Vítězství Práva a spravedlnosti v Polsku? Noční můra všech pravicově-liberálních sekularistů

Autor | 26.10. 2015

polsko_vlajkaTak nám v Polsku skončily volby do Sejmu, tedy do dolní komory polského parlamentu. Z vítězství se raduje strana Právo a spravedlnost (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) římského katolíka Jarosława Kaczyńského. A dle očekávání, jeho vítězství oslavují téměř všechny anti-imigrační i anti-eurounijní kruhy nejen v České republice, ale i mimo ni. Proč píšu „téměř všechny“ a ne „všechny“? Téměř všechny proto, že existují také skupiny lidí, které se taktéž staví proti muslimské imigraci do Evropy, avšak zároveň neoslavují vítězství ultrakonzervativců jen proto, že se tito staví k muslimské migraci taktéž odmítavě. Racionální kritika islámu a muslimské migrace, která má svou bázi v hodnotách humanismu a sekularismu, je na hony vzdálená tomu, co hlásají katolicky bigotní extremisté okolo Kaczynského. Pokud problematiku hodně zjednodušíme, tak mohu říct, že sám zastávám negativní postoj jak vzhledem k muslimské migraci do Evropy, tak vzhledem k Evropské unii. Přesto ve mně však vítězný výsledek PiS nevyvolává záchvaty nekontrolované euforie a nadšení, jako je tomu, bohužel, u řady českých politiků z řad pravicových liberálů a dokonce i ateistů. Dalo by se říct, že právě naopak. Vítězství PiS nelze z pohledu ateisty a sekularisty interpretovat jinak, než jako zhmotněnou noční můru.

Nebudu teď brát v potaz to, že pravicoví liberálové by měli být z úspěchu PiS zhnuseni už jen proto, že má tato strana v plánu zvyšování sociálních dávek, zvyšování daní a obecně rozsáhlý hospodářský intervencionismus a silnou roli státu v ekonomice. To ponechme stranou a věnujme se problematice na úrovni ryze společenské. Co vlastně PiS hlásá v oblasti sociální politiky? Tak si to tedy, třeba pro pravicové ateistické liberální politiky, kteří vítězství PiS oslavují, zopakujme: PiS je proti potratům, proti možnosti eutanazie, proti registrovanému partnerství či sňatkům homosexuálů, proti legalizaci měkkých drog, proti zobrazování sexuálně laděných materiálů a násilí v médiích i proti odluce státu od církve. Naopak je pro výuku náboženství na školách. I když by šlo v řadě případů zacházet do detailů, asi to úplně není třeba. Dodejme snad jen ještě to, že PiS navrhoval změnu polské Ústavy, do které chtěla (podobně, jako se to povedlo Orbánovi v Maďarsku) propašovat zmínky o Bohu. V preambuli mělo konkrétně být obsaženo následující: „Ve jménu Boha všemohoucího! My, polský národ, skládajíce díky Boží prozřetelnost za dar nezávislosti…“. Je tedy třeba si položit otázku: Vážně si někdo troufne mluvit o sobě jakožto o sekulárním liberálovi a zároveň veřejně podporovat PiS? Já bych spíše skoro řekl, že podpora PiS může být vnímána jako akt veřejného přihlášení se k anti-liberálním idejím.

Bohužel, značná část lidí v České republice bude vítězství PiS mohutně oslavovat. Přesto, že jsme vnímáni jako ateistický národ, budeme oslavovat vítězství klerikální a ultrakonzervativní strany. Netřeba dodávat, že PiS v předvolební kampani taktéž vytáhla anti-imigrační kartu a je zřejmé, že v této otázce bude zastávat daleko tvrdší linii, než doposavadní vláda Občanské platformy (PO). Skutečnost, že se s PiS shodnu na nesouhlasu s muslimskou imigrací do Evropy, však ještě neznamená, že budu zavírat oči nad celou paletou zrůdností, jež má tato strana v programu a jež chce aktivně prosazovat. Popravdě řečeno, můžeme si jako ateisté, humanisté a sekularisté položit následující zcela relevantní otázku: Co nás potenciálně ohrožuje více – muslimská imigrace do Evropy, nebo vládnoucí bigotně katolické politické strany, které se svůj ultrakonzervativní charakter ani nesnaží zakrývat, ale naopak jej ještě vystavují na obdiv? Za sebe mohu říct, že odpověď na tuto otázku neznám, protože obě možnosti jsou velice nepříjemné. To, že křesťanská lobby proti-imigrační kartu využívá a i nadále využívat bude k posilňování a utužování svých pozic je tématem mého minulého článku, proto se zde o tomto tématu rozepisovat nebudu. Kdo článek ještě nečetl, tak tak může učinit zde.

Ptáte se , koho bych tedy v Polsku volil já? V Polsku skutečně člověk příliš na výběr nemá. Určitě bych nevolil doposud vládnoucí křesťanskodemokratickou Občanskou platformu. Občanská platforma je sice ekonomicky liberálnější, než Právo a spravedlnost, avšak sociálně ultrakonzervativní je podobně jako PiS.  Jestliže si tedy Poláci vybírali, která ze dvou sociálně ultrakonzervativních stran bude sestavovat příští vládu, nezbývá, než naše severní sousedy upřímně politovat. Opět jen zkratkovitě: PO se vyslovuje proti potratům, proti stejnopohlavním sňatkům, proti dekriminalizaci měkkých drog, proti eutanazii, proti výzkumu embryonálních kmenových buňek, proti možnosti umělého oplodnění, a dokonce i proti odstraňování křížů a dalších náboženských symbolů ze škol a z veřejného prostranství. PO také podporuje „náboženské vzdělávání dětí“, tedy, v překladu, náboženskou indoktrinaci dětí ve školách. Mimochodem, dejte si tyto informace do kontextu s tím, že Občanská platforma je v českých médiích označovaná jakožto „liberální strana“.

Kdo nám zbývá dále? Na hraně pětiprocentní hranice volitelnosti podle exit-pollových průzkumů balancují současní vládní lidovci, Polská strana lidová (Polskie Stronnictwo Ludowe PSL), jejíž ideová báze spočívá v agrarismu a v křesťanské demokracii. Nevolitelní. Kdo dále? Do Sejmu se po víkendových volbách nově dostala formace .Nowoczesna (.N), založená liberálním ekonomem Ryszardem Petruem. Tato strana prosazuje ekonomicky skutečně liberální program. S touto stranou mám však pro změnu problém co se týče jejího postoje k muslimské migraci d Evropy. „Moderní strana“, jak lze polský název této formace volně přeložit, totiž kritizovala PiS za její protiuprchlickou rétoriku. Což o to, to já bych dost možná dělal, být politicky aktivním Polákem, taktéž. Problémem je, že Petruova strana nespatřuje v migraci muslimů do Evropy žádný problém. Spíše naopak. Podle této strany je totiž odmítání uprchlíků ostudou polské společnosti. A mimochodem, sám Ryszard Petru není žádným ateistou. Naopak, nábožensky se v nedávné minulosti poměrně silně angažoval. V roce 2013 Petru působil jako expert a řečník v náboženském televizním pořadu, který se věnoval „morálce a etice v časech krize“. Abych však byl objektivní, je také třeba dodat, že Petru je pro odluku státu a církve, avšak jak sám dododá, je „také pro dialog, jelikož poslední věcí, kterou nyní Polsko potřebuje, je náboženská válka.“

Toto Petruovo vyjádření pochopitelně nebylo proneseno ve vzduchoprázdnu. Petru v něm reagoval na představitele další o víkendu úspěšné polské politické strany, na vyjádření Pawla Kukize, lídra strany Kukiz`15, který se vyjádřil v tom smyslu, že by zrušil výuku náboženství na školách, což lze rozhodně hodnotit velice kladně. Tato strana dle exit-pollových odhadů získala kolem 9 % a stala se tak po PiS a PO třetí nejsilnější politickou stranou, která po víkendových volbách bude zastoupena v Sejmu. Kukiz je „původním povoláním“ hudebníkem, rockerem. No a nebylo by to samozřejmě Polsko, aby taktéž nebyl otevřeným římským katolíkem. O své víře Kukiz prohlásil, že je „cestou kříže“. Kukizova formace bývá médii označována za typickou anti-establishmentovou a populistickou stranu. Faktem je, že hlavním cílem strany Kukiz`15 je změna polského volebního systému pro volby do dolní komory polského Parlamentu. Současný proporční systém chce nahradit systémem většinovým s jednomandátovými obvody, tzv. systémem prvního v cíli, který funguje například ve Velké Británii. Jeho formaci však chybí určitá širší vize a ve víkendových volbách tak posbírala především protestní hlasy. Pro mě celkově vzato jen velice těžko volitelná.

Těsně pod pětiprocentní hranicí se pravděpodobně ocitla formace KORWiN, což je politická strana veterána polské politiky, Janusze Korwina-Mikkeho. Korwinova proti-imigrační rétorika je ještě o několik levelů výš, než ta, kterou v předvolební kampani předváděli politici z PiS. Korwin je, pochopitelně, taktéž římským katolíkem a ve společenských otázkách je poměrně silně konzervativní. Ekonomicky mi sice Korwin svým libertarianismem až anarchokapitalismem vyhovuje, avšak hájení tradičních konzervativních hodnot polské společnosti mi s tím tak úpně nejde dohromady. Proto v případe Korwina můžeme hovořit o jakési fúzi pravicového libertarianismu s národním konzervatismem. Korwin je proti potratům, proti eutanazii, proti sňatkům homosexuálů atp. V Polsku by zavedl monarchii a jediné, co jej ve společenských otázkách tohoto typu odlišuje od svých konzervativnějších kolegů je to, že by Korwin legalizoval měkké drogy. Celkově vzato pochopitelně nevolitelný.

Kdo z relevantních hráčů na polské politické mapě nám tedy zbývá? Sjednocená levice (Zjednoczona Lewica, ZL). Její program je sociálně velice liberální a jako snad jediná se vymezuje vůči polskému tradicionalismu a je otevřeně anti-klerikální. Sjednocená levice představuje slepenec levicových subjektů, které se v letošních volbách rozhodly kandidovat pospolu. Polská levice je už řadu let v troskách a Sjednocená levice byla vystavěna především na post-komunistickém Svazu demokratické levice, který doplnili polští Zelení, Palikotovo hnutí (otevřeně anti-klerikální formace z voleb z roku 2011, která se však během svého parlamentního působení značně zdiskreditovala) a několik dalších levicových formací. Sjednocená levice hodlá usilovat o likvidaci hodin náboženství na školách a o zavedení sexuální výchovy. Podporuje také možnost interrupcí a sňatky homosexuálů, stejně jako legalizaci měkkých drog. Co se týče problematiky eutanazie, dle mnou dohledaných materiálů se ZL staví proti. Program je to, snad až na tu eutanazii pěkný, že ano? Tedy alespoň levicověji zaměření čtenáři by měli jasno. Jak je Vám však asi patrné z úvodních odstavců, pro mě je Sjednocená levice nevolitelná z ekonomických důvodů úplně stejně, jako jsou pro mě polské ultrakonzervativní a tradicionalistické strany nevolitelné z důvodů společenských. Přeci jenom je však z ateistického a sekulárního hlediska nutné vnímat Sjednocenou levici za jedinou sekulární sílu na polské politické mapě. A proto článek zakončíme velice smutně a negativně: Sjednocená levice ve víkendových volbách získala zhruba 6,6 %, což však, vzhledem k tomu, že se nejedná o samostatnou stranu ale o koalici stran, stačit nebude a strany Sjednocené levice tak v dolní komoře polského Parlamentu nebudou zastoupeny.

Migrace muslimů do Evropy? Stále hlubší integrace Evropské unie a zvětšování se kompetencí Bruselu na úkor národních států? Ano, to jsou zcela relevantní a závažné problémy. Polsko však očividně čelí problému daleko většímu, problému, který jak muslimskou migraci, tak problémy spojené s Evropskou unií, značně přesahuje – problému klerikalizace a teokratizace polské politiky. Spolu s debaklem Sjednocené levice mizí z polského Parlamentu pravděpodobně jediná otevřeně sekulární síla, usilující o odluku státu a církve. Pokud byste však přeci jen chtěli na závěr něco pozitivního, tak snad jen to, že v porovnání s Polskem jsme na tom ještě stále docela dobře.

146 thoughts on “Vítězství Práva a spravedlnosti v Polsku? Noční můra všech pravicově-liberálních sekularistů

 1. A.S.Pergill

  Problém je do značné míry boj řady sekulárních proislamistů proti sekulárním antiislamistům. Vyřazením sekulární alternativy se prostě křesťané stávají nejmenším zlem.

 2. Jaroslav Štejfa

  K A.S. Pergillovi:
  „Vyřazením sekulární alternativy se prostě křesťané stávají nejmenším zlem.“
  Zásadně nesouhlasím a jsem zcela opačného mínění. Pokud by sekularita per se ze světa zmizela, zmizí jakákoliv demokracie a svět se stane hříčkou v rukách středověkých diktatur , tentokrát však s jaderným potenciálem v těchže rukách. A vše se odehraje rychle a ve jménu skoro jednoho boha. A v průběhu jednoho století lidstvo buď vyhyne, nebo z lidí budou endemité.
  Jaroslav Štejfa

 3. Ignac z Loyoly

  Humanismus a pravicový liberalismus se vylučují. Humanista, pokud je opravdový, nemůže holdovat pro ekonomický darwinismus diktatury trhu 🙂

  Většina pravičáků jsou pak buď konzervativní nebo konzervativně liberální, pouze liberálních je minimum, ale jak řikám, ekonomický liberál a humanista? Trochu paradox 🙂

  Ale o humanismus můžeme vést i spory.

  Nevím nic moc o polské sjednocené levici, ale jestli mezi sebe vzali komunisty/postkomunisty, tak to také není nic moc

 4. Václav

  Naprostý souhlas s Ignácem… humanismus a pravicový liberalismus jsou v rozporu. Je paradoxní, jak většina pravicových konzervativců dost často i liberálů odmítá Darwinovu teorii v biologii a naopak prosazuje sociální darwinismus v praxi.

 5. Ignac z Loyoly

  Sám Dawkins v Hyde Parku označil sociální darwinismus a thatcherismus (ekonomický pravicový liberalismus) za odporný, evidentně volí levici a demokratický „socialismus“ čili je evidentně levicovým (nepostmoderním a nemultikulturním) liberálem

 6. Vlastenec

  Blahopřeji vítěství strany Právo a Spravedlnost.
  Křesťanství nás zachrání.Závidím Polákům to že jsou ve víře pevnější než my Češi.Budoucnost záleží na nás.Jsem hrdý na konzervativismus z boží pomocí se posuneme do předu.Mladá generace potřebuje Boha a věci co hlásá církev.Mám takovou radost aleluja.

 7. Kufr

  Zatím jde jen o exit poll, třeba KORWiN v něm má 4,9% a hranice je 5%, i u liných subjektů se to může nějaká ta procenta lišit.

  Jinak na zavedení sňatků homosexuálů není nic pravicově liberálního. Takovým by byl požadavek „odstátnění“ institutu manželství.

 8. A.S.Pergill

  @Jaroslav Štejfa To si můžeme říkat spolu na ateistickém webu, většina voličů to takto vnímat nebude.
  Důležité je, že různé analogie „našich“ Britských listů po celé EU zuřivě bojují proti občanským a sekulárním (nebo alespoň částečně sekulárním) odpůrcům islámu a islamistů. Snaží se o jejich diskreditaci cílenými kampaněmi nepravdivých pomluv, snaží se podobně diskreditovat i konkrétní politiky. Výsledkem nevolitelnosti nebo přimo likvidace takto pomlouvaných je, že voliči pak sáhnou po „menším zlu“, a tím klerikálové z PiS v porovnání s EUropeisty, otevírajícími náruč islamistům, bohužel, jsou. Patrně svou roli sehrálo i odstoupení zástupců Tuskovy vlády od původně dohodnutého postupu při hlasování o povinných kvótách, na němž Polsko podrazilo zbytek V4. Voliči ukázali (alespoň jejich část), že toto proislámistické podrazáctví se jim hnusí víc než klerikálové z PiS; nehledě k tomu, že islám je objektivně civilizaci nepřátelštější než křesťanství.

 9. DarthZira

  Sociální darwinismus by měl být označen za pavědu, kterou taky je – s vědeckou evoluční teorií toho má společného snad ještě méně než astrologie se současnou astronomií.
  Navíc je imho neporovnatelně škodlivější než astrologie, dokonce i homeopatie co do škodlivosti je ve srovnání s ním jen slabý čajíček.

  Nevím, jestli jsem „pravicově liberální“, ale už dávno tvrdím, že pokud by rituál uzavření manželství měl z hlediska občanského, finančního, trestního aj. „světského“ práva úplně stejné účinky jako co já vím křest nebo biřmování (tedy žádné), tak z hlediska státu by se žádné registrované partnerství nebo manželství homosexuálů vůbec nemuselo řešit a ani by se neřešilo, maximálně by si tyto věci řešili věřící v jednotlivých církvích – což by ale všem ostatním mohlo být ukradený o půlnoci.
  Jenže to vypadá, že skutečných liberálů (ať pravicových nebo levicových) je na světě strašně málo, protože ještě ani v jedné jediné civilizované zemi se z faktu uzavření manželství nestala pouhá „volnočasová aktivita“ bez jakýchkoli právních následků.
  Možná homosexuálové tak stojí o sňatky proto, že jsou dost velcí realisté na to, aby jim bylo jasné, že daleko snáz přimějí stát k tomu, aby byl rozšířen okruh osob, které mohou uzavřít manželství, než ke zrušení všech privilegií, vyplývajících z faktu uzavření manželství – to by totiž mohlo běžné voliče naštvat mnohem víc, pokud totiž už jednou někdo má určitá privilegia, daleko spíš skousne, že tato privilegia bude mít i někdo další, než že by o ně měl úplně přijít.

 10. Josef K.

  Nějak jste opomněl Hnutí Janusze Palikota, extravagantního protináboženského politika, který svůj program žel rozmělnil do mnoha nesourodých témat a exhibicionismu, při vstupu na politickou scénu získal přes 10%, teď asi pohořel, myslím, že v Polsku je dost lidí, kteří mají církve plné zuby, ale spíše ze setrvačnosti a v úlitbě tomuto polskému folklóru je pro ně ateismus nepřijatelný.
  Na druhé straně si nedovedu představit, že by v Česku vycházel tak ostře protikatolický levicový satirický časopis jako je NIE, jakási polská obdoba Charlie Hebdo. Také se v Polsku najdou umělci, zpěváci, kteří se nebojí napsat skandální proticírkevní texty na rozdíl od našich, kteří devótně pějí o baroku, andělích, bohu. Asi u nás ještě nedošlo k takovému stupni zamoření veřejného prostoru kadidlem, aby se to začalo vadit širší veřejnosti, která má jiné starosti, Ale ono to přijde, jak desekularizace, tak občanská reakce na ni, ale to už bude pozdě.
  Co se týče liberalismu obecně, nevím už kdo, charakterizoval výstižně liberála jako člověka,“ který má rozhodnou vůli vyprat špinavé prádlo za předpokladu, že je nebude muset namočit „, to platí i vztahu Evropské Unie k uprchlictví, což je ovšem velmi složitý problém , který bych tu nechtěl řešit,

 11. toli

  @Josef K
  Bez poslaneckého mandátu zůstane například bývalý premiér a vůdce Sjednocené levice Leszek Miller nebo šéf dosud třetí nejsilnější parlamentní strany Tvé hnutí Janusz Palikot, jehož uskupení kandidovalo pod hlavičkou Millerovy koalice.

 12. Vlastenec

  O jakém zamoření kadidlem to mluvíte? Polský národ upevňuje právě církev.My Češi se jezdíme do Polska učit od uslupení jako je Liga polských rodin a tak podobně.Větší přehled o Polsku jako vy nemám ovšem důležité jsou základy.Třeba to že mají rádi Církev a tím si jich víc vážim.Také jsou proti potratům,homosexualitě a autanazii.
  Tyto názory můžou pomoct i nám Čechům k uzdravení naší společnosti.
  Jestli jsou antiklerikální umělci v Polsku ,tak by jim neměli dávat tolik prostoru.Každý by se měl svobodně rozhodnout na jaké straně stojí.

 13. Honza Werner Post author

  Josef K.: Ale vždyť já Palikotovo hnutí v článku zmiňuji 🙂

  „Kdo z relevantních hráčů na polské politické mapě nám tedy zbývá? Sjednocená levice (Zjednoczona Lewica, ZL). Její program je sociálně velice liberální a jako snad jediná se vymezuje vůči polskému tradicionalismu a je otevřeně anti-klerikální. Sjednocená levice představuje slepenec levicových subjektů, které se v letošních volbách rozhodly kandidovat pospolu. Polská levice je už řadu let v troskách a Sjednocená levice byla vystavěna především na post-komunistickém Svazu demokratické levice, který doplnili polští Zelení, Palikotovo hnutí (otevřeně anti-klerikální formace z voleb z roku 2011, která se však během svého parlamentního působení značně zdiskreditovala) a několik dalších levicových formací. „

 14. DarthZira

  Joj, fašista Vlastenec nám tu ještě chyběl! 🙁
  Nějak si ale spletl stránky.
  Haló, pane fašisto, budíček! Tady není „Protiproud“ ani „Duše a hvězdy“, „Te Deum“ nebo „Vendée“, takže své kecy o tom, jak je dobré se učit v Polsku být proti potratům, homosexualitě a „autanazii“, si strčte laskavě do zadní části těla, tady na to není nikdo zvědavý.
  Zkráceně řečeno: „Huš, hajzle!“

 15. Vlastenec

  Honza Werner tak to bychom měli oslavit že je antiklerikální levice v troskách.Vždycky mě potěší to když prohrajou ty to jsou anti klerikální.Rozhodně bych se nesnížil k tomu abych dával hlas někomu kdo je pro homosexualitu a potraty a nebo dokonce nemá rád církev.Od tědlech šmejdů ruce pryč.

  Lidi používejme rozum a cit.Já to dělám proto mám tyhle názory.Proto slavim to že katolické myšlení není přežité že i v Čechách mnozí ateisté tyhle věci respektují.Je důležité se dívat do budoucnosti a v budoucnosti víra a Bůh co existuje místo má.

 16. DarthZira

  Jo, a že ta nechutná organizace jménem „Liga polských rodin“ je „uslupení“, je vážně velmi půvabný překlep, to si vypůjčím.
  Všechny podobné fašistoidní organizace od teď nazývám uslupeními 😉

 17. Vlastenec

  DarthZira
  Fašista nejsem.Nevím proč mě urážíte. Je hezké že znáte konzervativní stránky.I když uznávám že na Duše a hvězdy to někdy přehánějí.Dokážu být kritický i vůči souvěrcům.
  Znám osobě Čechy co se do Polska opravdu jezdí učit tyto věci. Nějak rozumě bychom k těmto věcem dospěli i bez Poláků.Na to jsme jako Češi silní abychom se postavili proti homosexualitě a potratům.

  Kdyby Katolická Církev byla liberálnější a byla pro homosexualitu,potraty a eutanázii neměla by tolik úcty.Vážím si Církve protože má spoustu tědlech názorů.To je halvní důvod proč věřím v Boha.
  Zeptám se Vás je hodně atheistů co mají tyhle katolické názory.Vy jako atheistické združení vzali by jste mezi sebe tyhle atheisty.Třeba některé mé kamarády co v Boha nevěří ale názor mají stejný jako já vve většině věcech?

 18. DarthZira

  Podle mého má budoucnost pouze Bůh, co neexistuje 😛

 19. toli

  @Vlatenec
  Já osobně jsem liberál takže vaše názory na authanasii,homosexualitu a potraty nesdílím zcela jistě. 🙂

 20. Vlastenec

  Bůh existuje.Věřím že PIS vyhrály s pomocí Boží. DarthZira zkuste se nad tím zamyslet hloubš.
  Když mě nedokážete pochopit intelektuálně tak to zkuste aspoň vnitřně citově.
  Tady jde o hrdost na konzervativismus.Hrdost na to že nevpusím do svého podniku homosexuály,hrdost na to že se nenechám ovlivnit něčím tak překonaným a opravdu hloupým atheismem.Mluvím o hrdosti.

 21. Vlastenec

  Toli trápí vás svědomí tím že jste liberál?
  Liberalismus nás vede do záhuby.Proimigrační politiku prosazují právě liberálové.S hodnotymi humanismu a liberalismu nemám díky Bohu nic společného.Je dobré zůstat svobodným a rozhodnout se svobodně co v životě chceš.Já to vím a jsem vděčný Bohu za to že nemusím být atheista ani liberál.

 22. A.S.Pergill

  Už ani nepamatuji, kterýže to z Gottwaldových pohůnků prohlásil v prvorepubličním parlamentu, že se komunisté jezdí do SSSR učit, jak zakroutit československé buržoasii krkem po vzoru sovětských soudruhů. Vlastenec mi to mimoděk připomenul.
  Mimochodem: Asi poslední kapkou byla polská zrada dohody v rámci V4 při hlasování o kvótách. To byla labutí píseň probruselských a proislamistických soudruhů z PO.
  Pro nejbližší dobu je důležité, že Polsko nebude narušovat jednotu V4 (a asi dalších přidružených zemí z bývalého východního bloku), a tudíž tento blok nabude dostatečnou vyjednávací sílu, která bude v nastávající krizi EU velice potřebná.
  Na hranicích s Polskem můžeme zřídit kliniky pro potratovou turistiku a umělá oplodnění, které chtějí věřící soudruzi zakázat, čímž na vítězství klerikálů v Polsku můžeme vydělat.

 23. Honza Werner Post author

  Vlastenec: Super trolling 😀 Tohle se mi líbí, jakože fakt upřímně 🙂

 24. DarthZira

  Vlastenec – ale svobodně se rozhodnout pro potrat nebo euthanasii nesmím, co?

  Jinak jsi fašista, protože máš stejné názory jako např. Franco, tak se nečerti!

  Pro podobní zvrhlé názory zde najdeš pochopení akorát u extrémně sobeckého psychopata Filipa. Ten ale není fašista, pouze amorální kreatura ochotná spolupracovat s kýmkoli, kdo dobře zaplatí. Ovšem tím lépe pro vás – jestli máte se svými fašistickými kamarády, kteří jsou zároveň (prý) ateisté, aspoň nějaký prachy, tak ho zkus kontaktovat a můžete spolu utvořit nějaký spolek ateistických proteokratických klerofašounů.
  Good luck!

 25. DarthZira

  Fašouny ovšem nehodlám chápat ani intelektuálně, protože to spíš intelektuálně pochopím názory goriláka Richarda z pražské zoo (no, to jsem teď přehnala, sorry za urážku, Richarde 😉 ), a už vůbec ne „vnitřně pocitově“. Jsou prostě jiný živočišný druh, se kterým nemíním mít nic společného.
  Můžou mi pouze sloužit ve funkci dvorních šašků, což je taky jediný důvod, proč znám ty klerofašistické weby – pokud se nudím a potřebuji se pobavit, nikdy nezklamou.

 26. Vlastenec

  A.S.Pergill k tomu SSSR tak to byly komunisté a hlavně atheisté.Takvže srovnávání s námi katolíky co jsme proti komunismu vždycky bojovali není na místě.K tomu ahteismu,tak my katolíci nejsme nepřátelé atheistů.No asi není atheista jako atheista.
  Honza Werner: K vašemu článku tak se s Váma zhodnu ve dvou věcech že jste proti islámské imigraci a že jste proti setrvání České Republiky v EU.Upřímě řečeno jsem překvapen že liberál je proti EU.
  Když jsme u toho slova soudruh,tak vás za tyto názory soudruzi liberálové sežerou.
  Váš článek je plný emocí.Jako by podle vás vše co je církevní bylo špatné.Nepříjde Vám že je to poněkud upjaté každý snad úplně každý konzervativní a katolický názor odsoudit aniž by jste o něm přemýšlel?
  Když by jste se v něčem dával na stranu církve,tak by vám to asi rušilo váš dogmatický ideonázor.Že?

 27. DarthZira

  Tak se poděl, Vlastenče, s námi o svá závratná životní moudra. Vysvětli nám, co a proč je dobrého třeba na cenzuře, co je dobrého na tom bránit dospělým svéprávným lidem v tom, aby svobodně provozovali sexuální aktivity jak se jim zachce a s kým se jim zachce, nebo co je dobrého na tom nutit znásilněnou riskovat zdraví těhotenství a porodem.
  Vážně jsme na to zvědaví – a myslíme to stejně upřímně jako když Standa Gross přijal Krista.

 28. DarthZira

  Pergille, mám dojem, že to o kroucení krkem vyřkl Kléma osobně.

 29. toli

  @Vlastenec
  Toli trápí vás svědomí tím že jste liberál?

  Naprosto mne netrápí svědomí neboť žádné nemám,bůh mi ho jaksi zapomněl dát 🙂 🙂
  A vidíte já jsem velmi hrdý na to že jsem liberál,miluji svobodu a nemám omezené zkostnatělé myšlení…

 30. Ignac z Loyoly

  Miluju, když souložím se dvěma holkama najednou a potom si ho otřu o Bibli nebo o obrázek Ježíše Krista, je to větší legrace, než když dal soudruh Milan Kohout sperma v kostele do svěcený vody. To je ale legrace, příště bych se chtěl vyspat s klukem, co si o tom myslíte?

  Vypatlastenec: chtěl taky bůh, aby vyhráli volby komunisti ve 46 u nás? Taky jim tehdy pomohl? Jestli jo, tak nám to docela posral, stejně jako to posral s církví, s klerofašismem, s bakteriema moru nebo se sopkama a zemětřesením.

  Filip = Vypatlastenec? Podobné názory 🙂

 31. Vlastenec

  A.S Phrgrill Ještě k vaší zmíňce Britských Listů tak to je levicová liberální žumpa kterou se netřeba zabývat.Na tyto stránky se chodí smát jak křesťan tak rozumný atheista…

  DarthZira: K tomu vzájemnému porozumění,tak jestli k němu má dojít tak musí být zájem na obou stranách.Co se týče Franca tak se jeho režim Falanga přímo nejmenovala fašismus.Opravdu si přesně tak na rozdíl od Italů neříkali.
  V tom Španělsku Franschesco Franco v míru vládl dlouhá léta po válce a bylo to morálně v pořádku tak nevim co řešíš.Doplň si vzdělání holčičko. Franco ubránil Španělsko před komunisty a liberály.
  K Filipovi tak nevim kdo to je.Nechodím na tyto stránky často tak nemám přehled ani to není důležité.

  Ještě k tomu porozumění.Tak nebudu pátrat ve tvém věku ani vzdělání(obojí není důležité v tuto chvíli) k čemu jsou ti životní zkušenosti,nějaká rádoby moudrost,školy za znalosti když se nedokážeš rovně podívat do očí někomu kdo má jiné názory? Pokud mě nechceš pochopit tak jak mě pak můžeš morálně porazit? Nepřišel jsem sem jako nepřítel ale jako slušný člověk s přijatelnými názory.
  Největší legrace je že liberálové,antifašisté a další rádoby tolerantní rádi mluví o toleranci.Slova TOLERANCE a SVOBODA užívají velice často a když příjde na projevení té tolerance a svobody třeba vůči katoliikému konzervativismu nebo straně DSSS tak jejich svoboda zmizí.Zeptal jsem se nejednoho liberála na tu jeho svobodu třeba vůči mě a tomu co dělám.Vždycky jsem zvítězil protože neměl,a argumenty.

 32. Ignac z Loyoly

  Tolerance platí jen pro toleranci, liberál, pokud má všech pět pohromadě, nebude podporovat a tolerovat neliberální šmejdy 🙂 (to jen někteří multikulturalisté jsou tak hloupý druh „liberálů“, že podporují i ty, kteří chtějí ničit svobodu, jen proto, že jsou „z jiné kultury“ a „musíme je ctít“)

 33. Ignac z Loyoly

  Dneska na čt24 „velký“ „ateista“ Jan Zahradil z ODS podpořil a uvítal vítězství konzervativního Práva a Spravedlnosti, nedávno kritizoval Halíka za jeho hanění „ateistického“ Česka a teď uvítal vítězství náboženských polo-bláznů

 34. toli

  @Iggy
  To je ale legrace, příště bych se chtěl vyspat s klukem, co si o tom myslíte?

  To ti vřele doporučuji,nejlépe jsou na tom bisexuálové.Ti si užívají rozkoš za každého počasí i pohlaví 🙂

 35. toli

  @Vlastenec
  Největší legrace je že liberálové,antifašisté a další rádoby tolerantní rádi mluví o toleranci.Slova TOLERANCE a SVOBODA užívají velice často a když příjde na projevení té tolerance a svobody třeba vůči katoliikému konzervativismu nebo straně DSSS tak jejich svoboda zmizí.Zeptal jsem se nejednoho liberála na tu jeho svobodu třeba vůči mě a tomu co dělám.Vždycky jsem zvítězil protože neměl,a argumenty.

  Asi takhle-vaše svoboda mi je vcelku lhostejná pokud nepůjde proti mojí svobodě.
  BTW vychovávám nejen svoje děti v duchu humanismu a liberalismu.To aby si dokázali v budoucnu lehce poradit s těmi kdo by jim bral jejich svobody.

 36. Vlastenec

  Takvže mi potvrzujete že kdo není atheista ani liberál tak by jste mu upírali svobodu.Věta že kdo má pět p po hromadě nebude podporovat neliberální šmejdy je totalitní.Něco podobného říkají multikulturalisté.Tohle říká Jan Čulík ze zmiňovaných britských listů.Kdo není humanista a multikulturalista tak nemá právo na nic.
  V čem jste vy liberálové lepší od muslimů?
  K dalšímu komentáři tak když je vám moje svoboda lhostejná tak přirozeně respektujete to když někdo vede své děti v duchu konzervativismu a nacionalismu proti liberalimsu a humanismu.Tak děkuji za váš respekt.
  ¨Žiji v České Republice a jsem tady spokojen.Nikdy zdůrazňuji NIKDY nebudu žít v liberální společnosti založené na humanismu.Je to tak k pořádku.Jsem rád že si rozumíme.

 37. Ignac z Loyoly

  Demokracie není pro nedemokraty, ale jen pro demokraty (byť různých názorů), tolerance není pro netolerantní, ale jen pro tolerantní (byť mají různé názory, ale musí být apriory tolerantní), to psal už jeden z hlavních filosofů liberální demokracie a otevřené spol. Karl R. Popper: tolerance nemůže tolerovat netoleranci. Proč by liberál měl nechat fašistovi, aby střílel to Žida? Nebyl by pak spolupachatel?

  Slova ať si hlásají (až na výhružky a výzvy k násilí), ale činy jsou v každém režimu omezeny tak, aby tento režim nerozvrátily. Proto sem jako liberální demokrat rád, že liberalismus a humanismus a sekularismus (daný již naší ústavou) je chráněn a bráněn zákonem. Čili my žijeme v liberálním státě 🙂

  Jdu si utřít zadek stránkami z Nového zákona a pak spát.

  Dobrou noc a hezké sny v našem poklidném a hodně liberálním státě v (zatím) hodně liberální Evropě 🙂

 38. Josef K.

  No já nevím, Vlastenče, zda by se naši katolíci měli do Polska učit morálce, jsem přesvědčen o tom, a můžu říci, že polské poměry znám celkem dobře, že ty zbožné či spíše pobožné lidové vrstvy v Polsku jsou nevázanější, v sexu, pití alkoholu, používání sprostých slov, násilí mezi mládeží , apod. Česká společnost bych řekl je kulturně homogennější, v Polsku je větší propast mezi řekněme elitami a plebsem, zvlášť venkovským než u nás. Taky asi všichni známe kšeftařský pragmatismus nebo bezohlednost řidičů.
  Ano, svaté přijímání je u nich „duchovním aktem „prvního řádu , který se měří množstvím darů, které trumfnou i vánoce.
  Ale pozor, já jsem polákofil a polskou kulturu, jazyk i lidi mám velmi rád.

 39. Vlastenec

  Ignác z Loyoly: Za prvé nevím proč jste si dal nick po zakladateli Jezuitů když si chcete vytírat zadek s novým zákonem?
  Za druhé považujete liberalismus a humanismus za něco nedotknutelného.Přitom jsem již psal že žiji v České Republice a zároveň nežiji v liberální a humanistické společnosti.Jistě že občas humanistu potkám ale není to každý den…..

  Mnozí si také mysleli že komunismus tu bude na věčné časy.Že marxismus se nepřežije,že to ovládne svět a bude na věky věků…….Kde je ten kolos SSSR dnes?:) Liberální demokracie má konec i začátek.Tak hloupý nejste aby jste skutečně věřil že to tu bude na furt……

 40. Azazel

  Naše ústava ale je sekulárně humanistická, naše zřízení je liberálně demokratické. Takže ať chceš či ne, žiješ v hodně liberálním státě. Bez ohledu na to, že se pohybuješ po hospodách mezi skinhedy, máme tu liberálně právní, ne skinheadský stát 🙂 Marxismus nebyl na věčné časy, ale vláda církve taky ne 🙂 teď sice ještě někde ultrakatolíci či marxisté stále mají moc, ale už slábnou ve prospěch liberální demokracie

 41. toli

  K dalšímu komentáři tak když je vám moje svoboda lhostejná tak přirozeně respektujete to když někdo vede své děti v duchu konzervativismu a nacionalismu proti liberalimsu a humanismu.Tak děkuji za váš respekt.
  ¨Žiji v České Republice a jsem tady spokojen.Nikdy zdůrazňuji NIKDY nebudu žít v liberální společnosti založené na humanismu.Je to tak k pořádku.Jsem rád že si rozumíme.

  Ano máte právo udělat ze svých dětí kopie sebe sama,totéž právo mám i já či jakýkoliv rodič. Zapomínáte že Česká republika je již liberální a humanistická,pokud by jste chtěl například zakázat každoroční duhové pochody Prague Pride tak by jste rovněž musel zakázat katolická procesí a poutě ,to aby jste měřil všem stejně 🙂
  Stejně jako Prague Pride uráží váš jemnocit,tak katolická procesí a poutě uráží zdravý rozum a inteligenci ostatních lidí.Že nejde zakázat ani pride ani procesí je známkou toho že již žijeme v humanistickém liberalismu 🙂

 42. Azazel

  toli: s rádoby-svobodou to přehání právě multikulti či postmodernisti, jak tu píší ostatní. Ti by nechali islamisty vychovávat děti k islamismu, nacisty k nacismu (byť u toho nacismu by byli proti z antirasistických důvodů, tam jim to najednou vadí, jdou sami proti sobě…) a na některých školách by se učil Darwin a jinde kreacionismus, to už není svoboda a racionalita, ale bláznivá anarchie, kde má prý každou svou pravdu (stejně hodnotnou jako ti druzí, byť jde o sebevětší blbost), je to představa bláznivá anarchie co povede k občanské válce a tyranii.

  vlastenče, svoboda není, že si každý může dělat co chce 🙂

 43. Josef K.

  Honzovi Wernerovi: toho Palikota jsem nějak ve vašem článku přehlédl při spěšné nepozorné četbě, omlouvám se, a budiž mi to pro příště výstrahou, ale to nebylo to podstatné v mé reakci.

 44. toli

  toli: s rádoby-svobodou to přehání právě multikulti či postmodernisti, jak tu píší ostatní. Ti by nechali islamisty vychovávat děti k islamismu, nacisty k nacismu (byť u toho nacismu by byli proti z antirasistických důvodů, tam jim to najednou vadí, jdou sami proti sobě…)

  Islamisti si mohou vychovávat ze svých dětí co chtějí,ale u sebe doma.Tady musí respektovat hodnoty humanistického liberalismu či konzervatismu,zde jsou pořád ještě na návštěvě.Zákony společnosti tvoří vždy většina a konsenzus.

  A propó zajimalo by mne jestli se na církevních školách učí evoluce? Same,co ty na to ?

 45. Azazel

  No ten konzervatismus islamisté právě vyznávají (a je stejně málo humanistický jako ten křesťanský či ještě méně 🙂 ), a multikulturalisty tady máme my, oni je tam nemají 🙂 čili oni myslí že tahle bublanina má vzniknout v Evropě- a už tady právě vzniká …

  Konsenzus by ovšem neměl být jen tyranií většiny, s tím totiž někteří muslimové počítají do budoucna 🙂

 46. Josef K.

  Ještě jednou k pojmu liberalismus.
  François Bayrou: Být liberální ve Francii znamená až ocitnout se extrémně napravo. Být liberální v Americe znamená být nalevo. Liberální v Británii znamená centristickou politiku, lehce doleva, levý střed.

  J.K. – V Čechách znamená liberalismus cokoliv, tedy nic.

 47. Vlastenec

  Jé to je komentářů takhle v noci:)
  Víte mě se zdá že si toli a Azael opravdu myslíte že liberální demokracie ,humanistická společnost tady bude na věčné časy.Jak se říkalo Se sovětským svazem na věčné časy.Povíme si za deset nebo dvacet let a to se nasmějem.
  Ve vašich komentářích je cítit že nějaký univerzální humanismus a liberální demokraice je něco co je nadřazené všemu.To myslíte opravdu vážně?
  Ve skutečnosti je to jako ve sportu.vyhrají ty nebo ty.Je zajímavé jak nerespektujete to že Poláci jsou věřící a že ve volbách dali hlas těm co chtějí výuku náboženství ve školách a jsou proti homosexualitě a potratům.Jak vidím tak vaše tolerance k situaci v Polsku zmizela.Možná že mi někteří z vás se zatnutýma zubama řeknou že respektují vůli polských občanů a ten křesťanský způsob života ale ve skutečnosti NEJSTE DEMOKRATI A NEJSTE TOLERNATNÍ VNITŘNĚ.
  Co je tedy svoboda když to není že si každý může dělat co chce? K tomu Prague Pride tak jsou místa kde tyhle věci potlačují a možná že se jednou budou potlačovat i zde v České Republice.Záleží na tom který vyhrajou.Scénář dějin je vždycky otevřený jestli tady budem u válu my nacionalisté a křesťané nebo by se stala katastrofa islamizace Evropy i naší země.Jestli to půjde do prava nebo do leva jsou to otazníky??????

  Vím jedno ať půjdou dějiny naší země kamkoliv tak liberální demokracie a humanismus nemají šanci.Tyhle věci mají v 21 století nejnepravděpodobnější šanci na úspěch.Když se vy atheisté tak rádi zašťiťujete inteligencí ,tak minimálně to že humanismus je svinstvo co v České Republice nemá co dělat by jste měli pochopit sami aspoň svým rozumem.Když už nic jiného.

 48. toli

  @Azazel
  No ten konzervatismus islamisté právě vyznávají (a je stejně málo humanistický jako ten křesťanský či ještě méně 🙂 ),
  Důležité je slovo humanistické,to ti tam vypadlo…..
  I konzervatismus může být humanistický a demokratický.Konzervativní hodnoty nejsou můj šálek čaje,přesto připouštím že lidé mají právo být konzervativní (pokud mě s tím neobtěžují).
  Bohužel je pravdou že církev nenávidí humanismus,je to produkt osvícenství které nahradilo boha na vrcholku pyramidy člověkem…….
  A konsenzus jsem myslel na příklad ve smyslu současné vlády,ani jedna partaj si nemůže splnit volební program na 100%,jednoduše se musí domluvit na kompromisech….

 49. toli

  @Vlastenec
  Ve skutečnosti je to jako ve sportu.vyhrají ty nebo ty.Je zajímavé jak nerespektujete to že Poláci jsou věřící a že ve volbách dali hlas těm co chtějí výuku náboženství ve školách a jsou proti homosexualitě a potratům.Jak vidím tak vaše tolerance k situaci v Polsku zmizel.

  Mě je opravdu šumafuk koho si Poláci zvolili,tento článek beru jako komentář tamní situace.A myslím že naše gynekologie na tom bude ještě lépe.Půjdou jí peníze za polské potraty,stejně sem pořád Polky jezdily na zákroky i za jejich minulé vlády.

 50. toli

  @Vlastenec

  Vím jedno ať půjdou dějiny naší země kamkoliv tak liberální demokracie a humanismus nemají šanci.Tyhle věci mají v 21 století nejnepravděpodobnější šanci na úspěch.Když se vy atheisté tak rádi zašťiťujete inteligencí ,tak minimálně to že humanismus je svinstvo co v České Republice nemá co dělat by jste měli pochopit sami aspoň svým rozumem.Když už nic jiného.

  Vím jedno,Češi jsou svobodomilovní kverulanti,proto si tady církev už nikdy nevrzne a proto neustále klesají počty církevníků,je to dané i historicky zkušeností s církví,(Hus,Žižka,rekatolizace,restituce atd atd).Pokud se s někým střetneme (a jako že je to jisté) tak to bude Islám,ale to už bude celoevropský problém.

 51. toli

  Vlastenče vysvětli nám prosím co je na humanismu sviňského ? Díky

 52. Vlastenec

  toli: Je pěkné že přepisujete mé texty.To znamená že o nic aspoň trochu přemýšlíte.
  Právě to nahrazení pyramidy Boha člověkem je škodlivé.Je to z dílny svobodných zednářů co udělali hodně škody v Evropě a všude na světě.Vemte si jak USA vyváží liberální demokracii do světa jak dopadlo ono Arabské Jaro…..)Myšleno samozřejmě humanitárně jako havlovo humanitární bombardování.
  Tak to je dobře že berete že může být někdo konzervativní,Já do určité míry také beru liberály a demokracii jen se to nesmí přehnat ve věci co škodí celé společnosti.Jako je amencipace žen,adopce dětí homosexuály,změna pohlaví,feminismus, neůcta ke křesťanské historii naší země a prostě ta genderová politika ,tohle toleraovat ani respektovat nemůžu.Respektuji liberály co tyhle věci které jsem jmenoval nepodporují a to liberálně založených lidí znám hodně. Liberalismus jistě může být fajn ale jakmile něco smrdí emancipací žen tak mi většinou bouchnou saze.

  S těma potratama tak přece by jste nechtěl zabijet děti.Když už uznáváte ten humanismus tak by jste ho měl praktikovat hlavně k nenarozeným dětem.V tomto smyslu humanismus beru OK možná se nakonec zhodnem.
  Historicky jako Češi máme s církví zkušenost dobrou.Třeba kolik kostelů a klášterů tu máme s kterými se můžeme chlubit.Víra nám pomůže v boji proti islámu.Nepomůže nám priminitví atheismus ale katolická víra.
  K té toleranci tak atheisty samozdřejmě respektuji jen mi příjdou často v méně inteligentní než my křesťané.Atheista se občas zdravým rozumem dostane ke křesťanské víře a k boji za konzervativismus.Čím víc atheisté studují a přemýšlí,tím mají větší tendenci poznat Boha a to že Ježíš Kristus za ně zemřel na kříži.
  Jen je mi líto některých atheistů co nemají inteligenci aby to pochopili.
  Přeji dobrou noc a děkuji za rozhovor.Pax Christi.

 53. Vlastenec

  Ještě odpovím na otázku.Ačkoliv je humanismus něco tak hnusného co nemá cenu vysvětlovat ,tak to vysvětlím.Třeba že se díky humanistické,zelené,liberální atd politice přivezou miliony agresivních muslimů do Evropy.
  Nebo že se díky humanismu ruší kastovní systém,nechutné rovnostářstí.Jako by byla úplná rovnost všech lidí samozřejmostí.Humanismus udělal škody strašně moc.Stydím se za dobu sovícenství.Jestli je něco za co se stydím jako člověk tak to je osvícenství odluka církve od státu,relativismus a další věci co jsou vám jako každýmu normálnímu nepříjemné jako mě.

 54. DarthZira

  Vlastenče, ty prostě žiješ v iluzi, že tvé názory jsou slušné a přijatelné, jenže zkrátka nejsou. Není slušné a přijatelné tvrdit o humanismu (který vyznával např. Karel Čapek), že je to „svinstvo, které nemá v České republice co dělat“. Není slušné a přijatelné tvrdit, že je správné a žádoucí, aby byly rozháněny pokojné demonstrace, že je slušné a žádoucí, aby bylo lidem zakazováno svobodně si vybrat, co chtějí číst, na jaké filmy se chtějí dívat nebo jakou hudbu chtějí poslouchat, s kým chtějí žít ani aby bylo dospělým svéprávným lidem přikazováno a zakazováno, kdy, s kým a jak spát mají a kdy, s kým a jak nesmí.
  Pořád jsi neodpověděl na mou otázku, co je dobrého a správného na cenzuře, na tom, aby bylo dospělému a svéprávnému člověku zakazováno vyspat se s kým má chuť (pokud tedy ten druhý dospělý a svéprávný má tu samou chuť a spí s ním dobrovolně) nebo proč by mělo být správné a žádoucí nutit ženy riskovat zdraví nebo dokonce i život při těhotenství a porodu dítěte vzniklého znásilněním.

  Trpíš podivnou iluzí, že nežiješ a nikdy nebudeš žít v liberální společnosti založené na humanismu – rač si ale přečíst Preambuli Ústavy České republiky a zjistíš, že od roku 1990 je tato země liberální republika založená na ideálech humanismu. Může se ti to nelíbit, můžeš s tím nesouhlasit, ale to je asi tak vše, co s tím můžeš dělat. Můžeš samozřejmě doufat, že se z naší země stane teokratická diktatura nebo fašistický stát a la Francovo Španělsko nebo Salazarovo Portugalsko (a že se v těchto státech vládnoucí strana – na rozdíl od Mussoliniho Itálie – nenazývala fašistickou, je jen drobný detail, formálně se tak nenazývala, ale fakticky jí byla, prostě pokud něco vypadá jako kachna, chodí to jako kachna a kváká to jako kachna, tak to bude nejspíš kachna), jenže už 25 let se tak nestalo a nezdá se, že by podobná změna byla na pořadu dne. Ukaž mi politickou sílu, která má reálnou šanci se dostat do Sněmovny a zároveň by změnu režimu na teokratický či klerofašistický měla v plánu – já žádnou takovou nevidím, ani ta ryze konfesní KDU-ČSL (kterou osobně nemůžu vystát a která se navíc potácí na pětiprocentní hranici) to nemá v plánu, tím méně TOP09 (kterou teda taky nesnáším – a doufám, že poté, co se od nich odrhli Starostové, velmi rychle bude do politického propadliště následovat ODA, US apod.). Monarchisti ani Suverenita se do Sněmovny nedostanou a pokud by se náhodou do Sněmovny dostal nějaký Blok proti islámu nebo něco podobného, tak to bude slepenec takového množství protichůdných názorů, že i pokud by část z nich touhy po zavádění teokratického fašismu měla, neprosadí tyto zcestné názory ani v rámci tohoto svého politického uskupení, natož pak jinde.
  Takže pokud nechceš žít v liberálním a humanistickém státě, radím ti přestěhovat se do putinovského Ruska – tam šance na změnu režimu na nějaký liberální a humanistický nehrozí minimálně příštích 10 let.
  A ještě pokud jde o toho Franca – studovala jsem v Londýně s pár Španěly a podle toho, co mi povídali, tak proti jeho režimu byla husákovská normalizace hotová procházka růžovým sadem. Úplně nejvíc mě dostalo, že za Franca byl zakázaný pohlavní styk až do věku 23 (!!!) let. No, nebyl ten chlap totální magor?

  Není taky vůbec slušné a přijatelné považovat ženy za méněcenné a urážet je – své mužské oponenty taky netituluješ „chlapečku“ a nezpochybňuješ jejich vzdělání a intelekt, tak jestli si myslíš, že ke mně si podobné sprosťárny můžeš dovolit proto, že jsem žena, a bude to z tvé strany považováno za slušné chování, tak jsi na zatraceně velkém omylu. Ještě navíc – zcela mezi námi – já bych měla jako první dost velké právo zde zpochybňovat naopak tvůj intelekt a vzdělání, protože podle mizerného pravopisu to vypadá, že žádný vzdělanec ani veleduch s IQ na Mensu asi nebudeš, ovšem nedělala jsem to (byť při čtení tvých příspěvků kvůli té mizerné gramatice trpím jak zvíře – sakra, když už si říkáš Vlastenec, neměl bys své vlastenectví projevovat i tím, že budeš pořádně umět svou mateřštinu??? 😉 ).

  Jinak já plně respektuji, že chceš žít „konzervativním a křesťanským životem“ (či jak jsi to napsal), není mi ale vůbec jasné, co ti v tomto konzervativním a křesťanském žití jako teď brání. Můžeš chodit do kostela každý den? Můžeš – klidně i dvakrát denně, pokud máš chuť. Můžeš číst konzervativní křesťanské časopisy a knihy, nikdo je tady necenzuruje ani jejich vydávání nebrání, existuje několik katolických vydavatelství. Na netu je hromada konzervativních křesťanských stránek (sama jsem některé uváděla). Pokud se nechceš rozvádět, nikdo tě nenutí, abys to dělal, stejně tak tě nikdo nenutí dívat se na porno nebo pokud jsi hetero, nikdo a nic tě nijak nenutí vyspat se s nějakým klukem. Žena nejsi, ale i kdybys byl, tak by tě nikdo rozhodně nenutil chodit na potrat, ale klidně bys mohl, pokud bys chtěl, třeba rodit jak jabloň jednou ročně. Prostě můžeš si svému ultrakonzervativnímu stylu žití holdovat dle libosti a nevnucuje se ti nutnost žít jinak.
  O tom právě liberalismus je, že nenutí konzervativce, aby přestal být konzervativcem.
  ALE – BYL BYS TY STEJNĚ TOLERANTNÍ?
  Dovolil bys lidem, kteří nejsou křesťané a konzervativci, žít svobodně zase tak, jak chtějí oni? Dovolil bys třeba mně číst, na co mám chuť? Dovolil bys mi psát a vydávat, na co mám chuť? Dovolil bys mi sledovat filmy, které mě baví, nebo poslouchat hudbu, která se mi líbí? Mohla bych nosit oblečené, co chci? Měla bych právo pořádat sci-fi srazy nebo se jich účastnit? Mohla bych svobodně demonstrovat za cokoli, za co bych chtěla? Měla bych právo se nevdat a přesto sexuálně žít? Měla bych právo nemít děti? Pokud bych byla lesba (jako že nejsem, jsem ortodoxně na chlapy 😛 ), měla bych právo spát s holkou? Mohla bych vůbec studovat na univerzitě? Měla bych volební právo?
  Pokud je na kteroukoli z těchto otázek tvou odpovědí „NE“, tak nemáš sebemenší morální právo žádat svobodu a toleranci pro své názory.

 55. DarthZira

  Pokud jde o ateisty a inteligenci, tak naprostá většina členů Mensy (= IQ 130 a víc) jsou ateisté. Netvrdím ale, že se lidé s vysokým IQ nenajdou i mezi věřícími, nepochybuji o tom, že takový prof. Hořejší, dr. Grygar nebo třeba P. Halík, P. Vácha a mnozí další nejsou vysoce inteligentní a vzdělaní, ostatně měla jsem o tom na Atheotalku přednášku, jak a proč vysoce vzdělaní a inteligentní lidé (u)věří v Boha. Ovšem takto inteligentní věřící jsou většinou dosti liberální, pokud jsou příslušníky kléru, tak zpravidla patří k modernistům v církvi, maximálně tak k mainstreamu. Ovšem i ti, které já osobně znám a zároveň považuji za konzervativce, by s tebou zásadně nesouhlasili, ba co víc, tvoje názory by se jim výrazně hnusily. Z mého úhlu pohledu nejkonzervativnější konzervativec, kterého osobně znám, je jeden jezuitský kněz, který ovšem o osvícenectví a humanismu mluví vždy s úctou a velmi pochvalně, takže si můžeš být jistý, že kdyby četl tvé názory, rozhodně by tě za ně nepochválil.

  Pokud jde o „vraždění dětí“, tak právě kvůli Hnutí pro život a podobným spolkům zde trvalo 25 let zavedení sterilizace na vlastní žádost – kdyby k tomu došlo hned v 90. letech, naprostá většina potratů by dnes už vůbec nebyla, protože (ač si asi myslíš opak), nejčastější žadatelkou o potrat není nějaká sedmnáctiletá „diskotéková princezna“, ale matka dvou dětí ve věku třicet a víc, která další děti nechce a ze zdravotních důvodů nemůže používat účinnou antikoncepci, ale donedávna neměla jak ona tak její manžel právo nechat se sterilizovat. Tyto ženy tvoří asi 65% žadatelek o potrat celkem (a u potratů z jiných než zdravotních důvodů je jich dokonce skoro 80%) – takže si spočítej, ke kolika potratům by nikdy nemuselo dojít, kdyby se už před dvaceti lety mohli lidé nechat dobrovolně sterilizovat.

  Co se změny pohlaví týče, tak to nemá nic společného s feminismem ani ničím jiným, nejde rozhodně o nějaký rozmar, ale jedná se o léčbu vážné psychické poruchy. Prostě při nitroděložním vývoji dojde k určité chybě, takže se narodí člověk, který se považuje za ženu, ale má mužské tělo (nebo obráceně). Je to úplně to samé jako rozštěp rtu („zaječí pysk“), k tomu taky dochází jako k chybě v prenatálním vývoji, a stejně jako plastičtí chirurgové operativně odstraní rozštěp rtu, odstraní jinou operací „rozštěp“ tělesné a duševní stránky lidské osobnosti.

  A pokud jde o kastovnictví, tak na jakém základě bys chtěl ty kasty jako tvořit? Na základě rodu? Hmm, nemáme z historie dost příkladů dementních šlechticů, ba i králů? Na základě majetku? Hmm, takže zloději jako Kožený a vrazi jako Krejčíř by měli být víc než slušní lidé?
  Jediným spravedlivým kritériem by byl intelekt, ale pak by nebylo zrovna ve tvém zájmu pledovat za zavedení kast, protože jsem si jistá, že do těch nejvyšších bys zaručeně nepatřil. Tedy ve tvém vlastním zájmu je spíš to rovnostářství. Ale prosím, pokud tak moc toužíš čistit boty Grygarům a Halíkům (ale taky Dawkinsům, Hawkingům a Krausům), tak budiž ti to přáno, bránit ti v tom nebudu 😀

 56. ateista

  Opakujeme se stále dokola. Katolíci tvrdí, že křesťané jsou představiteli dobra a morálky. Nesčetněkrát to bylo vyvráceno. Každé náboženství je založeno na pokrytectví, lži a podvodu. Již to je zlé a nemorální. Sama řkc se dopustila mnoha zločinů, což je také zlé a nemorální. Největším zločinem řkc je skutečnost, že své příslušníky zbavila rozumu. Viz astrofyzik, věřící v boha. Nebo vlastenec. Tvrdí, že bůh existuje a přitom neví, co to bůh je. Zkuste si představit svět bez náboženství. Byl by lepší nebo horší? Zřejmě by opět bylo dobro a zlo, lidé morální a nemorální. Jen by neexistovala alternativa státní moci v podobě církve a nebylo by na co se vymlouvat, čím strašit (bůh).
  Jestli v Polsku vyhráli volby ti nebo oni je úplně lhostejné. Viz u nás. ČSSD a ANO – člověk by si myslel, že zaujmou kritičtější postoj k církvím a náboženství. A ono naopak. Pozvou Duku požehnat tunelu Blanka. Kdyby to nebylo směšné, bylo by to k zaplakání, kam sekulární Česko spěje. Kdekdo leze Dukovi do zadku. A proč? Žeby strach? Nebo žeby tichá naděje na život věčný? Vidíte, co s rozumem vzdělaných lidí dokázala udělat řkc?
  Co je podstatou náboženství? Uctívání a klanění se neexistujícímu nesmyslu, v horším případě biblickému masovému vrahovi. A tohle dělají vládnoucí představitelé a zákonodárci sekulárního Česka.
  Měli bychom věnovat více energie práci ve prospěch propagace ateismu a boji proti zločincům z řad římskokatolické církve.

 57. Jaroslav Štejfa

  Víte tato společnost (česká) má mnoho chyb a rozumím, že v ní najdeme tu nejširší škálu názorů – od vlastenců po hrdiny hvězdných válek (bez ironie). Jedno však nelze nevidět: Pokud se někomu zde nelíbí, může relativně rychle sbalit krám a odstěhovat se kam chce. Třeba do Polska, Ruska, Severní či jižní Koreje, kamkoliv. Třeba tam požádat o asyl a bojovat za své morální přesvědčení efektivněji než zde, nebo si více užívat. Ale zvažte, jestliže já nebo Darth Zira, či Vlastenec zůstáváme v Čechách, tak suma sumárum je to pro nás zde lepší, než v Polsku, ….. Tak nač ty kecy. Třeba zrovna Poláci. Je zkreslující mluvit o nějakém národu povšechně a přisuzovat mu nějaké kolektivní vlastnosti. Ale zase, je nesporné, že mezi dvěma světovými válkami bylo Polsko jeden z nejtužších diktátorských režimů v Evropě. A přitom vládnoucí garnitura byla tak zabedněná, že se dokázala svou politikou připravit o všechny reálné šance uspět ve válce s Německou říší. Je ohromný rozdíl v mentalitě Poláků někde na Odře a někde v Haliči, Je zajímavé přečíst si něco ze vzpomínek vězňů koncentračních táborů o chování jejich druhů různých národnosti v utrpení. Je na pováženou kolik inteligence musí mít politická špička, aby si celá vlezla do jednoho starého letadla a letěla do Ruska. Shrnuto, já o vyspělosti politického či morálního myšlení lidí v Polsku mám rozpačité pocity. A to nemluvím o historických aspektech chování polské šlechty. Ale dost. Skutečně bych doporučoval, aby každý šel, kam ho srdce táhne. Ještě jedna poznámka, kterou jsem už na tomto webu napsal při jiné příležitosti: Přečtěte si Základní zákon, tedy ústavu státu Svatého stolce (Vatikán) a pokud se vám bude líbit, přečtěte si ještě ústavu Protektorátu Čechy a Morava, protože ten se vám bude líbit také; ale nechci s vámi kamarádit.
  Jaroslav Štejfa

 58. Kufr

  Podobně to před 2. světovou nezvládla i politická garnitura Francie a byla tam demokracie. Možná tolik forma vlády nerozhoduje…

 59. DarthZira

  JŠ – pokud jde o to staré letadlo, tak je imho docela škoda, že v něm neseděli „Kačeři“ oba 😉 Ačkoli, ono by to bylo asi jedno, nějaký jiný vůl by se stejně časem našel 🙁

  Jinak je fakt, že pokud se zde někomu nelíbí, má plné právo se odstěhovat jinam, ale ono zas součástí lidské mentality je, že valná většina lidí, zvláště pak zde, v Evropě a ČR zvlášť (jsou výjimky, ale ty jen potvrzují pravidlo) se strašně nerada hýbe z místa, kde má sociální vazby (rodina, přátelé, spolužáci, známí…). Vždyť pro spoustu lidí u nás je strašným problémem se přestěhovat jen v rámci jednoho a toho samého státu pár desítek kilometrů třeba za prací, protože se prostě bojí přijít o dosavadní společenské vazby a muset „z ničeho“ začít budovat nové. Nebo si vezmi lidi ze zátopových oblastí – po velkých povodních roku 1998 i 2002 byla mnohým nabízena finanční podpora (dostatečná na to, aby si mohli koupit aspoň byt) pokud se přestěhují, ovšem ti, co této možnosti využili, se dali skoro na prstech spočítat, prostě než by se pohnuli byť jen do sousední vesnice nebo nejbližšího městečka, radši riskují, že jim velká voda znovu vezme všechno. Tím méně má pak takový člověk odvahu jít „začínat znovu“ někam, kde lidé ještě ke všemu mluví jiným jazykem (který on umí špatně nebo vůbec). Tedy většina lidí má tendenci se stěhovat jinam pouze tehdy, pokud jim běží o krk nebo mají pocit, že poměry jsou vážně naprosto nesnesitelné.
  Ovšem pak by si měli všichni uvědomit, že prostě v životě vždycky nemůžu mít úplně všechno, co chci, ale že velmi často je „něco za něco“ a já musím volit – buď je pro mě vyšší hodnotou být celý život obklopen prostředím, které je mi důvěrně známé, a lidmi, ke kterým mám silné emocionální vazby, a nebo je pro mě vyšší hodnotou žít tak, jak chci. Je to něco podobného jako lidi, kteří chtějí bydlet centru velkého města (např. Prahy), aby to měli všude blízko, ale zároveň chtějí mít ideálně domeček se zahrádkou a v něm ticho a klid, jako kdyby bydleli „na samotě u lesa“ – takoví by se měli vzpamatovat a uvědomit si, že zázraky se prostě v reálném světě nedějí, a stanovit si, co je pro ně vyšší prioritou, jestli domeček se zahrádkou, ticho a klid, anebo bydlení v centru metropole.
  Prostě je nutné dělat kompromisy – a naučit se, jak je dělat. Mám třeba kamarádku provdanou v Polsku. Zkrátka se na studiích zamilovala do Poláka, vzala si ho a odstěhovala se za ním, protože po zvážení všech možností zjistili, že daleko snáz ona najde práci v Polsku než on tady u nás. Učí tam na univerzitě a je vcelku spokojená, ovšem samozřejmě, že si nechala české občanství – a jak sama řekla, především z důvodu stupidního polského potratového zákonodárství, protože pro ni bylo noční můrou zjištění, že třeba Downův syndrom není dle polského zákona zdravotním důvodem pro potrat. Naštěstí tuto „záchrannou brzdu“ nemusela nikdy použít (má dvě zdravé děti), ovšem určitě se jí žilo (i přicházelo do jiného stavu) daleko lépe s vědomím, že ji má. Nebo znám lidi, kteří mají nejen dvě občanství, ale „dvě vlasti“ a „dva domovy“ – část roku žijí u nás a další část roku v jiné zemi (Francii, USA, Kanadě, Austrálii…). Mně osobně by podobný způsob života vůbec nevadil, možná spíš vyhovoval – a je možné, že se k němu časem propracuji, ovšem zatím k tomu nemám žádný akutní důvod.

 60. DarthZira

  Jiná věc samozřejmě je, pokud člověk chce společnost, ve které žije, nějakým způsobem (takovým, který považuje za správný a žádoucí) více či méně změnit. Na to má samozřejmě v demokratické společnosti plné právo.
  Vlastenec má plné právo být toho názoru, že je správné, aby byli homosexuálové zavíráni do vězení, nevěrné ženy kamenovány, potraty zakázány a náboženství povinně vyučováno, má dokonce i právo pokusit se iniciovat příslušnou změnu zákonů, ovšem pokud si drtivá většina společnosti myslí opak a jeho nápady do zákonů neprojdou, tak se s tím holt musí smířit – a jestli mu to vadí opravdu hodně, tak se musí přestěhovat do státu, kde je homosexualita a nevěra kriminalizovaná, náboženství na školách povinné a potraty zakázané.
  Ovšem samozřejmě (po vzoru Voltaira) se budu „bít jako lev“ za to, aby Vlastenci, Semínové, Hájkově a jiní klerofašos mohli zcela beztrestně své fantasmagorie hlásat dle libosti.
  Že se jim ale budu vysmívat, na to mohou vzít jed, protože to je zas moje nezadatelné právo – ovšem oni mají právo oplácet mi stejnou mincí a vysmívat se názorům mým.

 61. Ignac z Loyoly

  1) „Jinak já plně respektuji, že chceš žít „konzervativním a křesťanským životem“ (či jak jsi to napsal), není mi ale vůbec jasné, co ti v tomto konzervativním a křesťanském žití jako teď brání. “

  No Ziro, problém je v tom, že on nemůže žít konzervativně, když nemůže svou ženu nutit k věcem, co ona nechce, nemůže jí zakázat se rozvést či jít na potrat, tohle těmhle konzervativcům vadí. My je necháváme být, oni nás ne…

  2) Ziro, nevím co myslíš těmi konzervtivcemi, co mluví hezky o humanismu a osvícenství, já znám jen samé opačné příklady a Duka je jeden z nich… možná trochu Roman Joch, ale jeho manželka taky jen rodí a vychovává děti (říká, že dobrovolně…)

  3) Humanismus je nejen součástí osvícenství a moderní Evropy (ale i antických kořenů), ale i součástí České republiky, nejen v ústavě, ale i historicky – vemte si Masarykův humanismus

  4) „Vlastenec má plné právo být toho názoru, že je správné, aby byli homosexuálové zavíráni do vězení, nevěrné ženy kamenovány, potraty zakázány a náboženství povinně vyučováno“

  S tímhle nesouhlasím, možná má právo si to myslet, ale ne to hlásat (to je hlásání výzev k násilí a vyhrožování a to už je za hranou svobody slova snad všude), natož se pokusit to tak udělat. Jednou by to takhle mohla udělat třeba muslimská „většina“ v Evropě

 62. DarthZira

  Jde tady ovšem o to, že Vlastenec a jemu podobní (včetně jejich polských „vzorů“) mají sice plnou hubu svobody a tolerance, ovšem ODMÍTAJÍ BYŤ JEN PŘIPUSTIT, že já (nebo kdokoli jiný) mám právo si nejen myslet a nahlas říkat, že by z faktu uzavření manželství neměly plynout žádné právní důsledky, že by homosexuálové měli mít právo adoptovat děti, že by měkké drogy měly být legalizovány, že by veřejnoprávní média měla být nábožensky i ideologicky zcela neutrální, že by se na školách nemělo učit náboženství, ale pouze základní seznámení s křesťanskou mytologií (stejně jako např. s mytologií antickou, keltskou, germánskou a slovanskou), protože to zkrátka patří ke všeobecnému kulturnímu povědomí, ale že mám(e) pochopitelně i neoddiskutovatelné právo snažit se tyto (či jiné) názory taky prosadit do zákonů.

  Jen tak na okraj – kdybych byla extrémní sobecký psychopat (víme všichni jako kdo 😉 ), tak by mi mohla být ukradená o půlnoci práva homosexuálů (protože jsem hetero) i otázky výuky náboženství a sexuální výchovy na školách (protože děti nemám) i problém potratů (protože se mě netýká) i mediální náboženská propaganda (protože televizi doma nemám a rozhlas taky moc neposlouchám) a vlastně i ty měkké drogy, protože se bez nich dokážu v pohodě obejít (jestli si dobře vzpomínám, naposledy jsem si dala šluka trávy asi před rokem, ne-li víc, a to to ještě ani nebyl můj joint 🙂 ).

 63. DarthZira

  Iggy
  Ad 1) Může si přece vzít stejnou konzervativní magorku, jako je sám, takovou ani nenapadne chtít jít na potrat nebo se rozvádět, taková bude klidně rodit jak jabloň jednou do roka a ani ji nenapadne, že by mohla dělat v životě něco jiného než prát plíny a obskakovat „pána tvorstva“ – viz Tebou uváděná slepice první velikosti Jochová.
  Problém je, pokud toto jemu to nestačí a šíleně ho sere, že já žiju jinak a nikdo mi v tom nemůže zabránit.

  Ad 2) Napsala jsem jasně, že se jedná o jezuitu, víc to specifikovat nebudu, i tak jsem řekla dost, jezuitů zas u nás tolik není 😉
  A Joch je taky exportní magor a samozřejmě fašista (možná ne klerofašista typu Franca, ale jen docela obyčejný fašista typu Ciana).

  Ad 3) To nijak nerozporuju, ostatně jsem to tady taky napsala, že pokud Vlastenec odmítá žít v liberálním humanistickém a sekulárním státě, tak se odsud musí odstěhovat – resp. pokud si myslí, že může žít v ČR a zároveň nežít v liberálním, sekulárním a humanistickém státě, tak asi nečetl Ústavu.

  Ad 4) Na toto téma jsme se tu už hádali, tak v tom nebudu pokračovat. Podle mého má právo nejen on, ale každý říkat co ho napadne, i kdyby to byla hovadina jak bič. A nejen to, má právo to nejen říkat, ale i psát, ba dokonce má právo se pokoušet podobné fantasmagorie prosadit do zákonů – může za tímto účelem psát poslancům, pořádat demonstrace, sepisovat petice i zakládat politické strany a hnutí. Může se mu ale taky stát, že na něj někdo podá trestní oznámení, že jeho politická strana bude zakázána nebo jeho petice prohlášena za protiústavní. Ovšem zkusit to určitě může – jestli narazí je věc druhá.
  Je to to samé jako pomluva – můžu pomlouvat kohokoli, ale může se mi taky stát, že mě ten pomluvený zažaluje a já budu platit jak mourovatá. S tím musím počítat pokaždé, když si pustím hubu na špacír.

  Ale někomu pro jistotu předem a „preventivně“ zakázat hlásat nesmysly? To je vážně potřeba se třást hrůzou před blbostí? Se opravdu děsíš, že většina lidí na tak exportní krávoviny skočí?
  Já tedy ne.
  Už mám fakt po krk toho věčného strachu. Já se nemíním bát ani fašistů ani komunistů ani křesťanských konzervativců ani muslimů ani zednářů ani mimozemšťanů ani kohokoli jiného.
  „Kdo se bojí, sere v síni.“ 😛

 64. Ignac z Loyoly

  Já nechci zakazovat hlásat nesmysly, ale výzvy k násilí už ano – tam je ten konec svobody slova dle mě – výhružky (ne pomluvy), ale výhružky

  A je protiústavní prosazovat zákony, které ničí demokracii, liberální demokracii či humanistického a sekulárního ducha ústavy, to už by byl jiný režim (byť změněný demokraticky), až tu jednou bude 51 % konzervativních muslimů, budeš mluvit jinak, ale to už nebudeme na světě 🙂

 65. Ignac z Loyoly

  Jenomže takvých magorek není dost, takže on by chtěl mít nad ženami navrch právně, protože konzervativních pipinek není zase tak dost, aby mu to žraly dobrovolně

 66. DarthZira

  JŠ – o morální a politické vyspělosti Poláků tu klidě můžeme diskutovat do aleluja. Jen pár postřehů a otázek – a jestli jsme politicky vyspělejší my nebo oni nechť si každý odpoví sám:

  1) Na rozdíl od nás Poláci aspoň měli jednu ostře sekulární, ba přímo antiklerikální stranu, my takovou nemáme a nikdy jsme neměli.

  2) Tato strana se s poměrně vysokým ziskem dostala do Sejmu. Kdyby podobná strana byla u nás, dokázala by to taky?

  3) Tuto stranu ovšem vedl populista, který se namočil do více skandálů, než bylo zdrávo.

  4) Polští sekularisté nebyli schopní poté, co se Palikot totálně zdiskreditoval, dát dohromady stranu či hnutí jiné – ovšem naši sekularisté doposud nedokázali dát dohromady žádnou takovou stranu či hnutí a nevypadá to, že se na tom v budoucnosti něco změní.

  5) Teď si Poláci zvolili klerofašos, ale z čeho si vybírali?

  6) Měli polští sekularisté a antiklerikálové v těchto volbách vůbec koho volit?

  7) Mají koho volit v příštích parlamentních volbách naši sekularisté?

  8) Měli naši sekularisté koho volit v prezidentských volbách?

 67. Ignac z Loyoly

  Četli jste tohle? Hezký popis průměrného muslima:

  „Mám rád muslimy. Je s nimi sranda. Jejich pusa většinou jede rychleji než mozek a sami se dokáží nahnat do pasti logických nesmyslů. Obtěžkáni penězi, které jsme jim narvali do kapes my sami, si mohou dovolit cokoliv. V první řadě nenávist vůči těm, kteří jim ty prachy dali. Všichni svorně nesnáší Ameriku a Evropu. Jsou ochotni se kvůli tomu nechat vystřelit do vzduchu s legračním výrokem na rtu. Vyhrožují násilím a Svatou podělanou válkou. To jim jde výborně. Všichni ale hulí Marlbora, souloží Evropanky, které jim tu jejich debilitu z peněženky žerou, pijou whisky, kupují si iPhony, žerou v KFC, milují značkové sračkohadry a zbožňují Superstar. Tohle jim přijde v pořádku. Je s nimi legrace. Kázat vodu a pít víno umí dokonale. Banda pokrytců, která vyhrožuje ve chvíli, kdy je nachytáte v gordickém uzlu logiky. A když se jim něco nelíbí, jsou někteří ochotni to uplácat kamením případně to vyhodit do povětří. Tak se mají řešit problémy. Měl bych to v Číně zkusit. Ale to bych za výbušniny musel utratit všechny svoje úspory.“

  „Ženský tady jsou k ničemu.“ Poznamenal Arab a zapálil si cigáro.
  Napil jsem se kávy a pokrčil rameny. „Hm. Mně přijdou v pohodě. Kromě toho naše holky jsou nejhezčí na světě.“
  “Jenže si dělají, co chtějí.“
  “No, to je jasný. Stejně jako ty. Jako všichni ostatní.“
  “Jsem hrozně žárlivej. Nemůžu jí nechat někam jít samotnou.“
  “Aha. Takže jí chceš mít zavřenou doma? Než tě poznala, chodila všude. Umí se o sebe postarat.“
  “Kde jinde by měla bejt. Když má mě.“
  “Hm…“ Kdekoliv? Muslimové jsou legrační. Jejich mozek je vymletý falešnou jedinečností. Tenhle zrovna chlastá na žal. Jaggermeistera. Holka, kterou nutil, aby dřepěla doma, mu logicky dala kopačky a šla takříkajíc do prdele. Tohle těm ebenovým posluhovačům proroka nevoní. Vždyť přece v tý bájo knížce psali, že když lusknu, všichni budou v pozoru. A tady to najednou nefunguje. Muslimové chtějí souložit cizí holky a jde jim to dobře, protože ty naše rakety na tyhle krasavce berou, ale hned druhý den je chtějí zavřít pod petlici a to už není zase takový odvaz. Jedna moje známá, chodila do kavárny. Denně. Skoro pořád. Studovala arabštinu a pokud jsem jí dobře poslouchal, tak není lepší místo na světě, než někde s báječným muslimem a kupou dětí pěkně v černý plachtě. Po půl roce si našla krásného, větrem ošlehaného Araba, který jakoby vypadl z jemenské pohádky. Potom přišla v šátku a přestala se bavit s lidma. I se mnou. Po pár týdnech dorazila na kafe v džínách, vytahaným triku a s báječným monoklem na oku. Přišlo mi to tenkrát legrační.

  “Ty hele, a co teda říkáš na tu karikaturu?“
  “Toho člověka bych zabil. Kdyby sem teď přišel, tak ho zabiju hned.“
  “A proč? Vždyť jde o hovno.“
  “Vy Evropani si ze všeho děláte jenom srandu. To je náš Prorok. Proč se do nás pořád navážíte? Tohle je nepřípustné.“
  “Navážíme se do všeho. Malujeme Ježíše jako komiksovýho hrdinu. Retušujeme Obamovi bílou pleť, šišláme na Vietnamce. Proč myslíš, že tady můžeš dřepět a hulit si doma trávu, chlastat a klátit ženský? Nelíbí se ti to?“
  “Ale to je něco jinýho.“
  “A co jinýho? Jak se ti jezdí v Audi? Vždyť si můžeš koupit nějaký arabský…vůz..teď nevím, který by to mohl být.“
  “Ale Prorok je Prorok.“
  “Ale tady je nám nějakej Prorok prostě u prdele, chápeš?“
  “A potom se divíte, že vás ničíme.“
  “Tomu se nedivím. Jen se divím, že si přijedeš vystudovat univerzitu, protože u vás by tě naučili leda dávat cihly na sebe, žereš tady McDonalda, hulíš jak fabrika, podvádíš, děláš si srandu z čehokoliv a pak lup ho, otočíš o tři sta šedesát. Taky si děláš srandu ze všeho. To dělá každý. A když rozdáváš, musíš umět i přijímat.“
  “Blbost.“
  Obecné pravdy neplatí. Všude existují vyjímky a většina muslimů možná není ortodoxní. Potkal jsem jich desítky, snad stovku a snažím se s nimi hovořit a prostě se otevřeně ptát. Nepoznal jsem ale ani jednoho, který by nepodporoval útoky proti Dvojčatům nebo by mu nějak extra vadilo sem tam ucihlovat ženskou k smrti. Ani jednoho. A někteří byli zatraceně cool. V citlivých tématech se neliší, ať už je to podnikatel, číšník nebo ten fajn surfař s tělem tak krásným, že bych si ho vzal na leasing. “

  http://havlik.blog.idnes.cz/c/178776/Miluju-Islam.html

 68. DarthZira

  „A je protiústavní prosazovat zákony, které ničí demokracii, liberální demokracii či humanistického a sekulárního ducha ústavy, to už by byl jiný režim (byť změněný demokraticky), až tu jednou bude 51 % konzervativních muslimů, budeš mluvit jinak, ale to už nebudeme na světě 🙂 “

  Iggy, pokud někdo sepíše petici požadující kamenování nevěrnic, tak ji dle petičního zákona ani parlament ani jednotlivý poslanec nesmí brát vážně, protože je protiústavní. To je v pořádku. Ale nelze nikomu zakázat, aby se pokoušel protiústavní věci prosazovat a už vůbec jej nelze třeba trestat vězením za to, že se o to pokouší. Prostě pokud tím chce ztrácet svůj drahocenný čas, místo aby se věnoval nějakému ušlechtilému hobby (ačkoli on při své blbosti má za ušlechtilé hobby asi takovéto petice 😀 ), tak ať si klidně poslouží, ale v parlamentu jsou povinni takovou petici hodit do sběru a ani ji nečíst.

  Proč by tady (a jestli za 50 nebo 200 let či kdykoli jindy je fuk) mělo být 51% konzervativních muslimů? Vždyť 51% konzervativních muslimů není v současnosti ani v Turecku nebo v Indonésii, proč by měli být ausgerechet u nás? A ještě navíc za x let?

  „Jenomže takových magorek není dost, takže on by chtěl mít nad ženami navrch právně, protože konzervativních pipinek není zase tak dost, aby mu to žraly dobrovolně.“

  Iggy, Vlastenec je přece konzervativní katolík, tedy musí mít za celý život pouze jednu jedinou ženu, nikoli nějaký harém 😀 takže mu může být šumák, co dělají jiné ženy, jemu stačí najít si jednu jedinou pipinu a můžou spolu žít šťastně dokud je smrt nerozdělí 😉
  Nebo jestli touží mít harém, tak se zpronevěřuje své víře – a měl by se z toho jít okamžitě vyzpovídat (a zpovědník ho za tento smrtelný hřích jistě nepochválí, vidím to tak na deset bolestných růženců minimálně plus k tomu pět otčenášů navrch 😛 )

 69. Ignac z Loyoly

  „Iggy, pokud někdo sepíše petici požadující kamenování nevěrnic, tak ji dle petičního zákona ani parlament ani jednotlivý poslanec nesmí brát vážně, protože je protiústavní. To je v pořádku. Ale nelze nikomu zakázat, aby se pokoušel protiústavní věci prosazovat “

  Lze, proč myslíš, že zakázali Dělnickou stranu? Nebo neonacismus? 🙂 Neonacisté (ti otevření) nesmí kandidovat ve volbách a dokonce mohou jít do vězení za své názory…

  I jednu konzervativní ženu na celý život je těžké najít, když ta může kdykoliv odejít 🙂 kolik jich dnes vyrůstá v mládeži? 🙂 Naštěstí málo, takže jich není dost pro všechny konzervativní muže (kterých je dost) – protože konzervatismus vyhovuje víc mužům

  Konzervativních muslimů je naprostá většina – podle všech průzkumů, to jak v EU tak mimo EU. Jsou to konzervativci různého druhu, často k sobě nepřátelští, ale liberálové to fakt nejsou 🙂

  Děláš špatně, že nerozlišuješ mezi radikálem (konzervativním průměrem) a mezi ultraradikálem (teroristou – těch je menšina)

  Kolik je sekulárních a liber. muslimů?

 70. Ignac z Loyoly

  Odpověď zní: sekulárních a opravdu liberálních (čili umírněných) muslimů je naprostá menšina jak v EU, tak mimo EU.

  V Turecku, které mělo sekulární tradici, islamisté vyhrávají ve volbách a zavírají liberální novináře jak v Rusku

  Jen v Tunisku to arabský jaro jakžtakž vyšlo – a to je hodně málo

  To že muslimské obce, dokud je jich málo, se moc nepletou do politiky je pravda, ale to neznamená, že jsou umírnění, nejsou, viz. Alrawi a jeho lidi. Jen je jich zatím málo a cítí to, tak mluví jinak veřejně a jinak dovnitř. Až jich bude víc, uvidíš tu „umírněnost“ 🙂 – viz. ghetta ve Francii, Německu či Británii a průměrné názory tamních muslimů a jejich chování

 71. DarthZira

  Iggy – tak ten článek je super.

  Ovšem:
  1) Existují ovšem i takoví křesťani, i dnes (viz Vlastenec).

  2) Ještě před 50 lety (což jsou pouhé dvě generace) kdekoli mimo snad pár velkých měst jako Praha, Brno, Ostrava a Plzeň byli prakticky všichni lidi velmi podobní jako ti muslimové, tedy že by jim vadilo např. to, že by si holky mohly dělat, co chcou, vadily by jim karikatury Ježíše (případně Lenina) a podobné věci.

  3) Se starostou malého města za první republiky by byla domluva stejně marná jako s tím muslimem.

  Možná to nevíš nebo se Ti to moc nelíbí, ale svět, jak ho známe dnes, začal vznikat až na přelomu 60. a 70. let minulého století, do té doby naprostá většina i středoevropské populace včetně české nebyli svým konzervativismem od těch muslimů vůbec nijak daleko.
  Nemluvě o venkovanech v zemích typu Rumunsko či Jugoslávie (osobně mám podezření, že vidlák z Transylvánie a vidlák z Egypta se od sebe moc neliší ani dnes).

  Si někdy počti, jak nikoli náboženští fanatici, ale třeba ještě v 60. letech mnozí levicoví intelektuálové (o konzervativcích 70. a 80. let ani nemluvě) v západní Evropě skákali dva metry dvacet z představy volně dostupné antikoncepce nebo liberalizovaných potratů, protože nemohli rozdejchat představu, že odteď by si ženský mohly zcela svobodně spát s kým je napadne a tedy pokud jim jeden frajer nebude po chuti, tak by ho mohly v klidu kopnout někam a najít si jiného.
  Si počti, jaký měli v 50. letech komunisti názor na předmanželský sex nebo nahotu. A jak až do pádu režimu v roce 89 drakonickými tresty stíhali pornografii nebo prodej sexuálních pomůcek.
  Pronásledování nudistů ve filmech s de Funésem není nadsázka, to tehdy ve Francii 60. let opravdu bylo.
  A tak by se dalo pokračovat.

  Zkrátka svět, ve kterém byly naprosto nemyslitelné karikatury náboženských ikon i ženy, které by si dělaly, co by chtěly, znali ještě naši rodiče, prožili v něm své dětství, a naši prarodiče si jiný svět ani neuměli představit.

 72. Ignac z Loyoly

  Proč mi tohle píšeš? Já tady snad psal, že konzervativci muslimští jsou stejně „nehumanističtí“ jako ti křesťanští. Stačí se začíst výše…

  Ale sekulárních a liberálních muslimů je menšina a křesťanů (těch v EU) je dnes většina, to jsou statistiky a i zkušenost

  A to je to hlavní, ten hlavní problém v našem soužití do budoucna

 73. DarthZira

  Iggy, mně je u zadku, kolik procent muslimů je konzervativních a kolik liberálních a jak moc jsou liberální. Já jenom nechápu, proč by tady za 30 nebo 50 nebo kolik to let mělo být 51% populace JAKÝCHKOLI muslimů.
  Přijde mi to podobné (podobně nesmyslné) strašení jako jak tady za 20 nebo třicet let budou většinu obyvatel tvořit cikáni – tohle strašení bylo zas na počátku 90. let, 25 let uplynulo a většina obyvatel ČR nejsou cikáni.

  Dělnická strana sice byla zakázaná, ale nikomu nebylo zakázáno ji založit ani za její založení nikdo nešel do kriminálu, takže pokud si někdo chce zakládat fašistické strany, ať si je zakládá, je mi to volný, on tím bude ztrácet čas, ne já. Navíc DS se po svém zákazu přejmenovala na DSSS a jede dál. Podle mého zakazování podobných stran je úplně k ničemu, protože fakt nevím, proč se jich bát – buď se do parlamentu vůbec nedostanou nebo sice dostanou, ale jen s nějakými 5-6% a navíc s nimi nikdo nebude spolupracovat, takže ze svého programu nebudou moct prosadit vůbec nic.

  Trestání nácků za jejich názory nebo symboliku je imho příprava na minulou válku, která je fakticky k ničemu. Možná se to dnes udržuje především kvůli té hrstce staříků, co byli v odboji nebo v koncentráku, že by jim nemuselo dělat dobře dívat se na hajlující cápky s portrétem Ády na triku, ale skutečný význam to nemá, pár holohlavců demokratický režim fakt nezbourá.

  Fakt nevím, proč se furt potřebujete někoho bát – nácků, muslimů, klerofašos…
  To jste si tak málo jistí tím, že ideály sekulárního humanistického liberalismu za něco stojí? Pak je mi vás ale dost líto 🙁
  A jestli se pouze bojíte rádi, tak se dívejte na horory nebo fantazírujte o tom, jak vás unesli ufoni a zednáři vás práškují z letadel baryem, když bez toho strachu nemůžete být 😉

 74. Ignac z Loyoly

  Demokracie se totiž, když nechce dopadnout jako Výmarská republika, musí umět bránit proti náckům a komunistům a dalším. Proto ty zákazy stran či vězení pro extrémisty… máme tu zákony proti výzvám k násilí a je to tak dobře. Občas se použijí a jsem za to rád.

  Co se týče toho, že tady nemůže mít za 50 let 51% konz. muslimů, tak to nemůžeme, ale za 100-200 už ano. V celé Evropě pak dřív, už dnes, když je jich 10% v některých státech, je problém s ghetty a různými šaría-skupinami. Čili to není strašení, ale oprávněná obava, kterou sdílí i expert na extrémismus – Mareš (v Hyde Parku), který mimochodem sdílí i to, že svoboda slova je omezena výzvami k násilí…

  Rozdíl mezi demografií Romů, kteří sami o sobě nevadí, Rom je totiž národnost a ne (většinou extrémní) světonázor – a mezi demografií muslimů je ten, že u muslimů zde není jen vyšší počet dětí na jednu ženu, ale hlavně jejich migrace z oblastí, kde jich žijí stamiliony (z Asie a Afriky), nic podobného Romové nemají 🙂 – čili je nesmysl to srovnávat 🙂

 75. toli

  @Darth Zira

  Iggy, Vlastenec je přece konzervativní katolík, tedy musí mít za celý život pouze jednu jedinou ženu, nikoli nějaký harém 😀 takže mu může být šumák, co dělají jiné ženy, jemu stačí najít si jednu jedinou pipinu a můžou spolu žít šťastně dokud je smrt nerozdělí

  Hezká pohádka,háček je v tom že právě konzervativní katolíci jsou největší pokrytci (odříkaného největší krajíc) takže kážou vodu a sami pijí víno.Takových příkladů mám kolem sebe spoustu.Mediálně známý rakouský fašoun Heidler byl velký homobijec,těsně po jeho jeho smrti prasklo že právě jel z gay bordelu kde si užíval,pak se začali ozývat jeho další milenci,jednoduše ztratili strach mluvit.A tohle se děje nejen v Rakousku,tady je toho taky dost.Milenky nebo milenci kněží,zasloužilý katolický tatík od rodiny a pipina bokem.Tyhle variace píše sám život a jsou velmi výživné.Tito lidé jsou přesně v intencích své modly „Jak můžeš kritizovat třísku v oku bližního když ty sám tam máš trám ? “ Oni se cizí „hříchy“ vidí lépe než vlastní…..

 76. Ignac z Loyoly

  U velkýho porno-západobijce Bin Ládina zase našli pornáče 🙂

 77. Ignac z Loyoly

  Ziro, takový to tvoje „Ať si každý dělá co chce a prosazuje co chce“ je přesně ten nejhorší postmoderní nesmysl a záměna svobody za anarchii, už se to tady probíralo, stačí si to pročíst ze včera, tolerance nemůže tolerovat netoleranci, jinak se zničí, je to názor naší ústavy, zákonů, filosofů politické ideologie jako byl Popper nebo názor expertů na extrémismus jako je Mareš.

  To ti tady akorát vyroste národ radikálních muslimů a nebo českých národovců (jako reakce na ty muslimy) a nakonec to povede k občanské válce jako je ta v Sýrii, buď se nějaký „nedemokrat“ dostane k moci, protože ho demokracie tolerovala – a proti němu vznikne vzpoura -nebo se poperou o moc ještě než se dostane k moci vítězná strana. Děkuji, nechci

 78. Ignac z Loyoly

  Takový to: „Ať si hlásají co chtějí“ a až tu bude terorismus a jeho podpora v „menšině“ bude velká a bude to zde na pomezí občanské války, tak to už bude pozdě řešit… proto se teď v EU snaží dosazovat „svoje“ umírněné imámy do mešit, např. – a je to dobře

 79. Ignac z Loyoly

  Ostatně to byl jeden z důvodů, proč OSACR podávalo trestní oznámení na Alrawiho a byla to dobrá věc, „promlčenost“ byla záminka, hlavní byla obava policie a soudů z řešení takovýhle věci, zato proti náckům to jde rychleji 🙂

 80. Petr Tomek

  Tragédie pro liberály to rozhodně je. Můžeme zase čekat potratové lodě na Baltu a potratovou turistiku u nás…

 81. DarthZira

  Iggy, ale věřit si opravdu může každý čemu chce – nebo snad chceš trestat i tzv. „ideozločin“? A jak chceš lidem vidět do hlavy, co si vlastně myslí a v co věří?
  A hlavně mě pořád nechápeš – samozřejmě, že je (už podle současných zákonů) trestné např. navádění k trestným činům nebo propagace trestných činů, to nepopírám. Ovšem o tom, jestli se někdo dopustil navádění ke zločinům či jejich propagace, musí rozhodnout jedině soud.

  Takže zcela obecně má každý právo myslet si, co chce, a stejně tak má i právo říkat nebo psát, co si myslí. Musí ovšem počítat s tím, že se mu může stát, že si někdo jiný bude myslet, že tím, co říká nebo píše, navádí ke zločinům či zločiny propaguje, a podá na něj trestní oznámení. Pak je to na něm, aby se buď obhájil, že ke zločinům nenaváděl ani je nepropagoval – a nebo za své jednání nesl trest.
  Tak je to prostě v životě se vším, můžeš udělat cokoli, ale musíš počítat s tím, že to bude mít následky. Můžeš dát svému kamarádovi facku, ovšem pak nejspíš o toho kamaráda přijdeš – a pokud ho tím naštveš hodně, můžeš skončit u soudu pro ublížení na zdraví. Tudíž každý rozumný člověk si sakra rozmyslí, aby fackoval své kamarády, a pokud náhodou mu v nějaké hádce rupnou nervy a neovládne se, tak mu nezbývá nic jiného než co nejrychleji poté, co „vystřízliví“, si vysypat na hlavu celou popelnici a prosit kamaráda o odpuštění.
  Stejně tak si každý s aspoň pár funkčními mozkovými buňkami v hlavě rozmyslí, jestli bude veřejně hlásat názory o správnosti kamenování homosexuálů a nevěrnic nebo nebude. Ovšem žádná státní moc na světě mu nemůže zabránit v tom, aby si podobnou pitomost myslel, a žádný demokratický stát ho nemůže potrestat za pouhý fakt, že si tu blbost myslí.

 82. DarthZira

  Já osobně (a v tom se prostě nechápeme a neshodneme) jsem toho názoru, že by demokratický stát neměl člověka trestat ani za to, že nějakou volovinu říká nahlas nebo někam napíše. Podle mého by měly být trestány jenom činy, tedy třeba to, že někdo nějakého homosexuála napadne – ovšem jsem zároveň pro (v podobě změny trestního zákona), aby v případě, že se před soudem zjistí, že dotyčný násilník určité zcestné názory veřejně hlásal či psal, to pro něj byla přitěžující okolnost a on dostal o dost vyšší trest. Prostě něco podobného jako je to v některých zemích ohledně řízení pod vlivem alkoholu – pokud napitý jedeš a nic se nestane, máš štěstí, ale pokud zaviníš či spoluzaviníš nehodu, budeš potrestaný daleko více než kdybys ji zavinil jako střízlivý.
  A taky si myslím, že by člověk veřejně hlásající či podporující protiústavní a protizákonné věci neměl pracovat s dětmi – prostě pokud by na někoho „prasklo“, že hlásá protiústavní blbosti nebo je podporuje, měl by přijít o místo učitele, jako třeba ta dementní nanynka, co je pro zavedení práva šária.
  Na univerzitě bych ji učit klidně nechala, ale k malým dětem bych ji nepustila, stejně jako bych nechtěla v mateřské školce u dětí nácka nebo stalinistu.

  Podle mého by výše uvedený přístup demokracii ani liberalismus či humanitní ideály vůbec neohrozil.

 83. DarthZira

  Jinak taky v demokratickém liberálním státě mají lidé právo se k prosazování svých názorů sdružovat do různých občanských spolků a politických stran či hnutí. Samozřejmě, že i spolek nebo strana či hnutí můžou být udány za to, že propagují a snaží se prosazovat věci, které jsou v rozporu s ústavou a zákony. A je pak zas na kompetentních orgánech, aby posoudily, zda tomu tak je či nikoli, a pokud tomu tak je, tak aby příslušné uskupení zakázaly.
  Samozřejmě, že samotný soudní verdikt, že tento či jiný nápad je v rozporu s ústavou a zákony, dotyčným magorům jejich myšlenky z hlavy rozhodně nevyžene, takže ve většině případů dřív nebo později založí uskupení nové, hlásající totéž nebo něco velmi podobného. Tedy svým způsobem věčný boj, se kterým se ovšem nemůže přestat, neboli jak to říkal Werich o té lidské blbosti, že boj s ní se nedá vyhrát, ale taky se s ním nesmí přestat, jinak blbost zaplaví svět.
  Správné je, aby se státní moc a zvláště policie a soudy všemi těmi trestními oznámeními na konkrétní osoby i podněty k rozpuštění toho či onoho uskupení opravdu zabývaly – a ne je zamítaly z různých trapně formálních důvodů jako v případě toho Alrawiho.

  Nebezpečí nevidím vůbec v tom, že různí ultrakonzevativci (ať již ražení křesťanského, islámského, komunistického, nacistického, fašistického nebo třeba hinduistického či neopohanského) budou zakládat nějaké strany a hnutí či občanská sdružení, pomocí kterých se budou pokoušet prosadit své zcestné nápady, nebezpečí vidím v tom, pokud různé občanské organizace (jako tato) nebudou poukazovat na to, že to či ono uskupení podporuje a propaguje věci, které nejsou v souladu s ústavou a zákony, a zejména pak v tom, pokud stát nebude dělat svou práci pořádně a tedy tyto podněty nebude adekvátním způsobem řešit.

 84. DarthZira

  Výmarská republika totiž rozhodně nedojela na to, že tam mohli náckové na svých schůzích říkat, co říkali, ani že Hitler a další mohli psát, co psali, ale že nacistická strana nebyla zakázaná už někdy v roce 1925. Oni by ji Hitler a spol. pochopitelně velmi rychle pod jiným názvem obnovili, jenže pokud by jim byla znovu zakázaná, oni by ji zas přejmenovali, načež by byla opět zakázaná atd., tak pokud by v tom byla Výmarská republika opravdu důsledná, by to nejspíš většinu těch nácků časem přestalo bavit a Hess by se vrátil domů do Egypta převzít rodinnou firmu, Ribbentrop by dál kšeftoval s vínem, Goering by šel lítat do letecký šou a Hitler by se asi vrátil k čalounickému řemeslu nebo k malování pohlednic.
  Ostatně úplně totéž měla už naše první republika udělat s komunisty (nejpozději v roce 1929) – a bylo by po problémech.
  Další věcí samozřejmě je, že žádná demokratická země nesmí politické straně, hnutí ani zájmovému spolku trpět nějaké ozbrojené bojůvky – jako byly třeba SA nebo Lidové milice. To byly také hrubé chyby jak Výmarské republiky tak poválečného Československa, které se šeredně nevyplatily 🙁

 85. Ignac z Loyoly

  Dá se trestat za ideozločin, třeba hlásání nenávisti nebo popírání holocaustu atd… 🙂

  Ne, ty si hlásala, že si každý může hlásat a dokonce snažit prosazovat co chce, aniž by byl postižený, já tvrdím, že to možné a dobré není

  Výmaraská republika dojela na to, že si extrémisté mohli hlásat co chtěli + prosazovat co chtěli + krize (která se občas vyskytne vždy)

  Čili ty si původně nehlásala, že si každý může prosazovat co chce – ale může za to být postižitelný, ale hlásala si, že si každý může hlásat/prosazovat co chce – beztrestně. To si po sobě přečti. Já sem naopak řekl, že to udělat beztrestně nemůže. To je rozdíl mezi náma dvěma, já sem pro ideozločiny

 86. Ignac z Loyoly

  Ideozločin není „myslet si co chci“, ale „hlásat některé věci“ či „prosazovat některé věci“

 87. DarthZira

  Iggy, „ideozločin“ je pojem z Orwella – a znamená právě postihování toho, že si někdo něco myslí. To bys měl snad vědět 😉

  A vůbec jsi mě dost špatně pochopil (asi vůbec nečteš, co píšu, nebo nerozumíš psanému textu), já jsem nikde nepsala, že to může dělat „zcela beztrestně“, proč jsem asi uváděla ten příklad s fackováním kamarádů?
  Já jsem pouze psala, že to dělat samozřejmě může, ale taky že se mu může stát, že narazí.

 88. DarthZira

  Btw – v této souvislosti mě opravdu mrzí, že ten, který nesmí být jmenován (víme všichni, kdo 😉 ) či jistý katolík s malým písmenem nikoho z nás neudali, jak tím tady občas vyhrožovali. Já bych si třeba soudní spor na téma, jestli je Nečas submisivní masochista nebo není (a tedy jsem ho pomluvila) docela parádně vychutnala 😛

 89. DarthZira

  Už mě to nebaví Ti po sto padesáté sedmé jinými slovy vysvětlovat to samé, nemám trpělivost jako Médea 😀

  Rozhodně nelze někomu předem (jenom proto, že se mi jeho názory nelíbí) zakázat či omezit jeho ústavou zaručená práva, nelze mu předem zakázat, aby veřejně vystupoval, aby psal, aby zakládal občanské spolky a politické strany. On má nezadatelné právo to dělat, protože úplně každý má právo se POKOUŠET PROSAZOVAT své názory, a to ať jsou sebeblbější.
  Pokud se mně, Tobě či komukoli jinému zdá, že se někdo pokouší prosazovat něco, co je v rozporu s ústavou či zákony, může (a měl by) na něj podat trestní oznámení nebo podnět k prošetření, zda by ten či onen jím založený spolek, strana nebo hnutí neměly být zrušeny.
  Ale ROZHODOVAT o tom, jestli jeho činnost opravdu směřuje k demontáži lidských práv zaručených naší Ústavou, Listinou a mezinárodními smlouvami, musejí jenom k tomu příslušné orgány, nejčastěji nezávislé soudy.

  Pokud bude občanská společnost dostatečně aktivní a státní moc důsledná, nemusíme se vůbec bát, že dopadneme jako Výmarská republika.
  Fašos všeho druhu za této situace budou stejně bezzubí, jako je dneska Hnutí pro život, jehož pochodů se účastní hrstka lidí (mám dojem, že stále menší), většina (přes 80%) veřejnosti je stále proti zákazu potratů, jediná parlamentní strana nemá v programu jejich zákaz a samo HPŽ a jeho členové jsou k smíchu i části křesťanů (a jejich valné většině jsou jejich aktivity zcela šumák).
  Chceš snad Semínovi a spol. zakázat, aby hlásali, že je potrat vražda? Já ne.
  Jak řekl Voltaire – „S vaším názorem sice nesouhlasím, ale udělám vše, co je v mých silách, pro to, abyste to mohl říkat.“
  Tečka.

 90. Ignac z Loyoly

  Tak proč si mluvila o ideozločinu, když já mluvil o tom, že chci trestat za některé výroky? Ty sama si to nazvala ideozločinem, tak sem tuto definici použil na vyřčená slova, stejně jako ty 😀 😀

  Předem v ústavě existuje jak svoboda slova, tak existují slovní přečiny proti humanitě, zákon to upravuje jako „hanění národa….“ nebo „popírání genocidy“,… výzvy k násilí atd..

  facka je čin, já se bavil o „slovech“ a „prosazování“ (byť demokratické) nedemokratických idejí – ne o fackách, ale o slovním vyhrožování, hlásání násilí atd.. to je zakázané i dnes a je to tak dobře, sama si to nazvala ideozločinem a já s takovým ideozločinem souhlasím 🙂

  tečka 🙂

 91. DarthZira

  Toli – to, co jsem napsala, byla samozřejmě ironie.
  Já vím moc dobře, jak mnozí konzervativci kážou vodu (hlavně pro druhé) a pijí kolikrát ne víno, ale dvacet let starou whisku.

  Prostě pokud má Vlastenec manželku, která je stejně konzervativní magorka jako on sám, tak může být spokojený, protože našel, co hledal – a po tom, co dělají nebo si myslí ostatní ženy, je mu leda kulový. Pokud manželku nemá, tak se holt musí snažit chodit na nějaké ultrakatolické slety a ještě víc se snažit tam nějakou dostatečně konzervativní pipinu zaujmout, ovšem co dělají a myslí si ženy, které nejsou ultrakatoličky, tak po tom je mu zase houby, takže nechť se o to laskavě nestará.

  Jenže on už sem stejně nepřijde, aby odpověděl na mé otázky, kdo nebo co mu v této republice brání žít tím „konzervativním a křesťanským“ životem a zdali by byl ochotný zase na oplátku nás nechat žít životem „nekonzervativním“.

 92. DarthZira

  Iggy, psala jsem o tom, že každý má právo POKOUŠET SE demokratickými prostředky prosazovat cokoli, sebevětší blbost. A to právo samozřejmě má.
  Jestli Ministerstvo vnitra jeho politickou stranu či spolek zaregistruje nebo ne, případě se rozhodne ji po čase zrušit, je už věc jiná. Anyway poslední slovo musí mít nezávislý soud – třeba i evropský pro lidská práva.

  Ten příklad s tou fackou byl o tom, že udělat můžu cokoli, ale že mě to taky může mrzet, pokud udělám blbost. Takže je lépe nedělat blbosti – tedy řekněme lze bez obav prosazovat zákaz potratů (ačkoli v naší zemi na to nebudou slyšet nejspíš ani lidovečtí politici), ale už není moc rozumný nápad pokoušet se prosadit třeba trestání předmanželského sexu vězením. Ovšem pokud se někdo chce ztrapnit ještě víc než prolifisti, má možnost, já mu v tom rozhodně bránit nebudu 😀

  Jinak tuhle debatu definitivně končím. Je to jako přesvědčovat tě, že ve dvojkové nebo trojkové soustavě prostě neplatí 2+2=4.
  Ne, je to marný, je to marný, je to marný… 🙁

 93. Ignac z Loyoly

  „Iggy, psala jsem o tom, že každý má právo POKOUŠET SE demokratickými prostředky prosazovat cokoli, sebevětší blbost. A to právo samozřejmě má.“

  Nemá, ne beztrestně 🙂

  nejde beztrestně prosazovat základní protiústavní ideje, ideje v rozporu s listinou práv a svobod atd…

  Když budu chtít demokraticky zabít všechny zrzky a budu to otevřeně prosazovat, tak mě zavřou 🙂

  Opět: ty si nepsala, že to může udělat, ale že to může udělat beztrestně – a já tvrdím, že to nemůže udělat beztrestně (udělat to může, ale ne beztrestně) = to tady tvrdím celou dobu a platí to stejně, jako že 2+2=4 což platí univerzálně a uznává to i Medea 🙂

  tečka 🙂

 94. DarthZira

  A vážně jsem myslela, že nejsem v mateřské školce, abych musela výslovně napsat, že jsem pro to, ať si „každý prosazuje co chce“ v rámci zákonných mantinelů, mylně jsem se domnívala, že to snad každý pochopí sám od sebe, ještě navíc když uvádím jedním dechem příklady s možností spolky zakázat, iniciovat jejich zákaz nebo podávat trestní oznámení.

  Že bych já osobně byla pro tyto mantinely poněkud rozšířit, to je jiná pohádka, což některým lidem asi uniklo, kdy mluvím pouze o jedné věci a kdy o druhé. Holt někteří asi mají problém pochopit trošku delší souvislý text 🙁

  A jinak je fakt super zjištění, že Voltaire byl „postmoderní anarchista“, škoda, že posmrtný život nejspíš neexistuje, musel by se totiž smát, až by slzel 🙂

 95. Ignac z Loyoly

  Ty si tvrdila, že má každý právo prosazovat co chce

  takové právo v ústavě ani jinde není 🙂

  Nevim jestli Voltaire byl pro anarchii, ale K.R. Popper a dnešní ústava rozhodně nejsou 🙂

 96. DarthZira

  Já slovo „beztrestně“ jako první používat nezačala. Psala jsem o právu, nikoli o beztrestnosti – navíc tento pojem je podle mého dost zmatený.

  Já si stojím za tím, že KAŽDÝ má právo za účelem prosazování svých názorů sepisovat petice, pořádat pokojné demonstrace a zakládat organizace (občanské spolky a politická uskupení). A to právo fakt má – a za to, že tohoto svého ústavou zaručeného práva využije, ho vážně nelze trestat ve smyslu trestního zákona. Nebo snad někdo může být zavřený do vězení za pouhý fakt, že sepsal petici, zorganizoval demonstraci či založil nějaký spolek či stranu? V totalitě ano, v demokracii nikoli.

  Je prostě rozdíl trest z hlediska trestněprávního a sankce z hlediska občanskoprávního, správněprávního nebo třeba finančněprávního. Je ovšem těžké bavit se za situace, kdy někdo háže do jednoho pytle věci jako zrušení spolku a trest odnětí svobody (vězení), to se v tom potom ani prase nevyzná 🙁

  Ne, vážně mě nebaví diskuse s lidmi, kteří mají plnou pusu logiky, ale debatují jak žáci třetí třídy.
  S jezuity bych si na toto téma fakt pokecala neporovnatelně rozumněji, přinejmenším by se snažili pochopit, co opravdu říkám a jak to myslím, a ne že by si furt umíněně mleli svou a vůbec nevnímali, co se jim snažím sdělit.

 97. Ignac z Loyoly

  Ty si psala, že má každý právo prosazovat co chce, i protidemokratického, každou blbost – když to udělá demokratickou cestou a že jsi proti ideozločinům (ve smyslu slov a petic, polit. stran/spolků,…)

  Já tvrdím, že takové právo není, není žádné právo prosazovat demokraticky nedemokratické ideje – např. zabíjení Židů, takové PRÁVO není, můžeš to udělat, ale pak pudeš sedět – to není právo v žádné ústavě a nikde, není to PRÁVO

  – právo znamená, že něco můžeš beztrestně 🙂

  – když bys měla právo prosazovat zabíjení a pak tě za to zavřeli, tak to není právo 🙂

  čili NEEXISTUJE PRÁVO prosazovat např. zabíjení Židům, byť demokraticky, když to uděláš, půjdeš sedět (čili to není právo)

  Uveď, kde náš systém něco takového povoluje, kde máš PRÁVO (čili v našem právu uvedenou možnost) prosazovat zabíjení Židů např. 🙂

  Zákon ti to dokonce zakazuje…

  tečka 🙂

 98. Ignac z Loyoly

  „Iggy, pokud někdo sepíše petici požadující kamenování nevěrnic, tak ji dle petičního zákona ani parlament ani jednotlivý poslanec nesmí brát vážně, protože je protiústavní. To je v pořádku. Ale nelze nikomu zakázat, aby se pokoušel protiústavní věci prosazovat “

  Může – zakazuje to přímo zákon 🙂 čili když to uděláš, půjdeš sedět (za takové prosazování takových věcí)

  to je hlavní spor naší debaty a já ti řikám, že se mýlíš ty a ne já 🙂

  čili žádné takové PRÁVO nemáš 🙂

 99. Ignac z Loyoly

  „Iggy, psala jsem o tom, že každý má právo POKOUŠET SE demokratickými prostředky prosazovat cokoli, sebevětší blbost. A to právo samozřejmě má.“

  Jelikož za některé (např. násilné) názory a za jejich prosazování (byť ústní a nenásilnou – demokratickou formou, jako Hitler ) můžeš jít v naší zemi sedět, tak na ně nemáš z hlediska práva – žádné právo 🙂

 100. Ignac z Loyoly

  Hitler taky prosazoval demokraticky nedemokracii a nenásilně (přes parlament) prosadil nedemokratické a násilné zákony – pak už to šlo lehce… proto na to naše ústava a zákony pamatují, aby se neopakoval Výmar

  problém je, že některé názory jsou na hraně a někteří jsou skrytí “ neliberální nedemokraté“ (někdy více a někdy méně), tito nás ohrožují dnes asi víc než otevřený 4% nácíček…

 101. A.S.Pergill

  @DarthZira
  1. Režim, ne nepodobný tomu frankistickému, nám tady, jestli se nebudeme opravdu zostra bránit, udělají fašos typu Čulíka (+ všechny ty anti hate a multikulti neziskovky apod.), případně spolu s trockisty typu Uhla a jeho vypečené rodinky, pochopitelně, s EU za zadnicemi.
  2. Výmarská republika neudělala „chybu, že Hitlera nezakázala“, ona ho dokonce udělala kancléřem, s představou, že ho takto budou mít pod dohledem (a pak to šlo do …) Útěchou nám budiž, že kdyby nezvítězil Hitler, zvítězil by Thälmann, což byl Stalinův pohůnek, a Německo by pod jeho vedením zcela jistě nezaútočilo na SSSR, ale k dobývání Anglie by si přivzali Rudou armádu. A, mimochodem, ozbrojené oddíly měly ve Výmarské republice i jiné politické strany, jen je neuměly použít.
  3. Výmarská republika šla do kopru zhruba na bázi stejných jevů, jaké můžeme pozorovat i u našich politiků a rovněž o patro výš – v bruseli. Prostě hlavní starost jejích politiků byla, kdo si víc nakrade. Nás ovšem ohrožují nikoli nějací nacisté, ale muslimové, kteří jsou ještě podstatně horší (i němečtí SS údajně blili, když viděli řádění SS islámských – z bosenských muslimů a z Albánců).

 102. Ignac z Loyoly

  Republika by se měla bránit jak před Hitlery, tak před Thälmanny a Pinochety a islamisty… pokud chceme bránit liberální demokracii, tak jí taky musíme systémově (i osobně) bránit před všemi antiliberálními silami

 103. DarthZira

  Za sepsání petice požadující např. kamenování nevěrnic může jít člověk do vězení?
  Dej si mokrý hadr na hlavu 😉

  Ale jinak jestli ti to udělá radost, tak jak napsal pan Štejfa, jsi prostě univerzální vítěz 😀 Navíc naprostý génius ve všech oborech počínaje matematikou přes psychologii a konče právem. Jestli se tak skvěle vyznáš v tom, na co podle na naší ústavy člověk má a na co nemá právo, tak se jen divím, proč už dávno nesedíš jako soudce v Ústavním soudu nebo rovnou ve Štrasburku. A opravdu ti ze srdce děkuji, že mi konečně (po pěti letech magisterského studia, dvou zahraničních postraguálech a rigu z ústavního práva) někdo pořádně vysvětlil, jak mám rozumět naší ústavě 😛 😛 Všichni mí profesoři byli totiž úplní debilové, kteří to vůbec nechápali, a ti dva soudci ústavního soudu, kteří byli oponenty mojí rigorózní práce na téma evropských standardů ochrany lidských práv, to byli taky úplní pitomci, když jsem tu práci mohla obhájit 😀

 104. DarthZira

  Čulík chce zavést zákaz sexu do 23 let? No ne, co se jen člověk nedozví… 🙂

 105. Ignac z Loyoly

  Ano, za podání takové petice na úřady nebo za popírání holocaustu můžeš jít do vězení 🙂 (záleží taky na kontextu)

  Za výzvy k násilí, za hanobení rasy a národa, za vyhrožování také 🙂

  to si nikdy neslyšela? 🙂

  Co já vás tady všechno dneska nenaučím 🙂

  Pro „právničku“ Darth Ziru, nechytrejší ženu pod sluncem:

  např.: § 355

  „Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

  (1) Kdo veřejně hanobí

  a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo

  b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,

  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“

  veřejné hanobení je i slovní, např. petice co by vyzývala k zabíjení Židů 🙂

  To jsou ale novinky, Judr. Ziro, co?

  Zde praxe:

  Mladíkovi hrozí dva roky vězení za rasistické výroky v Bydžově

  http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/krimi/mladikovi-hrozi-dva-roky-vezeni-za-rasisticke-vyroky-v-bydzove_217372.html

  😀 😀 😀 😀 tohle sem prostě vyhrál 😀 😀 😀

 106. Ignac z Loyoly

  Zatím a hezký zbytek dne – váš univerzální vítěz 🙂

 107. DarthZira

  Ne, tohle je jak u blbejch na dvorku 🙁
  Já napíšu, že chybou Výmarské republiky bylo, že nezakázala NSDAP nejpozději v roce 1925, a Pergill mi na to napíše, že nemám pravdu, protože její chybou bylo, že z Hitlera udělala kancléře.
  Ježíšikristeapanenkomariapodsrpenská, kdyby od roku 1925 byla nacistická strana zakázaná i později všechny její případné klony, tak by se POCHOPITELNĚ v roce 1933 (tedy za osm let!) nemohl Hitler stát kancléřem.

  A bavit se s „expertem a ústavní právo“, který na můj názor, že není možné někoho trestně stíhat za iniciování PETICE, oponuje odkazem na článek o tom, jak byl někdo potrestán za VÝROKY, to je jako se s kozou pomodlit.
  Opravdu je „úžasné“ se bavit s lidmi (je-li někdo roztrojená osobnost, asi by se o něm mělo mluvit v množném čísle 😛 ), kteří si přečtou kus ústavy nebo zákona a myslí si, že tomu rozumí, ačkoli je jim španělskou vesnicí, jaký je rozdíl mezi právem a nárokem či sankcí a trestem, nemají ani šajn o hierarchii právního řádu nebo struktuře právní normy (natož pak že by byť jen ve snu tušili něco o tom, že jedna norma může být „po kouskách rozstrkaná“ ve více právních předpisech) a vůbec totálně tápou v milionu dalších věcí, počínaje už jenom tím, co přesně znamenají jednotlivé používané pojmy (např. petice nebo politická strana). Jeden si přijde jak v šaškecu. Nebo jako když se evoluční biolog snaží bavit s kreacionistou…

  Ne, vážně, tahle debata jasně ilustruje skutečnost, že strach nejen, že je cestou k temné straně, ale že také velmi negativně působí na myšlení a logiku zvláště.

  Abych skončila trochu pozitivně: když už je zde řeč o peticích, stálo by za zvážení iniciovat petici za zrušení rozhlasových a televizních poplatků. Klidně ji sepíšu, ale podpisy lovit budou muset jiní.

 108. A.S.Pergill

  @DarthZira Představte si, že tu petici těžko můžete presentovat jinak než výroky (které už kriminalizovatelné jsou). Takže její právní nenapadnutelnost je v praxi ku exkrementu. Dokonce i její šíření po internetu by se v podstatě dalo kriminalizovat.
  IMHO jediná cesta z toho ven je prakticky totální dekriminalizace verbálních aktivit (snad s výjimkou přímých a konkrétních výzev k násilí nebo jednoznačně nezákonné činnosti).
  Druhou takovou věcí je, že se ten § 355 v praxi uplatňuje velmi selektivně, viz naprosté neřešení přímých výzev muslimů k likvidování bezvěrců, případně Židů, které bylo doloženo jak svědecky, tak i video a audio záznamy. Kriminalizovatelné podle tohoto paragrafu by měly být i výroky křesťanského duchovenstva vůči jinověrcům a ateistům, které opakovaně zazněly ve „veřejnoprávních“ médiích (a nic se opět neděje, nikdo se tím nezabýval).
  V takovém případě jsou podobné paragrafy bezcenné, maximálně celou situaci ve společnosti zhoršují.

  S tím Hitlerem byl ten problém, že měl obrovskou podporu obyvatel, takže si Výmarská republika na něho jednoduše netroufla. Bojůvky „pranacistů“ také v podstatě stály za likvidací pokusu o bolševický puč v Německu (armáda VR byla v podstatě impotentní), což u obyvatelstva bylo silně pozitivně hodnoceno, zejména poté, co vešla ve známost zvěrstva, jichž se Spartakovci a další bolševici dopouštěli na běžném obyvatelstvu.
  Ta podpora mu dál silně narostla za hospodářské krize, na jejímž průběhu se politici VR do značné míry podíleli kombinací neschopnosti a korupce. Vláda VR byla nakonec prakticky ve stejné situaci, jako Prozatímní vláda v roce 1917 v Rusku, tj prakticky ve státě neexistovala organizovaná společenská síla, ochotná ji podpořit. Čili stáli před dilematem, že buď půjdou od válu, nebo podpoří Hitlera s tím, že ho nějak „ukočírují“ a ještě chvíli se u moci udrží, což byla ovšem naprosto naivní představa. A od válu se jim jít nechtělo, domnívali se nejspíš, že si ještě nenakradli dost.

 109. Kufr

  Ona VR měla protiváhu proti Hitlerovi, která chvíli fungovala, byť byla také antidemokratická, a to byli konzervativci okolo Hindenburga či Kurta von Schleichera, kteří původně chtěli odstavit Hitlera i komouše a zavést cosi jako konzervativní vojenskou diktaturu.

  Prohráli, zvláště, když se k nim otočil zády pravicový střed a na Hindenburgovi se začalo čím dál tím víc podepisovat stáří, a tak se VR neúspěšně pokoušela ukočírovat Hitlera. Kdyby nebylo on, stajnou roli by sehráli nejspíš rudí.

 110. Ignac z Loyoly

  Za iniciativu některé petice (rasistické) bys mohla jít do vězení, navíc si napsala:

  „„Iggy, psala jsem o tom, že každý má právo POKOUŠET SE demokratickými prostředky prosazovat cokoli, sebevětší blbost. A to právo samozřejmě má.“

  Jelikož za některé (např. násilné) názory a za jejich prosazování můžeš jít v naší zemi sedět, tak na ně nemáš z hlediska práva – žádné právo 🙂

 111. Ignac z Loyoly

  „Iggy, pokud někdo sepíše petici požadující kamenování nevěrnic, tak ji dle petičního zákona ani parlament ani jednotlivý poslanec nesmí brát vážně, protože je protiústavní. To je v pořádku. Ale nelze nikomu zakázat, aby se pokoušel protiústavní věci prosazovat “

  Může – zakazuje to přímo zákon 🙂 čili když to uděláš, půjdeš sedět (za takové prosazování takových věcí)

  to je hlavní spor naší debaty a já ti řikám, že se mýlíš ty a ne já 🙂

  čili žádné takové PRÁVO nemáš 🙂

 112. DarthZira

  Pergill, Kufr – že kromě nácků měli být zakázaní i komouši je věc další. A třetí věcí je, že touha po „odvětě za Versailles“ byla v Německu strašně silná a měli ji v sobě těžce „zažranou“ i mainstreamoví konzervativci nebo dokonce liberální demokrati. Takže ona by nějaká válka mezi Německem a Francií nejpozději ve 40. letech vypukla i bez Hitlera, ale asi by se v ní neděla ta zvěrstva, jaká se děla, nedošlo by k šoa, dost možná ani k obsazení Československa a útoku ve směru na východ, spíš si myslím, že by se o to víc válčilo v koloniích (jo, zní to hnusně sobecky, ale to by nám v Evropě mohlo být vcelku volný) – prostě by něco na způsob války v Korei a Vietnamu či něco obdobného vypuklo o cca 10-20 let dříve a nejspíš v Africe a na Blízkém ¨Východě.
  Mohlo to ovšem taky být daleko horší – kdyby nebyli u moci antisemiti, Einstein, Oppenheimer a další by zůstali v Německu a v té válce s Francií (horší varianta) nebo někde v koloniích (o něco lepší varianta) by byla použita jaderná bomba 🙁

  A kdyby byli komouši zakázaní v Masarykově ČSR a samozřejmě i po válce, tak jsme mohli (i přes osvobození Rudou Armádou) dopadnout jako Rakousko nebo nejhůř Finsko, což by bylo zatraceně fajn. Horší by bylo, kdyby Amíci osvobodili větší část Čech včetně Prahy, to pak mohlo ČSR taky ve finále dopadnout jako ta Korea…

 113. DarthZira

  Pergille – ono jde o to, že taky dost záleží na tom, jak se třeba ta petice zformuluje. Pokud je někdo debil a zformuluje ji stylem „trestní zákon by měl být změněn tak, aby bylo možné kamenovat nevěrné ženy“, tak si osobně myslím, že spíš než v kriminále skončí u Chocholouška, případně ještě dřív, než by ho stihly sebrat švestky, když si někde na Můstku rozloží krámek s touto peticí, mu během pěti minut někdo rozbije hubu.

  Pokud ovšem někdo sepíše petici, že by měl být trestný zákon změněn tak, že novým trestným činem bude cizoložství, tak se mu za to ze strany státu nestane vůbec nic a pokud jde o občany, tak to záleží na tom, kdo zrovna půjde kolem, když pod ni ty podpisy bude lovit – může se dočkat výsměchu, nadávek, spršky slin, pár facek i nějakých podporovatelů. Ovšem ať už se mu dostatečný počet podpisů podaří sebrat nebo ne, v parlamentu ji stejně hodí do koše.

  Jinak fajn, že se shodneme v tom, že verbální výroky (s výjimkami, co uvádíš) by měly být absolutně dekriminalizované, protože jejich kriminalizace je k ničemu a naopak dnes už spíše škodlivá nám všem a naší svobodě – pokud by totiž měli být skutečně stíháni za šíření nenávisti či propagaci a podporu hnutí směřujícího k atd. úplně všichni, kteří se toho dopustí, tak by nás opravdu musel Velký Bratr šmírovat málem i na záchodě a na internetu by muselo být monitorováno každé písmeno, co kdo napíše, kdy ho napíše a kam ho napíše.
  Já osobně jsem pro dekrimializaci všech verbálních i písemných výroků nejedná-li se o přímé a jednoznačné výzvy k násilí, ale s tím, že v případě, kdy se někdo dopustí fyzického násilí vůči někomu, zvláště pokud bude člen skupiny, která se toho dopouští, tak verbální a písemné nenávistné projevy by měly být přitěžující okolností.

 114. Azazel

  Hlavní je, že za některé slova/petice/prosazování nedemokratických ideálů tedy můžeš jít do vězení, o tom byla řeč a Ignac měl bohužel pravdu v tomto, já většinou straním ženám, ne vždy souhlasím s Iggym, ale teď prostě nemohu jinak, porazil tě -a to velmi drtivě, přes všechen tvůj „výsměch“ měl prostě pravdu 🙁

 115. DarthZira

  Ale sorry, Pergille, paktovat se s D.O.S.T., V.O.R.P., Právem a spravedlností, Putinem a podobně mi přijde jako hnus fialovej. Spojovat se s klerofašos proti hrozbě muslimů mi přijde podobně „racionální“ jako (slovy Sarumana z „Posledního pána prstenů“) snažit se zbavit švábů v domě tím, že ho podpálím.
  A že je Konvička magor je věc další, fakt je mi děsně k smíchu, jak se absolutně ztrapňuje tím, jak furt „sexulogicky bádá“ v oblasti BDSM, o které ví naprostý kulový. Když on mluví o BDSM, je to jako kdybych já mluvila o lukostřelbě – jo viděla jsem dvakrát Robina Hooda a asi třikrát jsem luk držela v ruce 😀
  Většina jeho „závěrů“ o BDSM má asi stejnou hodnotu jako „převratné zjištění“ Narcise I. Perokradného, že lyže jsou pravicové a snowboard levicový nebo že pravicový je vepřový řízek, zatímco kuřecí je levicový.

  A někteří lidé a organizace jsou pro mě totální tabu a hotovo. Alrawimu bych samozřejmě nikdy ruku nepodala (teoreticky bych ani nemohla, jelikož ten hajzl by se v prvé řadě odmítl dotknout ženy, ovšem jelikož v naší společnosti ještě pořád platí, že dáma podává ruku první, tak já bych mu ji prostě ani nenabídla), ale Semínovi nebo Grziertychovi bych ji taky nepodala. Za jeden stůl bych si manželi Jochovými teda nesedla ani za nic, zatímco s Pelikánem (byť s ním krutě nesouhlasím) úplně klidně. Musel by ovšem rozdejchat moje namalování, dekolt a teď na podzim i hodně krátkou sukni 😉 Jestli by to zvládl, tak je fakt drsoň 😛

 116. Azazel

  Já viděl Pelikána u Jílkový a šlo to

  Naopak Sáňka je fanatik, hrůza

  Zklamal mě Shanaáh ze zelených, prosazoval by některé verze šaríe do občanského a rodinného práva, to je anti-sekulární a proti-ústavní, i kdyby to byla „liberálnější“ verze šaríi, ale já takovou moc neznám. Ale i tak je to proti sekulární ústavě. I kdyby to dělal demokraticky, byl bych proti. A sme zase u toho 🙂

 117. DarthZira

  Azazel – ne, fakt mě to už nebaví, pokoušet se vysvětlovat, jaký je rozdíl mezi právem, nárokem, beztrestností apod., co je to norma, co je sakce, co je trest atd. Fakt si myslíte, že se na fakultě ta právní teorie učí rok, ústavní právo taky rok, správní právo rok, trestní právo rok a problematika lidských práv minimálně jeden semestr jen tak pro srandu králíkům? Že jako se těm studentům a profesorům nechce jít radši na pivo, a tak sedí nad definicemi a analýzami významu slov. Kdyby to bylo tak, jak si vy myslíte, že každý jouda, který si přečte ústavu a pár paragrafů z trestního zákona, v tom má naprosto jasno, tak to by mohl dělat soudce ústavního soudu každý popelář, který umí číst 😀

  A jako dominantní macho se do role gentlemana (tedy v překladu jemného muže) fakt nestav, nesedí ti to 😉

 118. Azazel

  A já ti zase řikám, že nemáš takové právo, protože :

  MÍT NA NĚCO PRÁVO ZNAMENÁ, ŽE TO JEDNÁNÍ NENÍ TRESTNÉ – KDYŽ JE TRESTNÉ, NEMÁŠ NA TO ŽÁDNÉ PRÁVO Z HLEDISKA PRÁVA

  „„Iggy, psala jsem o tom, že každý má právo POKOUŠET SE demokratickými prostředky prosazovat cokoli, sebevětší blbost. A to právo samozřejmě má.“

  Jelikož za některé (např. násilné) názory a za jejich prosazování můžeš jít v naší zemi sedět, tak na ně nemáš z hlediska práva – žádné právo 🙂

  Ignac z Loyoly

  29.10. 2015

  „Iggy, pokud někdo sepíše petici požadující kamenování nevěrnic, tak ji dle petičního zákona ani parlament ani jednotlivý poslanec nesmí brát vážně, protože je protiústavní. To je v pořádku. Ale nelze nikomu zakázat, aby se pokoušel protiústavní věci prosazovat “

  Může – zakazuje to přímo zákon 🙂 čili když to uděláš, půjdeš sedět (za takové prosazování takových věcí)

  to je hlavní spor naší debaty a já ti řikám, že se mýlíš ty a ne já 🙂

  čili žádné takové PRÁVO nemáš 🙂

 119. DarthZira

  Sáňka je debil, to bez debaty. Toho druhýho neznám, asi to bude podobný vůl jako lidi v HPŽ. Že má ale jak Semín nebo Ignác Pospíšil, tak tento magor právo myslet si ty hovadiny, co si myslí, o tom žádná. A že má právo je říkat a taky se je pokoušet demokratickým způsobem prosazovat, to rovněž má. Ale že my máme zas právo být kategoricky proti, o tom snad není sporu.
  Někdo může iniciovat petici pro co já vím uzákonění mnohoženství, někdo jiný zas může iniciovat petici proti a já bych třeba mohla mít petici pro zavedení mnohomužství 😛

 120. Azazel

  Nemáš právo prosazovat něco, co jde proti trestním zákonům a proti základním idejím státu 🙂

  např.: § 355

  „Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

  (1) Kdo veřejně hanobí

  a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo

  b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,

  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“

  NEMÁŠ PRÁVO PROSAZOVAT CO CHCEŠ, JELIKOŽ Z HLEDISKA PRÁVA NĚKTERÉ VĚCI, KTERÉ BYS MOHLA PROSAZOVAT – SPADAJÍ POD TRESTNÍ ZÁKONÍK A TEDY JSOU ZAKÁZANÉ A NEMÁŠ NA NĚ Z HLEDISKA PRÁVA – ŽÁDNÉ PRÁVO 🙂

 121. Azazel

  To máš jako s vraždou, ta je také zakázaná, sice můžeš někoho zabít, ale nemáš na to žádné právo z hlediska práva – právního systému ČR (pokud to není výjimka typu válka nebo u policajta a jen v určitém případu atd…)

  Takže sice někoho jen tak zabít můžeš, ale pudeš sedět, protože na to nemáš právo (přihlédne se samozřejmě ke kontextu)

  To samé je s některými výroky, s prosazováním některých věcí atd… proto může jít člověk co řekne veřejně rasistický výrok jít do vězení – udělat to může (jako může i někoho zabít), ale z hlediska práva na to nemá právo 🙂 zakazuje mu to zákon 🙂 nemá na to PRÁVO 🙂 PORUŠÍ TÍM ZÁKON A MŮŽE (podle kontextu) JÍT DO VĚZENÍ

 122. Azazel

  Jedno si ale myslim a napíšu to sem, že když půjde o muslimy, tak půjde často právo stranou, protože sekularismu naši politici stejně neholdují a serou na něj a nevědí, co to znamená, takže klidně šaríu v nějaké podobě jednou zavedou jako ústupek menšině (rostoucí menšině), ze začátku jen pro muslimy (dvojí zákoníky) a jen do rodinného práva, takže salámová metoda… oni si jí možná jednou stejně zavedou sami v nějaké podobě, až jich bude v EU hodně, ale do tý doby se jim možná v EU ustoupí díky sluníčkům, ještě když jich většina zdaleka nebude, to že je to protiústavní ve většině zemí EU i u nás, to půjde stranou, nebo se změní ústava proti duchu ústavy liberální a sekulární demokracie, doufám, že se to nestane, ale možné to je, ony muslimské obce maj na Západě dobrý lobbing (kam se na ně hrabeme my, kecálkové) a hlavně za nima stojí sluníčka a ty maj velký vliv dneska… 🙂

 123. DarthZira

  Právo z hlediska Listiny nebo Evropské úmluvy o lidských právech znamená něco trochu jiného, než si myslíte – a hlavně si to přestavujete, jak Hurvajs válku. Kdybychom se viděli, tak bych mohla (jestli ji teda ještě doma najdu) posloužit brožurkou (která je určena pro studenty a laickou veřejnost, ne pro nějaké právní vědce), kde je každá věta Evropské Úmluvy vysvětlovaná a komentovaná na několik stránek, abyste pochopili, o co go.
  Jsou lidi, co na téma jednoho jediného článku Listiny a toho, jak se má správně chápat, napíšou disertačku o sto stránkách. Nejspíš proto, že je to všechno tak strašně jednoduché 😉
  Nebo takové odůvodnění kteréhokoli rozsudku Ústavního soudu, je to několik mnoho stran textu na téma, proč se ta či ona věta nebo dokonce slovo má chápat tak a ne jinak, a k tomu ještě občas bývá několik stran tzv. votum separatum, tedy názor soudce či soudců, co si myslí opak, ale většina si myslela něco jiného, kde se zas na několika stranách zdůvodňuje, proč si myslí, že ti ostatní ty pojmy chápou úplně blbě.

  Ovšem bejt po vašem, tak stanovisko Ústavního soudu vypadá tak, že tam budou tři věty a k tomu „máme pravdu a basta“ plus k tomu tři smajlíky. V případě Evropského soudu pro lidská práva by jich bylo rovnou dvanáct, aby bylo vidět, že je evropský 😀

 124. Azazel

  Ziro, ty se mýlíš, za mnou nestojí jen Listina práv a svobod, ale i ústava a zákony:

  To máš jako s vraždou, ta je také zakázaná, sice můžeš někoho zabít, ale nemáš na to žádné právo z hlediska práva – právního systému ČR (pokud to není výjimka typu válka nebo u policajta a jen v určitém případu atd…)

  Takže sice někoho jen tak zabít můžeš, ale pudeš sedět, protože na to nemáš právo (přihlédne se samozřejmě ke kontextu)

  To samé je s některými výroky, s prosazováním některých věcí atd… proto může jít člověk co řekne veřejně rasistický výrok jít do vězení – udělat to může (jako může i někoho zabít), ale z hlediska práva na to nemá právo 🙂 zakazuje mu to zákon 🙂 nemá na to PRÁVO 🙂 PORUŠÍ TÍM ZÁKON A MŮŽE (podle kontextu) JÍT DO VĚZENÍ

 125. Azazel

  Tohle evidentně není v rozporu s ústavou ani listinou práv a znamená to, že nesmíš veřejně šířit některé ideje

  TO NEJSOU SMAJLÍKY, TO JE TVOJE PORÁŽKA 🙂 PORÁŽKA NÁZORU, ŽE SI MŮŽEŠ PROSAZOVAT CO CHCEŠ A MÁŠ NA TO PRÁVO – NEMÁŠ 🙂

  „např.: § 355

  „Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

  (1) Kdo veřejně hanobí

  a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo

  b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,

  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.““

 126. Azazel

  A pak že my chlapi jsme ješitní, to hašteřivé ženy jsou tím nejhorším a nejješitnějším druhem na planetě Zemi 🙂

  neuznat tak evidentní porážku, to je vážně velmi nesportovní chování 🙂

  Dobrou noc 🙂

 127. DarthZira

  Zkus mi teda vysvětlit, bytosti trojjediná, proč se každé slovo Listiny, Ústavy či kteréhokoli zákona „pitvá“ v desítkách odborných článků, na stovkách stran komentářů k zákonům a v odůvodnění rozsudků, když je všechno tak jasný jak facka? Proč se o výkladu jednoho jediného odstavce určitého paragrafu mezi sebou přou profesoři, advokáti a soudci?
  Na ten paragraf, co furt tak umíněně cituješ, by se dalo najít x různých stanovisek, a divil by ses i ušima, jak rozdílné názory by byly jenom na to, co máme vlastně rozumět pojmem „hanobit“. To samé další tam použitá slova, o každém bys měl sáhodlouhý výklad, co znamená.

  Tvoje právní rozbory, to je jak když Konvička páchá ty svoje sexuologické, prostě totální amatérství 🙁

  Běž spát, ale neuč orla lítat 😉

 128. A.S.Pergill

  @DarthZira Minimálně to vámi popisované pitvání zákonů a nadzákonů (které navíc ještě všechny soudce nepřesvědčí) ukazuje, že je v právním systému něco špatně: Jak se tedy lidé mají podle těch zákonů chovat, když si ani soudci nejsou jistí, co platí a co ne? Jak to má chápat Franta Lopata, co vyšel z osmé třídy? A přitom jsou to věci závazné i pro něho.
  Jsem toho názoru, že právní systém (a nejen náš) potřebuje opravdu drsnou revizi a redukci. Dokonce bych šel tak daleko, že bych zrušil všechny zákony, jejichž smysl nebude schopen průměrný absolvent ZŠ svými slovy správně reprodukovat. Případně je nechal „do roka a do dne“ zákonodárce předělat s tím, že co nepředělají, půjde automaticky do koše.

  K tomu Shanaáhovi asi tolik:
  upergilla.blogspot.com/2015/06/budeme-zavadet-sariju-jen-pro-muslimy.html‎

  K tomu Německu:
  1. On tam byl prvně antisemitismus a až potom přišel Hitler (který ten antisemitismus v podstatě využil na své cestě k moci). Jakákoli jiná německá vláda by do toho antisemitismu sklouzla taky (patrně i ten Thälmann).
  2. Žádný příčetný šéf Německa by nezaútočil na Francii bez nějaké formy vyřazení ČSR, kterou by měl jinak v zádech. Že nedošlo Frantíkům, že Mnichov a 15. březen jsou předehra k válce proti nim, vypovídá o jejich intelektuálních kvalitách asi stejně, ne-li více, jako ten Mnichov o kvalitách morálních (zkrátka platí pořád ono Talleyrandovo: „Bylo to něco horšího než zločin, byla to chyba!“).

 129. Azazel

  Ne, moje právní rozbory jsou jasné, za rasistické výroky můžeš jít do vězení – čili za pouhé výroky, toť i praxe 🙂

  Ne jen moje teorie, ale i PRAXE

  Mladíkovi hrozí dva roky vězení za rasistické výroky v Bydžově

  http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/krimi/mladikovi-hrozi-dva-roky-vezeni-za-rasisticke-vyroky-v-bydzove_217372.html

  ČILI NEMÁŠ PRÁVO SI ŘÍKAT CO CHCEŠ A PROSAZOVAT CO CHCEŠ

  TAK TVRDÍ NAŠE SOUDY, ZÁKONY I ÚSTAVA 🙂 🙂 🙂

  TO SAMÉ V JINÝCH STÁTECH EU, ZA POPÍRÁNÍ HOLOCAUSTU V NĚMECKU MŮŽEŠ JÍT DO VĚZENÍ, JE NA TO PARAGRAF

  TVOJE TOTÁLNÍ PORÁŽKA V TEORII I PRAXI 🙂 🙂

 130. Jaroslav Štejfa

  Rád bych se dotkl věty: …….. popisované pitvání zákonů a nadzákonů (které navíc ještě všechny soudce nepřesvědčí) ukazuje, že je v právním systému něco špatně: Jak se tedy lidé mají podle těch zákonů chovat, když si ani soudci nejsou jistí, co platí a co ne?
  To je zásadní a nikoliv jen právní problém. Právo je nato pouze velmi citlivé a tím pádem i propracovanější, než jiné obory. Vezměte jenom znova spor o slovo „universální“. Jestliže ho chápete jako “ všeobecný, všestranný, zaměřený k všestrannému použití“, nutně musíte přijít na to, že nic takového neexistuje, pouze s výjimkou vesmíru samotného. Což nemá ale praktický dopad, je nekonečný.
  Pokud však budete totéž slovo chápat jako „hodící se pro několik různých činností nebo pro různé účely upotřebení“ znova nutně dojdete k poznání, že neexistuje nic v onom vesmíru, co by tuto vlastnost nemělo, platí to všeobecně (vesmírně, universálně). (obojí definice je ze slovníku cizích slov ABZ.CZ.
  Totéž je i v matematice: Univerzální množina (též univerzum) je množina všech prvků, které jsou relevantní v rámci daného kontextu (domény, problému). Ovšem: …. v případě klasické teorie množin – pokud budeme uvažovat o jejím univerzu (množině všech množin, často označované jako V), dostaneme se poměrně záhy k paradoxům typu Cantorova paradoxu. V moderní teorii množin je tento problém řešen tak, že nic takového, jako množina všech množin neexistuje. (Wikipedie)

  Možno to uzavřít tak: Pokud tyto naše diskuse povedeme jako dosud často bez respektu k nějakým definicím pojmů a axiomům systému, ve kterém se míníme pohybovat, vždy se diskuse zvrhne v hádku.
  Jaroslav Štejfa

 131. Azazel

  „Jestliže ho chápete jako “ všeobecný, všestranný, zaměřený k všestrannému použití“, nutně musíte přijít na to, že nic takového neexistuje, pouze s výjimkou vesmíru samotného“

  Jasně, např. gravitace už není cool 😀 😀

  Každopádně je důležité, že pojem práva – je definován, a v našem státě nemá každý právo na prosazování čekoholiv, byť „demokratickou“ formou, nemá, což se dá lehce potvrdit díky trestům za např. rasistické výroky či za výzvy k násilí (tedy tresty za slova)

 132. Azazel

  Podmínky pro přiznávání zvláštních práv církvím se nezpřísní

  „Zamítnutí předlohy, byť až ve druhém hlasování, prosadil předseda klubu TOP 09 a Starostů Miroslav Kalousek, podle kterého nerespektuje rovné podmínky.

  Změna zákona měla podle autorů zabránit šíření radikálních myšlenek, které nejsou slučitelné s evropským civilizačním okruhem.“

  Karel na Hrad! 🙂

  http://www.novinky.cz/domaci/384722-podminky-pro-priznavani-zvlastnich-prav-cirkvim-se-nezprisni.html

 133. Jan Duha

  Noční můra všech liberálních sekularistů, nejen těch pravicových 😉

 134. A.S.Pergill

  Je také dobré si povšimnout, že citýrovaný zákon nerozlišuje mezi pravdivými a nepravdivými informacemi, což je IMHO totální kriplení právního stavu. A je to možná už palebná příprava na rozšiřování nějaké ideologie, o níž nelze prohlásit nic pozitivního, aby to nebyla lež (což platí i pro ten islám).

 135. Jaroslav Štejfa

  Snažil jsem se zdůraznit, že například tato diskuse je zde vedena s použitím velmi vágních pojmů, a v diskusním prostoru bez jasné orientace. Ovšem zřejmě bez úspěchu a diskuse dostává jediný cíl – důležité není se ve vědomostech posunout vpřed, důležité je vyhrát.
  Mimochodem: stačí si otevřít Wikipedii třeba na heslech „Gravitace“ či „Teorie superstrun“, a můžete sami zvážit do jaké míry je gravitace universální jev – stejně jako hmota, prostor atd. prostě vesmír. Takové prohlášení není k ničemu.
  Jaroslav Štejfa

 136. Azazel

  1) Gravitace je jedna z (prozatím) čtyř univerzálních základních sil vesmíru, je jedno, co za ní stojí, o tom se teď nebavíme 🙂

  2) Proč nevyhrát, když máte pravdu? Hlavní je mít pravdu či být nejblíže pravdě a mít svůj názor podložený exaktně a umět ho vyargumentovat (věcně)

  3) V této diskuzi šlo o to, že jestli má český občan právo si prosazovat co chce nebo nemá, a je zřejmé, že nemá, protože když máte na něco právo, tak vás za to nezavřou do vězení, za některé výroky můžete jít do vězení, takže nemáte právo je pronášet veřejně, byť to můžete udělat, ale není to právo, když za to jdete do vězení – to je jasná pravda, jasná definice a jasná výhra, navíc Zira jako „právnička“ by to mohla vědět – neznalost jí vůbec neomlouvá… 🙂

  Hezký víkend všem 🙂

 137. Honza Werner Post author

  Jan Duha: tak u levičáků (nemyslím pejorativně) to beru tak nějak za samozřejmost, i když ekonomický program PiS se Vám líbit musí 😉 Ten titulek článku je takový jaký je proto, že je vítězství PiS vydáváno za vítězství pravice. Pravicových antiklerikálních liberálů je dnes určitě nepoměrně méně, než těch levicových. Proto jsem chtěl jejich existenci a jejich zhrození se z výhry PiS zvýraznit.

 138. Honza Werner Post author

  Mimochodem z rozhovoru v posledním vydání týdeníku Echo:

  Kubát (politolog FSV UK): Paralelu s Pilsudským nevidím. Národovecký PiS samozřejmě je, v jeho programu se slovo národ píše s velkm N. Oni se hodně vztahují k historii, k utrpení polského národu v historii, ale není to definováno moc etnicky. Ještě tak by měli problém zahrnout do národního společenství nekatolíky (!!!), ale neřekl bych, že to je nějaký nepřátelský, k jiným národům agresivní nacionalismus.

  (…)

  Ženíšek (TOP 09): Tipoval bych, že pokud se tu sejdeme za rok a budeme hodnotit první rok vlády Beaty Szydlové, zjistíme, že většinu svého domácího programu nestačila splnit. Nebudou na to mít sílu. Něco jiného je to v zahraniční politice, tady je zřejmé, že jistý odklon od Berlína bude.

  Redaktor Echa: Tím jako byste mluvil za Jana Zahradila, který si výsledky polských voleb pochvaloval a hned čelil výtkám, jak může coby deklarovaný liberál oslavovat vítězství konzervativní až klerikální strany…

  Zahradil (ODS): Mně je vnitropolitický program PiS lhostejný, ať si doma uskutečňují, co chtějí. (odpověď pokračuje řešením zahraniční politiky)

  Zahradilova odpověď mi přijde fakt naprosto jako z jinýho světa….

 139. Pingback: www.polskodnes.cz

 140. Pingback: Výhrůžky vůči Saúdské Arábii nezůstanou bez odezvy, pohrozil jaderný Pákistán, zatímco Írán obvinil Saúdy z šíření islamofobie | Ateisté ČR

 141. Pingback: Saúdská Arábie naplňuje vlhké sny „kritiků islámu“ a křesťanských konzervativců | Ateisté ČR

 142. Pingback: Jak se ničí polská demokracie – varování pro Česko – Noviny.cz

Komentáře nejsou povoleny.