Válka hypnotizérů aneb jak se v náboženských praktikách zneužívá hypnózy

Autor | 04.06. 2015

Na stránkách exorcisty (nyní již údajně nepraktikujícího) Vojtěcha Kodeta se mohou křesťané dočíst mimo jiné také tyto rady:

„Praktičtí lékaři opravdu běžně doporučují léčbu hypnózou. Křesťan by se ale měl používání hypnózy vyvarovat, protože s jejím využíváním je spojeno skutečné duchovní nebezpečí…

…Největší problém je nejen v tom, že v průběhu hypnózy nemá člověk skoro žádnou kontrolu nad tím, co dělá, ale hlavně při odblokování traumat, kdy člověk sestupuje do nevědomí, se snadno otvírá démonům. Z křesťanského hlediska je nezbytné být velmi opatrný a raději se hypnóze vyhnout.“ (celý text: Hypnóza a křesťanství)

Toto výrazné odmítnudí hypnózy je vlastně docela mírné proti výrokům zástupců některých jiných konfesí. Například na adventistických stránkách Prameny zdraví se můžeme dočíst:

„Navzdory tomu, že je hypnóza často představována velmi nevinně, nese s sebou řadu vedlejších účinků. Mezi ně patří poškození předního mozkového laloku, sídla vůle, charakteru a morálních hodnot člověka.“

Podobné a ještě tvrdší odsouzení byste při troše snahy našli i na stránkách dalších křesťanských církví. Profesionální hypnotizéři to samozřejmě vědí a nepřekvapuje je to, protože se s výpady proti své činnosti setkávají pravidelně i při věřejných přednáškách. Proč jsou terčem? Sami to dobře vědí, protože ve vystupování kněží a zázračných léčitelů léčících „vírou“ poznávají důvěrně známé postupy.

Budu teď citovat z knihy Fenomén hypnóza od PhDr. Jiřího Zíky z roku 2011 na straně 128 :

Hypnóza je škodlivá
Tento mýtus se vyskytuje také dosti často. Zajímavé je, že to nejčastěji prohlašují různé náboženské sekty. Aktivně vyhledávají příležitostio, aby všem těm, kteří se hypnózou zabývají mimo jejich hnutí, zvěstovali svůj názor. Navštívíte-li však jejich setkání, jsou někteří členové společenství ochotni léčit vás z jakékoliv nemoci. Nejkurióznější na tom je, že jejich tvrzení o škodlivosti hypnózy neplatí, když sami používají skupinovou a individuální hypnózu, ovšem pod krycím názvem, vycházejícím z jejich věrouky. Používají zpravidla autoritativní hypnózu s prvky fascinace. Nejdůležitější je, že apelují na víru uzdravovaných. Aktivizování víry před vlastním použitím hypnózy je nedílnou součástí jejich rituálu a trvá někdy i hodiny.

Na následujícím videu uvidí věřící Bennyho Hinna jak poráží zlo svým duchem, hypnotizér ale pozná prvky starodávného postupu fascinační hypnózy, jako používal například například Jean Martin Charcot v 19. století kombinované s taktéž velmi starou a tradiční autoritativní metodou.

Dnes si takto hypnózu zpravidla už nepředstavujeme, ale jde o klasické postupy. Kdysi vypadala fascinační metoda přibližně tak, že Charcot uvedl  své adepty pro hypnózu do klidu a vystupňoval jejich očekávání (že se „něco“ stane), pak náhle odpálil malé množství bleskového prachu a ve stejný okamžik pomocník silně udeřil do gongu. Efekt byl okamžitý – Charcot dokázal naráz takto uvést do transu početnou skupinu lidí. Samozřejmě. Hlavní výhodou této metody je totiž to, že její účinky větší počet hypnotizovaných zesiluje. Dá se v ní využít (a také se využívá) působení prostředí a skupinové atmosféry.

Autoritativní metoda vycházela z představy ovládání „média “ hypnotizérem prostřednictvím „fluida“ a proto má její vedení formu příkazů. Je to postup, který bývá často znázorňován ve starých filmech. Současné metody vycházejí již z jiných teorií a jejich vedení bývá citlivější.

Ani moderní „zázrační léčitelé“ ovšem nepoužívají stařičké efekty. K dostatečnému ohromení naprosto stačí mikrofon, zvláště když majík dispozici halu plnou lidí čekajících na zázrak. Jejich důvěru a víru ve své napřirozené schopnosti si už předem totiž pojistili drobnými eskamotérskými triky a podvody, ale ještě více tím, že je jako zázračné léčitele naprosto seriózně přijímají média. I televize a tisk se tedy stávají součástí tohoto spektáklu.

Velmi podobný postup představuje také exorcismus, který byl vlastně vždy hypnózou, po celou dobu jeho existence. Vzhledem k tomu, že ve stavu transu má člověk sklon jednat a myslět asociativně, není vlastně špatná představa, že určitá nemoc, bolest nebo životní trápení může být nějakým způsobem antropomorfní. Tato starověká, ještě šamanská metoda má jen ten háček, jako všechny zastaralé „alternativní“ metody. Totiž ten, že není nijak podřízena poznání ani zkoumání. Vymítač totiž nejen že říká „posedlému“ že jeho tělo posedli démoni, on opravdu věří, že tomu tak je!

Exorcismus se halí do roušky tajemna, která celkem účinně brání prohlédnout, že jeho postupy vlastně dávno známe. Za to můžeme říci, že s rostoucí popularitou exorcismu se zvyšuje i počet lidí ochotných připisovat špatný zdravotní stav (svůj nebo někoho blízkého) působení démonů. Tím přináší do 21. století starověké fóbie. Pokud bychom totiž opravdu uznali, že zde působí nehmotné bytosti – andělé a démoni – stal by se náš svět velmi nejistým místem.  Takový strach dokáží církve už velmi dobře zpeněžit.

Jak vlastně tedy takový exorcismus probíhá? Jediný příklad, který jsem nalezl je výpisek z knihy  „De exorcismis et supplicationibus quibusdam“, vydané v roce 2004 který uvádí tento průběh:

 1. Přípravná modlitba kněze za sebe sama
 2. Znamení kříže a pozdrav
 3. Požehnání svěcné vody a asperges (vykropení)
 4. Litanie ke všem svatým
 5. Modlitba žalmu 91
 6. Hlásání evangelia
 7. Vkládání rukou na posedlého s krátkými invokacemi
 8. Vyznání víry nebo obnova křestního vyznání včetně zřeknutí se Zlého
 9. Modlitba Páně
 10. Znamení kříže, v němž náš Pán zvítězil na Zlým
 11. Exsufllatio (co to je?)
 12. Invokativní formule exorcismu – orientovaná k Bohu Otci, v níž církev prosí za osvobození a seslání Ducha svatého na přímluvu Panny Marie, andělů a všech svatých.
 13. Imperativní formule exorcismu – formou příkazů zlému duchu.
 14. Díkůčinení za osvobození od Zlého zpěvem kantika Panny Marie nebo Zachariášova kantika
 15. Závěrečná modlitba
 16. Pozdrav a požehnání

Podle popisu by mělo jít o tzv „velký exorcismus“. Pro praktikujícího hypnotizéra není těžké vidět v těchto bodech popis hypnózy. Když jej zjednodušíte ad absurdum, jsou v něm tyto části: příprava místa, monotónní řeč s návodným obrazným sdělením, dotýkání, přijmutí autority/uznání podřízenosti, změna hlasu na imperativní, samotný obsah sdělení, probuzení z transu.

Při tom pohledu člověka napadnou dvě věci: Může to fungovat? Může to škodit? Obojí může. Dá se předpokládat, že nejčastějším důvodem pro exorcismus budou neodbytné rouhavé myšlenky, což je stav, který exorcisté označují jako „svázanost“. V upjatém náboženském prostředí, kde je důležité na co nejvíce věcí nemyslet musí být takový stav poměrně častý. Exorcismus, pokud působí jako hypnóza, dokáže takové stavy potlačit, nikoli odstranit, protože jejich příčinou je právě potlačování.

Katolický exorcismus je relativně málo nebezpečný, pokud není prováděn vícenásobně, nebo na osobě, která je skutečně duševně nemocná. Jak asi tušíte, je to problém, protože právě tito lidé mívají nejčastěji představu, že jsou posedlí démonem. Snaha našich exorcistů o spolupráci s psychology a psychiatry (do níž se však tito příliš nehrnou) tedy není ani tak snahou oddělit psychicky nemocné od „skutečně posedlých“, jako spíše  snahou vyhnout se oné nepříjemnosti, kdy by museli volat do kostela sanitku v případě že by se jim podařilo nechtěně „rozjet“ psychotickou ataku.

Opravdu  nebezpečné i na poprvé jsou hromadné „léčitelské“ akce, při nichž podvodník vůbec netuší, jaký je zdravotní stav lidí v publiku. Silná sugesce a silné přání být zdravý může mobilizovat síly k tomu aby se i vážně nemocný člověk na nějakou dobu vzchopil a opravdu vypadal jako zdravý. To však vůbec neznamená, že to jeho tělo přežije bez úhony. Skutečně fyzicky  těžce nemocné ovšem v blízkosti pódia neuvidíte, protože jejich stav žádná sugesce ani na chvíli změnit nedokáže. nepropadejte omylu, že je to věcí pouze amerických evangelikálů. V předloňském roce (2013) si pozvala polská katolická církev afrického „zázračného léčitele“ Johna Baptistu Rubara Bashoboru, který používá naprosto stejné metody.

O morální stránce bohatnutí na nemocných lidech si mohou něco dobrého myslet jen opravdu silně věřící.  Nebezpečnost ale sahá ještě dál. Už proto že „vyléčení“ mohou po vystoupení opravdu uvěřit, že jim „zázračný léčitel“ vyléčil například cukrovku nebo AIDS. Přesně to totiž například Benny Hinn, John Bashobora a jim podobní slibují. Používání eskamotérských triků a podvodů ukazuje, že zázrační léčitelé vědí co dělají a spoléhají se spíše na show než na víru, kterou tak ochotně a draho prodávají ostatním.

Myslím že můj článek by nebyl úplný bez tohoto videa Derrena Browna

96 thoughts on “Válka hypnotizérů aneb jak se v náboženských praktikách zneužívá hypnózy

 1. Čestmír Berka

  „Osobně vnímám několik zásadních problémů. Nekázal jsem desetitisícům, ale stovkám a vím, jak se dá snadno zmanipulovat dav. Stačí dobře pracovat s předzpěváky (nebo chcete-li s chváliči) a když necháte stále dokola hrát pár akordů, tklivým hlasem začnete v lidech vzbuzovat pocit viny, necháte ztlumit světla v sále, efekt je zaručený.

  Slabší povahy nevydrží a zareagují na jakoukoli výzvu – od odevzdání peněz, po obrácení. Nejsem proti výzvám, jenže pokud důvěřuji Pánu Bohu a jeho působení v lidech, nemusím a vlastně ani nesmím používat manipulativní techniky. Pro inspiraci se podívejte např. zde http://www.youtube.com/watch?v=1i1o8Xx0suk. “
  http://www.krestandnes.cz/article/david-novak-benny-hinn-v-praze/23578.htm

 2. Václav

  Má to háček. Za exorcismus ani za jiné služby duchovních se v katolické církvi neplatí. Jediné kde se s příspěvkem počítá jako (téměř) samozřejmým je, pokud chci od sloužit mši přímo na můj konkrétní úmysl. Pokud chcete hledat na světě někoho, kdo tahá z lidí peníze, hledejte jinde.

 3. A.S.Pergill

  Hypnóza může pomoci při psychosomatických problémech. Sám jsem byl kdysi dávno jako medik na praxi svědkem toho, jak řešili mladou paní, které se problémy v manželství promítly do hysterických spasmů jícnu, takže nebyla s to jíst a snad ani pít. Po zhypnotizování se bez problémů najedla. Dokážu si představit, že v dobách, kdy byla diagnostika v plenkách, bylo potíží na bázi hysterie mezi lidmi víc (oni ti pacienti s opravdu tělesnými problémy taky vydrželi kratší dobu, takže jejich zastoupení mezi nemocnými v daném okamžiku /prevalence/ bylo menší), takže zázrační léčitelé měli pré.
  Na druhé straně se ovšem uvádí, že jakási sebekontrola u hypnotizovaných je, takže např. vražda pod vlivem hypnózy je pravděpodobná prakticky jen u člověka, který nějaké vražedné sklony má. Existuje pokus, kdy hypnotizovaný měl zastřelit nějakou osobu. Střelil ji, když (třeba z doby před zhypnotizováním) věděl, že je ve zbrani slepý náboj, zatímco když to nevěděl (respektive mu bylo předstíráno, že jsou tam ostré náboje), tak se bloknul. Nebo si žena polila šaty vodou, o níž jí bylo nahypnotizováno, že je to barva, ale opravdovou barvou se polít odmítla. Nicméně si dovedu představit, že by se zhypnotizovanému snadněji než bdělému zaměnila ostře nabitá pistole za nenabitou nebo nabitou slepými patronami.
  Takže pokud někdo zabere na hypnózu nějakého náboženského vůdce, tak by asi „zabral“ i bez té hypnózy, akorát by to trvalo déle a stálo by to víc námahy.

 4. Sam

  Cituji: ——————————————–
  S užíváním je spojeno duchovní nebezpečí

  Nebezpečnost hypnózy spočívá v tom, že není jen lékařským fenoménem. S jejím užíváním je spojeno skutečné duchovní nebezpečí, poněvadž má také kultické pozadí. Oprávněné obavy také vzbuzuje fakt, že v průběhu hypnózy a někdy v následném chování, nemá člověk skoro žádnou kontrolu nad tím, co dělá. Nehledě na to, že hypnóza může vést ke změně celé osobnosti. Tato změna osobnosti může být sice subjektivně vnímána jak uvolnění, uzdravení a pocit harmonie, ale současně může vést i k negativním změnám, k závislosti na hypnóze nebo na terapeutovi.

  Stejně tak praktikování autogenního tréninku je neškodné jen do té míry, do jaké je pouze uvolněním ze svalových napětí a neotevírá moje podvědomí cizím vlivům. Z křesťanského hlediska je nezbytné být přinejmenším opatrný a raději se těmto metodám vyhnout.
  ———————————————-
  Moc se v tomhle nevyznám, ale asi hypnóza nějak zvlášť nebezpečná není.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Hypnosis
  Jinak jako každá lékařská metoda může být nebezpečná, když se provádí neodborně. Mnoho lidí už umřelo po nepovedené chirugické operaci. Ale přesto nikoho nenapadlo se nějak vyjadřovat proti operacím a nikdo netvrdí, že jsou vnitřně špatné…

 5. toli

  Vira.cz je produkt pražského arcibiskupství………To mluví za vše 🙂

 6. ateista

  Hypnóza evidentně slouží k ovládání jiných, neboli kdo používá hypnózu, chce ovládat. Proč? Osobně bych používání hypnózy odmítl. Samozřejmě mimo lékařské kruhy.
  Absurdní je samotná existence exorcistů v 21.století. Nikdo nedefinoval ďábla a jeho existenci. Opět se jedná o náboženskou mystifikaci. Podle náboženských pravidel musel ďábla stvořit bůh. Proč? Aby mohla být zřízena funkce exorcisty? Jako další páka pro „přesvědčování“ oveček?

 7. tojejedno

  chce se mi říct takový pěkný dvojsmysl „proboha“ nebo „kristova noho“ – obojí a jistě i další rčení ateisty jsou vlastně synonymem pro výraz úžasu, šoku, prostě něco šíleného, neskutečného..
  Takže to dokončím.. proboha lidi proberte se a řiďte se svým selským rozumem a přestaňte být ovcemi, a to jak v těch vašich kostelech, partajích, stadionech, před zrcadlem (jestli máte ten správný in účes, správné in hadry, in mobil, in všechno na sobě) nebo na přiblblých sociálních sítích..

  Napadá mne, že největší hypnozu dělají amíci na nedospělých lidech všude tam kam sahá jejich moc. Takže když si zapnete telku se svými 100 kanály, vidíte tam jen americké „sra*ky“, které hustí do mladých lidech to, co amíci chtějí.. dokonce i tu americkou „nádheru“ wrestling cpou na eurosport a dávají to jako sport!! – taky hypnoza.
  Vnucují nám svou prapodivnou kulturu.. a celý zasažený svět hltá americké filmy, reklamy, hudbu, modu, fb.. opravdu něco strašnýho. A ti mladí mají ve svých tvářích stejné výrazy jako na těch videích v tom americkém kostele.. stačí, když se kouknou na svůj oblíbený americký seriál, když je někdo na fb olajkuje, když dostanou nový iphone, prostě když všichni mladí vypadají úplně stejně na celém světě (tam kde usa dosáhne).. to je ta největší HYPNOZA na světě. A co z takových mladých pitomců vyroste? Staří pitomci bez svého názoru, ale se všemi údaji na fb aby to amíci měli jednoduše pod kontrolou.

  no a chudáci rusáci by nejraději udělali to samé.. proto se jim to daří jen ve své zemi + dalších jejich přátelských státech, propaganda je taky hypnoza. Všechny velmoci se chovají hypnoticky, dle své úrovně.

 8. TvojOponent

  Je sranda, jak si katolíci přivlastnili obecný název vira.cz

  😀 akokeby si ateisti z OSACR neprivlastnili výraz ateisti… 😀
  Osobne by som hypnózu rád vyskúšal – ale ja sa dostnem vždy iba do stavu maximálne tvrdého spánku. Zato moja mačka dokáže hypnotizovať chladničku celé hodiny. A nechodí do kostola…

 9. TvojOponent

  Súhlasím s Berkom – „nesmím používat manipulativní techniky“… žiadne presvedčenie založené na pravde sa nesmie dosahovať psychomanipuláciou.
  Cirkev teda právom odmieta hypnózu ako nástroj manipulácie. Myslím si, že by ateisti chodili po strope, ak by ich deti kňazi presviedčali na vieru hypnózou.

 10. Čestmír Berka

  Tvoj Oponent “ přesvědčení, založené na pravdě“? To je, u Joviše, které? Náboženství jsou založena na manipulativní technice: obřady, exorcismus. Vyvolávání pocitu viny, zdůrazňování hříšnosti každé lidské bytosti a zárověň výlučnosti věřících…

 11. TvojOponent

  Netuším, kto je Jovíš 🙂
  Takže ateisti nepociťujú vinu pri páchaní zločinu?
  Chápem a fandím Vám. Odsudzujete svoju predstavu kresťanstva, ktorá je naozaj odsúdeniahodná. Rád sa pridávam.

 12. lokki

  ale no tak 🙂 církev celkem logicky odmítá jakoukoliv konkurenci, nakonec je to obsahem prvního přikázání. S ohledem na víru manipulativní techniky tak smí používat pouze kněz a skupinové manipulativní nebo autosugestivní techniky pouze členové věřící obce a protože se jedná o bohulibé techniky, nemůže je oponent v žádném případě nazvat „manipulativní“. Na slově „manipulativní“ přitom není nic pejorativního, slouží právě k upevnění skupinového vědomí, což je primárním účelem. Proto taky oponent napsal to co napsal – jak se říká, čistému vše čisté :-).

 13. toli

  Když kněz začal popisovat jiná náboženství jako pomýlence používající vodičku a sošky tak jsem se začal veřejně smát s tím že právě popsal katolíky 🙂
  Na otázku jaký je vlastně rozdíl mezi křováckým šamanem zaříkavajícím kosti předků a katolickým šamanem měnícím těsto v tělo bastarda na mě katolický šaman čuměl jak blbec…….

 14. TvojOponent

  toli… vy ste našli v hostii dnk človeka?

 15. TvojOponent

  lokki
  Náboženské obrady sú určené pre veriacich, nie na získavanie nových veriacich. (RKC)
  Podobne ani dodržiavaním dopravných predpisov sa z vás nestane držiteľ vodičského oprávnenia a už vonkoncom nie človek chápajúci zmysel cestovania alebo účel cesty. 🙂

 16. toli

  toli… vy ste našli v hostii dnk človeka?

  To vy tvrdíte že tam máte bohočlověka 🙂

 17. TvojOponent

  toli…radšej nechcem poznať vašu predstavu o JK ako neviditeľnej hlave RKC.
  A čo si predstavujete pod označením hlava štátu? 😀

 18. lokki

  tak to si rád poslechnu, k čemu jsou teda misijní bohoslužby a misijní kázání. A taky by mě zajímalo, proč teda prakticky u všech bohoslužeb tady u nás je napsáno zveme srdečně všechny lidi bez ohledu na konfesi ke společným setkáním – podle vás je to asi kryptogram, kterej v překladu znamená „pouze pro katolíky“ . TvojOponent, doufám, že máte na lepší argumentaci… BTW ohledně dopravních předpisů – existujou lidé, kteří Váš názor nezdílí, například uctívači Johna Fruma 🙂

 19. TvojOponent

  …e srdečně všechny lidi bez ohledu na konfesi ke společným setkáním
  odkaz?

 20. toli

  Tohle se teď objevilo v komentářích k Badávimu (ateista u muslimů 1000 ran bičem,vězení,pokuta) na stránkách české odnože wir sind kirchen,zapomeňme že by ovce byly nějak mírumilovné,jen sekularismus nás chrání před náboženskou totalitou……
  svobody vyjádření? K smíchu.
  Cristero odpověděl(a) (8.6.2015 20:23)
  avatar
  Když někdo kritizuje „středověk“, tak by jistě pochválil, kdyby dostal v rámci „modernizace“ třeba nějaké ty elektrošoky či aplikaci nějakých chemických látek, že? Když pokrok, tak pokrok. 🙂
  Netřeba ho litovat. Muslimové nejsou tak vyměklí vůči ateistům jako křesťané, kteří si nechávají od podobných existencí kálet na hlavu už skoro 300 let. A nehnou ani prstem. Když odpadl od islámu, měl se odstěhovat někam na Západ. A nestalo by se mu nic. Jiný kraj, jiný mrav. A je to.

 21. lokki

  Jsme v čechách, tvojoponent, naši věřící si vzkazy tisknou sice na tiskárnách, ale pak si je lepí na dveře od kostela – poslední takovej jsem viděl na novejch hradech, před tím ve zlatce… v budějkách jich taky pár visí, patrně se řídí biblí („Buďte si… především vědomi toho, že žádné proroctví v Písmu není ponecháno soukromému výkladu.“ (2Petr 1,20) – chodíte vy vůbec do kostela?

 22. TvojOponent

  lokki
  odaz je link. Máte nejaký?

 23. lokki

  já vás hned nedocenil, to se omlouvám 🙂 Zkusím to polopaticky – ty moderní věcičky, který sem zanáší polská misie jihočechy moc neberou, takže internet používají ZŘÍDKA a vzkazy si radši píšou OSOBNĚ na PAPÍR a ten si lepí na DVEŘE od kostela nebo na takovou tu prosklenou vitrínu hned vedle. I mě to příjde takový vřelejší. Tím sem chtěl říct, že to je přesně to místo, kde si pozvání můžete přečíst a protože visí skoro na každým kostele, jehož pastor má tiskárnu, není to nic složitého. ROZUMÍTE TOMUTO TEXTU? Jestli ne, zkusím to ještě jednou 🙂

 24. TvojOponent

  lokki
  mám ísť do JČ len preto aby som Vás usvedčil zo lži?
  🙂
  Pošlite mi fotku.

 25. lokki

  se omlouvám, to byla odpověd mimo téma – každopádně není pochyb, že náboženská setkání v jakéhokoliv typu v sobě zahrnují prvky vnitřní i vnější mentální manipulace a to o čem píše PT je jenom její extrémní projev.

 26. lokki

  Ted jsem vás nějak nepochopil – u vás nesmíte na mši, pokud nejste křestan? Tak to je mi vás líto. U nás jsou skutečně zváni všichni – nemůžete se akorát zúčastnit některých specialit… a jinak se omlouvám, to byla odpověd mimo téma – každopádně není pochyb, že náboženská setkání v jakéhokoliv typu v sobě zahrnují prvky vnitřní i vnější mentální manipulace a to o čem píše PT je jenom její extrémní projev.

 27. TvojOponent

  Vy píšete o situácii u Vás. Preto Vás slušne žadam o fotku toho textu 🙂

 28. Sam

  ————TvojOponent
  08.06. 2015 Netuším, kto je Jovíš ————–
  Asi jde o tuto mýtickou postavu. http://cs.wikipedia.org/wiki/Jupiter_%28mytologie%29
  Jupiter (latinsky Iuppiter; v češtině nepravidelné skloňování Jupiter, Jova, Jovovi, Jova, Jove, Jovovi, Jovem) je římská obdoba řeckého boha Dia. Byl nejvyšší z bohů.

 29. ateista

  @TvojOponent
  toli… vy ste našli v hostii dnk človeka?

  Jsou účastníci mše přesvědčeni, že zkunzumováním hostie přijali tělo páně? Jsou mystifikováni? Jsou hypnotizováni? Co je přesvědčilo o tom, že oplatek je tělo Ježíše? Nebo všichni vědí, že je to jen hra?

 30. toli

  U nás taky může na mši kdokoliv,jen nesmí (pokud není katolík) přijímat.Pravdou je že návštěva mše je v tomto regionu (pomezí Čech a Moravy) neatraktivní,mše jsou každý den,ve všední den se tam sejde asi tak 20 lidí,v neděli 300 což je 2.8 % obyvatel……

 31. Sam

  ———-ateista: Nebo všichni vědí, že je to jen hra?——-
  Podle mě to vědí. Berou to jako zvyk. A když mají pocit, že je jich (lidí) hodně, tak to určitě je k něčemu dobré.

 32. Adam Malinsky

  Sam

  Takže ta miliarda lidi na planetě vlastně hraje hru o které ví, že je podvod? Není to celkem konspirační myšlenka? ☺

 33. toli

  Já si myslím že neví že je to podvod,oni věří že je to pravda.Zasvětit život podvodu a hrát ho celý život to prostě nejde.Pamatuji když jsem se snažil tomu uvěřit tak mi nejvíc vadilo že to lítání do kostela žere spoustu času,to nejde dělat jen na oko.Nakonec jsem dospěl k názoru že nemohu být teistou,jednak proto že mi to vůbec nic nedávalo a jednak proto že si velmi nerad něco nalhávám.Nehledě na to že bych jako teista musel popřít všechny své životní zkušenosti i vzdělání.
  Takže si myslím že to nemohou hrát,proč by to dělali.Občas mají nějakou tu halucinaci a hlavně preferenční výběr vysvětlení pro nějakou událost,to je základ náboženské víry.

 34. Ignac z Loyoly

  Spíš to budou hrát ti, který žijou v hodně náboženském prostředí a sami pochybujou či už vůbec nevěří, ale bojí se to říct nahlas – ale to bude spíš minorita, u nás skoro nikdo, snad jen nějaký kněz, který nechce přijít o místo a kámoše, nic jinýho neumí, tak v církvi radši zůstane, ale už nevěří. V USA si v politice jako ateista moc nepolepšíte, když to zveřejníte, nemluvě o muslimských státech 🙂

 35. Sam

  ——————Adam Malinsky
  Takže ta miliarda lidi na planetě vlastně hraje hru o které ví, že je podvod? ————–
  Dá se to nazvat různě. Připomínka, symbolické vyjádření, tajemství… Stejně mám dojem, že většina katolíků o tom nějak zvlášť nepřemýšlí.

 36. ateista

  Hru s věřícími hraje několik tisíc hlasatelů náboženské víry. Ta hra spočívá v mystifikaci. Není to přímo hypnóza, ale určitý stav strachu a posvátné hrůzy, kterou vytváří ponurá atmosféra kostela a vnucovaný pocit viny (má vina, má vina, má veliká vina…)

 37. Ignac z Loyoly

  No jde o to, jestli té „hře“ sami věří, někteří ano, někteří ne. Většina ale podle mě ano. Byť nemusí věřit všemu co říkají, tak těm hlavním věcem asi sami věří – většinou…

 38. TvojOponent

  @ateistaz
  Veriaci bázeň pociťujú aj pod oblohou.

 39. toli

  No jde o to, jestli té „hře“ sami věří, někteří ano, někteří ne. Většina ale podle mě ano. Byť nemusí věřit všemu co říkají, tak těm hlavním věcem asi sami věří – většinou…

  Bavil jsem se s věřící kamarádkou a tvrdila že ne všichni věří všemu co jim klerus předkládá…..

 40. Ignac z Loyoly

  No tak u obyčejných lidí samozřejmě. Ale co klérus? Věří všemu, co lidem říkají? A kolik jich nevěří ani na boha? A kolik jsou ve skutečnosti „něcisti“ a věří v katolický dogmata jen málo, byť je hlásají. A kolik jich věří dogmaticky?…

 41. Sam

  ————————–toli
  Bavil jsem se s věřící kamarádkou a tvrdila že ne všichni věří všemu co jim klerus předkládá…————————–
  Tomu by odpovídaly výsledky referend o svatbách homosexuálů, která se poslední dobou konala v Irsku a na Slovensku.

  Jestli je na křesťanství něco lákavého, tak je to slib života věčného po smrti díky vykoupení „skrze Krista, našeho pána“ (?????). Tomu mnoho lidí CHCE věřit. I mě by se to líbilo. Ale z mnoha důvodů neberu vážně skoro nic, co kněz nebo biskup vypustí z úst.

 42. toli

  @Sam
  Jestli je na křesťanství něco lákavého, tak je to slib života věčného po smrti díky vykoupení „skrze Krista, našeho pána“ (??)
  Ti tupci neví že věčnost je nuda bez konce.Alespoň já potřebuji ke svému životu podněty,vzruchy,pokud se opakují neustále dokola tak se stanou rutinou a začnou nudit.Na věčnosti která nemá konec je zákonité že dříve nebo později dojdou všechny podněty a vzruchy.To samé věčná blaženost,co to je ?Co je blažené pro mne není blažené pro jiného a navíc pokud by blaženost měla být bez konce tak se stane peklem…..

 43. toli

  No tak u obyčejných lidí samozřejmě. Ale co klérus? Věří všemu, co lidem říkají? A kolik jich nevěří ani na boha? A kolik jsou ve skutečnosti „něcisti“ a věří v katolický dogmata jen málo, byť je hlásají. A kolik jich věří dogmaticky?…

  Čatl jsem knihu „Skutečná tvář katolické církve“ napsal jí býval kněz pod pseudonymem který měl náplň práce zpovídat jiné kněze.Tvrdí že pochyby kněží jsou vcelku rozšířené ale před laiky se musí tajit,církev tvrdí respektive její učení je založeno na tvrzení o špatnosti pochyb.Za psychologii dodávám že naprostá absence pochyb (o čemkoliv) je známkou buď sníženého intelektu anebo duševní poruchy.Právě z tohoto zdroje se rekrutují náboženští fanatici .

 44. Jarda

  exsuf LL atio = pravděpodobně chybně napsané exsu-FF-latio

 45. Luise Pompe

  Vazeny p. Petr Tomek
  priznavam nedocitala som ten vas blabol az do konca lebo som vedela ze nemusim .
  Kedze zjavne neviete o com pisete .
  Duchovny svet vam nic nehovori ……. a tak nebudem sa tu rozpisovat zbytocne.
  Kto sa s ohnom zahrava skor ci neskor sa popali alebo zhori.
  Ovsem vy si v ohni asi libujete. Takze poruceno Panu Bohu.

 46. Petr Tomek Post author

  TvijOponent vydávající se za ženu opět překrořil pravidla a byl opět zablokován. Vzhledem k tomu co zde napsal bych mu přál aby začal menstruovat – bolestivě!

 47. Hraničář

  Před několika lety jsem přečetl, že nejvíce posedlých ďáblem a tudíž i exorcismů, je na (zbožné) Sicílii. V ČR prý nejméně. Vysvětlení bylo celkem „jednoduché“. V ČR se ďábel už nemusí namáhat, když jde jsou skoro všichni ateisté.

  Je zajímavé, že cirkev některé praktiky odsuzuje a zakazuje, ale jednotliví kněží je praktikují. Známý kněz provozoval hypnosu a obdivoval léčitele Paseku ze Svratouchu, k němuž vozil nemocné děti, jiný zase virgulí hledal vodní prameny a „proslul“ „objevem“ hrobu sv. Metoděje ve Valech a hrobu sv. M. Kolbeho v Osvětimi. Znal jsem jeptišky, které jako virguli používaly své řádové prsteny zavěšené na niti. No a největším fenoménem byl pater Ferda.

  A vlastní vzpomínka:

  Když jsem se před časem dočetl v časopisu Milujte se č. 13/2010 o pověstném indickém evangelizátorovi P. Jamesu Manjackalovi, a že přijede i do ČR aby se zúčastnil evangelizačních dnů ČR pro Ježíše, řekl jsem si, že mám vlastně čas a že v Posázaví je hezky a já už se dlouho neprojel Posázavským Pacifikem.
  No, že bych na těch evangelizačních dnech strávil celé 4 dny, tak to ne, tolik času nemám, ale tu sobotu a neděli? A vyslechnout alespoň dvě přednášky? V Praze mohu přespat a ráno se do Kácova, vlastně přesně do Vranic, dostanu včas.
  A tak se i stalo. V sobotu o půl deváté jsem se v Masarykově táboře YMCA sháněl po organizátorech, ubytoval se a od 9 hod. s napětím v jídelně čekal na pověstného misionáře.
  Svým zjevem nezklamal. Sice vysoký není, ale vypadá důstojně s bohatým bílým vousem lemujícím jeho snědou tvář.
  Překlad jeho angličtiny byl výborný, ale obsah přednášky nijak nevybočoval z toho, co různě slýchávám v kostelích a modlitebnách. Zajímavější byla osobní vzpomínka P. Manjackala, jak před několika lety v Chorvatsku mu do hotelu zavolala nějaká paní a s pláčem mu cosi povídala. Marně ji vyzýval, aby mluvila anglicky, že jí nerozumí, ale pochopil, že má nějaký problém, a tak se nad ní začal modlit v „jazyku“. To mě zaujalo. O „jazycích“ se v českých kostelích běžně nemluví. V jakém asi „jazyku“?
  Po roce prý P. Manjackal přijel do Chorvatska opět a Záhřebu v hotelu, se k němu hlásila jakási paní, že prý ji loni pomohl. Vysvětloval jí, že k němu přichází mnoho lidí, že si je nepamatuje a paní mu vysvětlovala, že měla veliké problémy – ona rakovinu dělohy, manžel rakovinu hrtanu a syn ztratil práci – a ona mu to říkala do telefonu, plakala – a on jí říkal la, la, la. Problémy se vyřešily, ona se uzdravila, manžel se uzdravil a syn našel velice dobrou práci, a ona, celá šťastná, mu jde poděkovat, že jí pomohl. Napadla mě taková „všetečná“ otázka, zda ona paní, i její manžel, po „rozhovoru“ s P. Manjackalem odešli od lékařů a zcela se svěřili do rukou Božích. A zda jejich syn složil ruce do klína a čekal, až jej nějaká práce najde. No, nic!

  Páter pokračoval v přednášce a vykládal, jak lidem žehná v Duchu sv. a jak mnozí následkem toho spadnou na zem. Ale že se nemusejí bát, za nimi někdo bude kdo je zachytí. A kdyby při tom žehnání snad zemřeli, zažertoval, on je slušně pohřbí (veselí v sále). Tak jsem si říkal, proč by vlastně ti lidé při tom žehnání měli padat, že?

  Ke konci páter vyzval přítomné ke krátké modlitbě. A během ní najednou začal mumlat: „Šambala la la la, harala la la la la la, umbala la la ….. tož tohle je ten „jazyk“? Takže když během těch dvou dnů páter začal – šambalalala – věděl jsem, že se modlí v „jazyku“!

  V jídelně bylo vedro, špatné větrání, vydýchaný vzduch. Na chvíli jsem se šel vyvětrat a při návratu vidím, že už se přítomní řadí k žehnání. V zástupu jsem spekuloval, jak se asi zachovám, až mě páter odhalí jako skeptika. U těchto kazatelů člověk nikdy neví. S pomocí Ducha (sv.?), jak se o nich všude možně píše, vidí lidem až do ledví. A tak až se na mě podívá?!?!

  Ale stejně, říkal jsem si, ti američtí kazatelé jsou lepší. Před nimi ti věřící padají jako zralé hrušky. Udělal jsem pár kroků a údivem se mi zrychlil tep. I před P. Jamesem lidé padali naznak jako podťaté stromy. „No nazdar“, říkal jsem si, „až to šlahne i s tebou! Jaký to asi bude pocit?“ A už stojím v první řadě, chlapík vedle mě se kácí naznak a já již hledím do tmavých očí pátera. Klade mi ruce na čelo, palcem dělá kříž, cosi mumlá a rukama mě stláčí do lehu. Trochu zakolísám, ale vydržím. Jaksi podivně se na mě podívá a jde vedle. Paní padá naznak, já ji obcházím a jdu ven. Tak takhle je to tedy. Páter lidem zatlačí na čelo a ti poslušně lehnou.

  Před vchodem tři ženy, asi kamarádky, oči „navrch hlavy“, si vykládají, jak na ně Duch(?) působil. Jedna se svěřuje, že cítila veliký tlak na hlavu, ale nakonec vydržela stát. O chvíli později si dvě ostatní povídají, jak ta třetí nespadla, jak vzdorovala. Poněkud zlomyslně k tomu podotýkám, že páter ji měl více přitlačit. Obracejí ke mně udivené oči: „Ale on na ni netlačil! To Duch sv. Ale ona se mu bránila, nechtěla jej přijmout!“ No, jak se tak říkává: „Svatá prostoto!“

  O chvíli později stojím ve frontě na oběd. K mladé ženě za mnou se hrne mladík s velkým křížem na krku a radostně se vítají. Mladík se hned svěřuje co cítil, jak jej brněly nohy a nakonec celé tělo až ke krku a točila se mu hlava. Nějaký známý mu prý vysvětlil, že to do něj vstupoval Duch sv. A i když musel jít ven, tak Duch je i venku. Kamarádka mu znalecky vysvětlovala, že to brnění a dobrý pocit je tím, že do něj vstoupil Duch sv. Kdyby se ale cítil špatně, tak to by byl Duch zlý. Nadšený mladík se dále svěřoval, že do něj Duch vstupuje často, že pak mluví tak dobře, až si lidé myslí, že je kněz.

  Odpolední přednáška P. Manjackala se odehrávala na volném prostranství, na louce před velkým zastřešeným a vyzdobeným podiem. Po 14 dnech deště a chladna je už druhý den krásně a slunečno, v údolí Sázavy spíše vedro. Na dobré náladě to ale neubralo. Páter zase začal takovým obvyklým povídáním, ale rychle přešel k zajímavějšímu tématu. Zmínil se, že mu někteří „vyčetli“, že nezmínil jejich jména, která mu posílali na papírcích, aby se za ně modlil. Že prý všechna jména nepřečte, ale rozhodně na dotyčné myslí, modlí se za ně a ti jsou uzdraveni. A hned začal vypočítávat nemoci, které přítomné sužují. Údivem jsem až otvíral oči, tolik nemocí, a tak závažných: Rakovina prsu, prostaty, plic, zažívacího traktu, ledvinové kameny, cukrovka, Parkinsonova nemoc, záněty, migrény, bolesti zad, už ani nevím co všechno, jen polámané oudy chyběly. Úplně jsem se divil, že polovina přítomných není na vozíčcích. Pak začal jmenovat jednotlivé lidi, kteří byli právě uzdraveni. Když „uzdravil“ i ty rakovináře a cukrovkáře a jmenoval další a další lidi, vyskočil jsem a honem přítomné spočítal. Od oka, nějakých 200, no, budiž, 250 lidí (pořadatelé říkali, že se vydává na 450 obědů). A páter jmenoval a jmenoval. Tu mě napadlo, že si asi neuvědomil, že není v Indii a že před ním nejsou tisíce posluchačů. Za chvilku mně dal tak trochu za pravdu když si pochválil, že je přítomno 1000 lidí.

  Na závěr „uzdravování“ jásavě vyzval přítomné, aby pozvedli ruku ti, kteří pocítli uzdravení. Váhavě se zvedl „lesík“ rukou. P. Manjackal radostně vyzval „uzdravené“ aby se přišli svěřit. Těšil jsem se na ty rakoviny nebo alespoň Parkinsony, ale dvě paní se svěřily, že byly nemilovanými dětmi a nyní pocítily, že je Ježíš miluje, další se svěřovala, že chtěla vstoupit ke karmelitkám, ale byla psychicky labilní a ještě k tomu sexuálně nevyrovnaná, a jako adoptované dítě telefonovala přes sprchovou růžici nejen svým svým neznámým rodičům, ale i Bohu aby jí pomohl; nakonec své problémy s představenou vyřešila a z kláštera odešla. Halelujá!
  Vystoupila jen jedna paní která trpěla rakovinou, ale už před léty léčená, nyní již rok nebere chemoterapeutika, ale Ježíš ji vyléčil, třebaže má stále potíže s plícemi a zažíváním.

  P. Manjackal nebyl zjevně moc nadšený, uzdravených se přihlásilo nějak málo, ale nakonec začal cosi prospěvovat, asi indicky, a do radostného Halelujá přítomných se zase polohlasně začal modlit v „jazyku“ – šambalalala, hambalalal…… a já, skeptik, jen zalitoval, že jsem také nedal papírek se svým jménem a s artritidou, mohl jsem (snad?) mít s bolavými klouby pokoj.

  Během přednášky a jásání jsem si říkal, že taková Apoštolská církev přece jenom má ty bohoslužby atraktivnější. Na „povlávání“ rukama nad hlavami jsem si už navykl i v mnohých katolických sborech, ale při shromáždění Apoštolské církve vyběhly dvě zasloužilé dámy a do rytmu písně mávaly třepetalkami. Ale náhle jsem nestačil zírat; nad hlavami účastnků jásajících na břehu Sázavy se objevilo několik barevných třepetalek v rukách nadšených lidiček, včetně jedné jeptišky. Takže přece jen!.

  Podvečerní shromáždění patřilo „Čistým srdcím“. Tedy ne, že bych něco namítal proti zodpovědnému životu, a to samozřejmě i sexuálnímu. Naopak, je jistě chvályhodné, když se mladí nad svým životem zamýšlejí, stanovují si kvalitní životní cíle. Ale snad se nemá nic přehánět. K zamyšlení vedlo vystoupení jedné ženy, která přiznala, že z dřívějšího, nezodpovědného života má 17 letou dceru, ale teď se přidala k Čistým srdcím a už žije „čistě“. No!?
  Roztomilá byla 16 letá dívenka, která se sdůvěřovala, že své panenství schovává jako dárek svému manželovi ke svatbě. Tak jsem si v duchu představoval, jak studuje střední a pak i možná vysokou školu, pak se snaží vybudovat nějaké postavení v zaměstnání, ekonomicky se zajistit a nakonec, v nějakých 30 letech začne pomýšlet na manželství. Nechci být samozřejmě zlomysný, ale bude muset hodně hledat nějakého podobného idealistu.

  V neděli 6.6. byla dopoledne opět evangelizační přednáška. Kromě modlení v „jazyku“ (šambalalala……) mě nic moc nezaujalo. Nevím, do jaké míry je nutné zvát kazatele z Indie. Pravda, exotický zjev, ale takový prof. Halík, dr. Vácha, nakonec i pplk. Holub též mají zajímavá kázání.

  Zajímavější všem bylo kázání během odpolední mše. Musím přiznat, že zde jsem zůstal nedopatřením. V domnění, že nic zajímavého nebude jsem vyrazil na polední vlak, leč ten mně ujel. Nakonec jsem ale nelitoval. P. Manjackal se během promluvy sdůvěřil, že nejezdí pouze do Evropy, jako misijního území, ale i do arabských států okolo Perského zálivu, kde pořádá evangelizační shromáždění pro tamní křesťany. A jednou, cestou v letadle, se s ním začal bavit soused, muslim, a v domnění, že je hinduista, mu začal vyprávět o Jáchimovi a Anně a nabídl mu, že během mezipřistání v Ománu by se mohli podívat k jejich hrobu. Tam mu pak skupinka muslimů objasňovala, že Jáchima a Annu uctívají, ale Marii a Ježíše ne, protože ty uctívají křesťané, kteří muslimy pronásledují. Tak se jim přiznal, že je katolický kněz a odprosil je za příkoří, které se muslimům od křesťanů dostalo.

  Během evangelizačních dnů pak zaním muslimové přišli, že tajně poslouchají mezi přítomnými křesťany a že jej prosí, aby je seznámil se životem Ježíše Krista a s křesťanstvím. Měl z toho strach, zda se nejedná o nějakou provokaci, ale nakonec s nimi jel do pouště, kde muslimové postavili veliký stan, kde jich bylo asi 250 a tam si od něj evangelizační přednášku vyslechli. Nakonec jej žádali, aby je pokřtil. Odmítal, se strachem, ale stále jej přemlouvali, že pošlapou své Korány, jen aby je pokřtil. Takže nakonec, po 10 letech evangelizace, v arabských státech pokřtil na 46 000 muslimů.

  Pak vyprávěl, že se setkal s Evropanem, který se mu svěřil, že nenávidí církev a kněze, protože jeden jej před 17 lety zneužil. Tak před ním poklekl a prosil jej za odpuštění. Na otázku proč prosí on, když mu nic neprovedl, řekl, že odprošuje za onoho kněze, ale že by měl jít za ním a usmířit se s ním. Onen muž nechtěl, ale nakonec šel a s knězem se usmířil. Ten muž měl rakovinu a již jen pár měsíců života. Prosil proto kněze, aby mu dal přijímání. Kněz jej odkazoval až na ranní mši, ale on prosil, kdož ví, zda se rána dožije, a tak šli do kostela, kde mu kněz Eucharistii podal. V tom pocítil jako by mu v těle projel oheň a během několika dnů se úplně uzdravil.

  P. Manjackal se zmínil i o situaci v ČR. Tato země prý byla křesťanská, ale pak přišel komunismus a ateismus a teď Češi nevěří. No, budiž, pohled zvenčí jistě není zatížený nějakými místními předsudky.

  Vzhledem k tomu, že mně jel poslední vlak v rozumném termínu, ani jsem konce mše nedočkal. Ale jsem rád, že jsem se s osobou P. Jamese Manjackala seznámil.

 48. Hraničář

  „Dá se předpokládat, že nejčastějším důvodem pro exorcismus budou neodbytné rouhavé myšlenky, což je stav, který exorcisté označují jako „svázanost“. V upjatém náboženském prostředí, kde je důležité na co nejvíce věcí nemyslet musí být takový stav poměrně častý. Exorcismus, pokud působí jako hypnóza, dokáže takové stavy potlačit, nikoli odstranit, protože jejich příčinou je právě potlačování.“

  Katechismus katolické církve:
  KATECHISMUS katolického náboženství je kniha posvátná, protože nám podává pravdy Boží. Proto je přijímáme s vírou božskou neboli nadpřirozenou. To znamená: S pomocí Boží přijímáme s nejpevnější jistotou všechno, co Bůh oznámil a čemu nás učí jeho Církev jako pravdám od Boha zjeveným. I tomu pevně věříme, co nemůžeme poznat z osobní zkušenosti či pochopit svým rozumem, protože tyto pravdy máme od Boha.

  Co Bůh zapovídá šestým a devátým přikázáním?
  Šestým a devátým přikázáním Bůh zapovídá nemravné myšlenky, žádosti, pohledy, slova a skutky.

  Stud. – Bůh nám vložil do duše posvátný cit, který žádá, aby některé části našeho těla byly zakryty. Tomu posvátnému citu říkáme stud. Slušný člověk se tam bez náležité příčiny neodkrývá, nedívá a nedotýká ani sebe ani druhých. Nepřipustí, aby se ho někdo nestydatě dotýkal. O těchto věcech zbytečně nemluví ani nepřemýšlí.
  http://katolicky-katechismus.cz/

 49. Lenka

  Pointa je ta, ze všetko sa kryštálovo čisto ukáže až na druhej strane. A keď je co i len malá šanca, že nas čaká večný život vo vecnej radosti, ktorú oko nevidelo ani ucho nepočulo, a ze k nej vedie krátka a ťažká cesta : viery, lásky, dôvery v Boha, pri neustálom skeptizme tých múdrych a vážených s titulmi a schopnosťou nájsť svoju logiku vo vsetkom, alebo dlhá cesta plná domnelej spokojnosti so sebou samym, žiaľ neustále vyhecovanym a dráždenym vonkajším svetom, kde niet pokoja, ani trvalého cieľa, iba módne trendy a každý rok nová filozofia, ktorá našu ubolenu dušu zaručene vylieči. Vďaka Bože sa slobodnú voľbu vo všetkom. Pre ňu je sice na svete toľko zla, bez nej by všetka naša láska k tebe bola iba povinnou odpoveďou otroka na Tvoje každodenné milujuce volanie.

 50. Ateistum

  Pěkně Lenka píše, přečtěte si to všichni, než to zapadne.

 51. Alibaba

  @ Lenka a Ateistum
  Však ono to zapadne. 🙂
  Lenka je stejně postižení jako Ateistum (Ekklesian). 🙂
  Lenka v podstatě nic neřekla, jen předříkala básničky, co ji jiní věřící naučili. 🙁 🙁
  Mě fascinuje, že někdo věřící najde v podstatě náhodný článek zde na OSACR a vyplodí v podstatě nesmyslný text. Nevysvětlí, co si pod jednotlivýma termínama představuje, a jak to myslí.
  Nebo si to špatně myslím a Lenka nám na rozdím od Ateistum (Ekklesian) vysvětlí co si těma náboženskýma termínama myslí a jak si její tvrzení (např o „druhé straně“) ověříme?

 52. Lemmy

  Lenka: a ze k nej vedie krátka a ťažká cesta : viery, lásky, dôvery v Boha

  Fero sa celý život obracal s dôverou na boha Dia, a nič. Zomrel na cirhózu pečene. Je teraz v nebi alebo v pekle? Mal vieru, lásku i dôveru v boha Dia. Zeus je Boh.

 53. Lemmy

  Lenka: Vďaka Bože sa slobodnú voľbu vo všetkom. Pre ňu je sice na svete toľko zla,

  To aj ďakuješ bohu za tú haváriu veriacich, ktorí išli na nejakú náboženskú akciu? Zomrelo 14 kresťanov, a ty dodáš: vďaka bohu, mali slobodnú voľbu, nemuseli nastúpiť do autobusu, a vnímaš to ako zlo vo svete. Tak je?

 54. toli

  @Lenka
  Tady jsi na špatném webu,zde nikoho nenadchneš ani neobrátíš.Tvůj bůh mi nemá co nabídnout,nic o co bych skutečně stál.
  Jen příkazy,zákazy,doporučení a jako zjevný retard neustále vzývat dobrotivého Boha a mlátit čelem o podlahu.
  Neustále litovat že jsem udělal něco špatně a tak zarmoutil Páníčka,to je ta vaše věčná blaženost ? Do hajzlu s ní,věčný život za ten věčný koncentrační tábor opravdu nestojí 🙂
  Prostá neexistence je přijatelnější.

 55. Ateistum

  toli: Do hajzlu s ní,věčný život za ten věčný koncentrační tábor opravdu nestojí

  Nešlo by objasnit myšlenku? Jen tak pro úplnost, neznamená to že budu nutně reagovat.
  Asi jsi se překlep, takhle to prostě postrádá smysl. A z toho co by jsi tak mohl chtít říct mne napadá hned několik věcí.

 56. toli

  @Ateistum
  Myslím že pro nepostižené je to dost jasné,definuj věčnou blaženost.
  Já myslím že věčná blaženost je to co předvádí církve tady dole na Zemi.Bůh je šmírák s tisíci nároky na člověka,to je hřích,to dělat nesmíš,to dělat musíš,tohle si nesmíš myslet protože to je hříšné.To věčné kibicování vám opravdu přináší věčnou blaženost ?Já to sice vnímám jako pohádky ale i kdyby to byla pravda tak o pobyt v takovém nebi opravdu nestojím.
  Váš milující nebeský otec je z mého pohledu Hitler a troufám si tvrdit že takto to cítí naprostá většina nevěřících.

 57. Ateistum

  Takže jsi chtěl říci, že nestojíš o věčný život v koncentračním táboře (království božím)?

 58. Ateistum

  A můžeš mi v rychlosti popsat ty hrůzy toho koncentráku? Počkej to nemůžeš, ty království boží neznáš!

  Tak tedy proč je podle tebe království boží jako koncetrák (lágr za Hitlera), proč to tak vidíš. I Lenka ti psala, že máš svobodu ve všem co je v tvé moci, naopak nemáš svobodu vstoupit do království božího, které tě zbytečně děsí (přístup ti musí být udělen a nestane se tak proti tvé vůli).

 59. Foxy

  „A můžeš mi v rychlosti popsat ty hrůzy toho koncentráku? Počkej to nemůžeš, ty království boží neznáš!“
  A ty, apokalyptiku jeden, to samoděržaví boží snad znáš?!
  Tak nelži a nekecej.

 60. toli

  Lenka ti psala, že máš svobodu ve všem co je v tvé moci,

  Právě tu svobodu bych si rád ponechal.
  Následovat kecy pánbíčkářů je nechat se podrobit,zotročit,přizpůsobit se přání někoho jiného a výsledkem je koncentrační tábor,chápeš ?
  Velmi rád si rozhoduji o tom co je dobré a co je zlé sám,na to nepotřebuji kněze ani pastora či kohokoliv jiného.
  V tom je právě ta svoboda,kterou si vychutnávám.
  A právě o takový udělený přístup do božího království nestojím. Četl jsi jak to vypadá v nebi v Janovu Zjevení ? Myslíš že pro lidi nepostižené náboženstvím je neustálé klanění a vzývání Boha nějak atraktivní ? A když k tomu připočtu ještě ty kostelní kecy o tom co si mám a nemám myslet a co mám a nemám dělat ,tak děkuji nechci ,o tu vaši věčnou blaženost opravdu nestojím.
  A zapomněl jsi že jsem dekonvertita,takže velmi dobře vím o čem mluvím.

 61. toli

  Nejlepší je když od pánbíčkářů permanentně slyším jak Bůh dal člověku svobodnou vůli a při kázáních se rovněž permanentně strefují do svévolníků.Jenže vtip je v tom že svévolník právě uplatňuje tu Bohem danou svobodnou vůli.

  A blbé ovce jen békají a nenapadne je že jim pastýři věší bulíky na nos . 🙂

 62. Foxy

  Dotknul jsem se smrti tak blízko, jak málokdo.
  Svět za hranou vědomí jsem si prošlápl zatraceně důkladně.
  Takže nějaké ty plané plky umanutých apokalyptiků, opírající se tak akorát o bigotními blouznivci rozžvaněné staré pověsti hebrejské mám … ano, právě tam, co končí zažívací trakt.

  KRÁVAŠŤAVENOR!
  (krásné vánoce a šťastný veselý nový rok)

 63. Ateistum

  No já ti „toli“ nevím….

  Takže bych se také měl nechat ovlivnit nějakým knězem a pastorem (příliš se v té hierarchii nevyznám)? No já jsem kněz a pokud mi bratr něco bude sdělovat, určitě budu poslouchat i to zkoumat. Shledám-li to dobrým budu se toho držet. Stále mám však svobodnou vůli.

  Už je tomu pár týdnů, jsem tu pravil, že je třeba zabývat se svým vztahem s Otcem/Stvořitelem. Naopak jsi nabádán abys nepodléhal kdejakému učení a klamu!

  Už jsi si někdy položil, a zodpověděl, otázku „proč Boha nenávidíš“? To co tu předvádíš za divadlo není odpověď, to ti nevěří ani malé dítě, to si nech jako vzájemné divadýlko pro vás zdejší ateistické chlapy.

 64. toli

  Už je tomu pár týdnů, jsem tu pravil, že je třeba zabývat se svým vztahem s Otcem/Stvořitelem. Naopak jsi nabádán abys nepodléhal kdejakému učení a klamu!

  Právě proto ňepodléhám křesťanství.

  Už jsi si někdy položil, a zodpověděl, otázku „proč Boha nenávidíš“?

  Dost směšná otázka když jste nedokázali existenci Boha.

  Ty možná rozumíš teologii,ale já rozumím psychologii-živí mne.
  Tudíž vím že Bůh o kterém mluvíte existuje jen ve vašich hlavách.
  Jinak jsem agnostik a zůstanu jím nadosmrti,vzhledem k tomu že mne pátrání po Boží existenci již dávno nezajímá.

 65. Ateistum

  Ne ty duši (psýché) nerozumíš ani náhodou. Při současném přístupu, i kdybys „studoval“ do konce života, nezmění se to, jen se to může zhoršit. Ty možná tak umíš najít zranitelné místo a ranit, a pak kecat nesmysly (vždy se najde někdo kdo je zrovna chce slyšet).

  Já nejsem teologicky vzdělán, knězem jsem protože patřím a sloužím Kristu.

  Ekklesian

 66. toli

  Pokusím se odpovědět na tvou otázku-

  NEMOHU NENÁVIDĚT NĚCO CO EXISTUJE V TVÉ HLAVĚ A CO SE MI SNAŽÍŠ VNUTIT.
  Mohu tě tak maximálně poslat do prdele,aniž bych přemýšlel o tom co říkáš (přemýšlení o křesťanském Bohu mám již dávno za sebou a nehodlám se k němu vracet).
  Je pravdou že jsem se nyní s tebou trochu zapletl,ale věz že jinak tvé příspěvky v těchto diskuzích automaticky přeskakuji.Nemáš mi co říct ,nic co bych už neznal nebo neslyšel. Vzhledem k tomu že jako vedlejšák dělám charitu pro katolickou Charitu tak se kolem mne pohybují mraky podobně poblouzněných jako ty,takže mi opravdu nemáš co říci.

 67. toli

  , knězem jsem protože patřím a sloužím Kristu.

  Přesněji řečeno sloužíš své představě Krista

 68. Ateistum

  Dobře zatím ti tedy nebudu nic říkat, když nechceš. Ty jeden „psychologu“, co ani u sebe nerozpozná, ani nepřipustí, nenávist.

 69. toli

  Říkal jsem ti že tě automaticky přeskakuju a obávám se že to tady dělá kde kdo,kdo by měl z ateistů potřebu se s tebou zahazovat ?

  A propos já zapomněl že ty jsi na nenávist odborník nad jakého není.
  Ty přeci musíš nenávidět hřích a milovat hříšníka 🙂

 70. Ateistum

  A jsi si nenávistníku jistý, že ty jsi nepoznal Krista, toho který mi dal život? Opravdu stačil jen vliv zlého, spíše jen lidí co mu patří?

  Uvaž co jsem ti pod tím novým „článkem“ pro článek řekl o lidmi uctívaných bozích v minulosti. Ta doba opět nastává…

 71. Tonda Vlas

  toli naškrábal:

  Jinak jsem agnostik a zůstanu jím nadosmrti,vzhledem k tomu že mne pátrání po Boží existenci již dávno nezajímá.

  kontruju

  lžeš si do svojí vlastní kapsy, nejsi agnosik ale jsi agresivní antiteista, který si udělal z psychologie business mimo jiné si tak realisuje svou touhu manipulovat jinými.

 72. Tonda Vlas

  toli
  20.12. 2018
  @Lenka
  Tady jsi na špatném webu,zde nikoho nenadchneš ani neobrátíš.Tvůj bůh mi nemá co nabídnout,nic o co bych skutečně stál.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Možná, že tu nadchne a obrátí Multinicka, ale ani zlámanou grešli bych za to nedal.

 73. Tonda Vlas

  toli
  20.12. 2018
  Nejlepší je když od pánbíčkářů permanentně slyším jak Bůh dal člověku svobodnou vůli a při kázáních se rovněž permanentně strefují do svévolníků.Jenže vtip je v tom že svévolník právě uplatňuje tu Bohem danou svobodnou vůli.

  A blbé ovce jen békají a nenapadne je že jim pastýři věší bulíky na nos .
  …………………………………………………………………………………………………………………….

  Milý toli, pouze si pleteš svobodnou vůli s cochcárnou

 74. Tonda Vlas

  Ateistum
  20.12. 2018
  A jsi si nenávistníku jistý, že ty jsi nepoznal Krista, toho který mi dal život? Opravdu stačil jen vliv zlého, spíše jen lidí co mu patří?

  Uv až co jsem ti pod tím novým „článkem“ pro článek řekl o lidmi uctívaných bozích v minulosti. Ta doba opět nastává…

  —————————————————————————————————-

  Milý „ekklesiane“ , tebe považuju za velmi nechutnou karikaturu křesťana. Ve svém evangelikálním poblouznění totiž schvaluješ mrzačení pohlaví chlapců z rozmaru rodičů.

  Projevil ses tu jako velmi nechutný demagog. Kam se na tebe Multinick hrabe. To je mi i ten toli milejší než ty.

 75. toli

  Milý toli, pouze si pleteš svobodnou vůli s cochcárnou

  Nerozumím tvé větě.
  Já pouze poukázal jak si dokáží pánbíčkáři popřít jednu svou větu (o svobodné vůli danou Bohem) druhou svou větou (nenávistmi ke svévolníkům) Svévolník je totiž člověk se svobodnou vůlí,víš ?

 76. Ateistum

  Viděl jsem mnoho videí z dnešního světa, videí kde mladí lidé a děti předvádí „zázraky“, poté co se otevřeli a odevzdali zlu démonů (což je publiku zamlčeno a nepoznají to ani lidé k „bohu“ úžasem volající).

  Měl bych pochopení pro rodiče (patřící Bohu), kteří než by své děti vydali všanc zlému a nechali je jít ke smrti, radši by je zasvětily Bohu, tomu který jim dal život.
  Ale takhle to jednak nestojí (takoví lidé, stejně jako já, žijí a nejsou tedy omezení tělesným rozumem), jednak tvá mysl a srdce jsou uzavřené pro jakoukoli rozmluvu na toto a podobné téma.
  Z hlediska tebe bych tedy Štětináči/Tome pro sebe (tvůj názor na mne, který však pro mne není důležitý) udělal lépe kdybych mlčel. Vše podstatné bylo řečeno a ty to ani nezvládl přečíst a pochopit. No nemlčím, no nepíši to jen kvůli tobě…

  Hledejte pravdu a stanete se i svobodnými!

 77. Alibaba

  Ateistum: No nemlčím, no nepíši to jen kvůli tobě…
  A pro koho to píšete? Vždyť tomu není rozumět.
  Hledejte pravdu a stanete se i svobodnými!
  V jakém oboru máme hledat pravdu?
  A vy nejste svobodný, vy jste otrok, otrokem božím?

  P.S.: Dotaz pro ostatní: Vy mu někdo rozumíte, co furt chce říci?

 78. toli

  P.S.: Dotaz pro ostatní: Vy mu někdo rozumíte, co furt chce říci?

  Jeho styl evangelizace…… a pak se diví že ho nikdo nečte :-),dokonce i pro Tondu Vlase je nepřijatelný.

 79. Alibaba

  @ toli: A tohle má někoho přesvědčit aby uvěřil, aby přijal náboženskou víru za svou?
  Pro mě je to spíš odstrašující příklad náboženského zblbnutí, kombinovaný mírným vyhrožováním. 🙂

 80. toli

  Oni to vnímají jinak,myslí si že nás chytnou na vějičku věčného života a blaženosti,netuší že nás ta stupidita odpuzuje 🙂

 81. Ateistum

  Píši prostě jen k jednotlivým věcem (tak jak tu jsou probírány), a poukazuji i na to co vám zůstává skryto.

  Jaké vyhrožování máš na mysli? Specifikuj!

  To nejhorší co vám mohu napsat je, že se setkáme na bitevním poli, tedy ti kdo budeme ještě naživu v těle. Budu v táboře věrných kristu Ježíši, právoplatného Krále království země i království božího. Všichni tělem zemřete, ale to nebude nic proti druhé smrti která vás čeká po soudu.

  A to vše proto, že nehcete uvěřit ve jméno jednorozeného syna všemohoucího Boha, Boha jediného a nestvořeného, Stvořitele všeho a všech, viditelného i neviditelného, toho který je jakým byl a bude, toho který způsobuje aby se stalo co má, tedy činí to co si předsevzal.
  Tento syn Boha, syn Člověka Ježíš, byl k lidem vyslán jako mesiáš/kristus aby vykoupil a osvobodil ze smrti a otroctví všechny kdo mu patří, všechny které mu Otec dal. To pro něj a skrze něj bylo vše stvořeno.
  To on byl umučen na kříži Golgoty, jeho ranami jsme byli uzdraveni, jeho krev za nás prolita. Bylo mu dáno jak svůj život za lidi dát, tak ho přijmout zpět. Poté co vstal tělesně z mrtvých se navrátil k Otci, kterému usedl po pravici, byla mu udělena veškerá moc na nebi i na zemi, čeká až mu nepřátelé jeho budou složeni jako podnož jeho trůnu.

  Otec miluje hříšníka. Však hřích hříšníka od Otce odděluje. Odplatou hříchu je tedy smrt, absence společenství s Bohem, to on dává život, způsobuje že vše je a trvá.
  Otec všem nabídl milost, tedy možnost vyhnout se smrti a určil lhůtu po kterou můžete tuto milost příjmout. Ten čas se neustále krátí a podle mne Kristus již nastoupil se svým doprovodem cestu na jejímž konci se ujme vlády nad královstvími země.

  Přemýšlejte o tom, ať se také můžete radovat, že vláda zlého (satana, dábla, a jeho démonů) skončí a nikdy více jí nebude.
  V království božím, kam jsou všichni Kristovi zváni, je dostatek místa pro všechny kdo budou chtít vstoupit a budou toho hodni.

  Nezapomeňte Ježíš, to je to jméno nadevšechna jména a po všechen čas. Jméno toho komu byla udělena veškerá moc na nebi i zemi, jméno toho kdo vás dokáže zachránit/spasit, vysvobodit i ochránit, jméno toho nad něhož není mocnějšího a nikdy nebude.
  Neboj se človíčku zavolat o pomoc a důvěřuj, Otec i Kristus (oni jedno jsou, Kristus v Otci, Otec v Kristu) tě zná a ví lépe než ty sám co potřebuješ.

  Ekklesian

 82. Alibaba

  Ateistum: Jaké vyhrožování máš na mysli? Specifikuj!
  Tak například tímhle co jste psal následně. Vyhrožujete nějakou válkou:
  To nejhorší co vám mohu napsat je, že se setkáme na bitevním poli, tedy ti kdo budeme ještě naživu v těle.
  A dále o nás (ateistech) mluvíte jako o „zlých“, a přiřazujete nás k nějakému tomu vašemu vybájenému zlému Satanovi. Problém je, že v minulosti jste vy věřící ty lidi, které jste přiřadili k Satanovi pak fyzicky napadali a likvidovali (valstně je to taky součást té války).

  Ostatní nemůžu komentovat, protože ani nevím, o čem mluvíte, nic jste nevysvětlil, nic neobjasnil, důkazy nepodal.

 83. Lemmy

  Alibaba, súhlasím. Škoda, že to píšem takto. Keby sa tu dali dávať páčiky (like), tak by som len klikol.

 84. Lemmy

  Ekklesian, povedz presne svoj názor, či do toho božieho kráľovstva sú hodní aj humanisti podľa IHEU?

 85. Ateistum

  1. Nepřísluší mi rozhodovat, kdo může a nemůže vejít. Nicméně budu svědek toho jak se kdo zachoval.
  2. Nevím co je to IHEU a po pravdě se tím nehodlám zabývat. Na spolky se nehraje, jde o jednotlivce, postoj jejich srdce, svědomí, činy.
  3. V dnešním světě většina lidí podléhá falešné humanitě. Lidé k tomu byli po generace vedeni. To je to jak jsem zmiňoval, že lidé se nechávají vmanipulovat do situací které nemají žádné spravedlivé řešení. Oni je však řeší a to pod vlivem falešné humanity. Chápejte, všichni živí tvorové jsou ovládaní mocnostmi a jejich srdce má mnoho tužeb, a zlý/satan jitří ty které vás vzdalují od Boha, božích/přirozených hodnot, boží ochrany a přízně; má to tak ale být, lidé jsou tříbeni.

  Ekklesian

 86. Ateistum

  Ten bod jedna je složitější. Nad kým se rozhodnu smilovat… ale opět to není ze mne, nedokáži/nejsem schopen udělit milost/odpustit nehodnému. Jsem prostě údem Kristovým.

  Ekklesian

 87. Jaroslav Štejfa

  K Lemmymu a k Alibabovi:
  Všimněte si, že Ateistum je borec. Má svobodnou vůli a zároveň s ním cvičí nějaké mocnosti a také je údem Kristovým. Jak úžasné. Tak to má být, soudruzi.
  Jaroslav Štejfa

 88. toli

  a je také je údem Kristovým.

  A který úd Krista máte na mysli ? Já bych sice věděl,ale tady je to nepublikovatelné

 89. Lemmy

  Ateistum, pokiaľ nevieš, čo je IHEU, tak ostaneš nevzdelaný, kým si to nezistíš. Sme vo vzdelaní vo veľkom nepomere. Kým ja ako humanista veľmi dobre viem, čo sú kresťania, čo je ich vzácna kniha (biblia), poznám ich organizácie (Vatikán) a mnoho iného z ich ideológie… tak ty nevieš nič. Sme ako obor (ja vo vedomostiach), a ty ako trpaslík, s mizernými vedomosťami. Vieš verklíkovať len tie neustále náboženské pletky, aj to ich máš vycvičených len zopár, preto sa neustále opakuješ. S tebou nemôže byť žiadna seriózna diskusia, lebo ty nevieš myslieť. Máš strach z myslenia! Žiješ vo falošnom svete, vo svete ilúzií a iracionálnych názorov. Len si užívaj so psychologickou barličkou, že po smrti pôjdeš si sadnúť na kolená Ježiškovi. Užívaj si chvíle, kým žiješ. Je mi ťa ľúto, aký si naivný.

Komentáře nejsou povoleny.