Muslimští imigranti představují závažnou bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku. Poslanci Fiala a Černoch o tom ve Sněmovně předložili důkaz

Autor | 23.10. 2015

statni_znakKdyž jde o blaho národa, měla by se politická scéna napříč stranami spojit a ku prospěchu dobré věci hlasovat společně. Častokrát můžeme české politiky kritizovat za jejich chování, ale pořád jsou to NAŠI politici. Jsou to Češi, stejně jako my. Češi, kteří hájí české zájmy a české tradice. Ano, občas se někdo z nich dopustí korupce či se nezachová zcela úměrně svému společenskému postavení, ale upřímně, hoď kamenem ten, kdo někdy ve svém životě „nepřestřelil“. Ukazuje se, že láska k vlastni české poslance spojuje a já se ptám – není právě tohle v posledku to vůbec nejdůležitější? Je dojemné sledovat, jak se politici jako Bohuslav Sobotka z ČSSD, Petr Fiala z ODS, Andrej Babiš z ANO, Marek Černoch z Úsvitu, Pavel Bělobrádek ze strany lidové či Tomio Okamura, velký to přítel českého lidu, hájící barvy Svobody a přímé demokracie, kteří jsou za normální situace neúprosnými politickými rivaly, dokáží spojit právě v tom momentě, kdy jim na bedrech leží záchrana českého lidu, který je bezprostředně ohrožován muslimskými invazními hordami z mohamedánských zemí. V situaci, kdy hrozí, že bude naše kultura, naše historie, odkaz našich předků a vůbec to, co dělá českou zemi tak krásnou zemí, anihilováno – a to nepřeháním – neřízenou imigrací z necivilizovaného světa, bychom si my všichni, a politiky nevyjímaje, uvědomit, že jsme Češi a být na to, jak zpívá Dan Landa ve svém songu, náležitě hrdí! Právě v těchto těchto těžkých chvílích, kdy hrají naše kultura, naše tradice a vůbec hodnoty naší křesťanské civilizace svůj trpký zápas o bytí a nebytí, respektive alespoň o přežití, bychom se měli obracet k tomu, na čem je naše vlast, naše země a civilizace, jíž jsme součástí, vystavěna a založena. A právě proto velice oceňuji, že se česká politická elita v pravý moment zachovala ryze státnicky. Jako Česi můžeme být hrdí. Pravice či levice, spory byly odloženy, a to vše ve jménu svrchovanosti českého lidu a odkazu našich předků. I kdyby zítra přes hranice pronikly desítky tisíc muslimů z jejich invazní imigrační armády, vyplenily zdejší nádherné kostely a začaly je používat jako mešity ke svému odpornému modlářskému modlení se k Ďáblu, můžeme být v klidu. Morálního vítězství jsme totiž již dosáhli. A to nám nikdo, NIKDO nevezme. Ani Merkelová, ani Obama, žádný vlastizrádný eurohujer, ba dokonce ani ti muslimové. Schválili jsme si totiž Velký pátek jako nový státní svátek a dali tak všem zcela jasně najevo, jaké hodnoty že tu vyznáváme a co je pro nás důležité.

Tak to byla, řečeno spolu s Františkem Ringo Čechem, chvilka humoru, promiňte.

Poseidónužel, když se nad tím člověk zamyslí poněkud vážněji, není to tak úplně vtipné a humorné. Já jsem člověk, který je, stejně jako páter Halík velmi pro humor, avšak číslo, které tento týden předvedli na půdě Poslanecké sněmovny čeští poslanci, skutečně není něčím, čemu bych se mohl smát. Naopak, se zdviženým ukazovákem nabádám k tomu, abychom si celou situaci rozebrali a šířeji se nad ní zamysleli. To, že byl ateistickému Česku vnucen další náboženský svátek je jistě velkým úspěchem české náboženské lobby. Hrůza však člověka jímá právě v tom momentu, kdy si uvědomí, že schválení nového náboženského svátku ve sněmovně nenašlo žádnou opozici. Zcela nutně tedy vyvstává otázka, zdali v českém parlamentu vůbec existují nějaké sekulární síly. Nebo je snad český parlament prost sekulární opozice? Se zármutkem na duši jsem bolestivě minulé volby sledoval to, jak klerikální KDU-ČSL opětovně překročila pětiprocentní hranici a po pauze jednoho volebního období se tak opětovně dostala do Sněmovny (jako by nestačilo, že je již klerikální klika ve Sněmovně zastoupena prostřednictvím TOP 09 a částečně i ODS). Spolu s mimořádným úspěchem hnutí ANO v čele s Andreje Babišem pro mě byl úspěch lidovců něčím, v čem jsem po posledních parlamentních volbách spatřoval vůbec největší nebezpečí a riziko. Jak Babiš, tak lidovci má očekávání naplnili.

Skoro se mi chce napsat, že schválení Velkého pátku jakožto nového českého státního svátku je plivancem katolické elity do tváře všech českých ateistů. Chce se mi napsat, že se jedná o arogantní projev moci, o projev nadřazenosti náboženských patricijů, oproti nevěřícímu plebsu. Člověk se však zděsí o to více, když v diskusích různě na webu i na Facebooku, pod články, jež informují o novém státním svátku, narazí na názory psané „ateisty“, kteří hovoří o tom, že je to vlastně dobře, protože bude volno. Vážení přátelé, nevím jak Vás, ale mě tento typ uvažování děsí. Je mimořádně nebezpečný. Je to to stejné, jako když někdo říká, že za komunistů vlastně bylo dobře, protože, sakra, podívejte se, jak je dneska draho a přitom za komunistů všechno stálo pár korun. Čert vem nějakou svobodu – byla práce, bylo kde bydlet, komunisti se prostě postarali. To, že budeme redukovat tak zásadní akt, jako je posílování role náboženství v České republice skrze zavádění nábožensých svátků, na řeči o tom, že bude volno, je absurdní. Pochopitelně to má velkou vypovídací hodnotu o českém ateismu, který je, jak ostatně tvrdím již dlouhodobě, kvalitativně hodně nízko. Každý takto smýšlející člověk si zřejmě absolutně vůbec neuvědomuje kontext celé věci. Ještě před pár stovkami let (když hodně!) byli ateisté, agnostici, respektive nevěřící obecně vystaveni na území dnešní České republiky rozsáhlým perzekucím, diskriminaci a ostrakizaci (přičemž v řadě křesťanských zemí různě po světě něco takového v omezenější míře platí doposud).

To, jakým způsobem v posledních letech katolíci opět vystrkují drápky a jak se i v politice stále častěji objevuje náboženská agenda, je nepřehlédnutelným symptomem toho, že křesťanství opětovně vycítilo šanci. Šanci opět posílit svou moc na úkor sekulárního státu. Skutečně bychom si všichni měli uvědomit, že katalog práv, kterými nyní jako ateisté disponujeme, nebyl nikdy, zdůrazňuji nikdy v historii tak široký, jako právě nyní. A myslet si, že o tato práva nemůžeme stejně rychle, jako jsme jich nabyli, také přijít, by bylo velice naivní. Schválení Velkého pátku státním svátkem má především obrovský symbolický význam. Je to vzkaz, zpráva. Mluví se v ní o tom, že křesťanství, respektive katolicismus, má v nejvyšších patrech české politiky mimořádně silné postavení. Vládnoucí elity této země jsou nábožensky založené. Svoji zbožnost, podobně jako je tomu na denním v pořádku v USA, navíc dávaji na obdiv, staví ji na piedestal, považují ji za projev ctnosti, za doklad toho, nakolik jsou morálními bytostmi. My se však musíme ptát, proč by měl být v České republice státem, zdůrazňuji státem povýšen na státní svátek den, který je spjatý s jedním konkrétním monoteismem? Nebo snad bude další krok vládnoucí garnitury stejný, jako tomu bylo před pár lety v Maďarsku, kde křesťané výrazně utužili svoje pozice tím, že do preambule nové maďarské Ústavy vnesli zmínku o tom, že Maďarsko je křesťanský národ? Bude pan Mihula z KDU-ČSL, jeden z hlavních strůjců návrhu tohoto zákona, žádat taktéž, aby se naše Ústava dovolávala Boha? Neexistuje jeden jediný důvod, proč by měl stát lidem nutit jakožto svátek den, který je vyznamný pro nějaké partikulární náboženství. Nechť si křesťané vezmou na Velký pátek vždy volno z práce a slaví si jej po svém. Pokud mají křesťané nárok na to, aby důležité dny jejich mytologie byly v kalendářích psány červeným písmem, jakožto státní svátky, proč by na takové dny neměli mít právo také ateisté? Jsou snad ateisté prizmatem českých politických elit „něco méně“? Ostatně, bylo tomu tak v historii vždy, že ano. Je skutečně absurdní, aby stát zcela bezpáteřně preferoval určitou náboženskou skupinu a daroval jí „dny klidu“, zatímco jiné náboženské či nenáboženské skupiny na takovéto výsady a privilegia nedosáhnou.

Vraťme se však nyní k samotnému hlasování v Poslanecké sněmovně. O návrhu zákona, jenž zavádí nový český státní svátek, Sněmovna jednala 21. října, kdy byl schválen netradičně již v prvním čtení. Navrhovatelem zákona byla velice široká skupina poslanců, přičemž mezi hlavní strůjce patřili: Jiří Mihola (KDU-ČSL), Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), Bohuslav Sobotka (ČSSD), Andrej Babiš (ANO), Karel Schwarzenberg (TOP 09), Petr Fiala (ODS), Marek Černoch (Úsvit) a řada dalších. Mezi řadou dalších najdeme jména nikoliv překvapivá, jako třeba Marek Benda (ODS) či Petr Gazdík (STAN), avšak navrhovatelem byl třeba i Tomio Okamura (SPD). Ze 147 přítomných poslanců hlasovalo pro návrh 117, proti 8 a a hlasování se zdrželo 22 poslanců (viz zde). Proti byli pouze tři poslanci ČSSD, dva poslanci ANO a tři stalinisté z KSČM, které, z logiky věci, nepočítám. Ještě tristnější je však ta skutečnost, že k celé věci prakticky neproběhla žádná rozprava. Jediný, kdo se do rozpravy přihlásil s kritickou poznámkou, byl… Miroslav Kalousek. Pronesl následující řeč:

Já prostě hlavní svátek Velikonoc vnímám jinde než na Velký pátek, když spasitel světa visí na kříži a všichni na něj plivou. Pokud moje víra nebo víra mojí rodiny vyžaduje, abych se ten den sebral a nerozptyloval se prací, tak si můžu vzít dovolenou. Pokud mi moje víra nestojí za to, abych si dovolenou vzal, proč bych měl mít volno.

S poslední větou samozřejmě nelze, než souhlasit. Možná by jen chtělo dodat, že podobně by si věřící mohli brát volno i na místo dalších náboženských svátků. Kalousek však byl jediný, kdo se k návrhu zákona „kriticky vyjádřil“. Sekulární síly v Poslanecké sněmovně České republiky jednoduše neexistují. Co se týče rozpravy, do které s „kritickou poznámkou“ zasáhl pouze Kalousek, zbývalo k „dokonalosti“ snad už jen to, aby se přihlásil ještě Fiala a povyprávěl něco o křesťanském základu naší civilizace, či snad Sobotka mohl prohodit pár slov o jeho cestě k víře.  Co však čekat, vezmeme-li v potaz to, že předsedové takřka všech politických stran, zastoupených v Poslanecké sněmovně, jsou katolíci? Sobotka z ČSSD je katolík, Bělobrádek z KDU-ČSL je katolík, Fiala z ODS je katolík, Schwarzenberg z TOP 09 je katolík, Gazdík ze STAN je katolík a Okamura z SPD je taktéž katolík. O Černochovi z Úsvitu sice nevím, zdali je katolík či nikoliv, avšak u tohoto zákona byl jedním z hlavních navrhovatelů a řečí o „našich křesťanských tradicích“ má plnou pusu. Babiš je religiózní když se mu to hodí, takže nám zbývá snad jen stalinista Filip. Otevřeným ateistou je například Petr Mach ze Svobodných, Svobodní však momentálne v parlamentu zastoupeni nejsou. Doopravdy smutná bilance. Ač jsem sám pravičák, je faktem, že pravicové strany jsou historicky s náboženstvím spjaty daleko více, než ty levicové. Proto bych alespoň od poslanců ČSSD očekával nějakou obhajobu sekulárního pojetí státu a kritiku zavádění nových náboženských svátků do českého kalendáře. Bohužel, ČSSD se na celou problematiku dívá mimo jiné i prizmatem „práv pracujících“, a pochopitelně, širokým (i ateistickým, bohužel) vrstvám se jednoduše zavděčí tím, když jim nadělí o den volna navíc. Jinak řečeno: odporní a zlí kapitalisté budou mít o den méně na to, aby z voličů ČSSD sdírali kůži. Aby zákon, a tedy i nový státní svátek vstoupili v platnost, je ještě třeba, aby jej schválil Senát (což zřejmě bude jen formalita) a podepsal prezident Zeman (který, ač ateista, jistě nebude chtít lid připravit o den volna navíc; nebo snad překvapí?).

K návrhu zákona pohovořil před hlasováním také jeho hlavní navrhovatel, poslanec Jiří Mihola z KDU-ČSL. Mimo jiné prohlásil, že „Nepřehlédnutelné místo v našem kalendáři rozhodně náleží velikonočním svátkům, které jsou nejvýznamnějšími křesťanskými svátky a zároveň nedílnou součástí křesťanské kultury na našem území. (…) Velikonoční svátky vnímá společně s Vánocemi i silně bezkonfesní společnost jako významné svátky především s ohledem na kulturní tradice a zvyky s nimi spojené.“ Tudíž, je Vám to, vážení bezvěrci, jasné? Velikonoční svátky prostě i my, s ohledem na kulturní tradice a zvyky s nimi spojené, vnímáme jako významné svátky. A běda tomu, kdo by se snad této myšlence chtěl protivit! Samozřejmě to nejhorší si poslanec Mihola schoval do druhé poloviny své řeči. V záchvatu svého náboženského vytržení pronesl od řečnického pultíku následující slova:

Je třeba vycházet i ze současné společenské a mezinárodní situace, kdy je potřeba jasně podpořit naši křesťanskou identitu, která byla důležitým zdrojem našich humanistických, civilizačních a koneckonců i demokratických tradic. Důležitý je rovněž sociální aspekt klidného prožití velikonočních svátků.

Ano, a to je přesně to, o čem jsem psal v předchozích pasážích svého článku a právě Mihulova řeč mě do značné míry inspirovala k užití titulku tohoto článku. Zopakujme si to ještě jednou: „je třeba jasně podpořit naši křesťanskou identitu„. A já se znovu ptám: kdy jindy, než právě teď, kdy lid volá a lační po zachování „našich tradic“ vstříc hrozbě islámu, respektive muslimské imigraci? Kdy jindy zahrát tuto kartu? Kdy naposledy měli katolíci takovu příležitost „bránit naše tradice“ a být přitom takřka za hrdiny, před běsnícím „ateisticko-esotericko-křesťanským“ davem, volajícím po postavení plotu kolem našich hranic? Dost možná, že ještě nikdy v historii (Nebo snad při brojení proti Santa Clausovi? V Česku přeci dárky nosí Ježíšek!). A pochopitelně, spojení našeho civilizačního okruhu a našich tradic výslovně s křesťanstvím, respektive položení rovnítka mezi tradicemi křesťanskými a tradicemi našemi, to nemohlo v Mihulově řeči chybět. Opět tvrdím: kdy jindy bude národ něco takového reflektovat pozitivně? Tváří v tvář současné protiimigrační hysterii bude každý, kdo bude schvalovat zákony na podporu „našich tradic“, „naší kultury“, „naší civilizace“, „dědictví našich předků“ a podobně nepochybně odměněn nemalým množstvím politických bodů. Všichni bychom si měli uvědomit, že katolíci a katolická církev využívali, využívají, a i do budoucna budou využívat všech těchto nálad k posilování vlastní moci, vlastního postavení a vlastního vlivu. A to je něco, čemu bycho my jakožto ateisté měli říct jednoznačné ne. Ano, islám nám vadí a mnozí z nás ho považují za vůbec nejhorší náboženství na planetě Zemi, znamená to však, že se proti němu budeme spolčovat s křesťanstvím? S křesťanstvím, které se nejen že po dva tisíce let chovalo k ateistům a agnostikům jakožto k podřadným bytostem, ale které se tak v řadě částí světa ještě stále chová? Budeme se svou podporou podílet na christianizaci České republiky, respektive v širším měřítku na christianizaci Evropy, jen proto, abychom zabránili její islamizaci? Hampl tohle možná uvítá, já nikoliv.

A nemohu si dovolit neupozornit na to, že české „kritiky islámu“ (záměrně v uvozovkách) na politické úrovni v naší politice reprezentují právě pánové jako Černoch či Okamura. Černochův Úsvit se pro příští volby spojil s Blokem proti islámu, což je politická platforma organizace Islám v ČR nechceme. Stále platí, že proti Martinovi Konvičkovi nic moc nemám a v řadě věcí s ním souhlasím. Bohužel, Konvička má mizerný talent na to, vybírat si vhodné spojence. Je obklopen lidmi, kteří udělali z Bloku proti islámu organizaci, která musí být pro každého ateistu nevolitelná.  Budeme-li volit Blok proti islámu, svezou se na tom právě lidé typu Černocha a ostatních, kteří budou chtít v rámci „boje proti islámu“ utužovat křesťanské tradice a posilňovat vliv náboženství v naší zemi. Ostatně, co taky jiného, než křesťanství, víra našich předků, nás může před tím strašným islámem, který samozřejmě s křesťanstvím nemá ani zlba společného, zachránit, že ano? My bychom se měli vydat přesně opačnou cestou, což zde říkám zcela otevřeně: snažit se všemi silami a všemi dostupnými prostředky o oslabování vlivu křesťanství na českou politiku a českou společnost.

Závěrem nám zbývá ptát se po důvodu toho, proč tolik politických elit v české společnosti přiléhá ke křesťanství, respektive ke katolicismu. Jedním z hlavních prvků v této skládačce bude dle mého názoru ta skutečnost, že náboženská víra je dnes ještě stále chápána jako určitý znak slušnosti, vyspělosti a v neposlední řadě také jako záruka morálky. Každý věřící katolík přeci musí být poctivý a dobrý člověk, to dá přeci rozum… A právě toto „společenské dogma“, které je, ať chceme nebo ne, zakořeněno hluboko nejen v české společnosti, pak dává vzniknout situacím, ve kterých se politické elity hbytě hlásí ke katolické víře. Je to absurdní, jelikož náboženská víra nejen že není zárukou morálky a dobrých mravů, ale naopak, svědčí o morální pokleslosti, ba přímo zkaženosti. Spolu s jedním v dnešní přecitlivělé společnosti kontroverze vzbuzujícím umělcem, co mu furt dluží kilo, říkám, že „cigaretu do voka klidně mi narvi, když se pletu“, ale můj argment pro předchozí tvrzení je poměrně jednoduchý. Celá náboženská morálka je vystavěna na lži a především na pokrytectví. Lidé se v rámci křesťanství chovají tak, jak se chovají, nikoliv proto, že by to oni sami považovali za správné, ale proto, že je v tomto náboženství zcela jasně nastaven systém trestů a odměn. Pokud se budeš chovat tak a tak, skončíš v pekle, naopak pokud se budeš chovat tak a tak, skončíš v nebi. Je to prachobyčejná metoda cukru a biče. Lidé se chovají tak, jak stojí ve svatých knihách a jejich motivem je strach z trestů a naopak vidina odměn za dobré chování. Člověk svobodné a dobré mysli nepotřebuje k tomu, aby se choval dobře sliby, že za dobré chování bude odměnen. Nepotřebuje vidinu odměny, chová se morálně jednoduše proto, že to považuje za správné. Kněží a věřící neustále mluví o mravním úpadku dnešní společnosti, přitom to jsou právě oni, kdo je nositelem morální degradace lidstva po již více než dva tisíce let.

Muslimští imigranti tak skutečně představují závažnou bezpečností hrozbu pro Českou republiku. Tato hrozba spočívá v tom, že protiimigrační hysterie budou katolické politické i nepolitické elity stále více využívat k (re)christianizaci naší země a k prosazování zákonů, které budou hrát křesťanství do karet a které budou posilovat jeho roli ve společnosti. Šaráda z 21. října, které se jakožto cirkusoví akrobati zúčastnili politici napříč politickým spektrem, je toho názorným dokladem.

Celý text si dovolím zakončit Nietzscheho slovy: „Není nic, čeho by se křesťanská církev nebyla dotkla svou zkažeností, každou hodnotu obrátila v nehodnotu, z každé pravdy udělala lež, z každé poctivosti duševní bídáctví.“

mihola_fb                        Deo Gratias! Sola Fide. Sola Deo Infernali Gloria!

53 thoughts on “Muslimští imigranti představují závažnou bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku. Poslanci Fiala a Černoch o tom ve Sněmovně předložili důkaz

 1. Čestmír Berka

  Souhlas. … Od presidenta odpor nečekám- ten vychází katolické církvi dlouhodobě vstříc, každoročně je vidět na pouti na Velehrad a když mu byla, jako ostatním presidentským kandidátům na webu kohovolit.cz otázka na Ježíše, prohlásil, že to byl vynikající filosof…

 2. Ignac z Loyoly

  Mach je ateista? Mach co podepsal petici ultrakonzervaitvního DOSTu? Ten spolek i ta petice byly od začátku křesťansky konzervativní… od začátku… Mach co žebral o přízeň konzervativního Klause co chodil na Velehrad s Dukou mluvit o „tradičních hodnotách“? 🙂 Pak pokud je ateistou, tak není rozhodně „kulturním ateistou“, ale je „kulturním křesťanem“ a konzervativním a tedy o jeho sekularismu pochybuji… 🙂

 3. Ignac z Loyoly

  A co volno na vánoce? To je taky špatně?

  Těžko udělat pouze sekulární svátky, ale je pravda, že když budou státní svátky i náboženské, tak budou brzy i muslimské svátky (byť pro všechny, tedy i pro nemuslimy). Takže budeme mít hodně volna 🙂

 4. HBA

  Já bych místo toho navrhoval, aby měl každý svátek sám podle sebe.
  Např. Jozef by měl volno 19.března 🙂 .
  Hezky podle českého kalendáře.
  Tedy žádný Ali , Mustafa nebo Ibrahim .
  Ubylo by např. pracovních úrazů v opilosti a bylo by to doopravdy české.

 5. Jura

  Nezlobte se, ovšem zde se perfektně hodí 2 citáty od Waffy Sultan (https://en.wikipedia.org/wiki/Wafa_Sultan):
  „I even don’t believe in Islam, but I am a Muslim.“
  „The problem with Christians is they aren’t as good as Jesus. But thank God most Muslims are better than Muhammad.“
  Já osobně jsem křesťan, ale nevěřím v katolictví ani v jinou denominaci.
  Jinak, pokud jde o odpor vůči českému katolictví, tak by spíše dávalo smysl, kdyby autor prosazoval zrušení Velikonočního pondělí.

 6. toli

  Mach je konzervativní křesťan,stačí se podívat do stanov jeho strany.Co se týká velkého pátku jako svátku tak mne to nechává naprosto chladným.Den volna navíc,případně příplatek za práci ve svátek,jinak se nic nezmění.Takto to vnímá většína Čechů.Někde jsem četl že svaz obchodu už spočítal ztráty pokud by prošlo že o svátcích a nedělích budou obchody zavřené-720 miliónů korun,o to menší budou odvody na daních,DPH.Je nutné si uvědomit že k nám o svátcích jezdí nakupovat cizinci z příhraničí a nechávají tady svoje peníze.Týká se to všech sousedních států.A argument že budeme mít zavřeno protože Němci,Rakušáci,Slováci a Poláci mají také zavřeno považuji za stupidní.
  Co se týká Islámu tak v parlamentu,vládě,senátu a na hradě je to jen žvanění a žvanění a žvanění.Akce žádná.Sobotku vnímám jako slabocha,přizdisráče.Orbán nebo Fico je jiné kafe. Jenže pokud se podíváme na celou EU tak jsou opět jen 2 roky žvástů nic víc.Přijde mi že Evropa je moc malý pán aby si rozhodovala o svém území.Jakoby celý exodus byl řízen a financován z OSN a vnějšími velmocemi.

 7. Ignac z Loyoly

  Takže by měl každý jen jeden svátek ročně na svůj svátek? + všem společný 28. říjen a 17.listpad a Nový rok? 🙂 Tedy 4 svátky ročně (všechny sekulární) – pak bych tedy zvýšil dovolenou na 6týdnů ročně, protože máme nejméně volna a svátků z celé Evropy. Je mi jedno, jaká bude záminka, ale chci víc volna a jako levičák (nepostmoderní, liberální) co má rád smíšenou sociálně-tržní (např. německou či severskou) ekonomiku bych chtěl, jako oni, mít vypárovávání. Pokud vyjde svátek na svobotu/neděli, tak pěkně náhrady…

  jenže kvůli iracionálním pravicovým pseudokecům o ohrožení ekonomiky si necháváme srát na hlavu víc, než kdokoliv v západní Evropě (mluvím o ekonomice)

  hezký víkend všem 🙂

 8. Ondřej

  HBA: Technicky vzato jsou jmeniny také křesťanská záležitost 😛

 9. Aladin

  Tak, a je to tady! Hrdý stát, který hrdě vyhlašoval své oddělení od církve, velice slušně odložil rozum v předsíni pověr, klesl na kolena před svatým stolcem, a přislíbil slavit svátek mrtvé iluze, kterou před tisíciletími vytvořily zaostalé národy Blízkého východu. Ano, den volna se hodí každému, ale není svátek něčím, co bychom měli oslavovat na základě významnosti, kterou ten den má pro národ a stát? Oslavovat mýtus, který nemá význam, smysl a logiku; mýtus, který je jen odrazem myšlení starověkých lidí, kteří neměli ani páru o světě a tak si ve svém strachu a neznalosti vymysleli bohy a proroky, je smutné, trapné a dnešního člověka nedůstojné. Nemluvě o tom, že církev opět dostala znamení, že její boj o návrat do starověku není marný…

  http://rudyamon.cz/texty/basnicky/zpravy-z-tisku/svatek-mrtve-iluze.htm

 10. toli

  HBA: Technicky vzato jsou jmeniny také křesťanská záležitost.

  Třeba v Nizozemí které je spíše evangelického směru vůbec nemají kalendáře se jmény

 11. Sam

  „To, jakým způsobem v posledních letech katolíci opět vystrkují drápky a jak se i v politice stále častěji objevuje náboženská agenda, je nepřehlédnutelným symptomem toho, že křesťanství opětovně vycítilo šanci.“ Sorry, že jsem nečetl celý článek, ale např. KDU-ČSL se dlouhodobě pohybuje na hranici volitelnosti. Dost slabé pro stranu, která má tak trochu permanentní předvolební kampaň a pro mnoho lidí je furt zárukou jakési slušnosti. http://www.novinky.cz/domaci/384221-ano-stale-v-cele-komuniste-ztratili-tvrdi-pruzkum.html
  Řekl bych, že katolíci u toho vystrkování drápků zůstanou.

 12. Aladin

  Obávám se, že ne, to prostě nemůžou – musí přece spasit celý svět… i když je o to nikdo nežádal… :-

 13. ateista

  Velmi dobře popsaná skrytá hrozba převzetí moci ve státě klérem. Nejmocnější muž ve státě – Zeman? Sobotka? Babiš? Nikoliv – Duka. Tomu lezou do pr…e všichni bez ohledu na to, že je to největší zločinec v zemi. Je tragické, že ani v 21. století není nikdo z vlivných schopen zamyslet se nad podstatou náboženství a odsoudit ho jako podvod a pokrytectví. Infikace náboženskými sliby a výhrůžkami je příliš silná. Pokud se nedostaneme do veřejnoprávního prostoru, nemáme šanci. Jedinou cestou je soud. Pokud soudce nebude věřící…….

 14. Filip

  Pane Wernere,
  prosím o doložení toho, za kolik ateistů mluvíte, tento článek vyznívá tak, jako byste mluvil i za ostatní ateisty, než jste Vy sám. Lze o ilustrovat především na vyjádření „Skoro se mi chce napsat, že schválení Velkého pátku jakožto nového českého státního svátku je plivancem katolické elity do tváře všech českých ateistů“

  Mohl byste prosím prokázat, že všichni čeští ateisté s Vámi souhlasí? Já jsem český ateista a Velký pátek jako svátek vítám, nejsem zaměstnanec, takže osobně mi to nijak nepomůže, spíš uškodí, ale především katolická církev je mi sympatická, a tak jí snad tato změna přinese zase trochu více příležitostí k propagaci.

 15. Medvěd z Beskyd

  Co takhle začít požadovat, aby byl za státní svátek prohlášen třeba Ručníkový den/Šeříkový den (25. 5.)? A určitě by se našly i další příležitosti. 🙂

 16. Aladin

  Milý pane Filipe, vy asi ateista nebudete, a to píšu při plném vědomí bez toho, že bych byl posedlý zlým duchem… 😀
  Ale vážně, tento nový svátek zákonitě JE plivancem do tváře všem ateistům, aniž by to bylo potřeba nějak dokládat, to snad pochopí každý… teda kromě těch kterým je sympatické vnímání světa podle starověkých knih plných násilí a nadpřirozena.

 17. toli

  Mohl byste prosím prokázat, že všichni čeští ateisté s Vámi souhlasí? Já jsem český ateista a Velký pátek jako svátek vítám, nejsem zaměstnanec, takže osobně mi to nijak nepomůže, spíš uškodí, ale především katolická církev je mi sympatická, a tak jí snad tato změna přinese zase trochu více příležitostí k propagaci.

  No tak já se přídám,i když jsem byl od narození až do 38 let katolík tak jsem církev nikdy neměl v lásce,moji rodiče ač rovněž formálně katolíci ve mě pěstovali kritické myšlení.Až jsem si před 9 lety uvědomil že ty kostelní žvásty ke svému životu nepotřebuji a že to jsou v podstatě všechno výmysly.A když k tomu připočtu že nemám rád to jednostranné myšlení,tedy omezenost a nemám nijak zvlášť v lásce ani konzervatismus (i když jsem některých z mála věcí sám konzervativní).A tradice ? Pokud mi neprojdou přes analytický kritický filtr tak mi jsou k smíchu.Jako doktor filozofie velmi rád přemýšlím a jsem zvyklý posuzovat z více úhlů.
  Výsledkem toho všeho bylo že jsem se velmi rád rozloučil nejen s naukou církve ale i s ní samotnou.A pochopitelně nelituji,nebyl důvod v tom zatuchlém prostředí zůstávat.

 18. Filip

  Aladin: Já to tady čtu proto, že podle těchto stránek : „Ateismus je pochopení, že neexistuje žádný věrohodný vědecký ani faktický důkaz existence boha, bohů nebo jiných nadpřirozených jevů a bytostí.”

  To je můj názor, já si navíc myslím, že pojmy typu bůh, nadpřirozeno nebo víra jsou bezobsažné, takže jsem asi ještě ateista tvrdšího ražení, než jak stanoví definice na těchto stránkách.

  To, že zároveň fandím katolické církvi a přál bych si, aby měla monopol na vzdělání a propagandu, je přece úplně jiná otázka – asi spíš politická než noetická. Proto mi je ateismus sympatický, můžu být ateista, i když jsem komunista, nacista, pokřtěný, chodím do mešity nebo synagogy.

  Mrzí mě tedy, pokud někteří ateisté tvrdí, že ateismus implikuje třeba nesouhlas s náboženskou propagandou, samozřejmě chápu, že ateista může být klidně i antiklerikál, ale stejně tak může být i klerikál. Stejně tak člověk může být katolík a zároveň nenávidět katolickou církev nebo si přát vymizení náboženství.

  Ateismus je nádherný, protože to není ideologie, ale názor na „podstatu“ některých jevů a pojmů, proto se cítím jako ateista svobodný, nikdo mi nemůže tvrdit, že z mého ateismu by mělo plynout to, jak bych se měl chovat, jestli mám sobě nebo druhým škodit, co je dobré a špatné.

 19. ateista

  @Filip
  ale především katolická církev je mi sympatická

  Jak Vám může být sympatická zločinecká organizace, která má za dva tisíce let své existence na svědomí statisíce zavražděných a umučených a svoji existenci a svůj byznys má založený na lži, pokrytectví a podvodu? Co jste to za ateistu? Doporučuji Vám knihu Temné papežství od Petera de Rosy a další.
  To už Vám může být sympatická i NSDAP.

 20. Aladin

  Filipe, napsal jste toho hodně, hlavně hodně neskutečných protikladů. Nerad vidím věci černobíle (byť je fakt, že je to boj, aby tak člověk neuvažoval…), přesto v otázce náboženství pro mně existuje jen pro a proti. Ateismus je (dle definice Wikipedie) přesvědčení o neexistenci boha a bohů, zázraků a nadpřirozena všeobecně. Pak ale ateista jaksi z principu nemůže obdivovat církev, případně jí fandit. Co je obdivuhodné na tom, že jistá část obyvatelstva věří starým náboženským knihám a zaměňuje báchorky v nich popsané za realitu? No, to by ale snad takový problém nebyl, koneckonců ať si každý věří čemu chce. Problémem je, že tato skupina se snaží řídit stát, zasahuje do soukromí lidí, vzbuzuje v nich strach z vymyšlených hříchů, které následně chce „řešit“. Přijde mi to, jako když lékař záměrně infikuje zdravého člověka a pak o něj chce pečovat. Co je na tom obdivuhodné a hodné úcty a fandění?
  No a Vaše slova… a přál bych si, aby měla (ŘKC) monopol na vzdělání a propagandu… ve mně vzbuzují hodně velký strach. Tohle nemohl napsat ATEISTA!

 21. Jaroslav Štejfa

  K Aladinovi:
  Říkáte, že jste člověk, který – je ateista a pojmy jako Bůh a nadpřirozeno jsou bezobsažné
  – fandí katolické církvi a přál by si, aby měla monopol na vzdělání
  – může být ateista, i když je komunista, nacista, pokřtěný, chodí do mešity nebo synagogy
  – může být klerikál i antiklerikál (najednou?)
  – může být katolík a zároveň nenávidět katolickou církev a zároveň si přát vymizení náboženství
  – se cíti svobodný, protože z jeho názorů neplyne jak by se měl chovat, jestli má sobě nebo druhým škodit, co je dobré a špatné.

  Drahý pane, podle mne jsou pouze dvě reálné možnosti vaší existence – buď nejste duševně zdravý, nebo prostě jen tak žvatláte. Přeji vám to druhé, z toho se můžete lehce vylízat.
  Jaroslav Štejfa

 22. Jaroslav Štejfa

  K Aladinovi:
  Pane, hluboce se omlouvám, svůj příspěvek jsem směřoval nikoliv k vám ale k Filipovi. Velmi mě to mrzí a nechtěl jsem se vás dotknout. Pana Filipa ano.
  Jaroslav Štejfa

 23. Aladin

  To je v pohodě pane Štejfa, hned bylo jasné, kdo je adresát… 🙂 V každém případě to bylo trefné. Věřím, že se z toho pan Filip vylíže… 😀

 24. ivan

  ok, mate pravdu, ze katolici vystrkuji drapky a snazi se rozsirit sferu vlivu ve spolecnosti. ovsem ve valne vetsine tzv „krestanskych“ zemich je definitivne respektovana odluka cirkve od statu. druha vec je, ze az na par vyjimek jako je CR, ateiste tvori bohuzel jen pomalu zanedbatelnou mensinu. takze v odporu proti rozsirovani islamu, ktery o nejake odluce absolutne neuvazuje, mezi spojenci na vyber moc neni…a bez ustupku se to asi neobejde.

 25. toli

  Pozor,někteří lidé mohou milovat církev pro její konzervatismus,pro popírání vědy,pro její dějiny,architekturu,pro její vymezování proti morálním přešlapům (ve skutečnosti právě církev je amorální z pohledu křesťanských zásad,ale o tom se mezi křesťany nemluví takže prosté pokrytectví),mohou milovat církevní hudbu nebo její úsměvné překrucování historie,souhrnně je spousta důvodů proč někdo může mít rád církev a nemusí to být zrovna bůh nebo víra v něj

 26. Aladin

  Já bych si teda z nabízených možností vybral to úsměvné překrucování historie… 🙂 I když mnohdy to není až tak úsměvné, spíš mrazivé.

 27. toli

  Já bych si teda z nabízených možností vybral to úsměvné překrucování historie… 🙂 I když mnohdy to není až tak úsměvné, spíš mrazivé

  Buď nad věcí stejně s tím nic nenaděláš a spousta blbců tomu bude nadále věřit,tak se alespoň pobav 🙂

 28. Aladin

  To si piš toli, že se bavím každý den… 🙂 Někdy mám pocit, že mi nic tak neudělá náladu, jak pár neskutečně bláznivých vět z hlavy věřícího. A že někdy z ní fakt vypadnou perly… 😀

 29. DarthZira

  No, jestli je Filip opravdu ateista, tak mě v poslední době nic nepobavilo víc než jeho výroky. Ty se skoro blíží kultovnímu článku o tom, jak by ženy neměly nosit kalhoty 😀

 30. DarthZira

  A jinak jsem všemi deseti pro 25. květen jako státní svátek. Nejen, že je to Ručníkový den, ale také je to výročí premiéry prvních Star Wars, tedy pro mě hned dva důvody k oslavě 😉

 31. Aladin

  DarthZira:
  Ženy a kalhoty?! To v žádném případě! Tak pravil bůh… kterýsi… kdysi… asi… prý… 😀
  Jinak ano, jakýkoli den, třeba i ten Ručníkový ze Star Warsu, by byl v pohodě. Byla by to lidská oslava lidských potřeb a věcí. Ale Velký pátek? Na druhé straně když tak nad tím přemýšlím, každý pátek je vlastně svátkem… když jdu z práce… 😀

 32. Filip

  Asi by bylo plýtvání diskusním místem, kdybych se pořád opakoval. Ovšem mám pocit, že ateismus v podání mnohých zdejších diskusních účastníků (Aladin, pan Štejfla) znamená něco více než jistý typ přesvědčení o podstatě pojmu bůh a podobných pojmů, což je podle mě jistým způsobem škoda, protože to posouvá ateismus směrem do jisté ideologické a morální pozice.

  Např. lékaři velmi dobře vědí o škodlivosti kouření, a přesto mnohdy kouří, pouhá vědomost jim v tom nebrání.

  Já vím, že věta: „Bůh existuje“ nedává dobře smysl, a nevím, co to je bůh, ale toto přesvědčení mi nebrání fandit církvi, i když si myslím, že lidem mnohdy škodí.
  Znám spoustu lidí, kteří fandí ve válečných filmech Němcům nebo ve Star Wars stormtrooperům, proč bych nemohl fandit katolické církvi, jako té temné straně?

  Pokud je člověk katolíkem, nutí ho „věřit“ tomu, že je na správné straně, že jsou ostatní slepí a že se chovají nemorálně v mnoha oblastech běžného života. Ateismus je naproti tomu naprostou morální svobodou, pokud jsem ateista, vím, že je absurdní bát se nějakého boha nebo pekla, a můžu být klidně ten zlý, proč bych si nemohl přát, aby katolická církev ovládala vzdělání nebo propagandu?

  Cítil bych se výborně, kdyby všichni věřili jako slepé ovce a já bych patřil do menšiny těch, kteří ví o tom, že většina společnosti je svým způsobem postižená a znal bych tak i celou řadu slabých míst takových lidí. Nevím, proč bych měl ostatním přát to, aby byli svobodní stejně jako já, stejně tak lidem nepřeji úspěch v tom, v čem jsem úspěšný já, chci snížit konkurenci a zvýšit svoji výhodu.

  Na druhou stranu chápu, že mnozí mají tendenci ateismus šířit, je to asi přirozené, takoví lidé mají dojem, že tím pomohou dobré věci nebo jen rádi přesvědčují druhé o své pravdě. To, že to považují za přirozené, ale nemůže znamenat, že by se mohli domnívat, že mluví za všechny ateisty.

  To, že je církev zkostnatělá instituce, která brání poznání a způsobuje spoustu traumat mnoha lidem, především svým členům, je jistě pravda, ale to, že to vím, přece neznamená, že proti tomu chci bojovat. Podobně si myslím, že Miloš Zeman je populistický buran, ale volil jsem ho za prezidenta, protože Fortuna vypsala výhodný kurs.

  Stejně tak by se mi líbila vláda katolické církve, protože bych mohl mít nad ostatními jistou výhodu v tom, že vím, „jak se věci mají“. Je to čistě individuální motivace, a každý ateista může mít vztah k náboženství úplně jiný a založený na jiných důvodech, ale to je na ateismu to krásné.

  Ateismus prostě není ideologie, ale pouze jistý přístup k iracionálním pojmům.

 33. Aladin

  Pane Štejfa, beru zpět – myslím, že se z toho nevylíže… :-\

 34. Pingback: Vítězství Práva a spravedlnosti v Polsku? Noční můra všech pravicově-liberálních sekularistů | Ateisté ČR

 35. toli

  @Filip
  Stejně tak by se mi líbila vláda katolické církve, protože bych mohl mít nad ostatními jistou výhodu v tom, že vím, „jak se věci mají“.

  Myslím že by vás v případě vlády církve s tímto přístupem moc dlouho žít nenechali.Za dnešní svobodu vděčíme nikoliv přání nějakého boha ale za to že právě církvi byla odejmuta francouzskou revolucí vláda a dále se čím dál více prosazovaly myšlenky a ideály osvícenství a sekularizace.Církev se snaží zvrátit kolo dějin.Pokud by se jí to nějakým záhadným způsobem podařilo tak by jste už nikdy neslyšel v kostele slovo svoboda.To že se tam nyní ozývá je dané poměry,musí na něco nalákat ovce…..A tak mimo jiné vydává despocii za svobodu,a ovce jí to žerou a žerou a žerou.Ve skutečnosti jde církvi o návrat k feudalismu,to byla její vrcholná doba která se doufám nikdy nevrátí.Víte co dělali s volnomyšlenkáři ? Zabíjeli je,Jsem si jistý že by to dělali znovu.

 36. toli

  Naštěstí se hegemonie církve a hegemonie křesťanství nemůže podařit z mnoha důvodů.Ty hlavní jsou že ŘKC není jednotná v podstatě se opět nachází ve schizmatu a zuří boj mezi tradicionalisty a modernisty,tedy církev není ideologicky homogenní.A ani křesťanství není homogenní.Z vnějšku pak přichází tlaky od Islámu a z druhé strany od nevěřících respektive od světa.To je osud všech říší nad kterými slunce nezapadá,viz Sovětský svaz nebo Římská říše.Pro svou velikost jsou neovladatelné.Pouze silou se mohly udržet po hromadě,totéž se týká i ŘKC

 37. A.S.Pergill

  Jsem toho názoru, že Konvička a spol. dělají vše, aby vytvořili co nejširší koalici proti islamizaci, a do ní umírnění křesťané jednoznačně patří.

 38. A.S.Pergill

  Druhou věcí je, že Velikonoce jsou jednoznačně svátek pohanský, které judaismus a posléze křesťané pohanům „ukradli“. I dichotomie mezi původním svátkem pesah a Velikonocemi vznikla jednoduše proto, že jaro (klíčení prvního obilí, rození mláďat atd.) nastupuje v Evropě později než v Palestině, takže když první křesťané slavili Velikonoce v podstatě na sklonku zimy, tak to nijak neodrazovalo jejich „ovečky“ oslavit nástup jara po „pohansku“.

  Nic ateistům (ba ani pohanům) nebrání si ten Velký pátek oslavit po svém, ať věřící soudruzi třeba vzteky puknou!

 39. Jaroslav Štejfa

  Vypůjčím si k vyjádření Wikipedii :Ideologie je propracovaná soustava názorů, postojů, hodnot a idejí s apologetickou nebo ofenzivní funkcí založenou na formulování politických, hospodářských, světonázorových a/nebo podobných zájmů určité skupiny. V politické a společenské praxi se ideologie vládnoucí skupiny projevuje např. ve formě filosofie, práva či morálky, obecně se skrze svou subjektivitu snaží o formulaci celkového výkladu společnosti a člověka jako takového.
  V angloamerickém prostředí je obvyklé i užívání termínu ideologie pro neutrální označování ucelené soustavy myšlenek a výpovědí. V evropském prostředí má termín častěji pejorativní vyznění a vyjadřuje též uzavřenost, jednostrannost a iracionální a propagandistické rysy soustavy označované jako ideologie.
  Ať už se na to budeme dívat jakkoliv, má v jednom Filip pravdu. Já skutečně posouvám ateismus směrem do jisté ideologické a morální pozice. Záměrně, jinak by pro mne neměl cenu. Má ideologie je opírat svůj postoj k světu a svou morálku o vědu a kritické myšlení, chcete-li o metodickou skepsi. Ale pak mi vychází, že každý z nás opírá své postoje a jednání o nějakou ideologii a morálku – je-li duševně zdráv. A s politováním konstatuji, že základy myšlení Filipa, tak jak je zde presentuje, jsou pro mne nepřijatelné. Možná že mu křivdím, mám nutkavý pocit, že pro něho je život návštěva nějakého multikina, kde zrovna dávají nějaký třetiřadý thriller a on se nechává unášet tu sympatiemi pro klaďase, tu perversitou psychopata, onde erotickou krásou nějaké divy. Ale žádná zodpovědnost, žádné osobní utrpení. Prostě až to skončí, půjdeme na pivo. Možná, že mu opravdu křivdím. Možná je mu šestnáct a vše má před sebou, možná že nemá děti, možná nebyl nikdy vážně nemocen, možná nemusí vydělávat peníze, možná ho nikdo nikdy nezmlátil, nemusel do války,možná je zatím šťastný, co my víme. Já vím bezpečně, že jeho názory nesdílím a jeví se mi naivní až nebezpečné.
  Jaroslav Štejfa

 40. toli

  @Jaroslav Štejfa

  Ať už se na to budeme dívat jakkoliv, má v jednom Filip pravdu. Já skutečně posouvám ateismus směrem do jisté ideologické a morální pozice. Záměrně, jinak by pro mne neměl cenu. Má ideologie je opírat svůj postoj k světu a svou morálku o vědu a kritické myšlení, chcete-li o metodickou skepsi. Ale pak mi vychází, že každý z nás opírá své postoje a jednání o nějakou ideologii a morálku – je-li duševně zdráv.

  Cokoliv člověk dělá obsahuje nějakou ideologii,filozofii.Pokud podnikáte, prezentujete a vnitřně se ztotožňujete s nějakou filozofií.Pokud stavíte svůj dům tak děláte totéž,pokud se staráte o ekologii tak je to opět filozofie,pokud souložíte tak máte opět nějakou filozofii.V podstatě neexistuje nic co by neobsahovalo nějakou filozofii.
  Co se týká Filipa tak tady prozradil že je ženatý a jeho manželka je křesťanka,já ho vnímám jako silně až chorobně egocentrického člověka z tohoto důvodu :
  Cítil bych se výborně, kdyby všichni věřili jako slepé ovce a já bych patřil do menšiny těch, kteří ví o tom, že většina společnosti je svým způsobem postižená a znal bych tak i celou řadu slabých míst takových lidí. Nevím, proč bych měl ostatním přát to, aby byli svobodní stejně jako já, stejně tak lidem nepřeji úspěch v tom, v čem jsem úspěšný já, chci snížit konkurenci a zvýšit svoji výhodu.To, že je církev zkostnatělá instituce, která brání poznání a způsobuje spoustu traumat mnoha lidem, především svým členům, je jistě pravda, ale to, že to vím, přece neznamená, že proti tomu chci bojovat.Stejně tak by se mi líbila vláda katolické církve, protože bych mohl mít nad ostatními jistou výhodu v tom, že vím, „jak se věci mají“. Je to čistě individuální motivace, a každý ateista může mít vztah k náboženství úplně jiný a založený na jiných důvodech

 41. DarthZira

  Filip je prostě extrémně sobecký psychopat.
  Ostatně pokud je opravdu jeho manželka křesťanka (patrně katolička, řekla bych) a on zároveň křesťany považuje za méněcenné hloupé ovce, kterými pohrdá, tak tím o sobě (a především o svém charakteru) prozradil více než dost (jak se dělá blijící smajlík?)

  Jeho postoj může být zdánlivě do jisté míry logický – např. kdyby tady byla teokracie, ve které by ženy nesměly užívat účinnou antikoncepci ani podstupovat potraty, tak by mužům, a tedy i jemu, na pracovním trhu značně ubyla konkurence ze strany žen.
  Je to úplně to samé, jako jemu podobní v Německu jásali, když byly přijaty Norimberské zákony, které zakazovaly vykonávat určitá povolání tzv. „Židům“ (fakt si teď nejsem jistá, jestli z hlediska gramatické správnosti mám psát velké nebo malé písmeno, ale asi spíš to velké, protože to brali národnostně, přesněji „rasově“ (blbost jak bič, ale co v nacismu volovina nebyla, že?), např. pokud se ten, kdo byl z jejich rasového hlediska „Žid“, nechal pokřtít, na jeho „rasovém“ židovství to vůbec nic neměnilo – by mě tedy zajímalo, jestli pokud by „čistokrevný árijec“ konvertoval k judaismu, by se z hlediska Norimberských zákonů stal „Židem“ či nikoli, reálný příklad asi žádný nebude, protože se těžko našel v Německu sebevrah, který by ve 30. nebo 40. letech veřejně konvertoval k judaismu). Samozřejmě se jednalo pouze o povolání atraktivní a lukrativní, jako zaměstnání ve státní správě, ve vědě, vysokém školství nebo třeba profese soukromých lékařů, advokátů apod.
  Je zajímavé, že nikdy nikdo určité části obyvatelstva (Židům, černochům, cizincům, ženám…) ani zákony ani tradicemi nezakazoval vykonávání zaměstnání namáhavých a málo placených jako např. zemědělských nádeníků, dělníků u pásu, metařů, kopáčů, popelářů atd. Je to ovšem vysoce logické – pracovních míst na univerzitách, ve vědeckých ústavech či ve státní správě je omezený počet, soukromých lékařů nebo advokátů se taky neuživí neomezeně, takže pokud určité části obyvatel výkon těchto povolání zakážeme nebo zatraceně ztížíme (třeba tím, že pro jejich vykonávání musejí žít v celibátu, což bez problémů dá jen asexuál – kterých je v populaci jen asi 1%), tak těm ostatním (kteří mají to štěstí, že patří k té privilegované části) zatraceně ubude konkurence, tedy mají mnohonásobně vyšší šanci, že se právě k takovémuto prestižnímu a dobře placenému zaměstnání dostanou, v extrémním případě (pokud jsou ta prestižní povolání zakázána nebo výrazně ztížena hodně velké části populace) mají šanci vykonávat tato povolání i ti z „privilegovaných“, kteří by za normálních okolností na ně svými schopnostmi vůbec nestačili.

  Racionální je tento postoj ovšem jen zdánlivě – o čemž se ostatně ve finále (a ne zrovna příjemným způsobem 😉 ) přesvědčili i ti Němci.
  Za prvé pokud se do určitých profesí dostanou ve velké míře lidé, kteří na ně intelektuálně nemají, společnost jako celek jde dost rychle do kopru.
  A za druhé ve společnosti, ve které jsou z určité skupiny/určitých skupin obyvatelstva vytvořeni „lidé druhé kategorie“, si ani příslušník privilegovaných nikdy nemůže být jistý, že tím privilegovaným zůstane až do smrti, případně že se třeba z nějakého důvodu nestanou „lidmi druhé kategorie“ jeho potomci.

  Tedy Filip je opravdu značně naivní v tom, že si myslí, že pokud by zde zavládla nějaká teokracie, on by na tom byl mnohem lépe než teď.
  Kdyby k tomu ale opravdu došlo (jako že nejen doufám, že se tak nikdy nestane, ale mám, podobně jako Toli, i dost racionálních důvodů, proč si myslím, že je velmi nepravděpodobné, aby se to stalo), milý Filípek by se velmi rychle „divil i ušima“, že by na tom byl naopak o poznání hůř než teď. Nebo možná krátkodobě by na tom třeba něco i vydělal, ale o to horší by pak byl ten pád.

  Filípek je zkrátka ateista, který věří v blbě pochopenou evoluční teorii (ze „Sobeckého genu“ nejspíš přečetl jen ten název) a tudíž vyznává extrémní sociální darwinismus. Myslím, že sociální darwinismus by taky měl být pranýřovaný jako totální pavěda a pověra, navíc asi daleko nebezpečnější než nějaká homeopatie nebo geopatogenní zóny.

  Jenže realita je zkrátka taková, že i pro extrémně sobeckého jedince je z dlouhodobého hlediska daleko výhodnější dodržování morálních norem jako „Zlaté pravidlo“, Kantův kategorický imperativ nebo ctění zásady „jen ten sám svobody jest hoden, svobodu kdo zná chrániti každou“.
  Třeba k tomuto Filípek ještě doroste – a pokud ne, tak bych mu poněkud zlomyslně přála, aby se ocitl v teokratické společnosti (někde na druhém konci světa), kde by nejdříve zatýkali a popravovali homosexuály a jemu by to bylo jedno, protože není homosexuál, pak by zatýkali a popravovali ženy, které podstoupily potrat, a jemu by to bylo jedno, protože není žena, potom by zatýkali a popravovali ty, kteří by chtěli provozovat školy bez výuky náboženství, a jemu by to bylo jedno, protože on by žádnou takovou školu provozovat nechtěl, a nakonec by si přišli pro něj – a všem kolem by to bylo jedno!

  Btw – já ve Star Wars fandím temné straně proto, že mi Řád Jedi přijde jako příšerná extrémně zkostnatělá teokracie, navíc založená na ideologii, která se mi výrazně hnusí, takže si prostě podle mého ani nic jiného než zánik nezaslouží, Impérium není o nic horší ani nedemokratičtější než Galaktická republika, a hlavně – jediná postava ve Star Wars, která má funkční mozek v hlavě, je Palpatine.

 42. Filip

  DarthZira: Je možné (nebo i pravděpodobné), že jsem Sobecký gen nepochopil, jsem právník, ne biolog. Jako ateista uznávám, že se mohu mýlit patrně ve všem, jen si neumím představit, že by skutečně existoval „bůh“ :), takže asi není vyloučené, že bych se jinde než v teokracii měl lépe.

  Já si ovšem myslím, že teokracie a obecně vláda duchaprostého fanatismu a nevědomosti jsou ideální prostředí, asi to dost porovnávám vůči svému obvyklému prostředí. Já se ale živím právě nevědomostí lidí, nesmírně moc se mi vyplatí neznalost zákonů obyčejných lidí, to, že zapomenou zaplatit pokutu, že mi uvěří, když jim telefonicky přislíbím, že nebudu podávat žalobu, že neví, jak se vyhnout a bránit třeba i protiprávní exekuci. Taková nevědomost, kterou mohu využít, generuje spoustu příležitostí a zisků.

  Mám za to, že právě prostředí ovládané církví a pověrami může být ideálním prostředím, kde nefunguje zdravý rozum, kde se dá ledasco využít a zneužít – a teď to nemyslím z hlediska svého zaměstnání, to se snažím orientovat na současné zdroje zisku (např. zastupování muslimských uprchlíků, za což soudy a policie celkem pěkně platí. 🙂 – ale tak obecně.

  Čím více hlouposti, tím více možností k zisku. Mohu se plést, je to spíše životní zkušenost, než cizelované sociologické pozorování.

 43. DarthZira

  Když tak čtu Filipa, začínám se do morku kostí stydět za to, že mám titul JUDr. 🙁 🙁
  Sithužel nemám čas na to, abych teď šla čtyři nebo pět let studovat fyziku nebo biologii, ale kdyby to jen trochu šlo, tak bych to udělala, abych se nemusela cítit trapně kvůli tomu, že mám něco společného s podobnou amorální zrůdou.

  Jinak pokud jde o Filipa, tak on nejen, že má frapantní neznalosti v oblasti evoluční biologie, on má takřka nulové znalosti i v oblast teologie (což je snad ještě u právníka tolerovatelné), ba dokonce i v oblasti sociologie, sociální psychologie a historie, a to včetně právní historie (a to už tedy u právníka odpustitelné rozhodně není), jinak by totiž moc dobře věděl, co by asi tak teokracie pro lidi (včetně jeho samotného) znamenala.
  A nebo možná není až tak příšerně nevzdělaný, pouze se zde zas projevuje jeho extrémně sociopatické sobectví – protože nemá přílišný zájem se sebevzdělávat v čemkoli, co se nedá zpeněžit, tak by mu cenzura nejspíš nevadila (resp. by ji zřejmě ani nepostřehl) a podle všeho bude nejspíš taky asexuál, kterého by postihování mimomanželského sexu vůbec netrápilo, protože by se to jeho zkrátka netýkalo.
  Na vydělávání peněz na lidské hlouposti a neštěstí by mu teokracie nesáhla, a nic jiného ho v životě ani nezajímá. Hmm, Filip vlastně není ateista, jeho bohem jsou peníze.

 44. DarthZira

  Jinak – než mít za spojence podobné „ateisty“, tak já osobně daleko více uvítám spojenectví s věřícími, kteří jsou zároveň sekularisté (a z vlastní zkušenosti vím, že takoví existují) a klidně s nimi oslavím jako svátek i ten Velký pátek. Mně osobně nijak neuráží. A pokud by se ještě podařilo prosadit nějaký ryze scifistický státní svátek (ten 25. květen se k tomu hodí úplně ideálně, nebo třeba by taky šel Shatmoi) a zároveň to, o čem už psal Iggy, totiž že pokud státní svátek připadne na sobotu nebo neděli (což jen tak mezi námi je u Velkého pátku z podstaty věci navždy vyloučeno), „nahradí se“ nejbližším pracovním dnem, tak bych byla maximálně spokojená.

 45. Ignac z Loyoly

  Takže je lepší žít ve středověku, abyste měl více práce, než žít v osvíceném státě s co nejvíce právně vzdělanými občany? S občany s co nejvíce vyvinutým kritickým myšlením?

  Pro lékaře je teda zase nejlepší válka a pro policisty rozvětvená válka mafií, aby měli hodně práce – to je logika 🙂 samá vražda = hodně práce. Aby to nepotkalo taky vaší rodinu… to pak asi nebudete mluvit o fanatismu jako o tom „nejlepším“ možném řešení 🙂

 46. Jaroslav Štejfa

  U Filipa je velmi zajímavé, že nepočítá s možností, že narazí na někoho inteligentnějšího a psychopatičtějšího, než je sám. A to nutně musí, už jenom veřejně presentovat své názory v této podobě, není podle jím nastavovaných kriterií příliš chytré, spíše naopak. I když pořád se mi vnucuje otázka, co o něm víme, možná, že si z nás střílí – z našeho nedostatku nadhledu (možná podle něho) Tak uvidíme.
  Jaroslav Štejfa

 47. toli

  @Jaroslav Štejfa
  U Filipa je velmi zajímavé, že nepočítá s možností, že narazí na někoho inteligentnějšího a psychopatičtějšího,

  Profesor Koukolík by vám řekl že jediná věc které se psychopat skutečně bojí je srážka s jiným psychopatem,který by mohl být eventuálně inteligentnější (rozuměj bezohlednější) než on sám 🙂

 48. DarthZira

  JŠ – trochu schopný hacker by poměrně rychle dokázal zjistit, co (a kdo) je Filípek zač. Pokud opravdu není šestnáctiletý puberťák, co si z nás dělá srandu, ale dospělý člověk a dokonce advokát, tak by byla docela sranda, kdyby jeho zde prezentované názory někdo předložil advokátní komoře…
  Možná by přestal být ateistou, neb by se začal modlit, aby nepřišel o licenci 😛

  Btw – můj přítel právě prohlásil, že kdyby žil Filípek o cca 300 a kousek let dříve, asi by se jmenoval Boblig.

 49. A.S.Pergill

  @DarthZira Obávám se. že by ho maximálně dali do vitríny jako pozitivní a následováníhodný příklad. Proč existuje v USA a dalších zemích tolik naprosto dehonestujících vtipů o právnících? Filip je naopak zřejmě právník vynikající (a ten Bobling jím byl v podstatě taky).

 50. Martinko

  Ja ako citam Filipove nazory, tak ma iba napada, ze by mal vstupit do RKC a pri jeho vlastnostiach by to mozno dotiahol az na papeza.

 51. Ignac z Loyoly

  Podle průzkumů nejvíce „úspěšných“ psychopatů chodí na ekonomické a právní obory (a z těchto lidí se nejčastěji stávají politici), náhoda? 🙂

 52. Nekra

  Přiznávám, že tohle mne tedy nenapadlo. (Dny volna jsou obecně fajn, i když okecat by se to dalo i ateisticky.) Samozřejmě, že islám považuji za ohromnou hrozbu – něco tak nesvobodného tu nesmíme nechat rozlézt! I za křesťanstvím se schovávají chyby a špatnosti, přest mám za to, že nejhorší to bylo v historii ohledně inkvizice a upalování. Klidně mne opravte, pokud se mýlím (a přidejte odkaz), ale nevím o tom, že by křesťané v současné době prováděli vraždy „ze cti“ nebo kamenovali ženy (s výmluvou na nevěru).
  Ať se mi to líbí nebo ne, nijak nezměním, že v historii bylo na našem území nejzastoupenějším náboženstvím křesťanství. Zastoupení náboženství v minulosti je neoddiskutovatelný fakt, to se změnit nedá. Dají se k tomu akorát zaujmout různé postoje – hrdost k historii, nesouhlas či odpor, anebo neutrální postoj.
  (Záleží, jak moc daleká historie se uvažuje. Ateistcká nepůjde moc hluboko do minulosti – i když máme snad docela dost ateistickou současnost.)
  Nedivím se, že v tváří hrozbě islámu jsou lidé rádi, že v naší minulosti islám nefiguruje. Připomínka na vyhnutí se všem zlům a nevolení pouze toho menšího (když je ta možnost), je dobrá vždy.
  Také jste mne trochu přiměl k zamyšlení, jestli jsem opravdový atesita (aspoň jsem se za něj dosud považoval), když doma slavíme Vánoce – sejdeme se s rodinou, povečeříme rybu s bramborovým salátem, dáme si dárečky a jíme cukroví (Velikonoce již neslavíme, od toho jsme upustili ; taky je to neférový a nsilný, mlátit někoho pomlázkou).

 53. Pingback: TOP 09 & KDU-ČSL a jejich snahy o podrývání sekulárního charakteru České republiky | Ateisté ČR

Komentáře nejsou povoleny.