Neomlouvejte se za Chapel Hill!

Autor | 14.02. 2015

V úterý 10. února 2015 napadlo Craiga Stephena Hickse že by měl veřejně projevit svůj postoj k náboženství. Udělal to tak že zastřelil tři mladé muslimy  –  studenta zubního lékařství na místní univerzitě Deaha Shaddyho Barakata, jeho ženu Jusor Mohammadovou a její sestru Razan Mohammad Abú-Salhaovou. Je to poprvé, kdy se zdá, že máme co do činění s vysloveně ateistickým terorem, tedy nikoli s ideologií, která má ateismus tak nějak „bokem“. Hlavní motivací pachatele totiž byla údajně nenávist k náboženství. Tak to alespoň interpretují mnohá média. Jako organizovaní ateisté samozřejmě musíme přemýšlet nad tím, co to znamená a jestli to vlastně nebylo úplně jinak. S největší pravděpdobností bylo.

První co napadlo muslimy, křesťany je, že by se ateisté měli od chování Craiga Stephena Hickse distancovat. Otázka je, jestli to vůbec jde. Pokud to má nějaká ateistická skupina v plánu, měli by se nejprve její představitelé pořádně zamyslet. Pak už totiž bude podobnost (alespoň vnějšková) s útokem na redakci Charlie Hebdo  pro primitivy tak velká, že nedokáží rozlišit podstatné detaily.

Blog iDnes: Omluví se čeští ateisté za smrt třech muslimů?
Blog Ahmed Bosenvi: Výzva muslima českým ateistům: Omluvte se!

Čeho bychom si měli všimnout? Především nad rodinou mladého zubaře nevisela žádná ateistická fatwa vynesená Richardem Dawkinsem, Christoferem Hitchensem ani Jennifer McCreightovou.

Ne, byl tam jen sousedský spor o parkovací místo, jak později uvedla americká policie.

Zatímco v případě útoku na Charlie Hebdo nešlo popřít, že motivy útočníků byly náboženské a přesto se o takové popření média v jednom kuse snaží, v případě Craiga Stephena Hickse je maximálně sporné, že by jeho motivy byly antiteistické, ale media i muslimští aktivisté po tomto vysvětlení skočila tak bleskově, že se ani nikdo nepodíval na pozadí celého konfliktu. Vyrojily se doslova konspirační teorie o tom, že vražda měla ateisty „aktivizovat“. Prohlášení o náboženské nenávisti padalo jedno za druhým až do zveřejnění zprávy vydané místní policií.

warincontext.org : The new face of militant atheism?
www.independent.co.uk: Chapel Hill shooting: Craig Stephen Hicks condemned all religions on Facebook prior to arrest for murder of three young Muslims
www.newrepublic.com : The Chapel Hill Murders Should Be a Wake-Up Call for Atheists

Čin Craiga Stephena Hickse nese všechny prvky jednání v afektu, včetně toho, že se na konci svého řádění sám přihlásil na policejní stanici. Právě z toho důvodu se představa, že šlo o promyšlený čin, na jehož konci pachatel plánoval vlastní zatčení, jeví jako pitomost. (Srovnejte s chováním pachatelů motivovaných islámem, kteří mají vždy připravený způsob úniku.) Interpretovat na tomto základě antiteismus jako hrozbu je proto spíše vytoužené přání, než racionální úsudek. Proto se v podstatě od jeho chování distancovat nelze, museli by se totiž od něj distancovat všichni, kdo jsou schopni propadnout afektu, tedy podstaná část lidsva.

Humbuk kolem Chapell Hill nám vlastně naopakukazuje, jak moc si teisté přejí, aby mohli poukazovat „Vždyť vy jste úplně stejní!“ Je na tom vidět, jak moc si přejí, aby ateisté byli jednoduše čitelní prostě jako jiná sekta.  Ani si neuvědomují, že dokládají  jaká je to ve skutečnosti vzácnost. Craig Stephen Hicks svým činem zvýšil kriminalitu ateistů v USA o velmi výrazná procenta, což by nebylo vůbec možné, pokud by průměr kriminálních činů spáchaných americkými ateisty byl alespoň srovnatelný s průměrnou kriminalitou v USA. (Pro srovnání zločinnost muslimů v poměru k celkovému počtu spáchaných zločinů je v USA asi 6 až 7% ale poměr muslimů v populaci činí 0,6%, jejich kriminalita je tedy zhruba 10x vyšší než průměr!)

Zkusme se ale zamyslet jinak. Co kdyby opravdu nějaký ateista či přesněji antiteista střílel věřící na základě své nenávisti k náboženství? Je potřeba si uvědomit, že to není vyloučené a naopak s rozšiřováním ateismu spadají do této skupiny čím dál více nejen představitelé inteligence, nýbrž i ozbrojení primitivové. Nehledě na průměr se jich mezi ateisty prostě nakonec pár najde. Kriminalita ateistů v USA je zatím stále více než 100x nižší než průměr, ale není nulová. Co když takový člověk nakonec vezme do ruky zbraň a začne zabíjet? Co by to říkalo o ateistech a ateismu? Vůbec nic.

Je mnoho důvodů, proč být ateistou, nejsilnějším z nich je poznání, nejslabším a nejhorším z nich nenávist. Neexistuje ale žádná „svatá kniha ateismu“ ani žádný princip „ateistické nauky“, který by říkal, že nenávist nebo afekt jsou dobré. Naopak výlučnost a nenávist k odlišnostem jsou tím, za co ateisté odsuzují náboženství.

Mezi ateisty cítí nejčastěji nenávist přímo k věřícím čerství odpadlíci, a je to jeden z těch důvodů, proč o nich říkávám, že „odpadli, ale ne dost daleko“. Zbavit se naučených šablon chování a prožívání trvá totiž roky i desetiletí a náboženství sice na oko nenávist odsuzují, ale ve skutečnosti jí často zneužívají. Pokud byste navštívili kázání v mešitě asi byste byli asi překvapeni, co všechno musí takový muslim nenávidět. Muslimská „spiritualita“ je v podstatě bez nenávisti nepředstavitelná.  Co se týká křesťanství, stačí projít fotografie z demonstrací amerických evangelikálů, abyste byli infomováni, kolik toho nenávidí křesťanský bůh. Podobné výroky pak najdete v dopisech zasílaných křesťany ateistům  a v jejich příspěvcích na ateistických fórech. Náboženské myšlení se opravdu přímo topí v nenávisti.

Je samozřejmé, i když dost hloupé, že si tento přístup lidé přinášejí s sebou i když změní strany. Setrvačnost lidské psychiky je prostě něco, s čím se počítá velmi špatně. Motivace jednoho, dvou nebo třeba celé skupiny ateistů ale nemá nic společného s ostatními, kteří ji prostě nemají protože neexistje žádná ofociální doktrína ateismu, která by něco takového říkala (což je hlavní rozdíl od náboženství). Ateismus prostě není konfese.

Ve skutečnosti vidí většina ateistů v náboženství „vězení mysli“ a věřící spíše jako lidi postižené náboženstvím, než jako protivníky.  Cílem organizovaných ateistů, by mělo být osvobození mysli vyvracením lží prostřednictvím vzdělání a zrovnoprávnění všech lidí před zákonem. Nic z toho se nedá napasovat tragédii na Chapel Hill. Každý ateista právě proto zodpovídá za své vlastní činy, protože je nemůže vztahovat k žádným „vyšším principům“. Craig Stephen Hicks nespáchal trojnásobnou vraždu jako představitel ateismu, ale jako člověk Craig Stephen Hicks a tak bude také souzen – sám.

30 thoughts on “Neomlouvejte se za Chapel Hill!

 1. petr

  Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočinou v pokoji. Amen.

 2. Václav Kubka

  Ali Sina

  Islám je ideologie. Odmítnutí ideologie nelze klasifikovat jako fobii. Říct o oponentovi ideologie, že trpí fobií, je blud. Všechny ideologie mají své kritiky, neslyšíme ale křesťany, že by označovali kritiky křesťanství jako kristofoby, komunisty označovat své kritiky za komunitofoby, nebo hinduisty nazývat ty své hindofoby. Termín “islámofobie” je nesprávný a zavádějící jak technicky, tak i logicky.

  Podle slovníkové definice je fobie “vytrvalým, abnormálním a iracionálním strachem ze specifické věci nebo situace, který nutí člověka se jim vyhýbat, bez ohledu na vědomí a ujišťování o jejich bezpečnosti”. Neologismus “islámofobie” tak říká, že islám není nebezpečný, a že strach z něj je iracionální.

  Toto tvrzení nebylo potvrzeno a nepanuje o něm všeobecný souhlas. Je mnoho lidí, kteří tvrdí, že islám je opravdu nebezpečnou ideologií, a toto tvrzení dokládají věcnými a logickými argumenty. Označovat je za islámofoby znamená naznačovat, že jejich kritika byla již vyvrácena a že byla potvrzena iracionalita jejich strachu z islámské hrozby. Jejich nesouhlas je tak označován za nelogický a za duševní chorobu.

  Každá ideologie má své oponenty. Je ryzí arogancí nazývat kritiku jakékoliv ideologie fobií. To by znamenalo, že platnost této ideologie již byla potvrzena a každý, kdo se proti ní staví, zastává iracionální postoj a potřebuje pomoc psychiatra.

  Takové iracionality a arogance jsou schopni pouze muslimové. Všichni si vzpomínáme na Mohameda Abdulláha, Afghánce, který konvertoval ke křesťanství, a hrozila mu za to poprava. Když byla vláda Afghánistánu dotlačena k jeho propuštění, zachránila si tvář tím, že ho obvinila z šílenství a tudíž neschopnosti stanout před soudem. V myslích muslimů může s islámem nesouhlasit pouze šílenec. To je ryzí arogance.

  Buddhismus je ve všech směrech mírumilovné náboženství, přesto má ale své kritiky, a my je nikdy neoznačujeme za buddhofoby.

  Neologismus islámofobie nedává naprosto žádný smysl. Je hanlivý a je používán pejorativním způsobem k diskreditaci kritiků islámu.

  Fobie je nemoc. Zde je krátký seznam několika fobií: achluofobie (strach z temnoty), acrofobie (strach z výšek), androfobie (strach z mužů), aviafobie (strach z létání), klaustrofobie (strach z uzavřených prostor), koitofobie (strach z koitu), decidofobie (strach z rozhodování), demofobie (strach z lidí), equinofobie (strach z koní), gynofobie (strach z žen), hadefobie (strach z pekla – fobie, která postihuje všechny muslimy), iatrofobie (strach z ordinace lékaře nebo doktorů), nekrofobie (strach ze smrti), neofobie (strach z čehokoliv nového), panfobie (strach ze všeho), xenofobie (strach či odpor k cizincům, až strach ze všeho cizího), atd.

  Jak by mohla kritika islámu spadat do této kategorie? To vše jsou iracionální strachy, které vyžadují terapii. Naznačují muslimové, že kritici islámu by měli být léčeni? Nesouhlas s islámem nelze klasifikovat jako fobii. Islám je ideologie. Fobie je iracionální strach z věcí, lidí nebo situací, nikoliv ale z ideologie. Nemůžete mít fobii ze systému víry. Víry nejsou samy o sobě děsivé. Jsou to lidé, kteří různé zločinné víry zastávají, kteří jsou nebezpeční a děsiví. Jak je možné vidět, samotný termín “islámofobie” je hloupý, protože islám je systém víry a není možné mít fobii ze systému víry.

  Muslimové trpí iracionálním strachem z Židů. Muslimské děti jsou učeny, že Židé jsou zlí, že jí muslimské děti a dělají z jejich krve pečivo. Židé jsou karikováni hanobícím a démonizujícím způsobem, jsou zobrazováni jako krvelačná monstra. V televizním pořadu vysílaném v palestinské televizi se zeptali tříletého děvčete, koho nenávidí nejvíce, ona odpověděla “Židy”, a novináři poté, co to zaslechli, chválili Alláha. Neologismus židofobie je proto legitimní, protože popisuje iracionální strach z Židů, který je muslimům vštěpován od dětství. Muslimové touto chorobou velmi trpí.

  Pokud by byly děti kdekoliv vedeny ke strachu z muslimů stejným způsobem, jakým jsou muslimské děti učeny strachu z Židů, pak bychom mohli smysluplně hovořit o muslimofobii. To ale není náš případ. Islám je systém víry. Je lidským právem nesouhlasit s jakoukoliv vírou. Nazývat tento nesouhlas “fobií” je logický blud. Islám je jedinou ideologií, jejíž stoupenci se snaží zdiskreditovat své kritiky tím, že nazývají jejich kritiku “fobií”.

  Slovo islámofobie je naprosto nesmyslné. Je stejně bezvýznamné, jako “fašofobie”. Lidé mají právo nesouhlasit s jakoukoliv ideologií a kritizovat jí, ať už je dobrá nebo špatná. Správnost ideologie spočívá v oku hodnotícího. Umlčovat kritiku ideologie je potlačováním základního lidského práva, jímž je svoboda projevu.

  Absurdita muslimské mysli spočívá v tom, že si myslí, že je v naprostém pořádku podněcovat nenávist k nemuslimům obecně, a k Židům obzvláště, a přesto není správné, když jiní jejich ideologii nenávisti kritizují.

  Co spočívá za touto paranoiou a fobií z kritiky? Je to neschopnost muslimů postavit se oprávněné kritice islámu. Když takto selžou, uchýlí se k útoku ad hominem a snaží se zdiskreditovat své kritiky pošpiněním jejich charakteru. Označením kritiky islámu jako duševní choroby se zbavují nutnosti odpovídat na oprávněnou kritiku svojí víry.

  Neologismus “islámofobie” je proto známkou intelektuální smrti muslimských oponentů, kteří nejsou schopni přijít s logickými argumenty a bránit islám před kritikou racionálním způsobem. “Islámofobie” je útok ad hominem. Je logickým bludem a urážkou vrhanou na kritiky islámu. Zdůrazňuje skutečnost, že islám je lež, která není schopná ustát kritiku. To je důvod, proč muslimové potřebují cenzuru a musí zničit pravdu brutální silou, ať už právní, nebo fyzickou, aby svojí lež ubránili.

  Samotná existence tohoto neologismu je nevysloveným přiznáním muslimů, že islám je lež, kterou nelze logicky obhájit, a jedinou cestou k její obraně jsou ad hominem útoky a cenzura.

 3. protestant

  …..Craig Stephen Hicks nespáchal trojnásobnou vraždu jako představitel ateismu, ale jako člověk Craig Stephen Hicks a tak bude také souzen – sám…..

  protestant:
  Kdyby to byl ovšem muslim, či křestan pak by to byl čin křesťanství či islámu. Proč jste proboha vy ateisté tak zbabělí se podívat pravdě do očí a proč neumíte měřit stejným metrem sobě jako druhých. Takhle je to nedospělá, přímo infantilní reakce. Stydím se za vás. Je to opravdu ubohé. 🙁

 4. Jarda

  2 protestant
  Prohlásil něco ve smyslu. že je to jménem ateismu?
  Jak se pozná, že je čin opravdu spáchán ve jménu něčeho?

 5. Jiří Hrebenar

  Jen ať se ateisté omluví. Pokud hromadná vina je aplikovaná na muslimy, proč by tomu nemohlo být i u ateistů?

 6. Colombo

  Protestant: Kdyby si nebyl zbabělec, tak by si se omluvil jako první. Ale ty máš jen řeči.

 7. Petr Tomek Post author

  Speciálně pro protestanta: I pokud člověk spáchá zločin jako muslim, bude nakonec souzen právě on. Na druhou stranu islám prostě radí ateisty zabíjet a z křesťanů a židů dělat lidi druhé kategorie, takže můžeme nesouhlasit s islámem jako celkem. V podstatě nějak moc netrvám na tom, aby se nějaký Tunisan omlouval za řádění střelců odněkud z Pákistánu. Nemá s tím prostě nějak moc společného. Nemusí nikde stát s cedulí, protože to prostě vím. On konkrétně nic nespáchal. To ale neznamená že by islám byl o to lepší. Je to prostě hnustná totalitní ideologie a člověk který se k ní hlásí by měl vědět že to společnost považuje za něco odporného a lidsky nedůstojného.

 8. Antitheista

  Jestli byl motivem anti-theismus, tak já se za něj klidně omluvim, tohle bych neudělal – jako antitheista. Jinak vím, že mě s ním nemusí spojovat stejný druh antitheismu, ale to muslimy také nemusí spojovat stejný výklad Koránu a křesťany stejný výklad Bible,… A taky se často omlouvaj za jiné (byť špatně, třeba tím, že zbavují odpovědnosti náboženství jako takové). Tak já se taky omluvim, jako umírněný antitheista či jako se omlouvá umírněnější muslim (záměrně nepíši umírněný, ale umírněnější). Mně to nevadí. Ale až se prokáže, že motivem činu byl antitheismus, teprve pak se omluvim …

  Kdy už nábožní pochopí, že máme právo se „rouhat“ jak chceme?

  http://zpravy.idnes.cz/na-debate-o-svobode-slova-v-kodani-se-strilelo-fao-/zahranicni.aspx?c=A150214_171839_zahranicni_ert

  hezký den a zasejc někdy 🙂

 9. S.V.H.

  Nemám problém přiznat, že tento čin byl motivován ateismem (pokud to tedy nebyl jen sousedský spor o parkování). Nehodlám zbaběle prohlašovat, že to nemá s ateismem nic společného (jak mnozí činili v souvislosti s útoky na Charlie Hebdo či jinými akcemi), ani pokrytecky tvrdit, že oběti útok vyprovokovali a že za něj částečně nesou vinu (jak opět mnozí činili v souvislosti s útoky na Charlie Hebdo či jinými akcemi).
  Čin samozřejmě rozhodně odsuzuji – ať už byl motivován ateismem nebo sousedskými spory.

 10. Petr Tomek Post author

  Pardon, ale motivování ateismem je prostě blbost. Člověk může být nenávistný antiteista ale ateismus prostě nikoho k ničemu nenutí.

 11. ateista

  Každá vražda je odporný čin. Křesťané tuto vraždu okamžitě začali hodnotit jako ideologickou, přestože ateismus není ideologie. Právníci by ovšem začali rozpitvávat, zda se jedná o vraždu nebo o zabití nebo o zranění s následkem smrti v závislosti od toho, koho by se čin týkal a kolik by zaplatil. Nebo zda je střelec svéprávný. Bylo by zajímavé sledovat reakce křesťanů, kdyby náhodou byl Hicks katolík nebo mormon nebo jiný věřící. I kdyby byl věřící, nemusel při vraždě volat: Ve jménu boha Hospodina! Stejně tak zřejmě coby ateista nevolal: Ve jménu neboha! nebo: Ve jménu ateismu! Čili zřejmě se jedná, jak bylo řečeno, o stejnou vraždu, jaké páchají útočníci na školní děti nebo diváky v kině nebo kolemjdoucí. I když by se klidně mohlo jednat o vraždu ze msty pod dojmem např. záběrů z brutálního vraždění členů Islámského státu. K podobným vraždám docházelo na konci války ze strany českého obyvatelstva (katolického) na Němcích jen proto, že byli příslušníky národa, který páchal ukrutnosti na příslušnících všech národů. Přitom to mohli být slušní a bezúhonní lidé, Češi i Němci . Emoce někdy zatemní rozum.
  Neexistuje důvod, proč by se měli ateisté v kterékoliv zemi omlouvat za čin nějakého magora. Stejně bychom mohli požadovat omluvu muslimů za vraždy, které páchají islamisté všude po světě.

 12. A.S.Pergill

  Pokud muslim zabije souseda ve sporu o parkování (a jako každý jiný člověk má nárok, aby mu ruply nervy), tak pochopitelně nejde o islámský zločin. Pokud se jedná o vraždu lidí, nad nimiž byla vyhlášena islámská fatwa apod., páchanou tedy v souladu s islámem, pak to islámský zločin je.

  Na druhé straně si dokážu představit, že odpadlíci od islámu, kterým za to hrozí smrt z rukou jejich exsouvěrců, mohou být pěkně paranoidní (a nervózní) a v některých konkrétních situacích mohou začít střílet o něco dřív, než by museli.

 13. S.V.H.

  Petr Tomek
  Pardon, ale motivování ateismem je prostě blbost. Člověk může být nenávistný antiteista ale ateismus prostě nikoho k ničemu nenutí.

  S.V.H.:
  Pokud ateista zabije věřícího, jelikož věřící není ateista ale věřící, pak je to dle mého soudu čin motivovaný ateismem. I když ateismus jako takový k ničemu nevybízí. Národnost nebo rasa také k žádným činům nevybízí, přesto máme národnostně či rasově motivované zločiny.
  (I když na druhou stranu nemáme činy „motivované českou národností“, takže „motivován ateismem“ není možná nejpříhodnější výraz. Ale to už by asi bylo slovíčkaření.)

 14. Čestmír Berka

  Najděte si na Facebooku Craig.Hicks.967 … naprosto pohodovej profil, jaký by mohl mít každý člen tohohle ateistického spolku. Příspěvky s citáty vědců o náboženství..srovnání radikálního islámu a fundamentalistického křesťanství… sympatie pro rovnost práv homosexuálů… dokonce ironizuje sám sebe- nechal se ostříhat a navlékl se do obleku a píše, že teď je tlustý starý holohlavý. Už jen profilová fotka s textem: neupírám ti právo věřit, v co chceš, ale zároveň mám právo kritizovat , že je to nebezpečná a hloupá pověra, pokud vede k zabíjení lidí… Dokonce kritizuje křesťany za jejich odpor k mešitě poblíž Ground Zero…
  Kromě toho je ovšem propagátor práva na zbraň a kritizuje snahy toto právo omezit.
  Se sousedy se nehádal kvůli víře, ale protože mu opakovaně stáli na placeném místě a byli hluční.
  Píše: Už jsem fakt asi starý- šel jsem kolem auta, kde měla dvojice sex- dříve bych to přešel, teď jsem na ně zavolal…
  Americká pravice pro změnu kritizuje oběť za „antisemitismus“ a nenávistné tweety… ačkoli podle mne jsou jen kritikou politiky Izraele a USA vůči Palestině

 15. petr

  Měl bych, přátelé i nepřátelé takový návrh:

  Pojďme ukončit alespoň v tomto malém a nesourodém společenství diskutérů ten kruh nevraživosti a vzájemného rozdávání virtuálních ran. Pojďme ve světě, který šílí, udělat něco pro to, aby byl lepší. Pojďme každý darovat symbolický desátek svého čistého příjmu za minulý měsíc. Pojďme jej darovat organizaci, kterou asi nikdo z nás nepodezírá z nějaké skryté misie (ať už takové, nebo jiné):

  http://www.lekari-bez-hranic.cz/

  nebo pokud máte někdo pochybnosti tak jakékoliv jiné, v níž máte důvěru. Nevím jestli mám to právo, ale chci Vás poprosit – pojďme společně hojit rány tohoto světa, a to bez jakýchkoliv postranních úmyslů, bez jakékoliv misie, bez jakéhokoliv přesvědčování druhých o čemkoliv. Pojďme pomáhat svým bližním.

 16. Čestmír Berka

  Craig Hicks
  12 leden ·

  It is official, I am a grumpy old man. I now am sure of this, as when I saw a couple having sex in their vehicle in my parking lot a little bit ago instead of just ignoring it I called Chapel Hills finest on them.

  Craig Hicks
  3. listopad 2012 · Chapel Hill, NC, United States ·

  My better half just gave me some very disturbing news. FirstMerit bank has told some of it’s employees, one of which is my wifes good friend, that if Obama wins they will drop their health insurance. They will opt out and pay the penalty instead of insuring their employees. I’m really getting tired of this crap, and either way will never deal with this company again, not that I did before.

  Craig Hicks
  16. srpen 2012 · Chapel Hill, NC, United States ·

  „Leave the matter of religion to the family altar, the church, and the private school, supported entirely by private contributions. Keep the church and state forever separate.“—Ulysses S. Grant

  Craig Hicks
  15. červen 2012 · Chapel Hill, NC, United States ·

  „A Mormon told me that they don’t drink coffee. I said, „A cup of coffee every day gives you wonderful benefits.“ He said, „Like what?“ I said, „Well, it keeps you from being Mormon …““ ~ Emo Philips

  Craig Hicks
  29. květen 2012 · Chapel Hill, NC, United States ·

  “Finally, I believe in an America where religious intolerance will someday end–where all men and all churches are treated as equal—where every man has the same right to attend or not attend the church of his choice—where there is no Catholic vote, no anti-Catholic vote, no bloc voting of any kind—and where Catholics, Protestants and Jews, at both the lay and pastoral level, will refrain from those attitudes of disdain and division which have so often marred their works in the past, and promote instead the American ideal of brotherhood.” — John F. Kennedy
  ASI NEJZAJÍMAVĚJŠÍ: ……………………………………………………………..
  Craig Hicks
  25. březen 2012 · Chapel Hill, NC, United States ·

  “From my point of view, I would ban religion completely. The reality is that organized religion doesn’t seem to work. It turns people into hateful lemmings and it’s not really compassionate.” — Sir Elton John
  Zobrazit překlad
  Sdílet

  To se líbí 13 uživatelům.

  Victor Sago Except that banning it will do no good. Such religions like christianity and islam would thrive on persecution. The only way to get rid of them is through ridicule and good education.Zobrazit překlad

  25. březen 2012 v 18:27 · 1
  Craig Hicks I don’t agree with the first part of Elton’s statement, with banning religion. Not that I care for religion, as I most definitely do not, but banning it would be taking away a persons rights and I oppose that.
  25. březen 2012 v 18:41 · 1

  Craig Hicks okomentoval(a) Examiner.com
  24. listopad 2011 ·

  Idiot!
  Muslim turkeys are invading your Thanksgiving dinner!
  (11/23/11) Bryan Fischer, spokesman for the American Family Association (the right-wing religious group that underwrote Gov. Rick Perry’s daylong
  examiner.com

  Craig Hicks
  19. srpen 2010 ·

  Seems an overwhelming majority of Christians in this country feel that the Muslims are using the Ground Zero Mosque plans to“mark their conquest“ Bunch of hypocrites, everywhere I’ve been in this country there are churches marking the Christian conquest of this country from the Native Americans. Funny thing is the Christians did that while defying our Constitution, and got away with it!!

  Craig Hicks I can imagine Marlene, living in the rural south(of course I saw it at home in the north too, just not as frequent from what I remember). I really don’t care what religion or beliefs a person has, but we all have the right as Americans to have our own beliefs on religion. Our country was founded on that and it’s written in our Constitution. Why is it that so many have to push their beliefs on others, and judge others when their faith is supposedly opposed to judging? Reminds me of a man named Adolf.
  30. červen 2010 v 21:27

 17. Antitheista

  Jak už řekl kdysi bůh v Bibli- (volná parafráze):

  Pokud budeš pít víno nebo si ho honit u Archy úmluvy, tak zemřeš…

  tim je myslim řečeno vše důležitý o náboženství a o svobodě slova – na věčné časy (a nikdy jinak – byť vyložit si to člověk může různě)

  zatim 🙂

 18. Colombo

  S.V.H.: Motivován ateismem je blbost. Jak si ve svém příspěvku naznačil.

  Rasově motitovaný zločin je defacto taky blbost. Pod tím si ale představujeme zkratku. Ten čin není motivován rasou jako takovou a příslušnost k rase tě takto nijak nedeterminuje, ten čin je motivován nějakou ideologií, která říká něco o rasách. Jenže v případě rasově motivovaného činu všichni (doufám) tam tu zkratku chápeme, protože bez zkratky je to prostě blbost která nedává smysl.

  Pokud by někdo zabíjel lidi z přesvědčení, že náboženství je zlo a všichni věřící jsou škodná, tak by motivem nebyl „ateismus“, ale právě jeho přesvědčení či ideologie (ačkoliv nikoliv masová), že věřící jsou škodná.

  Problém v zavedením stejné zkratky jako „rasově motivovaný“ je ten, že lidi jsou hloupí, hromada lidí je přesvědčena že ateismus je ideologie (protože všichni přece v něco musí věřit), stejně jako jsou přesvědčeni, že nacismus a arijská rasa je postavená na Darwinové evoluční teorii (to je taky totální WTF). Proto spousta lidí by tu zkratku nechápala jako zkratku, ale doslovně. Což je problém.

  Navíc podle toho, co tu zaznělo, to vypadá, že čin neměl s nějakou vírou vůbec nic společného a jednalo se o sousedský spor, který takto vyústil. Takže, podle protestantovy logiky by se měli všichni, co mají nějakého souseda, omluvit (prostestant je taky takový WTFág…).

  Navíc je zábavné, jak se ti všichni, kteří mluvili o „neházet všechny do jednoho pytle“ teď snaží házet všechny do jednoho pytle. Když se jim to hodí.

 19. protestant

  Takto se ateisté běžně vymlouvají Colombo….. 🙂
  Chybu děláš v tom, že si myslíš, že ateismus je jen to co si pod tímto pojmem představuješ ty.

 20. Antitheista

  Ano, stejně jako je chyba si myslet, že křesťanství je Halík či protestant a ne Tiso či Pavelič nebo Hlinka …

  křesťanství taky není jedno, něco maj třeba i ty výklady společnýho (úctu k důkazy zcela nepodpořené postavě jménem Ježíš – třeba 😀 ), ale hodně věcí by křesťané mezi sebou nesloučili dohromady, liberálnější a konzervativnější by se na morálce většinou neshodli, to samé pravoslavní a katolíci,…

  To samé je i u musulmanů či pastafariánů či ateistů, u ateistů se něco třeba taky shoduje (bůh spíš není/není), ale něco nás taky rozděluje, třeba já jsem příznivec spíše ateismu jako logicky podložené víry, někteří říkají, že je to spíš nevíra… atd… navíc ho asi motivoval jeho druh antitheismu

 21. Čestmír Berka

  Pachatel ( Craig Hicks) má na facebooku citát Eltona Johna:
  “From my point of view, I would ban religion completely. ….“ (= z mého pohledu, já bych náboženství úplně zakázal) a píše, že s ním nesouhlasí protože:
  „Not that I care for religion, as I most definitely do not, but banning it would be taking away a persons rights and I oppose that.“´Né, že bych měl starost o náboženství, to určitě ne, ale kdybychom ho zakázali, bylo by to odnětí lidských práv a s tím nemohu souhlasit.
  Jak může někdo říci, že tenhle člověk vraždil z nenávisti k náboženství, když oponuje i jeho pouhému zákazu?

  Když straší pravicový radikál Bryan Fischer slovy : „Muslim turkeys are invading your Thanksgiving dinner!“ , komentuje ho jediným slovem: Idiot

  Když spustí křesťané povyk kvůli mešitě poblíž Ground Zero, kritizuje je za pokrytectví.

  Craig Hicks se o muslimech za poslední tři roky na facebooku vůbec nezmiňuje. Jemu vadí především křesťanští fundamentalisté, kteří ovládají jih USA.

 22. Antitheista

  Jak řikám, jestli se prokáže, že zabíjel ze sousedských sporů či tak, je to sice taky hrozný, ale nebudu se omlouvat za vraždu ze sousedskýho sporu. Ale nevadí mi se distancovat, kdyby se někde objevil „antitheistický“ dopis, který by to vysvětloval či podobně. Jako antitheista bych se od takovýho potenciálního antitheismu distancoval, leda by se bránil proti nějaký strašný šikaně a výhružkám, třeba že ho zabijou nebo mu zabijou rodinu nebo tak. Čili v případě „nenávistného antitheismu“ -v takovym případě se klidně omluvim jako antitheista za jeho jiný antitheismus…

  ale udělaj to samé křesťanské církve za Breivika? omluví se za jeho „jiný“ druh křesťanství? za jeho jiný výklad Bible? omluví se za klerofašismus? za svou historii? za homofobní minulosti i přítomnost? atd atd… 🙂

 23. Colombo

  protestant: Jasně, ateismus je to, co schválíš ty. Zapomněl sem se tě zeptat o svolení.

  A promiň, už se vymlouvat nebudu. Jsem vinen. Celý čin jsme spolu s tím, jaksetojmenuje, naplánovali a uskutečnili. Stejně jako útok na dvojčata, teroristické akce proti Izraeli, dosazení Hitlera a Stalina, potopení Titaniku, ukřižování Ježíše, velkou potopu a pohyb kontinentů. A abych nezapomněl, globální oteplování, za to taky můžu já (tedy technicky je to tedy antropogenní, pokud mě po tom všem ještě považuješ za člověka). Za to všechno se nesmírně omlouvám. To samé nemůžu říct o Jidášovi.

 24. protestant

  A kdo určuje co je a co není ateismus? 🙂
  Je směšné jak se zde ateisté snaží svůj ateismus očistit od sebemenšího stínu, který by na něm mohl ulpět.

 25. Colombo

  protestant: To je hrůza, jak se svoje jezení chleba snažíš očistit od sebemenšího stínu, který by na něm mohl ulpět.

  Já ti nevím, rozumíš co je to logický argument?

 26. Antitheista

  A kdo teprve určuje, co je a není křesťanství? Halík? Pinochet? Tiso? Hájek? Breivik? Pius X.? PiusXII.? Jan Pavel II.? Patriarcha, metropolita, papež,…? 🙁 často dost neslučitelné koncepty – a vše jsou to křesťané … 🙁

 27. Mirek

  Rozlišoval bych pojmy:
  Omluvit se? V žádném případě. Je blbost se omlouvat za něco, s čím nemám, co dočinění (a nepotřeboval jsem příklad vraždícího ateisty, abych to tak chápal).
  Distancovat se? Klidně, když si to někdo přeje — to jsem vlastně udělal už prohlášením výše, že s tím „nemám co dočinění“.
  Odsoudit? Ano — nemám problém odsoudit jakékoli vraždící blázny, ať už v Charlie Hebdo, v Chapel Hill, či v Uherském Brodě.

  Dále mě popravdě nepřekvapuje, že nenávist (vůči náboženstvím) může vést k násilí. Spíše mě naopak překvapuje (ač těší), jestli je to opravdu tak ojedinělý případ. Nicméně mi přijde trochu škoda, že se z ateismu dělá značka či ideologie. Vždyť je to jen prostinký názor.
  Podobně jako jezdím radši vlakem než autobusem.
  A jestli někomu autobusy vadí natolik, že nějaký vyhodí do povětří, tak se od takového činu klidně distancuji a odsoudím jej, ale nebudu se za něj omlouvat.

 28. Cristero

  “ Cílem organizovaných ateistů, by mělo být osvobození mysli “ – jak je vidět na Chapell Hill, tak na tom osvobození ateisté i v terénu. …..

Komentáře nejsou povoleny.