Ročenka Mezinárodní humanistické a etické unie označuje stav v ČR jako systémovou diskriminaci svobodného myšlení

Autor | 12.12. 2014
fot14-download

Pro stažení zprávy klikněte na obrázek

Ročenka Humanistické a etické unie nepřináší ani tentokrát dobré zprávy. Po celém světě posílil boj proti svobodě myšlení a zvýšil se i počet zemí, v nichž jsou ateisté přímo perzekvováni. I v zemích, jejichž zákony nejsou proti ateistům a volnomyšlenkářům výrazně zaujaté se objevily nenávistné kampaně proti nim.

Česká republika vychází v porovnání s okolními zeměmi, jako je Německo nebo Maďarsko poměrně dobře. Současný stav je označen „pouze“ za systémovou diskriminaci volnomyšlenkářů a ateistů. Na pětistupňové škále jsme tedy uprostřed.

Domnívám se však, že při třetinovém počtu ateistů a 45% podílu lidí odmítajících uvést své vyznání je takový výsledek dosti tristní. Znamená to, že naši politiku určuje silná i když málo početná náboženská lobbistická skupina. O zákonech nepřímo diskriminujících lidi bez vyznání jsme již na OSACR informovali a bude se jim částečně věnovat i Atheocon 2015.

Také my jsme tento rok zažívali další vlnu dehonestační kampaně proti ateistům, vedené státními médii a římskokatolickou církví. Dá se předpokládat, že se naše republika umístila tak „dobře“ jen proto, že je pozice církví ve společnosti dlouhodobě slabá.

 

47 thoughts on “Ročenka Mezinárodní humanistické a etické unie označuje stav v ČR jako systémovou diskriminaci svobodného myšlení

 1. HMC2011

  Rámec liberální demokracie zaručuje všem stejná práva a stejné povinnosti. Alespoň v ideálu tohoto systému. Této platformy jsem dlouhodobým příznivcem a neumím si přestavit nic jiného. Nikdo, kdo má všech pět pohromadě, však nemůže očekávat, že jakýkoliv ideál bude na 100% naplněn. To je čirá utopie. Přesto však jsou ideály důležité, neb pomáhají korigovat a porovnávat to, co chceme a vnímáme jako správné s tím, co se skutečně děje. Dogmatismu a fanatismu však právě v těchto otázkách inklinují ateisté, neb když není Boha, pak oni samotní chtějí být (a domněle jsou) jako Bůh, a znají dobré a zlé. Toto evoluční vábení jim zní sladce v uších, stejně jako znělo kdysi Evě v Edenu. Vždy bych odmítal jakoukoliv diktaturu, včetně náboženské, neb taková samotná forma správy věcí vespolek je principiálně špatná a vždy způsobí utrpení a zlo. Avšak z této zákonitosti nejsou současní agresivní ateisté nikterak vyjmuti. I těch je třeba se bát, neb i v jejich rétorice je patrná touha po „dokonalém“ ateistickém světě…
  Jak takové ateistické ráje dopadly, jsme viděli v nejkrvavějším 20. století

  Ostatně vidíme jak ateističtí evolucionisté tvrdě potírají jakoukoliv vědeckou opozici, která se snaží prostě říci, že se žádná evoluce nikdy nekonala! To je evolucionistická, vědecká totalita v praxi. Kdy názor, že za svůj život vděčíme jen a pouze Stvořiteli, se nesmí říkat dětem ve školách a místo toho se učí bezbožné a lživé nesmysly, bez možnosti výběru a plurality v těchto dvou filozofických konceptech.

 2. DarthZira

  Vážený pane, jako vědecké teorie mohou být předkládány, a tedy i ve školách učeny, pouze ty, které jsou podložené nějakými věrohodnými fakty a důkazy. Věda, a ani filosofie, opravdu neznamená, že si každý může plácat, co ho zrovna napadne.
  Ovšem kreacionisté (a především pak tzv. „kreacionisté mladé Země“) mají reálných důkazů pro podporu svých tvrzení asi tak stejně (ne-li ještě méně), jako příznivci teorie ploché země, Hörbingerovy glaciální kosmologie, teorie dutosvěta, archeoastronautických teorií (Däniken a spol.), různých konspiračních teorií (chemtrails, zednáři, ilumináti či jiný tajný spolek ovládající veškeré dění na světě, přistání na Měsíci nikdy nebylo, případně dokonce že vůbec nikdy nikdo v kosmu nebyl a ISS je filmový trik), nebo třeba „teoretici“ homeopatie, proutkaření, numerologie, astrologie, kabaly, astrálního cestování, telepatie, telekineze atd. atd.
  Jde-li vám tedy opravdu o pluralitu názorů, tak by všechno výše uvedené mělo být ve zjednodušené formě jako „alternativní názory“ říkáno už dětem na základních školách, podrobněji pak vyučováno jako „filosofické názory“ na školách středních a v rámci státních i soukromých vysokých škol by patrně měly být zřizovány katedry nebo rovnou celé samostatné fakulty plochozemní, dutosvětové, glaciální, archeoastronautické, homeopatické, kabalistické, astrologické atd. A při Akademii věd by měl být patrně zřízen zvláštní Výzkumný ústav telepatie a telekineze, samostatný Astrologický (možná Astrologicko-numerologický) ústav, v rámci Historického ústavu zvláštní sekce archeoastronautická a další sekce konspiračně-teoretická, v rámci Fyzikálního ústavu pak minimálně tři zvláštní sekce: glaciálně-kosmologická, plochozemní a dutozemní, a tak by se dalo pokračovat.
  A to nesmíme (v rámci nutné plurality názorů 🙂 ) zapomenout ani na teorii špagetového monstra, jediistickou teorii Síly vesmíru nebo teorie vycházející z legend babylónských, staroegyptských, starořeckých, indických, perských, keltských, vikingských, germánských, slovanských, mayských, inckých, aztéckých jakož i všech možných legend dalších, které mají národy a kmeny po celé Zeměkouli, počínaje „časem snů“ australskými Aborigenů, přes karibské woo-doo a konče kosmologickými představami afrických Dogonů. Opravdu už se velmi těším na takovou Katedru loa, Fakultu Ygdrasilu, Výzkumný ústav Duhového hada nebo Institut Lhamo a Padma Sambhama 😀 😀 Až bude zřízen Ústav pro zkoumání Síly vesmíru, hlásím se na místo šéfky Sekce temné strany – na vědecké úspěchy, jichž dosáhli Darth Plagueis a jeho žák Darth Sidious, je přece nesmírně nutné navázat! 🙂 A je pro světovou vědu opravdu nepředstavitelnou škodou, že z Kompedia temné strany zůstalo jenom nedokončené torzo a i z toho se dochovaly jen nepatrné útržky 😉

  Jinak pokud jde o minulé století a nacisty, komunisty a jim podobné, tak tyto režimy v žádném případě nepáchaly svá zvěrstva ve jménu ateismu, natož pak že by chtěly stvořit nějaký „ideální ateistický svět“, navíc tyto režimy velmi úporně pronásledovaly právě ty osoby, které by dnes byly filosoficky a názorově blízké současnému tzv. Novému ateismu. Např. u nás v Československu jak za okupace tak po únoru 1948 byla zakázána Volná myšlenka.
  Což jaksi nebylo nihil nuovi sub sole – o tom, jaké bylo skutečné postavení ateistů, ale i pantheistů a striktních volteriánských deistů (tedy absolutně odmítajících osobního boha) v době tzv. jakobínského Velkého teroru jsem už přednášela, a mám stále větší dojem, že je opravdu na čase o tom napsat podrobný článek.
  Stejně jako na téma, jaký vztah k ateismu i evoluční teorii měli masoví vrazi jako Hitler, Stalin, Pol-Pot, Mao, Franco, Salazar, Pinochet, Bocassa, dynastie Kimů a podobní „výtečníci“ – což by asi bylo na celou sérii článků.
  To ustavičné omílání prapodivných mýtů, polopravd, „obecně oblíbených omylů“ i zcela záměrných sprostých lží je (slovy Tayellardovými) horší než zločinné, protože je úplně pitomé.
  Vyvracení těchto nesmyslů je vyloženě sisyfovská práce – takže začínám velmi dobře chápat jak Einsteinův tak Werichův slavný výrok o lidské blbosti. Možná je to s ní ještě horší, než si tito dva pánové mysleli 🙁

 3. HMC2011

  DarthZira

  Nikoliv. Nic takového není potřeba. Evolucionisté žádné důkazy nemají, žádná evoluce se nikde neděje. To znamená, že se vyučují naprosto ničím nepodložené nesmysly. Co se týká konkrétních božstev, to je možno klidně ponechat stranou, nicméně jistě by vedle dogmatického, totalitního, nevědeckého, lživého a fanatického: „to samo“
  bylo dobré také předložit názor, že samo se nic neudělá, neudělalo a udělat nemůže. A důkazů, že bylo třeba inteligence, jaké nechť se řeší v hodinách teologie, je přehršel.

 4. Čestmír Berka

  Hrabě, to se má biologie učit z Bible? Je nějaká učebnice alternativní biologie, kde by bylo popsáno stvoření? Je v ní Adam a Eva z žebra? Mluvící Had? Vznik ras? Stvoření gonokoka a zákožky svrabové? vysvětlení, proč Stvořitel zahubil lidi a suchozemské živočichy a ryby nechal? Vysvětlení, proč neodblešil zvířata před umístěním na Archu a zachoval všechny parazity a nemoci?
  Je už svět a vesmír stvořen, nebo ho Hospodin ještě tvoří?

 5. DarthZira

  HM nevímjakdál (sakra, lidi, nemůžete si vymýšlet nějaké kratší a snáze zapamatovatelné přezdívky???) – a ony jsou snad nějaké důkazy, že astrologie, numerologie, telepatie nebo woo-doo neexistuje a ani nemůže existovat či aspoň nějak fungovat? Proč by potom neměly být vyučovány jako alternativní i tyto „vědy“ či „filosofické přístupy“ na nichž stojí?

  A vůbec, já vás plně chápu 😉 Já taky chci svůj post šéfky Sekce Temné strany ve Výzkumném ústavu Síly vesmíru – a ti hnusní vědečtí spiklenci nejen, že mi ten post odmítají dát, ale dokonce mají tu drzost blokovat svými zlovolnými intrikami samotnou možnost zřízení podobného institutu! No není to odporné??? 😀 😀

 6. HMC2011

  Kreacionismus se opírá o fakta, na rozdíl od evolucionistických spekulací a fantazií!
  Pro Čestmíra Berku:
  V biologii by třeba mohlo pro začátek začít s tím, že život vzniká jen ze života, že se předává z generace na generaci a nevzniká samovolně z neživé hmoty. Tudíž, dokud evolucionisté neobjeví mechanismus samoobživlého blátíčka, tak platí, že život nevznikl a tudíž se nemělo ani co vyvíjet, a tudíž se žádná evoluce nemohla konat…!

 7. Čestmír Berka

  Jaký „pro začátek“ ? Kde najdu popis stvoření – chronologie, kolik lidských jedinců Hospodin stvořil, jak vypadali, kde se po stvoření pohybovali, čím se živili, jak se rozmnožovali, jak se dostali na světadíly…totéž mikrobi, vyšší živočichové. Jaké rasy byla Noeho rodina, jak a kdy se z jedněch členů stali Eskymáci a z jiných Křováci… čím se živili první mravenečníci. Prostě kreacionistickou kompletní biologii

 8. HMC2011

  Čestmír Berka:
  Nic takového, z vašeho výčtu otázek, do biologie ve skutečnosti vůbec nepatří. Důležité pro skutečnou vědu a biologii je, jak to funguje teď! Pochopitelně, že jako pomýlený evolucionista považujete své otázky za důležité, ale ve skutečnosti to není nic jiného než vytváření fiktivních příběhů. Jistě, můžeme říci, že předpokládáme, že evoluce je pravda a tudíž se asi kdysi stalo takto a takto…

  Jenže v případě historie to můžeme stejně dobře učinit i s předpokladem Stvořitele a říci, Bůh to učinil takto a takto… Pro skutečnou vědu, ta která má ten celospolečenský respekt, a dodávám že plně zasloužený, však evoluční báchorky žádnou hodnotu nepřinášejí, maximálně jsou skutečné vědě k neprospěchu.

  Evolucionismus totiž není žádná věda a evolucionisté nejsou žádní vědci. Jen pohádkáři.
  Evolucionisté jsou zcela neužiteční.

  Když chce nějaký výzkumník vymyslet nějaký nový lék, nebo někomu vrátit zrak a sluch, musí především vědět, jak to funguje teď a dále musí při svém výzkumu pracovat kreačně, to znamená smysluplně za nezbytného použití inteligence. Kdyby nějaký chirurg do vás řezal zcela nahodile, metodou pokus omyl, zřejmě byste se také od takového „evolučně tvořícího odborníka“ nenechal operovat. Od chirurga, který ví co činí, proč to činí, jak to má učinit a co má být cílem jeho činění, však jistě ano. Lékaře jste tedy jistě někdy potřeboval a hodil se.

  Kdy jste však naposledy potřeboval nějakého evolucionistů ??? Na to, aby vám vyprávěl pohádku na dobrou noc, o tom ,jak kdysi tupá hmota prozřela, uslyšela a vznesla se do oblak ??? Když dne neumí vrátit slepým zrak, ale kdysi dávno před miliony lety, za devatero horami a devatero řekami, se všechno vytvořilo samo… ?

  Takový „odborník“ je zcela k ničemu a s opravdovou, užitečnou a potřebnou biologií to nemá nic společného.

 9. Petr Tomek Post author

  Koukám že se obživlému počítači HMC2011 podařilo zahltit diskusi pod článkem o diskriminaci svobodného myšlení v ČR kreacionistickými bláboly. Navrhoval bych se vrátit k tématu.

 10. HMC2011

  Petr Tomek:

  Ano, poplačte si vespolek, jak jsou chudáčci ateisté utlačování v ČR, nebo kdekoliv jinde…
  Hlavně nezapomeňte, až budete tepat neřády světa, které musí ateisté překonávat v Saúdské Arábii, hodit tamější náboženství do jednoho pytle s křesťanstvím. Co byste si bez těch muslimů vlastně počali, že …?
  Nu, tak přeji veselé smutnění. Věřím, že se vám uleví…
  😀

 11. HMC2011

  toli

  Ano, jsou to nesmysly… 😀

 12. Petr Tomek Post author

  Nebo myslíte těch egyptských muslimů, pod nimiž sice křesťané děsně trpěli, ale nakonec se s nimi shodli, že největší nebezpečí je ateismus?

 13. HMC2011

  Lidi toho naplácaj, pane Tomek.

  V případě, že však máte výhrady k muslimům, pak byste možná měli tento web přejmenovat. Jakožto zapálený ateista, na ateistickém webu, pláčete sice dobře, ale na špatném hrobě. Existence krvežíznivých muslimů a všelijakých pomatenců je sice nebezpečná, žel to nijak nedokazuje neexistenci Boha a nikterak to nediskvalifikuje křesťanství z možnosti býti pravým náboženstvím. Špatně jste si Boží Slovo prostudoval a málo jste to promyslel… 🙂

 14. petr

  Společnost česko-korejského přátelství Pektusan také vydala ročenku. Vychází z ní, že nejvíce pronásledovanou zemí na světě je Severní Korea. Zároveň je to také země, která nejvíce dbá lidských práv, na rozdíl od USA, které v problematice dodržování lidských práv jak se ukázalo zcela vyhořeli a zjistilo se, že jsou nejkrvežíznivější hydrou imperialismu na světě. Severní Korea má také ateismus na velmi vysoké a rozvinuté úrovni.

  Je to skvělá věc, tyhle ročenky 🙂

 15. Petr Tomek Post author

  HMC2011:Existence krvežíznivých muslimů a všelijakých pomatenců je sice nebezpečná, žel to nijak nedokazuje neexistenci Boha a nikterak to nediskvalifikuje křesťanství z možnosti býti pravým náboženstvím.

  Petr Tomek: Nevím, kde jste přišel na to, že tento web má dokazovat neexistenci Boha. Ona se totiž neexistence děsně špatně dokazuje. To že jste dnes nenašel pod svou postelí yettiho neznamená že tam nežije, třeba byl právě na procházce. Zato kdybyste jej pod svou postelí chytil, měl byste důkaz! Existenci Boha a pravost svého náboženství klidně dokazovat můžete, máte-li čím.

  @Petr: Podíval jste se do té ročenky? A urodilo se vám v té vaší hlavičce třeba zamyšlení že IHEU je mezinárodní organizace? Asi vám do ní nedošel nějaký rozdíl že?

 16. petr

  Tomek: To je nakonec PEKTUSAN také : – ) a společnost česko-korejského přátelství je součástí mezinárodních KLDR milujících organizací, jako je Vaše sdružení součástí toho UHA nebo jak se to jmenuje, co vydalo tu Vaší ročenku 🙂

  Tak mně napadá pane Tomek, který paranoik dodal do té ročenky údaje o diskriminaci ateistů v ČR, Vy nebo Werner ? 🙂

 17. HMC2011

  Petr Tomek

  Důkazem existence Boha je veškeré stvoření, které Bůh učinil. Nebyl-li by Bůh, nebyl byste ani vy a vůbec by nebylo vůbec nic.

 18. DarthZira

  Fakt je úsměvné, jak někteří lidé považují stará „vydržená“ privilegia za natolik samozřejmou věc, že nejsou schopni pochopit, že se jedná o privilegia.
  Připomíná mi to jižanské otrokáře domnívající se, že zrušení otroctví by ekonomicky položilo nejen jižní státy, ale nejspíš i celé USA. Ne všichni z nich byli krvežíznivé stvůry, toužící ubližovat svým otrokům (a la postavy z Tarantinova filmu Nespoutaný Django) nebo bezskrupulózní ziskuchtivci, kteří nedohlédli za touhu po mamonu, někteří z nich byli idealisté skutečně zcela upřímně přesvědčení o tom, že zrušení otroctví ekonomicky a možná i sociálně a politicky destabilizuje celé Spojené státy. Např. vrchní velitel jižanské armády generál Lee se ke svým otrokům choval nesmírně lidsky a většině z nich dávno před válkou dokonce daroval svobodu – ostatně prezident Lincoln (který si ho jako člověka nesmírně vážil) mu chtěl nabídnout post vrchního velitele armády Severu, ovšem než jednání o této věci vůbec začala, Lee přijal post vrchního velitele armády Jihu. Můžeme se jen dohadovat, proč asi, já osobně bych za tím viděla právě to, že byl jako Jižan odmalička vychován k tomu, že otroctví je nejen věcí zcela přirozenou, ale i naprosto správnou, a jakákoli změna tohoto stavu je tudíž velmi nebezpečná a špatná.
  petr s malým p, stejně jako CJO nebo přítel Protestant mi svým uvažováním generála Leea silně připomínají. Nevidí nespravedlnost, nedomokratičnost a ničím neoprávněná privilegia ani v situacích, kdy jsou zcela do očí bijící.

  Btw – stejně jako se USA po zrušení otroctví rozhodně nezhroutily, ba naopak se během necelých 50 let staly světovou velmocí, bez které by Dohoda nejspíš první světovou nikdy nevyhrála, a během dalších třiceti let po skončení první světové se staly supervelmocí, bez které prostě ve světě nejde už absolutně nic (a v tomto jim nijak neuškodilo ani to, že bývalým otrokům postupně daly volební právo, plně je zrovnoprávnily s jejich bývalými pány a v současnosti je dokonce jeden z potomků otroků americkým prezidentem, kteroužto představu by Lee asi nepřežil a i Lincoln by s ní měl nejspíš dost problém), tak by se stejně tak ani Evropa ani Amerika vůbec nezhroutily, pokud by věřící přišli o svá stará privilegia a bylo by jim měřeno stejným metrem jako všem ostatním, ale naopak by to vedlo k daleko většímu rozvoji i ekonomické prosperitě. Třeba se jednou bude mít reálnou šanci na zvolení americkým prezidentem nejen černoch nebo žena, ale i ateista. I have a dream… 😉

 19. Ladislav

  DarthZira: Myslím, že v případě Obamy vycházíte z mylných informací, Obamův černošský otec, kvůli němuž je míšenec Obama považován za černocha, byl Keňan a s americkými otroky neměl nic společného.
  Existuje i teorie, že Obama je praprapraprapraprapraprapraprapravnuk Johna Punche, prvního amerického „otroka“ (http://www.cbsnews.com/news/surprising-link-found-in-obamas-family-tree/), ovšem takto by byl potomkem otroků díky své bělošské matce, přičemž i případ Johna Punche byl dost specifický a nešlo o typického otroka, který by dřel na jižanských bavlněných plantážích.

 20. ateista

  @HMC2011
  Důkazem existence Boha je veškeré stvoření, které Bůh učinil.

  Máte to velmi nedomyšlené. A nemáte pravdu. Pro své tvrzení byste musel dokázat dvě věci. Jednak, že bůh existuje fyzicky a druhak, že vše skutečně stvořil bůh. Jenže nemůžete dokázat ani prvé ani druhé. Jen proklamujete Vaše doměnky nebo přesvědčení. Vy skutečně můžete věřit nebo být přesvědčen o čemkoliv. Jenže když se postavíte Vy osobně proti plejádě vědců všech vědních oborů, bude se Vám obtížně reagovat na výsledky jejich práce a jejich argumenty. Zejména ty, které hovoří o dlouhých časových úsecích, které byly nezbytné pro vznik konkrétních artefaktů. Zřejmě byste na každou otázku měl jednu jedinou odpověď: To bůh. To je ale trochu málo.
  Opět se dopouštíte zásadního omylu, ze kterého se Vás pokusil Petr Tomek vyvést. Ateisté nemusí dokazovat neexistenci boha. Naopak stoupenci teorie boha musí dokazovat jeho existenci. Jenže okamžitě nastoupí efekt kafemlejnku.
  Že jsou ateisté diskriminováni ve všech zemích je evidentní. Pokud by tomu tak nebylo, bylo by nám dovoleno ve veřejnoprávních médiích vyslovit naše názory na boha, náboženství a církve. A protože nám to dovoleno není, jedná se jednoznačně o diskriminaci. Můžete se pokusit toto tvrzení vyvrátit.

 21. A.S.Pergill

  @DarthZira Rodina Obamova otce patřila k černým otrokářům muslimského vyznání, kteří organizovali „lov“ na otroky a jejich prodej do zámoří.

  @HMC2011 Na jednobuněčných (a zejména prokaryontech) je možné prvky evoluce vcelku bezproblémově pozorovat. V GB došlo k rozštěpení jednoho druhu ptáků (nějaká pěnice, přesně si nepamatuji) na dva druhy, které už se vzájemně nepáří (mají tok tak vzdálený v čase, že se u něj samci a samice různých druhů nesejdou). A šlo jen o „prkotinu“, po válce se v GB dostala do módy ptačí krmítka a část ptačí populace místo tahu zůstala přes zimu (on není problém chlad, ale nedostatek potravy) v GB a žila z krmítek. Dokonce už jsou morfologicky odlišitelní, ti netáhnoucí mají kratší a silnější křídla. Podobně mají botanikové v evidenci vícero druhů, jejichž areál se rozdělil tak, že se oddělené populace přestaly vzájemně mísit.
  Pochopitelně, řada takovýchto oddělených druhů buď zanikne nebo opětovně splyne, nicméně to nijak neovlivňuje fakt, že vznik nových druhů máme těmito procesy doložen. Rychlost, jakou se to oddělení děje (i u těch ptáků něco přes půl století) ukazuje názorně, proč důkazy takového procesu nejsou časté ve fosilním záznamu: Je to prostě tak krátkodobá záležitost, že zachování přechodných forem, existujících desítky let je mnohem méně pravděpodobné než zachování fosílií výsledných druhů, žijících mnohdy miliony let, navíc existujících v daleko větším areálu, než v jakém došlo ke speciaci.

 22. DarthZira

  Pergille – pokud vím, tak alespoň částečně je černá i Obamova matka. Jestli je taky původem „otrokářka“ nevím, a ani to není moc podstatné. Když půjdeme hodně hluboko do historie, tak nejspíš já i ty jsme nějakými vzdálenými potomky Přemysla Otakara či Julia Caesara.
  Zkus se trochu povznést nad ten svůj zavilý anitiislamismus a pochopit, co jsem tím chtěla říci – nic víc a nic míň než to, že před 170 lety existovali v USA lidé, kteří se zcela poctivě a upřímně domnívali, že kdyby se všichni černí otroci stali svobodnými lidmi, tak to jejich zemi zničí, a proto to nejde a musí se tomu zabránit, a představa, že by černoši mohli volit a že dokonce by černoch mohl být jednou jejich prezidentem, by jim nejspíš přivodila infarkt myokardu (s touto poslední představou by měl nejspíš značné problémy i sám osvoboditel otroků Lincoln), ovšem Spojené státy se ani po zrušení otroctví ani po udělení volebního práva černochům ani po jejich dalším zrovnoprávňování s bílou většinou nikterak nehroutily, ale naopak se stávaly ekonomicky i politicky silnějšími než byly předtím.
  Jako úplně stejný příklad jsem mohla klidně uvést britské odpůrce volebního práva pro ženy, kteří si taky mysleli, jaký by nastal „konec světa“, kdyby se podobná „výstřednost“ povolila, a jako protipříklad M. Thatcherovou.
  Takže zkrátka naši věřící přátelé se vůbec nemusejí bát, i když budou zrušena úplně všechna privilegia věřících, ke žádným ekonomickým, sociálním ani politickým škodám pro celou společnost to nepovede, ale právě naopak. Tedy pokud jim jde opravdu o tuto zemi, potažmo lidstvo jako celek, a nikoli pouze o osobní prospěch (což tedy není moc křesťanské, že 😉 ), nemusejí se vůbec bát a měli by nás v našem úsilí o rušení privilegií spíše podporovat.

  S HCcosi nemá vůbec smysl diskutovat, ten člověk žije nejspíš někde ve vzduchoprázdnu, kde neměl možnost spatřit ani obyčejného pudla, a o mlíku a vajíčkách se nejspíš domnívá, že se samolíhnou na regálu v supermarketu (nebo mu je na ten regál každý den osobně dává dobrotivý bůh) protože jinak by hovadinu o tom, že nikdy žádná evoluce neproběhla a neprobíhá, nemohl napsat ani žertem.
  Je mi ho vážně upřímně líto, nevím tedy, kam chodil do školy, ale muselo to být něco velmi strašlivého, když mu tam učitelé zcela vážně tvrdili, že se všechno stalo „náhodou“. Co to bylo za vzdělávací (spíše nevzdělávací) instituci, že tam nikdy nikdo neřekl ani slovo třeba o přírodních zákonech?
  No, možná to byla pomocná škola 😀 , a pak to chápu – u lidí s IQ kolem 70 je zázrak naučit je číst a psát, takže ničím dalším jim tam hlavičky už nezatěžovali, a tento český Charlie Gordon se rozhodl pro samostudium (což je za normálních okolností jistě velmi chvályhodné), ale měl taky (jako ten americký) chodit do nějaké třídy „pro pomalí dospělý“, kde by mu některé základní věci třeba nějaká slečna Kinianová pomalu a trpělivě vysvětlila takovým způsobem, aby to i člověk jeho intelektu pochopil.

 23. Ignac z Loyoly

  Je potřeba také kritizovat teismus filosofický, nejen praktické dopady víry v boha, nebojme se chodit na Kontrafikci Davida Černého a jinam a kritizovat názory i umírněných věřících. Jak už kdysi napsal Antitheista:

  „No vidíte, já kritizuji především filosofický teismus, spojování abstraktních objektů s objekty fantazie dle libosti, pseudologické zdůvodňování boží existence (jako „nutné“ a inteligentní příčiny světa), kritizuji kritiku neopositivismu a kritického racionalismu (ano, v něčem jdou spojit, jsem někde mezi nimi). kritizuji kritiku naturalismu a materialismu a jejich nahrazování neskeptickým „duchovnem“ atd…“

  Dnes jsem chtěl něco napsat na Kontrafikci ale nešlo to, že by cenzura? (jednalo se o věcný komentář)

 24. DarthZira

  Ignáci, pokoušela jsem se včera o to samé, možná to není cenzura, ale jenom systémová chyba jejich webu. A nebo Bůh zasáhla (původně překlep, ale líbí se mi to, takže nechávám), protože nemá ateisty ráda 😀

  Jinak vůbec nic proti kritice filosofického teismu, ale tuto kritiku by měl provádět pouze erudovaný filosof, nikoli laik. Jinak totiž hrozí totální zesměšnění. Je to stejně trapné jako když čtu stupidní pokusy různých poučených (a to ještě špatně poučených) neocons laiků „rozcupovat“ Marxe (mám na mysli především jeho filosofii, nikoli jím sepsané popularizační a politicky agitační brožurky a články) aniž by ho někdy celého vůbec četli (někteří z nich si asi z VUMLu nebo povinného marx-leninismu na vysoké pamatují akorát tak pár citátů, co byli povinni se naučit nazpaměť ke zkoušce), natož pak že by ho pochopili (a tím méně že by pochopili, proč byl Cambridgeskou univerzitou vyhlášen největším evropským filosofem). Kritizovat filosofický teismus je totiž úplně to stejné jako kritizovat co já vím Platóna, Aristotela, Humea, Kanta, Hegela nebo právě toho Marxe – člověk musí znát dokonale (a v kontextu) jak dílo toho, koho kritizuje, tak i díla (alespoň) jeho nejvýznamnějších filosofických kritiků a odpůrců, a toto vše musí ještě navíc nejen dokonale znát, ale i pochopit a na základě toho si utvořit vlastní filosofický názor.
  Jste-li, svatý Ignáci, filosofem, klidně se do toho pusťte, a já si to velmi ráda a se zájmem přečtu.
  Osobně si troufám pouze na analýzy mýtických (a to i neomýtických) textů, takže k podobným debatám mohu pouze něčím přispět, nikoli ji zahájit a jako hlavní postava vést.
  Navíc, jen tak mezi námi, si nejsem vůbec jistá, jestli by David Černý měl být označován za filosofa 🙂

  Další věc je, že bychom se tak nějak měli řídit starým dobrým příslovím o tom, že mnoho psů je zajícova smrt. Erudovaná kritika filosofického teismu proč ne, pokud na ni někdo opravdu odborně má, to není nic proti ničemu a nikomu, ale „těžiště“ práce tohoto sdružení by mělo být především v kritice praktického chování a jednání věřících a jejich představitelů a hlavně snaha o „probuzení“ většího „sekulárně humanistického“ veřejného mínění, jež by vedlo k postupnému odstranění všech dosud přetrvávajících privilegií věřících a jejich společenství a zabránění vzniku privilegií nových.
  V tomto úsilí nám navíc mohou být nápomocni i mnozí umírnění věřící, protože i mezi nimi jsou lidé, které privilegia církví (a zvláště té jedné) dost štvou, existují dokonce i umírnění katolíci (a není jich právě málo), kteří nesouhlasí např. s restitucemi nebo jim vzhledem k jejich osobnímu přesvědčení docela obyčejně vadí jakákoli nerovnost občanů před zákonem, a to dokonce i tehdy, když oni jsou „těmi rovnějšími“. Naopak z hlediska politické strategie a taktiky by věci sekularismu velmi prospělo, kdyby byla podporována (nebo aspoň některé její dílčí části byly podporovány) všeobecně známými věřícími nebo dokonce církevními hodnostáři. Konec konců Dawkins taky často jedná s anglickými duchovními (všech možných církví) a dalšími významnými intelektuály, netajícími se vůbec svou vírou, a mnozí z nich jsou podepsaní pod různými jím iniciovanými peticemi a otevřenými dopisy adresovanými příslušným britským nebo jiným úřadům.
  Ale nekompetentními pokusy kritizovat filosofický teismus podobné spojence opravdu nezískáme. V našem prostředí tedy moc nevidím reálnou šanci na to, že by se v myšlence sekularismu byl ochoten angažovat nějaký významnější představitel katolické církve (možná tak nějaký venkovský farář, a i to kdo ví jestli), ale s některými menšími křesťanskými církvemi (husité, čeští bratři, adventisté, babtisté…) nebo i nekřesťanskými náboženskými společnostmi (zde bych sázela asi nejvíc na buddhisty) a jejich významnějšími představiteli by jistá dohoda třeba možná byla.
  Pokud budou na myšlenku odstranění privilegií slyšet a pomůžou nám s tím, tak hlavní úkol, proč toto sdružení vzniklo, bude splněn, a bude se tedy moci klidně proměnit v intelektuálský debatní kroužek, pořádající konference, na nichž se budou scházet filosofující teisté, deisté, pantheisté, ateisté a agnostici a debatovat tam o otázkách, kterým běžní lidé rozumí asi „stejně“ jako otázkám, o kterých pořádá konference třeba Fyzikální ústav ČSAV 😉 Jenže než se dopracujeme k tomuto stavu, to ještě budu dlouho trvat! 🙁

 25. Medea

  “proč byl Cambridgeskou univerzitou vyhlášen největším evropským filosofem”

  Zira, odkiaľ to máš? Marx je možno “najväčší” pre svojich fanúšikov 🙂 Podľa mňa by však bolo v prípade Marxa lepšie používať prívlastok “vplyvný”, a nie “veľký”.

  Karl Marx: http://plato.stanford.edu/entries/marx

 26. Ignac z Loyoly

  Souhlas s Dirou v tom, že důležitější je teď ten sekularismus, ale jak řikám, rád se pustím i do disputací s filosofickými teisty (či filosofujícími teisty) 🙂

  A když Halík dostal za svoje „mudrování“ nad kafíčkem Templtonovu cenu a 30 mega k tomu -a to vše za údajnou dlouhodobou debatu s ateisty, asi by měl s námi za ty prachy fakt začít debatovat 🙂

 27. Čestmír Berka

  Myslíte, že má cenu diskutovat?:
  Kontrafikce:
  Michal Hanko8. prosince 2014 19:30

  Davide Černý, přemýšlím, proč jste nereagoval na žádný z mých komentářů s konkrétními otázkami směřovanými na Vás, a to ani v tomto článku ani v tom minulém (o Victoru Stengerovi).

  Napadá mě, že důvodem by mohlo být, že se třeba cítíte něčím v těch příspěvcích uražen. Pro případ, že to tak je, Vás chci ujistit, že jsem Vás rozhodně neměl v úmyslu nijak urazit ani se Vás jinak dotknout, a ani teď zpětně netuším, kde by se mi něco podobného mohlo povést. Ať už se Vás dotklo cokoliv (pokud je to ten důvod), omlouvám se za to.

  Mohl byste mi nyní prosím odpovědět na některé mé otázky, případně se vyjádřit k některým mým argumentům – vše dle svého vlastního uvážení?

  Děkuji předem.
  Odpovědět
  Odpovědi

  David Černý9. prosince 2014 9:54

  Dobrý dne,

  ne, necítím se uražený a neberu si nic osobně. Z Vašich reakcí je cítit jisté přednasrání a já mám zkušenost, že přednasraní lidé nejsou ideální partneři pro diskusi. Proto se diskusi s nimi vyhýbám.

  Můžete ale klidně napsat odpověď, kteoru vložím na tento blog… a potom samozřejmě reagovat budu.
  ———————————————————————————–
  Jak se vám líbí odpověď pana filosofa? Za mě jedno MegaLOL

 28. ateista

  bude se tedy moci klidně proměnit v intelektuálský debatní kroužek, pořádající konference, na nichž se budou scházet filosofující teisté, deisté, pantheisté, ateisté a agnostici a debatovat tam o otázkách,

  Souhlas. Podobně můj příspěvek ve vedlejším vláknu.

 29. DarthZira

  Médea – nemám čas fakt prolízat net a zkoumat tam, jak přesně zrovna ta Cambridge toho Marxe označila, pamatuju si jen, že to bylo něco nej, jestli zrovna nejvlivnější, tak je to možné. Nepatřím mezi jeho fanoušky, ale když tak čtu názory různých debilů, co z něj nečetli vůbec nic (a pokud náhodou ano, tak to nepochopili) a snaží se jeho filosofii „kritizovat“, tak mám vážně velmi divné pocity a hlavně mi takoví kritici přijdou strašně směšní.
  Nerada bych, aby se představitelé OSACR stali podobně směšnými pokud jde o kritizování filosofického teismu.

  No, pokud Halík dostal Templtona mimo jiné za dialog s ateisty, tak by mohla být možnost nějak přimět televizi, aby se uspořádala debatu Halíka s někým od nás. Ale fakt s někým, kdo to filosofické vzdělání má a Halíkovy názory četl, jinak to bude pro nás antireklama. Něco podobného, jako když jsem viděla dialog Konvička-Pelikán. To mi bylo za Konvičku vysloveně stydno a děsila jsem se, kolik blbců a blbek po shlédnutí tohoto rozhovoru konvertuje k islámu jenom z trucu nebo aby tím demonstrovali, že s někým tak intelektuálně jednoduchým jako Konvička nechtějí mít společného vůbec nic, ani religión.

  Btw, svatý Ignáci, prosím nekomolit můj nick – a mám dojem, že D a Z od sebe na klávesnici leží dost daleko na překlep 😉

  Čestmíre – no, je to jasné, prostě David Černý no coment. Víš, že když jsem nějaký jeho „intelektuální výplod“ četla poprvé, tak jsem si myslela, že jde o toho sochaře Černého a myslela jsem si u toho něco o potřeštěných umělcích? Jaké bylo moje zděšení, že je to shoda jmen a tento pán nepatlá růžové tanky, alébrž „vědecky bádá“ na Ústavu státu a práva 🙁

 30. A.S.Pergill

  To DarthZira
  Problém, vidím v tom. že se na filosify a jejich kritiku díváte z pohledu odborně v této nebo příbuzné oblasti vzdělaného člověka. I pro vysokoškoláka mimo rank humanitního vzdělání jsou texty i výroky filosofů jen bezcenný informační šum. To v zásadě krásně ukazuje i Sokalova aféra (http://cs.wikipedia.org/wiki/Sokalova_aféra) a za těch skoro dvacet let od ní humanitní obory ještě dál intelektuálně zdegenerovaly. Čili i ten střet Pelikán x Konvička je pro většinu (odhadem 90 % +) lidí střet blábolila s někým kdo mluví konzistentně a srozumitelně. Konvička měl být IMHO poněkud důslednější až agresívnější; měl na svého oponenta daleko více tlačit a nutit ho opouštět území nic neříkajících filosofických blábolů.

  Marxe opět není třeba kritizovat nějakými filosofickými bláboly. Bohatě stačí konstatování, že uvedení jeho myšlenek do praxe vedlo k zavraždění něco přes sto milionů lidí. Přitom to byl on, kdo sestavil „celosvětový seznam“ národů, určených k vybití (po roce 1848), který od něho v podstatě převzal Hitler s jedinou změnou, že tam přidal a dal na první místo Židy. Čili zatímco nacistická genocida Židů jde zcela na konto nacismu, souběžně probíhající genocida Romů (tehdy Cikánů) byla minimálně na úrovni ideového záměru dílem Marxe. Takže jeho apologety je třeba tlačit do pozice těch, kdo genocidy a holokausty schvalují.

  I při té kritice teologie by bylo chybou snažit se porazit teology na jejich parketě. Spíše je třeba tlačit na vysvětlení jak to, že podle nich tak skvělá a vysoce humánní myšlenka byla tolikrát zneužita ke genocidám a podobným zločinům, aniž by se objevil sebemenší náznak nesouhlasu „nejvyššího šéfa“ s postupem podřízených (je to v příkrém rozporu s chováním JHWH ve Starém Zákoně, kde ten každou chvíli dává svou vůli najevo a většinou velmi drsnými prostředky).

  Na svém blogu (objeví se na něj odkaz při najetí na moje jméno, kdyby to nefungovalo s .com, zkuste s .cz) mám několik postů na téma programu antiislamizační strany. Nedejme se mýlit agresívním vystupováním některých duchovních: Křesťanství a judaismus představují hlavní hrozbu tím. že jsou semeništěm proislámských quislingů a jejich vůdcové zjevně mají představu, že za ně muslimové odvedou „špinavou práci“. Jejich výpady proti ateistům a volnomyšlenkářům obecně jsou zcela jednoznačně určeny muslimům, coby budoucím pánům. Pokud se podaří odvrátit riziko islamizace, tak tato náboženství buď zcela zaniknou, nebo se umenší do bezvýznamnosti.

 31. Čestmír Berka

  „celosvětový seznam“ národů, určených k vybití (po roce 1848)

  U Peruna, kam na to ty lidi choděj?

  S Darth Zirou souhlas ohledně diskuse Konvičky s Pelikánem – to nezvládl. Jenže Pelikán je těžký soupeř ( zároveň je ale užitečný, protože z jeho strany jde o fakta a nepouští se do žádné apologetiky islámu).

 32. A.S.Pergill

  @Čestmír Berka
  > U Peruna, kam na to ty lidi choděj?
  Existují necenzurované spisy K.M. On po byl porážce revoluce 1848 byl dost najedovaný na národy, které se „nepřidaly ke světové revoluci“, případně vojáci z těchto národů byli použiti k jejímu potlačení. Na Čechy byl najedovaný zvlášť kvůli tomu, že se odmítli připojit k německým národům (viz známý dopis Palackého německému sněmu). Dokonce za tézi, že Slované jsou podřadná rasa a musejí být vyhubeni, dostal v pařížské kavárně (kde byli oba v exilu) od pražského barikádníka Friče přes držku (po roce 1989 byl Fričův dopis, popisující toto první setkání našeho národa s marxismem, publikován)
  Stejně tak měl na to vtip i Renčín: U kresbičky učitele, stojícího před třídou je text:
  „Stručně k minulé etapě dějin: Karel Marx byl německý nacionalistický filosof židovského původu, nenávidějící Slovany. Slované mu to oplatili tím, že jeho myšlenky vyzkoušeli v praxi.“

 33. DarthZira

  Pergille, to, co píšete, je právě to „lidové filosofování“, kterým se v diskusi s opravdu vzdělaným filosofem (ať teistickým nebo ateistickým) lze tak akorát ztrapnit. Něčeho podobného by totiž byl intelektuálně schopen i Milouš Jakeš 😉
  Konvička nemohl být tvrdší a zatlačovat Pelikána do defenzivy prostě proto, že bylo zcela evidentní, že mu chybí hlubší znalosti, takže nedokázal vůbec reagovat na to, na co reagovat měl. Nikdy jsem si nemyslela, že toho o islámu vím nějak extra hodně, ale když jsem viděla tento dialog, tak jsem si proti Konvičkovi připadala jako vedoucí katedry religionistiky se zaměřením na náboženství Blízkého a Středního Východu.

  Úplně stejně šílím v momentu, kdy se začne jakákoli debata na téma potratů nebo euthanasie. Když se začne s kecy na téma, že člověk je člověkem od početí, tak mě vždycky berou mory, že nejen že ten stupidní novinář či jiný moderátor (což mě zase až tak nepřekvapuje, o intelektuální úrovni a všeobecném vzdělání žurnalistů si myslím svoje – a příliš se to teda neodlišuje od toho, co o nich svého času prohlašoval „Pan Viróza“), ale ani nikdo jiný v ten okamžik nedokáže položit na stůl názory svatého Augustína a převést debatu do roviny, zda je svatý Augustín stále „učitelem církve“ nebo není a pokud není, tak proč není a od kdy není a které jeho názory církev dodnes považuje za platné a které nikoli a proč etc. etc., prostě pěkně zahnat odpůrce potratů na jejich území a donutit je připustit, že oficiální katolická teologie vlastně v tom, od kdy v zárodku sídlí nesmrtelná duše, se doteď nedohodla – a v ten moment je máme na lopatě, protože když v tom mají takový hokej i jejich vlastní teologové, tak je zcela evidentní, že názory členů i biskupů katolické církve, potažmo i jiných křesťanských církví, jelikož pokud vím, tak Augustina jako teologa aspoň trochu uznává i většina protestantů, na to, od kdy je vlastně embryo lidskou bytostí, mají zhruba stejnou relevanci jako názory funkcionářů, hráčů a fanoušků Sparty na to, zda ten či onen živočišný druh je na našem území původní. Tedy jinými slovy že samozřejmě mají právo si o tom myslet cokoli i se k tomu vyjadřovat, ale to je asi tak všechno 🙂
  Stejně tak v okamžiku, kdy některý inteligentnější fanatik na podporu názoru, že potraty a euthanasie jsou zločinem, začne mávat Listinou, tak že se nenajde nikdo, kdo mu okamžitě neotříská o hlavu už tu samotnou Listinu, a v ideálním případě že mu někdo neotříská o hlavu i mezinárodní úmluvy a judikaturu ESLP ve věci práva na život.
  Přesně takhle se totiž má vést nikoli dialog, ale debata, kterou zamýšlíme jako konfrontační – musíme toho vědět stejně, ne-li víc, než protivník, abychom ho mohli zahnat do kouta.

  Nevím, jestli je smyslem debat s filosofickými teisty je zrovna zahánět do kouta, ale i pokud by to měl být rovnocenný dialog, tak rozhodně naší věci neprospěje, pokud v něm budeme působit stejně debilně a nekompetentně jako ten Konvička s Pelikánem.

  Médea – díky za ty odkazy, jsou zajímavé.
  To, co zveřejnil Kojot, mi přijde trošku v rozporu s tím, co o Halíkovi napsal Černý v Reflexu (vzhledem k tomu, že Černý je taky filosofický teista, tedy podle mého spíš o filosofování se pokoušející teista, tak tady bych to viděla na nějakou osobní animozitu, asi mu Halík v něčem šlápl na kuří oko nebo co 🙂 – jestli teda je to furt ten stejný David Černý a ne ještě nějaký třetí, to už bych se z těch Davidů Černých pomátla, měli by is povinně dávat nějaké přezdívky, ať víme který je který 😀 ), zdá se mi, že s Hříbkem diskutuje docela korektně, akorát škoda, že v té debatě už nepokračovali dál.
  A jestli s některými ateisty nechce diskutovat, tak se mu zase až tak moc nedivím, já bych taky nechtěla diskutovat o Star Wars s někým, kdo akorát tak matně ví, že jsou tam nějací roboti, šermuje se tam světelnými meči a pak je tam taky „jakejsi ten černej v brnění“ 🙂 Fakt mi totiž není jasné, co bych dialogem s někým podobným získala;-) A vlastně ani co by takovou diskusí mohl získat on. Buď by totiž musel mlčet a já bych ho celou dobu poučovala o něčem, co jsou pro mě naprosté notoriety, a ještě navíc by stejně hrozilo, že by to pořádně nepochopil, protože by se mě vzápětí zeptal na něco, co jsem zodpověděla před chvílí, případně na něco, co mi přijde jako tak jasný a obecně známý fakt, že jsem nepovažovala za nutné o něm mluvit, ovšem on o něm slyší poprvé v životě (takže zas minimálně pětiminutovka podrobného vysvětlování, než bychom se mohli pohnout dál) a nebo by mi furt skákal do řeči a snažil se prosadit svou představu, založenou na úplně chybných předpokladech.
  Takže opravdu debata k ničemu, ovšem kdybych mu doporučila, ať se nejdřív na ty filmy podívá a pokud možno ne jednou, ale opakovaně, případně si k tomu přečte ještě pár knih, a pak že budeme v debatě pokračovat, tak by mě měl za arogantní – a případní posluchači nejspíš taky. No měla bych tohle zapotřebí? 😉

 34. Medea

  K tým potratom:

  Filozofové a teologové odedávna zastávali dvě různé teorie. Aristotelés a v návaznosti na něj sv. Tomáš Akvinský se domnívali, že k oduševnění rozumovou duší dochází teprve tehdy, když oplodněné vajíčko dosáhne určitého vývojového stadia. Do té doby embryo oživuje jen život vegetativní nebo zvířecí povahy. Tento názor zastával i Benedikt XIV. Okamžik oživení duchovou duší se většinou kladl do doby asi šesti týdnů po početí (40 dní pro chlapce a 80 dní pro dívky). Velmi dlouho byla tato teorie přijímána zcela všeobecně. Avšak v novější době, na konci 18. století, se mezi teology začala prosazovat pod vlivem nových lékařských poznatků o procesu rozmnožování teorie bezprostředního oduševnění v okamžiku početí, která se v průběhu 19. století stala teorií nejrozšiřenější. Dnes naopak stále větší počet vědců považuje myšlenku, že je nutný jistý vývoj buněčného materiálu, než dojde k oduševnění duchovou duší, za přijatelný výklad začátku lidského života, ačkoli mnozí další i nadále obhajují teorii bezprostředního oduševnění v okamžiku početí. Neexistuje žádný oficiální církevní výnos, který by jednu z obou teorií prohlásil za jedině platnou nebo naopak odsoudil. Protože však jsou obě stanoviska pravděpodobná a protože se zde jedná o velké dobro lidského života, trvali teologové většinou na tom, že v praxi je nutné zvolit jistější alternativu a s živým oplodněným vajíčkem pro jistotu zacházet jako s lidskou osobou – se všemi právy lidské bytosti. Tohoto pravidla rozumnosti je třeba dbát alespoň tak dlouho, dokud se nenajde spolehlivý důkaz pro názor sv. Tomáše Akvinského a těch, kteří se přidali na jeho stranu.

  K. H. Peschke. Křesťanská etika. Vyšehrad, 2004. str. 286-287.

 35. A.S.Pergill

  @DarthZira
  Musel jsem se strašně chechtat, jak vám Medea vzápětí názorně ukázala přesně to, co jsem se vám snažil vysvětlit: Prostě s filosofem se nebudu bavit na poli filosofie, s teologem na poli teologie. Bez ohledu na to, že za mého mládí platilo, že když je někdo blbej a tudíž nemůže jít na techniku a línej, takže nemůže jít na medicínu nebo přírodovědu (a obdobné obory na jiných VŠ), tak jde na filosofii (a pokud je sociopat nebo psychopat nebo obojí, tak na práva, a když je věřící, tak na teologii). Výuka filosofie, kterou jsem byl nucen v socialistickém školství absolvovat jak v pregraduálu, tak i v postgraduálu, mě naučila jediné věci: Že jsou to v podstatě myšlenkově bezcenné banality, zabalené do odborného žargonu. A že prakticky na vše stačí ono Bohrovo: „Pokud nejste schopen svou teorii vyložit tak, aby jí porozuměl i naprostý laik, tak je nejspíš špatná.“
  Nicméně ctím to, že když někdo desítky let přežvykuje texty psané tímto žargonem, tak ho nejspíš na jeho poli nepřeargumentuji. A je potom jedno, zda budu vycházet ze středověkých japonských mistrů bojových umění, Napoleona, nebo třeba z důstojnických kurzů Varšavské smlouvy. Všechny tyhle prameny říkají to samé: Je idiocií dobrovolně vlézt tam, kde je nepřítel doma a perfektně se tam vyzná (pokud nad ním nemáme totální převahu). Je naopak třeba ho vymanévrovat tam, kde doma není. a kde jsme doma my. Filosofa je třeba přinejmenším důsledně nutit k tomu, je to veřejná debata a 90 % + posluchačů jsou laici, aby to, co řekl odborným jazykem, řekl i v jazyce obecném (už to bude pro většinu z nich problém a budou zahnáni do defenzívy).
  Takže v diskusi s takovým Pelikánem je třeba se vyhnout skřekům nějakých středověkých filosofů (o jejichž motivaci, proč to či ono napsali a co tím vlastně mysleli, se houby ví) nebo lexikálních rozborů arabských frází (zvláště když víme, že Mohamed pořádně arabsky neuměl a vypomáhal si v súrách tu a tam aramejštinou). Je třeba se soustředit na „tady a teď“. Včetně toho, že když nám soudruh profesor líčí jakýsi idylický, mírumilovný a tolerantní islám, tak
  1. takovýto islám není v kolizi se zájmy ostatních občanů, a tudíž proti němu nemíří jediná z aktivit IVČRN a podobných organizací
  2. soudruh profesor zřejmě není odborníkem na islám, přinášející kriminalitu, násilí, včetně násilného zavádění prvků šaríje, teror, drastický vzestup zločinnosti atd., a tam, kde vládne, genocidu nemuslimů. A pokud není odborníkem na tento typ islámu, tak nám v podstatě nemá k danému tématu co říct.

 36. petr

  není náhodou paní Zira právnička ? Hmm, to z toho teda nevylezla úplně nejlépe 🙂 Myslím, že chechtající se profesor Pergill by mohl té humanisticko sekulární straně dělat mluvčího 🙂 …nebo aspoň maskota 🙂 aby měl obecný lid také nějaké ty předvolební zážitky.

 37. Čestmír Berka

  Petr Pelikán (*1964) absolvoval orientalistiku na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během prezenční vojenské služby působil jako styčný důstojník československé jednotky ve válce v Perském zálivu. Živí se jako překladatel, tlumočník, konzultant a průvodce v kontaktech se zeměmi Středního Východu. Zabývá se problematikou islámu. Studoval jazyky na univerzitách v Tunisku a v Afghánistánu a islám v Egyptě, Libanonu, Súdánu a Íránu. V posledních patnácti letech pobývá obvykle dva až tři měsíce v Súdánu. Je honorárním konzulem Súdánu v ČR.
  Pelikán se nikdy nesnažil něco omlouvat- vždy jen vysvětloval, jak to vidí muslimové- tím nám ušetří práci se zjišťováním, odkud se konkrétně berou jejich motivy chování. Psát o něm jako o „soudruhu profesorovi“ je pitomost srovnatelná s tím, jak věřící píšou o ateistech, že jsou bolševici. Diskuse s Konvičkou je nepovedená, lepší je s Turečkem- v ní dokonce říká, že ke střetu s muslimy v Evropě dojde a v jeho důsledku se bude řešit i postavení muslimů u nás ( tedy, že u nás si separátně problém nevyřešíme ). Pelikán odborník na islám rozhodně je, jen se nevyjadřuje k tomu u nás- tváří se, že české muslimy prakticky nezná ( to je jediné, co bych mu vytknul … lépe řečeno tomu moc nevěřím)

  Soudit Marxovu filosofii podle bouřliváka a národovce Friče, který bojoval za pravost Rukopisů a taky po boku ruského anarchisty Bakunina a V LONDÝNĚ se nepohodl s Marxem… co na to říci?
  Když ten generál Marx sestavoval ten seznam národů k vyhlazení, kolik na to počítal divizí?

  Já bych třeba naštvaného filosofa, co si píše do novin srovnal s nenaštvaným presidentem, co si nechal radit od astroložky ( svatý Ronald Reagan).

 38. DarthZira

  Souhlasím s Čestmírem.

  A jinak jsem fakt netušila, že se tady bude po mně jednou někdo chtít, abych se omlouvala za to, co jsem si dovolila vystudovat. Mimochodem, já chtěla studovat buď paleontologii nebo astronomii nebo teoretickou fyziku, ale moji praktičtí rodiče mi vysvětlili, že s tímto vzděláním mám více než 99% šanci tak leda skončit jako učitelka na střední škole, což bylo to poslední, po čem jsem toužila (bych ty spratky musela zabít), a jelikož se mi hnusí věci jako třeba hnis, tak medicína taky moc nepadala v úvahu, navíc jsem noční sova, což tak nějak s prací lékaře moc dohromady taky nejde 😉
  Takže toho už moc nezbývalo a prostě jako východisko z nouze byla zvolena ta právnická fakulta, že tam budu mít i trochu té mé milované historie a latiny a tak a že jako advokát nebo soudce se člověk snadno a dobře uživí. Výsledek byl ten, že v advokacii jsem strávila pouhých 9 (slovy devět) měsíců, několik let v legislativě a dneska se už víc jak deset let živím něčím úplně jiným než právničinou – a jsem s tím naprosto spokojená a o právu nechci prakticky slyšet (s výjimkou občasné účasti na konferenci společnosti právních historiků).
  Kdybych věděla, jak se bude můj život vyvíjet, tak jsem mohla úplně klidně vystudovat i tu fyziku nebo paleontologii nebo cokoli jiného (a bokem u toho třeba ještě nádavkem filosofii nebo historii) a prostě bych dneska nebyla literární redaktorka s právnickým vzděláním, ale literární redaktorka s přírodovědeckým vzděláním. Jenže kdo to mohl vědět, kam se budou události ubírat? A když holt majetek pradědečka textilního fabrikanta Šťastného naše rodina jaksi neměla k dispozici, tak jsem si nemohla do třiceti vesele studovat, co mě zrovna napadlo, ale musela jsem se i nějak fakticky živit.
  Jo, já to pořád říkám, že nejlepší povolání na světě je rentiér 😀

 39. DarthZira

  Pergille, to, co postla Médea, právě dokazuje mou tezi, že katoličtí (a ani pak protestantští) teologové nemají vůbec jasno v tom, kdy vlastně člověk začíná být lidskou bytostí, takže tenhle argument Hnutí pro život je poněkud zcestný.
  A že pokud náhodou i tou lidskou bytostí je od samého početí, tak právní řád každé civilizované země i příslušné mezinárodní úmluvy samozřejmě připouštějí situace, za kterých je možné zcela legálně zabít jiného člověka, tedy smí být jiný člověk usmrcen, aniž by to bylo trestným činem. Potrat je tím pádem pouze jedním z těchto případů, tečka. „Diskuse“ o tom, jestli potraty nikdy a za žádných okolností ne, je pak stejně pitomá a nesmyslná jako debata o tom, že nutná obrana nikdy a za žádných okolností ne nebo třeba že trest smrti nikdy a za žádných okolností ne.
  Navíc by bylo velmi zajímavé v podobné debatě zjistit, kolik z prolifistů jsou zároveň stejně absolutní odpůrci trestu smrti nebo práva na nutnou obranu. Nevím, jak ti naši, ale ti američtí rozhodně ne.

 40. Čestmír Berka

  K tématu. Diskriminací svobodného myšlení bych současný stav nenazval. Lobbistická skupina- dalo by se říci. Je v mediích dost pevně zabydlena- TV s ředitelem a redaktory, veřejnoprávní rozhlas, tištěné i elektronické noviny. Stále přetrvává respekt k Církvi jako odpůrci minulého bezbožného režimu. Částečně je náboženství spojováno s tradicí a proto respektováno i mnohými ateisty ( president Zeman, sám ateista, který o JK prohlásil, že to byl geniální filosof je často viděn s Dukou a nevynechává ani jako důchodce z Vysočiny pouť na Velehrad a odsuzuje jistou skupinu s jistým jménem za to, že nerespektuje posvátnost pravoslavného chrámu)
  Duchovno, etika, morálka? – na tato témata jsou výlučně všude protlačováni představitelé z křesťanských církví… takže hovoří Duka, Halík… (evangelíci minimálně, pravoslavní jsou v těžkém rozkladu, takže nepřipadají v úvahu…)Občas někde probleskne trochu esoteriky v ranních magazínech… no a na webu si jedou po své linii a za své – You Tube GoschaTV.
  Jak z toho ven? Být asertivnější, nedat se odbýt… a pak ta drobná práce- škádlit v diskusích pod články
  RAmen

 41. Sam

  „Náboženství je považované normálními lidmi jako pravdivé, moudrými jako chybné a vládci jako užitečné.“ (Snad Seneka mladší, nebo Edward Gibbon)
  http://en.wikiquote.org/wiki/Seneca_the_Younger
  Podle mě česká vláda nemá žádnej zájem na potlačování (katolické) církve. Naopak mohou hezky spolupracovat. Křesťanství je dobře kompatibilní s různými státními zřízeními, jako je feudalismus, demokracie typu USA, klerofašismus typu Španělska nebo Slovenského štátu (1939-1945)

 42. toli

  @Sam
  „Náboženství je považované normálními lidmi jako pravdivé, moudrými jako chybné a vládci jako užitečné.“ (Snad Seneka mladší, nebo Edward Gibbon)
  http://en.wikiquote.org/wiki/Seneca_the_Younger
  Podle mě česká vláda nemá žádnej zájem na potlačování (katolické) církve. Naopak mohou hezky spolupracovat. Křesťanství je dobře kompatibilní s různými státními zřízeními, jako je feudalismus, demokracie typu USA, klerofašismus typu Španělska nebo Slovenského štátu (1939-1945

  Naprostý souhlas,ona totiž církev vykazuje všechny parametry politické strany,takže je to taková matka všech politických stran.A všimněte si chování KDU-ČSL,už za doby Luxe šla s každým kdo jí slíbil koryta.Levicový socani či pravicová odeska,křesťanskému středu to bylo jedno,a stejně tak jednoduché bylo rozbít vládu,pokud se předčasné volby zdály výhodnější,kdykoliv se chystají nějaké zákony které jim nevoní tak KDU vyhrožuje odchodem z vlády.

 43. A.S.Pergill

  @Čestmír Berka
  „Soudruh“ se hodí v podstatě na kohokoli, kdo prosazuje stádní ideologii a ekonomiku sešněrovanou příkazy a zákazy. Takže to platí v podstatě i na propagátory islámu, i třeba na kardinála Duku. Berte to jako terminus technikus, charakterizující na obecné úrovni, za co ten člověk kope.
  Pokud dotyčný připouští, že ke střetu s islámem stejně dojde, tak by měl připustit i z toho následně plynoucí věci:
  1. Musíme se na ten střet připravit (přičemž to bude opravdu drsné krveprolití)
  2. Čím dřív k němu dojde, tím líp pro nás (než zestárne ta část mužů, co prošli ZVS a umějí střílet a házet granáty, než nám sem muslimů naleze víc, než jejich sympatizanti prodělají v masovějším měřítku vojenský výcvik atd.). Kdyby to začlo dnes nebo zítra, pořád lepší než za rok.

  Jinak dík za tu opravu, neuvědomil jsem si, že v době, kdy byl Marx v exilu v Paříži, seděl Frič ještě v base.

  @DarthZira
  Když tu právničinu neděláte, tak na to asi nemáte žaludek (berte to, prosím jako POZITIVNÍ charakteristiku).
  Medea vás zaskočila na své půdě tím, že existují na problém duše a plodu jiné teologické názory, než co hlásal TA. Pokud se necháte vtáhnout na to „odušování“ zárodku či plodu, tak budete prostě bita. Teologicky vzdělaný oponent bude mít po ruce vždy nějaký blíábol, kterým vás vezme po hlavě. Vy jste ji naopak vytáhla na pole práva (viz legální usmrcení podle práva atd.), čímž jste, patrně zcela bezděky, udělala to, co výše doporučuji. 🙂

Komentáře nejsou povoleny.