Saúdskoarabský ateista byl odsouzen k trestu smrti stětím hlavy

Autor | 03.03. 2015

koranOdpadnutí od islámu, kritika islámu, kritika Proroka Muhammada, čarodějnictví či ateismus: to vše se v Saúdské Arábii trestá trestem nejvyšším, tedy trestem smrti. Jeden z konkrétních případů uplatňování tohoto zákonodárství se odehrál koncem loňského roku, kdy byl tamní policií zadržen mladík ve věku mezi dvaceti a třiceti roky, který se provinil odpadnutím od islámu a následně byl obviněn z ateismu a odsouzen k trestu smrti stětím hlavy.

Podívejme se na celý případ více detailněji. Co přesně se stalo? Mladík, jehož jméno není známo, umístil na sociální síť Keek video, ve kterém roztrhal Korán a hodil po něm botou. Celý incident se odehrál ve městě Hafar Al-Batin a v tomtéž městě také muže odsoudil tamní prvoinstanční soud.

Jak informoval Saudi Gazette, zdroj přímo od soudu uvedl, že „na videu muž proklíná Boha, Proroka Muhammada, jeho dceru Fátimu a také roztrhává výtisk Koránu a háže po něm botou. Rozsudek smrti byl vynesen poté, co byla jeho apostase [odpadnutí od islámské víry] prokázána„. U soudu také byla předložena řada veršů z Koránu a hadísů, kterými byla vysvětlena urgence zabití těch, kteří útočí na náboženské standardy a posvátno. Připomeňme si také, že boty jsou v arabské kultuře chápány jako „špinavé a nečisté“, jelikož se dotýkají země a zakrývají nejniže postavenou část těla člověka. Hozením po někomu / nečem botou je tak chápáno jako poměrně velká urážka.

K incidentu, který v Saúdské Arábii vešel ve známost jako „případ apostaty z Hatef Al-Batinu“, se vyjádřil i šejk Abdullah Al-Enizi z ministerstva pro záležitosti islámu. Ten uvedl, že zřeknutí se islámu není žádným novým, soudobým fenoménem. „Odpadnutí od islámu je něčím, co existovalo již za dob Proroka a pojednává o něm i několik veršů v Koránu. Tento fenomén pokračoval po celé islámské věky a je třeba říct, že urážení Muhammada a Koránu je druhem konverze od víry, se kterou je třeba nakládat v souladu s právem,“ uvedl Al-Enizi.

Verdikt nad saúdskoarabským ateistou však ještě není konečný, jeho případ nyní bude projednávat odvolací soud. Případ budeme i nadále sledovat a o jeho vývoji Vás budeme informovat.

9 thoughts on “Saúdskoarabský ateista byl odsouzen k trestu smrti stětím hlavy

 1. Adanedhel

  No, jsme svědky dalšího skandálního, ale nikoliv neočekávaného projevu toho nejmírovjěšího a nejtolerantnějšího náboženství. Je to samozřejmě na zvracení, a zvlášť když někdo řekne, že je to jejich „kulturní“ projev, zvyklost, pojmenujte si tenhle hnus jak chcete. Proč se všichni strefují do ateistů, i když nejhorší čeho se můžou vejřící dočkat je to, že jim řekneme že nám jejich náboženství nestojí za vzdechnutí ?

 2. Jiri

  Neslyším protestovat Tomáše Halíka.

 3. ateista

  Toto o islámu tvrdí islamisté na svém webu:

  Islám přivádí na svět laskavost, štědrost, slitování, soustrast, mír, nesobeckou dobrou vůli, zásadovou spravedlnost a pravdivost vůči všemu stvořenému ve všech situacích. Sytí vznešené vlastnosti, od kterých lze očekávat jen dobro.

  Do Koránu byly aplikovány některé prvky z Bible:

  Jestliže totiž neexistuje posmrtný život, pak sama víra v Boha se stává zbytečnou nebo v případě, že někdo i tak věří v Boha, jde o nespravedlivého a lhostejného Boha: člověka kdysi stvořil, ale už se nestará o jeho osud. Bůh je však určitě spravedlivý.

  I tresty za nepřijetí víry byly převzaty z Bible:

  15. Jestliže pak hlasu Hospodina Boha svého poslouchati, (a) všech přikázání a ustanovení jeho, kteráž já dnes přikazuji tobě, ostříhati a činiti nebudeš: přijdou na tě všecka zlořečenství tato, a postihnou tě. 16. Zlořečený budeš v městě, zlořečený i na poli. 20. Pošle Hospodin na tě zlořečení, zkormoucení a bídu, při všem, k čemužbyskoli přičinil ruku svou, a cožbyskoli dělal: dokudž nebudeš vyhlazen, a nezahyneš v náhle pro zlé skutky tvé, skrze něž si opustil mne. 22. Bíti tě bude Hospodin souchotinami, zimnicí, pálivosti, horkem, mečem, suchem a rudou; a budou tě stíhati, až tě i zkazi. 24. Dá Hospodin zemi tvé (místo) deště prach a popel; (a toť) s nebe sstoupí na tě, dokudžby nebyl vyhlazen.

  Je to jen krátký úryvek z článků 15 – 68.

 4. 963214785

  „Uplatňovat zákonodárství“ je nesmyslné slovní spojení.

 5. Pingback: Saúdská Arábie: Raif Badawi možná dostane trest smrti za odpadnutí od islámu | Ateisté ČR

 6. Pingback: Trest smrti za "šíření ateistické propagandy": Saúdská Arábie k ní odsoudila Ashrafa Fayadha | Ateisté ČR

 7. Pingback: Saúdská Arábie: 28letý ateista odsouzen k 2000 ranám bičem a 10 rokům vězení | Ateisté ČR

 8. Pingback: Nejvyšší soud potvrdil rozsudek: Ahmad Al-Shamri bude v Saúdské Arábii popraven za ateismus | Ateisté ČR

 9. Pingback: Kde je Ahmad Al-Shamri, odsouzený k trestu smrti za ateismus? | Ateisté ČR

Komentáře nejsou povoleny.