Osvícení – pozor na to, co vás osvítilo!

Autor | 22.03. 2016

Na úvod této krátké poznámky odcituji komentář Radima Pališe z diskuse u předchozího článku Kreacionismus na Gymnáziu Písek:

Doporučuji Písmo svaté. Nový zákon si pročítat pořád dokola. Dokud nepřijde osvícení, povznesení, náhled do zcela skrytých dimenzí a ztráta omezené a svazující ateistické a materiální reality. Má to háček, k pořádnému rauši by měl Písmo darovat někdo blízký, moudrý a duchovně osvícený. Což bude v okolí ateistů zásadní problém. Smůla. Zapracujte na té distribuci. ;-)

Ten návod je skutečně zajímavý, protože určitě funguje. Pokud budete číst Nový zákon stále dokola s usilovnou snahou do něj proniknout, nakonec opravdu získáte pocit, že jste jej pochopili (včetně Apokalypsy), přijdou emoce jako je pocit povznesení, pocit objevu skrytých dimenzí a ztráta kontaktu s realitou. Ono se totiž úplně to samé stane, když budete dokola číst Tibetskou knihu mrtvých nebo recitovat Namu Amida BucuÓm mani padme hum či zpívat Hare Kršna.

Technik výplachu mozku existuje nespočet a tohle je jedna z nich. Docílíte tím totiž toho, že uvidíte svět přesně vymezený mýtem, k němuž se takový rituál vztahuje. Motivací k tomu aby člověk něco takového sám sobě udělal, bývá citová vazba k autoritě. Jedinou vadou mi připadá, nazývat něco takového „osvícením“. Vlastně to připomíná spíše stejnojmennou knihu Stephena Kinga.

Problém s tímto pojmem ale nezačíná u křesťanů. V hinduismu a budhismu se tak označuje „okamžik poznání„, což je  popisováno jako vysloveně intuitivní prožitek. Má to být stav, kdy je lidská mysl zbavená falešných představ a „osvícený“ spatřuje skutečnost takovou, jaká je.

Pokud o někom dnes říkáme, že je „osvícený“, neznamená to totéž, i když základ je podobný. Evropská cesta „osvícení“, čili odstranění klamných představ, vede přes rozum, nikoli přes intuici. V tomto smyslu je osvícenství „osvěcováno světlem rozumu„. Světlo je tu tedy synonymum pro poznání, rozum, nebo přímo vědu. Jako přízraky temnoty jsou naopak chápány pověry a nevědomost.

Spánek rozumu plodí příšery

Goya: Spánek rozumu plodí příšery

Nepochopení rozdílných významů slova „osvícení“ předvedl názorně John Lennox, když na prohlášení „náboženství je pohádka pro lidi, kteří se bojí tmy“ reagoval bonmotem „ateismus je pohádka pro lidi, kteří se bojí světla.“

Osvícensko-humanistický přístup, který vedl, až k současnému hnutí Nového ateismu rozhodně nemůže přijmout představu náboženské víry jako „světla“, protože právě proti vysvětlování světa mýtem se vymezuje.

Je to jen jedna z mnoha nástrah v diskusích mezi ateisty a věřícími, zato jde o případ, kdy je chápání slova „osvícený“ opravdu inverzní. Pro jakoukoli podobnou diskusi je tedy velmi důležité si ujasnit, čím že byl dotyčný osvícen, jestli to bylo „světlo rozumu“ nebo „světlo víry“.

 

 

63 thoughts on “Osvícení – pozor na to, co vás osvítilo!

 1. Bílá velryba

  A k tomu stačí přidat toho „genetického“ Adama, který nebyl jeden a nežil spolu s Evou a navíc nebyl první příslušník homo sapiens sapiens, takže ani nemohl „páchat první hřích“, protože když už uznáme něco za hřích (já ho neuznávám), tak to páchali už lidé před ním a současně s ním. Celý mýtus jako „doslovná pravda“ jde do hajzlu, zbývá jim už jen ta pohádková metaforická a libovolně vyložitelná verze, kterou mohu naleznout i jinde, třeba v Řeckých bájích či Karkulce – prostě si příběh vyložte jak chcete a je to, to můžete udělat u každé knížky 🙂

 2. Jarda

  Před osvícením se chráníme vzdáleností, časem, stíněním a používáním dozimetrů.

 3. HMC2011

  Ano, milé děti. Nechme se osvítit stále zpřesňujícím se světlem evoluce:

  A tak naše evoluční věda, milé děti, zpřesnila, že genetika není zlá pavěda, ale užitečná pro náš evoluční mýtus. Tak jsme ji uznali a vtělili do evoluční dějepravy, které nyní říkáme „syntetická teorie“. To je od slova syntéza a v našem případě to znamená spojení některých, nám se hodících věcí se spoustou našich lží, v tom je ta krásná syntéza, milé děti.

  Dále jsme vědecky zpřesnili, že zub Hesperopitheca není z Hesperopitheca, ale z vepře, milé děti, opravte si to ve svých sešitech, zítra to budu zkoušet. Ale víte, stejně je to dobré, díky tomu zubu jsme vyhráli soudní proces s kreacionisty, čert vem, že to byl zub z prasete a my podvedli soudce a oblbli ho, že je to zub z lidského mezičlánku, hlavně že jsme to vyhráli, to je důležité. Zítra to budu všechno zkoušet, naučte se to.

  Dále jsme milé děti ve svých evolučních dílnách přišli na to a vědecky zpřesnili, že Pildownskýč člověk nebyl člověk, ale slepený člověkoop. Byl to falzifikát – uf, to byla ale fuška naší evoluční vědy, trvalo nám to 40 let, milé děti, než jsme pilnou vědeckou prací k tomuto upřesnění došli. Holt věda je věda, tu nezastavíš.

  Bohužel, milé děti, se nám zastřelil náš vzácný evoluční kolega, když zpřesňoval evoluci pářících mozolků ropušky starostlivé, a nějakým nedopatřením došlo k falzifikátu, asi se mu tuš připletla do pokusů. No, milé děti, věda si žádá obětí a evoluční věda dvojnásob.

  Dále jsme, milé děti, tvrdou vědeckou prací zpřesnili, že čéška slona z Jávy není lebka Pithecanthropa, ale patří do kolenního kloubu slona. No, kdo z nás není chybující, že? Einstein zpřesnil Newtona, tak vidíte, že to všechno do vědy prostě patří. Jen musíme uznat od těch zlých kreacionistů, že z Newtona platí dodnes všechno, a z Darwina už nic…ale my to zpřesníme dál, žádný strach, milé děti. Také musíme přiznat, že evoluční teorie je na nule a vůbec nevíme, jak ty zatracené nové druhy vlastně vznikají – ale to my dále zpřesníme.

  Dále jsme, milé děti, zpřesnili, že 180 zbytečných orgánů v těle, které nám tak krásně dokládaly evoluční procesy, nejsou zbytečné, ale mají funkci. Tak jsme holt o tento důkaz pravdivosti evoluce také přišli, no, my si opatříme další, nebojte se.

  Dále jsme, milé děti, ve své evoluční vědě zpřesnili, že 98% lidského genomu už není dobré vyhodit na skládku, ale že tyto geny mají funkci, a dokonce velmi důležitou. To jsme ovšem doufali, nejprve jsme však ty odpadní geny použili k přesvědčení lidí, že evoluční teorie je pravdivá, protože dokonalý stvořitel by přece do genomu – no, fuj – nedal 98% odpadu. Ale bezcílná evoluce, ó, jaký to přesvědčivý důkaz, milé děti. Nyní jsme o tento důkaz přišli, ale nebojte se, my jich máme hafo dalších, vždyť jsme parta prolhanců. K jedné z největších našich lží patří tvrzení, že děláme vědu. Ne, my neděláme vědu, my blbneme lidi fantazmagorskými pohádkami, to je náš hlavní cíl, odvést lidi od Boha. A milé děti, daří se, daří, lidi nám to baštěj.

  😀 😀 😀

 4. Foxy

  No, a to všechno tu servíruje člověk, co tvrdí, že celičký náš vesmír je starý jen 6000 let a jeden den!
  Veškeré poznání sice svědčí proti této pitomině, ale prý je to tak ve Starých pověstech Hebrejských, tak to tak prostě je a basta!

  No, nekupte to…

 5. Smil Flek z Nohavic

  HMC2011:
  Koukám, že jste obdařen Vševědoucím.
  Měl bych dotaz – Enuch, Eliáš a Ježíš (Marii Vám odpustím) … byli vzati za živa do nebes. Předpokládám, že by stále měli být naživu. Kde jsou a jaké mají vytvořené podmínky pro přežití?

 6. Smil Flek z Nohavic

  Tak HMC2011 je zabanován … škoda, zase se nedozvím odpověď …. 🙁

 7. neruda

  Jakže, HMC2011 byl zabanován? Není to škoda? 🙂
  Já bych ho tu docela rád vídal, neboť
  1) švandy není nikdy dost,
  2) jeho komentáře jsou velmi účinným protilékem proti tvrzením, že křesťané nehlásají nic obskurantního, jako je třeba mladozemní kreacionismus, a
  3) při čtení jeho komentářů si potvrzuji, že nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř.

 8. Josef K.

  Anebo, pro líné čtenáře, doporučuji se točit stále dokola jako tančící dervišové to vede také k extázi anebo si vzít extázi rovnou, osvícení zaručeno.
  Ztráta materiální reality…. hmm, za tím bude ztráta docela něčeho jiného…, neboť pokud člověk člověk ztratí materiální realitu, pak je dočista mrtvý a těžko se může povznášet.

 9. toli

  Osobně mi vrtá hlavou už roky čas od času jedna věc.Křesťané si vysoce cení světla.Kde je světlo tam je bůh,duše putující za světlem,světlo pravdy a poznání, a podobně.Dokonce mají světlo zabudované přímo v modlitbě růžence.Přitom v jejich tradici je Světlonoš-Lucifer démonem.Dokáže mi někdo erudovaně vysvětlit tento rozpor ?
  Na celé věci je neodiskutovatelný jeden paradox.Náboženská víra vede naopak ke tmářství a iracionalitě.

 10. ateista

  @HMC2011

  Již nehodlám vstupovat do diskuse s reprezentanty věřících na tom to webu, protože odmítají reagovat na výzvy, které by mohly potvrdit užitečnost existence boha a víry v něho. Zajímala by mne již jen jedna věc. Mohl byste rozkrýt svoji identitu? Chtěl bych se dovedět něco více o Vás osobně.

 11. toli

  @Ateista
  HMC2011 ti už neodpoví,byl zabanován

 12. Petr Tomek Post author

  Ano, HMC2011 byl zabanován, začal být příliš agresivní. Nebojte se, on se časem nějaký nový kreacionista objeví.

 13. Bílá velryba

  Tak v jistým smyslu jsou kreacionisté skoro všichni věřící: deisté, teisté i panteisté. Mladozemních tu není moc, ale ID je většina. A když už uznají „nezáměrnou“ evoluci, tak je sama tato „nezáměrná evoluce“ záměrem stvořitele vesmíru, takže ID posouvají za velký třesk a na „nastavení parametrů“ vesmíru, takže jsou to deisté vlastně. Jen musí uznat, že evoluce je šíleně krutý mechanismus k vytvoření inteligence. Takový bůh by byl též blázen, ještě větší než ten starozákonní.

  Ale ani tito nemají pro své tvrzení důkazy. Stejně jako ti mladozemní.

 14. Karel Tejkal

  Chcete-li si povídat s HMC2011, můžete v diskusi na kreacionismus.cz. Připravte se ale na to, že vám tam příkladní křesťané budou nadávat do vypatlanců se záporným morálním profilem, lhářů prolhaných s rukama od krve apod. Svým způsobem nechápu, proč se s takovými exoty nevypořádávají především věřící, kterým jsou různí HMC nebo Kábrti pro ostudu.

 15. Pingback: Pramatka všech konspiračních teorií | Ateisté ČR

 16. Daniel B.

  Z článku:
  „Osvícensko-humanistický přístup, který vedl, až k současnému hnutí Nového ateismu rozhodně nemůže přijmout představu náboženské víry jako „světla“, protože právě proti vysvětlování světa mýtem se vymezuje.“

  „Hodně času dnes Grygar věnuje společnosti Sisyfos, kterou zakládal. „Tento spolek vznikl z holé nutnosti bránit se přívalu pitomostí ve sdělovacích prostředcích, proti bagatelizaci kritického vědeckého myšlení a proti polistopadovému velkému boomu zázračných léčitelů, proutkařů a podivuhodných vynálezců, kteří svými nedokázanými tvrzeními opovrhují metodou vědy. Neděláme si však iluze, že toho hodně a rychle změníme – proto ten název. Je to věčný souboj racionality s lidskou hloupostí,“ přiznává. V roce 2001, kdy se v Praze sešel desátý Evropský kongres skeptiků, zvolili Grygara viceprezidentem Evropské rady skeptických organizací ECSO.

  Bůh se nedá najít v nějakém neprobádaném koutku vesmíru. Buď ho člověk najde ve svém srdci, nebo ho nenajde nikdy a nikde.“
  http://technet.idnes.cz/astronom-jiri-grygar-80-let-karel-pacner-d9o-/tec_vesmir.aspx?c=A160315_165520_tec_vesmir_kuz

  Ateisté svoje mýty nevidí, ony nejsou jenom náboženské.

  Jeden z jejich mýtů:
  Vesmír ke své existenci nepotřebuje Boha.

 17. Jan Kupka

  Přitom každý atom v každém okamžiku své existence potřebuje Bytí, aby byl, místo aby nebyl. A tím Bytím, které způsobuje, že věci jsou, místo aby nebyly, rozumí teisté Stvořitele.

 18. Jan Kupka

  Pokud si ale nějaká částice řekne, že si klido pido bude a neexistuje už nic nad ní, co by jí předcházelo, tak jakto, že tu nemáme růžové subatomarni jednorožce a špagetová monstra?

 19. Bílá velryba

  Hmota se podle našich dosavadních znalostí obejde bez záhady navíc, bez boha. Nemusí mít svou příčinu. Může být věčná (tyto teorie jako věčný multivesmír atd… jsou bez záhady navíc jménem bůh).

  Život nejspíše pochází z chemických prvků – Millerův experiment 1953.

  Darwinská evoluce nepotřebuje inteligentní řízení, je mechanická a slepá dle našich znalostí. Vede ke stále složitějšímu životu.

  Mozek může nejspíše za psychické procesy, duše (vědomí i podvědomí) reaguje kauzálně na chemické prvky.

  Morálka, ideály, náboženství… vše má nejspíše evoluční původ – viz. evoluční psychologie.

  Mně tedy přijde, že některé závěry fyziky platí již několik desetiletí či století. Některé se zpřesňují, ale od základu nemění. Jiné se proměnily hlavně ve 20.st, ale to byla věda jak jí známe dnes vlastně v plenkách 🙂

  Věda ověřuje jak i axiomy, tak hlavně ty vývody z axiomu. Ne třeba na 100%, ale hodně exaktně je ověřuje. Proto atomovka byla nejdřív logická teorie a pak platná praxe.

  Hlavně i teorie se ve vědě opírají už o jiné „praxe“ a jiné poznatky a vzájemně se podpírají.

  Verifikace je exaktní pomocí přímých či nepřímých důkazů. Díky logice i empírii. I matematika má empírii.

  Verifikace buď ověřuje na 100% nebo většinou zpravděpodobňuje a zpřesňuje teorii.

  Kde má tohle náboženství?

  Materialismus naprosto vítězí už přes 300 let na všech vědeckých frontách a ve filosofii…

  Nashle 🙂

 20. Jan Kupka

  Hmota se podle našich dosavadních znalostí obejde bez záhady navíc, bez boha. Nemusí mít svou příčinu. Může být věčná (tyto teorie jako věčný multivesmír atd… jsou bez záhady navíc jménem bůh).

  I když by byla věčná, jako že dosavadní znalosti to neopravňují tvrdit, to jenom ateo-hujeři hned spouští vítězné famfáry…tak i tak vyžaduje bytí plus nějaký zákon, podle kterého se chová. Ten zákon hmotný není, je na bázi idei, která hmotu předchází.

 21. Hraničář

  Nejen zde, ale ve všech diskuzích s věřícími – jakýmikoliv – platí jdno pravidlo: Věřící obhajují Boha, spíše tedy svoji víru, na základě teologicko-filosofických spekulací (každá částečka hmoty ke své existenci potřebuje Bytí), nikdy ne na základě něčeho konkrétního (třebas jak působí Tělo a Krev na lidský organismus), na základě přesných definic (co to je Bytí).
  A nikdy nereagují na konkrétní otázky (p. Danieli, chodíte se léčit k lékaři nebo k Pánu Bohu?).

 22. Jan Kupka

  Tělo k lékaři, duši k Bohu. Máš nějakou konkrétní otázku?

  Jinak to, že nějaká částečka nepotřebuje vůbec nic a prostě si řekla, že bude, to ti jako filozofická spekulace nepřipadá?

  Že je něco, místo aby nebylo nic, to se snadno aposteri dokazuje. Ale na čistém papíře, bez toho, abys věděl, že mohou existovat atomy, kvarky, struny, zjistil bys to, když bys měl k dispozici pouze nic? Proč by měly existovat kvarky a ne třeba neviditelní jednorožci? Hmotu předchází idea, něco nepsaného, které říká, že právě toto může být a že právě toto se bude takto chovat. Říkej si tomu třeba zákon. A ono tomu vlastně říkáš zákon. A je ten zákon hmotný?

 23. Bílá velryba

  Tyhle nesmysly o „bytí“ krásně vyvrátil či znepotřebnil a zpochybnil už Kant, pak věda a vypořádává se s nima i Dawkins, když vyvrací „boží důkazy“ v Božím bludu jeden po druhém. Akvinský byl možná dobrý sofista, ale špatný logik 🙂 . Sprosťáka Kupku nečtu z 90%, nemá to cenu, moc mu to nemyslí a jen uráží, logické argumenty nemá a když ho náhodou přečtu, nestojí to na ničem jinym než spekulacích 🙂

  Doporučuji tedy kapitolu č. 3

  Boží blud – Richard Dawkins:

  3. DŮKAZY BOŽÍ EXISTENCE 98
  „Důkazy“ Tomáše Akvinského 98
  Ontologický důkaz a další důkazy a priori 101
  Důkaz založený na kráse 107
  Důkaz založený na osobní „zkušenosti“ 109

  Ahoj 🙂

 24. Bílá velryba

  Jinak to vyvrácení a zpochybnění „důkazů“ boží existence přijal od Dawkinse i top filosof jako je Dennet, takže to není „jen“ vědecký, ale i filosofický útok na boha obecně (na inteligentní příčinu světa) 🙂

  Ale ani to nemusel dělat, už před ním to udělal Kant, který věřil na boha (pokud věřil) skutečně jen spekulativní vírou (ostatně jako ostatní věřící), ale ne skrze falešné „důkazy“, byl k sobě prostě poctivější než většina dnešních i tehdejších věřících. Věděl, že je to spekulace a přiznával si to 🙂

 25. Jan Kupka

  No jo, já jsem děsně sprostý. Nečti mě dál, aby to na tobě nezanechalo nějaké trauma. Omlouvám se vám všem, že urážím vaši inteligenci.

 26. Lemmy

  Jan Kupka
  23.03. 2016

  Tělo k lékaři, duši k Bohu.

  Správne:

  Tělo k všeobecnému alebo odbornému lékaři, duši k psychiatrovi alebo psychologovi.

 27. ateista

  @Čestmír Berka
  Díky. Ještě prosím upřesnit. Je to tento: P. Mgr. Tomáš Peter PARADIČ, CFSsS ?

 28. Smil Flek z Nohavic

  Hraničář:
  A nikdy nereagují na konkrétní otázky (p. Danieli, chodíte se léčit k lékaři nebo k Pánu Bohu?)

  Mám známého křesťana, měl nález na mozku, nezhoubný, přesto diagnóza byla taková, že by bylo lepší, kdyby šel na operaci. Církevní sbor, jehož byl členem se za něj modlil. S operací souhlasil, ačkoli měl možnost splehnout se na pomoc Boží, dostal jednoho z nějlepších neurochirurgů v republice a byl za to rád. Operace dopadla dobře, potom po nemocnici dle svých vlastních slov „chodil s bohem“. Jeho žena po úspěšné operaci na kazatelně řekla, že je vděčná, že Pán ve své milosti odhlalil jeho nádor včas a její manžel nemusel být v tak beznadějném stavu, jako spolupacienti na pokoji. (to jsem slyšel osobně).

  Druhý křesťan, kolem 30 let, manžel jedné paní z tého sboru a otec jednoho dítěte, trpí dlouho nádorem na mozkovém kmeni, Též nezhoubném, nicméně neoperovatleném a dlouhodobějším horizontu život ohrožujícím. Po církevním sboru rozelslal dopis s prosbou o finanční pomoc na alternativní léčbu (Jurkovičova metoda), protože klasická léčba mu nenabízela vyřešení problému. Překvapující na celém dopise adresovaném křesťanům byla jakákoli absence o Bohu. Naděje, prosby, modlitby… prostě nic. Nebylo tam ani slovo bůh, nebe, věčnost a další oblíbené náboženské výrazy …

  Čili – jde-li do tuhého, lze spatřit, kam se člověk obrací. A vyvstává tím otázka, jestli každý jednotlivec skutečně věří tomu, čemu si myslí, že věří.
  🙂

 29. Bílá velryba

  Proč nechtěl umřít, bude dříve a blíže bohu 🙂

  Ahoj…

 30. Smil Flek z Nohavic

  Bílá velryba:
  V témže sboru, je tomu dva roky, jeden nadšenec, který zrovna kázal vyprávěl o situaci win-win. A to v souvislosti s křesťanským misionářem, který šel hlásat slovo boží do muslimského prostředí s vědomím, že buď je přesvědčí k Ježíši, nebo ho zabijou a bude dřív u Boha.
  Poslouchalo to 80 křesťanů, kteří byli na bohoslužbě, a ani nehli brvou. Ze zpětných reakcí vím, že někteří na to čuměli jak puk, i když si o mysli své.
  Tento člověk pak vymyslel a uveřejmnil v církevním sboru „úžasnou“ parafrázi na podobenství o milosrdném Samaritánu, jejíž téma bylo „muslimský uprchlík v taxíku“. Klidně uveřejním text, je dostupný na netu.
  Zajímavý je kontext s teroristickými útoky v Bruselu /a nejen tam). Zítra budou v našem městě 5 hodin číst bibli.
  Jsem zvědavý, jaký postoj zaujmou na bohoslužbách v pátek i v neděli (i když to se asi nedozvím 🙂 )

 31. Daniel B.

  @Smil Flek z Nohavic
  „Čili – jde-li do tuhého, lze spatřit, kam se člověk obrací. A vyvstává tím otázka, jestli každý jednotlivec skutečně věří tomu, čemu si myslí, že věří. “

  To daný jednotlivec sám pozná, až něco z toho prožije. Jsou „věřící“, kteří při nějakém neštěstí přestávají věřit v Boha. A jsou „ateisté“, kteří vyznávají ateismus, ale když jde do tuhého, tak se modlí.

  „A nikdy nereagují na konkrétní otázky (p. Danieli, chodíte se léčit k lékaři nebo k Pánu Bohu?)“
  Chodím k lékaři Pánu Bohu.

 32. toli

  Čisté pokrytectví,zažil jsem kázání kde kněz řikal jak strašně moc závidí svému spolubratru,dalšímu knězi který umíral na rakovinu.Zhruba za 8 měsíců jsem potkal toho prvního kněze jak brzy ráno běhá kolem kláštera.Na můj pohled plný otázek odpověděl „Že se musí trochu hýbat,jinak by zahynul „……Žvaní podle toho co se jim v daném okamžiku hodí k manipulaci s ovcemi 🙂

 33. toli

  Všimněte si jak moc jim vadí že je islamisti mordují.Přitom jim jejich Kristus říká “ Kdo za mne položí život získá život věčný „.Že by si vzali příklad z prvotních křesťanů se kterými si pohrál Nero to ani náhodou . Přitom islamisti nedělají nic jiného než dobrý skutek,pomáhají jim k jejich pánbíčkovi.

 34. Smil Flek z Nohavic

  Daniel B:
  „To daný jednotlivec sám pozná, až něco z toho prožije. Jsou „věřící“, kteří při nějakém neštěstí přestávají věřit v Boha. A jsou „ateisté“, kteří vyznávají ateismus, ale když jde do tuhého, tak se modlí.“

  Souhlasím, na část lidí toto sedí. Nevidím na tom nic divného ani špatného.

  „Chodím k lékaři Pánu Bohu.“
  Jo, to určitě.
  Při jakých nemocech? Při jakých trápeních?
  Při angíně, při zánětu, při bolestech, při nádorech? Sedíte a modlíte se s důvěrou, že Vás Bůh vyléčí, nebo vyhledáte lékaře a léčbu?
  Ne, léky nejsou od Boha, jsou výsledkem vědy. Bůh mohl dát léky lidstvu už dávno, proč to tedy neudělal? A proč jich ještě spoustu nemáme?

  Mnou uvedený případ 30letého známého s nádorem na mozku, to nebyl vtip. Ten dopis rozhodně nebyl veselý. Je snad jeho strach o život projevem slabé víry? Nebo mu modlení pomůže? Jo on Bůh vlastně zkouší víru té celé rodiny. To už mu spíš pomůže ta Jurkovičova léčba.

 35. Bílá velryba

  Jasně, bůh často zkouší rodiče přes utrpení a smrt jejich dětí. V minulosti, před částečném vítězství osvícenství a vědy, umíralo 5 dětí z 10 v dětském věku. Bůh je tedy používal jen jako materiál pro zkoušení rodičů. Ale proč nestačilo jedno mrtvé dítě? Inu, ON rád plýtvá 🙂

  Jinak po zavedení hygieny už jich tolik neumírá, asi bůh už tolik lidi nezkouší nebo je zkouší jinak 🙂

  Vidíte, jakým pitomostem věřící věří? A ještě říkají takovému psychopatovi „milosrdný“ …

 36. Daniel B.

  @Smil Flek z Nohavic

  „Při jakých nemocech? Při jakých trápeních?
  Při angíně, při zánětu, při bolestech, při nádorech? Sedíte a modlíte se s důvěrou, že Vás Bůh vyléčí, nebo vyhledáte lékaře a léčbu?“

  Jít k lékaři není hřích. V Bibli je zmíněn „lékař Lukáš“ (Koloským 4,14). Nicméně pokud mám nějakou nemoc, jdu k Bohu a jednám podle toho, co mi řekne. To zahrnuje i způsob léčby, např.: „Ať vezmou placku sušených fíků a třou jí vřed, a zůstane naživu.“ Izajáš 38,21

  Nečekám, že mi budete věřit. Naštěstí vaše nevíra vůbec neovlivňuje skutečnost, že Bůh uzdravuje i dnes. Mohu to dosvědčit osobně.

 37. Smil Flek z Nohavic

  Daniel B:
  „Jít k lékaři není hřích.“
  No samozřejmě, proč by taky měl? Moje poznámka narážela na skutečnost, že i když si myslíte, že Vás léčí Bůh, léčí Vás ve skutečnosti léky a lékařství. A třeba i placebo efekt.
  Proč například dal Bůh poznat penicilin až p. Flemingovi? Proč předtím museli umírat lidi na nemoci, které penicilin léčí?

  „Nicméně pokud mám nějakou nemoc, jdu k Bohu a jednám podle toho, co mi řekne. To zahrnuje i způsob léčby…“
  Opět otázka, která tu zazněla asi stokrát – A jak Vám to Bůh řekne? A podle čeho poznáte, že je to Bůh a ne funkce mozku v kombinaci s vědomostmi a zkušenostmi, které jste nabyl? To že máte nějaký pocit, že to prostě tak vnímáte atd. není žádný důkaz a všechny tato pohnutky vysvětlí psychologie bez použití nadpřirozeného zásahu.

  „Nečekám, že mi budete věřit. Naštěstí vaše nevíra vůbec neovlivňuje skutečnost, že Bůh uzdravuje i dnes. Mohu to dosvědčit osobně.“
  – Prosím, dosvědčte. A nejen nám, ale i na vědeckých pracovištích. Dostanete Nobelovku a vyřešíte obrovský a stále trvající problém lidstva 😉
  – Vůbec nejde o to, jestli Vám chci, nebo nechci věřit. Pokud mě (nás) přesvědčíte důkazy, přijmeme je. Navíc tím jen získáme – věčný život, boží přítomnost, vztah s ním …
  – Bůh uzdravuje – koneckonců to může ukázat právě na tom 30letém známým. Já mu tu vaši větu přepošlu, takže se s Bohem nějak jistě na uzdravení dohodnou.

 38. Bílá velryba

  Jak můžete tvrdit, že na boha pouze věříte, když vy, Danieli, ve skutečnosti „víte“ nebo si myslíte že „víte“, že bůh existuje 🙂

  On s vámi přece mluví, tak na něj jen nevěříte, ale víte, že existuje!

  Tak nám prozraďte, na základě čeho to víte či na to pevně věříte? Jak víte/proč věříte, že s váma komunikuje zrovna bůh? 🙂

  Existuje jistě mnoho přízemnějších a pravděpodobnějších vysvětlení…

 39. Smil Flek z Nohavic

  Toli:
  „kázání kde kněz řikal jak strašně moc závidí svému spolubratru,dalšímu knězi který umíral na rakovinu.“
  To už je docela ostrý. Tak nějak mu to nevěřím, i když se lidi, kteří by něco takového mysleli vážně, najít můžou.
  Jenže v rámci kázání, církevní výuky a efektu skupinové hlouposti, lze říct skoro cokoli.
  Pokud by měl kněz přijít k vážně nemocnému, nedokážu si představit, že by tomu nemocnému i jeho blízkým řekl – to je skvělý, za chvíli budeš u Boha, tak se radujte, já ti tak závidím chlape nemocný…

 40. toli

  Pokud by měl kněz přijít k vážně nemocnému, nedokážu si představit, že by tomu nemocnému i jeho blízkým řekl – to je skvělý, za chvíli budeš u Boha, tak se radujte, já ti tak závidím chlape nemocný…

  Ten dotyčný kněz s rakovinou to naštěstí neslyšel neboť byl už v Olomouci na paliativní „léčbě“. Ale slyšeli jsme to my,farníci

 41. toli

  K tématu,když takhle pročítám naše diskuze tak mi je jasné že z nás nikdy křesťané ani žádní jiní teisté nebudou.Na to máme příliš všetečné otázky a velmi dobře známe manipulativní techniky,kterými z lidí dělají blbce.

 42. Bílá velryba

  Já bych se dal na víru jedině kdybych měl hodně nepřímých důkazů či přímý důkaz, že bůh spíše existuje či že existuje určitě (to už by nebyla víra, ale jistota)

  A nebo pokud budu mít mrtvici a budu myslet už jen napůl a budu mít vidiny, pak možná začnu věřit.

  Rozhodně pak uvěřím, až mě po smrti bude bůh grilovat v rozpáleném oleji, jak hlásal už Ježíšek.

 43. toli

  Já bych se dal na víru jedině kdybych měl hodně nepřímých důkazů či přímý důkaz, že bůh spíše existuje či že existuje určitě (to už by nebyla víra, ale jistota)

  Jenže víra,respektive spása není zadarmo.K tomu abys měl víru by jsi se musel nejdříve pomátnout.A k tomu abys měl spásu bys musel dodržovat jejich deklarovaný životní styl,který prakticky sice nedodržují,ale mají víru která jim zajistí přimhouření Oka :-).To že pro to máme hezké slovo pokrytectví nevadí.Co jim je po světu ?

 44. Smil Flek z Nohavic

  Jinak taky k tématu:
  „Technik výplachu mozku existuje nespočet a tohle je jedna z nich. Docílíte tím totiž toho, že uvidíte svět přesně vymezený mýtem, k němuž se takový rituál vztahuje. Motivací k tomu aby člověk něco takového sám sobě udělal, bývá citová vazba k autoritě.“

  Přesně tak. Citová vazba k nějaké autoritě je velmi důležitá. Vytvoření takové autority a získání důvěry u takového člověka, je jednou ze strategií. jakmile člověk získá důvěru v autoritu, ta pak může „vyžadovat a požadovat“ důvěru v tu kterou v nadpřirozenou bytost.
  Autoritou může být rodič, kamarád, kněz, či samotná představa dokonalého Ježíše. A přesně takhle jsou tvořeny vztahy v církvích, pastýř se stará o ovečky, rodiče vedou děti k víře, při evangelizacích je nutné navázat přátelské vztahy – semináře, english campy, sportovní akce, tábory.

 45. ateista

  @Daniel B.
  „Chodím k lékaři Pánu Bohu.“

  K reakci mne vyprovokovala tahle nestydatá lež. Vy nemáte zdravotní pojištění? Nikdy jste nebyl na rentgenu, nikdy Vás nebolely zuby, nikdy jste neměl rýmu, angínu, chřipku, nikdy jste si nebyl v lékárně pro léky? Dobře, můžete být, jak se říká, zdravý jako řepa. Ale abyste mohl chodit k lékaři pánu bohu, musel by napřed existovat. Jen že bůh neexistuje. Takže nestydatě lžete.

 46. Hraničář

  Evropa se zbavila těžkých hříšníků. Podle kněze a psychiatra Jaroslava Maxmiliána Kašparů je to dáno proměnou hodnotového světa. Obsah sedmera hlavních hříchů se postupem času proměnil do dnešní podoby. Z pýchy se stalo zdravé sebevědomí, z lakomství zákon ekonomiky, nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň, závist v boj o spravedlnost, hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých, smilstvo v prevenci proti neurózám, lenost se proměnila v prokrastinaci. Kašparů stejně jako prezident Zeman odsuzuje pokusy nařídit ve školství inkluzi, sdělil ParlamentnímListům.cz.
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Je-povinnost-mit-spravny-nazor-Ustupujeme-zlu-sdeluje-knez-a-psychiatr-Max-Kasparu-A-odsuzuje-vladni-navrh-proti-kteremu-je-i-Zeman-427099

 47. Hraničář

  Smil Flek z Nohavic
  24.03. 2016
  Pokud by měl kněz přijít k vážně nemocnému, nedokážu si představit, že by tomu nemocnému i jeho blízkým řekl – to je skvělý, za chvíli budeš u Boha, tak se radujte, já ti tak závidím chlape nemocný…

  Stalo se, relativně nedávno, v Belgii(?), že rodiče těžce a smrtelně nemocného synka nechali šetrně usmrtit, tak jak to tamní zákony povolují. Jako věřící mu řekli, že usne a až se probudí, bude v nebi u Pána Boha a mezi anděly.

 48. Hraničář

  Smil Flek z Nohavic
  24.03. 2016
  Přesně tak. Citová vazba k nějaké autoritě je velmi důležitá. Vytvoření takové autority a získání důvěry u takového člověka, je jednou ze strategií. jakmile člověk získá důvěru v autoritu, ta pak může „vyžadovat a požadovat“ důvěru v tu kterou v nadpřirozenou bytost.

  Přesně toto jsem viděl u „tradičních“ katolíků k jejich „tradičnímu“ knězi. Já jsem jeho řeči bral s humorem, ti lidé, vzdělaní, v jiných oborech kritičtí, v civilním životě úspěšní, s logickým myšlením, jej poslouchali jako „Slovo Boží“.
  A pak se stalo, že jejich vedoucího veřejně děsně sepsul, pohaněl, a oni, zdánlivě pevná skupina, se rozpadli.

 49. Sam

  toli: ——————-K tématu,když takhle pročítám naše diskuze tak mi je jasné že z nás nikdy křesťané ani žádní jiní teisté nebudou.Na to máme příliš všetečné otázky a velmi dobře známe manipulativní techniky,kterými z lidí dělají blbce.—————–
  Nejsem si jist. Kdyby na mě společnost vyvíjela dostatečný nátlak, tak bych asi formálně přijal to či ono náboženství. Kdybych byl poslední ateista ve velkoměstě, tak bych byl donucen přijmout nějaké vyznání, abych měl pokoj.
  Ale v blízké době to neočekávám.

 50. toli

  @Sam
  Nejsem si jist. Kdyby na mě společnost vyvíjela dostatečný nátlak, tak bych asi formálně přijal to či ono náboženství. Kdybych byl poslední ateista ve velkoměstě, tak bych byl donucen přijmout nějaké vyznání, abych měl pokoj.

  Jednoduše bys předstíral že jsi jako oni,ale ve skutečnosti by jsi byl nevěřící.Pod tlakem to chápu.Já se takto bojím o budoucnost svých dětí,křesťanství už je v troskách,resuscitace téměř nemožná.Ale islám sílí,já se toho už nedožiju,ale kdo ví co čeká naše děti ?

 51. Hraničář

  Takže když Bůh stvořil svět a člověka, udělal to chybně? Pokud věříte, že je vševědoucí, věděl, že dát svobodu člověku je riziko. Svobodou dal člověku důstojnost a velikost. Šel do toho a aby napravil, co my packáme, obětoval se na kříži. Bůh vše a lidi miluje, dává za nás svůj život, trpí s trpícímu a raduje se s radujícími. člověk je pro něj velmi cenný. Je tedy i Bůh naivní? Ne, považuji tedy osoby, které dělí člověka dle starých filosofů na duši a hříšné tělo za naivní. Člověk je jeden celek, nedokonalý, hříšný, ale přesto v Božích očích krásný a cenný. Bůh je do člověka vášnivě zamilován. Je o tom Píseň písní. Máte rád sám sebe? Miluj bližního jako sám sebe – jak vidí člověk sebe, tak svůj pohled projektuje i do druhých. To je známá věc.
  https://disqus.com/by/disqus_7RHT8fJjMf/
  http://christnet.cz/clanky/5692/pampeliskovy_salat_pro_boha.url

  Od známé jsem v „tvářové knize“ dostal citát od Wericha: „Vždy je lepší hovořit s rozumným člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem, o něčem rozumném.“

 52. Hraničář

  toli
  25.03. 2016
  Jednoduše bys předstíral že jsi jako oni,ale ve skutečnosti by jsi byl nevěřící.Pod tlakem to chápu.Já se takto bojím o budoucnost svých dětí,křesťanství už je v troskách,resuscitace téměř nemožná.Ale islám sílí,já se toho už nedožiju,ale kdo ví co čeká naše děti ?

  http://www.i-ateismus.cz/2012/06/mohl-bych-uverit/

 53. Hraničář

  https://t.co/NuLyweskE4

  Dr. Grygar: „Křesťanská teologie je racionální (protože údaje v Bibli – tedy Slovu Božím – nebere doslovně), kdežto teologie islámská racionální není (protože bere Korán doslovně)!“

 54. Jan Kupka

  Ale Islám si ještě neprošel tím, co křesťanství, křesťanství může kdokoli kdykoli opustit a stát se třeba ateistou, ve většině muslimských zemí toto samozřejmé není. Pokud se podaří něco s tím udělat, tak ta demografická křivka muslimů bude vypadat přeci jen jinak, předpokládám, že dojde k masivnějšímu exodu apostatů od Islámu. Tam vidím velký potenciál. A není to ani tak otázka demografická, jako politická, zda k tomu dojde.

 55. toli

  „Křesťanství už je v troskách,resuscitace téměř nemožná.“
  Možná by to chtělo nějakou demografii do toho pesimismu:
  http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
  Podle této prognózy je v troskách paradoxně ateismus.

  No ono záleží na tom kdo si zadá výzkum,podle toho jsou výsledky.Markantní je to třeba u adopcí G/L Pokud dělá výzkumy pánbíčkářská organizace tak výsledky jsou jasné ještě dříve než je ukončen průzkum 🙂
  Co se týká té demografie tak je to v Česku jasné a pokud se poměřuje svět tak se berou údaje z matrik a ze záznamu o křtu,což jak sám uznáš neodpovídá realitě .I já jsem ve statistice kterou provedl tímto stylem „průzkum“ katolíkem.

 56. Sam

  ———–Jan Kupka: křesťanství může kdokoli kdykoli opustit a stát se třeba ateistou———–
  Tímto může bývalý křesťan dost naštvat svoje okolí a rodinu, takže bych to ani vyloženě nedoporučoval. Často bývá vhodnější stát se vlažným, matrikovým kžesťanem.

 57. toli

  Sami katolíci (nejrozšířenější denominace) fňukají jak jich ubývá.Z Evropy celkem pravidelně přichází zprávy o rušení nevyužívaných kostelů.Tam totiž funguje zdravý tržní systém,není-li zájem ruší se nabídka.V Česku si před lety sami dělali průzkum kolik jich chodí do kostela.Nakonec toho nechali protože to bylo fiasko.Tvrdá statistická data ukázala 2,5-3 % populace,jejich tedy méně než homosexuálů.O ostatních denominacích v Česku nemá cenu vůbec hovořit,několik setin až desetin procenta.

 58. toli

  @Sam

  Tímto může bývalý křesťan dost naštvat svoje okolí a rodinu, takže bych to ani vyloženě nedoporučoval. Často bývá vhodnější stát se vlažným, matrikovým kžesťanem.

  I to já své příbuzné úplně klidně nasírám pokud jdou jejich přání proti mým zájmům. V užší rodině pak funguje to čemu se říká kompromis.Moji vlastní rodiče měli od mých osmnáctin pouze poradní hlas.Jejich přání jsem mohl a taky nemusel respektovat. Nesnáším přetvářku,takže kdybych byl vlažným matrikovým křesťanem tak bych se musel hnusit sám sobě.

 59. Hraničář

  Zajímavý článek:
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Zidovsky-intelektual-zijici-ve-Francii-Muslimove-mi-zmlatili-syna-Vsechny-narody-bile-rasy-jsou-vazne-ohrozeny-381422

  „Kdo nese podle vás odpovědnost za nynější masový příliv uprchlíků?
  Vidím tři hlavní kategorie lidí, vědomě či nevědomě spolupracujících na islamizaci Evropy: Zaprvé podnikatele, kteří potřebují laciné pracovní síly a stále více spotřebitelů; zadruhé představitele levice, kteří chtějí pokračovat v „třídním boji“ prostřednictvím přistěhovalců; za třetí věřící křesťany, kteří doufají, že příchodem muslimů zastaví úpadek náboženství.“

  Hmmmm…. Za socialismu zde bylo dost zahraničních pracovníků, ale komunisté trvali na tom, že po studiu či zaučení se vrátí domů. Žádné „vyzobávání“ mozků!

  „Jeho Veličenstvo český král Karel I. (jako římský císař IV.) napsal v návrhu zákoníku „Maiestas Carolina“ toto: „Pohanům či Saracénům naprosto zapovídáme a zakazujeme zřizovat si v našem nejkřesťanštějším Českém království obydlí nebo zakládat si dům; a přikazujeme, že nikdo z našich věrných poddaných nesmí ve svém domě na svým polích přijímat pohany či Saracény, leda by jim, jako pocestným procházejícím přes naše království do míst značně odlehlých nebo jako osobám pohybujícím se po našem království za obchodem či jinou záležitostí, posloužili coby hostitelé nebo stájníci vším potřebným a příhodným; to připouštíme, ovšem pouze potud, pokud to někomu nezpůsobí odpadnutí od katolické víry.“ Co soudíte o této myšlence českého panovníka, který vyhrál v anketě Největší Čech? Nebyl xenofob?

  Karel IV. určitě xenofobem nebyl. Po matce byl Přemyslovec, po otci Lucemburg. Vyrostl v Saint-Germain-en-Lay ve Francii. Byl pokřtěn jako Václav. Jméno Karel přijal při biřmování, kdy mu byl kmotrem jeho strýc Charles (Karel), král Francie. On sám se pokládal jak za dědice svatého Václava, tak Karla Velikého.

  Zmíněný text Karla IV. reflektuje středověkou koncepci křesťanství. Svědčí také o tom, že staletí po evangelizaci Čechů, jejich víra nebyla tak pevná. Proč by se jinak král musel obávat, že by je pohan nebo Saracén mohl přivézt k odpadnutí od katolické víry?“

  Není to zajímavé? Ani tenkrát nebyla víra lidí moc pevná!?

  „Bývalý spolupracovník amerického prezidenta Ronalda Reagana Pat Buchanan již před časem napsal knihu, kde varuje, že západní civilizaci kvůli masové imigraci, vymírání populace západních národů a opuštění křesťanský hodnot a jejich nahrazování neomarxistickými idejemi homosexualismu, feminismu, gender, politické korektnosti a podobně hrozí zánik.“

  Hmmm…. Socialismus pamatuji. Nikdy jsme se v marxismu-leninismu nic neučili o nějakém homosexualismu, feminismu, gender či politické korektnosti.

  Docela by mě zajímalo, jaký že to ten „neomarxismus“ má být .

 60. Daniel B.

  @ateista:

  „Jen že bůh neexistuje. Takže nestydatě lžete.“

  Ten, který podle vás neexistuje, mě uzdravuje a uzdravil už hodně dalších lidí. Vy o tom jen nevíte.

Komentáře nejsou povoleny.