Koho může v ČR volit pravicově-liberální sekularista aneb stručný manifest radikálního liberalismu

Autor | 02.11. 2015

liberalismus_konzervatismus_ateismusJak asi řada čtenářů ví, jsem již od založení členem Strany svobodných občanů. Členský příspěvek si zaplatím i pro příští rok. V posledních dnech a týdnech však poměrně dost přemýšlím o své politické, či snad ideologické profilaci. Sám sebe bych zaškatulkoval jako pravicově-liberálního sekularistu (to, že mám v rámci liberálního pnutí blízko k libertarianismu až anarchokapitalismu nyní nechám úplně stranou). Takže otázka zní: Koho může v České republice volit pravicově-liberálně založený sekularista? Vzhledem k tomu, že nabídka často odpovídá poptávce, je odpověď tak trochu zřejmá už při samotném položení otázky. Pravicových liberálů je hrůzně málo. A pravicových liberálů, pro které je hodnota sekularismu hodnotou, přes kterou „nejede vlak“, je ještě méně (co znamená, že je sekularismus hodnotou, přes kterou nejede vlak? třeba to, že je pro ně tato hodnota tzv. primární, tedy její porušení či pošlapání nevymění za něco jiného, třeba za společný pohled na EU či migrační krizi za cenu pošlapání hodnot sekularismu, což je přesně to, co předvedli čeští „liberální“ pravicoví politici po výhře PiS v Polsku).

Co tedy znamená být pravicovým liberálem? Co toto označení obnáší? Pokusím se svůj pohled formulovat v následujících řádcích.

Ekonomicky je pravicový liberál zastáncem volného trhu a minimálních zásahů státu na chod ekonomiky, tedy stoupenec tzv. minimálního státu. Jsem striktně pro vyrovnaný rozpočet, pro nízké daně, proti daňovému zvýhodňování či znevýhodňování kohokoliv, stejně jako proti státnímu či nadstátnímu dotování a „grantování“ kohokoliv či čehokoliv. Podnikatelům by stát neměl házet klacky pod nohy, odmítám přebujelost státní správy a její byrokratizaci. Naopak, podnikatelům by měl stát vytvořit co nejpříznivější podmínky pro podnikání, což paradoxně učiní spíše svou pasivitou, než aktivitou. Stát by podnikatele v žádném případě neměl šikanovat nesmysly typu EET či direktivními nařízeními o zákazu kouření v restauracích. A tím už se pomalu dostáváme ke společenským tématům.

V rámci společenských, sociálních otázek, je pravicový liberál zastáncem svobody jednotlivce. Ústřední hodnotou je tedy svoboda jednotlivce a jeho nedotknutelnost. To, zdali je člověk / politik společensky liberální či nikoliv, se dle mého soudu láme na otázkách typu práva na potrat, práva na eutanazii, pohled na registrované partnerství / sňatky homosexuálů, odluku státu od církve, postoji k legalizaci měkkých drog a v neposlední řadě také na otázce práv zvířat. Každý správný společenský liberál by také měl disponovat určitým antiklerikálním ostnem a náboženství systematicky podrobovat kritice. Já sám jsem často označován za extremistu: ať už z řad levičáků, neomarxistů, zelených, ale i z řad konzervativců, křesťanů či muslimů. Hlásím-li se však k nějaké extrémní či radikální pozici otevřeně, tak je to radikální liberalismus. Jsem totiž pro právo žen na potrat a to bez jakýchkoliv restrikcí. Jsem pro legalizaci eutanazie a to nejen v případech, kdy je člověk nevyléčitelně nemocný: je na každém jedinci, aby o svém životě rozhodoval sám. Jsem pro to, aby homosexuálové disponovali stejnými právy, jako heterosexuálové. To je možné řešit buď umožněním registrovaného partnerství, lépe pak zrovnoprávnění homoexuálních a heterosexuálních sňatků. To je jedna možnost. Tou druhou je pak odstátnění institutu manželství, což je mnou preferovaná pozice, která určitě je radikálně-liberální. Dále jsem pro maximální a úplnou odluku státu od církve (či ideálně pro odluku planety Země od církve): stát by neměl nijak subvenovat církve či jakékoliv náboženské organizace. To si můžeme rozdělit do varianty soft a hard. Hard varianta, v duchu ekonomického liberalismu zahrnuje, že stát by neměl subvenovat vůbec nic a nikoho, tedy včetně církví a náboženských organizací. Soft varianta pak spočívá v tom, že mají-li náboženské organizace nárok na státní příspěvky pouze na základě toho, že se jedná o náboženské organizace, měly by stejné právo mít i organizace nevěřících, ať už založené na humanistickém, sekulárním či otevřeně ateistickém základu. Náboženství by pochopitelně kompletně mělo vymizet ze státních škol. Dále, legalizace měkkých drog: jsem jednoznačně pro, přičemž osobně bych si dovolil být i natolik extremistický, že bych se nebránil ani, přinejmenším dekriminalizaci, drog tvrdých. Hodně přehlížená je otázka práv zvířat. Pro liberála však musí být jednou ze stěžejních otázek. Pro konzervativce je zvíře na úrovni věci, jelikož Bůh stvořitl zvířata lidem k užitku. Liberál by měl bojovat za to, aby se zvířaty nebylo v zákonech operováno jakožto s věcmi, ale jakožto s živými, cítícími bytostmi. Závěrem připomenu ostrý antiklerikální osten a systematickou kritiku náboženství. Náboženství je totiž výsostným zdrojem zpátečnických, anti-liberálních myšlenek. Náboženství je hlavním nepřítelem pravicového liberála v otázkách společenských, stejně jako je socialismus a komunismus hlavním nepřítelem pravicového liberála v otázkách ekonomických. Z mého radikálně-liberálního pohledu nelze být liberálem a přitakávat náboženství. Proto, například u problematiky současné imigrační krize, musí být zcela jasně z řad liberálů akcentována otázka nebezpečnosti islámu. Liberál nemá, na rozdíl od populistů, xenofobů, nacionalistů a hoaxářů, varovat před tím, jak sem někdo zanese nemoci, znásilní Vám přítelkyni, či babiččce na vesnici podřeže a sní slepice. Liberál si musí být vědom liberální maximy o svobodě jednotlivce: i muslimští imigranti jsou jednotlivci (i když pod tíhou islámu nikoliv svobodní, alespoň v liberálním chápání), nelze je degradovat na nějakou podřadnou úroveň, či je práva na svobodu, život atp. zbavovat. Liberál tedy musí k této ozázce přistupovat citlivě, a dívat se na muslimské imigranty jako na živé a cítící bytosti a u této stránky mince projevit soucit a humanitu. Na straně druhé, a tuto druhou stranu nesmí nikdy vynechat, musí zároveň neopomenutelně upozorňovat na totalitní rysy islámu a podrobovat islám, jakožto ideologii, nikoliv jednotlivé věřící, jakožto lidské bytosti, nekompromisní kritice. A při navrhování případného řešení pochopitelně brát v potaz obě strany této liberální mince.

Koho tedy může v České republice pravicově-liberální sekularista volit? Prvně vyřaďme ty politické strany, které jsou v přímém rozporu buď s ekonomickou, či společenskou částí pravicového liberalismu a tudíž není možné, aby postoupily do „druhého kola“. Na základě ekonomického kritéria tedy rovnou vyřaďme komunisty (KSČM) a socialisty (ČSSD, Strana práv občanů), dále pak na základě společenského kritéria konzervativce (ODS, TOP 09, Starostové a nezávislí, Strana soukromníků České republiky) a klerikální konzervativce (KDU-ČSL) a na základě obrou kritérií nacionalisty a populisty (Úsvit národní koalice, Svoboda a přímá demokracie – SPD, Občanská konzervativní strana) a otevřené xenofoby, rasisty a antisemity (DSSS, NE Bruselu – Národní demokracie). Stejně tak vyřaďme strany bez programu, jelikož protože nemají program, nevíme, co vlastně prosazují, snad kromě otevřené oligarchizace politiky (ANO).

Kdo z alespoň částečně relevantních politických subjektů nám tedy zbývá? Již zmíněná Strana svobodných občanů a dále, pro někoho asi překvapivě, Strana zelených a Česká pirátská strana. Nikdo jiný skutečně nezbývá. Pojďme postupně. Zeleným ekonomicky nic nebrání, aby byli liberální. Jde pouze o to, které křídlo strany se dostane k moci. U českých Zelených nyní rozhodně nejsme svědky toho, že by u moci bylo ekonomicky liberální křídlo, je-li (a nakolik) u českých Zelených vůbec zastoupeno. Určitě se ale se Zelenými (pro někoho paradoxně, to je ale šok, co?) shodnu více, než snad se všemi výše vyjmenovanými stranami. Za předpokladu, že by u Zelených vládlo ekonomicky liberální křídlo se totiž se Zelenými shodnu na celé široké paletě společenských otázek. U českých Zelených bohužel chybí anti-klerikalismus a to snad v jakékoliv podobě. Nechybí naopak práva zvířat, například vymezování se vůči náboženským porážkám zvířat, což velice cením. Bohužel, bohužel a ještě třikrát bohužel, Zelení jsou pro pravicového liberála, i za předpokladu jejich potenciálního liberálního pohledu na ekonomiku, zcela nevolitelní svou skutečně systematickou, urputnou a z mého pohledu až dogmatickou podporou islámu. Něco takového je přesně tím, co porušuje v úvodu tohoto statusu zmíněnou maximu sekularismu. Mohu se Zelenými souhlasit v řadě společenských otázek, jejich podpora islámu však vše předchozí neguje. Dodejme, že Zelené je, bohužel, možné brát dokonce jako jakousi vlajkovou loď islámské apologetiky v České republice. Jak je něco takového koherentní například s jejich akcentem na práva zvířat, to mi jasné není. Bohužel, čeští Zelení z mého pohledu až příliš ustoupili z pozich liberálních k pozicím, které ani momentálně nedovedu popsat. Dále tu máme Piráty. Mohl bych napsat řadu řádků podobných těm, které jsem napsal u Zelených. Problém s nimi mám de facto stejný. Jejich otevřená pro-imigrační politika, neuvědomující si skutečnost, že tato otázka prostě a jednoduše je, ať někdo chce nebo ne, spojena s islámem, je prudce anti-liberální. Dá se říct, že jak u Zelených, tak u Pirátů, vidíme v jejich přístupu k migrační krizi pouze jednu stranu mince, zatímco ta druhá, spočívající v onom upozorňování na nebezpečnost islámu jakožto ideologie a všeho s tím spojeným, absolutně chybí. Pak se divme, že tato témata přebírají nacionalistické, populistické čí xenofobní strany. Pak tato témata mohou přebírat i socialisté či konzervativci, což se prostřednictvím Chovancova křídla v ČSSD či celé Fialovy ODS děje. A liberální kritika islámu a muslimské migrace do Evropy? V českém diskursu absolutně nepřítomná. Neodpustím si dodat, že ekonomicky i společensky liberální, včetně záležitostí typu práv homsexuálů a zvířat, je Wildersova Partij Voor de Vrijheid – PVV, Strana pro svobodu. Neříkám, že je ideální, avšak je rozhodně blízko mým pozicím. Je to jedna z minima stran v Evropě, které islám kritizují z liberálních pozic. A ze stran relevantních pak asi skutečně jediná. Kéž bych se pletl.

Z českých stran tedy zbývají moji Svobodní. Jsou mi nejblíže, protože po ekonomické stránce s nimi souhlasím zcela a po stránce společenské, tam už je to těžší. Ve straně je řada křídel, od křídka konzervativního až po křídlo anarchokapitalistické. Hampl mi vadí úplně stejně jako Pánek. Podzimní vnitrostranické volby budou pro Svobodné zřejmě do značné míry klíčové. Pevně doufám, že konzervativní křídlo strany nejen neposílí, ale že výrazně oslabí. Stejně tak doufám, že oslabí i křídlo kolem Pánka, což je pro mě, stejně jako u Zelených, liberalismus pouze polovičatý. Svobodní pro mě kvůli mým společensky-liberálním názorům nejsou ideální, ale jsou mi zdaleka nejblíže ze všech stran na české politické mapě. Domnívám se, že pravicově-liberální sekularista v České republice nemá, bohužel, koho jiného volit.

Text vyjadřuje osobní názor Honzy Wernera, člena Svobodných, nikoliv oficiální stanovisko Občanského sdružení ateistů ČR.

88 thoughts on “Koho může v ČR volit pravicově-liberální sekularista aneb stručný manifest radikálního liberalismu

 1. Jaroslav Štejfa

  Když tak čtu výčet postojů k určitým problémům na politické scéně ČR, musím říci, že mi jsou politické názory autora článku velmi blízké. Když přitom dochází k nějakému pro něho přijatelnému segmentu stran, potažmo politiků, začne se mi vzdalovat. Důvodem je oblast v článku nezmíněná – politické osobnosti schopné řídit stát. A ty nevidím ani u jedné z vybraných; ani co do kvality, ani co do potřebného množství. Možná je to moje stařecká skepse ke všemu novému, ale v minulých a předminulých volbách jsem volil nakonec TOP09 z jednoduchého důvodu: nechtěl jsem žít na účet svých dětí, na dluh. V případě prezidentských voleb jsem dal přednost noblese a neochotě lhát nestydatě voličům do tváře a dal hlas panu knížeti. Jistě je zde možnost , že třeba strana Svobodných by to uchopila lépe, ale zatím mi připadají jako malá skupina technokratů s ideály, které se mi líbí. Ale stačí to? Není to příliš riskantní? Nejsou příliš intelektuální? Umějí potřebné řemeslo?
  Pokud potřebuji dostat od vesla Ano nebo socdem, asi bych dosáhl opaku a spíše jim pomohl volbou Svobodných; tím pak rozmělním svůj hlas. Ovšem vše, co jsem řekl, je spekulace. Zde holt chybí ten pámbu, aby mi dodal víru.
  Jaroslav Štejfa

 2. Azazel

  „Nejsou příliš intelektuální? “

  Svobodní? 🙂 Ne nejsou skoro vůbec intelektuální, takže klid 🙂

 3. toli

  Svobodní? 🙂 Ne nejsou skoro vůbec intelektuální, takže klid

  Svobodní jsou postavení na křesťanské tradici,mají to ve svých stanovách.Řekl bych že jsou více konzervativní než KDU.Takže nic pro mne.
  Fascinuje mne jak tyto a podobné pidistraničky zneužívají ve svých názvech slova jako svobodní a demokratický.
  Když se nad tím člověk zamyslí tak je to svoboda pro ně a jejich ideály ale pro kohokoliv a cokoliv odlišné to znamená despocii,totéž se týká i významu slova demokratický,ano ale jen pro někoho….

 4. Oldřich

  Pro skoro celý text platí: Nahradíš-li slovo „pravicový“ slovem „levicový“, výrok bude stále platit.

  Ono mezi levicovým liberálem a pravicovým liberálem není moc velký rozdíl. Oba se chca nechca musí sejít někde na půl cesty, jinak nebudou liberály.

  Stejně jako pro „pravicové“ liberály platí v Česku i pro „levicové“ liberály, že volit není tak nějak koho. „Levicoví“ jsou na tom asi ještě hůř než „pravicoví“. Pro liberalismus jako takový je to kolosální průšvih. A vzhledem k tomu, že liberálové jsou ti, kteří lpí na sekularismu, je to zásadní problém i pro ateisty.

 5. Honza Werner Post author

  Tak zásadní rozdíl mezi pravicovými a levicovými liberály je právě v pohledu na ekonomiku, kde se mohou až drasticky rozcházet.

 6. Jaroslav Kotlaba

  Mě Strana svobodných občanů nakrkla, když umístila nějaké volební plakáty na Festivalu Fantazie v červenci 2013, přišlo mi to horší, než reklamy na vánoce od října.
  Tady je jeden z plakátů http://tinyurl.com/obe8y5q

 7. xxx

  Ateisté jsou systematicky vražděni mezinárodní sítí inslamistů, která má pravděpodobně sídlo v Saudské Arábii, Turecku atd. ti jsou největším kamarádem USA a dalších „demokracií“.
  Hledat mezi ateisty rozdíly a zda je který dost pravicový je pitomost. Nejsem pro komunisty, ale Lustig říkal, že v koncentráku byli komunisté skvělí, nezištně pomáhali bez ohledu na igeologii toho, komu pomáhali.
  Tak radši přemejšlejme co dělat, než nás přijdou zabijet i sem a jak se sjednotit a bránit. Vlivová lobby na politiky. Více mezinárodní spolupráce…
  Hitler také začal likvidací ateistů a komunistů.

 8. Azazel

  My nemáme taky koho volit, žádná skutečně liberálně-levicová strana tu není, sociální demokracie k ní má stále dost daleko. Nebo jsou tu postmoderní multikulti odnože levice jako u Zelených, což pro mě není. Piráti se nachází někde mezi anarchokomunismem a anarchokapitalismem (aniž by to druhé přiznali) a hlavně jsou plní konspiračních teoretiků a puberťáků, dobré možná pro místní volby, ale ne na státní úrovni. Komunisté pro liberála nepřicházejí v úvahu…

 9. toli

  @Honza Werner Post author
  02.11. 2015
  Azazel, toli: Tak kdo a proč je pro Vás přijatelná volba, pánové?

  Na druhou část této otázky neumím odpovědět.Avšak vysvětlím proč jsou pro mě svobodní nepřijatelní.
  Kdysi byly tyto stránky u mne a spousty dalších lidí velmi oblíbené,zájem dalších lidí lze vytušit z komentů čitatelů které však zhruba před 2 lety přestaly.V té době začal autor měnit témata svých příspěvku.Před touto změnou byly stránky plné hermeneutických a vysoce odborných výkladů posvátných textů včetně odkazů na zdroje.Poté se změnil styl a autor se stal zjevným sympatizantem (ne-li členem) svobodných.Lze tak soudit z různých pozvánek na demonstrace či jiné akce pořádaných touto stranou.Vymezuje se v podstatě proti všemu a všem.Proti EU,proti obchodní smlouvě mezi EU a US proti GMO,proti vakcinaci,homosexuály nazývá devianty,našlo by se tam podstatně více negace ale nechci se v té špíně hrabat.Zároveň je tam zjevná fascinace pověrami,esoterikou ,okultismem a konspiračními teoriemi.
  Pro zjevné propojení autora se stranou svobodných je pro mne tato strana nepřijatelná.To už Hájkův protiproud je čitelnější a srozumitelnější i když je to rovněž bullshit.
  http://www.myty.info/index.php

 10. ateista

  Politika na tuhle stránku skutečně nepatří. A pro nesouhlas s autorem mě stačí mimo jiné jedna položka – dekriminalizace tvrdých drog. Celý svět bojuje proti tvrdým drogám, víc není co dodat.
  Platí pořekadlo – Není ten, aby sloužil všem.

 11. Azazel

  Zelení jsou ekonomicky jasně nalevo, všude v EU, nejen u nás a je to tak dobře. Zelení musí regulovat ekonomiku, už jen kvůli ekologii 🙂

  Kdyby byla SZ napravo ekonomicky, nikdy bych jí dříve nevolil. liberální byla dost, ale anti-klerikální nebyla a je dokonce multikulti

  Anarchokapitalisti jsou blázni stejně jako anarchokomunisti, takže to padá, to by bylo vítězství náboženství, každá komunita by si v tomto mohla dělat co chce, třeba vyučovat kreacionismus…

  Svobodní jsou podle Macha LIBERÁLNĚ-KONZERVATIVNÍ STRANA, jsou pokud vím v Evropském parlamentu v jednom šiku s UKIPEM a ne s evropskými liberály (ALDE), ucházeli se o Klause a Mach stál za vznikem akce D-O-S-T-

  Konzervativci jsou spojeni s náboženstvím téměř vždy… Nebo snad tehdy Mach nevěděl, s kým si podává ruku, když si jí podával s Bátorou a Semínem? V té době už to byli známé osoby…

 12. Josef K.

  Nechci to rozebírat , jen s politováním konstatuji, že pro zdraví společnosti a budoucnost lidstva a planety je tento „liberalismus “ mnohem škodlivější než to, zda někdo věří v neposkvrněnost P.Marie nebo posmrtný život. V praxi ovšem ony neviditelné ruky – trhu a boži – setrvávají ve vroucím soudružském stisku, církev byla, je a vždy bude ideologickým hegemonem mocných a bohatých bez ohledu na to, co si o tom myslí papež František a Honza Werner. Mimochodem islamismus je jen plodem tohoto liberalismu aplikovaného na dnešní podobu ekonomického a politického imperialismu.

 13. Foxy

  Ad ateista (03.11. 2015) „… A pro nesouhlas s autorem mě stačí mimo jiné jedna položka – dekriminalizace tvrdých drog. Celý svět bojuje proti tvrdým drogám, víc není co dodat…“

  Ano, zde skutečně není co dodat. Výsledky „Drug War“ jsou ještě horší (globálně horší) než profláklá lihová prohibice americká.
  „Válka proti drogám“ je snad to nejhorší, co dosud v době „moderní“ tuto planetu postihlo, a s následky se budeme potýkat ještě velmi dlouho, pokud se je vůbec kdy podaří napravit.
  – – –
  Zásadní chybou EU je to, že se ji nepodařilo včas transformovat do podoby Spojených Států Evropských. Destrukce Evropské Unie, ať jakkoliv nedokonalé, je přesně to, co je kýženým cílem imperiálního Ruska a Mach se svými „svobodnými“ jsou v tomto Putinovi velmi užitečnými idioty.
  HOWGH.

 14. Azazel

  Souhlas s Foxym, myslím si, že Putin v Sýrii podporuje Asada právě proto, že většina Syřanů utíká před ním a ne před ISILem, byť před ním také. Asad zabil víc lidí než celý ISIL dohromady. A Putin ví, že když udrží spojence Asada, navíc přibude uprchlíků do EU a to jí může rozložit pomocí Machů a dalších užitečných idiotů nalevo i napravo. Ano, není to problém jen radikálů, ale i Merkelové a dalších, ti svojí sluníčkovou politikou přímo nahrávají radikálům (hlavně zprava)

  A to on chce, jeho klerofašistický režim ve skutečnosti je ideovým spojencem islamismu, jdou spolu proti liberalismu a ateismu. I tamní ruští komunisté se už křižují… a je jedno, jestli tomu Putin věří (či věří z části) nebo to používá pouze jako nástroj, mezi lidmi se to šíří a je to blbý. Nacionalistický klerofašismus nás před islamismem NEOCHRÁNÍ, je to jedno jako druhé!

 15. Azazel

  Mimochodem, co říkáte na prezidentské kandidáty USA za republikány? 🙂
  V Respektu teď čtu na toto téma hezký „úvodník“, ale řeknu vám, kdyby tam nebyla ta multikulti propaganda (teď např. zase to o odchodu Macka z KDU-ČSL kvůli uprchlíkům), tak by se ten časopis četl lépe 🙂 :

  “Vidíte společné téma?” ptají se řečnicky v Reuters a hned si odpovídají. Vším prostupuje touha po obnově a znovuoživení čehosi – tedy “staré Ameriky, kdy země byla bělejší, věci řídili muži, vláda byla menší a náboženství důležitější. A jak by republikáni rychle dodali, Spojené státy byly úspěšnějším, sebejistějším a mocnějším hráčem na světové scéně“.

  „Reuters konstatují, že americká pravice se vlastně proměnila v hnutí odporu proti změnám a současnosti. Trump bojuje proti přílivu přistěhovalců (to nám může být více než povědomé). Druhý hlavní favorit, bývalý neurochirurg a představitel náboženské pravice, bojuje proti sociálním proměnám. Právě tyto dva muže zmiňujeme hned zkraje, protože se dělí o prvenství, a přestože je ještě nedávno většina komentátorů považovala za bizar a folklór, dnes stále větší počet členů republikánského establishmentu připouští, že protivníkem Hillary Clinton v nadcházející kampani bude právě jeden z nich.“

  „Amerika prochází bouřlivou sociální změnou reprezentovanou třeba vítězstvím pro sňatky homosexuálů nebo legalizací marihuany (tady má zase své kořeny rétorika Bena Carsona, který jako adventista sedmého dne věří v blízký příchod Armagedonu a občas přirovnává Spojené státy k nacistickému Německu). V Americe také stagnují příjmy a její zahraniční politika se zdá být třeba v Sýrii v troskách.

  Reuters upozorňují, že v celém poli je jediný kandidát, který nevzpomíná s nostalgií na minulost: je to Marco Rubio, který jako syn hispánských přistěhovalců změny ve společnosti sám symbolizuje, a navíc je tak mladý (44 let), že by nostalgie z jeho úst nezněla důvěryhodně. Rubio je po poslední republikánské debatě také poslední nadějí klasické republikánské strany před dvojicí bizarních populistů Trump – Carson.

  Situace je ale tristní. Carson a Trump mají v průzkumech dohromady více než polovinu hlasů. Zmíněný Rubio se většinou pohybuje do deseti procent. A Jeb Bush? Ten pomalu mizí ze scény, byť se stále pokouší chytit druhý dech.“

  http://www.respekt.cz/denni-menu/macek-odchazim-z-kdu-csl-vadi-mi-mentalita-krizackych-tazeni

 16. Josef K.

  Ještě P.S. k J.Štejfovi.
  Pokud vím, dnešní občan NOBLESA získal majetek za feudálního nevolnického systému, stejně jako katolická církev, což dokladuje onu hlubinnou strukturální spřízněnost.
  Tento lidový kníže, praktikující katolík, zelený neoliberál, punker, James Bond, lidovec, liberál, konzervativec pokud zavětří šanci přidat si k rodovým titulům ještě trofej prezidenta sekulární republiky, stane se možná i ateistou, což se mi zdá pravděpodobnější a logičtější , než že by kriticky myslící, vědecký skeptik, za kterého se tady rádi mnozí považují, měl volil Berany nebo Noblesu nebo si kupovat tričko s potiskem.. a jít v tom provokovat na mši.
  Ale asi to možné je, proto se také nepovažuji za militantního ateistu a už vůbec ne za apolitického ateistu. Celá tato diskuze odhaluje bídu ateistického diskurzu.

 17. Jaroslav Štejfa

  K Josefu K.
  Usuzuji z vašeho poněkud emocionálního postoje, že jste se buď voleb presidenta republiky nezúčastnil, nebo volil někoho jiného, nebo volil přímo pana Zemana. Každopádně jste svým prozíravým chováním více či méně zajistil ostudu českému státu po skoro celém světě. Každému co jeho jest. Chcete-li: Quod licet Jovi, not licet bovi.
  Jaroslav Štejfa

 18. Azazel

  Schwarzenberg umí bejt taky sprostej, je silně pro migranty a silně pro-katolický. Já ho volil, dnes kdybych vybíral mezi těmahle dvěma, nešel bych k volbám.

  Mimochodem, koho byste chtěli za prezidenta v příštích volbách? Když nemáme pořádně koho volit ve volbách parlamentních, tak koho teprve za prezidenta 🙂

 19. SLB

  Zaujalo me to odstatneni institutu manzelstvi. Jedna sluzba, kterou stat manzelskym parum poskytuje, je pecliva evidence snatku na matrikach (nebo kde). Neni tedy problem dohledat si prapredky apod. Kdyby to mely v rukou ruzne soukrome organizace, tak by v tom byl asi maglajz. Leda by prisly nejake „standardizacni“ komise a ty by se to snazily nejak sjednotit. Neumim si to moc predstavit. Statni podporu manzelum samozrejme nepotrebuji. Stejne tak jako „samozivitelkam“. Oboji vede leda k predstiranemu chovani – (ne)ziti pohromade.
  Ale zde se zrejme jednalo o neco, co melo pomoci homosexualum. Ja nemam nic proti nejake oficialni registraci, ktera by jim zajistila nejaka prava, napr. dedit, zjistovat zdravotni stav apod. Ale to se da osetrit i individualni smlouvou. Homosexualum zrejme jde hlavne o moznost adopci deti, protoze homosexualni par svoje deti tezko porodi. A to je dost ozehave tema. Nemam problem s adopci ditete jednotlivcem, ale mam problem s tim, ze si homosexualni par poridi dite a pak mu bude rikat, ze jsou uplne normalni, standardni par. Coz nejsou – z biologickeho hlediska.

 20. toli

  @SLB
  Nemam problem s adopci ditete jednotlivcem, ale mam problem s tim, ze si homosexualni par poridi dite a pak mu bude rikat, ze jsou uplne normalni, standardni par. Coz nejsou – z biologickeho hlediska.

  Jako jednotlivec může adoptovat i nyní,jako registrovaný pár to má dosud zakázané což je z hlediska ústavy i evropského práva diskriminační,nelze skupině lidí odnímat práva která mají všichni ostatní lidi přiznaná.
  Osobně si myslím že vaše obava je lichá,tím jak dítě roste a bere rozum si nakonec vytvoří vlastní postoj a názor.Nežijeme ve vzduchoprázdnu,každý člověk je součástí nějaké komunity a celé společnosti,co vím tak málokdo si bere za vzor své rodiče,spíše se ohlíží dále kolem sebe.A nakonec se naprostá většina lidí ustálí v nějakém postoji a názoru ,který je konformní v rámci společnosti.Pochopitelně se to netýká vrozené homosexuality,tam je to jasné buď tu svou příjme a stává se konformním syntonikem anebo jí nepřijme a stává se homofobním distonikem což vytváří vnitřní pnutí a je zdrojem víceméně nespokojeného života.

 21. A.S.Pergill

  Obávám se, že jediná jakž takž volitelná strana je BPI, protože je rozumně (a pro umírněné věřící přijatelně) sekulární a v zásadě má i liberálněji orientovaný ekonomický program.
  Zelení jsou naprosto nevolitelní, když do čela kandidátek stavějí islamisty, a Piráti naprosto odmítají pochopit, která v případě ohrožení Evropy, potažmo ČR, bije. To samé do značné míry i Svobodní.

 22. Josef K.

  Pane Štejfo, uvedl jsem pouhá fakta, spíše vám, jakási mě nepochopitelná emocionální vazba na fiktivní vlastnosti onoho zarytě katolického aristokrata asi brání vyjádřit se k původu majetku získaného za nevolnického systému.

  Největší ostudou českého národa je přece to, že je nejateističtějším národem na světě, ne?

  Ano, volil jsem menší zlo.

 23. Goodboy

  Neexistuje nic jako menší zlo. Jenom zlo. A i přes nedostatky Knížete a pana Zemana, ani jeden se nedají považovat za zlo. Já osobně se rozhodl při jedné z jejich diskusí,kdy pan Kníže označil presidenta Beneše za válečného zločince. To že knížecí příznivci začali pět Svatý Václave hned po zvolení Zemana prezidentem mě v mém rozhodnutí jen utvrdilo, nehledě na presidentské opičky.

 24. Azazel

  Proč by sem pane Vaňku nepatřila politika, chceme přece ateismus aktivně prosazovat a sekularismus je náš společný zájem. Takže musíme řešit politiku ať přímo či nepřímo. Vy sám jste stoupencem akce místo planého teoretizování, ale praxe se bez politiky a politiků jaksi neobejde…

 25. Jaroslav Štejfa

  K Josefu K.
  Tak tedy: 1) O tom, jak získal rod Schwarzenbergů majetek nic bohužel nevím;
  2) O tom, že neúspěšný kandidát na českého presidenta, K. Schwarzenberg je také lidový kníže, praktikující katolík, zelený neoliberál, punker, James Bond, lidovec, liberál, konzervativec , také nic nevím, pouze tuším, že není James Bond;
  3) Mám chabý pocit, že se značně lišíme v definicích pojmů „fakta“ a „zlo“, možná i v pojmu „menší“.

  Tak mi odpusťte, že v tom tak lítám.
  Jaroslav Štejfa

 26. Jaroslav Štejfa

  Ke Goodboyovi:
  Nemohl jsem jednoduše dohledat záznam z oné debaty mezi kandidáty v předvolebním boji o prezidenta ČR.
  Nicméně, spoléhaje na svou paměť, kterou nemám ani jako slon, ani jako pan prezident, se domnívám, že se mýlíte v interpretaci slov pana knížete. Smysl byl takový, že doba okolo konce II.SV byla mimořádná a vyžadovala mimořádné činy, které by dnes mohly být klasifikovány jako válečné zločiny. A v tomto kontextu K. S. mluvil o Dr. Benešovi. Samozřejmé je, takto by mohl být obžalován každý účastník Teheránské konference a hromada jiných politiků. To je tak zvaný zeitgeist. Společnost se vyvíjí. Například všichni signatáři ústavy Spojených států by dnes byli rovněž zločinci. A tak to, co jste si vyložil jako dehonestaci, byla obhajoba politiky E. Beneše.Tolik ve zkratce.
  Jaroslav Štejfa

 27. Azazel

  Jestli nevíte, že je Schwarzenberg velký katolík, tak to jste se o jeho názory moc nezajímal 🙂

  na druhou stranu se několikrát zachoval spíše liberálně než konzervativně, třeba v případě Pussy Riot, kde náš „ateistický“ prezident naopak selhal na plné čáře…

 28. Josef K.

  Ne, ani v případě Pusinek se nezachoval liberálně , ale konjukturálně a v souladu s geopolitickými záměry USA a jeho protiruskou politikou. Obdobný happening zaměřený proti spojenectví naší pravice a katolické církve by určitě nestrávil… ale v této diskuzi už nebudu pokračovat.

 29. Azazel

  Ale prd, zachoval se správně a je jedno, jestli je to či není v souladu s USA, jestli je, tak si USA za to vážím. Rozhodně jsou lepší a homosexuálové/lidé obecně tam mají větší práva než v klerofašistickym nacionálním Rusku

 30. Azazel

  Chcete se pobavit? Tak si přečtěte názory P. Uhla

  Už se těším na obohacení od středověkého náboženství, musim taky tolerovat, kdyby na Praze 3 žil kmen lidojedů, jejich kulturu? Ono jde hlavně o ty hodnoty a ne o to, čemu se klaní, ale jestli je to v souladu s ústavou. My nemáme multi-ústavu ale ústavu jednu a základní hodnoty/zákony pro všechny…

  článek vyšel na aktuálně.cz jako

  „Romové ani cizinci se asimilovat nemají“

  perlička:

  „A pokud jde o zvyky, je to nelegitimní požadavek, vzešlý z českého provincialismu a z izolovanosti české společnosti“

 31. Azazel

  P. Uhl je partner ombudsmanky Šabatový, to vše vysvětluje 🙂

 32. Foxy

  „Romové ani cizinci se asimilovat nemají“ – tam máš asi překlep, nemá tam být „Romové ani cizinci se asi milovat nemají“?
  Chceš li chlape mezi vlky žíti, musíš naučit se dobře s nimi výti. Přijdu li kamkoliv jinam, než jsem dosud žil, je tou nejlepší životní strategií splynout.
  Ti, co tak neučiní, se stanou základem příštích ghet.
  Asi to bude optimální cesta, zjevně se osvědčuje.
  Symptomatické je to, že přestože mí angličtí Čechoslováci (oni si tam jaksi na rozdělení Československa nějak moc nehrajou) se scházejí, spolčují a vzájemně si pomáhají, gheto netvoří. To spíš jsou častěji angličtější než sami Angličané – i když Angličany se nikdy nestanou. Ale to jim je nejspíš srdečně ukradené.
  Bojovat proti asimilacím, či jim přímo klást do cesty překážky, je blbé a zpozdilé.

 33. Azazel

  Foxy, já už sem četl i článek v Respektu (externí), že žádné větší právo na tuhle zemi či na Evropu než kdokoliv jiný nemáme. Taky sem přišli naši předci ne? Tak oni přichází teď. My nemáme na tuto zemi větší právo než oni, tedy ani náš systém a kultura nemá větší právo na tuto zemi než ta jejich. To je docela dobrej názor ne? Hlavně v praxi to pak bude legrace, multikulti v praxi je vidět třeba teď v Sýrii, byť někdo může říct, že tam je to jedna kultura, ale několik typů „podkultury“ a několik verzí islámu či náboženství. To úplně stačí, když ty verze nejsou dosti liberální. A že to tam dřív šlo? No asi jako v Jugoslávii, za tuhé diktatury to chvíli jde, ale dlouhodobě to nikdy nedělalo a nedělá dobře… musí být jedny základní hodnoty společné

 34. Azazel

  Jedny společné základní hodnoty pro většinu obyvatel. Radikálně odlišné malé menšiny se zvládnout dají, ale ne radikální stoupající menšiny co se stávají velkými menšinami až většinami…

 35. ateista

  A.S.Pergill
  Nenašel jsem web BPI, pouze web developerské firmy BPI, která politický program nedeklaruje. Pokusil bych se oslovit vedení s žádostí o vyjádření k jejich postoji ve vztahu k náboženství a církvím.

  K Azazelovi:
  Politiku ano, ale jen v tom smyslu, že budeme politiky žádat o podporu našich požadavků na odstranění diskriminace a zrovnoprávnění s kleriky, co se prostoru ve veřejnoprávních médiích týká.

 36. Azazel

  Tak bude se něco dít a má sdružení ateistů nějaký program – jasnou strategii jak se zviditelnit a dostat ateismus a nás ateisty do veřejnoprávních médií (na což máme ze zákona právo) nebo už sem mam definitivně přestat chodit a udělat něco svého? Já jen, že mě už nějaké spekulace nad nesmrtelností brouka nebaví, ani stěžování si na „neutěšenou situaci“ našeho ateismu u nás. Chci něco dělat, ale pokud ne jménem sdružení a v rámci něj, tak sám za sebe. Nechci se zdržovat žabomyšími válkami. Zkusim kdyžtak něco rozjet nezávisle, pokud se tu nic dít nebude. Tak mi dejte vědět, ať vim co nejdřív, na čem jsem (a na čem jsme my všichni a celý český ateismus)

  A nespekulujte zase co, je jasné jaký je společný cíl:

  – dbaní a prosazování sekularismu a ústavy

  – naše zviditelnění a práva na veřejnou debatu

  – šíření osvěty i mimo veřejná média

  Prostředky jsou také jasné: emailové bombardování, petice, stížnosti, demonstrace, trička s potiskama, vlajky, konference mimo bublinu (mimo ateisty), překlady knih,..

 37. Azazel

  A podávání žalob na ty, co porušují zákony a ústavu (ostatně žaloba na Alrawiho byla snad naše jediná dobrá akce, co sdružení v praxi udělalo, byť to dopadlo jak to dopadlo, ale bylo to správné a zviditelnili sme se tehdy)

 38. Václav

  Pane Wernere, možná by jste si měl přečíst minimálně tuto knihu http://www.dokoran.cz/?p=book&id=840 třeba Vám změní pohled na svět. Nemyslím, že jste dogmatik, a snad jste schopen přijmout o nové názory. Také jsem byl dříve přesvědčen, o tom, že zásahy státu musí být minimální, aby ekonomika mohla fungovat, ale postupně jsem zjistil, že to 1. Nemá vědeckou oporu 2. V reálu to nefunguje (státy, kde stát zasahuje minimálně, jsou na tom ekonomicky nejhůř a naopak, státy, ve kterých vláda do ekonomiky nezkorumpovaně silně zasahuje jsou na tom nejlépe). Neviditelná ruka trhu je dogma. Volný trh vede ke vzniku mafiánských monopolů (zcela univerzálně). Asi ze zeptáte, co to má společného s ateismem. Podle mě hodně. Ateismus odmítá dogma a podporuje kritické myšlení. S teorií volného trhu přišla Chicagská škola na základě filosofické úvahy (velmi podobné náboženství, také je většina podporovatelů této školy věřící) a byla vyvrácena skutečnou vědeckou analýzou (teorií her) na MIT. Tady vidím jasnou paralelu s náboženství(dogma) volného trhu a kritickým přístupem (MIT ekonomická škola založená na teorii her).

 39. Václav

  Položme si otázku trochu jinak. Neznamená situace, že pravicově-liberální sekularista nemá v ČR koho volit právě to, že taková kombinace ideí je poměrně unikátní až nepravděpodobná. Možná dokonce absurdní. Neleze nepřipomenout pana Zahradila z ODS, který jako ateista a obdivovatel Richarda Dawkinse, velebí vítězství PIS v Polsku. Může být něco absurdnějšího? Řekl bych, že pan Zahradil má v Vám, pane Wernere, velmi blízko, pouze jeho dogma volného trhu stojí výše než jeho ateismus.

 40. Azazel

  Jeden můj paradox, víte, že jsem za tohle rád? Protože my nemáme sekulárně liberální neziskovky a stát na to kašle. Takže buď bude muslimy začleňovat multikulti neziskovka co bude muslimy utvrzovat v jejich víře a v odlišnosti, nebo to budou dělat pánbíčkáři od Krista, dnes rozhodně v průměru umírněnější než průměrný muslim. Když už nemáme sekulární a občanské neziskovky, což je špatné, když máme jen křesťanské či multikulti neziskovky (v oblasti integrace), tak radši křesťany než multikulti sluníčka

  „Uprchlíky mezi Čechy začlení křesťanská Charita, navrhuje vnitro. Ostatním neziskovkám se to nelíbí“

  http://zpravy.aktualne.cz/domaci/uprchliky-mezi-cechy-zacleni-krestanska-charita-navrhuje-vni/r~c425d8b6832111e5b22d002590604f2e/

 41. Azazel

  Jinak s Václavem souhlas.

  Ale nechci zamluvit tu výtku, že kromě teorie a článků musíme také dělat něco praktického, ta výtka stále platí

 42. Honza Werner Post author

  Václav: Já jsem přímo pana europoslance Zahradila s touto otázkou konfrontoval. Viz můj Fb: https://www.facebook.com/honzawerner/posts/10205343950298803?pnref=story Dole je Zahradilova reakce. Jinak souhlasím, že ta kombinace idejí, které dohromady vytvářejí pravicový liberalismus v takové podobě, v jaké jsem jej popsal v článku, je velice unikátní a nepravděpodobná.

  Komu by nefungoval odkaz, tak:

  Já: Musím se přiznat, že absolutně nechápu, co české pravicově-liberální politiky, kteří se navíc označují za ateisty, jako třeba Petr Mach, Jan Zahradil či třeba Martin Konvička, těší na včerejší výhře ultrakonzervativního a klerikálního uskupení jménem Právo a spravedlnost? Stejně tak nechápu, co na tom těší další lidi, kteří sami sebe označují za pravicově-liberálně smýšlející. Bohužel, polské zápolení dvou ultrakonzervativních stran o to, která vyhraje, je smutným dokladem o stavu polské politiky.

  Zahradil: stručně ve 3 bodech: 1)větší orientace na USA a NATO, 2)menší poklonkování před Bruselem/Berlínem, 3)silnější postoj vůči Rusku.

  Já: Takže jednoduše řečeno prostě říkáte, že prioritami jsou pro vás vztah k USA, NATO, Bruselu a Rusku a teprve až poté Vás zajímá vztah dané politické strany k sekularismu. Tudíž pokud má nějaká strana vyhovující vztah k výše zmíneným hráčům, může být klidně otevřeně klerikální, může podporovat existenci proti-rouhačských zákonů, může podporovat náboženskou indoktrinaci dětí na školých, může oponovat odluce státu a církve, může upírat práva jednotlivcům ve jménu fantaskních náboženských doktrín atp. Dobré vědět, já mám tedy priority poskládané jinak.

  (již bez odpovědi)

 43. A.S.Pergill

  @Honza Werner Problém je v tom, že brusel nás zcela jednoznačně tlačí do totality mnohem horší, než je ta křesťanská, zosobněná klerikálními stranami typu PiS. Takže PiS je jednoznačně menší zlo než jí vystřídaní sociálfašisté, poklonkující islámu.

  MMCH, zajímalo by mě, kdo ze zde přítomných platonických ateistů se obtěžoval zareagovat na včerejší článek Prof Hořejšího na http://www.osel.cz/8518-osel-proti-nabozenstvi.html
  Pokud nejste schopni ani tohohle, jak chcete tlačit na televizi apod.?

 44. ateista

  A.S.Pergill
  Právě jsem to dočetl. Pokud takové vědecké kapacity, jakou by bezesporu šéf Ústavu molekulární genetiky měl být, budou publikovat podobné články a zastávat podobné postoje, nemáme šanci.
  Také jsem pročetl web BPI. Obdivuji přesnou analýzu a odvahu pana Konvičky veřejně deklarovat odpor proti pronikání islámu do Evropy. Jediný problém mám s jeho přáním, ať mu k činnosti BPI dopomáhá bůh. Připomíná mě to Lidovou frontu, ačkoliv, když to bude nezbytné, budou se muset proti islámu postavit ateisté s křesťany ruku v ruce.
  Ideální by bylo postavit zákonem všechna náboženství mimo zákon dle § 403 Trestního zákoníku. To by ale potřebovalo zdatného právníka, nejlépe několik. A silného sponzora. Takže pojďme hledat jedno i druhé.

 45. toli

  AS Pergill
  MMCH, zajímalo by mě, kdo ze zde přítomných platonických ateistů se obtěžoval zareagovat na včerejší článek Prof Hořejšího na http://www.osel.cz/8518-osel-proti-nabozenstvi.html

  Já mu v podstatě nemůžu nic vytknout,snažil se dát svou víru do souladu s vědeckými poznatky.Je to jeho víra,jeho boj.Pro většinu věřících je to příliš abstraktní a neurčité.Ovce jednoduše potřebují aby jim farář říkal co mají dělat a co si mají myslet.Prostě někteří lidé cítí potřebu být pod kuratelou a to už vůbec nemluvím o chabosti jejich intelektuálních výkonů.Tudíž je jasné že se styl víry pana profesora nikdy nemůže stát masovým jevem a už vůbec ne oficiální doktrinou církve.Je to jen jeden styl z mnoha ,a u konkrétně u tohoto stylu si myslím že je natolik neškodný,specifický a intelektuální že není třeba se proti němu vymezovat.
  Už to zde říkám poněkolikaté,chraňme si svou nevíru protože nám dělá dobře ale nesnažme se měnit myšlení dospělých věřících.Jejich myšlení je již ustálené a byť se nám jeví jako nemocné tak jim dělá dobře stejně jako nám nevíra.Co člověk to odlišný „bůh“ .Nikdo nedělá to co mu nepřináší nějaký užitek nebo dobrý pocit . Pokud věřícímu něco konkrétního vadí v učení církve tak to jednoduše vytěsní nebo ignoruje.Proto nejsou všichni stejní stejně jako my nejsme všichni stejní v nevíře a v postojích.

 46. Václav

  Pane Wernere, díky odpověď . V podstatě jsem něco podobného čekal. Je to otázka priorit a nenávist vůči EU má u Zahradila zřejmě nejvyšší prioritu. Je jasné, že člověk nikdy nenajde stranu, která přesně odpovídá mixu jeho ideí a musí si stanovit priority. Je pochopitelné, že priorita zahraniční politiky je asi nejdůležitější. Pro většinu lidí je velmi důležitá priorita daní (což považuji za velkou chybu, protože ve skutečnosti má velmi malý dopad na fungování státu, nejdůležitější je právě ona zahraniční politika). Vztah k náboženství má u většiny voličů poměrně malou prioritu a z toho zřejmě pramení rozhořčení Vás, kteří jsem pravicoví, protože pravice z velké části podporuje náboženství. Marginální priorita pro politiky, důležitá pro Vás. Ještě bych se chtěl vrátit ke svobodám, o kterých jste psal v článku. Absolutně svobodný člověk nemůže žít ve společnosti jiných lidí. Každá svoboda a právo naráží na svobodu a právo druhého, pokud jedinec nežiji v absolutní izolaci. Zmiňujete právo na potrat, euthanazii, právo kouřit a podobně. Chápu, že výběr jste provedl podle současní politické diskuse, a právě proto je tenhle seznam zcela absurdní. Kdyby jste se oprostil od toho, co nám vnucují náboženští dogmatici nebo politici, seznam by vypadal úplně jinak (tím jsem si naprosto jistý). Čili můj dojem je, že vaše priority svobod formuje nábožensko-politická realita. To je podle mě chyba. Pokud chce člověk rozhodovat svobodně a skutečně nezávisle, měl by se oprostit od toho, co mu vnucují a zamyslet se nad tím, jak SKUTEČNĚ chce žít. Jasná priorita být šťastný se pak samozřejmě dá redukovat na: milovat koho chci, žít s kým chci (to zatím odpovídá docela dobře i vašim volbám), ale pak se objeví další, kterou pravice nevidí ráda. Být zdravý. Ta totiž logicky omezuje ostatní v tom, že jim odpírá požitky, které moje zdraví ničí. Pochopitelně je to volba míry, ale kdybych chtěl prosazovat svoje právo žít zdravě stejně silně jako právo žít s kým chci. Pak by musel platit úplný zákaz kouření, zákaz všech spalovacích motorů a tak dál… Bohužel, v otázce svého zdraví musím hledat kompromis, ten současný je pro mě nepřijatelný. Stejně tak je nepřijatelný současný kompromis v otázce potratů a sňatků homosexuálů pro jiné, které to uráží. Mě to neuráží, ale přímo poškozuje v mém právu a to je mnohem víc.

 47. Azazel

  Reagovat na článek a snažit se dostat do médií je rozdíl, Pergille 🙂 reagovat na článek nemá žádné důsledky, nikdo si to nepřečte. Nebo nás pár ateistů, zase bublina

  TV či reakce v TV? To už by bylo něco jiného…

  Pro mě klerofašismus jako islamismus

  toli: musíme se snažit měnit názory dospělých věřících, aby nás min. nekamenovali či aby neprosazovali nábožné zákony atd…

  A hlavně musíme být slyšet a vidět, jinak nic z toho nedokážeme, jako dodnes nemáme žádné výsledky. Vše za nás udělali tvůrci ústavy, kterou dnes často nábožní a jejich pohunkové pošlapávají (např. rada ČT a rozhlasu) a my si tady píšeme článečky o nesmrtelnosti chrousta či stížnosti bez reálné snahy něco změnit

 48. Azazel

  Mach u mě není žádný ateista, když chodí na akce D-O-S-T-u a uchází se o Klause, leda by to byl ateista typu Filipa co nám zde psal ty hezké věci…

  Konvička tam má kolem sebe spoustu klerofašistů co nesnáší islám a milují Ježíška. Jaký má názor sám nevím, ale je dost pro putinovský a nemá rád ani Brusel ani USA

  Zahradil hlavně nechce Brusel

 49. Azazel

  Ale tohle nemá stejně cenu, mějte se tu hezky, budu si zde číst ty nové články (kterých moc není), ale komentáře číst už nebudu a nebudu už nijak zasahovat do děje. Pojedu na sebe, tohle nemá cenu. Pár defétistů lezoucí do zadečku nečinnosti s plnou hubou hloupých výmluv. Až se začne něco dít a OSACR půjde skutečně hájit ateisty a něco dělat, tak se možná zase přidám. Takhle to nemá žádnou cenu, je to marná práce přemlouvat nemohoucí k akci. Ode dneška jedu na sebe. Myslel jsem, že sdružení má víc lidí a tak může být více akce. Taky sem nechtěl drobit ateismus u nás. Ale nejde to jinak.

  Mějte s tu

 50. toli

  @Azazel
  toli: musíme se snažit měnit názory dospělých věřících, aby nás min. nekamenovali či aby neprosazovali nábožné zákony atd…

  To je obsaženo v mé větě ….chraňme si svou nevíru……A kamenování se neboj,církev má v sobě mnoho ideologických proudů,od ultras až po ultraliberální.Pokud by měli chuť kamenovat tak první na řadě jsou jejich liberálové jenže i těch je na nějaké kamenování už příliš mnoho 🙂

 51. toli

  @Azazel
  Kromě toho když budeme atakovat víru věřícímu tak ho naopak utvrdíme v tom že jeho víra je správná,už i bible je připravuje že kvůli Kristu po nich budeme šlapat a plivat…… To je psychologie,nejdříve oni sami musí chtít změnit své myšlení,jinak nemáme šanci jim něco vzít a vnutit to naše

 52. Ignac z Loyoly

  Toli, to není pravda, já byl věřící a argumenty ateistů mě přivedly k ateismu. Je spousta lidí, co jsou někde mezi a ty nás musí slyšet. Navíc to může zmírnit názory těch, co jsou pevně věřící, aby to třeba tolik necpali okolo sebe. Nebo jim v tom díky politickému lobby můžeme zabránit, např. větší kontrola církevních škol by se mohla opřít o nový zákon a ten o stávající ústavu, která je sekulární. Atd atd… k tomu je potřebná veřejná debata, abychom byli slyšet.

  S tím kamenováním to byl příměr, jestli chápeš, co tím Azazel myslel. Máme tu jasný nepoměr mezi nábožným zastoupením ve veřejné TV a námi atd. Už jsme to zde probírali byli jste poraženi ve svých výmluvách, rozbiti na padrť. Nabídka poptávka zde neplatí, je to veřejné médium a zákon. Navíc ateismus je také světonázor jako náboženství. Já si jen chci v praxi vybojovat co mi v teorii umožňuje ústava. Toť vše.

  Opět hloupé výmluvy, odcházím také, nemá cenu se hádat s umírajícím sdružením

 53. toli

  @Iggy
  Toli, to není pravda, já byl věřící a argumenty ateistů mě přivedly k ateismu.

  Ano,změnil jsi se protože jsi se CHTĚL změnit,změnil jsem se i já,protože jsem CHTĚL.Pokud nechtějí tak je prostě nezměníš,oni jsou ve své víře spokojení a nadšeni z toho jaké poklady je čekají v nebi.My se změnili protože nám v té jejich víře chybělo něco důležitého-svoboda hřešit a neskládat za to účty,zároveň jsme si udrželi alespoň zbytky zdravého skepticismu.Jednoduše kde není vůle tam není ani touha něco změnit

 54. Ignac z Loyoly

  Ne, změnil jsem se, protože měli lepší argumenty než já. Sorry, ale vážně o sobě toho vím víc než toho o mně víš ty 🙂

  Napsal jsem, že je hodně těch lidí mezi co to nemají až tak ujasněné. A ty můžeme přetáhnout, když o nás bude vědět velká část populace. To chce veřejná média. Jednoduchá rovnice. Ale o to se musíme snažit, byť na to máme ze zákona právo, musíme si to v praxi vymoci.

  Proč ve světě asi stoupá počet ateistů? Kdyby nikdo neměnil názory, tak by se tohle nedělo, jsi vedle, naprosto vedle. Dawkins tomuhle hodně pomohl ve světě, díky popularitě. My můžeme udělat svou malou část, místo článečků o ničem.

  už žádné hloupé výmluvy, nechceš nic dělat, tak aspoň nepiš evidentní nesmysly a řekni, že jsi zaprdlý nemakačenko co pro dobrou věc nic nechce udělat, ale nesnaž se vymýšlet nesmyslné rádobyargumenty proč zůstat ležet na gauči u počítače

 55. toli

  V podstatě jsem objevil sám sebe a zjístil jsem že nesnáším když mi někdo říká co mám dělat a co si mám myslet mám tedy další důvod kašlat na pohádky teistů 🙂

 56. Ignac z Loyoly

  My bychom taky nikomu neřikali co má dělat, jen jim nabídli racionální alternativu, ale musíme jí zviditelnit, aby o ní věděli.

  Nebo bychom zčásti řikali lidem, co mají či spíše nesmí dělat, protože pokud by chtěl někdo hlásat násilí, např. náboženské, tak bychom trvali na dodržování zákonů a šli bychom mu po krku. Ano, spoustu věcí bychom mohli ovlivnit správným směrem, ale musíme se snažit, ty teda ne, ty jsi odepsaný. Ale někdo kdo uvažuje logičtěji, ten by se mohl inspirovat a začít něco dělat…

  Spousta věcí ti říká co máš dělat, třeba zákon který říkáš, že nesmíš nikoho jen tak zabít. Taky tě to utvrzuje v tom, abys někoho zabil, protože ti ten zákon něco vnucuje? Co máš dělat a co ne? 🙂

 57. toli

  Napsal jsem, že je hodně těch lidí mezi co to nemají až tak ujasněné. A ty můžeme přetáhnout, když o nás bude vědět velká část populace. To chce veřejná média. Jednoduchá rovnice. Ale o to se musíme snažit, byť na to máme ze zákona právo, musíme si to v praxi vymoci.

  Tak si založ vlastní TV,jak vidíš tak přes státní média nejede vlak a komerčním je totálně u prdele nějaké náboženství a boj s ním.A obávám se že většině lidí je to taky putna,nehledají boha ale nehledají ani nás.
  Kromě toho jak chceš na první pohled poznat nakousnutého (pochybami) křesťana ? Pokud se spleteš a narazíš na někoho pevného ve svých bludech tak nám svou akcí uděláš jen medvědí službu,naopak ho utvrdíš v tom že jeho víra je správná.

 58. toli

  Spousta věcí ti říká co máš dělat, třeba zákon který říkáš, že nesmíš nikoho jen tak zabít. Taky tě to utvrzuje v tom, abys někoho zabil, protože ti ten zákon něco vnucuje? Co máš dělat a co ne?

  K tomu nepotřebuji žádný zákon,že nemám zabíjet mám jednoduše v sobě.

 59. Ignac z Loyoly

  „Tak si založ vlastní TV,jak vidíš tak přes státní média nejede vlak “

  Ale hovno, proč? Když porušuje veřejná TV zákon, tak si prostě vymůžu uplatnění zákonů a ústavy tím, že za to budu lobbovat. Feministiky a homosexuálové takhle dosáhli skoro všeho, proč ne my? Di si na gauč a nech ateisty pracovat 🙂

  „Kromě toho jak chceš na první pohled poznat nakousnutého (pochybami) křesťana “

  Zase debilní argument: když budeš v TV, uvidí tě spousta nerozhodnutých, ty je nehledáš, oni na tebe narazí časem ať chtějí či nechtějí 🙂

 60. Ignac z Loyoly

  další debilní argument:

  Nezabiješ – máš v sobě jen omezeně, kdyby byla jiná situace, zabil bys. Viz. experimenty Milgrama a dalších – z velké části nás odrazuje možný trest a vězení.

  Další věcí je placení daní a jiné věci, které v sobě hodně lidí nemají a podřizují se jen proto, že může přijít postih 🙂

  už chápeš nebo vymýšlíš další debilní argumenty proč nic nedělat které nedávají smysl a dají se lehce rozbít (což jsem právě teď udělal)? 🙂

 61. toli

  Di si na gauč a nech ateisty pracovat

  TAK PRACUJ A NEOBTĚŽUJ NÁS ATEISTY GAUČÁKY 🙂

 62. Ignac z Loyoly

  To je neuvěřitelné, co všechno za nesmysly jsou někteří schopní napsat, aby vlezli (v éteru se vznášejícímu až neexistujícímu) šéfovi OSACR do zadnice 🙂

  Toli, můžeš si tu napsat jakokoukoliv blbost, já už na ní reagovat nebudu. Tak se vyřádi, máš šanci, nikdo tě tady už nezkritizuje, nebudu tu a ostatní to neřeší 🙂

  už to tady nečtu, mějte se tu a vymýšlejte si nesmysly, já jdu dělat na prosazování práv ateistů, což je to hlavní, o co jde

 63. toli

  Proč jsou třeba feministky a homosexuálové úspěšní? Protože jsou úspěšní v civilizované části Evropy.Vysílá snad někde nějaká evropská státní televize vysloveně ateistické pořady? Nevím o žádné…..

 64. A.S.Pergill

  @Azazel Vycházím z toho názoru, že pokud takto explicitní příspěvek na vcelku hojně navštěvovaném webu nestojí členům a příznivcům OSAČR za napsání komentáře, tak těžko od nich očekávat nějaké složitější a náročnější konání typu protlačování se do „kamenných“ sdělovacích prostředků.

 65. Jaroslav Štejfa

  Tak to já tedy nějaký komentář napíšu.
  Nechce se mi moc diskutovat s Azazelem (Ignacen z Loyoly) na téma jak nic neděláme kromě ležení na gauči. Protože:
  1) V „preambuli“ tohoto webu je jasně řečeno, že každý může postavit nějaký projekt a je už potom jen na něm, aby ostatní přesvědčil o jeho smyslu, užitečnosti a realizovatelnosti. A má zaručenou podporu OSACR. Dožadovat se však, aby to udělal někdo jiný, je nedostatek pokory k práci toho jiného.
  2) Na těchto stránkách se cítím dobře, protože při všech svých výhradách mi dávají nahlédnout do názorů lidí, které bych neměl možnost potkat a byla by to pro mne škoda. Už to mě stačí, abych je pravidelně navštěvoval.
  3) Opakovaně: Je nesmysl klást si za cíl předělávat lidi do nějaké egalisované formy – např. všichni budou ateisté. Je nesmysl vítězit nad někým v souboji „kdo má lepší myšlení“ nebo „kdo má větší pravdu“ – výsledkem je vždy prohra. Soupeři se vždy rozejdou s ještě zatvrzelejšími vlastními stanovisky, ať verbálně vyjadřují cokoliv. Můžete ženu znásilnit, nemůžete ji přinutit, aby vás milovala.
  To snad stačí.
  Jaroslav Štejfa

 66. Belzebub

  Toli, v Británii zvou Dawkinse někam neustále, je hodně vidět a díky tomu, že se snažil. Právě, že ateisté jsou pasivní v hodně zemích, což taky Ignác kritizoval. V Británii ale nejsou pasivní, měli by nám jít příkladem. V USA se také zvedají. Ignac se vás snažil přimět k činům, ale jak je vidno, marně. Není dobré drobit ateismus u nás, ale bude to asi potřeba, jiné východisko není viditelné.
  Pergille, to spíš svědčí o tom, že se tu nic neděje a zdejší ateisté jsou pasivní, což Ignác právě kritizoval, jestli sis nevšiml.
  Štejfo, 1)každý si může rozjet své projekty, ale nic nikdo nerozjíždí jménem sdružení, což má jinou váhu než samotný člověk- jedinec. 3)už byly uvedeny argumenty, že nikdo nikoho k ničemu nenutí, to že sou zastoupeni křesťané v TV nás nutí konvertovat na křesťanství? ne a stejné je to s ateismem. to vážně nemyslíte když píšete ty své výmluvy? Vždyť to nejsou argumenty, jen hloupé výkřiky do prázdna
  skutečně vám to tady moc nemyslí, zdejším „ateistům“. Ze zákona máme na něco právo, tak proč to právo nenaplnit v praxi?a ti lidé mezi, co se rozhodují, pak mohou spíše dát přednost ateismu než náboženství a tím podpořit naše úsilí o sekularizaci, protože podle toho budou volit a tak dále.

 67. toli

  @Belzebub

  skutečně vám to tady moc nemyslí, zdejším „ateistům“. Ze zákona máme na něco právo, tak proč to právo nenaplnit v praxi?a ti lidé mezi, co se rozhodují, pak mohou spíše dát přednost ateismu než náboženství a tím podpořit naše úsilí o sekularizaci, protože podle toho budou volit a tak dále.

  Ano,naplňuj,tatáž rada jako Iggymu.Já po bombardování ČT a rady pro rozhlasové a televizní vysílání dopisy už na to seru.Marnost nad marnost.

 68. toli

  To že na to máme právo můžeme jít vyřvávat na náměstí (kolik nás tam bude? 20 ? ) anebo dát žalobu na ČT a ČRo k soudu,což stojí peníze a pokud to má zaštítit toto hnutí tak o tom rozhodují „otcové-zakladatelé“

 69. Belzebub

  Ale otcové zakladatelé nedělají nic, bohužel

 70. Belzebub

  To je vážně vtipný, protože pár emailů a mam hotovo? Feministky za práva žen bojovaly 100 let, než vybojovaly jakž takž nějakou rovnoprávnost, LGBT to samé. Byla to trnitá cesta, ale přinesla úspěchy. My máme z půlky vybojováno díky sekularistům, jen chceme dodržování zákonů. Už se nemusíš nikde přivazovat jako první sufražetky, jen bojovat. A ty si unavený z pár emailů 🙂 to je fakt dobrý.

  Ještě, že lidi jako ty nebo ostatní nebráníte demokracii, to by to dopadlo. Už vidim jak jde Hitler a vy: „To nemá cenu těm fašistům brát jejich víru, je to jejich víra, my máme svojí. Když je budeme o něčem přesvědčovat či bojovat za svá práva, tak je v tom jejich bludu jen utvrdíme, pojďte raději sedět na zadku a čekat a nadávat a přemýšlet o univerzálních lécích“ 🙂

 71. Foxy

  Hele, ty jeden ba’al zevuv, deriváte azazelský, připadáš mi jako bojovník za mír.
  Boj vyžaduje jasně definovaného nepřítele a účelem boje je nepřítele zničit, zdeptat, zbídačit (rusky победить).
  Deptání kohokoliv není mou cestou. Je to jen výroba stejně zatvrzelých nepřátel.
  Pokud bych se měl pouštět do boje s takovým typem věřícího, jakým se presentuje například prof Hořejší v článku na http://www.osel.cz/8518-osel-proti-nabozenstvi.html , rozhodně bych tak nečinil, mnohem raději bych s ním i na toto téma přátelsky diskutoval.
  Boj? Já už mám své odbojováno.
  – – –
  Lidi nezměníš. Odejmeš li věřícímu víru, najde si jinou. K jakékoliv formě atheismu či jiného bezvěrectví si každý musí najít cestu sám a ze své vůle.
  Dobrou noc!

 72. Honza Werner Post author

  Azazel: Já si všechny ty tvoje příspěvky četl. Jsi členem Ateistů? Pokud ne, tak proč? Já bych se velice rád účastnil nějakých praktičtějších aktivit Ateistů, ale je nás málo, je těžký to nějak organizovat. Navíc já konkrétně jsem z Brna a drtivá většina „nás“ je z Prahy. Souhlasím, že to trestní oznámení na Alrawiho byla věc, která nás nejvíc dostala do médií a chtělo by to takový záležitosti dělat častěji. Já sám kdybych měl víc času, tak se tomu věnuju daleko víc. Inspirací pro nás můžou být ateistický organizace odjinud, ale ono platí, že nejlépe organizované a koordinované jsou ateistické organizace z těch zemí, kde to ateisté mají skutečně těžké. Tedy třeba v Irsku. Mám teď v plánu, až budu mít čas, sérii článků o stavu sekularizace v Irsku (která je tristní, především v oblasti školství) plus rozhovor s představitelem Atheists Ireland. Jak říkám, hlavní problém je čas. Já sám dělám dva doktoráty, do toho mám práci na poloviční úvazek a asi si každej dokážete představit, kolik jen tohle zabere času. Pak mám to něco málo volnýho času a i v tom mále volnýho času se snažím psát, když to jde. Bohužel nemáme žádný sponzory, nejsme nikým financovaní, nikdo nám samozřejmě neplatí, já i Petr Tomek (jelikož nikdy jiný tu články nepíše) to děláme ve svým volnu. Nejsme bohužel organizace s profesionální strukturou.

 73. Honza Werner Post author

  toli: „Ze zákona máme na něco právo, tak proč to právo nenaplnit v praxi?a ti lidé mezi, co se rozhodují, pak mohou spíše dát přednost ateismu než náboženství a tím podpořit naše úsilí o sekularizaci, protože podle toho budou volit a tak dále.“

  No nevím, ten tvůj závěr o volbách. Očividně každej volíme různý strany a všichni si to nějak vyargumentujeme vzhledem k ateismu. Těžko se tu nějak shodneme, koho by měl člověk jako ateista volit. Jaroslav Štejfa třeba volí TOP 09, která je pro mě zcela nevolitelná. Azazel zase očividně volí levici. Já zase Svobodný, kteří jsou očividně nevolitelný pro řadu z Vás. A to jsme tu všichni „aktivní“ ateisté….

 74. Goodboy

  K Jaroslavu Štejfovi
  Pan kníže v té debatě skutečně konstatoval, že by president Beneš by dneska byl pravděpodobně souzen v Haagu, neboť se jednalo o hrubé porušení lidských práv,následovala volná citace pana presidenta Havla o tom, že i češi byli bohužel nakažení „bacilem“ nacismu a z toho vznikla celá situace,vzpomněl sudetoněmecký klér v koncentračních táborech a uzavřel celé téma tím, že poválečný odsun němců byl chybou. Mě z toho vychází, že nepřímo označil Edvarda Beneše za válečného zločince na což jeho protikandidát následně upozornil, načež příznivci pana knížete začali pískat a pokřikovat na něj. Od té doby už to u mě nebyli příznivci, kteří sledovali politickou debatu, ale fotbaloví fanoušci pokřikující na svůj oblíbený tým(to jen tak na okraj). To, že by politiku Edvarda Beneše, respektive Národního Shromáždění,obhajoval,to z toho nevyplývá ani náznakem. Zkráceně, nemůžete říci, že by za poválečný odsun němců dnes šel Edvard Beneš před tribunál proti válečným zločincům v Haagu a nemyslet to jako dehonestaci. To je jako kdybych já řekl, že by se pan Kníže měl smažit v pekle a pak bych to chtěl zmírnit tím, že jsem to myslel jako poklonu,protože v pekle jsou ti největší frajeři 😀

 75. Jaroslav Štejfa

  Ještě si zde dovolím jednu poznámku k diskusi, i když nemám rád odtahování od původního tématu. Chci upozornit na jednu věc – možná, že naše rozpory nad tím, co dělat dál, jsou indikací určité únavy ze stálého omílání těchže věcí, z určitého vyprázdnění. Všimněte si řady okolních webů či blogů, trpí (nebo dokonce zajdou) na to samé. Viz Kontrafikce, i-Atheismus, Kvantová koroptew, atd. Vždy mám pocit, že duchovní otcové těchto intelektuálně a časově náročných činností dojdou k pocitu vyhoření a dají přednost něčemu pro ně smysluplnějšímu. Znova říkám, vyčítat těmto lidem, že nejsou dost aktivní je masivní neúcta. Vždyť oni narážejí na hradbu ignorance z obou stran, jak ateistů, tak teistů.
  Jaroslav Štejfa

 76. A.S.Pergill

  @ Goodboy Klára Samková tyhle věci pokryla krásným citátem jednoho ze svých učitelů (je studovaná právnička): „Není větším hříchem, kterého by se právník mohl dopustit, než implikování současného práva na dění v minulosti.“
  A přesně tohoto hříchu se ctný kníže dopustil.

 77. Belzebub

  „Deptání kohokoliv není mou cestou“

  Jasně, boj za svá práva, chtít svůj pořad jako maj křesťané je deptání, zrovnoprávnění je deptání, takže Dawkins je deptač 🙂

  O.k. pak tady nemám také co dělat 🙂

  To volení neznamená, že budeme mít společnou stranu, ale že budeme volit buď sekulární pravici či levici. I když nová, sekulární strana, která by sekularismus měla jako prim, to by nebylo špatné. Samozřejmě by musela mít i ekonomický program, ale nemusí se pohybovat výrazně nalevo jako Azazel nebo napravo jak pan Werner.

 78. Belzebub

  Bojovat za svá práva není nic zlého, když se to děje umírněně. A nebo snad LGBT bojovali za zrovnoprávnění neprávem? Bojovali právem. A my chceme jen co je v ústavě, zrovnoprávnění s nábožnými, naše poměrné zastoupení ve veřejných médiích, stejná práva pro OSACR jako pro církve atd…

 79. Jaroslav Štejfa

  Ke Goodboyovi a A.S. Pergillovi:
  Znova jsem si pustil skoro dvouhodinovou debatu kandidátů na presidenta z 18.1.2013. Přes vaše výhrady musím trvat na svém stanovisku; s jedinou výhradou – zaměnil jsem chybně konferenci teheránskou za postupimskou. V tom směru omluvu. K tomu dodávám, pokud bych měl svěřit svůj osud do rukou toho či onoho, volil bych znova K. S. Bez ohledu na jeho katolictví.
  Jaroslav Štejfa

 80. Matyáš Antalík

  Přiznávám, jsem věřící (judaista), ale stejně mi to nedá s k tomu nevyjádřit. Kdo sakra může volit SSO ?

Komentáře nejsou povoleny.