AronRa v Praze!

Autor | 28.02. 2016

aronra4

Konečně můžeme napsat dlouho očekávanou informaci, že do Prahy zavítá známý texaský vloger a veřejný mluvčí American Atheists  AronRa. Vzhledem k očekávanému poněkud anglofonnímu prostředí celé akce jsme zvolili přednáškový prostor v Paralelní Polis.
Dělnická 43, Praha 7 (tram Dělnická nebo Maniny)

Máme ho domluvený 18. března od 19 hodin do 21 hodin. V celém prostoru se platí bitcoiny, takže počítáme s pokračováním diskuse v některé blízké restauraci. Vstup volný!

AronRa se hodně zaměřuje na kreacionismus. Jeho argumentace je působivá tím, že je sám studovaný paleontolog.

Malá ukázka zde:

facebooková stránka události

37 thoughts on “AronRa v Praze!

 1. Jan Kupka

  Video má pěkný. Nepůsobil na mě nijak militantně. Prostě si odříkal své a vlastně se na to, co říkal v tom videu, nedá moc co namítat. Jestli má i ostatní videa taková, tak jen víc takových ateistů jako je on.

 2. Bílá velryba

  Já ani žádné dnešní militantní ateisty neznám, vášnivé ano, militantní ne. Věřící znám naopak militantní a to hodně. Dawkins není militantní.

  Vášnivě obhajovat rozumný postoj X vášnivě až militantně obhajovat spekulace = rozdíl mezi novými ateisty a věřícími 🙂

 3. Jan Kupka

  Ona jedna věc je vášnivě obhajovat rozumný postoj a nebo vášnivě obhajovat hloupý postoj. Za militantní ateisty nepovažuji ateisty s flintou v ruce, ale ty, kteří spadají právě do té druhé jmenované kategorie.

  Noví ateisté mě zatím nijak neoslnili po žádné stránce, ať už čistě lidské, nebo intelektuální, kritické či jakékoli jiné. Jsou to jen „náboženští fanatici“ s obráceným znaménkem. Používají stejné argumentační fauly, jako ti, proti kterým nejvíce vystupují. Navíc jsou krajně netolerantní, neuctiví a zpravidla též neoprávněně arogantní.

  Ale to ber prosím s rezervou, protože mám předsudky dané tím, že zatím každý nový ateista, na kterého jsem narazil, byl v jistém smyslu pitomec.

 4. Bílá velryba

  Aha, takže věřící tisíce let tvrdí (často nebezpečné) spekulace a jsou u toho tak neuvěřitelně duchaplní (po většinu historie i velmi násilní, někde dodnes), nový ateista jim řekne, že jsou to spekulace a vášnivě to prosazuje a je kvůli tomu špatný 🙂

  Já zase přísahám, že jsem nepotkal nikdy věřícího, který by se v otázkách víry nechoval jako pitomec 🙂

  Takže nemá cenu o tom s tebou ani diskutovat, tys tady tuhle vlastnost potvrdil už víc než dosti. Tak se měj. Raději tvé urážky a iracionální výpady již nebudu vážně číst. Nedávám druhé šance.

 5. Jan Kupka

  „Nedávám druhé šance.“
  To ale není pravda, protože mně už jsi jednou napsal, že mě nečteš a najednou jsi zase začal. Jinak moje výpady jsou racionální, napiš, který nebyl? 😉

  „že jsou to spekulace a vášnivě to prosazuje a je kvůli tomu špatný :)“
  Když by se jejich komunikace nesla v této rovině, tak bych proti nim nic moc neměl. Ale to si je hodně idealizuješ.

 6. Hraničář

  Bílá velryba
  28.02. 2016
  Já ani žádné dnešní militantní ateisty neznám,

  Militantní ateisty zná prof. Halík. Když mluví o ateistech, většinou vždy o militantních. Na moji otázku, jak se takový „militantní“ projevuje, jak se dá poznat , neodpověděl.
  Víte to někdo??

 7. Josef K.

  Werner Jan -Abych se nyní dostal k samotnému důvodu, proč je nový ateismus možné chápat jako militantní, uvedu proto dva důvody, oba pochází od Dawkinse. Dawkins používá sousloví „militantní ateismus“ dvojím způsobem. První způsob užití je psychologický. Dawkins odmítá násilí jakožto prostředek vědě a ateismu zcela cizí, naproti tomu všechna abrahámovská náboženství jsou v současném světě zapletena do nějakého násilného konfliktu. Představitelé žádného náboženství však o svém náboženství neřeknou, že je militantní, a veškeré násilí se snaží odůvodnit či omluvit. Dawkins svůj ateismus označuje jakožto militantní ateismus schválně, aby poukázal na absurditu toho, že se mnozí na jeho ateismus dívají skrze prsty – protože se jmenuje militantní – a přitom jeho jedinými zbraněmi jsou pera, knihy, důraz na vědu, racionalitu a logiku, ale, na rozdíl od náboženství, žádné násilí.
  Druhý význam predikátu „militantní“ se týká spojení ateismu s vědou. Dawkins ztotožňuje vědu s ateistickým myšlením a pojímá ateismus (mimo jiné) i ve smyslu intelektuální obrany vědy. Dawkins neklade rovnítko mezi vědu a ateismus, ale poukazuje na myšlenkové zázemí militantního ateismu, které vyzývá ke svobodě myšlenkové a tedy i svobodě bádání, a apeluje na rozum a logiku a především se staví proti dogmatům a předsudečnosti obecně. Podle Dawkinse věda rozleptává náboženství a zároveň i náboženství rozleptává vědu. To je dáno tím, že náboženství dle Dawkinse učí lidi, že mají být spokojeni s triviálními a nadpřirozenými „vysvětleními“, a dále aby přijímali autoritu, zjevení a víru, místo aby vždy vyžadovali důkazy. Náboženství by se pozitivní moci evoluční vědy a vědy obecně mělo bát, a to především z toho důvodu, že je ateistická. Věda, v Dawkinsově pojetí ztotožněná s ateismem, je tak vůči náboženství hostilní. Význam termínu „militantní ateismus“ tak v tomto pojetí znamená, že se jedná o ateismus nepřátelský (v rovině popsané v předchozích řádcích) vůči náboženské víře.

 8. Jan Kupka

  Josefe, existuje ještě jeden rozměr Dawkinsova militantního ateismu – a tím je agresivita. Neexistuje pouze fyzické násilí. Zesměšňování a očerňování formou agrese je. Agresorem tedy nemusí být nutně jen jedinec s flintou.

 9. ateista

  @Jan Kupka

  Srandovní obřad, při kterém věřící uctívají neexistující nesmysl není třeba zesměšňovat, je směšný sám o sobě. A očerňování? Žádný z představitelů církve, věren údajnému učení Ježíše by se správně neměl dopustit žádného zlého činu. Omluva, že jsou to jen chybující lidé, je nepřípustná. A protože se církevní představitelé i věřící laici po celou dobu trvání církve dopouštějí zločinů, nemůže se jednat o očerňování ale konstatování faktu.

 10. Foxy

  Jene Kupko, pravil jsi: „Zesměšňování a očerňování formou agrese je.“
  Nevím, zda mohu být považován za „militantního atheistu“. Už jen vzhledem k tomu, že u minulého velkého vánočního stolu se nás sešlo několik muslimů, praktikující katolička, buddhista, několik příznivců různých typů obtížně definovatelné esoteriky a něco skeptických agnostiků/atheistů, se sám za militantního atheistu nedokáži považovat.
  Protože nejen, že jsme se nepoprali (fysicky ni slovně), ale ve vzájemné spokojenosti jsme si ty vánoce nádherně užili.

  Přesto jsem často byl za své vyjádřené názory od lidí věřících drsně (byť i pouze slovně) napadán, zesměšňován a psychiatrickými diagnosami oceňován. Měl bych to snad považovat za agresi?

  Kdysi jsem se tu ptal:
  Bůh má být (pokud si dobře pamatuji) entita (bytí) transcendentní, nestvořená, jsoucí mimo čas a prostor.
  Budiž, vezměmež to za pracovní hypotesu.
  Jaký je důvod ztotožnit tuto transcendentní entitu s jakýmsi hypertrofovaným nerudným, krvelačným, mstivým a samolibým kmenovým náčelníkem, tedy s bohem ze Starých pověstí Hebrejských?

  Je snad i takto položená otázka militantní agresí?

 11. Jan Kupka

  „Je snad i takto položená otázka militantní agresí?“
  To není. To je regulérní otázka a teologové na ni ve svých dílech odpovídají. Na úvod doporučuji například Úvod do křesťanství od jistého pana Ratzingera.
  Zrovna ty se tu jako militantní ateista opravdu neprojevuješ. Ale z vyjadřování jiných mám občas pocit, že „militantní ateismus“ opravdu není prázdným pojmem. Jestli mi rozumíš.

 12. Hraničář

  ateista
  29.02. 2016
  A očerňování? Žádný z představitelů církve, věren údajnému učení Ježíše by se správně neměl dopustit žádného zlého činu. Omluva, že jsou to jen chybující lidé, je nepřípustná. A protože se církevní představitelé i věřící laici po celou dobu trvání církve dopouštějí zločinů, nemůže se jednat o očerňování ale konstatování faktu.

  Katolický kněz při svém svěcení dostává již potřetí dary Ducha sv. Poprvé při křtu, podruhé při biřmování, potřetí při svěcení na kněze. Biskup pak ještě jednou, při svém vysvěcení.
  Zajímal jsem se, jak se ty dary Ducha sv. prakticky projevují. Napsal jsem do katolických tiskovin, i teologickým kapacitám. Nikdo neodpověděl. Proč asi?

 13. Hraničář

  Foxy
  Přesto jsem často byl za své vyjádřené názory od lidí věřících drsně (byť i pouze slovně) napadán, zesměšňován a psychiatrickými diagnosami oceňován. Měl bych to snad považovat za agresi?

  Mě zase věřící (katolíci) titulovali „komunisto“. „bolševiku“, ač jsem napsal, že jsem nikdy v KSČ(M) nebyl a nejsem.

 14. Jan Kupka

  „Nikdo neodpověděl. Proč asi?“
  Ono já mám třeba zase takovou internetovou zkušenost, že někteří lidé rádi fabulují. Tím tě nechci nějak obviňovat. Jen tím vysvětluji, proč ne na každý tvůj podobný dotaz sepisuji odpovědi. Protože když bych na každou takovou zkušenost, často nutně přibájenou, měl něco psát, tak se na internetu upíšu. Jak opravdu, neříkám, že fabuluješ zrovna ty.

 15. Jan Kupka

  No a proč to podezření z fabulace? Protože mi připadá krajně podezřelé, že někdo, kdo věnuje tolik upřímného úsilí, aby se dozvěděl odpověď na nějakou otázku, neumí napsat do Googlu „dary ducha svatého“. Takže dovol, abych to udělal za tebe:
  http://lmgtfy.com/?q=dary+ducha+svat%C3%A9ho
  bylo to tak těžké?

 16. Hraničář

  Volačo z jiných luhů a hájů:

  Re: Všechny národy stvořil Alláh, ale židy Satan.:
  Autor: L. David Datum: 29.2.2016 14:35

  Vašemu souhlasu jsem rád, a tak ještě doplním k těm dvěma Vámi načatým tématům:

  Za vším, co se na Zemi děje stojí duchovní mocnosti, a to bez ohledu na to, zda tomu lidé věří, či nikolv. Buď je to Bůh a jeho andělé, nebo Satan a jeho padlí andělé. Ostatně i satan je padlým andělem, nikoliv bohem. Dále jsou to lidé, kteří buď opravdově slouží Bohu, nebo slouží tomu Zlému. Neexistuje neutralita. Ateisté se domnívají, že neslouží nikomu, aniž by si uvědomovali, že už pouze svým ateismem, který je vzpourou proti Bohu, slouží tomu Zlému, a tím pádem jsou i pod jeho mocí.

  A k tomu, zda zákonem zakázat islám? Vždyť je to tak jednoduché! Stačí veřejně vyhlásit a kratičkým zákonem uzákonit to, co už dnes všichni vědí: ISLÁM NENÍ POUHÝM NÁBOŽENSTVÍM! ISLÁM JE PŘEDEVŠÍM NENÁVISTNÁ ZLOČINNÁ POLITICKÁ IDEOLOGIE NAROUBOVANÁ NA NÁBOŽENSTVÍ ! IDEOLOGIE ODPORUJÍCÍ LISTINĚ ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ÚSTAVY ČR.

  A potom jednoduše a prostě v souladu s Trestním zákoníkem, § 356 – Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod – tvrdě stíhat všechny, kdo by u nás chtěli šířit islám. Třebas i ministra školství, který s krytím ministra kultury povolil (a později na nátlak zrušil) indoktrinaci českých dětí a středoškolských studentů, kteří měli mít pod aktivitou nějaké Kláry Popovově povinné přednášky na téma „Islám očima českých školáků“.

  Bohužel, na tohle vše nemají naši politici dostatečně velké koule! A místo toho v nepřekonatelné touze po udržení svých křesel a vidině dalších prebend ze strany Brusele zbaběle poklonkují Merkelové a bruselským pomatencům (a neváhám napsat zločincům), kteří v touze po zglajchšaltování obyvatel Evropy v poslušnou a primitivní masu otroků chtějí s pomocí muslimů cestou kvót vetřelců – islámských bojůvek nařídit zahnojení celé Evropy muslimy! Kéž by nád Bůh ochrániti ráčil jek před zločinnými muslimy, tak i před zločinnými domácími i bruselskými politiky!
  http://neviditelnypes.lidovky.cz/svet-zidovsky-priklad-068-/p_zahranici.aspx?c=A160227_164021_p_zahranici_wag

 17. Hraničář

  Jan Kupka
  29.02. 2016
  No a proč to podezření z fabulace? Protože mi připadá krajně podezřelé, že někdo, kdo věnuje tolik upřímného úsilí, aby se dozvěděl odpověď na nějakou otázku, neumí napsat do Googlu „dary ducha svatého“. Takže dovol, abych to udělal za tebe:
  http://lmgtfy.com/?q=dary+ducha+svat%C3%A9ho
  bylo to tak těžké?

  Upřímně se přiznám, že právě Googl mě nenapadl. Ale to, co na mě vyskočilo, vlastně znám.

  Sedm darů Ducha svatého Texty svatého Františka Saleského (1567- 1622)

  Duch svatý, jenž v nás přebývá, chce učinit naši duši poddajnou, poslušnou a podrobenou svému božskému vedení a nebeským vnuknutím. Jsou to zákony jeho lásky, v jejichž zachovávání spočívá nadpřirozená blaženost tohoto přítomného života. K tomu jí propůjčuje sedm vlastností a dokonalostí, které se téměř podobají těm sedmi právě uvedeným a které jsou v Písmu svatém (viz Iz 11,2; Sk 2,38) a teologii nazývány dary Ducha svatého. Ty jsou nejen neoddělitelné od svaté lásky, ale též, jestliže všechno dobře uvážíme a správně řekneme, jsou hlavními ctnostmi, vlastnostmi a zvláštnostmi lásky.

  Neboť za prvé moudrost
  není ve skutečnosti ničím jiným než láskou, která cítí, okouší a dozvídá se, jak dobrotivý a laskavý je Bůh.

  Za druhé rozumnost
  není ničím jiným než láskou, která zaměřuje svou pozornost na to, aby uvážila a pronikla krásu věroučných pravd a mravoučných zásad, aby v nich poznala Boha, jaký je sám v sobě, a pak sestoupila z těchto výšin a poznávala jej také v jeho tvorech.

  Za třetí vědění
  naproti tomu není nic jiného než tatáž láska, která naši pozornost zaměřuje na to, abychom poznali sami sebe i ostatní tvory, a tím došli k dokonalejšímu poznání služby, kterou jsme povinni vůči Bohu.

  Za čtvrté rada
  je také láska, působí-li v tom smyslu, aby nás učinila pečlivějšími, pozornějšími a způsobilejšími ve volbě vhodných prostředků, jak Bohu svatě sloužit.

  Za páté síla je láska,
  jež povzbuzuje a pobízí srdce, aby vykonala, co rada rozhodla, že musí vykonat.

  Za šesté zbožnost
  je láska, jež nám ulehčuje práci a vede nás k tomu, abychom se věnovali skutkům, které se líbí Bohu, našemu Otci, srdečně, rádi a s dětskou láskou.

  Za sedmé a za poslední bázeň
  není ničím jiným než láskou, působí-li v tom smyslu, aby nás nechala prchat před tím, co se nelíbí božské vznešenosti, a vyhýbat se tomu.

  Jenže, pokud sis všiml, napsal jsem „jak se ty dary Ducha sv. prakticky projevují“. Tedy jak je který konkrétní člověk pociťuje. Jak je pociťuješ ty???
  Je to stejné, jako mě napadla otázka, jak se projeví, když „přijmu Ježíše do svého srdce“. Zkoumal jsem se, a nic jsem na sobě nepozoroval. Sledoval jsem jiné, a také nic nepozoroval. Jak se to projevuje u tebe???

  Plácání všeobecných mouder mě nijak neinteresuje. Já jsem prakticky založený člověk a ne teoretik .

 18. Jan Kupka

  Dary Ducha svatého jsou specifické pro každého člověka, když je chceš nějak zevšeobecnit, tak prostě musíš hovořit všeobecně. To je tak nějak samo sebou. Zkus si k tomu vygooglit víc.

 19. ateista

  @Jan Kupka
  „Dary Ducha svatého jsou specifické pro každého člověka,“

  Dary ducha svatého nejsou žádné. Napřed byste musel dokázat jeho existenci. Lžete stále dokola.

 20. Hraničář

  Je to sice jiné téma, ale dám to sem:

  „je nutné, aby každý manželský styk [quilibet matrimonii usus] zůstal otevřený předávání lidského života“ (Humanae vitae 11), a že je proto třeba „vyloučit každé jednání s úmyslem před manželským stykem [coniugale commercium] nebo při něm nebo při rozvíjení jeho přirozených následků zabránit početí – ať se jedná o cíl nebo prostředek“ (Humanae vitae 14).
  http://www.duseahvezdy.cz/2016/02/29/predstavitele-hnuti-pro-zivot-a-katolicti-odbornici-vyjadruji-vazne-znepokojeni-nad-vyroky-papeze-o-antikoncepci/

  Sem tam jsem napsal do katolické diskuze ( někde mě okamžitě smazali), že pro Všemohoucího Pána Boha přece nemůže být problém, aby eliminoval účinek hormonální antikoncepce, protrhl kondom či vyloučil účinek nitroděložního tělíska. Ostatně – o socialistické DANA (dobrá a neškodná antikoncepce) se uvádělo, že pokud se zygota v děloze uhnízdí, tělísko nemá vliv na další vývoj plodu. To se stalo známým, že se jim narodilo dítě, i když matka tělísko měla. Jak se pak ženským svěřovala, při porodu „nejdříve vyšla DANA a pak Jana“.
  Jenže „zavilí“ katolíci to nechtějí pochopit. Ti „nezavilí“ sami obdobné argumenty předkládali, včetně toho, že PPR (přirozené plánování rodičovství) prostě je antikoncepční jednání.
  Co se týče těch znásilněných jeptišek. Stalo se v Bosně, že znásilněná jeptiška otěhotněla. A v KT byla zveřejněna její úvaha. Přemýšlela, jak to, že její nebeský „Snoubenec“ ji neochránil. Předhodil jsem její příběh do křesťanské diskuzi katoličkám – jak by se zachovaly, kdyby jejich pozemský snoubenec, silný chlap, je takhle nechal na holičkách, jen se koukal a nepomohl. Ta „největší“ katolička neodpověděla, ta méně horlivá přiznala, že by mu dala kopačky. Ta postižená jeptiška ovšem svého nebeského „Snoubence“ neopustila – „přišla“ na to, proč to dopustil: „Aby věděla, jaké pocity mají znásilněné ženy, aby jim rozuměla a aby jim tedy mohla účinně pomáhat!“

 21. Hraničář

  Jan Kupka
  01.03. 2016

  Dary Ducha svatého jsou specifické pro každého člověka,

  To je taková universální výmluva, když se někdo dožaduje důkazů o praktických účincích a dopadech náboženských pouček a slibů.

 22. Petr Tomek Post author

  Jak vidím dary ducha svatého? Samozřejmě je to popíchniutí 🙂

  Neboť za prvé hloupost
  jen hlupák totiž může věřit že stvořitelem světa a celého vesmíru je strašidlo ze Starého zákona, které na důkaz smlouvy požaduje předkožku.

  Za druhé nerozumnost
  neboť jen člověk nerozumný dokáže věřit v tolik vzájemně rozporných tvrzení a rozpor mezi nimi nevidět. To pak označuje jako „vidění srdcem“.

  Za třetí nevědění
  Neboť poznání je nepřítelem Ducha svatého už od první stránky Bible.

  Za čtvrté hloupá rada
  Neboť co jiného čekat od toho, kdo má na všechno stejnou odpověď?

  Za páté síla je nenávist,
  jež umrtvuje lidskost ke všem, kteří nejsou souvěrci. Těm přeje peklo ač ve stejnou chvíli má hubu plnou slov jako soucit a láska.

  Za šesté zbožnost
  jež dokáže lidi učinit tupými a poddajnými jako ovce, aby vykonávali nesmyslné věci bez pochybnosti a s nadšením.

  Za sedmé a za poslední bázeň
  neboť strach dělá lidi slabými, ohebnými, vztahovačnými a oddanými autoritám.

 23. Jan Kupka

  Jsem rád, že bigotní projevy nejsou záležitostí jen křesťanů. Vlastně tě ty předsudky sympaticky polidšťují. Koho by furt bavilo hádat se se suchou chodící encyklopedií.:-)

 24. Foxy

  „Koho by furt bavilo hádat se se suchou chodící encyklopedií.:-) “
  Je opakem suché encyklopedie encyklopedie mokrá?
  A u Ducha svatého si nejsem jist jeho pohlavím. Co když je to Duchna svatá?

  Jinak sorry, do Ratzingera se nepustím, nezvládám, spíš Tě poprosím, abys mi Jene sám, stručně, svými slovy, zkusil zdůvodnit, proč je ona hypotetická abstraktní entita (transcendentní, nestvořená, mimo čas a prostor jsoucí…) ztotožňována ausgerechnet s zatraceně konkrétním a dosti nesympatickým kmenovým bůžkem starých Izraelitů?

  Hezký zbytek dne Tobě i vám všem!

 25. Bílá velryba

  Nejdřív by to chtělo TO NĚCO „mimo čas a prostor“ dokázat či podpořit jasnými důkazy. Do té doby pro mě bude dědeček na mráčku na stejně nepravděpodobné úrovni jako „boží energie“ nebo „tajemství“ nebo „božská první příčina“ nebo „bůh mimo čas a prostor“ 🙂 🙂

  A pokud toto dokážete či podpoříte důkazy, tak teprve pak dokazujte, proč je to zrovna ten váš bůh a co po nás chce…

  svatej materialismus 🙂

 26. Jan Kupka

  Petře, stručně to neumím. Jen teda ani Bůh filozofů není abstraktní. a není mimo prostor a čas, protože mimo je spíše „vně“ a on je „nad“.

 27. Foxy

  „stručně to neumím.“
  Škoda. Já toto ztotožnění považuji za nelogické a nesmyslné.

  „Jen teda ani Bůh filozofů není abstraktní. a není mimo prostor a čas, protože mimo je spíše „vně“ a on je „nad“.“
  Rozdíl mezi „vně“ a „nad“ mi zde připadá zcela marginální. O abstraktnost se netřeba hádat, to je otázka definice.

  Tož holt tak.
  Dobrou noc!

 28. Hraničář

  Petr Tomek Post author
  01.03. 2016
  Neboť za prvé hloupost
  jen hlupák totiž může věřit že stvořitelem světa a celého vesmíru je strašidlo ze Starého zákona, které na důkaz smlouvy požaduje předkožku.

  A to ještě požaduje, aby byla uříznuta novorozenci, který mse nejen nemůže bránit, ale hlavně vyjádřit se, zda tu smlouvu vůbec uzavřít chce.
  Podobně jako v křesťanství. Ježíš výslovně požadoval (budeme-li texty NZ brát vážně), aby jej dotyčný člověk uznal za svého Pána a teprve PAK(!) se nechal pokřtít. Církev křtí novorozence s tím, že kdyby měli rozum, jistě by se pro Ježíše rozhodli. A pak tvrdí, že křest je nesmazatelné znamení. Ale pozor – když se dotyčný nechová správně, pak křesťanem (samozřejmě) není!

 29. Hraničář

  Foxy
  01.03. 2016
  A u Ducha svatého si nejsem jist jeho pohlavím. Co když je to Duchna svatá?

  Ve starých hebrejských textech má Duch sv. ženskou koncovku. Takže zřejmě ho skutečně chápali jako sv. Duchyni. Ostatně – Jahve měl za manželku bohyni Ašéru.

 30. Čestmír Berka

  nemilitantní ateista je takový, který uznává výjimečnost víry, zvláštní status věřících a představitelů náboženských spolků, lituje, “ že mu nebyl dán dar víry“ . Dále ateista, který je se svým ateismem nespokojen a tzv. hledá. 😉

 31. Zdeněk

  A proč jsou na kostelech bleskosvody? že by se věřící báli, že je Hospodin neuchrání a spoléhali na fyzikální zákony?

 32. Jan Kupka

  „A proč jsou na kostelech bleskosvody? že by se věřící báli, že je Hospodin neuchrání a spoléhali na fyzikální zákony?“
  „Je také psáno: ‚Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.‘

 33. Foxy

  „nemilitantní ateista je takový, který uznává výjimečnost víry, zvláštní status věřících a představitelů náboženských spolků, lituje, “ že mu nebyl dán dar víry“ . Dále ateista, který je se svým ateismem nespokojen a tzv. hledá.“

  🙂 🙂 🙂

  Prdlajz, prosím pěkně.
  Nemilitantní atheista se řídí zásadou „žít a nechat žít“. Nebudu přesvědčovat slovenskou babičku mých vnoučat, aby na stará kolena odvrhla svou víru. Nebudu zde přemlouvat Jana či Daniela k apostasi, ale v momentě, kdy mne kdokoliv na základě své víry začne do něčeho nutit, odešlu jej do nejzazších končin traktu zažívacího.
  A pokud si kdokoliv na základě víry (či zde už spíš ideologie zvané náboženství) začne usurpovat veřejný prostor, ve jménu sekularismu se stanu militantním.
  Protože sekularismus je, domnívám se, jediný způsob, jak žít spolu a nesežrat se navzájem.

 34. Jan Kupka

  „Protože sekularismus je, domnívám se, jediný způsob, jak žít spolu a nesežrat se navzájem.“
  Říkáš, že po celou lidskou historii se lidé žrali navzájem? 🙂

 35. Foxy

  „Říkáš, že po celou lidskou historii se lidé žrali navzájem? “
  To bysem teda bublal že jo! 🙂
  Ono se stačí jen malinko zahloubat do historie…

  No nic, mizím, musím pracovat, tak šťastné snění o Království Božím… nebo snad božím samoděržaví?
  73! – QRU – SK- CL

 36. Bílá velryba

  Jak se pokouší Hospodin tím, že kostel nemá bleskosvod? 🙂

  Docela mě tohlecto pobavilo.

  Jinak nesouhlas s Foxym: už přísný sekularismus je od věřících brán jako militantní ateismus, také ho prosazují hlavně ateisté a noví ateisté, chci tím říct, že už přísný sekularismus je brán mnoha věřícími jako militantní útok…

Komentáře nejsou povoleny.