Apologetka islámu le Penová: je třeba rozlišovat mezi islámem a náboženským extremismem

Autor | 13.06. 2015

marine_le_pen_ahmed_e-tayebMarine le Penová, předsedkyně francouzské Národní fronty, se dlouhodobě těší oblibě u značné části české islamokritické scény. Bohužel. Já osobně jsem nikdy nepochopil pohnutky, které jakéhokoliv člověka, který se vůči islámu jako takovému kriticky vymezuje, vedou k tomu, aby se špinil podporou le Penové. Je to skutečně komická, až poněkud absurdní situace. Nejenže je le Penová pro řadu kritiků islámu jakousi modlou, ona je zároveň i hlavním terčem českých apologetů islámu. Vzniká tak situace, kdy čeští kritici islámu oslavují le Penovou, jakožto „vlajkovou loď boje proti islámu“, zatímco čeští apologeti islámu ji jakožto „vlajkovou loď boje proti islámu“ kritizují a spojení „kritika islámu“ a „Marine le Penová“ chápou snad synonymně. A to vše v situaci, kdy se le Penová vyjadřuje o islámu velice pozitivně. Le Penová se totiž opakovaně vyjádřila v tom smyslu, že „je v otázce islámu méně radikální, než Wilders“, že „proti islámu jako takovému nic nemá“ a že „si nemyslí, že by byl islám neslučitelný s demokracií“. Nechť mi jakýkoliv soudný člověk řekne, jak je možné člověka, který je autorem takových výroků, považovat za „kritika islámu“, natožpak za „vlajkovou loď boje proti islámu“. Tato řečnická otázka samozřejmě míří oboustranně: jak na české kritiky islámu, kteří si z le Penové dělají svou neohroženou hrdinku, tak na české apologety islámu, kteří le Penovou vidí úplně stejně, avšak pochopitelně s negativním normativním zabarvením.

Stomilionkrát jsem mohl na tyto a některé další skutečnosti řadu lidí upozorňovat, či je dokonce varovat, avšak bylo, a zřejmě i stále je, to málo platné. Jen pro zajímavost: výroky le Penové o tom, že ona proti islámu vůbec nic nemá, spadají zpátky do roku 2013. To je, domnívám se, již poměrně dlouhá doba k tomu, aby řada lidí mohla učinit určitou sebereflexi a přestat tuto prachobyčejnou kritičku imigrace chápat jako kritičku islámu. Stejně tak je zřejmé, že dávat vedle sebe do stejného ranku Wilderse právě s le Penovou, je zcela zcestné. Geert Wilders je onen typ politika, který je podle le Penové v otázce islámu „radikální“. V čem je radikální? Inu v tom, že, na rozdíl od le Penové, „proti islámu jako takovému něco má“. Wilders vidí samotné jádro a podstatu islámu negativně a islám jako takový považuje za xenofobní, netoleranní, nesnášenlivou a lidská práva pošlapávající ideologii / náboženství / whatever.

Je třeba se tedy ptát, jak je možné, že situace pokročila až sem. Nebudu se teď zabývat táborem českých apologetů islámu. Budu snad jen doufat, že se mezi nimi najde někdo, kdo tuto skutečnost zmíní. Čím se však zabývat budu, je otázka české islamokritické scény, ke které se sám řadím. Jak je možné, že česká islamokiritická scéna vytrvale podporuje političku, která „proti islámu nic nemá“? Možných odpovědí je několik. Tou první je ta skutečnost, že le Penová se velice ostře vymezuje vůči imigraci, na což hodně lidí slyší. Druhou odpovědí je pak to, že tato řada lidí pouze slepě konzumuje určité zprostředkované informace a že si následně, pod tlakem médií a bůh ví čeho dalšího vsugerovala, že le Penová skutečně kritičkou islámu je, přičemž sama zprávy (cizojazyčné) o její osobě nevyhledává. Kritizuje přece imigraci, a většina imigrantů jsou muslimové, no ne? Bohužel, tento typ uvažování je zkázonosný. Buď jsme jednou kritici islámu, nebo kritici imigrace. Neříkám, že tyto dvě otázky spolu nesouvisí. Souvisí. Avšak absolutně není možné podporovat pochybné politické figurky jen proto, že tyto figurky podporují restriktivní opatření vůči imigrantům. Ne, my,  kritici islámu, musíme podporovat pouze takové politiky, kteří chápou samotnou podstatu a jádro islámu jako něco špatného (o čemž se teď nebudu rozepisovat). Kritika masové imigrace muslimů by pak měla být pouze důsledkem kritiky islámu, jakýmsi výhonkem. Nicméně pojímat situaci opačně, tedy: vadí nám imigrace > většina imigrantů jsou muslimové = vadí nám islám…. vážení, to skutečně, ale skutečně ne. Tudy cesta nevede. Od tohoto typu uvažování je pak už vážně velice blízko k úvahám typu: vadí nám imigrace > většina imigrantů jsou černoši = vadí nám černoši; nebo vadí nám imigrace > většina imigrantů jsou Arabové = vadí nám Arabové. Opakuji: nesmírně nebezpečný typ uvažování, od kterého je třeba se oprostit. Kritikovi islámu vadí islám. Ne černoši. Ne Arabové.

Moje varovné hlasy ohledně le Penové však řadou lidí nebyly brány vážně, či byly dokonce ignorovány. Možná je nasnadě se tedy ptát, kolika lidem v Česku, kteří se považují za kritiky islámu, vadí skutečně islám jako takový, a kolik lidí pouze brání „tradice, vlast našich předků, křesťanské hodnoty atp.“, vymezují se vůči imigraci a jejich „kritika islámu“ je pak pouze nepatrným důsledkem oné „obrany vlasti a tradičních hodnot“. Situace však nyní došla tak daleko, že by každý, kdo dlouhodobě podporuje le Penovou jakožto kritičku islámu, měl radeji chodit kanály. Skutečně těžko říct, kdo z početného stavu českých kritiků islámu tuto zprávu zaznamenal a kdo nikoliv, nicméně faktem je, že koncem května navštívila le Penová nejvyššího sunnitského imáma Ahmeda al-Tayeba v mešitě při káhirské univerzitě Al-Azhar. Budu, možná naivně, počítat s tím, že čitatelé tohoto článku jsou obeznámeni s názvem Al-Azhar a že vědí, o jak důležitou instituci se jedná.

Pochopitelně, na všem se spolu neshodli: to by pro image le Penové ani nebylo vhodné. Důležité je však to, že se le Penová s nejvyšším imámem Ahmedem al-Tayebem shodla na nutnosti „nezaměňovat islám s násilnými činy, které jsou páchány v jeho jménu“ a na nutnosti „bojovat proti náboženskému extremismu, nikoliv islámu“. Pokud někomu nebude stačit toto, tak už mu zřejmě nebude stačit vůbec nic. Domnívám se, že pro příště by měla být podpora le Penové, či jakýchkoliv dalších pochybných figurek tohoto ražení, chápána jako akt dobrovolného se vyčlenění z řad české islamokritické scény.

35 thoughts on “Apologetka islámu le Penová: je třeba rozlišovat mezi islámem a náboženským extremismem

 1. ateista

  Výhrady vůči le Penové mohou být různé, ale když si odmyslíme její osobu, nelze islám a imigraci od sebe oddělovat. Kdo jsou imigranti? Neumím přenést z mé pošty fotografie „utečenců“, abyste si je prohlédli. Jsou to mladí, zdraví, silní chlapi. A shodou okolností islamisté. Vytvářejí vědomě či nevědomky onu pověstnou pátou kolonu? Nemáme se jich viděno optikou pana Wernera bát? Při současném tempu imigrace odhaduji vypuknutí války do 10 – 15 let. Nechci strašit, ale zkuste shromáždit více informací o tom, jak se v nové „domovině“ chovají.
  Jsem přesvědčen, že je potřeba více evropských politiků s tvrdým a nekompromisním postojem vůči imigračnímu byznysu.
  Přeneste se do některémo jihoitalského městečka. Možná změníte názor na imigranty.

  http://www.zvedavec.org/komentare/2015/06/6473-sebevrazda-v-primem-prenosu.htm

 2. Hosamen

  Honzo, fašistické organizace ve Francii podporovaly Hitlera. Když totiž vytlačily britská vojska Turecko z jejích území v I. světové válce, podporovali později Rommela. Takže ani pozdější fašisté nejsou proti islámu. Ostatně Franco také proti republikánům použil islamisty, později byl navržen ke svatořečení.

 3. Pingback: Apologetka islámu le Penová: je třeba rozlišovat mezi islámem a náboženským extremismem | IVČRN.CZ

 4. Josef Solich

  Samozřejmě, islám je normální fašizmus s rádoby tváří Boží….on taky Hitler a jeho nejlepší kámoši pěkně fičeli do různých podivných duchovních praktik a satanistických seancí. Nátěr a kulisy se postupně mění, ale náplň zůstává…

 5. A.S.Pergill

  IMHO je důležité, že se Le Penovci staví proti projevům islámu (od šátků až po halal porážky a aktivity muslimů o Ramadanu).
  Tyhle řeči bych bral jako do jisté míry „úlitbu bohům“. Je otázka, co bude dělat, pokud se jí podaří dostat k moci, ale troufám si odhadnout, že násilná konverze Francouzů na islám na jejím programu rozhodně nebude (zatímco některé křesťanské a judaistické politické síly takové záměry muslimů podporují, i u nás).

 6. Ignac z Loyoly

  Le Penová je fašistická krysa obdivující Putina (čili klerofašistu), dostává prachy z Ruska, jako jiní evropští radikálové (vlevo i vpravo). Nevěřil bych jí ani slovo, tyhle lidi by chtěli vytvořit něco jako islámský stát, ale po křesťansku. Jako to dělá Rusko. Žádný Charlie Hebdo, ale zákony proti rouhačům, jako v Rusku. Islamisti jsou vlastně jejich spojenci, jako byl často „islám“ spojencem fašismu/klerofašismu a nacismu i dříve. Kadyrov v Čečně je taky islamista dosazený Kremlem. Odporný hajzl co nutí ženy chodit zahalené. Spojenec klerofašistyckého režimu Putina.

  „Charlie Hebdo uráží křesťany víc než
  muslimy, prohlásil ruský patriarcha“

  Zdroj: http://www.lidovky.cz/charlie-hebdo-urazi-krestany-vic-nez-muslimy-prohlasil-rusky-patriarcha-1qg-/lide.aspx?c=A150125_183344_lide_rof

  Ruský prezident Vladimir Putin, který v zemi s mnoha národnostmi i náboženskými přesvědčeními otevřeně podporuje silnou pozici pravoslavné církve, se na rozdíl od mnoha dalších státníků nezúčastnil pařížského pochodu na uctění památky obětí útoku na redakci a za svobodu slova.
  Zdroj: http://www.lidovky.cz/charlie-hebdo-urazi-krestany-vic-nez-muslimy-prohlasil-rusky-patriarcha-1qg-/lide.aspx?c=A150125_183344_lide_rof

 7. Václav

  pro Ignac z Loyoly: Možná by bylo dobré udržet nervy a odprostit se od expresivních výrazů, které pak ubírají body Vaší poměrně slušné argumentaci. Řekl bych, že jste jeden z mála diskutujících na těchto stránkách, který za ateismem neschovává svoji pravicovou xenofobii…

 8. ateista

  který za ateismem neschovává svoji pravicovou xenofobii…

  Jak je charakterizována pravicová xenofobie? Podle mne nemá xenofobie znaménko a kromě toho výraz xenofobie je nadužíván. To, že odmítám příliv muslimů do Česka nelze označit za xenofobii a odmítání řešení přelidněnosti některých zemí emigrací do Evropy také ne. Je to špatná zkušenost a to není xenofobie. Je to opatrnost před možnou hrozbou.
  http://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/video-problem-migrantmi-po-lopate-analytik-vyuzil-zuvacky.html

 9. petr

  Vaněk: Anebo bych to vzal z trochu jiné strany. Udělal bych si průměr, kolik kalorií jídla mají v průměru lidé na jednoho denně, kolik mají vody, kolik na ní musí vynaložit práce a jak daleko pro ni musí jít. A všechno co mám nad to je dar. Nezasloužený, za který bych měl každé ráno děkovat Bohu s neskonalou vděčností. A pokud nyní přichází někdo, kdo nemá ani to málo, co stačí do průměru, kdo po mne nechce vdovin haléř, tedy nechce abych dal ze svého nedostatku, ale abych dal ze svého NADBYTKU, pak nevím, jak bych ho mohl odmítnout. Já osobně nechápu, jak bych se pak mohl zvát někým, kdo se (byť nedokonale) snaží být Kristovým učedníkem.

 10. Ignac z Loyoly

  Proč by měl ateista děkovat bohu? Ten nechal lidi umírat v hladomorech po staletí – pokud existuje, což spíše ne :). Až věda nám dala nadbytek jídla a lepší techniku, čili rozum, osvícenství a ateismus a skepticismus jsou to důležité 🙂

 11. Ignac z Loyoly

  Upřímně taky nechápu toho Vaňka, petře :D. To jste dříve říkal o Antitheistovi, ale Ateista je jiný člověk než Antitheista 🙂

 12. ateista

  @petr
  Vážený pane. Váš příspěvek je vrcholem pokrytectví. I kdybyste daroval celý svůj plat či důchod, pomůžete jedné rodině, ale nikoliv těm miliardám. Těm miliardám pomůže jedině prudký pokles porodnosti. Jinými slovy zrušení nesmyslů o vraždách embryí, které hlásají křesťané, zavedení antikoncepce, případně povinná kastrace.
  Zřejmě jste vůbec nepochopil výklad toho analytika.
  Když jste takový lidumil, vezměte si na byt a stravu několik těch mladých, zdravých a silných islámských emigrantů. Ukažte nám, jak má konat Kristův učedník!
  Nejsem Antitheista, jmenuji se Antonín Vaněk a jsem předseda o.s. Humanističtí ateisté.

 13. petr

  Vaněk:

  a) Taky jsem reagoval na Vás.
  b) To s tou povinnou kastrací je takový zajímavý úlet všech možných „humanistů“, někde to cvičíte ?
  c)Otázku pokrytectví nechte laskavě na mne.
  d) Nemám plat ani důchod, z daní, které tomuto Vašemu státu odvádím se Vaše platy a důchody vyplácí.
  e) možná vezmu, co Vy víte. V mém domě je místa dost.

  V úctě petr

 14. Ignac z Loyoly

  Ta povinná kastrace opravdu nezní moc humanisticky, nejspíš by musela být vynucená násilím…

  ta antikoncepce zní naopak racionálně, kéž by na to přistoupil např. Vatikán už před mnoha a mnoha lety 🙂

  Teď už aspoň víme, že Antitheista nebyl pan Vaněk, jak tady „někteří“ psali

 15. ateista

  Kastrace možná zní jako úlet, ale raubíři s kalašnikovy v rukou, znásilňující dívky a ženy v Africe si nic jiného nezaslouží…. Zůstávají po nich děti, okteré se nestarají.
  I varianta podvázat vaječníky po druhém dítěti u našich romských spoluobčanek možná zní jako úlet. Podle některých studií bude za 20 – 30 let Romů tolik co Čechů. Pak si Petr může přibrat i nějakou romskou rodinu.
  Tohle není rasismus, tohle je obava z vývoje, pokud se nepřijme nějaké opatření.

 16. Foxy

  Ad ateista, 24.06. 2015. „…Podle některých studií bude za 20 – 30 let Romů tolik co Čechů…“
  No a co? Za to může pouze a jedině dosavadní „majorita“, která se nedostatečně rozmnožuje.
  .
  Ad: „Tohle není rasismus, tohle je obava z vývoje, pokud se nepřijme nějaké opatření.“
  V okamžiku, kdy bude přijato ono „nějaké opatření“, nastane čas k emigraci z této země. Protože „nějaká opatření“ mi zde evokují rasistické zákony a cosi jako Třetí Říši.
  .
  Až zde jakákoli složka zdejší populace nabyde majoritu, bude jí prostě mít. Nebude to v této zemi poprvé a ani naposled. Pokud se ti to nelíbí, můžeš protestovat u pánaboha. Nebo projevit snahu a víc se namnožit 🙂
  .
  K té zdejší „majoritě“; celý tenhle „střed Evropy“ byl tolikrát promíchán a prosouložen tolika nejrůznějšími národy, pronárody, armádami, nájezdníky, kolonisty, osídlenci…, že se zde můžeme hrdě označit za Voříšky Evropy.
  Máš snad proti tomu něco? Pokud se ti to nelíbí, můžeš nesouhlasit, protestovat… (viz profláklé hlášky a citáty).

 17. ateista

  @Foxy
  Až zde jakákoli složka zdejší populace nabyde majoritu, bude jí prostě mít.

  Je zřejmé, že vlády a asi i občané většiny evropských zemí mají jiný názor než Vy. S tím rozmnožováním máte pravdu. Inteligentní část populace si uvědomuje, že nemá jen práva, ale také povinnosti. Jednou z nich je povinnost uživit své děti. Jinými slovy mohu mít jen tolik dětí, kolik jsem schopen jich uživit. Sociální systém však ukládá formou daní povinnost pracujícím živit i ty, kteří budou navždy příživníky. Až se jednou poměr pracujících a přížívníků překlopí na opačnou stranu, tedy příživníků bude více než pracujících, bude celá společnost odsouzena k hladu a bídě. Pak nastane čas emigrovat. Ale kam? Je moje úvaha mylná?

 18. toli

  Je jasné že majorita určuje znění zákonů,je jen její libovůle kolik práv poskytne menšinám.Etnikum které se snadno a neodpovědně množí a žije z dávek které vytváří jiné etnikum svými daněmi bude mít v budoucnu bezesporu výhodu.Otázkou zůstává jestli naše daně budou stačit na výživu rómů i muslimů 🙂

 19. Foxy

  Ad: „Otázkou zůstává jestli naše daně budou stačit na výživu rómů i muslimů“
  To už pak budou jejich daně – a budou se tomu muset přizpůsobit.
  .
  Ad: „Až se jednou poměr pracujících a přížívníků překlopí na opačnou stranu, tedy příživníků bude více než pracujících, bude celá společnost odsouzena k hladu a bídě. “
  Hladovějící budou nuceni hledat obživu. Nakonec jim nezbyde než pracovat. Vždycky v historii (nejen) lidstva to tak bylo.
  .
  Ad: „Jinými slovy mohu mít jen tolik dětí, kolik jsem schopen jich uživit.“
  Výmluva pohodlných.
  .
  Ad: „Je zřejmé, že vlády a asi i občané většiny evropských zemí mají jiný názor než Vy.“
  Argument množstvím? To ovšem nic nevypovídá o validitě jakéhokoliv názoru.
  .
  Ad: „Sociální systém však ukládá formou daní povinnost pracujícím živit i ty, kteří budou navždy příživníky.“
  Navždy? Blbost. Až tato možnost obživy vyschne, „navždy příživníci“ se budou muset přizpůsobit – a dokáží to. Nic jiného jim nezbyde…
  .
  Že to nás, někdejší majoritu zvanou Evropani bude bolet? Inu, co jsme si svou nabubřele rozežranou zpohodlnělostí navařili, si pěkně vyžerem – taková je holt nesmlouvavá zákonitost přírody, které jsme součástí 🙂
  .
  Nelíbí se vám to? Mě taky ne.

 20. Ignac z Loyoly

  No, v případě krize (teď je to vidět v Řecku) si bude muset velká část společnosti utáhnout opasky (ti co si to zaslouží i ti, co si to nezaslouží) a část černých pasažérů bude muset pracovat, jak píše Foxy, systém to jinak dlouho neutáhne. Nebo se zruší sociální systém a budeme žít jako v Africe. Ale je pravda, že část lidí se práci opět vyhne, jako vždy. Ovšem ne vždy ta část, co se práci vyhne, bude žít hezkým životem. Což ani dnes často nežijí. A část se může práci vyhnout, prostě proto, protože jsou to boháči a nic nedělají a žijí z renty (a ještě pár generací budou moci, když to neutratí všechno za blbosti). Takže „příživníci“ jsou i mezi boháči, často náš sociální systém vysávají ještě více než ti chudí, neplatí totiž daně a ulejvaj si skoro vše do daňových rájů, přitom ale využívají naší policii a naše soudy a naše zdravotnictví 🙂

  Jde jen o to, že i když někteří černí pasažéři, jak se parazitům řiká, budou asi muset v krizi začít dělat, tak to neznamená, že budou dělat hodně nebo že společnost pokvete, taky můžeme žít v budoucnosti tak, jak žijí často v Africe lidé dnes…

  Proto je potřeba ty lidi integrovat, ale opravdu integrovat. A nejen je, ale i vlastní občany, původní občany – je potřeba ve školách a jinde – integrovat, jinak nám tu moc demokratů a pracovitých občanů nevyroste…

 21. ateista

  @Foxy
  Nakonec jim nezbyde než pracovat. Vždycky v historii (nejen) lidstva to tak bylo.

  Zapomínáte na základní. V Česku je cca 600 000 nezaměstnaných a cca 70 000 volných pracovních míst. Z toho vyplývá, že cca 500 000 lidí nebude moci nikdy pracovat, i kdyby chtěli sebevíce. A ekonomická imigrace počet lidí, kteří nikdy nebudou moci pracovat, zvyšuje. Ano, lze zavést umělou zaměstnanost jako za komunistů. Jaké to bude mít důsledky známe. Kdysi jsem mimo jiné pracoval i v zemědělském družstvu. Měli jsme 108 zaměstnanců. Dnes na stejné výměře pracuje 6 lidí, slovy šest!!!!!!!!!! Podobné je to i v průmyslu. Co budou ti lidé dělat? Zaměstnáte je, Foxy? Jste úplně mimo realitu.

 22. toli

  ad-Navždy? Blbost. Až tato možnost obživy vyschne, „navždy příživníci“ se budou muset přizpůsobit – a dokáží to. Nic jiného jim nezbyde…

  Někteří se už přizpůsobili-krádežemi a loupežemi,hlavní důvod proč je nikdo z majority netouží mít v blízkosti…….

 23. TvojOponent

  Vysvtelite mi páni, prečo odmietate priznať domov nemeckým ateistom, ktorých ste vyhnali, no afrických moslimov považujete za ateistických bratov….

 24. toli

  ysvtelite mi páni, prečo odmietate priznať domov nemeckým ateistom, ktorých ste vyhnali, no afrických moslimov považujete za ateistických bratov

  Poněkud zmatené-Němci bydlí v lepším než kdyby tady zůstali a o africké muslimy nikdo nestojí.

 25. TvojOponent

  Veď by odišli aj so Sudetami 🙂

 26. ateista

  @TO
  Vysvtelite mi páni, prečo odmietate priznať domov nemeckým ateistom, ktorých ste vyhnali, no afrických moslimov považujete za ateistických bratov….

  Větší pitomost snad nelze stvořit.

 27. toli

  @ateista
  Vysvtelite mi páni, prečo odmietate priznať domov nemeckým ateistom, ktorých ste vyhnali, no afrických moslimov považujete za ateistických bratov….

  Větší pitomost snad nelze stvořit.

  A vy se divíte ? Když jsem byl na vojně v éře ČSSR tak se původ našich sousedů vysvětloval tak že Maďar ošukal opici a hodil jí přes Dunaj.Takže co by jste čekal za moudra od křížence ? 🙂

 28. toli

  Čímž se omlouvám mentálně více zdatným Slovákům (Lemmy,Medea…..) předchozí příspěvek se jich netýká.

 29. toli

  @TO
  Veď by odišli aj so Sudetami

  Před tím než plácnete další hovadinu podobného typu doporučuji nastudovat historii Sudet až do středověku.Jinak je to stejné jako kdybych já řekl že žijete na území cizího státu-horních Uher 🙂

 30. Ignac z Loyoly

  Mně by nevadilo, kdyby v Sudetech žili němečtí ateisté, je nějaký spolek německých ateistů, kteří chtějí žít v našem pohraničí? Mně by dokonce nevadilo, ani kdyby v pohraničí žili věřící Němci (pokud to nebudou fanatici)

 31. Ignac z Loyoly

  „Islámský stát a islamismus nemá nic společného s islámem, to je náboženství klidu a míru!!! Muslimové jsou ve většině přátelští lidé a vítají návštěvy. Rádi vás ubytují a nakrmí. Díky dobré muslimské výchově. Oni dělali pitvy v době, když ještě křesťani pobíhali jako barbaři na koních v lesích Evropy. Oni zachránili antické spisy. Jak říkal pan profesor Milan Kohout u Jílkový, každý by měl do svého bytu vzít jednoho muslima a živit ho, za kolonie, za všechno, co sme jim napáchali (Evropu beru jako celek). Všichni máme morální povinnost vzít k sobě jednoho muslimské muže, protože ženy většinou neutíkají a děti také ne. Vaše sestry a dcery jim budou dobrými hostitelkami. Děkuji Vám

  Chci si k sobě vzít několik muslimů, podle všeho naše země unese tak 2-3 miliony uprchlíků. Takže do každého bytu či domu tak 1 uprchlík. Jsme až moc bohatí a naše bohatství pochází z kolonií. Musíme jim to teď vrátit!!;-O“

  http://zpravy.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A150626_114432_zahranicni_bse&vlakno=72969472

 32. Pingback: Reakce Pavla Svobody z KDU-ČSL na můj text o zákazu kritiky islámu | Ateisté ČR

Komentáře nejsou povoleny.