Saúdská Arábie: Raif Badawi možná dostane trest smrti za odpadnutí od islámu

Autor | 18.03. 2015

badawi_childrenKauza saúdského blogera, liberála, kritika role islámu v Saúdské Arábii i saúdského režimu samotného, Raifa Badawiho, se stala natolik celosvětově známou, že o ní informovala dokonce i česká média. Koncem února však v jeho kauze pravděpodobně došlo k poměrně výrazné změně, o které však již bohužel česká média neinformovala. Připomeňme si, že Badawi byl původně pravomocně odsouzen k 10 rokům vězení a 1000 ranám bičem (o případu jsme informovali i my v tomto článku). 9. ledna tohoto roku byl Badawi poprvé veřejně bičován – dostal prvních 50 ran. Původní plán saúdských autorit byl takový, že Badawi dostane 50 ran bičem každý pátek. Je to logické, jelikož pokud by Badawi dostal všech 1000 ran zaráz, s vysokou pravděpodobností by nepřežil. Proto se saúdské úřady rozhodly jeho utrpení rozložit do mnoha a mnoha týdnů. Po první sérii bičování z počátku ledna však již (zatím) k dalšímu bičování nedošlo – ze zdravotních důvodů. Badawi je totiž ve vězení pod dohledem lékaře, který vždy určí, zdali je Badawi po předchozím bičování schopen podstoupit další sérii tohoto krutého trestu. Nyní to však vypadá, že se situace drasticky mění: Badawiho rozsudek by mohl být přehodnocen, a namísto vězení a bičování by mohl být odsouzen k trestu nejvyššímu, tedy k trestu smrti.

A možnosti tohoto významného a nepříjemného pusunu v Badawiho kauze informovala Badawiho manželka prostřednictvím Facebooku a Twitteru.

badawi_fb

Badawiho žena Ensaf Haidar, která momentálně obsluhuje jeho Facebook a Twitter, nedávno britskému serveru The Independent oznámila, že obdržela důvěryhodné informace o tom, že v Saúdské Arábii existují určité tlaky a zájmy na tom, aby byl Badawiho soudní proces obnoven. Důvod? Přehodnocení jeho činu na apostasi, tedy na odpadnutí od islámu. A odpadnutí od islámu se v této zemi pochopitelně trestá trestem smrti (viz aktuální případ saúdskoarabského ateisty). Podle Badawiho manželky navíc tato informace od důvěryhodného zdroje pochází z oficiálních míst.

Obvinění z odpadlictví už soud v rámci Badawiho kauzi řešil v roce 2013. Badawi tehdy soud přesvědčil, že je muslimem, a tedy že od víry neodpadl. Mimochodem, uhádnete, jaký důkaz byl obžalobou předložen ve prospěch obvinění, že je Badawi apostata? Ten prostý fakt, že Badawi na Facebooku „lajknul“ stránku Arab Christians…

Velice nepříjemnou skutečností je také to, že pokud by byl Badawiho soud obnoven a on byl opět obviněn z odpadlictví, soudcem by byl s největší pravděpodobností ten stejný soudce Trestního soudu, který jej soudil již tehdy a který prohlásil, že „má důkazy o Badawiho odpadnutí od islámu“. Soudce se o obvinění Badawiho z apostase pokoušel dvakrát, ovšem bylo smeteno s tím, že případy vedoucí k trestu smrti nejsou v jurisdikci Trestního soudu. Od té doby však došlo v saúdské justici ke změnám: 19. 9. 2014 totiž saúdská Nejvyšší soudní rada vydala novou regulaci, která zahrnuje i to, že Trestní soudy nyní mohou rozhodovat i o případech, které v případě usvědčení vedou k trestu smrti, amputaci či kamenování.

O dalším vývoji případu Vás budeme i nadále informovat. Mezi tím si přečtěte další novinky z oblíbené země ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka z ČSSD, předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga či ministra zemědělství Mariana Jurečky z KDU-ČSL:

Ateismus = terorismus. Alespoň dle nové legislativy v Saúdské Arábii

Obyčejní umírnění muslimové: Badawimu by měla být sťata hlava na veřejnosti aneb o absolutní zvrácenosti saúdské společnosti a islámského světa

„Zavřete jí už hubu,“ dožadoval se zástupce Saúdské Arábie na jednání OSN

Další drakonický trest v Saúdské Arábii: 15 let vězení pro Waleeda Abu al-Khaira

Saúdská Arábie bude vyhošťovat cizince, kteří projeví neúctu k Ramadánu

Za sexuální obtěžování si ženy mohou samy

Stát zasedající v Radě pro lidská práva OSN popravil muže za praktikování černé magie

Saúdskoarabský ateista byl odsouzen k trestu smrti stětím hlavy

Ensaf Haidar, manželka Raifa Badawiho.

Ensaf Haidar, manželka Raifa Badawiho.

Raif Badawi se svými dětmi.

Raif Badawi se svými dětmi.

 

18 thoughts on “Saúdská Arábie: Raif Badawi možná dostane trest smrti za odpadnutí od islámu

 1. elviin

  Bylo by dobré poznamenat, že za rouhání není v sunně ani v koránu trest smrti. A s odpadlictvím je těchto zdrojích nakládáno protichůdně. Ze zpráv netuším, jestli se dopustil Badawi toho, či onoho, nebo dokonce obou přečinů. Takže pokud bychom se měli držet doslovného (textuálního) výjkladu, jak tomu je v případě jiných veršů, které kritikové islámu používají, pak by pana Badawiho měl čekat pouze trest soudného dne. Takže chudák bude trestán dvakrát jen kvůli tomu, že v minulosti se prokázal trest smrti za odpadlictví a rouhání jako účinný nástroj při eliminaci opozice.

 2. elviin

  Jen doplním, že trest smrti za rouhání a odpadlictví jen dokazuje, že není tak důležité, jaké jsou konkrétní verše v koránu, sunně nebo hadísách, ale jejich interpretaci. V případě odpadlictví a rouhání platí jasný konsenzus, že to je správný způsob, jak s pachatelem zatočit. Tím se dostáváme k tomu, že nezáleží na tom, co je kde psáno, ale jak se kdo chová. A evoluce náše předky vytrénovala tak, že předpokládáme v konfliktu s druhým člověkem ten nejhorší scénář, proto je celkem logické, že mnozí kritikové islámu předpokládají u muslima, že vyznává tu nejradikálnější interpretaci. Paradoxně trest smrti za odpadlictví a rouhání není extrémní interpretace, ale obecné řešení založené na konsenzu významné většiny.

 3. elviin

  Pane Uhlíři, odpadlictví není rouhání. Navíc jste vynechal druhou větu, kde píšu, že s odpadlictvím je v těchto zdrojích nakládáno protichůdně. Já jsem nesprávně uvedl, že v sunně nic takového není. Tím jsem ale nemyslel sunnu obecně (tj. i hadísy), ale pouze její původní význam (tj. zvyklosti generace současníků Mohameda). Hadísů, kterých jsou jednotky tisíc, jsou vybrané asi ze 300 000 svědectví, která jsou různě protichůdná. Takže váha tohoto faktu by v interpretaci by měla být dost malá. Ale to tak nevidí většina islámských kleriků

  Co se týká těch odkazů, tak k tomu mohu jen říci, že odborníci na islámskou egzegezi měli spousty možností, jak interpretovat korán a prorokovo působení méně radikálně za pomoci svědectví první a dalších generací (hadísy) po Mohamedovi. Hadísy jsou důležité ve výkladu koránu. Na základě jednoho svědectví, jedné věty, nevidím důvod v moderní společnosti, proč by muslimská obec vykládala trest za odpadlitví tak radikálně. Nemám rád tento argument, ale institucionální vraždy/zabíjení jsou součástí více právních systémů. My se jen můžeme divit a protestovat, proč zrovna odpadlictví je posuzované jako ty největší zločiny v těchto odlišných právních sytémech. Já to chápu jako čistě obranný nástroj, který se prokázal jako užitečný při likvidace opozice a hereze.

 4. Ignác z Loyoly

  „Tím se dostáváme k tomu, že nezáleží na tom, co je kde psáno, ale jak se kdo chová“

  Záleží na tom co je psáno i na interpretaci i na chování z toho vzešlého, jelikož exaktní metody výkladu Bible či Koránu nejsou a sami jejich teologové se mezi sebou hádají (zatímco exakktní vědci mají metodu jak zjistit, kdo je blíže pravdě), tak je interpretace protikladných a často násilných textů z doby kdy pastevci šukali s kozama někde na poušti velmi libovolná. Protikladné doslovně (neslučitelné protiklady) a metaforicky/symbolicky mnohoznačné. Takže si každý může vzít co chce a každý bude mít „pravdu“. Proto by morálka moderní společnosti z těchto primitivních a často nejasných textů vycházet neměla

 5. ateista

  Tento článek se nás přímo netýká. Zatím.
  Neveďte žabomyší spory. Prostudujte si tento web – http://sharia4czechia.com/ – kde se mimo jiné dočtete toto:
  Snaha o islamizaci České republiky je naší povinností, je legální (přesněji, zákony osobní přesvědčení víry/nevíry v Boha neřeší a nevyvozuje z toho žádné následky) a zcela upřímně věříme, že i prospěšná. Prejmě všem lidem to, co přejem sami sobě. Tedy štěstí a úspěch na tomto světě a věčný ráj na onom světě.

  Tomuto se věnujme a s tímto věďme diskusi. Proč, proč, proč to chtějí?

 6. Anetalinda

  Ateista: Také jsem to četla a doporučuji pročíst opravdu celé. Z toho musí padnout obavy opravdu na KAŽDÉHO občana v této zemi. Otázka ani tak nezní „Proč to chtějí“. Na to si asi inteligentní člověk schopný kriticky myslet dokáže odpovědět. Otázka je: Co s tím? Copak nikdo tu reálnou hrozbu nevidí? Je v plenkách, ale je tu.

 7. A.S.Pergill

  S tohle skupinou čeká nás a mladší boj na život a na smrt, asi jako generaci mých rodičů (otec si zastřílel v pražském povstání) se nevyhnul, přes všechno úsilí Vlajky, Kuratoria pro výchovu mládeže a podobných organizací, střet na život a na smrt s nacismem.

 8. TvojOponent

  Ateista
  Ateista sa snaží o ateizáciu, kresťania o christianizáciu, moslimovia o islamizáciu….atď. Je to legitímne snaženie. Každý má právo vyjadrovať sa k veciam verejným a snažiť sa meniť spoločnosť podľa svojich predstáv. Môj kocúr má teda rovnaké prirodzené právo demyšizovať planétu.
  Protiváhou k zmene spoločnosti v duchu vízií jednotlivca sú rovnako predstavy jeho spoluobčanov. Ak občiansky štát, spoločnosť, my všetci, rezignujeme a nebudeme sa vyjadrovať k veciam verejným, tak sa snaženie charizmatických osobností rôznych ideológií, i tých, ktoré sú nám proti srsti, premení na skutočnosť. Ateisti si podpilovali konár pod sebou cieleným útokom na kresťanstvo. Väčšina kresťanov nechce štát, kde by kresťanstvo bola štátna vynucovaná doktrína.Je to proti duchu a hodnotám kresťanstva. Dechristianizáciou ste si však zničili filozofický potenciál bojovať za slobodu slova. Nuž ktorí ateisti by zapreli Mohameda, ak by im šlo o život? Ateisti v strete s radikálnym islamom budú s ním kolaborovať – najmä ak im islamizácia prinesie právo na pozemky a nehnuteľnosti vyvlastnené kresťanom.
  Predstava, že vaše ateistické dcéry sa raz budú prechádzať po Václaváku, či skôr Mohameďáku zabalené od hlavy až po päty v koberci, je pre mňa len trpkým zadosťučinením.

 9. Colombo

  Tento post byl tak špatný, plný omylů a lží, až mi klesnul nitrolební tlak.

 10. Jaroslav Štejfa

  Tvoj Oponent
  Ateista sa snaží o ateizáciu, kresťania o christianizáciu, moslimovia o islamizáciu….atď. Je to legitímne snaženie. Každý má právo vyjadrovať sa k veciam verejným a snažiť sa meniť spoločnosť podľa svojich predstáv. Môj kocúr má teda rovnaké prirodzené právo demyšizovať planétu.
  Protiváhou k zmene spoločnosti v duchu vízií jednotlivca sú rovnako predstavy jeho spoluobčanov. Ak občiansky štát, spoločnosť, my všetci, rezignujeme a nebudeme sa vyjadrovať k veciam verejným, tak sa snaženie charizmatických osobností rôznych ideológií, i tých, ktoré sú nám proti srsti, premení na skutočnosť. Kresťani aj ostatní si podpilovali konár pod sebou cieleným útokom na ateismus, islám a ostatné viery. Väčšina ateistov nechce štát, kde by kresťanstvo, islám, iné náboženstvá i ateismus bola štátna vynucovaná doktrína.Je to proti duchu a hodnotám kresťanstva, ateismu, iných náboženstiev aj ateismu. Dechristianizáciou, popíraním iných náboženstiev, ateismu ste si však zničili filozofický potenciál bojovať za slobodu slova. Nuž ktorí ateisti či veriací by zapreli Mohameda, ak by im šlo o život? Ateisti, príslušníci iných náboženstiev i ideilogií v strete s radikálnym islamom budú s ním kolaborovať – najmä ak im islamizácia prinesie právo na pozemky a nehnuteľnosti vyvlastnené niekomu inému.
  Predstava, že vaše dcéry sa raz budú prechádzať po Václaváku, či skôr Mohameďáku, Staliňáku, Polpoťáku či Sataňáku zabalené od hlavy až po päty v koberci, je (není) pre mňa len trpkým zadosťučinením.

  To jsou mi věci paní Müllerová, kam ten svět spěje!

  Jaroslav Štejfa

 11. Ignác z Loyoly

  Ateisté bojují především za sekularizaci země, ne za nutnou ateizaci. Ale za větší oddělení státu a náboženství/církví. Čili bojují vlastně za náboženskou svobodu víc než spousta zbožných.
  Také drtivá většina ateistů bojuje zákonně a v souladu s liberální demokracií, což se o docela velké části muslimů ve světě říct např. nedá.
  Boj proti nerozumu/náboženství – na něm není nic špatného, když bojujete proti dlouhodobě nepravděpodobným tezím (čili proti náboženství a ezoterice,…), tak děláte osvětu, navíc to děláte pouze slovně a demokraticky, pokud zrovna neposíláte drony proti teroristům, ale to dělají i sami umírněnější věřící. Zatímco bojovat za nerozum a často ještě extrémně, to je zase věc vás zbožných

 12. ateista

  @TvojOponent

  Co slovo, to perla. Není co dodat, jen snad to, že židé, křesťané a muslimové stojí v jedné frontě proti ateistům.

 13. Pingback: Trest smrti za "šíření ateistické propagandy": Saúdská Arábie k ní odsoudila Ashrafa Fayadha | Ateisté ČR

 14. Pingback: Saúdská Arábie chce očkovat děti proti ateismu, sekularismu a liberalismu | Ateisté ČR

 15. Pingback: Dobrá zpráva z Mauritánie: Mohamed Cheikh Ould M’kheitir bude propuštěn z vězení | Ateisté ČR

Komentáře nejsou povoleny.