Mýtus o viralitě islámu

Autor | 02.06. 2015

Za jeden z možná nejzajímavějších náboženských mýtů ve spojitosti s šířením islámu považuji ten o jeho vysoké viralitě. Problém je že, i přes články které zdánlivě dokazují opak, je vlastně konvertitů k islámu poměrně málo. Při počtech muslimů v Evropě, který jde do milionů,  se udávají maximálně desetitisíce konverzí.

Například v roce 2011 udávala Velká Británie 5000 konverzí k islámu ročně. V těchto konverzích však nejsou rozlišování lidé, kteří se do islámu narodili od dospělých konvertitů. V té době bylo ve Velké Británii 2,7 milionu muslimů.

Dá se z toho usuzovat, že islám vlastně žádnou zvláště úspěšnou strategii pro konvertování Evropanů nemá. Jako soubor názorů islám prostě atraktivní není, jak to že muslimů tedy přibývá? Skutečná viralita islámu (ve smyslu virálního šíření) jako náboženství je neuvěřitelně nízká.

Jedno z vysvětlení je v podstatě sociálně-sexuální. Muslimové-muži přicházejí z oblastí, kde je naprosto kritický nedostatek žen (z části v důsledku vysoké sebevražednosti žen) a téměř nulová možnost seznámení. Jinak řečeno jde o oblasti s vysokou konkurencí. Logickým důsledkem je velmi silná motivace pro namlouvání a samozřejmě také větší motivace pro sexuální násilí. Tito lidé z oblasti s vysokou konkurencí se v Evropě dostávají do prostředí s nízkou konkurencí, ale chovají se stále jako kdyby žili v původní kultuře.

Důsledkem je na jednu stranu nárůst počtu znásilnění, ale na druhou stranu také mnohem vyšší počet konverzí žen než mužů. Uvádí se, že na jednoho nově konvertovaného muže připadá 8 až 10 žen. Pokud apologeti islámu uvádějí, že “islamofobové” o islámu nic nevědí, doporučuji navštívit diskuse dívek a žen, které mají muslimské milé. Pravděpodobně přijdete na to, že vlastně hlavně konvertitky vůbec nic o islámu nevědí. Však se také těmto konverzím posměšně říká “konverze penisem”.

Příkladem může být diskuse pod tímto článkem:

Shekel: Co bychom měly vědět, když se zamilujeme do muslima?

V takových případech samozřejmě nelze mluvit o viralitě islámu jako konfese, protože zde o žádné myšlenky vlastně nejde. Pro  vysvětlení “úspěšnosti” islámu v Evropě se převaha žen mezi konvertity dá přijmout i když není možná úplným vysvětlením. Každá nebo téměř každá z oněch žen totiž umožňuje založení rodiny muslimovi, který by jinak zůstal na ocet. Děti z jejich svazku jsou díky práva šaríja už automaticky muslimové, ale britské statistiky je počítají jako nové konvertity.

Přes to všechno vlastně celosvětově islám nijak zvlášť úspěšný není. Jedinou jeho převahou vytváří počet dětí, které se do islámu narodí a ty se zase nejčastěji rodí v nejlidnatějších muslimských státech jako je Bangladéš nebo Pákistán.

Lokální vysoký počet konverzí k islámu ve vyspělých zemích je vždy znakem silného sociálního tlaku. Například jeden ze tří muslimských afroameričanů konvertoval ve věznici. Vysoký počet konverzí je také znám z nestabilních oblastí Afriky, z míst kde operují teroristické skupiny a konečně už také z evropských muslimských ghet.

Vzhledem k neexistujícím celosvětovým a poměrně hodně nepřesným lokálním statistikám nelze říci, jestli je počet konvertitů za dané situace větší nebo menší, než úbytek muslimů v důsledku konverze ke křesťanství nebo k veřejně nepřiznanému ateismu.

V každém případě nelze srovnávat viralitu islámu například s viralitou scientologie nebo jehovismu, ale ani mnohem konvenčnějších forem křesťanství. Víte viralita starých náboženství je vůbec překvapivě nízká, zvláště ve srovnání s moderními sektami. Bez spolupráce s mocenskými strukturami by vlastně vůbec nemohly existovat (toto téma je jistě nesmírně zajímavé i v případě jiných státních náboženství.). Udržování náboženství bylo a je stále velmi finančně nákladné. Poměrně velké množství starověkých náboženství si na viralitu nehrálo vůbec. Nepočítalo se s tím, že by je vyznával někdo jiný, než ten, kdo se do nich narodil. Byly to “víry otců”.

Jak se tedy islám vlastně šíří, když je jeho viralita tak nízká? Nabízím jako možnost jeho teritorialitu. Pro islám je expanze historicky nutná, protože v minulosti největší finanční zdroje pro jeho udržení a šíření tvořily zisky z obsazených území. Územní vojenská expanze byla ale také hlavním způsobem získávání nových konvertitů. Přestoupení alespoň části staré nejvyšší třídy na islám nebo její nahrazení konvertity byl typický postup. Islám se téměř nešíří “zespodu”, zato má tradici v šíření “shora”, tedy zradou elit a následnými drakonickými nařízeními – v podstatě státním terorismem. Taková nová elita vzniklá ze zrady se ovšem musí také o něco opírat a to buď (historicky) o vítěznou armádu, nebo o početnou domácí menšinu.

V roce 2013 pronesl egyptský islámský teolog, právník, kazatel a publicista Jusúf al-Karadáví větu, s níž mohu naprosto souhlasit: “Pokud bychom upustili od trestu smrti pro odpadlíky, islám by již neexistoval.” Kruté tresty pro jakýkoli náznak odpadnutí od islámu, kritiku nebo pokusy o reformy jsou spolu s terorem vůči menšinám na územích okupovaných islámem důvodem jeho lokální dominance.

Současná snaha mnoha Evropských zemí, včetně České republiky, chápat náboženství, bez ohledu na jeho obsah, jako cosi kladného a dotovat jej ze společných peněz, představuje skutečnou hrozbu. Za této situace by bylo asi nejrozumnějším přístupem zrušení  zvláštních výhod náboženských skupin při manipulacích s financemi, dokládání způsobu financování církví , monitorování finančních toků, ale hlavně odříznutí církví od státu a státního rozpočtu. Bylo by obludné, kdyby byl u nás islám uznán za církev a ateisté by dopláceli na šíření náboženství, které jim slibuje smrt. Částečně se ale něco takového děje již dnes dotováním promuslimských kampaní a “integračních” programů, které nikoho neintegrují, protože prvním krokem integrace by nejen u nás muselo být odstoupení od islámu.

 

30 thoughts on “Mýtus o viralitě islámu

 1. Lukáš

  Celý “problém islámu” má jméno Wahhábismus a je spojen s ropou. Hlavním jeho šiřitelem je Saudská Arábie. Bez ní a jejich peněz by s islámem takové problémy nebyly. Bohužel západ – především USA a Izrael je spojencem Saudské Arábie a řešení to proto nemá.

 2. toli

  Myslím že ti co používají mýtus o viralitě islámu zaměňují strach o život za viralitu. Ono se s nožem na krku lépe konvertuje……

 3. toli

  Důsledkem je na jednu stranu nárůst počtu znásilnění, ale na druhou stranu také mnohem vyšší počet konverzí žen než mužů. Uvádí se, že na jednoho nově konvertovaného muže připadá 8 až 10 žen.

  Myslím že podobné je to v katolicismu kde je výrazná většina žen přestože jde o vysloveně patriarchální odnož křesťanství.Jistě mají svou Marii a své světice avšak v kostelech potkáte převážně ženy.Vysvětlení bude v odlišné psychice žen a mužů,kdy ženy podléhají snáze emocím, “přemýšlí” přes emoce.Mýtus o bastardovi který obětoval svůj život za spásu lidstva je extrémě emotivní.Potom stačí jedna halucinace vyvolaná stresem a je hotovo.Ve svém okolí mám pár příkladů kdy konverze ke katolicismu u žen probíhala přesně tímto způsobem.

 4. Ignac z Loyoly

  U islámu se dnes přidá ještě ten penis a ošklivé Evropanky, které by zbyly na ocet si najdou mírně podviživenýho ale opálenýho a trochu svalnatýho Ibrahima co je nadrženej na jakoukoliv ženu, které se mu doma nedostává a je ruka v rukávu 🙂

 5. Sam

  “toli: avšak v kostelech potkáte převážně ženy.”
  Toho si všimnul už Tomáš Garrigue Masaryk cca před sto lety. Viz kapitola “O DĚTSTVÍ A VÝCHOVĚ” v knize Hovory s TGM.
  —————————-
  Krize je právě všeobecná, je i v rodinách; obyčejně vidíte, že se
  otcové chovají nábožensky vlažněji než matky – dítě má dojem, že
  náboženství je jaksi pro ženy a děti (!!!); proto je shazuje, jak začne
  dospívat.
  ———————————-
  Nejspíš to bylo napsáno roku 1928.

 6. ateista

  Moje úvaha zdánlivě s článkem nesouvisí.
  Jsem rybář a myslivec. Před lety se objevila nabídka – staň se rybářem, budeš moci lovit ryby, staň se myslivcem, budeš moci lovit zvěř. Nabídka ale nestačí, musím mít důvod nabídku přijmout. Mám rád, když se chladné ráno u vody mění v prohřátý den, když romanický večer přechází v noc, mám rád souboj pohotovosti ryby a mne, mám rád pocit, když na prutu vodím velkou rybu. Kromě pocitů mám i ekonomický zisk. Za povolenku zaplatím 1200,- Kč a přinesu a zkonzumuji za 10 000,- až 15 000,- ryb (candáti, štiky, boleni, tloušti -nejsem kaprař). Jinými slovy k přijetí nabídky mne vedou prožitky a požitky. Obdobné je to i u myslivosti.
  Jaké je to u víry by mohl popsat TO, je specialista na boha a náboženství. Z jeho úvahy by mohlo vyplynout, jak je to s viralitou (křesťanství, islámu ……)

 7. toli

  @ateista
  Jaké je to u víry by mohl popsat TO, je specialista na boha a náboženství. Z jeho úvahy by mohlo vyplynout, jak je to s viralitou (křesťanství, islámu …

  U víry je to stejné-společenství lidí vyznávající společnou věc,prožitky jednak realné (co jsem si všimnul tak jim účast na mších dělá dobře) a jednak nerealné halucinace (které však považují za realitu).Znám dost kněží kteří považují tento fyzický svět a život za nerealitu (něco jako matrix),pro ně je realita naopak nebe.
  Sms od jednoho z nich-
  VÍRA není jen souhlas rozumu ale zkušenost vztahu (s Bohem),hloubka srdce.Informace které máš jsou z jednoho pytle lidí obhajujících svoji nevíru.Pokud hledáš pravdu na internetu najdeš jistě dostatek kvalitních zdrojů o rozumném podložení katolické víry…….konec citátu

 8. Ignac z Loyoly

  “Pokud hledáš pravdu na internetu najdeš jistě dostatek kvalitních zdrojů o rozumném podložení katolické víry”

  racionální podložení náboženské víry? s tim jsem se ještě nesetkal 🙂
  možná v tom smyslu, že jim to dává libé pocity (což ovšem nesouvisí s pravdivostí/racionální podložeností/pravděpodobností dané víry)

 9. toli

  možná v tom smyslu, že jim to dává libé pocity (což ovšem nesouvisí s pravdivostí/racionální podložeností/pravděpodobností dané víry)

  Pozor,zrovna ten kněz který mi poslal tu sms je docela extrém-fanatik,on věří že libé pocity mu vytváří přímo bůh na základě víry,něco ve smyslu Tomáše Akvinského-vše dobré v člověku pochází od boha,to co je špatné,zlé je člověku vlastní.Mám pocit že v představách toho kněze je člověk jen prázdnou nádobou kterou plní bůh dobrem a ďábel zlem

 10. Sam

  Vysvětluje si ten kněz nějak existenci ostatních náboženství?

  Hele, není snadný zjistit, co si kněz opravdu myslí. Před lety jsem se s jedním bavil, jako že křesťanství se mi zdá moc zvláštní na to, abych tomu mohl věřit. No a ten kněz mi řekl asi jen to, že ani on si není Bohem a Kristem nějak jistý. Ale jen tak tomu věří.
  Nicméně ten kněz není fanatický ani trochu. Ale co vůbec myslíte fanatickým knězem?? Já bych mu vůbec nedokázal vyčítat, že převzal oficiální učení katolické církve. Ne, nedokážu ho označit za magora nebo hlupáka.
  (Jo a sorry za offtopic.)

 11. ateista

  Nevzdalujme se meritu článku. U mne to bylo: Staň se rybářem – budeš……
  Nechme promluvit věřící, ať nám sdělí, jak je to u nich.
  Misionář říká: Staň se věřícím křesťanem – budeš…..
  Immám říká: Staň se věřícím muslimem – budeš……

 12. toli

  @Sam
  Studujte psychologii,parajazyk,mimoverbální komunikaci,grafologii a zjístíte že mapovat myšlenky lidí je docela snadné.viz třeba Derren Brown

 13. toli

  @Sam
  Vysvětluje si ten kněz nějak existenci ostatních náboženství?
  Všechna náboženství kromě katolicismu a ortodoxie,pravoslaví pocházejí od ďábla.ŘKC učí své kněze rozlišovat duchy na dobré a špatné,pro ně je svět černobílý,nic mezi.Malé schisma způsobil také ten zlý ďábel.

 14. toli

  @ateista
  Nechme promluvit věřící, ať nám sdělí, jak je to u nich.

  Už vám někdy něco srozumitelně a logicky vysvětlili ? 🙂

 15. A.S.Pergill

  Z důvodu té nízké virality je třeba tvrdě tlačit na zajištění možnosti konverze od islámu k jiným konfesím nebo k ateismu. Pokud se to podaří, tak islám během pár generací přestane být problém, protože tam zůstane odhadem kolem jednoho procenta mentálně defektních fanatiků (jak se to stalo judaistům). Ovšem to vynucení u judaismu bylo docela drsné: “Zabili jste konvertitu (konvertitku) => pogrom se stovkami až tisíci mrtvými.” Pokud ovšem na ekvivalentně účinná opatření nebudeme mít žaludek, tak budou z našich potomků bezcenná polozvířata, jaká vidíme na dokumentech z “islámského státu”.

 16. Sam

  ——————toli 06.06. 2015
  Všechna náboženství kromě katolicismu a ortodoxie (pozn.: Máte na mysli pravoslaví?) ,pravoslaví pocházejí od ďábla.————-
  Fakt? Neprovozuje se náhodou od druhého vatikánského koncilu (1962–1965) ekumenický dialog? Nebo je ekumenický dialog jenom taková verze pro veřejnost?

 17. toli

  Jsme off topic,jen vysvětlím že ekumena je pokus ŘKC sjednotit křesťany pod prapor ŘKC,koukněte na granosalis jek vypadá ekumena v praxi-urážky a nadávky

 18. TvojOponent

  k článku
  Bylo by obludné, kdyby byl u nás islám uznán za církev a ateisté by dopláceli na šíření náboženství, které jim slibuje smrt.
  V ČR nemáte odluku?
  Citujem:
  Muslimové-muži přicházejí z oblastí, kde je naprosto kritický nedostatek žen (z části v důsledku vysoké sebevražednosti žen)
  Tak trochu štatistiky: http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20110215020 … a zacitujem pre lenivých: Najmenší počet samovrážd má naopak Latinská Amerika, arabské krajiny, Ázia a Thajsko.

  Mapa tu: http://s1292.photobucket.com/user/refresherphoto/media/sirius/2-0/ivhfobJ_zpse64ffd9d.png.html
  Zaujímavsťou je vysoká samvražednosť v ČR, ktorá nielenže prevyšuje počet samvrážd na Slovensku o desiatky percent, ale o stovky percent prevyšuje samovraždenosť v arabských krajinách. Z akej štatistiky čerpal Tomek, nevedno (chýbajú zdroje)

  Alebo toto:
  Pokud bychom upustili od trestu smrti pro odpadlíky, islám by již neexistoval.
  V EU islam rozkvitá a nemá trest smrti.

 19. Sam

  Hele, je to možné. Za linky děkuji. Ale nejsem si jist, jestli vůbec nějaká spolehlivá statistika sebevražd v arabských zemích existuje.
  Jestli je v arabských zemích nedostatek žen, si nejsem jist. Ale vzhledem k tomu, že tam jeden muž může mít deset manželek, tak bych ten nedostatek očekával. Jeden chlap má deset žen a ty budou jiným chlapům chybět.
  Měl by se tu vyjádřit nějaký arabista.

 20. A.S.Pergill

  @TvojOponent
  Odluka je v ČR neúplná, a církve mají vůči ostatním organizacím řadu politických i ekonomických výsad. Byl o tom nedávno článek i na tomto webu.

  Sebevražednost je ukazatel docela citlivý na sociální podmínky, navíc islám chápe sebevraždu dost odlišně od evropské kultury. V zemích s vyšším vlivem náboženství (Slovensko) je docela běžné, že je část sebevražd zakamuflována.

  Trest smrti nad odpadlíky vynášejí neoficiální islámské soudy v Evropě. Takových vražd jsou v EU řádově stovky ročně. Represe vůči těmto činům je naprosto nedostatečná.

 21. TvojOponent

  Pergill, toto nemysíte vážne: V zemích s vyšším vlivem náboženství (Slovensko) je docela běžné, že je část sebevražd zakamuflována.
  Vy si myslíte, že slovenskí samovrahovia anihilujú?

 22. TvojOponent

  Sam… moslim môže mať iba toľko žien, koľko uživí.

 23. lokki

  tvojoponent máte pravdu, “anihiluje” je církev, byl jsem přímo u toho. Dokud žila, byla to spořádaná katolička. A po její sebevraždě se najednou ukázalo, že odpadla od církve už před lety, takže se mezi sebevražedný katolíky nepočítala… Jinak ke statistikám – zdá se, že Vám unikla základní informace, kterou tyhle statistiky poskytují, totiž že zcela nepřekvapivě mají nejnižší počet sebevražd země, kde se jejich obyvatelé vraždí s největším nadšením bud soukromě (latinská amerika) nebo institucionálně (arabské země). To znamená, že v těhle oblastech vám k sebevraždě stačí jen dostatečně nelpět na životě, nebo si nedávat pozor na jazyk… ovšem nebudete ve statistikách uveden jako sebevrah, ale jako obět (amerika) nebo jako pachatel (znásilněná žena, bloger, ateista – muslimské státy). Tomu bych i já řekl kamuflování – a pokud se budem bavit o číně, mongolsku a dobrý půlce indie, půjde jenom o data vycucaný z prstu…

 24. TvojOponent

  lokki… takže ten prenasledovaný ateista vlastne ani nie je prenasledovaný, ale iba samovrah?

 25. toli

  Co mě fascinuje je použití logiky na katolickou teologii ve které platí že smrt je vlastně vítězství a brána do života věčného.Kristus říká (respektive je jeho jménem v bibli řečeno) že kdo za něj položí život získá život věčný.
  Z obojího logicky vyplývá že kdo zabije katolíka spáchá dobrý skutek-umožnil mu zvítězit a získat život věčný 🙂

 26. TvojOponent

  toli
  Vaša logika je hodná pozornosti psychiatra. Ak Vám niekto podrežie dieťa alebo manželku, vlastne urobil dobre. Lebo je to príspevok k depopulácii?

 27. A.S.Pergill

  @TvojOponent
  Dost významnou součástí přednášek ze soudního lékařství byly sebevraždy, následně kamuflované rodinou jako nehody, nebo vraždy neznámou osobou. A to jsme daleko ateističtější, než kdy byli Slováci.
  A jsou státy, kde v podstatě je sebevražda natolik politicky neúnosná, že se to kamufluje přímo na úrovni policie a dalších orgánů, provádějících vyšetřování.
  Prostě sebevražda je dosti nevhodný ukazatel jak pro porovnávání států mezi sebou (zejména pokud mezi nimi jsou hodně velké rozdíly socioekonomických podmínek), i pro porovnání v rámci téhož státu za delší časové období (zejména pokud v něm proběhl nějaký dějinný zvrat typu Velké Sametové).

 28. ateista

  Opět jste odbočili. Bavme se o síle víry. Nechte TO publikovat jeho názor na nabídku misionáře. Tedy znovu. Misionář říká: Staň se věřícím křesťanem, budeš….

Komentáře nejsou povoleny.