Vyjádření k pořadu Kompas víry a celkovému směřování České televize

Autor | 03.08. 2015
Jménem spolku Ateisté ČR z. s. a jako jeho předseda musím vyjádřit obavy a pohoršení z chování České televize a jejího dlouhodobého směřování. Už delší čas pozorujeme že se naše státní televize odchýlila od sekulárního směru a v mnoha pořadech provádí otevřenou evangelizaci a propagaci  náboženství, což je v rozporu nejen s jejím posláním, ale i s ústavou České republiky, která jednoznačně říká že se stát nesmí vázat k žádnému náboženství a dává právu nevěřit stejnou váhu a právo na ochranu jako právu hlásit se k libovolné (tedy i oficiálně neuznávané) náboženské konfesi.
Nejzřejmějším dokladem tohoto masivního odklonu od proklamovaného sekulárního zaměření byla už katolická mše za média 5. 5. 2013. Tento odklon dodnes pokračuje. Česká televize se v podstatě stala obhájkyní myšlenek jako:
Ateista rovná se komunista.
 
Je jedno čemu věříte, pokud věříte v boha.
 
Ateisté jsou amorální/poškození/nedostateční/vadní.
 
Ateisté by neměli by mít lidská práva.
 
Správné je věřit.
 
Jakékoli náboženství je přípustnější než ateismus.
 
Skuteční ateisté neexistují.
Tyto nenávistné myšlenky dostaly přednost před proklamovanou rovností i před pravdou. Je to o to smutnější a děsivější, pokud se taková propaganda zaměřuje už na děti. Seriál Kompas času například úplně vynechává podstatnou část činů proroka Mohameda. V podstatě zatajuje, že byl tento prorok mnohonásobný vrah a že také sám vrahy vysílal. Svou vlastní rukou nebo prostřednictvím vyslaného vraha zabil mimo válečná tažení a soudy přes padesát lidí! Tohle dokazují samotné „svaté spisy“ islámu – Korán a Sunna. I tyto jeho činy jsou dodnes brány jako příklad pro chování správného muslima. Zatajování podstatné části faktů i náboženského učení vytváří falešný obraz nejen o době jeho vzniku ale i o jeho současnosti.
Tyto propagandistické postupy, které nejsou vůbec nijak uváděny do vztahu s realitou, vedou na jednu stranu k očerňování některých skupin ateistů tím, že jsou přímo označováni za špatné (Cesty víry, Ta naše povaha česká  – Ateismus po česku, Kontexty – čemu věří nevěřící?,  Duchovní kuchyně atd.) nebo jsou naprosto nesouvisející myšlenkové proudy slučovány do jednoho celku jako například Noví Ateisté a komunisté, na druhé straně je pohled na náboženství (nejen islámské, ale především křesťanské) vylepšován milosrdnou retuší, která nepřipouští při jejich popisu zmínky o skutečných událostech (zločinech), šíření náboženské nenávisti a tvrzeních, které je neukazují v tom nejlepším světle.
Za poslední roky využila Česká televize v boji proti ateismu všechny postupy černé (očerňování) , šedé (významové posuny) i bílé (vylepšování vlastního obrazu) propagandy. V tuto dobu se ale navíc stále častěji propagandisticky zaměřuje na děti, což je jedna z neodpornějších manipulací jakou si můžeme představit. Kompas času tak navazuje na další pořady České televize, které se tváří jako populárně naučné ale jsou nábožensky propagandistické (např Biblická pátrání). Ani Česká televize však nemá právo na svá vlastní fakta.
Důsledkem těchto snah je, že ČT již není podstanou částí ateistické veřejnosti vnímána jako zpravodajská televize, ale primárně jako nábožensko-propagandistická. Neplní tedy úlohu televize veřejné služby, je překážkou svobodného myšlení a nepřítelem rovnoprávnosti,  tedy i lidských práv. Pokud by měla ČT zájem tento pohled na vlastní sebeprezentaci změnit, musela by s tím začít co nejdříve. Snad to za pokus může stát i dnes, ale nic se nenapravuje tak špatně jako zkažená pověst. Pokud ovšem k něčemu takovému nechybí vůle.
Podepsán Petr Tomek
předseda Ateisté ČR z. s.
37_614

56 thoughts on “Vyjádření k pořadu Kompas víry a celkovému směřování České televize

 1. Filip

  Rád bych požádal pana Tomka, aby požádal odpovědnou osobu o změnu hrubě nepravdivého a zavádějícího titulku na http://mediahub.cz/komentare-35811/sef-ceskych-ateistu-k-ct-cim-dal-hloupejsi-nabozenska-propaganda-862582

  Pan Tomek není v žádném případně šéf českých ateistů. Protože již z obsahu samotného pojmu plyne, že čeští ateisté nebo jiní ateisté asi těžko stojí o nějakého šéfa. Pan Tomek pak určitě nemluví za české ateisty z titulu nějakého „morálního“ práva. Já jsem ateista, který eventuální náboženské směřování České televize vítá. Nesleduji ji, proto neumím posoudit, zda je pravda, co pan Tomek uvádí. Nechci, aby za mě jakožto ateistu nebo i za jiné ateisty, kteří tím pana Tomka nepověřili, pan Tomek mluvil.
  Rovněž by bylo poctivé, aby pan Tomek v daném prohlášení uvedl, za kolik ateistů mluví a kolik má tedy členů předmětný spolek.
  Pouze takovým poctivým jednáním my ateisté získáme úctu, pokud budeme mluvit pouze za sebe, nebo za ty, kteří nás k tomu pověřili.

 2. Čestmír Berka

  Za koho Tomek mluví? To se ptá ateista Filip na stránce právě toho spolku.
  Filip píše: „Já jsem ateista, který eventuální náboženské směřování České televize vítá. Nesleduji ji, proto neumím posoudit, zda je pravda, co pan Tomek uvádí. “ – jaksi zmateně. Vem si prášek, Filipe…

 3. Filip

  Čestmír Berka :Já reaguji převážně na nadpis: „Šéf českých ateistů k ČT: Čím dál hloupější náboženská propaganda“ na stránkách medaihub.cz Myslím, že by tento zavádějící nadpis mohl pan Tomek ovlivnit, to je smysl mého příspěvku.
  Pane Berko, prosím o vysvětlení toho, co je zmateného na Vámi citovaném textu.
  Českou televizi nesleduji, opravdu nevím, zda straní náboženství. Pro případ, že by mu stranila, bych to uvítal. Eventuální znamená „možný, případný“. Citovaný text tedy dle mého názoru znamená jednoznačně to, že pokud je splněna předmětná podmínka, uvítám to. Jelikož se jedná o implikaci, jejíž pravdivost je zachována i v případě nepravdivosti prvního členu, tímto výrokem neříkám nic o tom, jaký je můj postoj k eventualitě spočívající v tom, že Česká televize nenaplňuje podmínky, o nichž píše pan Tomek.
  Tímto Vás žádám o rozvedení Vašeho tvrzení o zmatenosti. Děkuji.

 4. Sam

  „V tuto dobu se ale navíc stále častěji propagandisticky zaměřuje na děti, což je jedna z neodpornějších manipulací jakou si můžeme představit. “

  Nemyslím si, že nějaké ty náboženské pořady jsou mezi dětma populární.

  „Důsledkem těchto snah je, že ČT již není podstanou částí ateistické veřejnosti vnímána jako zpravodajská televize, ale primárně jako nábožensko-propagandistická. “
  Jo, je to od ČT trapný, ale buďme v pohodě. Ta náboženská propaganda bude mít pramalý úspěch. Mám dojem, že mnoho dětí a lidí vůbec dává přednost jiným televizním stanicím, nebo nesledují TV vůbec.
  Já celkově bojkotuju TV vysílání. Ale při zběžném pohledu se zdá, že náboženské pořady se vyskytují jen sporadicky. http://tv.seznam.cz/

 5. Medea

  “V podstatě zatajuje, že byl tento prorok mnohonásobný vrah a že také sám vrahy vysílal. Svou vlastní rukou nebo prostřednictvím vyslaného vraha zabil mimo válečná tažení a soudy přes padesát lidí!”

  Mohamed bol “vrah” ako mnohí iní politickí činitelia žijúci v jeho dobe. Alebo bol podobný vrah ako boli niektorí starozákonní proroci 🙂

 6. neregistrovany Post author

  Médea: přesně tak 🙂 Slávek

 7. Čestmír Berka

  Medeo, nemá každý starozákonní prorok za sebou v SOUČASNÉ době miliardu fanoušků a následovatelů. Srovnává se Mohammed a Ježíš. Mohammed a Buddha. Mohammed a… .

  Filipe, pro případ, že by ČT náboženství stranila, tak bys TO uvítal? Ty bys uvítal stranění náboženství ve vysílání ČT? Aby bylo víc pořadů, na které se, jak píšeš, stejně nedíváš? Přiznám se, že jsem zmatený ještě o trochu více 😉 . Ateista, který chce v TV náboženství, aby se na ně nedíval? WTF?
  Titulky bývají ze zásady pitomé… s tím se musíme smířit…

 8. Petr Tomek

  Ad Médea: Myslím, že by se Mohamedovi mohl rovnat tak Samson nebo Jehu, ale to nejsou zakladatelé kultu. Znamená to, že nejsou dáváni svým chováním přímo za příklad „správného následníka“. Jinak samozřejmě to že byly zatajovány v tomto případě nějaké skutečnosti, neznamená že jindy zatajovány nebyly. Nic takového v dopise není.

 9. Filip

  Čestmír Berka: Myslím, že to není nijak složité. Česká televize má být veřejnou službou. Ostatně poplatky neplatí ti, kdo se na ni koukají, nýbrž ti, kdo mají doma televizi. Takže to, že se na televizi dívat nebudu, neznamená, že mě nemusí zajímat to, co se v ní bude vysílat, už z toho důvodu, že to může někoho ovlivnit.

  To, že jsem ateista přece nemusí znamenat, že náboženství nefandím. Spousta sportovních fanoušků by vůbec nebyla schopna sportovního výkonu, ale danému sportu fandí. Já náboženství fandím a líbí se mi, pokud se šíří. To, že nevěřím v Boha, s tím podle mě nemá nic společného.

 10. Čestmír Berka

  Ale proč nakonec ne? 😀 Když může být gay katolíkem, proč by si ateista nemohl přát šíření náboženství, které ho pokládá za méně „vyspělého“ či dokonce méněcenného. Lidem občas chybí pud sebezáchovy…

 11. Medea

  “Myslím, že by se Mohamedovi mohl rovnat tak Samson nebo Jehu”

  S Mohamedom by sa mohli porovnávať aj Mojžiš, Eliáš, Samuel 🙂

 12. Medea

  Porovnávať ohľadom eliminácie politických/ideologických odporcov.

  Samozrejme, mnohé v SZ je len mýtus, ale podstatné je tu to, že tieto postavy sa neštítili vraždy, pokiaľ si to okolnosti vyžadovali.

 13. toli

  @Filip
  To, že jsem ateista přece nemusí znamenat, že náboženství nefandím. Spousta sportovních fanoušků by vůbec nebyla schopna sportovního výkonu, ale danému sportu fandí. Já náboženství fandím a líbí se mi, pokud se šíří. To, že nevěřím v Boha, s tím podle mě nemá nic společného.

  Ano,pochopil jsem že boha nepotřebujete ale inklinujete ke konzervatismu,řádu,tradicím prostě ke všem hodnotám které náboženství představuje

 14. Ignac z Loyoly

  Jako ateista, ale hlavně jakožto SEKULÁRNÍ LIBERÁL, bych nikdy nepodpořil ponáboženštění veřejnoprávních médií, ani zákonů, ani úřadů.

  Něco jiného je dávat prostor různým vírách a filosofiím (ovšem jen nenásilným). Čili křesťan má právo uvádět o ateistech i nesmysly (pokud nejsou násilné), ale já mam zase jako ateista právo ve veřejnoprávní (i soukromé) TV říct o křesťanství pravdu (či lež), a ta se mu určitě líbit taky nebude (ovšem bez výzev k násilí).

  To vše by mělo běžet na veřejnoprávních médiích buď podle rovnosti (všichni stejně času) nebo podle zastoupení v populaci (ateisté by u nás měli navrch 🙂 )

  O tom je svoboda a demokracie

  Bohužel tohle česká televize/rozhlas nedělá, a tím i porušují naší sekulární ústavu

 15. Ignac z Loyoly

  Je až neuvěřitelně drzé, jak nás neustále očerňují a vedou proti nám kampaň, buď jim to vrátit tím, že o nich budeme říkat pravdu (ta je dostatečně hrozná) nebo žaloba (obojí je možné). Ale k čemu je nám říkat pravdu, když nás nepustí do veřejnoprávních médiích? Je to dobré pro nás, že si vyměníme názory + pro těch pár, co si nás vyhledá. Ale neuslyší to většina!

  Skoro nikdy nás nepustí do éteru nebo jen jednou dvakrát, aby se neřeklo, ale co ty pořady Evy Hůlkové skoro každý den na Českém rozhlase, kdy leze před ušima všech diváků do řiti snad každýmu černoprdelníkovi na světě? Co všechny ty výzvy k „návratu k tradičním hodnotám“ (co to je proboha? 🙂 upalování čarodějnic?), hanění materialismu (filosofického i životního) a konzumu a ateismu (což je vše spojeno do jednoho – u mě tedy správně, jsem materialista a rád navíc konzumuji a nestydím se za to)

  Jestli nám nedají prostor ve veřejných médiích jako křesťanům s těmi jejich pořady jako Cesty víry atd… (a že je jich víc!), tak je to PORUŠOVÁNÍ ÚSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY !!!

  Chceme zastoupení filosofie/světonázoru ateismu ve veřejné TV a rozhlase podle zákonů o svobodě víry a světonázoru

 16. Ignac z Loyoly

  Nenáboženský pořady nejsou automaticky ateistický, ale jsou apateistický, nábožensky neutrální, to pro protest., kdyby se tu objevil s nezahrádkářema 🙂

  Ateistický pořad propaguje filosofii ateismu jako křesťanský pořad propaguje křesťanství

  Každý film, ve kterém zazní něco o Bibli taky není automaticky křesťanský čili propagující křesťanství (třeba Indiana Jones), stejně tak vědecký pořad o čivavách není ateistický, ale neutrální – apateistický. Nepropaguje ateismus…

  Ne, křesťanský pořad je ten, co propaguje křesťanské víry a ateistický je ten, který propaguje filosofii ateismu (či ateismů)

  K filosofii ateismu většinou také patří to odůvodnění proč – nevěřím, resp. proč (většinou racionálně) věřím, že bůh spíše není a proč považuji náboženství za nesmysl – a to proč, to vysvětlení, je bohaté a košaté a patří do veřejnoprávní TV, stejně jako nábožní zase (iracionálně) vysvětlují, proč věří že bůh je…

 17. Čestmír Berka

  Názory z facebookové ateistické skupiny:
  Jakub V. píše: ( Filip je)“opak militantního ateisty, pasivní ateista nebo mouchysneztesimeateista. Neváží si toho, že je v ČR svoboda být bez vyznání, že není nijak diskriminován. Připadá mu to jako samozřejmost. Že to samozřejmost není, je zřejmé už při pohledu za hranice, zejména severní. O dalších vzdálenějších koutech světa ani nemluvě.“

  Igor K. píše:(Filip)“ možná sice prostě nevěří, ale současně nemá ponětí, co náboženství obnáší a znamená. průměrný Čech žijící celý život v čr může mít pocit, že náboženství je vlastně sympatické, milé a lidem pomáhající. tedy: prostý nedostatek informací, hádám. btw právě proto by čeští ateisté měli být asi více aktivní, viditelnější nejen na fejsu a blozích, ale právě v čtv, potažmo i čr. kdysi za komunistů jsem i já jako ateista měl sympatie k církvím, neb pomáhaly a stály v opozici. teprve pobyt v Polsku mě donutil otevřít oči.“

 18. Medea

  Ukážky krutosti starozákonných prorokov:

  Keď Izrael býval v Šittíme, ľud začal smilniť s Moábkami. Tie pozvali ľud k obetiam na počesť svojich božstiev; ľud jedol a klaňal sa ich bohom. Keď sa Izrael spriahol s Baal-Peórom, vzbĺkol hnev Hospodinov proti Izraelu. I riekol Hospodin Mojžišovi: Vezmi predákov ľudu a nastokni ich na kôl pred Hospodinom na slnku, aby sa odvrátila páľava hnevu Hospodinovho od Izraela. Vtedy Mojžiš povedal sudcom Izraela: Zabite každý svojich ľudí, ktorí sa spriahli s Baal-Peórom!
  Vtom prišiel istý muž z Izraelcov a pred očami Mojžiša i pred očami celého zboru Izraela priviedol k svojim bratom Midjánku, zatiaľ čo oni plakali pri vchode do svätostánku. Keď to videl Pinchás, syn Eleázára, syna kňaza Árona, odišiel zo zboru, vzal si kopiju do ruky, vošiel za izraelským mužom do stanu a cez brucho ich prebodol oboch, izraelského muža i jeho ženu; tak bola odvrátená rana od Izraelcov. Tou ranou bolo usmrtených dvadsať štyritisíc.
  (4 Mojžišova 25:1-9)

  Mojžiš hovoril ľudu: Vyzbrojte spomedzi seba mužov na vojenskú výpravu; nech idú proti Midjánu vykonať Hospodinovu pomstu na Midjáncoch. Za každý kmeň Izraela vyšlite na vojenskú výpravu po tisíc chlapov.
  (4 Mojžišova 31:3-4)


  Tu sa Mojžiš nahneval na veliteľov vojska, na tisícnikov, stotníkov, ktorí prichádzali z bojovej výpravy; Mojžiš im dohováral: Či ste zachovali nažive všetky ženy? Hľa, práve tieto sa stali na radu Bileámovu Izraelcom príčinou k nevere Hospodinovi vo veci Peóra, a tak prišla rana na zbor Hospodinov. Tak teraz pobite všetkých chlapcov medzi deťmi a zabite každú ženu, ktorá poznala muža tak, že spala s ním; avšak všetky dievčatá, ktoré nepoznali obcovanie s mužmi, ponechajte nažive pre seba.
  (4 Mojžišova 31:14-18)

  Samuel povedal Saulovi: Hospodin ma poslal, aby som ťa pomazal za kráľa nad Jeho ľudom, nad Izraelom, preto teraz počúvaj slová Hospodinove. Takto hovorí Hospodin mocností: Všímal som si, čo učinil Amálék Izraelu, ako sa mu postavil do cesty, keď vychádzal z Egypta. Preto teraz choď a poraz Amáléka. Vykonajte kliatbu nad všetkým, čo je jeho. Nešetri nikoho, ale usmrť všetkých: mužov i ženy, deti i dojčence, voly i ovce, ťavy i osly.
  (1 Samuelova 15:1-3)


  Potom riekol Samuel: Doveďte ku mne Agaga, kráľa Amálékovho. A Agag išiel k nemu veselo, lebo Agag povedal vo svojom srdci: Už istotne uhla horkosť smrti. Ale Samuel riekol: Ako tvoj meč osirotieval ženy pozbavujúc ich detí, tak nech nad iné ženy osireje tvoja mater! A Samuel rozsekal Agaga na kusy pred Hospodinom v Gilgale.
  (1 Samuelova 15:32-33)

  Keď to ľud uzrel, padli na tváre a vyznávali: Hospodin je Bohom, Hospodin je Bohom! Vtedy im Eliáš povedal: Pochytajte Baalových prorokov, aby žiaden z nich neunikol. Keď ich pochytali, dal ich odviesť dolu, k potoku Kišón, a tam ich pozabíjal.
  (1 kniha kráľov 18:39-40)

 19. Medea

  Mohamed sa mi javí humánnejší, ako niektorí starozákonní proroci 🙂

 20. ateista

  @Filip
  Já náboženství fandím a líbí se mi, pokud se šíří. To, že nevěřím v Boha, s tím podle mě nemá nic společného.

  Platí u Vás analogicky? :
  Nejsem komunista, ale líbím se mi komunistické myšlenky a fandím šíření komunismu.
  Nejsem nacista, ale líbí se mi nacistická ideologie a fandím šíření neonacismu.

  Vy si vůbec neuvědomujete, že náboženství je totožná ideologie jako komunismus a nacismus a hlasatelé náboženské víry jsou stejní zločinci jako komunisté a nacisté. Udělejte si tabulku se třemi kolonkami (náboženství, nacismus, komunismus) a vepisujte do ní všechno, co se dovíte o všech třech ideologiích. Uvidíte, co Vám vyjde.

  K ostatním příspěvkům. Obrátil jsem se na vedení ČT a ČRo, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, poslance a senátory s požadavkem na rovnoměrné zastoupení stoupenců myšlenek ateismu v pořadech veřejnoprávních médií s poukazem na to, že je porušována Ústava ČR a Listina základních práv a svobod. Nic, nic, nic…..
  Jedinou cestou je žaloba k Ústavnímu soudu. Tu neumím vypracovat. Právníci, které jsem oslovil (cca 10 000 osob) odmítli. Tak co chcete dělat? Snažil jsem se urážkami vyprovokovat Duku k tomu, aby na mne podal žalobu. Zase nic. Dobře ví, že by u soudu měl problém prokázat, že řkc není zločinecká organizace.

  Každý slušný a rozumný člověk na planetě by měl být ateista a antiteista. Proč, bylo již mnohokrát probráno. Některé aspekty znovu připomenu.
  Hlasatelé náboženské víry slibují nenaplnitelné služby – spásu,odpuštění hříchů, život věčný v království nebeském. Tohle je podvod. Vyhrožují nevěřícím posledním soudem a pobytem v pekle či věčném očistci. To je nebezpečné vyhrožování jednotlivci a skupině obyvatel. Tím, že uctívají biblického boha uctívají masového vraha. Tím, že hlásají Bibli a vydávají ji za zákon, hlásají vraždu, masovou vraždu, incest, zločiny proti lidskosti, genocidu, navádění k vraždě dítěte, vraždění tělesně postižených, náboženskou nesnášenlivost, rasismus, korupci atd, atd.

  Bezesporu by bylo nanejvýš žádoucí otevřít debatu ve veřejnoprávních médiích na téma, jakou pozici by měly ve společnosti zaujmout církve. Podle mého názoru by měly být zakázány. Jako nacismus a komunismus, včetně propagace.

  Nejsmutnější je, že módnímu trendu být věřící podlehla valná část vědecké, akademické, lékařské a dalších obcí. Dokonce ani poslanci nemají odvahu vystoupit proti nenažranému Dukovi. A ateistický prezident Zeman leze Dukovi do……….Tak co chcete dělat?

 21. Sam

  Ateista: „Každý slušný a rozumný člověk na planetě by měl být ateista a antiteista. “
  Každý? No, spíš ten, který je smířený s předpokladem, že po smrti zanikne jeho vědomí a zůstanou po něm jenom vzpomínky.

  Ateista: „Hlasatelé náboženské víry slibují nenaplnitelné služby – spásu,odpuštění hříchů, život věčný v království nebeském. Tohle je podvod. “
  No tak je to zajíc v pytli. V pytli, který se nedá rozvázat. Tuhle jsem v Katolickém týdeníku viděl článek o tom, jak nám Duch svatý pomáhá poznávat pravdu. Přišlo mi to hrozně vtipný, když zvážíme, kolik je na světě ostatních konkurenčních náboženství.

  Ateista: „Tím, že hlásají Bibli a vydávají ji za zákon, hlásají vraždu, masovou vraždu, incest, zločiny proti lidskosti, genocidu, navádění k vraždě dítěte, vraždění tělesně postižených, náboženskou nesnášenlivost, rasismus, korupci atd, atd.“

  Jak kdy. Třeba katolíci si z Bible pečlivě vybírají a mnoho pasáží v kostele nikdy nezazní. A Starý Zákon neberou moc vážně. Stejně vám katolíci řeknou, že v Bibli je mnoho částí jenom symbolických.

  „Nejsmutnější je, že módnímu trendu být věřící podlehla valná část vědecké, akademické, lékařské a dalších obcí.“
  Máte nějaké statistiky? No, stejně to bude jenom doznívání nálad po roce 1990, kdy lidi nadšeně chodili do kostela, protože jim to přišlo hrozně protikomunistické. Počet katolíků v ČR neroste. V roce 2011 to bylo mizerných 10% a nejspíš to stále klesá.

 22. toli

  Počet katolíků v ČR neroste. V roce 2011 to bylo mizerných 10% a nejspíš to stále klesá

  V těch % jsou i ti co v kostele nikdy nebyli a označují se za katolíky jen proto že jimi byli (nebo jsou) rodiče.
  Mám blízké kamarádky co vyřvávaly že jsou katoličky a když jsem jim popsal v co musí věřit a co nesmí dělat katolík tak to označily slovem šílenost a už nevyřvávají že jsou katoličky.

 23. petr

  Tak na obranu těch nebohých proroků, jejichž krutopřísnost byla právě demaskována, lze nepochybně uvést, že žili v době, která byla taková celkově živočišnější 🙂

 24. petr

  Vaněk: Tak na televizi to ještě není, ale nějakou menší psychiatrickou léčebnu by to oslovit mohlo 🙂

 25. Ignac z Loyoly

  To že byla jiná doba není důvod proč je dodnes obdivovat nebo si z nich brát příklad a brát je za služebníky boha nebo si z nich brát etické zásady 🙂

  Navíc Buddha v té době už hlásal mír a lásku 🙂

  Za Hitlera taky byla těžká doba, doba nacionalismu a válek, taky ho dnes nikdo neobdivuje a neříká, berte to v kontextu doby, byla to doba nacionalismu a rasismu skoro všude 🙂

 26. Ignac z Loyoly

  Medea: mně tedy nepřipadá Mohamed jako větší humanista než ti starozákonní pitomci, mně teda ne. Ani v kontextu doby (už žil Buddha např.) Navíc je dnes většina křesťanů přehlíží, to u Koránu je těžší 🙂

 27. Ignac z Loyoly

  To je čistě váš názor, ale Medea tu řešila i jiné vrahouny z Bible (a horší, spíš na úrovni SSáků z Třetí říše, když už jsme u těch analogií), nejen Mojžíše
  rozhodně ale žádný dobrák jako Buddha, žádná ta vaše „holubičí“ povaha, jak ste jí obdivoval u Ježíše s bičem v ruce co vyháněl násilím kupce z chrámu 🙂
  zatím

 28. petr

  Taky na tom nejlépe vidíte, že nikdo, vyjma Ježíše Krista, není dokonalý !

 29. Ignac z Loyoly

  Ano, „holubičí“ Ježíš s bičem v ruce je fakt dokonalý, to Buddha (který žil navíc mnohem dřív) je proti němu svatý, akorát že já to posuzuji z role humanisty a ne z pohledu klerofašismu, tam u vás je vše jinak, že? 🙂

  promiň, jdu na pivo, tak jindy 😀

 30. petr

  A to je zajímavé Inguláci, že najednou Vám fakt, že první písemné zprávy o Buddhovi máme až několik století po jeho smrti (takže kdo ví co to bylo ve skutečnosti za vandráka) nevadí a pouštíte se do odvážných, ale zcela nepochybně naprosto logických komparací 🙂

 31. toli

  A to je zajímavé Inguláci, že najednou Vám fakt, že první písemné zprávy o Buddhovi máme až několik století po jeho smrti (takže kdo ví co to bylo ve skutečnosti za vandráka)

  Totéž se týká Ježíše,nejstarší záznamy Kristovy éry v bibli jsou vytvořeny cca 70 roků po jeho smrti.On sám nikde nenapsal ani čárku,Ježíš údajně řekl,Ježíš údajně udělal,bla,bla,bla.Dokonale vytvořená mytologie,.

 32. Ignac z Loyoly

  Každopádně je budhistická filosofie starší než křesťanství a to mi stačí 🙂 to je fakt 🙂
  a bylo to mnohem umírněnější náboženství či filosofie než křesťanství, ve své době méně krvavé (a dnes vlastně taky)

  chci tim jenom říct, abyste vy ježíškovci nebyli tak sebestřední 🙂

 33. slovak

  Aj pre pracovníkov rozhlasu a TV je príťažlivejšia ilúzia posmrtného života cez tzv spasenie, ktorá akceptuje prirodzený pud sebazáchovy . Ba aj pre tých čo rozhodujú o programe, takže sa nedá očakávať žiadna zmena ani do budúcna upredňusťujúca názor : Žijeme len raz a našou smrťou trvale zaniká aj naše vedomie.
  Z tohoto názoru imlicitne vyplýva ateizmus. Pre svoj jednorázový život nepotrebujem žiadneho boha, žiadne náboženstvo. Ak niekto tvrdí, že prirodzené je byť ateistom, mýli sa. Ak žijeme v religióznom svete s množstvom náboženstiev, je prirodzené prijať, pod tlakom pudu sebazáchovy, milosrdnú lož o posmrtnom pokračovaní nášho života, ktorej sa radi podrobujú aj tvorcovia rozhlasových a televíznych programov. Ak by tak nekonali, išli by sami proti sebe.
  Zdá sa, že realita je takáto a snaha nás ateistov je márna. V tejto veci som skeptik.

 34. Ignac z Loyoly

  Na osobní pocity tvůrců programu seru, máme totiž sekulární ústavu a naše filosofie ateismu či materialismu či sekulárního humanismu mají být zastoupeny ve veřejných médiích stejně nebo víc (díky velkému zastoupení v populaci) jako ostatní filosofie či víry (samozřejmě jen ty jejich verze, jež sou nenásilné povahy).

 35. slovak

  Tí, čo majú riadiť štát serú na ústavu u vás, aj na Slovensku. Zdá sa, že na Slovensku pre budúce voľby sa najmenej dve strany hlásia ku sekularizmu. Ako to bude, ukáže sa po voľbách.

 36. Ignac z Loyoly

  No na ústavy by ale srát neměli, protože to je porušování zákona

 37. ateista

  @Petr
  Vaněk: Tak na televizi to ještě není, ale nějakou menší psychiatrickou léčebnu by to oslovit mohlo

  Podle Vašich vyjádření patříte mezi neochvějné věřící. Mám pro Vás návrh. Požádejte Duku, aby se obrátil na agnostika ředitele programů ČT pana Maxu, aby Vás a mne pozval Czendlik do pořadu Uchem jehly s tím, že mne před zraky celé společnosti roznesete na kopytech. Nebo do pořadu Historie.cs nebo jiného.
  Pak bude společnost hodnotit, kdo je zralý pro psychiatrii.

 38. Sam

  „slovak
  (…) Ak žijeme v religióznom svete s množstvom náboženstiev, je prirodzené prijať, pod tlakom pudu sebazáchovy, milosrdnú lož o posmrtnom pokračovaní nášho života (…)
  Zdá sa, že realita je takáto a snaha nás ateistov je márna. V tejto veci som skeptik.“

  Také to tak vidím.
  Mimochodem, znáte nekřesťanský pořad Jogínci na ČT Déčko?
  http://decko.ceskatelevize.cz/joginci
  Katolíci budou zděšeni.

 39. ateista

  Existuje tisíce důvodů, proč nebýt věřící, proč nevěřit náboženským nesmyslům. Pro odlehčení zmíním dva a věřící se k nim mohou vyjádřit.
  Turínské plátno.
  Jednak je nesmysl věřit tomu, že kdysi dávno byl židovský buřič zabalen do plátna, které bylo následně po všechny bouřlivé doby uchováváno proto, aby až křesťané zavedou pojem relikvie, bylo za relikvii pokládáno. A druhak zkuste vzít někoho s dlouhými vlasy, položte ho vodorovně a přinuťte jeho vlasy, aby se ve vodorovné poloze udržely a ještě se poslušně dokonale otiskly na plátno.
  Sejmutí Ježíše z kříže.
  Vezměte kovaný hřebík, zatlučte ho kladivem do dřeva a pak se ho pokuste vytáhnout, aniž byste rozdrtily ruce a nohy, za které byl údajně Ježíš ke kříži přibit.

  Žádný normálně uvažující člověk nemůže tyhle věci přijmout či uznat, to mohou jedině nepřemýšlející věřící. I vysokoškolsky vzdělaní. Tak tohle dělá náboženství s rozumem lidí. Je to největší zločin hlasatelů náboženské víry.

 40. slovak

  ateista , Nábožensky veriaceho človeka neoslovia žiadne logické argumenty smerujúce proti jeho viere. Jeho myseľ je upriamená na prísľub posmrtného spasenia a života. Aj keď to všetko je v neistej polohe, lebo to nezáleží len od neho, ale aj od domnelého boha. Aj náboženský skeptik sa riadi názorom: Oplatí sa veriť, veď nič ma to nestojí a čo ak tie náboženstvá majú pravdu. Mám skúsenosť, že na nábožensky veriacich ľudí žiadne racionálne a logické argumenty smerujúce proti jeho viere nezaberú ak náboženská výchova sa diala od jeho útleho veku.

 41. Ignac z Loyoly

  Já byl věřící (něcista) a názory ateistů mě ovlivnily a stal jsem se ateistou, nemohl jsem dál, logické argumenty mě přemohly

 42. toli

  Já byl věřící (něcista) a názory ateistů mě ovlivnily a stal jsem se ateistou, nemohl jsem dál, logické argumenty mě přemohly

  No právě proto že jsi byl něcista tak si se toho zbavil,u organizovaných náboženství to funguje tak jak popsal Slovak

 43. Ignac z Loyoly

  Ale něcista může být taky fanatik. Ve svou vlastní víru, to není pravda že ne, vemte si Hitlera a jeho prozřetelnost, nikdo mu jí nemohl vyvrátit, ten snad do 29.4.1945 pořád věřil ve vítězství, protože ho přece vede BOŽÍ PROZŘETELNOST 🙂

 44. Ignac z Loyoly

  Většina lidí samozřejmě názor nezmění, to je pravda, ale možná se umírní nebo zapochybují, což se může projevit v další generaci díky umírněnější výchově, aspoň něco…

 45. ateista

  @Ignac z Loyoly

  Většina lidí samozřejmě názor nezmění, to je pravda, ale možná se umírní nebo zapochybují, což se může projevit v další generaci díky umírněnější výchově, aspoň něco…

  Jen kdybychom měli šanci dostat se do veřejnoprávních médií………..

 46. Sam

  Víte, kolegové, tady v ČR není žádná poptávka po ateistických pořadech v TV. Ta většina ateistů, co tady je, nechce o náboženství nic slyšet a nezajímá se o to. Kritika křesťanství v ČR navíc furt smrdí komunistama. Např. v USA tomu tak není a proto jsou tam ateistická hnutí aktivnější.
  http://www.i-ateismus.cz/2011/12/scitani-2011/
  „Existence skupiny 4,77 milionu lidí, kteří se rozhodli nesdělit svůj postoj k víře, je velmi mrzutá a celé výsledky výrazně zkresluje. (…)
  Proto hádám, že těch 4,77 milionu lidí jsou lidé bez zájmu o problematiku. Jsou to lidé, pro které víra či nevíra v Boha není téma. Jsou to lidé nábožensky chladní. „

 47. ateista

  Lidé by se začali zajímat, kdybychom rozkryli zločinnou podstatu církví a náboženství. Oni zatím všechno znají jen z podání kléru. Šmejdy bylo také potřeba odhalit. Ukázat, že jejich „vynikající“ zboží není tak vynikající. Duka je vůbec největší šmejd v republice. Kdo to ale ví?

 48. toli

  Lidé by se začali zajímat, kdybychom rozkryli zločinnou podstatu církví a náboženství. Oni zatím všechno znají jen z podání kléru. Šmejdy bylo také potřeba odhalit. Ukázat, že jejich „vynikající“ zboží není tak vynikající. Duka je vůbec největší šmejd v republice. Kdo to ale ví?

  My to víme,ale věřící laici ignorují pravdu a to záměrně.Má věřící kolegyně věří že biskup X kradl,korumpoval a farář Y ošukával nezletilou,ale proč by si tím měla kazit dobrý dojem z Ježíše a z toho co jí „slíbil“ ?

 49. Ignac z Loyoly

  „Jen kdybychom měli šanci dostat se do veřejnoprávních médií………..“

  Máme sekulární ústavu, máme na to právo, teď musíme jen bojovat – právníci, petice, lobby, politika

  Jinak si to ani nezasloužíme

  Jinak Same nesouhlasím, že jen poptávka vytváří nabídku, někdy je to naopak, musíš dát nabídku, dobře jí zabalit a uvidíš, že poptávka už přijde…

 50. Ignac z Loyoly

  „Existence skupiny 4,77 milionu lidí, kteří se rozhodli nesdělit svůj postoj k víře, je velmi mrzutá a celé výsledky výrazně zkresluje. (…)
  Proto hádám, že těch 4,77 milionu lidí jsou lidé bez zájmu o problematiku. Jsou to lidé, pro které víra či nevíra v Boha není téma. Jsou to lidé nábožensky chladní. „

  Ještě jeden argument, poptávka nepoptávka, na křesťanské pořady tj. na pořady propagující křesťanské ideologie, se také dívá málo lidí, včetně křesťanů.

  Veřejnoprávní TV se neřídí jen poptávkou, ale i osvětovou činností, a nevýdělečnými pořady a dokumenty. Je placená hl. z našich daní, ne z komerce. Plní jiné účely než komerční TV. Přistoupit na tyhle pravičácký kecy o poptávce je nesmysl. Je to veřejná služba! Svoboda vyznání a rovné příležitosti a sekulární ústava nám dává právo na ateistické pořady (pořady propagující ateismus), poptávka nepoptávka

  Nejde o komerci, ale o zákony

  hezký den všem 🙂

 51. Sam

  http://www.ceskatelevize.cz/porady/10109769637-exit-316/1967-bozi-laska-z-nebeske-televize/
  Svého času to snad někoho oslovilo, ale např. při sčítání lidu roku 2011 se to neprojevilo asi vůbec. Pořad byl naposledy vysílán asi roku 2009, protože byly natočeny ještě další původně neplánované díly. Katolíci v tom kupodivu prsty nemají. A tady je pěkná diskuze.
  http://pauza.zive.cz/viewtopic.php?f=611&t=604846
  Kdybych to vzal optimisticky, tak je to asi jedinej pořad svého druhu v ČR z doby, kdy snad nějaká mládež ještě sledovala stanici ČT2. Jestli je něco podobnýho na TV Noe, nevím.
  A řekl bych, že minimálně do roku 2010 jsem o tomhle pořadu nevědel vůbec.

 52. toli

  Jestli je něco podobnýho na TV Noe, nevím.
  A řekl bych, že minimálně do roku 2010 jsem o tomhle pořadu nevědel vůbec.

  NOE vysílá podobné kraviny.Když volím co budu sledovat tak Noe většinou přeskakuji.Občas tam dávají cestopisy ale to už musí být…..To si raději pustím History nebo National Geografic Channel případně Wild Nature

Komentáře nejsou povoleny.