Zákon žárlivosti – když Bůh prováděl interrupce

Autor | 10.04. 2016

Při vášních, které rozpoutává jakákoli zmínka o interrupci před věřícími, je zajímavé se podívat, jak se na umělé přerušení těhotenství dívá Bible. Rozhodně totiž není pravda že by se o uměle vyvolaných potratech nezmiňovala. Pokud čekáte odsouzení, asi budete překvapeni.

Nalezneme o ní zmínku ve starém zákoně, v knize Numeri. Je zde však chápána ne jako způsob jak se vyhnout nechtěnému těhotenství, ale naopak jako způsob přivolání prokletí. Fyzicky provádí úkony směřující k potratu kněz, samotné rozhodnutí je ale údajně ponecháno na Hospodinovi.

V Bibli je totiž  interrupce formou ordálu a označuje se jako Zákon žárlivosti:

Numeri 5:11 až 5:27

Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi:“Mluv k Izraelcům a řekni jim: Kdyby se žena některého muže dostala na scestí a zpronevěřila se mu a někdo se s ní tělesně stýkal, třebaže to zůstane skryto jejímu muži a ona se neprozradí, poskvrnila se, i když proti sobě nemá svědka a nebyla přistižena.
Když se muže zmocní žárlivost a bude žárlit na svou ženu, která se poskvrnila, anebo se ho zmocní žárlivost a bude žárlit na svou ženu, která se neposkvrnila, přivede svou ženu ke knězi a přinese za ni jako oběť desetinu éfy ječné mouky, ale nepoleje ji olejem ani na ni nedá kadidlo, neboť to je obětní dar žárlivosti, připomínkový obětní dar, který má připomenout vinu.
Kněz ženu přivede a postaví ji před Hospodina.
Pak vezme kněz do hliněné nádoby svatou vodu, nabere trochu prachu z podlahy v příbytku a dá jej do vody.
Potom kněz postaví ženu s rozpuštěnými vlasy před Hospodina a dá jí do rukou připomínkový obětní dar, to je obětní dar žárlivosti. Kněz bude mít v ruce hořkou vodu prokletí a bude zapřísahat ženu slovy: »Jestliže se s tebou nikdo nestýkal a ty ses nedostala na scestí a neposkvrnila ses před svým mužem, buď nedotčena touto hořkou vodou prokletí.
Ale jestliže ses dostala na scestí a byla svému muži nevěrná a poskvrnila se tím, že se s tebou stýkal někdo jiný kromě tvého muže…«, tu kněz zapřisáhne ženu přísežnou kletbou a řekne jí: »Ať s tebou Hospodin naloží uprostřed tvého lidu podle přísežné kletby! Hospodin ať způsobí, aby tvůj klín potratil a břicho ti nadulo.
Ať tato voda prokletí vnikne do tvých útrob, aby ti břicho nadulo a tvůj klín potratil.« Žena odpoví: »Amen, amen.«
Kněz pak napíše tyto kletby na listinu a spláchne je do hořké vody a dá ženě vypít tu hořkou vodu prokletí, takže ji voda prokletí naplní hořkostí.
Potom vezme kněz z ženiny ruky obětní dar žárlivosti, bude obětní dar nabízet podáváním Hospodinu a přinese jej k oltáři.
Vezme z obětního daru hrst na připomínku a obrátí ji na oltáři v obětní dým. Potom dá ženě napít té vody.
 Když jí dal napít té vody, tedy v případě, že se poskvrnila zpronevěrou svému muži, naplní ji voda prokletí hořkostí, břicho jí naduje, její klín potratí a žena bude ve svém lidu kletbou.

Můžeme vcelku oprávněně pochybovat o účinnosti zmíněných abortiv, tedy přinejmenším, pokud je popisované složení úplné a pokud půda sama neobsahovala nějaké hodně nezdravé látky. To ale vcelku nic nemění na tom, že základní postoj k ženskému tělu je ve Starém zákoně stejný , jako u Pro Life aktivistů. Ani zde nemá žena právo rozhodovat, co se bude dít s jejím tělem a zda dítě donosit chce nebo nechce.

Je to jediný zákon prosazující interrupce, o němž vím, který je naprosto v rozporu s mým morálním přesvědčením.

119 thoughts on “Zákon žárlivosti – když Bůh prováděl interrupce

 1. toli

  Nemocní ti budou argumentovat tím že jde o přežitý Starý Zákon a oni mají přeci Nový Zákon,zákon lásky. Ono je pro ně velmi výhodné vybírat pasáže z SZ a v případě potřeby z NZ. Ani oblečená ani nahá ,chytrá horákyně.

 2. Bílá velryba

  Nový zákon, to je ten, jak tam Ježíš vyhrožuje peklíčkem a říká, že ze (starého) Zákona platí každé slovo? Už jen to, že považuje toho psychopata za svého otce o něm něco vypovídá 🙂

  Ještěže si to každý může vyložit jak chce nebo přehlídnout dané pasáže…

 3. Daniel B.

  @Petr Tomek

  „Je to jediný zákon prosazující interrupce, o němž vím, který je naprosto v rozporu s mým morálním přesvědčením.“

  To byste mohl trochu rozvést. Co konkrétně na něm vidíte nemorálního?

 4. lokki

  třeba to, že kdykoliv se muže zmocní žárlivost, může svoji těhotnou ženu přinutit k potratu? S boží pomocí?

 5. Daniel B.

  @lokki

  Ne. Žárlivost muže k potratu nestačila. Ta událost mohla skončit hanbou muže jako křivě obviňujícího.

 6. Daniel B.

  Bylo by dobré pro porozumění textu nekončit veršem Numeri 5:27, jak je v článku, protože hned následující verš Nu 5:28 říká toto:

  „Jestliže se však ta žena neposkvrnila a je čistá, zůstane bez trestu a schopná mít potomstvo.“

  Muž riskoval hanbu křivého obvinění.

 7. lokki

  čili v podstatě říkáte, že víc než na manželovi záleželo na tom, co jí dal vypít kněz – to je ještě lepší… a na podstatě problému to nic nezměnilo.

 8. Daniel B.

  @lokki

  Na tom, co ji dal vypít kněz, nezáleželo vůbec. To výsledek neovlivnilo.

 9. Foxy

  „Na tom, co ji dal vypít kněz, nezáleželo vůbec. To výsledek neovlivnilo.“
  Prosímtě, řekni pozpátku MACEK!
  Znáš snad skutečné složení té „hořké vody“, co v tom kterém případě dostala ta nešťastná ženská k vypití?
  Víš kolik je ryze přírodních abortiv, ze kterých přemnohé byly známy již v dobách, kdy o tom tvém biblickém pánubohu ještě nebylo ani potuchy?
  Takže holt sis dal parádní gól do vlastní branky.

 10. Sam

  Ten text z knihy Numeri má beztak symbolický význam. 🙂

 11. Bílá velryba

  A jaký symbolický význam, to vám řekne skoro každý teolog trochu jinak, občas přesně opačně a hlavně to nijak racionálně nedoloží 🙂

 12. Petr Tomek Post author

  Daniel B.: „To byste mohl trochu rozvést. Co konkrétně na něm vidíte nemorálního?“

  Přiznávám, že s tímhle mám trochu problém, nikoli s vysvětlením, ale s vámi.
  Vaše morálka je postavená na víře v magickou bytost ze starých bájí, jinak byste neměl jakékoli zábrany vraždit, znásilňovat, krást…atd. Možná snad strach z reakce společnosti. Přinejmenším podle vašeho vlastního výkladu.

  Nakolik chci tuhle vaši víru opravdu naviklat, pokud jste to, co sám říáte?

  Vysvětlt vám,že je ordál v lepším případě opravdu jenom zlá hra s náhodou a v horším případě podvod znamená, přimět vás alespoň chvíli uvažovat o tom, že se v ordálu žádným způsobem Bůh neprojevuje. Jak daleko je od takového zamyšlení k přesvědčení, že se neproevuje vůbec, že bůbec není? Co to znamená, pokud je to opravdu vaše jediná zábrana v tom, chovat se těžce asociálně?

  Pokud to měla být otázka v tom smyslu, jak může ateista vůbec něco odsuzovat, tak to znamená, že jsme narazili na Dunning -Kruger efekt. Nemohu vám vysvětlit, proč je to z mého pohledu amorální, protože můj názor pochází z konsekvencionalistického morálního soudu. Vy jste si schopnost vytvářet vlastní moráku nevypěstoval, takže nemůžete chápat, proč z ní vyplývá právě toto.

 13. Daniel B.

  @Petr Tomek

  „Vaše morálka je postavená na víře v magickou bytost ze starých bájí, jinak byste neměl jakékoli zábrany vraždit, znásilňovat, krást…atd. Možná snad strach z reakce společnosti. Přinejmenším podle vašeho vlastního výkladu.“

  Podle jakého výkladu? Odkud jste to vzal?

  Jinak vás chápu. Tím, že jste se nesetkal doposud s Bohem, věříte tomu, že se Bůh neprojevuje, že Bůh není. Přesvědčit o tom vás nemohu já, jenom Bůh. Třeba se vám nějak postaví do cesty a vy uznáte, že existuje. Mně se to stalo.

  Předpokládal jsem ohledně tématu právě to, co zde v diskuzi čtu. Poněvadž nevěříte v Boha, ani v jeho moc, kde jde o to, že Bůh naplní, co řekl – nemůžete daný biblický text dobře chápat. Vycházíte ze špatných předpokladů.

 14. Jan Kupka

  Ono by se toho o interrupcích v Bibli nelíbilo pro-life jádru více:

  „Když se muži budou rvát a udeří těhotnou ženu, takže potratí, ale nepřijde o život, musí pachatel zaplatit pokutu, jakou mu uloží muž té ženy; odevzdá ji prostřednictvím rozhodčích.
  Jestliže o život přijde, dáš život za život.“

 15. Daniel B.

  Mohu se ztotožnit s ateisty, že spolu s nimi nevěřím v takového Boha, jakého oni sami popisují. Pokud Bůh není, pak nemá smysl hodnotit jeho vlastnosti. Pokud Bůh není, pak jsou opravdu zákony, které jsou napsány jeho jménem, skutečně nemorální. Přiznám se, že mě dříve nenapadla ta věc, – protože ji považuji za samozřejmost, – že pokud chce člověk hodnotit vlastnosti Boha, je jasné, že je potřebuje je hodnotit z pohledu jeho existence.
  Ateista pak může číst každý biblický úsek, který mluví o tom, co Bůh řekl, jako manipulaci s lidmi, protože z jeho pohledu Bůh není, a tedy – jedná se o lež a manipulaci lidí. Nedává mi to smysl, proč ateisté mluví o vlastnostech Boha, v kterého nevěří ani oni, ani křesťané, vlastně nikdo. Kam takové články vůbec míří? Chcete říct křesťanům, jaký je ten, který podle vás není? Pěkně to vystihuje název článku: „Zákon žárlivosti – když Bůh prováděl interrupce“. Prováděl interrupce ten, který není a nikdy ani nebyl?

  Psát články, které nejsou ani pro ateisty, ani pro věřící, nemá přece smysl.

 16. Jan Kupka

  Na to jsem narazil ve vedlejší debatě v souvislosti s tím, zda Bůh trestá nebo netrestá viníky. No pochopitelně netrestá, když (dle ateistů) neexistuje. A tak je nespravedlivý. 🙂

  Ono je to dost těžké na výklad, tahle pasáž knihy Numeri. Je zde nějaký ordál, kterým by počestná žena už z technické povahy věci měla vždy projít – což Bůh jistě ví. Nejde tedy o interrupci v pravém slova smyslu. Spíše mi to připomíná ordál z Monty Pythonů, ale to je jen má soukromá asociace.

 17. Daniel B.

  Za důležité vidím v tomto biblickém textu o žárlivosti, že když nastal trest, pak byl jasně daný – „aby ti břicho nadulo a tvůj klín potratil“. Žena neměla zemřít, pouze potratit, když se poskvrnila. Když se neposkvrnila, měla zůstat bez trestu. Ateistický výklad z přirozeného hlediska nedává smysl, protože předpokládá různé stavy, které se mohly projevit poškozením plodu, ne potratem, nebo smrtí ženy otravou – což by vylučovalo to, co Bůh řekl. Byly dány pouze dvě možnosti a byly jasně dané ve svých projevech. Projevem neposkvrněnosti ženy měla být schopnost mít potomstvo – zůstat bez trestu (Nu 5:28).

 18. toli

  @Daniel B

  Tak si ho klidně nech působit ve svém životě,ale co my s tím ? Myslím že většina lidí tady začíná chápat že diskutovat s bludařem je ztráta času.

 19. Ateistický laik

  Daniel B.: Nedává mi to smysl, proč ateisté mluví o vlastnostech Boha, v kterého nevěří ani oni, ani křesťané, vlastně nikdo.
  A v kterého boha teda věříte, popište jeho vlastnosti, kdo to je, kde je, jak vypadá, jak se projevuje, proč se projevuje jen věřícím, …? Ať se teda o něm pobavíme. (to je jak u blbých na dvorečku stále dokola)

 20. Petr Tomek Post author

  @Daniel B:

  1.) Napsal jste:
  „Ale já se ateistům nedivím. Nemají základ pro svůj morální život. “
  „Je člověk v očích ateistů něco víc než shluk molekul? Má jeho život nějakou hodnotu?“

  Vzhledem k tomu, že morální rozhodnutí ateistů nechápete, můžete toto odvozovat jen z předpokladu jak byste sám uvažoval bez víry v Boha. Je to poněkud patologické.

  2.) Naprosto vážně: Vy věříte, že ordály fungují? Věříte, že do nich zasahuje Bůh?

 21. ateista

  @Daniel B.
  „Nedává mi to smysl, proč ateisté mluví o vlastnostech Boha, v kterého nevěří ani oni, ani křesťané, vlastně nikdo.“

  My mluvíme o těch vlastnostech, které bohu přisuzují věřící. A protože takové vlastnosti bůh mít nemůže, tvrdíme, že neexistuje. Co je Vám na tom nepochopitelné? Aby něco mohlo mít nějaké vlastnosti, musí to napřed existovat. Takže prvotní problém je u Vás.

 22. Bílá velryba

  Ano, život je nejspíš jen shluk molekul, ale to neznamená, že složitý, evolučně vzniklý shluk molekul jménem člověk – budeme přece nějak mučit něco podobného – jsme sami shluk molekul, přitom sami sebe „milujeme“, milujeme i ty druhé lidi často, protože jsme tak evolučně nastaveni + máme rozum. Evoluční základy morálky + rozum nás vedou k morálce, která není náboženská. Vás víra v boha vede k různým, často neslučitelným morálkám, které bývají odporné, ale i když zrovna nejsou úplně odporné z hlediska obsahu, tak z hlediska formy jsou iracionální a nejsou racionálně odůvodněné, přitom také stojí na evolučním základu, ale berou si z něho to horší (z hlediska rozumu) 🙂

 23. Petr Tomek Post author

  @Daniel B.
  „Nedává mi to smysl, proč ateisté mluví o vlastnostech Boha, v kterého nevěří ani oni, ani křesťané, vlastně nikdo.“

  Možná vám to uniklo, ale literární postava je druh existence. Je to ale naprosto odlišný druh existence než u živých bytostí. Přesto vnímáme že má Harry Potter nebo Robur Dobyvatel nějaké lidské vlastnosti, protože je to literární obraz osoby. Ateisté se tedy o imaginárních postavách a jejich vlastnostech mohou bavit jako kdokoli jiný, jen je nezaměňují s reálnými bytostmi.

 24. Bílá velryba

  Já Danieli odmítám jen bohy, o kterých jsem se kdy doslechl od vás věřících a pro které nejsou žádné důkazy. Zatím a dlouhodobě není důkaz pro žádného boha, ani pro dědečka na mráčku, ani pro tajemnou inteligentní energii, ani pro prvního inteligentního hybatele a tvůrce světa, ani pro inteligenci mimo čas a prostor, ani pro boha zlého, ani pro boha hodného – prostě pro žádného 🙂

  A není pravda, že bojuji proti slaměným panákům, když odmítám třeba boha Tomáše Akvinského, tak to není slaměný panák, ale odmítám boha docela hodně lidí kteří mají rádi Akvinského, částečně se na něj odvolává i dnešní katolická církev 🙂

  Jak píše pan Tomek, literární postava a idea či iluze nebo představa není to samé co objektivně existující bytost…

 25. Daniel B.

  @Petr Tomek
  „Vzhledem k tomu, že morální rozhodnutí ateistů nechápete, můžete toto odvozovat jen z předpokladu jak byste sám uvažoval bez víry v Boha. Je to poněkud patologické.“

  To vůbec ne. Mluvím na základě vlastní zkušenosti s ateisty. Pokud ten, kdo si říká věřící(křesťan), jedná způsobem, který není slučitelný s jeho vyznávanou vírou, mohu říct, že nejedná podle morálky, kterou vyznává. U ateistů však není žádný základ pro jejich morálku – ateista se klidně může chovat dobře a neneguje to jeho víru, že konečný soud nad člověkem není. Ateista se však může chovat naprosto špatně a je to rovněž v souladu s jeho vírou, že smrtí vše končí a že se tedy nebude za svůj život nikomu zodpovídat. Někdo může svůj ateismus klidně použít k rozvoji nemorálnosti. A asi jste ve svém životě sám zažil z vašeho pohledu hodně nemorální ateisty. Lidé, které je těžko poslouchat, protože každé druhé slovo je u nich sprosté. Lidé, kteří vám lžou beze studu do očí,… O morálce má smysl mluvit jen tehdy, když stejná morálka platí pro jednoho jako pro druhého. Pokud si však ateisté vybírají to, co je podle nich správné, pak co jim můžete na základě ateismu říct? Cožpak ateismus nedovoluje chovat se, jak se mi to hodí, pokládat za správné, co se mi hodí, říkat pravdu tehdy, kdy se mi to hodí a když se mi ji říkat nehodí, tak ne?

  „Naprosto vážně: Vy věříte, že ordály fungují? Věříte, že do nich zasahuje Bůh?“

  Neřekl bych, že ordály fungují – pokud to myslíte všeobecně. Co vím, tak fungují smlouvy s Bohem. Každý věřící v Krista je s Bohem ve smlouvě. Ta smlouva přináší jednak privilegia, jednak závazky. Bůh některé věci požaduje a zároveň slibuje některé věci plnit. Takže tento ordál zaznamenaný v Bibli fungoval na základě smlouvy Boha, kterou uzavřel s Izraelity. Nemám problém tomu věřit. Bůh skutečně plní smlouvy – plní smlouvu v mém životě i v životě jiných věřících.

  „Možná vám to uniko, ale literární postava je druh existence, je to ale naprosto odlišný druh existence než u živých bytostí. Přesto vnímáme ž má Harry Potter nebo Robur Dobyvatel nějaké lidské vlastnosti…“

  To mi právě neuniklo. Pokud byste psal o literární postavě, pak nemáte důvod měnit její vlastnosti, o kterých čtete. Vás přístup je tento: – když ho vztáhnu na Harryho Pottera – vezměme literární postavu Harryho a odejměme mu vlastnosti, které neexistují – lidé přece nemají magickou moc, takže Harry vůbec nic svými kouzly nezpůsobil. Neznám nikoho, který by se takto zajímal o postavu, která neexistuje. Zde v článku, který má být o Bohu, který prováděl interrupce, žádný Bůh nevystupuje. Bůh prováděl interrupce, ale protože neexistuje a nemá tedy žádnou moc, tak nemohl ovlivnit výsledek ordálu. Takže ani skutečný Bůh, ani Bůh jako literární postava,… působí to trochu komicky… stejně jako by působila diskuze o Harrym P. bez magické moci.

 26. Bílá velryba

  Neznám nikoho, který by se takto zajímal o postavu, která neexistuje.

  Neznáte fandy Star Treku? Nebo Pána prstenu? Nebo Hvězdných válek co se zajímají o objektivně nejspíše neexistující postavy? 🙂

  Navíc někteří lidé, např. děti, si nechtějí připustit objektivní neexistenci Ježíška co nosí dárky, vy jste jako ty děti, nechcete vyrůst z „příjemných představ a iluzí“ 🙂

 27. Daniel B.

  @Bílá velryba

  Pochopte, že se zde nepíše o Bohu jako o literární postavě. Asi nemáte problém s Harry Potterem, že v knize čaruje, že ne? Proč máte tedy problém s Bohem, který ovlivní výsledek ordálu?

 28. Bílá velryba

  Samozřejmě že nemam problém s bohy jako literárními postavami, ale mam problém s jejich přetahováním do reality a do politiky a veřejného života a do morálky 🙂

 29. Daniel B.

  @Bílá velryba

  Přetahování literární postavy do reality se dopouštějí ateisté a pak vznikají takovéto články… články ani o literární postavě, ani o postavě skutečné, články o Bohu, ve kterého nevěří ani ateisté, ani křesťané.

 30. Foxy

  „Pochopte, že se zde nepíše o Bohu jako o literární postavě…“
  Je ale snad celý ten bůh, včetně oněch starých pověstí hebrejských něco jiného?
  Ano, jeho imaginární existence je nesporná. I imaginární entita může ovlivňovat lidskou psyché.
  Ale o reálné existenci toho tvého boha mám hluboké, zásadní pochybnosti (tedy nevěřím v něj), a to proto, že dosud nikdo nepředložil jakýkoliv plausibilní důkaz jeho reálné existence.

  Takže celý ten ordál je pro mne cosi na úrovni šamanismu. Odhlédnu li od psychologického působení, je plně na vůli šamana (zde kněze), jakým způsobem zaonačí výsledek.
  Pokud je důsledkem (ať už psycického nátlaku či přítomnosti vhodného abortiva v oné „hořké vodě“) potracení plodu, jedná se zde jednoznačně o totéž, co tak vášnivě odsuzují protipotratoví umanutci.

  Tedy alespoň tak to vidím.

 31. Daniel B.

  @Foxy

  Nevidíte ale, že takovéto články by měly smysl, jen pokud by zde byla skupina lidí, která bere vážně to, co je napsáno v bibli, ale neuznává existenci Boha. Jen těm byste mohl takto argumentovat… „jedná se zde jednoznačně o totéž, co tak vášnivě odsuzují protipotratoví umanutci“.

  Nechápu, jak můžete někomu něco vyvracet z pozice zastávání názoru, kterému on sám nevěří. Chápete, že daný text je zcela o něčem jiném, když člověk věří v Boha, který je mocný a činí to, co říká?

 32. Bílá velryba

  Ale já kritizuji bohy, ve které věřící věří, ne ve které nevěří 🙂

  Navíc opakuji: důkazy nejsou ani pro objektivní existenci bohů věřících, ani pro objektivní existenci literárních bohů 🙂

  čili nejsou žádné exaktní důkazy objektivní existence pro:

  1) bohy ve které věřící věří

  2) bohy literární

  Navíc spousta věřících věří v objektivní existenci bohů literárních, ne v nějaké osobní tajemno a spol. 🙂 ale ani pro osobní neliterární bohy nejsou důkazy 🙂

  Mé výtky se týkají všech bohů

 33. Daniel B.

  @Bílá velryba

  „Ale já kritizuji bohy, ve které věřící věří, ne ve které nevěří “

  Jakým způsobem dané bohy kritizujete? Zajímalo by mne, jaké to je kritizovat někoho, v jehož existenci nevěříte.

 34. Bílá velryba

  Kritizuji hypotézu tvůrce světa, což je představa snad všech bohů, že je to inteligence co stvořila svět, tam spadá 99,999999% bohů, pokud někdo myslí boha třeba jako superufona – nějakou inteligenci co už se vyvinula ve světě, tak takové „bohy“ (spíše ufony) nekritizuji.

  Kritizuji hypotézu inteligentní první příčiny světa jako nepotřebnou a nepravděpodobnou a bez důkazů. To je hlavní kritika boha (či bohů) jako takového.

  Pak kritizuji konkrétní bohy a svaté texty a jejich výklady jako iracionální…

  Pak kritizuji náboženství a jeho úlohu ve světě a negativní důsledky v minulosti i dnes…

  Kritizuji církve také, což souvisí s náboženstvím…

  Kritizuji jednotlivé předáky církví také…

  Kritizuji zatahování jakékoliv verze náboženství do politiky…

  atd tad… 🙂

 35. Daniel B.

  @Bílá velryba

  Takže žádné bohy nekritizujete, když nejsou, že? Kritika se nemůže dotýkat něčeho, co není.

 36. Bílá velryba

  Kritizuji hypotézy boží existence 🙂

  Ty ideje, ty představy, ty hypotézy a teorie božích existencí.

  Když píši, že kritizuji bohy, myslím tím hypotézy bohů, samozřejmě…

  Pak se také ptám proč by tvůrce světa, když by existoval, stvořil tak odporný a krutý svět, pokud by to nebyl psychopat… 🙂

 37. Daniel B.

  @Bílá velryba

  „Pak se také ptám proč by tvůrce světa, když by existoval, stvořil tak odporný a krutý svět, pokud by to nebyl psychopat…“

  Ano, svět není v dobrém stavu. A nevěřím, že ho Bůh takový stvořil. To, že je něco špatné, neznamená nutně, že to bylo špatné vždycky.

  Tím, že znám Boha, můžu se každý den radovat a prožívat jeho pokoj.

 38. Sargon

  Daniel B:
  „Bylo by dobré pro porozumění textu nekončit veršem Numeri 5:27, jak je v článku, protože hned následující verš Nu 5:28 říká toto:

  „Jestliže se však ta žena neposkvrnila a je čistá, zůstane bez trestu a schopná mít potomstvo.““

  Samozřejmě, protože není li žena těhotná, dost obtížně se potracuje.
  Považoval bych to dokonce za podobně nesnadné, jako otěhotnět bez pohlavního styku. 🙂

  Ale k věci, podle vás je v pořádku, aby ženě, která CHCE mít dítě, byl vyvolán potrat(Bohem, knězem, „hořkou vodou“, to je fuk) a současně souhlasíte se zákazem potratů, tedy aby žena, která NECHCE mít dítě, byla nucena dítě donosit a porodit?
  Tomu se, prosím pěkně, říká názorová nekonzistenčnost. Dalo by se to říci i poněkud explicitněji, ale budiž.

 39. Bílá velryba

  Jak znáš boha, jak to víš že je to bůh? Chci důkazy 🙂

  Jasně, evoluce nebyla a zvířata se nepožírala před vznikem člověka, bůh (pokud je vševědoucí či všemohoucí či hodně vědoucí a hodně mocný) tomu jistě nemohl zabránit či nemůže zabránit. Místo toho se dívá skrze glory hole na to, jak umíralo 5 dětí z 10 v dětském věkku po většinu historie, proč? Proč zkouší tvory co ani nemají dost rozvinuté myšlení jako zvířata či děti? Ty za nic nemohou. A jestli skrze ně zkouší rodiče, tak je používal jen jako prostředek k cíli, jako vedlejší materiál, odporné! Himmlerovský koncentrák. A proč zrovna 5 z 10, proč tolik? Proč si to jen nepřehrál v hlavě, když je to chytrolín tak velký, že stvořil tento svět? A proč se to stále opakuje s podobnými výsledky? Co je to za šílenou psychopatickou rádoby-zkoušku? 🙂

  Stejně tak u zvířat to nechápu, nemají abstraktní rozum, trpí, nikoho kromě nich to moc nezajímá a nezajímalo, jsou tak zvířata nastavena, nemohou jinak jednat… hnus! Za to by mohl potenciální tvůrce…

  Za spoustu utrpení člověk nemůže

 40. Daniel B.

  @Sargon

  V případě čistoty ženy šlo o schopnost mít nadále potomstvo, v případě hříchu ženy šlo o prokletí, kdy žena nemohla potomstvo mít. Nejednalo se tedy jen o potrat ženy právě těhotné. Jednalo se o zbytek jejího života, který měla strávit v neplodnosti. Potrestán byl i pohlavní styk, který žena měla s někým jiným, než se svým mužem, aniž z něj otěhotněla.

  V pořádku je, když o životě nebo smrtí lidí lidé nerozhodují, pokud k tomu nemají autoritu určenou Bohem. Kněz neměl právo jednat, jak se mu zachtělo. Určitě se zde neshodneme, protože vy si neceníte plodu jako člověka, který byl stvořen pro věčnou existenci. Jestliže žena má právo rozhodnout o životě nenarozených dětí, proč nemá právo rozhodnout o životě dětí narozených? To dítě je přece její!

 41. Daniel B.

  @Bílá velryba

  „Za spoustu utrpení člověk nemůže“

  Ano, trpíme i kvůli hříchům jiných. Víte, ale přes to všechno, co je na světě zlé, může ten, kdo patří Bohu, čerpat radost a pokoj od něj. Co má nevěřící, když se okolnosti staví proti němu? Kolik toho v životě dokážeme jako lidé sami ovlivnit? Můj bratranec mi nedávno vyprávěl o svých nevěřících spolupracovnících, že mají dvě „jistoty“, které je drží – rodinu a práci. Říkal mi, že si všiml, že když mají v obou oblastech problémy, jsou zcela na dně. Bez víry v Boha ani moc nejde být vyrovnaný v okolnostech, nad kterými nemám kontrolu a nevěřím v nikoho, kdo by ji měl a miloval mě.

 42. Bílá velryba

  Hm, zase bez odpovědi, jak víte, že komunikujete s bohem a jak s ním konkrétně komunikujete 🙁

  Proč mam trpět za hříchy druhých? To je systém fašistické kolektivní vinny 🙁

  Navíc je zde utrpení i nezávislé na člověku a na „hříchu“ (co to vlastně je ten hřích?): přírodní katastrofy, nemoci, evoluce, utrpení zvířat,… tohle vše by mohl tvůrce světa udělat jinak či zastavit, stvořil přece podle vás svět, ale nechává to být jak to je…

  Tak zatím …

 43. toli

  Daniel musí mít vždy poslední slovo a přitom netuší že se vůbec nic nezmění.On zůstane ve svých bludech a na našich postojích se nic nezmění.Ti hloupější z nás ho budou neustále dráždit, načež on bude neustále slintat a slintat ty svoje pitchoviny. Chtělo by to už vyměnit gramofonovou desku,protože je to pořád dokola…..

 44. Čestmír Berka

  „Někteří lidé si myslí, že – odpusťte mi ten výraz – abychom byli dobří katolíci, musíme být jako králíci. Nikoli, zodpovědné rodičovství.“ papež František na Filipínách

 45. Daniel B.

  @Bílá velryba

  Problém je, že vy věříte pouze v materiální svět. Existenci lidské duše a lidského ducha nepřipouštíte. Bůh je Duch a komunikuje s člověkem tak, že mluví k jeho duchu. Jistota, že patřím Bohu přichází právě z této komunikace Ducha k duchu: „Sám ten Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme děti Boží“ (Římanům 8,16). Nepředpokládám, že byste tomu rozuměl. Chápou to všichni, kdo mají tuto zkušenost, – zkušenost, že patří Bohu. Zkuste vysvětlit někomu, kdo nikdy barevně neviděl, co to znamená vidět modrou, zelenou, červenou barvu. Pokud vám ten člověk bude tvrdit, že barvy neexistují, pak ho budete chápat. Člověk, který vidí barevně však není něčím víc, než ten, kdo barevně nevidí.

 46. Daniel B.

  @Bílá velryba
  „stvořil přece podle vás svět, ale nechává to být jak to je…“

  Ano, do určitého času to nechá být tak, jak to je. Jedním z důvodů je to, že všichni, kteří odmítli Boha, by při řešení už neměli možnost být zachráněni. Dalším důvodem je to, že Bůh na celou věčnost ukáže, jak dopadne život člověka v nezávislosti na Bohu. Na konci dozraje dobro a dozraje zlo. Dobro bude u lidí tak dobré, jaké po pádu člověka do hříchu ještě nebylo a zlo bude tak zlé, jaké ještě nebylo. A lidé prožijí důsledky svých rozhodnutí mnohem intenzivněji. Přesvědčení o Boží existenci nestačí: „Lidé byli ožehnuti velikým žárem a proklínali jméno Boha, který měl moc nad těmito ranami, ale neobrátili se, aby mu vzdali slávu.“ Zj 16,9

 47. Ateistický laik

  Daniel B. : O morálce má smysl mluvit jen tehdy, když stejná morálka platí pro jednoho jako pro druhého.
  Určitě jste slyšel, že zákony jsou „minimální morálkou“. Ty platí pro všechny stejně (princip sekulární společnosti).
  Ateista se však může chovat naprosto špatně a je to rovněž v souladu s jeho vírou, že smrtí vše končí a že se tedy nebude za svůj život nikomu zodpovídat.
  Žádnou víru nemám. Za svůj život se zodpovídám společnosti, ve které žiju, průběžně po celý život. Proč bych se měl někomu zodpovídat za svůj život po smrti? Vím, že věříte něčemu po smrti, ale pro mě je to pokrytecké a alibistické se na to o odkazovat, když jste nedodali (věřící) důkazy, že to tak probíhá. To taky vede k tomu, že někdo věří, ale chová se nemorálně, když teda soud bude až po smrti. Z vašeho hlediska to asi opravdový věřící není, já ale nemám možnost to rozlišit. Tito věřící vám škodí, ale věřící obec s tím nic-moc nedělá (nechává to na boží soud), což vám zase na kráse nepřidává.

 48. Jaroslav Štejfa

  Zase se diskuse dostala do absurdní roviny. Za základ považuji údiv věřících tázajících se, proč se ateisté pletou do diskuse o chování nějakého boha – tedy něčeho o čem si myslí že neexistuje. Nemohu a nechci mluvit za všechny. Já sám považuji za potřebné se do toho mísit, protože vy věřící prosazujete, aby žena, která je zcela zodpovědná za svůj život a od určité doby i za život svého plodu, se podřizovala imperativům něčeho co neexistuje, ale co údajně (podle vašeho výkladu naprosto správně) musí tato žena učinit a to i v rozporu se svými zájmy. A uctíváte naprosto šílené riuály ze SZ, nad kterými se otřese každý člověk, co si alespoň jednou umyl ruce mýdlem.
  Já se divím čemu se divíte. Tvoříte-li vy věřící třeba manželský pár, nechť vaše manželky místo těhotenského testu pojídají či pijí smetí z podlahy, pak to možná váš bůh zařídí a vyhnete se žalobám za úmyslné poškozování zdraví, nebo něčemu horšímu. Ale prosím nešiřte tyto obludnosti dál, zejména to neučte své děti. Není to tak dlouho, co se zde diskutovalo, že učit malé děti víře v bohy a příslušné rituály, je podle vás opovrženíhodná doktrina. Sic!
  Jaroslav Štejfa

 49. Daniel B.

  @Ateistický laik

  „Tito věřící vám škodí, ale věřící obec s tím nic-moc nedělá…“

  „„Jestliže tvůj bratr proti tobě zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Poslechne-li tě, získal jsi svého bratra. Jestliže by však neposlechl, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva, aby ‚ústy dvou nebo tří svědků byl potvrzen každý výrok‘. Jestliže by je neposlechl, pověz to shromáždění, a jestliže by neposlechl ani shromáždění, ať je ti jako pohan a celník.““ Mt 18,15-17

  Takže se to dělá u těch, kdo to berou vážně. Věřící mají právo se veřejně distancovat od člověka, který žije v hříchu a nechce s tím nic dělat. Proto nepovažuji za věřící lidi, kteří žijí v nezávislosti na Bohu – tedy bezbožně.

 50. Daniel B.

  @Jaroslav Štejfa

  „Ale prosím nešiřte tyto obludnosti dál, zejména to neučte své děti. “

  Chápete vůbec, že my křesťané jsme pod jinou smlouvou? Že nemáme obětní rituály? Že nejsme povinni zachovávat to, co se nás vůbec netýká? Že ve smlouvě, která byla uzavřena skrze jedinou oběť – kdy Ježíš zemřel za hříchy lidí – se jedná o zcela jiné věci?

  Divím se z toho hlediska, že daný článek směřuje na lidi, kteří věří Bibli, ale nevěří v Boha. Jedině takoví lidé by měli brát vážně vaše závěry.

 51. Sargon

  Daniel B.: „Jestliže žena má právo rozhodnout o životě nenarozených dětí, proč nemá právo rozhodnout o životě dětí narozených? To dítě je přece její!“

  Toto si myslí věřící, proto stále agumentují tím, že je jejich věc, jak budou SVÉ děti vychovávat(indoktrinace víro). Jenomže tak to není. Děti patří sobě. A ženy patří také sobě, takže pokud se rozhodnou, že nechtějí mít děti, nebo jedno konkrétní dítě, mají pravo jít na potrat, protože dítě je v tu dobu ještě součástí jejího těla, které patří jen a jen jí.
  Polsko dává tímto jasný signál, že ženy jsou brány pouze jakožto pece na výrobu malých křesťánků. Co zakáží příště? Vasektomii? Podvázání vaječníků.
  Pořád se argumentuje právem na život a posvátností života. Jelikož jsou křesťané i proti eutanázii a sebevraždě, nejadná se o právo, ale o povinnost.

  V Polsku jde teď ale o zákaz potratů. O NAPROSTÝ zákaz potratů.

  Byla žena znásilněna a čeká s násilníkem dítě? Klidně ať je jí 15 a násilník její vlastní oec. Potrat se zakazuje!
  Ohrožuje těhotenství, či porot zdraví a život matky? Nevadí. Potrart by byl zločin i tak.
  Žilo by dítě po narození jen pár hodin, maximálně dní? Neva. Potrat je vražda.

  Pokud souhlasíte se zákazem potratů i v těchto případech, pak považujete jedno oplozené vajíčko za důležitější, než dospělou ženu.

  A vyhýbáte se odpovědi, jako Halík. Bylste tázán, jaký je tedy ten váš Bůh, ve kterého věříte, když teda v toho boha ve kterého nevěříme my(což jsou všechny Boží definice), nevěříte ani vy.

  Ke knize Numeri:
  Takže pokud je dítě produktem cizoložství, tak má Bůh právo ho zabít ještě před narozením, aby tím potrestal cizoložnici? Ale čím se provinnilo to dítě? A čím se liší potat, který vykoná Bůh, od potratu, který vykoná lékař. Platí snad, „Co je dovoleno Bohovi, není dovoleno volovi.“? Pak je Bůh pokrytec, protože označuje za špatné něco, co sám činí.

  „Bůh činí tak, jak říká.“ Nikoliv. „Hospodin ať způsobí, aby tvůj klín potratil a břicho ti nadulo.“ Poskvrnila-li se žena cizoložstvím, ale není-li těhotná, nepotratí, pouze se stane neplodnou. Tudíž nesplnil, co říká.

  Pojďte na FB, ať se svmi pobaví i zbytek třídy. Tady to není ono:
  https://www.facebook.com/ateiste/?fref=ts

 52. Ateistický laik

  Daniel B.: V pořádku je, když o životě nebo smrtí lidí lidé nerozhodují, pokud k tomu nemají autoritu určenou Bohem.
  Nevím, jestli jsem vám to nevytrhnul z kontextu, ale tohle je zase dobrá kravina. Jak člověk pozná autoritu určenou b(B)ohem? Má něco vytetováno, má třetí oko, …? Nebo je to zase jen pohádka pro věřící?
  Bez víry v Boha ani moc nejde být vyrovnaný v okolnostech, nad kterými nemám kontrolu a nevěřím v nikoho, kdo by ji měl a miloval mě.
  Ale jde, nejlepší je věci, nad kterými nemám kontrolu, neřešit (netvrdím, si jich vůbec nevšímat a nezajímat se o stav). P.S.: S tím dovětkem milováním to nechápu, nemáte tam nějaký překlep?

 53. Daniel B.

  @Sargon

  „mají pravo jít na potrat, protože dítě je v tu dobu ještě součástí jejího těla, které patří jen a jen jí“

  Nesouhlasím, že dítě je součástí jejího těla. Nervová soustava dítěte není propojena s nervovou soustavou jeho matky, že by matka cítila bolest umírajícího dítěte.

  „Bylste tázán, jaký je tedy ten váš Bůh, ve kterého věříte, když teda v toho boha ve kterého nevěříme my(což jsou všechny Boží definice), nevěříte ani vy.“

  Věřím v Boha, jak ho popisuje daný text, tedy že rozhodl spravedlivě podle toho, co řekl.

  „Poskvrnila-li se žena cizoložstvím, ale není-li těhotná, nepotratí, pouze se stane neplodnou. Tudíž nesplnil, co říká.“

  Předpokládám, že překlad o potratu není zcela správný. Uvedu další překlady konce verše Nu 5,21:
  „…propadlá bedra a vyduté lůno“ překlad ČSP
  „…LORD does make your thigh to rot, and your belly to swell“ překlad KJV
  „…lůno tvé hnilo a břicho tvé oteklo“ překlad BK, 1613
  „…Pán dá ochromieť tvojim bedrám a napuchnúť tvojmu lonu.“ Slovenský katolický překlad

  Nenašel jsem zatím jiný překlad Bible, který by mluvil o potratu.

  „Pak je Bůh pokrytec, protože označuje za špatné něco, co sám činí.“

  Není. Pokud by člověk byl v pozici, která mu umožňuje rozhodovat o životě, pak by to špatné nebylo. Vláda má např. určitou pravomoc, které může a také má uplatňovat. Občan tuto pravomoc však nemusí mít. Je to z její strany pokrytecké, že si umožňuje něco, co jiným neumožní?

 54. Foxy

  „V pořádku je, když o životě nebo smrtí lidí lidé nerozhodují, pokud k tomu nemají autoritu určenou Bohem.“
  Toto je základní princip theokracie.
  Za mne tedy dreimal nein!!!
  Neboť už samo slovní spojení „autorita určenoá Bohem“ považuji za křišťálově čistou ukázku dokonalého protimluvu.
  Tedy až do té doby, než kdokoliv přinese plausibilní důkaz reálné existence boží.
  Do té doby je pro mne tvrzení typu „kněz neměl právo jednat, jak se mu zachtělo“ velice úsměvné.

  – – –

  „Problém je, že vy věříte pouze v materiální svět. “
  Samozřejmě. Jen ten se jeví jako zjevně existující.

  „Existenci lidské duše a lidského ducha nepřipouštíte. “
  Připouštím, leč pouze a jen coby funkci lidského mozku. Na ten a pouze na ten je duch/duše vázána.

  „Bůh je Duch a komunikuje s člověkem tak, že mluví k jeho duchu.“
  Dokonalý popis jevu, zvaného halucinace (vidiny, slyšiny etc).
  Pro případné nedorozumění: Halucinace není vázána na účinky exogenních psychotropních substancí, může mít i mnoho endogenních příčin.
  Halucinace pro mne není důkazem existence boží.

  „Sám ten Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme děti Boží (Římanům 8,16)“.
  Roztomilé, Jenomže libovolný citát ze starých pověstí hebrejských či jejich pozdějších přílepků (Nový zákon, Korán, atd) pro mne není důkazem; a to do té doby, než se nade vší pochybnost prokáže, že se jedná o skutečné, úplné a nezkreslené Slovo Boží – což je samozřejmě vázáno na důkaz reálné existence entity, zvané Bůh. K čemuž, bohužel, dosud stále ještě nedošlo.

  „Chápou to všichni, kdo mají tuto zkušenost, – zkušenost, že patří Bohu.“
  Ano, tomu rozumím velmi dobře.
  Ti, kteří mají zkušenost se změněnými stavy vědomí, se s problémem nesdělitelnosti nezasvěceným setkávají pravidelně. Příměr s obtížností sdělení vjemu hudby hluchému či vjemu barev barvoslepému je zde standardní. (Nejběžnější vyjádření bývá typu: „Slova, kterými bych svůj prožitek popsal, dosud nebyla vynalezena – ale ty tomu rozumíš i beze slov“.)

  – – –

  Takže zde je i zdůvodnění, proč jakýkoliv „boží soud“ považuji za ryzí šamanismus, nic víc.
  Se všemi důsledky z toho plynoucími.

 55. Daniel B.

  @Foxy
  Halucinace je především klamný vjem. Pokud mi Bůh zjevuje věci, které pak vidím jako skutečné, nebo zjevuje věci, které nemohu ovlivnit a ony se skutečně stanou, přitom se jedná o věci velmi nepravděpodobné, pak mám důvod věřit v autenticitu Božích sdělení. Já vím, že u ateistů to tak nefunguje, že vám někdo z nich začne detailně říkat věci, o kterých si myslíte, že o nich víte jenom vy.

 56. Bílá velryba

  1) Já nevěřím v hmotný svět, já vím že hmotný svět existuje a jsou pro to 100% důkazy, to že nevíme ještě všechno o hmotě neznamená, že nevíme, že existuje prostor a je z něčeho složený, to víme. To je jisté. To co není jisté je forma hmoty a některé jednotlivosti… ale máme velmi pravděpodobné teorie hmoty (částice, kvantová mechanika, struny,…) a pracujeme na jejich ověřování, takže má víra (či v některých případech i jistota) je racionální, vaše víra v boha není, je nepotřebný, nejsou pro něj žádné exaktní důkazy a to dlouhodobě. To je rozdíl…

  2) Jenže pro barvy exaktní důkazy jsou, pro boha nejsou. A slepý člověk je možná nikdy nepozná, ale může chápat, že jiní lidé tu danou věc zkoumají pomocí vědeckých metod, může pomocí logiky pochopit, že něco jako barva existuje, byť nebude vědět jak to vypadá. My také nevnímáme rentgenové záření přímo, ale díky přístrojům a díky myšlení. Slepec je bohužel odkázán jen na myšlení (pokud třeba ve snech nemá nějaké zážitky barev, já nevím). Ale pro boha nejsou dlouhodobě žádné důkazy a není nutný, je nadbytečný. Žádní lidé nepřinesli důkaz. Pro barvy ano, pro boha ne! Slepec může pomocí logiky pochopit, že lidé zkoumají nějakou věc a že on je slepý, byť neví jaké to je vidět. Bůh je logicky nepravděpodobný. Neexistuje skupina lidí, která by ho exaktně prokázala, barvy jsou například různé vlny světla. To se prokázat dá, byť ne slepcům třeba, ale jiným. Ale exaktní důkazy jsou. Pro boha jste je nepřinesli, přitom nemáte o smysl víc než my ostatní. To je ten rozdíl…

  3) Je víra racionální a podložená důkazy a je víra spekulativní, to je ta vaše v boha…

  4) Neřekl jste jak přesně oslovuje bůh vašeho ducha (resp. vaší mysl), jak vám dal vědět, že se něco stane dopředu ? A nebyla to náhoda? Váš zpětný výklad? A nebyl to ďábel? A proč zrovna vám a ne Židům ve 30.letech? atd.. 🙂

 57. Bílá velryba

  „„stvořil přece podle vás svět, ale nechává to být jak to je…“

  Ano, do určitého času to nechá být tak, jak to je. Jedním z důvodů je to, že všichni, kteří odmítli Boha, by při řešení už neměli možnost být zachráněni. Dalším důvodem je to, že Bůh na celou věčnost ukáže, jak dopadne život člověka v nezávislosti na Bohu. Na konci dozraje dobro a dozraje zlo. Dobro bude u lidí tak dobré, jaké po pádu člověka do hříchu ještě nebylo a zlo bude tak zlé, jaké ještě nebylo. A lidé prožijí důsledky svých rozhodnutí mnohem intenzivněji. Přesvědčení o Boží existenci nestačí:“

  1) kde máte důkaz, že to bůh jednou přeruší?

  2) kde máte důkaz boha?

  3) proč by nemohl bůh zachránit i ty co ho odmítli?

  4) proč by bůh vůbec nějakou takovou odpornou zkoušku plnou zla měl dělat? on je psychopat?

  5) proč trpí zvířata a děti? proč tolik nadbytečného utrpení nepotřebného k nějaké údajné „zkoušce“?

  6) když se někdo nenarodí, tak ho bůh nemusí zkoušet přeci, takže to mohl ukončit již dříve….

  7) je vše či hodně vědoucí, ani to nemusel tedy celé dělat, že? mohl si to jen domyslet

  8) „. Dalším důvodem je to, že Bůh na celou věčnost ukáže, jak dopadne život člověka v nezávislosti na Bohu.“ ????? !!!! ??? co??? 🙂

  9) „Na konci dozraje dobro a dozraje zlo. Dobro bude u lidí tak dobré, jaké po pádu člověka do hříchu ještě nebylo a zlo bude tak zlé, jaké ještě nebylo.“ na jakém konci? bůh to ví předem, že to tak dozraje? a pokud to ví, proč si to nedomyslel celé i s tím zbytkem, když ví jak do dopadne, že něco dozraje? jak vy víte, že něco dozraje?

 58. Foxy

  „Halucinace je především klamný vjem.“
  Ze subjektivního hlediska nikoliv.
  Halucinatorní vjem je halucinujícím vnímán jako nevývratná skutečnost.
  Jedním z nejdrsnějšch a zároveň nejdůležitějších poznání, ke kterým jsem při experimentech s změněnými stavy vědomí dospěl, je to, že nemohu jen tak beze všeho věřit tomu, co vidím, co slyším, co prožívám, pokud si to nemohu nezávisle, jinou cestou, ověřit. A že další je úporná snaha mé mysli přizpůsobovat si pozorovaná fakta onomu prožitku, a vnitřnímu odporu/nechuti nahlédnout prokazatelnou odlišnost reality.
  Tolik má osobní zkušenost – ale v konfrontaci se zkušenostmi jiných bych si dovolil její platnost do velké míry zobecnit.

  Rozhodně nehodlám komukoliv brát jeho osobní víru v nadpřirozeno – jen bych se přimlouval za alespoň trochu kritický přístup i v této věci.

 59. Jan Kupka

  Velrybo, sám jsi před chvílí psal, že bojuješ proti hypotetickému Bohu, tak nemá smysl bod 2). Na ten jsi pracovně přece přistoupil, ne?

  Hele zlo je zlem právě proto, že samo o sobě k ničemu není. Když by k něčemu dobrému bylo, byla by to nepříjemnost, komplikace, ale dost dobře ne zlo v pravém slova smyslu. Tolik k otázce, proč trpí děti a pod.

 60. Bílá velryba

  Náhodou vidím Kupku tady, on sem ještě chodí? 🙂

  „Hele zlo je zlem právě proto, že samo o sobě k ničemu není“

  Tak proč ho bůh nezastaví či stvořil svět, kde je ho tolik? Kvůli nějaký šílený hypotetický zkoušce kde probíhá i naprosto nepotřebná a nadbytečná bolest a zlo? Kvůli neustále se opakující se „zkoušce“? Furt dokola? A navíc to ví vše dopředu, tak co? To celé moc nechápu… stvořil to? Zodpovídá za to se vším všudy 🙂

  Na ty otázky si odpovězte sám, já sprosťáky co uráží zdejší přispěvatele nečtu, leda náhodou, jako teď. Takže zase nazdar…

  Vy věřící se nad věcmi totiž nezamýšlíte kriticky a to je chyba 🙁

 61. Sargon

  „Dalším důvodem je to, že Bůh na celou věčnost ukáže, jak dopadne život člověka v nezávislosti na Bohu. Na konci dozraje dobro a dozraje zlo. Dobro bude u lidí tak dobré, jaké po pádu člověka do hříchu ještě nebylo a zlo bude tak zlé, jaké ještě nebylo. A lidé prožijí důsledky svých rozhodnutí mnohem intenzivněji.“

  Tohle mi taky nikdy nebylo jasný. Pokud je Bůh vševědoucí, tak ví, co kdo udělá, ještě než to udělá. Proč se tedy vůbec zahazovat s nějakým životem a nepřejít rovnou k ěčné odměně a věčnému trestu. Život je tím pádem vlastně zbytečný.

  „Nesouhlasím, že dítě je součástí jejího těla. Nervová soustava dítěte není propojena s nervovou soustavou jeho matky, že by matka cítila bolest umírajícího dítěte.“

  No pokud není schopné samostatné existence, tak je součástí matky. Jako parazit. A pokud matka chce jít na potrat a nemůže, má s parazitem ještě více společného, protože se v jejím těle nachází proti její vůli.

  „Pokud by člověk byl v pozici, která mu umožňuje rozhodovat o životě, pak by to špatné nebylo. Vláda má např. určitou pravomoc, které může a také má uplatňovat. Občan tuto pravomoc však nemusí mít.“

  Nevím sice o tom, že by vláda(nebo snad všechny vlády?) měli Bohem danou pravomoc, ale naprosto s jistotou vím, že já jsem v pozici, která mi umožňuje rozhodovat o životě. Mohu se totiž nový život zploit, jako ostatně každý živý organismus, ale taky nemusím. Rozhoduji tedy nad tím, jestli se nové dítě narodí, nebo vůbec nenarodí.

 62. Sargon

  „Dalším důvodem je to, že Bůh na celou věčnost ukáže, jak dopadne život člověka v nezávislosti na Bohu. Na konci dozraje dobro a dozraje zlo. Dobro bude u lidí tak dobré, jaké po pádu člověka do hříchu ještě nebylo a zlo bude tak zlé, jaké ještě nebylo. A lidé prožijí důsledky svých rozhodnutí mnohem intenzivněji.“

  Tohle mi taky nikdy nebylo jasný. Pokud je Bůh vševědoucí, tak ví, co kdo udělá, ještě než to udělá. Proč se tedy vůbec zahazovat s nějakým životem a nepřejít rovnou k ěčné odměně a věčnému trestu. Život je tím pádem vlastně zbytečný.

  „Nesouhlasím, že dítě je součástí jejího těla. Nervová soustava dítěte není propojena s nervovou soustavou jeho matky, že by matka cítila bolest umírajícího dítěte.“

  No pokud není schopné samostatné existence, tak je součástí matky. Jako parazit. A pokud matka chce jít na potrat a nemůže, má s parazitem ještě více společného, protože se v jejím těle nachází proti její vůli.
  A hezky jste se vyhnul té části o indoktrinaci.

  „Pokud by člověk byl v pozici, která mu umožňuje rozhodovat o životě, pak by to špatné nebylo. Vláda má např. určitou pravomoc, které může a také má uplatňovat. Občan tuto pravomoc však nemusí mít.“

  Nevím sice o tom, že by vláda(nebo snad všechny vlády?) měli Bohem danou pravomoc, ale naprosto s jistotou vím, že já jsem v pozici, která mi umožňuje rozhodovat o životě. Mohu se totiž nový život zploit, jako ostatně každý živý organismus, ale taky nemusím. Rozhoduji tedy nad tím, jestli se nové dítě narodí, nebo vůbec nenarodí.

 63. Bílá velryba

  Jinak není důkaz, že by věřící měli o smysl více než my, že by dokázali komunikovat s bohem. Navíc se z věřících co tvrdí, jak komunikují s bohem občas stanou ateisté, jak to? Že by neměli paměť? Já sám jsem jedním z nich. Takže takto: přes „komunikaci“ s bohem jsem uznal, že ta komunikace byla vnitřní řeč a iluze, nic nutně nadpřirozeného, že to nebylo nic prokazatelného a tak jsem se komunikace vzdal. Někdy si můžete myslet, že něco víte dopředu a stane se to a někdy ne. Náhoda, selektivní výběr, zpětný výklad, překrucování smyslu „zjevení“ aby zapadlo do kontextu vlastního světonázoru,….

  Jelikož se z věřících stávají občas ateisté (spíš než naopak, což je vidět na statistikách jak přibývá ateistů ve světě + lidé s větším vzděláním budou spíš ateisté/agnostici), tak vaší komunikaci s bohy moc neuznávám. Exaktní důkazy nejsou a to dlouhodobě. A stále více se náboženství a věci okolo dají vysvětlit bez boha, dneska už všechny věci… evolučně a exaktně… takže dávám přednost tomuto vysvětlení. Navíc víme, kam tyhle věci okolo „boží komunikace“ vedou, jak často si ti lidé začnou myslet, že mohou kecat druhým do jejich života, protože „bůh to tak chce“, ale chybí tomu rozum! A to je špatné, proto ta historie jaká byla a proto některé konflikty v současnosti…

 64. Sargon

  „Halucinace je především klamný vjem.“

  Ano. A člověk který má halucinace povětšinou není ve stau, aby poznal, že má halucinace.

  „Pokud mi Bůh zjevuje věci, které pak vidím jako skutečné, nebo zjevuje věci, které nemohu ovlivnit a ony se skutečně stanou, přitom se jedná o věci velmi nepravděpodobné, pak mám důvod věřit v autenticitu Božích sdělení. “

  Toje asi stejně rozumný argument, jako když mi někdo bude tvrdit, že se mu zdálo o nějakém známém a druhý den zjistil, že je ten známý mrtvý.
  K tomu lze říci jen dvě věci:

  1) Paměť není záznamem minulosti. Je příběhem o minuloti. Je seliktivní. Pamatujeme si ty věci, které chceme, a tak, jak chceme.
  2) Na světě žije 7 miliard lidí. Z toho vyplývá, že i poměrně nepravděpodobné věci se čistě statisticky musí občas někomu stát.

  A tím jsem jako vyvrátil Váš nejlepší důkaz o Boží existenci? Něco lepšího tam nemáte?

 65. Jan Kupka

  Nejhorší je, že ateisté si vlastně ospravedlní všechno. Když by někdo měl nějakou zkušenost s nadpřirozenem, označí ji za halucinaci. Když by tu zkušenost potvrdilo více lidí najednou, označí to za skupinovou halucinaci…a podobně. Když se stane něco zázračného, vždy to lze označit za náhodu. A tím je ateismus v suchu, je nenapadnutelný. Vše, co by mu odporovalo, je buď náhoda, nebo halucinace. Mno, nevím.

 66. Sam Elles

  V podstatě všechno, co v Bibli je, se dá otočit tak, aby to vyhovovalo jakémukoliv výkladu.
  Jen tak namátkou:
  Abrahám je označován jako vzor víry a přitom projevil ukázkový nedostatek víry v případě Sáry a jejího zařazení do harému.
  Jákob si na podvodu postavil celý svůj „bohabojný“ život.
  David je boží miláček – a těžko najít závažný zločin, kterého by se nedopustil.
  A to je jenom velmi malá část celé té kulišárny.

 67. Jan Kupka

  Jojo, ono totiž všichni jsme hříšníci. Platí to i pro postavy Bible, které nejsou černobílé, ale mají své charakterové vady.

 68. Foxy

  „Nejhorší je, že ateisté si vlastně ospravedlní všechno. Když by někdo měl nějakou zkušenost s nadpřirozenem, označí ji za halucinaci. Když by tu zkušenost potvrdilo více lidí najednou, označí to za skupinovou halucinaci…a podobně. Když se stane něco zázračného, vždy to lze označit za náhodu. A tím je ateismus v suchu, je nenapadnutelný. Vše, co by mu odporovalo, je buď náhoda, nebo halucinace.
  Mno, nevím.“

  Nejhorší je, že věřící si vlastně ospravedlní všechno. Když by někdo měl nějakou zkušenost s halucinací, označí ji za nadpřirozeno. Když by tu zkušenost potvrdilo více lidí najednou, označí to za oslovení Božím Duchem…a podobně. Když se stane něco zázračného, vždy to lze označit za projev vůle Boží. A tím je víra v Boha v suchu, je nenapadnutelná…
  Mno, taky nevím, jako by to nastejno vycházelo…

  Až na to, že stavy změněného vědomí lze verifikovatelně a kontrolovatelně vyvolávat, opakovat, modelovat, v reálném čase a přímo v mozku jejich průběh/projev pozorovat a porovnávat kupříkladu s extatickými stavy, spojenými s vírou náboženskou.
  A vypadá to, jako by to nastejno vycházelo…

  Koneckonců, bůh má být entita úplně všeho schopná, proč by se vlastně nemohl projevovat skrz halušky?
  A může pak na víře náboženské vznikat závislost? Těžká závislost? Závislost psychická, nebo i fysická?
  No, zkusím se při vhodné příležitosti optat adiktologa, od bohoslovců se v této věci, obávám se, kloudné odpovědi nedopídím…

 69. Ateistický laik

  Daniel B.: Chápete vůbec, že my křesťané jsme pod jinou smlouvou? Že nemáme obětní rituály? Že nejsme povinni zachovávat to, co se nás vůbec netýká? Že ve smlouvě, která byla uzavřena skrze jedinou oběť – kdy Ježíš zemřel za hříchy lidí – se jedná o zcela jiné věci?
  Nechápu, že jste vůbec pod nějakou smlouvou, a pak následně nechápu, koho teda máte podepsanýho za smluvní stranu?

 70. Sam Elles

  Reakce na:
  Jan Kupka
  Jojo, ono totiž všichni jsme hříšníci. Platí to i pro postavy Bible, které nejsou černobílé, ale mají své charakterové vady.

  Víte co je zvláštní? Že jsou lidé, kteří přijímají židovské nacionalistické bajky jako „Boží slovo“.
  Nejsem ateista, ale odmítám věřit Bibli jako „Božímu slovu“. To je židovská představa jejich boha. V podstatě se dá celá Bible shrnout do vyjádření: když krade, cizoloží, loupí, vraždí žid – zastánce judaismu, je to O.K., je to Boží vůle. Když se ostatní tomu brání, jsou proti „Boží vůli“. Lidé, kteří věří Bibli, jsou schopni přijímat takové pohádky, jako např. že:
  Eliáše krmili havrani, tři mládenci přežili v peci ohnivé, Daniel v jámě se lvy, Josef – prosťáček, pasáček koz a ovcí, překonal všechny egyptské vzdělance, atp. atp. A to nemluvím o vzkříšení, nakrmení desítek či stovek lidí několika chleby (jen drobků pak nasbírali „dvanácte košů plných“) a dvěma rybami. Proč pak nevěřit ve Smolíčka Pacholíčka a jelenovy zlaté parohy? Je to úplně totéž. Kdyby tento příběh rabíni zařadili do Bible, tak ho budete obhajovat. Slovy jednoho známého časopisu vám chci vzkázat: Probuďte se!

 71. Ateistický laik

  Jan Kupka: Jojo, ono totiž všichni jsme hříšníci.
  A tenhle ten mindrák platí i pro ateisty?

 72. toli

  Jojo, ono totiž všichni jsme hříšníci. Platí to i pro postavy Bible, které nejsou černobílé, ale mají své charakterové vady.

  No teda kromě Ježíše Krista,u něj se charakterové vady záměrně nezaznamenaly. 🙂

 73. Ignac z Loyoly

  Všichni jsme hříšníci? Mluvte za sebe 🙂 . Já nevím, co je to hřích, definic je hodně.

  Jinak největší „hříšník“ z pohledu dnešního převažujícího křesťanství (i z pohledu humanisty) je pak sám bůh, tvůrce kruté přírody.

  Ježíš se často z humanistického pohledu (i z pohledu mnoha dnešních křesťanů) chová také odpudivě, jako rasista a misogyn. Ale to byly jistě jen metafory lásky a pravdy, jen špatně vyjádřené 🙂

  Co se týče těch „nečernobílých postav“, tak v Bibli jsou za hrdiny vydáváni vyložené stvůry, bůh je jedním z nich, Abrahám málem zabil syna kvůli vidinám 🙂

  Já tu knihu beru leda jako nekvalitní toaletní papír, na nic jiného to dobré není…

 74. Ignac z Loyoly

  Samozřejmě toho boha nebo biblického boha nebo Ježíše a Abraháma a jiné beru jen hypoteticky, ale jako literární postavy jsou dost odpudivé. Ledaže by to byly metafory lásky a pravdy, byť trochu hloupě vyjádřené, že to vyzní přesně opačně 🙂

 75. Jan Kupka

  „Všichni jsme hříšníci? Mluvte za sebe 🙂 . Já nevím, co je to hřích, definic je hodně.“
  Počkej, když nevíš, co je hřích, jak o sobě můžeš říct, že nejsi hříšník?

  „No teda kromě Ježíše Krista,u něj se charakterové vady záměrně nezaznamenaly. :-)“
  Ano, Ježíš je jediná známá výjimka. Někdo ještě spekuluje o Panně Marii, ale to není tvrzení jisté.

 76. Jan Kupka

  „Až na to, že stavy změněného vědomí lze verifikovatelně a kontrolovatelně vyvolávat, opakovat, modelovat, v reálném čase a přímo v mozku jejich průběh/projev pozorovat a porovnávat kupříkladu s extatickými stavy, spojenými s vírou náboženskou.
  A vypadá to, jako by to nastejno vycházelo…“

  Nějak nechápu, čím by to mělo zpochybňovat autenticitu víry. Bolest umíme také docela dobře laboratorně vyvolat, opakovat, modelovat a v reálném čase a přímo v mozku její průběh pozorovat. A co to říká o autenticitě lidského utrpení?

  To jako že má člověk mít nějaký neviditelný mozek na víru a viditelný mozek na to ostatní?

 77. toli

  „No teda kromě Ježíše Krista,u něj se charakterové vady záměrně nezaznamenaly. :-)“
  Ano, Ježíš je jediná známá výjimka. Někdo ještě spekuluje o Panně Marii, ale to není tvrzení jisté.

  Všichni mají vady i Ježíš Kristus,opak je jen vaším přáním. 🙂

 78. ateista

  Vážení kolegové ateisté. Asi stejně jako já sledujete zoufalou snahu věřících obhájit neobhajitelné. Věřící cítí, jak jim klesá pevná půda pod nohama. Nechte je klesat a pokuste se na témata článků reagovat pouze věcnými připomínkami, ke kterým nebudou mít relevantní komentáře. Takové ty jejich srandičky ponechte bez povšimnutí. Já vím, že to rozumu nedá, aby vyložené pitomosti nekomentoval a nechal jim jakoby navrch, neboli poslední slovo. Zde nechť ho mají. Obraťme pozornost směrem k vládě, Parlamentu, Senátu, veřejnoprávnímu mediální mu prostoru. A tam se snažme o naše poslední slovo.

 79. toli

  Na netu se objevil článek o Zika a už tam nějaký kretén dal koment že to je trest za bezbožnost,to jsou fakt tupci.

 80. Daniel B.

  @ateista

  Ateisto, vy jste mne dneska dost pobavil a to hned zrána. Pokud máte nějaký dojem ohledně věřících, neznamená to, že to věřící cítí stejně. Skutečně necítím, že by mi klesala pevná půda pod nohama.
  🙂

 81. Daniel B.

  @toli

  Lidé praktikující homosexuální styk mají mezi sebou procentuálně mnohem více HIV pozitivních, než heterosexuálové.

 82. toli

  @Daniel B

  Lidé praktikující homosexuální styk mají mezi sebou procentuálně mnohem více HIV pozitivních, než heterosexuálové.

  A čím to asi tak bude ? Promiskuitou ne orientací. Kdybych já cítil neustálý tlak že se na mě lidi koukají skrz prsty tak budu mít rovněž problém založit dlouhodobý vztah a budu hledat někoho s kým by to šlo.Tím pádem bych byl promiskuitní,chápete že vina není v nich,ale v okolí ? Nic méně za tuto větu vám asi za pár měsíců bude hrozit trestní postih,navíc cizí nemoci opravdu nejsou naší starostí a cizí životní styl už vůbec ne.Jedna rada pro kritiky-nešukejte s každým koho uvidíte a pak vám nějaký HIV opravdu nehrozí,tedy pokud vám to domů nepřitáhne manželka……. 🙂

 83. Daniel B.

  @toli
  „Nic méně za tuto větu vám asi za pár měsíců bude hrozit trestní postih“

  Trestní postih za tvrzení, které je na wikipedii? 🙂

  „Mezi nakaženými převažují muži (přes 80 %). Stále převažuje homosexuální/bisexuální přenos (zhruba 70 % případů).“
  https://cs.wikipedia.org/wiki/HIV#Statistika

  „stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému, muži s muži páchají hanebnost a sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouzení“
  Římanům 1,27

 84. Ignác z Loyoly

  Já jsem řekl, že hřích má hodně definic, takže nemůže někdo říct, že jsme všichni hříšníci, záleží na definici. Pokud je to odpudivé chování (z dnešního řekněme západního humanistického pohledu), tak všichni hříšníci nejsme. Jestli je to něco nadpřirozeného, „dědičného“, tak to neuznávám už vůbec 🙂

  Jinak podle pohledu dnešního průměrného křesťana, evropského, napůl infikovaného humanismem, tak Ježíš měl často odpudivé chování, choval se jako rasista a misogyn. Ale mohli to být jen metafory láska a pravdy, jen špatně vyjádřené 🙂

 85. Ignác z Loyoly

  Danieli, krom toho, že neodpovídáš na jiné výtky, tak za co jsou trestáni ti heterosexuálové s HIV? 🙂

  A co ti homosexuálové co HIV nemají?

  Nevidím tam spojitost s Biblí , kromě vaší mozkové poruchy hledat souvislosti i tam, kde s velkou pravděpodobností souvislosti nejsou – tendenci k tomu mají lidé obecně, ale čím více tomu propadají, tím více je to porucha 🙂

  Hezký den!

 86. Daniel B.

  @Ignác z Loyoly

  Řekněte mi, jak lidé přijdou k HIV. Je to často skrze drogy a sexuální promiskuitu. Určité rysy chování – které jsou v Bibli zakázány – výrazně zvyšují pravděpodobnost infikace.

 87. toli

  @Daniel B
  „stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému, muži s muži páchají hanebnost a sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouzení“
  Římanům 1,27

  Jsi prostě pomatený idiot víc k tomu nemám co říct 🙂
  Jsem jako nepochopil jak přišlo dítě které se dosud nenarodilo k božímu trestu homosexuality ?

 88. Ignác z Loyoly

  1) Tu pravděpodobnost infikace tyhle věci zvyšují i bez Bible a bez boha 🙂

  2) Bible o drogách moc nemluví, k alkoholu má dvojaký vztah

  3) Biblické postavy mají často otrokyně, bůh proti není, naopak, takže Bible a promiskuita, no já bych raději pomlčel

  4) Bible se dá vykládat různě, který výklad je ten správný a jak to ověřit?

  5) Když se chráníte (např. kondomem), na promiskuitě nemusí být nic špatného…

  Hezký den, nashle 🙂

 89. Daniel B.

  @Ignác z Loyoly

  „… hledat souvislosti i tam, kde s velkou pravděpodobností souvislosti nejsou“

  Kolik % v ČR tvoří homosexuálové? Nakažených homosexuálů je přitom 2x více, než heterosexuálů – přes 66% nových případů.

  „Mezi lidmi nově nakaženými virem HIV přibývá homosexuálů. Letos tvoří přes 66 procent nových případů, v dlouhodobém průměru přitom představují 55 procent všech zjištěných infekcí.

  Toto číslo prý navíc posledních šest let stále roste. Obdobná je situace v zemích západní Evropy, kde homosexuálové také tvoří nejpočetnější skupinu HIV pozitivních.“

  http://www.lidovky.cz/vice-nez-polovinu-nakazenych-hiv-v-cesku-tvori-homosexualove-p6j-/zpravy-domov.aspx?c=A091201_132530_ln_domov_pks

  No, vidím, jak vypadá vaše (ne)souvislost s velkou pravděpodobností.
  🙂

 90. toli

  Když se chráníte (např. kondomem), na promiskuitě nemusí být nic špatného…

  S tím bych nesouhlasil,když šukáš kurvu tak to je asi jedno.Ale když máš holku která chce vybudovat dlouhodobý vztah. A ty jí vnímáš jen jako hračku tak je něco hodně špatně.Škodíš jí a vlastně i sobě,nakonec se z tebe stane asociální cynik co má rád jen sám sebe.

 91. Ignác z Loyoly

  Toli: Pokud se to nedozví nebo nemam stálou partnerku, tak proč by ne?

  Daniel: Jak píšu, nevidím tam nikde souvislost s Biblí co si naznačoval, je souvislost mezi určitou verzí promiskuity a větší pravděpodobností HIV, ale nevidím tam nikde spojitost s bohem, Biblí, trestem božím nebo něco podobného (sama Bible navíc na mnoha místech podporuje promiskuitu, výklad se může tedy různit) 🙂

  Hezký den a zase někdy 🙂

 92. toli

  V ČR je nejméně 4% homosexuálů,je jich tedy více než těch kteří chodí do kostela.A 4% jsou pouze ti vyoutování,kteří necítí problém se k tomu veřejně hlásit.Kolik je těch tajných nikdo neví.A kolik je bisexuálů co si od manželky odskakují k muži také nikdo neví.

 93. Daniel B.

  @Ignác z Loyoly

  Myslím si, že není z Bible těžké pochopit, že manželství je Bohem podporováno, v protikladu nevázanému sexuálnímu životu. Bůh řekl, že není pro člověka dobré, aby zůstal sám.

  Když porovnám to, co Bible říká o manželství a co o homosexuálním způsobu života, tak to plně souhlasí s pozorovanou skutečností.

  „Podle studie z Chicago University manželství přidá mužům v průměru až deset let a ženám čtyři roky života navíc. Proč tomu tak je a jak to vědci zdůvodnili? Ženatí muži prý po svatbě žijí zdravěji a omezují rizika, jak na poli pracovním, tak i osobním. Ženy si zase vstupem do tohoto posvátného svazku zlepší svoji finanční situaci, což kromě jiného přinese i lepší lékařskou péči. Vypadá to, jako by těch výhod manželského života bylo čím dál víc… Jen si to vezměte. “
  http://www.femina.cz/magazin/sex-a-vztahy/recept-na-dlouhovekost-manzelstvi-a-dobry-sex.html

  „Každý třetí bezdomovec v San Francisku je homosexuál“
  http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/amerika/kazdy-treti-bezdomovec-v-san-francisku-je-homosexual_275522.html

 94. toli

  @Ignác z Loyoly
  Toli: Pokud se to nedozví nebo nemam stálou partnerku, tak proč by ne?

  Ty předstíráš že to s ní myslíš vážně ? Ty který se tady oháníš zlatým pravidlem ? To ti nikdy nedošlo že hrátky s city velmi bolí ?

 95. toli

  @Daniel b
  Tu studii dělali pánbíčkáři ? Vzhledem k tomu že je americká tak předpokládám že ano.

 96. Daniel B.

  @toli

  Těch studií je více.

  Něco z webu osel.cz:
  „Manželství má prokazatelně pozitivní vliv na muže, kdežto u žen se souvislost se zdravím a dlouhověkostí neprojevila. Muži, kteří jsou ženatí dlouhodobě, se s větší pravděpodobností dožijí 70 i více let. Toho věku se ale dožije méně než třetina rozvedených pánů a ti, co se neoženili vůbec sice statisticky přežívají vícekrát ženaté muže, ale jejich věk dožití je v průměru nižší, než u stabilních manželů.“
  http://www.osel.cz/5610-odhalovani-tajemstvi-dlouhovekosti.html

 97. Daniel B.

  @Ignác z Loyoly, @toli

  Nacházím smutné věci…

  Každý pátý homosexuál a bisexuál v amerických městech je nakažen HIV
  „Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zveřejnilo ve čtvrtek zprávu, z níž vyplývá, že téměř každý pátý homosexuál a bisexuál žijící v některém z 21 největších amerických měst je HIV pozitivní. Informuje o tom agentura Reuters.“
  http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/zahranici/kazdy-paty-homosexual-a-bisexual-v-americkych-mestech-je-nakazen-hiv.html

  CDC: 20% of Gay Men Are HIV-Positive, but Nearly Half Don’t Know It
  http://healthland.time.com/2010/09/26/study-20-of-homosexual-men-are-hiv-positive-but-only-half-know-it/

 98. Foxy

  „Nějak nechápu, čím by to mělo zpochybňovat autenticitu víry. Bolest umíme také docela dobře laboratorně vyvolat, opakovat, modelovat a v reálném čase a přímo v mozku její průběh pozorovat. A co to říká o autenticitě lidského utrpení?

  To jako že má člověk mít nějaký neviditelný mozek na víru a viditelný mozek na to ostatní?“

  To rozhodně ně, Jene, tak jsem to nemyslel, jen jsem se snad neobratně vyjádřil. Chtěl jsem tím jen říci, že i (náboženská) víra se jeví být standardním projevem mozku, neodlišitelným od jiných jeho projevů.
  Asi tak tedy.

 99. toli

  @Daniel B
  Nacházím smutné věci…

  Každý pátý homosexuál a bisexuál v amerických městech je nakažen HIV
  „Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zveřejnilo ve čtvrtek zprávu, z níž vyplývá, že téměř každý pátý homosexuál a bisexuál žijící v některém z 21 největších amerických měst je HIV pozitivní. Informuje o tom agentura Reuters.“

  Jednoduše nešukejte s každým koho vidíte,jinak strkáte nos do věcí po kterých vám vůbec nic není.Každý svého štěstí strůjce.Nebo vás snad někdo odnaučoval heterosexualitu ?

 100. Ignác z Loyoly

  1) Pokud se to dotyčná nedozví, tak netrpí, pokud je člověk nezadán, proč si neužívat? Kde to porušuje zlaté pravidlo?

  2) Ježíš např. v Bibli říká, že je pro muže lépe když zůstane panicem 🙂

  3) Bible často podporuje sexuální otroctví, takže sice manželství ano, ale manželství + zálety

  4) Bible se dá vyložit různě 🙂

  5) Jsou i heterosexuálové s HIV a většina homosexuálů NIKDY NEDOSTANE HIV

  6) Když většina homosexuálů co spolu sexuálně žijí – nikdy nedostane HIV, tak tedy je homosexualita v pořádku, ne? 🙂

  7) Vidím zde jisté korelace, ale ne pravděpodobnou spojitost s Biblí… 🙂

 101. Daniel B.

  @toli

  „Jednoduše nešukejte s každým koho vidíte,jinak strkáte nos do věcí po kterých vám vůbec nic není.Každý svého štěstí strůjce.Nebo vás snad někdo odnaučoval heterosexualitu ?“

  To by mne zajímalo, na základě jaké morálky mi svůj požadavek zdůvodníte. Komu tedy podle vás je dovoleno se zabývat způsobem života homosexuálů a komu ne?

 102. Daniel B.

  @Ignác z Loyoly

  1) Pokud souhlasíte s tím, aby vaše manželka vám byla nevěrná, za předpokladu, že se to nedozvíte, pak zlaté pravidlo neporušujete. Pokud jste však manželce slíbil věrnost a ona vám, pak porušení věrnosti z jakékoli strany je porušením slibu. A nechcete tvrdit, že je morální lhát druhým, že ne?

  2) Ježíš toto neříká. Ježíš říká, že kdo má dar žít v celibátu, měl by ho využít.

  3) Bible nepodporuje sexuální otroctví.

  4) Ano. Proto je důležité hledat pravdu a nevykládat Bibli, jak se mi zachce.

  5) Tak se podívejte na poměr HIV pozitivních u heterosexuálů a u homosexuálů.

  6) viz 5)

  7) neočekávám, že tu souvislost s Biblí uvidíte

 103. Foxy

  „To by mne zajímalo, na základě jaké morálky mi svůj požadavek zdůvodníte. Komu tedy podle vás je dovoleno se zabývat způsobem života homosexuálů a komu ne?“

  Danieli, to je jednoduché:

  Jseš teplej? Nejseš? Tak co jim do toho, jak žijou, kafráš? Kdo ti k tomu dal právo?

 104. Foxy

  ˇ“Ježíš říká, že kdo má dar žít v celibátu, měl by ho využít.“

  Fakt? A nevymýšlíš si?
  Toto je nanejvýš výrok Ježíši připisovaný. Nic víc.

 105. Daniel B.

  @Foxy

  „Jseš teplej? Nejseš? Tak co jim do toho, jak žijou, kafráš? Kdo ti k tomu dal právo?“

  Dobře tedy. A co vy jako nevěřící máte věřícím co říkat, co mají dělat a co ne? Co je vám do toho, jak žijeme?
  🙂

 106. toli

  @Ignác
  Pokud se to dotyčná nedozví, tak netrpí, pokud je člověk nezadán, proč si neužívat? Kde to porušuje zlaté pravidlo?

  Zlaté pravidlo to porušuje v tom jestli ona neví že je pro tebe jen hračkou a myslí si že to s ní myslíš vážně.Pokud si je vědoma že jde jen o šukání které může být dočasné (dokud tě ona bude bavit) a přistoupí na to tak je vše v pořádku….

 107. toli

  @Daniel B
  Dobře tedy. A co vy jako nevěřící máte věřícím co říkat, co mají dělat a co ne? Co je vám do toho, jak žijeme?

  Byli by jste nám zcela u prdele (lhostejní) pokud by jste nekafrali do našich životů,pokud by jste se nás nesnažili evangelizovat a pokud by jste zanechali snah zasahovat do zákonů sekulárního státu 🙂 Zákon akce a reakce…..

 108. Daniel B.

  @toli

  Krátce řečeno: … pokud bychom žiji jako ateisté.

  Vaše chování vychází z vaší víry v neexistenci Boha, naše chování vychází z naší víry. Máme jiné hodnoty než nevěřící. Na základě jaké morálky mi tedy říkáte, že nemám psát o způsobu života homosexuálů, když zde na webu je tolik článků o věřících z pera ateistů?

 109. toli

  Vaše chování vychází z vaší víry v neexistenci Boha, naše chování vychází z naší víry. Máme jiné hodnoty než nevěřící. Na základě jaké morálky mi tedy říkáte, že nemám psát o způsobu života homosexuálů, když zde na webu je tolik článků o věřících z pera ateistů?

  Jednoduché,strčte si své hodnoty do vlastního řitního otvoru 🙂
  Kdybys nebyl tak postižený tak by ti možná došlo že ateismus je pouhou reakcí na teismus a na vaše snahy měnit náš způsob života. Kdyby neexistovalo těch snah tak by nebyla ani zapotřebí existence OSAČR a těchto stránek…..

 110. Foxy

  „Dobře tedy. A co vy jako nevěřící máte věřícím co říkat, co mají dělat a co ne? Co je vám do toho, jak žijeme? “

  Věřícím do jejich života nekafrám do té doby, dokud svá pravidla a své vidění světa nevnucují i těm, co jejich víru a názory z ní vyplývající nesdílejí.

 111. Daniel B.

  @toli

  Váš postoj ke mně není vůbec relevantní pro mé jednání. Chcete věřícím kázat, co mají dělat a co ne, když sami neuznáváte objektivní morálku? Beru váš názor pouze jako váš subjektivní názor, nic víc. Proč by to, co je správné z vašeho pohledu, mělo být správné i z mého?

 112. Ignác z Loyoly

  1) Jsem proti manželství, proti partnerství ne, když nikoho nemáte, nikomu nemusí vaše promiskuita vadit, když někoho máte a on se o tom nedozví, tak také ne, zlaté pravidlo to neporušuje, mohu mít někoho rád a někoho jen šukat, bez citu, stejně tak mě může šukat žena a není v tom cit nebo si chce jen užít, nikomu to neublíží

  2) Ne Ježíš říká, že je pro muže lepší být panic, mohu odcitovat

  3) Bible podporuje sexuální otroctví

  4) Nemáte metodu jak najít pravdu v Bibli 🙂

  5) To nevadí, většina homosexuálů NIKDY NECHYTNE HIV

  6) viz 5)

  7) No musíte jí nejdřív prokázat 🙂

 113. toli

  . Chcete věřícím kázat, co mají dělat a co ne, když sami neuznáváte objektivní morálku?

  Jste už dost starý aby jste věděl že žádná objektivní morálka neexistuje a obzvláště by to měli vědět církevníci z chování církve v minulosti a současnosti.Bože tvé jméno je Pokrytectví 🙂

 114. toli

  @Ignác
  když nikoho nemáte, nikomu nemusí vaše promiskuita vadit, když někoho máte a on se o tom nedozví,

  Není to snad podvod ?
  Pak se nediv že si s tebou kdejaká čubka vytře prdel.Ona dělá jen to co ty děláš s nimi.

 115. Daniel B.

  @toli

  Na jednu stranu tvrdíte, že objektivní morálka neexistuje, na druhou stranu jednáte jakoby existovala, protože tvrdíte druhým, co je dobré a co zlé. Subjektivní morálka žádnou morálkou není, protože v ní platí, že co je správné z mého pohledu, nemusí být správné z pohledu druhého člověka. Jak chcete říkat druhým, co je dobré a co zlé na základě své vlastní subjektivní morálky? Nepřijde vám vaše jednání divné? Beru vaše připomínky jako projev vaší subjektivní morálky, která pro mě osobně neplatí. Aby platila pro mne a pro další, musela by být objektivní.

 116. toli

  Beru vaše připomínky jako projev vaší subjektivní morálky, která pro mě osobně neplatí. Aby platila pro mne a pro další, musela by být objektivní.

  Berte si to jak chcete ale neplácejte tady nesmysly s nějakou objektivní křesťanskou morálkou

 117. Daniel B.

  @toli

  „Berte si to jak chcete ale neplácejte tady nesmysly s nějakou objektivní křesťanskou morálkou“

  Tím, že mi říkáte, že mám něco dělat jinak, předpokládáte určitou morálku, která by měla pro mě platit. Vaše víra v subjektivní morálku mi umožňuje dělat věci tak, jak je dělám – a to i z vašeho pohledu na morálku. Vaší subjektivní morálkou se můžete nanejvýš řídit jen vy sám. Co je vám do morálky jiných lidí? S vaší subjektivní morálkou nemůžete nikomu nic vytýkat tak, aby to bral vážně, protože vaše morálka je subjektivní = platí pouze pro vás. Aby vaše morálka platila i pro jiné lidi, nemohla by už být subjektivní.

Komentáře nejsou povoleny.