Dědeček na obláčku – nejhloupější argument křesťanů

Autor | 01.11. 2015

-creation-of-the-world-title-page--[3]-8823-p

„Ale my už přece dávno nevěříme na Boha jako na dědečka na obláčku!“

Asi málokterý křesťan by v mé přítomnosti vypustil tento „argument“ z úst, kdyby tušil, co to vlastně plácá (protože nic, než plácnutí to není). Žel to pravděpodobně nikomu z těch, kteří to udělali, vůbec nedochází.

Zkusím trochu vysvětlit, v čem je problém a jak vize „dědečka na obláčku“ vlastně vznikla.

Nejprve se ale oprostěme od toho, že by takto nějací křesťané opravdu představu Boha pojímali. Snad k tomu mohly svádět barokní fresky, ale původ celé představy je úplně jinde.

I když vám to bude připadat sebedivnější, obrazy Boha vlastně žádného dědečka na obláčku nezobrazují. Jediným takovým Bohem je postava z animovaného filmu Jeana Effela Stvoření světa.

Co ale ty obrazy a rytiny vlastně znázorňují?

Musíme se vrátit ke středověkým astronomickým představám, podle kterých je jsou hvězdy umístěné na nebeské klenbě, tedy všechny ve stejné vzdálenosti a na pevné konstrukci. Za touto klenbou se teprve skrývají andělské kůry i Bůh osobně.

Na obrázcích tedy nevidíme dědečka na obláčku, ale demiurga, který se chystá zasáhnout do dění na Zemi a proto rozhrnul klenbu nebes jako stanovou plachtu a dívá se na zem pravděpodobně na svého oblíbeného hrdinu, nebo aby se kochal svým dílem.

Taková představa se opírá o zmínku v knize Izajáš 40:21-22

Což o tom nevíte? Což jste neslyšeli? Neoznámili vám to už na počátku? Což nechápete, kdo položil základy zemi?
Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání.

Představu pevné nebeské klenby zastával ostatně o Tomáš Akvinský, čímž pravděpodobně získala také trochu více na vážnosti.

Bible totiž obsahuje ještě nejméně dvě představy o podstatě nebes.

V Genesis 1: 7 najdeme narážku na představu nebes jako vodní plochy.

I učinil Bůh tu oblohu, a oddělil vody, kteréž jsou pod oblohou, od vod, kteréž jsou nad oblohou. A stalo se tak.

A konečně v Žalmu 144:5 je narážka na oblíbenou babylónskou představu nebes jako kruhové ploché desky. (Tato představa je zmíněna také ve filmu Agora)

Hospodine, nakloň nebesa a sestup! Dotkni se hor a bude se z nich kouřit.

Na všech těch kosmologických představách je pozoruhodné, jak dalece se míjejí s realitou a jak malý a antropocentrický jejich vesmír je.

Použít tvrzení v smyslu „my si už nepředstavujeme Boha takto“ znamená, že se současní křesťané hlásí k jakési úplně jiné věrouce, než se hlásili křesťané patnáct století.

Je totiž výrazný rozdíl mezi Bohem, skrývajícím se za nebeskou klenbou vzdálenou asi 440 000 až  4,4 milionu kilometru od Země (což je přepočet udávané vzdálenosti 50- 500 let cesty) a Bohem, který se musel odstěhovat až za konec vesmíru, případně do nějaké alternativní „duchovní“ reality nebo úplně jiného alternativního výkladu. Jistě, stále existují i jiné představy, důležité však je, že jsou prostě už jiné.

Na tomto místě bych chtěl připomenout, že součástí katolické věrouky je fyzické nanebevzetí pany Marie! Její start do kosmu za pomoci přídavných startovacích bustrů-andělů zobrazuje nespočet obrazů. Podobně fyzické má být i „vytržení“ při němž mají být správní věřící vzati do nebe. Jejich odlet popisuje sv. Pavel v listu  1. Tesalonickým 4:16-17

protože za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a Boží polnice sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už navždy budeme s Pánem.

Naprostou většinu křesťanské historie chápali křesťané architekturu vesmíru jako vertikální a Bůh, s celým svým andělským dvorem a nebeským městem, byl prostě skutečně fyzicky nahoře, nikoli pouze symbolicky.

Konečně bych měl také napsat, že myšlenka Boha sídlícího za nebeskou klenbou není mrtvá mezi křesťany ani dnes. Je to zajímavé a poněkud ostudné, ale právě letos v říjnu vystoupil na dvou našich univerzitách – 19. 10. na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a 20. 10. na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze – apologeta Thomas Schimmel.  Jeho přednáška mimo jiné obsahovala informaci o tom jak daleko se nachází Bůh.

Umístil jej za hranici vesmíru, kam prý pouze modlitba doletí rychleji než světlo. Pro člověka jen trochu obeznámeného se středověkou mytologickou kosmologií není těžké v jeho představě rozpoznat upravenou verzi ideje Boha skrytého za nebeskou klenbou.

Schimmel

12118916_909411535794087_8925662369293554145_n

Mohl bych položit řečnickou otázku, zda není ostuda pro vysokou školu, když na její půdě přednáší apologeta mytologii, jako kdyby šlo o nezvratná fakta. Namísto toho zakončím citátem Jamese Randiho:

Užijte si tu zábavu a příběhy, ale ujistěte se že existuje jasná hranice mezi oběma světy.  Jednat jinak by znamenalo objímat šílenství.

35 thoughts on “Dědeček na obláčku – nejhloupější argument křesťanů

 1. Vladimír Krásný

  Nezapomínat, že i Ježíš „šel“ do nebe směrem nahoru, k nebi. Proč ne prosté zmizení? (nebo „hranice vesmíru“ je náhodou směrem k nebi?)

 2. Jaroslav Štejfa

  Je velmi komické, když expert na věci Boží, tedy nadpřirozené, je uváděn jako autorita, která bádá a vyučuje na Institutu pro technologie (KIT) Univerzity v Karlsruhe. Je mimo jiné spoluzakladatelem Institutu pro nanotechnologie a iniciátor sítě bádání „Funkční nanostruktury“. Je také vlastníkem mnoha patentů, přispěl např. k vynalezení transistoru na bázi jednoho atomu. Jak z toho vyplývá, že ví o boží existenci (toho správného boha) více, než jeho případný kolega ateista třeba také odborník v nanotechnologiích? Mě vrtá hlavou, proč to nevrtá hlavou Univerzitnímu křesťanskému hnutí. Chápu třeba Dawkinse, že nemůže v teorii evoluce nějak najít božský zásah, když nemá důkazy. Nechápu třeba Váchu, Halíka nebo Grygara, kteří je také nemají, ale o božím zásahu jsou přesvědčeni. Na oné přednášce jsem nebyl a uvítal bych, kdyby zde někdo alespoň naznačil, jaké nanotechnolog prof. Schimmel předložil důkazy o božím vlivu na tento svět. Nebo také odmítl boží přítomnost pro nedostatek důkazů? Pokud však nějaké důkazy či evidence existují, slibuji, že tento článek odsoudím. Jinak by mě velmi zajímalo, kde a jak daleko sídlí bozi. Možná přesně tam, kde sídlí abstraktní objekty, nebo universální jevy jako matematika či logika či co.
  Jaroslav Štejfa

 3. Ignac z Loyoly

  Já myslel, že vesmír nemá pevné hranice, aby byl někdo „za“ vesmírem. Ano, existuje teorie multivesmíru, více vesmírů, ale že by měl vesmír nějaké stěny, o tom nikdo nemluví v astrofyzice, proto se asi přednáška dělá na pseudo-„filosofické“ fakultě.

  Mimochodem, všimli ste si, že ten biblický Pavel zase vlastně tvrdí, že při dalším příchodu Krista bude ještě živý, zatímco jiný, co mezi tím zemřeli – povstanou? Ježíš, pokud existoval, byl apokalyptický prorok a mesianista a „filosof“ zkázy. Ti co psali Nový zákon, alespoň někteří, tedy rozhodně takoví byli…

  Jinak ta představa, že bůh je něco tajemného, se střetává s tím, že o bohu toho křesťané a jiní – tvrdí hrozně moc. Když se dostanou do tuhého, tak „to není dědeček na mráčku“ a je to velké „tajemno“, jindy ale zase chce, abychom „Nezabili“ či „Povraždili Amáleky“ nebo abychom zakázali svatby homosexuálů, takže velké tajemno najednou dostává jasné a netajemné obrysy 🙂

 4. Ignac z Loyoly

  Univerzální jevy jako gravitace se nachází ve vesmíru, kdybyste měl problém je najít, pane Štejfo 🙂 – dále je univerzální třeba prostor, hmota, energie (jsou i ve vakuu) atd… 🙂

 5. toli

  @Vladimír Krásný
  Nezapomínat, že i Ježíš „šel“ do nebe směrem nahoru, k nebi. Proč ne prosté zmizení? (nebo „hranice vesmíru“ je náhodou směrem k nebi?)

  Protože už někdy od pravěku je v člověku zakořeněný myšlenkový úzus že to krásné (nebe)je nahoře,modrá obloha v noci posetá hvězdami,atd.Kdežto to špatné (peklo) je protikladně pod zemí,viz římské ,řecké,sumerské atd mýty.

 6. toli

  @Jaroslav Štejfa
  Nechápu třeba Váchu, Halíka nebo Grygara, kteří je také nemají, ale o božím zásahu jsou přesvědčeni.

  Jednoduché vysvětlení-doublethink

 7. toli

  @Iggy
  Mimochodem, všimli ste si, že ten biblický Pavel zase vlastně tvrdí, že při dalším příchodu Krista bude ještě živý, zatímco jiný, co mezi tím zemřeli – povstanou? Ježíš, pokud existoval, byl apokalyptický prorok a mesianista a „filosof“ zkázy. Ti co psali Nový zákon, alespoň někteří, tedy rozhodně takoví byli…

  Křesťanství bylo založeno jako chiliastické hnutí.věřící neustále očekávali návrat Krista.V bibli je spousta připomínek že to bude brzy,že tato generace rozhodně nepomine……….třeba jehovisti si na chiliasmu založili bussiness ,ŘKC je po 2000 letech už opatrnější s vyhlašováním konce světa 🙂
  Navíc je to nebetyčná pitomost,Kristus prý bude soudit po návratu živé i mrtvé,jenže logicky nemůže soudit živé protože proces (sled dobrých či špatných skutků) nebyl dosud ukončen.Logicky tedy bude muset Kristus živé lidi nejdříve usmrtit a teprve potom je může soudit 🙂
  V dnešní době pokud nějaký věřící připomene kořeny křesťanství (chiliasmus) tak je rázem vnímán jako heretik.Církev nerada slyší o svém omylu………

 8. Čestmír Berka

  Bůh sídlí v Nebi. Je neviditelný, všudypřítomný, bez hranic a tvaru… ale podle představ katolíků na to neviditelné beztvaré budem v Nebi zřít ( starší podoba slova civět) a bude nás to přivádět k věčnému orgasmu. Bůh je nepopsatelný ( prý), ale VŽDY je to samec- nikdy není Bohyně, či Hospodyně. Zásadně se vyskytuje ve vyšších polohách…a i když ve vesmíru žádné „nahoře“ není, on nahoře je vždy.

  Já bych uvítal téma: Co bude po smrti? Mezi věřícími v tom existuje velká variabilita- od jehovistických představ lidí různých ras a věku, skotačících po prosluněných loukách až po nějaké duchovní želé, vznášející se v prostoru…
  … Přitom Posmrtný život ( Spása) je to, co věřící motivuje ze všeho nejvíc – bez Spásy a Posmrtného života je Bůh pro většinu křesťanů nemyslitelný. Věřící věří kvůli ODMĚNĚ!

 9. ateista

  Bylo by možno vyzvat obě zmiňované univerzity k uspořádání panelové diskuse teistů a ateistů na dané téma jako reakci na realizovanou přednášku? Pokud odmítnou, mohlo by vyvolávat dojem, že Duka má pod palcem již i univerzity. A to by znamenalo, vedení univerzit bylo také zbaveno rozumu nebo minimálně rozumového uvažování. Nebo podlehlo současnému módnímu trendu být věřící.
  Velmi by mne zajímalo, v jakéhože boha to věří např. Halík. On se také vyjadřuje posměšně k představě boha v podobě staříka na obláčku. Dostal balík za údajný dialog s ateisty.

 10. Jaroslav Štejfa

  S omluvou pro všechny ostatní, vedu tady „soukromý spor“ s Ignacem z Loyoly o pojem universální – nemohu odolat.
  Takže k IzL: je-li vesmír nekonečný, nebo-li nemá pevné hranice, jak říkáte, jak můžete vědět, že pojmy jako třeba prostor, hmota, energie jsou označení něčeho, co prostupuje veškerý vesmír? A naopak, jak můžete za tohoto předpokladu říci o čemkoliv konkrétním, fyzikálním, co je nám známo, že něco není universální? Vždyť pak je cokoliv vždy složeno z universálních věcí. Necítíte prázdnotu takovýchto tvrzení? Znova připomínám matematiku, i tam je universální množina omezena axiomatickým systémem, v kterém je vytvořena, jiná taková neexistuje. Protože pak se vytratí logika. Ta je potřebná v našich úvahách, ale pozor, ani ta není universální vyskytuje se pouze v axiomatických systémech našich myslí. Je pohříchu abstraktní.
  Jaroslav Štejfa

 11. Ignac z Loyoly

  Předem chci říci, že není hloupých otázek, jen hloupých odpovědí, proto rád chytře odpovím panu Štejfovi

  Nekonečný vesmír není to samé co bez hranic 🙂 i dnes se uznává, že vesmír má nějaký průměr – objem, ale nemá pevné hranice, nedorazíte na nějakou stěnu, kdybyste šel za tento pomyslný objem, tak byste prostě svým tělem prodloužil vesmír o své tělo, ale na pevnou hranici nenarazíte 🙂

  Univerzální jevy můžeme odpozorovat – to víme z pozorování vesmíru, ve vesmíru určité síly platí všude 🙂 např. vzdálené galaxie mají fyzikální rozměry a pohyby přesně jako ty zde a to díky stejným silám

  Pokud je vesmír nekonečný, což sem netvrdil, protože nekonečně a „bez pevných hranic“ je něco jiného 🙂 – pak jelikož vesmír je i prostor, tak prostor musí být v nějaké formě všude, bez prostoru není vesmír, takže prostor je UNIVERZÁLNÍ 🙂 prostor tvoří hmota, hmota je tedy (v jakékoliv podobě) univerzální atd…

  Ještě něco? Klidně se ptejte, já rád laikům vysvětluji jejich omyly 🙂 🙂

 12. Ignac z Loyoly

  To že jsou matematické/abstraktní objekty pouze v našem mozku je vaše teorie a nic víc, většina racionálních filosofů vaše stanoviska dnes nezastává, Medea vám zde uváděla příklady a vy jste v tom argumentačním souboji rozhodně nezvítězil 🙂

  Je to složitější, dnes se většina filosofů kteří se tímto zabývají přiklání k jisté verzi platonismu

  https://en.wikipedia.org/wiki/Abstract_object_theory

  Já pouze nesouhlasil s Medeou, když tvrdila, že to vše existuje mimo čas a prostor, protože je to čirá spekulace. Zatímco jistá míra nezávislosti abstraktních objektů na naším mysli, to je i poměrně logická analýza, ne pouhá spekulace… z toho ale neplyne, že existují někde mimo časoprostor, může to být jen vlastnost hmoty/prostoru/vesmíru a nebo to může být jen v našem mozku, což je ovšem problematické a filosofové na to upozorňují

 13. Ignac z Loyoly

  Ještě doplním, že my nic mimo čas a prostor neznáme a nemůžeme nic takového potvrdit, známe jen časoprostor (vesmír) a nic jiného 🙂 je velmi pravděpodobné, že bez časoprostoru není nic (a nic neexistuje), jelikož pro nic jiného nemáme dlouhodobě důkazy 🙂

  Dokonce i subjektivně, v hypotetickém matrixu, žijeme v prostoru a času (existuje pohyb – duševní i tělesný) – i iluze prostoru je stále prostor (není iluze jako iluze, stejně jako abstraktní objekt není každý objekt fantazie, třeba vodník nebo bůh není to samé co abstraktní trojúhelník)

  Hezký zbytek dne 🙂

 14. toli

  @Ateista
  Bylo by možno vyzvat obě zmiňované univerzity k uspořádání panelové diskuse teistů a ateistů na dané téma jako reakci na realizovanou přednášku? Pokud odmítnou, mohlo by vyvolávat dojem, že Duka má pod palcem již i univerzity.

  Nevím jestli to víš ale třeba na ČVUT se vyučují základy teologie.Jak technické tak humanitní tak přírodovědné obory většinou sledují tuto linku.Je to dané historickou tradicí neboť u zrodu většiny evropských universit stála církev
  A zrovna teď čtu knihu „Temná tajemství Vatikánu“ kde jsou odkazy že na amerických universitách (konkrétně na Harvardu) zcela nepokrytě a někdy i se souhlasem zmíněných universit loví nové členy Opus Dei. Předpokládá se totiž že absolventi těchto prestižních universit budou v krátké budoucnosti světovými finančními a politickými elitami a takové bůh potřebuje 🙂

 15. A.S.Pergill

  Jen faktografické upřesnění: Jean Effel vytvořil série karikatur, na jejichž podkladě vyrobili čeští tvůrci animovaný film, takže on sám ten film nedělal, jen dal (asi) svolení k využití svých kreseb k tomuto účelu.

 16. Colombo

  Je-li vesmír definováno jako „všechno co je“ tak skutečně bůh stojí mimo vesmír. A to v kolonce „není“.

 17. Colombo

  Imho, sem pro. Na muni sem vystudoval a tohle mě dost znepokojilo. Kdyby to bylo na FF, tak neřeknu. Tu stejně nikdo s vědou nespojuje. Ale spojovat tohle s přírodovědeckou (faculty of science) mě dost naštvalo. Navíc když si někdo mylně myslí, že vyzná-li se tenhle týpek v nanotechnologii, tak je autorita na všecko? Wat? Ten článek na věda.muni glorifikoval to, že to co ten pán říká musí být pravda (nebo alespoň rozumné) protože je fyzik a objevil to a tamto. A protože je vědec, tak ta argumentace byla vědecká. To, že si někdo tohle dovolil zvěrejnit na „vědeckém“ portálu považuju za naprosto děsivou skutečnost.

 18. Jaroslav Štejfa

  K IzL:
  No ano, vesmír, jak ho presentujete, tedy má hranice, nejsou pouze pevné. Dále tvrdíte, že takto ohraničený vesmír se skládá z hmoty, časoprostoru … atd. Přijmeme-li tento model, pak s vámi souhlasím. Existují jevy, které jsou v tomto směru universální, jinak řečeno (již poněkolikáté) jazykem matematickým, univerzální množina (též univerzum) je množina všech prvků, které jsou relevantní v rámci daného kontextu (domény, problému). Pak jsme zajedno.
  Co se týče abstraktních objektů, můj názor znáte, já váš také, jsou to rozdílná tvrzení, kde ani jeden z nás nemá žádné jiné argumenty, než svou logiku a nějaké autority. Nechci v té věci být vítěz, je na každém, kdo náš spor sleduje (těch není asi moc), aby si vybral, co je pro něj přijatelnější. Celé je to v dané chvíli malicherné, tak už v tom zde nebudu pokračovat.
  Jaroslav Štejfa

 19. Azazel

  Nechci se do toho míchat, ale toto by neměla být pouze věc názoru, ale věc lépe racionálně podloženého názoru.
  Astronomická pozorování nám ukazují, že určité síly působí plošně (univerzálně) ve vesmíru, například silná a slabá jaderná interakce, gravitace,…

 20. Karel Kallus

  No vzhledem k tomu, jak teologie definuje Boha v superlativech jako nej, nej. Omnipotent, omniscient, omnipresent atd., tak hlavní je, že čistě logicky i dle definice je pro člověka absolutně nepochopitelný, neuchopitelný a nepoznatelný. Je tudíž neskonalou arogancí tvrdit ostatním lidem, že někteří lidští jedinci, nevím, že by se někdo z kazatelů Božího slova nazýval ubermenschem, jsou schopni mu porozumět a tlumočit jeho myšlenky a skutky jiným méně vybaveným. Pokud jde o evangelíky, kde hlavní slovo hraje Bible, zejména tedy Nový Zákon, pak ta je tak rozporuplná a vágní, že v podstatě jde o totéž, protože kdo si dovolí ji správně tlumočit ostatním? Jako New Atheist beru jako validní a rovnocennou hypotézu porovnatelnou s jejich, že pokud je Bůh či jakákoli podobná entita nejčestnější (pokud to bereme z pohledu lidské morálky) pak naopak skončí v pekle všichni tito tmáři a blouznivci a naopak jako poctivé a vyvolené zvolí zrovna ateisty, kteří se nenechali zmást falešnými proroky a používají mozek dle přání a vzoru dokonalého Boha, který člověka stvořil k obrazu svému. V tom tkví i rozporuplnost tzv. Pascalovy sázky, která je dnes často používaná jako argument, ovšem naprosto zcestný. Vše je, ovšem spíše než hypotéza jen konstrukce, protože nejprve by bylo nutno dokázat existenci předmětu či objektu Boha.

 21. Azazel

  No pokud je vše nej, tak může být také nejlepší komunikátor, ale zatím se mu to moc nedaří 🙂

  Připomíná mi Pýthii. Nebo jeho „vykladači“ mi tak připadají: nejasné dvojaké výroky a mlhavé mnohoznačné pseudologické slovní hříčky, časté paradoxy, jednou „tajemno“ a podruhé vědí přesně, co chce a jaký je a jaké má vlastnosti…

 22. Karel Kallus

  Ad Azazel.
  Také může být nejlepší lhář, demagog a falešný hráč alias ďábel.

 23. Smil Flek z Nohavic

  K nanebevzetí:
  Jak už tu bylo zmíněno, na nebe byl vzat především Ježíš, a to je klíčová postava na rozdíl od Marie (nekatolíci to ani neuznávají)
  (Start do kosmu je skvělý výraz … 🙂 )
  Marek 16/19 Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.
  Lukáš 24/51 a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe.

  Dnes křesťané používají tenhle argument více jako útok, než obhajobu. A to ve smyslu, že odpůrci křesťanství jsou vlastně „blbí“, když ti si myslí, že křesťané mají představu o Bohu na obláčku.
  A vůbec celkově lze narazit na více útočných obhajob svého boha. Např. Toto tvrzení o „Novém ateismu“, které bylo reakcí na mé písemné sdělení a vysvětlení, proč jsem konvertoval zpět k ateismu. (Článek byl určen mému bývalému křesťanskému sboru… pro utěšení a odvedení od kacířských myšlenek):
  „Nedivím se, že noví ateisté nevěří v Boha. Mít stejné představy o Bohu, jaké mají oni, také bych v takového Boha nevěřil…. Tento nový ateismus se odlišuje od starého tím, že zatímco starý ateismus považoval náboženství za hloupé, nový ateismus ho považuje za zlé. Starý náboženství posměšně toleroval, nový se snaží ho všemi prostředky zničit. Mluví se o dokonce o militantním ateismu. R. Dawkins se jednou nechal slyšet, že i kdyby na Zemi zbyl poslední věřící člověk nenechal by jeho víru na živu.“

  Osobně považuju za jeden z nejhloupějších argumentů tento: „Největším vítězstvím ďábla je přesvědčit lidi, že neexistuje.“ Elegantní tah, jak vyjmout ze své teorie (náboženství) falzifikovatelnost a ještě to prezentovat jako vítězný a důmyslný argument. 😀

 24. Karel Kallus

  Ad Berka>
  S katolickou církví je to už vážně špatné. Začínají produkovat svaté jak na běžícím páse. Je to fabrika na svaté. Už těm jejim standardním nikdo moc nefandí. Matka Tereza, ta bigotní nevzdělaná naivní jeptiška je toho důkazem. Kde mohla, tam brala, hlavně od různých hochštaplerů a diktátorů po celém světě a namísto aby to dala těmto chudým zpět, tak to investovala pro nábor naivních nebo přímo hloupých jeptišek a něco málo do toho kalkatského koncentráku, kterému se říká útočiště pro chudé a nemocné. Zbytek se dnes někde válí ve (V nebo v)atikánské bance – odhaduje se asi tak 50 mil. USD. K čertu s katolickou církví i jejíma umělýma svatýma.

 25. Karel Kallus

  Ad Colombo
  Opravdu jde o jeden z argumentačních klamu. Vzhledem k tomu jak se jednotlivé vědní discipliny diferencují a opravdu částicový fyzik nemusí být odborník na kosmologii nebo astrofyziku, jde o vyloženě chybnou argumentaci. Říká se tomu argument ad verecundiam. Jde o logický klam. To se dnes velice často děje u tzv. alternativní medicíny, zejména v oblasti očkování, kde např. vědecky nevzdělaní lidé s titulem jako MUDr. Eleková nebo akademicky a vědecky vzdělaná osoba jako Dr. Strunecká. Tito lidé jsou naprosto mimo mísu. V případě Dr. Strunecké nelze neupřít její význam ve vědecké práci v oblasti toxikologie, ovšem její osobní intervence do oblasti, která není její doménou, jako epidemiologie či vakciologie je čistě v rámci osobní roviny a nemá s vědou nic dočinění. Jde o čistý denialismus, čili a priori odmítání a dúkazní rovina je pouze na základě cherry pickingu. Frustrace postihuje lidi v každém oboru, věku i vyznání a tito lidé pak nějak chtějí získat slávu v něčem, co je mim jejich schopnosti nebo obor. Je to smutné, že tito lidé, někteří i vynikající odborníci ve svém vlastním oboru, se tak deshonestují jen pro potřebu uspokojit své ego a přitom balamutí spoustu naivních, ignorantských lidí a tahají z nich peníze jen pro svou osobní realizaci.

 26. Jaroslav Štejfa

  Dostal jsem od své přítelkyně ze SRN hezké video. Pokud si ho pustíte – ztratíte čtvrthodinu – zato nebudete už nikdy muset hledat argumenty o morálce, resp. proč jejím nositelem není jakákoliv církev. Omlouvám se za dvě věci. Je to zde trochu mimo mísu a odkaz na You Tube je trochu krkolomný (avšak nenašel jsem jiný s překladem do češtiny). Přímo ho najdete pod heslem Frans de Waal Morality without religion.
  https://plus.google.com/_/notifications/emlink?emr=12180341309057287540&emid=CPDpk9i38cgCFY9WUwodyBsOhQ&path=%2F117997238958983272656%2Fposts%2Fg44VcW2z2fc%3Fgpinv%3DAMIXal8hudCcAvrriTzGnyO_and82j2VZrW2VvVkV9EyvbCU19MaWaP4QadaZ-srSC6IlhqoHI0BxRQahXZJzNq4vJaQE6h0Kh8Orpa1V2Twm9nIDxPogac&dt=1446456854908&uob=8

  Jaroslav Štejfa

 27. Jarda

  Dovolil bych si upozornit, že i Eliáše a Henocha si Pán Bůh vzal k sobě do nebe – a s plnou parádou – na ohnivém, voze.
  V Jeruzalémě jsem byl v kostelíku postaveném na místě, odkud Ježíš vstoupil na nebesa. Na podlaze tam je ohraničená původní skála a na ní je otisk Ježíšovy nohy jak se odrazil. Někteří věřící jej zbožné líbali.

  Co se týče M. O. Váchy, viz: http://www.osel.cz/8496-zeptejte-se-sveho-kneze-10-rozhovor-s-markem-orko-vachou.html

  A co P. Špiřík?
  „Vážený pane,
  problém tohoto textu (http://www.i-ateismus.cz/2013/07/jak-funguje-vira/), jako i dalších na uvedeném webu, je příliš mnoho podivných, vědecky neověřitelných, předpokladů a svérázných interpretací Písma svatého. Z toho potom autoři skládají svůj obraz „vyvrácení“ křesťanství. Ale ve skutečnosti, když se na to podíváte nezaujatě, musíte mít daleko větší „víru“ v tento ateismus, než víru v Krista.

  vaše představy o křesťanství a o Bohu jsou poněkud scestné. Postupujete tak, že si vymyslíte scestnou představu o Bohu a jeho jednání, a pak, protože Bůh samozřejmě takto nejedná, toho Boha popřete. První co tedy znovu doporučuji, přestat si v hlavě vytvářet scestné představy. To, v co máme věřit, je obsaženo v katechismu. Pokud budete mít takové představy o Bohu, bude to v pořádku. Verifikujte s katechismem.

  Prosím, přestaňte se domáhat důkazů, počínáte si při tom jako Herodes, když byl před něho předveden Kristus. Takovým způsobem a takovým lidem nelze žádné důkazy dávat. Proto Kristus mlčel. A ani já vám v tom nepomohu.

  Omlouvám se, ale nabyl jsem dojmu, na základě vašeho psaní či myšlení, že se dopouštíte hříchu nejhoršího: děláte si srandu z kněze. Možná je to jinak, prostě vaše uvažování je poněkud nelogické či přímo paranoické (nenapadá mne lepší slovo, tak se omlouvám).

  Takže jednání františkána bylo naprosto logické, vaše je poněkud vybočené. Nevím, čím to je, možná je to důsledek výchovy, možná vlastní pýchy, možná pohrdání Bohem a knězem, každopádně vám mohu jen těžko pomoci.
  Má pro vás návrh: Jestli se vám líbí bůh jménem Ganéša, tak si běžte za ním. Jestliže však považujete za správné, to co říká Kristus, tak uvěřte v Něho. A já budu plně respektovat vaše rozhodnutí.

  problém bude asi v tom, že Vy se sice tváříte, že se chcete něco dozvědět, ale když Vám něco napíši, vysvětlím, tak si hned dáte práci to nějak zpochybnit či dokonce popřít. Tak nejedná člověk, který se chce něco dozvědět. Ten dělá pravý opak, snaží se to pochopit a začlenit do dalších věcí, které už zná. Učedník je ten, který poslouchá toho, od kterého se chce něco dozvědět nebo naučit. Ale Váš úmysl je evidentně jiný.

  Už jednou jsem Vám psal, abyste si nejdříve přečetl Katechismus katolické církve. A až potom si dělal svoji „filosofii“. Cestu, kterou volíte Vy: každou věc postavit tak, aby vypadala nesmyslně, tak s tím byste neuspěl v žádném vědeckém oboru, natož v teologii.

  První věc, kterou byste měl vzít na vědomí jako „axiomat“, je to, že Bůh existuje. A z toho vycházet, chtít tohoto Boha poznat, naučit se ho milovat. Pokud ovšem chcete volit cestu neustálého zpochybňování existence Boží, potom prosím je zbytečné, abychom si psali. Prosím, ušetřete mne toho, času svého i mého.

  Je pravda, že Bůh Vám dal určité schopnosti, k čemu tyto schopnosti však používáte, to je jiná věc. Buď ve shodě s Boží vůli Ho milujete, nebo Boha těmi schopnostmi můžete také vysmívat (a to platí i pro ty Kanaánce a Pelištínce). Ano, Bůh dal lidem svobodnou vůli a je jen na nich, kterou cestu si vyberou.

  Člověk může Boha vysmívat, může vysmívat druhé lidi, církev, hnutí Pro life. Pane, Vy si jako myslíte, že to není hříchem si dělat z kněze a z ostatních lidí srandu? Myslíte si, že to Bůh nevidí?

  S pozdravem P. Jiří Špiřík

 28. Jaroslav Štejfa

  K tolimu:
  Nicméně prof. Hořejší fabuluje myšlenky, které nevylučují konvergenci lidského myšlení (ať už teistického či ateistického) k dialogu vedoucího při řešení čehokoliv k odmítnutí násilí jako nástroje. Jeho názory ve mně vyvolávají řadu námitek, mám však pocit, že s ním o tom mohu mluvit a dosáhnout dohody. Největší námitku k jeho postoji chovám k jakémusi jeho předpokladu (který předpokládám z jeho názorů já), že většina věřících (všech božstev) má cíl podobný jeho, především si neusurpovat moc a nevnucovat svému okolí svou morálku. Což samozřejmě není pravda a je to nebezpečné.
  Ale pokud předpokládám správně, znamená to na straně ateistů se také oprošťovat od předsudků, nechápat militantnost (termín nastolený některými ateisty) vulgárně a možná se tím vytyčuje cesta k prosperitě lidstva. Myslím si totiž, že střízlivý racionalismus sám o sobě neumožňuje plné vnímání rozkoší světa v tom dobrém slova smyslu. Vždy bude dost lidí a budou nutní, kteří budou vnímat svět iracionálně, citově a budou také tak konat. Není nutné lidi egalisovat, je nutné nastolit „zeitgeist“ vedoucí k blahobytu. Co to znamená ale nutně vyžaduje ono racionální myšlení. Nevidím tedy důvod, proč bychom měli „vítězit“. Skládám poklonu oběma – jak J. Špačkovi, tak V. Hořejšímu.
  Jaroslav Štejfa

 29. Jiří Król

  Náboženské společnosti mají provozovat svojí činnost pouze v objektech k tomu určených. Jakékoliv projevy na veřejnosti musí být zakázány. Náboženství musí být bráno za intimní záležitost na rovinu soulože a onanie. Nikdo nesmí nezletilé ovlivňovat, přesvědčovat a nutit k víře. Nežijeme ve středověku a věda prokázala, že víra je blud, který je projevem stupidity. Stupidita není nadávka, ale stav. Jde o vývojový hendikep mozku. Tento postoj je součástí programu strany SDOS.

 30. Antiateista

  Ateistické společnosti mají provozovat svojí činnost pouze v objektech k tomu určených. Jakékoliv projevy na veřejnosti musí být zakázány. Ateismus musí být brán za intimní záležitost na rovinu soulože a onanie.

 31. Belzebub

  Hned po vás, jak to začnou dodržovat zbožní, tak my taky 🙂

Komentáře nejsou povoleny.