou exhortaci papeže Františka Evangelii gaudium?

  Ano. 2029
  Dosud ne, ale chystám se ji číst. 2142
  Ne, ani ji číst nebudu. 1529

  Tak 1529 lidí má zřejmě už předem výhrady k názorům Neomylného

 197. Co_jste_opomenuli

  ‚Četl (a) jste již apoštolskou exhortaci papeže Františka Evangelii gaudium?

  Ano. 2029
  Dosud ne, ale chystám se ji číst. 2142
  Ne, ani ji číst nebudu. 1529

  Tak 1529 lidí má zřejmě už předem výhrady k názorům Neomylného

  …. Může mi někdo vysvětlit myšlenkový pochod pana Berky?

 198. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Pokud čtete co píšu i jiným, považuji velkou část těch jež se považují za věřící v Boha za lidi jež uvěřili kazatelům, nikoliv v Boha.

  OK, rozeberme trochu Vás. Vy se považujete za toho, kdo uvěřil kazatelům nebo za toho, kdo uvěřil v boha?

 199. Čestmír Berka

  Pan Berka zřejmě doplňuje Samovo tvrzení, že encykliky nikoho nezajímají…zřejmě ho zaujalo, že se mnozí návštěvníci stránky radiovaticana.cz odmítají seznámit s tím, co je ve Františkově exhortaci… zřejmě je pro ně František přílišný modernista, či dokonce ohrožuje herezí Církev

 200. Co_jste_opomenuli

  @Čestmír Berka:

  Vy to asi myslíte vážně, že když někoho něco nezajímá, je to patrně z trucu, že?:)

  Kolik občanů této republiky v životě nečetlo ústavu sepsanou v porevoluční době, co myslíte:)) ?

  Bylo to :

  1. Protože v srdci chovají vzdor k tomuto státu, jsou to duší anarchisté
  2. Protože je jim líto, že už nám nevládnou komunisté ve federaci a, ač anarchisté nejsou, nesouhlasí se státem tak jak se v roce 1993 vytvořil.
  3. Prostě to nepivažují za důležité a nezajímá je to.
  4. jiné.

  Podle Vás fakt, že někoho něco nezajímá znamená že vůči tomu vyjadřují nějaký nesouhlas, vzdor, či jakoukoliv jiný negativní přístup?

  A … Myslíte to opravdu vážně?:)

 201. Co_jste_opomenuli

  @ ateista:

  Vy mě chcete rozebrat? no jak myslíte:)

  Do kostela na mše nechodím a kázání jsem slyšel asi tak 5x v životě. Takže mezi Bohem a mnou není žádného člověka:)

 202. A.S.Pergill

  @Co_jste_opomenuli 70% obyvatel této země (+-) není věřícími křesťany, ergo normální je nebýt věřícím křesťanem, 2/3 obyvatel Země nejsou věřcí křesťané, (a platí to samé v celoplanetárním měřítku).

 203. Co_jste_opomenuli

  @aspergill:

  Pokud budeme normu definovat jako převažující výskyt na statistickém
  Vzorku, pak ano. Co z toho však má vyplývat mě uniká…

 204. Čestmír Berka

  Já chápu, že běžný občan nečetl ústavu… ale občan, který nečte ústavu nepoleze na web o právu, aby vyplnil anketu, že nejenom že nnečetl ústavu, ale ani v budoucnu ji nehodlá číst. Běžný občan na Web Radia Vaticana chodit nebude a pokud tam už půjde, nebude se zabývat hlasováním o tom, co napsal František! Já bych si TIPNUL, že ta skupina lidí ( tipnul bych si římské katolíky), co se exhortací NECHCE seznámit má na Františkovo působení v čele Církve vyhraněný názor a ten názor bude spíše negativní. Samozřejmě, že oni alespoň zhruba od někoho slyšeli nebo četli, jaké názory v exhortaci jsou…

 205. Co_jste_opomenuli

  @ čestmír Berka:

  ‚Já chápu, že běžný občan nečetl ústavu… ale občan, který nečte ústavu nepoleze na web o právu, aby vyplnil anketu, že nejenom že nnečetl ústavu, ale ani v budoucnu ji nehodlá číst. Běžný občan na Web Radia Vaticana chodit nebude a pokud tam už půjde, nebude se zabývat hlasováním o tom, co napsal František! ‚

  Ale pakliže je web určený pro věřící, pak to nemůžete přirovnávat k návštěve ‚ běžného občana‘ na ‚ web o právu’…

  Na web vaticana chodí věřící, stejně tak jako na web o houbaření chodí houbaři. A pokud tam dáte anketu třeba o novém mykologickém názvosloví … Pokud bude třetině návštěvníků webu ukradené – jaký z toho uděláte závěr?:)

  Proč máte tip jaký máte? Co vás vede k tomu že z x možných variant preferujete tu kterou preferujete? …

 206. Čestmír Berka

  Myslíš, že třetině houbařů bude jedno, jestli se má hřibu nadále říkat hřib nebo podle nového názvosloví břich? Já myslel, že exhortace posledního papeže 🙂 má pro římské katolíky docela dost velký význam…koneckonců se k ní vyjadřovali jako k dost významné i další věřící a i nevěřící. Františkovy kroky jsou podle mne dost sledovány a jeho slovy a chováním se světová veřejnost hodně zaobírá….a římští katolíci obvzlášť

 207. Co_jste_opomenuli

  @Čestmír Berka:

  Ano, souhlasím s tím, že František jedná pro spoustu konzervativních věřících … Řekněme odvážně/nezvykle/či tak něco.

  Stejně tak jsem si jistý, že ne všichni jsou z jeho kroků nadšeni.

  To furt má ale hodně daleko k tomu, abych mohl akceptovat prohlášení:

  ‚Ne, ani ji číst nebudu. 1529

  Tak 1529 lidí má zřejmě už předem výhrady k názorům Neomylného.‘

  To je závěr postavený na domněnkách a dle mého poněkud tendenčních domněnkách…

  Pokud na daném webu byla podobná anketa někdy v minulosti a ta jasně naznačovala že na web chodí lidé horliví po čemkoliv z ruky papeže, asi by to mělo jinou hodnotu…

  Předpokládám, že takovou informací ovšem nevládnete…

 208. Co_jste_opomenuli

  @Čestmír Berka:

  Ano, souhlasím s tím, že František jedná pro spoustu konzervativních věřících … Řekněme odvážně/nezvykle/či tak něco.

  Stejně tak jsem si jistý, že ne všichni jsou z jeho kroků nadšeni.

  To furt má ale hodně daleko k tomu, abych mohl akceptovat prohlášení:

  ‚Ne, ani ji číst nebudu. 1529

  Tak 1529 lidí má zřejmě už předem výhrady k názorům Neomylného.‘

  To je závěr postavený na domněnkách a dle mého poněkud tendenčních domněnkách…

  Pokud na daném webu byla podobná anketa někdy v minulosti a ta jasně naznačovala že na web chodí lidé horliví po čemkoliv z ruky papeže, asi by to mělo jinou hodnotu…

  Předpokládám, že takovou informací ovšem nevládnete…

 209. Čestmír Berka

  No jistě, když se významný počet návštěvníků odmítá seznámit ze zásadním dokumentem šéfa miliardy katolíků, který je v některých věcech víry NEOMYLNÝ tak se z toho žádný závěr dělat nedá 😀 . Kdyby byla anketa „četli jste Bibli?“ a jedna třetina návštěvníků křesťanského oficiálního webu odpověděla : Ne, ani ji nebudu číst, tak by to o něčem vypovídalo?

 210. Co_jste_opomenuli

  Tak jestli umíte na základě tak povrchní informace udělat závěr, tak to běžte pracovat do prognostického ústavu. A nebo se zeptejte ateisty Aspergilla co si o tim myslí…

  Opakuji, to, že mě něco nezajímá nevypovídá NIC o mém přístupu ani k tvůrci onoho ‚ něčeho‘ ani o ‚ něčem‘ samotném…

  Kdyby třetina řekla že nečetli Bibli, vypovídalo by to jen a pouze o tom že nečetli Bibli. Vše ostatní co si na základě jejich nečtení vyvodíte je opět jen vaše nějaká představa…

  A opět … Prič a jak si tvořilte podobné konstrukce … Umíte si na to odpovědět?

 211. Co_jste_opomenuli

  @ Čestmír Berka:

  1. Věřící nepovažují papeže za neomylného.
  2. Věřící nepovažují Františka za člověka jež se měl stát papežem.
  3. Věřící nezajímá tato konkrétní záležitost.
  4. Věřící chodí na web ze zajímavosti o církev, ve skutečnosti si ale myslí, že cilrkev pro spojení s Bohem nepotřebují.
  5. Věřící nezajímají žádné technikálie, počkají si co jim k tomu řekne farář.
  6…
  .
  .
  99. Jakýkoliv jiný důvod

  Můžete mi těch 1529 lidí rozdělit?

 212. Čestmír Berka

  Věřící? Já bych si tipnul římské katolíky… a to trochu mění situaci. Zvlášť, když papežovy názory v exhortaci zajímají i NEVĚŘÍCÍ. Ony ty názory jsou názory vlivného člověka z vlivné církve… Ty vlastně potvrzuješ Samovo tvrzení, že : „Ve Vatikánu se vyrábí plno různých prohlášení a encyklik, ale skoro nikoho nezajímají.“

  Ale netrap se tím, byl to jen takový postřeh- nic zásadního 😉

 213. Co_jste_opomenuli

  @Čestmír Berka:

  Já se tím ale naprosto neteápím.

  Já jen vysvětluji proč výrok:

  ‚Tak 1529 lidí má zřejmě už předem výhrady k názorům Neomylného‘

  Považuju za nesmyls.;)

 214. Jaroslav Štejfa

  Tak ještě jednou se pokusím přerušit duchaplnou diskusi (i když nevím o čem je). Doporučuji k pozornosti paní poslankyní Janu Černochovou (ODS). Je taktéž typickým představitelem paralelní reality v PS ČR. Velmi vehementně se pustila do ministra obrany za jeho roli v posledním dílu seriálu „Kriminálka Anděl“. Zde jsou její slova:
  Je neuvěřitelné, že se k něčemu takovému propůjčí ministr obrany této republiky a ještě nešťastnější mi přijde načasování na dobu, kdy se schvaluje mandát na účast českých vojáků v zahraničních misích na nadcházející 2 roky. Hrát v seriálu, který vyobrazuje naše vojáky jako bandu chuligánů, patřících spíše do vězení než na misi, mi přijde jako vrchol nevkusu. A věta: „Mně je nějaká mezinárodní pověst nebo rotace mise v Afganistánu úplně ukradená“ tomu nasadila korunu. Ministr obrany nemá PROSTĚ hrát v seriálech.

  To je panečku!
  Jaroslav Štejfa

 215. ateista

  @Co_jste_opomenuli

  Do kostela na mše nechodím a kázání jsem slyšel asi tak 5x v životě. Takže mezi Bohem a mnou není žádného člověka:)

  Po bouři jsem měl výpadek připojení. Můžeme pokračovat. O bohu jste se dověděl jak? Z knih, někdo Vám o něm řekl nebo jste k poznání boha dospěl sám?
  Chápejte, jde případně o návod, jak by mohli i jiní dospět k poznání boha.

 216. Co_jste_opomenuli

  @ ateista:

  O koncept Boha nejde v dnešním světě nezavadit.

  Ale bez vlastního poznání o tom jak funguje svemt by k propojení s konceptem monoteistického Boha jistě nedošlo:)

 217. Sam

  Víte co, křesťanská veřejnost mi ani nevadí. Můžu mít dobrý vztahy s katolickým kolegou na nějakém pracovišti. Moc neřeším, co lidi dělají v soukromí a čemu věří.
  Zklamali mě ovšem kněží a učitelé náboženství. Jsou to osoby podezřelé, nezodpovědné a nedůvěryhodné.
  Tihle lidi do mě instalovali křesťanství, aniž by přezkoumali, jestli se to vůbec může podařit a k čemu to může vést. Veškeré jejich jednání bylo chaotické a nedomyšlené.

 218. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Vaše vyjádření je značně složité. Můžete ho zjednodušit? Spousta lidí včetně mne možná neví, co je a jak funguje svemt.

 219. Co_jste_opomenuli

  @Sam:

  Ano, vše co píšete je dost dobře možné.
  Dle mého ani nic jako ‚ instalace křesťanství‘ fungovat nemůže:)

 220. Co_jste_opomenuli

  @ ateista:

  O zjednodušení se snažili různí kazatelé a jak to dopadlo 🙂

  Nějolikrát jsem psal, že víra v Boha je určitým mezníkem na cestě za poznáním. Pokud jste tam nedospěl, nedá se nic dělat:)

  Ale zkuste mi napsat, jak vznikl podle Vás život a .., jak funguje lidské vědomí ?

 221. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Co se vzniku života týká, přikláním se k teorii o přirozeném vývoji, trvajícím mnoho miliard let. Podporují ji výsledky bádání vědců mnoha vědních oborů a nálezy fosílií.
  Co se fungování lidského vědomí týká, domnívám se, že vědomí je jedna z funcí mozku, která se postupně rozvíjí s tím, jak člověk získává vědomosti.

 222. Co_jste_opomenuli

  @ ateista:

  Já se ptám na vznik života, ne na jeho vývoj:) ukažte mi fosilii která jakkoliv dokumentuje vznik života:))

  Já se ale ptám JAK funguje. Že je to funkce mozku je fajn odpověď, ovšem na zcela jinou otázku:))

 223. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Upřesním. Na základě mých vědomostí nedokáži odpovědět na otázku, jak vznikl život. Přikláním se k teorii, že život na Zemi vznikl reakcí některých chemických prvků coby základních stavebních kamenů buněk.
  Podle mne funguje vědomí (pokud vědomí odvozujeme od slovesa uvědomovat si) tak, že si na základě zkušeností uvědomujeme skutečnosti. Jsou známy stavy, kdy člověk po úrazu ztratí vědomí a následně ho nabude. To znamená, že ve stavu bezvědomí člověk nevnímá okolí svými smysly, i když mnohé životní funkce jedou. Po nabytí vědomí opět svými smysly vnímá.

 224. Co_jste_opomenuli

  @ateista:

  Výborně … Reakce chemických prvků…

  Na základě čeho reagují chemické prvky?

  Ad vědomí – ponechme toto téma stranou, vystačíme si s tím prvním. Jen si zapamatujte to, jak jste u vědomí reagoval – popisujete funkčnost na základě pozorování. Na základě toho, jak se jeví věc pozorovateli. Ještě se k tomu vrátím. Jen naznačím, že se jedná o stejný myšlenkový pochod jako … Auto bude zatáčet, protože mu bliká blinkr. To je ale špatná indukce ze strany pozorovatele. Ve akutečnosti auto zatáčí protože se mu natáčejí kola. Kola se mu natáčejí protože je natáčí řízení. Řízení kola natáčí protože někdo točí volantem. Blinkr ve skutečnosti nemá s mechanismem zatáčení NIC společného. Ale jak říkám, k tomu se ještě vrátím. Zpět k reakcím prvků…

 225. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Obraťme garde. Položím Vám dvě otázky:
  1. Jak podle Vás vznikl život?
  2. Jak funguje vědomí?

  Řízení kola natáčí protože někdo točí volantem. – Vaše vyjádření. Ještě jste zapoměl dodat, že volantem točí proto, že se buď rozhodl točit nebo byl k točení donucen. Pak můžeme rozebírat, proč se rozhodl nebo co ho donutilo. Pak můžeme rozebrat, zda točit musel, případně jaké důsledky by mělo rozhodnutí netočit volantem.
  Z téhle pozice já budu reagovat na Vaše odpovědi na shora uvedené otázky. Zvládnu to úplně stejně jako Vy.

 226. Co_jste_opomenuli

  Ale já mám svou hypotézu o tom jak funguje svět, mě nemusíte vodit za ruku otázkami – tudíž nevidím v tento okamžik smysl vašich otázek. Co zvládnete a nezvládnete … To nedeklarujte, to sám prokážete. Mimochodem, od volantu dál už nemáte pravdu, ale to je vedlejší. Takže ještě jednou, nevidím smysl těch otázek, proč se ptáte?:)

 227. Foxy

  Atheisto, je dobré, když se někdo dožaduje FOSILIE dokumentující vznik života a přitom ví, že prvotní formy života NEMOHLY být fosilisovány… no nic, sranda musí bejt.
  Dobrou noc.

 228. Co_jste_opomenuli

  @Foxy:

  On se někdo dožaduje FOSILIE dokumentující vznik života?:)

 229. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Ale zkuste mi napsat, jak vznikl podle Vás život a .., jak funguje lidské vědomí ? – Váš výrok

  Pak ani já nevidím smysl Vašich otázek.
  Každý může mít svoji teorii o tom, jak funguje svět a jak vznikl na Zemi život. Trochu asi bude problém, co vyučovat děti ve škole

 230. Co_jste_opomenuli

  @ateista:

  🙂 tak ještě jednou. Pokud napíšete:

  Spousta lidí včetně mne možná neví, co je a jak funguje svemt.

  Pak se snažím zjistit co o fungování světa víte či co si myslíte. To je smysl mých otázek. Člověk by nečekal že to bude muset vysvětlovat…

 231. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Tak se nestyďte a poučte neznalé. Wikipedie pojem svemt nezná a google to vede jako svět podle….
  A nestyďte se vysvětlit nám, jak podle Vaší teorie vznikl život a jak funguje vědomí.

 232. Co_jste_opomenuli

  @ateista:

  Proč bych se měl stydět, snažil jsem se toho dosáhnout pomocí vašich úvah, abyste z toho taky něco měl, avšak měl jste potřebu tuhle cestu ukončit. Co už:)

 233. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Mne nezajímají moje úvahy, mne zajímají Vaše názory. Ať z toho mají něco i ostatní diskutující. Tak nám sdělte Vaše názory na vznik života a funkci vědomí.

 234. Co_jste_opomenuli

  Kdybych chtěl jen a pouze sdělit své názory, napsal bych o nich knihu:)

  Monolog není můj šálek čaje….

 235. Co_jste_opomenuli

  @Foxy:

  A … Vládnete schopnosti práce s textem? Chcete pochopit, že výzva na doložení fosilie následovala poté, co na otázku na vznik života začal kolega o fosiliích mluvit – v souvislosti s vývojem – na který se ovšem nikdo neptal…

  Foxy, … Buďte trošku pozornější:)

 236. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Vedeme přece dialog. Já jsem Vám položil otázky a zdvořile žádám odpovědi na ně. Buďte tak laskav a odpovězte na ně. Na základě Vašich úvodních odpovědí můžeme dialog rozvíjet. Zatím od Vás čteme jen námitky a negativní stanoviska.
  Podobně jste uhl i od otázky, jak jste dospěl k poznání boha. Váš způsob vyjadřování, který by asi měl dát najevo, jak vysoko intelektuálně jste nad ostatními diskutujícími, dosahuje opačného efektu.

 237. Co_jste_opomenuli

  @ateista:

  Víte, moje názory jsou jasně čitelné z otázek které vám kladu. Na základě vašich odpovědí můžeme dojít k monentu na kterém se neshodnem. K čemu je rozvíjet dialog, když uprostřed něj přestanete spolupracovat? Ve vaše vedení dialogu nemám důvěru už proto, že odpovídáte na něco na co se neptám, a pokud kladete otázky, člověk se musí x krát ujistit na co že se to vlastně ptáte. Vaše reakce – ‚ odpovídáte jako právník‘ :))

  Takže – nemám důvěru v to, že pokud vedete dialog, někam se v něm doataneme. Jen budeme ztrácet čas. To vše na základě toho jak jste doposud schopný v diskuzi fungovat:)

  Dává vám to smysl?:)

 238. A.S.Pergill

  @Co_jste_opomenuli Naprosto stejnou argumentaci používají křesťané v souvislosti s homosexualitou. Proto jsem tento argument v této podobě použil, což vám v důsledku křesťanského bias zůstalo utajeno.

 239. Co_jste_opomenuli

  @aspergill:

  Zaprvé, nejsem křesťan, což vám ovšem nevadí:)

  Zadruhé – fakt nevím na co navazujete…

 240. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Vskutku demokratická diskuse. vy máte právo klást otázky a vyžadovat po mně odpovědi, já totéž právo nemám.
  OK. Dospívám k poznání, že na některé otázky nejste schopen odpovědět.

 241. Co_jste_opomenuli

  @ateista:

  Ne, já jen na základě dosavadní diskuze nepovažuju v tuto chvíli konstruktivním bylt v pozici dotazovaného…

 242. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  A v kterém okamžiku byste se cítil být konstruktivní? Kdybych byl více vstřícný náboženství, bohu a církvi? To já ale nemohu, zcela bych zdiskreditoval svoje přesvědčení, že bůh a vše, co je s ním spojeno je podvod. K podvodníkům být tolerantní nelze, podvodníky je potřeba odhalovat a trestat.
  Vy se můžete jen snažit přesvědčit argumenty své okolí, že podvodník nejste.

 243. Co_jste_opomenuli

  @ ateista:

  🙂 za konstruktivní považuju rozhovor s člověkem, co umí klást otázky, pakliže je chce klást. Zatím mi to tak nepřipadá a .. Vaše neustálé podsouvání, zme to má něco spolecného s postijem k víře … Co k tomu dodat…

 244. Pavel Adámek

  Největší zbraní ckírkví je tolerantnost současné společnosti. Humanismus napáchal na člověku hodně škody.

 245. Antitheista

  @Antirheista:

  Citace? Kolik je v článku citací? :))

  —– Minimálně jedna 😀 „Jiří Mihola: Dámy a pánové já jsem tedy dostal tu čest tedy zahájit tady toto setkání, tento seminář nebo konferenci úvodním slovem, tak opravdu jenom krátce bych shrnul pár skutečností na zahájenou a pak …(nesrozumitelné)
  Já hned na tu řečnickou otázku, která je v názvu konference položena – Je sekularizace hrozbou? – odpovídám ano, myslím “

  @antitheista:

  A z čeho usuzujete že jsem zaslepen náboženským biasem?

  To mi hlava nebere…

  —- Z vašeho chování na to usuzuji, bráníte iracionalitu

  Od antitheisty se dozvím, že debata o hrozbě, kde v něčem hrozbu vidím znamená, že mám již řešení a tím řešením je věc odsoudit, patrně odstranit. A od jiných se dozvím, že Benda je vlastně podobný ISIL ( darth)

  —-ta hrozba nenáboženské svobody (zrušení sekularismu) je naznačenou tou hrozbou jménem sekularismus (hrozba jménem svoboda vyznání), je pro někoho hrozba svoboda? pak je něco špatně, když to má být liberální demokrat…

 246. Antitheista

  Pergill: čili z těch průzkumů vyplívá, že kolem 50% těch dalších by nespolupracovalo s teroristy 😀 takže nejsou stejní…

  @ Antitheista:
  1. Pokud EU selže v obraně proti islamizaci (a vypadá to, že se ji snaží spíš podpořit), tak jsme v …, horší, než v jaké jsme byli po nacistické okupaci.

  —– nesnaží se jí podpořit, viz. zákony EU na ochranu ateistů a věřícíh.

  2. Pinochet odstoupil zcela plánovitě. Nevím, co pořád máte s tím upalováním. Upalování zločinců je IMHO jihoamerický folklór (patrně španělské kulturní vlivy), běžně jsou upalováni např. dopadení prznitelé nezletilých nebo kriminální recidivisté. Policie někdy zasáhne, jindy počká s lopatkou a smetáčkem, až to doběhne do konce (občas se to dá vidět na youtube). Pokud k něčemu takovému došlo v Chile, tak bych to opravdu nebral jako Pinochetovu vinu.

  —- Husák také odstoupil podle plánu, co je běžné nemusí diktátor podpořit či může, on to udělal…

  3. Socialismy – sorry, chybí vám zřejmě státnice z marx-leninismu, nebo alespoň VUML.

  — socialismů je více typů…

  4. Možná jedno přirovnání: Vezmu burčák, griotku, režnou, whisky, cider (račte si doplnit dle chuti), pokud to proženu destilační kolonou (destilák v normální palírně nestačí) a následně protáhnu přes síran sodný bezvodý (nebo něco podobného), tak dostanu etanol (coby absolutní alkohol). A je naprosto šumafu, co jsem do toho původně nalil, protože ten etanol bude naprosto stejný.

  — v Tunisku vyhrála sekulární strana plná muslimů …

  Takže podstatou všech těch „pestrých“ islámů je jeden autentický islám

  — není, jsou různé islámy, jako byli i různí nacisté, komunisté (Kriegel) a různí křesťané, od upalovačů po Halíka či matku Terezu (byť nebyla tak svatá jak si většina lidí myslí)

 247. Pingback: Kamufláž a infiltrace jako zbraně ideologické konverze | Ateisté ČR

 248. Pingback: Náboženství jako reálná hrozba sekularismu a humanismu - co říká zkušenost ze Slovenska | Ateisté ČR

 249. Pingback: TOP 09 & KDU-ČSL a jejich snahy o podrývání sekulárního charakteru České republiky | Ateisté ČR

 250. Pingback: Sny o Armageddonu - Klára Samková nemluví mým jménem | Ateisté ČR

Komentáře nejsou povoleny.