Co dál po pařížském masakru?

Autor | 16.01. 2015

charlie_hebdo_newPo pařížském krystalicky čistém a esenciálním projevu islámu, v rámci kterého byla za urážku proroka Muhammada vyvražděna redakce satirického týdeníku Charlie Hebdo, je zcela legitimní klást si otázku, co dál. Co tedy dál? Jak by se měla (přinejmenším) Západní civiliace zachovat a jaké kroky by měla učnit tváří v tvář nebezpečí, které islám představuje? V tomto článku si dovoluji navrhnout tři základní body, které by měl Západ v rámci své dlouhodobější strategie při odpovědi na otázku „co dál?“ začít aplikovat.

1. Podpora ateistů a agnostiků v islámských zemích

Jednou z největších chyb, kterých se Západ za několik posledních dekád dopustil, bylo to, že v rámci muslimských zemí podporoval výhradně jedny muslimy (ty tzv. umírněné) proti jiným muslimům. Západní státy i humanitární a většina lidskoprávních organizací se zajímá výhradně o práva a o porušování práv muslimů v muslimských zemích. Jedním z důsledků této dlouhodobě aplikované politiky je však to, že se „dělá“, že ateisté a agnostici v těchto zemích vůbec neexistují. Situace je o to horší, že řada lidí si něco takového skutečně myslí: totiž že mezi rodilými Egypťany, Syřany či Íránci nejsou žádní ateisté a agnostici. Nic by však nemohlo být vzdáleno pravdě více, než toto tvrzení. V muslimských zemích samozřejmě existují komunity nevěřících, přičemž v řadě zemí jsou tyto komunity poměrně početné a navíc stále více objemné. Konkrétně v poslední roky medializované Sýrii existuje nemalá komunita nevěřících.  Přímo na Facebooku můžete narazit na několik syrských ateistických stránek, např. Syrian Atheists a Syrian Atheists ملحدون سوريون.

Práva těchto etnických Arabů, Peršanů atp., nevěřících v pohádkové bytosti, jsou v těchto zemích konstantně proušována. Proč? Jedním z hlavních důvodů je pochopitelně dlouhodobá politika Západu vůči muslimským zemím. Pokud by se země Západu ozvaly a žádaly by muslimské státy, aby přestaly s porušováním lidských práv nevěřících, nutně by to bylo chápáno jako kritika islámu, neboť osekání práv nevěřících a přísné tresty pro ně jsou součástí islámu. Nelze tedy hájit práva nevěřících v islámských zemí a zároveń se nedostat do sporu se samotnými principy islámu. Do značné míry je to případ tzv. fobie z toho, že budete označeni za „islamofoby“, jak ve svém článku brilantně vysvětluje pákistánsko-kanadský novinář Ali A. Rizvi. Proto se dělá, jako by nevěřící v těchto zemích vůbec neexistovali. Těžko bychom tedy na světě nalezli menšinu, jejíž práva jsou tak brutálně porušována a zároveň menšinu, jejíž problém je pro zbytek světa problémem absolutně neznámým, problémem, o kterém se tak mlčí, až vlastně „neexistuje“. Pokud by Západ nevěřící v muslimských zemích finančně i materiálně podporoval, v rámci OSN a dalších mezinárodních organizací se hlasitě ozýval při sebemenším porušování práv těchto lidí, znamenalo by to naprosto zásadní rozdíl, jehož důsledky by byly tak obrovské, že si je lze jen stěží domýšlet.

Jestliže se dnes neustále mluví o údajném a domnělém porušování práv muslimů v Evropě, je třeba dát toto „porušování práv muslimů v Evropě“ do kontextu a srovnání s porušováním práv něvěřících v islámských zemí. Já a Slávek Černý jsme byli v kontaktu s několika nevěřícími Syřany, kteří popisovali jaké to je, být nevěřícím Syřanem. Pochopitelně, na územích momentálně ovládaných Islámským státem je dnes pro tyto lidi situace ještě o několik levelů horší, než byla předtím. Avšak problémem je, že situace těchto Syřanů byla a je mizerná i na územích, které Islámským státem ovládané nejsou, respektive i v době, kdy ještě v Sýrii nebyla občanská válka. Tito Syřané, ač jsou ateisté, musí velice často fakticky hrát, že jsou muslimové. Musí před svým okolím předstírat, že se modlí, musí na oko dodržovat veškeré islámské rituály, chodit do mešity atp. V opačném případě, tedy v případě jejich prozrazení a zjištění, že jsou nevěřícími, by pro ně následky mohly být poměrně fatální. Absolutní ostrakizace a diskriminace patří mezi ještě ty z lepších důsledků. Vzhledem k tomu, že odpadnutí od islámu či samotný ateismus je kriminalizován v právních řádech téměř všech islámských zemí, velice často se i reálně stává, že jsou ateisté v těchto zemích vězněni. Příkladů je doopravdy hodně: například tento týden byl v Egyptě odsouzen 21letý Karim El-Banna. Důvod? Oznámil na Facebooku, že je ateista. V největší muslimské zemi na světě, v Indonésii, pak byl před dvěma roky odsouzen Alexander Aan. Důvod? Založení ateistické facebookové stránky. Před třemi roky pak byl v Maroku za „otřásání náboženskou vírou“ stíhán Imad Iddine Habib, zakladatel Council of Ex-Muslims of Morocco CEMM مجلس المسلمين السابقين بالمغرب. Byl to jeden z mála případů, které byly skutečně masivně medializované a na Maroko bylo „tlačeno“, aby od stíhání upustilo, což se nakonec povedlo. Na Maroko však samozřejmě netlačil žádný západní stát a politici, ale především masivní kampaň britského ex-muslimského hnutí Council of Ex-Muslims of Britain. Petici tohoto hnutí za osvobození Habiba podepsali například i Richard Dawkins či Lawrence M. Krauss. Přímo v České republice pak jeden podobný případ medializovalo i naše ateistické sdružení. Jednalo se o případ Egypťana Abdula Azize Mohameda El Baze, který byl v Kuvajtu odsouzen k vězení za „šíření ateistických myšlenek“. Při příležitosti konference o „islamofobii“ v České republice a Evropě, pořádané Ústavem mezinárodních vztahů v Praze (který je financovaný Ministerstvem zahraničních věcí), jsme uspořádali demonstraci přímo před místem konání. Oficiálním sponzorem konference totiž byla ambasáda Kuvajtu na území České republiky. Toho Kuvajtu, který lidi posílá do vězení pouze za to, že jsou ateisté a nebojí se to o sobě veřejně říct. Na pořádání konference jsem tehdy reagoval i já otevřeným dopisem, viz zde a zde. Případů, kdy jsou rodilí obyvatelé islámských zemí, kteří jsou zároveň nevěřícími, posíláni do vězení, je však samozřejmě nespočet (o některých z dalších případů se můžete dočíst v tomto článku od Petra Tomka). Je proto jednoznačně potřeba, aby Západ diametrálně přehodnotil svoji politiku vůči nevěřícím menšinám v islámských zemích. Uvědomuji si však, že něco takového je v blízké budoucnosti i ve střednědobém horizontu prakticky utopií. Stačí si vzít v potaz tu skutečnost, že největším spojencem USA v arabském světě je Saúdská Arábie. Ta Saúdská Arábie, která potrestala sekularistu Raifa Badawiho za to, že kritizoval roli islámu v saúdské společnosti 10 roky vězení a 1000 ranami bičem, a jeho právníka Waleeda Abu al-Khaira pak 15 lety vězení za „lidskoprávní aktivismus“. Ta Saúdská Arábie, která loni v novém balíčku protiteroristických zákonů ztotožnila ateismus s terorismem, a která popravuje lidi za „praktikování černé magie“. A ta Saúdská Arábie, která je momentálně členem Rady pro lidská práva při OSN….

syrian_atheists

2. Podpora reformních muslimů a ukončení podpory umírněných muslimů

Druhý bod s tím prvním úzce souvisí. Rozdíl je v tom, že v tomto bodě apeluji přímo na podporu specifické kategorie muslimů – totiž reformních muslimů – a naopak na ukončení podpory, kterou Západ všude na světě, včetně své vlastní půdy, dopřává tzv. umírněným muslimům. Podpora reformního islámu a stop podpoře umírněného islámu představuje spojitou nádobu: jedno bez druhého není možné. Nejprve, pro neznalé, je třeba zcela jasně říct, v čem se liší reformní islám od toho umírněného, respektive reformní muslimové od umírněných muslimů. Zřejmě nejvýznamnějším a nejvýraznějším představitelem reformního islámu je rodilý Pákistánec, žijící již dlouhou dobu v Kanadě, Tarek Fatah, zakladatel Muslim Canadian Congress (doporučuji jeho webové stránky), a dále pak třeba Brit Maajid Nawaz. Ponechme nyní stranou terminologickou problematiku, týkající se toho, že například Fatah označení „reformní islám“ odmítá a říká, že „to není islám, co je třeba reformovat, ale že se muslimové musí sladit s modernitou a s existencí sekulárního státu“. Termín „reformní islám“ je používán proto, že např. Fatahovo pojetí islámu islám skutečně reformuje. Základní distinkcí mezi reformním a umírněným islámem je tedy zjednodušeně řečeno to, že reformní muslimové zavrhují doktrínu džihádu mečem. Samotný tento akt, tedy akt zavrhnutí doktríny džihádu mečem, má obrovské množství důsledků, které vytváří skutečně propastný rozdíl mezi reformním a umírněným islámem. Umírnění muslimové (tedy ona muslimská většina, která je neustále připomínána v souvislosti s tím, jak jsou teroristické činy typu těch v Paříži dílem několika málo extremistů, přičemž muslimská umírněné většina s tím nemá nic společného a proto tyto teroristické útoky nereprezentují islám) totiž doktrínu džihádu mečem nezavrhují a považují ji za integrální součást islámu. Proč? Protože doktrína džihádu mečem skutečně je integrální součástí islámu. Reformní islám je reformním proto, že sahá do samotných principů, na kterých je islám postaven. Jedním z důsledků zřeknutí se doktríny džihádu mečem je třeba to, že Fatah a další nevidí problém v karikaturách Muhammada, nechtějí na svou víru nikoho konvertovat, neusilují o vytvoření celosvětového chalifátu, ve kterém budou všichni sjednoceni pod vírou v Alláha, nechtějí zavádět právo šaría a naopak proti němu vystupují, odmítají tresty za odpadnutí od islámu, nemají problém s ateismem ani s agnosticismem, podporují práva homosexuálů, ženy vidí jako bytosti rovné mužům, odmítají kastovat společnost podle (ne)náboženské příslušnosti atp. Naproti tomu umírnění muslimové se doktríny džihádu mečem zřeknout nechtějí a vytvářejí tak jakýsi štít a nepřímou podporu a obranu pro radikální islám a radikální muslimy.

Rozdíl mezi umírněnými a radikálními muslimy je tak ten, že zatímco umírnění muslimové uznávají nutnost boje proti nevěřícím a obranu své víry proti nim (přičemž obranou je zde například právě obrana před urážkami typu karikatur Muhammada – karikatury jsou brány jako útok na islám, před kterým je třeba se bránit a v tento moment je tak aktivovaná obranná složka doktríny džihádu mečem), radikální muslimové tuto inherentní součást islámu převádějí do praxe. Reformní muslimové jsou také velice cenní tím, že upozorňují na to, že zvěrstva páchaná radikálními muslimy, respektive teroristy, jsou zcela v souladu s islámem. Například typický představitel umírněných muslimů, Muneeb Hassan Alrawi, který v brněnské mešitě kázal o tom, že rodiče mají bít svoje děti, pokud se odmítnou modlit k Alláhovi, a dále že je mají učit nenávisti k nevěřícím, ihned po posledním projevu islámu v Paříži, tedy po vystřílení redakce týdeníků Charlie Hebdo, prohlásil, že čin neměl nic společného s islámem. Tarek Fatah a řada dalších reformních muslimů naopak uvedli, že čin s islámem zcela souvisí. A abych byl upřímný, dokonce i řada nereformních, ale alespoň intelektuálně čestných a nepokryteckých muslimů, uvedla to samé: například český muslim Petr Pelikán či sunnitský muslim Mullah Liam ad-Deen. Podobně se Fatah zachoval například při útoku v Londýně v roce 2012, kdy dva muslimové přímo na ulici za bílého dne napadli vojáka v civilu a uřezali mu hlavu. Fatah tehdy ve svém článku pro The Huffington Post napsal: „Včera, na místo výzvy k tomu, aby se muslimové zřekli doktríny džihádu mečem, udělala Muslimská rada Británie ve svém prohlášení něco zcela předpokládatelného. Vydala tiskovou zprávu, kde útok označila za barbarský a nemající nic společného s islámem. Já, jakožto muslim, mohu zcela beze strachu říct, že to není pravda. Tento teroristický útok měl základ v islámu, a pro muslimy nastal čas, aby konečně vytáhli svoje hlavy z písku,“ kritizoval pokrytecké chování umírněných muslimů Fatah.

Příkladů, na nichž lze krásně vidět distinkci reformní – umírněný islám, je v souvislosti s Fatahem celá řada. Za zmínku rozhodně stojí Fatahův článek „Norway’s Muslims rally against ISIS„, ve kterém odhaluje pokrytectví norských muslimů, účastnících se demonstrace proti ISIS. Zatímco média tuto demonstraci glorifikovala jakožto důkaz toho, že většina muslimů odmítá Islámský stát, Fatah si do Norska zajel a demonstrujících umírněných muslimů se ptal, jestli odmítají doktrínu džihádu mečem. Na demonstraci nenašel jediného muslima, který by odpověděl, že doktrínu džihádu mečem odmítá. Fatah neustále vyzývá muslimy k tomu, aby byli ohledně své víry upřímní a například přiznali, že Korán povoluje muslimům pořizovat si otroky, a tudíž že nigerijská islámská organizace Boko Haram jednala v souladu s islámem, když unesla více než stovku křesťanských školaček a zotročila je. Všechny tyto záležitosti jsou toho typu, že by je člověk neznalý postavy Tareka Fataha a proudu reformního islámu klidně mohl připsat na adresu kritiků islámu: Fatah se totiž v řadě věcí zcela shoduje s tím, co tvrdí kritici islámu. Západ však na místo toho, aby podpořil liberální reformní islám, neustálě podporuje umírněné muslimy, kteří kryjí záda těm radikálním. Ostatně, sám Fatah se mnohokrát vyjádřil v tom smyslu, že tzv. umírnění muslimové představují jeden z hlavních problémů islámu. Tedy nikoliv extremisté a teroristé, ale umírnění muslimové – ti, které Západ tak horlivě podporuje – představují zásadní problém pro reformu islámu.

nawaz_fb

3. Zásadní přehodnocení diplomatických vztahů s islámskými zeměmi

V duchu dvou předcházejících bodů se domnívám, že by mělo dojít ke zcela zásadní změně zahraničních politik západních zemí vzhledem k těm islámským. Jednoduše není možné, aby Západ, který kritizuje Kubu, Venezuelu, Rusko či Čínu za porušování lidských práv, zároveň dělal kamaráda zemím jako Saúdská Arábie, Bangladéš, Indonésie, Maroko, Egypt, Kuvajt, Pákistán atp., tedy zemím, ve kterých je odpadlictví od islámu, rouhání se, kritika islámu či samotný ateismus trestným činem. Tyto a téměř všechny ostatní země porušují lidská práva často v mimořádně velkém rozsahu, přesto to Západ nijak netrápí. Opět připomenu skvělé vztahy USA se Saúdskou Arábií. Velice podobně je na tom ve vztahu k Saúdské Arábii i celá Evropa. Se Saúdskou Arábií by mělo být zacházeno na úrovni stalinistických diktatur typu KLDR. Pokud Západní státy zcela zásadním způsobem nepřehodnotí své vztahy k těmto teokratickým režimům, nikdy se situace, týkající se bodů 1) a 2),  nebude moci změnit k lepšímu. Dobré vztahy západních zemí k těmto teokratickým výspám totiž do značné míry legitimizují veškeré porušování lidských práv, které se tam odehrává.

fatah

81 thoughts on “Co dál po pařížském masakru?

 1. ateista

  Nejdříve by se svou očistou musel začít nejsilnější hráč na politické scéně – USA. Tam sice ateismus není trestán tak drasticky, ale bůh a víra v boha je silně upřednostňován. Pokud nezmizí z oficiální ceremonie heslo: Bůh ochraňuj Spojené státy a přísaha na Bibli, jsou veškeré snahy marné. Jinými slovy, je nezbytné nejdříve dosáhnout změny ve Spojených státech, které jsou nám kulturně i politicky bližší, než islámské země.
  Nebo ještě jinak. Jako test možného by bylo dobré zbavit českou římskokatolickou církev vlivu na veřejnoprávní Český rozhlas a Českou televizi. Kolikrát byli do pořadu pozváni ateisté a kolikrát zástupci kléru? Čili měl by být zvolen postup od snadnějšího k nesnadnému.

 2. Antitheista

  Jenže kde budeme brát ropu, když chceme větší nezávislost na tom pravoslavnym diktátorskym Rusku, který je teď větší hrozbou pro Západ než Saudové ?

  To „kamarádství“ je čistě taktické, chce to náhradní zdroje energií a pak se na ně budeme moc vysrat na všechny a kritizovat je stejně …

  S principem a cílem souhlasim, jen bych si dal pozor v cestě, v taktice

  Jinak souhlasim s těmi body se všemi…

 3. protestant

  „Především zavazuji představitele národa a celou jeho družinu k pečlivému dodržování rasových zákonů a nemilosrdnému odporu proti světovému traviči všech národů, mezinárodnímu židovstvu.“
  (z poslední vůle)
  A. Hitler

  Nepřipadá vám to nějak povědomé?

 4. Petr Skůpa

  Nejsem sekulární, jsem křesťan … ale každý z Vámi formulovaných bodů podporuji. Každý z těchto prvků se mi zdá logický, otevřený logice a rozumnému posouzení věci.

  Otevřel jste mi oči co se týče ateistických minorit… Je bezesporu pravda, že po případném odhalení by ateisté museli čelit nejhoršímu zacházení. (Koneckonců jedním z nejhorších „prohřešků“ křesťanské civilizace, která se pořád opakuje v islamistické … ale i obyčejně islámské argumentaci je: že Křesťanství je zákonitě degenerované, protože vedlo a stále vede k ateismu. Ateismus v původně křesťanských zemích je v očích muslimů známkou těžké chyby v křesťanství. Vede i k tomu, že křesťané jsou tím snáze označeni za bezvěrce … a ano to je nejtěžší prohřešek)

  Obávám se, že ale v takové ideologii je obtížné až nemožné vnějším tlakem podporovat existenci minorit, které jsou jimi považovány za „ohavné“ (apostáze je trestána smrtí dle šárii přinejmenším teoreticky, ale velmi často i fakticky) aniž by to minulo účinkem a vytvořilo ještě větší protitlak a nenávist k západu jako celku (čímž se zase sníží již tak malá vyjednávací síla západu do interních standardů v těchto zemích).

  Jedinou světlejší stránkou pozice ateistů v muslimských zemích je fakt, že skutečně mohou předstírat, že jsou muslimem.

  Křesťané si to vzhledem k náboženskému přesvědčení ( a v podstatě přikázání) dovolit nemohou a za svůj comming out – apostázi stále a často v muslimských zemích platí nikoli vězením, ale životem..

 5. Ignác z Loyoly

  Pane Skůpo, křesťanství a sekularismus se nemusí vylučovat, vlastně žádné náboženství by se s ním nemělo vylučovat, jinak nemáte v tomto sekulárním státě co dělat a jste vlastně extrémista a neuznáváte naše zákony…

  pěkný den

 6. Petr Skůpa

  Hmm pravda,
  problém v terminologii, sekulární jsem, ateista nikoli. Pardon

  sekulární odloučení náboženství a státu podporuji na 100% a je podstatou mého světonázoru.

  (+ Dan Drápal – je to 10 let co jsem jej četl na téma Islám, byl už tehdy rozumný a v obraze)

  I vám pěkný den

 7. Jaroslav Štejfa

  Rád bych přidal dva důležité momenty, které podle mne situaci silně ovlivňují:

  1) Zbraně, zbraňové systémy. Arabský svět produkuje strašlivé režimy opírající se o násilí. Přitom technologická převaha ve vývoji a výrobě zbrojních systémů je dlouhodobě na straně zemí jako je USA, EU, RF, ČLR. Všechny tyto země terorismus odsuzují. Kde potom berou teroristická hnutí, evidentně vykonávaná převážně chudými nevzdělanci, zbraně? A kde berou finance? Zamysleme se například nad skandálem s výbuchy v českých muničních skladech patřících soukromým firmám. Kam asi tyto firmy vyvážejí zbraně a střelivo zbylé po Varšavské smlouvě a naprosto nepotřebné pro NATO. Úředníci ČR se veřejně vyjadřují, že ani nevědí co v těch skladech je. Jak by mohli vědět kam tedy mizí. Zdalipak nemá máslo na hlavě i někdo v Čechách? Co že to měl za zbraň české provenience jeden z pařížských teroristů?

  2) Západní svět by měl vrhnout veškeré dostupné prostředky na výzkum a vývoj výroby a skladování energií. Podle mne je nedaleko doba, kdy by mohla být nafta zanedbatelný zdroj energie. V ten moment je prakticky po islámském terorismu.

  Jaroslav Štejfa

 8. TvojOponent

  protestant
  „Především zavazuji představitele národa a celou jeho družinu k pečlivému dodržování rasových zákonů a nemilosrdnému odporu proti světovému traviči všech národů, mezinárodnímu židovstvu.“
  (z poslední vůle)
  A. Hitler
  Nepřipadá vám to nějak povědomé?

  TO: Hitler bol predsa tiež sekulárny humanista. Zaviedol odluku, a chcel dobre ľuďom v Nemecku. Navyše bol darwinista, nenávidel Rusov a uznával eugeniku. A ešte patril do dúhovej minority svojou natradičnou sexuálnou preferenciou…. 😉

 9. Honza Werner Post author

  Hitler sekularismus a ateismus považoval za největší nebezpečí pro Říši. Už mě úplně unavuje to psát pořád dokola.

 10. První centurion

  Není potřeba vůbec nic nového vymýšlet, ale pouze se vrátit k již osvědčeným prostředkům. Natáhnout ploty, hlídat hranice a důsledně kontrolovat kdo a s čím k nám leze. A samozřejmě neudělovat povolení k trvalému pobytu, či dokonce rozdávat občanství. Jak prosté…

 11. Colombo

  Jisté směry eugeniky nemají s darwinismem resp. s evolucí. Ostatně, nacistická eugenika byla založena na tom, že jakási árijská rasa, která byla původně na atlantidě nebo na kontinentu mu, byla velmi vyspělá s pokročilou technologií, ale zažila obrovský kolaps, načež se její příslušníci rozprchli.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Aryan_race#Theosophy
  Tohle nemá nejen s evolucí nic společného, tohle je mytologický blábol. Hitler tak zjevně nejen neznal, nechápal a nerozuměl darwinismu, tímto jej vyloženě odmítal.

  Navíc ona hláška, kterou Darwin užil, „Survival of the fittest“ nemá s přežitím nejsilnějších vůbec co dělat. Takže bych prosil, dřív než začneš plácat tyhle ptákoviny, zkus alespoň nakouknout, co tam je. Darwinovy publikace jsou překvapivě aktuální a překvapivě hluboké, on totiž psal o přežití nejpřizpůsobivějších, nikoliv nejsilnějších. A fittest je od slova fit, tedy pasovat. Ona hláška je tedy přežití těch, kteří nejlépe pasují na současné podmínky.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Survival_of_the_fittest

  apropo, různé rasové zákony jsou všeobecně rozšířené mezi nejrůznějšími kulturami. Ostatně, židé mají také velmi přísné rasové zákony.

 12. ZoranZoranovic

  Práve som si vypočul hate speech toho skvelého papeža,že vraj slobodo slova síce áno,ALE…ak niekto urazí tvoju matku,tak máš pravo mu vraziť medzi oči.Toľko čo sa týka tej ich nekonečnej lásky a nastavovania druhej tváre!A čuduje sa vôbec niekto,že fanatickí veriaci ospravedlňujú činy islámskych extrémistov(ich bratov vo viere)?Veď nakoniec každý veriaci musí byť fanatikom,aby odmietal všetky vedecké dôkazy a rozumové argumenty a trval na absolútnej fikcii,ktorá síce mala v histórii ľudstva určité opodstatnenie,no v dnešnej dobe je už prekonaná a hlavne totálne nezlúčiteľná s najnovšími poznatkami a naopak,napriek neexistencii jedineho dôkazu,ktorý by ich blud potvrdil,ďalej túto fikciu militantne presadzujú.Ich ostentatívne rozhorčenie kvôli trápnej karikatúre,ktoré je pre nich prednejšie ako úcta k demokratickým hodnotám a solidarita s obeťami a ich blízkymi,len demonštruje nemorálnosť vyznávačov náboženstiev!Opäť,niet divu veď každé náboženstvo je zo svojej podstaty netolerantné,preto sa vymedzuje voči ininým ideológiam akcentáciov rozdielov(vo vierouke,rituáloch,ale aj tvrdením,že ti,ktorí sa podradia, budú spasení a tí,ktorí nie,zhoria vpekle)Nie su schopní uznať racionálnu argumentáciu,ale naopak trvajú na potrebe presviedčať tých,ktorí áno,o niečom čo nemá žiaden racionálny základ.Dôkaz o ich potrebe agitovať je aj ich prítomnosť na tomto fóre.Ja osobne som nikdy nebol na stránkach pre veriacich(a ani som nevidel ateistov chodiť od dverí k dverám,ako to robia oni).My tu potrebu nemáme(asi si predsa len nebudú takí istí sami sebou a svojou vierou ako tu prezentujú),lebo my akceptujeme mnohorakosť a rozmanitosť tohto sveta a tolerujeme iných,ktorí majú odlišné názory.To však neznamená,že nemáme právo kritizovať,alebo si robiť srandu,ako sa nám to snaží vnútiť Pápež(ktorý sam uraža homosexuálov,ospravedlňuje netoleranciu a vraždenie,podporuje zneužívanie detí a chrani pedofilov pred jurisdikciou,rozširuje sexsizmus,chcel by vziať právo ženám rozhodovať o vlastnom tele a ktorý je,spolu s jeho predchodcami,asi najväčším masovým vrahom súčastnosti na planete-vďaka ich politike proti antikoncepcii v Afrike,kde v niektorých krajinách je 70% populácie nakazených HIV-osobne som pracoval v JAR/Svazijsku pre organizaciu,ktorá podporovala nakazené rodiny a šírila osvetu a to,akým spôsobom sme boli napádaní misionarmi/kňazmi,bolo nechutné a presvedčilo ma,že naboženstvo je to najhoršie zlo)To,že títo veriaci rozširujú klamstvá oni dobre vedia,veď aj tu prítomní inteligenti tvrdia,že ateizmus má viac obetí ako náboženstva.Každy,aspoň so základnými znalosťami z historie predsa musí vedieť,že je to lož.Stačí pripomenúť:križiacke výpravy,šírenie islamu do sev.afriky,bizancie a na balkán,náboženské vojny počas reformacie-30-ročna vojna atd.,kolonializmus a s ním súvisiaca misionárna činnosť v Afrike,Asii a Oceánii,vyvraždenie juhoamerických/stredoamerických a severoamerických indianov(najväčšia genocída v histórii pri ktorej aj Stalin bledne závisťou)atď,atď.A medzitým chlapci z Nasa objavili gravitačné vlny,ktoré sú celkom jasným dôkazom Big Bangu!Ale ani to neuznajú,pretože oni používaju vedu len keď sa im to hodí a len to čo im zapadá do ich bludu.Tento selektivný prístup je zjavný aj na tomto fóre a len kvôli tomuto faktu ich žiaden inteligentný človek nemôže brať važne!Je smutné,že v 21.storočí ešte musíme riešiť takéto trapárny,ale história k nim zhovievavá určite nebude a jak bude ľudske poznanie napredovať,stále viac a viac ich mýtov bude roztrhaných na kusy a ich vlastní potomci ich budú považovať za idiotov!História je v tomto spravodlivá.
  zoran.

 13. petr

  Petr S: To že Vám pan Werner otevřel oči osobně považuji za kouzlo nechtěného. Pak Werner, obávám se, by Vám totiž za to, že jste křesťan nejradějí oči zavřel. A zatlačil.

 14. A.S.Pergill

  Obávám se, že včerejší sešlost na Hradčanech je patrně to nejlepší, co se dá v tomto období a v tomto státě dělat po Charlie Hebdo. Tahle diskuse je dobrá především proto, že s přesností skalpelu rutinovaného pitevníka ukazuje, že křesťané jsou prolezlí kolaborantstvím s islámem jako zemřelý na rakovinu jejími metastázami..

 15. Jaroslav Štejfa

  Je asi vhodné připomenout báječnou konferenci o sekularismu na půdě českého parlamentu pořádanou křesťanskými kruhy v české politice. To by se jim to bratrsky žilo s islámem, kdyby ten zpropadený sekularismus nestavěl mezi křesťany a islám hranice. Hezky by si radostně ekumenicky zaválčili, tak nějak pro utvrzení víry. Jen nevím, která by to přežila. Ale ateismus by nepřekážel. Také je dobré z tohoto hlediska věnovat trochu času na obeznámení se s některými názory v diskusi na téma tabu, zákazu diskusí a svobodu slova na konkurenčním webu „Kontrafikce“. Velmi poučné.
  Jaroslav Štejfa

 16. TvojOponent

  Prinášam posolstvo od Nostradama:
  Píše sa rok 2017. Na portále OSACR Honza Werner publikuje článok s názvom „Co dál po pražskem masakru…“

 17. Rudyho bichle

  Pane Verner, děkuji za tradičně vynikající článek. Opět se mi trochu otevřely oči, byť se už poslední dobou otvírají fakt neúnavně údivem nad tím, jak tento svět ovlivňuje víra ve vymyšlené, a navíc velice blbě vymyšlené, nadpozemské postavy. Děkuji za skvělé počtení k zamyšlení.
  Jo, a těch, o nichž píšete, že vás už unavuje jim pořád ty samé věci opakovat, těch si prostě nevšímejte, opravdu za to nestojí. Ona jim totiž ta jejich bible (případně korán) dává dost zabrat (koneckonců viz. předešlý příspěvek, který se opět chtěl trapně tvářit vtipně)… 🙂

 18. TvojOponent

  Rudy… vás si predstavujem ako žmurkajúcu bábiku. Neustále sa vám otvárajú oči…a zase zatvárajú 😀

 19. Antitheista

  Rozumný názor mezi Pergillem a protestantem:

  „Chybné a nebezpečné jsou oba krajní výklady: že islám a islamismus spolu nemají nic společného, anebo že jsou tímtéž“

  „Hollande, když ve svém projevu po zneškodnění teroristů prohlásil, že tito fanatici nemají s náboženstvím muslimů nic společného. Není v tom ojedinělý, jelikož tímto způsobem k narůstající hrozbě islamistického terorismu přistupují mainstreamoví politici velmi rádi. Národ i sami sebe uklidňují tím, že stačí posílit bezpečnostní opatření proti radikálům a vše bude zase v pořádku.“

  Cameron a někteří čelní členové islámské obce často dělají to samé jako Hollande, ale Pergill či někteří z Pegidy nebo Konvička dělají zase opačný extrém…

  http://respekt.ihned.cz/externi-hlasy/c1-63404850-dzihadiste-nejsou-hlavni-problem

 20. Antitheista

  „Tato data, podobně jako řada dalších (např. od Pew Research Center) pouze ilustrují to, co zde označujeme za klíčový problém v naší debatě – tedy že muslimové v Evropě jsou náchylní k fundamentalismu a nesnášenlivosti. Evidentně se to netýká všech muslimů a samo o sobě to neznamená, že se jejich hodnotové postoje a názory projeví negativním způsobem v jejich jednání. Potenciál pro radikalizaci významné části muslimské populace namířené proti sekulárnímu ústavnímu systému evropských států však nesmíme přehlížet.

  Především však musíme intenzivně hledat cesty, jak podpořit ty tendence mezi muslimy, které je povedou k příklonu k hodnotám liberální demokracie, a jak zabránit šíření sklonů, jež jsou s těmito principy v přímém rozporu. Klíčovou a nenahraditelnou roli v této snaze budou mít sami muslimové, zejména ona zhruba čtvrtina z nich, kterou bychom mohli označit jako umírněné, liberální či sekulární muslimy, kteří odmítají prvky islámu, jenž jsou neslučitelné s principy demokratického právního státu. “

  tamtéž

 21. Antitheista

  Myslíte si, že Obama nepřijel do Paříže kvůli těm karikaturám a politický „korektnosti“? V USA by prý karikatura Ježíše šukajícího panenku Marii byla braná asi jako Taliban bere namalovanýho proroka Mohameda, to je trochu přehnaný, ale i tak, „Bůh žehnej Americe“ je víc nebo míň než svoboda slova? Doufám pořád, že to druhé je tam důležitější a že USA budou sekulárním státem co nejvíc to jde (tak to přece původně chtěli tvůrci její ústavy a osvícenci). Pořád jsou tam možné pořady o náboženství, který by v dnešním Rusku možný nebyly…

 22. petr

  Antiteista: Možná základním problémem by bylo identifikovat, kdo se vůbec ještě hlásí (a zda se dnes vůbec někdo hlásí) k hodnotám klasické liberální demokracie. Rozhodně to nebyl například šéfredaktor časopisu Charlie Hedbo, který se otevřeně hlásil ke kontrakultuře (v tomto případě neokomunistické), která usiluje o totéž co řada imámů. Prostřednictvím demokratických mechanismů ovládnout společnost a vnutit jí jiné hodnoty a jiný společenský a ekonomický řád (právo šaria na straně jedné a jakýsi ekosocialistickofeministický sluneční stát – nejspíš Báječný nový svět, na straně druhé).

 23. Antitheista

  Já se hlásím k liberální demokracii a evropská politická elita ve většině také (to samé celý Západ – ostatně je to západní, byť podle mě též univerzální hodnota). Ne ke klasickému liberalismu, ale k liberální demokracii a k politickému liberalismu (nikoliv k ekonomickému)

  Charlie Hebdo byli leví liberálové i anarchisté i neomarxisté (reformní), nemam s nimi problém, když neporušují zákony liberální demokracie a to oni nedělali…

  hezký zbytek dne

 24. Jiří

  Otázka Protestantovi.
  V souvislosti s masakrem v Paříži a diskuze kolem Islámu, používají křesťané (samozřejmě hlavně katolíci) zaklínací formuli, že naše společnost stojí na křesťanských hodnotách. Začíná mi vadit to častokrát opakované tvrzení, že naše společnost stojí na křesťanských hodnotách. Jsou to snad demokracie, nezávislé soudnictví, římské právo, lidská práva a sekulární společnost? Například zde ve videu https://www.youtube.com/watch?v=8urTA0Dyjns …asi ve třetí minutě, zdůvodňuje křesťanskými hodnotami lidovecký politik zamítnutí žádosti o stavbu nové mešity . Co vlastně jsou ty křesťanské hodnoty? Pozn.: Desatero považuji za obecnou a spíše židovskou hodnotu, ne křesťanskou.
  Za odpověď předem děkuji.

 25. protestant

  Tak zkusme třeba ta lidská práva. Z čeho podle tebe vznikla. Myslíš, že římského práva? Měl v Římě stejná práva otrok, plebejec Žid či patricij?
  Z čeho lze podle tebe odvodit rovnost lidí? Nic takového totiž v zvířecím světě neexistuje. A neexistovalo ani v Římě.
  Jinak – za křesťanskou hodnotu já považuji naopak nezakazování mešit.

  Zajímavá kniha na toto téma:
  http://www.cdk.cz/knihy/450/svet-bez-krestanstvi-co-by-bylo-jinak/

 26. protestant

  Ještě doplním.
  Křesťanství se – na rozdíl například od Říma zaměřovalo na ty slabé, nemocné, chudé, odstrčené. Římským ideálem byl naopak ten silný, bohatý, zdravý.
  Proto se u nás posuzuje bohatost států a společností ne velkým množstvím bohatých, ale malým množstvím chudých.

 27. protestant

  A ještě doplněk:
  V Římě prý neexistovala literatura zaměřující se na „spodinu“ – tedy něco jako evangelia.

 28. Jiří

  Všeobecná deklarace lidských práv byla podle mého reakcí na dvě světové války ( rok vzniku 1948).
  Úvod
  U vědomí toho,
  že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání lidských práv a pohrdání jimi vedlo k barbarským činům, urážejícím svědomí lidstva, a že vybudování světa, ve kterém lidé, zbavení strachu a nouze, se budou těšit svobodě projevu a přesvědčení, bylo prohlášeno za nejvyšší cíl lidu, že je nutné, aby lidská práva byla chráněna zákonem, nemá-li být člověk donucen uchylovat se, když vše ostatní selhalo, k odboji proti tyranii a útlaku, že je nutné podporovat rozvoj přátelských vztahů mezi národy, že lid Spojených národů zdůraznil v Chartě znovu svou víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva mužů i žen a že se rozhodl podporovat sociální pokrok a vytvořit lepší životní podmínky ve větší svobodě, …….

  V žádném případě ji nelze považovat za křesťanskou hodnotu, spíše humanistickou.

  Naprosto souhlasím s tím, že křesťanskou hodnotou by bylo stavbu mešity povolit, ne zamítnout.
  Dále souhlasím s tím, že křesťanství se zaměřovalo na slabé, nemocné, chudé, odstrčené. Dodalo jim posilu ve snášení těžkých životních podmínek. Slib posmrtného života v nebi za utrpení na Zemi ovšem považuji za scestné. Chybou také bylo, když se papežové začali považovat za římské císaře. Následkem toho začalo křesťanství sloužit moci.

  Na tu knihu se podívám, díky.

 29. Antitheista

  Křesťanství také zotročovalo a Bible otroctví podporuje (doslovně + podle mnoha výkladů)

  Takže naše moderní civilizace a její hodnoty stojí reálně na: liberalismu, sekularismu, humanismu a osvícenství – vše má kořeny již v Antice dávno před Kristem…

 30. petr

  Římské právo je široký pojem. Základem některých odvětví civilního práva, především práv věcných, práva závazkového apod. zůstává systematika a instituty římského práva dodnes a to spíše v jeho pozdní postklasické podobě. Jinak co se týče ústavního, nebo jak by se řeklo postaru státního práva, neřku-li práva rodinného nebo trestního, s tím nemá současnost společného vůbec nic. Myslím, že humanistům by se římské trestní, státní, nebo rodinné právo asi nelíbilo 🙂

  Navíc právo bylo v římě pevně spojeno s náboženstvím. K tomu tato výborná monografie:

  http://www.alescenek.cz/detail-zbozi/nabozenstvi-65:1:1/ius-et-religio-pravo-a-nabozenstvi-ve-starovekem-rime-58237.html

 31. Antitheista

  Ale že humanismus pochází opět z antické filosofie a ne z Bible je taky pravda 😀 – takže když spojíme dvě/tři antické tradice a promícháme je – humanismus + římské právo + demokracii + sekularismus, máme vlastně moderní Západ a nepotřebujeme Bibli vůbec 😀 😀

 32. petr

  Kterou konkrétní antickou filosofii máte na mysli ?

 33. Antitheista

  http://en.wikipedia.org/wiki/Humanism

  např.

  The word „Humanism“ is ultimately derived from the Latin concept humanitas, and, like most other words ending in -ism, entered English in the nineteenth century. However, historians agree that the concept predates the label invented to describe it, encompassing the various meanings ascribed to humanitas, which included both benevolence toward one’s fellow humans and the values imparted by bonae litterae or humane learning (literally „good letters“).

  In the second century A.D, a Latin grammarian, Aulus Gellius (c. 125– c. 180), complained:

  Those who have spoken Latin and have used the language correctly do not give to the word humanitas the meaning which it is commonly thought to have, namely, what the Greeks call φιλανθρωπία (philanthropy), signifying a kind of friendly spirit and good-feeling towards all men without distinction; but they gave to humanitas the force of the Greek παιδεία (paideia); that is, what we call eruditionem institutionemque in bonas artes, or „education and training in the liberal arts [literally ‚good arts‘]“. Those who earnestly desire and seek after these are most highly humanized. For the desire to pursue of that kind of knowledge, and the training given by it, has been granted to humanity alone of all the animals, and for that reason it is termed humanitas, or „humanity“.[3]

  Gellius says that in his day humanitas is commonly used as a synonym for philanthropy – or kindness and benevolence toward one’s fellow human being. Gellius maintains that this common usage is wrong, and that model writers of Latin, such as Cicero and others, used the word only to mean what we might call ‚humane“ or „polite“ learning, or the Greek equivalent Paideia. Gellius became a favorite author in the Italian Renaissance, and, in fifteenth-century Italy, teachers and scholars of philosophy, poetry, and rhetoric were called and called themselves „humanists“.[4][5] Modern scholars, however, point out that Cicero (106 – 43 BC), who was most responsible for defining and popularizing the term humanitas, in fact frequently used the word in both senses, as did his near contemporaries. For Cicero, a lawyer, what most distinguished humans from brutes was speech, which, allied to reason, could (and should) enable them to settle disputes and live together in concord and harmony under the rule of law.[6] Thus humanitas included two meanings from the outset and these continue in the modern derivative, humanism, which even today can refer to both humanitarian benevolence and to scholarship.[7]

  Zlatý pravidlo a humanistické kořeny má spousta filosofií antiky, od Sokrata přes stoiky a hedonisty

 34. protestant

  Jiří
  …..že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě…..

  protestant:
  A z čeho podle tebe to právo na rovnost plyne?

 35. Antitheista

  Podle mě je to historicky „užitečná fikce“, resp. „užitečná možnost“ jak spravovat společnost, lepší než ostatní alternativy- což je prokázané čistě historicky a částečně i logicky, ale nehledal bych za tím nějakou metafyziku „lidských práv“

 36. Antitheista

  Už předtím o tom mluvila snad první doložená deklarace lidských práv od Ašóky, dávno před a mimo Krista, nemluvě o některých antických textech (někteří filosofové byli proti otroctví atd…)

  http://en.wikipedia.org/wiki/Ashoka

  Bible naopak podporuje cokoliv, od rovnosti po nerovnost (hlavně mimo vyvolený národ)

  Ale co, ty výklady, Buk jako Habr 😀

 37. ateista

  @protestant
  Důležitou roli pro další vývoj myšlenky lidských práv sehrálo křesťanství: všichni lidé jsou si před Bohem rovni a každý se bude jednou odpovídat za svůj život před jeho soudem

  Sám potvrzujete nesmyslnost Vaší teze. Před bohem si lidé nejsou rovni, neboť bůh neexistuje. Zrovna tak se nikdo a nikdy nebude za svůj život zodpovídat před jeho soudem. Každý se zodpovídá za svůj život již za svého života sám před sebou a před společností.

 38. Antitheista

  No nic, když někdo nesnese obrázek, kde Ježíš klátí panenku Marii, tak je s nim něco špatně, když Ježíš je přece jen metafora :-*, ale i kdyby nebyl, no tak co? A to samé je u mohamedánů a dalších, musí si holt zvykat na svobodu projevu v liberální demokracii (bez násilí a výzev k násilí)

  hezký den všem a někdy zase zde 😀

 39. petr

  antiteista: užitečná fikce je eufemismus pro lež.

  navíc její praktičnost je velmi nízká a tvrdit, že je to nejlepší způsob jak ovládat společnost je holý nesmysl. antiteisto, nejdéle se udrželi ty říše a kultury, které na běžné lidi nebrali vůbec žádné ohledy, udržovali nevědomost, nejhorší formy otroctví a nevolnictví, používali drakonické a kolektivní tresty, teror vlastních obyvatel apod. – tudy vede cesta vezdejšího světa a jeho „evoluce“ 🙂

 40. petr

  antiteisto, v těch zemích které svého času byly liberálními demokraciemi (než se z nich stalo následkem kontrarevoluce 60. let ono multikulti bezbranné, nemohoucí a bezpohlavní cosi) obscenita povolena nebyla 🙂

 41. protestant

  ateista
  Sám potvrzujete nesmyslnost Vaší teze. Před bohem si lidé nejsou rovni, neboť bůh neexistuje.

  protestant:
  Vítám vás mezi věřící….. 🙂

 42. ateista

  @protestant
  Vítám vás mezi věřící…..

  Mohl byste všem zde konečně osvětlit způsob Vašeho uvažování? Když napíšete tohle: Důležitou roli pro další vývoj myšlenky lidských práv sehrálo křesťanství: všichni lidé jsou si před Bohem rovni a každý se bude jednou odpovídat za svůj život před jeho soudem – tak tomu jen věříte nebo to pokládáte za pravdu? A neuhýbejte zase otázkou, co je to pravda.

 43. protestant

  Omyl pane. To není MOJE myšlenka. To byl citát. I s odkazem.
  Kdežto vy tvrdíte něco, co nemůžete dokázat a tedy v to jen věříte. Nebo to snad víte a dokázat můžete. Pak pošlete důkaz.

 44. ateista

  @protestant
  Omyl pane. To není MOJE myšlenka. To byl citát. I s odkazem.

  To je úplně jedno. Stále by mne zajímalo, zda tomuto citátu jen věříte nebo ho pokládáte za pravdivý.

  Kdežto vy tvrdíte něco, co nemůžete dokázat a tedy v to jen věříte.

  Ano, tvrdím, že bůh neexistuje, ale není mojí povinností dokazovat jeho existenci. Bůh není základ mé filozofie ani víry. Bůh je fenomén hlasatelů náboženské víry a je proto naopak jejich povinností dokazovat jeho existenci.

 45. ateista

  @protestant
  Ještě dodatek.
  Když za mnou někdo přijde s tím, že mě postaví dům za dva týdny a za cenu 100 000,- Kč řeknu mu, že to neexistuje. K mému tvrzení mne opravňuje moje zkušenost. Když mne přesvěčí o tom, že se mýlím, rád svoje tvrzení odvolám. A stejné je to i s bohem.

 46. protestant

  Ano. Vaší povinností není dokazovat vaši tezi že Bůh neexistuje. Mým právem ale je vás do té doby než to dokážete považovat za věřícího v tuto tezi.

 47. ateista

  @protestant
  Mým právem ale je vás do té doby než to dokážete považovat za věřícího v tuto tezi.

  Ano, Vaším právem je považovat mne třeba za Rohovína čtverrohého. Nic to nemění na skutečnosti, že moje historické i osobní zkušenosti mne opravňují tvrdit, že bůh neexistuje. Pokud dokážete opak, rád svoje tvrzení odvolám.

 48. ateista

  @protestant
  Ještě dovětek.
  Na stejném principu mne Vaše přípisy zde opravňují považovat Vás za blbce, který je schopen uvěřit každé ptákovině.

 49. Jiří

  Odpověď protestantovi na :
  …..že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě…..
  protestant:
  A z čeho podle tebe to právo na rovnost plyne?
  Jiří:
  To právo na rovnost vyplývá právě z přirozenosti.

 50. protestant

  Pokud je to právo přirozené tak proč se neobjevuje v celé přírodní říši ani v lidské historii?

 51. Colombo

  Ano, křesťanství. Nebylo reakcí na stav tehdejší společnosti „Všichni jsou si rovni, jen někteří jsou si rovnější“? Nebylo klasickým dělením tehdejší společnosti na „Ti, co pracují, ti, co vládnou a ti, co se modlí“?

  Rovnost. Jistě.

  Obávám se, že si tady zase někdo plete vliv křesťanství jako negativního příkladu a vliv křesťanství jako pozitivního příkladu. Ostatně, „rovnost, svornost, bratrství“ bylo heslo právě jedné z takových reakcí (která, ačkoliv nesmírně nechutná a krvavá, skutečně je kořenem/vyústěním výrazné změny myšlení)

 52. protestant

  ateista
  Ještě dovětek.
  Na stejném principu mne Vaše přípisy zde opravňují považovat Vás za blbce, který je schopen uvěřit každé ptákovině.

  protestant:
  To samozřejmě můžete. Já to ale vidím spíše jako Chesterton:
  „Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli“.

 53. Jiří

  Protestant : Pokud je to právo přirozené tak proč se neobjevuje v celé přírodní říši
  ani v lidské historii?

  Jiří: Lidská práva aplikovat na celou přírodní říši? To mi nedává smysl.
  V lidské říši platila přirozená práva dokud nebyla pošlapána násilnickými
  ideologiemi, hlásajícími jedinou správnou pravdu a nadřazenost těch, kteří
  se jim podrobili a tak získali nárok nadřazenosti.

 54. protestant

  V 99.999999% doby existence člověka na této planetě neplatila rovnost lidí. Proč, když je to podle vás přirozené?

 55. Antitheista

  Užitečná fikce se tím myslí, že záleží, jakou morálku si člověk zvolí, nejpřirozenější je ta, která hledá slast a vyhybá se strasti – to samé u druhých (zlaté pravidlo – nepřekážení si v hledání štěstí a pomoc při hledání a při zmenšování utrpení), je to utilitarismus. Vychází z nastavení našeho mozku. Evoluce tedy vedla spíš k soucitu (jak ta biologická, tak ta kulturní) než k teroru, byť existují obě varianty a budoucnost je otevřená.

  Samozřejmě jsou i jiné systémy, jde jim většinou o to samé, ale jdou na to špatně, nedosahují výsledku a mají zbytečně moc restrikce

  Užitečná fikce je v tomto případě užitečná možnost, jak žít. A ta možnost se vyplatila – stabilnější jsou liberální demokracie Západu než totalitní říše, samozřejmě že v nás není nic jako abstraktní právo na sociální dávky, ale když je dáme a bereme to jako samozřejmost, když vycházíme z přirozeného soucitu a utilitarismu, uděláme jen dobře (tedy když vyplatíme dávku potřebnému).

  Ale že by bylo nějaké abstraktní nezcizitelné právo na sociální dávky a na život a podobně, o tom dosti pochybuji, ať ho někdo nejdřív dokáže… navíc mi si o té fikci uvědomujeme, že je to nejspíš fikce (narozdíl od nábožných 😀 )

 56. Antitheista

  Já v bibli objevil i pasáže, které znějí tak, že lidé si ani před bohem jsou rovni – někteří jsou vyvolení atd…, kde je ta pasáž o rovnosti před bohem?

 57. Antitheista

  Protestante, máš odůvodněnou víru a čistě spekulativní.

  Logicky odůvodněná je ta, kde máš důkazy, byť nepřímé, když je máš 100%, pak víš, ale těch moc není (jsou třeba v matematice)

  A pak máš víru jako čistou spekulaci, je tu nějaká pravděpodobnost na základě důkazů. A protože je bůh nadbytečný pro „vznik“ i vývoj světa + pro něj není žádný byť nepřímý důkaz, je logičtější věřit na jeho neexistenci než existenci, toť vše 😀

 58. petr

  Užitečná fikce se tím myslí, že záleží, jakou morálku si člověk zvolí, nejpřirozenější je ta, která….vyplývá z nastavení našeho mozku – antiteisto vy umíte být tak roztomile nekonzistentní 🙂

  Urobte antíku takový experiment: představte si současnou Evropu, jak vypadá poté co byla na tři měsíce odpojena od elektrické energie. Tak se nejlépe doberete „evoluční přirozenosti“ vezdejšího světa 🙂

 59. ateista

  @protestant
  Budou věřit v cokoli“.

  Samozřejmě. Já např. věřím, že vyhraji ve Sportce, protože již někdo vyhrál. Nebo věřím lékaři, že mne vyléčí, protože již někoho vyléčil. Ale proč bych měl věřit v neexisutjící nesmysl, kterému se říká bůh, jako Vy ?

 60. Jiří

  protestant 22.01. 2015
  Protestant:
  V 99.999999% doby existence člověka na této planetě neplatila rovnost lidí. Proč, když je to podle vás přirozené?
  Jiří
  Kdo tady hovořil o rovnosti lidí ? Tady se přeci hovoří o přirozených lidských právech : „že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání lidských práv a pohrdání jimi vedlo k barbarským činům, urážejícím svědomí lidstva,….“
  Tzn.: Všichni lidé mají mít stejné šance na žívot a co udělají se svým životem a jakého společenského postavení dosáhnou je na nich samotných.

 61. protestant

  …rovných …… práv …..

 62. Jiří

  protestant 22.01. 2015

  …rovných …… práv …..

  Jiří
  = rovnost před zákony společnosti.

 63. Jiří

  pozn. ….ale ničemnými zákony se rovných práv dosáhnout nedá.

 64. protestant

  Když je něco přirozené pak bych toho očekával větší četnost .
  Spíše to při pohledu do historie vypadá, že ty ničemné zákony jsou lidskou přirozeností…. 😉

 65. protestant

  Nejsem obdivovatelem revolucí. Teče při nich většinou mnoho krve.

 66. Colombo

  Protestant:
  „V 99.999999% doby existence člověka na této planetě neplatila rovnost lidí. Proč, když je to podle vás přirozené?“

  Byl by si tak laskav a dané procenta doložil?

  Zejména by mě zajíamo období 200k–40k př.n.l. či rovnou 200k-15k. Tedy období migrujících lovců-sběračů před nástupem zemědělství.

 67. petr

  Colombo, chcete mne oblažit nějakou zásadní informací typu, že z nálezu tří pazourků a jednoho ulomeného zubu a pozorováním pár zbylých lovců sběračů (drobných dárků od turistů) v Africe lze odvodit společensko ekonomickou strukturu lidí migrujících před řadou věků ? Ach ten ztracený ráj mytologických prérií 🙂

  Možná je jednodušší podívat se, jak začíná fungovat společnost tam, kde se zhroutili dosavadní společenské a institucionální struktury. Pohled to není příliš pěkný a leckterého optimistu stran toho sdílení a spolupráce dost zneklidní, zato je vypovídající.

 68. Colombo

  Ano, katolík petr bude o tom, jak vypadala společnost před 100k lety vědět víc. Protože slyšel v televizi o konfliktu v Ukraině nebo v Somálsku.

  Ti antropologové, kteří to studují, porovnávají s různými druhy, rekonstruují chování z anatomie, srovnávají s současnými lovci-sběrači či historickými prameny… vědí houby. Přes stromy nevidí les. Tak.

  Ono je to tak jednoduché, stačí se podívat na Ukrainu nebo do Somálska. Ti mají totiž naprosto stejné podmínky jako lovci-sběrači před 100k lety.

  Teda, já ti nevím jak někdo může být tak blbý. Furt mě to překvapuje.

 69. A.S.Pergill

  Naivkům, věřícím na existenci „umírněných muslimů“ doporučuji tento článek:
  http://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost-muslimka-o-kamenovani-dl2-/p_spolecnost.aspx?c=A150126_211303_p_spolecnost_wag
  + odkaz na primární zdroj.

  Pokud přeložíme slova té dámy z muslimštiny do pro nás (vzhledem k historické zkušenosti) bližší nacistšiny, tak říká asi tohle:
  „Jsem proti tomu, aby byli Židé nyní plynováni. Plynováni by měli začít být, až budou zajištěny spravedlivé nacistické lidové soudy, soudící přesně podle Norimberských zákonů. To, co se dělo v Osvětimi, velice často nebyl správný nacismus, ale zvůle špatných jedinců.“

  A to se ta „dáma“ presentuje coby „umírněná muslimka“

 70. Colombo

  No, jak se to říká petře, pro hlupáka každý hloupý.

 71. Antitheista

  „Urobte antíku takový experiment: představte si současnou Evropu, jak vypadá poté co byla na tři měsíce odpojena od elektrické energie. Tak se nejlépe doberete „evoluční přirozenosti“ vezdejšího světa“

  Tak jo, sem pro, část bude rabovat, část se tomu bránit a pak se to dá zase dohromady

  společnost lovců-sběračů byla rovnostářštější (nikoli úplně, to není ani dnes) už jen díky menší možnosti hromadit majetek, což se změnilo s neolitem

 72. Hosamen

  Už to píšu během několika dnů opakovaně.
  Dnešní křesťané velmi rádi označují Hitlera za ateistu, tady dokonce za darwinistu.
  Aby bylo jasno, za příznivce darwinismu ho označuje proto, že Kábrt napsal o záznamu konference sociálního darwinismu, které se účastnilo v Německu 30 lidí, Hitler tam nebyl. Je ovšem směšné sociální darwinismus označovat za ateistický, pokud vím, první ho použili v GB k výběru na odsun trestanců do Austrálie.

  Mein Kampf to obsahuje jasně: Byl jsem katolík, jsem katolík a budu katolík.
  Nejvíc jsem se naučil od katolické církve a její struktury, kde to šlo, tam jsem ji napodobil.
  Po Hitlerově smrti napsal Franco: Zemřel Adolf Hitler, věrný katolík, zemřel raději vlastní rukou, aby nemusel zemřít rukou bezbožníka.
  Tentýž Franco nechal zavraždit prokazatelně 120000 republikánů a nechal je pohřbít v neoznačených hrobech a dodnes se hledají další. Tentýž Franco byl Posvátnou kongregaci pro nauku víry, jejíž člen byl i kardinál Joseph Ratzinger pozdější papež Benedikt XVI., navržen na svatého.

Komentáře nejsou povoleny.