Bible jako učebnice astronomie či biologie? V americkém Idahu zřejmě brzy ano

Autor | 19.02. 2016

idahoSpojené státy americké jsou takřka nekonečnou a nevyčerpatelnou studnicí nejrůznějších absurdností a kuriozit spjatých s náboženstvím. Nejnovější novinka z Idaha, ležícím na severozápadě Spojených států, však svou neuvěřitelností posouvá hranice možného, v této zemi neomezených možností, ještě o stupeň výše. Vše podstatné jsem Vám fakticky vyzradil v titulku článku. Pokud snad někteří z Vás čekali, že se jedná o nějakou metaforu či nadsázku, protože něco takového přece nemůže být myšleno vážně, tak Vás musím zklamat. Není zde dokonce ani žádné „ale“.

Zákon, umožňující učitelům veřejných škol v Idahu užívat Bibli jakožto učebnici pro velice široké spektrum předmětů (seznam viz níže), byl v senátu Idaha představen zástupci Republikánské strany 12. února letošního roku. Zákon navrhla republikánská senátorka Sheryl Nuxol jakožto senátní zákon č. 1321,  a vzhledem k poměru sil v tamním senátu je takřka jisté, že zákon projde. V senátu Idaha totiž momentálně zasedá 28 republikánů a pouze 7 demokratů. Zákon již navíc dostal posvěcení od výboru pro vzdělání, který při senátu funguje.

Zákon vychází z rezoluce, kterou republikáni v Idahu přijali již v roce 2015. Jak informuje National Center for Science Education (NCSE), David Johnston, jedna z hlavních postav zdejších republikánů, uvedl, že „pokud je v Idahu nějaká veřejná škola, která se domnívá, že by mohla využít Bibli při výuce, pak tento zákon jednoduše říká: souhlasíme s tím, aby Vám byl tento nástroj při výuce k dispozici“

Demokratická senátorka Janie Ward-Engelking se na senátním zasedání tázala předkladatelky zákona Nuxolové, proč je tento zákon třeba, když již nyní mohou učitelé v Idahu užívat Bibli pro zvýraznění různých souvislostí v dějepise a literatuře. Nuxolová demokratické senátorce odpověděla, že zákon je třeba jednak pro zvýraznění významu Bible, a jednak proto, aby byla celá situace ohledně užívání Bible na veřejných školách jasná a učitelé znali svá práva. A nebyli by to republikáni v USA, abychom si nevyslechli také obligátní nářky nad tím, jak jsou v této zemi práva křesťanů takřka až pošlapávána. Nuxolová proto také dodala, že „mnoho učitelé se Bibli ve výuce bojí užívat“.

Senátorka Ward-Engelking konfrontovala Nuxolovou s tím, že by tedy mělo být umožněno i dalším náboženským textům, aby mohly být vě výuce užívány stejně, jako Bible. Nuxolová na to odvětila, že Bible je, na rozdíl od jiných náboženských textů, „vtisknutá“ v americké kultuře. Zákon naštěstí umožňuje, aby studenti Bibli studovat nemuseli, budou-li mít oni či jejich rodiče výhrady. Podívejme se nyní na celé znění tohoto teokratizujícího zákona:

Zákon výslovně umožňuje užívat ve veřejných školách v Idahu Bibli pro referenční účely v rámci studia literatury, srovnávací religionistiky, angličtiny a cizích jazyků, historie USA a světové historie, práva, filosofie, etiky, astronomie, biologie, geologie, geografie, archeologie, hudby, sociologie a dalších oblastí, kde porozumění Bibli může být užitečné a relevantní.

Závěrem dodám, že Idaho patří mezi dvacítku nejvíce religiózních států USA. Konkrétně je na 18. místě: v Idahu se podle Gallupa za „velmi nábožensky založené“ považuje 44 % obyvatelstva, dalších 25 % se pak považuje za „přiměřeně nábožensky založené“. Podle mnohých kritiků zákona nejde republikánům v tomto případě o nic jiného, než o prosazení kreacionistického výkladu „stvoření světa“ do veřejných škol. Pokud se podíváme na názory obyvatel Idaha na problematiku evoluce, zjistíme, že Idaho má devátou nejnižší akceptaci evoluční teorie mezi všemi stát americké federace. Evoluční teorii v Idahu akceptuje pouze 25 % obyvatelstva, dalších 29 % se domnívá, že evoluce je plánem Boha, respektive že Bůh evoluci řídil a „designoval“, a alarmujících 35 % obyvatel Idaha je pak přesvědčeno o tom, že svět vždy existoval v dnešní podobě.

idaho_poloha

62 thoughts on “Bible jako učebnice astronomie či biologie? V americkém Idahu zřejmě brzy ano

 1. macýček

  Není se vůbec čemu divit. Tam, kde prezident při nástupu do úřadu přísahá na knihu plnou násilí, lží a vymyšlených pohádek, je všechno možné. Opravdu země neomezených možností. Za mého mládí to bejvávával SSSR. Tam se děly taky neuvěřitelné zázraky a skutky , až zrak přecházel, (např- lev uměl kakat na splachovacím WC a přitom v 68 nevěděli okupanti vocogou 🙂 Jeden by nepředpokládal. že „dobře“ naservírovaná ideologie dokáže ještě začátkem 21. stol. zblbnout takové množství lidí ….. :-). Viděli jste du davovou hysterii v „jižním amerycku“ při návštěvě božího zástupce ???

 2. Jan Kupka

  Já teda nevím, ale připadá mi to jako hysterická reakce. Proč by Bible nemohla být používána jako učební pomůcka v situacích, kdy je to relevantní? Když je to relevantní, tak ať si je učební pomůckou třeba Korán, Mein Kampf, Boží blud….

 3. Foxy

  „Proč by Bible nemohla být používána jako učební pomůcka v situacích, kdy je to relevantní? Když je to relevantní, tak ať si je učební pomůckou třeba Korán, Mein Kampf, Boží blud….“

  „…Senátorka Ward-Engelking konfrontovala Nuxolovou s tím, že by tedy mělo být umožněno i dalším náboženským textům, aby mohly být vě výuce užívány stejně, jako Bible. Nuxolová na to odvětila, že Bible je, na rozdíl od jiných náboženských textů, „vtisknutá“ v americké kultuře…“

 4. Jan Kupka

  Což má jistě pravdu. V astronomii například může být Bible přínosem pro pochopení dřívějších představ o vesmíru, zatímco takové védy vliv na naši civilizaci v této oblasti neměly. Opravdu jde o bulvární článek.

 5. Jan Kupka

  Co my víme, třeba je to obrana proti nemístnému sekularismu, který náboženské knihy ve školství dává na index zakázaných knih, které ve výuce být použity nemohou, jakkoli by to bylo relevantní. A tímto zákonem se teda snaží alespoň Bibli povolit, protože je z hlediska spousty předmětů poměrně klíčová (literatura, dějepis, výtvarná výchova, etika….). Snad jen v chemii a tělocviku si její zapojení moc představit nedovedu.

 6. Jan Kupka

  Jinak článek je až nechutně manipulativní a svým ražením by se opravdu hodil spíše do bulváru.

  Zatímco zákon toliko říká, že LZE Bibli při výuce použít, když je to RELEVANTNÍ, nadpis článku straší, že se místo učebnic astronomie a biologie bude používat Bible.

  Pak celý první odstavec jen manipuluje čtenáře do toho, jak jde o závažnou a do nebe volající věc. Výrazy jako:

  „takřka nekonečnou a nevyčerpatelnou studnicí nejrůznějších absurdností a kuriozit spjatých s náboženstvím“
  „svou neuvěřitelností posouvá hranice možného“
  „něco takového přece nemůže být myšleno vážně“
  „Není zde dokonce ani žádné „ale“.“

  Ještě v poslední větě před uvedením samotného zákona se ho snaží očernit nálepkou teokratizující:
  „Podívejme se nyní na celé znění tohoto teokratizujícího zákona:“
  Načež ovšem nenastupuje celé znění toho zákona, ale jeho interpretace:
  „Zákon výslovně umožňuje…“
  Nemyslím si, že je to skutečné znění, že by zákon sám o sobě takto mluvil…

  Znění toho zákona myslím je něco takovéhoto:

  USE OF THE BIBLE IN PUBLIC SCHOOLS. The Bible is expressly
  permitted to be used in Idaho public schools for reference purposes to fur-
  ther the study of literature, comparative religion, English and foreign
  languages, United States and world history, comparative government, law,
  philosophy, ethics, astronomy, biology, geology, world geography, archae-
  ology, music, sociology, and other topics of study where an understanding
  of the Bible may be useful or relevant. No student will be required to use
  any religious texts for reference purposes if the student or parents of the
  student object.

  Kdo to shledává jako theokratizující, absurdní a kuriozní tak, že to posouvá hranice nemožného, co snad ani nemohlo být myšleno vážně, tak je to čistě jeho boj, ale o jeho soudnosti a schopnosti zdravého nezfanatizovaného úsudku si budu myslet své. Howgh

 7. ateista

  @Jan Kupka
  „A tímto zákonem se teda snaží alespoň Bibli povolit, protože je z hlediska spousty předmětů poměrně klíčová“

  Máte dojem, že české školství, které Bibli žádným způsobem nepoužívalo, české žáky o něco ochudilo, že je špatně připravilo pro výkon povolání, pro život? Bible není nic, co by přispělo k vyšší vzdělanosti populace. A klíčová již vůbec ne.

 8. Jan Kupka

  Já teda nevím, ale my jsme Bibli jako součást výuky na gymnáziu normálně brali. Vy snad ne? Brali jsme ji v dějepisu, literatuře, odkazováno na ni bylo ve výtvarné výchově a ve fyzice…Takže nevím, třeba jste dřívějšího data a místo Bible jste měli v osnovách Marxe, co já vím. Zda jsou žáci ochuzení? Jistě, jsou ochuzeni o znalosti. A kdo nemá znalosti, je snadno manipulovatelný. Ostatně pokud někdo sežral i s navijákem tento článek, tak to není dobrá vizitka pro náš systém vzdělávání. A je smutné, kdo všechno v dnešní době může dělat doktoranda.

 9. macýček

  Tůůů Jan Kupkůůů :-), cit.: “ A kdo nemá znalosti, je snadno manipulovatelný“.

  To jste napsal úplně 1000% fantasticky !!! ale v obrácenym gardu 🙂 !!!

 10. ateista

  @Jan Kupka

  Mám Bibli prostudovanou velmi podrobně a nevím, co z Bible by zvýšilo vzdělanost populace. Jestliže vedle sebe položíte vybádané skutečnosti, teorie a hypotézy vědců a texty Bible, jak by tyto texty měli studenti přijmout? Jako vyvracející výsledky práce vědců? Nebo jen jako teologickou alternativu? Nemyslíte si, že by hrozilo, že vyvolá posměšné reakce? Nebo si myslíte, že současní studenti by byli ochotni texty Bible přijmout jako nezvratný fakt? Zapomínáte, že náboženské atributy platí jen v náboženství, mimo ně neplatí. Narozdíl od výsledků práce vědců, které mají platnost v celé společnosti.

 11. Jan Kupka

  Ateisto, tvůj postoj je dost krátkozraký. Přinejmenším pro pochopení historických, etických a sociálních souvislostí je dobré Bibli znát, neříkám že tak podrobně, jako ji znáš ty, ale mít o ní alespoň obecný přehled. Protože bez toho se těžko chápou dobové souvislosti, motivace a já nevím co ještě. To není vůbec o tom, že mají studenti něco přijímat jako fakt. Ale když se student v hodině dějin umění podiví, proč má Michelangelův Mojžíš rohy…tak proč by mu nesměl na základě rozboru citátu z Bible učitel vysvětlit, kde k těm rohům přišel…a případně, kdo to Mojžíš byl. Nemůžeš uvalit embargo na jisté informace jen kvůli tomu, že se ti nehodí do tvých scientistických představ. Chováš se jako diktátor, který určuje, o čem se ve škole smí bavit a o čem ne.

  A pochopitelně tvoje vývody jsou chybné. Předpokládají totiž ateistickou tezi (kterou jak tvrdí Darth Zira nikomu necpete), že žádné náboženství nemá pravdu. Pokud ale jedno náboženství pravdu má, pak má pravdu obecně v celé společnosti. Práci vědců zcela v linii scientismu přeceňuješ, výsledky práce vědců kolikrát jen čekají na to, až je jiní vědci vyvrátí, univerzální platnost si tedy nenárokují, nárokují si jen to, že fungují jako spolehlivá predikce – a to jen po tu dobu, kdy skutečně predikují. Kupříkladu taková Newtonovská fyzika univerzální platnost nemá, přestože se to až do 20. století předpokládalo. Jestli nás věda něco naučila, tak to, že absolutizovat jakoukoli vědeckou teorii jako konečnou je pošetilé.

 12. toli

  Pro mne je důležitá ta dobrovolnost tedy že nemocní rodiče budou chtít mít stejně tak nemocné děti a tak jim vyberou studium bible.Co my s tím? To není náš problém.Naopak tady v Evropě bychom měli být rádi protože si tím Amerika sníží ekonomickou konkurenceschopnost.Jak známo míra religiozity má vztah k ekonomice a korupci,viz Ghana,Keňa,Sudán atd na jedné straně a Japonsko,Čína,Skandinávie atd na druhé straně.Vyspělé a tvrdě teokratické muslimské země vděčí za prosperitu ropě,jinak si veškeré technologie a zařízení,stroje nakupují od té prohnilé ateistické západní civilizace.Arabské ekonomiky jsou samy o sobě v prdeli.

 13. Jan Kupka

  „Mustafa Mond zavřel knihu a opřel se o křeslo. „Jedna z mnohých věcí na nebi a na zemi, o nichž tito filosofové nesnili, je toto,“ (mávl kolem rukou), „my, moderní svět. ‚Na Bohu můžete být nezávislý, jen pokud máte mládí a úspěch; nezávislost vás nedovede až k samému konci‘. Nu, my teď máme mládí a úspěch až do samého konce. Co z toho plyne? Zřejmě to, že můžeme být nezávislí na Bohu. ‚Náboženský cit nám vynahradí všechny naše ztráty‘. Ale tady nejsou žádné ztráty, které by bylo třeba nahrazovat; náboženský cit je proto zbytečný. A proč bychom se měli honit za nějakou náhražkou našich mladistvých tužeb, když mladistvé tužby v nás nikdy neochabnou? Proč hledat náhražku za potěšení, když nám přece ty pošetilosti vydrží až do konce života? K čemu potřebujeme klidné spočinutí, když naše mysli a těla se neustále radují z činnosti? A k čemu je nám útěcha, když máme somu?“
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Konec_civilizace

 14. ateista

  @Jan Kupka
  „Přinejmenším pro pochopení historických, etických a sociálních souvislostí je dobré Bibli znát,“

  Nechtějte, abych zde zveřejnil 3 strany A4 hrůz, které Bible obsahuje. Chápal bych, že se vyučující zmíní o Bibli třeba v Občanské nauce, když se bude hovořit o různých náboženstvích. Jinak nevidím důvod. Existují tisíce jiných knih význačných autorů, které mají pro vzdělání zásadní význam.

  „Pokud ale jedno náboženství pravdu má, pak má pravdu obecně v celé společnosti.“

  Které náboženství a jakou pravdu má? Jakou pravdu může mít náboženství? Miluj otce svého i matku svou? To vím i bez Bible. Pokud jsou rodiče solidní.

 15. Jan Kupka

  “ Existují tisíce jiných knih význačných autorů, které mají pro vzdělání zásadní význam.“
  A jistě je možné je použít jako učební pomůcku, pokud je to relevantní. Takže proč by to mělo být Bibli upíráno jen proto, že je to náboženský text. Já to pomalu vnímám jako obranu proti různým žalobám a stížnostem militantních ateistů, kteří při slově Bible mají rudo před očima. Jak říkám, vaše reakce na ten zákon je iracionální a hysterická.

  „Nechtějte, abych zde zveřejnil 3 strany A4 hrůz, které Bible obsahuje.“
  Výhrůžky a ukazování svalů. Když dojdou argumenty, tak se začne hrozit a házet špína….když si neumíte interpretovat jeden poměrně kratičký zákon, proč bych si měl myslet, že umíte interpretovat tisíce let starý náboženský text? 😉

 16. toli

  ‚Na Bohu můžete být nezávislý, jen pokud máte mládí a úspěch; nezávislost vás nedovede až k samému konci’. Nu, my teď máme mládí a úspěch až do samého konce. Co z toho plyne? Zřejmě to, že můžeme být nezávislí na Bohu.

  Nemyslím si že by mne na konci života čekala nějaká hořkost,rozčarování,deprese z končícího života bezvěrce.Jednoduše počítám s neexistencí anebo když už tak s peklem kam se těším na jeho liberalismus.Konzervatismus mi jednoduše nesedí 🙂

 17. DarthZira

  Víš, Honzo, problém je ten, zda a jakým způsobem bude za prvé MOCI a za druhé CHTÍT stát Idaho dohlížet na to, aby byla Bible v té výuce používána správně.
  Je totiž sakra velký rozdíl, jestli dejme tomu bude ve fyzice řečeno něco jako „do 15. století se lidí domnívali, že je středem vesmíru Země, okolo které se otáčí Měsíc, Slunce, planety i další nebeská tělesa, a opírali toto tvrzení o tyto a tyto verše z Bible. (Bible vytažena a přesně z ní citováno.) Dnes ovšem víme, že se tehdejší lidí mýlili, a je tedy nutno tyto verše vnímat pouze jako mýtus tehdejších lidí, kteří neměli naše znalosti, a tak k nim jejich proroci mluvili tak, aby to pro ně bylo pochopitelné a srozumitelné, ale my to už vnímáme pouze jako hezkou alegorii, zajímavý básnický obraz…“ – a nebo jestli učitel v hodině přírodopisu vytáhne Bibli, začne citovat z prvních veršů knihy Genesis a zakončí to slovy: „Pro evoluční teorii stále nemáme vůbec žádné důkazy, takže pokud někdo tvrdí, že je Země stará 6000 let a všechna zvířata byla stvořena Bohem v té podobě, jakou mají dnes, tak se jedná o zcela legitimní vědeckou teorii a vy máte právo si vybrat, kterému z těchto tvrzení budete věřit.“
  V tom druhém případě ten učitel buď je „pouze“ zatraceně nevzdělaný (a takový imho nemá co pohledávat na místě učitele), nebo (což je ještě mnohem horší) svým žákům záměrně a programově lže. Ať tak nebo tak, nadělá jim jen zmatek v hlavě – a vzhledem k tomu, kolik procent populace v Idahu věří v doslovně stvoření dle Geneze, je jasně vidět, že kvalitní učitele, kteří dokáží s jakoukoli knihou při výuce opravdu správně pracovat, tam většinově spíš nemají než mají 🙁
  Tvůj jmenovec Werner se prostě jen obává, že tento zákon naopak může být zneužíván proti rodičům, kteří by chtěli konkrétní školu či přímo určitého učitele zažalovat kvůli tomu, že jejich děti učí pavědecké bláboly. Jestli je jeho strach oprávněný či nikoli, to je samozřejmě otázka – asi dokud nebude k dispozici nějaký soudní precedent, vzniklý na základě tohoto zákona, myslet si můžeme jedno i druhé, protože pro obojí důkazy zatím žádné nejsou.
  Ovšem uvědomme si, že slavný „Opičí proces“ se odehrál před necelými 90 lety – a co hůř, zákon, na jehož základě byl příslušný učitel pokutován za výuku evoluční teorie, v nezměněné podobě platil až do 70. let minulého století, což není zas až tak dávno 🙁 Tím pádem je asi vcelku oprávněná obava, že tento nový zákon bude v Idahu používán spíše k šikanování učitelů učících podle nejnovějších vědeckých poznatků, případně také k šikaně studentů či jejich rodičů, kteří požadují, že chtějí být učeni seriózní vědecké teorie a ne nějaké ničím nepodložené mytologické smyšlenky.
  Čím byli příslušní senátoři při jeho tvorbě primárně motivováni, by bylo možné zjistit velmi snadno – totiž zeptat se jich, jestli věří kreacionismu mladé země, kreacionismu staré země, nějaké formě „inteligentního designu“ nebo považují za nejpravděpodobnější vysvětlení přírody kolem nás závěry současné astrofyziky a evoluční biologie. Pokud většina předkladatelů tohoto zákona či dokonce všichni považuje za správný výklad světa cokoli, co je v rozporu se současnými poznatky vědy, tak já taky OPRAVDU POCHYBUJI o jejich „zcela nezištných“ a „dobrých“ úmyslech.
  Ty ne? 😉

 18. Miloš

  To není jen tak, vyučovat nebo vykládat Bibli, protože ji lze chápat doslovně, alegoricky ale také mysticky. Na jaké je člověk úrovni, na takové by ji měl porozumět. Každá církev ji chápe jinak, tak jak ji vykládat ve škole? To nevím.

 19. ateista

  @Jan Kupka
  Chtěl jsem vzpomenout film Kdo seje bouři. Vzpoměla ho DZ. Opravňuje nás k obavám, že Bible bude při výuce užívána jako zbraň proti evoluční teorii.

  „Výhrůžky a ukazování svalů. Když dojdou argumenty, tak se začne hrozit a házet špína…“
  Citace z Bible (část):

  IV. Mojžíš, k. 21, odst. 34, 35: 34. Tedy řekl Hospodin k Mojžíšovi: Neboj se ho; nebo v ruce tvé dal jsem jej, i všecken lid jeho, i zemi jeho; a učiníš jemu tak, jakož jsi učinil Seonovi králi Amorejskému, kterýž bydlil v Ezebon. 35. I porazili jej i syny jeho, i všecken lid jeho tak, že žádný živý po něm nezůstal; a uvázali se dědičně v zemi jeho

  IV. Mojžíš, k. 31, odst. 15, 16, 17: 15. A řekl jim Mojžíš: A což ste zachovali všecky ženy? 17. Protož nyní zmordujte všecky děti pohlaví mužského, a všecky žen, kteréž poznaly muže.

  V. Mojžíš, k. 2, odst. 33, 34: 33. I dal jej nám Hospodin Bůh náš; a porazili jsme ho se syny jeho i se vším lidem jeho. 34. Vzali jsme také toho času všecka města jeho; a dali jsme v prokletí lid všech těch měst, i ženy i děti, (žádného) nepozůstavivše.

  V. Mojžíš, k. 7, odst. 1, 2: Když pak tebe uvede Hospodin Bůh tvůj do země, do kteréž ty již vcházíš, abys vládl jí, a vypléní národy mnohé od tváři tvé, Hetea (totiž), Jerjezea, Amorea, Kananea, Ferezea, Hevea a Jebuzea, sedm národů větších a silnějších nežli jsi ty. 2. A dá je Hospodin Bůh tvůj tobě, abys je pobil. Jako proklaté vypleníš je, nevejdeš s nimi v smlouvu, aniž slituješ se nad nimi.

  Jozue, k. 6, odst. 21: A pohubili ostrostí meče jako proklaté všecko, což bylo v městě, od muže až do ženy, od dítěte až do starce, a až do vola, dobytčete i osla.

  Jozue, k. 8, odst. 25: A bylo všech, kteříž padli v ten den, od muže až do ženy, dvanácte tisíců. Všichni ti byli z Hai.

  Judicum, k. 21, odst. 10: 10. Protož poslalo tam shromáždění to dvanácte tisíc mužů nejsilnějších, a přikázali jim řkouce: Jděte a pobite obyvatele Jábes Galád ostrostí meče, ženy i děti.

  I.Samuel, k. 15, odst. 2, 3: Takto praví Hospodin zástupů……3. Protož i hned táhni a pobi Amalecha. A zahlaďte jako proklaté, všecko, což má. Neslitovávejž se nad ním. Ale pobi od muže až do ženy, od malého až do toho, kterýž prsi požívá, od vola také až do ovce, a od velblouda až do osla.

  I.Samuel, k. 27, odst. 8, 9: 8. I vycházel David s muži svými, vpády činíce na Jessurské a Jerzitské, a Amalechitské; nebo ti (národové) bydlili v zemi té od starodávna, kudy se chodí přes Sur až do země Egyptské. 9. A hubil David krajinu tu, nenechávaje živého muže ani ženy; bral také ovce i voly, i osly i velbloudy, i šaty; a navracoval se a přicházel k Achisovi.

  II. Samuel, k. 12. odst. 29, 31: 29. Tedy sebrav David všecken lid, vytáhl proti Rabba, kteréhož dobýval a vzal je. 31. Lid pak, kterýž v něm byl, vyvedl, a dal jej pod pily, a pod brány železné, a pod sekery železné, a vehnal je do peci cihelné. A tak činil všechněm městům Ammonitským.

  II. Král, k. 6, odst. 27, 28, 29: Kterýž řekl: (Jestliť) nespomůže Hospodin, odkud já mám pomoci tobě? Zdali z humna aneb z presu? 28. Řekl jí ještě král: Cožtě pak? Kteráž odpověděla: Žena tato řekla mi:Dej syna svého, abychom ho dnes snědly, zýtra také sníme syna mého. 29. I uvařili sme syna mého, a snědly sme jej. Potom druhého dne………

  II. Král. k. 15, odst. 16: Tedy pohubil Manahem město Tipsach, a (pobil) všecky, kteříž (byli) v něm, i všecky končiny jeho od Tirsa, proto že (mu ho) neotevřeli. I pomordoval (je, a) všecky těhotné jejich zrostínal.

 20. Petr Tomek

  Pardon Kupko, ale mám pocit, že zase nepříčetně blábolíš:

  „Co my víme, třeba je to obrana proti nemístnému sekularismu, který náboženské knihy ve školství dává na index zakázaných knih, které ve výuce být použity nemohou, jakkoli by to bylo relevantní. “

  Sekularismus nezakazuje používat náboženské knihy ve výuce o náboženství. Problém USA je Bible ve výuce biologie či astronomie. Tam se dá použít jen jako historický exkurz nebo jako odstrašující příklad. To ale jistě nebude tenhle případ.

 21. Jan Kupka

  Darth Ziro, dokážeš toho napsat opravdu hodně, ale nezlob se na mě, já ti na to podobně dlouhou odpověď nenapíšu. Napíšu jen tolik, že používáš argument nakloněné roviny.

  Tomku, pocit třeba máš, já mám zase pocit, že jsi (nejen ty) ztratil zdravou sebereflexi a vůči ateistické propagandě jsi nemístně nekritický. Fakt nevím, co vede inteligentní, mnohdy až geniální lidi k tomu, že tak rezignují na svůj vlastní rozum. Takto zaslepující bývá jen láska a nebo nenávist. A nepředpokládám, že byste měli Bibli v lásce.

  Stojím si za vším, co jsem sem napsal. Že článek hrubě manipuluje s čtenářem a místy dokonce vysloveně lže, když například říká, že přináší plné znění zákona a následně ho nepřináší.

  Podobné články vám jako ateistům dělají pouze ostudu. Klidně si buďte k tomuto názoru zvenčí hluší, ale riskujete, že se z vás stane to, co na teistech nejvíce nenávidíte.

  Ono, Petře, když si takhle snížíte laťku, tak ubližujete jen sami sobě. Koho tím pak chcete masírovat? Vy utvrzovat nepotřebujete a někoho soudného z venčí pak zase vaše manipulace neosloví. Měli byste sami nejvíc usilovat o to, aby vaše výplody byly co nejprůkaznější, neprůstřelné, odzbrojující. A ne stavící na takových hrubých manipulacích a argumentačních faulech.

  Same, Starý Zákon je zároveň i židovskými dějinami a je v něm spousta masakrů, jsou v něm bratrovrazi i nějaký ten incest (Lotovy dcery). Je otázka, kolik toho lidský autor nadnesl, zda čísla a fakta přesně sedí, ale lze předpokládat, že se ve válkách pobíjelo hlava nehlava.

 22. Honza Werner Post author

  Jan Kupka: Kde prosím pěkně v tom článku lžu? Znění zákona tam skutečně přináším celé, jestli narážíte na tu zbývající větu o tom, že pokud s tím studenti či rodiče budou mít problém, tak Bibli nebudou muset studovat, tak tu výslovně zmiňuji na jiném místě v článku taky. Na originální znění zákona je v článku dokonce i odkaz, přímo na web senátu Idaha: http://legislature.idaho.gov/legislation/2016/S1321.pdf

  Vaříte koukám hodně z vody. Že vám to stojí za to…

 23. Honza Werner Post author

  Jan Kupka:

  Jinak lžete vy. Tudíž než začnete někoho obviňovat z toho, že lže, bylo by fajn, kdybyste prvně přestal lhát sám, co říkáte?

  „Zatímco zákon toliko říká, že LZE Bibli při výuce použít, když je to RELEVANTNÍ, nadpis článku straší, že se místo učebnic astronomie a biologie bude používat Bible. “

  Já nikde v článku nepíšu, že Bible NAHRADÍ jiné učebnice. Můžete mi zkopírovat pasáž, kde něco takového tvrdím? Pokud ji nenajdete, očekávám omluvu + vysvětlení vaší záměrné lži.

  To, že ten zákon byl republikány schválen v rámci jejich „boje“ za protlačení kreacionismu do výuky, je něčím, o čem v USA nikdo nepochybuje. Ostatně proto jsem taky linkoval na odkaz amerického National Center for Science Education. Jinak o teokratizujících snahách v souvislosti s tímto zákonem píše i Progressive Secular Humanist, jeden z nejvvýznamnějších blogů zabývajících se sekularismem, ateismem a náboženství v USA: http://www.patheos.com/blogs/progressivesecularhumanist/2016/02/idaho-bill-allows-teachers-to-use-bible-as-science-textbook/

 24. Jan Kupka

  Honzo, nadpis je bulvární a manipulativní, vyslovená lež je ale zde:

  „Podívejme se nyní na celé znění tohoto teokratizujícího zákona:“

 25. Honza Werner Post author

  Nesouhlasím. V titulku článku dokonce píšu „zřejmě brzy“, přestože vzhledem k poměru sil v senátu Idaha je jasné, že zákon projde, tudíž bych si klidně v titulku mohl dovolit mluvit o tom jako o již hotové věci, a přesto by to nebylo lživé a manipulativní. Teokratizující podle mě daný zákon je. Nejen podle mě. Samozřejmě na to můžete mít opačný názor, neberu vám jej.

 26. Jan Kupka

  „Progressive Secular Humanist“
  V pravdě nezaujatý zdroj. Už z toho názvu je to patrné.

 27. Honza Werner Post author

  Nějak Váš komentář nechápu. Já jsem někde psal, že se jedná o nezaujatý zdroj? Jedná se o blog amerických ateistů, pokrývá velice často různé kauzy v USA. Ano, už z názvu je skutečně patrné, že jej píšou ateisti. Tajemství odhaleno…

 28. Jan Kupka

  Honzo, dobře, neshodneme se, pro mě je prostě tvůj výplod skandalizujícím bulvárem.

  Nevadí. Nemusíme se na všem shodnout.

  Ale mám na tebe jinou otázku, je u nás na školách povoleno použít Bibli jako učební pomůcku v situaci, kdy je to relevantní? A zamysli se i nad tím, jak může být svoboda teokratizující. Prostě jen chtějí progresivní sekularisté zatnout věřícím tipec a zavřít je se svým náboženstvím doma. A Bible zavřít do trezoru. Jako v románu Překrásný nový svět.

  Ono je vůbec smutné, že se taková samozřejmá věc musí povolovat zákonem, aby učitelé nečelili žalobám militantních ateistů pokaždé, když ve výuce odkáží na Bibli.

 29. Honza Werner Post author

  Když čtu tu poslední větu vašeho příspěvku, tak přemýšlím, jestli to je nějaký pokus o vtip, nebo jestli to skutečně myslíte vážně. Odpověď raději znát nechci.

 30. Petr Tomek

  Kupko je možné použít Bibli a používá se. Bohužel i v těch případech, kdy je to v podstatě propagace pavědy.

 31. Honza Werner Post author

  Každopádně když už tu mluvíte o nějakých imaginárních žalobách militantních ateistů, mě by vážně strašně zajímalo, nakolik jste seznámen s reáliemi Spojených států? Zajímavé, že na zmínky o americkém National Center for Science Education jste nijak nereagoval. Tak se prosím pěkně podívejte zde: http://ncse.com/news/actionalerts

 32. Jan Kupka

  Jsem ochoten připustit, že citace plného znění zákona byla vaší nepozorností a zbrklostí nedopatřením ochuzena o poslední větu, která je ve zbytku textu.

  Pak ale zůstává tento problém:
  “ Není zde dokonce ani žádné „ale“.“

  ALE ono tu jsou ALE.
  1) V zákoně se NIKDE neříká, že se Bible má používat jako učebnice. Ale jako učební pomůcka.
  2) V zákoně se na druhou stranu jasně říká, že se může Bible používat tehdy, kdy je to relevantní a kdy to slouží k porozumění probírané látky.
  3) V zákoně se jasně říká, že žáci, kteří si nepřejí být s náboženským textem konfrontováni, resp. jejichž rodiče si to nepřejí, tak s ním konfrontováni být nemají.

  Tedy to jsou hned 3 ALE. A ne žádné ALE. Proto trvám na tom, že je článek lživý.

  „Bohužel i v těch případech, kdy je to v podstatě propagace pavědy.“
  Něco konkrétního, nebo jen plácání do větru?

 33. Honza Werner Post author

  Vy absolutně nechápete americké reálie a dlouhodobý boj republikánů o to, aby se na školách učil kreacionismus a potírala evoluční teorie. Podívejte se laskavě prosím na ten odkaz, co jsem vám tu teď dal. Pro jistotu ho zkopíruji ještě jednou: http://ncse.com/news/2016/02/science-standards-rejected-idaho-0016908 Velice dobře si to přečtěte. Kdybyste ty reálie znal, tak tu nezmiňujete ono „kdy je to relevantní“. Právěže toto sousloví tam je proto, aby se na školy mohl propašovávat kreacionismus a podobné nesmysly.

 34. Petr Tomek

  Popravdě, brzy už budeme bojovat proti dalšímu prosazování kreacionismu na našich školách.

 35. Jan Kupka

  JInak stejně jako povolení Bible jako učební pomůcky mohou zneužít kreacionisté, mohou ji zneužít militantní ateisté, aby z Bible výsekově citovali jen to, co se jim hodí do krámu, aby v žácích vyvolali negativní dojem z křesťanství jako takového.

 36. Honza Werner Post author

  Ano, to co jste popsal je něco, co konkrétně v americkém Idahu skutečně reálně hrozí 😀

 37. Jan Kupka

  Použití Bible pro obhajobu kreacionismu bych v hodinách fyziky či biologie považoval právě že za nerelevantní. Jako příklad dřívějších kosmogonických představ naopak zcela relevantní. Ale tady proti sobě stavíme „svobodu k“ a argument nakloněné roviny. Použít Bibli jako pomůcku, když je to relevantní, je ve výuce relevantní. To je přece tautologie. A je vidět, že mnozí ateisté opravdu neví roupama coby a hledají špínu i tam, kde žádná není.

 38. Jan Kupka

  Pak je zde ještě otázka hlubší, zda má většina v demokracii nárok prosazovat své zájmy, když přitom pamatuje na zájmy menšiny (což je v tomto případě splněno), či zda existuje nějaký obecně platný ateistický diktát, kterému se každé lidské společenství musí podřídit. Pokud je většina státu pro, měli byste to jako demokraté, kterými jistě jste, respektovat. Obecně i kdyby si nějaké lidské společenství odhlasovalo, že místo hodin biologie budou sázet květiny a stromy, že je to věc užitečnější, tak si o tom můžeme myslet své, ale to je tak vše, co s tím můžeme dělat.

 39. toli

  Pak je zde ještě otázka hlubší, zda má většina v demokracii nárok prosazovat své zájmy, když přitom pamatuje na zájmy menšiny (což je v tomto případě splněno), či zda existuje nějaký obecně platný ateistický diktát, kterému se každé lidské společenství musí podřídit. Pokud je většina státu pro, měli byste to jako demokraté, kterými jistě jste, respektovat. Obecně i kdyby si nějaké lidské společenství odhlasovalo, že místo hodin biologie budou sázet květiny a stromy, že je to věc užitečnější, tak si o tom můžeme myslet své, ale to je tak vše, co s tím můžeme dělat.

  Jane,mimořádně s tebou souhlasím

 40. Honza Werner Post author

  toli:

  Pokud se nepletu, tak vyhlazovací tábory v Německu fungovaly taky pod nějakým legislativním rámcem, jenž byl nastaven demokraticky zvolenou vládou.

 41. Jan Kupka

  „Pokud se nepletu, tak vyhlazovací tábory v Německu fungovaly taky pod nějakým legislativním rámcem, jenž byl nastaven demokraticky zvolenou vládou.“
  Jenže tady zcela došlo k naprosté negaci práv menšin. Přečti si pozorně můj komentář, píšu tam, že většina může prosazovat něco s respektováním menšiny. Zrovna ty bys na to měl být študovaný a vědět tyhle věci líp než já, ne?

 42. toli

  Pokud se nepletu, tak vyhlazovací tábory v Německu fungovaly taky pod nějakým legislativním rámcem, jenž byl nastaven demokraticky zvolenou vládou.

  A jak jsem řekl pro mne je důležitá poznámka o dobrovolnosti studia bible ,tedy pokud si rodiče nepřejí zasírat svým dětem hlavu blbostmi z bible tak nemusí.Jak řekl Kupka,popření práv menšin tedy koncentráky a dobrovolné studium bible to je sakra rozdíl.

 43. Pavel Juránek

  Jak tak čtu tyto komentáře, tak mi připadá že odbíhají od tématu, tedy
  1) Je něco špatného brát Bibli doslova ? … jistěže ano, vždyť i jiné pohádky nebereme doslova, ani tu o Karkulce
  2) Je znalost Bible přínosem ? … jako každá jiná pohádka formuje naši morálku, v dobrém i zlém
  3) Muže být užití Bible relevantní ? … je neoddiskutovatelné, že většina našich předků ji brala vážně, znalost Bible
  nám může pochopit jak lidé dříve uvažovali
  4) Vnucuje citovaný zákon přijímat tvrzení Bible jako pravdivá ? … nevim, nečetl jsem jej celý, ale z uvedených ukázek to tak nevyplývá.
  Můj závěr z pozice zapřisáhlého ateisty: Není proč se rozčilovat.
  PJ

 44. Jan Kupka

  Popravdě, brzy už budeme bojovat proti dalšímu prosazování kreacionismu na našich školách.

  Tak to máš asi nějaké informace, které mi chybí. Na základě čeho tak soudíš?

 45. Josef K.

  „Pokud se podíváme na názory obyvatel Idaha na problematiku evoluce, zjistíme, že Idaho má devátou nejnižší akceptaci evoluční teorie mezi všemi stát americké federace. Evoluční teorii v Idahu akceptuje pouze 25 % obyvatelstva, dalších 29 % se domnívá, že evoluce je plánem Boha, respektive že Bůh evoluci řídil a „designoval“, a alarmujících 35 % obyvatel Idaha je pak přesvědčeno o tom, že svět vždy existoval v dnešní podobě“.
  ———————————————————————————————————————————
  Josef K. Zcela nepochybně není účelem tohoto zákona, aby tato čísla snižoval. Je podstatný rozdíl, pane Kupko, zda se Bible používá jako učební pomůcka nebo zda Bibli akceptujeme jako nepominutelnou kulturní hodnotu a pokládáme za nutné mít o ní nějaké znalosti, které ostatně u skutečných ateistů bývají nesrovnatelně vyšší než u běžné „věřící“ populace.

 46. Jan Kupka

  Jak mají získat studenti ve škole vědomosti o něčem, co se nesmí zapojit do výuky? Těžko.

 47. simgiran

  Pro ty zmiňované legitimní účely, jako je třeba seznámení s historickými názory, je možné použít Bibli už teď, takže pro ten zákon není naprosto žádný legitimní důvod. Je to jen divadlo pro voliče a snaha znepříjemnit žaloby proti nelegitimnímu užití.

 48. A.S.Pergill

  @macýček Naše známá měla kočku, která se naučila chodit na splachovací WC (akorát po sobě nesplachovala), takže věřím, že lev by to zvládl taky.
  Jinak ten jev, co popisujete u „rusáků“ je prostě dán zoufalou zaostalostí venkovského obyvatelstva, kterou režim záměrně udržoval. Třeba tím, že naprostá většina vesnického obyvatelstva neměla doklady a cestovat směla jen v rámci poměrně nevelké oblasti. Na vzdálení se z ní potřebovala „bumážku“. Proti tomu byly výjezdní doložky úplně zlaté.

 49. A.S.Pergill

  Jinak si myslím, že v dohledné době budeme bojovat spíše proti extrémistickému judaismu, jaký předvedl v pátečním (19. 2.) Neviditelném Psovi Jan Schneider.

 50. ateista

  @Jan Kupka
  „Jak mají získat studenti ve škole vědomosti o něčem, co se nesmí zapojit do výuky? Těžko.“

  Lehko. Lze předpokládat, že v každé rodině Bible je (jako ji mám doma i já, ateista). Mohou Bibli studovat každý večer. A víkend jakbysmet. Ale používat ji jako učebnici? Tedy součást osnov (mají-li nějaké učební osnovy)? Důvod pro takové užívání vidím jinde.

 51. Jan Kupka

  Ale používat ji jako učebnici?
  A ona se snad má začít používat jako učebnice? Jediný, kdo to tvrdí, je autor tohoto článku, zmíněný zákon ne.

  Je to jako argumentovat, že zakážeme ve výuce používat Babičku, protože literaturu se mají žáci učit podle učebnice a ne mít jako učebnici Babičku. Prostě argumentační klam.

 52. Hraničář

  Jan Kupka
  20.02. 2016

  Jak mají získat studenti ve škole vědomosti o něčem, co se nesmí zapojit do výuky? Těžko.

  Ve všech TV v ČR jsou (více či méně) pravidelné náboženské pořady. Ve všech novinách jsou nějaká „náboženská“ či podobná „okénka“. Ve všech zprávách jsou „důležité“ informace o událostech v církvích, hlavně katolické. A rozhodně si nemyslím, že by ve školách kantoři odmítali, nebo se báli, poskytnout informace o náboženství, pokud by se žáci zeptali.

 53. Jan Kupka

  To nepovažuji za argument proti Bibli jako učební pomůcce. Vždyť je to absurdní, u soudu musí Američané přísahat na Bibli (i když Ježíš učí, aby se neprisahalo), ale když si to budou chtít v občance sehrát, tak ani nebudou moci.:-)

 54. Hraničář

  Amerika, země neomezených možností:

  http://www.duseahvezdy.cz/2016/02/20/mennonitsky-pastor-ktery-pomohl-diteti-utect-od-lesbicke-matky-ma-jit-do-vezeni/
  Lisa Millerová, která není s Kennethem Millerem v příbuzenském vztahu, se rozhodla utéci ze Spojených států, když soudce ve státě Vermont trval na tom, aby své dceři umožnila návštěvy bez dozoru u lesbičky Janet Jenkinsové, s níž měla Millerová vztah, než se obrátila ke křesťanství. Vermontský soudce Richard Cohen rozhodl, že Jenkinsová je Isabellinou „matkou“, přestože s dívkou není v žádném biologickém vztahu a znala ji jen krátce po jejím narození, než Millerová vztah ukončila.

 55. ateista

  @Jan Kupka
  „Je to jako argumentovat, že zakážeme ve výuce používat Babičku“

  Neurážejte Babičku srovnáváním s Biblí. Babička je o hodné a dobrotivé babičce, Bible je plná krve, hrůz a násilí. Nehledě na nesmysly tam uvedené.

 56. Jan Kupka

  1) Bible je o životě a tak je v ní je hromada hrůz, násilí a sexu. Chybí jen drogy a rock n roll.

  2) V Babičce jsou také hrůzy a násilí, vzpomeňme na Viktorku.

 57. Petr Máchal

  ateista
  Neurážejte Babičku srovnáváním s Biblí. Babička je o hodné a dobrotivé babičce, Bible je plná krve, hrůz a násilí. Nehledě na nesmysly tam uvedené.

  Píšete, Bible je plná krve, hrůz a násilí, hm. Tak já mám Bibli z větší části přečtenou, a můžu říct, ano, píše se v ní o různých násilnostech, trestech, válkách, ale rovněž se v ní píše o projevech odpuštění, o zodpovědnosti za své činy, o tom, že člověk má milovat svého bližního jako sám sebe, dokonce že má milovat i svého nepřítele, že má umět odpouštět druhým a mnoho dalšího. Tudíž napsat že Bible je plná krve, hrůz a násilí je asi podobně objektivní, jako když bych si ze zpráv z televize které bych v nějaký den viděl, a tam by zrovna ukázali, že se v nějaké zemi vede válečný konflikt, a že nějaký policajt neprávem pokutoval nějakého řidiče, a že někdo zavraždil svojí babičku protože mu nechtěla dát peníze na chlast udělal názor, že jiné události než ty, které mi v televizi ukázali, se ve světe v ten den už neodehrály, a že tedy ve všech zemích se vede válka, že všichni policajti neprávem pokutují řidiče, a že všichni vraždí svoje babičky, protože jim nechtějí dávat na chlast. Být objektivnější v hodnocení Bible by vám neuškodilo.

 58. Sam Elles

  – Vrah Kain nebyl Bohem zastaven ani Nejvýše Dobrotivý neinformoval ani Adama s Evou ani Ábela.
  – Abrahám lhal a podváděl a choval se k Sáře v podstatě jako pasák. Jinak je ovšem „vzorem víry“.
  – Josef, pasáček koz, přišel do Egypta a předčil všechny egyptské mudrce.
  – Daniel v bleděmodrém totéž: předčil všechny babylonské mudrce.
  – Vrah Mojžíš utekl před faraonem, po čtyřicetiletém školení u midiánského kněze se vrátil, aby zbuntoval soukmenovce k exodu. Pronásledovalo je celé vojsko, ale Nejvýše Dobrotivý je odděloval ve dne oblakem a v noci ohnivým sloupem. Dorazili k Rudému moři a pro Všemocného bylo logické, že rozdělí vody, místo aby jednoduše rozprášil to vojsko. A tak izraelity převedl z Egypta do … Egypta! Je dokázáno, že celá ta oblast byla v moci Egypta.
  – Šalomoun měl 300 žen a 700 konkubín, ale jediného syna. Roboáma. 🙂
  Nejmilosrdnějšího zákony: Numeri 25:4, Exodus 21:20,21 a mnoho, mnoho podobných. 🙂
  To je bůh jak vyšitý! Bůh Kalouskův a Bělobrádkův, Sobotkův a .. ův.

 59. Jakub M.

  De facto každý text je a měl by být použitelný jako učební pomůcka pro nějakou látku. Nevadí mi to jako agnostikovi u Bible, stejně jako horroru, kroniky, růžové knihovny, účetní knihy či čehokoliv jiného, důležitý je způsob a účel užití a vhodnost odpovídající věku dětí.

 60. Pingback: Evoluce je kontroverzní teorií, budou upozorňovat učebnice biologie v Alabamě | Ateisté ČR

Komentáře nejsou povoleny.