Island v České republice chceme. Zrušil totiž svůj protirouhačský zákon

Autor | 06.07. 2015

islandMožná si ještě budete pamatovat, že v únoru tohoto roku jsem na těchto stránkách publikoval článek s názvem „Island v České republice nechceme!„. V tomto článku jsem podrobil věcné kritice jednak české hnutí „Island v České republice nechceme“ (IvČRN) a jednak islandské ateofobní, respektive protirouhačské zákony. Hnutí IvČRN jsem ve svém textu kritizoval za to, že Island kritizuje na základě xenofobních a ryze nacionalistických základech. IvČRN Island kritizovalo například za jeho „hrozivě rozrůstající se vliv v České republice,“ Islanďany pak označovalo za „uctívače sopek“ a dále pak varovalo před údajným dramaticky se navyšujícím počtem islandských imigrantů v České republice, a to přesto, že statistické údaje na žádný dramatický nárůst islandských imigrantů v České republice neukazují. Jednoduše řečeno se dá říct, že hnutí IvČRN sice správně kritizovalo Island, ovšem na základě zcela lichých důvodů. Pokud si za něco Island kritiku zasloužil, byla to existence jeho ateofobních a barbarských protirouhačských zákonů.

Čtenáři, kteří můj předchozí text nečetli, se jistě se situací na Islandu rádi seznámí za pomocí tohoto krátkého výňatku z mého předchozího článku:

1) Na Islandu existuje „oficiální státní náboženství“ – luteránství. Aby stát propagoval nějaké náboženství oproti ostatním (ne)věroukám a navíc jej prohlásil za oficiální státní náboženství, to je v sekulární společnosti zcela neakceptovatelné. Státní náboženství existují v brutálních teokratických diktaturách typu Saúdské Arábie, v moderní Evropě by pro institut „oficiálního státního náboženství“ být místo nemělo.

2) Ten, kdo se veřejně vysmívá, ponižuje či kritizuje náboženství (jakékoliv) může být dle platného islandského trestního zákoníků odsouzen až ke třem měsícům odnětí svobody. Pokud se však veřejně budete vysmívat Darwinově evoluční teorii, či budete ponižovat Aristotelův hylémorfismus jako metafyzicky zcela neudržitelnou teorii, nic Vám samozřejmě nehrozí. Ochrana před zesměšňováním, ponižováním či kritizováním se týká jen a pouze náboženství.

3) Aby toho nebylo málo, za slovní útok na náboženství můžete na Islandu čelit hrozbě finanční pokuty či pobytu ve vězení až na neuvěřitelné dva roky. Ano, dva roky vězení za verbální útok na náboženství či vyznavače nějakého náboženství. Islandský trestní zákoník konkrétně stanovuje, že finanční pokutou či dvěma roky ve vězení bude postihnut ten, kdo verbálně či fyzicky zaútočí na jedince či skupinu na základě jejich náboženství. Pokud však verbálně zaútočíte na Klub přátel Heideggerovy fundamentální ontologie, vyváznete s čistým štítem. Fyzické útoky jako humanisté samozřejmě odsuzujeme – ostatně my jako Absolutní Pravdu o Universu nevyznáváme žádný text, ve kterém by se vyzývalo k násilí – avšak pokutovat či věznit někoho na základě verbálního útoku na náboženství, to je v Evropě 21. století skutečně velice silná káva.

To vše je však nyní minulostí. Začátkem července totiž islandský parlament schválil odstranění protirouhačského zákona z islandského trestního zákoníku. To vše na návrh islandské Pirátské strany, která v parlamentu tento návrh předložila již v lednu. Dobrou zprávou je jistě to, že návrh se těšil podpoře napříč takřka celým islandským politickým spektrem.  Abych byl férový, neopomenu zmínit, že návrh podpořil i islandský biskup. Zrušení islandského protirouhačského zákona je výsledkem dlouholetého tlaku evropských humanistických organizací, ale například i Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě či Evropské Rady.

Prezident International Humanist and Ethical Union, Andrew Copson, okomentoval islandské zrušení protirouhačských zákonů následovně: „Je to skvělá zpráva. Nejdříve Norsko a nyní i Island se konečně odhodlaly ke zrušení svých protirouhačských zákonů. Je to reakce na tragické útoky v Paříži a Kodani z letošního roku a na veškeré s tím spojené násilí. Ukazuje to, že se vždy najdou lidé, kteřé se vymezí vůči zastrašování a násilí a kteří se jím nenechají ovlivnit. Všechny ostatní státy, ve kterých jsou nadále platné protirouhačské zákony, přestože v praxi nejsou užívány, by měly učinit stejný krok jako Norsko a Island a tyto zákony zrušit.“

Přímo na Islandu za zrušení protirouhačského zákona nejvíc lobbovala organizace  Sidmennt (The Icelandic Ethical Humanist Associaiton). Zde je prohlášení, které adresovali islandskému parlamentu: „Velice často se stává, že země, které trpí nedostatkem demokracie a svobody, bývají kritizovány za to, že své občany trestají za rouhání přísnými tresty, často dokonce i trestem smrti. Když jsou tyto státy, jako například Saúdská Arábie kritizovány, vždy kontrují, a to bohužel správně, že podobné zákony existují i v západních demokraciích. Zrušení islandského protirouhačského zákona je tak skvělou zprávou celému světu. Národy, které trestají rouhání přísnými zákony již nebudou moci udělat to, že ukáží na Island a řeknou: podívejte se, vždyť tam to mají taky!“.

Uvidíme, který z dalších evropských států se odhodlá k tomu, že zruší své protirouhačské zákony. Takové Dánsko to v dohledné době jistě nebude, protože to naopak nedávno platnost svých protirouhačských zákonů potvrdilo, jak jsem Vás na jaře informoval v tomto článku. Ale co takové Německo, Polsko, či Řecko? Nebo snad Irsko, Itálie a Rakousko? Kdy se tyto země odhodlají k tomuto odvážnému kroku, který by zamezil teistickým diktaturám typu Saúdské Arábie, aby i příště ukazovaly na Evropu a říkaly: vždyť Vy to tam máte taky!

7 thoughts on “Island v České republice chceme. Zrušil totiž svůj protirouhačský zákon

 1. ateista

  Dokud si poslanci ve všech zemích nepřiznají, že bůh a víra v něho je podvod a že tedy církve jsou zločinecké organizace, ke změnám nedojde. Není nutné církve zakazovat, stačí je scela odstřihnout od státu a přidělit jim statut zájmových organizací. Hodnostáři budou chodit do práce a ve volném čase se budou věnovat svým rituálům.
  Jenže ani u nás, údajně nejateističtější zemi, si to poslanci nechtějí rozházet s Dukou. Největší zločinec v zemi ovládá veřejnoprávní média, státní správu i zákonodárný sbor. Za největšího zločince ho označuji právem. Podvádí několik milionů lidí a krade miliardy peněz a majetku za podpory vlády a poslanců.
  Včera jsem sledoval film Jan Hus. Celá církevní vrchnost označila pravdu za rouhání. I dnes nelze pravdu o bohu, Bibli a církvi sdělit ve veřejnoprávních médiích. Duka pravdu neoznačí za rouhání, ale za pomoci církevní cenzury ji nepustí ven. Neboli je to ještě horší než ve středověku. Zikmund dal Husovi možnost promluvit, nám možnost promluvit nedá nikdo.
  Nestačí jen psát články, je potřeba za pomoci právníků požadovat naplnění Listiny základních práv a svobod. Je nám odnímáno právo ve veřejnoprávním prostoru sdělit svůj názor na boha a náboženství.

 2. Lemmy

  Nechce sa mi veriť, Honza Werner! Trápnosť nad trápnosť. Ateisti môžu ľutovať, že Honza Werner dodnes nepochopil recesiu, vtip, iróniu.

 3. Ignac z Loyoly

  Je to dobře, takový zákony nemaj ve vyspělym světě co dělat, byť se v praxi nepoužívají…

 4. A.S.Pergill

  To ateista:
  Jan Hus by vadil jakékoli hierarchicky uspořádané organizaci. Jeho představa, že nadřízeného je možné automaticky neposlouchat, pokud žije v hříchu (modernější ekvivalent: jeho příkazy jsou zločinné), je pro takové organizace zničující. Patrně by neskončil na hranici, ale v armádě u zdi, případně by byl dán do blázince.

 5. Pingback: Vesmír stvořil Bůh, myslí si 0 % mladých Islanďanů | Ateisté ČR

Komentáře nejsou povoleny.