Statistika, která byla zodpovězena dříve, než byly vyplněny dotazníky.

Autor | 09.11. 2014

Prvního října (2014) upoutala moji pozornost vlna článků které vycházely všechny z jediného zdroje – z tiskové zprávy Proximity Prague nazvané Více než polovina Čechů se někdy modlila vlastními slovy. Kdybych tehdy věděl, co je všechno na tuto zprávu nabaleno, asi bych ještě chvíli počkal se svou kritikou. Zpráva začínala tímto perexem:

Celorepublikový průzkum iniciovaný v rámci celosvětového průzkumu religiozity agenturami Proximity (členem celosvětové sítě BBDO) a výzkumnou agenturou Ipsos ukázal, že situace v České republice na poli náboženství a spirituality není jen černobílá. Tento exkluzivní reprezentativní výzkum, který je ve svém rozsahu zcela ojedinělý a byl realizován prvně, vyvrátil mýtus o jednoznačně ateistické české společnosti, tak jak bývá často reprezentována.

To co mě na zprávě zaujalo, byla ona urputná snaha dokázat že ateisté nejsou ateisté, nebo alespoň ne všichni. Tiskové středisko České biskupské konference, TV NOE a Katolický týdeník jej přejali doslovně. Zpráva se objevila na Christnetu, na Deník.cz, informovala o ní TV Nova, Radio Praha, Tuut (co to sakra je?), České noviny, Eurozprávy, Aktuálně atd. Co muselo každého myslícího člověka udeřit do očí byl počet přiznaných ateistů, který měl proti sčítání z roku 2011 klesnout o více než milion. Pokud bychom ale věřili, že údaje ze zprávy Proximity Prague udávají celkový počet, byl by pokles ještě mnohem větší.

Tohle měly být i pro agenturu jasné signály, že s výzkumem není něco v pořádku, leč nebylo, což mě vedlo k myšlence že vlastně nejde ve skutečnosti o průzkum, ale o reklamní kampaň. Proximity Prague totiž není známá ani tak sociolgickými výzkumy jako reklamními kampaněmi. Starala se například o vylepšení image pražské MHD nebo ODS.

Dovolil jsem si na to poukázat článkem na svém blogu nazvaném Jak Češi přestali být ateisty. Na tento článek reagoval Kristián Hloušek článkem na blogu Proximity: Výzkum Proximity vzbuzuje emoce. Dovolím si z něj vytáhnout a komentovat několik tvrzení. V prvním bodě, kde se mluví o vztazích mezi agenturními sítěmi ani nehodlám se o něj přít přít, zkopíroval jsem tvrzení z jiného článku a vlastně mě přesná definice jejich vzájemného fungování ani nezajímala. Podstatné pro mě bylo to, že se zabývají reklamou a nikoli sociolgickými výzkumy. Takové výzkumy totiž patří do oboru vědy a nikoli marketingu. Vědeckou organizací Proximity Prague opravdu není. Teď si dovolím kousek článku citovat:

V dalším odstavci přichází Petr Tomek již s hodně odvážným tvrzením, že se jedná o „propagandistickou kampaň“ s nasazením na serverech, které se „vůbec religiozitou obyvatelstva jinak nezabývají“. Pan Tomek by zřejmě byl rád, kdyby se zprávy o výzkumu omezily pouze na specializované servery.

Ne, opravdu si nepřeji aby bylo šíření informací nějak omezováno, byl bych ale rád, kdyby se k tomuto průzkumu vyjádřil například Národní statistický úřad  nebo Gallupův institut jejichž práci novináři kvůli Proximity Prague přehlíží.  Na internetových serverech byly ale k nalezení pouze tvrzení Proximity Prague. Mé největší podezření nevzbudilo ani tak to, že se zprávy o náboženském zápalu Čechů rozšířily, ale že se na všech serverech objevily v průběhu necelých dvou dnů. To je skutečně jeden z rysů propagandistické kampaně.

Druhým takovým rysem byla interpretace faktů. Už podle názvů jednotlivých „zjištění“ je zřejmé, že hlavním účelem dotazování mohl být pouze vztah ke katolické církvi a nikoli religiozita obecně (zajímavý je relativní nezájem o spiritualitu). Z hlavních bodů zprávy přímo čpí náboženská naivita, ostatně zde jsou popořadě:

Hlavní zjištění průzkumu

Bible
Bible je nejprodávanější a nejznámější knihou světa. Celkově se jí prodalo 3,9 miliardy kusů. V České republice se Bible stala nejprodávanější knihou v roce 2009, prodalo se jí celkem 73 700 kusů. Zajímavým faktem je, že 76 % obyvatel ČR Bibli nikdy nečetlo.

Není překvapivé, že podle zjištění 76% Čechů Bibli nikdy nečetlo, nebylo by překvapivé ani kdyby ji nečetlo 90% nebo 20%. Podstatné je, že se toto číslo nijak nepřekrývá s počtem věřících nebo ateistů. Obecně vím, že mnoho  ateistů naopak kvůli argumentaci Bibli někdy v životě četlo a je to jejich nejsilnější argumentační zbraň proti tvrzením teistů. Často jde o ex-katolíky, kteří se chtěli svému náboženství věnovat hlouběji a hledali v ní moudrost.

Naopak velké množství aktivních katolíků doma Bibli sice má, ale nikdy jí neotevřelo. Ostatně Bible je v křesťanství a zvláště v katolicismu používána spíše jako posvátný předmět, než jako kniha ve které se má číst. Rozšířený je dokonce názor, že je samostatné čtení v Bibli nebezpečné a je k němu vždy potřeba vysvětlení nějakého kněze.

Modlitby
52 % populace se někdy modlilo vlastními slovy. Modlitbu Otče náš znají dvě pětiny populace, i když se ji nemodlí běžně. Deklarovaná nepříslušnosti k církvi či nevíra lidem nebrání v tom, aby se v důležitých životních situacích obraceli s prosbami k Bohu.

Tento odstavec je zvláštní, protože vytváří dojem něčeho co spolu souvisí ale není tomu tak. Uvedená procenta jsou prostě zjištěním, není nyní důležité zda nějak přesným. Vlastně by mě překvapovalo, kdyby se někdy nepokoušelo modlit mnohem více lidí. V průběhu života se přece jen vyvíjíme a není pravděpodobné, že by nikdo z dnešních ateistů v minulosti nebyl věřící, nebo alespoň s náboženstvím v určité době nekoketoval. Jde přece jen o rozšířený fenomén. Ostatně někdy v životě jsem se modlil vlastními slovy i já.

Nicméně z toho nevyplývá, že jsou stejní lidé přístupnější náboženství i dnes. Modlitba se také nemusí vztahovat ke konkrétní imaginární bytosti, ale může mít jakousi podoby „fixace přání“. Je to podvědomé rituální chování asi jako když si člověk na závodech ve střelbě na terč opakuje „ať se strefím, ať se strefím“.

Tvrzení o modlitbě Otčenáš je sice zajímavé, ale pak je též otázka, jestli se dotazník ptal také na znalost jiných modliteb a manter. Předpokládám, že Óm mani padme hům by byla známá přibližně stejně. Ostatně já sám Paternoster znám nazpaměť, stejně jako Andělíčku můj strážníčku, ale nepamatuji se že bych se tak opravdu někdy v životě modlil.

Konečně třetí věta říká něco naprosto samozřejmého, při počtu nezařazených věřících by bylo podivné, kdyby se nikdy nějak nemodlili.

Katolická církev
Je považována za nejvýznamnější církev v ČR. Přes 60 % obyvatel populace je přesvědčeno, že jsou její aktivity pro společnost přínosné. Nejvíce oceňují péči o staré a nemocné (78 %), hospicovou péči (77 %), charitativní sbírky (72 %), provoz nemocnic a azylových domů (72 %) a rovněž duchovní oporu lidem (70 %).

Tvrzení že je přes 60% občanů ČR přesvědčeno o společenské přínosnosti ŘKC je popravdě velmi kontroverzní, protože podle výzkumu STEM TRENDY 06-2/2008 agentury STEM  byla popularita církví poměrně nízká už před schválením církevních „restitucí“.  Vlastně bylo o neužitečnosti nebo přímo škodlivosti církví přesvědčeno podle tohoto výzkumu 63% lidí.

Je dokonale nepravděpodobné, že by důvěra v katolickou církev (jako hlavního iniciátora) vzrostla po prosazení restitučního zákona s podporou zločinců a úplatků jiným náboženským skupinám.

Návštěvnost kostela
Necelá polovina populace navštíví kostel aspoň jednou za rok. 52 % z návštěvníků se účastní vánočních nebo velikonočních mší a 31 % zajímají církevní památky a architektura. Pro 29 % dotázaných jsou důvodem návštěv kostela bohoslužby a svátosti.

Tento bod vyvolává dojem, že se 52% Čechů účastní vánoční nebo velikonoční mše, je tomu ale jinak je to 52% z přibližně 50% tedy jedna čtvrtina. To je uvěřitelné ale stále ještě poměrně vysoké číslo, reálně to bude pravděpodobně méně. Celkový průměrný počet návštěvníků bohoslužeb ŘKC byl v roce 2005  podle vlastních údajů katolické církve přesně 410 611 osob a celkový trend byl výrazně klesající!

Ještě v roce 2008 psal kardinál Vlk když chtěl vyzvednout to jak atmosféra Vánoc přivádí lidi do kostelů v článku Ohlédnutí za Vánocemi roku 2007:
Průměrné statistiky uvádějící půl milionu návštěvníků bohoslužeb v průběhu roku jsou o Vánocích třikrát až čtyřikrát překonány.

Vědecký ateizmus
Ateizmus jako vědecký názor má čtvrtina obyvatel České republiky. V názoru na vznik života na zemi se pohled věřících a nevěřících rozchází. Polovina věřících se domnívá, že svět vznikl díky Božímu zásahu, zhruba stejný počet nevěřících myslí, že život vznikl na Zemi na základě přírodního procesu.

Nevím, co si pod názvem „vědecký ateismus“ představovali tvůrci dotazníku, ale pro každého pamětníka je tento pojem vyhrazen pro marxisticko-leninské materialistické pojetí ateismu. Ateisté ale ve skutečnosti představují velkou nehomogenní skupinu, v níž jsou marxisté spíše minoritou.  Tento bod tedy říká mnohem více o představách tvůrců dotazníku, než o počtu ateistů.

Kromě toho je zde rozpor se sčítáním roku 2011, kdy se za „bez vyznání“ označilo 3,6 milionu občanů i se zprávou Gallupova institutu, který uvádí 20% věřících teistů a 30% ateistů.

Posmrtný život
30 % obyvatel si myslí, že posmrtný život neexistuje. Zajímavý je údaj u nevěřících, z nichž 11 % věří v posmrtný život, a 7 % v reinkarnaci, ale nikoli v nebe či peklo.

Pokud by se těmto údajům dalo věřit, což se na základě předchozích závěrů neodvažuji, byly by jistě zajímavé, ale přesto by neudávaly nic víc než osobní přesvědčení.

Výsledky dotazníku celkově odpovídají více tomu, jak by si bezbožnou společnost přáli vidět katolíci, než tomu,co bychom očekávali od seriózního vědeckého průzkumu. Právě to také ukazují další fakta.  Asi nikdo nemohl jeho věrohodnost přitom poškodit více, než samotný ředitel Proximity Prague Petr Šec a vedoucí výzkumu Monika Vývodová, když společně vystoupili v Českém rozhlasu   Radiožurnál v pořadu Doteky víry.

Oba se v něm mimo jiné vyznávají ze svého „náboženského cítění“ což není zase tak překvapivé, pokud si uvědomíme že vedoucí výzkumu Monika Vývodová je  také absolventkou studia na Fakultě sociálních institucionálních komunikací Papežské univerzity Svatého kříže v Římě, na které obhájila v říjnu 2008 licenciát v oboru církevních médií, je bývalou redaktorkou Vatikánského rozhlasu, dva roky působila jako tisková mluvčí Arcibiskupství olomouckého a od roku 2011 do léta roku 2012 byla vedoucí tiskového střediska a tiskovou mluvčí České biskupské konference.

Největší perlu celého výstupu ale najdete přibližně na deváté minutě záznamu. Všechna média totiž zdůrazňovala naprosto výjimečnost a ojedinělost tohoto celosvětového průzkumu religiozity. Co ale opravdu zaznělo v záznamu?

Eva Hůlková: Jak se tam uvádí že tedy to bylo iniciováno v rámci celosvětového průzkumu znamená to, že nějak jajko se s tím bude i celosvětově pracovat? Nebo co? V rámci celosvětového průzkumu religiozity ano…

Petr Šec: Ne ne, my jsme nedělali, my jsme nedělali celosvětový religiózní průzkum, my se o tom bavíme na úrovni BBDO a je šance, když ten průzkum dopadne tady dobře, tak že ho budem dělat třeba v Polsku, na Slovensku nebo na Maďarsku ale tohle je vlastně první země, kde ten průzkum vzniká a vlastně jsme ho iniciovali my z České republiky, to nebylo iniciováno někde třeba z Británie nebo ze Spojených států, kde vlastně je centrála naší agentury.

Ano, je to výjimečný a ojedinělý celosvětový výzkum, kterého se údajně zúčastnilo 1020 respondentů, tedy tolik, kolik je povinnost pro uznání jakéhokoli průzkumu za akceptovatelný a  méně, než kolik se běžně účastní průběžných průzkumů agentury STEM.

Průzkum, který si nezadala římskokatolická církev, ale vůbec nikomu jinému k ničemu neslouží a kde hlavní manažerka projektu je zároveň velkou katolickou bojovnicí za církevní restuituce.

49 thoughts on “Statistika, která byla zodpovězena dříve, než byly vyplněny dotazníky.

 1. Jaroslav Štejfa

  Ke článku dodávám v souhlasu s jeho duchem, že:
  1) jako ateista jsem se přičinil o pokles ateismu v Čechách tím, že jsem o noci kostelů navštívil všechny kostely ve svém bydlišti a to jsem ze svého přesvědčení nemusel vůbec slevit – zřejmě malý zázrak;
  2)“Výsledky tohoto průzkumu byly předány vedení římskokatolické církve v České republice a dostaly se k veřejnosti prostřednictvím médií,“ sdělila manažerka výzkumného projektu Monika Vývodová. Zřejmě se odehrál další malý zázrak, netřeba asi dále hledat zadavatele studie, všechny cesty vedou do Říma;
  3)na vebových stránkách fy Proximity Prague je v kapitole „Studie“ předvedeno několik presentací kompletní práce zmíněné firmy pro vybrané firmy a co čert nechtěl, pouze výtah několika „faktů“ ze studie, o které se bavíme. Zřejmě celá studie není veřejná, což zlí jazykové mohou hodnotit jako okolnost charakteristickou pro ŘKC a poťouchle naznačovat co bychom se tak asi dočetli z textu celého. Něco ve stylu – včera jsme sehráli s Ruskem v hokeji vynikající utkání, ve kterém se nám podařilo vstřelit překrásné dva góly a celkový dojem z turnaje Karjala Cup je rovněž vynikající – výborné čtvrté místo.

  Jaroslav Štejfa

 2. ateista

  Více tendenčně průzkum ani nešel udělat. Vůbec bych se nedivil, kdyby byl prováděn před vraty kostelů. Možná je vhodnější zamyslet se nad tím, proč byl vůbec prováděn a k čemu má sloužit. Podle mého názoru má zlepšit vnímání ŘKC v průběhu realizace církevní zlodějny. V reakci na zprávu v médiích, že ŘKC má být „vrácen“ Blaník a přilehlých 600 ha lesů jsem zákonodárcům zaslal výzvu, aby udělali všechno pro to, aby byl zákon o obdarování církví zrušen na základě výroku soudu, že církve jsou zločinecké organizace. A Nečas, Kalousek, Benda a spol zločinci, kteří zosnovali zločinné spolčení vlády, kéru a veřících poslanců s cílem okrást občany České republiky.

 3. Co_jste_opomenuli

  Přečetl jsem si tiskovou zprávu na kterou je odkaz. Mě by zajímalo, kolikrát si Petr Tomek nechával dělat výzkum v podobném rozsahu a kolikrát dělal z výsledků výzkumu nějaký závěr. Já podotýkám, že v rámci své práce konkrétně s IPSOSEM spolupracujeme a výsledky jejich výzkumů slouží jako zdroj informací, se kterými se dále pracuje.

  A jak s výsledky – s tiskovou zprávou pracuje pan Tomek?

  ‚To co mě na zprávě zaujalo, byla ona urputná snaha dokázat že ateisté nejsou ateisté, nebo alespoň ne všichni.‘

  Pane autore, na mě zpráva působí, jako by dávala k dispozici jisté číselné informace. Co jste si z čísel vyvodil vy, je znakem vašich schopností pracovat s číselnými údaji. Teda…spíš neschopnosti.

  ‚Co muselo každého myslícího člověka udeřit do očí byl počet přiznaných ateistů, který měl proti sčítání z roku 2011 klesnout o více než milion. ‚

  Můžu se autora zeptat, kde je v tiskové zprávě údaj o počtu přiznaných ateistů? Já jsem jej tam nikde nenašel, jen procento lidí, které se hlásí k vědeckému ateismu.

  Citace – wiki ‚ Vědecký ateismus je forma ateismu, která odmítá možnost pravdivosti náboženství a předpokládá, že tento postoj lze vědecky podepřít. Mimo jiné se vědecký ateismus snaží prokázat, že náboženství je na ústupu a není potřebné pro moderní společnost.‘

  ‚…což mě vedlo k myšlence že vlastně nejde ve skutečnosti o průzkum, ale o reklamní kampaň. ..‘

  Že vy jste téhle myšlence i uvěřil? Představa, že agentura jako IPSOS ( fungující na nadnárodní úrovni, a dělající výzkumy pro průmyslové společnosti jež do výzkumů investují obrovské sumy) by se jistě pod takovou manipulaci podepsala… Přesně kvůli takovému průzkumu by ztráta kredibility stála za to:)

  ‚Mé největší podezření nevzbudilo ani tak to, že se zprávy o náboženském zápalu Čechů rozšířily, ale že se na všech serverech objevily v průběhu necelých dvou dnů. To je skutečně jeden z rysů propagandistické kampaně.‘

  Před chvílí holky vyhrály Fed Cup. Už o tom píšou všude – do pár minut. Přemýšlím jestli jsou za tou propagandou Zednáři, Templáři a nebo … Strana fanatických sportovců.

  ….

  Ne, tohle opravdu nejde číst. Tohle má jako prakticky vždy úroveň článku o chemitrails…

 4. Čestmír Berka

  popularita ateismu je na stejné úrovni, jako popularita tenistek, co vyhrály Fed Cup?

 5. Diana

  Ja jsem asi uplne mimo, ale kdyz vezmu udaje z te tiskove zpravy, ktera je teda napsana tak neskutecne blbe, ze to kusi mit duvod v tendencni i terpretaci dat. Ale k faktum: jak muze zhruba polovina vericich verit v bozi zasah pri vzniku sveta – to ta druha polovina si mysli co? To jsou napul ateiste? A jak 11% nevericich veri v posmrtny zivot a 7% v reinkarnaci – to mysli jako neverici katoliky? Zni to jak kdyz islamsti duchovni hrimaji neco o nevericich psech. To abychom budhistum udelali nejake privitani mezi nami nevericimi (psi).

 6. Sam

  Nejlepší bude podívat se přímo na web http://www.proximity.cz/
  Tam se na titulní straně dočteme:
  —————————————————————-
  Kdo jsme
  Jsme součástí celosvětové sítě Proximity Worldwide a přidruženi k BBDO, nejsme však klasickou komunikační agenturou. Posláním Proximity Prague je pomáhat klientům dosahovat vyšších zisků (!!). Toho docílíme tím, že přineseme vašim zákazníkům něco užitečného. Víme, že „jednoduše prodávat více“ dnes již zpravidla není řešením(!!). Analyzujeme, kde se pro vás skrývají skutečné obchodní příležitosti (!!), jací vaši zákazníci jsou nejvíce ziskoví (!!) nebo mají největší potenciál – a jak s nimi komunikovat opravdu efektivně.
  ———————————————————-
  Jak už někdo naznačil, tak toto je především reklamní agentura. Mě to přijde hrozně moc legrační. A děkuju Petrovi Tomkovi za povedený článek.

 7. Sam

  http://www.proximity.cz/#divStudie
  Cituji:
  ———————————————————————-
  Studie

  Našim klientům pomáháme dosahovat měřitelných cílů. Uvědomujeme si, že předpokladem pro úspěch je dokonalá znalost zákazníků, jejich chování, postojů ke značkám, ale samozřejmě i širších trendů.
  ———————————————————————————–

 8. Sam

  http://www.proximity.cz/data/TISKOVA-ZPRAVA_Vyzkum_nabozenstvi-a-vira.pdf
  Ten průzkum je divnej. Proč se nezeptali na něco ohledně jiné církve, než je ta římskokatolická?
  Cituji: —————————————
  Modlitby 52 % populace se někdy modlilo vlastními slovy. Modlitbu Otče náš znají dvě pětiny populace, i když se ji nemodlí běžně. Deklarovaná nepříslušnosti k
  církvi či nevíra lidem nebrání v tom, aby se v důležitých životních situacích obraceli s
  pro sbami k Bohu.
  ——————————————————————-
  52 % populace se někdy modlilo vlastními slovy. A jako co z toho? Jedna vlaštovka jaro nedělá. Když jsem jednou vypil skleničku slivovice, ještě nejsem alkoholik.

  ———————————————————–

  Vědecký ateizmus
  Ateizmus jako vědecký názor má čtvrtina obyvatel České republiky. V názoru na vznik života na zemi se pohled věřících a nevěřících rozchází. Polovina věřících se domnívá, že svět vznikl díky Božímu zásahu, zhruba stejný počet nevěřících myslí, že život vznikl na Zemi na základě přírodního procesu.
  ——————————————————————–
  Ten nevěřící je jako kdo? Nekatolík? Ateista? Agnostik? Buddhista? Kdo všecko se do škatulky „nevěřící“ dá zařadit?
  Nevěřící je blbý pojem do statistického výzkumu. Lepší by byl „bez vyznání“, když už.

 9. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Pane autore, na mě zpráva působí, jako by dávala k dispozici jisté číselné informace. Co jste si z čísel vyvodil vy, je znakem vašich schopností pracovat s číselnými údaji.

  Aby zpráva mohla působit věrohodně, musela by agentura vyzpovídat cca 7 milionů respondentů (lidí, kteří si již uvědomují). Takhle opravdu vyznívá jako na objednávku ŘKC.

 10. Co_jste_opomenuli

  Kdo z místních diskutérů má zkušenosti s B2C obchodem? Kdo byl někdy u tvorby reklamní kampaně, která měla takový rozpočet, že průzkum trhu byla smysluplná položka v rozpočtu a očekávané návratnosti?

  Kolik lidí kdy s podobnou agenturou spolupracovalo a mělo třeba šanci zasáhnout do tvorby dotazníků? Kolik lidí zná metodiku při získávání odpovědí?

  Mě prostě fascinuje myšlenkový konstrukt – je to reklamka, proto je její výzkum o ničem, či dokonce účelový.

  Kdyby se autor článku snažil místo obvyklého honu na čarodějnice dotázat autorů výzkumu na definice pojmů, či metodiku, zkrátka, kdyby se snažil něco dozvědět, mohl by být jeho přístup užitečný.

  Model … Něco nepochopím, či nemám informace, proto si to domyslím, a to tím způsobem, aby se mi do toho dobře strefovalo …

  Petr chemitrails Tomek, víc k to u nenapíšu…

 11. Co_jste_opomenuli

  @ ateista:

  ‚Aby zpráva mohla působit věrohodně, musela by agentura vyzpovídat cca 7 milionů respondentů (lidí, kteří si již uvědomují)‘

  Ateisto, ve vlastním zájmu prosímtě nepiš o tom, čemu vůbec nerozumíš. Ve vlastním zájmu…

 12. toli

  @Sam
  Výtah ze stránek Proximity:
  Posláním Proximity Prague je pomáhat klientům dosahovat vyšších zisků (!!). Toho docílíme tím, že přineseme vašim zákazníkům něco užitečného. Víme, že „jednoduše prodávat více“ dnes již zpravidla není řešením(!!). Analyzujeme, kde se pro vás skrývají skutečné obchodní příležitosti (!!), jací vaši zákazníci jsou nejvíce ziskoví (!!) nebo mají největší potenciál – a jak s nimi komunikovat opravdu efektivně.

  Jinými slovy-hledáme kde lze najít pro našeho klienta ŘKC další tupé ovce 🙂

 13. Co_jste_opomenuli

  Sam:

  ‚A jako co z toho? Jedna vlaštovka jaro nedělá. Když jsem jednou vypil skleničku slivovice, ještě nejsem alkoholik.‘

  Pokud výzkum zjišťuje kdo kdy vypil alespoň jednu skleničku slivovice, a výsledky prezentuje, že 52 % alespoň jednou vypilo skleničku slivovice pak:

  Máme k dispozici korektní a čistou informaci coby výsledek průzkumu.

  Dále už se svět jen a pouze dělí na ty, co pracují s tím, co nám informace poskytuje a na část populace ( říkejme jim pracovně hlupáci), kteří se ohradí proti tomu, co informace NEŘÍKÁ.

  Například, že vypití jedné sklenice slivovice dělá z člověka alkoholika.

  Asi tak.

 14. Co_jste_opomenuli

  @čestmír berka:

  ‚popularita ateismu je na stejné úrovni, jako popularita tenistek, co vyhrály Fed Cup?‘

  To s tím nemá nic společného.
  Dle Petra Tomka to je jeden z rysů propagandistické kampaně. Já bych takovou hloupost z pusy nevypustil, …

 15. Čestmír Berka

  Statistické údaje o věřících existují, církve mají také přehled o svých věřících- dokonce se mnozí katolíci svěřují i s intimními věcmi . Proximity JE reklamní agentura. Nevěřím 😀 tomu, že cílem průzkumu byla informace pro katolickou církev a věřím tomu, že cílem je ovlivnění veřejnosti a toho se dosahuje zveřejněním. JE to podle mne PR PRO CÍRKEV.
  Celkem střízlivý pohled: http://www.katyd.cz/clanky/polovina-lidi-v-cr-se-nekdy-modlila.html

 16. Co_jste_opomenuli

  Čestmír Berka :

  ‚Proximity JE reklamní agentura. Nevěřím tomu, že cílem průzkumu byla informace pro katolickou církev a věřím tomu, že cílem je ovlivnění veřejnosti a toho se dosahuje zveřejněním. ‚

  Věříte tomu?
  Ano, podobným mechanismem vznikl nejeden věřící. Prostě tomu chce věřit.

  Ad reklamní agentura.
  No a? Znamená to že nepracují s nástrojem průzkumu veřejného mínění?

  Ale, vy..věříte a víra je dogma, viďte:)

  Ad odkaz – ano, článek pracuje se zjištěnými údaji tak jak se obvykle se zjištěnými údaji pracuje. Nemá to ten konspiračně osvětlující náboj slátaniny od Petra Tomka…

 17. Čestmír Berka

  Věřím- to jsem napsal schválně, abych některé potěšil 😉
  “ ale i věřící jsou v 32 % přesvědčení, že majetek se církvím nemá vracet. “ –
  Je otázka, co čekal zadavatel průzkumu- ŘKC a jak se úkolu zhostila Proximity. Netvrdím, že PR pro ŘKC bylo jediným cílem.. ale zapadá to do všech těch svěcení Krtečka a podobných akcí na propagaci katolických náboženství…

 18. Co_jste_opomenuli

  Čestmír Berka:

  Pravdu o výzkumu nám přece přináší Petr Tomek, netřeba přemýšlet, je to součást propagandy:)

  Mimochodem, za jakých okolností byste výzkum NENAZVAL PR akcí?

  Co z článku, který jste odkazoval vám přijde jako nekorektní práce se zjištěnými údaji?

  Přijde vám článek Petra Tomka jako přínosný? Respektive, přijde vám jako se zjištěnými fakty korektněji pracující než ten na který jste odkazoval?

 19. protestant

  Já bych to ještě zobecnil – myslí si snad někdo, že zdejší web není PR ateismu?

 20. Co_jste_opomenuli

  Protestant:

  Dobře ty:)

  Ale nemáš pravdu.

  Tento web slouží k odhalování tmářství kterým je zahalen největší podvod v historii lidstva. To jsi nevěděl? Každý rozumný člověk to MUSÍ pochopit a kdo není rozumný, o toho stejně místní klub nemá zájem:)

 21. A.S.Pergill

  @Co_jste_opomenuli
  Tahle „studie“ je v podstatě velice pěkný příklad statistifikace.

 22. Jaroslav Štejfa

  Veškerá diskuse k článku nemůže vůbec vyvrátit naprosto relevantní údaje, zjištěné v r. 2011 ČSÚ a platné ke konci roku 2012, kde v oblasti „Obyvatelstvo podle vyznání víry“ na serveru http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/tab/B400356172 jsou uvedeny v jasně definované formě. Z nich jednoznačně vyplývá 14% lidí hlásících se k nějaké církvi ( těch je cca 28) atd. Všechno ostatní je manipulace. A každý si musí zvážit kdo zde s kým manipuluje.
  Jaroslav Štejfa

 23. grw.kremilek

  Asi mi někde unikl link na ten výzkum? Nebo ta diskuze opravdu probíhá na základě znalosti jen těch několika odstavců z tisku?

 24. Co_jste_opomenuli

  @ Jaroslav Štejfa:

  Jmenujte mi, který z bodu ze zapvěrečné zprávy je v rozporu s údajem:

  ‚14% lidí hlásících se k nějaké církvi‘

  Děkuji.

  Podle mě žádný.

  Řekněte mi, v čem spočívá manipulace dle vás obsažená v závěrečné zprávě (?)

 25. Co_jste_opomenuli

  @grw:

  Ta diskuze probíhá na základě toho, co z těch několika odstavců vyšpekuloval Petr Tomek a neváhal se o to podělit:)

 26. Co_jste_opomenuli

  Aspergil:

  Můžete to rozebrat?

  Dle mého úsudku a pokud chápu termín ‚ statistifikace‘ korektně, pak by se výzkum stával statistifikací tehdy, pokud by byl nekorektně okomentován.

  Jistě, bylo by fajn, pokud by člověk znal metodiku, konkrétní otázky které byly kladeny atp.

  A jistě chápu, že má někdo obavu, že budou zjištěná čísla účelově dezinterpretována. Srovnám li ovšem způsob pŕace s čísly pana Tomka a například jejich prezentaci na kterou odkazuje pan Berka – hádejte, kdo mi z toho vychází jako větší neumětel?:)

 27. Jaroslav Štejfa

  K Co_jste_opomenuli
  Souhlasím, v rozporu s 14% není ve zprávě konkrétně nic.
  Proč činnost fy Proximity vnímám jako manipulativní v dané problematice:
  1) Podle výsledků ČSÚ se v republice nachází – co se týče náboženského vyznání – obyvatelstvo rozvrstvené do čtyřech jasně definovaných skupin. Z toho vyplývá, že nejvíce lidí se o tuto problematiku nezajímá natolik, aby sebe sama označilo za nějak (ne)věřící; druhá největší skupina jsou lidé, kteří se označují za nevěřící; třetí jsou ti, označující se za věřící, avšak víru nepraktikující v církvích. Ten zbytek jsou oni zmiňovaní hlásící se k nějaké z alespoň 28 církví. Obraz jasný a přehledný.
  2) První odstavec z Tiskové zprávy průzkumu Proximity:
  Celorepublikový průzkum iniciovaný v rámci celosvětového průzkumu religiozity agenturami Proximity (členem celosvětové sítě BBDO) a výzkumnou agenturou Ipsos ukázal, že situace v České republice na poli náboženství a spirituality není jen černobílá. Tento exkluzivní reprezentativní výzkum, který je ve svém rozsahu zcela ojedinělý a byl realizován prvně, vyvrátil mýtus o jednoznačně ateistické české společnosti, tak jak bývá často reprezentována.

  Tento odstavec už sám je manipulativní až hanba – okamžitě vnuká čtenáři, že obecný postoj společnosti je černobílý – kdo to tvrdí mimo Proximity? Výzkum dále není ojedinělý. Nevyvrátil mýtus o jednoznačně ateistické české společnosti, protože žádný takový není. (A autor článku ho také neuplatňuje). Dále, protože není k disposici výzkum jako celek, ale jenom zpráva o něm, jsou autorovy pochybnosti zcela na místě. Nebudu dále rozvádět podrobně nesmyslnost tvrzení o mýtu na základě toho, že Bible je nejvydávanější kniha v ČR, že lidé nejsou ateisty, protože tři čtvrtiny z nich Bibli nikdy nečetlo, nebo proto, že krást se nemá atd. To je pořád ona manipulace. Odkaz na procenta, jak vidíte, není vůbec důležitý. Prostě 14% obyvatel V ČR praktikuje víru. Nihil sub sole.
  Jaroslav Štejfa

 28. Co_jste_opomenuli

  Jaroslav Štejfa:

  ‚Tento odstavec už sám je manipulativní až hanba – okamžitě vnuká čtenáři, že obecný postoj společnosti je černobílý – kdo to tvrdí mimo Proximity? ‚

  O české republice, jakožto o snad nejateističtější zemi jste opravdu skyšel jen od Proximity?

  http://m.ceskatelevize.cz/ct24/svet/209051-cesko-je-treti-nejateistictejsi-zeme-na-svete/

  https://www.osacr.cz/2012/05/16/potvrzeno-cesi-jsou-nejateistictejsi-stat-na-svete/

  http://www.reflex.cz/clanek/info-x/50742/kde-je-bible-bestsellerem-v-nejateistictejsi-zemi-evropy.html

  http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/1048992

  http://blisty.cz/art/26423.html

  Promiňte, to je jen rychlých prvních pět odkazů, ani jsem to nijak nečet, neb minimálně některé zdroje považuji za dost pochYbné:)

  Každopádně – spojení česka a ateismu se nechá slyšet tak často, že vznést dotaz:

  ‚ kdo to tvrdí kromě Proximity‘

  či poznámku

  ‚ Nevyvrátil mýtus o jednoznačně ateistické české společnosti, protože žádný takový není. ‚

  mi opravdu nepřijde na místě…

  Naopak, souhlasím s tím, že bych byl střídmější v označení výzkumu jako ‚ jedinečném‘ a podobně.

  ‚Dále, protože není k disposici výzkum jako celek, ale jenom zpráva o něm, jsou autorovy pochybnosti zcela na místě. ‚

  Nemohu souhlasit, tento průzkum nebyl zveřejněn v odborných časopisech, tam bych sanozřejmě očekával rozpis metodiky, ne ovšem tam, kde zveřejněn byl. Nebo máte pocit, že pokud se takové výsledky prezentují, je metodika/formulace ozázek, atp vždy nedílnou součástí?

  A dále – pochopil bych, kdyby si Petr Tomek tyto i formace vyžádal… Máte pocit že jeho článek je motivován snahou o objektivnější pohled na věc?:)

  ‚Nebudu dále rozvádět podrobně nesmyslnost tvrzení o mýtu na základě toho, že Bible je nejvydávanější kniha v ČR, že lidé nejsou ateisty, protože tři čtvrtiny z nich Bibli nikdy nečetlo, nebo proto, že krást se nemá atd. To je pořád ona manipulace. Odkaz na procenta, jak vidíte, není vůbec důležitý. Prostě 14% obyvatel V ČR praktikuje víru. Nihil sub sole.‘

  Máte pocit, že informace udávané v závěru jsou lživé?

  Promiňte pane Štejfo, ale dáváte si do souvislostí něco, co v článku vidíte, protože to tam vidět chcete… fakt o prodejnosti Bible nám říká o prodejnosti Bible. Nic víc. A stejně tak u dalších bodů…

 29. ateista

  @protestant
  Já bych to ještě zobecnil – myslí si snad někdo, že zdejší web není PR ateismu?

  Proč by neměl být? Je přede deklarován jako web lidí, kteří se zajímají o ateismus. Já náš web deklaruji jako ateistický a antiteistický. No a co?
  Když se Vám něco na tom nelíbí, jděte diskutovat na http://www.krestanske-diskuse.net . Ten je vyhrazen křesťanům a ateisté naň nemají přístup.

  @Co_jste_opomenuli
  Chováte se jako mistr světa v rétorice. Budiž. Můj vstup měl ten smysl, že průzkum oné agentury vůbec nic nevypovídá o poměru věřících a ateistů v České republice. Měl vzbudit dojem, že v Česku je ve skutečnosti více věřících a méně ateistů než se obecně deklaruje. Pan Berka správně odkazuje na výsledky sčítání lidu…… Já bych ještě otázku ve statistickém archu položil stejně jako máme na našem webu: Jste ateista nebo sympatizujete s ateismem? Součet by přesně ukázal, do jaké míry je Česko ateistické.

 30. Čestmír Berka

  No, článek, na který jsem odkazoval směřoval DOVNITŘ církve- tam propaganda je zbytečná. To, co vytýká Tomek je nezpochybnitelné…zadavatel, podjatost, interpretace výsledků…z celosvětového průzkumu se to pro veřejnost změní na katolické PR.
  Jsem z Karlovarska, kde je religiosita velmi nízká- přesto se mi nezdá třeba ta znalost Otčenáše- vědět, že existuje a umět ho odříkat jsou různé věci. Modlit se k bohu není totéž, jako se modlit k bohu biblickému…

 31. Jaroslav Štejfa

  K Co_jste-opomenuli:
  Promiňte, vaše odkazy jsou skutečně příliš rychlé. Některé jsou o něčem jiném, většina vychází z údajů o sčítání lidu z r. 2011. Prostě mýtus neexistuje. To pak kdokoliv může stejným postupem označit za mýtus i výzkum Proximity.
  Dále: nemyslím si, že podrobnější údaje ze zprávy jsou lživé. Souhlasím s vámi, že údaje o prodejnosti Bible jsou takové jaké jsou uvedeny; návštěvnost kostelů atd. nemám důvod zpochybňovat. Ale „vyvrátil mýtus o jednoznačně ateistické české společnosti, tak jak bývá často reprezentována“ (i kdyby existoval) podle mne tímto nejde. A v tom je ta manipulace. Nakonec ve svém závěru říkáte to samé.
  Jaroslav Štejfa

 32. Sam

  ——————————Čestmír Berka napsal 10.11. 2014

  Modlit se k bohu není totéž, jako se modlit k bohu biblickému…
  ———————————————-
  Tak to každopádně. Ale katolíci už jsou takoví, že boha automaticky považují za svýho. Papež se občas vyjadřuje jako mluvčí všech věřících lidí na zemi….
  A proč se školní předmět jmenuje „NÁBOŽENSTVÍ“?? Nebylo by lepší „Úvod do křesťanství“, nebo tak něco?

 33. Rudyho bichle

  Kdyby bůh, nějaký bůh, vůbec byl, nebylo by potřeba náboženství. Stačilo by ho prostě uctívat. Náboženství je souhrn postupů a návodů jak gumovat mysl normálně myslících lidi a dělat z nich lidi nemyslící, jak to konec konců dokazují věřící účastnící zdejších diskusí… 😉

 34. Co_jste_opomenuli

  @ ateista:

  ‚Chováte se jako mistr světa v rétorice. Budiž‘

  Myslíte tím, že otevřeně přiznávám, že nevěnuju pozornost výplodům člověka, co je schopný tvrdit, že:

  ‚ Aby zpráva mohla působit věrohodně, musela by agentura vyzpovídat cca 7 milionů respondentů ‚

  No, ano, považujte mě za co chcete, ale kdo vypustí z pusy něco takového, dává poměrně jasně najevo, že tomu rozumí jako koza petrželí. Ateisto, nemám proti tobě nic, ale prostě si myslím, že s takovými názory jen marníme oba čas.

  ‚Můj vstup měl ten smysl, že průzkum oné agentury vůbec nic nevypovídá o poměru věřících a ateistů v České republice.‘

  Oni někde deklarují, že výstupem je údaj o poměru věřících a ateistů?

  ‚Měl vzbudit dojem, že v Česku je ve skutečnosti více věřících a méně ateistů než se obecně deklaruje.‘

  Ano, akceptuju, že to tak vnímáte. A jestli disponujete smlouvou, kde je tento cíl takto zadán, budu tento váš názor bráz za víc, než je produkt vaší paranoi. Do té doby nikoliv:)

  ‚ Já bych ještě otázku ve statistickém archu položil stejně jako máme na našem webu: Jste ateista nebo sympatizujete s ateismem? Součet by přesně ukázal, do jaké míry je Česko ateistické.‘

  To klidně udělejte, v tom vám nikdo nebrání:) jen podotýkám, že výsledek by vypovídal o vlastní percepci respondentů. Což je jiný ukazatel než o čem píšete. Ale neva. Learning by doing je dobrá cesta…

 35. Co_jste_opomenuli

  SAM: znamená to tedy, že pokud zde máme dle vašeho názoru kvalitativně horší průzkum, znamená to, že je to ve skutečnosti propaganda, jak se snaží naznačit Petr Tomek?

 36. Co_jste_opomenuli

  @Čestmír Berka:

  ‚zadavatel, podjatost, interpretace výsledků…‘

  Zadavtel pro mě není podstatný
  Podjatost – buďte konkrétní
  Interpretace výsledků? – opět, buďte konkrétní.

  Článek pana Tomka je taky směrem DOVNITŘ, přesto se jedná o manipulaci či lépe řečeno, demonstraci vlastní paranoi…

 37. Co_jste_opomenuli

  @Jaroslav Štejfa:

  ‚Promiňte, vaše odkazy jsou skutečně příliš rychlé. Některé jsou o něčem jiném, většina vychází z údajů o sčítání lidu z r. 2011. Prostě mýtus neexistuje.‘

  Mýtus neexistuje, přesto se ve všech článcích – a nesouhlasím, že se ve všech z nich mluví jen o sčítání lidu z roku 2011 – mluví o ČR jako o jedné z nejateističtjších zemí na světě.

  Čemu tedy říkáte mýtus?

  Ad závěr:
  Ono jde například o to, jestli ateistu prohlásíme ateistou na základě nějakých kritérii, či jestli nám jde o jeho vlastní percepci.

  Běžte se zeptat do ulic, kdo je to ateista? Vzhledem k širokému spektru lidí , kteří sami sebe za ateisty považují, si myslím, že některé údaje které vyplývají z výsledků by byly pro lidi překvapivé. A to je celé. A teď se podívejte, co z toho a možná jedné nešikovné formulace vyvodil Petr Tomek. Přijde vám to … Jako korektní a objektivní hodnocení, nebo jako když bude Viktor Kožený křičet – koukejte , to je kapsář co ukradl paní peněženku. Vždyť ty ‚ dedukce ‚ Petra Tomka jsou pro racionálně uvažujícího člověka … Úsměvné…

 38. Co_jste_opomenuli

  @ rudyho bichle:

  Vy jste další člověk co si realitu DK efektu nepřipouští, viďte?

 39. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Myslete si o mně co chcete, stejně vždy budu tvrdit, že nejobjektivnější výsledek poskytne maximum respondentů. Nejlepší je sčítání lidu, jen je potřeba položit otázku jinak.
  Co když respondenty pro Proximity s.r.o. „dodala“ ŘKC? Uvedu Vám na mně, jak zavádějící mohou být čísla, se kterými žongluje ŘKC. Vlastním křestní list. To znamená, že ŘKC mne vede jako svého člena a tedy věřícího. Jenže já jsem od určitého okamžiku ateista. Co myslíte, kolik takových lidí jako jsem já je v republice?
  A ještě něco o Proximity. Klikněte si na rubriku Naše práce a pročtěte si přehled klientů Proximity. Najednou firma Proximity sama iniciuje výzkum náboženství a spirituality. Proč? Kdo jí tento výzkum zaplatil? Nebo ho dělala zadarmo z dlouhé chvíle? Proč? Nad tímhle se možná Petr Tomek zamýšlí. Jenže Vy, mistr světa v rozumování si melete stále svou. Vždyť se na to vybodněte a běžte do kostela povídat si se svým bohem. Určitě rozmlouvání s ním je pro Vás smysluplnější než diskuse s námi.

 40. Co_jste_opomenuli

  @ateista:

  ‚Myslete si o mně co chcete, stejně vždy budu tvrdit, že nejobjektivnější výsledek poskytne maximum respondentů.‘

  Zaprvé – jde o jiné tvrzení, než které jsem citoval. Zadruhé – korektně vybraný statistický vzorek poskytne pravdivjší obrázek než větší, náhodně vybraná část obyvatel. Pokud jste maximem myslel všechny, tak máte pravdu a platí pouze mé zaprvé…

  ‚Co když respondenty pro Proximity s.r.o. „dodala“ ŘKC‘

  A co když je ředitel Proximity mimozemšťan?

  Uvedu Vám na mně, jak zavádějící mohou být čísla, se kterými žongluje ŘKC. Vlastním křestní list. To znamená, že ŘKC mne vede jako svého člena a tedy věřícího. Jenže já jsem od určitého okamžiku ateista. Co myslíte, kolik takových lidí jako jsem já je v republice?

  Nevím, proč?

  A ještě něco o Proximity. Klikněte si na rubriku Naše práce a pročtěte si přehled klientů Proximity. Najednou firma Proximity sama iniciuje výzkum náboženství a spirituality. Proč? Kdo jí tento výzkum zaplatil? Nebo ho dělala zadarmo z dlouhé chvíle? Proč? Nad tímhle se možná Petr Tomek zamýšlí.

  Ale on se nad tím nezamýšlí, v tom je ten problém. Kdo se zamýšlí, ten požádá o informace. Kdo spekuluje, provádí jinou disciplínu:)

  Jenže Vy, mistr světa v rozumování si melete stále svou.

  Garantuju vám, že žádného mistrovství světa jsem se neúčastnil.

  Vždyť se na to vybodněte a běžte do kostela povídat si se svým bohem. Určitě rozmlouvání s ním je pro Vás smysluplnější než diskuse s námi.

  Jak s kým, jsou tu i lidé, se kterými diskuze není ztráta času.

  Hezký večer:)

 41. Sam

  Co_jste_opomenuli
  Mně ten průzkum od Proximity přijde vtipný a trochu nedbale provedený. To je celé.

 42. Sam

  ———————-ateista 11.11. 2014 napsal
  Vlastním křestní list. To znamená, že ŘKC mne vede jako svého člena a tedy věřícího. Jenže já jsem od určitého okamžiku ateista. Co myslíte, kolik takových lidí jako jsem já je v republice?—————————
  V ČR je údajně cca 40% matrikových katolíků. Mnoho z nich bude jenom pokřtěných a dále nepraktikujících, další třeba už zapomněli, že vůbec mají křestní list… Z toho tak 10% obyvatel ČR se občas nebo častěji účastní katolického církevního života.
  Přesnější údaje jsou zde:
  https://www.osacr.cz/2014/08/06/hlouposti-a-fuky-kardinala-duky/
  http://blog.aktualne.cz/blogy/dominik-duka.php?itemid=23442
  Za případné zkreslení se omlouvám.

 43. Co_jste_opomenuli

  @sam:

  Tomu bych rozuměl. Od toho je ovšem ještě velmi dlouhá cesta k tomu abych z toho dělal manipulativní záležitost určenou k propagandě největšího zla na světě…

 44. Hosamen

  Jsem pokřtěný a v kostele jsem byl víckrát, do nedělní školy jsem byl nucen chodit. Jinak mám k tomu výchovu od československé babičky, jak katolíci pronásledovali evangelíky ale modlitbu neznám.
  Evangelický křest mám, evangelickou výchovu od některých příbuzných mám, co dokážou někteří věřící příbuzní znám, proto jsem ateista a budu.

 45. Rudyho bichle

  @ Co_jste_opomenuli:
  Vy jste další člověk co si realitu DK efektu nepřipouští, viďte?

  No popravdě, připustit jeho nespornou pravdivost byste měl v první řadě vy, protože DK efekt se hlavně na věřící hodí naprosto přesně. Jak správně 6.11 pod váš vklad do diskuse napsal Foxy:

  Co_jste_opomenuli: Děkuji za Váš odkaz na výborný článek v N.G.
  Domnívám se, že velice dobře objasňuje příčiny toho, proč zde vystupujete právě způsobem, jakým to činíte.
  Ještě jednou díky!

  Není co dodat… 😉

 46. Co_jste_opomenuli

  @Rudyho Bichle:

  ‚No popravdě, připustit jeho nespornou pravdivost byste měl v první řadě vy, protože DK efekt se hlavně na věřící hodí naprosto přesně. ‚

  Děkuji, to mluví za vše…

 47. Colombo

  I pravdivé informace můžou být manipulativní, o tom někdo pochybuje?

  Otčenáš znám, i latinsky. Musel sem se to učit ve škole. Obyčejné státní škole.

Komentáře nejsou povoleny.