Jako mor – Co je špatného na umírněném náboženství?

Autor | 30.04. 2015

V jednom známém rozhovoru přirovnal Christopher Hitchens umírněné náboženství ke krysám, které jsou připraveny roznášet morovou nákazu po městě. Je opravdu na náboženství něco tak fundamentálně špatného  a pokud ano, co to vlastně je?

Problém s každým náboženstvím je, že jednou za čas vyprodukuje fundamentalistický směr který dokáže dovést společnost k nějakému dalšímu masakru. Víme to, ale nějak nemluvíme o tom, co to způsobuje. Kde je to nejnepatrnější zrnko fundamentalismu, které jednou za čas vyroste a způsobí takový rozvrat?

Snažil jsem se jej najít a procházel různé sbírky v podstatě tribalistických postojů, které každý podobný kult nabízí, ale samotnému mi bylo jasné, že tohle nemůže být prvopočátek problému. Dnes se přikláním k tomu že jde o něco mnohem nepatrnějšího, totiž o známou sebepotvrzující náboženskou smyčku.  Věřící člověk věří ve víru, jejíž součástí je dogma že věřit v tuto víru je správné. Tento typ víry náboženství klade ve svém žebříčku hodnot nad rozum.

Představa je v příkrém rozporu s naší dětskou zkušeností, kdy si každý z nás mohl ověřit že to co nelze vyřešit rozmluvou lidé nakonec řeší pěstmi. Pokud máte jednu stranu, která se usilovně snaží najít řešení a druhou, která z nějakého důvodu prosazuje neustále své řešení, i když je naprosto zjevné, že je nefunkční, zpravidla je z toho nakonec konflikt. O to hůře, když tento postup zaseknutých gramofonových desek zastávají obě strany.

Náboženství tedy nemusejí vždy být přímou primární příčinou konfliktů, ba dokonce bych tipoval že jí opravdu nejsou, ale poměrně efektivně brání v tom, aby při jejich řešení lidé používali rozum.

Všechna náboženství nabízejí jakási “řešení” – návody, které mají být univerzální a v čase neměnné. V případě islámu jsou poměrně jasně čitelné, u křesťanství už bývají poněkud zastřené, protože byla v současné evropské společnosti nemyslitelná. Ani poměrně fanatičtí Svědkové Jehovovi neříkají svým dětem že pokud budou onanovat a hrát si s hračkami zobrazujícími lidi, že je Jehova zabije, jak by odpovídalo biblickému líčení, ale že Bůh bude smutný. Nicméně v Bibli takto zapsány stále jsou.

Staň se Jehovovým přítelem – Projížďka na kole from brakfest on Vimeo.

Ano, můžeme být rádi, že většina našich křesťanů četla jen dětskou ilustrovanou Bibli a nikoli tu skutečnou. Když totiž čte silně věřící člověk Bibli, mohou se mu přihodit dvě věci – může přestat věřit, nebo se může jeho víra přiblížit tomu, jak je zanícení pro Boha popisováno v Bibli.

Zkrátka pokud jste věřící a s dojmem, že bytste měl věřit víc, opravdu přečtete Bibli, narazíte nakonec na to, že budete muset buď zatratit víru nebo zahodit rozum. Náboženská obec a jeji autority “pomohou” člověku v tom, aby se náhodou nerozhodl pro to první.

Vírou takového typu se totiž člověk nemůže nakazit pouze studiem. Vlastně je snadnější se při čtení jakýchkoli “svatých” textů stát spíše ateistou než fanatikem. Samotnými knihami se náboženství ani fanatismus nepřenáší. Důraz na nicotnost lidského rozumu a naopak vyzdvihování autority ukazuje na jiný způsob přenosu, kterým je  sugesce.

Můžete si to ověřit už tím, že věřící při argumentaci jako vysvětlení opakují fráze, které nic nevysvětlují. Oni ale mají jistotu, že ano. Příkladem může být samotný příběh Ježíše, z něhož se musí rozumně uvažujícímu člověku stát fraška ve chvíli, kdy si uvědomí, že onen Ježíš je zároveň stejný vševědoucí Bůh, který tohle celé naplánoval.

Také doporučované způsoby jak uvěřit jsou v podstatě návody k podrobení se sugesci. Ne náhodou se jedna z knih padre Halíka jmenuje Chci abys byl.

Často citovaná rada pro lidi, kteří hledají nějaký řád ve svém životě životě zní zhruba takto: “Choď do kostela a chovej se jako bys věřil a ono to přijde.” Pokud znáte alespoň trochu principy sugesce, je vám jasné, že “to” opravdu přijde. Stejný krok, jaký udělá konvertita od myšlení k víře udělá také věřící k fanatismu. Dokonce je ten druhý krok už mnohem snazší. protože v té době už je věřící obklopen spoluvěrci, kteří jej ve správnosti jeho kroků utvrzují.

Tak málo stačí aby se z člověka stal křesťanský, nebo jakýkoli jiný, náboženský fanatik – touha být lepším člověkem, důvěra k autoritám, píle, vytvalost, přesvědčení že víra je to co dělá člověka lepším a podpora od spoluvěřících.

To všechno je přece v tradiční morálce považováno za dobré vlastnosti! Nemusím ani pokládat otázku, jestli je tomu tak opravdu. Stačí se trochu zamyslet nad následujícím příkladem:

0375516e7ad25ca7e8f693ec75ee56c7_650x

Dát přednost autoritě bohužel znamená dát přednost víře v to, že jeden kilometr je delší než jedna míle přestože si to můžeme ověřit. V minulosti to znamenalo dát přednost představě o světě  svatého Isidora ze Sevilly před mořeplavci a kartografy nejen starověku, jako byl například Klaudios Ptolemaios, ale i středomořskými kartografy středověku. Je to princip, podle kterého ve 21 století mohou člověka posednout démoni, které lze vymýtat špatně přeloženými citacemi starověké literatury.

65 thoughts on “Jako mor – Co je špatného na umírněném náboženství?

 1. dogbert

  Člověče, tak ty plácáš něco o racionalitě, a pak se snažíš resuscitovat dávno propadlou, nesmyslnou teorii o tom, že ve středověku učenci věřili v plochou Zemi :/

  Ten Tvůj článek, kterému na konci tu děláš reklamu je jednoduše nepravdivý. Není pravda, že na Severu v “zuřící gotice” věřili v plochou Zemi, zatímco na Jihu už měli renesanční Zeměkouli. Je to nesmysl už proto, že tehdejší vzdělané vrstvy měli nadnárodní charakter, a učenci z Jihu běžně působili na Severu a naopak.

  Představuješ si, že “Sever blouznil a jih už studoval antické spisy.”, což je blbost, protože antické spisy se Evropě ani na Severu nikdy studovat nepřestaly. Schválně se mrkni, jak dobrým znalcem antiky byl třeba náš Kosmas.

  O Německu 15. století píšeš, že tam věřili v plochou Zemi. Tak schválně, kdo byl tehdejší nejvýznamnější učenec, působící v Německu? Mikuláš kardinál Kusánský(+1464), který nejenom, že nevěřil v plochou Zemi, ale uvažoval o nekonečnosti Vesmíru, a životě na jiných planetách. Na něj navazoval Koperník, a velmi ho obdivoval Bruno. A odkud pochází nejstarší gl´bus? No, z Německa, z 15. století.

  Jenže v kulatou Zemi věřili nejenom učenci v 15. století. Věřil v ní i Beda Ctihodný, Joannes de Sacrobosco, nebo Alkuin z Yorku. Které můžeme považovat za mezi středověkými vzdělanci za jedny z nejvlivnějších.

  Takže vlastně děláš to samé, co jsi popsal v článku výše. Aby sis udržel vlastní náboženskou víru, snažíš se překroutit realitu, a buduješ nějakou podivnou mytologii, trochu na způsob bolševického “soudruha Husa, soudruha Žižky a soudruha spisovatele Aloise Jiráska”. Zasloužil bys Bludný balvan

 2. Petr TomekPetr Tomek Post author

  Dogberte, především by sis měl ten článek pořádně přečíst. Ty mapy jsem si nenakreslil sám a jak jsem napsal ano, ve středověku lidé věřili na placatou zemi obtékanou oceánem, tomu se prostě nevyhneš. Ta “mezinárodní inteligence” byla ve skutečnosti neuvěřitelně málo početná a ten obrázek mapy typu OT je opravdu první tištěná mapa.
  Na jednoho člověka, který věděl, že Země není placatá připadaly tisíce nebo spíš desetitisíce těch, kteří znali jen mapy typu OT a věřili, že placatá opravdu je.
  Ostatně to co vyjmenováváš jsou špičky středověké vědy, a rozhodně ne chudí.
  Že o zemské kulatosti věděli církevní potentáti a někteří vzdělaní mniši, no samozřejmě ale nebyla to obecná vědomost.

 3. Petr TomekPetr Tomek Post author

  Jo a ta mapa typu OT opravdu vyšla roku 1472, tedy v době, kdy se ve Španělsku a Portugalsku už dávno používaly portulánové mapy.

 4. ateista

  Hitchens to řekl zcela přesně. Škoda, že nejsme schopni uspořádat podobné sezení. Sednout si před sešlost církevních hodnostářů, vzít do ruky Bibli a začít předčítat. Ale všechno, nejen to, co čtou oni. A potom žádat komentář. A začít diskutovat.

 5. Ignac z Loyoly

  Ono záleží, jaké antické spisy byly známy a jak se k nim stavěla církev, protože elity mezi sebou často bojují a pokrokáři někdy také končili na hranici – té církevní

 6. Jaroslav Štejfa

  Bylo by asi dobré zůstat u základní otázky článku, obsažené v prvním odstavci. A k tomu bych chtěl učit poznámku, ač téma je na celou knihovnu.
  Domnívám se, že základ odpovědi tkví v několika vlastnostech lidského rodu:
  1) Člověk je tvor biologicky smečkový, odtud tendence ke spolupráci, podřízení se vůdci a v řadě případů potlačení svých pocitů či nutkání hrozí-li vyvržení ze společnosti či dokonce by bylo nutné zaujetí bojovného postoje “proti všem”.
  2) Snaha dosáhnout uspokojení svých potřeb s co nejmenším úsilím. Náboženství nabízí pomocí velmi propracovaných technik “porozumění” světu, aniž by bylo potřeba strávit dlouhá léta přemýšlením, učením a smířením se s vlastní neschopností pochopit vše a ihned. Takříkajíc – stát se houslovým virtuosem snadno a rychle – ovšem nikde se sama od sebe nenabízí odpověď na otázku co dělat, jedná-li se o zmýlenou.
  3) Psychopatie, každý z nás je nadán její určitou mírou. řečeno teologickým jazykem, každý člověk má v sobě zlo. Náboženství nemá mechanismy na eliminaci zla. Neumí ho ani definovat.
  4)Výzkumy v neurologii ukazují, že člověk nekompetentní má velký sklon přeceňovat své možnosti; jinak řečeno, nevzdělanost má vždy pocit, že všemu rozumí. Předsudky a konzervatismus jsou nám všem dány a jsou v mozku neoddělitelně spojeny s dogmatismem, nepružností, úzkostí ze smrti, potřebou se uzavírat; na druhou stranu vylučují otevřenost, zkušenost, poznávací schopnost, sebevědomí a sociální stabilitu.

  Mix těchto daností s mnoha dalšími v konkretní situaci vždy umožňuje koktail násilí a utrpení a samo náboženství je axiomatický systém schopný to vždy podpořit a dát morální zadostiučinění. Na druhou stranu nemá proti tomu obranu.
  Bohužel.
  Jaroslav Štejfa

 7. HMC2011

  „Příkladem může být samotný příběh Ježíše, z něhož se musí rozumně uvažujícímu člověku stát fraška ve chvíli, kdy si uvědomí, že onen Ježíš je zároveň stejný vševědoucí Bůh, který tohle celé naplánoval.“

  To jste si při četbě Bible ovšem uvědomil špatně! Prohlašujete se za moudrého, ale stal jste se bláznem. V Bibli je Ježíš označen jako Boží Syn a Bůh je Bůh. O žádné trojici v Bibli ani čárka. Takže, co je na tom složitého…?
  Na světě běhá miliardy synů i jejich otců. Vždy jsou to dvě osoby. Nejinak tomu je i v případě Boha a Božího Syna.

 8. toli

  @HMC2011
  To jste si při četbě Bible ovšem uvědomil špatně! Prohlašujete se za moudrého, ale stal jste se bláznem. V Bibli je Ježíš označen jako Boží Syn a Bůh je Bůh. O žádné trojici v Bibli ani čárka. Takže, co je na tom složitého…?
  Na světě běhá miliardy synů i jejich otců. Vždy jsou to dvě osoby. Nejinak tomu je i v případě Boha a Božího Syna

  Jednoduše to autor popsal podle teologie katolíků kde je celosvětově nejvíce pomatenců 🙂

 9. Jaroslav Štejfa

  K HMC2011:
  To je právě ta potíž s umírněným či jakýmkoliv křesťanstvím – jak jednoduché je si nalistovat Wikipedii (alespoň).

  Svatá Trojice, Nejsvětější Trojice, Boží Trojice či trojjediný Bůh je společné označení Boha v křesťanském dogmatu o třech osobách, totiž Bohu Otci, Bohu Synu a Bohu Duchu Svatém, které sdílejí jediné božství.

  Výslovná zmínka o Bohu coby Trojici se ve Starém zákoně nikde nevyskytuje. Křestní formuli přikazující křtění ve třech jménech, ne nutně osobách, nacházíme v Matoušově evangeliu (28,19–20):

  To jsou takové věci.

  „ Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. “
  — Mt 28,19–20

  Jaroslav Štejfa

 10. Petr TomekPetr Tomek Post author

  Ad HMC2011 : Ano, jasně, ne všechny větve křesťanství zastávají představu boží trojjedinosti. Nicméně všiml jste si, že tím se vlastně nic neřeší? V takovém případě totiž poslal Bůh svého syna lide aby ho zabili, aby jim mohl odpustit, což pro změnu také nedává smysl.

 11. TvojOponent

  Citujem: To všechno je přece v tradiční morálce považováno za dobré vlastnosti! Nemusím ani pokládat otázku, jestli je tomu tak opravdu.

  Čo je to netradičná morálka?

  **********************************

  Vysmievate sa predstavám o kozmológii ľudí stredoveku, alebo staroveku. No nedokážete určiť tvar Vesmíru podľa novoveku. Napriek vedomostiam, ktorými starovekčania a stredovekčania nemohli narábať, toho schopní nie ste, no posmievate generáciám minulým za ich úvahy vychádzajúce zo skušenostnej logiky. Hoci ani vy by ste sa na viac nezmohli v tom čase a priestore, kde snaha prežiť bola kľúčovou témou a tvar Zeme nepodstatnou. Znevažujete svojich predkov a súčasne sa hlásite k opičiemu pôvodu, hoci opice o tvare Zeme nemali a nemajú ani potuchy.
  Mimochodom, Zem nie je guľatá….

 12. TvojOponent

  Tomek, citujem Vás: V takovém případě totiž poslal Bůh svého syna lide aby ho zabili, aby jim mohl odpustit, což pro změnu také nedává smysl.

  Prečo riešite veci, ktoré Vám nedávajú zmysel?
  Ja neverím na víly a neriešim ich.

 13. Ignac z Loyoly

  Jenomže ty víly nám dnes už nikdo nevnucuje, křesťané nám ostatním ale své “morálky” (protože jich mají více) vnucují skrze zákony, restituce, média,… tak mají mít alespoň racionální důvody pro svoje “vnucování”, ale to oni nemají, čili nemají v politice moderního sekulárního státu co dělat. Zde totiž platí morálka a zákony důsledků – děláme to či ono, abychom dosáhli toho či onoho, ne protože “bůh údajně chce to a to” – to by byl opět středověk, a to jako humanista vážně nechci

 14. TvojOponent

  Ignác… Po poriadku. Vy nie ste humanista, ale sekulárny humanista – to je totiž rozdiel.
  Vám niekto vnucuje kresťanstvo? Ako? Tak, že si akýsi kresťan nárokuje na vrátenie ukradnutého? Nie je to náhodou náprava krívd?

  Moderným sekulárnym štátom bolo aj nacistické Nemecko. Pán Hitler zaviedol odluku a desaťtisíce kresťanov vrátane tisícov kňazov poslal do koncentrákov. Možno sa raz OSACR zaslúži aj o výmaz zmienky o Lidiciach…veď tí dobrí sekulraisti vlastne zabíjali kresťanov a ničili kostoly…

  Citujem: Zde totiž platí morálka a zákony důsledků – děláme to či ono, abychom dosáhli toho či onoho, ne protože „bůh údajně chce to a to“ – to by byl opět středověk, a to jako humanista vážně nechci

  Potom ale holokaust je ukážkovým príkladom toho, ako vyzerá ateistická morálka v praxi… Lebo vaša morálka nebude ničím iným ako spoločenskou dohodou. Stačí sa len dohodnúť…na čomkoľvek.

 15. Petr TomekPetr Tomek Post author

  Chtěl bych jen připomenout, že podstatou toho článku je úvaha že se náboženství nešíří rozumem ale sugescí. Proto nelze sebepitomnější názor věřícímu rozumově vyvrátit – on rozpor prostě nevidí.

  Proto nelze TO vysvětlit, že Hitler nebyl humanista natož sekularista. Přitom pokud by byl schopen o tomto tématu přemýšlet, tak by mu stačilo přečíst si Mein Kampf, nebo třeba jen text přísahy SS. Nicméně pokud s takovými výkřiky bude pokračovat, tak ho zabanuju.

 16. TvojOponent

  Tomek … celkom nezmyselne zase vediete diskusiu do sporu.
  Citujem vás: “...se náboženství nešíří rozumem ale sugescí. Proto nelze sebepitomnější názor věřícímu rozumově vyvrátit – on rozpor prostě nevidí.”

  Veriaci zostávajú veriacimi predovšetkým preto, že vo svojej viere vidia zmysluplnosť. Všimli ste si, že som neprízvukoval žiadnu vieru? Platí to všeobecne, aj o ateistickej viere.
  Pokiaľ sa stretnete s kresťanom, ktorý nástojí na akomsi blude, pripomeňte mu napríklad tento výrok z Biblie:
  Všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! 22 Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!
  Zlo v akejkoľvek podobe je aj slepá viera nezohľadňujúca rozumové zdôvodnenia.

  Hitler samozrejme humanistom bol – veď chcel ľuďom dobre. Definícia humanistu v podobe ako ju predkladajú ateisti dnes je významovým posunutím. Nepripomínam humanizmus Hitlera preto, aby som stigmatizoval ateistov dneška, ale aby som na historických skúsenostiach s ateizmom vystríhal ateistov pred istými vzorcami správania, ktoré vedú k rovnakým tragédiám, ako bola protikresťanská ideológia hitlerizmu.
  Veriaci, ktorých spomínate a na ktorých sa sťažujete…že nie sú schopní s vami diskutovať, uplatňujú voči vám ten istý princíp , akým sa vyhrážate vy mne – otočením sa chrbtom, banom, prehliadaním. Je to najhorší spôsob diskusie. Pokiaľ máte iný názor, nebojte sa presviedčať, najmä ako oponent je vám ochotný načúvať. A buďte voči sebe kritický – skúmajte, prečo oponent používa tvrdenia také, aké používa, čo ho k tomu vedie a z čoho vychádza.
  Ano, môžem sa mýliť.

 17. A.S.Pergill

  @ Tvoj Oponent
  “Hitler samozrejme humanistom bol – veď chcel ľuďom dobre”
  Vidím, že chápete humanismus asi stejně jako islámští fundamentalisté, kteří prohlašují, že “pro nevěřícího je lepší zemřít rukou pravověrného, než žít dále jako nevěřící”

  Jinak definice humanismu, viz: http://cs.wikipedia.org/wiki/Humanismus
  se s vaším pojetím poněkud míjí.

  Hitler měl s církvemi konkordát a církve mu šly na ruku tak důkladně, že po pádu jeho režimu zachránily před spravedlivým trestem řadu nacistů, včetně takových, co byli na seznamu válečných zločinců vedeni pod dvoucifernými čísly.

 18. Petr TomekPetr Tomek Post author

  Ad TO: Chtít některým svým lidem udělat dobře, nebo jim alespoň zářné zítřky slíbit, není znak humanismu. Hitler v první řadě byl rasista a věřil ve svou vyvolenost a vyvolenost Němců jako národa. To jsou znaky tribalismu ne humanismu. Jeho východiska byla náboženská, nikoli sekulární, což si můžete v Mein kampfu dohledat.
  Definice humanismu zní:

  Postoj a myšlenkový směr, který vychází z uznané hodnoty každého lidského života a její přednosti až nadřazenosti ostatním hodnotám jako hodnota nejvyšší, zdůrazňuje univerzální lidství, solidaritu všech lidí, a staví se tak proti různým partikularismům kulturním, rasovým, jazykovým, národním nebo náboženským.

  V tom je Hitlerův nacismus dokonale jinde.
  A konečně přísaha SS sestávala ze tří otázek a tří odpovědí, zněla:

  Wie lautet Dein Eid ?
  – Ich schwöre Dir, Adolf Hitler, als Führer und Kanzler des Deutschen Reiches Treue und Tapferkeit. Wir geloben Dir und den von Dir bestimmten Vorgesetzten Gehorsam bis in den Tod. So wahr mir Gott helfe !

  Also glaubst Du an einen Gott ?
  – Ja, ich glaube an einen Herrgott.

  Was hältst Du von einem Menschen, der nicht an einen Gott glaubt?
  – Ich halte ihn für überheblich, größenwahnsinnig und dumm; er ist nicht für uns geeignet.

  Můžete si to hodit do překladače.

 19. TvojOponent

  Ano, Pergille…blížite sa k podstate. Ateisti z neznámeho dôvodu ukradli slovo humanizmus. Odvodzujú jeho pôvod od slova človek (=homo). Ja odvodzujem slovo humanizmus od slova ľudskosť. Kým podľa mňa je humanistom človek, ktorý vyznáva za prioritu uspokojovanie potrieb človeka tak, aby tento žil v znesiteľných podmienkach po celý svoj život. Ateisti význam toho slova posunuli a medzi humanizmus a ateizmus nezriedka dávajú rovnítko. Dávajú tak najavo, že svoj život a svetonázor neodvíjajú od boha (=teo), ale od jeho vylúčenia nahradenia človekom. Humanizmus sa tak stáva hnutím a spoločenskou klímou, kde platia spoločenské dohody nekaceptujúce náboženské ukotvenie morálky. Podľa takéhoto prístupu je morálnym čokoľvek, na čom sú ľudia schopní sa dohodnúť. Taká spoločenská dohoda môže mať rôzne podoby a bude vždy humanistická v duchu IHEU. Ak sa dohodnete, že zabíjanie detí je morálne, tak takým bude. Za nacizmu ateisti prišli s dohodou o zabíjaní telesne a duševne postihnutých – v rozpore s evanjeliovou zvesťou – taká dohoda ospravedlňuje vraždenie chorých a nevládnych (porovnaj dnešné snaženie o eutanázie). Posielanie ľudí do koncentrákov nie je ničím iným, ako dôsledkom dohody filozoficky vychádzajúcej z darwinizmu a eugeniky – také skutky sa stávajú morálne ospravedlniteľnými, ak sa tak ľudia (=homo) dohodnú. Adolf Hitler a jeho stúpenci (nerád používam slovo nacizmus, lebo stigmatizuje mnohých čestných a slušných Nemcov ako voličov NSDAP) chceli lepší svet v súlade s novou dohodou o tom, čo je morálne a správne. Nie v súlade s tradíciou vnímania dobra a zla tak, ako je zakotvená v Biblii a Desatore. Hitlerizmus, podobne ako tzv. liberalizmus, vnucuje názor, že hodnota ľudského života je relatívna a teda aj jeho zničenie nie je vždy vraždou., ale vraždy sú morálne ospravedlniteľné, ak sa spoločnosti vnútia kodexy zmenenej morálky.
  Norimberský proces odsúdil časť pohlavárov Nemeckej ríše na tresty smrti a medzi zločinmi, za ktoré niesli vinu, bolo aj vytváranie klímy naklonenej akceptácii potratov. Ateisti,dnes liberáli, tak stoja pred dilemou. Buď budú rovnako presadzovať názor, že hodnota ľudského života je absolútna od počatia alebo potrat bude relativizovaný na právo ženy a potom musí nasledovať rehabilitácia nacistických pohlavárov minimálne v tom jednom bode.

  zachránily před spravedlivým trestem řadu nacistů, včetně takových, co byli na seznamu válečných zločinců vedeni pod dvoucifernými čísly.
  Nechcem riešiť túto nesúvisiacu tému v tejto debate. No vypichnem jeden pohľad. Z pohľadu sekulárneho humanizmu je trest smrti v rozpore s etikou tzv. humanistu. Boli teda vynesené rozsudky smrti nad nacistickými pohlavármi a ich vykonanie z pohľadu vnímania morálky sekulárnych humanistov hrubým porušením základných ľudských práv?

 20. TvojOponent

  Tomek, citujem Vás:
  Postoj a myšlenkový směr, který vychází z uznané hodnoty každého lidského života a její přednosti až nadřazenosti ostatním hodnotám jako hodnota nejvyšší, zdůrazňuje univerzální lidství, solidaritu všech lidí, a staví se tak proti různým partikularismům kulturním, rasovým, jazykovým, národním nebo náboženským.

  Ano, súhlasím s Vami, že Hitler bol rasista. Je rasizmus v súlade s darwinizmom a evolúciou? Mienkotvorný ateista, pardon, sekulárny humanista, Rastislav Škoda, nevidí problém v šľachtení ľudí s cieľom vyšľachtiť nové rasy a novú kvalitu či ľudí podľa špeciálnych požiadaviek.
  Je šľachtenie ľudí proti princípom humanizmu? Lebo ak poviete že ano, ste v konflikte s významným mienkotvorným sekulárnym humanistom. Ak poviete, že nie, pripúšťate, že rasy nie sú rovnocenné.
  Rasizmus príroda pozná a je v nej dôležitý – je praktickou ukážkou evolúcie. Prežívajú tí najschopnejší. Človek je súčasťou prírody.

  Ak Váš tzv.humanizmus spájate s nedotknuteľnosťou života, prečo ste za potraty? Sú potraty v súlade so sekulárnym humanizmom? Lebo z tej definície vyplýva čosi iné. A to, že sú konkrétne v rozpore s ňou.

  Citujem Vás: eho východiska byla náboženská, nikoli sekulární, což si můžete v Mein kampfu dohledat.
  Hitler vzišiel zo slobodných a demokratických volieb. Nacizmus nebol dielom RKC, ale vzniká v tomto kresťanskom kultúrnom prostredí. Pokiaľ si chcel Hitler udržať podporu, musel hrať toto divadlo. Národný SOCIALIZMUS zaviedol odluku presne v definícii sekularizmu. Wikipédia tvrdí, že:…Sekularizmus je svetonázor alebo ideológia, zameraný/á na spoločnosť ako takú a verejný život ako taký a ignorujúci náboženstvo, prípadne aj požadujúci striktné oddelenie spoločnosti a verejného života – najmä štátu – od cirkvi.”
  Z tej definície aj z historickej skúsenosti je zrejmé, že východiská nacizmu sú sekulárne. Náboženské vyjadrenia Hitlera sú, ako ich nakoniec on sám označil, za vyjadrenia určené pre masy a sú vzdialené pravde – je to len propaganda. Konkordátom si Hitler zabezpečil dočasný mier – Cirkev podpisom konkordátu dúfala, že sa prenasledovanie kresťanov v Nemecku ukončí.

  SS ako elitné jednotky spočiatku mohli tvoriť iba Nemci bez aktívneho vyznávania náboženstva a nesmeli sa zúčastňovať náboženských obradov. Od tejto požiadavky sa opúšťa až neskôr pre nedostatok vhodných adeptov. Na prackách mali nápis “Vernosť je mojou cťou!”, ale nie vernosť Cirkvi ani evanjeliu, ale Hitlerovi.

  Prísaha je slávnostným formálnym vyhlásením a nie je možné na základe jej textu hodnotiť nacizmus ako kresťanský.
  Neviem, či ste tému východísk nacizmu a jeho kresťanské korene niekedy spracovávali, ale určite by som si od Vás taký článok rád prečítal. Také zhrnutie kresťanských téz a téz nacizmu. Ak ano, poprosím o linky.

  Nie je mojim cieľom stigmatizovať ateistov pripomínaním Hitlera. Ateista prirodzene nacistom byť môže, kresťan nesmie. V čase Hitlera ani ateista ani kresťan zrejme na výber nemal. Nacista môže byť presvedčením to, čo sa dnes definuje ako sekulárny humanista iba za podmienky, že prijmeme spoločenskú dohodu o morálke.A ak táto dohoda bude závislá len na súhlase vplyvných. Teda tých, ktorí rozhodujú o jej charaktere.
  Nacizmus Hitlera je nezlúčiteľný s hodnotami dnešných sekulárnych humanistov. No niet žiadnej prekážky, aby dohoda o morálke nebola zmenená do podoby, kedy by ten prienik možný bol.

 21. Ignac z Loyoly

  Hitler nebyl ateista, dokonce ateismus považoval za materialismus a ten odmítal jako židovský.

  Na klerofašistické státy jako Slovensko a Chorvatsko co bojovaly s Hitlerem si nějak zapomněl… 🙁 🙁 Slovensko vedl dokonce katolický kněz, jmenoval se Tiso, ach vy pobožní křesťani (hlinkovci, ustašovci) a něcisti (Hitler)
  ano, já raději sekulární humanismus na kterém stojí i dnešní sekulární EU (povětšinou) než středověk a tábor Jasenovac, kde ste vy katolíci vraždili Srby, Židy, ateisty, liberály, komanče a homosexuály

 22. TvojOponent

  Vrátil by som sa k podstate článku – tvrdeniu, že podstatou viery je sugescia.

  Zacitujem z Wikipédie:
  Sugescia (z lat. suggestio < suggestus < suggerere = podložiť, klásť pod) je podnet alebo proces, ktorý vedie od podnetu k reakcii.
  Sugescia ako podnet je obvykle tvrdenie formulované a oznamované tak, aby vyvolalo zamýšľaný účinok samočinne, bez kritického uvažovania a bez účasti vôle subjektu. Sugescia ako proces spočíva v uskutočňovaní sugerovaného javu, v jeho automatickej mimovolnej premene na subjektívny zážitok alebo správanie. Uvedenou nekritickosťou a automatickosťou sa sugescia odlišuje od inštrukcie alebo príkazu, na ktorých splnení sa subjekt podieľa svojím vedomým rozhodnutím.
  Rozdiel medzi inštrukciou alebo príkazom a sugesciou je zjavný pri porovnaní formulácií Zdvihnite ruku a Vaša ruka sa zdvíha, Zavrite oči a vaše oči sa o chvíľu samy zavrú, Predstavte si, že je vám teplo a Začínate pociťovať teplo.

  Toľko wikipédia. Teraz zacitujem Tomka:
  Často citovaná rada pro lidi, kteří hledají nějaký řád ve svém životě životě zní zhruba takto: „Choď do kostela a chovej se jako bys věřil a ono to přijde.“ Pokud znáte alespoň trochu principy sugesce, je vám jasné, že „to“ opravdu přijde.
  Tomek čitateľovi podsúva sugesciu. Uvádza vetu, ktorá je vraj údajne často citovaná. Nikdy som ju nepočul. A nepatrím medzi pubertiakov.
  Netvrdím, že takýchto manipulácií sa veriaci nedopúšťajú. Je to odsúdeniahodná manipulácia. Tu by som si dovolil vyzvať Tomka k napísaniu článku o návšteve Benna Hinna v Prahe. To je priam učebnicový príklad dôsledkov sugescie pastora.

 23. TvojOponent

  😀 ach, Ignác 😀
  Hitler bol formálny katolík a cieľmi sekularista nenávidiaci Cirkev.
  Keby len Tiso bol kňaz, ale bol ním aj Hus, teológiu študoval aj Darwin a kresťanom bol aj Masaryk. Čo to je za argument? Kresťania nie sú nasledovníkmi Tisa, Husa alebo Bezáka, ale Krista. Že kresťania chybujú? Ano, to je pravda. Aj chybujúci kresťania vedia, že chyba je v nich a nie v kresťanstve.

  Takže ja som vraždil Srbov ešte pred narodením? 🙂
  Zagúglite si môj nick a Jasenovac.

 24. ateista

  @TvojOponent
  Je obtížné zaslepenci, jako jste Vy, cokoliv vysvětlit. U Vás je nutné hovořit o zaslepenosti, neboť předloží-li Vám kdokoliv cokoliv, co napadá podstatu náboženství, začnete vidět rudě.
  Článek hovoří o tom, že náboženství je srovnatelné s morem a zdůvodňuje proč. Vy byste měl jen napsat, není srovnatelné s morem a proč. Já bych Vám opět položil stěžejní otázku: Kdo a k čemu potřebuje náboženskou víru? Protože Vy neodpovíte, odpovím já. Nikdo a k ničemu, vyjma církevních hodnostářů coby předmět byznysu. Víra bez aspoň jednou potvrzeného naplnění není k ničemu.

  Neinspiroval se Hitler tímto citátem z Bible?

  II.Samuel, k. 5, odst. 8, 10: 8. Nebo řekl David v ten den: Kdožbykoli porazil Jebuzea, a zlezlby žlaby (jeho), a (pobilby) ty slepé a chromé, kteréž má v nenávisti duše Davidova (knížetem bude). Protož pravili: Slepý a chromý nevejde do toho domu. 10. A tak David čím dále tím více prospíval a rostl; Hospodin zajisté, Bůh zástupů, byl s ním.

  Bible není kniha o morálce a náboženství také ne. Dějiny zejména římskokatolické církve to potvrzují. Jenže to Vy nechcete slyšet.

 25. Ignac z Loyoly

  zagooglil jsem a vyšlo mi, že to byli ustašovci kdo se cítili katolíky a křesťany a měli podporu církve, to samé Tiso, který byl knězem a hlásal katolické tradiční hodnoty. Však vaše církev a Hitler maj třeba v oblasti homosexuality stejné názory…

 26. TvojOponent

  Ignác… v čom vidíte prienik v názoroch RKC a AH na homosexualitu?
  Ateista…Kľudne napíšte aj to, čo podľa Vás nechcem vidieť-počuť-čítať. Rád to uvidím, prečítam si či vypočujem.

 27. Petr TomekPetr Tomek Post author

  Tahle “diskuse” mi připadá jako jeden velký kus spamu. Hlavně ale dokládá, že to co jsem chtěl článkem demonstrovat tak opravdu je, nebo se to tak alespoň jeví. TO mohl otevřít jednu z nejnudnějších knih všech dob, kterou bezpochyby Mein Kampf je a přešést si to. Mohl se podívat na stovky dokumentů o kolaboraci ŘKC a nacistů. Mohl se vzdělat v tom, co je to humanismus. Mohl se dočíst, že Hitler byl dosazen díky Vatikánu. O Krysích stezkách o Frankovi, Slovenském štátu … Mohl.. On to dokonce může i přečíst a vidět

  …jenže to kvůli sugesci vlastně vidět nemůže.
  Sugesce vždy spočívá ve dvou věcech:
  Že to člověk chce aby to tak bylo a že je v tom utvrzován někým, ke komu má důvěru ať je to jednotlivec nebo dav, prostě autoritou.

  Nevím kam se chodí “nabíjet” nebo “utvrzovat ve víře” TO, ale buď je to prostředí vysloveně pro myšlení toxické, nebo je jeho osobnost tak hluboce narušená, že už jsou tyhle názory integrální součástí jeho osobnosti. Ani v jednom případě mu nic vysvětlit nelze, protože už mu vlastně tohle všechno vysvětleno bylo.

 28. TvojOponent

  Tomek!
  Ďakujem za zhrnutie. Spomínanú knihu mám toť za chrbtom. Neviem, kde sa vo Vás berie istota, že témy, ktoré spomínate, som si nenaštudoval.
  Vyzerá to na sugesciu, ktorú spomínate. Presnejšie na autosugesciu. Dokonca vo všetkých Vami spomínaných bodoch.
  Vaše presvedčenie, že sa chodím k niekomu dobíjať vo svojej “viere”, je sugescia.
  Tvrdenie, že som nikdy neotvoril Mein Kamf je rovnako Vaša autosugescia.
  Podobne aj Vaše obvinenie o mojom nezáujme naštudovať si, čo je humanizmus – je Vaša sugescia.
  Nie som historik a poznám aj prípady kolaborácie kresťanov s vtedy rovnako moderným systémom ako je ten náš.

  Vy ste si, pán Tomek, vsugerovali, že to všetko úmyselne prehliadam a nechcem si to nechať vysvetliť. To je tiež sugescia.

  Nechodím na portály ateistov utvrdzovať sa z vlastných názorov, ale chodím sem hľadať trhliny svojho názoru. Práve naopak, neustále pochybujem a dávam svoje názory do placu, aby ste ich mohli znovu a opäť spochybňovať a nútili ma premýšľať a pochybovať. Oponent sa môže mýliť, preto pozorne načúva.

  Skúste si podobne, aspoň na chvíľu pripustiť, že Vaša nenávisť voči kresťanom je sugesciou.

  Mimochodom aj dnes som Vám venoval článok na mojom portále. Váš blog na blogspote obsahuje argumentačné chyby. Použil by som vetu s tým slovom sugescia, ale neurobím to. Vyskúšam Vás. Ak si po prečítaní toho textu opravíte chyby v článku o plochej Zemi, budem to brať za dôkaz, že Vaše tvrdenia o kresťanskom pôvode názoru na tvar Zeme ako rovnej plochy nie sú sugesciou. Ale obyčajným omylom, ktorý je súčasť cesty hľadania.

 29. A.S.Pergill

  @ Tvoj Oponent Morálka je, pochopitelně, dána podmínkami existence lidské společnosti. Např. drakonické tresty za, z našeho pohledu bagatelní, kriminalitu byly ve své době a v daných oblastech obecně přijímány proto, že měly dopad na oběti daleko drastičtější než jaký by byl dopad stejné kriminality na nás. (Např. pověšení za krádež koně – zloděj původního majitele za určitých okolností odsuzoval k smrti.)
  Existují tisíce morálek a žádná není absolutně vždy a za všech okolností přijatelná. Tím, že se křesťané civilizované Evropě snaží vnutit morálku bezcenných pouštních primitivů, sami sebe diskreditují (dtto muslimové).

  Norimberský proces je noční můrou právních pozitivistů, protože odsuzoval za činy, které byly v čase a místě spáchání zcela legální (byť někteří souzení překračovali i zákony nacistického Německa, ale soudit podle nich bych za dobré nepovažoval). Právo se prostě jako nástroj na řešení podobného průšvihu nehodí. Norimberský proces z tohoto pohledu poněkud připomíná soudní vypovězení škůdců z polí a sýpek, jaké prováděly středověké soudy.
  iMHO měl být odsouzen (konsensem politiků a vojáků, případně zástupců obyvatel okupovaných zemí) celý systém nacistického státu a jeho ideologie, klidně i “právem vítězů”, a měli být likvidováni nebo dlouhodobě / doživotně zbavováni občanských práv příslušníci jednotlivých složek nacistického státu a strany od určité funkce (pozice) nahoru (třeba všechny šarže v SS, všichni důstojníci policie atd.). Na to by nebylo potřeba nějakých šarád s tribunálem, bohatě by stačily komise složené ze spojeneckých důstojníků a poddůstojníků.

 30. TvojOponent

  Pergill
  Ďakujem za slušný príspevok. Vypichli ste viacero prehliadaných momentov. Páčilo sa mi Vaše pochopenie zmýšľania ľudí tej doby. Presne ako píšete, kôň či kravička predstavovali nezriedka otázku života smrti. Podobne sa dá nahliadať na kameňovanie žien. Pohlavné choroby doby, kedy neexistovali antibiotiká, boli strašnými chorobami. Stačí si spomenúť na nie až tak dávne epidémie sifylisu v časoch dobývania Ameriky. Ukameňovanie znásilnenej ženy alebo nevernej mohlo zachrániť nejednému chlapovi život. Keď som kedysi na Azete robil anketu, či by dnes súhlasili s ukameňovaním 100 000 žien, ak by sa tým navždy vyriešil problém s pohlavne prenosnými chorobami, väčšina tomu kývla – a Azet nie je žiadny konzervatívny portál.
  Trest teda zohľadňuje skúsenosť so správaním spoločnosti istej doby.

  Morálku kresťanov by som nenazýval morálkou bezcenných púštnych primitívov. Ccca 6000 ročné dejiny kresťanov totiž idú časť svojej histórie súbežne s dejinami Židov. Nazývať židov púštnymi primitívmi by vám neprinieslo veľa uznania 🙂 Morálne princípy kresťanov totiž pretvali takú dobu preto, že sú to princípy osvedčené skúsenosťami, generáciami a časom. Zakotvenie morálky v Desatore robí z takých zásad pevnú kostru správania. Netuším, v čom tkvie diskreditácia uznávaním Desatora. Veď tie zásady sú dnes zahrnuté aj v celosvetovo uznávaných ľudských práv- Deklarácii.

  Druhá svetová vojna bola aj zo strany víťazov rasistickou a diskriminačnou vojnou. Pokiaľ by sme mali ísť do podrobností, museli by sa všetci ľudsko-právni aktivisti dištancovať nielen od Hitlera, aj SNP, Pražského povstania, a 9.mája. Víťazi sa dopúšťali rovnakých zločinov ako okupanti. (odsun sudetských Nemcov, vraždenie Rusínov, nemeckých civilov, pražské popravovanie Švédov prejazdom nákladného auta po ich hlavách…. Generácia našich detí sa raz bude rovnako dištancovať od dnešných liberálov a sekulárnych humanistov za neschopnosť verejne odsudzovať prenasledovanie kresťanov po celom svete a presadzovanie ideológie homosexualizmu.

  Nadčasovosť kresťanskej morálky vyplýva z jej prirodzenosti. Preto aj ateisti ostro pranierujúci RKC uznávajú morálku práve tých púštnych primitívov staroveku.

 31. Petr TomekPetr Tomek Post author

  TO: Vyskúšam Vás. Ak si po prečítaní toho textu opravíte chyby v článku o plochej Zemi, budem to brať za dôkaz, že Vaše tvrdenia o kresťanskom pôvode názoru na tvar Zeme ako rovnej plochy nie sú sugesciou. Ale obyčajným omylom, ktorý je súčasť cesty hľadania.

  Petr Tomek: Ó jak jste milosrdný a velkodušný vaše velkonadutosti, že mi dovolíte se před Vámi plazit a olizovat Vaše boty s omluvami že jsem se zmýlil! Nechcete s tou egoonanií už skončit? V tom textu přece nikde není nic o tom, že by idea ploché země pocházela z křesťanství. Isidor ze Sevily měl tu představu z od Anaximandra a potvrzení měl Starého zákona, přesněji z Izajáše 40:21-22.

 32. TvojOponent

  Akú predstavu? Zase si niečo namýšľate – akože je to cudzie slovo? Sugescia? Mapka Izidora zo Sevily nie je priemetnutím kruhozeme.
  Plaziť sa nemusíte…

 33. Jaroslav Štejfa

  K autorovi článku:
  Protože názory vaše jsou mi podstatně bližší, než názory Tvojho Oponenta, mám tendenci stát na vaší straně barikády.
  Řekl bych, že zvolená standartní diskuse je naprosto neproduktivní z jednoduchého instrumentálního důvodu: podíváte-li se na blog TO, tak hned na začátku tam máte tuto preambuli –
  …… vytvoril som si nick TvojOponent.V jeho charakteristike bolo uvedené, že je to nick , ktorého cieľom je zastávať vždy opačný názor k vyslovenému , nech by bol akýkoľvek. Bolo nesmierne zaujímavé sa sžiť s rôznymi typmi ľudí a byť na chvíľu niekým s úplne odlišnými hodnotovými názormi.Táto úsmevná hra mi dala jedno veľmi dobré poznanie myslenia tých, s ktorými nesúhlasím. ……

  Takže kdybyste se rozkrájel, jste vedle. Zkuste zvolit opačný postup – například zvolte prohlášení, že nad křesťanské desatero není, aspoň tady my ostatní uvidíme co na to Tvoj Oponent. Bude to pro nás možná taky úsměvné.

  Jaroslav Štejfa

 34. Martin

  V prispevku vyssie sa mi iba potvrdilo to co som si uz davnejsie myslel, ze TO je iba obycajny troll
  takze ostava dodat uz iba jedine Nekrmte trollov!

 35. Jaroslav Štejfa

  K Tvoj Oponent:

  Citace: Moderným sekulárnym štátom bolo aj nacistické Nemecko. …. Ateista prirodzene nacistom byť môže, kresťan nesmie. …… Nechodím na portály ateistov utvrdzovať sa z vlastných názorov, ale chodím sem hľadať trhliny svojho názoru. ……

  Na takovéto výroky pasuje další citace, tentokrát z knihy S. Harrise “Moral Landscape” : Říci, že posouzení pravdivosti a dobra pomocí specifické normy se zdá být jiný způsob vyjádření, že pravdivost a dobro záleží na poznání, nikoliv na pouhém sentimentu. To je důvod, proč se člověk nemůže bránit nějakému svému morálnímu postoji a následnému konání pouze na základě svých přání. Nikdo nemůže říci, že voda je H2O, nebo že lhaní je špatné jen proto, že si to přeje a chce být důvěryhodný. Chcete-li prosadit taková tvrzení, musíte vyvolat hlubší princip. Jste-li přesvědčeni, že X je pravda, nebo že Y je etické, také musíte věřit, že jiní za podobných okolností budou sdílet tyto názory.
  Odpověď na otázku „Čemu bych měl věřit, a proč?“ je obecně vědecká. Znamená to věřit tvrzení, protože je dobře podporováno teorií a důkazy; protože to bylo experimentálně ověřeno; protože generace chytrých lidí se snažily ze všech sil, aby ho zfalšovaly a snažení selhalo; protože je to pravda (a vypadá tak). To je norma poznání, stejně jako jádro vědeckého poslání. Co se našeho chápání světa týká – ten neobsahuje fakta bez hodnot.

  Jaroslav Štejfa

 36. Ignac z Loyoly

  1) Hitler nebyl ateista, věřil na božskou prozřetelnost
  2) Třetí říše měla konkordát s Vatikánem a křesťanství na školách (čili nesekulární stát – na dnešní poměry rozhodně)
  3) Gott mit uns na opascích
  4) v zemi působily křesťanské církve po celou válku, většina křesťanů kolaborovala, preláti byli v armádě
  5) germánská mystika SS nebyla křesťanská, ale byla nábožensky mystická, ne ateistická
  6) ateistický měl být SSSR, Hitlerův ideologický nepřítel
  7) Pius XII. bral operaci Barbarossa jako tažení proti ateismu…
  8) klerofašisté šli s nacisty (katolický kněz Tiso, ustašovci,….)
  9) nacisty a fašisty a klerofašisty porazil spíše sekulární Západ a spíše sekulární SSSR
  10) Hitler odmítal humanismus i sekulární humanismus, nebyl humanista
  11) postoje církve k LGBT a spol. byly (a často jsou) stejné jako ty nacistické – odmítání homosexuality, perzekuce,… to samé liberalismus

 37. Foxy

  Myslí li Oponent svá prohlášení (…vytvoril som si nick TvojOponent. V jeho charakteristike bolo uvedené, že je to nick , ktorého cieľom je zastávať vždy opačný názor k vyslovenému , nech by bol akýkoľvek…) vážně, nemá smysl s ním vést věcnou diskusi, nemá smysl na jeho příspěvky reagovat.

 38. TvojOponent

  @Jaroslav Štejfa
  1. Skúste sa opäť vrátiť na ten portál a skopírujte sem aj pokračovanie tej…ehm…ako ste to nazvali? Preambuly? Ano, toho odseku.
  Lebo tá časť, ktorú ste citovali, len vysvetľuje pôvod nicku. Nič viac. Pokračovanie toho odseku Vám vysvetlí podstatu, ktorú ste …budem si namýšľať… zrejme nechtiac prehliadli.

  2. Citujem: “Jste-li přesvědčeni, že X je pravda, nebo že Y je etické, také musíte věřit, že jiní za podobných okolností budou sdílet tyto názory.”
  TO: Toto by bola pravda iba vtedy, kedy by stúpenec spoločnosťou odmietaného názoru zostal so svojim názorom osamotený. Problém tejto definície začína okamihom, kedy sa nájde čo i len jeden jediný s názorom rovnako vymykajúcim sa z davu.
  Citujem: “Odpověď na otázku „Čemu bych měl věřit, a proč?“ je obecně vědecká. Znamená to věřit tvrzení, protože je dobře podporováno teorií a důkazy; protože to bylo experimentálně ověřeno; protože generace chytrých lidí se snažily ze všech sil, aby ho zfalšovaly a snažení selhalo; protože je to pravda (a vypadá tak). ”
  TO: Nesúhlasím. Zamieňate si dva významovo rozdielne pojmy. Vieru s dôkazom, vieru s presvedčením. Veriť sa dá tomu, kde nie je istota dôkazov. Akonáhle získate dôkazy, už nejde o vieru, ale o presvedčenie. Ak ste o niečom presvedčený, netreba Vám viera.

 39. TvojOponent

  Ignác, Ignác…
  1. https://sites.google.com/site/tvojoponent/cirkev-a-dejiny/kategoria-dejin/cirkev-a-vojna-v-zoznamoch-clankov/bol-hitler-krestan
  2. Nepletiete si štát sekulárny a sekularizovaný?
  Nacizmus bol údajne kresťanský preto, lebo Hitler uzavrel s Vatikánom a Cirkvou tzv. konkordát. Zmluvu.
  Potom by však muselo platiť, že nacizmus bol aj komunistický, lebo Hitler podpísal zmluvu aj so ZSSR. A všetci dovre vieme, akú váhu mali zmluvy s Hitlerom. Boli len zdrapom papiera.
  V júli 1934 uzavrelo Nemecko s Apoštolskou stolicou konkordát. Cirkevná strana dúfala, že vďaka tejto dohode sa útoky národnosocialistickej tlače na Cirkev a katolícku vieru nestanú oficiálnou štátnou politikou.
  3. https://sites.google.com/site/tvojoponent/ateizmus/kategoria-ateizmu/zlociny-ateizmu/kto-je-zlocinnejsi-bol-nacizmus-krestansky/gott-mit-uns
  4. Citujem Vás: “…většina křesťanů kolaborovala”
  Máme nejakú štatistiku?
  5. Nacistická mystika mala dávať duchovnú hĺbku ideológii národného socializmu. Práve preto, aby sa táto oslovovala mladých Nemcov. Je to obdoba aj dnešného liberalizmu. Nacisti neverili v nejakých strašiakov v koberci, ale obklopovali sa touto mytológiou, lebo to bolo pre nich príjemné rovnako, ako dnes ateisti vzhliadajú na antiku či budhizmus a Tibet. (ateizmus v praxi neexistuje vo svojej rýdzej forme)
  6. ZSSR bol ateistický štát.
  7. Neviem o tom, máme link?
  8.(-9.) 90% účastníkov SNP boli katolíci. A na počudovanie v miestnosti, kde prebiehal Norimberský proces, bol (a je) na stene stále kresťanský kríž.
  10. V časoch Hitlera neexistoval sekulárny humanizmus, teda ho ani nemohol odmietať.
  11. Cirkev odmieta homosexualitu? Perzekuje homosexuálov? Ako? Kde?

 40. Ignac z Loyoly

  1) Hitler psal v Mein Kampfu i říkal veřejně i svým známým, že odmítá materialismus a že ho vede božská prozřetelnost, to není ateismus

  2) konkordát spočívat mimo jiné v tom, že se děti na školách budou učit katolickou víru v katolických částech Německa, to není sekulární smlouva. mimochodem Vatikán uzavřel i smlouvu s fašistickou Itálií atd…

  3) Gott mit uns měli Němci na opascích, nic ste nevyvrátil 😀

  4) ano, většina lidí byla křesťany a hlásila se ke křesťanství před Hitlerem, za něj i po něm. A přitom většina lidí tehdy podporovala Hitlera…. korelace je jasná 😀

  5) nacistická mystika byla mimo jiné starogermánská a pohanská, nic ateistického

  6) ano, a byl to Hitlerův ideový nepřítel, čili HItler měl za nepřítele ateistický stát 😀 😀

  7) Ano, kniha Hitlerův Papež – John Cornwell

  8-9) 100% klerofašistů na slovensku byli katolíci 😀 100% v Chorvatsku … 😀 ty nejhorší svinstva ustašovců byli dělány ve jménu církve a boha … jako ve středověku, v tom vašem oblíbeném středověku

  10) v časech Hitlera již byl sekulární humanismus a hlavně humanismus http://en.wikipedia.org/wiki/Secular_humanism
  navíc jeho kořeny jsou starší než křesťanství 😀

  11) Církev perzekovala homosexuály po celý středověk a novověk, hlavně katolická – v Hitlerově době hlásala, že homosexualita je hřích, ostatně to hlásala do nedávna, možná i dnes je homosexuální styk hřích, homosexuálové se nesmějí brát, v mnoha státech je tomu tak dodnes v místních církvích (latinská Amerika, Slovensko,…)

 41. TvojOponent

  Ignác, Ignác…priznajte sa! Vy nie z Loyly, ale z Kocúrkova 😀
  8-9) Viete že v modernej historickej literatúre za posledných 20 rokov, ktorá sa venuje dejinám Druhej svetovej vojny, nenájdete výraz “klerofašizmus” ako kľúčové slovo? Aby sme predišli nedorozumeniu, reč je o kvalitnej odbornej literatúre…nie o príspevkoch českých ateistov 😀

  10) Už nepochybujem, že korene sekulárneho humanizmu sú staršie ako Vesmír samotný 🙂

 42. TvojOponent

  Odkedy je Wikipédia uznávaná odborná literatúra? 😀

 43. Ignac z Loyoly

  Ne, ale odkazy z Wiki jsou založené na odborné literatuře 🙂

 44. TvojOponent

  Hitler a humanizmus
  Citujem:
  Príroda nás vždy učí, že sa riadi princípom výberu: že víťazstvo patrí silným a slabí musia ísť k stene. Čo nás učí, sa nám môže zdať kruté, pretože sa to týka nás osobne alebo sme boli vychovaní k ignorancii jej zákonov, ale je to napriek tomu potrebné, ak chceme dosiahnuť vyšší stupeň žitia. Príroda nevie nič o pohnútkach humanizmu, ktorý hovorí, že slabé musí byť za každú cenu ochraňované a zachované aj na úkor silných. Príroda nevidí pre slabosť nijaké ospravedlňujúce dôvody, naopak, slabosť si zaslúži odvrhnutie.
  Hitler v roku 1944 skupine kadetov

  Že tento svet bude raz vystavený najťažším bojom o bytie ľudstva, o tom nemož­no pochybovať. Nakoniec zvíťazí náruživosť sebazáchovy. Pod ňou sa tzv. humanita, zmes hlúposti, zbabelosti a domýšľavého mudrlantstva roztopí ako sneh na mar­covom slnku. Vo večnom boji ľudstvo vyrástlo, a len večným mierom zanikne.
  Mein Kampf, I. zväzok, 4. kapitola

  Ano, hitler spomína humanizmus, ale úúúúúúúúúúúúplne v iných významoch, hehe…

 45. TvojOponent

  Ne, ale odkazy z Wiki jsou založené na odborné literatuře

  V takých slovo klerofašizmus nenájdete. Historici toto slovo nepovažujú za správne a jeho použitie poukazuje na ideologickú zaujatosť zdroja.
  Používajte ho prosím 😀

 46. Ignac z Loyoly

  Jak vidíte, odkaz na wiki je a jsou tam i odkazy na příslušnou literaturu. On Frankův režim se tak například nazývá dodnes. NAPŘÍKLAD 🙂

  Ano, Hitler humanismus odmítá, vidíte? 🙂

  Takže jste zase prohrál

  Jinak v Mein Kampfu se píše též O BOHU A PROZŘETELNOSTI (na což ateisté nevěří):

  “Dřívější vzdor se zase vrátil a zaměřil se s konečnou platností na můj cíl.
  Chtěl jsem být stavitelem a překážky tu nejsou proto, aby se před nimi kapitulovalo, ale aby se
  překonávaly. A překonávat tyto překážky jsem chtěl s obrazem otce před očima. Toho otce, který se kdysi
  vypracoval z chudého vesnického chlapce a ševcovského učedníka na státního úředníka. Tak byla půda
  pod mýma nohama přece jen už lepší, možnost boje o tolik lehčí, a co se mi tehdy jevilo jako tvrdý osud,
  chválím dnes coby moudrost Prozřetelnosti. Tím, že mě vzala do náručí bohyně nouze a často mi hrozila
  rozmačkáním, rostla vůle k odporu a nakonec zvítězila vůle.”

  “Jak jsem dnes vděčen prozřetelnosti, že mě přivedla do této školy.”

  “Neboť kdo není ochoten nebo
  schopen bojovat za své bytí, tomu určila věčně spravedlivá prozřetelnost jeho konec.”

  “Ne, žádná mocnost, které záleží na vlastní existenci a která si od spojenectví slibuje více, než
  provize pro po kořisti lačné parlamentáře, se s dnešním Německem nespojí, neboť ani nemůže. V naši
  součastné spojenecké neschopnosti spočívá také nejhlubší důvod pro solidaritu s nepřátelskými zloději.
  Jelikož se Německo nikdy nebrání, až na několik plamenných “protestů” našich parlamentních výborů, a
  zbytek světa nemá naprosto žádný důvod bojovat za naši ochranu, a dobrý Bůh zbabělým národům
  principiálně nepřeje – i přes fňukání našich vlasteneckých svazů – nezbude tedy samotným státům,”

  “Kolikpak lidí chápe obrovský počet jednotlivých vzpomínek na velikost vlasti a národa ve všech
  oblastech kulturního a uměleckého života, které jim zprostředkují jako hromadný”

  “posledních letech to došlo dokonce tak daleko, že národní kruhy ve své bohem opuštěné
  zaslepenosti náboženských rozporů a svého šíleného jednání nerozeznaly, že se ateističtí marxisté náhle
  dle potřeby stávali advokáty jejich religiózních rozepří, a že neustálým sem a tam vláčením někdy
  skutečně naprosto stupidních výroků přitěžují jedné či druhé straně, čímž zase jenom rozdmýchávají oheň
  sváru.”

  “Zajistit německému národu na této zemi přiměřený životni prostor a půdu. A tato akce je jedinou,
  která před Bohem a našim německým potomstvem ospravedlňuje nasazení vlastní krve. Před Bohem do té
  míry, kterou jsme byli na této zemi stvořeni s údělem věčného boje za chléb náš vezdejší, jako bytosti,
  kterým není dáno nic zadarmo, a které své pozici vládců země vděčí své genialitě a odvaze, se kterou si
  tyto věci dokážou vybojovat a ochránit. Před naším německým potomstvem pak tou měrou, že nebudeme
  prolévat žádnou občanskou krev, ze které by pak nemohlo povstat tisíce našich dalších potomků. Země a
  půda, na které jednou budou moci němečtí sedláci vychovávat své syny plné síly, opravňuje dnešní
  nasazení synů, které jednou ospravedlní zodpovědné státníky, pronásledované současností, z obětování
  krve a národa”

  hezký víkend všem a zase někdy 🙂

 47. TvojOponent

  Ano, Hitler humanismus odmítá, vidíte? :)Takže jste zase prohrál

  Lenže v inom význame. Hitler sa jasne hlási k evolucionizmu.

 48. Jaroslav Štejfa

  K Tvoj Oponent:
  1) Musím se přiznat, že jsem tento výsek tam dal částečný a záměrně , protože mi připadá u vašeho chování stále charakteristický. Nicméně celý odstavec zní takto:
  Kde bolo , tam bolo… 🙂
  Je to už nejaký čas , čo som si rozhodol krátiť chvíle diskusiami na najznámejšom našom portály – Azete.Spojil som teda chlapčenskú hravosť s túžbou po poznaní a rivalite a vytvoril som si nick TvojOponent.V jeho charakteristike bolo uvedené, že je to nick , ktorého cieľom je zastávať vždy opačný názor k vyslovenému , nech by bol akýkoľvek.Bolo nesmierne zaujímavé sa sžiť s rôznymi typmi ľudí a byť na chvíľu niekým s úplne odlišnými hodnotovými názormi.Táto úsmevná hra mi dala jedno veľmi dobré poznanie myslenia tých, s ktorými nesúhlasím.Schopnosť predvídať konanie toho druhého je devízou pri hľadaní pravdy , najmä ak ten váš skutočný protivník využíva nástroje manipulácie.
  Časom sa každá hra zunuje a najkrajšou hrou je život.Ten skutočný.Zastávať vlastné názory a dávať ich na verejný pranier , aby ste sa po dielčej porážke zapríčinenej nevedomosťou opäť čosi doučili.To bol môj zámer.Diskusie sa stali interaktívnym vzdelávaním.

  Aby mi bylo rozuměno, dovolím si z vašeho blogu ocitovat další zásadní programové prohlášení:

  Tento blog som si založil preto, aby som hájil pravdu a usviedčal kresťanofóbov akéhokoľvek druhu z
  klamstiev, ktoré cielene používajú .
  Tento blog som založil s cieľom pomenovávať výhrady ateistov voči veriacim.
  Tento blog som založil s cieľom trpezlivo vyvracať klamstvá , ktoré ateisti používajú a zhromaždiť fakty na obranu pre potreby veriacich či hľadajúcim poskytnúť iný pohľad než je ten konzumný.
   Bez Boha to nejde 🙂

  A teď mi dovolte úvahu. Pokud vaším cílem není oponovat v každé situaci ale hledat pravdu, pak je mi záhadné, jak víte, že ji máte vy a nikoliv nějaký ateista, že ateisté jsou lidé plni lží a podvodů, a že bez Boha to nejde. Vždyť vy máte předem nalezeno, nic vlastně nehledáte. Mám hromadu dalších výhrad k jiným vašim tvrzením – např sekulární humanismus, člověk vznikl z opice, liberalismus atd., které považuji až za bizarní, není však místo. A tak vám váš odklon od věčného kverulantství moc nevěřím.

  2) : „Jste-li přesvědčeni, že X je pravda, nebo že Y je etické, také musíte věřit, že jiní za podobných okolností budou sdílet tyto názory.“
  Podle mého mínění toto platí vždy. Pokud mi vytane na mysli tvrzení X nebo Y a nabudu přesvědčení, že jsou pravdivá, znamená to, že právě nejsem ve své víře osamocen, protože je založena na logice a důkazech, které jsou falsifikovatelné a mnohokrát byly neúspěšně falsifikovány – tedy byly diskutovány a platí. Nemohu být ve své víře v X či Y sám. A pokud si to myslí podobně většina lidí, může se z toho stát i morální zásada obecně uznávaná – třeba nezabiješ – bez ohledu na jakoukoliv knihu. Vaší námitce nemohu tedy rozumět.
  3) „Čemu bych měl věřit, a proč?“ …. Citace: Veriť sa dá tomu, kde nie je istota dôkazov. Akonáhle získate dôkazy, už nejde o vieru, ale o presvedčenie. Ak ste o niečom presvedčený, netreba Vám viera.
  Toto je čirá eskamotáž, kde nevím jestli se mám smát nebo plakat. Odpovězte na jednoduchou otázku: Věříte v křesťanského boha nebo jste o jeho existenci přesvědčen?
  Já například pevně věřím pouze tomu, o čemž jsem přesvědčen. Vy věříte věcem a jevům o kterých přesvědčen nejste nebo dokonce jste přesvědčen o opaku? Není to blábol?

  Jaroslav Štejfa

 49. TvojOponent

  @pán Jaroslav Štejfa
  pak je mi záhadné, jak víte, že ji máte vy a nikoliv nějaký ateista, že ateisté jsou lidé plni lží a podvodů, a že bez Boha to nejde. Vždyť vy máte předem nalezeno, nic vlastně nehledáte
  Ten portál, ktorý ste navštívili, vznikol ako reakcia na rozsiahlu cenzúru na diskusiách niekdajších portálov komunity slovenských ateistov. Mojimi obľúbenými frázami, ktorými som trošku dráždil ateistických militantnov boli “Ach jáj tí ateisti!” (volá sa tak jedna sekcia môjho portálu obsahujúca reakcie na články z Ateizmus.sk) a “bez Boha to nejde”. Toľko na vysvetlenie tej citovanej frázy.
  Nikde netvrdím, že mám pravdu a nikde netvrdím, že ateisti sú ľudia plní klamstiev a podvodov. Trošku mi to u vás pripomína samonasierací reflex – vytvoríte si mýtus a ten s pompou vyvraciate. Na mojom portále je celá sekcia venovaná ateizmu vrátane stoviek odkazov na ateistické stránky vrátane tohoto portálu. Väčšina tematických blokov obsahuje aj odkazy na stránky svojou povahou kritické voči RKC.
  Ano, hľadám pravdu – nie som jej majiteľ. A že pravdu občas mám, poteší.

  2/ „Jste-li přesvědčeni, že X je pravda, nebo že Y je etické, také musíte věřit, že jiní za podobných okolností budou sdílet tyto názory.“
  Nie, pretože rozni ľudia môžu mať rôzne východiská pri hľadaní pravdy a aj rôzne premenné, ktoré pravdivostnú hodnotu výroku zmenia. Skúsim príklad. Budete tvrdiť, že Bratislava sa nachádza na východe. Bude to pravda len pre tú časť ľudí, ktorí sa nachádzajú na západ od BA. Pre ľudí žijúcich na východ od nej Váš výrok nebude pravdivý. Pravda je totiž – podľa mňa – výrok, ktorý musí spĺňať vopred stanovené kritériá.
  Inými slovami vo svojej viere v X v konkrétnom príklade môžete zostať osamotený, ak budete v spoločnosti ľudí žijúcich iba na východ od BA.

  <i* A pokud si to myslí podobně většina lidí, může se z toho stát i morální zásada obecně uznávaná – třeba nezabiješ – bez ohledu na jakoukoliv knihu.
  Musím oponovať! 😀 Toto, čo ste napísali, je príklad spoločenskej dohody o morálke – ktorá je základom morálneho relativizmu. Morálka však vychádza z prirodzených vzťahov, nie spoločenských konštruktov. Pretože takto by ste dospeli k presvedčeniu, že holokaust bol morálny, lebo ho chcela väčšina vládnucej elity. To nie je morálka, ale diktát väčšiny. Ani väčšina nemôže odhlasovať zákony morálky v podobe, ktoré budú potláčať prirodzené práva kohokoľvek. Pretože taký koncept morálky by bol diskriminačný voči menšinám.

  3/
  Věříte v křesťanského boha nebo jste o jeho existenci přesvědčen?
  Verím v existenciu kresťanského, presnejšie abrahámovského, Boha – ktorého som nikdy nevidel. Nemám dôkaz o jeho existencii, a sú chvíle, keď človek o svojej viere pochybuje. Používa sa aj výraz “nábožernské presvedčenie”, vo význame viery, nie vo význame istoty. Hráte sa so slovíčkami, ale myslím si, že chápete rozdiel vyjadrení veriť bez dôkazu a mať istotu podloženú dôkazom. Napísal som aj úvahu o možnej neexistencii Boha:
  https://sites.google.com/site/tvojoponent/uvahy/moje-uvahy

  .Já například pevně věřím pouze tomu, o čemž jsem přesvědčen.
  Veríte v lásku svojej manželky? Veríte tomu, že je Vám verná? Alebo ste presvedčený, že Vás miluje a je Vám verná. No skúste sa spýtať Dr.Plzáka na dôkaz vernosti. Neexistuje taký! Zostáva Vám len viera bez dôkazu. Môžete to pre vlastné sebauspokojenie vydávať aj za presvedčenie, ale bude to len sebaklam. Nebude to presvedčenie v pravom zmysle slova – nebudete mať totiž dôkaz. Použitím slova presvedčenie tam, kde patrí len slovo viera, premietate na danú situáciu svoju túžbu. Ak totiž budete tvrdiť, že ste presvedčený, že Vás Vaša žena miluje, bez dôkazu, budete iba vyjadrovať vieru v to, že Vás miluje spojenú s prianím, aby to tak naozaj bolo.
  Nespomínam si, že by som niekedy tvrdil, že verím veciam, o existencii ktorých mám dôkaz, že neexistujú 🙂 Ale ak viete o takých, sem s nimi! 🙂

 50. ateista

  @TO
  Verím v existenciu kresťanského, presnejšie abrahámovského, Boha – ktorého som nikdy nevidel. Nemám dôkaz o jeho existencii, a sú chvíle, keď človek o svojej viere pochybuje.

  Má Váš bůh nějaké vlastnosti?

 51. TvojOponent

  @ateista
  Má Váš bůh nějaké vlastnosti?

  Má.

 52. ateista

  @TvojOponent

  Jak víte, že má bůh nějaké vlastnosti? Jak jste to zjistil? Neviděl jste ho a nevíte jestli vůbec existuje.

 53. Jaroslav Štejfa

  K Tvoj Oponent:

  S určitým potěšením konstatuji, že naše stanoviska (ač jsou někdy naprosto neslučitelná) se v řadě případů dostávají ke styčným bodům, kde můžeme dojít ke shodě pohledu na svět.

  Oba dva se asi snažíme najít ten pohled, který nejrealističtěji zobrazuje. Moje výčitka k negativní předpojatosti vůči ateistům plyne ze slovního spojení ateista – křesťanofob přímo programového. Pokud ovšem si neděláte nárok na pravdu a jste ochoten se podřídit faktům, není pro mne přijatelné tvrzení, že nacismus je ideologie založená na sekulátním humanismu – už jenom z definicí těchto pojmů. Vždyť právě sekularismus svým důrazem na stejné postavení všech lidí bez ohledu na nevěrectví, náboženství či rasu, vám (křesťanům),nám (ateistům) umožňuje racionální vyloučení násilí jako je náboženská či jiná ideologická válka. Dále mě mate, že podvodníků, lhářů, a jiných nechvalně známých lidí je napříč celou společností mnoho, máte však programově spadeno na ateisty, jiní nejsou tak odsouzeníhodní(?).

  Pokud vydám prohlášení, že Bratislava je ode mne na východ a budu se nacházet také na východ od ní, veškeré osoby okolo mě to asi prohlásí za nepravdu. Pokud si uvědomím svou polohu a púoužiji kompas, nejsem-li slabomyslný a musím upravit svou víru a přesvědčení do souladu s okolím (podrobil jsem své tvrzení falzifikaci a ukázalo se lživé). To je ovšem školácky primitivní. Pokud například G. Bruno nebo G. Galilei, v přesvědčení, že mají pravdu, deklarovali své názory o uspořádání sluneční soustavy, učinili tak jistě proto, že věřili, že alespoň někteří jiní jejich názory přijmou za své. Nemyslím, že tak činili proto aby své objevy utajili. V tomto směru trvám na logice výroku S. Harrise. Tady se neshodneme a popravdě vám nerozumím. Přirozená kriteria pravdy jsou soudržnost (logika výroku) a (falzifikovatelné) důkazy. Vždy.

  Morálka možná vychází z přirozených vztahů (biologických, evolučních či jiných) ale její dodržování či porušování je zcele odvislé právě od celospolečenského přijetí lidmi v místě kde panuje. Nadstavbou nad společenské zvyklosti či povědomí je zákonodárství. Také žádný zákon nevydrží dlouho je-li společensky nepřijatelný. Viz vedoucí úlohu strany, viz několi přikázání biblického desatera atd. Proto si třeba nemůžeme odhlasovat, že mi dlužíte milion peněz.

  Víra, přesvědčení – dle mých soudů tyto dvě slova odlišuji pouze věřím – jsem přesvědčen a věřím – doufám (označil bych to za horizontální odlišnost). Nerozumím vašemu dělení (vertikálnímu) víra … vyšší stupeň – přesvědčení. Jeví se mi komplikované a zavádějící. Viz váš příklad s láskou či věrností ženy. Věřím (jsem přesvědčen), že mě žena miluje, protože zatím nemám úspěšnou falzifikaci těchto projevů. A věřím (doufám), že mě stále ještě miluje ačkoliv mi zahnula s Frantou Vaňouskem; snad to byl úlet. Zde se možná shodujeme. Nevím.

  Jaroslav Štejfa

 54. toli

  @ateista
  Jak víte, že má bůh nějaké vlastnosti? Jak jste to zjistil? Neviděl jste ho a nevíte jestli vůbec existuje

  Přeci církev svatá označuje boha jako věčného, vševědoucího,všemocného,milosrdného a spravedlivého.,Že tím tímto výčtem dostávají sami sebe do logického rozporu je už vedlejší.Stejně klérus předpokládá že tato informace je pro ovce,pro které je filozofie a logika španělskou vesnicí.Pobavila mne věřící kolegyně která prohlásila že u boha není logika…A co tam tedy je ? Šílenství?

 55. Ignac z Loyoly

  Ne, Hitler se jasně hlásí k bohu a k vítězství silnějšího, to tu bylo dávno před Darwinem, přečtěte si středověkého Machiavelliho, například 😀 -a nebo Bibli 😀 😀 😀

 56. Adam Malinsky

  Ig.L.

  Prominte, ale to ze si bral do ust hitler slovo ” “Buh a prozretelnost”, nic nenaznacuje o jeho krestanskem citeni. Dle teto logiky, by dnes kazda druha kartarka byla vlastne krestankou…
  Take Hitlerovy prejevy ohledne ” prava silnejsiho” moc nevyznivaji krestansky.

 57. TvojOponent

  @pan Štejfa
  Netvrdím, že všetci ateisti sú kresťanofóbi. No veľa takých je a viac ako strach z kresťanov je pre nich motivujúci nepriateľ, ktorého v kresťanoch a Cirkvi vidia. Dovolím si vysloviť predpoklad, že u istej skupine ateistov dochádza k ich životnému naplneniu pri začlenení sa do stádovitej komunity dovoľujúcej im nadávať na ľudí z odlišným svetonázorom. Pre týchto ľudí sa stáva nenávisť motivujúca. Žiaľ, títo ateisti vytvárajú imidž hnutie ľudí bez vyznania.

  Pokud například G. Bruno nebo G. Galilei, v přesvědčení, že mají pravdu, deklarovali své názory o uspořádání sluneční soustavy, učinili tak jistě proto, že věřili, že alespoň někteří jiní jejich názory přijmou za své.
  Bruno nebol vedec. Tým akákoľvek debata o jeho vedeckých postojoch končí. Galileo (mimochodom miláčik cirkvi) prišiel s nevedeckou hypotézou. Nevedel ju obhájiť vedeckými postupmi, no napriek tomu ju začal prednásšať na školách ako overenú vedeckú teoriu. Cirkev mu to stopla. V tomto prípade RKC hájila vedecký prítup a Galileo šarlatánstvo.

  Nadstavbou nad společenské zvyklosti či povědomí je zákonodárství.
  Nad zákonodárstvom je svedomie a morálka.

  Začal som významo odlišovať pojmy viera od presvedčenia.
  Môžete veriť, že na druhej strane je iná inteligentná civilizácia. Pokiaľ to vedci nepodložia SVEDECTVOM, je to len viera, bez presvedčenia. Presvedčenie je odvodené od slova svedectvo a svedectvo je priama výpoveď o pravde.

  Nacizmus samozrejme nie je to isté ako sekulárny humanizmus. No ateistom rád pripomínam spoločné črty, ktoré sa môžu premeniť opäť do diktatúry.

 58. Ignac z Loyoly

  Nacismus má víc společných bodů s křesťanstvím a klerofašismem než se sekulárním humanismem, to je skoro opak nacismu, řekl bych 😀

 59. Jaroslav Štejfa

  K Tvoj Oponent už naposledy:

  Jeví se mi nesmyslné, když podle vás někteří ateisté jsou ….. , tak musíte napadat všechny. Někteří křesťané, mohamedáni, judaisté, zahrádkáři, fotbalisté a všichni také jsou ….. , ale tam je ticho po pěšině.

  O S. Harrisovi – ” Jste-li přesvědčeni, že X je pravda, nebo že Y je etické, také musíte věřit, že jiní za podobných okolností budou sdílet tyto názory.” Z vaší reakce plyne naprosté nepochopení oné věty. Prostě KAŽDÝ (duševně zralý), kdo seriosně vysloví nahlas nějaké své přesvědčení, očekává, že nějaký posluchač bude sdílet podobný názor. Jinak by to neříkal. Je-li někdo vědec nebo cokoliv jiného, není důležité.

  Mimochodem, že se ale to šarlatánství G. Galieimu podařilo, ač církve tak ovládají vědecká zkoumání – co říkáte. Dodnes na to skáče celý svět a nebýt katolické církve a vás, nevíme, že byl vlastně šarlatán. Dobré do kabaretu.
  Ještě, že ŘKC jeho Dialogy umístila na Index Librorum Prohibitorum, oficiální seznam zakázaných knih, kde zůstal až do roku 1822. Jinak mohl svět upadnout do ještě větší zkázy. Co, dobré, skvělé!

  Jaroslav Štejfa

 60. A.S.Pergill

  @TvojOponent
  Bruno pochopitelně vědec byl, přinejmenším na stejné úrovni jako mnoho jiných vědců v jeho době. Prostě tehdy se na tituly z universit ještě nehrálo (tento stav trval zhruba do přelomu 19. a 20. století).

  Galileova hypotéza byla ve stejné shodě s pozorováním jako ta, co hájila ŘKC; až teprve opuštění představy striktně kruhových drah planet (Kepler) umožnilo dát pozorování do cajku s výpočty. Výhodou Koperníka (tj. to, co hájil Galileo), že se astronom ke stejně nepřesné shodě s výpočty propracoval podstatně snadnějším postupem, což byl i Koperníkův hlavní argument.
  Jinak budoucnost (objev Keplerových zákonů) ukázala ještě za Galileova života (ovšem v době, kdy mu církev znemožnila vědecky pracovat), že pravdě byl blíž on. Problém Galileova procesu ovšem spočívá v tom, že církev vytvořila prostředí, v němž mohly jednoho z největších vědců své doby “soudit” naprosto bezcenné pologramotné nuly, o nichž bychom bez tohoto procesu ani nevěděli.

 61. TvojOponent

  @Pergil
  Bruno pochopitelně vědec byl
  Tu sa nezhodneme. Veda si vyžaduje jasne zadefinovaný postup vytvorenie hypotézy a jej overovania. Z toho pohľadu bol Bruno táraj a nie vedec.

  @Štejfa
  Galileo napr. zdôvodňoval príliv a odliv drncavým pohybom Zeme okolo Slnka. Bez dôkazu, z prsta si vycucal teoriu, ktorá nebola ničím podporená..
  Galiela udal Čech a nebyť toho udania, proces s Galileom by ani nezačal.

 62. A.S.Pergill

  @TvojOponent
  Před pár měsíci tu Medea ucvrkávala blahem nad “islámskými vědci” raného středověku, kteří nebyli z vámi uvedeného pohledu ani na té úrovni, jako ten G. Bruno.
  Prostě nemůžete klást dnešní kritéria na minulá století. Slyšel jsem onehdy paní Samkovou, která prohlásila něco v tom smyslu, že největším hříchem v justici je soudit události minulých epoch podle současných zákonů. Ve vědě platí úplně to samé.
  Mimochodem, celá teologie, včetně současné, vámi presentovanému kritériu nevyhoví. Čili Bruno, pokud by se vyjadřoval k teologickým problémům (respektive ke kolizi teologie a vědy), by dost dobře nemohl “dělat vědu” ani teď. Jako v podstatě není vědou ani vyvracení blábolů typu léčby rakoviny kouzelnými talismany.

 63. TvojOponent

  @Pergill
  Lenže Bruno nebol vedec. On sa nezoaberal koncipovaním hypotéz a ich overovaním. Bol šarlatán, heretik, básnik, filozof… jeho fantazijný úlet o tisícoch obývaných hviezdach naokolo svedčí o jeho astronomickej nevzdelanosti. Dnes vieme, že tie svetlé bodky nemôžu byť životným priestorom ani pre azbestovníka ultražiaruvzdorného.
  Ako domikána participoval na prenasledovaní čarodejníc a bosorákov a cez tieto procesy sa dostal k zakázanej literatúre “faktu” o mágii…
  Z Bruna vyfabrikovali osobnosť mučeníka až liberáli 19.storočia.

Komentáře nejsou povoleny.