Evoluce je kontroverzní teorií, budou i nadále upozorňovat učebnice biologie v Alabamě

Autor | 31.03. 2016

alabamaVe stínu aktuální aféry z píseckého gymnázia, které poskytlo své prostory k pořádání kreacionistické výstavy Genesis, by člověk mohl skoro pozapomenout, že to, co je u nás raritou, je na mnoha místech za velkou louží takřka denním chlebem. Není tomu tak dávno, co jsem Vás v článku informoval o tom, že v americkém Idahu bude již brzy Bible moci sloužit jako učebnice biologie. Je to pochopitelně jeden případ z mnoha, avšak kdyby měl člověk psát jen články týkající průniků kreacionismu do učebních osnov v USA, neměl by čas na nic jiného. Jak před již více než deseti lety řekl evoluční biolog Richard Dawkins, „američtí biologové jsou ve stavu války“, protože evoluční teorii v USA akceptuje méně než polovina všech obyvatel této výspy demokracie (zatímco mezi vědci je samozřejmě všeobecně přijímána a akceptována podobně, jako třeba gravitační teorie). Jinak řečeno – pamatujete si ještě, když Petr Hájek, tehdejší poradce bývalého prezidenta Václava Klause, na jedné konferenci prohlásil, že on z opice rozhodně nepochází? Konkrétně pronesl: „Nevím, jak vy, ale já z opice nepocházím. Vím to tak jistě, jakože je živý Bůh nade mnou.“  Hájek se za tento výrok oprávněně stal terčem všeobecného posměchu. Kdyby však Hájek něco takového řekl v USA? Může si na tom založit volební kampaň do Kongresu, nebo s takovým sloganem usilovat o prezidentskou nominaci v republikánských primárkách. Jak ukazují velmi dobré výsledky Teda Cruze, který svou kandidaturu na prezidenta oznámil (záměrně) na půdě evangelické univerzity, která vyučuje kreacionismus a popírá evoluční teorii, něco takového skutečně není nemožné.

Aktuální případ, dokumentující Dawkinsovu tezi o tom, že američtí biologové jsou ve stavu války, pochází z Alabamy. Alabama patří, společně s Mississippi a Tennessee, mezi tři státy s vůbec nejnižší akceptací evoluční teorie v celých Spojených státech. Ačkoliv se to z evropské perspektivy může zdát takřka neuvěřitelné, evoluční teorii jakožto přirozený proces bez zásahu Boha akceptuje v těchto státech pouze 18 % obyvatel. Je tak zřejmé, že budou-li se (především republikánští) zákonodárci snažit o protlačování kreacionismu do školních osnov, příliš politických bodů je to stát nebude.

alabama_department_of_education

V Alabamě však nejde o novinku. Jednostránková zmínka o tom, že teorie evoluce je kontroverzní teorií, se v učebnicích biologie užívaných v tomto státě nachází již od 90. let. V březnu letošního roku pak alabamská státní Rada pro vzdělání hlasovala o tom, zda bude zmínka o kontroverznosti evoluční teorie v učebnicích biologie ponechána i nadále. Jak správně tušíte, evoluční teorie zůstala v očích alabamských zákonodárců stále kontroverzní. Alabamská Rada pro vzdělání tento návrh schválila dokonce jednomyslně.  O tom, že by alabamští zákonodárci rozporovali existenci Boha, či se alespoň pozastavovali nad pravděpodobností jeho existence, však zpravodajské agentury žádné zprávy nepřinášejí.

Podívejme se nyní přímo na inkriminovanou pasáž:

Teorie evoluce přírodním výběrem je kontroverzní teorií, která je obsažena v této učebnici. Kontroverzní je proto, že uvádí, že přírodní výběr poskytuje základ moderních vědeckých vysvětlení pro diversitu živých organismů. Vzhledem k tomu, že bylo pozorováno, že přírodní výběr hraje roli při ovlivňování malých změn v populaci, předpokládá se, že produkuje i změny větší, avšak něco takového zatím přímo pozorováno nebylo.

Celé upozornění o kontroverznosti evoluce, které obsahují alabamské učebnice biologie, si můžete přečíst zde. Připomínám také, že v loňském roce se alabamští republikáni pokoušeli také o prosazení legislativy, která by umožňovala na školách učit „alternativní, náboženské teorie o vzniku života“, tedy kreacionismus (více informací zde). Mezi americkými ateisty a sekularisty vzbudila celá záležitost s „kontroverzností evoluční teorie“ zančný rozruch. Například Hemant Mehta z blogu Friendly Atheist se k celé věci vyjádřil následovně:

Jediným důvodem toho, že se zmínka o kontroverznosti evoluce bude i nadále nacházet v alabamských učebnicích biologie, je to, že se ignorantští křesťané pokoušejí o diskreditaci evoluční teorie jakýmkoliv možným způsobem. Neexistuje žádný vědecký důvod pro umístění zmínky o kontroverznosti v učebnicích. Vzhledem k tomu, že fakta nejsou na straně křesťanů, využívají politiku pro prosazení svých cílů.

K problému se vyjádřila také Susan Watson z American Civil Liberties Union, dle které jsou podobné snahy „pokusem o otevírání dvěří náboženským fanatikům popírajících evoluci“.  Přidám také vyjádření z amerického National Center for Science Education (NCSE), které, mimo jiné, sleduje snahy o pronikání kreacionismu do školních osnov v USA. Podle Ann Reid z NCSE „vyslala alabamská Rada pro vzdělání schválením dodatku o kontroverznosti evoluce vědecky neodůvodněnou a pedagogicky nezodpovědnou zprávu tramním učitelům a studentům“.

Článek však přeci jenom zakončím pozitivní zprávou, a to přímo z českých luhů a hájů. Letos na jaře se jako každý rok koná biologická olympiáda, jejímž tématem je tento rok: evoluce. Na gymnáziích a středních školách se zaměřením na biologii a chemii se pak distribuuje krásná brožurka s názvem Život je jen náhoda s obrázkem Darwina (viz obrázek níže). Na celou skvěle zpracovanou brožuru se můžete podívat zde v elektronické podobě. Nezbývá než doufat, že se tento vědecký materiál dostane i na ono písecké gymnázium.

zivot_je_jen_nahoda

267 thoughts on “Evoluce je kontroverzní teorií, budou i nadále upozorňovat učebnice biologie v Alabamě

 1. Jan Kupka

  No a dotaz: Je evoluční teorie v USA kontroverzní? Ano nebo ne? 🙂

 2. Ignác z Loyoly

  Přitom evoluční mechanická teorie je podložená exaktními důkazy (nepřímými) a je pravděpodobnější a to stále více a dlouhodobě. A kreacionismus přesně naopak. Nemá žádný důkaz. No a ID je jen jiná verze kreacionismu. Stvoření či „vyladění“ vesmíru také není vůbec dokázáno. Je to záhada navíc. Occamovsky vynechatelná. Stejně jako „řízená evoluce“, naše mechanická se obejde bez „ředitele“ 🙂 Jdu pracovat, přeji vám hodně zdaru v boji s tupostí některých lidí…

 3. Jaroslav Štejfa

  K Janu Kupkovi:
  Jak pro koho, jak kde. Jako tady.
  Jaroslav Štejfa

 4. Jan Kupka

  „Přitom evoluční mechanická teorie“
  Zapomněl jsi tam napsat logická a materialistická. Takhle jako bys to ani nebyl ty. 🙂

 5. Jaroslav Štejfa

  Vždyť kreacionismus je učení přímo plynoucí z bible. O zvířatech je to tam jasné. Málo se však zdůrazňuje lidská stránka této obdivuhodné teorie. Adam pak poznal Evu, ženu svou, kterážto počavši, porodila Kaina. …. A opět porodila bratra jeho Abele. … Gen. 4/1,2. Tedy na světě byli čtyři lidé (pro hloupé ateisty). …. Stalo se pak, když byli na poli,, že púovstav Kain proti Abelovi, bratru svému, zabil jej. Gen. 4/8 (Na světě byli tři lidé – pro hloupé ateisty).
  Poznal pak Kain ženu svou, kterážto počala a porodila Enocha. I stavěl město a nazval jméno města toho jménem syna svého Enoch. ….. (pro hloupé ateisty bylo to město s pro čtyři lidi) .

  Jaroslav Štejfa

 6. Bílá velryba

  Ale Jaroslave, vždyť si Bibli můžeš vyložit i metaforicky a vše, co je dávno zdiskreditováno jako nesmysl nahradíš „metaforou“ a vyložíš si to libovolně jak zrovna potřebuješ. Já si třeba boha v Bibli vykládám jako naše emoce přesunuté na nebesa (materialistický metaforický výklad), ale můžeš jich najít miliony, třeba že Adam je „genetický“ Adam a Eva je „mitochondriální Eva“ která žila jindy než Adam (spíš Adamové) 🙂

 7. Daniel B.

  „Významný úspěch nyní zaznamenali kreacionisté na východě, v Koreji. Zajímavé na tom je, že nikoli v té zaostalé, severní, nýbrž jižní, která se stala jednou z velkých světových ekonomik a svět ji považuje za plně fungující moderní demokracii. “
  http://www.osel.cz/6288-jizni-korea-ustupuje-pozadavkum-kreacionistu.html

  Zajímavé na tom je, že kreacionismus slaví úspěch v hospodářsky velmi vyspělých zemích, mezi něž patří USA a Jižní Korea. Podle ateistů by měli být lidé přijímající kreacionismus zcela blbí. Očividně tomu tak není.

 8. Bílá velryba

  V těch samých státech měl ovšem v minulosti úspěch hlavně darwinismus, a v té době ty země rostly nejvíce 🙂

  Budoucnost ukáže, zda technologie založené na kreacionismu a středověku budou lepší než ty na darwinismu, vědě a rozumu 🙂

 9. Daniel B.

  @Bílá velryba
  „V těch samých státech měl ovšem v minulosti úspěch hlavně darwinismus“

  To je pokus o vtip? Chcete říci, že v USA roste časem počet kreacionistů?

 10. Bílá velryba

  Ale mezi vědci tam převládá darwinismus a vědci přispěli k růstu HDP víc než kreacionismus a náboženský nesmysly, ty se učily už ve středověku a moc to tehdy „nevzkvétalo“, až s osvícenstvím, rozumem, vědou a sekularismem a pak i darwinismem (ten patří k rozumu a vědě) přišel překotný rozvoj 🙂

 11. Daniel B.

  @Bílá velryba

  „vědci přispěli k růstu HDP víc než kreacionismus“

  Jaký vědec podle vás více přispěje k růstu HDP?

  1. Vědec zastávající ET, který je ve společnosti přijímající ET
  2. Vědec zastávající ET, který je ve společnosti pochybující o ET

  🙂

 12. Bílá velryba

  Tak Evropa kde vládne darwinismus i mezi lidmi rostla zrovna tak. Ale vědci dali lidem technologie k růstu, běžné obyvatelstvo ne, ať už zastávají darwinismus či kreaci 🙂 to vědci nám dali techniku jak růst rychle -a vědci jsou darwinisté z 99,999% i ti nebiologičtí vědci jsou drtivě darwinisté 🙂

 13. Čestmír Berka

  Kde se dozvím kreacionistické učení? Jak tedy kreacionisté učí o přírodě a člověku? Jako první Adam- zřejmě bezsrstý běloch, mluvící anglicky, ne? Testes mu Hospodin přidělal až po stvoření Evy, protože počítal, že bude Adamovi smutno? Kde žili první lidé? Čím se živili? Jsou po nich nějaké pozůstatky? Jak starý je lidský rod? jak vznikly „rasy“? Jsou černoši víc „původní“ než běloši? Věřící často tvrdí, že lidé postupem času degenerují- že původní lidé byli téměř dokonalí – Hospodin by nedokonalé netvořil. Co říká kreacionismus o neandertálcích, kromaňoncích, denisovanech- mají něco společného s lidmi? Byli vůbec nějací pralidé podle kreacionismu? Kde se kreacionismus opírá o vědu?- paleontologii, astronomii, biologii, geologii. Kdyby padla evoluční teorie, nemá ji co nahradit- protože kreacionismus se opírá jen o mýty a hledání děr v evoluční teorii…

 14. Daniel B.

  @Bílá velryba

  „vědci jsou darwinisté z 99,999%“

  To je nesmysl.

  Za prvé: kladete rovnítko mezi ET a darwinismus. Jsou vědci, kteří přijímají jinou ET, než tu Darwinovu.
  Za druhé: to číslo jste si prostě vymyslel.

 15. toli

  @Daniel B
  Jaký vědec podle vás více přispěje k růstu HDP

  Vědci dělají vědu a věda je motorem ekonomiky tedy i růstu HDP.
  Oproti tomu kreacionisté jen žvaní a žvaní a žvaní aniž by přinesli nějaký důkaz takže žádný užitek z nich není….

 16. toli

  Tohle je diskuze o hovně.Nevím co my tady máme jako dělat s nemocnými v Americe ? Ono úplně stačí sotva se tady objeví nový článek a naši nemocní hned reagují. My je potom chytáme za slovíčka čímž je nutíme zvracet a zvracet a zvracet ty jejich nesmysly.Všechny jejich argumenty se neustále točí kolem té pohádkové knihy a jsou to opakující se argumenty tudíž už docela nudné.
  Nemocným pak doporučuji vysrat se na ty jejich věčné „pravdy“ z bible a přečíst si tu brožůru v PDF v článku.Pokud jim na to jejich inteligence stačí. I mě to dalo pár nových informací o kterých jsem dosud nevěděl.Je mi jasné že na tento příspěvek budou reagovat především ti,kteří v podstatě nemají co říct 🙂 . To už je asi lidský úděl.Všimněte si že ve všech oborech a ve všech oblastech jsou slyšet především ti,kterým chybí vědomosti.Ignorace světem vládne.

 17. Hraničář

  Bílá velryba
  31.03. 2016

  Ale Jaroslave, vždyť si Bibli můžeš vyložit i metaforicky a vše, co je dávno zdiskreditováno jako nesmysl nahradíš „metaforou“ a vyložíš si to libovolně jak zrovna potřebuješ. Já si třeba boha v Bibli vykládám jako naše emoce přesunuté na nebesa (materialistický metaforický výklad), ale můžeš jich najít miliony, třeba že Adam je „genetický“ Adam a Eva je „mitochondriální Eva“ která žila jindy než Adam (spíš Adamové)

  No a nejvzdělanější teologové jsou ochotni přiznat, že „Adam“ lze přeložit i jako člověk (či dokonce lidé) a Eva že znamená Živa. A hned tu máš klasickou evoluci člověka. Jen není zřejmé, kdy do toho kterého „pithecantropa“ Pán Bůh vložil duši a tím z něj udělal člověka. A zda tedy jeden den bylo zvíře a druhý den člověk, či zda zvířata odchovala člověka.
  Já věřícím stále opakuji, že své teorie (spíše spekulace) nejsou schopni domýšlet do konce.

 18. Hraničář

  Daniel B.
  31.03. 2016
  Zajímavé na tom je, že kreacionismus slaví úspěch v hospodářsky velmi vyspělých zemích, mezi něž patří USA a Jižní Korea. Podle ateistů by měli být lidé přijímající kreacionismus zcela blbí. Očividně tomu tak není.

  Nad tím se již dříve zamýšlel jeden náš vědec. Věda umožnila ekonomický vzrůst těch zemí. I u nás. Jenže pro naprostou většinu občanů se stala nesrozumitelnou. Ostatně, přečtěte si uvedenou příručku pro biologickou olympiádu DĚTÍ! Kdo z nás jí plně porozumí? A co pak „vysoká“ věda. Není divu, že lidé hledají jednoduchá vysvětlení Světa. Tak jako kdysi dávno. Ta vysvětlení nabízejí náboženství, ale také různé okultní „vědy“. Onen vědec se zamýšlel, jaké dopady to může mít v budoucnu, až takto odchované děti zaujmou místa v řídících strukturách států a začnou rozhodovat o přidělování peněz. Kolik budou dávat na vědu a kolik na různé okultní praktiky. Víte např. že naše Min. průmyslu dalo pár desítek tisíc na výzkum, jak vyhledávat osoby za zdí pomocí mentální energie? A že třebas Národní divadlo koupilo za 60 000,- Kč přístroj na odvlhčování staveb, který vysílá jakési neznámé paprsky? Ten přístroj prý na půdě ND visí doposud, protože nikdo se neodvážil investici odepsat.

 19. Jan Kupka

  Nepřeceňujme vliv evolučních biologů na růst DPH. Za ten může přeci jen někdo jiný. To i ten kopáč s lopatou se na něm podílí víc. Jakou konkrétní ekonomickou výhodu darwinismus přináší, to by mě fakt zajímalo. 🙂

 20. Jan Kupka

  „Ignorace světem vládne.“
  Hele jenom jsem se podivil co je divného na tom konstatovat o teorii, se kterou nesouhlasí 80 % obyvatelstva USA, že je kontroverzní. Vaši hysterickou a přepálenou reakci netřeba dále komentovat. Nabízelo by se říci, že poukazuje na rozvinutý Santa syndrom. 🙂

 21. Hraničář

  A jak je tomu na Slovensku? Na štěstí (dosud) ne na úrovni politiků:

  „Liek proti ateizmu
  Najúčinnejším liekom proti ateizmu je vytrvalé a úprimné hľadanie pravdy, zachovávanie Božích prikázaní, poznávanie evanjelia a učenia a dejín Katolíckej cirkvi, a na neposlednom mieste modlitba za dar viery. A tí, čo veria, nech nezabúdajú na výstrahu: „Preto kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol“ (1 Kor 10, 12). Preto si každý deň vyprosujme dar viery, modlime sa za obrátenie hriešnikov a neveriacich a dávajme príklad živej a zrelej viery, nezištnej lásky k blížnym a svätosti života.“
  http://www.milujtesa.org/nr/veda_a_viera/clovek_musi_mat_silnu.html

 22. mira

  @Jan Kupka: „Jakou konkrétní ekonomickou výhodu darwinismus přináší, to by mě fakt zajímalo.“

  Tak třeba v moderní medicíně se poznatků ET využívá celkem intenzivně a nejenom v medicíně. Genetické algoritmy jsou zase hezkou ukázkou toho, jak se bilogická teorie uplatňuje v computer science.

  Vyčíslit nějakou přesnou sumu, kterou bychom ocenili ET jde jen těžko. Stejně bychom se mohli ptát na ekonomický přínos obecné relativity, topologie, částicové fyziky…. o kolik zlevnil chleba Higgsův boson?

  Nejde ani tak o konkrétní přínos té které teorie (těžko hodnotitelné), ale spíše o přínos vědy a jejích metod jako takové. Na druhou stranu, nad znaménkem ekonomického příspěvku ID nemusíme dlouho uvažovat…

 23. Jan Kupka

  „o kolik zlevnil chleba Higgsův boson?“
  Základní výzkum chleba jenom zdražuje. 🙂

 24. mira

  @Jan Kupka: „Základní výzkum chleba jenom zdražuje. „

  Nikoliv. Jenom předbíhá výzkum aplikovaný. Náš chleba je levnější díky Darwinovi, chleba dalších generací bude třeba levnější díky Higgsovi.

 25. Daniel B.

  @mira

  „Tak třeba v moderní medicíně se poznatků ET využívá celkem intenzivně a nejenom v medicíně. Genetické algoritmy jsou zase hezkou ukázkou toho, jak se bilogická teorie uplatňuje v computer science.“

  To je teda vtip 🙂 Dáváte zde odkaz na využití řízené evoluce – Directed evolution – kterou zastává docela velká skupina Američanů. Genetické algoritmy jsou zase pěknou ukázkou toho, že evoluce se dá uplatňovat pouze tam, kde se dá měřit fitness hodnota – tedy žádné vysvětlení vývoje algoritmů – např. algoritmu výroby bílkovin podle DNA.

  Navíc – neřekl bych, že ekonomický přínos vědce zastávajícího kreacionismus nebo ID by byl menší, než ekonomický přínos vědce zastávajícího ET.

  USA a Jižní Korea je pěknou ukázkou toho, že odmítání ET není překážkou ekonomickému pokroku.

  Kdo vytváří HDP USA? Těch 9,5% obyvatelstva, kteří věří, že do vzniku a vývoje vesmíru nezasahoval Bůh?

  „To, že Bůh (nebo jiná nadpřirozená moc) neměl na vznik vesmíru a lidí žádný vliv, si myslí necelých deset procent respondentů.“
  http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/54730/devadesat-procent-americanu-pochybuje-o-darwinove-evolucni-teorii.html

 26. Jaroslav Štejfa

  No vidíte, zrovna chleba se podařilo zlevnit díky tomu, že kreacionismus nějak zařídil, že průměrné výnosy obilovin za minulých dvě stě let stouply mnohonásobně. Například ještě okolo poloviny minulého století byl v Čechách výnos průměrně někde kolem 20 q/ha, v těchto letech je to něco kolem 60 q/ha. Kefalín, čo si tak predstavujetě pod slovom „šlechtění“?
  A tak si může člověk za svou mzdu dnes koupit oproti padesátým létům min. století chleba asi tak 3x více.
  Ať žije kreacionismus.
  Jaroslav Štejfa

 27. Jan Kupka

  „Nikoliv. Jenom předbíhá výzkum aplikovaný. Náš chleba je levnější díky Darwinovi, chleba dalších generací bude třeba levnější díky Higgsovi.“
  Příště napíšu smajlík, aby ta nadsázka byla zřejmější.
  🙂

 28. toli

  HDP USA tvoří v podstatě cizinci,které si odjaktěživa dovážejí mozky (někteří tam utekli před Hitlerem). Je známé že např.lékaři z Německa odchází do USA kde mají vyšší platy a prestiž, a naši lékaři z téhož důvodu odchází do Německa.Sem se potom hrnou z Ruska ,Ukrajiny apod.Ve zdejší okresní nemocnici je více lékařů z Ruska než tuzemských.A to mluvím jen o lékařství,ve všech vědeckých oborech existuje migrace do USA.USA mají nejprestižnější světové University (díky migrantům),dávají obrovské částky do výzkumu (kde předpokládají zisk).

 29. Karel Kallus

  Jå bych nepsal vědci ale seriózní věda přispěla. To lépe vystihuje podstatu problému. Kreacionismus a spol. v tomto ohledu nemá co nabídnout.

 30. Jan Kupka

  „Kreacionismus a spol. v tomto ohledu nemá co nabídnout.“
  Tak jako on vlastně k růstu HDP přispívá, všechny ty brožurky, muzea Stvoření, billboardy, rozhlasové a televizní pořady…to taky něco stojí. 🙂

 31. Karel Kallus

  Ad Kupka.
  Bezesporu. Jen je to otázka míry a proporce. Nebudeme přece tyto věci malicherně porovnávat. Náboženské subjekty v USA neplatí daně.

 32. toli

  Náboženské subjekty v USA neplatí daně.

  No to bohužel ani tady…..

 33. Karel Kallus

  Ad toli
  To je to dilema. Mají platit nebo mají táhnout? Na obojím stát prodelal a prodělá. Kdyby se tak necpali do veřejnoprávního sektoru, bylo by to akceptovatelné. Ale tahle nenåpadná proseolyse je problém. To vyžaduje aktivitu a bránit jim v tom jak se dá. Nikdo jim soukromé aktivity nebere. Ale státní záležitosti musí byt na sekulární urovni. jako v USA.

 34. Karel Kallus

  Opravují. Jen na sekulární úrovni. Konkrétní případ USA by byl znacně zavádějící.

 35. Ignác z Loyoly

  Pro evoluci darwinského typu je spousta nepřímých exaktních důkazů: testy a výzkum DNA, šlechtění, kosterní nálezy, komparace příbuzných živočichů na různých kontinentech, mikroevoluce, pozorování přírodního a pohl. výběru, atd… pro kreaci nejsou žádné přímé či nepřímé důkazy, náš hmotný svět se obejde bez ní na všech úrovních našeho poznání. Všechny materialistické teorie a axiomy jsou ověřené zčásti, zcela, či jsou to logické argumenty na základě toho, co víme, že existuje (prostor=hmota) ne na základě spekulací o inteligentním činiteli co je sám nestvořen, o bohu, to je jen záhada navíc, occamovsky a logicky nepravděpodobná 🙂

  Další vtipnost je, že věřící nejenže nemají pro své teorie a víry žádné racionální a exaktní důkazy a podklady (a i víra by měla být racionálně podložená, ne hned třeba na 100%, to už by byla jistota a ne víra, ale stačí nepřímé exaktní důkazy, jako u evoluce například, jinak jsou totiž nábožná tvrzení jen nebezpečné spekulace), ale že mají vedle spekulativního boha jako tvůrce světa (který je nedokázaný a nadbytečný a nepravděpodobný a spíše tedy neexistuje, byť je možný) ještě spoustu konkrétních tvrzení o bohu, o tom co po nás chce atd… a to jsou naprosté, často neslučitelně protikladné nesmysly a intuice a říkají jim pravdy 🙂 i ty se časem mění, ale ne na základě rozumu (max. přizpůsobení se společenskému vývoji, což je často rozumné), ale na základě náhod a střetů v dějinách.

  Zato naše tvrzení a víry jsou podložené racionálně a důkazy, byť často ne hned na 100%, proto se občas jedna (materialistická) teorie zamění za jinou (materialistickou) teorii, která je přesnější, ale i ta původní je pravděpodobnější (tedy přesnější, racionálnější, podloženější a spíše pravdivá) než všechno, co nám kdy nabídli věřící v boha 😀 😀 😀

  Dědeček na mráčku jako tajemná energie jako první hybatel mimo čas a prostor jako Jahve jako Zeus jako Afrodita jako Ježíš jako Alláh jako kentauři jako Hurvínek – vše na stejné úrovni: nulové důkazy pro jejich objektivní existenci mimo naší fantazii (což je evolučně vysvětlitelné, proč tyto fantazie máme) a navíc nadbytečnost pro chod a existenci našeho hmotného světa 🙂

  Dobrou noc

 36. mira

  @Daniel B: „To je teda vtip 🙂 Dáváte zde odkaz na využití řízené evoluce – Directed evolution – kterou zastává docela velká skupina Američanů. Genetické algoritmy jsou zase pěknou ukázkou toho, že evoluce se dá uplatňovat pouze tam, kde se dá měřit fitness hodnota – tedy žádné vysvětlení vývoje algoritmů – např. algoritmu výroby bílkovin podle DNA.“

  Než se začnete do krve přít o ET, zkuste si nejdřív přečíst, na co jsem reagoval. Řeč byla o ekonomickém přínosu.

 37. mira

  @Jan Kupka: „Příště napíšu smajlík, aby ta nadsázka byla zřejmější.“

  Vy jste ho přece napsal, ale protože jej píšete za každým příspěvkem, postrádá to ten kýžený efekt ( dal jste jej i za původní dotaz). Vzhledem ke všemu co tu o ET padlo, by mě vůbec nepřekvapilo, kdybyste si skutečně myslel, že ET nemá žádný ekonomický přínos. Takže zcela bez ironie- jak to podle vás je?

 38. Petra

  Zdravím všechny ateisty! Ač jsem věřící od svých třech let- z vlastního rozhodnutí vycházejícího z poznání řádu v přírodě a touhy duše po poznání Zákonodárce, nepodporuji zavedení kreacionismu do výuky. Víra musí zůstat svobodným úkonem vůle, není možné ji předepsat do osnov, člověk by přišel o vlastní hledání pravdy. Nemohu říct, že by mi ateisté svým hledáním pravdy nebyli sympatičtí. Jen stále nechápu, pro jakou ideu vlastně žijí, co chtějí v životě zdokonalovat. Někdy mám dojem, že náplní jejich “ práce“ je boj proti náboženstvím, ale co potom, až vyhrají a náboženství už nebudou? Na co soustředí své úsilí?

 39. Jan Kupka

  „Vy jste ho přece napsal, ale protože jej píšete za každým příspěvkem, postrádá to ten kýžený efekt.“
  To je pravda. 🙂
  (do háje, už zase, musím s tím přestat)

  „Takže zcela bez ironie- jak to podle vás je?“
  Bez ironie, většina základního výzkumu má v dlouhodobém horizontu pozitivní ekonomický vliv. Ať už jde o technologie, nebo i hlubší porozumění světu kolem nás, nám samotným i naší historii. Někdy to trvá opravdu dlouho, podívejme se třeba na takové polovodiče nebo teorii relativity.

 40. toli

  @Petra
  Jen stále nechápu, pro jakou ideu vlastně žijí, co chtějí v životě zdokonalovat. Někdy mám dojem, že náplní jejich “ práce“ je boj proti náboženstvím, ale co potom, až vyhrají a náboženství už nebudou? Na co soustředí své úsilí?
  Je to idea užít si pozemský život (žádný jiný není) a přitom moc neubližovat.Co zdokonalit ? Jak zdokonalit ? Křesťanství tady opruzuje už 2000 let,máte pocit že by společnost pod jeho vlivem byla nějak zdokonalující se ? Myslím že naopak,naprostá většina válek co se udála by se dala označit přívlastkem náboženská válka.Chcete se vrátit do feudalismu,středověku kdy bylo křesťanství na svém vrcholu ? Znám pár kněží kterým se po feudalismu stýská.Náboženství (bez přívlastku) má v sobě už schopnost konzervovat nevědomost a uchovat jí pro příští generace.Zároveň dává moc určité skupině lidí,ale o bohu to není a nikdy nebylo.Bůh se používá jen jako zástěrka pro cokoliv.Tyto rysy mají všechna náboženství společná,Petr jako Pavel to je jedno…

 41. Jan Kupka

  „Myslím že naopak,naprostá většina válek co se udála by se dala označit přívlastkem náboženská válka.“
  To je výrok, který se snad dá doložit. Šlo by udělat seznam válek a pak prokázat, že naprostá většina z nich byla motivována především nábožensky a nikoli mocensky-politicky-ekonomicky? Nebo stačí najít na nějaký průzkum, který už se tím zabýval. Ale to jsi jistě udělal, když jsi takto vážné obvinění vznesl, ne? Odkázal bys mi nějaký zdroj, odkud vycházíš?

 42. A.S.Pergill

  Ekonomický přínos evoluční teorie

  1. Jakákoli nevědecká teorie může přinést pozitivní výsledky jen náhodou. Příkladem budiž miasmatická teorie (malárii a další nemoci vyvolávají škodlivá miasmata z bažin), která vedla už od dob Říma k vysušování bažin (kde na to technicky měli), čímž skutečně malárii v daném regionu potlačili, přestože ji nezpůsobují miasmata, ale prvok, přenášený komáry (líhnoucími se v té bažině).
  Nicméně, pokud by věděli o těch komárech, tak mohli použít levnější prostředky (např. se osvědčilo zalití bažiny olejem, komáří larvy se udusí). Dnes se používají insekticidy. případně prostředky selektivně zaměřené proti druhům komárů, které infekci přenášejí.
  2. Jakákoli vědecká teorie přináší plody jak ze sebe sama, tak i z vedlejších účinků výzkumu (uvádí se např., že celý projekt Apollo zaplatily technologie, vyvinuté pro něj, např. v jeho důsledku máme teflonové nádobí). Evoluční teorie je potenciální revolucí v biotechnologiích (pominu, že ji dávno užívají i klasičtí šlechtitelé).
  3. Nevědecká teorie, založená na představě voluntaristických božích zásahů, je navíc škodlivá tím, že totálně podvazuje vědecký a technický výzkum a vývoj. Příkladem budiž islám, který je vědecky, technicky i umělecky naprosto bezcenný, právě z důvodu, že v něm převládly představy o světě coby hračce zcela nevyzpytatelného boha, který je tudíž nezkoumatelný.

 43. toli

  @Jan Kupka
  To je výrok, který se snad dá doložit. Šlo by udělat seznam válek a pak prokázat, že naprostá většina z nich byla motivována především nábožensky a nikoli mocensky-politicky-ekonomicky?

  Nejdříve bys měl objasnit v čem se liší náboženství od politiky ? My to vnímáme tak že jakékoliv náboženství je o prosazování politických zájmů nějaké skupiny lidí,bůh se používá jen jako zástěrka,bůh chce ,bůh si přeje.Tak leda hovno,vždy se schováváte za nějaké boží přání.Ve skutečnosti jde vždy o politiku a moc.Viz Hitlerova vojska s nápisem na opascích Gott mit uns

 44. Bílá velryba

  Náboženské války způsobily např. téměř vybití evropské populace za 30.leté války kdy si to rozdávali křesťani mezi sebou (protestanti X katolíci), kdy umřelo na počet obyvatel víc než za 2. světové a pak následovaly morové rány (také v důsledku války a špatné hygieny a malého vědeckého poznání) 🙁

  Pryč s tím hrozným náboženstvím, které zrodilo i klerofašismus, Hitlera i islamismus, z čehož nás v moderní době ohrožuje hlavně klerofašismus a islamismus. Gott nicht mit uns!

 45. Hraničář

  A.S.Pergill
  01.04. 2016
  3. Nevědecká teorie, založená na představě voluntaristických božích zásahů, je navíc škodlivá tím, že totálně podvazuje vědecký a technický výzkum a vývoj. Příkladem budiž islám, který je vědecky, technicky i umělecky naprosto bezcenný, právě z důvodu, že v něm převládly představy o světě coby hračce zcela nevyzpytatelného boha, který je tudíž nezkoumatelný.

  Proč by věřící měli zkoumat Svět, když jejich cílem je dostat se do nebe, kde se všechno dozvědí a už tam nic nebudou potřebovat?
  Když jsem před 3 roky šel do Santiaga de Compostela, šel s námi starý řeholník – 20 let byl členem komunity. Domníval jsem se, že jako řeholník, má spoustu otázek vysvětlenou. Neměl. Jeho odpovědi na mé „všetečné“ dotazy byly: “ Neříkej mně to, mě to nezajímá, já to nechci slyšet, já s tebou nepůjdu, nemůžeme vědět všechno, to bychom byli jako Bůh, po smrti se všechno dozvíme ….. „

 46. Jan Kupka

  Když bych podobně jako vy použil ve stejné větě Hitlera a ateismus, už bych měl od Petra banána. Dejte si placku na čelo.

 47. ateista

  @Petra
  „Jen stále nechápu, pro jakou ideu vlastně žijí, co chtějí v životě zdokonalovat. Někdy mám dojem, že náplní jejich “ práce“ je boj proti náboženstvím, ale co potom, až vyhrají a náboženství už nebudou? Na co soustředí své úsilí?“

  Zapomínáte na jednu věc. Kdyby nebylo boha a náboženství, nebylo by ateismu. Ateismus je vedlejší produkt náboženství. Až náboženství nebudou, nebudou ani ateisté, to je prosté. Budou jen lidé, občané, se svými radostmi a starostmi. Není nutné žít pro ideu. A každý si smysl svého života nastaví sám, stejně jako priority.

 48. Jan Kupka

  „A každý si smysl svého života nastaví sám, stejně jako priority.“
  No ale smysl života v Bohu si nastavit nesmí, to mu nějak zakážete, ne? 😉

 49. Ateistický laik

  Jan Kupka No ale smysl života v Bohu si nastavit nesmí, to mu nějak zakážete, ne?
  Může, tady to snad někdo zakazuje?
  Ateistům se nelíbí výsady věřících a poukazují na nevhodná až nebezpečná úskalí víry, na církve (jakékoli konfese) jako na hlavní nositele těchto bludných až škodlivých myšlenek.

 50. Karel Kallus

  Ad Pergill
  Chtěl bych reagovat na bod 3). Největší problém, který je momentálně je příčinou všeho zla je to, že se naprosto smazal význam slova teorie. Lidé toto slovo používají v naprosto nedefinovaném významu obecně. Vědecká teorie totiž je teorií právě proto, že důkazů pro je tolik, že je to minimálně v době její působnosti dokázáno nade vší pochybnost. Právě pro naprosté nepochopení co vlastně vědecká teorie obnáší dochází pak k takovým výroků, jako „je to jen teorie“. Chtělo by to, aby lidé, zejména děti už na základní úrovni mezi tímto rozlišovali. Pak nebude docházet k takovým problémům, jako že evoluční teorie je stavěna na úroveň nějaké hypotézy nebo v případě kreacionismu naprosté domněnky/konstruktu. Z tohoto důvodu nemůže být kreacionismus nebo ID ani jako alternativa v Science Classes. Není to žádný ekvivalent. Postmodernismus v této/těchto záležitostech je velice škodlivý a neproduktivní. Tudíž i slovní spojení nevědecká teorie je v podstatě oxymoron.

 51. Ignac z Loyoly

  Protože vy byste o Hitlerovi lhal, zatímco já mohu citovat Mein Kampf, jeho ofiální projevy, jeho projevy v soukromí (zapsané a ověřené generály a stenografkami, jako jsou Hovory od kulatého stolu), jeho činy (církevní daň dávaná církvím z rozpočtu zavedená za Hitlera), jeho názory na Krista (X na křesťanství, to je rozdíl), oficiální postoje dalších nacistických ideologů + Gott mit uns za opaskem 🙂 toto ateisté nedělají, věřící (včetně něcistů) ano, ateisté fakt NE… božská Prozřetelnost a mystika byla důležitá součást Hitlerovy ideologie. Mějte se tady 🙂

 52. Karel Kallus

  Petro, ateisté nežijí pro ideu, jejich ideou je žít.

 53. Hraničář

  Jan Kupka
  01.04. 2016

  „A každý si smysl svého života nastaví sám, stejně jako priority.“
  No ale smysl života v Bohu si nastavit nesmí, to mu nějak zakážete, ne?

  Ale samozřejmě může. Obdobně jako si nastavují své životy reikisté, tantristé, holotropní dýchači, naturisté a mnozí další -isté, kteří si udělají své spolky, zalezou někam do lesů, k vodě či kamkoliv jinam a nepožadují, aby se ostatní jim přizpůsobovali a přijímali jejich hodnoty.

  Zítra bude v Praze Pochod pro život. Přečtěte si něco o tom, co jeho propagátoři požadují: http://www.duseahvezdy.cz/2016/03/31/xvi-pochod-pro-zivot/
  Já jim píšu, že proč manifestují? Vždyť je nikdo nenutí do potratů – ten zákon je jen možnost, nikoliv povinnost! Nikdo je nenutí užívat antikoncepci – mohou mít dětí kolik chtějí – nemusejí chodit na prenatální diagnostiku, klidně mohou porodit postižené dítě! A tato „ateistická“ společnost je tak „hloupá“ že jim na to dítě dává sociální dávky a platí zdravotní péči.
  Na druhé straně tvrdí, viz. sv. JP II:, že potracené „dítě“ jde hned do nebe. No a protože na potraty chodí jen ateisté, komunisté a bolševici, nohou být rádi, že jim rodiče takto zajišťují věčný život. Vždyť kdyby to „dítě“ dorostlo, stalo by se ateistou, komunistou, bolševikem a skončilo by v pekle! A hle, katolíci z toho radost nemají!
  Takže ten odpor proti některým věřícím pramení tady z toho. Např. Vietnamci buddhisté, kteří si v Praze Holešovicích postavili svatyni, nikoho nezajímají. Oni se tam modlí a nepožadují po ostatních, aby jejich víru vyznávali. Na rozdíl třebas od muslimů. Ti jsou názornou ukázkou nebezpečného náboženského fanatismu. A někteří katolíci také!

 54. Jan Kupka

  Zítra bude v Praze Pochod pro život. Přečtěte si něco o tom, co jeho propagátoři požadují: http://www.duseahvezdy.cz/2016/03/31/xvi-pochod-pro-zivot/

  Z uvedeného článku jsem pochopil toliko to, že propagátoři požadovali po kardinálovi tridentskou mši a kardinál jim odslouží jen mši podle nového ritu, což je pro ně naprosto skandální. Už z toho si jde udělat docela dobrý obrázek, o jak majoritní skupinu v katolické církvi jde.

 55. Karel Kallus

  Ať si tito šaškové pořádají demonstrace a pochody. Stejně naštěstí je většina žen již emancipovaná, aby se touto propagandou dala ovlivnit a mají svůj rozum, ať ironicky řečeno, je jakýkoli. Spíše tyto fenomény ignorují. Protestovat proti něčemu je normální a patří to k věci. Horší bude, až tato skupina dosáhne takového velikosti, že protlačí takové amorální zásady do vysoké politiky a bude své pochybné ideály vnucovat ostatním. Opravdu snažím se být optimistou (nevěřím), že výše napsané se by mohlo stát realitou a že by k tomu horšímu scénáři někdy reálně mohlo dojít. Nicméně dav je blbec a politici mu musí naslouchat, pokud chtějí vůbec někam dojít. Otázka je kam. Vzhledem k tomu, že mnoho našich politiků chodí pro rady k vědmám, podobně jako v USA chodil Regan s Nancy, tak je třeba být opatrně optimistický.

 56. Petra

  @ Karel Kallus Nejsem ateista, a žít je i mou ideou. Dokonce mám větší naději než vy, protože očekávám život věčný. Náboženství mi neposkytuje jako jednotlivci žádná privilegia, naopak klade na mě nároky, které vy jako člověk bez morálních pravidel neuznáváte. Nebo nějaké morální pravidla uznáváte? A podle čeho si vybíráte, která morální pravidla budete uznávat a která ne?

 57. Petra

  @ ateista Vy nechápete,že člověk je člověkem právě proto, že svým životem buď Boha hledá, nebo popírá. Společnost bez náboženství a bez ateismu je čirá utopie….

 58. Petra

  @ ateista “ Kdyby nebylo Boha a náboženství, nebylo by ateismu.“ Vy svým výrokem tedy existenci Boha potvrzujete. Kdyby nebylo Boha, nebylo by ateistů….

 59. Ignac z Loyoly

  Ateisté ve smyslu „nevíry v boha“ by existovali i bez ideje boha, protože by na něj nemohli věřit, když by neexistovala jeho idea. Aktivní ateisté pak tvrdí, že idea boha existuje (jako fantazie, jako Hurvínek nebo červená Karkulka), ale objektivní tvůrce světa je nepravděpodobný a spíše neexistuje + náboženství má negativní vliv na lidi (historie + současnost)

  Společnost bez náboženství existuje v mnoha zemích, kde je převaha ateistů či hodně ateistů a kde stát je sekulární (nenáboženský), jsou to severské evropské země (až na migranty 😀 ) jako Norsko, Dánsko, státy jako Čína, ČR, Kanada, Estonsko, Japonsko – vyspělé země, vyjma Číny demokracie. Mají menší podíl kriminality než katolické země např. v Jižní Americe, v Itálii nebo než muslimské země. Ve vězení v USA je min. ateistů, méně než odpovídá jejich zastoupení v populaci, mnohem méně. Naopak je tam převaha věřících. U vědců a významných filosofů je naopak mnohem více ateistů než mezi běžným obyvatelstvem. Čím větší vzdělání, tím spíše ateismus (hlavně logické a přírodní vědy či filosofie, ale ta logická, analytická, ne kontinentální pseudofilosofie a postmoderna vyučovaná na našich fakultách)

  Jakou máte vy věřící morálku? Náboženství učí různé morálky, často neslučitelně protikladné i v rámci jedné víry dokonce i církve, často v průběhu času se mění morálka církve o 180 stupňů 🙂

  Naše morálka, lidí co se hlásí k „novému ateismu“ je SEKULÁRNÍ HUMANISMUS, morálka bez boha, postavená na logice, evoluční psychologii (která vysvětluje morálky bez boha), na nenulových součtech atd… jinak sekulární morálky existují už od antiky, některé jsou starší než křesťanství a mnohem propracovanější 🙂

  Dobrou noc …

 60. Karel Kallus

  Milá Petro, nařknout ateisty z nemorálnosti, jako jste udělala v mém případě je dost odvážné (já tvrdím že naprosto stupidní). Pravidla morálky jsou v sekulární společnosti rozhodně nyní lepší než ty zmíněná v Bibli. I ateista je respektuje, protože jsou mu vlastní vnitřně a ne na základě občanského nebo trestního zákoníku. To je opravdu hrůza a běs co od Vás slyším či čtu. Život věčný: Budu parafrázovat Christofera Hitchnise. Představte si, že jste pozvána na party, ze které nemůžete nikdy odejít a věčně se bavit. To je opravdu horror. Náboženství jen opakuje placaté pravdy – tzv. golden rule – zlaté pravidlo. I to není původní a rozhodně ne křesťanské. Vaše chápání je hodně ploché a i když tuším pokus o toleranci, je to spíše ve stylu nechci si to s nikým r.ozházet, protože ničemu nerozumím.

 61. Petra

  Tak tady něco nehraje. Můžete sice tvrdit, že existují ateistické společnosti, ale vaše tvrzení není pravdivé. Mám rodinu v Norsku i Švédsku a i když jejich stát zajisté není řízen náboženstvím, je u nich převaha lidí věřících. Mají sice církve, o kterých nic nevím, nějaké odnože protestantismu, ale myšlenku na Boha ze svých životů neodstranili, a to ani rodilí Noři. Chápu, že u vás je přání otcem názoru. A navíc, pokud se i někdo přizná k ateismu, i u něho může býti přání, aby Bůh neexistoval pohnutkou k takovému vyznání a za pár dní se to může změnit….člověk se vyvíjí i duchovně a duševně, jak vy zastánci evoluce zajisté víte…

 62. Ignac z Loyoly

  Napsal jsem státy s převahou či vysokým podílem ateistů + sekulární zřízení. Takže tam věřící žijí, jako u nás, ale jak si stále potvrzuji, tak u věřících je běžné, že neví, co je to kritické myšlení a statistika, mají v tom pěkný maglajz 🙂

  Takže tam v pohodě žije velká část lidí bez víry co nejsou v žádné církvi a nevěří na žádného boha…

  Ostatní jste ignorovala, například kriminalitu ve státech s hodně ateisty a hodně věřícími, ano, je to velký rozdíl v průměru, ve prospěch ateistů. A to samé jejich počet ve vězeních v USA (v přepočtu na jejich zastoupení v populaci)

  Mimochodem, je pěkné, že o „přání otcem myšlenky“ píše někdo kdo věří na velkého ochranitelského otce na nebesích a na Ježíška i v pokročilém věku, nosí vám stále dárky jako v dětství? 🙂 A důkazy pro něj máte? Určitě velmi exaktní…

  Jak řikám, dobrou noc 🙂

 63. Petra

  Milý Karle! Proč tolik pohoršení? Já si to klidně rozházím s kýmkoliv, ateisty nevyjímaje. Ale já vás potřebuji, právě proto, abych byla pevná ve svém přesvědčení o Bohu. Nic nedokazuje Jeho existenci lépe, než Váš boj proti Němu. Mimochodem- většina zákonů této země i celé Evropy vychází z Desatera aplikovaného křesťanstvím po staletí. Já se samozřejmě snažím o hlubší pochopení téhož, byť mám zajisté mezery, ve kterých mě můžete možná předběhnout, vůbec vaši mravnost neposuzuji, protže Vás neznám. Humanismus je výborná myšlenka, jen když nezapomene na svého Tvůrce….

 64. Petra

  Ignáci, ateista může být lepší člověk než já….z pohledu ateisty ovšem, jak to vidí Bůh je jiná věc. Je psáno- bez víry není možné líbit se Bohu a já se chci více líbit Bohu, než ateistům…Dobrou noc….

 65. Ignac z Loyoly

  Ne, většina zákonů pochází buď z moderní doby nebo z římského práva a z osvícenského humanismu co navázal na antiku, také demokracie je antická. Věříme proto na Dia či Afroditu? 🙂

  Jinak evoluční psychologie vysvětluje podobné zákoníky v různých zemích bez boha. A starší než Desatero je Chamurappiho zákoník… nezabiješ bylo součást i římského práva. Stejně jako u desatera platilo jen pro občany či kmen, pro otroky ne, s těmi bůh v Bibli žádal jiné zacházení. Stačí si přečíst Starý zákon nebo i ten Nový, ne se spoléhat na dnešní limonádový výklad desatera a Bible jako takové

  Pro boha a jeho objektivní existenci není žádný exaktní důkaz a není nutně ani pravděpodobně zapotřebí ani pro existenci a chod vesmíru, ani pro vznik života či evoluci nebo pro vědomí a podvědomí (závislé na mozku). Ani pro morálku, viz. ta evoluční psychologie, i fantazie a idea boha vznikla spíš psychologicky a evolučně, není pro ní nutný bůh jako objektivní jev. Bůh jako tvůrce světa je nadbytečný a dlouhodobě bez exaktních důkazů = nepravděpodobný…

  Dobrou a naposledy 🙂

 66. toli

  Nic nedokazuje Jeho existenci lépe, než Váš boj proti Němu.

  Směšné,nemůžeme bojovat proti něčemu co neexistuje,ale můžeme bojovat proti šíření bludů 🙂

 67. Karel Kallus

  Vy jste hotový Šalamoun. Odpovědět na všechno a na nic uměl opravdu jen on. Humanismus a přitom věřit v Boha, který determinuje všechny věci? To je pěkná ptákovina. Pokud ovšem neřeším otázku svobodné vůle. V tom případě je mi Bůh nanic. Nic nedokazuje lépe jeho existenci lépe než boj proti němu: Škoda že lidé více nebojují proti Dědovi vševědovi nebo Rumcajsovu – pak by se možná také stal realitou a Arnold Vašíček by měl zase o čem psát. Kromě toho zákony sekulární nepochází z Desatera, které je jen kompilací a plagiátem staršího – co tak Chamurapiho zákoník nebo dokonce starší věci. Desater je více verzí a mnoho z toho je vyloženě pitomost. Liturgické rituály. Cti matku a otce svého – opravdu vždy? Ježíš jako bůh – jednoduché vysvětlení – ambulantní kazatel, který svou věc dovedl podat jako správný populista věci lépe než jeho konkurenti, kterých tehdy bylo v Palestině přehršel. Hlubší pochopení nepochopitelného dá opravdu zabrat. Nezapomeňte na definici Boha. Je pro teology nepochopitelný. Jak ho nějaký lidský červ může pochopit nevím. To je ovšem ta krása teologie. V případě boha si ho můžu vykládat jak chci, Alláh, Bible nebo papež. Záruka kvality. Nebuďte naivka z nějaké stupidní operety.

 68. Hraničář

  Ignac z Loyoly
  01.04. 2016
  Napsal jsem státy s převahou či vysokým podílem ateistů + sekulární zřízení. Takže tam věřící žijí, jako u nás, ale jak si stále potvrzuji, tak u věřících je běžné, že neví, co je to kritické myšlení a statistika, mají v tom pěkný maglajz

  Už jsme to diskutovali: Věřící sice, jak říkají, věří, čas od času – pravidelně – konají vyžadované obřady, ale jinak se v běžném životě chovají naprosto stejně jako nevěřící.

 69. Hraničář

  Ignac z Loyoly
  01.04. 2016
  Mimochodem, je pěkné, že o „přání otcem myšlenky“ píše někdo kdo věří na velkého ochranitelského otce na nebesích a na Ježíška i v pokročilém věku, nosí vám stále dárky jako v dětství? 🙂 A důkazy pro něj máte? Určitě velmi exaktní…

  Napadlo mě před léty … Milostné Pražské Jezulátko – jak je propagované a uctívané. Jak se lidé k němu modlí, prosí ho, děkují n- kolem něho je plno votivních destiček. Přitom fakticky to není Ježíšek, ale Ježíška. Když zde byl papež B XVI., bylo v TV vidět, jak klečí a modlí se před tou soškou, ale zda se pomodlil i před hl. oltářem, v němž je uložený „pravý a živý Bůh“, vidět nebylo. Když jsem se zeptal na ChN, věřící mně spílali. Proč, jsem se nedozvěděl.
  Když jsem byl s „kostelovým“ zájezdem v Římě, opakovalo se tam 2x totéž. V jednom případě sošky tamního „Ježíška“, ve druhém jakési vzácné ikony: Vždy všichni věřící, v čele se dvěma našimi jáhny, proběhli kolem „pravého a živého Boha“ v oltáři a klaněli se a modlili před soškou a obrazem.

 70. Petra

  To je řečí , to je řečí kvůli tomu, že zde napsal někdo, kdo není s vámi na ateistické lodi…vidím, že máte velkou potřebu obhajovat své názory, tedy bojujte dál proti bludům…já nemám potřebu obracet vás na víru v Boha, jen jsem chtěla zkusit, kam jste se za ty dva roky, co jsem nepsala, posunuli. Vaše místo je stabilní a pevné, leč pro mě nepřitažlivé….

 71. Hraničář

  Ignac z Loyoly
  01.04. 2016
  Pro boha a jeho objektivní existenci není žádný exaktní důkaz a není nutně ani pravděpodobně zapotřebí ani pro existenci a chod vesmíru, ani pro vznik života či evoluci nebo pro vědomí a podvědomí (závislé na mozku). Ani pro morálku, viz. ta evoluční psychologie, i fantazie a idea boha vznikla spíš psychologicky a evolučně, není pro ní nutný bůh jako objektivní jev. Bůh jako tvůrce světa je nadbytečný a dlouhodobě bez exaktních důkazů = nepravděpodobný…

  Paní Petro, jaký máte pohled na různé „pohanské“ Bohy? Pro ty „pohany“ jsou jejich Bohové stejně důležití jako pro vás a je nepochybné, že jim jejich prosby plní úplně stejně, jako katolický Bůh je plní vám.

 72. Petra

  Nevím, o jakých pohanských bozích je řeč. Žádné neznám. Co nabízejí svým ctitelům, nevím. Znám jen Boha, který mi nabízí život v sobě samém a to i po skončení mého tělesného života. Proč bych neměla jeho výzvu uposlechnout? Mám ráda sebe a svůj život mu klidně svěřím. Nemohu říct, že by mi plnil má přání, naopak, snažím se zjistit ve svědomí, jaká přání má On s mým životem.

 73. Čestmír Berka

  Kazatel 7:27 Hleď, na to jsem přišel, řekl Kazatel, když jsem porovnával jedno s druhým, abych se dopídil smyslu,

  Kazatel 7:28 jejž jsem stále hledal a nenalézal: Mezi tisíci jsem našel jednoho člověka, ale ženu jsem mezi těmi všemi nenalezl.

 74. Čestmír Berka

  Co bychom byli, bez Božích příkazů:
  Deuteronomium 14:21 Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Buď ji dáš bezdomovci, který žije v tvých branách, aby ji jedl, nebo ji prodáš cizinci. Vždyť jsi svatý lid Hospodina, svého Boha. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky.

 75. toli

  @Petra
  To je řečí , to je řečí kvůli tomu, že zde napsal někdo, kdo není s vámi na ateistické lodi…vidím, že máte velkou potřebu obhajovat své názory, tedy bojujte dál proti bludům…já nemám potřebu obracet vás na víru v Boha, jen jsem chtěla zkusit, kam jste se za ty dva roky, co jsem nepsala, posunuli. Vaše místo je stabilní a pevné, leč pro mě nepřitažlivé….

  V tom případě nechápu proč jsi sem vůbec lezla ? Že by ženská logika ? To jsi klidně mohla jen pročítat abys zjístila že jsme stabilní v názorech… 🙂

 76. ateista

  @Petra
  „Vy svým výrokem tedy existenci Boha potvrzujete. Kdyby nebylo Boha, nebylo by ateistů….“

  Nikoliv. Může existovat vymyšlený bůh. A já jen poukazuji na tohoto vymyšleného boha. Mohl jsem to napsat také takhle: Kdyby nebylo vymyšleného boha…..

 77. ateista

  @Petra
  „Znám jen Boha, který mi nabízí život v sobě samém a to i po skončení mého tělesného života.“

  Víte o někom, komu bůh nabídku života v sobě samém vyplnil? Pokud ne, proč by ji měl vyplnit zrovna Vám? Např. tohle je věc, která vyvolává u ateistů úsměv. Stále jste nepochopila, že nabídka těchto služeb a nemožnost jejich naplnění je podstata církevního podvodu a smysl existence církví. Již jsem to zmiňoval. Víte, proč je tolik církví? Každá chce trhnout nějaké prachy a hodnostáři těchto církví si chtějí zajistit pohodlný a bezpracný život. Uvědomte si, že Váš osud je jim šumafuk. Jde jim o Vaše peníze (a naše také).

 78. Dorota

  toli: „V tom případě nechápu proč jsi sem vůbec lezla ? Že by ženská logika ?“

  Toť argument hodný Pana Psychologa. Že by utajený muslim?

 79. Bílá velryba

  Nebuďme na Petru zlí, mluvme s ní jako ona s námi, když ona dobře, my dobře, když ona zle, my trochu „ironičtěji“ a „ostřeji“

  „Znám jen Boha, který mi nabízí život v sobě samém a to i po skončení mého tělesného života.“

  Přání otcem myšlenky? 🙂

  Jak toho boha „znáte“? Na základě čeho ho znáte? Kde máte ty racionální důkazy, na základě nichž ho znáte?

 80. Petra

  Tak především, nemám potřebu vám předkládat racionální důkazy, protože nemám potřebu vás obracet na moji víru. Víru vzbuzuji svou vůlí jako odpověď na dar poznání, kterého se mé duši dostalo. Církevní hodnostáři v tom opravdu nehrají žádnou roli, jsou mi téměř fuk. Jsem pokřtěna v katolické Církvi, tudíž hledám v jejích pokladech, co je pravdivé, staletími ověřené skrze víru předků a co je dnešní moderní úprava těch, kteří dnes Církvi velí. Poznání Boha se mi dostává pravidelně při pozorování přírody už od mých třech let, neb jaksi krása nemůže vzniknout sama od sebe, a stvoření má v sobě zapsáno krásu Stvořitele. Tu samou krásu v sobě mají i lidé, žel často ji válcují svým neurovnaným životem, takže je těžší v nich Boha spatřit. To je jen slabý pokus o popis zkušenosti, kterou je nemožné předat. Jistě, můžete mi vědecky dokázat, že jsem slabého rozumu, ale má zkušenost je má, a patří ke mě jako dítě k matce, která ho porodila.

 81. Hraničář

  Petra
  02.04. 2016

  Tak především, nemám potřebu vám předkládat racionální důkazy, protože nemám potřebu vás obracet na moji víru. Víru vzbuzuji svou vůlí jako odpověď na dar poznání, kterého se mé duši dostalo. Církevní hodnostáři v tom opravdu nehrají žádnou roli, jsou mi téměř fuk. Jsem pokřtěna v katolické Církvi, tudíž hledám v jejích pokladech, co je pravdivé, staletími ověřené skrze víru předků a co je dnešní moderní úprava těch, kteří dnes Církvi velí. Poznání Boha se mi dostává pravidelně při pozorování přírody už od mých třech let, neb jaksi krása nemůže vzniknout sama od sebe, a stvoření má v sobě zapsáno krásu Stvořitel………………………………

  Nejste ta dívka, jejíž příklad předložil biskup Radkovský jako ideál víry? „Ptal se chlapec dívky, má-li nějaký důkaz o Boží existenci. A ta odpověděla: „Důkaz? Jaký důkaz? Já věřím; a víra žádný důkaz nepotřebuje!“

 82. Hraničář

  Bílá velryba
  02.04. 2016
  Jak toho boha „znáte“? Na základě čeho ho znáte? Kde máte ty racionální důkazy, na základě nichž ho znáte?

  http://www.henryho-prdel.net/

 83. Petra

  Biskup Radkovský je modernista první třídy, opravdu by mě za příklad nedával. Vždyť přece říkám, že důkazy mám, ale jsou jen pro mě, nejdou sdělit…příčina víry je Bůh, který člověka oslovuje.

 84. Jan Kupka

  „Biskup Radkovský je modernista první třídy, opravdu by mě za příklad nedával.“
  Modernismus je papežem odsouzený myšlenkový proud z přelomu 19. až 20. století. Těžko z něčeho takového obviňovat biskupa Radkovského. Nějací konzervativci mohou pana biskupa považovat třeba za liberála, ale za modernistu? To je trochu absurdní. Používejme prosím slova s jejich správným významem.

 85. Petra

  Omlouvám se, ale kroky některých biskupů nelze nazvat jinak. Když něco bylo odsouzeno, neznamená to, že svobodná lidská vůle se k tomu nepřikloní….jsem jen ráda, že nepatřím do jeho diecéze. V jádru může být lepší člověk než já, to připouštím.

 86. Jan Kupka

  Já nechci strhávat diskuzi jinam, ale je to o tom, co pod slovem modernismus chápeme. Je modernismus směr, který hlásá teze uvedené a odsouzené v encyklice Pascendi Dominici gregis a dekretu Lamentabili sane exitu, nebo je to jen nálepka, kterou častují ultra-konzervativci, sedesvakantisti a podobně smýšlející skupiny ty, kteří „smrdí tím, že jsou moderní, liberální, zdnešnělí“? Je paradoxní, že zatímco zdejší ateisté by biskupa Radkovského nejspíše s klidným svědomím označili za ultra-tradicionalistického, najdou se věřící, kteří ho označí za modernistu, což je ještě větší nadávka než ultra-liberální. 😉

 87. Petra

  Myslím, že pro zdejší diskuzi je to úplně jedno, co si pod pojmem modernista představit. Z mé strany to není nadávka, jen posouzení stavu, v jakém dotyčného vidím, pro údajnou jednotu, by zaprodal duši…a ještě se domnívá, že koná dobře…pánům ateistům, je to ale zbytečné vysvětlovat.

 88. Jan Kupka

  „Z mé strany to není nadávka, jen posouzení stavu, v jakém dotyčného vidím, pro údajnou jednotu, by zaprodal duši…“
  O takovém posuzování druhého tuším něco v evangeliu Pán Ježíš říká. 😉
  Když by to pány ateisty zajímalo, tak mě rozhodně taky, rád si to poslechnu, jakými cestami vidíš do srdce toho či onoho biskupa a víš, za co by zaprodal či nezaprodal duši.

  „sem pokřtěna v katolické Církvi, tudíž hledám v jejích pokladech, co je pravdivé, staletími ověřené skrze víru předků a co je dnešní moderní úprava těch, kteří dnes Církvi velí. “
  Zajímavé, protože tohle je de facto protestantské uvažování. Ti také ty moderní úpravy zavrhli. Jen teda zpravidla ty moderní úpravy datovaly na X staletí zpětně. 🙂

  „Ať si tito šaškové pořádají demonstrace a pochody. Stejně naštěstí je většina žen již emancipovaná, aby se touto propagandou dala ovlivnit a mají svůj rozum, ať ironicky řečeno, je jakýkoli. Spíše tyto fenomény ignorují. Protestovat proti něčemu je normální a patří to k věci. “
  Když se ovšem začteme do materiálů od pořadatelů, tak co tam především akcentují? To, že mnoho žen jde na potrat ze sociálních důvodů a z nedostatku podpory svého okolí, které je mnohdy naopak na potrat tlačí. No a to je snad pozitivní sociální jev? Neměli bychom v tomto najít shodu? Z pohledu sekulárního humanismu, pokud to není jen výmluva pro ateisty, kterou se zaklínají, ale v praxi ji nepraktikují, ale skutečně něco, co lidskému životu přisuzuje nezpochybnitelnou hodnotu, by to přece měl být dobrý záměr. Na tento negativní jev ve společnosti upozornit. Když si odmyslíme všechny ty sporné případy u potratů u znásilnění, či kvůli vážnému poškození plodu, které ovšem tvoří jen malou část celkového počtu potratů, tak nám zbude neustále několik tisíc potratů, na které byl někdo buď dohnán svou společenskou situací, nebo svou nezodpovědností. A to je přece pole, na kterém by bylo co ke zlepšení, aby počet takových potratů klesal, no ne? Na tom by se přece mohli nezaujatě shodnout křesťané i humanisté.

 89. ateista

  @Petra
  „Poznání Boha se mi dostává pravidelně při pozorování přírody už od mých třech let, neb jaksi krása nemůže vzniknout sama od sebe, a stvoření má v sobě zapsáno krásu Stvořitele.“

  Tohle je dost osobitý způsob poznávání boha. Jak víte, že poznáváte boha? Co když poznáváte něco jiného?
  Jak jste se poprvé dověděla o bohu? Přišel za Vámi a řekl Vám: Uctívej mne a klaň se mě, za to ti poskytnu po tvé smrti život v mé blízkosti? Nebo Vám řekl něco jiného?

 90. A.S.Pergill

  @Petra: K těm morálním pravidlům: Uvědomte si, že Mojžíšovi primitivové přitáhli do Palestiny z Egypta a přinesli si odtamtud prvky civilizovaného právního řádu, Dalším zdrojem jejich právních norem byli Babyloňané, protože k definitivní redakci starozákonních textů došlo až po babylónském zajetí. Takže hlavním zdrojem vaší „křesťanské“ morálky není nějaký (neexistující) bůh, ale zcela reálně existující právní normy Egypta a semitských států v Mezopotámii, vytvořené pohany. Pochopitelně, tyto normy jsou výrazně zaostalejší než právní normy evropské, vrcholící římským právem, proto křesťanství působilo v právní oblasti v civilizovaných zemích vždy jako retardující faktor.

 91. Hraničář

  A.S.Pergille, ty jseš na tu naši Petru zlej!

 92. Karel Kallus

  Ad p. Kupka. Co deklarujī pořadatelė těchto pochodű je jedna věc a co skutečného chtějí účastníci je druhá. Paušální zákaz. Proto nelze v tomto hledat nějaký optimismu a tedy snahu o racionální rešení. Kéž by to mysleli jako vy. Proč jsou podobné akce je jasné.

 93. Petra

  @ ateista Milý ateisto, a víš, že to tak nějak bylo? Víš o tom, že i ty máš duši a ta je schopna rozhovoru se svým Tvůrcem? Ať tomu věříš nebo ne, Bůh je schopen učinit, že duše poslouchá, co On mluví. Základ víry mi zajisté dali rodiče, když mě jako dítě nechali pokřtít.

 94. Petra

  @ Jan Kupka A co má být, že posuzuji druhé? Tvrdím snad, že jsem dokonalá a nebo si mám na dokonalou hrát? Copak má biskup právo dělat, co se mu zlíbí, když je to proti učení Církve? Nechcete snad přece, abych nepoužívala rozum, že ne…biskup i papež je omylný člověk a hledat pravdu je úkolem každého člověka.

 95. Petra

  @ Jan Kupka ještě podotýkám, že do srdce biskupa netřeba vidět, za něho mluví jeho činy…biskupa mé diecéze si vážím, ač s ním ve všem nesouhlasím.

 96. toli

  hledat pravdu je úkolem každého člověka.

  Dost směšné,vždyť pravdu nehledáte,když jí už máte 🙂

 97. Honza Werner Post author

  Ano, tohle je na náboženství jedna z nejvíce nebezpečných věcí. Řiká člověku, že už vlastně disponuje pravdou, a to ne jen tak ledajakou pravdou, ale pravdou absolutní, o celém vesmíru, o všem. Nutí člověka spokojit se s jednoduchými vysvětleními, odrazuje jej od bádání, pokládání kritických otázech atd.

 98. Karel Kallus

  Ad Honza Werner,
  já z navštěvování tohoto serveru mám vždy nakonec takový smíšený pocit – je to marné, je to marné je to marné. Jsem sice platícím čelenem Sysifosu, ale moje skepse je až pesimistická. Můžety Vy, toli já nebo kdokoli jiný ze zde diskutujících ateistů se snažit náhodným návštěvníkům něco racionálně vysvětlit. I pan Kupka se o to třeba s Petrou (nejspíš jako advocatus diaboli) snažil, ale je to doslova k ničemu. Můžeme jako ateisté nebo agnostici číst Bibli, Korán a jiné posvátné knihy, ale vzhledem k vágnosti zmíněných textů, ideologií tady nedosáhneme asi ani konsensu, neboť principiálně anything goes. Toli to v jednom příspěvku velice jednoduše lidově shrnul – to je rozprava o hovnu. Jestliže si někdo myslí, že atheisté a potažmo věda je založena na stejných principech jako jejich doktríny, aniž by věděli vůbec, co doktrína je, pak to vždy skončí jen v definování definic a nakonec celá věc vyšumí do ztracena. Atheisté by asi měli být aktivnější i ve veřejném sektoru a to si myslím, že bude velký problém. Nemáme televizi Noe, ČT1 a CT2. Žádný velký finanční ani mediální sponzor jako Bill Gates, Bill Maher, Brad Pitt atd. Jak je získat? To asi bude největší problém i ze strany marketingu (alespoň duševního). V tomto malém dvorku buď lidé na vše kašlou nebo se o to prrostě nestarají. Když je v ČT mše nebo podobná věc, tak to prostě přepnou a je vymalováno. Bohužel na blozích je vidět who is who.

 99. ateista

  @Petra
  „@ ateista Milý ateisto, a víš, že to tak nějak bylo?“

  Aby to tak mohlo být, musel by bůh existovat. Zatím nikdo na zeměkouli nepodal důkaz existence boha. Pokud ho nepodáte ani Vy, označím Vás za lhářku a podvodnici. A budu mít, na rozdíl od Vás, pravdu.

 100. Čestmír Berka

  „Poznání Boha se mi dostává pravidelně při pozorování přírody už od mých třech let, neb jaksi krása nemůže vzniknout sama od sebe, a stvoření má v sobě zapsáno krásu Stvořitele.“

  ono vše na světě je krásné? Petra asi nikdy neviděla přejetou kočku, Nika Vujičiče, tlející mrtvolu koloucha, pásový opar, klíště

 101. Petra

  Milý ateisto, když sem píšu, podávám tím důkaz o své existenci. O Boží existenci může podávat důkaz jen On sám. Mně důkaz podal a já mu uvěřila. Pokud vy ve svém rozumu takový důkaz hledáte, zajisté se vám ho ve správný čas dostane. Do té doby můžete klidně věřící lidi označovat za lháře, nemám s tím žádný problém.

 102. Petra

  @ Čestmír Berka Tvrdím někde, že vše na světět je krásné? A le přítomnost krásy dosvědčuje přítomnost Stvořitele. Na ostatní věci života odpovídá víra, viz Kniha Genesis. Můžete mi nějak dokázat, že je možné, aby z ničeho vznikl řád a krása, vztahy a život? Bez příčiny není důsledků.

 103. Petra

  @ toli Nikde neříkám, že mám pravdu a že ji znám. Mám jen víru, že existuje Bůh jako příčina všeho, a že pro spásu člověka poslal svého Syna. Bádání podporuji, jen nepovažuji jeho výsledky za absolutní pravdu, protože tou člověk nikdy nebude disponovat.

 104. Ignác z Loyoly

  „Tak především, nemám potřebu vám předkládat racionální důkazy, protože nemám potřebu vás obracet na moji víru. “

  Já si tedy vážím i sebe a proto chci předkládat důkazy hlavně sobě, než na něco uvěřím 🙂

 105. Samain

  @Petra
  „Jen stále nechápu, pro jakou ideu vlastně žijí, co chtějí v životě zdokonalovat. Někdy mám dojem, že náplní jejich “ práce“ je boj proti náboženstvím, ale co potom, až vyhrají a náboženství už nebudou? Na co soustředí své úsilí?“

  A mohu se na oplátku optat já vás pro jakou ideu žijete? Opravdu mně to zajímá.

  Jinak, pokud vám jde o ateistické vědce, nenapadlo vás, že ta idea může být zlepšit život ostatním lidem? Že zdánlive nesouvisející objevy, zachraňují životy lidem, kteří před tím objevem zemřeli?
  Namátkou – Koch, Pasteur , Fleming…
  A že se to nikterak netýká evoluční teorie? Ale ono se jí to týká. Napřiklad mutace – když víme že mutace existují a že organismus může mutovat, jsme na to také naležitě připravení ( viz viry a jejich mutace).
  A co se týče ateistů jako takových, tak ti žijí pro své rodiny, děti, koníčky, nebo třebas pomoc jiným lidem nebo zvířatům. Zkrátka, úplně stejně jako teisti, akorát s vynecháním cukru (posmrtného života) a biče(věčného smažení v pekle.)

 106. Hosamen

  To je ten hlavní rozdíl, věřící chtějí připisovat víru jako podmínku nutnou pro morálku.
  Poku se podívám na počet trestů, najdu ovšem základní princip, s rostoucím poštem věřících ve státě, roste větší počet trestů. O hovorech s Bohem mluví řada lidí, nekdo ho neumí prokázat.

 107. mulit

  Dobrý den, čtu si o evoluci a dozvídám se, že se z plazů před více než 200 mil. let vyvinuli savci. Nechce se mi tomu věřit. Zažívám u toho stejné pocity jako jsem zažíval, když jsem v bibli četl o mluvícím hadovi, co hovoří k Evě. Tak evolucionisté mají pro změnu hada, co přestane klást vejce, ale porodí mimčo, narostou mu prsa a začne kojit. Nemohu se zbavit pocitu, že čtu zase jen nějakou pohádku. Nebo jak může být přechodový článek nebo společný článek mezi rostlinou a zvířetem? Tak buď mám kořeny v zemi a dělám pomocí zelených listů fotosyntézu a nebo jsem druhý případ, že žeru a seru. Buď jsem jedno nebo druhé. Buď jsem rostlina nebo živočich. A už to tak muselo být přece od počátku. Tím neříkám, že evoluce nebyla nebo není. Jasně, že na každém kontinentu jsou jiní živočichové a vyvíjelo se to extra. Ale všechno to má nějaký řád, to za prvé a buď je to jedno, nebo je to druhé. Jakoby tu někdo na Zemi nasázel nějaké základní druhy a ty se pak nějak vyvíjely.

 108. toli

  Dobrý den, čtu si o evoluci a dozvídám se, že se z plazů před více než 200 mil. let vyvinuli savci. Nechce se mi tomu věřit. Zažívám u toho stejné pocity jako jsem zažíval, když jsem v bibli četl o mluvícím hadovi, co hovoří k Evě. Tak evolucionisté mají pro změnu hada, co přestane klást vejce, ale porodí mimčo, narostou mu prsa a začne kojit. Nemohu se zbavit pocitu, že čtu zase jen nějakou pohádku. Nebo jak může být přechodový článek nebo …

  Promiň,ale na to že jsi učitel tak víš docela málo.Víš například že v podstatě embrya všech zvířat včetně člověka jsou stejná ? Člověku rostou žábry a ocas,ptákům zuby a penis atd,starší embrya tyto atavismy rozpustí a vstřebají a nadále se vyvíjejí podle svého druhu.To ukazuje že všichni máme jednoho společného předka.Najdi si dokumentární filmy sira Davida Attenborougha,jezdí po světě a ukazuje fascinující svět členovců,mapuje zkameněliny a věnuje se i vyšším zvířatům.Vše ukazuje na to že všechno má jednoho společného předka.Seríí dokumentů produkuje BBC a občas se objeví na Prima Zoom ,Animal planet nebo Viasat nature,ukazují tam evoluci krok za krokem a zcela jistě je to důvěryhodnější než bible 🙂

  http://www.osel.cz/2845-lalokoploutva-shoshonia-odhaluje-vznik-koncetin.html
  http://www.osel.cz/6960-maji-ptaci-penis.html

 109. toli

  @Mulit

  Studuj,studuj a studuj
  Kdysi jsem choval hady,od té doby vím že hadi starobylé čeledi hroznýšovití (hroznýši a krajty) mají na kostře zbytky noh v podobě kloubů,dnes jim ty klouby slouží k dráždění kloaky samice.Ostatní hadí čeledi jsou mladší a tyto výhody z přechodu druhů nemají.Nejmladší skupinou jsou kobry.U jedovatých hadů jsou nejstarším třeba bojga a další některé jedovaté užovky.Je to poznat z anatomie jedových zubů.Ti nejstarší mají pouze povrchové kanálky (žlábky) kterými teče jed do oběti a tyto zuby jsou umístěny v zadní části čelisti.Nejmladší čeledi mají už zuby jako injekční jehly v přední části čelisti.Prostě evoluční vývoj.

 110. Medea

  “Nebo jak může být přechodový článek nebo společný článek mezi rostlinou a zvířetem? Tak buď mám kořeny v zemi a dělám pomocí zelených listů fotosyntézu a nebo jsem druhý případ, že žeru a seru. Buď jsem jedno nebo druhé. Buď jsem rostlina nebo živočich.”

  Spoločný predok rastlín a živočíchov bol jednobunkový organizmus.

  Všetky dnešné známe bunky sú prapra…dcérami dávnej prabunky, žijúcej pred miliardami rokov. Nervová bunka v Tvojom mozgu, bunka v liste duba, aj bunka meňavky v rybníku, sú prapotomkami jednej dávnej prabunky.

  Aj tvoje telo začínalo svoju individuálnu existenciu ako jediná bunka – zygota (pokiaľ teda nie si chiméra) 🙂

 111. mulit

  toli To ale neodpovídá na námitky, které jsem psal. Píšeš o změnách v rámci plazů. S tím problém nemám. Můj příspěvek byl o něčem jiném.

 112. mulit

  Buď něco klade vejce jako ptáci, plazi nebo je něco savec. Jak mohla vzniknout náhodná mutace, že had začal rodit živá mláďata a narostla mu prsa a kojil mladé? To je přece blbost.

 113. Hraničář

  Mulite, víš o tom, že existuje i živočich s chlorofylem? Je to krásnoočko zelené. Je to odbočka v evoluci nebo pokus Pána Boha?

 114. Hraničář

  Mulite, víš o tom, že existuje i živočich s chlorofylem? Je to krásnoočko zelené. Co myslíš, je to odbočka v evoluci nebo pokus Pána Boha?

 115. toli

  @Mulit
  toli To ale neodpovídá na námitky, které jsem psal. Píšeš o změnách v rámci plazů. S tím problém nemám. Můj příspěvek byl o něčem jiném.

  Čti pořádně ,psal jsem že hroznýšovití mají zbytky noh,to znamená že předci hadů měli nohy………

 116. toli

  Buď něco klade vejce jako ptáci, plazi nebo je něco savec. Jak mohla vzniknout náhodná mutace, že had začal rodit živá mláďata a narostla mu prsa a kojil mladé? To je přece blbost.

  Někteří hadi jsou živorodí,tedy nekladou vejce,totéž se týká i některých druhů ryb.Ostatně v akvárijích po celém světě se vyskytují třeba živorodky-paví očko,mečovka, atd

  Nebo žralocí,typické paryby které rodí přímo mláďata
  http://www.dajanapet.cz/2009/03/14/jsou-zivorodky-opravdu-zivorode/

  A teď si představ že v moři musí kojit ještě delfín,velryba,kosatka…. 🙂

 117. Medea

  “Jak mohla vzniknout náhodná mutace, že had začal rodit živá mláďata a narostla mu prsa a kojil mladé?”

  Taká mutácia sa vôbec nevyskytla, ale v priebehu miliónov generácií sa objavilo množstvo mutácií, ktoré boli filtrované selekciou, a postupné nahromadenie mutácií istého typu viedlo k výraznej odlišnosti medzi vzdialenými potomkami a ich predkami – s plazov sa vyvinuli cicavce.

  Predstav si milióny generácií potomkov nejakého prvohorného plaza a v ich priebehu postupné vytrácanie niektorých plazích čŕt a objavovanie sa čŕt cicavčích – plaz →cicavcovitý plaz →cicavec.

  Evolution of mammals: https://en.wikipedia.org/wiki/Evolution_of_mammals

 118. mulit

  Díky za snahu vysvětlit. Asi bych to musel vidět na vlastní oči. Člověk inklinuje věřit tomu, s čím má zkušenost. Jako chápu, že se může postupnými krůčky něco upgradovat nebo vymizet. Ale přece něco je tak složité a propojené s celým životem toho organismu, že to muselo být funkční hned. Jako komplet.

 119. Medea

  Skús prepnúť na českú wiki 🙂

 120. toli

  Medea,souhlas
  Všechno začalo v moři z jedné jediné buňky.Jednobuněčný živočich.Po spoustě generací těchto jednobuněčných živočichů se objevilo pár více buněčných živočichů,kteří byli sice primitivní ale již více buněční.Stalo se to tak že se pár jednobuněčných živočichů spojilo,srostlo a každý se začal specializovat na něco jiného,jeden měl na starost trávení,druhý příjem kyslíku, atd.Po dalších milionech generací a let se objevuje první složitý a komplexní živočich.Po dalších milionech generací a let konečně vychází život z moře na souš,je to pro něj další životní prostor a lišejníky,řasy a mechy nabízejí obživu.Zároveň tatáž evoluce probíhá v říši rostlin ,které opět přichází z moře,nejdříve se na hranici souše a moře objeví první řasy…..

  Na základě těchto znalostí se objevují úvahy o tom že rakovina vlastně není klasická nemoc,ale zpětný chod evoluce.Buňky se naučily spolupracovat, kooperovat.Rakovina je stav kdy buňka začíná žít na úkor ostatních buněk,tedy se osamostatňuje,bere jim obživu,kyslík a tím je postupně zabíjí a zároveň další a další buňky začínají být sobecké-nádor se zvětšuje a sílí.Atavismus,proto je rakovina tak obtížně léčitelná

 121. Medea

  “Ale přece něco je tak složité a propojené s celým životem toho organismu, že to muselo být funkční hned. Jako komplet.”

  Jedna mutácia potomkov niekam postrčí, ďalšia ich niekam postrčí, … a selekcia tomu postrkovaniu dáva istý smer…

 122. toli

  Ale přece něco je tak složité a propojené s celým životem toho organismu, že to muselo být funkční hned. Jako komplet.

  Zkus si představit že změny probíhají jednak komplexně,ve všem a ve všech a jednak velmi pomalu a neustále.Zároveň se neustále udržují vazby mezi jednotlivými druhy a i mezi faunou a florou.Něco posílí a něco naopak zemře,prostě neustojí vývoj.To je evoluce

 123. mulit

  toli napsal: Stalo se to tak že se pár jednobuněčných živočichů spojilo,srostlo a každý se začal specializovat na něco jiného,jeden měl na starost trávení,druhý příjem kyslíku, atd.
  Medea napsala: Jedna mutácia potomkov niekam postrčí, ďalšia ich niekam postrčí, … a selekcia tomu postrkovaniu dáva istý smer…

  mulit: No právě. Musím si něco představovat. A zní to zase jako nějaký zázrak. Musím zase věřit. To je stejné jako u pobožných 🙂

 124. toli

  Mulit: No právě. Musím si něco představovat. A zní to zase jako nějaký zázrak. Musím zase věřit. To je stejné jako u pobožných

  To je realita podpořená genetikou,biologií,palentologii, prostě vědami.Ty si to musíš jen představovat protože ti chybí elementární znalosti.Zkus sledovat dokumentární cykly BBC https://cs.wikipedia.org/wiki/David_Attenborough

  Občas běží na Zoom,Viasat nature, Animal planet.
  Tam to bývá vše vysvětleno jak pro blbce,ale je to zajímavé a poutavé.

 125. mulit

  No právě. Musím si vymývat mozek, abych uvěřil nové ideologii. 🙂

  Hele, co kdybych zkusil být intuitivní a řídit se aspoň jeden jediný den tím, jak to cítím spontánně.

  Náboženství je fake a jsou to nesmyslné parazitní nařízení a požadavky. Jenže příroda je příliš složitá, aby se udělala sama, takže mi vychází, že něco nebo někdo je, ale to něco/někdo nemá nic společného s náboženstvím. Já nakonec budu něcista 🙂 Jo a ještě pořád nevěřím, že umřu a nebudu. Pořád spoléhám, že nějaký bůh je. Občas i k němu mluvím 🙂 Tedy ne už nic konkrétního, říkám „mu“, že pokud je, tak bych prosil, aby se projevil.

  Zatím se neprojevil.

 126. Medea

  “Musím si něco představovat. A zní to zase jako nějaký zázrak.”

  A mne to “znie” ako stochastické, istými bariérami usmernené, blúdenie v priestore genetických možností 🙂

 127. toli

  @Mulit
  Pořád spoléhám, že nějaký bůh je. Občas i k němu mluvím 🙂 Tedy ne už nic konkrétního, říkám „mu“, že pokud je, tak bych prosil, aby se projevil.

  Zatím se neprojevil.

  A ani se neprojeví,protože ON je JEDNOU VELKOU PÍČOVINOU
  Je jedno jestli mu říkáš Kristus,Duch Svatý nebo Višna či Jehova.Zapni si české titulky vpravo dole….
  https://youtu.be/tRs5VX2hGW8

 128. mulit

  Klikl jsem na odkaz „Ryba v nás“ a hle, co tam píšou:
  „O objevu 375 milionů let staré přechodové formy mezi rybou a obojživelníkem v odlehlém koutě arktické Kanady i o tom, že v každém z nás je skryta ryba, byť v zastřené a pozměněné podobě, o tom, jak se postupně měnilo rybí tělo v tělo savce (a člověka).“

  mulit: Aha, takže savci vznikli z ryby. A na wikipedii zase píšou, že z plazů. To si mám jako vybrat? Nebo to je jako jsou u pobožných katolíci a evangelíci, tak u evolucionistů jsou rybisté a hadisté? 🙂

 129. Medea

  Mulit, evolučný proces: ryba →obojživelník →plaz →cicavec 🙂

 130. mulit

  Ok a proč nejsou přechodové články mezi rybou a obojživelníkem, mezi obojživelníkem a plazem a mezi plazem a cicavcem?

 131. toli

  proč nejsou přechodové články mezi rybou a obojživelníkem, mezi obojživelníkem a plazem a mezi plazem a cicavcem?

  Přechodové články bezesporu jsou ,jen jsme je přehlédli buď v té informační smršti na netu anebo se ještě neobjevili v usazenínách. Mimochodem co je vlastně bahník ? Je to ještě ryba anebo už obojživelník ? Ono je vlastně jedno jaké tomu dáš jméno či interpretaci.Označení nemá vliv na jeho existenci.A ty už se rozhodni jestli budeš věřit hovadinám anebo vědě se kterou začneš pracovat a pronikat pod povrch do podstaty věcí a jevů ?

 132. mulit

  Které zvíře v ZOO je přechodový článek mezi rybou a obojživelníkem?
  Které zvíře v ZOO je přechodový článek mezi obojživelníkem a plazem?
  Které zvíře v ZOO je přechodový článek mezi plazem a savcem?

  Půjdu se tam na ně podívat. A proč jich není nepřeberné množství, ale proč jsou všichni na něco specializováni? Já vidím v přírodě jasnou specializaci a neumím si představit, že by to bylo nějaké rozplizlé přechodové. Buď to je kompletní a funkční nebo to není. Nic nepřechází v něco jiného. Jsou jasně stanoveny hranice a mantinely. Mění se to jen v rámci toho, co tomu bylo dáno do vínku, kam se to může změnit a jak adaptovat.

 133. Medea

  “Ok a proč nejsou přechodové články mezi rybou a obojživelníkem”

  Mulit, to: ryba →obojživelník →plaz →cicavec, je len veľmi hrubý náčrt.

  Ale inak v tej Shubinovej knihe je popísaný objav Tiktaalika, “prechodového článku” (presnejšie transitional fossil) ryba – obojživelník.

 134. Medea

  “Které zvíře v ZOO je přechodový článek mezi rybou a obojživelníkem?
  Které zvíře v ZOO je přechodový článek mezi obojživelníkem a plazem?
  Které zvíře v ZOO je přechodový článek mezi plazem a savcem? ”

  Ktorý človek v Čechách je prechodovým článkom medzi Mulitom a Barackom Obamom? 😀

 135. Medea

  “Já vidím v přírodě jasnou specializaci a neumím si představit, že by to bylo nějaké rozplizlé přechodové.”

  Mulit, Tvoje problémy s predstavivosťou nie sú argumentom proti evolučnej teórii 🙂

 136. toli

  @Mulit
  Které zvíře v ZOO je přechodový článek mezi rybou a obojživelníkem?
  Které zvíře v ZOO je přechodový článek mezi obojživelníkem a plazem?
  Které zvíře v ZOO je přechodový článek mezi plazem a savcem?

  Chováš se jak trucovité děcko,pochopitelně dnes již přechodové články nežijí,evoluce ukončila jejich existenci neboť nebyli potřeba respektive jejich prvotní znaky(znaky prvotního druhu) bránily dalšímu vývoji.Existují jen zvířata která mají společné znaky třeba ryb a obojživelníků (bahník) nebo ptáků a savců (ptakopysk) jenže ta jsou příliš vzácná na to aby ti je ukazovali v ZOO.
  Jinak by bylo příliš hloupé myslet si že jsme vykopali už všechny zkameněliny co existují, ale vím že kecy o neexistenci mezičlánků jsou lži z dílny kreacionistů,oni je prostě vidět nechtějí a tak je nevidí 🙂

 137. mulit

  Hele, já se dívám na své ruce a jak jdou žíly, cévy, že přivádějí krev s výživou a kyslíkem,, že tam jsou klouby, mechanika, svaly, co to přitahují, instrukce z mozku přes nervové spoje, jen „blbá ruka“ mi ukazuje spíše na to, že to někdo udělal, než se to samo udělalo. Ale možná to je jen dojem, no.

 138. toli

  Hele, já se dívám na své ruce a jak jdou žíly, cévy, že přivádějí krev s výživou a kyslíkem,, že tam jsou klouby, mechanika, svaly, co to přitahují, instrukce z mozku přes nervové spoje, jen „blbá ruka“ mi ukazuje spíše na to, že to někdo udělal, než se to samo udělalo. Ale možná to je jen dojem, no.

  Ano,udělala to evoluce a její selektivní tlak,ale ani lidské tělo naprosto zdravého člověka není dokonalé.V rámci možností stačí,ale kdyby bylo dílem Konstruktéra který ví všechno nejlépe a může vše tak by vypadalo jinak,nebylo by třeba slepé střevo a zábavní park by nebyl hned vedle kanalizace 🙂
  Žel to že máme všechny orgány funkčně totožné a dokonce na stejných místech jako ostatní savci ukazuje na tu evoluci,co se osvědčilo zopakovala na nás.

 139. toli

  Spojit rozmnožovací a vylučovací soustavu do jednoho celku mi příjde jako neprozíravé a nikoliv dokonalé ,bůh pokud by nějaký byl by to určitě udělal jinak.

 140. Jaroslav Štejfa

  Ještě k mulitovi:
  Domnívám se, že je třeba si uvědomit dynamiku ET. Jinak řešeno, vše živé jsou přechodové články mezi rostlinami a tvory minulými či budoucími. A věc je takříkajíc kontinuální. Nelze věc chápat jako karty, tedy, že jednou provždy je mezi kulovým spodkem a králem kulový svršek a jinak nic, protože karet je třicet dva. Nikdo z lidí není eso, všichni jsme přechodové články složitější a delší hry, než si umíme představit.
  Jaroslav Štejfa

 141. toli

  @Jaroslav Štejfa
  Naprostý souhlas,člověk také není konečným článkem navždy,i když si to ti nemocní po kostelích myslí,ale oni jsou většinou nevzdělaní a ti co jsou vzdělaní zase využívají svoje vědomosti a dovednosti k parazitování na tupých ovcích.Co jsem si všimnul tak jim většinou chybí základní znalosti ve všech oborem.Třeba inženýr pánbíčkář je dobrý v oboru který vystudoval,ale diskutovat třeba o prostupnosti kondomu pro virus HIV je naprosto kouzelné a ještě navíc používá podpůrné argumenty z náboženských fake stránek 🙂

 142. toli

  To je to samé jako když mi kolegyně s vážnou tváří tvrdila že v očarované (proměněné) hostii našli genetickou informaci Ježíše Krista 🙂 bylo to prý v katolickém týdeníku,tyhle kokotiny jim cpou do hlavy faráři….

 143. mulit

  toli
  spojit rozmnožovací a vylučovací soustavu do jednoho celku mi příjde jako neprozíravé a nikoliv dokonalé ,bůh pokud by nějaký byl by to určitě udělal jinak.

  mulit: Tak že je bůh dokonalý – to tvrdí pobožní, já ne. Podle mě bůh to udělal, jak mohl a jak uměl. Dokonalý není. Je takový, jak ukazuje jeho dílo – příroda. Něco mu jde a něco nejde. A my jsme taky takoví.

 144. toli

  mulit: Tak že je bůh dokonalý – to tvrdí pobožní, já ne. Podle mě bůh to udělal, jak mohl a jak uměl. Dokonalý není. Je takový, jak ukazuje jeho dílo – příroda. Něco mu jde a něco nejde. A my jsme taky takoví.

  Nepotřebuji někam vkládat boha,stačí příroda,evoluce.V podstatě všechna náboženství tvrdí že bůh je dokonalý a modlí se k dokonalému bohu.My už jsme si vysvětlili že nic není dokonalé,proč bych se měl modlit k nedokonalému bohu který tvoří nedokonalé věci ? A vůbec proč bych si měl vymýšlet nějakého boha ?Ke svému životu ho nepotřebuji a to že si ho vymyslím neznamená že skutečně existuje…..Jeho existenci s radostí a láskou přenechám nemocným mozkům,pro mne je bůh zbytečný už třeba jen z toho důvodu že mi nemá co nabídnout ani jako filosofický koncept ani jako nějaká entita.Nemůže mi dát nic o co bych skutečně stál.

 145. mulit

  Já ti ale neříkám, že se máš k někomu modlit. 🙂 Můj bůh, co stvořil tento vesmír a přírodu nežádá uctívání. On není závislý na lidech 🙂 Já ani nevím, zda tu ještě je. Spíše to vypadá, že to stvořil, a pak usnul nebo umřel. Jelikož není v interakci. Taky je možné, že takových světů jako je naše planeta, nadělal po vesmíru hodně a nestíhá to všechno objíždět 🙂 Třeba se tu někdy zastaví.

 146. mulit

  medea, jinak díky za tip, tu knížku od Dawkinse o evoluci jsem si objednal…

 147. toli

  Já ti ale neříkám, že se máš k někomu modlit. 🙂 Můj bůh, co stvořil tento vesmír a přírodu nežádá uctívání. On není závislý na lidech 🙂 Já ani nevím, zda tu ještě je. Spíše to vypadá, že to stvořil, a pak usnul nebo umřel.

  Tomu postoji se říká deismus a teisté o deistech tvrdí že to jsou zakuklení ateisté 🙂

 148. mulit

  Jo, deismus mi je sympatický. A máš pravdu, že to má blíže k ateismu. Jinak já bych si boha přál. Toho křesťanského mi ovšem křesťané totálně zhnusili. A on už je vlastně dost hnusný v té jejich knížce, hlavně Starý zákon. Ale nějakého humanistického hodného boha, co je trochu křížený s Ježíšem, ale je více liberální, to bych si přál. Ale čím dál tím více se bojím, že jak zpívá Jan Nedvěd: „A jestli není žádnej bůh, tak nás vezme země vzduch, no a potom ámen.“

  https://www.youtube.com/watch?v=vJTJDq4CTeg

 149. toli

  Mě jsou bohové jak teističtí tak deističtí celkem lhostejní.Ke svému životu je nepotřebuji a nevím co bych si jako po smrti měl přát ?

 150. mulit

  No i ten křesťanský by byl pořád lepší než nic. Tedy v případě, že by ses přidal na jeho stranu. Pak bys žil věčně někde nějakém nebeském Jeruzalémě nebo nějakém nebi. Akorát bych se děsil těch svatoušků s jejich kecy 🙂 Jak by zas hustili do hlavy nějakou ideologii a chodili by s nějakou knížkou aji tam, tak to by asi na věky bylo spíše peklo 🙂 Pořád ideové školení.

 151. toli

  Křesťanský bůh nebrat,podle učení církví není ničím jiným než otrokářem,satrapou a despotou vyžadujícím neustálé uctívání a ti pozemští blbci tomu říkají věčná blaženost tak to by mne opravdu nebavilo po takové věčnosti netoužím.Takže žádný bůh je pro mne tím nejlepším co může být a co je,tím že je nedetekovatelný se ukazuje že neexistuje,nemá vliv na fyzikální zákony a tím pádem je nemůže ani porušovat viz ty žvásty v bibli

 152. toli

  Celá bible a křesťanská teologie ukazuje že v nebi není žádná svoboda a svobodná vůle.Andělé jen plní příkazy a rozkazy.Pokud projeví svobodnou vůli tak jsou vyhozeni,jako Satan.Jednoduše,nebe není pro liberály a idioti jsou cepováni totalitním učením aby byli zvyklí a připravení :-). Naštěstí to jsou pouze hovadiny bez vazby na realitu

 153. mulit

  Já bych se křestanskému bohu podřídil, však jsem to i léta dělal, akorát že jsem se přizpůsoboval literární postavě, nikoli něčemu reálnému. Nikdo reálný po mně nic nechtěl. Pouze lidi. Nadpřirozeno = 0.

 154. toli

  Já bych se křestanskému bohu podřídil

  Já bych se rozhodně nepodřídil,veškeré informace které křesťané mají o svém bohu jsou totiž z té beletrie a než takového boha tak to raději žádného,nejsem zvyklý plést si svobodu s otroctvím,hodně to připomíná Orwella a jeho román 1984.

 155. Dorota

  „V podstatě všechna náboženství tvrdí že bůh je dokonalý a modlí se k dokonalému bohu,My už jsme si vysvětlili že nic není dokonalé.“

  Co je to dokonalost? Podle čeho se určuje, podle subjektivních lidských měřítek? Kdyby dokonalost určovaly opice, na světě by nerostlo nic než banánovníky a liány a mnohé živočišné druhy včetně člověka a jiných predátorů by tu vůbec nebyly. Jsme jenom dokonalejší opice. Jestli existují nějaké mimozemské civilizace schopné posuzovat dokonalost, třeba to vůbec nemusejí dělat prizmatem závislosti na bolístkách fyzického těla. Ostatně netřeba chodit tak daleko. Podobné poselství podali i různí výjimeční jedinci, kteří považují své utrpení dokonce za formativní.

 156. toli

  Třeba dokonalost ve smyslu všemocnosti a vševědoucnosti.Nemocní tvrdí že Bůh je dokonalý,ti ostatní ví že dokonalost neexistuje…..

 157. toli

  Sněhová vločka roztaje a nic z ní není 🙂 fraktály jsou kouzelné ale nejsou všemohoucí ani vševědoucí

 158. Jaroslav Štejfa

  Dokonalá, absolutní je pouze smrt zvaná též nicota.
  Jaroslav Štejfa

 159. toli

  Nejdříve si musíme ujasnit definici dokonalosti.Budeme hodnotit formu,tvar,vlastnosti či schopnosti ?Dále je důležité si uvědomit že dokonalost má vždy velmi úzkou vazbu na jejího hodnotitele,pozorovatele.Mozartova hudba se někomu může jevit jako dokonalá a druhému jako odpad,škvár.Ani Bůh není dokonalý,věřící mu přisuzují vlastnosti které se vzájemně vylučují,respektive Bůh je stejně tak (ne)dokonalý jako člověk,což je logické když Bůh je pouhým produktem lidského mozku.
  Takové ty halíkovské kecy o tom jak je bůh velké tajemství které nelze v tomto životě poznat a vysvětlit je pouhopouhou slovní ekvilibristikou.Jednak snaha zaujmout „nezasvěcené“ (nepolíbené náboženstvím) a jednak snaha uniknout před realitou a před dotěrnými otázkami nevěřících.

 160. mulit

  Smrt je magořina. Resp. je celý lidský život nesmyslný. Pokud člověk existuje jen jako úsečka, tak nemá nic smysl. To se rovnou můžu zabít hned, když to stejně jednou přijde.

 161. toli

  A přiznám se že mi přijde dost humorné když věřící utíká pro záchranu k lékaři,tedy k vědě.Vyléčí se a opět je to boží zásluha :-). Ty jejich plky o tom jak si nejdříve musí člověk pomoci sám a teprve potom Bůh ocení jeho snahu a pomůže mu zase jen popisují skutečnou realitu tedy stav bez Boha.Ale oni si tam musí nějak tu svou boží hypotézu napojit proto aby se cítili dobře (bůh jim pomáhá,zachránil je) a jednak je přeci úžasné když mohou své okolí oblbovat,“svědčit božími zázraky „

 162. toli

  To se rovnou můžu zabít hned, když to stejně jednou přijde.

  Tak to udělej 🙂

 163. toli

  Můj otec byl paranoidní hypochondr.Jednou se zmínil že skočí z okna,tak jsem šel,otevřel okno a vyzval ho aby skočil.Pochopitelně to neudělal,tito lidé se mají strašně rádi na to aby si ublížili.
  Opravdu není mým problémem ani problémem nikoho jiného že ty máš problém se smyslem svého života a tak si musíš cpát do hlavy boha,posmrtný život a další píčoviny jen proto aby se ti žilo lehčeji.

 164. mulit

  Nene, tak to není. Já už zpátky konkrétním věřícím asi těžko budu, když jsem viděl tolik fejků, to je blbost. Ani nemám touhy si ubližovat. Mám spoustu koníčků a zájmů. Asi jsme se nepochopili. Jen mi přijde všechno nesmyslné a pokud se to promění vniveč, tak potom, proč o něco usilovat? A to je právě pro mě nepochopitelné, jak vy ateisté tvrdíte, že to je v pohodě. Podle mě to předstíráte. Je to zase jenom nějaká póza. Jako mají pobožní pózy o tom jejich Pánu, tak někteří ateisti mají pózy, jak jim přijde smrt prima a vůbec se jí nebojí.

 165. toli

  Jen mi přijde všechno nesmyslné a pokud se to promění vniveč, tak potom, proč o něco usilovat?

  Třeba jen pro ten pocit z vítězství že jsi dosáhl nějakého úspěchu,mety.Prostě pocit uspokojení.Ale nezapomínat že tvůj čas je limitován,někdo se stává „nesmrtelným“ přes své děti a děti jeho dětí.Umělci se stávají „nesmrtelnými“ přes svá díla.Podívej na Da Vinciho nebo Shakespeara,znají je všichni i 500 let po smrti.
  Já jsem člověk který strašně rád vstřebává informace a pracuje s nimi.Nejdříve jsem si udělal chemickou průmku,ale už ve čtvrťáku jsem věděl že nechci být zavřený někde v laboratoři s velkou pravděpodobností nějaké chemičky.Přemýšlel jsem o tom co budu dělat dál.Pak jsem si uvědomil že mne zajímají lidé a to proč se chovají tak jak se chovají a co se jim vlastně motá v hlavách. Přihlásil jsem se na fildu,na podruhé to vyšlo,udělal jsem si doktorát psychologie a začal se tím živit.Dnes je mi 48 let a chybí mi ten systém vzdělávání.Chci si udělat další vejšku,netoužím po dalším titulu ale po té cestě k němu,ta mne uspokojuje.Navzdory tomu že vím že jsem už relativně starý a toho vzdělání už těžko využiju,ale proč si nenaplnit svou touhu ?

 166. Foxy

  „A to je právě pro mě nepochopitelné, jak vy ateisté tvrdíte, že to je v pohodě. Podle mě to předstíráte. Je to zase jenom nějaká póza. Jako mají pobožní pózy o tom jejich Pánu, tak někteří ateisti mají pózy, jak jim přijde smrt prima a vůbec se jí nebojí.“

  Mily Mulite!
  Zkus si otevrit:
  http://www.i-ateismus.cz/forum/viewtopic.php?f=4&t=429
  a uvidis, jak se na smrt a veci s tim spojene muze divat neznaboh.
  Ty svuj subjektivni zivot zijes jako zivot vecny. Nema zacatek, protoze to se tvy vedomi teprve formovalo, a nema taky konec, protoze se ztratou vedomi mizi i vedomi jeho ztraty. Pokud odchazis normalni cestou, tve vedomi se rozplyne v psychotripu, ktery si zformatuje tva odchazejici mysl podle tvych vlastnich preferenci. A behem nej se budes ku svemu zaniku blizit asymptoticky – ve svem vnitrnim case jej nedosahnes.
  Zivot co nema zacatek ani konec – co jineho ti muze nabidnout kterekoliv nabozenstvi – a vida, ty to mas i bez boha. Jen o tom nevis, protoze jsi to dosud nepoznal.
  Toz asi tak to vidim.
  A omlouvam se za chybejici diakritiku, na tomhle antediluvialnim kramu, co z nej pisu, proste hacky a carky nejsou.

 167. Dorota

  „dokonalost má vždy velmi úzkou vazbu na jejího hodnotitele,pozorovatele“

  No právě. Žádný hodnotitel (dokonalosti) nestojí mimo systém, který hodnotí. Je jeho součástí, nemůže tedy být objektivní. Zdá se to být logické, svým způsobem je to ale past, kterou si vůbec neuvědomujeme. Až na některé výjimky typu Einsteina a dalších.
  V knize Pan Tompkins v říši divů od Gamowa je řada pasáží, kde fiktivní profesor provází hlavního hrdinu zblízka různými kosmickými katastrofami, výbuchy supernov apod. Přitom mu dává roztomilé rady typu: „snažte se ten žár a tlak vydržet, jak nejdéle to půjde, bude to nádherná scenérie“. Je tam nevyslovený předpoklad, že lidské vědomí stojí nad jednotlivcem a jeho životem. Tak to chápou některá impersonalistická náboženství, tak to zřejmě bral na smrtelné posteli i Einstein, který odmítl víru v pokračování individuální existence po smrti: „jsem tak spjat se vším živým, že nepotřebuju, aby má nicotná individuální existence pokračovala po smrti“ (volná citace).
  Impersonalisté vidí svět mnohem dokonalejší, než personalisté, kteří se nedokáží vzdát nikoli svého vědomí a v něm obsažených informací – to pokračuje dál v jiných jeho nositelích, ale právě své individuality. Teisté jsou personalisté.

 168. toli

  Je tam nevyslovený předpoklad, že lidské vědomí stojí nad jednotlivcem a jeho životem.

  Což je blbost se kterou operují náboženství aniž by měli k tomuto tvrzení nějaký předpoklad.Platí to co napsal Foxy o příspěvek výše.
  Lidské vědomí je integrující součástí jednotlivce a jeho života.Proč jej náboženství (plurál) postavilo nad člověka je jasné,náboženství (plurál) jen uspokojuje touhu některých lidí ovládat druhé a parazitovat na nich.Těm ovládaným pak poskytuje iluzorní jistotu že jsou na dobré cestě k věčné blaženosti a vlastně je už o ně dobře postaráno i nyní ,v tomto životě.Pochopitelně se obě množiny (ovládající a ovládaní) částečně překrývají ,ne každý kněz si uvědomuje že je jen parazit a naopak si myslí že to dělá jednak pro Boha a jednak se obětuje pro lidi.

 169. Dorota

  „Lidské vědomí je integrující součástí jednotlivce a jeho života.Proč jej náboženství (plurál) postavilo nad člověka je jasné,náboženství (plurál) jen uspokojuje touhu některých lidí ovládat druhé a parazitovat na nich.“

  Vědomí nepotřebuje stav „já“, aby mohlo být prožíváno. Viz depersonalizace. Integrující součástí jednotlivce je vědomí + „já“ = persona. Je to právě persona, s čím operuje teismus, slib jejího zachování po smrti je ta vějička církve.

 170. toli

  Je to právě persona, s čím operuje teismus, slib jejího zachování po smrti je ta vějička církve.

  A to je právě ta falešnost.

 171. toli

  @Mulit
  Ateisté jsou lidé kterým se smrt nelíbí ale zároveň vědí , že stejně s ní nic nenadělají.
  Vědí že když si po celý život budou něco nalhávat tak to nemá žádný vliv na konečnou neexistenci.

 172. mulit

  Foxy: Zkus si otevrit:
  http://www.i-ateismus.cz/forum/viewtopic.php?f=4&t=429
  a uvidis, jak se na smrt a veci s tim spojene muze divat neznaboh.
  Ty svuj subjektivni zivot zijes jako zivot vecny. Nema zacatek, protoze to se tvy vedomi teprve formovalo, a nema taky konec, protoze se ztratou vedomi mizi i vedomi jeho ztraty. Pokud odchazis normalni cestou, tve vedomi se rozplyne v psychotripu, ktery si zformatuje tva odchazejici mysl podle tvych vlastnich preferenci. A behem nej se budes ku svemu zaniku blizit asymptoticky – ve svem vnitrnim case jej nedosahnes.
  Zivot co nema zacatek ani konec – co jineho ti muze nabidnout kterekoliv nabozenstvi – a vida, ty to mas i bez boha. Jen o tom nevis, protoze jsi to dosud nepoznal.
  Toz asi tak to vidim.

  mulit: Já jsem byl na hranici života a smrti a nebyly to žádné pohádky, co se tam popisují. Je to boj. Dokud máš vědomí, tak nechceš umřít a uděláš pro to všechno. Že jsem bojoval a že bojovala i moje rodina, tak pak mě znovu otevřeli (reoperace, revize) a napravili to, co při první operaci zpackali. Jinak bych tu nebyl. Ty nevíš, co je několik dní v kuse zvracet krev, nespat 16 dní v kuse, nejíst, nepřijímat vodu a mít žíly rozpíchané tak, že už nejde ani dát umělou výživu. Nevěřím na žádné pohádky ani od pobožných, ani od ateistů. Nic není. Jsi tu jen ty a síla tvého vědomí a tvůj strach ze smrti, pud sebezáchovy. Až budeš před smrtí, budeš ze všech sil bojovat, abys žil. Nic jiného nebude, než tvůj boj. Boj na život a na smrt.

 173. toli

  Ty nevíš, co je několik dní v kuse zvracet krev, nespat 16 dní v kuse, nejíst, nepřijímat vodu a mít žíly rozpíchané tak, že už nejde ani dát umělou výživu. Nevěřím na žádné pohádky ani od pobožných, ani od ateistů. Nic není. Jsi tu jen ty a síla tvého vědomí a tvůj strach ze smrti, pud sebezáchovy. Až budeš před smrtí, budeš ze všech sil bojovat, abys žil. Nic jiného nebude, než tvůj boj. Boj na život a na smrt.

  To je docela humorné když tady všichni víme jaké má za sebou Foxy experimenty se smrtí,NDE a další.
  A jinak ten tvůj boj psychologie velmi dobře zná,ve skutečnosti bojuješ tak leda mentálně.Když máš opravdu zemřít tak nejdříve přichází boj, odmítání,nevíra v konečnost,potom přijde rezignace a po ní smíření s konečností.Takhle umírají všichni co jsou na lůžku,netragicky. Zajímavé je že když umírá kněz tak se občas stává že se mu pár hodin před koncem rozpadne ta neuronální síť ,kterou si celý život pěstoval, (víra v Boha se musí neustále obnovovat) a jeho Bůh najednou zmizí.Zažil jsem situaci kdy se umírající kněz snažil sdělit spolubratřím že všechno je jinak,ale oni ho stejně nepochopili,jejich neuronální sítě totiž stále byly plně fukční a stále jim poskytovaly iluzi Boha.

 174. DarthZira

  Ono by to samozřejmě nebylo špatné, mít věčně zachované své vědomí včetně vědomí svého já. Pokud je to možné, tak se k tomu časem lidstvo dopracuje a naše personalizované vědomí bude přenášet třeba do nějakého superpočítače nebo do „lodních mozků“ mezihvězdných sond. A pokud se k tomu jednou v budoucnu lidstvo dopracuje, tak pokud je zároveň možné cestování v čase do minulosti před vynález stroje času, tak není de facto jediného důvodu, proč by jednou nějací naši praprapotomci někam nemohli přenést personalizované vědomí každého člověka, který kdy žil.
  Svého času jsem četla povídku o vědci, který přesně toto teoreticky dokázal a aby to mohl dělat i prakticky, tak na to potřeboval peníze, spoustu peněz – a hádejte, co udělal? 😉 Nabídl svůj objev katolické církvi, která po něm skočila, jelikož najednou mohli ten posmrtný život nabízet opravdu se 100% zárukou 🙂 Dopadlo to tak, že novopečení katolíci a s nimi i spousty peněz se jenom hrnuly a dotyčný vědec svůj projekt úspěšně dokončil a nejen to, sám byl, byť původu židovského, nakonec zvolen papežem a jako jméno si zvolil Petr II. Celé to mělo akorát jeden drobný problémeček, když totiž jeho první žák, hlavní asistent a šéf programátorského týmu (a jinak též jeden z předních kardinálů, jak taky jinak, že 😛 ) celý ten superpočítač poněkud blbě naprogramoval – ježto byl taky původu židovského, tak boha pojal pouze starozákonně. Celá povídka končí tím, že se papež Petr II. i onen kardinál-popleta ve stejný okamžik ocitnou v posmrtném životě a tam zjistí, že to opomenutí Nového zákona byla velmi závažná chyba, s následky takřka fatálními. Poslední větou té povídky je, že špatný programátor říká svému geniálnímu učiteli a takto bývalému papeži „ale já ti věřím, že na to určitě něco vymyslíš“.

 175. mulit

  toli: To je docela humorné když tady všichni víme jaké má za sebou Foxy experimenty se smrtí,NDE a další.
  A jinak ten tvůj boj psychologie velmi dobře zná,ve skutečnosti bojuješ tak leda mentálně.Když máš opravdu zemřít tak nejdříve přichází boj, odmítání,nevíra v konečnost,potom přijde rezignace a po ní smíření s konečností.

  mulit: Jestli ti můj příběh přijde jako humorný a příběh někoho jiného (tvůj foxy) jako pravdivý, tak to vypovídá jen o tvé selekci. Snažíš se potlačit, co nezapadá do tvého myšlenkového světa. Já ale kvůli tvé filozofii a tvé ideologii přece nepopřu svůj příběh, nebuď bláhový. Samozřejmě chápu, že zkušenost je nepřenosná, ale napsat někomu, že jeho příběh, jeho boj o život byl humorný – tím vypovídáš o sobě. Ty jsi byl kdy psycholog? A s kým jsi dělal? S krávami? Nebo jiným dobytkem? Nechce se mi věřit, že bys dělal s lidmi…

 176. mulit

  „Zajímavé je že když umírá kněz tak se občas stává že se mu pár hodin před koncem rozpadne ta neuronální síť ,kterou si celý život pěstoval, (víra v Boha se musí neustále obnovovat) a jeho Bůh najednou zmizí.Zažil jsem situaci kdy se umírající kněz snažil sdělit spolubratřím že všechno je jinak,ale oni ho stejně nepochopili,jejich neuronální sítě totiž stále byly plně fukční a stále jim poskytovaly iluzi Boha.“

  A na to existují zase protipříběhy, kdy ateista volal k bohu. Dokonce bych se vsadil, že když padá letadlo k zemi, tak se modlí všichni. To samozřejmě boha nedokazuje, ale tvoje vnímání lidí je jednostranné, řek bych, že už ideologické. Všichni lidi časem začnou zpívat nějakou písničku a té se drží. Takhle dopadnout teda nechci. To radši budu ten, co stále hledá, než ten, co si myslí, že už našel. A vůbec jak u pobožných, tak tady u ateistů vidím dost pýchy a nedostatek pokory. Já takový nejsem, nikdy jsem nebyl a nikdy nebudu. I tady vidím tendence machrovat, ohromovat, pořád si lidi na něco hrajou. Upřímnost, aby člověk pohledal….

 177. toli

  mulit: Jestli ti můj příběh přijde jako humorný a příběh někoho jiného (tvůj foxy) jako pravdivý, tak to vypovídá jen o tvé selekci.

  Ve smyslu humorný jsem měl na mysli fakt že obviňuješ Foxyho z toho že neví o čem mluví .Asi neznáš jeho minulost (na rozdíl od nás).

  Ateista který volá na smrtelné posteli Boha je jeden z největších křesťanských fake co existuje.Těžko budeš volat něco co jsi celý život nepotřeboval a co pro tebe neexistovalo.To že křesťané šíří tyto lži svědčí o tom že nutně potřebují další blbé ovce k tomu aby ta jejich komunita přežila. Dodnes šíří tyto lži třeba o Darwinovi,proto Hutchens umíral se zapnutým diktafonem,aby ho nikdo nemohl obvinit ze zrady ateismu.Nedokáži si představit že někdo mění své celoživotní přesvědčení na smrtelné posteli.

 178. toli

  Ateista si totiž celý život zvyká na to že po smrti nic není,proč si cpát kokotiny do hlavy když teče do bot ?

 179. mulit

  Já jsem ležel v nemocnici několikrát a vždycky jsem viděl jen vyděšené lidi, co bojovali o každý zájem ze strany sester a lékařů. Žádné vyrovnané lidi nad věcí jsem neviděl. Každý tam byl takto malý. Spousta lidí volá maminku nebo boha, když mu teče do bot. Dále je tu spousta lidí, kteří jsou něcisté a ti v kritické chvíli volají k bohu, pak tu jsou bývalí věřící, nebo vlažní věřící a ti taky volají k bohu. Husák si zavolal kněze před smrtí. Můj strejda byl komunista, ale teď na staré roky chodí do kostela. Čím je kdo starší nebo nemocnější, tím je náchylnější věřit. Mladý a zdravý boha nepotřebuje. V kostelích jsou hlavně starší, ti se připravují na přechod na druhou stranu. Tím já netvrdím, že nebe existuje, jenom tvrdím, že lidi se chovají podle hesla tonoucí se stébla chytá. To jsi tedy zvláštní psycholog, když sis toho nevšiml….

 180. toli

  Jsem po mozkové mrtvici poloochrnutý a ani v té největší krizi kdy nikdo nevěděl jak to dopadne jsem Boha nepotřeboval a ani ho nevolal.Ateista který volá boha není ateistou.

 181. Hebért

  Chci se zastat mulita: Foxyho řeči o tom, jak poslední zážitek bude věčný jsou nedokázané spekulace, zážitek bude nejspíš poslední, nikoliv věčný. Poslední a věčný je rozdíl. Navíc pokud by věčný byl, tak to může být negativní zážitek NDE, většina lidí co prožili klinickou smrt ani NDE neměli nebo si to nepamatují. Asi 80% podle výzkumů. Z těch 20% bylo 7% negativních. Ti lidé za to nemohli, prostě měli zrovna negativní „sen“… mam se těšit, že budu možná jeden z těch 7% a dle foxyho to bude můj poslední zážitek nebo dokonce věčný? Ani náhodou… Spíš budu v těch 80% co toto nemají. Poslední co nejspíš uvidím bude lůžko v nemocnici a otrávené výrazy sester, kterým lezu na nervy už dlouhé měsíce, jak mi musí utírat zadek.

  Jinak tu fázi smíření jsem u nikoho z příbuzných nezažil, byl to vždy jen strach, bolest a pak bezvědomí, nic jiného…

  Smrt je hrozná (byť umírání horší). Zase už tě pak nic nemůže trápit, hodně dlouhý život zde na Zemi by mohlo být peklo, stačí si představit, že jsi nemocný a nemůžeš zemřít…

  Jediné co má smysl je bavit se v rámci možností, jediný kdy na tenhle zkurvenej svět člověk zapomene je v náruči ženský kterou člověk miluje. A to se zase neděje tak často, aby se člověk zamiloval, teda jak komu (někdo má nižší nároky na psychický kvality tý druhý osoby, navíc jak stárnete, ubývá těch, co se do nich dá zamilovat) – a pak četba určitých knih nebo výzkum a bádání, tak je to u mě. Nebo zábava s přáteli někde u vína, ale nesmí bejt moc jednodušší (ti přátelé). To je asi to hlavní, kdy člověk zapomene, že nakonec stejně chcípne.

  Zatím 🙂

 182. irnerius

  Borec, toli. Dostaneš ateistickou medaili.

 183. Hebért

  A že po mně zbydou děti nebo dílo? Ta představa mě osobně jaksi neuspokojuje…

  Ahoj!

 184. mulit

  Hebért: Jinak tu fázi smíření jsem u nikoho z příbuzných nezažil, byl to vždy jen strach, bolest a pak bezvědomí, nic jiného…

  mulit: Moje babička umírala smířená a klidná. Ale ta byla věřící.
  Někdy mě mrzí, že jsem hloubavý a že jsem do toho (křes´tanství) šťoural. Mělo to něco do sebe žít ve stavu, kdy jsem věřil, že tento život je jen příprava na ten další. Jenže jsem se nespokojil se svědectvími ve sboru, co tam říkali, a začal se pídit po tom, jak to nakonec s těmi lidmi dopadá, šťoural jsem do bible a postupně jsme vyšťoural, že to je fejk. Mnoho lidí do ničeho nešťourá, věří tak, jak je jim předkládáno a žijí ve šťastné iluzi, že někam směřují k něčemu krásnému a trvalému.

 185. toli

  Jinak tu fázi smíření jsem u nikoho z příbuzných nezažil, byl to vždy jen strach, bolest a pak bezvědomí, nic jiného…

  O tom ani nemusíš vědět,jde o vnitřní stav kdy si člověk uvědomí že stejně nic nezmění a tak to přijme.Bezvědomí je bezvědomím pouze pro tebe jako pozorovatele, v mozku pořád probíhají nějaké děje dokud neustanou i ony

 186. Hebért

  Nikoliv, „bezvědomí“ je bezvědomí i pro člověka, protože se dá zjistit, která část mozku vypadla, jestli je to skutečné „bezvědomí“ nebo jen nehybnost. A i v nehybnosti nemusí přijít smíření… jen ti ten člověk nemůže sdělit, jak mu je, protože nemá jak. A co se týče toho, co jsem viděl, tak tam do poslední chvíle smíření nebylo a přitom byli věřící. A nakonec tam bylo bezvědomí (či nehybnost) a tam už nebylo co sdělit. Ale o smíření můžeme jen spekulovat. Procesy v mozku nastávají i při smrti i po smrti, například hnilobné procesy, ale nejde asi o projev „smíření“ …

  Zatím, už musím.

 187. toli

  Hnilobné procesy nepočítám do procesů mozku,chtěl jsem říci že i v procesu klinické smrti člověk sní,přemýšlí,cítí a to lze měřit elektrickou aktivitou mozku,to je to co se vnějšímu okolí jeví jako bezvědomí či koma.A fáze smíření přichází u každého člověka individuálně v různém čase, ale přichází ve sledu po fázi rezignace a přichází vždy pokud má člověk dostatečný čas na umírání a nerozseká se třeba v autě.Potom přichází konečná biologická smrt.

 188. mulit

  Nejlepší je narkóza. Proto jsem zastáncem euthanázie nejenom u zvířat, ale i u lidí. Nebo se střelit do oka pistolí. Nebo ta mrtvice, ale taková, co se už člověk neprobere.

 189. mulit

  Hele, náboženství jsou nefunkční zavádějící sračky, ale nějaký bůh by se šiknul. Tento pocit mi už asi zůstane navěky.

 190. Hebért

  1) není pravda, že musí přijít fáze rezignace či smíření

  2) není pravda, že člověk v bezvědomí musí myslet či snít, záleží, jakou část mozku má porušenou, může také žít, ale přitom nesnít či nemyslet, oboje je možné

  Nesouhlasím tedy s tvými hlavními předpoklady. Nedají se ani doložit.

  Hezký den všem a zase někdy, už se to moc točí v kruhu, takže někdy jindy a někde jinde…

 191. bílej kabát

  mulit : Hele, náboženství jsou nefunkční zavádějící sračky, ale nějaký bůh by se šiknul. Tento pocit mi už asi zůstane navěky.

  bílej kabát: S tím se asi potýkáme my všichni, kteří mají s vírou nějaké zkušenosti. Chodili jsme léta na mše nebo různá shromáždění a každý z nás má více či méně vymytý mozek a teď s tím bojujeme. To je i jeden z důvodů, proč chodíme na tenhle web. Když kuřák sekne s cigaretou, stává se z něho horlivý bojovník proti kouření, protože pochopil, že ho to ničilo a s námi je to stejné.

 192. Ateistický laik

  mulit: No právě. Musím si vymývat mozek, abych uvěřil nové ideologii. 🙂
  Nemusíte, nemusíte se o to vůbec zajímat, nemusíte se k tomu modlit, nemusíte tomu věřit – můžete to v klidu rozporovat (na vědecké úrovni – na kreacionistické to nemá cenu). Pokud to nebudete znát, tak stejně umřete, jako když o tom budete mít nějaké podvědomí. Takže ještě jednou: nemusíte. 🙂

  Které zvíře v ZOO je přechodový článek mezi rybou a obojživelníkem?.
  Co tohle? https://www.zoopraha.cz/zvirata-a-expozice/lexikon-zvirat?d=203-lezec&start=203
  Nebo tohle? https://www.zoopraha.cz/zvirata-a-expozice/lexikon-zvirat?d=563-lezoun-indicky&start=563
  K ostatním variantám vám možnost neřeknu, neb nejsem biolog, ale tyhle lezecí ryby jsem si ze ZOO zapamatoval.

  Jinak bych řekl obecně, že jakékoliv zvíře (včetně člověka) může být přechodovém článkem k nějakému dalšímu druhu zvířete v budoucnu, za podmínky, že změny životních podmínek na organismus budou dostatečné pomalé aby to dané zvíře nevyhubilo a zároveň ho to změnilo.

 193. Medea

  Mulit, čo myslíš pod “prechodovým článkom”? Pokiaľ by si tým myslel jedinca, ktorý je fylogeneticky blízky príbuzný k poslednému spoločnému predkovi dvoch uvažovaných taxónov, a súčasne má nejaké výrazné charakteristiky týchto taxónov, tak ten pre mnohé taxóny nemusí vôbec existovať.

  Vezmi si napr. vtáky a cicavce. Posledný spoločný predok vtákov a cicavcov žil niekedy v karbóne. A bol to nejaký studenokrvný amniot – nejaká “jašterica”, bez peria, bez srsti, bez krídel. Keby si ho uvidel, tak by si z jeho pozorovania vôbec nebol schopný usúdiť, že niektorí z jeho vzdialených potomkov budú súčasťou spomínaných taxónov 🙂

 194. Sam

  ——————-bílej kabát
  31.10. 2016

  mulit : Hele, náboženství jsou nefunkční zavádějící s****y, ale nějaký bůh by se šiknul. Tento pocit mi už asi zůstane navěky.

  bílej kabát: S tím se asi potýkáme my všichni, kteří mají s vírou nějaké zkušenosti. Chodili jsme léta na mše nebo různá shromáždění a každý z nás má více či méně vymytý mozek a teď s tím bojujeme.——————–

  Hmm, v dětství jsem neměl pocit, že by mi něco chybělo. Nepokoušel jsem se mít vztah s bohem. Babička mi sice říkala, že Bůh stvořil svět, ale já to pochopil akorát deisticky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Deismus

  ANO: —————Angličtí deisté většinou uznávali hlavní metafyzické principy křesťanství (například že je jeden Bůh, který stvořil svět, že člověk má rozum, vlastní svědomí a tedy potřebuje svobodu), ale kritizovali a odmítali všechno, co v něm přesahuje lidské chápání: Boží zjevení, proroctví, zázraky, autoritu církve, někteří i představu posmrtného života. Svět sice je dílo Boží, člověk si v něm však vystačí sám svým rozumem a nepotřebuje žádné nadpřirozené zásahy do jeho zákonitého běhu. Deismus i osvícenství se více spoléhají na individuální lidské možnosti a schopnosti pokroku, prosazují lidskou samostatnost, individuální svobodu a náboženskou toleranci. ———————————-
  Pakliže jsem někdy věřil v Boha, pak pro mě byl akorát kosmickým objektem, něco jako supernova nebo mlhovina. Navazovat s ním vztah mě fakt nenapadlo a zdálo se, že na můj život nemá žádnej vliv.

 195. mulit

  Same, ale to jsi nebyl vůbec věřící, protože být křestanem je právě o té interakci mezi tebou a Bohem. Modlení k Bohu je základ. A hledání jeho „odpovědí“. Vedení Duchem svatým. Dát život Kristu. Chození v Duchu. Poslouchat na každý den Pána. To jsou projevy kristovce, tedy křestana. A když neposlechneš hlas Pána, tak musíš činit pokání. Dokonce když čteš Bibli, tak ses měl předtím pomodlit, aby tě vedl Pán vedl, aby ti dal světlo. Pokud jsi to nedělal, tak jsi nevěřil v náboženském smyslu. Deismus křesťané neuznávali.

 196. toli

  @Mulit
  Zajímalo by mne co je pro tebe tak přitažlivého na křesťanském bohu ?

  Já bych tu celou ideologii musel nejdříve úplně rozbít a teprve potom vybrat kousíčky které mi přijdou atraktivní.Jenže to už by zase nebylo křesťanství 🙂 takže nic,odmítám to jako celek.

 197. DarthZira

  Mulit – je rozdíl „věřící“ a „křesťan“ 😉
  Věřící může být nejen muslim nebo judaista (který jaksi vztah ke Kristu a Duchu svatému tedy nehledá a ani vůbec nechápe, že by měl 😉 ), ale třeba taky buddhista, šintoista, neopohan či nějaký tradiční indiánský nebo africký šaman. Ono jaksi není na světě jako jediná víra pouze křesťanství 😛

  Deisté jsou v našich zeměpisných šířkách třeba svobodní zednáři, ofiko jsou z katolické církve (nevím, jak to mají církve ostatní) exkomunikovaní, ovšem tradicionalisté kvílí, jak je v současnosti Vatikán zednářské hnízdo a jak některá kázání (zvláště v zemích na západ od nás, především v těch německy mluvících) jsou jako kdyby přišli do nějaké lóže. Osobně mám pocit, že současné liberálně-intelektuální kruhy v církvi jsou už de facto spíš deisté nebo panteisté (z deismu, panteismu či rovnou ateismu byl furt obviňovaný třeba de Chardin – kterého by jezuité nejraději nechali z fleku svatořečit a možná jim to i vyjde, když je František taky jezuita 😀 ), akorát to neříkají nahlas, aby konzervativce netrefil šlak 😛
  Unitáři jsou ještě větší deisté, ti už možná nemají moc daleko k ateismu, ale kdyby ses s nimi bavil, tak se budou nejspíš hlásit k tomu, že jsou věřící, a asi by se většina i považovala za křesťany.
  To samé spousta „něcistů“ – ti všichni tvrdí cosi jako „já sice věřím, ale…“ – a to „ale“ je právě o tom, že to ta „pravá ořechová“ křesťanská víra opravdu není (a už vůbec ne víra v tom pojetí, jak jsi to byl učen kdysi Ty 😀 ). Ovšem říct jim, že jsou ateisté, tak se taky urazí.

  Sam tedy klidně věřící být mohl – akorát asi nebyl právě „dobrý“ křesťan a katolík 😛

 198. mulit

  toli: Zajímalo by mne co je pro tebe tak přitažlivého na křesťanském bohu ?

  mulit: Psal jsem o své křestanské minulosti, nikoli současnosti. A proč jsem věřil? Protože jsem z věřící rodiny a tlačili to do mě od mala. Věřící jsou komplet všichni. Já si nedělám legraci. Otec, matka, 3 sourozenci, tety, strejdové, prarodiče, všichni byli věřící a nikdo nikdy od víry neodešel. Chápeš to trochu? Je troufalé chtít od psychologa primární empatii? Navíc já jsem byl hodný člověk, co nechtěl jít proti nim, možná nejsem tak dominantní jako ty. A za další jsem měl takové i kamarády. Bylo to všude. A žádný jiný vliv na mě vyvíjen nebyl. Jen komunistické školství, kde tedy hlásali ateismus, ale ten neměl šanci se ujmout, když jsem byl z takové rodiny.

 199. mulit

  DarthZira
  01.11. 2016
  Mulit – je rozdíl „věřící“ a „křesťan“ 😉
  Věřící může být nejen muslim nebo judaista (který jaksi vztah ke Kristu a Duchu svatému tedy nehledá a ani vůbec nechápe, že by měl 😉 ), ale třeba taky buddhista, šintoista, neopohan či nějaký tradiční indiánský nebo africký šaman. Ono jaksi není na světě jako jediná víra pouze křesťanství 😛

  mulit: Vím, že jsi zdejší odbornice přes trolling. Podruhé ti ovšem na tuto fintu neskočím. Chápu, že se mě budeš snažit opět vyštípat z diskuse, provokovat nesmysly, abych se unáhlil a odepsal ti něco, co bys zasloužila. Pak mě s chutí nahlásíš. Po tom toužíš, ale to ti neumožním. Zkus to na někoho jiného. Papa.

 200. toli

  @Mulit
  Psal jsem o své křestanské minulosti, nikoli současnosti. A proč jsem věřil? Protože jsem z věřící rodiny a tlačili to do mě od mala

  O několik příspěvků výše jsi psal že by jsi křesťanského boha bral,a tak jsem se zeptal co ti na něm připadá tak přitažlivého,respektive co ti vůbec na nějakém bohu připadá přitažlivé?

 201. mulit

  toli: Představa milujícího otce, co se stará o své děti, je dobrá představa.

  Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou – a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní? Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.

  „A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.
  10. Neboť každý, kdo prosí, dostává a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.
  11. Který z vás, otců, podá svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Anebo o rybu – podá mu snad místo ryby hada?
  12. Anebo když poprosí o vejce, podá mu snad štíra?

  To je fajn. Škoda, že jsou to jen vymyšlené sliby nějakých blouznivců starověku.

 202. toli

  Představa milujícího otce, co se stará o své děti, je dobrá představa.

  Jenže ten milující otec po tobě chce aby jsi popřel sám sebe a stal se jeho otrokem.

 203. mulit

  Nevadilo by mi být otrokem v tom dalším životě, tak jak je popsáno v bibli. Tedy nějaká lokalita nebe, kde se lidi nežení ani nevdávají, ani kde není hmota. Na tom jsem nikdy neviděl nic špatného. Pokud by mi ty samé libé pocity, které mi jako hmotné osobě dává sex a jídlo, dávaly nějaké „duchovní“ endorfiny a bylo by to ještě intenzivnější než ty pozemské, proč bych nechválil toho, kdo by mi ty vjemy dával? A co by obnášelo být jeho otrokem? Jako nedělat rebelii? No to bych nedělal. Vždyť bych viděl, že mi dává dobré. Takže adaptovat se na nebe, tak jak ho popisuje Ježíš nebo Pavel, nemám problém. Ale požadavky na chování tady na zemi, které by byly v souladu s učením bible, ty jsou utopistické, protože nejsou dělány na hmotné lidi. Askeze, odříkání, sebemrskačství – kdo to mohl vymyslet? Někdo, kdo nebyl normální, kdo byl vyšinutý. Někdo, kdo neznal testosteron, někdo kdo neznal biologické, ani sekundární potřeby lidí, někdo, kdo neměl rád život (pohledíš na ženu chtivě, už jsi s ní zhřešil v srdci , usekni si ruku , vyloupni si oko a další magořiny).

 204. toli

  Nevadilo by mi být otrokem v tom dalším životě, tak jak je popsáno v bibli.

  NO mě by to hodně vadilo.Rád si o své existenci rozhoduji sám a je jedno jestli zde na zemi nebo někde v nebi.BTW uvědomil jsi si vůbec že zatímco tady na zemi pánbíčkáři preferují svobodnou vůli (pokud je čistě v souladu s jejich ideologií,jenže to už pak není svobodná) ale v nebi je svobodná vůle přímo zakázána.Andělé žádnou svou vůli nemají,pokud jí projeví tak jsou vyhozeni,viz Satan a padlí andělé.Non serviam,je na vlastní vůli něco špatného ? A to nepřetržité modlení a vychvalování boha v knize zjevení,tak to by mne určitě bavilo,jednoduše běžte i s tím svým bohem do řiti.

 205. mulit

  toli: A to nepřetržité modlení a vychvalování boha v knize zjevení,tak to by mne určitě bavilo,jednoduše běžte i s tím svým bohem do řiti.

  mulit: Ani kdyby sis tím měl zachránit kejhák? 🙂 (Vyhnout se smrti nebo peklu)

 206. toli

  mulit: Ani kdyby sis tím měl zachránit kejhák?

  Ne,svobodu za život věčný v otroctví nevyměním.Otroctví bolí,smrt je bez bolesti,prostě neexistence.

 207. mulit

  toli, jo to by se ti líbilo, jen si tak umřít a vypařit se. Na to mají pobožní vymyšlenou pojistku, a tou je peklo. 🙂 Budou zpívat v nebíčku haleluja, a ty se budeš smažit dole pod nimi v kotli. A budeš se chytat za své ohořelé vlasy, proč jsi byl takový vůl a měl jsi svoji hrdost. Tu jsi mohl prodat, začít správně proklamovat ty nejznámější křesťanské fráze a mohl ses s nimi veselit tam nahoře a dívat se na jiné ubožáky, co by se smažili pod tebou. Tak málo, toli, stačí. Vyser se na svoji hrdost, toli. Věčný život je více. Tak hezky zkus dneska večer. Začni: Ježíš je pán. Řekni to tak 20x za sebou. Uvidíš, že v nebi apoštol Petr pootevře bránu. Pak si dej 10x otčenáš. Už budou kolem tebe poletovat andělé. Pak si přečti nějaké evangelium, nejlépe Janovo a uznej, že to je pravda, poklekni na kolena a nebe máš jisté. Tak hodně zdaru 🙂

 208. Azazel

  Mně jednou jeden věřící napsal toto, mam to uložené: „Vy připouštíte, že bůh existovat může, alespoň některý. Připusťme tedy, že může existovat i ten křesťanský a že peklo existuje. Můžete si o něm myslet, že je blázen, já si myslím, že je prostě spravedlivý a tvrdý. Dejme tomu, že takový doopravdy je. Že z vašeho libertariánského hlediska je „zlý“. Možné to přeci je, že? Co budete dělat vy ateisté, když skutečně tento „zlý“ bůh bude existovat a strčí vás na to ošklivé místo? K čemu vám pak bude logika a další věci? Budete navěky uvrženi na místo, dejme tomu, jakoby jste byli zaživa zavření do rakve a pohřbení za živa v prostoru 2X1 metr. A tam ve tmě, budete ve vašich „duchovních tělech“ a budete tam navěky, bez možnosti propuštění. Vaše příbuzné a milované už nikdy neuvidíte, buď budou ležet v jiné rakvi někde jinde, nebo budou v nebi a budou myslet jen na boha, na vás už ne! Tak tam, na tom místě, budete mít hodně času na přemýšlení. Co když je to právě tak?“

  Tak se holt naučim hrát v duchu šachy sám se sebou a rychle mi ta věčnost uteče… Já boha psychopata, který stvořil peklo – prostě uctívat nechci, ani kdyby existoval. Aspoň ne teď. Dobrou noc 🙂

 209. toli

  @Mulit
  í. Vyser se na svoji hrdost, toli. Věčný život je více. Tak hezky zkus dneska večer. Začni: Ježíš je pán. Řekni to tak 20x za sebou. Uvidíš, že v nebi apoštol Petr pootevře bránu. Pak si dej 10x otčenáš. Už budou kolem tebe poletovat andělé. Pak si přečti nějaké evangelium, nejlépe Janovo a uznej, že to je pravda, poklekni na kolena a nebe máš jisté. Tak hodně zdaru 🙂

  Běž s tím do prdele 🙂 , mě zase katolíci učili že oheň pekelný je pouze duchovní,nikoliv fyzický.Prostě nepřítomnost boha způsobuje hříšníkům muka pekelná 🙂 A podle teologů duše po nějaké době bez Boha stejně v pekle pojde,takže opět neexistence,nicota.

 210. Hraničář

  mulit: Psal jsem o své křestanské minulosti, nikoli současnosti. A proč jsem věřil? Protože jsem z věřící rodiny a tlačili to do mě od mala. …………………..

  Úplně stejné to bylo se mnou!

 211. Dorota

  mulit: „proč jsi byl takový vůl a měl jsi svoji hrdost. Tu jsi mohl prodat, začít správně proklamovat ty nejznámější křesťanské fráze a mohl ses s nimi veselit tam nahoře a dívat se na jiné ubožáky, co by se smažili pod tebou. Tak málo, toli, stačí. Vyser se na svoji hrdost, toli. Věčný život je více.“

  Tak tohle naštěstí nejde. Bůh vidí do srdce, takže takového pokrytce by okamžitě odhalil. Taky jsem kdysi řešila podobný problém, než jsem zjistila, že v takové psychopatické superego nevěřím. Zvlášť po přečtení knihy Falešné představy o Bohu od Karla Frielingsdorfa.

 212. DarthZira

  Já to vidím jednoduše – mám dost dobrých důvodů se domnívat, že mi v nebi rozvinou červený koberec, takže jsem v klidu 😛

 213. toli

  BTW ta představa že člověk byl stvořen proto aby byl otrokem pochází již od Sumerů což je nejstarší zmapované náboženství.Židé ve svém původním systému měli Boha který jim za určitých podmínek zaručoval dobrý život již zde na zemi ale vůbec nepočítali s něčím po smrti (nebem) naopak.Starý zákon říká že duše která hřeší zemře (a hřeší naprosto všichni).Až pak kdosi vymyslel mýtus Božího syna který zaručuje nesmrtelnost duše čili Kristus je dokonalý stroj na obchod s nadějí a nesmrtelností,který spolehlivě funguje na nevzdělané a duševně nemocné.Jednoduše Starý Zákon je naprosto nekompatibilní s Novým Zákonem. Izajáš mluví o Mesijáši který měl přijít už za jejich života a jako silný vládce měl osvobodit Židy z poroby a otroctví. To jsou vše důvody proč se dnes Židé v Jeruzalémě koukají s pohrdáním na křesťany jako na bludaře,lháře a odpadlíky.Křesťanství není nic jiného než specifická židovská sekta.

 214. mulit

  Doroto, všichni křestané (tak jako i muslimové) jsou pokrytci. Vždycky jsou motivy zištné. Copak je někdo křestanem (muslimem), aby si pohoršil? Nikoli. Má přece vidinu posmrtného života. A vždyt k tomu vybízí Ježíš. Tvůj Ježíš ti říká, že se máš třepat strachy a mít lucerničky plné oleje (víru + dobré skutky). Tvůj Ježíš ti říká, že když on Ježíš – tvůj ženich pro tebe přijde, může se stát, že budeš mít málo oleje v lucerničce a nebudeš přijata. Proto se musíš hodně snažit, aby ses do nebe dostala. A jsou další místa, kde Ježíš vybízí, aby sis ukládala poklady v nebi, a ne tady na zemi. Co jiného by to bylo než zištnost? K tomu tě vybízí tvůj Ježíš. Máš si ukládat poklady v nebi. Co to jsou poklady v nebi:? Zase musíš číst bibli , věřit ze všech sil, tu víru šířit dál (znáš přece podobenství orozsévači, ne? ) Máš dělat skutky, které ti přikazuje bible, jinak se do nebe nedostaneš. Je to boj a ty musíš bojovat boj víry, to ti říká tvůj apoštol Pavel. Že i on bojuje a snaží se dojít do cíle, tedy do nebe. A ve zjevení Janovu se píše, že ty vlažné bůh nenávidí. Musíš být horká. Ne vlažná, jinak tě tvůj bůh vyvrhne ze svých úst. Copak nečteš bibli, tvoje svaté písmo? Mě to připadá, že jsi usnula na vavřínech a spoléháš na nějakého humanistického boha, ale ten neexistuje. Začni už konečně jednat podle boha bible! Jinak se do nebe nedostaneš! Je jen úzká cesta do nebe, říká tvůj Pán a málo je těch, co ji nacházejí!

 215. Dorota

  mulit: “ Máš dělat skutky, které ti přikazuje bible, jinak se do nebe nedostaneš. Je to boj a ty musíš bojovat boj víry, to ti říká tvůj apoštol Pavel. Že i on bojuje a snaží se dojít do cíle, tedy do nebe. A ve zjevení Janovu se píše, že ty vlažné bůh nenávidí. Musíš být horká. Ne vlažná, jinak tě tvůj bůh vyvrhne ze svých úst.“

  Hele, to jsou pravidla č.1. Zákon. Pak jsou tu pravidla č. 2. – milost. Nikdo nemůže udělat sám sebe dokonalým, ego nemůže odstranit ego. Snaha je jen projev dobré vůle, ale úporná snaha se zvrhává v pravý opak. Nemyslím, že by lotr po pravici měl plné lucerničky. Jediné, co se po nás chce, je sebepoznání. Prolomení té slepoty. Tomu lotrovi se to stalo až na kříži, někomu se to nepodaří vůbec nikdy. Píšu ti to jako bývalému křesťanovi, jinak bych to sem vůbec necpala.

 216. Hraničář

  toli
  02.11. 2016
  Až pak kdosi vymyslel mýtus Božího syna který zaručuje nesmrtelnost duše čili Kristus je dokonalý stroj na obchod s nadějí a nesmrtelností,který spolehlivě funguje na nevzdělané a duševně nemocné…………………..

  Třebas zde:
  Ad Josef: Aby P. Vacka s takovým přístupem nečekalo po smrti nemilé překvapení.
  Martin R. Čejka
  http://www.tedeum.cz/ (Ekumenická prostituce v Lundu. Blíží se svatořečení Martina Luthera? Te Deum se spolupodílí na smírných pobožnostech švédských katolíků)

 217. Hraničář

  Vést odmalička děti k modlitbě. Pro křesťana něco tak samozřejmého jako učit dítě chodit, oblékat se nebo samostatně jíst.
  Ztišení a modlitbě vlastními slovy se učí děti také v Mateřské škole křesťanské Mnišská v Opavě. „V průběhu každého dne se s nimi zamýšlíme nad jejich zážitky, připomínáme si, co bylo dnes hezké a co obtížné. Ptáme se na to, co zvláštního se jim stalo, co je polekalo, co si přejí, z čeho mají radost, komu pomohli,“ popisuje ředitelka školy Marie Kostelná a dodává: „Ani my dospělí nezastíráme, že potřebujeme poradit, že sami všechno nezvládáme. A obracíme se s prosbou o pomoc, radu, ale i s poděkováním či radostí k Bohu.“

  Příležitost k modlitbě vidí ředitelka také v událostech církevního roku. Například v říjnu vedou jako školka v kostele sv. Vojtěcha růžencovou pobožnost, dobu adventní i vánoční prožívají v křesťanském duchu a na jaře se děti zase seznamují s křížovou cestou. I konec školního roku a slavnost Božího těla jsou uzpůsobené malým dětem. Toto všechno může být inspirací také rodinám, které by se rády se svými potomky modlily, ale nevědí, jak na to…………………
  http://www.katyd.cz/clanky/vstat-od-pocitacu-a-modlit-se.html

 218. Hraničář

  toli
  02.11. 2016
  BTW ta představa že člověk byl stvořen proto aby byl otrokem pochází již od Sumerů což je nejstarší zmapované náboženství.Židé ve svém původním systému měli Boha který jim za určitých podmínek zaručoval dobrý život již zde na zemi ale vůbec nepočítali s něčím po smrti (nebem) naopak.Starý zákon říká že duše která hřeší zemře (a hřeší naprosto všichni).Až pak kdosi vymyslel mýtus Božího syna který zaručuje nesmrtelnost duše čili Kristus je dokonalý stroj na obchod s nadějí a nesmrtelností,který spolehlivě funguje na nevzdělané a duševně nemocné………………..

  V době Ježíšova působení měli své vlastní, různé představy o životě samozřejmě farizeové, ale i zélóti, eséni a saduceové. Ti poslední se opírali pouze o pět knih Mojžíšových, a protože se v nich o zmrtvýchvstání nemluví, tuto myšlenku rozhodně odmítali, a vymysleli si proto historku o sedmi postupně zemřelých bratřích. Tím chtěli víru ve vzkříšení z mrtvých zesměšnit. Ježíš jim klidně naslouchá a pak vysvětluje, že vycházejí z falešného předpokladu, jako by život po smrti nebyl ničím jiným než jakýmsi prodloužením pozemského putování.
  http://www.katyd.cz/clanky/homilie-smrti-zacina-cas-radosti-a-svetla.html

 219. mulit

  Dorota: Hele, to jsou pravidla č.1. Zákon. Pak jsou tu pravidla č. 2. – milost. Nikdo nemůže udělat sám sebe dokonalým, ego nemůže odstranit ego. Snaha je jen projev dobré vůle, ale úporná snaha se zvrhává v pravý opak. Nemyslím, že by lotr po pravici měl plné lucerničky. Jediné, co se po nás chce, je sebepoznání. Prolomení té slepoty. Tomu lotrovi se to stalo až na kříži, někomu se to nepodaří vůbec nikdy. Píšu ti to jako bývalému křesťanovi, jinak bych to sem vůbec necpala.

  mulit: No právě. Vždyť ta nauka není ani konzistentní. Nemá to ani hlavu, ani patu. Nikdy nevíš, na čem jsi. Ten Bůh je přece psychouš. On neustále zkouší metodu cukr a bič. Někdy slibuje, někdy děsí. Je to pošuk. Biblický bůh je zrůda. To už ani nemůže být horší. Není horší literární postavy.

 220. Azazel

  Ale ano, může být bůh i horší než ten biblický nebo ten z Koránu. Bůh, který by stvořil darwinskou evoluci by byl horší, a jestli ještě existuje peklo (navíc věčné), tak to by byl super mega šmejd!

  Ahoj a zase někdy 🙂

 221. mulit

  Doroto, přemýšlel jsem nad tebou. Jak si můžeš být jistá, že zrovna v tvém případě bůh užije postupu jako u lotra? Tedy že by zrovna v tvém případě byl shovívavý? Proč se domníváš, že u tebe neuplatní ta další pravidla (a častější), která jsou přísná a tvrdá? Mě to přijde bláhové, na co ty spoléháš. A selektivní. Vždyt ti bůh přece říká, že ne každý, kdo mu říká Pane, vstoupí do jeho království, ale jen ten, kdo činil jeho vůli. Seš si jistá, že jsi činila jeho vůli? Opravdu?

 222. Medea

  “mě zase katolíci učili že oheň pekelný je pouze duchovní,nikoliv fyzický.Prostě nepřítomnost boha způsobuje hříšníkům muka pekelná”

  The poena sensus, or pain of sense, consists in the torment of fire so frequently mentioned in the Holy Bible. According to the greater number of theologians the term fire denotes a material fire, and so a real fire. We hold to this teaching as absolutely true and correct. However, we must not forget two things: from Catharinus (d. 1553) to our times there have never been wanting theologians who interpret the Scriptural term fire metaphorically, as denoting an incorporeal fire; and secondly, thus far the Church has not censured their opinion. Some few of the Fathers also thought of a metaphorical explanation. Nevertheless, Scripture and tradition speak again and again of the fire of hell, and there is no sufficient reason for taking the term as a mere metaphor.

  (The Catholic Encyclopedia. Vol. 7. New York: Robert Appleton Company, 1910.)

  “A podle teologů duše po nějaké době bez Boha stejně v pekle pojde,takže opět neexistence,nicota.”

  The punishment of Hell lasts for all eternity. (De fide.)

  (Ludwig Ott: Fundamentals Of Catholic Dogma. 1954. str. 481.)

 223. toli

  @Hraničář
  V době Ježíšova působení měli své vlastní, různé představy o životě samozřejmě farizeové, ale i zélóti, eséni a saduceové. Ti poslední se opírali pouze o pět knih Mojžíšových, a protože se v nich o zmrtvýchvstání nemluví, tuto myšlenku rozhodně odmítali, a vymysleli si proto historku o sedmi postupně zemřelých bratřích.

  Jenže já mluvil o počátcích židovství ,tedy vzniku Tóry,zhruba 1500 let před naším letopočtem.V té době Židé neoperovali s nějakým posmrtným životem a vzkříšením.Pro ně byla a je idea vzkříšení naprosto cizí.

  Předpokládá se že Ježíš patřil k esénům a byl silně ovlivněn helénskou filosofií případně budhismem.

 224. Dorota

  mulit: „Doroto, přemýšlel jsem nad tebou. Jak si můžeš být jistá, že zrovna v tvém případě bůh užije postupu jako u lotra? Tedy že by zrovna v tvém případě byl shovívavý? Proč se domníváš, že u tebe neuplatní ta další pravidla (a častější), která jsou přísná a tvrdá? Mě to přijde bláhové, na co ty spoléháš. A selektivní.“

  Milost není selektivní. Dostane ji každý, kdo o to bude stát. Už jsi někdy zažil skutečnou lítost? Ne otrocký pocit viny, vsugerovaný někým ZVNĚJŠKU, ale VNITŘNÍ lítost, skrz svědomí? Kdy jsi udělal nějakou blbost, kterou už nešlo vzít zpátky a nemohl ses ani omluvit, protože člověk, kterému jsi ublížil, už třeba zemřel? Stává se to většinou tehdy, když někdo sám na vlastní kůži prožije totéž. Tehdy pochopíme. Bůh nikdy nesugeruje otrocký pocit viny zvnějšku, to dělá jen lidské ego (a podsouvá to Bohu), ale oslovuje naše nitro, skrz svědomí. Proto se nedostaví pocit ponížení, ale pochopení. Člověk pochopí sebe, ty, kterým ublížil i ty, kteří ublížili jemu. A odpustí věci, které dlouho nedokázal odpustit, přijme věci, které dlouho nedokázal přijmout. A přestává soudit. Čím víc chápe, tím míň soudí. Přináší to osvobozující úlevu a vnitřní klid. Bůh psychopat by to takhle nezařídil. Ledaže by stvořil lidi dokonalejší, než je sám. To všechno se samozřejmě týká i ateistů nebo jinověrců. Proto Řím 2;14,15,27.

 225. Dorota

  mulit: „Vždyt ti bůh přece říká, že ne každý, kdo mu říká Pane, vstoupí do jeho království, ale jen ten, kdo činil jeho vůli. Seš si jistá, že jsi činila jeho vůli? Opravdu?“

  Ale jo, jenže komu to vlastně říká? „Copak jsme v tvém jménu neprorokovali, neuzdravovali, nevymítali zlé duchy, nedělali zázraky?“ Říká to křesťanským špičkám, elitám, které to dotáhly nejvýš a nejdál. A to dokonce v jeho jménu. Jenže „nedali hladovému najíst, žíznivému napít, neoblékli, nenavštívili…“ atd. Jeden by řekl, že lidé na špičce křesťanství musejí být milosrdní, a to ke každému, dokonce i k těm, co jsou ve vězení. Jenže to tak není, aspoň ne vždycky. Viz farizejové nebo dnešní křesťanští farizejové. Nebo lékaři a jiné pomáhající profese, které zneužívají svoji moc nad klienty, jde jim víc o úspěch než o pacienta, právě tam se člověk paradoxně nejvíc zaplete do svého ega. Vím to z vlastní zkušenosti, prostě jsme takoví. Ne, nejsem si jistá, že plním Boží vůli. Jak říkám, ego nemůže porazit ego.

 226. mulit

  Doroto, nezlob se, ale z tvých textů na mě bliká, že si každý křestan vyrábí svoji vlastní představu boha. Je evidentní, že ne bůh stvořil lidi, ale lidi stvořili boha. A protože se lidé odlišují, tak se odlišují i jejich bohové.

 227. mulit

  Azazel
  02.11. 2016
  Ale ano, může být bůh i horší než ten biblický nebo ten z Koránu. Bůh, který by stvořil darwinskou evoluci by byl horší,

  mulit: Pokud by férově sdělil, co udělal a proč to tak udělal a že to neuměl líp, tak bych to přijal. Pro mě je horší křesťanský bůh, co si nasazuje masku lidské tváře, ale ve skutečnosti to je zmrd.

 228. Azazel

  „mulit: Pokud by férově sdělil, co udělal a proč to tak udělal a že to neuměl líp, tak bych to přijal.“

  1) Pokud to neuměl udělat líp, tak neměl dělat nic…

  „Pro mě je horší křesťanský bůh, co si nasazuje masku lidské tváře, ale ve skutečnosti to je zmrd.“

  2) Pro mě ne, horší je ten, co způsobí víc utrpení

  Ahoj!

 229. Medea

  “Jenže já mluvil o počátcích židovství ,tedy vzniku Tóry,zhruba 1500 let před naším letopočtem.”

  Toli, Tóra začala vznikať omnoho neskoršie. Mnoho moderných biblistov kladie jej počiatky do 7.-6. storočia pr. n. l. A najstaršia zmienka o Izraeli je na stéle faraóna Merneptaha z konca 13. storočia.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Dating_the_Bible#Table_I:_Chronological_overview

  “V té době Židé neoperovali s nějakým posmrtným životem”

  V SZ sú pasáže dokladajúce vieru v posmrtný život u starých Izraelcov, viď napr. 1 Samuelova 28. Viacerí religionisti predpokladajú kult predkov (uctievanie, prinášanie obetí, nekromantia, žiadosti o radu alebo ochranu, terapeutická mágia) u starých Izraelcov .

 230. Medea

  Exkluzivita Izraele, jak o ní hovoří Tanach, se ovšem ve světle moderního bádání ukázala být fikcí. Objev starověkého Ugaritu a jeho písemnictví, vykopávky v Mari, Eble a dalších syrských a palestinských lokalitách zásadním způsobem změnily pohled nejen na události popisované Tanachem, ale i na kulturu starověkého Izraele a jeho sousedů. Drtivá většina současných badatelů je přesvědčena, že kultura Izraele nebyla ostrůvkem v moři Předního východu, nýbrž že zcela organicky zapadala do předovýchodního kontextu a že mezi Izraelem a okolními či staršími kulturami rozpoznáme mnohem spíše povlovný přechod a podobnosti než přeryv a rozdílnost. O tom, že do poloviny prvního tisícitletí př. n. l. byli vedle Jahva uctívání i další bohové a bohyně, máme dostatek dokladů přímo v biblických v textech. Z komparace řady starozákonních textů, především žalmů, ale i knihy Jób či Izajáše zvláště s ugaritským Baalovým cyklem, je patrná příbuznost biblického Jahva (Hospodina) se staršími semitskými božstvy.
  Názor, že uctívání předků tvořilo vedle uctívání jiných božstev než Jahve nedílnou součást náboženské praxe Izraelitů, vyslovil již jeden ze zakládajících otců religionistiky Herbert Spencer. „Podíváme-li se, jak židovští proroci horlí proti náboženským praktikám, jež Izraelité sdíleli s jinými národy, je nám zřejmé, jak velmi se náboženství vtělené do Bible lišilo od lidového náboženství,“ píše, a svou tezi ilustruje poukazem na fakt, že příslušnost k islámu Beduínům nebrání v tom, aby obětovali u hrobů svých předků, přestože je to v rozporu s učením Koránu. V duchu evolucionistického výkladu náboženství vnímá kult předků jako vývojový stupeň spojený se starším nomádským obdobím, jenž byl posléze překonán vyšší formou náboženství.
  Přestože Spencerův a vůbec evolucionistický pohled na náboženství byl posléze překonán, přesvědčení o přítomnosti kultu předků v předexilním náboženství Izraele zůstalo konstantou, na které se většina badatelů takřka po celé dvacáté století shodla (o výhradách se zmíním později). Mlčení Pentateuchu tuto shodu nijak nenarušuje, je zcela vysvětlitelné, neboť knihy Pentateuchu, jak dnes víme, pocházejí z doby Jóšijášovy reformy a z období exilního a poexilního, takže prošly filtrem monoteizace, resp. monoteistické cenzury.

  (Pavel Kolmačka: Kult předků v předexilním Izraeli.)

 231. Medea

  Zrovna tak je jisté, že nejstarší podoba izraelského náboženství nebyla monoteistická, ale polyteistická. Ovšem stále zůstává poněkud otevřenou otázkou, kdy došlo v náboženství Izraele k monoteistické reformě. Nemůžeme ji spojovat s Mojžíšem, protože jeho postava  je spíš legendární, nikoliv historická, a také období, do kterého je tradičně situována, zhruba 13.století př.n.l., tomu neodpovídá, protože díky archeologii a epigrafickému materiálu je známé, že ještě po celou první polovinu 1.tisíciletí př.n.l. byla v Izraeli uctívána kromě Jahveho i celá řada jiných bohů a bohyň. Proto se spíš soudí, že přelomem bylo dobytí Jeruzaléma 587/586 př.n.l. novobabylonskou říší a následující exil, který skončil po roce 539 př.n.l., kdy byl Babylon dobyt Peršany a zajatci se mohli později vrátit zpět. Zajímavé je, jak krátký časový úsek vlastně babylonské zajetí představuje, ale jaký přitom znamená přelom ve formování izraelského náboženství.
  Původně byl kult předků asi nedílnou částí oficiálního náboženství. Všechny prameny, které máme k dispozici, jsou až z exilního a poexilního období a prošly tedy monoteistickým teologickým přepracováním, takže kult předků v jeho původní podobě se můžeme pokusit jen rekonstruovat na podkladě pasáží, které s ním polemizují, a také na základě komparativních studií s jinými starosemitskými náboženstvími.
  Starozákonní hebrejština užívala pro zemřelé předky slova, která jsou etymologicky příbuzná slovům „otec“ a „zachránit, uzdravit, vyléčit“. Z toho je patrné, že Izraelci připisovali svým zemřelým ochranitelskou úlohu. Byli považováni za ty, kteří mohou živým při nekromantii zprostředkovat věštbu – omen a tím jim pomáhat při rozhodování 1S28. Také mohli blahodárně působit v rámci léčitelství, terapeutické magii.

  http://www.didactylos.cz/tema-8-stary-zakon.php

 232. toli

  @Medea
  Toli, Tóra začala vznikať omnoho neskoršie. Mnoho moderných biblistov kladie jej počiatky do 7.-6. storočia pr. n. l. A najstaršia zmienka o Izraeli je na stéle faraóna Merneptaha z konca 13. storočia.

  Tóra jako celek ano,já měl na mysli texty „Mojžíše“ a ty jsou datovány 1500 před naším letopočtem.

  Kniha Samuelova zajisté patří do SZ,avšak je podstatně mladší než texty přisuzované Mojžíši,takže původně u nich nebyl žádný posmrtný život….respektive nebe v křesťanském systému tedy nadřízený (Bůh) a podřízení
  Pochopitelně vím že Mojžíš je pouze fiktivní postava,ale tradice mu přisuzuje nějaký písemný projev 🙂

 233. Medea

  V Biblii žiadne “texty Mojžiša” nie sú.

 234. toli

  V Biblii žiadne “texty Mojžiša” nie sú.

  Prvních 5 knih Starého Zákona,tedy Tóra

 235. Medea

  “Kniha Samuelova zajisté patří do SZ,avšak je podstatně mladší než texty přisuzované Mojžíši”

  Nie je. Knihy Samuelove patria do Deuteronomistickej histórie.

 236. Medea

  Toli, podľa väčšiny moderných biblistov Tóra vznikala v období 7.-5. storočia pr. n. l.

 237. mulit

  https://www.youtube.com/watch?v=Surh_Vpw-io

  38. minuta

  Ježíš vzal ženu do pekla a ukázal jí, kdo tam trpí. Přímo jí řekl: Dcero, ukážu ti ženy, které si dávají make-up na své tváře. Řekla jsem Pane, já také používám make-up a aplikuji pudr na svoji tvář, abych vypadala krásněji a zakryla černé tečky na tváři. Pán mi řekl: „Tyto věci se mi nelíbí, těší mě pouze přirozený vzhled mých svatých. Žena má těšit mne a svého manžela.“

  V tu chvíli jsem uviděla ženu, která držela zrcadlo ve svých rukách a démoni ji nutili malovat si tvář. Ona aplikovala tekutinu na svou tvář a její pokožka a svaly odpadly od tváře. Možná posloucháte tuto zprávu a říkáte si, že make-up není hřích. Řeknu vám to nyní, když Bůh mluví, my všichni musíme poslouchat. Tato žena neposlechla, když byla na Zemi a nyní je v pekle. Nyní je v pekle nucena si malovat svoji tvář dnem a nocí.

 238. toli

  Adelaida de Carillo

  To je nějaká upnutá kravka,osobní svědectví čili vlastní názor,to mě nebere.

 239. mulit

  „Krátce řečeno, Bůh napsal dvě knihy: Písmo Svaté a knihu přírody. Tradičně tvrdí církev, že jedna druhé neodporuje, pokud je chápete správně.

  No tak to je právě naopak. Odporují si. Vždyť základem přírody jsou neustálé konflikty. Vesmír – výbuchy supernov, co likvidují všechno ve svém okolí, černé díry, co gravitačně požírají vše v okolí a destruují, kolize těles, srážky. Vesmír je chladný – 271 st. Vakukum. Nehostinné místo. Kosmické záření, radiace. A život na zemi je postaven na potravním řetězci, kdy jedno požírá druhé. A pobožní napíšou, že to jako vypovídá o čem? O jejich bohovi? No možná o tom starozákonním psychopatovi, co topil lidi a házel po nich hořící síru. Tak to by tak odpovídalo…

 240. Hraničář

  mulit
  02.11. 2016
  https://www.youtube.com/watch?v=Surh_Vpw-io

  To je dobré, to si musím uložit. Pěkně to doplňuje Slovo katoličky k módě:

  Tvůj oděv hovoří….
  Odmítejte stále nestoudnější a provokující módu!

  Pocit studu je Boží dar. Vymezuje nám zevnitř hranice, které nesmíme překročit, pokud nechceme klesnout pod svou důstojnost. Kde již není u člověka žádný stud, můžeme si být jisti, že v jeho životě něco selhalo a potřebuje dobré vedení, aby se upravilo jeho sebehodnocení.
  My ženy máme zvláštní odpovědnost, pokud jde o náš oděv.
  Ne nadarmo říká Pius XII.: „Kdyby křesťanky měly tušení o pokušeních a pádech, které způsobují svým oděvem, zhrozily by se zodpovědnosti…. Nevidíte, že existuje hranice, kterou móda nesmí překročit, protože jinak se stává zkázou pro vlastní duši i pro duše jiných?“

  Kdo chce, aby byl milován sám o sobě, ať se zamyslí, jak se obléká.

  Tvůj oděv řekne víc, než všechna slova a všechny tvoje činy za celý týden. Jaký šat nosíš, takový je tvůj výrok. Má jasný hlas: Buďto požehnání nebo kletbu. (M. Seman)

  Proč si vůbec stěžuje tolik žen na údajně „zlé“ muže, kteří jsou „dotěrní“, nebo i znásilňují? Když vystavují beze studu dráždivé části svého těla, nemohou se divit, jestliže je někdo obtěžuje – a první obvinění musí upřímně obrátit proti sobě. Zde platí přísloví: „Kdo si hraje s ohněm, popálí si prsty!“

  Podívejme se na nepřehledné množství stále ohavnějších sexuálních zločinů. To jsou v prvé řadě plody celosvětové sexualizace prostřednictvím sdělovacích prostředků – televize, časopisů, reklamy, divadla, výtvarnictví a literatury, pomocí „sexuální výchovy“, drog, esoteriky a New Age a různých psychotechnik a v neposlední řadě módy, která je zrcadlem ducha doby.

  Stydlivost, která se projevuje také v oblékání, je jako vůně květu a ozdoba, která okouzluje. Je jako koruna, která slouží ženě ke cti, dokud si ji chrání.
  My ženy bychom měly dbát na to, abychom se nedaly vykořisťovat a vystupovat rozhodně proti porušování ženské důstojnosti nejrůznějšími způsoby, včetně módy. Jestliže při tom uplatníme všechny dobré ženské vlastnosti, se dá čekat, že u opravdu milujících a správně smýšlejících mužů získáme na ceně.
  Kdo chce správně posoudit oblečení křesťanské ženy, ať se ptá, zda by v takovém šatě chodila Panna Maria. Hodnocení bude snadnější a jistě správné.

  Sv. Jan Zlatoústý soudil již ve 4. století: „Tvrdíte, že jste nikoho nepřivedly k hříchu. Svými slovy opravdu ne, ale udělaly jste to svým oděvem a svým chováním….Když jste někoho dohnaly k tomu, aby hřešil ve svém srdci, jak můžete být bez viny…?“

  Karel Čapek napsal:
  Pokud chce mít národ budoucnost, musí si zachovat mravnost. Nedělejte ze svého těla výkladní skříň a neničte mravní smysl národa. Nevěřte, že nahota je estetická, protože k obnaženému tělu nemůže člověk zůstat lhostejný.
  Nezatěžujte své svědomí provokujícím oblečením!

  Mt 18,6-9:
  Kdož však někdo z těchto nepatrných, které ve mně věří, svede ke hříchu, pro toho by bylo lépe, aby mu byl pověšen na krk mlýnský kámen a aby byl potopen hluboko do moře. Běda světu, že svádí ke hříchu! Pohoršení sice musejí přicházet, ale běda tomu člověku, skrze kterého pohoršení přichází!“

  Otec Pio:
  Tento světec posílal nedostatečně oděné ženy od zpovědnice bez rozhřešení a ani nedovolil, aby se takové ženy ke zpovědnici přiblížily. Byl neúprosný, hřímal slovy: „Jdi se ustrojit…Nemravná…..Špinavá… Necudná…..“ Jednou řekl jedné dívce: „Rád bych ti usekl paže, protože bys méně trpěla, než budeš trpět v očistci…“ Jiné řekl: „Nahé maso bude hořet…“
  Říkával duchovním dcerám: „Pán zavrhuje neslušnou a pohoršlivou módu. Máš-li možnost, kup si šaty jaké chceš, ale nesmíš se za žádnou cenu řídit pohoršlivou a neslušnou módou…“

  Ježíši, uzdrav a naprav, co jsem rozbila, protože jsem byla hloupá a nevědomá, samolibá nebo žádostivá, zajatá v omylech pozemské žádostivosti a vášní různého druhu.
  Požehnej všem, kteří se provinili, protože jsem je přivedla do pokušení. Ježíši, dopřej jim ze svého Srdce tisícinásobné odčinění, aby zcela spočinuli v Tvé milosti.
  Zvláště Tě prosím za ty, které miluji celým žárem svého pozemského srdce a své nesmrtelné duše. Ježíši, žehnej nám. Amen.

 241. mulit

  No na sexualitě je asi nejvíce vidět, jak je náboženství vymyšlené lidmi. Páč v přírodě tyhlety regule nejsou. Příroda je postavena na permanentním rozmnožování. Jinak by to krachlo. A u pobožných jsou regule na prakticky jakoukoli oblast byť jen náznakem nějak spojenou se sexualitou. Takže to vypadá na boha, co jako by lidem záviděl sexualitu a chtěl to sešněrovat jak jen to jde. Ale přírodu stvořil naopak. To je prostě pakárna. Že to pobožným nedochází, jak se vzájemně bije a že to není možné, aby to platilo současně. Rozbíhavá, divergentní příroda, pestrá, přesexualizovaná a lidičci, co mají být přesně opační, asketičí, rigidní, upjatí, vyděšení a unifikovaní a jen tak bůh bude s nimi spokojen. Tak to je debil, že. Bůh debil a psychouš. Je nějaká horší, rozporuplnější a nejneuvěřitelnější literární postava než je bůh od pobožných? Proč s takovým magorem otravují a pořádají evangelizace? Hele, já jsem fakt naštvaný. Moje rodina v tom jede. To video s tou šílenou ženskou je od mého bráchy. On se tím krmí. Celá moje rodina se krmí buď šílenou biblí, nebo šílenými videi, nebo chodí za šílenými kazateli. Tak oni mě nutí de facto stále reagovat.

 242. toli

  Mě osobně návštěvy nuda pláží nebo saun žádné hříšné myšlenky nepřináší a ani mne nepohoršují.Jsem dokonale inertní.Když je něco totálně vystavené tak se ztrácí můj zájem,na druhou stranu jak by mohla pohoršovat přirozenost ? Čapek,Jan Zlatoústý a další zmínění pánové asi slintali i nad odhaleným kotníkem,a u Čapka si myslím že je to typický produkt 1.poloviny 20 století a její morálky.

 243. bílej kabát

  Mulit: No tak to je právě naopak. Odporují si. Vždyť základem přírody jsou neustálé konflikty. Vesmír – výbuchy supernov, co likvidují všechno ve svém okolí, černé díry, co gravitačně požírají vše v okolí a destruují, kolize těles, srážky. Vesmír je chladný – 271 st. Vakukum. Nehostinné místo. Kosmické záření, radiace. A život na zemi je postaven na potravním řetězci, kdy jedno požírá druhé.

  bílej kabát: Daniel B. by odpověděl, že je to důsledek prvotního hříchu. Před tím to vše bylo harmonické a krásné.

 244. Azazel

  Ovšem Daniel B. by následně nedodal žádný důkaz, že před prvotním hříchem měly dravci drápy a tesáky jen pro zábavu, následně by pak nedodal důkaz ani toho prvotního hříchu 🙂

  Hezký den všem!

 245. DarthZira

  Daniel by nám tady dokazoval, jak měl T-rex ty zuby a drápy proto, aby se mu líp trhalo a žralo listí 😀 😀

  Jinak Guy Consolmagno je fakt dobrej týpek – na MIT založil sci-fi klub! 😉

 246. DarthZira

  A pokud jde o Čapka, tak ten byl sice vynikající spisovatel a opravdu velký humanista, to byli s bratrem tedy oba, on měl ale velké štěstí, že umřel ještě před nacistickou okupací, jinak by ho koncentrák neminul – podle některých svědectví ale jeho smrt byla de facto sebevražda, jelikož si uvědomoval, kam vývoj událostí spěje a co ho tím pádem čeká – ale v některých věcech byl strašlivě zdeformovaný rodinnou výchovou. Jeho rodiče byli upjatě prudérní v echt viktoriánském stylu, navíc jeho matka byla poněkud hysterka, která se domnívala, že by jejím synáčkům (a zvláště Karlovi, který byl v mládí dost nemocný) mohl sex ublížit, protože je to přílišná fyzická námaha. Proto se z obou snažila udělat asexuály. Jak se jí to povedlo s Josefem, to těžko říct, ale u Karla asi docela uspěla 🙁

  Fakt ale je, že ten jeho výrok je zcela jistě vytržený z kontextu, to nábožensky fanatičtí magoři velmi často a rádi dělají, že si berou do huby na podporu svých zcestných představ údajné výroky velikánů – ideálně mrtvých, jelikož ti se už nemohou bránit 😉 Víme všichni, co všechno za názory např. tímto způsobem vnucují Einsteinovi, přičemž polovina jsou věci, které vůbec nikdy neřekl, a druhá polovina je zcela vytržená z kontextu a tedy co do smyslu zásadně překroucená.
  S tím Čapkem to nejspíš bude podobně. On totiž sice sám vcelku asexuální byl, ale rozhodně nebyl co do názorů až takový puritán – jeho žena Olga měla spousty milenců s jeho vědomím, ba přímo s jeho souhlasem, někteří z nich byli i jeho přátelé. Prostě to byl humanista a liberál – asi to bral tak, že když už jeho postoj k sexualitě rodiče svou debilní výchovou zdeformovali, tak ale svůj styl života v žádném případě nechtěl vnucovat těm, kteří podobně pokřivenou výchovou neprošli.

 247. petr

  Pan Dawkins je dnes už jen směšný bojovník proti bludům který sám upadl do bludu:-) odpadní DNA neexistuje a vše je důkladně promyšlené, co s tím?

Komentáře nejsou povoleny.