Indiana: Sedmiletý chlapec byl ve škole potrestán za to, že nevěří v Boha

Autor | 04.08. 2015

indianaJednou z věcí, která mě snad nikdy nepřestane překvapovat a fascinovat, je to, jak pomýlené představy mají mnozí o stavu sekularizace západního světa, Spojených států amerických pak především. Zloba mnohých je nasměrována pouze na islámský svět. Lze zde zcela jasně pozorovat onu klasickou dichotomii, dělení na „my“ a „oni“. Islám jsou „oni“, zatímco křesťanská Amerika jsme přece „my“. Ateisté, agnostici, humanisté a další bezbožná pakáž do těchto přihrádek samozřejmě nezapadá. V globálním měřítku je pak výsledkem to, že západní vlády nepodporují syrské ateisty, ale syrské „umírněné“ muslimy. A v kontextu imigrace pak budeme přijímat „naše křesťany“, určitě ale ne „cizí“ muslimy. Na ateisty nemyslí nikdo. Jsou politicky bezvýznamní, což je hlavní důvod jejich celosvětové politické ostrakizace a marginalizace.

Ještě než však začneme nasměrovávat naši zlobu na islámské státy, zcela urgentně bychom si měli zamést před naším vlastním prahem. Začít můžeme třeba tak, že se zbavíme dichotomie my (křesťanské) vs. oni (islámské), a začneme jednoduše rozlišovat země sekulární a nesekulární. Pak nám taky dost možná skončí Dánsko, Rakousko a Irsko ve stejné škatulce jako Kuvajt, Indonésie nebo Írán. Zdá se Vám to přehnané? Možná. Ale zkuste si představit zprávu odněkud z Pákistánu, ve které byste se dozvěděli, že na tamní veřejné škole byl potrestán sedmiletý křesťanský chlapec za to, že je křesťan, a nikoliv muslim, jak se přece sluší a patří. Stačil by pěkný článek na novinkách a oheň by byl na střeše. Že se ale to stejné, opravdu to stejné, možná v řadě případů v ještě horších variacích děje reálně i v zemích jako je třeba právě Irsko, nebo Spojené státy americké, o kterých bude pojednávat tento text, to je něcím, o čem se taktně mlčí.

O stavu sekularismu v USA, případně o postavení bězverců v této výspě demokracie, toho již bylo napsáno dost. Pojďme se ale podívat na jeden konkrétní, aktuální příklad. Podobných se samozřejmě děje celá řada, ať už na školách, při pracovních pohovorech nebo jednoduše v momentě, kdy se pobožný majitel nemovitosti rozhoduje, komu že ji pronajme.

Na základní škole Forest Park v americkém státě Indiana se odehrálo něco, co do značné míry ovlivnilo zdravý duševní vývoj sedmiletého dítětě.  V únoru tohoto roku „diskutoval“ sedmiletý chlapec, který byl představen pouze pod iniciály A. B. (pravděpodobně Adam Bartoš), na dětském školním hřišti se svými sedmiletými spolužáky. Téma bylo na jejich věk poměrně hluboké: samotné otázky tázající se po vzniku a smyslu našeho universa! Každopádně, A. B. se před svými spolužáky vyjádřil v tom smyslu, že nechodí do kostela. Svým spolužákem byl následně konfrontován otázkou, proč že do kostela nechodí? Jak všichni víme, každý slušný a počestný člověk do kostela chodí. Alespoň v neděli. Nebo aspoň jednou ročně na půlnoční, že ano. A. B. vysvětlil, že do kostela nechodí proto, že nevěří v Boha. Zároveň svému spolužákovi sdělil, že je však úplně v pohodě, pokud on v Boha věří a do kostela chodí.

Co se dělo dále? Chlapec, který se A. B. zeptal, proč nechodí do kostela, se cítil dotčen (konkrétně měly být „raněny jeho city“) tím, že A. B. nevěří v Boha. Celou věc tedy nahlásil správci hřiště. Správce hřiště pak celou věc sdělil třídní učitelce A. B. Výsledek? Celá „debata“ o Bohu se odehrávala před obědem, učitelka se tedy rozhodla, že A. B. bude obědvat odděleně a separovaně od zbytku třídy. Ostatně, ještě aby ateistický plebs obědval s věřící elitou, že ano? A to nebylo vše: ostrakizace sedmiletého A. B. měla pokračovat po tři následující dny. Tři dny musel sedmiletý A. B. obědovat odděleně od všech svých spolužáků, a to jen proto, že nechodí do kostela a nevěří v Boha.

Ještě než však Michelle Meyer, tedy učitelka A. B., vyřkla svůj ortel, podrobila svého žáka pěknému výslechu. Učitelka se nejprve A. B. zeptala, jestli skutečně řekl, že nevěří v Boha. A. B. odpověděl, že tak skutečně pravil a zeptal se, jestli udělal něco špatného. Učitelka zareagovala další sérií dotazů: zeptala se, jestli A. B. chodí do kostela a dále jestli jeho rodina chodí do kostela a konečně, zdali jeho matka ví o tom, jaké on sám chová postoje k Bohu. Zeptala se také, jestli si A. B. alespoň myslí, že by Bůh mohl „možná“ existovat.  Poté mu řekla, že je jím velice znepokojena a že jde kontaktovat jeho matku. Jak se ukázalo, to se nikdy nestalo. Tak či tak, pro sedmiletého chlapce docela pěkný záhul, co myslíte?

Malý A. B. si po tomto incidentu pochopitelně začal myslet, že udělal něco zlého. Jak by také ne, zkuste si celý incident zrekonstruovat ještě jednou a poté si uvědomit, že jeho „hlavním aktérem“ je sedmileté dítě. To ale bohužel nebylo vše. Celá věc měla pokračování v následujících dnech.  Dva dny po incidentu byl A. B. spolu se polužákem, který se cítil dotčen jeho názorem na Boha, poslán za dalším nespecifikovaným zaměstnancem základní školy Forest Park. Tento zaměstnancec se A. B. zeptal, co bylo za problém, přičemž A. B. popravdě odpověděl, že jeho spolužák se cítil uražen tím, že on sám nevěří v Boha a nechodí do kostela. Zaměstnancec základní školy reagoval tak, že „dotčenému“ spolužákovi řekl, že by si neměl dělat starosti s názorem A. B. a že by měl být naopak šťastný za to, že má svou víru v Boha a neposlouchat špatné nápady svého nevěřícího spolužáka. To bylo pro malého A. B. samozřejmě taktéž velice zneklidňující a ještě více to v něm zakořenilo pocit viny a pocit toho, že se dopustil něčeho špatného. Kromě toho, že A. B. nesměl tři dny jíst se svými spolužáky mu bylo řečeno také to, že na ně nemá ani mluvit, protože je svou nevírou urazil. Nutno podotknout, že toto všechno se odehrálo veřejně, tj. před zraky všech jeho spolužáků.

Poté, co rodiče A. B. celou věc zjistili, začali ji také řešit. Po třech dnech tedy bylo A. B. milostivě dovoleno, aby opět obědval se svými spolužáky. Po dalším naléhání ze strany jeho rodiny mu nakonec jeho třídní učitelka sdělila, že může věřit, v co chce. Jak jsem ale již poznamenal, na chlapci tyto události zanechaly hluboké následky. Škola nepodnikla žádnou nápravu ani v tom ohledu, aby veřejně, tedy před ostatními spolužáky, řekla, že se A. B. nedopustil ničeho špatného.  A. B. se tak často v dalších dnech domů ze školy vracel s brekem a říkal, že jej ve škole úplně všichni nenávidí: jak učitelé, tak jeho spolužáci. Řada spolužáků se s ním navíc po této „aféře“ přestala úplně bavit.

Rodina nakonec na učitelku podala žalobu, která je vystavěná na porušení práv, které jsou A. B. garantovány Prvním dodatkem Ústavy USA. Soud ve věci zatím nerozhodl. Pointa je zřejmá. Než začneme prstem ukazovat na ostatní, zameťme si prvně před svým vlastním prahem. Tato reálie není v USA zdaleka, ale doopravdy zdaleka vůbec ojedinělou. Dokud tak totiž neučiníme, „oni“ vždy budou moci říkat: „vždyť u vás je to to stejné“. A to se nepohybujeme na poli teorie. Například Saúdská Arábie se v dobře známém případu Raifa Badawiho skutečně ohání tím, že zákony kriminalizující rouhání či kritiku náboženství existují i ve „vyspělých západních demokraciích“. A má pravdu. Bohužel.

indiana_discrimination_state

115 thoughts on “Indiana: Sedmiletý chlapec byl ve škole potrestán za to, že nevěří v Boha

 1. Ignac z Loyoly

  Rozdíl mezi USA a Saud. Arábií je právě v té sekulární ústavě, byť jí často nedodržují…

 2. mnavii

  Matka by měla synovi říct, že pokud ještě nějaká učitelka bude narážet na jeho nevíru, měl by ji jasně říct, ať drží ústa 😉

 3. Hraničář

  Něco podobného, je u nás příležitostně otloukáno o hlavu komunistům, že za socialismu byli ve školách zesměšňováni věřící žáci. Což, nepochybuji, bylo leckde pravda. Ale nikdy nikdo z tak „postižených“ nevzpomíná, že by se ho následně spolužáci stranili.
  Dovolil bych se podělit se svojí osobní vzpomínkou. V naší vesnici chodili do kostela snad všichni – i komunisté, kromě předsedy KSČ. Rozruch způsobila šeptanda, že dcera jednoho komunisty, která začala studovat pajdák, přestala do kostela chodit. Musím podotknout, že do kostela chodil i ředitel ZDŠ se svojí manželkou, která pravidelně přistupovala ke svátostem, on jen jednou za rok, o Velikonocích. Jejich děti ale do kostela nechodily. Pamatuji, jak nám ve fyzice, když vykládal o „paradoxu“ vody řekl, že na tom je vidět, že to nemohlo vzniknout samo od sebe. Ředitel byl ale švagrem tehdejšího min. školství, a tak asi proto měl od nadřízených pokoj.

  Pak přišel nový ředitel, který okamžitě zakázal uvolňování žáků ministrovat při pohřbech (které tehdy byly 3 dny po smrti, bez ohledu na den). A tak, když první pohřeb byl bez ministrantů, „letěl“ jsem doma „na kobereček“ před mámu k výslechu, jak to, že jsem neministroval. Druhý den mně třídní učitelka rozpačitě volala do ředitelny. A tam celý rozpačitý učitelský sbor, v čele s ředitelem, který mně sděloval, že maminka byla ve škola a důrazně požadovala, abych na pohřby uvolňovaný byl. Jiné věřící maminky tak důrazné nebyly, a tak jsem vše musel „odřít“ sám, co jsme dříve dělali tři.
  Podobně moje teta, když bratrance ve škole zesměšňoval ředitel že chodí do kostela, si na ředitele „došlápla“, a Honza pak měl ve škole klid.
  Takže za socialismu hodně záleželo na tom, jak důrazní byli věřící v prosazování svých, ústavou zaručených, právech.

  V naší vesnici si věřící v letech 67-68 opravili kostel. Farář tam tehdy dojížděl, a tak na MNV byla ustavena (nepochybuji, že z iniciativy lidovců) „komise pro opravu kostela“, která sháněla dotace na „opravu historické památky“ a práce organizovala. Místní JZD dodalo zdarma tyčovinu na lešení a písek na omítku, lešení bylo brigádnicky postaveno, omítka otlučena, místní požárnící si udělali cvičení a stěny opláchli a kostel byl opět brigádnicky zomítán. Po Velké Sametové zbožný bratranec, starosta, kritizoval, že na kostel byl dán brizolit, A já mu na to ať je rád, kdyby tam byla vápenná omítka, už by byla opět opadaná a brizolit tam vydrží 100 let. Ale bylo to za komunistů, takže to bylo špatné.

  V naší zbožné rodině (strýc kněz, dvě tety jeptišky) nikdo neměl problémy se studiem. Kdo na to měl, vystudoval i VŠ. I sestřenice, jejíž otec odmítl se svými 2 ha polí a 2 kravkami vstoupit do JZD, vystudovala medicinu a její manžel, synovec faráře ze sousední farnosti, VŠ strojní.

  O poměrech v USA pěkně píše v knize Český lékař v Americe MUDr. Nonna Auská. Popisuje, jak ji udivilo. když při nástupu do nemocnice s ní sekretářka sepisovala „kádrový“ dotazník. A jedna otázka zněla – jakého jste vyznání. Odpověděla, že žádného, že je ateistka. Sekretářka zavrtěla hlavou – to není možné, každý musí nějaké náboženství mít. Nakonec si Auská vzpomněla, že byla pokřtěna v římsko-katolické církvi. „Výborně“, zajásala sekretářka, „tedy římská katolička!“ Na námitku Auské, že nevěří v Boha, nechodí do kostela, sekretářka jen zavrtěla hlavou: V Americe je svoboda a demokracie, čemu kdo věří či kam chodí, je jeho soukromá věc. Důležité je, že Mrs. Auská je římská katolička!

  Obdobně byl před pár lety v tisku článek o nějaké významné americké spisovatelce, která veřejně prohlásila, že je ateistka. Její rodiče byli zděšeni: Ateistka? Kdyby řekla, že nevěří v Boha, no budiž, každý máme nějaký názor, ale ateistka!!

  Zhruba před 100 lety byly i u nás obdobné poměry jaké článek popisuje. J.Š. Baar, v autobiograficky laděném románu Holoubek píše, že mladý kněz se vrátil z jakéhosi přezkoušení, a zkouší starého pana faráře, zda by v moderní době uspěl: „Pepíček Nováků vám v náboženství řekne, že v Pána Boha nevěří. Co uděláte?“ „No, co bych dělal. Dám mu pár pohlavků a vzkážu si pro paní matku!“ A mladý kněz vysvětloval, že tak už jednat nemůže, musí i malému Pepíkovi objasnit důkazy o Boží existenci. A starý pan farář si bručí pod vousy – jaképak vysvětlování, kluk má věřit a hotovo!

 4. Smil Flek z Nohavic

  Skvěle.
  Do určité míry mě to pobavilo… 🙂 🙁

  P. Š., jako již dospělý člověk a po několik let věřící v křesťanského Boha, ve své domovské církvi veřejně oznámil konverzi k ateismu, a dokonce si dovolil uvést důvody. Taktéž oznámil, že i když nevěří v Boha, neodvrací se od lidí a stojí o ně dál. Tímto jednáním se P.Š. ovšem dopustil něčeho, co je špatné, ranil city ostatních, a navíc mohl, u všech všudy, ovlivnit myšlenky a přemýšlení ostatních. Co kdyby někdo mohl poslouchat špatné nápady svého kamaráda? Bylo konstatováno, že P.Š. spáchal zlo, a za to zlo musí nést následky. Tím spíš, provedl-li to v tu neděli, kdy tam byli misionáři až z Jůesej, a to je věc. P.Š. je nežádoucí osobou, jeho přítomnost v tamější církvi je nevhodná, i když v sebeobraně přece jen trpěná, kdyby se tam náhodou objevil. O P.Š. je tak samozřejmě dovoleno v církvi veřejně lhát a lži veřejně podporovat, neboť je na straně zla a zlo je třeba zapudit. Nadto si dovolil vyžádat vyškrtnutí svých děti z církevního seznamu, a tím je uvrhnout do spárů „chapadel temnoty“. Církvi se pak postupem času podařilo identifikovat zlo a náležitě ho vysvětlit věrným. Řada omilostněných od svých vin a připravených vstoupit do Božího království se pak s ním po „aféře“ přestala bavit. Církev tak nadále tak může být plná členů, do jejichž srdcí vstoupil Bůh a v nich skrze Ducha svatého působí, aby byli otevření všem lidem ze „světa“, hledajícím i nevěřícím.

  Jakákoliv podobnost P.Š. s rytířem sídlím v hoře je čistě náhodná.

 5. Hosamen

  Jsem původem z okresu Vsetín. Byly tu nejméně tři vesnice v roce 1974, kdy 100% dětí chodilo do náboženství včetně komunistických rodin. Takže je vidět, že nikdo kvůli víře netrpěl, kvůli ateismu ten jeden žák určitě ano.
  Jedna věc je jasná, dnes tu najednou není 100% žáků v náboženství, obviňováni jsou ateisté. Jak zavinili úbytek žáků v náboženství, ovšem nikdo nedokáže vysvětlit.

 6. toli

  Jedna věc je jasná, dnes tu najednou není 100% žáků v náboženství, obviňováni jsou ateisté. Jak zavinili úbytek žáků v náboženství, ovšem nikdo nedokáže vysvětlit.

  Já žiju v městě kde je klášter.Základní škola každý rok umožňuje klerikům otevřít třídu náboženství a každý rok je ta třída plná.Pochopitelně dětí z katolických rodin.Normální člověk do takové třídy svou ratolest nepošle ze strachu že by mu vypatlali mozek.

 7. Sam

  ———toli: Normální člověk do takové třídy svou ratolest nepošle ze strachu že by mu vypatlali mozek.—————
  Jak kdy. Na ZŠ se zpravidla náboženství vyučuje 45 minut týdně. Za tu dobu nestihnou vypatlat mozek, ať už to znamená cokoliv. Na úspěšné vytvoření malého katolíka je nutná výuka náboženství na ZŠ plus aktivní účast celé rodiny (včetně pokřtění dítěte v mladém věku) plus u dítěte vytvoření dojmu , že většina lidí, s nimiž přijde do kontaktu, jsou katolíci.
  Bez spolupráce rodičů katechetka zpravidla dokáže leda houby z octem.

 8. Sam

  Výuka náboženství ve škole je vůbec srandovní a blbý nápad. Nedá se zabránit tomu, aby to dítě začalo porovnávat s jinými předměty (biologie, dějepis, zeměpis…)
  Dvě hodiny tělocviku týdně z vás fotbalistu neudělají. Dvě hodiny výtvarné výchovy z vás malíře neudělají. Ani dvě hodiny hudební výchovy z vás zpěváka neudělají. Podobně při výuce náboženství na ZŠ získá dítě akorát dojem, že se jedná o jakýsi divný předmět, o kterém jeho matka moc neví, k čemu je a o němž ve svém volném čase nechce ani slyšet.
  Katecheti zmůžou leda velké nic, hlavní zásluhy na katolizaci dětí spočívají na rodičích. Katecheti můžou leda tak drobně vypomáhat.

 9. toli

  Moje neteř chtěla znát základy křesťanství tak jsme jí na jeden rok přihlásili do náboženství a já s ní ještě pár krát zašel na mši.I když mě v té době začalo nahlodávat přesvědčení že to jsou jen kraviny,ale nedával jsem to najevo.Aninka je na svůj věk nadprůměrně inteligentní a nechybí ji analytické myšlení.V hodinách měla neustále „nepatřičné“ otázky směřující k logice a proti dogmatům,katecheta jí srážel před celou třídou,dával jí najevo že je póvl když o tom přemýšlí a zpochybňuje jeho slova.Dokončila ročník,protože musela a od té doby je jí celé náboženství včetně boha u zádele…

 10. Sam

  ———-toli: V hodinách měla neustále „nepatřičné“ otázky směřující k logice a proti dogmatům————-
  Kolik vlastně měla neteř roků? Na našem gymplu se katecheti téměř vždy vyhnuli všem problematickým nebo nelogickým věcem, takže nebylo co zpochybňovat a kritizovat. Jenomže tím pádem se z toho stalo jakési křesťanství bez Krista, které nějak nic neznamenalo. Neměl jsem vůbec dojem, že by to mělo být nějak důležité pro můj život. Mše pro mě měla asi takový význam, jako operní představení v divadle. První tři roky na katolickém gymplu jsem křesťanství nějak kriticky nezkoumal, protože to pro mě byla jenom snůška pověstí o tom, že by se lidi měli chovat slušně. Vypadalo to (mylně!), že pro moje spolužáky to nic důležitého neznamená, tak jsem tento přístup ochotně převzal. Nikdo mi neřekl, ŽE bych se měl nechat pokřtít a už vůbec mi neřekl PROČ.
  ————toli: katecheta jí srážel před celou třídou,dával jí najevo že je póvl když o tom přemýšlí a zpochybňuje jeho slova.————
  To se mi stalo jenom párkrát po čtyřech letech na gymnáziu. Katechetovi se podařilo zlikvidovat můj zájem o křesťanství, dřív, než ten zájem vzniknul. Naučil mě dívat se na náboženství kriticky, opatrně a s krajní nedůvěrou.
  Za to mu náleží velký dík. Měl mi ještě sdělit, ať předem zapomenu na všecky potenciální katolické nevěsty, ale to už nestihnul.

 11. DarthZira

  Sam – ty ses stýkal s fakt dost divnými katolíky (a hlavně katoličkami – ty, které znám já, si s nesesmilněním hlavu vůbec nelámou, spíš naopak 😉 )
  Zažila jsem třeba takovou, která jen tak mezi řečí zmínila, že v případě některých kluků z fandomu, se kterými spala, ani nezná jejich jméno, aby vzápětí pokračovala, že by ji lákalo zaskočit do swingers klubu, ale že to bude moct až po 15. září, protože to jí bude osmnáct… Měla tu kliku, že tyto její zajímavé názory a postoje docela podporoval kněz z kostela, kam chodila na mše – údajně když vykládal Desatero, tak smilstvo vyložil tak, že to znamená dělat v sexu něco proti vůli druhého, že to je samozřejmě hřích, a velký, ale že to, čím nikomu druhému člověk nijak neubližuje ani ho k ničemu nenutí, žádný hřích není a tedy ani smilstvo. Svérázný přístup 😀 Teda hlavně u nás – v německy mluvících zemích, v Holandsku nebo třeba ve Skandinávii v katolické církvi dost normální a podporují ho i někteří tamější biskupové.
  Ale ani tady to není zas až tak strašná exotika – viz třeba Klimešovo neustálé pledování za to, aby předmanželské sexuální soužití nebo masturbace přestaly být považovány za smrtelné hříchy, to je taky dost známá věc (vcelku už obehraná, řekla bych), stejně tak Halíka jsem několikrát slyšela se vyjádřit velmi pozitivně o netradičních formách partnerského soužití včetně toho, že doufá, že k těmto věcem církev co možná nejdříve zaujme rozumné (či rozumnější) stanovisko.
  Same, holt sis asi k případnému sexu nevybíral katoličky z těch správných farností 😛

 12. toli

  Darth Zira

  No tak liberální katolicismus je možný asi jen v Praze.Moje zkušenosti jsou stejné jako má Sam,řekl bych že názory a postoje ovcí se odvíjí od názoru kněží.Pokud je kněz z hlediska katolicismu příliš liberální tak není důvod chodit do kostela,mohli by zůstat světští,jenže takhle to nefunguje.Naprostá většina katolíků co znám se potřebuje vůči něčemu vymezit a vymezují se proti světu.To je venkov.Dokonce znám člověka který nemá personifikovaného boha,ale zůstává mezi katolíky protože jejich konzervatismus vyznává též,má stejné hodnoty.

 13. toli

  Kolik vlastně měla neteř roků?

  Tenkrát měla 11 let,dnes je jí 13 let

 14. DarthZira

  Toli – na tom samozřejmě něco bude, ačkoli si myslím, že to asi nebude jenom věc Prahy, ale i dalších velkých měst (kolem 100 tisíc obyvatel a víc) jako je Brno, Plzeň, Ostrava, Hradec, Pardubice, České Budějovice apod. Ovšem na straně druhé, jak sám píšeš, v malých městech a na venkově můžou být ultra konzervativní i nekatolíci nebo třeba úplně nevěřící, protože tak prostě byli vychováni nebo je tak ovlivňuje okolí.
  Takže mravní naučení zní: pokud si chce člověk zapíchat před svatbou nebo dokonce v době, kdy ho ještě ani nenapadne, aby nějaké svatbě uvažoval, nesmí si k tomuto účelu za partnera vybírat holku/kluka z venkova či malého města, a pokud je takovýto „vidlák“ ještě k tomu i věřící, tak to už tuplem ne.
  Já osobně tvrdím, že největší liberály, pokud jde o sex, člověk najde na conech – tedy Sam i další podobní gentlemani by jako první neměli zjišťovat, jestli holka chodí do kostela (a do jakého), ale jestli jezdí na cony 😉 Pokud ano, tak je úplně jedno, jestli je ateistka, katolička nebo třeba keltská pohanka, protože nejspíš ze sexu nebude dělat žádnou vědu bez ohledu na to, jestli v něco věří a případně i v co a jakým způsobem 🙂

 15. DarthZira

  Btw – v Praze kostely, kde kážou liberální kněží, praskají ve švech, zatímco do kostelů, kde jsou víc tradiční, moc lidí nechodí, to samé v Brně. Situaci v dalších velkých městech neznám, ale asi to bude podobné.
  Schválně jsem se byla jednou podívat v hnízdě ultrakonzervativců u sv. Gabriela na tradiční tridentské mši (mezi námi, připadala jsem si jako ve skanzenu nebo dokonce v zoo 😀 ), bylo to v neděli (kdy mají katolíci povinnost chodit do kostela) a v tom kostele bylo daleko míň lidí než bývá u jezuitů ve všední den (a s tím, kolik lidí bývá u Salvátora, se to samozřejmě vůbec nedělo srovnat, celá ta banda od Gabriela kdyby přišla k Salvátorovi, tak si tam nikdo ani nevšimne, že by v kostele nějak přibylo lidí).
  A proč teda chodí do kostela liberálové, toť ta správná otázka! 😉

 16. DarthZira

  Azazel – cony jsou srazy fanoušků sci-fi, fantasy, komixu, mangy, anime a podobných věcí.

 17. Azazel

  Na něco takovýho bych někdy zašel, ale nevím, kde to dohledat, hlavně na ty čarodějnice, to bude hodně nabitý erotikou určitě…

 18. DarthZira

  Azazel – stačí zadat do vyhledávače správná slova, např. „Tolkiencon“, „STAR Con“, „Advik“, „Anime Show“, nebo „Festival fantazie“. V posledním případě se dokonce dostaneš na stránku, která odkazuje na větší množství akcí – PragoFFest, Festival fantazie, Fan City a ještě asi 2 nebo tři další.
  Teď už toho moc nebude, myslím, že v listopadu Koprcon, stejně tak někdy koncem října nebo začátkem listopadu v Bratislavě Kozmodróm, začátkem prosince v Brně Fénixcon a možná nějaká hororová akce patřící do rodiny FF v Chotěboři. Zato po Novém roce to začne naplno – v lednu Tolkiencon a PragoFFest, po nich (od února do dubna až května) Trpaslicon, STAR Con, Aime Show, Domesticon, Akicon a Slavcon (možná jsem i na něco zapomněla), v létě z těch největších stojí za zmínku Festival fantazie, Gamecon, Advik a Con-ec, během září až začátku října je pak Comics Salón-Istrocon a Fan City.
  Prostě výběr bohatý 😉

 19. Sam

  —————DarthZira:
  Sam – ty ses stýkal s fakt dost divnými katolíky (a hlavně katoličkami – ty, které znám já, si s nesesmilněním hlavu vůbec nelámou, spíš naopak ——————–
  Těžko říci. Určitě existují nějaké katoličky, které na šesté příkázání a na katolická postelová pravidla dost kašlou, ale nevím, kolik jich je. Na katolických gymnáziích se nejspíš moc nevyskytují. A stejně při hledání kluka asi dají přednost aspoň matrikovému katolíkovi. A budou chtít zkatolizovat svoje – moje děti.
  ———————–DarthZira: Ale ani tady to není zas až tak strašná exotika – viz třeba Klimešovo neustálé pledování za to, aby předmanželské sexuální soužití nebo masturbace přestaly být považovány za smrtelné hříchy, (…) stejně tak Halíka jsem několikrát slyšela se vyjádřit velmi pozitivně o netradičních formách partnerského soužití včetně toho, že doufá, že k těmto věcem církev co možná nejdříve zaujme rozumné (či rozumnější) stanovisko.—————
  Takže by chtěli měnit přirozený mravní zákon zvaný též boží zákon? http://www.katechismus.cz/paragraf.php?sel_paragraf=1955 No možná by to šlo, když třeba už povolili kremaci zemřelých. „Církev dovoluje kremaci, jestliže taková volba nezpochybňuje víru ve vzkříšení z mrtvých. Viz paragraf 2301 KKC“
  ———— DarthZira: A proč teda chodí do kostela liberálové, toť ta správná otázka! ————–
  Protože nikdo vám nedá tak pěkné sliby, jako kněz na mši. Ta slova o posmrtném životě věčném a nesmrtelné duši zní příjemně mnohým lidem.

 20. toli

  No možná by to šlo, když třeba už povolili kremaci zemřelých. „Církev dovoluje kremaci, jestliže taková volba nezpochybňuje víru ve vzkříšení z mrtvých. Viz paragraf 2301 KKC“

  Tak na toto téma jsem se bavil s jedním knězem,církev alespoň v tomto případě vsadila na pragmatismus,pravdou je že hřbitovy jsou přecpané.Nebožtíky není kam dávat,za hroby se platí poplatky na 10 let dopředu a nikdo nechce aby mu tam nacpali cizího člověka.Řešením byla a je kremace,všichni vědí že nelze zakládat nové a nové hřbitovy.Proto církev ustoupila ze své pozice a vzala kremaci na milost.Avšak se stále setkávám s předsudky vůči kremaci u zabedněných laiků.

 21. Azazel

  Stejně dostaneme oslavné tělo, takže ten prach se zase spojí dohromady, každej atom. Ale tohle je zvláštní, protože v průběhu života se buňky (a tím i atomy) v těle mění, to zn. že forma sice cca zůstává (až na stárnutí a nemoce atd…), ale obsah se mění v průběhu mnoha let. Takže který atomy se vrátí do našeho těla? A co je to „oslavené“? A kolik nám bude let? Já doufám, že tak kolem 20-30. abychom vypadali co nejlépe, ženám by pak mohlo být kolem 16-17, to vypadají nejlépe ony

 22. toli

  Stejně dostaneme oslavné tělo, takže ten prach se zase spojí dohromady, každej atom. Ale tohle je zvláštní, protože v průběhu života se buňky (a tím i atomy) v těle mění, to zn. že forma sice cca zůstává (až na stárnutí a nemoce atd…), ale obsah se mění v průběhu mnoha let. Takže který atomy se vrátí do našeho těla? A co je to „oslavené“? A kolik nám bude let? Já doufám, že tak kolem 20-30. abychom vypadali co nejlépe, ženám by pak mohlo být kolem 16-17, to vypadají nejlépe ony.

  No tady na tom vidíš ty náboženské hovadiny-Ježíš se vrátí na zem a bude soudit živé i mrtvé.Háček je v tom že nemůže soudit živé neboť proces nebyl ukončen,je tedy potřebné živé před soudem usmrtit :-).A mimochodem církev chápe tělo již od 10.století jako nástroj zla,cokoliv tělesné je špatné,sex,obžerství,atd.Má se souložit pouze za účelem rozmnožování nikoliv rozkoše.Teprve s osvícenstvím se objevuje v teologii téze že sex má rozmnožovací a pojivovou funkci mezi manželi,přesto je rozmnožovací ta hlavní.Dodnes je manželství sice svátostí ale celibát (pohlavní zdrženlivost) je hodnocen výše než manželství.Pěstuje li člověk tělo trpí duše ve vztahu k bohu.Pěstuje li duši,trpí naopak tělo.U zdravých jedinců by obě složky (psyché a tělo) měly být vyvážené.

 23. DarthZira

  Azazel – jsi úplně mimo, spousta holek v pubertě nevypadá ještě nic moc, jsou to kolikrát napůl děti nedostatečně vyvinuté, navíc mají často akné. Třeba já bych teda tak, jak jsem vypadala v sedmnácti, po případném vzkříšení (pokud by teda nějaké nastalo 😉 ) vypadat určitě nechtěla, to jsem měla „prsa po tatínkovi“, zatímco dnes se za svůj dekolt rozhodně stydět nemusím 😛
  I spousta kluků kolem dvacítky nevypadá nic moc – uhrovatí a postava moc hubená bez svalstva.
  Podle mého ideální vzhled mají lidi obojího pohlaví až kolem třiceti – už nevypadají jako vyčouhlé uhrovaté děti, ale zároveň ještě nemají vrásky ani zbytečná kila navíc. Snad leda muži, kteří trpí plešatostí, by se měli znovuzrozovat o pár let dřív než ve třiceti, kdy už s těmi vlasy kolikrát mají problém.

 24. Azazel

  Ježíš jim kštici může zapůjčit, podle obrázku i ve 33. letech byl slušná mánička. No ano, některé ženy vypadají lépe později, ale většina je nejhezčí v pubertě, na pleť už sou dnes přípravky, Ježíš nám jistě pleť může vyhladit nebo nám předepíše nějaký recept.

  Mimochodem, proč si rovnou teda neříct o plastiku? Když už se jedná o oslavená těla, tak proč si je nemůžeme trochu upravit?

  Co budou dělat siamská dvojčata? 🙁

 25. Foxy

  Azazel (30.09. 2015) „… ale většina je nejhezčí v pubertě…“
  Každý jsme holt jiní. Ty máš holt hebefilické zaměření.
  Tyhle úvahy o vzkříšení v „oslavných tělech“ jsou mi legrační. Ale s tím nic nenadělám. Už jsem tu sice o své teorii subjektivní reality a „života věčného“ mnohý plk plác, ale stejně je to nesdělitelné, protože se to vymyká prostému popisu – ať se snažím sebevíc, výsledek je ploský, prázdný, nicotný.

 26. Jiří Formánek, Ing,

  Potrestán neměl být onen chlapeček, ale všichni ti, kteří věří ve vymyšlenou a nikdy nikým i ničím nepotvrzenou existenci nějaké figurky, nazývané bohem. A veřejně se hlásit k takové slabomyslnosti – to už hraničí s předstíráním debility anebo se záměrným sebepoškozováním.

 27. Azazel

  Jenže ta tvoje teorie Foxy znamená, že poslední, co člověk uvidí, může být „věčná noční můra“ 🙂

 28. Azazel

  Jinak Foxy, nemohlo by oslavené tělo být metaforou pro „snové tělo“? 🙂

  Inu, „metafory“ si přece můžeme vyložit různě 🙂

 29. Foxy

  Azazel (30.09. 2015) „Jenže ta tvoje teorie Foxy znamená, že poslední, co člověk uvidí, může být „věčná noční můra…“
  Ano. Tomu se říká peklo.
  Za ta staletí a tisíciletí lidi leccos objevili a do věroučných systémů zabudovali. Je to tam, byť i v metaforické podobě – ono to ani jinak začlenit nejde.
  Já neobjevil nic převratného. Jen to, co velehafo lidí přede mnou. Možná to mé „poznání“ jen interpretuji jinými slovy.
  Lidé odcházeli „smířeni s Bohem“ – a dostávali se (asymptoticky se blížili) do rájů. Také mohli odejít drceni výčitkami svědomí, indoktrinováni pocitem viny… a pak tento pocit v terminálním prožitku pak nabyl rozměrů přímo obludných.
  Ono to vlastně není nic jiného, než psychedelický trip – a jako u každé takové cesty za hranu vědomí je podstatné to, čemu se říká „set“ a „setting“.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Set_and_setting
  Vše další už je jen chemie endogenních psychedelik.
  .
  Náboženství se svým transcendentnem ani tady neobjevila cosi nové, originální. Jen po svém interpretovala odvěké zkušenosti těch, kteří nahlédli za hranu – a dokázali se vrátit tak, aby mohli podat svědectví.

  Toť vše 🙂

 30. Azazel

  Jenže podle nás tenhle zážitek skončí smrtí.

  Kdyby neskončil, bylo by to pro ty co zažívají můry hrozné. Vem si, že leckterý psychopat by odešel smířený, protože nemá výčitky svědomí a hodná milá babička co jednou podvedla dědečka a má výčitky celý život, že zhřešila, ta by odešla do věčných muk 🙂

 31. Foxy

  Azazel (30.09. 2015) „…hodná milá babička co jednou podvedla dědečka a má výčitky celý život, že zhřešila, ta by odešla do věčných muk…“
  Kdepak, ve „filmu života“ jí (třeba už dávno zemřelý) dědeček s vědoucí laskavostí odtuší: „vždyť já vím, a to bych tě kvůli takovému jednomu úletu měl přestat milovat, ty babčo moje?“
  A ti dva pak splynou, náhle tak mladí jak kdysi bývali, v jednom jediném, nekonečném objetí…
  Tomu se říká rozhřešení – a proto se tvrdí o smrti, že je laskavá.

 32. Azazel

  Tohle je ovšem dost spekulativní výrok, Foxy 🙂

  Po smrti taky možná splyneme všichni, čili já, ty, babička, dědeček i Paroubek a další

 33. Foxy

  Azazel (30.09. 2015) „…Po smrti taky možná splyneme všichni, čili já, ty, babička, dědeček i Paroubek a další…“
  Kurňa, to už není jen hebefilie… 🙂 🙂 🙂
  .
  Ad: „Tohle je ovšem dost spekulativní výrok, Foxy…“
  Ano. A proč bych si kapánek nezaspekuloval – nikoho nenutím brát má slova jako Slovo Boží 🙂
  Spekulace tu není ničím jiným než extrapolací již poznaného.

 34. Azazel

  No, ta extrapolace je ovšem docela velmi volná 🙂

 35. Azazel

  Upřímně, neznám chlapa, který by nebyl hebefil 🙂

  Navíc týnky maj těla stejný jako v dospělosti, jen pevnější a celkově jsou roztomilejší, mají méně citových jizev a o to více elánu – a hlavně spousty mladých let před sebou, to už ani pěkná třicítka prostě nemá 🙂

 36. DarthZira

  Azazel – spousta kluků kolem dvacítky, zejména těch inteligentnějších, je spíš na třicítky než na své vrstevnice. Důvody jsou ty, že třicítka (zvláště bezdětná, což je dneska každá druhá 😀 ) nemá to tělo o nic horší než dvacítka, ale (na rozdíl od té dvacítky) už sakra dobře ví, co se jí v sexu líbí a co ne, a hlavně se nestydí a umí si o to říct (nemluvě o tom drobném detailu, že spousta holek v nácti vůbec neví, co je to orgasmus, zatímco většina těch třicítek to ví sakra dobře), navíc i pokecat se s ní dá mnohem líp a inteligentněji než s nějakou náctiletou pubinou, která se stará akorát tak o to, co je „in“ a co je „out“, jaký model chytrého mobilu právě letí, kam dá své poslední selfíčko a co kde řekla nebo udělala Lady Gaga.
  Ovšem pokud někomu stačí ke štěstí hezká leč blbá loutka… budiž mu to přáno 😉 ačkoli si nejsem jistá, jestli by nevyšla výhodněji koupě nafukovací panny 😛

 37. DarthZira

  Foxy – jen mě tak napadlo, že fundamentalistických magorů z hnutí D.O.S.T., V.O.R.P., Hnutí pro život, Institutu svatého Josefa a podobných spolků by mi vlastně mělo být zcela upřímně líto, protože je s největší pravděpodobností čeká věčné peklo, jelikož je dosti dobře možné, že aspoň jednou v životě porušili nějaké to své nesmyslné pravidlo přinejmenším v myšlenkách (viz článek o tom, jak ženy nemají nositi kalhoty a jiné „necudné oděvy“ 🙂 ), z čehož pak mají trvalé výčitky svědomí, kterých se možná nezbaví ani ve chvíli umírání. Je-li tomu tak, asi přece jenom nějaká „vyšší spravedlnost“ existuje, byť mně osobně se to vůči magorům typu Michala Semína zdá snad až příliš kruté… Ovšem zas – kdo chce kam… a navíc oni si to tak přece sami přáli 😛

 38. Azazel

  Jak říkám, náctka déle vydrží být pěkná, což je fakt. A pak zkušenost u ženy je na nic. Naopak zaučování je pěkné. Aspoň jí člověk naučí co má rád, nemá ještě zlozvyky od předešlých partnerů. Chytrá může být stejně jako třicítka, IQ se moc nemění, naopak je nadšenější pro vše nové a to se mi líbí, tohle na ostatní (nikoli na sebe) náročné třicítky už většinou nemají. Jizvy od předešlých partnerů u náctek také nejsou.

  Já myslím, že konzervativní pánbíčkáři jsou často psychopati a pokrytci a výčitky k sobě právě nemají, naopak jejich oběti mají výčitky, ty co jim na ty kecy naletí…

 39. toli

  Já myslím, že konzervativní pánbíčkáři jsou často psychopati a pokrytci a výčitky k sobě právě nemají, naopak jejich oběti mají výčitky, ty co jim na ty kecy naletí…

  Souhlas

 40. Ignac z Loyoly

  Stát, který povede radu OSN pro lidská práva:

  http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/382096-the-independent-skutecnou-hrozbou-pro-zapad-jsou-saudove.html

  „Saúdská Arábie přitom popravuje každé dva dny jednu osobu. Alí Mohammed al-Nimr bude brzy popraven a poté ukřižován za účast na prodemokratických protestech během arabského jara. Tehdy mu nebylo ani 20 let. Rajf Badáví, bloger, který se odvážil vyzvat k demokracii, byl odsouzen k deseti letům vězení a tisíci ranám bičem.

  Minulý týden zahynulo při neštěstí v Mekce přes tisíc muslimů. Zpočátku saúdští vládcové tvrdili, že je to „boží vůle“. Pak obvinili mrtvé, že si to zavinili sami.

  ….

  Saúdský vliv se šíří po světě nerušeně. Král Salmán nabídl vybudovat 200 mešit v Německu, když tam nyní přišly statisíce lidí, většinou muslimů. Nenabídl nic k zajištění základních potřeb uprchlíků – je ochoten dát peníze jen na wahhábitské mešity, trojské koně saúdského tažení.

  Zesnulý francouzský neokonzervativec Laurent Murawiec napsal v roce 2002: „Saúdové jsou aktivní na všech úrovních teroristického řetězce, od plánovačů po finančníky, od kádrů po pěšáky, od ideologů po roztleskávače.“ Murawiecova politika byla zlá, ale jeho poznámka seděla. Většina zabijáků z 11. září 2001 byli Saúdové; taková hierarchie panovala v teroristické síti al-Káida, dodává komentář The Independent.

  Během 14 let od září 2001 jsou Saúdové stále agresivnější. Vrhají peníze do islamistických organizací a operací, podporují učení, jež udržuje ženy a děti v porobě, a odsuzují liberální hodnoty i demokracii. Za naprostého mlčení Západu bombardují Jemen, kde již zabili tisíce civilistů.

  Co dělá naše vládnoucí elita, aby zastavila neviditelnou ruku tohoto satana? Ani ň. Jen někteří spisovatelé se pokusili prolomit toto spiknutí. Craig Unger v knize Rod Bushů, rod Saúdů, vydané v roce 2004, prokázal mimo jakoukoli pochybnost, že Saúdská Arábie je nervovým centrem mezinárodního terorismu.“

 41. Jaroslav Štejfa

  K Azazelovi:
  Jakou máte průměrnou spotřebu náctek na rok? U auta je to průměrně tak 6,5 l/100 km.
  Jaroslav Štejfa

 42. Azazel

  Já jsem romantik, nedělám to kvůli statistikám. Zamilovávám se do nich a chodim s nima. Dělám to co všichni rozumní. Jsem s tím, koho miluju, když už jí nemiluju nebo ona mě, tak je konec a jdu dál. Čím méně závazků, tím více lásky

 43. DarthZira

  Azazel – sorry, ale aniž si to možná uvědomuješ, tak jsi macho až na půdu 🙁 🙁 Považuješ ženu za cosi méněcenného, nikoli sobě rovného (v čemž se, jen tak mezi námi, nelišíš vůbec od těch náboženských konzervativců, kterým jinak nemůžeš přijít na jméno).
  Vždyť si to po sobě přečti, co vlastně píšeš – ty za ideální partnerku považuješ takovou, kterou můžeš „naučit, co se ti líbí“, a nějak ani slovo o tom, že bys třeba byl ochotný se sám taky učit něco, co se líbí zase jí, vlastně úplně nejvíc ti vyhovuje, aby ona nevěděla pokud možno vůbec, co se jí vlastně líbí (a ty jsi ji tím pádem tak mohl snadno „přesvědčit“, že to, co se líbí tobě, je přesně to, co se nejvíc líbí i jí), o čemž svědčí tvůj výrok „zkušenosti jsou u ženy na nic“. Prostě vyhovuje ti, aby dotyčná byla „tabula rasa“, na kterou ty si můžeš načmárat, co ti právě libo, zatímco pokud by mohla porovnávat tvoje představy a touhy se svými vlastními představami a touhami nebo aspoň se svými zkušenostmi, tak to už je podle tebe špatně, to nazýváš „zlozvyky“ a „jizvy“ od bývalých parterů (zatímco ty sám od svých bývalých partnerek žádné „zlozvyky a jizvy“ samozřejmě 😀 nemáš). A stejně jako v oblasti sexu, tak v podstatě ani v jiných oblastech ti moc nevyhovuje, aby žena měla nějaké své vlastní náhledy na svět, životní postoje, osobní zájmy, životní styl atd., tedy všechno to, co přichází zákonitě až s věkem (tedy ani náctka s IQ 150 to prostě ještě mít nemůže), ale toužíš po tom, aby byla hlavně „nadšená pro všechno nové“, což na mě zas působí tak, že prostě toužíš po tom, abys i co do názorů, zájmů, životního stylu apod. svou partnerku absolutně ovlivnil, aby ona byla zkrátka ještě natolik naivní a nezralá, že by pořádně nevěděla, co ji vlastně zajímá a baví, ale zároveň byla natolik zvědavá poznávat „nové a neznámé“ (přičemž novým a neznámým by pro ni mohlo být skoro všechno), že by pro tebe opět bylo velmi snadné ji přesvědčit, že právě hobby a názory a životní styl, které máš ty, jsou po ni „přesně to pravé“, protože by moc neměla s čím porovnávat. Tedy jinými slovy netoužíš po skutečné nezávislé osobnosti, ale po domácím mazlíčkovi na hraní. Nechceš někoho, koho by sis mohl vážit (ovšem koho bys taky musel respektovat a tedy se mu přizpůsobovat), ale „holčičku“, kterou si „vychováš“ k obrazu svému, de facto hezkou a inteligentní androidku, kterou si naprogramuješ tak, aby ti co nejvíce vyhovovala.
  S tímhle přístupem ti žádný vztah nemůže moc dlouho vydržet, jestli sis to totiž ještě neuvědomil, tak si jen hraješ na Pygmaliona – a zcela zákonitě máš pak problém pokaždé, kdy „tvůj výtvor“ začne mít vlastní hlavu a žít svým životem. Jenže tobě to nevadí, ty si přece najdeš další „roztomilou týnku“ (ano, to, že tvým hlavním požadavkem na ženu je, aby byla hezká a „roztomilá“, netřeba komentovat víc 😉 ), kterou si upravíš k obrazu svému, a když ona k tobě coby svému „stvořiteli“ přestane obdivně vzhlížet, tak buď od tebe sama uteče, jelikož ji přestaneš bavit, a nebo ona přestane bavit tebe tím, že už se k tobě nechová jako pejsek.
  Proto ten dotaz pana Štejfy na spotřebu – pro tebe není partnerka ničím více než spotřebním materiálem, kdykoli vyměnitelným za jiný a (možná ano možná ne) lepší „model“.
  Jestli ti podobný životní styl vyhovuje, tak já nemám vůbec nic proti, ale laskavě tomu, co provozuješ, aspoň neříkej „láska“. Pokud ve vztahu dvou lidí chybí vzájemná úcta a obdiv, respekt k osobnosti toho druhého, tak je to maximálně tak sexuální přitažlivost nebo hormonální poblouznění, ale láska ROZHODNĚ ne.
  Jenže za co asi tak můžeš obdivovat nějakou šestnáctku? Čeho si na ní jako na osobnosti asi tak můžeš vážit? Toho, že má husté dlouhé vlasy, hezký obličej, krásné štíhlé nohy nebo velká pevná prsa? A dál???

 44. Azazel

  Ne, myslíš to špatně, Ziro. Já sem nepsal o ní, ale o sobě. Když bych psal o ní, tak já taky jí samozřejmě ustupuju, taky dělám co má ráda, objevuju jí, protože ještě je co objevovat, ona sama se objevuje, tohle třicítka nemá.

  Jsou plné elánu a tohle třicítka většinou nemá.

  Jsou zajímavější a idealističtější, za těmi zlozvyky a citovými jizvami které mě nezajímají si stojím, nejsem terapeut, ale muž…

  A také se mi více líbí, čili to není žádným náboženstvím, ale estetickou volbou

 45. DarthZira

  Azazel + Toli – to, že je někdo pokrytec nebo psychopat, ještě vůbec neznamená, že není schopný se užírat výčitkami svědomí.
  Když se podíváš na výplody některých těch ultrakonzervativních magorů (viz třeba zde přetištený Semínův článek o tom jak nemají ženy nosit kalhoty, nebo některé autentické citace ze stránek V.O.R.P.u), tak z toho přímo kape, že tito lidi se (imho naprosto zbytečně) zcela neuvěřitelně vnitřně užírají kvůli věcem, které většině jiných lidí přijdou úplně normální a ani ve snu by je nenapadlo kvůli nim mít nějaké výčitky, popř. je vůbec jakkoli řešit. Pokud má někdo problém z toho, že se neznámé holce na ulici zálibně podívá na zadek nebo do výstřihu, tak svým způsobem žije v pekle. A jestli si na všechno toto svoje „hřešení myšlenkou“ vzpomene v okamžiku umírání, tak je mi ho fakt docela líto 😛

 46. Azazel

  Já vim, že s tim mají problém u druhých, ale sami se podle mě cítí jako svatí, i kdyby ty pravidla sami porušovali.

  Proč měl bin Ladin u sebe pornáče a nevadilo mu to a u ostatních mu to vadí? Proč se bral za svatého a kdo ví co, když sám vše porušoval? Takovýhle psychopati prostě jsou, vyčítají to druhým, sobě ne

 47. DarthZira

  „Ne, myslíš to špatně, Ziro. Já sem nepsal o ní, ale o sobě. Když bych psal o ní, tak já taky jí samozřejmě ustupuju, taky dělám co má ráda, objevuju jí, protože ještě je co objevovat, ona sama se objevuje, tohle třicítka nemá.“

  Proč myslíš, že třicítka nemá v sobě co objevovat? Člověk sám sebe objevuje až do smrti.
  Akorát ty prostě chceš, aby se žena objevovala „pod tvým vedením“ či „za tvého dozoru“ a nezajímá tě taková, která už toho dokázala v sobě objevit hodně aniž by k tomu potřebovala právě tebe.
  Jaký je pak vlastně rozdíl mezi tebou a pobožnými magory vyžadujícími po své nastávající, aby byla panna? 😉

  „Jsou plné elánu a tohle třicítka většinou nemá.“

  Třicítka, která má na krku dvě malé děti, asi opravdu moc elánu nemá 🙂 to souhlasím. Jenže ne každá má na krku dvě děti. Konkrétně já děti nemám, zato mám kolikrát elánu na rozdávání – můj parter často tvrdí, že nechápe, jak to dělám, kde pořád beru tu energii, např. je mu záhadou, jak to, že dokážu na conu spát v noci jenom čtyři nebo pět hodin a přitom být schopná druhý den složitých filosofických diskusí ještě ve tři ráno, kdy jemu už dávno padá hlava, ačkoli spal stejně dlouho nebo dokonce i déle než já…

  „Jsou zajímavější a idealističtější,“

  Čím jsou zajímavější?
  A nepleteš si náhodou idealismus s naivitou?
  Já si naopak velmi dobře vzpomínám, že když mi bylo těch náct nebo těsně kolem dvaceti, tak jsem byla spíš „těžce cynická obluda“ nemající úctu skoro k nikomu a ničemu, navíc značně povrchní, sebestředná a neuvěřitelně egoistická, zatímco až poté, co mě párkrát „život skříp“, jsem začala věci vidět trošku jinak a více v souvislostech, takže jsem daleko idealističtější naopak dnes. Co mám pár věřících kamarádů (podotýkám, že to nejsou žádní fanatici, u většiny těch lidí je jejich světonázorem jakási zvláštní směsice křesťanství a buddhismu, občas i s příměsí něčeho dalšího), tak ti všichni mi tvrdí (což je taky prý důvod, proč se se mnou přátelí a rádi stýkají), že jsem daleko duchovněji založená než spousta jejich známých z příslušné církve či jiného „sboru“, že je to velká legrace, že toho vlastně o transcendentnu „vím“ (zvláště ve smyslu „vnitřně cítím“) daleko víc než různí ti „mistři“ přesvědčení o tom, jak prošli osvícením, dokonce mi tyto věci tvrdilo i pár kněží, před kterými jsem tedy vůbec netajila své na boha a obecně nadpřirozeno velmi skeptické názory.

  „za těmi zlozvyky a citovými jizvami které mě nezajímají si stojím, nejsem terapeut, ale muž…“

  Zase – co rozumíš pod pojmem „zlozvyk“ nebo „citová jizva“?
  Navíc ty si fakt myslíš, že sám žádné nemáš?
  A pokud máš, tak ty tvoje partnerky pak taky můžou tvrdit, že je nezajímají, protože nejsou placené psycholožky, ale ženy 🙂
  Podle mého pokud někoho opravdu miluji, tak jsem schopná si ho jako člověka vážit natolik, že ho akceptuji i se všemi jeho případnými (zlo)zvyky a traumaty, protože mi za to prostě stojí, a navíc si si stále více uvědomuji, že pokud někoho miluji a on by něco z toho, co mi přijde jako zlozvyk nebo citová jizva, neměl, nebyl by to už on, ale někdo jiný, takže pokud mám důvod ho milovat, miluji ho právě takového, jaký je, tedy i s těmito všemi šrámy, které mu život způsobil.

  „A také se mi více líbí, čili to není žádným náboženstvím, ale estetickou volbou“

  Tohle jediné má logiku, resp. rozumím plně prohlášení „blond vlasy se mi líbí více než hnědé“ (či obráceně), „velká prsa se mi líbí více než malá“ nebo „malý zadek se mi líbí více než velký“ (a zase v obou těchto případech pochopitelně možno i obráceně), protože prostě každému se líbí něco jiného, což je samozřejmě v pořádku – a asi nikdo nechce chodit nebo žít s člověkem, který se mu fyzicky nelíbí.
  Ovšem ty jsi nebyl schopen říct, co se ti vlastně líbí – řeči o tom, jak ty nebo ony ženy „vypadají líp“ nebo „jsou roztomilejší“ jsou strašně obecné, proč jsi to neuváděl konkrétní fyzické parametry?
  Já uvedla konkrétní případy, proč na tom podle mého může být náctka po stránce estetické mnohem hůř než třicítka (akné, pořád ještě nedostatečně vyvinutá prsa nebo vůbec obecně ještě „nedotvarovaná“ postava a možná by se našly i další věci) navíc náctka kolikrát ještě nemá vkus, neví, co jí sluší, takže je schopná své estetické nedostatky nechtěně zdůrazňovat nebo přinejmenším není schopná umět dostatečně dobře „prodat“ svoje přednosti, což třicítka většinou už ví a umí. Taky se často náctka neumí dostatečně elegantně a svůdně pohybovat – třeba pokud si vezme vysoké podpatky, tak se na nich klátí jako strom ve větru (zas docela logicky, pokud někdo nosí lodičky na jehle deset let, určitě v nich umí chodit daleko lépe než někdo, kdo je nosí rok nebo dva, prostě cvik dělá mistra 😀 )

  Ale ano, pokud se ti líbí určité fyzické parametry (ovšem neuvedl jsi jaké), které mají náctky častěji než třicítky, rozumím tomu a není na tom vůbec nic špatného. Pak je ale to všechno psychologizování dost k ničemu, resp. je to jen jakási tvá (ne moc pochopitelná) snaha obhájit své přesvědčení o tom, že zrovna to, co se líbí a připadá sexuálně přitažlivé tobě, je normální či většinové, že „skoro každý chlap to tak má“ nebo že „každý normální chlap to tak má“.
  Proč je pro tebe tak strašně moc důležitý pocit, že zrovna to,co se esteticky líbí tobě, je normální, většinové nebo dokonce „žádoucí“ či „jediné správné“? Pokud se ti něco líbí a vyhovuje ti to, tak budiž ti to přáno, ale proč potřebuješ, aby se to stejné líbilo a vyhovovalo všem nebo aspoň většině? Není to jedno, jestli moje estetická kritéria sdílí 10% populace, 30% populace, 70% populace nebo 90% populace? Naopak bráno ryze pragmaticky, čím méně lidem se líbí to samé, co mně, tím menší pak mám konkurenci a tedy tím pádem lépe pro mě 😉

  A pokud jde o tvou tezi, že „týnka vydrží dobře vypadat dýl“, tak za prvé to nemusí být tak jisté, resp. může existovat poměrně dost výjimek z tohoto pravidla, a za druhé stavět všechno jenom na tom fyzickém vzhledu, to taky není nic moc, protože pak stačí úraz nebo nemoc, a to jediné, co člověk na dotyčné(m) miloval, je rázem v pr… Vztah stojící jenom na vzhledu a sexuální přitažlivosti stojí na písku.
  Nevím, jak dlouho trval tvůj nejdelší „romantický“ vztah s nějakou týnkou, ale roky to asi nebyly, co? 😛

 48. DarthZira

  No, někteří ti magoři si asi dovedou sami před sebou snadno obhájit, že to, co dělají, je zcela v pořádku, resp. že to „není hřích“, takže s tím nemají problém, ale myslím si, že je taky plno takových, kteří kvůli tomu, že občas něčemu „hříšnému“ neodolají, se dokážou docela fest užírat nebo z toho i psychicky onemocnět.
  Podle mého zrovna Semín a jemu podobní z D.O.S.T.u, V.O.R.P.u a podobných spolků se velmi těžce užírají kvůli věcem, které by nám ani nepřipadaly možné, že je někdo bere jako „hřích“ či „problém“.
  (Fakt jestli jsi nečetl ten článek o kalhotách, vřele doporučuji – je to zajímavá exkurze do myšlení, dá-li se tomu tedy tak vůbec říkat 😀 😀 ultrakonzervativního fanatického magora)
  Další věcí pak může být, že různí ti bin Ládinové či američtí evengelikální kazatelé (kterým se taky – a právem – říká „křesťanský Taliban“) a podobní fundamentalisté mohou kvůli tomu pornu, homosexulaitě či jiným věcem cítit silné výčitky svědomí, které je pak vedou, ba přímo nutí, k tomu, aby byli ještě fanatičtější a radikálnější a ještě více škodili, jelikož ve své pokřivené logice se právě touto činností snaží to své „podléhání hříchu“ nějak „napravovat“ nebo „vykupovat“.

 49. Azazel

  Sorry, ale já tyhle dlouhý věci číst nebudu. Na to mam knihy a ne internet. Napiš to stručně jako píšu já. Pak budu reagovat. Jen první odstavec:

  Jsem dominantní, to není nic nábožného 🙂 Ale na zapšklé třicítce není co objevovat a většina je zapšklá, takže s tebou nesouhlasím. Možná je co objevovat, ale jsou to komplexy z předešlých vztahů a to mě nebaví 🙂

 50. Azazel

  Zde reakce na ten druhý (kratší) text:

  Nemyslím si, že je k tomu vedou výčitky svědomí, ale fanatismus a snaha ovlivnit druhé. Nejsou to výčitky k sobě, ale k jiným, tomu bych neříkal svědomí. Semína moc nesleduju. Ale takový Hájek si o sobě myslí, že je další svatej

 51. Azazel

  Já mam vážně nechuť číst na netu dlouhé texty a knihy. Čím dál tim víc. Bolí mě z toho oči a nedělá mi to dobře. Nemam na to ani nervy. Pořád mam tendenci od toho utéct na jinou stránku, nevim proč… 🙂 Raději než dlouhý text na netu mam papírové knihy. Které voní novotou či starotou. Nebolí z toho oči a čtu to když je na to čas. Nemusím ihned reagovat, což se na netu „musí“. Tyhle internetové reakce by neměly být moc dlouhé, ztrácí se v tom myšlenka. Krátké a stručné a jasné vyjádření je zde nad zlato

 52. Foxy

  Azazel (01.10. 2015) „…Já mam vážně nechuť číst na netu dlouhé texty a knihy…“
  Nečiníš dobře. Výsledkem mohou být povrchní, neadekvátní reakce a plochost či totální mimoběžnost diskuse.
  Za sebe mohu říci jen to, že právě až možnost číst dlouhé a „obtížně stravitelné“ texty mi umožnila výrazně rozšířit zdroje vědomostí. Být omezen na pouhé tištěné slovo bych považoval za krajně zpozdilé.
  Je ale možné, že tvůj somatický diskomfort („…Bolí mě z toho oči a nedělá mi to dobře…“) je spíš vyvolán tím, že obsah čteného ti jde „proti srsti“. V tom případě ovšem doporučuji wiknout heslo „Cognitive bias“ – i když i zde se bude jednat o dosti dlouhý a asi i nepohodlný text 🙂 🙂 🙂

 53. toli

  Darth Zira
  Daro,diagnostikovaný psychopat nemůže cítit výčitky,to by pak nebyl psychopat.Psychopat v podstatě necítí nic kromě touhy po ovládání partnera,rodiny,společnosti,ovcí. atd.Jak říká Koukolík-neúspěšný psychopat končí v kriminále a úspěšný nikdy není v základně společenské pyramidy . Jinak může být kdekoliv ale nikdy na dně.

 54. Azazel

  Ne já nečtu žádné předlouhé texty na netu, nebaví mě to. Kdo umí psát, dokáže to zkrátit a zestručnit, kdo to neumí, píše knihy 🙂

  čili já každému vždy odpovím, ale nemůže mě obtěžovat dlouhými texty, rád na netu diskutuji, ale číst předlouhé odpovědi by byla debilita, jelikož bych nedělal nic jiného, za to mi to zase nestojí, rozumný a logicky uvažující člověk má priority 🙂 zatěžovat se dlouhými texty nerozšiřuje obzory, ale vede k informačního přetlaku a k informační anarchii, takže přesně opak toho, co píšeš, drahý Foxy, stačí si najít články o působení přemíry (většinou nijakých) informací na mozek 🙂

 55. Foxy

  Azazel (01.10. 2015): „…drahý Foxy, stačí si najít články o působení přemíry (většinou nijakých) informací na mozek…“
  Nojo, ale co když jsou právě tyto články až nesnesitelně předlouhé… 🙂 🙂
  …ovšem takový fakt dobře pojatý a ještě lépe perfektními fotkami ilustrovaný článek o týnkách, jejich fantasiích a touhách, ten by byl vždy příliš krátký, ať by byl sebedelší, není liž?

 56. Foxy

  toli (01.10. 2015): „…Psychopat v podstatě necítí nic kromě touhy po ovládání…“
  a je dost možné, že právě tato jeho prázdnota a citová oploštěnost mu bude peklem… Ale i to je pouhá má spekulace.
  Mimochodem, ta Michelle Meyer, co tak krásně dusila onoho sedmiletého AB, to musela být taky docela kvalitní ukázka citové oploštěnosti. Samozřejmě ani ona nebyla „vespod pyramidy“, jak také jinak…

 57. Azazel

  No tak fotky dobrý, ale texty z bravíčka? 🙂

  Ty lišáku 🙂

  Mně vadí monitor celkově, přitom dělám na PC, ale vadí mi číst dlouhé texty, hlavně se soustředit na to. Pak taky když nejsou odstavce, to pak text vypadá ještě delší.

  Ty texty a články dnes nebývají dlouhé. Vem si články v Respektu třeba, pár odstavců a odkaz na knihy, případně. Ty knihy si pak objednám a čtu si je v klidu, mam velkou knihovnu a sehnal sem i velké skvosty

  když dlouhý text, tak kniha nebo tisk, ale nemam teď funkční tiskárnu…

 58. Azazel

  Já sem na netu obecně velmi nesoustředěný, vedu mnoho debat najednou a skáču z jedné do druhé, asi mě to odnaučilo reflex z knih, v klidu číst delší texty. Na netu to neumim.

  Mam také jednu perličku, když sem po 22h hodině na internetu, v mobilu nebo u PC, tak mě bolí hlava a nemůžu usnout. Když se dívám na televizi, nemá to žádný vliv, přitom obrazovky i monitor vyzařují modré světlo co potlačuje melatonin. Ale TV mi to nedělají, monitory ano

 59. DarthZira

  Azazel:
  1) Fajn, jsi dominantní, chceš mít prostě ve vztahu navrch. Prosím, tvá věc, ale proč se tedy tak strašně vztekáš, když ti napíšu, že jsi macho a že chceš mít ženu sobě podřízenou? Vždyť jsi to o sobě právě sám napsal (!!!)
  A ať se ti to líbí nebo ne, nenaděláš vůbec nic s tím, že zvláště monoteistické víry a církve jsou prostě těžce macho kulty s mužskou dominancí jako ne s obecně žádoucí normou, ale přímo s „božím zákonem“.

  2) Proč myslíš, že třicítky jsou zapšklé? I kdyby ses ty sám v životě setkal jenom se samými takovými, tak to ještě vůbec není žádný důkaz ničeho.
  Přesně tomuto typu uvažování se říká předsudek (Slováci jsou takoví, Němci makoví, černoši onací…) a předsudek s kritickým myšlením (které by mělo být vlastní ateistům) nějak nejde dohromady.

  3) To samé tvé tvrzení o tom, jak jsou náctky „zajímavější“ (čím??? nebo co si vlastně představuješ pod tímto pojmem?) a „idealističtější“ – zase ničím nepodložená subjektivní tvrzení, na to druhé jsem ti proto psala, že konkrétně já jako náctka jsem byla povrchní sebestředná cynička, co si z citů dělala tak akorát srandu a nějaký ideál byl pro mě málem sprosté slovo, zatímco dnes jsem (podle názoru hodně lidí, kteří mě znají) mnohem víc idealistická, citlivá a dokonce (dle názoru věřících přátel) i velmi „duchovní“ či „transcendentní“ (prý víc než mnozí „mistři“, co o sobě tvrdí, že prošli osvícením), což mě teda vážně baví 😀
  Tedy zase svůj subjektivní názor (předsudek) vydáváš za jakousi objektivní pravdu, o které se nediskutuje, protože „tak to prostě je a basta“ – což je kritickému myšlení světelné roky vzdálené.

  4) Jelikož ti asi není náct a hlavně píšeš o tom, že jsi už měl několik vztahů, opravdu jsi přesvědčený o tom, že ty sám si s sebou z těchto minulých vztahů žádné zlozvyky a jizvy neneseš? Že třeba sám nejsi „zapšklý“?
  A jak k tomu teda přijdou ty tvoje partnerky, co je tak „strašně romanticky miluješ“, že ti mají dělat zadarmo psychoterapeutky? Nebo to, co ty zásadně odmítáš, „protože jsi přece muž“ (pán tvorstva) a navíc tě to nebaví (přece se nebudeš obtěžovat patláním se v něčích blbých citech, že), žena je povinna dělat prostě proto, že jako ženská „to má v popisu práce“ či co? Dvojí metr na práva a povinnosti muže a ženy ve vztahu – od náboženského fanatika nic překvapujícího, ale od zarytého ateisty fakt dost zvláštní přístup.

  5) Proč jsi přesvědčený o tom, že zrovna to, co se líbí tobě, musí být nějaká norma, se kterou mají povinnost souhlasit všichni nebo aspoň většina? Že je divný ne-li úchylný každý, kdo nesdílí tvé estetické normy (a neměl by se náhodou i léčit jako to věřící navrhují homosexuálům? 😀 ).
  Navíc o tom, co ti přijde z hlediska vzhledu atraktivní, jsi toho ani moc nepsal, jen obecné řeči o „dobrém vypadání“ nebo „roztomilosti“, nikde jsi ani neuvedl, jaký typ obličeje vlasů, postavy, jaká velikost a tvar prsou, zadku atd. ti přijde nejvíc sexy, ale začal jsi místo podrobného popisování vzhledu, co je podle tebe tedy tak skvělý, daleko víc vyzdvihovat (údajné) lepší psychické a charakterové vlastnosti, co mají náctky oproti třicítkám.

  V debatě, která začala o vzkříšených oslavených TĚLECH taky trošku (dost 🙂 ) nelogické.

  Přece zcela hypoteticky pokud by došlo k nějakému zmrtvýchvstání, tak když tvé osobě z nějakého důvodu jako partnerky vyhovují nejvíc pubertální slečny, může ti být úplně jedno, jak mladá nebo stará těla budou mít ostatní zmrtvýchvstalé ženy, které zemřely později než v nějakých sedmnácti nebo maximálně dvaceti – i kdyby měly těla šestnáctiletých sexbomb, pro tebe přece stejně budou (kvůli těm jejich „zlozvykům“ a „jizvám“ a „zapšklosti“) jako případné partnerky ABSOLUTNĚ NEPŘIJATELNÉ 😉

 60. toli

  Přece zcela hypoteticky pokud by došlo k nějakému zmrtvýchvstání, tak když tvé osobě z nějakého důvodu jako partnerky vyhovují nejvíc pubertální slečny, může ti být úplně jedno, jak mladá nebo stará těla budou mít ostatní zmrtvýchvstalé ženy, které zemřely později než v nějakých sedmnácti nebo maximálně dvaceti – i kdyby měly těla šestnáctiletých sexbomb, pro tebe přece stejně budou (kvůli těm jejich „zlozvykům“ a „jizvám“ a „zapšklosti“) jako případné partnerky ABSOLUTNĚ NEPŘIJATELNÉ

  To je pravda,teologie říká že osobnost po „zmrtvýchvstání“ bude stejná tedy stará jako před vskříšením.

 61. Foxy

  toli (01.10. 2015): „…teologie říká že osobnost po „zmrtvýchvstání“ bude stejná tedy stará jako před vskříšením…“
  No pak teda u všech, kteří skonali v důsledku poškození CNS a rozpadu osobnosti (alzheimerovská demence, vzteklina, BSE, progresivní paralysa, terminální stavy intoxikací…) to bude těžký průšvih!
  Mají theolozi tento problém nějak plausibilně ošetřen?

 62. DarthZira

  Azazel:
  Hlavně mě naštvalo to tvoje kategorické tvrzení, že něco nějak je (a basta), že jsi nebyl schopen či ochoten uznat, že je to jenom tvůj SUBJEKTIVNÍ NÁZOR nikoli nějaká OBJEKTIVNÍ PRAVDA. Zkrátka a dobře mě zvedlo ze židle, že jsi jako cosi absolutně platného, o čem se nepochybuje, napsal, že ta „oslavená těla“ by měla být ve věku kolem 20-30 let, kdy lidi vypadají úplně nejlíp, ale že ženy vypadají úplně nejlíp v 16-17 (ženy nejsou lidé??? 😉 ) a ještě jsi pak k tomu dodal něco jako že každý normální chlap to vnímá stejně jako ty.

  Čímž jsi:
  za prvé naznačil, že ženy považuješ je za cosi jiného (podřadnějšího???) než muži,
  za druhé jsi se tím ne zrovna zdvořile vyjádřil o každé ženě, která je starší 17 let (nepřímo jsi vlastně řekl, že je to šereda)
  a za třetí jsi taky poměrně dost urazil docela slušnou řádku mužů, mj. i mnoho takových, které osobně znám a vážím si jich, jelikož jsi je tímto prohlášením označil šmahem za nějaké úchyly.

  Kdybys napsal „já osobně si myslím, že ženy vypadají nejlíp v 16-17“, nebo „mně se nejvíc líbí šestnáctky a proto si myslím, že by při tom zmrtvýchvstání měly všechny ženy dostávat šestnáctiletá těla“ tak nebylo o čem se hádat ani proč se do tebe navážet, protože bys tímto prohlášením nikoho neurazil.
  Nebo kdybys byl býval aspoň uznal ten můj argument, že každá v těch nácti teda nemusí vypadat úplně nejlíp ve svém životě (protože nedovyvinutá postava – třeba i včetně výšky, malá prsa, akné, nedostatek vkusu v oblékání a líčení, nedostatečně naučená svůdná chůze na vysokých podpatcích atd.) a taky že se náctky nemusí líbit každému muži/většině mužů/všem „normálním“ mužům etc., tak zas nebylo proč si tady sáhodlouze psát a dohadovat se.

  Mohl sis ušetřit zrak i nespavost, stačilo jen, kdybys uznal, že jiní lidi to mohou vidět či vnímat jinak než ty. Zkrátka bys konstatoval, že se ti nejvíc líbí náctky (a třeba i proč), já bych na to napsala, že ale znám spoustu mužů nejrůznějšího věku, kterým se naopak náctky vůbec nelíbí (a že kvůli tomu ještě nejsou žádní úchylové ani blázni) – a mohli jsme toto téma v klidu uzavřít a vesele začít žertovat o tom, že to teda má ten bůh s tím zmrtvýchvstáním vážně dost blbej problém, když bude chtít dávat lidem ta „oslavená těla“, protože co se líbí jednomu, nelíbí se jinému, takže jak teda pozná, jak staré tělo má komu vlastně dát 🙂 Nebo jestli teda všem lidem dá kromě stejného typizovaného „oslaveného těla“ i stejný typizovaný „oslavený vkus“ 😛 , aby se každý ten vzkříšený každému jinému vzkříšenému (a zároveň i sobě samému) líbil 😀

 63. DarthZira

  Foxy – jak to mají teologové ošetřené vážně netuším, můžu se zkusit zeptat. Osobně si myslím, že nejspíš to bude nějaká taková představa jako že člověk bude mít po zmrtvýchvstání veškeré znalosti a vědomosti, které nabyl za života, i když o ně potom třeba vinou nějaké nemoci nebo úrazu přišel. Asi něco jako jsou ty představy (ty jsou snad i ofiko) že po zmrtvýchvstání i od narození slepý bude vidět a od narození hluchý slyšet, natož pak že bude vidět a slyšet ten, kdo o zrak nebo sluch přišel během života.
  Ovšem zas to vybízí k otázkám, jestli snad ten, kdo se narodil beznohý, po zmrtvýchvstání nohy mít bude, jak to bude se siamskými dvojčaty nebo třeba s chimérami (mají jednu duši nebo dvě?) a tak podobně.

  Mimochodem – jaké asi bude mít ty NDE prožitky někdo s alzheimrem, progresivní paralýzou nebo něčím podobným?
  Dovedeš si to nějak představit? Výzkumy na toto téma asi nejsou – ani si moc neumím představit, jak by se tak asi dělaly.

  A pokud jde o ty psychopaty, tak pokud si některé Koukolíkovy přednášky pamatuji dobře, tak ne každý psychopat musí zrovna škodit lidem nebo být schopný mít jediné emoce při ovládaní druhých. I té psychopatie jsou různé formy a stupně – různí těžcí introverti nebo autisté jsou vlastně taky psychopati svého druhu, ale ne všichni mají ty manipulativní či „ubližovací“ sklony. Znala jsem jednoho takového ajťáka, měl psychopatii diagnostikovanou a byl to nesmírně plachý, ale jinak vlídný člověk, jestli někomu ubližoval, tak jedině sám sobě, a to tím, že nebyl schopný se s lidmi spřátelit, natož pak si najít nějakou partnerku, ovšem zároveň mu vadilo, že je sám a že ho nikdo nemá rád, tím opravdu trpěl. Jednou jsem s ním šla na kafe, dalo se s ním i docela povídat, hlupák to rozhodně nebyl, akorát škoda, že nebyl můj typ (kdyby byl, možná bych ho z té psychopatie vyléčila 🙂 )
  Navíc další věcí je to, že ne každý „magor“ musí být zároveň i psychopat. Takže někteří hodně exportní náboženští maniaci jsou sice zcela zjevně mimo „normu“ a za duševně zdravé bych je tedy neoznačila, ale nemusejí být zrovna nějací manipulativní psychopati.
  Další věcí je, že někteří ultrakonzervativní cvoci jsou zároveň sebemrskači par excellence, schopní trápit se velmi intenzivně kvůli všelijakým zcela neuvěřitelným kravinám. Fakt si myslím, že ten kultovní článek o kalhotách je jasná ilustrace toho, v jakém faktickém pekle, které si sami aktivně ve své mysli vytvářejí, někteří takoví v podstatě trvale žijí. Stejně tak ty „osobní příběhy“ na stránkách V.O.R.P.u či na podobných webech – jestli to ti lidi opravdu myslí vážně, tak opravdu žádné peklo nebo očistec po smrti nepotřebují, velmi úspěšně si je vytvořili už za života. A jestli se pak při retrospektivě svého života budou pitvat v tom, kolikrát a čím a kdy a jak zhřešili, tak jejich poslední životní zážitky budou děsivé noční můry. Prostě jak v tom vtipu „toho si nevšímej, to je peklo pro křesťany, oni to tak chtěli“ 😀

 64. toli

  No pak teda u všech, kteří skonali v důsledku poškození CNS a rozpadu osobnosti (alzheimerovská demence, vzteklina, BSE, progresivní paralysa, terminální stavy intoxikací…) to bude těžký průšvih!
  Mají theolozi tento problém nějak plausibilně ošetřen?

  Foxi snad to znáš sám jak to tam chodí…..
  Pravděpodobně jejich bůh odstraní jen nemoci,ale jejich vlastnosti a postoje zůstanou stejné jako byly před nemocí.Což je také zajímavé tak homosexualitu chápou jako nemoc,tudíž by měla být odstraněna,zároveň je však chování homosexuálů dle jejich přirozenosti chápáno jako hřích.Mám pocit že teologie má sama problém se v tom orientovat,mají v tom zmatek : -) .Naštěstí to jsou hovadiny které není třeba řešit.

 65. Azazel

  Fajn, jsi dominantní, chceš mít prostě ve vztahu navrch. Prosím, tvá věc, ale proč se tedy tak strašně vztekáš, když ti napíšu, že jsi macho a že chceš mít ženu sobě podřízenou? Vždyť jsi to o sobě právě sám napsal (!!!)

  Já ale neprosazuju takový zákon, který by to přikazoval, naopak, jsem pro to, aby si ta žena sama vybrala, jestli takový vztah chce a to je rozdíl od vnucování a náboženství 🙂 jsem pro rovné zákony a dobrovolný BDSM vztah 🙂 navíc zase tak moc dominantní nejsem, aby to bylo přes míru…

  A stále si stojím za těmi citovými jizvami a emocionálními průjmy 30. letých (většinově, ne vždy) žen. Versus objevování a elán a optimismus a hezčí vzhled mladších holek

 66. Sam

  Jo a ty třiadvacítky mají něco do sebe. Měl by k tomu co říci třeba Dan Přibáň (*1976), který si pořídil o 16 let mladší přítelkyni (*1992). Není to drb, je to veřejně známo, ví to každej. http://cestovani.idnes.cz/online-rozhovor-o-expedici-trabantem-napric-tichomorim-pj6-/expedice-trabant.aspx?c=A150326_150415_kolem-sveta_hig

  A zpátky k tématu
  —————– „toli: (Kolik vlastně měla neteř roků?) Tenkrát měla 11 let——————–
  Sranda. Když jsem nastoupil do primy gymnázia a začal se účastnit hodin náboženství, tak jsem katachetu neprovokoval. Asi proto, že se katecheta všem kontroverzním věcem vyhnul. A taky za mě veškeré provokování zařídili katoličtí spolužáci, především dva neukáznění ministranti. V náboženství jsem neviděl žádný problém, protože to fakt nevypadalo jako něco důležitýho pro život. Nezačal jsem chodit na školní mše, modlit se, ani nic podobnýho. Zabýval jsem se spíše tou hromadou jiných školních předmětů. Možná jsem v té primě předpokládal, že teprve po absolvování více let předmětu náboženství nějak pochopím, k čemu to má být a začne mi to dávat smysl.
  Každopádně jsem na gympl vlezl jako chlapec relavitně otevřený novým myšlenkám. Sochy mrtvýho chlapa (tzv. krucifix) jsem se nebál a kostel pro mě byl něco jako galerie nebo divadlo, nějaký zásadní odpor jsem k tomu neměl.

 67. DarthZira

  Azazel – ne každý macho chce ty věci rovnou cpát do zákonů, ale když se s ním člověk baví, tak mu prostě přijde „normální“ a „přirozené“, aby byla žena podřízená, a naopak pokud se setká s mužem, který tu potřebu ženě vládnout nemá (nebo dokonce má potřebu opačnou), tak jím (v lepším případě) tajně či (v horším případě) veřejně pohrdá. K čemuž taky nemáš daleko 😉
  Náboženství to samé v sobě mají proto, že machos holt jsou většinou dost mocichtiví a zároveň schopní se k té moci dostat a udržet ji, takže když už jednou tu moc měli v rukou, tak si zcela logicky zařídili systém, který jim „přišel normální“ a plně vyhovoval.
  Ty bys možná taky před sto lety nechápal, proč by měly mít ženy volební právo nebo co by měly pohledávat na univerzitách.
  A dost možná bys kategoricky tvrdil, že většina žen přece nemá IQ na to, aby mohla volit nebo dokonce vystudovat vysokou.

  Jinak já si zas stojím za tím, že v nácti jsem vypadala děsně – malá prsa, výška sotva 165 cm a k tomu i mírná akné, zatímco nad 170 jsem vyrostla začátkem vysoké a akné úplně zmizela taky kolem dvaceti, ale dekolt, za který bych se nemusela stydět ani na titulce Playboye, ten jsem získala až těsně před třicítkou. A stejně tak tvrdím, že co do povahy jsem v nácti byla naprosto děsivě nezralá, k tomu nešikovná a pomalá jak šnek, prostě blbá jak Vánoce. Nedovedu si představit, že by tehdy o mě mohl stát někdo jiný než můj stejně pitomý vrstevník. Pokud by mě tehdy chtěl nějaký inteligentní, vzdělaný a životem protřelý muž, tak by to musel být tak leda fakt těžký masochista 😀 – já sama bych totiž s někým takovým, jako jsem byla já v těch nácti, nevydržela ani týden, přičemž se ještě bojím, že by ten týden skončil brutální vraždou nebo aspoň těžkým ublížením na zdraví 😛

 68. DarthZira

  Azazel – podstata věci ale je v tom, že přece jsme se bavili o vzkříšení TĚLA, tedy to, zda případné psychické vlastnosti a charakter mají náctky lepší nebo horší než třicítky, je v této věci zcela irelevantní.
  Naopak, pokud potřebuješ za partnerku jedině naivní (leč optimistickou a plnou elánu a bez citových jizev) pubinu (ty fakt vedle sebe sneseš někoho, kdo si fotí na záchodě selfíčka a poslouchá Lady Gaga? to seš teda hrdina naší doby 😀 ), tak bys měl být spíš pro to, aby každá, která zemře později než ve dvaceti, při vzkříšení to náctileté tělo, co tě tak strašně moc přitahuje, rozhodně NEDOSTALA, aby ses do ní ještě náhodou nezamiloval, protože to by pro tebe byla katastrofa 😛

 69. DarthZira

  Toli – copak homosexuálové, ale dost by mě zajímalo, jak to budou mít při vzkříšení transsexuálové. Když je někdo muž v ženském těle a nechá se přeoperovat na ženu, tak při vzkříšení dostane mužské tělo nebo ženské?
  A tak mě napadá, jak to vlastně bude vůbec v případě plastických operací? Když měl někdo uši jako netopýr a nechal si je spravit, nebo třeba si nechal spravit nos jako skobu či zaječí pysk, tak při vzkříšení zas dostane zpátky ten svůj původní hnusný vzhled?
  A co ti, kteří umřeli jako úplně malé děti nebo dokonce byli potraceni (ovšem podle křesťanů i oni mají nesmrtelnou duši, takže budou vzkříšeni), ti teda dostanou jaké tělo? Jestli tělo dítěte nebo dokonce novorozeněte, tak kdo se potom o ně bude celou tu věčnost starat? A kdyby zas dostali dospělé tělo, ale zůstal jim dětský intelekt (nebo dokonce žádný intelekt, když šlo např. o potrat před tím, než vznikne mozek), tak by to bylo jak v „Což takhle dát si špenát“, jak to skvěla hrála Janžurka 🙂

  Prostě vzkříšení těla je imho fakt problém, myslím, že by teologové udělali líp, kdyby raději teoretizovali o nějaké té netělesné existenci třeba v „božím vědomí“ (tedy něco jako program v počítači), to podle mého přece jen dává o maličko větší smysl a je trošičku představitelnější.

 70. Sam

  To je tamto tajemství víry, áno? 🙂 🙂 A před tím musíte mít respekt, jasný? 😀

 71. Sam

  —————–DarthZira: Jinak já si zas stojím za tím, že v nácti jsem vypadala děsně – malá prsa, výška sotva 165 cm a k tomu i mírná akné, zatímco nad 170 jsem vyrostla začátkem vysoké a akné úplně zmizela taky kolem dvaceti, ale dekolt, za který bych se nemusela stydět ani na titulce Playboye, ten jsem získala až těsně před třicítkou.—————-
  Zajímavé, u různých spolužaček jsem od 18 let žádné výrazné změny nepozoroval.

 72. toli

  Zajímavé, u různých spolužaček jsem od 18 let žádné výrazné změny nepozoroval.

  No to proto že Darth Zira je sci-fi 🙂

 73. Sam

  Jé, že ona je to JUDr. Scarlett Rauschgoldová, která celkem vládne slovem?

 74. DarthZira

  Toli + Sam – asi ani jeden z vás není fyziolog, takže mi to určitě neobjasní, ale samotnou by mě fakt zajímalo, jak je možné mít od zhruba 18 do 29 stabilně velikost podprsenky 85B a najednou, přímo skokově, že během nějakých 2-3 let je z toho najednou 85F. A není to o tom, že bych během těch dvou let přibrala dvacet kilo. Kalhoty a sukně, co jsem nosila tehdy, zpravidla pořád obleču, ale saka, halenky a šaty jsem musela všechny vyházet/rozdat, protože jsem je nedopnula minimálně o 10 cm. Mezi námi, z tohoto důvodu jsem obměnila šatník ráda 😉 A věřte mi, že pokud by mě „postihlo“ během dvou tří let dalších plus 10 cm (či více 😉 ) přes prsa, klidně (a velmi ráda 🙂 ) budu oblečení znovu vyhazovat 😛

 75. Colombo

  Zrovna to jsme potřebovali vědět. Děkujem Ziro…

  Ale když už si u toho, přihoď fotky a dej si práci s detailem.

 76. toli

  Darth Zira
  Toli + Sam – asi ani jeden z vás není fyziolog, takže mi to určitě neobjasní, ale samotnou by mě fakt zajímalo, jak je možné mít od zhruba 18 do 29 stabilně velikost podprsenky 85B a najednou, přímo skokově, že během nějakých 2-3 let je z toho najednou 85.

  Možná jsi změnila jídelníček,takové kuře přecpané růstovými hormony to je mňamka.Mým neteřím začaly růst obludné kozy už kolem 11 let a bylo to právě z kuřat i když je pravdou že za socíku.Na druhou stranu si nedělám iluze že by to nyní bylo nějak lepší spíše naopak.

 77. toli

  Myslím že natuty to nebylo genetikou,protože moje ségra,jejich mamka je prkno.

 78. Colombo

  A kolik je neteřím? Jestli už 18, taky by se hodilo nějaké foto, ať si to umíme představit i my, kdo máme vizuální paměť.

 79. toli

  Jsou to 4 holky a už maminy,nejmladší je 30…….nejstarší 38,ségra je podstatně starší než já takže jsem jen o kousek starší než její holky.

 80. DarthZira

  Colombo – na co fotky? Přijď na Atheotalk a uvidíš mě naživo 😉

  Toli – právě, že jídelníček jsem nijak zásadně nezměnila a HA to taky být nemohlo, tou jsem se zodpovědně krmila už od 17. Kuře jsme za socíku měli k obědu celé roky minimálně 3x do měsíce (kuře na soli bylo tradičně buď v sobotu nebo v neděli prakticky každý týden), aniž by to mělo nějaký vliv – nevím, kde je naši kupovali, ale asi měli štěstí (nebo teda z mého úhlu pohledu smůlu 😀 ) na nějaká totálně bez hormonů.
  Takže fakt naprostá záhada, co ten prudký zvrat způsobilo. Snad jediná podstatnější změna v mém životě v té době byla v tom, že jsem natrvalo přesídlila do Prahy. Že by pražská voda byla tak plná hormonů? 😛
  V každém případě je mi úplně fuk, co za tím bylo, pro mě za mě třeba svatý Václav se svatou Anežkou 😀 Hlavní je, že se stalo – a proto tvrdím, že pokud by fakt bylo možné nějaké těla vzkříšení, tak já na to své sedmnáctileté tedy rozhodně zvědavá nejsem!!! (a řekla bych, že tady mluvím nejen za sebe, ale s mým postojem by souhlasila i docela slušná řádka osob pohlaví mužského 😉 )

  Jo, s plešatými chlapy by se Ježíš o háro podělit mohl, ale jak tak koukám na pannu Marii, ta se s ženskými sotva má o co dělit – nebo teda jsem ještě zatím neviděla žádné její zpodobnění, kde by připomínala Dolly Buster 😛 Dokonce i umělci vrcholného baroka byli v tomto punktu zatraceně umírnění 🙁

 81. toli

  Jo, s plešatými chlapy by se Ježíš o háro podělit mohl, ale jak tak koukám na pannu Marii, ta se s ženskými sotva má o co dělit – nebo teda jsem ještě zatím neviděla žádné její zpodobnění, kde by připomínala Dolly Buster 😛 Dokonce i umělci vrcholného baroka byli v tomto punktu zatraceně umírnění.

  Vnímám Ježíše a Marii pouze historicky (pokud existovali) on potulný kazatel kterého za rebélii zlikvidovali (což bylo od dávných časů až po nedávnou historii naprosto běžné,kritici panstva se vždy likvidovali),který měl tu smůlu že si z jeho smrti udělali bussiness což trvá dodnes.A Marie jeho matka jako udřená,strhaná Židovka se snědší pletí,neboť žili v pouštní krajině a neválela se v paláci kde by byla ukryta před sluncem.Čili veškeré umělecké zpodobnění bájných biblických postav včetně těchto dvou považuji za autorskou invenci.Navíc se během staletí ustálila ikonografie která je vlastně odrazem požadavků a představ věřících tedy nic reálného,nic skutečného.

 82. Ignac z Loyoly

  Co si myslíte o tom katarskym princi? Tak na druhou stranu, jedný bylo pod 15 – čili porušení zákona, ale ostatní byly nad 15, takže s nim šukat mohly. Jenže on jim za to dával peníze a to je prostituce a to se nesmí pod 18, takže když máte přítelkyni nebo holku na jednu noc, který je třeba 17, nesmíte jí koupit čokoládu, protože by to byla prostituce? Kdy to už je a kdy není prostituce?

 83. toli

  Co si myslíte o tom katarskym princi? Tak na druhou stranu, jedný bylo pod 15 – čili porušení zákona, ale ostatní byly nad 15, takže s nim šukat mohly. Jenže on jim za to dával peníze a to je prostituce a to se nesmí pod 18, takže když máte přítelkyni nebo holku na jednu noc, který je třeba 17, nesmíte jí koupit čokoládu, protože by to byla prostituce? Kdy to už je a kdy není prostituce?

  Myslím si že soud rozhodl správně,byli by za blbce kdyby nevěděli že ten si už v životě sednout nepůjde a tak mu vyměřili trest přesně v době trvání který si už odseděl.Jinak by mě zajímalo kolik dostal doláčů do kapsy tehdejší ministr spravedlnosti za to že ho pustil ?

  Pokud dáš své 17 leté přítelkyni čokoládu tak je to normální,Sex je povolen od 15 a je to tvoje přítelkyně.(tedy chodíte spolu a šukáte opakovaně) pokud to není tvoje přítelkyně tak je to prostitutka a ještě ke všemu super blbá když ti drží za čokoládu 🙂

 84. Colombo

  DarthZira: Ještě tak 2 roky nebudu v ČR.

 85. Ignac z Loyoly

  Proč by chlap/kluk nemohl obdarovat holku za to, že mu udělala dobře, byť to bylo jednou na diskotéce na záchodě?

 86. Ignac z Loyoly

  V některých státech je prostituce zakázaná úplně, ale spousta chlapů si v manželství manželky a sex taky vlastně kupují, ba vyjde je to mnohem dráž 🙂

  skoro každý milostný vztah je tak trochu prostituce…

 87. toli

  Když se rozhlédneš kolem sebe tak v podstatě zjístíš že manželství je legalizovaná prostituce,co jiného jsou ty boty,hadříky a kabelky manželkám ?

 88. Jaroslav Štejfa

  Navrhuji, aby diskuse, která se tak pěkně lidsky rozvinula, byla zaslána rodičům chlapce z Forest Park. Jistě by to velmi ocenili. Hlavně nepřestávejte.
  Jaroslav Štejfa

 89. DarthZira

  Iggy, Toli – jestli s vámi vaše manželky (přítelkyně, kamarádky, milenky atd.) spí jenom proto, že jim za to něco (hadříky, šperky nebo třeba čokoládičky) kupujete, tak je mi vás fakt hodně moc líto 🙁
  Ale těch holek je mi taky líto, jelikož buď jsou absolutně frigidní (tedy sex s kýmkoli jim žádné potěšení nepřináší, což je imho dosti smutné) a nebo jim nepřináší žádné potěšení konkrétně s vámi, ale v jednom i druhém případě ho prostě dělají jenom jako (patrně ne zrovna příjemnou) námezdní práci – asi proto, že jiné (lepší) práce nejsou schopny nebo jim to přijde přece jen o něco málo příjemnější než sedět za kasou v Tescu nebo rovnat zboží do regálů.
  Co kdybyste si zkusili najít partnerky, které sex s vámi bude bavit a budou si ho užívat?

 90. toli

  Co kdybyste si zkusili najít partnerky, které sex s vámi bude bavit a budou si ho užívat?

  Ziro jsi vdaná ? Věř že sexualita ve 20 letém manželství získá úplně jiný rozměr než na počátku svazku.Ten který jsem popsal.Asi takhle většina manželek v dlouhodobém a věrném manželství je svolná jen když je spokojená.A spokojenost vyvolá právě ta kabelka (hadřík,botky,atd).Jinak jí bolí hlava,je jí špatně,je přepracovaná,bla,bla,bla :-).
  Už jsem si zvykl a „vyrábím“ její spokojenost programově……

 91. Ignac z Loyoly

  Jak píše Toli, nejsem ženatý, ze začátku to není potřebné, „platit“ si za sex. Je to radost. A člověk by za něj platil i rád, různými dárky z lásky, není to jen za sex, ale za tu radost. Pak se vytratí jak láska a chuť kupovat dárečky, tak sex zadarmo, to je čas na výměnu partnerky nebo na milenku nebo jak píše toli…

  někdy se mi ovšem vytratil chuť na sex s dotyčnou jaksi sám od sebe, na jiné sem chuť měl 🙂

 92. Sam

  Máte pravdu, kolegové. Musím se smát, když se na svatbách v kostele pokaždý čte tzv. velepíseň lásky svatého Pavla (1. Korintským 12,31 – 13,13). Je to dosti naivní a trochu debilní. Teda zatím jsem to slyšel na všech třech svatbách, kam jsem vlezl.
  Cituji: „Ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu:
  Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
  Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
  A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
  Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
  Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
  Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
  Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
  Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno.
  Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.

  Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.
  Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.
  A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska. “
  ————————————————–
  Měl jsem chuť na té svatbě zařvat: „Vážení přátelé, láska zmizí jako pára nad hrncem!!“

 93. toli

  Měl jsem chuť na té svatbě zařvat: „Vážení přátelé, láska zmizí jako pára nad hrncem!!“

  Háček je v tom že spousta lidí si plete lásku se sexem,ale jinak máš pravdu,ten text je opravdu debilní.A nejlepší na tom je že tentýž Pavel projevuje nenávist k hříšníkům.Pokud se na ty jeho texty koukám jako psycholog tak vidím psychopata,velmi nevyrovnaného člověka který pod vlivem přílišných emocí mění postoje jak korouhvička ve větru.Navíc grafoman,který rád projevuje svoje názory,nikdo jiný nemá v bibli takový velký prostor.I přesto že podle znalců starořečtiny Pavel není autorem listu Hebrejcům,ten byl psán někým z vyšších vrstev kdo dokonale znal slang aristokratické řečtiny což Pavel neuměl.
  Když jsem všechny tyto námitky přednesl knězi tak mi řekl že bible je inspirována duchem svatým a nemohu vědět jak kterou část bible duch svatý myslel (ten rozpor mezi láskou a nenávistí k bližnímu).No hlavně že oni všechno vědí jak co duch svatý myslel 🙂 🙂 Prostě nemocní lidé ….

 94. Ignac z Loyoly

  No on se většinou vytratí ze vztahu postupně jak ten sex (nebo ten častý a dobrý sex), tak láska (žádnou lásku po zamilovanosti sem nikdy nepoznal, nevěřím na ní, buď sem zamilovaný a miluju nebo nejsem, žádná jiná milostná láska podle mě není, žádné to „co přijde po zamilovanosti – to je ta pravá láska“, to jsou jen kecy, možná zbyde v lepším případě nějaké přátelství, ale ne láska, to platí pro vztah milenecký, ne pro lásku k rodičům či dětem nebo tak…) 🙂

 95. toli

  (žádnou lásku po zamilovanosti sem nikdy nepoznal, nevěřím na ní, buď sem zamilovaný a miluju

  Ani zamilovanost není zralá láska.Zralá láska je úcta k tomu druhému a tolerance toho co se mi na ní (něm) nelíbí.Pokud je to oboustranné tak je to super.Nikdo není bez chyby a vyhledávat neustále zamilovanost a vědět že jednou zákonitě pomine a jít zase o dům dál a hledat novou zamilovanost je známkou vysoké nevyzrálosti a to nemluvím o tom že to střídání partnerů za vidinou nové vášně oboustranně bolí.Nakonec se člověku promiskuitním střídáním partnerů otupí citlivost a stane se sobeckým.Zraňuje a je zraňován. I když to nese doba a životní styl.V dnešní době je celoživotní monogamní vztah vzácnost.Mám tedy jednu radu-nežeň se.Nejsi na to připravený a nikdy nebudeš.

 96. toli

  Já jsem si taky ve 20 letech absolutně nedokázal představit že přežiju ve vztahu 20 a více let a stalo se.Uteklo to jak voda,ale dá to velkou práci starat se o vztah……

 97. Ignac z Loyoly

  Existujou případy, že zamilovanost zůstane celý život, není jich moc, ale je to dokázané i vědecky na výzkumu mozku.

  O nějakou partnerskou přátelskou „lásku“ se ženou nestojím, to přiznávám. Buď vášeň nebo nic. Budu doufat, že budu ta šťastná výjimka co se zamiluje na celý život, jednoho dne. Pokud ne, budu to hledat a to co nejdéle to půjde

 98. DarthZira

  Toli – i já vidím Iggyho jako těžce nezralého (post)puberťáka, který na vztah není připravený. Možná jen zatím a jednou bude, to těžko říct, ale obávám se, že si předtím asi bude muset trochu nabít ústa, aby vyzrál 😛
  Souhlasím zcela s tím, co jsi napsal o lásce jako o vzájemné úctě a toleranci (což ale, jen tak mezi námi, by se dalo najít i v té Bibli – ať se nám to líbí nebo ne 😉 ), jenže podle mého je tu pořád jedno velké ALE… Ve Tvém případě mi zas přijde, že Ty prostě z nějakého důvodu sice strašlivě nesnášíš církve (a tu katolickou obzvlášť) , ale co do morálky jsi konzervativní tak, že by Ti v mnoha katolických kostelech zatleskali. Naprosto nepochopitelné (imho) u ateisty přeceňování „věrnosti těla“ (některé Tvé názory nejsou zas až tak vzdálené od ultrakonzervativních prolifistických – a ničím nepotvrzených, tedy imho pavědeckých – teorií o tom, jak se při orgasmu partneři jeden druhému vzájemně „nesmazatelně zapisují do duše“, přičemž samozřejmě „nejvážnější“ zápis učiní ta úplně první sexuální zkušenost 🙂 ) a dokonce trpíš i tím velmi oblíbeným předsudkem křesťanů, že muži chtějí sex mnohem více než ženy, že je „normální“, že ženu „věčně bolí hlava“, ačkoli realita je taková, že v dnešní době jsou to naopak velmi často muži, kdo (zejména vinou pracovních stresů) mají na sex náladu mnohem méně, než je jejich partnerkám milé. A představa, že pro nefrigidní ženu jsou nové hadříky nebo botičky vyšší hodnota než pravidelné a vysoce kvalitní sexuální uspokojení? Poněkud úsměvné. No, fungovat to může leda tak v případě, že díky těmto cetkám dotyčná snadno a rychle sbalí fungl nového milence, který jí to nedostatečné uspokojení patřičně vynahradí:-D

  Podle mého pravděpodobnost, že člověk potká partnera, který mu maximálně vyhovuje povahově, intelektuálně, životním stylem, žebříčkem hodnot apod., k tomu se mu vizuálně líbí a po všech stránkách (tedy i co do „chemie“) ho sexuálně přitahuje, zároveň je však ta sexuální přitažlivost oboustranná, a k tomu všemu se těm dvěma líbí v posteli to stejné a také mají po celou dobu vztahu na sex chuť oba stejně často – tak tahle pravděpodobnost je rovna výhře miliardového jackpotu. Žít s někým, kdo mě pouze přitahuje a líbí se mu v posteli to samé, co mně, a ještě i stejně často, ale jinak nás povahově, intelektuálně a světonázorově nespojuje skoro nic, je naprostá blbina (to jsou případy různých těch „bílých Masajek“ a podobných slepic). Brát to ale jenom rozumově a žít s někým, kdo mi nevoní a vizuálně mě nepřitahuje, je taky pinaču 😛 Tedy jediným možným řešením je partner, který mě přitahuje maximálně jak povahově a intelektuálně, tak i fyzicky a „chemicky“, ovšem musím už počítat s tím, že jackpot asi nevyhraji a tedy že jeden z nás to bude chtít častěji než druhý, případně že ne všechny tajné postelové sny si budeme schopní a ochotní vzájemně splnit. Součástí té úcty a tolerance k druhému pak prostě musí být schopnost nepovažovat tělo toho druhého za svůj majetek.

 99. toli

  @DZ
  Souhlasím zcela s tím, co jsi napsal o lásce jako o vzájemné úctě a toleranci (což ale, jen tak mezi námi, by se dalo najít i v té Bibli – ať se nám to líbí nebo ne 😉 ), jenže podle mého je tu pořád jedno velké ALE… Ve Tvém případě mi zas přijde, že Ty prostě z nějakého důvodu sice strašlivě nesnášíš církve (a tu katolickou obzvlášť) , ale co do morálky jsi konzervativní tak, že by Ti v mnoha katolických kostelech zatleskali. Naprosto nepochopitelné (imho) u ateisty přeceňování „věrnosti těla“ (některé Tvé názory nejsou zas až tak vzdálené od ultrakonzervativních prolifistických – a ničím nepotvrzených, tedy imho pavědeckých – teorií o tom, jak se při orgasmu partneři jeden druhému vzájemně „nesmazatelně zapisují do duše

  Máš pravdu nemám rád církve protože preferuji rozum a vědu.Neuznávám hodnoty církve ,jsem liberál včetně morálky (např.nemám nic proti svatbám a adopcím G/L). Moji známí křesťané mne kritizují že si jednak žiji dle vlastního uvážení a jednak nemám žádné předsudky což je dle nich chyba. K nevěře nepřistupuji z pohledu morálky ale jednoduše vím že způsobuje citovou bolest a do určité míry je znakem nevyzrálosti a zbytnělého egoismu na úkor toho druhého.Nejsem svatý,parkrát jsem ulítnul mimo manželství,jenže co z toho ?Příjemné chvilky, libé tření sliznic ? Na tom se nedá stavět.Na druhou stranu rozumově nechápu žárlivost.Měl bych žárlit že si (hypoteticky) někde s někým tře sliznice ? Vždyť je to směšné a velmi dobře vím že člověka nemohu vlastnit.Jenže rozum a srdce jsou 2 zcela odlišné věci a málokdy pracují společně,v souladu

 100. DarthZira

  Toli – srdce se dá „vychovat“, pokud ale člověk chce. Problémem je, že chce málokdo – místo toho si spousta lidí raději přímo hýčká všemožné své frustrace a fobie apod. Žárlivost totiž není nic jiného než projev strachu vyvolaného komplexy – žárlivci nevadí ani tak ono „tření sliznic“, ale děsí ho ze všeho nejvíc představa, že příjemnost onoho tření sliznic s někým jiným by mohla v jeho partnerovi vyvolat touhu ho opustit. Tedy za prvé se děsí toho, že někdo jiný by mohl připadat jeho partnerovi lepší než on (tedy jinými slovy si není jistý tím, že je pro něj opravdu dost dobrý), za druhé se děsí toho, jak by zvládl (pokud by se to opravdu stalo) být bez svého partnera sám, resp. že by to nezvládl (buď je člověkem, který není schopný „vydržet sám se sebou“ a „sám se zabavit“, takže nutně potřebuje druhého, který mu bude dělat alespoň částečnou „životní náplň“, a nebo jde o to, že si nechal vnutit představu, že člověk bez partnera je méně hodnotný či že rozchod/rozvod je prohra, která jej výrazně dehonestuje) a za třetí velmi často propadá depresivním představám, že pokud by náhodou jeho současný vztah skončil, tak že už nebude schopný si najít někoho jiného, Čím silnější jsou tyto tři strachy, tím větší je pak žárlivost.
  Mimochodem – nevěrou (ale ani jakýmkoli jiným jednáním, které není fyzickým ubližováním) není možné skutečně druhému ublížit, ten druhý si totiž ubližuje sám, tím, jak moje slova, názory, postoje či jednání sám vnímá. Je to tvrdé, ale je to tak – za své dobré či špatné pocity z jednání druhých lidí jsem si vždycky zodpovědný sám, pokud nechci, aby se mě takové či jiné jednání druhého dotklo, tak se mě prostě nedotkne a ani dotknout nemůže. Svalování viny za to, že se já cítím špatně, na druhé lidi, je (s)prostým citovým vydíráním. Myslím, že by se lidé měli už od dítěte učit citovými vyděrači nebýt – ovšem spíše je pravdou pravý opak 🙁

 101. Ignac z Loyoly

  Jestli vaše názory jsou „normální zrání“, „Tak to já… bejt zralej nechci“ 🙂

 102. Foxy

  „Tak to já… bejt zralej nechci“
  Nikdo tě nenutí – klidně zestárni nedozralý.
  Tak, jako tvůj každý předek, i ty budeš jednou dědek.
  Stáří ti ubere atraktivnosti i sil, však choutky chlípné ti zanechá…
  A stáří se vyhneš pouze tím, že umřeš mladý.
  Skoro bych tipoval, že až ti to stáří zaklepe… no třeba na rameno, nalezneš sobě novou náplň náhle tak prázdného života – obrátíš se k Bohu.
  Alespoň tak se mi to jeví.
  With the Foxiest Krleš,
  trifotrický pentaděd Foxy,
  toho času už na cestě směr Čajovna Šamanka 🙂

 103. Ignac z Loyoly

  Já psal, že to budu hledat, dokud to půjde. Staří mi v tom zabrání. Buď se s tím smířím nebo jak píšeš, zemřu „včas“ … a nebo se mi povede sehnat tu, kterou budu moc milovat i za 20 let…

 104. Ignac z Loyoly

  Zatím mam ale času dost a baví mě to hledání 🙂

 105. Dogbert

  Iggy, máš pravdu. Oni nejsou zralí, oni jsou jen úchylní 🙂

 106. Foxy

  Iggy, máš pravdu. Oni nejsou zralí, oni jsou jen úchylní…

  To je relativní. Ten, co sám sebe za normálního má, má své okolí za úchylné. Nejvíce ty, kteří právě jeho za úchyla mají…

 107. Josef K.

  To je zase debata o ničem, resp. o vzkříšených tělech, spekulativní fantazie ateistů pracuje na plné obrátky: je lepší 16 leté nebo 30 tělo? K popukání.

 108. Ignac z Loyoly

  To se pleteš, my si jen děláme legraci z fantazie věřících, to o vzkříšení (oslavených) těl není ateistická, ale jedna z církevních nauk.

  Co se týče praktických věcí, taky ty snad měly padnout na srazu ateistů (od čeho by jinak byl?), tak snad budou nějaké praktické výsledky již brzy vidět…

 109. dogbert

  Foxy, já myslel, že jsi úchyl, a že se k tomu hrdě hlásíš 🙂 jako moje maličkost.

  Nicméně, překoukl jsem se na mobilu, a zaměnil jsem Tvé komentáře.

  Úchylná je jen Darth Zira, právě proto, že svou odlišnost se snaží vnucovat jako normu.

  A Iggy už nedospěje, hulení ho udrží na současné úrovni 🙂

 110. Ignac z Loyoly

  Jediný, kdo zde mluví o „úchylech“ je dogbert, všimli ste si? Jinak sme tady jen normálně diskutovali, asi má nějaký problém… 🙂

 111. dogbert

  Že jo? 😀 Taky mi to tak přijde, když to po sobě čtu 🙂

 112. Pingback: V Texasu otevřeli Luciferiánský kostel. "Takhle to dopadá, když máme svobodu náboženství," rozčilovali se protestující křesťané | Ateisté ČR

Komentáře nejsou povoleny.