Hrozba konkordátu

Autor | 23.10. 2014

Krátce před polovinou letošního října (2014) se na chvíli objevila zpráva, že má Lubomítr Zaorálek navštívit Vatikán. Veřejnost už v tu dobu víceméně hlasitě šuškala, že tam jde vyjednat a snad i podepsat smlouvu dohodnutou už 28. května když se do Vatikánu vydala Delegace ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny ČR. Delegaci tvořili po jednom zástupci hnutí ANO 2011, ČSSD a významní prosazovatelé zákona Stanislav Polčák z TOP09 a Marek Benda z ODS, zpravodaj zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi.

Zpráva o Zaorálkově cestě nebyla dementována, pouze smazána ze státních serverů, takže nevíme, jestli ze schůzky sešlo, byla přesunuta, nebo jestli jsou její závěry tak neskutečně tajné. Za každou ověřitelnou zprávu k tomuto tematu bych byl vděčný! (Pokud ji nějak získám, doplním informace i zde.)

Vzhledem k tomu, že na nevědomosti v podstatě nelze postavit článek, tedy alespoň takový, který by si zasloužil publikování jinde než na Protiproudu nebo Orgonetu, chci upozornit na celkovou absurditu smluv s Vatikánem.

Vatikán je rozhodně po fyzické stránce stát a to stát, který by vůbec neměl být brán podle evropských měřítek vážně: nemá demokratické zřízení, nerespektuje rovnost pohlaví a tuším že se školní docházkou do jiných než církevních škol a oddělením náboženství od státu je také na štíru. Nikdy také nepodepsal žádný jeho zástupce například “Všeobecnou deklaraci lidských práv” či “Konvenci o právech handicapovaných osob”. V principu by neměl zasedat v žádných radách vytvořených pro demokratické státy, protože na jakýkoli jiný stát v Evropě, který by fungoval na stejných zásadách jako Vatikán by denodenně pršela kritika ze všech stran.

S takovým státem uzavírají politici smlouvy, které běžně v těxtu přecházejí mezi pojmy církev a stát (text neratifikované Smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem), aniž by mezi nimi bylo výrazné odlišení. Jenže tu odlišení je. Do žádného jiného náboženského centra se totiž politici podepisovat smlouvy nevydávají.

Neslyšel jsem, že by Lubomír Zaorálek, Marek Benda nebo kdokoli jiný odjel do Zlatého chrámu v Amritsaru nebo třeba do Mekky aby podepsal smlouvy s představiteli jiných náboženství. Postavení náboženství v České republice je totiž dáno ústavou a příslušnými zákony, není proto třeba je upravovat ještě dodatečně.

Vatikán samozřejmě není státem jinde než na papíře. Ve skutečnosti jde o náboženský okrsek, který se ničím zásadním od náboženských okrsků jiných konfesí neliší, kromě zmíněného nadstandardního práva být považován za stát.

Konkordáty jsou proto “zvláště významné mezinárodní smlouvy”, což je v případě zemí, jako je právě Česká republika s necelými čtyřmi procenty praktikujících katolíků opravdu na pováženou. Takové mezinárodní smlouvy totiž bývají v justiční praxi považovány za nadřazené vnitrostátním zákonům.

Římskokatolická církev tak získává výhody, které žádné jiné náboženství nemá. Z hlediska naší ústavy i evropského práva bychom se prosto měli zabývat tím, že vlastně střídavým vydáváním se za stát a za církev vzniká nerovnost z pozice ŘKC vzhledem k ostatním církvím i nevěřícím.

Je to grandiózní podvod, který umožňuje udělat z naší ústavy i všech zákonů jen cár papíru.

57 thoughts on “Hrozba konkordátu

 1. TvojOponent

  Sú Česi národ? Kedysi sa tvrdilo, že národ musí mať aspoň 15 miliónov členov.

 2. ateista

  @TvojOponent
  V článku se hovoří o státním útvaru, nikoliv národu. Československo bylo státní útvar sestávající z národu Čechů a národu Slováků. Jakého národu jsou vatikánci? Nehledě na to, že Vatikán by vůbec neměl být označován jako stát, ale jako Ústřední kancelář náboženské organizace. To, že má své velvyslance v různých zemích je možno chápat spíše jako snahu mít možnost kecat do státních záležitostí dané země.

 3. Nesto

  To TvojOponent:
  1. To od slováka teda fakt sedí 😀
  2. Národ nemá pevnou definici. Většinou se za národ považuje prostě jen skupina lidí, co mluví stejným jazykem a nějakým způsobem se k sobě hlásí.

 4. Jaroslav Štejfa

  Zdálo by se, že na konkordátu není nic špatného. Doporučuji všem, kteří mají o téma zájem, alespoň si přečíst článek “Kritický pohled na konkordát (v angličtině)”, nacházející se jako příloha u hesla “Konkordát” ve Wikipedii (převzato z National Secular Society). Považuji za nutné jasně zdůraznit, že neexistence této smlouvy se Svatým stolcem je výhoda pro ČR a její uzavření vede k dalšímu potlačení sekularity tohoto státu.
  Jaroslav Štejfa

 5. protestant

  Já bych se rozhlédl po okolí. Jak jsou na tom starší a dospělejší státy se smlouvou s Vatikánem?

 6. Antitheista

  Starší nerovná se automaticky vyspělejší. Ale taková Francie udělala odluku už na začátku 20.st a zabavila církvi hodně majetku – bez návratu, takže vyspělejší je. Tak bych se na ní klidně podíval, dodržuje sekularitu ve školství i ve veřejných prostorách

 7. Jaroslav Štejfa

  Jistě neuškodí podívat se k sousedům a vyhodnotit svou situaci s chladnou hlavou. Ovšem když se podívám na návrh smlouvy mezi ČR a Svatým stolcem, řada věcí je pro mě velmi povážlivých, aniž musím studovat ostatní konkordáty.
  Např. čl.4 :Smluvní strany se shodují, že v České republice je respektována a zaručena náboženská svoboda v souladu s ústavním pořádkem České republiky a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.
  K tomu: Není divná jednostrannost? – Vatikán se nezavazuje zaručit náboženské svobody tedy i ateismus.

  Čl. 5: -Svatý stolec bere na vědomí, že Česká republika je v souladu se svým ústavním pořádkem nekonfesním státem a není tedy vázána na žádné náboženské vyznání.
  -Česká republika bere na vědomí, že se katolická církev ve své činnosti řídí vlastními zásadami, zvláště pak učením Druhého vatikánského koncilu o ekumenismu a náboženském dialogu
  K tomu: Zase- jednostranný závazek ČR, že Vatikán bude provozovat svou činnost nezávisle na právním řádu ČR. Přinejmenším je to v rozporu s čl. 1 smlouvy.

  Čl 6: Dtto

  Takto bychom mohli pokračovat dále a sofistikovaněji. Jenom upozorním na zřejmý rozpor návrhu se zákonem o církevních restitucích, nejasnosti kolem výchovy dětí a mládeže a financování katolických církví státem.
  Velmi podstatné je, že pokud tato smlouva nebude uzavřena, standartní občanské a společenské svobody katolické církve nebudou vůbec v ČR dotčeny. Pokud má tedy Svatý stolec počestné úmysly, nemusí ČR a Vatikán ztrácet čas a energii a riskovat pozdější spory plynoucí z různého výkladu duplicit v právním řádu.

  V tomto směru považuji studium jiných konkordátů za přínosné.
  Jaroslav Štejfa

 8. Co_jste_opomenuli

  ‘Vzhledem k tomu, že na nevědomosti v podstatě nelze postavit článek,..’

  Stavět článek na nevědomosti není tragedie. Pakliže je článek plný nezodpovězených otázek.

  Článků, které jsou postaveny na přesvědčení ‘ vědomosti’ nevědomého autora zas až taková vzácnost bohužel není…

  Tolik k článku. Do diskuze o hlavním ténatu nic nemám…

 9. TvojOponent

  Ateista a spol.
  Ak sú Česi národ, potom je Vatikán štát. Je to všeobecná dohoda. Že nie je vatikánsky národ? Je to podmienka pre existenciu štátu? Je americký národ? Je nevyhnutnusť etnický alebo národný princíp na existenciu štátu? Nie je.

 10. TvojOponent

  Štejfa… Vatikán bude robiť aktivity mimo právneho rámcu ČR? 😀 Tak toto už je šírenie poplašnej správy 😀
  Prosím, vysvetľujte!

 11. ateista

  @TvojOponent
  Amerika je stát, který dali dohromady příslušníci mnoha národů. Dalo by se možná říci, že je mnohonárodnostní stát. O tom ale tahle diskuse není. Česká republika konkordát nepotřebuje. O Češích je ale známo, že jim chybí národní hrdost a jsou vlezprdýlkové. Jako jsme lezli do zadku Rusům (SSSR), teď polezeme do zadku Vatikánu, neboť je “in” být věřící.
  Jinak, vést podobné diskuse má stejnou váhu jako diskutovat v hospodě o počasí. Věřícímu nelze vysvětlit nesmyslnost jeho víry a ateistu nelze přesvědčit, aby věřil v nesmysl zvaný bůh.
  Zdá se, že smysl by mělo absolutní přesunutí náboženské víry ze společnosti do soukromé sféry, neboť víra je ryze soukromou záležitostí každého jedince a nikdo by neměl dávat veřejnosti najevo, zda v boha věří či ne. Podobně i církve by měly být zcela odstraněny z veřejného života a měly by být za nimi zavřeny brány kostelů. Tam nechť si rozvíjejí svoje teorie a svým ovečkám říkají, co uznají za vhodné. Už není komunismus, aby státní moc musela mít církve pod kontrolou.

 12. Jaroslav Štejfa

  K “Tvoj oponent”:
  Pokusím se vám vysvětlit svůj postoj. Jestliže je předmětem dohody, že v jednom státě (který má svůj právní řád) může působit občan jiného státu a přitom se řídit vlastními zásadami (tedy zásadami založenými na jiném právním řádu) a zároveň tento princip není v dvoustranné smlouvě zakotven recipročně, jedná se o nerovný vztah. V jakémkoliv střetu, kde se tyto dva právní řády neshodují – tedy čin onoho hypotetického cizího občana je v ČR trestným a v jeho zemi nikoliv, může tento člověk zcela “oprávněně” na základě diskutovaného návrhu smlouvy poukázat na tento článek. Notabene může spravovat své záležitosti, a to v souladu se svými potřebami a podle svých předpisů, nezávisle na státních orgánech.
  Na rozdíl od vás jasně cítím, že takováto ustanovení jsou v rozporu s principem rovnosti a s principem dodržování právního řádu tohoto státu. Pokud by tomu tak nebylo, zopakuji, co jsem řekl už v původním příspěvku: tato smlouva je naprosto zbytečná, protože právo v tomto sekulárním státě zaručuje vše co potřebuje jakákoliv církev ke své svobodné činnosti. Tato smlouva skrytě přináší ŘKC zvláštní a pro mne nepřijatelné výhody oproti ostatním.
  Představte si podobnou smlouvu v obráceném gardu, že by si ČR vymínila podobné činnosti ve Vatikánu a Svatý stolec by zde měl nunciaturu na úrovni třeba diplomatického zastoupení Vaduzu. To je pitomost, že.
  Jaroslav Štejfa

 13. TvojOponent

  Štejfa
  Priznám, neporozumel som Vašej odpovedi.
  Zmluva sa Vatikánom neznižuje zodpovednosť katolíkov pred svetským zákonom ČR. Teda ak sa katolík dopustí nejakého trestného činu, bude potrestaný na základe rovnakých svetských zákonov.
  Výnimku by mohli tvoriť ľudia s diplomatickým pasom, no to je už bežná prax v medzinárodnom práve. Ak sa občan Vatikánu bez diplomatickej imunity dopustí trestného činu na území ČR, bude rovnako trestaný ako občan ČR spáchajúci trestný čin na území ČR. Ak sa občan ČR dopustí trestného činu v štáte Vatikán, bude právom trestaný podľa tam platných zákonov.
  Vysvetlite mi prosím, kde je tá nespravodlivosť.

 14. TvojOponent

  Vatikán je subjekt medzinárodného práva, je všeibecne uznaným a môžete sa tu nadrapovať ako chcete, je to fakt akože máte nos medzi očami. O existencii štátu alebo jeho zániku môžu rozhodnúť len jeho občania a nie nikto zvonku – to je agresia. Nikto nebráni ateistom, aby si tiež vytvorili svoj štát ak sa oni tak dohodnú, vytvoria si ústavu, niet dôvod takú parttičku akceptovať aj na medzinárodnej úrovni. Je tu však problém, že kde. Môžete to skúsiť referendom a ak občania ČR rozhodnú o vyčlenení nejakého územia v rámci ČR na vytvorenie Ateistostanu, cesta k jeho vzniku bude otvorená. Ale pozorneskúšajte bez referenda. Jednak Deklarácia ľudských práv pripúšťa sebaurčenie občanov, no tiež dáva právo štátu na územnú celistvosť. Tento právny rozpor Vám teda ponúka dve cesty – jedna je ideológio oslobodzovacia a druhá je referendom. 🙂
  Osobne som za vytvorenie takého štátu v Česku. Bola by to svetová atrakcia. 🙂

 15. toli

  Katolíci prostě nemají nárok,nejenže naše ústava mluví o sekulárním státu,ale protěžování ŘKC nějakým konkordátem by bylo nepřípustné protěžování katolíků na úkor ostatních uznaných křesťanských denominací i na úkor ostatních uznaných náboženství.Tohle je hlavní důvod proč nebyl doposud ratifikován konkordát.
  A dělat takový povyk kvůli 2,5-5 % postižených obyvatel kteří chodí do kostela a věří pohádkám mi přijde že je škoda ingoustu na podpis…

 16. TvojOponent

  toli… potom nechápem, načo toľko búšite do klávesnice,keď sa Vás tá zmluva nijako nedotýka 🙂

 17. Sam

  Náboženství je nejlevnější policajt, teda někdy. Katolíci jsou docela spořádanými občany ČR. Možná, že vládní představitelé ČR si myslí, že působení Vatikánu může být pro ČR pozitivní a tak je vhodné, když má Vatikán s ČR dobré diplomatické styky.

 18. TvojOponent

  Sam… Najlacnejší policajt je svedomie a je pravdou, že kresťanstvo na tomto pilieri stojí. Je to zlé? Veru nie je! Je to najlepší spôsob, ako vybudovať krajinu,kde budú žiť občania v mieri a tolerancii.
  Myslím si, že v Česku sú “spořádanými občany” aj ateisti. Ešte totiž pretrváva zotrvačnosť kresťanskej morálky.
  Aké bude Česko, až tá zotrvačnosť pominie?

 19. ateista

  @TvojOponent
  Vy tu stále poukazujete na to, jak jsou křesťané skvělí a církev dokonalá. Skutečnost je jiná. Bůh je největší podvod na lidstvu v jeho dosavadních dějinách. ŘKC nejde dva tisíce let o nic jiného než o moc a bohatství. Přečtěte si Temné papežství, Vatikán – moc papežů a Mezi touhou po moci a zbožností. Také si přečtěte Bibli a Katechismus. Biblický bůh spáchal na stránkách Bible 14 masových vražd, je tedy knižní masový vrah. Příslušníci ŘKC upálili podle střízlivých odhadů (Vatikán ještě nezpřístupnil archiv inkvizice) více jak 100 000 svých odpůrců a miliony umučili. Víra v boha nečiní člověka lepším. I Hitler byl katolík, i současní italští mafiáni jsou věřící, i jihoameričtí narkobaroni jsou věřící, i současní čeští pachatelé trestných činů jsou věřící.
  Vatikán je centrum zločinecké organizace a papež je největší zločinec na zeměkouli. Není důvod uzavírat se zločineckou organizací jakoukoliv smlouvu. To, že se několik věřících rodin chová slušně není důkazem toho, že to má “na svědomí” náboženství. I mnoho ateistů se chová slušně. Morálka a slušné chování je dáno něčím jiným, než náboženstvím.

 20. toli

  toli… potom nechápem, načo toľko búšite do klávesnice,keď sa Vás tá zmluva nijako nedotýká

  Oponente omyl !!! Ona se ta smlouva nedotýká ani Česka a koneckonců se nedotýká ani vás co by cizího státního příslušníka 🙂

 21. Sam

  ————————-ateista 25.10. 2014
  Biblický bůh spáchal na stránkách Bible 14 masových vražd, je tedy knižní masový vrah. ——————————
  Hele, když se nám v Bibli něco nelíbí, tak to má symbolický význam, áááno?? Třeba Dominik Duka už jistě nosí tričko z bavlny a polyesteru. (viz Leviticus 19, 19 a Deuteronomium 22,11)

  ——————————-TvojOponent 25.10. 2014
  Sam… Najlacnejší policajt je svedomie a je pravdou, že kresťanstvo na tomto pilieri stojí. Je to zlé? Veru nie je! Je to najlepší spôsob, ako vybudovať krajinu,kde budú žiť občania v mieri a tolerancii.——————————-
  Do jisté míry ano, ale jen si někde v učebnici dějepisu najděte, jak to v Evropě vypadalo, když byla ryze křesťanská. Třicetiletou válku zná každý.
  V Křesťanské Evropě vznikla první a druhá světová válka. Moc ateistů tehdy fakt nebylo.
  ——————ateista: I Hitler byl katolík——————-
  Hele, nevím. Názory se různí. http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_views_of_Adolf_Hitler Podle mě Hitler moc velkej katolík nebyl. Jak velkej katolík je třeba někdo, kdo byl pokřtěn, biřmován a od patnácti let už do kostela nechodil a vírou se nijak nezabbýval??

  Katolíci ovšem byli Jozef Tiso (narozen 1887 – popraven 1947) a Francisco Franco Bahamonde (1892 – 1975). Každej si může najít na wikipedii, čím se tihle pánové během života zabývali.

 22. TvojOponent

  ateista

  Vy tu stále poukazujete na to, jak jsou křesťané skvělí a církev dokonalá.

  Nie, to nie je pravda. Ja poukazujem na faktické rozpory v argumentácii tzv. sekulárnych humanistov. A samozrejme slušne a vecne oponujem :)))

  ŘKC nejde dva tisíce let o nic jiného než o moc a bohatství.

  Koľko bohatstva sa dá nahrabať v Afrike na misiách alebo v nemocniciach,kde kresťanskí aktivisti ošetrujú chorých na ebolu?

  Biblický bůh spáchal na stránkách Bible 14 masových vražd, je tedy knižní masový vrah.

  Počet vrážd v Biblii je viac ako 2 391 000. Teda nie len tých 14.

  Příslušníci ŘKC upálili podle střízlivých odhadů (Vatikán ještě nezpřístupnil archiv inkvizice) více jak 100 000 svých odpůrců a miliony umučili.

  Počet obetí inkvizície sa odhaduje na cca 10.000. Tie Vami spomínané milióny možno ste vyhrali v Lote. 🙂

 23. Sam

  —————————-Koľko bohatstva sa dá nahrabať v Afrike na misiách alebo v nemocniciach,kde kresťanskí aktivisti ošetrujú chorých na ebolu?————————-
  No bohatství se tam moc nenahrabe, ale dají se tam získat noví členové ŘKC.
  Mně to zas tak divný nepřijde. Světová náboženství mezi sebou soutěží, kdo získá nejvíce stoupenců. V současnosti vede křesťanství a Islám. Na paty jim šlapou hinduisté. Ti taky vedou v kategorii “nejdéle se vyskytující náboženství”. Buddhisti se za kvantitou moc neženou. Ale je sranda, že už v roce 1924 viděli katolíci v Buddhismu určitou konkurenci, takže se k němu museli vyjádřit v této publikaci na straně 13 respektive 22. http://cirgym.files.wordpress.com/2014/03/slovnik-uvedomeleho-katolika-f-zelenka-1924.pdf

 24. toli

  Oponent
  Koľko bohatstva sa dá nahrabať v Afrike na misiách alebo v nemocniciach,kde kresťanskí aktivisti ošetrujú chorých na ebolu?

  No pamatuji jak farář popisoval misi matky Terezy v Kalkatě: její nadřízení ve Vatikánu jí nejdříve nechtěli vůbec povolit.Pak jim došlo že je to skvělý zdroj peněz,ubožáci budou umírat na betonu a budou léčeni acylpirínem a modlitbami a finanční prostředky donátorů z celého světa posílané matce Tereze budou uloženy na vatikánských účtech.Jak skvěle vymyšleno,tímto způsobem probíhají všechny misie ŘKC,avšak je nutné říct že misie evangelikálních,protestantských církví jsou daleko horší,viz dokument Zajatci bílého boha

 25. toli

  Sam
  Buddhisti se za kvantitou moc neženou. Ale je sranda, že už v roce 1924 viděli katolíci v Buddhismu určitou konkurenci, takže se k němu museli vyjádřit v této publikaci na straně 13 respektive 22. http://cirgym.files.wordpress.com/2014/03/slovnik-uvedomeleho-katolika-f-zelenka-1924.pdf

  Budhismus a křesťanství jsou si velmi podobné.Vzhledem k tomu že budhismus je o pár set let starší než křesťanství a křesťanům chybí popis 18 let Ježíšova života existuje teorie že byl Ježíš v oněch zmíněných 18 letech na zkušené v Indii kde se nechal ovlivnit budhismem a některé jeho téze aplikoval do nově vznikajícího náboženství……..

 26. ateista

  @TvojOponent
  Koľko bohatstva sa dá nahrabať v Afrike na misiách alebo v nemocniciach,kde kresťanskí aktivisti ošetrujú chorých na ebolu?

  Kolik bohatství se dalo nahrabat za 400 let prodeje odpustků živým i mrtvým? Kolik majetku se dalo nahrabat z darů pod pohrůžkou věčného utrpení v pekle a sliby života věčného v království nebeském? Kolik zlata se dalo nahrabat při likvidaci středoamerických indiánských kultur? (Mayové, Inkové, Aztékové…..) Kolik peněz a majetku se dalo nahrabat během holocaustu? Připomínám, že vatikánská banka O.I.R. byla založena v roce 1942. Kdo měl za války tolik peněz, aby bylo nutno založit banku? Kolik peněz hrabou dnes? I ta nejubožejší stařenka dá svoje poslední peníze do pytlíku, který jí pod nos bez hanby nastrčí černoprdelník. Že se nestydíte, katolíci, evangelíci, protestanti a všichni ostatní!!!!!!!!!!!!!!

 27. protestant

  Vy ateisté jste se s lidmi nemazlili. Rovnou jste vše co bylo možné znárodnili. A ty, co se jim to nelíbilo jste poslali do uranových dolů či gulagů.

 28. Jaroslav Štejfa

  K “Tvoj oponent”:
  Ještě jednou se pokusím to vysvětlit:
  1) Řeč není primárně o katolících a ateistech, nýbrž o mezistátní smlouvě.
  2) Takto koncipovaný návrh smlouvy je nerovnoprávný. V ČR existuje stovky, ne-li tisíce právních subjektů, které jsou založeny cizími státními příslušníky a provádějí svoji činnost v souladu s právním řádem ČR bez problémů. Nezaznamenal jsem žádnou snahu jiných států v zájmu těchto organizací, aby si vymiňovaly do bilaterálních smluv s ČR ustanovení typu, že se ve své činnosti řídí vlastními zásadami, zvláště pak zvláštní ideologií, a to v souladu se svými potřebami a podle svých předpisů, nezávisle na státních orgánech (ČR). Reciproční ustanovení v tomto případě nejsou ve smlouvě zakotvena.
  3) Nutně z toho musím vyvozovat, že Svatý stolec si od takovýchto smluv slibuje více, než třeba Francie od činnosti TPCA v Kolíně a spolu s ním někteří občané ČR. Dokonce se mi vnucuje představa, že to právě jsou lidé, pro které představuje sekularismus hrozbu.
  4) Asi není nutno – pokud smlouva není ratifikována – mluvit o nespravedlnosti, rozhodně návrh zakládá nerovnost a nejasnost výkladu v případě sporů. Například: Pokud u organizace fungující na základě této smlouvy dojde dle legislativy ČR k daňovému úniku, v roli obviněného bych se okamžitě bránil tvrzením, že sice právní řád ČR zcela respektuji, ale podle předmětné smlouvy mám rovněž právo vést své účetnictví podle svých potřeb a předpisů – do kterých vám ostatně nic není – a podle nich je všechno v pořádku. Například pak mé hospodaření skončilo ztrátou, nikoliv ziskem. A můžeme se přít – třeba před mezinárodním soudem, třeba celá desetiletí.

  Snažím se vám naznačit, že tato smlouva nemá s vírou v Boha nic společného, je to politický akt, znevýhodňující Českou republiku proti Svatému stolci.
  Jaroslav Štejfa

 29. Co_jste_opomenuli

  Z čeho vyplývá, že není nutné dodržovat právní řád ČR?…

 30. Co_jste_opomenuli

  @ ateista:

  Vaše závěry mají s vykřičníky grády, jen co je pravda:))

 31. Jaroslav Štejfa

  K “Co_jste_opomenuli:

  Tedy ještě jednou: Pokud si v jiném, než ve svém státě založím “právnickou osobu”, jsem bez dalšího srozuměn, že budu dodržovat právní řád hostitelské země. Pokud se vlády mé země a oné země dohodnou smluvně o platnosti svých právních řádů na svém suverénním území, tato okolnost ve své platnosti zesílí (ačkoliv se mi to v Evropě jeví zbytečné – ale budiž). Pokud ovšem v takové smlouvě k výše uvedenému uvedu, že se jedna strana (jako host) řídí vlastními zásadami, zvláště pak nějakou jinou ideologií a lidé, z její strany nějak v právnické osobě angažované, budou jednat v souladu se svými potřebami a podle svých předpisů, nezávisle na státních orgánech, navíc bez recipročního ustanovení, tak já v tom vidím nerovnoprávnost a poškození zájmů hostitele. Pokud to není přímo povolení k nedodržování právního řádu hostitelské země, určitě je to sporný, rozporný a ze strany ČR submisivní moment. Tak to vidím já. Pokud to vidíte jinak, doporučuji vám podobná ustanovení vložit do svých smluv třeba až budete pronajímat byt apod.
  Jaroslav Štejfa

 32. Antitheista

  Ateisté znárodňují? Dawkins znárodňuje? Nebo Harris? 🙁 🙁

  Nepleteš si to s komunisty (kteří jsou někdy věřící a někdy ateisté – ale hlavně jsou to vyznavačI třídního boje a diktatury a znárodňují nejen církvím, ale VŠEM) ? 🙁

  Ve Francii dělali odluku křesťané, ale sekulární, a také zabavovali církvi její nakradený majetek (protože církev si ho nakradla na lidech)… a rozhodně to nebyli žádní komunisté 😀

  To je jakobych napsal, že vy křeštané jste všichni klerofašisti a malí pinochetové a vrazi 🙁

 33. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Je něco z toho, co jsem uvedl nepravda? Proč Vás vzrušují vykřičníky a ne ty nestydatosti? Co je pro Vás podstatné?

 34. Co_jste_opomenuli

  @ateista:

  Ne, vážně o debatu nestojím, děkuji.

 35. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Problém je jinde. Debata vyžaduje argumenty a důkazy a to Vy nemáte.

 36. Co_jste_opomenuli

  @ateista:

  Opomenul jste inteligenci. To je zákald…

 37. martino

  Autor pan Tomek ve své úvaze zapoměl sdělit, které státy EU nemají uzavřenou Smlouvu s Vatikánem.

 38. hadejkdo

  ateista

  Myslím, že řádná debata vyžaduje především určitou míru nezaujatosti a dobré vůle, tu zas pro změnu nemáte Vy. Ono, když někdo vezme jen to nejčernější z dějin náboženství (nebo třeba konkrétně církve), a o kolo toho chce točit celou podstatu tak je snadno červený vzteky (zvlášť když si to ještě přičerní). Jde o to samé, jako kdyby někdo vybral z Vašeho života jen ty špatné věci a na tomto základě Vás hodnotil. Jistě byste s ním také odmítal diskutovat o Vás kvůli jeho zaujatosti vůči Vám. A to dokonce, že by neřekl jedinou nepravdivou věc protože vše, co by Vám vytýkal, by bylo pravda.

 39. ateista

  @hadejkdo
  Může být někdo nezaujatý vůči organizaci, která si založila existenci na podvodu? A co tedy pozitivního lidstvu římskokatolická církev přinesla? A můžete být velmi zaujatý.

 40. Co_jste_opomenuli

  Smutný život toho, kdo do axiomů uvažovacího rámce pojme zlobu:)

 41. Jaroslav Štejfa

  Pro rozumné posouzení bez emocí s kým a o čem by měla Česká republika uzavírat nějaké mezinárodní smlouvy, doporučuji všem čtenářům tohoto článku a diskutujícím si přečíst ústavu neboli “Základní zákon státu Vatikán” – je dostupný na Wikipedii pod heslem “Fundamental Law of Vatican City State”. Na základě toho si můžete udělat obrázek, čím se Svatý stolec, potažmo katolické církve řídí. Zejména ty principiální zásady jsou tam ohromující.
  Poté bych doporučoval prostudovat nějaké vysokoškolské texty teologické fakulty UK Praha, zejména ty používající pojmy jako pravda, svoboda, zákon, kritické myšlení, rozum atd. Jako zákusek doporučuji texty pátera a profesora a vědce T. Halíka. Obrázek bude jako vymalovaný.
  Jaroslav Štejfa

 42. toli

  @Sam
  Jsem akademik,vědec a vidím to takto-vše stojí a padá s nesmrtelností duše.Protože se řídím empirickými výzkumy a experimenty vím že nesmrtelná duše neexistuje.Jen pohádka kterou si vymysleli strašpytlové bojící se konečnosti a trpící přirozenou lidskou touhou po nesmrtelnosti.A podvodníci si všimli že tato touha je neomezeným zdrojem moci a majetku a vymysleli teologii.To poznal již Voltaire: “Náboženství vzniklo když hlupák potkal podvodníka”.Z vlastní zkušenosti vím že věřící si nepokládají otázku co to vlastně je ta slibovaná věčná blaženost?Oni ani neví že pro každého člověka je blažené něco jiného,nelze použít mustr na všechny lidi.Splní snad bůh individuální blaženosti všech spasených anebo použije jen jednu,tu universální,církevní ?
  Existují jen dvě velké Pravdy:
  1.Jakákoliv jedna jediná pravda je vždy tyranií a diktaturou,a o tu já nestojím
  2.Člověk nebo skupina lidí kteří si myslí že znají boží vůli ve skutečnosti trpí do nebe volající pýchou,vždyť sami říkají (pokud jim v diskuzích teče do bot) že boží cesty jsou nevyspytatelné,tak jak by o těch cestách mohli něco vědět ?

 43. A.S.Pergill

  @TvojOponent
  ŘKC, jako protřelý zločinec, průběžně likvidovala stopy své činnosti. V naprosté většině případů byla akta inkvizičních procesů vedena zcela separátně, v některých případech byly vedeny separátně i “smolné knihy”. Jen ve velice řídkých případech se zachovala prakticky kompletní soudní akta, jak je tomu u série velkolosinských čarodějnických procesů (románová a filmová rekonstrukce “Kladivo na čarodějnice” v podstatě selhává v jediné věci: líčí inkvizitora Boblinga jako sadistu, uspokojujícího se mučením a upalováním žen; v reálu to byl sice psychopat, ale chladně kalkulující ohledně co největšího finančního prospěchu ze svého konání – choval se v podstatě jako nájemný vrah, který sám sebe platí z majetku svých obětí).
  Čili můžeme jít pouze po “natvrdo” doložených obětech, jako jsou ty velkolosinské, a pak se dostaneme skutečně pouze na desetitisícové počty. Můžeme provést opatrnou extrapolaci z neúplných záznamů, kronikářských a jiných zpráv apod., a jsme na statisících obětí a můžeme provést kvalifikovaný odhad i na územích, kde víme, že inkviziční aktivity probíhaly, ale neexistuje o nich žádná dokumentace, a v takovém případě dospějeme řádově k několika milionům, což je IMHO asi nejkorektnější (a odpovídá to moderní metodice studia hromadných jevů).

 44. Čestmír Berka

  No jistě, ateisté ateistům nic neznárodnili a žádného ateistu do gulagu neposlali. Ateisté užívali nakradeného majetku a věřící na ně dřeli! tak to bylo a ne jinak 😀
  Věřící robotovali v továrnách a na polích a ateisté si užívali sluníčka v Soči a na Zlatých pískách. Každý věřící uživil svojí prací 9 ateistů 😀

 45. Petr TomekPetr Tomek Post author

  protestant 24.10. 2014
  Já bych se rozhlédl po okolí. Jak jsou na tom starší a dospělejší státy se smlouvou s Vatikánem?

  Petr Tomek:
  Z mého pohledu dobře. Smlouvu s Vatikánem nemá uzavřenou napřiklad Belgie. Nicméně i tam je výrazná nerovnost:
  diecéze
  Církve nevlastní po sekularizaci z dob francouzské revoluce žádný majetek – mají být hrazeny občanskou
  obcí. Při stavbě nebo opravě církevních budov vzniká nárok na státní finanční podporu. Stát, resp.
  úřední místa, hradí též výlohy teologických fakult (u katolických na 100%, u protestantských na 60%).

 46. Sam

  toli:
  V mém jízdním kole jsou zrovna dvě duše. Ale moc nesmrtelné teda nejsou.

 47. Jaroslav Štejfa

  K “Samovi”
  Docela jste mě tou otázkou potěšil. Vlastně musím říci, že já jsem tam také nic strašného nenašel. Iritující pro mne je, že ani nic dobrého. To je ústava na úrovni úředního výnosu nějaké instituce pro nákup předmětů drobné spotřeby, stvořená subalterním úředníkem. Naprostá absence jakýchkoliv filosofických, morálních či politických zásad. Dle mých vědomostí se to například nejvíce svou oduševnělostí podobá ústavnímu zákonu quasi státu Protektorát Čechy a Morava. Autory jsou údajně papežové. Jestli tento duchovní výtvor representuje jejich pojetí vlády a starost o blaho svých občanů, jak mohou katoličtí věřící předpokládat, že takové lumen funguje mezi nimi a Bohem jako vykladač víry pravé. Je nutno je politovat, ale komu není rady, tomu není pomoci.Takto si představuji intelektuální bídu topící se v přepychu.Už jenom toto by mě silně odrazovalo od úmyslu s takovou institucí uzavírat vůbec nějakou smlouvu. Představte si, že by tento stát, na základě takové ústavy, měl faktickou, reálnou velmocenskou posici ve světě.
  Jaroslav Štejfa

 48. ateista

  Já bych úvahy o Vatikánu doplnil několika otázkami. Jaký zisk Vatikán produkuje? Z čeho hradí provoz a údržbu svého “státu”? Z čeho platí všechny “obyvatele” Vatikánu? Jaké služby a komu poskytuje? Proč usiluje o uzavření konkordátu?

 49. Sam

  Tahle kritika katolíků a Vatikánu probíhá asi tak 600 (šest set) roků. Je asi dost lidí, co mají s nima nějaký problém. 🙂 Tenhleten kolega měl ještě to štěstí, že umřel přirozenou smrtí v hezkých 54 letech. http://en.wikipedia.org/wiki/John_Wycliffe

 50. Rudyho bichle

  Číst komentáře zdejších věřících je úchvatné. Tolik lidské naivity na jednom místě, to je nekonečně zábavné. Vy a ten váš knižní románový vražedný a ignorantský hrdina zvaný Bůh – to je neskutečně poutavé. Kdybyste si tak sami po sobě občas přečetli a zamysleli se… Ale to vám bohužel váš stav věřícího člověka jaksi neumožňuje. Jen tak dál – bavte mě a i další lidi, kteří už z pohádek vyrostli… 🙂

 51. slovak

  Ako vyzerá základná zmluva s Vatikánom a SR viď: http://old.culture.gov.sk/cirkev-nabozenske-spolocnosti/legislatva/zkony/zakladna-zmluva-medzi-slovenskou-republikou-a-svatou-stolicou
  Pričom jediný jej záväzok je takýto : 2. Svätá stolica garantuje, že Katolícka cirkev využije všetky vhodné prostriedky na mravné formovanie obyvateľov Slovenskej republiky v prospech spoločného dobra podľa princípov katolíckej náuky v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
  Je to výsmech slovenskej diplomacie.

 52. Piotr

  Zwroty ziem kościołowi katolickiemu, maryjna kolumna na starym mieście, a teraz konkordat- jak tak dalej pójdzie będziecie mieć reżim katolicki tak jak u nas w Polsce. A wszystko dlatego, że nie potraficie wyjść na ulicę i zaprotestować przeciwko klerykalizacji waszego ateistycznego kraju. Katolicka mniejszość w Czeskiej Republice prubuje wam nażucić poprzez usłusznych polityków Katolicki reżim. Czesi VYJTETE NA ULICU A PROTESTUJTE PROTIV KONKORDATU, PROTIV KATOLICKEMU REŻIMOVI!!!!

Komentáře nejsou povoleny.