Vesmír stvořil Bůh, myslí si 0 % mladých Islanďanů

Autor | 20.01. 2016

islandZ hlediska šíření sekularismu lze o Islandu v kontextu loňského roku mluvit jedině v superlativech. Island totiž v roce 2015 zrušil svůj proti-rouhačský zákon, a vymanil se tak z kategorie středověk připomínajících států, jakými jsou třeba Dánsko, Rusko, Nový Zéland, Rakousko, Irsko, Řecko či Saúdská Arábie, Pákistán a Kuvajt. A co více: religiozita obecně je na Islandu na ústupu. Pochopitelně, Island má prizmatem sekularismu stále své mouchy. Jednou z nich je i samotná existence luteránské Islandské státní církve.

Samozřejmě, samotná existence této církve problematická není, například u nás v republice se v televizi také vysílají pohádky a já se klidně i přiznám, že se občas sám s chutí na nějakou podívám. Problematický je ale ten fakt, že zatímco česká Ústava pohádky nijak nereflektuje, v té islandské jsou zakotveny. V článku 62 islandské ústavy totiž stojí následující:

Evangelická luteránská církev bude na Islandu státní církví, a jako taková by měla být státem podporována a chráněna.

O Islandu tak bohužel stále nemůžeme mluvit jako o ryze sekulárním státu, to by totiž vyžadovalo revizi islandské Ústavy. A to nejen článku 62, jak si ukážeme dále. Vraťme se ale nyní k samotné islandské religiozitě. Ještě před čtyřmi roky, v roce 2012, ukázal průzkum Gallupova instutu, že 57 % Islanďanů se považuje za nábožensky založené osoby, 31 % za nenábožensky založené osoby a 10 % za přesvědčené ateisty. Po čtyřech letech si podrobný průzkum na téma islandské religiozity nechal udělat Siðmennt, což je islandské jméno islandské humanistické organizace The Icelandic Ethical Humanist Association. Průzkum se uskutečnil v listopadu loňského roku a byl zpracován profesionální firmou. Pojďme se tedy nyní na výsledky této dvaasedmdesátistránkové studie podívat.

Nové výsledky dokazují kontinuální a nezadržitelný úbytek religiozity na Islandu. Podle nových dat se totiž na sklonku roku 2015 za nábožensky založené osoby považovalo jen 46,4 % Islanďanů, což je pokles o více než 10 % oproti průzkumu z před čtyř let. Mimořádně zajímavé je v tomto ohledu srovnání kategorie starších lidí s kategorií Islanďanů do 25 let. 80,6 % Islanďanů starších více než 55 let sama sebe identifikuje jako křesťany, a pouze 11,8 % se pak v této věkové kategorii považuje za ateisty. V kategorii do 25 let jsou výsledky výrazně odlišné. Pouze 42 % z nich se považuje za křesťany, zatímco 40,5 % z nich se otevřeně hlásí k ateismu.

Data u této problematiky poukazují i na zřejmé odlišnosti týkající se lidí, žijících v hlavním městě Reykjavíku a těch, kteří žijí mimo islandské hlavní město. Mezi obyvateli žijícími mimo Reykjavík se za křesťany považuje 77 – 90 % Islanďanů, zatímco mezi obyvateli Reykjavíku toto číslo spadá na dramatických 56,2 %. Ztotožnění se s ateismem pak bylo mimo Reykjavík na hodnotách mezi 7,1 – 18 %, zatímco v hlavním městě celých 31,4 %.

Jedno z hlavních křesťanských dogmat pojednává o tom, že abrahámovský Bůh stvořil svět. V této otázce jsou názory Islanďanů mimořádně interesantní. Neuvěřitelných 93,9 % Islanďanů mladších než 25 let si myslí, že vesmír vznikl velkým třeskem, zatímco 0,0 % se domnívá, že vesmír stvořil Bůh. Ano, přesně tak: tezi o stvoření světa Bohem mladí Islanďané nevěří. Korelaci těchto názorů s věkem potvrzuje věková kategorie 25-44 let. V této kategorii akceptuje vědeckou teorii o vzniku vesmíru „jen“ 77,7 %, zatímco 10,1 % věří ve stvoření vesmíru Bohem. V kategorii nad 55 let pak toto číslo klesá pod padesát procent, jelikož pouze 46,1 % takto starých Islanďanů akceptuje velký třesk jako adekvátní vysvětlení vzniku kosmu. 24,5 % obyvatel spadající pod tuto věkovou kategorii pak věří, že vesmír stvořil Bůh.

Průzkum v neposlední řadě ukázal také to, že v islandské společnosti roste poptávka po odluce církve od státu, tedy po kroku, který by z Islandu udělal sekulární stát, kterým nyní Island není. 72 % Islanďanů totiž vyjádřilo podporu myšlence plné a kompletní odluce církve od státu, kdežto pouze 28 % Islanďanů této odluce oponuje.

Na závěr se ještě jednou vraťme k islandské nesekulární Ústavě. Ta je problematická nejen pro svůj článek 62, který byl zmíněn v úvodu tohoto textu. Na článek 62 totiž v islandské Ústavě navazuje článek 63, který považuji taktéž za krajně problematický. Podívejme se na něj:

Všichni Islanďané mají právo zakládat náboženské organizace a praktikovat svá náboženství v souladu se svými individuálními přesvědčeními. Nemůže však být praktikováno a kázáno nic, co by poškozovalo dobré mravy a veřejný pořádek.

Problematickou se zde evidentně jeví druhá věta článku 63, poukazující na „dobré mravy“. Dobré mravy jsou pochopitelně spjaty s náboženskou morálkou a bývají takto interpretovány. Proti-rouhačský zákon takový je tedy odstraněn, nicméně projevy „rouhání se“ mohou v mezích určité interpretace (sáhne-li po ní případný soudce) být v rozporu s islandskou Ústavou.

Jak jsem však napsal již v prvním odstavci, prizmatem sekularismu lze vývoj na Islandu hodnotit jako velmi dobrý. Zdaleka ne každá evropská země se totiž odhodlala k tomu své proti-rouhačské zákony zrušit. Z loňského roku si připomeňme třeba Dánsko, které zrušení svého proti-rouhačského zákona přezkoumávalo, aby jej však po tomto přezkoumání ponechalo v platnosti. Vývoj míry islandské religiozity na časové křivce však dává naději, že Island bude ve svých sekularizačních krocích i nadále pokračovat a že se v tomto ostrovním státě jednoho dne dočkáme i oné nezbytné odluky církve od státu.

104 thoughts on “Vesmír stvořil Bůh, myslí si 0 % mladých Islanďanů

 1. Azazel

  Na druhou stranu Dánsko tento zákon nevyužívá, Rusko nebo Saudi ano.
  Kde vyšly ty karikatury Mohameda poprvé? V Dánsku a nebyl nikdo souzen.

  Pak je ovšem otázka, proč to mít v zákonech (mimo jiné je to proti evropskému právu a proti mnoha ústavám, možná i proti té dánské, ale nevím to jistě)

 2. Jan Kupka

  Zajímalo by mě, jak ta otázka o stvoření světa stála. Zda byla formulována například tak, zda lidé věří, že byl svět stvořen v 6-ti kalendářních dnech jak tvrdí creacionisté, tak bych taky spadal do druhé kategorie.

 3. ateista

  Cituji z Dei Verbum:
  Co bylo Bohem zjeveno a je v Písmě svatém obsaženo a vyjádřeno, bylo zaznamenáno z vnuknutí Ducha svatého. Svatá matka církev totiž považuje podle apoštolské víry všechny knihy jak Starého, tak Nového zákona se všemi jejich částmi za posvátné a kanonické, protože jejich původcem je Bůh, neboť byly sepsány z vnuknutí Ducha svatého, a jako takové byly církvi předány. K sepsání posvátných knih si však Bůh vybral lidi a použil jich s jejich schopnostmi a silami, působil v nich a skrze ně, aby jako praví autoři zapsali všechno to a pouze to, co on chtěl.
  Protože tedy všechno, co tvrdí inspirovaní autoři neboli svatopisci, se musí považovat za tvrzení Ducha svatého, je třeba uznat, že knihy Písma svatého učí spolehlivě, věrně a bez omylu pravdu, kterou chtěl mít Bůh zaznamenanou v Písmě svatém pro naši spásu.

  Kreacionisté, přestože lpí jen na tom, co je uvedeno v Bibli, jsou z neznámého důvodu označováni za nesprávné vykladače Bible. Jenže na základě výše uvedeného, nelze Bibli vykládat jinak a otázka v islandském průzkumu nemohla být položena a chápána jinak než jak uvádí Bible.

 4. Hebért

  Metaforicky si každý může Bibli vyložit jak chce, třeba jako příručku na vaření

 5. Smil Flek z Nohavic

  Ateista – 😀 😀 😀
  Opravdu jsem se zasmál. Myslím to bez ironie. Je to zformulováno jednoduše a správně a bez různých zakrývacích manévrů a tím vynikne směšnost celé věci.

  Tohle bývá celkem účinná zbraň; například křesťané dokážou poutavě vyprávět o Adamovi a Evě, jejich selhání a touze rovnat se Bohu, úlisném ďáblu, snědeném ovoci poznání dobrého a zlého, o zanesení smrti pro všechno Bohem stvořené … A když se pak zeptáte dotyčného vypravěče, jestli opravdu věří v mluvícího hada, jednoduché odpovědi ano/ne se dost často nedočkáte, ale je vám vysvětleno, že takto otázka nestojí a že se ptáte blbě, že si to vykládáte špatně a zcela nechápete hloubku sdělení.

 6. Foxy

  „…a zcela nechápete hloubku sdělení.“
  Hloubku nebo hloupku? Co ty víš, jak poťouchle to dotazovaný myslel…

 7. Adanedhel

  Klasická odpověď na otázku typu mluvící had/hořící keř/Eliášovo hořící nebeské spřežení bývá taková: Věřím tomu co stojí v Bibli, tehdejší lidé si utvářeli metafory náležité jejich poznání přírody a jejich zákonitostí.

 8. toli

  Klasická odpověď na otázku typu mluvící had/hořící keř/Eliášovo hořící nebeské spřežení bývá taková: Věřím tomu co stojí v Bibli, tehdejší lidé si utvářeli metafory náležité jejich poznání přírody a jejich zákonitostí.

  Osobně mne velmi baví sledovat ty rádoby vědecké pořady co se snaží dokázat pravdivost bible.Takže už jsme našli Noemovu archu na Araratu,víme kde byla Sodoma a že jí něco spálilo (obdoba případu v Tunguzce na počátku minulého století) zhruba víme kde byl Eden a našli jsme také druh akácie který hoří ale neshoří (neubývá a nedělá popel) když například stojí v proudu žhavého magmatu co vytéká z pukliny……….

 9. Adanedhel

  Tak hlavně takové ty biblické nadace, výzkumná sdružení atd. jsou hlavně velmi sofistikované v tahání penž z věřících, je to jen byznys. Stejně jako celá Církev.

 10. Sam

  ——————–ateista
  20.01. 2016

  Cituji z Dei Verbum:
  Co bylo Bohem zjeveno a je v Písmě svatém obsaženo a vyjádřeno, bylo zaznamenáno z vnuknutí Ducha svatého. ——————-
  Tenhle text fakt existuje. http://www.katechismus.cz/paragraf.php?sel_paragraf=105
  Původně jsem se domníval, že pochází z nějaké sto let staré knihy.

 11. Hraničář

  ateista
  20.01. 2016

  Cituji z Dei Verbum:
  Co bylo Bohem zjeveno a je v Písmě svatém obsaženo a vyjádřeno, bylo zaznamenáno z vnuknutí Ducha svatého. Svatá matka církev totiž považuje podle apoštolské víry všechny knihy jak Starého, tak Nového zákona se všemi jejich částmi za posvátné a kanonické, protože jejich původcem je Bůh, neboť byly sepsány z vnuknutí Ducha svatého, a jako takové byly církvi předány. K sepsání posvátných knih si však Bůh vybral lidi a použil jich s jejich schopnostmi a silami, působil v nich a skrze ně, aby jako praví autoři zapsali všechno to a pouze to, co on chtěl.
  Protože tedy všechno, co tvrdí inspirovaní autoři neboli svatopisci, se musí považovat za tvrzení Ducha svatého, je třeba uznat, že knihy Písma svatého učí spolehlivě, věrně a bez omylu pravdu, kterou chtěl mít Bůh zaznamenanou v Písmě svatém……

  Když nad tím tak přemýšlím, pak katolíci by měli Bibli citovat přesně tak, jako to muslimové činí s Koránem. Muslimové věří, že Mohammedovi Korán doslova nadiktoval archanděl Gabriel, katolíci v Dei Verbum tvrdí – viz výše – v podstatě přesně to, co muslimové.

 12. Hraničář

  toli
  21.01. 2016

  ……….víme kde byla Sodoma a že jí něco spálilo (obdoba případu v Tunguzce na počátku minulého století) …………

  Možná že s tou Tunguzkou se Pánu Bohu nepodařilo trefit nějaké hříšné město.

 13. Jan Kupka

  „Možná že s tou Tunguzkou se Pánu Bohu nepodařilo trefit nějaké hříšné město.“
  Žabaři, nepoznají cvičný výstřel rakety nebe-země.

 14. toli

  Možná že s tou Tunguzkou se Pánu Bohu nepodařilo trefit nějaké hříšné město.

  Anebo taky co neznám tam si dosadím nějakou vatu-boha,a hned mám pravdu o hříšnosti Sodomy 🙂

 15. ateista

  @Jan Kupka
  Žabaři, nepoznají cvičný výstřel rakety nebe-země.

  Přesně takhle uhýbáte od tématu, když Vám dojdou argumenty nebo kdybyste měl přiznat, že celé náboženství je jedna velká lež.

 16. Azazel

  Metaforicky si může každý vyložit Bibli jak chce, třeba jako satanistickou příručku 🙂

  Doslovná Bible je protikladná volovina a metaforicky je to libovolně vyložitelná kravina 🙂

 17. macýček

  S dovolením se teda zeptám zde přítomných věřících „ajnštajnů“. Už dlouho mi vrtá hlavou :-). Kdo byli ti „pocestní“, kteří si povídali se starým Abrahamem a předpověděli a posléze i předvedli, že stařena Sára přišla v 90ti letech do jináče a poté i porodila? Jestli je to nějaká „metafora“, tak mi prosím laskavě někdo z těch chytrejch věřících vysvětlete, a to po lopatě, jaká ? No a když už se do toho některej odvážně pustíte, čemuž absolutně nevěřím, páč sami nevíte kudy kam, tak bych prosil posat, nějak rozumně, techniku bezpohlavního styku „otce, syna a ducha svatýho, který praktikovali se zasnoubenou a nezletilou slečnou Marií, až posléze přišla taky do jináče. Předem děkuji.

 18. toli

  @macýček
  To je právě to VELKÉ TAJEMSTVÍ !!!! Ale viděl jsem jednou film a tam se objevila v nebi jitrnice. Všichni svatí nad ní stáli a divili se „Co to je ? To jsme nikdy neviděli.“ Přichomítla se tam panna Marie a nahlas přemýšlela „No kdyby to v sobě nemělo ty špejle tak to vypadá jako Duch Svatý….“

 19. DarthZira

  Podle některých teologických výkladů ti tři poutníci u Abraháma byli právě Otec, Syn a Duch svatý. Takže proč Sára otěhotněla, to víme 😀 Jak – to už je Tajemství 😉

 20. Jan Kupka

  Macýčku, předpokládám, že se obracíš na mě. Nevím, co na těch třech poslech u Abraháma nechápeš. Byli to poslové – angelos – jedno zda v nadpřirozeném či přirozeném smyslu toho slova. To Písmo neuvádí.

  O technice bezpohlavního styku „otce, syna a ducha svatýho“ myslím vůbec nemůže dost dobře řeč, protože nelze zřejmě dotyčný okamžik sestoupení Ducha svatého na Marii za bezpohlavní styk v pravém slova smyslu považovat. Tedy nelze uvažovat o jeho technice.

 21. macýček

  Díky za celkem NEDOSTATEČNĚ vyčerpávající informaci :-). Jedině ta s tou jitrnicí mně krapet uspokojila :-). K dalšímu mně teda napadá, že když to byli ti 3 :-):-):-), tak se potom zřejmě jednalo o skupinový sex, a to si nedovedu představit, jak by todle vysvětlil kterýkoliv pan farář svejm ovečkám … :-), (třeba ten s tou přichcíplou parmou ve „vodznaku“ ….). A ty, Jene Kupko, předpokládáš celkem správně :-), na tebe jsem se obracel. Jenom mně je líto, že se opět bravurně vyhýbáš přímé odpovědi :-). Jak nelze uvažovat o technice bezpohlavního styku těch tří ??? Jestliže slečinka otěhotněla, tak jsou podle mého laického názoru pouze 3 vyrianty. Buď s nimi normálně souložila dobrovolně, páč jí ukecali :-), nebo jí znásilnili ??? anebo jí provedli umělé oplodnění. Já teda za svej 70 let života jsem o jiném způsobu otěhotnění neslyšel. Ty ano ???

 22. toli

  Jak jsem říkal čtu nyní knihu Intimity od antiky po baroko.Zajímavé že středověká církev měla k prostituci velmi kladný vztah.Řídila se doporučením Sv. Augustýna který přirovnal prostituci k záchodkům v domě.Jsou sice nepříjemné ale jejich odstraněním by se šířil smrad a nemoci.Takže bordely zakládali jak města tak církev jako velmi lukrativní provozy.Ve středověku se kurvám mimo jiné říkalo jeptišky a bordelmamá byla abatyše,ne nedělám si srandu.Ve zdech komůrek byly díry pro čumendu protože byl povolen jen klasický styk na misionáře.Orál,anal a líbání byly přísně zakázané a dle tehdejší morálky byli tvrdě trestány.Koneckonců Hus přeci kázal že mají vyhnat děvky z města a spolu s nimi i jejich pasáky-kněze.Je zaznamenán případ kdy se rada starého města pražského rozhodla omezit množství nevěstinců a klerus byl tvrdě proti omezování.Málokterý turista pak ví že výzdobu sixtinské kaple co jí tak obdivuje vlastně zaplatili kurvy svou prací.Papež Sixtus v té době přišel na buben a tak zvýšil poplatky v církevních bordelech na území Říma…

 23. Daniel B.

  Zkouším, zda jsem na blacklistu. 😉
  Odeslané příspěvky se nezobrazují.

 24. ateista

  Nevím, co na těch třech poslech u Abraháma nechápeš.

  Ono je to mnohem prostější. Autoři Bible zjistili, že Abrahámem by se přerušil rodokmen, tak sepsali jeden z biblických zázraků.
  Podobně je to i věkem, kterého se údajně dožívali předpotopní lidé. Pokud by použili na jednu generaci současných cca 25 let, vyšlo by jim, že svět byl „stvořen“ někdy kolem roku 2000 př.n.l. tedy v době, kdy již toho bylo na Zemi požehnaně. Takhle jim to vyšlo dál ( i když toho i takhle na Zemi bylo požehnaně, jen díky omezeným cestovním možnostem o tom nevěděli.)

 25. DarthZira

  Toli – v této souvislosti jsem si vzpomněla, že kdysi jsem četla lingvistický rozbor Shakespearova Hamleta, kde dotyčný literární vědec velmi přesvědčivě dokazoval, že Hamlet neposílal Ofélii do kláštera, ale do bordelu, čímž pádem pak dává daleko větší smysl, proč spáchala sebevraždu.
  Přijde mi to dost logické, když mi kluk, do kterého jsem zamilovaná až po uši, slušně řekne, že mě nechce, případně mi i poradí, že mám vstoupit do kláštera (tedy v podtextu že on taky chce z nějakého důvodu dodržovat celibát), tak je to sice dost blbý zjištění, ale zrovna jako důvod k sebevraždě to nikomu (snad s výjimkou nějakých těžce neurotických emařů 😀 ) nepřijde. Ovšem pokud mi kluk, do kterého jsem zamilovaná, takhle drsně sdělí, že jsem vlastně kurva, to už je trochu silnější kafe… 🙂

  Tehdejší alžbětinské publikum prý tomu přesně takto rozumělo, ovšem mezitím došlo v angličtině k určitému jazykovému posunu a ke všemu ještě do ostatních evropských jazyků začal být Shakespeare překládán až v superpuritánské viktoriánské době, takže se „bordel“ zkrátka přeložil jako „klášter“ a z toho povstaly ty dnešní zmatky.
  Ostatně ani sami Angličané dnes Shakespearovi moc nerozumí, jelikož se do moderní angličtiny nepřekládá a za ta staletí se angličtina dost změnila, resp. mnohá slova, která on používal, dnes znamenají něco úplně jiného (ostatně v češtině to máme taky, před sto nebo dvěma sty lety např. „sprostý“, „děvka“ nebo „šukat“ mělo úplně jiný význam než má dnes).

 26. Belzebub

  A naopak dnes již normální výrazy jako „holka“ se dřív myslely jako dnes „kurva“, to mně babička vyčetla, když sem o některé řekl „ta holka“

 27. Foxy

  Slovo „holka“ má velmi jednoduchý historický základ. Holka bylo dívče, u kterého ještě nedošlo k rozvoji pubického ochlupení, byla na oněch specifických místech ještě holá, takže byla pro rozmnožování a vše další, co je s tím spojeno, nezralá a tudíž nevhodná.
  Mužský ekvivalent holky byl holobrádek.
  Tož asi tak.

 28. DarthZira

  Foxy – a proč se pak ten pojem používal zrovna pro prostitutky? Kdyby se tomuto nejstaršímu řemeslu věnovaly výhradně pubertální slečny, tak by to mělo jistý smysl, ale mezi šlapkami byly přece ženy každého věku.

 29. Belzebub

  Holka – resp. lehká holka se používalo pro prostitutky

 30. Foxy

  To, že se význam slova posouvá, občas až nelogicky, toho jsme si tu užili v někdejších diskusích s tím, jehož jméno, pod kterým se zde vyskytoval, nesmí být vysloveno.
  Stejný posun nastal s kdysi zcela neutrálním slovem „děvka“.
  Ve staré verneovce se Ing Cyrus Smith vyskytoval v balonovém koši se svými soudruhy. V mluvě Třetí Říše mělo slovo „kamarád“ úplně jiný význam než totéž slovo mezi trempíři u táborového ohně.
  Tak proč by nemohla být podobně šiftnuta i chudák holka?

 31. Hraničář

  macýček
  21.01. 2016
  „tak bych prosil posat, nějak rozumně, techniku bezpohlavního styku „otce, syna a ducha svatýho, který praktikovali se zasnoubenou a nezletilou slečnou Marií, až posléze přišla taky do jináče.“

  „A kterak se to stane, když muže nepoznávám?“
  „Neboj se Marie, Duch sv. tě čistě zastíní a proto co se z tebe zrodí, bude Syn Boží.“

 32. Foxy

  Lehká holka?
  Lehká byla hříšnice.
  Poznalo se to tak, že suspektní děvče bylo vrženo do vody. Pokud dívčina vyplavala, byla shledána lehkou a bylo ji možno de lege artis upálit.
  Pokud nevyplavala, nemohla být za lehkou označena, nebyla tedy hříšnicí a Bůh ve své nekonečné dobrotě vzal její duši k sobě.
  Vlastně se tak dobrotivý bůh choval jako standardní hastrman…

 33. Hraničář

  Ad:? Foxy

  „Mužský ekvivalent holky byl holobrádek.“

  A nebo také -holec- , bez pubického ochlupení. „Za krále Holce, byla za groš ovce!“

  „Dívka“ byla mladší děvečka, která se starala o drůbež, „děvka“ byla starší děvečka, pečující o krávy. No a „pacholek“ měl na starosti koně.

  Ve starých překladech Bible je v Pavlových spisech „soudruh“ běžné slovo.

  Proč žena mohou do kostela s pokrývkou hlavy? Proč před papeže také musejí s pokrývkou? Proč to požadují i tradiční katolíci?
  Pokrytá hlava ženy byla v Římě odznakem její důstojnosti a cudnosti. Prostitutky musely mít hlavu nezakrytou, aby každý na první pohled viděl, o koho se jedná.
  Svědci Jehovovi to mají tak, že vyučovat Bibli smějí jen muži. Nebo chlapci od 12 let. Pokud ale muž či vhodný chlapec není, může vyučovat i žena, ale z úcty k přítomným chlapcům musí mít zakrytou hlavu.
  Kuk! DZ!

 34. toli

  Ziro samo slovo bordel je z francouzštiny- bord eau,přívoz na samém počátku urbanizace se totiž hampejzy stavěli u vody,jinak synonyma-dům kurevný,hampejz,stydká chalupa,klášter.A kurvy byli báryně,jeptišky (prý se v Norsku užívá jeptiška slangově dodnes),harapanny,helmrechtnice,kuběny,láryně,mandeleny,prázdné ženky.Hus jim říkal „kněžské ženy“
  Do bordelu pak mohli jen svobodní muži,kterých bylo více než ženatých.V podstatě stejné restrikce jako dnes v islámu.Málokdo si mohl dovolit oženit se nebo vdát se.Věk od 16 do 30 let (zákazníci).Městské a církevní kurvy byly organizované v cechu a tedy registrované.Téměř celý výdělek pak museli odevzdávat.Neregistrované kurvy pak byli homeless a těm se říkalo haldecké (pracovaly na haldách dřeva co vozili voraři po vltavě do Prahy). Dalším se říkalo věnečnice-podomní kurvy co maskovaly své řemeslo prodejem věnečků,pečiva po domech,tím se vyhnuly placení daní.A pak taky lazebnice a šenkýřky,to byly maskovací profese.Bordely pak byly organizované a pečlivě hlídané vlastníky tedy městem a církví.Nejlepší nevěstince byly v Celetné ulici a Na Františku (v renesanci) ale nejvyhlášenejší za městskou branou pod vyšehradskou skalou v Podskalí.

 35. DarthZira

  Hraničář – nevím, proč si myslíš, že to, co Ty píšeš, já nevím (např. u jehovistů byla jedna moje tetička, tak toho o jejich víře vím sakra dost). Na rozdíl od Foxyho mi vůbec nijak nevysvětluješ to, na co jsem se ptala, ale zato máš strašnou potřebu si „jemně rýpnout“. Že by proto, že jsem „podřadná bytosti jménem žena“? Fakt mi pak není jasné, čím se od těch konzervativních katolíků nebo muslimů lišíš 😉

  Jinak dost pochybuji o tom, že kdybych si nějak vymohla audienci u Františka, musela bych mít na hlavě nějaký hadr. A pokud bych se účastnila nějakého shromáždění, kde by kázal, tak to už vůbec ne – co jsem tak viděla ty záběry z Ria, tak tam žen s něčím na hlavě bylo dost minimálně, pokud vůbec nějaké byly kromě jeptišek.
  A spousta kněží považuje spíš za neobvyklé, pokud je v kostele v létě žena s kloboukem na hlavě, a někde se na ni i dívají trochu divně nebo přinejmenším překvapeně.

  Prostě normy toho, co se považuje za slušné a co za neslušné, se posunuly úplně podobně jako ten význam slov – a konzervativci můžou skákat třeba čtyři metry dvacet.
  Např. moje sestra se svými dětmi byla na výletě na Svatém kopečku u Olomouce a chtěli se jít podívat i do kostela. Její synci dostali před tím od babičky jako dárky námořnické čepice a do kostela šli samozřejmě s nimi na hlavě. Babička na ně hned začala křičet, že je musejí sundat, že to nejde a kdesi cosi. Byl tam zrovna u toho místní farář – ten začal babičku uklidňovat, že se nic neděje, ať na ty děti nekřičí, a na kluky chápavě mrkl a pravil, že když jsou ti námořní kapitáni, tak si tu čepici samozřejmě musejí nechat na hlavě, aby každý viděl, že jsou kapitáni, a pak je ještě se těmi čepicemi na hlavě fotil před oltářem. Semína by z toho asi odvezli 😀

 36. toli

  A jinak jsem se spletl-autorem srovnání prostituce a domácích záchodků je Tomáš Akvinský,proto ta blahosklonost církve k prostituci,když je blahoskloný otec zakladatel tak proč ne ? Navíc to pěkně sype 🙂

 37. DarthZira

  Toli, sakra, já fakt nevím, proč máte všichni takovou potřebu mě poučovat 🙁 Resp. myslet si, že jsem asi úplně blbá 🙁 🙁
  Za prvé francouzsky umím.
  Za druhé jsem na loňském Festivalu fantazie byla na přednášce o pražských hampejzech.
  Za třetí jedna moje velmi dobrá kamarádka psala historickoprávní diplomku právě na téma prostituce.
  Za čtvrté se občas sama účastním historickoprávních konferencí.
  Stačí?

 38. toli

  U nás se v kostelech (máme tady 3 katolické a jeden evangelický) zásadně sundávají pokrývky hlavy,muži i ženy.

 39. DarthZira

  Btw, Toli, když už poučovat, tak teď budu já 😉
  Tomáš Akvinský má do nějakého církevního otce-zakladatele teda po čertech daleko. Bavíme se o 13. století, to tedy církev i jako oficiální mocenská organizace existovala už skoro 1000 let.
  Tomáš Akvinský má coby katolický svatý oficiální titul „učitel církve“.

 40. DarthZira

  Vida, Toli, to je zajímavé, že u vás pokrývky hlavy sundávají i ženy, s tím jsem se teda ještě v kostelech nesetkala. Kde to žiješ?

 41. Jan Kupka

  Pokud se prostitutkám říkalo holky, mohlo to vycházet z toho, že si na rozdíl od spořádaných žen holily ochlupení. Ale to je jen spekulace, že je to kvůli tomu. Já ani nevím, že by se prostitutkám říkalo holky, jediný historický výraz, který znám, jsou kepky.

  Ke zbytku se vyjádřím, až bude čas, zdali bude.

 42. Belzebub

  Neznáte výraz „lehká holka“?

 43. Foxy

  Krásná diskuse 🙂
  Vysloveně roztomilá mi ovšem přijde „vilnička“.
  Možná by to ale mohla být i samička od vilníka…
  A vilník, není to majitel vily? Podobně jako továrník majitel továrny?

  Kdysi, coby pachole ještě nevinnné, jsem se domníval, že nevěstinec je instituce, kde je možno získat (objednat?) nevěstu.

  A k tématu diskuse (abych nebyl zcela off topic); když jsem byl v roce 2010 na Islandu, nesetkal jsem se tam s nikým, kdo by tvrdil, že Vesmír stvořil Bůh.
  Ale fakt je ten, že jsem se na to téma na Islandu s nikým nebavil. Byly tam zajímavější, spektakulárnější věci tou dobou… třeba pohled na žhavé magma v puklině zemské. To fakt nemělo chybu, bylo to přímo božské…

 44. DarthZira

  Toli – to mi teda přijde hodně divné. Jestli je to moravský venkov, tak tam staré babky často ještě nosí šátky, a že by je sundávaly zrovna v kostele, to se mi nezdá.
  A jestli je to město, tak že by městské ženy si v kostele sundávaly klobouky, to je taky dost zvláštní.

  Leda že bys žil někde na horách, kde za špatného počasí akorát všichni nosí nějaké kulichy a ušanky a ty si pak v kostele sundávají 😀
  V Praze teda teď v zimě si ženské v kostele většinou nesundávají ani pletené vlněné čepice, ostatně ty jsou teď mezi mladými módní , natož pak že by si sundávaly klobouky nebo barety.

 45. DarthZira

  Foxy – ale pan Kupka by mohl mít pravdu s tím, proč došlo k posunu u slova „holka“. Jako první si začaly nohy a podpaždí holit herečky a tanečnice – a ty byly pro „spořádané matróny“ vždycky ty „lehké“. A prý pubické ochlupení si už v minulosti prostitutky taky občas holily – kvůli parazitům, co by mohly chytnout od zákazníků.

 46. toli

  Ziro jsme 15 tisícové město jinak bychom neměli 4 kostely,jednoduše není nad boha a tak mu tady věřící vzdávají hold mimo jiné holou hlavou….A hlavní kostely máme vyhřívané,v lavicích jsou elektrické topné desky u kolen.

  A prý pubické ochlupení si už v minulosti prostitutky taky občas holily – kvůli parazitům, co by mohly chytnout od zákazníků.

  No ale tak možná až v 18 století.dokážeš si představit jak by takové holení vypadalo třeba v renesanci a dříve ? Tehdy byli na parazity zvyklí,protože museli být zvyklí.Nic jiného s tím nešlo dělat…..

 47. Belzebub

  No a vlasy a vousy si holili a stříhali lidé před 18.st. jak?

  Evidentně často zarostlí nechodili

 48. DarthZira

  Samozřejmě, lidi se holili už před více jak 5000 lety, o tom jsou doklady.
  Ostatně cechy holičů a lazebníků existovaly už ve středověku 😉

  A zrovna v renesanci nebo v baroku nosili pánové jako módu všelijaké dost miniaturní knírky a bradky, tedy zcela logicky si ten zbytek tváře určitě něčím holili. Něčím – břitvou! 😀
  A čím se mohl muž holit na tváři, tím se mohla žena holit jinde, ne? 😉

 49. toli

  Jaký je význam slova holka?
  Odpověď
  Dobrý den,
  holka = ženský protějšek k hochovi. Původně vzniklo slovo „hoch“ ze slova holobrádek a později bylo k tomuto přitvořeno právě slovo holka (jako protějšek). (Rejzek, Jiří. Český etymologický slovník. + Holub, Josef; Lyer, Stanislav. Stručný etymologický slovník jazyka českého.)
  Význam slova „holka“ se ale postupně rozšiřoval a tedy má několik významů:
  1. Slovo holka může mít význam: nedospělá nebo dospívající osoba ženského pohlaví. Jinak také děvče, dívka.
  2. Dále může mít také expresivní význam, např. v důvěrném hovoru (Holky, já mám hlad!), pak je tímto slovem míněna žena vůbec. Nebo v hovoru ke své vlastní ženě (Např. : Nevím, nevím holka, ale tohle se mi nezdá.
  3. Dalším význam může být myšlen jako něčí děvče, holka, milá či milenka. (Př. Chodím už s holkou. Mám už svou holku. Jdu za holkou.)
  4. Dříve mohl být další význam: služebná (př. Přijali jsme spolehlivou holku.)
  5. Posledním významem může být nevěstka, prostitutka. (Př. lehká holka, holka z ulice)

 50. toli

  Belzebube,bavíme se o pohlaví 🙂

  Ne o vlasech nebo fousech.

 51. DarthZira

  Toli – jestli máte ty kostely tak dobře vyhřívané, tak asi si lidi ty čepice z hlav sundávají ani ne tak kvůli bohu, jako že by jim bylo vedro.
  Já jsem taky byla jednou v českobratrské modlitebně a měla jsem na hlavě velký sametový baret, protože byla venku děsná zima a ještě sněžilo, a tam jsem si ho sundala, protože tam za prvé měli šatnu a za druhé dost přetopeno.

  V ohromných gotických nebo barokních kostelech ale není dobré si něco z hlavy sundávat, tam je dost zima. Vím o kostelech, kde lidi sedí i v rukavicích.

 52. toli

  Kostely máme barokní a novorenesanční,v zimě je tam tak akorát.

 53. Belzebub

  No ale čím si se holil, tím si se mohl oholit i tam 🙂

  I když to asi bylo o hubu víc než dnes

 54. toli

  No ale čím si se holil, tím si se mohl oholit i tam 🙂

  I když to asi bylo o hubu víc než dnes

  Obávám se že je to až dnešní móda.Pokud se bavíme o Evropě tak tehdy bylo zvrhlostí věnovat příliš pozornosti pohlaví,holé přirození mohlo navodit dojem že jde o pedofilií. A pokud vídím křesťanky dnes tak je vidět na jejich plavkách že dávají navzdory módě přednost přírodě a přirozenosti.S klienty chodíme na bazén a personál je pochopitelně echt katolický.Pokud by se v týmu paní ředitelky náhodou vyskytl nějaký odpadlík tak pracovní smlouvu má jen na rok a nebude mu prodloužena…..Já naštěstí nejsem zaměstnanec,jsem smluvní partner a smlouvu mám s biskupstvím.

 55. Belzebub

  Tak jiné to asi bylo třeba za římské říše či v Egyptě nebo v Athénách. Určitě byly jistou dobu v módě i holá těla. Některé kultury to tak měly. Co se týče křesťanství, tak to nevím, jaké zaujímá postoj k ochlupení 🙂 asi se to mění s časem. Já neznám výrok žádného kněze k ochlupení, ani dříve ani dnes. Ale jistě existují

 56. toli

  Co se týče křesťanství, tak to nevím, jaké zaujímá postoj k ochlupení 🙂 asi se to mění s časem. Já neznám výrok žádného kněze k ochlupení, ani dříve ani dnes. Ale jistě existují.

  Přílišná péče o tělo je dle křesťanství marnivost.Viděl jsi někdy jeptišku s rtěnkou nebo lakem na nehty ? O líčení ani nemluvím.Mě třeba kněz výtýkal i to že chodím na masáže.A nikoliv erotické…..

 57. toli

  Přitom jeden můj známý dominikán chodil s Dukou do sauny ještě v době než se stal arcibiskupem,jak říkám pokrytectví církve je nezměřitelné……

 58. Hraničář

  toli
  21.01. 2016
  A jinak jsem se spletl-autorem srovnání prostituce a domácích záchodků je Tomáš Akvinský,proto ta blahosklonnost církve k prostituci,když je blahosklonný otec zakladatel tak proč ne ?

  Dovolil bych si podotknout, že Tomáš Akvinský žil ve 13 stol. takže „otec „zakladatel“ nebyl ani náhodou. Byl/je uznávaný „učitel církve“. Nebo také „andělský doktor“.

  DarthZiro, nic ve zlém. Jen jsem si tak rýpnou, když se zde tak pěkně rozhořčuješ. Jinak mám ženský rád a přeju jim vše jen nejlepší.

 59. Hraničář

  Foxy
  21.01. 2016

  Krásná diskuse 🙂
  Vysloveně roztomilá mi ovšem přijde „vilnička“.
  Možná by to ale mohla být i samička od vilníka…

  Není to spíše od vilejše?

 60. toli

  Není to spíše od vilejše?
  Nebo taky vilná vilnička 🙂

 61. Hraničář

  Belzebub
  21.01. 2016
  No ale čím si se holil, tím si se mohl oholit i tam
  I když to asi bylo o hubu víc než dnes

  Jó, jó, kdyby o hubu!

 62. DarthZira

  Hraničář – jo, jo, „máš ženský rád“, ale nebereš je vážně. Například se neobtěžuješ číst, co píšou 😉
  Nevím, kde jsem se v debatě pod tímto článkem rozhořčovala, zato o tom Akvinském jsem prakticky to stejné napsala Tolimu dávno před Tebou…

 63. DarthZira

  Toli – jeptišky jsou dost specifický případ, ty jsou „nevěsty Kristovy“, a jelikož je Kristus coby bůh vševědoucí, tak nejspíš ví stejně, jak každá ženská vypadá bez šminek, takže nemá asi smysl se pro něj líčit 😀 A jiným chlapům se líbit nepotřebují 🙂
  Farář asi taky nepotřebuje chodit do fitka, aby dělal na baby dojem vyrýsovanými svaly 😀

  A jinak je vidět, že i tady u nás ve vrcholně civilizované střední Evropě je sakra rozdíl mezi metropolí a maloměstem bůhvíkde. Do bazénu teda s katoličkami nechodím, ale znám tady v Praze muže-katolíka, který si depiluje hrudník. Z toho dedukuji, že i mezi ženami-katoličkami tady ty „přírodní typy“ nebudou zdaleka všechny. Ostatně co je tak vidět třeba v létě, kdy skoro všechny, které znám, nosí sukně, některé i dost krátké, řekla bych, že nohy si holí skoro všechny, možná úplně všechny, protože s viditelně chlupatýma nohama jsem teda neviděla žádnou, ale některá to tak může mít i od přírody, ovšem všechny sotva 🙂 Jinak já se s nimi dost často bavím o barvách na vlasy a kde sehnat ve slevě hezký lodičky na podpatku – přičemž podotýkám, že většina těch, které znám, jsou paní ve věku 50 a víc 😉

 64. A.S.Pergill

  @DZ Provozovatelky nejstaršího řemesla se holily v rozkroku i v dobách, kdy se to jinak nedělalo. Jednak se tím zamezovalo přenosu některých nákaz, třeba muňkou, jednak tím předváděla, že nemá na genitálu vředy (ve středověku od kapavky, po Kolumbovi i od syfilidy, o dalších z hlavy nevím, kdy se k nám která dostala – ulcus molle, 4. a 5. pohlavní nemoc atd.), případně že nemá svrab a další „radosti“. Přenese se při této práci i opar, impetigo (bakteriální infekce, takové drobné vřídky) a další, nikoli explicitně pohlavní, nemoci. Krom toho se taky snadněji mezi zákazníky umyla a usušila.
  Takže proto možná ty „holky“.

 65. Smil Flek z Nohavic

  Pěkná a poučná diskuze 😀

  Ale teď vážně. Narazil jsem na článek, na který bych sem rád dal odkaz. Zde verš, který je v článku zmíněn:
  2.Kor 6/14 „Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?“

  Je zvláštní, že lidi, kteří nedokáží definovat, co je bůh, čím v lidech působí, jak se to dá jednoznačně poznat, co přináší navíc, čím dává „zásadní smysl“ života, proč člověk v něj věřící je schopen hlubší intimity, porozumění a tak dále, zcela spolehlivě dokáží „vysvětlit“, že soužití s jinověrci či bezvěrci je pro ně vlastně škodlivé a takový vztah bude s největší pravděpodobností „neplnohodnotný“.
  Považuju tohle za tvrdou manipulaci, vydírání, urážení a vlastně i rozvracení vztahů s rozdílnými spirituálními postoji. Vztahů, které by jinak mohly zcela normálně fungovat.
  Nejde pouze o článek. Podobné povídání a vysvětlování, proč se nejen pro manželství vyhýbat jinověrcům a chránit před nimi své děti, jsou slyšet z kazatelen, vycházejí v různých časopisech, na blozích, velmi často.

  Jak se píše v článku:
  „Byl bych nerad, kdyby to, co čtete, vyznělo jako „kladivo na čarodějnice“ jako výzva neberte si nevěřící, protože jsou oškliví. Ne! …. Někdy je dobré některým oblastem se vyhnout. A smíšené manželství je jednou z těchto oblastí… “

  http://david-novak.blogspot.co.at/2016/01/snatek-s-nevericim.html

 66. DarthZira

  Smile, on je samozřejmě fakt, který potvrdí každý psycholog, že pokud mám se svým kamarádem nebo dokonce životním partnerem na co nejvíc věcí shodný nebo velmi podobný názor, tak pak v tomto vztahu není moc třecích ploch, zatímco v čím více věcech máme rozpory – a zvláště pokud se jedná o věci, které jeden z nás považuje za zásadní – tak tím větší je riziko, že ten vztah skončí špatně. Ono to neplatí jenom o víře, může se to týkat třeba politického přesvědčení (svazek zapřísáhlého ultraliberála, co volí Svobodné, s přesvědčenou komunistkou asi taky nedopadne 😀 ), nebo co já vím oblíbeného sportovního klubu (zarytá fanynka Sparty se stejně zavilým fandou Baníku asi moc harmonické manželství taky mít nebudou 🙂 ) či volnočasových aktivit (horolezec s potápěčkou se možná ani nedohodnou, kam je na svatební cestu 🙂 ).

  Pokud je pro někoho víra v Boha a třeba i další věci jako pravidelné domácí předčítání Bible, modlení se a chození do kostela velmi důležitá věc, vysloveně středobod jeho života, tak nejspíš s ateistou nevydrží – a ani ateista s ním 😀
  Pokud tu víru tak moc nežere, fungovat to může.

 67. Smil Flek z Nohavic

  DarthZira
  S tím já souhlasím. Samozřejmě, že není běžné, aby partnerský vztah spolu uzavírali lidé, kteří se názorově diametrálně liší ve oblasti, která pro ně hodně důležitá.
  Ovšem mně jde o to, tohle je čistě věc těch lidí samotných a nikdo nemá právo mluvit do toho, s kým dotyčný uzavřít manželství může a s kým ne. Přesně tohle ten článek dělá a to hodně silně. Tváří se, že nic nenařizuje, dává ovečkám svobodu, ale je tomu zcela naopak. Autor to ale napsal tak, že si za každých okolností obhájí, co bude potřebovat.
  Normálně myslící člověk přece už před manželstvím pozná, jestli jsou si s partnerem schopni vyjít vstříc a tolerovat svůj rozdílný postoj ve světonázoru, se vším, co by to přineslo. Co když jeden uvěží až po svatbě? Co když se jeden své víry po svatbě vzdá? Tím se stane vztah najednou neplnohodnotným?
  Církvi záleží na tom, aby manželství byla věroučně v souladu. Z memetického hlediska je to značně výhodné. Nikdo nebude doma věřícímu člověku klást nepříjemné otázky, nikdo nebude chtít po dětech, aby nad předkládanou věroukou přemýšlely, nebude jim bráněno v indoktrinaci. Církev si pečlivě hlídá, aby mezi sebe nepustila kritiky. Bere si za samozřejmé, že i když je jeden nevěřící, děti automaticky budou vychovávány ve víře. V článku se samozřejmě předpokládá, že děti musí být tak vychovávány, vůbec se nebere v potaz, že by jak rodiče, tak církev měla nechat rozhodnutí na nich.
  Pokud se stane, že ten věřící v páru je příliš chladný ve víře, je mu to vyčítáno a tento stav je obhajován působením satana a zlými silami, i třeba tak, že ten působí přes partnera. Děje se tak především v protestantských církvích. Partner je tak automaticky postaven na tu zlou stranu a velmi těžce se proti takové manipulaci brání.

 68. Smil Flek z Nohavic

  Nejde mi zveřejnit příspěvek, je označen za spam. Nevím ale proč…

 69. Smil Flek z Nohavic

  DarthZira
  S tím já souhlasím. Samozřejmě, že není běžné, aby partnerský vztah spolu uzavírali lidé, kteří se názorově diametrálně liší ve oblasti, která pro ně hodně důležitá.
  Ovšem mně jde o to, tohle je čistě věc těch lidí samotných a nikdo nemá právo mluvit do toho, s kým dotyčný uzavřít manželství může a s kým ne. Přesně tohle ten článek dělá a to hodně silně. Tváří se, že nic nenařizuje, dává ovečkám svobodu, ale je tomu zcela naopak. Autor to ale napsal tak, že si za každých okolností obhájí, co bude potřebovat.
  Normálně myslící člověk přece už před manželstvím pozná, jestli jsou si s partnerem schopni vyjít vstříc a tolerovat svůj rozdílný postoj ve světonázoru, se vším, co by to přineslo. Co když jeden uvěří až po svatbě? Co když se jeden své víry po svatbě vzdá? Tím se stane vztah najednou neplnohodnotným?
  Církvi záleží na tom, aby manželství byla věroučně v souladu. Z memetického hlediska je to značně výhodné. Nikdo nebude doma věřícímu člověku klást nepříjemné otázky, nikdo nebude chtít po dětech, aby nad předkládanou věroukou přemýšlely, nebude jim bráněno v indoktrinaci. Církev si pečlivě hlídá, aby mezi sebe nepustila kritiky. Bere si za samozřejmé, že i když je jeden nevěřící, děti automaticky budou vychovávány ve víře. V článku se samozřejmě předpokládá, že děti musí být tak vychovávány, vůbec se nebere v potaz, že by jak rodiče, tak církev měla nechat rozhodnutí na nich.
  Pokud se stane, že ten věřící v páru je příliš chladný ve víře, je mu to vyčítáno a tento stav je obhajován působením satana a zlými silami, i třeba tak, že ten působí přes partnera. Děje se tak především v protestantských církvích. Partner je tak automaticky postaven na tu zlou stranu a velmi těžce se proti takové manipulaci brání.

 70. Smil Flek z Nohavic

  DarthZira

  S tím já souhlasím. Samozřejmě, že není běžné, aby partnerský vztah spolu uzavírali lidé, kteří se názorově diametrálně liší ve oblasti, která pro ně hodně důležitá.

  Ovšem mně jde o to, tohle je čistě věc těch lidí samotných a nikdo nemá právo mluvit do toho, s kým dotyčný uzavřít manželství může a s kým ne. Přesně tohle ten článek dělá a to hodně silně. Tváří se, že nic nenařizuje, dává ovečkám svobodu, ale je tomu zcela naopak. Autor to ale napsal tak, že si za každých okolností obhájí, co bude potřebovat.

  Normálně myslící člověk přece už před manželstvím pozná, jestli jsou si s partnerem schopni vyjít vstříc a tolerovat svůj rozdílný postoj ve světonázoru, se vším, co by to přineslo. Co když jeden uvěří až po svatbě? Co když se jeden své víry po svatbě vzdá? Tím se stane vztah najednou neplnohodnotným?

  Církvi záleží na tom, aby manželství byla věroučně v souladu. Z memetického hlediska je to značně výhodné. Nikdo nebude doma věřícímu člověku klást nepříjemné otázky, nikdo nebude chtít po dětech, aby nad předkládanou věroukou přemýšlely, nebude jim bráněno v indoktrinaci. Církev si pečlivě hlídá, aby mezi sebe nepustila kritiky. Bere si za samozřejmé, že i když je jeden nevěřící, děti automaticky budou vychovávány ve víře. V článku se samozřejmě předpokládá, že děti musí být tak vychovávány, vůbec se nebere v potaz, že by jak rodiče, tak církev měla nechat rozhodnutí na nich.

 71. Smil Flek z Nohavic

  Pokud se stane, že ten věřící v páru je příliš chladný ve víře, je mu to vyčítáno a tento stav je obhajován působením satana a zlými silami, i třeba tak, že ten působí přes partnera. Děje se tak především v protestantských církvích. Partner je tak automaticky postaven na tu zlou stranu a velmi těžce se proti takové manipulaci brání.

 72. toli

  Mám kámošku která byla nevěřící a před 23 lety si vzala katolíka.Tenkrát si říkala no tak věří no a co,to je jeho věc.Dneska už je postiženější fanatička než její manžel,v podstatě se s ní nedá mluvit vůbec o ničem,co jí přebývá u boha to jí chybí ve všeobecných znalostech.Přitom má maturu,postupným procesem a zblížováním s vírou manžela se stala úplně tupou.To jejich myšlení je zvláštní .Můj známý lékař ze záchranky si toho také všiml „Prý myšlení věřících je takové jak bych to řekl abych neurazil…..“ Já se vyjádřil že to klidně může říct ,protože to vím taky. Jeho matka je v kostele častěji než doma,naštěstí syna se jí nakazit nepodařilo.

 73. DarthZira

  Smil – no, já jsem si ty stránky prostudovala podrobněji, a dospěla jsem k názoru, že člověk, který považuje kreacionismus za úctyhodný názor a přijde mu „nesmírně arogantní“ považovat lidi, kteří chápou Bibli doslovně, za hlupáky a primitivy, fakt nemůže být brán úplně vážně.

  Toli – na maturitu stačí mít IQ i pod 100, takže maturita dnes není zárukou vůbec ničeho. A že se z ní stala ještě větší fanatička než její muž? Nic neobvyklého, u ženských konvertitek k čemukoli dost běžná situace. Mám známou advokátku, která zastupuje u rozvodu nějakého tuším Libanonce, který je muslim, vzal si Češku, ona po pár letech konvertovala k islámu (aniž by ji on jakkoli nutil, prostě jí to přišlo děsně cool nebo co to) a dnes je z ní totálně vypatlaná wahábistka, která ho od rána do večera prudí s tím, co jako správný muslim musí a nesmí, a on je z ní už zoufalý, touží se jí zbavit a být od ní co nejdál.

 74. Sam

  ———————toli
  Mám kámošku která byla nevěřící a před 23 lety si vzala katolíka.Tenkrát si říkala no tak věří no a co,to je jeho věc.Dneska už je postiženější fanatička než její manžel,———————————
  No tak je to možné, ale já znám zase mnoho katolíků, kteří jsou celkově velmi nenápadní. O víře zásadně nemluví. K ničemu mě nelákají. Co pro ně víra znamená, to se blbě zjišťuje. Nejspíš to berou jako svoji osobní, soukromou záležitost. Mnoho z nich je chytrých, schopných a úspěšných. Nějaké divné názory asi teda mají, ale nemluví o nich.
  U lidí, co znám, rozhodně neplatí věřící = hlupák. Ale co z toho, důvěrnější vztahy stejně nemá cenu s nimi navazovat.

 75. Hraničář

  Smil Flek z Nohavic
  22.01. 2016
  V článku se samozřejmě předpokládá, že děti musí být tak vychovávány, vůbec se nebere v potaz, že by jak rodiče, tak církev měla nechat rozhodnutí na nich.

  Zatímco v “ běžných“ rodinách se rodí děti, u muslimů se rodí malí muslimkové. Křesťané ze svých dětí dělají křesťánky až několik dní, měsíců či dokonce let po narození. Židé své synky nechají obřezat 8 den po narození a tím z něj udělají pravého Žida. Muslimové tak činí i za několik, vícero, let . Je dost jisté, že kdyby se nechalo na dětech, aby se samy rozhodly – a příp. obřezání ponechalo až do dospělosti – 18 let – je dost jisté, že jak Židů, tak i křesťanů o muslimů by bylo znatelně méně. Proto z nich musejí být uděláni příslušníci náboženství ještě v době, kdy se neubrání.

  Před léty jsem byl na dovolené v Bulharsku. A tam jsme se nachomýtli do kostelíka, když tam křtili dva chlapce. Pravoslavní vstrčí dítě do jakéhosi hlubokého lavóru a pořádně ho omyjí. Malé dítě tak opláchli bez problémů. Starší hošík se ale vyděsil a začal prchat. Byl však odchycen, svlečen, vstrčen do lavóru a navzdory jeho hlasitým protestům byl přemožen a pokřtěn. A já si říkal – je ten křest vůbec platný, když dotyčný jej odmítal?
  Něco podobného je na youtube s obřízkou staršího židovského hošíka. Obrana mu nebyla platná. Byl přemožen, uspán a obřezán!

 76. Hraničář

  toli
  22.01. 2016

  Mám kámošku která byla nevěřící a před 23 lety si vzala katolíka.Tenkrát si říkala no tak věří no a co,to je jeho věc.Dneska už je postiženější fanatička než její manžel,v podstatě se s ní nedá mluvit vůbec o ničem,co jí přebývá u boha to jí chybí ve všeobecných znalostech.Přitom má maturu,postupným procesem a sbližováním s vírou manžela se stala úplně tupou.

  Před 2(?) lety na Christnetu diskutovala jedna Slovenka. A opakovaně přetiskovala dlouhé pasáže ze spisů různých mystiků. A jak psala, nechce marnit čas čteních nějakých zbytečností. Marně jsem se ji snažil vyprovokovat k nějakému vlastnímu stanovisku, názoru k probíranému tématu. Pokud odpověděla, tak citátem nějakého mystika. Říkal jsem si, že by mě fakt zajímalo se s ní setkat zoči-voči a hodit s ní kus řeči.

 77. Hraničář

  Sam
  23.01. 2016
  U lidí, co znám, rozhodně neplatí věřící = hlupák. Ale co z toho, důvěrnější vztahy stejně nemá cenu s nimi navazovat.

  Víra není záležitostí kritického rozumu, ale citů, emocí … Proto je také v kostelích více žen než mužů. Věřící ženy jsou mnohdy také fascinovány kněžími, zvláště narazí-li na nějakého charismatického chlapa. Takový Erich Tvrdoň by mohl vykládat: http://pravednes.cz/click?id=31692866&r=http%3A%2F%2Fsvobodneforum.cz%2Fjak-znicit-kneze-obvinenim-ze-znasilneni%2F
  Nejlepší výpovědi byly od „zasvěcené panny“, kterou měl znásilnit 4x.

  http://www.christnet.cz/zpravy/27042/u_soudu_s_knezem_vinenym_ze_znasilneni_vypovidaly_poskozene_zeny.url
  http://www.christnet.cz/zpravy/27425/knez_za_havlickova_brodu_zustava_ve_vazbe.url

  Bylo by zajímavé, jaké by si v kostelích nastaly poměry, kdyby tam byly i fešné farářky.

 78. Sam

  Nic tak zvláštního (v rámci křesťanství) tam nevidím, ale tyhlety články laiků bych nebral vážně.

 79. Hraničář

  macýček
  23.01. 2016

  Všechny zdejší úvahy jsou k ničemu ….:-), když si jeden přečte článek (viz odkaz níže), tak jsem na rozpacích, zda jsem zralej na léčení já, nebo autor článku 🙂 ? No posuďte sami:

  Copak to! Ale toto!! Jak jen se to, autor dozvěděl??

  http://vit.blog.idnes.cz/c/492477/co-zapricinilo-pad-v-raji-jablicko.html?ref=viacbloger

  Mimochodem, našel jsem doma brožurku od Gerharda Bergmanna, Ježíš Kristus nebo Buddha, Mohamed, či hinduismus. Je to něco podobného jako ten blog. Člověk si klade otázku, odkud ti autoři vědí takové podrobnosti.

 80. macýček

  cit.: „….Člověk si klade otázku, odkud ti autoři vědí takové podrobnosti“. Ano, přesně tak. Musím se vždycky , né usmívat, ale smát, když mi někdo sdělí s vážnou tváří: jéžíš řekl …… :-). Ale nenechám se zmást a říkám si pro sebe, nechtěl ten dotyčnej náhodou říc: jakeš řekl ??? 🙂 Páč vono to vlastně vyjde nastejno :-). Jinak pro Sama: já to vážně neberu, ani náhodou, jenom jsem se tady chtěl s vámi podělit o zábavné počteníčko :-).

 81. macýček

  Takovou 3,14čovinu nemám ani sílu přečíst completně od začátku do konce. Ale von už ten pan autor vypadá od pohledu nějak divně ……

 82. toli

  Takovou 3,14čovinu nemám ani sílu přečíst completně od začátku do konce. Ale von už ten pan autor vypadá od pohledu nějak divně ……

  Souhlas,já to taky vzdal 🙂

 83. Hraničář

  Myšlenka Tomáše Halíka:
  „Věřit, dát šanci víře, neznamená zbavit se rozumu, nýbrž zpupnosti rozumu; dát prostor víře předpokládá osvobodit se od iluze, že hloubku pravdy můžeme plně uchvátit naším věděním a převést ji do svého vlastnictví a své režie.“
  halik.cz/

  Tak, vy ateisté; už si to konečně zapamatujte!

 84. Sam

  Co má Halík furt s tou pravdou?? Vždycky mě rozesměje, když pracovník nějakýho náboženství (např. katolický kněz ) mluví o pravdě.
  Nejsou oni NÁHODOU jenom jedno z mnoha různejch náboženství??

 85. Hebért

  Co je to za kecy? – rozum zpochybňuje princip racionálně neodůvodněné víry a to je i víra v boha a bohy 🙂

 86. Hebért

  Protože tam tě nechají napsat a pak tě teprve zablokují, bez filtru 🙂

 87. Honza Werner Post author

  Já se snažím ty komentáře schvalovat co nejdřív, ale nejsem na netu celý den….

 88. Smil Flek z Nohavic

  DarthZira:
  Smil – no, já jsem si ty stránky prostudovala podrobněji, a dospěla jsem k názoru, že člověk, který považuje kreacionismus za úctyhodný názor a přijde mu „nesmírně arogantní“ považovat lidi, kteří chápou Bibli doslovně, za hlupáky a primitivy, fakt nemůže být brán úplně vážně.

  Jenže autor je brán velice vážně. Tady sice asi ne, ale je členem vedení Církve bratrské, dlouho pracoval s mládeží, učí na škole filozofii (tuším že ETS – evangelicko teologický seminář). Umí dobře psát a ví, jak přesvědčovat lidi. Pořádal také víkendovou sportovní akci Atleti v akci, kde se svojí skupinou pro skupinu mladých v několika dnech připravoval řadu sportovních a náročných disciplín a po večerech nenápadně evangelizovali. V církvi je významnou autoritou.

  Ještě k tomu článku samotnému – je napsán opravdu bravurně. Ale komu je ve skutečnosti určen? Věřícím, kteří si ateistu nebo jinověrce brát nechtějí? Nebo nevěřícím, co do sňatku s věřícími nepolezou? Ne, je uřčen právě těm, kteří by spolu mohli klidně žít a fungovat, neindoktrinovat svoje děti, učit je kritickému myšlení. Ale takový vztah by boural komunitu, narušovat bezmeznou oddanost jejich věrouce, a to je velmi nevhodné a nebezpečné. Jsou předloženy dvě možnosti – buď ve víře vytrvá, nebo odpadne, svodem ďábla, jak jinak. Že by mohla nastat možnost, kdy věřící najednou dostane jiné argumenty a náhled a přemýšlet o nich, to je zamlčeno.
  Článek říká – vzdejte se sňatků s nevěřícími partnery, bude to pro vás nebezpečné, oni vám navíc ani nemůžou schopni být těmi nejbližšími. Ve skutečnosti je to ale nebezpečné pro církev, uzavřenou komunitu a nekontrolovanou náboženskou výchovu dětí.

 89. Smil Flek z Nohavic

  Hrančář:
  http://vit.blog.idnes.cz/c/492477/co-zapricinilo-pad-v-raji-jablicko.html?ref=viacbloger

  Tak to nemá chybu. 😀 😀 😀 Kreacionistickou verzi, že mezičlánek mezi šimpanzem a člověkem je had, který byl původně robustní skoročlověk (čímž se vysvětlují nálezy velkých koster) a který znásilnil Evu, jsem ještě neslyšel.
  Mimochodem – úvaha, že z tohoto „plémě“ vzešla katolická církev, je bravurní. (pokud jsem to správně pochopil, přece jen to bylo poněkud náročnější …:-D )

 90. toli

  Tak to nemá chybu. 😀 😀 😀 Kreacionistickou verzi, že mezičlánek mezi šimpanzem a člověkem je had, který byl původně robustní skoročlověk (čímž se vysvětlují nálezy velkých koster) a který znásilnil Evu, jsem ještě neslyšel.
  Mimochodem – úvaha, že z tohoto „plémě“ vzešla katolická církev, je bravurní. (pokud jsem to správně pochopil, přece jen to bylo poněkud náročnější …:-D )

  No tak třeba jehovisti chápou biblického hada jako loutku za kterého ve skutečnosti mluvil duch-Satan,a od toho se odvíjí celá jejich věrouka.
  Ten odpor podepřený mýty se dědí z generace na generaci.Choval jsem hady,fascinující zvířata.Jednou byla na vedlejší zahradě vnoučata sousedky.Vylezl jsem ven obtočený hady,chtěl jsem jim je ukázat.Ve své dětské nevinnosti se ke mě rozběhli ,chtěli si ty hady pohladit,než sousedka řekla fuj,najednou se v očích dětí objevil strach a cukly zpět,teď už si tu fobii ponesou celý život…..

 91. Smil Flek z Nohavic

  Toli:
  Článku lze využít i tak, že ho lze předložit vyznavačům „standardního“ kreacionismu, aby článek vyvrátili. 😀
  Je fakt, že lidé se hadů obecně bojí, i když zde bych spíš hledal příčinu evoluční než strašení čertem převlečeného za hada z ráje. Kromě toho had nemá mimiku, a to je dost matoucí a ztěžující odhadnout, co had provede.
  Spíš mě zaráží, když si lidé nezřídka myslí, že hadi jsou slizcí. 🙂

  Ještě mám prosbu, mohl by ses mi ozvat na mail?
  Rytir-SmilFlekZNohavic@seznam.cz

 92. Hraničář

  Smil Flek z Nohavic
  26.01. 2016
  Mimochodem – úvaha, že z tohoto „plémě“ vzešla katolická církev, je bravurní. (pokud jsem to správně pochopil, přece jen to bylo poněkud náročnější …:

  Zkus někde z netu vydolovat knihu Žena jedoucí na šelmě.

 93. Hraničář

  toli
  26.01. 2016

  No tak třeba jehovisti chápou biblického hada jako loutku za kterého ve skutečnosti mluvil duch-Satan,a od toho se odvíjí celá jejich věrouka.

  Nejen jehovisté. I katolíci považují hada z Ráje přímo za Satana.

  Smil Flek z Nohavic
  Je fakt, že lidé se hadů obecně bojí, i když zde bych spíš hledal příčinu evoluční než strašení čertem

  Můj táta byl velký a silný chlap. Ale když jsem jednou chytil v potoce užovku a dal ji synovečkovi aby ji ukázal dědečkovi, naprosto se vyděsil a byl by vnoučka seřezal.
  A vzpomínka na souseda, který na vidlích nesl rozmlácenou užovku a obcházel chalupy s hrdým výrazem hrdiny, který před tou hrůzou zachránil půl vsi.

 94. DarthZira

  Hosamen – díky za zajímavý link. Předpokládám, že jsou to nějací radikální evangelikálové, takže ty jejich spisky budou asi dost „kvalitní matroš“, až se budu nudit, něco z toho si stáhnu a přečtu.
  Jinak je to tady jasně viditelná „křesťanská láska k bližním“ v praxi 🙂

 95. Daniel B.

  Mám velkou pochybnost,
  zda tvrzení „Vesmír stvořil Bůh, myslí si 0 % mladých Islanďanů“, je pravdivé.

  Dokáže toto někdo vyvrátit nebo potvrdit?:

  „But the question asked in the poll was confusing. It was „How do you think the universe came to be?“ and the answers were „The universe came to be in the Big Bang“ and „God created the universe“ or „Don’t know“ and „Other“.

  But many people believe that God is the root cause of the Big Bang, and the comments in the „Other“ section of the poll (page 14) are overwhelmingly about something to that effect, e.g. „God created the world in the Big Bang“.
  So yes, Icelanders are getting less religious, but this „0.0%“ number of under 25 year olds thinking God created the world doesn’t mean they’re all atheist, this same poll shows that 42% of those same people consider „I’m a Christian“ to be the most accurate description of their religious views.

  https://www.reddit.com/r/atheism/comments/40y2pa/00_of_icelanders_25_years_or_younger_believe_god/

Komentáře nejsou povoleny.