Panacea – proč lék na všechno vždycky neléčí nic a co z toho vyplývá pro náboženství a politiku

Autor | 23.10. 2015

snake ooil

V historii se s ideou všeléku setkáváme stále dokola. Znají jej snad ve všech společnostech. Na to jak je známý je překvapivé, že jej nikdy nikdo nevyrobil… tedy vlastně vyrobil jej někdo mnohokrát, jen nikdy nefungoval tak, jak by si lidé představovali. Buď zabíral jen na některou nemoc, nenezabíral vůbec, nebo byl dokonce jedovatý. Ostatně současná mánie polykačů bazénové desinfekce  MMS/CDS2 (Master Mineral Solusion – chloritan sodný+kyselina citronová= oxid chloričitý) nebo koloidního stříbra, má vlastně úplně stejné příznaky.

Pokud se nad tím zamyslíme, je vcelku logické, proč panacea nemůže zabírat tak, jak si její zastánci představují. Pokud máte jakýkoli složitý systém, jakým je i lidské tělo nebo společnost, mohou mít také jeho poruchy téměř nekonečné množství příčin. I když se omezímě na ty nejčastější, půjde stále o několik postupů vedoucích k nápravě, které budou často navzájem v rozporu asi jako snaha o léčbu hypoglykemického a hyperglykemického záchvatu naráz.

Myšlenka univerzálních řešení je pravděpodobně hluboce zakořeněná v lidské mysli a vždycky se najdou lidé, kteří se o ně budou pokoušet, přestože jde o snahu srovnatelnou s úsilím o vynalezení perpetum mobile. Asi tušíte, že už mířím k ideji boha. Ano, pokud nevíme co to je, věřící mají vždycky po ruce jasné vysvětlení – Bůh!

Co bylo před velkým třeskem?
Jak vznikl život?
Proč se v přírodě tak často vyskytuje číslo fí?

Na všechno jedna odpověď, jako v tom vtipu:

Učitelka v církevní škole:
Je to malý, skáče to po stromech a ji to oříšky, co je to?

Žák:
Myslím, že veverka, ale jak vás znám, tak asi Ježíš

Jedna z velmi výstižných poznámek pod tímto textem byla:

Ještě nedávno by to byl Lenin.

Je to naprostá pravda, princip univerzální politické panacey je stejný. Ta podobnost mezi ideologií, šarlatánstvím a náboženstvím může někoho zarazit, ale ve skutečnosti je očekávatelná, protože žádná ostrá hranice mezi těmito třemi jevy neexistuje. Uctívači politických směrů se svým chováním podobají uctívačům jakéhokoli náboženství, když si pro sebe připouštějí jen ty aspekty, které se jim líbí ale přehlížejí ty, které s sebou ideologie nutně nesou.

Náboženství, stejně jako politické ideologie jsou zpětnou racionalizací (v psychologickém významu slova). Jde tedy o to zdánlivě rozumově „sladit“výsledky se svými předpoklady tak, aby předpoklady potvrzovaly, nikoli o snahu mezi nimi najít skutečné vztahy.

Už sama definice pravo-levého politického spektra obsahuje tolik rozporů, že bychom ji neměli vůbec brát vážně.  Například „levice“ má být rovnostářská, zároveň ale akcentuje silný stát a přerozdělování majetku, což samo o sobě dává určité části společnosti do rukou moc, jakou ostatní nemají.

„Pravice“ má být individualistická, snažit se o minimalistický stát a zároveň hájit lidská práva, jenže tatáž pravice bývá zároveň tradicionalistická, podporuje náboženství a vládu mocných jednotlivců, kteří svobody ostatních jednotlivců potlačují. Nezřídka lidem v kolektivním vlastnictví brání i tam, kde by to bylo pro všechny výhodné.

Samozřejmě, problém je v tom, že politické postoje byly zbožštěny natolik, že jsou považovány za dobré samy o sobě, ale už se nikdo neptá: Proč? Do jaké míry? Při jakých podmínkách?

Naučili jsme se používat princip vědeckého skepticismu na náboženství. Pokud jej ale nedokážeme přenést i do jiných oblastí života a myšlení, budeme muset časem vymyslet další hnutí proti stejnému principu stupidity.

V tomto videu vypráví MUDr  František Koukolík o stupiditě, která vedla ke kolapsu společnosti na Velikonočním ostrově. Je to známý příklad, podrobněji rozebíraný v knize Jareda Diamonda: Kolaps Proč společnosti zanikají a přežívají.

Univerzální léky, jako univerzální postupy v čemkoli jsou nakonec vždy stupidní.

 

 

 

74 thoughts on “Panacea – proč lék na všechno vždycky neléčí nic a co z toho vyplývá pro náboženství a politiku

 1. Ignac z Loyoly

  „Univerzální léky, jako univerzální postupy v čemkoli jsou nakonec vždy stupidní.“

  Takže matematika nebo věda a logika nejsou univerzální správné postupy? V Indonésii je 2+2=5?

 2. Petr Tomek Post author

  Matematika není postup, ale obor a pokud potřebujete zjistit jestli je určitá květina jedovatá, tak použití rovnice 2+2=4 , byť to je správně, není vůbec k ničemu. Tato rovnice má velmi jasně určené předpoklady za nichž platí, například to že jde o desítkovou (nebo alespoň pětkovou) a nikoli čtyřkovou soustavu (nebo trojkovou).
  Univerzální postup je proto univerzální, že je používán univerzálně, tedy za všech okolností.

 3. Ignac z Loyoly

  Věda je metoda, logika/matematika je postup správného myšlení, díky němu máme mnoho moderních vymožeností, čili je to postup a obecně platný. Racionalismus v politice je také postup…

  mimochodem 2+2=4 platí obecně v jakékoliv soustavě 🙂

 4. Petr Tomek Post author

  „Obecně platný“ neznamená „univerzální“. I obecně platná věc je k ničemu, když ji použijeme k „řešení“ něčeho, co prostě neřeší. Myslím že je to dost ukázáno v příkladu s veverkou a není potřeba tu mlátit už vymlácenou slámu.

 5. Ignac z Loyoly

  Obecně platný znamená univerzální, mimo jiné věda zlepšila život všude, když je správně „dělána“/aplikována, což je všude stejné – všude se musí držet univerzálně platného kritického myšlení, což je též část univerzálního receptu ke zlepšení života na Zemi, jak ostatně vyplývá z Vašeho minulého článku

 6. Petr Tomek Post author

  Kritické myšlení je mimo jiné také způsob jak poznat nesprávný postup a případně i nejvhodnější postup, tedy opět je to nástroj k něčemu konkrétnímu, ale není to sám o sobě univerzální postup v tom významu, jak jsem tento pojem použil v článku. Není to návod ani k obsluze pračky.

 7. Jaroslav Štejfa

  Matematika a logika jsou axiomatické systémy platné v rámci definic a axiomů těchto systémů, tedy vůbec ne universální. K pochopení jejich omezenosti (jakož každého takového systému) doporučuji znova vřele knihu D. Hofstadtera „Gödel, Escher, Bach“. I když už jsme se o podobné věci zde už dohadovali.
  Kritické myšlení je dle mého názoru neustálé hledání či optimalisace postupu (postoje) k jevům dotýkajících se nějak mojí mysli; je založeno na několika základních pravidlech (mnohokrát uvedených – např. falsifikace, logika, porovnávání se skutečností) ale vždy doplňovaných nepřeberným počtem jiných dalších úvah (v mé mysli) ad hoc. Velmi to záleží na situaci, mém zdravotním stavu, vzdělání, pocitech atd. atd. A nic z toho není universálně platné. Nic z toho nemůžete laboratorně zopakovat, u kterékoliv jiné mysli bude postup a výsledek odlišný. Souhlasím s P. Tomkem.
  Jaroslav Štejfa

 8. Jaroslav Štejfa

  Jestliže matematiku prohlásíme za systém a budeme hledat něco nadřazeného, co existenci tohoto systému reálně podmiňuje, nutně dojdeme k metasystému své mysli. Pokud budeme pokračovat tímto směrem, dojdeme k metametasystému vesmíru. Takto můžeme libovolně hluboko a složitě predikovat libovolnou strukturu meta…systémů s větší či menší pravdivostí popisu reality světa. To je také jedna ze základních metod zkoumání reality, čili vědecký přístup k řešení čehokoliv. Ale prohlásit intuitivně něco za universální – t.j. za všeobecně platné a použitelné, je to samé, jako prohlásit, že není co zkoumat, vše je jasné a například věda je zbytečná činnost.
  Drtivá většina autorů jakýchkoliv výroků vám o nich naprosto přesvědčeně řekne, že jsou přece logické. Celá moderní fyzika v oblasti kvantové mechaniky, teorie strun, M-teorie atd je založená na matematice a to na přibližných rovnicích a pořád něco nehraje a panují zásadní spory a pochybnosti. Je to snad obraz universality matematiky? Vůbec ne, právě matematika se musí vyvíjet a měnit, nikoliv fyzikální podstata světa. A to bude trvat do skonání světa. Universální znamená totiž ve skutečnosti nepoznaný. Universum znamená vesmír, veškerenstvo. Tedy bez konce. Pokud tedy ovládáme v jakémkoliv vědním oboru jakýkoliv rozsah vědomostí a zároveň přiznáváme, že některé problémy přetrvávají (což je přirozené a věčné), tedy nejsou naše vědomosti nekonečné, NEJSOU universální.
  Jaroslav Štejfa

 9. Ignac z Loyoly

  To je blbost, věda je univerzálně funkční metoda – všude přináší plody a zlepšuje život, když se správně (vědecky) postupuje
  🙂
  To samé je kritické myšlení nebo matematika 🙂

  všude platí že 2+2=4 a vychází to z jistoty, dá se to ověřit – není to ani metafyzika, ale logika (možná filosofické logika, ale ověřitelná), žádný příčetný matematik a filosof se o to nepře, přou se o jiné věci, ale ne o tohle…

  čili jsou to postupy univerzálně platné a podobné jako návod k pračce, všude zlepšují život

  To samé vzdělání, to zlepšuje v průměru život všude, čím vyšší a kvalitnější vzdělání v populaci, tím lépe – opět jeden z univerzálních léků, dále tu máme lidská práva nebo třeba očkování – funguje univerzálně 😀 😀

  píšete s prominutím blbosti, ale to je jedno, jste v rozporu sám se sebou a svým předešlým článkem

  hezký den 🙂

 10. Petr Tomek Post author

  Myslím, že tohle je problém nepochopení definic, ne nepochopení principu. I u toho vzdělání předpokládáte alepsoň mlčky to, že oblast je osídlená a ne že jde třebo o vnitrozemí Grónska. Vždy máte nějaké výchozí předpoklady.

 11. Jaroslav Štejfa

  K Ignaci z Loyoly:
  Važte slova, veškerá vaše argumentace, jak je matematika, logika, vzdělání či věda universální, má zásadní vady. Ty hlavní jsou – argumenty jsou přísně antropocentrické, tedy vaše „universalita“ se týká pouze lidí, nějak jste zapomněl, že to je z celého universa tak malý díl, že to nejde ani vyjádřit;
  – jestliže matematika, logika, vzdělání či věda se v průběhu lidských ději vyvíjely, kdy svůj vývoj ukončily a staly se universální? Nebo se stále vyvíjejí?;
  – argument prospěšnost a dobra je jednak naprosto vůči universálnosti inertní, nehledě na to, že všechny zmíněné systémy slouží také pro vývoj a výrobu zbraní a podporu všeho násilí na celém světě;
  – principiální problém – kdyby kterýkoliv systém byl universální, například logika, proč bychom měli pěstovat ještě matematiku, medicinu nebo pružnost a pevnost materiálu? Kdyby byla logika universální, tak byste přece věděl a dovedl všechno.
  Proč má truhlář jiné kleště než zámečník nebo kovář? Protože universální neexistují. Ani na ten nejjednodušší problém na světě nemáte universální nástroj. Za takovéto argumentační nouze na vaší straně bych se ošíval říkat, že někdo píše s prominutím blbosti, zejména je-li vám to jedno.
  Jaroslav Štejfa

 12. Falkon 'Nightsdale

  @ Ignac z Loyoly

  Blábol 1: „mimochodem 2+2=4 platí obecně v jakékoliv soustavě “
  Blábol 2: „šude platí že 2+2=4 a vychází to z jistoty, dá se to ověřit “

  Budu-li se držet v mantinelech eukleidovské matematiky, tak existují minimálně 2 případy, kdy to neplatí…
  V prvním případě (čtyřková soustava) platí, že: 2+2=10
  Ve druhém případě (trojková soustava) paltí že: 2+2=11

 13. DFZ

  to je zoufaly, jak se tu nekdo dokaze tak dlouho a radoby sofistikovane bavit o nicem.

  mimochodem
  “ 2+2=4 “ Existence 4ky vylucuje, aby se jednalo o 4kovou a 3kovou soustavu.

 14. A.S.Pergill

  Zapomínáte na placebo efekt, kterému se přisuzuje cca 15% účinnost. Znamená to, že když podám (v podstatě jakémukoli) nemocnému s dostatečným humbukem něco naprosto neúčinného, tak se mu s cca 15% pravděpodobností uleví. A ve skutečnosti existuje řada léků, které působí dosti nespecificky (posílení imunity apod.), takže pravděpodobnost pozitivního dopadu jde u nich nad těch placeboidních 15 %. Existuje i známý farmaceutiocký slogan „nemáš-li co dáti, dej kalii jodati“ (bylo a je součástí řady léků, někdy i s různým či protichůdným účinkem), dnes k indikaci této látky přibyly ještě havárie jaderných elektráren.
  Existovali i podvodníci (např. USA, 19. století), kteří jako panaceu podávali tinkturu s opiem, která skutečně udělala nemocnému subjektivně velice dobře (dlouhodobější následky už tak dobré nebyly, to je jasné).
  Takže panacea ve smyslu definice zcela jistě neexistuje, ale léků, které přinesou s vysokou pravděpodobností alespoň subjektivní zlepšení zdravotního stavu, se dá najít a namíchat spousta. A když se k tomu přidá ještě ten placebo efekt, tak se nedivte, že to vždy byl docela dobrý džob.

  Kdysi Souček kritizoval léčitelství argumentací, že by asi nikdo nešel k „zázračnému“ automechanikovi, „spravujícím ho“ zaříkáním, či litím kouzelých přísad do provozních tekutin.
  Problém je, že jednak je auto příliš jednoduchý systém, takže např.placebo efekt u něj nevyrobíte (u zvířete už asi ano), jednak takovéto postupy skutečně existují (občas je na svých stránkách pranýřuje d-fens). A vzpomínám, jak paní Neomillnerová (vedla kdysi rubriku o magii v časopise Pevnost a napsala na toto téma i několik knížek) na Fénixconu líčila, jak odešla z jakési firmy (v ne dobrém), načež se jim pokazila osvitová jednotka a první reakce vedení byla „ta čarodějnice nám ji uřkla, zavolejme exorcistu“ (začátek 21. století!).

 15. Ignac z Loyoly

  Tak samozřejmě, že lék pro lidi neplatí pro neobydlené oblasti, ale pro obydlené 🙂 Třeba taková gravitace platí pro lidi i kameny – gravitace je univerzální 🙂

  Ne, všude platí, že 2+2=4

  Mimochodem, logické zákony jsou nezávislé na naší mysli, myslíte si, jak píše Medea, že 2 kameny bez lidské mysli nejsou dva? Abstraktní objekty sme tu už probírali 🙂

  panacea existuje, je to např. kritické myšlení, to je univerzální lék 🙂

 16. Jaroslav Štejfa

  K Ignaci z Loyoly:
  Je komické, jak vždy v okamžiku argumentační nouze, vám přestane jít o věcné vyřešení sporu a je pro vás důležitější zvítězit. Tak tedy: jste universální vítěz na vlastní odpovědnost. Co my ostatní můžeme dělat.
  Jaroslav Štejfa

  P.S. Rozhodně v sylogismech

 17. Ignac z Loyoly

  Já zde napsal věcně, že univerzální síly a léky existují: například 2+2=4 platí obecně, gravitace taky, vyšší vzdělání je v průměru lepší než nižší, kritické myšlení platí obecně, věda také, očkování obecně pomáhá víc než škodí,…

  to platí obecně a je to věcný argument

 18. toli

  @Iggy
  Je problém zda lze vztáhnout obsah slova univerzální na obsah slova panacea ?Osobně neznám žádný lék který by zabíral nebo dokonce léčil všechny neduhy…..

 19. toli

  Můj lékař je mínění že je úplně jedno zda zemřu na infarkt nebo na rakovinu.Čili je jedno zda se mi zahltí cévy potravou s vysokým obsahem živočišných tuků anebo začnou růst nádory díky „zdravým“ mořským leč uzeným rybám.A to už vůbec nemluvím o tom co dnes obsahuje mořská voda za člověkem přidané chemické sloučeniny.

 20. Ignac z Loyoly

  Já mam takový lék, například kritické myšlení je univerzální lék, vyšší vzdělanost,… je to součást univerzálního léku – léku na lidskou blbost, například…

  Tento článek není ničím důležitý, není hlavní bojovat za věc ateismu? Není teď hlavní bombardovat ČT a rozhlas emaily, stížnostmi, peticemi, demonstrovat, psát do parlamentu jménem sdružení, … než spekulovat nad hovadinama? 🙂

 21. toli

  Já mam takový lék, například kritické myšlení je univerzální lék, vyšší vzdělanost,… je to součást univerzálního léku – léku na lidskou blbost, například…

  Kritické myšlení nejde naučit ty kteří už mají zdrátovaný mozek a myslí dogmaticky,nepředěláš je,nezačnou myslet jiným způsobem.Je to to samé jako s alkoholismem.Alkáče lze vyléčit jen do určitého stupně,při překročení této hranice selhávají už i léčebné ústavy.Mám kolem sebe dost lidí kněží i laiků,kteří jsou již za touto hranicí,pokud je nutím myslet kriticky nad svou vírou tak přede mnou utíkají,protože kritické myšlení jim vytváří nepříjemné pocity.Přečti si co říká Llogari Pujol co se dělo když ztratil víru-onemocněl.A protože jde o psychosomatickou záležitost tak se to projeví i na těle.Takže náruživý věřící si raději podrží své krásné lži na kterých si bude ukájet svou psyché a bude jí říkat pravda.Je to autoprotektivní systém chránící před bolestí. Pochopitelně oni jsou přesvědčeni že znají pravdu,musí být přesvědčeni. Jinak by se té své pravdy nedrželi.Takového člověka nelze vyléčit kritickým myšlením..

 22. Ignac z Loyoly

  Dá se naučit dětem, které ještě nemají zadrátované myšlení, takže už na ZŠ a střední škole, takže zase vedle 🙂

  Opět mam pravdu, to je hrozné, mít pořád pravdu, to je osud 🙂

 23. toli

  Dá se naučit dětem, které ještě nemají zadrátované myšlení, takže už na ZŠ a střední škole, takže zase vedle

  Jsi mimo,nemůžeš naučit kritické myšlení děti jejichž rodiče si to nepřejí,třeba proto že sami už zdrátovaný mozek mají 🙂

 24. Ignac z Loyoly

  Samozřejmě, že se to dá prosazovat, děti musely chodit do školy povinně do nedávna a dnes by měly taky a učí se tam i věci, co se rodičům líbit nemusí 🙂

  děti kreacionistů se učí o evoluci atd… to, že se to učí často nezáživně (a nenechá to na nich moc stop) je druhá věc 🙂

  čili pravdu mam opět já 🙂

 25. dogbert

  A Vy si fakt myslíte, že kriticky myslíte?

 26. dogbert

  Po důkladném pročtení beru zpět, v článku i v diskusi je to poměrně logicky pojato, nepochopil to jen Iggy 😀

 27. toli

  Nemůžeš upírat druhým to co sám vyžaduješ-svobodu.Za děti rozhodují rodiče,pokud nechtějí kritické myšlení tak přes to nejede vlak.Totéž se dělo kolem sexuální výchovy,pokud vím tak není povinná.Čili úspěch rodičů a jejich petic.Znám člověka který byl od narození vychováván ve víře.Ze svého cíle i přes ústrky socialistického školství a nevěřících spolužáků nikdy neslevil.V 8. třídě si vymyslel krátkou modlitbičku za to aby byl knězem.Na gymplu vstával v 5 hodin aby se mohl před vyučováním modlit.Pak vystudoval teologii a potom semínář.Dnes je mu 50 a je to nejfanatičtější kněz co znám.

 28. toli

  Prostě se Iggy smiř s tím že některým lidem vytváří despocie katolické církve velmi libé pocity a vysloveně si hoví v mentálním vězení které si postavili sami sobě.Tito lidé mají právo vychovávat svoje děti svým způsobem,podle mých zkušeností s těmito lidmi až teprve v 18 letech věku dítěte poleví tito rodiče otěže,ale citové vydírání dál trvá (Udělalo by mi velkou radost kdybys s námi šel /šla do kostela….).Kritické myšlení s tím nic nenadělá.Jednoduše si vyrobili klec ve které se cítí dobře.Vnímám je jako masochisty ale není to můj problém,respektuji jejich svobodu volby a starám se o to abych se do té klece nechytnul sám 🙂

 29. toli

  Takže se vrátím k tématu,kritické myšlení nelze považovat za panaceu a to dokonce ani v oblasti duševna člověka vzhledem k tomu že člověku nevládne myšlení nýbrž pudy,emoce,pocity.Stále trvám na tom že neznám lék který by léčil všechno.

 30. Ignac z Loyoly

  To že rodiče něco nechtějí je státu fuk, do školy musí a testy udělat taky musí – ZŠ je povinná 🙂

  je zde min. 8 let povinné docházky kdy se děti učí a musí umět co nařídí stát a jeho osnovy 🙂

  takže pravdu mam já 🙂

  jedním z univerzálních léků na problémy je vyšší a kvalitnější vzdělání čili i kritické myšlení 🙂

  dogbert: opět žádný argument, ty kulturní křesťánku 🙂

 31. toli

  Ono je i celkem logické že panacea nemůže existovat.Tělo v ideálním zdraví (mimochodem takový člověk neexistuje) má všechny funkce a složky vyvážené v harmonii.Pokud posílím funkčnost jednoho orgánu tak zároveň snížím funkčnost jiného orgánu.Dnes už víme více o negativních účincích předávkování např.karotenem,selenem a mnoha a mnoha dalších.Stará moudrost říká že potrava může být lékem i jedem,záleží na množství a složení.Osobně se setkávám s tím že staří lidé kteří museli makat od patnácti někde na poli nebo ve fabrice a kolikrát neměli i co do huby žijí mnohem déle než ti co žili v dostatku a zahálce.Pochopitelně záleží i na psychickém nastavení člověka.

 32. Ignac z Loyoly

  Samozřejmě, že existuje, je to například vyšší vzdělání a více kritického myšlení, což je jediný opravdu funkční a zatím nejlepší lék na blbost 🙂

  hezký zbytek dne.. 🙂

 33. toli

  @Iggy
  To že rodiče něco nechtějí je státu fuk, do školy musí a testy udělat taky musí – ZŠ je povinná 🙂

  je zde min. 8 let povinné docházky kdy se děti učí a musí umět co nařídí stát a jeho osnovy 🙂

  takže pravdu mam já 🙂

  jedním z univerzálních léků na problémy je vyšší a kvalitnější vzdělání čili i kritické myšlení 🙂

  dogbert: opět žádný argument, ty kulturní křesťánku

  Nemáš pravdu,to že vyplním nějaké testy neznamená že s obsahem vnitřně souhlasím a ztotožňuji se.Základka je sice povinná ale efekt jaký to má je velmi sporadický.V socialistickém školství jsem měl z občanské nauky vždy za jedna,ale následky to na mě nezanechalo 🙂
  Navíc dneska můžeš první stupeň absolvovat doma a křesťané toho využívají.Když mi příjde ze školy dítě s něčím s čím nesouhlasím tak učitele označím za blbce a dítěti to vysvětlím po svém 🙂
  On potom v testu napíše to co chtějí učitelé slyšet, ale myslí si o tom to co chci aby si myslel,víš takhle se to dělá 🙂

 34. Jaroslav Štejfa

  Musím říci, že Ignac z Loyoly mě v první chvíli, trvající řadu dní, dráždil svými vývody o universálnosti některých jevů a věcí. Snažil jsem se mu odporovat, seč mi síly stačily. Ale díky jeho vytrvalosti jsem prozřel. Nedá mi abych tedy si nenasypal popel na hlavu a vyzval diskutéry, kteří byli, jako já, proti jeho myšlenkám, k pokání.
  Argument: Cimrmanovy vynálezy
  Vzducholoď (spolu s hrabětem Zeppelinem)
  Setrvačník dámských hodinek Piccolo
  Jogurt
  Pupík na objímce první Edisonovy žárovky (járovka)
  CD (Cimrmanův disk)[1]
  Dvoudílné plavky
  Zubní nožní Vrtačka MI-6
  Zubní protéza Veselý železničář
  Tretry Koniášky s hřeby dovnitř
  Pětitaktní motor (sání, stlačení, výbuch, výfuk a odpočinek)
  Klavírní výtah
  Přístroj na měření rychlosti větru
  Technika metání hnoje pomocí výbušnin
  Univerzální ptakopysk – uměle vyšlechtěné zvíře o velikosti ratlíka. Vypadá jako normální ptakopysk. Denně snáší 1–2 vejce, dává až 0,5 litru acidofilního mléka. Je všežravec. Z jeho střev se dělají dietní párky. Jeho maso je čerstvé a sádelné jako maso kachní. Poskytuje jemnou angorskou vlnu. Jeho kůže se hodí k výrobě dámských bot. Má schopnost regenerace.
  Dynamit
  Dynamo
  Fivecykl [2]
  Vysejvač
  Rogalo
  Lepič poštovních známek
  Kontejner na přepravu Goudy
  Mechanický míchač karet
  Ornitologický dalekohled
  Podprsenka pro akrobatku
  Turbínová lokomotiva
  Kukátko na vejce
  Rybářská ponorka
  Kolektivní dům
  Kolečkové brusle
  Projekt Panamského průplavu
  Elektrická sesle (židli rekonstruoval doktor Hraběta)
  Čakovický prak
  Požárnické jízdní kolo
  Cimrmanova elektrická valcha (rekonstruoval doktor Hraběta)
  Doručování poštovních zásilek polním dělostřelectvem
  Originální způsob dopravy horníků z dolu na povrch
  Vídeňský řízek
  Ořešadlo
  Web

  Při své inteligenci jistě nahlédnete k meritu věcí: UNIVERSÁLNÍ PTAKOPYSK. Tím je vše vysvětleno. Viz
  cs.wikipedia.org/wiki/Cimrmanovy_vynálezy
  Odpusťte mě nehodnému.
  Jaroslav Štejfa

 35. Sam

  ————–toli: Tito lidé mají právo vychovávat svoje děti svým způsobem,podle mých zkušeností s těmito lidmi až teprve v 18 letech věku dítěte poleví tito rodiče otěže,ale citové vydírání dál trvá (Udělalo by mi velkou radost kdybys s námi šel /šla do kostela….).——————–
  ANO, různé vydírání JE typický křesťanský prostředek. Bohužel, používají ho i jiní lidé ke svým účelům.

 36. dogbert

  Tak to vezmeme od podlahy.

  Víra v různé panacey je dána intuitivním pochopením, že univerzální pravidla existují.
  Včetně toho 2+2=4. Univerzální je evoluce, kritické myšlení, matematika, 2+2=4 (i s dvojkovou soustavou), což chápali i divoši. Schopnost redukovat jevy na základní principy mají evidentně i zvířata. Základní principy se snažili najít Indové i Řekové, a je na nich založena moderní věda.

  I v medicíně máme poměrně univerzální problémy a řešení, v jisté míře. Třeba zvýšená teplota je velmi častým projevem nemoci, bakteriální nákaza – řešení antibiotika, relativní účinnost placeba etc.

  Problém samozřejmě vzniká, když je objektivujete a myslíte si, že padají z nebe, či co si vlastně představuje Iggy. Protože ať matematické objekty
  existují, nebo neexistují nezávisle na naší mysli, pokud chcete použít matematiku jako metodu, budete vždy omezeni vlastními znalostmi, a metodami sběru dat. Takže ekonom ji nikdy nemůže použít tak univerzálně jako fyzik, a pokud se tváří, že ano (což bohužel ekonomové rádi dělají), pasuje se na stejného šarlatána jako Humble.

  Prostě a jednoduše, i univerzální princip se musí odehrávat za nějakých objektivních okolností. Jinak jde o představu v rámci magického myšlení.

 37. dogbert

  Co vlastně pořád máte s tím kulturním křesťanem?

  Pokud někdy napíšu, že Vaše představy o historii jsou totální kraviny, neznamená to, že jsem kulturní křesťan. Prostě to znamená, že jsou to kraviny.

  To je taky klasicky archaické myšlení, pokud předpokládáte, že oponent musí být z opačné strany barikády. Vnímáte svět pouze v protikladech 😀

 38. Azazel

  No Dogberte, vy ste se tady zatím moc historicky nevyznamenal, nikdo s vámi nesouhlasil. Jelikož byli ateisté po většinu historie křesťany a dalšími utlačováni, tak není divu, někde stále jsou utlačováni, přímo či nepřímo. Křesťanství ani nezmírnilo Antiku ani nedoplnilo vědu, ani nestojí za kapitalismem

  Matematické a i vědecké metody platí univerzálně, na tom se shodneme, ať už abstraktní objekty existují či ne nezávisle na naším mysli, jakože asi existují v určité podobě. Stejně tak si nikdo nemyslí, že padají z nebe, dají se prostě vyvodit a podpořit, takže opět nechápu, co vyčítáte Ignacovi, když nic takového nepsal 😀

  Matematiku použije jak vědec tak ekonom tak, že mu vyjde, že 2+2 = 4

 39. Azazel

  „Nemáš pravdu,to že vyplním nějaké testy neznamená že s obsahem vnitřně souhlasím a ztotožňuji se“

  To Ignác nikde nepsal, takže si mimo 🙂 , zato ty si neměl pravdu, když si tvrdil, že nikdo nemůže děti a jejich rodiče nutit, aby se tyto věci děti učily, musí se je učit a něco v nich zůstane, záleží také na tom, jak se to učí, když chytlavě, což se často neděje, tak to v dětech zůstane, čili pravdu má podle mě Ignác a to o chytlavosti navíc sám napsal. Pak zde má ten fakt, že fakta nakonec porážení logicky výmysly, takže když dobře zabalíte fakta do přitažlivého hávu a zabalíte tam i nesmysly, tak fakta vyhrají, protože budou jak přitažlivé, tak budou dávat smysl, nesmysly ne

 40. Azazel

  Nemluvě o tom, že evidentně hájíte nesmysly jen proto, že je napsal pan předseda, jinak byste mysleli za sebe. Je univerzálně vzdělání v průměru lepší než nevzdělanost? ANO. Má výše vzdělání jak historický vliv (od osvícenství), tak i vliv na HDP? ANO! Dnes, kde je vzdělanější obyvatelstvo, podle statistik, je lepší životní průměr a větší HDP celkově i na obyvatele, byť s malou výjimkou ropných států, kterým ale ropa jednoho dne dojde. Čili odečtěte nerostné bohatství a máte hlavně bohatství díky vědě a vzdělání, to spolu souvisí, takže Iggy měl naprostou pravdu, jedním z univerzálních léků je i vzdělání i věda, což platí v průměru (to nevylučuje univerzálnost) 😀 😀

  Další věcí je, že článek je o ničem a neřeší naše problémy a nedělá nic pro dnešní ateismus, je to jen teo(ne)logická spekulace bez jakéhokoliv vztahu k našim dnešním problémům ateistů v ČR

 41. dogbert

  Je Azazel Ignác? Dva takoví být nemůžou.

 42. Azazel

  Je Filip Dogbert? Takoví dva být nemůžou 🙂

  Jestli je tento článek, který je v rozporu s tím minulým o kritickém myšlení a Saganovi, jen výmluvou pro nic nedělání ateistického sdružení u nás, tak bude asi fakt nejlepší udělat dvě sdružení, jedno pro (pseudo)filosofy a teoretiky a jedno pro praktičtější a hlavně skutečné filosofy a aktivní ateisty.

  Dobrou noc

 43. toli

  @Azazel
  To Ignác nikde nepsal, takže si mimo 🙂 , zato ty si neměl pravdu, když si tvrdil, že nikdo nemůže děti a jejich rodiče nutit, aby se tyto věci děti učily, musí se je učit a něco v nich zůstane, záleží také na tom, jak se to učí, když chytlavě, což se často neděje, tak to v dětech zůstane, čili pravdu má podle mě Ignác

  To sice Iggy nikde nepsal ale logicky to vyplývá.Máme mnohaleté zkušenosti.40 roků jsme ve škole tvrdili (psali) něco a doma si vyprávěli něco jiného.Takže nějaké školní testy a prověrky absolutně nic neřeší.Nehledě na to že české školství je už mnoho let o biflování pouček a dat,ale již neučí rozvoji myšlení.Když porovnám mou generaci s tou současnou školní a tím co se nyní děje na školách tak se ani nedivím že současné maturity jsou tak tristní a že spousta neprojde.Proč křesťanské děti chodí do sekularizovaných škol a prospívají když nadále se drží víry svých rodičů v magický svět ?Proč kritické myšlení u těchto lidí selhává ? Oni si myslí že naopak mají kritické myšlení,ale jedou s ním v mantinelech své víry.Každý člověk si vytváří svou vlastní realitu.Zatímco my vsázíme na vědu,tak oni berou vědu s velkou rezervou,vědci se v minulosti přeci často mýlili,proč by měli mít pravdu zrovna teď.Oni nechápou že věda je založena na pochybách a verifikaci hypotéz,neumí s tím pracovat a ani po tom netouží.Tak jako nám nepřináší žádný dobrý pocit náboženská víra tak jim totéž nepřináší věda. Co víc, vidí souvislosti tam kde nejsou a tak jsou si jisti že žijí v magickém světě a bůh či ďábel přímo zasahuje do jejich životů.Pamatuji si jak na hovorech o víře jedna paní vyprávěla že dala obraz panny Marie do komory a on se zčistajasna druhý den sám od sebe objevil zpátky v ložnici.Bylo to působení boha čemuž skálopevně věřila,nedokážu posoudit co si o tom myslel farář,ale já se opatrně uchichtával do límce.Takhle to funguje v jejich realitě kde se cítí šťastni neboť jsou v interakci s bohem,mluví s ním on jim ukazuje jaká blaženost je čeká v ráji,občas na ně působí ďábel.ale s pomocí Ježíše ho přemůžou.Vím že pro nevěřící to je těžké pochopit,prostě jiná realita,v které se jim diky nastavení mozku jakoby vše plní a co se jim nesplní tak okamžitě zapomenou,nebo nevnímají,protože jim takhle pracuje mozek.Proto říkají že víra je dar od boha a učí to i své děti.Žádné kritické myšlení ani škola s tím nic nenadělá pokud sami nebudou chtít svůj způsob myšlení změnit.A balit vědecké poznání a kritické myšlení do pro ně atraktivního obalu se nepodaří protože to nejlepší jim dává a slibuje bůh……………

 44. Sam

  ——————toli: Proč křesťanské děti chodí do sekularizovaných škol a prospívají když nadále se drží víry svých rodičů v magický svět ?Proč kritické myšlení u těchto lidí selhává ? ——————
  Proč asi? Protože vyhlídka na posmrtný život věčný je velice lákavá. A taky ty děti asi nechtějí naštvat své rodiče, jejichž prachy budou jednou potřebovat.

 45. Azazel

  Proč to vždy nevychází? Proto, že se neučí ve školách kritickému myšlení nebo jen málo, proto, místo toho jen rutina a rutina.

  Jinak mezi vzdělanci je nejvíce ateistů v celém světě, mezi vědci 90%

  takže žádná souvislost?? 😀 😀 😀

  Dokonce i pan Tomek o tom psal V MINULÉM ČLÁNKU, TÍMTO HO ZASE JAKOBY POPÍRÁ a hledá důvody k nečinnost – takovéto: žádné recepty nejsou, tak nebudeme dělat nic

  Dogbert, zase žádný argument, jen poukaz na něco, co platí na tebe i na ostatní, ale nic věcného k tomu, co jsem napsal, žádné rozebrání tématu, jen plytký odkaz na něco obecného, co může platit na všechny, i chytří lidé si o sobě často myslí, že jsou chytřejší, a mají pravdu ( v jejich případě) 🙂

  Dobrou noc

 46. DarthZira

  Toli – já kategoricky nesouhlasím s tím, že rodiče mají „přirozené“ ne-li nezadatelné právo svému dítěti vymývat mozek dle libosti. To opravdu není o respektování svobody druhých, svobodně si může člověk zasírat mozek ptákovinami akorát sám sobě, ale ne druhým. Že se to tak v případě dětí fakticky děje je velmi smutné a že např. ministerstvo školství couvlo před nátlakem ultras z V.O.R.P.U a podobných obskurních spolků je ostuda této země – ovšem rozhodě to neznamená, že je správné, aby se tak dělo. Souhlasit s tím rozhodně nemůžeme a podporovat to už vůbec ne.

  Další věcí ovšem je, že současné školství jako celek ke kritickému myšlení rozhodně NEVYCHOVÁVÁ, přičemž důvodem je pochopitelně i to, že naprostá většina učitelů sama neumí kriticky myslet – existují samozřejmě čestné výjimky jak mezi učiteli tak mezi školami, ale ty jen potvrzují pravidlo a navíc se u těch škol zpravidla jedná o velmi elitní instituce, na které se dítě nějakého typického magora „praštěného kostelem“ nemá šanci dostat ani omylem, ba dokonce ani kdyby jeho rodiče sami chtěli. Naprostá většina těch „ultra-rodin“ jsou v podstatě „bílí cikáni“, kteří žijí z dávek, a ta zanedbatelná hrstka takových, co na státní cecek přisátí nejsou, žije od výplaty k výplatě (při 6 a více dětech se tomu ani nedivím) a představa, že by mohli pro každé ze svých dětí zaplatit školné řádově v desetitisících ročně je z říše ne sci-fi, ale přímo fantasy, to by museli být Rotchildové nebo Onassisové. A na těch pár elitních škol, kde mohou mimořádně nadaní studovat fakticky zadarmo, zas nemají těmi schopnostmi (fakt už vidím dítě od Semína, jak udělá testy na mensácké gymnázium a ještě tam patří k nejlepším, to ani kdyby papínek upsal duši čertu 😀 ).
  Jenže s tím, že učitelé neumí učit kritickému myšlení, ba ani kriticky myslet sami, těžko něco uděláme. To by chtělo zásadní systémovou změnu počínající tím, že by pajdák musel přestat být „nejtěžší gympl v republice“.

 47. DarthZira

  dogbert – Iggy, Azazel a antitheista jsou jedna a táž osoba, to je zcela evidentní při srovnání jejich textů. Nejde jen o obsah, který je kolikrát jak přes kopírák, ale též o jeho strukturu, naprosto totožné gramatické a stylistické chyby i (nad)užívání smajlíků.
  Jsem sice všemi deseti pro legalizaci měkkých drog, ale když se dívám na tohle, říkám si, jestli to hulení přece jenom nemůže trochu škodit.

 48. toli

  Ten základní kámen úrazu je v tom že věřící chápou vědu jako lidský tedy méněhodnotný produkt kdežto víra a náboženství je od boha….a kolem tohoto faktu se točí jejich životy.

 49. A.S.Pergill

  @DarthZira Problém je, že pokusy o alternativu rodičovské výuky končí prakticky vždy něčím daleko horším (viz např. dnes známé Norsko).

 50. toli

  Jinak vezměte feťákovi jeho drogu a uvidíte co se bude dít…..Totéž se týká věřících a pokusů nabourat jim jejich víru.Spousta z nich ani nemá televizi,ne že by byli chudí ale prostě nechtějí pokoušení ďábelskými myšlenkami u sebe doma.Oni mají svou jistotu,a co jim může nabídnout nevíra a kritické myšlení ? Zmar jejich plánů či božích plánů s nimi a nihilismus.Myslím že zrovna o toto nestojí

 51. Ignac z Loyoly

  Chtělo by to ty stylistické chyby nejdříve vyjmenovat a pak mluvit či psát 🙂 neboli nejdříve myslet a pak jednat, jak se říkává

  Jinak souhlasim se Zirou např. v tom, že křesťanům je ve škole neustále nabourávána jejich víra – ve školách se učí např. o evoluci, což leckoho může stresovat, ale nic s tím nenadělají 🙂 dokonce i katolíci uznávají jen evoluci těla, ale ne duše, což ale spolu podle evoluční psychologie a výzkumu mozku jaksi souvisí. Úplné kreacionisty zde máme jistě také

 52. Ignac z Loyoly

  A myslím, že přes vliv rodiny, neustále klesá jak u nás, tak jinde, hlavně s vyšší vzděláním, počet kreacionistů a spol. – to ukazují statistiky

  Něco jiného jsou nesekulární státy a školské systémy a pokud zavedeme multikulturní školství, tak se možná stane, že si církevní školy začnou učit po svém úplně. Tam moc dětí nechodí, ale do budoucích případných muslimských škol bude chtít většina dětí (či jejich rodiče)

 53. Azazel

  Nu tuto? Mě už považovali i za Foxyho a za bílého kabáta a za další, to nic 🙂

 54. DarthZira

  Iggy, Azazel – např. psaní „si“ místo „jsi“ a „sem“ místo „jsem“. Prakticky stejná stylistika, slovosled, používání stejných oblíbených slov… prostě je toho poměrně hodně. Plus k tomu ty záplavy smajlíků, totožně členěný text… Další možností tedy je, že Iggy, Anti a Azazel jsou klony téhož originálu, ale i v případě jednovaječných dvojčat, která spolu podstatnou část života vyrůstala, většinou při psaní ti dva nepoužívají úplně ta stejná oblíbená slovíčka, nemají takřka totožnou stylistiku atd.
  Prostě sorry, ale profesionální deformace 😛 Stejně jako si kadeřník okamžitě všimne toho, jestli má člověk proti němu čerstvý sestřih a nebo účes už dva tři týdny odrostlý a tudíž poněkud „zubatý“, ačkoli kdokoli z nás by dva dny starý sestřih od dva týdny starého od sebe nerozeznal, tak já zas na první pohled vidím tohle.
  A taky by bylo dost divné, že by se na těchto stránkách vyskytovali zcela nezávisle na sobě tři poměrně dost machoidní muži – dominantní hebefilové, střídající partnerky jako ponožky, odmítající vztah založený na přátelství a vzájemné úctě se zdůvodněním, že „to není láska“ a tvrdící, že si nějakou na stálo a na založení rodiny najdou až po padesátce. Pokud v tak malém kroužku pravidelných přispěvatelů z řad ateistů, který na těchto stránkách je (odhaduji tak cca 15 osob, možná ani to ne) by byli opravdu tři různí muži s těmito názory a životním stylem, tak by svým způsobem měli věřící pravdu, že ateisté nejsou nic jiného než banda pěkných zvrhlíků 😉
  Jo – a to o tom školství, s čím souhlasíte, psal Toli, ne já.

  Pergill – jo, odebírání dětí z rodina a jejich náhradní výchova je fakt velký problém, ale podle mého by opravdu stačilo (úplně všem by to nepomohlo, ale víc prostě stát udělat už nemůže), kdyby tu bylo kvalitní veřejné školství, jehož učitelé by žáky vychovávali ke kritickému myšlení. Jenže to by museli umět nejdřív kriticky myslet sami ti učitelé… což jaksi… 🙁

  Toli – jo, už jsem slyšela několikrát teorii (a snad jsou na to i nějaké výzkumy, které to potvrzují), že náboženský fanatismus je velmi příbuzný závislostem, že třeba s workoholismem nebo gamblerstvím má spoustu shodných rysů a stejně tak i s tou drogovou závislostí. Takže brát fanatikům jejich víru je jako se snažit feťákovi vyrvat z ruky stříkačku s pervitinem.

 55. DarthZira

  A jinak fakt zase nechápu ten strach, co má velké oči. Proč u všech duchů sithských lordů by (kdyby náhodou byly povolené, jako že já jsem zásadně proti) měla do muslimských škol dříve či později chodit většina dětí???
  Na to lze říct jen jeden epigram
  (tuším, že je to Jiří Žáček, ale nevím jistě, možná taky Dobeš, Plíhal, Paleček, Dědeček či někdo jiný):

  Nemaluj čerty na zeď,
  ba ani jinou havěť.
  Sousedi by ti nandali
  nemají rádi vandaly

 56. DarthZira

  Toli – rvát těžkému heroinistovi z ruky stříkačku je opravdu kontraproduktivní, ale má smysl snažit se mu ten hérák postupně vyměnit za něco méně škodlivého a snažit se ho postupně a velmi pomalu „dokopat“ k úplné abstinenci (což se ne vždy povede, zvláště u hodně těžkých případů). Ale zkusit by se to mělo, zvláště pokud se jedná o děti a mládež, tam ještě šance je.

 57. Azazel

  Většina muslimských dětí dá „přednost“ případné muslimské škole kvůli názorům rodičů – většina muslimů nejsou sekulární, tak proto 😀 😀 😀

  Křesťané sou už většinou u nás sekulární a tak většina křesťanů nepožaduje církevní školu

  Ne to o školství si psala ty, ne toli, ten tomu oponoval

  Takže podle tebe jsem trojjediný? 🙂

 58. DarthZira

  Darth Vader je taky trojjediný, vlastně čtyřjedinný 😀 A Corrum Jhalem Irsei, Dorian Hawkmoon a Elric z Melniboné zase byli „tři jenž jedno jsou“. Takže nejsi nic zvláštního, takovejch už bylo… 😉

  O nabourávání víry na školách jsem nenapsala ani písmeno, naopak Toli psal o tom, jak a proč křesťanští fundamentalisté nechtějí posílat děti do školy.

  I pokud by tady byly náhodou jednou nějaké muslimské školy a i pokud by náhodou do nich chodila většina dětí z muslimských rodin (jako že to vůbec není na 100%), tak i kdyby tomu tak bylo (jako že já si to ROZHODNĚ NEPŘEJI), pořád ještě by kvůli tomu do muslimských škol nechodila většina VŠECH DĚTÍ, jak rady furt strašíte.
  Jestli to náhodou nevíte, tak v Sýrii byl před válkou průměrný počet dětí na jednu ženu asi jako v Kanadě nebo v Rusku, a Saudská Arábie, ačkoli je to ten nejultrakonzervativnější režim na světě, má pod 2 děti na ženu – čímž se, jen tak mezi námi, nijak neliší od Polska nebo Irska, kde je jim v této věci zákaz potratů platnej, jak mrtvýmu brusle.
  A taková pikoška – šaría nezakazuje antikoncepci, včetně HA, pokud s ní souhlasí muž, stejně tak nezakazuje umělé oplodnění, ba ani šoukle s kmenovými buňkami nevadí. Co je nejzábavnější, dokonce ani potraty nejsou do určité doby „haram“, zatímco pro křesťany jsou hřích a vražda vždycky – je to v tom, že podle křesťanů je lidská duše v zárodku přítomna hned od početí, zatímco muslimové to vidí stejně jako kdysi Tomáš Akvinský, že totiž duše vstupuje do embrya až po nějaké době od početí, jejich jednotlivé směry a právní školy se akorát přou, kdy přesně, ale do nějakých 6-7 týdnů je to v pohodě u všech.

 59. Azazel

  O ŠKOLSTVÍ SI NEPSALA ANI PÍSMENO?

  „Další věcí ovšem je, že současné školství jako celek ke kritickému myšlení rozhodně NEVYCHOVÁVÁ“

  🙂 🙂 🙂

  Psala si, že rodiče nemají právo vymývat dětem mozek dle libosti (což mimochodem je v rozporu s tím, co píšeš vedle, že každý má právo prosazovat cokoliv) a pak si psala, že naše školství není vždy kvalitní, takže si psala ty to o tom, že rodiče nemají právo – na vymývání mozků a že tedy škola je důležitý zdroj poznání, na druhou stranu se tu vždy dobře neučí, toť kontext…

 60. Azazel

  Já sem nespal o většině všech dětí, ale o většině dětí muslimských (jejich rodiče je tam pošlou) což úplně stačí k tomu, aby se učily děti jiné věci a jiné normy a to se pak střetne s našimi nemuslimskými dětmi a jejich hodnotami a bude z toho občanský nepokoj, to přece stačí, proč by naše děti měli chodit do muslimských škol? 🙂 K občanské válce toto potřeba není 🙂 stačí že tam bude chodit 70% jejich dětí 🙂

  Porodnost není to hlavní, migrace může porodnost lehce nahradit 🙂

 61. toli

  Darth Zira
  Toli – rvát těžkému heroinistovi z ruky stříkačku je opravdu kontraproduktivní, ale má smysl snažit se mu ten hérák postupně vyměnit za něco méně škodlivého a snažit se ho postupně a velmi pomalu „dokopat“ k úplné abstinenci (což se ne vždy povede, zvláště u hodně těžkých případů). Ale zkusit by se to mělo, zvláště pokud se jedná o děti a mládež, tam ještě šance je.

  Jenže jim nemáš co nabídnout místo té jejich víry,nějaký plnohodnotný (z jejich pohledu) ekvivalent.Už jsem řekl že bůh je pro ně to nejlepší a největší.Nic se mu nevyrovná.Nevím jak je to v Praze ale tady si spousta věřících plete ŘKC s bohem.Zaměňují podstaty tedy vůle ŘKC je vůle boží,rozumíš ?

 62. A.S.Pergill

  @DarthZira Představa o duši v zárodku od samého početí je velmi nového data, snad někdy z konce 18. nebo začátku 19. století. Do té doby se bral zárodek jako „kus masa bez duše“, proto byly tolerovány prostředky, vyvolávající potrat ve velmi raném stádiu. Jalovec Chvojka klášterská se tak jmenuje proto, že se pěstoval u ženských klášterů a jeptišky si vývarem z něho řešily svoje „pracovní úrazy“, protože řada ženských klášterů fungovala jako luxusnější veřejné domy. Pan Pilát ve své monografii o dřevinách uvádí, že v alpských zemích bylo zvykem zasadit tento stromokeř, kdykoli se v rodině narodila dcera (aby měla na větvičky, až se jí začnou zapalovat lýtka), takže podle počtu jedinců tohoto druhu okolo statku se dal odvodit i počet dcer v domácnosti.
  Čili muslimové jsou s těmi potraty tam, kde bylo křesťanství ještě před nějakými 200 – 250 lety. Dost pochybuji, že by jim to nějak dlouho vydrželo, vzhledem k perverzi a misogynství jejich duchovenstva.

 63. Colombo

  Pergil: Kravovina. Existence víry či normy neznamená, že nebude běžně porušována. Stačí se juknout do desatera a pak do kronik, kdo všechno kurvil, krad a vraždil. Samí dobří křesťané.

 64. A.S.Pergill

  @Colombo tady nejde o „běžné porušování normy“, ale o to, že ta norma byla relativně nedávno redefinována.

 65. Colombo

  Pergill: Ok, tak já ti to vysvětlím po lopatě.

  tvůj argument je:
  norma -> chování
  jiné chování -> jiná norma

  Jenže faktem je ten (jak se dá lehce ukázat na desateru), že implikace:
  norma -> chování
  neplatí absolutně. Ergo to, že z jiného chování (resp. z toho, že norma je porušována) dedukuješ nutnou změnu normy je chybné.

 66. Azazel

  Ale je tam vysoká statistická korelace

  norma – spíš nějaké chování než jiné chování
  – není to tak vždy, ale je tam spojitost

 67. A.S.Pergill

  @Colombo Představte si, že existují církevní spisy i juristické kodexy, které potrat coby zločin nebo naopak chování „v rámci normy“ definují. A jsou datovány. Takže z nich lze naprosto jednoznačně určit, že se změnila právní norma vůči přípustnosti či nepřípustnosti potratu v raném těhotenství a v časové souvislosti s tím i náboženské nazírání na období, od něhož je v nenarozeném dítěti přítomna duše.

 68. Colombo

  Pergill: A představ si, že jsou zákony a normy proti vraždám a kradení. Přitom se vraždí a krade pořád.

  Dokonce, některé porušování normy v rámci mezí je tolerované. Jiné zase vysoce praktikované, ačkoliv je i společensky do jisté míry odmítané (nevěra).

 69. Azazel

  A jiné normy jsou zase velmi dodržované, třeba 5X denně modlení, nenávist k LGBT, nenávist k státu Izrael,… není norma jako norma a není populace jako populace.

  U nás křesťanství už nebere vážně moc lidí a taky není křesťanství jako křesťanství.

  Ale u nich bere islám (daný druh) vážně většina a dodržují určité normy hodně a jiné moc ne, problém je, když někdo dodržuje pro nás negativní normy a porušuje ty, co sami vyznáváme.

  Například normu – nezabiješ zbytečně – dodržuje většina lidí 🙂

 70. dogbert

  Bohužel, to video, při vší úctě k F. Koukolíkovi, je taky jen racionalizace. My pořádně nevíme, co se vlastně na Velikonočním ostrově dělo. Jsou jen nejasné pověsti a nějaké ty archeologické nálezy.

  S nimi pracuje spousta různých výkladů, a ten, který uvádí FK, je pouze ten nejvirálnější. Z pochopitelných důvodů, nějaké to společenské a ekologické poučení bývá dobrý mem. Platilo ovšem jen donedávna, archeologické výzkumy z poslední doby tuto teorii zřejmě roztrhaly.

  Jen rychle google http://www.tyden.cz/rubriky/veda/clovek/spolecnost-na-velikonocnim-ostrove-asi-nepostihl-ekologicky-kolaps_331666.html

 71. Sezar

  Už dlouho jsem se tak nepobavil nad komentáři. Cimrman hadr. Jinak například v mateřské školce může být 2+2= dvě labutě a jeden hrobeček 😉

Komentáře nejsou povoleny.