Nevěřící mají mít stejná práva jako věřící, rozhodl soud v USA

Autor | 04.11. 2014

american_humanist_associationPřelomový soudní verdikt se v uplynulých dnech podařilo vybojovat americkým humanistům, ateistům a volnomyšlenkářům z organizace American Humanist Association (AHA). Americká humanistická asociace, která představuje vůbec největší americkou organizaci hájící sekulární zájmy v USA, se účastnila soudního sporu ve státě Oregon, ve kterém šlo o to, zajistit federálním vězni Jasonovi Holdenovi ve vězení stejná práva, jakých se dostává věřícím. Spor American Humanist Association vs. Spojené státy americké nakonec okresní federální soud v Oregonu rozhodl ve prospěch amerických humanistů a ve svém verdiktu uznal „sekulární humanismus“ za náboženství, které by mělo disponovat stejnými právy, jakými disponují všechna ostatní náboženství. Soudní rozsudek, vynesený ve čtvrtek 30. října soudcem Ancerem Haggertym, je pro americkou ateistickou a sekulární scénu přelomový, jelikož může sloužit jako určitý precedens pro ateistické skupiny i v ostatních oblastech veřejného života.

O co přesně tedy u soudu šlo? Jason Holden, vězeň federální věznice v Oregonu, si u soudu stěžoval na to, že jakožto sekulární humanista nemá ve vězení stejná práva, jaká mají jeho věřící spoluvězni. Konkrétně mu šlo o zakládání tzv. „studijních skupin“, v rámci kterých se např. křesťané či muslimové mohou v knihovně scházet a společně studovat svá náboženství a věci související. Holdenovi však vytvoření takovéto studijní skupiny bylo znemožněno s poukazem na to, že humanismus není náboženství, tudíž nemůže vytvořit žádnou studijní skupinu. Holden a AHA argumentovali u soudu tím, že byly-li by humanismu odepřena stejná práva, jakými disponuje křesťanství, bylo by to v rozporu s tzv. „Establishment clause“, tedy klauzulí, jež se nachází v prvním dodatku americké Ústavy. Jde v ní o to, že vláda nesmí ustanovit žádné oficiální náboženství a stejně tak nesmí zákony favorizovat jedno či více konkrétních náboženství na úkor ostatních. To soud nakonec uznal, když ve svém verdiktu prohlásil, že humanismus je v rámci neutrálního výkladu Establishment clause chápat jako náboženství.

Humanisté se v USA již dlouhé roky snaží o zlepšování své pozice a o postupné „narovnávání“ doposud mnohdy značně pokřivené situace, jejíž výsledkem je právě to, že náboženská hnutí a věřící disponují více právy než sekulární hnutí a nevěřící. Rozsudek z Oregonu přesto nepřijímají všichni američtí humanisté kladně. Zatímco určitá část humanistů nad rozsudkem jásá s tím, že se jedná teprve o první krok k tomu, aby humanisté získali práva i na dalších úrovních, další část nesouhlasí s tím, že byl humanismus nazván náboženstvím jen proto, aby mohl disponovat stejnými právy, jaká mají skutečná náboženství. Humanisté samozřejmě v žádného boha či bohy nevěří – proto je označení „náboženství“ značně kontroverzní. Samotná organizace AHA na svém webu definuje humanismus jako „etickou a životní filosofii prostou víry v bohy či jakékoliv jiné nadpřirozené bytosti“.

Kupříkladu Greg Epstein z Harvardu, autor knihy Good Without God: What a Billion Nonreligious People Do Believe, uvedl, že mu „nezáleží na tom, jestli někdo nazývá humanismu náboženstvím nebo ne, avšak pokud někdo dá nějaká speciální práva náboženským skupinám, humanisté by tato práva měli mít také. A myslím si, že právě o tomto celá kauza byla. Počet nevěřících v americké společnosti neustále narůstá a je potřeba, aby byla uznána nejen naše nevíra, ale aby jsme byli respektováni také jako komunita, a toto soudní rozhodnutí je s tím zcela v souladu,“ konstatoval Epstein.

Vzhledem k tomu, že se text týkal práv vězňů, dodejme ještě závěrem, že ateisté tvoří 0,07 % celkové vězeňské populace v amerických věznicích.

humanism

61 thoughts on “Nevěřící mají mít stejná práva jako věřící, rozhodl soud v USA

 1. ateista

  No konečně. Již několik let usilujeme o právo hlásat myšlenky ateismu v programech ČT, stejně jako mají právo církve hlásat náboženství. Zatím všechny naše snahy programový ředitel Jan Maxa i Rada ČT, vedená silně věřícím panem Uhde, odmítá. Církve mají svoji náboženskou redakci a své pořady, ateisté nemají nic. Přitom ateismus, humanismus i sekularismus jsou pro společnost mnohem přínosnější než náboženství. Bude nutné spojit síly všech ateistických a humanistických uskupení a zvýšit tlak na vedení ČT a Radu ČT. Případně se obrátit na soud s odkazem na Listinu základních práv a svobod a Ústavu.
  Článek 17
  (1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
  (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
  (3) Cenzura je nepřípustná.

  ČT evidentně porušuje tato ustanovení čl. 17, zejména odstavec 3.

 2. protestant

  No konečně soud vyřkl to stejné, co zde tvrdím už dlouho – ateismus je náboženství…. 🙂

 3. toli

  @protestant
  No konečně soud vyřkl to stejné, co zde tvrdím už dlouho – ateismus je náboženství….

  Co tě vede k tomuto závěru ? Rozlož slovo náboženství a uvidíš že obsahuje slovo bůh,jenže ateismus je bez boha…Znakem každého náboženství je uctívání nadpřirozené entity,co uctívá ateismus?

 4. Ignác z Loyoly

  „No konečně soud vyřkl to stejné, co zde tvrdím už dlouho – ateismus je náboženství… “

  Zde nejde o ateismus, ale o sekulární humanismus – čili o filosofii a morálku neodvolávající se na boha… 🙂

  Sekulární humanismus či ateismus jsou většinou filosofie a lépe (logičtěji a exaktněji) podložené víry. Zatímco náboženství jsou také filosofie a víry, ale nepodložené exaktně a logicky.

  Není víra jako víra, jak píše jeden intelektuál na zdejším webu 😀

 5. Rudyho bichle

  Věřící jsou už tak zblbnutí z toho svého vymyšleného boha, že raději i ateismus nazvou náboženstvím, jen aby měli pocit, že neblbnou jen oni sami… 😉
  Jinak v Americe by ještě měli přehodnotit i to trapné přísahání na bibli u soudu. Proč má někdo přísahat na středověkou slátaninu plnou pověr a iluzí, když se jedná o věci moderní současnosti? Je to naprosto nedůstojné člověka a lidstva celkově.

 6. protestant

  @toli

  Ve slově religion slovo bůh není…. 🙂

 7. Ignác z Loyoly

  Tak v USA můžete přísahat i na jiné knihy či věci, když je považujete za cenné ve svém světonázoru, pokud vim…

  Spíš mně vadí to neustálé klišé: Bůh žehnej Americe, od dob Trumana či Einsenhowera také na bankovkách „Věříme v boha“ atd…

  Do budoucna by bylo dobré, kdyby se náboženství i ateismus zahrnulo pod škatulku světonázor a světonázory by byly rovnoprávné. Kromě agresivních věrouk a názorů, samozřejmě.

 8. Foxy

  Neprotestuj furt, protestante protestující. Ve slově religion slovo bůh není… a to jen proto, že ti blbí Američani neumí česky a tak holt musí vzít zavděk tou primitivní angličtinou. A ještě si to museli pučit z latiny.

 9. protestant

  ..takže i římané byli primitivové? 🙂

 10. Šriber

  @protestant
  No konečně soud vyřkl to stejné, co zde tvrdím už dlouho – ateismus je náboženství

  Soud ale nevyřkl, že je ateismus náboženství…

 11. HMC2011

  „Jason Holden, vězeň federální věznice v Oregonu, si u soudu stěžoval na to, že jakožto sekulární humanista“

  Sekulární humanista v base ??? To se ani nechce věřit. Kde byl jeho humanismus, když páchal zločin….???

  😀

 12. Ignác z Loyoly

  Třeba se dal na sekulární humanismus až po zločinu 😀 nebo ukradl léky aby zachránil své děti. Nebo byl nepříčetný…

  Ostatně sekulární humanismus je také ideál, k němuž se pracně dopracováváme

  Ostatně co tam dělají křesťané ve vězení? 😮

  Protestant zase nechápe Foxyho nadsázku, jak obvyklé 😀

 13. Foxy

  protestant: „..takže i římané byli primitivové? 🙂 “
  A pánko velikomožný, čo je to také primitívné?
  .
  Ono když je něco primitivní, tak to vůbec nemusí být primitivní!
  Takové hledání primitivní funkce třeba vůbec nemusí být primitivní záležitost.
  .
  Primitivové jsou prvotníci. A Římané v mnoha věcech byli ti první, kdy jejich odkaz byl dále rozvíjen.
  Kolego protestantský, jseš i ty alespoň v něčem primitiv?

 14. Čestmír Berka

  Myšlienka na dnes.
  Sekulárny humanizmus a radilkány islamizmus spája nenávisť k normálnemu svetu.
  Zverejnil TvojOponent o 22:20 Žiadne komentáre:
  http://tvojoponent.blogspot.cz/

 15. Rudyho bichle

  Nerad používám vulgární výrazy (a to ani po proškolení prezidentem), ale ta myšlenka dne, tak jak i celý blog samozvaného oponenta je fakt nenormální výblitek.

 16. ateista

  Ateismus není ideologie. Nic neslibuje, nelikviduje své odpůrce, nemá program ani učení. Jen říká, že člověk k životu nepotřebuje boha ani víru v boha, že bůh je podvod a hlasatelé náboženské víry jsou lháři a podvodníci. Z toho vyplývá, že církve jsou zločinecké organizace. Ateismus je životní postoj či filozofie. Označovat ateismus jako náboženství je protismyslné. Ateisté neuctívají žádného boha. Nejsou tedy nábožní.

 17. Rudyho bichle

  Jenže takovým to fakt nevysvětlíš. Oni mají boha a věří – jsou tedy věřící, ateisti nemají boha a věří v jeho neexistenci – jsou to tedy taky věřící… 🙂
  Naprosto scestná a ulítlá myšlenka, ve které se prostě shlédli a radují se, jak ateisty zaškatulkovali.

 18. Sam

  ——————————ateista napsal 04.11. 2014
  No konečně. Již několik let usilujeme o právo hlásat myšlenky ateismu v programech ČT, stejně jako mají právo církve hlásat náboženství. ——————————–
  Nemyslím si, že je k tomu v ČR všeobecná nálada ve společnosti. Propagace ateismu každýmu smrdí komunismem.
  Lidi nemají zájem se vymezovat vůči náboženství. Je jim to spíš jedno. Kdekdo věří v nějakou životní sílu, nebo tak něco.
  http://www.i-ateismus.cz/2011/12/scitani-2011/
  A většina čechů stejně věří v karty, horoskopy nebo televizní věštce. Ateismus mnoho útěchy starýmu důchodci nenabídne. Komu čouhá z kapsy parte, tak si rád poslechne v kostele hezké sliby a hypotézy o životě věčném v tzv. nebi. Mám pro to veliké pochopení.

  V USA je to jiný. Tam mají věřící větší slovo ve společnosti a na bankovkách, takže to plno lidí štve a chtějí se proti tomu vymezovat.

  A vemte si spolek Sisyfos. Skoro o nich není slyšet. Je to takový klub několika kámošů bez odezvy v médiích.
  Snad Tomáš Halík už někdy prohlásil, že lidem vadí organizované církve (hlavně ŘKC), ale nevadí jim víra, třeba soukromě provozovaná.

 19. DarthZira

  Sam – pokud by církve u nás neměly o nic privilegovanější postavení než jakýkoli jiný zájmový spolek, tak jsou mi jak „organizované církve“ tak soukromě i veřejně věřící zcela lhostejní, resp. „zajímají“ mě úplně stejně jako co já vím vegani.
  Průšvih je, že v této zemi za prvé valná většina lidí má tendenci se ostentativně distancovat od všeho, o čem jim někdo nakuká, že je to „komunistické“ (a o ateismu se to tvrdí dost snadno – a může se proti tomu stokrát argumentovat, že s výjimkou jehovistů už za minulého režimu zde mohly nerušeně působit všechny církve a náboženské společnosti, které dnes mají tu tzv. „registraci druhého stupně“, zatímco „Volná myšlenka“ nebo takoví svobodní zednáři byli nejen přísně zakázáni, ale jejich bývalí členové režimem i dost pronásledováni), a za druhé nevím, jestli je to „prazáklad české povahy“ a nebo je to pouze „minulým režimem naučené“, ale obyčejný český člověk si poměrně dost dlouhou nechá „s*át na hlavu“, aniž by se proti tomu sebeméně ozval. To, co tady občas předvádějí církve (a zejména církev katolická), by v takové Francii, Norsku nebo Holandsku vyvolalo značné veřejné pobouření, zatímco většina Čechů nad tím jen mávne rukou a jde radši na pivo.

 20. ateista

  @Rudyho bichle
  Oni mají boha a věří – jsou tedy věřící, ateisti nemají boha a věří v jeho neexistenci – jsou to tedy taky věřící…

  Ano, já jsem věřící. Např. věřím, že vyhraji ve Sportce. K tomu ale musí být splněno několik podmínek. Musí existovat loterie, musím si vsadit a musí být tažena moje čísla. A pak věřím, protože již někdo někdy vyhrál. Zkuste totéž aplikovat na náboženskou víru.

 21. hadejkdo

  Ateista

  Ale zkusenosti s Bohem jsou a neni jich malo. Svedectvi nemale skupiny lidi, ktere jiz tradicne nepovazuji ateiste za duveryhodne, neni chyba vericich…Takze prede mnou mnoho lidi proslo stejnou zkusenost viry a ja nemam duvod, pochybovat o sve vire, kdyz druzi to prozili stejne…

 22. hadejkdo

  DZ

  Jiste vy nikdy nic ;-D Schvalne, az budu mit chvili, projedu prispevky pod diskusi a pridam je sem.Pokud mate pravdu, pridam sem prispevky nekoho jineho, casto zazniva, ze vira je defekt v mysleni a to je paodle vas v pohode? Asi jiny metr, chudaci ukrivdeny ateiste a zly verici.
  Jinak ten pravopis je hrozny, vim. Kdyby ste se ale ridila moji radou a vice cetla, nez psala, tak jsem se predem za nej kdysi omlouval. Pokud byste take mela vice empatie a a cetla mezi radky, pochopite, ze pisu prevazne z mobilu napr. pri porade, kde to proste neresim. A mobil nekdy pri psani dopisuje sam. Jestli vas to irituje, ucte se trpelivosti a lasky k bliznimu. Je to obtiznejsi, nez sebeprezentace vlastni ‚dokonalosti‘. Je mi jasne, ze musite dat najevo, ze jako ‚uspesna‘ spisovatelka nemuzete tolerovat i/y na konci jmen chybne napsane. Ale tak trochu tolerance ne 😀

 23. Rudyho bichle

  hadejkdo:

  Já měl před nějakou dobu „zkušenost“ se Supermenem a nikdo snad nebude z toho vyvozovat, že Superman je skutečnost. Je to jen stejná postava z nějakého díla jako kdejaký bůh… 🙂

 24. hadejkdo

  RB

  Tak az tu zkusenost budete mit spolu napr. s dalsimi 100 000 lidmy ( aspon) , tak to bude v poho ;-D

 25. Johnny

  Taková blbost… Humanismus není náboženství. 😀 Achjo kdy začne někdo přemýšlet. Také by mě zajímal případ tohoto vězně humanisty. 🙂 Co provedl?

 26. DarthZira

  Hádejkdo – Víte, kolik existuje na světě fanoušků určitých sci-fi a fantasy fenoménů? U těch nejslavnějších, jako je co já vím Harry Potter, Pán prstenů, Star Wars nebo Star Trek, jsou to už desítky, možná i stovky miliónů lidí z celého světa. Tito lidé jsou na svých srazech schopní se „do krve přít“ na téma, zda ta či ona (samozřejmě zcela smyšlená) postava se narodila, případně zemřela, tehdy nebo tehdy, jestli její pradědeček (pravnuk, bratranec atd.) byl ten nebo onen, jak přesně a v jakých detailech se jeden typ (vymyšlené) kosmické lodě liší od typu jiného, jaké rasy žijí na tom nebo onom území či planetě atd. A mezi těmi milióny lidí určitě existuje určité procento takových (opravdu nevím, jestli je jich jedno procento, pět procent nebo třeba deset procent – a i kdyby to bylo jenom to jedno jediné procento, tak jsou řádově statisíce lidí), kteří jsou naprosto nezvratně přesvědčeni o tom, že tyto zcela vymyšlené světy, události se v nich odehrávající, bytosti v nich žijící i hlavní hrdinové těchto sci-fi a fantasy ság jsou zcela reální, že tito lidé skutečně někdy někde žili, žijí, případně v nějaké vzdálené budoucnosti žít budou.
  Nebo „mírnější“ varianta téhož: už v době A. C. Doylea tisíce, možná desetitisíce nebo i statisíce lidí věřily, že Sherlock Holmes je zcela reálná osoba, tito lidé mu posílali dopisy s prosbami o radu, žádostí o pomoc atd. A takovíto lidí existují dodnes, i po tom více než stu letech v Muzeu Sherlocka Holmese na Baker Street 221B musejí mít několik zaměstnanců, kteří nedělají nic jiného, než že na tyto dopisy (případně dnes i maily) odpovídají. Stejně tak když se vysílal poprvé seriál Nemocnice na kraji města, tak panu Chudíkovi chodily desítky dopisů s prosbou, aby pisatele či nějakého jeho blízkého příbuzného či přítele jako skvělý chirurg operoval právě on, a když se pak „Nemocnice“ vysílala v SRN, chodily mu takovéto dopisy i z Německa.
  Někteří lidé prostě mají velký problém rozlišit realitu a fikci – jsou třeba schopni ztotožňovat herce s postavou, kterou hraje, a podle toho se k němu chovat. Tuto zkušenost udělala např. moje teta, která začínala jako herečka v divadle na dosti malém městě, a celé městečko se k ní chovalo podle toho, jakou postavu zrovna hrála, když hrála Divou Báru, tak ji úplně cizí lidé zastavovali na ulici nebo v obchodě a cpali jí různé cukroví, ovoce a jiné pamlsky se slovy „vezmi si, Baruško, když jsou na tebe všichni tak zlí“, zatímco když hrála zlou královnu Baladinu, tak si od ní v autobuse štítivě odsedávali a v obchodě jí odmítali prodat i mlíko a rohlíky k snídani, protože pro tu prodavačku zkrátka byla „ta mrcha, co zavraždila i vlastní matku“. A to se nebavím o nějakých domorodcích z pralesa, ale o vcelku vzdělaných a průměrně inteligentních československých občanech v 70. letech minulého století.
  A ještě víc je potom takových, kteří jsou schopní uvěřit, že od A do Z někým vymyšlená filmová nebo literární postava je zcela reálná. A i když tito lidé dobře vědí, že ten román či scénář napsal právě ten a ten člověk, či že ten film natočil určitý zcela konkrétní režisér, a tito tvůrci už v desítkách rozhovorů podrobně vykládali o tom, jak a proč si vymysleli tohoto hrdinu či úplně celý svět, v němž se jeho příběh odehrává, stejně budou takoví lidé tvrdit něco jako „ale stejně se něco takového kdysi určitě stalo“ nebo „a já si myslím, že v nějaké jiné galaxii/paralelním vesmíru přesně tito lidé žijí a zrovna tyto věci se tam odehrávají nebo v minulosti odehrávaly“, a není zkrátka na světě člověka, který by jim toto přesvědčení mohl vyvrátit.

  P.S.:
  1. Nevím nic o tom, že by funkcí T9 bylo generovat hrubky ve vyjmenovaných slovech 😀
  2. Nepozornost není omluvou pro základní neznalosti jako je skloňování nebo časování, takovéto chyby může dělat „z nepozornosti“ jenom ten, kdo prostě pravopis pořádně nezná, nemá ho jako automatismus, ale musí skutečně velmi pečlivě přemýšlet nad tím, jaké „i“ nebo „y“ se kde má vlastně napsat, aby v tom neudělal chybu, což by podle mého člověk s maturitou vážně neměl.
  A dyslexie a jiné „dys poruchy“ neberu, na jednoho skutečného dyslektika v dnešní době připadá tak nejmíň dvacet lenochů a lemplů, kteří se na módní „dys“ akorát tak vymlouvají. Navíc znám opravdové dyslektiky, kteří si prostě dali tu práci s tím, že se správný pravopis opravdu velmi složitě a pracně „nadřeli“, i když to bylo obtížné, a dnes píší naprosto správně. Je to jako naučit se nazpaměť celý Máchův Máj – obtížné, ale ne nemožné, musí se jen chtít 🙂
  3. To se tedy vážně máte čím chlubit, že v pracovní době vykecáváte na netu, váš šéf z toho musí mít opravdu ohromnou radost, když místo sledování pracovní porady děláte zrovna tohle. Nepatří podobné chování náhodou pod „nepokradeš“? 😉

 27. hadejkdo

  Ziro jste schopna akceptovat, ze nemate pravdu? Asi ne 😀 o T9 se nejedna, jde o aplikaci z netu, ktera prepisuje, ale to je jedno, radsi to nereste. Ja se vam rovnou omluvim za svou hlubokou neznalost CJ a poprosim za odpusteni. Tim bych to ukoncil, rozhodne nemam potrebu se zdrahat omluvit, kdyz to nechcete pochopit ;-D
  Tu moralizaci beru jako vtip, jen jste dokazala svoji suverenitu spojenou ale s velkou naivitou a notnou miru sebeprecenovani.
  Ten zbytek..nuda..nikdy jsem nepotkal nikoho, kdo mluvil s Kirkem nebo Spockem. Tim tu vasi silnou alegorii uzavru

 28. Čestmír Berka

  vy křesťanští věřící fakt věříte, že komunikujete s bohem starověkých Izraelců? Normálně s ním mluvíte? Hands free?

 29. DarthZira

  Hádejkdo – kolik vy osobně znáte sci-fi nebo fantasy fanoušků? Pět? Deset? Z počtu lidí, kteří by se dali na prstech spočítat, těžko můžete na cokoli usuzovat. A kolik z těch, které znáte, je opravdu takových těch „skalních“, že tím „opravdu žijí“? Já si myslím, že jsem ve svém životě už mluvila s více fanoušky Star Treku, Hvězdných válek nebo třeba Harryho Pottera, než vy si vůbec dovedete představit, že jich může v této zemi existovat. A to nemluvím o zahraničních srazech, např. na Star Wars Celebration v Londýně bylo víc lidí, než na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v dobách jeho největší slávy. A když tam člověk potká lidi, kteří mají skoro celé tělo potetované výjevy z Hvězdných válek… no, moc bych za to nedala, že mezi těmi desítkami tisíc lidí by se našla slušná řádka takových, kteří jsou klidně schopni věřit tomu, že osobně komunikují s mistrem Yodou, Lukem Skywalkerem, Obi-Wanem Kenobim nebo dle vkusu třeba s Vaderem nebo lordem Sidiousem. Nebo snad máte nějaké důkazy, že takoví lidé neexistují nebo nemohou existovat?
  Rozdíl je pouze v tom, že pokud někdo bude zcela vážně veřejně tvrdit, že denně komunikuje s mistrem Qui-Gon Jinnem nebo se mu zjevila princezna Leia, tak se o něj nejspíš brzo postarají pánové v bílých pláštích, zatímco pokud bude tvrdit, že si povídá se svatým Petrem nebo viděl zjevení panenky Marie, tak u docenta Chocholouška neskončí. Proto asi mnozí z těch, kteří skutečně věří, že denně rozmlouvají s postavami ze sci-fi a fantasy ság, o tom radši nebudou nikde vykládat.

 30. ateista

  @hadejkdo
  Ale zkusenosti s Bohem jsou a neni jich malo.

  Já jsem kdysi korespondoval s věřícím, který mně v jednom přípisu napsal, že v Medžugoriji potkal živého Ježíše. Obvykle bývám zdvořilý, ale tomuto člověku jsem napsal, že má vygumovaný mozek.
  Vám něco podobného psát nebudu. Spíše by mne zajímalo s kterým bohem ty zkušenosti máte a jak se projevují.
  Před časem jsem diskutoval na webu krestanskediskuse.cz na vláknu Ateisté hledají křesťanského boha. Jednoho diskutujícího jsem se ptal na poslední soud. Ptal jsem se, kdo bude poslednímu soudu předsedat, kdy to bude, jak pozná věřícího od nevěřícího, jak hodnotí, jak se kdo chová, jak sleduje všechny lidi na zeměkouli současně, aby mohl spravedlivě soudit a podobně. Diskuse velmi rychle skončila.
  Vy nám třeba svoje zkušenosti popíšete.

 31. hadejkdo

  all

  Mili, pratelsti ateiste, plni touhy po pochopeni,beze spetky povysene arogance a odsuzovani tech hloupych vericih.

  Vite co znamena prislovy :“ nehazet perly svinim“?

 32. Rudyho bichle

  @ Čestmír Berka:
  vy křesťanští věřící fakt věříte, že komunikujete s bohem starověkých Izraelců? Normálně s ním mluvíte? Hands free?

  Tak to je otázka za milion… 😉
  A odpověď? Žádná logická, pardon za slovo logická – náboženství a logika, to prostě nejde dohromady… 😉

 33. ateista

  @hadejkdo
  Přesně podle předpokladů. Byl bych zvědavý, jak byste odpovídal vyšetřovateli nebo soudci, to znamená lidem, kteří vyžadují na konkrétní otázky konkrétní odpovědi. Nebo žákům ve škole. Takhle si tady můžete předvádět ta svoje moudra doaleluja.

 34. Foxy

  Čestmír Berka: „…vy křesťanští věřící fakt věříte, že komunikujete s bohem starověkých Izraelců? Normálně s ním mluvíte? Hands free?“
  To nebude handsfree. Tipoval bych, že se jedná o endogenní psychotrip a věřící jsou tím pádem skálopevně přesvědčeni, že jejich komunikace s biblickým bohem (či jiným nadpřirozenem) je nezpochybnitelnou skutečností.

 35. Foxy

  hadejkdo: „…Vite co znamena prislovy :“ nehazet perly svinim“?…“
  No dovol, ty jedno hádejkdo, házím ti snad nějaké perly?

 36. hadejkdo

  ateista

  No normálně, proč?

  Prosím vás, vy tak něco tvrďte. Nejste schopni odpovědět (ne jen vy, ale nikdo ze zde přítomných ateistů). Házíte machry a haj.ly máte na chodbě 😀

 37. hadejkdo

  Jo Foxy a to přísloví jsem pouze převzal z té „nejhorší“ knihy (dle anti…) srovnatelné s Mein Kampf. Tudíž to nepovažuji za nic špatného a urážlivého. Byla to jen otázka. Snad jste to nevzal špatně. Předpokládám, že téměř všichni zde znají obsah bible. (někteří zde ji prý četli dokonce třikrát!!!)

 38. hadejkdo

  znova tedy

  all

  Mili, pratelsti ateiste, plni touhy po pochopeni,beze spetky povysene arogance a odsuzovani tech hloupych vericih.

  Vite co znamena prislovy :“ nehazet perly svinim“?

 39. Foxy

  A znova tedy: Házím ti snad nějaké perly? 🙂 🙂 🙂

 40. hadejkdo

  Běž si to hodit Foxy a počkej, když se baví dospělí… Tohle bylo pro ateistu který nevěděl na co sem se ptal. A ne, nic neházíš, ale na to jsem se taky neptal.

 41. Foxy

  To nic, chlapče, třeba ti to časem dojde…
  Dobrou noc!

 42. Sam

  ——————-Čestmír Berka napsal 05.11. 2014
  vy křesťanští věřící fakt věříte, že komunikujete s bohem starověkých Izraelců? Normálně s ním mluvíte? Hands free?
  ———————-
  Hele, mám pro to pochopení. Když se ti v hlavě objeví nějaká myšlenka, napadne tě něco důležitého, tak je snadné uvěřit, že ta myšlenka pochází od Boha.

  Myšlení ještě není zcela prozkoumané. Nicméně faktem je, že myšlenky, nálady a pocity se dají hodně ovlivnit různými hmotnými zásahy. Stačí LSD, houbičky, nebo i obyčejný alkohol.

 43. Sam

  Proto myšlení a vůbec mozkové pochody jsou hmotný proces.

 44. ateista

  @hadejkdo
  Co je tak mimořádného na Ježíšově učení? Jestli vůbec Ježíš žil a něco vyslovil. Nezanechal jediné psané slovo (zřejmě byl analfabet) a vše, co je psáno v Bibli vyslovil a napsal někdo jiný. Dlouho po jeho smrti.
  Myslíte si, že radostné poselství o novém království nebeském je nějaké moudro? Co je moudrého na lži?

  Mnozí učenci vyslovili daleko větší moudra. Nikoliv lživá.

 45. hadejkdo

  Ajajaj tak Foxy zije v presvedceni, ze jsem nepochopil jeho hluboky zert, ateista me ( anebo spis sebe?) snazi presvedcit o necem, o cem vi tak z rychle jedouciho vlaku a sam? Ten zije v psychedelickem proudu….

  A nikdo zatim na jednoduchou otazku neodpovedel. No tak zaperlete…:-D

 46. Sam

  ——————-hadejkdo napsal 06.11. 2014
  a sam? Ten zije v psychedelickem proudu….
  ———————–
  Můžu vypadat různě, ale žádnej hipísák nejsem, drogy neberu a bojím se jich.

 47. ateista

  @hadejkdo
  Dám Vám také jednoduchou otázku. Oč jsou věřící lidé lepší než nevěřící?
  Nevidím jediný důvod, proč by měli mít nějaká privilegia. A církve už vůbec ne.

 48. hadejkdo

  Sam

  Vam se hluboce omlouvam, jsem huba nevymachana. Rozhodne jsem nechtel o vas rict, ze jste nejaka smazka, jen ten vas prispevek si o smec rikal 😉

  ateista

  Byva zvykem odpovedet, nez polozite otazku. Ale beru to tak, ze se asi odpovedet bojite, ale nejet vy. Ona ty slova jsou celkem trefne mirena ze? 😀
  No jinak abych odpovedel. Ne, verici jsou uplne stejni lide jako neverici. On nekdo tvrdil, ze jsou neco vic? Dokonce si myslim, ze jsou casto i horsi, o tom se nepru a nemam s tim problem. Proc?
  Ty privilegia..muzete mi vlastne znova rekapitulovat kolik jich tedy je?Verici neplati dane, nemusi platit silnici dan nebo maji slevu na energie?Ci snad jsou osvobozeni z trestni zodpovednosti nekterych delikt? O jake privilegia se jedna konkretne? Muzete je vypsat ve zkratce? Rozhodne to bude neco mimoradne duleziteho.

 49. Antitheista

  Je potřeba zrovnoprávnit všechny přesvědčení a víry (náboženské i nenáboženské – vyjma extrémů), ne tahat sek. hum. do náboženství kvůli rovnosti…

  samozřejmě nechť se logičtější víry a přesvědčení prosadí sami – oproti těm spekulativním (ale „neškodným“) – brutální extrémy pak nezrovnoprávňovat…

  Jelikož je sekulární humanismus také pozitivní filosofie, má právo na zastoupení v médiích. Nejsou to nezahrádkáři (což ateisté nejsou také, je to většinou logicky podložená filosofie a logičtější víra ):D

  hezký víkend a zase někdy 😀 😀

 50. hadejkdo

  Anti

  S tim bych mozna i teoreticky souhlasil.
  Prakticky? Nikoli. Nevidim realitu tohoto teoretismu

 51. Ignác z Loyoly

  V čem? Proč by sekulární humanista či sek. humanistická organizace neměla mít stejné daňové úlevy jako náboženská? To samé prostor v médiích, atd atd..

  Samozřejmě ve veřejných médiích by bylo zastoupení podle zastoupení v populaci…

 52. protestant

  Ale vždyť sekulární humanismus JE náboženství..

  …….Spor American Humanist Association vs. Spojené státy americké nakonec okresní federální soud v Oregonu rozhodl ve prospěch amerických humanistů a ve svém verdiktu uznal „sekulární humanismus“ za náboženství, které by mělo disponovat stejnými právy, jakými disponují všechna ostatní náboženství……

 53. Foxy

  Hele, protestante, v anglickém výrazu, který byl použit (religion), není o nějakém bohu ani ň. Tak jaké náBOŽenství?
  Taky by to mohlo být ve významu přesvědčení, světonázor…
  Zase slovíčkaříš…

 54. Foxy

  hadejkdo (07.11. 2014): „Pockejte a o jakych privilegiich se tu vlastne bavime:-D
  Přečti si článek a přijdeš na to sám.
  Přece nechceš, aby ti byly zbůhdarma perly házeny…

 55. hadejkdo

  Jo Foxy takze jde o privilegium(a??) vericich veznu v Americe? Hele ty lisko mazana, ze si tam za morem provedl nejaky pruser a chystaj se te tam zavrit? A proto odpovidas na privilegia veznu v Americe a neodpovidas na co sem se ptal…( privilegia v CR)
  Ale snazis se byt vtipny, beru.

 56. protestant

  Neslovíčkařím Foxy. Jen cituji z článku…. 🙂

 57. ateista

  @hadejkdo
  Dlužím Vám odpověď. Nejprve budu citovat Bibli. Ev. sv. Matouše, kap. 7. odst. 6:
  Nedávejte svatého psům, aniž mecte perel svých před svině; aťby snad nepotlačili jich nohama svýma, a obrátíce se neroztrhaly vás.
  Tato a další kapitoly prezentují údajné učení Ježíše, které zde není nutné uvádět. Zmíním pro připomenutí jen dva odstavce, ten o nastavení i druhé tváře a ten o chce-li někdo tvoji sukni, dej mu i plášť.
  Je pravděpodobnější, že tato slova vložil Ježíšovi do úst křesťanský autor evangelia, které bylo sepsáno až po smrti Ježíše, tedy nemohlo být Ježíšem pisateli diktováno.
  Teď k perlám a sviním. Každý si může tuto paralelu vyložit po svém. Já bych to vyložil asi tak, že učedníci (ke kterým jakože Ježíš promlouval) byli nabádáni, aby se nesnažili Ježíšovo učení (perly) předávat těm, kdo nebudou ochotni podle něho žít, protože nejsou hodni odměny, která je čeká v království nebeském (svině).
  Kdo pozorně pročte celé údajné Ježíšovo učení, zjistí, že jsou to nesmysly, podle kterých se v současné společnosti nedá žít, a lži až na ty pasáže, které vybízejí k vzájemné toleranci a ochotě pomáhat jiným. Ale tyhle „povinnosti“ ukládá i tradiční morálka, bez ohledu na náboženství či ateismus.
  Ani hlasatelé náboženské víry v čele s papežem se Ježíšovým učením neřídili a neřídí. O Dukovi a spol nemluvě.

 58. Hosamen

  @protestant 04.11. 2014

  No konečně soud vyřkl to stejné, co zde tvrdím už dlouho – ateismus je náboženství….
  ***
  No sice o tom blouzníš dlouho od roku 2004 na Seznamu do zrušení fór ale nikdy ti to nikde neuznali. Všude ti odpověděli, pokud je to náboženství, jakou má ideologii a jakého boha?
  Říkají ti to všude, najdi dva stejné ateisty, se stejnými názory proč nevěří, čemu nevěří a jakou mají ideologii. Pokud totiž vyrukuješ s tím, že ateista je komunista, už jsi dostal odpověď, že v době kterou nejvíc vyčítáš komunistům, bylo podle sčítání lidu v KSČ nejméně 80% křesťanů.

 59. Pavel

  Bohy si vymysleli lidé když jim bylo smutno nebo se báli.

Komentáře nejsou povoleny.