Váš Bůh neexistuje. Americký soud dospěl k přelomovému verdiktu a vyvrátil Boží existenci

Autor | 14.04. 2016

letajici_spagetove_monstrumAčkoliv ateisté v existenci Boha nevěří, málo kdo z nás si přesto troufne říct, že s jistotou ví, že žádný ze stovek a tisícíců Bohů, které lidstvo kdy uznávalo, či snad nějaký jiný, kterého (či kterou) lidstvo doposud nikdy neuctívalo, neexistuje. Důvod? Ateisté totiž povětšinou ctí roli a hodnotu důkazu. A důkazy pro neexistenci Boha neexistují, stejně jako neexistují důkazy pro neexistenci Šmoulů, bezhlavých rytířů, draka v garáži Carla Sagana, a pro nekonečné množství dalších nadpřirozených entit. Většina ateistů tak považuje existenci Boha za krajně nepravděpodobnou, ale ctění vědeckých zásad jim brání – na rozdíl od věřících – říct něco ve smyslu: “Já na sto procent vím, že Bůh neexistuje,” stejně jako si málo kdo z nás troufne tvrdit, že ví, že neexistuje některá z nekonečného množství potenciálních naadpřirozených entit (o této problematice více viz zde). Mnoho ateistických a agnostických filosofů, vědců a skeptiků v průběhu historie se však pokoušelo přednést důvody, proč je existence Boha či Bohů,  jedné z onoho nekonečného množství potenciálně možných nadpřirozených entit, kterou si lidstvo z nějakého prapodivného důvodu oblíbilo, krajně nepravděpodobná. V dubnu  2016 však ze Spojených států amerických přichází zásadní informace o rozhodnutí tamního soudu, který silou soudní moci rozhodl, že Bůh neexistuje.

Soudní proces, při kterém padl onen verdikt, se odehrál v americké Nebrasce. Tamní okresní soud se totiž zabýval stížnosti vězně Stephena Cavanaugha, který si tvůj trest odpykává v Nebrasské státní věznici. Cavanaugh je dle svých vlastních slov silně věřícím člověkem, pastafariánem, a hlásí se k církvi Létajícího Špagetového Monstra. Cavanaugh si konkrétně stěžoval na to, že mu vedení věznice upírá práva, kterými disponují ostatní věřící vězni, kteří na místo špaget a masových koulí uctívají kříže a zombie. Stoupenec pastafarianismu konkrétně po vedení věznice požadoval, aby měl přístup k pastafariánské literatuře, aby si mohl objednat a nosit pastafariánské oblečení, aby se mohl jednou týdně scházet k modlitbě ve speciální místnosti (tak jako mohou uctívači chodiče po vodě) a v neposlední řadě také požadoval svaté přijímání. Náboženským oblečením měl Cavanaugh na mysli kupříkladu cedník, který pastafariáni nosí na hlavách, podobně jako některé muslimky šátky či křesťané kříže. Svatým přijímáním je pak v pastafariánské teologii myšlena chutná porce špaget s masovými koulemi. Vedení věznice však nejevilo pochopení pro náboženské menšiny, a Cavanaughovy požadavky zamítlo.

Cavanaugh se tedy rozhodl obrátit se na soud. Jak je již z titulku článku patrné, soud jeho žádost taktéž zamítl a vypracoval detailní, šestnáctistránkový dokument, ve kterém svůj rozsudek detailně popisuje a zdůvodňuje. V nálezu soud mimo jiné uvádí, že Cavanaugh uvedl, že svou víru mnohokrát veřejně deklaroval po řadu let, a také že má na svém těle několikero tetování, které na jeho víru poukazují. Odůvodnění okresního soudu v Nebrasce, který Cavanaughově žádosti odmítl vyhovět, je však z kategorie těch zcela skandálních. Když je například ve výše zmíněném dokumentu psáno o Cavanaughově víře, je dávána do uvozovek, tedy nikoliv faith, ale “faith”. To je však ještě z kategorie těch menších prohřešků.

Daleko skandálnější je samotný důvod, na základě kterého soudu odmítl tomuto pastafariánovi přiznat stejná práva, jaká mají vyznavači ostatních náboženství, která jsou zastoupena mezi vězni v nebrasské věznici. Okresní soud v Nebrasce totiž rozhodnul, že pastafarianismus není náboženstvím a že tedy Bůh pastafarianismu, Létající Špagetové Monstrum, neexistuje. Soud však šel ještě dál, pastafarianismus dle něj není náboženstvím, nýbrž parodií. Dále v dokumentu pak soud pastafarianismus označuje za “humornou extrapolaci filosofického argumentu známého jako “Russellova čajová konvice. Soud v daném odůvodnění sice uvádí, že nijak nezpochybňuje Cavanaughovu víru a například na straně 10 uvádí, že se nejedná o teologickou záležitost, protože evangelium Létajícího Špagetového Monstra (o 178 stranách, které si soud očividně celé přečetl) “je zcela zjevně satirickým dílem, které se snaží pobavit a vyjádřit při tom politické stanovisko. Číst toto evangelium jako náboženskou doktrínu by se jen málo lišilo od toho, kdyby někdo za náboženství označoval jakékoliv jiné fiktivní literární dílo. Nějaký vězeň by si tak jednoduše mohl přečíst díla Vonneguta nebo Heinleina a tvrdit, že jejich knihy jsou svatými, náboženskými knihami. Jistě, jsou zde tací, kteří tvrdí – a Cavanaugh je pravděpodobně jeden z nich – že dílem fikce jsou i Bible či Korán. Není vždy jednoduché určit linii mezi tím, co náboženství je, a co už ne. Avšak linie, určující která praxe náboženská je a která nikoliv existovat musí. Soud došel k závěru, že pastafarianismus se ocitá hluboko na druhé straně oné hranice.”

Odůvodnění soudu by se na první pohled – a to je třeba zdůraznit, skutečně pouze na první pohled – mohlo zdát rozumné. Zcela nepochybně by se však takové rozhodnutí dalo brát za projev urážky náboženského cítění, jelikož sami pastafariáni svoje náboženství za satiru nepovažují, což jasně deklarují na svých webových stránkách. Mnoho ateistů považuje za parodii či tu více, tu méně povedenou fantasy celou křesťanskou, abrahámovskou nebo i hinduistickou mytologii, žádný soud by však křesťanství za parodii neoznačil. Je však nutné ptát se proč? Protože má křesťanství, narozdíl od pastafarianismu, dvoutisíciletou tradici? Říká však toto časové měřítko cokoliv o pravdivosti či “kvalitě” daného náboženství? Řecký polyteismus existoval přes tisíc let, a dnes je označován za “mytologii” a za “pohádky”, které se čtou dětem. Za další dva tísíce let může být situace klidně taková, že v propadlišti dějin skončí nauka o chodiči po vodě, stejně jako ostatní abrahámovské nauky, a mainstreamem se stane právě pastafarianismus.

Evidence hovořící pro pravdivost tezí pastafariánství je ohromující a často až vědecky nevyvratitelná.

Evidence hovořící pro pravdivost tezí pastafariánství je ohromující a často až vědecky nevyvratitelná.

Pastafariáni konkrétně na svém webu uvádějí následující: “Někteří lidé tvrdí, že pastafarianismus je čistě myšlenkovým experimentem či satirou. Tito lidé se však pletou – církev Létajícího Špagetového Monstra je zcela legitimní a opírající se o exaktní vědu. Jakákoliv podobnost našeho náboženství s humorem či satirou je čistě náhodná.” Ať už si jako ateisté myslíme o existenci Létajícího Špagetového Monstra a pastafarianismu jako takovému cokoliv, jestliže má právo na existenci křesťanství, měl by ho mít i pastafarianismus. Já osobně jsem vůči pastafarianismu a vůči existenci Létajícího Špagetového Monstra stejně skeptický, jako vůči existenci abrahámovského Boha či starořeckého Poseidóna, jestliže však věřící mají nějaká práva, měli by jej mít jistě všichni věřící. Žádný soud a žádný soudce není kompetentní k tomu, aby rozhodoval o tom, které náboženství je legitimním a reálným náboženstvím, a které již nikoliv. Soudu se jako satira, humor, parodie či absurdnost jeví pastafarianismus, jiným se přesně tak jeví islám a křesťanství. Tyto osobní domněnky by však soudce neměly ovlivnit při rozhodování. Soud v Nebrasce svým rozhodnutím jednoduše znevažuje jedno partikulární náboženství, a jeho věřící pak diskriminuje a obírá na právech oproti právům, kterými disponují věřící těch náboženství, které soudce či vedení věznice považují za “pravá a reálná náboženství”.

K celé věci se na svém Facebooku vyjádřili i naši kolegové z American Atheists:

Opravdu chceme, aby vláda rozhodovala o tom, co je a co není legitimním náboženstvím? Tento problém vzniká tehdy, začneme-li někomu přiznávat zvláštní zacházení či výjimky na základě náboženství. Zaslouží si je buď všichni a nebo nikdo. Nejironičtější na celém rozhodnutí soudu je ta část, kde je pastafariánské evangelium označováno za dílo fikce. Hmm…asi jako kniha, ve které nějaký frajer po smrti oživne a chodí po vodě? Zdá se nám to trochu bizarní.

Okresní soud v Nebrasce tak Bohu pastafariánů sdělil: nejsi Bůh a neexistuješ. Počítám, že bychom s tím jako ateisté neměli problém, protože pro existenci Létajícího Špagetového Monstra nebyly předloženy žádné relevantní důkazy (přestože by pastafariáni, stejně jako křesťané v případě svého Boha, tvrdili opak, a jak ukazuje obrázek výše, některé důkazy hovořící o pravdivosti pastafarianismu jsou opravdu velice silné), kdyby ovšem soud podobně (respektive stejně) přistupoval ke všem náboženstvím, bez ohledu na to, které se danému soudci zdá jako satirické a které nikoliv.

Nezbývá než doufat, že případ Létajícího Špagetového Monstra se stane soudním precedentem, a že již brzy některý americký soud sdělí i abrahámovskému Bohu, že neexistuje.

473 thoughts on “Váš Bůh neexistuje. Americký soud dospěl k přelomovému verdiktu a vyvrátil Boží existenci

 1. Josef K.

  Tak tohle se vám nepovedlo, přiznávat této recesi status náboženství je to samé jako Járu Cimrmanna považovat za reprezentanta vědecké obce. Bez ohledu na to, zda tomu někdo skutečně “věří”, o čemž tedy pochybuji a pokud ano, pak je to blázen. Vyznavače náboženství šmahem považovat za blázny ovšem nelze.

 2. Jan Kupka

  Abrahamovský Bůh je určen (resp. sám sebe vymezil) jako Ten, který je. Výrok, že Ten, který je, není, je kontradiktorní a žádný soud ho nemůže vynést. Max. se může dospět k tomu, že Ten, který je, je jiný, než jsme si mysleli. A to ostatně negativní teologie jednoznačně přiznává. Podobně jako u zkoumání přírody, když zjistíme něco, co je proti našim představám o přírodě, neznamená to, že jsme přírodu vyvrátili, jen musíme přehodnotit naše nazírání na ni, tak u Boha, který je, musíme přehodnotit naše falešné představy o něm. Protože nám jde o toho Boha, který je. Pokud by nám šlo o boha tvořeného špagetami a zjistili jsme, že takový bůh není, tak tím takový bůh padá. Ale nám nejde o boha ze špaget, ale o Boha takového, jaký skutečně je. Takže když zjistíme, že jsme si o něm mysleli, že je takový a on je přitom makový, tak to není tragédie, nepadá tím Bůh, jen naše představa o něm.

 3. Foxy

  “Abrahamovský Bůh je určen (resp. sám sebe vymezil) jako Ten, který je. ”

  Jene, sám sebe jsem vymezil jako “Ten, který je”.
  Kdo by o tom, že jsem, pochyboval, může coby pádný důkaz mé reálné existence dostat parádní čenichovku.

  Takže dle Tvé definice jsem roven abrahámovskému bohu.
  Dokonce víc než roven. Narozdíl od něj pro mou existenci mohou svědčit i velice pádné (zde přímo brachiální) důkazy.

 4. Daniel B.

  Na wiki stránkách ateistů ateisté jasně deklarují, že víra v Létající špagetové monstrum je záměrná parodie na rozdíl od jiných náboženství.

  “Unlike (most) other religions this one is a deliberate parody.”
  http://atheism.wikia.com/wiki/Main_Page

  Ateisté dobře ví, že se jedná o parodii, tedy že v této víře neexistují skutečně věřící – pokud ovšem někomu “nepřeskočilo”. Naproti tomu nepředpokládám, že by ateisté brali křesťany jako ty, kteří si na víru v Boha jenom hrají, ale v žádného Boha přitom nevěří.

 5. Foxy

  “Ateisté dobře ví, že se jedná o parodii, tedy že v této víře neexistují skutečně věřící – pokud ovšem někomu „nepřeskočilo“. Naproti tomu nepředpokládám, že by ateisté brali křesťany jako ty, kteří si na víru v Boha jenom hrají, ale v žádného Boha přitom nevěří.”

  To nic nemění na tom, že ten tvůj biblický bůh je stejně fantaskní jako špageťák. To, že v něj někdo věří není důkazem jeho reálné existence.

  Imaginární existenci tvého boha nezpochybňuji. Ovšem i zde jakýkoliv bůh či jiná nadpřirozená entita existuje tak dlouho a jen tak dlouho, pokud v něj někdo věří.

 6. Vdova

  Mily Foxy, napis,kde bydlis. Osobne se prijedu presvedcit o tve existenci 😉

  Par mravencu v jednom mravenisti se usneslo,ze clovek neexistuje. Pry nici a znecistuje lesy,reky a dokonce i more. Koluje siroka debata o tom,ze pry stavi nekonecne obrovska mraveniste,ve kterych pry dokonce bydli.
  Ovsem clovek do tohoto lesa jeste nezabloudil,tudiz ho nikdo za poslednich 100 generaci nevidel. Pouze se tato informace predava z generace na generaci a pokazde pribyde dalsi neuveritelna historka o tomto “bohu” niciteli.
  Nekteri tomu veri,jini se brani tim,ze nejsou dukazy.
  Asi takhle legracni je sledovat diskuse o tom,zdali buh existuje ci nikoliv.
  Tento vesmir neco stvorilo. Neco,co obsahovalo informace,jak ma vypadat a fungovat slunce,cerna dira,mlhoviny,planety,voda,viry,trava,sloni,lidi,mouchy,atd. Proste neco,co je plne tolika informaci,ze si to nikdo z nas nedovede ani predstavit.
  Neco,co presahuje cloveka s jeho mozeckem a uvazovanim natolik,ze si zacne naivne myslet,ze rozumi uplne vsemu.
  Neni jedno jestli buh existuje? Zmeni se neco tim,ze se prokaze nebo vyvrati jeho existence? Zacnou ptaci letat pozpatku nebo sopky chrlit duhu?

 7. Jaroslav Štejfa

  Pastafariánský Bůh je určen (resp. sám sebe vymezil) jako Ten, který je. Výrok, že Ten, který je, není, je kontradiktorní a žádný soud ho nemůže vynést. Max. se může dospět k tomu, že Ten, který je, je jiný, než jsme si mysleli. A to ostatně pastafariánská teologie jednoznačně přiznává. Podobně jako u zkoumání přírody, když zjistíme něco, co je proti našim představám o přírodě, neznamená to, že jsme přírodu vyvrátili, jen musíme přehodnotit naše nazírání na ni, tak u Boha, který je, musíme přehodnotit naše falešné představy o něm. Protože nám jde o toho Boha, který je. Pokud by nám šlo o boha křesťanského a zjistili jsme, že takový bůh není, tak tím takový bůh padá. Ale nám nejde o boha křesťanského, ale o Boha takového, jaký skutečně je. Takže když zjistíme, že jsme si o něm mysleli, že je takový a on je přitom makový, tak to není tragédie, nepadá tím Bůh pastafariánský, jen naše představa o něm.
  Jaroslav Štejfa.
  P.S. Miluji dobře napsané sokalovské texty. Ať žije hoax!

 8. Daniel B.

  @Foxy

  ” To, že v něj někdo věří není důkazem jeho reálné existence.”

  Ano, ale to je přece jasné. V článku se jedná o to, co se má považovat za náboženství a co ne. Nechápu, jak můžou ateisté uznávat parodii za náboženství. Soud rozhodl správně, že v případě Létajícího špagetového monstra se o žádné náboženství nejedná.

 9. Anupew

  Daniel B.: A co kdyz zidovske nabozenstvi v dobe kdy vznikalo bylo vytvorene taky jako satyra a parodie ostatnich nabozenstvi? Jediny rozdil je, ze pastafarianstvi je nekolik let stara zalezitost, pisemne zaznamenana uz v dobe jejiho vzniku, oproti cemuz abrahamovsky nabozenstvi prosly generacemi vyvoje a historie, nez se vubec nekdo obtezoval udelat prvni pisemny zaznam.

 10. anetalinda

  “…tak uČervené Karkulky, která je, musíme přehodnotit naše falešné představy o ní. Protože nám jde o tu Červenou Karkulku, která je. Pokud by nám šlo o Červenou Karkulku tvořenou červeným oblečením bez čepečku a zjistili jsme, že taková Červená Karkulka není, tak tím taková Červená Karkulka padá. Ale nám nejde o Červenou Karkulku bez čepečku, ale o Červenou Karkulku takovou, jaká skutečně je. Takže když zjistíme, že jsme si o ní mysleli, že je taková a ona je přitom maková, tak to není tragédie, nepadá tím Červená Kalkulka, jen naše představa o ní.”

  A teď mi řekněte, v čem se to liší od popisu Boha o něco výš.

 11. jakubm

  Anupew: no,rad bych viděl pastafariany, kteří pro pravdivost své viry položili či položí život.

 12. jakubm

  Jan Kupka: no ona existuje tradice,podle níž ono jsem který jsem znamená “jsem co jsem a tobě do toho nic není”

 13. Daniel B.

  “A co kdyz zidovske nabozenstvi v dobe kdy vznikalo bylo vytvorene taky jako satyra…”

  Tak si vezměme historickou evidenci. Např. město Jericho:

  Podle Bible se hradby Jericha zhroutily, a město bylo zničeno a vypáleno…

  “Tu lid spustil křik, zatroubili na rohy a stalo se, jakmile lid uslyšel zvuk rohu, že spustil velký povyk, hradba se zhroutila na svém místě, lid vystoupil do města, každý přímo vpřed, a to město dobyli.

  Potom spálili ohněm to město i všechno, co v něm bylo. Pouze stříbro, zlato a bronzové a železné nádoby zanechali na poklad Hospodinova domu.” Jozue 6,20.24

  Podle vykopávek taktéž…
  “Kolem roku 1550 př. n. l. došlo k jeho zničení buď zemětřesením nebo jeho dobytím. Této fázi vývoje odpovídá archeologická vrstva spáleniště nazvaná Destrukce města IV. Vedle archeologických pramenů o zničení města existují i prameny biblické.”
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Jericho

 14. Foxy

  “Podle Bible se hradby Jericha zhroutily, a město bylo zničeno a vypáleno… ”

  To, že staré pověsti hebrejské nějakým způsobem reflektují historické události, je pochopitelné a sotva kdo to rozporuje.
  Ale ani v nejmenším to nedokazuje, že by byli něčím víc, než právě starými pověstmi hebrejskými.
  Ta story s troubama jerišskýma je stejně věrohodná, jako Šemíkův skok přes hradby Vyšehradu. Nebo jako ta story se Šárkou a Ctiradem.

  Dokud u té tvé slavné bible nebude nade vší pochybnost prokázáno, opakuji, NADE VŠÍ POCHYBNOST prokázáno, že jde skutečné, úplné a nic než slovo boží, má pro mne jakýkoliv biblický citát stejnou hodnotu, jako citát z kterýchkoliv jiných starých pověstí, co se jich jen v historii lidské vyskytlo.

 15. Jan Kupka

  “Pastafariánský Bůh je určen (resp. sám sebe vymezil) jako Ten, který je.”
  No to sebe sice mohl, ale pak přichází na řadu jeho tak nějak konstituční vlastnosti. Pokud budeme trvat na tom, že Pastafariánský Bůh je právě ten Bůh, který je, pak musíme být připraveni na to přistoupit, že ten Bůh, který je, se neskládá ze špaget a masových koulí.

  To samé Červená karkulka. Pokud nám jde o tu červenou karkulku, která skutečně existuje, tak není žádný problém. Takových existuje celá řada, záleží na úhlu pohledu, co za ni budeme považovat.

  Jak jsem psal s přírodou, pokud někdo o přírodě tvrdí, že v ní platí nějaký fyzikální zákon…a pak se ukáže, že takový zákon neplatí, je to snad důkaz toho, že neexistuje příroda? Ta existuje. V případě Boha míníme to, co už z povahy věci přesahuje naše metodologické hranice. To ale u špagetového monstra splněno není, protože jak špagety, tak masové koule jsou věci tomuto světu imanentní, nepřesažné…a pokud má bůh přesahovat každou ideu vesmíru imanentního jsoucna a přesto se skládat z nějakých takových jsoucen, tak je takový bůh kontradiktorní ze své podstaty. Proto lze prohlásit, že špagetové monstrum neexistuje, protože není špagetové.

 16. Daniel B.

  “V tomto období tiež vládli dvaja panovníci, Chaján a Maibre, ktorých mená majú pozoruhodnú podobnosť s neskoršími pogréčtenými formami Iannes a Iambres, ktorými sú v Novom zákone (2 Tim 3,8) označení dvaja muži, ktorí sa postavili Mojžišovi. Toto z mnohých hľadísk veľmi zaujímavé obdobie egyptských dejín, tzv. druhé prechodné obdobie, dnes nie je až také prebádané, aby sme mohli určiť presné roky vlády jednotlivých panovníkov. Ako uvádzajú poprední egyptológovia Donald Redford a James Allen, faraón Chaján je identifikovaný s kráľom menom Iannas, ktorého ako hyksóskeho kráľa spomína Josephus Flavius, vychádzajúc z diela egyptského historika Manetha. Pri jeho mene prvá slabika „cha“ vypadla pred palatálou „j“, čo je pri prenose a prepise do gréčtiny bežné. Meno Iambres sa zasa zdá byť tzv. metatézou zmenené meno faraóna menom Maibre, podobne ako je Rachef, staviteľ druhej najväčšej pyramídy, niekedy nazývaný Chafre… Chaján by teda mohol byť faraónom exodu (zvyčajne je považovaný za neskôr vládnuceho) a Iambre faraónom Mojžišovho úteku (pred ktorým Mojžiš utiekol do Midiánu).”
  http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/co-dnes-vieme-o-exode-izraelitov-z-egypta

  Chaian (Apachnan) (?? – ??)
  Ienses (Iannas) (?? –1590/1587)
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kr%C3%A1l%C5%AF_starov%C4%9Bk%C3%A9ho_Egypta#.C2.A0_15._dynastie_.28hyks.C3.B3sk.C3.A1.2C_1648.2F1645.E2.80.931539.2F1536.29

  Podle 2Tm 3,8 se proti Mojžíšovi postavili Iannes a Iambres. Iannesova vláda podle historických záznamů končila mezi lety 1590/1587 př.n.l.. Podle Bible Izraelci putovali pouští 40 let. Pak došlo k dobytí Jericha. Podle vykopávek bylo Jericho vypáleno a zničeno kolem roku 1550 př. n. l.

  Máme pro svoji víru větší historickou evidenci, než si myslíte.

 17. neruda

  Jozue a dobytí Jericha?!

  Ten článek na Wikipedii odkazuje na Israele Finkelsteina, izraelského archeologa a historika, který ale zastává názor, že zničení Jericha v 16. st. př. n. l. nemá s Jozuem nic společného, protože se odehrálo cca 300 před ním (tedy za předpokladu, že vůbec nějaký Jozue existoval, resp. že vůbec došlo k nějakému dobývání Kenaánu, což Finkelstein popírá).

 18. Ignác z Loyoly

  Výborný a vtipný článek. Buď všechna (nenásilná náboženství) budou mít stejná práva – nebo žádná práva mít nebudou… nejlépe aby měly co nejméně výsad všechny věrouky, ale když už výsady mají (což je špatné), tak alespoň rovné (platí pro NENÁSILNÉ VÍRY)

  Hurvínek sám sebe definoval jako “Ten který je”, takže nemůže nebýt 🙂

  Pornoherec Rosenberg sám sebe definoval jako “Mam ho největšího”, takže ho nemůže nemít největšího, jinak by to byla kontradikce 🙂

  Guru Jára sám sebe definoval jako “Nadsamce”, takže nemůže být nějaký beta sameček, ale je to alfa, nemůže tomu být jinak! To by byla kontradikce 🙂

 19. Foxy

  “V případě Boha míníme to, co už z povahy věci přesahuje naše metodologické hranice. To ale u špagetového monstra splněno není, protože jak špagety, tak masové koule jsou věci tomuto světu imanentní, nepřesažné…a pokud má bůh přesahovat každou ideu vesmíru imanentního jsoucna a přesto se skládat z nějakých takových jsoucen, tak je takový bůh kontradiktorní ze své podstaty. Proto lze prohlásit, že špagetové monstrum neexistuje, protože není špagetové.”

  Jene, chybná úvaha. Špagety a masové koule jsou zde pouhým zástupným symbolem, obdobným oplatce a kalichu vína. Samotná podstata špageťáka je transcendentní, nestvořená a mimo čas a prostor jsoucí, špageťák nebyl stvořen, ale poznán, a teprve toto Poznání dalo základ Víry Pastafariánské… dál můžeš doplnit sám obdobnými slovy z theologie, mající v základu boha biblického.

  A míček máš zas na své straně 🙂

 20. Ignác z Loyoly

  Foxy: pěkně si to napsal…

  Pokud něco přesahuje naše metodologie, jak to, že teologie tvrdí tolik věcí o bohu? Kde beru tu metodu? 🙂

 21. Daniel B.

  @neruda

  “…protože se odehrálo cca 300 před ním…”

  Apoštol Pavel píše o Iannesovi, který se stavěl proti Mojžíšovi. Iannesova vláda končila v Egyptě v letech 1590/1587 před n.l.. Když Izrael vyšel z Egypta, byl Jozue mladý.

  Chcete říct, že apoštol Pavel znal dobu vlády Iannese a čas, kdy bylo dobyto Jericho, že si to vypočítal, aby mu to dobře vycházelo?

  “Jako se Jannés a Jambrés postavili proti Mojžíšovi, tak se i tito lidé stavějí proti pravdě.”
  2Tm 3,8

 22. neruda

  Danieli,
  vy máte opakovaně problémy porozumět psanému textu:
  nevyjadřoval jsem se ani k apoštolu Pavlovi, ani k Jozuovi, ani k těm dalším, a ani to nemám v úmyslu.
  Pouze a právě jsem poukázal na to, co si o dobytí Jericha a o tom, co s tím měl mít jistý Jozue, myslí archeolog Israel Finkelstein.

 23. Daniel B.

  @neruda

  A nepíšete snad to, co si myslí archeolog Israel Finkelstein proto, že tento názor zastáváte také? Jiný důvod nevidím. Pokud ho nezastáváte, proč ho zmiňujete?

 24. neruda

  Danieli,
  zmínil jsem ho proto, že článek na wikipedii dává do souvislosti vypálení Jericha v 16. st.př.n.l. a postavu Jozua, přičemž odkazuje na Israele Finkelsteina, který však takovou souvislost popírá.
  Anebo ještě jinak: možná platí, že Jozue má na svědomí vypálení Jericha, ale v této věci se nelze dovolávat I. Finkelsteina, jelikož ten si to nemyslí.

 25. Foxy

  A není to fuk, s jakou přesností staré pověsti hebrejské popisují vyplenění Jericha?
  O tom, zda jsou či nejsou staré pověsti hebrejské slovem božím to nevypovídá ani zblo.
  A to odhlížím, že napřed by bylo nutno nade vší pochybnost prokázat reálnou existenci boží.
  Dokud takový důkaz nebude proveden či předložen, je abrahámovský bůh na stejné úrovni jako špageťák.

  Argumentovat délkou víry či množstvím vyznavačů je hloupý pseudoargument, jsou bozi starší a víry s větším počtem vyznavačů.

 26. Anupew

  jakubm: A vite kolik lidi polozilo zivot za svoji viru ze, napriklad, je ten led dost tlustej? To ze nekdo polozi zivot za myslenku, at uz jakoukoli, nijak nesouvisi s pravdivosti ci nepravdivosti one myslenky…

  Daniel B. : pastafarianstvi take doklada spojeni mezi emisemi CO2 a poctem piratu a poukazuje na historicke data… To ovsem nic nedoklada o pastafarianstvi jako nabozenstvi, jen o tom, ze si byli schopni vsimnout nejakych historickych udalosti… To, ze pak pastafarianstvi emise CO2 propojili s ubytkem piratu, resp v pripade bible historicke udalosti, prirodni pohromy aj. spojili s bozi cinnosti nemeni nic na verohodnosti prohlaseni o bohu, ani o tom, jestli byla nebo nebyla dana vira vytvorena jako satyra…
  Stary zakon obsahuje mnoho historickych udalosti, sepisuje je s odstupem desitek i stovek let potom, co se stali a souvislosti upravuje tak, jak se jim to hodi… Sakra i ten novej zakon zacali sepisovat nejakych 40 let po tom co se zminene udalosti udajne staly a u mnohych je pravdivost prinejlepsim pochybna, nebot neni potvrzena z zadnych jinych historickych pramenu ikdyz se staly v dobe kdy v zminenych oblastech pusobilo mnoho historiku, o tom, ze vyklad se v ruznych pohledech vramci bible taky diametralne lisi ani nemluve. Pastafarianstvi v pripade s piraty cini to same. Stejne tak i v recke mytologii najdeme odkazy na realne historicke udalosti, coz ovsem nic nedoklada o existenci… treba poseidona nebo pravdivosti tvrzeni ze achiles byl nesmrtelny pri zasahu na jakoukoli jinou cast tela nez pata…
  Skratka a dobre zde taky neni mezi pastafarianstvim a bibli rozdil…

 27. ateista

  Ve své knize jsem na téma existence boha uvedl tuto úvahu:
  Víra v existenci boha ale nemá žádný teoretický ani praktický význam. A víra v jeho pomoc už je přímo životu nebezpečná. Zde je velmi reálná ukázka.
  Hluboce věřící dívka se bude procházet po zamrzlém rybníku nedaleko své rodné obce. Led se pod ní prolomí a dívka začne tonout. Tělem jí bude prostupovat svíravý pocit chladu. Měla by rychle začít volat o pomoc. Jenže v náboženství ji učili, že Ježíš, ten mocný Pán, nás miluje a o nás pečuje. Máme s ním mluvit a jeho volat! Pán bůh pomůže! Začne se proto modlit a prosit boha o pomoc. Garantuji vám, že všichni tři, Ježíš, bůh i duch svatý se na ni vybodnou a klidně ji nechají zemřít. Protože nejsou!
  Danieli B. i JK. Co ta dívka udělala špatně?

 28. Spike

  Špagetové létající monstrum je asi na stejné úrovni reálné existence jako křesťanský, židovský nebo muslimský bůh. 🙂

 29. Jan Kupka

  “Hurvínek sám sebe definoval jako „Ten který je“, takže nemůže nebýt :)”
  To je ale definice Descarta. Pokud skutečně Hurvínek definoval “sám sebe”, pak skutečně je. Naopak, je sám pro sebe tou nejjistější jistotou. Cogito ergo sum. Problém je, že Hurvínek nedefinoval sám sebe, definoval ho loutkovod. Když by ta loutka sama skutečně řekla, že je, tak pak by byla. Jako méďa Ted.

  “Protože nejsou!”
  Z článku:
  “Ateisté totiž povětšinou ctí roli a hodnotu důkazu. A důkazy pro neexistenci Boha neexistují”
  Asi to s tím “povětšinou” nebude tak horké. Autor si zřejmě ateisty do značné míry idealizuje.

 30. Jan Kupka

  “Hluboce věřící dívka se bude procházet po zamrzlém rybníku nedaleko své rodné obce. Led se pod ní prolomí a dívka začne tonout. Tělem jí bude prostupovat svíravý pocit chladu. Měla by rychle začít volat o pomoc. Jenže v náboženství ji učili, že Ježíš, ten mocný Pán, nás miluje a o nás pečuje. Máme s ním mluvit a jeho volat! Pán bůh pomůže! Začne se proto modlit a prosit boha o pomoc. Garantuji vám, že všichni tři, Ježíš, bůh i duch svatý se na ni vybodnou a klidně ji nechají zemřít. Protože nejsou!”
  Teda ty jsi tak chytrý, že jsi vymyslel takový odzbrojující příklad. Chci se zeptat, žasneš někdy sám nad sebou? Možná bys měl. 🙂 Já rozhodně žasnu.

 31. Jan Kupka

  Hele tak teď zkusím příběh já:

  “Hluboce věřící dívka se bude procházet po zamrzlém rybníku nedaleko své rodné obce. Led se pod ní prolomí a dívka začne tonout. Tělem jí bude prostupovat svíravý pocit chladu. Měla by rychle začít volat o pomoc. Jenže v náboženství ji učili, že Ježíš, ten mocný Pán, nás miluje a o nás pečuje. Máme s ním mluvit a jeho volat! Pán bůh pomůže! Začne se proto modlit a prosit boha o pomoc. A Bůh skutečně pomoc seslal skrze náhodného kolemjdoucího, který dívku zachránil. Protože existuje.”

  Tak a teď se zamyslím, proč ti to píšu, když beztak nehrozí, že by ses nad prázdnotou a vypovídající hodnotou svého příběhu zamyslel.

 32. Anupew

  Jan Krupka: Stejne tak buh se nedefinoval sam, nybrz ho definoval clovek/skupina lidi, kteri viru v nej vytvorili…

  ad prohlaseni o neexistenci: Dukazy maji byt podany pro existenci, ne pro neexistenci. A neexistuji dukazy pro existenci boha, tedy se da (ac ne s dokonalou jistotou) zcela korektne rict ze buh neexistuje. Proc? Protoze misto “neexistuje” vzdycky rikat “neexistuji zadne relevantni dukazy o existenci a tedy je nanejvyse pravdepodobne, ze neexistuje” je ponekud zdlouhave…

 33. ateista

  “A Bůh skutečně pomoc seslal skrze náhodného kolemjdoucího, který dívku zachránil. Protože existuje.“”

  Je to stále dokola. Aby mohl seslat kolemjdoucího, musel by existovat.
  Mám v knize ještě jednu věc, kterou jsem adresova Halíkovi a na kterou neodpověděl:

  Zkuste mě teď alespoň jednou přímo odpovědět. Kde byl bůh, když fašisté zaživa upalovali židovské děti v pecích koncentračních táborů? A byl to bůh Hebrejský, jejich, židovský, jak říká Bible, nikoliv křesťanský, protože nikde v Bibli nenajdete jedinou zmínku o tom, že by Hospodin byl bůh křesťanský, toho si, neprávem, přisvojili křesťané mnohem později, když začali nemilosrdně pronásledovat židy kvůli jejich bohatství, protože chtěli být ještě bohatší.
  Tak ještě jednou, prosím, kde byl bůh? Já odpovím za Vás. Nikde, protože neexistuje. Kdyby existoval, musel by zasáhnout, protože tak kruté vraždění dětí by nemohl připustit. A jestliže je připustil, co je to za boha?

 34. Jan Kupka

  “Není třeba žasnout. Stačí odpovědět na otázku.”
  Tam nějaká byla? Myslel jsem, že si odpovídáš sám a nějaká odpověď věřícího tě nezajímá.

 35. Ateistický laik

  Jan Kupka Problém je, že Hurvínek nedefinoval sám sebe, definoval ho loutkovod.
  Problém je, že bůh nedefinoval sám sebe, definovala ho církev(taky vlastně loudkovod).

 36. Jan Kupka

  “ad prohlaseni o neexistenci: Dukazy maji byt podany pro existenci, ne pro neexistenci. ”
  To záleží případ od případu. Když najdeš někoho s kudlou v zádech, tak je oprávněné předpokládat, že byl zavražděn. A když někdo tvrdí, že ne, měl by podat důkazy o neexistenci vraha. Tedy je nějaký vesmír a vy tvrdíte, že je tu zcela zbytečně a naprosto náhodně a sám od sebe. To jsou dost odvážná tvrzení a vymlouvat se na to, že vaše tvrzení jsou samozřejmá a že by měl někdo prokázat opak, je neoprávněné. Asi jako nůž, co se zcela náhodně objevil v něčím zádech bez jakéhokoli motivu či příčiny.

 37. Jan Kupka

  Problém je, že bůh nedefinoval sám sebe, definovala ho církev(taky vlastně loudkovod).
  To už je pak otázka důvěry, zda věříš nějakému tvrzení nebo ne. Buď ho definoval “loutkovod” nebo ne. U špagetového monstra je to zřejmé všem. U Boha to je zřejmé jen ateistům.

 38. ateista

  @JK
  “Tam nějaká byla? Myslel jsem, že si odpovídáš sám a nějaká odpověď věřícího tě nezajímá.”

  Tam byla tato otázka: Co ta dívka udělala špatně?

  A odpověď mne zajímá. A také Vaše reakce na přípis Halíkovi.

 39. mira

  @Jan Kupka: “A když někdo tvrdí, že ne, měl by podat důkazy o neexistenci vraha.”

  Prosím pěkně, jak vypadá takový důkaz o neexistenci vraha?

 40. mira

  @Jan Kupka: “Tedy je nějaký vesmír a vy tvrdíte, že je tu zcela zbytečně a naprosto náhodně a sám od sebe. “

  Nikoliv. Tvrdím(e), že neznám žádné solidní důkazy/indicie, které by ukazovaly na to, že je vsmír dílem inteligentní entity xyz. Ohledně původu vesmíru nemá věda jasno. Racionálně uvažující člověk se v takovém případě přikloní k odpovědi “nevím”, nikoliv k “věřím, že bohové”.

 41. Jaroslav Štejfa

  K Janu Kupkovi:
  “…. pokud má bůh přesahovat každou ideu vesmíru imanentního jsoucna a přesto se skládat z nějakých takových jsoucen, tak je takový bůh kontradiktorní ze své podstaty..”

  Dobrá. Tedy přijměme, že pastafariáni mají podle vás boha, který je imanentní, protože si ho zobrazují jako špagety s masovými koulemi. A to je nepřijatelné.
  Váš křesťanský bůh je podle vás transcendentní (tedy nadskutečný, přesahující smyslové i rozumové možnosti, běžnou zkušenost, za hranicemi poznání – tudíž nepoznatelný), ale kdykoliv o něm křesťané mluví, tak ho popisují pouze imanentními přirovnáními; kde se bere ona transcendentnost kromě vašich představ?
  Jaroslav Štejfa

 42. Honza Werner Post author

  Josef K. “Tak tohle se vám nepovedlo, přiznávat této recesi status náboženství je to samé jako Járu Cimrmanna považovat za reprezentanta vědecké obce.” Pardon, ale zřejmě jste naletěl na hoax. To nevadí, může se to stát každému, ale kdybyste si článek přečetl celý, tak byste ten hoax, co jste napsal, dál nečířil. Článek totiž cituje přímo oficiální web pastafariánů, který tento hoax vyvrací a doslovně uvádí, že někteří lidé považují jejich církev za satiru či něco podobného, ale že to není pravda, že se jedná o regulerní náboženství a že veškerá podobnost s humorem či satirou je čistě náhodná. Jedná se o regulerní náboženství, na úrovni křesťanství či starořeckého polyteismu.

 43. Daniel B.

  @Honza Werner

  Myslíte si, že pastafariáni skutečně věří v Létající špagetové monstrum?
  Myslíte si, že existují lidé, kteří věří, že Jára Cimrman byl historickou postavou, žil a dělal to, co je o něm napsáno?

  No a myslíte si, že pokud by evangelium špagetového monstra slibovalo život po smrti, že by byl ochoten někdo za tuto “pravdu” trpět a zemřít?

  Chtěl bych vidět u pastafariánů tu jejich víru. Zda jsou za ni ochotni trpět.
  🙂

 44. Honza Werner Post author

  @Daniel B.

  Když se budete bavit na vážno se Svěrákem, tak vám samozřejmě řekne, že Cimrman je fiktivní postavou. Obviňovat pastafariány z toho, že tomu “skutečně věří”, je to stejné, jako se podivovat nas tím, že “tomu křesťané či muslimové či hinduisté” skutečně věří. Už jen vznášet otázku po tom, jestli tomu skutečně věří a divit se, a nevznášet tu samou otázku automaticky na představitele ostatních náboženství, mi přijde hrubě urážlivé.

 45. Daniel B.

  @Honza Werner

  Já je neobviňuji. Nevěřím, že tomu věří. To je vše. Pokud je berete vážně, že věří v Létající špagetové monstrum, pak mi to přijde na stejné úrovni, jako byste někoho bral vážně, když by tvrdil, že Cimrman skutečně žil a dělal to, co je o něm napsáno.

  “Létající špagetové monstrum (Flying Spaghetti Monster) je ústřední postava parodického náboženství zvaného pastafariánství. Tato parodie vznikla jako reakce na rozhodnutí školského úřadu amerického státu Kansas, který povolil vyučování o stvoření světa jako rovnocenné evoluční nauce. Vytvořil je Bobby Henderson, fyzik, absolvent univerzity v Oregonu.”
  https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9taj%C3%ADc%C3%AD_%C5%A1pagetov%C3%A9_monstrum

 46. Honza Werner Post author

  @Daniel B.

  Mně přijde víra v Létající špagetové monstrum na stejné úrovni, jako víra v zombie, chodiče po vodě, Alláha, desítky hinduistických božstev atp. Nevidím mezi tím rozdílu. Snad jen v tom, že by mě skutečně zajímalo, proč jsou planety vytvarovány do podoby masových koulí, pokud Létající Špagetové Monstrum neexistuje? Pastafariánství pokládá poměrně zásadní otázky.

 47. Honza Werner Post author

  @Daniel B.

  K tomu vašemu odkazu z české wikipedie: proč citujete sekundární zdroje, když jsou k dispozici zdroje primární? Ještě jednou uvádím překlad toho, co stojí na OFICIÁLNÍM webu církve Létajícího Špagetového Monstra: Někteří lidé tvrdí, že pastafarianismus je čistě myšlenkovým experimentem či satirou. Tito lidé se však pletou – církev Létajícího Špagetového Monstra je zcela legitimní a opírající se o exaktní vědu. Jakákoliv podobnost našeho náboženství s humorem či satirou je čistě náhodná.“

 48. Daniel B.

  @Honza Werner

  Vám nedochází, že se jedná o parodii? To snad není možné…

  Nemyslíte si, že se někteří ateisté budou za vaše názory stydět, že web věřících v Létající špagetové monstrum berete vážně?

 49. Honza Werner Post author

  @Daniel B.

  Vám nedochází, že křesťanství je parodie? To snad není možné…

 50. Pozorovatelnik

  Honza Werner: “A důkazy pro neexistenci Boha neexistují, stejně jako neexistují důkazy pro neexistenci Šmoulů, bezhlavých rytířů, draka v garáži Carla Sagana, a pro nekonečné množství dalších nadpřirozených entit”
  Daniel B.: Pokud je berete vážně, že věří v Létající špagetové monstrum, pak mi to přijde na stejné úrovni, jako byste někoho bral vážně, když by tvrdil, že Cimrman skutečně žil a dělal to, co je o něm napsáno.
  ___________________________________________________________________________________________________________
  Proč ateisti srovnávají postavu Ježíše se šmouly, bezhlavými rytíři, draky, špagetovým monstrem? Takové primitivní srovnávání pak nahrává jenom věřícím. Postava Ježíše je přece úplně jiná. Jednak je to postava člověka a potom je to kladná postava. Něco jako Vinnetou, nebo Old Shaterhand, nebo Sandokan, nebo Superman. Ježíš chodil po vodě, Superman i ve vzduchu apod. A taky zachraňoval, pomáhal atd. Vinneou je také typ hrdiny jako Ježíš. I ty delší vlasy. Prostě je to určitý archetyp zachránce, člověka spravedlnosti. Ježíš sice nebyl hrdina ve smyslu náčelníka apačů, ale zase uzdravoval. Jsou tam určité analogie. Ale analogii se šmouly, draky a špagetovým monstrem skutečně nevidím. Když kritizujete křesťanství, klidně se přidám, ale prosím ne primitivně.

 51. Daniel B.

  @Honza Werner

  Takže podle vás my v žádného Boha, Otce Ježíše Krista, který svého Syna vzkřísil z mrtvých, nevěříme?

 52. Honza Werner Post author

  @Daniel B.

  Já jsem v článku uvedl, že jsem k existenci Létajícího Špagetového Monstra stejně skeptický, jako k existenci Jahveho, Alláha, Šivy či Svaroga. Tudíž ne, nemyslím si, že se za mě budou někteří ateisté stydět. Jen tvrdím, že pokud už náboženství zakládá nějaká speciální práva (jakože by nemělo), tak by je měli mít všichni věřící, ne jen ti, kteří se líbí nějakému soudci. Uvědomujete si, Danieli, že pokud mají pastafariáni pravdu, a z tisíců Bohů, které kdy lidstvo uctívalo a uctívá, existuje právě Létající Špagetové Monstrum, tak že Váš čeká nekonečné utrpení v posmrtném životě? Budete odsouzen k nekonečnému pojídání rozvařených špaget s kečupem plným éček.

 53. Honza Werner Post author

  @Daniel B.

  Takže podle Vás pastafariáni v žádné Létající Špagetové Monstrum nevěří?

 54. Honza Werner Post author

  @Pozorovatelník

  “Postava Ježíše je přece úplně jiná. Jednak je to postava člověka a potom je to kladná postava.”

  S tím nemohu souhlasit. Ježíše nepovažuji za kladnou postavu. Velice dobře Ježíšův morální profil vystihl Bertrand Russell ve své sbírce přednášek Proč nejsem křesťanem, kde napsal, že Ježíšův morální profil je hrubě narušen například jeho vírou v existenci věčného utrpení, pekla, kterouž zasel strach a nevýslovné utrpení do srdcí milionů lidí po celý středověk. Dle Russella nikdo, kdo je skutečně hluboce lidský, v existenci pekla a věčného (nekonečného) trestu nevěří. Samozřejmě, Ježíšův morální profil je nahlodán řadou dalších věcí, zkuste si tu Russellovu knížku přečíst, je krátká, cca sto stran.

 55. Daniel B.

  @Honza Werner

  Vy se záměrně vyhýbáte odpovědi, zda si myslíte, že někdo skutečně věří v Létající špagetové monstrum. Rozdíl mezi vírou a parodií se pozná snadno – podle toho, zda je někdo ochoten kvůli své víře trpět.

  Křesťanů zabitých kvůli víře loni přibylo. Nejhorší pronásledovatel ale není Islámský stát
  “V pracovních táborech stalinistického režimu údajně trpí na 50 000 až 70 000 křesťanů.”
  http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/krestanu-zabitych-kvuli-vire-loni-pribylo/r~8a96da82bac111e593630025900fea04/

 56. Honza Werner Post author

  @Daniel B.

  Samozřejmě, že věřím, že spoustu lidí skutečně věří v Létající špagetové monstrum.

 57. Daniel B.

  @Honza Werner
  “Takže podle Vás pastafariáni v žádné Létající Špagetové Monstrum nevěří?”

  Ano, podle mne pastafariáni v žádné Létající Špagetové Monstrum nevěří. Ateisté to berou jako parodii, vy jste výjimka.

  “Samozřejmě, že věřím, že spoustu lidí skutečně věří v Létající špagetové monstrum.”

  No, jak jsem už psal, mnozí ateisté se budou za vaše názory stydět.

 58. Honza Werner Post author

  Učiním zde menší doznání a přiznám se, že jsem jednu dobu dokonce sám uvažoval o konverzi k pastafarianismu. Některé důkazy svědčící o pravdivosti pastafariánství jsou prostě až příliš silné….a navíc, opravdu nemám rád rozvařené těstoviny a kečup 🙁

 59. Honza Werner Post author

  @Daniel B.

  “No, jak jsem už psal, mnozí ateisté se budou za vaše názory stydět.”

  Tak schválně, najde se tu nějaký takový? Já se tedy stydím spíš za Vás, že své víře chcete přiznávat status reálného náboženství, ale jakmile někdo věří v jiné náboženství a jiného Boha než vy, tak nejenže existenci daného Boha začnete jako nějaký ateista popírat, ale ještě začnete ono pro Vás konkurenční náboženství znevažovat tím, že jej začnete označovat za satiru, parodii, a vůbec za něco, co ve skutečnosti náboženstvím není. To není moc tolerantní přístup.

 60. Daniel B.

  @Honza Werner

  “Jak zaznamenala česká média v roce 2011, tohoto náboženství použil rakouský satirik, publicista a ateista Niko Alm, inspirovaný právem muslimek mít v dokladech podobiznu s tradičním šátkem, k tomu, že si do řidičského průkazu pořídil fotografii s cedníkem na hlavě. Řidičský průkaz mu byl vydán v roce 2009, po dvou letech, během nichž se musel podrobit lékařskému vyšetření. Niko Alm svůj počin vysvětloval jako protest proti nezaslouženému privilegiu věřících.”
  https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9taj%C3%ADc%C3%AD_%C5%A1pagetov%C3%A9_monstrum

  😀

 61. Daniel B.

  “Rakušan Niko Alm si dal na hlavu klasický těstovinový cedník a nechal se vyfotit. Se snímkem a s žádostí o řidičský průkaz nakráčel ve Vídni na úřad. Tam jeho žádost přijali, ale po chvíli mu zavolal úředník a poslal jej k lékaři. Uplynuly téměř dva roky a Niku Almovi opět zazvonil telefon. Řidičský průkaz si může vyzvednout.”
  http://zpravy.idnes.cz/rakusan-ma-v-ridicaku-cednik-na-hlave-na-protest-proti-satkum-muslimek-1ev-/zahranicni.aspx?c=A110714_141450_zahranicni_btw

  “Z výše uvedeného tedy vyplývá, že nechat se na doklad totožnosti vyfotografovat např. s cedníkem na hlavě je nepřípustné. Dále je nutné vzít v úvahu, že doklady totožnosti jsou majetkem českého státu a veřejnou listinou, která by neměla být znevažována recesistickými výstřelky.”
  http://www.mvcr.cz/clanek/zpravodajstvi-reakce-mv-na-reportaz-tv-nova-blazen-s-cednikem-na-hlave-ne-pastafarian.aspx

  😀

 62. Honza Werner Post author

  @Daniel B.

  Já skutečně nechápu, co se snažíte těmi sekundárními zdroji dokázat? 🙂 Že by snaha zakrýt, či snaha odůvodnit svou náboženskou netoleranci vůči jiným věroukám?

 63. Daniel B.

  @Honza Werner

  “Tak schválně, najde se tu nějaký takový?”

  Pozorovatelník se za vaše názory nestydí?: “Když kritizujete křesťanství, klidně se přidám, ale prosím ne primitivně.”

 64. neruda

  Danieli,
  nevím sice, zda na víru pastafariánů nahlížím stejně, jako Jan Werner, ale ptám se:
  oč je víra pastafariánů bizarnější, než třeba mormonství? Cožpak příběh o prorokovi Johnu Smithovi, andělovi Moroni a o zlatých deskách s textem Knihy Mormon nevypadá jako parodie, jako recese? Podle mě ano.
  Přesto na světě je kolem 15 milionů mormonů, kteří svou víru berou velmi vážně – anebo si myslíte, že to jenom předstírají a ve skutečnosti vědí, že jde jen o nějakou taškařici?

 65. Daniel B.

  @Daniel B.

  “Já skutečně nechápu, co se snažíte těmi sekundárními zdroji dokázat?”

  To, že pastafariány nikdo nebere vážně, že jsou skutečně věřící, ani ateisté.

 66. Honza Werner Post author

  @Daniel B.

  “To, že pastafariány nikdo nebere vážně, že jsou skutečně věřící, ani ateisté.”

  Ano, přesně tohle co jste napsal, bylo vždy v historii zdrojem těch největších náboženských perzekucí, utlačování,, zabíjení a mučení. Stačí vzít v potaz to, když jedna křesťanská sekta nebrala jinou křesťanskou sektu jako pravou a považovala ji za heretickou. Ale nemusíme ani chodit do minulosti, stačí přítomnost a Ahmadíja. Pokud neznáte Ahmadíju, tak Ahmadíja je náboženství založené na islámu, vzniklé v 19. století v Pákistánu. Islám ale zásadně modifikuje, například odmítá užívat zbraně v rámci džihádu mečem, a navíc, Ahmadíju zvěstoval nový prorok, přičemž dle islámu byl Muhammad posledním prorokem, proto je Ahmadíja jak sunnitským, tak šiítským islámem považována za heretickou, ne-islámskou sektu. Její stoupenci se ve všech islámských zemích “těší” diskriminaci a ostrakizaci, ale i násilí, především pak v Pákistánu, kde jich je nejvíce. Dle pákistánské legislativy dokonce mají méně práv než “praví” muslimové, tedy “praví věřící”. To, co jste ve Vašem příspěvku napsal, je to stejné v bleděmodrém. Také kastujete na “pravé věřící”, třeba křesťany, a na “nepravé věřící”, třeba pastafariány. Klasická křesťanská povýšenost – Vaše víra je absurdní úplně stejně, jako pastafariánství či starořecký pantheon.

 67. Daniel B.

  @Honza Werner

  “Proč ateisti srovnávají postavu Ježíše se šmouly, bezhlavými rytíři, draky, špagetovým monstrem? Takové primitivní srovnávání pak nahrává jenom věřícím.

  Když kritizujete křesťanství, klidně se přidám, ale prosím ne primitivně.”

  Podle svého vyjádření Pozorovatelník stojí proti věřícím a proti křesťanství.

  @neruda
  “Přesto na světě je kolem 15 milionů mormonů, kteří svou víru berou velmi vážně – anebo si myslíte, že to jenom předstírají a ve skutečnosti vědí, že jde jen o nějakou taškařici?”

  Vidíte. Lze přece poznat, že Mormoni berou svoji víru vážně, ale pastafariáni ne. Nebo také věříte, že ji vážně berou? Pastafariánství je věcí protestu, ne víry.

 68. Daniel B.

  @Honza Werner
  “Klasická křesťanská povýšenost…”

  Ateisté se také na pastafariány povyšují, když je neberou vážně? A co Ministerstvo vnitra, také ono se povyšuje, když bere pastafariánství jako recesi?

  Tento váš článek mi přijde, jako byste si chtěl udělat legraci z vás ateistů, že jsou nekriticky myslící a věří v autentičnost víry “věřících” v Létající Špagetové Monstrum, berou vážně jejich webové stránky, atd.

 69. Pozorovatelnik

  Honza Werner S tím nemohu souhlasit. Ježíše nepovažuji za kladnou postavu. Velice dobře Ježíšův morální profil vystihl Bertrand Russell ve své sbírce přednášek Proč nejsem křesťanem, kde napsal, že Ježíšův morální profil je hrubě narušen například jeho vírou v existenci věčného utrpení, pekla, kterouž zasel strach a nevýslovné utrpení do srdcí milionů lidí po celý středověk. Dle Russella nikdo, kdo je skutečně hluboce lidský, v existenci pekla a věčného (nekonečného) trestu nevěří.
  _________________________________________________________________________________________________________
  Tak Vinnetou taky věřil v Manitoua, ale to neznamená, že to byla záporná postava. Převládaly kladné vlastnosti. A u postavy Ježíše rovněž. Většinu času se věnoval uzdravování, pak také nasytil hladové, rozmnožil ryby a chléb, proměnil vodu ve víno, křísil mrtvé. Já tady vidím srovnání s postavou Supermana. Že Ježíš v něco věřil, je snad logické, vždyť je to ústřední náboženská postava. Jak mohl hlásat ateismus, když to byla náboženská postava? Myslel jsem, že tu budou více inteligentní argumenty 🙁

 70. Honza Werner Post author

  @Daniel B.

  Nevím co ateisté, to je příliš široký a nic neříkající pojem, ale každý naturalista se na víru v Létající špagetové monstrum dívá stejně, jako na víru v Odina, Poseidóna, Alláha, Raeho, Šivu, Jahveho či Svaroga.

 71. Honza Werner Post author

  @Pozorovatelník

  To je Váš názor, dle mě nebo Bertranda Russella u Ježíše nepřevažovaly kladné vlastnosti. Bohužel, Russell, jeden z největších matematiků, logiků a filosofů 20. století je již řadu desetiletí mrtvý, a tak mu to nemůžete vysvětlit a on tak pod tíhou vaší argumentace nemůže korigovat své názory 🙁

 72. toli

  @Pozorovatelník
  Tak vám udělám radost a Ježíše Krista a církev prohlásím za Timura a jeho partu.Víte kdo byl Timur ?

 73. fsm

  @neruda

  Copak Mormoni, to ještě není úplně proti mainstreamu… Taková scientologie, to je teprve hutný matroš… 😀 Přesto tomu lidé věří.

  @Daniel B.

  Staří řekové a egypťané asi také byli skálopevně přesvědčeni o existenci svých božstev. Bude-li dnes uctívat Rea a nebo Dia, lidé si budou ťukat na čelo, kdežto (kromě ateistů) se zřejmě nebude pozastavovat pokud lidé uctívají židovského, křesťanského nebo islámského boha. To je dáno tím, že vyjmenovaná náboženství jsou dnešní mainstream.

  Pointa článku není o tom, jesli existuje a nebo neexistuje Létající špagetové monstrum, ale v tom, že vyznavačům některých náboženství jsou přiznávána privilegia a některým nejsou. Co když pastafarián bere náboženství vážně? Co když křesťan své náboženství nebere vážně? Kdo by měl mít nárok na privilegia?
  Zajímal by mně Váš názor. Já osobně si myslím, že jakákoli privilegia, ať už pro křesťany, židy, muslimy, hinduisty, scientology, pastafariány, druidy… jsou nepřípustná.

 74. Daniel B.

  @Honza Werner

  Je rozdíl v tom dívat se na danou víru a na to, zda někdo skutečně danou víru zastává.

  “… každý naturalista se na víru v Létající špagetové monstrum dívá stejně, jako na víru v Odina, Poseidóna, Alláha, Raeho, Šivu, Jahveho či Svaroga”

  Tedy zastáváte názor, že se v případě Létajícího špagetového monstra nejedná o recesi, ale o skutečnou víru, která postihuje ateisty? Existuje snad nějaký konvertita z islámu nebo z křesťanství k pastafariánství?

 75. Bílá velryba

  Co by koho mělo co zajímat, jestli to berou vážně? Vždyť největší psychopati jsou ti, co to vážně berou, my bychom měli podporovat právě ty, co boha vážně nebo moc vážně neberou, ty tu vybuchovat kvůli bohu na ulici nebudou 🙂

  Navíc těžko dokážete, jestli někdo bere boha vážně nebo nebere, pokud to na vás bude dobře hrát (až na ty u kterých to poznáte díky jejich fanatismu, ty to spíš hrát nebudou, protože proč…), to jsou fakt zdejší pánbíčkáři takoví zaslepený tupci? 🙂

 76. Pozorovatelnik

  Honza Werner : Ano, to je věc názoru. Pro mě je Bůh Starého zákona psychopat, co hraje s lidmi své pokusy a dělá permanentní nachytávky. Bůh Nového zákona je podstatně lepší. Ježíše vidím jako kladnou postavu. Ale jen na papíře. Tak jako Karel May napsal Vinnetoua, tak někdo napsal Ježíše. Nebo možná nějaký takový učitel žil, ale přidělali mu supernaturální vlastnosti a časem začaly kolovat vybájené zvěsti.

 77. Ondřej Šindler

  Josef K. : Já bych řekl že v podstatě ano. Byl jsem nedávno na přednášce o schizofrenii a tam byl jako jeden z příznaků “utkvělé představy a bludy, které nejsou v dané kultuře obvyklé”. Ta klauzulka na konci je naprosto geniální a odhaluje náboženství ve své nahotě. Vemte si jenom to co říkají křesťané o své víře a všude zaměňte slovo “bůh” za “mimozemšťani” (kteří jsou mimochodem mnohem pravděpodobnější než bůh). Mimozemšťani sledují vše co dělám. Mimozemšťanům strašně záleží na tom kde trávím jeden konkrétní arbitrárně zvolený den v týdnu a co dělám se svými genitáliemi. V sušenka s mém těle zcela reálně mění na maso mimozemšťanů. atakdále, atakdále. Kdyby jste s tímto vylezl na veřejnost tak jste za chvíli někde zavřený s zadkem plným depotního chlorpromazinu. 😀 😀 Přitom je to samé jako křesťanství.

 78. fsm

  @Daniel B.

  Jak si můžete být jistý, že všichni křesťani berou svou víru vážně?

 79. Daniel B.

  @fsm
  “Jak si můžete být jistý, že všichni křesťani berou svou víru vážně?”

  Určitě ne všichni, kdo tvrdí, že jsou křesťané, berou svoji víru vážně. Otázka je, zda někdo bere pastafariánství vážně, aniž by mu nebyla diagnostikována nějaká duševní porucha.

 80. Daniel B.

  @Ondřej Šindler

  Na počátku stvořili mimozemšťané hmotu a energii? Mimozemšťané nemají fyzickou podstatu? Píšete “pěkné” nesmysly. Určitě nikdo nepovažuje mimozemšťany za prvotní příčinu vzniklé existence.

 81. Ateistický laik

  J.Kupka To už je pak otázka důvěry, zda věříš nějakému tvrzení nebo ne. Buď ho definoval „loutkovod“ nebo ne. U špagetového monstra je to zřejmé všem. U Boha to je zřejmé jen ateistům.
  Furt hledáte (věřící) Pravdu, a když vám ji ateisti řeknou, tak jim nevěříte. 🙂

  Daniel B. Myslíte si, že existují lidé, kteří věří, že Jára Cimrman byl historickou postavou, žil a dělal to, co je o něm napsáno?
  Existují, respektive existovali chvíli v Polsku http://eldar.cz/cimrman/n_20010223idnes.htm 🙂

  Co se týče FSM tak jeho znevažování je urážka náboženství FSM. A upírání rituálů pastafariánům je ukázka diskriminace na základě víry. Jse zvědavej, jak bude soudní líčení pokračovat u vyšších instancí.

 82. fsm

  @Daniel B.

  Oč je absurdnější pastafariánství oproti scientologii? Oboje dvoje je oproti mainstremu zcela ujeté, rozdíl je jen v tom, že pastafariánství je od začátku myšleno jako recese, kdežto scientologie je myšlena vážně.

  Na druhou stranu, i přesto že pastafariánství je zcela jednoznačně recese, nemůžete s určitoství tvrdit, že tomu nikdo opravdu nevěří.

  Třeba taková TFES vzniklo také jako recese, přesto se najdou lidé, kteří věří, že je země placatá.
  http://www.theflatearthsociety.org/cms/

 83. Ondřej Šindler

  Daniel B. : Neřekl jsem “všechno to, co říkají” ale jen “to co říkají”. Uznávám, že to “všude” je zavádějící a z hlediska logiky v tomto případě ne úplně na místě. Ale na druho ustranu: proč ne? Holt to byli extradimensionální nehmotní mimozemšťani. Ze zbytkem si imho stojím. Pohled na náboženství jako na ohromně rozšířenou duševní poruchu je přinejmenším částečně zcela validní.

 84. Pozorovatelnik

  Ondřej Šindler: Křesťané si čtou dokola Bibli, nahrávají ten software do hlavy, přeprogramovávají si hlavu a pak to vydávají za nadpřirozený úkaz, jak je Bůh změnil. Jenže stejně se dá vypláchnout mozek jakoukoli ideologií. Potom se křesťané modlí. Což má být další důkaz, že Bůh existuje. Jenže ta komunikace je pouze jednosměrná. Věřící mluví do zdi. Když s emu v jeho hlavě zrodí myšlenka, vydává ji za “Slovo od Pána”. S tím “slovem od Pána” pak často obtěžuje ostatní. No a potom křesťané předvádějí ty své speciální akce typu uzdravování, což jsou fejky typu prodlužování nohy tak, že povysunují botu.

 85. Ondřej Šindler

  Pozorovatelnik: Tak, tak. A co se týče těch “osobních setkání s bohem”. Už Leary s Alpertem demonstrovali, že pravděpodobně jde o ne úplně vyjímečné psychedelické zkušenosti. Stejnou službu vám udělá 150 gamma LSD 🙂

 86. Daniel B.

  @fsm

  Takže zde máme ateisty, kteří jednoznačně věří, že FSM je recese a ateisty, kteří alespoň vyznávají autenticitu víry pastafariánů, např. Honza Werner:

  “Samozřejmě, že věřím, že spoustu lidí skutečně věří v Létající špagetové monstrum.”

  Ateisté jsou slabí, protože jsou nejednotní. A jednotní nemohou být, protože nemají nic, co by je spojovalo, leda tak boj proti náboženství, ale to je pro vytvoření jednoty málo.

 87. Lemmy

  DB: Ateisté jsou slabí, protože jsou nejednotní.

  Vtip? Veď teisti sú nejednotní par excellence. Jedni veria v židovského, druhí v Krista, tretí v to, čo natáral Mohamed. No tak! A to nerátam obrovské množstvo rôznych náboženských organizácií, až je o tom vtip:

  Na moste stojí na zábradlí samovrah a odhodláva sa ku skoku. Pribehne k nemu akýsi človek a snaží sa mu to vyhovoriť.
  – Počkaj, neskáč!
  – Prečo nie? Už nemám pre čo žiť.
  – Ako to? Je predsa toľko vecí, ktoré dávajú životu zmysel.
  – Napríklad?
  – No, dajme tomu… Si veriaci alebo ateista?
  – Veriaci.
  – Ja tiež! A si kresťan, žid, moslim alebo niečo iné?
  – Kresťan.
  – Ja tiež! A si katolík alebo protestant?
  – Protestant.
  – Ja tiež! A si Presbyterián alebo Baptista?
  – Baptista.
  – Ja tiež! A si z Pôvodnej baptistickej cirkvi alebo z Reformovanej baptistickej cirkvi?
  – Z Reformovanej.
  – Ja tiež! A si z Reformovanej baptistickej cirkvi nášho Pána Ježiša Krista alebo z Reformovanej baptistickej cirkvi nášho Spasiteľa Ježiša Krista?
  – Z Reformovanej baptistickej cirkvi nášho Pána Ježiša Krista.
  – Ja tiež! A si z Reformovanej baptistickej cirkvi nášho Pána Ježiša Krista založenej v roku 1875 alebo z Reformovanej baptistickej cirkvi nášho Pána Ježiša Krista založenej v roku 1884?
  – Z Reformovanej baptistickej cirkvi nášho Pána Ježiša Krista založenej v roku 1875.
  – Hm. Ja som z Reformovanej baptistickej cirkvi nášho Pána Ježiša Krista založenej v roku 1884… Tak skoč, ty mizerný heretik!

 88. Honza Werner Post author

  @Daniel B.

  Ale my jako ateisté nemáme nějakou potřebu být homogenní. Jsme lidé různých přesvědčení a různých politických názorů. Asi jedná věc, o kterou nám jde společně je to, aby věřící nebyli zvýhodňováni oproti nevěřícím, aby náboženství nezakládalo žádná speciální práva, kterými jiní nedisponují, aby úplně a bez výjimky platila odluka státu od církve, aby si náboženství nekladlo nároky ovlivňovat životy jiných lidí a nenutilo je k tomu atp.

  Absolutním vítězstvím ateismu bude zánik ateismu. Ateismus vyhraje, až slovo “ateismus” bude existovat jen v encyklopediích a jeho význam bude znát jen pár akademických učenců.

 89. Hraničář

  HW:
  Dle pákistánské legislativy dokonce mají méně práv než „praví“ muslimové, tedy „praví věřící“. To, co jste ve Vašem příspěvku napsal, je to stejné v bleděmodrém. Také kastujete na „pravé věřící“, třeba křesťany, a na „nepravé věřící“, třeba pastafariány. Klasická křesťanská povýšenost – Vaše víra je absurdní úplně stejně, jako pastafariánství či starořecký pantheon.

  A přečti si Duše a hvězdy, Christnet či Te Deum, jak se mezi sebou kastují “praví” a “nepraví” katolíci, někteří by snad kvůli pravověrnosti byli ochotni ty nepravověrné snad i pozabíjet. No a ti by zase (s nadšením?) trpěli pro svoji “pravou” víru.

 90. Daniel B.

  @Honza Werner
  “Absolutním vítězstvím ateismu bude zánik ateismu.”

  Ateisté tedy nevidí smysl v existenci vesmíru, ale vidí smysl v zániku víry? Kde neexistuje smysl, neexistuje vítězství.

 91. Ondřej Šindler

  Daniel B. : Inteligentní ateista nepotřebuje nějaký kolektivní smysl. Největší životní výzvou je najít si svůj vlastní, osobní smysl. Který bude relevantní pro mě. Toho se IMHo hodně pobožných bojí. Náboženství vám řekne čemu věřit, jaké máte mít morální hodnoty atd… IMHO filozofický ekvivalent polévky z pytlíku. Je to snadné, jednoduché ale taky chutí a nutričně dost na štíru.

 92. neruda

  Danieli,
  problém je v tom, že já dost těžko chápu, že by mormoni skutečně věřili tomu, co se píše v Knize Mormon. Přesněji řečeno, nedokážu pochopit, že tenkrát na začátku někdo mohl skutečně věřit tomu, co o sobě začal kázat John Smith. No a vidíte, stalo se – věřit začali a věří stále.
  Může-li někdo věřit takové hromadě nesmyslů, jakou je Kniha Mormon, proč by někdo nemohl skutečně věřit v FSM a skutečně být pastafariánem?
  Znovu se ptám: oč je pastafariánství bizarnější nebo větší komedie, než právě mormonství – anebo scientologie, jak mi tu bylo připomenuto (díky)?

 93. fsm

  @Daniel B.

  Nehledejte rozpory tam, kde nejsou. Nemohu mluvit za pana Wernera, ale myslím, že nikde nevyvrací, žepastafariánství vzniklo jako recese (jak jsem z jeho komentářů pochopil). On pouze tvrdí, že se určitě mezi všemi recesisty v pastafariánské církvi najdou i lidé, kteří v existenci FSM skutečně věří a proto je nespravedlivé jim upírat výhody, jaké mají ostatní církve. Buď ať mají privilegia všichny církve a nebo nikdo (což je ideální stav).

  Stejné to je s the Flat Earth Society – také se původně jednalo o recesi, ale to neznamená, že se nenajdou lidé, co tomu věří.

  Hodně zajímavá mi přijde Váš názor –
  “Ateisté jsou slabí, protože jsou nejednotní.”

  Docela mi nahání hrůzu, pokud takto věřící přemýšlejí, respektive co se z toho dá vyvodit, tedy ‘křesťané jsou silní, protože jsou jednotní’.
  Jednota není vždy to pravé (nacismus, fašismus, komunismus…). Ateisté nepotřebují být vždy jednotní, ateisté se nepotřebují každý týden scházet v nějaké budově, ateisté nepotřebují před jídlem a před spaním provádět bezúčelný rituál… Ano, v tom nejsme jednotní a ani jednotní být nepotřebujeme. A je to tak dobře, jelikož nad ateisty nemá moc žádný papež, ajatoláh, imám ani guru…

  Dokončím citaci –
  ” A jednotní nemohou být, protože nemají nic, co by je spojovalo, leda tak boj proti náboženství, ale to je pro vytvoření jednoty málo.”
  A co spojuje Vás kromě náboženství a pohledu na život, který je také dán náboženstvím?

  PS: A nejde ani tak o boj proti náboženství, ale ochranu před jeho negativními vlivy na celou společnost.

 94. Lemmy

  Adam Roman: O bohu by človek za normálneho vývoja spoločnosti nemal ani len vedieť. Náboženstvom sa ľudia dnes zaoberajú len preto, že náboženstvo vôbec prežilo, rovnako ako sa trápia len tými chorobami, ktoré dnes ešte nie sú úplne odstránené. Ak by náboženstvo dnes nejestvovalo, zrejme by už nikdy nevzniklo! Práve v tom zmysle nás nič nenúti zaoberať sa vôbec predstavou akéhosi boha a práve preto veriaci sú tí, ktorí tvrdia čosi nezvyklé, čo by mali veľmi starostlivo dokazovať a nie počítať s tým, že kľukatý vývoj spoločnosti spôsobil, že sú dnes vo väčšine. http://adam.humanisti.sk/?p=39

 95. Ondřej Šindler

  Lemmy: “Ak by náboženstvo dnes nejestvovalo, zrejme by už nikdy nevzniklo!”
  Obávám se, že to není pravda. Lidé mají inherentní potřebu věřit pitomostem, přisuzovat úmysl a řád náhodným jevům atd. Mě stačí kolik znám lidí co chodí ke kartářkám, homeopatům, psychotronikům, věří na astrologii, tajemné energie, léčivé krystaly a podobné blbosti. Dobrá. Je to společensky méně nebezpečné než organizované náboženství ale přesto je a nezdá se, že by to mizelo.

 96. Bílá velryba

  Ano, naším společným zájmem je přísný sekularismus, více ateistů v médiích a vítězství sekulární morálky – tedy hlavně v politice, což je spojené s tím sekularismem. Jako noví ateisté jsme zároveň sekulární humanisté a anti-teisté čili kritici náboženství…

  Ano, měli bychom být v těchto bodech více vidět, v tomhle téměř jednotní jsme, ale více aktivní bychom jako jedinci i skupiny být měli, zrovna pan Werner aktivní je…

 97. Bílá velryba

  Vy asi berete toto náboženství špatně, protože ho berete moc doslovně a tak se vám zdá jako parodie, toto samé ale já vidím u vašich věrouk s oživlou židovskou zombie co chodí po vodě a podobně. 🙁

  Bylo by špatné chápat poselství Velkého špagetového monstra doslovně, jeho poselství je o lásce k bližním a o vaření těstovin. Bylo by dobré to chápat metaforicky, jako smlouvu s transcendentní špagetou. Jíst chleba, to není žádné pravé pastafariánství, to nemá s pravým pastafariánstvím nic společného stejně jako anti-pastový terorismus! Pastafariánství je náboženství míru a lásky, veškeré násilí zaležené na vaječných receptech je mu cizí! Tak to tedy chápu já jako teolog, co se zabývá náboženstvím již přes 40 let, to je o 10 let déle než Ježíš (to jsem si vypůjčil od Halíka či falešného Halíka, já už nevím, který je který)!

  Dobré chutnání a zase někdy 🙂

 98. Pozorovatelnik

  Náboženství vzniklo, protože se lidi bojí tmy, smrti atd. Spousta lidí nechce připustit svoji konečnost a hledá pokračující alternativy. Takže existenciální důvody. Dále spousta lidí chce mít život nalajnovaný. Je jednodušší papouškovat nějakou ideologii, než být samostatný. Ale na úplném počátku vzniku víry v nadpřirozeno mohly být i prozaické důvody. Někdo potřeboval postrašit věčným peklem, protože chtěl, aby ho druzí poslouchali. Rodič, který potřeboval odjet z domu pryč a svěřil chod hospodářství do rukou syna adolescenta, vymyslel Boha, aby ho postrašil, že i když odjede z domova pryč, bude tam někdo, kdo ho bude sledovat…. Prostě těch příčin může být celá řada. Jsou to i různé děje v přírodě apod. Mozek lidí taky dává různé nesmyslné spojitosti věcí, co spolu ve skutečnosti nesouvisí. Uděláš zkoušku na výbornou v modré košili. Na příští zkoušce pohoříš v zelené košili. Na třetí zkoušku si tedy vezmeš raději tu modrou, ve které se ti prvně tak dařilo. Jestli uspěješ, je to pro tebe potvrzením, že modrá košile ti nosí štěstí atd. Čili my lidi jsme náchylní hledat souvislosti tam, kde nejsou. Je to tím, jak ten mozek pořád jede, i když by nemusel a pak to hází takové blbosti. No na těch blbostech to celé začalo. Pak se přidal další a další a začali se ohromovat, jak jim co funguje…

 99. Bílá velryba

  Jen dodám, že Velké špagetové mosntrum nemůže neexistovat, protože samo sebe definovalo (nebo lidé co s ním komunikují ho tak definovali) jako “Jsem jedlé” a co je jedlé, musí existovat!!!!

  Kromě toho jsou planety podobné masovým kuličkám. To není náhoda!

  Pak je zde další vážný argument sv. Thomase Spaghetiniho: špagety existují, musí tedy existovat něco, co dává špagetám jejich podstatu, něco co není špageta (ptáte se proč? protože si to přeju!) a to něco je tvůrce špaget: velké monstrum špagetové! Jasné a logické!

  Pak zde máme matematicky podpořenou teorii strun a struny jsou vlastně špagety, vidíte, jak věda potvrzuje naše náboženství? 🙂

  A teď se již loučím a dobrou chuť! Rámen

 100. Tomáš Molek

  @Daniel B na dobrého misionáře budete muset ještě nějaký čas trénovat, Vaše argumenty tu, ač Vám to tak možná nebude připadat, nepadají na úrodnou půdu a každou svou reakcí jen potvrzujete vlastní porážku. Ale nevěště hlavu, s trochou tréninku se dá dokázat ledacos.

  Zaujal mne Váš názor, že pravou víru mimo jiné definuje to, že jsou pro ni lidé ochotni trpět nebo dokonce umírat a také, že záleží v jak velkém počtu. V tom případě, jaký je třeba rozdíl mezi vírou a demokracií. V demokracii věří také slušná masa lidí a stejně tak pro ni slušná masa lidí trpěla i umřela. U demokracie se všichni snad shodneme na tom, že není (jak jsem se tady s radostí přiučil) transcendentní, ale jak to je tedy s náboženstvím…?

  Ad smysl vesmíru… Předpoklad, že ve vesmíru vše musí mít svůj smysl je zajímavý… stejně zajímavý jako názor, že jeho vznik a vývoj je jen souhrou okolností a náhod a fyzikálních procesů… dokud se neprokáže jedno nebo druhé přijde mi rozumné přinejmenším považovat obě varianty za stejně pravděpodobné. S tím, že zatím malinko vede ta náhodná fyzikální varianta, co se důkazů týče. Ale není to žádná sláva… no třeba nám nějaká zatoulaná gravitační vlnka situaci objasní. Ale uznávám, že věda tápe úplně stejně jako náboženství, pokud jde o to, co bylo před Počátkem (jedno jestli Bohem nebo Třeskem), výjimečně nemám na mysli DiCapria 🙂

  Když už jsem se tou diskuzí pročetl až nakonec, blahoslaveno budiž Špageťátko, až na věky… nedalo mi to nereagovat

  p.s. nestydím se za žádného ateistu, ateisté by se za sebe neměli stydět, rozmělňuje to tak jejich(naši? :D) už zmiňivanou chabou jednotu

 101. Ignác z Loyoly

  “Ad smysl vesmíru… Předpoklad, že ve vesmíru vše musí mít svůj smysl je zajímavý… stejně zajímavý jako názor, že jeho vznik a vývoj je jen souhrou okolností a náhod a fyzikálních procesů… dokud se neprokáže jedno nebo druhé přijde mi rozumné přinejmenším považovat obě varianty za stejně pravděpodobné. S tím, že zatím malinko vede ta náhodná fyzikální varianta, co se důkazů týče”

  Nesouhlasím, že jsou to víry na stejné úrovni. A proto nejsem agnostik 50/50, ale agnostický ateista jako Dawkins, protože logické a empirické důkazy jsou jasně na straně materialismu a bůh je jaksi nadbytečný pro vysvětlení čehokoliv a nejsou pro něj dlouhodobě žádné důkazy = považuji ho v souladu s logikou za logicky nepravděpodobného (viz. Russellova čajová konvice), za mnohem méně pravděpodobného než verzi materialistického bezbožného světa.

  Co je pak ještě horší je vliv náboženských spekulací na politiku a morálku velké části světa.

  Zatím a přeji všem hezký den, hlavně pojídačům špaget!

 102. Jan Kupka

  Z toho co vím o fyzice soudím, že je naopak vesmír velice nepravděpodobný a nadbytečný. Jako nejpravděpodobnější se mi jeví, že by nebylo vůbec nic. Dost to komplikuje jen zjištěný fakt, že vesmír navzdory všemu je, místo aby nebyl. Ale jmenujte mi jediný apriorní důvod, proč by měl vesmír být. Umíte přijít jen s aposterijnimi důkazy. To je celkem bída.

 103. Ignác z Loyoly

  Dnes jsem se tu dobře pobavil s těmi špagetami 🙂

  Jinak je zajímavé, že většina moderních fyziků, částicových fyziků (taková jména jako Weinberg), astrofyziků (Hawking, Krauss) a chemiků a biologů jsou materialisté a ateisté, proč asi, když by pro svou práci potřebovali boha? Nepotřebují, žádná vědecká teorie, podpořená fakty či zatím nová a ještě neověřená – s inteligentním tvůrcem světa nepracuje. Náhoda?

  Dobrou noc 🙂

 104. Jan Kupka

  Ti jmenování dají dohromady tak třetinu věřícího Newtona.:-)

 105. fsm

  @Jan Kupka

  Dnes se hodně parafrázuje, s dovolením si to také vyzkouším…

  Z toho co vím o křesťanství soudím, že je naopak Bůh velice nepravděpodobný a nadbytečný. Jako nejpravděpodobnější se mi jeví, že by nebylo vůbec nic. Dost to komplikuje jen zjištěný fakt, že Bůh navzdory všemu je,… [Wait a minute… Existuje pro to důkaz?] místo aby nebyl. Ale jmenujte mi jediný aposteriorní důvod, proč by měl Bůh být. Umíte přijít jen s apriorní důkazy. To je celkem bída.

 106. fsm

  @Jan Kupka

  “Ti jmenování dají dohromady tak třetinu věřícího Newtona.:-)”

  Newton byl křesťanstvím indoktrinován jako dítě. Když bylo malému Newtonovi vtloukáno do hlavy, že musí věřit v boha, tak se toho bude později těžko zbavovat (přihlédneme-li k tomu, v jaké žil době).
  Kromě toho si nemyslím, že by víra měla pozitivní vliv na jeho dílo ve fyzice.

  Daleko zajímavější by bylo zjistit, kolik původně věřících vědců se stalo ateisty (a naopak).

 107. Jan Kupka

  Jinak je to pochopitelně důraz na falešnou autoritu. Kolik je ateistů mezi předními teology? 🙂 To ten Newton byl i teolog. Dawkins je jen o něco známější Konvička.

 108. Ignác z Loyoly

  Já už musim fakt jít, ale:

  1) hmota/hmotný prostor určitě existuje = věc rozlehlá (byť o ní nevíme vše, ale máme dobré a poměrně stále více ověřované částicové či strunové materialistické teorie)

  2) věčnost hmoty a vesmíru (či základu vesmíru/vesmírů) – logická teorie multivesmíru, nepotřebuje příčinu, je to věčná tupá hmota a hmotná energie a vlastnosti hmoty (přírodní síly), toto vychází z toho, co určitě je (hmota/prostor) a ne z toho co je spekulativní (bůh), bůh je jen záhada navíc, occamovsky nepravděpodobná

  3) velký třesk je začátek rozpínání, ne nutně vznik hmoty a vesmíru, viz. mutlivesmír

  4) vyladění na život? ne, v multivesmíru se rodí různé vesmíry a my jsme v tom, kde život být může, to je logické, jinak extra vyladěný na život tento vesmír není, stačí se podívat kolem (ale je dobře vyladěn na neživot, smrt a umírání v křečích 🙂 )

  5) vznik života z chemických prvků – Millerův experiment 1953 atd..

  6) mechanická evoluce – vývoj jednoduchých organismů ke složitým

  7) mozek-duše, vliv chemie na vědomí a podvědomí, evoluční psychologie, morálka, ideje,… vše evolučně vysvětlitelné

  8) abstraktní objekty (vlastnosti hmoty či představy v mozku)

  atd atd…

  Pro hmotu jsou důkazy 100% jako pro vědomí, pak jsou zde pravděpodobné a dobře ověřené teorie o hmotě (evoluce, částice, struny) a logické teorie vysvětlující to co určitě je (prostor/hmota) např. multivesmír/věčný vesmír či základ vesmírů… vše pravděpodobnější než to, co kdy předložili věřící jako spekulace a intuice rozumem nepodložené 🙂

  Nemusí existovat nic než hmota, ona je určitě, bůh se nikde nedá zkoumat, dlouhodobé exaktní důkazy chybí, není nutný pro žádné vysvětlení světa, je tedy nepravděpodobný a spíše neexistuje (viz. Russellova čajová konvice) stejně jako objektivní Hurvínek 🙂 bylo by hloupé na jeho možné existenci cokoliv zakládat, např. morálku či právo, zvláště, když se ty představy o bohu (inteligentním tvůrci světa) liší a jsou často neslučitelně protikladné.

  Ano, materialistická věda a teorie jedna občas nahradí druhou, přesnější, ale všechno jsou to pořád JEN MATERIALISTICKÉ HYPOTÉZY A FAKTA, už přes 300 let a stále více. Už není potřeba nic než hmotné materialistické teorie 🙂

  Dobrou 🙂

 109. Ignác z Loyoly

  Jo a že by se hmota měla nutně odvíjet od něčeho nehmotného je pěkná blbost a čirá spekulace, ne důkaz boží existence. Protože proč? Stejně tak idea boha je evolučně psychologická a nevyplývá z ní nějaká objektivní existence bohů

  Ahoj 🙂

 110. Jan Kupka

  Ignáci, tuhle naučenou básničku jsem po tobě nechtěl. Chtěl jsem apriorní důkaz existence vesmiru. Chápu, že na to připravenou šablonu nemáš, ale zkus.

 111. Ondřej Šindler

  Jan Kupka: Teologie je podobná pavěda jako astrologie, alchymie apod. Už dávno se to nemělo učit mimo historické hledisko a dávat za to titulky. Teolog má u mě asi stejnou váhu jako odborník na psychotroniku. To že hodně rozumí nějakému do sebe uzavřenému imaginárnímu bullshitu opravdu není důvod ho považovat za autoritu. Měl jsem čest být na přednášce jednoho českého ThDr. Takového blázna který stihl za prvnách 15 minut totálně znásilnit asi 4 přirodní vědy… Zážitek na celý život.

 112. Ondřej Šindler

  Jan Kupka: Ad: Newton taky experimentoval s alchymií a snažil se o syntézu kamene mudrců. V bibli se snažil najít zakódovaná skrytá poselství. Genialita v jednom oboru člověka nečiní neomylným a odolným vůči biasům a chybnému myšlení celkově. Snad každý vědec, tkerý v historii přišel se něčím pravdivým a geniálním udělal nějaký ohromný kopanec jinde.

 113. Jan Kupka

  To je obrácený extrém, kdy se zase teolog vyjadřuje k přírodním vědám. V každém oboru jsou fachidioti.

 114. Jan Kupka

  S tím tvým druhým příspěvkem bez výhrady souhlasím. Proto jsem psal o té falešné autoritě. Já s tím Newtonem nezačal, uvedl jsem ho jen proto, že tu bylo šermováno jmény slavných fyziků.

  Naposledy se zeptám na ten apriorní důkaz vesmíru, ne snad proto, že by to byl chyták, ale že jsem opravdu zvědaví, jestli někdo alespoň zkusí odpovědět.

 115. Pozorovatelnik

  Byl jsem u křesťanů 23 let. Všechno, co jsem viděl, byly jen fejky. Nefunguje nic z toho, co křesťané deklarují. Běžné věci vydávají za nadpřirozené úkazy. Simulují nadpřirozeno. Prošel jsem všechny významné křesťanské kazatele, uzdravovatele, semináře, konference. Byl jsem osobně na Dereka Princeho, na Alexandra Barkociho, na Marku Zechinovi a nikdy jsem neviděl nic nadpřirozeného. Přitom oni to inzerují, že to tam mají. Údajně se dějí věci, co jsou popsány ve skutcích apoštolů. Nedějí. Neděje se nic kromě davové psychózy, kterou vyvolávají hraním emotivní hudby a kázáním pastorů, které mají vyvolat výčitky svědomí a nastavit člověka do podřízenosti. Lidi jsou jen manipulováni a ohlupováni. Zažil jsem v církvích jenom zklamání. Bůh neodpovídá na žádné modlitby nikoli proto, že by byl zlý, ale protože neexistuje. Křesťanství je výmysl lidí z doby bronzové a starověku.

 116. Jan Kupka

  Tak z výše jmenovaných se nedivím, že si člověk udělá špatný obrázek. Já bych se podobným akcím vyhnul obloukem. Já zkušenost vyslyšené modlitby mám.

 117. fsm

  Jsem pouze prostý venkovan, mohl byste mi prosím vysvětlit, co je to ten apriorní důkaz? Z informací, co jsem našel nejsem moudrý… Apriorní důkaz jsem zatím vždy viděl ve spojení s náboženstvím. A podle definice mi přijde, že k apriornímu důkazu se nejde dobrat (teď nemohu najít lepší slova) “vědecky”.

  A opravdu tuto otázku nemyslím ironicky.

 118. Pozorovatelnik

  Jan Kupka: Vyslyšené modlitby jsou nedokazatelné věci, ke kterým by mohlo dojít i naturálním způsobem. Hele, kdyby to fungovalo, tak už by to bylo ve zprávách jako hlavní téma dne. Kolik lidí má dneska mobily, točí se na video všecko. Mají to aji lidi ve sborech. A v tom množství lidí, co je na planetě Zemi a množství mobilů a množství shromáždění a modliteb, že by se to přehlédlo? Stačilo by jeden jediný průkazný nadpřirozený úkaz. Ale ne fejk. Například že by někomu se doplnila část chybějícího těla po úraze nebo operaci. Ve viditelné oblasti. Během pár minut, sekund a kamera by to snímala. Ale nic takového nikdo nikdy nenatočil.

  Pro mě to je jasné. Jsme tu jenom my. My lidi. Nic víc není. A kdyby to něco bylo, nechovalo by se tak pitomě, jak mě o tom věřící lidi přesvědčují. To je parodie na inteligenci. Směšné hry na schovávanou, slepou bábu, zoro mstitele, podruhé obětního beránka a další metamorfózy. Křesťanství = pakárna.

 119. Jan Kupka

  Každá vyslyšená modlitba se dá zpětně vysvětlit jako náhoda. Proto je nikomu necpu. Je to argument pro mě, ne pro vás.

  U toho a priori a a posteriori se zastavím ještě zítra. Dobrou noc všem.

 120. toli

  @Pozorovatelník
  Byl jsem u křesťanů 23 let. Všechno, co jsem viděl, byly jen fejky. Nefunguje nic z toho, co křesťané deklarují. Běžné věci vydávají za nadpřirozené úkazy. Simulují nadpřirozeno. Prošel jsem všechny významné křesťanské kazatele, uzdravovatele, semináře,

  No já byl v šoku v Medjugorii,to byl velmi formativní zážitek,ale přesně v opačném významu než milí křesťané zamýšleli.
  Nejdříve jsem se těšil na to rotující,poskakující Slunce o kterém jsem slyšel už dopředu.Když jsem se podíval do Slunce bez brýlí tam tak mi okamžitě došlo že totéž vidím doma.Obraz se mi chvěl pod extrémním náporem fotonů na mé světločivé buňky takže to vypadalo jako když se Slunce chvěje,poskakuje.Se svou skepsí jsem se svěřil ostatním.Okamžitě mi začali ukazovat záběry ze svých foťáků a kamer kde měli natočené Slunce s černou skvrnou ze které vytékala krev.Měla to být hostie.Těm blbcům dodnes nedošlo že to je jen brutálně přepálený čip v kameře (funguje podobně jako oko.)
  Pak jsem byl svědkem davové psychózy kdy postižené posednul duch svatý. Stovky lidí naříkali ,svíjeli se na zemi že z toho šel až strach.To mě poprvé napadlo co mezi těmi šílenými vlastně dělám ? Ve skupině byl jeden farník o kterém farář říká že je posedlý ďáblem,prý to mají v rodině.Celá rodina je tím nějak poznamenaná.Ten údajně posedlý farník začal při mši v kostele výt a skučet jako pes,prostě nevydržel to psychické napětí což bylo interpretováno tak že z něj Gospa Maria vyhání ďábla.
  Pak je tam kovová socha ukřižovaného Krista,neskutečně šeredné dílo.Prý z něj pořád i v těch největších vedrech pryští zázračně voda.No když jsme tam byli my,tak byl totálně suchý a rozpálený Sluncem.Asi jim praskla přívodní hadička z hajzlů 🙂
  A jinak je to skvělý bussiness,ti chudí si mohou koupit náboženské krámy za pár šupů,pro ty bohaté jsou třeba 20 cm vysoké sošky svatých ze dřeva za 700 euro,no nekupte to 🙂
  Ale Bosna má dosud jednu obrovskou výhodu.Bosňáci jsou chudí,bez supermarketů takže mají vysoce kvalitní,naprosto přírodní potraviny.Třeba jejich med je úžasný,takový pamatuju ze svého dětství. A jejich ořechovice je rovněž vyhlášená.

 121. Pozorovatelnik

  https://www.youtube.com/watch?v=0NoHrMkJ5n8

  Podívejte se prosím na tuto křesťanskou konferenci s božím prorokem. Je to krátké video. Oni tam tvrdí, že nad tím pastorem je údajně oblak boží slávy a že to je důkaz nadpřirozeného. Když se kazatel pohybuje, chodí s ním takový bílý flek směrem nahoru. Jenže podívejte se na ty postavy v bílém, co sedí. Také mají ten bílý odraz nad sebou. Všecko, co je bílé, dělá odraz nahoru. Je to buď nějaká mastnota na objektivu kamery, nebo špatná kamera. Prostě je to optický jev, lom světla, pak to dělá takové odrazy. Křesťané to vydávají za důkaz zvláštního pomazání božího proroka. Na tomhle vzniklo náboženství.

 122. ateista

  Vážení, všiměte si jedné věci. Pokud by měl Kupka přímo odpovědět na otázku, která ho přivede do úzkých, neúčastní se diskuze tak dlouho, až je ta otázka překryta mnoha jinými příspěvky. Pak se opět zapojí. Podle mne to svědčí o Kupkově pokrytectví. A neschopnosti věcně argumentovat. Totéž platí i o Danielovi.
  Jinak souhlas s Honzou.

 123. Lemmy

  Re.: Ondřej Šindler
  14.04. 2016
  Obávám se, že to není pravda. Lidé mají inherentní potřebu věřit pitomostem…

  Veď tá myšlienka hovorí o tom, že náboženstvo sa nevníma v spoločnosti ako hlúposť, ale ako vážna vec. Je zakotvená v Ústave, v zákonoch, v USA i inde sa prisahá na posvätnú náboženskú knihu, sú postavené náboženské objekty. V tomto zmysle je potrebné vnímať tú myšlienku. Dokonca i ten súd v Nebraske to tvrdí, že náboženstvo je seriózna vec, kým pastaf… paródia, čiže “pitomost”.

 124. fsm

  @ateista

  Nemyslím si, že by kdokoli (tedy ani p. Kupka) měl povinnost 24 hodin denně hájit své názory. Sice s většinou jeho názorů sesouhlasím, ale férově musím přuznat, že nespatřuji nic pokryteckého na tom, když na začátku odešel z diskuze a nyní se vrátil. Máte-li pocit, že některé dřívější dotazy nebyly zodpovězeny, nic Vám nebrání je položit znovu. 😉

 125. Lemmy

  Re.: ateista
  15.04. 2016
  Vážení, všiměte si jedné věci. Pokud by měl Kupka přímo odpovědět na otázku, která ho přivede do úzkých, neúčastní se diskuze tak dlouho, až je ta otázka překryta mnoha jinými příspěvky. Pak se opět zapojí.

  S týmto nemôžem súhlasiť. Ľudia nesedia neustále za počítačom. Niečo napíšem, a po čase, keď sa vrátim k téme, a vidím, že je opäť dôvod komentovať, reagovať, tak reagujem. Aj to nie na všetko, lebo deň má len 24 hodín, a sú dôležitejšie veci ako hrkútanie na internete.

 126. Bílá velryba

  Ano Ignáci, přesně jak píšeš. Zajímavé je, že i Bible přiznává, že bůh člověka uplácal z bláta, čili z hmoty. Z tupé hmoty. Ale pak do něj dal program, duševní program. Inteligence je vlastně tedy taková strojová záležitost. Člověk je chytrý hmotný stroj, kterému se vyplatí žít podle určitých pravidel spíše než podle jiných. Bůh podle Bible stvořil stroj jménem člověk, pak ho naprogramoval duší (byť ve skutečnosti nemá nehmotná duše jak působit na hmotu, takže i duše je hmotná a sám bůh by měl být hmotný). Je to jeden z možných výkladů…

  Ano, inteligence není v tupé hmotě a hmotné měřitelné energii, ani v mechanických přírodních silách (vlastnosti hmoty), ale v té ve slepé evolucí vyšlechtěné živé hmotě. V té kombinaci, která končí s nemocemi, úrazy mozku, rozpadem mozku. Kus kamene chytrý není, kus uhlíku také ne, ale kus uhlíku vyšlechtěný slepou evolucí v mozku, to je jiná věc.

 127. Bílá velryba

  Jak píše Ateista, věřící utíkají před základními otázkami, ale je dobré ignorovat sprosťáky a trolly, což je například Kupka, který nemá žádné argumenty věcné, jen uráží. To si nenechám líbit a tak ho ignoruji a odpovídám jen když náhodou něco zhlédnu či když vidím, jak mu odpovídá někdo z vás.

  Třeba jeden z jeho argumentů proti věčnému vesmíru multivesmíru byl termodynamický zákon, ale to není argument. Ani nevíme, jestli tento zákon funguje v celém vesmíru, natož v multivesmíru. Navíc multivesmír je vysoce entropická záležitost a je chaotický, podle teorie m. se jedná vlastně o kvantové fluktuace. Nemusí být nekonečný prostorově, jen časově. Takže žádný protiargument. No řekněte sami.

  Jak už metaforicky jako přímka či jako kruh, může být nekonečný souběh příčiny (kruhový, kde žádná není ta první, vše se stáčí do sebe, nic není mimo kruh, či přímkový, jak je definována přímka), ze kterého se rodí ostatní vesmíry, i ten náš. No je to jen logická teorie co vysvětluje to co určitě je – náš vesmír. Ale bůh nikde jisté projevy nemá. Ani pravděpodobné. Žádné. Nulové. Nezaznamenáváme nic takového nadpřirozeného. Takže je nepravděpodobný, dlouhodobě. Zatímco vesmír je. Takže hmotná vysvětlení (už se nám vyplatila v tisíce jiných případech) jsou pravděpodobnější.

  Vysvětlovat to co je (hmota) tím co je (hmotou) je pravděpodobnější než vysvětlovat hmotu záhadou navíc – bohem 🙂

 128. ateista

  @fsm;Lemmy

  Nesouhlasím. Ta otázka byla velmi závažná a nevěřím, že by zapoměl na ni odpovědět. Měl možnost na ni odpovědět i po 48 hodinách. Čas nehraje roli.

 129. Lemmy

  No dobre, zrejme nevie odpovedať. Na ťažké odpovede nie je jednoduchá odpoveď. Môže byť, že nechce odpovedať, lebo by vznikol rozpor s jeho názoroch.

 130. ateista

  Já to ještě doplním. A může odpovědět kdokoliv z věřících. Má se člověk v krizových situacích spolehnout na pomoc boha nebo na pomoc lidí?

 131. mira

  @Jan Kupka: “Z toho co vím o fyzice soudím, že je naopak vesmír velice nepravděpodobný a nadbytečný. Jako nejpravděpodobnější se mi jeví, že by nebylo vůbec nic. “

  Asi víte o fyzice více než já, protože mně ani není jasné, jak jste spočítal, co je pravděpodobnější. Můžete uvést postup toho výpočtu?

  Bohem mezer svoji pozici těžko vylepšíte…

 132. Bílá velryba

  Tohle Kupka vážně napsal? 🙂

  To co evidentně je (hmota/prostor) je tedy o dost pravděpodobnější (vlastně je to přímo nutné) než to, co vůbec nezaznamenáváme a co není nutné (objektivní bůh, objektivní inteligentní stvořitel světa atd.)

  To je prostá logická úvaha, ale věřící většinou logicky moc neuvažují, když jde o boha, tak v 99,999% případů (viz. jejich pseudodůkazy boží existence a různé nesmyslné slovní hříčky typu: “Bůh je definován jako Ten který je, takže nemůže nebýt” atd.) … 🙂

 133. Bílá velryba

  Je to stejné jako jsem psal už včera, věřící si vymýšlejí stejné pitomosti jako jsem včera z legrace napsal, ale myslí je vážně, což je blbý 🙂 :

  Jen dodám, že Velké špagetové mosntrum nemůže neexistovat, protože samo sebe definovalo (nebo lidé co s ním komunikují ho tak definovali) jako „Jsem jedlé“ a co je jedlé, musí existovat!!!!

  Kromě toho jsou planety podobné masovým kuličkám. To není náhoda!

  Pak je zde další vážný argument sv. Thomase Spaghetiniho: špagety existují, musí tedy existovat něco, co dává špagetám jejich podstatu, něco co není špageta (ptáte se proč? protože si to přeju!) a to něco je tvůrce špaget: velké monstrum špagetové! Jasné a logické!

  Pak zde máme matematicky podpořenou teorii strun a struny jsou vlastně špagety, vidíte, jak věda potvrzuje naše náboženství? 🙂

  A teď se již loučím a dobrou chuť! Rámen

  Všem vám přeji krásný víkend a zase někdy. Rámen!

 134. Jan Kupka

  “Podle mne to svědčí o Kupkově pokrytectví. A neschopnosti věcně argumentovat. ”
  Někteří z nás musejí někdy i pracovat. 😉 Není v mých silách si číst všechny příspěvky, natož na ně na všechny reagovat.

 135. ateista

  @Jan Kupka
  Tak zkuste reagovat aspoň na můj předchozí. Pro jistotu Vám otázku zopakuji. Je zcela zásadní. Tak tedy:
  Má se člověk v krizových situacích spolehnout na pomoc boha nebo na pomoc lidí?

 136. Daniel B.

  @ateista
  “Vážení, všiměte si jedné věci. Pokud by měl Kupka přímo odpovědět na otázku, která ho přivede do úzkých, neúčastní se diskuze tak dlouho, až je ta otázka překryta mnoha jinými příspěvky. Pak se opět zapojí. Podle mne to svědčí o Kupkově pokrytectví. A neschopnosti věcně argumentovat. Totéž platí i o Danielovi.”

  Ateisto, vy vůbec nevíte, co právě děláme, kde jsme, zda právě máme možnost a čas odpovídat na všechny příspěvky, nebo si je alespoň přečíst. Přesto že neznáte spoustu skutečností, jste na základě toho, že chvíli nereagujeme, vynášet soudy. Nechcete si zjistit příště trochu více informací, než budete dělat závěry? Není otázka, kterou bych nechtěl zodpovědět – zatím nebyla, nevzpomínám si na žádnou. Nechci z časových možností psát několikastránkovou odpověď na otázky v příspěvku např. v osmi a více bodech.

 137. ateista

  @Daniel B.

  Stačí odpovědět na tuto zásadní otázku:
  Má se člověk v krizových situacích spolehnout na pomoc boha nebo na pomoc lidí?

 138. Daniel B.

  @Ondřej Šindler
  “Největší životní výzvou je najít si svůj vlastní, osobní smysl. Který bude relevantní pro mě.”

  I když smysl života nenajdete, je pro ateistu konec jeho života stále stejný – zánik. Takže se zeptám: Jaký smysl má pro ateistu hledat smysl života, když podle něj po smrti nic není?

 139. Jan Kupka

  “Má se člověk v krizových situacích spolehnout na pomoc boha nebo na pomoc lidí?”
  Odpovím snad nejprovařenější anekdotou, kterou znám, a kterou když bys znal, tak by ses tak hloupě neptal:

  Protrhne se hráz a voda rychle zaplavuje přilehlou vesničku. Všichni už jsou pryč, jenom farář stojí na věži kostela a modlí se. Přijede k němu člun požárníků: Pojďte otče, odvezeme vás. Ne, já tady zůstanu, Ježíš mě zachrání. Člun tedy odjede. Voda už dosahuje až nahoru na věž, tam stojí farář, drží se kříže a modlí se. Přijede k němu loď domobrany: Pojďte otče, odvezeme vás. Ne, já tady zůstanu, Ježíš mě zachrání. Loď odjede. Vesnice je už skoro celá zatopená, z vody kouká jen farářova hlava. Přiletí helikoptéra: Pojďte otče, hodíme vám lano. Ne, já tady zůstanu, Ježíš mě zachrání. Helikoptéra odletí a farář se utopí. Potom v nebi potká Ježíše a ptá se ho: Proč jsi mě nezachránil?? Co bys ještě chtěl, vždyť jsem ti poslal dvě lodě a helikoptéru.

  Jeden známý citát připisovaný Ignáci z Loyoly praví: „Pracuj tak, jako by všechno záleželo na tobě, ale modli se tak, jako by všechno záleželo na Bohu.“

 140. Daniel B.

  @ateista

  “Má se člověk v krizových situacích spolehnout na pomoc boha nebo na pomoc lidí?”

  Aby se člověk mohl spolehnout na pomoc Boha, potřebuje mu důvěřovat. Aby mu mohl důvěřovat, musí ho člověk vidět jako důvěryhodného. Aby ho takto člověk viděl, musí ho znát. Růst známosti Boha roste s poznáváním Boha.

  Takže člověk se má v krizových situacích spolehnout na pomoc Boží. To neznamená, že má odmítat pomoc lidí. Bůh svěřil Zemi lidem a kvůli respektování jim svěřené autority a zodpovědnosti zde na Zemi některé věci bez lidí nedělá.

 141. ateista

  @Daniel B.
  “Takže člověk se má v krizových situacích spolehnout na pomoc Boží.”

  Uvědomujete si, že vyzýváte k sebevraždě? Ty kecy o důvěřování bohu jsou nesmysl. Ale to, co říkáte Vy, hraničí s trestným činem. Prokazatelně dosud bůh nikomu nepomohl. A nikomu nepomůže, protože neexistuje.
  Dofám, že nebudete proti, abych tento Váš výrok použil jinde.

 142. ateista

  @Jan Kupka
  Neodpovídejte anekdotou. Tohle je seriozní web, tak prosím odpovězte seriozně, jako Daniel. Ptám se Vás znovu:
  Má se člověk v krizových situacích spolehnout na pomoc boha nebo na pomoc lidí?

 143. Daniel B.

  @neruda
  “Znovu se ptám: oč je pastafariánství bizarnější nebo větší komedie, než právě mormonství – anebo scientologie, jak mi tu bylo připomenuto (díky)?”

  Potřeboval bych tyto směry více prostudovat do hloubky, abych mohl pochopit podstatu jejich věrouk.
  U Mormonů chápu, že jsou především v USA, jehož obyvatelstvo tvoří přistěhovalci. Je zde potřeba kořenů, potřeba genealogie.
  “Kniha Mormonova … je podle mormonské víry skutečným historickým záznamem o Božím jednání se starověkými obyvateli Ameriky. ” wiki

  U pastafariánů chápu, že jde o recesi, která vznikla z potřeby reagovat na vyučování kreacionismu na školách.

 144. Daniel B.

  @ateista

  “Uvědomujete si, že vyzýváte k sebevraždě?”

  Nevyzývám k sebevraždě! Zajímalo by mne, jak jste můj výrok (ne)pochopil.

 145. Daniel B.

  @fsm

  “On pouze tvrdí, že se určitě mezi všemi recesisty v pastafariánské církvi najdou i lidé, kteří v existenci FSM skutečně věří a proto je nespravedlivé jim upírat výhody, jaké mají ostatní církve.”

  Fsm, vy si vymýšlíte. Honza Werner tvrdí toto, cituji:
  “Samozřejmě, že věřím, že spoustu lidí skutečně věří v Létající špagetové monstrum.”

  Máte doklad o někom, kdo skutečně věří v Létající špagetové monstrum? Víte o někom, kdo by byl dříve křesťanem, nebo muslimem a začal věřit v FSM? Chcete říct, že tahle ta víra postihuje pouze ateisty?

 146. Daniel B.

  @Tomáš Molek
  “Zaujal mne Váš názor, že pravou víru mimo jiné definuje to, že jsou pro ni lidé ochotni trpět nebo dokonce umírat…”

  Nepsal jsem o pravé víře, ale o skutečné víře. Skutečná víra neznamená, že člověk musí věřit pravdě, ale znamená, že opravdově věří, že předmět jeho víry je skutečný, pravdivý,… U víry v FSM nevěřím, že by někdo v FSM skutečně věřil, aniž by neměl diagnostikovánu duševní poruchu.

  Křesťané věří, že ve víře v Ježíše Krista jakožto Božího Syna docházejí spasení. Pro muslimy je urážkou Alláha, že by Bůh měl mít syna. I když se v předmětu víry křesťané s muslimy neshodnou a tedy nemohou mít oba pravdu, jsou v obou skupinách lidé, kteří skutečně věří – narozdíl od víry v FSM.

 147. ateista

  @Daniel B.
  “Nevyzývám k sebevraždě! Zajímalo by mne, jak jste můj výrok (ne)pochopil.”

  Tenhle Váš výrok: Takže člověk se má v krizových situacích spolehnout na pomoc Boží. znamená, že člověk v krizové situaci se má spolehnout na pomoc boží. Takhle jsem ho pochopil.
  Pokud byste napsal, že v krizových situacích se má člověk spolehnout na pomoc lidí a nikoliv na pomoc boha, pochopil bych to tak.

 148. Daniel B.

  @ateista

  “Tenhle Váš výrok: Takže člověk se má v krizových situacích spolehnout na pomoc Boží. znamená, že člověk v krizové situaci se má spolehnout na pomoc boží. Takhle jsem ho pochopil.”

  Jakým způsobem vyzývám k sebevraždě? Chápete to tak, že např. nezavolám lékaře, první pomoc, pokud se někomu něco stalo?

 149. ateista

  @Daniel B.
  Nezamotávejte to. Mne nezajímá, jestli Vy zavoláte pomoc, tu zavolám i já. To je pomoc lidí. Vy jste napsal, že člověk se má v krizových situacích spolehnout na pomoc boží. Jestli tedy někoho postihne infarkt, neměl by, podle Vás, volat záchranku, ale spolehnout se na pomoc boží.

 150. ateista

  @Daniel B.
  “Jakým způsobem vyzývám k sebevraždě?”

  Každý, kdo uposlechne Vaší výzvy, aby nevolal záchranáře, ale spolehl se na pomoc boží, se dobrovolně odsuzuje k smrti, protože bůh mu pomoc neposkytne. Páchá tedy sebevraždu. Na Vaši výzvu.

 151. Daniel B.

  @ateista

  Kdybych jako věřící nevolal záchranku z jiného důvodu, tak ji zavolám už kvůli tomu, že se jako křesťan mám podřizovat vládě a ustanoveným autoritám.

  Byl jsem u toho, jak někoho postihl infarkt. Bylo to na špatně dostupném místě, v horách. Záchranka tam dojela po více než dvaceti minutách. Kdyby mi Bůh právě nezjevil, co mám dělat, tak ten člověk jistě zemře. Byl v bezvědomí a nemohl dýchat, pouze hlasitě chrčel. Po použití Boží autority ten člověk okamžitě nabyl vědomí a byl schopen normální komunikace. Záchranka vzala daného člověka do nemocnice. Měl zjištěny příznaky infarktu, ale nebylo nalezeno žádné poškození. Po více vyšetřeních, které dopadly dobře, ho ještě ten den propustili domů. Je to v lékařských záznamech.

 152. neruda

  Danieli,
  souhlasím, že s pravděpodobností hraničící s jistotou základem pastafariánství je recese, parodie. Jenomže to nemusí do budoucna být nijak důležité. Aspektem řady náboženství je právě to, že se lidem v době vzniku jevila jako parodie, jako recese, jako blouznění či podvod. Jistý Muhammad by mohl vyprávět, jak ho v jeho městě Mekka odmítali s tím, že blázen, lhář a podvodník a jak ho nakonec vyhnali, v domnění, že od něj bude navždy pokoj …

  Totéž se dá říci i o mormonství a jeho proroku Josephu Smithovi (nesprávně jsem ho označil za Johna). Kdo by si pomyslel, že někdo bude věřit báchorce o tom, že mu anděl Moroni přinesl zlaté desky s textem v neznámém jazyce, který on přeložil a prezentoval jako Knihu Mormon?

  Ostatně, nebyli na tom první křesťané podobně? Nebyla snad jejich víra považována za pověru a blouznění, nebyli snad dokonce označováni za „ateisty“?

  Takže mě by nijak zvlášť nepřekvapilo, že čím budeme dál od doby vzniku pastafariánství, tím více bude lidí, kteří je budou přijímat jako zcela autentickou víru – a tvrzení o jeho recesistickém původu budou považovat jen za nepřátelskou pomluvu. Dejme to čas.

 153. Daniel B.

  @neruda

  “Takže mě by nijak zvlášť nepřekvapilo, že čím budeme dál od doby vzniku pastafariánství, tím více bude lidí, kteří je budou přijímat jako zcela autentickou víru – a tvrzení o jeho recesistickém původu budou považovat jen za nepřátelskou pomluvu. Dejme to čas.”

  Ano, dejme tomu čas. Tvrdím, že se to bude brát pouze jako recese, stejně jako se nebude brát vážně, že Cimrman byl skutečnou postavou.

  “Ostatně, nebyli na tom první křesťané podobně? Nebyla snad jejich víra považována za pověru a blouznění, nebyli snad dokonce označováni za „ateisty“?”

  Křesťanství vychází z židovství jako naplnění starozákonních proroctví. Křesťané říkali Židům, že Ježíš je ten Mesiáš, který jim byl zaslíben a kterého čekají. V Bibli je prorokováno, že v Ježíše na konci tohoto věku uvěří všichni Židé. A to se pomalu začíná dít. Přibývá věřících Židů v Mesiáše Ježíše. Křesťanství mělo zcela jinou výchozí pozici.

  Židé mají ve svých knihách mimo jiné toto:
  “Pohledí na mě, toho, kterého probodli, a budou ho oplakávat jako se kvílí nad jedináčkem, budou nad ním hořce naříkat, jako se naříká nad prvorozeným.” Za 12,10

 154. neruda

  Danieli,
  křesťanství sice mělo zcela jinou výchozí pozici, ale to nic nemění na tom, že dlouhou dobu bylo považováno za nesmyslnou a škodlivou pověru – na rozdíl od judaismu, který byl v Římské říši akceptován, a že křesťané byli označováni za “ateisty”. To nesvědčí o tom, že by křesťanská víra bylo chápána jako skutečná.
  A odmítali ji svorně jak pohané, tak židé.

 155. ateista

  @Daniel B.
  “Kdyby mi Bůh právě nezjevil, co mám dělat, tak ten člověk jistě zemře. Byl v bezvědomí a nemohl dýchat, pouze hlasitě chrčel. Po použití Boží autority ten člověk okamžitě nabyl vědomí a byl schopen normální komunikace.”

  Pominu, že bohapustě lžete. Bůh Vám nemohl nic zjevit, protože nexistuje. Ve finále jste pomoc poskytl Vy, nikoliv bůh.
  Zkuste postavit u silnice bilboard s Vaší výzvou:
  Lidé, v krizových situacích se nespoléhejte na záchranáře, ale spolehněte se na pomoc boží.

  Já postavím bilboard s touto výzvou:
  Lidé, v krizových situacích se nespoléhejte na pomoc boží, ale spolehněte se na pomoc záchranářů.

  Ještě dovětek. Uveďte případ, kdy bůh poskytl pomoc, ve kterém ale nebudete figurovat Vy.

 156. Jan Kupka

  “Neodpovídejte anekdotou.”
  Chytrému napověz…
  V krizové situaci se máš spoléhat na Boha. Bůh ti může pomoci i tím, že ti pošle do cesty člověka, který ti pomůže. Tedy ta dichotomie “buď nebo” je čistě umělá. A dej si placku na čelo. Působíš dost hystericky. Nesnaž se nás tu tak urputně na něčem nachytat a radši používej hlavu. Na spoustu svých otázek by si našel odpověď a zjistil bys, jak hloupé je se na ně ptát, když by ses napřed jen trochu zamyslel.

 157. Daniel B.

  @neruda

  Nestačí vám jako důkaz to, že někdo bere svoji víru tak vážně, že je ochoten pro ni i zemřít? Ochota zemřít nesvědčí nic o pravdivosti víry, ale o tom, že daný člověk skutečně věří. Nikdo není ochoten umírat za něco, čemu sám nevěří. Kolik věřících v FSM by bylo ochotno trpět, kdyby víra v FSM byla spojena s pronásledováním? V pracovních táborech v Severní Korei je uvězněno 50 tisíc až 70 tisíc křesťanů. Není to pro vás důkaz, že svoji víru berou vážně, že jsou pro ni ochotni takto trpět?

  Stále nechápete, že se zde posuzuje vztah daného věřícího člověka k vyznání své víry? Nechápete, o čem rozhodoval daný soud, o kterém je tento článek? Jednoduše nevzal vážně, co daný člověk tvrdil. Vy byste věřil někomu, kdo by vám tvrdil, že věří v FSM, že si z vás nedělá srandu, že to myslí vážně?

 158. Daniel B.

  @ateista

  Ateisto, vy jste u těch věcí nebyl. Řekněte mi, jak se dá člověk přivést k vědomí, aniž se ho dotýkáte.

 159. ateista

  @Jan Kupka
  “V krizové situaci se máš spoléhat na Boha.”

  Vy i Daniel si zahráváte s ohněm. Dávejte pozor, abyste nepřekročili mez.
  Ve Váš neprospěch hovoří miliony zemřelých na mořích, pouštích, v lavinách, pralesech, plynových komorách.
  Velmi se zamyslete nad dopadem vašich slov. I Váš výrok si ukládám.

 160. fsm

  @Jan Kupka

  Pošle do cesty člověka? Jak to prosím pěkně udělá? Já myslel, že lidé mají svobodnou vůli.

  O všem se dá tvrdit, že za to může Bůh – nemoc je boží zkouška, narození dítěte je boží dar, štěstí je boží dobrosrdečnost… To ale v žádném případě nedokazuje existenci Boha.

  @Daniel B.

  Opět nemůžu mluvit za všechny ateisty, ale pro mně osobně je důležitější život, který žiji teď a to, co bude po mé smrti nemám potřebu řešit. Raději naplno prožiji svůj život, než abych ho zasvětil přípravě na posmrtný život, který vůbec nemusí existovat.

 161. Daniel B.

  @ateista

  Ateisto, já vás mám rád. Je mi líto, že vás váš ateismus vede k nenávisti k věřícím. Budu se modlit, aby vám Bůh dával poznat svou dobrotu. Protože je to jeho dobrota, která vede lidi k pokání. A proto, že jsem poznal Boží dobrotu, mohu vás mít rád. Ježíšův příkaz, abychom milovali i své nepřátele, není těžký pro toho, kdo poznal jeho lásku.

 162. neruda

  Vy byste věřil někomu, kdo by vám tvrdil, že věří v FSM, že si z vás nedělá srandu, že to myslí vážně?

  Danieli,
  zcela upřímně: já mám především problém věřit, když mi někdo tvrdí, že věří “v Boha, Otce Ježíše Krista, který svého Syna vzkřísil z mrtvých”, jak jste se včera ptal. Vůbec nerozumím, co se tím křesťané pokoušejí sdělit, a nedokážu si představit, co je k tomu vede. A už vůbec si neumím představit, že bych se v takové situaci mohl ocitnout já sám.

  Takže pokud by mi někdo tvrdil, že věří ve FSM, asi bych si skutečně myslel, že si dělá srandu (anebo že mu “šplouchá na maják”). Ovšem tvrdí-li mi někdo, že věří v Ježíše Krista, Syna Božího a Spasitele, zcela člověka a zcela Boha, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen atd., tak jsou mé pocity minimálně srovnatelné.
  A neznám osobně nikoho, kdo by byl ochoten za tuto víru zemřít.

 163. Hraničář

  neruda
  14.04. 2016

  Danieli,
  problém je v tom, že já dost těžko chápu, že by mormoni skutečně věřili tomu, co se píše v Knize Mormon. Přesněji řečeno, nedokážu pochopit, že tenkrát na začátku někdo mohl skutečně věřit tomu, co o sobě začal kázat John Smith. No a vidíte, stalo se – věřit začali a věří stále.
  Může-li někdo věřit takové hromadě nesmyslů, jakou je Kniha Mormon, proč by někdo nemohl skutečně věřit v FSM a skutečně být pastafariánem?
  Znovu se ptám: oč je pastafariánství bizarnější nebo větší komedie, než právě mormonství – anebo scientologie, jak mi tu bylo připomenuto (díky)?…………….

  Letošní rok byl papežem vyhlášený za Rok Božího Milosrdenství. Věřící konají poutě na vhodná místa – třebas Slavkovice u N. Města na Mor., konají pobožnosti, po rodinách putují přenosné oltáříky Božího Milosrdenství a věřící se před nimi společně modlí.

  Jak tento svátek vznikl? V r. 1931 jedna polská řeholnice měla vidění Ježíše, který ji potom přikázal, aby nechala namalovat jeho obrázek, jak jej viděla, a ten aby byl věřícími uctíván, Za to Ježíš slíbil věřícím spoustu milostí.
  Když se věřících zeptám, jaké Boží milosti (už) na sobě pocítili, jen udiveně kulí oči. Víceméně o tzom nepřemýšlejí. Ale věří!

  http://www.klaster.cz/bozi-milosrdenstvi/svatek
  http://www.pastorace.cz/…/Druha-nedele-velikonocni-svatek-Boziho-milosrde...
  http://www.vojtechkodet.cz/temata/duchovni…/svatek-boziho-milosrdenstvi.ht...

 164. fsm

  @Daniel B.

  “Ježíšův příkaz, abychom milovali i své nepřátele, není těžký pro toho, kdo poznal jeho lásku.”

  Pro vás jsou oponenti v diskuzích nepřátelé? :O Nebo snad pro vás jsou nepřátelé ateisti? Co jste tím mínil říct?

  Sám nepovažuji za nepřítele jenom proto že bych s ním nesouhlasil. Tím spíše, když nesouhlasím s jeho názory v diskuzi, jelikož v diskuzi není ani vítězů ani poražených – každá strana je obohacena o názor oponentů. Ano, i vaše názory mě obohatili, zjistil jsem, že věřící a nevěřící mají natolik odlišný pohled na svět, že je diskuze značně obtížná.

 165. ateista

  @Daniel B.
  “Ateisto, já vás mám rád. Je mi líto, že vás váš ateismus vede k nenávisti k věřícím. Budu se modlit,”

  Tyhle hloupé kecy si nechte od cesty. Neznám Vaši pracovní pozici, ani Jana Kupky, a nevím, do jaké míry můžete ovlivňovat chování a jednání lidí. Upozorňuji vás, že se velmi snadno můžete dostat na lavici obžalovaných.

 166. Hraničář

  Ondřej Šindler
  14.04. 2016

  Lemmy: „Ak by náboženstvo dnes nejestvovalo, zrejme by už nikdy nevzniklo!“
  Obávám se, že to není pravda. Lidé mají inherentní potřebu věřit pitomostem, přisuzovat úmysl a řád náhodným jevům atd. Mě stačí kolik znám lidí co chodí ke kartářkám, homeopatům, psychotronikům, věří na astrologii, tajemné energie, léčivé krystaly a podobné blbosti. ………………….

  Před pár lety jsem byl na holotropním dýchání a někteří účastníci tam zaujatě probírali otázku tzv. “přidušáků”. To jsou duše lidí, které se z nějakých důvodů nemohly po smrti dostat na “druhou stranu” a nyní bloudí po světě. A aby mohli přežít, musejí z lidí vysávat energii. Lidé jsou potom slabí, malátní, špatně jim to myslí. Mimochodem, naši předci “přidušáka” znali pod názvem “mura”, která lidem v noci sedala na prsa a sála jim – ne energii (to je pokrok) – ale “pouhou” krev. “Sedla na něj mura!”
  Na “přidušáky” je třeba dávat pozor, chrání před nimi různé amulety, ale také, pozor, i obyčejná tramvaj, která, díky el. instalaci, má kolem sebe elmag. pole, přes které “přidušák” neproleze.
  Naše tehdejší mladá kuchařka tam měla svoji malou dcerku Aničku, která trpívala nočními děsy – což je takový banální lékařský terminus technicus. Matka ovšem byla “poučená” a tak, kromě lékařů navštívila i “mongolskou šamanku”, která “zjistila”, že Anička je pojmenovaná po zemřelé babičce, no a duše té babičky se nemohla od vnučky odtrhnout a působila na ni jako “přidušák”. Po provedení příslušných obřadů se duše od Aničky odpoutala, odešla na “druhou stranu”, a Anička měla konečně klid.

 167. Ateistický laik

  Daniel B. U pastafariánů chápu, že jde o recesi, která vznikla z potřeby reagovat na vyučování kreacionismu na školách.
  Jak dlouho, podle vás, musí jít o recesi, až se s toho stane řádné náboženství?
  Fsm, vy si vymýšlíte. Honza Werner tvrdí toto, cituji:
  „Samozřejmě, že věřím, že spoustu lidí skutečně věří v Létající špagetové monstrum.“

  Máte schopnost nepochopit daný text. Chápu větu Honzy Wernera stejně jako Fsm. Vůbec nejde o nějaké doklady, nebo vy máte 100% doklad, že každý (100%) kdo věří v FSM věří z recese?
  U víry v FSM nevěřím, že by někdo v FSM skutečně věřil, aniž by neměl diagnostikovánu duševní poruchu.
  A co u křesťanů? Můžeme měřit stejným metrem a začít diagnostikovat?

 168. Daniel B.

  @fsm

  “…co bude po mé smrti nemám potřebu řešit”

  Vidíte, a proto nenacházím smysl v tom, aby ateista bojoval za vítězství ateismu.

  “Pro vás jsou oponenti v diskuzích nepřátelé? :O Nebo snad pro vás jsou nepřátelé ateisti? Co jste tím mínil říct?”

  Určitě ne. To, co jsem napsal, se týkalo pouze člověka s nickem ateista. Napsal jsem to na základě jeho výroků, z kterých jsem poznal, jaký je jeho postoj ke mně a k Janu Kupkovi. Jeho poslední výrok to potvrzuje: “Upozorňuji vás, že se velmi snadno můžete dostat na lavici obžalovaných.”.

  @neruda

  “Danieli,
  zcela upřímně: já mám především problém věřit, když mi někdo tvrdí, že věří „v Boha, Otce Ježíše Krista, který svého Syna vzkřísil z mrtvých“, jak jste se včera ptal.”

  Ale přece věříte, že to své vyznání víry myslíme vážně, ne? Co říkáte na Jana Husa, rektora univerzity, který se raději nechal upálit, než aby odvolal svoji víru? Bez toho, abychom řešili pravdivost předmětu jeho víry, můžeme konstatovat, že svoji víru bral vážně.

  @ateista
  “Upozorňuji vás, že se velmi snadno můžete dostat na lavici obžalovaných.”

  Já se toho nebojím. Stejně mě vaše vyhrožování nevede ke změně mého postoje lásky k vám. A víte, že se láska nebojí, že ano? 🙂 Pokud by Bůh dovolil a já bych stanul na lavici obžalovaných kvůli své víře, pak to budu považovat za výsadu a obrovskou příležitost ke svědectví.

 169. Daniel B.

  @Ateistický laik

  “A co u křesťanů? Můžeme měřit stejným metrem a začít diagnostikovat?”

  Ano můžeme. Můžeme začít u skupiny křesťanských psychologů a psychiatrů, kterých je docela hodně. No, víte, někteří, které osobně znám, cítili od Boha povolání k tomuto oboru. Šli, studovali ten obor, vystudovali ho a pracují v něm.

 170. Hraničář

  Pozorovatelnik
  14.04. 2016
  Někdo potřeboval postrašit věčným peklem, protože chtěl, aby ho druzí poslouchali. Rodič, který potřeboval odjet z domu pryč a svěřil chod hospodářství do rukou syna adolescenta, vymyslel Boha, aby ho postrašil, že i když odjede z domova pryč, bude tam někdo, kdo ho bude sledovat….

  Připomněl jsi mi moje dětství, když jsem objevil kouzlo masturbace. Dovedu si představit zděšení mé zbožné matky když mě nachytala. Během pohlavkování mně vysvětlovala, že Ježíšek to vidí, i pod peřinou!

 171. Hraničář

  Ignác z Loyoly
  14.04. 2016
  Jinak je zajímavé, že většina moderních fyziků, částicových fyziků (taková jména jako Weinberg), astrofyziků (Hawking, Krauss) a chemiků a biologů jsou materialisté a ateisté, proč asi, když by pro svou práci potřebovali boha? Nepotřebují, žádná vědecká teorie, podpořená fakty či zatím nová a ještě neověřená – s inteligentním tvůrcem světa nepracuje. ……………..

  Ovšem náš věřící dr. Grygar s inteligentním tvůrcem Světa pracuje. Převážně ovšem jen na přednáškách pro věřící a také v soukromí – jak kdesi napsal – nedovede si představit, že všechny elektrony v (nám známém) Vesmíru, mají stejnou hmotnost – jaksi samy od sebe.
  Pravda ale je, že do astrofyzikální vědy se mu Bůh jaksi nevejde.

 172. neruda

  Ale přece věříte, že to své vyznání víry myslíme vážně, ne? Co říkáte na Jana Husa, rektora univerzity, který se raději nechal upálit, než aby odvolal svoji víru? Bez toho, abychom řešili pravdivost předmětu jeho víry, můžeme konstatovat, že svoji víru bral vážně.

  Danieli,
  myslím, že jsem to napsal docela jasně: mám problém věřit tomu, že to myslíte vážně. Nechápu, jak by někdo mohl něco takového myslet vážně.

  Pokud jde o Jana Husa, nevím, je-li to nejlepší příklad. Přiznám se, že předmětu jeho sporu s oficiální katolickou církví tak úplně nerozumím – nepochybně také proto, že ta záležitost byla v různých dobách podávána různě. Takže nevím s jistotou, za co vlastně Jan Hus volil smrt.

 173. fsm

  @Daniel B.

  “Vidíte, a proto nenacházím smysl v tom, aby ateista bojoval za vítězství ateismu.”

  Ateista povětšinou nebojuje za vítězství ateismu… Většinou nebojuje vůbec a je jim lhostejné, v co ostatní věří. Menší skupinka se brání proti narušování sekulárních principů a bojuje za odstranění nespravedlivých privilegií, které církve mají. No a ta zbývající skupinka se opravdu snaží o vymýcení náboženství. To jsem ale trošku odběhl… Ateistův “boj” určitě smysl má, protože i když já nevěřím, že mě po smrti něco čeká, záleží mi na dalších generacích a na vývoji lidstva. A dle mého názoru by bylo bez náboženství lépe.

  Napadla mně jedna úvaha – co nutí křesťana, aby třídil odpad, nepálil v kotli plasty, nevyhazoval odpady u silnice a vůbec se chovat k přírodě šetrně, když po smrti přijde do království nebeského?

 174. Ateistický laik

  Daniel B. Vidíte, a proto nenacházím smysl v tom, aby ateista bojoval za vítězství ateismu.
  No jestli jste to nepochopil, tak ateisti především bojují za ty první kroky co k absolutnímu vítězství – zániku ateismu vedou. Přečtěte si ten příspěvek od HW ještě jednou.
  https://www.osacr.cz/2016/04/14/vas-buh-neexistuje-americky-soud-dospel-k-prelomovemu-verdiktu-a-vyvratil-bozi-existenci-werner/#comment-164394
  A neberte to jako smysl_života, ten má každý ateista jiný.

 175. Hraničář

  fsm
  14.04. 2016
  Newton byl křesťanstvím indoktrinován jako dítě. Když bylo malému Newtonovi vtloukáno do hlavy, že musí věřit v boha, tak se toho bude později těžko zbavovat (přihlédneme-li k tomu, v jaké žil době)……………..

  Isaac Newton – 4. ledna 1643- 31. března 1727
  Skoro do konce 17. stol hrozil, v křesťanské Evropě, za veřejně projevenou nevíru v Boha až trest smrti!

 176. Daniel B.

  @neruda

  “Mladý ateista plný nenávisti. Tak popisují americká média útočníka z oregonské školy Chrise Harpera-Mercera (†26), který při svém běsnění popravil devět lidí. Podle svědků se jich předtím zeptal, jakého jsou náboženství.”
  http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-svet/346607/nez-obeti-popravil-ptal-se-na-viru-strelcem-z-oregonske-skoly-je-26lety-mladik.html

  Příklad, kdy asi někteří zapřeli svojí víru, aby si zachránili život. Devět jich pro svou víru zemřelo. Berete to vážně? Měl byste se více informovat, kolik lidí na světě ročně umírá jen proto, že vyznávají křesťanství. Od počátku křesťanství lidé pro svou víru umírali. Křesťanství tedy nemohlo vzniknout jako recese. Než budete nesouhlasit, prostudujte si historické prameny.

 177. Hraničář

  Pozorovatelnik
  14.04. 2016
  Byl jsem u křesťanů 23 let. Všechno, co jsem viděl, byly jen fejky. Nefunguje nic z toho, co křesťané deklarují. Běžné věci vydávají za nadpřirozené úkazy. Simulují nadpřirozeno…………………

  Měl bys zkusit ještě Reinharda Bonnkeho a jeho Konferenci ohně. V Africe má milionová shromáždění, a už (prý) vzkřísil 4 lidí z mrtvých!
  http://www.tv7.cz/list?type=author&key=%20Reinhard%20Bonnke
  http://www.apologet.cz › Obsah › Hnutí víry

 178. fsm

  @Daniel B.

  No vidíte, tolik lidí umírá pro svou víru… Nebylo by lepší, kdyby žádná náboženství nebyla? 😉

 179. ateista

  @Daniel B.
  “Pokud by Bůh dovolil a já bych stanul na lavici obžalovaných kvůli své víře,”

  Nikoliv, Vy byste na lavici obžalovaných neusednul kvůli Vaší víře, ale kvůli tomu, že byste zavinil něčí smrt. Já Vám nevyhrožuji, já Vás varuji.
  Může se to stát, pokud svoji výzvu míníte vážně. Pokud je to legrace, je to nejapná legrace. Hazardujete s lidskými životy.

 180. Jan Kupka

  “Velmi se zamyslete nad dopadem vašich slov. I Váš výrok si ukládám.”
  Tak si ho doufám uložíš i s kontextem. Jinak by ses zachoval tak trošku jako udavačská k***čka, co si na lidi schovává jejich výroky vytržené z kontextu, aby je pak mohl kdykoli očernit. S takovým člověkem nechci nic mít. Servus.

 181. toli

  @neruda
  Pokud jde o Jana Husa, nevím, je-li to nejlepší příklad. Přiznám se, že předmětu jeho sporu s oficiální katolickou církví tak úplně nerozumím

  Hus je dodnes považován v církvi ŘKC za pomýleného bludaře.To co ho hlavně poslalo na hranici byl názor že kněz který nežije podle přikázání přestal být knězem.Této tézi se ŘKC dodnes brání,protože kdyby Hus měl pravdu tak by ŘKC přišla o možnost parazitování na prosťáčcích.Podle katechismu je kněžství bez laicizování nezrušitelné,knězi lze odebrat úřad (tedy lidi) ale nelze zrušit kněžství,které potvrdil duch svatý svou pečetí 🙂

 182. ateista

  @JK
  Samozřejmě, i když správně byste si měl umět své postoje obhájit s kontextem i bez kontextu.

 183. Daniel B.

  @ateista

  Dříve, než si uložíte mé výroky, měl byste si je nejdříve pořádně přečíst.

  Napsal jsem:
  “Kdybych jako věřící nevolal záchranku z jiného důvodu, tak ji zavolám už kvůli tomu, že se jako křesťan mám podřizovat vládě a ustanoveným autoritám.”

  Vy nedlouho poté napíšete:
  “Upozorňuji vás, že se velmi snadno můžete dostat na lavici obžalovaných.”

  A pak toto:
  “Nikoliv, Vy byste na lavici obžalovaných neusednul kvůli Vaší víře, ale kvůli tomu, že byste zavinil něčí smrt. Já Vám nevyhrožuji, já Vás varuji.”

  Nabízí se tato vysvětlení:
  1. reagujete na mé výroky, aniž byste si je dobře pročetl
  2. přečtete si je, ale nechápete je
  3. chápete je, ale trpíte výpadky paměti, takže za chvíli nevíte, co jsem napsal
  4. děláte si ze mě legraci
  5. něco jiného

  Prosím o odpověď. V případě odpovědi ad 5. prosím o konkrétní vysvětlení. Nevím, jak mám s vámi jinak diskutovat.

 184. Hraničář

  Pozorovatelnik
  14.04. 2016
  Jan Kupka: Vyslyšené modlitby jsou nedokazatelné věci, ke kterým by mohlo dojít i naturálním způsobem………….

  V TV známý páter M.O. Vácha otevřeně přiznal, že modlitby nefungují. To by např. lidé neumírali.

  toli
  14.04. 2016
  No já byl v šoku v Medjugorii,to byl velmi formativní zážitek,ale přesně v opačném významu než milí křesťané zamýšleli…………………….

  Byl jsem v Medju 4x a nic takého jako ty jsem neviděl. Zažil jsem ale, jak babky, mezi nimi i jeptišky, oblézaly po kolenou domek Vicky během modlení. Pěkné bylo, když Ivan během “besedy” s poutníky (po těch letech měl to říkání naučená jako z kolovrátku) oznámil poutníkům, že Gospa mu vzkázala, že večer, ve 20 hod., přijde k Modrému kříži. Večer tam byla davy. I9van požádal, aby zhasli baterky a nikdo nefotil. V 8 hod. už byla tma. Ivan náhle oznámil, že Gospa je mezi námi. V tom okamžiku se okolí rozzářilo pod blesky foťáků, navzdory Ivanovu křiku: ” Nou fleš, nou fleš!” Všichni bleskali jako o závod – co kdyby některý foťák něco zachytil, že? Nikdo ale nic nezveřejnil.
  Ten Ježíš je vskutku škaredý – ale zase moderní. Byl jsem tam v době, kdy mu voda z podkolení pravé nohy začala vytékat. O tři roky později byl u něj setrvale dav a obě nohy měl vyleštěné do zlatova. A čilí obchodníci prodávali šátečky, pěkně s potiskem, 10 ks za 2 E, na otírání vody, aby ¨poutníci měli na památku a na dárky. Mimochodem, v Jeruzalémě se prodávají svazky tenkých svíček. Poutníci je zapálené, pokládají na “Kristův hrob” v chrámu Sv. Hrobu, pak je sfouknou a mají dárečky – svíčky, které hořely v Božím Hrobě. Nikoho nezajímalo, že sám páter řekl, že to není pravý Boží hrob, ale jen jakýsi skanzen.

  Ten med je ovšem “fake”, abych užil moderního slova. Je vyrobený ze sirupu.

 185. Jaroslav Štejfa

  K Janu Kupkovi:
  Důkazy “a priori” – pokud vezmeme výraz ve smyslu “z předchozího”, nutně předpokládáme, že něco tvrdíme a priori na základě něčeho předchozího. Pak vaše žádost o důkazy na základě ničeho jsou nesplnitelné. Pokud důkazy a priori myslíte důkazy, které člověk dělá dřív než se s posuzovanou věcí seznámí, je to bláhovost.
  Důkazy “a posteriori” (z pozdějšího) se většinou chápe jako “na základě zkušenosti”, empiricky. Tedy přirozeně exaktní vědy zabývající se reálným světem mohou být takto dokazovány pouze a posteriori. Tolik k existenci reálného světa.
  Jiná věc je však svět abstraktní – tam je obecným zvykem považovat vědy jako je matematika nebo logika za apriorní,protože jsou vybaveny (při respektování Gödelových vět) “dokonalým ” axiomatickým systémem) ale jejich použití v praxi je znova aposteriorní. Ovšem já sám nepovažuji teologii za vědu, ač je součástí světa abstraktního, jako třeba okultismus, takže ji nepovažuji za axiomatický systém, který lze prokazovat či falsifikovat.
  Shrnuto, považuji váš požadavek na důkazy a priori reálného světa za zlovolnou past, protože hloupý mi nepřipadáte.
  Jaroslav Štejfa

 186. neruda

  Danieli,
  vraždit lidi kvůli jejich víře je zvěrstvo a není proto to ani omluvy, ani vysvětlení.
  Ovšem je obtížné udělat si obrázek o této události na základě článku z Blesku. Navíc bych si nedovolil dělat nějaké závěry z takto extrémního případu. Pokud to proběhlo tak, jak se tam píše, tak oběti toho magora neměly moc času a klidu přemýšlet o tom, co mu mají odpovědět.
  Měli čas si uvědomit, že na tom možná závisí jejich život? Měli příležitost rozmyslet si, zda je pro ně výhodnější říci pravdu anebo zalhat? Měli dost času uvážit, zda jim jejich víra stojí za kulku do hlavy anebo zda bude lepší ji protentokrát hodit přes palubu? Pochybuji.
  Ano, dá se říci, že ti lidé zemřeli kvůli své víře, ale dost možná že jejich vrah bral tu jejich víru daleko vážněji než oni sami. Nevím, neznal jsem je, ani jeho a nebyl jsem u toho.

  Pokud jde o vznik křesťanství, já nevím, zda to byla recese, netvrdím to, ale nepřekvapilo by mě, kdyby tomu tak bylo. Mně osobně by to tak dávalo lepší smysl. Ostatně, jaké “historické prameny” k tomu máte na mysli?

 187. Daniel B.

  @fsm

  “No vidíte, tolik lidí umírá pro svou víru… Nebylo by lepší, kdyby žádná náboženství nebyla?”

  Jak toho chcete dosáhnout? Eliminací věřících? A když ateista zemře proto, že je ateista – no, nebylo by lepší, kdyby zde žádní ateisté nebyli, kdyby všichni byli stejně věřící? Vidíte “logiku” svého tvrzení?

 188. Hraničář

  ateista
  15.04. 2016

  Já to ještě doplním. A může odpovědět kdokoliv z věřících. Má se člověk v krizových situacích spolehnout na pomoc boha nebo na pomoc lidí?………………..

  Tak jest. I já se vedle ptal pana Kupky, zda, když onemocní, či mu onemocní děti, jde za lékařem nebo za Pánem Bohem. A když dítě nechá léčit, aby netrpělo a neumřelo, podle čeho soudí, že s tím Pán Bůh souhlasí? Co když Pán Bůh chce, aby to dítě svým utrpením přidalo k Ježíšovým zásluhám na kříži, a co když to dítě už nyní chce vzít k době do nebe?
  Neodpověděl, stejně jako neodpovídají věřící na ChN. Ale pan Kupka mně alespoň nespílá.

 189. Hraničář

  Daniel B.
  15.04. 2016

  @ateista

  „Má se člověk v krizových situacích spolehnout na pomoc boha nebo na pomoc lidí?“

  Aby se člověk mohl spolehnout na pomoc Boha, potřebuje mu důvěřovat. Aby mu mohl důvěřovat, musí ho člověk vidět jako důvěryhodného. Aby ho takto člověk viděl, musí ho znát. Růst známosti Boha roste s poznáváním Boha……………………..

  Leze horolezec po skále, uklouzne mu noha, zůstane viset za ruce a zoufale volá: “Pane Bože, Pane Bože.”
  “Ano,” zahřmí z nebe, “jsem tady, co potřebuješ?”
  “Pane Bože, zachraň mě!”
  “Dobře, tak se pusť!”
  “Co to říkáš? Sotva se držím, zachraň mě!”
  “Ano, zachráním tě, ale nejdřív se musíš pustit té skály!”
  Horolezec se už sotva drží, a zoufale volá vzhůru: “Není tam nahoře ještě někdo?”

 190. anetalinda

  Danieli, musím se vrátit ještě k tomu vašemu příběhu o člověku s infarktem v nedostupném prostředí někde v horách, či kde. Mě z toho totiž docela mrazí. Miluju turistiku a k úrazu na horách můžete přijít, i když se snažíte dodržovat všechna bezepečnostní pravidla. Nějak si neumím představit, že bych v nouzi potřebovala pomoc právě takového bigotního věřícího, jako jste vy.
  Píšete, že jste se toho člověka ani nedotkl. Vy jste mu neposkytnul první pomoc??? Záchranka přijela za 20 minut, to znamená, že jste ji zavolal. Musel jste detailně popsat, jak na tom ten člověk je a musel jste dostat detailní popis, jak máte postupovat při resuscutaci! Přesto píšete, že jste se ho ani nedotkl! Jak je možné neposkytnout první pomoc potřebnému? A proč jste vlastně volal záchranku, když jste přesvědčen, že stačí spoléhat na boží pomoc?
  Uf!!! Vážně bych nikdy nechtěla záviset na konání-nekonání lidí, jako jste vy.

 191. Hraničář

  neruda
  15.04. 2016
  Totéž se dá říci i o mormonství a jeho proroku Josephu Smithovi (nesprávně jsem ho označil za Johna). Kdo by si pomyslel, že někdo bude věřit báchorce o tom, že mu anděl Moroni přinesl zlaté desky s textem v neznámém jazyce, který on přeložil a prezentoval jako Knihu Mormon? ……………..

  Ten text J. Smith pomocí “zvláštního kamene” (translátoru?), který mu anděl Moroni také půjčil. J. Smith byl negramotný a tak text diktoval písaři. Zlatou knihu ale nikdo nesměl vidět, a tak diktoval zpoza plenty. Po přeložení textu anděl Moroni zase přiletěl a knihu i kámen si odnesl.

 192. Daniel B.

  @neruda

  Pokud budete hledat, pak najdete spoustu případů, kdy jsou křesťané v ohrožení života a umírají. Víte, že za odpadlictví od islámu je trest smrti? A víte, že je hodně bývalých muslimů, kteří uvěřili v Ježíše přesto, že byli ohroženi na životě a někteří i zemřeli?

  Jinak k pronásledování křesťanů ze stránek wiki:
  “Když přišel roku 60 či 61 n. l. Pavel z Tarsu do Říma, samostatná křesťanská obec zde již existovala. Mnoho členů obce, včetně Pavla a Petra, byla zřejmě popravena, když císař Nero v roce 64 n. l. nařídil křesťany pronásledovat. Ke křesťanství se zde hlásili lidé z nejrůznějších společenských vrstev, o čem svědčí například poprava římského konzula Tita Flavia Clementa či zprávy o svobodných učitelích a také vznešených dámách vyznávajících křesťanství.”
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Ran%C3%A9_k%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD

  No, podle některých byla evangelia sepsána po roce 70 n.l., protože obsahují zmínky o zboření chrámu a pádu Jeruzaléma. Představte si, že podle některých byli křesťané pronásledováni a usmrcováni, aniž měli k dispozici “svaté texty”.

  “Ježíš vyšel z chrámu a odcházel. Tu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali na chrámové stavby. Ale on jim na to řekl: „Vidíte to všechno? Amen, pravím vám, jistě zde nezůstane kámen na kameni, který nebude stržen.“ ”
  Mt 24,1

  “Když vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Učiteli, pohleď, jaké kameny a jaké stavby!“ Ježíš mu řekl: „Hledíš na tyto veliké stavby? Jistě zde nezůstane kámen na kameni, který by nebyl stržen.“”
  Mk 13,1

  “„Když uvidíte, že Jeruzalém je obkličován vojsky, tehdy vězte, že se přiblížilo jeho zpustošení.”
  Lk 21,20

  “Chrám byl zničen v roce 70.”
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzal%C3%A9msk%C3%BD_chr%C3%A1m

 193. Jan Kupka

  “Neodpověděl, stejně jako neodpovídají věřící na ChN. Ale pan Kupka mně alespoň nespílá.”
  Vzhledem k tomu, jak enormní množství poměrně prázdných příspěvků jste tu schopni vyplodit, nedokážu reagovat na všechno. Pochopitelně použiješ prostředky jaké máš, stejně jako chodíš nakoupit a taky nečekáš, až ti z nebe sestoupí mana. Věřit Bohu a využívat prostředky které máš kolem sebe se nevylučuje. Zrovna co se toho doktora týče bych mohl i doložit nějaké svědectví ze svého života, jak se to s těmi doktory a modlitbou má. Ale proč bych se tu exponoval nějakým sepisováním pro někoho, kdo nestojí o dialog, ale komu jde jen o to druhého ponížit, shromažďovat si na něj špínu, a léčit si nějaké své komplexy.

 194. Daniel B.

  @anetalinda

  Rozumím vám, že z toho, jak jsem to zkráceně napsal, není mnoho věcí jasných. Pokusím se to vysvětlit později a srozumitelněji.

 195. Foxy

  Jene, něco jako “pomož si, člověče, a Bůh Ti pomůže”?
  Tuším, že od Američanů to je…

 196. Ignác z Loyoly

  Je to jednoduché, axiomy materialismu ověřené a ověřitelné jsou exaktně (velmi přesně, logicky, empiricky), u teologie tomu tak není.

  Důkazem hmotného (prostorového) světa je 100% jistota existence prostoru, která je i ve snu, i mimo sen. I slepci vnímají prostor. I “atomy” (částice) se nějak chovají v prostoru, jsou prostorem. Mají mezi sebou vztahy. To co vnímáme, prostor, je reálné i jako iluze, má to své geometrické vlastnosti věci rozlehlé ( = hmota). Hmota je tedy prostor a výplň prostoru, základní stavební kameny světa. Toto + vnímání je 100% dokazatelné. Jednotlivé hmotné věci se pak ověřují, byť 100% nejsou (evoluce, tupé struny, tupé částice, tupá hmotná energie, inteligentní kombinace hmoty v mozku či počítači,…)

  Nábožní s bohem nic podobného nemají, ani není logicky nutný, ani empiricky ověřitelný. Prostě pakárna. Bůh jako objektivně existující inteligentní tvůrce světa je naprosto a dlouhodobě nepravděpodobný a není nutný pro vysvětlení čehokoliv co známe. Je to záhada navíc. Spíše neexistuje

  Hezký víkend všem 🙂

 197. ateista

  @Daniel B.
  Zřejmě Vy nevíte, co píšete. Napsal jste: Takže člověk se má v krizových situacích spolehnout na pomoc Boží.
  Pro mne to znamená toto. Když za Vámi někdo přijde a zeptá se: Mám se v krizové situaci spolehnout na pomoc boží? Vy v duchu své víry mu odpovíte: Ano. To může zapříčinit jeho smrt. Vy mu také můžete odpovědět: Ne, nespoléhej se na pomoc boží, spolehni se na pomoc lidí.
  Takže kde je problém?

 198. Jan Kupka

  “Jene, něco jako „pomož si, člověče, a Bůh Ti pomůže“?”
  Člověče přičin se, Pán Bůh ti pomůže. Takhle se to myslím říkává. 🙂

  Jinak já odtud radši mizím, až moc lidí tu na můj vkus trpí samomluvou a samoúčelným tapetováním, nemohu se zbavit dojmu, že některé nicky jsou jeden a ten samý uživatel (a nebo je mezi ateisty větší stádnost, než jsem si ochoten připustit ) a většina lidí se tu jen neukojeně těší, až si budou moci vylít svůj mindráček a plivnout po náboženství. V takové situaci neshledávám diskuzi možnou, navzdory pár slušným diskutujícím, jejichž příspěvky se ovšem ve změti odpadu naprosto ztrácejí. Takže si tu dál žijte ve své bublině.

 199. fsm

  @Daniel B.

  “Jak toho chcete dosáhnout? Eliminací věřících?”

  Nikoliv, já nezastávám názor, že by lidé měli být nuceni k určitým názorům, byť bych takový názor považoval za správný. Počet věřících se neustále snižuje, jelikož doba přeje kritickému myšlení a volnomyšlenkářství. Doufám, že v nedaleké budoucnosti, se budou lidé dívat na náboženství stejně, jako se dnes díváme na astrologii a numerologii.

  “A když ateista zemře proto, že je ateista – no, nebylo by lepší, kdyby zde žádní ateisté nebyli, kdyby všichni byli stejně věřící? Vidíte „logiku“ svého tvrzení?”

  Kdyby byli všichni ateisté, tak by se kvůli náboženství nezabíjelo, zcela logicky. Kdežto ve jménu náboženství se zabíjí, zraňuje a trýzní neustále.

  Pro mě je jen těžko pochopitelné, jak může někdo uvěřit a zcela přizpůsobit svůj život náboženství. Zvlášť když třeba takovou bibli napsali před několika tisíci lety pasáci koz a ovcí.
  No a potom tu jsou věci, kde si křesťané vyloženě protiřečí, třeba můj oblíbený fiktivní rozhovor:

  K: Inteligentní bytosti nemohly vzniknout samy o sobě, musely být stvořeny.
  A: Je bůh inteligentní?
  K: Ano, nesmírně inteligentní.
  A: Kým tedy byl bůh stvořen?
  K: Nebyl nikým stvořen, vznikl sám.
  A: Potom to tedy znamená, že inteligentní život může vzniknout sám o sobě.

  Takových rozporů je velké množství.

  Tvrdit, že bůh existuje, protože musí být něco vyššího a že pro všechno zatím nemáme vysvětlení je absurdní.
  Znáte Russellovu čajovou konvici a saganova neviditelného draka?

  Důkazní břemeno je zcela jasně na straně věřících, to oni musí předložit kvalitní důkazy, pokud chtějí, aby bylo jejich tvrzení přijato.
  Představte si opačnou situaci, kdy je důkazní břemeno na straně oponenta. Půjdete k soudu, ale obžaloba nebude muset předkládat důkazy usvědčujících vás ze zločinu, ale namísto toho vy budete mít povinnost předložit důkazy, že jste nevinný.

 200. neruda

  Hraničáři,
  to mě na vzniku mormonství fascinuje úplně nejvíc – ta historka o andělu Moroni, o zlatých deskách (které nikdo nikdy neviděl) a o (pravděpodobně) negramotném Josephu Smithovi, které ten text zázračně přeložil, je přece tak nehorázně pitomá, že by tomu nikdo, kdo má alespoň jeden závit prefrontálního kortexu, neměl uvěřit. A přece …
  Tohle je pro mě jeden z nepřímých důkazů toho, že pro vznik náboženství není třeba nic reálného, nic ověřitelného, žádná skutečná historická událost, žádní očití svědkové – stačí jen jeden člověk, dostatečně charismatický, který najde alespoň pár posluchačů, kteří mu z jakýchsi důvodů uvěří a nechají ovládnout své mysli.
  Též z tohoto důvodu prorokuji, že pastafariánství čeká velká a slavná budoucnost … :-).

 201. neruda

  Pane Kupko,
  tak už to chodí, že různí lidé preferují různé bubliny. Zdravím do té Vaší :-).

 202. Foxy

  Jane Kupko, , pokud z diskusí zde odejdete, bude to IMHO docela škoda.
  Nicméně je to Vaše svobodné rozhodnutí – projev svobodné vůle.
  – – –
  Vůle… při jedné dlouhé nástupovce veledlouhým horským údolím jsme se dobrali toho, kolik že krásných slov má v základu vola. Takový vůl má za životní partnerku volyni a volátko je jejich roztomilým mládětem. To pak povyroste, a je z něj vůle.
  A konečně jsme tenkrát zjistili, proč i ten největší bejk se poté, co se dostane do politiky, stane volem… hlavně tehdy, je li přímo zvolen.
  Inu je zvolen voliči.
  Takže on takový volič je vlastně nunvář.

  Ale to je jen takové OT.

 203. Jan Kupka

  Byť z vůle voličů zvolen, začne časem onen vůl volit svou zvůli.

 204. ateista

  @JK
  “Jinak já odtud radši mizím, až moc lidí tu na můj vkus trpí samomluvou a samoúčelným tapetováním,”

  Zjistil jste, že jsem Vás dostal do úzkých, jinak řečeno, že jsem zdůvodnil, proč všechny hlasatele náboženské víry veřejně označuji za zločince a církve za zločinecké organizace. Mně chybět nebudete.

 205. jepice

  Je zajímavé, že věřící diskutéry americký rozsudek uspokojil, zatímco by měli být spíše polekáni. Soud, který prohlásí jedno božstvo za neexistující, může to příště klidně zopakovat s nějakým dalším. Vymyslet obdobné argumenty jako u předmětu víry pastafariánské /při stejném nedostatku důkazů existence božstva/ nemůže být těžké. Obvinit příslušníky církve, že tomu, co hlásají, ve skutečnosti nevěří, bude jednoduché. Mohou si tvrdit, co chtějí. Ale protože soud jim “uvidí do hlav” stejně jako pastafariánům, bude jim to houby platné.

 206. Daniel B.

  @ateista
  “Pro mne to znamená toto. Když za Vámi někdo přijde a zeptá se: Mám se v krizové situaci spolehnout na pomoc boží? Vy v duchu své víry mu odpovíte: Ano. To může zapříčinit jeho smrt.”

  A vy si myslíte, že člověk něco přijme, aniž tomu porozumí? Co to pro vás znamená, to je úplně jedno, protože v Boha nevěříte a vaši smrt to zapříčinit nemůže. Když nechápete, jak věřící chápou svou víru, pak proč se k ní vyjadřujete?

 207. Daniel B.

  @fsm

  Skutečně fiktivní rozhovor…

  “A: Kým tedy byl bůh stvořen?
  K: Nebyl nikým stvořen, vznikl sám.”

  Které náboženství tvrdí, že Bůh vznikl sám?

  “Důkazní břemeno je zcela jasně na straně věřících…”

  Ateisté se chtějí z důkazního břemena vyvléknout. Tvrzení, že vesmír mohl vzniknout bez příčiny – nechce se vám podat důkaz ohledně tohoto nesmyslu – z mého pohledu obrovského?

  “Jak tedy tito vědci vysvětlují počátek celého našeho vesmíru, energie, času a prostoru?
  Pokoušejí se prostě popřít základní premisu, na které spočívá věda: že vše, co začíná existovat, musí mít příčinu.
  Fyzik Victor Stenger říká, že vesmír možná existuje „bez příčiny“ a mohl „vzniknout jen tak z ničeho“. Toto stanovisko zaujímal i filozof Bertrand Russell v debatě o existenci Boha. Řekl: „Vesmír tady prostě je, a to je všechno.“”
  http://www.everystudent.cz/in/23/pocatek_vesmiru

 208. fsm

  @Daniel B.

  “Ateisté se chtějí z důkazního břemena vyvléknout.”

  Jak se mohou chtít ateisté vyvléknout z důkazního břemene, když není na jejich straně. Důkazní břemeno je vždy na straně proponenta. To je naprostý základ.
  No schválně, dokažte, že neexistuje špagetová obluda?

  “Tvrzení, že vesmír mohl vzniknout bez příčiny – nechce se vám podat důkaz ohledně tohoto nesmyslu – z mého pohledu obrovského?”
  Proč si myslíte, že zastávám zrovna tento názor? Pokud si neumíme nějaký jev exaktně prozkoumat a pochopit, neznamená to, že pravdivé vysvětlení je první ptákovina, co mě napadne. Neumím-li vysvětlit existenci vesmíru, neznamená to, že byl stvořen bohem.
  Mimochodem, pokud by byl skutečně stvořen bohem, dokážete vysvětlit, jak vznikl bůh? Co bylo před ním?

  Lidé si dříve také nedovedly vysvětlit, co to je blesk, tak začali říkat první ptákovinu, co je napadla – je to boží hněv… Jenomže pak vědci přišli s vysvětlením a ukázalo se, kde je pravda. Jednou dokážeme odpovědět i na některé otázky ohledně vzniku vesmíru.

 209. Bílá velryba

  Foxy: troll chce odejít, tak prosím. Mne nezaujal, byl argumenty spíš dost vedle a rád urážel. To nemam zapotřebí. Jestli existuje svobodná vůle nevím, ale jestli chce odejít, asi ho k tomu jeho chemie v mozku nutí, pak ať jde. Pokud převáží chemie co ho zde drží (droga adrenalinu), pak ať zůstane…

  daniel: Kde máte důkaz, že vesmír potřebuje mít svou příčinu, hmota evidentně (na rozdíl od boha) existuje, je tu věc rozlehlá, předpokládáme, že tu i byla a bude, protože tu JE a BYLA i za celého našeho života a vesmír vypovídá, že nejspíš i před naším životem (evoluce, reliktní záření,…). Nikde nevidím potřebu příčiny vesmíru a hmoty. Vše co známe má svou příčinu v hmotě, ale nevidím nikde, že sama hmota by musela vzniknout, nic mě k tomu nevede. Nemam důkaz, že sama tupá hmota musí mít příčinu. A pokud jí musí mít vše, vše musí mít svou příčinu, tak hypotetický bůh také. Jak nehmotno vykouzlilo hmotno? Co je větší záhada? Hmota prostě byla a je – nebo – něco nehmotného si před 15mld lety vykouzlilo hmotu z ničeho?

  Představte si boha bez příčiny. To vy věřící umíte. A teď si představte to samé s vesmírem a máte to 🙂

  Hezký večer a víkend, zatím 🙂

 210. Ateistický laik

  Daniel b.: A vy si myslíte, že člověk něco přijme, aniž tomu porozumí?
  To je snad normální, to funguje i u ateistů. Já třeba medicíně nerozumím, tak ji přímám (rady) od doktorů.
  Když nechápete, jak věřící chápou svou víru, pak proč se k ní vyjadřujete?
  Vyjadřujeme se spravidla k tomu, jak nám popisujete chápání víry vámi věřícími. Asi nám tu víru nepopisujete dostatečně jasně, srozumitelně, jednoznačně, vaše slova asi nezní jasně ANO-ANO a NE-NE.
  Proč si myslíte, že vesmír stvořilo FSM (jako inteligentní bytost přesahující vesmír, které se definovalo “jsem, které jsem”)?

  J.Kupka: „Jene, něco jako „pomož si, člověče, a Bůh Ti pomůže“? Člověče přičin se, Pán Bůh ti pomůže. Takhle se to myslím říkává. Takže zase primárně spoléháte na lidi (člověka) samotné, a pak vysvětlení (vyřešení situace) dobrého konce necháváte bez ověření na boha… Jo takovéhle pohádky už známe. 🙂

 211. Pozorovatelnik

  Hraničář: Takže jsem pochopil, že jsi z věřící rodiny? To mě zajímá, protože moje rodina je komplet věřící. Jinak tady na tomto webu si vykáte v diskusi nebo tykáte?

 212. Hraničář

  an Kupka
  15.04. 2016

  „Neodpověděl, stejně jako neodpovídají věřící na ChN. Ale pan Kupka mně alespoň nespílá.“
  Vzhledem k tomu, jak enormní množství poměrně prázdných příspěvků jste tu schopni vyplodit, nedokážu reagovat na všechno. ………………….

  Mě názory a představy docela zajímají. Poměrně dost jich je v KT v rubrice Bůh v mém životě. Třebas: “Příbuzná byla vážně nemocná. Se souhlasem lékařů jsem jí dávala pít vodu z Medžugorje. A teta se uzdravila.”
  A jiné a podobné příklady. Věřící napíší, že oni či příbuzní nebo známí byli těžce nemocní, leželi v nemocnici, a, bohudíky, Pán Bůh je uzdravil. Jaké úsilí museli vynaložit lékaři, o tom ani slovíčko. Vždyť lékař jen” léčí, ale uzdravuje přece Pán Bůh! Proto se ptávám, do jaké míry, a jak moc, kdo na Pána Boha spoléhá.
  Zajímavý byl nešťastný dopis jedné paní, že Bůh ne a ne je podarovat dítětem. Modlí se, dávají na mše, chodí na poutě — a nic! Popisovala svůj smutný případ takovým způsobem, že jsem si neodpustil dotaz do redakce, zda dotyční vědí, že k těm modlitbám také musejí souložit.

  fsm:
  Představte si opačnou situaci, kdy je důkazní břemeno na straně oponenta. Půjdete k soudu, ale obžaloba nebude muset předkládat důkazy usvědčujících vás ze zločinu, ale namísto toho vy budete mít povinnost předložit důkazy, že jste nevinný………………………

  Ale to existuje – v případě, když budete obviněný z “harašení”.

 213. Hraničář

  neruda
  15.04. 2016

  Hraničáři,
  to mě na vzniku mormonství fascinuje úplně nejvíc – ta historka o andělu Moroni, o zlatých deskách (které nikdo nikdy neviděl) a o (pravděpodobně) negramotném Josephu Smithovi, které ten text zázračně přeložil, je přece tak nehorázně pitomá, že by tomu nikdo, kdo má alespoň jeden závit prefrontálního kortexu, neměl uvěřit. A přece …………..

  Ta polovina 19. stol. byla na tyto úkazy jakási plodná. Nějak v tu dobu vznikli i Svědkové Jehovovi, tehdy Badatelé Bible. Skupince věřících se nelíbil oficiální katolický či protestantský výklad, i začali Bibli studovat sami a hle, zjistili, že dosavadní výklady byly chybné a teprve oni sami objevili pravý smysl a význam těch textů. Ptal jsem se spolupracovníka, Svědka, zda se jim zjevil nějaký anděl, nebo měl některý z nich nějaké vidění, nebo alespoň sen, ale nikdo nic! A vidíš, jak úspěšně se rozvíjejí.
  Podobně metodisté, baptisté, adventisté ….

  Do Medju jsem jezdil jen s CK Vérité, založenou RNDr. Mráčkem. Poprvé jsem tam byl v r. 1999 a dr Mráček nám vykládal, jak se poznají pravá a nepravá zjevení a předvídal, že v r. 2000 P. Maria jistě v Medju udělá nějaký veliký zázrak. A nejlepší prý by bylo, kdyby na Podbrdu nechala vytrysknouti pramenu vody – který tam chybí. Rok 2000 dávno úspěšně pominul a pramen nikde.
  V Medju je dálkový vodovod napájený z přehrady asi 20 km vzdálené. Přesto věřící chodí ke kohoutkům u kostela a hleděli, tedy správně – hleděly – na mě nedůvěřivě když jsem jim říkal, že vodu si mohou nabrat i v ubytovně.
  Dr. Mráček má zorganizovanou cestu do Garabandalu. Tam má P. Maria udělat veliký zázrak – který oznámí 5 dní předem (a pak tam nechá trvalé “nebeské” znamení), a dr. Mráček má domluveno s hlavní vizionářkou – která sice žije v USA – že jak jí P. Marie zázrak oznámí – aby se mohla vrátit do Garabandalu – že i jemu dá echo, a on má domluveno 20 autobusů, aby tam mohl zavést 1000 zájemců. Všichni jsme se samozřejmě přihlásili a dali mu kontakty, aby nás mohl pozvat.
  Dr. Mráček už jezdí do Izraele, kde, díky svému bádání, zjistil pravá místa působení Pána. Pravé místo křtu v Jordánu, chycení ryb, Káně Galilejské a pod. Zároveň vysvětluje, proč katolická církev ukazuje místa falešná. Pravda je, že na Galilejském jezeře i Mrtvém moři se shodli.
  https://www.youtube.com/watch?v=zrLSfzlZY9A

 214. toli

  @Hraničář
  Jehovovi, tehdy Badatelé Bible. Skupince věřících se nelíbil oficiální katolický či protestantský výklad, i začali Bibli studovat sami a hle, zjistili, že dosavadní výklady byly chybné a teprve oni sami objevili pravý smysl a význam těch textů.

  Pro jehovistu je katolík pomýlený odpad a protestantům vytýkají že nedotáhli reformaci do konce.
  Jehovisté také mají jemně upravenou bibli především u Jana.Neuznávají totiž trojici a tak Ježíš není syn otce.Formálně jsme všichni synové a dcery Otce. Dle Jehovistů je Ježíš ten který zaplatil za naše hříchy a tak mu patříme,ale není to bůh.Duch svatý pak není personifikován,je to jen boží činná síla,výkonná moc.Když začnete přemýšlet o tom co říká bible o duchu svatém tak je výklad jehovistů rozhodně smysluplnější a přesnější než výklad katolický (o svatém duchu).

 215. Pozorovatelnik

  Honza Werner Post author
  14.04. 2016
  A Pozorovatelník je ateista? Když jako svůj domovský web uvádí http://granosalis.cz/?
  ________________________________________________________________________________________
  Ano. Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané. Proto tam chodím.

 216. Lemmy

  Daniel B.
  15.04. 2016
  Mladý ateista plný nenávisti. Tak popisují americká média útočníka…

  Ale on sám sa niekde vyjadril, že je ateista? Aký ateista? Lebo nedávno tu prebehla diskusia o tom, že sú veriaci v boha, ktorých tiež možno nazývať ateistami. Pričom som s tým názorom nesúhlasil, ale on mohol byť neateista, a len nenávistný ku kresťanom a prípadne moslimom. Mohol byť žid. Ja to neviem, preto by som chcel si prečítať jeho osobný názor na boha.

 217. Hraničář

  Pozorovatelnik
  15.04. 2016

  Hraničář: Takže jsem pochopil, že jsi z věřící rodiny? To mě zajímá, protože moje rodina je komplet věřící. Jinak tady na tomto webu si vykáte v diskusi nebo tykáte? ……………….

  Ano, jsem z věřící rodiny. Jeden strýc kněz, dvě tety jeptišky. Na druhou stranu, táta byl komunista. Ale chodil s mamkou do kostela a jeptišky před ním nikdo nesměl kritizovat, protože jejich práci kolem starých a nemocných lidí dobře znal.
  Já jsem se s vírou v dobrotivého Pána Boha rozešel před léty, protože jsem si přiznal, resp. přesvědčil jsem se, že nefunguje.
  Jak vidím, někteří (si) tykají, jiní vykají. Já se přizpůsobuji.

 218. Sam

  Jo, pánové, každý aktivní ateista má zpravidla nějaké hlubší zkušenosti s křesťanama. Bez toho by byl spíš nábožensky chladný, neutrální a o náboženství by se vůbec nestaral.

 219. Sam

  ateista———————- (…)
  Jenže v náboženství ji učili, že Ježíš, ten mocný Pán, nás miluje a o nás pečuje. Máme s ním mluvit a jeho volat! Pán bůh pomůže! Začne se proto modlit a prosit boha o pomoc. (…)—————–
  Na gymnáziu jsme se v hodinách náboženství nic takovýho neučili. Co by nějak měla znamenat víra pro můj každodenní život, jsem se tam nějak moc nedozvěděl.
  Možná bylo něco takovýho řečeno při kázání na mši, ale již od 12 let jsem vnímal bohoslužbu především jako tradiční lidový zvyk s divadelními a hudebními prvky. Kostel, to spojení galerie a muzea, pro mě fakt nebylo místo pro předávání vědomostí a pravd.
  Jestli se to učí na prvním stupni ZŠ, nevím.

 220. Sam

  Bílá velryba——————————————
  Bylo by špatné chápat poselství Velkého špagetového monstra doslovně, jeho poselství je o lásce k bližním a o vaření těstovin. Bylo by dobré to chápat metaforicky, jako smlouvu s transcendentní špagetou. Jíst chleba, to není žádné pravé pastafariánství, to nemá s pravým pastafariánstvím nic společného stejně jako anti-pastový terorismus! Pastafariánství je náboženství míru a lásky, veškeré násilí zaležené na vaječných receptech je mu cizí! Tak to tedy chápu já jako teolog, co se zabývá náboženstvím již přes 40 let, to je o 10 let déle než Ježíš (to jsem si vypůjčil od Halíka či falešného Halíka, já už nevím, který je který)! —————————————————-
  Toto je pravděpodobně text vytvořený nějakými recesisty. Halík s tím nemá nic společnýho, nejsou to jeho slova. Jestli jste čerpal odtud, tak to je recesistická stránka parodující Halíkův styl projevu.
  https://www.facebook.com/jajsemvelmiprohumor

 221. Hraničář

  Znáte někdo Héberta?

  Hebért | 11.4.2016 z 9:27 |
  Nechcete to už rozpustit a konečně žít podle sekulárního humanismu, jako my aktivní ateisté? Více na …. 🙂

  Hodie | 11.4.2016 z 9:41 |
  Nevím, proč bych měl přijímat Vaši víru. Navíc humanismus z ateismu rozumově nevyplývá, je to pouze jakýsi sentiment, který někteří změkčilí ateisté dogmaticky přijímají. Podívejte se na zvířata, ta „humanisticky“ nežijí. Není-li Zákonodárce, nejsou žádné zákony. Proto Vás prosím, abyste se oddával svému nerozumnému dogmatickému sentimentalismu někde jinde, třeba na fóru Vám podobných sentimentálních dogmatiků popírajících rozum. Toto je území pro milovníky rozumu a logiky.
  Martin R. Čejka
  http://www.tedeum.cz/2016/04/08/semin-amoris-laetitia-papezske-pozehnani-situacni-etice/#comment-1356

 222. ipx

  Žádný “bůh” samozřejmě neexistuje, protože svět stvořil a řídí Mickey Mouse. O jeho existenci je takové množství důkazů, že musí přesvědčit každého, i ty kteří vyznávají falešné bohy. Například – Slunce a Měsíc na obloze jakožto kruhy symbolizují Mickeyho uši, stejně tak kámen hozený do vody vytváří na hladině kruhy, tedy myší symboly. Když se Mickey rozhněvá, sešle na lidi tornádo, které víří v tvaru kruhu. Počátek života nastává když se buňka začne dělit – první dvě buňky jsou symboly Mickeyho uší. Atd atd atd. Jak vidíte, existence Micekyho-stvořitele je jasně prokázaná a nezpochybnitelná.

 223. ateista

  @Daniel B.
  “A vy si myslíte, že člověk něco přijme, aniž tomu porozumí? Co to pro vás znamená, to je úplně jedno, protože v Boha nevěříte a vaši smrt to zapříčinit nemůže.”

  Uvědomujete si, co jste napsal? Uědomujete si, jak jste pro věřící nebezpečný?

 224. Hebért

  1) Nedali tam můj příspěvek celý, byl tam odkaz na tyto stránky, čili upravují příspěvky – cenzura!

  2) Sekulární humanismus nevyplývá z ateismu, ale z logiky, z logiky vyplývá racionální morálka a to je sekulární humanismus. Ateismus také vyplývá z logiky. Ano, může být i nelogický ateismus, ale ten logický je samozřejmě lepší, protože je racionální (propracovaný, zdůvodněný logicky). Je to například ateismus Bertranda Russella, zakladatele moderní logiky

  3) Náboženství je vždy iracionální, odvolává se na to, co jsou čiré spekulace a bere je jako pravdy

 225. Daniel B.

  @ateista

  “Uvědomujete si, co jste napsal? Uědomujete si, jak jste pro věřící nebezpečný?”

  Uvědomuji si, že bych byl stejně nebezpečný výrokem, že “opalování zvyšuje v těle množství vitamínu D”. Někdo by to mohl s opalováním přehnat, dostat rakovinu a zemřít. Dovedete alespoň na chvíli zapochybovat o své jistotě, že rozumíte tomu, jak se věřící ohledně své víry vyjadřují, jak chápou slovní spojení “spoléhat se na Boha”?

 226. Hebért

  Stránky na které přispívá svými články náboženský dogmatik Semín – odmítají dogmatismus? 🙂

 227. Daniel B.

  @anetalinda

  “Danieli, musím se vrátit ještě k tomu vašemu příběhu o člověku s infarktem v nedostupném prostředí někde v horách, či kde. Mě z toho totiž docela mrazí. Miluju turistiku a k úrazu na horách můžete přijít, i když se snažíte dodržovat všechna bezepečnostní pravidla. Nějak si neumím představit, že bych v nouzi potřebovala pomoc právě takového bigotního věřícího, jako jste vy.
  Píšete, že jste se toho člověka ani nedotkl. Vy jste mu neposkytnul první pomoc??? Záchranka přijela za 20 minut, to znamená, že jste ji zavolal. Musel jste detailně popsat, jak na tom ten člověk je a musel jste dostat detailní popis, jak máte postupovat při resuscutaci! Přesto píšete, že jste se ho ani nedotkl! Jak je možné neposkytnout první pomoc potřebnému? A proč jste vlastně volal záchranku, když jste přesvědčen, že stačí spoléhat na boží pomoc?
  Uf!!! Vážně bych nikdy nechtěla záviset na konání-nekonání lidí, jako jste vy.”

  První pomoc jsem neposkytl, záchranka přijela za 20 minut, nevolal jsem ji. Bylo nás víc. Co se týče první pomoci, tak byla poskytnuta tak, že jeden z nás toho člověka držel v sedě. Další kvůli nedostupnosti mobilního signálu volal záchranku z pevné linky z blízkého stavení. Já jsem se modlil, protože mi už bylo dříve od Boha zaslíbeno, že tu ten člověk, který měl právě infarkt, by měl mezi námi ještě delší dobu být (jednalo se o někoho z mé rodiny). No a na základě toho, co jsem vyřkl (co mi Bůh dal), nabyl daný člověk okamžitě vědomí, chtěl vstávat a normálně fungovat, jako by se nic nestalo. To jsme mu samozřejmě nedovolili. Nečekám, že tyto věci ateisté přijmou. Pro mne to je obrovským důkazem Boží moci. Byl jsem u toho.

 228. Daniel B.

  @ipx

  Víra, která nic nestojí, za nic nestojí. Kdo by byl ochoten trpět pro víru, u toho můžeme vidět, že bere svou víru vážně. Takovým nesmyslům o Mickey Mouseovi sám nevěříte. Když nic nehrozí, kdokoli může vyznávat nesmysly, kterým ani sám nevěří. Pokud by za vyznání víry hrozilo vězení nebo jiný postih, kde by vzdání se své víry znamenalo prominutí trestu, pak zde nemáme “věřící” v FSM, ani v Mickey Mouseho. Máme tady věřící, kteří věří skutečně tomu, co vyznávají.

  V islámských zemích jsou křesťané pro svou víru vražděni. Nenajdeme tam ale vyznavače FSM a podobných nesmyslů. Jak jsem napsal: víra, která nic nestojí, za nic nestojí.

  “V pětatřiceti z padesátky zemí, které sleduje křesťanská nevládní organizace Open Doors, hrají hlavní roli při pronásledování křesťanů islámští radikálové. Nejvíce vyznavačů křesťanství loni zemřelo v Nigérii. Pro svou víru tam bylo loni “zabito více lidí než ve zbytku celého světa dohromady, 4028 z celosvětově zaznačených 7100 úmrtí”, uvádí zpráva. Podle Open Doors se situace v loňském roce značně zhoršila v mnoha regionech, zejména pak v subsaharské Africe, ale i na Blízkém východě.”
  http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/krestanu-zabitych-kvuli-vire-loni-pribylo/r~8a96da82bac111e593630025900fea04/

 229. Bílá velryba

  To jsem napsal já sám Same, jediný co jsem si vypůjčil je ta poslední věta o tom, že Halík studuje náboženství o 10let déle než Ježíš. Ano, napsal to myslím falešný Halík, ale nevím, jestli mu pravý Halík k tomu neposkytl nějaké vodítko…

 230. ateista

  @Daniel B.
  “Dovedete alespoň na chvíli zapochybovat o své jistotě, že rozumíte tomu, jak se věřící ohledně své víry vyjadřují, jak chápou slovní spojení „spoléhat se na Boha“?”

  Takže potvrzujete, že spoléhat se v krizových situacích na boží pomoc je metafora? Že to v praxi nelze? Že prakticky žádnému věřícímu bůh v krizové situaci nepomůže?
  Jinými slovy, když Vy některému věřícímu řeknete, aby se v krizové situaci spolehl na pomoc boží, vědomně mu lžete? Neboli víte, že se mu boží pomoci nedostane a přesto mu řeknete, ať se na boží pomoc spolehne?

 231. Daniel B.

  @ateista

  “Jinými slovy, když Vy některému věřícímu řeknete, aby se v krizové situaci spolehl na pomoc boží, vědomně mu lžete?”

  Nelžu mu. Sám spoléhání na Boha praktikuji.

  Vy to nemůžete pochopit, protože ani v Boha nevěříte, natož abyste věřil, že Bůh k člověku může mluvit. Bůh mluví a já jednám a vidím výsledky. Sláva Bohu za to, co už pro mne v životě vykonal!

 232. Daniel B.

  @Lemmy

  Podle jeho vyznání byl bez náboženství a náboženství nenáviděl.

  @Ateistický laik

  To, na co jste reagoval, nebylo určeno vám, ale ateistovi. Nevztahujte si to ani na sebe, ani na ostatní ateisty, berte to jako příspěvek pro ateistu = člověka s nickem ateista.

 233. ateista

  @Daniel B.
  “Nelžu mu. Sám spoléhání na Boha praktikuji.
  Vy to nemůžete pochopit, protože ani v Boha nevěříte, natož abyste věřil, že Bůh k člověku může mluvit. Bůh mluví a já jednám a vidím výsledky. Sláva Bohu za to, co už pro mne v životě vykonal!”

  Vy sám si mějte ke svému bohu vztah, jaký chcete, ale jiným věřícím nelžete a nepodvádějte je. Nehazardujte s jejich životy.

 234. Lemmy

  Re.: Daniel B.
  16.04. 2016
  Podle jeho vyznání byl bez náboženství a náboženství nenáviděl.

  Je nejaký záznam, kde sa tak vyjadril? Jeho vlastné slová. Napr. na Facebooku.

 235. Hraničář

  Daniel B.
  16.04. 2016
  První pomoc jsem neposkytl, záchranka přijela za 20 minut, nevolal jsem ji. Bylo nás víc. Co se týče první pomoci, tak byla poskytnuta tak, že jeden z nás toho člověka držel v sedě. Další kvůli nedostupnosti mobilního signálu volal záchranku z pevné linky z blízkého stavení. Já jsem se modlil, protože mi už bylo dříve od Boha zaslíbeno, že tu ten člověk, který měl právě infarkt, by měl mezi námi ještě delší dobu být (jednalo se o někoho z mé rodiny). No a na základě toho, co jsem vyřkl (co mi Bůh dal), nabyl daný člověk okamžitě vědomí,………………

  To je docela zajímavé. Zajímalo by mě, jak takové “zaslíbení” od Boha vlastně vypadá? Něco jste slyšel, nebo jste měl nějaké vidění, sen, či vám v hlavě “bleskla” myšlenka? A co jste (dotyčnému) řekla, že se hned probral?

 236. Ateistický laik

  Daniel B.:
  Proč si myslíte, že vesmír stvořilo FSM (jako inteligentní bytost přesahující vesmír, které se definovalo „jsem, které jsem“)?

  V islámských zemích jsou křesťané pro svou víru vražděni. Nenajdeme tam ale vyznavače FSM a podobných nesmyslů. Jak jsem napsal: víra, která nic nestojí, za nic nestojí.
  Vyznavači FSM musí být ve vysokém utajení, protože jich zatím není tolik, aby mohli šířit Pravdu. Nebo mě vysvětlete, jak chcete šířit Pravdu, když vás při každém odhalení zabijou a není vyznavačů FSM takové množství jako křesťanů nebo muslimů? Takhle by tu osvětu, o Pravdě FSM, v muslimských zemích vůbec nemohli hlásat.

 237. Hraničář

  Dnes večer na TV Noe:

  22:35
  Noční univerzita
  P. Marek Orko Vácha, Ph.D. – Konvergentní evoluce

 238. Bílá velryba

  To že mají věřící větší sílu ve státě, kde je jich asi 10% svědčí o tom, že ani nemusí být jednotní, ale jsou aktivní a proto to v české televizi a v parlamentu vypadá jak to vypadá. Jsme proti nim slabí, byť jsme rozumnější. Ale jsme slabší i v zemi, kde máme převahu, natož jinde. V tom má Daniel jako v jediném pravdu, v tom jediném s ním mohu souhlasit. Jednotní v sekularismu i tak nějak jsme. Ale nejsme dost aktivní…

 239. ateista

  “To že mají věřící větší sílu ve státě, kde je jich asi 10%”

  Všichni, včetně Sobotky a prezidenta lezou Dukovi do *****e, o Bendovi, Kalouskovi Bělobrádkovi, Němcové a dalších ani nemluvě. Včetně vedení ČT a ČRo. Tak co chcete dělat?

 240. Bílá velryba

  Musíme být víc vidět a slyšet. Jako každou chvíli vidíte někde ekologický aktivisty byť jejich strany mají tak 3-4 % ve volbách, ale jejich neziskovky mají obrovskou moc a velkou lobby v politice, tak i my bychom měli jít touto cestou. Protože těžko založíme vlastní stranu kvůli tomu, že jeden je pravice, druhý levice, ale všichni jsme sekularisté. Proto min. v tomto bodě jsme jednotní a můžeme být vidět ohledně jeho prosazování. Až příště bude Akademie věd pořádat konferenci za účasti ministra zahraničí a ambasád náboženských diktatur, tak dělat to, co dělali při návštěvě čínského prezidenta pro-tibetští aktivisté. Prostě dělat skandály. Vím že to jde proti některým vlastnostem “poklidných ateistů”, ale nějak to v sobě musíme překonat a musíme se chovat jako tito, byť ve jménu sekularismu… pak budeme vidět.

 241. Michal

  Mám pro Honzu Wernera jednoduchou otázku: Kolik má pastafariánství opravdových věřících? Je (celosvětově!) zdokumentován případ ALESPOŇ JEDINÉHO člověka, u kterého by bylo nejpřirozenějším vysvětlením pozorovaných faktů, že pastafariánství OPRAVDU VĚŘÍ, a že v jeho případě nejde o recesi, parodii, a/případně pokus o demonstraci chybnosti ostatních náboženství?

  Není-li žádný takový věřící znám, jak může někdo vážně tvrdit, že je náboženstvím systém, který nemá a nikdy neměl žádné opravdové věřící?

 242. Daniel B.

  @ateista

  “Vy sám si mějte ke svému bohu vztah, jaký chcete, ale jiným věřícím nelžete a nepodvádějte je. Nehazardujte s jejich životy.”

  Stačí, abyste porozuměl významu slov “spoléhání na Boha”, kdy spoléhat je schopen jedině ten, pro koho je Bůh důvěryhodný, – tedy musí ho dostatečně znát, aby mu mohl důvěřovat – důvěra se nedá “vypotit” snažením se – takže stačí, abyste porozuměl a nebudete mít obavy o zmařené životy.

 243. Pingback: Kačenka je Ježíš! Dokažte že to není pravda! | Ateisté ČR

 244. Honza Werner Post author

  Michal:

  “Kolik má pastafariánství opravdových věřících?”

  A na základě čeho se pozná, kdo je pravý a kdo nepravý věřící? Na základě jaké metodologie? A proč by vůbec nějaká jiná strana měla hodnotit pravost či nepravost něčí víry? Nevím, na základě čeho by vůbec měl kdo být oprávněn, aby hodnotil a kategorizoval “upřímnost” něčí víry.

  Jinak více informací o pastafariánství naleznete na oficiálním webu pastafariánské církve, na kterou je odkazováno v článku. Pastafariánem je ten, kdo o sobě tvrdí, že je pastafarián, stejně jako je křesťanem ten, kdo o sobě tvrdí, že je křesťan. Vaše otázky se mi zdají spíše urážlivé. To, že naznačujete a ptáte se, “kdo vlastně v něco takového může věřit” zračí nedotatek Vašeho respektu k odlišné víře, než na jakou jste zvyklý. Považovat pastafariánství za recesi či parodii je projevem namyšlenosti, sebestřednosti a netoleranci k odlišnostem. Ostatně, článek jste asi nečetl. Tak já Vám z něj kousek ocituji:

  “Někteří lidé tvrdí, že pastafarianismus je čistě myšlenkovým experimentem či satirou. Tito lidé se však pletou – církev Létajícího Špagetového Monstra je zcela legitimní a opírající se o exaktní vědu. Jakákoliv podobnost našeho náboženství s humorem či satirou je čistě náhodná.“

  To je citace přímo z webu pastafariánské církve.

 245. Foxy

  “Stačí, abyste porozuměl významu slov „spoléhání na Boha“, kdy spoléhat je schopen jedině ten, pro koho je Bůh důvěryhodný, – tedy musí ho dostatečně znát, aby mu mohl důvěřovat – důvěra se nedá „vypotit“ snažením se – takže stačí, abyste porozuměl a nebudete mít obavy o zmařené životy.”

  Hmmm… Mne, kdyby něco podobného začalo napadat, raději bych si hned řekl: “honem se, člověče jeden, vzpamatuj a nebuď blázen”. Protože zatraceně dobře vím, jak chutnají “změněné stavy mysli” a jak nebezpečné je poddávat se jim.

  Ale je fakt, že takto fungující lidé se v minulosti stávali věštci a proroky, a okolí je jako takové zcela vážně bralo.

 246. Daniel B.

  @Lemmy
  “Je nejaký záznam, kde sa tak vyjadril? Jeho vlastné slová.”

  “Anastasia Boylan, who was shot multiple times, spoke to her father before entering spinal surgery. Boyland’s father, Stacy, told CNN that his daughter said Mercer asked students to get on the floor, then asked them to stand up if they were Christians.
  “And they would stand up and he said, ‘Good, because you’re a Christian, you’re going to see God in just about one second,’” Boylan’s father said, relaying his daughter’s account. “And then he shot and killed them.””
  http://www.thedailybeast.com/articles/2015/10/01/umpqua-gunman-id-d-as-chris-harper-mercer.html

  Vypadá to, že silně nenáviděl náboženství a zajímal se o okultismem…
  “On his apparent Spiritual Passions account, he also apparently reveals his distaste for religion. Not only does this page say he is “not religious” — but is “spiritual”– it also lays claim to the “Left-Hand Path” as a group that interested him.
  The Left-Hand Path is an idea often equated with the occult and is said to manifest itself in “malicious Black magic.””
  http://www.breitbart.com/big-government/2015/10/02/chris-harper-mercer-oregon-college-shooter-advertised-distaste-religion/

 247. Daniel B.

  @Honza Werner

  ” Považovat pastafariánství za recesi či parodii je projevem namyšlenosti, sebestřednosti a netoleranci k odlišnostem.”

  Víte, že lze váš výrok vztáhnout na rozhodnutí mnoha soudů? Jsou soudci namyšlení, soběstřední a netolerantní k odlišnostem?

  “Příznivcům parodické Církve špagetové příšery zakázal soud vyvěšovat u vjezdu do obce Templin v německém Braniborsku ceduli, která zve k jejich bohoslužbě. Na rozdíl od katolické či evangelické církve. Informaci přinesl zpravodajský web Spiegel Online.

  Weida se odvolával na náboženskou svobodu zakotvenou v německé ústavě. Podle soudu ale nemá Církev létající špagetové příšery vlastní světonázor a jde prý spíše o “parodisticko-kritickou reakci” na církevní učení, která někteří lidé vnímají jako netolerantní a dogmatická.”
  http://www.novinky.cz/koktejl/400680-pastafariani-prohrali-soud-o-ceduli-s-nudlovou-msi.html

 248. Daniel B.

  @Hraničář
  ” Zajímalo by mě, jak takové „zaslíbení“ od Boha vlastně vypadá? Něco jste slyšel, nebo jste měl nějaké vidění, sen, či vám v hlavě „bleskla“ myšlenka? ”

  To bych vám mohl vysvětlit, kdybyste byl schopen v sobě odlišit vaši duši a vašeho ducha. Vlastně byste pak už nepotřeboval vysvětlení.

  “A sám Bůh pokoje kéž vás celé posvětí a celého vašeho ducha i duši i tělo kéž zachová bez poskvrny až k příchodu našeho Pána Ježíše Krista.” 1Te 5,23
  “Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží.” Ř 8,16
  “Duševní člověk však nepřijímá věci Ducha Božího, neboť jsou mu bláznovstvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně.” 1K 2,14

  Chápete význam těchto biblických veršů?

 249. Foxy

  „Někteří lidé tvrdí, že pastafarianismus je čistě myšlenkovým experimentem či satirou. Tito lidé se však pletou – církev Létajícího Špagetového Monstra je zcela legitimní a opírající se o exaktní vědu. Jakákoliv podobnost našeho náboženství s humorem či satirou je čistě náhodná.“

  Zde bych prosímpěkně připomenul Darth Ziru a její knihu Non Serviam, specielně tam na straně 74 stať “Jaguáří moudrost”. Tam také naleznete výsledné a přitom zcela logické a samozřejmé řešení onoho zapeklitého problému pastafariánství.

  Neboť prohlásí li někdo “já věřím”, není způsobu, jak mu dokázat, že tak nečiní.

 250. Daniel B.

  @Foxy

  “Protože zatraceně dobře vím, jak chutnají „změněné stavy mysli“ a jak nebezpečné je poddávat se jim.”

  Vidíte, vy jste poznal nebezpečí změněného stavu mysli. Já jsem naopak poznal bezpečí plynoucí ze spoléhání na Boha. V čem je rozdíl?

 251. Daniel B.

  @Foxy

  “Neboť prohlásí li někdo „já věřím“, není způsobu, jak mu dokázat, že tak nečiní.”

  Lze to pozorovat. Zapřít víru, nepovstat z podlahy a nenechat se zastřelit:

  „Anastasia Boylan, who was shot multiple times, spoke to her father before entering spinal surgery. Boyland’s father, Stacy, told CNN that his daughter said Mercer asked students to get on the floor, then asked them to stand up if they were Christians.
  “And they would stand up and he said, ‘Good, because you’re a Christian, you’re going to see God in just about one second,’” Boylan’s father said, relaying his daughter’s account. “And then he shot and killed them.”“
  http://www.thedailybeast.com/articles/2015/10/01/umpqua-gunman-id-d-as-chris-harper-mercer.html

 252. Foxy

  “Chápete význam těchto biblických veršů?”
  Libovolný citát ze starých pověstí hebrejských, či z na ně naroubované legendy o jednom ze židovských apokalyptiků nemá nižádné důkazní hodnoty, pokud nebude předem nade vší pochybnost prokázáno, že jde o skutečné “boží slovo”.
  To citované jsou úryvky z dopisů, co kdosi komusi sepsal a poslal… ten jejich pisatel byl Bohem? Pokud ne, jakou vůbec mají validitu?

 253. Daniel B.

  @Foxy

  “…nemá nižádné důkazní hodnoty..”

  Tady se nejedná o důkazy, tady se jedná o pochopení přečtených textů.

 254. Michal

  Honza Werner: To, že v praxi může být značný problém poznat, zda někdo opravdu věří tomu, čemu tvrdí, že věří, nic nemění na faktu, že parodie a recese patří k naprosto běžným vyjadřovacím postupům. Je součástí našeho každodenního života odhadovat, zda někdo něco “myslí vážně”, nebo naopak zda to vážně nemyslí. Vaše teze, že když někdo tvrdí, že něco pokládá za pravdivé, pak jsme povinni mu věřit, jinak je to projevem neúcty k tomu člověku, se mi jeví jako zcela bláznivá a odtržená od reality.

  Dále, omlouvám se, ale já opravdu nepatřím k těm, kdo si myslí, že kdejaká víra zaslouží automaticky respekt. Možná jste si mě chybně “zaškatulkoval”. Rovněž tak mě nedojímá, cítí-li se kde kdo mými názory uražen. Ostatně – i vzhledem k předchozímu odstavci – vůbec to automaticky nemusí znamenat, že opravdu JE uražen.

  Za třetí, zásadně nesouhlasím s vaším tvrzením, že křesťanem je ten, kdo o sobě prohlásí, že jím je. Doufám, že to snad ani nemůžete myslet vážně.

  A závěrem – můžete mi prosím objasnit, na základě čeho soudíte, že jsem namyšlený, sebestředný, a netolerantní k odlišnostem?

 255. Foxy

  “Lze to pozorovat. Zapřít víru, nepovstat z podlahy a nenechat se zastřelit:”
  Plky.
  Až jednou budete vy osobně stát před ústím ostře nabité zbraně, poznáte, že je to úplně nový, dosti formativní prožitek.
  Drsný, ale doporučuji jej – získáte docela jiný náhled na život.
  Jsou víry všelijaké – případ člověka, skálopevně přesvědčeného, že silou myšlenky zastaví tank…

  Řekne li někdo “já věřím”, můžete o jeho víře pouze pochybovat. Třeba i silně pochybovat. Ale dokázat mu nade vší pochybnost, že onu víru nezastává, to nedokážete ani vy, ani jakýkoliv soudce.

 256. Daniel B.

  Pro autenticitu křesťanské víry svědčí to, že jsou pro ni někteří ochotni nechat se i zabít, než aby ji zapřeli.

  Co svědčí pro autenticitu víry u “věřících” v FSM?

  Na tomto webu se na jednu stranu vyzývá ke kritickému myšlení, na druhou se ho zakazuje používat:

  “Považovat pastafariánství za recesi či parodii je projevem namyšlenosti, sebestřednosti a netoleranci k odlišnostem.”

  Není snad tento výrok pohřbem kritického myšlení?

 257. Foxy

  “Tady se nejedná o důkazy, tady se jedná o pochopení přečtených textů.”
  Kolik je jen lidí na zemi, tolik různých způsobů chápání tohoto textu může být.

  Ale otázka je jiná; proč se zabývat tak předůkladným pitváním právě těchto textů, čím by právě tyto texty, obyčejným člověkem psané, měly být jakkoliv významnější, než libovolné texty jiné, též psané lidmi pro lidi?

 258. Daniel B.

  @Foxy

  “Ale otázka je jiná; proč se zabývat tak předůkladným pitváním právě těchto textů, čím by právě tyto texty, obyčejným člověkem psané, měly být jakkoliv významnější, než libovolné texty jiné, též psané lidmi pro lidi?”

  No asi proto, že když by se mě někdo zeptal, co to znamená vidět a nevěděl by, co je to oko a že se okem vidí, tak mu to stejně tak dokážu vysvětlit jako tomu, kdo se mne ptá na komunikaci s Bohem a neví, co je lidský duch, protože můj duch komunikuje s Bohem a Bůh se mnou skrze něj.

 259. Michal

  Honzo Wernere, prosím zkuste se jasně vyjádřit:
  Uznáváte, že se běžně stává, že ačkoliv někdo něco tvrdí, nemyslí to vážně? Respektive, stává se, že lidé tvrdí, že věří něčemu, čemu doopravdy nevěří? Prosím o jasnou a stručnou odpověď.

 260. Michal

  Foxy: s dokazováním čehokoliv je problém obecně. V reálném světě nepotřebujeme dokazovat se stoprocentní jistotou. Nepotřebuji dotyčnému cokoliv dokazovat. Stačí mi sehnat si dostatek faktů, a udělat si pak podložený závěr.

 261. Foxy

  “Není snad tento výrok pohřbem kritického myšlení?”
  Právě naopak Staví na roveň rozličné ideologie, jejichž společným znakem je to, že mají za základ iracionální předpoklad.

  Důkaz pevnosti víry zastřelením není důkaz toho, zda jí ten či onen zastává. Kolik lidí se jen v historii lidské nechalo zabít pro nejroztodivnější utkvělé myšlenky – tudy důkaz víry nevede.

 262. Michal

  Foxy: IMHO, pokud se někdo nechal raději zastřelit, než aby odvolal tvrzení X, je opravdu, ale opravdu vysoce pravděpodobné, že X opravdu věřil. Samozřejmě ani v nejmenším to nesvědčí o tom, že X je pravdivé. Pravděpodobně jste tyto dvě věci poněkud zaměnil 😉

 263. Foxy

  “…s dokazováním čehokoliv je problém obecně. V reálném světě nepotřebujeme dokazovat se stoprocentní jistotou. Nepotřebuji dotyčnému cokoliv dokazovat. Stačí mi sehnat si dostatek faktů, a udělat si pak podložený závěr.”
  Je to tvůj závěr – a dotyčný plným právem prohlásí, že je to závěr chybný, protože on tomu prostě věří (Eppur si muove!).
  Ten spor je právní – a tam s tím “podloženým závěrem” uspět nemusíš 🙂

 264. Michal

  Foxy: no podle mě právě např. v tom právu s podloženým závěrem uspěji. Obviněný se vůbec nemusí přiznat, ale bude-li dostatečně podloženo, že čin spáchal, pak bude odsouzen. A on s tím vůbec nemusí souhlasit, vůbec se nemusí přiznat, a stejně soud zkonstatuje, že je vinen a odsoudí ho.

  Jinak, já rozhodně nejsem relativista: bude-li jeden člověk tvrdit, že hlavní město ČR je Praha, a druhý, že hlavní město ČR je Plzeň, pak prostě ten první pravdu má a ten druhý ji nemá. Oba si klidně mohou setrvávat na svých pozicích do aleluja, ale to celou situaci symetrickou naprosto nečiní. Jeden prostě pravdu má, a druhý ji nemá.

 265. Daniel B.

  @Foxy

  H.W.:”„Považovat pastafariánství za recesi či parodii je projevem namyšlenosti, sebestřednosti a netoleranci k odlišnostem.“
  D.B.:„Není snad tento výrok pohřbem kritického myšlení?“
  F.: Právě naopak Staví na roveň rozličné ideologie, jejichž společným znakem je to, že mají za základ iracionální předpoklad.”

  Pohřbem kritického myšlení je. Protože vlastně říká: nepřemýšlej o tom, zda to, co ti někdo říká, je pravda. Věř tomu! Věř webovým stránkám pastafariánů, protože oni sami tvrdí, že to je pravda.

  „Když lidé přestanou věřit v Boha, není to tak, že nevěří v nic: věří pak všemu.“”
  http://www.novinky.cz/kultura/255336-osmdesatilety-umberto-eco-pise-dal-a-dal.html

 266. Foxy

  Nechat se zabít pro víru je důkazem umanutosti. Mám pocit, že i v té slavné Bibli se píše o někom, kdo svou víru snad i opakovaně zapřel, aniž se jí v reálu vzdal.

  Problém je jiný; dotyčný prohlašuje, že v cosi věří, ty můžeš mít stokrát pochybnost, že tomu tak je, ale prokázat opak mu nemůžeš.
  Paralela:
  S naprostou jistotou víš, že ten chlap před tebou je vrah (defraudant, korupčník…), ale jsi nucen jej propustit pro nedostatek důkazů… (a ještě si ten drzoun vysoudí odškodné za nepohodlím ve vazbě způsobenou újmu).

 267. Michal

  Ale zpět k Pastafariánství:

  Je FAKTEM, že lidé zcela běžně nemluví pravdu. Nemluvit pravdu o svých přesvědčeních je snad to nejsnazší, PRÁVĚ PROTO, že prakticky nelze dokázat.

  S tím, že někdo nemusí mluvit pravdu, tedy zcela běžně kalkulujeme, a naučili jsme se lež poměrně (samozřejmě zdaleka ne stoprocentně) úspěšně odhalovat.

  V případě Pastafariánství je myslím situace zcela jasná. PŮVODEM téhle recese počínaje, přes celkové zvážení celé kauzy, až po řadu detailů, typu zda svou víru spíš “dávají na odiv” veřejně (nosí na hlavách cedníky, na těle tetování, “aby ukázali…!”) a nebo zda ji vyznávají v soukromí; zda ke své “víře” vedou svoje děti; zda jí žijí; zda a nakolik jsou pro ni ochotni k obětem; kolik jí věnují času; (účastní se pravidelně pastafariánských obřadů? Jak často? Denně? Týdně?) atd.

 268. Foxy

  “Pohřbem kritického myšlení je. Protože vlastně říká: nepřemýšlej o tom, zda to, co ti někdo říká, je pravda. Věř tomu! Věř webovým stránkám pastafariánů, protože oni sami tvrdí, že to je pravda.”

  Nikolivěk. Ukazuje to, že mezi velebnými, zavedenými církvemi a nádherně přidrzlým pastafariánstvím není rozdílu.
  Pastafariánství těm nabubřele samolibým církvím nastavuje zrcadlo – a co se v něm ukazuje?
  Že celá ta slavná církev není nic než vztyčený klas prázdný…
  Protože vlastně říká: nepřemýšlej o tom, zda to, co ti někdo říká, je pravda. Věř tomu! Věř Církvi Svaté, protože ona sami tvrdí, že to, co hlásá, je pravda.
  A vo to v posledku gou 🙂
  Dost dnes, jdu do hajan.

 269. Michal

  Ostatně: parodický a satirický původ celé téhle (ne)víry snad zpochybňovat nikdo nebude, to je historická reálie.

  Může zde nyní někdo uvést, jak podle něj došlo k tomu že někdo téhle od počátku jasně deklarované satiře doopravdy uvěřil? Kdo tím “prvním věřícím” mimochodem byl? 🙂

 270. Daniel B.

  @Foxy

  “Nikolivěk. Ukazuje to, že mezi velebnými, zavedenými církvemi a nádherně přidrzlým pastafariánstvím není rozdílu.”

  Je rozdíl v tom, že pastafariánství beru jako recesi, jako způsob boje proti náboženství, a vy ho spolu s H. Wernerem berete vážně. Mám opravdu problém, abych vám věřil, že skutečně věříte, že jsou zde skutečně věřící v FSM. Věřit něčemu jenom proto, že mi někdo tvrdí, že něčemu věří, to je pro mě málo. Máte nějaký důkaz pro svou víru v existenci skutečně věřících v FSM? Nebo jim věříte jenom proto, že tvrdí, že v FSM věří? Mám opravdu problém věřit, že byste byli tak nekritičtí k přijímaní různých tvrzení. Není to z vaší strany nějaká hra? 🙂

 271. Honza Werner Post author

  @Michal

  “Ostatně: parodický a satirický původ celé téhle (ne)víry snad zpochybňovat nikdo nebude, to je historická reálie.”

  Nevím, jestli cíleně lžete, nebo co za formu sdělení to je, ale opět jen ukazujete nedostatek respektu a úcty k lidem jinak smýšlejícím, než vy. To, že vy nevěříte v existenci Létajícího Špagetového Monstra neznamená, že ta víra je absurdní, parodická a satirická. Když vám nebude chutnat nějaké jídlo, tak to neznamená, že nebude chutnat někomu jinému.

 272. Hraničář

  Poslouchal jste někdo přednášku dr. Váchy? Já mu hned poslal mejl:

  Dobrý den.
  Vážený pane doktore.
  Se zájmem, tak jako vždy, jsem vyslechl záznam vaší přednášky o konvergentní evoluci. Zaujala mě i proto, že vy, jako katolický kněz, jste ani jednou neřekl slova jako Bůh, stvoření, Bible a pod. 6 dnů stvoření jste zmínil jen jednou, a to jen jako poznámku pod čarou.
  Zato jste používal slova – např. evoluce, náhoda, vznik, dokonce i “rostlina vymyslela”.

  Docela rád bych si vyslechl váš názor, jak asi Pán Bůh ten náš svět udělal.

  Srdečně zdravím,

 273. Hraničář

  Daniel B.
  „A sám Bůh pokoje kéž vás celé posvětí a celého vašeho ducha i duši i tělo kéž zachová bez poskvrny až k příchodu našeho Pána Ježíše Krista.“ 1Te 5,23
  „Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží.“ Ř 8,16
  „Duševní člověk však nepřijímá věci Ducha Božího, neboť jsou mu bláznovstvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně.“ 1K 2,14

  Chápete význam těchto biblických veršů?……………………..

  Ne!
  Můžete mě poučit?

 274. Hraničář

  Daniel B.
  16.04. 2016
  No asi proto, že když by se mě někdo zeptal, co to znamená vidět a nevěděl by, co je to oko a že se okem vidí, tak mu to stejně tak dokážu vysvětlit jako tomu, kdo se mne ptá na komunikaci s Bohem a neví, co je lidský duch, protože můj duch komunikuje s Bohem a Bůh se mnou skrze něj……………………

  Ing. Ivo Benda komunikuje svým duchem s Astarem Šeranem. Takže to také musí být pravda!?

 275. Hraničář

  Foxy
  16.04. 2016
  Pastafariánství těm nabubřele samolibým církvím nastavuje zrcadlo – a co se v něm ukazuje?
  Že celá ta slavná církev není nic než vztyčený klas prázdný…
  Protože vlastně říká: nepřemýšlej o tom, zda to, co ti někdo říká, je pravda. Věř tomu! Věř Církvi Svaté, protože ona sami tvrdí, že to, co hlásá, je pravda………………..

  http://www.henryho-prdel.net/

 276. Daniel B.

  Zde máme “autentické” svědectví ze stránek pastafariánů, jejich propaganda:

  “Anna

  “Roky jsem snižovala svou uhlíkovou stopu, nejedla luštěniny, nejezdila autem, v zimě jsem si netopila. Ale k ničemu to nebylo. Dnes vidím, že to byla slepá ulička. Jediná účinná cesta, jak zastavit oteplování, je obnova pirátství. Dnes přepadám lodě u Somálska a cítím, že život má zase smysl.”

  http://www.pastafariani.eu/propaganda/

  Aneb pastafariánství jako cesta zločinu. 😉

  Ano, pastafariáni svoji víru “žijí” – přepadení lodí, pirátství, prostě organizovaný zločin.

  A nebudeme urážet jejich víru, že bychom jim nevěřili.

  Čekám, kdy ten pohřeb kritického myšlení zde na webu skončí.

 277. ateista

  @Daniel B.
  Připravuji pro poslance a senátory přípis na téma nebezpečnosti náboženské víry jako odezvu na uspořádaný seminář s názvem: Je sekularismus hrozbou pro společnost? Jako přílohu použiji naši vzájemnou diskusi, abych ukázal, co s rozumem člověka udělá náboženská víra a že nikoliv ateismus, sekularismus a humanismus je nebezpečný.

 278. Daniel B.

  @neruda

  “Jako přílohu použiji naši vzájemnou diskusi, abych ukázal, co s rozumem člověka udělá náboženská víra a že nikoliv ateismus, sekularismus a humanismus je nebezpečný.”

  Klidně napište. Pokud by se zde na stránky přišel podívat nějaký poslanec, či senátor – což nepředpokládám – pak si o ateistech udělá pěkný obrázek . 😉
  Může ateista bojovat za uznání nové víry? Může. A to ještě takové, v níž se propaguje pirátství včetně přepadání lodí u Somálska.
  🙂 🙂 🙂

 279. Daniel B.

  @Hraničář

  “Ne!
  Můžete mě poučit?”

  Zeptám se: Rozumíte v těchto verších alespoň něčemu? Můžete specifikovat, čemu nerozumíte?

 280. Lemmy

  Re.: Daniel B.
  15.04. 2016
  Mladý ateista plný nenávisti. Tak popisují americká média útočníka z oregonské školy Chrise Harpera-Mercera (†26), který při svém běsnění popravil devět lidí.

  Takže nebol ateista, ale veriaci.

  okultizmus – vyznávanie možnosti nadprirodzeného spojenia s posmrtnými javmi pomocou mágie; praktické uskutočňovanie takýchto predstáv; súbor náuk založených na viere v existenciu tajomných, skrytých síl, ktoré za určitých zvláštnych okolností vstupujú s nami do kontaktu (tzv. vyvolávanie duchov a pod.)

  O toto mi išlo. Že masmédiá môžu napísať čokoľvek, pretože to sú ľudia rovnakí ako tu diskutujúci. Ich názory sú často chybné.

 281. Lemmy

  Chris Harper-Mercer jednoducho bol proti náboženstvám z tzv. mainstreamu (judaizmus, kresťanstvo, islam; tzv. veľká trojka). Ale nebol ateista. To je všetko, čo som k tomu chcel povedať.

 282. Daniel B.

  @Lemmy

  Takže jsme zase u definice ateismu. Ateista je pro vás ten, kdo nevěří v Boha, nebo snad ne? (Materialista je ten, kdo věří pouze existenci hmoty a energie.) Na základě čeho soudíte, že tento člověk věřil v Boha/boha/bohy? Jeho náboženským vyznáním bylo: “No religion”.

  Člověk, který odloží operaci v pátek 13. kvůli svým obavám už pro vás nebude ateistou, protože je pověrčivý?

 283. Foxy

  “Ateista je pro vás ten, kdo nevěří v Boha, nebo snad ne? ”

  Slovíčkaření.
  To by atheistou musel být i animista, který v “Boha” (podle té kapitálky na začátku zřejmě boha biblického) nevěří.
  Jak jsem se zde už opakovaně vyjádřil (deklaroval jsem, to abych byl trendy), hluboce pochybuji o reálné existenci boha či nadpřirozena obecně, a to kvůli naprosté absenci důkazů, které by onu reálnou existenci potvrzovaly.
  Tedy zkráceně, nevěřím v nadpřirozeno, tedy i v boha.

  “No religion” – opět diskusní herynek. Znám osobně dost věřících, kteři odmítají patřit k nějaké náboženské struktuře či zavedené náboženské ideologii – jejich víra je čistě osobní. “No religion” může s hlubokým přesvědčením prohlásit i člověk hluboce věřící, ovšem odmítající ono “transcendentní, nestvořené, mimo čas a prostor jsoucí bytí” jakkoliv spojovat s primitivní, hrubě materialistickou a omezenou postavou boha ze starých pověstí hebrejských.
  “No religion” rozhodně není dostatečnou ani úplnou definicí atheismu. A-Theos už je dnes jen historický pozůstatek, relikt někdejšího úzkého vymezení pojmu – ona i slova procházejí evolucí.

 284. neruda

  Ano, pastafariáni svoji víru „žijí“ – přepadení lodí, pirátství, prostě organizovaný zločin.

  Danieli,
  pak je všechno v pořádku:
  pokud vím, křesťanství bylo až do 4. století rovněž považováno za zločin ohrožující zákon a řád v Římské říši, navíc páchaný kolektivně a organizovaně.
  Pastafariánství se tedy nachází v té nejlepší společnosti.

 285. Bílá velryba

  Co by koho mělo co zajímat, jestli to berou vážně? Vždyť největší psychopati jsou ti, co to vážně berou, my bychom měli podporovat právě ty, co boha vážně nebo moc vážně neberou, ty tu vybuchovat kvůli bohu na ulici nebudou 🙂

  Navíc těžko dokážete, jestli někdo bere boha vážně nebo nebere, pokud to na vás bude dobře hrát (až na ty u kterých to poznáte díky jejich fanatismu, ty to spíš hrát nebudou, protože proč…), to jsou fakt zdejší pánbíčkáři takoví zaslepený tupci že chtějí rozlišovat ve 21.století kdo myslí víru vážně a kdo ne kvůli udělování nějakých výsad nebo práv? 🙂

  Jak mam poznat, že původem víry v židovskou zombie co chodí po vodě není recese? 🙂

  Zatím 🙂

 286. Bílá velryba

  Ano, věci se nemusí dokazovat na 100%, aby byla daná teorie přijata jako velmi podložená a platná a pravděpodobná (spíše pravdivá). Viz. evoluce. Obvinění člověka také nemusí být 100% dokázáno a většinou ani není, ale mělo by být dokázáno spolehlivě a téměř jistě. A bůh nemá ani 100%, ani 99% ani 98% ani jiné ĺogicko-empirické podložení, nemá vůbec žádné, je dlouhodobě nedoložený a nadbytečný pro chod světa jak ho dnes známe. Je tedy nepravděpodobný 🙂

  Zatím

 287. Ateistický laik

  Daniel B.: Takže jsme zase u definice ateismu. Ateista je pro vás ten, kdo nevěří v Boha, nebo snad ne?
  Tak definice ateismu není absolutní, ale co pro začátek vzít tu z těchto stránek, na kterých teď diskutujem. Nadpřirozené věci navíc odporují kritickému myšlení.
  https://www.osacr.cz/o-ateismu/otazky-a-odpovedi/

 288. Hraničář

  Lemmy
  17.04. 2016

  Re.: Daniel B.
  15.04. 2016
  Mladý ateista plný nenávisti. okultizmus – vyznávanie možnosti nadprirodzeného spojenia s posmrtnými javmi pomocou mágie; praktické uskutočňovanie takýchto predstáv; súbor náuk založených na viere v existenciu tajomných, skrytých síl, ktoré za určitých zvláštnych okolností vstupujú s nami do kontaktu (tzv. vyvolávanie duchov a pod.)…………………………

  Musíš vědět, že pro (pravé) věřící je každý, kdo věří v něco jiného než oni, ateista! V lepším případě pohan, což je skoro stejné.
  Před časem jsem četl vyprávění nějakého misionáře o tom, jak ti černoši, u nichž působili, uctívaly pohanské bohy, měli z nich strach. A oni jim přinesli víru v pravého Boha a osvobodili je od pověr.
  Dosud mně nikdo neodpověděl na otázku, jak se odliší “pravá” víra od pověry. Nakonec jsem byl nucen vydedukovat si to sám: Pravá víra je to, co vyznávám já, odlišné představy jiných jsou pověry.

 289. Hraničář

  Bílá velryba
  17.04. 2016
  Ano, věci se nemusí dokazovat na 100%, aby byla daná teorie přijata jako velmi podložená a platná a pravděpodobná (spíše pravdivá). Viz. evoluce. …………………….

  Doporučuji včerejší přednášku pátera (zdůrazňuji, katolického kněze) Váchy.

 290. Daniel B.

  @neruda

  “Danieli,
  pak je všechno v pořádku:
  pokud vím, křesťanství bylo až do 4. století rovněž považováno za zločin ohrožující zákon a řád v Římské říši, navíc páchaný kolektivně a organizovaně.
  Pastafariánství se tedy nachází v té nejlepší společnosti.”

  Diskuze má smysl, pokud píšete vážně. Pokud vážně nepíšete, raději si počkám na nějaký článek, který bude mít smysl komentovat. Neberu vaše tvrzení vážně, ve kterém souhlasíte s tím, že pastafariáni mají na svědomí přepadávaní lodí u Somálska.

  Mám brát váš ateismus jako recesi?

  Tak zatím na shledanou.

  @Bílá velryba
  “to jsou fakt zdejší pánbíčkáři takoví zaslepený tupci že chtějí rozlišovat ve 21.století kdo myslí víru vážně a kdo ne kvůli udělování nějakých výsad nebo práv?”

  Ano, chceme rozlišovat, protože tupci nejsme. Jste pro to, aby pastafariáni byli uznáni za církev?

  Šel byste na pohřeb zesnulému pastafariánovi a chtěl byste poslouchat utěšování jejich kazatele, ať se pozůstalí netrápí, že jejich drahý je teď v nebi u pivní sopky a užívá si to s prostitutkama? Skutečně tohle to chcete?

  @Ateistický laik

  “Ateismus je pochopení, že neexistuje žádný věrohodný vědecký ani faktický důkaz existence boha, bohů nebo jiných nadpřirozených jevů a bytostí.”

  Takže většina křesťanů jsou podle této definice ateisté – pomineme-li to, že křesťané vidí v tom, co nachází ve světě a ve vesmíru, dílo inteligence.

  @Hraničář

  “Musíš vědět, že pro (pravé) věřící je každý, kdo věří v něco jiného než oni, ateista!”

  Hraničáři, víte, že to není pravda. Víra v jiné bohy z pohledu křesťanů není ateismus.

  ====================================================

  Dočasně se loučím, z tohoto webu se totiž stává web recesistický.

 291. neruda

  Danieli,
  vážně není především míněno to o přepadávání lodí u Somálska. Web http://www.pastafariani.eu/ je přece recese. Nebo si snad myslíte, že tamní autor mínil vážně např. tvrzení o tom, že “Pirátské lodě čeřily hladinu specifickým způsobem, který brzdil její vypařování. Pirátské plachetnice ovlivňovaly oceánskou atmosférickou cirkulaci a proudění větrů. Bránily tak globálnímu oteplování.” ?
  Pokud toto berete vážně Vy, tak je problém ve Vašem přijímači.

  Ovšem pokud jde o křesťanství do 4. století, to jsem myslel naprosto vážně. Nebylo snad v Římské říši zcela vážně pronásledováno jako jednání rozvracející řád a pořádek? Z pohledu většinové římské populace to byla organizovaná zločinná činnost.

  No a pokud byste chtěl brát můj ateismus jako recesi, tak v tom Vám těžko mohu bránit, byť nevím, jak byste si to představoval. Jako že ve skutečnosti jsem věřící a tady jen hraji nějakou komedii? Pokud mě ale nechcete brát vážně, Vaše věc, alespoň se to trochu srovná: já už mám poněkud problém brát Vás úplně vážně, přinejmenším od doby, kdy jste tu učinil objev (nebo vynález?), že český evangelický biblista a teolog Petr Pokorný není křesťan. Tím jste si získal mou pozornost, ale asi ne takovou, o jakou byste stál.

 292. Ateistický laik

  Daniel B. : Mám brát váš ateismus jako recesi? Recese na co?
  Jste pro to, aby pastafariáni byli uznáni za církev? Ano! jsem pro.
  Takže většina křesťanů jsou podle této definice ateisté – pomineme-li to, že křesťané vidí v tom, co nachází ve světě a ve vesmíru, dílo inteligence. Nepomíjejte, nejsou, důkazy nemáte. Stačí jedna podmínka a jste z definice vyloučeni.

 293. Daniel B.

  @neruda

  “Pokud toto berete vážně Vy, tak je problém ve Vašem přijímači.”

  No, vida. Já neberu vážně ani oficiální stránky pastafariánů, natož tyto: pastafariani_eu. Vy oficiální stránky pastafariánů vážně berete? Web pastafariani_eu je recese a web venganza_org už ne?

  A nevíte, co jste napsal?
  (zdůraznění vlastní)

  “….pokud vím, křesťanství bylo až do 4. století ROVNĚŽ považováno za zločin…”
  “Ovšem pokud jde o křesťanství do 4. století, to jsem myslel naprosto vážně.”

  Jaké “rovněž”? Jakého přestupování zákona se pastafariáni dopouštějí?

  “problém brát Vás úplně vážně, přinejmenším od doby, kdy jste tu učinil objev (nebo vynález?), že český evangelický biblista a teolog Petr Pokorný není křesťan”

  Na to mohu odpovědět jednoduše…
  “Připomínám vám, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, v němž stojíte a skrze něž jste i zachraňováni, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval — ledaže byste uvěřili nadarmo. Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle Písem…” 1K 15,1-4

  Prof. P. Pokorný podle svých vlastních slov nevěří, že Ježíš zemřel za hříchy lidí, nevěří tedy evangeliu tak, jak je popsáno v Bibli. Máte jinou definici křesťanství. Wikipedie je v definici křesťanské víry poměrně přesná:

  “Všichni křesťané věří v jednoho Boha, vyznávají Ježíše Krista jako Spasitele a Božího syna, uznávají křest (a většinou i další svátosti) a věří v možnost odpuštění hříchů a spásy. Křesťané chápou život a smrt Ježíše Krista jako Boží čin, který člověka zachraňuje z duchovní smrti, přináší mu odpuštění a smíření s Bohem. Křesťané věří, že Ježíš zemřel na kříži, třetího dne byl vzkříšen, 40 dní se ukazoval některým ze svých stoupenců a poté v těle vstoupil na nebe.”
  https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD

  V čem se tato definice odlišuje od definice vaší? Jinak mi vůbec nevadí, že mě máte problém brát vážně, když neznáte ani základy křesťanské víry – to, čemu křesťané věří.

  “Jako že ve skutečnosti jsem věřící a tady jen hraji nějakou komedii?”

  No, vaše tvrzení o pastafariánech komedie je.

 294. Tomáš Molek

  Díky této diskuzi mě osvítil duch Pasty. Můj život konečně začal mít smysl a tím je uznání Pastafariánské církve Látajícího špagetového monstra jako oficiální církve v ČR. Pojďme dát pastafariánství v ČR dát status, který si bezpochyby zaslouží.
  Za tímto účelem jsem založil skupinu na fb, kde budu koordinovat celou akci. Potřebujeme 300 podpisů, to skutečně není moc. Pak už budeme konečně moci trpět a umírat pro svou víru i oficiálně a dostane se nám patřičného respektu ze strany ostatních církví.

  https://www.facebook.com/groups/1385931408099601/

 295. Bílá velryba

  Opět Danieli, je úplně jedno jestli to myslí vážně nebo jako parodii, stát to navíc těžko rozezná. Je víra v židovskou zombie co nás spasí dnes už jen recese nebo na to fakt někdo věří? Nebyla to původně také jen recese?

  Je to pastafariánství umírněné? Je! Tak není důvod jim nedat stejná práva či žel i výsady (ty by se ale měly zrušit) jako mají ostatní věrouky, a jestli je to parodie nebo je naprosto jedno 🙂

 296. Bílá velryba

  Ano, věřím, že většina pastafariánů nevěří na špagetové monstrum. No a? Spousta oficiálních věřících jiných věrouk také nevěří na všechny věci ze své víry, často nevěří vůbec a jsou to jen čísla v nějaké církevní statistice či v matrice. Je naprosto jedno jestli to myslí vážně nebo ne. Oni jen ukazují, jaký je náboženství nesmysl. Ale zaslouží si stejná práva jako ostatní. Nebo ty výsady (spíš než práva jsou to často výsady) zrušit pro všechny, já budu jen rád 🙂

 297. Daniel B.

  @Bílá velryba

  Pastafariáni nikdy nebudou silní. Jako recesesisté nejsou připraveni na pronásledování nebo na smrt pro svou víru. Recesista ze své recese vycouvá, když jde do tuhého. Skutečně věřící však ne.

  “Na prvním místě je však už dvanáctý rok Severní Korea, která křesťany pronásleduje nejbrutálněji. Komunistický režim je trestá i za to, že vlastní Bibli, a nedávno za tento „prohřešek“ veřejně popravil 80 lidí. Podle odhadů je až třetina všech zhruba 100.000 severokorejských křesťanů vězněna v táborech nucených prací.”
  http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/pronasledovani-krestanu-ve-svete-stale-sili–1313606

  “V současné době jsou křesťané nejvíce pronásledováni (stejně jako ve 20. století) ateistickými režimy (Severní Korea, Čína, Vietnam…), mimo to občas čelí pronásledování ve státech, kde mají většinu jiná náboženství, konkrétně zejména islám a hinduismus (některé oblasti Indie, Írán…).”
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Pron%C3%A1sledov%C3%A1n%C3%AD_k%C5%99es%C5%A5an%C5%AF

  Co je pastafarián ochoten obětovat pro svou víru?

 298. neruda

  Danieli,
  nehodlám obecně hodnotit stránky pastafariánů, ani oficiální, ani ty jiné. Vyjádřil jsem se jen k jedněm jediným, a to k těm, na které jste Vy poukázal. O těch – a právě a pouze o těch – říkám, že jsou recesistické, tudíž podle mě nemá smysl poukazovat na to, že se tam píše o přepadávání lodí u Somálska, a dokazovat tím, že pastafariáni se zabývají organizovaným zločinem.

  Nadto jsem poukázal na historickou skutečnost, že křesťanství bylo v několika prvních stoletích považováno za organizovanou zločinnou činnost. Z toho podle mě vyplývá, že i kdyby se pastafariánství zabývalo organizovaným zločinem, neměli by mu křesťané co vyčítat, neboť rovněž mají podobnou minulost – a nezdá se, že by je to jakkoliv diskvalifikovalo. Tudíž proč to vytýkat pastafariánům.

  Ohledně křesťanství Petra Pokorného:
  po několika letech pročítání různých křesťanských webů jsem zjistil, že křesťané se ohledně křesťanství neshodnou vzájemně téměř v ničem. Z mého pohledu má křesťanství tolik tváří a tolik tvarů, že nemá tvar žádný. Jeden křesťan může za principiálně křesťanské považovat něco, co druhý pokládá za nepodstatné a třetí to stejně principiálně odmítá. Rozumím tomu, že podle definice křesťanství, kterou Vy považujete za relevantní (a já Vám ji nijak nevyvracím), Petr Pokorný křesťanem není. Obávám se ale, že on by s Vámi nesouhlasil a asi by měl po ruce dost argumentů proti těm Vašim. Já se ale s Vámi za něj přít nebudu, není to můj boj, a konec konců by mi přišlo absurdní, abych já někoho kádroval, zda je anebo není křesťan. To přenechám křesťanům samotným, to jim jde velmi dobře :-).

 299. toli

  @neruda
  Kdysi jsem se ptal kněze jak se definuje křesťan ? Prý jsou jen 2 podmínky-musí uznávat Krista jako boha a ta druhá podmínka je že musí uznávat Kristovu spásonosnou roli. Nic více nedefinuje křesťana.Kecy o křesťanské morálce jako podmínce křesťanství jsou jen kecy,nikdo není svatý.A i vy laici z psychologie poznáte ze svého okolí že plnou hubu morálky mají většinou ti kteří sami žádnou morálku nemají…..

  Například jehovisti tedy podle té striktní definice nejsou křesťané a mormoni rovněž,oběma chybí první podmínka.Co vím tak tradiční etablované církve ani jehovisty ani mormony za křesťany nepovažují..Sám jsem byl svědkem jak v Olomouci katolický kněz zametl s mormonskými misionáři když se ho snažili přesvědčit na tu “správnou” víru .

 300. Hraničář

  Daniel B.
  „A sám Bůh pokoje kéž vás celé posvětí a celého vašeho ducha i duši i tělo kéž zachová bez poskvrny až k příchodu našeho Pána Ježíše Krista.“ 1Te 5,23
  „Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží.“ Ř 8,16
  „Duševní člověk však nepřijímá věci Ducha Božího, neboť jsou mu bláznovstvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně.“ 1K 2,14……………………….

  – Zajímalo by mě, jak Bůh provádí posvěcení, a to jak ducha i duše, což jsou jen spekulativní součásti člověka, jak posvětí tělo,. jaké to má praktické důsledky a jaké poskvrny se myslí.
  – Obdobně, jaký “Duch” – myslí se ten katolický svatý? – s jakým naším “duchem” – co to má být?
  – Jak vypadá “duševní člověk” a proč by mu věci Ducha Božího (opět, myslí se tím “klasický” Duch sv., tedy jedna verze “celého” Pána Boha, a nebo Pán Bůh má v sobě, podobně jako člověk, ještě nějakého svého “ducha”?) měly být bláznovstvím, když od Boha, by, teoreticky, měly pocházet samé absolutně nejvyšší moudrosti, které by měly být snadno dokazatelné. Jak se posuzuje “duchovně”?

 301. Daniel B.

  @neruda

  “Z toho podle mě vyplývá, že i kdyby se pastafariánství zabývalo organizovaným zločinem, neměli by mu křesťané co vyčítat, neboť rovněž mají podobnou minulost – a nezdá se, že by je to jakkoliv diskvalifikovalo. Tudíž proč to vytýkat pastafariánům.”

  Z pohledu morálky:

  “Počet křesťanů v Římě v období Neronovy vlády nebyl nijak vysoký. Jednalo se o přibližně tři tisíce věřících. Problém mezi křesťany a ostatními římskými obyvateli spočíval mimo jiné také v řešení otázky, koho uctívat. Křesťané, vzhledem ke své víře, neuctívali císaře jako hlavní a nejvyšší objekt jejich kultu. Za svou hlavní ikonu považovali Ježíše Krista. Odlišnost od zbytku obyvatel zapříčinila vzrůstající řevnivost mezi křesťany a ostatními Římany.
  Během pronásledování křesťanů byly zajaty desítky lidí bez ohledu na věk, pohlaví, nebo příslušnost k sociální třídě. Docházelo k jejich likvidaci v cirku.[3] K tomuto účelu byly využívány buď šelmy, nebo vojáci.”
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Pron%C3%A1sledov%C3%A1n%C3%AD_k%C5%99es%C5%A5an%C5%AF_za_vl%C3%A1dy_c%C3%ADsa%C5%99e_Nerona

  Je rozdíl odmítnout uctívání císaře jakožto boha a přepadat lodě na moři. Stejně tak jako kdysi umírají křesťané i dnes – odmítají uctívat různé ideologie a režimy, které jsou proti jejich víře.

  ——

  “po několika letech pročítání různých křesťanských webů jsem zjistil, že křesťané se ohledně křesťanství neshodnou vzájemně téměř v ničem”

  Pokud používáte slovo křesťan, používáte ho pod určitým významem.

  “…konec konců by mi přišlo absurdní, abych já někoho kádroval, zda je anebo není křesťan. To přenechám křesťanům samotným…”

  Mě přijde absurdní, že slovo křesťan používáte, aniž byste chtěl rozsuzovat, zda je někdo křesťanem, či není. Máte vlastní definici, kdo je křesťanem, na druhou stranu nechcete rozsuzovat, kdo jím vlastně je. Tvrdit, že křesťané se neshodnou vzájemně téměř v ničem tedy vychází z vaší špatné definice toho, kdo vlastně tím křesťanem je. Jak rozeznáváte křesťanský web od nekřesťanského?

 302. Hraničář

  Bílá velryba
  17.04. 2016
  Ano, věřím, že většina pastafariánů nevěří na špagetové monstrum. No a? Spousta oficiálních věřících jiných věrouk také nevěří na všechny věci ze své víry, často nevěří vůbec a jsou to jen čísla v nějaké církevní statistice či v matrice. Je naprosto jedno jestli to myslí vážně nebo ne. Oni jen ukazují, jaký je náboženství nesmysl. ……………

  Zajímalo by mě, jak asi, a jak moc, věří takoví pánové jako Halík či Vácha. Soudíc dle jejich přednášek a knih, se jejich víra dost odlišuje od katolických tradic.
  Obdobně jako víra populárního faráře ze sousední farnosti. Ten už má snad novou teologii.

 303. Hraničář

  Daniel B.
  17.04. 2016
  „V současné době jsou křesťané nejvíce pronásledováni (stejně jako ve 20. století) ateistickými režimy (Severní Korea, Čína, Vietnam…), mimo to občas čelí pronásledování ve státech, kde mají většinu jiná náboženství, konkrétně zejména islám a hinduismus ……………………

  Mno, jsou pronásledováni obdobně, jako byli kdysi pronásledováni a popravováni jinak věřící jak v křesťanské Evropě, tak i v zemích, kam křesťané z Evropy expandovali.

 304. Hraničář

  Daniel B.
  Jak rozeznáváte křesťanský web od nekřesťanského?…………………

  Většinou je to napsáno v záhlaví, přinejhorším někde v textu.

 305. Daniel B.

  @Hraničář

  Poskvrna = hřích

  Komunikace Božího Ducha k člověku je např. v tom, že Duch svědčí člověku o hříchu a člověk může vidět svůj hřích a začít ho nenávidět.

  Dneska u nás měl ve sboru svědectví asi třicetiletý mladík, který nedávno uvěřil v Ježíše a přijal odpuštění hříchů. Mluvil o tom, jak byl předtím prázdný a teď je naplněný. Bylo vidět na něm velkou změnu. V jeho tváři byla vidět radost a obrovská vděčnost za záchranu. Říkal svědectví, jak k němu začal Bůh mluvit, když byl zcela na dně.

  Víte, mně je v blízkosti Boží velmi dobře. U Ježíše se člověk může vnitřně napít. Nepotřebuje kvůli vnitřní prázdnotě se opíjet nebo brát drogy. To vše jsou pouze falešné a škodlivé náhražky toho, co dává Ježíš skrze svého Ducha.

  “V poslední, velký den svátku Ježíš vstal a zvolal: „Žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, jak praví Písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra! “ To řekl o Duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili; dosud totiž Duch svatý nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.”
  J 7,37-39

  Skutečně vidím ty řeky živé vody, opravdový život plynoucí z těch, kteří žijí v blízkosti Ježíše. Ta jejich radost se prostě nedá přehlédnout.

 306. Ateistický laik

  Daniel B. Počet křesťanů v Římě v období Neronovy vlády nebyl nijak vysoký. …
  A počet Pastafariánů není taky není v současné době vysoký. Je to teprve několik desetiletí od zjevení FSM.
  V evropské civilizaci se už nevraždí za vyznávání jiného náboženství, nebo vy by jste křesťani zase chtěli jako to maj na blízském východě muslimové? A třeba na Novém Zélandě jsou Pastafariáni registrovaní jako řádná církev, a můžou prý i oddávat. Tokže proč jim tady v Evropě a v Americe jsou upírána práva?

 307. Sam

  ————————Hraničář
  17.04. 2016
  Zajímalo by mě, jak asi, a jak moc, věří takoví pánové jako Halík či Vácha. Soudíc dle jejich přednášek a knih, se jejich víra dost odlišuje od katolických tradic.
  ———————————–
  No tak občas jsou kritizování některými tradičními katolíky.
  http://www.katopedia.cz/index.php?title=Tom%C3%A1%C5%A1_Hal%C3%ADk
  http://www.katopedia.cz/index.php?title=Marek_V%C3%A1cha
  Jo, vím, že za Katopedií stojí Ignác Pospíšil. Je to pro mě takové muzeum tradičního katolicismu. Něco jako spolek přátel parních lokomotiv. Má to určitou hodnotu.

 308. Sam

  Kdyby chtěl někdo analyzovat kázání Marka Váchy ze záznamu, tak může na webu jeho farnosti. http://122956.w56.wedos.ws/kazani/
  Proč je webová adresa takto zvláštní, nevím. Záznam je ve skoro telefonní kvalitě, ale Vácha se dá bezpečně poznat po hlase.

 309. Colombo

  Rád bych dodal, že ono “pronásledování křesťanů” v Římské říši je nejspíše pozdější propaganda (stejně jako údajná Neronova krutost a šílenství). Jediné “pronásledování křesťanů”, které v Římě probíhalo bylo asi takové, jako pronásledování drogových kartelů či teroristů, co nejdříve vystřílí školu a pak si stěžují, že jsou pronásledováni.

 310. Bílá velryba

  “Pastafariáni nikdy nebudou silní. Jako recesesisté nejsou připraveni na pronásledování nebo na smrt pro svou víru. ”

  Ale oni bojují mimo jiné za svobodu slova a za tu lidé umírali, i ateisté.

  A co to vypovídá o víře, když za ní lidé umírají? Za komunismus a nacismus také umírali lidé a co jako?

  Naopak za dnešní křesťanství umře málo kdo, to spíš za demokracii.

  Nikde není psáno, že má být uznána jen víra, za kterou někdo umře, kde to máš v zákoně? V kterém je to zákoně? 🙂

  Opět Danieli, je úplně jedno jestli to myslí vážně nebo jako parodii, stát to navíc těžko rozezná. Je víra v židovskou zombie co nás spasí dnes už jen recese nebo na to fakt někdo věří? Nebyla to původně také jen recese?

  Je to pastafariánství umírněné? Je! Tak není důvod jim nedat stejná práva či žel i výsady (ty by se ale měly zrušit) jako mají ostatní věrouky, a jestli je to parodie nebo je naprosto jedno 🙂

 311. Bílá velryba

  Víte, kolik ateistů je pronásledováno náboženskými režimy? Muslimy a dříve i křesťany (někde možná dodnes)? A taky neřeknete, že ateismus je silná víra, že? 🙂

 312. toli

  Si myslím že ti z nás kteří prošli tím institucializovaným vymýváním mozku v církvích či sektách získali doživotní imunitu,osobně už nechci mít nic společného s organizovaným náboženstvím.

 313. neruda

  @Daniel:

  Je rozdíl odmítnout uctívání císaře jakožto boha a přepadat lodě na moři.

  Ze svého dnešního pohledu naprosto souhlasím. Jenomže se ptám, zda to tak chápali i obyvatelé Římské říše tehdy. Uctívání bohů, včetně císařů, bylo podstatnou součástí řádu veřejného života, které mělo zajišťovat řádné fungování komunit, obcí, státu, prostě všeho. Ten, kdo odmítal uctívat bohy, toto řádné fungování věcí veřejných ohrožoval, tedy byl nebezpečím pro všechny. Takové jednání tedy mohlo být s přepadáváním lodí srovnatelné anebo možná i závažnější.

  Mě přijde absurdní, že slovo křesťan používáte, aniž byste chtěl rozsuzovat, zda je někdo křesťanem, či není. Máte vlastní definici, kdo je křesťanem, na druhou stranu nechcete rozsuzovat, kdo jím vlastně je.

  “Rozsuzovat” skutečně nehodlám, tuto činnost přenechám křesťanům – jak jsem si všiml, rádi se jí věnují. Má definice křesťana je tudíž velmi jednoduchá: je jím každý, kdo se za něj prohlásí. Obávám se, že z pohledu člověka stojícího vně křesťanství, navíc ateisty, víc udělat nelze – interní teologické spory skutečných či domnělých vyznavačů Ježíše Krista řešit nebudu. Navíc to pro mě není důležité ani v osobním životě: mě opravdu nezajímá, zda někdo věří ve spásu skrze Krista (ať už to znamená cokoliv), to je jeho problém, já svoje sympatie nebo antipatie k němu na tom nezakládám (mj. proto, že to o mnoha lidech vůbec nevím).

 314. anetalinda

  Danieli, co k tomu dodat? Nevolal jste, nepomáhal jste, stál jste bokem a modlil se. Konali ostatní. Přesto jste neochvějně přesvědčen, že jste mu zachránil život vy. Tohle je, myslím, ukázka slepé víry bez jakýchkoliv pochybností par excellence. Hodně nebezpečná věc. Já jenom doufám, že na ni lidé ve vašem okolí jednou těžce nedoplatí.

 315. Hraničář

  Daniel B.
  17.04. 2016

  Dvě poznámky – jednak, jste si jist, že neprožíváte nějakou formu autosugesce?

  Druhak – příklad “Dneska u nás měl ve sboru svědectví asi třicetiletý mladík, který nedávno uvěřil v Ježíše a přijal odpuštění hříchů. Mluvil o tom, jak byl předtím prázdný a teď je naplněný” mně vyvolal škodolibou vzpomínku na jednu slečnu, která také ve shromáždění s entuziasmem líčila jak ji Ježíš naplnil, když se s ním setkala.

  Kdysi jsem chodil k metodistům. A ti se po bohoslužbě s ostatními “sdíleli”. A tak jedna slečna, kroutíc se jako “hlísta na šporhéltě” líčila, jak při zkoušení si nemohla vzpomenout a tak honem poprosila Ježíše a “LUP” znalosti jí hned naskočily. “Halelujá!”
  A paní zase líčila, jak jejich fenka ušlechtilého plemene nemohla porodit, a tak celá rodina se honem modlila k Ježíši, a “lup”, fenka povila 6 rozkošných štěňátek. “Halelujá!”
  No a jednu slečnu zase Ježíš “naplnil”.

 316. Daniel B.

  @neruda

  “Takové jednání tedy mohlo být s přepadáváním lodí srovnatelné anebo možná i závažnější.”

  Vidíte a já jsem za rozvinutí svého tvrzení, že ateisté nemají žádný základ pro svou morálku, zde dostal téměř BANán. A vy mi zde krásně znázorňujete tuto skutečnost, že to s tím chybějícím základem pro morálku je pravda.

  “Má definice křesťana je tudíž velmi jednoduchá: je jím každý, kdo se za něj prohlásí. ”

  Tak se pojdmě podívat na ateisty z vašeho pohledu, – že je jím ten, kdo se za něj prohlásí.

  “V čechách jsme vesměs pyšní na to, že jsme nejateističtější zemí na světě. Nyní to máme potvrzeno černé na bílém.”
  https://www.osacr.cz/2012/05/16/potvrzeno-cesi-jsou-nejateistictejsi-stat-na-svete/

  “Celkově lze tedy říci, že horoskopy sleduje 79 procent Čechů, a to zejména znamení zvěrokruhu. Zajímavým zjištěním je, že souhrnem 51 procent lidí horoskopům i věří.”
  http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/cesi-si-radi-ctou-horoskopy-polovina-jim-i-veri_153516.html

  Čechům chybí víra v Boha, ale nechybí jim víra v horoskopy. Nevím, na co jste vy ateisté pyšní.

  Ateisté se modlí – viz modlitba našeho prezidenta Zemana, který ač ateista, se veřejně pomodlil.

  Víte, co bych všechno našel, kdybych pokládal za ateistu každého, kdo se za ateistu pokládá?
  🙂

 317. Daniel B.

  @anetalinda

  Vy to píšete tak, jako byste tam byla a viděla to. Jsem přesvědčen, protože jsem tam byl. A nezachránil jsem toho člověka ani já, ani žádný jiný člověk.

  Řekněte mi, co o té situaci vůbec víte?

 318. Daniel B.

  @Colombo

  “Rád bych dodal, že ono „pronásledování křesťanů“ v Římské říši je nejspíše pozdější propaganda (stejně jako údajná Neronova krutost a šílenství).”

  Odmítáte tvrzení i nekřesťanských historiků, ať židovských nebo římských o pronásledování křesťanů za císaře Nerona?

  “Za císaře Nerona (Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus,
  54-68) vzniklo první velké pronásledování křesťanů. Ten po požáru Říma
  19. července 64 n. l. rozpoutává první velké pronásledování křesťanů.
  Dle některých pramenů požár Říma založil sám císař Neron, aby z něj
  mohl později vybudovat město větší a velkolepější. Aby zabránil nevoli
  proti své osobě, označil jako zakladatele požáru křesťany. Nechal
  zatknout, mučit a zavraždit nespočet křesťanů. Nejčastějším trestem bylo
  upálení, protože v římském právu to byl trest za žhářství.133 Tacitus
  ve svých Letopisech píše: „Aby potlačil tu pověst, nastrčil Nero jako viníky
  a potrestal nejvybranějšími tresty ty, jež lid pro neřestný život nenáviděl
  a nazýval Chrestiani. Původce toho jména Kristus byl za vlády Tiberiovy
  prokurátorem Pontiem Pilátem popraven. Tato zhoubná pověra byla sice
  prozatím utlumena, ale znovu propukla nejen v Judeji, kolébce toho zla,
  nýbrž i v Římě, kde se všechny ohavnosti nebo hanebnosti soustřeďují
  a nalézají hojně ctitelů. Byli tedy pochytáni nejdříve ti, kteří se přiznávali,
  později však na jejich udání bylo jich převeliké množství usvědčeno,
  ne tak ze zločinu žhářství, jako spíše z nenávisti k lidskému pokolení.
  A ještě když umírali, tropili si z nich posměch tak, že jsouce pokryti
  kožemi divokých zvířat, byli rváni od psů a tak hynuli, nebo byli přibiti na
  kříže nebo určeni plamenům, a když se setmělo páleni k nočnímu
  osvětlení.“
  133 Tacitus, P. C. Letopisy XV. 44.41
  https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/handle/11025/9688/DP%20Katerina%20Skardova.pdf?sequence=1

 319. Daniel B.

  @Colombo

  “Publius (též Gaius) Cornelius Tacitus (kolem 55 n. l. – 115, pravděpodobně 120, nejpozději 124) byl významný římský historik, právník a senátor, považovaný za jednoho z největších antických dějepisců.” wiki

 320. Ateistický laik

  Daniel B.: Vy to píšete tak, jako byste tam byla a viděla to. Jsem přesvědčen, protože jsem tam byl. A nezachránil jsem toho člověka ani já, ani žádný jiný člověk.
  A vy to píšete zase tak, že žádná jiná příčina (bůh) být nemůže. Už jen tím, že jste s ním manipulovali do sedu jste mu třeba uvolnili dýchací cesty (sám píšete, že chrčel), a tím se mu zlepšilo okysličování. Jestli měl infarkt na horách, tak to vypadá, že mu srdce nestíhalo. A skolabováním si trochu oddechl. Myslíte si, že na infarkt se hned umírá?
  Máte vůbec představu o první pomoci?

 321. Sam

  ————————-Colombo
  Rád bych dodal, že ono „pronásledování křesťanů“ v Římské říši je nejspíše pozdější propaganda (stejně jako údajná Neronova krutost a šílenství). Jediné „pronásledování křesťanů“, které v Římě probíhalo bylo asi takové, jako pronásledování drogových kartelů či teroristů, co nejdříve vystřílí školu a pak si stěžují, že jsou pronásledováni.
  —————————-
  Máte prosím nějaký zdroj?

 322. Bílá velryba

  A víš, kolik bylo a je pronásledováno ateistů ze strany pánbíčkářů? To by ses nedopočítal…

  Krom toho zabíjení křesťanů nedělali v Římě ateisti, ale jinověrci, stejně jako křesťané později zabíjeli jinověrce, heretiky či ateisty…

  Pořád nechápu, co to s tím má společného…

  Nikde není psáno, že mají být povoleny jen víry, za které někdo umře. A také nevím, jestli by nějaký pastafarián neumřel za svou víru případně za svobodu slova (tedy i za právo na recesi). Takový boj za svobodu slova, zato by dnes umřelo víc lidí než za pánbíčka, aspoň u nás Evropanů…

  Dobrou noc

 323. neruda

  Vidíte a já jsem za rozvinutí svého tvrzení, že ateisté nemají žádný základ pro svou morálku, zde dostal téměř BANán. A vy mi zde krásně znázorňujete tuto skutečnost, že to s tím chybějícím základem pro morálku je pravda.

  Danieli, této Vaší úvaze naneštěstí vůbec nerozumím. Já jsem napsal, že z pohledu obyvatel Římské říše bylo vážným zločinem, když někdo odmítal uctívat římské bohy, a že to bylo možná horší, než pirátství. A Vy jste z toho vyvodil, že ateisté nemají základ pro svou morálku ?!
  V té úvaze Vám buď něco chybí anebo naopak přebývá. Nebo to má být nějaký křesťanský humor?

  Pokud jde o mé kritérium pro určování, kdo je křesťan:
  nejsem si jist, zda ho lze v obráceném gardu použít pro stanovení toho, kdo je ateista.
  Zatímco křesťan je definován tím, v co/v koho věří, ateista je definován absencí víry v boha/Boha. Pro mě je tedy ateistou ten, kdo říká, že nemá víru v jakéhokoliv boha/Boha jako stvořitele světa a života, jako zdroj morálky, jako spasitele atd. Pokud takový člověk současně s tím věří v horoskopy, tak je podle mě magor, ale nemám problém považovat ho za ateistu – věřit v horoskopy je sice praštěné, ale o nic víc, než věřit politikům.

  Co se týká pana Miloše Zemana, zdržím se jakýchkoliv komentářů, nerad bych tu spáchal crimen laesae maiestatis. Právě v této souvislosti Vám jen připomenu, že politici běžně dělají něco jiného, než co říkají, resp. dnes říkají něco jiného, než co říkali včera. Jejich slova lze brát vážně jen na vlastní nebezpečí.

 324. Daniel B.

  @neruda

  “…politici běžně dělají něco jiného, než co říkají, resp. dnes říkají něco jiného, než co říkali včera”

  Tak se mi jevíte i vy. Ukážu vám v čem. Napsal jste:

  “Já jsem napsal, že z pohledu obyvatel Římské říše bylo vážným zločinem, když někdo odmítal uctívat římské bohy, a že to bylo možná horší, než pirátství.”

  Z pohledu obyvatel Římské říše? Váš dřívější příspěvek zněl takto:
  “Nadto jsem poukázal na historickou skutečnost, že křesťanství bylo v několika prvních stoletích považováno za organizovanou zločinnou činnost. Z toho podle mě vyplývá, že i kdyby se pastafariánství zabývalo organizovaným zločinem, neměli by mu křesťané co vyčítat, neboť rovněž mají podobnou minulost – a nezdá se, že by je to jakkoliv diskvalifikovalo. Tudíž proč to vytýkat pastafariánům.”

  Tedy podle vás by neměli křesťané pastafariánům co vyčítat, protože by měli rovněž PODOBNOU minulost. Tady je jasně vidět, že ateisté nemají žádný základ pro svou morálku. Z vašeho pohledu je morálka to, jak je na dané činy pohlíží a tedy přepadávání lodí je podobné jako odmítnutí vzdání božské úcty císaři.

  Zde je příspěvek, za který mi hrozilo vyloučení z diskuze a kterému vy svými výroky zcela dáváte za pravdu:

  “Daniel B.: „Ale já se ateistům nedivím. Nemají základ pro svůj morální život. Pokud ve většině společnosti nastane shoda, že usmrcovat lidi, u kterých není možný ekonomický přínos (včetně starých lidí, kteří tu chtějí ještě být), je správné, bude to podle jejich vyjádření, že morální je to, na čem se společnost dohodne, předpokládám-li správně, – bude to morální.“

  Danieli, myslím že jste právě jste přestoupil hranici trolismu. Buďto doložte, co pro tot tvrzení máte za důvod, nebo tu nemáte co dělat.”

  Aneb dělej to, co po tobě požaduje společnost, a bude to morální, že ano?

  ======

  “…nejsem si jist, zda ho lze v obráceném gardu použít pro stanovení toho, kdo je ateista”

  Myslím, že je velmi nerozumné pro jakoukoli skupinu, aby se na ní nahlíželo podle toho, kdo se k ní hlásí.

  Zde na webu je ukázána pýcha na český ateismus, přitom podle průzkumu platí pro český národ toto: “Vlastními slovy se někdy modlilo 52 procent populace, přičemž modlitbu Otče náš znají dvě pětiny populace, i když se ji nemodlí běžně. To, že se lidé neřadí k církvi nebo nevyznávají víru, jim podle průzkumu nebrání v tom, aby se v důležitých životních situacích obraceli s prosbami k bohu.”
  http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/domaci/cesi-jako-ateisti-uz-to-neplati-bibli-nezname-ale-modlime-se.html

  No, vidíte, jak to je s českým ateismem. Ti, kdo si říkají ateisté, se v důležitých životních situacích obrací k bohu, v kterého prý nevěří. Co mi na to řeknete? Může se ateista modlit k Bohu/bohu?

 325. toli

  @Sam
  Shlédni film Agora,křesťané nejsou a nikdy nebyli nevinní beránci.To co se dělo v tehdejší Alexandrii byl běžný standard všude tam kde byly křesťanské komunity.Vždy šlo o uchvácení moci jakýmkoliv způsobem pod zástěrkou bourání “falešných” božstev a běžní věřící tomu sloužili jako užiteční idioti.Starověcí a středověcí křesťané jsou totéž co dnešní muslimové.Nedělám si iluze že kdyby se křesťané dostali nějak k moci tak dopadneme jako lidi v Polsku.Pověsti o bezbrannosti křesťanů jsou fake,hádej komu a čemu slouží ? 🙂

 326. ateista

  @Daniel B.
  Přání otcem myšlenky. Zoufale se snažíte přesvědčit sám sebe, že nejste blázen. Já sám mnohokrát zvolám -panebože nebo ježíšíkriste v různých situacích. A nemodlím se. Je to dáno tím, že tato slovní spojení zakotvila v běžné mluvě. Neutěšujte se různými procenty z různých článků. Momentálně je víra v boha “in”, za nějakou dobu se vše usadí a kostely budou opět prázdné.

 327. anetalinda

  Danieli, já vycházím pouze a jenom z toho, co píšete vy sám. Ano, nebyla jsem tam, ale podle toho, co píšete, manipulovali s ním ostatní a ten člověk byl během krátké doby zase v pořádku. Psal jste, že chrčel, mohl mít zapadnutý jazyk, nebo vyražený dech při pádu. To vše se dá velice lehce odstranit, pokud něco děláte. Pokud ale nic neuděláte, tak ten dotyčný zemře.
  Proboha, člověče, jste vůbec schopný připustit, že nemusíte mít pravdu? Vy nemáte vůbec žádné pochyby?????

 328. toli

  @ateista
  Momentálně je víra v boha „in“, za nějakou dobu se vše usadí a kostely budou opět prázdné.

  Víra byla “in” v devadesátých letech.To měla ještě církev nějaký morální kredit protože všichni jí chápali jako opačný pól KSČ.Vlastní vinou o ten kredit přišla.Všichni pochopili že v případě církve se káže voda a víno se pije a že její touha po majetku a moci je bezuzdná. Asi si dlouho nebyl v kostele že ?Jinak by jsi věděl že od počátku 21.století se kostely opět vyprazdňují a to nejen tady ale po celé Evropě.V případě Česka je pouze cca 3% praktikujících křesťanů,3% z populace.Už to překročilo mez odkud není návratu (ta hranice má odborný název,který si nepamatuju,nejsem statistik).Česko bude jednou z prvních zemí kde křesťanství vymře.Tady je spousta kostelů na které nejsou peníze,protože tam nikdo nechodí.Západní Evropa je čistě tržní prostor,tam se ruší a prodávají kostely ve velkém,chybí ovce které by je využívali 🙂 A že se křesťané honosí navýšením počtu věřících v Asii a Africe ? Jednak to nemá s katolíky nic moc společného,jedná se o protestanty a evangelikály.A jednak až domorodci příjdou na to co je křesťanství za šunt tak to dopadne jako v Evropě.Vše co je nové a neznámé je přitažlivé,až to poznají (hlavně to ekonomické zázemí křesťanství,tedy že skupina lidí parazituje na ovcích) tak …..

 329. toli

  @anetalinda
  Proboha, člověče, jste vůbec schopný připustit, že nemusíte mít pravdu? Vy nemáte vůbec žádné pochyby?????

  Proboha pochop,že to jsou nemocní lidé (a nedělám si srandu).Nás naše vlastní pochyby posouvají dopředu.V náboženském prostředí jsou pochyby chápány jako něco špatného,odvádějícího od boha a tudíž v podstatě zakázány

 330. Hraničář

  toli
  19.04. 2016

  @Sam
  Shlédni film Agora,křesťané nejsou a nikdy nebyli nevinní beránci.To co se dělo v tehdejší Alexandrii byl běžný standard všude tam kde byly křesťanské komunity.Vždy šlo o uchvácení moci jakýmkoliv způsobem pod zástěrkou bourání „falešných“ božstev a běžní věřící tomu sloužili jako užiteční idioti.Starověcí a středověcí křesťané jsou totéž co dnešní muslimové.Nedělám si iluze že kdyby se křesťané dostali nějak k moci tak dopadneme jako lidi v Polsku.Pověsti o bezbrannosti křesťanů jsou fake,hádej komu a čemu slouží ? ………

  Evropští křesťané jsou už “převychováni” myšlenkami humanismu, sekularismu, ateismu …. což muslimové ještě postrádají. A Evropané ten humanismus, sekularismus, ateismus ……………….. přebírali od antických filosofů. To všechno muslimům chybí. Křesťané samozřejmě proti těm,to “zhoubným a bezbožným” myšlenkám (stále) bojují, takže ano, kdyby získali moc, možná by pamětníci se slzou v oku vzpomínali na “komunistickou” normalizaci.

 331. Hraničář

  toli
  19.04. 2016
  Víra byla „in“ v devadesátých letech.To měla ještě církev nějaký morální kredit protože všichni jí chápali jako opačný pól KSČ.Vlastní vinou o ten kredit přišla.Všichni pochopili že v případě církve se káže voda a víno se pije a že její touha po majetku a moci je bezuzdná. …………………

  A ještě dodej, že přišlo rozčarování ze svobody a demokracie. U mě konkrétně i z toho, jak se církev rychle postavila na stranu zbohatlíků, jak neuznala a neuznává ani “třísečku” dobrého na socialismu, že snad má i radost z toho, že jsou chudáci, žebráci, bezdomovci, že tedy může “páchat” milosrdenství a charitu.

 332. anetalinda

  Toli, tohle ti neprojde 🙂
  Faktem je, že na světě je přes 80 % obyvatel, kteří vyznávají nějaké náboženství. Představa, že žiješ mezi tolika nemocnými, je strašná. Takové množství označit za nemocné, je politicky nekorektní. Zvlášť když jsou zastoupeni ve vládnoucích a mocenských kruzích.

 333. Bílá velryba

  A víte co je na té historii s Hypatií nejhorší? Že se z ní křesťané snažili udělat mýtus o křesťance zabité zlými pohany, přitom to bylo přesně naopak. Ano, z Hypatie udělali sv. Kateřinu. Přímo goebbelsovská křesťanská propaganda!

  “Kateřina Alexandrijská byla podle legendy křesťanskou mučednicí žijící kolem roku 300 ”

  “Anebo jde o legendu založenou na skutečné osobě, avšak silně pozměněnou. Hlavní kandidátkou na historický model Kateřiny je pohanská filozofka Hypatia z Alexandrie,[1] která byla roku 415 v Alexandrii zavražděna rozzuřeným křesťanským davem.”

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Kate%C5%99ina_Alexandrijsk%C3%A1

 334. Bílá velryba

  Náboženství je něco jako přirozená nemoc. Inklinuje k ní evolučně asi většina lidí, jako k jiným kognitivním a smyslovým biasům. Ale jako každý bias, když se hodně přežene a když si ho neuvědomujeme a nesnažíme se s ním pracovat, tak se stává skutečně jakousi nemocí. Náboženství je někde mezi, přičemž často sklouzne k naprosté nemoci, někteří věřící se zdají být na hranici schizofrenie, jiní jsou již za ní (ale někteří byli nemocní možná už předtím, jen se to v nich spojilo)

 335. toli

  @Anetalinda
  Faktem je, že na světě je přes 80 % obyvatel, kteří vyznávají nějaké náboženství. Představa, že žiješ mezi tolika nemocnými, je strašná. Takové množství označit za nemocné, je politicky nekorektní. Zvlášť když jsou zastoupeni ve vládnoucích a mocenských kruzích.

  Právě pro to že je to politicky nekorektní tak se o tom běžně nemluví.Avšak psychiatři a psychologové pokud sami nejsou věřící tak jsou názorově jednotní a v podstatě kašlou na to jestli to je politicky korektní či nikoliv.Nebo si snad myslíš že duševně zdravý člověk věří že panna porodila dítě,to dítě spasilo svět a jeho maminka pak odlétla i s tělem rovnou do nebe ?Ukaž mi co je na tom zdravého ?

 336. Hraničář

  toli
  19.04. 2016
  Nebo si snad myslíš že duševně zdravý člověk věří že panna porodila dítě,to dítě spasilo svět a jeho maminka pak odlétla i s tělem rovnou do nebe ?Ukaž mi co je na tom zdravého ? ……..

  Podle mých zkušeností to “běžní” věřící sice citují, ale nijak moc nad tím nepřemýšlejí. A příp. vcelku racionálně zaujmou stanovisko jako moje zbožná sestra: “Kdoví, jak to bylo!”

 337. Bílá velryba

  “Kdo ví jak to bylo” není zrovna moc racionální 🙂

  Racionální by bylo říct: Vše co doposud známe mluví proti tomu, a to dlouhodobě. Nejsou exaktní důkazy pro takovou věc, žádné. Je to nepravděpodobné a spíše se to nestalo, v knihách se píše ledacos, co se nestalo. Může to být libovolně vyložitelná metafora nebo prostě lež a výmysl a iluze či omyl. Je to tedy velmi nepravděpodobné jako historický fakt…

  To je racionální postoj…

 338. Smil Flek z Nohavic

  Daniel B:
  Zničení Jericha kolem roku 1550 př. n. l. došlo k jeho zničení buď zemětřesením nebo jeho dobytím.

  Ano, to je pravda. Problém je ovšem s načasováním údajného dobytí Izraelce vedenými Jozuem.

  – Tradiční datování je dle 1.Královské 6:1 – “Čtyři sta osmdesát let po vyjití Izraelců z egyptské země, čtvrtého roku svého kralování nad Izraelem, v měsíci zívu, což je druhý měsíc, začal Šalomoun budovat dům Hospodinu.” Šalomoun měl podle tradice vládnout v létech 972 až 933 př.n.l.. Stavba izraelského chrámu začala tedy v roce 968 př.n.l. (-972 + 4). Tzn. že by Jozue ničil a vypaloval již 150 zničené město.
  – Další Exodus na základě zmínek o Egyptě se datuje do 13. st. př. n.l.
  – Kolem roku 1570 byl z Egypta vyhnán jakýsi pouštní národ, dokonce Egyptu nějakou dobu vládl. ale nejednalo se o Izraelity. Pokud tito měli něco do činění s Jerichem, určitě u toho nebyl Jozue a kol.
  – Jiný exodus Izraelitů se datuje kolem roku 1520 př. n.l. (dobytí Jer. kolem 1480) – údaje jsou brány u délek života bibl,. postav, což je ovšem značně nedůvěryhodný zdroj typu datování praotce Čecha a dalších)

  Stále hlubší archeologické znalosti ukazují na to, že nikdy k žádnému exodu nedošlo a Židovský národ vznikl jinak, jeho náboženství se formovalo jinak, přejímalo prvky z těch okolních, nakonec byl “vytvořen” Hospodin, a to především z politických důvodů. Tóra byla sepisována tuším v letech babylonského zajetí (ano, to bylo skutečné), proto jsou kromě jiného uváděna dobývání měst, která byla osidlována až poté, co měla být dobyta.

  Zkrátka, Abrahám, Josef v Egyptě, Mojžíš … nebyli. Což je ale nakonec dobře, pro věřící by to vlastně měla být úleva, protože hrůz a genocidy v těch příbězích je víc než dost, Jericho nevyjímaje. Ono by stačilo vzít zastánce Jerišského dobytí – tedy Hospodinem spáchaného a posvěceného “dobra” na výlet do koncentračního tábora Majdanek, Treblinka …i po těch letech tam ta atmosféra zůstala.
  Odmítnutí platnosti biblických příběhů ale musí vyvolat otázku, které příběhy jsou tedy platné a jak je určit a prokázat.

 339. Smil Flek z Nohavic

  Toli:
  O nemocných bych asi nepsal, rozhodně ne v obecném měřítku. Na víru a potřebu věřit tu kterou nadpřirozenou entitu má vliv hodně věcí.
  Stavba mozku a funkční systémy, výchova, indoktrinace, strach ze smrti, snadná schopnost a někdy i potřeba jedince být manipulován, veden, potřeba mít nad sebou ochránce, strach z odmítnutí komunitou nebo trestu od komunity v případě “selhání”, a v neposlední řadě kognitivní disonance – proto lidé nemají problém přijímat podstatu katolického Katechismu – paragraf 891 (předkládat k věření Bohem zjevené) http://www.katechismus.cz/paragraf.php?sel_paragraf=891
  🙂

 340. treebeard

  Problém Exodu a napr. dobytia Jericha je aj v tom, že v čase, do ktorého ho “biblická chronológia” kladie (plus-mínus veľa rokov), bol Kanaán ovládaný Egyptom. Mojžiš by teda utekal z Egypta do Egypta. Kanaánski panovníci boli, naopak, zúfalo slabí – zachovala sa napr. žiadosť, v ktorej jeden z nich prosí faraóna o sto vojakov, aby sa ubránil susednému kráľovi. Slávne dobývanie Jericha by teda mohlo byť veľmi ľahké, pravda len v prípade, že by to Egypt dovolil.

  Anachronizmy, ktoré sa nachádzajú v Exode, naznačujú, že bol napísaný podstatne neskôr, tuším až v 7. stor. p.n.l. Podobne je to s anachronizmami v príbehoch Abraháma a ďalších patriarchov. Naopak, predpokladá sa, že kniha Sudcov naozaj odráža počiatky židovského národa, a to napriek tomu, že autori Biblie ju zaradili až za Exodus, Númeri a Jozueho “ťaženie”. Tým vznikol aj fenomén, že židia nedodržiavali “desatoro” a ďalšie prikázania, ba dokonca sa v niektorých príbehoch ani nezdá, že by ho poznali. Logicky, veď bolo napísané dlho po období, ktoré opisuje kniha Sudcov. Napr. Jefta sľúbil Jahvemu ľudskú obeť, pretože nijaké “nezabiješ” nepoznal.

 341. toli

  @Smil Flek

  K tomu věření bys měl mít trochu soudnosti,kde není soudnost je nemoc………a dospělácká závislost na někom kdo o tebe údajně pečuje.chrání tě a stará se o tebe rovněž má do zdraví velmi daleko.Dospělý člověk by měl umět stát na vlastních nohou za všech okolností a nevymýšlet si blbosti,i když jim to dělá dobře.Psychicky se uklidňují modlitbami,takoví malí feťáčci. A u některých,kteří se do toho ponořili až fanaticky je odměnou za věrnost bohu prosté šílenství.

 342. Smil Flek z Nohavic

  Toli:
  Neříkám, že nemáš pravdu. Ona ta míra je u každého jiná .. na některých věřících bys ani nepoznal, že jsou věřící, pokud ti to sami neřeknou meziřečí.
  Ale pokud zadrátuješ myšlení lidem od mala, a to způsobem fakt fanatickým. je to pak pro ně těžký, pokud není osobnost typu, že je schopná na to přijít a zároveň se vzepřít. Právě v těch fanatických rodinách dochází ke zhroucení vztahů… ale to asi budeš vědět sám.

 343. Sam

  ————————————————-toli
  Víra byla „in“ v devadesátých letech.To měla ještě církev nějaký morální kredit protože všichni jí chápali jako opačný pól KSČ.Vlastní vinou o ten kredit přišla.Všichni pochopili že v případě církve se káže voda a víno se pije a že její touha po majetku a moci je bezuzdná. Asi si dlouho nebyl v kostele že ?Jinak by jsi věděl že od počátku 21.století se kostely opět vyprazdňují a to nejen tady ale po celé Evropě.V případě Česka je pouze cca 3% praktikujících křesťanů,3% z populace.Už to překročilo mez odkud není návratu———————————————
  Mám takový dojem, že do (katolickýho) kostela dnes chodí hlavně lidi narození do roku 1950, kdy se standardně křtilo a chodilo často do kostela. Pro ty lidi je návštěva mše jakýmsi návratem do dětství, jsou na to zvyklí.
  Co se stane, až tihle lidi umřou?? Přijde generace mých rodičů, kteří už pokřtění nejsou a nebyli nikdy zvyklí chodit do kostela. Nebudou pak kostely zet prázdnotou?? Nebo lidi nějak začnou poprvé chodit na mše, až jim bude z kapsy čouhat parte?
  Moje matka sice nějak křesťany respektuje, ale mše se jí zdají zatraceně divné a ve volným čase na ně asi chodit nebude ani v důchodu. Podobně já respektuju spolek Sokol, ale do tělocvičny za nimi asi nepolezu.

  Na druhou stranu, u Halíka je to možná furt v pohodě?
  http://halik.cz/cs/tvorba/rozhovory/clanek/255/
  ———————————–Kolik věřících se ve vaší farnosti připracuje o Velikonocích ke křtu? Jak si vysvětlujete, že je to tak vysoké číslo – na české poměry?
  Do katechumenátu u nás letos vstoupilo přes 60 dospělých. Ale budeme je křtít až příští Velikonoce – příprava na křest je totiž u nás velmi důkladná, trvá 18 měsíců a zahrnuje každotýdenní přednášky, několik víkendových soustředění a řadu osobních rozhovorů. Loni jsme křtili ve dvou termínech skoro 70 dospělých. Myslím, že zejména studentům vyhovuje náročná forma a především otevřená atmosféra přípravy – nikdo se nemusí dělat lepším, stydět se za své neznalosti nebo skrývat své pochybnosti, těžkosti a kritické otázky. Nepředstavujeme víru jako ideologii, nýbrž jako umění života, jako stálou cestu na hloubku, nikdy nekončící hledání, jako odvahu vejít do oblaku tajemství, jako odhodlání nespokojovat se s lacinými zbožnými frázemi, ale promýšlet a promeditovávat svou víru a neustále v ní růst.———————————

  Moment, ale 70 lidí, to je jeden městský autobus, že?? Je to zatraceně málo.

 344. toli

  @Sam
  Oni pochopitelně skutečný stav věcí rádi popírají,respektive nechtějí vidět realitu.70 lidí na Prahu je pochopitelně směšné číslo,i když věřím že kostely v Praze mohou být plné,ale to je dáno tím že je to metropole.Pořád se jedná o směšný zlomek z celkového počtu obyvatel Prahy. Důkaz že popírají realitu nebo jí nechtějí vidět je třeba v tom že náboženské organizace marginalizují počty gayů na 1 až 1.5 % populace.Přitom ani 1.5% ani 4% neodpovídají realitě.Kde si ta čísla vycucali křesťané nevím,ale 4% jsou od Kinsleye z prudérní Ameriky 50 tých let a odpovídají počtu lidí ,kteří se i navzdory tehdejší ostrakizaci ke své orientaci hlásili.Čím je společnost liberálnější a otevřenější tím více to číslo stoupá. A hloupí lidé si myslí že je to tím že homosexualita je nakažlivá 🙂

 345. Sam

  Co myslíte, že se stane, až v ČR vymře ta generace lidí narozených do roku 1950?

 346. Foxy

  “Co myslíte, že se stane, až v ČR vymře ta generace lidí narozených do roku 1950?”

  No, to bude blbý, to ztratím možnost pokecat si s vrstevníkama.
  A s vrstevnicema – holt z těch už budou jenom šrafy… 🙁

 347. toli

  @Sam
  Pojedou dále už jen ze setrvačnosti,lidé kteří se narodili do roku 1950 mají děti kterým vyjebali mozek Ježíšem takže ti ponesou břímě křesťanství dokud nevymřou i oni.A tito lidé rovněž mají své děti,ale předávání víry další generaci je stále těžší a těžší.Jednak působí tlak okolního světa a jeho vábničky a jednak věda stále dělá pokroky .Je tudiž čím dál více těžší věřit náboženským blbostem.Spoustě lidí vadí konzum a jeho plytkost (mě také vadí).Ale najít cestu z toho ven nalháváním si něčeho a honbou za chimérou mi nepřipadá moudré. Nahradíš jen jedno pozlátko druhým pozlátkem z kterého se navíc můžeš pomátnout…..V dnešní době je v podstatě nemožné evangelizovat dospělého vyspělého (vyzrálého) člověka pokud to není vysloveně blbec.Mimochodem v roce 1950 se při sčítání lidí ČSSR hlásilo ke křesťanství 8 500 000 lidí……

 348. Sam

  toli: ——-Pojedou dále už jen ze setrvačnosti,lidé kteří se narodili do roku 1950——
  To jsou moji prarodiče.
  toli” ———mají děti kterým vy***** mozek Ježíšem takže ti ponesou břímě křesťanství dokud nevymřou i oni.————–
  To jsou moji rodiče, otec je sice pokřtěnej, ale od roku 1975 o kostelování nechce ani slyšet a duchovní povnzesení (?) hledá akorát v populárně naučných článcích o vesmíru.
  Matku se nepodařilo pokřtít vůbec. Sestra mojí matky se nechala pokřtít někdy kolem roku 1990 po vysoké škole, ale do kostela chodila tak dva roky. Společenství na farnosti se jí nějak nelíbilo.
  Babička z matčiny strany je nějak evangelička, ale zdá se, že farní společenství pro ni NENÍ důležité. Pokud tam chodí, tak spíš tak dvakrát za rok. Příležitostí pro setkání s lidma jsou pro ni různé jiné necírkevní spolky, jako KČT, klub důchodců…
  Po roce 1950 se už rodičům blbě dařilo katolizovat svoje děti. Pokud nenasadili důsledné vydírání, tak se jim to často nepovedlo.
  toli: —————-V dnešní době je v podstatě nemožné evangelizovat dospělého vyspělého (vyzrálého) člověka pokud to není vysloveně blbec.——————
  Na mém gymplu pracuje mnoho nevěřících učitelů. Někteří klidně 15 let. Ale nikomu se nepodařilo je zkatolizovat. Ti nevěřící učitelé akorát křesťanskou složku tolerují, to jest hážou za hlavu, ignorují.
  Každý dospělý člověk si akorát řekne: “OK, na křesťanství by mohlo něco být, ale nevidím důvod, proč bych se tím měl řídit JÁ. Nechám to akorát těm zájemcům.”

 349. Daniel B.

  @anetalinda

  “To vše se dá velice lehce odstranit, pokud něco děláte. Pokud ale nic neuděláte, tak ten dotyčný zemře.”

  A můžete říct, co člověku pomůže, aby se dostal okamžitě z bezvědomí, normálně dýchal, srozumitelně mluvil, nebyl dezorientovaný, a chtěl se hned převléct, aby, když přijede záchranka, ho neviděli v takovém stavu?

  Co se mělo udělat, aby ten člověk nezemřel? Byl jsem při tom, takže mohu potvrdit, zda to, co napíšete, se udělalo.

 350. Daniel B.

  @toli

  “Česko bude jednou z prvních zemí kde křesťanství vymře.”

  Nietsche:
  “Tvrzením „Bůh je mrtev” vyjádřil své přesvědčení o tom, že tradiční křesťanské hodnoty pozbyly platnosti.
  … Posledních 12 let života byl téměř slepý a v pominutí smyslů. Zemřel roku 1900.”
  http://slavnigeniove.sweb.cz/fn.htm

  Víte, jak to je dlouho, co se mluví o konci křesťanství? Mao Ce-tung se snažil křesťanství vyhladit. A jak to dopadlo? Křesťanství nevymře!

  “Čínská protestantská komunita, která měla ještě v roce 1949 pouhý milion věřících, již předstihla většinu zemí, které jsou tradičně spojovány s evangelickým boomem. Podle údajů agentury Pew Research Center v roce 2010 již v Číně žilo 58 milionů protestantů, zatímco například v Brazílii 40 milionů a v Jihoafrické republice 36 milionů.
  Profesor Yang předpokládá, že toto číslo bude nadále růst a v roce 2025 bude v Číně 160 milionů křesťanů.”
  http://zpravy.idnes.cz/v-cine-rychle-pribyva-krestanu-dzt-/zahranicni.aspx?c=A140420_153449_zahranicni_zt

 351. ipx

  Náboženství existují stovky let, zabývají se jimi miliardy lidí, přesto neexistuje sebenepatrnější náznak nějakého reálného základu. (kromě nesmyslů typu “metr ode mě spadla taška ze střechy, takže jediné vysvětlení je že bůůh mi musel zachránit život”)

  Taková teorie relativity byla vytvořena před pouhými sto lety, ale její platnost už byla nesčíslněkrát ověřena mnoha různými druhy pokusů a mnoha nezávislými týmy. Přesto vědci mají tolik pokory že ji stále nazývají *teorií*, a ne zákonem pro který by se budovaly svatyně a pro který by se zabíjelo.

 352. Sam

  Daniel B.
  Jo, vyloženě konec křesťanství v ČR moc neočekávám, ale stane se z nich nějaká minoritní skupinka, něco jako Česká obec sokolská (snad 1,8% obyvatel ČR, t. j. 180 000 osob), Orel (snad 0,2% obyvatel ČR, t. j. 19 000 osob), nebo Junák – český skaut (snad 0,6% obyvatel ČR, t. j. 55 533 osob)
  Pryč jsou doby, kdy bylo v ČR 39% katolíků, ten stav z roku 1991 se už nevrátí.

 353. Sam

  Podobně se v ČR pořád mnoho lidí věnuje jízdě na koni, i plno kočárů se zde vyskytuje, ale dominantní dopravní prostředek to už není a nebude.

 354. toli

  @Daniel B

  Kdyby jsi ten pořad poslouchal do konce tak by jsi věděl že se očekává velké odpadnutí od víry v Rotavě.Všude to tak bylo.Nejdříve velké hurá Ježíš a potom velký hovno.Psychologicky je to snadno zdůvodnitelné.To co ti bylo dáno do vínku můžeš potlačovat jen krátkou dobu,třeba x let,dokonce tomu můžeš i věřit,ale tvoje přirozenost tě nakonec dostihne.Navíc to stojí v Rotavě jen na jednom muži,který dosud táhne celou komunitu,a to je velká slabina tamní komunity 🙂
  Nakonec z celé té evangelikální víry zbydou jen temperamentní tanečky a písničky.Sice si budou nadále říkat křesťané ale bude to to tradiční velké pokrytectví,nic více.

 355. toli

  Zdejší komunita cikánů je také věřící,protože jim farář pujčuje peníze (až budeš mít tak mi to vrátíš……,jenže to nebude nikdy) dává jim jídlo,kupuje cigarety.No neber víru když je to tak výhodné 🙂
  A že by jejich víra měla nějaký vliv na zdejší kriminalitu ? To ani náhodou.Běžně v obchodech kradou a když chce prodavačka zasáhnout tak jí vymlátí zuby a vyškubou vlasy,takových případů zde bylo až až.Policie je naprosto neschopná,paralizovaná.Když jde náhodou někdo dát trestní oznámení tak mu policajti mimo záznam řeknou že mají taky děti,rodiny a že se o ně bojí.

 356. ateista

  @Daniel B.
  Nemíním Vám brát Vaše iluze. Vím, že se v náboženských otázkách zdráháte používat rozum, přesto se o to aspoň jednou pokuste. Položím Vám pár otázek a zkuste si na ně odpovědět. Ne mně, ale sám sobě.
  Čím jste tak výjimečný, že si bůh vybral z miliardy křesťanů zrovna Vás? Jak by měl bůh vypadat, aby zvládl přijímat modlitby současně od křesťanů v Česku, Rusku, Číně, Austrálii, Jihoafrické republice, Mexiku, Brazílii atd.? Kde by měl sídlit, aby měl přehled o všech křesťanech, zda nepáchají hříchy? Jak by si měl zaznamenávat činy všech lidí na Zemi pro vynesení rozsudku v den posledního soudu? Jak rozlišuje, kdo je křesťan a kdo ne? Mohu Vám položit stovky otázek ohledně Vašeho boha. Nežádám na ně odpověď pro sebe, odpovězte si na ně sám pro sebe.
  My ateisté víme, že je to technicky nemožné, byť je bůh podle tvrzení křesťanů vševědoucí a všemohoucí. Jenže tvrzení je jedna věc a skutečnost druhá.
  Vaše nadšení pro pokles kriminality v jedné osadě v Česku díky náboženské víře je úžasné. Škoda, že to stejně nefunguje v podstatě v celé Jižní Americe včetně Mexika, nebo v Itálii, nebo Africe. Mafiáni, pouliční gangy, narkomafie, vraždy, znásilňování, loupeže, vše s posvěcením a požehnáním boha, neboť všichni tihle zločinci jsou věřící a chodí si pro odpuštění a požehnání do kostela. Jak sám sobě vysvětlujete tohle? Nebo se Vás to jakože netýká a pokrytecky nad tím zavíráte oči?

 357. Ateistický laik

  Sam: Orel (snad 0,2% obyvatel ČR, t. j. 19 000 osob),
  Orel je/byla prý křesťanská verze Sokola (ten ve všeobecný).

 358. Sam

  Jo, Sokol je (v současnosti) nábožensky neutrální. http://www.sokol.eu
  Orel se prezentuje jako křesťanská sportovní organizace. http://www.orel.cz/
  Je evidentně orientován katolicky, ale vyloženě se tím zas tak moc nechlubí. Ale jsou mi celkem ukradení. Jejich tělocvičny můžou být fajn, asi uvítají každýho zájemce o sport. Zkušenosti s nimi nemám.

 359. Sam

  —————–Daniel B.
  Víra v Ježíše jako řešení romské otázky, aneb o tom, jak významně klesla kriminalita poté, co v jednom českém městečku uvěřilo spousta Romů:———————-
  Pokud vím, tak většina českých romů jsou věřící tak či onak. Ateistů mezi nimi bude velmi málo. http://romove.radio.cz/cz/clanek/18147

 360. Sam

  ——————–Víra v Ježíše jako řešení romské otázky, aneb o tom, jak významně klesla kriminalita poté, co v jednom českém městečku uvěřilo spousta Romů:
  Zázrak v Rotavě
  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/216452801240014/obsah/466041-zazrak-v-rotave————————–
  Ale tak ano, náboženství se dá používat na pozitivní ovládání lidí, ale jak dlouho? Přeju romům, aby byli slušní co nejdéle, to jo.
  Má s tím něco společnýho Ježíš a Bůh? Není to spíš dílo vlivného romského předáka?

 361. Sam

  ————————ateista
  20.04. 2016
  Nemíním Vám brát Vaše iluze. Vím, že se v náboženských otázkách zdráháte používat rozum, přesto se o to aspoň jednou pokuste. Položím Vám pár otázek a zkuste si na ně odpovědět. Ne mně, ale sám sobě.
  Čím jste tak výjimečný, že si bůh vybral z miliardy křesťanů zrovna Vás? Jak by měl bůh vypadat, aby zvládl přijímat modlitby současně od křesťanů v Česku, Rusku, Číně, Austrálii, Jihoafrické republice, Mexiku, Brazílii atd.? ———————

  —-catholic mode ON—-
  U Boha není nic nemožné. Je to Tajemství, které nás přesahuje. Cesty Páně jsou nevyzpytatelné… Bůh respektuje svobodné rozhodnutí člověka
  —catholic mode OFF–
  No a teď vážně, kolego.
  http://www.novinky.cz/cestovani/244031-deset-nejnebezpecnejsich-mest-na-svete.html

 362. Bílá velryba

  To jsem rád, že bůh respektoval svobodná rozhodnutí třeba Stalina 🙂

 363. Daniel B.

  @Smil Flek z Nohavic
  “Zkrátka, Abrahám, Josef v Egyptě, Mojžíš … nebyli.”

  O kolika lidech z té doby víme, že byli?

  Chci se zeptat – je ještě nějaké jiné datování pádu zdí Jericha, než pomocí rozpadu radioaktivního uhlíku?

  Nedávno badatelé posunuli datování o 3. staletí u dolů, z nichž čerpal Šalomoun materiál pro stavbu chrámu…

  “Výzkumy izraelských archeologů vedených Erezem Ben-Yosefem z university v Tel Avivu ukázaly, že není nutné hledat doly krále Šalomouna jinde než v údolí Timna. Nové datování posunulo těžbu v údolí o tři staletí, tedy do 10. stol. př. n. l. V té době měl vládnout izraelskému království moudrostí proslulý král Šalomoun.”
  http://vtm.e15.cz/znovuobjevene-doly-krale-salomouna

  Můžete si být jistý skutečností na základě částečně poznané a poznatelné historie a na základě vědeckých předpokladů? Nový objev může vaše dosavadní předpoklady zcela vyvrátit.

 364. Daniel B.

  @toli

  “…se očekává velké odpadnutí od víry v Rotavě”

  Asi jak kdo ho očekává. Samozřejmě lidé od víry odpadají. Ale věřící Romové se chovají slušně, splácejí dluhy a výrazně klesla kriminalita. A vy chcete, aby lidé v Boha nevěřili?

 365. Daniel B.

  @ateista

  “Čím jste tak výjimečný, že si bůh vybral z miliardy křesťanů zrovna Vás?”

  K čemu by si mě měl vybrat?

  “Jak by měl bůh vypadat, aby zvládl přijímat modlitby současně od křesťanů v Česku, Rusku, Číně, Austrálii, Jihoafrické republice, Mexiku, Brazílii atd.?”

  To, že něco nemůžete pochopit, neznamená, že to neexistuje. Kdo chápe dobře kvantové fyzikální jevy? Chápe někdo kvantovou provázanost částic?

  “Tým pod vedením Hagaie Eisenberga dokázal „vyvolat foton ze záhrobí“ a provázat jej s právě existujícím fotonem. Pokus probíhal následovně: Vědci nejprve vytvořili pár kvantově provázaných fotonů 1 a 2. U fotonu 1 změřili jeho stav a tím jej zničil. Foton 2 však nadále existoval. O 100 nanosekund později vytvořili druhý pár fotonů – 3 a 4. Potom udělali velmi důležitou věc a kvantově provázali foton 3 s fotonem 2. Tím došlo k podobnému provázání mezi fotonem 1 a 4, bez ohledu na to, že foton 1 už nějaký čas neexistuje.”
  http://vtm.e15.cz/divne-jeste-divnejsi-kvantove

  “Vaše nadšení pro pokles kriminality v jedné osadě v Česku díky náboženské víře je úžasné. Škoda, že to stejně nefunguje v podstatě v celé Jižní Americe včetně Mexika, nebo v Itálii, nebo Africe. ”

  To je přece jasné. Víra v Boží existenci nestačí. U Romů z Rotavy nejde jen o víru v Boží existenci, ale o následování Krista. Co je to za víru, když neovlivňuje život člověka?

  Jak to napsal apoštol Pavel: “Vyznávají, že Boha znají, ale svými skutky ho zapírají.”
  Titovi 1,16

 366. toli

  Asi jak kdo ho očekává. Samozřejmě lidé od víry odpadají. Ale věřící Romové se chovají slušně, splácejí dluhy a výrazně klesla kriminalita.

  Nevěřím tomu že jim to vydrží…

 367. Daniel B.

  @¸toli
  “Měla jsem nemocné ledviny, začala jsem krvácet a měla jsem strach, že zůstanu v nemocnici a nechám malého doma, takže jsem měla bolest v srdci. Musela jsem jít do nemocnice a sestra mi řekla: ‘Sestro, běž a následuj Krista, ve jménu Ježíše se uzdravíš.’ Když mi toto řekla ve jménu Ježíše, hned jsem byla uzdravená. Pak jsem byla na vyšetření ledvin a už mě vůbec nic nebolelo. Stalo se to ve jménu Ježíše. A od té chvíle vím, že Ježíš je živý, pravdivý a že mi ve všem pomáhá.”
  http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/483736

  Hodně lidí uvěřilo, když je Ježíš uzdravil. A to se týká i Romů.

 368. Sam

  Nedávno jsem po návštěvě nejmenované restaurace dostal průjem a horečku. Když vylezla na 39.2°C, tak jsem začal mít moc divné a nepříjemné uzkostné stavy. Paralen jsem doma nenašel, ale pak jsem si vzal nalezený Ibalgin 400. Po hodině klesla teplota na 38°C a úzkost zase zmizela. Spalo se mi pak dobře. Přestože je to vlastně něco hrozně obyčejného, tak to byla zatraceně dlouhá a nepříjemná hodina! Asi se to dá v pohodě vysvětlit pomocí biologie a chemie. Ten Ibalgin 400 je známej lék a funguje asi vždycky.
  Taky jsem se nedávno celkem blbě říznul do prstu. Nebylo to nějak moc bolestívé, ale docela jsem zasvinil krví umyvadlo a dveře. Ránu jsem zalepil a krvácení za půl hodiny skoro přestalo. Za deset dní už rána zarostla.
  Je nějaká malá pravděpodobnost, že mi v těchto případech pomohl Ježíš, Hospodin, Radegast, Rumburak, Višnu, Ganéša, příp. jiná tajemná přesahující duchovní bytost. Pokud je tomu tak, tak jí tímto děkuji.
  Ale za těch dní na světě umřelo mnoho lidí, kterým tato duchovní bytost nepomohla. Možná proto, že neexistuje, příp. do našich životů nezasahuje. A to je co? No přece Tajemství.
  Pokud mi Ježíš nepomůže s uzdravením, tak jsou tu naštěstí lékaři, medikamenty, imunitní systém a regenerační schopnost těla. Tihle všichni také dokážou udělat kus práce.

 369. treebeard

  ad Smil Flek:„Zkrátka, Abrahám, Josef v Egyptě, Mojžíš … nebyli.“
  Daniel B.: O kolika lidech z té doby víme, že byli?

  Ja by som tom formuloval inak. Nejaký Mojžiš alebo Jozef v Egypte možno boli. Ale archeologické názory aj štúdium historických prameňov zatiaľ nedávajú nijakú šancu biblickému príbehu o tom, ako židovský národ vznikol v Egypte a následne dobyl Kanaán. Archeológia dokazuje, že židovský národ sa vytvoril in situ. Ide o obyvateľov vrchoviny, kultúrne takmer totožných s obyvateľmi Kanaánskych miest v nížine, ktorí časom zosilneli a podrobili si pôvodné obyvateľstvo miest. Mali s nimi rovnakých bohov a neboli monoteisti, tými sa stali až o hodne neskôr.

  Príbeh Exodu je číra fikcia, ktorú nedokladá nič, ani len logika. Počty Izraelitov uvádzané v Númeri (cca pol milióna bojaschopných mužov) sú úplne nereálne. Ešte “ríša” kráľa Dávida pozostávala len z cca 40 dedín, pričom Jeruzalem nebol oveľa viac ako jednou z nich. Oblasť bola v daných storočiach ovládaná Egyptom, predtým občas Chetitmi, prípadne inými veľmocami – nikdy nebola natoľko slobodná, aby si tam nejakí nomádi mohli robiť, čo by ich napadlo. Drobné kráľovstvá Blízkeho východu viedli vojny len s dovolením mocnejších susedov, ktorí sa starali, aby ani jedno príliš nezosilnelo. Mojžišova a Jouzeho “armáda” skrátka nemala kde pôsobiť. Po opisovaných víťazstvách by prvou ich povinnosťou bolo vzdať hold faraónovi a sľúbiť platenie daní…

  Historici nevylučujú, že existovala nejaká skupinka exulantov z Egypta, ktorá sa stala v Izraeli elitou a ktorá zohrala nejakú úlohu. Možno to bola napr. elita vyhnaných Hyksósov. Ale prípadný príbeh o takejto elite, ktorá sa pridala k nejakým pastierom vrchoviny a pomohla im ovládnuť mestá, by bol čosi celkom iné ako biblický príbeh o víťaznom ťažení monoteistického Mojžiša na čele najväčšieho národa vtedajšieho sveta.

  No a k tomu máme v Biblii knihu sudcov, ktorá celý ten hviezdny vývoj národa opisovaný v Exode, Númeri, Jozuovi, vracia späť na zem, do sveta maličkých kráľovstiev a izraelskej kmeňovej spoločnosti. Ide skrátka o splynutie dvoch cyklov povestí – staršieho realistickejšieho v Sudcoch a fikcie v príbehoch o Mojžišovi.

 370. ateista

  @Daniel B.
  “To, že něco nemůžete pochopit, neznamená, že to neexistuje.”

  Neodpovídejte mně, odpovídejte sám sobě. A když uznáte, že je to možné, pak pro Vás již bude možné úplně všechno. Ale jen pro Vás.

 371. anetalinda

  Daniel B.
  Intelektuálně a emocionálně slabým lidem namluvíte kdejakou kravinu a taky kdejakou kravinu z úst bez problémů vypustí – viz Marcela Červeňáková. Takoví lidé se dají dobře ovládat a jsou, a vždy byli, vyhledávaným cílem “misionářů”. Ale stejně jako Toli si myslím, že je geny a vliv sociálního prostředí dřív nebo později doženou.
  Vy jste jiný případ. Máte nábožensky zadrátované myšlení a s tím se, jak ostatně ukazuje většina příspěvků, nedá vůbec nic dělat. Bohužel.
  Nějaké odpovědi na jakékoli výše položené otázky, a že jich od různých diskutujících už bylo, …..KDEŽE?! (jak se dělá smajlík s rezignujícím výrazem?)

 372. Ateistický laik

  Daniel B. Hodně lidí uvěřilo, když je Ježíš uzdravil. A to se týká i Romů.
  A o placebo efektu jste už slyšel? Asi tu bude taky vliv víra na psychiku, která je taky důležitá při léčbě.

 373. treebeard

  U uzdravení nemusí ísť ani o placebo. Veriaci sú schopní Ježišovi pripísať aj to, že sa za týždeň vyliečili z chrípky. Skrátka akékoľvek vyliečenie, dokonca aj za pomoci liekov alebo lekára. Samozrejme, väčšinou za také vyhlásia komplikovanejšie a dlhšie sa vlečúce prípady, u ktorých potom neberú do úvahy, že aj “čas býva dobrý lekár”.

 374. toli

  @Treebeard
  Oni dokonce věří že Ježíš běžně léčí rakovinu…..Dostal se mi do ruky katolický zpěvník moderních křesťanských písní a tam je tato schopnost běžně vyzdvihována 🙂

 375. Bílá velryba

  Zdravím treebearda! Koukám, že i-ateismus je již mrtvý web, škoda ho

 376. Hraničář

  Tinktura ze štětky soukenické na Boreliózu je momentálně k dispozici.
  Kořen byliny z čerstvé podzimní sklizně byl sbírán na ekologicky čistém místě, v době největší síly kořene a to šamanským způsobem, tedy s poděkováním a darem pro ducha byliny. Byl zpracován s nejvyšší kvalitou všech použitých surovin a přístupem, který zaručuje žádaný výsledek pro léčení. Jedná se o moji čistě ruční výrobu v harmonickém meditativním naladění na záměr léčení. Celý proces výroby je doprovázený frekvenčním působením prostřednictvím speciálních akustických vibrací křišťálových mís. Výsledný produkt je navíc energeticky a informačně ošetřený pro posílení účinků a ochranu před různým zářením.

  Cena tinktury – Jedna kůra obsahuje dvě skleničky – 460 Kč (1 sklenička za 230 Kč)

  Štětku soukenickou vykopáváme na podzim v čase, kdy energie putuje do kořene a půda je vlhká
  W. D. Storl nás na svém kurzu v Bílých Karpetech učil poděkovat duchům za jejich dary (díky tomu zůstává duch rostliny v kořenu a neztrácí léčivé účinky)
  http://www.sebeleceni.cz/tinktura-na-leceni-boreliozy/

 377. Foxy

  “Zdravím treebearda! Koukám, že i-ateismus je již mrtvý web, škoda ho…”

  Ano, též zdravím Treebearda i S.V.H. Sledoval jsem vaši trpělivost v diskusi na i-ateismu s Dunbee – obdivuhodné.

  PS
  Medeu jsem objevil v diskusích na Membra-disjecta – zjevně stále existuje.

 378. Hraničář

  Sam:
  Je nějaká malá pravděpodobnost, že mi v těchto případech pomohl Ježíš, Hospodin, Radegast, Rumburak, Višnu, Ganéša, příp. jiná tajemná přesahující duchovní bytost. Pokud je tomu tak, tak jí tímto děkuji.
  Ale za těch dní na světě umřelo mnoho lidí, kterým tato duchovní bytost nepomohla. Možná proto, že neexistuje, příp. do našich životů nezasahuje. A to je co? No přece Tajemství……………….. m

  Letošní rok papež vyhlásil rokem Božího milosrdenství. Znáte? R. 1933 se jedné polské jeptišce zjevil Ježíš a oznámil jí, že lidem poskytne mnoho milosrdenství. Letos tedy věřící houfně konají poutě k Božímu milosrdenství, po rodinách obíhají oltáříky s obrázkem Božího milosrdenství – a rodiny se před nimi modlí a o Boží milosrdenství prosí – modlí se novény …..
  Když se věřícího zeptáte, jaké konkrétní Boží milosrdenství na sobě pocítili, koukají většinou překvapeně – určitě nějaké obdrželi když to Ježíš slíbil, ale jaké konkrétně ….. no, to se dozvědí po smrti.
  Někteří ale začnou být agresivní.

 379. Bílá velryba

  Foxy, tak mě napadá, kdy vidím tu samou urputnost, není Daniel B náhodou Dunbee? 🙂

 380. Foxy

  Nejsem si jist
  Ti dva jsou asi názorově zaměnitelní, ale argumentační styl mají trochu odlišný. Ale v podstatě oba operují stejným (standardním) haraburdím (neredukovatelná složitost, pokud pro nějaký detail není okamžité vysvětlení, je to jasný a nevývratný důkaz zásahu “vyšší inteligence”, atd atd). Nemá s tím smysl diskutovat, na kdejakou píčovinu člověk musí prohrabat velehafo zdrojů, stojí to hromadu promarněnýho času a je to k ničemu, tihle kábrtoidi tisíckrát vyvrácené recyklují furt dokola.
  Dva roky jsem zcela zbytečně promarnil na jiném fóru v diskusi s jakýmsi “Markem”, taky kábrtoidním mladozemcem, a výsledkem je poznání, že to nemá smysl.
  Čas života je příliš cenný, než aby měl být promrhán zbytečnou diskusí s tupou iracionalitou “uhlířské víry” jinak možná docela inteligentních lidí.

 381. Lemmy

  Daniel B.: Hodně lidí uvěřilo, když je Ježíš uzdravil. A to se týká i Romů.

  Oni si to len namýšľajú, sugescia, že ich uzdravil Ježiš. Inak, prečo Ježiš uzdravuje len veriacich v Ježiša? Nemá moc uzdravovať budhistov, moslimov, alebo skeptikov?

 382. Sam

  Hraničář: —————–Letošní rok papež vyhlásil rokem Božího milosrdenství. Znáte? ——————–
  Jo, je to zvláštní. Beztak to má zase symbolický a duchovní význam. Řekl bych, že např. protestanti se tomu zasmějou.
  http://www.biskupstvi.cz/2015-11-02-slovo-otce-biskupa-vojtecha-k-zahajeni-roku-milosrdenstvi
  ———-Papež František v tento den slavnostně otevře Svatou bránu v Bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Jak sám říká: jde o „bránu Milosrdenství a každý, kdo tudy vstoupí, bude moci zakusit lásku Boha, který potěšuje, odpouští a dodává naději“———
  Fajn, Hospodin, tvůrce vesmíru, je údajně vázený na jakási vrata kdesi v kostele. Tomu by se zasmál i sám Bůh.

 383. Daniel B.

  @treebeard:

  “Ale archeologické názory aj štúdium historických prameňov zatiaľ nedávajú nijakú šancu biblickému príbehu o tom, ako židovský národ vznikol v Egypte a následne dobyl Kanaán. ”
  “Anachronizmy, ktoré sa nachádzajú v Exode, naznačujú, že bol napísaný podstatne neskôr, tuším až v 7. stor. p.n.l. Podobne je to s anachronizmami v príbehoch Abraháma a ďalších patriarchov.”

  “Mimořádně zajímavé jsou tři sbírky ostrak, které se datují do 7. a 8. století před Kristem a pocházejí ze starověkých izraelských měst Samaří, Aradu a Lachiše. Nápisy na těchto střepech, z nichž některé jsou zaznamenány paleohebrejským písmem, potvrzují různé detaily historických informací, které jsou uvedeny v Bibli. Jde například o hebrejská jména, názvy rodů, zeměpisná označení a údaje, jež souvisejí s tehdejší náboženskou a politickou situací. Tak například na jednom střepů z Aradu je zmínka o ‚Korachových synech‘, o nichž se mluví ve 2. a 4. knize Mojžíšově. Na dalších zase figurují jména kněžských rodin Pašchura a Meremota, které rovněž známe ze Starého zákona.

  Některá izraelská média v Izraeli s oblibou poukazují na to, že zmíněná fakta neradi slyší nejen ateisté, ale hlavně Palestinci, kteří odmítají jakékoli důkazy o prehistorických vazbách Židů na Svatou zemi. Nicméně starověké hmotné prameny i moderní technologie dávají Izraelcům za pravdu a de facto podporují jejich územní nároky. Tým izraelských archeologů, matematiků a fyziků proto hodlá ve výzkumu střepů dál pokračovat a výsledky svých analýz průběžně zveřejňovat v odborném tisku.”
  http://extrastory.cz/hlinene-strepy-nalezene-v-izraeli-potvrzuji-co-se-pise-v-bibli.html

  No, už se těším. 🙂 Chápu, že ateisté některé věci neradi slyší.

  “Naopak, predpokladá sa, že kniha Sudcov naozaj odráža počiatky židovského národa, a to napriek tomu, že autori Biblie ju zaradili až za Exodus, Númeri a Jozueho „ťaženie“.”

  Četl jste někdy Mojžíšovy knihy, knihu Jozue a knihu Soudců? Má smysl zařadit knihu Soudců za knihu Jozue. Jsou v ní zmínky o Mojžíšovi a Jozuovi jako o těch, kteří jsou Izraelcům dobře známi. Víte, co vůbec je v knize Soudců?

  “I stalo se po smrti Jozua, …” Sd 1,1
  “Kálebovi dali Chebrón, jak to Mojžíš vyhlásil,…” Sd 1,20
  “Zůstali, aby byl skrze ně Izrael zkoušen, aby se poznalo, budou-li poslouchat Hospodinovy příkazy, které dal jejich otcům prostřednictvím Mojžíše.” Sd 3,4

  atd…

  Odkazuje se snad kniha Soudců na ještě v té době neexistující texty? Přečtěte si ty knihy a potom se k nim vyjadřujte.

 384. Daniel B.

  @ateista
  “Neodpovídejte mně, odpovídejte sám sobě.”

  Odpovídal bych sám sobě, kdybych si dané otázky sám kladl. Kladete mi je však vy. To nejsou mé otázky.

  Kdo potřebuje na ně odpověď? Já nebo vy?

 385. Daniel B.

  @anetalinda

  “Vy jste jiný případ. Máte nábožensky zadrátované myšlení a s tím se, jak ostatně ukazuje většina příspěvků, nedá vůbec nic dělat. Bohužel.”

  Co jste mi poskytli, abych mohl pochybovat? Neodpovíte mi ani na otázku, co je třeba málo udělat, aby člověk nezemřel. Sama jste napsala, že když se nic neudělá, tak člověk zemře. Co je třeba udělat, aby se člověk mohl dostat z bezvědomí a normálně dýchal a mluvil?

  Můžete mi to sdělit?

 386. Daniel B.

  @Foxy

  “… pokud pro nějaký detail není okamžité vysvětlení, je to jasný a nevývratný důkaz zásahu „vyšší inteligence“,”

  Na tomto webu jsem nenašel nikoho, kdo by se snažil vysvětlit evoluci neredukovatelně složitých algoritmů, které jsou kriticky důležité pro přežití. Lidé tomu nerozumí, oni věří.

  Vy nemáte žádný důkaz, vy máte pouze víru v samoorganizaci hmoty bez potřeby inteligence. Já tu vaši víru prostě nemám.

 387. Daniel B.

  @Lemmy
  “Oni si to len namýšľajú, sugescia, že ich uzdravil Ježiš. Inak, prečo Ježiš uzdravuje len veriacich v Ježiša? Nemá moc uzdravovať budhistov, moslimov, alebo skeptikov?”

  Kdybyste si dobře přečetl ten příběh, podle svědectví té ženy tato žena uvěřila, až když ji Ježíš uzdravil… “…od té chvíle vím, že Ježíš je živý…”

  Hodně lidí v Ježíše uvěřilo, protože je uzdravil.

 388. Bílá velryba

  Foxy, zase si cvičíme své argumentační schopnosti a nenecháváme blbcům poslední slovo, což je důležité pro ty, co aktivně nezasahují, ale jen si to tady čtou a těch bude nejvíc. Aby si nemysleli, že jsme prohráli. Protože kdo má poslední slovo často vypadá jako vítěz, i když není a argumentuje scestně. Jenže to neznalý věci třeba nepozná. Proto je důležité jim poslední slovo nenechávat, protože oni šíří lži a omyly a bránit jim v tom je dobrá věc…

 389. ateista

  @Daniel B.
  “Odpovídal bych sám sobě, kdybych si dané otázky sám kladl. Kladete mi je však vy. To nejsou mé otázky. Kdo potřebuje na ně odpověď? Já nebo vy?”

  Přijde okamžik, kdy přestaneme na Vaše příspěvky reagovat, neboť jak říká Foxy, je to ztráta času. Pak zůstanete sám se svou vírou. A pak si možná začnete klást otázky. V co to vlastně věřím? K čemu je mě to dobré? Má to vůbec smysl? Nenamlouvám si to jen, že komunikuji s bohem? Atd., atd.
  Možná k tomu nedojde a dospějete do stáří a ke smrti ve své zatvrzelé víře. A pak zemřete jako my, zbudou z Vás kosti, jako z nás a nebudete žít život věčný jako my. Takže k čemu tahle Vaše zatvrzelost a snaha přesvědčit nás o smyslu náboženské víry? Kdyby prokazatelně byla k užitku byť jedinému věřícímu, mělo by smysl debatovat. Ale ona je k užitku výhradně církevním hodnostářům. Proto byla vymyšlena. Zajistit církevním pohlavárům snadný a bezpracný život. To je poslání náboženské víry. Bohatství a moc církevních pohlavárů. Okrást i tu nejubožejší stařenku, které nezbude na chleba, ale kostelníkovi do míšku přece musí dát. Musí si zaplatit naději na věčný život. Ubohá a smutná pravda o náboženské víře.

 390. toli

  @Velryba a ateista

  Zajímalo by mne co vás neustále nutí reagovat na žvásty nemocného bludaře ? Motivace mohou být různé,ale zajímají mne konkrétně ty vaše………

 391. Pozorovatelnik

  Jak jsem pochopil z diskuse, tak tu někdo propagoval tzv. uzdravení Bohem. Já jsem se na to specializoval. Vlastně to byl důvod, proč jsem se v roce 1993 stal křesťanem. Videa s uzdraveními, kdy paní vstala na vozíku a chválila Pána. Začal jsem chodit do křesťanských sborů, zejména letničních. Prošel jsem všemožné konference, semináře. Absolvoval jsem nespočet shromáždění, modliteb, exorcismů. Zažil jsem půsty a to i dlouhodobé, modlitby sborů, pastorů, uzdravovatelů, atd. Mám z toho jediný závěr: Je to všecko fejk. Nikdy jsem neviděl nic, co by se nedalo vysvětlit přirozeným způsobem. Jo, vedle mě padali lidi na zem, když na ně položil ruku pastor, kazatel, ale to beru jako davovou psychózu nebo hypnózu. Já jsem nezažil nic. Nikdy se nic nestalo. Co jsem viděl na netu svědectví, tak to jsou taky fejky. Resp. někdy to vypadá věrohodně, ale vždycky to je neověřitelné, musíš věřit, není na to důkaz. Když jsem si vzal nějaký případ a pátral jsem po tom, tak jsem vždycky objevil jen fejk nebo autosugesci. Přitom jsem jezdil po celé republice. Znám osobně ty uzdravovatele a pastory, co se na to specializují. Mě právě k ateismu přivedl nekonečný řetězec fejků. Vlastně konečný, páč trval “jen”23 let v kuse. Křesťané ze mě udělali ateistu.

 392. toli

  @Ateista
  @toli
  Asi to, co píše Bílá velryba.

  Jenže blbec vždy bude mít poslední slovo,to už vyplývá z povahy jeho nemoci,nekonečné….
  U nich v podstatě nepoznáš kde mají prdel a kde mají pusu,obojí má totiž stejný produkt.

 393. toli

  @Pozorovatelník
  Jo, vedle mě padali lidi na zem, když na ně položil ruku pastor, kazatel, ale to beru jako davovou psychózu nebo hypnózu.

  Totéž umí třeba Derren Brown,viz youtube.Kdysi byl zatvrzelý křesťan,než mu došlo jak je to velice náchylné k sebeutvrzovacím omylům.Dnes je agnostik a o bohu říká že je to největší placebo co existuje,vše je založeno na autosugesci.I Derren posílá lidi k zemi pouhým dotykem nebo jen náznakem doteku.To jsou kouzla psychologie kam spadá i hypnóza 🙂

 394. Bílá velryba

  toli: náhodou jsem přesvědčen, že zde, na OSACRu, např., jim tedy poslední slovo nenecháváme… a je to dobře…

 395. Bílá velryba

  Jinak chci říci, že je zajímavé, jak jde u “vyléčení” vždy o něco neurčitého, co se může klidně vyléčit samo nebo jde o placebo.

  Ale například dorostlou ruku nebo oko jsem ještě neviděl. Lékař dokáže přišít a zprovoznit ruku nebo oko, to jsem viděl, jak bůh dokáže nechat dorůst ruku, to jsem neviděl u žádného věřícího 🙂

 396. Pozorovatelnik

  Daniel B.
  17.04. 2016

  Poskvrna = hřích

  Komunikace Božího Ducha k člověku je např. v tom, že Duch svědčí člověku o hříchu a člověk může vidět svůj hřích a začít ho nenávidět.

  Dneska u nás měl ve sboru svědectví asi třicetiletý mladík, který nedávno uvěřil v Ježíše a přijal odpuštění hříchů. Mluvil o tom, jak byl předtím prázdný a teď je naplněný. Bylo vidět na něm velkou změnu. V jeho tváři byla vidět radost a obrovská vděčnost za záchranu. Říkal svědectví, jak k němu začal Bůh mluvit, když byl zcela na dně.

  Víte, mně je v blízkosti Boží velmi dobře. U Ježíše se člověk může vnitřně napít. Nepotřebuje kvůli vnitřní prázdnotě se opíjet nebo brát drogy. To vše jsou pouze falešné a škodlivé náhražky toho, co dává Ježíš skrze svého Ducha.

  „V poslední, velký den svátku Ježíš vstal a zvolal: „Žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, jak praví Písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra! “ To řekl o Duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili; dosud totiž Duch svatý nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.“
  J 7,37-39

  Skutečně vidím ty řeky živé vody, opravdový život plynoucí z těch, kteří žijí v blízkosti Ježíše. Ta jejich radost se prostě nedá přehlédnout.
  _______________________________________________________________________________________________________

  To je právě ta propaganda. Hra na city. No jasně, že ten člověk změnil svoje chování. Má vygumovaný mozek. Já to dělal taky. Prodal jsem televizi, protože tam je hřích a ďábel, přestal jsem kouřit, pít alkohol, chodil jsem jenom do sboru, četl Bibli, postil se atd. To trvalo rok a půl v kuse takové poblouznění. Ale pak jsem si začal všímat, že nic nefunguje, že je všechno jen produkt mé víry a všechno by se dělo/nedělo i kdyby Boha nebylo. Křesťanství má velkou moc lide vymýt mozky. To uznávám. Ale reálně je to jen ideologie, která žije pouze v hlavách těch lidí. Je to uzavřený svět sám pro sebe. Udělají z tebe papouška a ty začneš papouškovat ty fráze z Bible. Naučíš se tu pobožnou hatmatilku a pak už ani jinak myslet ani mluvit nedokážeš. Je z tebe poslušný strojek toho šíleného náboženského soukolí. A to není všechno. Evangelizuješ. Ať už na pracovišti, nebo ve škole, nebo mezi kamarády atd. Šíříš ten virus dál.

 397. Bílá velryba

  1) proč mam věřit na sračky ohledně existence boha, které nikdo neodokázal ani nepodpořil racionálně, a to dlouhodobě?

  2) proč mam věřit zrovna na sračky křesťanů a ne třeba hinduistů?

  3) proč mam věřit zrovna na sračky prot e stantů a ne třeba katolíků či naopak, kterého z teologů si mam vybrat, kázají přece různé, často protikladné a neslučitelné sračky, takže?

  4) proč mam uctívat hypotetického psychopatického boha co stvořil krutý svět? pokud existuje, nebudu si ho vážit automaticky…

  5) věda zatím pomohla lidem více než náboženství, všechna dohromady, proto dávám přednost vědě (a proto že je racionální)

  Nashle a hezký víkend všem 🙂

 398. anetalinda

  Daniel B.
  Lež, omyl, špatné vyhodnocení situace…..COKOLIV je pravděpodobnější, než zázrak. Ten člověk nebyl ani náhodou v tak kritickém stavu, když se probral sám od sebe a celkem nic mu nebylo. Záchranáři by mohli povídat, kolik je stavů, které lajkovi připadají jako bezvědomí, a přitom může jít o “banální” lehké omráčení při pádu na zem, zapadlý jazyk, který mu druhý vytáhne a tím uvolní dychací cesty atd…..atd…..
  Copak pro to, abyste o něčem aspoň trochu pochyboval, potřebujete, aby vás ostatní nakopávali? Nemáte ani elementární skeptické myšlení? Já myslím, že ano. Určitě ho běžně používáte v každodenním životě. Naprosto ale u vás nefunguje v oblasti týkající se náboženství. Proto jsem psala o tom zadrátováném myšlení.

 399. anetalinda

  Bílá velryba:
  Já jsem na stejný straně barikády a jestli můžu poprosit o trošilililinku kultivovanější styl argumentace, tak by to bylo fajn 🙂

 400. Smil Flek z Nohavic

  Treebeard”
  ad Smil Flek:„Zkrátka, Abrahám, Josef v Egyptě, Mojžíš … nebyli.“
  “Ja by som tom formuloval inak. Nejaký Mojžiš alebo Jozef v Egypte možno boli. Ale archeologické názory aj štúdium historických prameňov zatiaľ nedávajú nijakú šancu biblickému príbehu o tom, ako židovský národ vznikol v Egypte a následne dobyl Kanaán.”

  Ano, souhlasím, špatně jsem to formuloval, myslel jsem to tak, jak jste to napsal. Abraham, Josef, Mojžíš … tyto postavy nezapadají do příběhů a rolí, které o nich vypráví. A kromě toho jde také o jejich spojení s Hospodinem. A pravděpodobnost, že se naleznou důkazy pro, je mizivá, skoro nulová. 🙂

 401. Sam

  —————————ateista
  22.04. 2016
  Přijde okamžik, kdy přestaneme na Vaše příspěvky reagovat, neboť jak říká Foxy, je to ztráta času. Pak zůstanete sám se svou vírou. A pak si možná začnete klást otázky. V co to vlastně věřím? K čemu je mě to dobré? Má to vůbec smysl?——————–
  Sám? To až tak ne, bude třeba v nějaké farnosti či společenství.
  —————— K čemu je mě to dobré? Má to vůbec smysl?—————–
  Jako nějaký protředek na scházení se s lidma to je docela dobré.

 402. Sam

  ———————Pozorovatelnik
  22.04. 2016
  Je to všecko fejk. Nikdy jsem neviděl nic, co by se nedalo vysvětlit přirozeným způsobem. Jo, vedle mě padali lidi na zem, když na ně položil ruku pastor, kazatel, ale to beru jako davovou psychózu nebo hypnózu. ———————-
  To padání lidí na zem má být co? Nějaký průvodní jev uzdravování?

 403. Sam

  ———————–Bílá velryba
  1) proč mam věřit na sračky ohledně existence boha, které nikdo neodokázal ani nepodpořil racionálně, a to dlouhodobě?

  2) proč mam věřit zrovna na sračky křesťanů a ne třeba hinduistů?
  ———————-
  Třeba proto, že to po tobě vyžaduje rodina, společnost, nebo kamarádi.
  Nebo proto, že tě štve a děsí, že jednoho dne všichni umřeme. Tak nějak vlezeš do prvního náboženství, co bude zrovna po ruce a třeba tam najdeš i slovní útěchu. V ČR je to vždycky katolickej kostel. Česko je parádně prokostelované.
  Pokud tyhlety důvody na tebe nefungují, tak asi budeš ateista či agnostik.

  Pozorovatelník:
  ————————Ale pak jsem si začal všímat, že nic nefunguje, že je všechno jen produkt mé víry a všechno by se dělo/nedělo i kdyby Boha nebylo. —————————-
  Už to tak bude, mnoho náboženství na světě fungovalo a funguje i bez příslušnýho Boha. Ve starém Římě v pohodě provozovali ten svůj polyteismus, přestože Jupiter, Minerva, Priapus ani Ceres pravděpodobně neexistují.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%A1_mytologie

 404. Pozorovatelnik

  Sam: Benny Hinn, Keneth Hagin, pastor Chris. pastor Joshua – je spousta videí s padáním. Já jsem viděl live tady místní kazatele a tam se to dělo taky. To mělo být, že padal pod Boží mocí…

 405. Sam

  Jakože Bůh demonstruje svoji sílu tím, že nechá někoho omdlít. No nevím. Víc by zamachroval, kdyby někoho vznesl do vzduchu, třeba o jeden metr.

 406. Daniel B.

  @ateista

  “Přijde okamžik, kdy přestaneme na Vaše příspěvky reagovat, neboť jak říká Foxy, je to ztráta času. Pak zůstanete sám se svou vírou. A pak si možná začnete klást otázky.”

  Já si kladu otázky, ale zcela jiné, než mi pokládáte vy. A i kdybyste na mé příspěvky nereagovali, jak můžete tvrdit, že zůstanu sám se svou vírou. To si opravdu myslíte, že nemám jiný kontakt se světem, než s vámi?
  🙂

 407. Daniel B.

  @anetalinda
  “Lež, omyl, špatné vyhodnocení situace…..COKOLIV je pravděpodobnější, než zázrak.”

  Jak víte, co je pravděpodobnější? 🙂 Víte, co to je pravděpodobnost? Téměř každý zde toto slovo používá, aniž by si uvědomil, co znamená.

  “zapadlý jazyk, který mu druhý vytáhne a tím uvolní dychací cesty atd…”

  No vidíte, a takovými slovy jen podporujete moje tvrzení, že to byl zázrak.

  “Nemáte ani elementární skeptické myšlení? Já myslím, že ano. Určitě ho běžně používáte v každodenním životě. Naprosto ale u vás nefunguje v oblasti týkající se náboženství.”

  Funguje, jen vy nechápete víru. Ani ji nemůžete chápat. Nechápete, jak mohu Boha o něco s vírou prosit a vírou přijímat. Víte, já se vám nedivím, protože znám ten stav člověka, kdy je člověk bez víry.

 408. Pozorovatelnik

  Sam
  22.04. 2016
  Jakože Bůh demonstruje svoji sílu tím, že nechá někoho omdlít. No nevím. Víc by zamachroval, kdyby někoho vznesl do vzduchu, třeba o jeden metr.
  _________________________________________________________________________________
  Jenže to by byl důkaz, že existuje. A on dělá všecko proto, aby se na něj nepřišlo a musel jsi věřit navzdory. Bůh chce, abys věřil navzdory (ačkoli jsi nic neviděl, co by o něm svědčilo), nikoli proto, že jsi něco viděl…. Je ta nejúchylnější představa, co může být. Představ si, že ti řekne žena, že tě miluje, ty ji máš milovat a váš vztah bude o tom, že se bude schovávat, nikdy ji neuvidíš a dá ti o sobě přečíst akorát přečíst vzkazy, co údajně říkala před 2000 – 3000 lety pastevcům v Orientu. Ale ona ti to neřekne osobně, to ti řeknou potomci těch pastevců, že tu před x tisíci lety prý byly žena a ty ji máš vydat život a žít podle jejich instrukcí. A ona se na tebe všude dívá, je všudypřítomná, přitom nereaguje a další úžasné …. jak to říct slušně…. pí*oviny….

 409. Ateistický laik

  Daniel B. „zapadlý jazyk, který mu druhý vytáhne a tím uvolní dychací cesty atd…“
  No vidíte, a takovými slovy jen podporujete moje tvrzení, že to byl zázrak.

  ??? Co to plácáte o zázraku. Vždyť to je standartní postup při první pomoci. Učí se (opakuje) v podstatě při všech školeních první pomoci.

 410. Bílá velryba

  “Bůh chce, abys věřil navzdory ”

  1) Proč teda občas udělá “zázraky”? (byť já na ně nevěřím)

  2) Jak ho pak rozeznám, že je to ten pravý, když mi to nedá vědět?

  3) Jak ho rozeznám třeba od schizofrenie, pokud mi to dá vědět?

  4) Proč chce bůh od nás lidí porušování zásad kritického myšlení, on je psychopat? A jak vlastně “víme” či na základě čeho věříme, že to tak bůh chce? Že chce víru navzdory? Jak nám to dává “vědět”? Jak si to mam ověřit?

 411. Daniel B.

  @Ateistický laik
  “??? Co to plácáte o zázraku. Vždyť to je standartní postup při první pomoci. Učí se (opakuje) v podstatě při všech školeních první pomoci.”

  Zázrak byl v tom, že tomu člověku jazyk vytahován nebyl. Asi zde zase zapracuje divoká představivost ateistů, která není založena na reálné skutečnosti… 🙂

 412. Sam

  ————–Pozorovatelnik————-
  No tak je to moc a moc divný, ale dá se to nějak zakecat. Halík to zvládne.
  http://citaty.net/autori/tomas-halik/
  „Víra není zastávání určitých názorů a „jistot“, nýbrž odvaha vkročit do prostoru tajemství.“
  „Velkým úkolem teologie i pastoračního duchovního doprovázení dnes je odmítnutí banálního boha (kterého fundamentalismus hlásá a ateismus vyvrací) a hledat živého Boha Bible a mystiků, Boha paradoxů.“
  Předpokládám, že ty citáty jsou autentické.

 413. Hebért

  “Víra není zastávání určitých názorů a „jistot“, nýbrž odvaha vkročit do prostoru tajemství.“

  Čili skok do bezdůvodné víry, skok do fanatismu, tohle by dobře mohl říct i Hitler…

  „Velkým úkolem teologie i pastoračního duchovního doprovázení dnes je odmítnutí banálního boha (kterého fundamentalismus hlásá a ateismus vyvrací) a hledat živého Boha Bible a mystiků, Boha paradoxů.“

  Děkuji, ale jako racionální člověk říkám neslučitelným paradoxům – NE. Protože na orwellovský doublethink nejsem zvědav. Nevím, k čemu by to mělo být dobré, pane Halíku. Proč být iracionální a blížit se tím fanatismu? Proč s vzdávat konzistentního a racionálního myšlení co nám toho už tolik dalo a zastávat místo toho nějaký tupý mysticismus?

  Zatím

 414. Ateistický laik

  Daniel B. Co se týče první pomoci, tak byla poskytnuta tak, že jeden z nás toho člověka držel v sedě.
  Zázrak byl v tom, že tomu člověku jazyk vytahován nebyl.

  Nikdo na něj nešahal, nikdo s ním nemanipuloval (už jen posazením se zlepšuje půchodnost dýchacích cest a jazyk se nemusí vytahovat násilím), a my by jsme vám na ty vaše pohádky měli věřit…
  Nastudujte si krom geologie taky anatomii… Tam ale žádné zázraky nehledejte, to je věda.

 415. Pozorovatelnik

  Bílá velryba
  23.04. 2016
  „Bůh chce, abys věřil navzdory “

  1) Proč teda občas udělá „zázraky“? (byť já na ně nevěřím)
  ___________________________________________________________________
  No pár lidem ukázal zázraky, ti mají privilegium. Některé obrátil natvrdo, jako Saula.

  Bílá velryba
  23.04. 2016
  4) Proč chce bůh od nás lidí porušování zásad kritického myšlení, on je psychopat?
  _____________________________________________________________________
  Podle Bible to je zrůda. Ta zrůda (vykreslená v Bibli) miluje, když lidi jsou v předklonu a uctívají ji. To je vlastně jejím jediným cílem. Pokořit každého, kdo je živý. Rád válčí, má svůj vyvolený národ, vyvolené lidi, někoho upřednostňuje, někoho potírá, kuje pikle, intrikuje, dělá tzv. zkoušky, což jsou v podstatě nachytávky, je žárlivý, touží po krvi. Nemá problém topit lidi, pálit, mučit atd. Je to sadistický psychopat a miluje uctívání. Nesnáší, kdybys měl radost ze života. Veškerou pozornost musíš soustředit na něj, žárlí, kdyby ses věnoval něčemu jinému. Taky šmíruje, co kdo dělá v ložnici a s kým. Ženy považuje za nižší level, atd.

 416. Pozorovatelnik

  Sam: Halík je kecálek. To je o úplném hovnu. Ztráta času. Oni se snaží jen dokreslit té biblické zrůdě lidskou tvář a otupit hrany a nabrat do církve “něcisty”, jak tomu sám říká a sympatizanty a lidi na pomezí. Mě ty relativistické pobožné sračky přijdou jako to samé, co šíří fundamentalisti. Prostě lež obalená do tisíce keců.

 417. Pozorovatelnik

  Křesťané tvrdí, že na počátku bylo vše dobré a pak se to zkazilo v důsledku “pádu” Adama a Evy. Tedy, když neobstáli ve zkoušce. Což byla jen nachytávka, kde Hospodin stejně věděl, jak dopadne. Hospodin tam instaloval ten zakázaný strom i toho hada, co měl za úkol svádět nic netušící lidi.

  Křesťané tvrdí, že pak padla celá příroda. Zkrátil se věk lidem, zvířatům, přišly nemoci smrt. Bůh zasáhl do genetického kódu. Poškodil svoje dílo. A ne jednou. Pak opět znova, když bylo po potopě. Protože před potopou se lidi dožívali 900 let. Ale Bůh pak zkrátil lidský život na 70, 80 let, tedy více než 10 násobné zkrácení. Takže musel přidělat mutací genů, musel vymyslet nové choroby.

  Ale to je přece příšerné vykreslení Boha. Co to je za magora?

  Kdo by si rozbil celý svůj dům, nebo ho celý polil barvou nebo zdemoloval, kdyby mu jedna jednotlivost nefungovala, jak si představoval? Třeba kdyby ti selhalo potrubí od umyvadla, tak bys kvůli tomu rozbil všecko ostatní? A právě tak vykreslují křesťané (a židé) Boha. Jako toho, co poškodil kompletně celou přírodu kvůli selhání prvních lidí.

  Ten, kdo tyto představy o Bohu vymyslel, byl pošahaný… Křesťanství je o pošahaném Bohu, kterému velmi často ujíždějí nervy. Poničí si celou přírodu, vytopí všechny lidi, vypaluje města, hází po lidech hořící síru, atd. Pak zase přijde Osvětim a tam ani nehne brvou, jen se kouká…..

 418. Sam

  ————Ta zrůda (vykreslená v Bibli) miluje, když lidi jsou v předklonu a uctívají ji.————
  Vy stejně kladete moc velký důraz na Starý Zákon. To už křesťané většinou nedělají poslední dobou.
  https://www.osacr.cz/2012/08/21/ateistuv-pruvodce-nabozenstvim-bible/
  ———-Bible je kniha, kterou křesťané považují za slovo boží nebo bohem inspirovanou publikaci. Neptejte se mě co to znamená, protože to nevědí ani sami křesťané. Vymysleli si k tomu různé zábavné průpovídky a historky, kdo tu knihu vlastně psal a pod vlivem čeho se v tu chvíli nacházel. Naopak, je velmi důležité vědět, že na tuto knihu křesťané totálně kašlou.

  Bible křesťanům slouží jenom k tomu, aby nám ateistům mohli ukazovat, jak jsou dobří, když se snaží dodržovat desatero a milovat bližního. Ale zeptejte se jich třeba, proč skoro v každém kostele visí chlapík na kříži, když v desateru stojí: „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí ,“ a oni vám velmi rozumně vysvětlí, proč zrovna toto přikázání už nemusí dodržovat. ———–

 419. Sam

  —————Ten, kdo tyto představy o Bohu vymyslel, byl pošahaný…———-
  Z dnešního pohledu asi jo. No byl to někdo, kdo uvažoval tak, jak uvažovali lidi v době snad 500 let př. n. l. Někdo, kdo neznal mikroskop, dalekohled, buňku, molekuly…
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%BD_z%C3%A1kon

 420. Sam

  ————-Poničí si celou přírodu, vytopí všechny lidi, vypaluje města, hází po lidech hořící síru, atd.————-
  V Novém Zákoně už toho Bůh nechal, pokud si dobře pamatuji. A Starý Zákon má symbolický význam a taky je to všecko Veliké Tajemství, že jo.

 421. Pozorovatelnik

  K Ježíšovi: Je to kladná biblická postava: Ale něco mi přece jen vadí. Přílišná lhostejnost k věcem veřejným a politice. Ostatně Ježíš to sám říká, že Jeho království není z tohoto světa, distancuje se od jakéhokoli sepětí se státním uspořádáním. Co patří císaři, to dejte císaři, co Bohu, to dejte Bohu. Jenže někdo stát musí řídit, musí fungovat zdravotnictví, školství, úřady, soudy, policie, ekonomika atd. To prostě nejde shodit ze stolu. Takto by tu ještě bylo otroctví a ženy by si o volebním právu mohly jenom nechat zdát. Lidé se holt musejí postarat o fungování státu. Kdyby se všichni chovali jako Ježíš, tak by se to rozpadlo. Musíme vyrábět, musíme prostě fungovat. Nemůže být každý potulný kazatel, co prorokuje brzký konec světa.

  Kdyby dneska všichni začali napodobovat Ježíše, začali chodit do ulic a volat čiňte pokání, blíží se konec světa, tak by ten konec světa fakt způsobili. Taky kdyby se všichni začali řídit pravidlem, že kdo tě uhodí na pravou tvář, nastav mu druhou, tak to taky nedopadne dobře. Druhý extrém je oko za oko.

  Zajímavé, že první extrém oko za oko vymyslel Hospodin, tedy údajný Ježíšův otec a druhý extrém, nechej si kadit na hlavu, respektive, kdo tě uhodí na pravou líci, nastav mu i levou, vymyslel jeho syn Ježíš.

  Naštěstí většina lidí má rozum a neřídí se ani jedním extrémem, které jim jejich Bohové doporučují. Většina lidí je někde mezi. Tedy ani si nenechá všecko líbit, ani nevolá po pomstě oko za oko.

 422. Bílá velryba

  Pokud je Starý zákon “tajemství a metafora/pohádka”, tak proč by i Nový zákon neměl být tedy jen pohádka/metafora i Ježíš je tedy třeba jen metafora 🙂 Bůh je třeba jen metafora, jsou to jen projekce člověkem dané na nebesa, žádný objektivně spíše neexistuje, co vy na tento možný výklad? 🙂

  Ale i ty metafory vyznívají tak, že bůh je magor, a to jak ve Starém, tak Novém zákoně.

  V Novém zákoně se Ježíš modlí k starozákonnímu bohu, vyhrožuje peklem (rozpáleným olejem atd…), což je ještě horší než Starý zákon. Navíc říká, že ze (starého) Zákona platí každé slovo.

  Takže Nový zákon to moc nezlepšuje… ale výkladů může být nekonečně, třeba jsou ty nenávistné metafory jen špatně vyjádřenou láskou 🙂

  Proč tedy, když je bůh takové Tajemství, katolická církev hlásá tolik konkrétních dogmat, jako by pro ní bůh až tak tajemný nebyl, že? …

  Na biblickém bohu (dle Bible samotné) je hrozné i to, že ví dopředu, co se stane a stejně se pak na lidi rozčiluje, prostě psychouš 🙁

 423. treebeard

  Pozdravujem všetkých známych z i-ateizmu 🙂

  @Daniel B..

  Ako som už písal, rôzne nepodstatné drobnosti sa môžu potvrdiť (alebo “potvrdiť” – občas je to len wishfull thinking veriacich). Problémom Biblie je, že sa nepotvrdzujú, či dokonca vyvracajú, tie najpodstatnejšie časti príbehu.

  1. Neexistencia Exodu – pokiaľ sa židovský národ vyvinul na mieste, pokiaľ jeho vrcholným činom bolo, že zostúpil z hôr do nížiny a že trochu zatlačil susedov, celý príbeh okolo Egypta, Zasľúbenej krajiny, príbeh okolo osobného stretnutia s Bohom, okolo najspektakulárnejších božích zázrakov (prechod cez more, priama reč Boha k národu z hory Sínaj, …), je v troskách. To, že niekto dokáže, že po 500 rokoch po (údajných) udalostiach naozaj existovali mená používané v príbehu, že existovali niektoré mestá, že snáď boli naozaj dobyté v danej dobe, to asi nemôže konkurovať archeologickým dôkazom (kontinuita materiálnej kultúry osád) alebo archívom oficiálnych listín egyptských panovníkov (správy o nepretržitom vplyve Egypta v oblasti). Však?

  2. Rozpor medzi knihou Sudcov a knihou Jozue je v mnohých veciach. Príčinlivé “vysvetlenie” veriacich, že zbytky nepriateľov nepriateľov ostali “aby Hospodin Izraelitov skúšal” má napr. jednu chybu – Biblia akosi nikde nevysvetľuje, kedy a ako sa Izraelský národ tak zmenšil, že musel s mestami a národmi, ktoré predtým slávne porazil, začať bojovať ako rovný s rovným. Z národa s neporaziteľnou polmiliónovou armádou na národ klbčiaci sa, často neúspešne, s malými mestskými štátmi a pastierskymi kmeňmi. Biblia ani nevysvetľuje, kam sa stratil strach susedov, ktorý by musel existovať, pokiaľ by Židia naozaj dobyli svoju vlasť tak slávnymi víťazstvami podporenými zázrakmi…

  3. Linkovaný článok mieša dokopy dve obdobia – mýtické obdobie Exodu/Sudcov a historické obdobie dobytia Izraela Asýrčanmi a neskôr Babylonom. To druhé obdobie je historické a jeho základné fakty nikto z historikov nespochybňuje. Druhá vec, že sa mnoho historikov zabáva nad biblickým výkladom týchto udalostí, nad ich naivnou snahou autorov vykresliť porážku ako víťazstvo Hospodina.

  4. Uvedené ostraká netreba preceňovať – správa o nich prebehla tlačou, ale väčšinou sa považujú len za dôkaz, že Židia boli gramotnejší než sa predpokladalo. Pokiaľ však ide o Bibliu (konkrétne Tóru), o tej sa už dávno predpokladá, že vznikla práve v 7. storočí p.n..l. Takže to, že na ostrakách sa nájdu nejaké narážky na jej príbehy, asi nikoho neprekvapí. (Opakujem, že príbeh Exodu sa datuje niekoľko storočí pred 7. stor.) BTW, častý výskyt mena J.H.V.H. na ostrakách je porušením 2. prikázania (nevezmeš meno božie nadarmo). Takže nález sa dá vyložiť tak, že Židia ešte pol tisícročia po vyslovení prikázania o ňom nemali ani poňatia.

 424. Pozorovatelnik

  Bílá velryba: Souhlasím s tvým posledním příspěvkem. Škoda, že se tady nemůžou dávat palce, body.

 425. Daniel B.

  @treebeard

  Testy DNA potvrdily tisíciletou židovskou ústní tradici

  “V židovské komunitě se po celá tisíciletí uchovávala ústně předávaná tradice o původu různých skupin či rodin. Některé rodiny si až do dnešních časů uchovaly povědomí o své příslušnosti ke třídě kohenů, starověkých židovských kněží. Ačkoliv jejich kněžská služba skončila se zánikem jeruzalémského Chrámu v roce 70 občanského letopočtu, koheni si uchovali určité zvláštní postavení například při bohoslužbě dodnes. Nakolik ovšem tradovaná rodinná historie odpovídá skutečnosti?

  Tuto otázku si položili genetičtí antropologové již v roce 1995. Vycházeli z toho, že všichni koheni byli podle Bible původně příslušníky jedné rodiny – potomky Mojžíšova bratra Árona. Mužský chromozom Y se z otce na syna nemění, s výjimkou náhodných mutací, které se objevují s určitou pravidelností. To dává genetikům něco jako datové razítko. Čím více mutací mají dva nebo více lidí společných, tím dále najdeme jejich společného předka. Židovští muži, kteří o sobě tvrdí, že patří mezi koheny neboli Áronovy potomky, by tedy měli mít shodnou sadu mutací, která jde zpět až do biblických dob. Badatelé tedy provedli experiment se vzorky DNA náhodně vybraných mužů a došli k zajímavým výsledkům. Celkem 98,5% z těch, kteří se na základě rodinné tradice považovali za koheny, mělo skutečně společného předka. Moderní věda v tomto případě potvrdila přesnost tisíce let staré ústní tradice.

  Podobně se vědcům podařilo potvrdit i tradovaný původ některých jiných etnických skupin. Příslušníci jihoafrického kmene Lemba vždy prohlašovali, že jsou potomky biblických Izraelitů. Podobně to bylo s indickým kmenem „bnej Jisrael“. Testy DNA to nyní u obou skupin potvrdily.”
  http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/812782

 426. treebeard

  @Daniel B.

  Ale veď tisícročnú tradíciu Židov ako etnika nikto nespochybňuje. Za prelom medzi prehistóriou a históriou sa považuje doba kráľa Dávida, čo je okolo roku 1000 p.n.l. ALE:

  1. Biblický príbeh Dávida a Šalamúna značne preceňuje – ich “ríša” bola omnoho menšia ako tvrdí Biblia. Všeobecne sa dnes predpokladá, že autori chválospevov na Šalamúna sa inšpirovali bohatstvom Omríjovcov, ktorí vládli neskôr a ktorých Biblia vykresľuje ako hriešnych panovníkov. Archeológia však dokazuje, že za ich vlády dosiahol Izrael väčší rozmach než za “zbožných kráľov”. Úvodzovky preto, lebo títo králi sa zbožnosťou nijako nelíšili od tých hriešnych – delenie kráľov na dobrých a zlých je len teologický konštrukt autorov (resp. redaktorov) Biblie

  2. Židia v časoch Dávida neboli monoteisti. Popri Jahvem uctievali aj ďalších miestnych bohov. Monoteismus v podstate vznikol až zmenšením Izraela – Severné kráľovstvo aj z jeho kultovými miestami bolo porazené, Južné sa zmenšilo, a jediným významným mestom ostal Jeruzalem aj s jeho kultom Jahveho. Kňazi to využili a zničili zbytky konkurenčných kultov v (zmenšenej) krajine. Definitívne monoteizmus vyhral až po návrate z babylonského zajatia

  3. Genetika nám v tomto nepomôže – potvrdzuje len existenciu kňazskej elity, čo krásne dokresľuje názor, že Biblia je dielom manipulátorov z radov elity, ktorí si vymysleli príbehy na podporu svojich požiadaviek na podporu ich parazitického života. Áno, pokiaľ čítame Exodus bez kresťanských predsudkov, všimneme si, Izraeliti nestihli ešte ani vyraziť na cestu, a už Boh pošepol Mojžišovi prvé požiadavky ohľadom obetí. Všimneme si, že napr. Boh sa, viac než podozrivo a najmä nedemokraticky, veľmi snaží uzákoniť postavenie jedinej rodiny, ktorej prisúdil dedičné kňazstvo, právo živiť sa obeťami, rôzne dávky a p. Môžeme potom buď naivne veriť, že to Boh tak chcel z bližšie neurčených dôvodov, alebo že je to tak napísané preto, lebo naozaj existovala nejaká elita, ktorá si svoj parazitický životný štýl uzákonila pomocou knihy, ktorú sama napísal 😉

  Opakujem: Ak chce niekto dokázať pravdivosť Biblie, musí dokázať pravdivosť tých najneuveriteľnejších vecí, nie tých bežných a uveriteľných. Áno, ateistický pohľad na Bibliu je, že je to dielo podvodníkov, a genetické výskumy do tohto pohľadu krásne zapadajú. Nedokazujú existenciu Árona (hoci nie je vylúčené, že sa tak volal, problémom ostáva jeho datovanie do správneho obdobia) a už vôbec nie jeho činy a jeho príbuzenstvo s Mojžišom.

 427. Pozorovatelnik

  Např. jak Pavel v listu Římanům popisuje vznik homosexuality.

  “Zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla; vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky! Amen. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči, pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče,nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování.”

  Přečti si to pozorně. Nejlépe několikrát. Jako příčinu homosexuality uvádí apoštol Pavel zobrazování, uctívání zvířat (ptáků, čternožců, plazů). A pak je tam spojka “proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní”. Čili je tam jasná příčina a jasná následek. Uctívač zvířat a Bůh ho potrestal, že z něho udělal gaye, lesbu. To je jedna absurdita. Další absurdita je ta druhá část, kdy se píše, že zaměnili přirozený styk s ženou za nepřirozený s mužem. Jenže je mnoho gayů, co nikdy žádný přirozený styk s ženou neměli. Nebyli by ho ani schopni, nemají s ženou erekci. Jsou gayi od počátku. Ne kvůli uctívání zvířat. Často můžou být v křesťanské rodině, takže o uctívání zvířat nemůže být ani řeči. Nebo jsou ateisti. A není to otázka změny, že by přešli do jiné orientace až někdy později. Mnoho lidí to o sobě ví od dětství, od puberty. No a pak ve třetí části apoštol Pavel píše, jaké hrozné vlastnosti mají gayové a lesby, prý jsou plni nepravosti, podlosti, lakomí, závidí, dělají vraždy, jsou donašeči, pomlouvači, neposlouchají rodiče, neznají slitování, atd, však si to přečti. Prostě Pavel měl předsudky. Odlišná sexuální orientace se nepojí s těmi to vlastnostmi. Dokonce to je často v protikladu, co píše Pavel. Ten syn, co je gay, poslouchá rodiče více než jeho heterosexuální bratr. Čili to vůbec nefunguje. Není pravda ani jedna část toho elaborátu, co apoštol Pavel proti homosexuálům vymyslel. Popsal špatně příčiny, popsal špatně charakteristiku těch osob. Je to tak absurdní, že už to ani snad více absurdní být nemůže. Dokonce si myslím, že takové špinění a pomlouvání osob, co si nevybraly svoji orientaci, by mělo být trestné. Je to poštvávání proti skupině obyvatel.

 428. Sam

  No tak to je docela high level bullshit. Ale třeba by to Halík zas nějak okecal. Třeba to bylo určené jenom Římanům jisté doby a dnes už to neplatí. Navíc je potřeba vkročit do prostoru Tajemství. 🙂 🙂

 429. Daniel B.

  Nik sa ako gay nenarodil

  Ukázalo sa, že aj napriek absolútne rovnakému DNA mali dvojčatá iné sexuálne tendencie. Dnes už je známych minimálne osem dôležitých a podrobných vedeckých štúdií, ktoré sa uskutočnili v Austrálii, USA a Škandinávii za posledné dve desaťročia a ktoré preukázali, že homosexuáli sa ako homosexuáli nenarodili. http://www.hlavnespravy.sk/homosexualita-nie-je-vrodena-vedci-prisli-na-prevratnu-skutocnost-jestvuje-viac-byvalych-homosexualov-nez-aktualnych-homosexualov-a-bisexualov-dokopy/517787

 430. Daniel B.

  Již dlouho je znám častější výskyt syfilidy a kapavky mezi homosexuály. Podobný význam má i velmi častá pozitivita na virus hepatitidy B a v posledních letech zejména virus HIV a onemocnění AIDS.
  http://www.wikiskripta.eu/index.php/Homosexualita

  Aneb jak to apoštol Pavel napsal – sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu.

 431. Pozorovatelnik

  Již dlouho je znám častější výskyt neinformovanosti, hlouposti, zaostalosti mezi pobožnými. Podobný význam má i velmi častá pozitivita na předsudky, bájnou lhavost a pověry. Sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu.

 432. Pozorovatelnik

  A největší fór je, jak si bigotní katolický server, který šíří konspirační teorie, dá do názvu hlavnespravy.sk To nemá chybu…

 433. Daniel B.

  @Pozorovatelnik

  Více než polovinu nakažených HIV v Česku tvoří homosexuálové

  Mezi lidmi nově nakaženými virem HIV přibývá homosexuálů. Letos tvoří přes 66 procent nových případů, v dlouhodobém průměru přitom představují 55 procent všech zjištěných infekcí.
  http://www.lidovky.cz/vice-nez-polovinu-nakazenych-hiv-v-cesku-tvori-homosexualove-p6j-/zpravy-domov.aspx

  Ano, jako věřící dostáváme odplatu. Máme např. vyšší procentuální zastoupení mezi vysokoškoláky:

  “Podle statistik počet věřících v Česku dlouhodobě klesá. Jestliže v roce 1991 se k víře hlásilo 4,5 miliónu obyvatel, v roce 2001 3,2 miliónu, při posledním sčítání lidu to bylo přes dva milióny.

  S jedinou výjimkou, kterou tvoří právě vysokoškoláci. Věřící vysokoškoláci představují 16 procent z celkového počtu věřících, ačkoli v populaci představují jen 12,5 procenta. V roce 2001 se k víře hlásilo 221 tisíc vysokoškoláků, v roce 2011 již 316 tisíc. Zvláště hodně věřících je mezi mladými vysokoškoláky ve věku 24−29 let.”
  http://m.novinky.cz/articleDetails?aId=331288&sId=&mId=

 434. Pozorovatelnik

  Daniel B. Více než polovinu nakažených HIV v Česku tvoří homosexuálové
  ____________________________________________________________________
  Fajn, když děláš osvětu, ale tady ti na tomto serveru asi nikdo nebude propagovat nechráněný anální styk, což je příčina přenosu HIV. Ve světě je nakaženo více heterosexuálů. Zvláště Afrika, Asie. A samozřejmě konečník je mnohem méně uzpůsobený na styk a náchylný na oděrky, z toho vyplývá větší riziko přenosu viru HIV.

  Toto však nepotvrzuje pravdivost Bible. Bible je fejk a platí, co jsem psal. Apoštol Pavel byl podobný konspirátor jako ten tvůj web, co jsi tu dával odkaz. Dneska by Pavel působil na nějakém podobném serveru. Pavel byl i proti ženám a proti životu obecně.

 435. Pozorovatelnik

  Daniel B.
  Ano, jako věřící dostáváme odplatu. Máme např. vyšší procentuální zastoupení mezi vysokoškoláky:
  _____________________________________________________________________________
  A tím se chlubíš? Vždyť to byl váš pobožný, Luter, co tvrdil, že rozum je ďáblova děvka. Ježíš přece říkal, že máš být jako malé dítě, abys vstoupil do nebe a ne být vysokoškolák. A že ty pravé věci jsou skryty moudrým. A blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské. Vždyť ty kašleš na tu svoji Bibli…

 436. Ignác z Loyoly

  Co je to za blbost, nejvíc ateistů je mezi vysokoškoláky 🙂 na to jsou jasné statistiky, bigotní jsou hlupáci. V USA je mezi vědci 90% ateistů, mezi běžným obyvatelstvem je to přesně naopak 🙂

  Co ty nakažení heterosexuálové co mají HIV? A co ta většina homosexuálů co nemají a nikdy nebudou mít HIV? To vysvětlíte jak? 🙂

  Dobrou noc…

 437. Daniel B.

  @Pozorovatelnik

  “Vždyť ty kašleš na tu svoji Bibli…”

  Nemohu za to, jak si vykládáte Bibli. Tento verš jste za celou dobu, co jste byl mezi křesťany, nečetl?

  “Bratři, ve svém myšlení nebuďte jako děti; ve zlém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí.”
  1. Kor 14,20

  @Ignác z Loyoly
  “Co je to za blbost, nejvíc ateistů je mezi vysokoškoláky…”

  To není blbost, to je výsledek statistik ze sčítání lidu v ČR z roku 2011:

  “Věřících v Česku podle statistických čísel ubývá. To se ale může časem změnit, upozorňují statistici. Věřící ženy totiž mají více dětí než ženy bez vyznání. Věřící muži a ženy také více preferují svatby a rodinu před neformálním partnerským soužitím než ostatní populace. Vyplývá to z analýzy Českého statistického úřadu nazvané Náboženská víra obyvatel podle výsledků sčítání lidu.” (tentýž odkaz)

  Takže mezi věřícími je 16% vysokoškoláků, mezi zbytkem jen 12,5%.

 438. Daniel B.

  @Ignác z Loyoly

  Přímo ze zdroje:

  “V porovnání se strukturou celé populace podle vzdělání byla největší diference u podílu vzdělání vysokoškolského. Z počtu věřících ve věku 15 a více let bylo vysokoškoláků 16 %, zatímco u populace celkem byl tento podíl 12,5 %. Souvisí to mimo jiné s faktem, že zatímco absolutní počty věřících ve všech kategoriích vzdělání klesly, u vysokoškoláků se zvýšily (z 221 tisíc v roce 2001 na 316 tisíc v roce 2011).

  Ve věkových kategoriích 25-29 let a 30-34 let byl zaznamenán poměrně výrazný podíl vysokoškolského vzdělání. Například ve věkové kategorii 25-29 let dosáhl jejich podíl u věřících 36,1 %, zatímco v populaci celkem to bylo jen 23,3 %. Obdobně ve věkové skupině 30-39 let byly tyto podíly 30,1 % resp. 18,6 %. ”

  https://www.czso.cz/documents/10180/20551795/17022014a02.pdf/3cb6b892-beec-4ea3-8a7e-5444ab95dae8?version=1.0

  No, pro ateisty, kteří se rádi chlubí svým kritickým myšlením, to musí být hrozné.

 439. Sam

  ———————–Z počtu věřících ve věku 15 a více let bylo vysokoškoláků 16 %, zatímco u populace celkem byl tento podíl 12,5 %. Souvisí to mimo jiné s faktem, že zatímco absolutní počty věřících ve všech kategoriích vzdělání klesly, u vysokoškoláků se zvýšily (z 221 tisíc v roce 2001 na 316 tisíc v roce 2011). ————————–
  No a jako co. Počet věřících stejně furt klesá. Nejsou to náhodou humanitní studenti třeba?
  Co je to věřící vysokoškolák? Kolik z nich vyloženě baští, co řekne církev? Kolik z nich věří v Boha, ale do církve nelezou?

  —————-Podle politologů stojí za zvyšujícím se zájmem o víru zklamání z politiky, ztráta životních perspektiv v konzumní společnosti a hledání smyslu života.—————-
  Asi ti lidi propadali z dějepisu. Jinak by je zklamalo i náboženství.

  Jinak jo, ateisti se málo množí, na tom něco bude. Nejvíc nadbytečných dětí se rodí v Africe. Mnoho z nich umře hladem. Kéž by se raději nenarodili.

 440. Daniel B.

  @Sam

  “Jinak jo, ateisti se málo množí, na tom něco bude.”

  Procentuální výsledek této statistiky až tak nezávisí na tom, že se ateisté málo množí. Chápete to?

  Vezměme mezi věřícími v ČR všechny v letech 25-29. 36,1% z nich budou vysokoškoláci.
  Vezměme všechnu populaci ČR v letech 25-29. Pouze 23,3% z nich budou vysokoškoláci.

  Samozřejmě to je vztaženo k roku 2011.

 441. Daniel B.

  @Sam

  Doporučuji vám přečíst si článek …

  Mýtus o jednoduchých humanitních oborech

  “Mám totiž podezření, že tvrzení o jednoduchém studiu humanitních oborů pochází hlavně od těch, kdo na nich nikdy nebyli. Jelikož mám tu výhodu, že jsem strávil čtyři roky na Fakultě elektrotechniky VUT Brno a pět let na Fakultě sociálních studií MU, mohu se podělit o své zkušenosti.”
  http://www.jdipracovat.cz/mytus-o-jednoduchych-humanitnich-oborech

 442. Bílá velryba

  Mezi špičkovými vědci v USA je 92% ateistů/agnostiků a zbytek jsou věřící, v běžné populaci je to přesně naopak:

  A survey based on a self-selected sample of biological and physical scientists of the National Academy of Sciences in the United States found that 7% believed in the existence of God, 72.2% did not, and 20.8% were agnostic or had doubts.[38]

  😀 😀 😀

  https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_atheism

 443. Daniel B.

  @Bílá velryba
  “Mezi špičkovými vědci v USA je 92% ateistů/agnostiků a zbytek jsou věřící, v běžné populaci je to přesně naopak”

  Ano, pýcha Boha nepotřebuje.

  Co tím chcete říct? Že věřící jsou hloupější, ale mají mnohem větší úspěšnost ve vystudování vysoké školy, než nevěřící?

  Jaké máte pro to vysvětlení? Bůh podle vás neexistuje, takže jim nemůže pomáhat.

  Takže?
  1. věřící v ČR jsou chytřejší
  2. nejsou chytřejší, ale Bůh jim pomáhá a tak mají mnohem vyšší % dokončených vysokých škol

  🙂 🙂 🙂

 444. Sam

  ————————–Daniel B.
  @Bílá velryba
  „Mezi špičkovými vědci v USA je 92% ateistů/agnostiků a zbytek jsou věřící, v běžné populaci je to přesně naopak“
  Ano, pýcha Boha nepotřebuje.——————————
  Fakt jo?
  Ta myšlenka, že budu mít láskyplný vztah s tvůrcem vesmíru a neviditelným ředitelem zeměkoule (tzv. Hospodin) je taková neskromná, řekl bych pyšná.
  Jako ateista se cítím být osamělým zrnkem v moři vesmíru, moc pyšně se necítím.

 445. Daniel B.

  @Sam

  Nevěřící často říkají, že věřící potřebují “berličku” – Boha.

  Pokud má člověk zlomenou nohu, tak chodit s berlou je dobré, je to rozumné. Nerozumné je při zlomené noze chodit bez berle. Pýcha je v nezávislosti. Nepřipustit si, že potřebuji Někoho, kdo by mne vedl a žít si podle sebe, to je pýcha.

  Zajímalo by mne vaše řešení dané otázky:
  1. věřící v ČR jsou v průměru chytřejší
  2. nejsou chytřejší, ale výrazně úspěšněji vystudují vysokou školu, protože jim Bůh pomáhá

 446. Pozorovatelnik

  Mě ani tak nezajímá průměrný IQ věřících a ateistů. Nezajímá mě ani dosažené vzdělání. Zajímá mě obsah toho, co nabízejí. A věřící nabízejí fejk. Když budeš mít 10 vysokých škol a IQ 170 a budeš mi nabízet smrdutý fejk, běž do háje…

 447. Hebért

  S vyšším vzděláním roste počet ateistů a agnostiků, čím si to vysvětlujete? 🙂

  Mezi nejchytřejšími lidmi na světě -vědci- je největší počet ateistů 🙂

  Jelikož je podle nových výzkumů v ČR asi 10% věřících, tak nemůže být většina vysokoškoláků věřících…

  Také rozdělte humanitní pseudovědy a přírodní vědy.

  A podívejte se za práh ČR do světa, na Západ, kde mají TOP univerzity. Jasně se ukazuje, že největší podíl ateistů a agnostiků je právě mezi nejvzdělanějšími lidmi…

 448. Daniel B.

  @Pozorovatelnik

  Dám vám jednu radu. Dávejte. Nechtějte na prvním místě brát, ale dávejte. Pokud chce rolník sklidit úrodu, musí zasít. Mohl by z daného obilí upéct chleba a najíst se, ale on to hodí do země, vzdá se toho, a může pak přijmout více.

  Moudrost z Bible říká, že lidé žijící pro vlastní žádosti, jsou nespokojení. Aby člověk mohl být skutečně šťastný, nesmí mít své štěstí jako prioritu.

  Co uděláte se svou životní nespokojeností?

 449. Daniel B.

  @Hébert

  “Jelikož je podle nových výzkumů v ČR asi 10% věřících, tak nemůže být většina vysokoškoláků věřících…”

  Chápete, co daná statistika vůbec říká? Zopakuji to:

  “Vezměme mezi věřícími v ČR všechny v letech 25-29. 36,1% z nich budou vysokoškoláci.
  Vezměme všechnu populaci ČR v letech 25-29. Pouze 23,3% z nich budou vysokoškoláci.”

  To je statistika vzešlá ze sčítání lidu v ČR v roce 2011.

  Chápete to, že je poměrově mnohem více vysokoškoláků věřících, než nevěřících?

 450. Sam

  Jo, ještě furt věřím tomu, že křesťani v ČR jsou o něco slušnější, občas teda. Tak jako romové mají o něco lepší hudební nadání a černoši umí lépe běhat, než většinová populace.
  Daniel B.:
  —————–Nepřipustit si, že potřebuji Někoho, kdo by mne vedl ————
  No já si připouštím, že na zemi je velké množství různejch náboženství. Jestli mě chce Bůh vést, nevím. Zatím se o to nepokusil. Možná proto, že
  1) neexistuje
  2) vedením lidí se nezabývá
  3) má na starosti spíš hvězdy a černé díry.
  Jak si vůbec představujete vedení člověka Bohem???

  —————žít si podle sebe, to je pýcha.————
  No tak samozřejmě, že celý život budu nějak vycházet s ostatními lidmi a budu na ně nějak brát ohled.

 451. Sam

  Daniel B.
  Co je to věřící vysokoškolák? Má to být katolík? Nebo stačí halíkovský něcista? Kolika z nich to vydrží i po škole?

  “Věřící”, to je hrozně nekonkrétní slovo. Něco jako “sportovec”.

 452. Pozorovatelnik

  Daniel B.
  Dám vám jednu radu. Dávejte. Nechtějte na prvním místě brát, ale dávejte. Pokud chce rolník sklidit úrodu, musí zasít. Mohl by z daného obilí upéct chleba a najíst se, ale on to hodí do země, vzdá se toho, a může pak přijmout více.

  Moudrost z Bible říká, že lidé žijící pro vlastní žádosti, jsou nespokojení. Aby člověk mohl být skutečně šťastný, nesmí mít své štěstí jako prioritu.

  Co uděláte se svou životní nespokojeností?
  __________________________________________________________________________
  Já ti dám taky radu: Když o lidech nic nevíš, tak nemotej svoje konspirační teorie. Co to tu meleš o životní spokojenosti/nespokojenosti? Co to tu meleš o dávání/brání? Co si to vymýšlíš? Internetový anonym posuzuje jiného internetového anonyma? Už na tom je krásně vidět, jaké mají věřící sklony k vymýšlení, ke lhaní. Vy lžete o lidech, protože na lžích je všechno, co máte, vystavěno. Nenapsal jsem článek o tobě, ale ty ses v tom našel. A reagoval jsi tak, že sis vymyslel story o tom, že prý chci brát, a ne dávat, že prý chci žít jen pro své žádosti a že prý trpím životní nespokojeností. Chápeš, ty pobožný šašku, že na tebe mohu vymyslet stejně bizarní konstrukce? A přimalovat ti třeba i koště, na kterém lítáš? Takto se vede diskuse?

  Ještě jednou. Napsal jsem, že mě nezajímá, jaké mají vzdělání pobožní, ale že mě zajímá, zda nabízejí nebo nenabízejí fejk. A tys sis místo toho začal hrát na psychologa a rozebírat moji osobu. Což je nejstarší internetový trik. Když chce někdo odvrátit pozornost od tématu, které mu je nepříjemné, tak začne znevěrohodňovat pisatele. Tím se má jakože umenšit význam toho, co napsal.

  Tím ale dál a dál dokazuješ, že pobožnost znamená jen ideologický boj. A účel světí prostředky. Kdyby existoval nějaký Bůh, tak ta hlavní skupina, se kterou by nechtěl mít nic společného, by byli pobožní…. Jeden křivák vedle druhého…

 453. Jiří Król

  Když pochopíte princip vesmíru a teorie všeho se stane praxí. Pak poznáte co je bůh. Existuje bůh? Ano je to představa (blud) v mozku druhu Parasitus stupidus stupidus. Jedná se o vývojově evoluční druh tvora, který není Homo sapiens sapiens. Vývojová chyba mozku, která způsobuje stupiditu je evoluční proces. Znamená to, že se od Homo sapiens sapiens oddělil zdegenerovaný nový druh. Jedná se o Parasitus stupidus stupidus. Tento druh živočicha splňuje všechny kriteria parasita. Lidi, planeta a celá společnost je tímto druhem, který se rychle množí vážně ohroženo. Pozor, tento druh nemá žádné lidské vlastnosti.Z těchto důvodů se na něj nevtahují ani Lidská práva !!! Nenechte se zmýlit je učenlivý a houževnatý.Lidi mějte se před tímto druhem na pozoru !!!

Komentáře nejsou povoleny.