Xenofobní kavárna Tři Ocásci: kampaň #exmuslimbecause je štvavá a nenávistná propaganda, hodná podpory fašistů

Autor | 03.03. 2016

exmuslimbecauseBrněnská kavárna Tři ocásci. Už jste o ní slyšeli? Na stránkách Ateistů ČR obvykle o kavárnách nepíšeme, tudíž některé věci neznalé určitě musel překvapit již samotný titulek tohoto článku. O čem však na stránkách Ateistů ČR píšeme poměrně často, je problematika ex-muslimů. Konkrétně pak postavení ex-muslimů nejen v muslimských společnostech, ale i v Evropě. V mnoha článcích jsme Vás informovali o kampaních a názorech ex-muslimů, upozorňovali jsme na případy, ve kterých čelili diskriminaci či perzekucím. S Imadem Iddine Habibem, zakladatelem Council of Ex-Muslims of Morocco CEMM مجلس المسلمين السابقين بالمغرب jsme publikovali i rozhovor. Ex-muslimové čelí především přímo v muslimských zemích diskriminaci, perzekucím, pronásledování a v nejlepším případě pak “pouze” totální ostrakizaci. Bohužel se to však netýká pouze ex-muslimů, žijících přímo v islámských zemích. Ex-muslimové žijící v islámských zemích musí před svým okolím a fakticky před celou společností hrát jedno velké divadlo a dělat, že ve skutečnosti muslimy jsou. Musí tedy dodržovat veškeré muslimské rituály, modlitby atp., aby na ně náhodou nepadl stín podezření z toho, že od islámu odpadli. Odpadnutí od islámu ostatně řada muslimských zemí trestá dle aktuální platné legislativy trestem smrti, řada dalších ji pak kriminalizuje pod “nižšími tresty”, třeba “pouhým” vězením. Důkladné informace o legislativním postavení ex-muslimů v islámských zemích si každý může nastudovat v aktuální verzi ročenky Freedom of Thought Report za rok 2015, vydávané International Humanist and Ethical Union. O řadě případů, kdy se ex-muslim musel ve své muslimské zemi a ve svém ryze muslimském okolí dále chovat jakožto muslim, aby nebyla jeho apostaze od islámu vyzrazena, dříve informovali například syrští ateisté na svém facebooku. Situace je však daleko vážnější. Podobným problémům totiž čelí i ex-muslimové v Evropě. Jedná se jednak o potomky muslimských uprchlíků, či dokonce o ex-muslimy ze současné uprchlické vlny.

Těžko bychom na světě hledali více ohroženou a perzekuovanou skupinu, která je v tak velké míře omezována na lidských právech a která žije pod neustálou hrozbou ze strany muslimů, jako jsou právě ex-muslimové. Zřejmě největší a nejaktivnější ex-muslimská organizace na světě, britská Council of Ex-Muslims of Britain, se tak koncem roku 2015 rozhodla spustit vynikající, částečně coming-outovou kampaň #ExMuslimBecause. O kampani informovala i řada světových médií, určitě doporučuji článek Ali A. Rizviho z Huffington Postu s názvem #ExMuslimBecause: Thousands of Former Muslims Are Speaking Out After Paris — and It’s Amazing, ve kterém celou kampaň vysvětluje a v článku naleznete i řadu ex-muslimských coming-outů z Twitteru. Jak již napovídá znak “#” u jména kampaně, jednalo se o kampaň především twitterovou. Ex-muslimové tak jednoduše napsali svůj důvod, proč islám opustili, a připojili k němu na Twitteru hashtag #ExMuslimBecause. Kampaň měla a stále má obrovský úspěch. Jen během prvních dvou týdnů byl hashtag užit více než stotisíckrát. Nové coming-outy a svědectví o tom, proč ten který ex-muslim opustil islám, se přitom objevují dnes a denně i dnes, v březnu 2016.

Toliko tedy na úvod k zasvěcení do problematiky. V posledních týdnech pak na českém facebooku vznikla velice chválihodná iniciativa, stránka Exmuslim because, která se nevěnuje ničemu jinému, než překladu oněch vysvětlení, proč ten který ex-muslim odpadl od islámu. Jedná se tedy čistě o překlady twitterových coming-outů bývalých muslimů. Nyní se konečně dostáváme k brněnské kavárně Tři ocásci a k jejich spojitosti, či lépe řečeno nespojitosti s touto kampaní. Česká stránka Exmuslim because, zabývající se překladem ex-muslimských coming-outů, napsala na facebook Tří ocásků zprávu, ve které je žádá o podporu této kampaně, která bojuje za práva ex-muslimů. Samozřejmě by se teď každý mohl zeptat: A proč se ptají zrovna kavárny u Tří ocásků? Není to nedej Bože nějaký typ cílené provokace? Proč neposlali mail třeba do bystrcké hospody U Štávů, a nepožádali o podporu zde? Zlí jazykové, neseznámení se situací, by se takto samozřejmě zcela regulerně mohli tázat. Seznámíme-li se však se situací okolo Tří ocásků blíže, celé to najednou začne dávat větší smysl.

tri_ocasci

Osazenstvo kavárny Tři ocásci na snímku vyjadřuje solidaritu uprchlíkům. Jen těm muslimským, nebo i ex-muslimským, kteří islám kritizují a kteří jsou muslimy perzekuováni?

Kavárna Tři ocásci se totiž v létě loňského roku zapojila do jiné hashtagové kampaně, konkrétně do kampaně #přijímám (viz foto nad tímto odstavcem). Tři ocásci zapojením do kampaně #přijímám chtěli vyjádřit solidaritu uprchlíkům. Prvně několik faktů. Proč se vůbec Tři ocásci dostali do médií? Ke kampani #přijímám se se přeci prihlásilo hodně lidí a kolektivů, tak proč právě oni? Důvod je jednoduchý: kavárna totiž čelila zastrašování fotbalových hooligans, kteří jednoho hosta kavárny napadli dokonce i fyzicky a poté se před kavárnou sami vyfotili s transparentem #uprchlíky nepřijímáme. Tři ocásci následně vydali prohlášení, ve kterém se vyjádřili k atmosféře ve společnosti, k výhrůžkám, kterým čelí a celkově k celé uprchlické problematice. V rámci objektivity, aby si každý čtenář mohl udělat sám komplexní názor, zde vyjádření Tří ocásků v celém znění uvedu. Vyjádření mimochodem přebrala i některá média a Ocásci tímto vstoupili do veřejného prostoru.

Jsme silně znepokojeni událostmi uplynulého týdne a především pak víkendu. V reakci na projev naší solidarity s trpícími lidmi totiž přišla nejdříve mohutná vlna nevybíravého nesouhlasu ve virtuálním prostoru plná vulgárních urážek a vyhrůžek, a ta následně eskalovala zastrašováním přímo v našem podniku a dokonce fyzickým napadením jednoho z hostů, který se ve vyhrocené situaci zastal obsluhy.

Situaci, kdy je za projev svého názoru někdo zastrašován či fyzicky napadán, považujeme za zásadní ohrožení svobodné a rovné společnosti.

Naše společnost dospěla do stavu, ve kterém může mít skupina nebo jedinec strach projevit svůj názor. Odpovědnost za něj podle nás plně nesou lidé jako Tomáš Vandas, Martin Konvička se svým spolkem IvČRN či Tomio Okamura, kteří neváhají šířit mezi lidmi strach, paniku a nenávist. Stejnou měrou se ovšem na této atmosféře podílí jednostranně informující média, mlčící politici napříč celým politickým spektrem a veřejné osobnosti – nedokáží nebo nechtějí k věci zaujmout jasný lidský a zodpovědný postoj a nechávají tak až příliš silně znít výše zmíněné nenávistné hlasy.

Tímto vyzýváme účastníky diskuze ke kultivaci projevu, veřejné osobnosti k tomu, aby šli svým jednáním příkladem, a spolek okolo M. Konvičky a ostatních populistů k převzetí zodpovědnosti za nehorázné vyhrocení situace a především ke změně rétoriky.

Brněnským i mimobrněnským násilníkům vzkazujeme, že kavárna Tři ocásci není a nikdy nebude bojištěm.

Všem, kteří nám projevili svou podporu, ať už na dálku nebo přímo na místě svou přítomností, velmi děkujeme a pevně věříme, že v budoucnu už situace nedojde takto daleko.

Nenávist a netoleranci u nás nechceme.

Solidaritu s uprchlíky #přijímáme.

Tři ocásci

Pojďme si nyní prohlášení Tří ocásků rozebrat a zasadit jejich výroky do kontextu jejich postojů k lidskoprávní kampani #exmuslimbecause. Prakticky celým poselstvím Tří ocásků se nese apel, že ve svobodné společnosti by měl mít každý právo na to vyjádřit svůj názor, aniž by pak za to byl perzekuován, bylo mu vyhrožováno atp. Explicitně dokonce uvádí, že “Naše společnost dospěla do stavu, ve kterém může mít skupina nebo jedinec strach projevit svůj názor.” Docela by mě zajímalo, zdali si Tři ocásci představují stejnou svobodu projevu i pro Konvičku a jeho IVČRN, nebo jestli tato svoboda projevu bez zastrašování platí jen pro stoupence “těch správných názorů”? Tuto otázku ponechám nezodpovězenou. Daleko závažnějším problémem, než žabomyší války v českém rybníčku, je totiž situace okolo ex-muslimů. Ocásci uvádí, že se ke kampani #přijímám připojili ze solidarity s trpícími, zdůrazňuji s trpícimi lidmi, a zároveň apelují na svobodu projevu bez zastrašování atd.

Považuji tedy za ze strany Tří ocásků mimořádně nekonzistentní s předchozím uvedeným, když odsuzují kampaň, která naopak trpícím lidem, kteří jsou za svoje názory zastrašováni a perzekuováni, pomáhá. Tři ocásci tuto kampaň dokonce označují za “štvavou a nenávistnou propagandu” (viz obrázek pod odstavcem) a uvádí, že podporu pro tuto kampaň by lidé měli hledat u Bartoše a jeho Národní demokracie. Skutečně mi není jasné, jak mohou Tři ocásci sami sebe stavět do pozice těch, kteří soucítí s trpícími a kteří obhajují lidská práva, když zároveň “fašizují” lidskoprávní kampaň, která pomáhá zřejmě nejvíce perzekuované menšine na světě, ex-muslimům. Případná neznalost Tří ocásků v tomto případě skutečně neomlouvá. I mezi migranty, které Tři ocásci #přijímají, se najdou ex-muslimové a ateisté, kteří však musí během své dlouhé pouti do Evropy předstírat, že jsou muslimové. Musí tak činit dokonce i v azylových táborech v Evropě. Musí tak činit dokonce i v Německu, a to až do té doby, než se jim podaří z komunity ostatních, muslimských migrantů nějak “vymanit”. Jsou to právě “trpící, umírnění muslimové”, kdo (nejen) arabské ex-muslimy perzekuuje. To je třeba říct. Ex-muslimové nejsou perzekuováni jen extremisty či muslimskými státy, ale především onou “umírněnou” muslimskou majoritou. Tři ocásci zřejmě nejsou seznámeni s tím, že apostase, odpadnutí od islámu, představuje v islámu jeden z vůbec nejhorších zločinů, ne-li vůbec ten nejhorší. Trest je tedy adekvátní míře “zločinnosti”, kterou odpadnutí od islámu představuje.

exmuslimbecause_czech

Reakce Tří ocásků na coming-outovou kampaň #exmuslimbecause.

Jak jsem však již naznačil v úvodu článku, samotná apostaze od islámu není pro ex-muslimy a ateisty z arabských zemí tím nejhorším. Zdaleka nejhorším je pro ně pouhopouhé žití v muslimských zemích, kde jsou tito arabští ateisté a ex-muslimové obklopeni muslimy, opětovně zdůrazněme že většinově umírněnými muslimy, a ne žádnými extremisty, před kterými musí ze strachu předstírat svou “pravou totožnost”. Právě ex-muslimové jsou těmi, kteří dnes a denně nejvíce pociťují to, jaké to je žít ve strachu z projevení vlastního názoru bez toho, aniž by za něj bylo vyhrožováno. To, co se děje v zatuchlém českém rybníčku, je absolutním nic oproti realitě, kterou každodenně zažívají a žijí ex-muslimové napříč celým nikoliv jen arabským, ale napříč celým islámským světem. A když se objeví kampaň, která má perzekuovaným ex-muslimům pomoci s jejich coming-outem, tak ji Tři ocásci označí za “štvavou a nenávistnou propagandu” hodnou podpory fašistů. Ti stejní Tři ocásci, kteří ve svém prohlášení měli plnou pusu řečí o tom, jak společnost přestává být svobodnou v okamžiku, kdy někdo musí mít strach z projevení svého názoru. Pokud by to ze strany Tří ocásků nebyla pouze prachobyčejná póza a mysleli to vážně, patřili by naopak mezi první, kteří by se o osudy ex-muslimů zajímali, a pokud to ne, tak alespoň mezi ty, kteří by ex-muslimskou coming-outovou kampaň #exmuslimbecause podpořili, a to z těch stejných důvodů, kteří oni sami uvedli ve svém prohlášení.

Imad Iddine Habib a jeho poselství. Ke Třem ocáskům bohužel nedorazilo.

Imad Iddine Habib a jeho poselství. Ke Třem ocáskům bohužel nedorazilo.

Podíváme-li se na některé z nejvýznamnějších ex-muslimů současnosti, tak zjistíme, že všichni jsou žijícími a chodícimi doklady výše uvedeného. Imad Iddine Habib, zakladatel marockého ex-muslimského hnutí (mimochodem první ex-muslimské hnutí založené na půdě muslimského státu), se musel poměrně dlouhou dobu v Maroku skrývat, protože mu za jeho odpadnutí od islámu, repsektive za kritiku islámu, hrozilo vězení. Tehdy se rozjela maivní mezinárodní kampaň, zorganizovaná mimochodem taktéž britským ex-muslimským hnutím, a vznikla petice na Habibovo osvobození, kterou podepsaly i osobnosti ze světa vedy, jako třeba Richard Dawkins či Lawrence M. Krauss. Pod tlakem mezinárodní kampaně (dle Tří ocásků zajíste jistě taktéž štvavé a nenávistné) byl nakonec Habib osvobozen. Místo toho, aby ihned uprchl, však Habib udělal něco, co nikdo nečekal: právě až po svém stíhání a letech diskriminace a perzekucí se rozhodl pro založení marockého ex-muslimského hnutí. Koho marocké ex-muslimské hnutí zajímá více, nechť se podívá na tento článek, kde jsme zprostředkovali jejich tiskovou konferenci. Nedávno Habib na svém Facebooku sám upozornil na to, že ateistické a ex-muslimské komunity v islámském světě trpí, a že přiznání se k ateismu rovná se společenské sebevraždě. Výborný shrnující článek o Habibovi si můžete přečíst také zde: Moroccan atheist: “I have been betrayed by both East and West”. Kdo by si tyto texty měl přečíst především, je samozřejmě především osazenstvo Tří ocásků, které zřejmě o těchto věcech nemá ani toho nejmenšího tušení.

Podobných případů je nespočet, bohužel víme pouze o naprostém minimu. Řada ex-muslimů prožije ve strachu třeba celý život, protože si jednoduše nemohou dovolit své odpadnutí od islámu přiznat. Přiznání se k ateismu je totiž v islámském světě skutečně společenskou sebevraždou, jak dobře vystihl Habib. Zmiňme ještě případy několika dalších známých ex-muslimů. Například Waleed Al-Husseini, palestinský ateista, který za své doznání k ateismu strávil v palestinském vězení rok svého života. Poté prchl do Francie, kde založil francouzské ex-muslimské sdružení, Conseil des Ex Musulmans de France. Zajímavý je také případ dalšího Maročana, Kacema El-Ghazzaliho, který svůj lidskoprávní aktivismus uplatňoval přímo v Maroku, kde za něj byl perzekuován a kde byl adresátem (a stále je) nespočtu výhrůžek smrtí. Od roku 2011 žije ve Švýcarsku.

U Ghazzaliho se však přeci jenom na chvíli zastavme. Je totiž třeba dodat, že kampaň #exmuslimbecause podpořila i největší humanistická organizace na světě, International Humanist and Ethical Union (IHEU), které je naše české ateistické sdružení členem. Proč to zmiňuji? IHEU má totiž své zastoupení na Radě pro lidská práva při OSN, a mimochodem je to právě ex-muslimský ateista Ghazzali, kdo je zástupcem IHEU na půdě OSN. A i sám Ghazzali vyslal na svém Twitteru do světa tweet s hashtagem #exmuslimbecause:

 

Myšlenková konstrukce Tří ocásků o tom, že kampaň #exmuslimbecause je štvavou a nenávistnou kampaní, která je hodná podpory fašistů typu šéfa Národní demokracie Bartoše, má tedy poměrně značné trhliny a dá se říct, že tato konstrukce je zcela neudržitelná a nesmyslná. Troufám si naopak tvrdit, že vyjádření Tří ocásků je ze své podstaty krajně xenofobní: Tři ocásci jsou typickým produktem dnešní doby, která plodí jednoho apologeta islámu za druhým. Bohužel, tyto “moderní apologie” povětšinou nemají žádný racionální základ. Funguje to většinou tak, že za “kritiky islámu” jsou vydáváni lidé typu Vandase, Bartoše či fotbalových chuligánů, přičemž někteří jiní lidé mají tendenci se vůči těmto lidem postavit. Chyba se samozřejmě děje už zde. Racionálně uvažující člověk si domyslí, že fotbalovým chuligánům a jim podobným skutečně nejde o islám. Jde jim úplně o něco jiného. Jestliže však někdo DSSS či fotbalové chuligány začně brát jakožto reprezantanty kritiků islámu, pak se ten, kdo tak činí, zcela dobrovolně nechává zatáhnout do jejich hry a tím delegitimizuje sám sebe. Tito lidé pak jednoduše postupují tak, že se chtějí co nejostřeji vymezit vůči oněm extremistům. Tudíž fotbaloví chuligáni “kritizují islám a #nepřijímají”, tak mi budeme až do poslední kapky krve islám bránit a přijímat. Proč? Jen proto, abychom se vymezili a zůstali “těmi slušnými”.

Bohužel, kdo těmito žabomyšími válkami, které zdaleka nejsou přitomny pouze v České republice, ale fakticky v celé Evropě, nejvíce trpí? Ano, správně, jsou to ex-muslimové. Pro ně totiž v tomto konfliktu nezbývá místo. Pro DSSS, Bartoše a fotbalové chuligány, prizmatem nejen nové levice “reprezentanty kritiky islámu”, jsou totiž ex-muslimové pořád Arabové, tudíž méně hodnotné bytosti. Ano, jaké to překvapení, těmto uskupením vůbec nejde o islám, ale o etnické, rasové a kulturní odlišnosti. Pro stoupence migrantů a islámu zase ex-muslimové představují skupinu, která by snad ani neměla existovat. Samotná existence islám kritizujících ex-muslimů je totiž něčím, s čím si dodnes oni moderní apologeti islámu neví rady. Ex-muslimští Arabové kritizující islám s podobnou razancí, jako třeba Konvička, jsou pro ně “chybou v matrixu”. V jejich vidění světa je totiž kritika islámu špatná, spjatá s extremismem, xenofobií a fotbalovým chuligánstvím, ale co dělat, když jej kritizují samotní Arabové? Odpověď je jednoduchá: budeme dělat, že ex-muslimé neexistují. Co když se ale nějaká kampaň ex-muslimů dostane i přes zdi naší slonovinové věže? Jednoduché: začneme je obviňovat z toho, že jejich coming-outy jsou štvavou a nenávistnou kampaní, která si zaslouží podporu leda tak mezi fašisty.

Poslední dobou, i pod tlakem uprchlické krize, se z obrany islámu stal jakýsi fetiš určitých vrstev společnosti. Tento fetiš však, opakuji, nestojí na racionálním základě. Je vlastně pouhým akcidentálním produktem snahy vymezit se vůči xenofobům a rasistům, kterým ale o islám absolutně nejde. Obránci islámu jsou tak dnes chyceni do pasti, nastražené skutečnými rasisty a fotbalovými chuligány. Vlivem vzájemné nevraživosti a nenávisti, mezi těmito dvěma skupinami však dochází k tomu, že se xenofobního jednání dopouštějí i ti, kterým údajně xenofobie tolik leží v krku, tedy apologeti islámu. Aktuální prohlášení Tří ocásků je toho zářným příkladem. Jejich snahu o očerňovaní kampaně, která narušuje jejich černobílé vidění světa, nelze vnímat jinak, než jako křišťálově čistou ukázku xenofobie. Tři ocásci a jim podobní se bojí ex-muslimů, protože si uvědomují, že právě kritika islámu od arabských ex-muslimů je kritikou daleko silnější a daleko drtivější a pro islám fatálnější, než jakou se kdy byť jen hypoteticky může podařit vyplodit jakémukoliv Konvičkovi či Wernerovi. Tři ocásci a jim podobní tak mají, ať už vědomě ve své zaslepenosti, či nevědomě ve své neznalosti, sami daleko blíže k oněm fotbalovým chuligánům a jiným extremistům, které sami tolik kritizují, než k čemukoliv, co je jakkoliv spjato s obhajobou lidských práv. Roli obhájců lidských práv dnes plní ex-muslimové zodpovědní za kampaň #exmuslimbecause. Nikoliv pózeři od Tří ocásků.

A vzhledem k tomu, že byl tento článek především o ex-muslimech, odkáži zde závěrem, nejen pro případné čtenáře z řad Tří ocásků, na nedávný článek Petra Tomka Ex-muslimové – něco víc, než zlatý poklad na dosah ruky.

29 thoughts on “Xenofobní kavárna Tři Ocásci: kampaň #exmuslimbecause je štvavá a nenávistná propaganda, hodná podpory fašistů

 1. Bílá velryba

  Suprový článek, jen bych nepsal o většině muslimů jako o umírněných. To prostě není umírněnost. Těch liberálních muslimů je fakt málo, hlavně na Předním východě. Samozřejmě, nejsou to teroristé, těch je také menšina. Je to gaussovka a ten vrchol je radikální, byť existují i radikálnější verze na okraji (teroristé). Ale na druhém okraji je zase málo skutečně umírněných. Na rozdíl od evropských křesťanů, kde je umírněných už většina, ten vrchol je umírněný a sekulární (snad až na Polsko a spol.)

 2. Hraničář

  Snad by bylo lépe nepoužívat výraz ex-muslimové. Vždyť také nepoužíváte výraz ex-katolíci, ex-křesťané, ale ateisté nebo sekularisté.
  Tedy spíše – arabští, maročtí, syrští ….. ateisté, sekularisté.
  Jinak souhlas.

  A něco k tomu:
  https://mail.centrum.cz/download.php?msg_id=0000000057a4000d0a64035aec17&idx=5&filename=Muslimove_versus_zena\.mp4&r=83.11561557929963

  https://mail.centrum.cz/download.php?msg_id=00000000579e000cfdac035aecb2&idx=5&filename=Historik_Vlastimil_Vondruska_13\.2\.2016\.pdf&r=4.330587456934154

  Vidíme, že Schengen je věc pro dobré počasí, ale když přijde bouřka, prosakuje a valí se přes něj povodeň. V okamžiku, kdy EU hranice nijak nehlídá, cizí lidé libovolně bez jakékoli registrace překračují hranice a pohybují se po Evropě. Současně vidíme, že už nyní jsou v západní Evropě obrovské muslimské komunity podhoubím pro terorismus. Neměl by si náš stát vzít zpátky pravomoc, kdo může vstoupit na naše území? V okamžiku, kdy není chráněna vnější hranice EU? První je věc, že kontrolou hranic zamezíme přílivu uprchlíků, a druhá věc, že v západní Evropě jsou občané EU muslimského vyznání, kteří jsou zapojení do hnutí teroristů. Ale muslim, který žije třetí generaci v Německu a je třeba terorista, může libovolně překročit hranice naší země, nikdo ho na hranicích nezkontroluje, nezadrží a zde může u nás něco spáchat. Jedním ze znaků suverénního státu je, že kontroluje své hranice a kontroluje právo na svém území, které je vytyčeno hranicemi. Jakmile někdo poruší zákon u nás, překročí hranice, tak už náš stát toho člověka těžko potrestá…
  Dnes se v Evropském parlamentu mluví spíše o tom, jak potrestat země, které si chtějí své hranice chránit, než o tom, jak trestat ty, kteří je ilegálně překračují. Není mi úplně jasné, proč tomu tak je. Je mi ale jasné, že taková Evropa nemůže dlouho vydržet.
  I kdybychom nepočítali současnou migrační vlnu, tak již před ní existovaly odhady, že v západní Evropě budou mít muslimové většinu do 40 let. Takže v Německu, Francii, Británii, Belgii, Nizozemí a tak dále mohou nastavit muslimská pravidla a právo šaría. Budou ovládat velké země EU a pak muslimské zásady mohou prosazovat vůči nám. Není pro nás EU z tohoto důvodu hrozbou a není pro nás řešení vystoupit z EU a utvořit nějaké uskupení států kolem Visegrádu a části Balkánu a dalších států střední a východní Evropy?
  Ztratili jsme (mimochodem už před vstupem do EU) samostatnost ekonomickou, politickou i vojenskou. Nic z toho se nám odchodem z EU automaticky nevrátí. Jak chcete v takové situaci budovat spolek s Polskem, které je silnější než my a sleduje výhradně své vlastní zájmy, a se zeměmi Balkánu, které jsou rozhádané mezi sebou? Jak to chcete navíc budovat v situaci, kdy i u nás doma je každý rozhádaný s každým? Na celé věci je nejhorší, že tato kritická situace nás nesemkla, ale naopak vede k přitvrzení vnitřních sporů. Na tomhle se nic rozumného a perspektivního budovat nedá. S takovými předpoklady bychom se měli spíše začít modlit, aby nám časem taky někdo ohřál čaj a věnoval deku.

  prof. PhDr. Jan Keller, CSc. ČSSD europoslanec
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Profesor-Keller-velmi-nevesele-o-imigraci-a-nasi-budoucnosti-Takova-Evropa-nemuze-dlouho-vydrzet-To-uz-je-pak-asi-fakt-lepsi-tise-vymrit-424496

 3. Jan Kupka

  Ten výraz ex-muslimové se mi naopak líbí. Vystihuje skutečnost, že nejen ateisté, ale i kupříkladu konvertité mají v muslimských zemích problém. Připomnělo mi to třeba projekt Hlas mučedníků. Tohle je problém nás všech.

 4. toli

  @Hraničář
  No já si myslím že Schengen je skvělá věc,jenže od počátku je jeho problém nehlídaná vnější hranice.Vše je o penězích,ale co by jsme chtěli třeba po Italech nebo Řecích,že ? Pokud jim unie pošle peníze na ostrahu hranic tak to tam stejně všechno rozkradou nebo použijí na něco jiného.Jednoduše to patří k mentalitě jižních národů.Ze stejného důvodu mám velmi skeptický postoj k faktu že Evropa hodlá platit Turecku za to, aby sem nepouštělo migranty,Turci shrábnou prachy a polibte nám ……….

 5. Josef

  Nebuďte dementi, začněte chodit do pořádný práce a přestaňte tady vítat lidi, který sem jdou Evropu zničit. Otevřete ty oči už to snad není pravda, myslíte si vážně, že někoho z nich zajímá vaše solidarita? Srčte si jí do riti …

 6. Keprah

  Dík za skvělý rozbor; “ocásci” jsou skutečně kabinetní ukázkou ryzí netolerance a mohli by se vyučovat jako typický zvrhlý produkt dnešního eurounijního neomarxistického sociálního inženýrství.

 7. neruda

  Tak to dopadá, když se Ocásci řídí svými předsudky, a kdy je pro ně ideologie přednější než fakta.
  Ostatně, diskvalifikuje je už jen samotné použití odkazu na „fašisty“.

 8. Honza

  Ano ,,přijímáme uprchlíky” Tohle se líbí pašerákům lidí, všem co při tomto pašování lidí zahynuli a obětovali všechny svoje úspory, cca 3500 znásilněných žen za rok 2015, 19 zabitých za rok 2015, cca 27 000 napadeným za rok 2015. Dále 80 tisícům uprchlíků, kteří zmizeli na uzemí Německa a sami němci neví kde jsou. Také se to libí nám všem daňovým poplatníkům, protože jen ČR vynaložila více než 350 milionů za rok 2015. V evropě je od uprchlíků zničeno vybavení nebo nutná uhrada znečištěného prostředí za více neže půl miliardy. Všechna tato čísla jsou snadným součtem, který uvádějí jednotlivé postihnuté země. Zejména nejvíce pak Francie, Itálie, Německo, Řecko, Švédsko.

  A nejvíce se to libí nám všem. Když je někdo uprchlík má totiž evidetně právo ,,nadávat a napadat Evropany” stěžovat si na jídlo a ubytování, které je nastadartnější než mají naši sociáolové a bezdomovci. Má právo si cokoliv vzít, a hulákat při tom, že je to jejich protože to nám bezvěrcům nepatří. A Vůbec mají právo znásilnit moji kamarádku v Itálii a tvrdit, že je to jejich svaté právo.

  A Vy tu lamentujete něco o fašismu?

 9. Honza

  To, že tato stránka má cenzuru na komentáře ,,Váš komentář čeká na schválení.” je ubohost, omezení práva na svobodu slova a obyčejná komunistická nebo nacistická propaganda .. aneb zveřejníme co se jen nám líbí. 😉

  Je zřejmé, že jednání uprchlíku nelze paušalizovat. Ale nejedná se o jedince jeden ze sta. Jedná se o celé ,,gangy” stovky a tisíce jedinců, kteří mají chování jaké mají. A popírat zločiny je jako je páchat.. pokud zvěřejnění zločinu někdo chápe jako paušalizování, pak má evidetně problém v tom ,,chovat se a prosazovat spravedlnost”. Utajování zločinů určité národnosti nebo etnické společnosti, je totiž stejné jako tajení jakých koliv zločinů proti lidskosti.

 10. Foxy

  “To, že tato stránka má cenzuru na komentáře ,,Váš komentář čeká na schválení.“ je ubohost, omezení práva na svobodu slova a obyčejná komunistická nebo nacistická propaganda .. aneb zveřejníme co se jen nám líbí. ”

  Hele, Honzíku, jseš tu na návštěvě. Pravidla si tu určuje pan domácí. Pokud se ti tu něco nelíbí, můžeš táhnout kamkoliv jinam.
  Právo na svobodu slova můžeš mít na svém vlastním webu. Nebo to můžeš vyřvávat v řečnickým koutku v londýnském hajdparku 🙂

 11. Jan Kupka

  Foxy: To bylo až pozoruhodně k tématu článku. 🙂

  Asi nikdo nemá problém s tím, když se lidem, kteří utíkají před smrtí, poskytne útočiště. Ale na neštěstí těchto uprchlíků bohužel parazitují celé zástupy jiných, kteří si jen přijeli splnit svůj Evropský sen. A lidé nejsou hloupí. Když je někdo ve Francii, kde mu smrt ve válce nehrozí a kde mu dají suchou boudu a něco k jídlu, a protestuje a demoluje a znásilňuje a domáhá se cesty do Anglie…nebo si v Německu chodí do bazénu a na diskotéky a sexuálně obtěžuje dívky….tak takový člověk není někdo, kdo by si pomoc zasloužil. Naopak, kvůli němu se jí nedostává skutečně potřebným. To je přece nad slunce jasné. Nevím, jestli nějaká nepsaná korektnost to brání vrcholovým politikům Evropské unie říct na plná ústa, nebo co se děje. Ale na to přijde i strejc v hospodě. Není divu, že se proto zvedají tak negativní emoce.

  Připadá mi…a u této čajovny je to markantní….že morálka a etika musí vycházet zevnitř člověka, musí dojít ke zvnitřnění norem. Nelze je přijmout bezmyšlenkovitě a pak je stejně bezmyšlenkovitě uplatňovat – takhle se to dělá / říká / učí, taková je politika, to je korektní / in / správné, takhle to tedy dělejme. Člověk musí chápat “proč”. Když člověk chápe pravidla, ví, kdy je správné je porušit. A nebude je uplaťnovat bezmyšlenkovitě. To jsme zase u toho příkladu s léčením v sobotu. Podle farizejů je lepší nechat člověka trpět, než porušit šabat. Protože šabat se přece porušovat nemá. Podobně bigotně uvažuje i tato čajovna: “Přijímáme i lidi, kteří na to právo nemají – protože jsme sluníčka a máme lidi rádi” Ale to je láska opičí.

 12. ateista

  Nepochopení ocásků pramení v tom, že s imigranty nemají osobní zkušenost. Zřejmě by bylo vhodné, kdyby jim je tam nějaká charitativní společnost nasměrovala na meníčka. Třeba se mýlím a rychle by se přeorientovali na halal. I když velkou konkurencí by jim byly jako houby po dešti rostoucí prodejny kebabu.

 13. A.S.Pergill

  Mno:
  1. Konvičkovci exmuslimy jednoznačně podporují a sám Konvička opakovaně prohlásil (párkrát jsem četl a jednou jsem i byl u toho osobně), že optimálním řešením situace s islámem je, aby se z muslimů hromadně stali exmuslimové, a že v tom by se jim mělo maximálně pomoci. Exmuslimové jsou také v užším vedení IvČRN.
  2. Nejsem si vědom, že bych třeba u Vandasovců četl něco na téma barvy pleti apod. Vždy to stavějí na chování buď slučitelném nebo neslučitelném s naší normou. Je otázka, nakolik je to od nich taktika (vzhledem k limitům daným naším právním řádem) a nakolik to myslí vážně. Přinejmenším by stálo za to jejich postoj k exmuslimům otestovat. Případně se jich na jejich postoj oficiálně zeptat, adresy svých funkcionářů mají vyvěšené na webu a na věcné dotazy i reagují.
  3. O Bartošovi zase nemám tolik informací, abych mohl jeho reakci predikovat.
  4. K té “nenávistné propagandě”: Soudruzi ocásci a další spřízněné dušičky v podstatě stínují Goebbelsovu propagandu o Židech a o tom, jak šíří po světě nenávist vůči Německu a Němcům. Patrně kouzlo nechtěného, ale vypovídá to o nich víc, než by jim asi bylo milé.

  Obecně jsem toho názoru, že i ateisté se budou muset rozhodnout, na které straně v konfliktu, co se v naší společnosti a celé Evropě začíná rýsovat, budou stát.

 14. Foxy

  Foxy: To bylo až pozoruhodně k tématu článku.
  Pokud si to, Jene, myslíš, tak v tom nacházíš víc, než jsem do toho vložil

  Do diskuse ocáskové jako takové se odmítám pouštět. Nehodlám vyvolávat flame.

  Mohu se ale dopustit citátu.
  Kojot:
  …Teď se ale podívejme na hodnoty, jež pocházejí z antického, tj. filosofického kořene evropské civilizace (především Pravda, Krása a Dobro, Lásku jako nejvyšší hodnotu do značné míry přidalo křesťanství, novověk přidal Svobodu).

  „Pravdoláskař” a „Dobroser” jsou dnes oblíbená pejorativa, jež svědčí o tom, jak hluboko naše společnost klesla a jak lidé, kteří se staví do pozice „obránců hodnot”, otevřeně zesměšňují tři z pěti nejdůležitějších hodnot vůbec: Pravdu, Lásku a Dobro. Na Krásu možná ještě dojde, na Svobodu asi ne, protože ta je zcela mimo rámec chápání lidí používajících slova jako „dobroser”.

  Existuje tedy pět základních hodnot či idejí, a pět jejich lidských zkomolenin:

  Pravda a mínění
  Láska a emoční komfort
  Krása a kýč
  Dobro a prospěch
  Svoboda a libovůle

  Zdá se mi, že naše společnost úspěšně zkomolila všechny tyto hodnoty. Namísto hledání pravdy máme kult „vlastního názoru”, láska se změnila v touhu po emočním komfortu, kýč dominuje veřejnému prostoru, prospěch, osobní, skupinový či národní, zjevně nahradil dobro a svoboda neodlučitelně spjatá s povinností, byla nahrazena libovůlí neboli „cochcárnou”.

  Člověk trvající na tom, že pravda není věc názoru, že skutečnou láskou (ať už partnerskou nebo láskou k bližnímu) neotřese první nepohodlí a nemusí být vždy spjata s blahými pocity, že existuje podstatný rozdíl mezi krásným a líbivým, že dobro je třeba realizovat i navzdory vlastnímu prospěchu a že svoboda nemůže existovat bez povinnosti a mravnosti, se v dnešní společnosti stává terčem posměchu…

  Ať je vám tu je fajn.
  Jdu ven, je tam hezky, skoro jarně. Jsem holt sluníčkář.
  Maucta.

 15. Jan Kupka

  Ten komentář znám. Hezky na téma posunutí významů mluvil jednou Max Kašparů na českém rozhlase. Podařilo se mi to dohledat:

  “Moderní člověk začal podle psychiatra chápat tradiční hříchy po svém.

  – Pýcha se změnila ve zdravé sebevědomí. Dnes nemůžeme někomu říct, že je pyšný.
  – Lakomství je zákon ekonomiky
  – Nestřídmost se změnila ve vyšší životní úroveň
  – Závist se změnila v boj o spravedlnost
  – Hulvátství se dnes pokládá za svobodu projevu
  – Zanedbaná výchova dětí se pokládá za tvorbu jejich vlastního názoru
  – Lenost se změnila v prokrastinaci nebo v sociální dávku

  My jsme to jinak pojmenovali a považujeme ty vlastnosti jako dobré a ušlechtilé.”

  A ty v podstatě popisuješ věc z druhé strany. Ctnosti jsou vydávány za hříchy.

  Já nikomu do sluníčkářů a dobroserů nadávat rozhodně nechci. Ale autor má dle mého pravdu v tom, že se měří dvojím metrem. Mě jen mrzí, že ten flame odnesou i ti uprchlíci, kteří si pomoc skutečně zaslouží. Třeba i případní exmuslimové, kteří mezi nimi jistě jsou.

 16. Smil Flek z Nohavic

  Výborný článek!
  Pěkně a postupně je vysvětleno, v čem tkví problém těchto a nejen těchto sluníčkářů.

  Bílá velryba:
  Myslím, že výraz ex-muslimové je správný. jak píše i autor – svědectví o islámu od lidí, kteří tím prošli, znají ho zevnitř, je mnohem cennější a bližší, než všelijaké náboženské filozofování. Právě oni můžou říct, jak to funguje skutečně, jaká je praxe, jak fungují mocenské struktury a psychický nátlak.

 17. Bílá velryba

  Já, Bílá velryba, hrdě píši zde, že jsem se o ex-muslimech vůbec nevyjadřovala.

  S přáním krásného víkendu Bílá velryba!

 18. Smil Flek z Nohavic

  Bílá velryba:
  Promiň, mělo tam být Hraničář … drobný překlep 🙂

 19. Filip

  Nejsem tedy žádný sociolog, ale vzhledem k vlastní zkušenosti si asi dovolím říct, že mi to pronásledování exmuslimů mezi uprchlíky nepřijde až tak obecné. Poznal jsem desítky muslimských migrantů, kteří byli zajištěni a drženi v České republice, vzpomínám si na dva Afghánce, kteří údajně přestoupili ke křesťanství. Jednomu jsem dokonce sehnal bibli ve farsi, s čím mi pomohli nějací muslimští Afghánci.

  Ti dva tedy říkali, že jim hrozí kvůli jejich odpadlictví smrt – přišli z Íránu – ale vůbec jsem si nevšiml, že by se k nim proto ostatní muslimové, s kterými byli zadrženi, chovali nějak jinak. Daleko větší averze panovala mezi Afghánci a Araby obecně, nebo dokonce mezi Syřany a severoafričany

 20. Bílá velryba

  Mam opačnou zkušenost. Křesťané, odpadlíci nebo homosexuálové na cestě sem či i v táborech s muslimy trpí. Jsou šikanováni a pronásledováni. To že se nesnáší ti pitomci i mezi sebou je též pravda, to souhlas. To je většina případů. Těžko to o odpadlictví před muslimy přiznávají už v zemi původu, no někdy ani když s nimi bydlí na ubytovně. Ale snad si trochu ti muslimáči uvědomují, že tady v Evropě je trestné někoho za toto přes míru šikanovat. Ale i tak se to děje a hromadně. Podívejte se na články v Německu na toto téma. Už je i stěhují do odlišných budov podle víry a národnosti.

  Ahoj

 21. toli

  Mě jen překvapil papež tím že řekl že Evropa prožívá arabskou invazi,která však může Evropu obohatit.To by mne tedy zajímalo čím obohatí naši kulturu banda nevzdělaných lidí žijící primitivním středověkým způsobem života.Možná tak obohatí křesťany podobnými hodnotami,jenže Evropa respektive doba ve které žijeme je historiky označována jako pokřesťanská a asi málokdo touží o návrat k předsudkům a po tom aby mu do života kecal fláterník anebo imám 🙂

 22. Jan Kupka

  Papež je optimista. Církev zažila už větší invazi, která nakonec znamenala zánik antické civilizace. Ale jak napsal Nietzche: “Co tě nezabije, to tě posílí”. Ať už ale sdílíme papežův optimismus nebo ne, myslím si, že je fajn, že nazval věc tak, jak se nikdo ze špiček EU neodvážil, pravým jménem.

 23. A.S.Pergill

  Papež je zaprodanec islamistů. Líbal korán a blekotal, že islám je to samé, co křesťanství (mnozí by tomu asi byli rádi, ale už cca tisíc let tohle neplatí).

 24. Jan Kupka

  Pergille, zjisti si to pořádně, jak to bylo.

 25. toli

  Papež je optimista. Církev zažila už větší invazi, která nakonec znamenala zánik antické civilizace. Ale jak napsal Nietzche: „Co tě nezabije, to tě posílí“. Ať už ale sdílíme papežův optimismus nebo ne, myslím si, že je fajn, že nazval věc tak, jak se nikdo ze špiček EU neodvážil, pravým jménem.

  Bohužel antickou civilizaci zničilo právě křesťanství.Uctívání starých bohů kdy si mohl každý vybrat takového boha jakého chtěl bylo zakázáno a tvrdě potíráno.Nadále bylo jen jedno oficiální náboženství,křesťanství.Zjístěte si jak to bylo třeba s delfskou věštírnou v Řecku a pak mluvte o tom kdo zničil antickou civilizaci.V řízení církve neexistuje demokracie,když se tady (místně) zeptám jakéhokoliv kněze tak mi řekne že feudalismus byl nejlepší,daleko lepší než demokracie.Jsou to prostě přiblbla 🙂

 26. Foxy

  “…V řízení církve neexistuje demokracie…”
  Však taky institucionálně vychází z římského císařství.
  A coby nejvyšší odměnu nám slibuje samoděržaví nebeské…
  No, pěkné vyhlídky 🙁

 27. A.S.Pergill

  Dovolil jsem si stran toho “dvojího ohně” položit dotaz povolanějším, než jsou zdejší diskutující. Odpověď si dovoluji citovat:

  Co se týká našeho programu, nerozlišujeme lidi podle náboženství v naší společnosti. Občané této země, kteří zde žijí, mají plná práva, ale také povinnosti. Odmítáme však imigranty, ať jsou jakéhokoliv náboženského vyznání. V tomto směru tedy nebudeme vyjadřovat podporu někomu, kdo se rozešel s náboženským vyznáním.
  S pozdravem
  Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS

  Takže přinejmenším se vůči nim nebudou stavět nějak vysloveně nenávistně.

Komentáře nejsou povoleny.