Jak funguje apologetova mentalita

Autor | 03.11. 2014

autor:  Ali Rizvi

Photo: roanokecollege

Tento citát Rezy Aslana nabízí fascinující pohled na to, jak myslí apologetové:

Lidé neodvozují své hodnoty ze svého náboženství – oni svými hodnotami své náboženství dotvářejí. Proto se náboženství jako judaismus, hinduismus, křesťanství [a] islám vyskytují v tak hluboké a široké rozmanitosti. Dva jedinci se můžou podívat na tentýž text a přijít se dvěma zásadně odlišnými výklady. Takové výklady nemají nic společného s oním textem, který je konec konců jen slovy na papíře, ale vše je dáno kulturními, národnostními, etickými, politickými předsudky a předpojatými postoji, které jednotlivci do textu vkládají.

Co tímto Aslan říká, je vcelku mimořádné. Tvrdí, že značná část muslimů na světě – z nichž mnozí se v řadě průzkumů vyjádřili, že podporují zabíjení odpadlíků a ukamenování cizoložnic – nezískává tyto postoje ze svého náboženství, ale že jejich postoje vězí přímo v nich jakožto lidech.

Na okamžik se nad tím zamysleme. Aslan se ohledně tohoto nevyjadřuje nějak nejednoznačně – naopak používá absolutní pojmy. Říká, že výklady Koránu nemají „nic“ – nic – „společného s oním textem“ a „vše“ – vše – je dáno lidskými „předsudky a předpojatými postoji“. Ve svém komentáři v New York Times napsal: „Pokud jste násilnickým misogynem, najdete toho ve svých svatých knihách spoustu, abyste ospravedlnili své názory.“ Tato vina podle Aslana spočívá v lidech, ne ve svatých knihách.

Jak podotkl můj přítel Christopher Massie: „Závěr, že nepoměrné množství vnitřně násilnických a misogynních jedinců obývá nějakou konkrétní oblast světa, už více fanatický nebo rasistický být nemůže.“

Vzpomeňme si taky, jak Ben Affleck označoval kritiku islámu jako rasismus. Pokud toto říká, předpokládá, že islám nebo jeho přívrženci jsou příslušníci určité rasy. To je samozřejmě sám o sobě pozoruhodně rasistický výrok.

A o to jde: Existuje dobrý důvod věřit, že ani Aslan, ani Affleck nejsou rasisti nebo fanatici. Proč tedy vydávají taková fanatická prohlášení, která démonizují rozsáhlé vrstvy lidí?

***

Jedná se o důsledek slučování kritiky myšlenek s fanatismem proti někomu.

Aslan říká, že ony „předsudky a předpojaté postoje“ mohou být „kulturní, národnostní, etické, politické“ – ale nikdy ne náboženské. Skutečně? Tedy kdykoliv nějaký džihádista zařve „Alláhu Akbar“ a odřízne nemuslimovi hlavu od těla, za současného citování veršů z Koránu, jako 47:41 a 8:122-133, můžete vinit jakoukoliv možnou okolnost jeho činů kromě jediné příčiny, která doslova zahrnuje slova „udeřte nevěřící po šíjích“? A tato slova nemají nic co do činění s činem, který je s nimi v naprosté shodě?

Neodvratnou apologetovou odpovědí bude, že jsou ta slova brána příliš „doslova“. A je dostatečný důvod pro to, aby čtení svatých knih „doslova“ – neboli přesně tak, jak jsou napsány – děsilo obhájce náboženství. V tom jsem s nimi zajedno. Mě to taky děsí. A to z toho důvodu, že Aslan trvá na tom, že brát tyto svaté knihy tak, jak většina lidí bere většinu knih – že čte slova na jejich stránkách tak, jak jsou napsána, a předpokládá, že autor skutečně zmínil to, co sdělit chtěl – je poněkud „prosté“.

Částečně má pravdu ohledně jedné věci: Drtivá většina muslimů naštěstí neodvozuje svoji morálku z Koránu. Ale naprosto se mýlí, pokud pomíjí ty, kteří tak činí – ty, kteří nemají pasáže svatých knih jen za „slova na papíře“, ale berou je vážně.

Slova mají sílu. Aslan to připouští, pokud jde o roli politiky, kultury nebo nacionalismu ve vytváření „předsudků“ a „předpojatých postojů“ lidí. Ale nepřipouští to, když se jedná o náboženství. To nedává žádný rozumný smysl, když uvážíme neuvěřitelný vliv, který mají svaté knihy na miliardy lidí už po tisíciletí, bez ohledu na množství vědeckých objevů a pokroků, které úspěšně vyvrátily prakticky všechna tvrzení těchto knih.

Apologetové jako Aslan budou vydávat nepochopitelně značné úsilí, aby ochránili nehumánní ideje na úkor skutečných lidských bytostí. Označí taky kritiku myšlenek, knih a věr jako „fanatismus“ nebo „rasismus“, aniž by pro to měli jakýkoliv skutečný protiargument.

Coby snědý muž s muslimským jménem a rodinou, která pobývala v zemích s muslimskou většinou až do mých -cetin, myslím, že jde o nespravedlnost a urážku skutečných obětí protimuslimského fanatismu, když jsou zneužívány jejich bolest a vzepření se pro potlačování jakékoliv oprávněné kritiky islámu. To je přesně to, co zastřešující pojmy jako islamofobie způsobují.

***

Od sporu mezi Maherem, Harrisem a Affleckem tato debata konečně významně pronikla do liberálního hlavního proudu. Umírnění muslimové typu „to nemá nic co do činění s náboženstvím“ jako Aslan jsou svými kolegy liberály vyzýváni k odpovědnosti za svá tvrzení. Mnoho z nich v současnosti přehodnocuje svůj pohled.

Navzdory původnímu reflexivnímu odporu se z dlouhodobého hlediska jedná o vítaný pokrok. Je cennou příležitostí pro angažované ateisty spolupracovat s rychle rostoucím společenstvím reformátorů a sekularistů z muslimského světa. Sam Harris píše knihu spolu s muslimským reformistou a bývalým džihádistou Mádžidem Navázem a spolupracuje s Iršad Mandžiovou. Objevují se zbrusu nové hlasy ze zemí jako Pákistán a Saúdská Arábie, které představují ocenění čestnosti a prohlédnutí navzdory vysokému riziku ohrožení života. Bývalí muslimové a ateisti muslimského původu se objevují a organizují v nebývalém množství. Jedná se o hlasy, které mají být slyšet, na rozdíl od hlasů prolhaných apologetů, jako je Aslan.

1 A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte! A potom je buď omilostněte, anebo je propusťte za výkupné, pokud válka neodloží své břímě. A tak budiž! Kdyby Bůh chtěl, pomohl by si sám proti nim, avšak nečiní tak proto, aby vás jedny druhými podrobil zkoušce. A Bůh nedopustí, aby se ztratily skutky těch, kdož byli zabiti na cestě Boží.

2 A hle, Pán tvůj vnukl andělům: „Jsem s vámi, podpořte tedy ty, kdož uvěřili! Já vrhnu do srdcí těch, kdož nevěří, hrůzu a vy bijte je po šíjích a bijte je po všech prstech!“

3 A toto je za to, že vzpouzeli se Bohu a poslu Jeho. A ten, kdo se vzpouzí Bohu a poslu Jeho … a Bůh je strašný ve svém trestání.

Článek je přeložen z originálu The Inner Workings of the Apologist Mindset se svolením Nadace Richarda Dawkinse.
Přeložil: Honza Mráz

5 thoughts on “Jak funguje apologetova mentalita

 1. protestant

  …..Takové výklady nemají nic společného s oním textem, který je konec konců jen slovy na papíře, ale vše je dáno kulturními, národnostními, etickými, politickými předsudky a předpojatými postoji, které jednotlivci do textu vkládají…

  Tohle ovšem platí obecně. Tedy i pro ateisty. Ani ateisté nečtou jen slova na papíře.

 2. Ignác z Loyoly

  A že se ty předsudky mohou dostat i na ten papír, to asi nikoho nenapadlo, že? 🙂

  Bráno doslovně, jako při návodu na sestrojení ledničky, jsou ty knihy hrozné z hlediska dnešní i tehdejší lidsky zaměřené morálky. I proto Mohamed vedl své agresivní války, takže textu asi rozuměl tak, jak ho napsal…

  To že se udělají z textu dříve braného doslovně metafory, situaci nevylepší, protože jsou libovolně vyložitelné podle potřeb a pocitu daného člověka, takže opět zrcadlo – zlé pro zlé, dobré pro dobré, jedny utvrdí ve zlém a ti dobří ho již nepotřebují, jsou již dobří. Nu, to zlé máme i v sobě, ale je to i v tom textu, ten text psal také jen člověk…

  Proto je lepší jasný filosoficky morální text než protikladný nesmysl či nejasná záhadná metafora libovolně vyložitelná, tohoto hlediska Bible i Korán prohrají na celé čáře

 3. Petra Zrubecká

  Moc nechápu tu kritiku slov Bena Afflecka. Silně pochybuju, že by bral muslimy jako přístlušníky jedné rasy, spíš podle mne odsouzení islámu jako celku přirovnával k rasismu.
  Jinak ti „ateisti muslimského původu“, tím je myšleno co?

 4. Slávek

  Ateisty muslimského původu jsou mysleni ateisté vzešli z muslimského prostředí.

 5. xjur

  No, dnes uz muj nazor asi nebude nikoho z diskutujicich zajimat, ale chci rici, ze je to po dlouhe dobe prvni clanek kteru na mne pusobi pozitivne tim, ze doklada existenci ateistickych myslitelu vzeslych z muslimeskeho prostredi. Je to naznak svetla na konci tunelu ktery nas snad vyvede ze stredoveku.

Komentáře nejsou povoleny.