Kreacionismus na Gymnáziu Písek

Autor | 17.03. 2016

Na kreacionistické tažení Libora Votočka jsem v minulosti narazil už několikrát. Dokud míval tyto přednášky ve sborech adventistů sedmého dne, neměl jsem příliš důvod se jimi zabývat. Tentokrát bylo ale mnohé jinak. Gymnázium Písek je totiž školní zařízení a má poskytovat sekulární vzdělání. Pro náboženský nábor takovéhoto rozměru by mělo mít jasnou odpověď: NE!

Proto jsme se 8. března tohoto roku s Jelenou Příplatovou vydali prozkoumat terén. Třetím účastníkem výpravy měl být předseda spolku Sisyfos Leoš Kyša, kterému se však krátce před tím podařilo utrpět úraz.

Dopředu přiznám, že prvotní účel – nahlédnout jaký vliv má akce na žáky a učitele – se nám naplnit nepodařilo. Pocit z celé akce byl bizarní, mírně depresivní a rozhodně motivující.

Výstavě poskytla škola vstupní prostor před tělocvičnou, chodbu a samotnou tělocvičnu.

Ve vstupFotografie-0049ní části jsme narazili na výstavku kreacionistických (převážně) a evolucionistických (minoritně) knížek. Profesora Flegra by jistě potěšilo, že byl mezi oněmi „zlouny“ také zastoupen. Zajímavá byla nabídka brožurek zdarma, nemálo připomínajících podobné, jen o něco lépe provedené tiskoviny svědků Jehovových, která dávala tušit, že za touto akcí jsou nemalé peníze.

A nechyběl ani český překlad nejbizarnějšího a nejznámějšího kreacionisty Kena Hama – ředitele a zakladatele Creation Museum. (Ano je to ten co má alergii na dinosauří peří.)

Fotografie-0054Už tento pohled dával tušit, že tu nemáme co dělat s osamělým pomatencem ale se skutečnou mašinérií na „obranu víry“, což ve srovnání s tím, jak je u nás na základních a  středních školách učena evoluce, působilo hodně znepokojivě. Přesto nebylo vůbec zřejmé, jak něco takového může vůbec fungovat.

Samotná výstava byla tvořena reklamními bannery s barevným a grafickým provedením kdesi mezi kolotočovou grafikou a vynálezem Corelu, přesto zjevně tohle všechno jakýsi smysl dohromady mělo.

Přiznávám, že mě osobně pobavila tabule, na které byli jako živočichové vymřelí v důsledku potopy světa uvedeni trilobiti a plesiosauři.

Co připadalo krucinál křesťanskému Bohu tak hříšného na plesiosaurech a čím zhřešil chudák trilobit? (Ediakaru nepočítaje)

DSCF5536

Až potud působilo vše jako poněkud nemístný humor, což se ale mělo změnit s promítáním kreacionistických filmů a hlavně s následnou přednáškou nazvanou PROGRAMOVÁNÍ ŽIVOTA.

Samotné kreacionistické filmy byly z hlediska propagandy průměrné. Ovšem už běžně vzdělanému středoškolákovi by dalo notně zabrat, kdyby v nich měl odhalovat skryté fauly, pokud by to vůbec dokázal. Mohli jsme se zasmát, když vzdělaní lidé s tituly pronášeli například taková moudra, jako že teprve díky nějakému kreacionistovi pochopili, že selekcí nový druh nevzniká, ale všimnout si nenápadného posunu v tom, když evoluční teorie říká, že velká část mutací je zhoubná  na kreacionistické tvrzení, že veškeré mutace jsou degenerativní, to už vyžaduje pozornost, kterou každý nemá.

Z představ abiogeneze byla zmíněna pouze jedna, v té nejvíce pravěké podobě – jezírko uhlovodíků. Za další možnost pak byla vydávána panspermie, což však není teorie vzniku života, ale pouze jeho šíření.  Střílení do takto slabých slaměných panáků může bavit opravdu jen kreacionisty.

Co se mě asi nejvíce dotklo v kreacionistických filmech, bylo apelování na kritické myšlení. Zaznělo samozřejmě až potom co byl celý obraz přírody takto deformován a zkroucen  aby vyhovoval biblické představě.

Pak nastoupil Mgr. Libor Votoček se svou přednáškou a já pochopil, že mu běžný středoškolák nemá šanci oponovat. Na rozdíl od běžných slabých argumentů, jakými je neredukovatelná složitost či přechodné články (věc existující pouze v kreacionistické představě evoluce), používal dosti odlišný postup. V podstatě prezentoval (na středoškoláky dost náročné) vědecké poznatky, od kterých sklouzával jen v určitých momentech ke kreacionistickým zkreslením, ale zároveň dostatečně prezentovaným tak, aby vznikl dojem, že si „vědci“ s něčím nevědí rady.

Tato drobná posunutí skrytá za úžasem nad složitostí života pomalu postrkovala posluchače k přesvědčení, že za něčím tak složitým musí být něco jiného než evoluce. Přednáška končila přesně na čas, diskuse se nekonala. Pro přesvědčené a naviklané tedy zůstala zachována iluze falešného souhlasu bez stínu pochybnosti.

Po té přednášce jsem se cítil všelijak, moc dobře jsem věděl, že gymnazisté z této školy by se neodvážili namítnout vůbec nic, a že by je možná ani žádná námitka nenapadla.  Zatímco „důkazy“ na výstavě byly pouze deformovanými směšnými tvrzeními, Votoček ve své přednášce hrubě zneužil emoci, která pohání vědecké poznání – úžas nad složitostí a rozmanitostí přírody  – k evangelizaci.

Zneužil ale ještě něco dalšího – autoritu. Přestože není studovaným molekulárním biologem a vlastně není biologem vůbec, už jen to, že dokáže mluvit o procesech probíhajících v buňkách, vyvolává v mnoha lidech dojem autority, podobně jako kybernetická interpretace propojení neuronů. Když pak posluchačům stejný člověk předloží jiná tvrzení, která jsou sporná nebo přímo lživá, mají tendenci je přijmout.

Žádná z těch věcí, o nichž magistr Votoček přednášel, nepotřebovala ke svému objevu Bibli a ani žádný z nich – ani složitost živočišné buňky ani stavba lidského oka – nepotřebují k vysvětlení své existence Boha. Naopak jsou naprosto v souladu s evoluční teorií včetně zjevných chyb, jakými je například slepá skvrna (o níž na přednášce samozřejmě nepadlo ani slovo).

Jenže o to vlastně nejde. Naprosto upřímně jsem pochyboval o tom, že učitelky biologie dokáží vysvětlit neodarwinismus tak jasně a srozumitelně, aby z něj vzešlo v hlavách studentů nějaké pochopení, natož aby byli dostatečně obrněni argumenty i vlastní sebejistotou proti podobné manipulaci, která je navíc zřetelně podpořena nemalými finančními částkami.

Teprve názorný příklad mi ukázal jak moc jsem kreacionismus i Církev adventistů sedmého dne podcenil. Její manipulace a způsoby si v mnohém nezadá s nechvalně proslulou Scientologickou církví.

(Včetně vytváření otevřeně evangelizujících i zdánlivě nenáboženských spolků a firem jako jsou ADRA, Country Life, Život a zdraví, Maranatha, Pathfinder, Hamri.cz, Cyberspace ministry, Amazing discoveries, Středisko korespondenčních kurzů, Institut životního stylu, rádio AWR, televize HopeTV, časopis Prameny zdraví aj. V současnosti k nim tedy patří i pseudovědecká výstava Genesis.)

Kreacionismus není věda, je to parazit zneužívající k evangelizaci jazyk vědy, neznalost  a emoce, které vědecké poznatky vyvolávají.

 

Dodatek:

O výstavě informoval i místní tisk Písecký svět takto:

Zajímavá putovní historicko-vědecká výstava GENESIS dorazila v pondělí 29. února na Gymnázium Písek. Přístupná bude každý všední den až do čtvrtka 10. března včetně, vždy od 14 do 20 hodin. V dopoledních hodinách navštěvují výstavu žáci a studenti píseckých středních i základních škol – o výstavu je mezi nimi podle svědectví jednoho ze spolupořadatelů Rostislava Homoly nebývalý zájem.

Poznámka: Poznámek z filmů i přednášky mám spoustu, stejně jako Jelena. Podstata argumentace ale neležela ve faktických důkazech, navíc bych asi jen opakoval to, co jsem již napsal v článku Evoluční ostuda FAMO Písek.

Poznámka 2: Ne nenecháme to tak být!

752 thoughts on “Kreacionismus na Gymnáziu Písek

 1. Hraničář

  Zneužil ale ještě něco dalšího – autoritu. Přestože není studovaným molekulárním biologem a vlastně není biologem vůbec, už jen to, že dokáže mluvit o procesech probíhajících v buňkách, vyvolává v mnoha lidech dojem autority, podobně jako kybernetická interpretace propojení neuronů. Když pak posluchačům stejný člověk předloží jiná tvrzení, která jsou sporná nebo přímo lživá, mají tendenci je přijmout.

  Jen bych podotkl, že úplně stejnou námitku používají i teologové vůči ateistům.

 2. Petr Tomek Post author

  Ateisté pravda mohou zneužít autoritu, ale pak je také na místě jim to vyčíst. Věda nemá autority. Každý je kritizovatelný, každé tvrzení může být podrobeno zkoumání. V mnoha případech jde ale o spíše o to, že kreacionisté vyčítají ateistům, že se o tom vůbec baví, když nejsou studovaní. To je trochu něco jiného.

 3. Bílá velryba

  A teď ta hlavní otázka:

  Co dělat? Co s tím? Resp. co my s tím můžeme udělat, protože spoléhat se, že „stát sám od sebe něco podnikne“ je evidentní nesmysl.

  Takže co s tím můžeme my ateisté udělat? Konkrétně? Mohu vám nějak pomoci? Třeba napsat něco na školskou správu, na ministerstvo školství?

 4. Petr Tomek Post author

  Tentokrát jsme ve výhodě, v tomhle jsme za jedno se spolkem Sisyfos a můžeme využít (rádi se nechají) i některé lidi z Viničné.

 5. Petr Tomek Post author

  Bojový plán proberem, ale nezávislý dopis jistě také neuškodí.

 6. Bílá velryba

  Skvělý!

  Čím více takových věcí, tím víc praktických úspěchů (či aspoň částečných) a tím víc budou ateisté a skeptici vidět! Ostatně v tomhle jsme min. zajedno.

  To co se děje na našich školách je hnus. Přidejte multikulti a budeme mít new age generaci bez kritickýho myšlení.

 7. toli

  Mám dotaz. Jak to že škola povolila něco takového ? Nebo jí snad adventisté platí za to že tam mohou blít ty svoje sračky ? To asi mělo jít ven opačným otvorem.

 8. toli

  A hlavně by si měli stěžovat nevěřící rodiče těch dětí,od čeho existuje školní inspektorát ? Ministerstvo ? Nebo je snad pan ředitel té školy také adventista ?

 9. Bílá velryba

  Víš toli, rozdíl je v tom, že nevěřící si většinou na tyhle věci nestěžují, zato kdyby se na školách objevil Dawkins v občance, to by bylo řevu od věřících 🙂

  Proto říkám: BUĎME AKTIVNÍ!

  MÍT LEPŠÍ MYŠLENKY NESTAČÍ, JE TŘEBA JE AKTIVNĚ PROSAZOVAT !!!

 10. Daniel B.

  „Jenže o to vlastně nejde. Naprosto upřímně jsem pochyboval o tom, že učitelky biologie dokáží vysvětlit neodarwinismus tak jasně a srozumitelně, aby z něj vzešlo v hlavách studentů nějaké pochopení, natož aby byli dostatečně obrněni argumenty i vlastní sebejistotou proti podobné manipulaci, která je navíc zřetelně podpořena nemalými finančními částkami.“

  Evoluční teorie není jenom neodarwinismus:
  http://www.thethirdwayofevolution.com/

  Když už učit evoluční teorie, tak všechny.
  🙂

 11. Hraničář

  Bílá velryba
  17.03. 2016

  A teď ta hlavní otázka:
  Co dělat? Co s tím? Resp. co my s tím můžeme udělat, protože spoléhat se, že „stát sám od sebe něco podnikne“ je evidentní nesmysl.
  Takže co s tím můžeme my ateisté udělat? Konkrétně? Mohu vám nějak pomoci? Třeba napsat něco na školskou správu, na ministerstvo školství?

  Máme svobodu a demokracii a tak máme i učitelky, na státních školách, věřící. Máme i aktivní občanská sdružení věřících, např. Pro Life a pod., které nabízejí školám přednášky, třebas na téma (správná) sexuální výchova. Loni v létě jsem si schválně zajel do Nového Města n. M., abych si poslechl přednášku MUDr. Preningerové, která je zaměstnankyní biskupství (jak se „pochlubila“, živí se sexem, a pan biskup ji za to ještě platí), právě na tento typ přednášek. Školy ji samozřejmě berou, protože MUDr. je přece zárukou odbornosti!

  Je otázka, zda ateisté jsou schopni a ochotni nějaké přednášky nabídnout. Třebas právě tomu Gymnáziu v Písku, přednášku na téma Evoluce, kreacionismus a víra v bohy.

  K tomu Sisyfovi: Měl bych jisté pochybnosti, kdyby přednášeli dr. Grygar, dr. Bayer či P. Kašparů, jaký by asi jejich přednášky měly dopad, když by na závěr řekli, že si mnohé skutečnosti nedokáží vysvětlit a pochopit je a tak nemohou věřit, že se udály samy od sebe, bez nějakého Původce.

 12. Bílá velryba

  I v demokracii máme osnovy a také sekulární ústavu, stát a školství. Takže žádný kreacionismus nemá být podporován, max. zmíněn v občanské výchově vedle fašismu, nacismu, komunismu a křesťanství a islámu jako ideologie. Zmíněn X propagován. Hitler má být také zmíněn ( v dějepisu, ne v biologii) – čili zmíněn, ale ne propagován…

 13. Karel Kallus

  Daniel B,

  jde o to, že evoluční teorie určitě není v současnosti 100%. I když se jedná o hypotézy různých mechanismů, a pravděpodobně jde v celku o kombinací různých možností, pořád jde o teorii evoluce. Ti znamená, že se upřesňuje její mechanismus, ale pořád je to teorie evoluce jako jedna.

 14. Bílá velryba

  100 % je málo věcí, ale přesto se je učíme. Učíme se je proto, že jsou ty teorie podpořeny důkazy, na rozdíl od kreacionismu 🙂

 15. Daniel B.

  @Karel Kallus

  Kolik z toho, co se označuje za evoluční teorii, je ověřitelné experimentem? Teorie by měla být testovatelná, aby se ji dalo vyvrátit, anebo aby se ukázalo, že její předpoklady jsou v souladu s pozorováním. Mnoho z ET je však věcí výkladu pozorovatelných skutečností.

 16. Jan Kupka

  „Jen bych podotkl, že úplně stejnou námitku používají i teologové vůči ateistům.“
  Tak jsi mě předběhl, přesně tohle jsem chtěl napsat.

  Jinak akci taky odsuzuji. Nemyslím si, že by bylo špatně pořádat akci o kreacionismu, pak ale ať se to jmenuje „Výstava kreacionismu“ a hraje se s odkrytými kartami. Protože je kreacionismus celosvětový fenomén, proč by se o něm žáci neměli něco dozvědět. Ale vyžadovalo by to uchopit zcela jinak. Mělo by se hrát s odkrytými kartami a měly by zaznít i námitky proti kreacionismu. A ne takováto krypto-akce. Ale to je adventistům podobné. Když k nim přijdete do sboru, máte pocit, že jste spíše v poradně zdravé výživy, než v nějaké modlitebně. A místo s brožurkou o Ježíši odejdete s letáčkem, jak připravovat jídla v páře. V tom jsou i ti Svědkové Jehovovi před nimi, ti k vám mluví na rovinu a už ve dveřích víte, s kým máte tu čest.

  „Mnoho z ET je však věcí výkladu pozorovatelných skutečností.“
  To snad platí téměř pro každou vědeckou teorii, ne?

 17. Karel Kallus

  Daniel B.

  Dovoláváte se falešné autority, tedy mě. Konsensus vědecký – tedy odborníků v oblasti evoluční teorie je jasný – evoluce je FAKT a ne jen nějaká konstrukce nebo hypotéza. Já k tomu nemám ze své pozice co dodat. Pokud někdo tvrdí něco jiného v tomto případě, pak je důkazní břemeno na něm, aby tento FAKT vyvrátil, popřípadě nahradil jiným, což ovšem musí také dokázat.

 18. Daniel B.

  @Jan Kupka:
  „To snad platí téměř pro každou vědeckou teorii, ne?“

  Pro každou ne. V ET je problém s nedostatkem času pro testování. Takže použití extrapolace „mnoho malých změn na organismu dává změny velké“ není testováním ověřitelné. Navíc zjišťování „příbuznosti“ fosílií podle vzhledu taky není věrohodné:

  „řád vrabcovitých (jeden z nejpočetnějších – patří sem žluvy, havrani a vrány, sojky, vlaštovky, pěnkavy, sýkory a především vrabci) je příbuzný s papoušky a sokoly;
  a současně sokol nemá blízké příbuzenské svazky s jestřáby a orly
  datli, jestřábi, sovy a zoborožcovití vypadají naprosto odlišně, ale přitom jsou blízkými příbuznými vrabcovitých“

  http://www.ideje.cz/cz/clanky/genetici-zatrasli-evolucnim-stromem-ptaku

 19. Karel Kallus

  Ad Daniel B
  pravda. Kdo by čekal že daman má něco společného se slonem. No evoluční genetika je také pokrok v teorii evoluce. Finální teorie všeho v jakémkoli oboru je asi věčným snem. Realita bude asi mnohem složitější. Nicméně jsou špatné teorie, které byly falsifikované a jsou teorie, které jsou i verifikovatelné nade vší pochybnost. Banální placatost Země, otáčení kolem slunce. Indukce není jedinou metodou při testování hypotéz. Evoluci lze dobře v některých aspektech dobře pozorovat třeba na bakterích, vzhledem k rychlému množení. Rezistence na antibiotika je toho důkazem. Samozřejmě, že jsem uvedl jen příklad a vsadím se, že vědci z oblasti evoluční teorie uvedou mnoho dalších příkladů na podporu svých tvrzení.

 20. Hraničář

  Daniel B.
  17.03. 2016
  „řád vrabcovitých (jeden z nejpočetnějších – patří sem žluvy, havrani a vrány, sojky, vlaštovky, pěnkavy, sýkory a především vrabci) je příbuzný s papoušky a sokoly;
  a současně sokol nemá blízké příbuzenské svazky s jestřáby a orly
  datli, jestřábi, sovy a zoborožcovití vypadají naprosto odlišně, ale přitom jsou blízkými příbuznými vrabcovitých“

  Celkem logické. Podle vědomostí se živočichové nejprve třídili podle vzhledu. Čím hlubší jsou naše znalosti, k tím podrobnější a zajímavější objevy zjišťujeme. Např. už dávno jsou je známo, že příbuzní jsou sloni a damani.

  Zamyslel jste se nad tím, že když Pán Bůh pro vytvoření člověka použil vhodného živočicha, jak nyní uznává katol. církev, proč mu ponechal pachové žlázy v urogenitální oblasti, což je pro živočichy důležité, ale lidé se už nepoznávají „oňucháváním“ ale zřením. A jistě víte, že když se pár dní neumyjete, že nelibě zapácháte.

 21. Daniel B.

  @Karel Kallus:

  „Evoluci lze dobře v některých aspektech dobře pozorovat třeba na bakterích, vzhledem k rychlému množení.“

  To je právě ono. Z evoluce mohu přijmout jako vědeckou teorii vše, co je testovatelné.

  „evoluce je FAKT a ne jen nějaká konstrukce nebo hypotéza“

  Otázka je, co z evoluce je fakt. Jsou zde evolucionisté, kteří odmítají neodarwinismus. Epigenetika má více společného s Lamarckem, než s Darwinem.

  Skutečně, organismy nejsou z generace na generaci geneticky „statičtí“. Co z toho vyplývá? Hodně věcí, co se tvrdí v rámci ET, není testovatelných, a tak je neuznávám za vědecké.

 22. Karel Kallus

  Ad Daniel B

  1) Souhlas, ale i tak je toho mnohem více pro než proti nebo možná.
  2) Samozřejmě, o tom je věda. Vždy jsou různé směry s různými pohledy na věc, jako ostatně ve všem. Jinak by nebyla věda vědou. Záleží, čí teorie vysvětluje lépe a větší množství pozorovaných faktů, nejlépe všechny dostupné v daný moment. I tak musí úspěšnější teorie zahrnout tu úspěšnou předchozí. Newton a jeho mechnistická teorie platí i dnes. Kvantová terie ji nevyvrací ale upřesňuje a rozšiřuje. Jinak stále dobře platí stejně jako Keplerovy zákony. Kosmický výzkum by bez toho ani dnes nebyl možný. Lamarckismus je momentálně obsolentní a asi i zůstane. Je tedy na nich, aby přesvědčili ostatní. Proč ne?
  3) Mnoho věcí je přímo obtížně testovatelných. Například vezmu li jako příklad vyšetřování zločinu, u kterého nejsou svědci (alespoň živí či kromě pachatele, nebo jsou, ale víme jak to je s náhodnými očitými svědky a lidskou psychikou a náchylností k omylům), pak je zde forenzní věda (různé obory) kdy na základě konvergence nepřímých důkazů dochází k přesvědčivému podání vysvětlení průběhu zločinu. V lepším případě se pachatel přizná a důkazy verifikuje.Toto lze aplikovat i v tomto případě až na to přiznání.

 23. toli

  @Daniel

  @Karel Kallus

  Kolik z toho, co se označuje za evoluční teorii, je ověřitelné experimentem? Teorie by měla být testovatelná, aby se ji dalo vyvrátit, anebo aby se ukázalo, že její předpoklady jsou v souladu s pozorováním. Mnoho z ET je však věcí výkladu pozorovatelných skutečností.

  Tak budeme měřit všemu stejně.Co z kreacionismu je ověřitelné experimentem ? Případně která z té spousty křesťanských teologií je ověřitelná experimentem ?

 24. Karel Tejkal

  Napsal jsem na písecké gymnázium ohledně Votočkovy „výstavy stvoření“ osobní protest. V diskusi na stránkách kreacionismus.cz můžete nahlédnout, s jakou svatou zuřivostí jsem díky tomu konfrontován.

 25. HMC2011

  To je vzteku a žluče, ani v Rudém právu by se nemuseli stydět. Njn, když evoluční větříček a sluníčko nikde nic netvoří, tak ateistům nezbývá nic jiného, než se vztekat, zuřit a upírat druhým jejich svobodu projevu. 😀

 26. toli

  U nás při hovorech o víře pomatení uvažovali o tom že natočí DVD s indoktrinací křesťanstvím v sexuální výchově a rozdají je do místních škol jak základních tak středních k výuce. Kdysi platilo (nevím zda to ještě platí) že ministerstvo školství muselo schválit studijní materiál.Naštěstí ten nápad farář smetl ze stolu,protože mu okamžitě došlo že by se velmi rychle ozval nějaký rodič „Co že to ten fláterník v té škole vlastně dělá ? “ Já bych byl jako rodič první co by se ozval.

 27. toli

  To je vzteku a žluče, ani v Rudém právu by se nemuseli stydět. Njn, když evoluční větříček a sluníčko nikde nic netvoří, tak ateistům nezbývá nic jiného, než se vztekat, zuřit a upírat druhým jejich svobodu projevu.

  Žvanit ty svoje pitchoviny můžeš třeba na náměstí ale ne našim vyvíjejícím se dětem. O to už se postaráme 🙂

 28. Karel Kallus

  Ad Toli

  Asi Vaše odpověď nebyla vyloženě pro mě. Jen budu konstatovat, že kreacionismus je konstrukt, který je spíše z oblasti wishful thinking. Jejich jediným nosným programem je více méně hledání děr v evoluční teorii, čímž si dělají medvědí službu, protože tím určují vlastně směr dalšího bádání, pokud vyloženě jejich argumenty nejsou už dávno vysvětleny – tzv. argument ad ignoratiam. Ale dobře jim tak. Dembski a Behe to už zjistili a dnes jdou oni a jejich následovníci daleko sofistikovanějším způsobem inteligentního designu, což je vlastně takový trójský kůň. Tady jde ovšem ne o vědeckou záležitost ale politickou. To je ale jiná kategorie prosazování různých zájmů než seriózní debata na vědecké úrovni.

 29. Karel Kallus

  Ad HM …
  To je opravdu přístup. Něco intelektuálně zdatnějšího by nebylo? A propos – co tak velkého dokázalo náboženství ať nezůstaneme u tlachání tohoto typu? Také svobodu projevu nikdo nikomu nezakazuje, ovšem oddělili jsme církve a potažmo náboženství od škol, a za dost tučné výkupné, tak nemá náboženství na státních školách co dělat. Církevních a jiných podobných je dost. Zatím jsem neslyšel, že by nějaký ateista brojil proti jejich zrušení.

 30. Bílá velryba

  Jupííí!!! HMC2011 : zabiják darwinistů JE ZPĚT !!!!!! 😀 😀 😀

  Dneska ani neusnu, se mi bude zdát o okřídlených dinosaurech a o kočkopsovi 😀 😀

  Dobrou 🙂

 31. toli

  Naštěstí moje děti už mají za sebou pár hnusných zkušeností s křesťanstvím takže se nebojím, že by jim v hlavách přeskočilo a začali tomu věřit.Před 2 týdny za mnou přišla moje pubertální dcera s tím ,že její věřící spolužák (jeho rodiče jsou velmi akční pánbíčkáři) říká o další spolužačce že je to hnusně tlustá píča. Tak jsem jí jen řekl, že si o jejich víře může udělat obrázek sama 🙂

 32. Daniel B.

  @Karel Kallus

  „Souhlas, ale i tak je toho mnohem více pro než proti nebo možná“

  Váš pohled je zřejmě založen na výkladu skutečnosti, ne na předpokladech prověřených experimentem. Předpokládaný vývoj života od počátků, kdy se mohla uplatnit ET není testovatelný a tak není možno dokázat, zda je možný nebo nemožný. Skutečně tím myslím dokázat, ne předpokládat. Co je možno dokázat při rychlém množení bakterií z hlediska ET?

 33. Daniel B.

  @toli:

  „Tak budeme měřit všemu stejně.Co z kreacionismu je ověřitelné experimentem ? Případně která z té spousty křesťanských teologií je ověřitelná experimentem ?“

  No hurá! Konečně snaha o rovný přístup.
  Když si vezmete z ET jen to, co je ověřitelné experimentem, tak vám z ET moc nezbude.

  Takže je zde naše víra a vaše víra.

 34. Karel Kallus

  Ad Daniel
  Bohužel, to je argument ad ignoratiam. Já na to samozřejmě odpovědět neumím a pochybuji že v tomto bodě vůbec někdo je nyní schopen. Nicméně se mohdy prokázalo – věda je kumulativní, že myšlenka musela na experiment a empirický důkaz mnoho let počkat. Třeba neutrina. Vyloučit teoretickou možnost ovšem na základě zkušenosti z historie vědy nelze. Co není teď bude příště. Trpělivost. Musí ovšem existovat i jiné důkazy – jinak nejde o teorii. Tady ovšem diskutujte s odborníky.

 35. Hraničář

  toli
  17.03. 2016
  Žvanit ty svoje pitchoviny můžeš třeba na náměstí ale ne našim vyvíjejícím se dětem. O to už se postaráme

  A přitom věřící mají v současnosti takovou míru svobody, o jaké se jim nikdy v minulosti ani nesnilo. Jen si vezmi, jak rozdílné jsou názory věřících jen v katolické církvi. Takový Hus či Jeroným Pražský by mohli vyprávět, jakou svobodu vyznání požívali .

  Hrabě! Zdravím!

 36. Karel Kallus

  Ad Daniel
  Naše víra, vaše víra???
  Je třeba vědět, jaký je rozdíl mezi konstruktem, hypotézou a teorií. Evidentně v tom máte zmatek. Dovolávání se falešné autority (zde na blogu) vám moc nepomáhá. Minimálně já bych Vám rád odppvěděl, ale do detailů si netroufám, protože k tomu nejsem kompetentní. Jdětě na jiné fórum, tam Vám to vysvětli lépe. Klást otázky je dobré, ale používat je i jako odpověď v případě, že druhá strana je není schopna zodpovědět, protože není kompetentní je mylné. Alespoň v tom se snažím být poctivý. Pokud je zde mezi námi profesionální evoluční biolog, tak ho oslovte nebo on Vás. Ne ovšem typu Mejsnara – to je molekulární biolog. Asi stejně jako se dovolávat fyziologa typu Strunecké v poblasti epidemiologie, vakcinace a imunologie. Zatím je Vaše argumentace velice subjektivní a obecná. Jinak jsem Vám odpověděl v bodě 3 mého předchozího příspěvku.

 37. Hraničář

  toli
  17.03. 2016
  Před 2 týdny za mnou přišla moje pubertální dcera s tím ,že její věřící spolužák (jeho rodiče jsou velmi akční pánbíčkáři) říká o další spolužačce že je to hnusně tlustá píča. Tak jsem jí jen řekl, že si o jejich víře může udělat obrázek sama

  Je dost možné, že slušně vychovaný chlapec z křesťanské rodiny se nevyzná v terminologii. Protože věřící trvají na tom, že své děti budou poučovat sami, zhusta z terminologie znají „tam dole“, „spodek“ a pod.
  Zmínil jsem přednášku MUDr. Preningerové. A ta se svěřila, že za ní přišlo její 10 leté dítě s tím, že si ve škole říkali „hrozně sprosté“ slovo (jak to nevinné dítě vědělo, že je sprosté?), tak sprosté, že je ani nemůže mámě říct. Po chvilce ho napsalo na papírek. Sex! A paní MUDr. se pochválila, že se zasmála a dítěti řekla, že to slovo znamená, že to Pán Bůh tak zařídil, aby tatínek s maminkou byli ti nejlepší kamarádi. A dítě se prý radostí rozzářilo.

  Abych nebyl kritický jen k věřícím. Před pár dny jsem četl „osvětový“ článek v magazínu Žena a v něm si redaktorka(?) pletla vaginu s vulvou .

 38. Hraničář

  Daniel B.
  18.03. 2016
  Váš pohled je zřejmě založen na výkladu skutečnosti, ne na předpokladech prověřených experimentem. Předpokládaný vývoj života od počátků, kdy se mohla uplatnit ET není testovatelný a tak není možno dokázat, zda je možný nebo nemožný. Skutečně tím myslím dokázat, ne předpokládat. Co je možno dokázat při rychlém množení bakterií z hlediska ET?

  Je pravda, že (asi) máme jen dva modely vzniku biosféry. Evoluční a kreacionistický. Evoluční model je různě testovatelný, jak byste otestoval ten Stvořitelský? Máte nějakou zkušenost, že po intenzivním modlení Pán Bůh ráčil stvořit něco nového?

 39. toli

  Je pravda, že (asi) máme jen dva modely vzniku biosféry. Evoluční a kreacionistický. Evoluční model je různě testovatelný, jak byste otestoval ten Stvořitelský? Máte nějakou zkušenost, že po intenzivním modlení Pán Bůh ráčil stvořit něco nového?

  🙂 🙂 🙂

  Jak jsme řekli spolu s panem profesorem Koukolíkem teisté trpí syndromem Pearl Harbour,ignorují fakta která by nabourala jejich víru. pro Daniela o experimentech s evolucí https://www.youtube.com/watch?v=05gwO4bRd38

  Nabídnete mi oplátkou nějaký experiment s kreacionalismem ? 🙂

 40. Karel Kallus

  Ještě k té kompetenci a falešné autoritě:
  1) evoluční biolog (nemusí být nutně ateista) se ptá teologa na věci náboženství. V tomto případě nejde o falešnou autoritu. Teolog je kompetentní v těchto věcech.
  2) Teolog se ptá evolučního biologa na otázky evoluční teorie (v tomto bodě nastává problém, protože to vychází z premisy 1) evoluční biolog může být věřící – střet zájmu. V lepším případě (bez absence víry) je opět evoluční biolog kompetentní.
  3) laik se ptá teologa na evoluci a vica versa. Zde jde o falešnou autoritu – pokud se snaží potvrdit své apriori přesvědčení.
  Problém s bodem 3 je i to, že zatímco evoluční biolog (ateista či agnostik, deista) se snaží obhájit teorii a měl by k tomu přistupovat na základě faktů, teolog je veden doktrínou. Co by byla víra bez doktríny? Straw man, slippery slope a všemožné jiné typy argumentačních klamů jsou pro málo informované publikum velice přesvědčivé. Je třeba učit filozofii a s tím spojenou logiku od malička. Empirické důkazy neexistují. Zjevení a zázraky patří do oblasti anekdot. Dnes je ovšem tendence k postmodernistickému relativizování i v oblasti teologie. No osvícení teologové težko obhajují jednoznačně původní dogmata. Halík a podobní apologetové jsou v této oblasti více či méně sofistikovaní. Craig je už třeba trapný s Kalamem, ale snad i on už od toho konečně upustil i když na tom v posledních letech stavěl svou reputaci. Podle Bible skončí stejně všichni v Pekle – míněno ironicky, což jasně říká Bible. Vše co je tam napsáno nesmí být interpretováno jinak než je psáno. Zjevení 22:19. Prostě Zákon, jedno jestli nový nebo starý. Bůh je jen jeden – otec. Takže nashle v pekle 🙂 Asi jako ten vtip: Ježíš se ptá v Nebi, co je dnes k obědu. Otec odpoví – nevím, jdeme do Pekla, pro dva nemá smysl vařit.

 41. Jan Kupka

  Empirie je zkušenost získaná pozorováním. Pokud se někomu dostalo zjevení, tak přinejmenším pro něj to „empirický důkaz“ je, no ne? Problém je pak jednak v té přenositelnosti, protože zjevení není fyzikální jev, který by šlo libovolně opakovat a pak v subjektivnosti, kde chybí nástroj, jak by daný člověk dokázal odlišit autosugesci od případného skutečného zjevení. Ale prostě když nad tím tak přemýšlím, tak mi to připadá jako hlava 22:

  1. když nemám empirickou zkušenost s nadpřirozenem, znamená to, že nadpřirozeno neexistuje.
  2. když bych empirickou zkušenost měl, jde o selhání mých smyslů.
  3. když by ji spolu se mnou mělo více lidí najednou, jde o davovou halucinaci.

  Tedy i kdyby nějaké nadpřirozeno existovalo, přesvědčený ateista nemá cestu, jak na něj přistoupit. Nechci, abyste mě špatně pochopili, nechci tím tvrdit, že mě něco na základě nějakého prožitého zázraku nebo zjevení opravňuje k vědeckým soudům (právě kvůli té subjektivitě), ale určitě mě to opravňuje k soukromé víře.

 42. Daniel B.

  @Karel Kallus

  „V lepším případě (bez absence víry) je opět evoluční biolog kompetentní.“

  Nemělo by tam být spíše „s absencí víry“?

  To, na čem se evoluční biologové opravdu shodnou, je velmi málo. Máloco se dá verifikovat, protože nemůžeme testovat něco, co prý probíhá milióny let.

  A přijde mi opravdu úsměvné, jak někteří evolucionističtí vědci věří v možnost zachování měkkých tkání dinosaurů po dobu např. 80 000 000 let. Čímž se původní předpoklad zachování zvyšuje 800x. Na webu, který jistě není kreacionistický – osel.cz – k tomu tématu vyšlo 6 článků. Zmiňuje se to vícekrát i na takových webech jako nature.com, takže jistě nejde o nějakou okrajovou záležitost. Viz např. zde: http://www.nature.com/news/molecular-analysis-supports-controversial-claim-for-dinosaur-cells-1.11637

  Mám takové vědce považovat za autoritu? Asi jste nerad, že se vás takové a podobné otázky ptám, protože se (snad) domníváte, že vás považuji za autoritu v této oblasti (podle vašich slov „Dovolávání se falešné autority“).

  Mohu se vás zeptat – věříte osobně v možnost zachování měkkých tkání dinosaurů – kolagen, krvinky, … – po dobu 80 000 000 let, když se donedávna předpokládalo, že maximální trvanlivost biologického materiálu v přírodě je 100 000 let?

  „Podle Bible skončí stejně všichni v Pekle – míněno ironicky, což jasně říká Bible. Vše co je tam napsáno nesmí být interpretováno jinak než je psáno. Zjevení 22:19.“

  Je vidět jak (ne)znáte Bibli.

  „Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví tohoto svitku: kdo by k nim něco přidal, tomu Bůh přidá ran zapsaných v tomto svitku; a kdo by ze slov svitku tohoto proroctví něco odejmul, tomu Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města, které byly popsány v tomto svitku.“
  Zjevení 22,18-19

  Výše uvedený text se týká úmyslných změn v Bibli, ne interpretace, ani vyučování:
  „Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království Nebes nazván nejmenším. Kdo by je však činil a učil, ten bude v království Nebes nazván velkým.“
  Mt 5,19

  Jinak, kdybyste alespoň trochu znal Bibli, tak víte, že v nebi bude nespočetně lidí:

  „Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů, jazyků a z každého lidu, jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečeni v bílá roucha, palmové ratolesti v rukou a volají velikým hlasem: „Záchrana náleží našemu Bohu, tomu, který sedí na trůnu, a Beránkovi.“ “ Zjevení 7,9-10

 43. Foxy

  Jene, zde může být vhodným srovnáním zkušenost se změněnými stavy vědomí. Též jde o empirické, subjektivní, a navíc slovy obtížně popsatelné (či vůbec nepopsatelné) záležitosti.

  Ale něco se s tím přeci jen dá dělat.
  Máš li možnost srovnat „přirozený“ stav NDE a subjektivně jej ztotožnit s naprosto stejným, „uměle“ navozeným prostřednictvím ketaminu, dokážeš přijít k závěru, že tyto dva stavy změněného vědomí, ač slovy nepopsatelné, jsou totožné (subjektivně nerozlišitelné).

  Že takové modelování stavů změněného vědomí má smysl, ukazuje právě v tomto případě práce Karla Jansena, The Ketamine Model of the Near-Death Experience: A Central Role for the N-Methyl-D-Aspartate Receptor, která vedla k předpovědi a později i k potvrzení existence příslušného (primárně neuroprotektivního) endogenního ligandu (alfa endopsychosinu), za prožitky NDE zodpovědného.

  Měl jsem možnost prožít a experimentovat s různými cestami navozenými stavy změněného vědomí. Právě tato zkušenost se stavy změněného vědomí mi umožňuje vcítit se (per analogiam) do extatických stavů (zjevení), a současně mne vedou ke skeptickému pohledu na jejich deklarovaný nadpřirozený původ.

  Tož tak asi.
  Dobrý, hezký a příjemný den!

 44. Daniel B.

  @Foxy:

  „Právě tato zkušenost se stavy změněného vědomí mi umožňuje vcítit se (per analogiam) do extatických stavů (zjevení), a současně mne vedou ke skeptickému pohledu na jejich deklarovaný nadpřirozený původ.“

  Problémem je pak vysvětlit, proč by měli mít lidé na stejném místě stejný prožitek ve stejný čas. Pokud danou věc vidím jenom já, pak se jedná o subjektivní zážitek, pokud však danou věc vidí více lidí současně a shodnou se v popisu dané věci, pak se jistě o subjektivní prožitek nejedná.

  Pro mně osobně je nadpřirozeno přirozené.

 45. toli

  Empirie je zkušenost získaná pozorováním. Pokud se někomu dostalo zjevení, tak přinejmenším pro něj to „empirický důkaz“ je, no ne?

  Empírický důkaz halucinace a příslušné interpretace „po teisticku“ či snad pracujete se svými halucinacemi jinak než jako teista ? Co všechno lze dělat s halucinacemi ? Dají se nějak zkoumat nebo je interpretujete jako doktrinu ?

 46. Jan Kupka

  Foxy, to všechno beru, ostatně změněný stav vědomí si přivodíš velmi snadno například holotropním dýcháním…a nic zázračného na tom není. Ale je otázka, zda lidé při daném zjevení jsou či nejsou ve stavu, který se dá popsat jako změněný stav vědomí. Pokud někdo má zjevení a je zcela při smyslech a není v nějakém extatickém vytržení, pak ta argumentace padá.

  S těmi halucinacemi bych to nepřeháněl. Ad absurdum můžeme celý svět okolo nás označit za halucinaci a vyvraťte to pak někdo (a tím se dostat na pozici solipsismu).

 47. Daniel B.

  @toli:

  „Co všechno lze dělat s halucinacemi ?“

  Pokud mám zjevení o nějakém člověku, o jeho „skrytých věcech“, mohu mu to říct a tím verifikovat zjevení – ten člověk mi dané zjevení může potvrdit nebo vyvrátit. Takže se v takových případech (při potvrzení pravdivosti zjevení) nejedná o halucinaci – halucinace nemá souvislost se skutečností, která je skrytá.

  „Halucinace je klamný vjem vzniklý bez reálného podnětu v bdělém stavu. Halucinující člověk ji považuje za realitu.“ wiki

 48. Karel Kallus

  Pane Kupka – v podstatě jsme měl na mysli právě to osobní zjevení jako subjektivní záležitost – tedy anekdotu. Takže zde nejsme ve sporu. Údajné spojení s posmrtným životem lze vyvolat i ketaminem a prof. Grof by jistě tvrdil, že i holotropním dýcháním se lze k něčemu takovému přiblížit, ten ovšem věří i na astrologii apod. nebo alespoň jde s podobnými šarlatány ruku v ruce. Jeho seriózní vědecký výzkum se už dávno vypařil asi jako seriózní výzkum v oblasti parapsychologie – také byla seriózní vědou na počátku minulého století.
  Spekulovat opravdu lze o všem. Soukromá víra je mi, s prominutím, ukradená. Soukromě si každý může věřit čemu chce, třeba i v existenci Cipíska ovšem až se někdo bude společensky angažován s tímto pochybným přesvědčením, že se bude mi snažit a potažmo třeba přes legislativu vnutit podobné utkvělé představyy, pak opravdu budu muset hlasitě říci NE. Je to stejný problém, jako spousta politiků si chodí pro rady věštkyním. Trapná věc a nebezpečná. Dělal to Regan, Bush a stálo to za prd.

  Ad Daniel B.
  Komáři se našli až 40-50 mil. staří v jantaru.
  Už jen to, že Vám je nadpřirozeno připadá přirozené svědčí o tom, že s Vámi plýtvám časem. Máte opačnou strategii. Nejprve duchové a pak něco dokazovat. Jak pravil Sherlock Holmes, po vyloučení všech možností zůstane pravda. Ale začínáme na přirozených věcech. Duchy lze obhájit vše. Dokazování v oblasti iracionálna je opravdu racionálně nemožné. Psychologové by Vám řekli spoustu příkladů klamů, které jsou pro jednotlivce realitou. Vezměte jen optické klamy, které jsou sice pro pobavení, ale když je ukážete třeba 10 nepřipraveným lidem, zareagují stejně. Jde ale pořád o iluzi. V prvé řadě jde vědě o přirozená vysvětlení.Já bibli doslova nemusím znát – nejsem ani farář ani apologeta a nemusím to někomu účelově interpretovat, abych ho udržel nebo získal na svou stranu. Kdo ovšem je tak drzý z pobožných a zasvěcených, že si ji kromě Boha dovolí interpretovat tak jasně, když je vysvětlení mnoho. Kromě toho máte nějaký originál – všechno co je k dispozici jsou jen pozdější opisy a kompilace. Takže se táži, kde je opravdu to původní nezměněné slovo, abych z něho mohl vycházet??? Zatím a nic nesvědčí o opaku, to vypadá, že se všichni řídí právě tím nepůvodním a literárně změněným. Jsem zvědavý, jestli i ten původní spis by zněl stejně. Nic takového ale nade vší pochybnost neexistuje, protože jde o plagiát a kompilace staršího. To je pak těžké pro věřící něco takového obhajovat. Já můžu tvrdit co chci, protože pro mě to rozhodně není Písmo Svaté, ale také to nedokazuji, protože to není můj problém dle pravidla o břemenu důkazu. V takovém a podobném vágním blábolu – kdo chce, ten si pravdu (svou) vždy najde. Biblický kód najdu i v Tolstého Vojně a míru nebo Melvillově Bílé Velrybě. Na toto téma už skeptici měli co řici a nebudu to tady dále rozebírat. Já Bibli nepovažuji ani za zjevenou pravdu ani za žádnou jinou. Pěkně jsem se pobavil a teď je třeba se vrátit ke každodenní realitě.

 49. DarthZira

  Daniel B. – člověče, kdyby platnými vědeckými teoriemi mělo být jen to, co se dá experimentálně testovat, tak můžeš vyhodit jako vědu např. historii. Či snad nám tu teď objasníš, kterak experimentálně prokázat takový vznik zemědělských civilizací, vzestup a pád Babylónu nebo Říma? 😀 Jakými experimenty chceš, prosím pěkně, prokázat, že Gaius Julius Caesar byl zavražděn 15. března roku 44 př. n. l.? 😉 A vlastně – jakým experimentem chceš prokázat, že nějaký Caesar (nebo Karel IV. či královna Alžběta nebo lze jmenovat libovolnou historickou osobnost) vůbec kdy žil?
  Experimentem nemůžeš prokázat ani existenci Stalina – ano, máme fotografie a filmové záznamy Stalina, máme zvukové záznamy jeho projevů, máme knihy, které údajně Stalin napsal, máme stále pamětníky, kteří na vlastní oči Stalina viděli, ovšem kdyby někdo chtěl zpochybňovat existenci Stalina, tak to všechno klidně může označit za lži, podvrhy, fotomontáže, filmové triky atd. A experimentálně Stalina prokázat nelze.
  Vždyť existují lidi, kteří zpochybňují přistání na Měsíci či Gagarinův let do kosmu, ba dokonce se najdou i cvoci (nebo možná zločinci – jak je ctěná libost 😉 ), kteří zpochybňují existenci koncentračních táborů a toho, co se tam dělo.
  A fakt tedy je, že experimentem koncentrační tábory vážně nepotvrdíš, i kdyby ses na hlavu postavil, nějak si ani nedovedu představit, jak by takový experiment měl vlastně probíhat.

  Ostatně, když tak meleš o experimentech jako jediných možných důkazech platnosti evoluční teorie – co kdybys nám tady teď experimentálně prokázal existenci Ježíše Krista? 😀 Stačí mi pouhé experimentální prokázání toho, že skutečně žil na počátku prvního století v dnešním Izraeli – vůbec už po tobě nechci, abys nám tu experimentálně prokázal, že byl syn Boží nebo že dělal zázraky. Ba vlastně úplně mi postačí, když pouze navrhneš vědecký experiment, který by mohl existenci Ježíše prokázat. Podotýkám takový vědecký experiment, který je proveditelný, takže stroj času opravdu nee 😀 😀

  Jen tak mezi námi, Danieli, víš vůbec, co to je „experiment“??? 🙂 🙂
  A dostalo se k tobě již to převratné zjištění, že experimentování není jedinou metodou ve vědě? 😉

 50. Petr Tomek Post author

  Ad Daniel B. : Doporučuji se podívat co to vlastně ten neodarwinismus je. Ony totiž ty „jiné evoluce“ tak nějak vyvanuly právě proto že současná verze evoluční teorie zahrnuje vše od genetiky (mutace, sobecký gen), přes vývoj znaků a stavbu těl až po selekční tlaky (prostředí, sexuální výběr).
  Čtyřicátá léta minulého století byl takový přechod od tušení k systematickému výzkumu.

 51. Daniel B.

  @Karel Kallus

  „Komáři se našli až 40-50 mil. staří v jantaru“

  Pokud myslíte toto:
  http://www.nature.com/news/blood-filled-mosquito-is-a-fossil-first-1.13946

  pak se tam žádné bílkoviny nenašly, jen železo a porfyrin:
  „Greenwalt’s team showed that the insect’s abdomen still contains large traces of iron and the organic molecule porphyrin — both constituents of haemoglobin, the oxygen-carrying pigment found in vertebrate blood.“

  Takže bych prosil nějaké nálezy bílkovin, pokud existují.
  🙂

  Z minulého odkazu – nature.com „Molecular analysis supports controversial claim for dinosaur cells“:
  „Furthermore, using a technique called mass spectrometry, the investigators found amino acid sequences of proteins in extracts of the dinosaur bone that matched sequences from proteins called actin, tubulin and histone4 that are present in the cells of all animals.“

  V zakonzervovaném komáru naleznou jen pozůstatky krve, ale v dinosaurech krvinky a bílkoviny – měkkou tkáň v pružném stavu?

  „Kdo ovšem je tak drzý z pobožných a zasvěcených, že si ji kromě Boha dovolí interpretovat tak jasně, když je vysvětlení mnoho.“

  Kdybyste Bibli znal, znal byste odpověď. Čím větší je ochota Boha poslouchat, tím větší je schopnost pochopit, co je pravda.
  „Ježíš jim odpověděl: „Mé učení není mé, ale toho, který mne poslal. Bude-li někdo chtít činit jeho vůli, pozná, zda je to učení z Boha, nebo mluvím-li sám ze sebe.“
  Jan 7,16-17

  „Takže se táži, kde je opravdu to původní nezměněné slovo, abych z něho mohl vycházet???“

  Když se našly svitky od Mrtvého moře, očekávalo se, že se bude Bible přepisovat, protože nalezené svitky byly mnohem, mnohem starší, než doposud známé rukopisy:
  „Objevili je pašeráci v roce 1947 za nejasných okolností. Až do roku 1991 je mohlo studovat jen několik vybraných vědců. Spekulovalo se, že jejich obsah změní pohled na vznik křesťanství, židovství i na hodnověrnost Bible.

  Dnes se však většina vědců shodla na tom, že odchylky jsou pouze gramatického rázu.“
  http://technet.idnes.cz/myty-opredene-svitky-od-mrtveho-more-si-ted-muze-precist-kazdy-pva-/veda.aspx?c=A110927_120445_veda_kuz

  Vám však původní text nepomůže, protože Bibli nechápete. Správné rozpoznání přichází až tehdy, když je u člověka ochota činit to, co je v ní psáno.

  Divím se, jak byste jinak vykládal daný text o tom, že v nebi bude hodně lidí. Nemusíte ji obhajovat, pokud však něco o ní tvrdíte, reaguji na to.

 52. Karel Kallus

  Ad Daniel,

  pro genetiku jsou významnější nukleové kyseliny než bílkoviny. Není to jedno a to samé.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_DNA
  Přineste originál Bible a pak budu v diskuzi pokračovat. Takhle je to pořád pěšky jako za vozem. Kruhové argumenty.

 53. A.S.Pergill

  1. Je otázka, nakolik je teologie věda
  2. Na jakémkoli organismu s rychlým střídáním generací se dají modelovat jednotlivé aspekty evoluční teorie, navíc existuje řada pozorování (byla zmíněna rezistence na antibiotika)
  3. U některých organismů známe konkrétní mechanismy typu polyploidizace a následného ztrácení nadbytečných chromozomů (čímž se mění vlastnosti na straně jedné a nový organismus se oddělí od původní populace na straně druhé). Některé z těchto postupů se používají i při klasickém šlechtění.
  4. @DZ Některé argumenty popíračů holokaustu by se daly experimentálně vyvrátit, např. to, že prý plynové komory neměly dostatečnou kapacitu na zabití tolika lidí ve vymezeném čase, ale jsem si jist, že by takový pokus neprošel přes žádnou etickou komisi 🙂
  Na druhé straně jsou některé argumenty popíračů v souladu s materiálními důkazy, např. absence stop HCN ve stěnách plynových komor, což je ovšem dáno tím, že je nacisté před koncem války rozsáhle poškodili (na úplné zničení neměli dost času a prostředků) a současný stav je z velké části rekonstrukce ze zbytků, podle dokumentů a údajů od svědků. Je to podobná situace, jako kdybychom zrekonstruovali Lidice a někdo bral absenci stop po ohni jako důkaz, že je Němci nevypálili a hlásal „Lidickou lež“.

 54. Daniel B.

  @DarthZira:

  „… člověče, kdyby platnými vědeckými teoriemi mělo být jen to, co se dá experimentálně testovat, tak můžeš vyhodit jako vědu např. historii“

  Samozřejmě, že nepíšu o všech vědách. Psal jsem o evoluční biologii jako o jedné z přírodních věd. A u přírodních věd je požadavek experimentu nutný:
  „základem poznání je experiment nebo pozorování“
  https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_v%C4%9Bdy

  Tak ať ET vyhodí z názvu „teorie“, pokud ji chcete mít na úrovni ne-přírodních věd. Anebo ať se rozdělí na více částí.
  „Teorie: ve vědeckém pojetí není teorie nedoložený odhad, nebo tušení (na rozdíl od běžné řeči). Teorie je vnitřně konzistentní model nebo rámec pro vysvětlení povahy přírodních nebo sociálních jevů. Je založená, nebo podporována experimenty. Teorie je systematické a uspořádané vyjádření všech předchozích pozorování, je testovatelná a vychází z ní předpovědi.“
  http://www.osel.cz/3802-co-je-to-veda-a-co-veda-neni.html

  Takže jak jsem psal, přijímám vše z evoluční TEORIE, vše, co je testovatelné. Teorie testovatelná být musí.

 55. Daniel B.

  @Karel Kallus:

  „pro genetiku jsou významnější nukleové kyseliny než bílkoviny. Není to jedno a to samé.“

  Ano, to je mi jasné. Jakou to má však souvislost s rozpadem a nálezy bílkovin?
  Ukažte mi nález bílkoviny starší 100 000 let a mladší než 60 000 000 let. Nevím, jestli se dosud něco našlo. Před pár lety však ne:

  „Pro řadu vědců jsou bílkoviny z dinosaurů příliš nestravitelným soustem: „Určitě lze získat biologické zbytky staré 80 až 100 tisíc let, ale jak je to u starších nálezů, to se zatím odborníci neshodnou,“ komentuje situaci v oboru Ivan Horáček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.“
  http://technet.idnes.cz/objevili-krvinky-dinosauru-na-klonovani-to-nestaci-na-vedeckou-valku-ano-1q8-/veda.aspx?c=A110620_173820_veda_mla

  Bible je nejlépe doložená starověká literatura.

  >> Učitel literatury zkouší žáka ze starověkého díla. Žák danou látku neumí a tak mu odpoví: „Přineste originál a pak mě zkoušejte.“ <<

  Např. Odysseia byla napsána pravděpodobně v 8. stol. př. n. l.
  Co však je zachováno?:
  "Ani z jejich spisů se však mnoho nezachovalo a nejstarší zachované zlomky Homéra na papyru pocházejí až ze 2.-3. století. Nejstarší úplné pergamenové rukopisy pocházejí až ze 10.-11. století a jsou uloženy v Benátkách."
  wiki, Odysseia

 56. Daniel B.

  @Petr Tomek:

  „Doporučuji se podívat co to vlastně ten neodarwinismus je. Ony totiž ty „jiné evoluce“ tak nějak vyvanuly právě proto že současná verze evoluční teorie zahrnuje vše od genetiky (mutace, sobecký gen), přes vývoj znaků a stavbu těl až po selekční tlaky (prostředí, sexuální výběr).“

  Pokud by existovala nějaká současné verze evoluční teorie, pak musí splňovat požadavek jednoznačných předpovědí a testovatelnosti.

  Žádná současná verze evoluční teorie však není.

  „Je však tomu skutečně tak? Je evoluce pouze nekoordinovaný sled pokusů a omylů? Co když měl Lamarck pravdu a některé získané vlastnosti se mohou dědit, tudíž evoluce může být alespoň z části řízený proces? Ve svém příspěvku bych rád posluchačům poodkryl některé zajímavé ekologické a evoluční důsledky dědičné epigenetické variability u rostlin.“
  http://ekk.rvs.avcr.cz/sd/udalosti/kalendar/141106-lamarckuv-smich-ze-zahrobi-aneb-epigenetika-v-ekologii-a-evoluci-rostlin.html

  „The vast majority of people believe that there are only two alternative ways to explain the origins of biological diversity. One way is Creationism that depends upon intervention by a divine Creator. That is clearly unscientific because it brings an arbitrary supernatural force into the evolution process. The commonly accepted alternative is Neo-Darwinism, which is clearly naturalistic science but ignores much contemporary molecular evidence and invokes a set of unsupported assumptions about the accidental nature of hereditary variation.“
  http://www.thethirdwayofevolution.com/

  Co to je současná verze evoluční teorie?

 57. Karel Kallus

  U odyssea mi nikdo nevnucuje, že je to boží slovo a že se tím mám řídit. Hérodotos také je brán jako otec historie ale spousta z toho je více méně fabulace. Biblická archologie je dnes už borderland science. Fakticky nanic a seriózní archeolog už se jí neřídí. Jestli umíte bibli nazpamět o tom se nebudu přít. Důležitý je stejně věcný obsah, pokud ho mám prakticky uchopit a ten je zde tak nejasný, že nač ty polemiky. Odpovídal jsem už dříve. Je to celé pro kočku.

 58. Daniel B.

  @Karel Kallus

  Ohledně víry v ET mi stačí toto…

  Dinosauří kosti, na které prší, sněží, praží slunce, a fouká vítr, a které jsou hodně poškozené, si po desítky miliónů let uchovaly krevní buňky v prostředí mikrobů. A informují o tom weby, které propagují evoluční teorii, např. osel.cz :

  „Nicméně, i kdyby se to nepovedlo a Maidmentová ani nikdo jiný by dinosauří DNA z fosilií nezískal, tak se z měkkých tkání velkých dinosaurů, buněk a molekul můžeme dozvědět leccos zajímavého o jejich fyziologii a chování. Například samotná velikost krevních buněk úzce souvisí s metabolismem zkoumaného organismu. Vědci si pochvalují, že pozůstatky měkkých tkání se doteď nalézaly jen u fosilií uchovaných velmi výjimečným způsobem, například zmrznutím anebo vyschnutím v prostředí prakticky bez mikrobů. Jenže Maidmentová a spol. použili obyčejné, nijak zvlášť excelentně zachované fosilní kosti, posbírané na zemi v proslulé kanadské lokalitě Dinosaur Park Formation v jižní Albertě.“
  http://www.osel.cz/8287-dinosauri-krvinky-vytazeny-z-druhohorni-fosilie.html

 59. toli

  S těmi halucinacemi bych to nepřeháněl. Ad absurdum můžeme celý svět okolo nás označit za halucinaci a vyvraťte to pak někdo (a tím se dostat na pozici solipsismu).

  Celý svět okolo nás nemůžeme prohlásit za halucinaci,protože svět a děje v něm verifikujeme čistě materialisticky chemicko fyzikálními analýzami,pokusy.

  Nebo si snad vy myslíte že já nemám občas náboženské halucinace ? Opak je pravdou,jenže na ně kašlu právě proto že vím,že jsou to pouhé halucinace.O co sytější halucinace pak musí mít člověk,který v tom teismu byl vychováván ? Vystudoval jsem universitu s hodností doktora a pokračuji ve vzdělávání v sousedním ,příbuzném oboru.Vědecké poznatky o fungování mozku mi opravdu nejsou cizí.

 60. Daniel B.

  @Karel Kallus

  „Důležitý je stejně věcný obsah, pokud ho mám prakticky uchopit a ten je zde tak nejasný, že nač ty polemiky. Odpovídal jsem už dříve. Je to celé pro kočku.“

  Chápu vás. Taky jsem Bibli kdysi nerozuměl.

 61. Bílá velryba

  Až mi vysvětlíte kočkopsa, tak budu teprve věřit na váš darwinistický mýtus, do té doby ne!

  Že jo, pane hrábě? 🙂

  Všechny ty nepřímé exaktní důkazy typu: šlechtění, výzkum DNA a mikroevoluce, kosterní nálezy,… porovnávání druhů co se kdysi rozdělily při nějaké katastrofě,… to vše je jen mýtus, jediné, co je exaktní: JEŽÍŠ!

  Hezký den 🙂

 62. Daniel B.

  @toli:

  Uznáváte prestižní vědecký magazín Nature?

  Fibres and cellular structures preserved in 75-million–year-old dinosaur specimens
  http://www.nature.com/ncomms/2015/150609/ncomms8352/full/ncomms8352.html

  Molecular analysis supports controversial claim for dinosaur cells
  http://www.nature.com/news/molecular-analysis-supports-controversial-claim-for-dinosaur-cells-1.11637

  (doporučuji vám se podívat na vyfotografované snímky)

  Pokud ne, pak co uznáváte?

  Mimochodem, vašim kolegům s evolucionistickým přesvědčením nedělá problémy tomu věřit. Proč s tím máte problémy vy?

 63. toli

  Chápu vás. Taky jsem Bibli kdysi nerozuměl.

  Já vnímám bibli jako židovský folklór.Je úžasným pramenem poznání způsobu myšlení tehdejších lidí,větší hodnotu pro mne nemá. Když si vezmete nějakou středověkou městskou kroniku tak se tam běžně dočtete jak jim chodili po obci bezhlaví kostlivci anebo rozpadající se nebožtíci,zhruba tolik o hodnověrnosti středověkých literárních pramenů.

 64. Daniel B.

  @toli:

  „Nesmíte věřít všemu co čtete.“

  Já všemu nevěřím, na rozdíl od některých evolucionistů. Nevěřím, že ty kosti jsou tak staré. Rychlost biologického rozkladu je věc známá.
  🙂

 65. toli

  Kdyby jste četl text časopisu Nature pořádně, tak by jste z textu možná pochopil že zmiňovaný časopis předkládá tento objev ,zároveň však předkládá i protiargument skeptiků že se jedná kontaminaci bakterií a jejich produkt.Dále mluví o jakýchsi testech,které však nejsou přesně popsány,není zmíněna jejich metodika (????) Sám časopis Nature zastává střízlivý neutrální postoj.Tolik k zmíněné kauze.

 66. Daniel B.

  @toli:

  Ano, už nadpis je velmi, velmi neutrální.
  🙂

  „Molecular analysis supports controversial claim for dinosaur cells“

  Přeložte si dobře výsledek pozorování pomocí elektronického mikroskopu:
  „First, with a scanning electron microscope (SEM), we observed, in four different samples, structures resembling calcified collagen fibres from modern bone; in three other samples, structures enriched in carbon; and in two of our samples, structures that resemble erythrocytes from birds.“
  Fibres and cellular structures preserved in 75-million–year-old dinosaur specimens

  Ano, bakterie mají kolagen, atd…
  😀

  Nechcete už přestat zavírat oči před realitou?

 67. Daniel B.

  @toli:

  Pro původnost měkkých tkání dinosaurů svědčí dva hodně silné argumenty:
  1. hmotností spektrální analýza
  2. fotografie pomocí elektronového mikroskopu

  Vědci snad vědí, jak vypadají buňky ptáků, buňky v kostech a bakterie.

  Nebo jsou slepí?
  🙂

 68. toli

  Teď mě napadlo že Kristus je vlastně zkurvysyn.Tím křesťanství získává historický a světový primát.První náboženství na světě kde se pomatení modlí k bastardovi pochybného původu.Nebo snad někdo víte o jiném takovém náboženství ?

 69. Daniel B.

  @toli:

  Měl byste šířit požadavek kritického myšlení mezi svými kolegy v ET, kteří věří v možnost zachování krvinek po desítky miliónů let.
  🙂

 70. DarthZira

  Sorry, Danieli, ale debata s tebou začíná mít asi stejný „smysl“ jako zkoušet debatovat s tím adventistickým debilem Votočkem 🙁

  Jsi schopen nám tady napsat – a to zcela jasně a konkrétně!!! – v čem současná ET „není vnitřně konzistentním modelem nebo rámcem pro vysvětlení povahy přírodních jevů“? V čem ET „není podporována experimenty“? V čem je ET „v rozporu se všemi předchozími pozorováními“, v čem „není testovatelná“ a jakým způsobem „není schopná predikovat“?

  A jen tak cvičně bys nám tady taky mohl uvést příklady toho, v čem je biblický kreacionismus vnitřně konzistentním modelem zcela v souladu se všemi pozorováními – třeba bych už konečně velmi ráda od nějakého zastánce kreacionismu slyšela vysvětlení (samozřejmě zcela vnitřně konzistentní 😉 ), jak a proč se při Potopě světa utopily pouze některé organismy žijící v moři (např. trilobiti, amoniti, plesiosauři, ichtyosauři, basilosauři či megalodoni) zatímco jiné mořské organismy nikoli, jak je možné, že při této potopě se sladkovodní ryby se neutopily ani poté, co se dostaly do moře; nebo proč se úplně všichni vačnatci po Potopě světa vydali do Austrálie a ani jedna jediná sebemenší populace nezůstala na Blízkém Východě, nevydala se do Evropy, Ameriky, na Sibiř, do Číny, Japonska, Grónska, na Madagaskar… nebo při svém exodu do Austrálie část z nich nezůstala třeba v Indii nebo Indonésii, proč všechny ploskonosé opice spolu s lamami a jaguáry odešly do Ameriky, zatímco opice úzkonosé se spolu s velbloudy, lvy, tygry a levharty vydaly do Afriky a Asie, proč se absolutně všichni lemuři odebrali ausgerechnet zrovna na Madagaskar, proč se tuleni, lvouni a lachtani vydali zrovna do Arktidy, zatímco tučňáci do Antarktidy a do Patagonie a ani jeden jediný druh tučňáka neosidluje třeba severní Kanadu či Finsko (a tak bych mohla pokračovat s hromadou dalších živočichů), a to včetně toho, jak se ty organismy z té Ameriky, Grónska, Antarktidy, Sibiře, Číny, Japonska, Madagaskaru, Indonésie, Jižní Afriky nebo Austrálie vůbec mohly dostat na tu Archu a pak zase z té Archy tam, kde žijí dnes (a jak to udělaly, že po spoustě z nich na jejich cestě tam a zpět nezůstaly vůbec žádné fosilie – to jako své mrtvé ta zvířata spalovala či jak? 😀 😀 ).

  Dále bych také velmi ráda viděla nějaké experimenty na podporu kreacionismu, chtěla bych se dozvědět, jakým způsobem je kreační „teorie“ testovatelná, a zejména by mě vážně zajímaly vědecké předpovědi, které byly kdy v biologii učiněny díky kreacionismu. Třeba takový nový lék, který je produktem aplikace poznatků biblického kreacionismu, by mě zaručeně přesvědčil 😉

  Btw – jestli uvěřit v Boha současně znamená povinnost provést si lobotomii, tak děkuji, nechci, o to fakt nemám zájem.

 71. Daniel B.

  @Hraničář:

  Pro muslimy jsou ateisté i křesťané, protože nevěří v Alláha jako nejvyššího Boha.

 72. Hraničář

  A což toto?

  Narodil jsem se do šíitské muslimské rodiny a celý život do mé konverze ke křesťanství jsem žil jako dobrý muslim. Jednoho dne lékař zjistil, že mám rakovinu kůže, měl jsem i leukémii, velmi špatně jsem viděl, a tak jsem nosil velmi silné brýle. A všechny moje modlitby i modlitby mé rodiny k Alláhovi nepomohly. A když mi doktor řekl, že mi zbývají tři čtyři měsíce života, žádné léčení nepomohlo, tak jeden člověk, který se mnou v Německu studoval, se za mě modlil. Já jsem vlastně ani nechtěl, aby to dělal, protože to byl Němec a pro mě byl každý Němec křesťan. On se za mě pomodlil, ale nic se bezprostředně nestalo. Ale pak jsem se vrátil domů, šel jsem spát a ráno jsem jako obvykle hledal brýle. Ale když jsem otevřel oči – a bez brýlí jsem normálně neviděl – všiml jsem si, že na levé ruce už nemám nádor. Vyskočil jsem z postele, šel jsem do koupelny a byl jsem šokován, když jsem v zrcadle uviděl, že jsem byl úplně uzdraven a že vidím bez brýlí. Byl to Bůh křesťanství, který mě uzdravil, bůh islámu to neudělal. To byl důvod, proč jsem začal hledat Boha křesťanů.“
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Uprchlik-z-Iraku-Dle-islamu-je-spravne-zabijet-krestany-zidy-i-ateisty-Nechci-aby-muslimove-znicili-vasi-zemi-jako-tu-mou-A-Halik-a-Zeman-422950

 73. Hraničář

  Karel Kallus
  18.03. 2016

  Ještě k té kompetenci a falešné autoritě:
  1) evoluční biolog (nemusí být nutně ateista) se ptá teologa na věci náboženství. V tomto případě nejde o falešnou autoritu. Teolog je kompetentní v těchto věcech.
  2) Teolog se ptá evolučního biologa na otázky evoluční teorie (v tomto bodě nastává problém, protože to vychází z premisy 1) evoluční biolog může být věřící – střet zájmu. V lepším případě (bez absence víry) je opět evoluční biolog kompetentní.
  3) laik se ptá teologa na evoluci a vica versa. Zde jde o falešnou autoritu – pokud se snaží potvrdit své apriori přesvědčení.

  Zajímavá je kombinace teologa s (evolučním) biologem v osobě P. dr. Váchy.

 74. DarthZira

  Hm, Danieli, nevykládej aspoň úplné voloviny, i ty totiž samozřejmě VĚŘÍŠ v Alláha, ježto toto slovo je pouze arabský pojem pro Boha – česky se prostě říká Bůh, latinsky Deus, anglicky God a arabsky Alláh, toť vše.
  Pro muslimy (ne ale všechny) jsou křesťané „nevěřící psi“ (tedy vlastně ateisté) proto, že nevěří, že posledním a završujícím prorokem byl Mohammed – a pro křesťany (opět některé) jsou zase „nevěřícími psy“ (ateisty) muslimové, protože Ježíše uznávají pouze jako proroka a nikoli jako Boha a Spasitele světa. Ze stejného důvodu považuje za „hnusné nevěřící psy“ část křesťanů taky židy, jelikož ani ti nevěří v Ježíšovo božství a mesiášství, ba dokonce (na rozdíl od těch muslimů) ho ve své většině (současné liberální směry jsou samozřejmě výjimka) neuznávají ani za proroka.
  A jak se ti, co o sobě mluvili jako o křesťanech, po většinu své historie chovali k židům, to bych tady raději nerozpitvávala…

 75. Hraničář

  Foxy
  18.03. 2016

  Jene, zde může být vhodným srovnáním zkušenost se změněnými stavy vědomí. Též jde o empirické, subjektivní, a navíc slovy obtížně popsatelné (či vůbec nepopsatelné) záležitosti.

  Třebas takové holotropní dýchání, tam jsem u druhých, já sám ne, zaži, věci, až přecházel sluch i zrak. Pak jsem ale něco podobného slyšel od reikistů, tantristů a četl o projevech křesťanských charismatiků. Nakonec jsem došel k názoru, že při určitých podmínkách část lidí je sugestibilní a že je jedno čemu věří – zda katolickému Pánu Bohu, či prof. Grofovi, či nějakému asijskému mistru – ty výsledné projevy sugesce a autosugesce jsou takřka totožné. A každý přísahá na to svoje, protože tomu uvěřil, takže to musí být pravda. A nevymluvíte mu to.
  Zajímavé je pozorovat lidi při rituálu chůze po žhavém uhlí. Dle mě se jedná o fyzikální jev, který si ti lidé transformovali na duchovno. A jsou tím svým „duchovním“ zážitkem tak uneseni, že naprosto odmítají „surové“ fyzikální vysvětlení.

 76. toli

  @Hraničář

  Narodil jsem se do šíitské muslimské rodiny a celý život do mé konverze ke křesťanství jsem žil jako dobrý muslim. Jednoho dne lékař zjistil, že mám rakovinu kůže, měl jsem i leukémii, velmi špatně jsem viděl, a tak jsem nosil velmi silné brýle. A všechny moje modlitby i modlitby mé rodiny k Alláhovi nepomohly. A když mi doktor řekl, že mi zbývají tři čtyři měsíce života, žádné léčení nepomohlo, tak jeden člověk, který se mnou v Německu studoval, se za mě modlil. Já jsem vlastně ani nechtěl, aby to dělal, protože to byl Němec a pro mě byl každý Němec křesťan. On se za mě pomodlil, ale nic se bezprostředně nestalo. Ale pak jsem se vrátil domů, šel jsem spát a ráno jsem jako obvykle hledal brýle. Ale když jsem otevřel oči – a bez brýlí jsem normálně neviděl – všiml jsem si, že na levé ruce už nemám nádor. Vyskočil jsem z postele, šel jsem do koupelny a byl jsem šokován, když jsem v zrcadle uviděl, že jsem byl úplně uzdraven a že vidím bez brýlí. Byl to Bůh křesťanství, který mě uzdravil, bůh islámu to neudělal. To byl důvod, proč jsem začal hledat Boha křesťanů.“

  Hezké urban myth 🙂

 77. Daniel B.

  @Darthzira:

  „v čem „není testovatelná“…“

  Není testovatelná v makroevoluci.

  Ohledně potopy bych asi odpovídal v delším příspěvku.

  Nicméně netvrdíte pravdu:
  „proč se úplně všichni vačnatci po Potopě světa vydali do Austrálie a ani jedna jediná sebemenší populace nezůstala na Blízkém Východě, nevydala se do Evropy, Ameriky, na Sibiř, do Číny, Japonska, Grónska, na Madagaskar… nebo při svém exodu do Austrálie část z nich nezůstala třeba v Indii nebo Indonésii“

  „Většina volně žijících vačnatců se vyskytuje v Austrálii a okolních ostrovech, další druhy žijí v Americe.

  Vačnatci se vyvinuli v Asii, odtud se šířili do Evropy a Severní Ameriky a teprve později i na jižní polokouli.“
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Va%C4%8Dnatci

  Předpovědi kreacionismu:
  1. stvořené věci jsou účelové
  – ohledně „junk DNA“ se evolucionisté pořádně spletli – viz např. knihy Dawkinse. Kreacionisté předpokládali funkci, která měla být teprve nalezena. Dawkins(2009): „…it is a remarkable fact that the greater part (95 percent in the case of humans) of the genome might as well not be there, for all the difference it makes.“

  – redundance genetického kódu předpokládaná evolucionisty rovněž byla zpochybněna zjištěními, která ukazují, že genetický kód nekóduje pouze aminokyseliny, ale obsahuje rovněž řídící příkazy pro vytváření bílkovin. Takže to, co bylo dříve považováno za neutrální mutace v genech pro tvorbu bílkovin, bylo opravdu jenom za neutrální považováno. Takže podobnost mezi šimpanzi a lidmi v oblasti těchto „neutrálních“ mutací, už také není podpůrným důkazem pro evoluci.

  2. stvořené věci by měly obsahovat nejen to, co je výhodou pro přežití, ale „nadstandard“
  Lidé mají mnohem více obličejových svalů, než primáti, což nám umožňuje vytvořit ve tváři mnohem více výrazů.
  Tyto svaly k mimice opravdu nepotřebujeme k přežití.

 78. DarthZira

  Hraničář – ten člověk (jestli je to vůbec reálná postava, Parlamentní listy teda moc důvěryhodné médium nejsou) kromě rakoviny trpěl zcela zjevně i silným intelektuálním deficitem. Rakoviny se zbavil, intelektuální deficit zůstal 🙁 Doufejme, že podobný případ pro Chocholouška nezačne studovat teologii, takový německý kněz by „fakt byl potřeba“ 😀 Všichni léfébvristé, sedevakantisté a jim podobní sektáři (a včetně vířivých adventistů sedmého dne jim příbuzných evangelikálních magorů) a by nad takovým „přírustkem“ ale zaručeně zajásali.

 79. toli

  Zajímavá je kombinace teologa s (evolučním) biologem v osobě P. dr. Váchy.

  O Váchovi bych netvrdil že je evoluční biolog,jen biolog.Evoluci chápe jako mechanismus stvoření něco jako motor zkonstruovaný bohem a tento motor nyní běží samovolně dále podle prvotních bohem daných pravidel.Jinak má stejně postižený mozek jako třeba astronom Grygar,následek křesťanské výchovy……

 80. Jan Kupka

  Dle mě se jedná o fyzikální jev.
  Leidenfrostův jev. Lze ho využít i obráceně, jeden fyzik si ve výuce fyziky dával tekutý dusík na jazyk (než mu jednou při nezdařeném pokusu popraskala sklovina).

 81. Hraničář

  Jan Kupka
  18.03. 2016

  Foxy, to všechno beru, ostatně změněný stav vědomí si přivodíš velmi snadno například holotropním dýcháním…a nic zázračného na tom není. Ale je otázka, zda lidé při daném zjevení jsou či nejsou ve stavu, který se dá popsat jako změněný stav vědomí. Pokud někdo má zjevení a je zcela při smyslech a není v nějakém extatickém vytržení, pak ta argumentace padá.

  Mohu se sdůvěřit s mými dvěmi zkušenostmi. Seděl jsem na nádraží a díval se na projíždějící nákladní vlak a říkal jsem si (jako někdejší železničář), – proboha, ten náklad mají upevněný špatně. Několik vagonů tak kolem projelo, až u toho posledního vidím, že náklad je upevněný správně. Podívám se zpět a vidím, že na všech vagonech je upevněný správně. A já, za jasného počasí, ve dne, zcela při smyslech, jsem viděl něco naprosto jiného, než co ve skutečnosti bylo.
  Druhý případ. Navštívil jsem kamaráda, mimochodem faráře, s nímž jsme se řadu let neviděli, takže jsme se změnili. Ale na první pohled jsem jej poznal. Byl jsem u něho půl dne, odpoledne odjel něco si vyřizovat, pak vidím, že před farou jeho auto stojí, jdu do fary a tam v kuchyni neznámý člověk. Hledí na mě, já na něho, a pak se ptám – prosím vás, je tady někde pan farář ……..? A on na mě chvíli hledí jako na blba a povídá – co blbneš?? A teprve pak mně „spadly šupiny s očí“ a já poznal, že se jedná o mého kamaráda.
  Takže jsem klidně ochoten věřit, že lidé mohou vidět něco naprosto jiného, než co ve skutečnosti je. A přidá-li se k tomu náboženské (nebo jiné) nadšení ….

 82. Hraničář

  KK:
  Takže se táži, kde je opravdu to původní nezměněné slovo, abych z něho mohl vycházet??? Zatím a nic nesvědčí o opaku, to vypadá, že se všichni řídí právě tím nepůvodním a literárně změněným. Jsem zvědavý, jestli i ten původní spis by zněl stejně. Nic takového ale nade vší pochybnost neexistuje, protože jde o plagiát a kompilace staršího.

  Krásně to ukazuje právě Desatero. Jeho biblický „originál“, vlastně dva, a prakticky používaná křesťanská verze.

  V podstatě totéž platí i pro evangelium. Jsou 4 verze, ale v praxi se používá jejich jedna kompilace.

 83. Daniel B.

  @DarthZira

  „Hm, Danieli, nevykládej aspoň úplné voloviny, i ty totiž samozřejmě VĚŘÍŠ v Alláha, ježto toto slovo je pouze arabský pojem pro Boha“

  Věřím v Boha, který má Syna. Muslimové věří v boha, který Syna nemá.
  Alláh je označením pro boha muslimů, alespoň v ČR.

 84. Hraničář

  DZ:
  Experimentem nemůžeš prokázat ani existenci Stalina – ano, máme fotografie a filmové záznamy Stalina, máme zvukové záznamy jeho projevů, máme knihy, které údajně Stalin napsal, máme stále pamětníky, kteří na vlastní oči Stalina viděli, ovšem kdyby někdo chtěl zpochybňovat existenci Stalina, tak to všechno klidně může označit za lži, podvrhy, fotomontáže, filmové triky atd. A experimentálně Stalina prokázat nelze.

  Když jsem byl na vojně, tak tam jeden vojáček nevěřil, že lidé byli na Měsíci. A žádal, abych mu to dokázal. Fotky, záznamy …. prohlásil za podvrhy. A skutečně -není jak to dokázat.

 85. Jan Kupka

  „Takže se táži, kde je opravdu to původní nezměněné slovo, abych z něho mohl vycházet???“
  To slovo je Boží Syn. Bible je vlastně slovo o Slově. Skrze Bibli Boží slovo poznáváme.

 86. Daniel B.

  @Hraničář:

  „Fotky, záznamy …. prohlásil za podvrhy. A skutečně -není jak to dokázat.“

  🙂 Moje zkušenost:
  Někteří evolucionisté věří v nález krvinek v dinosauřích měkkých tkáních, některé nepřesvědčí ani fotografie.

 87. Hraničář

  toli
  18.03. 2016
  Já vnímám bibli jako židovský folklór.Je úžasným pramenem poznání způsobu myšlení tehdejších lidí,větší hodnotu pro mne nemá. Když si vezmete nějakou středověkou městskou kroniku tak se tam běžně dočtete jak jim chodili po obci bezhlaví kostlivci anebo rozpadající se nebožtíci,zhruba tolik o hodnověrnosti středověkých literárních pramenů.

  Copak středověká literatura. V současném časopisu, http://www.milujte.se, najdeš článek popisující, jak P. Maria nechala přirůst amputovanou nohu, která byla už 1,5 roku pohřbená. Pravda, stalo se to v 17. stol.

 88. DarthZira

  Daniel B. – typické, vytrhneš jeden nepodstatný detail a pustíš se do jeho cupování. Abych nepsala příspěvky dlouhé jako Lovosice, tak jsem prostě nevyjmenovávala stylem „klokani, koalové, vakoveverky, vakokrti, tasmánští čerti, vakovlci…“ a tudíž jsem pominula vačici a pár jejích amerických příbuzných. Fajn, tak jsou tedy nějací vačnatci i v Americe. Ale co to mění na tom, že vůbec žádní nežijí v Africe, Asii a Evropě?? Kam by to teda z Araratu měli oproti Americe a Austrálii kousek 🙂 Když vylízali z té Archy, tak to teda klokani měli na ruské stepi nesrovnatelně blíž než do Austrálie, stejně tak ta vačice přece neměla jediný důvod, proč by se nemohla usadit třeba hned někde okolo Kaspického a Černého moře, kde je podnebí dost podobné jihu USA. A na takových amerických Velkých pláních by se klokanům muselo dařit, jéje! Stejně jako na afrických savanách. Proč tam nikde nežije ani jeden jejich druh, proč se všechny odstěhovaly zrovna do té Austrálie?
  A co ti lemuři, lamy, jaguáři… vždyť v africké nebo indické džungli by se jaguárům muselo dařit velmi dobře, stejně tak lamám na Kavkaze či v Tibetu, přesto tam žádné nežijí.
  A co ty plosko a úzkonosé opice? Proč v Americe nežije (samozřejmě mimo zoo, abys mě zas nechytal za slovo, jak to vy „jediní praví věřící“ máte ve zvyku) jediný druh úzkonosé opice a v Africe či Asii zase jediný druh opice ploskonosé?
  Fakt jsem na ta vysvětlení Potopy dost zvědavá – to bude jistě velmi „výživné“ čtení 😀 😀

  A to, co píšeš dál – ješíšikriste, co z toho objevila či predikovala „kreacionistická věda“???
  A s těmi mimickými svaly je to naopak právě argument pro evoluci – pro člověka i jeho předchůdce bylo životně důležité v tlupě komunikovat, a to tak, aby si příslušníci tlupy co nejlépe rozuměli, k čemuž je tak mimika sakra potřeba, takže se prostě tyto „nadbytečné“ mimické svaly postupně vyvinuly.
  Sorry, ale jak ty si představuješ to, co je „z hlediska přežití nezbytné“, je tak asi na úrovni, jak si představuje Hurvínek válku 😉
  Doporučovala bych se nejdřív trochu doučit základní věci a až pak psát o evoluci či jakékoli jiné vědě. Sám jsi přiznal, že jsi programátor, takže se buď „drž svého kopyta“ a nebo se předtím pořádně vzdělej v tom, o čem chceš mluvit, jinak to dopadá fakt bídně 🙁 🙁

  A co ten lék objevený díky kreacionistickým predikcím, ten nebude? 😉

 89. Hraničář

  DZ:
  proč se úplně všichni vačnatci po Potopě světa vydali do Austrálie a ani jedna jediná sebemenší populace nezůstala na Blízkém Východě, nevydala se do Evropy, Ameriky, na Sibiř, do Číny, Japonska, Grónska, na Madagaskar… nebo při svém exodu do Austrálie část z nich nezůstala třeba v Indii nebo Indonésii, proč všechny ploskonosé opice spolu s lamami a jaguáry odešly do Ameriky, zatímco opice úzkonosé se spolu s velbloudy, lvy, tygry a levharty vydaly do Afriky a Asie, proč se absolutně všichni lemuři odebrali ausgerechnet zrovna na Madagaskar, proč se tuleni, lvouni a lachtani vydali zrovna do Arktidy, zatímco tučňáci do Antarktidy a do Patagonie a ani jeden jediný druh tučňáka neosidluje třeba severní Kanadu či Finsko (a tak bych mohla pokračovat s hromadou dalších živočichů), a to včetně toho, jak se ty organismy z té Ameriky, Grónska, Antarktidy, Sibiře, Číny, Japonska, Madagaskaru, Indonésie, Jižní Afriky nebo Austrálie vůbec mohly dostat na tu Archu a pak zase z té Archy tam, kde žijí dnes (a jak to udělaly, že po spoustě z nich na jejich cestě tam a zpět nezůstaly vůbec žádné fosilie – to jako své mrtvé ta zvířata spalovala či jak?

  Ale, ale, milá DZ. Ty nevíš, jak snadno Pán Bůh dělá zázraky?

 90. Daniel B.

  @DarthZira:
  „Proč tam nikde nežije ani jeden jejich druh, proč se všechny odstěhovaly zrovna do té Austrálie?“

  Tahle otázka nemá ve skutečnosti nic společného s potopou. Stejná otázka by mohla být položena evolucionistovi.

  „A s těmi mimickými svaly je to naopak právě argument pro evoluci – pro člověka i jeho předchůdce bylo životně důležité v tlupě komunikovat, a to tak, aby si příslušníci tlupy co nejlépe rozuměli, k čemuž je tak mimika sakra potřeba, takže se prostě tyto „nadbytečné“ mimické svaly postupně vyvinuly.“

  Pěkný příklad tvrzení, které nemůžete dokázat. Jak ovlivní přežití lidí více svalů pro mimiku? Opice přežily bez nich. 🙂

  „pro člověka i jeho předchůdce bylo životně důležité v tlupě komunikovat…“
  A pro opice snad ne?

  Ukázkový příklad tvrzení, které se (snad) může považovat za součást ET, ale které není testovatelné a tak ani vyvratitelné.
  🙂

  „A co ten lék objevený díky kreacionistickým predikcím, ten nebude? “

  Bude stejně tak jako lék objevený díky predikcím ET.
  🙂 🙂 🙂

 91. DarthZira

  Hraničář – lidé, jaké popisuješ, jsou ze začátku velmi zábavní, pak už jen „zábavní“ (tedy nudní a otravní), znám takové, kteří jsou schopni vymýšlet krkolomné teorie na téma, jak jsou i snímky stop po přistání na Měsíci podvrhem.

  Když se chce, dá se totiž zpochybnit úplně vše, měli jsme v našem časopise svého času takovou humoristickou povídku, jmenovala se „Cesta do Ameriky“ a její pointou bylo to, že vůbec žádná Amerika neexistuje a vše je jedna velká konspirace. Jo, jako vtip je to dobrý, ale smutný je, že se stále najdou blázni schopní věřit podobným megakonspiracím pokud jde o lety do kosmu, přistání na Měsíci nebo třeba i o Zeměkouli (nevím, jestli to bylo tady nebo u PT na jeho blogu, ale byla tam videa s argumenty „plochozemců“, že kulovitá Země a celá naše současná fyzika je jeden obrovský megapodvod, za který můžou – a teď se drž dobře! – jezuiti 😀 😀 ). A argumenty zastánců kreacionismu jsou na velmi podobné úrovni.

  Je opravdu „úžasné“, že u vývoje oka či čehokoli jiného by takoví „myslitelé“ chtěli málem fotodokumentaci těch miliónů let rok za rokem, ale pro tvrzení, že jejich víra je 100% pravda (tedy vlastně Pravda 🙂 ) jim úplně stačí, že jim o Bohu kdosi řekl, přečetli si jednu starou knihu (někteří z nich ani ne celou, nebo ji četli a pochopili blbě) a měli nějaký nepopsatelný a zcela nesdělitelný osobní zážitek – a kdo po nich chce nějaké hmatatelnější důkazy, tak je na ně strašně hnusný a zlý a skončí v pekle.

 92. Foxy

  Hraničáři, naprosto souhlasím.

  To holotropní dýchání jsem si taky vyzkoušel – ano, nepopsatelný, hluboký prožitek.
  Ale dospěl jsem k následujícímu:
  Pro svět za hranou vědomí jsem shledal to, že od určité „hloubky ponoru“ začíná být lhostejné, jakou cestou jsem se tam dostal. Nejhlubší prožitky jsou si podobné – bezbřehý oceán transcendentní blaženosti a nepopsatelný pocit bezčasí (nirvana?). Rozumím proto i tomu, že na těchto prožitcích může vznikat velmi těžká závislost.
  (Jeden z našich předních sexuologů se nechal slyšet, že to už snáze vyléčí ze závislosti starého heroinistu, než mladou holku propadlou asfyxiofilii.)

  Je pak pochopitelné, že každý „psychonaut“ přísahá právě na tu svou cestu, kterou se svých psychedelických (formativních) prožitků dobral.

  Alespoň tak to vidím.

 93. Daniel B.

  @DarthZira:
  „… pro tvrzení, že jejich víra je 100% pravda (tedy vlastně Pravda 🙂 ) jim úplně stačí, že jim o Bohu kdosi řekl, přečetli si jednu starou knihu (někteří z nich ani ne celou, nebo ji četli a pochopili blbě) a měli nějaký nepopsatelný a zcela nesdělitelný osobní zážitek…“

  Tohle vám zbylo po odfiltrování všeho ostatního, co vám bylo křesťany sděleno, a co jste nepřijala jako pravdu.
  🙂

 94. Foxy

  Marek O Vácha zjevně je evolucionista – a ve svém oboru vynikající. Pouze (zcela správně) odděluje otázku vzniku života (biogenesi) od způsobu, jakým se již existující (zde lhostejno zda stvořený či samovolně vzniklý) život dále vyvíjel (evoluce).
  Alespoň tak se mi to, podle toho, co jsem od něj mohl slyšet, jeví.

 95. DarthZira

  Daniel B.

  „Tahle otázka nemá ve skutečnosti nic společného s potopou. Stejná otázka by mohla být položena evolucionistovi.“

  Evolucionisté na tuto otázku ovšem odpovídají – a to už dávno, jestli sis nevšiml 😉 A pokud o tom opravdu nevíš, tak si o tom něco přečti.

  Mne teď ale vůbec nezajímá vysvětlení evolucionistické, to znám. Já chci číst vysvětlení kreacionistické, a to právě od tebe, když je podle tebe kreacionismus vědečtější než ET.
  Máme tu prostě nějakou situaci (klokany pouze v Austrálii, lemury pouze na Madagaskaru, ploskonosé opice, lamy a jaguáry pouze v Americe…) a já teď pouze chci, aby mi ji kreacionisté vysvětlili, aby mi objasnili, jak a proč k ní došlo, když podle jejich „vědecké teorie“ všechna zvířata vylezla z Archy společně na hoře Ararat.
  Je-li kreacionismus vědecký, určitě to vysvětlit umí – a to tak, aby to bylo bezrozporné a v rámci jejich teorie vnitřně zcela konzistentní.

  Stejně tak chci to vysvětlení, proč sladkovodní ryby nezahynuly, když se při Potopě dostaly do moře, a proč naopak některé druhy mořských živočichů (trilobiti, amoniti, ichtyosauři, basilosauři, megalodoni…) při Potopě zahynuly, zatímco jiné nikoli.

  A ještě by mě zajímalo, co za hřích spáchali všichni dinosauři, že do Archy nebyl vzat ani jeden jediný – a pokud byli opravdu všichni dinosauři bez výjimky tak strašně moc hříšní, tak proč se ty jejich hříchy v Bibli nepopisují jako výstraha budoucím pokolením.

  Dokud mi na tyto otázky neodpovíš, odmítám s tebou dál komunikovat. Tečka.

 96. Bílá velryba

  Pokus zopakovat vznik života ve zkumavce vyšel ještě líp, než to vypadalo

  V padesátých letech minulého století zkusili dva chemici, Stanley Miller a Harold Urey, napodobit podmínky, jaké panovaly na Zemi, když vznikl život. V aparatuře, kterou za tímto účelem sestavili, začaly vznikat aminokyseliny – základní stavební kameny života.

  http://www.tyden.cz/rubriky/veda/priroda/pokus-zopakovat-vznik-zivota-ve-zkumavce-vysel-jeste-lip-nez-to-vypadalo_311287.html

  Hezký víkend všem 🙂

 97. DarthZira

  A ještě něco, Danečku, napiš mi tady, prosím, prosím, když jsem tedy tak strašně blbá, že furt něco nechápu (no jo, uznávám, mám IQ pouze 145, takže velké pravdy jsou mi nedostupné 😀 ), jasně a všem pochopitelně, jakou velkou a hlubokou „pravdu“ jsem „odfiltrovala“ a zlovolně „odmítala přijmout“.

  Jestli ale za „pravdu“ považuješ ty své urban legends o zázračných uzdraveních a o tom tvém předpovídání čertvíčeho apod., tak můžu říct, že jsem opravdu velmi šťastná, že jsem se ve své životě stýkala převážně s křesťany, kteří mi podobné pohádky Ovčí babičky nikdy nevykládali, ale mluvili vždy pouze o hlubokém vnitřním zážitku, který nejde sdělit a nemůže ho pochopit ten, kdo ho nezažil. Tito lidé ovšem nejsou kreacionisté, naopak kreacionisty považují za totální debily a smějí se jim. Asi to nebudou správní křesťané 😉 Jo, já to říkám pořád, ze všech ateistů jsou ti úplně nejhorší jezuiti 😀

 98. Daniel B.

  @DarthZira

  „Já chci číst vysvětlení kreacionistické, a to právě od tebe,…“

  Kreacionismus hovoří o stvoření světa Bohem. Nenapsala jste, co konkretně chcete vysvětlit. Jak se tam ta zvířata dostala? Nebo co je v tom za problém pro kreacionismus? Je kreacionismus v něčem v konfliktu s tím, že klokani jsou pouze v Austrálii, atd.?

  „Stejně tak chci to vysvětlení, proč sladkovodní ryby nezahynuly, když se při Potopě dostaly do moře“
  K tomu by bylo dobré zodpovědět tyto otázky:
  1. jak moc byla moře tehdy slaná
  2. jaká byla přizpůsobivost ryb
  3. kolik a jaké vody přišlo skrze potopu

  Např. podmořská sopečná činnost přidává do vody sůl.

  Takže tomu mohlo být tehdy zcela jinak, než je tomu dnes.

  „proč naopak některé druhy mořských živočichů (trilobiti, amoniti, ichtyosauři, basilosauři, megalodoni…) při Potopě zahynuly, zatímco jiné nikoli.“

  Netroufám si tvrdit, jestli nějaký živočich vyhynul před potopou, při potopě, nebo po potopě, pokud bych k tomu neměl nějaká zjištění. Takže otázka, co vyhynulo při potopě nemá moc smysl.

  Bez potopy se asi těžko vysvětlí nálezy trilobitů i na Mt. Everestu, zvláště, když vezmeme v potaz erozi hornin.

 99. Daniel B.

  @DarthZira:

  „…velkou a hlubokou „pravdu“ jsem „odfiltrovala“ a zlovolně „odmítala přijmout“.“

  Jednoduše řečeno, berete prožitky víry jako subjektivní záležitost. Odmítáte to, že by Bůh vedl věřící stejně v určité konkrétní věci. Pak jste přesvědčena, že nám stačí málo k tomu, abychom věřili podle vás v „nesmysl“.
  🙂

  Radost je nyní na straně kreacionistů.

  K jakému táboru se hlásíte?:
  1. odmítáte fotografie krvinek, kolagenu a buněčných struktur v měkkých tkáních dinosaurů včetně výsledků hmotnostní spektrální analýzy – je to podle vás podvrh
  2. věříte v autentičnost těchto nálezů včetně toho, že tu s námi dinosauři nejsou desítky miliónů let
  3. něco jiného

 100. toli

  @Jan KUPKA
  Takže se táži, kde je opravdu to původní nezměněné slovo, abych z něho mohl vycházet???“
  To slovo je Boží Syn. Bible je vlastně slovo o Slově. Skrze Bibli Boží slovo poznáváme.

  A to boží slovo řeklo že naplňuje zákon.A který zákon mělo na mysli ? Stačí mi desatero,uvádět další by bylo příliš dlouhé. Mělo boží slovo na mysli to biblické desatero anebo to desatero z katolického katechismu ? Ona ta desatera totiž nejsou stejná 🙂

 101. Jan Kupka

  Že vám do toho vstupuju, viděl jsem nedávno takový dokument, Fimfa – něco, a tam vysvětlovali, že moře dřív slaná nebyla, ale teď jsou slaná kvůli kouzelnému mlýnku, který dostal Kouba od Lucifera. 🙂

  Jinak čím se provinili dinosauři ti říct nemůžeme, to bychom vás akorát naváděli. Lepší když to vědět nebudete. Stejně jako díky tomu, že nevíte, že existuje supersmilnění, tak nesupersmilníte. Cože? Řekl někdo supersmilnění? Nic takového pochopitelně neexistuje. Jen pro pořádek. To byl příklad. Zapomeneme na to.

 102. Jan Kupka

  „A to boží slovo řeklo že naplňuje zákon.“
  Když by ses místo vychloubání svým akademickým vzděláním na poli psychologie trochu zajímal, zjistil bys, že Židé klasicky rozlišovali Zákon a Proroky. A co tím Zákonem mysleli. Copak si nevzpomínáš na to, jak se ptal učitel zákona Ježíše, jaké přikázání je největší? A co mu Ježíš odpověděl? Citoval snad nějaké přikázání z desatera?

 103. Jan Kupka

  Jinak přenést problematiku kreacionismu na archeologii je trapný. Doporučil bych kreacionistům bavit se o fyzice a astronomii. Protože v astronomii se díváme na opravdu hodně staré věci – a vidíme je právě teď. Proč se tu hádat o nějaké dinosaury, když se díváme na galaxie, od kterých k nám světlo putovalo miliardy let?

 104. toli

  „A to boží slovo řeklo že naplňuje zákon.“
  Když by ses místo vychloubání svým akademickým vzděláním na poli psychologie trochu zajímal, zjistil bys, že Židé klasicky rozlišovali Zákon a Proroky. A co tím Zákonem mysleli. Copak si nevzpomínáš na to, jak se ptal učitel zákona Ježíše, jaké přikázání je největší? A co mu Ježíš odpověděl? Citoval snad nějaké přikázání z desatera?

  Zajímavé že zrovna vy se neustále oháníte desaterem nikoliv tím nejvyšším zákonem co údajně řeklo boží slovo 🙂 A nezáviďte mi vzdělání i vy ho můžete získat studiem nikoliv náboženských sraček 🙂

 105. Jan Kupka

  Ježíš říká: „Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.“
  Takže to Toli nezjednodušuj na pouhé desatero.

  Jestli tě to téma zajímá (jako že si myslím, že spíš ne a chceš jen prudit), tak si přečti namátkou třeba toto:
  http://www.etf.cuni.cz/sat/Pdf/SAT%201984.pdf
  Podle autorů soudím, že by to mělo mít dobrou úroveň.

 106. Jan Kupka

  Zajímavé že zrovna vy se neustále oháníte desaterem nikoliv tím nejvyšším zákonem co údajně řeklo boží slovo 🙂 A nezáviďte mi vzdělání i vy ho můžete získat studiem nikoliv náboženských sraček 🙂

  Já jsem se svým studiem spokojen. Ale nemám potřebu argumentovat svým vzděláním, nebo se nenápadně odvolávat na svoje IQ. Argumentovat se má skutečnými argumenty a ne dovoláváním se na podobnou autoritu. I člověk s velice vysokým IQ může být pěkný blbec a kdejaký doktor nebo docent je žalostně nevzdělaný mimo svůj obor…a někdy bohužel i v rámci něj.
  Jinak nevím, jestli používáš nějaký pluralis maiestaticus, nebo tím máš na mysli oslovení „nás všech tvých názorových odpůrců“, ale já se tu desaterem nikdy neoháněl, pokud mi paměť slouží. A myslím si, že mám paměť přinejmenším tak dobrou jako pan prezident. 🙂

 107. Hraničář

  Jan Kupka
  18.03. 2016
  Jestli tě to téma zajímá (jako že si myslím, že spíš ne a chceš jen prudit), tak si přečti namátkou třeba toto:
  http://www.etf.cuni.cz/sat/Pdf/SAT%201984.pdf
  Podle autorů soudím, že by to mělo mít dobrou úroveň.

  Každý začínající vědec v přírodních vědách je už od studia připravován a to, že se v práci ano, setká s řadou vědců, kteří s jeho výzkumy budou souznít, ale také na to, že jej řada dalších vědců bude kritizovat, oponovat mu, shazovat závěry jeho výzkumů ….. a že své názory bude muset tvrdě obhajovat a vysvětlovat
  Je něco obdobného známo i z náboženského prostředí??

 108. toli

  @Hraničář
  Každý začínající vědec v přírodních vědách je už od studia připravován a to, že se v práci ano, setká s řadou vědců, kteří s jeho výzkumy budou souznít, ale také na to, že jej řada dalších vědců bude kritizovat, oponovat mu, shazovat závěry jeho výzkumů ….. a že své názory bude muset tvrdě obhajovat a vysvětlovat
  Je něco obdobného známo i z náboženského prostředí??

  Ne není, tam je to totiž úplně o něčem jiném 🙂

  Co se týká těch skript evangelické bohoslovecké fakulty (ono je v podstatě úplně jedno o jakou teologickou fakultu jde) tak se míjíme v tom hlavním a základním .Má otázka zní odkud bere teologie své informace ? A odvolávání se na bibli či tradici neberu,protože tu psali a skládali dohromady lidé.Že byli inspirování boží vůli ? V podstatě vše je inspirované boží vůlí ,protože bez boží vůle se ti nepohne ani vlas na hlavě.Každé náboženství má své svaté texty,třeba hinduistické védy jsou stejně svaté jako bible a navíc podstatně starší.Proč by tedy hinduismus měl být méně hodnotný než křesťanství ? Nevím jestli to víte ale i hinduismus má své halucinace.Takže u hinduistů to jsou halucinace a u křesťanů vize a zjevení ? To je velmi směšné

 109. toli

  @Hraničář
  V náboženství platí princip absolutní submise,jáhen je podřízen knězi,kněz biskupovi (pakárna je když je kněz zároveň mnichem tedy příslušníkem nějakého řádu,to je pak podřízen nejen místnímu biskupovi ale i představenému svého řádu a ten představený může sídlit třeba na druhém konci republiky nebo i v zahraničí) biskup je podřízen arcibiskupovi a arcibiskup římskému biskupovi tedy papeži.Kardinál (tedy člen kurie) je čestná hodnost .V akademickém prostředí odpovídá kardinál hodnosti profesor..Ti všichni mají určitou míru svobody ale pouze v mantinelech, které mu určí jeho nadřízený.Dokonce ani papež si nemůže dělat (říkat) co chce ale je povinný konzultovat s kurií.Z druhé strany je svázaný katechismem a církevním právem.To co se nyní děje v ŘKC za Františka kdy biskup jde názorově proti biskupovi nebo i papeži nemá v historii církve obdoby.Jan Pavel ll ani Benedikt by takovou „drzost“ biskupů nedovolili.V církevním prostředí je demokracie tabu.

 110. toli

  A jinak -manželka je podřízena manželovi a manžel knězi,kněz proklamačně Kristovi,fakticky biskupovi.
  U protestantů je to interpretováno jinak.Tam má muž manžel a otec být zároveň knězem pro svou rodinu.

 111. toli

  Navíc platí zásady tribalismu, tedy katolíci skrytě či nepokrytě dští oheň a síru na konkurenční kmeny a naopak.Jde o počet ovcí,s počtem roste moc a majetek.Platí předevšim pro klérus všech denominací.U laiků bývám svědkem skutečných přátelství mezi katolíky a evangelíky, případně jinými denominacemi.Zásada je netahat do těchto vztahů teologické rozdíly.

 112. Hraničář

  Visit JJ’s profile
  JJ

  Každý máme právo uvažovat o čem a jak chceme. To co jste napsal v prvním odstavci je v pořádku, je to podle Bible. Jednak Bůh dal lidem právo a povinnost „vzdělávat“ Boží stvoření. To jest využívat, ale tak aby to bylo ku prospěchu lidem i ostatnímu stvoření. A také Podobenstvím o hřivnách (talentech) nám dává povinnost „přispět svěřeným do mlýna“.
  Váš druhý odstavec je hodně rozsáhlé téma. Otevřete se poznání, jděte do hloubky a naprosté upřímnosti vůči sobě sama a snad se Vám jednou dostane daru katolické Víry .
  Buďte si jistý, že svět nemůže stát na osobní víře jednotlivců, ale na obecné víře všech národů (jděte a učte všechny národy). Zkoumejte katolickou víru, ale ne jako kritik, ale jako hledač. O všem přemýšlejte, dávejte si to do souvislostí. Buďte obezřetný vůči informacím, už 200 – 100 let jsou u moci nepřátele Církve, takže velké množství knih, historie a další materiály můžou být zaujaté. Přemýšlejte proč lidé umírali pro Krista, včetně těch, kteří ho znali. Souvislosti mezi starým a novým zákonem. Sledujte vývoj dějin posledních 2000 let.
  Je toho hodně, ale hlavně, křesťanská víra dává jasná pravidla jediného možného důstojného života na zemi a navíc ho odměňuje spásou. Jediný možný vývoj, je poslušnost výše popsaného v prvním odstavci a především vyvarování se hříchu, jak to popisuje Pán Ježíš v 5. kapitole Matoušova evangelia a KC dále rozpracovává v Katech ismech a mravoukách.
  Jiná náboženství např. nevyužívají lidský potenciál (žili a ještě žijí na velmi nízké úrovni), štítí se práce (pracují otroci nebo skoro otroci), téměř absolutně likvidují vzájemné vztahy mezi lidmi a vztah k životu (náboženství východu postavené na karmě), jsou zrůdné ideologie (nejznámější je islám), nebo nacionalistické až fašistické (judaismus).
  Jediné křesťanství je postavené na lásce, pomoci bližnímu, soucitu, ale i racionálnímu přístupu k životu.
  http://www.christnet.cz/clanky/5687/problem_s_cirkevni_autoritou_sama_sebe_potvrdit_nemuze.url

 113. Hraničář

  JJ
  Někdy napíšete něco, co se dá číst a odpovídat na to, ale někdy z Vás vypadne něco, že se člověk nestíhá divit.
  Já žádný rozpor nevidím. Nastudujte si katechismu KC a ověřte si Bibli. Jak my můžeme rozlišovat dobré a zlé, když nic nevíme?
  V Písmu svatém je psáno, že odměna za hřích je smrt. Tudíž jsme všichni odsouzeni k smrti. Když to řeknu trochu dětinsky, tak by mohl Bůh způsobit už dávno srážku Země s nějakou velkou kometou a byl by klid.
  Ale jak vidíte, místo toho sám šel na potupnou smrt na Kříži. Možná i proto Bůh chce, abychom svobodu od Něho získanou využili na dobrovolný návrat do Jeho Otcovské náruči. Možná proto ti, kteří chtějí jasné důkazy nejen že nic nenajdou, ale zároveň propadnou trestu za hřích. To už je věcí víry a zdravého rozumu.
  http://www.christnet.cz/zpravy/27861/papez_vyzval_evropske_zeme_aby_uprchlikum_nezaviraly_hranice.url

 114. Jan Kupka

  „Je něco obdobného známo i z náboženského prostředí??“
  Ovšem. Stačí se třeba podívat na dialektický přístup ve scholastice, nebo se stačí podívat třeba na středověký postup kanonizace, ve kterém proti sobě vystupovali advocatus diaboli a advocatus angeli. To jsem vzal jen namátkou první dvě asociace, co mě napadly.

 115. toli

  @Hraničař
  Ale jak vidíte, místo toho sám šel na potupnou smrt na Kříži. Možná i proto Bůh chce, abychom svobodu od Něho získanou využili na dobrovolný návrat do Jeho Otcovské náruči.

  No a taky by si už konečně mohl hodit navrátila.Když už teda lidstvu slíbil, že se vrátí brzy a ejhle no tak nějak jako mžik oka uběhlo 2000 let 🙂

  Jinak ty články na christnetu jsou čistou ekvilibristikou.Účel je jasný- udělat z ovcí ještě větší blbce než je běžné.

 116. toli

  Navíc je to celé absurdní ptákovina.Teisté se ohání údajnými Kristovými slovy že pouze otec zná datum armagedonu či apokalypsy a jedním dechem Kristus údajně dodává že se vrátí brzy a bude soudit živé i mrtvé.Pro boha prý neexistuje čas vteřina jako tisíciletí. Jenže bibli psali lidé pro lidi a Kristus údajně hovořil k lidem,ne k bohům. Nikdo z nás nepovažuje 2000 let za brzy 🙂
  Navíc jeho údajné souzení živých a mrtvých je logický nesmysl.Nemůže soudit živé protože proces zrání či postupu dekadence nebyl ukončen.Logicky správně by bylo kdyby Kristus po svém návratu usmrtil všechny živé a pak soudil pouze mrtvé.Planeta by se tím stala liduprázdnou 🙂

 117. toli

  Je to vlastně jako když si doma chováte králíky.Nejdříve se milujte a množte se a zaplňte králíkárnu (svět).Potom vás všechny lohnu ,některé sním osobně a některé z vás daruji ( tedy potom vás všechny budu soudit,některé si nechám v nebi a některé pošlu do pekla )

 118. ateista

  Tak jsem pročetl mnohé příspěvky, zejména našich teistických spoludiskutérů a je to stále dokola.
  Myslím si, že spíše je potřeba klást otázku, proč to všechno? Proč vůbec ta akce na gymnáziu, čemu má sloužit? Byla to náborová akce do církve? Má tato církev strach ze svého zániku pro nedostatek přispěvatelů?
  Pak si položme další otázku. Proč po celé zeměkouli tisíce vědců dále pátrají po původu života na Zemi a celého vesmíru. Vždyť díky kreacionistům jsou všechny otázky zodpovězeny. Nebylo by lepší soustředit tyto vědecké kapacity na užitečnější činnosti?
  Zkusme ustoupit. Dobře, kreacionisté mají pravdu, kreacionismus se bude vyučovat na školách, ET se zcela zavrhne. Co se stane dál? Změní to nějak myšlení společnosti? Vrátí ji to do středověku? Nebo to bude vzhledem k současným možnostem vědy a techniky kontraproduktivní a zcela to kreacionismus zesměšní?
  Nažene vítězství náboženství více lidí do kostelů a do náručí církví? Jsem přesvědčen, že nikoliv. Současná snaha o renezanci náboženství je jeho labutí píseň.
  JK, Danieli B., HMC2011 – marná vaše snaha. Nemáte v ruce nic, jen Bibli a Katechismus. A to je proti vědecko-technické revoluci trochu málo. Ale snažte se, bojujte. A nepolevujte ve víře.

 119. A.S.Pergill

  @Daniel B.
  „základem poznání je experiment nebo pozorování“, tedy zdroj, který sám uvádíte, dává experiment a pozorování do souřadné pozice s tím, že jedno může nahradit druhé
  Vačice opossum žije i na americkém kontinentu, fosílie vačnatců jsou známy i z Evropy a Afriky

  @DZ
  Alláh =! Bůh =! JHWH
  Jsou to tři naprosto různí bůžkové s navzájem nekompatibilními atributy. Platí jak z pozice konzervativní teologie, tak i z pozice ateismu.

 120. toli

  @Ateista
  Nažene vítězství náboženství více lidí do kostelů a do náručí církví? Jsem přesvědčen, že nikoliv. Současná snaha o renezanci náboženství je jeho labutí píseň.

  Myslím že víra v něco jako taková nevymizí,protože je člověku vlastní,daná.Jen se bude transformovat směrem více k vědě.Bavil jsem se o tom se svým profesorem psychologie který se hlásí k ideálům křesťanství ale bez boha tedy ke zlatému pravidlu, které uznávají i ateisté.Soucit a láska k bližnímu,co nechceš aby ti činili nečiň druhým . Říká že taková ta morální pravidla církve (které sama nedodržuje viz ošukávání dětí,neustálé strefování do G/L,do feministek,do liberálů, prakticky do všech kteří mají tu drzost žít si po svém bez ohledu na teistické žvásty) nesmyslné a nečitelné ,nesrozumitelné přikázání teistické morálky to postupně zanikne protože to jsou jen lidské příkazy,vymysleli si je lidé. V Evropě se to už děje,do kostelů chodí čím dál méně lidí.V Asii teprve objevují křesťanství díky misionářům.Je to pro ně nové, tedy přitažlivá exotika.Až zjístí o křesťanství to co Evropané tak to dopadne s křesťanstvím úplně stejně jako v Evropě….Neříkám že to bude zítra,ale bude to.Přitom bůh nikomu ani tak nevadí,to co vadí jsou majitelé jeho Pravdy a vykladači jeho vůle.Často jdou tito vykladači boží vůle proti sobě navzájem a kdo je rozsoudí ? Bible ? Tu přeci psali lidé,a každý verš bible má svůj protiklad rovněž obsažený v bibli .Lidská náboženství jsou začarované kruhy.
  Takže se s vámi shoduji na přirozené transformaci křesťanství v něco smysluplnějšího co bude reflektovat vědu.Bez vědy by jsme ještě lezli po větvích a ani oni by si neměli ty svoje pítchoviny čím napsat ,tak možná husím brkem na pergamen nebo klackem do písku 🙂

 121. toli

  @Jan Kupka

  Allah a Jehova nemají syna,jen Hospodin je v triumvirátu a ještě se tam nějak divně ochomýtá Marie 🙂

 122. Daniel B.

  @ateista

  „Zkusme ustoupit. Dobře, kreacionisté mají pravdu, kreacionismus se bude vyučovat na školách, ET se zcela zavrhne. Co se stane dál?“

  Nerozumím, proč si myslíte, že chci(chceme), že by se ET neměla vyučovat. Jediné, co jsem o vyučování ET napsal, bylo:

  „Evoluční teorie není jenom neodarwinismus … Když už učit evoluční teorie, tak všechny.“

  Dále jsem napsal:
  „… přijímám vše z evoluční TEORIE, vše, co je testovatelné. Teorie testovatelná být musí.“

  Jsou z vaší strany k tomu nějaké námitky?

  Takže jsem pro vyučování ET. Jsem pro to, aby se nevyučoval pouze jeden směr v ET – neodarwinismus. Jsem pro to, aby se jako teorie vyučovalo jen to, co splňuje požadavky teorie, jen to, co je testovatelné.

  Snad nechcete „ohýbat“ vědu!

  ET potřebuje ze svých tvrzení odstranit vše, co nesplňuje požadavky teorie – to, co není testovatelné a to, co není založeno na pozorování a experimentu.

  „Teorie je systematické a uspořádané vyjádření všech předchozích pozorování, je testovatelná a vychází z ní předpovědi.“
  http://www.osel.cz/3802-co-je-to-veda-a-co-veda-neni.html

 123. toli

  @Daniel
  přijímám vše z evoluční TEORIE, vše, co je testovatelné.

  Ke kreacionismu máte odlišný přístup ? Ten přijímáte bez výhrad, bez testování ? Vždyť je to také jen teorie.

 124. Daniel B.

  @toli

  „Ke kreacionismu máte odlišný přístup ? Ten přijímáte bez výhrad, bez testování ? Vždyť je to také jen teorie.“

  Vezměte si z ET jen to, co je testovatelné. To je skutečná teorie (podle definice). Na čem však záleží přijetí nebo nepřijetí ostatních věcí? Lidé upřednostní určitý pohled, určitý výklad.

  Takže bych oddělil to, co přijímám všeobecně, od toho, co přijímám na základě vědy. Na základě vědy skutečně mohu z ET přijmout jen velmi málo – jako teorii.

 125. Jan Kupka

  Toli, když nejsi schopen přistoupit na FAKT, že arabští křesťané říkají Bohu Alláh, protože v arabštině je výraz Alláh to samé jako české Bůh, tak nevím, co na to moc říct.

 126. DarthZira

  Debata se zastánci kreacionismu, je úplně stejná jako debata s konspiračními teoretiky, plochozemci, dutosvětaři, geocentriky, „vesmírnými lidmi“, „ezokravkami“ a jim podobnými – člověk má po chvíli pocit, že se baví s chovanci psychiatrické kliniky, kteří se jakýmsi omylem dostali k netu. Ti lidi se velmi často ohánějí vědou, aniž by pořádně věděli, co to vůbec věda je, případně vyžadují „důkazy“, které si mohou přečíst v každé lepší popularizační knize či vysokoškolské učebnici, a když je člověk náhodou, po vyčerpávajícím úsilí donutit je nad jejich „teoriemi“ aspoň trochu přemýšlet, svými argumenty zažene do kouta, tak se dozví, že oni to či ono vlastně pořádně nevědí, že pro to zatím jejich „teorie“ nemá vysvětlení, že nejsou schopni nabídnout žádnou alternativní testovatelnou hypotézu… jako chvíli taková komedie každého člověka se zdravým rozumem baví, ale pak už to začne dost nudit, jelikož opakovaný vtip fakt není vtipem 🙁
  Požadavky „alternativních vědeckých teorií“ jsou už vážně nuda, co takhle zkusit něco jiného? 😉

  Jinak – až se budu chtít fakt bavit s blázny, nepůjdu kvůli tomu na net, ale do Bohnic 😀

 127. Jan Kupka

  „Allah a Jehova nemají syna,jen Hospodin je v triumvirátu a ještě se tam nějak divně ochomýtá Marie :-)“

  Nemotá se ti to s tím Hospodinem trochu?

  Jinak ta argumentace je podobná jako tvrdit, že je jeden Babiš, co je majitelem Čapího hnízda a pak ještě jeden Babiš, co s Čapím hnízdem nemá nic společného.

 128. HMC2011

  Ovšem už běžně vzdělanému středoškolákovi by dalo notně zabrat, kdyby v nich měl odhalovat skryté fauly, pokud by to vůbec dokázal.

  Alternativní interpretace by mohla znít, že pro evolučníky je těžké vyvracet skryté fauly prostě proto, že tam žádné „fauly“ nejsou a to, co považují za údajné „fauly“, jsou jen stále se rozšiřující přírodovědecká fakta, které z evoluční ideologie dělají nanejvýš nevědecký blábol, který je stále těžší a těžší smířit s fakty, neb evoluční větříček a sluníčko se nikde neprojevuje tak, jak si to evolucionisté ve svých hlavách vyfantazírovali.
  Jak svět uplácal sám sebe…

  A tudíž se uchylují k totalitářským a autoritářským metodám, aby svými dogmaty vymývali lidem mozky.

  Žádná evoluce se nikdy nekonala, čím více bude tato pravda stále zřejmější, tím více budou evolucionisté a ateisté agresivnější.

 129. Daniel B.

  „…člověk má po chvíli pocit, že se baví s chovanci psychiatrické kliniky, kteří se jakýmsi omylem dostali k netu“

  Milá DarthZiro,
  svým posledním příspěvkem jste mě přivedla ke staršímu článku a to k článku „O křesťanské a ateistické morálce“.

  Aniž byste reagovala na jediný můj argument, který je podepřen přímo definicemi vědy, uchylujete se k urážkám.

  Pokud je pro ateisty přípustné někoho urážet, pak vám děkuji, že i když se už nevyjadřujete k aktuálnímu tématu, vyjadřujete se (nepřímo) o tom, jak to je s morálkou (některých) ateistů.

  Děkuji každému ateistovi, který se zde v diskuzi chová slušně a diskutuje argumenty a ne urážkami.

 130. A.S.Pergill

  @Jan Kupka
  1. Judaistický JHWH je kmenovým bohem Židů. Explicitně se dívá silně negativně na neŽidy a ještě negativněji na míšence. Neměl nikdy žádného syna. Není trojjediný. Podle judaismu byl Kristus podvodník, dtto Mohamed.
  2. Křesťanský bůh je trojjediný, bůh Otec, Syn a Duch svatý. U věřících (a kandidátů na konverzi) nerozlišuje etnicitu (jen měli křesťané po objevení Ameriky problém, zda jsou Indiáni lidé; když se biologickými pokusy námořníků na místních ženách prokázalo, že místní obyvatelé lidmi jsou, neměli problém s jejich obrácením na víru a přijetím do církve).
  3. Alláh není trojjediný, islám je explicitně antisemitský (těžko by mohl být JHWH, který je kmenovým bohem Židů, současně Alláhem, nařizujícím Židy zgenocidovat), Kristus byl prorok (nikoli bůh / součást boží trojice), menší než Mohamed. Není ani jasné, zda byl Alláh nějaké předislámské božstvo, povýšené na hlavního boha (kandidáti na to jsou, spíše mezi démony a nižšími bohy), nebo zda je to byl obecný výraz (to, co „bůh“ v češtině, např.). Navíc v češtině dává smysl „bůh Zeus“, „bohyně Venuše“ atd., v arabštině to se slovem Alláh takto fungovat nebude. Kromě antisemitismu je islám i obecně rasistický.

 131. Jan Kupka

  Já žasnu, kolik se tu najednou najde expertů na religionistiku. Fakt nestačím zírat.

 132. Karel Tejkal

  Čtěte, co o vás píší kreacionisté na stránkách kreacionismus.cz.
  Například Pavel Kábrt (So, 03/19/2016 – 12:55) pod článkem Darwinovi skeptici: „On totiž pánům ateistům/evolucionistům už dávno došel dech, stačí se jen podívat na jejich komentáře na jejich stránkách Ateisté ČR, to je jedna bída a utrpení, jak si tam cintají pentle, dýchají na ovárky a plácají se po zádech, jací jsou borci, ale o věcné argumenty tam člověk nezavadí – proto už tam i KTE opruzuje se svými nic neříkajícími komentáři a pláče tam, jak jsou na něj na kreacionismu.cz zlí. PK“

 133. neruda

  Vzpomínám si, jak nám ateistům na těchto stránkách jistý protestant naznačoval, že jsme … no řekněme nemoudří, pokud si myslíme, že křesťané odmítají evoluční teorii, resp. samotnou myšlenku evoluce, a tvrdil, že mezi křesťany v této zemi bychom zastánce kreacionismu hledali velmi těžko.
  Jak snadno se může člověk mýlit …

 134. Petr Tomek Post author

  Ad HMC2011: Pár faulů je popsaných přímo v textu. Například kreacionisté typicky popisují lidské oko jak cosi dokonalého, jenže přitom ignorují, že je v něm vrstva světločivných buněk umístěna až pod vrstvou nervových buněk(světlo tedy musí projít skrze ně). Kvůli tomuhle stupidnímu uspořádání musí zrakový nerv procházet sítnicí, čímž vzniká zmíněná slepá skvrna. Lidské oko je vlastně softwarově odladěný zmetek. Kdyby ho takhle stvořil nějaký bůh, tak nejen že by nebyl vševědoucí, ale byl by to pořádný matlák. Podobných řešení je v živé přírodě hrozně moc. Evoluční teorie to vysvětlit dokáže a dokonce to dokážeme simulovat. Evoluce je totiž vůbec dobrá ve vylaďování špatných návrhů.
  Poznámkami z Votočkovy přednášky mám popsaný zápisník, ale žádný objevný kreacionistický argument tam nebyl, zato hodně zkreslené vnímání evoluční teorie, jak je u kreacionistů běžné.
  Jinak pokud tu ještě jednou uvidím argument „svíilo sluníčko a foukal větříček“, tak mi asi dojde trpělivot. Buď si o tom něco pořádného přečtěte, nebo se o tom běžte bavit někam, kde to lidem připadá jako fakt závažné tvrzení. Napadají mě diskuse iDnes, nebo nádražní restaurace těsně nad ránem.

 135. toli

  @Jan Kupka
  Nemotá se ti to s tím Hospodinem trochu?

  Co to jako znamená tři indentity v jedné ? Schizofrenie ? Žádnou další trojjedinost neznám .U normálních lidí a zvířat je vždy jedno tělo a jedno vědomí.Dále mi není jasné jak pánbíčkáři zjístili že bůh je muž když duch prý nemá genitálie ? A jak se vlastně duši rozmnožují ? Osobně se mi více líbí představa bohyně Velké Matky což je více přírodní a odpovídá tradičním náboženským představám našich předků,nějak to souvisí s matriarchátem a matriarchát je něco co se církevníkům nelíbí.
  Směrem k Mařeně-sice jí nedefinujete jako bohyni ale katolíci jí mají jako královnu nebes a spoluvykupitelku .Leč ona cedila krev tak leda při menzes 🙂 . Na světě je více kostelů zasvěcených Marii než kostelů zasvěcených Kristu. Co to jako je ? Že by bohyně nebohyně ? To je jako chytrá horákyně ŘKC. Jednou je to moderní církev,podruhé zase tradiční.Něco jako nový bordel se starými kurvami.

 136. toli

  @Karel TEJKAL
  Čtěte, co o vás píší kreacionisté na stránkách kreacionismus.cz.
  Například Pavel Kábrt (So, 03/19/2016 – 12:55) pod článkem Darwinovi skeptici: „On totiž pánům ateistům/evolucionistům už dávno došel dech, stačí se jen podívat na jejich komentáře na jejich stránkách Ateisté ČR, to je jedna bída a utrpení, jak si tam cintají pentle, dýchají na ovárky a plácají se po zádech, jací jsou borci, ale o věcné argumenty tam člověk nezavadí – proto už tam i KTE opruzuje se svými nic neříkajícími komentáři a pláče tam, jak jsou na něj na kreacionismu.cz zlí. PK“

  Sorry ale idioti mne opravdu nezajímají.V práci jich mám dost a dost (mentálně postižení). Tak proč si pokoušet vlastní limit snesitelnosti.Stačí když tu nekteré komentáře některých lidí při čtení záměrně přeskakuji.Vlézt na jejich web a hádat se s nimi na to fakt nemám.Tam se můžou idioti třeba stavět na hlavu,ale beze mne 🙂

 137. toli

  @Jan Kupka
  Toli, když nejsi schopen přistoupit na FAKT, že arabští křesťané říkají Bohu Alláh, protože v arabštině je výraz Alláh to samé jako české Bůh, tak nevím, co na to moc říct.

  Já se nebavím o významu slova allah,jen jsem reagoval na poznámku ateisty (kterou jste pochopil rovněž špatně) že allah,JHVH a Hospodin nejsou teologicky kompatibilní ani hard core teologií ani soft core teologií. Přečtěte si ateistovu poznámku ještě jednou (reagoval v ní na poznámku DZ že Daniel věří v alláha).

 138. Karel Tejkal

  Add Toli:
  S mnohými lidmi z řad kreacionistů (např. HMC2011) se skutečně diskutovat nedá. Způsob jejich „diskuse“ však jasně prokazuje, že kreacionismus jako takový je třeba z principu držet co nejdál od vzdělávacích institucí. Pro tento postoj jsou stránky kreacionismus.cz inspirující. Číst neznamená diskutovat.

 139. toli

  BTW přijde mi hodně divné a zvláštní když církev ztotožnila židovského JHVH a udělala z něj křesťanského Hospodina přílepkem k židovskému SZ ,všimněte si že vlastnosti JHVH a vlastnosti Hospodina jsou zcela odlišné v podstatě nekompatibilní.Že by se bůh měnil ? Asi se jim nechtělo vymýšlet zcela nové pohádky a tak naroubovali ty svoje na starý židovský kmen.Na druhou stranu uznávám že v tehdejší době nebylo z čeho vybírat.Kromě židovské byly všechny ostatní kultury polyteistické.Inu starý bordel s novými ……..

 140. Jan Kupka

  „V práci jich mám dost a dost (mentálně postižení).“
  A když si k tomu ještě připočteš pacienty! Pak jich teprve je. 🙂

  Jsi chudáku celý pomotaný, na tom se nic nemění. Když si to rozdělil na Jehovu, Alláha a Hospodin a jako Hospodina jsi označil křesťanského trojjediného Boha, tak jsi prostě mimo mísu, protože Hospodin je přece i starozákonní pojmenování Boha.

  Úrovní svých příspěvků dáváš akorát munici všem těm kreacionistům, kteří si mohou opravdu náhodně vybrat jakýkoli tvůj příspěvek a zakomponovat ho v nezměněné podobě do své propagandy.

 141. Jan Kupka

  „BTW přijde mi hodně divné a zvláštní když církev ztotožnila židovského JHVH a udělala z něj křesťanského Hospodina přílepkem k židovskému SZ ,všimněte si že vlastnosti JHVH a vlastnosti Hospodina jsou zcela odlišné v podstatě nekompatibilní.“
  Hele to je úplně v pohodě. Když já o něčem kuloví vím, tak mi to taky připadá divné.

 142. toli

  I když existovalo jedno náboženství které bylo téměř totožné s křesťanstvím. Mitraismus. Toto náboženství však mělo tu smůlu že si císař vybral křesťanství (na základě tehdejšího urban myth že se mu zjevil na obloze před bitvou kříž) jako říšské náboženství.Bylo to v tehdejší době politicky výhodné.A dnes vlastně taky,islámské teokracie se udržují u moci stejným způsobem.

 143. toli

  @ Jan Kupka

  V tvém případě nejde o klasický syndrom Pearl Harbour.Ty prostě odmítáš přemýšlet přes mantinely které ti dalo vymytí mozku.Už jsi si prostě vybral, zvolil svou cestu,kterou si nyní hájíš.Jinak by jsi musel připustit, že jsi vystudoval tedy obětoval čas na vejšce která je na hovno

 144. Jan Kupka

  Toli, já chápu, že na někoho slaboduchého může tvůj přístup a úroveň argumentace udělat dojem. Ale pro někoho, kdo má alespoň elementární znalosti o tom, o čem se tu velkohubě rozepisuješ, jsi prostě jen k smíchu. Je mi líto, ale já do tvého fanklubu asi těžko zapadnu. Prostě jsem udělal tu chybu, že jsem v životě přečetl pár knih. To pro mě bude zřejmě doživotní břímě, protože pitomců je všude habaděj.

 145. toli

  @Jan Kupka
  Jene ,mohu se zeptat na volbu ? Proč zrovna evangelická teologie ? Proč ne třeba katolická ? Která z nich je vlastně pravdivá ? Kdyby byla teologie vědou tak existuje pouze jedna.
  Jinak se omlouvám,zájem a zvědavost jsou dominantní vlastnosti psychologie.

 146. Jan Kupka

  A mohu se zeptat, v souvislosti s čím se na to ptáš?

  „Jinak se omlouvám“
  Neomlouváš se. Upřímná omluva předpokládá lítost a ty nevidíš důvod, proč bys něčeho měl litovat. Jsi ten typ člověka, co je opojen svou chytrostí a tím, jak druhé rozebírá, jsi až příliš sám se sebou spokojený na to, aby ses mi za nějakou svou formulaci, za kterou si stojíš, omlouval. Nebo se snad v tobě pletu? Když už jsme se začali tak psychologicky rozebírat. Abych o tvé osobnosti ale dokázal říci víc, potřeboval bych kávovou sedlinu. Ruku na srdce, psychologie je jen takové fajnovější označení pro to, co dělá Jolanda, no ne?:)

 147. JendaMarek

  Asi trochu offtopic, ale na konci clanku je zminena firma Country Life, chci se zeptat je to tahle firma – http://www.countrylife.cz ? A pokud ano, tak jake ma spojeni s cirkvi, diky. 🙂

 148. Sam

  ——————-toli
  Jene ,mohu se zeptat na volbu ? Proč zrovna evangelická teologie ? Proč ne třeba katolická ? Která z nich je vlastně pravdivá ? —————–
  To jsou tyhlety různé cesty k Bohu, jak mi řekl jeden evangelík… Sice je to divný, ale zní to hezky, ne?

 149. Hraničář

  Jan Kupka
  19.03. 2016
  Jsi chudáku celý pomotaný, na tom se nic nemění. Když si to rozdělil na Jehovu, Alláha a Hospodin a jako Hospodina jsi označil křesťanského trojjediného Boha, tak jsi prostě mimo mísu, protože Hospodin je přece i starozákonní pojmenování Boha.

  Před desítkami let byl snad ve všech knihách SZ bůh označován jako JHVH – jak, mimochodem, zdůrazňují Svědci Jehovovi. Teprve moderní překlady používají pro SZ JHVH jméno Hospodin, čili Pán. Na zdech mnoha kostelů je i JHVH napsáno.

  O tom, jak složité je překládat staré texty do moderního jazyka může ukázat „oroženost“ Mojžíše. Když sv. Jeroným překládal SZ z hebrejštiny do latiny, napsal, že Mojžíšova tvář, když sestupoval s hory, byla „orožená“. Proto je na starých sochách a obrazech Mojžíš dobře poznatelný – má rohy. Ty má v našem kostele, i jeho slavná socha ve Vatikánu od Michelangela(?) je „orožená“. Moderní překladatelé ale řekli, že sv. Ambrož špatně přeložil, že správně má být zářící.
  A obdobné to je s mnoha texty Bible. SZ JHVH se má překládat jako Hospodin (proč, nikdo nevysvětluje), Texty nevěděcké se mají vyložit jako metafory, rozpory biblických textů s archeologickými nálety jako nepodstatné pro spásu duší a tak obdobně lze pokračovat .

  Pane Danieli – jako nemocný, či s nemocnými dětmi, chodíte za lékařem do nemocnice nebo za Pánem Bohem do kostela?

 150. Sam

  http://mezinarodni-potreby.cz/zdrava-mladez-v-cr
  Těžko říct, co na těch přednáškách zazní, ale fakt někdo předpokládá, že pár přednášek nahradí rodičovskou výchovu?? Nepatří to spíš do pravomocí běžnýho učitele biologie a základů společenských věd? Výchova jest záležitost dlouhodobá, jedna přednáška s tím nic neudělá.
  Proč se to jmenuje „Staňte se křesťanským lektorem na českých školách“ když na druhé straně „Lektoři jsou pro svou práci odborně vyškoleni. Na školách nepřednášejí posluchačům o křesťanství, pokud o to nejsou přímo požádáni.“ ??
  Ty přednášky mohou být přínosné, ale čuchám tam nějaké pokusy o evangelizaci. Velkou úspěšnost nicméně nepředpokládám.
  mezinarodni – potreby.cz / zdrava-mladez-v-cr / z-prednasek-lektoru/simon-velkoborsky-prosinec-2015
  ——————Šimon též krátce vyprávěl ze své osobní historie. Dnes manžel a otec čtyř dětí vedl kdysi značně neuspořádaný život, než se stal křesťanem. Ovšem myšlence na přijetí víry velmi tvrdošíjně vzdoroval a po dvakrát ji prý rezolutně odmítl. „Došlo mi však, že potřetí by to už mohlo být naposled,“ vyprávěl. Právě při těchto jeho slovech zazvonilo – právě totiž začínala přestávka.——————
  Něco takovýho bych čekal.

 151. Hraničář

  toli
  19.03. 2016
  Jene ,mohu se zeptat na volbu ? Proč zrovna evangelická teologie ? Proč ne třeba katolická ? Která z nich je vlastně pravdivá ? Kdyby byla teologie vědou tak existuje pouze jedna.

  Když jsem před léty pracoval se Svědkem Jehovovým, ptal jsem se ho, zda si přečte i něco od jiných církví či něco ateistického. „Ne, my máme vlastní knihy!“ Vůbec třebas nepřemýšlejí nad tím, že Svědci, tehdy badatelé Bible, se ustavili někdy v pol. 19. stol. To prý vůbec není důležité – Jehova tehdy tomu zakladateli vnukl správný způsob bádání v Bibli.
  Pak jsem spolupracoval s adventistou. Stejná otázka, stejná odpověď: „Ne, my máme vlastní literaturu.“
  Když jsem diskutoval na ChN, opět ta otázka a stejná odpověď: „Proč bych mařila čas čtením nesmyslů. Čtu jen Bibli, díla Otců a mystiků!“

  Když mě předloni jeden Svědek snažil Bibli vysvětlit – vydržel to jen 4 schůzky – tak já, v naprosto upřímné a dobré víře mu nabídl, že by třebas s námi, s katolíky, mohl jet do Izraele. Neustále mně zdůrazňoval, jak je úspěšný a bohatý podnikatel, tak jsem si myslel, že to finančně pro něj nebude problém. To snad nebyl, ale ideově se hrozně rozzuřil – proč by prý měl poslouchat nějaké sračky o katolického faráře, když on ví, jaké to jsou lži a podvody ……. a rozešli jsme se ve zlém. Tedy on, já byl klidný, jen jsem se v duchu smál a, budiž mně to odpuštěno, jej ještě, opatrně, popichoval – odkud ví, že ta jeho tvrzení jsou Pravda, když totéž tvrdí i katolíci, muslimové ….. jak ví že i Bible je pravdivá … a tak ty schůzky vypadaly zprvu dobře. Ale když jsem mu stále nechtěl věřit a měl další a další námitky a otázky ..

 152. Sam

  Jo, tím poukázáním na mnoho různých náboženství (příp. jejich různých denominací) spolehlivě vykolejíš každýho kněze popř. podobnýho duchovního pracovníka. Možná to nějak zakecá. Ale neodpoví ti, proč by sis měl vybrat to jeho vyznání. Konkrétní náboženství si většina lidí vybere kvůli nátlaku své rodiny příp. širší společnosti. Pokud tento nátlak neprobíhá, tak nebudete mít chuť si nějaké náboženství pustit do života. (No dobře, platí to odhadem pro 95% lidí.)

 153. Jan Kupka

  Hospodin, ze staroslověnskeho gospodin, znamená Pán, stejně jako Adonai, které židé z úcty k Božímu jménu vyslovovali, když v textu narazili na JHVH. I čeští židé používají slovou Hospodin a klást ho do rovnítka pouze s Bohem Nového Zákona v opozici ke starozákonnímu JHVH je prostě blbost.

 154. toli

  @Jan Kupka
  Neomlouváš se. Upřímná omluva předpokládá lítost a ty nevidíš důvod, proč bys něčeho měl litovat. Jsi ten typ člověka, co je opojen svou chytrostí a tím, jak druhé rozebírá, jsi až příliš sám se sebou spokojený na to, aby ses mi za nějakou svou formulaci, za kterou si stojíš, omlouval. Nebo se snad v tobě pletu?

  Máš pravdu,možná jsem zvolil špatnou formulaci.Ve skutečnosti se neomlouvám,neb necítím lítost,pouze vysvětluji motivaci svých otázek na které jsi mimochodem stále neodpověděl…..
  Co se týká té kávové sedliny tak věz že teologie (bez přívlastku) je na hůř,psycholog má alespoň k ruce tu kávovou sedlinu,teolog má k ruce hovno

 155. toli

  @Karel Tejkal
  Pro tento postoj jsou stránky kreacionismus.cz inspirující. Číst neznamená diskutovat.

  O to právě jde.Číst zplodiny těch idiotů (slovo použito v nepsychiatrické terminologii) by mě psychicky deptalo a uráželo mou inteligenci.

 156. toli

  @Sam
  Šimon též krátce vyprávěl ze své osobní historie. Dnes manžel a otec čtyř dětí vedl kdysi značně neuspořádaný život, než se stal křesťanem. Ovšem myšlence na přijetí víry velmi tvrdošíjně vzdoroval a po dvakrát ji prý rezolutně odmítl. „Došlo mi však, že potřetí by to už mohlo být naposled,“ vyprávěl. Právě při těchto jeho slovech zazvonilo – právě totiž začínala přestávka.

  Oni interpretují různé zkazky o tom jak přišli k víře.Co člověk to trochu jiný příběh,ale všechny příběhy mají pár společných znaků které odpovídají jejich souhrnným představám o bohu,obecně tomu říkají boží cesty 🙂

 157. toli

  @Sam
  Ty zkazky vyznačují v časové ose právě okamžik kdy se pomátli,leč někteří z nich tu chvíli ani neznají protože se do toho už narodili.U těchto individuí proběhlo pomatení pozvolně,postupně.

 158. Jan Kupka

  Toli, když na nějakou z tvých otázek neodpovídám, může to být třeba i kvůli tomu, jak ty píšeš, že urážejí moji inteligenci.

  Jinak i z hovna toho vyčteš víc než z kávové sedliny.
  https://www.youtube.com/watch?v=pnIk0npINiE

 159. A.S.Pergill

  „Oroženost“ – Mojžíš podle některých představ měl na obličeji mnohočetné kožní nádory (asi ze skupiny spinaliomů), vypadající jako malé růžky. Mohl by to chytit člověk, který by na ten obličej dostal velkou dávku UVC záření, nebo měkkého RTG. Tím by se dal JHWH vysvětlit coby špatně zabezpečená technologie. Dalo by se tím také vysvětlit, proč Mojžíš nedošel až do Palestiny (a je pravděpodobné, že by kněží vznikajícího judaismu jeho smrt nějakou dobu tajili, aby svého „boha“ nekompromitovali).

 160. toli

  @Sam
  A většinou se prezentují jako dřívější děsně zapřísáhlí ateisté jednak aby dokázali moc křesťanského boha , že je dokázal změnit a jednak, aby ti naznačili jako super cestou by jsi se ty sám měl vydat 🙂

 161. toli

  @Pergill

  Připomněl jsi mi archu úmluvy,ta prý také údajně zabíjela zářením (třeba v ní byl smolinec) nebo elektrickým proudem.Možná Mojžíšovy rohy a archa úmluvy mají nějakou souvislost.Anebo že by ďábel v rouše proroka ? 🙂

 162. toli

  Já bych se ani nějak moc nedivil když si uvědomím že církev je na projekci ďábla existenčně závislá.Proti komu by bojovala ? Kdo by tak stmeloval než pocit ohrožení ?

 163. neruda

  A většinou se prezentují jako dřívější děsně zapřísáhlí ateisté jednak aby dokázali moc křesťanského boha , že je dokázal změnit a jednak, aby ti naznačili jako super cestou by jsi se ty sám měl vydat

  V tomto směru je typický třeba tento příběh:
  http://www.krestandnes.cz/article/byvala-ateistka-krestanstvi-skutecne-dava-smysl/17123.htm

  Ta dáma se sice zkraje prezentuje jako logická, intelektuální a rozumná, aby to vzápětí zabila prohlášením, že její
  „naturalistický pohled na svět nebyl schopný vysvětlit srozumitelně realitu: nedokázal vysvětlit původ vesmíru ani morálku“, resp. že „Na druhou stranu náboženský pohled nabízel srozumitelné a mocné vysvětlení: …“

  Pokud se i někdo takový považoval za ateistu, tak se nedivím jeho pádu do křesťanské víry. Otázkou ale je, co v jejím chápání výraz „ateista“ vlastně znamenal.

 164. Jan Kupka

  „Já bych se ani nějak moc nedivil když si uvědomím že církev je na projekci ďábla existenčně závislá.Proti komu by bojovala ? Kdo by tak stmeloval než pocit ohrožení ?“

  Díky, že mi vždycky připomeneš, že někteří jedinci ani v dospělosti nepřeklenou 1. Kohlbergovo stádium morálního vývoje. Ale prosím tě, podle sebe nesuď druhé. Křesťanství přináší dobrou zprávu – evangelium. A ta nespočívá v hlásání ďábla a zastrašování, ale v hlásání příchodu Spasitele.

  Ty vaše teorie o oroženosti Mojžíše, která vychází z pouhé chyby překladu, je zhruba na stejné úrovni, jako ty kreacionistické teorie, které kritizujete. Takže argumentačně si nemáte s kreacionisty moc co vyčítat. Vy máte jen to štěstí, že v otázce evoluce nejste tak mimo jako oni. Jinak jsou ale vaše mentální výkony poměrně srovnatelné. 😉

 165. Karel Tejkal

  Uvědomte si, že někteří lidé víru prostě potřebují. Tato potřeba je pravděpodobně z velké části determinována geneticky, neboť víra v některých životních situacích zvyšuje biologickou zdatnost člověka. Potřebuje-li někdo věřit, křesťanství není až tak špatná volba, alespoň ne v evropském prostoru. Problematičtí obecně nejsou křesťané, stejně jako ostatní věřící nebo nevěřící, problematičtí jsou (a vždy byli) především fanatici. Možná se blíží doba, kdy rozumní lidé budou muset táhnout za jeden provaz, křesťané, židé, muslimové a další… a s nimi ateisté.

  Ptejte se primárně ne na to, čemu kdo věří, ale kdo je a kdo není slušný člověk. Zásadní otázka: Je Libor Votoček slušný člověk?

  Libor Votoček je pravděpodobně prvním kreacionistou profesionálem v ČR. V únoru a v březnu 2016 strávil plných 6 týdnů propagací kreacionismu. Jeho předchůdce Pavel Kábrt mi koncem loňského roku o něm napsal:

  „Kauza Votoček: Je Adventista a tuším, že i vegetarián, takže s tím živením se řízky to asi nebude tak horké, ale nejsem si jist, že je vegetarián, nicméně Adventisté mívají tak či onak velmi střídmou a dietní stravu, dovezl jsem mu ovoce, když jsem jezdil do Litoměřic. Ovšem KTE, jak oba víme, se neptal na potravu, ale na vydělávání peněz. Tady mohu posloužit informací: Libor Votoček se „živí“ tím, že sbírá a recykluje odpad. Myslím tím lidský odpad, podobný KTE a zdejším evošům. Je to velmi výnosné.“

  A jako pravý milující křesťan dodal:

  „Jak víme, evošulové jsou prolhanci a z každé takovéto přednášky mají hrůzu – stejně jako z otázky, jak vznikl život z chemických sloučenin. Od toho prchají jak čert od kříže, takže si nedělejte iluzi. Evolučně vzdělaní vypatlanci z Jihočeské univerzity určitě nepřijdou, protože by je Libor přede všemi totálně ztrapnil. Všimněte si jen prázdných keců zde, co evoši vyblijí bez skutečných faktů, všimněte si těch výblitek pod články. Jsou to duševní chudáci, mental kripls. PK“

  Libor Votoček je nový fenomén. Je fanatik, ale jeho formální inteligence s vysokou pravděpodobností značně převyšuje běžný průměr (Pavel Kábrt byl proti Votočkovi intelektuálně neškodný amatér). Nejspíš si alespoň někdy uvědomuje, kdy jsou jeho tvrzení manipulativní, ale šíření víry má pro něj vyšší prioritu než vědecká pravda. Kdysi v diskusi se nechal slyšet, že ideálním společenským zřízením je dle něj teokracie, pravděpodobně dle toho nejpravdivějšího, nejspíš adventistického výkladu písma.

  Může být fanatik slušným člověkem? Pavel Kábrt slušným člověkem není, po padesáti letech „hledání pravdy“ překypuje těžce skrývanou zuřivou nenávistí vůči lidem jiného smýšlení. Votočka osobně neznám, přesto jsem přesvědčen, že jako náboženský fanatik a kreacionista mladé Země představuje reálné nebezpečí, kterému by měli slušní lidé (bez ohledu na vyznání) aktivně čelit.

 166. Daniel B.

  @neruda:

  „naturalistický pohled na svět nebyl schopný vysvětlit srozumitelně realitu: nedokázal vysvětlit původ vesmíru ani morálku“

  Naturalistický pohled nedokáže vysvětlit původ vesmíru ani nyní.

  Našel jsem pouze logicky rozporná tvrzení:

  „Podstata Hartlovy-Hawkingovy myšlenky je v tom, že velký třesk neznamenal náhlé zapnutí času v nějaký ojedinělý první okamžik, nýbrž vyplynutí času z prostoru neskonale rychlým, přesto však kontinuálním způsobem. Z lidského časového měřítka byl velký třesk rozhodně náhlým výbušným začátkem prostoru, času a hmoty. Ale stačí se podívat hodně zblízka na ten první nepatrný zlomek vteřiny a shledáte, že vůbec žádný přesný a náhlý začátek neexistoval. A tak zde máme teorii původu vesmíru, která zdánlivě říká dvě protichůdné věci: za prvé, že čas neexistoval vždycky, a za druhé, že neměl žádný počátek. A právě takové jsou podivnosti kvantové fyziky.“
  http://casopis.vesmir.cz/clanek/co-se-udalo-pred-velkym-treskem

  Když se podíváme „na ten první nepatrný zlomek vteřiny“, tak určitě neshledáme, že „žádný přesný a náhlý začátek neexistoval“, protože se díváme až tehdy, kdy čas existoval – je to „ten první nepatrný zlomek vteřiny“.

  Pokud dokáže někdo přijímat logicky nekonzistentní věci, kdy věří, že čas vznikal v čase, pak si skutečně může zdůvodnit řadu věcí…
  🙂

 167. toli

  @Jan Kupka
  Křesťanství přináší dobrou zprávu – evangelium. A ta nespočívá v hlásání ďábla a zastrašování, ale v hlásání příchodu Spasitele.

  Takže hnacím motorem církve je láska ? Jaká láska ? Dominantní vlastností všeho živého je sobectví ať už na mikro úrovni (Dawkinsův sobecký gen) tak na úrovni jednotlivých kusů,lidí i zvířat a dokonce i rostlin (viz chemické války rostlin o životní prostor).To samé je i s vaším Kristem,kdyby nebylo evangelium tak by se na něj každý vysral,kdo by ho miloval ?

 168. Foxy

  „Votočka osobně neznám, přesto jsem přesvědčen, že jako náboženský fanatik a kreacionista mladé Země představuje reálné nebezpečí, kterému by měli slušní lidé (bez ohledu na vyznání) aktivně čelit…“
  Karle Tejkale, plný souhlas s tím, co jste zde napsal. To je, IMHO, v této diskusi jediné podstatné.
  – – –
  Je snad Trojjedinec něco jiného než Alláh či cosi úplně jiného, skrývající se za zkratkou JHWH?
  Bůh je přeci, u všech rohatých, od všeho jsoucna, ať viditelného či neviditelného, zcela transcendentní, je nestvořený, věčný, mimo čas i prostor jsoucí, který přitom veškerenstvo řídí a udržuje v bytí svým nestvořeným Slovem.
  A vy, bídní červi pozemští, chcete tuto transcendentní entitu ztotožňovat s jakýmsi až příliš člověkoidním bůžkem ze Starých pověstí Hebrejských, a ještě se příti, zda pouhým Jeho pojmenováním (Hospodin, Adonai, Alláh či přízviskem jahvatým) změníte jeho identitu?!
  To už si raději připravte bong s nějakým kvalitním matrošem v kotli, nacpěte si dýmku svou dobrým kuřlavým opiem, nebo si tryskovým zapalovačem odpalte heroickou dávku Ska Pastora, abyste přišli na jiné, mnohem rozumnější a smysluplnější myšlenky!
  – – –
  Co se kreacinistů yntelygentního dyzajnu mladozemského týče, opomenuli ten nejpádnější důkaz pro svá tvrzení:

  Když ještě civilisace nebyla,
  vládla celým širým světem idyla,
  lidi byli jen nahatý opice,
  BRONTOSAURUS válcoval jim silnice…

  A ježto tak pravili nezpochybňovaní klasici, je to konečným a nezpochybnitelným důkazem souběžné existence dinosaurů a pralidí.
  Neboť není vyššího důkazu než důkaz autoritou, vyjma snad důkazu ultimátního, kterým je libovolný citát z Bible.
  Krleš!
  – – –
  Jdu dělat něco rozumnějšího. Třeba tu již poněkolikáté odkládanou presentaci pro Historický klub…
  Mějte se tu všichni, pokud možno ještě lépe, než vůbec může být!

 169. toli

  @Karel Tejkal

  Může být fanatik slušným člověkem? Pavel Kábrt slušným člověkem není, po padesáti letech „hledání pravdy“ překypuje těžce skrývanou zuřivou nenávistí vůči lidem jiného smýšlení.

  To znám z vlastní zkušenosti. Tady je jeden takový kněz.Před pár lety měl spor s vojenským kaplanem o ztrácení se knížek z klášterní knihovny (vzácné starožitné kusy se sběratelskou hodnotou),pár dnů poté přišel na posádku dopis že se dotyčný kaplan má okamžitě sbalit a do 24 hodin se dostavit na posádku na druhém konci republiky. „Někdo“ ho udal že se kurví s ženskou což nebyla pravda……Ten zmíněný kněz rovněž odstřelil mého kamaráda,katolického kněze který žije v registrovaném partnerství,udal ho biskupovi a biskup zakročil.

 170. toli

  A milovat Krista pro evangelium rozhodně není láska 🙂

 171. Karel Kallus

  Pavel Kábrt je asi stejný typ člověka, o kterém by se dalo prohlásit, co prohlásil Christofer Hitchens o jednom podobném, když konečně natáhl bačkory. „Kdyby tomu člověku provedli klystýr, tak by ho mohli pohřbít v krabičce od sirek“.

 172. Karel Kallus

  Ad Daniel B,

  no vybírat z něčeho co je 20 let staré je trošku mimo. Co se dělo v kvantových měřítcích – pod Planckovou délkou a časem nelze popisovat. Dnes existuje celkem věrohodná hypotéza třeba chaotické inflace. Stav bez času a prostoru – nebylo na těchto velikostech možno rozeznat jedno od druhého, mohl existovat „věčně“. I Hoyle by byl spokojen. Může neustále vznikat spousta jiných vesmírů z tohoto prvotního vakua. Pro inflaci dnes svědčí i objevené gravitační vlny. Neříkám, že to tak bylo, ale vysvětlení tu je a přirozené. Těch možností je více. Stvoření jak ho popisují náboženské knihy je jen konstrukt, protože nic takového nepopisuje a chce to opravdu velkou dávku fantazie a usilovného hledání, aby v tom mohla byť vzdáleně nalezena analogie. Brian Green, Lawrence Krauss k tomu mohou podat lepší výklad bez zabíhání do přílišných detailů.

 173. DarthZira

  Karel Tejkal a Foxy – taky 100% souhlas. Víc k tomu asi nemá smysl dodávat.

  A pokud jde o Danečka B., tak je to už naprostá klasika, kterou používají věřící (naštěstí ne všichni – zpravidla platí přímá úmluva, že čím je kdo větší fanatik, tím větší sklony k tomu má 🙁 ) – pokud on (tedy ten věřící) druhé uráží a povyšuje se nad nimi jako ten lepší, morálnější, spravedlivější atd., tak je to samozřejmě zcela v pořádku a naprosto mravné, ale pokud si náhodou ateista dovolí ostře kritizovat totální fantasmagorie, takové fantasmagorie, které velmi ostře kritizují i mnozí věřící (či dokonce jejich většina), případně pokud jsou mu zastánci těchto fantasmagorií totálně k smíchu (a nikterak se tím netají), tak je takový ateista najednou absolutně amorální zrůda. Takové věci nemá vůbec smysl komentovat, toto lidi totiž nikdy nepochopí, v čem naopak jejich chování není normální, ba ani slušné 🙁

  Je mi zcela jedno, jestli je někdo kreacionista, dutozemec, příznivec existence chemtrails či cokoli jiného – já po každém takovémto člověku chci jedno jediné: řekni mi tu svou teorii či aspoň hypotézu, která je konkurenční k těm oficiálním, popovídej mi co nejpodrobněji tu tvou verzi světa, přičemž po tobě ale taky chci, aby tato hypotéza byla vnitřně konzistentní, aby dokázala nějak logicky odpovědět na všechny ty otázky, na které ta oficiální věda nějaké odpovědi už má – ovšem podle tvého názoru je ta odpověď více či méně chybná či mylná. Tak fajn, beru, může být, že máš v této věci pravdu, ale já nepřijmu cokoli jen tak, jenom kvůli tomu, že mi tady tvrdíš, že je to pravda, ale na základě čeho je to podle tebe pravda. Proto teď chci slyšet tu hypotézu lepší, logičtější, vnitřně konzistentnější, podloženou více důkazy, ideálně experimentálně ověřenou či aspoň ověřenější, případně také odpovídající i na otázky, na které současná věda odpovědět neumí.
  Pokud toto ale někdo neumí či nechce, odmítám ho brát jakkoli vážně.

  A jak správně napsal Honza Kupka, je vážně strašně zajímavé, že kreacionisty třeba nijak moc neirituje, že jsou děti na školách učeny třeba to, že existují galaxie vzdálené statisíce i miliony světelných let, že naše Sluneční soustava je stará necelých pět miliard let, že vesmír je starý zhruba 13,75 miliard let, že hvězdy jsou obří termonukleární reaktory, ve kterých se slučuje vodík na hélium a později helium na těžší prvky. Copak je cokoli z toho prokázané nějakými experimenty? (které podle názoru některých jsou nezbytně nutné k tomu, aby cokoli v přírodních vědách mohlo být platnou teorií)
  A nebo mi taky hlava nebere, proč skoro nikdo nikde a nijak neprotestuje proti tomu, že jsou středoškolští studenti seznamováni třeba s kvantovou teorií nebo dokonce s teorií strun, které jsou experimentálně prokázány taky neporovnatelně méně než ta evoluční teorie. Přesto kvarky nebo struny takovou nenávist nevyvolávají – pro asi?

 174. Daniel B.

  @Karel Kallus

  „Stav bez času a prostoru – nebylo na těchto velikostech možno rozeznat jedno od druhého, mohl existovat „věčně“.“

  Neexistuje nekonečně malé reálné číslo. Existenci tohoto čísla byste potřeboval pro pravděpodobnost vzniku vesmíru, aby se vesmír po „věčnosti“ začal rozpínat. Protože jakýkoli děj s nenulovou pravděpodobností nastane v konečném čase. Jakýkoli děj s nulovou pravděpodobností nenastane nikdy.

  Nebo snad chcete tvrdit, že tu byla energie věčně soustředěna do jednoho „bodu“ a v určitém okamžiku vznikl vesmír?

 175. Jan Kupka

  Danieli, ale čas, alespoň jak my jsme ho schopni registrovat, není spojitý, ale diskrétní. Nejkratší dílek času, který je možné uvažovat, je 0,0000000000000000000000000000000000000000000539116 s. Jestli jsem dobře spočítal nuly.

 176. Hraničář

  A.S.Pergill
  20.03. 2016
  „Oroženost“ – Mojžíš podle některých představ měl na obličeji mnohočetné kožní nádory (asi ze skupiny spinaliomů), vypadající jako malé růžky. Mohl by to chytit člověk, který by na ten obličej dostal velkou dávku UVC záření, nebo měkkého RTG. Tím by se dal JHWH vysvětlit coby špatně zabezpečená technologie. Dalo by se tím také vysvětlit, proč Mojžíš nedošel až do Palestiny (a je pravděpodobné, že by kněží vznikajícího judaismu jeho smrt nějakou dobu tajili, aby svého „boha“ nekompromitovali).

  On i ten druhý překlad, „zářící“, může ukazovat na totéž – jeho tvář byla ozářena a tak také sama pak – spálená – zářila.
  A na té ozářené tváři mohly vyrůst ty nádorky. Takže v „tradici“ se mohlo udržet, že jeho tvář i zářila, i že byla „orožená“.

 177. toli

  @Hraničář
  Je křesťanka (všimni si znaku co má na čele) ale nevím do které salaše patří ?

 178. Daniel B.

  DarthZiro,
  povyšování se je o vnitřním postoji. Vy vnitřní postoj člověka poznáte? Pokud váš pohled aplikuji na vás samu, pak by povyšováním bylo i to, co tu píšete o svém vysokém IQ.

  „řekni mi tu svou teorii či aspoň hypotézu, která je konkurenční k těm oficiálním, popovídej mi co nejpodrobněji tu tvou verzi světa, přičemž po tobě ale taky chci, aby tato hypotéza byla vnitřně konzistentní, aby dokázala nějak logicky odpovědět na všechny ty otázky, na které ta oficiální věda nějaké odpovědi už má – ovšem podle tvého názoru je ta odpověď více či méně chybná či mylná“

  Já pouze odřezávám z toho, co se nazývá ET, vše, co nesplňuje požadavky teorie – použitím Popperovy břitvy:

  „Popperova břitva je princip, podle nějž nemá smysl se zabývat teoriemi dějů, které nelze vyvrátit. Ve zkratce říká, že teorie, která nemůže být vyvrácena, je bezcenná. Jedná se o podmínku testovatelnosti a vyvratitelnosti hypotéz a teorií. Znění této břitvy je:
  Vědecké teorie jsou ověřitelné. Ověřitelné teorie je možné na základě ověřovacího postupu zamítnout (a nahradit teoriemi jinými).“
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Popperova_b%C5%99itva

  Tímto jsem vyloučil např. vaše tvrzení o tom, že obličejové svaly u člověka byly potřebné pro přežití:

  „A s těmi mimickými svaly je to naopak právě argument pro evoluci – pro člověka i jeho předchůdce bylo životně důležité v tlupě komunikovat, a to tak, aby si příslušníci tlupy co nejlépe rozuměli, k čemuž je tak mimika sakra potřeba, takže se prostě tyto „nadbytečné“ mimické svaly postupně vyvinuly.“

  „Copak je cokoli z toho prokázané nějakými experimenty? (které podle názoru některých jsou nezbytně nutné k tomu, aby cokoli v přírodních vědách mohlo být platnou teorií)“

  Nezdůraznil jsem důležitost pozorování, i když jsem se o něm zmínil. Jasný požadavek na teorii je její testovatelnost. Buď pomocí experimentu nebo pozorování. Teorie dává predikce. Pokud predikce teorie nejsou v souladu s experimenty nebo s pozorováním, můžeme dané tvrzení teorie označit za neplatné.

  Odpovězte mi: jsou testovatelné a tedy i vyvratitelné tvrzení ET z oblasti makroevoluce?

  „Makroevoluce je vznik a vývoj vyšších taxonů než druh. Zatímco mikroevoluce se projevují v krátkých časových úsecích, lze je ověřovat a v přírodě pozorovat, události speciační a makroevoluční jsou dlouhodobé, historické a neopakovatelné.“
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Makroevoluce

  Co udělá Popperova břitva použitá na tvrzení ET ohledně makroevoluce?

 179. Daniel B.

  @Jan Kupka:

  „Danieli, ale čas, alespoň jak my jsme ho schopni registrovat, není spojitý, ale diskrétní.“

  S tím souhlasím. Mohu se zeptat, na co konkrétně reagujete? To „nekonečně malé reálné číslo“ jsem vztahoval na pravděpodobnost vzniku vesmíru, ne na čas.

 180. toli

  Ten hnusný starý krvelačný,žárlivý, židovský despota JHVH tak moc miloval svět že obětoval svého jediného syna aby každý kdo v něj věří získal život věčný a Otec pak získal neustálé ,věčné adorování od pomatených,což mu dělá velmi dobře protože je žárlivý a velmi selfish,to je velmi rafinovaná lest 🙂

  Možná by se to dalo popsat ještě jinak.Podvodníci tak moc toužili po moci a majetku, že napsali že bůh tak moc miloval svět že obětoval syna aby každý kdo v něj věří nezahynul a získal život věčný.

  Je boží láska láskou ? Když bůh vyžaduje adoraci a přitom podle Pavla 1 Ko 13,láska nehledá svůj prospěch.Nebo snad máme jiná měřítka pro člověka a jiná měřítka pro boha ? To samé ve vztahu člověka ke Kristu,to není láska ani od Krista když přináší evangelium a ani od člověka když očekává plnění evangelia.

 181. Foxy

  „Popperova břitva je princip, podle nějž nemá smysl se zabývat teoriemi dějů, které nelze vyvrátit.“
  Fajn. Tak si, Danieli, pěkně zabal celého pánaboha i s tím jeho aktem stvoření. A zůstane Ti jen sbírka starých pověstí hebrejských…
  Já Ti tu břitvu do cesty nestrčil, naběhl sis sám…
  – – –
  Zira se nepovyšuje. Nemá to zapotřebí. Jak jí tak znám, tak má z Tebe a ze Tvých bludných představ tak akorát srandu. Smutnou srandu… Buď rád, že nemá kopyta. Roznesla by Tě na nich 🙂
  A to IQ má fakt vysoké. Zkoušel jsem tuhle na něj dosáhnout, ale i když jsem si stoupl na špičky, nedošáh jsem.
  Asi to bude tím, že jsem puncovaný neandrtálec. Hele, ten pánbůh, když spáchal, tuším že tam dole v Edenu, tu svou slavnou Evču s Adamem, byla Evča taky tak nádherně chlupatá, jako ta moje prapraprapraprapraprapraprababička?
  A Adam, byl taky tak vymakaný, jako můj chlupatý praprapraprapraprapraprapraděda? A co ta Tvá slavná bible? Jakto, že se tam o nás, hrdých Neandrtálcích vůbec, ale vůbec nepíše? Ani o našich bráchancích, co se jim říká Denisovani? Jestli ona ta Tvá slavná Bible není akorát tak na podložení skříně, co jí chybí noha…
  No nic. Teda jestlis slyšel takové nějaké prasklavé lupnutí, tak to jsem nad dalším diskutováním s Tebou, Dane milý, zlomil hůl.
  Fakt byla festovní…

 182. Jan Kupka

  Toli, běž si sníst banán, ať si zvedneš hladinu serotoninu. Než si z té své teofobie privodis nějaký blud. A třeba se projdi na vycházku.

 183. Karel Kallus

  Ad Daniel.
  Pravděpodobnost má smysl, pokud porovnáváte minimálně dva děje u nichž pravděpodobnost znáte. Jinak je to zbytečné. Vznik vesmíru z ničeho (0 energie) je možný, protože žáden princip zde není porušen. I sportka se dá reálně vyhrát, ačkoli je to neuvěřitelné, když sází dostatečný počet lidí a je dostatek sázek. Studujte moderní kosmologii do hloubky a pak můžete klást kosmologům otázky. (Nemíním tím vyloženě sebe).

 184. Foxy

  Toli, mohlo to být i jinak – tady máš kus diskuse, co jsem vedl s člověkem s přezdívkou* Didus:
  Boží Syn, Božské podstaty zaplatil svou smrtí na kříži výkupné „za mnohé“ – tedy za všechny.

  Inu dobře – takže kus po kuse:

  1) Zákonné výkupné požadované Satanem, zástupcem padlých a bohužel zavržených zlých duchů na Absolutní Boží Spravedlnosti.

  Fajn. Bůh tedy jedná se Satanem. Uznává jeho nároky a je ochoten zaplatit výkupné.
  Zákonné výkupné – znamená to, že je tu jakýsi vyšší Zákon, stojící nad Bohem i nad Satanem? Kdo tento zákon ustanovil? (Žeby přeci jen Chuck Norris?)

  Bůh uznává Satana jako suverénního zástupce secesionistů ( „padlých“ duchů a podobné verbeže). Znamená to tedy, že alespoň nad částí všehomíra Bůh vládu nemá.

  2). Satan si tím činil na člověka, lidstvo nárok – stalo se z velké části „jeho“. Spravedlivý (Nejvýš Spravedlivý) Bůh nemohl jenom přimhouřit oko a člověka pardonovat. Nota bene člověka všeobecně ve vzpouře.

  Bůh vyjednává se Satanem jako s partnerem sobě rovným a sjednává s ním handl. Hodlá vyměnit Satanův nárok (směnku) za oběť (potupnou smrt) jednoho humanoida. (Proč humanoida, to objasním dále).
  Navíc Bůh bona fide předpokládá, že Satan svou část závazku splní.
  Satan zjevně předpokládá totéž. Má přece svou čest!

  3). Musel jako výkupné nabídnout Sám Sebe – část své Podstaty. Proto Ježíš musí být Bůh, bez této jeho „vlastnosti“ by jeho oběť nebyla platná, neměla by onu cenu, nestačila by sebeoběť anděla či „spravedlivého“ člověka.

  Ano. Dalo by se to ovšem interpretovat i takto: Obětuji li spravedlivého člověka, dopustím se prohřešku proti vlastním přikázáním. Satan pak nebude povinen splnit svou část smlouvy. A to zřejmě i kdybych obětovaného člověka ex post oživil. K oběti by už došlo a přečin již nastal. Tudy ne.
  Jestliže obětuji některého z andělů, nebyla by to regulérní oběť – andělé nejsou součástí lidstva. Navíc chování anděla i člověka v kritických okamžicích by mohlo být nepředvídatelné a neovladatelné (člověk ve vzpouře a anděl coby potenciální další secesionista).
  Ale zamaskovat sám sebe za člověka, nechat kousek své podstaty se zrodit v lidské podobě z lidské samičky a nechat ze sebe ve vhodnou chvíli udělat oběť – to je přímo božský nápad – tohle by ani samotného Satanáše nenapadlo! Právně je to čisté a neprůstřelné… takže do toho!

  3). Ta cena musela být hodně vysoká, a troufám si vyvozovat, že ji Bůh ještě hodně přeplatil, buď „musel“ nebo to už prostě patří k „jeho povaze“. Zaplatil Sám Sebou.

  Dobře provedeno! Obětovaný humanoid (Bůh v lidské podobě) mohl zahynout coby oběť, ale paragraf Nezabiješ přestoupen nebyl; obětován byl Bůh v lidské podobě – ale zároveň ten, kdo zemřel na kříži byl ze ženy zrozen, a tudíž splňoval podmínku transakce.
  Navíc celý průběh akce obětování byl pod přímou Boží kontrolou. Marné a předem k neúspěchu odsouzené byly Satanovy pokusy svádět obětovávaného humanoida – vše tentokrát bylo pod přímou kontrolou samotného Boha. A ježto Bůh je ze své podstaty nesmrtelný, vlastně nic neriskoval. Akorát si v těle humanoida vyzkoušel, jaký vlastně je terminální prožitek ukřižovaného, což i pro Boha mohla být zajímavá zkušenost.

  4). Jak to, že na tohle vlastně Satan přistoupil, je záhada. Asi mu také nedošlo, kam až tenhle Boží plán jde, kam až je Bůh ochoten zajít.

  Ano. Mazanost Boží nezná hranic – koneckonců vždyť i ta musí být eo ipso transcendentní… prostě mazanost této akce je přímo ďábelská.

  Stvořil li Bůh lidi k obrazu svému, tak se nedivme sami sobě a tomu, jak to na Zemi vypadá.

  Nechci tu Boha zesměšňovat.
  Jenom bych touto metodou, reductio ad absurdum zvanou, chtěl doložit, že pokoušet se logickou cestou o vysvětlení čehokoliv, kde je obsažen Bůh coby entita omnipotentní a transcendentní, nelze.

  Má li kde figurovat Bůh, logika ztrácí smysl a jediným všeobjímajícím zdůvodněním je víra.
  Má li se k čemukoliv přistupovat logickou cestou, musí být z takové úvahy Bůh předem vyloučen.
  Obávám se, že třetí cesty není.
  – – –
  * To slovo přezdívka je fakt divné. Implikuje mi to jakési zbabrané dílo zednické, které je třeba provésti znovu.
  A napsat přesdívka, to už vůbec ne, to by se do němčiny dalo přeložit jako übermädchen… ještě, že máme krásné české slovo „nick“!

 185. toli

  @Jan Kupka
  Toli, běž si sníst banán, ať si zvedneš hladinu serotoninu. Než si z té své teofobie privodis nějaký blud. A třeba se projdi na vycházku.

  Jak vidím tak jsem se v tvém profilování opravdu nezmýlil 🙂 🙂 🙂
  Nemůžeš se smířit že jsi vystudoval školu na hovno a tak kolem sebe kopeš a kopeš a kopeš

 186. toli

  @Foxy
  Ono těm pomateným nějak nedochází že Kristus vlastně nic neobětoval.Mají ho za boha tedy ducha.Zbavit se lidského těla v jeho případě neznamenalo tedy konec, je to jako když my si svlékneme kabát.V pohádkové knize je tato část popsána velmi barvitě,spektakulárně.Je to těžiště celé pitchoviny, takže dámy mají omdlévat a po procitnutí letět do kostela zapálit svíčku,protože jak známo ženy přemýšlí přes emoce.

 187. Jan Kupka

  Toli, a co že jsem to teda dle tebe vystudoval? Ať se zasměju.;-)

 188. A.S.Pergill

  To Daniel B.
  1. Mimické svaly mají nejvíc rozvinuta zvířata, co žijí v nějaké organizované skupině (smečka). Samotářsky žijící zvířata je rozvinuté nemají, nebo nepoužívají / neovládají.
  2 Mimika se nevyvine u od narození (nebo velmi útlého mládí) nevidomých.

 189. toli

  Přinést evangelium znamená dát úplatek “ Já vám tady něco dám,ale už mého tatínka a mne konečně uctívejte !!! Dar je svázán s požadavkem “ Co to má společného s láskou ? Vidím to tak že nic

 190. Daniel B.

  @Foxy:

  „Já Ti tu břitvu do cesty nestrčil, naběhl sis sám…“

  Nenaběhl jsem si. Mluvím o vědecké teorii. A Popperovu břitvu uplatňuji na to, co se nazývá ET stejně jako na kreacionismus. Popperova břitva má schopnost oddělit to, co je teorie (tzn. je to testovatelné) od toho, co teorie není. A o tom, co teorie není, neříkám že není pravda. Pokud se však někdo snaží předávat jako teorii něco, co není testovatelné, tak to jako teorii nepřijímám. Už jsem několikrát napsal, že přijímám z ET jako teorii vše, co je testovatelné. Je na tom něco špatně?

 191. toli

  Jo a ještě kámoše, ducha svatého ,toho vám představím později.Až budu zase v nebi tak vám ho o letnicích pošlu 🙂

 192. Daniel B.

  @Karel Kallus

  „Pravděpodobnost má smysl, pokud porovnáváte minimálně dva děje u nichž pravděpodobnost znáte. Jinak je to zbytečné.“

  To, co píšete, se týká určování(měření) pravděpodobnosti, ne pravděpodobnosti samotné. Stejné je to s měřením (např.) hmotnosti. Znalost hmotnosti není nutná pro to, aby nějaký předmět hmotnost měl. Pro měření hmotnosti však znalost hmotnosti a porovnávání nutné jsou.

  „Vznik vesmíru z ničeho (0 energie) je možný, protože žáden princip zde není porušen.“

  A co zákon zachování energie?

  „Studujte moderní kosmologii do hloubky a pak můžete klást kosmologům otázky.“

  Pravděpodobnost je oblastí matematiky. A tam jsou jasná pravidla.

 193. Daniel B.

  @A.S.Pergill:

  Jak byste otestoval schopnost přežití v závislosti na počtu používaných mimických svalů? Pokud chcete mít něco jako součást ET, musí to být testovatelné a vyvratitelné.

 194. toli

  @Jan Kupka
  Dle mého jsi Foxymu zalhal a jsi opravdu evangelický kaplan.Důvody proč si zalhal jsou jasné.Co kdyby tvoji nadřízení zjístili že se zahazuješ s ateisty ?

 195. Jan Kupka

  Za normálních okolností bych tě u toho nechal a cítil se polichocen, ale aby kapitán Jan Kupka neřekl, že někdo vystupuje pod jeho jménem, tak ti to potvrdit nemůžu. Ale už jsi blízko. Tipuj dál. 😉

 196. Sam

  ——————toli
  20.03. 2016
  @Jan Kupka
  Dle mého jsi Foxymu zalhal a jsi opravdu evangelický kaplan.Důvody proč si zalhal jsou jasné.Co kdyby tvoji nadřízení zjístili že se zahazuješ s ateisty ?
  ——————
  Za mě spíš ne. Kdyby tady chtěl kdokoliv být anonymně, tak si nezvolí svoje plné občanské jméno. Podle mě to je pouhá shoda jmen.

 197. Jan Kupka

  „Za mě spíš ne. Kdyby tady chtěl kdokoliv být anonymně, tak si nezvolí svoje plné občanské jméno. Podle mě to je pouhá shoda jmen.“
  Přesně tak. Ale od pana doktora mě ten rozbor nadmíru pobavil.

 198. toli

  @Jan Kupka
  Za normálních okolností bych tě u toho nechal a cítil se polichocen, ale aby kapitán Jan Kupka neřekl, že někdo vystupuje pod jeho jménem, tak ti to potvrdit nemůžu. Ale už jsi blízko. Tipuj dál.

  Tomu mohu věřit,ale taky nemusím :-).Rozhodl jsi se použít své občanské jméno, ne nick. Ukradnout někomu indentitu je přeci hřích no ne ? Poslal jsi mi evangelická skripta.Kolik je v této republice Janů Kupků vystudovaných evangelíků ?

 199. Bílá velryba

  Řekli jsme si, že:

  1) vědecká metoda zjišťuje pravdu (tvrzení a hypotézy plně v souladu s realitou, realita = věci jak jsou, podstata jevů) nebo ověřuje a racionálně a fakticky podkládá pravděpodobné a poměrně přesné hypotézy, což se děje častěji než aby objevila 100% pravdy, rozhodně ale zpřesňuje a zpravděpodobňuje, některé věci se už dlouhodobě nemění či jen zpřesňují, ale od základu nemění, jiné ano, věda s tím počítá a má přesné metody, žádná alternativa toto nemá, jen věda (a logická část filosofie – např. analytická filosofie)

  2) věda (a analytická filosofie) nám už dlouhodobě objevuje a potvrzuje a zpravděpodobňuje samá materialistická a naturalistická tvrzení a hypotézy, žádné jiné nejsou potřeba

  3) věda objevila a zpravděpodobnila evoluční teorii darwinského materialistického mechanismu jak se vyvíjí život od jednodušších forem k složitým mozkům a tělům

  4) věda zpravděpodobnila vznik života z chemický prvků (viz. Millerům experiment 1953)

  5) věda ukazuje příčinný vztah mozek-duše a evolučně vysvětluje psychiku včetně morálky, idejí, pudů, podvědomí, vědomí, …

  6) jsou zde dějiny matematiky, ta má také historické a empirické kořeny, stejně tak abstraktní objekty, ať už jsou i mimo naší hlavu či jen v ní, jsou spojeny s hmotným světem jak ho známe

  7) máme zde logicky pravděpodobnější teorie věčné hmoty, vesmíru, multivesmíru, není potřeba záhada navíc – nadpřirozený první hybatel

  8) náboženství má své evoluční vysvětlení

  9) náboženství má negativní efekty – historické i dnešní

  10) materialismus je tedy pravděpodobnější, hmota/prostor existují v nějaké formě 100%, i ve snu je prostor, solipsismus jde tedy dobře vyvrátit

  11) Pokud by bůh jako tvůrce světa existoval, tak v deistické verzi může za svět plný nadbytečného utrpení (pro nějakou hypotetickou šílenou zkoušku člověka, která se navíc stále opakuje dokola s podobnými výsledky), navíc to nepřeruší a nezasáhne, ještě ke všemu když prý je „vševědoucí“, i kdyby nebyl, tak snad vidí co udělal, může to přerušit

  A pokud existuje panteistický či teistický bůh co zasahuje (aniž to umíme zatím detekovat), tak může také přímo za nadbytečné utrpení ve světě, na příkladu darwinské evoluce či prostě evoluce (včetně účelové a kreacionismu): existují stovky a tisíce krutých nemocí, bakterie moru a viry HIV a vyvíjejí se atd… vážně bůh potřebuje tolik různých krutých nemocí co s nimi zabíjí děti a zvířata a nevinné tvory? Vážně? A pokud zabíjí děti (dříve 5 z 10 v dětském věku), tak jen jako prostředek ke zkoušení jejich rodičů? To je vážně tak bestiální, tento „nebeský“ Himmler i s tím jeho pokusným koncentrákem jménem SVĚT? To vážně svými prsty přímo stvořil ty nemoce nebo nepřímo svými zásahy, aby byly stále horší a horší a ničivější? A pokud je deistický, pak za ně může protože stvořil svět který měl mít domyšlen, že se s ním může stát přesně toto, takže to není výmluva, ani že si za to „člověk může sám“, protože proč za tohoto hypotetického „Adama“ mají trpět jiní + děti a zvířata (navíc dávno před vývojem člověka) bez abstraktního rozumu? Nesmysl…

  12) K té údajné vyladěnosti vesmíru na život, vesmír není moc vyladěný na život, mohl by být více, navíc je vyladěný na zabíjení a smrt a nemoci a na hodně utrpení, které je naprosto nadbytečné pro nějaké „zkoušení“, které se STÁLE OPAKUJE PO TISÍCE GENERACÍ POŘÁD A POŘÁD s podobnými výsledky, v souladu s lidskou evoluční přirozeností (s jejími různými verzemi), možná ani není plně svobodná vůle, to je taky jen spekulace, takže je to celé nesmysl, včetně utrpení dětí a zvířat (kteří se v této šílené „himmlerovské“ zkoušce stávají prostředky ke zkoušení jiných, jen surovým materiálem šíleného psychopata, co si chce ve své „vševedoucnosti“ asi dohnat znalosti)

  Dobrou noc a sladké sny 🙂

 200. toli

  @Sam

  Důvodů proč člověk použije své jméno anebo naopak nick je velmi mnoho a je to na velmi dlouhé povídání
  Pokud člověk použije cizí jméno jako svůj nick tak je to v podstatě hřích (krádež indentity) a důvodů zase může být velmi mnoho,třeba ublížit skutečnému nositeli toho jména,ale jak říkám těch důvodů může být spousta a to už by byla čirá spekulace.

 201. Bílá velryba

  No jo, věda a víra nejsou nutně v rozporu, věda a náboženská víra jsou v rozporu, hlavně ve své formě a někdy i v obsahu (např. u kreacionismu)

  Exaktně podložená víra je racionální, náboženská víra je ovšem jen spekulace často plná protikladů a plná historického i současného nebezpečí.

  Ale jak už jsem řekl, dobrou noc a zase někdy 🙂

 202. Radim Pališ

  @Petr Tomek: „@JendaMarek: Je to pobočka Církve adventistů sedmého dne.“
  Vaše demagogie nezná hranic. Jakou konspirační teorii tvoříte tentokrát? 😉 Jaká pobočka církve? Podle mě je to funkční podnikatelský záměr. Žádá se u nás odluka církve od státu. Má přesně tuto podobu. Pivovary, vinné sklepy, obchody, služby, nemocnice, školy… vedené, vlastněné či provozované křesťany. Vy fakt hodláte kádrovat, zda, nedej Bože!, nějaký křesťan u nás nepodniká? (Nehledě na to, že je takové kádrování trestné.)
  Tato sámoška dodržuje kodex, třeba: ˇSvým jednáním nebudu vědomě poškozovat zdraví a život. Za základ svého jednání postavím čestnost a poctivost.“ Osobně bych bral, aby podobné hodnoty měl i Albert či LIDL. 😉

 203. Daniel B.

  @Bílá velryba

  Nejsem schopen reagovat na každý váš bod tak, jak by si zasloužil. Byl by to velmi dlouhý příspěvek. Ale chtěl bych se vás zeptat, zda souhlasíte s definicí teorie a s požadavkem, že by teorie měla být testovatelná a vyvratitelná – viz Popperova břitva. Jestli s tímto požadavkem Popperovy břitvy na teorii souhlasíte, pak se vás chci dále zeptat, zda by měla mít ET z ní výjimku. Jestli by ET výjimku mít neměla, pak zda jste ochoten Popperovu břitvu používat na tvrzení, která někdo pokládá za součást ET.

  Přijde mi, že u některých zde se považuje ET za nějakou svátost, na kterou se nemá žádným způsobem „sahat“, natož k ní přistupovat kritickým myšlením, které je zde tolik, tolik propagováno.

  Máte nějaký nápad, jak otestovat tvrzení, že nějaké prostředí zůstalo neměnné po 3 miliardy let?

  „Záhy dospěli k názoru, že dotyčné společenstvo je k nerozeznání podobné stejnému typu společenstva v té samé oblasti, které prosperovalo před 2,3 miliardami let, a že obě prastará společenstva jako by z oka vypadla dnešnímu společenstvu sirných bakterií, objevenému v bahně na dně oceánu u pobřeží Chile.
  Je to přinejmenším zarážející. Evoluce je všude kolem nás a její absence si tudíž žádá nějaké vysvětlení. Jak může společenstvo bakterií fungovat tak dlouho, aniž by se změnilo? Schopf to vysvětluje tím, že jde o stabilní prostředí, které zůstalo po 3 miliardy let prakticky nezměněné. Podle Schopfa jde o mikroorganismy, které jsou adaptované na jednoduché a neměnné podmínky k životu. Prý by bylo divné, kdyby se v takovém prostředí bakterie dramaticky měnily.“
  http://www.osel.cz/8035-sirne-bakterie-ktere-zamrzly-v-evoluci.html

 204. Jan Kupka

  Danieli, není to ET, ale ETs. Těch teorií je celá řada a tu původní Darwinovo už nikdo nezastává. Tedy z vědců.
  Neberu v potaz nevzdělané ateisty.

  Jinak sobecký gen sice Dawkinse proslavil, ale po vědecké stránce nic nepřinesl. Po ochladnutí nadšení je třeba konstatovat, že je to slovní spojení pavědecká blbost.

  Dawkins ostatně správně vsadil na nový ateismus, protože ve svém oboru by díru do světa těžko udělal.

 205. Jan Kupka

  No dobře, teď jsem na něj byl trochu zlý. Ale ta jeho kniha je přeceňovaná a překonaná.

 206. Daniel B.

  @Jan Kupka

  „Danieli, není to ET, ale ETs. “

  Rozumím a téměř zcela souhlasím – ETs i kvůli jednoznačnosti předpovědí jako požadavek na teorii. Možná některé věci ve vyjádření až moc zjednodušuji. Ono pro ten balík tvrzení, co se označuje za ET, není jednoduché najít vhodný název. Jednoznačně se však o teorii (v jedn. č.) nejedná.

  A myslím, že ani o jednotlivé ET nejde. Například mohu evolučně zdůvodnit, proč lidská inteligence časem stoupá, stejně tak lze evolučně zdůvodnit, proč lidská inteligence zůstává zhruba na stejné úrovni, mohu i evolučně zdůvodnit, proč lidská inteligence klesá – shrnuto: mohu evolučně zdůvodnit mnoho věcí bez poznání skutečnosti a bez závislosti na skutečnosti, a navíc bez ověřitelnosti daného evolučního tvrzení.

  Kolik těch ETs by muselo být, aby byl splněn požadavek na teorii – požadavek pro jednoznačnost předpovědi?

 207. Daniel B.

  „Proč tedy Dawkins odmítá nejen epigenetiku, ale i ostatní nové směry?
  Je to osud všech proroků. Kdyby ho zabili v mladém věku, je oslavován a nemusí čelit tomu, co nabourává jeho elegantní systém. Takhle vidí, jak se mu jeho krásné učení drolí pod rukama, a tím je podrážděnější. Ale to, co říkal za mlada, bychom rozhodně neměli házet do stoupy. Jeho přínos je nezpochybnitelný.“
  http://www.respekt.cz/zkumavka/proc-jsme-na-svete

 208. Jan Kupka

  Vědec by měl být hlavně pokorný. Sobecký gen je chytře zvolený název, který okamžitě zaujme. Ale je to stejné, jako když by chemici vydávali eseje Zlá kyselina, nebo fyzici Zbabělé kvarky.

 209. toli

  Tak nějak jsem nepochopil jaký způsobem souvisí článek v respektu s kreacionismem potažmo s teorií boha ?

 210. Jan Kupka

  Pro mě jako pro fundamentálního omni-kreacionalistu jsou stanoviska evolucionistů i kreacionistů přinejmenším úsměvná.:-)

 211. Daniel B.

  @toli

  Článek v respektu souvisí hlavně s tématem, co je to, co má být ET, zač. Když jeden člověk mluví s druhým člověkem o ET, pravděpodobně mluví o něčem trochu jiném, než co považuje za ET ten, s kterým ten první člověk mluví.

  Co je to neodarwinismus:
  „… publications such as Encyclopædia Britannica use this term to refer to current evolutionary theory.“
  https://en.wikipedia.org/wiki/Neo-Darwinism

  Co to je „současná evoluční teorie“? Ta, která odmítá epigenetiku, nebo ta, která epigenetiku zahrnuje?
  🙂

  Anebo je současnou evoluční teorií hodně zvláštní teorie o zamrzlé evoluci?
  „Teorie, která předpokládá, že naprostá většina druhů, se kterými se v přírodě setkáváme, není schopná se evolučně vyvíjet, ani když jsou vystaveny sebesilnějšímu selekčnímu tlaku, a tak pouze pasivně čekají, až se změny v jejich prostředí nahromadí v takové míře, že jim nezbude, než způsobně vyhynout.“
  http://www.academia.cz/zamrzla-evoluce-aneb-je-to-jinak-pane-darwin.html¨

 212. Daniel B.

  Flegr má „na svědomí“ ještě něco:
  „Co tedy říká teorie zamrzlé plasticity?
  Říká, že většina druhů nemůže podléhat darwinistické evoluci, ale nemůže podléhat ani dawkinsovské evoluci, ale je potřeba se smířit s tím, že 99 % případů skutečně nemůže odpovídat na evoluční tlaky z prostředí, nemůže vytvářet adaptivní vlastnosti ani jedním mechanismem. To by ovšem byla jenom jedna polovina té teorie zamrzlé plasticity. Druhá polovina říká, že za určitých situací může dojít k „rozmrznutí“ druhu. “
  http://www.rozhlas.cz/priroda/expedice_vyzkum/_zprava/1029222

  To jsou skutečně hodně odlišné přístupy – „je potřeba se smířit s tím, že 99 % případů skutečně nemůže odpovídat na evoluční tlaky z prostředí, nemůže vytvářet adaptivní vlastnosti ani jedním mechanismem“

  Podle Flegra tedy evoluce probíhá v jednom případě ze sta.
  🙂

 213. toli

  @Jan Kupka

  Věda je od toho aby zkoumala.Je to nikdy nekončící proces a tím jak se vyvíjí nové a nové technologie postupuje poznání dopředu.Dokážeš to pochopit anebo už dnes máš na základě staré pohádkové knihy ve všem jasno ? 🙂

 214. HMC2011

  Petr Tomek
  Pár faulů je popsaných přímo v textu. Například kreacionisté typicky popisují lidské oko jak cosi dokonalého, jenže přitom ignorují, že je v něm vrstva světločivných buněk umístěna až pod vrstvou nervových buněk(světlo tedy musí projít skrze ně). Kvůli tomuhle stupidnímu uspořádání musí zrakový nerv procházet sítnicí, čímž vzniká zmíněná slepá skvrna. Lidské oko je vlastně softwarově odladěný zmetek.

  Ale kdepak, to není žádný „kreacionistický faul“, nýbrž evolucionistický stále mylný a opakující se, falešný evergreen. Že nerozumíte sestrojení a funkci lidského oka, neznamená, že je oko zmetek. Kdysi byly zmetky, dle evolucionistů, i mnohé další části lidského těla, resp. byly údajně zbytečné. U všeho se našla funkce a evolucionisté byly shledáni neznalými lháři. Vaše neznalosti a subjektivní hodnocení nejsou důkazem evoluce, jen pořád opakujete stejný a již za desítky let provařený argumentační trik: „Nevíme proč to tak je, tak je to asi špatně,. hurá evoluce!“ Žádný kreacionistický faul nespočívá v tom, že kreacionisté nesdílejí vaše subjektivní dojmy , pojmy a posudky o tom, jak je to špatně. To kreacionisté sdílet nemusejí, naopak děkují Bohu za dar, že mají oči, díky nimž vidí.

  Pan Kábrt na tyhle evolucionistické neznalé soudy obvykle namítá, že je dobře, že není Bůh. Pokud vám Stvořitel dal špatné oči, hned by si je vzal zpět! A byl byste bez očí. Mohl byste vzývat mutace a selekce, třeba by vám nadělily nějaké lepší.

  Údajná špatná konstrukce čehokoliv v lidském těle, nebo v tělech živočichů, je jen evolucionistická neznalost všech potřeb a vztahů, aby to dobře fungovalo. A ono to funguje. A navíc, i kdyby snad Bůh vytvořil oko (dle vás) špatně, nikterak to nedokazuje, že se ten „dobře“ zkonstruovaný zbytek udělal sám, evolučně, jakýmsi vývojem. To vůbec není žádný důkaz a ani kreacionistický faul. S čímž ovšem souvisí veškeré evoluční „dokazování“. Jediné, co máte za „důkazy“, je vždy nějaká degenerace, údajné nedokonalosti, rakovina, nemoc, ztráta a smrt. To je tím, že evolucionistický mozek není schopen rozlišit mezi konstrukcí a destrukcí. Že se něco samo pokazí, nedokazuje, že se to samo utvořilo.

  Co se týká větříčku a sluníčka, tak to je naprosto přesný popis evoluční blábolologie. Nic jiného nemáte. Než neživý regolit, sluníčko a větříček, plus možná ještě blesky, třesky, plesky a polité šutry. To je vše a člověk, muž a žena, těmito silami nikdy nevznikli, protože tak nevzniká v přírodě vůbec nic.

  Evoluční ideologie je ideologií smrti a zmaru, odvádějící lidi od spásy v Ježíši Kristu, od Božího království a od věčného života.

  A za to, že tyto lživé nauky tak agresivně prosazujete, za to, že bráníte Boží pravdě a slovu evangelia, si ponesete před Bohem odpovědnost!

 215. Colombo

  Kdyby si někdo chtěl vážně pokecat o evoluci, tak klidně ať mi napíše na jirka678 zavináč seznam cz

 216. toli

  HMC 2011

  Absence pochyb je známkou hlouposti,takže ti opravdu nezávidím tvé jednoznačné pravdy 🙂

 217. Hraničář

  V tomto videu se mluví o peklu:
  https://www.youtube.com/watch?v=iSWFK5-rfag
  Vzpomínám, jak mě jako mladého člověka rozrušilo, když jsem si přečetl, že Pán Bůh je tak dobrotivý, že i takový Hitler, a další váleční zločinci, má naději, jestliže před smrtí zalitoval svých hříchů, dostat Boží milost a dostat se tak i do nebe. Třebas oklikou přes očistec.
  Byl jsem čerstvě ženatý a sex nám šel tedy k duhu. Jenže jako katolík jsem si přečetl tehdy nově vydanou encykliku Humani generis. No a v ní je spousta strašení na téma „hříšného“ sexu, kterého se dopouštějí i manželé užívající antikoncepci. Diskutoval jsem to s naším děkanem a ten mě uklidňoval, že spousta biskupů s papežem nesouhlasí a nechávají to na svědomí manželů.
  Jenže papežská encyklika je prostě encyklika Božího náměstka na Zemi. A toho neposlouchat a nebrat vážně – tak to může být průser! Na druhé straně – váleční zločinci mohou dojít Boží milosti a manželé, svátostně oddaní, kteří jen užívají to, co Bůh vymyslel a do nich vložil by se měli dostat do pekla??

 218. DarthZira

  Pane hrábě, fakt tomu inteligentnímu dizajnérovi strašně moc děkuji za to, že si musím co 14 dní holit nohy 😉 Byl to od něj totiž úplně geniální nápad, kdybych to dělat nemusela, měla bych příliš moc volného času a tím pádem bych se určitě v životě strašně moc nudila 😀
  A to já jsem na tom ještě dobře, existují nešťastnice, které si musejí holit nohy prakticky denně, ba najdou se i takové, které si musejí holit i obličej. A to raději nemluvím o mužích, z nichž někteří mají hustou srst dokonce i na zádech 🙁
  Btw – pokud by tedy Bůh vážně stvořil člověka „k obrazu svému“, tak bych se setkání s ním docela bála, jelikož by vypadal jako nějaký „magachewbacca“ – to teda pěkně děkuji 😛

 219. Lenka Přípaltová

  Je otázka, zda ateisté jsou schopni a ochotni nějaké přednášky nabídnout. Třebas právě tomu Gymnáziu v Písku, přednášku na téma Evoluce, kreacionismus a víra v bohy.

  Nabízíme přednášky pro školy v rámci projektu přírodovědci.cz, vysvětlujeme konkrétní otázky z evoluční biologie (např. https://www.prirodovedci.cz/zeptejte-se-prirodovedcu/963), nahráváme přednášky o evoluci (https://www.youtube.com/watch?v=oAv7khQixbc), přednášíme i mimo Prahu (https://www.youtube.com/watch?v=opet-aCNwgs), nabízíme přednášky v rámci Sisyfa (http://sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1413658144) atd. Jistě se dá dělat i víc. A ano, máme v plánu se dostavit i do Písku, mám svolení od fakulty kontaktovat jménem Přírodovědy ředitele daného gymnázia a jít tam přednášet; jenom mám za tři týdny státnice, tak bych to s dovolením nechala až na potom. Další akce jsou v plánu.

 220. Sam

  —————-DarthZira: Btw – pokud by tedy Bůh vážně stvořil člověka „k obrazu svému…“———-
  …tak z nějakých důvodů využil 95% součástek, ze kterých předtím vytvořil šimpanzy a gorily. Člověk není nijak originální, dokonalý, či neobvyklý živočich, který by byl nějak zvlášť podobný Bohu. Zdá se, že Bůh stvořil k obrazu svému i šimpanze.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Chimpanzee
  ———–Research by Mary-Claire King in 1973 found 99% identical DNA between human beings and chimpanzees, although research since has modified that finding to about 94% commonality, with some of the difference occurring in noncoding DNA.———

 221. Daniel B.

  @Sam:

  Ano, člověk je z 95% šimpanz a z 55% banán.
  🙂

 222. Jan Kupka

  Darth Ziro, to je čiré kverulantství.:-)

 223. Colombo

  Danieli, jestli „nevěříte“ na evoluci, tak co vám záleží na tom, z kolika procent je člověk to a ono?

 224. Jaroslav Štejfa

  Krucifix, když jsem náhodou nakloněn uznat, že nikoliv bezúčelný (z hlediska lidského) vesmír, že nikoliv evoluce, ale bůh vše stvořil a způsobil, řekněte mi někdo, který z těch tisíců vymyšlených a falešných je ten jeden pravý Bůh? Každý teista o nějakém mluví a nikdy ho nedefinuje – s čím vlastně my ateisté soupeříme? Možná s lidskou pitomostí, možná s boží genialitou, nevím, připadá mi však podivuhodné, že Bůh (pokud existuje) si tak libuje v pitomosti. Například cituji:
  „Evoluční ideologie je ideologií smrti a zmaru, odvádějící lidi od spásy v Ježíši Kristu, od Božího království a od věčného života.
  A za to, že tyto lživé nauky tak agresivně prosazujete, za to, že bráníte Boží pravdě a slovu evangelia, si ponesete před Bohem odpovědnost! “
  Jak krystalické!
  Jaroslav Štejfa

 225. toli

  Když jsem byl malý kluk tak pro mne bylo náboženství děsně atraktivní tou tajemností a lidovou zbožností.Naštěstí v tom rozhodujícím období vývoje nebyl nikdo kdo by mi vymyl mozek,takže jsem jen tak lehce klouzal po povrchu a hltal mýty které však v době vyzrávání kdy už jsem měl nějakou povědomost o logice ztrácely svou přitažlivost.Přesto jsem biřmovaný katolík,ono není těžké naučit se tu jejich teologii a nevěřit jí,protože uvnitř člověka se pořád ozývá otázka kde jsou pro to nějaké důkazy ?
  Dnes když bych měl stát na začátku cesty a rozhodovat se o jejím směru,tak si budu pokládat otázky co podporuje boží existenci ? Jedna pohádková kniha a pár halucinací které jsem prožil.Co podporuje boží neexistenci ? V podstatě celá věda. Mé rozhodnutí by tedy bylo jasné.

 226. Petr Tomek Post author

  @Radim Pališ: „Vaše demagogie nezná hranic. Jakou konspirační teorii tvoříte tentokrát? 😉 Jaká pobočka církve? Podle mě je to funkční podnikatelský záměr. Žádá se u nás odluka církve od státu. Má přesně tuto podobu. Pivovary, vinné sklepy, obchody, služby, nemocnice, školy… vedené, vlastněné či provozované křesťany. Vy fakt hodláte kádrovat, zda, nedej Bože!, nějaký křesťan u nás nepodniká? (Nehledě na to, že je takové kádrování trestné.)“

  Tak postupně: Církve mohou podnikat, to jim nikdo nebere, na druhou stranu se také člověk může zcela svobodně rozhodnout jestli bude svými penězi podporovat firmu, ktrá se veřejně hlásí k tomu, že vykonává misijní činnost. Ani jedno z toho trestné není. Předpokládám, že ještě nežijeme ve světě, kde by bylo povinné nákupem podporovat církev adventistů.

 227. Petr Tomek Post author

  @Daniel B.: Flegrova hypotéza zamrzlé evoluce je model pro řešení konkrétních evolučních situací, který se právě teď prověřuje. Není v rozporu s evoluční teorií, pouze je to snaha o její doplnění. To je ve vědě normální!

 228. Radim Pališ

  @Lenka Příplatová, Petr Tomek

  Vidím Vaší přednášku (Sisyfos 18.2.2015). Pěkná. Co se týká argumentů, myslím, že by k přednášce šel napsat shodný komentář, jako je ten, pod kterým vedeme diskusi. Přednášející bojuje sám se sebou, resp. s argumenty, které si pro přednášku připravil. Je to pak „objektivní“ osvěta postavená na jednom faulu za druhým. Čím se pak odlišujete? 😉

  (Dle odkazů zde jsem si také prohlédl Dawkinse v Londýně. Excelentní demagog a populista. Lže, jako když tiskne. Dobrý vzor vědce a „kritického myšlení“, jen co je pravda.) 😉

  Zaráží mě na Vaší přednášce sestava „spolku Sisyfos“. Věkový průměr 70 let a Vy. Univerzita třetího věku? Po sametu u nás padly kdejaké komunisty pokroucené pavědy. Tak mi přijde, zda Sisyfos neposkytuje zázemí bývalým soudruhům, že jejich klamná realita stále žije. Máte přehled o členské základně, nějaká ta lustrační osvědčení…, než vstoupíte na jakoukoliv školu?

  Sisyfos dělá asi 20 přednášek ročně na školách. Podmínkou je, že si škola přednášku zaplatí, což může být problém. Řešení je samozřejmě prosté. Zajistěte financování svých přednášek. Stačí, aby spolek ateistů či spolek Sysifos dostávaly od svých členů tak 2-3 tis. Kč měsíčně a poskytujte pak přednášky školám zdarma. To za podporu vědy stojí.

  Přírodovědci.cz čerpají veřejné prostředky z fondů EU a MŠMT. Škola může získat dvě „státní“ přednášky ročně zdarma. Projekt odkazuje na popularizaci vědy pomocí fantasy a „božských bytostí“ – tvorů „elementů“. Má jít o zábavu a skryté podsouvání věděckých poznatků. Myslím, že se ateistům z PřF UK podařila vybudovat skvělá cesta ke kritickému myšlení. 😉

  Nechcete zapojit nějakého toho „fanatika Votočka“ do projektu? Zapadl by. Konečně byste seniorům ze Sisyfa předvedli nové nekonfliktní přístupy. Spojení kreacionismu a evoluce do jednoho projektu. V tom vidím budoucnost. (A je to zhruba to, co hlásá Vatikán. I přírodovědci ateisté by pak získali naději na spásu.) 😉

 229. ateista

  Jedno je možná na celém problému pozitivní. Jen je potřeba trochu poopravit význam. Neměl by se vyučovat kreacionismus, ale mělo by se vyučovat o kreacionismu. Podobně jako já asi mnozí používají stejnou metodu. Abych mohl odmítnout komunismus, musel jsem se seznámit s maximem informací o komunismu a prožít si jeho mírnější formu – socialismus. Abych mohl odmítnout nacismus a fašismus, musel jsem se seznámit s maximem informací o nich. Abych mohl odmítnout náboženství, musel jsem chodit do náboženství, prostudovat Bibli a Katechismus, pročíst maximum textů všech možných papežů, České biskupské konference a vrcholných církevních představitelů. Abych mohl odmítnou kreacionismus, pročetl jsem web o něm a korespondoval s jeho představitelem panem Kábrtem.
  Myslím si, že přednáška na gymnáziu v Písku měla spíše obrácený efekt, než si její realizátoři přáli. Každý jen trochu rozumný student si určitě vytvořil svůj názor bez ohledu na snahu zastánců kreacionismu. Neboť určitě si kladli otázku, podobně jako já, – Proč?
  Stejnou otázku kladu i HMC2011. Proč bůh, proč víra v boha, proč náboženství, proč spása, proč život věčný, atd.?
  A ještě jednu. Nepácháte náhodou trestný čin vyhrožování jednotlivci a skupině obyvatel?

 230. Petr Tomek Post author

  @HMC2011: Víte, my moc dobře víme, proč lidské oko vypadá právě takto a proč mají například někteří hlavonožci v podstatě stejné oko, s lépe uspořádanými vrstvami,bez slepé skvrny. Evoluce očí obratlovců na to odpovídá poměrně jasně na rozdíl od ID.
  Jak jsem psal, je evoluce vlasntě hodně takový „bastlíř“ – dělá nové věci recyklací starých a občas tam prostě něco předělat nejde.
  V tom je základní problém celého ID, totiž že pokud chápeme orgány a druhy jako vzniklé evolucí – tedy přeměnou něčeho vněco jiného – jsou obdivuhodné. Pokud by ale měly být výsledkem ID – tedy vytvořené od počátku takto – byly by často opravdu stupidní.

 231. A.S.Pergill

  @Daniel B. Dá se testovat zcela obecně (čili i např. pachová komunikace), že jedinci hendikepovaní ve vnitrodruhové signalizaci budou ve skupině tlačeni v její hierarchii dolů, nebo dokonce ze skupiny vypuzeni. Což povede k jejich menší úspěšnosti až neúspěšnosti v rozmnožování. Asi by se takovéhle pokusy daly i vyhledat (spíš ve starších papírových zdrojích, odhaduji tak konec 19., začátek 20. století). Ale na myších (pachové signály) se takové pokusy dělaly i docela nedávno. Ve slušnějších zoologiích by se daly dohledat citace pozorování (lovci, obchodníci se zvířaty apod.), jak se smečka stavěla ke zvířeti s poškozenou mimikou (např. po úrazu).
  Prostě kdo je dostatečně vzdělaný, tak kreacionismus nepotřebuje.

  @DarthZira To vaše holení nohou je v reálu vnitrodruhové komunikace falešný signál. Naznačuje, že jste spíš partnerka pro lolitkáře než pro toho, co je na dospělé ženy – byť je to i kulturně a sociálně modifikovaný fenomén.

 232. Petr Tomek Post author

  @Daniel B.: Testovatelnost hypotéz neznamená, že musí být taková hypotéza testovatelná v laboratorním prostředí, ale že dává ověřitelné předpovědi. Evoluční teorie například předpověděla vzhled předků velryb ještě dříve, než byli objeveni. Předpokládala ověřitelnost genetické příbuzností (přečtením kódu) fylogenetických linií dříve, než jsme měli přečtený kód jediného druhu. V současnosti můžeme dokonce hrubě datovat na základě genetiky i jejich rozdělení.
  Takových příkladů je v evoluci hodně.

  Daniel B. je z 90% banán.

 233. Jan Kupka

  „Pokud by ale měly být výsledkem ID – tedy vytvořené od počátku takto.“
  Ale ID přece netvrdí, že byly takto vytvořeny od počátku. ID přistupuje na to, že věci vznikají evolucí, jen tvrdí, že ta evoluce směřuje tam, kam chce její designér – který má nespočet různých cest, jak její směřování „pomocí náhody“ směrovat a který tahá za skryté nitky tak, aby docílil svého cíle. Tu se potká ta správná aminokyselina s tou správnou bílkovinou, tu vybuchne sopka, tu spadne něco z nebe, tu na někoho spadne strom, udeří do něj blesk a tak dále, tu dojde ke chtěné mutaci vlivem kosmického záření…. ID netvrdí, že věci byly stvořeny jako hotové. Tedy klidně může být oko udělané tak jak je – inteligentní designér si našel cestu, jak ho zprovoznit tímto způsobem. Celkově mi nepřijde ID jako žádná teorie, pouze interpretace evoluční teorie. Že věci zdánlivě náhodné se dějí právě kvůli tomu, že je designer takto chce. To ovšem nemůže být předkládáno jako vědecká teorie, protože už to spadá do náboženské interpretace světa.

 234. Petr Tomek Post author

  @Jan Kupka: „Ale ID přece netvrdí, že byly takto vytvořeny od počátku. ID přistupuje na to, že věci vznikají evolucí, jen tvrdí, že ta evoluce směřuje tam, kam chce její designér – který má nespočet různých cest, jak její směřování „pomocí náhody“ směrovat a který tahá za skryté nitky tak, aby docílil svého cíle. “

  ID to pokud vím tvrdí, tedy nevím o tom, že by nějaký kreacionista tvrdil že se lidem oko vyvinulo. Katolický kreacionismus pomocí „řízené evoluce“ je ještě mnohem probematičtější, protože to co ET dělá obdivujeme jen proto že to není záměrné. Evoluce totiž znamená, že spousta jedinců bude úplně nesmyslně trpět a spousta naprosto nesmyslně umře a do dalšího rozmnožování se vůbec nezapojí. Evoluce je bezohledný mechanismus, kdyby za ním byl záměr, pak by byl neskutečně krutý.

 235. toli

  @Jan Kupka
  Tedy klidně může být oko udělané tak jak je – inteligentní designér si našel cestu, jak ho zprovoznit tímto způsobem. Celkově mi nepřijde ID jako žádná teorie, pouze interpretace evoluční teorie. Že věci zdánlivě náhodné se dějí právě kvůli tomu, že je designer takto chce. To ovšem nemůže být předkládáno jako vědecká teorie, protože už to spadá do náboženské interpretace světa.

  Ale proč do toho pořád zatahovat nějakého designéra ? To nepřežije ani Occamovu ani Popperovu břitvu…..

 236. Radim Pališ

  @Petr Tomek: „podporovat firmu, která se veřejně hlásí k tomu, že vykonává misijní činnost“
  Tak tedy, skutečná konspirační teorie. Jaká misijní činnost? Máte snad zkušenost, že Vám tady oběd zabalí do „Strážné věže“? Nebo je snad pro Vás dobré raději „nenakupovat u Žida“? 😉
  Podle mě šíříte pomluvy se záměrem poškodit konkrétní subjekty. Jste tedy za hranou zákona, novinářské etiky, slušnosti… Být Vámi, opravím text článku. (Nejlépe klávesou DELETE.) 😉
  Ostatně svým čtenářům lžete. Třeba, HopeTV jako „zdánlivě nenáboženská televize“.

 237. Jan Kupka

  „Katolický kreacionismus.“
  To máš jen nějakou svoji asociaci. Nic jako katolický kreacionismus neexistuje. Existují kreacionisté, kteří se rekrutují z řad katolíků. To je tak vše. Dokládám například tímto dotazem kreacionisty na katolickém webu:
  http://www.vira.cz/otazky/Kreacionismus-a-doslovne-chapani-bible.html

  ID je neskutečně vágní a všeobjímající koncept, který se vyskytuje v různých formách – od slabé, kterou jsem naznačil, až po silnou, kdy nějaká částečná evoluce je sice tolerována, ale složité koncepty a vznik nových druhů je záležitostí vytvoření „ex nihilo“, třeba oko najednou a tak dále.

  Mě by zajímalo, kolik kreacionistů by se z náboženských kruhů rekrutovalo, když by evoluce nebyla interpretována protinábožensky a když by lidé jako Dawkins nedělali svou „osvětu“. Předpokládám, že mnohonásobně méně. Jak jsem tu již uvedl, v jiných oborech, například v astronomii, takové reakční hnutí neexistuje.

 238. Jan Kupka

  „Ale proč do toho pořád zatahovat nějakého designéra ? To nepřežije ani Occamovu ani Popperovu břitvu…..“
  Taky by to nemělo být označováno jako vědecká teorie. Je to náboženská interpretace. Může a nemusí být pravdivá, ale neměla by být označována za vědu.

 239. toli

  @Jan Kupka
  Souhlas, ID je čistě náboženská interpretace.

 240. Jan Kupka

  @Darth Zira: Abych to doplnil, ty si „nemusíš“ holit nohy. Ty si „chceš“ holit nohy. Divím se, že neviníš Stvořitele z věcí, které dělat musíš: jíst, spát, dýchat, pít, vylučovat…všechno vopruz, ne? 🙂
  Jinak u těch oholených nohou je to vlastně zajímavá evoluční otázka, ne? Když by samci lidí preferovali samice s velmi malým až žádným ochlupením, co že se ještě takové samice neprosadily a nechodí všude kolem nás? Vždyť přece nevýrazné ochlupení žen naznačuje nízkou hladinu testosteronu a zároveň vysokou hladinu estrogenu, tedy taková samice se jeví samci jako velmi vhodnou pro plození potomků a měl by ji preferovat. Navíc výrazné ochlupení zároveň indikuje i pokročilejší věk (než nějakých těch ideálních 12-13 let, těžko říct, kdy lidé v neolitu začínali pohlavně žít, ale předpokládám, že s první menstruací), tedy opět mínus pro plození potomků. Holit si nohy je tedy úmyslným útokem na ty pudy samců, kteří podvědomě hledají 12letou estrogenem nabytou samici pro plození potomků. I ty jedna! 🙂

 241. toli

  Jinak u těch oholených nohou je to vlastně zajímavá evoluční otázka, ne? Když by samci lidí preferovali samice s velmi malým až žádným ochlupením, co že se ještě takové samice neprosadily a nechodí všude kolem nás

  Vlasy a chlupy jsou interpretovány jako pozůstatky po našich předcích.Zajímavé je že u některých indiánských kmenů které měli vyholování stovky let v tradici x generací zpět se dnes už ochlupení nevyskytuje.

 242. toli

  Vzhledem k tomu že muži čím dál více plešatí tak evoluce zdárně pokračuje 🙂 . I když já bych tento fakt spíše interpretoval množstvím jedů všude kolem nás.Jednou jsem viděl v bedně dokument kde ukazovali jak se bude vyvíjet evolučně lidské tělo (pokud se dříve nepozabíjíme) a proč ty detailní změny nastanou.Fuj to byli pěkně šeredná monstra 🙂 . Spíše věřím Flégrovi že člověk evolučně zamrznul a je tedy určen k vyhynutí.Prostě už se nemáme kam vyvíjet,křídla nám nenarostou :-).

 243. HMC2011

  Jan Kupka

  Jak jsem tu již uvedl, v jiných oborech, například v astronomii, takové reakční hnutí neexistuje.

  Plácáte nesmysly. Samozřejmě, že spousty vědních oborů nemá „reakční hnutí“, protože takové obory nemají žádné filozofické implikace ohledně existence člověka. Zatímco evolucionisté degradovali lidský život – což je Boží dar – na kupu materialistického hnoje, říkají lidem, že se narodili na tento svět jen proto, aby za nevelký čas zase umřeli. Tomu je třeba čelit, protože evoluční ideologie je především LEŽ!

  Žádná evoluce se nikdy nekonala a Bůh netvořil krvežíznivým procesem po miliardy let. Naopak, na počátku to bylo velmi dobré stvoření. Člověk padl a potřebuje vykoupení ze smrti, otroctví zkázy a marnosti (kteréžto lživě vydáváte za konstruktivní procesy). Proto evoluční ohavnost má „reakční hnutí“, zatímco jiné vědecké disciplíny, žádné takové reakční hnutí nemají, neb nemají ani žádné podobné degradující implikace.

  Je to náboženská interpretace. Může a nemusí být pravdivá, ale neměla by být označována za vědu.

  Ach tak. Takže i kdyby to bylo pravdivé, tak to nebude „vědecké“, takže to „vědecké“ – konkurenční, může být klidně a vědomě lživé, že ? Zvláštní, člověk by na první pohled řekl, že vědecké a pravdivé, by měla být v podstatě synonyma.
  Avšak, jak z vašeho výroku vidno, když máte volit mezi pravdou, která se nevejde do vašich předdefinovaných škatulek vědeckosti, tak raději budete horlivě preferovat i lež, která se do nich vejde. K čemu je pak taková „věda“ dobrá ?

  Ale co jiného vlastně čekat od evolučních lhářů…

  ?

 244. Daniel B.

  @Petr Tomek

  „Evoluční teorie například předpověděla vzhled předků velryb ještě dříve, než byli objeveni.“

  To byla opravdu hodně dobrá předpověď… 🙂

  „Meshonychia byla stará skupina prakopytníků, kteří se podobali velkým šelmám i když způsob jejich života byl pravděpodobně poněkud odlišný.

  Řada vědců se však kloní k názoru, že kytovci vznikli nikoliv z mesonychidů, ale z primitivních sudokopytníků. Předek velryb mohl být také jelenu podobný tvor, který do vody utíkal před predátory.

  Před nedávnem byl v soukromé síbrce geologa Randa Rao objeven primitivní sudokopytník, který je možná nejbližším příbuzným kytovců. Jedná se o rod Indohyus. Indohyus byl asi velikosti lišky, měl silné kosti, což je znak živočichů zdržujících se ve vodě, stavba vnitřního ucha je podoná pritimitním zástupcům z podřádu Archaeocti a v neposlední řadě i jeho zuby vypovídají o tom, že se často pohyboval ve vodě.“
  http://www.planetopia.cz/_evoluce/savci/evoluce-kytovcu.html

  Takže tu máme takovéto předpovědi vzhledu:
  1. velké šelmě podobný tvor
  2. jelenu podobný tvor
  3. primitivní sudokopytník – např. Indohyus velikosti lišky

  Neděláte si tak trochu srandu, když tvrdíte, že „Evoluční teorie například předpověděla vzhled předků velryb ještě dříve, než byli objeveni.“?

  „Předpokládala ověřitelnost genetické příbuzností (přečtením kódu) fylogenetických linií dříve, než jsme měli přečtený kód jediného druhu.“

  O fylogenetické podobnosti v rozporu s genetickou podobností je vhodné přečíst např. toto:

  Genetici zatřásli evolučním stromem ptáků
  „Podle míry získání nejrůznějších údajů jsme došli k závěru, že vnější podoba mnohých ptáčků je klamná a že převážná část klasifikace ptáků není správná“
  http://www.ideje.cz/cz/clanky/genetici-zatrasli-evolucnim-stromem-ptaku

  „Takových příkladů je v evoluci hodně.“

  Předpokládáte, že jsem z 90% banán a snažíte se mě opít rohlíkem?
  🙂

 245. Daniel B.

  A.S.Pergill:
  „… že jedinci hendikepovaní ve vnitrodruhové signalizaci budou ve skupině tlačeni v její hierarchii dolů, nebo dokonce ze skupiny vypuzeni. Což povede k jejich menší úspěšnosti až neúspěšnosti v rozmnožování.“

  Toto nevysvětluje rozdíl v počtu mimických svalů u lidí a (např.) u goril.

  Máte na to odpověď, která se dá otestovat?

 246. toli

  @Jaroslav Štejfa
  A za to, že tyto lživé nauky tak agresivně prosazujete, za to, že bráníte Boží pravdě a slovu evangelia, si ponesete před Bohem odpovědnost! “
  Jak krystalické!

  Já jsem mu říkal už večer že mu opravdu nezávidím jeho jednoznačné pravdy 🙂

 247. Radim Pališ

  Včera (dnes) v noci běžel dokument o neandrtálcích. Nohy jim tam oholili za pět minut. Prý předchozí výklady skrčených, nemyslících a chlupatých opičáků byly chybné. Dnes pro změnu tvrdíme, že je to jinak. Stačí revidovat evoluční teorie a je po problému s chlupy. Jak snadné. 😉
  Jinak mě fascinuje mimodruhové křížení člověka. K tomu mi naskakuje zprávička, jak v Rusku odchytili údajnou sněžnou ženu (snad to bylo začátkem 20. století). Místní mužici jí drželi v zajetí vzájemně si ji půjčovali na sex. Myslím, že snad porodila i nějaké dítě. Jsou muži, kterým chlupy až tak nevadí. 😉

 248. Daniel B.

  @Petr Tomek

  „Flegrova hypotéza zamrzlé evoluce je model pro řešení konkrétních evolučních situací, který se právě teď prověřuje. Není v rozporu s evoluční teorií, pouze je to snaha o její doplnění. To je ve vědě normální!“

  Pokud píšete o ET v jednotném čísle, bylo by dobré zmínit, co za ET považujete a co už ne. Flegr tvrdí, že 99% všech pohlavně se rozmnožujících druhů není schopno se ve větším počtu evolučně vyvíjet a tak jim nezbývá, než časem vyhynout. Dawkins hovoří o souboji genů, kdežto epigenetika o změnách (i dědičných) v organismu, které nejsou určovány genetickým kódem.
  Co tedy říká ET o selekci genů? Dawkinsova odpověď se bude zásadně lišit od odpovědi přívrženců epigenetiky.

 249. Bílá velryba

  „Žádná evoluce se nikdy nekonala a Bůh netvořil krvežíznivým procesem po miliardy let. Naopak, na počátku to bylo velmi dobré stvoření. Člověk padl a potřebuje vykoupení ze smrti, otroctví zkázy a marnosti (kteréžto lživě vydáváte za konstruktivní procesy).“

  – 1) i pokud byste měl pravdu (což díky důkazům pro evoluci na 99% nemáte), tak bůh stvořil masožravce a drápy a zuby k zabíjení – ještě před člověkem

  – 2) pokud člověk padl (není důkaz pro Adama či Evu, i dnes už to bere Vatikán spíš „symbolicky“, jelikož uznal evoluci těla a to nejde moc dohromady s Adamem a Evou), tak si nezasloužíme trpět my lidé za nějakého Adama, jako já netrpím ve vězení za Hitlera

  -3) trest je nepřiměřený a daný těm, co si to nezaslouží

  -4) proč trpí zvířata a děti, kterých umíralo 5 z 10 v dětském věku po většinu historie (a někde dodnes)? jsou jen himmlerovským prostředkem k trestání a zkoušení jiných? jsou jen surovinou na použití? takový bůh by byl psychopat! v přírodě je utrpení dnes a bůh ho nezastavuje…

  -5) čili pokud váš bůh existuje, jakože je nadbytečný pro existenci a chod světa dle našich znalostí přírody, tak je to nejspíše psychopat 🙁

  Hezký den 🙂

 250. toli

  @Daniel B
  Flegrova hypotéza zamrzlé evoluce je model pro řešení konkrétních evolučních situací, který se právě teď prověřuje. Není v rozporu s evoluční teorií, pouze je to snaha o její doplnění. To je ve vědě normální!“

  Pokud píšete o ET v jednotném čísle, bylo by dobré zmínit, co za ET považujete a co už ne. Flegr tvrdí, že 99% všech pohlavně se rozmnožujících druhů není schopno se ve větším počtu evolučně vyvíjet a tak jim nezbývá, než časem vyhynout. Dawkins hovoří o souboji genů, kdežto epigenetika o změnách (i dědičných) v organismu, které nejsou určovány genetickým kódem.
  Co tedy říká ET o selekci genů? Dawkinsova odpověď se bude zásadně lišit od odpovědi přívrženců epigenetiky.

  A proč se ptáte když potřebujete ke svému životu boha a tudíž chod vašeho mozku je jasný ? Záměrně budete vyhledávat skulinky (taky nevíme úplně všechno,od toho jsme vědci nikoliv teologové)
  které vám potvrdí vaší „pravdu“. Jak prosté……

 251. Jaroslav Štejfa

  Představme si, že jsou lidé, kteří věří, že Země a člověk, včetně všeho kolem, vznikly zásahem boha (kterého?) v šesti dnech a to ve stavu jak jsou dnes. Jiní zase věří, že totéž vzniklo v průběhu stovek milionů let, také zásahem božím. Pak jsou lidé, věřící ve vznik téhož ale před dlouhými věky, ovšem naráz a taky zásahem boha. Pak lidé věřící, že svět byl stvořen bohem v jakési protoformě a pak byl účelně a záměrně, ba inteligentně doveden do dnešního stavu; kdo je nositelem inteligence ví bůh. Pak ještě existují lidé, jako třeba papež, kteří věří na stvoření světa bohem biblickým a zároveň v evoluční teorii. Pak jsou vyznavači evoluční teorie.
  A teď mi někdo řekněte, z čeho se bude kdo před bohem (kterým?) zodpovídat? Někdo z toho, že věří, že se svět vyvíjí? Někdo z toho, že se svět nevyvíjí? Jak je to s dobrem a zlem – lidé se nevyvíjení k lepšímu či horšímu? Jsou ve stavu Adama a Evy před požitím ze stromu poznání, nebo po něm? Má pak víra cenu – nevyvíjí-li se svět? Atd. Zase milion otázek a žádná spásná odpověď.
  Jaroslav Štejfa

 252. Bílá velryba

  Bůh jako tvůrce světa by mohl za většinu krutostí v tomto světě bez ohledu na údajnou lidskou „svobodnou“ vůli (utrpení a smrt dětí/zvířat, nemoci, katastrofy, přírodní zákonitosti,…) – a je úplně jedno, zda je deistický, teistický či panteistický, zda to stvořil v 6 dnech či v miliardách rocích (byť ta varianta evoluce je ještě krutější). Byl by to psychopat, co připravil jakousi šílenou „zkoušku“ pro ty, co si to nezaslouží a trpí a nemají dost rozumu (zvířata, děti, mentálové) či pro ty, co si to nezaslouží a trpí a mají trochu rozumu. Navíc jedny používá jako prostředek, jako materiál pro údajné zkoušení dalších. Hnus! Himmler na „nebesích“! A pořád to dopadá stejně či podobně a pořád to tak nechává. (byť navíc prý dopředu ví, co se stane…)

  Ahoj 🙂

 253. Hraničář

  A.S.Pergill
  21.03. 2016
  @DarthZira To vaše holení nohou je v reálu vnitrodruhové komunikace falešný signál. Naznačuje, že jste spíš partnerka pro lolitkáře než pro toho, co je na dospělé ženy – byť je to i kulturně a sociálně modifikovaný fenomén.

  Dovolil bych si oponovat. Vyrůstal jsem v době, kdy chlupatost žen byla normální. Nyní musím přiznat, že vyholené jsou hezčí!

 254. Daniel B.

  @toli

  „A proč se ptáte…“

  Jednoduše proto, že chci znát odpověď – a to odpověď, co považuje Petr Tomek za ET a co ne.

  „Záměrně budete vyhledávat skulinky … které vám potvrdí vaší „pravdu“. Jak prosté……“

  Nemyslíte si, že by vědecká teorie měla být obhajitelná vědecky? Já tady nehlásám, že kreacionismus je vědecká teorie. Je to určitý způsob vysvětlení pozorovaných skutečností. Stejně tak mnohé z toho, co se považuje za ET, není vědecká teorie, protože to není testovatelné/vyvratitelné. Pokud někdo hlásá něco jako součást teorie, měl by to obhájit tím, že ukáže splněné požadavky, které jsou pro teorii nutné.

 255. Hraničář

  HMC2011
  21.03. 2016
  Plácáte nesmysly. Samozřejmě, že spousty vědních oborů nemá „reakční hnutí“, protože takové obory nemají žádné filozofické implikace ohledně existence člověka. Zatímco evolucionisté degradovali lidský život – což je Boží dar – na kupu materialistického hnoje, říkají lidem, že se narodili na tento svět jen proto, aby za nevelký čas zase umřeli. Tomu je třeba čelit, protože evoluční ideologie je především LEŽ!

  Člověk tak maně uvažuje, zda to pan hrabě myslí vážně či zda si z nás snad nedělá „prsa“.

 256. HMC2011

  Petr Tomek

  Pokud by ale měly být výsledkem ID – tedy vytvořené od počátku takto – byly by často opravdu stupidní.

  Jak jsem řekl, vaše soudy o tom, co je špatné a co ne, nejsou žádným objektivním hlediskem. Jak můžete vědět, zda slepá skvrna není k něčemu, co ještě neznáte? Jak to můžete vyloučit?

  Až budete umět všem slepým na světě vrátit zrak, protože jste takový odborník na lidské oči. Pak bych se snad nad vašimi posudky více zamyslel, ale pokud poškozený lidský zrak nedokážete opravit a pokud to nedokáží ani nejlepší mozky světa (které mimochodem pracují opět kreačně, neboť používají při léčení lidí zcela nezbytně inteligenci), pak vaše soudy jsou bezcenné a pokud nedokážete opravit poškozený orgán, jak bych mohl věřit, že se celý sestrojil jakýmsi bastlením hmoty, kdysi dávno za devatero horami a devatero řekami…

  Kritizovat a hledat údajné chyby umí každý (třeba na díle Stvořitele), to není žádný kumšt.

  Víte, my moc dobře víme, proč lidské oko vypadá právě takto a proč mají například někteří hlavonožci v podstatě stejné oko, s lépe uspořádanými vrstvami,bez slepé skvrny.

  Ha ha ha. A víte také jak se lidské oko a oko hlavonožců udělalo skoro stejně ? Nepocházejí náhodou lidé z chobotnic ? 😀

  To jsou ale náhodičky. Nebo schopnost létat. Viďte ? Létá hmyz, ptáci, savci. Takže evoluční zázraky v akci, hned na třikráte u zcela evolučně nepříbuzných tvorů!

  Ale na to máte po ruce už připravené evoluční zaklínadlo, „konvergentní evoluce“. Evoluční teorie má jistě skvělé vysvětlení podobných orgánů u údajně evolučně příbuzných organismů, krom případů, kdy skvěle vysvětluje podobné orgány a funkce u organismů evolučně zcela nepříbuzných.

  Gumová evoluční víra vám vysvětlí báječně všechno a sílu vaší víry v evoluční zázračné náhodičky by vám leckterý křesťan-kreacionista mohl jen tiše závidět.

 257. DarthZira

  Pane hrábě, moderní fyzikální teorie jsou s doslovným zněním knihy Genesis taky ve velmi příkrém rozporu, podle Genesis Bůh „na počátku stvořil nebe a zemi“, ovšem současná fyzika mluví o tom, že vesmír je starý 13,75 miliard let, zatímco naše planeta Země pouze 4,5 miliardy let. Dále podle Genesis Slunce (a Měsíc) byly stvořeny až dávno (čtvrtý den) po stvoření Země, ačkoli současná astrofyzika tvrdí, že planetární soustavy se tvoří ze zbytků akrečního disku poté, co se zrodí protohvězda, takže podle současné fyziky nejprve vzniklo protoslunce, pak teprve začaly vznikat zárodky planet včetně vaší Země, tyto protoplanety se mimo jiné srážely a při jedné takové srážce protozemě s jinou o něco menší protoplanetou vznikla jak současná Země tak i současný Měsíc coby její satelit. Dále se v Bibli (tuším že taky v Genesis) praví něco o tom, že před stvořením světa se „duch boží vznášel nad vodami“, což je v absolutním rozporu se současnou astrofyzikou, podle které ve vesmíru nejdříve vůbec neexistovaly atomy, ale pouze subatomární částice, duch boží se tudíž mohl vznášet tak leda nad kvarky 😀 , a i poté, co začaly vznikat první atomy, se nemohl „duch boží“ vznášet nad žádnými vodami, ale pouze nad vodíkem, toho bylo v raném vesmíru habakuk 😉 , ovšem kyslík se ve vesmíru objevil až poté, co dohořela a zanikla první generace hvězd, takže až po zániku první generace hvězd byla ve vesmíru vůbec nějaká voda, nad kterou by se mohl vznášet „boží duch“. A to je tedy na můj vkus dost dlouho (celé miliardy let) po vzniku vesmíru na to, aby se o tom mohlo mluvit jako o nějakém „počátku“.

  Doporučuji tedy začít stejně ostře popírat současnou fyziku 😉
  A ideálně o tom začít taky pořádat přednášky pro středoškolské studenty spojené s putovními výstavkami.
  Vážně bych se na něco podobného zašla podívat.

  Opravdu už se těším na kreacionistickou fyziku plnou zpochybňování kvantovky a teorie relativity. To teprve budou intelektuální výkony ze strany kreacionistických duchovních gigantů. Kdeže nějaké hádky o dinosauří peří a ptačí zuby a oči hlavonožců a bakteriální bičíky a podobné podružnosti, to bude úplný houby ve srovnání s tím, co se začneme dozvídat z oblasti fyziky 😀

  Jo – a taky se v Bibli několikrát praví něco o „zemských sloupech“, které Bůh stvořil (v modernějších překladech tedy o zemských základech), ovšem ať tak nebo tak, koule vznášející se ve vesmíru nemá ani sloupy ani základy, na kterých by „stála; a dále též něco tom, že nad Zemí Bůh „roztahuje nebesa jako stanovou plachtu“, což teda nad koulí taky nijak udělat nejde – a nezvládne to tedy ani Bůh, protože teologové už dávno dokázali, že Bůh nedělá absurdní věci typu tvoření kamene tak těžkého, že by ho nedokázal uzvednout, takže „stanové plachty“ nad koulí taky nedělá.
  Takže nechcete-li zatratit svou duši, nezbývá vám než věřit v Plochozemi stojící na sloupech, nad kterou je roztažená nebeská klenba jako stanová plachta. Samozřejmě ale VELKÝ POZOR! Musíte věřit v Plochozemi, nikoli v Zeměplochu, v tu věřit naopak rozhodně nesmíte, Zeměplocha je kacířství, protože v Bibli se nic nepíše o tom, že by Zemi i s jejími sloupy nesla na zádech nějaká želva, natož pak že by se ta želva jmenovala A-tuin 😛

 258. Jan Kupka

  @Darth Zira: A můžeme jít ještě dál. Vzhledem k tomu, že se v naší soustavě poměrně hojně vyskytují prvky těžší než železo, nejspíše naší soustavě předcházel bordel, který po sobě zanechala vybuchlá supernova. Protože hvězda při fůzi nic těžšího než železo nevyrobí.

  Ale nějak zbytečně odbíháme od toho holení, ne?

 259. toli

  @Daniel B

  Nemyslíte si, že by vědecká teorie měla být obhajitelná vědecky? Já tady nehlásám, že kreacionismus je vědecká teorie. Je to určitý způsob vysvětlení pozorovaných skutečností. Stejně tak mnohé z toho, co se považuje za ET, není vědecká teorie, protože to není testovatelné/vyvratitelné. Pokud někdo hlásá něco jako součást teorie, měl by to obhájit tím, že ukáže splněné požadavky, které jsou pro teorii nutné.

  Vědecká teorie by měla být obhajitelná vědecky.Ve vašem případě je to však naprosto zbytečná ztráta času,vědec by měl být nestranný,to je ideál.Člověk který potřebuje k životu boha nepřijme nic co by jeho ideu boha zabíjelo,spíše to argumentačně obrátí proti vědcům,to záleží na míře inteligence oponujícího jak moc úspěšný bude.Minimálně si však udělá dobře sám sobě ( „To jsem mu to nandal“)

 260. toli

  Jednoduše zatímco kecy svého pastora přijímáte nekriticky a s obdivem, tak vědecké informace už s určitou předpojatostí a předsudky.

 261. Bílá velryba

  A když se nějaký „svatý“ text ukáže jako blbost plná neslučitelných protikladů, tak z toho uděláme prostě metafóóóru a tu si pak vyložíme jak chce naše podvědomí pomocí racionalizace, rozum netřeba (rozum a kritické myšlení není to samé co psychologická racionalizace)

  Už mě ty stálé diskuze fakt unavují, je to pořád o tom samém, nábožní dostávají na prdel a stále dokola opakují vyvrácené a či lehce zpochybnitelné nesmysly, které vyznávají jako „pravdy“.

  Věda umí objevovat a ověřovat pravdy (tvrzení v souladu s realitou = jak věci jsou, podstata jevů) nebo podporovat většinou aspoň exaktně své hypotézy. Náboženství tohle neumí.

  Někdo nábožným musí vzdorovat, to je pravda. Ale já jdu teď vážně radši ven, zatím 🙂

 262. Daniel B.

  @toli

  „…vědec by měl být nestranný,to je ideál“

  Který vědec je nestranný?

  „Člověk který potřebuje k životu boha nepřijme nic co by jeho ideu boha zabíjelo“

  Stejně tak mohu tvrdit, že člověk, který si myslí, že si v životě bez Boha vystačí, nepřijme nic, co by zabíjelo jeho ideu neexistence Boha.

  „Jednoduše zatímco kecy svého pastora přijímáte nekriticky a s obdivem, tak vědecké informace už s určitou předpojatostí a předsudky.“

  Nesmysl. Kdo nechce být oklamán, přemýšlí o tom, co slyší. Pokud si myslíte, že věřím v neomylnost lidí, pak jste vedle.

 263. Jan Kupka

  „Jednoduše zatímco kecy svého pastora přijímáte nekriticky a s obdivem, tak vědecké informace už s určitou předpojatostí a předsudky.“
  Ovšem toto samo o sobě je příkladnou předpojatostí a předsudkem samo o sobě. Pohybuješ se ve svých mantinelech, které nejsi schopen překročit. Divil by ses, jak se kolikrát na konci shromáždění zpucuje mezi lidmi kázání. Když někdo nemá kázání dobře připravené, tak si nemysli, že to laici nepoznají a že ho pak mezi sebou nezdrbnou, jak „dneska to teda nestálo za nic. Já vlastně vůbec nevím, o čem kázání bylo, utkvěla mě jedna věta“ a podobně. Na konci každého kázání jsou minimálně tři skupiny – ti, kterým se nelíbilo a mají k němu výhrady, ti, kterým se líbilo…a ti, co byli myšlenkama mimo. A podle toho, jak moc je dobrý ten který kazatel jsou ty tři skupiny zastoupeny. Představa nemyslící nekriticky přijímající masy, to je možná z nějakých křesťanských leto-charo-ultras, jesus campů a podobně. Ale s realitou v tradičních církvích to nemá moc co společného.

 264. HMC2011

  DarthZira

  Žádné miliardy let se nikdy nekonaly. Bůh stvořil nebe a zemi cca. před 6000 lety v šesti + 1 den. Velkotřeskařské bláboly nejsou žádná „astrofyzika“. Astrofyziku můžete zkoumat dnes, jak věci fungují dnes, ale jak věci vznikají, jsou zcela jiné procesy. Auto sic jezdí po silnici, ale auto nevzniká ježděním po silnici. Stvořitelské procesy jsou odlišné od procesů fungování již stvořeného díla.

  Jo – a taky se v Bibli několikrát praví něco o „zemských sloupech“, které Bůh stvořil (v modernějších překladech tedy o zemských základech), ovšem ať tak nebo tak, koule vznášející se ve vesmíru nemá ani sloupy ani základy

  Špatně jste si Boží slovo prostudoval. Bible neučí, že Zeměkoule stojí na hmotných sloupech, nýbrž sloupy se míní lidé, kteří vykonávají spravedlnost, lidé kteří třeba mají moc a zajišťují řád ve společnosti. Na nich stojí země, to jsou ty sloupy. Žalm 104:5 a první Samuelovu 2:8 musíme dát do kontextu se Zachariášem 10:4:

  Z něj vzejde kámen úhelný, z něj stanový kolík, z něj bude luk do bitvy, z něj všichni vladaři

  Žalmem 47:10

  Vůdcové národů se scházejí k Bohu Abrahama – jsou jeho lid! Štíty země přec Bohu náleží – jak vysoko se vyvýšil!

  Zjevením 3:12

  Kdo vítězí, toho učiním sloupem v chrámu svého Boha a nevyjde již nikdy ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, Nového Jeruzaléma sestupujícího z nebe od mého Boha, i své nové jméno.

  1. Timoteovi 3:15

  Kdybych se ale zdržel, chci, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, což je církev živého Boha, pilíř a základna pravdy

  Galatským 2:9

  Jakub, Petr a Jan, považovaní za sloupy církve, tedy poznali, jakou jsem dostal milost, a podali mně i Barnabášovi pravice jako společníkům s tím, že my půjdeme k pohanům a oni k obřezaným

  a Přísloví 9:1

  Moudrost si vystavěla dům, sedm tesaných sloupů vztyčila.

  Co se týká samotné Zeměkoule, tak o té Bible mluví u Joba 26:7

  On prostírá sever nad prázdnem, zavěšuje zemi na ničem.

 265. Foxy

  „Žádné miliardy let se nikdy nekonaly. Bůh stvořil nebe a zemi cca. před 6000 lety v šesti + 1 den.“

  To vykládej Dr. Chocholouškovi.
  Tímto hlodem ses, milé HMC, definitivně odvařilo. Neb od základu blbého jen další blbosti odvodíš.
  Takže cokoliv dalšího od tebe přicházející bude pro mne rovno pleskání hadru ve větru povlávajícího.
  Maucta.

 266. DarthZira

  Radim Pališ – když mají primitivové nedostatek sexu, tak jakmile mají k tomu sexu sebemenší možnost, „ojedou“ prostě cokoli a vybírat si vůbec nebudou 😉 , klidně i osobu stejného pohlaví (viz situace ve věznicích), takže chlupatá šereda je už vůbec nerozháže, hlavně, „že ji má“ 😛

  Teoretizovat o tom, jak vypadali či nevypadali neandrtálci je věc jedna, ale existence tělesného ochlupení u dnešních lidí je prostě neoddiskutovatelný fakt. Fakt, který sotva může mít nějaké jiné vysvětlení než to, že naši předkové prostě chlupatí byli.
  Jenže pokud je ET nesmysl a našimi předky nebyli tvorové podobní opicím, tak mi není vůbec jasné, proč by měli být Adam a Eva stvořeni jako chlupatí. To by nemělo vůbec žádný důvod, v Ráji přece nebyla zima, naopak z toho, co se píše v Bibli, vychází zcela jednoznačně, že v Ráji bylo příjemné teplo, jelikož do pojezení ovoce ze Stromu poznání dobrého a zlého prvním lidem jejich nahota nikterak nevadila, tedy určitě necítili žádný chlad. A že by součástí „poznání dobrého a zlého“ bylo i rozpoznávání ryze fyzických pocitů jako pocit tepla a pocit chladu? To se mi nějak nezdá. Kromě toho podle toho, co se píše v Bibli, si lidé poté, co zjistili, že jsou nazí, neudělali žádné oděvy na ochranu před zimou, ale pouze na to, aby zakryli svá pohlaví, tedy ani po pojezení toho ovoce chlad nepociťovali, takže v Ráji muselo být prostě teplo. Tečka.
  Pokud bylo osrstění lidí trestem za prvotní hřích, tak proč se o tom v Bibli nic nepíše? A i kdyby to bylo nikoli trestem, ale jistou snahou Boha lidem pomoci, aby v tom drsném studeném klimatu mimo Ráj zbytečně nestrádali, tak za prvé taky mi není jasné, proč se o tom v Bibli VŮBEC nic nepíše a za druhé by podobná „pomoc“ byla dost na houby – i ten nejosrstěnější člověk není chlupatý tolik, aby ho toto ochlupení mohlo nějak účinně chránit před zimou, navíc nejvíce ochlupení se vyskytuje na místech, kde je to z hlediska ochrany před chladem dost k ničemu. Z toho hlediska byly samozřejmě daleko rozumnější a logičtější „Boží pomocí“ ty „kožené suknice“, o kterých se v Bibli výslovně píše, že je Adamovi a Evě Bůh udělal – a dá se z toho logicky vyvodit, že oni se přitom, jak se na něj u toho dívali, asi i naučili, jak si je pak mají dělat sami (je zajímavé, že jak pěstovat obilí či ovoce, případně jak domestikovat a chovat zvířata, to jim Bůh tedy vůbec nijak neporadil ani nepředvedl, na to museli přijít sami – a nebo se tedy už v Ráji Adam s Evou před „prvotním hříchem“ – ono se jaksi nikde v Bibli nepíše, jak dlouhý čas uplynul mezi stvořením Adama s Evou a okamžikem, kdy sežrali to nešťastný ovoce, mohlo to být stejně dobře pár hodin jako pár tisíciletí – jen tak „kudy z nudy“ bavili zahradničením a chovem mazlíčků, takže pak jen zúročili své dosavadní zkušenosti). Ovšem když už měli lidé kožené oděvy a dokonce i jistou povědomost o tom, jak si je mají vyrábět, tak chlupy vůbec k ničemu nepotřebovali – a ještě navíc chlupy tak řídké, jaké naprostá většina lidí má, třeba ty chlupy na nohách, co má většina žen, nejsou jako tepelná izolace ani z jedné desetiny tak účinné jako sebetenčí silonky, tedy z hlediska ochrany před zimou jsou totálně k ničemu. Tedy tvořit chlupaté lidi pro život v Ráji by byla totální blbost – a přidělávat jim chlupy po vyhnání z Ráje by byla blbost ještě větší.
  Takže ať si to probírám jak si to probírám, vychází mi z toho jen dvě možná řešení:
  1) Bůh sám – protože tvořil člověka „k obrazu svému“ – je silně chlupatý, prostě jak jsem psala, jakýsi megachewbacca 😀 😀
  2) ET mluvící o zvířecích předcích současných lidí je pravdivá.
  Proti možnosti číslo 1 ovšem mluví ten fakt, že pokud se kdykoli a kdekoli zobrazuje Ježíš Kristus visící na kříži, tak nevím o jednom jediném případu, kdy by se, a to i v těch nejstarších dobách, zobrazoval s chlupatým hrudníkem, natož pak s chlupatýma rukama či nohama, ačkoli v různých daleko starších kulturách se někteří jejich bohové či polobohové s tělesným ochlupením zobrazovali (často má chlupatý hrudník třeba Zeus-Jupiter či Héraklés, občas i Poseidón). Dokonce ani na Turínském plátně mimo vlasů a vousů není ani památky po tom, že by snad měl mít Ježíš ještě nějaké jiné tělesné ochlupení (třeba chlupaté ruce či nohy). Takže podle všeho Ježíš Kristus vůbec chlupatý nebyl – ergo, Bůh megachewbacca asi nebude 😛

  Ale třeba nás zde pan hrábě či Daneček B. oblaží nějakou svou geniální teorií na téma, proč Bůh lidem stvořil chlupy k ničemu a případně i kdy jim je stvořil.

  Jinak v souvislosti s tělesným ochlupením je zajímavé, že jak chlupatost tak i plešatost řídí jeden a ten samý gen, přesněji určitá jeho variace způsobuje jak plešatost tak nadbytek tělesného ochlupení. Zní to možná divně, ale je to fakt – ostatně dá se to i poměrně snadno odpozorovat, že kdo má sklony k plešatosti, má zároveň i značný nadbytek tělesného ochlupení (alopecie je trochu jiná situace) a naopak chlapíci, co jsou „máničky“ s bujnou hřívou do pozdního věku, jsou zpravidla i na hrudníku a jinde po těle dost „holátka“.
  Stejně tak asiati a indiáni (a taky některé černošské kmeny) se vyznačují tím, že sice mají velmi husté vlasy, ale zato takřka úplně chybějící jiné tělesné ochlupení (u části z nich i včetně vousů – možná má na růst vousů vliv ještě nějaký další gen).

  K čemu dával Bůh lidem právě gen působící plešatost, to už mi tedy vůbec není jasné – leč věřím tomu, že pan hrábě, Kábrtík, Petr Hájek či jiný význačný myslitel už na něco přijde 😛

  Je ovšem zajímavé, že v případě, že právě tuto určitou (imho zcela stupidní a k zlosti jsoucí) variaci tohoto genu člověk má, tak na větší či menší rozvoj plešatosti a chlupatosti má u něj vliv testosteron. Tedy že osoby s relativním nadbytkem testosteronu, které právě tuto variantu tohoto genu mají, jsou daleko chlupatější a plešatější než osoby, které sice tuto variaci tohoto genu mají taky, ale buď nemají v těle testosteron skoro žádný, a nebo jeho vliv vyrovnává vysoká hladina jiného hormonu, který působí v této věci proti němu. Proto taky nejsou vůbec chlupaté ani plešaté prepubertální děti (tedy nemají-li nějakou genetickou vadu, tedy že mají právě tento gen zmutovaný nějak úplně divně či trpí-li nemocí, mezi jejíž symptomy patří i padání vlasů či nadměrný růst chlupů), stejně tak mladé dívky s nadbytkem estrogenu (který právě tento účinek testosteronu potlačuje, resp. působí proti němu) jsou také chlupaté velmi málo a problémy s plešatostí netrpí (opět, nemají-li nějakou genetickou vadu či nemoc) a naopak starší ženy (a zvláště pak ženy po přechodu, kterým se v organismu estrogen netvoří už skoro vůbec), i když jsou jinak zcela zdravé, často trpí jak plešatěním tak zvýšeným růstem tělesného ochlupení (občas i vousů v obličeji).
  Samozřejmě ne všechny – některé ženy mají až do vysokého věku husté vlasy a žádné vousy či jiné neestetické chlupy jim nerostou, stejně tak existují muži, kteří mají i ve stáří velmi mnoho vlasů a neroste jim ani příliš mnoho chlupů tam, kde by nemělo – tito lidé patrně mají právě tu variaci tohoto genu, která je většinová u mongoloidní rasy. Ti šťastlivci, kteří mají tu poněkud jinou („asijskou“) variaci tohoto genu, totiž mohou mít v těle testosteronu, až jim málem stříká ušima, ale chlupatí ani plešatí kvůli tomu nebudou.

  Ovšem právě ta variace genu, která „ve spolupráci“ testosteronem působí chlupatost a plešatost, je dosti běžná až většinová právě u „bílé“ rasy (bílých Evropanů, Arabů, Židů, Indů, bílých severoameričanů a australanů – takže vzkaz pro všechny nácky: jo, bílá rasa je vážně „skvělá“ a všem ostatním „nadřazená“ 😀 ).
  A podle všeho kromě testosteronu může být „spouštěčem“ u tohoto genu i něco dalšího, protože – jak píše Toli – u europoidní rasy začíná být plešatost (zvláště u mužů) takřka epidemií, stačí si porovnat filmové záběry na větší množství běžných lidí (třeba nějaké demonstrace, manifestace apod.) z doby před 30, 50 či 80 lety a dnes, tehdy byl muž ve věku pod 40 s pleší vyslovená „bílá vrána“ a ani plešatců vyššího věku tolik nebylo, zatímco dnes je plešoun nad padesát spíš standardem a mezi těmi mladšími má pleš každý druhý až třetí.
  Podle mého to ale opravdu nebude žádnou „pokračující evolucí“, protože patrně nejde o vznik žádné nové genetické mutace, ale o to, že u variace genu, která existuje patrně už desetitisíce let, může být tím spouštěčem prostě i něco dalšího než jen testosteron, ba dokonce tento spouštěč podle všeho funguje ještě účinněji než testosteron. A bude jím asi buď cosi, co je následkem přemíry stresu (tedy např. adrenalin či jiný stresový hormon), nebo jde o něco, co ve zvýšené míře nyní přijímáme v potravě, ve vodě, dýcháme atd., možná zde působí toto obojí současně, eventuálně je „hlavním“ či „podpůrným“ viníkem i nějaký další faktor/faktory (elekromagnetické záření, mikrovlny…), ovšem ať už jde o jeden faktor více faktorů současně, stále zde jde o jeho či jejich „spolupráci“ s tady tímto jedním jediným genem, o které mluvím, protože třeba Japonci žijí úplně stejně nezdravě jako my a počet plešatých mezi nimi takto raketově neroste.
  Což ovšem neznamená, že by neměla věda začít vážně zkoumat, co přesně tento drastický nárůst plešatosti způsobuje a proč, podle mého ať už je to cokoli, zcela jistě to nebude nic moc tak nějak všeobecně zdravého…

 267. Radim Pališ

  Tady dávám odkaz na pořad z ČT věnovaný neandrtálcům. Dokument z USA. Bude k přehrání dostupný jen týden. Uvítám komentář, zda zde vidíte nějaké chyby a jaké.
  Zdá se mi to zajímavé a k tématu. Tvrdí tady, že si neandrtálci vytvářeli první syntetickou látku na světě. Tmel podobný epoxidové pryskyřici. A hned demonstrují výrobní postup. Tomu říkám důkaz. 😉
  Na závěr přijdou s teorií, že křížení s lidmi probíhalo po tisíce let a bylo časté. Častější, než jsme si představovali. Neandrtálci jako starší druh, měli oproti nám lépe adaptovaný imunitní systém. Je možné, že kříženci pak měli větší šanci na přežití.
  Země dvojího lidu. Měl jsem pocit, že to znamená něco zcela jiného. 😉
  http://www.ceskatelevize.cz/porady/10550537591-odkaz-neandrtalcu/21438255674/

 268. Jan Kupka

  Jinak taková zajímavost na okraj, všichni savci mají ochlupení. Není znám ani jeden, který by chlupy neměl.

 269. neruda

  Pane Kupko,
  ochlupení savců je jistě důležité, ale mě by docela zajímalo, jak se Vám líbí mezi „evolučními lháři“? Všiml jste si doufám, že péčí pana HMC2011 jste byl mezi nás zahrnut! 🙂

 270. Jan Kupka

  Pane Nerudo, jak jsem psal, pro mě jako pro fundamentálního (a zřejmě také jediného) omni-kreacionistu jsou oba znepřátelené tábory zcela cizí a nikdo se ke mně dobrovolně hlásit nebude. 🙂

  Dokonce i delfín má chlupy, to se málo ví.

 271. Bílá velryba

  Bůh stvořil k obrazu svému jen muže, Adama. Ženu si vykonstruoval v hlavě až později, když ho napadlo, že ostatní savce stvořil v páru a u člověka udělal výjimku (proč? protože je muž a podle sebe tedy mohl stvořil zase jen muže). Adam se navíc cítil sám (proč, když měl u sebe dokonalého boha? inu, to nikdo neví, asi se bůh také cítil sám, proto to ostatně asi všechno udělal, chtěl mít hračky na hraní…)

  Jestli vypadá bůh spíš jako Kojak nebo jako Schimanski nevím, možná je přiměřeně chlupatý a přiměřeně plešatý. Celé to ale také mohla být jen metafora lásky a pravdy. Naší duši také stvořil podle sebe, fouknul jí do nás. Takže předpokládám, že je také žárlivý a plný lásky a hněvu, jako člověk. O svobodné vůli se pak dá těžko mluvit, když jsme ovládáni naším charakterem (přirozenost v genech + výchova a vnější faktory). Kde se v lidech vzala žárlivost víme díky evoluci, vyskytuje se i u opic a občas vidím, jak kočka žárlí na psa, když se mu pán věnuje a naopak. Je to vidět už u dětí. Kde se to vzalo u boha, tyto „starozákonní“ vlastnosti? Prostě je měl v sobě a stvořil nás podle sebe.

  Toť k Vybli Bibli !!

 272. DarthZira

  Pane hrábě, z té věty v knize Jób vůbec nijak nevyplývá, jaký má země tvar – akorát z toho, že ji Bůh „zavěšuje na ničem“ vyplývá, že rozhodně neleží na zádech A-tuin. Ale to už jsem přece psala, že věřit v Zeměplochu ležící na zádech A-tuin je hnusné kacířství 😛
  Jinak: ono jde nějak „prostírat sever“ nad koulí? Jak???
  A co jih? Ten už Bůh neprostírá? 😀
  Či snad jde nad takovouto koulí „rozpínat nebesa jako stanovou plachtu“? Jak, prosím pěkně?
  Vysvětlete!!!

  Takže jestli to chápu správně, buď je totální nesmysl rychlost světla, resp. se rychlost světla musela v průběhu času postupně zpomalovat, protože jinak i kdyby ve vesmíru existovaly galaxie vzdálené milióny světelných let, nemohli bychom je dnes vidět, jelikož jejich světlo (pokud by se šířilo stále konstantní rychlostí) k nám ještě nemohlo doletět.
  Blahopřeji, právě jste vyvrátil Einsteina, určitě vás nemine nobelovka 😛
  A nebo tedy úplně všechno, co ve vesmíru vidíme, je od nás vzdálené maximálně 6000 tisíc světelných let.
  A jakým způsobem pak vysvětlujete rudý posuv? Jestli ho dokážete nějak alternativně vysvětlit, opět vás nobelovka nemine.
  A hlavně – můžete tato svá geniální tvrzení podepřít nějakými rovnicemi?
  Obávám se ovšem, že od člověka, který ani není schopný pořádně si přečíst a pochopit debatu (aby třeba přišel na to, že o sobě mluvím v ženském rodě, takže asi fakt nebudu muž 😉 ) podobný intelektuální výkon očekávat nemohu 🙁
  Což mě vážně mě mrzí.
  Opravdu totiž velmi toužím po tom podrobně si prostudovat kreacionistickou teorii relativity a kreacionistickou kvantovou mechaniku. A taková kreacionistická teorie strun, to už by vůbec musela být lahůdka! 😛 Existují nějaké vědecké kreacionistické spisy na toto téma? Klidně mohou být i v angličtině.
  Mimochodem – proč si kreacionisté už dávno nezřídili vlastní obdobu CERNu či aspoň Fermilabu? Myslím si, že pokusy s elementárními částicemi, které by potvrzovaly závěry kreacionistické fyziky, by zcela jistě ohromily celý svět.
  Jo – argument, že na to nejsou peníze, neberu! Milióny dolarů se místo do jednoho z několika „muzeí stvoření“ mohly klidně investovat i do špičkového vědeckého pracoviště kreacionistické fyziky.
  Nebo třeba proč kreacionisté nepožádají Vatikánskou observatoř a Vatikánskou akademii, aby jim vyšly vstříc a umožnily konat experimenty, jejichž účelem je prokázat závěry kreacionistické fyziky?

 273. Jan Kupka

  No vidíš, Ziro, myslíš si, že žádné řešení není, a na to úplně nejjednodušší jsi zapomněla. Stačilo vytvořit fotony už „v letu“ a je to. A ty bys hned překopávala celou fyziku…a to nejjednodušší řešení tě nenapadne. Pro nás omni-kreacionisty je to něco naprosto samozřejmého. 🙂

 274. Bílá velryba

  Myslíte si taky, že původně byl Adam bez penisu? Bůh ho přece stvořil aby byl sám pro sebe, tak k čemu penis nebo spermie? Ty mu dodal až po Evě, až co jí stvořil.

  Když je vševědoucí, proč si to potřeboval uvědomit a nestvořil jí rovnou, k čemu to Adamovo žebro? Bůh přece věděl, co se stane?

  Ale asi to byla metafora lásky a pravdy, co já vím, já tuto složitou a exaktní vědu jménem teologie nevyštudoval 🙁

 275. Jan Kupka

  „Bůh ho přece stvořil aby byl sám pro sebe, tak k čemu penis nebo spermie?“
  Ty nemáš moc velkou představivost, viď? :-))

 276. Bílá velryba

  No tak k čemu by mu byl penis bez Evičky? Ten mu stvořil až potom, aby mu Eva měla co závidět 🙂

 277. Bílá velryba

  Předtím čůral dírkou v nose. Vidíte, jak libovolný může být takový výklad Bible nebo Koránu atd.? Jak vše nábožesnké = spekulace? Někdy složitější, někdy směšná, někdy oboje, ale vždy jen spekulace 🙂

  Jak velký je rozdíl mezi teologií a astrologií na jedné straně a mezi skutečnou vědou na straně druhé. Ona vážně není víra jako víra 🙂

 278. Radim Pališ

  To je čerstvá teorie. Mužům chybí bakulum. Tak je jasné, že Eva byla stvořena z kosti penisu a ne z žebra. Oponenti to vyvrátili, že jde podle starých textů jednoznačně o žebro. Ale teologické texty jsou přece cudné. Mohou psát žebro a myslet penis. Tak je to platná teorie. Bůh usoudil, že Adam stvořený k obrazu Božímu, neznající hřích, se klidně obejde bez kopulace. Pak přišlo vyhnání z ráje a Boží trest. Tím Božím trestem je kopulace trvající 2 minuty, pokud vůbec k nějaké dojde. 😉

 279. DarthZira

  Jan Kupka – s tím holením se to samozřejmě má tak, že pochopitelně, že zcela záměrně, ba přímo programově vysílám falešné signály 😀 A nejen holýma nohama ty nebohé mužské samce ustavičně matu – třeba taky (jak mi svého času vysvětlila Jelena) i tím, že používám rtěnku a stíny na oční víčka , jelikož pak nejen, že jim holýma nohama předstírám, že jsem dvanáctiletá estrogenem nabitá super plodná samice, ale ještě jim každý den předstírám tou rtěnkou a stíny, že mám právě ovulaci, ačkoli ji třeba ten den vůbec nemám.
  Prostě chudáci jsou úplně zmatení 😛 😛

  A to, že každý savec má nějaké chlupy, mě vůbec neudivuje, spíš mi to přijde logické, ovšem stejně tak je zcela pochopitelné, že někteří jich mají podstatně méně než jiní, přičemž většinou (a to je opravdu zajímavé) i velmi „holý“ savec má chlupy aspoň na hlavě. Krásně je to vidět u pejsků-naháčů. Pokud se narodí štěně úplně bez chlupů, tak se rodí zpravidla už mrtvé nebo těsně po porodu umírá. Štěně, které přežije, má vždycky chlupy na hlavičce, někdy i na koncích tlapek či ocásku.

  Ovšem pokud by nás Bůh tvořil úplně jak by ho napadlo, tak nebyl jediný důvod, proč by nás měl tvořit právě jako savce. Klidně jsme mohli být ptáci nebo plazi nebo dinosauři nebo mít od každého trochu. Mohli jsme třeba mít všude po těle šupiny jako plazi (zcela zjevně se plazi můžou vyhřívat na sluníčku jak dlouho chtějí aniž by jim hrozila rakovina kůže) a k tomu na hlavě třeba nějakou hezkou péřovou chocholku. A taky nám mohl dát podobnou konstrukci páteře jako měly některé druhy dinosaurů, kdybychom měli stavbu těla jako velociraptoři, nebolelo by nás v zádech 😉

  Ostatně, na co tvořil bůh u žirafy rekurentní laryngiální nerv nebo proč dal delfínům a velrybám místo žaber plíce (aby se museli nadechovat a byli tak snadnou kořistí pro velrybáře), to je mi taky dost záhadou. Leda, že by si jen tak zlomyslně hrál – jelikož je vševědoucí, tak to přece nemusel zkoušet, aby věděl, jak to dopadne 🙂

 280. Bílá velryba

  Také je otázka, jaké byl Adam ( a také bůh jakožto předloha) rasy? Je jasné, že Eva by dala přednost spíš černochovi, pokud byla bílá. Ale jestli to byli Židé, tak si nemohla moc vybírat. Adam by zase uvítal Asiatku, protože naše menší než černé penisy na černošku nestačí, na Asiatku ano. I když já osobně, ač běloch, jsem takový průměrný černoušek, ale co s tím? Nechci se chlubit…

  Bělošky preferují černochy, běloši zase Asiatky, potvrdili vědci

  14. února 2012 14:37

  Zdá se, že v lásce hraje velkou roli nejen osobní vkus, ale také rasa. Zajímavé výsledky přineslo bádání psychologů z univerzity v Cardiffu, podle nich totiž neodvratně hrozí vyhynutí bílé europoidní rasy.

  Zdroj: http://ona.idnes.cz/belosky-preferuji-cernochy-belosi-zase-asiatky-potvrdili-vedci-pw8-/vztahy-sex.aspx?c=A120214_120026_vztahy-sex_sck

 281. toli

  Proč se vůbec obtěžovat nějakým přemýšlením o něčem když je to tak obtížné? Proč strkat ty miliardy do nějakého výzkumu když už všechno víme, neboť Pravda nám byla zjevena.Vrátíme se do jeskyní a brlohů,tam se hezky a příjemně uklidníme a budeme meditovat o našem dobrém a laskavém Dárci.

 282. DarthZira

  Radim Pališ – jestli vám kopulace trvá pouze dvě minuty, tak vás vážně lituji.

 283. Bílá velryba

  Já ne, bůh ho tak stvořil!

  Vše má svůj účel, například nos nám bůh stvořil proto, abychom na něm mohli nosit brýle, jak už kdysi napsal Voltaire…

 284. DarthZira

  Mimochodem – u prasete (ano, u úplně obyčejného prasete!) trvá nikoli kopulace, ale pouze samotný orgasmus až 30 minut!!!
  Teď teprve můžeme závidět 😛

 285. Bílá velryba

  Bůh nám nedal tak moc orgasmů, abychom mu taky mohli stavět chrámy, takhle bysme nedělali nic jinýho než…

 286. Bílá velryba

  Bůh stvořil muži větší mozek, aby vládl ženě. (a taky se podívejte na počet nobelovek u mužů a žen, to je jasné, ještě pochybujete?), resp. muži stvořil mozek dle sebe a ženě o něco menší.

 287. toli

  @DZ
  Jsi mi něco připomněla.Pamatuji si že za socíku jsme koukali na filmy pro pamětníky a tam byly nezřídka 40 letí či 50 letí novomanželé.Nyní se ta doba zase vrací obohacena soužitím na hromádce či manželstvím G/L. Zajímalo by mne co na fenomén starých novomanželů říká majitelka Pravdy církev svatá ?

 288. Bílá velryba

  Manželství má přece smysl jen když je plodné, takže vzít si ženu nad 40 let nemá pro muže cenu, ani když je mu 70, i 70ti letý muž by si měl vzít dvacítku nebo třicítku a mít s ní další děti. Ženy na 40 let by se měly odebrat za město a tam dožít. Ne snad že to chci já, ale chce to bůh. Jak to vím? Cítím to při čtení Bible.

 289. DarthZira

  Bílá velryba:
  Výzkum na vzorku pouhých 40 lidí je úplně k ničemu – a dělat z toho nějaké závěry je už totálně uhozený.
  A co z toho dovedou vyvodit naši žurnalisté, tak to je vůbec „úžasné“.
  Kdyby ti „géniové“ z Idenesu používali mozek, tak by jim muselo dojít, že pokud se budou mísit běloši s asiatkami a bělošky s černochy, tak tím zcela jistě dojde i vyhynutí černé a žluté rasy – černošky a asiati nebudou mít s kým mít děti, takže zákonitě vyhynou (a nebo teda budou muset mít spolu – což si moc nedovedu představit, jak budou černošky nadšené z průměrné asijské velikosti, ale asi když je nouze nejvyšší, tak i chlap s malým lepší než žádný chlap 😛 , ovšem tím pádem se jim budou rodit černo-žlutí míšenci). Místo toho vzniknou tři nové skupiny míšenců – mulati (černo-bílí) a další dvě, kterým nevím, jak by se mělo říkat přesně, mám dojem, že kreolové jsou míšenci bělocha a indiána a jelikož indiáni patří ke žluté rase, tak asi i míšenci bělochů s asiatkami by mohli být kreolové, a mesticové jsou zase míšenci černochů s indiány, takže ty chuděry černošky, co budou muset vzít zavděk asiaty, budou mít nejspíš za potomky mestice.
  Otázkou pak je, komu budou připadat nejatraktivnější mulatky a komu mulati, komu se budou líbit nejvíc kreolky a komu kreolové, a komu přijdou nejatraktivnější mestické ženy a komu mestičtí muži.
  Vždycky ale jsou a stále budou existovat výjimky, které to budou mít úplně jinak, tedy třeba bělošky, které budou ujíždět na asiatech (no, mezi manga girls znám poměrně dost takových, co slintají při pohledu na japonské a korejské popové zpěváky) a běloši, co zas budou ujíždět na černoškách. A pochopitelně se najdou i černoši a černošky, kterým se budou nejvíc líbit černí partneři, asiati a asiatky, kterým se budou nejvíc líbit žlutí, a běloši a bělošky, kterým se budou nejvíc líbit bílí. Plus tady už teď máme míšence, kteří většinou (ať jsou to muži nebo ženy) opačnému pohlaví připadají úplně nejatraktivnější.

 290. Bílá velryba

  A všimla sis Ziro, že když odešli Adam s Evou z ráje, tak z jejich potomků vychází vyvolený národ židovský, ale buď to byl incest, nebo byli i jiní lidé na světě. A to byli, protože Kain je vyhnán mezi lidi, jak to?

  A jak vysvětluje Bible jiné rasy a národy (ty podřadné = nevyvolené)? Ty byly stvořeny kdy?

 291. Radim Pališ

  A co teprve, když muž žije 700 let, těch náctiletých manželek, co zvládne. Celé lidstvo. Ale, je tam třeba Abrahám a Sára. Ač mu podstrčila mladou milenku na rození dětí, Bůh si žádal Izáka od Sáry. Tak jí holce nezbylo, než v 90 letech Izáka porodit. Zemřela pak ve 127 letech. Abrahám pak měl s další kočandou dalších 6 synů a zemřel v klidném důchodu ve 175 letech.
  A to vše nám ateisté vzali! 😉

 292. Bílá velryba

  Sára byla výjimka, ta byla hodně plodná 🙂
  ale ne tak jako Marie, ta byla tak plodná, že jí stačilo ovanout větříkem a už to bylo 🙂

 293. DarthZira

  Jo – a ještě nějak u toho výzkumu zapomněli na to, kdo se nejvíc líbí těm černochům (třeba se jim nejvíc nelíbí bělošky, ale asiatky), kdo se nejvíc líbí těm asiatkám (třeba se jim nejvíc líbí černoši, a ne běloši) a taky nějak v tom výzkumu vůbec neřešili, kdo se nejvíc líbí černoškám a kdo se nejvíc líbí asiatům.
  Třeba se ve finále budou co já vím asiatky s běloškami mlátit kabelkami po hlavách kvůli černochům nebo se černoši s bělochy porvou o asiatky 😛 😛

 294. Bílá velryba

  No zatím to vypadá tak, že se moc nervem, jediný co vím, že muslimákům se líbí Evropanky, to vím od tohoto silvestra 🙂

 295. DarthZira

  Bílá velryba – vzhledem k tomu, že ti předpotopní lidi žili stovky let a plodili děti ještě kolem stovky, tak když Kain někam odcházel a byl u toho dávno dospělý (jinak by nemohl zemědělčit), tak byla ta země už plná jeho mladších sestřiček. Tak si prostě vzal svou ségru, no, co na tom chceš řešit? 😉

  Teda podle některých legend to vůbec nebyl incest, protože na Zemi už dávno předtím žila Adamova zavržená první žena Lilith, která tady celou tu dobu eroticky laškovala se Satanem, a Kain si prý pak vzal za ženu právě buď samotnou Lilith a nebo dokonce nějakou z jejích dcer, které měla se Satanem. A tak prý vznikli upíři 😛

 296. Bílá velryba

  Satan je černoch, takže se Lilith líbil jeho větší klacek. Ale na druhou stranu tím to nebude. Ještě než se vyspali, už se s ním vyspat chtěla, ale ještě neznala velikost. Tímhle to tedy nebude. Spíš to bude celkovým vzezřením. Asiati se prostě nelíbí ani Asiatkám v porovnání s náma nebo černouškama, protože jsou menší a maj divný vlasy. Inu, to je osud, bůh to tak zařídil 🙂

 297. Foxy

  Radim Pališ – když mají primitivové nedostatek sexu, tak jakmile mají k tomu sexu sebemenší možnost, „ojedou“ prostě cokoli a vybírat si vůbec nebudou , klidně i osobu stejného pohlaví (viz situace ve věznicích), takže chlupatá šereda je už vůbec nerozháže, hlavně, „že ji má“.

  Tak to teda asi ne. Primitivní znamená prvotní, nikoliv blbý či omezený. I tihle prvotní (pokud už připustím takovéto vágní vymezení) lidé či hominidi bezpochyby byli společensky žijící (tlupa). Tudíž i co se týče jejich sexuálního života, byli podřízeni pravidlům (zákonům) tlupy. To je holt daň za společenský život.
  Situace ve věznicích (kasárnách, internátech, klášterech…) je z tohoto hlediska naprosto nepřirozená a o přirozeném chování „primitivů“ nevypovídající.
  – – –
  Ziro, píšeš: „…podle toho, co se píše v Bibli, si lidé poté, co zjistili, že jsou nazí, neudělali žádné oděvy na ochranu před zimou, ale pouze na to, aby zakryli svá pohlaví…“
  V té bibli jsou sice nesmysly, ale skoro si myslím, že prvotní oděv se týkal právě pohlavních orgánů, specielně mužských.
  Na vlastní tělo si to sice vyzkoušet nemůžeš, ale představit si to můžeš – já to vím z vlastní zkušenosti; zkus chlape běžet nahý (třeba na FKK pláži v někdejší DDR). Ta tvá chlapská ozdoba se dostane do resonance a začne ti pleskat o své okolí, což vůbec není příjemné. Přesto ti díky tomu ztvrdne, což je ve výsledku ještě horší – trčící kůl se rozkýve ještě víc a ještě bolestivěji. Takže první mužský oděv byl asi něco podobného jako suspensor. Jak to dělali nahatí antičtí běžci nevím…
  BTW, má někdejší kočka běhavá atletická velebila svá nevelká ňadra (vešla se mi do dlaní), protože její bujnějšími vnadami vybavené kolegyně měly obdobné problémy s jejich rozkmitáním při běhu.
  – – –
  Píšeš, Ziro: „pokud se kdykoli a kdekoli zobrazuje Ježíš Kristus visící na kříži, tak nevím o jednom jediném případu, kdy by se, a to i v těch nejstarších dobách, zobrazoval s chlupatým hrudníkem, natož pak s chlupatýma rukama či nohama…“

  To mne nepřekvapuje, snad veškerá (kanonická?) zobrazení na kříži relaxujících atletů jsou chybná, či rovnou lživá. Předlohou býval většinou ležící model (proto mají „ukřižovaní“ tak výrazně nalité žíly na rukou, skutečně ukřižovaný má v jejich místech morbidní kresbu prázdných žilních „koryt“). O nesmyslném probití dlaní kovanými hřeby už jsem se tu též rozepisoval. Chybějící ochlupení už je tu vlastně nepodstatný detail, i když signifikantní – nic na tom atletickém těle nesmělo působit sexuálně – proto je to holátko, co nemá ani chlupy v podpaží, a proto musí mít svůj obligátní hadr kolem beder, přestože se vše mělo odehrávat v římské režii. Eunuch snad taky nebyl…
  Argumentovat Turinským plátnem je též irelevantní, Giotto své dílo rozhodně netvořil podle syrové reality, spíš vycházel z tehdejší obecně sdílené tradice.
  – – –
  Ještě, Ziro, píšeš: „Zní to možná divně, ale je to fakt – ostatně dá se to i poměrně snadno odpozorovat, že kdo má sklony k plešatosti, má zároveň i značný nadbytek tělesného ochlupení (alopecie je trochu jiná situace) a naopak chlapíci, co jsou „máničky“ s bujnou hřívou do pozdního věku, jsou zpravidla i na hrudníku a jinde po těle dost „holátka“…“

  Tak ti nevím, vždyť si mne prohlédni; vlasatý jsem až až, a co se týče mé další tělesné chlupatosti, leckterý vopičák by mi jí mohl závidět.
  A ten Tvůj další faktor/faktory (elekromagnetické záření, mikrovlny…) taky asi nebude ve hře, protože to bych při své profesi i radioamatérských aktivitách musel mít hlavu jak kouli kulečníkovou. U těchto elektromagnetických záležitostí jde ostatně o další z konspiračních hoaxů, ze stejného kadlubu jako chemtrails a podobné pitominy.
  Ale s tím Tvým „Což ovšem neznamená, že by neměla věda začít vážně zkoumat, co přesně tento drastický nárůst plešatosti způsobuje a proč, podle mého ať už je to cokoli, zcela jistě to nebude nic moc tak nějak všeobecně zdravého…„ mohu jen souhlasit.

  Hezký, příjemný večer!

 298. Radim Pališ

  Odpovědi na Adama a Evu nám dává evoluční teorie. Genetika nám vytvořila pojem mitochondriální Eva a Adam. A také, pokud má nějaký živočišný druh přežít, nesmí počet jeho jedinců poklesnout pod nějakou tu desetitisícovou populaci. Tedy Adam a Eva je prapůvodní nejčistší kód DNA stvořený Bohem, ale nejde o jednotlivé osoby, ale o konkrétní událost v evolučním řetězci – tolik genetika. Evoluce a stvoření nejsou v rozporu. Však my se pomocí DNA k Adamovi a Evě jednou dobereme. 😉
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedm_dcer_Evin%C3%BDch

 299. Dogbert

  Dobrej pro medializaci byl Grygar. Je věřící, takže by s ztratil punc ideového sporu.

 300. Bílá velryba

  Mitochondriální Eva ale žila jindy než mitochondriální Adam (pokud je vůbec jedna a není jich víc) a hlavně: NESPÁCHALA HŘÍCH, ŽILA JAKO JEJÍ PŘEDCI ČI POTOMCI.

  Navíc naše duše je tedy tvarována evolucí (výběrem a náhodou) a ne bohem. Takže se bez boha obejde zcela, bůh je tam v tom procesu nadbytečný a není verifikován. Takže odečti boha a hřích a celou Bibli a máš to nejspíše dobře 🙂

  Č(h)au.

 301. ateista

  @HMC2011
  Evidentně jste natolik přesvědčený stoupenec teorie křesťanského boha, že Vaši víru nemůže nic nahlodat. Přestože zde prezentujete holé nesmysly. Foxy už Vám to napsal, stvoření vesmíru a Země před cca 6000 lety je totální blbost, věřte si ale čemu chcete. Časem zůstanete ve své víře zcela osamocen.
  Já hlasatele náboženské víry označuji za lháře a podvodníky. Teď jsem trochu korespondoval s p. Jiřím Špiříkem. Usvědčil jsem ho ze lži. Šlo o toto:
  3. Jaký je charakter existence boha? Odpověď zní: Žádný, bůh neexistuje. Filozofie i teologie jsou teoretické disciplíny, které mlátí prázdnou slámu.
  Vaše slova: Já spásu, věčný život, odpuštění hříchů atd. neposkytuji, poskytuje to Bůh. Tohle je největší Vaše lež a podstata náboženského podvodu. A tady jsme u toho, kdo má dokazovat. Vy musíte dokázat, že bůh existuje, aby mohl poskytovat tyhle věci. Tuhle pravdu nemůžete vyvrátit.
  Proto jste lhář a podvodník.

  Jak se na to díváte Vy, HMC2011?

 302. toli

  @Darth Zira
  Ziro, háček je v tom že oni mají přemýšlení zakázáno.Náboženská víra a tedy i kreacionismus stojí na nepokládání otázek.Prostě věř co ti říká farář a nepřemýšlej o tom,nehledej nesrovnalosti.Pochyby jsou v tom prostředí velmi špatné,protože nutí aby si člověk pokládal „nebezpečné “ otázky.Existuje tam určitá časová prodleva (závislá na intenzitě vstřebávání teologie)mezi vstřebáním informace a následným vytvořením mantinelu v mozku.Pokud se člověku podaří v této časové prodlevě uniknout z osidel tak vyhrál,nestane se věřícím.Po uložení mantinelů vzniká hřiště po kterém se pohybují myšlenky,leč ty myšlenky už nemohou jít za mantinely.Dělal jsem pokusy s pár katolickými knězi,logicky jsem jim ukazoval jak je jejich víra směšná.Přiznali že cítí velmi nepříjemné pocity,dělalo se jim až špatně.V té chvíli totiž jejich myšlenky narazili na mantinely (omezení) a nemohli se dostat za tu zábranu, právě to jim vyvolávalo ty nepříjemné pocity.
  Věřící jsou nesoudní,nekritičtí,omezení ve vztahu ke své víře,proto nemá nijak zvlášť cenu o tom s nimi diskutovat.Jen se bránit abychom nedopadli stejně,tedy rušit účinky evangelizace.Pochopitelně to neplatí pokud máš s nějakým věřícím vybudovaný vztah na oboustranném respektu

 303. HMC2011

  DarthZira

  Existují nějaké vědecké kreacionistické spisy na toto téma? Klidně mohou být i v angličtině.

  ANO.

 304. dogbert

  Mitochondriální Adam je hlavně nonsens, mitochondrie se v Y-chromozomální linii nedědí.

 305. dogbert

  Kreolové jsou běloši, narození v koloniích, jen pro přesnost.

 306. Radim Pališ

  @Bílá velryba: „Eva nespáchala hřích“
  To těžko. S ohledem na potopu, lidé jsou schopni páchat hřích kdy si vzpomenou, tak jako plošně a až na svaté výjimky všichni. K lidstvu lze přistoupit kdykoliv v libovolném čase a trestat ho za nějaký ten hřích. Mitochondriální Eva a Adam, i když se minuli v čase, mohli mít trest shodný.
  Viděl bych to, že prvotním hříchem se myslí okamžik, kdy jsme získali schopnost rozpoznat hřích a mohli jsme začít cíleně hřešit. Tím jsme přivodili na Zemi zánik ideálního světa – ráje. 😉

 307. dogbert

  Šmárjá, kolik měl ten pámbů rohů, když Vám tohle nakukal?

 308. Radim Pališ

  @dogbert: „mitochondriální Adam je hlavně nonsens“.
  Pravda, chce to přesnější termín – „Adam chromozómu Y“. Tak to máme 100-200 tis. let zpět žila Eva. 300 tis. let zpět Adam. (S přesností plus minus 200 tis. let.) Poslední společný předek žil tak před 5 tis. lety, kdy nějakou záhadou všechny neetické hříšné lidské větve zmizely ze světa.
  Co nezná evoluce, zná bezpečně Písmo. Řeč je o potopě a samozřejmě známe jméno společného předka, jméno jeho manželky a dětí i patrně barvu jeho vlasů a očí – je to Noe. 😉

 309. DarthZira

  Foxy – těmi „primitivy“ jsem nemyslela žádné habiliny ani neandrtálce či kromaňonce, ale reagovala jsem na tu Pališovu historku o tom, kterak kdesi na Kavkaze či na Sibiři či kde to v Rusku chytili někde v divočině jakousi „divokou“ ženu (co to bylo těžko říct, jestli nějaké odrostlé „vlčí dítě“ či co), která prý byla hodně chlupatá, a všichni mužici v té místní vesnici si ji pak půjčovali na sex, měla s nimi asi 10 nebo kolik to dětí, a že tedy zjevně těm ruským mužikům vůbec nevadilo, že byla chlupatá. Prostě mohla jsem v klidu jako reakci napsat třeba taky to, že ožralý mužik vleze i na kozu – a taky mu nevadí, že je chlupatá 😛 Kromě toho ty jejich vlastní Marfuše byly možná taky dost chlupatý s kníry pod nosem. Ostatně o té divoké ženě jsem už kdysi cosi četla od nějakých kryptozoologů, že prý podle nějaké té místní kroniky byla docela hezká a ty chlupy že prý měla sice dlouhé, ale velmi jemné, spíš takové chmýří, a že prý měla vlasy i ty chlupy zářivě rezavé, z čehož nějak dovozovali, že se mohlo jednat o poslední přežívající neandrtálku.

  Křesťanství bylo jistou opozicí k pohanství a v pohanském Řecku i Římě bylo naopak tělesné ochlupení považováno za neestetické a tedy i asexuální. Takže logičtější by pak bylo, kdyby byl Ježíš zcela záměrně (právě aby nepůsobil jako sexsymbol) zobrazován spíš jako chlupatý.
  Ovšem zcele zjevně v tomto křesťané od samého počátku podléhali dobovým estetickým konvencím a když chtěli Ježíše zobrazovat jako jistý lidský ideál, tak jeho tělo prostě zobrazovali tak, jak podle nich vypadal krásný člověk. A zcela zjevně v jejich vnímání krásna chlupy neměly místo.
  Kromě toho Bible nemá k chlupatým lidem zrovna pozitivní vztah – jako výrazně chlupatý je popisován Ezau, který je brán jako výrazně záporná postava, vlastně je celé vyznění toho příběhu takové, že je strašně dobře, že ho o to prvorozenství Jákob „očůral“, a jeho potomky jsou potom ti Amálekové, které je správné vyvražďovat.
  Ani plešatí lidé nejsou v Bibli považovaní za něco extra – v tom nejlepším případě je u některých proroků zdůrazněna jejich plešatost proto, aby tak bylo ilustrováno, že se jim lidí posmívali a nebrali je vážně, jelikož je považovali za ošklivé.

  To o tom genu jsem někde četla, že prostě ta stejná mutace způsobuje současně chlupatost i plešatost. Já Tě svlečeného neviděla 😉 , takže třeba nevím, jestli máš chlupatá i záda. Kromě toho je klidně možné, že kromě té „asijské“ variace a této variace mohou být i další mutace tohoto genu, které působí souběžně plešatost a holost či naopak vlasatost a chlupatost.
  A nebo to taky může být různými spouštěči – že určitý spouštěč například působí na růst tělesného ochlupení, ale už nepůsobí plešatost, a s tímto spouštěčem ses třeba Ty setkal v pubertě, zatímco jiný působí přesně obráceně, což je možná ten spouštěč, co teď způsobuje tu „epidemii plešatosti“, protože muži pouze ve velké míře plešatějí, ale chlupatější nejsou. Tedy aspoň co osobně znám kluky, kteří co já vím ve dvaceti byli „máničky“ a teď mají hlavu skoro jako koleno – chlupů mají furt stejně, kdo jich měli málo, mají pořád málo, a kteří měli hodně, nezdá se mi, že by měli výrazně víc. Ale fakt mám tu osobní zkušenost, že většina plešounů jsou i dost chlupatí.

  S tím elektrosmogem apod. jsem spíš myslela na variantu, že stejně jako nadbytek světla či tmy působí na vyplavování určitých hormonů do krve, tak že podobný vliv by mohly mít i jiné typy elektromagnetického záření.

  A pokud jde o ty první oděvy, tak i ti nejprimitivnější domorodci právě nosí nějaké „nástavce na penisy“ a občas si tam i ženy různě svazují či jinak zabezpečují ňadra – asi opravdu je to kvůli tomu, že chodit, natož pak běhat s těmito částmi těla „nezabezpečnými“ není moc pohodlné.
  Jak to dělali antičtí atleti těžko říct, možná byli trénovaní, aby si toho nevšímali. Ale pokud se jim při běhu ty penisy topořily, tak začínám chápat, na co se taky možná někteří chodili na ty závody dívat, a proč zpočátku bylo ženám zakazováno sledovat olympijské hry – manžílci nemohli rozdejchat, že by jejich ženušky zíraly svalnaté trénované mladíky a ještě i na jejich ztopoření klacky, a pak to s srovnávaly s tím, co mají doma 😛

 310. Petr Tomek Post author

  Tedy musím říct, že mitochondriální Adam mě úplně rozstřelil a představa že Bůh vlastně stvořil Adama původně s penisem pro sebe dává tušit, že šlo vlastně původně o vynález inteligentní sexuální pomůcky.
  Jestli tahle debata bude ještě chvíli pokračovat, čekaají nás objevy vskutku neslýchané!

 311. Petr Tomek Post author

  Darth Zira: Radim Pališ – jestli vám kopulace trvá pouze dvě minuty, tak vás vážně lituji.

  No jestli mu trvá dvě minuty orgasmus, tak to už bude spíš epileptický záchvat. 😀 😀 😀

 312. toli

  Tedy musím říct, že mitochondriální Adam mě úplně rozstřelil a představa že Bůh vlastně stvořil Adama původně s penisem pro sebe dává tušit, že šlo vlastně původně o vynález inteligentní sexuální pomůcky.
  🙂 🙂

  Jestli jsem to správně pochopil tak je Otec vlastně teplej (?)

  Možná důvod proč žije se synem a duchem svatým

 313. DarthZira

  Dogbert – tak jak se říká míšenci bělocha a indiána? Určitě na to nějaký termín být musí, jelikož v Americe tyto případy byly dost časté.

  Pane hrábě – a co kdybyste nám tady tedy ve stručnosti popsal tu kreacionistickou fyziku. Co všechno se z ní kromě teorie velkého třesku musí vyškrtnout, jelikož je to evolucionistický blud?
  Tak mě napadá, že to bude:
  1) Konstantní rychlost světla – a tedy tím pádem celý Einstein;
  2) Rudý posuv galaxií;
  3) Hersprung-Russelův diagram;
  4) Černá díra ve středu galaxie;
  5) Srážky galaxií;
  5) Supernovy;
  6) Pulzary;
  7) Kvasary;
  8) Spalování vodíku na hélium, hélia na berylium a hélia a berylia na těžší prvky;
  Asi by se toho našlo víc, ale tohle mě jen tak jako první napadlo.
  Co ta kvantová teorie? Ta je platná i v kreacionistické fyzice? A teorie strun?
  A nebo kreacionistická fyzika končí newtonovskými zákony a vše ostatní je podvod a lež?

  Mimochodem, jak je možné, že teorii velkého třesku jako první zformuloval katolický kněz?

  Radim Pališ – nedal bys mi kontakt na svého dílera? Já nevím, co to hulíš, ale je to fakt luxusní matroš! 😛

 314. Bílá velryba

  černoch + asiat = zambo (někdy též zombie)

 315. Bílá velryba

  Ne, mitochondriální Eva nespáchala PRVOTNÍ HŘÍCH, PROTOŽE STEJNĚ ŽILI LIDÉ PŘED TOUTO EVOU, ona ani není první homo sapiens sapiens, což dle Bible je (tedy po Adamovi). Mitochondriální Eva přišla až po prvních homo sapiens sapiens, už dle datování a nalezených koster 🙂

  Takže tvoje Bible to „popisuje“ špatně, navíc si to vykládáš dost volně, HMC si to vykláda zase jinak, každý jak chcete, protože nemáte exaktní metodu výkladu, proto jeden to bere doslova, druhý jako symbol co si libovolné vykládá a stejně je to v rozporu s evolucí a fakty 🙂

  Navíc nebyla tato „Eva“ stvořena, ale vyvinula se z „opice“ 🙂

 316. Jan Kupka

  DarthZiro, teorii strun do toho netahej, to je prozatím jen matematická masturbace, nic víc. Na potvrzení ještě čeká.

 317. Bílá velryba

  Důležité je, že tyto matematické spekulace jsou pravděpodobnější než spekulace věřících už jen tím, že neprodukují záhady navíc (třeba boha), že jsou materialistické a materialismus je momentálně nejvíce ověřenou ideou vůbec, takže mně ani tak nevadí, jestli nakonec „vyhraje“ multivesmír, struny, částice nebo cokoliv podobného co se ukáže jako pravda či skoro-pravda, všechno je to materialistické a bez záhad navíc. Ve všem hraje úlohu hmota/prostor. Věc rozlehlá. Zatím to tak tedy vypadá víc než kdy jindy a to dlouhodobě. Některé věci jsou 100% dokonce, třeba prostor/hmota ( v nějaké podobě). Teď už jen znát jejich přesné fungování a jejich „věčnost“ a je to (trvat to bude jistě ještě dlouho, uvidíme)…

  Dobrou noc 🙂

 318. DarthZira

  Pane hrábě, prosím taky jména autorů a názvy spisů kreacionistické teoretické fyziky, ideálně rovnou odkazy na ně.

  Radim Páliš – a jakou barvu vlasů a očí a pleti měl Noe? A jakou jeho manželka? A co jeho synové? A co manželky jeho synů? Podle mého jedna musela být černoška a druhá asiatka, jinak tedy nevím, jak chcete vy kreacionisté vysvětlit lidské rasy. Ačkoli tedy zas kde se vzala černoška a hlavně nějaká šikmoočka ve starověké Palestině? A proč se potomci té černošské snachy rozhodli odejít právě do Afriky a Austrálie, zatímco potomci té šikmooké do východní Asie a odtam do Ameriky?
  A zas se ptám – proč všichni lemuři z Archy zamířili právě na Madagaskar, proč lamy místo aby zůstaly na Kavkaze, kde by se jim dařilo stejně dobře jako v Andách, odešly právě do těch And? A poč s sebou do Ameriky vzaly i jaguáry, proč jaguáři nezůstali v Africe? Proč pandy zamířily výhradně do východní Asie? A proč klokani a koalové a vakoveverky a vakokrti a tasmánští čerti a vakovlci a ptakopyskové a ježury a mnozí další odešli všichni ausgerechnet jen do Austrálie a nikam jinam?
  A co ti chudáci dinosauři, co udělali tak hrozného, proč je nevzali na Archu?
  Jak to, že se utopili trilobiti a amoniti a megalodoni a ichtyosauři a plesiosauři a basilosauři a mnozí další mořští živočichové, ale zato nezahynuly (ve slané vodě!) sladkovodní ryby jako kapři, štiky, okouni, sumci, pstruzi atd, a taky třeba říční raci a další sladkovodní živočichové??
  Jak se po potopě dostaly žáby do Austrálie, když žáby nesnáší slanou vodu, takže na ostrovech zpravidla nežijí?

 319. Radim Pališ

  @Darth Zira, Petr Tomek: „jestli vám kopulace trvá pouze dvě minuty, tak vás vážně lituji.“
  Tady jde o naprosté nepochopení Božího trestu. Debata ateistů, které nikdy nic pravdivého nenapadne. Muž, vládce světa, je samozřejmě v pohodě, ať jeho koitus trvá jakkoliv krátce. Ten trest míří na hříšné ženy. To je přece jasné. Mohou takto rodit děti? Mohou. A jinak šmytec. 😉

 320. HMC2011

  Bůh měl celý plán, na celé kompletní tvorstvo, včetně ženy, pochopitelně od samého počátku své tvorby. Že Bůh tvořil v určitém pořadí, nelze interpretovat tak, že by Bůh neměl v úmyslu stvořit ženu nebo že na ni zapomněl.

  Adam byl tedy stvořen s penisem, protože Bůh ženu zamýšlel stvořit hned, od počátku stvořitelského díla. Interpretovat posloupnost stvoření člověka tak, že Bůh nějak zmatečně improvizoval, nebo že Adam neměl penis, či že ho měl původně zbytečně, je jen tradiční, zákeřná ateistická demagogie.

  Avšak tím, že Bůh stvořil ženu až po Adamovi, nám opět bylo dáno poznání v podobě Božího slova zaznamenané v druhé kapitole Genesis dvacátém verši:

  Adam tedy pojmenoval všechen dobytek, nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Pro Adama se ale nenašla rovnocenná opora

  Jestliže se tedy nenašla pro Adama rovnocenná opora, zatímco zvířectvo již bylo stvořeno a Adamem pojmenováno, pak to jednoduše znamená, že lidé nepocházejí ze zvířat a všechny verze teistického evolucionismu jsou čirou ohavností a překrucováním Božího slova. Kdyby platila evoluce a byla snad slučitelná s Biblí, pak by se pro Adama jistě nějaká rovnocenná opora mezi chrochtajícími poloopičáky našla.

  Stejně tak ve 2. kapitole Genesis 18 verši Bůh říká:

  Hospodin Bůh také řekl: „Není dobré, aby člověk byl sám; opatřím mu rovnocennou oporu.“

  To jasně naznačuje, že člověk, muž a žena byli stvořeni odděleně od zvířat a že ze zvířat nepocházejí. V opačném případě by si poloopičák, krůček po krůčku evolučně se tvořící Adam, jistě mezi šimpanzicemi (nebo co to vlastně evolučníci už 150 let marně hledají) nějakou tu oporu našel.

  Bůh to však učinil takto schválně, aby zaznělo jasné Boží slovo a bylo dáno lidem, pro všechny možné budoucí případy! Zejména k těm věřícím a pro ten případ, kdy se někteří snaží ohavnou evoluční ideologii nacpat do křesťanství.

  Adamova potřeba rovnocenné opory mohla být patrná jen a pouze v tom případě, že Adam, jakožto člověk, byl stvořen zcela odděleně od všech ostatních zvířat, které Bůh učinil! A tudíž i lidská žena musela být zcela unikátní bytost od všeho ostatního zvířectva.

  To je dáno na vědomost, aby každý, kdo velebí evoluční lži z teologického hlediska a dělá tak ateistickým evolucionistům užitečného idiota, byl na Božím soudu bez výmluvy!

  Boží slovo však platí pochopitelně i pro ateisty.

 321. toli

  Máme tady senzační exoty,alespoň je sranda 🙂

 322. Radim Pališ

  @HMC2011: „žena“
  Já v tom vidím definici ženství. Odpověď na smysl existence a roli žen.
  Jak to popřeme, máme tady feminismu, gender, LGBT, věčné zmatky a zoufalé hledání vlastní identity.
  Aneb, proč to dělat jednoduše, když to jde náramně složitě. 😉

 323. Foxy

  Darth Zira: Radim Pališ – jestli vám kopulace trvá pouze dvě minuty, tak vás vážně lituji.

  Petr Tomek – No jestli mu trvá dvě minuty orgasmus, tak to už bude spíš epileptický záchvat.

  No ony takové dvě minuty paroxysmatického orgasmu můžou být až dost. Francouzi pro to mají své velice výstižné pojmenování, la petite mort. Vnitřní prožitek těch dvou minut ovšem může být nekonečný.
  (BTW, la petite mort je charakteristická spíš pro ženský orgasmus, holt ty naše kočky se maj! 🙂

  I zde se ukazuje, jak krásně funguje evoluce. Ta samá sada endogenních psychotropních ligandů, určených pro situace krajního stresu a ohrožení, může být použita, když už je teda k disposici, k vyvolání extatického psychotripu během kopulace. To pak dost spolehlivě vyvolá bažení po dalších podobných prožitcích – a jedinci se pak báječně množí a množi…

  Akorát že ty lidi, potvory jedny, poté, co slupli tu blůmu ze stromu poznání, si všimli, že se dá uskutečnit akt milostný bez následných problémů se starostmi o potomstvo, si začali užívat a užívat…
  a tak budou bez milosti vystřídáni těmi, kteří šukají naplno bez toho, aby si dělali starosti s případným potomstvem.

  Jo, evoluce není žádná procházka růžovým sadem (teda fakt nevím, proč se používá toto přirovnání, když výsledkem takové růžové procházky může být „nahý v trní“) 🙂 🙂 🙂

  Hezký večer – já to tu v práci budu muset holt vydržet až do půlnoci 🙁

 324. Foxy

  Radim Pališ: „Muž, vládce světa, je samozřejmě v pohodě, ať jeho koitus trvá jakkoliv krátce. Ten trest míří na hříšné ženy. To je přece jasné. Mohou takto rodit děti? Mohou. A jinak šmytec.“

  Jééééé, tak ty jseš vládce světa? Chudinko…. jen abys při probuzení z toho svého snění neutrpěl příliš velký šokec…

  Tolik perel se v této diskusi zrodilo, že mi až archiv kuriosit a veleplků začíná přetékat 🙂

 325. Petr Tomek Post author

  @Kupka: Kreacionismus je jakákoli hypotéza počítající se stvořením, tedy s tím že autorem vesmíru, země rostlin a tvorů je inteligentní entita.
  Katolický kreacionismus počítá se stvořitelem, který evoluci řídí. To ovšem není není ani darwinismus ani vědecká teorie.

 326. toli

  @Foxy
  Jo, evoluce není žádná procházka růžovým sadem (teda fakt nevím, proč se používá toto přirovnání, když výsledkem takové růžové procházky může být „nahý v trní“)

  František z Assisi prý skákal nahý do trní aby se zbavil nadrženosti. Třeba mu to taky dělalo dobře….

 327. A.S.Pergill

  @Radim Páliš „Hlasování nohama“ (= bojkot výrobků a služeb) je naprosto legitimní forma odmítnutí politických aktivit nějaké firmy.
  – neandrtálci: Pokud se něco kříží plně plodně, tak je to dohromady jeden druh. Což neandrtálci s kromaňonci zřejmě dělali. Faktem je, že Evropané jsou chlupatí, Afričané méně a taky Asiaté. Ti poslední mají v genech i Denisovany, zatímco Afričané jsou čistokrevní kromaňonci. Jestli se to nějak promítá do ochlupení, není ale jasné. Až se najde nějaký neandrtálec zamrzlý v ledu, jako se našli mamuti, budeme stran chlupatosti chytřejší.

  @Daniel B Počet mimických svalů není úplně totožný s tím, jak moc dobře funguje mimika jako taková. Jinak se dá čekat, že u lidí bude mimika důležitější k prosazení se „v tlupě“ než u těch goril. Navíc některé opice mají mimiku na zadku, kterou lidé nemají / nepoužívají.

  @Hraničář Já zase považuji preferenci holených nohou za možný příznak latentní pedofilie. 🙂

  @HMC2011 Uvědomte si, prosím, že život je jen vedlejším projevem chemických dějů
  – oko: Anatomické podrobnosti komorových očí jasně ukazují, že se vyvinuly naprosto nezávisle na sobě. Kdyby to dělal ID, tak by postupoval podle jednoho „modráku“ a nedělal by chyby, v každém modelu jiné.

  @Dogobert Adam není mitochondriální ale ypsilonový

  @DarthZira S těma nohama ke to trochu složitější: Chlupy na nich začnou růst později, až už je žena fyzicky schopná na mateřství (což lolitka, přes ochlupení genitálu, moc není). Tohle může být dědictví po společném předkovi s dalšími opicemi, protože u recentních primátů mimo člověka jsou preferovány starší samice a mají také nejvyšší postavení v tlupě. U člověka se to nějak přesmyklo na pravý opak, ale starší samice pomáhají mladším s mláďaty, péči o ně by ony samy nezvládly. Jestli to nějak souvisí s tím že člověk je jediný primát, ktarý vytvořil civilizaci, to nevím, ale považuji to za možné.
  Navíc se ještě u člověka objevilo holení (různých míst vč. genitálu) coby kulturní fenomén: holily se jednak ženy vysoce postavené, jednak sexuální pracovnice (tam to mělo i „profesní“ význam: menší riziko přenosu parazitů).
  A vznikl maglajz, nad kterým lze vytvořit neskutečné množství hypotéz bez možnosti je rozumně zavrhovat.

 328. Jan Kupka

  „Katolický kreacionismus počítá se stvořitelem, který evoluci řídí. To ovšem není není ani darwinismus ani vědecká teorie.“
  No v tom širším slova smyslu ano. Myslel jsem, že tady se ale přeci jen řeší kreacionismus typu Mladá země, 6000 let, biblický doslovismus a podobně. Každopádně, no a?

 329. Petr Tomek Post author

  @Jan Kupka : Existuje více kreacionismů. Adventisté samozřejmě uznávají ten nejpitomnější „mladozemský“, ale i deismus se „starou Zemí“ je kreacionismus. Katolíci jsou blíže (v současnosti) té deistické představě, ale stále je to kreace.

 330. Jan Kupka

  Jenomže je to kreace, která uznává, že co do způsobu, jakým Bůh tvoří, podává věda relevantní výpovědi. Tedy jediný rozdíl je, že místo „to samo“, je „podle Boží vůle“.

 331. Petr Tomek Post author

  @Zira: „A pokud jde o ty první oděvy, tak i ti nejprimitivnější domorodci právě nosí nějaké „nástavce na penisy“ a občas si tam i ženy různě svazují či jinak zabezpečují ňadra – asi opravdu je to kvůli tomu, že chodit, natož pak běhat s těmito částmi těla „nezabezpečnými“ není moc pohodlné.“

  Vlastně to tak není.
  Tohle je kmen Kau, ani ne moc primitivní – zvládají metalurgii, pastevectví …
  http://octobergallery.com/category/spotlightoctober/page/2/

  Inidáni z Ohňové země
  Zvládali lov, sběr, stavbu jednoduchých lodí, měli pláště, šili čepice ale žádné koteky nebo bederní roušky
  http://eap.bl.uk/EAPDigitalItems/EAP207/EAP207_2_30-EAP207-ARQ-002-030-0006_L.jpg
  http://1v1d1e1lmiki1lgcvx32p49h8fe.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/07/Fuegians-220715-newdaily.jpg

 332. Jan Kupka

  Když přirovnám svět k malbě, tak většina křesťanů ti nebude rozporovat ani štětec, ani použité barvy. Jenom to, zda štětec spadnul na plátno sám, nebo ho vedla ruka umělcova. Se striktními kreacionisty se ale neshodneš ani na tom štětci a barvách.

 333. toli

  Jenomže je to kreace, která uznává, že co do způsobu, jakým Bůh tvoří, podává věda relevantní výpovědi. Tedy jediný rozdíl je, že místo „to samo“, je „podle Boží vůle“.

  No to je právě ten rozdíl mezi vědeckým a náboženským výkladem.A shodli jsme se na tom že náboženský výklad nelze zkoumat (occamova břitva a další), lze ho buď příjmout a to bez výhrad a nebo odmítnout se vším všudy jako pitomost,což děláme.
  To jsou ty odlišné principy víry a vědy.

 334. DarthZira

  Radim Pališ – jestli ti opravdu zcela vyhovuje, že tvůj sex stojí za houby, a ještě se kvůli tomu považuješ za vládce světa, tak je mi tě fakt upřímně líto. Asi jsi nikdy v životě nezažil, co to je opravdový kvalitní sex, což je vážně moc smutné 🙁 Ale nevěš hlavu – třeba se ti to ještě v životě podaří 😉

  A ten kontakt na dodavatele toho tvého super kvalitního hulení nebude? 🙂

  Ačkoli pan hrábě má k dispozici to hulení ještě lepší 😛 Ale ten mi kontakt na dílera určitě nedá 🙁

 335. Jan Kupka

  „To jsou ty odlišné principy víry a vědy.“
  Ale křesťané většinou netvrdí, že víra = věda. Člověk může vědecky zcela korektně zkoumat svět a své poznatky si nábožensky interpretovat. A nebo nemusí. Ale jen pitomec se nad tím pohoršuje, nebo hledá rozpor tam, kde žádný není.

 336. Karel Kallus

  Daniel B.
  Říkám, studujte co je základní princip zachování energie. Na začátku nula i dnes nula. Chce to znát kosmologii.

 337. toli

  V kouzelné češtině to vyplývá už z obsahu slov.Věda od slova vědět,víra od slova věřit v pravdy,které nemají žádný reálný důkaz.

 338. toli

  @Jan Kupka
  Ale křesťané většinou netvrdí, že víra = věda.

  Kněz který mne učil k biřmování tvrdil že teologie je věda,myslím že tomu upřimně věří dodnes.Asi chtěl zaujmout mou pozornost…….

 339. Jan Kupka

  Kněz který mne učil k biřmování tvrdil že teologie je věda,myslím že tomu upřimně věří dodnes.Asi chtěl zaujmout mou pozornost…….

  Teologie věda je. Jenže ty zřejmě v zajetí svých mantinelů (s tím slovem jsi přišel ty) si myslíš, že teologie = víra. Což je mimo. Jak už jsem psal, máš to všechno takové v hlavě pomotané. Ale nejsi tu sám.

 340. toli

  Teologie věda je. Jenže ty zřejmě v zajetí svých mantinelů (s tím slovem jsi přišel ty) si myslíš, že teologie = víra

  Brouku pomotané to máš naopak ty.Věda je vždy jen jedna,nemáme čínskou psychologii,německou fyziku,australskou chemii.
  Teologie NENÍ věda ,to je jen vaše zbožné přání.A vědou není proto že existuje třeba protestantská teologie,katolická teologie,muslimská teologie,hinduistická teologie,mám pokračovat ?

 341. Karel Kallus

  Takže se táži, kde je opravdu to původní nezměněné slovo, abych z něho mohl vycházet???“
  Slovo dalo slovo atd …
  Pane Kupka, asi uznáte, že to byla hodně šalamounská odpověď.

 342. Jan Kupka

  „Říkám, studujte co je základní princip zachování energie. Na začátku nula i dnes nula. Chce to znát kosmologii.“
  Zrovna princip zachování energie je jeden z principů, které byly zcela jistě při Velkém třesku porušeny. 🙂
  Spontánním narušením symetrie došlo k tomu, že hmoty vzniklo nepatrně více než antihmoty a neměla tak s čím anihilovat.

 343. Jan Kupka

  „Teologie NENÍ věda ,to je jen vaše zbožné přání.“
  Ale ovšem, že vědou je, má předmět zkoumání a vědecké metody zkoumání. Není to přírodověda, ale věda to je. I když je pravda, že pár nedovzdělanců tvrdí opak. Ale ty nikdo nebere v akademickém svět vážně.

 344. Karel Kallus

  Pane Kupka, nebyly. polemizujte s lepšími kosmology než já, ale nebyly. Jistě uznáte, že v kvantových měřítcích si lze energii vypůjčit v kvantovém čase. Nicméně porušení symtrie v této „době“ není ničím nevysvětlitelným.

 345. Foxy

  „Jenomže je to kreace, která uznává, že co do způsobu, jakým Bůh tvoří, podává věda relevantní výpovědi. Tedy jediný rozdíl je, že místo „to samo“, je „podle Boží vůle“…“

  No, to by Bůh rozhodně nebyl takový frajer, jak jsi ho druhdy definoval (transcendentní…atd).
  Vrchol jeho frajeřiny by byl, kdyby si to zařídil tak, že fakt „ono samo“, bez všemožného „pošťuchování správným směrem“ 🙂

 346. Karel Kallus

  Teologie je jako věda o bohu. Cipískologie je věda o Cipískovi. Chtěl bych znát tu demarkační linii a kdo ji stanovuje.

 347. Jan Kupka

  No, to by Bůh rozhodně nebyl takový frajer, jak jsi ho druhdy definoval (transcendentní…atd).
  Vrchol jeho frajeřiny by byl, kdyby si to zařídil tak, že fakt „ono samo“, bez všemožného „pošťuchování správným směrem“ 🙂

  Ale já přece nemluvím o žádném pošťuchování kouzelnými zásahy. Bůh není ani hodinář, který by natáhl hodiny a díval se, jak pěkně jdou, ani zahradník, který čas od času přijde na zahradu udělat nějakou údržbu a mezi tím ji nechá ladem. To jsou všechno falešné představy o Bohu. My omni-kreacionisté to máme úplně jinak. 😉

 348. toli

  Ale ovšem, že vědou je, má předmět zkoumání a vědecké metody zkoumání. Není to přírodověda, ale věda to je. I když je pravda, že pár nedovzdělanců tvrdí opak. Ale ty nikdo nebere v akademickém svět vážně.

  Chápu že se počítáš do akademického světa,ale bohužel……..Prozraď mi prosím nějaké vědecké metody zkoumání teologie? Jako třeba že duch svatý Mařku neošukal ale jen do ní vstoupil anebo nějak působil zvenčí ? Fakt mě zajímají ty vaše vědecké metody.,
  prober se, kdyby teologie byla věda tak máte s katolíky naprosto stejné závěry….

 349. Jan Kupka

  Cipískologie klidně vědu být může, nic tomu nebrání. Jen nevím, kde bude shánět granty, 🙂
  Ale zcela vědecky lze předmět Cipíska zachytit, prozkoumat…a obávám se, že i velmi brzo vyčerpat.

 350. Karel Kallus

  Máte pravdu a souhlasím. Je spousta záhadologů typu Arnošta Vašíčka kteří si přihřejí polívčičku. Oni granty nepotřebují. Lidé sami dávají. To je etymologie anglického Con artist. Oni nic nechcou. Lidé jim to dávají dobrovolně.

 351. toli

  Jednou jsme s knězem přemýšleli o tom co se stane s protestantem když umře ? Katolík neuměl odpovědět,protože protestantská teologie nemá očistec.

 352. Karel Kallus

  Ad Pan Kupka,

  používá také analýzu syntézu Bayes apod?

 353. Petr Tomek Post author

  Kupka: „Když přirovnám svět k malbě, tak většina křesťanů ti nebude rozporovat ani štětec, ani použité barvy. Jenom to, zda štětec spadnul na plátno sám, nebo ho vedla ruka umělcova. Se striktními kreacionisty se ale neshodneš ani na tom štětci a barvách.“

  No vlastně ne, kdybychom měli to přirovnání použít takto tak by ten výklad zněl že můžeš vést polemiku zda jsi to namaloval sám, nebo zda to namaloval zázračný bílý létající vorvaň.

  Přiznat, že jsi sám udělal obrázek tak věrný jak nejvíce ti to jde, to je věda. Tvrdit že ten obraz je dokonalý, protože jej vytvořil zázračný bílý létající vorvaň a ten se nikdy nemýlí, to je víra.

 354. Karel Kallus

  Pan Kupka:
  Teologie používá metody induktivní i deduktivní, vychází z literárních, archeologických i tradovaných pramenů, a na základě nich se snaží stanovit a postihnout obsah křesťanské víry. Teoreticky se jí tedy může věnovat i naprostý neznaboh.
  To sice šlechtí celou záležitost, ale není to jen kritické čtení? Snažím se být objektivní, ale s dokazováním faktické pravdy to má málo společného. Je to jako s rozborem Iliady. Můžeme si udělat obrázek o myšlení lidí v té době, snad Schliemann měl vodítko pro Tróju, ale pro odpověď na všechny otázky? Mám se řídit Apolónem?

 355. Foxy

  “ My omni-kreacionisté to máme úplně jinak. “

  A jak?!

  Jene, ať už vznáším dotaz k jakémukoliv zastánci boha, bohů či nadpřirozena obecně, pokaždé jsem dosud obdržel nějakou variaci na Tvou odpověď:
  Chlapče, máš falešné představy, my (zde vložit libovolné náboženství či jiný věroučný systém) to vidíme úplně jinak.
  Fakt jsem už na nejrůznějších fórech zjevně zcela zbytečně promrhal velehafo času, který jsem mohl strávit neskonale užitečněji.
  A přestože se domnívám, že snad nejsem úplný tupec, od žádného z těch, kdo mi sdělili, že to vidím úplně blbě, jsem se nedopídil ani nejmenšího plausibilního náznaku, jak to teda fakt je.
  Tys mi aspoň upřímně sdělil, že nedokážeš jasně a stručně vysvětlit, proč ztotožňuješ onu abstraktní transcendentní… entitu s přízemně člověčím bůžkem starých Izraelitů. Od jiných „hlasatelů dobré zvěsti“ jsem se nedozvěděl ani to.
  Nehlásám neexistenci boha, bohů, či obecně nadpřirozena. Pouze prohlašuji, že v boha atd nevěřím, o reálné existenci boha hluboce pochybuji, a to z naprostého nedostatku jakékoliv plausibilní evidence, která by pro reálnou existenci výše zmíněného svědčila.
  V nejlepším případě jsem skončil u „osobního prožitku přítomnosti Boží“ či něčeho podobného. Vzhledem ke svým zkušenostem se stavy změněného vědomí, s prožitkem blízké smrti i s mimotělními (OBE) prožitky coby reálnými a plně fysiologicky vysvětlitelnými fenomeny, důkazy v podobě mystických prožitků jako důkazexistence boží neberu. A to ani hromadné prožitky – vím, jak až příliš snadno je lze vyvolat – společensky žijící živočiši mají k tomuto zjevnou predisposici.

  Není to útok na Tebe. Jen povzdech nad marností diskuse s věřícími, pokud se ta diskuse dotkne právě oné víry.
  (Nejen víry v Boha Všemohoucího. Může to být astrál, „jemnohmotný“ svět, positivní a negativní „energie“ či všemožní pyramidioti – ale tam už jde o zadubenost srovnatelnou s mladozemci.)

  Tož tak asi.

 356. Sam

  ——————–toli
  Jednou jsme s knězem přemýšleli o tom co se stane s protestantem když umře ? Katolík neuměl odpovědět,protože protestantská teologie nemá očistec.
  ———————————-
  No jo, tohleto je oblíbená metoda demolování křesťanství. Dá se to dělat furt. Je snadný poukazovat na rozdílnosti různých náboženství a ptát se, kdo z nich má k čertu pravdu.
  Jako kdybyste šel s krumpáčem zbourat domeček z karet, tj. křesťanství. Bude to fungovat vždycky.

 357. toli

  Jo to beru,vím z čeho vycházíte,ale bohužel kdyby teologie byla vědou tak by mezi teisty nebylo rozporu a mezi křesťanskými denominacemi už vůbec ne.Vezmi si třeba dvě nejbližší teologie katolickou a pravoslavnou že tam těch rozporů je,A to ani nemluvím o katolické a evangelické teologii.Takže která ta teologie je vlastně tou vědou ?

 358. Jan Kupka

  „Jo to beru,vím z čeho vycházíte,ale bohužel kdyby teologie byla vědou tak by mezi teisty nebylo rozporu a mezi křesťanskými denominacemi už vůbec ne.“

  I v takové fyzice máš souběžné teorie a pokusy o jejich sladění či sjednocení. Že se třeba evangelická a katolická teologie v některých dílčích otázkách liší, to je přece zcela normální i ve vědě.

  Zrovna u katolické a pravoslavné teologie se ty rozpory s trochou dobré vůle vejdou na jednu A4. A dialog se vede. Prostě představa, že ve vědě obecně panuje vždy jen jeden jediný názor, to žiješ v hodně nereálném světě.

 359. Jan Kupka

  „A jak?!“
  Krátce to neumím a dlouze ti to psát nechci. Můžu ti to sepsat do mailu. Tady by to byl děsný offtopik. (i když bavíme se tu o chlupech, takže asi by se to neslo).

 360. Karel Kallus

  Pane Kupka,
  jste schopen alespoň přiznání toho, že existuje jiné než nadpřirozené vysvětlení? Já si myslím že ano. Jestli jste deista, nic proti.

 361. Jan Kupka

  Já se omlouvám,ale ztrácím se. Vysvětlení čeho?

 362. toli

  @Jan Kupka
  To co nyní proběhlo vypadá jako hromadný útok na tebe a vím že konkrétně já ti ležím v žaludku.Věř že nyní mne to opravdu mrzí a je mi to líto,ale nevnímám tě jako nesympatického .Svým způsobem tě chápu a není v tom nic osobního.Jen hledám tu skutečnou pravdu a tu mi bohužel žádná teologie nedává.Co se týká mého agnosticismu tak jsem se tak nějak už smířil s tím,že smrtí sranda končí a hledání nějakého evangelia už dnes považuji za ztrátu času.

 363. Karel Kallus

  Nejde o to, jestli se neshodne „pár vědců“ jde o to, že vědecké teorie platí pro všechny. Věda je metoda. To je ta deduktivní část vědy, Prostě z obecných poznatků lze kdekoli na světě( vesmíru) vytvořit něco, co se obejde bez empirismu. Bez toho bychom stále přemýšleli o spoustu nesmyslech a pokrok by byl …. Proto číňan američan nebo čech používajíc stejných zákonů zpravidla dospějí ke stejným cílům. Hyaundai BMW nebo Ford, nejsou vichřicí na smetišti. To ovšem nepochopí nikdo kdo si myslí že není „evoluční“ spojení mezi letadlem btr Wrightů a Jumbo Jetem.

 364. toli

  @Jan Kupka
  evangelická a katolická teologie v některých dílčích otázkách liší

  Tak třeba problém zrovna očistce nepovažuji za dílčí,eucharistii také ne.

  Ano ve vědě jsou rovněž dílčí spory,ale jak už jsem řekl tak věda je nikdy nekončící proces poznání (vy už máte svoje pravdy jasné,neměnné).A konkrétní vědecké spory v běhu času zanikají tím že je nějaká hypotéza zavržena a jiná hypotéza potvrzena vědeckými metodami (což v teologiích neexistuje) a objeví se další teorie,tím vznikají rozpory a opět začíná verifikace a poté (ne)přijetí do standardního balíčku příslušného vědeckého oboru.Díky tomuto procesu máme vše od tužky až po vesmírnou mezinárodní stanici,žijeme déle ,máme zdravotní péči na vysoké úrovni atakdále atakdále.
  Co dalo světu ohlupování lidí když už teda nepočítám umění inspirované náboženstvím ?

 365. Karel Kallus

  Upřímně, jsem ateista, ale někteří exoti mi říkají dost. P. páleš , to jsou hrůzy nenarozeného, jak by si pěkne vyjádřil kuchař Jurajda. Nemám nic proti panu Janovi, Ale tohle je na mě moc. Dám si Jacka and good night.

 366. Sam

  ———-toli: Co dalo světu ohlupování lidí když už teda nepočítám umění inspirované náboženstvím ?———
  Dalo to světu víceúčelovou metodu na ovládání lidí a společnosti k různým (někdy i dobrým) účelům. ŘKC ochotně spolupracuje skoro s jakýmkoliv státním zřízením (feudalismus, demokracie, klerofašišmus…) Pomocí víry se dá někdy léčit alkoholismus.
  http://www.anonymnialkoholici.cz/o-nas/dvanact-kroku.html
  Nebo nějak umravňovat narušenou mládež v různých salesiánských centrech. Dále se to taky dost osvědčilo v armádě, když chcete zařídit, aby šli vojáci ochotně riskovat život. Proto je v každé armádě mnoho vojenských kaplanů.
  Ale mně to k ničemu nebude. Důvěru v nějakou církev asi nezískám nikdy. I ve 12 letech by už bylo pozdě. Nemohu věřit SLIBŮM bez důkazů.

 367. Radim Pališ

  @A.S.Pergill: „„Hlasování nohama“ (= bojkot výrobků a služeb) je naprosto legitimní forma odmítnutí politických aktivit nějaké firmy.“

  V Praze běží Klinika, k tomu Řízkárna, kde se hlasuje provokacemi, obstrukcí a zapalováním aut… Pocit, že je tady nějaký důvod k lynčování hospodského, se ovšem zrodil pouze v makovicích levicových anarchistů. Jací to synové husitů! Zvlášť, když na ně sestoupí „duch rudý“. Aneb, opět důkaz jak asi funguje levicově-materialistické „kritické myšlení“ v kostce. Hloupost, odsudek a lynč, jen nesmyslná destrukce hodnot. Zatímco důvod odmítnutí zůstává trvale nehmatatelný. 😉

  @DarthZira: „kontakt na dodavatele kvalitního hulení“, „považuješ se za vládce světa“

  Doporučuji Písmo svaté. Nový zákon si pročítat pořád dokola. Dokud nepřijde osvícení, povznesení, náhled do zcela skrytých dimenzí a ztráta omezené a svazující ateistické a materiální reality. Má to háček, k pořádnému rauši by měl Písmo darovat někdo blízký, moudrý a duchovně osvícený. Což bude v okolí ateistů zásadní problém. Smůla. Zapracujte na té distribuci. 😉

  Stále vidím problém s nepochopením psaného textu. Jak vůbec může věda existovat, když ateisté prokazují tak slabý důvtip a upínají se pořád dokola na jednu chybnou myšlenku? Nastudujte si „ženu“ od HMC2011, prosím. Pak diskutujte. Určil Bůh, že muž-člověk je vládcem světa – pánem všeho tvorstva, žena má pak rovnocenné postavení a je jeho oporou. Z toho lze vyvodit zodpovědnost za svět i zodpovědnost muže za ženu. Naprostý zmatek pak vychází z nepochopené ženské emancipace. Kopáním do muže dosahují ženy v prvé řadě likvidaci výsostného postavení žen. Vysmíváte se tak vlastnímu konci. Jak smutné. 😉

 368. Petr Tomek Post author

  @Radim Pališ: „V Praze běží Klinika, k tomu Řízkárna, kde se hlasuje provokacemi, obstrukcí a zapalováním aut… “

  Máte v hlavě poněkud maglajz, když takto reagujete na „hlasování nohama“ – to totiž znamená někam, nechodit, něco nedělat, něčeho se neúčastnit.

  „Doporučuji Písmo svaté. Nový zákon si pročítat pořád dokola. Dokud nepřijde osvícení, povznesení, náhled do zcela skrytých dimenzí a ztráta omezené a svazující ateistické a materiální reality. “

  Do rauše se takto zcela jistě dostat dá, ale rozhodně se tak nedá dosáhnout „osvícení“. Osvícením je totiž zpravidla myšlen stav vnímání či pochopení skutečné podstaty světa. V hinduismu a příbuzných náboženských filosofiích je to stav kdy prohlédneme iluze. V osvícenství jde o stav, kdy dokážeme rozlišit iluzi od reality pomocí rozumu. V křesťanství je tak popisován naopak stav, kdy se věřící nechá iluzí zcela ovládnout. Křesťanské „osvícení“ je tedy spíše od-svícení. Tomu odpovídá i vaše metoda.

 369. toli

  Naprostý zmatek pak vychází z nepochopené ženské emancipace. Kopáním do muže dosahují ženy v prvé řadě likvidaci výsostného postavení žen. Vysmíváte se tak vlastnímu konci. Jak smutné.

  Výsostné postavení žen ? To jako že v kostele má být před farářem na kolenou,doma pak u sporáku a nejlépe každý rok porodit dítě jako kráva ? ŘKC by velmi slušelo kdyby byly i farářky,ženy mají jiný pohled na věci a čistě mužské společenství by to zjemnilo.Na druhou stranu chápu že se církev bojí o svůj tradiční patriarchát a do deviantního společenství mužů by to vneslo zmatek a smilstvo,i když nevidím nijaký zvláštní rozdíl mezi tím jestli ošukávají děti anebo si to rozdávají s kolegyní.Smilstvo jako smilstvo.

 370. Jan Kupka

  Očistec podstatná otázka není, eucharistie zásadní otázka je. Ale ve fyzice je také zásadní otázka, v kolika rozměrném světě žijeme a fyzikové se na tom neshodnou (zejména ti klasičtí částicoví se strunovými teoretiky). Ale když se podíváme třeba na trinitární teologii, tak tam panuje mezi evangelíky a katolíky shoda.

  Ale celkově je to od vás trošku zoufalost, ten útok na teologii. Věda je pro vás vaším náboženstvím a tak ta hysterická reakce, že by se snad zašpinit vírou. Přitom závěry teologie jsou zásadní i pro vás. Díky tomu, že teologie víru nějak uchopuje a vymezuje, tak máte vůči čemu bojovat a s čím nesouhlasit.

 371. ateista

  @Jan Kupka
  Fungoval by svět bez teologie, ale s vědou? Na jakém stupni vývoje by byl?
  Fungoval by svět bez vědy, ale s teologií? Na jakém stupni vývoje by byl?
  Zase jsme značně odbočili od kreacionismu, ale zřejmě je nezbytné klást odpor stoupencům boha a náboženství, neboť nelze čekat, až sami přiznají svůj omyl.

 372. toli

  Ale celkově je to od vás trošku zoufalost, ten útok na teologii. Věda je pro vás vaším náboženstvím a tak ta hysterická reakce, že by se snad zašpinit vírou. Přitom závěry teologie jsou zásadní i pro vás

  Z

 373. mira

  @Jan Kupka

  Můžete uvést nějaký příklad, na kterém ukážete jak funguje teologická věda? Nějaké testovatelné předpovědi?

 374. toli

  Ale celkově je to od vás trošku zoufalost, ten útok na teologii. Věda je pro vás vaším náboženstvím a tak ta hysterická reakce, že by se snad zašpinit vírou. Přitom závěry teologie jsou zásadní i pro vás

  Z vědy máme prospěch,z teologie máme kulové…..víra je opravdu škodlivá protože by mohla vědu ušpinit tedy udělat z vědců blbce tím pádem by už byly výsledky zkreslené.
  Co se týká rozporu mezi částicovými a strunovými fyziky tak jsme přesně v části verifikace,jednou ten spor zanikne podle výsledků verifikace.To je věda,proces.Váše rozpory s teologiemi ostatních denominací však nezaniknou nikdy.
  Spor o očistec považuji za zásadní,běžného křesťana by mělo zajímat co s ním po smrti bude……

 375. Jan Kupka

  „Fungoval by svět bez teologie, ale s vědou? Na jakém stupni vývoje by byl?“
  „Fungoval by svět bez vědy, ale s teologií? Na jakém stupni vývoje by byl?“

  Pokud jsme řekli, že teologie je věda (a v tomto se s pány akademiky po celém světě shodnu), tak je ta otázka absurdní.

 376. A.S.Pergill

  @Radim Páliš Nezaměňujte to, že prostě od nějaké firmy nebudu kupovat její služby a výrobky s kriminálními aktivitami vůči této firmě. Jako výrobce či prodávající v demokratické společnosti nemáte nárok nutit potenciální zákazníky, aby vám to kupovali. Zejména v situaci, kdy existuje konkurence se srovnatelou nabídkou, i co do cen.

 377. Jan Kupka

  @mira: Teologie má tedy za úkol reflektovat společnou víru křesťanů tak, jak ji vyznává církev, a slovně ji formulovat. Tedy stačí vybrat jakoukoli výpověď a srovnat ji s tím, co církev učí, co je v Bibli, co tvrdí církevní otcové a podobně … a vždy dojdeš k tomu, zda to tak církev vyznává a učí nebo ne.

  Proto i vedle sebe může existovat evangelická a katolická teologie. Jedna popisuje vědeckými metodami víru evangelíků, druhá víru katolíků. Stejně tak může existovat i islámská teologie, která zase popisuje islámskou víru. Takových teologií může být, kolik je náboženství. A pak je tu religionistika jako srovnávací věda náboženská, která z výstupů jednotlivých teologií vytváří nějaká srovnání.

 378. toli

  Jinak v současnosti se věda vírou už až tak moc nezabývá.Známe důvod,původ,mechanismus víry.On line screeningem mozku dokážeme sledovat změny v uvažování věřících a nevěřících,rozdíly.Psychologie pak nescreeningovými metodami sleduje tyto změny v uvažování a chování.
  V konečném výsledku pak věda a náboženská víra nejsou rovnoběžné.

 379. Jan Kupka

  Toli, zkus nahlédnout konečně toto (vím, že to pro tebe bude těžké):

  Teologie není náboženská víra.
  Teologie je věda, která zachycuje, popisuje a zkoumá konkrétní náboženskou víru.

  „On line screeningem mozku dokážeme sledovat změny v uvažování věřících a nevěřících,rozdíly.“
  Takže jsi zjistili jen to, že věřící i nevěřící používají mozek. Už za to dostal někdo Nobelovku? A netvrdili jste tu naopak, že věřící mozek nepoužívají?

  Prostě to vaše vaření z vody, chytání se stébla, jen abyste věřící shodili, rychle přispěchat s nějakým výzkumem a vyvodit z něj dalekosáhlé nevědecké závěry…je to trapné. Intelektuálně nezajímavé. Až se divím, že tolik inteligentních lidí takovým blbostem propadá.

 380. A.S.Pergill

  ID versus „slepý hodinář“:

  1. Nedávno byla objevena u jednoho druhu hmyzu neúplná fotosyntéza. Končí napětím na buněčných membránách, ne tvorbou ATP, které má univerzální použití. I tak ušetří takto obdařenému hmyzu asi 10% energie, kterou by musel dodat z jiných zdrojů (na práci sodíkodraslíkové pumpy, poháněné ATP).
  a- proč to ID nedotáhl do konce?
  b- proč to neudělal taky u motýlů, kteří mají podstatně větší plochu křídel a tudíž by té energie ušetřili / získali víc?

  2. Existuje skupina bakterií, které získávají energii z organických látek, aby s touto energií zacházely stejně, jako fotosyntetizující (nebo lithotrofní) organismy, tj. použijí ji k tvorbě organických látek z anorganických, které už využít dovedou. Chybí jim tedy propojení mezi získáváním potravy a nástupem některých metabolických cest organických látek (jaké má většina heterotrofních organismů, včetně nás).
  a- proč to propojení ID neprovedl?

  3. Existuje skupina bakterií, které jsou aerotolerantní anaerobi. Tedy, mají bezkyslíkatý metabolismus, ale jsou disajnovány tak, že je kyslík neotráví.
  a- proč to ID nedotáhl jako u fakultativních anaerobů, kteří dokáží přepínat mezi aerobním a anaerobním metabolismem (hranice přepínání je koncentrace kyslíku odpovídající cca 7% ve vzduchu nad kulturou)
  b- proč u fakultativních anaerobů není dotažena ochrana před toxicitou kyslíku (jaká je u těch aerotolerantních anaerobů), a proto rostou o něco lépe při jeho sníženém tlaku (než jaký v atmosféře reálně je)?

  4. Proč má člověk v řadě tkání enzymy pro anaerobní glykolýzu, umožňující přestát až desítky minut zástavy dodávky kyslíku, ale nemá je ve dvou pro život klíčových orgánech: srdci a mozku? Nebyl by ten inteligentní disajnér, který by udělal takovýto lapsus, spíš blbý zmetkař?

  Je mi velice líto, ale tyhle případy opravdu spíše odpovídají „slepému hodináři“, který náhodně nahmatá pár koleček a když do sebe pasují a přinesou alespoň nějakou výhodu, tak je „použije“, bez toho, že by byl schopen se na to podívat a nad tím zamyslet ze širšího hlediska. Nehledě k tomu, že některé takové krátkodobé výhody vedou do slepých uliček, čehož by si ID měl být vědom.

 381. Daniel B.

  @DarthZira:

  „Ale třeba nás zde pan hrábě či Daneček B. oblaží nějakou svou geniální teorií na téma, proč Bůh lidem stvořil chlupy k ničemu a případně i kdy jim je stvořil.“

  Už v období mého dětství jsem slyšel podobné věci o neužitečnosti appendixu a o tom, jakým důkazem je tato neužitečnost pro evoluci.

  „Vlasy i chlupy potřebujeme. A to tam, kde nám rostou. To je jasný vzkaz vědců, kteří se zabývají právě tímto porostem, kůží a lidským tělem obecně. „Každý vlasový folikul není jen vlasovou cibulkou, ale je kolem něj spousta cév, nervů a tuku,“ upozornil profesor buněčné biologie na univerzitě v Bradfordu Des Tobin. Pro list Daily Mail, který se tématem zabýval, také dodal, že vlasy jsou bohaté rovněž na kmenové buňky.“
  http://tn.nova.cz/clanek/co-s-chlupy-na-tele-vedci-maji-jasno-bobra-nechte-byt-a-neholte.html

 382. mira

  @Jan Kupka: Teologie má tedy za úkol reflektovat společnou víru křesťanů tak, jak ji vyznává církev, a slovně ji formulovat.

  Kde konkrétně jsou ty predikce, vědecká metoda?

 383. Jan Kupka

  Tyhle úvahy jsou úplně zcestné, protože jsou pojímány přísně antropocentricky. To, co ty vyhodnotíš jako chybu, mohl být klidně záměr, není způsob, jak to rozlišit. Proto nemá smysl podobnými debatami ztrácet čas. Stvoření nemůže být dokonalé. Může být dokonalejší a může být i méně dokonalé. A celkově je to pak na svobodné vůli designéra, jaký svět chce. Tam se dostáváme na pole filozofie. Žijeme skutečně v nejlepším z možných světů, jak si myslel Leibnitz?

 384. Jan Kupka

  „Kde konkrétně jsou ty predikce, vědecká metoda?“
  Odkazoval jsem tu na to celý článek, co si vyscrollovat trochu nahoru a přečíst si to?

  Jaké jsou metody historie? Zkoumá prameny. Teologie také zkoumá prameny, Bibli, tradici, církevní otce, závěry koncilů, výroky papežů, nauku reformátorů atd.

 385. Daniel B.

  @A.S.Pergill:

  „Počet mimických svalů není úplně totožný s tím, jak moc dobře funguje mimika jako taková. Jinak se dá čekat, že u lidí bude mimika důležitější k prosazení se „v tlupě“ než u těch goril. Navíc některé opice mají mimiku na zadku, kterou lidé nemají / nepoužívají.“

  Máte nějaký nápad, jak se dá vaše tvrzení otestovat? Konkrétně: „…u lidí bude mimika důležitější k prosazení se „v tlupě“ než u těch goril“. Bez testovatelnosti a vyvratitelnosti nemá vaše tvrzení v teorii místo.

 386. toli

  Teologie není náboženská víra.
  Teologie je věda, která zachycuje, popisuje a zkoumá konkrétní náboženskou víru.

  Tomu rozumím,zkoumá myšlení a chování našich předků v souvislosti s náboženstvím v tomto smyslu je vědou.

  Nezkoumá však boha jen předkládá starou víru současným věřícím,v tomto smyslu se přirozeně liší různé teologie a v tomto smyslu není vědou. Je to jako s tím jak tady včera někdo předložil-mám věřit spíše Apollonovi anebo Hádovi ?

  Věřící pochopitelně mozek mají jen ho nepoužívají ve vztahu ke své víře dostatečně kriticky.Tam jsou manipulativními metodami nuceni věřit (neověřovat si ) tomu co jim předkládá jejich farář.

 387. Jan Kupka

  „Je to jako s tím jak tady včera někdo předložil-mám věřit spíše Apollonovi anebo Hádovi ?“
  Teologie ti neříká, čemu máš věřit. Ale v antické teologii by ses dozvěděl, v čem spočívá víra v Háda a v čem spočívá víra v Apollona.

 388. mira

  @Jan Kupka: „Odkazoval jsem tu na to celý článek, co si vyscrollovat trochu nahoru a přečíst si to?“

  Nechci číst 20 stránkový elaborát, proto jsem žádal jeden konkrétní příklad.

  „Jaké jsou metody historie? Zkoumá prameny. Teologie také zkoumá prameny, Bibli, tradici, církevní otce, závěry koncilů, výroky papežů, nauku reformátorů atd.“

  Z toho , že teologie využívá závěrů jiných věd jako je například historie, nevyplývá ekvivalence statutu historie a teologie. Stejně jako nemícháme dohromady astronomii a astrologii.

 389. toli

  Mimochodem víš že katoličtí kněží vysvětlují svým ovcím reformaci jako politický akt zvůle německých zemských knížat ? Proto vás respektují ale nemusí.A myslím si že jen díky osvícenství a sekularizaci tady už nemáme katolicko protestantské války.

 390. toli

  I když v severním Irsku to čas od času bohužel propuká stále.

 391. Jan Kupka

  @mira:

  Když to chceš konkrétně, teolog jde, přečte si nějaký pramen, přečte si jiný pramen, dá je do souvislostí, udělá nějaký závěr. Chápu, že pro někoho, kdo chápe metody pouze přírodních věd, je to těžké na pochopení, možná když by u toho měl ten teolog na stole mikroskop, že by to pro vás takový problém nebyl.

 392. mira

  @Jan Kupka: „nějaký pramen, nějaký závěr… „ – to není moc konkrétní. Podle toho, co jste zatím napsal, můžeme jako vědu označit i tu astrologii, souhlasíte?

  Navíc nechápu, proč bych měl chápat pouze metody přírodních věd. Telepatie?

 393. HMC2011

  A.S.Pergill

  Je mi velice líto, ale tyhle případy opravdu spíše odpovídají „slepému hodináři“, který náhodně nahmatá pár koleček a když do sebe pasují a přinesou alespoň nějakou výhodu, tak je „použije“, bez toho, že by byl schopen se na to podívat a nad tím zamyslet ze širšího hlediska.

  Ale kdepak, brepto. Všechny tyhle případy jen dokazují, že evoluční ideologie je založena jen na dojmech, pojmech, nabubřelosti a hlavně NA EVOLUCIONISTICKÉ NEZNALOSTI a následně na neoprávněné extrapolaci.

  Vaše „připadání“ jsou zcela irelevantní.

  Že nevíte, co k čemu je, nebo vám to „připadá“ nedotažené, není žádným důkazem skutečné nedotaženosti.

  Jsou to jen vaše dojmy a pojmy.

  Nu, možná si lidé dříve neuměli vysvětlit blesky, tak si vymysleli různé bohy, dnes si evopošuci neumí vysvětlit „neúplnou fotosyntézu“, tak si vymysleli, že se svět uhňaňal sám z výbuchu ničeho.

  Věty typu : …proč to neudělal taky u motýlů, kteří mají podstatně větší plochu křídel a tudíž by té energie ušetřili / získali víc?

  opravdu nepředstavují žádnou objektivní podporu pro evoluční ideologii. Pouze ukazují, že zkrátka o hloubce Stvořitelova díla víte stále velké PRD.

  Při vašich „moudrech“ nelze nevzpomenout na rozhovor Boha s Jobem. Měl byste se připravit na Boží soud, až se vás Bůh zeptá stejně, co mu odpovíte…?

  V tom Hospodin promluvil k Jobovi z vichru:“Kdo to zatemňuje mé záměry řečmi, v nichž není poznání?Jako muž si teď vyhrň rukávy, budu se tě ptát a ty mě poučíš:Kde jsi byl, když jsem zemi založil? Jen pověz, když tomu rozumíš

  Ale obávám se, že tam spíše budete stát s otevřenou hubou a plnými kalhotami. 😀

 394. Jan Kupka

  Miro, kupříkladu v teologii používaná metoda historicko – syntetická (nazývána také historicko – verifikační, kritická, biblická nebo „sestupující“) není nic nekonkrétního. Namátkou z nějakých teologických skript:

  2. Dějiny pojmu Tradice.
  19.2.2. Prvotní křesťanství.
  Tradice byla pro něj konstitutivní, poněvadž spojovala osobu věřícího člověka s životem a učením Krista. Ústní deposit slov a učení Ježíše Krista zůstal sepsán s úkolem zaručení jeho dalšího autentického předávání. V knihách Nového zákona jsou rozmanité elementy formující se Tradice:
  – Evangelium, které bylo dáno (1Kor 15,1n),
  – jiný příkaz ve formě vyznání víry (1Kor 15,3nn; Řím 1,1-4;4,24n;10,8n; 1Petr 3,18),
  – příkaz v liturgické formě (1Kor 11,23-26),
  – v hymnech (Ef 5,14; Flp 2,5-11; 1Tim 2,5n;3,16; 1Petr 1,20),
  – ve formě katechetického učení (Řím 6,16n),
  – poukázání na slova Krista (1Kor 7,10;9,14;11,23nn; 1Sol 4,15),
  – tradiční zvyky (1Kor 11,3-16).
  Současně se vznikem Tradice vznikl úkol kritického rozlišení jejího obsahu. Po smrti posledních učedníků, kteří byli očitými svědky Kristových skutků a slov a současném vzniku bludných doktrín, postupoval vývoj předávání ve formě zřejmě již definované nauky víry. Je to viditelné již ve spisech NZ (Lk 1,1-4; Sk 20,17-35). Hlavní body apoštolské Tradice se staly platnou naukou a musely být přijaty skrze církevní obce, o čemž svědčí Listy apoštolů.

  Vše je to verifikovatelné, doložitelné a po všech stránkách věděcké. Prostě se jen naučte používat google a něco teologického si přečtěte.

  „Navíc nechápu, proč bych měl chápat pouze metody přírodních věd. Telepatie?“
  To bylo oslovení anonymního davu.

 395. A.S.Pergill

  @Daniel B. Podpůrným pozorováním může být „osobnostní zlom“ v úspěšnosti kandidátů v US presidentských volbách po masovém zavedení televize do US domácností a zavedení televizních duelů mezi kandidáty. V předchozím období (kdy se duely přenášely rozhlasem) bylo důležitější, co říkají, v „televizní éře“ nabyl důležitosti vzhled, vč. mimiky.
  Římskokatolická církev má (nebo ještě do nedávna měla) vizuální požadavky na vzhled při přijímání do seminářů (na budoucí faráře).
  Asi by se takových příkladů dalo najít víc.

 396. A.S.Pergill

  @HMC2011 Jakýkoli lapsus se dá jistě vysvětlit „nevyzpytatelností božích záměrů“, nebo něčím podobným. Problém je, že je to argumentační faul, navíc odstranitelný už Occamovou břitvou: Proč se zabývat nějakými teologickými obskurnostmi, když máme daleko jednodušší a pravděpodobnější vysvětlení?

 397. Bílá velryba

  Není žádný přímý či nepřímý exaktní důkaz pro kreaci, ať už deistickou, teistickou či panteistickou, ať už pro ID nebo pro 6tisíc let starý svět.

  Důkazy jsou opačné: dlouhá a krutá evoluce plná náhod a špatných linií co vymřou, pokud je za tím bůh, je to magor. Ale tento proces se obejde i bez něj, tak proč ho předpokládat? 🙂 Je to jen nepravděpodobná záhada navíc 🙂

  Teologie není věda, ani logická, ani empirická, proto také na rozdíl od biologie či matematiky nedospěje k stejným či podobným výsledkům, ale naopak, často učí neslučitelné protiklady i v rámci jedné církve ve stejný čas, natož v průběhu času. Nemá hlavně o co své názory opřít.

 398. Bílá velryba

  Jinak ten Adam, jak víte, že byl stvořený i s penisem? Bůh dle Bible vytvořil ženu až z žebra, ne hned, proč? 🙂 Je přeci vševědoucí, tak proč mu bylo Adama líto, že je sám? Proč od začátku nestvořil ženu, když věděl, že jí nakonec stvoří? K čemu by měl Adam před Evou varlata? 🙂

  Doslovně je Bible blbost a metaforicky je to zase libovolně vyložitelná pohádka, ne žádná ověřená PRAVDA. Jen spekulace.

  A proč nás vůbec bůh zkouší, když vše ví dopředu? 🙂

 399. mira

  @Jan Kupka: Příklad podle mě ilustruje výstup religionistiky, případně historie. O tom se ale přece nepřeme. Jde mi o konkrétní příklad využití vědecké metody v teologii, nikoliv v jejích pomocných vědách. Jaké testovatelné predikce poskytuje samotná teologie?

  Astrologie přece taky mimo jiné popisuje pohyb nebeských těles- verifikovatlně, doložitelně a po všech stránkách vědecky. Stačí vám to na uznání jejího vědeckého statutu?

 400. Jan Kupka

  Jaké testovatelné predikce poskytuje samotná teologie?

  Religionistika je srovnávací věda náboženská, zabývající se náboženskými fenomény napříč náboženstvími, jejich rozdíly, společnými prvky a podobně. Určitý přesah tam je. Ale toto byl výstup systematické teologie. Jenže to je s vámi jak do dubu. Prostě běžte, studujte, zajděte si do nějaké vědecké knihovny, něco si o teologii zjistěte, já opravdu nemám za náplň práce doplňovat mezery ve vašem vzdělání.

  „V soudobé religionistice platí, že religionistika a teologie nejsou partnery ani nepřáteli, ale dvěma samostatnými obory, které disponují navzájem nezaměnitelnými racionalitami.“ (wiki)

  Jinak do astrologie se moc nenavážet, za tu buďme vděční. Astrologie je ta „děvka, co dlouhá staletí živila astronomii“. Kde bychom bez ní byli.

 401. HMC2011

  A.S.Pergill

  Jakýkoli lapsus se dá jistě vysvětlit „nevyzpytatelností božích záměrů“

  Nikoliv. „Jakýkoliv lapsus“ jen ukazuje, že se nabubřele stavíte do role člověka, který nade vší pochybnost takový „lapsus“ dokáže identifikovat. To ale vůbec není jisté.
  Proč bych vám měl věřit, že jste něčeho takového schopen ? Samozřejmě, že nejste. Pouhá tlučhubovská tvrzení nepředstavují důkaz takové schopnosti.

 402. Smil Flek z Nohavic

  Mě by zajímalo, jestli pan Votoček a vůbec zastánci kreacionismu dokážou vysvětlit proč:
  – Bůh stvoří mnoho náboženství, z nichž jen jedno je to pravé, a kde všechna náboženství stojí na konceptu víry – kdy víra vyžaduje, aby člověk věřil navzdory absenci očekávaných důkazů nebo navzdory přítomnosti odporujících důkazů.
  – Bůh stvoří lidem mozek, který umožňuje, aby lidé byli touto koncepcí víry i samotnými náboženstvími snadno manipulovatelnými a dopouštěli se ve jménu víry spousty zla a násilí. Pro příklad uvedu dnešní násilné události v Bruselu spáchané z náboženských pohnutek.
  – Zároveň stvoří lidem mozek, který vyžaduje vědecké metody a odmítá koncepci víry. Toto odmítnutí je trestáno smrtí, později peklem.
  – Navzdory tomu a navzdory svým odporným a násilnickým činům a navádění k nim o sobě prohlašuje, že je morální génius, vyžaduje po lidech dodržování morálky. Zároveň podmínky nastaví tak, aby nikdo nebyl schopen jeho pravidla dodržet – dědičný hřích.

 403. Bílá velryba

  A to jste vynechal, kolik těch náboženských morálek je i v rámci jedné víry 🙂

  Inu, teologie je věda a tak dochází k protikladným výsledkům 🙂

  Hlavně jsem rád, že bůh stvořil přírodu kde je plno požírání a bolesti, zvířata bez abstraktního rozumu jsou mu za tuto bolestivou „zkoušku“ jistě vděčna. A děti jsou mu také jistě vděčné za všechny ty mučící nemoci na které často umírali po většinu historie a kterými prý „zkouší“ jejich rodiče 🙂

 404. HMC2011

  Bílá velryba

  Jinak ten Adam, jak víte, že byl stvořený i s penisem? Bůh dle Bible vytvořil ženu až z žebra, ne hned, proč?

  Tady máte odpověď.

 405. Bílá velryba

  V Bibli se ale píše, že mu bylo Adama v určité chvíli líto 🙂

  Tomu mohl předejít tím, že by Evu stvořil hned, by si ušetřil lítost a Adamovi „osamělost“ 🙂

  Metaforicky to může znamenat cokoliv 🙂

 406. mira

  @Jan Kupka: Já teologii nehodlám studovat, jen se ptám, na čem stavíte svůj výrok o teologii jako vědě a žádám konkrétní příklad. To, že teologie něco zkoumá, je jasné. Otázka je, zda to zkoumá vědeckou metodou. Kde jsou ty predikce? Váš příklad má sám nadpis „Dějiny pojmu Tradice“ a jak jsem už uvedl, nemám problém s uznáním toho, že teologie využívá pomocné vědecké disciplíny. Ale co teologie samotná? Například ta vaše systematická teologie obsahuje obory jako „angeologie“ nebo „démonologie“- jaké testovatelné předpovědi dávají? Jak falzifikují své výroky?

  Astrologie může podat stejný historický výklad například ohledně vývoje znamení ve zvířetníku. Určitě to bude mít historickou hodnotu, dá to zajímavý vhled do uvažování našich předků apod. Jsou to ovšem historické resp. antropologické výstupy, nikoliv astrologické.

  Považujete astrologii za vědeckou, nebo ne?

 407. HMC2011

  Smil Flek z Nohavic

  – Bůh stvoří mnoho náboženství, z nichž jen jedno je to pravé, a kde všechna náboženství stojí na konceptu víry –

  Bůh nestvořil mnoho náboženství. Lidé tvoří mnoho náboženství. Nicméně to je opět důkaz Boží existence. Z Edenu si stále neseme:

  1. Víru v Boha
  2. Manželství
  3. Zakrývání nahoty – oblékání
  4. Pohřbívání mrtvých do země.

  To nevymysleli náhodně roztroušené skupinky poloopičáků. Adam s Evou věděli, že je Bůh, řekli to svým dětem, ty zase svým a tak dále. Mnoho lidí si však Boha začalo zobrazovat a začali uctívat věci, či lidi, jako bohy, ačkoliv to bohové nebyli. Evolucionisté jsou také nábožní lidé. Věří v konstrukční sílu tupé hmoty, miliardy let, větříčku a sluníčka. Podle Bible jsou to modláři. Boží slovo samozřejmě již od svých prvních kapitol, rozlišuje pravé a nepravé uctívání.

  1K 8:5 : Na nebi i na zemi jsou sice různí takzvaní bohové (a takových „bohů“ a „pánů“ je celá řada),pro nás je ale jen jediný Bůh – Otec, z něhož je všechno, i my pro něj; a jediný Pán – Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, i my skrze něj.

  kdy víra vyžaduje, aby člověk věřil navzdory absenci očekávaných důkazů nebo navzdory přítomnosti odporujících důkazů.

  Důkazem Stvořitele je jeho stvořitelské dílo. Za to nikdo nemůže, že jste na to plácli nálepku „evoluce“. a „to samo“. A v rozporu s jakýmikoliv důkazy a zkušeností uvěřili té hovadině, že TOHLE se za velký čas samovolně přeměnilo do TOHOHLE.. Stavba je vždy důkazem existence stavitele, o Staviteli všeho předkládá důkazy například Biblický kreacionismus.

  Žd 3:4 : Každý dům přece někdo postavil a stavitelem všeho je Bůh.

  – Bůh stvoří lidem mozek, který umožňuje, aby lidé byli touto koncepcí víry i samotnými náboženstvími snadno manipulovatelnými

  Ovlivnitelnost člověka je užitečná. Například při výchově dětí. Jaké by to asi bylo, kdyby všichni byli tvrdohlaví a nedali se poučit. Každá Boží vlastnost daná člověku je k něčemu užitečná a negativním důsledkům má zabránit zase jiná lidská schopnost, která tu první vyvažuje.

  Člověk je v Písmu vyzván ke zkoumání a osobní odpovědnosti.
  A varován před tím, abychom si dávali pozor na to, aby nás někdo nesvedl bludem.

  1Te 5:21 : Všechno prověřujte; dobrého se držte,

  Ř 14:12 : Každý z nás tedy složí Bohu účet sám za sebe.

  Pro příklad uvedu dnešní násilné události v Bruselu spáchané z náboženských pohnutek.

  V rámci objektivity byste měl uvést všechny zlé věci, které se děly z pohnutek víry v evoluční ideologii a ateismu. Všechny ty potoky krve ve 20. století koncentrační tábory, miliony vyvražděných Židů, atd. – to je ovoce darwinismu.

  Ač s islámem rozhodně nesympatizuji, člověk není zbaven odpovědnosti před Bohem tím, že zmatlá všechno dohromady. Ježíš náboženské vůdce své doby tvrdě kritizoval. To se nevylučuje. Nemá to žádnou souvislost. Zlo je zlo a dobro je dobro. Řešení nespočívá v tom, že všechno hodíte do jednoho pytle a budete se alibisticky tvářit, že jste „z obliga“. Nebo tím, že jednu lež nahradíte jinou lží. Nikoliv! Jste stále povinen hledat pravdu, dobro a lásku.

  Zároveň stvoří lidem mozek, který vyžaduje vědecké metody a odmítá koncepci víry.

  Víra je ve skutečnosti základem všeho. I přijetí těch vědeckých metod. Sám jste mnohdy ani žádné důkazy přímo neviděl, musíte věřit, že vás ti vědci ve vědeckých časopisech neklamou. Věříte, že má smysl vědecky bádat, věříte, že svět má nějaký řád a podobně. Věda evropského typu vznikla díky křesťanství. Cokoliv děláte, má nějaký prazáklad ve víře v něco.

  Toto odmítnutí je trestáno smrtí, později peklem.

  Žádné peklo neexistuje. Tedy takové, kde by Bůh lásky navěky trápil hříšníky. Trestem za hřích je smrt. Smrt je nevědomí. Na věky už nebudete žít. Ateisté promarní Boží nabídku spásy a dar věčného života.

  Kazatel 9:5: Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic.

  Navzdory tomu a navzdory svým odporným a násilnickým činům a navádění k nim o sobě prohlašuje, že je morální génius,

  To je jen vaše hodnocení. Naopak, při pohledu na dnešní bezradnost s islámskou invazí do Evropy, lze pro některé kontroverzní starozákonní pasáže získat více pochopení.

  Zároveň podmínky nastaví tak, aby nikdo nebyl schopen jeho pravidla dodržet – dědičný hřích.

  Podmínky jsou nastaveny dle Boží svatosti. Že jim lidé nejsou schopni dostát, je výsledkem lidské hříšnosti a pádu, nikoliv Boží vina. Lidé tudíž potřebují milost a tu mohou získat jen prostřednictvím oběti Božího Syna, Ježíše Krista.

 408. HMC2011

  Bílá velryba

  V Bibli se ale píše, že mu bylo Adama v určité chvíli líto

  Kde se to píše ?? Prosím odkaz.

 409. Jan Kupka

  „jaké testovatelné předpovědi dávají? Jak falzifikují své výroky?“
  Zrovna tyto dva obory jsou hodně okrajové, ale platí pro ně to samé co pro ostatní, popisují křesťanskou víru v anděly a démony. Verifikovatelnost je také snadná, když kdokoli půjde do oficiálních věroučných dokumentů církve a vyvodí z nich, že církev v anděly a démony nevěří, že nejsou obsahem křesťanské zvěsti a toho, co křesťané nazývají Zjevení, pak se ty dva obory mohou klidně zahodit, respektive mohou být ponechány jako čistě historické, zkoumající víru v anděly či démony v té či oné době. Ale protože křesťanská víra anděly a démony zahrnuje, je možné tuto víru v ně teologicky zmapovat, případně vyvodit nějaké „zavinuté“ závěry o andělech a démonech, které vyplývají z ostatních článků víry.

 410. DarthZira

  Pališi (sakra, co je to asi za asociaci, že mám chuť ti říkat buď „Paliči“ nebo „Páleši“ a vždycky se musím podívat, jak se vlastně jmenuješ? 😉 ) jestli jsi schopný vlízt na cokoli, i na ženskou s chlupatýma nohama a knírkem pod nosem, jelikož je to stejně fuk, když jsi do dvou minut hotový, tak je to ryze tvůj soukromý problém, se kterým bys tady neměl obtěžovat druhé – a už vůbec by ses s tím neměl chlubit, jelikož to nic k chlubení není 😛
  Kromě toho jestli je tento tvůj přístup k sexualitě vyjádřením té tvé halasně proklamované úcty k ženám, tak máme o pojmu „úcta“ každý asi zcela jinou představu.

  Jenže podle všeho se vůbec míjíme v chápání naprosté většiny pojmů. Jestli mou touhu studovat a seberealizovat se v povolání, které mě baví, a to bez toho, že by měl jakýkoli muž (otec, bratr, manžel, přítel, dědeček, strýc, pan farář… kdokoli) právo kecat mi do toho, jakou školu a jaké zaměstnání si vyberu, považuješ za jakési „kopání do mužů“, kterým si pak koleduji o to, aby si mě tito „přestali vážit“, tak jsi úplně mimo.
  Všichni muži, které ve svém okolí mám, by si mě nevážili PRÁVĚ A POUZE tehdy, kdybych toto výše popsané nedělala.

  V každém případě ale tvé zcestné představy o sexualitě (a to včetně názoru na „užitečnost“ chlupatých nohou) rozhodně nejsou žádným vzorem, kterým by se měli řídit všichni ostatní, natož pak aby tato tvá úchylná zkušenost byla jakýmkoli podkladem pro vyvozování objektivních závěrů.

  Po celou dobu staroegyptské civilizace (tedy po dobu trvání Staré říše, Střední říše a Nové říše, což bylo celkem skoro 3 tisíce let, tedy stovky generací) si všichni tamější obyvatelé, kteří chtěli být považováni za civilizované, holili veškeré tělesné ochlupení, a to včetně vlasů – a kupodivu ve srovnání s jinými národy, které toto nečinily, netrpěli větším množstvím zdravotních problémů a komplikací, spíše naopak, což ovšem samozřejmě nebyla nějaká „zásluha“ holení, ale prostě toho, že egyptská medicína byla na daleko vyšší úrovni než lékařství u jiných národů.
  Takže zcela zjevně to tělesné ochlupení vůbec k ničemu nepotřebovali a obešli se stovky let úplně bez něj, aniž by jim to sebeméně škodilo 😉

  Popularizační „vědecké“ články z bulváru pro mě nemají vůbec žádnou vypovídací hodnotu o čemkoli, ty jsou dobré leda tak k tomu, aby se jim člověk zasmál 🙂
  Zato fakt tisíce let trvající civilizace, kde se po stovky generací ochlupení odstraňovalo, má pro mě daleko vyšší vypovídací hodnotu než závěry učiněné z pozorování pár desítek lidí.

  Pokud jde o údajnou škodlivost holení, tak tím jediným rizikem je možnost podráždění kůže a dokonce i vznik oděrek, a pochopitelně pak zejména infekce, která se do těch ranek může dostat, případně také to, že když oholený (= seříznutý) chlup začne dorůstat, tak že může růst špatným směrem, tedy místo z kůže ven roste pod kůží a tím vytváří bolestivý vřídek, který se opět může zanítit atd. Ovšem kdyby člověk vůbec žádné chlupy neměl, k tomuto všemu by samozřejmě vůbec nedocházelo.
  Lepší metodou než holit je tudíž fotoepilace, jenže ta má zas jiná nikoli rizika, ale zatracená negativa z hlediska ryze praktického – tím prvním je samozřejmě to, že je dost drahá, dále pak že aby byl ten efekt opravdu pořádný (tedy úplná likvidace ochlupení v daném místě), musí se opakovat několikrát, čímž se logicky prodraží ještě víc. A třetí problém je ten, že čím jsou chloupky světlejší, tím hůř se touto metodou odstraní, takže blondýnky a blonďáci mají poněkud smůlu.

  Tedy jinými slovy – chlupy jsou zcela k ničemu, obešli bychom se v klidu i bez nich a v ničem by nám nechyběly. Jestli si je někdo holí či neholí, případně jinak odstraňuje, a na kterých místech si je odstraňuje, to už je na každém. Ovšem (až na pár úchylů) se vždycky mužům líbily ženy co nejméně chlupaté – ostatně i to, že se bílým mužům údajně nejvíc líbí asiatky, může mít jako jeden z důvodů to, že „žlutá“ rasa má obecně velmi málo tělesného ochlupení a zvláště ženy mají zpravidla i bez jakéhokoli depilování jak ruce tak nohy úplně holé.
  A pokud jsou tedy chlupy tak strašně užitečné, tak proč je Ježíš vždycky znázorňován s úplně holým hrudníkem a dokonce i bez chlupů v podpaždí? To jako Ježíš ty „tak strašně moc užitečné“ chlupy k ničemu nepotřeboval? Podle teologie je přece Ježíš „úplný bůh a úplný člověk“ – takže pokud se on jako úplný člověk obešel bez chlupů, obešli bychom se bez nich my ostatní taky 😉

  Mimochodem, ti Egypťané si všechno včetně vlasů patrně vyholovali zejména proto, aby se mohli několikrát denně koupat aniž by se pak museli zdržovat se sušením vlasů a vousů – prostě vykoupali se i s hlavou, utřeli se, nasadili si paruky a šli, žádná zbytečná zdržovačka 😛
  Těžko říct, proč se tento přístup k hygieně nerozšířil celosvětově – zejména v dnešní době, kdy jsou lidí dost v časovém pressu, by to bylo velmi praktické 😉

  Btw apendix – byl mi odoperován v šestnácti a od té doby jsem ho nikdy nikterak nepostrádala, k ničemu ho nepotřebuji, prostě se bez něj vesele obejdu a nejsem o nic nemocnější než ti, kteří jej stále mají. Takže kdyby byl člověk stvořen zcela bez apendixu, vůbec nic by se nestalo. Já kvůli existenci apendixu musím po zbytek života řešit zcela zbytečnou jizvu, bez které bych se opravdu velmi ráda obešla – ovšem furt jsem ještě dopadla tisíckrát líp než ty milióny nešťastníků, co zemřeli v příšerných bolestech na tzv. „postranní nemoc“ v dobách, kdy se zanícený apendix ještě operovat neuměl. Těmto lidem bys měl začít vykládat o užitečnosti apendixu a o tom, jak bylo od Stvořitele všeho a všech vrcholně moudré člověku ten apendix dávat – vím přesně, kam by tě s podobnými řečmi poslali 😛

  A co ta barva vlasů a očí a pleti všech příslušníků Noemovy rodiny, tu mi prozradíš kdy?
  Když tedy tvrdíš, že je známá.

  Nebo třeba že bys nám už konečně sdělil to sladké tajemství, zdali po vylezení z Archy se všechny kočkovité šelmy sešly na sněmu, kde se dohodly, že lvi, tygři, levharti, gepardi a někteří další zůstanou v Euroasii a Africe, zatímco jaguáři spolu s pumami se postěhují do Ameriky. Či jim to snad takto přikázal Noe? A ty šelmy ho jako poslechly?
  A lemurům na Madagaskar, klokanům do Austrálie a tučňákům do Antarktidy přikázal jít kdo? A ten někdo jim taky přikázal, aby cestou spalovali všechny mrtvé příslušníky svého druhu nebo jak?

  A co ty sladkovodní ryby, ty při potopě v moři (tedy ve slané vodě) nezahynuly proč? A proč dnes ve slané vodě hynou za pár hodin?

  Ještě bys nám taky mohl objasnit, jak se při potopě světa mohou utopit mořští živočichové opatření žábrami jako třeba megalodon (samozřejmě ale pouze někteří), a zato se při ní rozhodně neutopí delfíni a velryby, kteří mají plíce, ačkoli jiní tvorové opatření taky plícemi, jako např. plessiosauři, se utopili.
  Btw – myslím, že velryby a delfíni také „velmi děkují“ milému Stvořiteli za plíce, kvůli kterým je tak snadno uloví velrybáři 😉

  Jo – a co spáchali ti chudáci dinosauři, že nesměli na Archu?
  Navíc v této věci pak Bible evidentně lže – píše se v ní, že měl Noe vzít na Archu „od každého tvora“ buď sedm párů (tvorové tzv. „čistí“) a nebo méně (tvorové tzv. „nečistí“), ovšem zjevně nevzal jeden jediný pár ze všech tisíců druhů dinosaurů, ačkoli alespoň některé jejich druhy znát musel, jak nám dokazují „muzea stvoření“ po celé světě, kde vystavují exponáty dinosaurů se sedly, na kterých jezdí lidé.

 411. Dogbert

  Kreol je čistý běloch, narozený v koloních, mestic je míšenec b. a Indiána, zambo černocha a Indiána, „žlutý“ a černoch nevím, historicky se to moc nevyskytovalo.

 412. mira

  @Jan Kupka: Úplně stejné pojednání mohu napsat o tom astrologickém zvířetníku, včetně „astrologického mapování, které vyplývá z ostatních článků astrologie“.

  Můžete prosím konečně odpovědět, zda považujete astrologii za vědeckou disciplínu?

 413. ateista

  @všichni zde diskutující věřící
  Zanechme na okamžik rozmíšek. V souvislosti s dněšními atentáty v Bruselu vyzývám všechny věřící, kteří se obracejí na svého boha. Nikoliv abyste žádali islámského boha Alláha, aby zabránil dalším masakrům, na toho nemáte páky, ale abyste žádali vašeho křesťanského boha, aby ochránil vaše soukmenovce, křesťany. Výsledky vašich proseb či žádostí či modliteb ozřejmí, jak je to s vaším bohem doopravdy.
  Situace je vážná, berte to i vy vážně.

 414. Dogbert

  Jinak, co se týče úvah o chlupech a kdo se komu líbí, neopíráte se o vědu ani jeden. Třeba na základě jakých antropologických souborů ostatků bys chtěla posuzovat míru nemocnosti v oné době?

 415. toli

  My tradici chápeme jako dlouhotrvanlivost,to nevypovídá nic o její objektivnosti či kvalitách .

  Míjíme se v tom že teologie ukazuje čemu lidé věřili a věří,ale nemá to nic společného s objektem víry tedy s bohem,pouze s představami o bohu
  O proti tomu psychologie,neurologie a anestezie totálně rozbíjí konstrukt nesmrtelné duše.Vědomí je pouze produktem mozku.Přestane li existovat mozek přestane existovat také duše. A když není nesmrtelná duše tak je bůh zcela zbytečný.

 416. HMC2011

  DarthZira

  Po celou dobu staroegyptské civilizace (tedy po dobu trvání Staré říše, Střední říše a Nové říše, což bylo celkem skoro 3 tisíce let, tedy stovky generací) si všichni tamější obyvatelé, kteří chtěli být považováni za civilizované, holili veškeré tělesné ochlupení, a to včetně vlasů – a kupodivu ve srovnání s jinými národy, které toto nečinily, netrpěli větším množstvím zdravotních problémů a komplikací, spíše naopak, což ovšem samozřejmě nebyla nějaká „zásluha“ holení, ale prostě toho, že egyptská medicína byla na daleko vyšší úrovni než lékařství u jiných národů.

  Co se rozčilujete ? 😀 Vaše „velesvatá“ věda opět odhalila, že ochlupení nějaký význam má. Tím samozřejmě není řečeno, že se nemůžete holit, či že bez ochlupení se nemůžete cítit lépe. Nicméně, ani to neznamená, že ochlupení význam nemá a opět se potvrzuje, že své závěry zakládáte jen na NEZNALOSTI FUNKCE A ÚČELU. Že však neznáte funkci a účel, není důkazem, že taková funkce neexistuje.

  Popularizační „vědecké“ články z bulváru pro mě nemají vůbec žádnou vypovídací hodnot

  Ach tak, co se nehodí do evolučního světonázoru, škrtněte!
  Nu, nic nového u evolucionistů. Takto už „vědecky pracují“ 150 let, obvykle do té doby, než je nemilosrdná fakta začnou tvrdě mlátit po hlavě. 😀

  Zato fakt tisíce let trvající civilizace, kde se po stovky generací ochlupení odstraňovalo, má pro mě daleko vyšší vypovídací hodnotu než závěry učiněné z pozorování pár desítek lidí.

  Ale to není žádná vypovídací hodnota. Holení sic člověk může bez větší újmy přežít, přesto nelze z nějaké dávné civilizace vydedukovat, že to nějaký negativní vliv nemělo.
  Žádné takové přesné statistiky z dávných dob nemáte. Zvláště v době vědecké, přísně empirické, založené na výpočtech, ovlivňující celkový výsledek v miliontinách, je komické činit nějaké dalekosáhlé závěry tímto typem paušalizace.

  má pro mě daleko vyšší vypovídací hodnotu než závěry učiněné z pozorování pár desítek lidí.

  Pozorováním desítek lidí, kteří přišli o končetinu a žijí, by se možná dalo dospět i k závěru, že ruce a nohy jsou také zbytečné. Ve skutečnosti, což ve své evoluční zaslepenosti nejste schopna rozlišit, některé součásti těla prostě potřebujeme více a některé méně. To ovšem neznamená, že nějakou, byť zanedbatelnou, funkci pro člověka nemají a že v případě důkladného prozkoumání na dostatečném statistickém vzorku na tom neoholení lidé nebudou statisticky zdravotně lépe, než lidé oholení.

  Tedy jinými slovy – chlupy jsou zcela k ničemu,

  Nikoliv. Vědecké výzkumy říkají opak!

  😉

 417. Bílá velryba

  No v Genesis 🙂 Muž byl sám a bůh mu tak stvořil družku…

  Kdyby mu ho nebylo líto, tak by jí nestvořil. Nebo by to udělal rovnou. Ale on jí stvořil až z jeho žebra…

 418. Bílá velryba

  Zambo, černoch + žlutý = zambo!!!

 419. HMC2011

  Velryba

  To není odpověď. Ptal jsem se, kde se v Bibli píše o Boží lítosti nad Adamem. Text jste nepředložila, tudíž to beru tak, že si jen bohapustě vymýšlíte.

  Na druhou stranu, člověk bez chorobného fantazírování by nemohl být evolucionistou. Takže to chápu…

 420. Bílá velryba

  Proč by jinak Adamovi stvořil z žebra družku, když ne z lítosti? 🙂 Mohl si ho nechat jen, bez družky, jako parťáka 🙂 nebo mohl družku stvořit ihned. To neudělal. Takže lítost.

  ČILI JE TO TAM, V GENESIS

  Adam byl v Edenu sám a Hospodinu se ho zželelo. „Není dobré, aby byl člověk samoten, stvořím mu pomocnici,“ pravil. Seslal na Adama tvrdý sen, ve spánku mu vyňal žebro a to místo vyplnil tělem. Z žebra pak učinil ženu, a když se Adam probudil, přivedl ji k němu.

  http://wikilivres.ca/wiki/Biblick%C3%A9_p%C5%99%C3%ADb%C4%9Bhy/Adam_a_Eva

 421. Smil Flek z Nohavic

  Sice trochu mimo téma, ale opakování:

  Petr Tomek – https://www.osacr.cz/2015/11/14/nemodlete-se-za-pariz-prohlaseni-k-teroristickemu-utoku/
  Krátce po masakru v Paříži obletěla svět zpráva: „Modlete se za Paříž“. Je v ní něco nepříjemně znepokojivého. Modlit se proti zločinu spáchanému z náboženských důvodů? Necítíte že je v tom něco zvráceného? Věřte mi, všichni pachatelé tohoto teroristického útoku se velmi usilovně modlili. Proč byste tedy měli dělat to, co je dovedlo k rozhodnutí vzít zbraně a trhaviny a vyrazit vraždit jiné lidi?

  Pray for Brussels
  https://www.youtube.com/watch?v=5TP36DRzg3k

 422. Smil Flek z Nohavic

  Bílá velryba:
  Třeba TI bude vysvětleno, že zželelo znamená metaforicky něco zcela jiného, než že Bohu bylo Adama líto 🙂

 423. HMC2011

  Velryba

  Proč by jinak Adamovi stvořil z žebra družku, když ne z lítosti?

  O vašich „dedukcích“ nebyla řeč a vskutku nemám chuť se do žádné polemiky s vašimi sugescemi pouštět.

  Psala jste, že „V bibli se píše“, proto jsem chtěl citát a text, co a kde se v bibli píše.

  Nu nepíše a stvoření člověka proběhlo naprosto správně, tedy přesně tak, aby jakákoliv příbuznost se zvířaty mohla být nad veškerou pochybnost, za pomoci Písma, vyloučena.

  BOHU SE ZŽELELO !!!!!!!! TO JE VÝKLAD CÍRKVE SVATÉ !!!

  Výklad „církve svaté“ je irelevantní, já se ptám na text obsaženým v Bibli.
  Takový však neexistuje.

 424. ateista

  @HMC2011
  Dožadujete se citací nebo odkazů. Mám Bibli z roku 1874 a tam se píše toto:

  26. Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu……..27. I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu božímu stvořil jej; muže a ženu stvořil je.

  O několik odstavců dál se píše toto:

  21. Protož uvedl Hospodin Bůh tvrdý sen na Adama, i usnul; a vyňal jedno z žeber jeho, a to místo vyplnil tělem. 22. A z toho žebra, kteréž vyňal z Adama, vzdělal Hospodin Bůh ženu, a přivedl ji k Adamovi.

  Ale místo hadrkování o slovíčka se věnujte mému vstupu výše!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 425. Jan Kupka

  HMC2011:
  Musíš chápat, že Moby Dick vzhledem ke svému věku zná tak maximálně biblické příběhy od Olbrachta. Ze kterých tu ostatně také cituje. 🙂

 426. A.S.Pergill

  @HMC2011 Lapsusy jsem popsal. S výjimkou té fotosyntézy u hmyzu, která se ještě nestačila dostat do učebnic, jsou to informace na úrovni pregraduálního VŠ studia a některé se učí už na střední nebo základní škole.
  Jsou to vyslovně konstrukční kiksy, jaké by vědomě a se strategickým nazíráním na vzdálenější cíl uvažující konstruktér prostě neudělal. Teorie „slepého hodináře“ evoluce je vysvětluje daleko lépe.

  Takže, je mi líto, pokud ten váš pánbu existuje, tak je to totálně nekompetentní hlupák. Jeho disajnerství se, připustím-li jeho existenci, nedá odlišit od aktivit strýčka „vynálezce“ v Saturninovi.

 427. Jan Kupka

  „Situace je vážná, berte to i vy vážně.“
  Ber to vážně i ty. Spíše než za nás, aby nám teroristé neubližovali, bychom se měli modlit za ty teroristy, aby se odvrátili od špatnosti. To oni jsou ti, kdo spějí do záhuby.

 428. Jan Kupka

  „Takže, je mi líto, pokud ten váš pánbu existuje, tak je to totálně nekompetentní hlupák. Jeho disajnerství se, připustím-li jeho existenci, nedá odlišit od aktivit strýčka „vynálezce“ v Saturninovi.“
  Hele uhlík, vodík, kyslík a těch pár stopových prvků, to si seženeš snadno. Udělej nějakou živou dokonalou bytost, suroviny už teda od Pána Boha máš, s těmi se dělat nemusíš. A pak přijď a kritizuj. 🙂

  Ale jestli si troufáš, zkus to i bez surovin, Pán Bůh si ty atomy taky dokázal udělat sám a to je to podle tebe břídil.

 429. Smil Flek z Nohavic

  Ateista a a HMC2011:
  Doplnění
  Řekl byl také Hospodin Bůh: Není dobré člověku býti samotnému; učiním jemu pomoc, kteráž by při něm byla. (Kr)
  I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“ (CEP)
  Gen2/18

 430. Smil Flek z Nohavic

  Jan Kupka:
  „Spíše než za nás, aby nám teroristé neubližovali, bychom se měli modlit za ty teroristy, aby se odvrátili od špatnosti. To oni jsou ti, kdo spějí do záhuby.“

  Pochopitelně nikdo z vás tady a dalších křesťanů za ty útoky nemůžou. To jen abychom se vyhnuli nedorozumění.
  Ale k Vašemu příspěvku – vy jste se ještě nemodlil? (nemodlili?)
  A pokud ano, jak to, že to nefunguje? Vždyť teroristických útoků spáchaných muslimy na nevinných lidech už bylo za posední roky víc než dost, ne? Bůh je hluchý, škodolibý a baví se utrpením, nemá chuť, je neschopný, není všemohoucí …?
  Nač jsou modlitby, které stejně nevyslyší, nebo jsou předurčeny k nevyslyšení?

 431. Bílá velryba

  Je to úplně jedno, v mé Bibli se píše zželelo. Na wiki taky. V některé je to jen naznačeno.

  Ale stejně to přece může být metafora pro Václava Havla a kdo ví pro co, teologie není věda, takže si to každý může vyložit jak chce a bude mít stejnou „pravdu“ 😀 😀

  zatím 🙂

 432. Jan Kupka

  Je to úplně jedno, v mé Bibli se píše zželelo.
  To není Bible, ale Olbrachtovy Biblické příběhy. Ale chápu, že tě to zřejmě zmátlo. 😉

  A pokud ano, jak to, že to nefunguje? Vždyť teroristických útoků spáchaných muslimy na nevinných lidech už bylo za posední roky víc než dost, ne? Bůh je hluchý, škodolibý a baví se utrpením, nemá chuť, je neschopný, není všemohoucí …?
  Bůh hluchý není, hluší jsou ti teroristé.

 433. HMC2011

  A.S.Pergill a Ateista

  Lapsusy jsem popsal.

  Nikoliv. Lapsusy jste samozvaně určil. Avšak k tomu nejste dostatečně kompetentní, neboť vaše tvrzení nepředstavují žádné objektivní skutečnosti, že tak, jak to je stvořeno, to není stvořeno správně. Proč bych vám to měl věřit ? Spíše jste jen neznalý všech souvislostí a vztahů v tvorstvu, účelů a funkcí.

  Ateista:

  Nikde nic o lítosti. Text prostě nemáte. Velryba kecala.

 434. DarthZira

  Dogbert – jak napsala správně Velryba, asiat a černoch bude zambo, jelikož indiáni také náležejí ke žluté rase.
  Fajn, mestic je tedy míšenec bílého a žlutého, tak asi holt bylo někde napsané špatně, že bílý a indián (tedy žlutý) je kreol a černý a indián je mestic, já to prostě četla ze špatného zdroje.
  Svým způsobem mi není jasné, na co bylo třeba vymýšlet speciální název pro bělocha narozeného v koloniích – já v tom vidím jistý stupid evropský rasismus, jelikož u bělocha narozeného v koloniích (zvláště pokud to byla už několikátá generace) vždy hrozilo, že nebude zcela „čistokrevný běloch“, ale bude mít v sobě příměs „nebělošské“ krve.
  Osobně je mi ale úplně jedno, jak moc je kdo „čistokrevný“ cokoli, takže jsem se ani nikdy nestarala o to, jak se těm „nečistokrevným“ vlastně správně říká, jelikož mi podobné rozlišování přijde jako blbost (to za prvé) a za druhé mi přijdou míšenci jako úplně nejhezčí lidi – asi není až tak náhodou, že všemožné soutěže krásy nejčastěji vyhrávají latinoameričanky, které jsou všechny větší či menší míšenky.
  Čistá rasa je konstrukt dobrý leda pro rasistické debily, kteří ještě ke všemu mají vkus z Kašparovy krávy, co měla jedno oko slepý a na to druhý skoro neviděla, a náckové mi přijdou jako už úplní kreténi, jelikož nic ošklivějšího než Germánky snad ani na celém světě nežije. Studená Němka je horší jak teplý pivo a Anglie se zas stala námořní velmocí proto, že krása anglických žen místní muže donutila raději před nimi utéct na moře 😛 😛

 435. Foxy

  Jene, Tvé tvrzení „Pán Bůh si ty atomy taky dokázal udělat sám… “ je poněkud troufalé, a bez exaktního důkazu může být i lživé.
  Pokud bys ovšem napsal: „Domnívám se, že Pán Bůh si ty atomy taky dokázal udělat sám“, pokládal bych to za OK.

  Jinak cokoliv, co přichází od HMC, beru za pouhý informační šum; poté, co resolutně prohlásil, že stáří vesmíru je 6000 let (+ 1 den 🙂 🙂 🙂 ), nemá smyslu se jeho dalšími vývody v této věci zabývat.

  K těm teroristům; zda jsou hluší či nedoslýchaví je mi pumpička; fakt je ten, že to co páší, by se dalo nazvat „božím dopuštěním“.
  I jiní se v zoufalých životních situacích modlili; a pokud to kdy prokazatelně fungovalo, pak jako pouhé placebo. Ale i to je dobré, často i jediné, co člověk v mezní situaci má.
  Leč i v tom mám, coby neznaboh, smůlu 🙂

 436. Smil Flek z Nohavic

  HMC2011
  Díky za reakci, nemůžu souhlasit. A abych byl upřímný, ani se mi nechce reagovat. Je tu kolem 500 příspěvků, jistě se v nich někde skrývají argumenty proti.
  1. O platnosti právě křesťanství nepochybujete. Proč? Byl byste o něm přesvědčen, i kdybyste by narozen a vychován na území islámu, mayského náboženství, všelijakých domorodých kultů? Proč?
  2. Biblické odkazy jsou k ničemu. Není to nic jiného než dokazování kruhem. Bible- protože – Bůh – protože – bible.
  3. „V rámci objektivity byste měl uvést všechny zlé věci, které se děly z pohnutek víry v evoluční ideologii a ateismu. Všechny ty potoky krve ve 20. století koncentrační tábory, miliony vyvražděných Židů, atd. – to je ovoce darwinismu. “
  To jste nemysle vážně, že ne? Prosím, dostudujete si podíl církve a úlohu ateismu vs. jiných ideologických motivací, včetně náboženské víry, pro uvedená zvěrstva. Taky dlouhodobé štvaní katolickou církví proti Židům.

  Nicméně vtipné je vaše tvrzení, že peklo neexistuje.
  Teda , ne že bych s tím nesouhlasil. Souhlasím. Nicméně, právě řeči o pekle, utrpení, ohni, skřípání zubů, najdete v bibli, včetně Ježíše samotného. Např. Mt 13/37-42, Mt – kázání na hoře …atd. Dále Zjevení a nejen to se tím docela vyžívá.
  Jak moc metaforicky peklo myslel Ježíš, je celkem jedno. První, druhá smrt, smrt a trest pro duši či tělo … to je všechno fuk. Je to věc výkladu a především věrohodnosti zápisu. Podstatné na tom je, že vy křesťané odsuzujete a zatracujete lidi jen podle toho, jestli v Ježíše věří nebo ne. Na základě vaší hloupé a nemorální věrouky. Není důležité , jestli je člověk dobrý nebo ne, ale jestli věří v Ježíše. Kdo ne, je zatracen. Najdou se tací koumáci, co prohlašují, že nevíra je důsledkem nemorálnosti.

 437. toli

  @míra
  Můžete prosím konečně odpovědět, zda považujete astrologii za vědeckou disciplínu?

  Obecně vzato křesťanství považuje nejen duchařinu ale i astrologii za hříchy.Prý odvádí pozornost od Boha a vrhá nešťastníky vstříc nečistým silám.Osobně v tom vidím konkurenční boj.V praxi se však duchovní hojně věnují zakázaným praktikám,ale nesmí se o tom mluvit.V Praze jsem znal jednoho jezuitu který se věnoval astrologii profesionálně.Jeho nadřízení o tom věděli a tolerovali to do té chvíle než se to rozkřiklo po lidech.
  A například františkán Rohr sestavil enneagram což není zrovna echt katolická nauka.Avšak úspěšně se s ní živí po přednáškách dodnes
  Jinak k tvé otázce-ono je celkem logické že pavědy budou inklinovat zase k pavědám.

 438. Bílá velryba

  Co se týče vesmíru/hmoty a stvoření:

  Důležité je, že tyto matematické spekulace (typu struny, věčný multivesmír,…) jsou pravděpodobnější než spekulace věřících už jen tím, že neprodukují záhady navíc (třeba boha), že jsou materialistické a materialismus je momentálně nejvíce ověřenou ideou vůbec, takže mně ani tak nevadí, jestli nakonec „vyhraje“ multivesmír, struny, částice nebo cokoliv podobného co se ukáže jako pravda či skoro-pravda, všechno je to materialistické a bez záhad navíc. Ve všem hraje úlohu hmota/prostor. Věc rozlehlá. Zatím to tak tedy vypadá víc než kdy jindy a to dlouhodobě. Některé věci jsou 100% dokonce, třeba prostor/hmota ( v nějaké podobě). Teď už jen znát jejich přesné fungování a jejich „věčnost“ a je to (trvat to bude jistě ještě dlouho, uvidíme). Nevidím důvod, proč by hmota měla mít svou příčinu. Proč by nebyla věčná. Hmota na rozdíl od boha určitě je. Takže je tato věčnost pravděpodobnější a logičtější verze než u bůh.

  Co se týče vzniku života z neživých prvků, máme zde nepřímé důkazy: Millerův experiment 1953.

  Co se týče darwinské evoluce: nepotřebuje zásahy shůry, je to zbytečná záhada navíc, mechanismus funguje i bez toho.

  Vědomí – mozek – duše – alkohol – drogy, jasná chemická příčinnost. Duše vypadá na hmotu.

  Ahoj 🙂

 439. Jan Kupka

  Pokud bys ovšem napsal: „Domnívám se, že Pán Bůh si ty atomy taky dokázal udělat sám“, pokládal bych to za OK.

  Že Bůh udělal atomy, respektive i ty pitomosti, ze kterých se skládají, není jen domněnka, ale zdůvodněný závěr. Nic být nemůže, musí to být jiné než nic, ne-nic, které se nazývá Bohem. Když by totiž nebylo žádné ne-nic, nebylo by nic…a tedy jediné, co by bylo, by bylo nic, to ale být nemůže. Pokud se Bůh liší od nic a nic má jedinou vlastnost a to tu, že není, pak Bůh musí být zákonitě tím, který je. Bůh jako opak ne-bytí je tedy bytí. Atomy jsou, tedy mají bytí. Buď tedy jsou od jiného, pak nejsou Bohem, nebo mají bytí sami od sebe. Ale protože atomy vznikají a zanikají, nemají bytí sami od sebe, tedy Bohem nejsou. V konečném důsledku tedy mají bytí OD opaku ne-nic, tedy Boha. Je to hodně ve zkratce a schématicky, takže někdy není možná dost zřejmé, jak od jedné věty docházím k druhé, ale jsem omezen časem i prostorem.

 440. Bílá velryba

  Ještě jednou: co se týče vesmíru/hmoty a stvoření:

  Důležité je, že tyto matematické spekulace (typu struny, věčný multivesmír,…) jsou pravděpodobnější než spekulace věřících už jen tím, že neprodukují záhady navíc (třeba boha), že jsou materialistické a materialismus je momentálně nejvíce ověřenou ideou vůbec, takže mně ani tak nevadí, jestli nakonec „vyhraje“ multivesmír, struny, částice nebo cokoliv podobného co se ukáže jako pravda či skoro-pravda, všechno je to materialistické a bez záhad navíc. Ve všem hraje úlohu hmota/prostor. Věc rozlehlá. Zatím to tak tedy vypadá víc než kdy jindy a to dlouhodobě. Některé věci jsou 100% dokonce, třeba prostor/hmota ( v nějaké podobě). Teď už jen znát jejich přesné fungování a jejich „věčnost“ a je to (trvat to bude jistě ještě dlouho, uvidíme). Nevidím důvod, proč by hmota měla mít svou příčinu. Proč by nebyla věčná. Hmota na rozdíl od boha určitě je. Takže je tato věčnost pravděpodobnější a logičtější verze než u boha.

  Co se týče vzniku života z neživých prvků, máme zde nepřímé důkazy: Millerův experiment 1953.

  Co se týče darwinské evoluce: nepotřebuje zásahy shůry, je to zbytečná záhada navíc, mechanismus funguje i bez toho.

  Vědomí – mozek – duše – alkohol – drogy, jasná chemická příčinnost. Duše vypadá na hmotu.

  Teď se loučím, ahoj 🙂

 441. DarthZira

  Pane hrábě, jen díky vám jsem prohlédla, odteď budu Bohu denně děkovat za tu ohyzdnou jizvu po apendixu, co mám. Určitě od něj bylo strašlivě moudré stvořit apendix, který se tak snadno zanítí a pak se musí vykuchat, aby člověk neumřel – a tam, kde to neumí, lidé v příšerných bolestech stále umírají, jakož umírali i po absolutní většinu lidské historie.

  A taky velmi děkuji za ty chlupy, které nejméně 75% mužů přijdou totál hnusné, tak hnusné, že malíři a sochaři (což až do nějakého 19. století bylo téměř výhradně muži) dokonce ani samotného Ježíše s nimi nezobrazují.

  Bůh sice věděl, že se lidem budou chlupy ošklivit, ale přesto jim je dal, stejně tak věděl, že miliony lidí budou umírat v bolestech na zanícený apendix, a přesto jim jej dal, a taky věděl, že přesně ta záda, jaká nám zkonstruoval, nás budou příšerně bolet, ovšem taky nám je udělal přesně tak a ne jinak.

  Chvalme všichni nesmírnou moudrost Boží, óóó jak úžasné dary nám to dal! 😛

  Chudinky žirafy se k tomuto chvalozpěvu připojit nemůžou, jelikož díky nesmírně moudře zkonstruovanému rekurentnímu laryngiálnímu nervu jsou téměř němé.
  Zato by se mohli ke chvalozpěvu přidat delfíni s velrybami a děkovat za to, jak díky Boží moudrosti, která jim místo žaber dala plíce, mohou velrybáři „utěšeně“ decimovat jejich stavy.

  A jak to tedy bylo s těmi lemury a klokany a jaguáry a dalšími? Jak tohle přesně kreacionistická věda vysvětluje?
  Jakou barvu pleti, očí a vlasů měl Noe? A jeho žena? A co jeho synové a všechny snachy?

  A bude už konečně taky nějaké to vysvětleníčko, jak je to tedy s tou rychlostí světla a vzdálenými objekty ve vesmíru a termojadernou fúzí a spoustou dalších věcí?
  Jsou nejvzdálenější objekty ve vesmíru od nás maximálně 6000 světelných let? Či snad rychlost světla se v průběhu času měnila? Nebo Bůh ty fotony stvořil všechny již v letu a vzdálené maximálně 6000 světelných let od Země?
  Ale pak jak to, že se v průběhu historie obloha postupně „nerozsvěcovala“? Jak to, že ve starém Egyptě viděli na nebi prakticky to samé, co tam bez dalekohledů vidíme i my?
  Nebo má kreacionistická fyzika nějaké jiné a lepší vysvětlení?
  Platí podle kreacionistické fyziky teorie relativity? Pokud ne, jak to, že fungují GPS počítající s relativistickými efekty? Jak to, že bylo možné sestrojit uranovou i termojadernou bombu? Proč nám stále fungují jaderné elektrárny?
  Je podle kreacionistické fyziky „opravdu vědecká“ kvantová teorie?

  A jednoslovnou ani jednovětou odpověď odteď NEPOVAŽUJI za odpověď!!!

 442. HMC2011

  1. O platnosti právě křesťanství nepochybujete. Proč? Byl byste o něm přesvědčen, i kdybyste by narozen a vychován na území islámu, mayského náboženství, všelijakých domorodých kultů? Proč?

  Těžko se odhaduje „co by kdyby“. Každopádně člověk je vybaven schopností utváření vlastních názorů a křesťanství se má kázat po celé obydlené zemi (než přijde konec), takže každý člověk má příležitost záležitost zvážit. Nebo alespoň ti, ke kterým se dobrá zpráva dostane. Křesťanství je kvalitnější a nejkvalitnější svou naukou. Ohledně kvality si také můžeme udělat názor.

  2. Biblické odkazy jsou k ničemu. Není to nic jiného než dokazování kruhem. Bible- protože – Bůh – protože – bible.

  Biblické odkazy jsou skvělé při vyvracení vašich pomatených teologických interpretací. Pokud začnete interpretovat, „jak to údajně vidí či má vidět věřící“, pak jsou Biblické odkazy vhodné, aby tyto vaše bludy zpochybnily.

  To jste nemysle vážně, že ne?

  Samozřejmě, že myslel. Víra v evolucionismus způsobila potoky krve. Je to historický fakt.

  Taky dlouhodobé štvaní katolickou církví proti Židům.

  Ano, špatnosti jsou pořád špatnosti. Děly se ve jménu křesťanství, děly se ve jménu darwinismu. Rozdíl spočívá však v tom, že pokud posoudíme činy církví a některých, kteří si říkali křesťané, a porovnáme je s Novým zákonem a příkladem Ježíše Krista, tak shledáme rozpor mezi normou a skutky. Pokud však srovnáme skutky Hitlera a Stalina, Maa a dalších masových vrahů dvacátého století s evoluční ideologií, tak mezi tím naopak najdeme příkladný soulad.

  A v tom spočívá ten podstatný rozdíl.

  Navíc, ať už skutky církve v dějinách byly jakkoliv špatné, v tak hrůzném rozsahu se nekonaly, jako skutky holocaustu a dalších, ve 20. stol. Na tento hrůzný rozsah musely dějiny počkat až na dobu objevení se „velesvaté“ evoluční „vědy“. Ta je jejich příčinou.

  Nicméně, právě řeči o pekle, utrpení, ohni, skřípání zubů, najdete v bibli, včetně Ježíše samotného.

  Tam se o žádné věčnosti nic nepíše. Možná skutečně budou bezbožníci spáleni, budou skřípat zubama, ale věčně to trvat nebude. Budou navždy zničeni.

  Dále Zjevení a nejen to se tím docela vyžívá.

  To je špatné pochopení. Bible učí anihilacionismus a já s naukou o věčném pekle zásadně nesouhlasím.

  Více zde.

  Podstatné na tom je, že vy křesťané odsuzujete a zatracujete lidi jen podle toho, jestli v Ježíše věří nebo ne.

  To se nedá takto zobecnit, výrokem „Vy křesťané“.
  Konečný soud patří Bohu a Božím přáním je, aby všichni lidé došli spásy. Nicméně, nemůžeme ignorovat některé obecné charakteristiky, které spásu nějakými ušlechtilými vlastnostmi podmiňují. Například, je psáno, že lháři budou uvrženi do ohnivého jezera, či spíše ti, kteří „provozují lež“

  To odpovídá na evolucionisty, kteří si na lžích postavili svou živnost. Žádná evoluce se nikdy nekonala a těmito domnělými a nikde nepozorovatelnými procesy lidé nevznikli.

  Každopádně, co se týká konkrétních jednotlivců, to bude soudit až Bůh. Do srdce druhému člověku nikdo nevidí, krom Boha samotného.

 443. DarthZira

  Dogbert – pokud by chlupy opravdu byly užitečné a jejich odstraňování naopak škodlivé, nemohla by egyptská civilizace trvat celá dlouhá staletí, ba tisíciletí, to by je dávno snadno převálcovaly okolní národy, které se neholily. Jak vidno, nestalo se. To beru jako důkaz toho, že za prvé depilace vůbec škodlivá není a za druhé že chlupy samotné k ničemu užitečné taky nejsou.

  A jsou i důvody, které mě vedou k tomu myslet si, že kdyby byli lidé zcela bez chlupů nebo jich měli daleko méně, třeba i jen tolik (málo) jako ti delfíni, tak by se taky nic nestalo.
  Žlutá rasa totiž tělesné ochlupení (kromě vlasů) nemá skoro žádné (šťastní to lidé! 😛 ), aniž by jim to v životě jakkoli vadilo – a čínská, japonská nebo korejská civilizace existovaly v pohodě stovky let, stejně jako indiánské civilizace v Americe. Za to, že je nakonec vojensky či ekonomicky či obojí „dobyli“ Evropané, ale rozhodně nemůže fakt, že Evropané jsou oproti nim chlupatější.
  Leda by nějaký „myslitel“ typu mladozemního kreacionisty, plochozemce, dutozemce, glaciálního kosmologa, pyramidiota (krásné slovo, Foxy, to si půjčím) apod. mohl začít teoretizovat o tom, že když si běloši odstraňovali ochlupení, které se jim nelíbilo, tak kvůli tomu museli daleko více vymýšlet technologie, kterými by tak činili, díky čemuž nakonec získali takovou technologickou převahu, že tím ostatní civilizace postupně předstihli o celé koňské délky a ve finále zcela převálcovali 😛
  Ovšem vysvětlení, že k prudkému rozvoji technologií nevedl ani lov ani zemědělství ani řemesla (tedy věci nutné pro přežití), ale pouhopouhá marnivost nutící naše předky holit se – to mi přece jen přijde poněkud dost přitažené za vlasy 😉

 444. HMC2011

  DarthZira

  Pane hrábě, jen díky vám jsem prohlédla, odteď budu Bohu denně děkovat za tu ohyzdnou jizvu po apendixu, co mám. Určitě od něj bylo strašlivě moudré stvořit apendix, který se tak snadno zanítí a pak se musí vykuchat, aby člověk neumřel – a tam, kde to neumí, lidé v příšerných bolestech stále umírají, jakož umírali i po absolutní většinu lidské historie.

  Zanítit se vám může cokoliv v těle. To je opět jen vaše slaboduchá logika. Že se něco zanítí, neznamená, že je to zbytečný orgán. Navíc, spousty lidských problémů bylo způsobeno pádem lidstva v Edenu. Tak vešel do světa hřích a skrze hřích smrt (a další těžkosti). Slepé střevo by možná fungovalo lépe, kdyby lidé jedli původní stravu, kterou měli jíst v Edenu. Sčítají se všechny špatné vlivy, které vznikají až tehdy, pokud lidé Boha opustili.

  Jinak apendix funkci má.

  A taky velmi děkuji za ty chlupy, které nejméně 75% mužů přijdou totál hnusné, tak hnusné, že malíři a sochaři

  Negativní estetické dojmy přesto nedokazují, že to není k ničemu dobré.

  Bůh sice věděl, že se lidem budou chlupy ošklivit, ale přesto jim je dal, stejně tak věděl, že miliony lidí budou umírat v bolestech na zanícený apendix, a přesto jim jej dal, a taky věděl, že přesně ta záda, jaká nám zkonstruoval, nás budou příšerně bolet, ovšem taky nám je udělal přesně tak a ne jinak.

  Bůh stvořil vše velmi dobré. Po pádu je však všechno tvorstvo v otroctví zkázy a marnosti, tudíž degeneruje což znamená, že nevyvíjí k lepšímu. Žádná evoluce se nekoná. A vaše žehrání je jen typické evolucionistické uvažování. Na podporu smrtadorující evoluční ideologie máte jen příklady smrti degenerace a zmaru. Avšak, rozbitá stavba, její torzo, nedokazuje, že se kdysi nová stavba postavila sama od sebe. Dokazuje to jen, že sama od sebe chátrá.

  A bude už konečně taky nějaké to vysvětleníčko, jak je to tedy s tou rychlostí světla a vzdálenými objekty ve vesmíru a termojadernou fúzí a spoustou dalších věcí?

  Všechno je k dispozici na CMI nebo na stránkách kreacionismus cé zet. Odpovědi máte k dispozici.

  Jsou nejvzdálenější objekty ve vesmíru od nás maximálně 6000 světelných let? Či snad rychlost světla se v průběhu času měnila? Nebo Bůh ty fotony stvořil všechny již v letu a vzdálené maximálně 6000 světelných let od Země?

  Tak světlo je první, co Bůh po nebi a zemi stvořil.
  Viz Gn 1:3 Každopádně vaše argumentace má pouze ten závažný nedostatek, že aby světlo muselo letět miliardy let, pak by do tohoto procesu Bůh při stvoření nesměl zasahovat.

  Čili argumentujete v kruhu. Světlo muselo letět miliardy let k zemi jen tehdy, pokud není žádný Bůh. Pokud však všemohoucí Bůh existuje, pak žádné miliardy let Bůh nepotřeboval, neb je všemohoucí a Bůh je nad světlem a nad přírodními zákonitostmi a nikoliv světlo nad Bohem.

  Vy však uctíváte stvoření, to je váš nejvyšší bůh, kterému vše ostatní podřizujete. To je omyl. Nejvyšší v hierarchii není tupá materie, ke které upíráte své naivní zraky, nýbrž nad stvořenými věcmi vládne svrchovaný Stvořitel. Ten stvořil hvězdy 4 den svého stvořitelského týdne a způsobil, že byly na Zemi vidět hned ten den.

  Bůh nemusí čekat na nějaké letící světlo. Bůh je Pánem světla.

  Ale pak jak to, že se v průběhu historie obloha postupně „nerozsvěcovala“?

  To je problém evoluční ideologie. Prý je odhadem ve vesmíru asi 70 000 trilionů hvězd. (Slovy: sedmdesát tisíc trilionů) Aby se všechny tyto hvězdy samovolně stvořily za 14 mld. let od velkého třesku, tak by každý den muselo vzniknout cca 13 600 000 000 nových hvězd.

  Kdy jste na obloze viděla zazářit nějakou novou hvězdičku, která tam dříve nebyla ?
  Nu, zdá se že evolučníci mají nějaké manko. Téměř 14 miliard nových hvězd jim chybí každý den. 😀

  Egyptě viděli na nebi prakticky to samé, co tam bez dalekohledů vidíme i my?

  Jistě, protože všechny hvězdy ve vesmíru byly stvořeny 4. den Bohem a nyní nevznikají.

  Nebo má kreacionistická fyzika nějaké jiné a lepší vysvětlení?

  Jistě.

  Platí podle kreacionistické fyziky teorie relativity?

  Řekl bych že ano.

  Jak to, že bylo možné sestrojit uranovou i termojadernou bombu?

  Proč by to nemělo být možné ? Možné to je. Uranová bomba však vznikla kreačně, neboli stvořitelsky. To jest, za nezbytné pomoci inteligence! Bez ní byste neměla ani GPS ani atomovou bombu. Větříček sluníčko, výbuchy a třesky plesky by vám nic z toho nenadělily.

 445. HMC2011

  DarthZira

  pokud by chlupy opravdu byly užitečné a jejich odstraňování naopak škodlivé, nemohla by egyptská civilizace trvat celá dlouhá staletí, ba tisíciletí, to by je dávno snadno převálcovaly okolní národy,

  Nikoliv. Chlupy mohou být užitečné a kauzalita mezi přežitím civilizace a chlupy přesto žádná existovat nemusí. Můžeme říci holil se umřel, neholil se umřel. Můžeme také říci, že dřív možná neexistovaly baktérie, protože je lidé neviděli. Až když dostali do ruky mikroskop, pak začali bakterie existovat.

  Bakterie však existovaly, jen byly příliš malé, lidé o nich nevěděli, neboť je neviděli, to však neznamená, že jsou bakterie k ničemu.

  Přesné zkoumání funkce ochlupení lidského těla a poznání o drobných nuancích ve vlivu holení či neholení, může být onen „mikroskop“, který nám odhaluje existenci dříve skrytého významu a účelu, i když zbavení se chlupů nemusí být nikterak fatální pro člověka a už vůbec ne pro celou civilizaci.

  Ale nějaký vliv to mít přesto může.

 446. DarthZira

  Kde, prosím pěkně, KDE, evoluční teorie praví, že lidé mají vraždit jeden druhého či dokonce že je správné a žádoucí vyvražďovat celé národy??? Kde něco takového píše Darwin? Kde něco takového píše Wallace? Píše snad něco takového Dawkins? Zrzavý? Flégr? Ba ani Lamarck nic takového nikdy nikde nenapsal.

  Pokud si tyto věci z evoluční teorie někdo odvodí, tak prostě tu evoluční teorii pouze pochopil totálně blbě. To je ale vina jeho blbosti, nikoli evoluční teorie jako takové.
  Žádná teorie ani její tvůrci nemůžou být zodpovědní za to, že je někdo debil a blbě chápe.
  Stejně jako podle křesťanů zcela blbě pochopil Bibli ten, kdo upaluje bezvěrce a čarodějnice, kdo ve jménu křesťanského Boha válčí, okupuje cizí území, vyvražďuje jiné národy atd.
  Pokud nejsou křesťanství a Bible nijak zodpovědní za zvěrstva, která se v jejich jménu děla, protože ti, co je páchali, Bibli pochopili blbě, tak ani evoluční teorie není nijak zodpovědná za to, co nějaký mocichtivý idiot napáchal proto, že blbě pochopil Darwina či jiného evolučního teoretika (kterého zpravidla ani nikdy v životě nečetl – zatímco bych řekla, že alespoň část křižáků a inkvizitorů a dobyvatelů a konkvistadorů v Americe a taky generálů či králů ve třicetileté válce atd. tu Bibli určitě četla).

  Kromě toho:
  Hitler byl byl například nezvratně přesvědčený o tom, že Židé se vyvinuli z jiného předka než Árijci, tedy zastával názory, které jsou v totálním rozporu s darwinovou teorií i v té úplně nejstarší podobě.
  Stalin byl zase lamarckista, věřil v dědičnost získaných znaků, takže taky byl přesvědčený o věcech, co jsou s darwinovou teorií (natož pak s moderním evolucionismem) v naprostém rozporu.
  V co přesně ve věci evoluce věřil Mao těžko říct, ale moc bych za to nedala, že to byla taky nějaká podivná variace na lamarckismus či jakási ještě horší pavěda, jelikož věřil spoustě volovin, např. tomu, že je škodlivé si čistit zuby.
  Pol-pot byl zcela jistě lamarckista, když věřil, že lidé nosící brýle jsou nějak škodliví (nevím už proč a čemu či komu, ale názorem každého kreténa, co běhá po světě, se fakt podrobně zabývat nemíním).
  Blázen se může odvolávat třeba na komix s Batmanem či na pohádku o Červené Karkulce, nic to vemění na tom, že názory jsou úplně mimo.

  Jakákoli ideologie, která učí něco o nějakých „vyšších a nižších“ (vyvolených a podřadných, pokrokových a zpátečnických atd.) rasách, národech či třídách, je naopak VE VELMI PŘÍKRÉM ROZPORU s evoluční teorií, a pokud se na evolucionismus odvolává, tak to má asi tak stejný význam jako když se David Koresh, Parsifal Immanuel či jiný podobný šílenec odvolává na Bibli.

  Evoluční teorie (a to ani stará Darwin-Wallaceova ani moderní neodarwinismus) prostě vůbec nikde a nikdy nemluví o tom, že by bylo jakkoli v pořádku druhé lidi zotročovat či zabíjet, natož pak že by podobné chování bylo snad dokonce žádoucí.
  Pokud někdo tvrdí opak, musí to DOKÁZAT!!! A to nade vší pochybnost.

 447. DarthZira

  Pane hrábě, bakterie prokazatelně způsobovaly nemoci, i když je lidé neviděli. Jejich působení je tedy nepopiratelné. Lidé viděli a věděli, že jsou nemocní, jen nevěděli proč. Když se vynalezl mikroskop, začali se to postupně dozvídat.

  Zatímco holení ani neholení prostě nezpůsobovalo a nezpůsobuje vůbec nic užitečného či neužitečného, stejně jako národy, které chlupy měly a mají v daleko menší míře než Evropané, zcela zjevně o nic nepřicházejí a nikdy nepřišly. Je tedy vidět, že lidé (a zvláště civilizovaní lidé, kteří chodí oblečení) chlupy k ničemu nepotřebují.
  To jako vševědoucí Bůh nevěděl, že lidé budou chodit oblečení?
  Jo vlastně, já zapomněla, On přece lidi stvořil k tomu, aby to byli nahatí a totálně blbí vegani pobíhající po rajské zahradě. Ovšem ani v té rajské zahradě chlupy nepotřebovali, jelikož tam bylo teplo.

  A k čemu je mi dobrá ta jizva po slepáku? Kdybych žádný slepák nikdy neměla, neměla bych ani jizvu, kvůli které od 16 nemůžu nosit bikiny. Fakt děkuji moudrosti Boží, která mi nadělila ošklivou jizvu! 😛
  Dále děkuji za bolest v zádech a zuby osmičky, se kterými jsem si taky užila své (naštěstí už mi v puse nezbyla ani jedna, takže o tyto „radosti“ už budu nadále ochuzená 😉 ).

  Inteligentní dizajnér prostě umí potěšit! 😀 😀

 448. Foxy

  Ziro, na pyramidiota nemám kopyrajt; převzal jsem jej, aniž bych to tušil, z anglofonního prostředí.
  Je to další vynález typu „„Teď, teď tady byl! Nějaký Nobel, museli jste se minout…“.

  Ale až tě budu chtít krásně poškádlit, znovu sem zavěsím svou úvahu „Když je žena ochlupena“ 🙂
  Dal bych na tu ženu ochlupenou link, už tu někde zaclání, ale neumím jí zpětně najít.
  Jsem holt jen neandrtálec…

 449. DarthZira

  „http://kreacionismus.cz/rubrika/dusledky-evolucni-teorie“

  Pane hrábě, to není žádná odpověď!!!
  K tomu, aby se různé národy mezi sebou vesele vyvražďovaly, celá tisíciletí Darwina vůbec nijak nepotřebovaly. Konečně třeba Starý zákon je toho plný, jak si dávní Izraelité furt se svými sousedy vzájemně podřezávali krky 😉
  Pokud tvrdíte, že jen kvůli Darwinovým názorům se začali lidé vraždit daleko více než kdy jindy v historii, tak to prostě musíte DOKÁZAT.

  V tom článku z odkazu ale není jediná citace z Darwiva, tam prostě jen někdo píše své pocity a představy a teorie, ale Darwina nikde necituje, tedy podobné kecy jsou pro mě zcela bezcenné. Kecat může kdokoli jakkoli o čemkoli, ale to není důkaz, důkazem může být pouze přesná citace.

  Já tvrdím, že Hitler evoluční teorii totálně blbě pochopil a že Darwin nemá vůbec žádnou odpovědnost za to, že jeho názory nějaký mocichtivý pablb překroutil. Pokud nějaký debil blbě pochopí Lema či Asimova a začne páchat zločiny, které bude zdůvodňovat nějakými odkazy (či dokonce jen údajnými odkazy) na jejich dílo, tak jako kvůli tomu máme zavrhnout celý žánr sci-fi? 😉

  Darwin nepsal nic žádných vyšších a nižších rasách, nepsal nic o tom, že je chvályhodné nějaké rasy vyvražďovat, a podobné fantasmagorie.
  Pokud ale tvrdíte, že Darwin psal něco o tom, že lidé jako celek nemají jednoho společného předka a že je správné, ba přímo chvályhodné určité národy a rasy vyvražďovat, tak mi přesně ocitujte, kde to Darwin píše! Prosím zcela přesnou citaci (originální anglickou, abychom se nehádali o správnost překladu) s uvedením na které straně jeho děl „O původu druhů“ či „Původ člověka“ to je a o které vydání toho kterého díla se jedná.

  Pokud prý nemám pravdu když říkám, že Hitler darwinovu teorii blbě pochopil a že z darwinovy teorie správnost vyvražďování jiných národů a ras nijak dovodit nelze, tak je to zcela prosté, pouze ocitujte z Darwina opak.
  Jestli toho však nejste schopen, tak jen bohapustě lžete. Tečka.
  A se lháři za prvé nemá smysl se vůbec bavit a za druhé lháře přece čeká to ohnivé jezero či co to, takže bacha na to! 😛

 450. Karel Tejkal

  S HMC2011 alias Hrábě se diskutovat nedá, lze jej pouze ignorovat nebo se smát.

 451. Jan Kupka

  A to jste věděli, že na čele máte stejnou hustotu chlupů jako vlasů na hlavě?

 452. Jóžin z bažin

  Nevím, co je slaboduchého na argumentu neredukovatelné-nezjednodušitelné složitosti? Pokud něco není kompletně funkční a je to teprve ve „fázi vývoje – tedy zatím nefuniční“, pak kde by se vzala hybná síla k dokončení funkčního aparátu? Selekční tlak by takto nefunkční aparát vymazal.
  K prébíhající diskusi mám dvě poznámky:
  1) V souvislosti s probíhající imigrací jsou nejčastěji používané protiargumenty „křesťanské kořeny naší společenské historie“, které však u sympatizantů těchto stránek asi budu marně hledat, a tito tím pádem popírají svůj vlastní kulturní původ.
  2) Jestliže se považujeme za demokratickou společnost, pak se asi někteří z diskutujících považují za rovnější než ostatní, protože oni si chtějí aktivně stěžovat na to, že si dovolil někdo na půdě gymnázia mimo oficiální hodinu biologie vyslovit jiný názor na jejich „náboženství – víru v evoluci“. Já bych si zase chtěl stěžovat na to, že moje děti jsou ve škole oblbovány tzv. „vědeckými fakty náhodného evolučního vývoje“, a co by mi to bylo platné… Mám stejná práva nebo ne? Čí názor je tedy „ohrožen a utlačován“? To je evoluční teorie tak slabá v kramflecích, že by neobstála vedle jiného ve vyučování svobodně prezentovaného pohledu na původ života? Evidentně ano, a proto ta šílená histerie tady. Kdyby ET byla tak jasný fakt, jak se někteří snaží prezentovat, nedocházelo by každou chvíli k opravám a vymýšlení nových krkolomých teorií a odvolávání těch předešlých.
  Mějme více tolerance k názoru druhých, i když jsme sami přesvědčeni o své pravdě.

 453. Sam

  Ale bylo užitečné poznat, jak uvažuje kreacionista.

 454. Petr Tomek Post author

  @Jóžin z bažin:
  Neredukovatelná složitost je kreacionistický nesmysl předstírající že poškozený orgán je totéž jako předchozí vývojové stádium.

  K číslovaným:
  1.) Křesťanství je slabina naší civilizace, ne její výhoda. Vzestup naší kultury nastal až s navázáním na antické tradice.
  2.) Demokracie je forma vlády, dokonce i v demokracii budete trestán, pokud překročíte jistá pravidla. Tyto stránky nejsou demokratické. Je to moderovaný prostor. Nemůže si sem každý opřijít a rozhodnout se že je bude využívat k čemu se mu zlíbí.
  Dokonce nelze o směřování stránek v diskusi ani hlasovat.

  https://www.osacr.cz/o-nas/deset-duvodu-proc-smazeme-vas-komentar-na-techto-strankach/

  Evoluce zahrnuje náhody ale není čistě náhodná, naopak mnohem více se v ní uplatňují evoluční zákonitosti, které dokonce už dokážeme využívat i v programování.

 455. Petr Tomek Post author

  @Radim : Protože ateisté programově popírají duchovní stránku věci, je jejich etika trvale na bodu mrazu…

  Kromě toho, že je to v rozporu snad se všemi současnými vědeckými výzkumy jste právě překročil úroveň toho, co snese místní diskuse. Ban si užijte. 🙂

 456. Petr Tomek Post author

  @Sam: Ano, proto sem občas nějakého pouštím, ale jen než zařne vyšilovat moc. Jak přijde s darwinistou Hitlerem, s humanistou Hitlerem, atesity bez morálky a podobně, případně ještě začne lidi urážet, tak je po představení.

 457. DarthZira

  Jóžine, co třeba mně vadí úplně nejvíc, tak že ta kreacionistická tvrzení nejsou podložená vůbec žádnými teoriemi, které by byly aspoň trochu v souladu s pozorováním, natož pak důkazy třeba z molekulární biologie či matematickými rovnicemi. Kdyby ty kreacionistické teorie byly každou chvíli jiné či postupem času různě upravované, tak bych byla ochotná se o nich bavit.
  Jenže kreacionismus nemá VŮBEC žádná vysvětlení pro strašlivou spoustu věcí.

  Ptala jsem se tady různých kreacionistů už nejméně pětkrát na některé věci – a pořád na ty samé.
  Jenže odpověď furt žádná, maximálně tak „to nevíme“.

  Třeba mě zajímalo to, jak mohli při Potopě zahynout mořští tvorové opatření žábrami (tedy jen někteří, např. megalodoni) a současně přežít (opět jen někteří, např. delfíni a velryby) mořští tvorové opatření plícemi (ovšem třeba plessiosauři opatření plícemi již nikoli) či dokonce jak to, že Potopu přežily i mnohé sladkovodní ryby, které slanou vodu vůbec nesnášejí.
  Dostala jsem na to odpověď „my nevíme, kteří z těch tvorů zahynuli před Potopou, kteří při Potopě a kteří až po ní“. Tak to je tedy vědecká teorie jak stehno 😛

  To samé mé dotazy na původ lidských ras – zdali snad jedna z Noemových snach byla černoška a druhá šikomooká asiatka či co.
  Odpověď? Hluboké mlčení 🙁

  Stejně tak když jsem se ptala na to, proč všichni lemuři vy vylezení z Archy odešli zrovna na Madagaskar a všichni klokani do Autrálie, proč se právě lamy a jaguáři rozhodli jít do Ameriky, zatímco velbloudi a levharti zůstali v Euroasii a Africe. To jako ta zvířata pořádala sněm, kde se na tom dohodla? 😉

  A to už raději nemluvím o mých dotazech na téma, jak je to teda s tím, co vidíme na noční obloze. Zdali jsou všechny hvězdy, galaxie atd. od nás vzdálené maximálně 6000 světelných let (ovšem pak by toho Římané, Karel IV. či Johannes Keppler viděli na obloze mnohem méně než vidíme bez dalekohledu my, k čemuž ovšem zjevně nedošlo) nebo zda rychlost světla není konstantní, ale stále se zpomaluje, tedy v době stvoření světa byla třeba miliónkrát větší než teď, nebo jestli mají nějaké jiné vysvětlení – a samozřejmě zda mají také nějaké fyzikální teorie s pořádnou soustavou rovnic na podporu těchto tvrzení.
  Zase bez odpovědi 🙁 🙁

  Ale třeba odpovíš Ty, Jóžine – teda doufám, že to stihneš dřív než na Tebe dopadne prášek z letadla 😛

  Btw – proč bychom se měli vůči uprchlíkům vymezovat křesťanskou tradicí, když se můžeme vymezovat osvíceneckou tradicí?
  Období, kdy život určovaly náboženské předpisy, Evropa mě samozřejmě taky, ale stala se tím, čím se stala, a získala ekonomickou prosperitu (kvůli čemuž sem ti uprchlíci především lezou) pouze a jen díky oddělení církve od státu, svobodě vědeckého bádání a umělecké tvorby, koncepcí rovnoprávnosti lidí (tedy stejných práv i povinností pro každého bez ohledu na to, jakého je pohlaví, jakou má barvu pleti a zda se narodil v paláci nebo v chatrči) a práv všech občanů podílet se na správě věcí veřejných.
  Od konce 18. století se více než zdvojnásobila průměrná délka lidského života a to, co (z hlediska potravy, bydlení, ošacení či dopravy) má v Evropě dnes k dispozici i velmi chudý člověk, to před 200 lety neměli ani velmi bohatí lidí. O lékařské péči ani nemluvím – i ten nejmocnější král před 100 či 200 lety byl ubohým žebrákem ve srovnání s tím, na co má dnes v Evropě nárok poslední bezdomovec.

 458. toli

  @Jožin
  ad 2

  Jaksi jste nepochopil systém sekulárního školství.Nelze příjít jen tak do státní školy a tam hlásat neověřené a neověřitelné bludy tedy kreacionismus.To si možná (?) můžete dovolit v nějaké církevní škole.Stát má a dokonce musí kontrolovat výuku,stanovit parametry maturit,státnic, atd.
  To by pak do škol mohl přijít kdekdo a hlásat kdeco

 459. Petr Tomek Post author

  @Zira: A to už vůbec nemluvíme o tom, jak dlouho čli tu cestu k Arše takoví lenochodi…

 460. Smil Flek z Nohavic

  Petr Tomek
  „A to už vůbec nemluvíme o tom, jak dlouho čli tu cestu k Arše takoví lenochodi…“

  Ti než to vůbec postřehli, bylo po potopě…. 🙂

 461. DarthZira

  Jóžine, „neredukovatelná složitost“ tak leda trapné zaklínadlo a ne fakt.

  Pokud nějaký organismus nemá žádné oči, tak světločivná skvrna, díky které dokáže rozeznávat světlo a tmu, mu dává velkou výhodu oproti těm, kteří neodkážou ani toto. Stejně tak pokud (jedno zda ten samý či nějaký jiný) organismus kromě světla a tmy dokáže rozeznávat už i obrysy – zae je to velká výhoda oproti těm kteří to nedovedou. A tak by se dalo pokračovat.
  Zkus se zeptat lidí, kteří vidí špatně (jsou krátkozrací, dalekozrací, šeroslepí atd.) jestli by radši než takto „neúplné“ oči neměli žádné oči.
  Křídla jsou ten samý případ – existují desítky zvířat, která úspěšně plachtí, a zjevně jim i takto nedokonalý“ či „polovičatý“ let k něčemu je dobrý. Plachtí ryby, žáby, hadi, ještěrky i různí savci, některá z těchto zvířat jsou schopná i dosti dobré vzdušné akrobacie – některá taková videa jsou třeba na youtubku, tak se rač podívat 😉

  A že dnes nevidíme vznik nových druhů či třeba to, že by ryby vylézaly na souš?
  Ale vidíme!! Doporučuji najít si nějaké informace o lezounovi indickém lidově zvaném „žabí ryba“. Tento folklórní název je velmi výstižný, nejen, že tato ryba umí velmi dobře skákat (na souši!), ale svým způsobem života je vlastně už obojživelník, většinu svého života tráví na souši, dokonce tam i pořádá své namlouvací rituály, a do vody se chodí pouze rozmnožovat. To takový čolek či některé druhy žab tráví ve vodě daleko větší část svého života než tato ryba.

 462. Jan Kupka

  1.) Křesťanství je slabina naší civilizace, ne její výhoda. Vzestup naší kultury nastal až s navázáním na antické tradice.
  Podívej, já už jsem vzdal bojovat proti tvým pevně zakořeněným předsudkům, ale když nic jiného, tak považ přinejmenším nesporný fakt, že na tu antickou tradici se v barbarské Evropě podařilo navázat jenom díky církvi jakožto pozůstatku Říše a díky Islámským učencům. Pohané gramotností do značné míry pohrdali a učenost se udržela díky klášterům. Zkus si vzpomenout třeba na karolínskou renesanci. Jako já chápu, že někdo nemá historii za hobby a radši se věnuje fyzice. Ale prostě zkus na chvíli zapomenout, že jsi nový ateista a zkus se na věc dívat jako úplně normální ateista, který je nad věcí, nepotřebuje programově očerňovat a nenávidět křesťanství, ale bere fakta tak jak jsou. Třeba si o tom něco přečíst z nějakého dobrého zdroje.

 463. DarthZira

  Petr Tomek – no to mě taky vždycky zajímalo, jak se mohly na Archu dostat z Austrálie koaly nebo třeba i pandy z Číny (Co dělá panda, když hoří les? Hoří taky 😛 ).
  To už mi tedy jakýsi kreacionistický myslitel kdysi odpověděl, že před Potopou byly všechny kontinenty spojené v jeden a až po Potopě se rozdělily tak, jak je známe. Sice opravdu nevím, jak dlouho by to trvalo zrovna tomu lenochodovi, pandě, koale či třeba želvě (raději nemluvím o hlemýždích 🙂 ) na tu Archu vůbec dojít i kdyby to bylo po souši – v některých případech by to patrně byly celé roky a došla by až nevím kolikátá generace, ale budiž, vysvětlení sice přitažené silně za vlasy, ale aspoň nějaké.
  Ovšem jak se pak z té Archy ti tvorové dostávali zpět a hlavně proč šli právě tam, kde dnes žijí, a ne jinam, to mi už žádný z nich nepoví… 🙁
  Stejně jako jak lze utopit v moři megalodona s žábrami či jak utopit plessiosaura a současně neutopit delfína. To by mohl být nový film – „Jak utopit plessioaura aneb Potopa světa“ 😀

 464. Smil Flek z Nohavic

  Petr Tomek:
  Video je fakt „dobrý“

  Jinak onehdá jsem měl teologickou debatu s jedním duchovním z Písku. Trvala asi dvě minuty. Když jsem se ptal na nějakou nesrovnalost typu Jonáš v břiše velrybím, odpověděl: „Je to psaný v bibli, já tomu prostě věřím.“
  Jakási sestra mi pak řekla to samé, jen použila si 15 vět a medovější hlas. 🙂

 465. Jan Kupka

  @DZ: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/dc/c3/44/dcc344595ef9a049af08cb29a647eddc.jpg

  I taková ryba se může utopit. Nebo paryba – takový žralok, ten se utopí, ani nevíš, stačí, aby se přestal hýbat.

  Jinak je to pochopitelně podružné. Když přistoupíš na zázračné zaplavení celé planety, tak je asi zbytečné si lámat hlavu mnohem snadnějšími zázraky, no ne? Nehledě na to, že těch arch bylo víc, ne? Minimálně Utnapištim měl taky jednu. 🙂

  Jonáš nebyl v břiše velryby. Jasně píšou „velká ryba“, velryba ryba není.

 466. DarthZira

  Honza Kupka – to víme až teď, že velryba je savec a nikoli ryba, pro starozákonní Izraelity byla „ryba“ prostě prakticky všechno, co žilo ve vodě, jestli to stvoření má či nemá žábry (a jestli tedy vůbec věděli, co to jsou žábry) a jestli to náhodou nekojí mladé, to těžký nezájem 😛 Stejně jako „pták“ pro ně bylo všechno, co létalo, takže v tom rozdělování zvířat i ptáků na „čisté“ a „nečisté“ (tedy fakticky na jedlé a nejedlé) je mezi nečisté ptáky řazen i netopýr.
  Sice jako netvrdím, že by netopýr byl dobrý k jídlu, ale proč bylo starozákonním Židů výslovně zakázáno jíst netopýry, to mi tedy není jasné. Podle mého nikoho normálního snad ani nenapadne za normálních okolností (myslím situace jiné než blokáda Leningradu apod.) žrát netopýry, takže mu to žádný Bůh ani nemusí zakazovat 😉

  Btw – já jsem právě na kreacionisty moc hodná 😀 , nepožaduji po nich, aby mi vysvětlili ten velký zázrak celosvětové potopy, úplně mi stačí, aby vysvětlili ty malé zázraky tak, aby to odpovídalo aspoň pozorování věcí kolem nás.

  Utanapištim byl úplně stejný flink jako Noe – vybodl se totálně na dinosaury, možná na ně dokonce úplně zapomněl 😛 A takovíhle pak tvořili základ nového lidstva, to teda potěš koště! 😀 Je svým způsobem zázrak, že svět nevypadá daleko hůř, když jsme všichni potomci takovýchto lemplů 😉

 467. toli

  ale když nic jiného, tak považ přinejmenším nesporný fakt, že na tu antickou tradici se v barbarské Evropě podařilo navázat jenom díky církvi jakožto pozůstatku Říše

  Hlavně díky islámským učencům,o křesťanech je totiž z historických dat známo , že s oblibou likvidovali antickou tradici,viz delfská věštírna anebo třeba filozofka a vědkyně Hypatie.

 468. Daniel B.

  A.S.Pergill:
  „Podpůrným pozorováním může být „osobnostní zlom“ v úspěšnosti kandidátů v US presidentských volbách po masovém zavedení televize do US domácností a zavedení televizních duelů mezi kandidáty. V předchozím období (kdy se duely přenášely rozhlasem) bylo důležitější, co říkají, v „televizní éře“ nabyl důležitosti vzhled, vč. mimiky.“

  To mi zní tak, že lidé upřednostňují vzhled v souvislosti s mimikou, ale gorily ne. Myslím, že otázka je jasná, a zní, jak byste svá tvrzení otestoval, protože testovatelnost je nutným požadavkem pro teorii.

  Připomínám Popperovu břitvu:
  „Vědecké teorie jsou ověřitelné. Ověřitelné teorie je možné na základě ověřovacího postupu zamítnout (a nahradit teoriemi jinými).“

  Takže sem s ověřovacím postupem, na jehož základě by se dalo dané tvrzení otestovat. U lidí jste už něco napsal (týkalo se to vzhledu, nejen mimiky a to je málo), chybí ještě gorily (popř. jiné opice žijící ve smečkách).

 469. toli

  Jinak zázračné zaplavení celé planety se nekonalo,pouze místní zaplavení.Vznik Středozemního moře pohybem tektonických desek,vznik černého moře uvolněním Bosporu,pro naše předky to však představovalo opravdu celý svět.O skutečné velikosti planety totiž neměli ani tušení.Zaplavení celé planety není možné ani technicky ani logicky.To, že se mimo evropské kultury zmíňují rovněž o nějaké velké potopě znamená buď že docházelo nějakým záhadným způsobem k přenosu informací mezi starověkými civilizacemi anebo mluví opět o nějakých velkých avšak regionálních potopách.

 470. toli

  Co se týká těch tlup opic tak se mi líbí uspořádání tlup šimpanzů bonobo.Agresivitu,frustraci,přetlak emocí,napětí ve skupině,prevenci žárlivosti totiž řeší šukáním stylem každý s každým 🙂

 471. Jan Kupka

  Hlavně díky islámským učencům,o křesťanech je totiž z historických dat známo , že s oblibou likvidovali antickou tradici,viz delfská věštírna anebo třeba filozofka a vědkyně Hypatie.

  A tím výčet víceméně končí. Chápu, že vás mrzí, že už nemůžete jako správní osvícení ateisté chodit do pohanské věštírny, případně ve slovanském prostředí klanět se posvátným dubům a obětovat navkám a rusalkám. Hypatie byla obětí zfanatizovaného davu, šlo o exces a nikoli o normu v rámci křesťanství. To je podobné, jako když vám se nelíbí, když jsou ateistické excesy označovány za ateistickou normu.

 472. Jan Kupka

  Dnes už těžko zjistíme podrobnosti její smrti, předpokládá se, že ji ubil dav sociálních pracovníků.

 473. toli

  @Jak Kupka
  případně ve slovanském prostředí klanět se posvátným dubům a obětovat navkám a rusalkám

  To dělám :-). Blíží se velikonoce,což jsou svátky jara a plodnosti což slavíme v rodině čistě slovansky,pohansky.Pochopitelně tomu nevěříme, ale není nad naší slovanskou tradici,kterou si tak užíváme.

 474. toli

  akorát ten germánský dub jsme vyměnili za lípu 🙂

 475. Jan Kupka

  To by mě zajímalo, kolik ze starých slovanských zvyků doma děláte a nakolik jenom pěkně kecáš. 😉

 476. DarthZira

  Toli, mýlíš se, dub je taky slovanský 😉

 477. Foxy

  „Chápu, že vás mrzí, že už nemůžete jako správní osvícení ateisté chodit do pohanské věštírny, případně ve slovanském prostředí klanět se posvátným dubům a obětovat navkám a rusalkám.“
  No, některé pohanské záležitosti byly docela správňácké, třeba takové dionysie… a je fajn, že leccos žije i dnes – beltane s pěkně rozparáděnými divoženkami je pastva pro všechny smysly, na to je křesťanství fakt až protivně sucharské.
  Je dobře, že jsou na Zemi i onačejší náboženství 🙂

 478. toli

  To by mě zajímalo, kolik ze starých slovanských zvyků doma děláte a nakolik jenom pěkně kecáš

  Zavedli jsme vše co bylo vyzkoumatelné z historie,ale něco se neujalo.Třeba jsem chtěl po manželce aby tchánovi lítala nahatá po poli brambor a tím mu (a vlastně i nám) zvýšila úrodu,no neklaplo to 🙂

 479. DarthZira

  Honzo, ale čím si vysvětluješ, že stejné množství knih, jaké bylo v Římské říši, bylo v Evropě znovu až v 17. století? A to jsme tu měli k dispozici knihtisk, zatímco v Římě se knížky opisovaly ručně. To jako vážně není ani trochu divný?

 480. Jan Kupka

  To je otázka, třeba takový masopust v Brazilském podání je taky pastva pro oči. Jinak celá řada pohanských svátků do sebe absorbovala křesťanské prvky, takže z dochovaných pramenů už moc původních pohanských zvyků neznáme. Vezměme si kupříkladu takové rusalky, kterým se při rusalných svátcích přinášely oběti. O těch se věřilo, že jde o nemrtvé dívky, které zemřely bez křtu.

 481. toli

  Jinak celá řada pohanských svátků do sebe absorbovala křesťanské prvky,

  No logicky,nebylo to právě naopak ? Křesťanské svátky do sebe absorbovaly pohanské prvky ? Křesťanství přišlo až po pohanství.
  ,A nyní tady máme znovu sílící pohanství.

 482. Foxy

  „Jinak celá řada pohanských svátků do sebe absorbovala křesťanské prvky…“ a vice versa. Skoro bych řekl, že co je na křesťanských svátcích/slavnostech šťavnaté, je právě to odjinud převzaté a transformované. Samo křesťanství je, aspoň jak se mi jeví, ve svém fundamentu spíš hodně zaujaté proti „hříšné tělesnosti“ a oslavuje askesi coby vzor i ideál.
  To až renesance, zdá se mi, uvolnila stavidla a vpustila do toho všeho opět tu živočišnou radost žití.

 483. toli

  Do pohanství se totiž počítají i třeba horoskopy,nebo vědmy a věštci.Nevím jak je to v Praze ale tady mají kartářky zlatý důl…….. a to i přesto že je tady díky klášteru zvýšený počet katolíků.Oni totiž i katolíci chodí ke kartářkám aby pan farář nevěděl 🙂 (on to ví,ale musí dělat že neví dokud mu to nevyklopí sami při zpovědi a to je otázka jestli se vůbec přiznají ? )

 484. Jan Kupka

  „Samo křesťanství je, aspoň jak se mi jeví, ve svém fundamentu spíš hodně zaujaté proti „hříšné tělesnosti“ a oslavuje askesi coby vzor i ideál.“
  A paradoxně odpor proti tělesnosti je do křesťanství nasátý z antické stoické filozofie.

  @Jan Kupka: Tak jak je to s tou astrologií? Odpovíte?
  Asi se mi ta otázka v té změni otázek ztratila. Astrologii jako vědeckou disciplínu nepovažuji. Protože vyvozuje neoprávněné, neverifikovatelné nebo přímo falzifikované závěry.

  DarthZira: O té antické literatuře se asi pobavíme v mailu, jestli chceš. Odpověď bude nejspíš dlouhá.

 485. toli

  A paradoxně odpor proti tělesnosti je do křesťanství nasátý z antické stoické filozofie.

  To byla chyba.Křesťanství mělo nasát epikurejce a možná by vzkvétalo a přežilo 🙂

 486. A.S.Pergill

  @HMC2011 Poznat, že něco nefunguje, nebo funguje špatně, dá podstatně méně práce a úsilí než to umět vyrobit – spravit. Kdokoli, kdo není vyučený automechanik, pozná, že je auto pokažené. Kdokoli, kdo není vyučený kuchař, pozná, že maso páchne a jsou v něm červi atd.

  K vašim „důkazům boží existence“
  – zvláštní nakládání s mrtvými je adaptační jev, bránící šíření infekčních chorob
  – zakrývání nahoty souvisí s migrací lidstva na sever (nebo na jižní polokouli na jih); do příchodu misionářů chodili v řadě tropických a subtropických zemích obyvatelé bez šatů
  – starozákonní manželství se vyskytovalo jen v některých kulturách
  – naprostá většina lidstva na křesťanského boha nevěří

  @Jan Kupka Syntézy od anorganiky po složité organické sloučeniny provedeny byly. V praxi se nepoužívají, protože jsou děsně drahé ve srovnání s pěstováním vhodných organismů.
  Jinak už byl vytvořen i umělý gen a byl vytvořen i genom viru. Je otázka, co už bylo uděláno a nepublikováno, protože třeba bakterie předem definovaných vlastností jsou zajímavý objekt pro vojáky (v souvislosti s těmi atentáty: dovedu si představit bakterii, která by selektivně zabíjela především muslimy, a je docela možné, že už v nějaké bance organismů je nachystaná)
  Před nástupem křesťanství byla v antických zemích vysoká úroveň gramotnosti. Změnili to až křesťané, kteří populaci debilizovali, aby si udrželi monopol na vzdělanost, písemné záznamy atd.
  Na každé dílo, které se zachránilo v klášterech nebo v relativně krátkém období působení tzv. překladatelů v islámském světě připadají až desítky nenávratně zničených děl.
  Paryba ani ryba se neutopí, jen se udusí (jev ekvivalentní buď zástavě dýchání u lidí, nebo otoku plic).
  Vražda Hypatie byla jednoznačně organizována místním (přinejmenším) křesťanským klérem.

  @DarthZira Rasismus pochází ze Starého Zákona (antická společnost rasismus jako takový neznala) a zákony starověkého Izraele, upravující postavení neŽidů v tomto státě, jsou tak podobné Norimberským zákonům, že podezírám Hitlera a spol. z opisování
  Jinak k těm chlupům: Dnes se ví, že holení ovlivňuje kožní mikroflóru, produkci feromonů atd. (a deodoranty apod. to ještě akcentují). Je docela možné, že tyhle věci jsou jednou z příčin epidemie poruch plodnosti, která postihuje evropskou populaci. Egypťané neměli ty desodoranty, navíc jakési problémy s nedostatečným růstem populace měli také.
  Apendix je důležitá část imunitního systému (zrání zárodečných lymfocytů na lymfocyty řady B), je akorát blbě umístěný.
  Egypťané asi dalekohledy měli. Byly objeveny čočky, ale dlouho trvala jejich identifikace, protože sklo za tu dobu ztratí průhlednost.
  Kaloni se běžně jedli, až analýzy DNA ukázaly, že s netopýry krom vzhledu nemají nic společného (to se ví pár desítek let). Pologramotní autoři Bible asi kaloně a netopýry nerozlišovali.

  @Daniel B. Asi by se daly dohledat zprávy o reprodukční neúspěšnosti goril se zmrzačeným obličejem. Pokusy na toto téma by, vzhledem ke vzácnosti těchto zvířat, asi žádná etická komise nepovolila.

 487. mira

  @Jan Kupka: „Astrologii jako vědeckou disciplínu nepovažuji. Protože vyvozuje neoprávněné, neverifikovatelné nebo přímo falzifikované závěry.“

  Příklad (historie pojmu „tradice“), kterým ukazujete, že je teologie věda lze naprosto jednoduše převést i na astrologii- historie znamení zvířetníku, jejich chápání v různých kulturách. Navíc astrologie zcela jasně předpovídá polohu nebeských těles v rámci ročních období- to je verifikovatelná a falzifikovatelná předpověď.

  Takže proč ten dvojí metr.

 488. Petr Tomek Post author

  @Kupka: „Tím výčet končí…“

  No vlastně ne. Máme tam Alexandrijskou knihovnu, spisy epikurejců i dalších filosofů a básníků. Třeba to, proč máme tak málo básní od Sapfó je dílo papeže Řehoře VII. který je likvidoval hodně systematicky. Papež Pius IX měl velkou zásluhu za kastraci antických soch.
  https://www.osacr.cz/2013/07/19/velka-kastrace-nesmrtelne-dilo-papeze-pia-ix/

  Ničení antických soch a antických chrámů je považováno za zásluhy prvních „otců víry“ atd.
  Nástup křesťanství byl opravdu nástupem temna. Na druhou stranu část favorizovaných autorů jako třeba Aristotela řkc šířila. Jenže to byl jen zlomek.

  https://www.osacr.cz/2015/04/11/ukradena-pamet/

 489. toli

  Takže proč ten dvojí metr.

  Osobní důvody.Jinak by sám sobě musel připustit že vystudoval školu na hovno a to by bylo velmi bolestné.Navíc by to znamenalo vlastně ztrátu x roků života,respektive jejich zahození.Vím o čem mluvím,já jsem tím vymýváním mozku promarnil 3 roky života jako katolík,ten čas jsem mohl využít úplně jinak,smysluplněji.

 490. Jan Kupka

  Při všech těch svých emotivních a citově zabarvených a vypjatých příspěvcích, nemáte někdy pocit, že ztrácíte objektivitu? Nejspíš ne.:-(

  Jinak astrologie jako „věda o astrologii“ klidně být může, nejspíše se tomu nějací vědci v rámci dějin astronomie věnují, ale asi je zbytečné ji vyčlenovat.

 491. mira

  @Jan Kupka: Stejně tak se v rámci religionistiky jakožto „vědě o náboženství“ mohou věnovat jiní vědci, takže proč to vyčleňovat?

  Co ta predikce poloh nebeských těles- to není verifikovatelné/falzifikovatelné?

 492. Jan Kupka

  Co ta predikce poloh nebeských těles- to není verifikovatelné/falzifikovatelné?
  Je, však je to také užitečné, já s tím problém nemám. Ale co už není verifikovatelné je to, že ty polohy nebeských těles nějak ovlivňují osudy lidí. Nevím o co ti jde, zda se mě snažíš nachytat na nějakém slově, nebo co.

  „Papež Pius IX měl velkou zásluhu za kastraci antických soch.“
  Tak furt lepší přidělat fíkový list, než tu sochu celou roztřískat a vyhodit. Prostě dobový požadavek cudnosti si tomu velel. Na druhou stranu 8 Piů před ním s tím problém nemělo, takže zase zbytečné zobecňování a házení do jednoho pytle.

  Alexandrijská knihovna byla v době, kdy byla zrušena, už jen odleskem své původní slávy a pouhou pohanskou svatyní. Prostě je to zase ten dvojí metr, ze kterého mě tu viní mira. Najednou tu vzlykáte nad pohanskými modlami, to jste mi teda ateisti. Kde se ozýváš teď, když islámští fanatici ničí muslimské a křesťanské památky a chrámy? Připadá mi, že nejsi racionální. A raději bys přinášel oběti pohanským Bohům, než abys snášel křesťanství. To už je čirá novoateistická zaslepenost a podvědomý christianofobní komplex.

  „Jinak by sám sobě musel připustit že vystudoval školu na hovno a to by bylo velmi bolestné.“
  Já jsem teologii nestudoval, ale to mi beztak nebudeš věřit, to by totiž znamenalo, že tu ze sebe děláš akorát blbce. Tak si dál hoň ego, jak jsi mě prokoukl a psychologicky rozebral. 🙂

 493. mira

  @Jan Kupka: Takže stavět vědní obor na nedoloženém ovlivňování lidských osudů nebeskými tělesy nelze, fajn. Proč tedy ale na druhou stranu lze stavět vědní obor na nedoložených (vědeckou metodou nedoložených) tvrzeních z oblasti křesťanské teologie? Jaký je rozdíl mezi tím, když řeknete, že běh světa je dán konstelací souhvězdí nebo nějakým božím plánem?

  Nebo snad chcete říct, že teologie je jenom suchý sociologický výčet toho, čemu křesťané věří/věřili? Že negeneruje žádné výroky sama za sebe?

  V tom případě zase nevidím důvod vyčleňovat speciální obor, stejně jako vy nevidíte důvod vyčleňovat „vědu o astrologii“.

 494. Jan Kupka

  Nebo snad chcete říct, že teologie je jenom suchý sociologický výčet toho, čemu křesťané věří/věřili? Že negeneruje žádné výroky sama za sebe?
  Jednak je to suchý výčet, ale zároveň i z pravd víry vyvozuje nové závěry. Podobně jako v matematice, když přijmeš nějaké axiomy a vyvozuješ z nich věty, které z nich vyplývají. A tak teologie není jen popisná, ale zároveň i zpětně pomáhá křesťanství, aby samo sobě lépe rozumělo.
  Zatímco religionistika se především zaměřuje na lidi, teologie na Boha, tedy každý má trochu jiný předmět zkoumání, i když tam překryv je. Ale prosím tě, proč to řešíš se mnou, já nejsem ani teolog, ani religionista, jestli tě to opravdu tak moc zajímá, tak se ptej teologů a religionistů, proč jsou samostatně a zda se navzájem považují za vědu.

  Jinak věda se dá klidně dělat i z hvězdných válek, když po tom bude společenská poptávka. Zásadní je dodržet předmět a metodu. To klidně může kdykoli začít dělat i astrologie.

 495. Jan Kupka

  Jo já zapomněl, já jsem vlastně ten vojenský kaplan, že? Protože toli umí používat Google a když si zadal Jan Kupka do vyhledávání, tak mu to vrátilo vojenského kaplana. Ten mě teda psychologicky rozebral, jen co je pravda. A jaká je pravděpodobnost, že by se někdo jmenoval stejně, že? Tak to pak řešíš se správným člověkem.

 496. toli

  Najednou tu vzlykáte nad pohanskými modlami, to jste mi teda ateisti. Kde se ozýváš teď, když islámští fanatici ničí muslimské a křesťanské památky a chrámy?

  Vzlykáme nad rozbitými sochami a nad antickými spisy .O vzývání nějakých model nejde.Mohlo to obohatit naši kulturu a naše vědomosti o antice.

  Jednak je to suchý výčet, ale zároveň i z pravd víry vyvozuje nové závěry. Podobně jako v matematice, když přijmeš nějaké axiomy a vyvozuješ z nich věty, které z nich vyplývají. A tak teologie není jen popisná, ale zároveň i zpětně pomáhá křesťanství, aby samo sobě lépe rozumělo.

  Sice z „pravd “ víry vyvozujete nové závěry leč zřejmě špatně.Jinak by totiž nemohli vznikat různé teologie.A to jsem ještě nemluvil o teologii osvobození a teologii prosperity 🙂

 497. Jan Kupka

  Tak ono i v takové fyzice se vyvozují špatné závěry, obecně v každé vědě. A pak se přijde s novou teorií, která staré problémy vyřeší a nové vytvoří. Vzpomeňme třeba na Kirhoffa, jak zrazoval od studia fyziky s tím, že celá fyzika je až na dva podružné problémy hotová. V teologii a filozofii ty omyly vznikají taky a jsou postupně překonávány, aby vznikly nové.

 498. Bílá velryba

  Axiomy musí být ověřitelné, jinak jsou k ničemu, materialistické axiomy jsou ověřitelné a ověřené či do velké míry ověřené. V matematice také.

  Nesouhlasím s tím, že axiomy nejsou ověřitelné, jako s Popperovou verzí „vědy“, kterou kritizují scientisté a logici a filosofové analytické filosofie a metodologové vědy jako Alan Sokal a další. Ne všechno na Popperovi je špatně, ale falsifikovatelnost je blbost. To píší i skeptici ze Sisyfa. Stačí se zamyslet. Podívejte se na wiki o falsifikaci, kritika Sokala je precizní.

  Zatím

 499. toli

  Tak ono i v takové fyzice se vyvozují špatné závěry, obecně v každé vědě. A pak se přijde s novou teorií, která staré problémy vyřeší a nové vytvoří

  Háček je v tom že ve fyzice mají špatné závěry celkem krátkou životnost (v porovnání s náboženstvím) díky verifikaci a falsifikaci.
  V náboženství jsou špatné závěry věčné díky dogmatismu.

 500. mira

  @Jan Kupka: Ptám se vás, protože vy tvrdíte, že je je teologie věda. Pokud jste o tom přesvědčen i něčím jiným, než jenom prostým argumentem autoritou (teologové říkají, že je to věda, potom je to věda) pak by pro vás přece nebyl problém ukázat tu vědeckou metodu v rámci teologie v praxi. Doložil jste zatím jenom ten suchý výčet. Pokud ale tvrdíte, že z pravd víry (vědecky podložených?) vědecky vyvozuje testovatelné predikce, ukažte to na nějakém příkladu.

 501. Jan Kupka

  Když jsem sem dal odkaz pojednávající o metodě teologie, tak jste to odmítli číst. Tahle debata mě stojí dost času, ještě abych suploval něco, co si pouhou lenosti nechceš dohledat sám. To snad chápeš, ne? Verifikovat jde jakýkoli teologický výrok pomocí logiky. Jako ve filozofii. Je filozofie věda?

  Fyzika učí omyly klidně celá staletí, toli.

 502. toli

  Filosofie je pouze kabinetní věda,je označována za královnu věd protože z ní vychází skutečné hard core vědy avšak sama filosofie se zabývá v převážné míře neuchopitelnými (nevím jaké slovo použít snad věcmi či záležitostmi),které však mají praktický dopad do reálného světa.Baťa nebo jakýkoliv živnostník který podniká má rovněž nějakou filosofii podnikání.

 503. toli

  Fyzika učí omyly klidně celá staletí, toli.

  Kdežto náboženství učí omyly celá tisíciletí 🙂

 504. mira

  Ušetřit čas můžete nejlépe uvedením jednoduchého příkladu jak z vědecky doložených pravd víry teologie vyvozuje vědeckou metodou testovatelné závěry. Když je to podle vás tak jasné, proč s tím máte takový problém? Nehledě na to, že diskutovat stylem- najdi si to v 20 stránkovém pojednání je samo o sobě dosti chucpe, nenašel jsem tam žádný konkrétní příklad.

  „Verifikovat jde jakýkoli teologický výrok pomocí logiky.“

  Verifikovat těžko. Maximálně můžete jeho logickou bezrozpornost v rámci konkrétní teologie, což je nutná, nikoliv postačující podmínka k tomu abychom výrok označili za pravdivý (=korespondující se skutečností). Zkoumá teologie pravdivost svých výchozích předpokladů (bůh existuje a je to bůh „x“ mající vlastnosti „y“)? Jak lze toto ověřovat logicky? Jak logicky ověříte existenci a nesmrtelnost duše?

  Tolik k verifikaci. Co ty predikce?

 505. Daniel B.

  @A.S.Pergill:

  „Asi by se daly dohledat zprávy o reprodukční neúspěšnosti goril se zmrzačeným obličejem. Pokusy na toto téma by, vzhledem ke vzácnosti těchto zvířat, asi žádná etická komise nepovolila.“

  Určitě půjde dohledat zprávy o reprodukční neúspěšnosti lidí se zmrzačeným obličejem. Shrnuto: tvrdíte, že pro lidi je evoluční výhodou mít mimické svaly, rovněž tak tvrdíte, že pro gorily je evoluční výhodou mít mimické svaly. To však nevysvětluje velký rozdíl v počtu mimických svalů u člověka a u goril. Dosud jste pro to nepodal evoluční vysvětlení s možností testovatelnosti a vyvratitelnosti.

 506. Jan Kupka

  Míra, jak chceš testovat výrok nebo spis? Prostě si ho přečteš znovu. Jak chceš testovat Césara nebo Nerona?

  Příklad konkrétní, teologie konstatuje, že obsahem křesťanské víry je to, že Ježíš je pravý Bůh a pravý člověk. I když to v Bibli nikde takhle doslovně není. A každý si může projít historii a zjistit, že církev takto svou víru vůči arianismu, adopcionismu a podobným názorům vymezila. A může si dohledat i ty argumenty. Netvrdím, že je to fakt, ale že je to obsahem víry.
  A praktický dopad je zřejmý, když někdo tvrdí opak, je příslušníkem jiného náboženství.

 507. Jan Kupka

  A klidně si to verifikuj a dokazuj, že to obsahem křesťanské zvěsti není, v tom ti nikdo nebrání.

 508. mira

  @Jan Kupka: Příklad konkrétní, astrologie konstatuje, že obsahem astrologické nauky je to, že v pracovních vztazích je lepší mít šéfa nebo nadřízenou Beranici, než Blížence. I když to v astrologickém atlasu nikde takto doslova není. Každý si může projít historii a zjistit, že současná astrologie takto svou víru vůči mezopotámskému zvířetníku vymezila. A může si dohledat i argumenty….

  A praktický dopad je zřejmý, když někdo tvrdí opak, je příslušníkem jiného pojetí astrologie.

 509. mira

  @Jan Kupka: Takovým způsobem lze udělat „vědu“ z čehokoliv.

  Na to aby mohla být teologie vědecká ji (mimo jiné) chybí prediktivní síla.

 510. Bílá velryba

  Mně tedy přijde, že některé závěry fyziky platí již několik desetiletí či století. Některé se zpřesňují, ale od základu nemění. Jiné se proměnily hlavně ve 20.st, ale to byla věda jak jí známe dnes vlastně v plenkách 🙂

  Věda ověřuje jak i axiomy, tak hlavně ty vývody z axiomu. Ne třeba na 100%, ale hodně exaktně je ověřuje. Proto atomovka byla nejdřív logická teorie a pak platná praxe.

  Hlavně i teorie se ve vědě opírají už o jiné „praxe“ a jiné poznatky a vzájemně se podpírají.

  Verifikace je exaktní pomocí přímých či nepřímých důkazů. Díky logice i empírii. I matematika má empírii.

  Verifikace buď ověřuje na 100% nebo většinou zpravděpodobňuje a zpřesňuje teorii.

  Kde má tohle náboženství?

  Materialismus naprosto vítězí už přes 300 let na všech vědeckých frontách a ve filosofii…

  Hezký den 🙂

 511. A.S.Pergill

  @Daniel B.
  Už jsem jednou napsal, že u člověka jsou sociální vztahy na podstatně vyšší úrovni než u gorily, takže potřebuje i výkonnější mimiku. Není to jen o počtu svalů, ale i o jejich ovládání.
  Gorily jsou co do sociální organizace na nižší úrovni než šimpanzi, alespoň podle nejnovějších poznatků vědy.

 512. Smil Flek z Nohavic

  Jan Kupka:
  „A pokud ano, jak to, že to nefunguje? Vždyť teroristických útoků spáchaných muslimy na nevinných lidech už bylo za posední roky víc než dost, ne? Bůh je hluchý, škodolibý a baví se utrpením, nemá chuť, je neschopný, není všemohoucí …?
  Bůh hluchý není, hluší jsou ti teroristé.“

  To není vysvětlení.
  Co znamená, že teroristé jsou hluší? Že mají poškozené sluchové ústrojí a neslyší hlas (zvuk ) z nebe? Nebo to je nějaké vnitřní oslovení? Jak ale rozpoznat, že takové oslovení je oslovení Bohem, a zrovna tím pravým, když jsou přesvědčení, že „slyší“ jiné příkazy Alláha? Jak takový „hlas“ jednoznačně detekovat? Odpověď – to je u každého individuální není nic jiného, než nicneříkající úhybný manévr, protože nic takového detekovat nelze, ačkoli je to v principu možné.

  Proč jste se vyhnul dalším slovům – nemá chuť zasahovat, není všemohoucí….?
  I kdyby ho tedy neslyšeli, proč jim nemění srdce? Vždyť to přece dělá, ne? Zatvrzovat srdce umí – Řím 9/18 – „Smilovává se tedy, nad kým chce, a koho chce, činí zatvrzelým.“ Proč nechá umírat nevinné lidi? A pokud se nad tím veršem zamyslíme, kde je jeho svobodná vůle pro člověka, když si se srdcem lidí pohrává, jak se mu zachce?
  A pokud je čin teroristů projevem jejich svobodné vůle, je také svobodnou vůlí obětí umírat? Proč Bůh nemění lidem srdce tak, aby nebyli zlí, ale nechá trpět nevinné? Když byste Vy měl tu možnost, změnil byste srdce teroristů, nebo nechal umřít nevinné?
  O není Boží dobrota, ale Boží zvrácenost. Váš Bůh je zvrácený a nemorální. Omluvou pro něj je, že s největší pravděpodobností neexistuje.

 513. Jan Kupka

  Smile, mluvilo k tobě někdy tvoje svědomí? Tak asi k tomu bych ti to připodobnil.

 514. Jan Kupka

  Jinak pochopitelně pro tebe jako pro ateistu je smrt nevinného naprosto fatální a definitivní. Bůh ale smrt přemohl a nevinného křísí k novému životu. Tedy mnohem větší tragédií je ten terorista, který směřuje k věčnému zatracení. Každý jsme na světě s tím, že můžeme kdykoli umřít, tak jsou nastavená pravidla.

 515. A.S.Pergill

  @Jan Kupka „Tedy mnohem větší tragédií je ten terorista, který směřuje k věčnému zatracení.“
  Právě tady se neshodneme. Terorista není žádnou tragédií, odlétá do ráje š*kat 72 panen denně (a pokud je na chlapečky, tak paniců, akorát nevím, jak to u nich Alláh a Mohamed zařídili s hymenem). Tragédií jsou oběti, které na tyhle pitomosti nevěří.
  IMHO každý křesťan, muslim, nebo uctívač jiného falešného boha se po smrti propadne do nicoty, v níž bude osaměle skučet až do konce prostoru a času (v závislosti na tom, který kosmologický model je pravý, jsou to stovky až desetitisíce miliard let).

 516. Jan Kupka

  „IMHO každý křesťan, muslim, nebo uctívač jiného falešného boha se po smrti propadne do nicoty, v níž bude osaměle skučet až do konce prostoru a času (v závislosti na tom, který kosmologický model je pravý, jsou to stovky až desetitisíce miliard let).“
  A na to jsi přišel jak?:)

 517. Smil Flek z Nohavic

  Jan Kupka:
  „Smile, mluvilo k tobě někdy tvoje svědomí? Tak asi k tomu bych ti to připodobnil.“

  Samozřejmě, jenže svědomí vysvětluje evoluční biologie. Kromě toho nemá svědomí charakter etalonu, u každého je individuální a je dáno jak geneticky, tak výchovou a vlivem prostředí.
  A v případě bruselských útoků jsme na tom stále stejně – proč Bůh nepůsobil skrz svědomí?

 518. Jan Kupka

  Samozřejmě, jenže svědomí vysvětluje evoluční biologie.
  Nechápu to slovo jenže. Fakt nevím, proč v té větě figuruje. Jasně, že to svědomí musí na nějakém hardware běžet, že není někde ve vzduchoprázdnu. To jako si myslíš, že si myslíme, že když používáme svědomí, tak nepoužíváme mozek?
  Já to uváděl jako příklad, ptal si se mě na sluchovody a já ti odpovídal, že je to spíše jako když k tobě mluví tvé svědomí.

 519. Smil Flek z Nohavic

  Jan Kupka:
  „Jinak pochopitelně pro tebe jako pro ateistu je smrt nevinného naprosto fatální a definitivní. Bůh ale smrt přemohl a nevinného křísí k novému životu. Tedy mnohem větší tragédií je ten terorista, který směřuje k věčnému zatracení ….“

  Toto by mohlo platit podle křesťasnského Boha, podle Alláha ne. Proč je pravý právě ten křesťanský?

  A když je nevinnou obětí ateista, který víru odmítnul, putuje kam? 😉

 520. Jan Kupka

  A když je nevinnou obětí ateista, který víru odmítnul, putuje kam? 😉
  Tam kam chce.

 521. Smil Flek z Nohavic

  Slovo „jenže“ si klidně škrtni. I vývoj mozku vysvětluje ev. biologie … atd. Bůh je nadbytečný.
  Musím jít … tak třeba zítra

 522. toli

  Ono jim regulérně nemocným nestačí jemné,decentní pomatení mysli vzkříšeným Kristem a jeho pobytem v nebi.Oni museli ze svého náboženství udělat totálně nedůvěryhodný paskvil vymyslením dalšího zázraku,druhého Kristova příchodu.A tak čekají a čekají a čekají .A zdraví se smějí a smějí a smějí a ťukají si na čelo.

 523. Foxy

  „Bůh ale smrt přemohl a nevinného křísí k novému životu.“

  Dost silné tvrzení na to, že si to kdosi kdysi s odpuštěním vycucal z prstu.
  Dost silné tvrzení na to, aby bylo potvrzeno sakra silným nezávislým důkazem.
  Do té doby, než bude takový předložen, považuji toto tvrzení za lež.

  Bohužel, Jene, nemohu jinak.

  PS
  Libovolný citát z Bible za nezávislý důkaz nepovažuji, dokud nebude nade vší pochybnost prokázáno, že se u Bible jedná o úplné a nic víc než slovo boží.

 524. Smil Flek z Nohavic

  Jan Kupka, Foxy:
  „Bůh ale smrt přemohl a nevinného křísí k novému životu.“

  Neurčité, odpověď si můžu vyložit všelijak. K jakému novému životu? K životu v nebi? Bude takový člověk (duše člověka) žít věčný život ve společnosti s bohem, bude stolovat s Ježíšem ….? Nebo jaký nový život je tím myšlen? Prosím o jednoznačnou odpověď.

 525. Jóžin z bažin

  Díky za vysvětlení „nedemokratického“ přístupu správce těchto stránek – je to řečeno férově a na rovinu – a rozumím tomu.
  Problém mám ale s těmi, kteří mají jedinnou správnou a veřejně povolenou ideologii a vynucují si monopol na to tu svou pravdu šířit s odvoláváním na její „vědeckost“. A každý jiný názor je třeba „nahlásit“ na patřičná místa – viď Bílá velrybo. Připomíná vám to něco, že? Mně taky. Vědecký byl i komunismus Marxe a Engelse, a jak moc byl vědecký?
  Nebudu zde reagovat na různé tzv. zaručené vědecké argumenty podporující evoluci, protože jak řekl Paolo Coelho: „Neztrácejte čas vysvětlováním. Lidé stejně slyší to, co chtějí slyšet!“.
  Ale přeci jen mi to nedá, abych neupozornil na opakující se zásadní nepochopení principu „neredukovatelné složitosti“ – jak ho prezentuje autor „postautor“ slovy: „Neredukovatelná složitost je kreacionistický nesmysl předstírající že poškozený orgán je totéž jako předchozí vývojové stádium.“ Nemluví se v ní principiálně o žádném poškozeném orgánu, ale o vývoji nového orgánu, tělního systému atd. Pro zjednodušení o co se jedná uvedu známý jednoduchý princip funkčnosti pastičky na myši: skládá se ze dřevěné desky, pérka, nástrahy a spouštěcího mechanismu. Dokud nejsou plně funkční všechny tyto komponenty a náležitě sestaveny do systému, pastička je nefunkční a nemá žádný důvod k tomu, aby se jednotlivé komponenty vyvíjely samostatně až do stádia, kdy budou kompletní a „sklapne past“. Názor, že může probíhat samovolný vývoj v oblasti programování budu tlumočit kolegům z MicroSoftu a HP, se kterými jsem v denním kontaktu, aby trochu odpočívali, že se ty programy vylepší samy. No a ta perla, kterou tu někdo vypustil, že: „Pokud nějaký organismus nemá žádné oči, tak světločivná skvrna, díky které dokáže rozeznávat světlo a tmu, mu dává velkou výhodu oproti těm, kteří neodkážou ani toto…. bla bla“ – to je fakt biologická perla. Dotyčná si asi myslí, že světločivná skvrna je jen nějaký žlutý flek, který reaguje na světlo. Jenže k tomu jsou potřeba speciální buňky, které reagují na světlo, dále potřebují nějaké „kabely“ a „vodící médium“ pro převod vzruchu do centra, kde musí být zase zařízení, které tyto signály dokáže přijmout a vyhodnotit. Toto zjidnodušování reality je typické pro evolucionisty, pro které je buňka jen kolečko, ve kterém je pár dalších koleček (kreslili jsme si to tak na základní škole). Jenže ta jedna buňka je tak složitý mechanismus, že jen k popsání chemických a biofyzikálních dějů, které zde musejí probíhat, je potřeba velký papír, a navíc všechny ty reakce jsou provázány do uzavřených dílčích systémů, takže představa, že se to rozchodilo samo od sebe někde v „kaluži“ za bombardování kosmickým zářením vyžaduje neuvěřitelnou ignoraci rozumu…
  Ale jak jsem psal v úvodu, lidé slyší to, co chtějí slyšet.

 526. Foxy

  Fleku smilný, máš pravdu.. Výklady té věty mohou být všeliké:
  Bůh toho nevinného křísí, křísí, křísí… a furt se mu to nevede. Přemohl smrt, ale ku vzkříšení se nedobral, chudák nevinný zůstává ve vegetativním stavu 🙁

  Bohužel má dlouholetá zkušenost mi praví, že jednoznačné odpovědi se nedočkáš ani ty, ani já.

 527. Foxy

  Milý Jožine, živé systémy ani náhodou nemají von Neumannovskou architekturu a tvé dovednosti programátorské zde rozhodně nelze aplikovat.
  Vybodni se na Kábrta a přečti si něco z Prigogina. Zanoř se do samoorganisujících se systémů, všimni si, že existuje cosi jako emergence, třeba zjistíš, že život není nic jiného než lokální stabilní bod ve fázovém prostoru komplexního nelineárního termodynamického systému. Je fakt, že dostačující znalosti termodynamiky, matematiky, chemické kinetiky a molekulární biologie moc lidí nemá, ale kupodivu i takoví lidé existují.

 528. dogbert

  @Zira, Antík To jsou všechno historicky vzniklé termíny s jednoznačným, obecně uznávaným významem, takže Vaše výklady, co by měly znamenat, jsou absolutně irelevantní 🙂

 529. toli

  BTW Církev svatá toleruje Aristotela jako jednoho z mála antických vědátorů protože si od něj vypůjčila „nauku“ o transsubstanciaci,kterou pochopitelně skutečná věda už dávno rozsekala napadrť.

 530. toli

  @Foxy

  Zanoř se do samoorganisujících se systémů, všimni si, že existuje cosi jako emergence, třeba zjistíš, že život není nic jiného než lokální stabilní bod ve fázovém prostoru komplexního nelineárního termodynamického systému. Je fakt, že dostačující znalosti termodynamiky, matematiky, chemické kinetiky a molekulární biologie moc lidí nemá, ale kupodivu i takoví lidé existují.

  Myslíš že zrovna Jožin je ten typ člověka který pochopí co mu vlastně říkáš ?

 531. dogbert

  Klasický příklad neredukovatelné složitostí je onen Beheho bakterialní motorek. J.Zrzavý napočítal 42 příkladů jeho redukovaných evolučních variant 😀 Jinak, obecně vzato, „neredukovatelná složitost“ může být vždy redukovaným příkladem mnohem větší, jinak redukovatelné složitosti. Takže argumentovat s ní je úplně mimo.

 532. Jan Kupka

  Programátor má jednu výhodu, kterou mnozí noví ateisté pozbyli. Ví, že když si otevře poznámkový blok, program se mu sám nenapíše. My, objekty programu, mužeme nějakou reflexí běhu programu zjistit, jaké jsou vlastnosti jiných objektů okolo nás, i vlastnosti nás samých. Dokážeme odhalit i algoritmy, které program využívá. Ale že ho napsal Jozin v poznámkovém bloku, to už nezjistime. A je dost kratkozrake tvrdit, že program je věčný, protože žádný jeho začátek, kdy ještě nebyl napsán, nevidíme. Vždycky se backtracem dostaneme jen ke spuštění již napsaného programu.

 533. Bílá velryba

  Probůh, svatá hmoto, kdo je ten Antík? O jakých významech se tu mluví? :O

  Foxy, hezky si to popsal, život a živá hmota je prostě jinak seskupená hmota anorganická s jistými zvláštními chemickými vlastnostmi které z toho spojení vyplývají. To co nás dělá jinými je ta zvláštní forma, to spojení atomů, samy atomy to nejsou, ale hlavně ta kombinace (díky slepé evoluci)

  Dobrou noc 🙂

 534. toli

  My, objekty programu, mužeme nějakou reflexí běhu programu zjistit, jaké jsou vlastnosti jiných objektů okolo nás, i vlastnosti nás samých. Dokážeme odhalit i algoritmy, které program využívá.

  My objekty programu můžeme zjístit své vlastní vlastnosti jednak sebereflexí a jednak genetikou (náchylnost k nemocem),můžeme zjístit i vlastnosti ji